Sunteți pe pagina 1din 19

FUNCTIA LINIARA =teorie=

f:AB

f(x)=ax+b

) Elementele unei funcii liniare:


1) domeniul de definiie (A)= mulimea n care ia valori x
2) codomeniul (B) = mulimea n care ia valori f(x)
3) legea de coresponden : f(x)=ax+b
) Monotonia unei funcii = se stabilete n funcie de coeficientul lui
x (a).
1) a>0 (/) => f(x) este funcie strict cresctoare.
Ex: f:AB f(x)=2x-3
2) a=0 (--) => f(x) funcie constant
Ex: f:AB f(x)=4
3)a<0 (\) => f(x) este funcie strict descresctoare
Ex: f:AB f(x)= -3x+1.
) Graficul unei funcii = se stabilete n funcie de domeniul de
definiie.
1) prin puncte = domeniul de definiie este reprezentat prin numere
(sau mulimi de numere N,Z)
Ex: f:{-3;0;1;2}R f(x)=ax+b
2) prin segment = domeniul de definiie este un interval mrginit la
ambele capete.
Ex: f:(-2;3]R
f(x)=ax+b
3) printr-o semidreapt = domeniul de definiie este un interval
nemrginit la unul din capete.
Ex: f:(-;-2]R
f(x)=ax+b
4) printr-o dreapt = domeniul de definiie este R
Ex: f:RR
f(x)=ax+b
Intersecia cu axele :
Gf OX => f(x)=0
x
Gf OY => x=0
f(0)

A(x;0)
B(0;f(0))

V)
V)

Punctul de pe grafic care are coordonatele egale


f(x)=x
M(x;x)

Punctul de pe grafic care are coordonatele opuse


f(x)= -x
M(x;-x)

V) Punctul de intersecie a dou grafice


f(x)=y
P(x;y)
g(x)=y

Funcii liniare aplicaii 1) Pentru ce valori ale lui m graficul funciei f:RR ,
f(x)=(m-1)x+2m-1 conine punctul A(-1;3) ?
2) Gsii funciile liniare pentru care :
a) f(1-2x)=3x-1
b) f(x-2)+f(1)=3x+5
c) f(x-1)=2x+3
d) f(x+2)= -3x-5
e) f(2x+1)=x-1
f) f(1-3x)=2x

3) Fie funcia f:RR ,

(a 1)x 2 ; x 1
f ( x)
3x 2b ; x 1.

Trasai graficul funciei tiind c A(-2;6) i B(2;4) sunt pe grafic.


4) Se consider funciile f:RR , f(x)= 3x 1
g:RR , g(x)= - 3x 1.
a) Determinai coordonatele punctului de intersecie a graficelor
celor dou funcii.
b) Aflai msura unghiului format de graficele celor dou funcii.

5) Fie f:RR ,

6 3ax ; x 2
f ( x)
2x b ; x 2.

a) Determinai f(1) tiind c A(2;0) i B(3;0) Gf.


b) Pentru valorile a i b gsite la a) reprezentai graficul funciei.
6) Se consider funcia f:RR , f(x)=(1-m)x+2n-4 , m,nR

a) S se determine m i n tiind c graficul lui f trece prin A(-1;1) i


B(-2;0).
b) Pentru m=0 i n=3 s se reprezinte grafic funcia f.
c) S se afle xZ pentru care f ( x) 2 (cu m i n determinai la a)

7) Se consider f:RR , f(x)=(2m-1)x+m-3 ; mR.


a) Determinai m tiind c graficul funciei f trece prin punctul
A(1;2).
b) Cu m determinat la punctul a) s se reprezinte grafic funcia f.
c) Pentru m=2 aflai xZ pentru care -2<f(x)3.
8) Fie f:RR , f(x)=2x-5. Determinai mR pentru care
A( 2 m 1 1;3 m 1 3 )Gf.
9) Se consider f:RR , f(x)=ax+1 ; g:RR , g(x)=5x+b.
a) S se determine a,bR astfel nct M(1;7) s fie punctul comun
graficelor celor dou funcii.
b) Reprezentai n acelai sistem de axe de coordonate graficele
celor dou funcii pentru a=6 i b=2.
10)Fie f:RR , f(x)= - 3x 2.
a) Reprezentai grafic funcia.
b) Calculai msura unghiului format de dreapta absciselor cu
dreapta ce reprezint Gf.
11)S se determine f:RR , f(x)=mx+n , m,nR al crui grafic
intersecteaz axele de coordonate n A(0;2) i B(2;0) . S se
reprezinte grafic funcia f:RR , f(x)= -x+2 i apoi s se afle
valorile reale ale lui a pentru care f (a) 5.
12) Fie f:AB definit prin f(x)=
7 x 19

A x / x Z;
Z .
x2

x 2 2x ,

unde

S se determine elementele mulimii B.

13) Reprezentai grafic f:AR , f(3-2x)= -4x-2-f(-3) unde


4

4 x2
A x Z* /
0 .
2
x 1

14) Fie

3x 4

A xZ/
Z .
2x 3

a) Reprezentai grafic f:AZ unde f(x-5)=2x-3.


b) Rezolvai inecuaia f(x)3 , oricare ar xA.
15)a) Determinai funcia liniar al crei grafic conine A(-2;-3) i
B(3;7) .
f (a ) f (b)
b) Artai c a b N , a, b R a b.
c) Demonstrai c x[1+f(x)]+1>0 , oricare ar fi xR.
16) Determinai funcia f:RR , f(x)=ax+b , a,bR tiind c
f (1) f ( 2 ) f (1 2 )
i f(-1)=1.
Reprezentai grafic funcia obinut.
17) Dac f:RR satisface condiia : f(x+2)=3x-f(3)+5 atunci
f(x)=......... .

2n 1 ; n par
18) Fie f:NN , f (n)
1 ; n impar.

a) Reprezentai grafic funcia pentru n3.


b) Calculai sumele: S1=f(1)+f(2)+f(3)+.....+f(100)
S2=f(00-f(1)+f(2)-f(3)+......+f(100)-f(101).
19) Determinai funciile f i g astfel nct :

3 f ( x 2) g ( x 1) 5x 2

2 f ( x 2) g ( x 1) 3.
20) Fie f:RR ,

f ( 2 x 3) 2 2 x

, x R

a) Gsii legea de coresponden.


b) Gsii aR astfel nct f(a) s fie media aritmetic a numerelor
f(1) i f(3).
c) Rezolvai inecuaia f ( x) (2 2 ) .
1

21) Determinai funciile liniare f,g tiind c :

3 f ( x 2) 4 g (5 x) 6 x 43

2 f ( x 2) 3g (5 x) 13x 62 , x R.

Reprezentai grafic apoi cele dou funcii i determinai


coordonatele punctului de intersecie al celor dou grafice.
22) Fie f:RR ,
Artai c :

f ( x ) ax

2 , a Q /{0}.

f ( 3) f ( 2 )
Q.
3 2

23) S se determine mR , tiind c graficul funciei f:RR ,


m2
f ( x) (m 3) x
trece prin A(1;-2).
3
24) Fie funcia f:RR , f(x)=mx+n ; m,nQ.
a) Determinai f(x) tiind c A(2 3;1 2 3 ) G .
f ( x) 4
b) tiind c f(x)=2x-3 , rezolvai inecuaia : x 1
f

1.

25) Determinai funcia f:RR liniar , tind c :


2 f ( x 1)

26) Fie

f :

3 f ( x) x

; x R.

3
1
3 1;
; 3 2 R ,
2;
3 2

f ( x)

2x 5 5

atunci f(A)=... .
27) Fie f:RR , astfel nct : f(x+1)=2x+6-f(1) ; oricare ar fi xR.
6

a) Determinai punctele graficului funciei f pentru care abscisa este


egal cu ordonata.
b) Rezolvai ecuaia f ( x) 3.

28) Fie funcia f:RR , f(x)=2x-3 i punctul de pe graficul su:


1 1

A
;
1
2
2

atunci

.......

29) Fie f:RR cu proprietatea c : f(x-1)= -x+3-f(1) ; oricare ar fi


xR.
a) Determinai f(x) i reprezentai graficul su.
f ( x) 2
b) Rezolvai inecuaia : 2 x 3 1`.
30) Fie f:RR , g:RR , f(x)=2x-3 ; g(x)=2x+1.
a) Determinai coordonatele punctelor A i B care reprezint
interseciile graficelor funciilor g, respectiv f, cu axa OX.
b) Determinai mulimea GfGg (unde Gf,Gg reprezint graficele
celor dou funcii).
c) Dac M i N sunt punctele de intersecie ale graficului h(x)=5 cu
graficelel funciilor f , respectiv g , determinai aria patrulaterului
ABMN.
31) Fie f:RR , f(x)=mx+n.
a) Determinai m i n astfel nct punctele A(1;-1) , B(2;1)Gf.
b) Determinai punctele de pe grafic care au abscisa egal cu
ordonata .
c) Determinai punctele de intersecie ale graficului funciei cu
axele de coordonate.
f ( x)
d) Rezolvai inecuaia ; x 1 2.
32)Fie f:R cu proprietatea c:
f(x-1)=2x-2-f(2)
;xR
7

a)Determinai f(x)
b)determinai punctele graficului funciei care are abcisa egal cu
ordonata.
c)Determinai mulimea:
A= x R / f ( x) 2 2 .
33)Fie f:RR, f(x)=ax+b
,a,bR
a)Determinai f(x) tiind c: 2f(x-1)+f(-x+3)=5x-1
( )xR
f ( x) 3x
b)Rezolvai inecuaia: x 1 1 .
34) Determinai funcia liniar f:RR tiind c:
f(x+1)=x-2+3f(1)
( )xR
35)Fie f:RR, f(x)= 2 x 3. Punctulde pe graficul funciei f care
are abcisa egal cu ordonata este A(...;...).
36)Fie funcia f:RR, f(x)=mx+n.Determinai m, nN tiind c:
A 1 2 ;2 2 G
f

37)Fie f:RR, f(x)=2x-3.Interseciile graficului funciei f cu axele


de coordonatele sunt punctele A(...;...)respectiv B(...;...), iar
SAOB=...
38)Fie funcia liniar f:RR, astfel nct f(x-1)=3x-8-f(1);( )xR
a)Determinai f(1).
b)Reprezentai grafic funcia f.
c)Determini xR astfel nct f ( x) x .
39) Fie f:RR astfel nct f(x+1)=2x+3-2f(1) , ( ) xR.
a) Determinai f(x).
b) Determinai xR tiind c f ( x) 3 3.
40) Fie f:RR , f(x)=(m-1)x+3m. Dac punctul A(-1;0)Gf , atunci
m este egal cu =... .
41) Fie f:RR , f(x)=ax+b. Valorile numerelor reale a i b pentru
care punctele A( 2 ; 3 ) i B( 3; 2 ) G sunt egale cu ..... .
f

42) Fie funcia f:RR , f(x)=2x-3 . Valorile lui mR pentru care


1 m
f ( m)
sunt ...... .
2
43) Fie funcia f:RR , f(x)=mx+n . Dac punctele A(-2;1) i B(1;3) Gf , atunci m=... i n=... .
44) Se consider funciile f:RR , f(x)=ax+b-9 i g:RR ,
g(x)2bx-a ; a,bR.
a) Aflai a i b tiind c A(2;3) Gf i Gg.
b) Pentru a=5 i b=2, n acelai sistem de coordonate XOY ,
reprezentai grafic funciile f i g .
c) Pentru a=5 i b=2 , graficul funciei f intersecteaz axa OY n
punctul B , iar graficul funciei g intersecteaz axa OY n punctul C
. Calculai distana de la C la AB.
45) Fie funcia f:RR , f(x)=2x-1.
a) Trasai graficul funciei f .
b) Determinai punctele graficului funciei f care au abscisa egal
cu ordonata.
46) Aflai aria triunghiului determinat de axelel de coordonate i
graficul funciei f:RR , f(x)= -2x+6.
47)Fie funcia f:RR , f(x)=3x+1.
a) Reprezentai grafic funcia .
b) Rezolvai n R inecuaia f(x)+5<12.
c) Determinai coordonatele punctelor M(x;y) situate pe graficul
funciei f care au proprietatea : y x .
48) Se d funcia f:RR , f(x)= -x+a , aR.
a) Determinai numrul real a astfel nct punctul A(a;5a-10)Gf.
b) Reprezentai grafic funcia n cazul a=2.
c) Determinai distana de la originea axelor de coordonate la
graficul funciei f ( pentru a=2) .
49) Determinai f:RR astfel nct f(5-2x)=4x+a i apoi trasai
graficul tiind c acesta trece prin M(3;1).

50) Fie f:RR ,

x 1 ; x 1993
f ( x)
x 1 ; x 1993.

a) Calculai f(m)+f(-m) ; mR .
b) Determinai mR astfel nct f(m)+f(-m)= -3984.
51) Fie f:RR , f(x)=min{3x-4;2x-3}.
a) Stabilii dac A(0;-4)Gf
b) Determinai funcia f.

2x 3 ; x nr par
52) Fie f:Nn , f ( x)
1 ; x nr impar

a) Reprezentai graficul lui f pentru n5.


b) Calculai S=f(0)-f(1)+f(2)-f(3)+...+f(100)-f(101)
53) Determinai funcia de gradul nti care verific condiiile de
mai jos: f(x-1)+f(x-2)=2f(x)-f(1)-1 ; ( ) xR
f(0)=3 .
54) Determinai funcia liniar f:Rr tiind c :
3f(x+1)+f(2x+1)-3f(2x-3)=27-2x ; ( ) xR.

55) Fie funciile f i g:RR astfel nct

f ( x) g ( x) 4

f ( x ) g ( x ) 2 x 2 4.

Determinai f(x) i g(x).


56) Determinai funcia f:Rr care are proprietatea :
2f(x)+3f(1-x)= -x-7 ; ( ) xR.
57) Determinai funcia de gradul astfel nct :f(x-2)= -3x+9-f(1) .
58) Fie f:RR care verific relaia : f(x-1)=3x-8-f(10 ; ( )xR.
Stabilii care dintre punctele A(0;4) ; B(5;1) ; C(5;2) ;D(10;26) Gf.
10

59) Fie f:RR care verific relaia : f(x-2)=3x-7-f(1) . Care din


punctele urmtoare Gf: A(0;2) , B(1;-1) , C(2;4) D(2/3;0).
60) Fie f:RR astfel nct : af(x)+bf(3-x)= -3x+5 ; a,bR.
a) Determinai a,br dac f(1)=2 i f(2)=5.
b) Aflai f(x) cu a i b determinai anterior.

61) Se d funcia f: RR , prin

2x 1 , x 0
f ( x)
.
x 8 ,x 0

Rezolvai inecuaia :f(x) f(-x) 3.

62) Se d funcia f: RR , f(x) = (m2 + 2m)x + 2m -3m2, m R*.


a) S se afle m pentru care f(1) + 2 f(2) = 16.
b) S se determine m i x numere ntregi pentru care f(x) = 0.
63) S se traseze graficul funciei f:RR , f(x) = 2x +m , tiind c
f(m+2) = 16.
64) Fie A = {x Z / |x| 3} i f:AR , prin f(x) = 2x-1 .
a) Enumerai elementele lui A .
b) Reprezentai grafic funcia f.
c) Rezolvai inecuaia f(x) -4.
65) Se consider funcia f:RR , f(x) = ax + b +2. S se traseze
graficul lui f dac a +b = 3 i f(2) = 7 .
66) Se consider funcia liniar f:RR, f(x) = 3x + a, a R .
a) S se arate c pentru orice x,y numere reale distincte
f ( x) f ( y )
Z.
x y

b) Reprezentai grafic f, tiind c punctul M(-1;3) Gf .


67) Se consider f:rR, f(x) = ax +b astfel nct :
x3 5x2 + 2x +1 = (x2 3x -2)f(x) + x -2, ( ) x R .
11

Determinai funcia f.
68) Se consider funcia f:RR , f(x) = (m+1)x + n+ 3. Valorile lui
m i n pentru care punctele A(2;3) i B(-3;4) sunt pe graficul
funciei f sunt: ....................
69) Considerm o funcie f:RR, f(x) = -x + 3a +1. Punctul
A(a;a) Gf dac a=.............. .
70) Se consider funcia f:RR, f(x) = 2x3 + (m + 3n 4)x2 + (m +
2n +3x + m n. Dac f(1) = f(2) = 0 atunci m=..... , n=.......... .
71) Se consider funcia f:RR , f(x) = -3x +m. Valorile lui m R
pentru care are loc relaia ; f(m) + f(2m+1) +f(3m-4) = -6 sunt
m=..... .
72) Se d funcia f:RR , f(x) = 2x+ 4 . Dac notm cu A i B
interseciile graficului cu axele Ox , respectiv Oy atunci perimetrul
ABO este: ........................
73) Fie f:RR , f(x) = ax +b. Dac : 1 +f(1) = -f(2) = 5 atunci :
a=.... , b=...... .
74) Se dau funciile f:RR , f(x) = 3x +6 i g:RR ,
1
g(x) = - 3 x + 6 .
a) Reprezentai grafic cele dou funcii n acelai sistem de axe .
b) Aflai coordonatele punctului M de intersecie a graficelor celor
dou funcii.
c) Dac P i Q sunt punctele n care f, respectiv g intersecteaz axa
Ox , s se afle lungimile segmentelor MP i MQ.
d) Artai c dreptele reprezentnd graficele celor dou funcii sunt
perpendiculare.
75) Se consider funciile f,g:RR , f(x) = 3x +2 i g(x) = 2x +a .
Valorile lui a pentru care f(a+1) = g(3) sunt........ .

12

76) Se consider funcia f:RR , astfel nct


f(2x-3) + 2f(5) = 5 2x, ( ) x R .
a) S se calculeze f(1) , f(5) i f(x), ( ) x R.
b) S se determine m R , astfel nct A(3m-1; m2+1) Gf.
77) Dac f:RR , f(x) = 3x + 2, iar f(3a) +f(a+1) = 5, atunci a=......

78) Se consider funcia f:RR , dat de


f(x) = (m2 + m +1)x +(2m+1) .
a) S se determine m Z pentru care f(1) = 0.
b) S se traseze graficul funciei n cazul n care m Z i f(1) 0.
79) Se d funcia f:RR , f(x0 = x +1 .
a) Reprezentai grafic funcia f.
b) Rezolvai n R ecuaia 2f(x) + 1 = f(-2) + 6.
c) Calculai suma S = f(0) + f(1) +f(2) +..... +f(30).
80) Se consider funcia f:RR, f ( x) 2 5 x 5 .
a) Artai c punctul A(1;2) aparine graficului funciei f.
b) Rezolvai n R inecuaia f(x) 2 0.
c) Determinai numerele raionale a i b pentru care M(a;b + b
aparine graficului funciei f.

81) Fie funcia f:RR , f(x) = a -4x; a R.


a) Aflai a R astfel nct punctul A(-1;7) Gf.
b) Realizai graficul funciei f pentru a = 3.
c) Aflai punctul de pe grafic pentru care ordonata este de dou ori
mai mare dect abscisa.
5
d) Determinai numerele ntregi b astfel nct f (b) Z .
82) n sistemul cartezian xOy se consider punctele A(-1;-3) i
B(4;3).

13

a) Determinai funcia f:RR a crei reprezentare este dreapta AB.


b) Reprezentai grafic , n sistemul de coordonate xOy, funciile
6
9
f:RR , f ( x) 5 x 5 i g:RR, g(x) = 4.
c) Calculai aria patrulaterului format ntre axele Ox, Oy i
reprezentrile grafice ale funciilor f i g.
83) Fie f:RR, f(x) = ax+b ; a,b R.
a) S se determine a i b astfel nct punctele M(2;1) i N(-2;3) s
aparin Gf.
b) S se calculeze distana de la originea sistemului de axe la
graficul funciei .
c) Aflai coordonatele punctului de pe graficul funciei care au
abscisa egal cu ordonata.
84) S se determine funcia liniar care verific relaia :
2f(1-x) + 3f(x-2) = 2x -3 ,( ) x R.
a) S se determine punctele de pe graficul funciei f:RR,
f(x) = 2x +1 care au ordonata egal cu triplul abscisei.
b) S se afle coordonatele punctului de intersecie al graficelor
funciilor f:RR i f(x0 = 2x +1 i g:RR , g(x) = -x +3.
85) Fie funciile f,g:RR, f(x) = ax +b , g(x) = -2x +4.
a) Determinai funcia f tiind c graficul acesteia trece prin
punctele A(1;1) ; B(0;2) ;
b) Reprezentai grafic , folosind acelai sistem de axe , funciile f i
g;
c) Determinai aria suprafeei cuprinse ntre graficele celor dou
funcii i axa Oy.
86) Fie funciile f,g:RR , f(x) = ax +b , g(x) = cx +d.
a) S se determine f i g tiind c f(x-1) = -3x -5 f(2) i
f(2x+3) = g(2x) + 5 ;
b) Determinai valoarea parametrului real m pentru care ecuaia
mx2 + f(x) = 0 are soluiile egale; aflai aceste soluii.

14

87) S se cerceteze care dintre elementele mulimii A = { (x;y)


QxQ ; 4x2 + 12x +9 +|y2 25| = 0} aparin graficului funciei f(x)
= -2x + 2, x R.
88) Determinai coordonatele punctului P de intersecie ale
graficelor funciilor f i g , unde:
a) f,g:RR , f(x) = x + 2 , g(x) = -2x +8
b) f,g:RR , f(x) = x 2 - 1 , g(x) = 3x 2 - 5
c) f,g :RR , f(x) = -x +3 + 5 , g(x) = 2x + 3 -2 5 .

89) Se d funcia f:RR , dat de f(x) = 2x + 1 . Determinai


punctele de pe grafic care au:
a) coordonate egale ;
b) coordonate opuse ;
c) abscisa dublul ordonatei ;
d) ordonate tripul abscisei.
90) Determinai funcia liniar al crui grafic trece prin punctele :
a)

1
3

A 1; ; B 2; ;
2
2

b) A

2; 3 2 ;

6 ;3 3 .

91) Se d funcia f:RR , dat de f(x) = ax + b.


a) Determinai numerele reale a i b , dac f(1) = 1 ; f(-2) = 7.
b) Pentru a = -2 i b = 3 , determinai valorile reale ale lui x astfel
nct f ( x) 1.
92) a) Determinai numerele reale a i b astfel nct graficul funciei
f:RR , dat de

x a ; x (;3]
f ( x)
s treac prin punctele A(1;2) i
bx 2 ; x (3;)

B(4;6).
b) Reprezentai grafic funcia obinut.

93) Fie funcia f:RR , f(x) = 2x -1 iar x1 x2 R. Artai c:


15

f ( x1 ) f ( x2 )
x1 x2
;

2
2

a) f ( x1 ) f ( x2 ) ; b) f

94) Determinai funcia f a crei reprezentare grafic este


segmentul [AB] , unde :
a) A(-2;-1) ; B(3;5); b) A( 3 ;3) ; B(-1;- 3 ).
95) a) Determinai funcia liniar f:RR care verific relaia :
f(2x 3) = 8x 7 ;
b) Artai c elementele mulimii M = { (x;y)/ x,y Z i 2xy 6x +
y 5 = 0 } se gsesc pe graficul funciei determinate la punctul a).
96) Determinai funcia liniar f care verific pe rnd relaiile :
a) f(x) + 3f(1-x) = -6x + 5 ;
b) 2f(x) 3f(x+2) = 4x +21;
c) 2f(x + 1) +f(1-x) = x + 3;
d) 3f(1-x) 2f(x+1) = -10x +1;
e) xf(1-x) + (x + 1)f(x+1) = 6x + 2;
f) xf(x+1) + (x-2)f(-x) + 3f(2x +3) = 3x + 6;
97) Determinai funciile f,g : RR care verific relaiile :

3 f ( x 2) g ( x 1) 9x 8
a)
;
2 f ( x 2) 2g ( x 1) 2 x 8

4 f ( x 1) 3g ( x 2) 2 x 25
b)
2 f ( x 1) g ( x 2) 4 x 5

2 f (1 2x) g (2x 1) 8x 8
c)
.
4 f (1 2x) 3g (2x 1) 4x 7
98) Determinai aria poligonului mrginit de axele de coordonate i
de graficele funciilor care verific , n fiecare caz n parte , relaiile
a) 3f(x-2) + f(0) f(3) = 4x -8 ,
b) 2f(x) f(4) = 1 x.
99) Se d funcia f:RR , care satisface relaia :
16

mf(1-x) + pf(x) = -5x + 4 ;


a) determinai numerele reale m i p dac f(1) = -1 i f(0) = -2;
b) pentru m = 2 i p = - 3 , determinai f(x).
100) Fie funcia f:RR , f(x) = a( 3 +1)x + b( 3 -1), cu a,b Z.
tiind c punctul M( 3 +1;6) Gf , s se afle punctele de pe grafic
care au ambele coordonate raionale.
101) Determinai funcia f:RR , f(x) = ax + b; a,b R, tiind c :
f(1) + f( 2 ) = f(1+ 2 ) i f(-1) = 1. Reprezentai grafic funcia
obinut.
102) Fie funcia f:RR, f(2x-3) = 2 2 x, ( ) x R.
a) Gsii legea de coresponden.
b) Gsii a R astfel nct f(a) s fie media aritmetic a numerelor
f(1) i f(3). Rezolvai inecuaia f ( x) 2 2 .
103) Fie funcia f:RR, f(x) = mx + n; m,n Q.
a) Determinai f(x) tiind c A(2+ 3 ,1 2 3 ) Gf.
f ( x) 4
b) tiind c f(x) = 2x -3, rezolvai inecuaia x 1 1.
1

104) Determinai funcia f:RR, liniar , tiind c


2 f ( x 1)

3 f ( x) x

6 , () x R.

105) Fie funcia, f:RR, liniar, astfel nct f(x+1) = 2x + 6 f(1).


a) Determinai punctele graficului f pentru care abscisa este egal
cu ordonata.
b) Rezolvai ecuaia |f(x)|= 3.
106) Fie

f :

3
1
; 3 1;
; 3 2 R, f ( x )
2
3 2

2x 5 5,

atunci

f(A) = ............................ .
107) Fie funcia f:RR cu proprietatea c : f(x-1) = -x + 3 f(1),
a) Determinai f(x) i reprezentai graficul su.
f ( x) 2
b) Rezolvai inecuaia 2 x 3 1.

17

108) Fie funciile f,g:RR , f(x) = 2x 3 , g(x) = 2x + 1.


a) Determinai coordonatele punctelor A i B care reprezint
interseciile graficelor funciilor g , respectiv f, cu axa Ox.
b) Determinai mulimea Gf Gg ( unde Gf, Gg reprezint
graficele celor dou funcii).
c) Dac M i N sunt punctele de intersecie ale graficului funciei
h(x) = 5 cu graficele funciilor f, respectiv g, determinai aria
patrulaterului ABMN.
109) Fie funcia f:RR cu proprietatea c f(x-1) = 2x -2 f(2),
a) Determinai f(x).
b) Determinai punctele graficului funciei care au abscisa egal cu
ordonata.
c) Determinai mulimea A= {xR| |f(x) - 2 | = 2 }.
110) Fie f:RR , f(x) = ax + b ; a,b R.
a) Determinai f(x) tiind c : 2f(x-1) + f(-x +3) = 5x -1 ; ( )xR.
f ( x) 3 x
1.
b) Rezolvai inecuaia :
x 1
111) Fie funcia f:RR , f(x) = mx +n . Determinai m,n N tiind
c A(1 2 ;2 2 ) Gf.
112) Fie funcia liniar f:RR , astfel nct : f(x-1) = 3x 8 f(1) ;
( ) x R.
a) Determinai f(1).
b) Reprezentai grafic funcia f.
c) Determinai xR astfel nct f ( x) x .
113) Fie f:RR , astfel nct f(x+1) = 2x +3 -2f(1) , ( )x R.
a) Determinai f(x).
b) Determinai x R tiind c f ( x) 3 3.
114) Fie funcia f:RR , f(x) = mx + n; m,n Q.
a) Determinai m i n tiind c punctul A(2 2 ;3 2 ) Gf.
b) Pentru m=1 i n = 1, determinai k N astfel nct :

18

f
1 2

...... f
2 3

k 2 10 .
k 1 k

19