Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălţi

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

Catedra de Ştiinţe Economice

Proiect de Cercetare
la cursul: Bazele tehnologiei
Cu tema: Păstrarea mărfurilor.Factorii de influență.

A elaborat studentul:

Lavric Oleg

Specialitatea: CT11Z

Coordonator: dr.,asist. univ. Slutu R.

Bălți,2019
CUPRINS

1. Păstrarea mărfurilor.....................................................................................................3

2. Temperatura...................................................................................................................3

3. Modificări calitative în timpul depozitarii...................................................................4

3.1 Modificări fizice.......................................................................................................4

3.2 Modificări chimice...................................................................................................4

3.3 Modificări biochimice..............................................................................................5

4. Clasificarea depozitelor.................................................................................................5

4.1 După caracterul operațiilor....................................................................................5

4.2 După produsele depozitate......................................................................................6

4.3 După natura constructivă......................................................................................6

4.4 După gradul de dotare.............................................................................................6

4.5 După durata de utilizare.........................................................................................6

5. Factorii care influențează calitatea..............................................................................6

6. Dirijarea condițiilor de păstrare..................................................................................7

Concluzie.............................................................................................................................8

Referințe bibliografice.......................................................................................................9

2
1. Păstrarea mărfurilor

Etapa importantă a circuitului tehnic al produselor, de la furnizor la beneficiar.

Se face in spațiu:  fixe (depozite) si mobile (mijloace de transport).

Păstrarea este considerată temporară (cca. 2-20 zile) și este specifică produselor


alimentare perisabile sau de lungă durată, când se depășește această perioadă limita, pentru
produse industriale (aparatură electro-casnica, încălțaminte și îmbrăcăminte).

Importanța păstrării mărfurilor în bune condiții este subliniată și de obligativitatea


supunerii unor produse (ex: electronice si electrice) încercărilor de depozitare (încercarea H) în
vederea verificării capacitații de a rezista la transport sau depozitare în condiții climatice și
mecanice specifice.

Produsele fiind sensibile la modificările de microclimat din timpul păstrarii, există


posibilitatea deprecierii calitative și inevitabil posibilitatea apariției litigiilor.

Efectuarea expertizelor merceologice ale spetelor rezultate presupune cunoașterea


aprofundată a caracteristicilor produselor și, de multe ori,  reconstituirea condițiilor mediului
ambiant (considerat cel mai dificil tip de expertiză merceologica).

2. Temperatura

In timpul păstrarii mărfurilor este necesară asigurarea unui regim optim de temperatură.
Oscilațiile temperaturii aerului din depozit sunt influențate de anotimp și chiar de perioada din
timpul unei zile, dar nu există identitate între  temperatură din interior cu cea din exterior,
deoarece iarna se practică încalzirea depozitului iar vara se realizează ventilația sau
condiționarea aerului. Expertul trebuie să cunoască și să compare condițiile de păstrare prescrise
în standarde cu valorile existente în depozit sau cu cele obținute în urma reconstituirii. În acest
fel poate aprecia dacă au fost întrunite condițiile optime de păstrare sau nu și poate aprecia cauza
deprecierii calitative a produselor. Temperatura de condens sau a punctului de rouă reprezintă
temperatura la care cantitatea de vapori de apă din aer depașește cantitativ umiditatea absolută.

3
La temperaturi inferioare punctului de rouă apar picaturi de apă care umezesc produsele sau
ambalajele.

Trebuie de remarcat că pentru menținerea temperaturii din spatiul de depozitare în limite


prescrise de standarde este necesară ventilația aerului cu un coeficient de circulație de 7-8
ori/ora. Ventilația este considerata normală dacă diferența dintre temperatura aerului introdus și
cel evacuat nu este mai mare de 2 0C. Măsurarea temperaturii se face cu termometre obișnuite de
cameră, cu termografe care înregistrează variațiile de temperatură o anumita durată de timp (o zi
sau o săptamână), cu termometre protejate metalic (pentru a putea fi introduse în interiorul
unor marfuri) sau cu teletermometre.

3. Modificări calitative în timpul depozitarii

În timpul păstrarii și depozitării pot avea loc o serie de modificări ale mărfurilor datorită
diferiților factori interni sau externi. Orice modificare a condițiilor recomandate pentru
depozitarea produselor poate conduce la modificarea calității acestora, modificări ce trebuie
cunoscute în detaliu atât de către cei care deservesc depozitul cât și de către expert.

3.1 Modificări fizice

Temperatura, umiditatea și factorii mecanici influențeaza majoritatea produselor


provocând pierderi însemnate.

Variațiile de temperatura cauzează schimbări de ordin fizic și anume: dilatări, modificări


de faze, separări de emulsii.

Scăderea temperaturii sub limita prevazută în standarde duce la modificarea calitații


produselor prin înghețare, precipitare, modificarea solubilitații sau a vâscozității. Creșterea
temperaturii peste limita transcrisă în standarde duce la dilatare, creșterea presiunii vaporilor în
recipiente.

Materialele plastice, din lemn sau cele metalice sunt influențate de factorii mecanici care
produc pierderi însemnate.

3.2 Modificări chimice

Ca urmare a faptului că mărfurile industriale sunt păstrate perioade lungi în depozite, pot
să apară modificări ce schimbă proprietațile produselor, făcându-le, de multe ori, inutilizabile.
Temperatura si umiditatea pot influența viteza reacțiilor chimice și pot iniția procese chimice
precum oxidarea, condensarea, polimerizarea, coroziunea.

4
Creșterea temperaturii cu 10 C poate mari cu cca. 10 % viteza de reacție a unor substanțe
ceea ce face ca perioada de depozitare să se reduca considerabil. Produsele metalice suferă
degradări prin coroziune, proces ce produce anual pagube însemnate.

3.3 Modificări biochimice

Modifiăarile biochimice sunt o consecință a atacului daunatorilor sau al


microorganismelor. Pierderile provocate de daunatori sunt apreciabile și constau în distrugerea
produselor, dar, mai ales, contaminarea acestora. Produsele de origine organică, naturale
(textilele din bumbac, lână, blanurile, produsele din piele, lemn) sunt atacate de daunatori
(insecte, rozatoare și microorganisme) care produc pagube substanțiale. Microorganismele
provoacă pagube însemnate, în special în cazul produselor alimentare (fermentație și
putrefactie).  O modificare specifică atât produselor alimentare cât și a celor nealimentare o
constituie mucegăirea. Acest fenomen se întâlneste în cazul produselor din lemn când, datorită
umezelii, acestea se acoperă cu un strat fin de mucegai sub forma de pete rotunde negricioase.
De asemenea, mucegairea atacă produsele din piele și țesaturile apretate.

Calitatea produselor poate fi influențată în spațiile de depozitare si de alți factori, decât


cei amintiți anterior: compoziția aerului prin componenetele sale oxigen, ozon, bioxid de
carbon, particule fine, radiațiile și ventilarea pasivă sau activă a aerului pentru reglarea
temperaturii și umidității.

Factorii fizici, chimici sau biologici sunt foarte importanți, deoarece atingerea unor valori
inacceptabile duce la modificări calitative ale produselor. Expertiza merceologica are rolul de a
elucida motivele care duc la deprecierea calitativă și a stabili calitatea reală, locul deprecierii,
condițiile de apariție a deprecierilor. Expertizele, în asemenea cazuri, sunt deosebit de
laborioase, fiind necesară reconstituirea parametrilor de mediu.

4. Clasificarea depozitelor

4.1 După caracterul operațiilor

 de achiziție (depozite în care se primesc mărfuri pentru completarea sortimentului


comercial);

5
 de repartiție (are loc divizarea loturilor de mărfuri pentru transmiterea către
magazine);

 de transbordare (depozite în care se primesc mărfuri care ulterior vor fi transferate);

 de păstrare care pot fi:

 după durata de păstrare (pentru pastrarea sezoniera și pentru pastrarea de lungă


durata);
 dupa construcție (obisnuite si speciale - silozuri, frigorifice);

4.2 După produsele depozitate

 specializate;
 combinate;
  universale.

 4.3 După natura constructivă sunt depozite:

 deschise (platforme neacoperite, depozite pentru materiale pentru construcții);

 semideschise (platforme acoperite, soproane pentru legume-fructe);

 închise (construcții speciale cu unul sau mai multe niveluri).

 4.4 După gradul de dotare

 neutilate (simple);

 utilate:

 cu ventilație mecanică;
 frigorifice;
 cu atmosfera controlată;
 mixtă (frigorific + ventilatie mecanica).

4.5 După durata de utilizare

 pierdute (nerefolosibile);
 de recondiționat;
 ambalaje materiale.

6
5. Factorii care influențează calitatea

Factorii care determină modificările calitative in timpul păstrarii:

Interni:

- compoziția chimică a produselor și integritatea produselor;

- proprietățile  biologice care stau la baza conservării alimentare: bioza, anabioza,


cenoanabioza, obioza;

- proprietățile fizice.

Externi:

- parametrii atmosferici;

- radiații luminoase;

- compoziția aerului;

- microorganismelor din exteriorul mărfii;

- natura ambalajului;

- starea de igienă a depozitului;

- vecinătatea produselor.

Regimul optim de păstrare este determinat de existența unui echilibru între acțiunea
factorilor interni si externi.

6. Dirijarea condițiilor de păstrare

- necesitatea controlului permanent al parametrilor atmosferici și dirijarea mărimii lor


pentru asigurarea regimului optim de păstrare;

- controlul și reglarea temperaturii, umidității relative, vitezei de mișcare a aerului,


compozțtia aerului, verificarea calității produselor.

7
Controlul calității produselor in timpul păstrării:

- pentru preîntâmpinarea degradării produselor la anumite perioade prestabilite, în funcție


de natura produsului.

 Exemple:

 conserve cu carne sterilizate - 6 luni;


 apă minerală – 2 luni;
 lapte praf – 4 luni;
 examinări organoleptice și de laborator când sunt modificări bruste de T și UR.

Concluzie

În concluzie pot spune că, la păstrarea mărfurilor trebuie de ținut cont de diferite condiții
și anume de temperatură,ambalarea mărfii ( pentru ca în marfa dată să nu se îmbibe miros străin),
de modificările calitative care pot fi ulterior,etc.

8
Referințe bibliografice

1. Păstrarea mărfurilor. Disponibil :


http://www.stiucum.com/management/managementul-calitatii/Pastrarea-marfurilor93324.php

2. Depozitarea mărfurilor. Disponibil :


http://www.scritub.com/management/DEPOZITAREA-SI-PASTRAREA-MARFU25543.php