Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. S.I.A.T.

CONSULTING SERVICE SRL


Denumirea documentaiei

POD RUTIER PESTE RAUL ARGES KM 51+290, COMUNA GOSTINARI,


JUDETUL GIURGIU "
Beneficiar:

Primaria Comunei Gostinari

Contract nr.:

3122 / 01.10.2014

Faza de proiectare:

D.T.A.C.

Data:

Mai 2015

BORDEROU
A. Piese scrise
1. Lista de semnaturi
2. Borderou
3. Memoriu tehnic
4. Certificat de urbanism
B. Piese desenate
1. Plan de amplasament
2. Plan de situatie
3. Profil longitudinal
4. Dispoziie generala pod
5. Sectiune transversala
6.1 Profile transversale prin albie amonte
6.2 Profile transversale prin albie pod
6.3 Profile transversale prin albie aval
7. Profil transversal tip prin rampa
8. Ansamblu stalp metalic cu consola simpla

Intocmit,
Ing. Gabriel Bors

S-ar putea să vă placă și