Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălţi


Facultatea de Ştiinţe Reale,Economice şi ale Mediului
Catedra de Ştiinţe Economice

Proiect de Cercetare

la cursul: Analiza activității economico-financiare

Cu tema: Analiza eficieinței utilizării mijloacelor fixe

A elaborat stundetul:
Lavric Sergiu gr. BA21Z
Specialitatea: Business și administrare
Conf. univ., dr. Bulat G.

Bălți, 2018
Cuprins

1. Mijloacele fixe. Esența economică. Clasificarea și structura.................................................3

2. Metodele de evaluare a mijloacelor fixe...................................................................................4

3. Analiza volumului, structurii si calitatii mijloacelor fixe.......................................................5

4. Analiza folosirii intensive a mijloacelor fixe............................................................................7

5. Analiza eficienței utilizării mijloacelor fixe.............................................................................8

Bibliografie....................................................................................................................................10

2
 

1. Mijloacele fixe. Esența economică. Clasificarea și structura


Mijloacele fixe sunt componenta a resursele materiale de productie, constituind suportul
material al capitalului fix. Marimea si calitatea mijloacelor fixe se reflecta in capacitatea de productie a
agentilor economici. Ele isi pun amprenta pe calitatea proceselor tehnologice, iar in final pe calitatea
produselor executate, a lucrarilor efectuate sau a serviciilor prestate.
Mijloacele fixe sunt componenta a imobilizarilor corporale concretizate in: constructii;
echipament tehnologic; aparate si instalatii de masurare, reglare si control; mijloace de transport;
plantatii; animale; mobilier, birotica, protectie.

Mijloacele fixe pot fi grupate dupa mai multe criterii:


  a) In functie de destinatie:
 mijloace fixe productive care se afla in sfera productiei materiale si participa nemijlocit la
realizarea proceselor de productie;
 mijloace fixe neproductive care nu participa la desfasurarea proceselor de productie, dar
creeaza cadrul general pentru acestea.

  b) In functie de caracteristicile tehnico-economice, conform legii contabilitatii, exista


urmatoarele grupe:
 constructii;
 echipament tehnologic;
 aparate si instalatii de masurare, reglare si control;

3
 mijloace de transport;
 animale;
 plantatii;
 mobilier, birotica, protectie etc.

 c)  Dupa rolul in procesul de productie:


 mijloace fixe active care participa in mod nemijlocit la desfasurarea proceselor economice;
 mijloace fixe pasive care au rolul de asigurare a conditiilor normale de realizare a
proceselor de productie.

  d) Dupa apartenenta:
 mijloace fixe proprii ce apartin agentului economic, fiind deci proprietatea lui;
 mijloace fixe luate cu chirie, care sunt in inventarul unitatii, dar care apartin altor persoane
fizice sau juridice si pentru care se plateste o chirie.
e) Dupa incadrarea in termenul normal de functionare:
Mijloace fixe ce se incadreaza in termenul normal de functionare, pentru care se calculeaza in
continuare amortizarea anuala ce se include in costurile de productie;
Mijloace fixe ce si-au expirat durata normala de functionare, care sunt in stare de functionare si
pentru care nu se mai calculeaza amortizarea anuala.
In analiza mijloacelor fixe se vor aborda mai multe laturi cum ar fi:
 volumul, structura si calitatea mijloacelor fixe;
 utilizarea extensiva a mijloacelor fixe;
 utilizarea intensiva a mijloacelor fixe;
 eficienta utilizarii mijloacelor fixe.

2. Metodele de evaluare a mijloacelor fixe


Mijloacele fixe sunt măsurate cu ajutorul indicatorilor naturali și valorici. Deosebim
următoarele metode de evaluare a mijloacelor fixe:
1) Valoarea inițială a mijloacelor fixe – reprezintă valoarea lor la momentul înființării sau
procurării.

4
MFi=P+Ch+Chm, P – prețul de cumpărare (achiziționare), Ch – cheltuieli de transport,
Chm– cheltuieli de montare și instalare.
 2) Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe MFb=Mfi - Uac; Uac=Um*t.
3) Valoarea reevaluată a mijloacelor fixe – are ca scop adaptarea valorii mijloacelor fixe (în caz
de necesitate) și ia în considerație acțiunea inflației.
Reevaluarea mijloacelor fixe se permite numai prin hotărîrile de guvern.
 4) Valuarea uzurabilă Mfuz=Mfinit - MFramasa;
5) Valoarea rămasă – reprezintă suma netă de bani pe care întreprinderea prevede să o obțină
laexpirarea duratei de funcțioare a mijlocului fix.
6) Valoarea medie anualăa mijloacelor fixe.

3. Analiza volumului, structurii si calitatii mijloacelor fixe


Evolutia in timp a mijloacelor fixe evidentiaza materializarea investitiilor, intre dinamica
mijloacelor fixe si masa efectelor obtinute fiind o legatura directa, mijloacele fixe determinand
capacitatea de productie.
 Volumul, structura si calitatea mijloacelor fixe sunt urmarite de conducerea unitatii, de
investitori, de creditorii, de  concurenti (in masura in care dispun de informatiile necesare).
 Deoarece pe o perioada mai mare de timp intervin aspecte legate de reactualizarea mijloacelor
fixe ce trebuie facuta in primul rand in functie de preturile pietei in momentul efectuarii analizei, pentru
o apreciere corecta este necesar sa se faca o serie de calcule suplimentare.
De subliniat ca in aprecierea dinamicii mijloacelor fixe se pot utiliza: valoarea de inregistrare,
cunoscuta si sub denumirea de valoarea de intrare; valoarea medie anuala in calculul careia se porneste
tot de la valoarea de inregistrare (sau de inventar); valoarea ramasa neamortizata; valoarea de circulatie
(de piata).
Valoarea ramasa nu este concludenta deoarece mijloacele fixe sunt utilizate in totalitatea lor, iar
randamentul echipamentelor nu are nici o legatura cu sistemul de amortizare.
Analiza mijloacelor fixe incepe cu urmarirea corelatiei dintre performantele unitatii economice
si dinamica in sine a mijloacelor fixe. In general intre cifra de afaceri sau productia fabricata, pe de o
parte, si volumul mijloacelor fixe pe de alta parte, exista o corelatie liniara, dar nu trebuie exclus alt tip
de corelatie.

5
Pentru aprecierea dinamicii mijloacelor fixe se vor calcula modificarea absoluta (Vm) a valorii

de inregistrare sau a valorii medii anuale sau procentuala ( ), atat pentru total mijloace fixe, cat
si pe grupe sau pe categorii.
Intereseaza in primul rand cresterea mijloacelor fixe active, iar din cadrul acestora se va pune
accentul pe cele care exercita cea mai mare influenta pe volumul si calitatea produselor obtinute, a
lucrarilor executate si/sau a serviciilor prestate.

Structura pe categorii vizeaza ponderea detinuta de categoriile mentionate anterior in total


mijloacelor fixe, interpretarea modificarilor structurale facandu-se in functie de sfera de activitate din
care face parte agentul economic.

unde:
gi reprezinta structura pe categorii (grupe) de mijloace fixe;
Vmi - valoarea mijloacelor fixe dintr-o anumita categorie sau grupa;
Vm - valoarea pe total mijloace fixe.

Uzura si reinnoirea caracterizeaza starea de functionare a mijloacelor fixe. Se analizeaza atat pe


total mijloace fixe, cat si pe categorii, grupe de utilaje sau pe fiecare mijloc fix.
Uzura este de doua feluri:
- uzura fizica;
- uzura morala.
 Uzura fizica se apreciaza prin intermediului gradului de uzura fizica determinat pe baza
relatiilor:

  sau

6
in care:
 A reprezinta suma amortizarii anuale pana in momentul diagnosticarii starii de functionare a
mijloacelor fixe;
Vi -  valoarea de inregistrare a mijloacelor fixe;
Tu - timpul de utilizare al mijloacelor fixe;
Tn - timpul normal de functionare (denumit si timp normat).
Prima relatie se foloseste de obicei cand se urmareste uzura fizica pe total mijloace fixe sau pe
categorii, iar a doua relatie atunci cand uzura se calculeaza pe fiecare mijloc fix.

4. Analiza folosirii intensive a mijloacelor fixe

Folosirea intensiva a mijloacelor fixe determina o crestere a eficientei economice in general,


a eficientei mijloacelor fixe in special. Se apreciaza prin intermediul indicatorului randament mediu
pe un utilaj, care poate fia anual, zilnic sau orar.
Daca un agent economic obtine o productie omogena, atunci randamentul este exprimat in
unitati fizice (tone, bucati, metru cub etc.), iar daca utilajele sunt folosite in procesul de productie
pentru obtinerea unor produse neomogene, atunci randamentul este dat de valoarea productiei ce revine
pe un utilaj.

Randamentul anual si orar pe un utilaj se stabilesc pe baza urmatoarelor relatii:

  ;      
in care:
Q  reprezinta productia obtinuta;
Nu –numarul de utilaje folosite;
Tul – total timp utilizat exprimat in ore-utilaj;
ra  - randamentul anual pe un utilaj;
rh – randamentul orar pe un utilaj.
Pentru o apreciere corecta a evolutiei randamentului exprimat pe baza valorii productiei, in
perioada de instabilitate economica indicele modificarii randamentului trebuie pus in balanta cu

7
indicele de inflatie. Situatia se apreciaza ca fiind pozitiva in cazul in care indicele randamentului
devanseaza indicele inflatiei.

5. Analiza eficienței utilizării mijloacelor fixe


Pentru aprecierea eficientei mijloacelor fixe trebuie puse in balanta efectele economice
inregistrate ca urmare a folosirii mijloacelor fixe, cu volumul acestora, care reprezinta efortul agentului
economic pe linia achizitionarii lor.
Drept efecte economice pot fi luate in considerare productia marfa fabricata, productia
exercitiului, cifra de afaceri sau profitul brut.
Pentru a fi mai edificator nivelul de eficienta a mijloacelor fixe, este bine ca indicatorii de
eficienta sa fie exprimati la 1000 unitati monetare. Deoarece in cursul anului au loc miscari de mijloace
fixe, intrari si iesiri, iar rezultatele obtinute sunt functie si de durata lor de utilizare, se va lua in calcul
valoarea medie si nu cea de inregistrare.
Prin urmare, pentru caracterizarea eficientei mijloacelor fixe se vor folosi indicatorii:

Productia marfa fabricata la 1000 unitati monetare mijloace fixe:

         
Productia exercitiului la 1000 unitati monetare mijloace fixe:

Cifra de afaceri la 1000 unitati monetare mijloace fixe:

Valoarea adaugata la 1000 unitati monetare mijloace fixe:

8
Profitul brut la 1000 unitati monetare mijloace fixe:

Evolutia acestor indicatori poate fi reliefata de raportul de corelatie dintre indicele modificarii
productiei fabricate, cifrei de afaceri, productiei exercitiului, valorii adaugate sau profitului brut, pe de
o parte, si indicele modificarii valorii medii anuale a mijloacelor fixe pe de alta parte.
Se poate afirma ca a sporit eficienta mijloacelor fixe daca indicele modificarii valorii
mijloacelor fixe este devansat de cel al cresterii indicatorilor ce evidentiaza efectele obtinute.
In analiza diagnostic a eficientei mijloacelor fixe se va calcula modificarea acestora fata de baza
de comparatie, se va urmari corelatia dintre diversi indicatori ai eficientei mijloacelor fixe, corelatia
dintre acestia si alti indicatori economici, cum ar fi inzestrarea tehnica a muncii, compozitia
tehnologica, productivitatea muncii etc.
De asemenea se vor utiliza in analiza acestor indicatori diverse modele deterministe pentru a
putea cuantifica influenta diferitilor factori si efectul anumitor decizii asupra evolutiei eficientei.
In analiza si diagnoza eficientei utilizarii mijloacelor fixe prin indicatorii prezentati anterior se
pot folosi mai multe modele deterministe, dar ele pun in relief actiune factorilor de ordin doi, trei etc.,
deci cu o influenta indirecta asupra eficientei utilizarii mijloacelor fixe, actiune exercitata de obicei prin
intermediul factorilor ce oglindesc efectele obtinute prin folosirea mijloacelor fixe.
Pentru a stabili efectele imbunatatirii structurii mijloacelor fixe, utilizarii extensive sau intensive
a lor asupra eficientei lor economice, se va calcula mai intai influenta respectivelor laturi asupra
principalilor indicatori, care raportata la valoarea medie efectiva a mijloacelor fixe din perioada curenta
conduce la calcularea influentei starii de functionare, a structurii, a folosirii extensive sau intensive
asupra eficientei mijloacelor fixe.

9
Bibliografie
1. http://www.scrigroup.com/management/ANALIZA-MIJLOACELOR-
FIXE32159.php
2. https://ru.scribd.com/doc/93090291/Tema-5-Mijloace-Fixe-Ale-Firmei
3. https://conspecte.com/Contabilitate-financiara/contabilitatea-intrarii-
mijloacelor-fixe.html
4. http://haintz.ro/informatii-utile-evaluare/definitii-evaluari/mijloace-fixe-
definitie
5. http://www.faracontabilitate.ro/contabilitate/mijloacele-fixe-si-incadrarea-
acestora/

10