Sunteți pe pagina 1din 158

UNIVERSITATEA TEHNIC~ DIN CLUJ-NAPOCA

Anuarul absolven]ilor }i al cadrelor didactice

2015

Tehnoredactare:

Coperta:

ing. Călin D. CÂMPEAN

ing. Vasile BEUDEAN

Tipar coperta: A&M Graphis

Copyright © 2015 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Tipărit la Tipografia UTCN.

CUPRINS

Mesaj adresat absolvenților promoției 2015 de Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu, Rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca

4

Mesaj adresat absolvenților promoției 2015 de Prof.dr.ing. Mihai Iliescu, Președintele Senatului Universității Tehnice din Cluj-Napoca

5

Rectoratul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

6

Biroul Operativ al Senatului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

7

Consiliul de Administrație

8

Membrii Senatului Universitar

10

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

13

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

19

Facultatea de Construcţii

35

Facultatea de Construcţii de Maşini

55

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

71

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

81

Facultatea de Inginerie Electrică

91

Facultatea de Instalaţii

101

Facultatea de Mecanică

109

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE Facultatea de Inginerie

121

Facultatea de Litere

133

Facultatea de Științe

147

MESAJUL ADRESAT ABSOLVENȚILOR PROMOŢIEI 2015

Stimați absolvenți,

Deja o tradiție în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, sărbătorirea momentului

unic al finalizării studiilor printr-o festivitate a întregii promoții de absolvenți este, și anul acesta, urmată de tradiționalul marș al absolvenților și corpului profesoral prin centrul orașului. Reînviere a unei vechi tradiţii academice clujene, marșul este modul nostru de a împărtăşi cetăţii și comunităţii locale bucuria noastră legată de noua generaţie de specialiști, bine pregătiţi profesional, pe care o oferim comunității

și

mediului economic, institutelor de cercetare etc. Ni se alătură, din nou, absolvenții

și

colegii noștri de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare și de la extensiile UTCN

de la Bistrița, Satu Mare, Zalău și Alba Iulia.

La acest moment festiv doresc, în primul rând, să vă transmit aprecierea corpului profesoral din universitate pentru eforturile făcute de-a lungul anilor de studiu și să vă felicit pentru finalizarea lor cu succes. Fie că vă îndreptați spre un loc de muncă sau veți continua perfecționarea profesională la studii masterale ori doctorale, vă dorim din toată inima succes, împliniri pe toate planurile și satisfacții care să justifice sacrificiile făcute în timpul studenției.

Retrăim și noi, dascălii, aceste momente prin dumneavoastră, și vă mulțumim pentru aceasta. Din experiența unei lungi cariere didactice pot spune astăzi că meseriile alese de dvs. sunt dinamice, evolutive și provocatoare! Ingineria te stimulează cel mai mult să te schimbi și să schimbi, să fii în stare chiar să schimbi lumea! Aș încheia, deci, cu îndemnul lui Gandhi: „Fiți schimbarea pe care vreți să o vedeți în lume!”

O etapă importantă a vieții dumneavoastră s-a încheiat cu succes! Începe o alta, la

fel de importantă, aceea a împlinirii profesionale, etapă pentru care sperăm că sunteți pregătiți, inclusiv prin eforturile noastre din fiecare zi.

Vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi și suntem siguri că sunteți mândri să fiți absolvenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Vă dorim multă sănătate, succese și împliniri!

Prof.dr.ing. Aurel VLAICU Rector al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

4

Stimați invitați, Stimați colegi,

Dragi absolvenți,

Pornind de la premisa că viața fiecăruia dintre noi este marcată de un șir mai mare sau mai mic de uși peste ale căror praguri trebuie să trecem folosindu-ne de forța fizică, de imaginația, inteligența, abilitatea și competența noastră, dar și de disponibilitatea celorlalți, să ne închipuim că acum se deschide o altă ușă spre viitor, peste al cărei prag trebuie să treacă absolvenții promoției 2014. Este un prag pe care absolvenții îl vor trece folosindu-se de acumulările succesive din anii de facultate, căutând cu privirea linia orizontului de așteptări, clară și bine delimitată pentru unii, cețoasă și nedefinită încă pentru alții.

Atingerea acestei linii este aspirația oricărui student care se află astăzi în fața acestei uși. Pentru ca ținta să fie cât mai clară și posibil de atins, universitatea a încercat să netezească drumul înțelegerii și atingerii acestui scop. Cu o intenție permanentă de a menține nealterat standardul recunoașterii naționale și internaționale a UTCN, conducerea universității a încercat să apropie studentul de ținta sa, oferindu-i, în condiții socio-economice dificile, tot sprijinul material și educațional de care a dispus.

În același sens, Senatul UTCN a susținut permanent demersul universitar concentrat pe ideea de calitate și eficiență, participând cu toată responsabilitatea la actul de conducere, astfel încât obiectivele și misiunea universității să fie îndeplinite. De-a lungul ultimului an universitar, senatul a luat cunoștință și a aprobat documentele care au asigurat funcționarea corectă a structurilor universitare, a analizat și aprobat numeroase inițiative studențești sau ale corpului academic și a elaborat el însuși materiale cu rol de reglare, reglementare și proiectare. În toată activitatea sa, senatul a avut permanent în vedere faptul că un student care a deschis o ușă și a trecut un prag la admitere aspiră să deschidă larg o altă ușă și să treacă cu succes pragul spre profesie, spre o viață împlinită.

Dragi absolvenți,

Sfaturile mele pentru voi sunt următoarele: implicați-vă, învățați continuu, faceți doar ceea ce vă place să faceți, învățați să vă prețuiți corect și nu acceptați orice, fiți perseverenți oricât de greu ar fi, călătoriți cât puteți de mult în toată lumea, iubiți cu adevărat oamenii din jurul vostru și nu uitați niciodată să visați.

În numele Senatului UTCN, permiteți-mi să vă urez o trecere ușoară a pragului absolvirii, o linie a orizontului clară și un drum fără obstacole spre ținta vieții Dv.

Vivat, crescat, floreat!

Prof.univ. dr. ing. Mihai Iliescu Președintele Senatului Universitar

5

2015

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca telefon : 40-264-401200, fax : 40-264-592055 http ://www.utcluj.ro

RECTORATUL UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

RECTOR Preşedinte consiliu de adminsitraţie

Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

PRORECTOR Managementul resurselor și politici financiare Vicepreşedinte consiliu de adminsitraţie

Prof. dr. ing. Vasile ŢOPA

PRORECTOR Didactic şi cu probleme studenţeşti Secretar consiliu de adminsitraţie

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

PRORECTOR Tehnic, administrație și patrimoniu

Conf. dr. ing. Hortensiu Liviu CUCU

PRORECTOR Cercetare științifică, infrastructură informatică și comunicatii

Prof.dr.ing. Sergiu NEDEVSCHI

PRORECTOR Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Prof. dr. ing. Dan Călin PETER

PRORECTOR Relații internaționale, cooperare, educație continuă

Prof.dr.ing. Cătălin POPA

DIRECTOR Consiliu pentru studiile universitare de doctorat

Prof.dr.fiz. Traian PETRIŞOR

SECRETAR-ȘEF UNIVERSITATE

Dr.ing. Lia CHIOREAN

6

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca telefon : 40-264-401200, fax : 40-264-592055 http ://www.utcluj.ro

BIROUL OPERATIV AL SENATULUI UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

PREȘEDINTE

Prof.dr.ing. Mihai ILIESCU

VICEPREȘEDINTE

Prof.dr. Georgeta CORNIȚĂ

VICEPREȘEDINTE

Prof.dr.ing. Mihail-Ioan ABRUDEAN

VICEPREȘEDINTE

Prof.dr.ing. Sorin-Gabriel POPESCU

CANCELAR

Prof.dr.ing. Corina-Julieta BÎRLEANU

SECRETAR PRINCIPAL

ing. Maria Liana FENEȘAN

REPREZENTANȚII STUDENȚILOR

Ania PAŞCALĂU

Biroul Operativ al Senatului

Cristin IOSIF

Biroul Consiliului de Administrație

CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ A UTCN

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Adriana OCHIȘ

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV

Ec. Cornel MUREȘAN

DIRECTOR ADMINISTRATIV CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

Ing. Vasile ANIȚAȘ

7

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Membrii consiliului de administrație

Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Rector, Preşedinte consiliu de adminsitraţie

Prof. dr. ing. Vasile ŢOPA

PRORECTOR Managementul resurselor și politici financiare, Vicepreşedinte consiliu de adminsitraţie

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

PRORECTOR Didactic şi cu probleme studenţeşti, Secretar consiliu de adminsitraţie

Conf. dr. ing. Hortensiu Liviu CUCU

PRORECTOR Tehnic, administrație și patrimoniu

Prof.dr.ing. Sergiu NEDEVSCHI

PRORECTOR Cercetare științifică, infrastructură informatică și comunicații

Prof. dr. ing. Dan Călin PETER

PRORECTOR Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Prof.dr.ing. Cătălin POPA

PRORECTOR Relații internaționale, cooperare, educație continuă

Prof.dr.fiz. Traian PETRIŞOR

DIRECTOR Consiliu pentru studiile universitare de doctorat

Ec. Cornel MUREȘAN

DIRECTOR General Administrativ

Conf.dr.arh. Romulus ZAMFIR

Decan Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Prof.dr.ing. Liviu MICLEA

Decan Facultatea de Automatică și Calculatoare

Conf.dr.ing. Nicolae CHIRA

Decan Facultatea de Construcții

Prof.dr.ing. Daniela POPESCU

Decan Facultatea de Construcții de Mașini

Prof.dr.ing. Dan PITICĂ

Decan Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Prof. dr. ing. fiz. Ionel CHICINAŞ

Decan Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

Prof.dr.ing. Radu CIUPA

Decan Facultatea de Inginerie Electrică

Conf.dr.ing. Mircea BUZDUGAN

Decan Facultatea de Instalații

Prof.dr.ing. Silviu Dan MANDRU

Decan Facultatea de Mecanică

Prof.dr.ing. Nicolae UNGUREANU

Decan Facultatea de Inginerie (CUNBM)

Prof.dr. Gheorghe GLODEANU

Decan Facultatea de Litere (CUNBM)

8

Conf.dr. Petrică Claudiu POP SITAR

Decan Facultatea de Științe (CUNBM)

Cristin IOSIF

Reprezentant studenți

Invitați permanent

Prof.dr.ing. Mihai ILIESCU

Președinte Senat

Dr.ing. Lia CHIOREAN

Secretar șef universitate

Ec. Adriana OCHIȘ

Director economic

Prof.dr.ing. Marian BORZAN

Reprezentant Sindicat

9

MEMBRII SENATULUI UNIVERSITAR

I. Facultatea de Arhitectură și Urbanism

1. Conf.Dr.Arh. IANCU ADRIAN

2. Conf.Dr.Arh. VLAD DORINA

3. SCORUȘ BOGDAN

II. Facultatea de Automatică și Calculatoare

4. Prof.Dr.Ing. ABRUDEAN MIHAIL-IOAN

5. Prof.Dr.Ing. DĂDÂRLAT VASILE-TEODOR

6. Prof.Dr.Ing. GORGAN DORIAN

7. Prof.Dr.Ing. LEŢIA TIBERIU ŞTEFAN

8. Prof.Dr.Mat. MITREA ALEXANDRU

9. Prof.Dr.Mat. RAŞA IOAN

10.Prof.Dr.Ing. SALOMIE IOAN 11.Conf.Dr.Ing. CEBUC IOAN-EMIL

12.IOSIF CRISTIN 13.ANA PALIHOVICI 14.BANCOȘ ANDREI

III. Facultatea de Construcţii 15.Prof.Dr.Ing. KOLLO GAVRIL 16.Prof.Dr.Ing. ILIESCU MIHAI 17.Prof.Dr.Ing. IOANI ADRIAN MIRCEA 18.Prof.Dr.Ing. MIRCEA CĂLIN-GRIGORE 19.Conf.Dr.Ing. PETRAN IOAN 20.Conf.Dr.Ing.MIHAI NEDELCU 21.Conf.Dr.Ing.CARMEN NUȚIU 22.S.l.Dr.Ing. GOŞA OCTAVIAN 23.S.l.Dr.Ing. MUNTEANU CONSTANTIN 24.PORCILĂ ANDREI 25.MATEIAȘ CĂTĂLIN 26.DRAGOȘ MARIAN 27.TAUTH SERGIU

IV. Facultatea de Construcţii de Maşini 28.Prof.Dr.Ing. ABRUDAN IOAN 29.Prof.Dr.Ing. BÎRLEANU CORINA-JULIETA 30.Prof.Dr.Ing. BORZAN MARIAN 31.Prof.Dr.Ing. CRIȘAN LIVIU-ADRIAN 32.Prof.Dr.Ing. POPESCU DIANA-IOANA 33.Prof.Dr.Ing. POPESCU SORIN-GABRIEL

10

34.Prof.Dr.Ing. VUȘCAN GHEORGHE-IOAN 35.Conf.Dr. GRĂNESCU MARINELA 36.CHESOAN ROBERT 37.COVĂSAN IONEL 38.PAȘCALĂU ANIA

V. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 39.Prof.Dr.Ing. BORDA MONICA ELENA 40.Prof.Dr.Ing. DĂBĂCAN MIRCEA-ALEXANDRU 41.Prof.Dr.Ing. PALADE TUDOR-PETRU 42.Prof.Dr.Ing. RUSU CORNELIU-GHEORGHE 43.Prof.Dr.Ing. ȚOPA MARINA-DANA 44.PETRUȚA BOGDAN 45.CIOLTE VLAD

VI. Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului 46.Prof.Dr.Fiz. ARDELEAN IOAN 47.Prof.Dr.Fiz. RISTOIU TANIA 48.Prof.Dr.Ing. POP MARIANA FLORICA 49.Prof.Dr.Ing. RUSU TIBERIU 50.Conf.Dr.Ing. NEGREA GAVRIL 51.COCIȘ MĂDĂLINA

VII. Facultatea de Inginerie Electrică 52.Conf.Dr.Ing. GRINDEI LAURA 53.Prof.Dr.Ing. PANĂ TEODOR-CRIȘAN 54.Prof.Dr.Ing. RĂDULESCU MIRCEA 55.Prof.Dr.Ing. TÎRNOVAN RADU-ADRIAN 56.Conf.Dr.Ing. HOLONEC RODICA-CARMEN 57.POP TUDOR

VIII. Facultatea de Instalații 58.Conf.Dr.Ing. BEU DORIN-LUCIAN 59.Conf.Dr.Ing. POP IOAN-GHEORGHE 60.POP MIHAI ADRIAN

IX. Facultatea de Mecanică 61.Prof.Dr.Ing. BARA MIRCEA 62.Prof.Dr.Ing. FILIP NICOLAE 63.Prof.Dr.Ing. VAIDA LIVIU 64.Conf.Dr.Ing. TODORUȚ IOAN-ADRIAN 65.COROI VICTOR

11

66.PĂUȘAN ALIN X. Facultatea de Inginerie, CUN Baia Mare 67.Prof.Dr.Ing. LOBONŢIU MIRCEA 68.Conf.Dr.Ing. BUTNAR LUCIAN-ADRIAN 69.Conf.Dr.Ing.COMAN MIRELA ANA 70.Sef lucr.Dr.Ing. CHIVER OLIVIAN 71.DĂNILĂ IOAN 72.BOROTA IOAN

XI. Facultatea de Litere, CUN Baia Mare 73.Prof.Dr. CORNIŢĂ GEORGETA 74.Conf.Dr. FELECAN OLIVIU 75.Lect.Dr. MAIER MONICA-LAURA 76.Lect.Dr. TOHĂTAN IOAN-ŞTEFAN 77.JURJ CĂTĂLIN 78.ORZA DANUŢ

XII. Facultatea de Știinţe, CUN Baia Mare

79.Prof.Dr.Mat. POP NICOLAE 80.Prof.Dr.Ing.DAMIAN GHEORGHE 81.Conf.Dr. MIHALY COZMUŢA GIGEL LEONARD 82.Lect.Dr. HORVAT-MARC ANDREI 83.SOFINETI DANIEL 84.CANIUCA VLAD

Facultatea de

ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Str.Observatorului nr. 34 36, Cluj-Napoca Tel Fax .0264- 590255, Tel. 0264 401847 - secretariat Tel. 0264 401844 decan

e-mail: zamfir_cluj@yahoo.com;

CONDUCEREA

Decan

Prof.dr.arh. Romulus ZAMFIR

Prodecan

Conf.dr.arh. Gheorghe VAIS

Secretar sef

Ing. Delia TODORUT

CONSILIUL FACULTĂŢII

Departamentul

ARHITECTURĂ

1. Conf.dr.arh. Virgil POP

2. Prof.dr.arh. Dana VAIS

3. Conf.dr.arh. Adrian IANCU

4. Asist.dr.arh. Andrei NEJUR

5. Asist.arh. Mihai RACU

6. Prep.arh. Vlad Sebastian RUSU

Departamentul

URBANISM

1. Conf.dr.arh. Ioana AGACHI

2. Conf.dr.arh. Gheorghe VAIS

3. Prof.dr.arh. Romulus ZAMFIR

4. Sef lucr.dr.arh. Andreea MILEA

5. Sef lucr.dr.arh. Cristina PURCAR

6. Conf.dr.arh. Dorina VLAD

7. Sef lucr.arh. Rodica CODOREANU

8. Prep.dr.arh. Octav OLĂNESCU

Reprezentantii studentilor

1. Nicolae Virgil Toma

2. Ruxandra Gazdac

3. Adrian Bucin

4. Paul Pop

5. Bogdan Scorus

6. Alexandru Vladovici

an II an VI an V an VI an III presedinte AStA invitat permanent

13

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Iubiţi absolvenţi, stimaţi părinţi, dragi colegi, doamnelor şi domnilor

Împreună astăzi, în această frumoasă zi cu o puternică încărcătură sufletească, trăim emoţia unui eveniment poate unic pentru fiecare dintre noi. Din ziua în care v-aţi văzut numele pe lista admişilor la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, aţi visat la acest moment, când fiecare îşi va lua zborul spre drumul ursit "cu aripi mai mari decât cuibul" (Horaţiu). Am parcurs împreună – 6 ani, o perioadă care la început părea lungă, dar acum parcă a fost ieri, o perioadă mai mult sau mai puţin grea, cu râsete, dar uneori şi cu lacrimi, plină de şotiile tinereţii, dar oricum a fost, consider că este cea mai frumoasă parte a vieţii şi care din păcate nu se mai întoarce. V-aţi ales o profesie grea, dar deosebit de frumoasă, o profesie complexă, care vă obligă să vă familiarizaţi cu multe domenii ale vieţii, o profesie care cere dăruire, dar îţi oferă dăinuire şi recunoaştere - dacă eşti bun, dar să nu uitaţi, că un renume rău este uşor de căpătat, greu de purtat şi dificil de lăsat. Cu mulţi ani în urmă, după terminarea facultăţii, citind romanul "Notre Dame de Paris" a celebrului Victor Hugo (1850), am descoperit una din cele mai frumoase, sensibile şi artistice definiri ale arhitecturii, socotită de autor arta totală, arta suverană, arta tirană, definire pe care îmi permit să vi-o citez: Când memoria

primelor neamuri se simţi supraîncărcată, când bagajul de amintiri al speciei umane deveni atât de greoi şi de încâlcit, încât cuvântul gol şi zburător risca să piardă unele dintre ele pe drum, omul le-a transcris pe sol, în felul cel mai vizibil, cel mai trainic şi cel mai firesc totodată. Fiecare tradiţie fu pecetluită într-un monument ( )

Mai târziu au fost

arhitectura începu ca orice scriere. Ea fu mai întâi alfabet. ( faurite cuvintele.

)

Simbolul avea nevoie să înflorească ca

edificiu. Atunci arhitectura se dezvoltă odată cu gândirea omenească, ea devine

uriaşul cu o mie de capete şi o mie de braţe şi fixa , sub o formă veşnică, vizibilă, palpabilă, întregul simbol nestatornic. Toate forţele materiale, toate forţele

Toate

intelectuale ale societăţii convergeau spre un acelaşi punct: arhitectura. (

celelate arte se supuneau şi se rânduiau după arhitectură. Ea era făuritorul unei mari

opere(

Astfel până la Gutenberg, arhitectura e scrierea principală, scrierea

universală. Cărţii acesteia de granit, începută în Orient, continuată de antichitatea

Tradiţiile născuseră simboluri(

).

)

).

14

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

greacă şi romană, evul mediu i-a scris ultima filă (

spus până aici, într-un fel desigur incomplet şi trunchiat, neamul omenesc are două cărţi, două registre, două testamente: arta clăditului şi tiparul, biblia de piatră şi biblia de hârtie. În încheiere doresc să-i felicit pe absolvenţi şi începând de astăzi să-i numesc COLEGI. Aşadar domnilor colegi, bun venit în marea familie a arhitecţilor, doresc ca aripile să nu vi se frângă, iar visele să vi se împlinească. Vă doresc să fiţi fericiţi, iar

secretul fericirii stă în a face ceea ce-ţi place şi a iubi ceea ce faci. Pentru a încheia în spirit academic:

).

Astfel, pentru a rezuma ce am

Gaudeamus, ars longa,vita brevis ! (Să ne bucurăm, arta e lungă, viaţa e scurtă!)

Cluj-Napoca, mai 2015

Prof.dr.arh. Romulus ZAMFIR Decan al Facultăţii de Arhitectură și Urbanism

15

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Departamentul ARHITECTURA director:

Conf.dr.arh. POP VIRGIL

CORPUL DIDACTIC

Departamentul URBANISM director:

Conf.dr.arh. MIHAELA IOANA AGACHI

Departamentul ARHITECTURA

1.Conf.dr.arh. MIHAELA IOANA AGACHI

director:

2.

Prof.dr.arh. ROMULUS ZAMFIR

Conf.dr.arh. POP VIRGIL

3.

Conf.dr.arh. GHEORGHE VAIS

4.

Conf.dr.arh. DORINA VLAD

1. Prof.em.dr.arh. MATEI ADRIANA

5.

Conf.dr.arh. DANA OPINCARIU

2. Prof.dr.arh. VAIS DANA

6.

Sef lucr.dr.arh. CRISTINA PURCAR

3. Conf.dr.arh. POP VIRGIL

9.

Sef lucr.dr.arh. ADRIAN ARAMA

4. Conf.dr.arh. IANCU ADRIAN

5. Sef lucr.dr ing.MIRCEA ANDREEA

6. Sef lucr.dr.ing.KIRIZSAN IMOLA

7. Asist.dr.arh. MUNTEAN FLAVIUS

8. Asist.dr.arh. NEJUR ANDREI

9. Asist.drd.arh. DINCULESCU MIRCEA

10. Prep.dr. arh. RUSU VLAD SEBASTIAN

11. Prep.dr.arh. DRAGAN RARES

12. Prep.drd.arh. SPANU CALIN

Cadre didactice angajate pe perioada determinata:

1. Dr.arh. ALDEA SILVIU

2. Dr.arh. KISS ANDREI

3. Dr.arh.SZENTESI SZENDE

4. Dr.arh. BALAN TEODORA

5. Dr.arh. SERBAN DANIEL

6. Dr.arh.TODORAN SMARANDA

7. Dr.arh.IONESCU SEBASTIAN

8. Drd.arh.RACU MIHAI

11. Sef lucr.dr.arh.ANDREEA MILEA

12. Sef lucr.dr.arh.PAUL MUTICA

13. Sef lucr.dr.arh. IONUT JULEAN

14. Sef lucr.drd.arh. ADRIAN BORDA

15. Sef lucr.drd.arh.SERBAN TIGANAS

16. Asist.dr.arh.RALUCA CIOMAGA

17. Asist.dr.art.plast. LEONARD VARTIC

18. Asist.dr.arh. DANA POP

19. Asist.dr.arh. ANA MARIA RUSU

20. Asist.dr.arh. OCTAV OLANESCU

21. Prep.drd.arh. LAURA PATACHI

22. Prep.drd.arh. CRISTIAN RUS

Cadre didactice pe perioada determinata:

1. Asist.dr.arh. PAUL MIHAI MOLDOVAN

2. Asist.dr.arh. SILIVAN MOLDOVAN

3. Asist.dr.arh. ALICE OPRICA

4. Asist.drd.arh. ANDREEA MOTU

5. Asist.drd.arh. MIHAI GRAMA

6. Asist.drd.DANIELA STANCA

16

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Absolvenţi

Aldea Anca Andras Szilard Andrei Ioana - Adriana Augustin Andreea - Maria Badila Bogdan - Ioan Badila Radu Ilie Balan Costina - Brindusa Balazs Lehel Imre Berbecariu Bogdan Boeran Andra - Georgiana Bogatan Oana Andreea Boizesan Cristina - Maria Brailescu Simona Ioana Brandas Natanael Briscan Ioan Radu Bruma Tudor Bucurestean Ioana Andrada Bura Bogdan - Ionut Burgye Stefan Arnold Butean Adrian Cambarov Ludmila Carlugea Cosmin Casoni Octavia Petrana Chisiu Theodora - Diana Cimpean Ovidiu Cimpean Vasile Ionut Ciorgovean Florin Cismaru George Dan Ciurte Loredana Mihaela Clipici Tiberiu Mugurel Coca Alexandru Razvan Codescu Stefan Coman Andreea Diana Cosma Dana Costin Iancu Laurean Craciun Calin Curticapean Mihai Dascal Florina Maria Dobra Ioan Septimius Doroftei Madalina Mihaela Dragan Anda Dragos Ioan Cristian

Drefi Rashed Dumitrescu Norbert - Cristian Durloi Sergiu - Andrei Dutuc Constantin - Alexandru Farkas Angyalka Biborka Florea Raluca - Victoria Fried Bianca - Alexandra Gabriel Petra - Renata Gagu Gloria Gal Adrian Silviu Gazdac Ruxandra Gheorghe Anda Gherghel Cristian Ionel Gliga Tudor Gogoasa - Filimon Diana Grachila Irina Graur Andrei George Griu Catalina Gyorgy Fazakas Beata Hagea Daria Maria Hamza Andrei Calin Huluba Monica - Maria Ilas Ciprian Ilea Andra Madalina Ioja Diana Anamaria Ionas Salagean Alexandru Adrian Iordate Daniel Dorin Isan Lavinia Ivan Sebastian - Teodor Ivanov Sebastian Jora Alexandru Kardos Emoke Kiss Eva Klara Knall Arnold Harald Jurgen Kovacs Robert Lapca Bogdan Lile Adela Georgeta Lucaciu Roxana Vasilica Macovei Georgeta Magda Roxana Otilia Man Alexandra Mirona Man Victor Mandrut Alexandra

17

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Mandrut Doina Mardare Mihai Melenti Marina Mester Razvan Alex Miclaus Bogdan Ioan Mihut Ioana Gabriela Milasan Emil Jan Milievici Mihai Raoul Miresan Ioana Teodora Mizgan Adrian - Dan Moga Mihai Molnar Beata Erzsebet Morar Iulia - Rebecca Morariu Paul Adrian Nadasan Mihaela Nica Alexandru Ionut Olarescu Oana Cosmina Oprisa Sorana Paula Oroian Silviu Nicolae Pantea Ioana Papoi Ligia Paraian Andreea Pavel Laurentiu Ciprian Paven Andrei Perju Florin Ruben Perju Madalina Simona Plesa Viorela Codruta Pojar Claudiu Radu Pop Adrian Lazar Pop Cristiana Mihaela Pop Paul Pop Roxana Pop Vlad Pop Vlad Bogdan Potra Traian Alexandru Precup Barbu George Preda Flavia - Georgeta Radac Florin Rata Lavinia Reche Andrei - Ioan Retesan Radu - Simion

Revnic Bogdan Andrei Roman Bogdan Ionut Rosa Irina Sabau Radu - Florin Sabau Ludosan Alexandra Sabou Dorin Ruben Saidi Hicham Sandor Teodora - Camelia Sdraila Marian Aurel Serac Ioana- Delia Seucan Laurentiu Viorel Siminic Diana Staicu Alexandra - Corina Stan Anca Oana Stoica Alexandru Stoyanov Trayan Straliciuc Andrei Suceava Ioana Suciu Tudor - Alex Susan Roxana - Adela Szava Tibor Szorcsey Agnes Tamasan Mihai Tantau Beniamin Tarkanyi Ildiko Telcian Daiana - Alina Temian Andrei - Lucian Todea Andrada Diana Tolomeiu Carles Trif Bianca - Marcela Truta Petru Tucudean Susman Rodica Laura Udrescu Catalin Constantin Vancia Roxana Diana Varga Andrei Vasiliev Carolina Vezentan Dan Vlad Ioana Vlad Mihai - Alexandru Vlad Raluca Vultur Loana Alexandra

18

Facultatea de

AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

Adresa: str. G. Bariţiu, nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca Decanat: Sala 48, telefon: 40-264-401218, fax: 0264-594835 Secretariat: Sala 45, telefon: 40-264-401458, 401417, 202417, 202458 Url: http://ac.utcluj.ro/

CONDUCEREA

DECAN:

Prof.dr.ing. Liviu Cristian MICLEA

PRODECANI:

Conf.dr.ing. Mihaela DINSOREANU

Secretar șef:

Prof.dr.ing. Gheorghe SEBESTYEN Prof.dr.mat. Ioan GAVREA Ing. Klara COLAN

CONSILIULUI FACULTĂȚII

Departamentul de Automatică Prof.dr.ing. Liviu Miclea Prof.dr.ing. Honoriu Valean Prof.dr.ing. Mihail Abrudean Prof.dr.ing. Tiberiu Leția Prof.dr.ing. Petru Dobra S.l.dr.ing. Sorin Herle

Departamentul de Calculatoare Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi Prof.dr.ing. Ioan Salomie Prof.dr.ing. Dorian Gorgan Prof.dr.ing. Teodor Dădârlat Prof.dr.ing. Rodica Potolea Prof.dr.ing. Gheorghe Sebestyen Conf.dr.ing. Emil Cebuc Conf.dr.ing. Mihaela Dînșoreanu Conf.dr.ing. Tiberiu Marița Conf.dr.ing. Adrian Groza S.l.dr.ing. Adrian Coleșa

Departamentul de Matematică Prof.dr. Mircea Ivan Prof.dr. Ioan Gavrea Prof.dr. Alexandru Mitrea Prof.dr. Dorian Popa Prof.dr. Ioan Rașa Conf.dr. Daniela Inoan Conf.dr. Radu Peter

Studenți Bogdan Mihai Purdea Ana Palihovici Andrei Bancoș Timotei Dolean Raluca Laura Portase Andrei Vasile Troancheș Andreea Roxana Tulbure Cristin Radu Iosif Mihai Alexandru Hangă

19

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Dragi Absolvenţi,

Ne aflăm în faţa unui moment deosebit, în care o nouă promoţie de absolvenţi ai universitatii noastre finalizează studiile, debarcand, asemenea trupelor aliate acum 71 de ani, pe piata fortei de munca. Noi, profesorii voştri, suntem convinşi că sunteţi bine pregătiţi pentru profesiile pentru care v-aţi pregătit, că aveţi cunoştinţele şi nivelul profesional şi intelectual al omologilor voştri de la universitati similare din străinătate. Dragi absolvenţi, să aveţi încredere în voi şi să fiţi convinşi că ceea ce aţi realizat până în acest moment înseamnă enorm şi trebuie să vă dea încredere deplină în puterile voastre. Aţi învăţat de la profesorii voştri atât de multe lucruri şi acum ştiţi încă unul, esenţial pentru reuşita în profesie, dar şi în viaţă: faptul că numai învăţând şi muncind în continuare vă puteți asigura desăvârşirea şi succesul. Luaţi cu voi tot ce aţi învăţat bun în aceşti ani de facultate şi nu uitaţi că porţile Almei Mater rămân deschise tot timpul pentru voi, în primul rând prin programele de master şi doctorat pe care le oferim. Stimaţi părinţi, sunt convins că pe parcursul acestor ani aţi fost mereu alături de copiii dumneavoastră, că aţi fost oricând gata să vă sacrificaţi pentru a le asigura bunăstarea şi condiţiile necesare studiilor, că aţi suferit alături de ei în momentele mai dificile şi că i-aţi susţinut în devenirea lor profesională, umană şi intelectuală. Acum, vă puteţi bucura din plin de reuşita lor, de faptul că eforturile depuse de ei le recompensează pe ale dumneavoastră. În încheiere, dragi absolvenţi, vă cer să vă respectaţi statutul la care aţi ajuns, de ingineri şi în acelaşi timp de intelectuali, să vă respectaţi pe dumneavoastră, ca oameni, şi atunci, sigur, o să procedaţi la fel şi cu cei din jur. Să fiţi călăuziţi în viaţă de cele trei valori fundamentale ale omului, adevărul, binele şi frumosul . Vă doresc mult succes în viaţă, alături de cei dragi, şi să rămâneţi mereu aproape de ei.

Vivat Academia, Vivant Professores, Vivat Promoţia 2015 a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare!!!

Prof.dr.ing. Liviu Miclea,

Decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

20

Facultatea de Automatică și Calculatoare

CORPUL DIDACTIC

Departamentul: CALCULATOARE director:

Prof.dr.ing. Rodica POTOLEA

Prof.dr.ing. Sergiu NEDEVSCHI Prof.dr.ing. Rodica POTOLEA Prof.dr.ing. Ioan Alfred LETIA Prof.dr.ing. Iosif IGNAT Prof.dr.ing. Ioan SALOMIE Prof.dr.ing. Vasile T.DADARLAT Prof.dr.ing. Dorian GORGAN Prof.dr.ing. Zoltan BARUCK Prof.dr.ing. Gheorghe SEBESTYEN Prof.dr.ing. Eneia TODORAN Prof.dr.ing. Octavian CRET Prof.dr.ing. Alin SUCIU Conf.dr.ing. Tudor MURESAN Conf.dr.ing. Emil CEBUC Conf.dr.ing. Mihaela DINSOREANU Conf.dr.ing. Ovidiu POP Conf.dr.ing. Anca RARAU Conf.dr.info. Paulina MITREA Conf.dr.ing. Radu DANESCU Conf.dr.ing. Tiberiu MARITA Conf.dr.ing. Emil CHIFU Conf.dr.ing. Adrian GROZA S.l.dr.info. Iulia COSTIN S.l.dr.ing. Gabriel L. DRAGOMIR S.l.dr.ing. Mihaela ORDEAN S.l.dr.ing. Adrian PECULEA S.l.dr.ing. Lucia VACARIU S.l.dr.ing. Viorica R. CHIFU S.l.dr.ing. Adrian COLESA S.l.dr.ing. Delia MITREA S.l.dr.ing. Cristian VICAS S.l.dr.ing. Florin ONIGA S.l.ing. Cosmina IVAN S.l.ing. Ramona MARFIEVICI S.l.ing. Radu SLAVESCU

S.l.dr.ing. Bogdan IANCU S.l.dr.ing. Ionut ANGHEL S.l.dr.ing. Tudor CIOARA S.l.dr.ing. Camelia LEMNARU S.l.dr.ing. Kinga MARTON Asis.dr.ing. Anca CIURTE Asis.dr.ing. Madalin NEAGU Asis.dr.ing. Calin CENAN Asis.mat. Adrian IVANOV Asis.dr.ing. Marius JOLDOS Asis.ing. Cornelia MELENTI Asis.ing. Anca MARGINEAN Asis.dr.ing.pd. Ion GIOSAN Asis.dr.ing.pd. Andrei VATAVU Asis.dr.info.pd. Camelia CHIRA Asis.dr.ing. Victor BACU Asis.dr.ing. Teodor STEFANUT Asis.dr.ing. Anca Lia HANGAN Asis.dr.ing. Cristina POP Prep.dr.ing. Raluca Didona BREHAR Prep.dr.ing. Mihai NEGRU Prep.ing. Ciprian POCOL dr.info. Lucian MUNTEAN dr.ing. Gheorghe FARKAS ing. Cornel MOISESCU info. Liviu NEGRESCU

Departamentul: AUTOMATICĂ director:

Prof. dr. ing. Honoriu Valean

Prof. consultant dr. ing. Tiberiu COLOŞI Prof. consultant dr. ing. Clement FEŞTILĂ Prof. consultant dr. ing. Gheorghe LAZEA

21

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Prof.dr.ing. Mihail ABRUDEAN Prof.dr.ing. Adina AȘTILEAN Prof.dr.ing. Petru DOBRA Prof.dr.ing. Dorin ISOC Prof.dr.ing. Tiberiu LEŢIA Prof.dr.ing. Liviu MICLEA Prof.dr.ing. Daniel MOGA Prof.dr.ing. Ioan NAŞCU Prof.dr.ing. Honoriu VĂLEAN Prof.dr.ing. Eva DULF Conf.dr.ing. Szilard ENYEDI Conf.dr.ing. Silviu FOLEA Conf.dr.ing. Paula RAICA Conf.dr.ing. Vlad MUREȘAN S.l.dr.ing. Camelia AVRAM S.l.dr.ing. Daniela BORDENCEA S.l.dr.ing. Roxana BOTH S.l.dr.ing. Mihaela CISTELECAN S.l.dr.ing. Mirela DOBRA S.l.dr.ing. Sorin HERLE S.l.dr.ing. Mihai HULEA S.l.dr.ing. Vasile Cosmin MARCU S.l.dr.ing. George MOIȘ S.l.dr.ing. Cristina MUREȘAN S.l.dr.ing. Levente TAMAS Sl. dr. ing. Ruben Dan CRIȘAN Sl. dr. ing Radu Florin MIRON Sl. dr. ing. Ionuţ MUNTEAN Sl. dr. ing. Teodora SANISLAV Sl. dr. ing. Ovidiu Petru STAN Asis.dr.ing. Iulia INOAN Asis.dr.ing. Maria Magdalena SANTA Asis.dr.ing. Ioan Valentin SITA Prep.ing. Tudor Ion BUZDUGAN Prep.ing. Iulia Adina ŞTEFAN Asis.ing. Laura Vegh

ing. Cristian Goia secretar Ileana Nascu

tehnician Vasile Pop technician Adrian Lucaci

Departamentul: MATEMATICĂ director:

Prof.dr. Dumitru Mircea IVAN

Prof.dr. Ioan Gavrea Prof.dr. Dumitru Mircea Ivan Prof.dr. Vasile Mihesan Prof.dr. Alexandru Mitrea Prof.dr. Dorian Popa Prof.dr. Ioan Rasa Prof.dr. Daniela Rosca Prof.dr. Alina SINTAMARIAN Conf.dr. Lucia Blaga Conf.dr. Dalia Cimpean Conf.dr. Alexandra Ciupa Conf.dr. Eugenia Duca Conf.dr. Bogdan Gavrea Conf.dr. Daniela Ioana Inoan Conf. dr. Adela Novac Conf.dr. Radu Peter Conf.dr. Vasile Pop Conf.dr. Mircea RUS Lector dr. Marius Birou Lector dr. Ovidiu Furdui Lector dr. Mircia Gurzau Lector dr. Vasile Ile Lector dr. Daniela Marian Lector dr. Adela Capata Lector dr. Adrian Holhos Lector dr. Szilard Laszlo Lector dr. Tania Lazar Lector dr. Constantin Todea Asis. Rozica Moga Asis. Luminita Ioana Cotirla Asis. Adrian Viorel

22

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Absolvenţi licenţă

Specializarea: Calculatoare (in limba

Florea

Sorin Valer

engleza)

Fodor

Horatiu Alexandru

Al Assaf

Sandra

Fuci

Tamas

Ardelean

Madalina Elena

Gaina

Alexandru Nicolae

Avram

Claudiu

Gavrilov

Cristian

Baican

Patricia Maria

Graur

Alex

Balaj

Delia

Gurzou

Alexandru

Balc

Diana Maria

Guti

Levente Laszlo

Bedeoan

Raul Ioan

Hangea

Lucian Marius

Bogdan

Alexandru Onoriu

Harja

George Gabriel

Bonta

Razvan Mircea

Husar

Andrei Cristian

Bora

Bogdan Ioan

Iacos

Laurentiu Horatiu

Boros

Akos Tiberiu

Ilovan

Oana Bianca

Borsos

Zalan

Ioaniciu

Ioana Maria

Brinduse

Alexandru

Irimie

Sergiu Razvan

Buchmuler

Istvan

Jurjiu

Catalin George

Bularca

Raul Mircea

Kerekes

Jozsef Endre

Burian

Andrei

Kovacs

Akos

Burnete

Adelina Mihaela

Lascu

Indra Liana

Buslig

Istvan

Laze

Tudor Rares

Cadar

Vlad Andrei

Lenghel

Paul Sebastian

Calacianu

Florin Cristian

Lorinczi

Istvan

Calin

Radu Calin

Magdoiu

Vlad Darius

Cara

Calin

Magurean

Silviu

Catana

Mircea Catalin

Malos

Ciprian Dan

Cenan

Paul

Marcanasu

Ionut Alexandru

Chifor

Mihai Ionut

Mateut

Laurentiu Marinel

Chira

Laura Roxana

Micu

Alexandru Ioan Radu

Ciolocoiu

Bogdan Catalin

Migea

Rares Vasile

Corde

Lidia

Mihasan

Adrian

Csorvasi

Arnold

Moldovan

Dan

Cuc

Paula Diana

Morar Precup Emilian Cornel

Dogaru

Victor Constantin

Motioc

Laura Cristina

Durdun

Andra

Murasan

Mircea Calin

Enescu

Alexandru

Muresan

Calin Ovidiu

Fagadar

Timotei Emanuel

Muresan

Sebastian

Falamas

Emanuela Maria

Nan

Anca Amalia

Farkas

Imola

Neamtu

Horia Andrei

Faur

Ioana Mihaela

23

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Negoita

Alina Gabriela

Oltean

Mihai

Pac- Balaj

Ionut

Pascu

Paul Dinu Victor

Patras

Lorenzo Eusebio

Persa

Raul Alexandru

Petrut

Sergiu Daniel

Picos

Diana

Pop

Daniela

Pop

Dragos Catalin

Pop

Gheorghe Florin

Pop

Nicoleta Loredana

Popa

Flavius Gheorghe

Popa

Marius Ionut

Popescu

Roxana

Pralea

Bogdan Stefan

Prigoana

Tudor Cristian

Prisca

Stefan

Prodan

Sergiu Eugen

Purdea

Bogdan Mihai

Puscas

Alexandru

Racz

Dalma Szonja

Rosu

Cristian Emilian

Santa

Adrian Calin

Sarkozi

Ervin Alexandru

Schmidt

Cristian Mihai

Stoica

Mihai

Stupariu

Sergiu Cristian

Szeles

Janos Gergo

Szenasi

Gyorgy Ferencz

Tamas

Vlad Ioan

Tempfli

Arnold

Teodorescu

Rares

Trombitas

Norbert Lorand

Turean

Ovidiu Mihai

Vagasi

Zsombor

Varady

Csongor Huba

Vicovan

Paula Vasilica

Zolcsak

Tamas

Zongor

Lajos

Specializarea: Calculatoare

Aczel

Andrea

Antal

Eniko

Avram

Denise

Badila

Simion Andrei

Banyasz

Sergiu Ionut

Beleiu

Anamaria Mihaela

Bene

Szabolcs

Boldan

Florin Catalin

Bonczidai

Levente

Bora

Marian Ionel

Brasovean

Alexandru Stefan

Bratu

Alexandru Ioan

Bresan

Doru Cosmin

But

Ana Daniela

Checiches

Reimond Petru

Copaciu

Daniel Petru

Corb

Oana Mioara

Cornea

Ioan Marius

Cosma

Rares Vasile

Csergezan

Zoltan

Damian

Adrian Mihai

Dersedan

Diana Camelia

Dregan

Tudor

Druta

Teodor

Duca

Elena Jenica

Eke

Peter

Ferent

Ioan Grigore

Florian

Ioan

Garboan

Cristian - Andrei

Gavenea

Radu

Gheorghiu

Radu

Ghetie

Mariana Cristina

Godea

Andrei Adrian

Gorgan

Adelina Paula

Grigorescu

Codruta Andreea

Guita

Delia Anamaria

Hales

Ionel Daniel

Herman

Ruben Daniel

Hotca

George Marian

Iacob

Madalina

Ignat

Nicolae Valerian

24

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Ilea Jeler Kadar Bukor Kassay Kokarca Kovacs Kurti Campean Lakatos Laslau Lazar Manu Marian Martin Mic Mihaese Mirea Modis Moldovan Moldovan Motoc Nagy Nath Nechita Nuc Oncea Opincariu Orban Palfi Petrean Pop Popa Popa Portase Puia Rad Roman Salagean Sarkozi Satmar Sfaru Stan Stoica

Radu Mircea Cosmin Alin Robert Farkas Akos Alin Mihai Bernadett Cosmin Zoltan Daniel Andrei Ionut Vasile Mircea Mihai Ioan Adela Vasilica Mircea Marius George Laszlo Andrei Radu Iosif Nicu Cristian Sandor Laszlo Grigore Andrei Octavian Petru Beniamin Dumitru Laurentiu Adrian Szabolcs Lucian Mircea Petru Vlad Bogdan Alexandru Mihai Adrian Radu Marian Petru Gabriel Simion Marius Mihai Crina Gabriela Eliza - Cristina Paul Nicolae Sonia Catalin Gabriel Ioana

Szabo

Roxana Ramona

Teslaru

Razvan

Toader

Alexandra

Trifan

Ovidiu

Vaida

Albert Szabolcs

Vascan

Paul Andrei

Vlas

Adrian Tudor

Voila

Claudiu

Wekerle

Tibor

Zare

Ciprian Ionel

Specializarea: Tehnologia informatiei

Achim

Darius Calin

Andreca

Sergiu Florin

Antonescu

Andrei Vlad

Ardelean

Georgiana Alexandra

Avram

Andreea

Babut

Octavian Dan

Balan

Nina

Bali

Alexandra Ioana

Balint

Andrada

Balint

Robert Mihai

Bara

Alexandra

Biltiu

Lenuta

Buda

Adriana Georgiana

Buda

Ovidiu

Cabulea

Cristina Maria

Cente

Ionut Ovidiu

Chereches

Iulia Roxana

Chis

Gheorghe Gabriel

Cimpeanu Maria

Coblisan

Andreea Ioana

Copaciu

Diana Florina

Cosma

Cristina Cornelia

Cosma

Horatiu Lucian

Cosma

Pavel

Cristea

Anamaria

Csiki

Timea

Dabican

Edina Florena

David

Cristian Ionut

Dolha

Andreea

25

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Dragan

Vlad

Rablou

Vasile Gabriel

Fodorean

Alexandra

Rad

Ioana

Gabos

Levente

Radu

Alexandru

Gaspar

Zsolt Levente

Radu

Liviu Traian

Gheorghiu

Radu Ioan

Radu

Raducu Ilie

Gradinar

Alexandrin Constantin

Raduly

Melania Roxana

Grelus

Alexandra Maria

Rasa

Petru Cosmin

Grigori

Claudia Elena

Ratiu

Lidia

Guiu

Cosmin

Rus

Paul David

Hamudi

Jasmin Izabella

Sabo Anca

Ioan Sorin

Hazsda

Ioana Sorina

Silaghi

Silviu Leon

Hobor

Edwin Wilhelm

Simina

Alexandru Marcel

Horgos

Gabriel Valentin

Szigeti

Levente

Ilies

Dan Razvan

Tamas

Ioan Cornel

Lukacs

Raul Adrian

Temle

Maria Raluca

Malanca

Maria Gianina

Ticle

Razvan Calin

Marcean

Dragos Mihai

Todea

Mihaela Elena

Marinau

Bogdan Doru

Toparceanu Ioan Rares

Maris

Madalina Ana

Veja

Alina Andreea

Mates

Bogdan Petru

Vele

Camelia

Mendoiu

Cosmina Ramona

Velea

Viorelia Mariana

Mile

Laszlo

Vezentan

Horatiu Marian

Moldovan

Marius Petre

Vonhaz

Istvan

Moldovan

Razvan Ioan

Zwarasevski Cristina

Mutu

Alexandru - Teodor

Nemes

Mirela Lucica

Specializarea: Automatica si

Opris

Paula

informatica aplicata (in limba engleza)

Panc

Daniel Valentin

Apetrei

Adriana Elena

Patrutiu

Diana Medeea

Avirvarei

Diana Alexandra

Paunescu

Patricia Laura

Bala

Tudor Beniamin

Persa

Dan Alexandru

Birs

Isabela Roxana

Petea

Bogdan Catalin

Bizu

Remus Iliuta

Pintea

Madalina Nicoleta

Boroica

Ileana

Brumaru

Andrei

Piscoi

Pop

Petru Daniel Andrei Mihai

Chioran

Cobarzan

Bogdan Vlad Alexandru

Pop

Vasile Daniel

Cociuba

Cucul

Popdan

Daniel Adrian

Andrei Alexandru

Postu

Vadim

Dolha

Raul Marcel

Potinteu

Mihail

Domide

Gabriela Nadia

Profir

Alexandr

Fodor

Ferenc

26

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Ghisa

Ioachim Florin

Bindas

Bogdan Dorin

Iacob

Norbert Stefan

Birla

Sorin Ioan

Iuga

Cristea Ioan

Birnicu

Bogdan Constantin

Kis

Odon Istvan

Boca

Andrei

Lazar

Andrei George

Bojte

Tamas

Matei

Alin Ioan

Bradila

Vlad Ilie

Merza

Roberta Karla

Buldus

Andrei Dan

Mezei

Ady Daniel

Bura

Monica Delia

Moldovan

Alexandru

Buta

Radu Gabriel

Muntean

Alexandru Ioan

Calugar

Alexandru

Muresan

Corneliu

Caraian

Cristian Gabriel

Nagy

Zoltan

Cigher

Cristian Tiberiu

Pascariu

Alexandru Constantin

Ciorba

Ionut Razvan

Paul

Valentin Cornel

Ciuca

Sebastian

Petruta

Alexandra Elena

Ciui

Mariana

Preda

Vlad Nicolae

Cosma

Cristian Valentin

Puiulet

Mara

Costandin

Beniamin Ioan

Racasan

Dana Corina

Daniel

Bogdan Razvan

Radu

Andrada

Demeter

Claudiu Zoltan

Roman

Bogdan - Vlad

Dobocan

Razvan Andrei

Simionescu

Bogdan Cristinel

Dobra

Adrian Mirel

Simon

Zsolt

Duma

Vlad Bogdan

Stoica

Andrei

Dume

Catalin Vasile

Tibre

Marius Andrei

Fagaras

Dragos Florin

Tobak

Denes Tamas

Feier

Leontina Claudia

Togorean

Augustin Bogdan

Filipoi

Mihai

Ulici

Alexandra Maria

Finegari

Gavrila

Verba

Nandor

Fufezan

Adrian Jair

Vlasa Florea

Flavius

Fulop

Attila

Specializarea: Automatica si informatica aplicata

Ghisan Reszler Gui Gyorgy

Raul Tudor Attila

Abuzatoaiei

Danut

Hadnagy

Csaba

Anca

Silviu Ionut

Hangan

Stefan Tudorel

Antoniu

Andrei Mihai

Hodasz

Nicoleta Ioana

Augustin

Anamaria Claudia

Hondrari

Andrei - George

Balan

Marcel Alexandru

Ilea

Rares Sebastian

Balea

Florin Cornel

Iliescu

Vlad Adrian

Balint

Zsombor

Leu

Diana Elena

Barbul

Dariana Anamaria

Luca

Tudor

Berendea

Costin Marian

Marchis

Adrian Alin

Betea

Cristian

Mares

Andrei

27

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Marian

Alexandru

Tarcea

Diana Daniela

Marincas

Andreea Maria

Tatar

Radu Nicolae

Marusca

Vlad Gavril

Timoce

Claudiu Andrei

Mercea

Andrei Dan

Tivadar

Ancuta - Maria

Mois

Calin Ioan

Todorescu

Andra

Moldovan

Bogdan

Ursan

Raul Izidor

Moldovan

Catalin

Valusescu

Patricia

Moldovan

Roxana Maria

Vas

Ioan Adrian

Motiu

Andrei

Vasciac

Mark Ekkehard

Muntean

Tudor Nicolae

Vass

Arpad Attila

Muresan

Ionel

Vulpe

Tudor Ioan

Niste

Lorena Maria

Zaha

Cristian - Lucian

Oltean

Ioana Claudia

Zalanyi

Rezso Lorant

Ontiu

Paul Cristian

Zmole

Ramona Ioana

Pandele

Alexandra Cristina

Pausian

Claudiu Florin

Specializarea: Automatica si

Petcas

Bogdan Paul

informatica aplicata (la Satu Mare)

Petran

Vlad Liviu

Anghel

Cristian Marius

Pol

Dan Cristian

Balog

Iosif - Simion

Pop

Ciprian Mihai

Braun

Linda

Pop Berar

Alin Mihai

Debreczeni

Lorand

Prisada

Elena Gabriela

Eszlari

Daniel Claudiu

Puscas

Adrian Cosmin

Fischer

Zsolt Antal

Puscas

Dorin Cristian

Gittinger

Cristian

Reti Gheti

Daniel

Gittinger

Tamas Roland Walter

Roman

Anca Maria

Hepcal

Sebastian - Ioan

Rosca

Ioana Paula

Juhasz

Gergo

Rosu

Marius Andrei

Kabai

Adrian Catalin

Rus

Ionut

Katona

Iosif Levente

Rus

Razvan Remus

Kovacs

Alexandra

Rus

Tiberiu Gabriel

Kuzman

Raimond Robert

Sabadis

Paul Ionut

Malancas

Nicolae

Sabau

Dora Laura

Mali

Szilard Arpad

Salagean

Marius Ioan

Markus

Csaba

Santa

Alexandru Raul Mihai

Mayer

Edgar Istvan

Sas

Ioan - Marius

Megyesi

Lorand Attila

Siciu

Florin - Emil

Moga

Lorena Priscila

Sima

Gheorghe Dumitru

Molnar

Ioan

Simon

Maria Magdalena

Muresan

Rafael Emanuel

Spanu

Madalina Florina

Pop

Marcel Cristian

Szilagyi - Leitner Istvan

Pop Szovati

Jusztin Agoston

Tamas

Luiza Alexandra

Racz

Rita

28

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Resetar

Florin Ioan

Stancalie

Cristian Georgel

Sandor

Ecaterina Iolanda

Suto

Robert Tiberiu

Santa

George Dan

Szabo

Vlad Mihai

Savianu

Raul Viorel

Szodoray Paradi

Akos

Schnellenperger Andrea Florentina

Tite

Emil

Serban

Mihai

29

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Absolvenţi master

Specializarea: Complemente de

Specializarea: Inginerie software

Stiinta calculatoarelor

Andrasiu

Casandra

Apucaloae

Vasile Ciprian

Blaga

Irina Alexandra

Baraian

Oana Eugenia

Chiorean

Raluca Sonia

Borcea

Andreea Cristina

Dejeu

Ionut Petru

Bukkos

Attila

Demian

Andrada Veronica

Cenan

Vlad Andrei

Dolean

Timotei

Ciotlaus

Alexandra

Faloba

Daciana Ioana

Ciupei

Bogdan Calin

Fildan

Flaviu Florin

Cozos

Andreea Raluca

Georgescu

Anamaria Paula

Cret

Anca - Maria

Haidau

Pavel Andrei

Fodor

Norbert

Marchis

Alexandru

Maftei

Oana Mihaela

Nagy

Jeno

Marian

Stefan Cristian

Nandra

Constantin Ioan

Moldovan

Andreea Cosmina

Onac

Laurentiu

Moldovan

Radu Cristian

Parau

Paul

Muntean

Adrian Florin

Pop

Ioan Mihai

Neacsa

Florina

Pop

Raul

Nicoras

Claudia Maria

Rus

Corina Dalia

Puscas

Anitta Bianca

Stetco

Adela Catalina

Ursan

Alexandru Mihai

Sulea

Denisa Gianina

Vadan

Mihai

Terolli

Miril

Vincze

Cristina Elena

Togorean

Alexandru Ionut

 

Vlasin

Alin

Specializarea: Ingineria

Vornicu

Bogdan Ioan

calculatoarelor

Vunvulea

Mariana

Chis

Mihai

Zaharia

Alexandra

Crisan Bodea

Mihai

Gergely

Robert Gabor

Specializarea: Inteligenta si viziune

Hodgyai

Zoltan

artificiala

Illyes

Kinga Katalin

Agoston

Norbert

Leahu

Dorin Manuel

Andreies

Virgil Emilian

Lutas

Andrei Vlad

Baciu

Alin Serban

Naghi

Attila Jozsef

Barbu

Maria Irina

Papp

Linda

Bohus

Andrei

Popa

Bogdan

Bona

Adrian

Potra

Razvan

Botan

Andra Catalina

Sopt

Dan Alexandru

Cipariu

Timotei Vlad

Tokes

Attila

Crisan

Sebastian

 

Croitor

Vitalie

30

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Decean

Claudiu

Bogdan

Hegedus

Andra Silviana

Demian

Catalin Flaviu

Maja

Ovidiu Dan

Fenesan

Raluca Olivia

Marin

Oana Andreea

Gazdac Andrei Alexandru

Marit

Adina Maria

Itu

Razvan

Mesaros

Ionut

Marc

Oana

Muresan

Alexandru

Sin Neamtiu

Andreea

Neamtu

Pavel Nicolae

Szakats

Istvan

Niga

Lucian

 

Palaghia

Oana Alexandra

Specializarea: Retele de comunicatii si

Petcu

Dragos

sisteme distribuite

Popovici

Laura Maria

Antal

Marcel

Serban

Mihai Ioan

Bugnaru

Gelu Alexandru

Sfiazov

Roxana Alexandra

Capatina

Ilie

Tomoiaga

Claudia Melania

Ciorba

Andrei Florin

Ursulica

Adrian

Cozac

Gheorghe Adrian

Valkai

Edina Ingrid

Giuroiu

Marius Cristian

Vranau

Ioan

Horvat

Octavian Andrei

 

Krajnik

Andras

Specializarea: Controlul avansat al

Man

Stefan Mircea

proceselor

Meszaros

Csaba Adam

Andrei

Cosmin Ion

Muresan

Florin

Avram

Ionut Alexandru

Pop

Vladut Valerian

Barbulescu

Adam Norbert

Pridon

Vlad Paul

Bot

Iulia Dana

Salagean

Andrei Cristian

Caprioru

Mircea

Sicoe

Alexandru Catalin

Catanici

Catalin Ioan

Tamas

Ionut

Cernestean

Dumitru Gabriel

Tamas

Petrica Radu

Coman

Radu Simion

Terebesi

Robert

Costandin

Marius Simion

 

Cotan

Vladut Vasile

Specializarea: Tehnologia informatiei

Cristian

Catalin - Andrei

in economie

Csikos

Tamas - Otto

Berci

Cristina

Dobra

Ionut Marian

Bolog

Alexandra Viola

Fratean

Adrian

Brateanu

Vlad

Fustos

Csaba

Buncila

Oana Madalina

Gabriel

Tamas Laszlo

Ciocas

Radu Ioan

Harja

Gabriel

Cocis

Marius Gabriel

Igna

Nicolae

Crisan

Marius Vlad

Ivanescu

Anca Maria

Cucurezeac

Daniel Mihai

Jurca

Niculina

Doboseru

Daniel Costinel

Manea