Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV FACULTATEA DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM SPECIALIZAREA Sesiunea

ANEXA 1

FIŞĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Absolvent În urma examinării finale a proiectului de licenţă, îndrumătorul proiectului de licenţă acordă proiectului nota

, constituită din următoarele notaţii parţiale:

Oportunitatea şi justificarea temei alese (5-10 puncte)

Studiul documentar (5-10 puncte)

Alegerea definitivă a schemelor tehnologice de fabricaţie cu detalierea parametrilor (5-10 puncte)

Calculul tehnologic (5-10 puncte)

Calculul de utilaj (inclusiv determinările spaţiilor tehnologice) (5-10 puncte)

Managementul calităţii şi igienei în secţia proiectată (5-10 puncte)

Calculul economic (5-10 puncte)

Partea grafică (minim schiţa secţiei proiectate şi schiţa amplasării generale a acesteia; se acordă punctaje suplimentare pentru toate diagramele de utilităţi, diagrama operaţiilor, cronograma utilajelor, reprezentări de utilaje ş.a.m.d.) (5-10 puncte)

Aspectul grafic general al lucării (5-10 puncte)

Activitatea generală a absolventului la elaborarea proiectului (5-10 puncte)

Îndrumător de proiect

Comisia de apreciere a proiectelor de licenţă este alcătuită din:

Preşedinte

Membru

Membru

Membru

Comisia apreciază proiectului de licenţă cu nota

Nota finală este media notei acordate de conducătorul de proiect şi nota comisiei, în situaţia în care între cele două note nu apare o diferenţă mai mare de 1,5 puncte. În cazul în care apare o diferenţă mai mare de 1,5 puncte, după informarea îndrumătorului proiectului respectiv, se ia în consideraţie doar nota comisiei. Nota devine definitivă în momentul susţinerii publice a proiectului.

În cazul unei lucrări de cercetare se vor nota parţial următoarele componente pentru acordarea notei finale:

Oportunitatea şi justificarea temei alese (5-10 puncte)

Studiul documentar (5-10 puncte)

Materiale (5-10 puncte)

Metodica de lucru (5-10 puncte)

Rezultate (5-10 puncte)

Discuţii (5-10 puncte)

Concluzii (5-10 puncte)

Prezentarea grafică generală (5-10 puncte)

Contribuţiile proprii (5-10 puncte)

Activitatea generală a absolventului la elaborarea proiectului (5-10 puncte)

Comisia apreciază proiectului de licenţă cu nota

Observaţii: Nu este admis un proiect care nu are acoperire de minim nota 5 (cinci), pentru oricare dintre criteriile prezentate anterior.

fiind

ADMIS/RESPINS.

a

Astăzi

,

în

urma

susţinerii

publice,

fost

acordată

nota

finală

,

candidatul

PREŞEDINTE COMISIE

MEMBRI