Sunteți pe pagina 1din 25

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ARABĂ

I.

a.

Vocalizaţi complet textul de mai jos (vocalizare internă şi externă).

b.

Traduceţi textul de mai jos în limba română.

b. Traduceţi textul de mai jos în limba română. II. a. Traduceţi în limba arabă propoziţiile
b. Traduceţi textul de mai jos în limba română. II. a. Traduceţi în limba arabă propoziţiile
b. Traduceţi textul de mai jos în limba română. II. a. Traduceţi în limba arabă propoziţiile

II.

a.

Traduceţi în limba arabă propoziţiile de mai jos.

b.

Vocalizaţi textul tradus (vocalizare completă, internă şi externă).

1.

Studenţii au stabilit data examenului în această dimineaţă.

2.

Am cumpărat patru cărţi şi unsprezece caiete.

3.

Ajută-l pe tatăl tău să deschidă uşa.

4.

Anul trecut, am început să lucrez la această companie.

5.

Cine sunt cele două fete cu care ai vorbit pe stradă?

6.

Când poţi să citeşti această carte?

7.

Anul viitor, voi pleca la Cairo pentru studii universitare.

8.

Strada aceasta este mai frumoasă decât strada pe care ne-am plimbat ieri.

9.

Dacă nu ai fi învăţat, nu ai fi reuşit la examen.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA SECŢIA DE LIMBA ARABĂ:

Având în vedere că vocalizarea textului în arabă se va efectua pe foaia cu subiecte, candidaţii vor preda şi această foaie la sfârşitul probei. Candidaţii care susţin ca probă de concurs limba arabă au voie să folosească, la examen, dicţionare de tipul limba arabă – limba x, cu condiţia ca ele să nu conţină explicaţii gramaticale. Nu sunt admise dicţionare de tipul limba x – limba arabă.

Acordarea punctajului:

Barem de corectare

Subiectele I şi II (se acordă 10 puncte: 4,50 puncte pentru traducerea corectă a textului, 4,50 puncte pentru vocalizarea corectă a acestuia + 1 punct din oficiu).

a. Vocalizarea incorectă a unei consoane finale a cuvântului se penalizează cu 0,15 puncte.

b. Vocalizarea incorectă a unei consoane în interiorul cuvântului se penalizează cu 0,10 puncte.

d.

Se penalizează netraducerea integrală a textului, scăzându-se din numărul de puncte procentul

corespunzător părţii netraduse, cu o aproximaţie de + 5%.

e. Se penalizează cu 0,15 puncte folosirea unui cuvânt greşit care modifică sensul frazei.

f. Se penalizează cu 0,15 puncte cuvântul netradus, în locul căruia s-a lăsat spaţiu gol.

Observaţie

profesorului care face corectarea, dar nu cu mai mult de 0,40 puncte pentru o greşeală.

generală:

Penalizarea

altor

eventuale

tipuri

de

greşeli

este

lăsată

la

latitudinea

PROBA SCRISĂ LA LIMBA CHINEZĂ, NIVEL A

I.a. Traduceţi în limba chineză următoarele fraze:

1. Astăzi mă doare gâtul şi tuşesc. Mă gândesc că aseară nu am închis fereastra şi probabil că am

răcit.

2. Eu am auzit că din spate se apropie o maşină şi m-am oprit în loc.

3. Fusta aceasta este mai ieftină cu 25 de yuani decât aceea, dar nu este tot atât de frumoasă. Pe

care vrei să o cumperi?

4. Noi l-am condus pe prietenul nostru chinez la gară de dimineaţă, la ora 10:30.

5. Deşi a început să plouă, tot vreau să mă duc cu bicicleta până la bibliotecă şi să împrumut un

dicţionar.

I.b. Traduceţi în limba română textul de mai jos:

I.b. Traduce ţi în limba română textul de mai jos: II.a. Alcătuiţi câte o frază cu

II.a. Alcătuiţi câte o frază cu următoarele structuri:

II.a. Alcătuiţi câte o frază cu următoarele structuri: II.b. Realizaţi o compoziţie de circa 250 de

II.b. Realizaţi o compoziţie de circa 250 de caractere cu titlul

Punctare:

I. Se acordă un punct din oficiu.

Barem de corectare

I. Se acordă un punct din oficiu. Barem de corectare a. Se acordă câte 1 punct

a. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare frază tradusă corect în limba chineză. (Total 5 puncte) b. Se acordă 4 puncte pentru traducerea corectă din punct de vedere gramatical şi formularea îngrijită în limba română. Total 10 puncte

II.

Se acordă un punct din oficiu.

a.

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare din cele 4 propoziţii construite corect. (Total 4 puncte)

b.

Se acordă 5 puncte pentru compoziţia realizată pe tema dată.

Total 10 puncte

Depunctare:

Se penalizează cu:

- 0,05 puncte pentru o greşeală de scriere (caracter scris greşit sau lipsă);

- 0,15 puncte pentru o greşeală de lexic (cuvânt greşit sau lipsă);

- 0,25 – 0,50 puncte pentru o greşeală de gramatică (în funcţie de gravitate).

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA CORREANĂ

Subiectul I (10 puncte: a. 3 p.; b. 3 p.; c. 3 p. + 1 p. din oficiu)

a. Completaţi frazele următoare:

3 p. + 1 p. din oficiu) a. Completaţi frazele următoare: b. Refaceţi corect topica frazelor
3 p. + 1 p. din oficiu) a. Completaţi frazele următoare: b. Refaceţi corect topica frazelor

b. Refaceţi corect topica frazelor utilizând toate cuvintele date:

corect topica frazelor utilizând toate cuvintele date: c. Explicaţi în limba coreeană cuvintele următoare (prin
corect topica frazelor utilizând toate cuvintele date: c. Explicaţi în limba coreeană cuvintele următoare (prin

c. Explicaţi în limba coreeană cuvintele următoare (prin sinonime, antonime sau explicarea sensului.

II. Folosiţi cuvintele în fraze (câte un exemplu pentru fiecare cuvânt):

Subiectul II (10 puncte: a. 5 p.; b. 4 p. + 1 p. din oficiu)
Subiectul II (10 puncte: a. 5 p.; b. 4 p. + 1 p. din oficiu)

Subiectul II (10 puncte: a. 5 p.; b. 4 p. + 1 p. din oficiu)

a. Traduceţi următoarele fraze în limba coreeană:

1. Maria duminica de obicei se plimbă cu prietenii în parc sau merge cu sora ei mai mare la cinema.

2. De acasă până la şcoală fac 30 de minute cu metroul.

3. Când a intrat profesorul în clasă elevii au început să citească.

4. Înainte să pleci în călătorie trebuie să faci rezervare la hotel.

5. Dacă intenţionezi să mergi la vară la mare, trebuie să treci cu bine examenele.

6. Copilul acela vorbeşte ca un adult, dar are doar 10 ani.

7. Dacă pleacă în Japonia, Maria vrea să viziteze muzeul de istorie din Tokyo.

8. Pentru că nu voia să meargă la şcoală, copilul se prefăcea că doarme.

9. Deşi nu-mi place să fac sport, când merg la mare trebuie să înot. 10. Vă rog să nu vorbiţi în timpul cursului de limba engleză.

b. Redactaţi o compunere cu titlul:

de limba engleză. b. Redactaţi o compunere cu titlul: . Numerotaţi frazele. Barem de corectare Punctajul

. Numerotaţi frazele.

Barem de corectare

Punctajul total la proba de limba coreeană este 10 puncte. Punctajul se obţine din media puntajelor celor două subiecte (Subiectul I + Subiectul II).

Subiectul I Punctajul total pentru Subiectul I este de 10 puncte (9 puncte + 1 punct din oficiu)

a. 4 puncte

Se punctează: cu 0,40 puncte fiecare frază corect completată. Se depunctează: cu 0,40 puncte greşelile de structură gramaticală, cu 0,10 puncte greşelile de vocabular şi cu 0,05 puncte greşelile de ortografie.

b. 2 puncte

Se punctează: cu 0,20 puncte fiecare frază corect reconstituită. Se depunctează: cu 0,20 puncte orice greşeală de topică şi cu 0,05 puncte fiecare greşeală de ortografie.

c. 3 puncte

Se punctează: cu 0,15 puncte fiecare explicaţie corectă şi cu 0,15 puncte folosirea corectă a cuvântului în frază. Se depunctează: cu 0,15 puncte explicaţia incorectă, 0,15 puncte folosirea cu sens greşit a cuvântului în frază, cu 0,10 puncte greşeli de structură gramaticală la redactarea explicaţiei sau a frazelor cerute şi cu 0,05 puncte fiecare greşeală de ortografie.

Punctajul total pentru Subiectul II este de 10 puncte (9 puncte + 1 punct din oficiu)

a. 5 puncte

Se punctează: cu 0,50 puncte fiecare frază corect redactată, cu respectarea sensului din original.

Se depunctează: cu 0,10 puncte greşelile de vocabular, cu 0,20 puncte greşelile de structură gramaticală, cu 0,05 puncte fiecare greşeală de ortografie.

b. 4 puncte

Se punctează: cu 1 punct structura redactării, organizarea şi coerenţa textului, cu 1 punct respectarea temei, cu 1 punct corectitudinea redactării şi cu 1 punct complexitatea frazelor. Se depunctează: cu 0,10 puncte fiecare greşeală de vocabular, cu 0,20 puncte fiecare greşeală de structură gramaticală, cu 0,05 puncte fiecare greşeală de ortografie.

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ENGLEZĂ ENGLEZĂ A

I.

1.

Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets: (0,50 x 6 = 3

points) If you (met) your wife earlier, she (give) you the car keys and you could have avoided the traffic. Now it is too late (drive) your car. It (be) as bad as yesterday, when you (take) the bus to work and (come) late for a meeting.

2.

Rewrite the sentences, beginning as shown: (1 x 3 = 3 points)

a.

As soon as they wrote their letter of resignation, they left the building. / No sooner

b.

I delivered that parcel two days ago. / It’s two days

c.

Although he was an intelligent man, nobody wanted him on their team. / Intelligent as

3.

Negate the following sentences: (0,50 x 3 = 1,50 points)

a.

She came home very early.

b.

Bill is still a handsome man.

c.

He has met her before.

4.

Rewrite each sentence so that it contains a suitable modal verb and the meaning remains the

same: (0,50 x 3 = 1,50 points)

a. It is important that you go to that meeting.

b. I am sure they didn’t quarrel.

c.

Last year, Bill managed to fly a kite for a whole hour.

II.

Translate into English: (9 + 1 = 10 points)

Am început să vorbesc repede, ca să nu fiu întrerupt de vreo privire ironică, sau să mă lase pur şi simplu singur în încăpere, întorcându-mi spatele, cum făcea nu rareori. - Singura dată când m-am îndrăgostit şi eu a fost prin anul trei de facultate, de o fată pe care nu numai că o cunoşteam bine, ci şi o dispreţuiam puţin, deoarece era cam prostuţă. Cum spuneam, o cunoşteam bine, o dispreţuiam şi, deodată, m-am trezit îndrăgostit de ea. Nu ştiu cum de mi s-a întâmplat asta tocmai mie, un om cinic, veşnic nemulţumit. Sau poate că tocmai de aceea am păţit-o. Probabil că mă prinsese „fără apărare”, ca la box, prea îngâmfat de inteligenţa şi ironiile mele, extrem de eficiente, ca să mă mai feresc de ea. M-a prins ca pe o muscă mare şi grasă în plasa unui

păianjen mărunt, neînsemnat.

III. Translate into Romanian: (9 +1 = 10 points) She is watching the dancing. Now and then the parents or some of their guests stop to speak to her; the party is at its height, and there are more onlookers than these two: the nanny, red-faced Ann, is

standing at the bottom of the stairs, in all the dignity of her limitations. She is waiting for the children, who simply cannot get their fill of these festivities, and watching over Snapper, so he won’t break a vase, or something. Snapper is her own son and she knows that any mistake he makes will reflect badly on her. So she is trying hard to keep an eye on him and on her employers’ children. There is another woman quietly noticing the people going in and out of the room. It is the housekeeper, Martha, who has poured all her heart and soul in the preparations of the party, and is now waiting to see if everything has turned out all right.

IV. Reading comprehension: (3 + 3 + 3 + 1 = 10 points) Charles Darwin was never a bold, romantic figure. His school career was undistinguished and he didn’t have the stomach to follow his father into medicine – he found surgical procedures too distressing to watch so he was sent to Cambridge to study theology; then, a common fate for the less impressive sons of prominent families. While at Cambridge, Darwin became a student and friend of the cleric and botanist John Stevens Henslow. His canine loyalty and unassuming character meant

that he soon became known as ‘the man who walks with Henslow’ – a telling epithet, as it suggests the total eclipse of one man’s identity by the mere presence of another. When Darwin was still relatively young, he became sickly and somewhat apprehensive. His condition deteriorated, resulting in problems such as insomnia and palpitations. Many believe that he suffered from some form of anxiety. He was certainly very cautious, and delayed publishing the details of his theory of evolution for years, because he did not want to offend devout Christians. Indeed, if the young biologist Alfred Wallace had not come up with exactly the same idea forcing Darwin to publish he might have procrastinated indefinitely. Darwin was an atheist, but he never attempted to promote atheism as an alternative to Christian orthodoxy. He had no desire to disturb commonly held opinions. Those who set out to challenge traditional values frightened him. Even nature scared him a little. (adapted from Frank Tallis, Love Sick) 1. Give a summary of the text. Do not exceed 3 lines.

2. The author argues that Darwin showed ‘canine loyalty’ to Henslow. How does he support his

opinion? Do not exceed 4 lines.

3. What are the main features of Darwin’s character according to the author? Do not exceed 8

lines.

Barem de corectare

Fiecare subiect este notat cu 10 puncte, după cum urmează: 9 puncte + 1 punct din oficiu. Nota finală reprezintă media dintre cele patru subiecte.

I. Se notează după cum urmează:

1. 0,50 x 3 = 3 puncte;

2. 1 x 3 = 3 puncte;

3. 0,50 x 3 = 1,50 puncte;

4. 0,50 x 3 = 1,50 puncte.

La totalul de 9 puncte se adaugă 1 punct din oficiu.

II. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,25 puncte folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi a gerundului sau a participiului. Se depunctează cu 0,10 puncte formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 puncte şi 1 punct soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.

III. Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului din limba engleză. Se depunctează cu 0,25 puncte traducerea incorectă a unui cuvânt sau

omiterea acestuia. Se depunctează cu 0,50 puncte abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,50 puncte până la 1 punct soluţiile ingenioase de traducere.

IV. Fiecare întrebare se notează cu 3 puncte, după cum urmează:

a.

exprimarea corectă, coerentă, claritatea şi consecvenţa – 1 punct;

b.

încadrarea în limitele cerinţei, concizia răspunsului – 1 punct;

c.

capacitatea candidatului de a structura argumentaţia – 1 punct.

Se vor deduce 0,25 puncte pentru fiecare 10 cuvinte peste numărul recomandat de cuvinte. Se acordă un bonus de 0,50 puncte până la 1 punct pentru idei originale şi exprimare nuanţată. Pentru greşelile de limbă, se aplică acelaşi barem ca la subiectul II.

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ENGLEZĂ ENGLEZĂ B

I.

1.

Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets: (0,50 x 6 = 3

points) He had no difficulty (climb) the cliff. I had a slight difficulty myself, but (hide) it from him. It was too early (start) losing face and I (not want) to look old to him. I (want) him (accept) me as a comrade.

2.

Rewrite the sentences, beginning as shown: (1 x 3 = 3 points)

a.

She has been with us for a month. / It’s a month

b.

They will never speak to each other again. / Never

c.

I won’t tell you the secret, unless you give me money. / I will tell you the secret only

3.

Negate the following sentences: (0,50 x 3 = 1,50 points)

a.

She met Susan’s father.

b.

We are looking at some dot on the wall.

c.

I have always known the truth.

4.

Rewrite each sentence so that it contains a suitable modal verb and the meaning remains the

same: (0,50 x 3 = 1,50 points)

a. I would like you to pour me some tea, please.

b. It is possible he is having an affair.

c. It is regrettable that they met.

II. Translate into English: (9 + 1 = 10 points) După ce i-am povestit ce păţisem în primul an de liceu, m-a privit lung şi m-a întrebat mirat:

- Nu cumva şi dumneata ai fost un şcolar minune?! L-am privit un timp, înainte de a-i răspunde: era ironic domnul profesor? Nu ştiu, nu cred că era

În

orice caz, după prima pornire de a-i răspunde cu o frază sarcastică, am renunţat să deschid gura. Afară ploua, cerul era cenuşiu şi pe el se zăreau norii grei. Preferam această ploaie fină şi paşii trecătorilor pe trotuarul ud. Apoi, „profesorul” şi-a continuat monologul, falsa sa confesiune. Nu ştiu nici eu de ce am numit-o aşa. Poate nu minţea, săracul de el, sau nu minţea lucid, sau minţea doar pe jumătate: adică se minţea pe el, iar adevărul despre viaţa lui trecută era un fals adevăr.

III. Translate into Romanian: (9 + 1 = 10 points) Neither arguments nor requests moved him. He said little, but he was absolutely determined, because for the first time he saw how his daily life was. What need had he to return to England? Who would miss him? His friends were dead or cold. Ethel loved him in a way, but, as was right, she had other interests. His other children he seldom saw. He had only one other relative, his sister Julia, whom he both feared and hated. It was no effort to struggle here. He would be a fool as well as a

coward if he stirred from the place which brought him happiness and peace. Then why did everybody try so hard to make him leave this place? He was inclined to think that it was envy that moved them and that he had to fight against this envy, he had to push their feelings away and make room only for his own peace of mind.

IV. Reading comprehension (3 + 6 + 1 = 10 points) Charles Darwin’s life was touched by romance in the more conventional way. He fell in love. Darwin – not the most passionate of men was an unexpected triumph for Cupid. He approached the idea of marriage with a curious degree of intellectual detachment. The problem was complicated by the fact that he was considering marriage entirely in the abstract, having no wife-to-be in mind. In an attempt to resolve his uncertainty, Darwin did something very unromantic. He drew up two columns, one headed ‘Many’, and the other headed ‘Not Marry’, and then set about evaluating the costs and benefits associated with each. His instinct, therefore, was not to find love, but to examine its balance sheet*. He took his first steps towards the altar not as love’s victim, but as love’s auditor. The costs that Darwin associated with marriage are very revealing: he would have less time for himself in general, less time to spend in gentlemen’s clubs, and less time for reading. But what of the benefits of marriage? In the ‘Marry’ column of his balance sheet, he attempted to enumerate the benefits of female company. The best he could do at one point was to observe that a wife would be “better than a dog”. (adapted from Frank Tallis, Love Sick) *balance sheet a record of the financial situation of an institution on a particular date 1. Give a summary of the text. Do not exceed 4 lines. 2. Describe Darwin’s attitude to marriage. Do not exceed 10 lines.

Barem de corectare

Fiecare subiect este notat cu 10 puncte, după cum urmează: 9 puncte + 1 punct din oficiu. Nota finală reprezintă media dintre cele patru subiecte.

I. Se notează după cum urmează:

1. 0,50 x 3 = 3 puncte;

2. 1 x 3 = 3 puncte;

3. 0,50 x 3 = 1,50 puncte;

4. 0,50 x 3 = 1,50 puncte.

La totalul de 9 puncte se adaugă 1 punct din oficiu.

II. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză,

cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,25 puncte folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi a gerundului sau a participiului. Se depunctează cu 0,10 puncte formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 puncte şi 1 punct soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.

III. Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului

textului din limba engleză. Se depunctează cu 0,25 puncte traducerea incorectă a unui cuvânt sau omiterea acestuia. Se depunctează cu 0,50 puncte abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot

puncta cu un bonus de 0,50 puncte până la 1 punct soluţiile ingenioase de traducere.

IV. Prima întrebare se notează cu 3 puncte, după cum urmează:

a. exprimarea corectă, coerenţa, claritatea şi consecvenţa – 1 punct;

b. încadrarea în limitele cerinţei, concizia răspunsului – 1 punct;

capacitatea candidatului de a structura argumentaţia – 1 punct. A doua întrebare se notează cu 6 puncte, după cum urmează:

c.

a. exprimarea corectă, coerenţa, claritatea şi consecvenţa – 2 puncte;

b. încadrarea în limitele cerinţei, concizia răspunsului – 2 puncte;

c. capacitatea candidatului de a structura argumentaţia – 2 puncte.

Se vor deduce 0,25 puncte pentru fiecare 10 cuvinte peste numărul recomandat de cuvinte. Se acordă un bonus de 0,50 puncte până la 1 punct pentru idei originale şi exprimare nuanţată. Pentru greşelile de limbă, se aplică acelaşi barem ca la subiectul II.

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA FRANCEZĂ FRANCEZĂ A

SUJET I I.a. Trouvez les équivalents féminins des mots suivants, puis insérez-les dans de courtes phrases: 3 points vif public partiel faux

I.b. Terminez les phrases suivantes: 3 points Mets cette cravate, c’est celle que Entre dans ce magasin, c’est celui où Regarde! La jeune femme qui arrive est celle dont

I.c. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent: 1,50 points Si tu es très bon skieur, tu (pouvoir) participer à la randonnée qui aura lieu demain. Si tu étais très bon skieur, tu (pouvoir) participer à la randonnée qui aura lieu demain. Si tu avais été très bon skieur, tu (pouvoir) participer à la randonnée qui aura lieu demain.

I.d. Mettez les phrases suivantes au discours indirect, en commençant par: Il affirma que points Le programme prévoit une excursion pour demain. Le village est isolé: j’y trouverai le silence dont j’ai besoin.

+ 1 point d’office

1,50

SUJET II II.a. Traduisez en français: 5 points Aş fi vrut totuşi să spun şi eu două vorbe. Dar când vorbeam nu eram auzit; când începeam fraza câte o voce mai puternică mi-o lua cu pasiune şi hotărâre înainte. Dacă s-ar fi putut, aş fi arătat că peste tot se discuta despre iubire. În literatură de pildă, şi în teatru, era acelaşi lucru.

II.b. Traduisez en roumain: 4 points Je vois ma main, qui s’expose sur la table. Elle vit. Elle me montre son ventre gras. Ma main se retourne, elle m’offre à présent son dos. Un dos argenté, un peu brillant – on dirait un poisson, s’il n’y avait pas les poils roux sur les doigts. Je sens ma main. Ces deux bêtes qui s’agitent au bout de mes bras sont une partie de moi.

+ 1 point d’office

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de două ore.

Barem de corectare

Fiecare subiect se notează cu 9 puncte, la care se adaugă un punct din oficiu.

PENTRU PROBA DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ (SUBIECTUL I):

Se acordă:

subiectul I.a. = 3 puncte; subiectul I.b. = 3 puncte; subiectul I.c. = 1,50 puncte; subiectul I.d. = 1,50 puncte.

Greşelile de limbă, altele decât cele privind direct subiectul, se sancţionează conform baremului de la proba de traduceri.

PENTRU TRADUCERI (SUBIECTUL II):

Greşelile se vor depuncta astfel:

• la traducerile în limba franceză:

- 0,50 p.: contrasensurile (neînţelegerea unei fraze);

- 0,25 p.: greşeli de sintaxă de tipul: interogaţie directă şi indirectă, concordanţa timpurilor, folosirea modurilor, SI condiţional;

- 0,15 p.: greşeli de morfosintaxă de tipul: acordul în număr şi/sau gen, acordul participiului trecut,

genul substantivelor, flexiunea verbului, negaţiile, elementele de relaţie, folosirea pronumelor sau a

articolelor;

- 0,10 p.: greşeli de lexic;

- 0,05 p.: greşeli de grafie.

• la traducerile în limba română:

- 0,50 p.: greşelile de ortografie sau de gramatică a limbii române;

- 0,25 p.: necunoaşterea unui cuvânt, contrasensurile;

- 0,10 p.: exprimările forţate, calcurile, nerespectarea topicii specifice limbii române;

- 0,10 p.: inadecvările stilistice.

Soluţiile elegante vor fi premiate cu 0,25 0,50 puncte.

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA FRANCEZĂ FRANCEZĂ B

SUJET I I.a. Trouvez les équivalents féminins des mots suivants, puis insérez-les dans de courtes phrases: 3 points garçon homme frère voisin

I.b. Complétez les phrases suivantes : 2,50 points J’aime les repas où Les deux garçons que

I.c. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent: 1,50 points Si vous parlez plusieurs langues, vous (trouver) plus facilement du travail. Si vous parliez plusieurs langues, vous (trouver) plus facilement du travail. Si vous aviez parlé plusieurs langues, vous (trouver) plus facilement du travail.

I.d. Mettez les phrases suivantes au discours indirect, en commençant par: Il affirma que points Hier, je suis allé au Louvre. Demain, je pars pour Saint-Malo.

2

+ 1 point d’office

SUJET II II.a. Traduisez en français : 5 points Sfetnicul i-a spus că satele din jurul capitalei sunt bântuite de hoţi. Prinţul i-a răspuns că va căuta el însuşi hoţii. Dacă i-ar găsi, i-ar pedepsi. Dacă pe de o parte prinţul era un tiran, crud faţă de duşmanii săi, pe de altă parte căuta să facă şi binele.

II.b. Traduisez en roumain : 4 points Pendant ce temps, à l’autre bout de la table, seul parmi toutes ces femmes, penché sur son assiette

remplie, un vieillard mangeait, laissant tomber de sa bouche des gouttes de sauce. C’était le beau-

Il avait mené une

père du marquis, le vieux duc de Laverdière, l’ancien favori du comte d’Artois [

vie bruyante de débauches, pleine de duels, de paris, de femmes enlevées, avait dévoré sa fortune et effrayé toute sa famille.

+ 1 point d’office

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de două ore.

].

Barem de corectare

Fiecare subiect se notează cu 9 puncte, la care se adaugă un punct din oficiu.

PENTRU PROBA DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ (SUBIECTUL I):

Se acordă:

subiectul I.a. = 3 puncte; subiectul I.b. = 2,50 puncte; subiectul I.c. = 1,50 puncte; subiectul I.d. = 2 puncte.

Greşelile de limbă, altele decât cele privind direct subiectul, se sancţionează conform baremului de la proba de traduceri.

PENTRU TRADUCERI (SUBIECTUL II):

Greşelile se vor depuncta astfel:

la traducerile în limba franceză:

- 0,50 p.: contrasensurile (neînţelegerea unei fraze);

- 0,25 p.: greşeli de sintaxă de tipul: interogaţie directă şi indirectă, concordanţa timpurilor, folosirea modurilor, SI condiţional;

- 0,15 p.: greşeli de morfosintaxă de tipul: acordul în număr şi/sau gen, acordul participiului trecut,

genul substantivelor, flexiunea verbului, negaţiile, elementele de relaţie, folosirea pronumelor sau a

articolelor;

- 0,10 p.: greşeli de lexic;

- 0,05 p.: greşeli de grafie.

• la traducerile în limba română:

- 0,50 p.: greşelile de ortografie sau de gramatică a limbii române;

- 0,25 p.: necunoaşterea unui cuvânt, contrasensurile;

- 0,10 p.: exprimările forţate, calcurile, nerespectarea topicii specifice limbii române;

- 0,10 p.: inadecvările stilistice.

Soluţiile elegante vor fi premiate cu 0,25 0,50 puncte.

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA GERMANĂ GERMANĂ A

Teil 1

1.1

Welches Wort passt? Kreuzen Sie an. Es gibt nur eine richtige Lösung.

2

Punkte

1.

Finger weg. Das Fahrrad gehört 0,50 Punkte

!

mich mir meins

 

2.

Ich glaube, ich kann

gar nicht in meine Muttersprache übersetzen! 0,50 Punkte

dieser Ausdruck diesen Ausdruck diesem Ausdruck

 

3.

Ich glaube, sie hat 0,50 Punkte

immer noch nicht geantwortet.

ihm ihn zu ihm

 

4.

Entschuldige, ich habe 0,50 Punkte

mit einer anderen Person verwechselt.

dir dich deiner

 

1.2

Ergänzen Sie die passenden Präpositionen. Es gibt nur eine richtige Lösung.

3

Punkte

während von

bis vor seit nach zwischen

1. Wo bleibst du denn? Ich warte schon

zwei Stunden auf dich.

0,50 Punkte

2. Ich weiß nicht, wo er 0,50 Punkte

3. Das Rauchen an Bord ist

0,50 Punkte

zwei Minuten war er noch da.

des gesamten Flugs verboten.

4. zwei Stunden ist sie endlich gekommen! 0,50 Punkte

5. Ich komme so

neun und zehn Uhr.

0,50 Punkte

6. Unsere Praxis ist nächste Woche leider

Montag

Mittwoch geschlossen.

0,50 Punkte

1.3 Bitte Ergänzen Sie obwohl, trotzdem oder aber. Eine Konjunktion wird 2 Mal verwendet. Es

jeweils nur eine richtige Lösung.

4 Punkte

1. Als Bürgermeister würde ich in der Stadt K. mehr Kinderkrippen und Kindergärten bauen, die Stadt wie jeder weiß wenig Geld hat.

Punkt

2. Manche Mütter wollen mit ihren Kindern lieber zu Hause

Kind einen Krippenplatz anbieten.

1

würde ich für jedes

1 Punkt

3. Ich würde mehr Personal anstellen,

nur, wenn dieses auch eine gute Ausbildung hat.

 

1

Punkt

4.

das Geld fehlt, würde ich die Erzieherinnen und Erzieher regelmäßig fortbilden.

 

1

Punkt

Teil 2

2.1 Bitte Ergänzen Sie die fehlenden Ausdrücke. Es gibt nur eine richtige Lösung.

ich bin mir unsicher da hast du völlig recht da bin ich anderer Meinung kann mir nicht vorstellen

1. „Ich denke schon, dass Kinder Strafen brauchen. Sonst lernen sie nichts!“ –„Also,

Strafen können Lernprozesse doch auch blockieren.”

1 Punkt

2.

„Wenn mein Sohn gelogen hat, dann darf er eine Woche nicht fernsehen.“ – „Ich

,

dass

das etwas bringt.“

 
 

1

Punkt

3. „Gute Noten sollte man belohnen, nicht?“ – „Ja,

1

Punkt

4. „Ich denke, Kinder müssen lernen, vor dem Essen ihre Hände zu waschen. Wenn sie das nicht

machen, dann gibt es eben nichts zu essen!“ – „

ob man wirklich so hart reagieren sollte.“

,

1 Punkt

2.2 In einer Modezeitschrift für junge Leute haben Sie einen Artikel zum Thema „Markenkleidung deine Meinung“ gelesen. Im Blog dieser Zeitschrift lesen Sie folgenden Text.

5 Punkte „Man kann auch normale Sachen tragen. Ich kaufe mir keine Markenklamotten und bekomme trotzdem Komplimente. Meine Freundin kauft sich manchmal Markenjeans, weil sie meint, dass sie eine bessere Qualität haben. Ich finde das nicht. Sie trägt diese Sachen auch nur, weil sie sie schick findet. “ Schreiben Sie Ihre Meinung zu der Meldung. Sagen Sie, wie Sie die Situation beurteilen, geben Sie Beispiele und machen Sie einen Lösungsvorschlag. (circa 120 Wörter = 20 Zeilen/3/4 Seite) Punkte

5

Barem de corectare

Se dau două subiecte mari (I, II), prevăzute fiecare cu câte 9 + 1 punct din oficiu. Subiectul I: (2 + 3 + 4 = 9 puncte)

Se acordă 2 puncte pentru rezolvarea corectă a cerinţelor, după cum urmează:

1.1

Pentru fiecare rezolvare corectă de la 1.1 se acordă 0,50 puncte, total 2 puncte.

1.

mir

2.

diesen Ausdruck

3.

ihm

4.

dich

Se depunctează 0,50 puncte pentru fiecare structură greşită.

1.2

Pentru fiecare rezolvare corectă se acordă 0,50 puncte, total 3 puncte.

1.

seit

2.

vor

3.

während

4.

nach

5.

zwischen

6.

von

bis

Se depunctează 0,50 puncte pentru fiecare structură gramaticală greşită.

1.3

Pentru fiecare rezolvare corectă se acordă 1 punct, total 4 puncte.

1. obwohl

2. trotzdem

3. aber

Se depunctează 1 punct pentru fiecare structură gramaticală greşită.

Subiectul II: (4 + 5 puncte = 9 puncte)

Se acordă 1 punct pentru rezolvarea corectă a cerinţelor, după cum urmează:

2.1 Pentru fiecare rezolvare corectă se acordă 1 punct, total 4 puncte.

1. da bin ich anderer Meinung

2. kann mir nicht vorstellen

3. da hast du völlig recht

4. ich bin mir unsicher

Se depunctează 1 punct pentru fiecare alegere greşită.

2.2 Probă de creativitate, exprimare în scris – se acordă 5 puncte.

Se punctează: - structura logică a textului, coerenţa, structuri lexicale adecvate, structuri

gramaticale corecte.

Se depunctează:

- 0,10 puncte pentru două greşeli de gramatică;

- 0,25 puncte pentru fiecare propoziţie fără sens;

- 0,10 puncte pentru fiecare unitate lexicală greşit întrebuinţată.

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA GERMANĂ GERMANĂ B

Teil 1

1.1 Ergänzen Sie die passenden Verben in der richtigen Form. Zwei Verben sind zu viel.

 

2

Punkte

machen haben schützen bringen feiern machen

 

1. Welche Feste

man in deinem Land?

 

0,50 Punkte

2. Ich schenke dir dieses Hufeisen. Das

vor Unglück.

 

0,50 Punkte

3. An Fasching und Silvester gehört es dazu. Lärm zu

 
 

0,50 Punkte

4. Dabei ist es wichtig, dass jeder genug zu essen 0,50 Punkte

 

1.2

Welches Wort passt? Kreuzen Sie an.

 

3

Punkte

1.

Wir haben noch Zeit. Es ist nur erst schon acht.

 

1

Punkt

2.

Der Kühlschrank ist voll. Ich habe □erst früher schon eingekauft.

1

Punkt

3.

Wenn Sie eine Frage haben, können Sie mich □nachher erst nur anrufen.

1

Punkt

1.3 Ergänzen Sie das Pronomen wie im Beispiel. Beispiel: „Ist das Ihr Computer?“ – „Ja, das ist

meiner.“

4 Punkte

1. „Unsere Schule ist klein; wir haben insgesamt nur 600 Schüler.“ – .,0h,

doppelt so viele: wir haben 1200.“

1 Punkt

2. „Wem gehören diese Schuhe hier?“ – „Das sind

Punkt

Lass sie bitte stehen.“

in sind es

1

3. „Dieses Fahrrad kenne ich nicht.“ – „Das ist doch

Punkt

4. „Entschuldigen Sie. kann ich kurz Ihren Kugelschreiber benutzen? Ich habe

dabei.“ – „Ja, klar, hier bitte.“

1 Punkt

1

heute nicht

Teil 2 2.1 Bitte Ergänzen Sie die fehlenden Dialogteile, indem Sie die Ausdrücke in Klammern benutzen.

4 Pnnkte doch nicht so schlimm sofort den Handwerker an dir ist nichts passiert doch jedem mal passieren

1. „Mensch, das tut mir leid, ich habe deinen schönen, neuen Regenschirm verloren!“ – „Beruhige

dich, das kann

2. „Ich habe deine Kaffeemaschine leider ohne Wasser angemacht. Und nun ist sie kaputt.

Entschuldige bitte.” – „Das ist

3. „Du, ich muss dir etwas Schlimmes sagen. Deine Waschmaschine ist kaputtgegangen und nun

steht die Wohnung unter Wasser. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte.” – „Oh je, ich rufe

Vielleicht finden wir ihn noch.”

Die war sowieso schon ziemlich alt.”

4. „Bin gegen einen Baum gefahren. Dein Auto hat Totalschaden!“ – „Das ist ja furchtbar. Ich hoffe, “

2.2 Sie haben im Fernsehen eine Sendung zum Thema „Persönliche Kontakte im Internet“ gesehen. In einem Internet-Blog der Sendung finden Sie folgenden Text:

„Ich finde es schlimm, dass persönliche Treffen immer seltener werden. Freunde wohnen oft sehr weit auseinander. Und da ist man dann schon froh über das Internet. Aber Kontakte im Internet können doch persönliche Treffen nicht ersetzen.” Schreiben Sie Ihre Meinung zu der Meldung. Sagen Sie, wie Sie die Situation beurteilen, geben Sie Beispiele und machen Sie einen Lösungsvorschlag. (circa 120 Wörter = 20 Zeilen/3/4 Seite) Punkte

5

Barem de corectare

Se dau două subiecte mari (I, II), prevăzute fiecare cu câte 9 + 1 punct din oficiu. Subiectul I: (2 + 3 + 4 = 9 puncte)

Se acordă 2 puncte pentru rezolvarea corectă a cerinţelor, după cum urmează:

1.1 Pentru fiecare rezolvare corectă de la 1.1 se acordă 0,50 puncte, total 2 puncte.

1. feiern

2. schützen

3. machen

4. bringen

Se depunctează 0,50 puncte pentru fiecare structură greşită.

1.2 Pentru fiecare rezolvare corectă se acordă 1 punct, total 3 puncte.

1. erst

2. schon

3. nachher

Se depunctează 0,50 puncte pentru fiecare structură gramaticală greşită.

1.3 Pentru fiecare rezolvare corectă se acordă 1 punct, total 4 puncte.

1. meiner

2. meine

3. meines

Se depunctează 1 punct pentru fiecare structură gramaticală greşită.

Subiectul II: (4 + 5 puncte = 9 puncte)

Se acordă 1 punct pentru rezolvarea corectă a cerinţelor, după cum urmează:

2.1 Pentru fiecare rezolvare corectă se acordă 1 punct, total 4 puncte.

1. doch jedem mal passieren

2. doch nicht so schlimm

3. sofort den Handwerker an

4. dir ist nichts passiert

Se depunctează 1 punct pentru fiecare alegere greşită.

2.2 Probă de creativitate, exprimare în scris – se acordă 5 puncte.

Se punctează: - structura logică a textului, coerenţa, structuri lexicale adecvate, structuri

gramaticale corecte.

Se depunctează:

- 0,10 puncte pentru două greşeli de gramatică;

- 0,25 puncte pentru fiecare propoziţie fără sens;

- 0,10 puncte pentru fiecare unitate lexicală greşit întrebuinţată.

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ITALIANĂ

I.a. Tradurre in romeno:

Vi è un pesce dal corpo piccolissimo a cui è attaccata una testa enorme munita di una bocca lunghissima. Esso, poiché non è dotato di molta forza, né di agilità di movimento, si nasconde nella melma del fondale o nelle spaccature delle rocce, mettendo in mostra soltanto i filamenti di cui è fornito il suo corpo, uno dei quali somiglia all’esca infìssa nella lenza dei pescatori. L’astuto pesce, agitando pazientemente i filamenti in tutti i sensi, adesca la preda che, giuntagli a tiro, è afferrata dalla sua smisurata bocca e divorata in un baleno. Ma i più feroci predoni del mare sono i pescecani turchini. Le loro enormi bocche, sempre affamate, ingoiano ogni cosa: pesci, pezzi di legno, bottiglie, scatole, tutto. Un giorno alcuni marinai riuscirono ad arpionare un grosso squalo issandolo a bordo. La bestia, con un colpo di coda, colpì nel fianco un marinaio, sbattendolo a terra. Barcollando, l’uomo, con un colpo d’ascia, tagliò la coda al pescecane e lo lasciò cadere in mare, dopo di che gettò fra le onde anche la coda del predatore. Il pescecane spalancò allora la sua enorme bocca e ingoiò la sua coda

I.b. Trovare gli antonimi delle 8 voci sottolineate del testo.

I.c. Proporre un titolo adatto al testo.

II.a. Tradurre in italiano:

1. El ne privi mirat, luă pixul şi făcu desenul unei clădiri cu trei etaje.

2. Fetiţele vor veni aici, se vor apropia de pisicuţă şi vor începe să o mângâie.

3. Iertaţi-mi tonul foarte hotărât, dar cum aţi reuşit, domnule, să intraţi în biroul meu şi să căutaţi

printre lucrurile mele?

4.

Poetul se născu, trăi şi scrise cele mai bune poeme ale sale pe ţărmul Mediteranei.

5.

Ea a coborât de la etajul de deasupra în fugă, a aprins lumina şi a început să spună o rugăciune.

6.

E imposibil ca ea să poată să traducă totul fără ajutorul niciunui dicţionar.

II.b. Volgere il verbo fra parentesi al modo e al tempo grammaticalmente e logicamente richiesto:

1. Voleva che io gli (fare) il compito.

2. Il prossimo venerdì noi tutti (essere di ritorno) dal mare e ne (riparlare).

3. Signore, (venire) qui e mi (far vedere) i suoi documenti.

4. Lui sedeva in un angolo buio della stanza e lei non (rendersi conto).

6. Non mi sarei arrabbiata, se tu non mi (fare) aspettare tanto sotto la pioggia.

Subiectul I.a. 6puncte; I.b. 2,50 puncte; I.c. 0,50 puncte Un punct din oficiu

Subiectul II.a. 7 puncte ; II.b. 2 puncte; Un punct din oficiu

Barem de corectare

Se depunctează cu 0,50 puncte fiecare eroare de limbă română.

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA JAPONEZĂ

Subiectul I:

a. Traduceţi următorul text în limba română:

I: a. Traduceţi următorul text în limba română: b. Completaţi cu particulele potrivite (cu excepţia

b. Completaţi cu particulele potrivite (cu excepţia particulei

cu particulele potrivite (cu excepţia particulei ): c. Puneţi verbele sau adjectivele din paranteză la

):

cu particulele potrivite (cu excepţia particulei ): c. Puneţi verbele sau adjectivele din paranteză la forma

c. Puneţi verbele sau adjectivele din paranteză la forma potrivită:

(cu excepţia particulei ): c. Puneţi verbele sau adjectivele din paranteză la forma potrivită: Subiectul al

Subiectul al II-lea:

a. Traduceţi în limba japoneză:

1. Am auzit la ştiri că în Japonia a avut loc un cutremur mare.

2. Nu ştiu încă dacă taifunul ajunge sau nu în Tokia.

3. Şi trenurile s-au oprit.

4. Acolo scrie STOP!

5.

Fac un efort să scriu în jurnal în fiecare zi.

b.

Scrieţi în kanji cuvintele de mai jos:

zi. b. Scrieţi în kanji cuvintele de mai jos: c. Scrieţi în hiragana cuvintele de mai

c. Scrieţi în hiragana cuvintele de mai jos:

de mai jos: c. Scrieţi în hiragana cuvintele de mai jos: d. Scrieţi o compunere de

d. Scrieţi o compunere de aproximativ 8-10 rânduri cu titlul

Scrieţi o compunere de aproximativ 8 -10 rânduri cu titlul Barem de corectare Subiectul I :

Barem de corectare

Subiectul I: 10 p. (1 p. din oficiu + 9 p.)

a. 6 p. (10 x 0,60 p., fiecare propoziţie tradusă corect se notează cu 0,60 p.)

b. 1,50 p. (5 x 0,30 p., fiecare particulă completată corect se notează cu 0,30 p.)

c. 1,50 p. (5 x 0,30 p., fiecare formă verbală sau adjectivală corectă se notează cu 0,30 p.)

Subiectul al II-lea: 10 p. (1 p. din oficiu + 9 p.)

a. 3 p. (5 x 0,60 p., fiecare propoziţie tradusă corect se notează cu 0,60 p.)

b. 1,50 p. (5 x 0,30 p., fiecare cuvânt scris corect în kanji se notează cu 0,30 p.)

c. 1,50 p. (5 x 0,30 p., fiecare cuvânt scris corect în hiragana se notează cu 0,30 p.)

d. 3 p. (se acordă 2 p. pentru exprimarea corectă din punct de vedere gramatical şi lexical, 0,75 p.

pentru utilizarea corectă şi variată a ideogramelor kanji, 0,25 p. pentru originalitate şi stil).

PROBA SCRISĂ LA LIMBA LATINĂ

I. Traduceţi în limba română:

Et longo interposito spatio, cum diuturnitas oppugnationis neglegentiores Octavianos effecisset, nacti occasionem meridiani temporis discessu eorum pueris mulieribusque in muro dispositis, ne quid cotidianae consuetudinis desideraretur, ipsi manu facta cum eis, quos nuper liberaverant, in proxima Octavii castra irruperunt. His expugnatis, eodem impetu altera sunt adorti, inde tertia et quarta et deinceps reliqua omnibusque eos castris expulerunt et magno numero interfecto reliquos atque ipsum Octavium in naves confugere coegerunt. (C. Iulius Caesar, De bello civili, III, 9)

(9 + 1 puncte)

II. A. Citiţi cu atenţie textul în limba română, apoi alegeţi din textul latinesc propus variantele şi completaţi spaţiile, pentru a obţine o traducere corectă şi riguros echivalentă. Rescrieţi-o pe foaia de examen.

(6 puncte) „Meritele tale războinice vor fi celebrate nu doar în limbile şi vorbele noastre, ci şi în cele ale aproape tuturor popoarelor, şi nici o generaţie nu va înceta să-ţi ridice elogii. Şi totuşi, faptele de acest fel, nu ştiu cum, chiar când sunt citite, par sufocate de larma soldaţilor şi sunetul trâmbiţelor.” Bellicae tuae laudes …… (a – o formă a verbului celebrare) non solum nostris, sed paene omnium gentarum (b)/ gentum (c)/ gentium (d)/ litteris atque linguis, nec ulla umquam aetas de tuis laudibus

conticuerunt (e)/ conticescet (f)/ contiscistit (g)/. Sed tamen eius modi res nescio quo modo etiam

(h – o formă a verbului legere) obstrepi clamore (i)/ honore (j)/ robore (k)/ militum videntur et tubarum sono (l)/ sonus (m)/ soni (n)/.

cum ……

II.

dum loquimur, fugerit invida / aetas! Carpe diem, quam minimum credula postero!

chiar în timp ce noi vorbim, timpul cel crud se scurge! Bucură-te de ziua de azi, încrezându-te cât

mai puţin în cea de mâine!” Redactaţi un scurt eseu în care să identificaţi autorul versurilor de mai sus şi să comentaţi pasajul, atât în sine cât şi integrându-l în contextul întregii opere poetice. Precizaţi ce gen şi specie literară

reprezintă textul şi identificaţi principalele teme din opera autorului pe care-l veţi discuta.

+

1 puncte)

(3

Barem de corectare

I. Se vor acorda:

- 6 puncte pentru corectitudinea traducerii; se vor penaliza diversele tipuri de greşeli, în funcţie de gravitatea lor, luându-se ca punct de reper faptul că penalizarea pentru o întreagă secvenţă de text (o propoziţie sau o frază scurtă) nu trebuie să depăşească 0,75 puncte. Traducerile care conţin doar una sau două greşeli de detaliu (care afectează o singură categorie gramaticală precum timpul verbal, persoana sau numărul) nu vor primi penalizare;

- 1 punct pentru selecţia lexicală şi folosirea adecvată a vocabularului românesc;

- 2 puncte pentru redactare; se vor aprecia corectitudinea şi limpezimea variantei în română.

II. A. 6 puncte, câte 1 punct pentru fiecare cuvânt completat în text şi respectiv pentru fiecare variantă aleasă. Soluţiile sunt unice, astfel încât nu se vor puncta lucrările care propun mai mult de o variantă corectă din fiecare grup de trei.

II. B. 3 puncte, la care se adaugă 1 punct din oficiu. Se vor acorda puncte pentru conţinutul de informaţii al eseului, identificarea autorului, inventarul de teme care subîntind opera (1,50 puncte), precum şi pentru explicarea semnificaţiilor pasajului propus (1 punct) şi pentru redactare (0,50 puncte).

PROBA SCRISĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

I. Plecând de la textul de mai jos, rezolvaţi următoarele cerinţe:

„Contra modestei sume de o sută de euro artistul se oferea să-mi facă un portret după o fotografie recentă, pe care urma să i-o trimit alături de amintita bancnotă. Ca să-mi smulgă o lacrimă, adăuga că dacă numai trei sute de destinatari ai plicurilor lui, din cei peste o mie la care le trimisese, ar fi

răspuns pozitiv ofertei sale, s-ar fi putut plăti măcar valoarea nenorocitului ăluia de ceainic, şi astfel

ar fi scăpat şi el de un an de muncă în folosul comunităţii.” (Mircea Cărtărescu, Frumoasele străine, p. 50)

1. Există în text propoziţii directe şi indirecte? Dacă da, extrageţi-le, precizaţi felul lor şi elementul

regent. (3 p.)

2. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. (3 p.)

3. Alegeţi din text trei cuvinte şi indicaţi-le cel puţin câte un omonim. (3 p.)

II. Rezolvaţi următoarele cerinţe:

1.

Alegeţi din text trei cuvinte de la care să formaţi câte două derivate. (3 p.)

2.

Alegeţi din text trei neologisme şi indicaţi-le câte un sinonim adecvat. (3 p.)

3.

Rescrieţi enunţul de mai jos, corectând greşelile (de orice tip) pe care le conţine: (3p.)

O

tânără de douăsprezece ani şi prietena ei de cinsprezece erau să-şi piardă viaţa azi-noapte, între

orele 2-3, din cauza vitezei neadecvată a motocicletei condusă de prima dintre ele.

Atenţie! Fiecare dintre subiectele I şi II va primi câte un punct din oficiu. Fiecare dintre greşelile de scriere va fi depunctată cu câte 0,50 puncte.

Barem de corectare

I.1. În text există atât propoziţii directe, cât şi indirecte. Acestea sunt următoarele:

-mi facă un portret după o fotografie recentă – propoziţie completivă indirectă, subordonată verbului se oferea din propoziţia regentă (La ce/cu ce se oferea?) 1 punct

s-ar fi putut plăti măcar valoarea nenorocitului ăluia de ceainic – propoziţie completivă

directă, subordonată verbului adăuga din propoziţia regentă (Ce adăuga?) 1 punct

şi astfel ar fi scăpat şi el de un an de muncă în folosul comunităţii – propoziţie completivă directă,

subordonată verbului adăuga din propoziţia regentă (Ce adăuga?) 1 punct

că (

)

I.2. Analiza cuvintelor evidenţiate este următoarea:

de euro – atribut substantival prepoziţional, exprimat prin substantiv comun, simplu, gen masc., nr. pl., caz Ac., precedat de prepoziţia simplă de; 1 punct sale atribut adjectival, exprimat prin adjectiv pronominal posesiv, un posesor, un obiect posedat, acordat în gen, număr şi caz cu substantivul determinat ofertei (fem., sg., cazul D.) 1 punct nenorocitului atribut substantival genitival, exprimat prin substantiv comun, simplu, gen neutru, nr. sg., cazul G. 1 punct

I.3. Cuvintele care pot avea omonime în limba română sunt următoarele (fiecare dintre cele trei cuvinte alese şi omonimul corespunzător primesc câte 0,50 puncte):

contra (în text, prepoziţie): adverb; adjectiv invar.; substantiv articulat hot., sg. de (în text, prepoziţie): conjuncţie subordonatoare; interjecţie; pronume relativ

o (în text, numeral cardinal): pronume personal, fem., Ac., neacc.; articol nehotărât, fem., sg.; interjecţie care (în text, pronume relativ): substantiv neutru plural; adjectiv pron. rel. dacă (în text, conjuncţie subordonatoare): substantiv fem., sg. ai (în text, articol posesiv genitival): verb. ind. prez., pers. a II-a, sg.; interjecţie ar (în text, verb auxiliar): verb, ind. prez., pers. I, sg.

II.1. Fiecare dintre derivatele corect construite primeşte câte 0,50 puncte. (3 puncte) II.2. Fiecare neologism şi fiecare sinonim primesc câte 0,50 puncte. (3 puncte) II.3. Varianta corectă a textului este următoarea: O tânără de doisprezece ani şi prietena ei de cincisprezece era să-şi piardă viaţa azi-noapte, între orele 2 şi 3, din cauza vitezei neadecvate a motocicletei conduse de prima dintre ele. (6 x 0,50 = 3 puncte)

Notă. Fiecare dintre subiectele I şi II este punctabil astfel: 9 p. + 1 p. = 10 puncte

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA RUSĂ

I.1.Переведите на румынский язык:

Андрей и Виктор очень любят путешествовать по карте. Их любимый предмет - география. С интересом и увлечением они читают книги о рельефе и климате разных стран мира, о животных и растениях всех континентов. Сегодня они беседуют о России и хотят остановиться в нескольких русских городах. Вот они в Санкт-Петербурге. Они уже знают много интересного об истории этого города, об его памятниках и архитектуре. Его основал царь Пётр I в 1703 году. Город строили с большим трудом, потому что здесь были болота. В Санкт-Петербурге всё

грандиозно и величаво: и Медный всадник, и Зимний дворец, где находится крупнейший музей Эрмитаж, и Дворцовая площадь с Александровской колонной, и здание Адмиралтейства.

I.2.Переведите на русский язык:

Moscova este unul dintre cele mai mari noduri de transport din Europa. Liniile aeriene o leagă de sute de orașe din Rusia, dar și de capitalele și marile orașe ale lumii. Prin intermediul magistralelor albastre fluviale, orașul este conectat la cinci mări. Circa douăzeci de autostrăzi se află în capitala Rusiei sau în jurul ei. Toate tipurile de transport urban deservesc aproximativ douăzeci de milioane de călători. În centrul orașului și pe magistralele principale circulă troleibuze, pentru a nu polua aerul. Autobuzele fac legătura între cartierele capitalei. Cel mai important, cel mai comod și cel mai rapid mijloc de transport urban este însă metroul. Metroul este și un obiectiv turistic al Moscovei.

II.1.Вместо точек вставьте подходящий глагол движения в нужной форме.

1. Сегодня я … на работу на автобусе, потому что уже опаздываю. (пойти - поехать)

2. Студенты каждый день … в университет на метро. (ехать - ездить)

3. По воскресеньям моя подруга любит

4. Бабушка боится … улицу, потому что сейчас здесь много машин. (переходить - перейти)

5. Завтра утром мой друг Иван

6. Маша никогда не любила … в парке, а только на стадионе. (бежать - бегать)

7. Из Софии в Москву самолёты … пять раз в неделю. (лететь - летать)

8. Я не знаю, куда он

9. На прошлой неделе мы с семьёй … в деревню к дедушке и бабушке. (ехать-ездить)

в бассейне. (плыть - плавать)

ко мне, чтобы принести мнежурнал. (заходить - зайти)

… все книги вчера? В библиотеку? (относить - отнести)

II.2. Вместо точек вставьте слова в скобках в нужной форме.

1.

Я решил стать инженером благодаря … (твой совет).

2.

В этой повести идёт речь …о (грустная судьба) маленькой девочки.

3.

Ирина подошла к … (эта девочка) и спросила: «Как тебя зовут?».

4.

Вы хотите переехать из Петербурга в … (маленький город)?.

 

5.

Лев Николаевич Толстой написал много … (короткий рассказ).

6.

Наш университет находится недалеко от … (ваша школа).

 

7.

Мне нравится, что эти старые деревья растут перед

(мой

дом).

8.

В

(этот магазин) работают очень любезные продавщицы.

9.

Завтра нам надо будет пойти в библиотеку за … (эта книга).

Barem de corectare

Fiecare subiect (I şi II) se notează cu o notă de la 1 la 10 din care 1 punct se acordă din oficiu. Nota finală se obţine din media aritmetică a notelor obţinute la subiectul I şi la subiectul II.

Punctajul se distribuie în felul următor:

Subiectul I (1 punct din oficiu + 4,50 + 4,50)

Subiectul I. 1. (4,50 puncte)

- Se apreciează redarea adecvată a textului din limba rusă, precum și corectitudinea și acuratețea

exprimării în limba română.

- Se pot acorda 0,15 puncte pentru soluții originale de echivalare a unor structuri cu grad de

dificultate mare.

Se scad:

- 0,25 puncte pentru fiecare propoziție/frază netradusă

- 0,25 puncte pentru deviere gravă de sens a unei întregi propoziții/fraze

- 0,15 puncte pentru fiecare greșeală de echivalare lexicală

- 0,15 puncte pentru omisiune sau adăugare lexicală.

Subiectul I. 2. (4,50 puncte)

- Se apreciează traducerea corectă a structurilor gramaticale, echivalarea corectă a vocabularului,

fluența textului tradus în limba rusă.

- Se pot acorda 0,15 puncte pentru soluții originale de echivalare a unor structuri cu grad de

dificultate mare.

Se scad:

- 0,25 puncte pentrufiecare propoziție/frază netradusă

- 0,25 puncte pentru deviere gravă de sens a unei întregi propoziții/fraze

- 0,25 puncte pentru fiecare greșeală de echivalare incorectă a structurilor gramaticale

- 0,10 puncte pentru fiecare greșeală de echivalare lexicală

- 0,10 puncte pentrufiecare greșeală de gramatică: terminații substantivale și adjectivale greșite;

forme pronominale greșite; terminații verbale greșite; greșeli de recțiune verbală; folosire eronată a

aspectului verbal și a timpurilor verbale; utilizare incorectă a părților de vorbire neflexibile

- 0,05 puncte pentru fiecare greșeală de ortografie sau punctuație

Subiectul II (1 punct din oficiu + 4,50 + 4,50)

Subiectul II. 1. (4,50 puncte) Se depunctează: 0,50 puncte pentru fiecare verb folosit greşit; 0,25 puncte pentru o greşeală gramaticală (conjugare); 0,10 puncte pentru fiecare greşeală de ortografie.

Subiectul II. 2. (4,50 puncte) Se depunctează: 0,50 puncte pentru fiecare cuvânt sau sintagmă folosite greşit; 0,25 puncte pentru o greşeală gramaticală (declinare); 0,10 puncte pentru fiecare greşeală de ortografie.

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA SPANIOLĂ

I. Lea con atención:

Lo que no entiendo ahora es por qué tenía tanta querencia a bajar a ese salón y a pasearme por él, si cuando agarraba el picaporte y empujaba la puerta pesada siempre me daba un miedo tremendo, imposible de poner en palabras. Y aún más si era después de la caída del sol, porque entonces había que dar la luz, buscando a tientas el interruptor panzudo, colocado un poco alto, a la izquierda de la entrada, y mientras los dedos recorrían la pared fría, un poco húmeda, poco me faltaba para dar un

grito. La fascinación del terror, diría cualquiera, y quizá sea esto, porque, si bien recuerdo, volvía una y otra vez a este recinto, furtivamente y casi en contra de mi voluntad, como cediendo a la fuerza de un embrujo. (Carmen Martín Gaite, Nubosidad variable)

a. Traduzca al rumano el texto anterior.

b. Sustituya las secuencias en negrita por equivalencias contextuales.

c. Escoja la variante más apropiada para cada caso:

1. Desde el piso de Juan, solamente hay que cruzar la calle para llegar a la iglesia. La iglesia está

a. al lado del piso

2. Estoy muy cansado: he caminado desde la universidad

b. detrás del piso

c. enfrente del piso aquí.

a. hasta

3. El bus avanzaba a toda velocidad

último momento.

a.

4. Puso la ropa

b. a

hasta

b. a

el armario.

c. hacia Mateo, pero el conductor evitó el accidente en el

c. hacia

a.

sobre

b. dentro de

c. por

II.

Lea con atención:

De la Esop încoace, mai mult de teama de a nu suferi consecinţele propriei sincerităţi, autorii s-au folosit de comparaţii, de parabole nevinovate şi de analogii subtile, spre a comunica adevăruri neplăcute, uneori cumplite, despre mai marii lumii şi despre natura umană în general. De unde şi expresia ”limbaj esopic”, după numele sclavului cu minte strălucită şi impertinentă care a trăit cu vreo şase secole înainte de Hristos. Toţi am supravieţuit în vremea dictaturii împărtăşind acest cod comun, al adevărurilor spuse pe jumătate sau uneori chiar pe dos. Dar nu fără un preţ, plătit în

oboseală şi tristeţe. Nu de puţine ori simţeam că aş fi dat orice ca să mi se servească adevărul, adevărul pur şi simplu. (Constantin Toiu, Morsus diaboli)

a. Traduzca al español el texto anterior.

b. Pase al habla indirecta las siguientes oraciones:

"Cuando vayamos a Madrid, visitaremos también el Museo del Prado", nos dicen nuestros amigos

colombianos.

El otro día nuestro vecino, el pintor, nos dice: "No voy a terminar este cuadro antes de que

amanezca."

"¡Paga tú la cuenta, porque a mí no me da tiempo!", le ruega Luisa a Carlos.

c. Rellene los huecos con ser o estar, según estime conveniente:

La intervención del abogado buena en general, pero lo que dijo al final no muy pertinente.

¿Dónde

Tu proyecto ., en principio, muy interesante, pero su realización lo que me preocupa.

el mitin? / - Del otro lado de la plaza, justo donde la estatua de Cervantes.

Barem de corectare

Subiectul I va fi notat după cum urmează:

I. a. 9 + 1p din oficiu. Pentru găsirea unor soluţii originale se poate acorda până la un punct.

I. b. 9 x 1p + 1p din oficiu.

I. c. 4 x 2,25p + 1p din oficiu.

Nota pentru subiectul I va consta din media aritmetica a punctajelor obţinute la La. , I. b. şi I. c.

Subiectul II va fi notat după cum urmează:

II.a. 9p + 1p din oficiu. Pentru găsirea unor soluţii originale se poate acorda până la un

punct.

II.

b.

3 x 3 p. + 1 p din oficiu.

II.

c.

3 x 3 p + 1 p. din oficiu.

Nota pentru subiectul II va consta din media aritmetica a punctajelor obţinute la II. a., II. b și II. c.

În toată lucrarea, greşelile de limbă se vor depuncta astfel:

- 0,05 p.: semne diacritice greşite sau omise, greşeli de ortografie

- 0,25 p.: distorsiuni lexicale şi frazeologice, contextualizare improprie

- 0,30 p.: greşeli de morfosintaxă (forme verbale si nominale, conectori, acord)

- 0,30 p.- 0,50 p.: folosirea greşită a verbelor ser şi estar, selecţia greşită a modurilor şi timpurilor verbale în subordonată

- 0,5 p. - 1 p.: calcuri, lacune, distorsiuni semantice grave la nivelul frazei complexe.

PROBĂ SCRISĂ LA STUDII CULTURALE AMERICANE

Write an argumentative essay (more precisely, a for and against essay) on the following topic:

What are the advantages and disadvantages of working on a project in a team, compared to carrying it out individually?

Do not exceed 350 words.

Barem de corectare

- Se acordă un punct din oficiu.

- Se acordă 5 puncte pentru conţinut: relevanţa conţinutului în raport de subiectul tratat,

identificarea mai multor opinii pro şi contra, exprimarea clară a propriei opinii, argumentarea propriei opinii, concluzie concisă.

- Se acordă 2 puncte pentru organizarea ideilor şi înlănţuirea lor logică în cele trei părţi ale eseului:

paragraful introductiv, secţiunea de bază, argumentativă şi concluzia.

- Se acordă 2 puncte pentru folosirea unui vocabular nuanţat şi a unui stil adecvat subiectului tratat.

Deducerile pentru greşeli de scriere, punctuaţie şi gramatică se vor face după următorul barem:

- Se depunctează cu 0,50 puncte folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a

verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului şi a gerunziului sau a participiului.

- Se depunctează cu 0,25 puncte formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică.

- Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 puncte.

PROBA SCRISĂ LA LIMBA TURCĂ

I. Traduceţi următorul fragment din limba turcă în limba română:

Evvel zaman içinde köyün birinde iki kardeş varmış. Birisi zengin, ötekisi fakirmiş. Zengin kardeşin sürülerce atı, fakirin ise bir tanecik kart beygiri varmış. İki kardeş de atlarını beraberce çayıra salmışlar. Atlar birkaç ay dışarıda otlamış. Zengin kardeşin atları semizlenip yağlanmış. Fakir kardeşin beygiri ise aksine, zayıflayıp kurumuş. Üstelik sırtında da kocaman bir yara açılmış. Bu sırada çobanın biri gelip fakir kardeşe demiş ki:

– Senin atına hep kardeşinin oğlu biniyor, atı rahat bırakmıyor. O sebepten seninki böyle bir deri bir kemik kaldı. Sakın ben söyledim deme, rüyamda gördüm de! Fakir kardeş kalkmış, zengin kardeşin yanına varmış. Oğlunu şikâyet etmiş. Zengin kardeş ona sormuş:

– Sen bütün bunları nereden biliyorsun?

Nereden mi biliyorum, rüyamda gördüm!

– Ya, demek sen gaipten bilicisin! Hele bir deneriz bakalım, bu ne biçim bir iştir!

İşte o sıralarda, hanın güzel bir atı kaybolmuş. Aramışlar taramışlar, aramadık bucak bırakmamışlar,

fakat izine rastlamamışlar. Zengin kardeş, doğruca hana gitmiş, bu haberi ulaştırmış. Han, fakir kardeşi çağırmış:

– Benim sevgilim atı kayboldu. Sen bir uykuya yat ta benim atı bul! demiş. Bilici (Hikâye)

II. Traduceţi următoarele fraze din limba română în limba turcă:

1.

În timp ce (noi) mergeam la pădure, am admirat frumuseţile naturii şi am făcut câteva fotografii.

2.

Andrei nu va veni cu noi la Bucureşti, pentru că mâine va veni tatăl lui, care îl va duce în vacanţă la

munte.

3.

Te rog, dă-mi ziarul de astăzi, pentru că vreau să citesc ultimele ştiri ale zilei!

4.

Gazi Mustafa Atatürk s-a născut la Salonic şi era fiul unui funcţionar vamal pe nume Ali Rıza Efendi.

6. De ce nu mi-ai spus că vrei să studiezi limba turcă şi să devii (fii) profesor? Dacă aş fi ştiut, te-aş fi ajutat. 7. Mama prietenului nostru s-a întors de curând din America şi va pleca, peste câteva zile, în Germania, ca să participe la un târg de carte.

Barem de corectare

1. Rezolvarea integrală a subiectului I se apreciază cu maximum 5,50 puncte.

2. Rezolvarea integrală a subiectului II se apreciază cu maximum 3,50 puncte, după cum urmează:

fiecare rezolvare corectă de la subpunctele 1-7 este apreciată cu maximum 0,50 puncte. Total subiectele I + II: 9 puncte

3. Se acordă 1 punct din oficiu.

Menţiune:

corespunzătoare celor două subiecte, la care se adaugă 1 punct din oficiu.

Nota

finală

reprezintă

media

punctelor

(notelor)

obţinute

la

subiectele

I-II,

Se depunctează cu precădere următoarele erori:

- Interpretarea eronată a sensului cuvintelor – 0,20 puncte;

- Omiterea unor construcţii, cuvinte sau expresii – 0,30 puncte;

- Dezacordurile gramaticale, greşelile de ortografie grave, variantele – 0,20 puncte;

- Greşelile minore, care nu afectează sensul de ansamblu – 0,10 puncte;

- Erorile care denaturează complet sensul sau traducerea în ansamblu – 1 punct;

- Greşelile de punctuaţie sau de ortografie minore – 0,10 puncte;

- Erorile de armonie vocalică – 0,20 puncte;

- Erorile de utilizare a postpoziţiilor – 0,30 puncte;

- Erorile de conjugare a verbului 0,50 puncte;

- Erorile de concordanţă a timpurilor verbale – 0,50 puncte;

- Confuziile între cele trei tipuri de îmbinări atributive – 0,30 puncte;

- Greşelile de topică – 0,15 puncte;

- Folosirea inadecvată a pluralului sau singularului – 0,20 puncte.

OBSERVAŢII La corectură nu se iau în considerare ciornele/subiectele rezolvate pe ciorne, ci doar rezolvările existente pe formularul tipizat.