Sunteți pe pagina 1din 20

Tabelul 1

Populaia stabil pe vrst i sexe, la 1 ianuarie 2013


Grupa de vrsrt, ani
Total,
Total
3.559.497
din care:
0-4
195.059
5-9
186.135
10-14
191.594
15-19
249.709
20-24
326.413
25-29
350.072
30-34
292.582
35-39
254.093
40-44
226.987
45-49
232.677
50-54
272.821
55-59
236.976
60-64
190.219
65-69
104.565
70-74
100.563
75-79
72.254
80-84
48.452
85+
28.326
Sursa: Anuarul statistic 2013

Masculin
1.712.346

Feminin
1.847.151

100.738
95.818
98.471
127.274
165.963
178.263
148.549
126.114
110.629
110.340
126.909
107.415
82.968
44.335
38.254
25.752
16.212
8.342

94.321
90.317
93.123
122.435
160.450
171.809
144.033
127.979
116.358
122.337
145.912
129.561
107.251
60.230
62.309
46.502
32.240
19.984

Se cere:
1. De calculat frecvenele relative i frecvenele absolute cumulate.
2. De reprezentat grafic distribuia aleas prin:
a. Histograma;
b. Poligonul frecvenelor absolute i relative;
c. Curbele frecvenelor cumulate.
3. De calculat i reprezentat mrimile relative posibile.
4. De calculat toate mrimile toate mrimile medii i de verificat relaia.
5. De calculat toi indicatorii medii de poziie i de reprezentat grafic.
6. De calculat indicatorii simpli i sintetici.
7. De calculat indicatorii variaiei intercvartilice i interdecilice.
8. Aprecierea formei i gradului de asimetrie prin indicatorii adecvai.
9. De caracterizat aplatizarea distribuiei.

1.

De calculat frecvenele relative i frecvenele absolute cumulate.

Stabilirea intevalelor de variaie:


A=xmax- xmin= 85 0 = 85 ani
A
h r

85
5 = 17 20 ani

Tabelul 2
Distribuia populaiei la 1 ianuarie 2013 dup vrst

*Sursa: Tabelul 1
*Nota explicativ: Limita inferioar inclus n interval.
Majoritatea populaiei la 1 ianuarie 2013 (1223,160 mii persoane) au o vrst cuprins ntre 20
i 40 de ani, ceea ce reprezint fa de total 34,36 %. Iar minoritatea este reprezentat de
76,601 mii persoane cu o vrst cuprins ntre 80-100 ani, ceea ce reprezint fa de total
2,15%.

1,400.000
1,223.160
1,200.000
969.461

1,000.000
822.497
800.000
600.000

467.601
400.000
200.000
0.000

76.601
0-20

20-40

40-60

60-80

Intevale de variaie a populaiei dup vrst

Figur 1Histograma
*Sursa: Tabelul 2

80-100

40%
34.36%

35%
30%
25%
Procente

27.24%
23.11%

20%
13.14%

15%
10%
5%

2.15%

0%
0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

Ani
Intervale de variaie a populaiei dup vrst

Figur 2 Histograma
*Sursa: Tabelul 2

1,400.000
1,223.160
1,200.000
969.461

1,000.000
822.497
800.000

Mii persoane

600.000

467.601

400.000
200.000
0.000
0.000
0

76.601
10

30

50

Ani
Poligonul frecvenelor absolute

Figur 3Polifonul frecvenelor absolute


*Sursa: Tabelul 2

70

90

0.000
100

40%

34.36%

35%

27.24%

30%
23.11%

25%

Procente

20%
13.14%

15%
10%

2.15%

5%
0.00%
0%
0

10

30

50

70

90

0.00%
100

Ani
Poligonul frecvenelor revative

Figur 4 Poligonul frecvenelor relative


*Sursa: Tabelul 2

4000
3500
3000
2500

Mii persoane

2000
1500
1000
500
0

20

40

60

Ani
Curba frecvenelor absolute cumulate cresctor
Curba frecvenelor absolute cumulate descresctor

Figur 5 Ogiva
*Sursa: Tabelul 2

80

100

2.

Marimile relative
Tabelul 3
Distribuia populaiei dup vrst i sex

Intervale de
Grupe dup sex
variaie a
Masculin, mii
populaiei pe grupe Feminin, mii pers.
pers.
de vrst, ani
0-20
400.196
422.301
20-40
604.271
618.889
40-60
514.168
455.293
60-80
276.292
191.309
80-100
52.224
24.554
Total
1.847.151
1.712.346
*Sursa: Tabelul 1
*Nota explicativ: Limita inferioar inclus n interval.

Total
822.497
1.223.160
969.461
467.601
76.778
3.559.497

Majoritatea populatiei o constituie 1223,160 mii persoane cu o vrst cuprins ntre 20 i 40


de ani, fiind 604,271 mii femei i 618,889 mii brbai. Iar minoritatea populaiei o constituie
76,778 mii persoane cu o virst cuprins ntre 80-100 ani, fiind 52,224 mii femei i 24,554
mii brbai.

1712.35

1847.15

Brbai

Figur 6 Structura populaiei dup sex


Sursa: Tabelul 3

Femei

700,000
600,000
500,000
400,000

Mii persoane

300,000
200,000
100,000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ani
Sexul masculin

Sexul feminin

Figur 7 Corelograma
*Sursa: Tabelul 3

Mrimi relative de structur


gi =

x i ni
x
n
100 g i= i 100 ni= i 100
x i ni
x i
n
i

Tabelul 4
Mrimi relative de structur
Intervale de variaie a
populaiei pe grupe de
vrst,ani
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
Total
Sursa: Tabelul 3

n procente fa de total
Femei, mii persoane

Brbai, mii persoane

21,67%
32,71%
27,84%
14,96%
2,83%
100,00%

24,66%
36,14%
26,59%
11,17%
1,43%
100,00%

100%
90%

1.43%

2.83%

11.17%

14.96%

80%

26.59%
70%

27.84%

60%

80-100
60-80

Procente

50%
40%

40-60
36.14%
32.71%

20-40
0-20

30%
20%
10%

21.67%

24.66%

Femei

Brbai

0%

Figur 8
Diagramele de structur pentru distribuia populaiei dup sexe
Sursa: Tabelul 4

Tabelul 5

Intervale de
variaie a
populaiei pe
grupe de vrst
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
Total
SursaTabelul 3

n procente fa de total

Sex feminin
11,24%
16,98%
14,44%
7,76%
1,47%

Sex masculin
11,86%
17,39%
12,79%
5,37%
0,69%

51,89%

48,11%

Total
23,11%
34,36%
27,24%
13,14%
2,16%
100,00
%

Chart Title
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

Procente
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

Total

Ani

Figur 9Diagrama distribuiei populaiei dup sex


*Sursa : Tabelul 3
Mrimi relative de coordonare
Tabelul 6
Mrimi relative ce coordonare
Intervale de
variaie a
populaiei pe
grupe de
vrst, ani

Ni, mii
persoane

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

822,497
1.223,16
969,461
467,601
76,601

Raportat fa de grupa
I, %
100,00
148,71
117,87
56,85
9,31

II, %
67,24
100,00
79,26
38,23
6,26

III, %
84,84
126,17
100,00
48,23
7,90

IV, %
175,90
261,58
207,33
100,00
16,38

V, %
1073,74
1596,79
1265,60
610,44
100,00

Populaia cu o vrst cuprinsa ntre20-40 ani fa de populaia cu o vrst cuprins ntre


0-20 ani constituie 148,71%, ce este cu 48,71 % mai mare.

1800.00%
1596.79%

1600.00%
1400.00%

1265.60%

1200.00%

1073.74%

1000.00%
800.00%

Procente

610.44%

600.00%
400.00%
261.58%
207.33%
175.90%
200.00% 148.71%
126.17%
117.87%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
84.84%
79.26%
56.85% 67.24%
48.23%
38.23%
16.38%
9.31%
7.90%
6.26%
0.00%

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

Figur 10 Raportul de coordonare a populaiei pentru fiecare grup de vrst


*Sursa: Tabelul 6

Mrimi relative de dinamic


Indicatorul de dinamic:

I 1x /0 =

Intervale de variaie
a populaiei pe
grupe de vrst, ani

X0, mii

I1/0=X1/X
persoane

0-20

1.078,46
1

20-40

1.092,53
2

40-60
60-80

X1
100
X0

939,404
446,840

X1. Mii
persoane

822,49
7
1.223,1
6
969,46
1
467,60

0,

I1/0-100,

76,27

-23,73

111,96

11,96

103,20
104,65

3,20
4,65

100.00%

50,198
3.607,43
5

80-100
Total

1
76,601

152,60

52,60

3559,32

98,67

-1,33

Populaia Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013 a nregistrat o diminuare de 1,33 puncte


procentuale fa 1 ianuarie 2012, cea mai semnificativ modificare a populaiei dup grupa de
vrsta a fost nregistrat la persoanele cu o vrts cuprins ntre 80-100 ani modificarea fiind
reprezentat de o majorare cu 52,6 puncte procentuale. Cea mai nesemnificativ modificare a
fost majorarea cu 3,20 puncte procentuale a populaiei de la 1 ianuarie 2013 fa de populaia
de la 1 ianuarie 2012 di Republica Moldova
Indicatorul de dinamic:

I 1x /0 =

X1
100
X0

Marimi medii
Tabelul
Algoritmul de calcul al mediilor
Intervale de
variaie a
populaiei pe
grupe de
vrst, ani
0-20

ni

xi

x i ni

1
n
xi i

x i2ni

ln x i n i

ni

82249,70
1100844,0
0
2423652,5
0
2291244,9
0

1893,869

822,497
2.045,65
7
3.015,11
8
3.482,71
9
3.559,32
0

822,497
1.223,16
0

10

8224,97

82,250

30

36694,8

40,772

40-60

969,46

50

48473,05

19,389

60-80

467,601

70

32732,07

6,680

80-100

76,601

90

6894,09

0,851

620468,10

344,690

Total

3.559,32
0

133018,98

149,94
2

6518459,2
0

12177,92
2

20-40

4160,209
3792,554
1986,601

Surs: Tabelul 2
Media aritmetic
Formula de calcul:

x n
X = i i
ni

10822,497+301223,16+50969,461+70467,601+9076,778 133018,98
X =
=
=37,37 mii persoane
3559,497
3559,497

Vrsta medie a populaiei la 1 ianuarie 2013 din Republica conform mediei aritmetice
constituie 37,37 mii persoane
Media armonic:

Formula de calcul:

X h =

ni
X h =
1
ni
xi

3559,497
1
1
1
1
1
822,497+ 1223,16+ 969,46+ 467,601+ 76,601 =
10
30
50
70
90

3559,497
=23,74
149,942

Vrsta medie a populaiei la 1 ianuarie 2013 din Republica calculat conform mediei armonice
constituie 23,74 mii persoane
Media ptratic
Formula de calcul:

X p =

x i2ni
ni

102822,497+3021223,16+50 2969,46+70 2467,601+90 276,601


6518459,2
X p =
=
= 1831,28=42
3559,497
3559,497

Vrsta medie a populaiei la 1 ianuarie 2013 din Republica Moldova conform mediei ptratice
constituie 42,8 mii persoane

Media geometric
Formula de calcul:

ln x i ni
ln X g=
ni

X g= ln x

ln 10822,497+ln 301223,16+ln 50969,46+ln 70467,601+ln 9076,601 12177,922


ln X g=
=
=3,421
3559,497
3559,497

xg=eln x =2,7183,421=30,6 mii persoane


Valoarea medie a populaiei conform mediei geometrice constituie 30,6 mii persoane

Relaia de verificare:
X h X g X X p

23,74 30,6 37,37 42,8

Relaia de verificare a fost respectat

Indicatorii medii de poziie


Mediana
1.

U Me=

ni +1 3560,32
=
=1780,16
2
2

2. Me (20-40)
3. Me= x 0+ h

U Me nc1
1780,16822,497
=20+20
=35,65 ani
nME
1223,160

50% din totalul populaiei, n numr de 1780 mii persoane n mediu au o vrst mai mic de
35,65 ani, iar restul 50% ( 1780 mii persoane) au n mediu o vrst mai mare de 35,66 ani
Calculul cuartilelor
Cuartila 1
ni +1 3560,32
=
=890,08
4
4

1.

UQ =

2.

Q1 (20-40)

Q1

3. Q1= x 0+ h

U nc1
890,08822,497
=20+20
=21,11 ani
nQ1
1223,160

Concl: 25% din totalul populaiei, ce reprezint 889,87 mii persoane au n mediu o vrst mai
mic de 21,11 ani, iar restul 75% ce reprezint 2669,62 mii persoane au n mediu o vrst mai
mare de 21,11 ani
Cuartila 2 este egal cu demiana i constatuie 35,65 ani
50% din totalul populaiei, n numr de 1780 mii persoane n mediu au o vrst mai mic de
35,65 ani, iar restul 50% ( 1780 mii persoane) au n mediu o vrst mai mare de 35,66 ani
Cuartila 3

3 ni +1 33560,32
=
=2670,24
4
4

1.

UQ =

2.

Q1 (40-60)

Q3

U nc1
2670,252045,657
=40+ 20
=52,88 ani
3. Q1= x 0+ h
nQ3
969,46

Concl: 75% din totalul populaiei, ce reprezint 2669,62 mii persoane au n mediu o vrst mai
mic de 52,88 ani, iar restul 25% ce reprezint 889,87 mii persoane au n mediu o vrst mai
mare de 52,88 ani
Decilele

ni +1 3560,32
=
=356,03
10
10

1.

UD=

2.

D1 (0-20)

U D nc1
356,030
=0+20
=0 ani
nD1
0
1

3. D1= x 0+ h
ZJKFNSLKDFJ

2 n i+1 23560,32
=
=712,06
10
10

1.

UD=

2.

D2 (0-20)

D1

3. D2= x 0+ h

U nc1
712,060
=0+20
=0 ani
nD1
0

DECILA 3
3ni +1 33560,32
=
=1068,1
10
10

1.

UD=

2.

D3 (20-40)

U D nc1
1068,1822,497
=20+ 20
=24,02ani
3. D3= x 0+ h
nD1
1223,16
1

30% din totalul populaiei, ce reprezint 1067,85 mii persoane au n mediu o vrst mai mic
de 24,02 ani, iar restul 70% ce reprezint 2491,65 persoane au n mediu o vrst mai mare de
24,02 ani
DECILA 4

4 ni +1 43560,32
=
=1424,13
10
10

1.

UD=

2.

D 4 (20-40)

D4

U nc1
1424,13822,497
=20+20
=29,84 ani
3. D4= x 0+ h
nD4
0

40% din totalul populaiei, ce reprezint 1423,8 mii persoane au n mediu o vrst mai mic de
29,84 ani, iar restul 60% ce reprezint 2135,7 mii persoane au n mediu o vrst mai mare de
29,84 ani

DECILA 5este egal cu mediana i constituie 35,66 ani


50% din totalul populaiei, n numr de 1780 mii persoane n mediu au o vrst mai mic de
35,65 ani, iar restul 50% ( 1780 mii persoane) au n mediu o vrst mai mare de 35,66 ani

DECILA 6
6ni +1 63560,32
=
=2136,192
10
10

1.

UD=

2.

D6 (40-60)

U D nc1
2136,1922045,657
=40+20
=41,87 ani
nD6
969,46
6

3. D6= x 0+ h

60% din totalul populaiei, ce reprezint 2135,7 mii persoane au n mediu o vrst mai mic de
41,87 ani, iar restul 40% ce reprezint 1423,8 mii persoane au n mediu o vrst mai mare de
41,87 ani
DECILA 7
7ni +1 73560,32
=
=2492,22
10
10

1.

UD=

2.

D 7 (20-40)

D7

U nc1
2492,222045,657
=40+20
=49,21ani
3. D7= x 0+ h
nD7
969,46

70% din totalul populaiei, ce reprezint 2491,65 mii persoane au n mediu o vrst mai mic
de 49,21 ani, iar restul 30% ce reprezint 1067,85 mii persoane au n mediu o vrst mai mare
de 49,21 ani
DECILA 8

8ni +1 83560,32
=
=2848,25
10
10

1.

UD=

2.

D 8 (20-40)

D8

U nc1
2848,252045,657
=40+20
=56,56 ani
3. D8= x 0+ h
nD8
969,46

80% din totalul populaiei, ce reprezint 2847,6 mii persoane au n mediu o vrst mai mic de
56,56 ani, iar restul 20% ce reprezint 711,9 mii persoane au n mediu o vrst mai mare de
56,56 ani
DECILA 9
9ni +1 93560,32
=
=3204,29
10
10

1.

UD=

2.

D9 (60-80)

U D nc1
3204,293015,118
=60+20
=68,09 ani
3. D9= x 0+ h
nD9
467,601
9

90% din totalul populaiei, ce reprezint 3203,55 mii persoane au n mediu o vrst mai mic
de 68,09 ani, iar restul 10% ce reprezint 355,95 mii persoane au n mediu o vrst mai mare
de 52,88 ani

Valoarea modal
1. Mo (2040)
2. Mo=
x 0+ h

n 2n1
1223,16822,497
=20+20
=32,25 ani
( 1223,16822,497 )+(1223,16969,46)
( n 2n1 ) +(n2n3)

Ponderea maximal a populaiei constituind 34,36% au nregistrat n mediu o vrst de


32,25 ani

0Calculul indicatorilor simpli i sintetici

ni , mii
persoane

0-20

822,497

xi
10

xi* ni
8224,97

di
-

di %
-73,24

di * ni

di2* ni

-22511,743

616.146,403

ni
822,497

27,370
20-40

1.223,160

30

40-60

969,46

50

60-80

467,601

70

80-100
Total

76,601
3.559,320

90

36694,8
48473,0
5
32732,0
7

-7,370

-19,72

-9014,689

66.438,259

12,630

33,80

12244,292

154.645,413

32,630

15257,821

497.862,687

6894,09
133019

52,630

87,32
140,8
3

4031,511
7,192

212.178,404
1.547.271,167

Indicatorii simpli
Amplitudinea variaiei absolute: Aa= Xmax-Xmin = 100-0 = 100 ani
Cmpul de mprtiere a tuturor vrstelor nregistrate de populaia RM la 1 ianuarie 2013 a
constituit 100 ani
Aa
100
Amplitudinea relativ a variaiei: A%= X 100 = 37,37 100 =267,6
Cmpul de mprtiere a vrstelor nregistrate de populaie n RM la 1 ianuarie 2013 fa de
vrsta medie a populaiei constituie 267,6 sau este mai mare cu 167,6 %

Abaterile individuale relative: di= xi- X

d1=10-37,37= -27,37 ani

d1%=

d1
d1%= X 100
27,37
100 =73,24

37,37

Vrtsa medie a populaiei n prima grup este cu 27,37 ani mai mic dect vrsta medie a
populaiei din ntreaga colectivitate sau cu 73,24 % mai mic dect vrsta medie a populaiei
din ntreaga colectivitate

d2=30-37,37= -7,37 ani

7,37
100 =19,72
d2%= 37,37

Vrtsa medie a populaiei n grupa a doua este cu 7,37 ani mai mic dect vrsta medie a
populaiei din ntreaga colectivitate sau cu 19,72 % mai mic dect vrsta medie a populaiei
din ntreaga colectivitate

d3=50-37,37= 12,63 ani

12,63
100 =33,8
d3%= 37,37

2.045,65
7
3.015,118
3.482,71
9
3.559,32
0

Vrtsa medie a populaiei n prima grup este cu 12,63 ani mai mare dect vrsta medie a
populaiei din ntreaga colectivitate sau cu 33,8% mai mare dect vrsta medie a populaiei din
ntreaga colectivitate
32,63
100 =87,32
d4%= 37,37

d4=70-37,37= 32,63 ani

Vrtsa medie a populaiei n prima grup este cu 32,63 ani mai mare dect vrsta medie a
populaiei din ntreaga colectivitate sau cu 87,32% mai mare dect vrsta medie a populaiei
din ntreaga colectivitate

52,63
100 =140,83
d5%= 37,37

d5=90-37,37= 52,63 ani

Vrtsa medie a populaiei n prima grup este cu 52,63 ani mai mare dect vrsta medie a
populaiei din ntreaga colectivitate sau cu 140,83% mai mare dect vrsta medie a populaiei
din ntreaga colectivitate

Inbicatori sintetici
7,192

d=
=0,002 ani
3559,32

Abaterea medie miniar:

Vrstele medii nregistrate de ctre populaia distribuit pe cele 5 intervale de variaie se abat
n mediu n valoare absolut fa de vrsta medie a populaiei din ntreaga colectivitate cu
0,002 ani.
Abaterea medie ptratic: =

Dispersia: 2=

) ni
( ni X
=
ni

( ni X ) ni
=
n i

1547271,167
=20,85 ani
3559,32

1547271,167
=434,71 ani
3559,32

20,85

X100
=
100 =55,79
37,37
Coeficientul de variaie: =

=>colectivitate eterogen)

Calculul indicatorilor variatiei intercuartilice si interdecilice

(variavia>35%

Deoarece Me-Q1 Q3-Me , distribuia populaiei din RM la 1 ianuarie 2013 prezint un anumit
grad de variaie intercuartilic ce poate fi calculat prin intermediul indicatorilor:
Abaterea intercuartilic : AQ=

Q3 Q1 52,8921,11
=
=15,89 ani
2
2

50% din totalul populaiei RM la 1 ianuarie 2013 snt plasate n mijlocul distribuiei n
intervalul de la 21,11 i 52,89 ani
Coef de variaie intercuartilic:

AQ
15,89
VQ= Me 100 = 35,66 100 =44,56

Distribuia analizat prezint o variaie intercuartilic de 44,56%


Abaterea interdecilic: AD

D 9D1 68,090
=
=ani
2
2

ASIMETRIA ABSOLUT

AS= X Mo=37,3732,25=5,12

Deoarece

X > Mo

rezult c distribuia analizat prezint o asimetrie mic de stnga.

Coeficientul de asimetrie
37,3732,25
=0,25
20,85

Cas >0 rezult c distribuia realizat prezint o asimetrie mic de stnga

3 (37,3735,65)
=0,25
20,85

coeficientului 1

32
23

3374,75 2
=0,14
3
= 434,71

x x

x x

ni

ni
=434,71
12011803,46
=
3559,32

3374,75

Deoarece 1 0Putem spune c


Coeficientul 1

1 1

CasYK

3
22

0,14=0,372
=

Q3 Me Me Q1
Q3 Me Me Q1

( 52,8835,65 )(35,6521,11) 2,98


=
=0,094
= ( 52,8835,65 ) +(35,6521,11) 31,67

Coeficientul 2 al lui Pearson:

4
22

451671,2
=2,39
2
434,71
=

x x

n
i

ni
=

1607642325,74
=451671,2
3559,32

Coeficientul 2 al lui R. Fisher

2 2 3

4
3
22

=2,39-3= -0,61