Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE NUMIRE SEF PUNCT DE LUCRU

SEPTEMBRIE 2015

Subsemnata Silvia Galben, cu domiciliul in Bistrita, str. Tudor Vladimirescu,


nr. 5, numesc pe Dl. ing. Amariuta Ilie-Valentin, cu domiciliul in sat. Neagra, com.
Tasca, jud. Neamt, nr. telefon:0740600485, avand adeverinta de inginer constructor,
nr. 10410/2014 ca sa urmareasca lucrarile de constructii si sa intocmeasca Cartea
Tehnica a Constructiei, in cadrul proiectelor, ca sef punct de lucru.