Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Introducere.................................................................................................................................................. 1
Motivaia, importana i metodologia cercetrii.......................................................................................2
I.Prezentarea general a societii..............................................................................................................3
A.Denumirea,sediul firmei,forma juridic, capitalul social i modul de constituire a societii..........3
B. Scurt istoric...............
C. Obiect de activitate -principale produse i activiti...............................................................................7
D. Piaa i concurena..................................................................................................................................8
E. Canale de distribuie utilizate de societate.............................................................................................14
F. Activitatea de marketing........................................................................................................................16
II.Analiza poziiei financiare la SC OMV Petrom S.A............................................................................18
II.a.Analiza de ansamblu a poziiei financiare......................................................................................18
1.Analiza evoluiei poziiei financiare.................................................................................................18
A.Analiza evoluiei
activelor.......................................................................................................................18
B. Analiza evoluiei datoriilor......................25
C. Analiza evolutiei capitalurilor proprii.27
2.Analiza structurii poziiei financiare.................................................................................................28
A. Analiza structurii activelor..............................................................................................................28
B. Analiza structurii datoriilor i a capitalurilor proprii.......................................................................36
II.b Analiza echilibrului poziiei financiare..........................................................................................39
1.Analiza lichiditii financiare............................................................................................................40
2.Analiza gestiunii resurselor controlate...............................................................................................42
III. Analiza performanelor financiare la SC Petrom S.A....................................................................46
1.Analiza de ansamblu a performanelor financiare i a strii de profitabilitate pe nivele de activitate
la SC Petrom S.A........................................................................................................................................46
1.1 Analiza evoluiei performanelor financiare generale i a strii de profitabilitate pe nivele de
activitate....................................................................................................................................................46
1.2 Analiza structurii performanelor financiare....................53

A.Analiza ratelor generale de structur alea rezultatelor, veniturilor i cheltuielilor.53


B.Analiza ratelor interne de structur ale veniturilor i cheltuielilor....53
C.Analiza ratelor de structur pe baza veniturilor totale....54
2. Analiza ratelor de profitabilitate la SC OMV Petrom S.A...........................................................55
3. Analiza performanelor bursiere................................................................................................60
3.1.Analiza performanelor bursiere prin rate bursiere......................................................................60
3.2.Analiza performanelor bursiere prin creare de valoare................................................................62
IV. Analiza fluxurilor de trezorerie/numerar SC OMV Petrom S.A......................................................64
V. Analiza riscurilor la SC OMV Petrom S.A...........................................................................................67
1.Modelul Alman..................................................................................................................................67
2.Modelul Canon-Holder.....................................................................................................................68
Concluzii finale generale - Analiza SWOT.................................................................................................68
Bibliografie....69