Sunteți pe pagina 1din 357

CERNOZIOMURILE MOLDOVEI evoluia, protecia i restabilirea fertilitii lor

CERNOZIOMURILE MOLDOVEI
EVOLUIA, PROTECIA I

RESTABILIREA FERTILITII LOR


Culegere de articole tiinice

12-13 SEPTEMBRIE 2013

ACADEMIA DE TIINE A MOLDOVEI


MINISTERUL AGRICULTURII I INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE I PROTECIE A SOLULUI NICOLAE DIMO

Culegere de articole tiinifice

CERNOZIOMURILE MOLDOVEI
EVOLUIA, PROTECIA I
RESTABILIREA FERTILITII LOR
Conferin tiinific cu participare internaional,
dedicat aniversrii a 60 ani de la fondarea Institutului de Pedologie,
Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo
CHIINU, 12-13 septembrie 2013

631.4(082)=135.1=111=161.1
C 35

Culegerea de articole a fost aprobat i propus spre editare de Consiliul tiinic al Institutului
de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo.
(proces verbal nr. 8 din 07.08.2013)

Redactor responsabil
Dr.conf. Tamara LEAH

Comitetul organizatoric
acad. Andrie Seram, directorul Institutului, tel.022-284858
dr.conf. Leah Tamara, director tiinic, tel.022-284861
dr.conf. Arhip Olga, secretar tiinic, tel.022-284856
prof., dr.hab., Cerbari Valerian, ef lab. Pedologie, tel.022-284862
dr.conf. Kuharuc Ecaterina, ef lab. Combaterea Eroziunii Solului, tel.022-284844
dr.conf. Filipciuc Vladimir, ef lab. Ameliorarea Solului, tel.022-284860
dr.conf. Lungu Vasile, ef lab. inter. Agrochimia Solului, tel.022-284843
dr.conf. Plmdeal Vasile, ef lab. ngrminte Organice, tel.022-284866
dr.conf. Senicovscaia Irina, grupa Biologia Solului, tel.022-284850
dna Frunz Ecaterina contabil-ef, tel.022-284857

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii

CZU 631.458

Cernoziomurile Moldovei evoluia, protecia i restabilirea fertilitii lor, conf. t. (2013 ; Chiinu).
Culegerea de articole
tiini
ce Cernoziomurile
Moldoveifertilitii
evoluia,
restabilirea
Cernoziomurile
Moldovei
evoluia,
protecia i restabilirea
lor protecia
: Conf. t.icu
participarefertiliintern.,
tii
lor
este
dedicat
aniversrii
a
60
de
ani
din
ziua
fondrii
Institutului
de
Pedologie,
Agrochimie
dedicat aniversrii a 60 ani de la fondarea Inst. de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo:
i Protecie
a Solului
Nicolae
Dimo.
Lucrarea
ect
un bilan
activitii
tiinice
a Institutului
Culegere
de art.
t., Chiinu,
12-13
sept. 2013
/ red. re
resp.:
Tamara
Leahal; com.
org.: Andrie
Serafim
[et al.].
pe
parcursul
a
60
de
ani
(1953-2013),
include
articole
tiini
ce
privind
apariia,
evoluia,
protecia,
Chiinu : S. n., 2013 (Tipogr. Reclama). 356 p.
degradarea
i remedierea
fertilitii
solurilor
Republicii
Moldova.
Antetit.: Inst.
de Pedologie,
Agrochimie
i Protecie
a Solului
Nicolae Dimo. Texte: lb. rom., engl., rus.
200 ex.
ISBN 978-9975-4494-1-0.

Editura LEXON-PRIM
Adresa: Alexandru cel Bun, 111
tel.: (022) 22-04-94, 069904555

CUPRINS
PREFAA ......................................................................................................................................................................... 7
INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE I PROTECIE A SOLULUI NICOLAE DIMO, 1953-2013
REZULTATELE ACTIVITII TIINIFICE ALE INSTITUTULUI DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE I
PROTECIE A SOLULUI NICOLAE DIMO PE PARCURSUL A 60 DE ANI (1953-2013)
Serafim Andrie .............................................................................................................................................................. 9
UN BILAN SUCCINT AL NDELUNGATEI ACTIVITI
Balteanschi Dumitru, Bratco Dumitru ......................................................................................................................... 18
EVOLUIA CONCEPTULUI DOKUCEAEVIST DE GENEZA SOLULUI N ROMNIA DUP 130
DE ANI DE LA EMITEREA LUI
Florea Nicolai ................................................................................................................................................................ 24
DATE JUBILIARE N ISTORIA PEDOLOGIEI
Ursu Andrei .................................................................................................................................................................... 30

CERNOZIOMURILE MOLDOVEI EVOLUIA, PROTECIA I RESTABILIREA FERTILITII LOR


,
( 1)
. . ................................................................................................................................................................ 33
,
( 2)
. . ................................................................................................................................................................ 38
CARACTERISTICA ECOLOGIC COMPLEX A SOLULUI N SCOPUL
FONDRII AGROECOSISTEMELOR DURABILE
Andriuc Valentina, Dubi Daniela, Tr A., Cazmal N. .......................................................................................... 45

. ., .. .................................................................................................................................... 51
INFLUENA PEDOBIONILOR ASUPRA STRII PUNILOR DIN CMPIA MOLDOVEI DE SUD
Babaian Maria ............................................................................................................................................................... 56
CARACTERISTICA I EVALUAREA ECOPEDOLOGIC COMAPARATIV A PUNILOR DIN
CMPIA MOLDOVEI DE SUD
Babaian M., Ungureanu V. ............................................................................................................................................ 60
COLEOPTERE EDAFICE DIN UNELE ECOSISTEME FORESTIERE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Bacal Svetlana, Munteanu Natalia ............................................................................................................................... 64
GHIDUL PEDOLOGIC AL REZERVAIEI CODRII
Barcari Ecaterina, Gogu V. ........................................................................................................................................... 70
PARTICULARITILE REGIMULUI NUTRITIV AL SOLURILOR CU DIFERIT GRAD DE EROZIUNE
Boaghe Lilia ................................................................................................................................................................... 73
-
-
.., .., .., .. ......................................................................... 77
RESTRUCTURAREA ECOLOGIC A AGRICULTURII N REPUBLICA MOLDOVA
Boincean Boris ............................................................................................................................................................... 81
CONINUTUL METALELOR GRELE N SOLUL ECOSISTEMELOR FORESTIERE DIN
REEAUA EUROPEAN DE MONITORING FORESTIER
Braoveanu Valeriu ........................................................................................................................................................ 86
PARAMETRII CHIMICI AI CALITII SOLULUI DIN SUPRAFEELE EXPERIMENTALE ALE
REPUBLICII MOLDOVA INCLUSE N REEAUA EUROPEN DE MONITORING FORESTIER
Braoveanu Valeriu ........................................................................................................................................................ 92
EVALUAREA AZOTULUI IMOBILIZAT I NUTRUTIV PENTRU ECOSISTEMELE FORESTIERE
Brega V., Begu A., Liogchii Nina, Braoveanu V. ........................................................................................................ 97
FERTILIZAREA CU PAIE NEFERMENTATE CA REMEDIU DE AMELIORARE A NSUIRILOR
AGROFIZICE ALE CERNOZIOMULUI OBINUIT SLAB ERODAT
Bulat Ludmila, Rusu Alexandru, Plmdeal Vasile ................................................................................................... 101
ROLUL COLEMBOLELOR (HEXAPODA) N NATUR I IMPORTANA LOR
PENTRU FUNCIONAREA ECOSISTEMELOR
Bumachiu Galina ......................................................................................................................................................... 105

SOLUL I NUTRIIA TUTUNULUI


Calchei Elena, Dreglea M. ............................................................................................................................................ 110
PROCESELE GEOMORFOLOGICE DE RISC N CADRUL CMPIEI BCULUI INFERIOR
Canr Angela ................................................................................................................................................................. 115
NGRMINTELE ORGANICE I FERTILITATEA SOLURILOR DIN RAIONUL RCANI
Carau Nicolai ................................................................................................................................................................ 119
RESTABILIREA STRII DE CALITATE A STRATULUI ARABIL AL CERNOZIOMURILOR CAMBICE
SUB INFLUIENA AMESTECULUI DE IERBURI PERENE GRAMINEE I LEGUMINOASE
Cerbari V., Scorpan V., ranu M. ................................................................................................................................ 123


.., .., .. ......................................................................................................... 127
VITEZA DE RESTABILIRE A CONINUTULUI DE MATERIE ORGANIC SUB INFLUENA
VEGETAIEI IERBOASE N CERNOZIOMURILE TIPICE ARABILE DEGRADATE
Ciolacu Tatiana .............................................................................................................................................................. 130
PARAMETRII NSUIRILOR CERNOZIOMURILOR OBINUITE NEERODATE I ERODATE DIN
BAZINUL-CADRU DE RECEPIE AL ZONEI COLINARE A PRUTULUI DE MIJLOC
Cojocaru Olesea, Cerbari Valerian ............................................................................................................................... 133
DEZVLUIRILE NVELIULUI DE SOL: UN EXEMPLU
Cote Valentina, Mocanu Victoria, Florea N. ............................................................................................................... 137

.., ., .., .., .. .................................................................. 142
INFLUIENA FERTILIZANTULUI CU MICROELEMENTE MICROCOM-V ASUPRA CRETERII I
MATURIZARI LSTARILOR DE VI DE VIE N FUNCIE DE TRATAREA FOLIAR
David Tatiana ................................................................................................................................................................. 145
STAREA DE CALITATE A ALUVISOLURILOR POSTMLTINOASE IRIGATE DIN
LUNCA NISTRULUI INFERIOR
Drzu Iurie, Cerbari Valerian ........................................................................................................................................ 147


. ., . . .............................................................................................................................. 151
EFECTE ALE IRIGAIEI PRIN PICURARE CU AP DIN SURSE LOCALE ASUPRA
NSUIRILOR CERNOZIOMULUI TIPIC SLAB HUMIFER
Filipciuc Vladimir .......................................................................................................................................................... 155
ANALIZA MICROSCOPIC A MICROORGANISMELOR EDAFICE
Frunze Nina ................................................................................................................................................................... 159
ACIUNEA FERTILIZRII FOLIARE ASUPRA REGIMULUI NUTRITIV I CALITII FRUCTELOR
Grican S., Dadu Z., Polihovici L. ................................................................................................................................. 163
ACIUNEA DIFERITOR METODE DE NTREINERE A SOLULUI UTILIZAT SUB LIVEZI ASUPRA
PROPRIETILOR LUI FIZICE I CHIMICE
Grican Sava, Nagacevschi Tatiana .............................................................................................................................. 166
ACIUNEA METODELOR DE LUCRARE I NTREINERE A SOLULUI ASUPRA GRADULUI
DE MBURUIENIRE N LIVEZI
Grican S. ........................................................................................................................................................................ 169
-

......................................................................................................................................................... 172


.., .. ....................................................................................................................................... 175

.. ................................................................................................................................................................ 178


.., .. ......................................................................................................................................... 182
TIINELE SOLULUI N VALORILE RENTEI NATURALE I DEZVOLTRII VIABILE
Iacovlev Vladimir ........................................................................................................................................................... 186
REVITALIZAREA PEDOLOGIEI PE PRINCIPIILE ISTORISMULUI GEOGRAFIC
Iacovlev Vladimir ........................................................................................................................................................... 188


.., .., .. ....................................................................................... 191
LAND USE IN LATVIA STATUS AND ACTUALITIES
Karklins Aldis ................................................................................................................................................................. 194
CHEMICAL COMPOSITION OF FOREST LITTER PLANTED ON AGRICULTURAL LAND
Karklins Aldis, Lipenite Inara ...................................................................................................................................... 197


.., .. .......................................................................................................................................... 200

. ., . . ............................................................................................................................................ 203
PSEUDOMONAS

.. ........................................................................................................................................................... 205


. . ................................................................................................................................................................. 210

-
.., .. .................................................................................................................................................. 213
ACUMULAREA AZOTULUI BIOLOGIC I MATERIEI ORGANICE LA CULTIVAREA LUCERNEI
PE CERNOZIOM LEVIGAT
Leah Nicolai ................................................................................................................................................................... 215
SOLURILE RAIONULUI IALOVENI: STAREA DE CALITATE I MSURI DE MBUNTIRE
Leah Tamara, Bordea Ion .............................................................................................................................................. 218
DEZVOLTAREA TIINEI DESPRE MICROELEMENTE IN SOLURILE MOLDOVEI
Leah Tamara .................................................................................................................................................................. 224
IMPACTUL FERTILIZANTULUI MICROCOM-T ASUPRA ACTIVITII NITRATREDUCTAZEI
N SOL, NITRATREDUCTAZEI, PEROXIDAZEI N FRUNZE I PRODUCTIVITII PLANTELOR
DE SFECL PENTRU ZAHR
Lisnic S., Toma S., Corecaia Iulia ................................................................................................................................ 228
SOLURILE CENUII DE PDURE NCADRATE N CIRCUITUL AGRICOL N ZONA CODRILOR MOLDOVEI
Lungu Marina ................................................................................................................................................................ 232
CONSUMUL DE AP LA FORMAREA RECOLTEI CULTURILOR DE CMP N FUNCIE
DE TIPUL DE SOL I NIVELUL DE NUTRIIE MINERAL
Lungu Vasile, Savin Elena, Panu Vera, Toma Varvara ................................................................................................ 235
EVALUAREA ENERGETIC A APLICRII NGRMINTELOR MINERALE LA CULTURILE
DE CMP N EXPERIENELE DE LUNG DURAT PE SOL CENUIU
Lungu Vasile ................................................................................................................................................................... 238
PRODUCTIVITATEA CULTURILOR AGRICOLE N ASOLAMENTE DE CMP N FUNCIE DE SOL I
NIVELUL DE NUTRIIE N EXPERIENELE DE LUNG DURAT
Lungu V., Andrie S., Leah N., Griuc Stela ................................................................................................................. 241
IMPORTANA ASOLAMENTELOR FURAJERO CEREALIERE N PREVENIREA PROCESELOR
DE BIODEGRADARE A SOLURILOR
Lupacu M., Lala M., Darie V., Bolocan N. ................................................................................................................. 245
EVALUAREA PRETABILITII SOLURILOR PENTRU CULTURI POMICOLE
Marcov Ion ..................................................................................................................................................................... 248
CERCETRI PRIVIND INFLUENA SISTEMULUI DE LUCRARE A SOLULUI ASUPRA UNOR
NSUIRI ALE ACESTUIA I A PRODUCIEI DE PORUMB N CONDIIILE DE LA FERMA
DIDACTIC MOARA DOMNEASC ILFOV
Marin D. I., Mihalache M., Ciontu C., Rusu T., Ilie L., Bolohan C. ........................................................................... 251

............................................................................................................................................................ 254

.. ................................................................................................................................................................. 258
DEGRADAREA STRUCTURII SOLULUI CA URMARE A EXPLOATRII EXCESIVE
N AGRICULTURA CONTEMPORAN
Nagacevschi Tatiana ...................................................................................................................................................... 262

VALORIFICAREA POTENIALULUI ENERGETIC AL SOLULUI ERODAT PRIN


CULTIVAREA IERBURILOR PERENE
Popov Leonid ................................................................................................................................................................. 265
CONSIDERAII PRIVIND TIPOLOGIA SOLURILOR DIN BAZINUL HIDROGRAFIC LARGA
Popuoi Tatiana .............................................................................................................................................................. 268
QUANTITATIVE THEORY OF THE BUFFER ACTION OF SOIL MINERALS
Povar Igor, Spinu Oxana ............................................................................................................................................... 272
INFLUENA BACTERIILOR DE RIZOSFER I RIZOPLAN ASUPRA CRETERII I
PRODUCTIVITII PORUMBULUI
Prisacari S., Onofra L., Lungu A. ................................................................................................................................ 278
C
.., .., .. ................................................................................................ 282
INFLUENA NUTRIIEI CU FOSFOR I FIER ASUPRA DEZVOLTRII NODOZITILOR
LA PLANTELE DE SOIA N CONDIII DE SECET TEMPORAR
Rotaru V., Birsan Ana .................................................................................................................................................... 286
POZIIONAREA SPAIAL A INFRASTRUCTURII TERENURILOR DIN CADRUL SECTORULUI
SUPERIOR AL BAZINULUI HIDROGRAFIC COGLNIC CU UTILIZAREA SIG
Rozloga Iurii ................................................................................................................................................................... 290
STAREA GEOECOLOGIC A TERITORIULUI DIN SECTORUL SUPERIOR AL
BAZINULUI HIDROGRAFIC COGLNIC
Rozloga Iurii ................................................................................................................................................................... 296

-
.. ................................................................................................................................................................ 299
MSURI I POSIBILITI DE MAJORARE A APORTULUI DE MATERIE ORGANIC
N SOLURILE ARATE ALE REPUBLICII MOLDOVA
Rusu Alexandru ............................................................................................................................................................. 304


. ., .., .., .., .. ..................................................................... 313
BUFFER PROPERTIES OF THE SYSTEM CALCIUM CARBONATE SOIL SOLUTION
Spinu Oxana, Povar Igor ............................................................................................................................................... 318
STAREA RADIOLOGIC A ECOSISTEMELOR SILVICE DIN PARTEA DE NORD EST
A REPUBLICII MOLDOVA
Stegrescu V., Motelica L. .............................................................................................................................................. 323
MIGRAIUNEA ELEMENTELOR RADIOACTIVE NATURALE I RADIO-IZOTOPILOR
ARTIFICIALI N SISTEMUL SOL-FACTOR TEHNOGEN-PLANT
Stasiev Gr., Nedealcov S., Jigu Gh. ............................................................................................................................. 327
CALITATEA I PERSPECTIVA VALORIFICRII NMOLURILOR ORNETI LA
CULTIVAREA SPECIEI SILPHIUM PERFOLIATUM L.
ei Victor ...................................................................................................................................................................... 332


.., .. .......................................................................................................................................... 335

,
., , , .................................................................................. 338
GEOGRAFIA SOLURILOR MOLDOVEI
Ursu A. ............................................................................................................................................................................ 342
ETAPELE INTERPRETRII CARTOGRAFICE A SOLURILOR MOLDOVEI
Ursu A., Curcubt Stela ................................................................................................................................................. 347
: ,
.., .., .. .................................................................................................... 351
CONINUTUL ELEMENTELOR NUTRITIVE N SOL I PLANTELE VIEI DE VIE N FUNCIE
DE APLICAREA COMPLEXULUI DE MICROELEMENTE MICROCOM-V I MICROORGANISME
Veliksar Sofia, Toma S., Lemanova Natalia, Nedealcov S., Blan Victoria, Bratco D. .............................................. 354

PREFA
Conferina tiinific cu participare internaional Cernoziomurile Moldovei evoluia, protecia i restabilirea fertilitii lor este dedicat aniversrii a 60 de ani din ziua fondrii Institutului de Pedologie, Agrochimie
i Protecie a Solului Nicolae Dimo. n perioada 1953-2013 colaboratorii tiinifici ai Institutului au rezolvat
cu succes foarte multe probleme impuse de imperativul timpului, de diferite reforme, de fondator, de cerinele
agriculturii i necesitile deintorilor de terenuri, au pus nceputurile unei etape noi de studiere a solului. Timp
de 60 de ani colaboratorii Institutului N. Dimo au studiat solurile i problemele legate de pstrarea strii de
calitate a acestora. Cu regret, cernoziomurile Moldovei, considerate soluri-etalon, la fel ca i alte soluri ale lumii
sunt supuse proceselor de degradare continu, de aceea problemele abordate la aceast conferin sunt foarte
binevenite i actuale.
Agricultura fiind o ramur fundamental a economiei naionale, pentru dezvoltarea sa ascendent impune,
pe lng asigurarea unei baze tehnico-materiale, crearea condiiilor de activitate pentru intensificarea cercetrilor tiinifice i implementarea celor mai reuite rezultate n producie prin aciunile complexe de ridicare a
potenialului productiv al solului.
Asigurarea tiinific este o premis obligatorie a aciunilor de protecie, ameliorare i utilizare durabil a
resurselor de sol i sporire a productivitii agricole. Principalele direcii de cercetare reflectate n aceast culegere impune n prezent orientarea spre soluionarea urmtoarelor domenii:
studierea factorilor i proceselor de degradare a solurilor, deertificare a terenurilor, elaborarea msurilor i tehnologiilor de adaptare, combatere i minimalizare a consecinelor;
elaborarea sistemelor de etaloane de sol (standarde) pentru solurile zonale, cartografierea terenurilor
degradate n baza sistemelor de sol-etalon i elaborarea proiectelor de combatere a degradrii;
studierea resurselor acvatice i perfecionarea tehnologiilor de utilizare durabil a resurselor acvatice la
irigare i alte msuri pentru combaterea consecinelor secetei;
elaborarea sistemelor ecologic fundamentale de mbuntiri funciare i remediere a regimului hidric i
a fertilitii solurilor degradate;
determinarea nivelurilor optime i critice ale indicatorilor fizici, chimici i biologici ai solurilor i normelor ecologic admisibile ale ncrcrilor chimice asupra solurilor;
fundamentarea bilanului ecologic inofensiv al substanelor minerale n sol i a sistemelor de fertilizare
a solurilor prietenoase mediului;
crearea bazei tiinifice a sistemului de agricultur durabil i ecologic, care s asigure obinerea produciei agricole ecologice i s exclud degradarea i poluarea resurselor de sol i acvatice;
studierea factorilor economic, politici, demografici care conduc la degradarea solurilor, deertificarea
terenurilor, srciei populaiei, elaborarea mecanismelor i politicelor de dezvoltare durabil;
efectuarea cercetrilor n cadrul proiectelor-pilot n scopul formrii unor noi modele de exploataii agricole, n care concomitent cu sporirea produciei, se menine echilibru ecologic i capacitatea de remedierea a solurilor, testarea i implementarea modelelor noi de exploataii agricole.
Preocuprile pe plan mondial i naional privind situaia ecologic a solurilor ne impune un comportament
aparte de orientare n cercetare, nu numai la nivel individual, ci i social, un comportament de care depinde
nsi existena societii protecia i restabilirea fertilitii solurilor (cernoziomurilor). Tot mai multe lucrri
din domeniul tiinei solului atrage atenia la cultura ecologic, care presupune contientizarea dispariiei cernoziomurilor, spiritualitate i activitate de la fiecare. Acest fapt denot importana abordrii problemei solurilor
i proteciei lor pentru generaiile viitoare, reflectat n articolele tiinifice din aceast culegere.
Realitatea privind dezvoltarea tiinei despre soluri ne demonstreaz, c degradarea solurilor i deertificarea terenurilor a luat amploare. Aceste fenomene trebuie stopate prin toate metodele posibile. ns una, cea mai
important este contientizarea populaiei despre consecinele pierderii fertilitii solurilor i pregtirea cadrelor
tiinifice pentru agricultur. Istoria Pedologiei ne confirm faptul c aceast tiin devine cea mai important
din lume pstrarea fertilitii solurilor este sigurana i securitatea alimentar, sperana n viitor, bunstarea
generailor tuturor popoarelor.
Sperm, c aceast culegere de articole tiinifice, elaborat ctre aniversarea a 60-ea a IPAPS N. Dimo
va contribui la contientizarea aspectelor privind apariia i evoluia istoric, importana i valoarea cernoziomurilor; elaborarea msurilor de combatere a tipurilor i formelor de degradare a solurilor; identificarea criteriilor de apreciere a calitii solurilor, cilor de restabilire a fertilitii i msurilor de soluionare a problemelor
privind soarta viitoare a solurilor fertile.
Dr. conf. Tamara Leah, Director tiinific

REZULTATELE TIINIFICE ALE INSTITUTULUI DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE I


PROTECIE A SOLULUI NICOLAE DIMO N PERIOADA DE ACTIVITATE 1953-2013
Andrie Serafim, academician
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, ipaps_dimo@mtc.md

Abstract. This article presents the results of fundamental and applied researches of the Institute obtained over
60 years in the following areas: pedology, soil erosion control, soil amelioration, agrochemistry, organic fertilizers,
utilization of wastewaters, soil biology, microbiology and biochemistry. The results are reflected in monographs,
brochures, newsletters (bulletins), recommendations, methodical instructions et al. Elaborations of the Institute have
been argued for economically and ecologically.
Key words: institute, researches results, soil science

Condiiile naturale ale Moldovei prin varietatea lor, au determinat formarea unei structuri unice a nveliului de sol. Din vremuri strvechi, solurile inutului nostru au fost apreciate ca foarte fertile. Renumitul crturar
din Grecia Antica Herodot, printele istoriei, traversnd teritoriul dintre Prut i Nistru a fost adnc impresionat de grosimea stratului humifer i de vegetaia ierboas crescut abundent. Marele nostru savant i om de stat
Dimitrie Cantemir n opera sa de mare valoare tiinific Descrierea Moldovei, tradus n mai multe limbi,
meniona c cmpurile moldoveneti, glorioase dup fertilitatea lor, depesc cu mult tezaurul munilor.
Fondatorul pedologiei genetice, celebrul savant rus Vasili Dokuceaev, care cu circa 130 ani n urm a studiat
solurile Basarabiei, a apreciat cernoziomul Cmpiei Moldovei, ca sol de prima calitate. Savantul meniona, c
cernoziomul este mai preios dect aurul, crbunele de pmnt i petrolul.
n structura nveliului de sol al Moldovei cernoziomurile ocup 70%. V. Dokuceaev a numit cernoziomul
regele solurilor. Nici o ar din lume nu dispune de o cot att de mare de cernoziom, cu un grad att de nalt
de fertilitate. ns, tot Dokuceaev meniona, c cunotinele noastre, despre natura Basarabiei sunt invers proporionale valorii i interesului pe care l prezint. n fond, aceast stare de cunoatere a nveliului de sol s-a
meninut, practic, pn n anii 1945-1950. Avea perfect dreptate academicianul Nicolae Dimo, cnd spunea c
solurile Moldovei sunt studiate mai prost, dect solurile din tundra Rusiei. ntoarcerea academicianului Nicolae Dimo n 1945 n Moldova a avut o nsemntate deosebit pentru dezvoltarea tiinei Solului n republic.
Fondatorul pedologiei contemporane n Moldova a argumentat necesitatea organizrii n Moldova a unui
Institut de Pedologie, Agrochimie i Ameliorare. n 1946 n cadrul Filialei Moldoveneti a Academiei de tiine a URSS se organizeaz seciile de pedologie, agrochimie, ameliorarea solului, biologia solului i staiunea
experimental de combatere a eroziunii. La 16 februarie 1953, prin ordinul nr.28 al Filialei Moldoveneti al
A a URSS, n baza seciilor susmenionate, a fost fondat Institutul de Cercetri pentru Pedologie, Agrochimie
i Ameliorare. Primul director al Institutului a fost academicianul Procopie Dvornicov (1953-1956), apoi conducerea a fost preluat de academicianul Nicolae Dimo (1956-1959), academicianul Ion Dicusar (1959-1963),
membru corespondent Constantin Moraru (1963-1967), dr. n agricultur Porfirie Corduneanu (1967-1976),
membru corespondent Valentin Ungureanu (1976-1982), academicianul Andrei Ursu (1982-1986), profesorul
Mihail urcanu (1986-1995). Din anul 1995 pn n 2013 Institutul a fost condus de academicianul Serafim
Andrie.
n anul 1956 se ntoarce n patrie un alt savant renumit, academicianul Ion Dicusar. Alturi de Nicolae
Dimo el se include n activitatea tiinific n cadrul Institutului i didactic ca profesor la catedra de pedologie
i agrochimie a Universitii de Stat din Chiinu. Academicianul Ion Dicusar mpreun cu profesorul Andrei
Timoenco fondeaz coala de agrochimiti din Moldova, Laboratoarele agrochimice raionale, Serviciul Agrochimic de Stat. Cu regret n 1959 academicianul Nicolae Dimo a decedat, dar obiectivele trasate de marele
savant se nfptuiesc de discipolii i colaboratorii si. Din anul 1960 Institutul poart numele academicianului
Nicolae Dimo.
Este destul de dificil de expus realizrile Institutului pe parcursul a 60 de ani. n 60 ani de activitate Institutul i-a schimbat structura, directorii, efii de secii i laboratoare. n 1970 Institutul a primit un sediu nou,
care a fost construit dup un proiect special, iar laboratoarele au fost nzestrate cu utilaj i aparataj modern. Din
iniiativa i cu participarea activ a academicianului Andrei Ursu n anul 1973 a fost fondat Muzeul Pedologic,

unic, la nivel mondial, care servete pentru instruirea studenilor n domeniile pedologiei, agrochimiei, ecologiei
i specialitilor n agricultur i silvicultur. Institutul dispune de una din cele mai bogate biblioteci de specialitate din republic, cu un fond de 50 mii.
n perioada 1961-1972 au fost fondate 4 experiene de lung durat cu aplicarea fertilizanilor n asolamentele de cmp pe principalele tipuri i subtipuri de sol. Aceste obiecte experimentale de mare valoare tiinific i
practic n 2000 au fost incluse n Reeaua Mondial a Experienelor de Lung Durat coordonat de Staiunea
Experimental din Rotamsted (Marea Britanie). Institutul dispune de obiecte experimentale, experiene de lung durat privind combaterea eroziunii, ameliorarea solurilor degradate, stoparea alunecrilor active de teren,
fertilizarea organic, ct i de o reea de 40 poligoane-cheie pentru efectuarea monitoringului ecopedologic.
n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.469 din 11 iulie 1994 Institutul dispune
de trei Staiuni Experimentale amplasate n diferite zone pedoclimatice inclusiv: Staiunea pentru Combaterea
Eroziunii Solului din comuna Lebedenco, raionul Cahul 550 ha; Staiunea pentru Pedologie, Agrochimie i
Ecologie din comuna Ivancea, raionul Orhei 176 ha; Staiunea pentru Pedologie i Agrochimie din comuna
Grigorevca, raionul Cueni 22 ha.
Concomitent se efectueaz cercetri, testri-demonstrri pe poligoane-cheie amplasate n diferite zone pedoclimatice. De exemplu, n perioada anilor 2006-2012 Institutul a efectuat cercetri fundamentale i aplicative
n cadrul a 6 staionare de lung durat, 11 experiene de cmp, 40 poligoane-cheie pentru efectuarea monitoringului ecopedologic, 6 poligoane-cheie pentru evaluarea aciunii irigaiei prin picurare asupra nsuirilor i
regimurilor solurilor, 5-10 experiene de cmp de scurt durat pentru testarea fertilizanilor i preparatelor de
uz fitosanitar n scopul omologrii lor n agricultura Moldovei.
n anul 1964 n republic s-a nceput cercetarea agrochimic a solurilor. Pe parcursul anilor 1964-1999 au
fost efectuate 5 cicluri de cartare agrochimic. Asigurarea tiinific a deservicii agrochimice a fost efectuat de
Institutul Nicolae Dimo. Rezultatele au fost generalizate de dr. I.Burlacu i expuse n monografia Deservirea
agrochimic a agriculturii n Republica Moldova, 2000. Institutul acord asisten tiinifico-metodic instituiilor de proiectri: Moldghiprozem, Ghiprovodhoz, Colhozvin-sadproiect, Serviciului Agrochimic de Stat. Elaborrile Institutului se aplic n practic, n primul rnd n gospodriile experimentale i n gospodriile agricole
model, care funcionau n fiecare raion.
Principalele direcii de activitate a Institutului pe parcursul a 60 de ani:
Secia Pedologie a efectuat cercetri fundamentale i aplicative pe cteva direcii.
1. Inventarierea i cartografierea solurilor s-a nceput odat cu fondarea Institutului dat fiind, c astfel de
materiale practic lipseau. Aceste lucrri s-au efectuat dup un plan bine argumentat de academicianul N. Dimo
aa numit a trei trepte: cartografierea solurilor la nivel de comun; ntocmirea hrilor i studiilor pedologice
raionale; generalizarea materialelor raionale i ntocmirea hrilor pedologice republicane. Printre executorii
acestor lucrri importante, att n plan teoretic, ct i practic este necesar de menionat: academicienii N.Dimo,
I.Krupenikov, A.Ursu; doctorii n tiin D.Balteanschi, I.estacov, B.Podmov, Antonina Rodina, Ludmila
Reabinina, Raisa Luniova, A.Holmechi, Irina ilihina. n anii 1959-1960 cartografierea solurilor a fost finisat,
fiecare colhoz i sovhoz dispunea de Studiul pedologic i Harta solurilor. n anul 1971 a fost editat Harta
solurilor Moldovei cu un tiraj de 10 000 exemplare. n 1978 a fost editat Atlasul RSSM n care au fost incluse
16 hri pedologice. Atlasul a fost menionat cu Premiul de Stat n domeniul tiinei i Tehnicii.
2. Geografia solurilor. n baza studiilor pedologice efectuate pe parcursul anilor au fost delimitate provinciile i raioanele pedologice. Materialele au fost editate n 1965 n monografia
, autori academicienii I.Krupenikov i A.Ursu, doctorii D.Balteanschi i
Antonina Rodina. Studiile n domeniul geografiei solurilor au continuat i n 1980 a fost publicat monografia
academicianului Andrei Ursu - - . Au fost delimitate i identificate 80 de microraioane cu caracteristici detaliate privind pretabilitatea cultivrii culturilor
agricole n conformitate cu niele ecologice respective. n ultimii 30 de ani academicianul A.Ursu a dezvoltat
aceast direcie de cercetare, att n plan teoretic, ct i aplicativ. Rezultatele sunt reflectate n monografiile:
Raioanele pedogeografice i particularitile regionale de utilizare i protejare a solurilor, 2006; Solurile
Moldovei. Geografia i particularitile regionale ale solurilor, 2011, menionat cu premiul AM. Materialele i rezultatele acestei direcii de cercetare-dezvoltare se utilizeaz la fondarea Sistemului de agricultur
n Moldova, editat n 1967, 1976, 1982, 1989, ct i la ntocmirea Programelor de Stat pentru conservarea i
sporirea fertilitii solurilor, aprobate de Guvernul Republicii Moldova n 2004, 2011. n aceste documente
statale sunt incluse msuri i procedee agrotehnice, agrochimice i pedoameliorative elaborate i propuse
pentru implementare.

10

3. Bonitatea i pretabilitatea solurilor. Primele rezultate au fost generalizate n monografia


I.Krupenikov, N.Dodonov, editat n 1965. n 1967 au
fost publicate I.Krupenikov, Raisa Luneova i monografia
, Raisa Luniova, Ludmila Reabinina, Svetlana Marchina. Pe parcurs au fost editate instruciuni privind bonitarea solurilor ocupate de plantaiile pomicole, viticole,
culturile furajere. Problema bonitrii solurilor este actual i chiar acut n perioada postprivatizaional. Determinarea pretabilitii solurilor are o mare importan la amplasarea plantelor de cultur, n deosebi, la fondarea
plantaiilor pomiviticole. n acest scop academicianul A.Ursu i colaboratorii dr. hab. Zinaida Sinchevici i
V.Hijneac, dr. I.Marcov au evideniat i stabilit limitele admisibile ale proprietilor nefavorabile ale solurilor
(soloneizare, salinizare, carbonatice, etc). n baza cercetrilor au fost elaborate recomandri, instruciuni, ndrumri metodice. Lista lucrrilor tiinifice i recomandrilor practice editate n anii 1970-1993 este prezentat
n monografia A.Ursu Solurile Moldovei, 2011.
4. Chimia, geochimia, mineralogia solurilor. Folosirea raional a terenurilor agricole, obinerea recoltelor scontate este imposibil fr cunoaterea nsuirilor i compoziiei chimice i fizice ale solurilor. La acest
compartiment n Institut s-a lucrat mult i insistent. Vom meniona doar urmtoarele monografii:
a ,1999, dr.hab. V.Alexeev;
, 1991, dr. Valentina Ganenco;
, 2006, dr. V.Chiriliuc. Au fost susinute 4 teze de doctor n tiine n domeniul geochimiei solurilor: Galina Strijova, N.Danilov, Tamara Leah, Jana Creidman.
5. Editarea monografiilor. La acest compartiment menionm urmtoarele monografii: I. Krupenikov
, 1967, care a fost menionat cu premiul V.V.Docuceaev; V.Grati
, 1977; D.Balteanschi , 1979; Zinaida Sinchevici , 1989; A.Ursu
, 1988; I.Krupenikov , 1981, de 2 ori
reeditat peste hotare n limba englez. Colectivul de autori sub redacia i participarea nemijlocit a academicienilor I.Krupenikov i A.Ursu au ntocmit monografia n III volume menionat n
a.1989 cu Premiul de Stat n domeniul tiinei i Tehnicii. n ultimii ani eforturile colaboratorilor seciei (prof.
V.Cerbari, dr. hab. V.Alexeev, dr.Tamara Leah, dr.Tatiana Ciolacu, dr.Marina Lungu, A.Burghelea, E.Varlamov,
Ludmila Vrabie, Emilia Gropa, Maria Iurciuc) sunt ndreptate la studierea genezei i legitilor amplasrii spaiale a solurilor, studierea compoziiei mineralogice a solurilor, instituirea Sistemului Informaional al Strii de
Calitate a Solurilor la nivel de teren privatizat, comun, raion, republic, instituirea i efectuarea monitoringului
ecopedologic.
6. Eroziunea solului i msurile de minimalizare. Condiiile naturale (relieful accidentat, ploile toreniale, solurile, vegetaia, ct i exploatarea neadecvat a solurilor favorizeaz eroziunea solului, care s-a extins pe circa 36% din terenurile agricole. Pierderile anuale directe i indirecte sunt colosale. Institutul studiaz eroziunea solului i elaboreaz tehnologii, procedee pentru minimalizarea ei. La nceputul anilor 60 colaboratorii Institutului sub conducerea profesorului M.Zaslavschi elaboreaz lucrarea
. M.Zaslavschi editeaz monografia
, 1966. n anii 70-90 elaborrile Institutului se implementeaz pe larg n gospodriile agricole, n
primul rnd n gospodriile experimentale, ct i cele model, care funcionau n fiecare raion. n rezultatul
acumulrii datelor experimentale au fost elaborate recomandri, lucrri fundamentale: V.Fedotov
, 1980; A.Rojcov , 1981;
M.Volociuc , 1983; ,
, 1986; I.Constantinov , 1987;
P.Smolianikov, Gh.Dobrovolschi .. , 1986.
n stabilizarea alunecrilor active de teren au participat de asemenea doctorii E.Leib, V.Iacovlev, M.Odotiuc.
n 1988 secia combaterea eroziunii solului n comun cu alte secii, la solicitarea raionului, au elaborat lucrarea , actual i n prezent.
n anul 1991 colaboratorii seciei au elaborat , care se implementa
n practic. Generalizarea materialelor cartografice a permis de a determina dinamica modificrii cotei solurilor
erodate n structura nveliului de sol (I.Krupenikov, Ecaterina Kuharuk). Colaboratorii laboratorului doctorii
Ecaterina Kuharuk, Lilia Boaghe, col.t. Gr.Dobrovolschi, L.Popov, V.Rusnac i al. monitorizeaz pierderile de
sol i scurgerile lichide de pe versani; testeaz procedee tehnologice i implementeaz complexul de msuri de
combatere a eroziunii n diferite zone pedoclimatice.

11

Secia Ameliorarea Solurilor efectueaz cercetri fundamentale i aplicative n cteva direcii.


1. Fizica i regimul hidric al solului determin n mare msur nivelul recoltelor. n 1959 a fost publicat prima lucrare de generalizare privind nsuirile agrofizice i regimul hidric a principalelor soluri (dr.
I.estacov, dr. Nadejda Rogovschi). Pe parcurs au fost efectuate studii profunde a regimului hidric a diferitor
soluri (dr. A.Atamaniuc, I.Nicolaev) i celui termic (I.Done). n a.1977 a fost editat ndrumarul
, dr. A.Atamaniuc, dr.P.Vladimir, dr.hab,prof. Gr.Stasiev,
dr.Ludmila Carapetean. Actualmente n Institut s-a acumulat un vast material experimental privind proprietile
fizice (textura, structura), fizico-mecanice i hidrice ale solurilor. Este oportun generalizarea, prelucrarea matematic a datelor experimentale i reeditarea ndrumarului respectiv pentru utilizarea rezultatelor n practic.
2. Ameliorarea solurilor. Ameliorarea soloneurilor de step s-a efectuat pe circa 25 mii ha; drenarea desecarea solurilor cu exces de umiditate pe circa 45 mii ha; exploatarea raional a solurilor aluviale pe 230 mii
ha. Au fost ntocmite i editate monografiile: I.estacov ,1977;
P.Suvac , 1977; P.Suvac
-
, 1986. Colaboratorii seciei ameliorarea solurilor dr.I.estacov, dr.P.Suvac, dr.B.Ropot,
dr.V.Filipciuc, dr.Iu.Rozloga, dr.Iu.Mooi, dr.V.Chiriliuc, Natalia alaghina, Tamara pacova i al. au elaborat
un ir de tehbnologii, metode, procedee, recomandri, instruciuni metodice, buletine de monitoring privind
ameliorarea solurilor degradate.
3. Sistemul geoinformaional al strii de calitate al nveliului de sol al Republicii Moldova a fost
elaborat n anii 2005-2012 de dr.Filipciuc V., dr.Rozloga Iu. Acesta include un set de hri digitale la scara
1:50000: harta tipurilor i subtipurilor de sol; harta solurilor erodate i alunecrilor de teren; harta solurilor
saline i alcaline; harta texturii solurilor; harta capacitii de producie (notei de bonitate) .a. n total au fost
elaborate 13 hri digitale tematice care se aplic n diferite scopuri practice. Pentru dimensionarea fondului
irigaional a fost elaborat SIG al calitii apelor de suprafa. Banca de date este completat n continuu.
Secia Agrochimie efectueaz cercetri n urmtoarele direcii:
1.Agrochimia elementelor nutritive. Primele experiene cu ngrminte de fosfor au fost efectuate n
anii 1910-1916. n anii 1953-1965 au fost efectuate un ir de experiene cu ngrminte pe diferite tipuri i
subtipuri de sol. S-a stabilit c n condiiile Moldovei ngrmintele sunt efective att la culturile anuale, ct i
la cele multianuale. S-a evideniat c din elementele nutritive n prim minim este fosforul, ndeosebi n cernoziomurile obinuite i carbonatice. n anul 1957 acad. I.Dicusar i prof. universitar A.Timoenco au generalizat
experienele efectuate cu culturile de cmp. Rezultatele au demonstrat c n condiiile Moldovei fertilizanii
asigur un spor n recolt de 20-45%. Au fost elaborate primele recomandri privind aplicarea ngrmintelor
la cultivarea culturilor agricole (1959), argumentat necesitatea republicii n fertilizani. ncepnd cu a.1961
secia agrochimie editeaz culegerea . La obinerea datelor experimentale i elaborarea recomandrilor au activat doctorii n tiine: Liuba Biblin, Bella Tulcinschaia,
I. Gojinechi, V. Lisniceco, Olga Mihailov, N.Turtureanu, M.urcanu, A. Bogatu i al.
ncepnd cu anul 1965 i pn n prezent se efectueaz cercetri n experienele de cmp de lung durat fondate pe diferite soluri. n baza cercetrilor efectuate secia agrochimie (N.Turtureanu, P. Corduneanu, A.Donos, A.Bogatu, V.ganoc, S.Andrie, V.Lungu, N.Leah, Ana Gojinechi, Tatiana aptefrai, Liudmila
Boian, Varvara Toma, Vera Panu, Elena Savin i al.) au elaborat recomandri privind aplicarea fertilizanilor n asolamentele de cmp, care se implementau n gospodriile agricole. Rezultate obinute sunt prezentate
n monografiile: Liuba Biblin ,
1961; N.Turtureanu , 1978; P.Corduneanu,
N.Turtureanu, A.Moldovan , 1984.
2. Bilanul elementelor nutritive n sol. Pentru obinerea recoltelor nalte este necesar de format un bilan
echilibrat sau pozitiv al humusului i elementelor nutritive n sol. Investigaii sistematice privind determinarea articolelor de aport i consum al elementelor biofile pentru calcularea bilanului au fost efectuate de dr.P.Corduneanu
i dr.A.Donos. Materialele obinute au fost prezentate n monografiile: P.Corduneanu
, 1978; P.Corduneanu
, 1985; P.Corduneanu,
A.Donos Azotul i fertilitatea solului, 1980; Donos A. Acumularea i transformarea azotului n solurile
Moldovei, 2008. n cadrul acestei direcii de cercetare au fost elaborate i propuse productorilor agricoli
Instruciuni metodice perfecionate pentru determinarea i reglarea bilanului de elemente biofile n solurile
Moldovei, 2001.

12

3. Optimizarea regimurilor nutritive i nutriiei minerale a plantelor de cultur. n perioada 19701990 n agricultura Moldovei se aplicau cantiti considerabile de ngrminte organice i minerale. Cercetrile fundamentale i aplicative efectuate n aceast perioad s-au soldat cu elaborarea concepiei formrii
regimurilor nutritive i optimizrii nutriiei minerale al plantelor de cultur pentru obinerea recoltelor scontate
pe diferite soluri n asolamentele de cmp. Au fost de asemenea stabilite legitile privind aciunea ngrmintelor asupra productivitii plantelor de cultur funcie de tipul, subtipul de sol; nivelele optime ale regimurilor
nutritive pentru obinerea recoltelor scontate; valorile indicilor pentru diagnosticarea complex sol-plant a
nutriiei minerale a plantelor.
Conceptul, ct i legitile menionate, sunt expuse n monografiile: .
, 1993; Andrie S.
Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor i productivitatea plantelor de cultur, 2007. Au fost elaborate
i editate (cu participarea colaboratorilor seciei Andrie S., ganoc V., Donos A., Bogatu A., Lungu V., Leah N.,
aptefrai T., Gojinechi A. i al.) Recomandri privind aplicarea ngrmintelor, 1987, 1994, 2001; Instruciuni
metodice privind cartarea agrochimic a solurilor, 1994, 2007; Instruciuni metodice privind diagnoza complex sol-plant a nutriiei minerale la cultivarea grului de toamn (1993) i porumbului (1996);
, 1987.
La solicitarea productorilor agricoli, n ultimii ani elaborrile laboratorului de agrochimie au fost implementate pe circa 20 mii ha cu obinerea recoltei de 4,0-4,5 t/ha gru de toamn. n anii 1970-1990 irigaia se
aplica pe 309 mii ha. Colaboratorii seciei agrochimie (Andrie S., Tganoc V., Lungu V., Leah N.) n comun cu
alte instituii de cercetri i nvmnt au participat activ la elaborarea i implementarea procedeelor tehnologice
pentru obinerea recoltelor programate pe solurile irigate. n condiii de producie se obineau cte 9,0-12,0 tone
de porumb pentru boabe, 5,5-7,5 t/ha gru de toamn. Materialele experimentale au fost generalizate i expuse
n monografile: S.Andrie
, 1993; ,
, 1987.
Secia ngrminte Organice. Ritmurile sporite de dezvoltare a sectorului zootehnic (1970-1990), construcia masiv a complexelor mari pentru creterea animalelor i psrilor (circa 220 complexe), ct i deficitul
tot mai pronunat de materie organic n sol au favorizat fondarea n cadrul Institutului a seciei ngrminte
Organice condus de profesorul M.urcan. Secia a efectuat cercetri fundamentale i aplicative pe urmtoarele direcii.
1. Inventarierea i caracteristica deeurilor organogene cu caracter fertilizator. La ndeplinirea acestor
lucrri au participat prof. M.urcan, dr.hab. A.Rusu, doctorii V.Pascal, Eugenia Sergentu, A.Constantinovici,
Antonina Bondarev, Olga Arhip, A.Siuris, A.Banaru, V.Plmdeal, V.Vrabie; inginerii: Natalia Bstrova, Rodica Boico, N.Palamarciuc i al. Au fost cercetate nsuirile agrochimie a ngrmintelor organice (substan
organic, cantitatea de macro- i microelemente). n condiii de cmp au fost testate formele de gunoi de grajd
aplicate pe diferite soluri. S-a stabilit influena ngrmintelor organice asupra nsuirilor i regimurilor solului,
ct i productivitii plantelor de cultur.
Materialele obinute au fost expuse n monografiile: .
, 1976; .
, 1985. Au fost evideniate rezervele deeurilor de la industria prelucrtoare i cantitatea nmolurilor de la gospodriile comunale; determinai indicii agrochimici a acestor deeuri, inclusiv i metalele grele.
Rezultatele, ct i modalitatea de utilizare a acestor deeuri n agricultur, au fost expuse n monografiile:
., . , 1981; ., .,
, 1989.
2.Tehnologii de preparare i aplicare a ngrmintelor organice. Acumularea i neutilizarea deeurilor
organogene prezint un pericol deosebit pentru mediu ambiant i sntatea populaiei. Aceste deeuri sunt foarte
active, att biologic, ct i chimic, caracterizndu-se ca surs poluant. Pentru obinerea unor materiale fertilizatoare, cu parametrii fizico-tehnologici optimali, reducerea pierderilor de materie organic i de elemente biofile,
colaboratorii seciei au elaborat tehnologii de preparare a ngrmintelor organice, constituite din: pregtirea
i stocarea gunoiului de grajd; compostarea ca procedeu de producere a ngrmintelor organice. Au fost de
asemenea elaborate tehnologii de aplicare a ngrmintelor organice cu determinarea: prioritii plantelor de
cultur la fertilizarea cu ngrminte organice; perioadei i condiiilor de administrare; dozei optime de aplicare
funcie de sol i plant de cultur; tehnicii de distribuire uniform la suprafaa solului; schemei tehnologice de
utilizare etc.

13

Rezultatele sunt prezentate n articole tiinifice, tiinifico-practice, recomandaii, normative, inclusiv: Recomandri privind aplicarea ngrmintelor organice pe solurile arabile, 1974, 1976, 1987, 1994;
,
1987; Recomandri pentru utilizarea ngrmintelor organice n Moldova, 1993. Au fost determinate dozele de
ngrminte organice la fondarea plantaiilor pomicole i viticole (prof.M.urcan, doctorii: A.ipco, A.Banaru,
Aurica Marin, Svetlana Doroenco, Valentina Tcaciuc, Olga Arhip). Rezultatele au fost expuse n Recomandri
perfecionate pentru aplicarea ngrmintelor organice la nfiinarea plantaiilor pomicole i viticole, 2001.
Pentru formarea unui bilan echilibrat de materie organic n sol au fost elaborate ndrumri metodice perfecionate pentru determinarea bilanului humusului n solurile arabile, 2002 (M.urcan, A.Banaru, Olga Arhip).
n anul 1988 a fost elaborat i editat
. n program sunt argumentate: necesarul
agriculturii n ngrminte locale, rezervele i perspectiva producerii i aplicrii ngrmintelor organice, tehnologiile de acumulare i de preparare a fertilizanilor organici, eficacitatea economic la aplicarea ngrmintelor. Reieind din starea actual de calitate a solurilor, bilanul negativ al materiei organice n sol, considerm
oportun ca Programul s fie reactualizat, reeditat i pus la dispoziia organelor de resort i productorilor agricoli
pentru implementare.
3. Utilizarea apelor uzate. n 1989 n cadrul seciei ngrminte Organice a fost organizat laboratorul
Utilizarea apelor uzate condus de dr. V.Plmdeal. Laboratorul, n termeni restrni, a evaluat caracteristica
agrochimic i ameliorativ a apelor uzate provenite din sectorul zootehnic (complexele de porcine, bovine i
fermele avicole) la care anual se acumulau circa 15 mln. m3.
S-a stabilit c calitatea apelor uzate nu corespunde cerinelor pentru irigare, de aceea ele au fost recomandate la fertilizarea culturilor tehnice i furajere n norme limitate. A fost elaborat metodologia utilizrii apelor
uzate bazat pe testarea solului i apelor uzate, necesarul plantei de cultur n elemente nutritive i pe limitarea
dozei de azot aplicat anual nu mai mult de 200 kg/ha. Colaboratorii laboratorul (V.Plmdeal, V.Vrabie, Natalia Bstrova, N.Palamarciuc i al.) n baza de contract cu agenii economici, deserveau complexele zootehnice n vederea utilizrii raionale a apelor uzate i proteciei mediului ambiant de poluare. Elaborrile au fost
prezentate n recomandri, norme maximal admisibile, buletine de monitoring pedoecologic i incluse ca parte
component a programelor de stat pentru conservarea fertilitii solului. Actualmente laboratorul efectueaz
monitoringul ecopedologic (impactul apelor uzate asupra calitii solurilor), perfecioneaz tehnologiile de epurare a apelor uzate provenite din sectorul zootehnie i industria de prelucrare a materiei prime agricole, presteaz
servicii agenilor economici privind determinarea calitii apelor uzate i utilizarea lor n agricultur.
Biologia solului (ef grup, dr. Irina Senicovscaia) efectueaz cercetri n domeniul biologiei, microbiologiei i biochimiei solurilor, microbiologiei deeurilor industriale i a gospodriilor comunale, ecologiei i
proteciei mediului. Starea biotei solurilor a Republicii Moldova a fost studiat detaliat n funcie de tipul i
subtipul de sol, ct i factorii: eroziunea, irigaia, fertilizarea, ameliorarea etc. Abordarea tiinific a direciei de
cercetare biologia solului este bazat pe conceptul despre sol ca habitat pentru organismele vii (biotei), ca parte
component a ecosistemului n ntregime i pe cercetarea nsuirilor zoofaunistice, microbiologice i enzimatice
n complex cu indicii fertilitii solului.
Cercetrile fundamentale i aplicative se efectueaz n comun cu laboratoarele respective ale Institutului i
sunt ndreptate la monitorizarea strii microorganismelor i nevertebratelor din sol, investigarea biotei solurilor
etaloane; dezvoltarea criteriilor pedo-biologice pentru standardele naionale a calitii solurilor; investigarea
interaciunii dintre biot i proprietile fizice i chimice ale solurilor; dezvoltarea metodelor microbiologice i
faunistice pentru mbuntirea productivitii i calitii solurilor degradate; cercetarea aspectelor microbiologice i biochimice la reciclarea i epurarea deeurilor i apelor uzate; argumentarea tehnologiilor i metodelor
privind combaterea eroziunii, ameliorarea i fertilitatea solurilor degradate; managementul biotei solului a Republicii Moldova.
n ultimii 5 ani a fost creat baza informaional de date a indicilor biologici ai solurilor cu profil ntreg,
erodate i irigate a Republicii Moldova. Este determinat mrimea zonei de homeostaz (stabilirea natural)
a biotei solurilor arabile i nelenite. Sunt lrgite tematicile privind degradarea biotei n rezultatul proceselor
de dehumificare i destructurare cu caracter antropogen, interaciunea ei cu substan organic i proprietile
fizice i chimice ale solurilor. A fost studiat starea complexelor microbiene a solurilor poluate cu pesticide din preajma fostului depozit de chimicale. Pentru prima dat la nivel naional au fost stabilite criteriile
de evaluare a rezistenei microorganismelor i nevertebratelor solurilor n dependen de modul de folosire
agricol, irigaie, eroziune, aplicare a ngrmintelor minerale i organice. Au fost argumentate, din punct

14

de vedere microbiologic i biochimic, procedee i tehnologii de ameliorare a solurilor. Cercetrile n domeniul microbiologiei i biologiei solului sunt reflectate n dou monografii:
(1978), autor dr.hab. I.Zaharov;
(1991), autor dr.Calina Marinescu; articole tiinifice, 2 informaii de sintez, 3 buletine ecopedologice, 1 recomandare i 1 instruciune metodic.
Rezultatele activitii Institutului n perioada anilor 1953-1990 sunt reflectate detaliat n monografia profesorului I.Krupenikov i dr. D.Balteanschi , 2012 consacrat jubileului
de 60 ani de la fondarea Institutului Nicolae Dimo.
n ultimii 20 ani au avut loc mari transformri n structura i modul de utilizare a fondului funciar. S-au
intensificat toi factorii i formele de degradare a solului. Institutul a trecut la finanare n baz de proiecte obinute prin concurs. n noile condiii de activitate i de utilizare a Fondului Funciar colaboratorii Institutului au
determinat direciile prioritare de cercetare pentru o perspectiv de 15-20 ani.
- Elaborarea concepiilor, strategiilor i programelor tiinifice n domeniul pedologiei i agrochimiei, promovarea celor mai avansate procedee i tehnologii pentru valorificarea raional a solului.
- Studierea genezei, legitilor rspndirii geografice, perfecionarea clasificrii, metodelor de cartografiere
pedologic i bonitare a solurilor, crearea Bazei informaionale pentru Cadastrul i Monitoringul Funciar.
- Cercetarea nsuirilor i regimurilor fizice, chimice i biologice ale solurilor pentru optimizarea lor n
procesul de producie agricol.
- Studierea proceselor erozionale, elaborarea tehnologiilor pentru combaterea eroziunii de suprafa i de
adncime a solurilor, precum i a alunecrilor de teren.
- Studierea proprietilor solurilor fondului ameliorativ i elaborarea tehnologiilor de ameliorare, valorificare i protecie.
- Studierea regimurilor nutritive a solurilor, bilanului de macro- i microelemente pentru optimizarea nutriiei minerale a plantelor.
- Estimarea potenialului fertilizator al deeurilor, elaborarea procedeelor de mbuntire a calitii lor i
de valorificare ca ngrmnt.
- Elaborarea tehnologiilor de producere, certificare i aplicare a composturilor pe baza deeurilor organogene locale, inclusiv pentru agricultura ecologic.
- Utilizarea tehnologiilor de precizie (SIG) la lucrri de cartografiere a solurilor i apelor de suprafa.
Determinarea clar a obiectivelor i aciunilor privind efectuarea cercetrilor fundamentale i aplicative a
permis Institutului de a obine rezultate performante.
1. Au fost ntocmite i editate monografii i brouri de o mare valoare tiinific i practic:
Cerbari V., Tamara Leah , Alexeev V., i al. Cernoziomurile stagnice, 2012.
.., .. ,
, 2012.
Andrie S. Agrochimia elementelor nutritive. Fertilitatea i ecologia solurilor, 2011.
Monitoringul calitii solurilor Republicii Moldova. (Baza de date, concluzii, prognoze, recomandri),
2010.
Rusu A. Valorificarea surplusurilor de paie, 2009.
.. . , , ,
, 2008.
Donos A. Acumularea i transformarea azotului n sol, 2008.
Andrie S. Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor i productivitatea plantelor de cultur, 2007.
Cod de bune practici agricole, 2007.
Eroziunea solului. Esena, consecinele, minimalizarea i stabilizarea procesului, 2004, menionat cu
Premiul AM.
n lucrrile menionate sunt prezentate: factorii i formele de degradare a solurilor, starea de calitate, prejudiciile economice i ecologice, prognoze, ct i msuri complexe, procedeele tehnologice pentru conservarea i
sporirea fertilitii solurilor, ct i protecia mediului ambiant de poluare.
2. n perioada anilor 1990-2000 toate subdiviziunile Institutului au elaborat buletine ecopedologice,
inclusiv: Buletin de monitoring ecopedologic. Ediia I, 1993; Buletin de monitoring ecopedologic ( pedoameliorativ). Ediia II, 1995; Buletin de monitoring ecopedologic (pedoerozional). Ediia a III, 1996; Buletin de monitoring ecopedologic (terenuri degradate prin alunecri). Ediia a IV, 1996; Buletin de monitoring ecopedologic
(Modificarea strii de calitate a solului ca rezultat al utilizrii apelor uzate de la complexele zootehnice). Ediia

15

a V, 1997; Buletin de monitoring ecopedologic (agrochimic). Ediia a VII, 2000.; Cerbari V., Tamara Leah i al.
Sistemul informaional privind calitatea nveliului de sol al Republicii Moldova (Banca de date), 2000.
3. Introducerea Monitoringului calitii solurilor n Republica Moldova n anii 2005-2008 a fost prevzut prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 415-XV din 24 noiembrie 2003; executor Agenia Relaii Funciare i Cadastru, partener Institutul Nicolae Dimo. Pentru obinerea datelor iniiale au fost fondate
40 poligoane-cheie pe diferite tipuri i subtipuri de sol. n rezultatul generalizrii datelor iniiale obinute mai
devreme, ct i n perioada anilor 2004-2008 a fost ntocmit monografia Monitoringul calitii solurilor Republicii Moldova (Baza de date, concluzii, prognoze, recomandri), 2010. Coordonator V.Cerbari. Lucrarea este
destinat pentru instituiile de nvmnt la specialitile pedologie, agrochimie, agronomie, ecologie, biologie,
precum i pentru fermieri i specialitii n agricultur. Monografia a fost menionat cu Premiul AM, 2010.
4. Colaboratorii Institutului Nicolae Dimo particip la elaborarea Rapoartelor naionale Starea mediului n Republica Moldova, la compartimentul Solul; Rapoartelor Naionale de Inventariere. Surse de emisii
i sechestrare a gazelor cu efect de ser n Republica Moldova.
5. n ultimii 15-20 ani se intensifica dezastrele naturale legate de schimbrile climatice globale: secetele,
inundaiile, degradarea accelerat a solurilor, deertificarea etc. n legtur cu cele menionate Institutului nostru
n comun cu alte instituii de cercetri, proiectri i nvmnt au elaborat i editat monografii i recomandri,
procedee tehnologice pentru minimalizarea consecinelor negative, inclusiv: Degradarea solurilor i deertificarea, 2000; Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremi asupra plantelor de cultur 2007; Secetele i
msurile de combatere, 2007.
6. n scopul conservrii fertilitii solurilor i proteciei mediului ambiant de poluare cu nutrieni i substane de uz fitosanitar Agenia Naional de Dezvoltare Rural (ACSA) n comun cu Institutul Nicolae Dimo au
elaborat i editat recomandri i ndrumri pentru fermieri: Banaru A. Cluz pentru utilizarea ngrmintelor organice, 2003; Constantinov I. i al. Eroziunea solului i metode de combatere, 2003; Andrie S., Rusu Al.,
Donos A., Constantinov I. Managementul deeurilor organice, nutrienilor i protecia solului, 2005; Ungureanu
V., Cerbari V., Magdl A, Elena Gherman. Practici agricole prietenoase mediului, 2006.; Cerbari V. i al. Managementul riscurilor dezastrelor n Republica Moldova (solul), 2007; Postere n color privind protecia solului i
apelor de poluare, 2007.
7. La comanda de stat ndeplinit n 2006-2010 au fost elaborate i propuse productorilor agricoli pentru implementare un ir de recomandri i instruciuni metodice aprobate de Consiliul Tehnco-tiinific
a Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare: Msuri i tehnologii de combatere a eroziunii solului,
2012; Instruciuni metodice privind ameliorarea soloneurilor automorfe, 2012; Instruciuni metodice privind
evaluarea i sporirea rezistenei biotei solurilor n condiiile intensificrii proceselor de degradare, 2012; Recomandri privind aplicarea ngrmintelor pe diferite tipuri de sol la culturile de cmp, 2012; Ghid de utilizare
a ngrmintelor organice, 2012.
8. Guvernul Republicii Moldova a aprobat n ultimii ani Programe Statale elaborate de Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare, Agenia Relaii Funciare i Cadastru cu participarea Institutului Nicolae
Dimo:
Programul naional de conservare i sporirea fertilitii solurilor, 2001;
Programul complex de valorificare a terenurilor degradate i sporirea fertilitii solurilor. Partea I. Ameliorarea terenurilor degradate; 2004;
Programul complex de valorificare a terenurilor degradate i sporirea fertilitii solurilor. Partea II. Sporirea fertilitii solurilor, 2004;
Programul de conservare i sporire a fertilitii solurilor pentru anii 2011-2020;
n programele aprobate de Guvernul Republicii Moldova sunt anexate Planurile de aciuni cu determinarea obiectivelor, aciunilor (msurilor), indicatorilor de performan, termenelor de realizare,
volumului de finanare i responsabilii de implementare.
9. Institutul a fost acreditat n 2005 i reacreditat n 2012. Profilul de cercetare: Resursele de sol: evaluarea, protecia, ameliorarea, sporirea fertilitii, utilizarea durabil. n 2011 a fost acreditat laboratorul Ameliorarea Solului cu obinerea Certificatului de acreditare pentru testarea solului i apelor pentru irigaie.
10. Pe parcursul anilor de activitate prin doctorantur i competitori au fost susinute 81 teze de doctor n
tiin la disciplinele: pedologie, agrochimie, microbiologie, agropedologie, dintre care 10 doctori habilitai,
care au devenit profesori, membri corespondeni, academicieni ai AM. La moment institutul dispune de doctorantur, de dou seminare de profil la specialitile pedologie, agrochimie i agropedologie. De la fondarea
Institutului i pn n prezent au fost editate: 91 monografii, 80 culegeri de articole tiinifice tematice, 105 bro-

16

uri, 108 recomandri i instruciuni metodice, 62 buletine de sintez, 8 buletine de monitoring ecopedologic, 40
postere; petrecute 30 conferine tiinifice i tiinifico-practice cu editarea materialelor respective.
Anual Institutul particip la expoziii: Moldexpo, Infoinvent, Fabricat n Moldova, obinnd Diplome de
onoare, de participare i solicitri de conlucrare cu productorii agricoli. Institutul dispune de 20 acorduri de
colaborare tiinific cu instituiile de profil de peste hotare i 10 din republic. Institutul particip activ la instruirea specialitilor, informarea i contientizarea populaiei prin organizarea i petrecerea anual a seminarelor zonale, raionale, la nivel de comun; lansarea emisiunilor la Radio i Televiziune; publicarea articolelor
tiinifico-practice n reviste, ziare republicane i raionale; ndeplinirea contractelor cu diferii ageni economici.
Actualmente Institutul dispune de cadre de nalt calificare, potenial logistic i infrastructur respectiv de
cercetare, laboratoare acreditate pentru efectuarea cercetrilor fundamentale i aplicative i implementarea
rezultatelor n practic.
Referine
1. , ,
150- ... Chiinu, 1996.
2. Rezultatele rapoartelor prezentate la conferina tiinific Problemele agrochimiei n agricultura contemporan consacrat a 100 de ani de la naterea academicianului I.Dicusar, Chiinu, 1997, 221 p.
3. Resursele funciare i acvatice. Valorificarea superioar i protecia lor. Conferina tiinifico-practic consacrat mplinirii a 125 de ani de la naterea academicianului Nicolae Dimo. Volumul I. Chiinu, 1998, 258 p.
Volumul II, Chiinu, 1998.
4. Solul una din problemele principale ale secolului XXI. Lucrrile conferinei internaionale tiinifico-practice consacrat jubileului de 50 ani ai Institutului de Cercetri pentru Pedologie i Agrochimie Nicolae
Dimo, Chiinu, 2003, 420 p.
5. Lucrrile conferinei republicane tiinifico-practice Protecia solului, Chiinu, 2005, 165 p.
6. Culegere de articole tiinifice. Academicianul I.A.Krupenikov 100 ani (Red.T.Leah). Chiinu: Eco-TIRAS, 2012, 183 p.
7. .., .. , Chiinu, 2012, 291 c..

17

UN BILAN SUCCINT AL NDELUNGATEI ACTIVITI


Balteanschi Dumitru, 2Bratco Dumitru

Institutul de pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo


2
Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare

- .

, .
.., 1- 1837
aizeci de ani de activitate tiinific este un eveniment deosebit nu numai pentru colectivul Institutului de
Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, dar i pentru ntreaga intelectualitate tiinific a
Republicii Moldova.
ase decenii de funcionare fructuoas nentrerupt a acestei instituii ne creaz un fericit prilej de a efectua
un bilan, ct se poate de obiectiv i amplu al rezultatelor tiinifice i aplicative obinute n sectorul de cercetare
i producie n domeniul folosirii raionale a fondului funciar avuiei naionale inestimabile i de nenlocuit a
ntregului popor, meninerii i sporirii fertilitii solului prin aplicarea unui complex de msuri pentru volorificarea sa superioar i tot mai intensiv. Deci fondarea acestei instituii a izvort n primul rnd din necesiti
practice n scopul creterii produciei agricole i implicit a sporirii economiei naionale. Mergnd pe aceast
direcie oamenii de tiin al Institutului au depus o munc perseverent pentru adncirea i lrgirea studiilor de
cunoatere ct se poate mai detaliat a solului, a potenialului su productiv i pe acest baz au stabilit ntr-un
mod difereniat pe zone pedoclimatice innd cont de structura geomorfologic a teritoriului, caracterul nveliului de sol, sisteme de agricultur, tehnologii corespunztoare de exploatare a terenurilor agricole, adaptndu-le
la diverse dimensiuni i forme de proprietate.
Agricultura fiind definit ca o ramur fundamental a economiei naionale, pentru dezvoltarea sa ascendent cere pe lng asigurarea unei puternice baze tehnico-materiale, crearea condiiilor de lucru prielnice pentru
intensificarea cercetrilor tiinifice i implementarea celor mai reuite rezultate finalizate n producie prin aciunile complexe de ridicare a potenialului productiv a solului. Progresele atinse la etapa actual al cunoaterii
profunde a nsuirilor chimice, fizice i biologice ale solurilor i realizrilor pedologiei, agrochimiei, ameliorrii
i microbiologiei solului n ansamblu sunt bineneles rezultatul eforturilor tuturor pedologilor, agrochimitilor,
ameliatorilor i microbilogilor solului din Moldova, adugate unei moteniri de nalt inut tiinific lsat de
naintaii notri, dintre care muli de prestigiu mondial.
Fondarea Institutului a pus nceputurile unei etape noi de studiere a solului, procedate nc de Vasile Docuceaev, discipolul su Nicolae Dimo, Nicolae Florov i n deosebi pe teren deja pregtit n cadrul Filialei Moldoveneti de cercetare a Academiei de tiine a URSS. Noul Institut a preluat de la Instituia sus numit sarcinele
de cercetare, cadrele i baza material modest, alctuind treptat o puternic unitate de cercetare n domeniul
pedologiei, ameliorrii, agrochimiei i biologiei solului i a lrgit tematica i volulmul de cercetare, cuprinznd
aproape toate aspectele referitoare la studierea solului, executndu-le la niveul cerinelor actuale. Prin o astfel
de activitate s-au deschis ci largi ptrunderii progreselor din domeniul pedologiei, agrochimiei, ameliorrii i
biologiei solului contribuind la elucidarea multor aspecte de cercetare i extindere a rezultatelor n producie.
Institutul a fost creat n conformitate cu decizia Consiliului Minitrilor U.R.S.S. din 26 septembrie 1952,
nr.2497-P, Hotrrii Consiliului Minitrilor R.S.S.M. din 25 octombrie 1952 nr.1575 i deciziei Prezidiului A..
U.R.S.S. din 6 octombrie 1952 nr.9 1795 i deciziei Comisiei Statale de state pe lng Consiliul Minitrilor
U.R.S.S. din 21 ianuarie 1953 i Ordinului nr.28 al Filialei Moldoveneti A.. U.R.S.S. din 16 februarie 1953.
Acest Institut era fondat pe o temelie deja creat n cadrul Bazei Moldoveneti de cercetri a Academiei de tiine a URSS nfiinat n 1946 i reorganizat mai apoi (octombrie 1949) n Filiala A a URSS, n care atunci
funcionau: secia pedologie, agrochimie, biologie pedologic, ameliorarea solului i staiunea pentru combaterea eroziunii solului.
Comasarea acestor subdiviziuni, formnd o instituie specializat unic coincide cu anii de intense eforturi
pentru alegerea direciilor principale de cercetri i perfecionarea modului de organizare a investigaiilor tiin-

18

ifice pentru utilizarea metodelor celor mai potrivite, obinute n diferite domenii ale tiinei, folosirea mult mai
constructiv i mai productiv forele de munc intelectual.
Iniiativa de a fonda un astfel de Institut i aparine academicianului Nicolae Dimo renumitului savant-pedolog, conceteanul nostru fiind o persoan cea mai competent n problema n cauz. Domnia sa nc din timp
(1946) fcea tot posibilul c acest eveniment de o mare importan s fie realizat n proporii cuvenite.
Primul director al Institutului a fost Procopie Dvornikov (1953-1956), apoi conducerea a fost preluat de
Nicolae Dimo (1956-1959), Ion Dicusar (1959-1963), Constantin Moraru (1963-1967), Porfirie Corduneanu
(1967-1976), Valentin Ungureanu (1976-1982), Andrei Ursu (1982-1986), Mihai urcanu (1986-1995), Serafim
Andrie (1995-prezent). Primul Vicedirector pe probleme tiinifice a fost profesorul Pavel Ivanov, iar secretar
tiinific Ion Zaharov (1953-1956).
Funciile vicedirectorului au fost urmate de profesorul Ion Dicusar (1956-1964) i profesorul Marc Zaslavschi (1964-1966). ns perioada cea mai ndelungat n aceast postur i aparine lui Andrei Ursu. Trebuie
de remarcat c anume atunci au fost atinse succesele remarcabile n domeniul tiinei solului, prin desfurarea
ramurilor prioritare de cercetare, proiectare i introducere acestora n practic. S-a observat o cretere a cadrelor
de nalt calificare i a efectivului de colaboratori n ansamblu. A fost nfiinat, conform planului special elaborat
de A.Ursu (1966-1982). Muzeul pedologic, care cu mare succes funcioneaz i n prezent. n continuare vicedirectorii pe probleme tiinifice au fost Pintilie Vladimir (1983-1990), Serafim Andrie (1990-1995), Vladimir
Filipciuc (1998-2000). Dup aceea, pn n anul 2009 funcia de vice director a fost vacant. Din martie 2009 i
pn n prezent aceast funcie este deinut de dna Tamara Leah, doctor n agricultur, confereniar cercettor.
Dup Ion Zaharov funciile secretarului tiinific ndeplineau: T.Subotina, B.Bedineeva (1956-1960), Ion
Gojinechi (1960-1973), Petru Suvac (1973-1977), Pintilie Vladimir (1977-1983), Alexandru Rusu (19831986), Zinaida Sinchevici (1986-1989), Andrei Bogatu (1989-2006). Din 2006 secretar tiinific este Olga Arhip - doctor n tiine agricole.
n 1961 Institutul de Pedologie Nicolae Dimo a fost transferat n subordonarea Ministerului Agriculturii
(Hotrrea Comitetului Central al PCM i a Consiliului de Minitri al RSSM din 14.03.1961 nr.104) i numit
Institutul Moldovenesc de Cercetri pentru Pedologie i Agrochimie Nicolae Dimo.
n decursul anilor de existen a Institutului au activat, aducnd un aport tiinific esenial o mulime de oameni
de tiin. i anume: N.Dimo, I.Krupenikov, S.Andrie, Tamara Leah, Olga Arhip, V. Cerbari, Ecaterina Kuharuc,
P.Ivanov, M.Zaslavski, I.Kanive, V.Kotelev, I.Zaharov, Nina Dmitriev, I.estacov, P.Corduneanu, A.Gumeniuk,
I.Gorbunov, I.Gojinechi, V.Slastihin, S.Mehtiev, P.Suvac, V.Grati, B.Ropot, A.Atamaniuk, V. Filipciuc, Iu.Rozloga,
Iu.Mooi, V.Fedotov, I. Constantinov, A.Rojcov, N.Turtureanu, Zinaida Senkevici, P.Vladimir, Gr.Stasiev, Calina
Marinescu, Irina Senicovscaia, V.Lisnicenco, Svetlana Markin, Raisa Luniova, Ludmila Reabinina, B.Podmov,
A.Holmechi, Antonina Rodina, V. Lungu, V. Plmdeal, A.Banaru, A.Donos i muli ali.
De la bun nceput, n faa institutului au fost puse, pentru realizare urmtoarele obiective principale:
studierea aprofundat i multilateral a nveliului de sol al Republicii Moldova;
elaborarea diferitor metode privind valorificarea superioar a solului, conservarea, mbuntirea i
protejarea de tot felul de degradare i poluare a acestuia;
efectuarea evidenei spaiale n ce privete rspndirea geografic a solurilor i aprecierea calitativ a
acestora, executnd o inventariere deplin;
cercetarea proceselor pedologice, care au loc n profilul solului pentru elaborarea metodelor orientate
spre regularizarea dirijat a acestora;
stabilirea eficacitii ngrmintelor innd cont de nsuirile chimice, fizice i biologice a solului i
particularitile biologice ale plantelor agricole cultivate;
evidenierea legitilor privind manifestarea fenomenelor de eroziune prin ap i vnt, precum i
alunecrilor de teren;
elaborarea sistemului complex de msuri pentru combaterea eroziunii solului i stabilizarea terenurilor
afectate de alunecrile de teren;
evidenierea cauzelor, care provoac procesele de halogenez i hidromorfizm;
elaborarea metodelor de ameliorare a solurilor srturate i cele cu exces de umiditate;
studierea microorganismelor i mezofaunei din sol i punerea n eviden rolului acestora n ce privete
sporirea fertilitii solului.
Realizarea acestor sarcini au servit drept baz pentru dezvoltarea mai departe a studiilor pedologice, agrochimice, hidroameliorative i biologice n vederea cunoaterii detaliate a strii de calitate a solurilor i a evoluiei acesteia prin dezvoltarea i modernizarea sistemului naional de monitoring.

19

Foto. 1. Sediul Institutului , bd.


tefan cel Mare nr.151

Foto. 2. Cldirea, bd. tefan


cel Mare nr.1

Foto. 3. Sediul Institutului de


Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo,
str. Ialoveni 100 (1969)

20

O direcie tiinific i aplicativ deosebit prezint stabilirea msurilor pentru conservarea i protecia fondului funciar, utilizarea la maximum a potenialului productiv al resurselor de sol, ap i clim.
Pe parcursul funcionrii sale Institutul a traversat o cale anevoioas dar rodnic de construire i afirmare de
cutri i realizri. n anul fondrii institutul era amplasat pe bd. tefan cel Mare nr.151 ntr-o cldire cu dou
etaje (foto.1).
Mai apoi n anul 1956 a fost mutat n alt cldire recent construit pe bd. tefan cel Mare nr.1 n care i-au
desfurat activitatea multe alte institute de Cercetare al Filialei Moldoveneti a Academiei de tiine a URSS
(foto.2).
Ctre mijlocul anilor 60 Institutul a devenit o instituie tiinific cu o structur bine definit i un important
potenial de cercettori, cu anumite tradiii i soldat cu realizri n care activa un personal de 80 de angajai. Se
impunea tot mai insistent necesitatea de a crea o baz material mai solid i nti de toate de a construi un bloc
nou spaios amenajat la un nivel modern nzestrat cu instalaii, aparate, laboratoare performante prin utilizarea
crora s-ar putea de a desfura n deplin amploare cercetri n domeniul pedologiei, agrochimiei, hidroamelioraiei i biologiei solului (foto 3).
ntr-o mare msur acestea visuri au fost mplinite la finele anului 1969 cnd ntregul colectiv a trecut ntr-o
cldire nou special construit nsoit de blocuri locative, garajul, sera, csua de vegetaie.
Pentru realizarea acestor planuri grandioase multe eforturi au depus directorul Institutului Porfirie Corduneanu i vice director n problemele tiinei Andrei Ursu, actualmente academician AM. Acest eveniment crucial a avut o influen favorabil asupra consolidrii oamenilor de tiin i a ntregului colectiv, activitatea crora a cptat un nou impuls binefctor orientat spre rezolvarea celor mai importante i stringente probleme cu
care se confrunt tiina solului pedologia, agrochimia, ameliorarea i biologia solului. Este de menionat c
n primul an de existen a institutului ntregul colectiv al acestuia constituia din 37 de persoane. Ca perioada de
vrf i aparine anilor 1974 - 1976, cnd numrul angajailor depea 220 de oameni. n prezent la institut activeaz 80 de persoane. ca i atingnd nivelul anilor 60 al secolului XX-lea. Tendina reducerii se pstreaz, i ce
este deosebit de regretabil c completarea cu cadre noi de nalt calificare se petrece foarte lent i nu corespunde
necesitilor actuale. n astfel de condiii nefavorabile sunt luate msuri ca persoane cu experienele majore s
fie concediate sub pretextul vrstei, naintate ne lund n consideraie nici funciile care le ocup nici aportul lor
n domeniul tiinei. i aceasta aciune teribil va avea consecine nefaste.
Pe parcursul a 60 de ani prin doctorantur i ca competitori au fost susinute 78 teze de doctor n tiin la
discipline: pedologie, mineralogie, agrochimie, microbiologie, protecia antierozional a solului i ameliorarea
solului, dintre care 10 doctori habilitai, devenind mai apoi profesori (8) membri corespondeni (4), academicieni (3) al A al RM.
Baza experimental a institutului era prezentat de patru gospodrii amplasate n zone pedoclimatice principale: Ivancea (1958-1990), Durleti (1966-1990), Cantemir (1970-1990) i Lebedenco.
Pn n aprilie 1961 institutul se afla n cadrul Filialei Moldoveneti de Cercetare a Academiei de tiin
a URSS, iar dup aceasta a trecut n subordonarea republican n cadrul Ministerului Agriculturii. E de remarcat, c Institutul funciona, ncepnd de la data de nfiinare i pn n 1976 ca o instituie de sine stttoare. n
1976 n baza institutului s-a format asociaia tiinific i de Producie Fertilitatea. Prin comasarea Filialei
chiinuiene a Institutului Central de Deservire Agrochimic cu Centrul de Calcul, a trei Laboratoare Agrochimice Zonale (de Nord or.Bli, de Centru mun.Chiinu, de Sud or.Cahul), cu punctele de sprijin raionale (39
la numr), dou uniti agricole experimentale (com.Durleti, raionul Streni i com.Ivancea, raionul Orhei)
cu o suprafa total circa 6 mii ha. Institutul n asociaia nou creat a devenit o instituie titular, directorul
institutului ndeplinea funciile ca director general al asociaiei Fertilitatea (V.Ungureanu 1976-1982, A.Ursu
1982-1986).
Obiectivele i sarcinile puse n faa colectivului Institutului n linii generale au rmas aceleai studierea
multilateral a solului, valorificarea superioar a fondului funciar al Republicii Moldova s-au modificat numai
volume, metode, prioritii, n conformitate cu necesitile societii nou aprute, posibilitile economice, tehnice etc. Aflndu-se n componena asociaiei Fertilitatea posibilitile Institutului n ce privete desfurarea
activitii tiinifice s-au majorat considerabil, prin crearea forului conductor al investigaiilor tiinifice din
domeniul respectiv. Printre elementele tehnologice un loc central l ocup fertilizarea solului. Prin cercetrile
efectuate n aceast perioad, studiile bazate pe metodologiile moderne, care au mbinat experienele clasice cu
ngrminte n cmp, asociindu-le cu analizele chimice de finee, ce a permis de a elabora o fertilizare corect
n funcie de caracteristicile pedoclimatice, de celelalte elemente de tehnologie, de producia planificat. Au fost
precizate condiiile utilizrii cu randament sporit a ngrmintelor minerale cu organice i a amendamentelor.

21

S-a format o baz solid pentru executarea ncercrilor a diferitor rezultate tiinifice n condiiile de producie
i prin urmare promovarea celor mai eficiente tehnologii, pentru aplicarea pe scara larg a acestora, pe mari
suprafee, cuprinznd toate folosinele agricole. Alturi de cercetri cu caracter aplicativ s-a acordat importana
cuvenit cercetrilor teoretice, formnd astfel o baz trainic dezvoltrii viitoare, n domeniul respectiv.
n octombrie 1979 prin Hotrrea Guvernului a fost luat decizia de a crea n Moldova un serviciu unitar
agrochimic specializat. Ca urmare a fost nfiinat o asociaie unional-republican, cooperatist-statal tiinific
de producie de deservire agrochimic a agriculturii pe baza autogestiunii Moldselhozhimia n componena
crei intr i Institutul nostru fiind ncadrat n asociaia Fertilitate.
Acestei instituii i-a fost dat nsrcinarea asociat cu rspunderea n ntreaga deplintate n ce privete fundamentarea tiinific referitor la valorificare raional a ngrmintelor minerale i celor organice, erbicidelor,
mijloacelor chimice i biologice de protecie a plantelor, amendamentelor solurilor, adaosuri furajere, stimulatorilor de cretere a plantelor etc. precum i aplicarea corect a acestora n practica agricol.
Pentru realizarea acestor scopuri n cadrul Moldselihozhimia erau prevzute subdiviziuni speciale dotate
cu utilaje, dispozitive, i maini corespunztoare i bineneles completate cu specialiti de nalt calificare apte
s pun n micare ntregul arsenal de mecanisme i s manipuleze n mod respectiv cu bunurile care au fost
la dispoziia lor. Dup sistarea activitii a acestei instituii (a.1986) Institutul de Cercetri pentru Pedologie i
Agrochimie Nicolae Dimo ca instituie de sine stttoare trece la subordonare nemijlocit Ministerului Agriculturii. Ocupndu-se cu cercetri tiinifice institutul acord permanent o asisten instituiilor de proiectare,
de producie i de nvmnt superior, unitilor agricole. S-au pus la dispoziia proiectrii i produciei date
complete privind dimensionarea lucrrilor, execuia i comportarea sistemelor i tehnologiilor elaborate, elementelor de baz ale organizrii antierozionale a teritoriului n condiii de mecanizare a lucrrilor.
Aceast asisten s-a materializat de asemenea i prin elaborarea i publicarea lucrrilor tiinifice precum
i numeroase materiale cu caracter tehnico-documentar: instruciuni metodice, prescripii, recomandri, programe, proiecte, manuale, hri, scheme etc. n coninutul acestora sunt reflectate rezultatele cercetrilor referitoare
la diferite aspecte, pedologiei, agrochimiei, hidroamelioraiei, biologiei solurilor. Toate aceste materiale permanent se valorific ntr-o msur mai mare sau mai mic de ctre instituii corespunztoare pe parcursul activitii
sale la efectuarea cartografierii nveliului de sol cu diferit grad de precizie i detaliere, pentru inventarierea
fondului funciar i identificarea calitii acestuia, folosind metoda de bonitare, elaborat n cadrul Institutului.
La rndul su acestea informaii sunt indispensabile la amenajarea teritoriului unitilor agricole, efectuarea
msurilor privind combaterea eroziunii solului, introducerea anumitor doze, rapoarte i epoci de ngrminte
chimice i organice, la toate culturile, care se cultiv n Moldova, executarea lucrrilor ameliorative, determinarea strii de calitate a solului etc.
O semnificaie deosebit a avut participarea colaboratorilor institutului la elaborarea sistemului de agricultur tiinific argumentat, menirea cruia era de a promova o valorificare superioar a fondului funciar, prin cuprinderea ntregii problematici orientate n special spre rezolvarea principalelor aspecte ridicate de agricultur,
aplicnd cele mai eficiente tehnologii pe ntreg teritoriul republicii. Unitilor agricole li se acord o asisten
nemijlocit n felul de consultaii verbale i n scris, prin organizarea seminarelor etc. Instituiilor de proiectare
li se ofereau avizri n ce privete aprecierea proiectelor de construcii ameliorative, implementarea metodicilor aprobate la alegerea terenurilor pentru plantaiile de pomi i vi de vie, culturilor de cmp, innd cont de
nsuirile fizice, chimice ale solurilor i particularitile biologice n concordan i cu cerinele ecologice ale
plantelor respective.
Un anumit rol, n aceast privin a jucat de asemenea organizarea diferitor expoziii, tinerea de lecii,
ntlniri, convorbiri, emisiuni la radio i televiziune, reflectarea realizrilor tiinifice n ziare, reviste, internet.
Pentru succese, atinse n domeniul tiinei i implementrii rezultatelor obinute n economia naional, precum
i pentru asistena practic acordat unitilor agricole peste 40 de colaboratori au fost decorai cu medaliile,
diplomele i cadourile Expoziiei Unionale i republicane. Rezultatele cercetrilor tiinifice obinute de colaboratorii institutului se public n mod regulat fiind editate ca monografii, anuare, brouri, buletine de sintez, articole etc. n ansamblu n perioada a 60 de ani s-a editat peste 500 de lucrri tiinifice printre care 80 monografii
fundamentale, 78 culegeri de articole tiinifice, tematice 26 de rezumate raportatelor prezentate la conferine,
103 de brouri, 102 de recomandri, instruciuni metodice, 60 buletine de sintez, 8 buletine de monitoring
ecopedologic, peste 1000 de articole n ziare i reviste 33 placarde, 15 buclete etc. Au fost ntocmite i editate:
Atlasul solurilor, harta solurilor la scara 1:750000 a 10 mii de exemplare. Colectivul institutului singur i n
comun cu alte instituii tiinifice i de nvmnt superior, departamente i ministere a convocat i a realizat
conferine, simpozioane, consftuiri (27 la numr):

22

Colaboratorii institutului au participat la Congrese internaionale (Bucureti, 1964; Adelaida, 1968; Moscova, 1974) i Congrese unionale (Harkov, 1962; Tartu, 1965; Alma-Ata, 1972; Tbilisi, 1975.)
Relativ recent un flux de informaii proaspete benefice pentru perfecionarea i intensificarea sistemului
de cercetare n domeniul tiinei solului a adus prin activitatea sa i modul de abordare a problemei n cauza
profesor-universitar Valerian Cerbari - eful laboratorului Pedologie. Colectivul subdiviziunii nominalizate elaboreaz programe, proiecte, recomandri, instruciuni metodice, ntocmete hri de sol etc.
Ca cele mai importante se poate de menionat: Metodologia valorificrii superioare a solului n noile condiii de gospodrire a terenurilor agricole (Chiinu, 1999), Sistemul Informaional privind calitatea nveliului
de sol al Republicii Moldova (banca de date), (Chiinu, 2000), Programul Naional Complex de Sporire a
fertilitii solului (Chiinu, 2001), Sistemul de clasificare i bonitare a solurilor Republicii Moldova pentru
elaborarea studiilor pedologice. (Chiinu, 2001). Monitoringul calitii solurilor republicii Moldova (Chiinu,
2010). n ce privete lucrarea Monitoringul calitii solului Republicii Moldova prezint un eveniment important. Fiind conductor i coordonator a ntregului complex de msuri privind supravegherea asupra calitii
resurselor funciare Domnia sa a izbutit s selecteze un colectiv activ din specialiti de nalt calificare de profilul
respectiv alctuit din pedologi, agrochimiti, amelioratori, biologi, agronomi, ingineri cadastrali, orientndu-le
potenialul lor creativ spre ndeplinirea sarcinii Guvernului Republicii Moldova prevzut n Hotrrea Parlamentului nr.415-XV din 24.II.2003, partea a II-a p.2., aciunea a. Profesorul V.Cerbari a descoperit i a studiat un nou subtip de cernoziom - cernoziom stagnic, editnd monografie special consacrat acestei probleme
(2012).
Ultima perioad (1991-2013) poate fi marcat fr exagerare ca o etap distinct ntr-un mod vizibil de cea
precedent din multe puncte de vedere i n primul rnd prin mprosptarea, insuflarea i introducerea unui stil
de activitate tiinific nou propus i aplicat de ctre prof. V.Cerbari ce se realizeaz n condiii sociale specifice.
n curs de 60 de ani de existen structura organizatoric a Institutului a fost supus modificrilor de gen diferit
reflectndu-se prin schimbarea denumirii Institutului i subdiviziunilor acestuia. Ca continuare a acestui proces
reprezint ultima reorganizare a institutului prin transformare efectuat n baza Hotrrii Guvernului nr. 761 din
24.06.2008 cu privire la optimizarea infrastructurii sferei tiinei i inovrii, din sectorul agroindustrial devenind
o instituie public cu denumirea: Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo.
Institutul activeaz n conformitate cu prevederile Constituiei Republicii Moldova, Codul cu privire la
tiin i inovare, tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte, altor acte normative, inclusiv actelor normative ale Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare, ale Ministerului Mediului, ale Academiei
de tiine i Statutului aprobat. Institutul este persoan juridic, are statutul su, dispune de balan proprie, are
cont de decontare n lei moldoveneti, poate ncheia contracte n numele su, i poate asuma obligaii, poate fi
reclamat n instana judectoreasc competent, are Firma (denumirea) i emblema sa, dispune de tampil cu
Stema de Stat i formulare cu numrul nregistrrii de stat.
Fondator al Institutului este Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare. Sediul Institutului 2070, Republica Moldova, mun. Chiinu, str.Ialoveni, 100, tel.022-28-48-59. Termenul de activitate al Institutului este
nelimitat. Suprafaa lotului de pmnt experimental atribuit Institutului constituie 748 ha.
Se poate afirma, c aniversarea a 60 de ani de la nfiinarea institutului i gsete pe colaboratorii si la un
moment crucial, care pot privi n urm cu mndrie i satisfacie, totaliznd realizrile obinute, dar ei n viitor
trebuie s caute modalitile necesare pentru a continua activitatea sa n condiiile cu totul deosebite, (n comparaia cu cele avute nu prea demult), fcnd un salt calitativ pe care agricultura noastr l ateapt n munca lor
creatoare. n prezent atenia oamenilor de tiin din institut asumnd datoria nobil de meninerea tradiiilor
acestui avanpost al cercetrii solului este ndreptat cu precdere n depunerea eforturilor pentru ca rezultatul
muncii lor s fie implementat ct mai eficient pe ogoare spre binele rii i al poporului.

23

EVOLUIA CONCEPTULUI DOKUCEAEVIST DE GENEZA SOLULUI


N ROMNIA DUP 130 DE ANI DE LA EMITEREA LUI
Florea N.
Membru titular al Academiei de tiine Agricole i Silvice Gh. Ionescu iesti, Bucureti
Bd. Mrti, nr. 61, sector 1, cod 011464, Bucureti, e-mail: vali_c76@yahoo.com
Abstract. In Romania, the genetic concept on soil as independent body emited by V.V. Dokuchaev (1846-1903),
adopted for the soil research by Gh. Munteanu Murgoci (1872-1925) from 1906, evolved. This factorial concept, symbolized by the triad pedogenetic factors pedogenetic processes soil, was completed by research and approaches geographical, ecological, historical. The relationship between pedogenesis and reliefogenesis and some aspects
of lithogenesis was specified. A processual model of soil genesis was conceived, that was then detailed in a complex
integrating model, named synergic dynamic model of soil development. The triad above mentioned was extended to
the triangle of the synergic interactions of fluxes, processes and conditions (factors) of soil development.
Key words: soil genesis concept, geographical, ecological, historical approach, processual model, synergic
model of fluxes, processes ans conditions of soil genesis

Introducere. Acum 130 de ani, V.V. Dokuceaev (1846-1903) publica lucrarea Ruskii Cernozem, considerat data naterii tiinei solului. Era emis un concept nou despre sol ca corp natural independent care n scurt
timp a nlocuit perceperea anterioar a solului ca strat superior al scorei terestre, suport pentru plante (percepere
agronomic) sau produs de alterare a rocilor (percepere geologic, agrogeologic). Conceptul de sol emis de
Dokuceaev consider solul ca o formaie natural independent cu morfologie proprie care a rezultat n timp
prin interaciunea factorilor de mediu (factori pedogenetici) i anume a interaciunii rocilor geologice parentale, climei, vegetaiei i reliefului (Dokuceaev, 1879, citat dup Ursu, 2011).
Noul concept a fost dezvoltat n Rusia de N.M. Sibirev, K.D. Glinka, V.I. Vernadski, N.A. Dimo, A.A.
Rode, V.A. Kovda, I.P. Gerasimov, V.M. Fridland i alii, n Europa de G.W. Robinson, E. Ramann, P. Treitz,
Gh. Munteanu Murgoci, iar n SUA de C.F. Marbut i Ch.E. Kellogg unde conceptul a fost considerat revoluionar (Soil Survey Manual, 1951; Soil Taxonomy, 1975).
n Romnia, Gh. Munteanu Murgoci adopt din 1906 (anul nceperii studiului sistematic al solurilor) conceptul nou naturalistico-genetic n cercetarea nveliului de sol. El arat (1911) c solul este un corp cu via n
el, n continu transformare, fiind o punte de trecere dintre domeniul rocilor inerte i lumea indivizilor organizai, cu via n ei. Chiri (1974) consider solul organism viu, citndu-l pe Vinogradski, iar Florea (1989) dezvolt ideea artnd c solul are atribute de corp viu, date de biopedoplasma solului alctuit din coloizii solului
i microorganismele solului. Munteanu (2011) analizeaz din punct de vedere filozofic multe aspecte legate de
sol, printre care i geneza solului, n cartea lui Elemente de filozofie, care merit toat atenia.
1. Conceptul factorial genetico-geografic
Conceptul nou de genez a solului ca rezultat al interaciunii factorilor pedogenetici a fost formalizat de
Jenny (1941) prin aa zisa ecuaie fundamental a formrii solului exprimat de relaia:
Sol = f (clim, vegetaie, roc parental, relief, vrst)
Aceast relaie care st la baza modelului iniial de formare a solului (modelul factorial) marcheaz ideea
de sol oglind a landaftului emis deja de Dokuceaev.
La factorii menionai au fost adugai cu vremea apa freatic (acolo unde se afl la mic adncime) i aciunea omului (factorul antropic) aa cum reiese din figura 1, Florea (1963; 1964).
Acest model factorial de formare a solului a fost completat cu ideea c de fapt nu factorii pedogenetici, ci
procesele pedogenetice ce au loc n sol determinate de factorii pedogenetici sunt eseniale dezvoltrii n timp
a solului. Ca atare s-a emis n completare aa zisa triad a genezei solului redat prin succesiunea (Rode 18961979; Gerasimov 1905-1985):
factori pedogenetici procese pedogenetice sol
Aceast triad se afl la baza modelului factorial generalizat (extins) (fig.2) a lui Schelling (1970).

24

Figura 1. Solul i factorii pedogenetici (Florea, 1963; 1964)

Figura 2. Modelul general de formare a solului (Schelling, 1970)

2. Abordarea sistemic: solul component al ecosistemelor terestre i geosistemelor continentale


n scopul valorificrii superioare a solurilor ca mediu de via al plantelor s-a dezvoltat o cercetare care s
permit o aprofundat cunoatere a solurilor integrat n ecosistemul terestru din care face parte. A luat natere o
orientare ecologic n pedologie, promovat de Chiri (1971; 1974) i colaboratorii lui printre care Vasu (1987;
1989) i dezvoltat n tratatul de Ecopedologie. Aceast orientare s-a aplicat att n studiul solurilor forestiere ct
i agricole, bazat pe stabilirea specificului ecologic al solurilor i a favorabilitii acestuia pentru diferite formaii
vegetale sau culturi, elemente utilizate n diferite evaluri ale solului sau bonitri (Chiri, 1985; Teaci, 1980).
Solul este nu numai component al ecosistemelor terestre, ci i al geosistemelor continentale (Barbu, 1980),
astfel c pentru o dezvoltare durabil este necesar studierea solului i n strns relaie cu geosistemul terestru,
dezvoltndu-se o orientare geoecologic n abordarea solurilor i pedopeisajelor, nscriindu-se n abordarea
sistemic n caracterizarea pedopeisajelor.
Recent a fost argumentat ideea c solul este el nsui un ecosistem distinct (Florea i colab., 2013*) i nu
un simplu edafotop component al biotopului ecosistemelor terestre, care ar trebui considerate ecosisteme binare
compuse din ecosistemul ectoterestru i cel intraterestru (respectiv solul) care convieuiesc n simbioz.
3. Abordare ca formaie istorico-natural
Modelul iniial de formare a solului (modelul factorial generalizat) a fost completat pe baza constatrilor
din studiile pedologice - cu ideea c n cazul solurilor vechi nu numai factorii pedogenetici actuali (denumii de
Jenny factori de stare) ci i factorii pedogenetici din etapele anterioare de evoluie au contribuit la formarea solului (Yaalon, 1971; Gerard, 1981; Florea, 1983), multe dintre caracteristicile lor morfologice necorespunznd
condiiilor fizico-geografice actuale, fiind considerate relicte. Aceast constatare este redat succint n figura 3,
dup Florea (1983; 1985), ea subliniind faptul c solul este nu numai oglinda landaftului, ci i a evoluiei lui,
emis deja de B.B. Polinov. Solul a devenit deci surs de informaie nu numai pentru mediul actual ci i pentru
condiiile din trecut (solul moment i solul memorie, dup Targulian i Sokolov, 1978; Florea i Cote,
2012).
* Florea N., Cote Valentina, Mocanu Victoria, 2013. Soil, as distinct ecosystem manuscris.

25

Figura 3. Modelul general de formare a solului (Florea, 1983; 1985)

4. Solul, rezultat al bilanului pedogenez-reliefogenez. Evoluia la scar geologic


Cercetrile efectuate n diferite teritorii au dus la concluzia c formarea i evoluia solurilor este mult mai
complicat din multiple cauze. Una dintre acestea este continua interferen a proceselor reliefogenetice (sau
a unor procese geologice) cu cele pedogenetice, cum sunt cele de denudaie, de sedimentare etc., influennd
geneza solului i respectiv stadiul de dezvoltare a profilului de sol. Aceast interferen ntre procesele de pedogenez i procesele geologice (i reliefogenetice) este schiat n figura 4 (Florea, 1985). n ceea ce privete
evoluia nveliului de sol la scar geologic, aceasta are loc ca rezultat (bilan) al dezvoltrii continui, ciclice
i concomitente, dar cu ritmuri opuse, a proceselor pedogenetice i a celor reliefogenetice (sau pedogeologice)
schiate n figura 5 (Florea, 1985).
5. Un model procesual de geneza solului
Un model complex de formare i evoluie a solului a fost schiat, figura 6 (dup Florea, 2010; Cote i
colab., 2011). Acest model pune accent pe procesele din sol, considernd solul un rezultat al bilanurilor proceselor continui ciclice (ritmice) biopedochimice ce au loc n sol i al schimburilor permanente i interrelaiilor cu
circuitul geologic, hidrologic i biogeochimic, n diferite condiii de mediu n spaiu i timp, sintetizat n relaia:


Este marcat, de asemenea, importana recurenei continui a umezirii-zvntrii solului i a alimentrii cu


substan organic, n formarea (viaa) solului n legtur cu ciclurile hidrologic i biogeochimic.
6. Modelul complex sinergic, dinamic
Modelul procesual a evoluat ca un model sinergic, integrator, dinamic de formare i evoluie a solului,
considerat nu numai ca rezultat al factorilor i proceselor pedogenetice, ci i al continuelor fluxuri de substane,
energie i informaie n interdependena cu condiiile de mediu. Triada factori pedogenetici procese pedogenetice sol este dezvoltat (extins) la triunghiul sinergic al pedogenezei n care pe lng clasicele procese i
factori pedogenetici sunt implicate circuitele de substane, energie i informaie (Florea, 2013**). Relaia de mai
sus se completeaz astfel:


n care: C sunt condiiile de mediu, Cm (sau factori pedogenetici) i cmpurile de fore electromagnetice,
radiaie, gravitaie etc. Cf sub care se desfoar complexul proces de dezvoltare a solului.

** Florea N., 2013. Un scenariu sinergic de genez a solului manuscris.

26

Figura 4. Schem cu raportul dintre pedogenez i procesele pedogeologice care interfer cu nveliul de sol
(Florea, 1985)

Figura 5. Evoluia continu, ciclic i concomitent, dar cu ritmuri opuse a proceselor pedogenetice i
pedogeologice (reliefogenetice), (Florea, 1985)

27

Figura 6. Schema general a formrii solului i nveliului de sol, ca rezultat al bilanurilor variate dintre procesele
ciclice pedogenetice i geologico-geomorfologice n diferite condiii de mediu
(Florea, 2010; Cote i colab., 2011)

Concluzii. Conceptul factorial de formare a solului, sintetizat de triada factori pedogenetici procese
sol, a evoluat i n Romnia prin abordri geografice, ecologice, istorico-naturale, ca i prin precizarea relaiilor
pedogenez-reliefogenez i litogenez.
Un model procesual de formare a solului a fost schiat, care ulterior a fost detaliat ntr-un model complex,
integrator cunoscut ca model sinergic, dinamic de dezvoltare a solului.
Triada iniial a fost extins la triunghiul interaciunii sinergice a fluxurilor, proceselor i condiiilor (factorilor) de dezvoltare a solului.

28

Referine
1. Barbu N., 1980. Solul ca obiect de studiu al geografiei. Terra, 1.
2. Chiri C.D., 1971. Cercetri ecopedologice complexe n slujba agriculturii i silviculturii. In Metode noi
i probleme de perspectiv de cercetri tiinifice. Acad. Rom., Bucureti.
3. Chiri C.D., 1974. Ecopedologie cu baze de Pedologie general. Ed. Ceres, Bucureti.
4. Chiri C.D., 1985. Solul n interpretarea ecologic. Bul. Ecol., 2, Bucureti.
5. Cote Valentina, Mocanu Victoria, Florea N., 2011. The cyclic development and evolution of soil cover;
Pedorhythmicity and pedoperiodicity. Proceedings International Conference 100 Years Bulgarian Soil Science, part one, Sofia, p. 61-67.
6. Florea N., 1963. Curs de geografia solurilor cu noiuni de pedologie. Ed. Didact. i Pedag., Bucureti.
7. Florea N., 1964. Cercetarea solului pe teren. Ed. tiin., Bucureti.
8. Florea N., 1983. Unele consideraii asupra conceptului de sol. Rev. t. Sol., 4, p. 3-14.
9. Florea N., 1985. Conceptul de evoluie a solului i nveliului de sol. Rev. t. Sol., 1, p. 10-31.
10. Florea N., 1989. The pedostructural matter, an essential part of the basic matter of soil. Bul. de lAcad. de
Sc. Agr. et Forest., 18, Bucharest, p. 201-211.
11. Florea N., 2010. Pedodiversity and Pedocyclicity. Soil in space and time. 2nd ed. Bucharest, Romania, 278
pag.
12. Florea N., Cote Valentina, 2012. Soil, source of information. Analele Universitii din Craiova, seria Agricultur-Montanologie-Cadastru, vol. XLII/1, p. 254-263.
13. Gerard A.J., 1981. Soils and landforms. George Allen and Unwin. London.
14. Murgoci Gh.M., 1911. Zonele naturale de soluri din Romnia. An. Inst. Geol., IV, fasc. 1, Bucureti, p. 1-21.
15. Munteanu I., 2011. Elemente de pedofilosofie. Ed. Sitech, Craiova, 174 pp.
16. Jenny H., 1941. Factors of soil formation. McCraw-Hill Book Comp. Inc., New York and London, 281 pp.
17. Schelling J., 1970. Soil genesis, soil classification and soil survey. Geoderma, Amsterdam, p. 165-193.
18. Targulian V.O., Sokolov I.A., 1978. Strukturni i funcionalni podhod k pocive: pociva-pamiati i pocivamoment. Matematiceskoe modelirovanie v ekology, Nauka, p. 17-23.
19. Teaci D., 1980. Bonitarea terenurilor agricole. Ed. Ceres, Bucureti.
20. Ursu A., 2011. Solurile Moldovei. Colecia Academica, vol. 7, Ed. tiina, Chiinu, 324 pp, 104 plane.
21. Vasu Alexandra, 1987. Solul subsistem n ecosistemele forestiere i de pajiti. Publ. SNRSS, vol. 23C,
Bucureti, p. 35-42.
22. Vasu Alexandra,1989. Componeni n echilibru n circuitele biogeochimice ale ecosistemelor terestre. Analele ICPA, vol. L, p. 175-188.
23. Yaalon D.H., 1971. Soil forming processes in time and space. In Paleopedology (ed. Dan H. Yaalon), Israel
Univ. Press, Jerusalim, p. 29-39.

29

DATE JUBILIARE N ISTORIA PEDOLOGIEI


Ursu A., academician
Preedintele Societii Naionale a Moldovei de tiina Solului, snmss@mail.md
Abstract. The year 2013 marks 130 years since the publication of Russian black earth by V. Dokuceaev that
were formulated scientific basis of genetic pedology. Also this year marks 140 years since the birth of the parent of
Moldovan pedology, academician Nicolae Dimo and 60 years since the establishment of the Institute of Soil Science,
Agrochemistry and Soil Protection that bears his name.
Key words: chernozem, Dimo, Dokuceaev, Moldova, soil science

n decursul evoluiei ecosistemelor terestre pe suprafaa uscatului s-au format solurile pedosfera care
unete ntr-un sistem unic litosfera i biosfera. La etapa iniial solul ndeplinea misiunea de substrat al sistemelor radiculare i aprovizionator al plantelor terestre. ns vegetaia terestr nu numai utiliza solul ca surs
de elemente nutritive i ap, dar i influena componenta i structura solului. n sol se transformau reziduurile
organice, sistemele radiculare, se forma structura specific a solurilor.
Cu timpul solul devine un corp natural sinestttor, cu construcie vertical specific cu orizonturi genetice, cu componen substanial i proprieti fizico-chimice originale. Concomitent solul devine mediu
vital pentru lumea pedobionilor, urmat de transformator al reziduurilor organice, productor al dioxidului
de carbon (pe uscat), filtru i purificator al apelor superficiale, etc. (Ursu, 2011). Actualmente solul exercit
o serie de misiuni biosferice, indispensabile existenei vieii pe uscat. Rolul polifuncional al solului a fost
contientizat doar spre sfritul secolului XX (, , 1990). n decursul istoriei solul
era apreciat doar ca mijloc de producie n agricultur. Aceast contientizare i atitudinea pur utilitar, consider solul ca o bogie natural. Regele perilor Darius, a lui Chistaspe cerea de la rile cucerite pmnt
i ap (, 1972).
Solul ca corp natural specific cu proprietile i particularitile lui a fost descoperit de renumitul Dokuceaev. Pn la Dokuceaev solul era considerat ca substrat geologic superficial, obiect agricol, utilizat pentru
creterea plantelor. Cercetarea proprietilor solului devine un domeniu al agrogeologiei.
n calitate de rege al solurilor era considerat cernoziomul, ns aceast denumire aveau i solurile de culoare
neagr, i substana organic neagr care ddea culoarea solului. n asemenea sens a utilizat noiunea de cernoziom A. Grossul-Tolstoi, care a publicat harta rspndirii solurilor de la Prut pn la Ingul (-,
1865).
Despre proveniena cernoziomului existau diferite opinii. Pentru clarificarea acestei probleme Societatea
Economitilor Rusiei angajeaz pe Vasile Dokuceaev, geolog. Dup o serie de cercetri pe teren, n anul 1883,
Dokuceaev public renumita sa oper Cernoziomul rusesc (, 1948). Dokuceaev nu se limiteaz cu
critica teoriilor provenienei cernoziomului. El argumenteaz sinestatornicia solului, dovedete c solul
este un corp natural specific cu profil vertical, individual, care include orizonturi genetice. Dokuceaev evideniaz factorii pedogenetici, care creeaz solul. El stabilete c solul este un produs original, rezultat al interaciunii
rocii geologice (parentale), reliefului, climei, organismelor i a timpului. Aceti factori sunt egali n sensul c
pedogeneza nu se produce n lipsa unuia din ei. In acelai timp modificarea doar unui din factori are ca consecin modificarea sistemei n integru. (Aceast interdependen a factorilor n procesul pedogenezei a contribuit
la apariia ciberneticii, ceea ce confirm unul din fondatorii ei) (, 1959).
Cercetrile pe teren i-au permis lui Dokuceaev s formuleze legile zonalitii naturii, inclusiv a solurilor:
Odat ce principalii factori pedogenetici se amplaseaz pe suprafaa pmntului n form de brie sau zone
ntinse preponderent paralel latitudinilor, fr ndoial c i solurile cernoziomurile, podzolurile, etc. sunt
rspndite pe suprafaa pmntului zonal, n strns dependen de clim, vegetaie .a. (, 1954).
Variabilitatea factorilor pedogenetici pe suprafaa globului au contribuit la formarea multiplelor uniti genetice
de sol, au creat pedodiversitatea.
Actualmente este bine cunoscut relaia i interdependena dintre diferii factori, elemente ecologice; practic fiecare ecosistem contribuie la formarea unei varieti de sol. Opera lui Dokuceaev Cernoziomul rusesc a
pus bazele pedologiei genetice, tiinei solului. n scurt timp lucrarea a obinut o recunoatere la nivel mondial.

30

Concomitent cu bazele tiinifice a pedologiei genetice o recunotin mondial au obinut legile zonalitii orizontale i verticale, denumirile unor soluri cernoziom, solone, solonceac.
La dezvoltarea bazelor i principiilor pedologice dokuceaeviste au contribuit colaboratorii i discipolii lui
Dokuceaev (Sibirev, Tanfiliev, Neustruev, Glinca, Dimo, Polnov), dar i unii adversari, n deosebi Costcev,
Nabokih. Principiile elaborate de Dokuceaev n scurt timp obin o rezonan mondial. n diferite ri apar
adepi ai pedologiei genetice, inclusiv n Romnia Murgoci, Cernescu, Chiri, etc. (, 1981). Cu
timpul pedologia devine o tiin fundamental, solul fiind considerat ca baz a ecosistemelor, mediu vital, regn
natural (de rnd cu regnul vegetal, animal i mineral). Fondatorul tiinei solului, recunoscut la nivel mondial
este Vasilie Dokuceaev, data fondrii pedologiei 1883 anul apariiei Cernoziomul rusesc. De la acest eveniment s-au scurs 130 de ani.
Pe parcurs tiina solului a evoluat multilateral. n cadrul pedologiei genetice s-au format diferite direcii,
specialiti pedogeneza, pedogeografia, fizica solului, chimia solului, mineralogia solului, biologia solului,
ameliorarea solului, fertilizarea, bonitarea, pretabilitatea. Au aprut ramuri specializate ecopedologia, pedologia agrar, pedologia silvic unite n pedologia aplicativ (Ursu, 2011a). Actualmente tiina solului st la baza
geobotanicii, ecologiei, biopedocenologiei, biogeografiei, specialitilor biologice (botanic, zoologie, microbiologie) i geografice. Fr informaia pedologic caracteristica solurilor nu este posibil agronomia contemporan, n special durabil i ecologic, utilizarea eficient a terenurilor agricole, combaterea eroziunii solurilor,
ameliorarea, evitarea proceselor degradaionale, protejarea mediului.
Contientizarea rolului solului, primele noiuni pedologice se predau deja n cursurile colare. Pregtirea
specializat a pedologilor se efectueaz n Universiti. Actualmente exist multiple ediii jurnale speciale,
monografii, culegeri, instruciuni care permit nu numai contientizarea solului, rolului lui n biosfer, ecologie
i economie, dar i aplicarea practic a realizrilor tiinei solului.
ns, trebuie sa constatm, c societatea uman nc nu a contientizat rolul biosferic al solului, indespensabilitatea lui, valoarea netrectoare a solului ca bogie natural practic neregenerabil. Starea actual a resurselor de sol n Moldova, unde ele prezint practic unica bogie natural, este nesatisfctoare i ngrijortoare.
Destrmarea sistemelor de organizare antierozional, pulverizarea fondului funciar, nu permit utilizarea
eficient a resurselor de sol, efectuarea msurilor i sistemelor regionale de protejare. Nu se efectueaz lucrri
de ameliorare, continu procesele de degradare.
Fiecare generaie primete de la cea precedent diferit avere. Averea de nepreuit a rii Moldave este solul.
Pedologia la noi trebuie s stea n capul mesei.
Dar anul 2013 este jubiliar i privitor la alte evenimente. La 30 noiembrie se mplinesc 140 de ani de la
naterea renumitului pedolog, printelui pedologiei contemporane moldave, discipol direct a lui Dokuceaev
profesorului, academicianului Nicolaie Dimo. El a absolvit Institutul Agricol din Pulava (actualmente Polonia)
directorul cruia era V. Dokuceaev. A activat n calitate de pedolog n regiunile Penza i arin, a cercetat solurile Asiei Mijlocii i Transcaucaziei. ntors n Patrie n 1945, el devine organizatorul catedrelor de pedologie la
Institutul Agricol i Universitatea de Stat, organizeaz cercetri detaliate a solurilor Moldovei i argumenteaz
nfiinarea Institutului de Pedologie. Acest institut care i poart numele, n anul curent mplinete 60 de ani de
la nfiinare.
n decursul acestor ani colectivul institutului a studiat multilateral solurile Moldovei, a elaborat msuri i
tehnologii de majorare a fertilitii de ameliorare a solurilor puin productive, complexe zonale de protejare
antierozional, a efectuat bonitarea i a apreciat pretabilitatea solurilor, a dirijat cartografierea detaliat i a
generalizat rezultatele n hrile pedologice raionale i republicane, a efectuat regionarea pedologic, a caracterizat componena substanial i proprietile fizico-chimice a solurilor, a publicat multiple culegeri monografii,
instruciuni, etc.
Actualmente tiina i practica dispun de un imens patrimoniu, care permite utilizarea eficient, majorarea
productivitii i protejarea nveliului de sol. Rmne ca conducerea, organizaiile respective s elaboreze legitile i s creeze condiiile necesare pentru implementarea tehnologiilor elaborate.
Dup decedarea renumitului pedolog academician Nicolae Dimo, Societatea Naional de tiina Solului a
organizat n memoria lui lecturile dimoviste, care n acest an au ajuns la a 50-ea ediie.
Astfel anul curent 2013 este un an jubiliar pentru pedologia mondial n genere i pentru pedologia moldav n particular. Sperm c el va fi i un an semnificativ decisiv n ameliorarea strii bogiei noastre naturale
a solurilor Moldovei.

31

Referine
Ursu A. Solurile Moldovei. tiina, Chiinu, 2011. 324 p.
Ursu A. Pedologie aplicativ. Tipografia AM, Chiinu, 2011a. 143 p.
. , , 1972. 600 c.
- . . ,
. . . 1868. P. 39-48.
D . ., . . . , 1980.
. . // , I, . , , 1948. 478 c.
. . . . // , , 1954. C. 396-409.
. . . , , 1981.
328 .
. . . . , 1959.

32

,

( 1)
..
, . .., oks40@list.ru

Abstract. The main achievements of 40 years of research in mineralogy of soils in Moldova were summarized.
There were shown the relationship between the mineralogical composition of soils and rocks and their granulometric
and chemical composition, the predictability of physico-chemical and physical properties, resistance to erosion and
other indicators. There was characterized a substantial role of mineralogical studies in the knowledge of origin of
soils and soil-forming material of Moldova, the characteristics of their composition and granulometric geography,
in the knowledge of the consequences of the effects of hypergenic processes in establishing the age of soils and
weathering crusts. There were highlighted the features and ways of transformation of the mineralogical composition
of chernozems, forest and azonal soils under the influence of soil formation processes, as well as for use in agriculture.
There were described the effects of irrigation on the mineralogy and soil properties and evaluated natural reserves
of potassium-containing minerals and potassium in them. The progress in the mineralogical mapping of soils in
Moldova was marked.
Keywords: mineralogical composition, properties, origin, use of soil

. 60- , 40 . .. ,
. (, , ) ..,
. .., .. .., .
, , 90% . . .. , .
, , , , - .
,
. , ,
. , ,
.
.
. . , : , , , ,
, - , , . , , , , . , . -

33

: 1. , : ,
, , . 2. , : ( - - ), , , . 3. : (), , (). 4. , , (, .), , 0,5-3 % . 5. .
. , , ,
. (97-99 %)
. .
, 20-30 %, (-) 60-99 %.
. , [3].
0,2 (), 100
100%. 100-10 ,
10-1, , 10-0,2 ; 0,02 . .
, -, , .
, , ..
, , , (, ) (, , ).
, , -, ,
, - , , , .
. , , , . , SiO2 ( 90%), ,
, SiO2. [3] , , - Al2O3, Fe2O3, - 2, g. , , ,
. , , ,
, . .
, , 30-
.
. , , .
, , ,
[11].
,
[2,5], , , , , ,
, , .
, , -

34

, () . ,
2. , , . , .
SiO2/Al2O3
( 3,2-3,8 4,1-4,6). , , - , , [1,3]. , [7 .]. , , . , , . ,
,
. c
. .
, .
- .
- , , (). . , 4 (, , ), . , ,
, (80-150 -/100). (20-50 -/100), (10-40)
(3-20 -/100). , 30-35
-/100, ( ) 60-90 -/100 [7], - .
,
, , , . 10-7, 6-5 . ,
, , - , . .. [7],
( ..) , - . , ,
, , [3], .
. , () NH4, .

137Cs 90Sr. ,
l37Cs 90Sr , ( ), [12]. l37Cs 90Sr [10].

35


. , , , 2,7 /3, , . ,
, , 2,5-2,7 /3 [9].
, , ,
3 /3. . , , , , .
( ) . . , , , , . -
. ,
.
,
. ,
,
. ,
, . 30%.
. ,
. . , . (13,14). 2-0,1 0,1-0,002 , Al2O3 Fe2O3
, , ( - ). Al Fe
. ,
,
. Al2O3 Fe2O3
. . :
> - > -
> > > [4]. , , Al2O3 20 13%,
Fe2O3 6 4%, 50 10%, 11 5%. .
. .
0,7-1,2 /, 0,3 / (8).
.
. , , . , , 3-4 , . -

36

. . [6] , ,
. , , .
1 . 2 .

1. .. // . 1977. N2. C.126-136.


2. .. // . 1994. N1. .104-109.
3. .. : , , , . , 1999. 241.
4. ..
// . . -. .,
50- . ... Chisinau, 2003. . 52-58.
5. .. // . 2012. 2. . 189199.
6. . . . .: , 1984. 208 c.
7. .. . : , 1967. 427.
8. .. - . ., , 1980. 272 c.
9. . , , . :
, 1984. .1. 352.
10. / .. , .. , .. , .. .; . .. .
.: , 1999. 384 .
11. .. . -: - ,1937. 454 c.
12. .., .., .. . ., 2005. 336 .
13. Foster G.R. Modeling the erosion process, ch.8. In C.T. Haan, H.D. Johnson and D.L.Blakensiek, eds.,
Hidrologic Modeling of Small Watersheds. ASAE Monogr. N5, Am. Soc. Agric. Eng., St.Joseph, Michigan,
1982.
14. Renard K.G., Foster G.R. Soil conservation: Principles of erosion by water. In H.E.Dregne, W.O.Willis,
eds., Dryland Agriculture, pp. 155-176. Agronomy Monogr. 23, Am. Soc. Agron., Crop Sci. Soc. Am. and
Soil Sci. Soc. Am., Madison, Wisconsin, 1983.

37

,

( 2)
..

, . .., oks40@list.ru
Annotation. The main achievements of 40 years of research in mineralogy of soils in Moldova were summarized. There were shown the relationship between the mineralogical composition of soils and rocks and their
granulometric and chemical composition, the predictability of physico-chemical and physical properties, resistance
to erosion and other indicators. There was characterized a substantial role of mineralogical studies in the knowledge
of origin of soils and soil-forming material of Moldova, the characteristics of their composition and granulometric
geography, in the knowledge of the consequences of the effects of hypergenic processes in establishing the age of
soils and weathering crusts. There were highlighted the features and ways of transformation of the mineralogical
composition of chernozems, forest and azonal soils under the influence of soil formation processes, as well as for use
in agriculture. There were described the effects of irrigation on the mineralogy and soil properties and evaluated
natural reserves of potassium-containing minerals and potassium in them. The progress in the mineralogical mapping of soils in Moldova was marked.
Keywords: mineralogical composition, properties, origin, use of soil


. .
,
, . , ,
, , . , , , ..
. , . . [2].
. . , , .
1 . . (30-40, 70%), (10-20), (5-12) (1-5%).
( 15% An) (, ), - , .
: , - ( 10-50% ), (5-15),
(1-5) (1-5%). , , -
, ,
, . , ,
, , , .

38

,
, , , - -.
.
( 1) . , ,
, ,

. . . -, , . -, , , . H , , . , , ,
. , , , - , , . H . H, , , . H ,
, , , , .
, -, ,
- . .
, . , , .. . 6-9 . . , ,
, . , , , [1]. , , , , [3].
,
, , 20-40 . 40-70 .
[3,5]. ,
, ,
.
,
. , -

39

. . , . . , , , , , . . .
[3].
. , [2], , .
. , ,
, , .
,
. , , . H=6-8 . . . , , . H - [2]. 0,2 . . , . - , , . .

. . () . , ( ), -
. , .. . - . 0-10-15, ,
13-25 /100 .
(/): SiO2 -200-800, Al2O3 -100-450, CaO -5-15, MgO- 30-75, Na2O -6-13. 300 1500 /. ,
, [5,6].
. , - -,
, 25-40 /100 . in situ, . .

40

. . . (
. . ) . .
. ;
; [2].
. . . , . . . ,
.
. , .
, ,
, .
. ,
, . [2,11]. , , : , , - , . , , , .. , , ( - ) , -, .
, , ,
, , [2].
- - - . 60-99%
0-7% .
( 50%). . H . , ,
. , [2].
. , . , - 50%. , ( 30%). , (, ). . . , ( )
2-8 , - 6-11; 3-5 13-16 . .

41

, , . - [2].
- , , .
, ,

, () [8,10].
, ( ) ( ). . , ,
. , . , , , . . [2].
.
. , . , - . , , . , , . , . , - 2 - 3,5%
3% . () 3,0 2,3%.

. , 10-15-
, . ( 3 /) (H 9) 3-5
. , , . , . . , . . , , . , ..
, , . .
, , (
60%). ()
: SAR [12].
. , . 0,7 /, SAR 1,5, SAR 3.
(30-40 ) .
, , [2].
.
(, -, ), . -

42

, - , .
[4]. , ,
c .
,
.
, , .
. .
, , .
. . ( 2) 1,16-2,06%
[9]. 1,40-2,24%, .. 10-20% ,
[2]. . , , , , -.
. , -. (, ) 2 9-11 %, 6-9 %, - . - . () - .
. . (), ( ) ( ), [5].
[11]. .
, , .
. . ,
.

.
, 1000 [2].
. . . - ,
- , .

, . , , , -, . .
, , - , . .
, , -

43

. , . , , . , . . , , , , , . , , , .
.
. , ,
, .
, .
, . , . H
,
. .
- ,
. , , - -
, , . H,
.
1:200000. , , . , . 8 : 4 4
. . .
, , . , , .

1. .., .., .., .., .., ..


. , 1997. 233 .
2. .. : ,
, , . , 1999. 241.
3. .. , , . Buletinul Institutului de geologie i seismologie al AM, N1, 2011, p. 124-142.
4. .., .. . . , 1992. .37-45.
5. . ., . ., . . . . 2008. N 4. . 454-466.
6. .., .., ., .. . Buletinul Institutului de geologie i seismologie al AM, N1, 2010, p. 52-60.
7. .. . .: , 1978. 294.
8. . . . .: , 1984. 208 c.
9. .. . .: - . -, 1985. 376 .
10. .. . .: , 1980. 575.
11. Barre, P., Velde, B., Fontaine, C., Catel, N., Abbadie, L. Which 2:1 clay minerals are involved in the potassium reservoirs? Insights from potassium addition or removal experiments on three temperate grassland clay
assemblages. Geoderma, 2008, 146, 216223.
12. Soil survey investigation for irrigation. FAO soil bulletin 42.- FAO. Rome, 1979.

44

CARACTERISTICA ECOLOGIC COMPLEX A SOLULUI N SCOPUL


FONDRII AGROECOSISTEMELOR DURABILE
Andriuc Valentina, Dubi Daniela, Tr A., Cazmal N.
Universitatea Agrar de Stat din Moldova, valandriuca@yahoo.com
Abstract. Pedofauna in agro-ecological monitoring using integrated research is a necessary perspective, given
that some populations, such as lumbricides characterize potential soil fertility, quality of health and vitality. Tillage,
fertilizer fund directly influences soil debris lumbricide populations and their activities. Environmental conditions
of the regime of aeration, moisture, porosity, degree of compaction, pollution, mass and behavior directly influence
fertilization lumbricides in agro-ecosystems. Paraplow version, manure moisture favored a more favorable current,
compared with plowing, green manure + NPK for lumbricides. Investigated variants differ significantly by soil adhesion. Maximum values are observed in variant plowing green manure + NPK. Fund manure promotes favorable
conditions for soil at optimum moisture.
Key words: sustainable agroecosystems, agro-ecological monitoring, lumbricide, mold, productivity

Introducere. Calitatea vieii i sigurana alimentar depinde direct de sol, resurse funciare disponibile,
calitatea mediului agricol. Pstrarea, conservarea capacitii productive a solului pe termen lung la exploatarea
resurselor funciare sunt imperativele agriculturii durabile, bunelor practici prietenoase mediului i spaiului
rural. Solul, din cadrul agroecosistemelor, reprezint resursa i componenta biotic cea mai intens modificat de
activitatea antropic, iar nivelul de pstrare ori degradare depinde direct de managementul aplicat n agroecosistem i nivelul de inteligen, cunotine complexe despre sol, agroecologie i biosfer, n genere. Agroecosistemul este acea unitate funcional care produce produse agricole i furnizeaz servicii rurale (citat dup Axinte
S., 2004), care implic elemente agricole - activiti, capital i management.
Pstrarea principalelor componente ale mediului ambiant - solul, biodiversitatea, prin lumea vegetal i
animal, calitatea aerului i apei, evitarea efectelor de poluare a subsistemelor componente din Biosfer, sunt
importante cerine n practica agricol, n deosebi pentru meninerea echilibrului ecologic al Terrei. Cu toate c
Republica Moldova este un stat mic, aceste probleme ar putea fi ngrijorri eseniale, dat fiind c nu dispunem
de alte resurse naturale mai preioase, iar agricultura este activitatea economic dominant ce cuprinde 20 % din
totalul forei de munc i contribuie cu 19,2 % n formarea produsului intern brut (PIB) al rii. Analiza situaiei
ecologice conform Studiului de performan n domeniul proteciei mediului (Studiul al doilea, 2005) menioneaz, c agricultura actual din Republica Moldova este neprofitabil, aceasta aduce daune serioase mediului
prin amplificarea eroziunii solului, pierderii fertilitii, reducerii carcasei ecologice de protecie a terenurilor, ca
rezultat al privatizrii incorecte, a supraexploatrii punilor, limitrii gradului de mpdurire i altele. Pe de alt
parte, criza economic care se manifest n RM ncepnd cu anii 90 a contribuit masiv i conduce permanent
la reducerea drastic a aplicrii ngrmintelor minerale i organice, a pesticidelor, utilizrii tehnologiilor de
irigare i lucrare a solului conform principiilor tiinifice i recomandrilor anterioare. Cu toate acestea Moldova
rmne dependent de producia agricol i alimentar de baz.
Este cunoscut, c criza economic, energetic, impedimentele accesului la pieele internaionale agricole
noi sunt probleme majore pentru relansarea Republicii Moldova, dar de rnd cu aceste probleme - managementul solului n activitatea agricol rmne unul de frunte, fr de care ara nu ar avea viitor.
Trecerea de la modelul agricol de subzisten la cel comercial, caracteristic UE, va impune ajustarea eficienei i competitivitii agriculturii, dar i promovarea unor tehnologii agricole durabile. Pstrarea i utilizarea
raional a solului sunt indicatori principali n evaluarea dezvoltrii durabile (Florea N., 2003; Rusu T., 2011).
Cercetarea ecologic complex a agroecosistemelor prin cunoaterea solului, utilizrii optimale a fertilitii
poteniale i efective, aplicrii elementelor de monitoring ecologic integrat sunt verigi importante n agricultura
durabil i meninerea capitalului natural al biosferei i polifuncional al solului. Aplicarea monitoringului agroecologic n fondarea agroecosistemelor durabile, exploatrii echilibrate a solului, evitrii degradrii acestuia,
utilizrii efective a factorilor climatici, hidrici, lumii animale, vegetale, microorganismelor, formrii produciei
agricole de calitate include i elemente de utilizare raional a resurselor energetice fosile - carburani, previne
evitarea polurii componentelor de mediu - aer, sol, ap, biodiversitate i altele, meninnd vitalitatea solului i
ecosistemelor adiacente, inclusiv pstrnd fondul de plante, animale, psri, pedofaun i altele.

45

n acest context, evidenierea celor mai productive agroecosisteme, cu capaciti ecologice n limitele parametrilor normativi - efectivi sunt foarte necesare pentru diferite zone i culturi agricole - agrocenoze din
Republica Moldova.
Material i metod. Ca obiecte de evaluare (anii 2009-2012) s-au evideniat urmtoarele agroecosisteme
de baz din SDE Chetrosu a UASM, obiecte importante n supravegherea pedofaunei n dependen de nivelul
impactului antropic aplicat. S-au evideniat pentru cercetare poligoane cu diferit lucrare a solului (artur, lucrarea solului cu paraplow), postaciunea fondului de ngrminte (gunoi de grajd, ngrminte verzi + NPK),
parcele cu aciunea i postaciunea erbicidelor (diferite doze), cultura repetat a porumbului, suprafee de fond
fr aciune antropic actual (prloag 55 ani i fii forestiere), ierburi perene i altele. Au fost descrise dou
profile cu cernoziom carbonatic lutos.
Poligoanele de cercetare au inclus culturile de cmp practicate n RM, agroecosisteme cu diferit management agricol asolamente de lung durat cu 5 sole, culturi de cmp semnate dens (mazre, gru de toamn,
lucerna) i pritoare (porumb pentru boabe, floarea soarelui i altele). Evidenierea unui impact lejer asupra solului, inclusiv pedofaunei, s-a cercetat n ecosisteme slab modificate antropic prloag i ogor negru
55 ani (staionarul cu culturi permanente fondat n anul 1955 de ctre M. Sidorov, UASM) i fii forestiere
cu diferit vrst.
n teren i laborator s-au efectuat urmtoarele cercetri: determinarea umiditii solului n dinamic pentru
cunoaterea rezervelor de umiditate i capacitii productive a acesteia; densitatea aparent, densitatea solului,
rezistena la penetrare n scopul caracteristicii stratului arabil i subarabil ca habitat pentru lumbricide i volumului edafic eficient pentru amplasarea sistemului radicular al diferitor culturi agricole; determinarea aderenei
solului ca mediu ambiant pentru lumbricide i parametru important n tehnologii de lucrare a solului; evaluarea
coninutului metalelor grele pentru evitarea riscului pesticidelor asupra lumbricidelor; productivitatea agroecositemelor i altele.
Metodele de cercetare au fost cele recomandate i utilizate n monitoringul pedologic din Republica Moldova (Cerbari V., 2010). A fost aplicat metoda clasic de cercetare a vitalitii solului prin lumbricide, colectarea
pe parcele de 0,25 m2 n 8 repetiii i scoaterea solului pe straturi, a cte 10 cm pn la adncimea de 40 cm, prin
determinarea ulterioar cantitativ i calitativ dup numr, mas, abunden. Datele au fost prelucrate statistic.
Rezultate i discuii.
1. Caracteristica fizico - chimic. Cercetrile n anii 2009-2012 au artat c pentru toate agroecosistemele
studiate solul dup textur este lutos, coninutul argilei fizice (< 0,01 mm) se ncadreaz n limitele 30-45 %,
variind nesimnificativ n toate ecosistemele cercetate (34-36 % pentru adncimea 0-10 cm i n limitele 33-36 %
pentru adncimea 50-60 cm). Se observ o omogenitate a profilului straturilor arabile i subarabile dup compoziia granulometric, care semnificativ va influena toate nsuirile i regimurile (tab. 1). S-a efectuat caracteristica fizico - chimic a unor agroecosisteme (mazre, gru de toamn, porumb cultur permanent, lucern).
Pentru evidenierea schemelor cercetate prezentm doar datele pentru grul de toamn sub diferite tehnologii,
iar alte caracteristici pot fi gsite n alte lucrri (Andriuca V. cu coautori, 2012).
Datele arat c indicele higroscopic (coeficientul analitic) este direct influenat de textur. n toate variantele cercetate acesta corespunde texturii lutoase i variaz n limitele 3,44-3,66 % pentru orizonturile arabile.
Orizonturile subarabile au valori mai mici, la cele opt variante cercetate datele deviaz n limitele 2,88-3,16 %
pentru adncimea 50-60 cm, ceea ce se explic prin coninutul mai sczut de humus. Coninutul de humus al
solului variaz n limitele 2,49-2,71 % pentru stratul superficial (0-10 cm) i 1,33-1,66 % la adncimea 50-60
cm. Este de remarcat, c pentru toate variantele se observ o scdere lent a coninutului de humus pe profil. n
varianta cu lucrarea solului cu paraplowul i aplicarea gunoiului de grajd (postaciunea) humusul variaz pe profil de la 2,63 % n orizontul Ap (0-10 cm) pn la 1,33 % la 50-60 cm. Conform claselor de evaluare (Cerbari V.,
2010) solul este submoderat humifer (2-3 % humus). Cum a fost observat i la descrierea morfologic n teren
carbonaii sunt prezeni pe tot profilul. Coninutul carbonailor variaz n limitele 0,9-1,1 % n stratul superficial
(0-10 cm), pn la 4,2-10,1 % la adncimea 50-60 cm. Coninutul de carbonai este neomogen n adncime (5060 cm), ceea ce va influena regimul hidric i de aeraie.
Coninutul carbonailor dovedete c solul poligoanelor este cernoziom carbonatic, cu coninut moderat
de carbonai n straturile arabile i subarabile (nu depete coninutul de 12 %). Reacia solului exprimat
prin pH apos indic nivel slab alcalin, reacia pH se ncadreaz n limitele 7,21-8,4, parametrii variind n toate
ecosistemele i sub toate culturile n limitele 7,5-8,3. Este cunoscut c determinarea pH este una diagnostic i
sensibil. Aplicarea gunoiului de grajd, prin cercetarea variantelor cu postaciune indic un pH =7,5-7,6 la varianta cu gunoi de grajd, comparativ cu agroecosistemele cu ngrminte minerale (NPK). Acolo unde cndva

46

s-a aplicat gunoi de grajd nu ntlnim pH peste 8,2. Reacia solului coreleaz pe profil cu coninutul carbonailor,
dar se modific i ca rezultat al unor aciuni antropice. Aceasta poate influena numrul i masa lumbricidelor
din agroecosistem.

Artur, NPK

Artur,
gunoi de grajd

Paraplow, NPK

Paraplow,
gunoi de grajd

Tabelul 1.
Caracteristica fizico-chimic a orizonturilor arabile i subarabile ale cernoziomului carbonatic
sub agroecosistemul gru de toamn.
Cationii schimb, me/100 g sol
Particule, %
Apa
Adncimea
Humus
Carbonai
Varianta
hidroscopic
pHH2O
Ca++,
Mg++,
Ca+++Mg++,
(cm)
(%)
(%)
>0,01 < 0,01
(%)
me/100g sol me/100g sol me/100g sol
0-10
3,59
2,59
21,6
5,1
26,7
1,1
7,6 64,16 35,84
10-20
3,44
2,44
21,3
5,0
26,3
1,1
7,6 64,43 35,57
20-30
3,37
2,27
21,2
4,7
25,9
1,5
7,7 64,89 35,11
30-40
3,23
1,91
21,1
4,8
25,7
3,1
7,9 65,34 34,66
40-50
3,16
1,77
20,5
4,4
24,9
5,5
8,1 65,67 34,33
50-60
3,02
1,66
20,2
4,2
24,4
7,7
8,2 65,91 34,09
0-10
3,52
2,56
21,9
5,3
27,2
0,9
7,5 63,79 36,21
10-20
3,44
2,43
22,0
5,0
27,0
0,9
7,5 63,99 36,01
20-30
3,30
2,36
21,6
4,9
26,5
1,3
7,7 64,46 35,54
30-40
3,23
1,87
21,7
4,6
26,3
2,9
7,9 64,61 35,39
40-50
3,09
1,72
22,6
4,3
25,9
5,7
8,2 64,85 35,15
50-60
3,02
1,59
21,4
4,1
25,5
8,6
8,3 64,01 34,99
0-10
3,44
2,49
21,8
5,2
27,0
1,1
7,6 64,06 35,94
10-20
3,37
2,37
21,6
4,9
26,5
1,5
7,8 64,23 35,77
20-30
3,30
1,90
21,6
4,7
26,3
3,1
7,9 64,99 35,01
30-40
3,02
1,69
21,1
4,6
25,7
3,7
7,9 65,34 34,66
40-50
2,95
1,56
20,8
4,4
25,2
6,6
8,2 65,70 34,30
50-60
2,88
1,39
20,6
4,3
24,9
7,9
8,2 65,84 34,16
0-10
3,66
2,62
22,2
5,4
27,6
0,9
7,5 64,36 35,64
10-20
3,59
2,49
21,8
5,3
27,1
0,9
7,5 64,43 35,57
20-30
3,44
2,31
21,8
4,9
26,7
1,8
7,8 64,71 35,29
30-40
3,37
1,92
21,6
4,8
26,4
3,3
7,9 64,86 35,14
40-50
3,23
1,71
21,3
4,4
25,7
7,3
8,2 65,01 34,99
50-60
3,16
1,52
20,8
4,5
25,3
10,1
8,3 65,39 34,61

Cercetrile cationilor adsorbii de Ca++ i Mg++ arat o variaie a cationului de Ca++ n limitele 21,1-22,3
me/100 g sol pentru adncimea 0-10 cm i 19,5-21,9 me/100 g sol la adncimea 50-60 cm. Coninutul de magneziu constituie 3,7-5,4 me/100 g sol pentru toate variantele cercetate. Suma cationilor adsorbii constituie 24,427,6 me/100 g sol, iar coraportul dintre Ca++ i Mg++ este unul de tip cernoziomic i se ncadreaz n limitele 4-5.
2. Cercetrile coninutului metalelor grele n agroecosistemul florii-soarelui pe varianta martorul 1 (unde
se efectueaz o cultivaie ntre rnduri) i varianta Erbicide (1) cu impact de 1,247 kg/ha s.a. (tab. 2, anul 2011)
arat c n orizonturile arabile i subarabile coninutul de As constituie 17 - 18 mg / kg de sol, coninutul de
Co este maximal (38 mg / kg de sol) n orizontul 0-20 cm la martorul 1. Coninutul de Cr este foarte omogen
pe profil i nu depete 31 mg/kg de sol. n varianta erbicidat se atest o slab acumulare a Cu n orizontul
superficial de 0-20 cm. Aceast corelaie se observ i la Ni (maximal 33 mg/kg de sol), n varianta erbicidat.
Dup coninutul de Pb nu se atest poluare, iar indicii nu depesc 8 mg/kg de sol pentru variantele i adncimile
investigate. Cercetrile arat o slab acumulare a Zn n variantele erbicidate.
Tabelul 2.

Floarea
-soarelui

Evaluarea metalelor grele (mg/kg) n agroecosistemul florii-soarelui, 2011


Varianta
Adncimea, cm
As
Co
Cr
Cu
0 - 20
17
38
31
22
Martor I (se efectueaz o
cultivaie ntre rnduri)
20 - 40
18
25
31
29
0
20
17
32
31
31
Erbicide (1) 1,247
kg/ha s.a
20 - 40
17
28
31
19
CMA n sol
20
50
100
55
Limita de alert
30
60
40

47

Ni
30
30
33
29
85
50

Pb
8
8
8
8
30
70

Zn
37
37
42
40
100
150

n concluzie putem meniona c n asolamentul din staionarul cercetat din SDE Chetrosu nu s-a depistat
poluarea solului cu metale grele - As, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn n agrocenoza cu impact antropic direct-erbicide.
3. Cercetarea fizico-mecanic a solului. S-au determinat indicii agrofizici (densitatea aparent, umiditatea)
i fizico-mecanici - rezistena la penetrare i aderena pentru diverse agrocenoze. Datele pentru grul de toamn
sub diferite agrofonduri (tab. 3) i agrocenoz de tampon de la marginea cmpului, cultura permanent de porumb (41 ani) i prloaga de 55 ani, se prezint n tabelul 3.
Tabelul 3.
Rezistena la penetrare, densitatea aparent i umiditatea solului din agroecosistemul
gru de toamn, mai 2011
Adncimea, cm
Penetrarea, kgf/cm2
Da, g/cm3
W, %
Artur, ngrminte verzi+NPK
0-10
10,0
1,36
19,4
10-20
9,90
10,7
1,35
19,8
20-30
12,3
1,45
19,8
30-40
13,7
13,7
1,36
19,6
Paraplow, ngrminte verzi NPK
0-10
8,70
1,35
18,9
10-20
10,0
9,8
1,37
20,9
20-30
10,7
1,41
20,8
30-40
13,2
13,2
1,40
21,0
Artur, gunoi de grajd
0-10
6,00
1,28
18,3
10-20
10,4
9,1
1,15
20,5
20-30
11,1
1,21
19,5
30-40
10,7
10,7
1,27
20,0
Paraplow, gunoi de grajd
0-10
9,10
1,30
18,1
10-20
9,90
9,9
1,44
20,0
20-30
10,8
1,33
20,1
30-40
8,20
8,2
1,34
20,9

n luna mai 2011 umiditatea n agrocenoza de gru pe fondul artur, ngrminte verzi + NPK a constituit
19,4-19,8 % pentru stratul arabil i subarabil. Sub paraplow, ngrminte verzi+ NPK umiditatea a constituit
19-21 %, ceva mai avansat. Aceeai legitate se nregistreaz i la varianta gunoi de grajd, unde pe lucrarea cu
paraplow umiditatea solului a constituit 20-21 %, iar pe variant cu artur cu 0,5-1 % mai mic. Densitatea
aparent a fost mai majorat (1,35-1,41 g/cm3) sub paraplow, ngrminte verzi+NPK i paraplow, gunoi de
grajd (1,30-1,44 g/cm3), comparativ cu varianta artur. Cea mai mic densitate aparent a fost nregistrat pe
varianta artur, gunoi de grajd (1,15-1,28 g/cm3).
Rezistena la penetrare a variat n limitele 9,1-10,7 kg/cm2 pentru orizontul arabil i n limitele 8,2-13,7 kg/
2
cm pentru orizonturile subarabile. Variantele cu ngrminte verzi+ NPK au valori mai majorate ale rezistenei
la penetrare pentru orizonturile subarabile (tab. 3), iar rezistena la penetrare pe stratul 0-40 cm cu adncimea
crete. La variantele cu gunoi de grajd, chiar i postaciunea acestuia favorizeaz valori mai mici (6-10,8 kg/
cm2) a rezistenei la penetrare. A fost cercetat aderena solului la adncimea 0-40 cm diverselor agrocenoze
- gru de toamn, porumb, floarea soarelui, lucern, cu i fr ngrminte organice, culturi n asolament sau
monocultur, ecosisteme de tampon. Datele arat (fig. 1) c pentru fiecare adncime se poate de evideniat aderena efectiv i optimal a lucrrii solului. Ca exemplu se prezint figura 1.
4. Lumbricidele n diverse agroecosisteme. S-a cercetat agrocenoza gru de toamn cu artur i paraplow,
pe fondul ngrmintelor verzi+NPK i gunoi de grajd. n anul 2011 ca i n ali ani precedeni lucrarea solului
cu paraplow influeneaz pozitiv efectivul i biomasa de lumbricide la hectar. Sa constatat, c pe variantele
adiacente celor de cercetare - cultura permanent a porumbului (41 ani), pe lucrarea de baz a solului artur lumbricidele erau lips. Pe agrofondul de gunoi de grajd n stratul arabil au fost depistate lumbricidele, iar pe
fondul ngrmintelor verzi+NPK acestea lipseau, fiind gsite n orizonturile de mai jos (tab. 4).
Tabelul 4.

48

Fig. 1. Relaia dintre aderen i umiditate (adncimea 0-10 cm)


Influena impactului antropic asupra numrului i masei lumbricidelor n diverse agrocenoze, mai 2011
Variantele de cercetare
rme de ploaie la 0,25 m2 rme de ploaie la 1 ha
Lucrarea de baz a solului, Adncimea,
Agroecosistemul
numr
masa, g
mii
tone
fondul de ngrminte
cm
0-10
10
17,3
25
0,173
10-20
8
17,6
20
0,176
Artur, ngrminte verzi
+ NPK
20-30
30-40
0-10
4
14,1
10
0,141
10-20
6
13,9
15
0,139
Artur, gunoi de grajd
20-30
3
13,1
7,5
0,131
30-40
Gru de toamn
0-10
23
20,6
57,5
0,206
Lucrarea solului cu
10-20
7
15,3
17,5
0,153
paraplow, ngrminte
20-30
verzi + NPK
30-40
0-10
4
19,7
10
0,197
10-20
4
15,9
10
0,159
Lucrarea solului cu
paraplow, gunoi de grajd
20-30
30-40
1
13,6
2,5
0,136
Variant - tampon

Porumb
cultura
permanent,
41 ani

Lucrarea solului cu paraplow,


ngrminte verzi + NPK

Lucrarea solului cu paraplow,


gunoi de grajd

0-10
10-20
20-30
30-40
0-10
10-20
20-30
30-40
0-10
10-20
20-30
30-40

8
10
5
4
3
3
3
-

14,4
13,5
15,2
14,4
-

20
25
12,5
10
7,5
7,5
7,5
-

0,144
0,135
0,152
0,144
-

5. Productivitatea agroecosistemelor. n anul 2011 a fost evaluat productivitatea agrocenozelor (asolament) cu mazre, gru de toamn, porumb pentru boabe dup gru i dup porumb, lucern (mas verde, anul
II de vegetaie). Productivitatea agroecosistemelor lucrate cu paraplow este ceva mai ridicat la gru, compa-

49

rativ cu variantele artur, iar erbicidarea pe ambele tipuri de lucrare aduce un spor nesemnificativ de recolt.
Recolta grului de toamn a variat sub lucrarea de baz - artur n limitele 4,21-4,28 t/ha, iar sub paraplow n
limitele 4,16-4,29 t/ha i se ncadreaz n nivel mediu de fertilitate efectiv. Toate variantele cu gru cercetate
nu difereniaz semnificativ dup nivelul de productivitate, dar au fost cu un spor de 2-4 % fa de martorul 1.
Este de remarcat c producia n anul 2011 de porumb boabe (dup gru) a fost nalt pe martorul 1 cu
artur i lucrare cu paraplow, iar celelalte variante cercetate cu un nivel foarte nalt al fertilitii efective, productivitatea medie pe variantele cu artur a constituit 6,75 t/ha, iar pe lucrarea solului cu paraplow 6,62 t/ha.
Producia de porumb boabe (dup porumb boabe) a fost comparativ mai mic i a variat n limitele 6,78-6,94
t/ha pentru lucrarea de baz artur, iar lucrarea solului cu paraplow a nregistrat 6,59-6,90 t/ha. n anul 2011
lucrarea solului cu paraplow la porumb a dat un spor de recolt, comparativ mai mic, dect artura. Producia de
mas verde de lucern, media pentru dou coase, anul II de vegetaie, cultura premergtoare porumb pentru
boabe a variat n limitele 38,4-39,27 t/ha i n limitele 40,37-40,77 t/ha, respectiv pentru artur i paraplow, dar
diferen nesemnificativ la lucrarea solului cu paraplow. n anul 2011 ntre efectivul de lumbricide i productivitatea agroecosistemelor nu a fost stabilit o corelaie direct semnificativ.
Concluzii
1.Variantele monitorizrii agroecosistemelor n SDE Chetrosu, UASM se caracterizeaz prin omogenitate textural a solului, caracteristicilor fizico-chimice generale coninut de humus, carbonai, reacia solului i
cationii adsorbii de Ca i Mg.
2.Evaluarea coninutului de metale grele As, Co, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn arat c aceste elemente sunt n cantiti neprimejdioase pentru vitalitatea solului, mai mici dect CMA, sunt nregistrate mici valori acumulative a
Ni, Zn, Cu ca rezultat al aplicrii erbicidelor.
3.Cercetrile au artat c activitatea lumbricidelor, efectivul i biomasa depind direct de caracteristica agroecosistemului, umiditate, nivel de impact antropic, densitate aparent, rezistena la penetrare, aderen, grad de
compactare. Lucrarea solului, fondul de ngrminte, resturile organice din sol influeneaz semnificativ populaiile de lumbricide i activitatea lor. Condiiile de mediu prin regimul de aeraie, umiditate, porozitate, grad de
compactare, poluare, fertilizare influeneaz direct masa i comportamentul lumbricidelor din agroecosisteme.
4.Varianta paraplow, gunoi de grajd a artat o umiditate actual mai favorabil, comparativ cu artura, ngrminte verzi+NPK, unde au i fost depistate un numr mai mare de Lumbricide.
5.Agroecosistemele cercetate se deosebesc semnificativ dup aderena solului. Valori maximale (14,8 g/
cm2) se atest n varianta artur, ngrminte verzi+NPK la umiditatea de 32 %. Fondul gunoiului de grajd
favorizeaz condiii mai favorabile pentru aderena i lucrarea solului la o umiditate mai optimal.
6.Monocultura influeneaz aderena solului n direcia majorrii ei.
Referine
1. Andriuca Valentina, Grla Daniela, Iordache Madalina. Comparative Earthworm Research In Various
Ecosystems With Different Anthropic Impact. In: Trends in the European Agriculture Development: international symposium. Timioara, 2012. p. 149-153. ISSN 2066-1843.
2. Andriuc Valentina, Iordache Mdlina, Grla Daniela, Gaica Ioan, Cazmal Nicolai, Coltun Maria.
Research of physical-mechanical properties of soil related to earthworms abundance in agricultural and
background agroecosystems at didactic and experimental station Chetrosu, Republic of Moldova. n: Lucrri tiinifice ale Univ. de t. Agricole i Medicin Veterinar din Iai. 2012, vol. 55, Agronomie. ISSN
1454-7414.
3. Axenti Stela, Agafiei Alina, Chiriac Constantin. Ecosistemele agricole convenionale i sustenabile. Iai:
Politehnium, 2004. p. 8-10. ISBN 973-621-093-6
4. Cerbari V. Monitoringul calitii solurilor Republicii Moldova. Chiinu: Pontos, 2010. p. 39-57. ISBN 9789975-51-138-4
5. Florea N. Degradarea, protecia i ameliorarea solurilor i terenurilor. Bucureti, 2003.309 p.
6. Grla Daniela, Cazmal N. Densitatea aparent ca indice agrofizic de productivitate a agroecosistemelor. n:
Eficiena utilizrii i problemele protejrii solurilor. Lucrrile conf. t. cu participare inter. 28-29 iunie, 2012.
Ch., 2012, p. 166-173. ISBN 978-9975-62-315-5.
7. Marinca C. i al. Solul i fertilitatea. Timioara: Mirton, 2009. p. 5-7; 38. ISBN 978-973-52-0640-6
8. Rusu T., Moraru Paula, Cacoveanu H. Dezvoltarea rural. Cluj-Napoca: Risoprint, 2011. p. 129-143. ISBN
978-973-53-0601-4
9. Studiul de performan n domeniul proteciei mediului. Republica Moldova. Studiul al doilea. Naiunile Unite: New York i Geneva, 2005. p. 5.

50


. ., ..
, , , anistan2009@mail.ru
Abstract. The question on a modern condition agricultural using of peat use in Russia is considered. Ecologically
admissible and economically effective involving of resources of peat-bogs in agricultural use should be carried out
with the minimum ecological infringements and losses in biosphere.
Keywords: peat, peat soils, peat use in agriculture, fertilizers on a peat basis

.
- , . , ,
, ,
.
- , .
,
.
, 52,3 . , 181,1 ., (.1).
1.
[1]

30641,2

11178,5 9397656

235325

4897
4741
15
3080
1231
1047
387

946,6
2584,8
0,3
568,6
2321,3
3225,9
633,9

2171,2
7821,1
0,9
1173,4
7406,1
10410,9
1657,2

974,7 666030
5140,8 2398732
0
276
934,2 35988,2
1899,5 2271451
1369,6 3193023
358,2 508263

16678
60066
7
9012
56879
79956
12727

10281,4

..

15398

, .

51898,5 181,097,6
52264
13800
1195,3
4889,2
17909
8080,5
26073,5
50
1,3
4,0
8474
943,0
3822,3
5469 25456,4
87596,5
4912 13681,0
50116,8
1650
2541,0
8595,2

,
.


-,
.

,
.

, .


10

NPK

: 16 %
84 % - . . -

51

10 30,6 . . 939,8 .
235,3 . NPK (.2).
100 .
2 . , 1-2 % [5,6] (.3).
, .
.
2.

, . [2]

N
P
K

(
)
253
54,0
1,28
0,76 1,27
:

54
40,0
0,30
0,10 0,50

492
96,8
2,30
0,49 2,36
:
,
168289
,
30771
9437,6
199,2 21,0 16,3
,
88779
,
4204
605,4
79,0
11,2 12,7
. .
73
17,6
1,10
0,88 0,73

10251,4
286,8 34,4 33,9
3.
, .
1976-1980 . 1986-1990 . 1996-2000 . 2001-2005 .
2006 .

17216
29390
614
321
276
-
7510
21137
1133
409
976

13541
23595
111
70
632

2846
7471
267
279
53

1023
4902
168
30
104

2094
5285
33
21
201

2009 .
92
49
53
36
25
20

, 2010
, , ,
.

, .
2004 2008 . 25 . , 70% , 30% - .
, , ,
. 4- ,
[5].
2000 2009 . . 2009 . 2008 60%,
23%, 275 . [4].
2009 . 92 . , 34% ; - 53 . , 19%; - - 49 . , 18%;
- 36 . , 13%, - 25 . , 9% -20 .
, 7%, (. 1).

52
.
, , , , ,
, , .
15-20 . [2].
.1. 2009 .

, .. .
4 2010 260 , , , . , .

, .. , , . . , , ,
. . , , , ,
.
. 1990
. 5,1 . , 40 %
- . ,
. 0,31
. [7].
1,5 . (30%
). ,
. 26% , 35% - .
, , . .
- 2020 , 17.11.2008. 1662 2008 - 2020 . 2030 , 2012. 8%, 2020
21%. 26% 49%, 1,3 -1,8 . [4].

53


, , .
, , , - .
-
2020 ., ,
[3].
. , , .
.
, , .
.
, , , . ( ..) -
N120P60K90 71,1 /, N240P120K180 92,8 /
(.4).
4.


, /


32,7
/
%
N240
54
65
P120
32,5
21,3
0
K180
42,3
-0,2
29
N120P60K90
71,1
9,6
117
N240P120K180
92,8
38,4
184
N360P180K270
103,2
60,1
216

,
, 50 , 70-100.
60-70 % . .. : 10 30-50 (,
-- ) 2-3 N60-8060-90120 / [9].
,
. , . , , . , , ,
, , , ,
[8]. , .
, - . .

54

:
1. 1 2008 ,
. 96. . .: , 2008. 204 .
2. .., .., ..
/ . - - .: . 2010 . 470 .
3.
2020 (), .: , 2010. 60 .
4. .., .., .., .. . : . 2011.
-122 .
5. .., .. : 2000 2009 // , 2011, 1 (95), .4- 21.
6. ( 2008 1- 2009 ). :
- 2009 . 222 .
7. . .. , .: 2011. - 53 .
8. .. . .: 1952 . 110 .
9. .. -.-. . : 2005.
320 .

55

INFLUENA PEDOBIONILOR ASUPRA STRII PUNILOR DIN


CMPIA MOLDOVEI DE SUD
Babaian Maria
Universitatea Agrar de Stat din Moldova, sasumaria@gmail.com
Abstract: This study exposes the results of the soil researching on pasture- land from the South of Moldavian
Plain. It was established that the biggest role here plays the brandlings. They contribute to the improving of the
structural condition, to the refining of soil, to the attenuating of the apparent density, to the increasing of the humus
content, to the accessibility of nitrogen in plants, also to the increasing of the cover productivity. In the upper layers
of the soil pastures it was established the mobilization and mixing of large amounts of the soil, the small species of
ants, which build conical ant bears volcanoes, with a diameter of 3cm up to 12cm. In their area activities the herbs
are more developed. It was also booked that moles have an intensive inside and upside activities on the pasture land.
They dig many galleries in the soil from 6.7 to 10.8 cm in diameter in which they carries vegetable products and
earth material from the superior to the inferior coverings. All these make positive changes of the physical state, the
transformation of the organic matter, increasing of the aeration processes and soil water storage. The building on the
surface of the molehills partially degraded grassland soil by covering and reduction herbaceous cover.
Keywords: South Moldavian Plain, pedobiont, lumbricide

Introducere. Pedobionii-vieuitoarele din sol joac mai multe roluri importante n agroecosisteme. Activitile lor de hrnire i spare a galeriilor determin ncorporarea resturilor organice i a amendamentelor n sol,
intensific descompunerea materiei organice, formeaz humusul, circulaia elementelor nutritive i dezvoltarea
structural a solului. Galeriile rezultate prezint canale cu rezisten sczut pentru extinderea i creterea rdcinelor, infiltrarea apelor i schimbul de gaze [2,3,4,5]. Calitatea, cantitatea i localizarea materiei organice sunt
determinani eseniali ai activitii vieuitoarelor n soluri [6]. Astfel vieuitoarele din sol favorizeaz formarea
i stabilizarea structurii grunoase a solului, aerisirea i circulaia mai bun a apei, iar n cursul hrnirii ele
degradeaza, amestec i combin substanele humice cu componentele anorganice din sol i contribuie la mrirea capacitii de adsorbie a solului att de important pentru plantele superioare, prin creearea complexelor
argilo-humice [1,7,8].
Vernadski V, caracteriznd activitatea geochimic a organismelor vii, inclusiv i a rmelor, scria: ,, Pe suprafaa Pmntului nu exist o for chimic cu aciune mai constant i mai puternic n privina rezultatelor
sale finale dect organismele luate n ansamblu.
Cele trei proprieti fundamentale ale fiinelor vii, care le fac un factor cu aciune att de puternic sunt
urmtoarele: a) fiinele sunt asimilatorii i transformatorii energiei solare; b) datorit nsuirii de a se nmuli, ele
asigur stabilitatea, succesiunea i continuitatea aciunilor; c) reaciile n sistemele vii decurg cu o vitez mare
asigurat de activitatea fermenilor.
Organismele din sol trebuie considerate ca parte integrant a solului, care creeaz baza existenei pentru
regnul vegetal i animal i nchid circuitul substanelor n natur. Dac activitatea de transformare i descompunere exercitat de organismele din sol este oprit sau tulburat n desfurarea ei normal, atunci apar stagnri
n circuitul substanelor n natur [2]. Avnd n vedere avantajele pe care organismele din sol le aduc acestuia,
sporindu-i fertilitatea, a devenit de mare actualitate promovarea unei agriculturi ecologice avnd ca obiective
principale meninerea diversitii sistemelor agricole precum i calitatea punilor.
Material i metod. Ca obiect de cercetare au fost incluse n studiu agroecosistemul pune din vile rurilor
Botna, Coglnic, Ialpug, cuprinse n cadrul teritorial a raioanelor administrative: Cueni, Cimilia, Basarabeasca,
Comrat i Taraclia. Cercetri itinerare au fost efectuate n localitile Zaim (r-l Cueni), Sadaclia (r-l Cimilia) i
Bugeac (r-l Comrat). Ca metode de cercetare i calcul s-a folosit: descrierea solurilor n cmp prin metoda morfometric; humusul din sol dup metoda descris de I. Tiurin; determinarea substanelor hidrosolubile din sol prin
metoda extrasului apos; determinarea nitrailor n sol prin metoda disulfofenolic ,,Grandval-Leaju; determinarea
cantitii rmelor de ploaie conform metodei clasice; enumrarea muuroaielor de furnici i crtie pe 1m2 etc.
Rezultate i discuii. Cercetri sistematice din Cmpia Moldovei de Sud ale componenei cantitative i
calitative ale faunei din sol, compararea listelor de specii ale organismelor din sol, studiul relaiilor dintre com-

56

ponentele abiotice i biotice ale solului ca i ale cantitii, calitii i structurii substanelor minerale i organice
din sol, rezultate prin moartea organismelor, precum i prin caracterizarea datelor ecologice ale staiunii vor
deveni n mod inevitabil absolut necesare fundamentrii exploatrii raionale a pajitilor. Prezena lumbricidelor
(rmelor) n sol este considerat a fi un indicator pozitiv al calitii i productivitii punilor. Prin mai multe
cercetri s-a stabilit c lumbricidele prefer loturile (resturile vegetale depozitate la suprafa) pe cale de descompunere. Litiera ierburilor cu rdcini dense sunt neplcute i este evitat de rme.
Rezultatele cercetrilor noastre efectuate pe terenurile cu puni din Cmpia Moldovei de Sud au artat
c densitatea populaiei de lumbricide este mai majorat n stratul superior al solurilor (0-20cm) unde sistemul
radicular este mai ramificat i se afla o cantitate mai mare de resturi organce depozitate din anii precedeni, semidiscompuse sau complet discompuse preferate n hrana lumbricidelor. Efectivul de lumbricide se micoreaz
evident cu adncimea n stratul 20-40cm i 40-60cm. Valorile efectivului de lumbricide a variat de la 6,5 pn
la 43,2 indivizi la 1m2 sau de la 65 mii indivizi la un hectar (tab.1).
Tabelul 1
Influena efectivului de lumbricide asupra proprietilor solurilor i productivitii punilor
din Cmpia Moldovei de Sud ( date medii a. 2010-2012)
Solul
Cernoziom obinuit moderat profund luto-argilos
Cernoziom obinuit slab
erodat luto-argilos
Cernoziom obinuit moderat erodat luto-argilos
Cernoziom obinuit puternic erodat luto-argilos
Cernoziom freatic umed
luto-argilos

Numrul de lumbricide

Dimensiunile
agregatelor dominante, mm

Densitatea
aparent,
g/cm3

Humus, % Azot nitric Producia de


n stratul
N-NO3,
mas usca0-20cm mg/100g sol
t, kg/ha

la 1m2

la 1 ha

20,8

208

3-1

1,23

3,18

12,7

3865

15,7

157

1-0,5

1,26

2,66

10,3

1982

9,6

96

0,5-0,25

1,30

1,89

6,4

1366

6,5

65

0,25

1,36

1,17

2,9

793

43,2

432

3-7

1,12

5,31

17,3

8012

Numrul de lumbricide de rnd cu ali factori condiioneaz manifestarea gradului de eroziune. La o populaie mai mare de rme (lumbricide) 157 mii la ha i o nclinare mic (1-3) gradul de erodare e mai mic (slab),
ns la un numr mai mic de lumbricide 65 mii la hectar i o nclinaie a terenului mai mare (5-8) gradul de
erodare majoreaz. Aceasta poate fi cauzat de micorarea reelei de galerii de rme prin care apa de ploaie ptrunde i se nmagazineaz n sol, micornd scurgerile de la suprafa.
Efectivul mai mare de lumbricide n sol (432 mii/ha) au adus la formarea agregatelor structurale mai mcate 3-5 mm grunoase i 5-7 mm poliedrice bine observate la descrierea n cmp a structurii ca indice
morfologic i evideniate prin cernerea uscat a probelor de sol. Aceste agregate sunt bine nchegate cu secreie
salivar, mbogit cu bacterii, ciuperci, alge, protozoare i alte substane humice, amestecat n stomacul musculos cu grune de nisip i de calcar fabricat n glandele calcaroase [1]. n solurile cu o populaie mai mic de
lumbricide 65mm/ha, dimensiunile agregatelor sunt mai mici (<0,25mm) i de o form granular - prfoas mai
puin trainice, mai uor se frm.
Modificarea formelor i dimensiunilor agregatelor structurale au adus la schimbarea densitii aparente a
solului. n condiiile cernoziomului freatic umed cu o populuie de lumbricide mai mare (432mii/ha), valoarea
densitii aparente a fost mai mic (1,12g/cm3) comparativ cu cea a cernoziomului obinuit puternic erodat (1,36
g/cm3) cu un efectiv de rme mai mic 65 mii indivizi/ha. Majorarea densitii populaiei lumbricidelor (432
mii/ha) a adus i la majorarea coninutului de humus (5,31%) n stratul superior 0-20cm. Coninutul mai moderat al efectivului de lumbricide 208mii/ha a condiionat i un coninut mai moderat de humus n sol -3,18%, iar
la diminuarea evident de 6-7 ori a efectivului de lumbricide (65 mii/ha) a dus la scderea cantitii de humus
de 4-5 ori (1,17%). Formarea humusului rezult n urma aciunii lumbricidelor de a trage n propriile galerii
orice tip de materie organic depozitat pe suprafaa solului, fie pentru hran, fie pentru a acoperi intrrile n
galerii. Ajunse n galerii resturile vegetale sunt fin mrunite de ctre lumbricide i parial descompuse, iar apoi
amestecate cu sol i saturate cu secreii intestinale. Coprolitele lumbricidelor conform unor cercetri pot conine
cu pn la 40% mai mult humus dect primii cm de sol n care triesc lumbricidele [2, 3].

57

Prin coprolitele depozitate n sol mai la superior sau mai la adnc, are loc de fapt punerea la dispoziia plantelor, ntr-o form accesibil, a unei palete perfect echilibrate de minerale i elemente nutritive necesare nutriiei
lor. Conform unor cercetri [2] coprolitele proaspete ale lumbricidelor sunt de 5 ori mai bogate n azot accesibil
plantelor, de 7 ori n fosfor i de 11 ori mai bogate n potasiu accesibil plantelor. n varianta experienelor noastre cu un numr mai mare de 432 indivizi/la ha s-a acumulat 17,3 mg/100g sol de azot Nitric (N-N-NO3). La
un efectiv mai mic de rme (65 mii de indivizi) coninutul de azot nitric a fost nregistrat la un nivel mai sczut
- 2,9mg la 100g de sol. Modificrile structurii, densitii aparente, coninutului de humus n ansamblu au condiionat schimbri n valorile nivelului de producie care a constituit 1982-3856 kg/ha la un numr de 157-208 mii
rme/ha, iar la un numr mai mare de lumbricide (432mii indivizi/ha) a constituit 8012kg/ha. Astfel majorarea
efectivului de rme la un hectar aduce la majorarea produciei pajitilor.
Analiza terenurilor cu puni a Cmpiei Moldovei de Sud a fost nregistrat i cu o activitate a furnicilor
(mrunte). Aceste furnicue construiesc mici furnicari sub form de vulcnae, dezvolt o sistem de reele de
galerii n sol i scot o mas mare de sol la suprafa. n solul afnat ptrund uor rdcinile plantelor i apa de
ploaie, devin mai favorabile regimurile de aer, ap, hran, cldur.
La un numr de vulcnae mai mic de 10 la 1m2 cu diametrul bazal 3-5cm (tab.2), masa solului ridicat
la suprafa a fost nregistrat 80-90 g, iar la un numr de vulcnae mai mare (peste 40) cu diametrul bazal
10-12 cm masa solului ridicat la suprafa a constituit 640-720g/m2. Aceast activitate a furnicilor duce la discompactarea fiilor supratasate de vite. Suprafeele terenurilor punilor afnate de furnici se evideniaz cu o
dezvoltare mai bun a nveliului ierbos.
Tabelul 2
Activitatea furnicilor pe punile Cmpiei Moldovei de Sud, 2010-2012
Modul extinderii furnicarilor
Cantitatea de
Diametru
Masa solului ridicat
(vulcnae)
vulcnae la 1m2
bazal, cm
la suprafa, g
Foarte rar
<10
3-5
80-90
Rar
10-20
6-7
100-240
Moderat
20-40
8-9
250-600
Des
>40
10-12
640-720

Pe terenurile cu puni s-a evideniat i o activitate intens a crteelor (tab.3). Activitatea lor se manifest
att pe profilul de sol, n interiorul solului, prin galeriile mplute cu sol afnat adus de sus n jos sau invers.
Tabelul 3
Activitile crtielor (Talpa europaea) pe punile Cmpiei Moldovei de Sud, date medii a. 2010-2012
Valorile indicilor
Indicii activitilor
Med.
Min.
Max.
2
Numrul crotovinelor pe peretele seciunii de sol la 1m
10
6
14
8,5
6,7
10,8
n interiorul Diametrul unei crotovine, cm
solului
Suprafaa seciunii transversale a unei crotovine, cm2
58,0
35,2
92,0
Suprafaa total a crotovinelor pe peretele seciunii de sol, cm2
580
211,2
1288
Cantitatea de muuroaie la 100m2
35
20
60
Cantitatea de muuroaie la 1ha
3500
2000
6000
30
21
59
n exteriorul Diametrul unui muuroi, cm
solului
nlimea unui muuroi, cm
23
17
28
Masa muuroiului
6,9
3,13,1
9,8
Masa total de sol ridicat la suprafa, kg/ha
24150
6200
58800

n seciunile de sol numrul de crotovine la 1m2 a variat de la 6 pn la 14 buc., diametrul lor fiind de 6,710,8cm, suprafaa transversal a unei crotovine 35,2 - 92,0cm2, iar suprafaa total 211,2 - 1288 cm2. La suprafaa solului crteele formeaz muuroaie de la 20 pn la 60 la 100m2 sau de la 2000 pn la 6000 de muuroaie
la un hectar. Diametrul unui muuroi variaz de la 21cm pn la 59cm, iar nlimea lor fiind de 17-28cm. Masa
de sol adus la suprafa a unui muuroi constituie 3,1-9,8kg, iar masa total de sol rdicat la suprafa variaz
de la 6200 pn la 58800 kg/ha.

58

Concluzii
1. Dintre cei mai importani pedobioni pe terenurile cu puni sunt rmele (lumbricidele) care contribuie
la mbuntirea strii structurale, a afnrii solului, micorrii densitii aparente, majorrii coninutului
de humus, accesibilitii azotului plantelor i la sporirea productivitii nveliului ierbos.
2. Activitile pozitive ale lumbricidelor pe terenurile cu puni s-au evideniat mai slab la un efectiv de 16
indivizi la 1m2 sau 160 mii/ha de pune i mai considerabil la un numr de lumbricide mai mare de 43
indivizi la 1m2 sau 430 mii rme/ha.
3. Productivitatea punilor a majorat mai evident - 3856kg/ha i 8012 kg/ha mas uscat la un efectiv de
208-432 mii indivizi de lumbricide la un hectar.
4. n stratele superioare ale solului punilor s-a evideniat mobilizarea i amestecarea unei cantiti nsemnate de sol, de specii mrunte de furnici, care formeaz furnicrii conice, cu diametrul bazal cuprins
ntre 3-12cm. Masa solului ridicat la suprafa depinde de densitatea vulcnaelor. La un numr mai
mic de 10 vulcnae la 1m2 masa solului acumulat la suprafa a constituit 80-90g, iar la un numr mai
mare de 40 vulcnae - 640-720g. n arealul extinderii activitii lor ierburile sunt mai dese, mai nalte
i cu o culoare a ierbii mai intense.
5. Pe terenurile cu puni s-a nregistrat o activitate intens n interiorul i la suprafaa solului a crteelor
(Talpa europaea). Aceste mici animale sap numeroase galerii (crotovine) cu diametrul cuprins ntre 6,710,8cm prin care se transport produse vegetale i material pmntos din orizonturile superioare spre
inferioare. Suprafaa total a crotovinelor variaz de la 211,2cm2 pn la 1288cm2 ntr-o seciune de sol.
Prin acestea are loc modificarea pozitiv a strii fizice, transformarea materiei organice i intensificarea
proceselor de alterare n sol.
Formarea la suprafaa solului a muuroaielor (2000-6000 uniti/ha) cu diametrul 21-59cm i masa total
de sol acumulat la suprafa (6200-58800 kg/ha) parial degradeaz punile, prin acoperirea i reducerea continuitii nveliului ierbos.
Referine
1. Cerbari V., Monitoringul calitii solurilor Republicii Moldova. Chiinu: Pontos, 2010.- 475 p.
2. Iordache M., Andriuca V., Grla D. Activitatea rmelor n sol verig important a agiculturii sustenabil.
n: Aricultura Moldovei. 2012, nr. 1-2. - p. 25-27.
3. Filipov F., Lupacu Gh. Pedologie. Iai: Terra Nostra, 2003. - 347 p.
4. Ursu A. Pedogeneza i pedobionii. Activitatea insectelor. n: Mediul ambiant. 2006, nr. 6(30). - p. 5-7
5. Ursu A. Activitatea pedogenetic a unor mamifere. n: Mediul ambiant. 2007, nr.6(36). - p 3-4.
6. Ursu A. Solurile Moldovei. Chiinu: tiina, 2011. - 323 p.
7. .. . , 1955. 125.
8. .. , , ,
. : Pontos, 2008. - 288c.

59

CARACTERISTICA I EVALUAREA ECOPEDOLOGIC COMAPARATIV


A PUNILOR DIN CMPIA MOLDOVEI DE SUD
Babaian M., Ungureanu V.
Universitatea Agrar de Stat din Moldova, sasumaria@gmail.com
Abstract. This paper exposes some results of research on agro-ecological characteristics of rangelands in Moldova Plain Southern. It has revealed: rangelands landscape dismembered; values variability of precipitation, temperature air seasonal and averages annual, the particular microclimate and structure of the soil cover pasture land. It
was established that the productivity of rangelands formed depending on agro-environmental factors. They revealed
some regularities pasture productivity levels depending on terrain, microclimate and soil. The same it has developed
classes productivity rangelands of Moldova Plain Southern.
Key words: Agro ecology, Productivity range lands

Introducere. Realizarea programului alimentar la nivel global, regional, local necesit dezvoltarea armonioas integrat a sectorului fitotehnic i zootehnic. n asigurarea eptelului animalier cu furaje o deosibit importan o au punile. Ierburile de pune ntotdeauna au fost, sunt i vor fi cele mai ieftine, biologice i preioase
nutreuri pentru vite. Cota lor normativ n raion necesit s fie meninut continuu (A. Rusu, 2003). Punile
naturale n SUA asigur 33%, Romnia peste 50%, ns n Republica Moldova doar 5% din cantitatea de nutreuri necesare ntreinerii sectorului zootehnic (T. Rusu, M. Chere, 2008). Productivitatea sczut a punilor
din ar este condiionat de degradarea avansat att a punilor naturale de lunc ct i a celor de pe pante.
Analiza rezultatelor cercetrilor efectuate n diferite ri ale lumii au permis a arta c n gospodriile cu nivelul mai dezvoltat al sectorului animalier, recoltele plantelor cultivate sunt mai majorate, precum i capacitatea
lor de producie (T. Rusu, M. Chere, 2008). Covorul vegetal al punilor raional utilizate condiioneaz diminuarea eroziunii solurilor pe versani, prevenind schimbarea microclimei locale, regionale precum i deertificarea landaftelor. Punile se caracterizeaz cu o valoare a coeficientului de stabilitate ecologic mai majorat
(I. Bejan, 2010). Astfel pajitile naturale, genereaz stabilitatea economic i ecologic a gospodriilor agricole.
Conform mai multor publicaii (A. Constantinovici, 2001; A. Rusu, 2003; T. Rusu, M. Chere, 2008) nivelul
productivitii punilor este determinat de variabilitatea condiiilor ecopedologice. Din aceste considerente n
aceast publicaie se expun unele rezultate ale cercetrilor privind caracteristica i evaluarea comparativ ecopedologic a punilor din Cmpia Moldovei de Sud.
Material i metod. Cercetrile agroecologice a punilor din Cmpia Moldovei de Sud cuprind limitele
geografice: n partea de N i NE - 46 45; partea de S - 45 49 latitudine nordic; partea de V -28 37 i de E
- 29 32 longitudine estic. Programul investigaiilor au inclus observri, msurri pe loturi staionare n cmp,
rute expediionale pe terenurile cu puni, colectarea probelor de sol i vegetale n cmp, analize n laborator
prin diverse metode de cercetare a biotopului i a biocenozei. S-a folosit parial informaia materialelor pedologice anterioare a unor localiti de pe sectorul cercetat (Instit. de Proiect. pentru org. terit.), hidrometeo (Buletin
Hidrometeo, 2010-2012) i cadastru (Cadastru funciar al RM, 2010).
Rezultate i discuii. S-a evideniat c suprafaa punilor din Cmpia Moldovei de Sud constituie 53.635
ha sau 10,6% din suprafaa total (Cadastru funciar al RM, 2010). Relieful punilor este caracteristic Cmpiei
Moldovei de Sud, mai deluros n partea de nord i nord - vest, unde altitudinile ajung la 258 m (Sagaidac) i 252
m (Chircietii Noi i Codreni), mai plan, ondulat n direcia sud - est (Plop tiubei), sudic (Basarabeasaca) i
sud vestic (Taraclia) unde altitudinile scad spre 150 - 100 m i la 60 50 m asupra nivelului mrii. Altitudional
n aria punilor se deosebesc 4 niveluri< 50 m, 50-100 m, 100 - 150 m i mai mult de 150 m. Adncimea de
fragmentare constituie 100 m, spre partea de nord i 40 80 m spre sud, cumpenele de ap n direciile sudice
devin mai largi, versanii de diferite forme, liniare, concave i convexe mai puin abrupi. Lungimea versanilor
este mai mare de 800 1200m n arealurile punilor cu altitudini mai nalte de 150m (Pervomaisc, Cinari,
Satul Nou, Seleme, Cimilia, Bugeac etc.). n aria punilor cu altitudini mai joase 100 - 150m lungimea versanilor variaz ntre 500 700m (Chirceti, Tntari, Grigorievca, Zaim, Slcua, Sadaclia, Ceadr - Lunga,
Taraclia etc.). Lungimea versanilor cu altitudini mai joase de 100m este mai redus, ntre 400 - 500m. Versanii
snt de diferite expoziii: nordice (N, NE, NV) 29,9%; estice (E) 14,4%; sudice (S, SE, SV) 41,1%; vestice
(V) 15,5%. nclinarea versanilor constituie: 1-3 - 30,1%; 3-5 - 26,9%; 5-10 - 24,7%; 10-15 - 15,7%; mai

60

mult de 15 - 2,6%. Pe versani predomin spaiile denundaionale - erozionale i mai puin alunecrile de teren.
Condiiile climaterice au o trstur general caracteristic provinciei agroclimatice III a Moldovei de Sud
ce includ raioanele agroclimatice a silvostepei cu grneuri (8) i a stepelor Cmpiei basarabene (11) cu anumite
tipuri de microclim n dependen de altitudine, expoziie i nclinaie a versanilor ( ., Mo
., ., 1999). O particularitate deosebit a acestor provincii i raioane este asigurarea cu mult cldur i
lumin, durat ndelungat a perioadei de vegetaie fiind 173 194 de zile, cu umiditate sczut i manifestari
dese ale secetei, schimbri brute a temperaturilor iarna i n perioadele de tranziie. Conform datelor multianuale, temperatura medie anual a aerului constituie 9,0-10,1C. Temperatura medie a lunii iulie variaz de la
21,2-22,4 C. n luna ianuarie de la -4,3 pn la -3 C, valoarea medie a temperaturilor minime absolute constituind -21 - -19 C. Valorile medii a temperaturilor aerului 10 i mai mult fiind de 3100-3350, cu o perioad de
184-189 zile. Cantitatea precipitaiilor anuale variaz de la 490-530mm, iar n perioada cald de la 360-390mm
cu evaporaie de la 430 pn la 440mm (Buletin Hidrometeo, 2010-2012).
n perioada anilor de cercetare 2010-2012, s-a constatat o majorare a temperaturii aerului medie anual
de la 11,0 C (2010) pn la 11,5 C (2012), conform datelor hidrometeo, staia Comrat. O asemenea majorare
a temperaturilor aerului s-a nregistrat la staia hidrometeo din Cueni ca fiind de 11,1 C (2010) i 11,66 C
(2012).
Att dup datele meteo Comrat ct i Cueni temperaturile medii lunare a aerului n anul 2010 i 2011 s-au
constituit mai mari de 20 C (20,5 - 25,5 C) n lunile iunie, iulie, august iar n anul 2012 s-a observat o majorare a temperaturilor medii de pn la 26,5 C, ncepnd cu luna mai inclusiv i luna septembrie. Temperaturile
maximale ale aerului n anul 2010 s-au nregistrat n lunile iunie-august de la 34 - 38 C; anul 2011, lunile mai
- septembrie, mai sus de 30 C; anul 2012, temperaturile maxime s-au nregistrat pe parcursul a 6 luni variind de
la 32 C-40 C. Acestea indicnd o schimbare a climei spre deertificare.
Precipitaiile atmosferice au fost foarte variate pe parcursul anotimpurilor i anilor respectivi. Ele s-au
caracterizat cu o diminuare a indicilor de la 613mm (2010) pn la 438mm (2011) i 556mm (2012). Aceasta
a contribuit la uscarea stratului superior al solului i modificarea ritmului de dezvoltare a nveliului ierbos al
punilor. Aceasta a determinat i neuniformitatea formrii nveliului ierbos al punilor. Asigurarea cu cldur, umiditate a fost condiionat de relieful dezmembrat al teritoriului cu puni. Prin observrile n teren s-au
evideniat patru tipuri de microclim: moderat, care cuprinde cumpenele de ap i treimile superioare ale versanilor nordici, nclinaie mic; moderat cald versanii estici i mijlocul versanilor nordici, nclinare mare;
cald - versanii vestici i sud estici; foarte cald - versanii sudici cu nclinare mai mare (>8).
n rezultatul analizei materialelor pedologice efectuate anterior i conform cercetrilor noastre expediionale pe terenurile cu puni (fig.1) am stabilit c particularitile condiiilor de clim, relief i roci au condiionat
predominarea n structura nveliului de sol al punilor a ceornoziomurilor carbonatice (Ck) i obinuite (Co)
cu diferit grad de erodare i deluviere aflate pe versanii vilor rurilor (Botna, Coglnic, Ialpug) care fragmenteaz teritoriul n direcia de la NV - V spre SE - E. Mai rar pe suprafee mici sunt rspndite ceornoziomurile
cambice (Cc) i tipice (Ct). Izolat se ntlnesc i vertisoluri tipice automorfe (V). S-a nregistrat diverse forme
de eroziune a solurilor. Din solurile semihidromorfe, care s-au format sub influena slab a apei freatice, al
crei nivel este de 2 3 m de la suprafa, sunt ceornoziomurile freatice umede (Cfu). Ele sunt rspndite la
inferiorul (,,talp) versanilor cu nclinri slabe. n vlcele mai rar i pe pante n prezena apei freatice la adncimea de 0,3 - 2,0 m sunt rspndite soluri hidromorfe nealuviale (Ln): lcoviti tipice, lcoviti mltinoase,
lcoviti mltinoase nmoloase, solonceacuri - lacoviti, soloneuri - solonceacuri lcoviti (La). La inferiorul
versanilor soluri deluviale (Sd) i n luncile rurilor soluri aluviale (Al) cu anumite particulariti fizico-chimice. Suprafeele solurilor evideniate au foarte mare variaie de la cteva (2,83 ha) pn la zeci (81,9 ha) i sute
(154,0 - 203 ha) hectare.
Vegetaia punilor se reprezint cu specii dominante ale formaiunilor de step, Poa trivialis L., Stipa
capillata L., Puccinellia distans, Cynodon dactylon L., Pers., Lolium perenne L., Elytrigia repens (L.,) Nevski, Agrostis stolonifera L., Phragmites australis Trin. Ex. Steud, Salicornia europeae L., Atriplex littoralis L.,
Spergula aervensis L., Typha angustifolia L., Consolida regalis S.F. Gray, Thalictrum minus L., Juncus gerardii
Loisee, Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Bothriochloa ishaemum etc (A. Negru, 2007).
S-a stabilit c productivitatea punilor se afl n dependen de condiiile ecologice. S-au evideniat unele
legiti a nivelului productivitii punilor n dependen de elemente de relief - expoziie, pant, altitudine i
form a versanilor, de sol, asigurarea cu cldur i ap. n condiiile versanilor nord - estici producia pajitilor
a fost mai mare n comparaie cu cea obinut pe versanii sud - vesticii luat pe ani aparte i medie. Producia
s-a nregistrat cu valori mai mici (297 - 830 kg/ha) pe versanii sud - vestici cu nclinaie mai mare (8 - 12). n

61

Figura 1. Frecvena subtipurilor de soluri pe terenurile cu puni

toate variantele producia pajitilor scade de la superiorul spre mijlocul versanilor i considerabil majoreaz
spre inferiorul versanilor. Aceste variaii a produciei pajitilor poate fi explicat prin schimbarea gradului de
asigurare cu ap i cldur a elementelor de relief. Producia pajitilor a sczut de la cernoziomul cambic (4517
kg/ha) spre cernoziomul obinuit (3718 kg/ha) i cernoziomul carbonatic (1677 kg/ha). O micorare esenial
a produciei pajitilor s-a nregistrat n condiiile cernoziomului carbonatic puternic erodat (786 kg/ha) comparativ cu cernoziomul carbonatic slab erodat (1677 kg/ha). Productivitatea punilor pe solul deluvial (copertat)
luto - argilos a constituit n mediu pe 2 ani 7952 kg/ha. n condiiile solului aluvial lutos mijlociu din centrul
luncilor rurilor producia pajitilor a constituit n mediu pe 3 ani 6006 kg/ha. Solonceacozarea i soloneizarea solurilor aluviale au cauzat micorarea produciei pajitilor de 3 - 4 ori. Pe solurile aluviale mltinoase
producia pajitilor este mare (8179,5 kg/ha), ns calitatea ei furajer este foarte sczut. Astfel meninerea i
majorarea productivitii pajitilor existente poate fi obinut aplicnd dou sisteme de mbuntire a pajitilor:
prin msuri de suprafa elementare (fr nlocuirea covorului vegetal) i prin msuri radicale (prin nlocuirea
complet a covorului vegetal). Dup periodicitatea de revenire pe acelai teren, lucrrile de mbuntire pot fi:
msuri cu efect ndelungat (combaterea eroziunii, ameliorarea chimic a solurilor srturate, stabilizarea alunecrilor de teren); msuri de aciune temporar medie (nivelarea terenului, supransmnarea, defriarea vegetaiei lemnoase etc.) i msuri ce se execut anual (fertilizarea, combaterea buruienilor, curarea de gunoaie etc.).
Analiza rezultatelor obinute a permis de a elabora clasificarea terenurilor pentru pune privind productivitatea
lor (tab. 1.). n baza acestei clasificri a productivitii punilor poate fi efectuat evaluarea comparativ ecopedologic i gruparea loturilor pedoecologice a pajitilor, a evidenia factorii limitativi a produciei, a elabora
procedee tehnologice pentru nlturarea i asigurarea dezvoltrii durabile a pajitilor, sectorului zootehnic i
ntregii gospodrii cu profit fr a deteriora mediul nconjurtor (S. Andrie, 2001; V. Cerbari, 2010).
Tabelul 1
Scara de apreciere a productivitii punilor vii din Cmpia Moldovei de Sud
Masa uscat a produciei
Succesivitatea
Clasa productivitii
t/ha
punatului
ameliorrii
kg/m2
foarte sczut
<0,05
0,5
V
I
sczut
0,05-0,1
0,5-1
IV
II
moderat
0,1-0,2
1-2
I
III
majorat
0,2-0,4
2-4
II
IV
foarte majorat
>0,4
>4
III
V

Concluzii. n rezultatul cercetrilor efectuate s-a evideniat extinderea punilor n spaiul Cmpiei Moldovei de Sud; s-au caracterizat particularitile agroclimatice i microclimatice, geomorfologice i pedologice ale
punilor. S-a stabilit o dependen evident a productivitii punilor de subtipul de sol. Producia punilor a
sczut cca de 2,7 ori de la cernoziomul carbonatic (1677 kg/ha). O micorare esenial a punilor s-a nregistrat
n condiiile cernoziomului carbonatic puternic erodat (786 kg/ha) comparativ cu cernoziomul carbonatic slab
erodat (1677 kg/ha). S-a stabilit nivelul produciei n dependen de condiiile agroecologice a terenurilor cu

62

puni i n baza acestora s-au elaborat clasele productivitii lor care permit a efectua evaluarea comparativ
ecopedologic, a evidenia succesivitatea punatului i ameliorrii lor.
Referine
1. Andrie S. Programul naional complex de sporire a fertilitii solului. Chiinu: Pontos, 2001. - 118 p.
2. Bejan I. Utilizarea terenurilor n Republica Moldova. Chiinu: ASEM, 2010. - 165 p.
3. Buletinul Hidrometeo. Chiinu, 2010. - p. 98; 2011. -p. 107; 2012. -p. 102.
4. Cadastru funciar al Republicii Moldova. Chiinu, 2010. - p.626, p.824.
5. Constantinovici A. Ameliorarea fneelor permanente. n: Agro-plus. 2001, nr 1. - p. 12.
6. Cerbari V. Monitoringul calitii solurilor Republicii Moldova. Chiinu: Pontos, 2010. - 475 p.
7. Institutul de Proiectri pentru organizarea teritoriului. Investigaii pedologice din localitile Cmpiei
Moldovei de Sud (Cinari, Zaim, Opaci, Cueni etc.). Chiinu, 2009. - 121 p.
8. Negru A. Determintor de plante din flora Republicii Moldova. Chiinu, 2007. - 391 p.
9. Rusu A. Cultivarea pajistilor slab productive. Chiinu 2003.
10. Rusu T., Chere M. Economia Mediului. Cluj - Napoca Risopoint, 2008. - p. 144-244.
11. ., Mo ., .
. : tiina, 1999. - p.195.

63

COLEOPTERE EDAFICE DIN UNELE ECOSISTEME FORESTIERE


DIN REPUBLICA MOLDOVA
Bacal Svetlana, Munteanu Natalia
Institutul de Zoologie al Academiei de tiine a Moldovei, Chiinu, svetabacal@yahoo.con
Abstract: This article reports on the edaphic beetle diversity and abundance study conducted on the teritory of
the Republic of Moldova during 2005, 2007 and 2008 in forest ecosystems located near Tigheci, Peresecina, Braneti
and Branzeni. All insects were collected using pitfall traps techniques. In total, 1175 beetle specimens were collected,
representing 70 species from 41 genera and 12 families. The largest family was Carabidae, followed by Scarabaeidae, Silphidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Cantharidae, Cerambycidae, Curculionidae, Dermestidae, Elateridae,
Lucanidae and Trogidae. Carabidae also represented the greatest proportion in terms of number of individuals.
During the present study captured edaphic beetles from all four localities were compared and Shannon indices were
calculated as a measure of diversity within the habitat. The Shannon diversity index has been found maximum in Peresecina and Tigheci (1.205 and 1.2, respectively), moderate (0.926) in Branesti and low (0.813) in Branzeni. Four
species Harpalus rufipes, Carabus convexus, C. coriaceus and C. excellens were revealed in all investigated forest
ecosystems. The most abundent and dominant proved to be species Geotrupes stercorosus, Rhagonycha fulva and H.
rufipes.
Key words: Coleoptera, edaphic, forest ecosystems

Introducere Cercetrile n domeniul biodiversitii au devenit un subiect-cheie n ecologia modern. De-a


lungul ultimilor decenii, au fost efectuate numeroase studii pentru a elucida starea biodiversitii la nivel mondial
[3], a nelege mai bine funcionarea ecosistemelor [1; 4; 5; 6] i pentru a opri micorarea biodiversitii prin aplicarea unor msuri adecvate de conservare [9; 11; 12]. Ecosistemele forestiere, gzduiesc o vast biodiversitate [2].
n ecologie cercetrile asupra comunitilor faunistice n habitatele forestiere au o bogat tradiie, dar cu toate acestea, exist nc multe ecosisteme slab cercetate din punctul de vedere al biodiversitii pdurilor la nivel mondial.
Republica Moldova nu este o excepie, deinnd de asemenea nc multe ecosisteme forestiere slab cercetate din
punctul de vedere al biodiversitii coleopterelor epigee (Insecta, Coleoptera). Majoritatea grupelor de coleoptere
i petrec cel puin o parte a ciclului vital n sol, fie n stadiul de adult, larv sau ou, contribuind astfel la circuitul
materiei i energiei n natur, n acelai timp activitatea lor depinde n mod direct de factorii ecologici din sol.
Material i metode Materialul coleopterologic discutat n lucrare a fost colectat n perioada de vegetaie a
anilor 2005, 2007 i 2008 din patru ecosisteme forestiere din zona de sud, centru i nord a Republicii Moldova.
Astfel, n zona de sud cercetrile au fost efectuate n pdurea de gorun cu stejar din apropierea localitii Tigheci (463861N, 283763E). n zona de centru a fost investigat fauna de coleoptere edafice din pdurile
de gorun asociate cu stejar, carpen i frasin din localitile Peresecina (472522N, 287688E) i Brneti
(473052N, 289266E). n zona de nord, cercetrile au fost efectuate n pdurea de gorun cu carpen de la
Brnzeni (480852N, 271743E) [10]. Materialul faunistic a fost colectat cu utilizarea capcanelor de sol tip
Barber. n fiecare ecosistem cercetat au fost efectuate 4 extrageri a cte 10 recipiente. Identificarea pn la gen
i specie a materialului faunistic colectat a fost realizat conform caracterelor de morfologie extern [15,16].
Diversitatea i bogia specific a coleopterelor a fost evaluat prin calcularea indicilor ecologici analitici i
sintetici [7, 13, 14]. De asemenea, pentru msurarea bogiei specifice a fost calculat indicele Margalef. Pentru
a evalua diversitatea, a fost utilizat indicele Shannon. Diversitatea colectrilor non-aleatoare a fost estimat
utilizndu-se indicele Brillouin. Biodiversitatea habitatelor a fost cuantificat cu ajutorul indicelui de diversitate
Simpson. De asemenea, pentru calcularea uniformitii speciilor a fost folosit indicele Pielou. Compoziia comunitii a fost calculat cu software-ul statistic Biodiversitate Pro versiunea 2 [8].
Rezultate i discuii n rezultatul cercetrilor efectuate asupra coleopterelor epigee din ecosistemele forestiere din Republica Moldova au fost colectate 1175 exemplare ce aparin la 70 specii, 41 genuri i 12 familii. Cel
mai mare numr de specii a fost evideniat pentru familia Carabidae - 39 specii din 19 genuri, urmat de familiile Scarabaeidae cu 10 specii din 6 genuri, Silphidae cu 8 specii din 3 genuri, Staphylinidae i Tenebrionidae
cu cte 3 specii din 3 genuri fiecare. Pentru familiile Cantharidae, Cerambycidae, Curculionidae, Dermestidae,
Elateridae, Lucanidae i Trogidae au fost nregistrate doar cte o singur specie.

64

Cel mai mare numr de exemplare a fost colectat n pdurea de gorun cu carpen de la Brnzeni. n total au
fost colectate 490 exemplare ce aparin la 19 specii din 3 familii. Cel mai mare numr de specii a fost evideniat
pentru familia Carabidae (9 specii), urmat de Silphidae (6) i Scarabaeidae (4). Cele mai abundente au fost
speciile: Geotrupes stercorosus, Nicrophorus vespilloides i Carabus cancellatus fiind i specii eudominante,
dominante au fost speciile Aptinus bombarda i Silpha carinata. Indicele de constan, a scos n eviden specia
G. stercorosus. n rezultatul analizei indicelui de semnificaie ecologic s-a constatat c speciile G. stercorosus,
C. cancellatus i N. vespilloides sunt caracteristice pentru acest tip de pdure (Tabelul 1).
n pdurea de gorun cu stejar din localitatea Tigheci, au fost colectate 434 exemplare ce aparin la 40 specii
din 9 familii. Cel mai mare numr de specii a fost nregistrat pentru familia Carabidae (22 specii), urmat de
Silphidae (7), Staphylinidae i Scarabaeidae (cte 3). Cte o singur specie a fost nregistrat pentru familiile:
Cantharidae, Curculionidae, Dermestidae, Elateridae i Trogidae. n rezultatul analizei au fost evideniate cinci
specii abundente, dou dintre care Rhagonycha fulva i Carabus convexus sunt eudominante, altele trei S. carinata, Nicrophorus vespillo i N. fossor fiind dominante. Indicele de constan a nregistrat o singur specie
constant C. convexus, aceasta totodat fiind i specie caracteristic pentru acest tip de pdure.
n pdurea de la Brneti au fost colectate 132 exemplare de coleoptere edafice ce aparin la 21 specii din
7 familii. Cea mai mare diversitate specific s-a nregistrat n cadrul familiei Carabidae (14 specii), urmat
de familia Scarabaeidae (2), celelalte familii Cerambycidae, Lucanidae, Silphidae, Tenebrionidae i Trogidae
cu cte o singur specie. Analiza sinecologic pune n eviden patru specii abundente, Harpalus rufipes,
C. cancellatus i C. convexus acestea fiind eudominante i specia Lucanus cervus - dominant. Indicele de
semnificaie ecologic a scos n eviden speciile C. cancellatus i H. rufipes ca specii caracteristice pentru
acest tip de pdure.
Cel mai mic numr de exemplare (119) a fost colectat n Peresecina, n total au fost evideniate 34 specii
din 4 familii. Cea mai mare diversitate specific s-a nregistrat n cadrul familiei Carabidae (27 specii), urmat
de Scarabaeidae (4), Tenebrionidae (2) i Silphidae (1). Analiza indicilor ecologici a coleopterelor epigee din
pdurea de gorun cu stejar evideniaz patru specii abundente dintre care H. rufipes este eudominant i 3 specii
dominante C. convexus, Pterostichus melas i Abax parallelopipedus. Conform indicelui de semnificaie ecologic, specie caracteristic pentru acest tip de pdure a fost H. rufipes.
Din analiza comparativ a faunei de coleoptere edafice a celor 4 tipuri de pduri cercetate n care edificatorul principal este gorunul n asociere cu stejarul, carpenul i frasinul, s-a constatat c speciile H. rufipes,
C. convexus, C. coriaceus i C. excellens au fost prezente n toate pdurile cercetate. Comune pentru trei pduri au fost speciile: P. melas i Abax carinatus (Brneti, Peresecina i Tigheci), N. vespilloides (Brnzeni,
Peresecina i Tigheci), Onthophagus coenobita i C. cancellatus (Brnzeni, Brneti i Peresecina), Silpha
obscura (Brnzeni, Brneti i Tigheci). Totodat, 11 specii de coleoptere epigee au fost colectate doar din
pdurea de la Peresecina, 4 specii doar de la Brneti, 5 specii doar de la Brnzeni i 20 de specii doar de la
Tigheci (Tabelul 1).
Tabelul 1.
Diversitatea coleopterelor edafice din unele ecosisteme forestiere din R. Moldova cu unele calcule ecologice
Brnzeni
Brneti
Peresecina
Tigheci
Taxon
A
D
C
A
D
C
A
D
C
A
D
C
5
3.8
10
3
3
8
7
1.6
15
Abax carinatus (Duft.)
1
0.8
2.5
7
5.9
18
A. parallelopipedus (Pill., Mitt.)
4
0.82
10
4
3
8
A. parallelus (Duft.)
1
0.23 2.5
Agrypnus murinus (L.)
5
1.15 7.5
Aleochara curtula (Goeze)
1
0.8
2.5
1
0.84 2.5
Amara aenea (DeG.)
3
0.69 2.5
A. eurynota (Panz.)
1
0.8
2.5
1
0.23 2.5
A. familiaris (Duft.)
2
1.68
5
A. municipalis (Duft.)
1
0.84 2.5
1
0.23 2.5
A. ovata (F.)
1
0.23 2.5
A. saphyrea Dej.
1
0.23 2.5
Anchomenus dorsale (Pont.)
2
0.46 2.5
Anotylus sculpturatus (Grav.)
2
2
3
Aphodius prodromus (Brahm)
1
0.84 2.5
A. fossor (L.)

65

A. sticticus Panz.
Aptinus bombarda (Ill.)
Badister bipustulatus (F.)
Brachinus crepitans (L.)
Calathus fuscipes (Goeze)
Calosoma inquisitor (L.)
Carabus cancellatus Ill.
C. convexus F.
C. coriaceus Kreutz.
C. excellens Kreutz.
C. ulrichi Germ.
Cetonia aurata (L.)
Cychrus caraboides (L.)
C. semigranosus Pall.
Cylindronotus aeneus (Scop.)
Dermestes laniarius Ill.
Dorcadion tauricum (Waltl)
Geotrupes stercorosus (Scr.)
Harpalus atratus Ltr.
H. distinguendus (Duft.)
H. flavicornis Dej.
H. froelichi Sturm
H. rufipes (DeG.)
Harpalus sp.
H. tardus (Panz.)
Leistus rufomarginatus (Duft.)
Licinus depressus (Payk.)
Lucanus cervus (L.)
Melolontha melolontha (L.)
Molops piceus Panz.
Nebria brevicollis (F.)
Nicrophorus vespillo (L.)
N. fossor Erichson
N. humator Ol.
N. investigator (Zett.)
N. vespilloides Hbst.
Notiophilus laticollis Chaud.
Odontaeus armiger (Scop.)
Oiceoptoma thoracicum (L.)
Onthophagus coenobita (Hbst.)
O. fracticornis (Prey.)
O. vitulus F.
Opatrum sabulosum (L.)
Ophonus azureus (F.)
O. cephalotes Ram.
O. rufibarbis (F.)
Otiorhynchus raucus (F.)
Panagaeus bipustulatus (F.)
Philonthus tenuicornis (Muls.)
Pterostichus melas (Creutz.)
Rhagonycha fulva (Scop.)
Scaphydema metallicum (F.)
Silpha carinata Hbst.
S. obscura L.
Trox sabulosus (L.)

42
62
6
2
5
7
205
12
1
1
2
11
83
4
2
1
39
1
-

8.6
12.6
1.2
0.4
1.02
1.4
41.8
2.5
0.2
0.2
0.41
2.2
16.9
0.82
0.4
0.2
7.9
0.2
-

25
45
2.5
5
5
17.5
80
17.5
2.5
2.5
2.5
12.5
32.5
2.5
2.5
2.5
22.5
2.5
-

1
1
35
18
1
5
1
1
2
2
39
8
2
4
1
2
1

A - abundena, D - dominana, C - constana

66

0.8
0.8
27
13.6
0.8
3.8
0.8
0.8
1.5
1.5
29.5
6.1
1.5
3
0.8
1.5
0.8

2.5
2.5
43
17
2.5
13
2.5
2.5
2.5
2.5
33
10
5
7.5
2.5
2.5
2.5

1
3
2
1
1
9
6
1
1
6
1
1
1
3
39
1
2
1
1
2
1
3
2
1
1
7
-

0.84
3
1.68
0.84
0.84
7.6
5
0.84
0.84
5
0.84
0.84
0.84
3
32.8
0.84
2
0.84
0.84
1.68
0.84
2.5
2
0.84
0.84
5.9
-

2.5
5
5
2.5
2.5
18
8
2.5
2.5
12
2.5
2.5
2.5
5
45
2.5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
5
3
2.5
2.5
13
-

8
1
5
1
75
4
3
2
5
4
1
12
15
6
39
25
20
11
8
2
1
1
1
1
4
2
18
93
39
1
4

1.8
13
0.23 2.5
1.15
10
0.23 2.5
17.3
55
0.92
10
0.69 7.5
0.46
5
1.2
13
0.92
10
0.23 2.5
2.8
23
3.5
20
1.4
13
9
18
5.8
2.5
4.6
15
2.5
8
1.8
7.5
0.46
5
0.23 2.5
0.23 2.5
0.23 2.5
0.23 2.5
0.92
10
0.46 5
4.2
33
21.4
8
9
43
0.23 2.5
0.9
7.5

Reprezentarea grafic a abundenei (rank-abundance) prezint (Fig. 1) cele mai dominante specii (abundena relativ > 10%) atunci cnd se analizeaz toate eantioanele. Astfel, specia Geotrupes stercorosus a fost
cea mai abundent fiind reprezentat prin 205 exemplare, colectat din pdurea de la Brnzeni, Rhagonycha
fulva (93) de la Tigheci i Harpalus rufipes (cu cte 39 exemplare) de la Brneti i Peresecina. Analiznd cele
mai abundente trei specii pe localiti acestea se prezint n felul urmtor: G. stercorosus (205), Nicrophorus
vespilloides (83) i Carabus cancellatus (62) de la Brnzeni, urmate de speciile Rh. fulva cu 93 exemplare, C.
convexus (75) i speciile Silpha carinata i N. vespillo cu cte 39 de exemplare de la Tigheci. Pentru localitatea
Brneti cele mai abundente trei specii au fost: H. rufipes cu 39 exemplare, C. cancellatus (35) i C. convexus
(18). n localitatea Peresecina s-au evideniat speciile: H. rufipes cu 39 exemplare, C. convexus (9), Pterostichus
melas i Abax parallelopipedus cu cte 7 exemplare.

Fig. 1. Curbele de abunden a speciilor de coleoptere edafice din unele ecosisteme forestiere ale Moldovei

Materialul colectat din cele patru ecosisteme forestiere a fost analizat cu utilizarea unor indici ecologici,
astfel pentru msurarea indicelui de diversitate n cadrul habitatului a fost calculat indicele Shannon. Valoarea
maximal (1.205) a indicelui de diversitate Shannon a fost gsit pentru pdurea de la Peresecina cu o diferen foarte mic cu cea de la Tigheci (1.2), moderat (0.926), n Brneti i cea mai mic (0.813) n Brnzeni
(Tabelul 2.). Indicii Pielou i Fisher au artat aceeai ordine. Indicele Margaleff de asemenea pune n eviden
pdurea de la Peresecina cu cea mai mare valoare a indicelui (33.244), dup care urmeaz Brneti (32.538),
Tigheci (26.161) i cea mai mic valoare este nregistrat pentru Brnzeni (25.649). Indicii Simpson i Brillouin
au artat cea mai mare diversitate (0.102 i 2.62) pentru Tigheci, urmat imediat de Peresecina (0.124; 2.428),
valoarea medie (0.179; 1.929) pentru Brneti i cea mai mic valoare (0.234; 1.807) pentru Brnzeni. Indicele
Berger Parker numit i indicele dominanei, din cauza ateniei sporite abundeei n special speciei eudominante,
pune n eviden pdurea de la Brnzeni cu cea mai mare valoare (0.418), urmat de Peresecina (0.328), Brneti (0.295), iar cea mai mic valoare a fost nregistrat pentru Tigheci (0.214).
Tabelul 2
Indicii ecologici ai coleopterelor edafice din unele ecosisteme forestiere din Republica Moldova
Indicele
Brnzeni
Brneti
Peresecina
Tigheci
Numrul total de specii
19
21
34
40
Numrul total de exemplare
Shannon (H (Log))
Simpsonss Diversity l
Pielous evennes J
Margaleff M Base 10
Berger-Parker (d)
Brillouin
Fisher

490
0.813
0.234
0.636
25.649
0.418
1.807
3.93

132
0.926
0.179
0.701
32.538
0.295
1.929
7.03

67

119
1.205
0.124
0.787
33.244
0.328
2.428
19.9

434
1.2
0.102
0.749
26.161
0.214
2.62
10.74

Indicele de rarefiere constituie o procedur de analiz a bogiei de specii dintre eantioane, atunci cnd
toate eantioanele sunt unificate. Raportul dintre numrul de specii estimat i numrul total de exemplare este
reprezentat grafic. Astfel, curbele de rarefiere pentru cele patru comuniti de coleoptere edafice colectate sunt
prezentate n Fig. 2. Curba superioar indic c pdurea de la Peresecina este cea mai divers dup care n
descretere urmeaz Tigheci, Brneti i Brnzeni. Progresiile curbelor din Peresecina i Brneti sunt foarte
asemntoare avnd distane scurte n pant. Aceste dou curbe sunt nc n cretere i nu au atins o progresie
plat, ceea ce nseamn c comunitatea de coleoptere epigee din aceste ecosisteme forestiere nu a fost evideniat complet. Ecosistemele forestiere din Tigheci i Brnzeni posed o bogie de specii mult mai mare i o
curb aparent n progresie plat, ceea ce vorbete despre faptul c aceste ecosisteme sunt cercetate mai complet.

Fig. 2. Curbele de rarefiere a coleopterelor edafice din unele ecosisteme forestiere ale Moldovei

Concluzii. Acesta este primul studiu comparativ al diversitii coleopterelor epigee din pdurile de gorun
n asociere cu stejarul, carpenul i frasinul, din zonele de sud, centru i nord a Republicii Moldova. Materialul
analizat a fost colectat cu ajutorul capcanelor de sol tip Barber. Fauna de coleoptere identificate din pdurile de
la Tigheci, Peresecina, Brneti i Brnzeni este dominat de speciile fitofage (39%) i zoofage (34%), urmate
de cele coprofage (11%), detritofage (9%) i necrofage (7%). Cu toate c speciile fitofage au fost mai numeroase, totui conform numrului de indivizi ai unei specii, au dominat cele zoofage (32%) fa de cele fitofage
(23%). Aceasta vorbete c ecosistemele forestiere sunt sisteme autoreglatoare, n care grupele trofice se afl n
echilibru. Speciile Harpalus rufipes, Carabus convexus, C. coriaceus i C. excellens au fost prezente n toate
ecosistemele forestiere investigate. Conform indicelui abundenei cele mai dominante specii din toate eantioanele au fost: Geotrupes stercorosus (205 ex.), Rhagonycha fulva (93) i H. rufipes (39). Cea mai abundent
specie nregistrat n ecosistemele forestiere investigate a fost G. stercorosus colectat de la Brnzeni, totodat
valoarea uniformitii Pielou a fost n mod constant cea mai mic n aceast localitate. Cunoaterea diversitii
speciilor unui ecosistem este foarte important, compoziia de specii i numrul acestora vorbete despre starea
ecologic a pdurilor i impactul antropic asupra lor. Astfel, evidenierea speciei Harpalus rufipes n numr
mare arat gradul nalt de antropizare a ecosistemlor forestiere de la Brneti i Peresecina. Totodat aceste pduri servesc ca refugiu pentru speciile fotofage duntoare culturilor agricole Opatrum sabulosum i Dorcadion
tauricum; care migreaz n perioada prelucrrii terenurilor agricole. Pentru pdurile de la Tigheci i Brnzeni au
fost semnalate specii tipice ecosistemelor forestiere - Carabus.
Referine
1. Balvanera P., Pfisterer AB., Buchmann N., He JS., Nakashizuka T., Raffaelli D., Schmid B. 2006. Quantifying the Evidence for Biodiversity Effects on Ecosystem Functioning and Services. Ecology Letters 9, P.
1146-1156.
2. Carnus J-M., Tome M., Orazio C. 2005. Integrated approach and inventory system for the evaluation of
sustainable forest management indicators at local scales in Western European regions. New Zealand Journal
of Forestry Science 35(2/3), P. 1-19.

68

3. Gaston KJ. 1992. Regional Numbers of Insect and Plant Species. Functional Ecology 6, 243-247.
4. Hooper DU., Chapin FS., Ewel JJ., Hector A. and 11 others. 2005. Effects of biodiversity on ecosystem
functioning: a consensus of current knowledge. Ecol Monogr 2005; 75 (1): P. 3-35.
5. Kremen C. 2005. Managing ecosystem services: what do we need to know? Ecol. Lett. 8, 468-479.
6. Loreau M., Mazancourt C. 2013. Biodiversity and ecosystem stability: a synthesis of underlying mechanisms. Ecology Letters 2013; 16 (1): P. 106-115.
7. Magurran AE. 1988. Ecological diversity and its measurement, Princeton University Press, Princeton, NJ.
P. 256.
8. Neil McAleece PJ., Lambshead D., Paterson GLJ. 1997. Biodiversity Pro (Version 2). The Natural History
Museum, London.
9. Perfecto I., Vandermeer J., Hanson P., & Cartin V. 1997. Arthropod Biodiversity Loss and the Transformation of a Tropical Agro-Ecosystem. Biod., and Conservation 6, P. 935-945.
10. Postolache Gh. 1995. Vegetaia Republicii Moldova. Chiinu, tiina, 340 p.
11. Purvis A., Hector A. 2000. Getting the Measure of Biodiversity. Nature 405, P. 212-219.
12. Rundlof M., Bengtsson J., & Smith HG. 2008. Local and Landscape Effects of Organic Farming on Butterfly Species Richness and Abundance. J. of Applied Ecology 45, P. 813-820.
13. Simionescu V. 1983. Lucrri practice de ecologie Iai: A. I. Cuza. P. 174-190.
14. Stan G. 1994. Metode statistice cu aplicaii n cercetri entomologice. Bul. de informare, N. 5(2), P. 113126.
15. . 2006. Scarabaeinae (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae) . . , 374 c.
16. K . 1965. . . 2, 668 .

69

GHIDUL PEDOLOGIC AL REZERVAIEI CODRII


Barcari Ecaterina, Gogu V.
Rezervaia Codrii, Lozova, Moldova, ecaterina.barcari@mail.ru

Abstrait : Il este dj prouv que justement une rserve assure la conservation et la maintenance en tat intact
les sols qui, leurs tour, remplissent la fonction de base des biocnoses. En conditions naturelles, chaque type de
sol se trouve en quilibre cologique avec la biocnose respective.Outre les cosystmes forestires de la rserve,
caractristiques pour les Forets Centrales avec toute la diversit despces darbres, arbustes et plantes herbaces,
les sols ont un rle important et sont considrs comme talon des sols de cette rgion.Le guide pdologique ayant la
caractristique des principaux types de sol renfermera un attractif cours dducation cologique, une vue densemble
de la biodiversit, des mthodes de conservation et dutilisation rationnelle des ressources naturelles. Aussi il va offrir aux spcialistes de la pdologie, gographie, sylviculture, mais aussi aux tudiants des institutions de profil, un
matriel authentique sur la bio- et pdo-diversit de la rserve.
Mots-cls: humification, solidification, collection de monolithes, brun-typique, gri-typique, vertisol, protosol,
sol alluvial de tourbire, Eriophorum latifolium, secteur pdologique.

Introducere. Sarcina principal a unei Rezervaii const n conservarea biodiversitii ecosistemelor naturale, ceea ce este imposibil fr meninerea i conservarea solurilor, componenei i prioritilor lor iniiale.
Solul este funcia i baza biocenozelor. Fiecare sol, n condiii naturale, se gsete n echilibru ecologic cu biocenoza respectiv [13]. nveliul de sol al Rezervaiei Codrii este caracteristic Podiului Central al Moldovei,
care reprezint un relief foarte fragmentat, cu altitudini care depesc 300 m, i structur geologic stratificat,
cu condiii climatice relativ mai umede i cu o mare diversitate geomorfologic i biologic. Rariti pedologice
n cadrul rezervaiei prezint vertisolurile, protosolul i solurile aluviale turbice, pe care s-a pstrat planta relict
bumbcria (Eriophorum latifolium Hoppe.) [14].
Este demonstrat faptul c numai o rezervaie asigur conservarea i pstrarea n stare intact a solurilor.
De aceea i putem confirma faptul c solurile rezervaiei Codrii sunt considerate drept etalon al solurilor din
regiunea Codrilor, unde specificul zonelor naturale este condiionat de dou tipuri automorfe de sol brune i
cenuii, care s-au format sub influena condiiilor bioclimaterice zonale [8;13].
Rezultate i discuii. Solurile brune tipice ocup cele mai nalte coline ale Codrilor i s-au format n condiiile pdurilor de fgete i gorunete la nivelul altitudinilor 280-350 m i se caracterizeaz cu un profil Ao Bc
fr caractere luvice. Pentru silvicultur structura solului are o importan colosal i este unul din principalii
factori pentru aprecierea calitativ a solurilor. Influeneaz asupra tuturor proprietilor solurilor, care determin
nivelul fertilitii: cldur, umezeal, aeraie, ndestularea plantelor cu elemente nutritive, etc.
Lund n consideraie cele menionate putem considera c solurile cenuii, care predomin pe teritoriul
rezervaiei, sunt bine structurate, bine afnate n orizonturile superioare, ceea ce asigur germinarea seminelor,
ptrunderea mai uoar n sol a rdcinilor i un regim favorabil dezvoltrii arborilor. n aceste soluri se produc
concomitent procese aerobe i anaerobe de descompunere a materiei organice. La suprafa agregatelor domin
procesele aerobe, iar n interiorul acestora, cele anaerobe. Reieind din bonitatea pdurii porozitatea solurilor
cercetate este favorabil pentru creterea i dezvoltarea arborilor. Plantele gsesc pe suprafeele agregatelor,
compui chimici necesari nutriiei, iar n interior, unde procesul de descompunere decurge mai lent, se creeaz
condiii de pstrare a rezervei de substane nutritive. Astfel de condiii sunt mai favorabile i pentru humificare,
care determin acumularea unei maxime de humus de bun calitate [1].
n linii generale proprietile fizice ale solurilor, care au fost pe parcurs cercetate sunt satisfctoare pentru dezvoltarea normal a arborilor. Acumularea de substane organice sub form de humus reprezint esena
solificrii. La formarea profilului humifer al solurilor evoluate pe teritoriul rezervaiei, rolul principal revine
particularitilor procesului de bioacumulare sub vegetaia de pdure, ale regimului hidrotermic i ale texturii.
Particularitile bioacumulrii sub vegetaia de pdure const n acumularea resturilor organice provenite ndeosebi din frunze la suprafaa solului. De asemenea, un rol important la procesul de bioacumulare revine arboretelor i vegetaiei ierboase, rspndit n asociaiile forestiere din rezervaie. Acumularea resturilor organice
n cantiti mari la suprafaa terestr a dus la formarea n partea superioar a solurilor cercetate a unui orizont

70

bioacumulativ (O) constituit din substane organice nehumificate sub care s-a format un orizont bogat n humus
brut i substane organice semihumificate i se caracterizeaz cu un orizont AO dezvoltat. Plantele, prin sistemul
radicular, sustrag elementele necesare pentru existen, iar prin intermediul frunziului ele realizeaz fotosinteza i produc biomasa. Frunzele czute de asemenea formeaz la suprafaa solului litiera, care prezint sursa de
formare i acumulare a humusului, principalul component al solului, potenialul lui energetic. Odat cu frunziul
se reintroduc n sol substanele organice i elementele minerale. O asemenea rotaie asigur procesele pedologice actuale, funcionarea solului n calitate de obiect natural multifuncional. n cadrul rezervaiei Codrii n
diferite perioade au fost efectuate cercetri pedologice [1 ;8; 14 ;15]. Solurile rezervaiei au fost cercetate doar
fragmentar i sporadic, informaia pedologic era invers proporional importanei i necesitii.
n ultimii ani a fost iniiat i organizat o cercetare pedologic selectiv pe tot teritoriul, efectuat de Laboratorul de Geografie i Evoluie a Solurilor a Institutului de Ecologie i Geografie al AM sub conducerea
nemijlocit a academicianului Andrei Ursu, care au actualizat informaia i caracteristica principalelor cercetri
genetice ale solurilor. n procesul cercetrilor au fost stabilite unele relaii dintre tipurile de sol i componena
biocenozelor [2;3;8;14;15]. Avnd n vedere rolul decisiv al solului n formarea i evoluia biocenotic, componena divers a nveliului pedologic al teritoriului rezervaiei a aprut oportunitatea i posibilitatea de a
crea n cadrul muzeului un sector special pedologic. A fost montat o colecie de monolii n Muzeul Natural al
rezervaiei. Monoliii au fost colectai n decurs de mai muli ani de ctre academicianul Andrei Ursu, ajutat de
colegii i studenii Universitii de Stat din Moldova. Dlui a pregtit printr-o metod special monoliii pentru
demonstrare i pstrare, a propus structura i componena expoziiei. De asemenea a fost editat lucrarea Solurile Rezervaiei Codrii.
Ne bucur mult faptul, c n Republica Moldova colecii de soluri sunt prezentate numai n Muzeul Naional de Istorie Natural, Muzeul Institutului de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solurilor Nicolae Dimo i
n Universitatea de Stat din Moldova. Un mare suport tiinific prezint profilurile de sol tipice rezervaiei, care
au fost recent amplasate pe teritoriul rezervaiei, i vor servi drept model pentru specialitii n domeniu i pentru
studenii de la facultile de profil att din ar ct i de peste hotare. Aceste profiluri au fost spate, studiate i
documentate, de asemenea au fost colectate i analizate probele de sol. Pentru nceput ele au fost demonstrate
participanilor la Conferina tiinific cu participare Internaional din 28-29 iunie 2012 a Societii Naionale
a Moldovei de tiin a Solului. Tipul genetic de soluri brune este reprezentat de dou subtipuri: tipice i luvice.
Sol brun tipic. Aceste soluri prezint o raritate pedologic pentru rezervaie i ocup cele mai nalte coline
i sau format n condiiile pdurilor de fag i gorun pe roci sedimentare teriare nisipuri argiloase, luturi nisipoase, n intervalul altitudinilor 350-380 m [1;3;15]. Profilul a fost amplasat n parcela 27, subparcela A-VII,
pe un podi ondulat, altitudinea 365 m. Roca matern lut argilos. Sub goruneto-fag [4; 6]. Solul e de culoare
brun, spre adncime devine brun-glbuie cu trecere brusc n roca matern preponderent carbonatic. Profilul
este nedifereniat, monoton, fr caractere de eluviere i iluviere. Orizonturile se evideniaz slab, cu treceri
foarte lente, culoare monoton fr acumulri i scurgeri de SiO2 i R2O3. Profilul solului are caracter cambic
cu trecere brusc n roca subiacent. Coninutul de humus n orizontul superior constituie 4-5% i scade brusc
spre adncime [5;15]. Structura solului n orizontul A este glomerular mai rar nuciform slab pronunat i
nestabil. n orizontul B este neevident. Textura solului este uniform pe profil. Reacia solului este slab acid
(pH 6-7).
Sol brun luvic. Sunt rspndite pe culmile dealurilor i prile superioare ale versanilor n intervalul altitudinilor 280-380 m, sub gorunete pe diferite roci sedimentare teriare. Spre deosebire de solurile brune tipice,
subtipul solurilor brune luvice se caracterizeaz printr-o slab difereniere a profilului, condiionat de lesivaj,
adic migraia particulelor fine in orizonturile interioare ale solului, se produce fr descompunerea mineralelor
primare [4; 6;15]. Profilul a fost amplasat n parcela 21, subparcela A-IX. Pe un podi ondulat, altitudinea 360
m. Roca matern nisip fin. Sub goruneto-fag. Nivelul carbonailor este foarte diferit i deseori n profil nu sunt
prezeni. Coninutul de humus scade evident spre adncime de la 4-5% n orizontul superior pn la 0,89 la 3040 cm. Reacia solului este slab acid pH 5,3 6,2. Solurile cenuii se formeaz preponderent sub pdurile
de stejar, pe versanii colinelor Codrilor n intervalul altitudinilor 140-300 m, pe diferite roci detritice cu textur
de la argiloas pn la nisipoas. Tipul de sol cenuiu se divizeaz n patru subtipuri albice, tipice, molice i
vertice. Primele trei subtipuri prezint grade de difereniere a profilului, ca rezultat al intensificrii procesului
percolativ al regimului hidric, ultimul este un subtip de tranziie spre tipul de sol litomorf vertisol [1;15].
Sol cenuiu albic. Sunt rspndite fragmentar, formarea lor fiind condiionat de unele particulariti ale
structurii geologice. Se formeaz pe roci argiloase sau lutoase. Datorit argilei impermeabile din adncime se
produce stagnarea periodic a apei precipitaiilor i duce la activizarea proceselor de eluviere i iluviere. Culoa-

71

rea albicioas se datoreaz acumulrii bioxidului de siliciu n orizontul superior. Profilul este amplasat n parcela
28, subparcela A-VIII, pe un podi cu altitudinea 370 m pe argil teriar, sub leau de deal cu gorun. Aceste
soluri se caracterizeaz prin scderea brusc a coninutului de humus. Suma cationilor schimbabili este foarte
redus n orizontul A2.
Sol cenuiu tipic. Aceste soluri sunt rspndite n partea de est a rezervaiei, sub pdurile de stejar, pe
pante. Fragmentar se mai ntlnesc n intervalul altitudinilor 140-300 m [9;10;11;12;16]. Reacia solului este
slab acid, iar aciditatea hidrolitic nalt i respectiv, gradul de saturaie cu baze sczut [9]. Profilul vertical
este difereniat morfologic i mai puin textural. Profilul este amplasat n parcela 14, subparcela J, pe un versant
sudic, altitudinea de 200 m, pe un lut argilos sub stejareto-leau de deal. n orizontul superior conine pn la
4-5% de humus. Suma cationilor schimbabili poate ajunge la 15-20 me/100 g n orizontul iluvial, de aceea cu
toate c aciditatea hidrolitic este ridicat (5-6 me/100 g) gradul de saturaie cu baze constituie 70-80 %. Reacia
solului este slab acid [1;15].
Sol cenuiu molic. Molic nseamn cenuiu nchis, humificat, structurat, grunos, afnat. Aceste soluri sau
format sub stejri cu un bogat nveli ierbos. Sunt rspndite n prile de jos a versanilor n intervalul altitudinilor 200-140 m. Construcia morfologic a solurilor cenuii molice se deosebete prin diferenierea slab a
profilului, coninutul relativ ridicat de humus nu numai n orizontul superior, dar i mai adnc. Este un subtip de
tranziie spre solurile cernoziomice. Profilul solului este slab difereniat [1;15]. Structura nuciform, bine pronunat. Profilul este amplasat n parcela 13, subparcela A, pe versantul nord-estic, partea mijlocie, la altitudinea
de 190 m, pe lut argilos, sub stejri. Conine pn la 10% de humus n orizontul superior i peste 1,3 n 50-60
cm. Reacia solului este slab acid, iar saturaia cu baze peste 80%.
Concluzii. Ghidul pedologic completeaz caracteristica n ansamblu a bio i pedo diversitii teritoriului
rezervaiei. Prezint un interes deosebit prin faptul c doar n aa mod poate fi prezentat construcia morfologic i profilurile verticale ale solurilor. Colecia de monolii expus n muzeul rezervaiei, ct i ghidul n
cauz, permit vizitatorilor s contientizeze ce reprezint fiecare unitate de sol, care sunt caracterele principale
ale orizonturilor genetice i profilurile verticale, deosebirile dintre unitile taxonomice. De asemenea prezint
nu numai interes tiinific dar i didactic fiind permanent vizitat de multiple excursii i oaspei ai rezervaiei.
Referine
1. Barcari E. Proprietile i regimul de umiditate ale solurilor cenuii cu textur diferit evoluate sub gorunetele Podiului Codrilor // Autoreferat al tezei de doctor. Chiinu, 2001.
2. .. . , 1979, .174.
3. .. . // ,
. IV., , 1970.
4. .., .., .., .. .
, 1980.
5. .. : , . . , 1963. 314 .
6. Manic t., Negru A., Cozari T., Barcari E. Rezervaia Codrii. Diversitatea biologic. tiina, 2006.
7. , , 1984.
8. .. // Lucrrile Simpozionului
Jubiliar consacrat aniversrii a 30 ani ai rezervaiei Codrii, vol I, 27-28 septembrie 2001, Lozova, 2001.
9. Ursu A. Clasificarea solurilor Moldovei pe principii contemporane. // Buletinul Academiei de
tiine a Republicii Moldova. tiine biologice i chimice, IV, Chiinu, 1997.
10. Ursu A. Clasificarea solurilor Republicii Moldova. Chiinu, 1999.
11. Ursu A. Podiul Central al Moldovei. Ghidul excursiei pedologice. Chiinu, 1999.
12. Ursu A lasificarea solurilor Republicii Moldova. Ed.II, Chiinu, 2001, 40 p.
13. Ursu A. Rolul rezervaiilor tiinifice n conservarea solurilor // Lucrrile Simpozionului Jubiliar consacrat
aniversrii a 30 ani ai rezervaiei Codrii, vol I, 27-28 septembrie 2001, Lozova, 2001.
14. Ursu A., Barcari E Sturza N., Marcov I. Morfologia, ecologia i geografia bumbcriei (Eriophorum
latifolium Hoppe.) n Codrii Moldovei // Mediul ambiant JVb 5 (35). Chiinu, 2007.
15. Ursu A., Barcari E. Solurile rezervaiei Codrii. Tip. Academiei de tiine a Moldovei, Chiinu, 2011,
84 p.
16. Ursu A. Solurile Moldovei. Chiinu, tiina, 2011, 324 p.

72

PARTICULARITILE REGIMULUI NUTRITIV AL SOLURILOR


CU DIFERIT GRAD DE EROZIUNE
Boaghe Lilia
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, liliaboaghe@yahoo.com

Abstract: In this article are presented results of research on specific nutrition regime of arable soil located on
the slops. The dates showed a sharp quantitative differentiation of humus content and its reserves together with intensification of erosion processes. Also, results showed a correlation between the degree of erosion and the content
of soils biofile elements.
Key words: erosion, chernozems, humus, nutrient regime

Introducere. Eroziunea exercit aciuni negative asupra unui ir de indicatori chimici ai solurilor. Cantitativ aceste modificri sunt n corelaie strns cu gradul de eroziune. Cele mai mari schimbri se produc n
coninutul i rezerva de substan organic i elemente nutritive [2,3,12].
Distrugerea stratului superior, celui mai fertil, duce la nrutirea regimului nutritiv al solului. Pierderile
prin eroziune a elementelor nutritive, vitale pentru dezvoltarea plantelor, dup amploarea sa sunt identice sau
chiar depesc eexportul lor cu producia principal i cea secundar a plantelor de cultur [8]. Referitor la diferenierea nsuirilor agrochimice a solurilor de pe versani, se consider c eroziunea determin reducerea rapid
a coninutului de humus i azot pe cnd potasiul schimbabil variaz puin n funcie de intensitatea eroziunii.
Diminuarea coninutului de elemente nutritive asimilabile are loc nu doar prin nlturarea prin splare a stratului superficial, dar i din acele considerente c odat cu modificarea nsuirilor fizico-chimice scade activitatea
microorganismelor din sol [6].
I. Constantinov [9] consemneaz faptul c n stratul 0-50 cm indicii agrochimici (coninutul de humus, azot,
fosfor, potasiu) a solurilor erodate se reduc n comparaie cu solul neerodat n modul respectiv: slab erodat de
1,2-1,4; moderat erodat 1,6-2,0 i puternic erodat 2,2-2,8 ori. Aceasta este una din cauzele de baz ce conduce
la obinerea produciilor sczute pe terenurile agricole amplasate n pante. Referitor la coninutul formelor totale de azot i fosfor s-a constant c i aceti indicatori agrochimici suport modificri substaniale sub aciunea
procesului erozional [1,4].
Material i metod. Cercetrile n teren au fost efectuate la Staiunea Experimental de Pedologie i Eroziune
a Solului al Institutului de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo (com. Lebedenco, raionul
Cahul), n cadrul bazinului hidrografic Ursoaia. Ca obiect de studiu au fost alese cernoziomurile obinuite cu
profil ntreg i cele cu grad slab, moderat i puternic de eroziune Pentru a reflecta modificrile survenite asupra
indicilor agrochimici n rezultatul procesului erozional, au fost colectate probe din stratul arat (0-20 cm) i subarat
(20-40 cm). n scopul excluderii influenei altor factori asupra coninutului de elemente biofile, pe solurile poligoanelor-cheie nu s-au folosit fertilizani. n probele prelevate a fost determinat coninutul de azot nitric, fosfor mobil
i potasiu schimbabil. De asemenea au fost determinate formele totale de azot i fosfor. Pentru stabilirea coninutului de humus probele au fost prelevate peste fiecare 10 cm. Analizele au fost efectuate conform metodelor n uz.
Rezultate i discuii. Prin cercetrile efectuate a fost scoas n eviden o difereniere cantitativ accentuat a coninutului de humus n funcie de gradul de eroziune. Astfel, n stratul arat coninutul de materie organic
se diminueaz de la 2,92 n solul slab erodat, la 2,32 n cel moderat erodat i la 2,04% n solul cu grad puternic
de eroziune (DL5%=0,09%). Calculele arat c n rezultatul eroziunii coninutul de humus n stratul arat s-a redus la solul slab erodat cu 6%; moderat erodat - cu 26% si la cel puternic erodat cu 44%. Rezultatele obinute demonstreaz c pe profilul solului neerodat are loc o diminuare lent i uniform a coninutului de humus (fig.1).
Astfel, diferena n coninutul de materie organic ntre stratul arat i cel subarat alctuiete 0,25%. Un alt mod
de distribuie cu descreteri brute este caracteristic pentru solurile erodate. Diferena n coninutul humusului
pentru straturile menionate a solurilor cu grad slab, moderat i puternic de eroziune constituie respectiv 0,81;
1,11 i 0,97 %. Splarea continu a orizonturilor genetice superficiale a condus la transferarea cernoziomului
obinuit din clasa de valori moderat humifer n submoderat humifer.
Cercetrile efectuate indic o diferenierea clar a rezervelor de humus dup gradul de eroziune (fig. 2).
Astfel, pentru stratul arat (0-30 cm) diferena n rezervele de materie organic ntre solul neerodat i cel cu grad

73

300
250
200

t/ha

150
100
50
0
Solneerodat

030
102

050
167

0100
255

Slaberodat

96

146

206

Moderaterodat

85

121

174

Puternicerodat

76

103

146

Fig.2. Rezervele de humus n soluri


cu diferit grad de eroziune

Fig.1. Repartizarea humusului pe profilele de sol


cu diferit grad de eroziune

kg/ha

puternic de eroziune alctuiete 26 t/ha. Modificri semnificative ale rezervelor de humus au fost depistate i n
straturile subiacente. Solurile cu grad slab, moderat i puternic de eroziune au pierdut din stratul 0-50 cm 13, 28
i 38 % din rezervele iniiale. Pentru stratul 0-100 cm aceste pierderi alctuiesc 19, 32 i 43 % respectiv.
Dup rezervele de humus n prima jumtate de metru (0-50 cm) s-a stabilit c solul neerodat se ncadreaz
n clasa de valori mare, solul slab i moderat erodat n cea cu rezerv mijlocie, iar solul puternic erodat
respectiv n clasa de valori mic [7].
Pentru solurile de step i silvostep nitraii sunt principala surs de nutriie a plantelor cu azot [1]. Coninutul lor variaz vizibil pe perioada de vegetaie, fiind n cantitate maxim la nceputul acesteia. Coninutul de
azot mobil n solurile arabile este nesatisfctor, iar pe terenurile supuse eroziunii critic [4]. Azotul sub form
de nitrai sau nitrii, posednd solubilitate sporit, este uor splat prin scurgerile superficiale i subterane, iar
fosforul se pierde preponderent cu particulele coloidale pe suprafaa cror este adsorbit. Referitor la fosforul
mobil s-a stabilit c, solurile Moldovei se caracterizeaz prin coninut sczut al acestui element [11]. n Zona de
Sud a republicii coninutul mediu ponderat de P2O5 n stratul arat al solurilor constituie 1,6 mg/100 g sol, valoare
ce corespunde gradului sczut de asigurare.
O alt situaie se nregistreaz pentru coninutul
14
de potasiu schimbabil - 92,3% din terenurile arabile
12
ale rii au un nivel de asigurare ridicat i foarte ridi10
cat. Aceasta se explic prin particularitile alctuirii
8
mineralogice a rocilor de solificare. n componena
acestora predomin mineralele din grupa illitului sau
6
illit-smectitului, care au un coninut nalt de potasiu
4
[11]. Cantitatea medie ponderat a potasiului schim2
babil n stratul arat al solurilor rii constituie 31
0
mg/100 g sol, iar n cele din sud - 28 mg/100 g sol,
020cm
2040cm
ce corespunde nivelului optim de asigurare.
Neerodat
12,1
8,7
Din reprezentrile grafice se observ foarte
Slaberodat
9,7
7,5
clar modificarea tuturor caracteristicilor agrochiModeraterodat
9,3
6,7
mice odat cu creterea gradului de eroziune a soPuternicerodat
7,7
6,5
lului. Cele mai eseniale schimbri s-au produs n
coninutul de nitrai i fosfor mobil. Rezervele de Fig.3. Inluena gradului de eroziune a solului asupra rezerazot nitric (fig.3) n stratul arat (0-20 cm) a solului
velor de N-NO3

74

slab erodat s-au diminuat cu 20% fa de martor (sol


1,8
neerodat), n solul moderat erodat cu 23%, iar n solul
1,6
puternic erodat cu 36%. n stratul subarat (20-40 cm)
1,4
aceast difereniere se menine, ns valorile cantitati1,2
1
ve sunt mai mici.
0,8
n coninutul de fosfor mobil se apreciaz o situ0,6
0,4
aie identic, dar spre deosebire de cele menionate,
0,2
schimbri mai accentuate s-au semnalat n stratul sub0
020cm
2040cm
arat (fig.4). Astfel, dac n stratul 0-20 cm al solului
Neeerodat
1,61
1,35
moderat erodat coninutul de fosfor mobil scade de
Slaberodat
1,17
0,77
1,7 ori fa de martor, n stratul 20-40 cm al aceluiai
Moderaterodat
0,96
0,7
sol reducerea a fost de 1,9 ori. Referitor la coninutul
de potasiu schimbabil (fig.5) putem meniona c eroPuternicerodat
0,78
0,51
ziunea a influenat mai puin acest element nutritiv,
ns, ca i n cazul precedent, diferenieri mai mari Fig. 4. Influena eroziunii asupra coninutului de P2O5
s-au produs n stratul subarat. Din datele obinute
privind coninutul de elemente nutritive n solurile
25
studiate putem concluziona c solul cu profil ntreg
20
se caracterizeaz prin coninut sczut de azot nitric
15
(12 kg/ha) i moderat de fosfor mobil (1,6 g/100 g
10
sol), pe cnd solurile erodate au un coninut sczut
5
i foarte sczut de N-NO3 (7,7-9,7 kg/ha) i P2O5
0
(0,8-1,3 mg/100 g sol). Potasiul schimbabil se afl n
020cm
2040cm
cantiti optime n solul neerodat (22 mg/100 g sol)
Neerodat
21,9
17,8
i moderate (15-19 mg/100 g sol) n variantele eroSlaberodat
18,8
15,9
date [7].
Moderaterodat
17,1
12,1
Este cunoscut faptul c coninutul de azot total
Puternicerodat
15,3
11,4
este determinat de particularitile genetice ale solurilor, fiind n corelaie direct cu cantitatea de materie
Fig. 5. Modificarea coninutului de K2O n funcie de
organic. Deaceea dehumificarea solului prin eroziugradul de eroziune a solului
ne influeneaz proporional coninutul de azot total.
Rezervele acestuia caracterizeaz fertilitatea potenial a solurilor. Solurile Republicii Moldova au un coninut
relativ nalt de azot total [1]. Valorile acestui element n stratul 0-20 cm al cernoziomurilor carbonatice i obinuite variaz ntre 0,21-0,22%.
Cercetrile efectuate n ar au evideniat c n solurile erodate are loc o descretere de la 20 pn la 70%
de azot total fa de solul neafectat de eroziune [11]. Aceast concluzie nu este integral confirmat prin cercetrile realizate n cadrul bazinului hidrografic Ursoaia din sudul republicii, n special, referitor la valoarea
maxim indicat. Datele obinute demonstreaz c n stratul arat al solului slab erodat coninutul de azot total
s-a diminuat cu 12%, n cel moderat erodat cu 24% i n cel puternic erodat cu 35% fa de solul cu profil ntreg.
n stratul subiacent (20-40 cm) aceast difereniere este mai pronunat, n special n solul moderat i puternic
erodat (33-47%).
Trebuie s menionm c cernoziomurile republicii se caracterizeaz cu rezerve relativ mari de fosfor total.
Aceasta este specific i pentru solurile cernoziomice din Ucraina i Rusia [10]. Coninutul de fosfor total n
stratul arat al cernoziomurilor variaz ntre 0,12-0,22% [1]. n cernoziomurile obinuite erodate din republic
coninutul de fosfor total variaz ntre 0,12- 0,16%.
Coninutul de fosfor total n solurile studiate a prezentat o reducere mai mic, n funcie de intensitatea
eroziunii, dect azotul total. Astfel, n stratul arat al solului slab erodat schimbri nu s-au semnalat, pe cnd n
solul moderat i puternic erodat, coninutul acestui element a sczut cu 9-18% n comparaie cu solul neerodat.
Variaii mai mari al acestui indicator agrochimic se observ n stratul 20-40 cm. Rezultatele obinute dovedesc
c pierderile de fosfor total cresc comparativ cu martorul de la solul slab afectat de eroziune spre cel puternic
erodat corespunztor cu 9 i 27%.

75

Concluzii
1. n rezultatul eroziunii hidrice rezervele de humus n stratul 0-100 cm al solurilor slab, moderat i puternic
erodate comparativ cu solul neerodat s-au redus respectiv cu 49, 81 i 109 t/ha, cea ce constituie 19, 32
i 43%.
2.Studierea regimului nutritiv a relevat modificarea tuturor indicilor agrochimici odat cu creterea gradului de eroziune a solurilor. Cele mai eseniale schimbri s-au produs n rezervele de azot nitric, care s-au
diminuat cu 19% la solul slab erodat, 24% la moderat erodat i 37% la puternic erodat, comparativ cu
solul cu profil ntreg. Coninutul de fosfor mobil s-a redus respectiv cu 31, 40, 51%.
3.Coninutul de fosfor total a fost slab influenat de eroziune fa de ceilali arttori agrochimici.
Referine
1.Andrie S. Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor i productivitatea plantelor de cultur. Chiinu:
Pontos, 2007. 374 p.
2. Andrie S. i alii. Condiii naturale i antropice de degradare a solului i procedee tehnologice de minimalizare a consecinelor factorilor ecopedologici nefavorabili. n: Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultur. Chiinu, 2008, p.41-78.
3. Buletin de monitoring ecopedologic (agrochimic). Chiinu: Pontos. 2000. 65 p.
4. Donos A. Evoluia bilanului de humus i a elementelor nutritive n solurile erodate ale Republicii Moldova.
Informaie de sintez. Chiinu, 2000. 56 p.
5. Eroziunea solului. Esena, consecinele, minimalizarea i stabilizarea procesului. Chiinu: Pontos, 2004.
476 p.
6. Murean D. i alii. Irigaii, desecri i combaterea eroziunii solului. Bucureti: Editura Didactica i pedagogica, 1992, p.407-408.
7. Programul complex de valorificare a terenurilor degradate i sporirea fertilitii solurilor. Chiinu: Pontos,
2004, Partea I. 212 p. Partea II. 128 p.
8. .. . : , 1979. 244 .
9. .. . : ,1987. 493 c.
10. .., . . . . 2004. 168 .
11. . : ..I, 1984. 351 c.
12. .., . . .
: . . . , 2002, . 382-385.

76


- -

.., .., .., ..
, , , seraya@tut.by

Abstract. Crop rotation and fertilization systems influence on the humus faction-group composition on sodpodzolic soils of different erosion degrees is studied. Fodder crop rotation promoted humic acids preservation in
eroded varieties at the level of their content in not eroded soils. The most effective factor in preventing the humic and
fulvic acids loss in soils prone to erosion was organic-mineral fertilization system.
Keywords: crop rotation, fertilization system, faction-group composition of humus

.
,
, [1, 5]. .. [3] : , , , ,
,
- . , ,
. , ,
- . - .
.
. - ; () ; - 5-7.
- , . , ,
- , .
2006-2010 . ( 20%) ( 60%) () 0,93
0,79 .
(..), , (..), , ; , (+), 1- (..), 2- ..,
3- .. N28P64K108, N42P58K104;
6 / , 12 /. - .. .. [2].
. , () (), 30,2% ( 1).
, , ,
25,2-25,9%. 50%,
()

77

44,4% . (/) , 1,14-1,23,


- (30,1%)
[4].
1.

- , % (.)

/
()
()
()
( 20%)

30,9
25,2
43,9
1,23
-

30,6
24,6
44,8
1,24
,

30,3
23,9
45,8
1,27
30 / + N28P64K108

32,4
28,0
39,6
1,16

29,8
25,5
44,7
1,17

29,0
24,2
46,8
1,20
N28P64K108

28,6
22,4
49,0
1,28

33,0
32,0
35,0
1,03
( 60%)

30,5
25,2
44,3
1,21
-

28,9
21,1
50,0
1,37
, 60 / +

26,6
18,3
55,1
1,45
N42P58K104

34,0
36,3
29,7
0,94

29,6
25,9
44,5
1,14

26,9
18,8
54,3
1,43
N42P58K104

24,3
15,7
60,0
1,55

36,4
39,0
24,6
0,93

, , , 1- 3- ;
2- ( 2).
2.

- ,
% (.)


., %1
2
3
1
1
2
3
( 20%)

1,25
11,5
7,7
11,7
3,8
9,7
6,2
5,5

1,16
11,5
7,6
11,5
3,8
9,4
6,1
5,3
,

1,08
11,4
7,5
11,4
3,5
9,3
5,9
5,2
30 / + N28P64K108

1,26
12,0
7,9
12,5
4,5 11,2 6,0
6,3

1,19
11,0
7,4
11,4
4,2 10,2 5,8
5,3

1,08
10,7
7,2
11,1
3,8
9,8
5,6
5,0
N28P64K108

1,00
10,5
7,1
11,0
3,0
9,2
5,5
4,7

1,26
12,6
7,5
12,9
5,1 12,0 6,2
8,7
( 60%)

1,21
11,7
7,4
11,4
4,0 10,0 6,0
5,2

1,02
10,9
7,2
10,8
3,2
8,4
5,3
4,2
,

0,97
10,0
6,6
10,0
2,7
7,5
4,5
3,6
60 / + N42P58K104

1,08
13,0
8,0
13,0
6,1 13,3 8,0
8,9

1,13
11,2
6,8
11,6
4,3 10,4 5,7
5,5

0,91
10,0
6,3
10,6
2,6
7,7
4,8
3,7
N42P58K104

0,86
9,1
5,8
9,4
2,0
7,0
3,8
2,9

1,11
14,1
8,5
13,8
6,8 14,2 8,5
9,5

78

, (-1), 11,4% . , (-2) (-3), 7,3% 11,5% .


, -1 -3 38%
, -2 24%.
1- 2- , 3- . -1.
-1 , 4,1%, 2,5 , -1. [4],
. -2 -3
.
. , . , -, , .
-
1,6-2,6 . . / , 1,20-1,55.
, , .
, 32,4-36,4%, 28,0-39,0%, 24,6-39,6%.
, , .
. , , , ,
, 2+ (7,1-7,6% .).
, 1,6-5,3%
2,6-10,7% , , . -2, .
- .
,
.
, , , 2+. . , 1,6-3,9%, 4,1-6,9%
.
1,6 .
, - , . -
26,9-24,3% 18,8-15,7% .

79


1. - , .
1,6-5,3% , ; 2,6-10,7%.
2. , , -
- .

1. , .. . . 1984, 8. . 6-20.
2. ( ). .. , .. ; . . . . . . ., 1975. 105 .
3. , . . . .: - , 1990. 325 .
4. , .. /
.. , .. , .. . . 2004. 8. . 918-926.
5. , .. ( ) / .. , ..
. .: , 1980. 222 .

80

RESTRUCTURAREA ECOLOGIC A AGRICULTURII N REPUBLICA MOLDOVA


Boincean Boris
IP Institutul de Cercetri pentru Culturile de Cmp Selecia, Bli, bboincean@gmail.com

Abstract. Agriculture in the Republic of Moldova didnt achieve a sustainable development from economic,
ecologic and social points of view. The existing farming systems are not adapted to local soil and climatic conditions. The industrial model of agricultural intensification doesnt suit to natural conditions of soil formation. Natural
ecosystems should serve as a model for agricultural intensification. The ecological restructuring of existing sowing
areas is recommended in order to implement crop rotations with perennial leguminous crops. Simultaneously, integration of crop and animal husbandries will allow recycling better energy and nutrients in each farm by reducing the
dependence from industrial inputs.
Key word: agriculture, model of intensification, crop rotation, soil fertility, fertilization.

Introducere. Agricultura Republicii Moldova se afl la rscruce de drum. Modelul industrial de intensificare a agriculturii, care a cptat o rspndire larg n lume, inclusiv n Republica Moldova, dup al II-lea Rzboi
Mondial, n-a asigurat o dezvoltare durabil a sectorului agrar. Consecinele economice, ecologice i sociale a
extinderii modelului industrial de intensificare a agriculturii se v-or agrava pe viitor reieind din sursele energetice nerenovabile limitate n lume i creterea concomitent a preurilor la ele i derivatelor lor (ngrminte
minerale, pesticide, tehnic agricol), degradarea i poluarea resurselor naturale, reducerea stabilitii comunitilor rurale .a. [2,4,10].
Dependena de inputuri din surse energetice nerenovabile face agricultura foarte vulnerabil n condiiile
crizei mondiale de surse energetice. Sistemul de agricultur existent n Republica Moldova nu respect legile
agronomice de baz i nu este adaptat la condiiile pedoclimaterice locale. El este orientat spre obinerea productivitii nalte i profitului maxim la moment fr evidena consecinelor sale asupra strii resurselor naturale.
Prin alte cuvinte, modelul de folosire nu corespunde condiiilor de formare a solurilor n Republica Moldova.
Articolul dat precaut modul de armonizare a factorilor de formare a solurilor n ecosistemele agricole cu cei din
ecosistemele naturale, care trebuie s serveasc ca model pentru intensificarea agriculturii.
Material i metod. Materialele folosite n articol reprezint date experimentale obinute n experiene de
cmp de lung durat a IP ICCC Selecia. Durata experienelor de cmp de lung durat pe asolamente i culturi permanente este de 5 ani. Metodica efecturii cercetrilor n aceste experiene a fost descris n publicaiile
noastre anterioare [2,4]. Concomitent au fost folosite datele Anuarelor Statistice al Republicii Moldova pentru
anii 1962-2011.
Rezultate i discuii. Intensificarea agriculturii dup modelul industrial, adic cu folosirea inputurilor din surse energetice nerenovabile i derivatelor lor a fost destul de efectiv pn n anii 1972-1981 comparativ cu perioada
precedent (tab.1). n aceast perioad s-au depistat cele mai nalte sporuri de producie la toate culturile, att n
medie pentru Republica Moldova ct i n experienele de cmp de lung durat pe asolamente a IP ICCC Selecia. n perioada 1982-1991 a avut loc stabilizarea nivelului de producie, iar ncepnd cu 1994 i pn n prezent
se observ o tendin stabil de diminuare sau continu stabilizare a nivelului de producie, n special n condiii
de producere. n toate aceste perioade de timp produciile obinute n experienele de cmp la toate culturile au fost
net superioare celor obinute n condiii de producere prin folosirea soiurilor i hibrizilor de provenien autohton.
Condiiile climaterice n perioadele vizate i-au lsat amprenta asupra produciilor obinute (tab.2). Un
impact deosebit au avut i schimbrile socio-economice parvenite dup 1990 ncoace, fiind determinate de destrmarea fostei URSS i privatizarea terenurilor.
Solul continu a fi precutat ca obiect de proprietate fr o atenie cuvenit msurilor necesare de ntreprins
pentru folosirea lui raional n vederea restabilirii fertilitii lui. Putem presupune c stabilizarea i tendina
de diminuare a nivelului de producie este influenat nu numai de schimbrile climatice, schimbrile socioeconomice, dar i de reducerea drastic a fertilitii solurilor arabile. Mrturii convingtoare despre degradarea
solurilor arabile de cernoziom din Republica Moldova aduc mai muli cercettori, care i-au consacrat ntreaga
lor activitate tiinei agricole pe acest meleag (Korduneanu P., Krupenicov I., Ursu A., Zagorcea K., Andrie S.,
Lupacu M. .a. [1,3,5,6,8,9].

81

Analiza dinamicii folosirii ngrmintelor minerale de azot i produciei grului de toamn n Republica
Moldova pentru perioada 1961-2010 indic att la creterea ct i scderea neproporional a produciei grului
de toamn dozelor de azot folosite cu ngrmintele minerale (fig.1).
Tabelul 1
Dinamica produciei culturilor de cmp n Republica Moldova i n experienele de lung durat
a IP ICCC Selecia pentru perioada 1962-2011, t/ha

t/ha

fa de anul
precedent

t/ha

fa de perioada
precedent

t/ha

t/ha

fa de anul
precedent

t/ha

fa de per.
precedent

t/ha

t/ha

fa de anul prece
dent

t/ha

3,17

5,60

+2,43

23,65

40,06

+16,41

1,60

2,59

t/ha

t/ha
+1,43

+0,99

fa de per.
precedent
-

fa de per.
precedent

t/ha
3,28

1972-1981 3,60 +1,75 5,14 +1,86 +1,54 3,55 +0,38 6,78 +1,18 +3,23 26,85 +3,20 45,79 +5,73 +18,94 1,70 +0,10 2,24

fa de anul prece
dent

Floarea-soarelui
n experiena
Media pe
de lung
R.Moldova
durata

Sfecla de zahr
n experiena
Media pe
de lung
R.Moldova
durata

t/ha

Anii

1962-1971

Porumb la boabe
n experiena
Media pe
de lung
R.Moldova
durata

1,85

Gru de toamn
n experiena
Media pe
de lung
R.Moldova
durata

-0,35 +0,54

1982-1991 3,55 -0,05 5,43 +0,29 +1,88 3,96 +0,41 6,86 +0,08 +2,90 27,58 +0,73 44,96 -0,83 +17,38 1,86 +0,16 2,78 +0,54 +0,92
1994-2003 2,35

-1,2 5,15 -0,28 +2,80 2,79 -1,17 5,84

-1,02

-3,05 19,81 -7,77 44,04 -0,92 +24,23 1,29 -0,57 2,08

-0,70 +0,79

2004-2011 2,44 +0,09 5,03 -0,12 +2,59 2,94 +0,15 5,87 +0,03 +2,93 26,97 +7,16 40,90 -3,14 +13,93 1,32 +0,03 2,27 +0,1+ +0,95

Tabelul 2
Precipitaii atmosferice i suma temperaturilor active pentru anii agricoli
1962-2011 dup datele staiunii meteorologice a IP ICCC Selecia
Anii
Precipitaii atmosferice, mm
Suma temperaturilor active (mai >de 10oC)
1962 1971
545
3194
1972 1981
608
2970
1982 1991
542
3037
1994 2003
552
3334
2004 2011
458
2927

Fig.1. Dinamica produciei grului de toamn n Republica Moldova (t/ha) i folosirii azotului cu ngrmintele
minerale (kg s.a./ha) n perioada 1961-2010

82

Menionm ndeosebi, reducerea relativ lent a produciei grului de toamn n perioada 1986-1990 i
2006-2010 de 1,6-1,7 ori comparativ cu reducerea de 7,5-15,7 ori a dozelor de azot din ngrmintele minerale. (conform datelor Anuarelor Statistice ale R.Moldova). Aceasta confirm importana fertilitii solului n
meninerea nivelului de producie. Experienele de cmp de lung durat din stepa Blului pe fond fertilizat i
nefertilizat permit de a evidenia ponderea fertilitii solului n formarea produciei la diferite culturi (tab.3).
Tabelul 3
Ponderea fertilitii solului n formarea produciei diferitor culturi a asolamentului n experienele
de cmp de lung durat a IP ICCC Selecia, media pentru anii 1994-2011, %
Fond de fertilizare
Ponderea fertilitii
Spor de producie de
Culturi
Premergtori
solului n formarea
NeferFertilizat la fertilizare, t/ha i %
produciei, %
tilizat
Borceag de primvar
4,73
5,10
+0,37/7,8%
92,2
Gru de toamn
Porumb la siloz
3,53
4,56
+1,03/29,2%
70,8
Porumb la boabe
2,57
3,59
+1,02/39,7%
60,3
Porumb la boabe
Sfecl de zahr
5,43
5,85
+0,42/7,7%
92,3
Sfecl de zahr
Gru de toamn
32,55
42,65
+10,1/31,0%
69,0
Floarea-soarelui
Porumb la boabe
2,01
2,16
+0,15/7,5%
92,5

Pentru grul de toamn amplasat dup premergtori cu termen de recoltare devreme ponderea fertilitii
solului n formarea produciei constituie 92,2%. Sporul de producie de la fertilizare crete odat cu amplasarea
culturii dup premergtori cu termen de recoltare mai trzie n special, n cultura permanent, cu toate c nivelul absolut de producie scade considerabil comparativ cu amplasarea grului de toamn dup premergtori cu
termen de recoltare devreme. Ponderea fertilitii solului n formarea nivelului de producie rmne destul de
nalt pentru cultura porumbului la boabe i floarea-soarelui (92,3-92,5%), care slab reacioneaz la fertilizare n asolament. Fertilitatea solului este
determinat de cantitatea i calitatea
materiei organice a solului.
Cu regret, structura suprafeelor de
nsemnare existen la moment n Republica Moldova, n ansamblu cu sistemele de fertilizare i lucrare a solului,
asigur compensarea doar a 32,7-36%
din cantitatea de azot extras cu producia obinut (fig.2).
n calcule au fost incluse diferite
surse de azot (resturi vegetale, gunoi
de grajd, ngrminte minerale), innt
cont de eficacitatea folosirii azotului din
ele. Este evident c schimbrile parvenite dup 1990 ncoace n structura suprafeelor de nsemnare, cu folosirea
concomitent a ngrmintelor organice i minerale, au contribuit la reducerea de dou ori a compensrii azotului
extras cu producia agricol. Asigurarea
unei funcionaliti durabile a solului n
condiii de deficit cronic de azot provenit de la mineralizarea substanei organice a solului este imposibil. Stabilizarea i reducerea nivelului de producie
menionate anterior sunt o consecin a
capacitii reduse a solului de asigurare Fig.2. Dinamica compensrii extrasului de azot, innd cont de eficaa plantelor cu azot. Omenirea conti- citatea folosirii azotului din diferite surse, la structura suprafeelor de
nsmnare existent n Republica Moldova, anii 1990-2005
entizeaz cu greu importana fertilitii

83

solului din cauza accesului la sursele energetice nerenovabile i derivatele lor, dar concomitent i efectului
mascat al inputurilor asupra fertilitii solului [2,7,10]. Concomitent solurile noastre lucreaz n condiii de
deficit cronic de carbon ca surs pentru formarea materiei organice proaspete n sol.
Rolul polifuncional al solului n ecosistemele naturale i agricole impune necesitatea adoptrii unui sistem de agricultur, care asigur funcionalitatea lui durabil. Printre funciile solului n ecosistem menionm
urmtoarele:
- suport pentru creterea plantelor i asigurarea lor cu elemente nutritive;
- reciclarea resturilor vegetale i animaliere, care sunt folosite din nou de generaiile ulterioare;
- asigurarea cu ap a ntregului sistem hidrologic, inclusiv acumularea, pierderea, la folosirea contaminarea
i purificarea;
- habitat pentru diversitatea enorm de organisme vii de diferite dimensiuni, att la suprafa ct i nemijlocit n sol;
- influena asupra compoziiei i strii atmosferei prin absorbia i eliberarea cantitilor mari de CO2, O2,
NO, CH4 i alte gaze;
- baz pentru construcia drumurilor, cilor ferate etc. i concomitent material de construcie pentru locuinele oamenilor [11].
Astfel, solul servete ca mijloc de producere a produselor alimentare, dar concomitent acord i servicii
pentru societate i mediul ambiant. Ultima misiune a nceput a fi contientizat doar n ultimul timp. n tabelul
ce urmeaz prezentm factorii de pedogenez n ecosistemele naturale i agricole cu msurile adecvate de adaptare a ecosistemelor agricole la condiiile naturale (tab.4).

Factorii de
pedogenez
1. Roca
matern
2. Relieful

3. Clima

4. Flora,
fauna i
activitatea
uman

Tabelul 4
Factorii de pedogenez n ecosistemele naturale i agricole
cu msuri de adaptare a ecosistemelor agricole la condiiile naturale
Msuri de adaptare a ecosisteme-lor agricole
Ecosisteme naturale
Ecosisteme agricole
la condiiile naturale
Fr schimbrii (predomin luturi argiloase loessoidale)

n contextul ntregului sistem de agricultur

1. Organizarea antierozional a
Accidentat (heterogen) cu pericol pronunat de manifestare ntreg teritoriului n conformitate cu
a eroziunii i concomitent a secetelor
particularitile reliefului (landaftului)
2. Aplicarea principiilor agriculturii de precizie
- Temperat continental cu evidenierea zonelor
agroclimaterice (de Nord, Centru i Sud);
- Predomin ploile toreniale n perioada de vegetaie;
Elaborarea i implementarea sistemelor
zonale de agricultur
- Manifestarea tot mai frecvent a efectului de ser,
cu extreme n regimul termic i hidric, cu tendine de
deertificare a terenurilor agricole;
Vegetaia a fost i rmne factorul primordial de formare
a solului. Ecosistemele agricole i naturale difer
considerabil dup structura i funcionalitatea lor (dup
Odum, 1969 i Gliessman, 2000) [7,10].
1. Diversitatea genetic, inclusiv a speciilor:
Folosirea ecosistemelor naturale ca model
nalt
redus
pentru ecosistemele agricole:
Tipul vegetaiei:
- o diversitate ct mai nalt de specii, soiuri
peren
anual
i hibrizi n cadrul asolamentului;
2. Circuitul de energie i nutrieni:
- pstrarea ct mai ndelungat a covorului
nchis
deschis
vegetal pe parcursul anului;
3. Acoperirea solului cu vegetaie i mulci
- integrarea fitotehniei i vitritului;
- crearea infrastructurii ecologice la nivel de
permanent
temporar
landaft i exploataii agricole;
4. Interaciunea trofic i heterogenitatea habitatulu n
- rentoarcerea vegetaiei perene n
partea aerian i subteran a solului
asolamente etc.
complex
simpl, liniar
5. Dependena de intervenia uman:
independente
dependente
6. Capacitatea de restabilire (stabilitatea)
nalt
redus

84

5. Durata
formrii
solului
(timpul)

- necesitatea aplicrii unui program de lung


durat n vederea ameliorrii resurselor de
sol, ap i genetice;
Aceiai durat de timp, dar activitatea uman influeneaz
- necesitatea monitorizrii influenei
drastic asupra strii ecosistemelor agricole
diferitor procedee agrotehnice n
experiene de cmp de lung durat asupra
productivitii culturilor i fertilitii solului.

Restructurarea ecologic a sistemului existent de agricultur n Republica Moldova n armonie cu factorii


de pedogenez va permite la fel acordarea serviciilor de ctre agricultur i fermieri pentru mediul ambiant i sntatea oamenilor (sechestrarea carbonului, prevenirea polurii produselor alimentare i apei potabile cu nitrai
i reziduuri de pesticide, atenuarea i adaptarea la condiiile de nclzire global, majorarea biodiversitii .a.).
Concluzii:
1. Stabilizarea i reducerea nivelului de producie pentru principalele culturi de cmp n Republica Moldova, de rnd cu agravarea strii ecologice a mediului ambiant, indic la necorespunderea sistemului de agricultur
existent condiiilor de formare i management a solurilor n ecosistemele agricole.
2. n calitate de model pentru intensificarea ecosistemelor agricole i dezvoltrii lor durabile trebuie s
serveasc ecosistemele naturale cu reducerea inputurilor de surse energetice nerenovabile i derivatelor lor n
baza asigurrii unui circuit mai intens de energie i nutrieni, preponderent din surse energetice renovabile de
provenien local, n vederea meninerii fertilitii solului i obinerii nivelului scontat de producie de calitate
nalt, fr pericolul degradrii i polurii mediului ambiant.
3. Respectarea particularitilor structurale i funcionale a ecosistemelor agricole, asemntor esosistemelor naturale, cu o diversitate biologic mai mare la nivel de landaft i fiecare cmp n parte att n partea aerian
ct i subteran, va fortifica lanul trofic al ecosistemului solului cu reducere o concomitent a dependenei de
inputuri n vederea asigurrii plantelor cu ap, nutrieni i reglarea strii fitosanitare a semnturilor.
4. Dezvoltarea durabil a sectorului agrar n Republica Moldova nu poate fi asigurat fr restructurarea
ecologic a structurii suprafeelor de nsmnare existente la moment cu lrgirea suprafeelor sub culturile leguminoase perene n cadrul asolamentelor, integrarea fitotehniei i vitritului, reducerea suprafeelor lucrate cu
plug cu corman .a.
Referine
1. Andrie S.V. Agrochimia elementelor nutritive. Fertilitatea i ecologia solurilor. Chiinu, Pontos, 2011, 223
p.
2. .. (
). Chiinu, tiina, 1999, 269 p.
3. .. . , , , ,
. Chiinu, Pontos, 2008, 285 c.
4. Krupenikov I., Boincean B., Dent D. The Black Earth. Ecological Principles for Sustainable Agriculture on
Chernozem Soils. Springer. International Year of Planet Earth, vol.10, 2011, 143 p.
5. ..
. , , 1985, 268 .
6. Lupacu M.T. Agricultura ecologic i producerea furajerelor n R. Moldova, Chiinu, tiina, 1998, 486 p.
7. . , .1 .2, , , 1986.
8. .. . , , 1990,
288 .
9. Ursu A.T. Solurile Moldovei. Chiinu, tiina, 2011, 323 p.
10. Gliessman S.R. Agroecology. Ecological Processes in Sustainable Agriculture. Lewis Publishers, New York,
CRC Press, 2000, 357 p.
11. Nyle C. Bready and Ray R. Weil. The Nature and Properties of Soils. Upper Saddle River, New Jersey,
Columbus, Ohio, 2008, 975 p.

85

CONINUTUL METALELOR GRELE N SOLUL ECOSISTEMELOR FORESTIERE


DIN REEAUA EUROPEAN DE MONITORING FORESTIER
Braoveanu Valeriu
Institutul de Ecologie i Geografie, AM, brasoveanu1802@mail.ru

Abstract. The results of the present study are showed accumulation of heavy metals in soils of the 10 experimental areas included in the systematic transnational grid of 16 x 16 km of European forest monitoring. The results are
based on 80 samples of earth fixed layers of 10 cm up to a depth of 80 cm. The total form of the heavy metals Pb, Cu,
Zn and Ni was determined by the method Roentgen fluorescent spectrometry with apparatus Spectroscan MAX-G. In
the present study was not identified no case of soil pollution with heavy metals, the heavy metals content was within
the categories low and increased concentrations. Soils of studied forest ecosystems show a slight accumulation of
heavy metals (Pb, Cu, Zn, Ni), where FI <1.5 for all cases, indicating a low intake of anthropogenic impact.
Keywords: heavy metals, soil, forest ecosystems

Introducere. Metalele grele (MG) au atras o atenie deosebit ca urmare a activitilor umane, n urma
crora s-a schimbat fundamental ciclul lor biogeochimic. Ele sunt emise n mediu de numeroase procese industriale i sunt dispersate prin aplicarea deeuri biogene, pesticide i ngrminte. n sol, unele metale sunt
intens adsorbite n matricea mineral sau fixate n complexe stabile cu materia organic din sol, altele sunt foarte
mobile. Metalele grele manifest o afinitate mare cu acizi humici, oxizii de fier, mineralele argiloase i carbonai
din sol [6].
Majoritatea metalelor au un rol bivalent n mediul ambiant, n dependen de concentraie acestea pot fi
micronutrieni eseniali sau componente toxice pentru plante i organismele din sol. Prin urmare, emisiile i
depunerile de metale grele i ciclul acestora n mediul nconjurtor sunt probleme importante n cercetarea calitii mediului [1,6]. Ratele ridicate a coninutului metalelor grele n componentele ecosistemelor forestiere pot
fi sporite chiar i la distane mari de sursele de emisie, ca rezultat al transportului la distane mari a maselor de
aer [3,7]. Transportul i destinaia noxelor la scri spaiale mari (regionale i continentale) este n relaie de cauzalitate cu proprietile fizico-chimice ale metalului, ale mediului traversat, i a suprafeei de depozitare [2]. n
ultimile dou decenii depunereile metalelor grele au scxut, ca rezultat a utilizrii filtrelor moderne la instalaiile
industriale, de asemenea, i ca rezultat a implimentrii legislaiei de mediu stricte [10].
Principalele metale grele cu efecte negative asupra sntii pdurilor sunt: cadmiu (Cd), plumb (Pb), mercur (Hg), cobalt (Co), crom (Cr), cupru (Cu), nichel (Ni) i zincul (Zn) [2]. O dat intrate n complexul de ecosisteme, MG pot fi distribuite pe calea transferului n alte compartimente abiotice sau biotice ale ecosistemelor,
sau n alte ecosisteme prin intermediul populaiilor cu mobilitate pasiv sau activ [4]. n cadrul ecosistemelor
forestiere, MG sunt acumulate i transferate de ctre solul i vegetaia forestir. Coronamentul pduri servind
ca un filtru eficient pentru contaminrile atmosferice cu substane dizolvate i particule, acesta prin depunerile
scurgerilor din coronament i a litierii contamineaz solurile prin transferul MG n stratul de suprafa a solului,
unde i se acumuleaz. n sol MG sunt intens adsorbite n matricea mineral sau fixate n complexe stabile a
materiei organice din sol, unele MG fiind destul de mobile [6].
Materiale i metode. Recoltarea probelor de sol mineral s-a efectuat pe straturi fixe de 10 cm pn la adncimea de 80 cm. Conform metodologiei recomandate de programul internaional ICP Forests [10], recolatarea
s-a efectuat n zona tampon a suprafeei experimentale ntr-o poriune de teren relativ omogen i reprezentativ.
n laborator probe de sol au fost uscate la aer condiionat, s-au nlturat impuritile, proba a fost mrunit
i trecut printr-o sit cu guri de diametrul 0,1 mm, mostrele de sol astfel pregtite au fost supuse analizelor
fizico-chimice. Determinarea MG a fost efectuat n cadrul laboratorului Ecobioindicaie i Radioecologie, IEG,
prin metoda-spectrometriea Roethgen fluorescent la aparatul Spectroscan MAX G.
Impactului antropic asupra solului a fost determinat prin compararea concentraiilor metalelor grele n
orizonturile inferioare i superioare [6]. n cazul n care exist urme de metale grele de origine antropic, sunt
observate concentraii mai mari n straturile superioare de sol mineral (0-10 cm) dect n straturile inferioare
ale solului (mai adnci de 30 sau 50 cm). Relaia dintre concentraiile n straturile superioare i straturile inferioare este factorul de mbogire (FI). Dac FI > 1, indic o acumulare, iar dac FI < 1 indic o epuizare. Dup

86

Walthert et al. (2004) i Mutsch (1998), FI trebuie s


fie de cel puin > 1,5 pentru o indicaie a aportului
impactului antropic.
Rezultate i discuii. n calitate de obiecte de
studiu au servit ecosistemele forestiere din Republicii
Moldova n care sunt amplasate suprafeele experimentale (SE) incluse n reeaua european sistematic
(16x16 km) de monitoring forestier (Fig.1).
Evaluarea strii ecologice a ecosistemelor forestiere n baza componentei edafice efectuat pentru
stratul de sol superior (0-10 cm), stratul care este n
relaie direct cu toate componentele biotice i abiotice ale ecosistemelor. Iar pentru evaluarea strii
ecologice a solului i studierea legitilor de evoluie a metalelor grele, n dependen de tipul de sol,
a proceselor fizico-chimice i determinarea originii
MG, s-a studiat tot stratul mineral (0-80 cm).
Nivelul coninutului MG n solurile studiate, pentru stratul superior (0-10 cm), determinate n baza scalei de gradaie a solurilor Republicii Moldova (Tab.1),
dup Chiriliuc (2006), s-a ncadrat n categoriile celor
sczute sporite (Tab.2) pentru toate metalele studiate. Deci, conform scalei de gradatie sus numite
Fig. 1. Amplasarea suplafeelor experimentale
(Tab.1) n solurile ecosistemelor forestiere studiate nu
din Republica Moldova
s-a nregistrat nici un caz de poluare pentru nici un
metal analizat. Valori sporite s-au determinat pentru
metalul Pb (31-40 mg/kg), unde s-au ncadrat concentraiile Pb nregistrate n SE 1213 (30,61 mg/kg) i n SE
807 (36,21 mg/kg). Valorile concentraiilor metalelor: Cu, Ni i Zn s-au ncadrat, pentru toate ecosistemele studiate, n clasele de niveluri medii i sczute (Tab.2).
Dac caracterizm coninutul MG dup nivelurile nregistrate n solurile studiate, observm urmtoarea
ordine de cretere a gradului de concentraie a MG n sol: Ni<Cu<Zn<Pb (Tab.2). Dac s efectum o evaluare
a continutului MG n sol dup poziia geografic a ecosistemelor studiate, cel mai sczut nivel al coninutului
MG s-a nregistrat n solurile ecosistemelor amplasate n partea de nord a republicii (SE 304, 612, 206 i 405),
iar n ecosistemele din zona de centru (SE 1213,1315, 1117, 210 i 807) sau nregistrat valorile cele mai sporite.
Aceast determonare ne determin s concluzionm c factorii principali ce influeniaz coninutul MG n sol
sunt de ordin abiotic (substratul solului, depunerile atmosferice, climatul, formele de relief) i antropic.
Tabelul 1.
Scala de gradaii a concentraiilor metalelor grele n solurile RM, pH-ul de 6-8,5 [9], mg/kg s.u.
Nivelul concentraiilor
Cu
Ni
Pb
Zn
Foarte sczut
< 10
< 15
< 10
< 20
Sczut
11-25
16-30
11-20
21-50
Mediu
26-50
31-50
21-30
51-100
Sporit
51-75
51-70
31-40
101-150
Mare
76-100
71-100
41-50
151-200
Foarte mare
101-150
101-150
51-60
201-250
Nivelul de poluare
Poluare slab
151-250
151-250
61-100
251-500
Poluare moderat
251-350
251-350
101-200
501-1000
Poluare puternic
351-500
351-500
201-300
1001-2000
Poluare critic
>500
>500
>300
>2000

87

Tabelul 2.
Concentraiile metalelor grele n solurile (0-10 cm) ecosistemelor forestiere studiate, mg/kg s.u.
SE
210
1214
304
405
1213
807
612
1117
1315
206

Tipul de sol
Cenuiu tipic
Cenuiu tipic
Cenuiu molic
Cenuiu molic
Cenuiu molic
Cernoziom argiloiluvial
Cernoziom levigat
Cern. moderat humifer
Cern. puternic erodat
Rendzina carbonatic

Cu
33,47
20,95
28,46
27,58
44,01
34,65
21,37
29,44
24,80
31,32

Ni
26,26
18,72
16,71
21,57
33,38
39,49
22,14
27,28
24,05
20,04

Pb
24,08
17,16
18,32
19,78
30,61
36,21
20,30
25,01
22,05
22,37

Zn
67,65
46,02
61,41
56,33
87,78
73,85
45,70
63,90
51,97
68,86

Plumbul (Pb). Valorile medii ale coninutului de Pb totat n solurile ecosistemelor forestiere studiate,
pentru stratul geometric fix (0-80 cm) a variat ntre 15,51 i 31,87 mg/kg. Valorile medii ale Pb indic un nivel
sczut i mediu a coninutului acestuia n solurile studiate (Tab.1). n probele analizate (Fig.2), coninutul de
Pb a variat de la 9,33 mg/kg (SE 405) pn la 38,02 mg/kg (SE 807). Valorile cele mai sporite s-au nregistrat n
straturile superioare (0-40 cm) cu diferene foarte mici fa de straturile mai inferioare (50-80 cm), unde sunt i
cazuri de depire a cantitilor de Pb din straturile superioare.
Concentraiile determinate comparativ mai sporite din SE 1213, 807, 1117 i 206 s-au mai sczute din SE
1214, 304, 405, 612, 1315 i 206 (Fig.2) sunt determinate de elementele geogene, biologice, climatice i antropice ale zonei date. n baza factorului de mbogire (Tab.3) s-a determinat aportul factorului antropic antropic
asupra calitii solurilor studiate. FI > 1,5 s-a nregistrat pentru solul din SE 1315, unde constituie 1,6 ceea ce
presupune un o influen a scurgerilor de suprafa de pe terenurile argricole, care sunt amplasate n amonte fa
de ecosistem, de asemenea, un aport le poate reveni i depunerilor atmosferice. Un coeficient de mbogire ce
depeste o unitate, indicnd o acumulare a Pb n sol, dar nu depete valoare de 1,5, s-a nregistrat n SE 612
i 807, FI= 1,28 pentru ambele cazuri, n aceste cazuri un factor important ce poate determina aculularea Pb
n sol, probabil sunt depunerile atmosferice a polurii de fond, dar i sursele locale de emisii pot avea un impact esenial. Pentru SE 612 emisiile de la sursele zonei industriale Rezina-Rbnita (prelucrarea metalurgic i
producerea cimentului), iar pentru SE 807 de la sursele din regiunea or.Iai, care se afla la distan relativ mic
de ecosistemul dat. Ecosistemele din nordul republicii (SE 405 i 206) nregistreaz o uoar acumulare a Pb,
unde FI este de 1,24 i respectiv 1,22, sursele antropice pentru aceste ecosisteme sunt emisiile de la transportul
auto, pentru SE 405 amplasat la aproximativ 2 km de traseul auto Chiinu-Criva. de asemene sursele locale
din or.Edine care la fel este n apropierea ecosistemului forestier. Pentru SE 206 o potenial influen poate fi
din partea emisiilor locale fixe ale oraelor Otaci i Moghiliov-Podolisc amplasate la civa km la sud pe cursul
Nistrului, SE la fel fiind amplasat pe malul Nistrului cu expoziie sudic. La cteva sute de metri de SE pdurea
este traversat de calea ferat, cea mai aglomerat din ar, traversat de trenurile internaionale n direciile
Ucrainei, Belorusiei i Rusiei, SE la fel are expoziie frontal fa de aceast surs de poluare. O uoar acumulare a Pb s-a inregistrat n SE 210,1213 i 1214, aplasate n apropierea or.Chiinu i fiecare din ele fiind la
distane mici de careva traseea auto naionale, n aceste cazuri FI a constituit 1,09, 1,10 i respectiv 1,05. n SE
304 i 1117, dup FI de 0,91 i 0,93, s-a nregistrat o epuizare a Pb n sol, cu toate c sunt nregistrate surse
majore de poluare n special pentru SE 1117, acest indice poate fi explicat doar prin faptul c depunerile de Pb
din prezent sunt mai mici fa de cele din perioadele precedente.
Cupru (Cu). Coninutul Cu total a variat ntre 15,29 i 44,01 mg/kg (Fig.3). Valorile medii ale Cu, pentru
solul mineral pe stratul 0-80 cm au fost cuprinse ntre 19,00 i 32,74 mg/kg. Pentru toate solurile analizate concentraiile Cu se ncadreaz n nivelurile concentraiilor sczute i medii (Tab.2). Dup Adriano (1986), cuprul
intr n categoria microelementelor cu rol biologic pentru ecosistemele forestiere, carenele (<10 mg/kg) sau
depirile pragului de alert (>100 mg/kg) pot provoca reducerea creterii rdcinelor i lstarilor sau duc la
inhibarea enzimelor, procese care n cazul solurilor studiate de noi nu vor fi determinate de concentraiile Cu,
deoarece nu s-au nregistrat valorile limite sus numite. Stratul superior (0-10 cm) nregistreaz cele mai sporite
concentraii de Cu, acestea diminundu-se n straturile inferioare, cu unile excepii (Fig.3).
Fcnd o analiz comparativ ntre ntre tipurile de soluri studiate, putem deduce c coninutul de cupru este
influenat, pe lnga ali factori edafici, de procentul de humus, astfel valorile minime ale Cu s-au determinat n

88

solurile cu un procent mai redus de humus (SE 304, 612, 1315, 1117, 1214, 210), iar coninuturile maxime de
Cu s-au determinat n solurile cu un procent mai sporit de humus (SE 807, 1213, 206). Factorul de mbogire
pentru Cu total nu depete coeficientul de 1,5 pentru nici un ecosistem, ceea ce indic un aport antropic nesemnificativ. Valorile acestui factor au variat de la 1,13 (SE 1214) pn la 1,46 (SE 206), nregistnduse o uoar
acumulare a Cu total n sol i pentu nici un caz nu s-a nregistrat epuizri de Cu (Tab.3). Gradul de acumulare
a cuprului, pentru fiecare ecosistem n parte, este influenat de proprietile edafice, intensitatea depunerilor
atmosferice din zon, ct i ca rezultat al intensitii prelucrrii terenurilor agricole din prajm i a pdurii cu
chimicale ce conin Cu (fungicide, pesticide, ierbicide .a.).
Zincul (Zn). Coninutul total de Zn variaz ntre 35,02 mg/kg i 87,78 mg/kg, cantitile cruia se ncadreaz n nivelurile sczut (21-50 mg/kg) i mediu (51-100mg/kg). Cele mai sporite concentraii ale Zn total s-au
determinat n stratul superior (0-10 cm), cu valori cuprinse ntre 45,7 (SE 612) i 87,78 mg/kg (SE 1213), valori
care descresc odat cu creterea adncimii stratului analizat (Fig.4). Aceast legitate de descretere a coninutului de Zn este mai evident i bine determinat n cernoziomuri (SE 807, 612, 1117, 1315) i rendzina carbonatic (SE 206), mai puin evident pentru solul cenuiu tipic (SE 1214, 210), iar pentru solul cenuiu molic (SE
304, 405, 1213) aceast descretere este cel mai slab evideniat, adesea cu abateri (Fig.4).
Raportul dintre concentraiile din stratul superior (0-10 cm) i cele inferioare (50-80 cm) este sub valoarea
de 1,5 pentru toate ecosistemele studiate, variind de la 1,2 pn la 1,38 (Tab.3). n baza acestui factor putem
deduce c solurile studiate nu sunt supuse unei influene antropice accentuate, tot odat nu sunt nregistrate nici
epuizri de Zn (FI<1). Sursele antropice ce pot influena acumularea Zn n solurile studiate pt fi ca rezultat al
prelucrrii cu chimicale ce conin Zn a pdurii i terenurilor agricole din preajm, ct i de la emisiile transportului i surselor fixe, gradul de influen a acestor surse de poluare fiind n dependen de poziia fizico-geografic
i a parametrilor climatici din zonele respective.
Nichilul (Ni). Valorile concentraiilor de Ni total determinate n solul mineral au variat de la 12,16 pn la
41,47 mg/kg (Fig.5), valorile medii fiind cuprinse ntre 18,49 i 34,76 mg/kg. Concentraiile de Ni total se ncadreaz n nivelorile sczut (16-30 mg/kg) i mediu (31-50 mg/kg), practic n majoritatea cazurilor, cu excepia
SE 1213 i 807 s-a nregistrat un nivel sczut de Ni total (Tab.2).
Analiznd pe grosimea stratului de sol 0-80 cm putem deduce c Ni total nregistraz o variaie redus, mai
evident este un fenomen de fluctuaii a concentraiilor de la un strat la altul. Deosebit de metalele precedente,
pentru Ni concentraiile cele mai sporite, n majoritatea cazurilor, nu s-au determinat n stratul superior (0-10
cm), ci n straturile ce urmeaz. Aceast observaie ne duce la ideia de a presupune o scdere a depunerilor de
Ni din prezent fa de perioadele precedente.
Factorul de mbogire (FI) pentru Ni total variaz de la 0,76 pn la 1,54. Deci, observm c n cazul SE
1315 FI>1,5 indicnd aprtul antropic, care ca i n cazul Pb poate fi ca rezultat al scurgerilor de suprafa de pe
terenurile agricole i a localitii Sagaidac, amplasate n amonte fa de ecosistemul dat. Pentru Ni ca i pentru
Pb nu sunt cunoscute nici un rol biologic, de aceea valorile FI<1 (SE 304 i 1117) nu prezint un careva pericol
pentru arbori, aceste valori pot fi un indicator a diminurii depunerilor de Ni din zonele date. Valorile, unde
FI>1, pot fi determinate de emisiile de la arderea combustibililor, deeurile casnice, depunerile atmosferice,
metalurgie (Rbnia) surs cu un posibil impact mai pronunat asupra SE 612.

30

mg/kg

mg/kg

40

20
10
0

50
40
30
20
10
0

010cm

1020cm

2030cm

3040cm

010cm

1020cm

2030cm

3040cm

4050cm

5060cm

6070cm

7080cm

4050cm

5060cm

6070cm

7080cm

Fig.2. Coninutul Pb n sol, mg/kg, s.u.

Fig.3. Coninutul Cu n sol, mg/kg, s.u.

89

60
mg/kg

mg/kg

100
50
0

40
20
0

010cm

1020cm

2030cm

3040cm

010cm

1020cm

2030cm

3040cm

4050cm

5060cm

6070cm

7080cm

4050cm

5060cm

6070cm

7080cm

Fig.4. Coninutul Zn n sol, mg/kg, s.u.

Fig.5. Coninutul Ni n sol, mg/kg, s.u.

n ansamblu, pentru toate solurile ecosistemelor forestiere studiate i toate metalele grele analizate,
valorile factorului de mbogire au variat de la 0,76 pn la 1,61 (Tab.3). Media FI a solului cu metalele
grele (Pb,Cu,Zn,Ni) pentru fiecare sol studiat a nregistrat valori cuprinse ntre 1,01 i 1,48, valori ce nu
depesc pragul de 1,5 indicnd un aport antropic foarte slab. Dac clasificm solurile studiate n ordinea
creterii FI n medie pentru toate MG, atunci putem determina ordinea de cretere a acumulrii MG n
solul ecosistemelor studiate, care red urmtorul ir: SE 304<1117<1214<1213<405<210<807<612
<206 <1315. Acest tablou fiind dependent de factorii biotici si abiotic locali, dar aceast ordine de cretere,
credem noi, c este determinat nemijlocit de caracteristicile edafice a fiecrul ecosistem, i factorul antropic.
Tabelul.3.
Valorile factorului de mbogire (FI) a solurilor e studiate cu metale grele

MG/SE
Pb
Cu
Zn
Ni
Media

210
1,09
1,42
1,37
1,09
1,24

1214
1,05
1,13
1,20
1,05
1,11

304
0,91
1,18
1,20
0,76
1,01

405 1213 807 612 1117 1315 206


1,24 1,10 1,28 1,28 0,93 1,61 1,22
1,22 1,31 1,25 1,21 1,29 1,44 1,46
1,23 1,22 1,20 1,26 1,22 1,34 1,38
1,24 1,10 1,28 1,28 0,93 1,54 1,00
1,23 1,18 1,25 1,26 1,09 1,48 1,27

Total
1,17
1,29
1,26
1,13
1,21

Analiznd FI pentru fiecare metal n toate solurile studiate se determin o variaie a FI de la 1,13 pn la
1,29 cu valoarea medie de 1,21, ceea ce indic o acumulare a tuturor MG i un aport nesemnificativ a factorului
antropic. Ordinea de cretere a acumulrilor MG fiind urmtoarea: Ni<Pb<Zn<Cu. Deci, metalul Cu reprezint
cel mai sporit grad de acumulare, fenomen caracteristic solurilor Republicii Moldova, ca rezultat al utilizrii
foarte largi n prelucrarea chimic a culturilor agricole (legume, via-de-vie, livezi, .a.) i a pdurilor pentru
combaterea bolilor. Metalul Zn, nregistreaz, la fel, un grad, comparativ, sporit de acumulare, dup Cu, la fel
ca rezultatul a utilizrii acestuia n prelucrrile chimice a terenurilor agricole i a pdurilor pentru combaterea
bolilor i duntorilor.
Concluzii
1. Valorile cele mai sporite ale metalelor grele s-au nregistrat n straturile superioare, n majoritatea cazurilor, i descresc odat cu creterea adncimii stratului analizat. Coninutul MG n solurile studiate nregistreaz
urmtoarea ordine de cretere: Pb<Ni<Cu<Zn.
2. n studiul dat nu s-a depistat nici un caz de poluare a solului cu metale grele, coninutul metalelor
grele determinate s-a ncadrat n categoriile nivelurilor de concentraii sczute - sporite, dup Chiriliuc
(2006). Solurile ecosistemelor forestiere studiate nregistreaz o uoar acumulare a metalelor grele (Pb, Cu, Zn,
Ni), unde FI< 1,5 pentru toate cazurile, indicnd un aport redus a impactului antropic.
Referine
1. Adriano D. C. Trace elements in Terrestrial Environments. Biogeochemisty, Bioavailability and Risk of Metals, second edition, Springer, 2001. 867 p.
2. Fischer R., et al. Forest Condition in Europe, 2010 Technical Report of ICP Forests. Work Report of the
Institute for World Forestry 2010/1. ICP Forests, Hamburg, 2010, 175 p.

90

3. Herman F. et al. Evaluation of pollution related stress factors for forest ecosystems in Central Europe. Environmental Science and Pollution Research 8 (4), 2000. p. 231-242.
4. Iordache V., Ion S., Pohoa A. Integrated modeling of metals biogeochemistry: potential and limits, Chemie
der Erde 69, 2009. p.125-169.
5. Mutsch F. Indication of long-range transport of heavy metals based on the Austrian Forest Soil Monitoring
System. Environ. Sci. Pollut. Res., Special Issue 1, 1998. p. 81-87.
6. Smidt S. et al. Trace Metals and Radionuclides in Austrian Forest Ecosystems, The Biosphere, Dr. Natarajan
Ishwaran (Ed.), 2012. p. 93-118.
7. Smidt S., Herman F. Evaluation of air pollution-related risks for Austrian mountain forests. Environmental
Pollution 130, 2003. p. 99-112.
8. Walthert L. et al. Waldbden der Schweiz. Band 1, Grundlagen und Region Jura (150-163). Birmensdorf,
Eidgenssische Forschungsanstalt WSL. Bern, Hep Verlag, 2004. 768 p.
9. .. . Ch.:Pontos, 2006. 156 .
10. http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual accesat la 15.06.2013

91

PARAMETRII CHIMICI AI CALITII SOLULUI DIN SUPRAFEELE


EXPERIMENTALE ALE REPUBLICII MOLDOVA INCLUSE N REEAUA EUROPEN
DE MONITORING FORESTIER
Braoveanu Valeriu
Institutul de Ecologie i Geografie, AM, brasoveanu1802@mail.ru

Abstract. In this paper are presented the results of evaluation soil quality of forest ecosystems in Republic of
Moldova, included in the systematic transnational grid of 16 x 16 km of European forest monitoring. These results
are based on 40 samples of 10 experimental surfaces to fixed depths of 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 cm. Soil quality
indices (pHl, humus, Ntotal, P2O5, K2O) were monitored according to harmonized and recommended methodology by
the International program ICP-Forests.The values of analysis parameter reflects the general particularities of soil
types and are sometimes quite obviously influenced by biotic and abiotic factors (physical-geographical position,
elevation, substrate, vegetation type, dominant species, etc.). The basis of their nutrient supply and the soil reaction
of forest ecosystems observe that forest ecosystems dominated by oak species are subject to greater risk of threat to
forest ecosystems dominated by ash.
Keywords: forestry monitorin, soil chemistry

Introducere. Unul dintre factorii care influeneaz starea ecosistemelor forestiere este persistena depunerilor atmosferice [1,10]. Pe lng efectele directe asupra arborilior forestieri, poluanii atmosferici manifest
prin sol i efecte indirecte, care este o cale important n procesul de ameninare a strii ecosistemelor forestiere
[1,9]. Evaluarea solului din ecosistemele forestiere asigur o baz de informaii referitoare la starea chimic a
solului i furnizarea nutrienilor pentru arbori, precum i influena depunerilor de poluani asupra strii solului.
Exist corelaii clare ntre chimismul solului forestiere i depunerile acide i de metale grele [11]. Prin urmare,
evaluarea strii solului furnizeaz informaii cu privire la factorii de stres ai solului asupra strii de sntate a
ecosistemelor forestiere, evideniai prin dezechilibre nutritive sau afectarea creterii arborilor [9].
Din 1985, la nivel european se efectuiaz o evaluare anual a strii coronamentului pdurilor n cadrul
programului internaional de cooperare pentru evaluarea i supravegherea efectelor polurii atmosferice asupra
pdurilor (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests - ICP Forests), n temeiul Conveniei CEE/ONU privind poluarea atmosferic transfrontalier la distan
mare (CLRTAP, Geneva, 1979) [13].
n cadrul acestui program (ICP Forests) se efectuiaz monitorizarea starea solurilor pdurilor europene, o
dat la zece ani. Rezultatele primei inventarieri a strii solului pdurilor europene, efectuat de 30 de ri n perioada anilor 1985-1996, au artat o corelaie ntre chimismul solului i depunerile atmosferice acide i de azot.
S-a determinat o aciditate sporit a solului organic n ecosistemele forestiere aflate aproape exclusiv n regiunile
care nregistreaz sarcini foarte mari ale depunerilor atmosferice [12].
Pornind de la experiena rilor europene de monitorizare intensiv a ecosistemelor forestiere i necesitatea
efecturii unui astfel de studiu pentru ecosistemele forestiere din ara noastr, n aceast lucrare sunt prezentate
rezultatele evalurii unor indici chimici de calitate ai solului n ecosistemele forestiere din Republica Moldova
incluse n reeaua transnaional sistematic (16 x 16 km) de monitoring forestier.
Materiale i metode. n calitate de obiecte de studiu au servit ecosistemele forestiere din Republicii Moldova n care sunt amplasate suprafeele experimentale (SE) incluse n reeaua european sistematic (16x16 km)
de monitoring forestier (Fig.1).
Recoltarea probelor de sol mineral pe straturi cu adncimi fixe de 10 cm, pn la adncimea de 40 cm a
fost realizat conform metodologiei recomandate de programul internaional ICP Forests [13]. n laborator,
dup uscarea probelor s-a realizar nlturarea impuritilor, realizarea probei medii pentru fiecare strat, mojarare i cernere (sit 1-2 mm). Indicii de calitate ai solului (pH-ul, humusul, Ntotal, P2O5, K2O) pentru probele
medii a straturilor de 0-10, 10-20 i 20-40 cm, au fost determinai n laboratorul de ncercri Agrochim din
cadrul Centrului Republican de Pedologie Aplicat. Metodele utilizate au fost pentru pH - poteniometric
ntr-o suspensie de 1:5 sol-soluie H2O (ionometru -160M); humusul foto-colorimetric, dup Tiurin
I.V., prin oxidarea substanei organice cu o soluie de bicromat de potasiu n acid sulfuric (fotocolorimetru

92

KK-3; Ntotal- prin digestie umed, metoda Kjeldahl (fotocolorimetru KK-3); fosforul mobil (P2O5) i potasiul
schimbabil (K2O) n solvent de 1% (NH4)2CO3, dup
Macighin B.P., (fotocolorimetru KK-3). n baza parametrilor chimici i a frotiului solului, ct i n baza hrii
solurilor RM [8], cu consultarea acad. Ursu A. au fost
determinate tipurile de sol din ecosistemele forestiere
studiate (Tab.1).
Rezultate i discuii. Valorile parametrilor analizai
(pH, humus i Ntotal, P2O5 i K2O) reflect particularitile
generale ale tipurilor de sol [7] i sunt influenate, uneori, destul de evident de factorii abiotici i biotici: poziie
fizico-geografic; altitudine; substrat; tipul de vegetaie;
specii dominante .a .
Valorile minime ale reaciei solului (pH n H2O),
n stratul 0-20 cm, sunt caracteristice tipurilor de soluri
cenuii, cu 5,05 n SE 1214 (cenuiu tipic) i 5,65 n
SE 304 (cenuiu molic). Aciditatea cea mai sporit a solului (SE 1214) poate fi influenat de depunerile acide
atmosferice, influenate de surselor mobile i staionare
de poluare atmosferic din or.Chiinu. n SE 304, aciditatea sporit a solului poate fi influenat de factorii biotici, prin prezena speciilor de rinoase n compoziia
arboretului dat, cruia i revine 10% (Tab.1).

.S.S.
Hnceti
Clra
Edine
Edine
Hnceti
Glodeni
oldneti
Tighina
Rzeni
Edine

Fig.1. Amplasarea suprafeelor experimentale studiate


pe harta solurilor, dup Ursu (2011)

Tabelul 1.
Tipul de sol i alte caracteristici a suprafeelor experimentale (SE)
Ocolul silvic
Nr. SE
Compoziia
Tipul de sol
Bueni
1214
10ST+FR
Cenuiu tipic
Vrzreti
210
7FR2ST1ULC
Cenuiu tipic
Briceni
304
7ST2STR1MO
Cenuiu molic
Edine
405
10FR
Cenuiu molic
Mereeni
1213
6GO4FR
Cenuiu molic
Clineti
807
10ST+CI
Cernoziom argiloiluvial
Olicani
612
10ST+FR
Cernoziom levigat
Hrbov
1117
10STP+SC
Cernoziom tipic moderat humifer
Zloi
1315
10ST
Cernernoziom puternic erodat
Otaci
206
7GO1FR1CA1TE
Rendzina carbonatic

Not: ST- Quercus robur, STR- Quercus rubra, STP- Quercus pubescens, GO- Quercus petraea, FR- Fraxinus excelsior, CA- Carpinus betulus, MO- Picea abies, CI- Prunus avium, TE- Tilia tomentosa, SC- Robinia pseudoacacia, ULCUlmus minor.

n celelalte ecosisteme studiate (SE 612, 1117, 807, 1213 i 210), aciditatea solului este cuprins ntre 6,2 i
6,75, cu excepia SE 405, 1315 i 206, unde s-au nregistrat valori ale pH (H2O) de 7,15, 7,65 i respective 6,95
(Fig.3). n cazurile SE 206 i 1315, factorii principali ce determin scderea aciditii, credem c sunt factorii
edafici, deoarece ambele tipuri de sol s-au format, dup Ursu (2011), pe roci calcaroase (SE 206) i argilo-nisipoase (SE 1315).
Dac clasificm suprafeele experimentale dup procentul ocupat de speciile dominante (stejar i frasin) i
comparm cu valorile pH-lui n stratul 0-10 cm, observm c valorile pH-ului cresc odat cu descreterea procentului speciilor de stejar, cea mai mic valoare fiind nregistrat n SE unde speciile de stejar ocup 90-100 %
din suprtafa: pH- 5,1 (SE 1214) i pH- 5,6 (SE 304), crescnd odat cu creterea dominanei speciei de frasin:

93

pH- 6,4 (SE 612) i pH- 6,7 (SE


206) i nregistrnd valorile cele
mai ridicate n ecosistemele unde
speciile de frasin dein practic
5
5
100% din suprafa: pH- 6,9 (SE
210) i pH- 7,3 (SE 405). Ana0
0
liznd valorile pH-ului solurilor
210 1214 304 405 1213 807 612 1117 1315 206
studiate pe straturile fixe (0-10 i
10-20 cm) observm c n majo010cm
1020cm
020cm
ritatea cazurilor n stratul superior
valorile sunt mai sporite (Fig.3) ca
Fig. 3. Valoarea pH (H2O) n solurile studiate
rezultat al expunerii directe ctre
depunerile atmosferice, cu excepia SE 1315 i 206 influenate, cum am menionat mai sus, de substratul bazic al solului.
Considernd aciditatea solului ca un factor de stres important n procesul de degradare a ecosistemelor
forestiere, putem clasifica arboretele studiate dup gradul de ameninare a strii de sntate de acest factor n
ordinea descreterii aciditii: SE 1214>304>612>807>1117>210> 1213>206>405>1315, unde observm c
ecosistemele forestiere dominate de stejar sunt supuse unui risc mai sporit de ameninare fa de ecosistemele
forestiere dominate de frasin.
Humusul, constituentul specific fundamental al solului [4], valorile cruia n ecosisteme studiate sunt caracteristice tipurilor de sol prezente. n solurile ecosistemelor studiate, coninutul de humus total, pentru stratul 0-40 cm, variaz de la 2% pn la 4,73%. Ponderea cea mai mare i revine rendzinei carbonatice (SE 206)
cu 4,73%, urmat de solurile cenuii molice (SE 405 i 1213) cu 4,6 i 4,27%. n tipurile de ciornoziomuri (SE
807, 612 i 1117) humusul constituie 3,6-3,77%, cu excepia ciornoziomului puternic erodat (SE 1315) cu 2%, i
dac continum dup tipurile de sol, solurile cenuii tipice (SE 1214 i 210) nregistreaz cel mai sczut coninut
de humus 2,93-3,7% (Fig.4). Stratul superior (0-10 cm) este cel mai bogat n humus, pentru toate tipurile de
sol, acesta scade odat cu creterea adncimii. Un factor important, pe lng ali factori, n aprovezionarea solului cu humus este relieful, gradul
de nclinare i efectele proceselor
5,00
8
de pant, favorabile pentru arbo4,00
retele amplasate la poalele pantei
6
3,00
(SE 206 i 1213) i n defavoarea
4
arboretelor amplasate pe pant (SE
2,00
2
1117, 1214 i 1315).
1,00
Azotul total (Ntotal), cu o im0
0,00
portan special pentru nutriia
210 1214 304 405 1213 807 612 1117 1315 206
plantelor [5], se supune, practic,
010cm
1020cm
2040cm
040cm
acelorai legiti ca i humusul,
nregistrnd valori asemntoare, de un ordin numeric mai mic.
Fig. 4. Coninutul de humus, %
Valorile nregistrate variaz de la
0,2% (SE 1315) pn la 0,42% (SE
405).
0,50
0,8
Solurile cenuii tipice i moli0,40
0,6
ce (SE 210,1214, 304, 405 i 1213)
0,30
0,4
nregistreaz o varietate de la 0,32
0,20
pn la 0,44%, coninutul azotului
0,2
0,10
n ciornoziomuri (SE 807, 612 i
0,00
0
1117) fiind de 0,30-0,31%, iar n
210
1214
304
405
1213
807
612
1117
1315
206
rendzina carbonatic (SE 296) de
0,42% (Fig.5). Deci, valorile cele
010cm
1020cm
2040cm
040cm
mai sporite a azotului apar n solurile foarte humifere. Pe straturi
Fig.5. Coninutul de Ntotal, %
fixe, odat cu scderea procentului
10

Ntotal,%

Humus,%

pH(H2O)

10

94

ConinutuldeK2O,
mg/100g

ConinutuldeP2O5,
mg/100g

de humus scade i coninutul


15
15
de azot, nregistrind valori
minime n straturile inferioa10
10
re (Fig.5). Dup coninutul de
Ntotal n solurile studiate, ecosis5
5
teme studiate sunt supuse unui
risc de ameninare cu acelai
0
0
grad, practic pentru toate eco210
1214
304
405
1213
807
612
1117
1315
206
sistemele, diminundu-se pentru
SE 405 i 206.
010cm
1020cm
020cm
Fosforul mobil (P2O5), al
doilea macroelement indispenFig. 6. Coninutul de P2O5, mg/100g
sabil pentru plante, care fiind n
cantiti mai mici n raport cu
alte macroelemente poate deveni factor limitativ, ca urmare a coninutului solubil redus al acestui element n sol
[5]. Coninutul de P2O5 n stratul 0-20 nregistreaz valorile cele mai sczute pentru tipurile de ciornoziomuri
(SE 807, 612, 1117 i 1315), cu valori de 0,65-0,95 mg/100g, fiind urmate de solurile cenuii tipice (SE 1214 i
210) cu 1-1,85 mg/100g. Valorile cele mai sporite ale P2O5 s-au determinat n solurile cenuii molice (SE 304,
405 i 1213) cu 1,33-11,65 mg/100g i n rendzina carbonatic (SE 206) unde P2O5 constituie 6,55 mg/100g
(Fig. 6).
Analiznd dup straturi, observm c coninutul de P2O5 scade odat cu creterea adncimilor (Fig.6). Cum
s-a menionat mai sus, fosforul mobil, chiar dac este n cantiti mici fa de alte macroelemente, poate devein
un factor limitativ, n special pentru ecosistemele cu un coninut redus de P2O5. Ponderea acestui risc pentru
ecosistemele studiate, dup coninutul fosforului n sol, poate avea urmtoarea ordine: SE 807,1315>612>1117
>304,210>1214>1213>206>405.
Potasiul mobil (K2O), unul
din
macroelementele nutritive
150
150
importante, care poate deveni
factor limitativ al organismelor
100
100
vegetale, n special, pe soluri
debazificate sau nisipoase [5].
50
50
Valorile potasiului mobil, n
stratul
geometric 0-20 cm, vari0
0
az
de
la 19,5 n SE 1214 pn
210 1214 304 405 1213 807 612 1117 1315 206
la 128 mg/100g (Fig.7). Dup
010cm
1020cm
020cm
Dumitru (2011), coninutul de
K2O depinde foarte mult de aciFig. 7. Coninutul de K2O, mg/100g
ditatea solului, nregistrnd un
coninut foarte sczut n solurile
acide (SE 1214, 304, 807, 612 i 1117), datorit procesului de debazificare a solului. Un pH de 6,5-7,5, datorit
tamponrii aciditii de ctre prezena calciului duce la creterea cantitii de potasiu mobil, proces observat n
SE 405 i 206, unde s-au determinat cele mai sporite valor a potasiului mobil, de 128 i respectiv 68,2 mg/100g.
Conform [5] valorile pH-ului >7,5 duc la scderea potasiului mobil, fenomen observant pentru SE 1315, unde
K2O constituie 18,9 mg/100g. Potasiul mobil descrete foarte evident odat cu creterea adncimilor straturilor
de sol analizate (Fig.7). Fenomenul de risc determinat de K2O ca factor limitativ pentru organismele vegetale
din ecosistemele forestiere studiate poate avea urmtoarea ordine limitativ: SE 1315>1214>807>612>1213>
304>1117>210>206> 405.
n baza gradului de aprovizionare cu elemente nutritive a solurilor ecosistemelor studiate s-au clasificat
ecosistemele studiate n ordinea creterii potenialului risc de ameninare a sntii arboretelor ce poate fi
determinat de factorul de stres nutritiv. Deci, n baza acestor valori am obinut urmtoarea ordine de cretere a
stresului nutritiv ce poate fi un factor staionar important n procesul de declin a pdurilor studiate: SE 405< 206
< 1213 < 210 < 304 < 1214 < 1117 < 807 < 612 < 1315.

95

Concluzii
1. Dificitul nutritiv a arborilor i potenialii indici chimici care pot deveni factori limitativi a strii de sntate a arboretelor forestiere, sunt procese/fenomene care se manifest preponderent n ecosistemele forestiere
din centrul republicii.
2.n baza gradului de aprovezionare cu elemente nutritive i a reaciei solului ecosistemelor forestiere
studiate, observm c ecosistemele forestiere dominate de speciile de stejar sunt supuse unui risc mai sporit de
ameninare fa de ecosistemele forestiere dominate de frasin.
Refrine
1. Begu A. Ecobioindicaia: premise i aplicare. Ch.:Digital Hardware SRL, 2011. 166 p.
2. Boaghie D. Monitoring ecologic i forestier. Chiinu, 2004. 186 p.
3. Bolea V. .a. Valorificarea diagnozei foliare. Buc., Analele ICAS, vol 49, 2006. p.79-96.
4. Chiri C. Ecopedologie cu baze de pedologie general, Editura Ceres, Bucureti,1974.
5. Dumitru M. .a. Monitoringul strii de calitate a solurilor din Romnia. ICPA Bucureti, Ed. Sitech, Craiova,
2011. 82 p.
6. Geambau N. .a. Monitorizarea calitii solurilor forestiere din Romnia. Rezultate obinute n reeaua european de 16x16 km. Bucuresti, Analele ICAS, vol (47), 2004. pag 143-164.
7. Ursu A. Solurile Moldova. Chiinu: tiina, 2011. 323 p.
8. Ursu A., Overcinco A. Harta solurilor Republicii Moldova, .S. INGEOCAD, Ch., 2011.
9. Cools N., De Vos B. Sampling and Analysis of Soil. In: Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests, UN/ECE, ICP Forests,
Hamburg, 2010. 208 pp.
10. Fischer R, et al. Monitoring of atmospheric deposition in European forests and an overview on its implication on forest condition. Applied Geochemistry nr. 22 (6), 2007. p. 1129-1139.
11. Nilsson S.I., Tyler G. Acidification-induced chemical changes of forest soils during recent decades: a review. Ecological Bulletins nr. 44, 1995. p. 54-64.
12. Vanmechelen L, Groenemans R, van Ranst E. Forest soil condition in Europe. Results of a large-scale soil
survey. Forest soil co-ordinating centre, Brussels, Belgium,1997. pp. 261.
13. http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual accesat la 15.06.2013

96

EVALUAREA AZOTULUI IMOBILIZAT I NUTRUTIV PENTRU


ECOSISTEMELE FORESTIERE
Brega V., Begu A., Liogchii Nina, Braoveanu V.
Institutul de Ecologie i Geografie, ninaliogchii@mail.ru

Abstract. In the present study assessed and mapped according to the methodology developed by the working
group LRTAP Convention - immobilized nitrogen - Ni and nutritive nitrogen to forest ecosystems with vegetation type
G1 (EUNIS classification). The obtained data indicates values from 70 eqN/ha/year up to 110 eqN/ha/year (or 1-1.5
kg/ha) for Ni and 433-660 eqN/ha/ year corresponding to values Nu, depending on climatic, soil type, species.
Keywords: forest ecosystems immobilized nitrogen, nitrogen nutritive, evapotranspiration

Introducere. Datele oficiale privind emisiile de noxe de la sursele locale i transfrontaliere de poluare indic o cretere uoar a NOx pe parcursul ultimilor 15 ani. Depunerile umede i uscate ale NOx produc schimbri
i n ecosistemele forestiere, mai cu seam la nivelul sol/plant. n conformitate cu Convenia de Mediu Long
Range Transboundary Air Pollution (LRTAP), pentru evaluarea nivelurilor critice ale compuilor azotului, sulfului, ozonului, metalelor grele sunt necesare studii complexe ce ar include nu doar evaluarea aciunii acestora
la nivel de component al ecosistemului (aer, sol, plant) dar i evaluarea unor indici compleci care ar integra
aciunea indicilor climatici (precipitaii, temperatur, evapotranspiraie), a poluarii atmosferice prin depuneri
umede i uscate i capacitatea de levigare i imobilizare a ionilor compuilor chimici n funcie de tipul de sol
i vegetaie.
n acest context, studiul este axat pe evaluarea i cartografierea azotului imobilizat (Ni) i azotului nutrutiv
(Nu) n ecosistemele forestiere cu vegetaie de tip G1 (clasificarea EUNIS).
Metode de studiu.
n studiu au fost incluse 120 ecosistemele forestiere din Republica Moldova cu vegetaie de tipul G1 pduri foioase, ncadrate n 32 celule EMEP 50x50 km2.
Temperaturile medii anuale ale aerului atmosferic pentru perioada anilor 1945-2010 au fost preluate n
rezultatul nregistrrrilor de la cele 13 staii meteorologice de pe teritoriul republicii de ctre Serviciul Hidrometeorologic de Stat [1] iar temperaturile medii anuale la suprafaa solului i n profilul 0-20cm - conform
surseler [18].
Evapotranspiraia potenial - conform modelului MetHyd [10, 13, 14].
Umeditatea solului - conform datelor experimentale [17] ct i prin calcul [15].
Evaluarea nivelurilor critice pentru N imobilizat i nutritiv- conform [15, 11, 16, 12].
Rezultate i discuii. Analiza dinamicii emisiilor de la sursele staionare i mobile de poluare att la nivel
european [4, 5] ct i naional [9] indic o creterere uoar a cantitii acestora n timp. Numai n perioada
ultimilor 10 ani n ar emisiile au crescut de la 100 pn la 130 kt/an (tab. 1), circa 85% revenind emisiilor
NOx de la transportul auto i, ntr-o msur mai mic, de la sectoarele energetic i industrial - ce prevaleaz n
rile UE. Cu toate c n ultimii ani este nrejistrat o diminuare relativ a noxelor din precipitaiile atmosferice
transfrontiere, totui, continu s aib loc schimbri n solul i plantele din ecosistemele forestiere ce duce la
efecte negative asupra strii acestora.
Tabelul 1.
Dinamica emisiilor de la sursele de poluare din Republica Moldova
Perioada de referin, anii
Denumirea
1997 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Emisii de la surse staionare, kt
62.71 30.2 32.6 17.5 20.3 21.9
22
25
24,4
Emisii de la surse mobile, kt
122.5
71
110
120
119
120 125,8 122
125
Emisii NOx de la surse mobile, kt 12,5
8,38 14,3 16,1 15,9 16,5 17,3 16,1
18,8
NOx din precipitaii kg/ha
3,7- 6,1
3,1-4,0

2011 2012
23,0 20,7
126 130
19,5
20
-

Cota excidental a nivelurilor critice pentru eutrofizare conform scenariilor de lung durat indic c zonele
de risc rmn nc distribuite pe teritoriul Europei i pentru anul 2020 (Fig. 1).

97

Figura 1. Nivelurile critice excidentale a eutrofizrii prevzute de scenariile pentru 2000 2020
(stinga- 2000; mijloc 2020, varianta pesimist; dreapta - 2020, varianta optimist)

Din precipitaiile atmosferice noxele, inclusiv compuii azotului, sunt imobilizate n sol apoi, n urma proceselor aerobe/anaerobe, se acumularea n zona rdcinilor de unde, ulterior, trec n plant (Fig. 2). Toate aceste
procese sunt n dependen att de tipul vegetaiei i a solului ct i de parametrii climatici - temperatura aerului,
temperatura solului i precipitaiile atmosferice.
n lucrare, pentru evaluarea nivelurilor critice pentru N- imobilizat i nutritiv au fost utilizate metodele
contemporane - Methid, VSD+ Soil Acidification Model, SAFE Model [2,15], de baz fiind metoda Methid.
Metoda este destinat calculrii evapotranspiraiei, denitrificrii, nitrificrii i mineralizrii prin utilizarea datelor privind precipitaiile atmosferice, coninutlui apei din sol, percolarera.
Nitrous Oxide
(N2O)

Atmospheric N2

GHG balance &


Climate Change

Ammonia
(NH3)
Biological
N fixation
Fertilizer N
manufacture
Animal feed N

Particulate Matter
& Human Health
Ammonium nitrate
in rain (NH4NO3)

Indirect N2O
emissions

Crop farming
Harvested
products

Livestock
farming
Leached Nitrate
(NO3-)

Drinking water
poisoning

Nitrate in
groundwater

Terrestrial Eutrophication
& Soil Acidification
Natural ecosystems
Aquatic Eutrophication

Nitrate in
Surface waters

Figura 2. Fluxul compuilor azotului N pentru ecosysteme forestiere [5]

Lund n consideraie c pentru solurile din ecosistemele forestiere nu sunt date comlete pentru unii indici
hidrologici cum sunt: coninutul apei din sol la saturaie (s), capacitatea de reinere a apei n sol (f) i punctul
de ofilire (w), acetea au fost calculai utiliznd funciille pedo/transfer [2, 3, 6, 7].
Fluxul apei de drenaj a solului fertil - percolarea (Qle,zb) la starea de echilibru a fost calculat n conformitate
cu ecuaia [16]:
Qle,zb = P Ei Es fEt,zb Et
-1
Unde: P - precipitaii (ma );
Ei - evaporarea potenial (m, Em,pot a-1);

98

Es - evaporarea efectiv din sol (ma-1);


Et - evapotranspiraia real a plantei (ma-1);
fEt,zb - factorul scalar de absorbie al rdcinii.
Aceast abordare se bazeaz pe ipoteza c evaporarea efectiv (Es) are loc numai la profilul zb de sol. Interceptarea evaporrii se poate calcula n funcie de precipitaii conform De Vries et al. [4]. Percolarea medie
anual Qle, de asemenea, poate fi determinat pe termen lung, utiliznd temperatura medie anual (n deosebi,
la determinarea evapotranspiraiei poteniale, Epot) i precipitaiile medii anuale (n deosebi, la determinarea
evapotranspiraiei reale, Eact) n conformitate cu ecuaia [16]:
Qle,zb = Pm-fEt,zb (Pm-2 +(e(0.063Tm) Em,pot)-2 )-1/2
unde: Pm - precipitaii anuale medie (m an-1);
Tm - temperatura medie a aerului (C);
Em,pot - evapotranspiraia potenial medie anual.
n zonele umede la Tm = 0C - Em,pot 0.35 ma-1 pentru ecosisteme forestiere. Pentru alte ecosisteme terestre acest indice este mai mic.
fE, zb - factorul evapotranspiraiei, care pentru stratul de sol fertil al pdurilor este considerat 0,8.
Pentru zonele mpdurite, aceast relaie sugereaz c circa 80% din evapotranspiraia total se realizeaz
de asupra solului (prin plante) i stratul de sol fertil.
Pentru regiunile forestiere europene, cantitatea de precipitaii alctuiete 0,1 - 0,6 ma-1 (comparativ cu 0,3 0,6
-1
ma pentru Republica Moldova). Incertitudinea standard a acestui parametru este 0,1 m a-1 la scara peisajistic.
In functie de clim, Qle poate lua valori de la 10 pn la 90% din P pentru padurile temperate boreale dar, de obicei,
constituind circa 0,5 din valoare lui. Conform calculelor (Tab. 2) pentru Republca Moldova valorile Qle se ncadreaz n diapazonul 0,16 0,29, valori mai mici fiind specifice regiuniler de silvostep cu temperaturile medii anuale
mai ridicate. Pentru Europa Qle aproape niciodat nu scade sub 0,1 m-1 (avnd n vedere reeaua EMEP-50 km2).
Determinarea nivelurilor critice ale azotului au fost apreciate conform ecuaiei:
Ni,crit= Qle Np,
unde: Qle percolarea; Np - coninutul azotului n precipitaii.
Conform abordrilor menionate calculele ne indic valori pentru azotul imobilizat de la 70 pn la 110 eq
N/ha/an i corespunztor pentru azotul nutritiv valori cuprinse intre 274 i 670 eq N/ha/an, n dependen de
precipitaii, temperaturile atmosferice, tipul solului i speciile de vegetaie (Tab. 2).
Nr. d.o.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Localitatea
Briceni
Blata
Bravicea
Cahul
Camenca
Chiinu
Comrat
Corneti
Dubsari
Fleti
Leova
Soroca
Tiraspol

Tabelul 2.
Valorile azotului imobilizat i nutritiv (Tm, Pm pentru 2000-2011)
Tm, C
Pm, m
EI
Em, pot
Qle
Ni eq/ha/an Nu eq/ha/an SC Nu kg/ha
9,1
0,648
560 0,35/0,25* 0,2893
107
546
9,9
10,5
0,572
700
0,35
0,2222
71
528
9,5
10,6
0,548
665
0,35
0,2062
71
593
10
11,1
0,475
745
0,35
0,1600
71
549
9,4
9,8
0,569
650
0,35
0,2267
71
579
9,9
10,7
0,549
740
0,35
0,2059
71
522
9,2
10,9
0,514
750
0,35
0,1833
71
670
10,9
10,2
0,612
680
0,35
0,2516
107
565
10,2
10,9
0,542
655
0,35
0,2000
107
573
10,5
10,5
0,570
680
0,35
0,2209
71
522
9,2
10,6
0,558
740
0,35
0,2124
71
579
10,1
9,6
0,550
640
0,35
0,2161
107
274
5,6
10,8
0,509
720
0,35
0,1811
71
608
10,3

Valorii mai mari sunt nrejistrate pentru ecosistemele plasate n localiti cu mai multe precipitaii i temperaturi mai mici.Evalurile dupa indicii climatici de la cele 13 staii meteorologice ne-au permis s stabilim prin
interpolare [8] parametrii vizai pentru toate ecosistemele forestiere ale Republicii Moldova, iar n baza lor, i
sarcina critic a azotului nutritiv (SC Nu) (Tab. 2).
Concluzii. Utilizarea metodelor elaborate n cadrul conveniei LRTAP au permis calcularea indicilor integrai de mediu pentru caracterizarea strii ecosistemelor forestiere din Republica Moldova, stabilind nivelul
azotului imobilizat cuprins ntre 70 i 110 eq N/ha/an, a azotului nutritiv intre 274 i 670 eq N/ha/an, iar sarcina
critic a azotului nutritiv de 5,6 10,5 kg/ha, n dependen de precipitaii, temperaturile atmosferice, tipul solului i speciile de vegetaie.

99

a
b
Figura 2. Variaia spaial a percolrii, a) - perioada 2000-2011 i b) - perioada 1945-2000
Referine
1. Average annual soil temperature and annual mean precipitation. Statistical date at the meteorological stations for
the decade and the mean annual at the climatologic stations for the period 1945-2010. (Ministry of Environment
of Republic of Moldova, Hydrometeorological Service 2010).
2. Bonten L, Posch M, Reinds G. J. (2010). The VSD+ Soil Acidification Model Model Description and User
Manual. Alterra, WUR, Wageningen.
3. De Vos B., Van Meirvenne M, Quataert P, Deckers J, Muys B. (2005). Predictive quality of pedotransfer functions for estimating bulk density of forest soils. Soil Science Society of America Journal 69: 500510.
4. De Vries W., Reinds G., Posch M. (2003). Intensive Monitoring of Forest Ecosystems in Europe. Tehnical report
2003. UN/ECE. Forest Intensive Monitoring Coordinating Institute, Geneva, Brussels.
5. Deposition data (chemical content of pollutants (sulfur and nitrogen) used as input for critical loads exceedance
calculations, for 2007 for the EMEP (50x50) km2 grid cells.
6. Federer C. A. (1982). Transpirational supply and demand: plant, soil, and atmospheric effects evaluated by simulation. Water Resources Research 18 (2): 355362.
7. Manrique L. A, Jones C. A. (1991). Bulk density of soils in relation to soil physical and chemical properties. Soil
Science Society of America Journal 55: 476481.
8. Metadata: Soil Geographical Data Base of Europe v. 3.2.8.0. Joint Res. Centre, Ispra, Italy, FAO Soil map 1:5.
9. Starea Mediului n Rpublica Moldova 2007-2010. Surse de poluare (V.Brega, A.Tarta .a.), Ch. 2011. 116 p.
10. Nedealcov M., Constantinov T., Mangul I. .a. (2012). Various Calculation Indexes For Evaporability For Republic of Moldovas Territory.
11. Posch M, Reinds G. J. (2009). A very simple dynamic soil acidification model for scenario analyses and target
load calculations. Environmental Modelling & Software 24: 329340.
12. Posch M., De Smet PAM, i a. (2001): Modelling and Mapping of Critical Thresholds in Europe. CCE Status
Report 2001, RIVM Report 259101010, Bilthoven, Netherlands, 188 p.
13. Prentice I. C., Sykes M. T., Cramer W. (1993). A simulation model for the transient effects of climate change
on forest landscapes. Ecological Modelling 65: 5170.
14. Priestley C. H., Taylor R. J. (1972). On the assessment of surface heat flux and evaporation using large scale
parameters. Monthly Weather Review 100.
15. The MetHyd model is a meteo-hydrological pre-processor for VSD (plus), 29 Apr 2011, www.pbl.nl/cce.
16. UBA. Manual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends. 52/04. Umwelt Bundes Amt, Berlin. 2004, 240 pp., www.icpimapping.org
17. ., ., . (1977).
. . , . 70 .
18. . . (1978). . : , 374 .

100

FERTILIZAREA CU PAIE NEFERMENTATE CA REMEDIU DE AMELIORARE


A NSUIRILOR AGROFIZICE ALE CERNOZIOMULUI OBINUIT SLAB ERODAT
Bulat Ludmila, Rusu Alexandru, Plmdeal Vasile
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, ipaps_dimo@mtc.md

Abstract. At the experimental station from Lebedenco, Cahul district of the Institute of Pedology, Agrochemistry
and Soil Protection Nicolae Dimo was studied the positive influence of straw on ordinary, slightly eroded chernozem. Was concluded, that organic compounds from straws biodegradation has a positive influence on the structure
and hydrostability of the structural elements from plowing layer, its state of settlement, water holding capacity accessible for plants. Contribution to a better use of the water from soil by plants, by reducing the recovery coefficient with
20-22% compared to the control version.
Key words: structure, apparent density, hydrostability, porosity, straw.

Introducere. Dat fiind c n ultimii ani a sczut simitor cantitatea de ngrminte organice introduse n
sol s-a diminuat i aportul energetic n stare s susin procesul de humificare. Fapt ce duce inevitabil la scderea fertilitii solurilor, se pierde structura agronomic preioas,. se amplific procesele erozionale. Drept surs
de restituire a substanei organice din sol pot servi resturile vegetale i producia secundar, paiele, tulpinile de
floarea-soarelui, cocenii de porumb. Printr-un management gospodros al resturilor vegetale se poate completa
pn la 52 la sut pierderile anuale de humus din solurile agricole. Din cantitatea total de paie produs anual
n Republica Moldova (1,1 mil.t) circa 400 mii tone se obin ca surplus care ar putea fi lsate solului pentru
refacerea fertilitii.
n condiiile actuale create n agricultur folosirea paielor n calitate de ngrmnt i amendament devine
un remediu accesibil i prezint un procedeu ce nu necesit cheltuieli bneti mari. Dup coninutul de materie
organic 1 t de paie este echivalent cu 3,5-4 t gunoi. Paiele conin practic toate elementele biofile necesare
nutriiei plantelor [2,5]. ncorporarea lor are un efect imediat asupra solului deoarece mai mult de 30% din masa
introdus se mineralizeaz n cteva luni, dintre care 75% se transform n dioxid de carbon, 25% - n poliuronide - substane coloidale de culoare glbuie cu proprieti aglutinate asupra particulelor de sol, iar 10-20%
participa direct la sintetizarea substanelor humice [4]. Cercetrile de peste 30 ani efectuate de I. Molina [3] au
artat c mulcirea solului cu paie i apoi ncorporarea lor n primii 10 cm de la suprafaa solului a avut un efect
de structurare mai bun dect ierburile graminee.
Compuii organici provenii din biodegradarea resturilor vegetale influeneaz proprietile fizice ale solurilor, n primul rnd structura i hidrostabilitatea, capacitatea de reinere a apei n forme accesibile plantelor.
Meninerea unei stri structurale favorabile este nu mai puin important dect meninerea bilanului pozitiv de
elemente nutritive,. Importana strii structurale favorabile i a stabilitii agregatelor solului capt o semnificaie aparte n condiiile din sudul Republicii, unde umiditatea este un factor limitativ pentru plantele de cultur.
Material i metod. Cercetrile au fost efectuate n cadrul experienei de cmp fondat n anul 2009 la
Staiunea experimental de pedologie i eroziune a solului a Institutului de Pedologie, Agrochimie i Protecie
a Solului Nicolae Dimo din satul Ursoaia comuna Lebedenco, raionul Cahul pe un teren nclinat (2-3 grade)
spre nord-est. Schema experienei include 10 variante. n studiu au fost luate trei: martor, paie 10 t/ha + N100P40,
paie 5 t/ha + gunoi ovine 20 t/ha. Dimensiunea parcelelor 6 m x 20 m (120 m2). Fiecare variant este amplasat
n patru repetiii. Paiele au fost ncorporate la adncimea 15 cm. Pn la fondarea experienei din stratul arabil
au fost recoltate probe iniiale de sol din spaiul fiecrei parcele. Variaia coninutului de humus pe adncimea
0-20 cm are o amplitudine de la 2,24 la 3,08% de la masa solului, caracterizndu-se cu un coeficient de variaie
de 9,6%. Devierea de la media aritmetic a coninutului de fosfor (0,51-1,05 mg P205/100 g sol) i de potasiu
accesibil (16-24 mg K20/100 g sol) este medie cu un coeficient de variaie de 13,2% i, respectiv 12,4%. nainte
de aplicare n gunoiul de ovine i n paie au fost determinate materia organic, formele mobile i totale de azot,
fosfor i potasiu (tab.1).
Experiena a fost fondat pe cernoziom obinuit slab erodat luto-argilos care se caracterizeaz cu profil de
tipul: Ahp1 - Ahp2 - Bhk1 - Bhk2 - BCk1 - BCk2 - Ck, cu urmtorul coninut al fraciunilor granulometrice:
nisip fin 4-10%, praf 41-49%, argil 28-29%, argil fizic 47-49%. Efervescena se manifest de la suprafa

101

cu un coninut de CaCO3 de 2,8% pe adncimea 0-26 cm majorndu-se pn la 26,7% n suportul parental. Pe


profil n jos se observ o cretere a alcalinitii de la ph 7,8 pn la ph 8,4 n roca de solificare. Valorile densitii
cresc odat cu mrirea adncimii de la 2,61 g/cm3 n orizonturile de la suprafaa terestr pn la 2,70 g/cm3 n
orizonturile subiacente. Densitatea aparent atest valori caracteristice pentru cernoziomurile obinuite lutoargiloase, n stratul arat de 1,14 g/cm3 cu o cretere semnificativ n stratul subarat - de 1,34 g/cm3, atingnd n
orizonturile inferioare valori de 1,48 g/cm3.
Tabelul 1
Coninutul elementelor biofile ncorporate cu paiele i gunoiul de grajd
S-a ncorporat n sol cu paiele, gunoiul de ovine,
Raportul C:N format de
ngrminte chimice, kg/ha
Varianta
materialele ncorporate
K20
C
N
P205
Martor
0
0
0
0
3960
148
44
25
27:1
Paie 10 t+N100P400
Paie 5 t + Gunoi ovine 20 t
3960
196
172
259
20:1

10

2.Paie10t/ha+N100P40

5
1 0 ,5

0 ,5 0 ,2 5
< 0 ,2 5

5 3

3 2
2 1

>10

3.Paie5t/ha+gunoiovine
20t/ha

Diametrul(mm)

Cernere uscat

1.Martor

30
2.Paie10t/ha+N100P40

20
10
0
1 0 ,5

15

40

0 ,5 0 ,2 5
< 0 ,2 5

1.Martor

3 2
2 1

20

50

5 3

25

60

>10

30

70

1 0 7
7 5

C o n in u t u l(% )d e e le m e n t e st r u ct u r ale

35

1 0 7
7 5

C o n in u t u l(% )d e e le m e n t e st r u ct u r ale

Calitatea structurii pe adncimea 0-20 cm dup cernerea uscat este bun cu un coninut nalt de agregate
agronomic valoroase (10-0,25 mm) de 60-62%; dup cernerea umed hidrostabilitatea structurii conform claselor de valori este mic. Stratul arat al cernoziomului obinuit cercetat se caracterizeaz cu o porozitate total
i capacitate pentru ap n cmp mare care constituie 56% i, respectiv, 26%. Coeficienii de higroscopicitate
i cel de ofilire indic valori mijlocii - 7,9 i 11,8%. Indicii agrofizici au fost determinai dup urmtoarele
metode: alctuirea granulometric - metoda pipetei cu Na4P207, alctuirea structural - cernere prin site, hidrostabilitatea agregatelor - metoda Savvinov, densitatea - metoda Petinov, densitatea aparent - metoda cilindrelor,
apa higroscopic - prin uscare n etuv la 1050 i cntrire, umiditatea - prin uscare la 1050C, coeficientul de
higroscopicitate - metoda Nicolaev, porozitatea - prin calcul.
Rezultate i discuii. Cercetrile efectuate n decurs de trei ani au demonstrat c paiele ncorporate n limita
stratului arat att n combinare cu ngrminte minerale ct i cu gunoi de ovine au avut un efect benefic asupra
nsuirilor agrofizice ale cernoziomului obinuit slab erodat. Prezena compuilor uor alterabili din componena
paielor au sporit eficacitatea procesului de agregare. Una din caracteristicile structurii stratului arat este repartiia dup mrime a elementelor structurale. n alctuirea structural a variantelor studiate predomin elementele
structurale cu diametrul > 1 mm cu un coninut sporit de agregate bulgroase >10 mm. Cota maxim o atinge
varianta martor cu un coninut mediu de 28,6%. Aplicarea paielor 10 t/ha + N100P40 a sczut coninutul agregatelor bulgroase cu 4,2%, iar a paielor 5 t/ha + 20 t/ha gunoi de ovine cu 6,2% n mediu pe trei ani (figura).
Variantele cercetate conform claselor de valori dup coninutul de elemente structurale agronomic preioase
(10-0,25 mm) la cernerea uscat se caracterizeaz cu o alctuire structural bun n afar de varianta martor
cu stare structural mijlocie [1]. Valorile coeficientului de structurare (tab.2) relev efectul pozitiv al aplicrii paielor, crescnd de la 1,7 la varianta martor pn la 2,4 la variantele cu paie. Valorile diametrului mediu

3.Paie5t/ha+gunoiovine
20t/ha

Diametrul(mm)

Cernere umed

Figura. Alctuirea structural-agregatic a cernoziomului obinuit slab erodat la aplicarea combinat a paielor cu
ngrminte minerale i gunoi de ovine (stratul arat 0-20 cm), media pe 3 ani

102

ponderat (DMP) denot diminuarea cotei elementelor structurale cu diametrul mare n alctuirea structural la
aplicarea acestui procedeu.
Cel de al doilea parametru de caracterizare a structurii este hidrostabilitatea structural. Aplicarea paielor
att n combinare cu ngrminte minerale ct i cu gunoi de ovine a sporit att hidrostabilitea elementelor
structurale cu diametrul (10-0,25 mm) fa de martor cu (0,8-7 %) ct i valorile diametrului mediu ponderat
i al coeficientului de structurare al agregatelor hidrostabile. Cei mai favorabili parametri ai strii structurale a
cernoziomului obinuit slab erodat au fost stabilii la varianta paie 5 t/ha + gunoi de ovine 20 t/ha. Presupunem
c acest fenomen se datoreaz mbinrii aciunii de agregare a compuilor uor alterabili ai paielor cu cei ai
gunoiului de ovine mai rezisteni la biodegradare.
Tabelul 2
Parametrii strii structurale a cernoziomului obinuit slab erodat la aplicarea combinat a paielor
cu ngrminte minerale i gunoi de ovine (stratul arat 0-20 cm)
Coninutul, (%) de elemente structurale
DMP al
Ks al
cu diametrul,(mm)
DMP, agregatelor
Varianta
Ks
agregatelor
>10
10-0,25
<0,25
mm hidrostabile,
hidrostabile
mm
1
2
1
2
1
2
2010, Primul an de aciune, porumb
1. Martor
30,3
- 59,5 39,8 10,2 60,2 1,6 4,90
0,77
0,66
2. Paie 10 t/ha + N100P40
26,5
- 65,2 40,6
8,3 59,4 2,0 4,70
0,78
0,68
3. Paie 5 t/ha + gunoi de ovine 20
22,0 0,3 68,8 41,8
9,2 57,9 2,2 4,39
0,82
0,72
t/ha
2011, Al doilea an de aciune, orz de primvar
1. Martor
32,8 0,2 62,8 42,0
4,4 57,8 1,7 5,60
0,83
0,72
27,1 0,6 68,6 41,4
4,3 58,0 2,2 5,26
0.84
0,71
2. Paie 10 t/ha + N100P40
3. Paie 5 t/ha + gunoi de ovine 20
28,5 0,3 66,6 45,2
4,9 54,5 2,0 5,55
0,97
0,82
t/ha
2012, Al treilea an de aciune, 2012 (floarea-soarelui)
1.Martor
22,7
- 64,2 32,9 13,1 67,1 1,8 3,90
0,37
0,49
2.Paie 10 t/ha + N100P40
19,6
- 69,7 39,9 10,7 60,1 2,3 4,00
0,53
0,66
2.Paie 5 t/ha + gunoi de ovine 20 t/ha 16,8
- 70,4 58,3 12,8 41,7 2,4 3,80
0,81
1,40
Media pe trei ani
1.Martor
28,6 0,1 62,2 38,2
9,2 61,7 1,7 4,80
0,66
0,62
24,4 0,3 67,8 40,6
7,8 59,1 2,2 4,65
0,72
0,68
2.Paie 10 t/ha + N100P40
2.Paie 5 t/ha + gunoi de ovine 20 t/ha 22,4 0,2 68,6 48,4
9,0 51,4 2,2 4,58
0,87
0,98
Ks coeficientul structural
DMP diametrul mediu ponderat al elementelor structurale
1 cernere uscat; 2 cernere umed
Tabelul 3
Influena diferitelor procedee de fertilizare cu paie i gunoi de ovine asupra nsuirilor fizice
a cernoziomului obinuit slab erodat luto-argilos (stratul arat 0-20 cm)
DA
PT
D
Varianta
H
2010
2011
2012
2010
2011
g/cm3
%
Martor
4,1
2,62
1,19
1,19
1,14
55
55
Paie 10 t/ha + N100P40
4,0
2,62
1,16
1,17
1,10
56
55
Paie 5 t/ha + gunoi de ovine 20 t/ha
4,2
2,61
1,15
1,16
1,09
56
56

2012
56
58
58

Tabelul 4
Influena aplicrii combinate a paielor cu ngrminte minerale i gunoi de grajd asupra consumului
de ap de ctre plantele cultivate (stratul 0-100 cm)
Sporul de Coeficientul
Rezervele de ap, mm
Consumul de ap, mm
Recolta
recolt
de valorinceputul sfritul
din
din
Varianta
kg/ha
ficare a apei,
total
kg/ha %
vegetaiei vegetaiei rezerv precipitaii
(boabe)
m3/kg
2010 (porumb)
Martor
136
113
23
470
493
4840
1,02
Paie 10 t/ha + N100P40
134
111
23
470
493
5860
1020 21
0,84

103

Paie 5 t/ha + gunoi de


ovine 20t/ha

131

95

Martor
Paie 10 t/ha + N100P40
Paie 5 t/ha + gunoi de
ovine 20t/ha

135
132

106
94

132

103

Martor
Paie 10 t/ha + N100P40
Paie 5 t/ha + gunoi de
ovine 20t/ha

99
81

86
79

100

76

123
116

102
95

121

91

Martor
Paie 10 t/ha + N100P40
Paie 5 t/ha + gunoi de
ovine 20t/ha

36

470

506

6150

1310

27

0,82

224
233

2240
3340

1110

50

1,0
0,70

224

3210

970

43

0,70

191
180

1700
1870

170

10

1,12
0,96

178

202

2130

430

25

0,95

Media pe trei ani


22
281
21
281

303
302

2927
3690

767

27

1,05
0,83

311

3830

903

32

0,82

2011 (orz de primvar)


29
195
38
195
29

195

2012 (floarea+soarelui)
13
178
2
178
24

30

281

Structura i starea de aezare a stratului arat constituie parametrii de baz a strii fizice a solurilor de care depinde roada culturilor agricole. ncorporarea paielor 10 t/ha + N100P40 i n combinare cu gunoi de ovine paie 5 t/ha
+ 20 t/ha gunoi de ovine a redus densitatea aparent respectiv cu 0,03 g/cm3 i 0,04 g/cm3 n comparaie cu varianta
martor (tab.3). Fiind n strns legtur cu starea de aezare a solurilor, porozitatea total (PT) sufer aceleai modificri ca i densitatea aparent, nregistrnd conform clasificrii lui Kacinski valori mari 55-58% pe parcursul
perioadei de cercetare pe ntreg blocul experimental [6]. Aplicarea paielor n combinare cu ngrminte minerale
au sporit recolta n medie pe trei ani cu 27%, iar n mbinare cu ngrminte organice - cu 32% (tab.4). Coeficientul
de valorificare a apei a suferit o scdere de 0,16-0,3 m3/kg fa de martor la variantele amendate cu paie. Aceast
scdere demonstreaz creterea randamentului de folosire a apei pentru formarea unitii de producie. Cel mai favorabil procedeu n vederea ameliorrii indicilor agrofizici s-a dovedit a fi varianta paie 5 t/ha + gunoi de ovine 20 t/ha.
inem s menionm c modificrile nsuirilor fizice nu sunt pronunate, deoarece cercetrile au fost efectuate n cadrul primei rotaii a asolamentului, iar ameliorarea lor necesit o perioad de timp mai ndelungat.
Astfel, n experiena de lung durat n cadrul creia s-a studiat influena aplicrii paielor grului de toamn,
a lupinului i a orzului n doze de la 6 pn la 18 t/ha n decursul a dou rotaii a asolamentului format din 5
cmpuri cu scopul ameliorrii fertilitii solului podzolic o mbuntire veridic a nsuirilor fizice s-a depistat
numai dup a doua rotaie a asolamentului [7].
Concluzii
1. Paiele aplicate n combinare cu ngrminte minerale i cu gunoi de ovine amelioreaz structura cernoziomului obinuit slab erodat micornd coninutul agregatelor >10 mm cu 4,2-6,2% i sporind coninutul
celor agronomic preioase (10-0,25 mm) cu 3,8-9,3%, inclusiv hidrostabilitatesa structurii.
2. Paiele au ameliorat starea de aezare a solului, au redus densitatea aparent cu 0,03-0,04 g/cm3, au majorat porozitatea total, mbuntind regimul aerohidric al solului.
3. ncorporarea paielor n asociere cu ngrminte minerale a favorizat formarea uni spor de recolt n medie
pe trei ani de 27%, iar n mbinare cu gunoi de ovine - de 32%. S-a constatat o cretere evident a randamentului
de folosire a apei la formarea unei uniti de recolt prin reducerea coeficientului de valorificare a apei cu 20-22%.
Referine
1. Cerbari Valerian. Monitoringul calitii solurilor Republicii Moldova. - Chiinu: Pontos, 2010, p. 49.
2. Molina I.S. La decomposition aerobie de la cellulose et la structure active des sols. Ann. Inst. Pasteur, 115,
4; 604 - 609, 1968.
3. tefanic Gh., Sandoiou D., Gheorghi Niculina. Biologia solurilor agricole. - Bucureti: Elisavaros, 2006,
p. 160-165, 82-84.
4. .. .
. . 2003. 13 c.
5. .., .. . :
, 1973, .115.
6. ..
- . : -
, 10-12 , 2008 . : , 2008.

104

ROLUL COLEMBOLELOR (HEXAPODA) N NATUR I IMPORTANA LOR


PENTRU FUNCIONAREA ECOSISTEMELOR
Bumachiu Galina
Institutul de Zoologie al AM, Chiinu, bushmakiu@yahoo.com

Abstract The article reviews recent publications dealing the relationships between Collembola and other groups
of soil invertebrates, including the investigation on their biodiversity and importance to ecosystems functioning. Being one of the major microarthropod groups Collembola play an important role in plant litter decomposition process
and occupy one of the key positions in the detritus food web.
Key words: Collembola, ecosystem, soil fertility, functional role, importance

Introducere. Investigaiile axate pe importana activitii nevertebratelor n procesele de formare a fertilitii solurilor sunt una din direciile prioritare de dezvoltare a zoologiei solului la momentul actual. Cunoaterea
factorilor ce influeneaz asupra formrii solurilor, legturilor trofice dintre pedobioni, ciclului lor vital va permite restructurarea dirijat a faunei solului. Pe viitor, utiliznd rezultatele cercetrilor tiinifice, vor fi depistate
metode biologice de ameliorare a calitii solurilor, dirijat structura comunitilor importante de pedobionii,
stimulat activitatea lor cu scopul accelerrii proceselor de formare a solului i posibil soluionate problemele
sporirii fertilitii solurilor, att din agroecosisteme, ct i a celor scoase din circuit. Printre diverse grupuri, responsabili de formarea i meninerea fertilitii solurilor, implicai direct i indirect n procesele de descompunere i reciclare a nutrienilor sunt i colembolele. Conform raportului numeric ntre pedobioni n sol predomin
nematodele, urmate de acarieni i colembole, ultimele dein poziia a treia dup numrul de indivizi la m3, ocupnd primul loc n procesele de descompunere a reziduurilor vegetale [Rusek J., 1998]. Rolul colembolelor n
natur este foarte divers i multilateral. Fiind organisme destul de mici, studiul diversitii crora a fost nceput
abia n secolul XVIII, ele rmn i pn n prezent un grup destul de slab studiat. Cercetrile interdisciplinare
efectuate n ultimii ani au permis deschiderea unor paranteze privind importana acestor mici nevertebrate pentru existena i funcionarea ecosistemelor.
Materiale i metode. Cercetrile de baz, ale cror rezultate sunt incluse n lucrare, au fost efectuate n
perioada anilor 19972012, n cadrul Institutului de Zoologie al AM. Eantioanele de material faunistic au fost
colectate n 157 localiti de pe ntreg teritoriu al Republicii Moldova prin metodele de itinerar i staionar, n
cele mai diverse biocenoze, att naturale, ct i cele antropizate. Metodele de colectare i investigare a colembolelor utilizate pe parcursul anilor de studiu sunt foarte diverse, fiind determinate n mare msur de afinitile
ecologice ale acestora. Reprezentanii grupului au fost colectai n habitatele terestre i acvatice, pe parcursul
ntregului an calendaristic cu ajutorul ramelor metalice, ndeosebi n perioada umed, ncepnd cu lunile de
toamn i pn n primvar. Ramele cu latura de 10 x 10 cm2 au fost utilizate pentru preluarea probelor de litier, iar cele cu latura de 5 x 5 cm2 pentru probele de sol. Extragerea s-a efectuat cu ajutorul metodei de flotaie.
Determinarea colembolelor s-a efectuat utiliznd determinatoare de baz pentru Europa.
Rezultate i discuii. n prezent, clasa Collembola din Republica Moldova este reprezentat de patru ordine, nou suprafamilii, 18 familii, 91 de genuri i 234 specii. mpreun cu alte clase de nevertebrate ele fac parte
din ncrengtura Artropoda [Bumachiu, 2010, 2011b]. n urma analizei literaturii de specialitate i a investigaiilor proprii au fost identificate urmtoarele funcii importante ale colembolelor: destrucia resturilor vegetale
i animale, diseminarea bacteriilor i fungilor, restabilirea fertilitii solurilor pe cale natural, relaiile trofice n
calitate de consumatori i grup consumat, ecotoxicologia i neutralizarea toxinelor, bioindicaia.
1. Principala funcie biocenotic confirmat a colembolelor, fiind i cea mai bine studiat, este destrucia resturilor vegetale. Graie existenei organismelor care determin procesele de descompunere a resturilor vegetale
i animale are loc formarea structurii solului, meninerea i sporirea fertilitii lui. Formarea humusului solului
este un proces biologic complex, n care un rol important le revine nevertebratelor pedobionte, dintre care fac
parte i colembolele.
Printre primii cercettori care au studiat rolul animalelor la formarea structurii solului a fost Darwin Ch.
ncepnd cu 1837 el atenioneaz asupra importanei activitii rmelor pentru formarea solurilor.
n publicaiile lui B. B. solul este considerat o formaiune natural vie, aprut n urma impac-

105

tului cumulativ al climei, vegetaiei, reliefului i animalelor pedobionte. Rolului important al nevertebratelor
n procesele de formare i meninere a fertilitii solului este n prezent bine cunoscut. Printre primele lucrri
dedicate acestui subiect au fost publicaiile lui M. ., 1960; Dunger W., 1963 i a. Datele acumulate la
nceputul secolului XX de cercettori i-au permis lui . . i . ., 1978 s evidenieze
urmtoarele funcii realizate de animalele pedobionte n procesele de formare a solului: macerarea reziduurilor organice; fragmentarea componentelor la nivel celular i fermentarea celulozei cu ajutorul enzimelor att
proprii, ct i cu cele ale simbioilor; asamblarea amoniacului cu lignina, proces important pentru formarea
substanelor organice bogate n humus; humificarea i mineralizarea parial; diseminarea microorganismelor
n sol i litier; stimularea activitii microbiene; redistribuirea compuilor organici i amestecarea lor cu partea
mineral a solului; ameliorarea salinitii i a pH-ului solului; structurarea, sporirea porozitii i aeraiei lui.
n urma cercetrilor efectuate a fost dovedit c descompunerea reziduurilor organice este un proces fundamental pentru ecosistemele naturale terestre, datorit cruia substanele organice complexe sunt descompuse n
forme mai simple de materie organic i anorganic. Anual n ecosisteme se acumuleaz rmie vegetale, din
care se formeaz stratul de litier. Cel mai mare strat se acumuleaz n pduri, grosimea lui sporete din an n an
i depinde de viteza de descompunere. n pdurea de foioase, pe sezon se acumuleaz 490-660 gr.m-2 de litier.
Descompunerea unui asemenea strat dureaz n zona pdurilor temperate 2-4 ani i este un proces de reciclare
esenial, fr de care materia organic moart s-ar acumula ireversibil, iar dezvoltarea i creterea plantelor ar
fi imposibil. Accesibilitatea macronutrienilor, printre care nitrogenul, fosforul, la fel ca i cea a sulfului, este
strict dependent de procesele de descompunere, ele fiind parte component a materiei organice. Perry D., 1995;
Juma N. G., 1998 studiind procesul descompunerii, constat c moleculele materiei organice moarte sunt transformate fizic i biochimic n molecule simple. Procesul decurge n mai multe etape, iar componentele principale
ale lui sunt rmiele vegetale, microorganismele i animalele pedobionte.
Diversitatea specific a descompuntorilor joac un rol semnificativ n accelerarea proceselor de destrucie, fie indirect prin modificarea biomasei, compoziiei i activitii comunitilor microbiene, fie direct prin
consumul detritului i eliberarea nutrienilor anorganici. Microartropodele sunt capabile s modifice structura
comunitilor microbiene, iar acarienii i colembolele influeneaz asupra raportului dintre fungi i bacterii, prin
punatul selectiv al fungilor. Cebrian J. & Duarte C. M., 1995; Bardgett R. D., 2005 i a. consider c transformarea reziduurilor vegetale, prin intermediul biotei, n detrit i compui anorganici are un impact global, influennd asupra acumulrii carbonului, translocaia nutrienilor i schimbarea climei, iar colembolele joac un
rol crucial prin impactul lor asupra structurii primare i componenei fungilor i bacteriilor saproxilice prezente
n litiera majoritii ecosistemelor.
De grosimea litierei n pdure, compoziia ei, umiditatea, particularitile de descompunere i humificare
depind procesele de restabilire a pdurilor. Litiera influeneaz asupra creterii i productivitii arborilor, la fel
asupra altor componente ale biocenozei forestiere: proprietilor fizice, chimice i biologice, asupra regimului
hidric al solului, previne eroziunea lui. Litiera este unul din principalele surse de azot i carbon, verig important n circuitul energiei i materiei n natur.
n afar de litier, colembolele particip activ la descompunerea butenilor i arborilor dobori. n studiul
multianual al unui butean de stejar n stare avansat de descompunere efectuat de Setala H. & Marshall V. G.,
1994 s-a constatat c un singur trunchi poate gzdui pn la 850.000 indivizi de colembole la m-3. Studiile efectuate de autor n Republica Moldova au permis s constatm c n lemnul mort pot fi depistate cele mai multe
specii rare [Bumachiu G., 2011c].
2. Diseminarea bacteriilor i fungilor este o alt modalitate prin care colembolele pot influena procesele
de descompunere. A fost dovedit c colembolele sunt un important dispersor al fragmentelor miceliului i de
rspndire a fungilor. Sporii fungilor ader la cuticula lor ori sunt transportate n intestine.
Punatul selectiv al colembolelor pe hifele fungilor influeneaz procesele de descompunere i de respiraie din sol, eliminnd pe parcurs unele specii i facilitnd dezvoltarea altor. Multe dintre efectele colembolelor, importante pentru procesele de descompunere, depind de densitatea lor, din cauza influenei indirecte sau
catalizatoare, impactul global al acestora pentru procesele de descompunere este greu de cuantificat. Prin
influena lor asupra disponibilitii nutrienilor colembolele stimuleaz creterea plantelor modificnd structura
comunitii lor, care la rndul lor influeneaz procesele de descompunere prin formarea litiei. Davidson D. W.,
1993 susine c distribuia ubicvist a colembolelor, abundena lor i impactul asupra funcionrii ecosistemelor
servesc ca factor cheie n procesele de descompunere.
3. n ultimii ani, pe plan internaional, sunt efectuate cercetri importante privind utilizarea populaiilor
de colembole la procesele de restabilire a fertilitii solurilor, scoase din circuit prin utilizarea lor n calitate ca

106

depozite de deeuri menajere, halde de crbune i alte deeuri industriale, depozite chimice sau afectate n urma
calamitilor naturale aa ca incendii sau inundaii de proporii.
Cunotinele despre taxonomia, ecologia i importana colembolelor se lrgesc considerabil, metodele i
echipamentul sofisticat permit extinderea ariei de cercetare n cele mai diverse domenii. Anual sunt descrise zeci
de specii noi, evaluate caractere i funcii necunoscute pn n prezent. Deja este cert faptul c rolul colembolelor n funcionarea ecosistemelor este major, chiar n pofida dimensiunilor lor mici, ele merit s fie evaluate la
justa lor valoare. Rusek J., 1998 consider c pe lng funciile importante din punct de vedere uman i enumerate mai sus, exist i unele funcii mai puin citate, printre care rolul colembolelor ca gazd pentru unele specii
de parazii, dintre care cele mai cunoscute sunt Protozoa, Nematoda, Trematoda i bacteriile patogene.
Dintre laturile mai slab studiate ale colembolelor este i simbioza lor cu furnicile. n Republica Moldova
sunt identificate 4 specii de colembole care convieuiesc cu familiile de furnici, fiind considerate mirmecofile.
Despre rolul lor n viaa furnicarelor nu se cunoate exact, se presupune c ele controleaz dezvoltarea coloniilor
bacteriene i a fungilor n furnicare. Este bine cunoscut i faptul c un numr mare de colembole sunt asociate
cu cuiburile psrilor i vizuinile mamiferelor mici, amplasate pe sol sau n scorburile copacilor.
4. Relaiile trofice. Colembolele n calitate de consumatori se grupeaz conform tipurilor funcionale i n
corespundere cu preferinele trofice. Un ir de cercettori, printre care Rusek J., 1998 consider, c colembolele
se hrnesc cu Protozoa, Nematoda, Rotatoria, Enchytraeidae, fungi, polen, alge, bacterii, ou ale altor colembole, litier, esuturi de plante vii. Ele mai pot ataca rdcinile plantelor, punnd pe firele lor fine. La rndul
su Hopkin S., 1997 consider c colembolele sunt generaliti n alimentaie, iar factorii ce controleaz alegerea
alimentelor de ctre ele sunt nc puin studiai.
Studiile efectuate de Gilmore S. K., 1970 n condiii de laborator asupra a 12 specii de colembole au demonstrat c 10 dintre ele foloseau n alimentaie nematode. Datele indic c pn la 2,000 exemplare de nematode pot
fi consumate de o singur colembol n 24 ore. Comportamentul de hrnire descris includea digestia lor rapid.
n pofida unui volum mare de rezultate acumulate privind relaiile trofice ale colembolelor, multe dintre
preferinele alimentare ale lor rmn i pn n prezent slab studiate. Collembola n calitate de grup consumat
servete ca prad pentru zoofagii generaliti att din ecosistemele naturale terestre, acvatice, ct i din agroecosisteme. Diversitatea i calitatea speciilor disponibile, pot juca un rol important n formarea i meninerea
comunitilor de zoofagi naturali.
Unele exemple ale relaiilor pradprdtor demonstreaz importana grupului studiat n reelele trofice
existente n natur, ele fiind o verig important n meninerea echilibrului ecologic din biocenoze. n urma
investigaiilor a fost demonstrat c colembolele sunt consumate de fungi, coleoptere, pianjeni, cpue, furnici,
miriapode i unele vertebrate.
Colembolele sunt surs de hran pentru coleoptere zoofage, cu ele hrnindu-se reprezentanii genului Notiophilus, a familiilor Staphilinidae i Carabidae. n 2003 Agusti N. i a. public rezultatele cercetrilor privind
sursa de hran alternativ a pianjenilor din cmpurile arabile, constatnd c colembole constituie sursa major
din dieta pianjenilor Erigone atra (Blackwall), Erigone dentipalpis (Wider) i Tenuiphantes tenuis (Blackwall), iar Lipovsky L. J. , 1954 a dovedit c adulii i oule colembolelor au fost utilizate ca surs de hran n
dieta acarienilor din familia Trombiculidae. Masuko K., 2009 demonstreaz c colembolele servesc ca surs de
hran pentru unele specii de furnici din tribul Dacetini (Hymenoptera: Formicidae), spre diferen de Formica
str., n furnicarele crora un larg spectru de specii de colembolele i gsesc adpost i hran. Speciile de rpitoare zoofage din clasa Chilopoda vieuiesc adesea n butenii descompui, litiera pdurilor, sub pietre pe malurile
bazinelor acvatice i n beciurile oamenilor, hrnindu-se inclusiv cu colembole. n alimentaia vertebratelor
colembolele ocup doar un rol opional. n timpul punatului animalele erbivore, mpreun cu iarba consum
un numr suficient de mare de specii de colembole, care se ridic pe tulpinile plantelor erbacee, arbutilor i
arborilor n cutare de polen, fungi i bacterii. Colembolele, mai ales speciile higrofile, prezente pe peliculele
bacteriene de la suprafaa apelor potabile, servesc ca surs opional de hran i pentru unele specii de vertebrate
acvatice.
5. Ecotoxicologia i neutralizarea toxinelor. Marea parte a colembolelor i desfoar activitatea la suprafaa solului, dar n cazul unor condiii climaterice drastice i pentru a depune ponta se ascund n sol. Un proeminent exemplu de studiu al ecotoxicologiei este specia de colembole Folsomia candida, supranumit standard
test organism pentru testarea chimicalelor noi utilizate n agricultur, menioneaz n lucrarea sa Fountain M.
T. i Hopkin S. P., 2005.
Comparativ cu alte grupuri de nevertebrate, n special insecte, colembolele se disting prin nprlirea multipl pe parcursul ntregii viei. Consumnd alimente cu toxine reprezentanii clasei Collembola acumuleaz ionii

107

metalelor grele n granule intracelulare sub form de sruri insolubile, avnd o capacitate major de detoxicare
a solului. Nprlind, colembolele i pierd chitina mbibat cu srurile metalelor grele sau alte toxine, n locul
creia ulterior regenereaz un strat nou.
6. Bioindicaia solului prin utilizarea organismelor pedobionte necesit cunotine vaste din domeniul taxonomiei i ecologiei grupurilor acomodate la viaa din sol, dar care va permite depistarea schimbrilor compoziiei solurilor, regimului lui hidric i a gazelor, gradului de salinitate etc. Conform publicaiilor . .
1971 i a. gestionarea nechibzuit a omului modific structura i calitatea solurilor, schimbri care din start nu
pot fi nc depistate prin metodele fizico-chimice, dar care pot fi prezise cu acuratee surprinztoare, utiliznd
spectrul specific i ecologic al nevertebratelor pedobionte.
Metodele pedozoologice de diagnosticare a solurilor includ utilizarea speciilor geobionte (tot ciclul de
dezvoltare trece n sol) i geofile (o parte din ciclul de dezvoltare l petrec n sol), acomodate la anumite condiii
ale solului, fiind extrem de sensibile la orice modificri, gradul de influen antropogen i particularitile hidrotermice, chimice i biologice ale solului [ . ., 1975]. La fel sunt utilizate speciile care, n limitele
arealului de rspndire, ocup un anumit habitat, condiiile cruia corespund cerinelor, sunt prielnice pentru
viaa i corespund unui standard ecologic al speciei date. Amplitudinea sau diversitatea condiiilor n care
specia poate exista denot plasticitatea ei ecologic. Speciile care pot fi depistate ntr-un spectru larg de habitate
sunt considerate euribionte, iar cele cu preferine fa de un anumit habitat stenobionte. Cu ct specia este mai
dependent de condiiile pedologice, cu att sunt mai mari posibilitile utilizrii ei n calitate de indicator al
tipului de sol sau al regimului lui. A fost constatat legitatea conform creia, cu ct arealul speciei este mai larg,
cu att ea este mai euribiont i cu ct arealul este mai restrns, cu att specia este mai stenobiont.
Structura comunitilor de colembole, spectrul lor specific sunt utilizate pentru identificarea tipurilor solurilor i a strii sntii lor. Cu ct mai mare este numrul de specii depistate pe o suprafa selectat pentru studiu,
cu ct identificarea lor este mai precis, cu ct sunt mai bine cunoscute particularitile ecologice ale speciilor,
afinitile lor zoogeografice, cu att sunt mai precise concluziile asupra proprietilor i calitii solului, bazate
pe studiul colembolelor [Bumachiu G., 2011a, Bumachiu G., Zubcov E., 2007] .
Concluzii. Collembola este unul din cele mai strvechi grupuri cunoscute pe Glob, fapt care demonstreaz
capacitatea lor nalt de adaptare la schimbrile mediului. Grupul nu au valoare comercial, ns importana
lui n natur este greu de subestimat i calculat n bancnote. Toate speciile de colembole, sunt un component
obligatoriu al biocenozelor naturale i antropizate, participnd activ la formarea humusului, sporind fertilitatea
solului, fiind un component obligatoriu al reelelor trofice i reglnd densitatea populaiilor de alge, bacterii i
ciuperci inferioare din sol.
Studiul structurii populaiilor de colembole i spectrul lor specific este utilizat ca un indicator bun al calitii
apelor potabile, fiind depistat corelaia dintre colembole i gradul de poluare a apelor prin intermediul calitii
solurilor.
Gestionarea nechibzuit a omului modific structura i calitatea solurilor, schimbri care din start nu pot fi
nc depistate prin metodele fizico-chimice, dar care pot fi prezise cu acuratee surprinztoare, utiliznd spectrul
specific i ecologic al nevertebratelor pedobionte.
Din pcate gradul actual de degradare a ecosistemelor naturale, influena antropogen negativ i gestionarea neadecvat a fondului forestier duce la un dezechilibru drastic n Republica Moldova. Pentru pstrarea
i restabilirea fertilitii solurilor este necesar s fie selectate tipurile de habitate naturale cu o biodiversitate
bogat, inclusiv i a animalelor pedobionte, cu crearea n baza lor a zonelor strict protejate.
Referine
1. Agusti N., Shayler S. P., Harwod J. D., Vaughan I. P., Sunderland K. D., Symondson W. O. C. Collembola
as alternative prey sustaining spiders in arable ecosystems: prey detection within predators using molecular
markers. Molecular Ecology, 2003, 12, p. 3467-3475.
2. Bardgett R. D. The Biology of Soil. A community and ecosystem approach. Oxford Univer. Press, 2005. 254 p.
3. Bumachiu G. Species diversity and communities structure of springtails (Hexapoda: Collembola) under
alfalfa crop. Brukenthal Acta Muzei. Sibiu, 2011a, VI. 3, p. 473478.
4. Bumachiu G. Collembola (Hexapoda) from the riparian habitats of the Dniester River. Muzeul Olteniei,
Craiova. Studii i comunicri. tiinele Naturii. Craiova, 2011b, V. 27 (1), p. 6370.
5. Bumachiu G. Diversitatea specific a colembolelor din biotopii saprolignicoli si saproxilicoli din Republica
Moldova. Acta musei tutovensis. VI. Brlad, 2011c, p. 205209.
6. Bumachiu G. Checklist of springtails (Hexapoda) from the Republic of Moldova. Travaux du Musem Natio-

108

nal dHistoare Naturelle Grigore Antipa. Bucureti, 2010, 53, p. 149-160.


7. Busmachiu G., Zubcov E. Some peculiarities of Collembola distribution in the riverine zones of the Dniester
River. Studia Universitates Babes-Bolyai. Vol. 52 (2), Cluj-Napoca, 2007, p. 311.
8. Cebrian J., Duarte C. M. 1995. Plant growth-rate dependence of detrital carbon storage in ecosystems. Science, 268, p. 1606-1608.
9. Darwin Ch. R. The formation of vegetable mould, through the action of worms, with observations on their
habits. London, 1881. 139 p.
10. Davidson D. W. The effects of herbivory and granivory on terrestrial plant succession. Oikos, 68, 1993,
p. 25-35.
11. Dunger W. Leistungsspezifitt bei Streuzersetzern (In: Soil organisms, Eds.: J. Doeksen, J. Van der Drift).
North-Holland Publ. Comp. Amsterdam, 1963, p. 92-102.
12. Fountain M. T., Hopkin S. P. Folsomia candida (Collembola): A-standard soil arthropod. Annual Revue
Entomol., 2005, 50, p. 201222.
13. Hanlon R. D. G. Influence of grazing by Collembola on the activity of senescent fungal colonies grown on
media of different nutrient concentration. Oikos, 1981, 36, p. 362-367.
14. Gilmore S. K. Collembola predation on nematodes. Journal- Search, Agric., 1970, 1(3), p. 1 -12.
15. Hopkin S. P. Biology of the springtails (Collembola). Oxford University Press, 1997. 330 p.
16. Juma N. G. The pedosphere and its dynamics: a systems approach to soil science. First edition. Quality
Color Press Inc., Edmonton, Canada, 1998, 315 p.
17. Lipovsky L. J. Studies of the food habits of postlarval stages of chiggers (Acarina, Trombiculidae). Univ.
Kansas Sci. Bull., 1954, 36 (14), p. 943-958.
18. Masuko K. Studies on the Predatory Biology of Oriental Dacetine Ants (Hymenoptera: Formicidae). III.
Predation on Gamasid Mites by Pyramica mazu with a Supplementary Note on P. hexamerus. Journal of the
Kansas Entomological Society, 2009, 82(2), p. 109-113.
19. Perry D. A. Forest ecosystem. The Johns Hopkins University Press. Baltimore, 1995. 242 p.
20. Rusek J. Biodiversity of Collembola and their functional role in the ecosystem. Biodiversity and conservation, 1998, 7(9), p.1207-1219.
21. Setl H., Marshall V. G. Stumps as a habitat for Collembola during succession from clear-cuts to oldgrowth Douglas-fir forests. Pedobiologia, 1994, 38, p. 307-326.
22. . .
. B: . . . . , 1960, 6, . 283-320.
23. . . .
- . , 1975, . 7-11.
24. . ., . .
. .: , ,
. . , 1978. . 8-69.
25. . . . , 1951. . 5. 364 .
26. . . .
. , 1971. 155 .

109

SOLUL I NUTRIIA TUTUNULUI


Calchei Elena, Dreglea M.
Institutul de Fitotehnie Porumbeni, elenatutun@yahoo.com

Abstract. Soil is an abiotic factor that plays an important role in the tobacco production and its quality. The article analyses the requirements for the soil that each type of tobacco has. Thus, Burley tobacco is grown in the North
of Moldova on the fertile, loam soil, Macrofil tobacco is cultivated on deep, light soils, poor in nutrients which can
be found on the entire territory of the Republic. Trapezond tobacco is produced on rocky salty clay loam, less fertile,
permeable and warm, whereas Virginia is cultivated in the Center of Moldova on levigated Chernozem a warm
and permeable soil. Tobacco plants have high requirements regarding nutrition: the quantity and ration of fertilizing
elements depending on the type of the tobacco, soil and ecological zone. It has been observed that tobacco is a big
consumer of potassium and calcium, a medium consumer of nitrogen and it consumes small amounts of phosphor.
The mineral fertilizers that are used for tobacco are Ammonium Nitrate (NH3NO3) for alkaline soils, Ammonium
sulfate [(NH4)2SO4] for acid soils, calcium nitrate [Ca(NO3)2], Triple superphosphate [Ca(H2PO4)2.H2O], potassium
sulfate (K2SO4). The application of fertilizers in spring using band placement method at 15-16 cm depth increases the
production by 13.5%/ha.
Key words: soil, tobacco, concultivar, mineral nutrition

Introducere. Solul este principala bogie natural a Moldovei [1]. Solul este strat, moale i friabil, la
suprafaa scoarei terestre, care (mpreun cu atmosfera nvecinat) constituie mediul de via al plantelor. Dokuceaev V.V., savant cu renume, aa a scris Cernoziomul este mai preios dect aurul, crbunele de pmnt i
petrolul[6]. Solul este factorul abiotic principal pentru culturile agricole. Solul, prin nsuirile sale fizice i
chimice, prezint o importan deosebit pentru producia i calitatea tutunului. Tutunul se cultiv pe cele mai
variate soluri, ns nivelul recoltei i ndeosebi calitatea materiei prime de tutun sunt deferite n dependen de
tipul, structura, condiiile solului i asolamentul [2]. Reieind din cerinele culturii la condiiile pedoclimatice,
destul de corect este organizat n Moldova producerea acestei culturi pe solurile mai puin fertile. Pentru cultura tutunului sunt favorabile solurile uoare i lutoase, calde, permeabile, cu pH-ul cuprins ntre 6,4 7,3 [3-4].
Material i metod. Experienele au fost efectuate pe loturile experimentale n cadrul ICCT pentru Tutun
i Produse din Tutun i Institutul de Fitotehnie Porumbeni. n seciune au fost descrise tipurile de soluri pe
care au fost crescute diferite concultivare de tutun: Burley, Macrofil, Trapezond i Virginia. Statistica matematic a fost efectuat dup Dospehov [7]. Analizele solului i materiei prime de tutun au fost efectuate n laboratoarele de biochimie.
Rezultate i discuii
Factorul abiotic solul. Tutunul, ca i multe alte specii de plante, n procesul evoluiei i-a creat o adaptare specific ctre spectrul larg a factorilor edafici legat de regimul solului: cldura, aerisirea i regimul de
ap, componena granulometric i chimic. Condiiile edafice de cultivare a tutunului depind de asemenea de
factorii orografici (relieful i microrelieful), biotici i antropogeni (influena omului asupra ntregului complex
de componente a substratului).
Problemele adaptrii edafice a plantelor au o importan deosebit din punct de vedere a utilizrii eficace
a condiiilor de sol i climatice, caracteristice pentru fiecare zon. Rolul adaptrii speciei Nicotiana tabacum
(soiurilor) n special crete n condiiile intensificrii fitotehnice, deoarece majoritatea elementelor agrotehnicii
intensive (prelucrarea solului, ncorporarea ngrmintelor, irigarea etc.) sunt ndreptate la optimizarea condiiilor mediului anume a substratului (nsuirile fizice, componena chimic, regimul de ap i aer), atunci cnd
parametrii straturilor de aer rmn practic neregulai.
Proprietile fizico-chimice i altele a solului exercit o influen determinat asupra formrii cantitii i
calitii produciei. Caracterul strii de agregare a solului, gradul de porozitate stipuleaz nu numai specificul
ap-aer i regimul nutritiv a substratului, dar i tot complexul de reacii adaptive, n special adaptabilitatea sistemului radicular. Gradul diferit de dezvoltare a structurii morfoanatomice la planta de tutun se gsete n direct
legtur cauzal cu componena granulometric a solului. Tutunul e mai adaptat la solurile nisipo-lutoase, puin
fertile, permeabile i calde dect leguminoasele (ptlgele vinete, ptlgele roii etc.) din familia Solanacee.

110

Raportul masei sistemului radicular i partea de deasupra pmntului a plantei depinde de condiiile mediului ambiant i de obicei se mrete la insuficiena de umiditate i substane nutritive, de asemenea la temperaturi
joase a solului i coninutul n el a oxigenului. Rolul principal la adaptarea tutunului ctre factorii edafici l joac
sistemul radicular.
Cerinele fa de sol n funcie de tipul de tutun au fost difereniate astfel:
soiurile de tip Macrofil gsesc condiii bune pe soluri nisipo-pietrose superficiale, slab fertil, pe aluviuni
vechi, calde, permeabile, cu expoziie sudic, bine nsorite; soiurile de tip Trapezond, dau producii ridicate pe
soluri aluviale, brun-rocate, cernoziomuri puternic levigate, calde, cu expoziie sudic; pentru soiurile de tip
Virginia, cele mai potrivite soluri sunt cele profunde, uoare, srace n substane nutritive (cernoziomuri nisipoase i nisipuri eoliene); soiurile de mare consum reuesc pe solurile lutoase, fertile, profunde, calde, permeabile din seria cernoziomurilor, solurilor brune sau brune lcovitite; soiurile pentru igri de foi realizeaz frunze
de calitate pe solirile aluviale, luto-nisipoase, profunde, umede, bogate n substane nutritive i humus, cum a fi
terenurile formate pe sedimente aduse de ape, provenite din descompunerea recent a rocilor (Tabelul 1).
Tabelul 1.
Soiurile-tip de tutun i cerinele fa de sol
Concultivar (soi-tip)
Tipurile de sol
Burley 320
Macrofil
Trapezond 209
+
Soluri lutoase, fertile
Profunde, uoare, srace n substane nutritive
Soluri nisipo-lutoase, pietroase, puin fertile, permea+
bile i calde
Cernoziom levigat (n zona de silvostep), soluri calde,
+
permeabile (n zona de pdure sol de tip brun-rocat)

Virginia 401
+
-

Soiurile pentru igri de foi pretind soluri aluvionare, profund uoare, dar umede i fertile, mai puin bogate
n humus. Soiurile de mare consum dau rezultate bune pe solurile cernoziomuri. Republica Moldova (zonele
de Nord, Sud i Centru) dispun de un potenial natural extrem de favorabil tutunului, att pentru producii mari,
ct i de calitate.
Nutriia tutunului. Administrarea cu macroelemente (N, P, K, Ca, Mg) i microelemente (B, Li, Zn, Mn,
Mo etc.) constituie un mijloc important de sporire a produciei i de mbuntire a calitii frunzelor de tutun.
n sol nu se conin ndeajuns elementele nutritive att de necesare culturii tutunului. Cultura tutunului are cerine mari fa de elementele fertilizante att, cantitativ, ct i a raportului dintre ele, n funcie de tipul i soiul
cultivat, de sol, precum i de zona ecologic de cultur.
La o producie de 1.000 kg frunze uscate tutunul consum 75,5 kg azot, 16,3 kg P2O5, 124,2 kg K2O i 104 CaO
(Hitier i Sabourin, 1965). Cercetrile noastre, cu diverse soiuri, au scos n eviden consumuri apropiate de elemente
nutritive. Se observ c tutunul este o plant mare consumatoare de potasiu i calciu, mijlocie de azot n cantitate i
mic de fosfor. De la transplantare i pn la maturitatea tehnic (60 90 zile), timpul este prea scurt pentru a permite
plantei s valorifice ngrmintele cu aciune lent. ngrmintele aplicate trebuie s fie ct mai complete i n raporturi ct mai echilibrate. Fertilizarea unilateral influeneaz negativ calitatea frunzelor, dar i materia prim.
Azotul, n interdependen cu fosforul i potasiul, influeneaz creterea frunzelor i coninutul de nicotin.
Din a 15-a zi de la plantare i pn n a 45-a zi, absorbia azotului este foarte intensiv, dup care se reduce, ca i
n primele 15 zile de via. Azotul n doze optime influeneaz favorabil producia i calitatea tutunului. Carena
de azot (sub 1,5-2% N din substana uscat n frunz) reduce creterea, plantele se etioleaz, frunzele rmn
mici i de calitate slab, dup recoltare rezultnd culori splcite. Creterea dozei de azot, pn la o anumit
limit, determin creterea coninutului de nicotin n frunze, dup care, n doze mari, coninutul de nicotin
se reduce. Excesul de azot prelungete perioada de vegetaie, mrete sensibilitatea la boli, frunzele devin mai
grosiere, crete procentul de nervuri, se maturizeaz mai trziu, iar dup uscare rezult culori nchise, brune
negricioase, din care se obin igri de slab calitate i combustie nrutit.
Fosforul are aciune pozitiv att asupra produciei, ct i a calitii acesteia, sporind coninutul n carbohidrai din frunze. Aciunea pozitiv se manifest nc din primele zile ale vegetaiei, cnd tutunul se afl n
rsadni, influennd pozitiv creterea sistemului radicular [4]. Fosforul completeaz nutriia i influeneaz
calitatea tutunului. Carena fosforului n sol conduce la colorarea verde-nchis a frunzelor, apar pete brun-roietice, creterea plantelor ncetinete i producia scade. Excesul de fosfor face ca foile s fie casante, reduce
combustibilitatea tutunului, cenua de culoare nchis, depreciind calitatea.

111

Potasiul amelioreaz nsuirile de calitate a tutunului: gust, arom, culoare, ardere i mrete coninutul
n carbohidrai solubili. Potasiul este consumat n cantitate mare de ctre tutun, avnd rol important n nutriia
acestei plante. Carena de potasiu se manifest nti la foile inferioare, la care se nglbenesc i se necrozeaz
marginile. Partea central a limbului continu creterea, rezultnd o curbare n jos a vrfului i marginii frunzei.
Zonele verzi ale frunzei primesc o nuan albstrie. Potasiul influeneaz calitatea tutunului, n special combustia (arderea este bun la peste 5% potasiu).
Calciul este important ca element de nutriie, ct i indirect, prin raporturile cu alte elemente din sol, raporturi care influeneaz mai mult absorbia acestora. Influena calciului determin apariia de frunze deformate,
groase, de calitate inferioar; excesul de calciu conduce la formarea de frunze casante, ru colorate, cu combustia redus. n complexul procedeelor tehnologico-agrare, un rol important le revine fertilizanilor ce asigur
obinerea unei recolte nalte i calitative de tutun.
Nutriia suplimentar a rsadurilor este impus de consumul ridicat al elementelor nutritive de ctre plante
i de splarea lor n timpul udrilor, fiind necesar repetarea operaiei de 3 4 ori n timpul perioadei de vegetaie n sere i rsadnie: prima fertilizare se face n faza cruciuli; a doua - la 4-5 zile dup prima; a treia - cnd
rsadul este n faza urechiue, iar a patra - cu 7-10 zile nainte de transplantarea n cmp. Fertilizarea cu ngrminte chimice se efectueaz utilizndu-se o soluie format din 10 L ap, 25 g sulfat de amoniu sau 15 25
g azotat de amoniu, 40 60 g superfosfat i 20-40 g sulfat de potasiu i se utilizeaz 2 L/m2, dup care se ud
foarte bine pentru a se spla ngrmintele de pe frunze [2].
Fertilizarea chimic se poate aplica i n trei faze, folosindu-se 2 L soluie/m2 rsadni, n care se dizolv
urmtoarele cantiti de ngrminte (Tabelul 2).
Aplicarea fertilizanilor. Doze orientative de fertilizani minerali pentru diferite tipuri (soiuri) sunt prezentate n Tabelul 3. Ca ngrminte minerale se folosesc pentru tutun: azotatul de amoniu (NH4NO3) pe soluri
alcaline, sulfatul de amoniu (NH4)2SO4 - pe cele acide, nitro-calcarul Ca(NO3)2, superfosfatul Ca(H2PO4)2.H2O
i sulfatul de potasiu K2SO4.
Sistemul de aplicare a ngrmintelor (epocile i metodele de aplicare) ine cont de proprietile ngrmntului, tipul de sol, plantele premergtoare i tehnologia aplicat, astfel, nct fertilizantul s ajung n zona
activ de absorbie a sistemului radicular, pentru a fi utilizat ct mai bine. Fertilizarea la tutun poate fi odat cu
aratul de toamn; n momentul plantrii i n timpul vegetaiei (suplimentar).
Tabelul 2.

Fertilizare
prin stropire
I fertilizare
II fertilizare
III ertilizare

Aprovizionare
Foarte slab
Slab

Mijlocie

Bun
Foarte bun

Fertilizarea tutunului n solarii i rsadnie


Doza de fertilizant (g/m2)
Doza
Faza de vegetaie
de ap Azotat de Superfosfat Sulfat de K
amoniu
(l/m2)
(16% P2O5) (40% K2O)
(32% N)
Faza urechiue
2
3
8
4
La 6-8 zile dup prima
2
5
12
8
Cu 7 zile nainte de plantare
2
5
12
8

Total

Concentraia
soluiei, %

15
25
25

0,75
1,25
1,25

Tabelul 3.
Doze orientative de fertilizani, n funcie de fertilitatea solului i tipul de tutun
Fertilitatea solului
Concultivar (soi-tip) de tutun
Doze (kg/ha s.a.)
Indice
P2O5
K2O
Elemente
(ppm)
azot IN (ppm)1
Macrofil
Semimacrofil
Burley
Virginia
< 0,8
P2O5
70
90
160
120
N
40
50
120
50
<2
8,1-18,0
< 66,0
P2O5
60
80
140
100
K2O
70
90
160
120
N
30
40
80
40
18,150
60
100
80
2,1-4,0
66,1-132,0
P2O5
36,0
K2O
60
70
140
100
N
20
30
70
20
36,14,1-6,0
132,1-200,0
P2O5
40
50
80
70
72,0
K2O
40
50
100
70
N
60
50
> 72,1
<200,0
60
50
K2O

Legend: ppm parte din million (parts per millions) mg/100 g/sol.

112

n cazul fertilizrii toamna, ngrmintele se aplic sub artur (fosforul i potasiul), contribuind la aprovizionarea cu elemente nutritive a plantelor de tutun vreme ndelungat, urmrind fertilitatea solului i mbuntind nsuirile fizice, chimice i biologice ale acestuia, iar azotul se aplic la pregtirea solului pentru plantare.
Rezultatele cercetrilor au demonstrat c ncorporarea ngrmintelor n doz de N30P45K45 n benzi (local)
la adncimea de 25-27 cm la o deprtare ntre benzi de 15-30 cm nu cedeaz, dup eficien, dozei N60P90K90,
ncorporate prin mprtiere toamna [5]. Recolta materiei prime de tutun sporete cu 820 i 740 kg/ha, iar randamentul calitii de marf constituie 85-90% i, respectiv, 90-95%. Prin metoda local de ncorporare a ngrmintelor, fosforul este utilizat n proporie de 70-80%, azotul i potasiul -84-86%, prin mprtiere se utilizeaz
numai 25-44% din cantitatea de ngrminte (N30P45K45) ncorporat.
Cercetrile au demonstrat c cel mai raional este utilizarea, ca ngrminte de baz, a superfosfatului
i sulfatului de potasiu, iar a ngrmintelor cu azot - ca nutriie suplimentar. n dependen de tipul de sol
pe care se cultiv tutunul, se recomand aplicarea urmtoarelor doze de ngrminte: cernoziom podzolit i
levigat N90P120K150 - pentru solurile de tip Macrofil, iar pentru tipul Burley N120P120K120; a cernoziomului tipic
i obinuit N60P90K90; - pentru cernoziomurile carbonate i sudice N120P90K90, iar n zona de Centru, pentru tipul
Virginia prin aplicarea local a ngrmintelor N15-30P30K30 este posibil obinerea suplimentar a 400-550 kg/
ha de frunze uscate calitative. Cele mai bune culturi premergtoare pentru tutun sunt cerealele pioase (grul de
toamn, orzul), porumbul, mazrea, sfecla i plantele perene (lucerna).
Fertilizarea n momentul plantrii asigur elementele de nutriie n primele faze de vegetaie i se aplic,
de regul, localizat (pe rnd), n apropierea sistemului radicular, ceea ce sporete coeficientul de utilizare a substanelor nutritive.
Fertilizarea suplimentar n cmp se face prin aplicarea ngrmintelor pe sol, dar i prin tratamente extraradiculare cu soluii nutritive ce conin, n special, azot. Udarea tutunului la plantare cu o soluie nutritiv
diluat (6 g N + 12 g P2O5 la 10 L ap), folosind 0,5 L la plant, ajut la o nrdcinare mai bun a plantulelor i
la creterea lor ulterioar. ngrmintele suplimentare, aplicate pe sol, se ncorporeaz prin praile cu ajutorul
cultivatorului. Dup apariia inflorescenelor, fertilizarea suplimentar nu mai este eficient. O fertilizare cu N :
P 1 : 3 (10-15 kg N 30-45 P2O5) este eficient dac se aplic la prima prail.
Amendamentele utilizate la tutun. Tutunul se dezvolt n condiii bune la un pH al solului slab acid, cuprins
ntre 5,6-6,6. Dac pH-ul solului scade sub 5,6, este necesar o intervenie cu amendamente calcaroase. Se asigur, astfel, i nlturarea pericolului apariiei efectelor negative asupra tutunului, datorate toxicitii magneziului. Se aplic 6 t/ha amendamente calcaroase sub artura de baz, o dat la 4 ani, crescnd, totodat, coninutul
de calciu n frunze, cu consecine favorabile.
Lucrrile solului. Terenul ce urmeaz a fi plantat trebuie pregtit cu mult atenie. Solul trebuie s fie afnat
profund, mrunit corespunztor, pentru a acumula i pstra umiditatea i pentru a se combate buruienile. Pe
solurile uoare, aratul se efectueaz la adncimea de 22-25 cm, iar pe cele grele se prevede realizarea aratului de
toamn la adncimea de 25 - 27 cm. nainte cu 7-10 zile de plantare este necesar stropitul cu unul din erbicide
recomandate la tutun, cu ncorporare obligatorie. Adncimea de afnare cu cultivatorul este de 10 - 12 cm.
Epoca i modul de ncorporare a ngrmintelor. Modalitatea de a spori recolta tutunului depinde de
epoca i procedeul de ncorporare a ngrmintelor n sol. Din Tabelul 4 se vede, c cea mai eficace a fost doza
optimal N60P90 K90 ncorporat local n band.
Tabelul 4.
Eficiena de ncorporare a ngrmintelor prin procedeului local n benzi
(soiul Moldavschi 456, s. Fetelia, r-l tefan-Vod, anii 2006-2009)
Coeficientul de utilizare
Recolta
Sporul recoltei
a ngrmintelor
Modalitatea de ncorporare a ngrmintelor
Kg/ha
%
N
P2O5
K2O
Fr ngrminte (martor)
2300
2850
550
19,3
22,7
6,9
27,4
Doza optimal N60P90 K90 mprtiat
Doza optimal N60P90 K90 local
3200
900
28,1
36,4
11,5
43,9
0,5 din doz local
3000
700
23,3
35,5
10,6
43,0
DL05
2,83

Cel mai bun regim de nutriie a solului pentru plantele de tutun se formeaz la ncorporarea unic a ngrmintelor n cmp, primvara (Tabelul 5).

113

Tabelul 5.
Recolta tutunului n dependen de epoca ncorporrii ngrmintelor
Sol negru humifer
Sol brun
Cernoziom
de pdure
de pdure nisipo-lutos
Varianta
Roada
Spor
Roada
Spor
Roada
Spor
t/ha
%
t/ha
%
t/ha
%
Fr ngrminte (martor)
1,94
1,0
1,13
N60P90 K90 toamna sub artur
2,1
0,16 7,6
1,22
0,22
18,0
1,39
0,26
18,7
N60P90 K90 primvara sub cultivare
2,31
0,37 16,0
1,36
0,36
26,0
1,59
0,46
28,9
P90 K90 toamna sub artur
2,26
0,32 14,1
1,43
0,43
30,0
1,55
0,42
27,1
N60 primvara sub cultivare
P20 K60 toamna sub artur
N40 primvara sub cultivare
21,5
2,1
9,8
13,4
3,4
25,3
15,6
4,3
27,5
N10P15 K15 cu apa la plantare
N10P15 K15 sub a doua cultivare
DL05
1,7
1,3
1,1

Concluzii
1. Solul este principala bogie natural a Moldovei. Cultura tutunului este adaptat la factorii edafici legat
de regimul solului: cldura, aerisirea i regimul de ap, componena granulometric i chimic.
2. Cerinele fa de sol n funcie de tipul de tutun: soiurile de tip Macrofil gsesc condiii bune pe soluri
nisipo-pietrose superficiale; pentru soiurile de tip Virginia, cele mai potrivite soluri sunt cele profunde, uoare,
srace n substane nutritive (cernoziomuri nisipoase i nisipuri eoliene); soiurile pentru igri de foi realizeaz
frunze de calitate pe solirile aluviale, luto-nisipoase, profunde, umede. Republica Moldova (zonele de Nord,
Centru i Sud) dispune de un potenial natural extrem de favorabil tutunului, att pentru producii mari, ct i
de calitate.
3. Nutriia mineral n perioada de rsad se efectueaz de 3 4 ori n timpul perioadei de vegetaie n sere
i rsadnie: prima fertilizare se face n faza cruciuli; a doua - la 4-5 zile dup prima; a treia - cnd rsadul
este n faza urechiue, iar a patra - cu 7-10 zile nainte de transplantarea n cmp. Modalitatea de fertilizare cu
ngrminte chimice se efectueaz utilizndu-se o soluie format din 10 L ap, 25 g sulfat de amoniu sau 15
25 g azotat de amoniu, 40 60 g superfosfat i 20-40 g sulfat de potasiu i se utilizeaz 2 L/m2, dup care se
ud foarte bine pentru a se spla ngrmintele de pe frunze.
4. ncorporarea ngrmintelor n scopul de a spori recolta tutunului depinde de modalitatea i epoca de
ncorporare a lor n sol. Cea mai eficace este doza optimal N60P90K90 ncorporat prin procedeul local n band,
primvara sub cultivare. Coeficientul de utilizare n mediu constituie 30,6%, cu un spor a recoltei de 900 kg/ha.
Referine
1. Andrie S. Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor i productivitatea plantelor de cultur. Chiinu,
2007, 354 p.
2. Calchei E. Cultura tutunului n Republica Moldova. Chiinu, 2012, 191 p.
3. Recomandri privind aplicarea ngrmintelor pe diferite tipuri de sol la culturile de cmp. Chiinu, 2012,
66.
4. Toma C. Aplicarea ngrmintelor n agricultura durabil. Chiinu, 2008, 210p.
5. .., ..
. : . -.
1977, . 136-145.
6. .. ., 1998 (1899).
7. .. . ., 1985, 335.

114

PROCESELE GEOMORFOLOGICE DE RISC N CADRUL CMPIEI BCULUI INFERIOR


Canr Angela
Institutul de Ecologie i Geografie, angelamadan87@gmail.com

Abstract. This article presents the main geo-morphological processes within Lower Bic Plain. The processes
that are of interest in the plain are the landslides, erosion and crumbling. These processes are natural geo-morphological processes, but are subject to considerable anthropogenic pressing which also cause damage and affect both,
people and the natural environment as well.With existing cartographic material and GIS technologies used we have
represented the spatial repartition of the processes in the plain mapping, have performed various statistical analysis
and have presented morphographical and morphometric parameters of these processes and the resulting landforms.
Also was realized the dynamics of the surfaces affected by ravines and landslides.
Cuvinte cheie: Cmpia Bcului Inferior, alunecri de teren, ravene, surpare prbuire.

Introducere. Fiind unul dintre cele 15 raioane geomorfologice, Cmpia Bcului Inferior [6] ocup o suprafa de 2276.5 km2 i cuprinde total sau parial bazinele a mai multor ruri: Nistru, Bc, Botna, Calintir, etc.
n cea mai mare parte a teritoriului predomin altitudinile cuprinse ntre 100 230 m. Orientarea general a
teritoriului este de la nord-vest spre sud-est. Din procesele de baz exogene, un rol deosebit n modelarea reliefului contemporan revine proceselor erozionale, gravitaionale (alunecrile de teren, surprile, rostogolirile).
Procesele erozionale (ravinare) snt condiionate de rspndirea larg a unor roci friabile, precum i depozitele
loessoide (luturile) cuaternare, de caracterul torenial al ploilor, de topirea brusc a zpezilor din perioada de
primvar, de utilizarea excesiv a fondului funciar, inclusiv despduririle masive din ultimele dou sute de ani
.a. Dezvoltarea acestor procese a determinat formarea unui sistem de forme liniare ogae i ravene.
Materiale i metode. Baza cartografic a cercetrii au constituit-o hrile topografice (1:25 000) i ortofotoplanurile. Acestea fiind prelucrate cu ajutorul tehnologiilor SIG, care includ i elaborarea Sistemelor Informaionale Geografice, pe baza pachetelor ArcGis, MapInfo. A fost organizat o baz de date n Excel ce cuprinde
ravenele, alunecrile de teren mpreun cu parametrii specifici acestora i datele despre acestea, ntocmind
datele de atribute din straturile vectoriale cu ajutorul crora s-au realizat hrile tematice. Baza de date obinut
de pe materialul cartografic existent i de pe ortofotoplanuri a fost validat n teren. Analiza datelor validate i
a datelor noi obinute i concluzionarea acestora s-a efectuat prin metoda cameral.
Rezultate i discuii. Dup gradul de afectare de procesele exogene, Cmpia Bcului Inferior este mprit
n dou pri, cea de nord i cea de sud. n partea de nord numrul alunecrilor de teren ajunge pn la 5 uniti
la km,iar n partea de sud pn la 10 uniti [3, 8].
Repartiia spaial a alunecrilor de teren pe teritoriul Cmpiei Bcului Inferior este neuniform. Cele mai
multe alunecri sunt nregistrate n regiunea raioanelor Cueni, Anenii Noi, Criuleni i a mun. Chiinu (fig.1).
Frecvena distribuiei alunecrilor de teren pe teritoriul cercetat este relativ mic i variaz de la mai puin de o
alunecare pe un teritoriu de 100 km2 pn la 10 30 de alunecri/ 100 km2 [1, 3]. Afectarea terenurilor de alunecri de teren este reprezentat n harta tematic i constituie pe teritoriul cercetat o valoare n jur de 930 ha.
Suprafeele cu alunecri de teren n cadrul cmpiei variaz de la an la an. n fig. 2 este reprezentat dinamica suprafeei alunecrilor de teren din cadrul Cmpiei ncepnd cu anul 2004 i pn n 2012. Conform hrii
repartiiei alunecrilor de teren, cele mai afectate zone de alunecri de teren sunt n nordul cmpiei, mai cu
seam teritoriul raionului Criuleni cu alunecri remarcabile n apropierea localitilor Mlieti i Corjova. La
sudul cmpiei alunecrile de teren sunt concentrate n apropierea localitilor Cocalia, Plop, Florica, toate trei
aparinnd raionului Cueni.
Repartiia spaial a ravenelor pe teritoriul Cmpiei Bcului Inferior comparativ cu celelalte procese nregistrate este mai uniform (fig. 3). Comparativ cu celelalte 14 raioane geomorfologice, dup suprafaa afectat
de ravene, Cmpia Bcului Inferior ocup locul al 4-lea i constituie 2276,5 km2. Iar dup frecvena ravenelor,
ce se msoar n numrul de ravene pentru 1 km2, teritoriul cmpiei ocup locul al 6-lea i constituie 1,12 ravene pentru 1km2. Densitatea medie a ravenelor este de 1,13 km/km2, lungimea medie a ravenei constituie cca
356 m, iar lungimea total a ravenelor pe teritoriul cmpiei este peste 950 km [1,2,7]. Procesul de ravinare este
relativ uniform repartizat pe teritoriul cmpiei, o frecven mai mare fiind vizibil la nord-vest, sud-vest i sudul
teritoriului.

115

Alunecri de teren
(raionul Criuleni)

Alunecri de teren
(raionul Cueni)

Fig.1. Repartiia
spaial a
alunecrilor de
teren

n perioada anilor 2004-2012 suprafaa


terenurilor degradate prin ravene a crescut
de la 349.86 ha pn la 475,18 ha. Suprafaa
maxim a terenurilor degradate prin ravinare
pe teritoriul cmpiei a fost nregistrat n anul
2012, cu 475.18 ha (fig. 4) [9-13].
Procesele de prbuire i surpare de cele
mai multe ori sunt nsoite de procesul de alunecare de teren. Pe teritoriul Cmpiei Bcului
Inferior aceste procese sunt concentrate n partea de nord a teritoriului cercetat, dea lungul
cursului fluviului Nistru, mai cu seam, practic pe malurile acestuia (fig. 5). Astfel suprafaa terenurilor afectate de prbuiri i surpri
este de peste 156 ha, mai jos este prezentat
cartografic repartiia spaial a acestora.
Concluzii i recomandri. A fost posiFig.2. Dinamica suprafeei alunecrilor de teren n Cmpia
bil analiza strii actuale a reliefului Cmpiei
Bcului Inferior
Sursa: Cadastrul funciar al Republicii Moldova (2004-2012)
Bcului Inferior, s-a calculat frecvena ravenelor pe ntreg teritoriu, densitatea acestora.
S-a realizat dinamica suprafeelor afectate de ravene i alunecri de teren, astfel evideniindu-se faptul c ultimii
3 ani s-a nregistrat o cretere a ambelor procese. Datorit hrilor, unde sunt artate repartiia spaial a alunecrilor de teren, ravenelor i a proceselor de surpare-prbuire, sunt identificate cu uurin zonele afectate i
aplicnd ulterior alte metode pot fi identificate zonele susceptibile acestor procese i interaciunii acestor zone
cu utilizarea corespunztoare a terenurilor. Datorit faptului c avem o baz de date complex este posibil de
propus nite planuri de amenajare antierozional eficiente n vederea evitrii degradrii complete a teritoriului
cercetat dar i a republicii n ntregime.

116

Fig. 3. Repartiia spaial a ravenelor

Fig.4. Dinamica suprafeei ravenelor


n Cmpia Bcului Inferior
Sursa: Cadastrul funciar al Republicii Moldova (2004-2012)

Fig. 5. Repartiia spaial a pantelor afectate de procesul de prbuire-surpare;


(1) formele rezultate n urma procesului de prbuire surpare

Referine
1. Miul E., Srodoev Gh., Gherasi A. .a. Harta geomorfologic a republicii Moldova, 1: 600 000. Republica
Moldova. Condiii geomorfologice. Ed. Iulian. 2006.
2. Miul, E. Srodoev Gh, Ghermaniuc D., .a. Frecvena distribuiei ravenelor 1: 2 000 000. Republica
Moldova. Condiii geomorfologice. Ed. Iulian. 2006.
3. Miul E., Srodoev Gh., Ignatiev L., Gherasi A., .a. Frecvena distribuiei alunecrilor de teren 1: 2 000
000 // Republica Moldova. Condiii geomorfologice.Ed. Iulian. 2006.
4. Miul E., Srodoev Gh., Ignatiev L., Gherasi A., .a. Uniti de relief, 1: 2 000 000. // Republica Moldova.
Condiii geomorfologice.Ed. Iulian. 2006.
5. Republica Moldova. Hazardurile naturale, Tipogr. Elena-V.I.SRL, Chiinu 2009. 108 p. ISBN 9789975-106-15-3.

117

6. Republica Moldova, Enciclopedia Moldovei, F.E.-P. Tipografia Central Chiinu, 2009. 736 p. ISBN
978-9975-9520-0-2.
7. Srodoev Gh., Gherasi A., Srodoev I. .a. Republica Moldova. Condiii geomorfologice. Afectarea
terenurilor agricole de ravene pe uniti administrativ-teritoriale, 1: 2 000 000. Ed. Iulian. 2006
8. Srodoev Gh., Ignatiev L., I. Srodoev .a. Republica Moldova. Condiii geomorfologice. Afectarea
terenurilor agricole de alunecri de teren pe uniti pe uniti administrativ-teritoriale, 1: 2 000 000, Ed.
Iulian. 2006.
9. Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2005. Coord.Octavian Mocreac. Chiinu: Elena V.I.
SRL, 2006. 870 p. ISBN 978-9975-9863-4-2
10. Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2007. Coord. Octavian Mocreac. Chiinu: Elena V.I.
SRL, 2007. 938 p. ISBN 978-9975-9636-1-9
11. Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009. Coord. Octavian Mocreac. Chiinu: Elena V.I.
SRL, 2009. 986 p. ISBN 978-9975-106-53-5
12. Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011. Coord. Octavian Mocreac (format electronic)
13. Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013. Coord.: Octavian Mocreac (format electronic)

118

NGRMINTELE ORGANICE I FERTILITATEA SOLURILOR


DIN RAIONUL RCANI
Carau N.
coala-profesional din or. Rcani, Moldova, caraus1948@mail.ru

Putem mbunti pmntul prin om, dar suntem mai


mult datori s mbuntim omul prin pmnt
Ion Ionescu

Introducere. Mi-am ales aceast tem deoarece mi se pare foarte important rolul materiei organice n fertilitatea solului i a capacitii de producie a plantelor. Ca suport i sursa de via a plantelor superioare, solul
este unicul din factorii eseniali ai biosferei. n sol, mai ales n orizontul su cu humus, este concentrat cea mai
mare parte a substanei vii a uscatului i a energiei poteniale biotice. Solul ndeplinete dou funcii eseniale;
furnizor de elemente nutritive pentru plante i, n acela timp, recipient i transformator de reziduri, avnd rol
de protecie al ecosistemelor i de purificare a mediului nconjurtor. Datorit capacitii sale de a interveni n
viaa plantelor, definit ca fertilitate, solul constituie principalul mijloc de producie n agricultur cu caracter
regenerativ. n cazul unei utilizri raionale, solurile nu se consum ntr-un ciclu de producie, ci i pstreaz
fertilitatea natural i chiar se pot ameliora cptnd caracteristici i caliti noi. O bun gestionare a resurselor
de sol, nu este posibil dect, dac sunt cunoscute nsuirile solului, ca mediu fizic de via al plantelor, n strnsa
corelaie cu condiiile naturale concrete n care s-au format i au evoluat.
Rolul materiei organice n fertilitatea solului
Rolul esenial al materiei oprganice n definirea fertilitii solului i a capacitii de producie a plantelor a
ctigat producii noi n condiiile identificrii agriculturii. Materia organic nmagazineaz n constitiuenii ei
energia chimic i elementele biogene, care le elibereaz n sol n cantiti mici i continuu, n cursul transformrilor suferite sub influiena activitii microorganizmelor. Prin eliberarea treptat i n raporturi echilibrate a
macro- i microelementelor nutritive, precum i a unor substane specifice cu influien pozitiv asupra metabolizmului vegetal, materia organic atenuiaz stresurile climatice i nutritive, contribuind la obinerea unor producii multianuale stabile. Datorit capacitii ei de tamponare, plantele sunt protejate de efectul concentraiilor
ridicate temporare ale srurilor minerale din sol, n deosebi a ngrmintelor cu azot i potasiu, i al flictuaiilor
rapide ale reaciei solului. Pe soluri avnd coninuturi ridicate de metale grele, acumulate din emisii industriale
sau ca urmare a aplicrii unor metale reziduale cu valoare fertilizant sau ameliorativ, materia organic diminuaz sau ntrzie efectul fitotoxic al acestora prin reinerea lor n combinaii stabile. Descompunerea substanelor
organice xenobiotice (pesticide, erbicide, detergeni) este strns legat de transformrile materiei organice din
sol, cu consecine asupra persistenei lor n mediul ambiant.
Prin influena favorabil pe care o are asupra nsuirilor fizice, materia organic contribiue la valorificarea
mai eficient a unor verigi ale tehnologiilor intensive, cum ar fi irigaiile. n special pe solurile cu texturi extreme, materia organic reduce impactul utilajelor grele i al trecerei lor repetate asupra stratului arat, limitnd
astfel inrutirea condiiilor de aeraie i de circulaie a apei, ceea ce are repercursiuni pozitive i n sfera mobilizrii i deplasrii ionilor nutritivi din sol i a folosirii lor de ctre plante. Prezena materiei organice diminuiaz
riscul de eroziune pe terenurile situate n pant, iar pe solurile erodate ca i pe cele nisipoase i decopertate,
previne dereglrile cu nutriie cu microelementele n culturile susceptibile.
Semnificaia principalelor grupe ale materiei organice pentru fertilizarea solului
Materia organic din sol este constituit din grupe de substane cu origine, compoziie, grade de stabilitate
i funcii diferite, care au semnificaii deosebite pentru caracterizarea regimului humic i al variaiei acestuia n
funcii de condiiile pedoclimatice i de practicile culturale. Dup origine, materia organic din sol a fost clasificat n dou grupe principale: Prima grup cuprinde resturi organice (de plante i animale) proaspete i incomplect transformate, separabile din sol prin mijloace mecanice, iar n a doua grup este constituit de humusul
solului, care reprezint o parte integrat a solului ce nu poate fi separat de aceasta, prin mijloace mecanice. Humusul, la rndul lui, este un amestec complex format din produi de transformare avansat a resturilor organice
i produi de resintez microbian i din substane humice propriu-zise (acizi humici, acizi fulvici i humina).

119

Humusul nutritiv este reprezentat de totalitatea compuilor organici, mai mult sau mai puin uor miniralizabili,
care se ncadreaz n ambele grupe principale din clasificarea Kononova. Acesta are un rol predominant n asigurarea microorganismelor i plantelor superioare cu elemnte nutritive i asigur materia prim i substanele
precursoare sintetizrii substanelor humice propriu-zice. Humusul stabil cuprinde ansamblul substanelor care
se descompun lent, agjungnd i ele n final la compuii minerali (CO2, H2O i NH3). ntr-o agricultur intensiv
rolul huimusului n asigurarea unui mediu favorabil pentru creterea plantelor, ca rezervor cu eliberarea lent a
elementelor nutritive (N, P, S, K, Ca, Mg) i ca regulator al metabolizmului vegetal, trebuie s se manifeste la nivele superioare ale echilibrului humic. Numeroase cercetri asupra bilanului humusului din solurile cultivate n
diferite sisteme urmresc rezolvarea favorabil a contradiciei care se manifest ntre conservatorizmul solului
de a-i menine echilibrul humic i cerinele agriculturii de cretere treptat a coninutului de humus, n condiii
raionale din punc de vedere tehnic. Solurile preconizate pentru terenurile agricole reies din analiza evoluiei
humusului n diferite situaii de cultur.
ngrmintele organice cu valoare fertilizant pentru solurile din raionul Rcani
ngrmintele organice posibil de folosit sunt numeroase. n grupa ngrmintelor de origine vegetal
nt produsele agricole secundare (paie, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, frunse i colete de sfecl), composturile, ngrmintele verzi. ngrmintele de origine animal, produse n sistem gospodresc i n
sistem industrial de cretere a animalelor, sunt constituite din gunoi de grajd, urn, must de bligar, nmoluri,
composturi, ape reziduale. ngrmintele organice de origine animal sunt cele mai larg folosite pe terenurile
agricole. Sub raportul efectului fertilizant, ngrmintele organice de origine animal sunt cele mai valoroase.
Ele aduc n sol cantiti importante din toate elementele esenial nutriiei plantelor, n raporturi echilibrate fa
de cerinele acestora.
Solurile din raionul Rcani se caraterizaz printro fertilitate nalt. Ritmul accelerat de chumizare a agriculturii ncepnd cu anul 1963 a demonstrat c ngrmintele erau eficiente la toate culturile i pe toate solurile.
Volumul ngrmintelor pe ternirile arabile i n plantaiile pomoviticole cretea rapid. ngrmintele creteau
din an n an. Ca urmare bilanul de elemente nutritive se mbuntea rapid.
Doza medie de gunoi de grajd aplicat n agricultur constituia 8,0-8,5 tone la hectar. Ca rezultat, productivitatea plantelor de cultur a crescut semnificativ. n medie pe raionul Rcani recolta grului de toamn a constituit aproape la 4 tone la hectar, porumbul pentru boabe 6-7 tone la hectar, floarea soarelui 2,4 tone la hectar.
n perioada chimizrii agriculturii solurile noastre au primit mari cantiti de N, P, K. Dup anul 1998 pn n
prezent volumul de ferilizani sa micorat vertiginos (figura).

Figura. Dinamica ncorporrii substanelor organice n solurile din raionul Riscani

Ca urmare productivitatea plantelor de cultur a sczut. Bilanul elementelor nutritive n sol este negativ.
Are loc degradarea chimic accelerat a solului, ca rezultat recoltele sunt mici i de calitate joas. n condiiile
Republicii Moldova factorii naturali care limiteaz obinerea recoltelor nalte sunt insuficienele de elmente nutritive n sol i dificitul de umidititate. Pentru obinerea sporului n recolt este necesar compensarea dificitului
de sustane nutritive prin aplicarea ngrmintelor i utilizarea raional a umeditii solului.
n situaia cnd economia n ara noastr nu este stabil, iar preurile cresc, principala surs de meninere a
fertilitii solurilor noastre este folosirea ngrmintelor locale organice. Persistena mai mult timp n sol, determin efectul de durat al ngrmintelor organice i ameleorarea solului, inclusiv n ceia ce privete regimul

120

humusului, cu exepia ngrmintelor organice semilichide (tulbureala) i lichide (urina, must de bligar, ape
reziduale) a cror materie organic este integral uor biogdegradabil, toate ngrmintele organice cu consistena solid constituie ntr-o msur mai mare sau mai mic la amenanjarea solului. Dintre ngrmintele de
origin animal, gunoiul de grajd de taurine contribuie cel mai mult la formarea mustului stabil, ntru ct conine
cantitatea cea mai mare de lighin raportat la substana organic. n raport cu specia animal, proporia de
compui greu biodegradabili din dejecii crete de la animale furajate cu concentrate (psri, porci) la animalele
furajate cu grosiere (cai, oi, taurine) n acelai sens crete i efectul ngrmintelor organice cu consisten solid provenit de la alte specii de animale n ameliorarea de durat a solului. Composturile rezultate din nmoluri
de origine animal, resturi vegetale i alte adaosuri, supuse unei fermentri aerobe dirijate timp de mai muli ani
aduc n sol o cantitat nsemnat de substane humice deja formate n cursul procesului de compostare, contribuind la ameliorarea complex a nsuilor solului.
Fondul funciar al raionului Rcani. n funcie de destinaie, terenurile se mpart n categorii :
< terenuri cu destinaie agricol - 76400 mii ha.
< terenuri cu destinaie forestier - 6364 ha.
< terenuri aflate permanent sub ape - 4291 ha.
< terenuri cu destinaie special (folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, nvale i aeriene, plajele,
rezervaiile, monumentele naturii, ansamblurile i siturile arhiologice i istorice - 1142 ha.
< terenurile din intravelan, aferente localitilor urbane i rurale pe care sunt amplasate construciile, alte
amenanjeri ale construciilor, inclusiv terenurile agricole i forestiere.
Tabelul 1.
Terenurile pe categorii de folosin din raionul Rcani
Suprafaa
Categoria de folosin
ha
Terenurile agricole
76420
Pduri i alte terenuri forestiere
6245
din care:
Pduri :
5368
Construcii
2331
Drumuri i ci ferate
1860
Ape i bli
4283
Alte suprafee
2464
Total
98971

%
77,21
6,31
5,42
2,36
1,88
4,33
2,99
100
Tabelul 2.

Repartiia terenurilor agricole pe tipuri de folosin din raionul Rcani


suprafaa
Tipuri de folosin
ha
Total terenuri agricole
76420
Arabil
58281
Puni
12451
Fnee
133
Vii
151
Livezi
5093
Din care proprietate privat
65118

%
100
76,67
16,29
0,17
0,20
6,67
80

Pentru reglementarea humusul n sol este necesar de:


- implementat asolamente optime pentru protecia solului;
- extins suprafaa ierburilor multianuale n special a culturilor boboase;
- utilizat msurile agrotehnice care ar contribui la aprovizionarea solului cu substane organice sub form
de resturi vegetale, alte forme;
- creat condiii mai eficiente pentru humificarea materiei organice cnd se folosesc metodele agrotehnice
i agrochimice;
- ncorporat anual n sol 5-6 tone la hectar de gunoi de grajd i N60, P50, K20.

121

Concluzii
Humusul poate fi considerat un criteriu de baz n aprecierea gradului de fertilitate a diferitor tipuri de sol, a
capacitilor de producie, n final a potenialului productiv al acestora. Solurile difer dup gradul lor de fertilitate. O bun chestionare a terenurilor ct i a resurselor de sol, nu este posibil dect dac sunt cunoscute caracteristicile solului. Cunoaterea detailat a acestor caracteristici ajut la pstrarea calitii factorilor de mediu i
la schimbul permanent de materie necesar vieii. Pentru a evita activitile distructive i n vederea produciei,
conservrii i ameliorrii solului, se impune o politic ecologic de perspective, unitar i concentrat, care s se
spijine pe cunoaterea prealabil a sistemelor biolojice, ce asigur funcionarea n condiii optime a ecosistemului. Viaa solului este condiionat n mare msur de enerjia provenit din vegetaia supraterestr care la rndul
ei, depinde de substane nutretive extrase din sol, necesare pentru asigurarea optim a proceselor de cretere.
Referine
1. Oanea N., Rogobete Gh. Pedologie general i ameliorativa. Editura Didactic i Pedagogogica, Bucureti,
1977.
2. Florea N. Cercetarea solului pe teren, Editura tiinific, Bucureti, 1964.
3. Udrescu S Curs de pedologie, AMS, USAMV, Bucureti , 1994.
4. Anuarul Statistic al Moldovei, Chiinu, 2012.
5. . ., . . . : 1987, 157 .
6. . 1 : , 1984.
7. Andrie S. Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor i productivitatea plantelor de cultur. Chiinu:
Pontos, 2007, 374 p.
8. .. . , , , .
, ,1992, 263 .
9. Mastacan G. Cristale, Minerale i Roci. Editura tiinific, Bucureti, 1967.
10. . , 1987, 37.

122

RESTABILIREA STRII DE CALITATE A STRATULUI ARABIL


AL CERNOZIOMURILOR CAMBICE SUB INFLUIENA AMESTECULUI
DE IERBURI PERENE GRAMINEE I LEGUMINOASE
Cerbari V.1,Scorpan V. 2, ranu M. 2
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo 1, cerbari@mail.md
Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului 2, clima@mediu.gov.md

Abstract. The parallel soil researches, carried out in a field of arable land sown with alfalfa during a five years
period and, on a strip of land left fallow for 15 years (experimental fields of the Research Institute of Field Crops
Selectia) revealed, that the only factor that leads to restoring the quality of chernozems is that which led to the
formation of these kind of soils, i.e. the steppe vegetation dominated by grasses with highly developed fasciculate root
system. Alfalfa with swivel root system during a 5 years period poorly contributed to address the characteristics of
degraded soils. Following the fact that in the Republic of Moldova there is no possibility to restore the soil quality status by leaving the land fallow (0.4 hectares of arable land per capita), it was investigated the possibility of remedying
the chernozems characteristics without interrupting the agricultural production cycle, by using a mix of leguminous
perennial grasses and crops (alfalfa + ryegrass), the crop production to be used as fodder. It was established that this
procedure, used during a 5 years period, resulted in positive changes in the quality condition of the degraded arable
layer of cambicchernozems. As result, the humus content increased, the status of physical condition of arable layer
being improved as well.
Key words: cambic chernozem, degraded properties, perennial grasses, legumes

Cercetrile pedologice efectuate pe cmpurile experimentale ale Institutului de Cercetri pentru Culturile
de Cmp Selecia au evideniat c unicul factor care conduce la restabilirea strii de calitate a cernoziomurilor
este cel, ce a condus la formarea acestor soluri vegetaia de step n componena creia domin gramineele
cu sistem radicular fasciculat foarte dezvoltat [2]. Lucerna cu sistemul radicular pivotant pe parcurs de 5 ani a
contribuit slab la remedierea nsuirilor degradate ale solurilor, fapt observat i de ali cercettori [1, 3].
Aa cum n Republica Moldova nu exist posibilitatea de restabilire a strii de calitate a stratului arabil degradat al solurilor prin nelenire (0,4 ha teren arabil pe locuitor), s-a cercetat posibilitatea de remediere a nsuirilor
cernoziomurilor fr a ntrerupe procesul de producie agricol, prin utilizarea acestora sub amestec de ierburi
perene leguminoase i graminee (lucerna + raigras de step), recolta crora s-a folosit ca producie furajer. Implementarea larg a acestui procedeu de remediere a strii de calitate a cernoziomurilor este posibil doar numai n
cazul restabilirii sectorului zootehnic i alocrii a cca 13-15 la sut de terenuri (cca 200 mii ha) sub ierburi perene.
Cercetrile s-au efectuat pe cernoziomul levigat din comuna Ivancea, raionul Orhei, pe un cmp al Staiunii
Experimentale a Institutului de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului (IPAPS) Nicolae Dimo, unde
n anul agricol 2007-2008 s-a fondat o fie cu limea de 10 m i lungimea de 700 m semnat cu amestec de
lucern i raigras de step (foto.1). Scopul fondrii fii este de a determinarea viteza de remediere a nsuirilor
cernoziomului levigat cu strat arabil destructurat i compactat pe parcurs de 15-20 ani sub influena amestecului
de ierburi perene leguminoase i graminee, n condiii de utilizare a produciei ca furaj. Ideea fondrii acestei
fii a fost inspirat de rezultatele cercetrii solului pe o fie analogic de pe teritoriul experimental al ICCC
Selecia, special lsat 15 ani n urm ca prloag [2].
Pe aceast fie, n condiii de neutilizare a masei aeriene a vegetaiei, s-au creat condiii naturale de pedogenez, corespunztoare celor de formare a cernoziomurilor. Stratul arabil degradat, fiind pe parcurs de 15 ani
sub vegetaia n componena creia dominau gramineele, i-a restabilit n mare parte calitatea iniial a structurii
i parial coninutul de humus (s-a majorat cu 0,80%). Cercetrile efectuate pe cmpul utilizat 5 ani sub lucern
au demonstrat c aceast cultur cu sistem radicular pivotant, fiind acumulator de azot simbiotic, slab contribuie
la restabilirea structurii i acumularea humusului n sol.
Aprecierea modificrilor n starea de calitate a solurilor pe fie sub influena sistemului radicular i resturilor organice, rmase la suprafaa solului dup cositul ierburilor perene (cca 25% din recolta de baz, apreciat
pe parcele cu suprafaa 1m), s-a efectuat peste 5 ani dup nfiinarea fiei. Modificrile n starea de calitate a
stratului arabil al cernoziomului cambic sub influena amestecului de ierburi perene n perioada 2008-2012 sunt
prezentate n foto.2 i tab. 1 i 2.

123

Figura 1. Fia de raigras de step + lucern n al 5-lea an de recoltare.

Fig. 2. Stratul arabil al cernoziomului cambic pn (a) i dup 5 ani de fitoameliorare cu amestec
de ierburi perene lucerna + raigras (b)

Conform fig. 2 stratul 0-12 cm al solului, format prin discuire, n rezultatul utilizrii 5 ani sub amestec de
ierburi perene multianuale graminee i leguminoase, s-a modificat n direcie pozitiv: s-a mbogit cu resturi
organice; s-a ameliorat suficient starea structural, s-a nceput formarea stratului nelenit cu grosimea de cca
3-4 cm. Rezultatele cercetrilor n laborator (tab.1 i 2) au confirmat aprecierile vizuale. Potrivit determinrilor
directe i calculelor, pe fia de ierburi s-au rentors n sol n stare absolut uscat cca10,2 t/ha de resturi organice
aeriene de lucern i raigras (anual 2,0 t/ha) cu coninut n medie de azot 2,48% i s-au reciclat, transformnduse n detritus organic, cca 15,3 t/ha de rdcini (3,1 t/ha anual) cu coninut de azot cca 1,5%. n total, n 5 ani, n
stratul arabil 0-30 cm s-au rentors n sol cca 25,5 t/ha de resturi organice (480 kg de azot biologic), mas absolut
uscat (cca 5,1 t/ha anual), cu coninut n medie de azot 1,9%.
Coninutul de substan organic n stratul discuit 0-12cm s-a majorat cu 0,43%, n stratul 12-20 cm cu
0,11%, iar n stratul 20-35 cm cu 0,06%. La rndul su, intensificarea fluxului de substan organic n sol
(formarea stratului biogen 0-12 cm) a condus la remedierea parial a structurii solului, majorarea hidrostabilitii agregatelor agronomic favorabile, micorarea densitii aparente. O restabilire mai profund i mai stabil
a nsuirilor stratului arabil al solului cercetat prin tehnologia testat poate fi atins ntr-o perioad de timp mai
ndelungat de 15-20 de ani.

124

Tabelul 1.
Recolta de ierburi perene lucerna+raigras la experiena de pe teritoriul Staiunii Ivancea,
fondat n luna septembrie a anului 2007, solul cernoziom cambic arabil

Nr. coasei,
data

Masa
Uniti Cenua
N
P2O5 K2O
Masa
Umiditatea,
verde, % de la masa uscat,t/ha cereale,
% de la masa uscat
t/ha
verde umed
t/ha
Anul 2008 (dominare absolut a raigrasului, *K= 0,12)

1. 13.05.2008
55
79,7
11,2
6,6
2. 26.06.2008
5
60,2
2,0
0,6
Total
60
78,1
13,2
7,2
Rdcini, masa reciclat n stratul 0-30 cm
4,2
Anul 2009 (lucerna + raigras de step, K= 0,16)
1. 26.05.2009
26
79,5
5,3
4,2
Secet, iarba nu a crescut pentru a fi cosit
2.
Total
26
79,5
5,3
4,2
Rdcini, masa reciclat n stratul 0-30 cm
1,7
Anul 2010 (lucerna + raigras, K= 0,16)
1. 09.06.2010
25
73,2
6,7
4,0
9,4
2,18 0,68
2. 05.08.2010
14
72,1
3,9
2,2
10,8
2,15 0,70
Total
39
72,8
10,6
6,2
9,9
2,16 0,69
Rdcini, masa reciclat n stratul 0-30cm
3,6
18,9
1,60 0,21
Anul 2011 (lucerna + raigras, K= 0,16)
1. 31.05.2011
19
71,9
5,3
3,0
9,8
2,11 0,47
2. 12.07.2011
5
65,4
1,7
0,8
10,1
3,40 0,64
Total
24
70,5
7,0
3,8
9,9
2,38 0,51
Rdcini, masa reciclat n stratul 0-30 cm
3,1
19,0
1,22 0,25
Anul 2012 (lucerna + raigras, K= 0,16)
1. 30.05.2012
15
68,0
4,8
2,4
10,8
2,32 0,40
Secet, iarba nu a crescut pentru a fi cosit
2.
Total
15
68,0
4,8
2,4
10,8
3,32 0,40
Rdcini, masa reciclat n stratul 0-30 cm
2,7
20,1
1,68 0,24
Recolta aerian
total n 5ani
40,9
23,8
de pe 1ha
n medie
8,2
4,8
10,1
2,48 0,57
anual
total n 5ani
10,2
Resturi vegetale
aeriene rmase n sol, t/ha
n medie
2,0
(25% din recolta total)
anual
Rdcini, masa
total n 5 ani
15,3
reciclat n stratul 0-30
n medie
3,1
19,3
1,50 0,23
cm
anual
Recolta utilizat ca
furaj, t/ha
Masa organic aerian
i rdcini (reciclat),
rmas n sol, t/ha

total n 5 ani
n medie
anual
total n 5ani
n medie
anual

2,20
2,39
2,27
0,45

37,1
35,3
36,2
29,5

1,54
1,61
1,56
0,25

37,2
36,0
36,6
30,5

1,60

40,6

1,60
0,30

40,6
31,4

1,90

37,3

0,34

30,0

30,7
6,2

17,9
3,6

25,5
5,1

15,9

1,91

0,35

0,91

32,5

Not: Datele generalizate sunt medii ponderate. K - coeficienii de trecere a masei verzi a ierburilor n
uniti cerealiere: raigras - 0,12; lucerna -0,20; lucerna + raigras - 0,16. Coeficientul de humificare 0,22.
Din contul resturilor organice, rmase n sol, anual se formeaz n medie 1,12 t/ha de humus, se sechestreaz
0,65 t/ha de carbon ce este echivalent cu reducerea emisiilor cu 2,4 t/ha de CO2.

125

Tabelul 2.
Modificarea principalelor nsuiri ale stratului arabil al cernoziomurilor cambice
n rezultatul utilizrii acestora 5 ani sub lucern + raigras (numrtor parametrii iniiali ai nsuirilor;
numitor parametrii modificai ai nsuirilor)
Densitatea
Hidrostabi-liHumus
Orizontul i
Porozitatea Suma agregateAzotul
Fosforul
aparent
tatea
(substana
adncimea
total,
lor favorabile
total,
total,
echilibrat,
agregatelor
organic),
(cm)
%v/v
10-0,25
mm,
%
%
g/g
%
g/cm3
favorabile, %
% g/g
1,29
50,8
66,5
65,3
3,43
0,212
0,148
Ahp1 0-12
1,22
53,4
69,0
73,0
3,86
0,236
0,157
1,41
46,4
51,5
68,7
3,22
0,203
0,136
Ahp1 12-20
1,38
47,5
54,7
75,4
3,33
0,213
0,130
1,48
44,5
50,8
73,3
3,06
0,195
0,124
Ahp2 20-35
1,44
45,9
52,7
78,2
3,12
0,202
0,123
1,43
46,5
79,3
75,7
2,86
0,187
0,102
Ah 35-50
1,41
47,4
77,6
75,4
2,85
0,185
0,095

Not: Pe parcurs de 5 ani, sub influena amestecului de ierburi perene graminee i leguminoase, rezervele
de substan organic n stratul 0-12 cm al cernoziomului levigat s-au majorat cu 0,43 % sau 6,3 t/ha.
Beneficiile de mediu a tehnologiei:
- tehnologia propus poate fi accesibil pentru toi productorii agricoli,nu este costtoare, asigur producie furajer calitativ, echivalent cu cel puin 3,6 t/ha uniti cerealiere i totodat contribuie la remedierea calitii solurilor;
- asigur un bilan echilibrat sau slab pozitiv al substanei organice n sol;
- se restabilete treptat starea de calitate fizic, chimic i biologic a solului.
Eficacitatea economic a tehnologiei:
Costul produciei: 3,6 t/ha uniti cereale x 2000 lei tona = 7200 lei/ha/an.
Costul seminelor: lucerna15 kg/ha x 80 lei = 1200 lei; raigras10 kg/ha x 150 lei = 1500 lei;
total - 2700 lei (n primul an, pentru 5 ani de exploatare a semnturi de ierburi).
Cheltuielile operaionale n primul an pentru pregtirea solului, semnatul ierburilor -1800 lei. Cheltuielile
anuale pentru meninerea semnturilor i recoltarea ierburilor 2200 lei.
Cheltuielile totale pentru recolta primului an - 1200 lei+1500 lei+1800 lei+2200 lei = 6700 lei.
Venitul mediu net n primul an: 7200 lei 6700 lei =500 lei/ha/an.
Venitul mediu net n urmtorii 4 ani: 7200 lei 2200 lei = 5000 lei/ha/an.
Referine
1. Boincean B. Lucrarea solului tendine i perspective. n: Akademos. Nr. 3 (22), 2011, p. 61-67.ISSN 18570461.
2. Cerbari V., Balan Tatiana. Cernoziomurile tipice argilo-lutoase din zona clduroas semiumed a Moldovei
de Nord. n: Monitoringul calitii solurilor Republicii Moldova.Ch., Pontos, p. 96-153.ISBN 978-9975-51138-4
3. A.M. . . . , ,
2004, 630.

126.., .., ..
, . , brissa_secretary@mail.ru

Abstract. Contemporary methodical approaches and principles of antierosion complexes forming on arable
lands of Belarus based on the inventory of regional features of erosion process developing, antierosion soil stability
and normative evaluation of antierosion role of elements soil-protective crop farming are given in the article. There
is of great importance the assessment ecological-economic efficiency of used antierosion measures.
Keywords: soil erosion, erosion control systems, ecological and economic efficiency

. , , ,
. 479,5
. ( 10% ). 1,4 . , 1 . (1).
. , .
- . , 10-15 ,
150-180 , 10 , 4-5 , 5-6
.
, , - . - , , 12-40%; 20-60; 15-40; 5-30%.
,
, , , . .
.
. - . , , , , :
. - , - . - . ,
. (2).
. , (, , , ), .

127

-
( -
)

-
( ,
,

,
,
,

,
. , , , .
- .

.
,
. , ,

.
, , .
, .
- . .

128

,
, , (). - 3,0 / ()
1,5 / ( ). 2,0 / .
0,5-0,7 / , 1,5-2,0 /
(3).
. , , , . , -,
3,3
29,9 USD .
- , ,
.
.


- ,
,
.

1.
. / ; . . .. , 2005. 45 .
2. , . / - , ; . . .. . , 2011. -68 .
3.
2011-2015 . / .., .. ; , 2010.-106 .

129

VITEZA DE RESTABILIRE A CONINUTULUI


DE MATERIE ORGANIC SUB INFLUENA VEGETAIEI IERBOASE
N CERNOZIOMURILE TIPICE ARABILE DEGRADATE
Ciolacu Tatiana
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, balantatiana@gmail.com

Abstract: The article analyses the speed of organic matter restoration in chernozems under fallow from region
of Balti steppe, Republic of Moldova. It was determined that during 15 years an amount of 36 t/ha was accumulated
in the layer of 0-50 cm. Chernozems 30 years under fallow stored the same amount of organic matter because of grazing. Soils undisturbed for 60 years reached the initial levels of organic matter and now have similar characteristics
to natural soils.
Key words: anthropogenic factor, chernozems, natural vegetation, organic matter content, soil fertility restoration

Introducere. Rolul materiei organice din sol n funcionarea ecosistemelor naturale i antropizate este
enorm. Ea reprezint un depozit important de carbon n soluri. Conform estimrilor recente rezervele globale de
carbon organic n solurile lumii n stratul de 100 cm constituie 2469 Pg C [1]. Materia organic din sol joac un
rol indispensabil n viaa ecosistemelor asigurnd plantele cu elementele nutritive necesare i participnd la formarea proprietilor agrofizice ale solului, ceea ce nemijlocit influeneaz viaa i bunstarea a populaiei Terrei.
Este bine cunoscut c solurile pot fi att depozit ct i sursa de carbon atmosferic, n dependena de managementul utilizat. Cu regret exploatarea intensiv a resurselor funciare a rezultat n scderea coninutului de
materie organic i respectiv de carbon n soluri. Aceast poart amprenta nu numai asupra fertilitii solurilor,
produciei agricole i securitii alimentare ale populaiei, dar i asupra fenomenului de nclzire global. Actualmente restabilirea coninutului de materie organic n soluri reprezint o problem primordial de importan
internaional.
Scopul cercetrilor date a fost determinarea vitezei de restabilire a coninutului de materie organic sub
influena vegetaiei ierboase n cernoziomurile arabile degradate.
Material i metod. Cercetrile s-au efectuat n regiunea stepa Bli pe dou seturi de poligoane. Primul set
de poligoane s-a amplasat la staiunea experimental a Institutului de Cercetri pentru Culturile de Cmp Selecia pe cernoziomurile tipice argilo-lutoase arabile utilizate n asolament, postarabile nelenite 15 ani i postarabile nelenite 60 de ani. Al doilea set de poligoane a fost situat n raionul R cani, comuna Grinui, unde
au fost studiate cernoziomurile tipice argilo-lutoase postdesfundate nelenite 30 de ani n condiii de utilizare a
masei vegetale aeriene i cernoziomurile tipice argilo-lutoase nelenite cu vegetaia natural de step situate pe
o pant cu nclinaia de 5-8, care au fost considerate etalon. Analizele de laborator au fost efectuate conform
metodelor standardizate i aprobate n Republica Moldova: analiza granulometric dup metoda pipetei (dispersarea solului cu pirofosfat de natriu) [4], coninutul de materie organic dup metoda lui Tiurin [3], densitatea
aparent prin metoda cilindrelor [4]. Analiza statistic a datelor obinute a fost efectuat n programul MS Excel.
Rezultate i discuii. n rezultatul cercetrilor s-a constatat c nelenirea solurilor timp de 15 ani a contribuit la majorarea coninutului de materie organic cu 0,86% n stratul 0-25 cm sau 0,06% anual comparativ cu
solul arabil (tabelul 1).
n aceast perioad de timp n sol s-au acumulat 30 t/ha de materie organic. Rata de acumulare a constituit
cca 2 t/ha anual. n stratul 0-50 cm coninutul de materie organic s-a majorat cu 0,57% sau 0,04% anual. Astfel
timp de 15 ani n sol s-au acumulat 36 t/ha de materie organic n acest strat. Cantitatea materiei organice acumulate anual a fost mai mare comparativ cu stratul 0-25 cm 2,4 t/ha, ceea ce se datoreaz activitii mai mari
a microorganismelor n straturile superioare ale solului.
innd cont de faptul c pierderile totale a materiei organice din cernoziomurile arabile studiate (comparativ cu solul etalon) au constituit 52 t/ha n stratul 0-25 cm i 83 t/ha n stratul 0-50 cm,
concludem c timp de 15 ani sub influena vegetaiei de step n aceste straturi au fost restabilite respectiv cca
58% i 43% din materie organic ce a fost pierdut n rezultatul utilizrii ndelungate a acestor soluri n circuitul agricol. Dezvoltarea vegetaiei ierboase de step pe cernoziomurile tipice postdesfundate timp de 30 de ani
a majorat coninutul de materie organic n soluri cu 0,68% n stratul 0-25 cm i cu 0,71% n stratul 0-50 cm,

130

ceea ce reprezint o cre tere anual de 0,02% n ambele straturi. nelenirea solurilor timp de 30 de ani, dar
n condiii de utilizare a masei vegetale aeriene, a contribuit la acumularea n stratul 0-25 cm doar a 14 t/ha de
materie organic i a 35 t/ha n stratul 0-50 cm. Comparnd aceste date cu cernoziomurile tipice nelenite 15
ani, concludem c utilizarea masei vegetale aeriene a sczut semnificativ rata de acumulare a resturilor organice
n sol. n perioada de timp de dou ori mai mare n stratul 0-25 cm s-a acumulat de dou ori mai puin materie
organic. n stratul 0-50 cm timp de 30 de ani s-a acumulat aceea i cantitate de materie organic ca i pe varianta nelenit 15 ani dar fr utilizarea masei vegetale.
Tabelul 1
Componena granulometric i rezervele de materie organic n cernoziomurile tipice argilo-lutoase
n dependen de durata perioadei de nelenire
Adncimea, cm
0-25
0-50
0-25
0-50
0-25
0-50
0-25
0-50
0-25
0-50

Fraciunea
Coninutul mediu ponderat de materie
organic, %
<0,001
<0,01
Cernoziomurile tipice argilo-lutoase arabile utilizate n asolament
38,3
63,3
4,03
38,2
63,3
3,70
Cernoziomurile tipice argilo-lutoase 15 ani nelenite
36,6
62,9
4,89
36,5
62,6
4,27
Cernoziomurile tipice argilo-lutoase 30 de ani nelenite
39,0
63,0
4,71
39,0
63,1
4,41
Cernoziomurile tipice argilo-lutoase 60 de ani nelenite
36,4
61,3
6,27
36,3
61,6
5,35
Cernoziomurile tipice argilo-lutoase nelenite (etalon)
39,4
65,7
6,17
39,6
66,1
5,48

nelenirea solurilor timp de 60 de ani fr utilizarea masei vegetale a contribuit la restabilirea total a
coninutului de materie organic n aceste
soluri comparativ cu solul etalon. n stratul
0-25 cm coninutul de materie organic a crescut
cu 2,24% sau 0,04% anual, iar n stratul 0-50
cm cu 1,65% sau 0,03% anual. Trebuie de menionat c viteza medie de acumulare a materiei
organice n acest caz este mai mic dect n solurile nelenite 15 ani. n straturile respective s-au
ntors 64 t/ha i 91 t/ha de materie organic.
Prezentarea grafic a coninutului de materie organic a aranjat solurile cercetate n trei
grupe (fig. 1): cernoziomurile tipice arabile, cu
cel mai mic coninut de materie organic; cernoziomurile tipice nelenite 15 i 30 de ani;
cernoziomurile tipice nelenite 60 de ani i cele
nelenite cu vegetaia natural de step, considerate etalon.
Utilizarea masei vegetale aeriene a contribuit la scderea semnificativ a vitezei de
acumulare a materiei organice, ceea ce a plasat Fig. 1. Coninutul de materie organic n cernoziomurile tipice
solurile nelenite timp de 30 de ani n aceea i
argilo-lutoase din stepa Bli
grup cu solurile nelenite 15 ani. Cernoziomurile tipice nelenite 60 de ani au restabilit complet coninutul de materie organic care actualmente este similar
cu cel din solul-etalon.

131

Concluzii
1. Factorul principal de restabilire fertilitii cernoziomurilor degradate este vegetaia de step n componena creia predomin gramineele, care, avnd sistemul radicular fasciculat puternic dezvoltat, contribuie la
acumularea materiei organice n straturile inferioare ale solului.
2. Utilizarea masei vegetale aeriene a contribuit la scderea semnificativ a vitezei de acumulare a materiei
organice n solurile nelenite.
3. Comparnd solurile nelenite 15 i 60 de ani putem conclude c pe msur ce cre te durata perioadei
de nelenire a solurilor viteza de acumulare a materiei organice se reduce i spre 60 de ani atinge nivelul echilibrului.
Referine
1. http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
2. Rusu T., Gu P., Bogdan I. Lucrrile de conservare a solului, modaliti de combatere a eroziunii, managementul apei i sechestrarea carbonului. n: Compactarea solurilor procese i consecine. Cluj-Napoca:
Risoprint, 2007. p. 16-28.
3. . .: , 1975. 656 .
4. .., .. . . 3-.
.: , 1986. 345 .

132

PARAMETRII NSUIRILOR CERNOZIOMURILOR OBINUITE


NEERODATE I ERODATE DIN BAZINUL-CADRU DE RECEPIE
AL ZONEI COLINARE A PRUTULUI DE MIJLOC
Cojocaru Olesea, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, olesea.cojocaru@bk.ru
Abstract. The diversity of natural soil formation conditions and their interaction with anthropogenic factors led
to formation of soil cover complex dominated with diverse degree of erosion on the northwestern side of the receiving
basin. Erosion on slopes each year causes loss of large quantities of soil humus and nutrients, decreases the soil fertility and their creditworthiness note. To minimize damage caused by erosion processes is recommended a complex
of organizational, agro-, phyto- and hydro-technical measures. The most efficient extent practical situation may be
implementing the version of the alternative agricultural bands and decrease of share in crop rotation hoes while
increasing areas sown with grasses and dense cultures.
Key words: ordinary chernozem, parameters, properties, erosion, humus, carbonates

Cercetrile pedologice s-au efectuat n cadrul unui bazin de recepie tipic pentru zona colinar a Prutului
de Mijloc, amplasat pe teritoriul comunei Negrea raionul Hnceti. Scopul cercetrilor a fost aprecierea gradului de degradare a cernoziomurilor obinuite erodate de pe versantul nord-estic al bazinului prin compararea
nsuirilor acestora cu nsuirile solului neerodat. Rezultatele obinute se utilizeaz la determinarea pretabilitii
acestora ca mijloc de producie n agricultur, elaborarea recomandrilor i msurilor de diminuare a efectelor
negative ale eroziunii.
Moia comunei Negrea
este aezat n Moldova Central n partea de mijloc a bazinului rului Lpunia. Pe versantul nord-estic al bazinului
de recepie au fost amplasate 4
profile de sol (fig.1). Profilul 1
(sol neerodat) a fost situat pe
suprafaa cvasiorizontal a unei
culmi cu limea de 80-100 m
Fig. 1. Schema amplasrii profilelor de sol pe versant
i lungimea cca 3 km. Versantul
pe care au fost amplasate profilele 2, 3, 4 pentru cercetarea solurilor erodate se caracterizeaz cu panta de la 1-3 pn la 5-8, fapt ce a provocat diferit intensitate de manifestare a procesului de eroziune a solului.
Martorii de eroziune ai bazinului de recepie (cele mai nalte puncte) sunt dou nlimi situate n partea
de nord-est a bazinului la altitudinea absolut de cca 230 m. Altitudinea absolut a luncii rului Lpunia la
gura bazinului de recepie este 60 m. Adncimea fragmentrii reliefului atinge 170 m. Energia reliefului de
manifestare a proceselor de denudaie este moderat i influeneaz activ procesele de eroziune a solului i de
manifestare a alunecrilor de teren.
Litologia rocilor de suprafa n limitele versantului este complicat. Rocile de solificare sunt alctuite din
depozite loessoide luto-argiloase cu grosimea de 1-2 m. Sub acestea sunt amplasate depozite aluviale lutoase i
luto-nisipoase. Ultimele deseori conin fragmente de grezii. n limitele arealelor cu soluri puternic erodate rocile
de provenien aluvial cu fragmente de grezii se apropie de suprafaa terestr. Bazinul de recepie cadru este
situat n zona temperat i se caracterizeaz cu clim moderat continental, clduroas, semiumed. Temperatura medie anual este 9,0 pe suprafaa cvaziorizontal a culmei i 9,5 n avalul versantului. Aspectul negativ
al climei este seceta i caracterul torenial al precipitailor. Predomin ploile toreniale cu intensitate mare (erozionale); pe parcursul a 24 de ore pot cdea peste 50-100 mm, periculoase din punct de vedere erozional. Ploile
toreniale condiioneaz scurgeri considerabile de ap de pe versani, provocnd eroziunea solului n suprafa
i n adncime.

133

134

Orizontul i adnciDensitatea
Fosforul
Azotul
Fraciunea granulometric, % HigroscoCaCO3,
Humus,
mea,
aparent,
pH
total,
total,
C: N
picitatea, %
%
%
cm
g/cm3
%
%
P 2O 5
<0,001mm
<0, 01mm
Profilul 1. Cernoziomuri obinuit moderat humifer cu profil humifer puternic profund, semicarbonatic, luto-argilos, desfundat
Ap1 0-30
32,8
54,0
5,0
1,12
0
6,7
3,27
0,13
0,18
10,5
Ap2 30-65
34,2
58,4
5,1
1,39
0
7,2
2,89
0, 12
0,16
10,5
B1 65-77
34,3
60,3
4,8
1,40
8,6
7,5
2,12
B2 77-98
34,3
60,6
4,6
1,41
18,1
7,6
1,62
B 98-130
33,0
59,5
4,1
1,43
24,5
7,8
1,01
130-150
34,4
55,0
4,0
1,42
23,2
7,9
0,55
Profilul 2. Cernoziomi obinuit slab erodat submoderat humifer cu profil humifer moderat profund semicarbonatic luto-argilos, desfundat
Ahkp1 0-20
32,4
55,7
5,1
1,14
0
7,2
2,85
0,12
0,16
10,3
Ahkp2 20-36
32,1
56,0
5,0
1,40
2,8
7,3
2,79
0,10
0,16
10,1
Ahkp3 36-50
33,0
56,8
4,8
1,40
9,7
7,4
2,60
0,09
0,15
10,0
Bhk2 50-71
33,0
56,9
4,5
1,41
11,8
7,5
1,89
BCk1 71-90
32,6
55,1
4,1
1,42
15,2
7,8
0,94
BCk2 100-120
32,4
55,0
4,0
1,43
16,7
7,8
0,76
Profilul 3. Cernoziom obinuit moderat erodat submoderat humifer cu profil humifer semiprofund slab carbonatic luto-argilos, desfundat
Ahkp1 0-20
31,9
51,3
4,9
1,17
1,2
7,5
2,34
0,11
0,13
10,4
Ahkp2 20-40
29,2
51,9
5,0
1,45
2,5
7,4
2,18
0,11
0,12
10,5
Bhk2 40-50
29,9
51,8
4,9
1,46
10,4
7,5
1,64
0,09
0,09
10,6
BCk1 50-70
31,0
54,6
4,7
1,45
13,0
7,6
0,96
BCk2 70-90
32,0
53,4
4,2
1,45
18,9
7,8
0,77
Ck 90-110
31,5
53,6
4,0
1,44
17,1
7,7
0,65
Profilul 4. Cernoziom obinuit puternic erodat slab humifer cu profil humifer superficial moderat carbonatic luto-argilos, desfundat
1 0-25
34,0
51,7
4,9
1,21
8,8
7,5
1,97
0,10
10,2
10,3
2 25-40
33,4
51,4
5,0
1,44
8,2
7,5
2,15
0,11
10,4
10,5
1 40-60
34,3
55,5
4,5
1,45
13,3
7,8
0,98
0,08
9,9
10,4
2 80-100
34,7
53,9
4,4
1,44
21,1
7,9
0,55
-

24,2
21,9
21,6
20,1
19,4
20,7
18,2
15,6
18,9
20,4
16,1
-

0,8
0,7
0,4
0,4
0,3
0,6
0,5
0,4
0,4
0,5
0,3
-

Formele mobile,
mg/100sol
K 2O

Tabelul 1.
Parametrii nsuirilor cernoziomurilor obinuite neerodate i erodate postdesfundate, rspndite pe versantul vestic a bazinului cadru de recepie din
zona colinar a cmpiei Prutului de Mijloc, teritoriul comunei Negrea, raionul Hnceti

Factorii antropici principali de degradare a nveliului de sol prin eroziune sunt: antrenarea maxim a
teritoriului la arabil, distrugerea fiilor forestiere de protecie, lucrarea solului de-a lungul versantului, amplasarea incorect a reelei de drumuri, cota exagerat a culturilor pritoare n asolamente, tasarea solurilor cu
mecanisme grele, nerespectarea agrotehnicii antierozionale [3]. Pn n prezent tehnologia cultivrii culturilor
pe versani cu diferit nclinaie puin se deosebete de cea folosit pe terenuri orizontale cu soluri neerodate.
Solurile bazinului de recepie pn n anul 1990 au fost desfundate i totalmente utilizate sub plantaii pomiviticole. n prezent plantaiile multianuale pe majoritatea terenurilor sunt lichidate i solurile se utilizeaz la arabil.
La efectuarea cercetrilor solurilor erodate ale bazinului de recepie s-a folosit clasificarea acestora, elaborat de
V. Cerbari i I. Krupenikov [1,4] i adopta de Consiliul tiinific al IPAPS Nicolae Dimo [2].
Datele privind nsuirile solurilor neerodate i cu diferit grad de eroziune pe versantul bazinului de
recepie sunt prezentate n tab.1. Conform acestora solurile neerodate i cele erodate se caracterizeaz cu
textur identic luto-argiloas. Coninutul de argil fizica n adncime i n spaiu variaz n limitele 5160%, iar cel de argil alctuiete 29-31%. Dup alctuirea granulometric aceste soluri n condiiile zonei
cernoziomurilor sunt cele mai favorabile pentru utilizare n agricultur, ns se caracterizeaz cu rezisten
mijlocie la eroziune. n rezultatul determinrii alctuirii structurale prin metoda cernere uscat s-a stabilit
c cernoziomurile obinuite slab i moderat erodate se caracterizeaz cu structur de calitate mijlocie pentru
stratul arabil. Hidrostabilitatea structurii este nesatisfctoare, ce confirm pericolul mare de manifestare a
eroziunii prin ap pe aceste soluri
Valorile densitii aparente sunt optime pentru stratul recent arabil (1,12-1,21 g/cm3) ca rezultat al lucrrii
solului. Acest indice are valori mijlocii spre mari pentru stratul postdesfundat (1,40-1,46 g/cm3). Densitatea aparent mare a stratului subiacent postarabil este un factor care poate contribui indirect la manifestarea eroziunii
solurilor.
Solurile cercetate cu diferit grad de eroziune se difereniaz clar dup coninutul de carbonai. n trecut
solurile cercetate au fost desfundate si conineau carbonai de la suprafa. n prezent (peste 30-40 ani dup
desfundare) cernoziomurile obinuite neerodate, deseori i cele slab erodate, nu conin carbonai n stratul arabil
sau n cel postdesfundat (tab.1, profilul 1 i 2). Aceasta indic la nsuirile fizice mai favorabile care s-au creat
n stratul desfundat i au contribuit la levigarea carbonailor n adncime.
Cernoziomurile obinuite moderat erodate sunt slab carbonatice, iar cele puternic erodate moderat carbonatice de la suprafa. Coninutul mare de carbonai n stratul arabil contribuie parial la micorarea coeziunii
dintre particulele elementare de sol, fapt ce favorizeaz manifestarea eroziunii.
Reacia solurilor neerodate i slab erodate n stratul arabil este neutr, iar n adncime slab alcalin. Solurile moderat i puternic erodare se caracterizeaz cu reacie slab alcalin de la suprafa.
Conform coninutului de humus n stratul arabil cernoziomurile obinuite desfundate se divizeaz: neerodate moderat humifere; slab i moderat erodate submoderat humifere; puternic erodate slab humifere. Solurile cercetate au un coninut de azot total mare n compoziia humusului (C:N=10-11). Cernoziomurile erodate,
pe msura creterii gradului de eroziune, se caracterizeaz prin grosime mai mic a profilului humifer, coninut
mai mic de humus i prin majorarea coninutului de carbonai (tab. 1).
Solurile cercetate, indiferent de gradul de eroziune, sunt foarte srace din punct de vedere a coninutului de
fosfor total i mobil. Dup coninutul de potasiu mobil aceste soluri se atest ca moderat asigurate. Conform calculelor efectuate nota de bonitate a cernoziomurilor obinuite cercetate este urmtoarea: neerodate 82 puncte;
slab erodate 66 puncte; moderat erodate 49 puncte; puternic erodate 41 puncte. n comparaie cu solurile
neerodate, recoltele culturilor agricole pe solurile erodate se micoreaz n urmtor: slab erodate -20%; moderat
erodate 40%; puternic erodate 50-60%. Majorarea productivitii terenurilor agricole cu complexe de soluri
erodate este o sarcin care poate fi rezolvat numai prin aplicarea unui set de msuri agrotehnice, fitotehnice i
pedoameliorative, elaborat cu luarea n consideraie a litologiei i texturii rocilor de suprafa, panta versanilor,
gradul de eroziune a solurilor i asigurarea acestora cu elemente nutritive [3].
Concluzii
1. Eroziunea este factorul principal de degradare a solurilor pe terenurile n pant a bazinului de recepie
cadru. Energia moderat de fragmentare a reliefului, textura mijlocie i mijlocie-fin a rocilor de suprafa i
activitatea antropic neadecvat au condus la intensificarea proceselor de eroziune prin ap n suprafa i adncime pe ntreg teritoriul bazinului.
2. Pe msura creterii gradului de eroziune, solurile se caracterizeaz prin coninut mai mic de humus, elemente nutritive i majorarea coninutului de carbonai n orizonturile de suprafa; ca rezultat starea de calitate
i capacitatea de producie agricol a acestora se micoreaz.

135

3. Pentru diminuarea efectului negativ al eroziunii solurilor pe terenurile bazinului de recepie cercetat se
recomand realizarea urmtorului complex de msuri antierozionale:
- reinerea sau, dac este cazul, evacuarea dirijat a surplusului de ap pluvial de pe versani;
- efectuarea lucrrilor de nivelare-modelare a rigolelor si ogaelor pe cmpuri prin umplerea lor cu pmnt
de pe suprafaa nvecinat;
- lichidarea arealelor mici de soluri foarte puternic erodate prin aport de material pmntos decopertat de
pe solurile cumulice;
- ordonarea raional i rentabil a modului de folosin a terenurilor n conformitate cu contribuia lor la
protecia antierozional a teritoriului;
- introducerea pe ntreg teritoriul cmpurilor bazinului de recepie a sistemului de cultivare n fii alternative a culturilor agricole, amplasate pe direcia general a curbelor de nivel cu dominarea celor cu
capacitate nalt de protecie antierozional;
- fisurarea solului n cuplu cu drenaj-crti la adncimea de 30-40 cm concomitent cu lucrarea acestuia pe
terenurile ocupate de culturi pritoare.
Referine
1. Cerbari V. Sistemul de clasificare i bonitare a solurilor Republicii Moldova pentru elaborarea studiilor
pedologice. Ch.: Pontos, 2001. 103 p.
2. Clasificarea solurilor Republici Moldova i notele de bonitare. Procesul verbal al edinei Conciliului tiinific al Institutului de Pedologie i Agrochimie Nicolae Dimo din 14 februarie 2008. 10 .
3. Cerbari V., Coordonator. Monitoringul calitii solurilor Republicii Moldova (baza de date, concluzii, prognoze, recomandri). Ch.: Pontos, 2010. 476 p.
4. .., .. ()
. , 1994. 64 .

136

DEZVLUIRILE NVELIULUI DE SOL: UN EXEMPLU


REVELATIONS OF THE SOIL COVER: AN EXAMPLE
Cote Valentina, Mocanu Victoria, Florea N.
Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie i
Protecia Mediului ICPA Bucureti, vali_c76@yahoo.com

Abstract. The soil entity has the capacity to record information in solum concerning the continuous development of pedogenesis under influence of pedogenetic factors, known as soil memory or pedomemory. Not only the
soil entity, but also the soil cover (soil map) includes and intergrates valuable information, by its conformation and
configuration (soil geographic assemblage or fabric). The soil cover information originates either from features
and proportion of the soil cover components or/and from direct interrelations among soil cover components within
territory. Indeed, the features and connexions between adjacent soil units concerning the texture, development stage,
genetic characteristics, genetic units succession etc. can be sources of information both on actual landscape peculiarities and on past soil evolution, development stages, evolution succession, evolution trends, etc. As an exemple, the
soil cover of the north-eastern part of Romanian Plain is examined from the point of view of the information deduced
from the soil development stage, soil texture and relations among adjacent soil/land geographic units within territory.
Key words: soil memory, soil cover information, north-eastern Romanian Plain, soil evolution stage in Holocene

Introducere. Printre caracteristicile solului se numr i funcia de nregistrare sau reflectare a condiiilor de formare i a evoluiei istorice a solului prin formarea n sol a unor trsturi morfologice i pstrarea
unora dintre ele timp ndelungat chiar dac s-au schimbat condiiile de formare. Capacitatea solului de a reflecta
condiiile de genez a solului a fost evideniat de la nceputul apariiei pedologiei ca tiin de nsui V.V. Dokuceaev (1846 1903) sintetiznd aceasta prin sintagma solul oglind a landaftului. Ulterior, B.B. Polinov
atrage atenia c solul reflect nu numai condiiile actuale ale peisajului, ci i evoluia acestuia, prin conservarea
unor caractere relicte ale solului. Solul apare deci ca surs informaional. Informaia pedologic este definit
prin totalitatea ordinei corespunztoare caracteristicilor morfologice i organizrii orizonturilor care formeaz
profilul de sol i este strns legat de negentropia solului (Florea i Cote, 2012).
Sokolov i Targulian, 1977; Targulian i Sokolov, 1978 arat c solul nregistreaz i memoreaz n proprietile sale informaia despre factorii pedogenetici, astfel c n sol putem ntlni concomitent dou laturi: sol-moment i sol-memorie. Solul-moment reflect proprietile dinamice care sunt rezultatul factorilor i proceselor
pedogenetice din momentul studierii, iar solul-memorie reprezint totalitatea proprietilor stabile conservate n
profilul de sol, rezultat global al funcionrii solului sub aciunea factorilor i proceselor pedogenetice pe toat
perioada de solificare.
Dup Stasiev (2006; 2010) solul, ca sistem complex cu organizare ierarhizat (multietajat), reprezint un
stadiu superior de evoluie a materiei, deoarece n alctuirea lui intr organisme vii fr de care solul nu poate
exista. Fiind un corp istorico-natural format n timp ndelungat, el este genetic legat de condiiile etapelor anterioare de evoluie pe care le reflect. Ca atare, solul nglobeaz (ntruchipeaz) sau reflect toate stadiile de
dezvoltare ale materiei, de la cea cosmic (prin atomii fazei primitive cosmice i particulele elementare care
reprezint substratul universului) la cea biologic (a energiei vii). n plus solul conine i informaie despre
activitatea antropic, intensificat n ultima vreme datorit dezvoltrii sociosferei (tehnico-economic i militar)
(Stasiev, 2010).
n Romnia, Gh. Murgoci (1911; 1924) sublinia c profilul de sol este o integrare a tuturor condiiilor de
genez a solului, iar Cernescu (1955) remarc eficiena utilizrii solului drept criteriu n regionrile fizico-geografice. Florea (1964) descria n detaliu semnificaia fizico-geografic a caracterelor morfologice ale solurilor
(inclusiv a orizonturilor pedogenetice) referitoare la condiiile de mediu i folosirea datelor (informaiei) pedologice n probleme de geologie, de regionare i zonare geografic, de paleogeografie, ca i n soluionarea
problemelor de agricultur, silvicultur i amelioraii, n probleme de construcii etc. De asemenea, Florea i
Vespremeanu (1999) folosete informaia dat de hrile de soluri n argumentarea limitelor unor uniti de relief
sau a fazelor de evoluie a Cmpiei Romne de Est.
Nu de mult, ideea a fost reluat dezvoltnd conceptul de memorie a solului de Targulian i Goryachkin
(2004) i Gennadiev (2009), denumit morfopedomemorie cu formele ei remote, recent, anthropogenic, ephe-

137

meral morphopedomemory (Tonkonogov i colab., 2004) sau de sol ca surs de informaie (Florea i Cote,
2012). Multe informaii despre istoria teritoriului ofer solurile fosile (paleosolurile) care prezint trsturi
paleopedologice, adesea modificate diagenetic, ngropate fie la adncimi mici, fie la adncimi suficient de mari
nct nu mai prezint activitate biologic (adevrate paleosoluri) (Gerasimov, 1971; Ruellan, 1971). n prezenta
lucrare abordm aspecte legate de informaia oferit de nveliul de sol ce poate fi examinat pe hrile de sol.
nveliul de sol ca surs de informaie
Distribuia solurilor ntr-un teritoriu (peisaj) nu este aleatorie ci este determinat de condiiile de mediu i
modul de evoluie n timp a acelui teritoriu. nveliul de sol s-a format i evoluat n strns legtur cu evoluia
peisajului respectiv, astfel c organizarea nveliului de sol va reflecta prin nsuirile solurilor i modul lor de
distribuie, caracteristici ale peisajului. Structura nveliului de sol cum denumete Fridland (1972) aceast
organizare ofer deci informaii asupra peisajului geografic i eventual evoluiei lui.
Expresia sintetic a diferitelor moduri de organizare a nveliului de sol este redat de asamblajul pedogeografic al teritoriului respectiv (Florea, 1986). Asamblajul pedogeografic este definit ca organizarea spaial
a componenilor nveliului de sol exprimat prin aranjamentul teritorial i relaiile dintre componenii de la
suprafaa scoarei terestre, lund n considerare modul de juxtapunere (asociere) a arealelor de sol ca elemente
constitutive independent de natur, mrime, form, frecven, orientare, repetare. Totul formeaz un ntreg configuraional (geometric), genetico-evolutiv i funcional. De altfel, fiecare tip de pedopeisaj prezint asamblajul
su specific, caracterizat prin parametri de conformaie, compoziie, mod de participare, model de distribuie,
complexitate, heterogenitate (respectiv de nfiare, coninut, configuraie spaial, heterogenitate).
Harta de soluri include deci n sine informaii nu numai legate de proporia i natura solurilor cu proprietile lor ci i despre pedopeisaj i evoluia lui deduse din modul n care sunt distribuite solurile, gradul lor de
dezvoltare, textura lor ca i din interrelaiile dintre ele i n raport cu mediul.
Nu ne vom opri n cele ce urmeaz asupra informaiei oferite de hart referitor la natura i distribuia solurilor (conform legendei) i a proprietilor lor, respectiv proporia solurilor (evident pe hart), corelat cu factorii de mediu, ndeosebi clima i relieful; aceste aspecte de pedologie aplicat i pedogeografie, sunt n genere
aspectele valorificate cu succes de ctre specialitii n problemele de utilizare optim, durabil a solurilor i de
protecie a lor ca i n problemele de geografie fizic i economic.
Analiza informaiei ce poate fi dezvluit de un teritoriu cu mai multe pedopeisaje
ncercm s aducem n atenie alte aspecte ale informaiei nregistrat sau intermediat de nveliul de
sol, aspecte rezultate din examinarea asamblajului pedogeografic n teritoriu, privitor la particulariti ale unitii pedogeografice i relaiile cu mediu, ca i la evoluia solurilor comun n peisaj, mai ales n cazul teritoriilor
relativ recent formate n care solurile se afl n variate stadii de dezvoltare. De aceea a fost selectat pentru analiz un sector din partea de nord a Cmpiei Romne, unde se afl i o ntins unitate geomorfologic acumulativ
n curs de formare prezentnd diferite etape de sedimentare.
Dup natura solurilor dat de variaia culorii pe hart i de forma, orientarea i aranjamentul diferit al unitilor de sol (asamblajul pedogeografic) se pot diferenia, chiar printr-o vizionare sumar, partea nord-estic de
cea sud-vestic a teritoriului. ntre podiul i cmpia de terase din nord-est i dealurile Subcarpatice de Curbur
(parial) i cmpia piemontan adiacent din vest se afl o vast arie joas cu ntinse acumulri de sedimente,
cunoscut ca aria de maxim subsiden Focani Nmoloasa Galai, ce corespunde cmpiei joase a Siretului
inferior.
Unitatea de podi din nord-est (Podiul Covurluiului, parial) este bordat n est de lunca Prutului, iar n
vest de Cmpia de terase ale Brladului, cunoscut sub numele de Cmpie a Tecuciului.
Informaia dedus de nveliul de sol vlurit (mesoasamblaj aa cum rezult din profilul transversal, fig. 1,
jos) alctuit din cernoziomuri lutoase dezvoltate pe loess sub forma unor uniti teritoriale alungite, ntre care
apar uniti efilate (uneori dentritice) cu aluviosoluri, arat un teritoriu relativ stabil i suficient de vechi nct s-a
putut forma loess i soluri mature, fragmentat moderat de vi aproximativ paralele orientate sud-nord. Succesiunea de soluri dintre culme i versant cernoziomuri cambice pe culmi i de regul cernoziomuri i cernoziomuri
calcarice pe versani corespunde unui climat de antestep-step; panta relativ redus a determinat o dezvoltare
mai redus a solurilor de pe versant (cernoziomuri, cernoziomuri calcarice), denudaia fiind compensat de pedogenez, cu excepia prii joase a versanilor la contactul cu lunca unde solurile sunt de regul erodate, fapt
care marcheaz existena local a unei denudaii care s-ar putea accentua, fiind deci un risc potenial de degradare a nveliului de sol prin eroziune. Iar faptul c principalele vi prezint lacuri la contactul cu lunca Siretului
denot fie o subsiden a podiului (sau cretere a nivelului bazei de eroziune), fie o ncrcare cu sedimente a
luncii Siretului mai intens dect subsidena, sau ambele.

138

Culmile, acolo unde sunt largi (mai ales n sud) prezint i crovuri (marcnd o tasare a loessului).
Lunca Prutului n partea ei inferioar (aproape de confluena cu Dunrea) prin informaia dat de predominarea aluviosolurilor gleice i gleizate arat c este afectat n cea mai mare parte de exces de umiditate (lacul
de la confluena cu Dunrea a fost n cea mai mare parte desecat), excepie fcnd ngustul grind cu textur mai
puin fin de lng cursurile de ap i areale de la intrarea n lunc a unor vi afluente.
Cmpia de terase a Tecuciului, reprezentat prin dou areale desprite de lunca Brladului (interfluviul
Brlad V. Gerului i interfluviul Brlad Siret), are un nveli de sol tabular (basoasamblaj) care ofer o informaie variat. n fiile vestice extreme, cernoziomurile cambice, cernoziomurile argice dezvoltate pe loess
arat c i acest teritoriu este relativ stabil i destul de vechi pentru a se forma loessul i solurile mature (chiar cu
orizont Bt), dar teritoriul nu este fragmentat de vi adnci (fig. 1), dei apar i aici uniti de vi efilate, rareori
ramificate, paralele, orientate sud-nord, dar puin adnci care nu au un caracter eroziv, ci de arie depresionar, de
acumulare de ap sau chiar de material de sol (sol cumulic), ca i ntr-un crov. n sud, apariia de cernoziomuri
freatic-umede i soluri gleice denot subsidena accentuat a acestei pri a cmpiei.
Cu totul alt informaie ofer solurile nisipoase (psamosoluri i foste soluri cenuii) din fia de dune de pe
terasa inferioar din stnga Brladului; se pare c s-au format concomitent cu formarea solurilor pe loess, dar au
suferit local, continuu aciunea de deflaie, care este activ i n prezent.
Lunca Brladului, prin informaia dat de nveliul de sol, d dovad c este o lunc veche, cu slab aluvionare, cu soluri evoluate (cernoziomuri cambice gleice, gleiosoluri, soloneuri, vertisoluri), cu exces de ap i
srturare cel puin n partea inferioar (excepie face conul Tecucelului).
n partea vestic a teritoriului nu ne vom ocupa de dealurile subcarpatice care apar doar pe arie redus i au
nveli de sol foarte fragmentat (altoasamblaj), ci doar de datele oferite de cmpia piemontan de la periferia
Subcarpailor de Curbur.
Informaia oferit de nveliul de sol al acestei cmpii piemontane este foarte complex ca nsi evoluia
ei. Limita vestic este clar n peisaj, dar limita estic a acestei cmpii piemontane
dintre Buzu i Milcov se pare a fi linia Muchea Suligatu Mihlceni Mrtineti Est Gologanu Mndreti. Dar partea joas a acestei cmpii a avut i are o evoluie foarte diferit de partea nalt.
Partea nalt a cmpiei piemontane, dup natura solului este relativ veche, cu soluri bine evoluate, dezvoltate pe loess i prezint un nveli de sol tabular (basoasamblaj) relativ uniform, cu uniti de sol dispuse n amfiteatru (uoar pant), orientate V E, cu coridoare nguste n aceast direcie; se ntlnete o secven de soluri
alctuit din faeziomuri greice (foste soluri cenuii), faeoziomuri argice i cernoziomuri cambice desprite prin
coridoarele amintite cu aluviosoluri.
Partea joas a cmpiei piemontane fr loess aa cum rezult din informaia dat de nveliul de sol
s-a aflat i se afl n continu modificare n ultima parte a cuaternarului sub influena depunerii de sedimente
(colmatrii), aa cum rezult din distribuia numeroaselor conuri de dejecie ale rurilor i torenilor ce coboar
din regiunea deluroas cu soluri mai puin dezvoltate. Au rmas doar martori din relieful vechi cu cernoziomuri
cambice i cernoziomuri, adesea freatic-umede (specifice periferiei piemontului): excepie face cmpul Puieti
Mihlceni (la nord de lunca Rmnicu Srat). Restul cmpului acoperit cu soluri mai noi n diferite stadii de
evoluie, dezvoltate pe depozite aluviale, marcheaz prin informaia furnizat evoluia teritoriului care s-a
caracterizat prin formarea reliefului (modelarea) i formarea solului n acelai timp. Analiza nveliului de sol al
conurilor de mprtiere ale rurilor a dus la concluzia c se observ clar trei etape de evoluie reliefsol marcate
prin stadiul diferit de dezvoltare a solurilor din conurile de dejecie: unul cu cernoziomuri cambice i cernoziomuri, urmtorul cu cernoziomuri i aluviosoluri i cel mai recent cu aluviosoluri (toate de diferite texturi); de
remarcat c cele mai vechi conuri se afl n teritoriu ca poziie ntre cel intermediar i cel nou, ultimul de regul
n aval. Un exemplu elocvent este cel al Rmnicului i Sihlei. Aceste etape corespund evident unor schimbri n
condiii de mediu geomorfice sau climatice, corelate cu subsidena evident a ariei Siretului inferior.
n cadrul fiecrui con de relief, distribuia arealelor de sol este relativ alungit i divergent, arealele cele
mai nalte (grinduri), fiind cu textur grosier sau mijlocie, mrginit lateral de arealele joase (intergrinduri),
cu textur mai fin i adesea i cu gleizare, care se accentueaz la periferia conului. Acest model de distribuie
(asamblaj) se reia n fiecare con.
Lunca Siretului se afl ntre unitile descrise mai sus n estul i vestul teritoriului i este comun cu a rurilor Putna, Rmna, Rmnic i Buzu; corespunde cu linia de maxim subsiden geologic Focani Nmoloasa
Galai.
Asamblajul pedogeografic al luncii, tabular (basoasamblaj), este alctuit din grinduri (cu texturi grosiere),
care nsoesc cursurile de ap sau care memoreaz vechi cursuri de ap, ntre care sau alturi de care se gsesc

139

Figura 1. Harta solurilor sectorului examinat din Cmpia Romn de nord-est


(dup Harta Solurilor Romniei, scara 1:200.000).

areale joase (cu texturi argiloase), periodic inundate la viituri; aceste areale joase argiloase apar adesea fie ca
ochiuri ntre grinduri sau conuri de dejecie, fie ca covate ntre un grind i teras sau cmp.
Formele de microrelief i textura depozitului i a solului n lunci i arii de divagare sunt mrturii foarte utile
pentru stabilirea (reconstituirea) evoluiei reliefului i nveliului de sol, grindurile cu materiale grosiere amintind de vechile cursuri de ape, iar ariile joase de suprafeele depresionare, inundabile, la viituri, cu apa zcnd
diverse perioade de timp. Spre exemplu, urmrind distribuia arealelor cu soluri de diferite texturi n conul de
mprtiere dintre Rmnicul Srat i Buzu, rezult fr tgad c acest con este al Rmnicului i nu al Buzului.
De asemenea, urmrind distribuia arealelor de aluviosoluri i textura lor la est de Micneti, rezult c Siretul
a creat cndva grindul respectiv care separ o arie la nord (un ochi) cu aluviosoluri fine cu exces de ap i clar
salinizat i o arie joas la sud cu solonceacuri, soloneuri i bli, destul de larg delimitat pe cealalt latur de
conul Rmnicului i grindul unui Buzu mai vechi.
De asemenea, harta solurilor arat foarte limpede modul de circulaie al apei, al materialelor n suspensie i
sedimentarea lor i al srurilor dizolvate n ap, reliefnd clar ariile cu condiii de acumulare a acestora. Vile
sunt colectori de ap, suspensii i substane solubile i totodat ci de transport prin apele de scurgere. Depunerea suspensiilor are loc n ariile de micorare a pantei, nsoit de o sortare a lor care conduce la crearea de grinduri i areale joase, n ultimele, apa de inundaie (i srurile dizolvate) stagnnd adesea mult timp sau formnd
chiar lacuri. De regul, la periferia conurilor de mprtiere se gsesc materialele cele mai fine, iar apa freatic
se apropie de suprafa, adesea alimentnd solul cu umiditate, iar n condiii de clim arid i cu sruri solubile.
De aceea n lunci ariile cu exces de ap i eventual sruri sunt cele dintre grinduri sau dintre grinduri i relieful
nvecinat, iar n zonele de divagare ariile dintre conuri, mai ales ctre periferia lor.

140

Concluzii
Aa cum rezult din exemplul examinat, fiecare unitate de pedopeisaj de la suprafaa uscatului are un
anumit specific geologic, geomorfic, pedologic determinat de capacitatea pedopeisajului de interconectare a
fluxurilor de materie i energie i a proceselor complexe de prelucrare, stocare i circulaie de materie, energie
i informaie reflectate de nveliul de sol i respectiv de harta solurilor i asamblajul pedogeografic. Geometria
i configuraia, rezultate prin aceste interaciuni complexe sunt practic mrturii sau urme (semne) ale acestora,
astfel c unitile teritoriale de soluri i relaiile dintre ele i cu mediul devin surse de informaie valoroase pentru caracterizarea pedopeisajului respectiv i particularitilor lui.
Referine
1. Cernescu N., 1955. Principii privind cartarea solurilor i raionarea teritoriului n scopuri agroproductive.
Probl. agr., nr. 1, Bucureti, p. 30-45.
2. Florea N., 1964. Cercetarea solului pe teren. Ed. tiinific, Bucureti, 370 pag.
3. Florea N., 1986. Asamblajul pedogeografic expresie a organizrii spaiale a nveliului de sol. St. Cerc.
G.G.G., Geografie, t XXXVI, Ed. Acad. Romne, p. 3-8.
4. Florea N., Vespremeanu Rodica, 1999. Argumente pedologice pentru precizarea limitelor i evoluiei unitilor de relief din Cmpia Romn de la est de Arge. tiina Solului, vol. XXXIII, nr. 2, p. 57-70.
5. Florea N., Cote Valentina, 2012. Soil, source of information. Analele Universitii din Craiova, seria Agricultur-Montanologie-Cadastru, vol. XLII/1, p. 254-263.
6. Fridland V.M., 1972. Struktura pocivenogo pokrova. Izd. Msli, Moskva.
7. Gennadiev A.N., 2009. Concept of Soil Memory; Broadening and Development. Enr. S.S., 42, 4, p. 463-465.
8. Gerasimov I.P., 1971. Nature and originality of Paleosols. In vol. Paleopedology, edited by Dan H. Yaalon, Jerusalem, p. 15-28.
9. Murgoci Gh., 1911. Zonele naturale de soluri din Romnia. An. Inst. Geol., IV, fasc. 1 (1910), Bucureti,
p. 1-21.
10. Murgoci Gh., 1924. Considerations concerning the classification and nomenclature of soils. Com. Intern.
Pedologie, IV-eme Comm., nr. 18, Helsingforce.
11. Ruellan A., 1971. The history of soils: Some problems of definition and interpretation. In vol. Paleopedology, edited by Dan H. Yaalon, Jerusalem, p. 3-13.
12. Sokolov I.A., Targulian V.O., 1977. Vzaimodeistvie pochiv i sreda; reflektornostr i sensornosti pociv. Sistemne isledovania prirod. Msli, Moscova, p. 36 45.
13. Stasiev G., 2006. Analiza filosofico-conceptual a pedologiei ca tiin fundamental biosferologic. Univ.
de Stat din Moldova, Chiinu, 310 pag.
14. Stasiev G., 2010. Solul ca reflectare a dezvoltrii materiei i sistem informaional. tiina Solului, vol. XLIV,
nr. 1, p. 3-25.
15. Targulian V.O., Goryachkin S.V., 2004. Soil memory: Types of record, carriers, hierarchy and diversity.
Rev. Mexicana Ciencias Geologicas, v. 21, num. 1, p. 1-8.
16. Targulian V.O., Sokolov I.A., 1978. Strukturni i funcionalni podhad k pocive: pociva-pamiati i pocivamoment. Matematiceskoe modelirovanie v ekology, Nauka, p. 17-23.
17. Tonkonogov V., Lebedeva Irina, Gerasimova Maria, 2004. On the time stages of soil memory. http://www.
bodenkunde2.uni-freiburg.de/eurosoil/abstracts/id924_Gerasimova.pdf
18. *** DEX, 1998. Dicionarul Explicativ al limbii Romne, Bucureti.

141.., ., .., .., ..
- , ,
sava.gritcan@mail.ru

Abstract. The article contains the results of a 2 year study of biochemical composition of apple fruits grown
with the use of water-soluble fertilizers as well as of integrated products. It was established that weather conditions
influenced the content of monosahara, sucrose separately and less their amount together. The content of dry substances
and vitamin C remains unchanged. Application of fertilizers on tree development phases has a positive influence
on biochemical composition of fruits.
Key words: biochemical composition, apple fruits, Vitamin C, fertilizers

.
. ,
, . . 2009 2010 , .
. ( , 43 , -106) 2002 . :
1.
2. o Leafdrip
6,0 / 8-10 ; 6,0/
; 6,0 / 8-10 .
3. Grogreen 3,0 /; 5,0 /; 5,0 /;
5,0 / 8-10 5,0 /.
4. o Solinure 4,0 /; 4,0 /; - 4,0 /
4,0 /.
5. o Scotts 4,0 /; 4,0 /; - 4,0 /
4,0 /.
6. o Rost 3,0 /; 3,0 /; 3,0
/; 3,0 / 8-10 .
:
. ,
, ( 4-5
10-12 ). 4,0 /. 2,4%; -2,1-2,4; -23-25
/100 .
, (, 1990; , 1987). - ,

- (, 1972); ; ; (, .. .).

142

1.
2009 ( ) 197,3 77,7 (275), (- ) 36,1 - 106,9 ,
54,3 .
2010 ( ) 359,4
84,6 (275). (- )
108 , - 152,2 , 99,2 . (. 1) , 2010 , 2009 .

2009
2010

-
36,1
108

1.

-
-
-

+/106,9
54,3
197
275
-77,7
152,2
99,2
359,4
275
+84,6

. , (.2). 2009
14,21 15,26% , 2010 14,8 15,33% 14,26 14,93 .
. 1,29 1,35% 1,32
2009 1,42 1,75% 1,62% 2010 .
Grogreen Show, Rost Solinure.
.
6,16 6,47% 2009 8,80 10,56 2010 . , . 2009 , 2010 Leafdrip, Grogreen Show Rost. . , 2009 2010 . , . . 2009 6,39 6,78% ,
2010 7,75 8,11%. , Scotts Agroleaf Power Rost.
2

, %
, %
/%

2009
2010 2009 2010 2009 2010

14,26 14,93
14,26
1,32
1,62
1,47
6,16
8,80
7,48
Leafdrip
15,26 19,93
15,26
1,35
1,55
1,45
6,16 10,56
8,36
Grogreen Show
14,81 15,33
14,81
1,30
1,75
1,53
6,18 10,12
8,15
Solinure
15,01 15,15
15,01
1,31
1,62
1,47
6,47
9,68
8,08
Scotts Agroleaf Power
14,21 14,80
14,21
1,29
1,42
1,36
6,18
8,80
7,49
Rost
14,23 15,00
14,23
1,35
1,68
1,52
6,28 10,56
8,42
2


Leafdrip
Grogreen Show
Solinure
Scotts Agroleaf Power
Rost

, %
2009
2010
6,34
8,74
7,54
6,68
7,98
7,33
6,59
7,75
7,17
6,78
7,98
7,38
6,39
8,08
7,24
6,68
8,11
7,39

143

2009
1,90
1,80
1,84
1,36
1,21
0,92

, %
2010
2,02
1,96
1,59
1,69
2,03
1,94
1,94
1,65
1,48
1,35
1,09
1,01

, %
2009 2010
8,24 10,76
9,50
9,56
9,56
9,56
9,58
9,78
9,68
9,41 10,24
9,83
9,17
9,56
9,37
9,20
9,20
9,20


. , , . Grogreen
Show, Solinure Rost. - Leafdrip, Grogreen Show, Rost.
- Leafdrip, Solinure, Grogreen Show.

1. , .. / ... . 3-, . . . , 1973.


. 155-328
2. .. / .., ..,
.. .; - 3- ., . . .: .. -, 1987.-430 .
3. , .. / - .. . - :
, 1972 45 .
4. / . .. -; , 1987.-512.
5. , .. / .., - , 2010- 398 .

144

INFLUIENA FERTILIZANTULUI CU MICROELEMENTE MICROCOM-V


ASUPRA CRETERII I MATURIZARI LSTARILOR DE VI DE VIE
N FUNCIE DE TRATAREA FOLIAR
David Tatiana
Institutul de Genetic i Fiziologie a Plantelor, tatiandav@mail.ru

Abstract. Achieving growth potential and mature plant shoots of vines can be enhanced by application of micronutrients, which may serve as a protective mechanism for the accumulation of compounds in plant tissues. In terms
of production has been shown that foliar fertilization of plants in the vegetation changes contribute to the growth and
ripening vine shoots.
Keywords: resistance vine micronutrients

Introducere. Viticultura n Republica Moldova constituie o activitate tradiional, de mare importan


economic, dezvoltat armonios, ca rezultat al condiiilor naturale deosebit de favorabile pe care via-de-vie
le gsete pe tot cuprinsul rii, mai ales n zona de sud a Republicii. La nivel naional, dezvoltarea prezent i
viitoare a viticulturii se bazeaz ns pe folosirea soiurilor nalt productive, de calitate, recomandate la nmulire
precum i pentru fiecare zon viticol sau podgorie. Cu toate c Republica Moldova se afl ntr-o zon agricol
favorabil, ns temperaturile scazute iarna i cele ridicate vara afecteaz grav plantaiile de vi de vie, n deosebi afectez formarea i maturizarea lstarilor.
Maturizarea lstarilor, intercalarea morfologic, schimbrile biochimice i anatomice n lstarii de vi de
vie, snt legate de trecerea organismului la o stare de repaus i pregtirea plantelor pentru iarna. Maturizarea
lstarilor se ncepe odata cu scderea intensitii proceselor de cretere, ncetarea activitii cambiului la baza
lstarului. Gradul de maturare a lstarilor depinde de mai muli factori: tipul de sol, topografie, umiditate, lumin, caracteristicile biologice ale soiului, nivelul de tehnologie agricol. ntregul complex dificil a proceselor de
maturizare a lstarilor (acumulare de amidon, reducea coninutului de ap, lignificarea membranelor celulare,
formarea de cambiu etc), are loc nainte de venirea iernii.
Maturizarea lstarilor are o foarte mare importan practic , deoarece de gradul de maturare a lstarilor
depinde rezistena lor, i a ochiurilor la temperaturile sczu te pe timp de iarn. Datele din literatur i cele
obinute n IGFP al AM mrturisesc, c rezistena plantelor la aciunea factorilor nefavorabili poate fi majorat prin ameliorarea regimului nutritiv i reglarea procesului fotosintetic. De gradul de antrenare a macro- i
microelementelor n metabolism este condiionat acumularea masei vegetative, mrimea recoltei i calitatea
produciei obinute. Mecanismele aciunii microelementelor n formarea i realizarea rezistenei plantelor sunt
multiple i insuficient studiate.
Scopul cercetrilor const n evidenierea contribuiei micronutrienilor, aplicai n complex pentru fertilizarea extraradicular a viei de vie, n acumularea compuilor protectori n organele viei de vie.
Material i metod. Cercetrile au fost efectuate n anii 2010 - 2011. Ca obiect de studiu au servit
pantele viei de vie, soi Codrinschii care sunt plantate pe terenul experimental al IGFP. Plantele mature de
vi de vie au fost tratate cu complexul de microelemente Microcom - V, doza -0,5. n calitate de martor au
servit plantele de vi de vie tratate cu ap. Tratarea extra radicular a plantelor cu micro ngrminte s-a
efectuat n trei termeni (1- pn la nflorire, 2 i 3 - la faza de cretere intensiv a lstarilor cu intervalul de
12-14 zile). n calitate de martor au servit plantele nefertilizate. Mostrele de frunze pentru analiz au fost
prelevate peste 3 i 6 zile dup tratarea foliar. Creterea i maturizarea lstarilor s-a determinat dup metoda lui Lazarevskii M.A. (1963) i Alexandrescu Ion (1998). Rezultatele obinute au fost analizate statistic
dup Statistica-7.
Rezultate i metode. Fertilizarea foliar a plantelor cu soluii ce conin microelemente n perioada de vegetaie, a scos n eviden aciunea benefic a preparatului complex de microelemente Microcom -V asupra creterii i maturizari lstarilor de vi de vie. Conform datelor obinute se evedeniaz tendina de cretere sporit
a lungimii medii a lstarilor de vi de vie fa de martor, ceea ce constituie 139,9% fa de martor, i sporete
considerabil gradul de maturizare a lstarilor ceea ce constutuie 86,27% (tab.).

145

Tabelul
Creterea i maturizarea lstarilor n funcie de tratarea foliar, soiul Codrinschii (octombrie 2011)
Lungimea medie a
Lungimea medie
Gradul de maturizare a lstarilor
Varianta
lstarilor, cm
maturizat, cm
%
fa de martor
Mm
Mm
Martor
126,7 8,4
100,2 6,3
79,06
Fertilizarea foliar cu Microcom
162,2 3,2
139,9 2,2
86,27
7,21
- V, 0,5 doz

Concluzii. Tratarea foliar a plantelor de vi de vie cu preparatul complex de microelemente Microcom-V


induce modificri semnificative privind procesele de cretere i maturizare a lstarilor plantelor de vi de vie se
sugereaz faptul c complexul de microelemente Microcom-V n calitate de postaciune servete ca un trigger
n declanarea procesului de tranziie de la repausul vegetativ la perioada de vegetaie.
Referine
1. Alexandrescu Ion i al. 1998 - Viticultura practic sezonier, Iai, 499 p.
2. Veliksar S., Toma S. 2003. Foliar treatment effect on productivity and plant resistance. Simpozion tiinific
Agricultura n perspectiva integrrii europene, 2003, Iai, Romnia. CD, 6 pagini.
3. .., .., .., ., . 2007 -
.
: , ., ,
2007, .2, .59-61.

146

STAREA DE CALITATE A ALUVISOLURILOR POSTMLTINOASE IRIGATE


DIN LUNCA NISTRULUI INFERIOR
Drzu Iurie, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, dirzuiurie@mail.ru
Abstract. Former wetlands irrigated AluvisoiIs, from the meadow below the Inferior Dniester`s terraces, are widely distributed on the territory of Copanca, Causeni district. Irrigation of these soils was started about 50 years ago
after big work for construction of protection dykes against flooding and wetlands drainage. Groundwater level has
been lowered to a depth of 1.5-2.5 m. Investigations showed that irrigated aluvisoiIs from the former wetlands were
formed under the influence of the alluvial, gleyic and humus accumulation processes. Composition of investigated
soil profile confirms cyclical process of pedogenesis in the meadow below the terraces of the Inferior Dniester as a
result of different intensity ratio of listed processes manifestation in various historical periods. Irrigated aluvisoiIs
from the former wetlands are characterized by clayey texture, medium physical condition of the recently arable layer
and poor for underlying layer. Content of mobile forms of phosphorus and potassium in the arable layer and the
underlying horizon is large and humus content (as for clay soils) - it is considered as low. The main measure of the
irrigated clay aluvisoiIs from the former wetlands quality state remediation should be directed to increase the flow of
organic matter in arable layer and restore their structure and use under vegetable crops.
Key words: aluvisoil, irrigation, quality state, meadow, wetland

n anii 50-60 ai secolului trecut de-a lungul rului Nistru s-au efectuat lucrri mari de ridicare a construciilor de protecie antiviitur i de desecare a terenurilor mltinite. Construciile efectuate au permis de a proteja
de inundaii terenurile mltinite din lunca Nistrului Inferior i de a cobor nivelul apelor freatice pe majoritatea
terenurilor pn la adncimea de 1,5-2,5 m. Ca urmare, terenurile cu aluvisoluri mltinoase desecate au fost
incluse n sistemul de agricultur irigar. La moment aceste soluri se irig cca 50 ani. Cercetrile pedologice
efectuate n anii 2011-2012 au avut ca scop identificarea legitilor de formare i evoluie a aluvisolurilor postmltinoase irigate cca 50 ani din lunca Nistrului Inferior pentru aprecierea pretabilitii lor ca obiect de irigare
i elaborarea msurilor privind protecia, ameliorarea i utilizarea durabil. Ca obiect de cercetare au servit
aluvisolurile postmltinoase irigate din lunca de sub terase a Nistrului inferior, larg rspndite pe teritoriul comunei Copanca, raionul Cueni. Pentru realizarea scopului preconizat au fost ndeplinite urmtoarele lucrri:
amplasarea profilelor de sol n cadrul arealului de rspndire a aluvisolurilor postmltinoase n lunca
Nistrului Inferior pe teritoriul comunei Copanca;
descrierea morfologic a profilelor cercetate, aprecierea indicilor morfometrici i densitii aparente a
stratului arabil i orizonturilor genetice subiacente, prelevarea probelor de sol;
determinarea n laborator a nsuirilor fizice, chimice i fizico-chimice ale aluvisolurilor postmltinoase irigate cca 50 ani;
confruntarea rezultatelor cercetrilor din faza de teren i laborator, evaluarea gardului de degradare a
aluvisolurilor postmltinoase desecate n rezultatul irigrii intensive circa 50 ani;
caracteristica complex a strii de calitate a solurilor cercetate, recomandarea msurilor de ameliorare,
protecie i utilizare raional a acestora.
Poligonul pentru cercetarea aluvisolurilor postmltinoase irigate a fost amplasat n toamna anului 2011
n lunca Nistrului pe suprafaa orizontal a unei sole irigate, semnate cu ceap. Teritoriul pn la construirea
digului de protecie contra inundaiilor i efectuarea lucrrilor de desecare i amenajare pentru irigare a fost
nmltinit.
Poligonul de cercetare este format din patru profile repartizate sub forma de triunghi pe vrfurile cruia sunt
amplasate trei profile secundare cu adncimea de un metru i n centru - un profil principal cu adncimea de 2
m; distana dintre profile pe laturile triunghiului este de 50 m. Metodele de efectuare a cercetrilor pedologice
au cele oficial acceptate.
Alctuirea profilului aluvisolurilor postmltinoase irigate este prezentat n fig.1. Acest sol se caracterizeaz cu profil de tipul: Ahp1 (0-20)Ahp2 (20-38)ABh (38-57)Bhg (57-80)Abhg (80-95)Bbhgk
(95-115)Gk1 (115-135)Gk2 (135-160)Gk3 (160-200).

147

Ahp1 (0-20) - stratul recent arabil, uscat, culoare cenuie, argilos,


structur bulgros - glomerular, slab compact, foarte poros, conine resturi de materie organic, trecere brusc.
Ahp2 (20-38) - stratul postarabil, gri nchis, argilos, structur prismatic- bulgroas, fisuri mari i mici, elementele structurale mari acoperite
cu microcrpturi, rdcini subiri pe fisuri, trecere clar dup starea structural.
ABh (38-57) - gri nchis cu nuan brun slab, argilos, structur masiv format din elemente structurale nuciforme i grunoase strns legate
ntre ele, pori rari, elemente structurale compacte, rdcini subiri pe fisuri,
trecere lent.
Bhg (57-80) - se deosebete de orizontul precedent prin culoare mai
deschis, gleizare slab i elemente structurale compacte mai mari (nuciforme).
Abhg (80-95) - orizont humifer al solului mltinos ngropat, negru cu
luciu de antracit, structur masiv alctuit din elemente structurale strns
legate ntre ele, pori fini rari, trecere treptat.
Bbhgk (95-115) - se deosebete de orizontul precedent prin culoare
mai deschis, gleizare mai puternic i prezena a neoformaiunilor de carbonai n form de vinioare i bieloglasc.
Gk1 (115-135) - culoare albstruie cu pete brun rocate i vinioare
albe de carbonai, straturi subiri humifere, argilos, structura masiv, comFig. 1. Profilul aluvisolului
pact, trecere clar.
postmltinos irigat
GK2 (135-160) - culoare mai ntunecat dect n orizontul precedent,
straturi subiri i pete ntunecate de substan organic, argilos, structur
masiv, fr vinioare de carbonai, trecere clar.
GK3 (160-200) - culoare albstruie cu pete brune-rocate, i ntunecate humifere, argilos, structur masiv
fr neoformaiuni de carbonai.
Denumirea solului: Aluvisol postmltinos irigat, moderat humifer, cu profil humifer puternic profund, slab
carbonatic, argilos, gleizat la adncimea 60-80 cm, cu sol mltinos argilos fin ngropat mai adnc de 80 cm
(80-115 cm) i orizont gleic (humico-gleic) stratificat argilos fin mai adnc de 115 cm
Din punct de vedere a alctuirii profilului aluvisolul cercetat se divizeaz n trei segmente: 0-80 cm sol
contimporan cu textur omogen argiloas; 80-115 cm - orizonturi humifere ale aluvisolului mltinos ngropat
cu textur omogen argiloas fin; 115-200 cm i mai adnc - orizont gleic argilos fin de culoare suriealbstrie
cu straturi subiri humifere de culoare ntunecat.
Alctuirea profilului solului cercetat confirm ciclicitatea procesului de pedogenez n lunca de sub terasele
Nistrului Inferior ca rezultat al coraportului diferit al intensitii manifestrii proceselor: aluvial de acumulare a
depozitelor; de alterare subacvatic in situ i gleizare; de pedogenez (formare a orizonturilor humifere). Solurile aluviale dup natura sa sunt cumulice care cresc n sus sub influena procesului aluvial. Reieind din particularitile alctuirii profilului solului cercetat, pot fi divizate 3 faze mari (cicluri) de pedogenez a aluvisolului
cercetat. Prima a evoluat faza subacvatic-gleic de acumulare intensiv i gleizare a materialului acumulat cu
perioade scurte ntre revrsri care favorizau formarea unor straturi humifere subiri. n aceast perioad s-a
format stratul gleic-aluvial, situat n prezent mai adnc de 115 cm. Din contul materialului acumulat nivelul
suprafeei luncii s-a ridicat semnificativ.
Faza a doua de pedogenez a fost influenat de schimbri radicale a cursurilor braelor laterale ale rului
Nistrului. n partea de lunc, amplasat n prezent mai sus de albia Nistrului Orb, s-a stabilit o perioad ndelungat fr inundaii sau cu revrsri foarte lente, care nu conduceau la acumulri masive de aluviuni i la stoparea
procesului de pedogenez. Ca rezultat, n intervalul de adncimi recente 80-115 cm, s-au format orizonturile
humifere a unui sol mltinos recent ngropat.
Faza a treia de pedogenez este legat de acumulare unui strat de 0-80 cm de aluviuni cu textur omogen
(probabil ca rezultat a unei sau a unui ir de revrsri analogice catastrofale) care au ngropat solul mltinos,
format n faza precedent de pedogenez. Pe aceste aluviuni, n condiii de exces de umiditate, s-a format aluvisolul mltinos contimporan care cca 50 ani n urm a fost desecat i irigat. Parametrii statistici medii ai indicilor
fizici a aluvisolurilor cercetate sunt prezentai n tab.1.

148

Higroscopicitatea solurilor cercetate variaz (crete) n adncime pe profil de la 6,6% 0,9% n stratul arabil pn la 9,10,5% n orizontul gleic ca rezultat al creterii coninutului de argil n acest. Precizia aprecierii
indicilor medii este 2,9-3,9%, iar coeficientul de variaie 6,3-7,8%.
Densitatea pe profilul solurilor variaz n limitele de la 2,65 0,14 n orizontul arabil pn la 2,75 0,13
n orizontul Bbhgk. Precizia determinrii indicilor medii a densitii este n limitele 1,9-3,0%, coeficientul de
variaie n spaiu nu depete 6,1%.
Pentru stratul arabil mrimea densitii aparente este mijlocie (1,230,14g/cm3). Stratul postarabil este
puternic compactat (1,410,11g/cm3). Toate orizonturile genetice subiacente ale aluvisolului postmltinos irigat sunt compactate. Concomitent valorile porozitii totale pentru solul cercetat sunt mijlocii n stratul arabil
(53,70,9%) i mici n stratele subiacente (49,40,5%).
Solurile cercetate se caracterizeaz cu o structur artificial creat bun n stratul 0-20 cm (rezultat al aratului
i lucrrilor ntre rnduri) i foarte nesatisfctoare n stratul postarabil compact 20-38 cm. Hidrostabilitatea
agregatelor att n stratul arabil 0-20 cm ct i n stratul postarabil bulgros 20-38 cm a solurilor este foarte
mare ca rezultat a coninutului extrem de mare de argil. Cauzele degradrii structurii stratului arabil al solului
sunt dehumificarea i lucrarea intensiv a acestuia cu maini grele. mbuntirea strii structurale a acestui strat
poate fi efectuat numai prin aplicarea asolamentelor cu o cot de 20-25 la sut de amestec de ierburi perene
graminee i leguminoase i introducerea ngrmintelor organice sau verzi, concomitent cu lucrarea minim a
solului.
Datele privind nsuirile chimice ale solului cercetat sunt prezentate n tab. 2. Valorile medii ale pH-lui pe
profilul solurilor cercetate practic sunt analogice: 8,0 8,10,3. Reacia soluiei solului este slab alcalin. Precizia determinrii indicilor medii a pH-lui este n jurul la 1,6-2,1 %. Parametrii acestui indice se caracterizeaz
cu o variaie mic n spaiu (V=3,2-4,3 %).
Coninutul mediu al humusului n profilul aluvisolurilor postmlinoase irigate variaz de la 2,98 0,45 %
in stratul arabil (sol moderat spre submoderat humifer), pn la 2,27 0,49 % n stratul subiacent Bhg. n solul
ngropat coninutul de humus variaz de la 2,690,31% n orizontul Abhg pn la 2,180,32 n orizontul Bbhgk.
Coninutul de humus n orizonturile gleice variaz n limitele 1,01-1,31% datorit existenei stratelor subiri
humifere care sunt prezente n aceste orizonturi.
Coninutul comparativ mic de humus n stratul arabil indic un grad de dehumificare mare a acestor soluri
ca rezultat al utilizri la arabil i irigrii. Majorarea fluxului de substan organic este problema principal
pentru meninerea strii de calitate i capacitii de producie pe termen lung a solurilor arabile irigate. Carbonaii n profilul solului cercetat se conin de la suprafa n cantitate de 2,61,3% (stratul arabil). n orizontul
postarabil i straturile subiacente coninutul carbonailor variaz n limitele de la 3,2 1,3% (orizontul Ahp2)
pn la 1,20,4% (orizontul Bbhgk). Dup coninutul de carbonai n stratul 0-30cm solul cercetat se apreciaz
ca slab carbonatic.
Coninutul de P2O5 total variaz pe profilul solurilor arabile de la 0,134 0,014% n or. Ahp1 pn la
0,0990,014 % n or. ABh. Coninutul de P2O5 mobil este 9,71,2 mg/100g sol n startul recent arabil i 8,51,3
mg/100 g sol n or. ABh. Dup coninutul de fosfor mobil solul cercetat se ncadreaz n categoria solurilor cu
coninut foarte ridicat al acestui element.
Coninutul formelor mobile de potasiu n solurile cercetate variaz de la 35,51,8 mg/100 g de sol n stratul
arabil pn la 271,4 mg/100 g de sol n or.ABh. Dup coninutul de potasiu mobil solul se ncadreaz n categoria solurilor cu grad ridicat de asigurare n acest element.
Solul cercetat se caracterizeaz cu capacitate mare de schimb cationic. Coninutul cationului de Ca2+ n stratul recent arabil constituie 33,61,1me/100g sol. n adncime pe profil coninutul lui se majoreaz treptat pn
la 38,52,0 me/100g sol n orizontul Bbhgk (95-111cm). Pentru cationul de Mg2+ este valabil aceiai legitate.
n stratul recent arabil Ahp1coninutul de Mg2+ constituie 7,60,9 me/100g sol, iar n orizontul Bbhgk constituie
12,41,9 me/100g sol.
Concluzii
1. Aluvisolurile postmltinoase irigate sunt rspndite n partea de sub terase a luncii Nistrului Inferior i
se caracterizeaz cu urmtoarele nsuiri:
- profil alctuit din solul contemporan 0-80 cm, solul mltinos ngropat 80-115 cm i orozontul humicogleic pronunat stratificat 115-200 cm i mai adnc;
- textur argiloas a solului contemporan i argiloas fin a solului ngropat i orizontului gleic;
- structur bun a stratului arabil ca rezultat al lucrrii solului i nesatisfctoare a stratului postarabil secundar compactat;

149

Tabelul 1.
Parametrii medii statistici (Xs) pe orizonturi genetice a nsuirilor fizice
a aluvisolurilor postmltinoase irigate pe poligonul de cercetare
Fraciunea granulo- Agregate
Coeficientul
Orizontul
HigroscoDensitatea
metric, %
de higrosco- Densitagenetic
structurale
picitatea,
aparent,
picitate,
tea, g/cm3
favorabile
i adncimea, <0,00l
%
g/cm3
<0,0l mm
%
0,25-10 mm
cm
mm
2,650,14 1,230,14
Ahp1 (0-20)
49,40,9 82,71,6 69,83,4 6,60,9 9,60,6
Ahp2 (20-38) 51,71,4 82,61,4 18,12,6 6,81,1 9,90,7
2,680,10 1,410,11
ABh (38-58)
52,01,2 83,70,8 6,91,3 10,00,6
2,700,16 1,440,08
Bhg (58-79)
50,81,2 83,21,1 7,61,5 10,50,9
2,700,14 1,410,13
Abhg (79-95) 56,41,5 86,11,4 8,01,2 11,20,9
2,730,12 1,380,08
Bbhgk (95-111) 61,81,9 88,71,1 9,10,5 12,00,8
2,750,13 1,400,08
Gk1 (115-135)
60,6
89,7
9,0
11,5
2,76
GK2 (135-160)
59,9
90,6
8,2
11,2
2,76
GK3 (160-200)
59,0
90,0
8,2
10,7
2,77
-

PoroGradul
zitatea
de tasare,
total, %
%
53,70,9
47,50,7
46,60,9
47,91,0
49,40,5
49,30,5
-

3,31,3
14,31,2
16,01,2
13,81,5
11,50,8
12,31,0
Tabelul 2.

Parametrii medii statistici (Xs) pe orizonturi genetice a nsuirilor chimice


a aluvisolurilor postmltinoase irigate de pe poligonul de cercetare
Orizontul i
adncimea
(cm)

pH
(H2O)

CaCO3

Ahp1 (0-20)
Ahp2 (20-38)
ABh (38-58)
Bhg (58-79)
Abhg (79-95)
Bbhgk (95-111)
Gk1 (115-135)
GK2 (135-160)
GK3 (160-200)

8,00,3
8,00,3
8,10,3
8,10,3
8,10,3
8,00,3
8,1
8,0
7,9

2,61,3
3,21,2
3,61,3
2,31,2
1,40,2
1,20,4
1,0
0,9
0,8

P2 O5 total

Humus

N total

% g/g
0,1340,014
0,1110,016
0,0990,014
-

2,980,45
2,710,44
2,510,33
2,270,49
2,690,31
2,180,32
1,11
1,31
1,01

Forme mobile
(mg/100 g sol)

C:N
P2 O5

0,1530,094 10,70,7 9,71,2


0,1530,067 10,30,7 9,61,3
0,1490,075 9,80,5 8,51,3
-

K2 O

N-NO3

Cationii
schimbabili,
me/100 g sol
Ca2+ Mg2+ Suma

352 0,2870,012 33,6 7,6


312 0,2700,010 34,4 7,2
271 0,2440,015 35,0 7,5
34,2 11,8
38,2 12,9
38,5 12,4
40,4 14,0
40,8 14,8
40,4 14,4

41,4
41,6
42,5
46,0
51,1
51,1
54,4
55,6
54,8

- compactare mijlocie a stratului arabil 0-20 cm (densitatea aparent 1,230,14%) i puternic a stratului
postarabil 20-38 cm i a orizonturilor subiacente (densitatea aparent 1,41-1,44);
- valori mari ai coeficientului de higroscopicitate (9-10% pentru solul contemporan i 11-12% pentru solul
ngropat).
- coninut mic de carbonai pe profil (1-3%) i reacie slab alcalin (pH 8,0-8,1);
- strat arabil moderat humifer al solului contemporan;
- capacitate mare de schimb cationic a stratelor arabil, postarabil i orizonturilor subiacente ca rezultat a
texturii argiloase i argiloase fine;
- coninut mijlociu de azot total n stratul arabil i mic n orizontul subiacent;
- valoare mijlocie a raportului C:N (9,8-10,7);
- coninut foarte mare de fosfor mobil (8,5-9,7 mg/100g sol);
- coninut ridicat de potasiu mobil (31-35 mg/100g sol).
2. Starea de calitate fizic a solurilor cercetate poate fi apreciat ca mijlocie pentru stratul recent arabil i
nesatisfctoare pentru stratul postarabil;
3. Coninutul de humus, n funcie de textura argiloas a solului, poate fi apreciat ca sczut;
4. Din punct de vedere a coninutului formelor mobile de fosfor i potasiu solurile pot fi apreciate ca asigurate i foarte asigurate n aceste elemente;
5. Datorit texturii argiloase, coninutului mic de humus, strii nesatisfctoare de calitate fizic a stratului postarabil, aceste soluri sunt un obiect dificultos pentru utilizare la irigare.
6. Msura principal de remediere a strii de calitate a aluvisolurilor postmltinoase irigate trebuie s fie
direcionat spre majorarea fluxului de substan organic n stratul arabil i restabilirea structurii naturale a
acestuia n condiii de irigare i utilizare sub culturile legumicole.

150
. ., . .
, , ,
Abstract. Soil erosion - its the demolition of soil material from the slopes, under the influence of flowing streams
of thawed and rain water, etc. the most fertile, highly humified and ecologically valuable genetic horizon. To prevent
erosion effects should be carried out the following activities: organizational, agro, forest reclamation, hydraulic
engineering. With the proper implementation of the above measures reduced the degree of erosion on the slopes of
varying steepness.
Key words: erosion, runoff, water discharge, and the total available moisture

. . ,
, . (), , .
() . , , . ( ) , (, ) .
, , () . ,
, .
, ( ) - . [1], .
() , .
, . . ( )
() . , , . , , .
. ,
. , , . . ,
, , , , . , 40

151

, , 5 ,
100 2 (25*4). ,
(1/121) , .
, . , , . , ( 1,2).
, , ,
[2,3,4,5].
. . , - , , . , -
. 20-
. . . , , . . . , , , .
. .

. 1-1,5 , . () . , ,
. , , , , , . , .
( ) ,
, , . .
,
, . , . , , . , . , . , : 25.05.2012 28.5 16.07.2012-27.5. , ( 1002).
, 1.
, . 1823/ 2083/,
1.15 1.64 /. 120 122 3/,
1.06 0.1 /. ,
.
, .

152

1
. .


,
,
1002, 3

1, 3
/

25.05.2012 28.5
1
1.122
122.2
0.04
0.43
2
1.077
107.7
0.72
0.38
3
1.383
138.3
0.04
0.49
4
5
2.077
207.8
1.64
0.73
16.07.2012 27.5
1
1.119
119.9
1.06
0.44
2
0.824
82.4
0.19
0.30
3
1.43
143.0
0.56
0.52
4
1.678
167.8
0.10
0.61
5
1.814
181.4
1.15
0.66

: 4 .
2.
., .. 2012.

H,m
L,m
I,
W,m2
Q,m3/c
V,m/c

1
0.55
0.38
0.21
2.6
1.27
28
1-1
0.51
0.43
0.22
2.6
0.54
12
1-2
1.13
0.35
12.5
0.31
2.17
10
1-3
0.92
0.32
7.3
0.41
1.29
10
1-4
0.93
0.36
6.7
0.39
20
1-5
1.31
0.81
0.21
20
7.5
0.26
2.59
1-6
0.23
0.79
0.29
20
6.0
2.07
1-7
0.25
0.78
0.32
20
6.3
2.19
1-8
0.19
0.70
0.27
20
7.0
2.43
1-9
0.26
0.81
0.32
20
7.0
2.41
1-10
0.10
0.60
0.17
2.28
20
6.6
1-11
2
0.23
0.64
0.35
3.1
1.47
20
2-1
0.16
0.40
0.40
1.3
20
0.45
2-2
0.36
0.38
0.95
20
7.0
2.45
2-3
0.94
0.46
0.49
20
5.3
1.85
2-4
0.88
0.30
0.41
20
5.9
2.05
2-5
0.81
0.25
0.31
20
7.3
2.53
2-6
0.66
0.13
0.20
20
6.0
2.09
2-7
0.91
0.34
0.37
20
6.8
2.38
2-8
0.88
0.27
0.31
20
8.0
2.77
2-9
1.09
0.58
0.53
20
7.0
2.43
2-10
0.60
0.12
0.20
0.93
20
5.3
2-11
3
20
2.7
0.20
0.08
0.42
3-1
0.95
20
6.3
0.13
0.06
0.48
3-2
2.18
20
5.8
0.25
0.17
0.69
3-3
2.01
20
7.1
0.22
0.16
0.72
3-4
2.47
20
7.4
0.27
0.24
0.87
3-5
2.58
20
7.2
0.41
0.41
1.00
3-6
2.51
20
6.1
0.37
0.33
0.97
3-7
2.11
20
7.0
0.34
0.33
0.97
3-8
2.45
20
6.4
0.24
0.18
0.74
3-9
3-10
2.24
20
7.5
0.44
0.50
1.13
3-11
2.59
20
7.5
0.45
0.47
1.04

: [6].

153

, . ,
, ,
( , , , ).
() () , ,
, . ( ,
). , , . Q=1.39 3/. , ,
0.46 3/. 2.
20 .
,
( 1), 10% . 0.36 3/. 3.
, , .
( 2) . , 10% , 1 3 ,
. ., , ,
. , ,
. , 2
, , ,
.
.
, , , , , , . , . ,
-. . , .

1.
.
2.
, .
3. , , .
4. , .

1. .. ( ).
, , 1974 ,.184.
2. . , , 04-77, 1979, .62.
3. .. . , , 1975, .544.
4. . . , . ... ..,Chiinu, Pantos, 2001, c.428.
5. . .., , , 1974, .184.
6. Dispozitiv de msurare a parametrilor formaiunilor erozionale ale solului. Brivet de invenie, MD Nr.488 Z
2012.08.31, BORI nr. 2/2012. Inventatori: Rusu Alexsandru, MD, Dobrovolschi Grigori, MD.

154

EFECTE ALE IRIGAIEI PRIN PICURARE CU AP DIN SURSE LOCALE


ASUPRA NSUIRILOR CERNOZIOMULUI TIPIC SLAB HUMIFER
Filipciuc Vladimir
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, ipaps_dimo@mtc.md

Abstract. The paper presents the results of research on drip irrigation action on chemical, physical and physicmechanical characteristics of chernozems. Local utilization of water sources with unfit quality indices amended
report of cations in the soil solution and leads to secondary sodiumisation. The degradation of the physical status is
manifested by decrease in hydrostability of structural aggregate, excessive compaction, reduced porosity and lower
permeability of water.
Keywords: chernozems, irrigation, soluble salts, exchangeable cations, density, permeability

Introducere. Pe teritoriul Republicii Moldova secetele puternice i cele catastrofale se succedeaz cu o periodicitate de 2-4 ani, genernd un defiicit acut de umiditate n sol. n asemenea condiii climatice irigaia este
unica metod eficient de optimizare a regimului de umiditate a solului. Totodat, irigaia prezint o intervenie
tehnologic cu diverse efecte, uneori controversate, asupra solului.
Componentul principal al fondului irigaional al rii l constituie solurile cernoziomice care alctuiesc
peste 74% din suprafaa pretabil la irigaie. Schimbarea regimului de umiditate natural al cernoziomului cu cel
irigaional, chiar n cazul utilizrii apei de calitate bun, conduce la degradarea structurii, intensificarea procesului de decalcifiere, modificarea raportului cationilor n complexul adsorbtiv al solului.
n republic, la irigaia prin picurare, mai frecvent este folosit apa din surse locale (ruri mici, bazine de
acumulare, iazuri). Aceasta se caracterizeaz prin grad sporit de mineralizare, reacie slab alcalin i compoziie
chimic nefavorabil [1]. Utilizarea ei provoac dezvoltarea accelerat a procesului de soloneizare secundar
a cernoziomului.
Material i metod. Obiectul de studiu a fost cernoziomul tipic slab humifer moderat profund luto-argilos
desfundat. n alctuirea granulometric predomin fraciunea prafului grosier cu o participare de 41-44%, urmat de argil (24-31%) i de praful fin (10-16%). Coninutul de humus n stratul arat este de 2,39%, P2O5 alctuiete 1,66 mg/100 g sol, iar K2O 22,9 mg/100 g sol. Reacia solului se atest ca slab alcalin. Cercetrile s-au
efectuat pe poligonul experimental din comuna Lebedenco, raionul Cahul. Acesta este amplasat pe cumpna
apelor cu relief cvasiorizontal. Microrelieful se evideniaz slab i nu contribuie la redistribuirea umiditii i
substanelor dizolvate n apa de irigaie. Plantaia de vi de vie se irig timp de patru ani cu ap din bazinul de
acumulare situat n sectorul superior al rului Cahul.
Pentru studierea impactului irigaiei prin picurare asupra nsuirilor chimice, fizice i fizico-mecanice ale
cernoziomului au fost colectate probe de sol n raza de aciune a picuratoarelor i n afara ei pe adncimile 0-5;
5-10; 10-20 i 20-30 cm. Compoziia chimic i indicii de calitate ai apei pentru irigaie au fost determinai n
trei etape: la nceputul sezonului de irigaie, la mijlocul i la sfritul acestuia. Analizele n laborator i determinrile n teren au fost efectuate conform metodelor n uz.
Rezultate i discuii. Pentru aprecierea impactului irigaiei prin picurare asupra nsuirilor solului este necesar cunoaterea compoziiei chimice i indicilor de calitate ai apei utilizate. n acest scop au fost determinai
urmtorii indicatori: coninutul total de sruri solubile sau gradul de mineralizare, reacia (pH), coninutul de
anioni (CO32-, HCO3-,Cl-, SO42-) i de cationi (Ca2+, Mg2+, Na+). De asemenea, s-a calculat raportul de adsorbie
a sodiului i indicele magnezial. Rezultateler obinute se prezint n tab. 1.
Datele arat c concentraia srurilor solubile s-a situat la limita maxim admisibil cu valori cuprinse ntre
993 i 1050 mg/dm3. Apa se caracterizeaz cu reacie slab spre moderat alcalin, valorile pH-lui fiind de 8,278,75. Compoziia anionic este predominat de SO42- cu o participare de 6,06-7,80 me/dm3. Printre cationi prevaleaz Mg2+ i Na+, acetia avnd concentraia maxim de 6,92, respectiv 6,35 me/dm3.Raportul de adsorbie
a sodiului (SAR) variaz ntre 2,6 i 2,9, acesta fiind sub limita admisibil i aparent arat lipsa pericolului de
soloneizare secundar a solului la irigaie. Valorile indicelui magnezial (PMg) sunt mari (54-70%), astfel nct
exist risc sporit de acumulare a Mg2+ n complexul adsorbtiv al cernoziomului irigat. Duritatea total a apei se
atest ca foarte mare (10-11 me) i indic posibilitatea colmatrii picurtoarelor la irigaia ndelungat.

155

Tabelul 1
Gradul de mineralizare, mg/dm3
1050
933
974

Compoziia chimic i indicii de calitate ai apei pentru irigaie


HCO3ClSO42Ca2+
Mg2+
Na+
CO323
pH
me /dm
mg/dm3
0,09
4,22
5,26
7,80
5,00
5,84
6,44
8,36
3
257
186
374
100
71
148
4,38
4,99
7,11
3,86
6,51
6,11
8,27
267
177
341
77
78
140
1,40
3,84
6,35
6,06
2,98
6,92
6,35
8,75
42
234
225
291
60
84
146

SAR

PMg, %

2,8

54

2,6

63

2,9

70

Este important de menionat c n compoziia srurilor solubile a apei pentru irigaie predomin compuii
nocivi Mg(HCO3)2, Na2SO4, MgSO4 i MgCl2, acetea alctuind 71-82% din coninutul total de sruri. Periodic
n compoziia srurilor solubile apare Na2CO3, un compus cu efecte negative pentru sol i plante. Aciunea apei
de irigaie asupra nsuirilor chimice a solului este interpretat controversat n literatura de specialitate [2,3,4].
Szabolci I.[5] afirm c teoretic exist muli factori de salinizare a solului, ns practic numai irigaia conduce la formarea solurilor saline(p.36). S-a stabilit c la utilizarea apei cu grad nalt de mineralizare, rezerva
de sruri solubile crete semnificativ n primele perioade de irigare.
Ursu A. susine c la aplicarea metodei de irigaie prin picurare, formarea regimului irigaional percolativ
este exclus. Prin urmare, folosirea apelor mineralizate va conduce la salinizarea secundar a stratului de sol
umectat [6]. Aceast concluzie a fost confirmat n rezultatul investigaiilor realizate pe cernoziom tipic din
zona pdurilor Podiului Codrilor [7].
Cercetrile efectuate pe poligonul experimental Lebedenco arat c irigaia cernoziomului tipic slab humifer timp de 4 ani nu influeneaz coninutul total de sruri solubile n sol. n aceast perioad cu apa de irigaie au
fost introduce n sol cca 1773 kg/ha sruri solubile. n lipsa procesului de redistribuire a acestora, reziduul uscat
pe grosimea 0-30 cm s-ar fi majorat pn la 0,099-0,107%. Din datele obinute (tab.2) se observ c valorile
acestui indice, att n raza de aciune a picurtoarelor, ct i n afara ei, variaz n intevale mici de 0,040-0,048%.
Tabelul 2
Adncimea, cm
0-5
5-10
10-20
20-30
0-5
5-10
10-20
20-30

Modificarea indicilor extractului apos sub influena irigaiei


Reziduul
HCO3ClSO42Ca2+
Mg2+
pH
me/100g sol
uscat, %
Sol neirigat
0,043
7,9
0,52
0,11
0,17
0,60
0,16
0,040
7,9
0,55
0,12
0,10
0,60
0,12
0,043
7,9
0,46
0,07
0,25
0,58
0,14
0,048
7,9
0,53
0,09
0,12
0,46
0,12
Sol irigat
0,042
8,0
0,60
0,15
0,06
0,46
0,18
0,047
8,1
0,68
0,12
0,10
0,44
0,19
0,043
8,0
0,61
0,15
0,05
0,30
0,14
0,043
8,0
0,60
0,11
0,09
0,25
0,11

Na+

Ca+Mg
Na

Ca
Mg

0,04
0,05
0,06
0,06

19:1
14:1
12:1
10:1

4:1
5:1
4:1
4:1

0,17
0,27
0,37
0,44

4:1
2:1
1:1
1:1

2:1
2:1
2:1
2:1

Cele mai importante modificri s-au nregistrat n coninutul de cationi. n extractul apos al solului n regim
de irigaie se atest scderea coninutului de Ca2+ i creterea concentraiei de Mg2+i, n special, de Na+. Aceste
schimbri au condus la diminuarea raportului ntre cationii bivaleni i monovaleni. Astfel, valoarea raportului
Ca+Mg:Na n solul neirigat variaz de la 19:1 n stratul superficial pn la 10:1 n adncime. n straturile respective ale solului irigat acest raport este de 4:1, corespunztor 1:1. Prin urmare, pentru solul n regim de irigaie se
creaz premise de declanare a procesului de soloneizate secundar.
Unul dintre indicatorii principali n evaluarea strii ameliorative a solurilor irigate este coninutul i componena cationilor schimbabili n complexul adsorbtiv. Studiul efectuat demonstreaz c pe grosimea stratului
de 0-30 cm a solului neirigat coninutul de Ca2+ adsorbit variaz ntre 23,51 i 26,20 me/100 g sol, manifestnd o
cretere n adncime, aceasta fiind indus de lucrarea de desfundare. Forma schimbabil de Mg2+ este distribuit
uniform, avnd valori de 3,01-3,42 me/100 g sol. Coninutul de Na+ adsorbit nu depete 0,73-0,84 me/100 g
sol. Astfel, complexul adsorbtiv al solului este la 85-87% saturat n calciu, 10-12% i revine cationului de magneziu i numai 3% din suma bazelor de schimb constituie sodiul (tab.3).

156

La irigaia prin picurare timp de patru ani s-a nregistrat o descretere a coninutului de Ca2+ cu 2,94-4,17
me, pe fundalul majorrii coninutului de Mg2+ i, n deosebi, a celui de Na+. Dup coninutul de sodiu adsorbit
conform clasificrii [8], stratul superficial (0-5 cm) al solului irigat se apreciaz ca slab soloneizat, n adncime
solul are gradul moderat de soloneizare.
Tabelul 3
Adncimea, cm
0-5
5-10
10-20
20-30
0-5
5-10
10-20
20-30

Impactul irigaiei prin picurare asupra coninutului de cationi schimbabili


Mg2+
Na+
Suma
Ca2+
Mg2+
Ca2+
me/100 g sol
% din sum
Sol neirigat
23,51
3,42
0,84
27,77
85
12
24,99
3,01
0,73
28,73
87
10
24,92
3,22
0,77
28,91
86
11
26,20
3,02
0,79
30,01
87
10
Sol irigat
20,57
3,25
1,41
25,23
82
13
21,68
3,45
1,92
27,05
80
13
20,75
4,15
2,37
27,27
76
15
22,86
4,36
2,25
29,47
77
15

Na+

3
3
3
3
5
7
9
8

Din punct de vedere aplicativ, cercetrile efectuate scot n eviden imperfeciunea metodologiei de evaluare a calitii apei pentru irigaie. Conform criteriului de apreciere a riscului de soloneizare secundar a solurilor
irigate care au un coninut mai mare de 0,5% CaCO3 n stratul, apa cu valoarea SAR3 poate fi utilizat fr
aplicarea msurilor de protecie [8]. Contrar acestor indicaii, folosirea apei din surs local cu mrimea SAR de
2,6-2,9 la irigarea cernoziomului cu efecrvescen la suprafa i un coninut de 3,0% CaCO3, a provocat soloneizarea secundar, majornd coninutul de Na+ schimbabil pn la 9 din suma bazelor alcalino-teroase. De aici
se desprinde o concluzie de ordin practic care const n acea c lucrrile de proiectare a amenajrilor de irigaii
trebuie corelate cu elaborarea prognozelor proceselor pedologice n solurile irigate i cu stabilirea i aplicarea,
dup caz, a msurilor de prevenire sau conbatere a proceselor de degredare.
Schimbrile nagative ale nsuirilor chimice a solului sub influenaa irigaiei au efecte directe asupra unor
proprieti fizice. Acesta se refer, n special, la partea fin a solului. Procesul de soloneizare provoac peptizarea argilei, astfel nct factorul de dispersie (Fd) crete de la 11-12% n variana neirigat pn la 18-19% n
solul irigat (tab.4).
Tabelul 4
Adncimea, cm
0-5
5-10
10-20
20-30
0-5
5-10
10-20
20-30

Principalele nsuiri fizice ale cernoziomului, sub influena irigaiei


D
DA
PT, % v/v
GT, %
RP, kg/cm2
FD, %
g/cm3
Sol neirigat
2,62
1,09
58
-14,0
5,5
12
2,63
1,11
58
-14,0
7,9
12
2,63
1,29
51
-0,6
9,8
11
2,61
1,25
52
-2,4
12,2
12
Sol irigat
2,63
1,08
59
-17
8,5
11
2,64
1,13
57
-13
9,6
18
2,63
1,41
46
+9,8
16,3
19
2,62
1,40
47
+8,4
15,0
17

KS
0,5
0,3
0,3
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1

Apa cu grad sporit de mineralizare i compoziie chimic nefavorabil produce efecte degradante asupra
structurii, n special, asupra hidrostabilitii agregatelor structurale. Astfel, n solul neirigat coninutul de agregate
stabile la aciunea apei alctuiete 21-32%. La solul n regim de irigaie agregatele hidrostabile nu depesc 6-9%.
Valoarea coeficientului structural (Ks) n solul irigat este de 3-5 ori mai mic comparativ cu varianta neirigat.
Irigaia prin picurare a cernoziomului modific sever starea de aezare a acestuia. Datele obinute arat c straturile
superioare (0-5 i 5-10 cm) au densitatea aparent (DA) foarte mic, aceasta cuprinznd valori de 1,08-1,13 g/cm3.
Pe grosimea de 10-30 cm DA se atest ca mic (1,25-1,29 g/cm3). La solul irigat, ncepnd cu adncimea 10-20 cm
se nregistreaz o cretere a densitii aparente pn la 1,40-1,41 g/cm3.

157

Condiiile poteniale de aeraie sunt n


mare msur determinate de valorile spaiului
lacunar. Se cunoate c un regim aero-hidric
optim pentru solurile luto-argiloase se formeaz n cazul cnd porozitatea total alctuiete 51-55%. Valoarea acestui indicator n
solul neirigat este de 51-58%. La adncimea
10-20 cm a solului n regim de aeraie PT nregistreaz o scdere brusc pn la 44-46%.
Gradul de tasare (GT) reprezint un indicator integral de apreciere a strii de aezare a
solului. La solul neirigat gradul de tasare este
foarte mic (-14,0%) n straturile superficiale
cu tendin de cretere pn la mic (-0,6-2,4%)
n straturile subiacente. Solul irigat se difereniaz clar dup gradul de tasare. n stratuFig.1. Impactul irigaiei asuprea permeabilitii pentru ap
rile superficiale GT alctuiete -13-17%, iar
a cernoziomului obinuit
n cele din adncime +9,8+8,4%. Rezistena
la penetrare (RP) ca indicator a strii de aezare a solului este n corelaie strns cu densitatea aparent. La adncimea 10-20 cm a solului irigat se observ o majorare sensibil (16,3 kg/cm2) a acestui indicator fizico-mecanic.
Procesele de degradare a nsuirilor fizice i chimice n rezultatul utilizrii apei de calitate nesatisfctoare,
influeneaz permeabilitatea pentru ap a solului. Pe solul neirigat n prima or de observaii s-au infiltrat 88,8
mm de ap, iar pe solul irigat 106,2 mm (fig.1).
Conform clasificrii Kacinski, permeabilitatea pentru ap n primul caz se apreciaz ca fiind mijlocie, n cel
secund ea este mare. Diferena se datoreaz procesului de infiltraie lateral mai intensiv n zona de aciune a
picurtoarelor. Viteza stabilizat de infiltraie n solul irigat alctuiete 0,33 mm/min, iar cel neirigat 0,49 mm/
min. Aceste mrimi se ncadreaz n clasa de valori mijlocie. Scderea conductivitii hidraulice saturate la solurile n regim de irigaie este menionat de Elizabeta Dumitru i col [8]. La determinarea indicilor hidrofizici
(coeficientul de higroscopicitate, coeficientul de ofilire, capacitatea de cmp) diferene semnificative ntre solul
neirigat i cel n regim de irigaie nu s-au nregistrat.
Concluzii
1. Utilizarea la irigaie a apei de calitate necorespunztoare are impact negativ asupra compoziiei srurilor
solubile din sol, majornd coninutul compuilor nocivi. n soluia solului raportul dintre cationii bivaleni i
monovaleni se micoreaz de 6-10 ori.
2. Irigaia prin picurare a cernoziomului cu ap din surse locale are efect degradant asupra complexului
adsorbtiv a solului. n decurs de 4 ani solul irigat a devenit slab spre moderat soloneizat.
3. Sub influena procesului de alcalizare secundar s-a nregistrat degradarea principalelor nsuiri fizice i
fizico-mecanice ale solului.
Acknowledgment. This work was supported by the Joint Operational Programme Black Sea Basin
2007-2013.
Referine
1. Dumitru Elizaveta .a. Efecte remanente ale unor practici agricole asupra strii fizice a solului. Cluj-Napoca:
Risoprint, 1999. 205 p.
2. Filipciuc V. Pretabilitatea solurilor i apelor la irigaie. n: Seceta i metode de minimalizare a consecinelor
nefaste. Chiinu, 2007. p.10-11.
3. Sandu Gh., Vlas I., Mladin M. Salinitatea solurilor i cultura plantelor. Bucureti: Ceres, 1986. 343 p.
4. Ursu A. Pedologie aplicativ. Domenii i metode. Ediia II. Chiinu, 2012. 143 p.
5. .. - . : , 1997. 239 .
6. . :
, 1991. 32 c.
7. . . : . , , 1980, . 36-38.
8. .. . : , 1984, 5, .60-63.
9. (). ,1996, 71 .

158

ANALIZA MICROSCOPIC A MICROORGANISMELOR EDAFICE


Frunze Nina
Institutul de Microbiologie i Biotehnologie al AM, ninafrunze@mail.ru

Abstract: In-situ investigations of soil microbial cells revealed that the vast majority of them were in adsorbed
condition. Less than 1/3 of them were blanks: 67,19-90,34% of them were united in aggregates and only 32,81-9,56%
remained alone forming aggregates by 2-3 blank cells. It is manifested by the fact that most of them are adsorbed
onto soil particles, and the minimum quantities are available in the form of a unitary and most of them join together
in mixed 2-3 blanks. It was presumed that the survival of microbes requires a null probability of their vital activity.
Keywords: adsorbed cells, unit cells, blanks cells, cellular aggregates.

Introducere. Se tie, c solul este generatorul, purttorul i protectorul fondului de microorganisme [1-2].
Reprezentnd n sine un complex de mezo- i micromedii de trai a diferitor organisme, el are un impact deosebit asupra amplasrii i viabilitii celulare. n legtur cu aceasta, el nu poate fi examinat ca un mediu unic
obinuit. La stabilirea legitilor principale de funcionare a microorganismelor din sol, e necesar s cunoatem
specificul de amplasare a celulelor: adsorbite sau libere; circumstanele concrete, de facto, de supravieuire a
lor: n agregate sau unitare [5 - 8]. Realizrile obinute [3, 5, 7 -10 ], nc nu sunt suficiente i tot mai stringent
se atrage atenia la subaprecierea nejustificat a studiului privind rolul vital al solului ca mediu de trai pentru
microorganisme. Din aceast cauz pn in prezent nu se poate gasi rspuns la mai multe intrebari de importan
major: 1- care proprieti ale solului condiioneaz activitatea sau pasivitatea reprezentanilor comunitilor
microbiene n realizarea anumitor procese biochimice; 2 cum conveuiesc circa 4000 specii de microorganisme intr-un singur gram de sol; 3 cum trebuie apreciate cunotinele despre marea diversitate a lumii microbiene din sol i capacitatea unora dintre ele de a exista sub form de repaus n sol cu paradigma despre insemntatea
diversitii mari au mici n raport cu stabilitatea comunitilor microbiene din sol; 4 cum se lmurete faptul,
c ntre numrul i activitatea microorganismelor nu exist corelare direct, iar gradul nalt de saturare a solului
cu diferite grupe de microbi nc nu mrturisete i despre activitatea comunitii microbiene, etc. [2]. De aceea,
investigaiile privind evaluarea i valorificarea potenialului microbiologic e de neconceput fr cunoaterea
specificului existenei microorganismelor n sol ca mediul lor de trai. Ele vin nu numai s detalieze i s aprofundeze cunotinele dja primite, dar i s le susin sau s le exclud pe cele obinute cu ajutorul metodelor
poteniale de studiu [4, 11]. Scopul studiului de fa reprezint studierea specificului de amplasare i a modului
de supravieuire celular a microorganismelor edafice n condiii nederanjate de habitat.
Material i metod. Ca obiecte de studiu au servit comunitile microbiene a 3 variante de cernoziom tipic
a 2 asolamente furajere cu coninutul n humus de 2,303,10%: 1martor, 2 fond mineral (ngrminte minerale, calculate pentru valorificarea a 2,5% RAF: radiaie activ fotosintetizant, 3fond organic (gunoi de grajd),
aflate la cea de a treia rotaie. ngrmintele s-au introdus sub culturi n aa mod ca dup coninutul cantitativ
de NPK din sol variantele fertilizate s fie echivalente. Studiul s-a petrecut n anul 2012 n solul grului de
toamn pe ambele asolamente, care n anul de studiu au avut culturi identice n rotaie. Asolamentele sunt parte
a Bazei Experimentale a A Biotron, or. Chiinu. Ca martor general au slujit comunitile microbiene ale
biocenozei naturale din fia forestier alturat, situat la circa 100 m deprtare. Modul de amplasare celular
a microorganismelor pe micromonolitele de sol [6] i viabilittea hifelor micotice [7] au fost studiate cu ajutorul
microscopiei luminiscente la colorarea corespunztoare cu acridin oranj sau calcuofluor.
Rezultate i interpretare. Studierea in-situ a microorganismelor [4] a relevat particulatiti specifice de localizare a celulelor sale, ce se afl intr-o strns legatur cu factorii antropici i de mediu. n anul de studiu, umiditatea solului a fost factorul limitator pentru populaiile de microbi. Aceasta a condiionat ca celulele lor s se
asocieze in microcolonii neuniforme de zeci i chiar sute de celule strns legate de marimea particulelor de sol.
Adesea, ele erau desprite de goluri, ceea ce denot, ca interaciunea dintre ele e puin probabil. Amplasarea
lor putea fi observata atit pe suprafaa particulelor, ct i nuntrul lor. Mai mult ca att, cota parte a asociaiilor
celulare vis-a vis de suprafaa particulelor de sol era incomparabil de mic. Cu toate acestea celulele agregate
erau foarte asemntoare intre ele ca mrime i aspect. Deosebirea dintre ele in cea mai mare msur consta in
modul lor de amplasare, distingndu-se astfel n dou tipuri: adsorbit i liber (neadsorbit). Cota majoritar

159

numruldecelule,%

a celulelor au alctut-o cele adsorbite: 71,33-78,26% n sezoonul de primvar i 71,01 -78,26 % n sezonul
de var (fig.1). Studiul nostru n-a nrejistrat deosebiri veridice intre variante pe parcursul perioadei de studiu
dup acest indice, veridic deosebindu-se variantele asolamentului cu lucern de biocenoza natural in perioada
de primvar, care a inrejistrat 82,03 74,68%. Deosebirea dintre variantele asolamentului fr lucern n-a fost
veridic. Mult mai relevant a fost raportul dintre modul de constituire a celulelor libere.
Astfel, cota parte a lor a alctuit respectiv 22,22 - 28,67 n perioada de primvar i 21,74 - 28,99% n
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

libere
marto
r

fond
miner
al

fond
organi
c

marto
r

fond
miner
al

fond
fia
organi foresti
er
c

22,95

22,22

22,57

23,61

23,63

28,67

17,97

adsorbite 77,05

77,78

77,43

76,39

76,37

71,33

82,03

libere

adsorbite

AsolamentulculucernAsolamentulfrlucernBiocenozanatural
Fig.1. Ponderea celulelor microbiene adsorbite pe particulele micromonolitelor de sol, primvara

celulelibere:agregatei
unitare,%

perioada de var. Deosebiri veridice intre variante, de asemenea, n-au fost inregistrate, dar ca si in cazul precedent, variantele arabile s-au deosebit veridic de biocenoza natural doar in sezonul de primavara. Comparnd
ponderea celulelor adsorbite i a celor libere constatm, c celulele adsorbite constituie circa 2/3 ca numr, iar
cele libere circa 1/3. Ultimele, la rindul sau, se disting de asemenea in alte 2 tipuri dup modul de constituire:
agregate i unitare. Relevant a fost i relaia dintre celulele libere, constituirea crora era marcat n agregate,
dar i a celor unitare (fig.2). Astfel celulele libere asociate n agregate de 2-3 celule au alctuit 82,99 - 92,49 %
n variantele arabile i 67,19 - 81,92% n biocenoza natural. Respectiv ponderea celulelor unitare a constituit
6,77 - 17,01 n variantele arabile i 17,94 - 32,81% - in solul biocenozei naturale. Deosebirile dintre variantele arabile i biocenoza natural au fost veridice pentru ntrega perioad de studiu. E remarcabil i faptul, ca
mrimile maxime ale numrului de celule unitare au fost inrejistrate in solul asolamentului cu lucern i mai ales
in solul fondului organic. Trebuie de subliniat de asemenea, ca ponderea celulelor unitare in solul biocenozei
naturale a sczut de circa 2 ori in perioada de vara, comparativ cu cea de primvar.
n solurile arabile aceast diminuare a fost mai puin pronunat. Compararea celulelor unitare din varian100
80
60
40
20
0
martor

fond
miner
al

fond
organi martor
c

fond
miner
al

fond
organi
c

fie
foresti
er

agregate 87,04

82,99

83,89

92,23

88,08

89,53

67,19

unitare

17,01

16,11

6,77

11,92

10,47

32,81

12,96

AsolamentulculucernAsolamentulfrlucern
Biocenozanatural
Fig. 2. Modul de amplasare a celulelor libere pe micromonolitele de sol, primvara

160

Viabilitateahifelor,%

100
80
60
40
20
0

viabile

fond fond mart fond fond fie


mine orga
or
mine orga fores
tier
ral
nic
ral
nic
91,53 92,12 93,73 89,65 91,86 90,56 94,74
mart
or

neviabile 7,11

8,11

6,33

8,22

8,67

11,11

5,89

AsolamentulculucernAsolamentulfrlucernBiocenoza
natural
Fig.3. Viabilitatea hifelor micotice din solul asolamentelor furajere, sezonul de primvar

tele arabile a relevat, ca ponderea lor in asolamentul cu lucern avea o mai mare tendin de cretere dect n
asolamentul fr lucern. Aadar, marea majoritate a celulelor studiate sunt adsorbite pe particulele de sol i
constituie circa 2/3 din numrul lor total spre deosebire de cele libere, ponderea crora nu depete 1/3. La rndul sau, dintre celulele libere ponderea maxim au avut-o cele asociate in agregate, cota parte a crora depea
67-90% i doar o mic parte le aparinea celulelor libere unitare.
Studiul viabilitii hifelor micotice [7] a relevat, ca nectnd la disproporiile tranante dintre specificul
amplasrii i circumstanele de supravieuire celular, marea lor majoritate sunt viabile (89,13 - 93,73%). In
acest caz, dei deosebirile dintre variante dar i biocenoza natural sunt veridice, numeric se deosebesc neinsemnat (fig.3). Important este faptul, ca nectind la stresul hidric, la care au fost expuse pe intrega perioad de
studiu, celulele supravieuiesc. nvingnd condiiile stresante (rejimul hidrotermic nefavorabil .a) ele se menin
n sol [5].
Avnd n vedere faptul, ca adsorbia microorganismelor are o mare importan ecologic pentru supravieuirea lor n condiii neprielnice de via [4] i c majoritatea dintre ele sunt viabile putem admite, ca numrul
sporit de celule adsorbite reprezint reacia lor la condiiile extremale de insuficien hidric (umiditatea solului
8-10%). Acest impact a fost att de puternic, nct diferena dintre variantele experimentale ale solului arabil
dispare. Intruct anul de studiu a fost unul cu insuficien acut de umiditate i microorganismele au manifestat
un mod diferit de amplasare i asociere celular pe variantele experimentale, putem presupune, ca in condiii
optime de umiditate numarul celulelor adsorbite e cu mult mai mic i, prin urmare, raportul dintre celulele adsorbite i cele libere difer. Iar de aici rezult, ca n condiii optime de umiditate s-ar inrejistra un numr mai
mare de celule libere. Justificarea acestei ipoteze e susinut de 2 momente: 1- compoziia celulelor libere, or
marea lor majoritate sunt constituite n agregate i doar un numr nensemnat rmne n form solitar; 2- nu
mai puin nsemnat, in acest caz, reprezint i faptul, c n biocenoza natural numarul celulelor libere este
mult mai superior, dect n variantele experimentale. Iar acest lucru denot, ca microorganismele i exercit
activitatea sa vital n form solitar, iar aflarea lor n stare adsorbit i n agregate de celule libere mrturisete
despre aflarea lor ntr-o stare condiionat de circumstanele mediului lor de trai. Aceasta din urm le permite
doar supravieuirea, dar nu i activitate vital.
Concluzii
1.Cercetrile in situ ale celulelor microbiene edafice au relevat, c marea majoritate a lor se afl n stare
adsorbit pe particulele de sol sau nuntrul lor.
2.Mai puin de 1/3 le alctuiau celulele libere, dintre care 67,19 - 90,34 erau asociate n agregate de 2-3
celule libere i numai 32,81-9,56% rmneau n stare unitar de celule solitare.
3.Dei marea majoritate a microbilor au manifestat semne veridice de viabilitate, specificul de amplasare a
celulelor: adsorbite sau libere mrturisete despre faptul, c celulele n copndiii de secet se afl n ntr-o stare
stresant, iar circumstanele concrete, de facto, de constituire a lor: n agregate sau unitare reprezint o form
de supravieuire a lor, ceea ce presupune o probabilitate de activitate vital nensemnat sau chiar nul a microorganismelor edafice n asemenea circumstane.

161

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referine
.., .. // . 2003.
. 72. 2. . 221227.
.., .., .., .., .. -
in situ //.
2004. . 73. 6. .832840
.., .., .. , .. :
, , // . 2001. .70. 2. .149-167
..
// . . - . 1978 . . 97 102.
. . . ..
//. 2004.. 73, 5. . 598612.
.. . . . 1991 . 304 .
.., .., .. //
. 1995. .344. 6. .846-848.

162

ACIUNEA FERTILIZRII FOLIARE ASUPRA REGIMULUI NUTRITIV I


CALITII FRUCTELOR
Grican S., Dadu Z., Polihovici L.
Institutul tiinifico-Practic de Horticultur i Tehnologii Alimentare, sava.gritcan@mail.ru

Abstract. It was researched the comparative efficiency of foliar treatment of apple trees with the water-soluble
complex fertilizer (Leafdrip, Habifol, Phosmex Ultra, Fertilly) as well as fertilizers containing nitrogen applied by
installments on the background of fertilizers with phosphorus and potassium. It was established that the physiological state of the apple trees improved, the apple harvest increased and duration of fruits storage enhanced.
Key words: foliar fertilizer, fertilizers, crop, pigments, nutrition

Introducere. Aplicarea ngrmintelor, este o metod eficient de cretere a produciei de fructe. Ele se
introduc att n sol nainte de plantare ct i ca hrni suplimentare n timpul perioadei de cretere a pomilor.
Este cunoscut c n cazul aplicrii ngrmintelor n sol principala cale de absorbie de ctre plante a substanelor de nutriie mineral are loc prin rdcini. La rnd cu avantaje, aceast metod are i dezavantaje: efectul
ngrmintelor se observ dup civa ani, trecerea a unei pri din elemente n form neaccesibil, levigarea
elementelor n straturile adnci a solului i altele.
n prezent, pe larg este folosit metoda aplicrii ngrmintelor foliare prin care asigur productivitate i
calitate a produciei de fructe. Cea mai promitoare metod de nutriie a plantelor este hrnirea foliar, ceea
ce nseamn nutriia prin aspirarea ngrmintelor n form ionic prin frunze i alte pri ale plantelor. Pomii
fructiferi absorb diferite cantiti de substane nutritive pentru a crea o recolt mai mare n timpul perioadei de
vegetaie. La nceputul perioadei de cretere, pomii consum o cantitate mica de elemente nutritive, ns lipsa
lor n aceast perioad reduce brusc productivitatea plantelor. n aceasta i const efectul hrnirii foliare a pomilor cu substane nutritive, ntruct pomii sunt cei mai sensibili la lipsa lor n perioada de vegetaie. Scopul cercetrilor noastre este de a studia eficacitatea aplicrii ngrmintelor complexe care nltur deficitul substanelor
nutritive pe parcursul perioadei de vegetaie a pomilor.
Material i metod. Experiena a fost montat n secia experimental a Institutului tiinifico-practic de
Pomicultur i Tehnologii Alimentare n plantaia de mr pe rod sdit n anul 1994, soiul Pream, schema de
plantare 4 x 2m. ntr-o variant 30 pomi, cte 10 n 3 repetri. Solul cernoziom obinuit cu coninut mediu
de fosfor i potasiu i sczut cu azot. Fertilizarea foliar cu soluii de ngrminte s-a fcut concomitent cu
tratamentele pentru combaterea vtmtorilor. n intervalul dintre rnduri solul s-a ntreinut ca ogor negru n
alternare cu nierbare, care s-a lucrat mecanic cu cultivatorul, grapa cu discuri i cositul masei vegetale a ierburilor. Pe fia de-a lungul rndului cu limea de 1,0m s-au aplicat erbicide pentru combaterea buruienilor.
Variantele s-au luat dup cum urmeaz n schema experienei.
Schema experienei
Variante
1
2
2
3
3
3
3
3
4
5
5

Martor
Leafdrip 20.2020+1MgO+Te
Leafdrip 15:8:25+3,5MgO+Te
Habifol B
Habifol P
Habifol 20:20:20
Habifol Ca
Habifol 0:34:40
Phosmex Ultra
Fertililly,,Cretere 4:1:1
Fertililly,,Rodire 3:2:1

Pn la
nflorire

n
timpul
nfloririi

Dup
nflorire

Stropiri
Creterea intensiv
a fructelor
9-15 mm
25-30 mm

Pn la recoltare
(sptmni)
cu 2
cu 4

4+4 kg/ha
4 kg/ha
3 kg/ha

3 kg/ha

6 kg/ha

6 kg/ha

2 l/ha
4 kg/ha
4 kg/ha

4 kg/ha
4 kg/ha

4 l/ha

4 l/ha

6 l/ha
8 l/ha

163

8 l/ha

Pe parcursul perioadei de
vegetaie s-a efectuat tratarea pomilor cu fertilizantul Leafdrip
2,5
(cinci tratamente), Habifol (apte
2
tratamente), cu fertilizantul Phosazot
mex Ultra - (dou tratamente), cu
1,5
fosfor
Fertililly - trei tratamente. Pomii
1
la martor au fost stropii cu ap
potasiu
0,5
curat.
Rezultate i discuii. Investi0
Martor Leafdip Habifol Phosmex Fertilly
gaiile au artat, c datorit fertiliUltra
zrilor foliare s-a schimbat coninutul de substane nutritive NPK i
Fig. Aciunea fertilizrii foliare asupra coninutului de NPK n frunze,
clorofil n frunze, care determin
% din masa uscat
potenialul activitii fotosintetice.
Valorile nivelului optim al coninutului elementelor nutritive n frunze pentru specia mr deviaz ntre 2,2-2,5 %
de azot, 0,3-0,45 % de fosfor i 1,2-1,8 % de potasiu. Datele prezentate n figur ne relev faptul c coninutul
de azot s-a mrit cu 18-22 %, iar coninutul de fosfor s-a mrit cu 24-52%, de potasiu cu 13-20% fa de martor.
n tabelul 1 sunt prezentate datele coninutului de clorofil A, B i suma acestora, precum i carotinoizi,
determinate n faza de cretere intensiv a lstarilor i fructelor. Aceste date ne arat o cretere a coninutului
de clorofil i carotinoizi in frunze dup aplicarea fertilizanilor foliari, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra creterii i dezvoltrii pomilor. Valoarea sumei clorofilei (A+B) la martor a fost de 0,179% i carotinoizi
- 0,061%, la Leafdrip 4+4+4+6+6 kg/ha - 0,188% i 0,062%. La fertilizantul Habifol - 0,207% i 0,065%, la
Phosmex Ultra - 0,187% i 0,062% iar la fertilizantul Fertililly - 0,206% i 0,071%.
3

Tabelul 1
Aciunea fertilizrii foliare asupra coninutului de clorofil i carotinoizi n frunzele de mr
Clorofil, %
Variante
% fa de martor
carotinoizi, %

B
+B
Martor
0,149
0,030
0,179
100
0,061
Leafdrip
0,155
0,032
0,188
105
0,062
Habifol
0,172
0,034
0,207
116
0,065
Phosmex Ultra
0,151
0,036
0,187
104
0,062
Fertilly
0,171
0,035
0,206
115
0,071
05
0,11
0,06
0,14
0,08

Studiile au artat c toate dozele au acionat pozitiv asupra masei i suprafeei foliare. Mrimi semnificative
se observ la aplicarea fertilizantului Habifol i Fertilly comparativ cu Leafdrip i Phosmex Ultra. Indici de cretere a frunzelor au fost cel puin 27,3 cm2 pentru martor i 31,0 cm2 la Leafdrip, n timp ce la variantele Habifol
i Fertililly respectiv 33,2 cm2 i 34,2 cm2.
O dovad direct a eficienei fertilizanilor foliari pentru culturile pomicole este productivitatea pomilor
i intensificarea proceselor de cretere i dezvoltare. n timpul perioadei de vegetaie a fost estimat numrul de
fructe, definite prin greutatea lor medie i productivitatea la hectar (tabelul 2). Pentru a evalua calitatea a fost
determinat masa medie i compoziia biochimic. Difirena numrului de fructe pe variantele fertilizate a fost
nesemnificativ, iar masa medie a unui fruct este mai mare decat la martor. Recolta fructelor la hectar este cu
25-35% mai mare la utilizarea fertilizanilor Habifol 3+2+3+4+4+4+4 kg/ha i Fertililly 6+8+8 l/ha i cu 4-9%
mai mare la Leafdrip 4+4+4+6+6 kg/ha i Phosmex Ultra 4+4 l/ha comparativ cu martorul fr ngrminte.
n fructele mature colectate din toate variantele experienei s-a determinat coninutul de substan uscat,
zaharuri, acid ascorbic, acid titrabil, substane tonante i colorante (tab.3). Dup rezultatele obinute se observ
tendina de cretere a parametrilor biochimici n comparaie cu martorul. n variant Habifol s-au obinut fructe
cu cel mai nalt coninut de substan uscat, zahr i vitamina C.
n variantele Fertililly i Phosmex Ultra coninutul de substan uscat este la nivelul controlului.

164

Tabelul 2
Aciunea fertilizrilor foliare asupra masei medii a fructelor i produciei de mere
Recolta, q/h
Masa medie a unui fruct, g
% fa de
Variante
% fa de martor
martor
2011
2012
Medie
2011
2012
Medie
Martor
163,0
177,3
160,2
100
136
132
134
100
Leafdrip
168,2
188,0
178,1
104
161
163
162
121
Habifol
201,4
224,8
213,1
125
164
158
161
120
Phosmex Ultra
181,8
191,9
196,8
109
162
155
158
118
Fertilly
229,1
231,7
230,4
135
154
141
147
110
05
0,04
0,06
0,05
0,07
Tabelul 3
Variantele
Martor
Leafdrip
Habifol
Phosmex Ultra
Fertilly

Aciunea fertilizrii foliare asupra componenei biochimice a fructelor


Substane
Zahr
Zaharoza,
Acizi
Substane colorante
uscate, %
total, %
%
titrabili, %
i tonante, %
16,0
11,36
2,33
0,95
26,23
17,2
12,80
3,35
1,01
34,26
18,8
13,72
3,72
1,01
40,02
16,33
11,36
2,35
1,62
24,94
16,33
12,02
2,91
1,76
30,06

Vitamina ,
mg/%
6,14
7,04
8,28
3,96
4,40

Concluzii. Aplicarea fertilizanilor au influenat pozitiv asupra calitii comerciale i compoziiei biochimice a fructelor, au mrit coninutului de azot, fosfor i potasiu n frunze i a contribuit la sporirea clorofilei,
carotinoizilor i suprafeei foliare. S-a obinut un spor a recoltei fa de martor cu 35% la aplicarea fertilizantului
Fertilly i cu 25 % la Habifol.
Referine
1. , .. / ... .: , 1990. 351 .
2. ndrumri metodice pentru testarea produselor chimice i biologice de protecie a plantaiilor de duntori,
boli i buruieni n Republica Moldova / Chiinu 2012, 286
3. , .. / .., -
, 2010- 398 .

165

ACIUNEA DIFERITOR METODE DE NTREINERE A SOLULUI UTILIZAT


SUB LIVEZI ASUPRA PROPRIETILOR LUI FIZICE I CHIMICE
Grican Sava1, Nagacevschi Tatiana2
1

Institutul tiinifico Practic de Horticultur i Tehnologii Alimentare,


2
Univeritatea de Stat din Moldova, lola8459@mail.ru

Abstract. Contemporary requirements necessary to develop a national strategy based on a scientifically based
concept, oriented to efficient use, control of productivity and protection of soils. Method of soil maintenance in orchards influences soil fertility: humus content in sodded and mulched with substrate variants is higher in comparison with fallow land; congruent are characterized soil physical properties. Sodding, mulching space between rows
should be alternated with fallow land and in strips along the line should be alternated mechanical, biological and
chemical methods.
Keywords: maintenance, black field, grassing, mulching, herbicides, structural units, nutritious regime

Pe msura interveniei tot mai intense i mai efective a omului n funcionalitatea solului, n relaiile lui
cu alte componente ale ecosistemului natural, aceasta capt noi trsturi specifice, devenind astfel un ecosistem social cu implicaii cu totul deosebite. La nivelul actual de dezvoltare, ca de altfel i n viitorul previzibil
al tiinei i tehniciii, solul prezint pentru societatea uman o surs indispensabil de producie, cu att mai
valoroas cu ct posibilitile maxime de extindere nu pot depi o anumit limit. Prin urmare cerinele tot
mai mari de produse agroalimentare au determinat gradul de intervenie a productorului agricol, innd seama
de dezvoltarea tiinei i forelor de producie. Folosirea n continuare i protejarea principalei bogii naturale
a rii necesit o atitudine adecvat a societii. Este strict necesar elaborarea unei strategii naionale bazat
pe o concepie tiinific fundamentat, orientat spre folosirea eficient, reglarea productivitii i protejarea
solurilor. Pomicultura, una din ramurile de baz ale complexului agroindustrial al Republicii Moldova anterior
ocupnd in jur de 7 8% din suprafaa terenurilor agricole. O plantaie pomicol reprezint un ecosistem creat
de om. Ecosistemele pomicole au evoluat de la ecosistemul natural la cel pomicol primitiv, apoi la cel clasic i la
cel de tip intensiv i superintensiv pe care le practicm n pomicultura modern. Plantaiile pomicole se nrdcineaz n sol timp de muli ani ocupnd un strat profund de sol obinnd din el substane nutritive i ap. Pentru
dezvoltarea arborilor fructiferi imprtante sunt att proprietile chimice ct i cele fizice ale solului i subsolului.
[Ursu A 1999, 2000, Rapcea M 2002]. Cercetrile efectuate pe cmpurile experimentale utilizate sub livezi ale
Institutului tiinifico Practic de Horticultur i Tehnologii Alimentare pe experienele montate n anul 2007,
i au avut drept scop studierea diferitor metode de ntreinere a cernoziomului tipic slab humifer n plantaiile
de prun. Varianta Martor pentru toate ecsperienele a servit ogorul negru ntrinut curat de burueni prin lucrri
mecanice ntre rnduri i praile manuale pe rnd. n dependen de condiiile de umiditate i starea solului se foloseau: grapa cu discuri, freza sau cultivatorul. Se efectuau 4-5 lucrri pe perioada de vegetaie, dup necesitate.
Experiena a inclus 6 variante: 1. Ogor negru n intervalele dintre rnduri (martor), 2. nierbare n alternare
cu ogor negru peste un interval, 3. Mulcire cu substrat de la creterea ciupercilor pe fia de-a lungul rndului
cu limea de 1,0m, 4. nierbarea temporar cu ierburi perene pe fia de-a lungul rndului cu limea de 1,0m,
5. Mulcirea solului prin acoperire cu pelicul pe fia de-a lungul rndului cu limea de 1,0m, 6. Erbicidarea pe
fia de-a lungul rndului cu limea de 1,0 m.
Este dificil de explicat nsuirile i procesele fizice din sol dup criterii privind importana lor, nsemntatea pentru creterea plantelor sau intervenia omului la optimizarea acestor nsuiri i procese. Exist ns
premize c apa solului ocup sub aceste aspecte un rol de frunte. Umiditatea a fost influenat n mare parte de
precipitaiile atmosferice care au fost neuniforme pe parcursul ultimilor ani. Cel mai nalt grad de umeditate s-a
pstrat la variantele cu pelicol 19,6%, respectiv cel mai redus a fost la ogorul negru 16,2%. Rezerva de ap n
stratul 0-60 cm care este cuprins de majoritatea rdcinilor constituie 131,6 mm la ogorul negru la variantele
cu nierbare unde n rezultatul cosirii la suprafaa solului se formeaz un strat de mulci graie cruia evaporarea
diminuiaz rezerva de ap constituie 156,8 mm, iar pe solul acoperit cu pelicol rezerva de ap este cea mai
mare 159,3 mm. La variantele erbicidate i mulcire cu substrat respectiv 151,5 i 147,1mm. n concluzie se
poate de spus c toate variantele n comparaie cu martorul au acumulat o cantitate mai mare de ap nsol. n

166

concepiile moderne structura reprezint una din caracteristicile eseniale cu influene directe i indirecte asupra
tuturor proceselor fizice, mecenice i biologice care au loc n sol [Canarache A, 1990]. Cercetri ample efectuate
de numeroi autori au reflectat multiple relaii care exist ntre proprietile struturale ale sourilor i creterea
plantelor. La momentul de fa se poate de considerat c fertilitatea solurilor n cea mai mare msur depinde de
structura lor, aa cum caracterul ultimei determin regimul hidric, de aeraie, biologic, dar i pe cele nutritive.
Cercetrile au artat c degradarea structurii este un proces de cel mai mare interes practic, strns asociat cu
efectele agriculturii.[Jigu, Gh.2009]
Tabelul 1
Starea structural a solului
Variantele
experienei
Ogor negru ntre rnduri
nierbare ntre rnduri
Mulcire pe rnd
nierbare pe rnd
Pelicol pe rnd
Erbicidare pe rnd

Adncimea,
cm

Agregatele
>10mm

Agregatele
10-0,25 mm

0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

29,5
30,0
20,0
22,5
14,7
24,5
20,5
24,3
27,0
24,0
21,0
22,5

65,5
67,1
75,3
76,7
73,2
70,6
77,0
69,5
69,5
74,5
74,8
76,8

Agregatele
hidrostabile
>0,25mm
48,3
49,6
56,0
58,5
56,6
58,7
57,0
59,5
53,6
51,9
51,7
51,0

Kst.

GMS

2,18
2,03
3,04
3,48
2,73
2,40
3,34
2,46
2,27
2,92
2,87
3,31

65,0
40,8
49,8
45,2
60,0
45,1
47,4
42,0
34,0
43,5
42,6
45,8

n ce privete starea structural dup parametrii coeficientului de structurare (Kst) se poate de spus, c solul
se caracterizeaz cu o structur bun, Kst dispunnd de valori mai mari ca unul la toate variantele , dar depind
valoarea de trei n cazul nierbrii. O caracteristic a strii structurale a solului o prezint i coninutul de agregate dup mrime i stabilitatea lor hidric. Din tab.1 prezint acea caracteristic structural a solului ce depinde
direct de metoda de ntreinere. Coninutul de agregate >10mm, ce exprim gradul de bulgorozitate ct i coninutul de mezoagregate numite i agronomic valoroase ne demonstreaz nc odat c inierbarea i mulcira ct i
lipsa lucrrilor pstreaz structura solului utilizat sub livezi. Similar ne demonstreaz i un alt indice important
al structurii GMS (gradul de mrunire a structurii). Una dintre cele mai importante criterii de evaluare agronomic a structurii este stabilitatea hidric a agregatelor. Se cunoate c stratul arabil se caracterizeaz cu o structur stabil, dac conine nu mai puin de 45 % agregate hidrostabile, n caz contrar solul este supus uor tasrii
i duce la degradarea nsuirilor fizice: porozitii, permiabilitii pentru ap i aer [ . 1979]. Solul
cercetat dispune de o structur bun, cu o stare mai bun corespunztor cu coninutul de agregate mai sporit la
variantele nierbare i mulcire ce vorbete de la sine despre rolul pozitiv al nierbrii. Dup coninutul de humus
variantele studiate nu difer esenial alctuind n stratul 0-20cm 2,24% la martori 2,46-2,38% la variantele cu
nierbare i mulcire. Aceasta se explic prin perioada scurt de investigare, coninutul de humus este influenat
n mare parte de cantitatea de materie organic ncorporat n sol.
Investigaiile efectuate pe parcursul perioadei de vegetaie privitor la coninutul de substane nutritive n sol
ne demonstreaz c cantitatea lor este dependent de coninutul de humus. Coninutul de azot (NO3) este mai
ridicat la variantele cu nierbare i mulcire , pe cnd la variantele cu pelicol i erbicidare coninutul lui este mai
sczut. Cantitatea de azot diminuiaz n orizonturile subiacente ncepnd cu a doua jumate de metru la toate variantele. Similar se caracterizeaz i coninutul de fosfor (P2O5). Coninutul de fosfor n stratul 0-50cm este mai
ridicat la varianta nierbat i mulcire. Coninutul de potasiu (K2O) nu sufer practic shimbri eseniale nici pe
variante nici n adncime pe profil. Rezultatele cercetrilor privind regimul nutritiv al solului demonstreaz c
metodele de ntreinere modific diferit regimul nutritiv, majorndul n cazul nierbrii i mulcirii.
Concluzii
nierbarea, mulcirea i folosirea pelicolei acumuleaz i conine o rezerv mai mare de ap n sol n
comparaie cu ogorul negru.
nierbarea i mulcirea conduc la ameliorarea proprietilor fizice, prin meninerea bun a structurii solului.

167

Regimul nutritiv al solului n cazul ntreinerii lui prin diferite metode depinde direct de starea fizic a
solului, cu ameliorri dei neeseniale n cazul variantei nelenire i mulcire.
Erbicidarea i folosirea pelicolei dei au rezultate pozitive n ce privete parametrii fizici ele trebuie
alternate n timp deoarece duc la schimbarea intensitii proceselor biochimice din sol.
Referine
1. Canarache Andrei Fizica solurilor agricole. - Bucureti: Cere, 1990. - 264 p.
2. Rapcea Mihai Cercetri n pomicultur.V.I. Institutul de Cercetri pentru Pomicultur. Chiinu, Iutian,
2002. - 144 p.
3. Jigu Gheorghe Geneza i fizica solului.- Chiinu , CEP USM., 2009. -160p.
4. Ursu Andrei. Transformarea tehnogenetic i protecia solurilor antropice // Lucrrile conferinei internaionale. Chiinu, 1999, 104 p.
5. Ursu Andrei Degradarea solurilor i deertificarea. Sub redacia academicianului - Chiinu, Tipogr. AM,
2000. 300 p.
6. . . . . - ,
1979, N 3, c. 81 - 88.

168

ACIUNEA METODELOR DE LUCRARE I NTREINERE A SOLULUI


ASUPRA GRADULUI DE MBURUIENARE N LIVEZI
Grican S.
Institutul tiinifico-Practic de Horticultur i Tehnologii Alimentare, sava.gritcan@mail.ru

Abstract. In this article are presented the results of the research performed during 1983-2007 regarding the
study of weed types composition in fruit-growing eco-agro-systems (orchards). It was established the change of weeding degree and the content of weed types depending on agricultural agro-technique. Alternation in time and space
of the clean geld, weeding and herbicide process will change essentially the initial content, and these changes are
cyclical. The entire system of weed control in orchards will improve the ecologic and economic situation.
Keywords: weeds, soil, mulch, herbicide

Introducere. Clima Moldovei se caracterizeaz prin neuniformitate n distribuirea precipitaiilor atmosferice i cldurii. Se creeaz pe ani diferit microclimat n livad, care este mai mult favorabil pentru unele specii
i mai puin prielnic pentru altele. Generalizarea observaiilor pe un timp ndelungat (1983-2007) niveleaz
datele, terge caracterele pe ani. Rezerva de semine de buruieni este foarte mare i totdeauna se gsesc semine
de diferite specii apte de germinare. Uneori, n condiii prielnice pentru cretere, apar buruieni cu frecvena i
abundena mare, ele fiind din clasa II sau chiar I de permanen, de exemplu Galinsoga parviflora n anii ploioi,
sau Tribulus terrestris, Salsola australis i Setaria verficillata n anii secetoi. Cnd se normalizeaz timpul, tipul
de mburuienate se reface la cel iniial.
Asigurarea cu resurse provoac fluctuaii n cenozele de buruieni. n anii, cnd s-au introdus ngrmintele
n sol, crete temporar abundena i frecvena acelor specii, care reacioneaz la adaos de substane nutritive, de
exemplu, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Datura stramonium, Xanthium strunarium. Pe msur,
ce se consum substanele nutritive, i revine la starea iniial i componena cenozei de buruieni. Cercetri
privind aciunea diferitor metode de control a buruienilor aplicate n alternare n intervalele dintre rndurile de
pomi i n fiile de-a lungul rndurilor nu s-au efectuat. Scopul investigaiilor const n aprecierea speciilor de
buruieni, determinarea numrului i tipului de mburuienate la aplicarea diferitor metode de lucrare i ntreinere
a solului.
Material i metod. Investigaiile au fost efectuate n plantaiile pomicole de prun i mr plantate n anii
2000, 2002, 2006 amplasate n zona central i sud-vest a Republicii Moldova cu diferite scheme de plantare.
Evidenierea buruienilor s-a fcut conform ndrumrilor metodice elaborate de VIZR (1990, 1995, 2002). Buruienile n faza de plantule s-au identificat dup I. Vasilcenco, 1979; buruienile mature dup ndrumtorii lui A.
Fisunov, 1976 1984; V. Nichitin,1983; T. Gheideman, 1986; seminele de buruieni s-au identificat dup manualul V. Dobrohotov,1961.
mburuienarea n plantaii a solului s-a apreciat dup specii, numr, masa proaspt i masa uscat a buruienilor, n dinamic, aparte n rndurile de pomi i n intervalele dintre rnduri. Suprafaa parcelei de eviden
0,25-1,0m2 repetarea 4- 10 multipl. mburuienarea n plantaii a solului cu organele vegetative de nmulire a
buruienilor perene cu drajoni i cu rizomi conform metodei B.Smirnov. S-au dezgropat pe orizonturi cte 10
cm pn la adncimea 60 cm rdcinile, drajonii, rizomii de pe o suprafa 0,25m n 4 repetri, s-au numrat
mugurii i s-au cntrit rdcinile, drajonii, rizomii. mburuienirea solului cu semine de buruieni s-a fcut n
probele preluate cu burghiul Kalentiev, s-au splat de sol, s-au uscat i au fost identificate dup numr i specii
apoi recalculate n mii la m2.
Rezultate i discuii.
Speciile i cenozele de buruieni. n livezile de prun i mr de ctre noi au fost apreciate 97 specii de buruieni ce aparin la 30 familii botanice. Cei mai muli reprezentani sunt din familiile: Asteraceae 18 specii,
Brassicaceae 14 specii; Poaceae 11 specii; Chenopodiaceae 7 specii; cte 4 specii din 4 familii botanice:
Amaranthaceae, Euphorbiaceae, Polygonaceae i Solanaceae.
Sunt reprezentate 8 grupe biologice: anuale de primvar, anuale de toamn, anuale umbltoare, bienale,
perene cu rdcina pivotant, perene cu drajoni, perene cu rizomi, arbuti. Cea mai puternic influen asupra
componenei speciilor de buruieni n livezi o exercit erbicidarea. n dependen de produsul ales i norma de

169

consum aplicat se schimb esenial raportul dintre specii n agrocenoz i aceste schimbri pot fi ciclice, adic
refacerea componenei agrocenozei va dura mai mult sau mai puin n dependen de capacitatea de restabilire
a speciilor alterate de produsul aplicat.
Se tie, c nu exist erbicide care s fie eficiente contra tuturor speciilor de buruieni. n dozele admise, care
nu altereaz pomii fructiferi, unele specii se combat puternic, altele mediu, slab, sau nu se combat deloc. n
dependen de doza aplicat i capacitatea speciilor de restabilire dup ce se ntrerupe erbicidarea, apare cenoza
nou, n care raportul speciilor nu este acel, care a fost nainte de erbicidare, iar uneori rmne o singur specie
care a supravieuit datorit rezistenei biochimice, capacitii sistemului enzimatic de detoxicare a erbicidului
aplicat. ns cu timpul, totul se schimb i cenoza buruienilor i revine la componena iniial, n care fiecare
specie i are firida sa ecologic. Dac intervalul ntre rnduri n livad se ntreine sub ogor curat, care se altern
cu erbicidare sau nierbare, numrul de ani cnd dureaz una i aceeai metod de control a buruienilor definete
i durata ciclului (de obicei 4-5 ani), dup ce, lent, se restabilete componena iniial. Aceste schimbri sunt
periodice, ciclice.
Erbicidarea n livezi i schimbarea metodei de ntreinere a solului stagneaz acest proces, ncetinete restabilirea componenei iniiale a speciilor de buruieni. Sistemul de erbicide ajut i contra apariiei de biotipuri
rezistente la o clas chimic de produse. Aplicarea n sistem, alternarea n timp i spaiu a produselor cu diferit
spectru i durat de aciune reine selecionarea biotipurilor de buruieni rezistente la erbicidare. Sub influena
varierii factorilor climatici i n caz, dac nivelul de cultur agrotehnic se schimb puternic, ct n direcia
ameliorrii, att i a regresului. Investigaiile fcute n aceast direcie ne arat c, n anii 1992-2002 nivelul de
cultur agrotehnic scdea din ce n ce mai mult i gradul de mburuienate tot cu repezire se mrea. A crescut nu
numai numrul i masa buruienilor pe terenurile arabile, dar s-a schimbat i componena speciilor. n agrocenoze s-au adaptat multe specii de buruieni care nu se socoteau vegetale, ci ruderale i chiar au ntrat n clasa IV de
permanen (laur i scaietele popei).
Deertificarea teritoriului, uscarea solului la adncime mare, au cauzat ntrirea acelor specii de buruieni
care au rdcini adnci i supravieuiesc n caz de secet acut i ndelungat, cum sunt plmida i pirul gros.
Scoaterea din circuit a terenurilor agricole, a arinei, fr sistem, prefacerea lor n terenuri virane n loc de pduri
i fnauri, duce la schimbri stabile a cenozelor, se schimb esenial componena speciilor. Crete numrul de
specii caracteristice terenurilor virane, cum sunt cnepa slbatic, specii de sulfin, dornicul, specii de alior,
mcriul calului, specii de spin (Carduns acanthoides i Carduns nutans) i apar i se ntresc semiarbutii i
arbutii, de exemplu, specii de Rubus (mure, zmeur), lesnicior (Solanum dulcamara) sau de Boz (Sambucus
nigra). Aceste terenuri virane sunt rezervatorii de duntori i patogeni (virusuri). Este foarte periculoas vecintatea lor cu livezile intensive i pepinierele pomicole.
Succesiuni temporare n dependen de sistemul de ntreinere a solului. Cercetrile efectuate au artat c
folosirea ndelungat a erbicidului simazin i produselor analoge pe baz de simazin, au evideniat speciile de
buruieni care posed rezisten cloroplasmatic la simazin i cu ajutorul sistemului enzimatic, n cloroplastide,
simazinul se preface n oxisimazin, care n-are capaciti de erbicid i dup civa ani de folosire a erbicidului
rmne specia rezistent la el. n livezile din lunca Nistrului aa a fost Digitaria sangminalis i specia nrudit
cu ea Digitaria ischaemum, care la nceput de erbicidare cu simazin nici nu se evidenia, iar la sfritul experienei era tot att de abundent i frecvent, ca i Digitaria sangminalis, care se evidenia i la nceput, dar nu
era dominant.
n livezile btrne, unde din cauza fructificrii slabe agrotehnica se nrutete, nu se mai fac lucrrile de
ngrijire calitativ i la vreme oportun, se ntlnete mrul lupului (Aristolochia clematitis), care n livezile cu
ntreinerea solului n stare bun, nu poate concura cu alte buruieni.
n primii ani dup desfundare n livezile tinere i n cele pe rod se observ o diferen mare n gradul i tipul
de mburuienare. n livezile tinere predomin buruienile anuale de primvar, de toamn i umbltoare, care
sunt frecvente n semnturile culturilor de cmp precedente nfiinrii livezii, aa de exemplu foarte frecvente
n primii ani sunt Stellaria media, Fumaria officinalis, Bromus tecterum, Hibiscus trionum; Solanum nigrum,
specii de Sirymbrium, de Amaranthus, de Setaria, de Chenopodium, de Atriplex. Cu timpul abundena lor numeric scade i se regenereaz de la rdcina tiat la desfundare buruienile perene cu drajoni i cu rizomi. Din
grupa biologic a buruienilor perene cu drajoni s-au evideniat (n ordine de frecven descrescnd) Cirsium
arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Carderia draba i Aristolochia clematitis. mpreun cu buruienile anuale ele formeaz tipul de mburuienate anuale perene cu drajoni.
Dintre buruienile perene cu rizomi predomin gramineele, din ele au fost evideniate urmtoarele (n ordine
de frecven descrescnd) pirul trtor, pirul gros, rocoea (Stellaria graminea), costreiul mare i pe locuri mai

170

joase i umede, buruiana Equisetum arvense care se nmulete cu rizomi, cu spori i cu bulbi. Buruienile perene
cu rizomi au aprut n anul trei dup plantare, la nceput n numr mic, apoi a fost mpnzit tot terenul, ndeosebi
n fiile de-a lungul rndurilor de pomi, iar n intervalele dintre rnduri solul a fost ntreinut ca ogor curat, pn
la intrarea pomilor n rod, apoi s-au semnat ierburi perene graminee peste un interval. n intervalele ntreinute
ca ogor negru, buruienile perene nu si-au diminuat abundena numeric i nocivitatea lor iar n cele nierbate au
disprut dup o perioad de timp. n fiile de-a lungul rndurilor (0,8-1 m) solul sa ntreinut prin alternarea
ogorului curat cu erbicidare, nierbare i mulcire ce a permis distrugerea complet a buruienilor.
Mulcirea cu pelicul mpiedic apariia plantulelor de buruieni, seminele de buruieni sub pelicul germineaz, fiindc au ap, oxigen i cldur, dar germenii nu se prefac n plantule i pier, fiindc n-au lumin. Cu
vremea, suprafaa peliculei se acoper cu praf de sol, care se formeaz n timpul lucrrilor solului i curenii
de aer duc praful de sol pe pelicul. Pe acest strat subire de sol apar buruieni cu talie mic, specii de Veronica,
Lamium i alt. Aceste buruieni apar, de obicei, n anul 4 de mulci cu pelicul, ele nu se dezvolt normal, nu le
ajung resurse pentru fructificare i sunt distruse cnd pelicula veche se schimb cu cea nou, sau cu alt metod
de control a buruienilor (erbicidare, nelenire, ogor curat).Mulcirea cu masa vegetal parvenit din intervalele
dintre rnduri, buruienile anuale dispar iar numrul buruienilor perene se micoreaz.
Concluzii
1.n livezi au fost apreciate 97 specii de buruieni, care aparin la 30 familii botanice. Cei mai muli reprezentani sunt din familiile: Asteraceae 18 specii, Brassicaceae 14 specii, Poaceae 11 specii, Chenopodiaceae 7 specii, cte 4 specii din 4 familii botanice: Amaranthaceae, Euphorbiaceae, Polygonaceae i Solanace.
Sunt reprezentate 8 grupe biologice: anuale de primvar, anuale de toamn, anuale umbltoare, bienale, perene
cu rdcina pivotant, perene cu drajoni, perene cu rizomi, arbuti.
2.Dup mbinarea speciilor din diferite grupe biologice tipul de mburuienare poate fi apreciat ca: anuale
perene cu drajoni perene cu rizomi. Acest tip de mburuienare prezint covor din plante anuale din multe
specii, pe care sunt vetre de plmid, volbur, pir gros i pir trtor.
3. Nici o metod nu poate fi aplicat timp ndelungat pe acelai loc, numai alternarea lor n timp i spaiu
permit ntreinerea solului n stare curat.
Referine
1. Balan V., Cimpoie Gh., Barbroie M. Pomicultura, Chiinu, 2001, 452 p.
2. .. . ., 1979. 344 .
3. .. . ,1986. 638 .
4. .. . . 1983. 453 .
5. .. . . 1983. 453 .
6. .., .., .. . . , 2001. 357 .
7. .. . ., 1984. 319 .

171

-


. .. , ., , gulaliyev_ch@yahoo.com

. ,
- .
.
Key words: dielectric constant, specific conductivity, dielectric loss tangent, gray-meadow, North Mugan soil

. ( ('), ()
(tg)) .
,
, , , , . .
, . , - .
. - -
. , ,
[1, 2, 6]. ,
. ; , .
.
,
- . . 1,52 %, . 100 17,8-38,4 .. , 78% .
1,15-1,26 /3, 2,69-2,72 /3,
52,2-57,1%. 1 - .
1
- -
,
0-33
33-48
48-80

.
.

, % , %
5,20
4,0
3,10

28,1
23,1
22,2

,
%

< 0,001

< 0,01

,
%

,
%

,
%

,
%

1,51
1,21
0,45

28,24
18,52
36,64

61,69
60,16
77,36

0,338
0,325
0,196

0,241
0,229
0,131

0,034
0,045
0,039

0,353
0,336
0,180

-
.
n 0-33 - -, , , , , -,
, , .

172

AB 33-48 - -, , , -, ,
-, , , .
48-80 - -, , , , , , , .
, - - , - . ,
- - , .

( 0,01 1000 , 0,5 500 , 10
) 2-7, 0,4-10 .
. 15, 0,50. -15
,
[2, 4, 5].
. - -
, . - ,
s '

(.1 2).

. 1. '

. 2. tg

,
(W) , .
, , . , , , . ,
. . , , ,
.

(e') (tgd),
, , , .. (, , ) . , . (. 1 2).

173

e(W) tgd(W) , , , ,
. . 2 . ,
e tgd. - e tgd . e tgd .
, [3].
tgd , , , . tgd .
.2 , tgd, - ,
. 20%, tgd . ,
tgd, , tgd . ,
, .
. , , , , , .

1. .. - - : . . . .. , : 1983, 21.
2. .., .. . -, , 2004. 240 .
3. .., .., ..
// , 1982, 10, . 42-51.
4. .., .., .. -
// . . ., 1987. . 63-65.
5. Troitsky N.B.,Gerayzade A.P. Gulaliyev Ch. G. On correlation between electric and heat soil characteristics
// Soviet Soil Science, 1987, vol 3, pp. 71-76.
6. .. - // XII
. I. .185-188.

174.., ..
-
Abstract. Irrigation contributed to higher yields of onion 2.3-2.5 times, beetroot and tomatoes - 1.5 times and
cabbage - by 1.7-1.8 times. Broadcast application of nitrogen fertilizer contributed to an increase in yield of onions
- 22%, tomatoes - 35, beets - 37 and cabbage - by 58%. Local application of halving the dose of nitrogen fertilizer
was less effective. Irrigation and fertilizer had no significant effect on the content of nutrients in the generative
organs of onion and beetroot, reduced by 8-20% nitrogen content in cabbage heads and 5-10% irrigation reduced the
potassium content in the fruit of tomatoes. Export of nutrient elements largely dependent on the crop, so was higher
under irrigation and fertilization.
Key words: vegetables, yield, irrigation, fertilization, removal of nutrients.

. ,
, ,
.
: 4-7 350-450
3/, 6-8 300-350 3/, 7-8 400-500 3/ 3-4 350-400 3/ [3, 4].
, ,
. 1-2
. , ,
[2]. , [1]
.
. ( ),
( ), ( ) ( ). .
0-30 3%. (16-56 /)
120 420 / .
1 2.
1

(3/)

/
1m 1
1m 2
0,5m 2
2/400
2/200
1/400
2/400
2/200
1/500
2/500
2/200
1/400
2/400
-

0,5m 3
3/200
3/200

(1m) 3-4 , (0,5m 2) , (0,5m 3) 3 , 5


. , . ( ) ( ). ,
.
, .

175

. , (. 3).
2NPK

N
N

N30P30K30
N60P30K30
N90P30K30

N60P30K30
N120P30K30
N180P30K30

N60P30K30
N90P30K30
N120P30K30

N60P30K30
N90P60K60
N120P90K90

N30
N60
N90
N15
N30
N45

N60
N120
N180
N30
N60
N90

N60
N90
N120
N30
N45
N60

N60
N90
N120
N30
N45
N60
3

(/)


1-2
2-3
NPK
N
/
/
1m
0,5m

10,3
23,9
25,4
18,4
23,3
22,4
30,8
44,7
46,0
33,8
44,3
46,2
38,2
57,9
59,2
43,7
58,0
59,2
9,4
17,0
16,4
11,1
17,0
17,6

20,1
41,6
52,4
14,1

. 31 38 / . 1-2
2-3 45-55%,
45 60 /. 2 400 3/ 2-3 200 3/
132-147%, 25 /. , , 9 /. , 1,7-1,8 , .
, ,
. , 22-37%, 58%. , . -
. , , ,
.
. , [5].
,

. 8-20%
, ( 5-10%) (. 4).
, .
,
.
16-39 /, 90-

176

133, 45-62 19-33 /. 11-29 /, 45-70, 21-32 7-13 /, 20-52, 94-139, 93-117 19-34 / .
4
(%) (/)


1-2
2-3
NPK
N
N

/
/
,m
,0,5m

1,3
1,1
1,2
1,2
1,3
1,2
1,3

1,6
1,4
1,6
1,6
1,4
1,5
1,5

2,0
1,8
2,0
2,0
1,9
1,8
2,0

2,5
2,3
2,1
2,5
2,4
2,0
2,2
P2O5

0,86
0,87
0,92
0,90
0,87
0,88
0,91

0,78
0,73
0,85
0,83
0,73
0,73
0,80

0,91
0,93
1,02
0,99
0,95
0,94
0,92

0,90
0,91
0,83
0,93
0,78
0,89
0,95
K2O

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7

1,5
1,6
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6

4,0
3,6
3,6
3,7
3,7
3,7
3,8

2,4
2,2
2,3
2,4
2,3
2,3
2,3

36,3
31,2
30,7
30,8
39,0
27,1

16,4
100,4
118,8
125,9
109,6
116,0
132,6

90,5
47,8
59,5
59,7
57,4
58,7
62,3

44,7
30,4
24,3
33,9
30,8
26,5
19,4
32,8

P2O5

10,7
24,9
28,9
21,3
25,6
24,0
22,5

44,6
60,0
70,1
51,1
59,7
63,0
60,8

21,1
30,0
32,4
24,2
30,6
30,8
27,3

7,1
13,4
12,2
9,0
11,6
13,8
11,4
K2O

20,2
45,4
52,4
37,5
44,6
46,0
42,2

94,0
138,0
138,6
103,7
137,9
143,1
123,9

92,6
117,4
113,5
90,6
116,8
121,0
112,5

19,0
32,9
34,2
24,0
33,0
35,1
26,8

1. 2,3-2,5 , 1,5 1,7-1,8 .


2. 22%,
35, 37 58%.
9, 20, 23 27%.
3. , 8-20%
5-10% .
4. ,
.

1. .. // . 2002. - 3. . 9.
2. .., .., .. . //
Agricultura Moldovei. 2005. - 4. . 17-19.
3. . , . 1972. 606 .
4. .. . , . 1985. 446 .
5. .. . , . 1981. . 87-112.

177..
-

Abstract. Fertilizers on average increased the agricultural productivity of cultures on 14-35%, manure - by 1730, vermicompost - 5-23 and green manure - from minus 5 to plus 19%. In the 6-field rotation, three of which were
occupied by legumes and two row crops to produce positive humus balance is sufficient to contribute annually to 10
t/ha manure or twice per rotation apply crucifers, legumes and green manure crops. Irrigation is always a positive
effect on the balance of humus, especially in the application of green manure, as, increasing their productivity, are
buried in a large mass of soil organic matter.
Key words: vegetables, yield, irrigation, fertilization, removal of nutrients

., ( ) . .
, . , ,
, , . 20-25% , - 1%.
, , - ,
, , . , , .
. ( , , , ) ,
. 1. , .
. .-. 14-35%, 17-30, 5-23 5 19% (.2). , ,
. . , , , , . , , 2-3 , .
1

-1

,
/

1
2
3

N30P45K30
N60P90K60
N90P135K90

N45P45K30
N90P90K60
N135P135K90

178

N60P60K60
N120P120K120
N180P180K180

N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90

N45P45K30
N90P90K60
N135P135K90

, /

-, /

, /

1
2
3
1
2
3

30
60
90
2
4
6

30
60
90
2
4
6

200
200
200

200
200
200


, %

1
2
35
19
18
32
26
24
21
19
21
30
14
23
17
10
21
8
16
14
-5
19

14
17
5
0,4

24
22
15
9

, ,
.
.
(1652-3273 ), (367-1475
), (47-120 ) (60-74 ). 1 NPK, , 17-67 . 6-12, 4-9 1,8-4,7
1 .. NPK.
, ,
NPK, , R2>0,9195 (.1), :
y=ax2+bx+c,
y , /; x , ../; a b ; c .
, , , , . ( ) (. 2).

, .
. ,
. .. [3]. , 5 9% . 3-3,5%, .
. -, - , : , [2]. - , , . [4].
, .
, 1,5-2 , , 1,7-2,5 ,
60-100 / [1].

179

. 1.

. 2. 1 1

180

,

,
. 62% ,
,
1,7-3,3 .
, .

, 1 16,6 /
(. 3).
. 3.
,
,
C1
,
2
-
3
,
10 / , . , , , ,
.

1. .., .., ..
// . . VI .
. 2. , 1981. . 35.
2. ., . // Lucrrile conferinei internaionale tiinificopractice Solul una din problemele principale ale secolului XXI. Chiinu, 2003. P. 237-239.
3. .. // . 1900. - 1 / . , 1950. 55 .
4. ..
//
VI . . 2. ,
1981. . 42-43.

181

.., 2 ..

, . , kharchuk.biology@mail.ru
2
, .

Abstract. Activated form of montmorillonite with increased to 100 times the sulfur content (up to 1% of total
mineral weight) was obtained by treating the monomineral dispersed clay in a 10% solution of H2SO4. In soil soybean
root growth trajectory passes near the particles of activated montmorillonite with enhanced growth of soybean and
tomato plants in the initial period of ontogenesis. This active mineral is promising factor in optimizing of plants
nutrition and growth.
Keywords: montmorillonite, soybean, tomato, roots, leaf surface

. ,
, ,
[ .., 1963]. .. (1971) , . : , 74-97 % , (3-26%) -
[ ..,2004]. ( );
, ( ) ( .); ( , ,
,
, , ). : .. (1999), () 17 % ( -), - 14%. , ,
.
(/) , , [ .. ., 2003]. [ ..
, 2003]. (), [ .. , 2003]. - , : (
); ( ). [Bajwa M.I., 1981], .
: , ,
[ .., 1989]. , ,
, ,
, ~ 30 ppm [Harciuc O. i alte, 2010],
[ .., .., 2007].

182

.
( ) ( )
. , : 5-2
0,02%, 2-0,5 0,03%, 0,5-0,05 6,49%, 0,05-0,01 20,36%, 0,01-0,005 11,90 %, 0,0050,001 10,90%, < 0,001 50,40%. .
: SiO2- 51,4%, Al2O3- 17,30%, TiO2- 0,39 %, Fe2O3 3,0%, CaO- 1,80 %, MgO- 4,0%, K2O + Na2O - 0,98 %; ... 21,14%. (S) 0,10 - 100 . , 100-130
/ 100 . ,
8,2-9,6, .
: 1)
, 2) 10%- H2SO4, 3) ,
5; 4) 100 .
Glycine max L., Licopersicum esculentum,
Mill, . 10 . ( ) 3
. 5% . [ .., .., 1973, .. ., 1987].
. (S) ( ) 11094 / (ppm), 1,1%.
.. (2009) , 5 , ~ 2 %. ,

~ 100 , .
( 5% )
(. 1). , ~
2 35 (), 1. . (. ) , (. ) - (02.10.2011)
( 1).
1.

(2012).

()
+ 5%
*

* () , 2
35
65
56,4 10,4
666,5 35,9
131,9 4,3
702,6 15,7

183

2. ()
(19.05.2011)

, ( 5% ) ( 2). , 30-40%.

1. 10%- (
) ( ) 1%.
2. , ,
.

1. .. : , , , . , 1999, 241 .
2. .., .. . Bulletin of the Institute of Geology and Seismology Moldavian Academy of Sciences,
2007, Nr.2, 37-47.
3. ..
. , , 2009, 19 .
4. .. . , - , 1963,
302 .
5. .., .. . , , 1973, 590 .
6. .., .., .., .., ..
- .
, 2003, X, 3, . 110-116.
7. .. . . --, 2004, 24 .
8. .., .., .., ..,1987. (, , ). , , 256 .

184

9. ... , . .: . ., , 1989, .29-37.


10. .., .., .., .. - . , 2003, 4. .
476 486.
11. Bajwa M. I. , 1981. Soil beidellite and its relation to problems of potassium fertility and poor response to
potassium fertilizers. Plant and Soil, vol. 62, n. 2, p.169-336.
12. Harciuc, O.; Chirilov, A.; Ralea, T.; Chirilova, E.; Cozmic, R.; Batovaia, S.; Bolotin, O.; Mitina,
T. Manifestarea potenialului de productivitate a plantelor de soia pe fond de smectit, salinizare i deficit
de ap n sol. In: Teze la congresul al IX-lea Naional cu participare internaional al geneticienilor i
amelioratorilor. Chiinu, 2010, p.108.

185

TIINELE SOLULUI N VALORILE RENTEI NATURALE I DEZVOLTRII VIABILE


Iacovlev Vladimir
Institutul de Ecologie i Geografie, Academia de tiin a Moldovei

Abstract: It presents a methodological analysis of the system for integration of soil science in natural rent values
and develops viable
Keywords - values, annuity, soil science, sustainable development

Pedologia cu domeniile sale de cercetare a stratului de interferen biosferic este o component de fond
n sistemul tiinelor naturii. Se axeaz pe vectorul transformrilor valorice, evolutive a fluxurilor de energie,
substane i informaie n structura produselor finale cu capaciti de resurse i funcii de stabilizare a spaiului
de via. Rezultatele obinute justific exploatarea resurselor i factorilor de mediu la indicatorii optimi de
eficien, protecie n regimuri de regenerare continu. Prin eviden, tiinele solului se ncadreaz indispensabil n motivaiile i cerinele problemelor sociale, economice i administrativ-manageriale: Realitatea ns este
cu totul deviat de la ordinea logic. Pedologia, ca tiin de sistem este dispersat n obiective i sarcini. Adesea
prin neglijare, sau chiar excludere reciproc provoaca erori unora i acelorai probleme. Cauzele de fragmentare i separare a cercetrilor pedologice sunt diferite, s-au acumulat pe parcursul secolului trecut sub influena
formaiunii social-politice autoritare, caracterul ndoctrinat ideologic i a constrngerii cercetrilor la motivaia
primitiv de a obine ce i ct dorim, acum i oricnd. Condus de doctrinele economiei moderne, un sistem de
dezvoltare social-economic se orienteaz la valorile produselor solicitate n pia, colectnd adaosul valoric, n
expresie de profit, fr a ine cont de specificul i caracterul productiv al unui spaiu real de via, limitele acestuia. Cu certitudine se poate afirma, c un deficit major de cunoatere sistemic a naturii, inclusiv a resurselor de
sol i o ignorare a capacitilor valorice naturale reale, nu permit obinerea competitivitii necesare ntr-o pia
dominat de subieci intelegeni, care activeaz i obin produse n condiii favorabile de costuri la nivel ridicat
de valoare adugat.
Economia ca tiin trece prin vremuri grele cu urcuuri i eecuri metodologice. S-a creat o situaie, care
subordoneaz teoria creterii economice pe vectori dispersai, adesea contradictorii i susinui de motivaii
sectoriale de interese provizorii. S-a format un anumit vacum teoretic n economie. Acesta creaz fragmentarea
cunoaterii i distaneaz dezvoltarea spaiului de via, de realitate, i principiile viabile.
Un eec vizibil al economiei ca tiin ncepe cu absentismul su fa de Legea entropiei. Economitii standard
au uitat, sau poate nici nu cunosc aceast lege, care de fapt este Legea suprem a procesului economic. ntregul
proces economic, dup N. Georgescu Roegen [1] nu const dect n transformarea continu i irevocabil a materialelor cu entropie joas (energie solar, resurse naturale i factori de mediu) n entropie nalt sub form de poluare
(deeuri i cldura disipat). ntmpltor, economitii vorbesc despre resursele naturale, dar, n nici unul din
numeroasele modele economice existente nu vom gsi o variabil care s prezinte contribuia perent a naturii.
Proslvitele metode economice sunt bazate pe o teorie a fizicii, pe care nsui fizicienii au depit-o cu un secol (i
jumtate) n urm-mecanica newtonian. S mai adugm la cele spuse fenomenul randamentelor descrescnde
n agricultur pe msura intensificrii acesteia. Formulat expresiv de Anne Robert-Iacgues Turgot [2] n Legea
degradrii fertilitii solului, acum 350 de ani n urm. Dac, pe una i aceeai suprafa de pmnt se fac investiii
succesive de capital i munc se obine o cretere a capacitii de producie pn la un moment dat, dup care tinde
s scad, crend premisele marginale de valoare. ntrebarea este, care-i cauza real al acestui fenomen? Un rspuns
axiomatic ar fi acela, c ncrctura investiional este eficient n limitele potenialului natural de producie, a
ordinii procesului economic evolutiv al naturii. Agricultura, care parc recunoate solul ca temelie productiv,
i organizeaz activitile, evalueaz i repartizeaz veniturile neadecvat n relaiile funciare. Se admite eronat
o substituire valoric prin generalizarea spaiului geografic n teren agricol. Acesta acociaz solurile n cuvertur
dup criterii de optimizare tehnologic. Concomitent se nstrineaz i valoarea real a solurilor la capacitatea lor
de producie i funciile ecologice n stratul de interferen biosferic.
tiina agricol a primit i se conduce de paradigmele marxiste, care n linii mari se reduc la ecuaia logic,
cum c dei fertilitatea este perticularitatea obiectiv a solului, economic ea permanent subnelege cunoscuta
relaie raportul fa de nivelul real de dezvoltare a chimiei agricole i mecanicii, de aceea se schimb mpreun cu

186

acest nivel de dezvoltare [3]. Se axiomeaz fr demonstrare cum c prelucrarea solului, ngrmintele chimice,
cultivarea ierburilor, ameliorarea, influena tehnologiilor de produie asupra solului creaz fertilitatea artificial,
care cuplndu-se (anexndu-se) la cea natural formeaz fertilitatea economic. Este momentul s menionm c
natura creaz fertilitatea solului n cu totul alte mecanisme, coninut i ordine tehnologic. Acestea nu sunt depozite
imobile, evoluioneaz n timp prin regenerare cumulativ i nici de cum nu pot cupla sau anexa orice aplicaie
antropic fr coordonare funcional a interaciunilor n sistem. Se poate accepta intervenii tehnologice pe principiul compensrii substenei sau a energiei dozate n intensificarea regimurilor funcionale, dar fr a depi
limitele naturale i a deforma destructiv ordinea sistemic. Sporul ncrcturii energetice a tehnologiilor agricole
nu coreleaz cu ritmul creterii recoltelor. Mai mult ca att recoltele de cereale i sfecla de zahr au un ritm mult
mai lent fa de cel tehnologic. La o anumit limit se stabilizeaz i nu mai reacioneaz la eforturile tehnologice.
Dimpotriv se instaleaz o stare de degradare a resurselor de sol i recoltele tind spre diminuare. Dinamica sistemului agricultur-resursele de sol dup modelul A Rojcov, N.Volodin [4] se prezint determinat de ecuaia:
V=[(a-g)/R] * T , unde
V- este volumul produciei; R-resursele de sol; T- perioada exploatrii; a-ritmul ideal de cretere a capacitii
de producie a resurselor de sol; g- Constanta dependenei de resurse.
Deci, la etapa iniial de subvenionare energetic i substanial a tehnologiilor agricole aplicate producia
crete n ritm exponenial i ne bucur. Dar aceast cretere are o limit s-i spunem limita ecologic, sau
poate entropic, dup care efectul pozitiv trece n efecte negative de ordin economic i ecologic. n concluzie
procesele de degradare i poluare a solurilor sunt probleme social-economice i sunt provocate de erori n
cunoaterea de sistem complet. Acesta include sistemul natural n temelie subsistemele social-economic-administrativ-manageriale prin suprapuere succesiv i transformare evolutiv. Revine n actualitate problema cheie,
cunoscut de secole n relaiile agriculturii cu resursele de sol problema rentei naturale. Aceasta, modificnduse n timp dup sens i extindere poate fi apreciat ca mecanism real de integrare a valorilor n proces de utilizare a resurselor naturale, inclusiv i poate, ndeosebi a celor de sol prin exploatare antropic. Esenial este, c
valorile resurselor se localizeaz n temelia sistemului de valori productive, dar particip direct doar n obinerea
materiilor prime, dup care se exclud i se nstrineaz de procesul formrii valorii adugate. S-i spunem venitul i profitul integrat, de sistem. Marea dificultate const n faptul, c participarea resurselor, n cazul nostru,
de sol are caracter integru de sistem i se manifest prin multitudinea de particulariti i regimuri funcionale
valorice. Variabilitatea imens, polivalent i intensitatea modificrilor n timp a condiionat probabil excluderea resurselor din procesul economic n dimensionare metric, din mecanismele formrii valorilor adugate de
sistem. Concomitent concepiile de rent natural au fost nstrinate din tiina economic. Dup A. Smith [5]
venitul care provine n ntregime din pmnt se numete rent i aparine proprietarului de pmnt. Renta,
cu adevrat, este sigur ca form de venit, dimensional ns nu poate fi independent de capriciile naturii i
mult prea dependent de politicile social-economice. Acestea din urm depind direct de cunoaterea resurselor,
capacitilor de producie i funciile lor de stabilizare a condiiilor de via.
Pentru a corecta situaia i a readuce resursele n procesul dezvoltrii rii pe principiile viabile se impune o
mic modificare n construcia sistemului naional de valori. Acesta se poate prezenta astfel: cunoaterea de sistem
resursele naturale capitalul munca n proces economic, bazat pe tehnologii regenerabile . Incertitudinea valoric
a factorilor de producie, dar i constrngerea limitativ a acestora n procesul economic, neglijarea cuantificrii
fiecruia n parte i la interaciune provoac superficialiti analitice n evaluarea rentei, deformarea mecanismelor
de formare i repartizarea acesteea. Deci, tiinele naturii, ndeosebi pedologice n sistemul natural, trebuie s se
implice cu produsele sale tiinifice n structura valoric a procesului economic la dimensiunile metrice reale, fie
ncadrate generalizat n terenurile agricole sau alte exploatri antropice. Renta, ca noiune cheie n evaluarea resurselor naturale i factorilor de mediu angajai economic, n esena primar de a rambursa, a restitui valoarea poate fi
utilizat ca indicator integrativ de sistem n determinarea cuantumului participativ a multitudinii factorilor naturali
n obinerea venitului, sau a avantajului economic, indiferent de destinaia exploatrilor. Se impune un principiu de
baz n evaluarea resurselor naturale i a factorilor de mediu ncadrai n proces economic, cel productiv. Funcia
productiv la indicatorii stabilitii ecologice este primit ca avantaj exclusiv n dezvoltare viabil.
Referine
1. Adam Smith. Avuia naiunilor. Vol I. Editura Academiei Bucureti, 1962
2. Anne Robert Jacgues Turgot. Reflexii asupra formrii i distribuirii bogiilor. 1766
3. A. Rojcov, N. Volodin. Osnovne prinp modelirovania agroecologhiceschih sistem. Kursc, 1989, p.53
4. Marx K. Capital, 1951, t III, 1 i 2, pag 664
5. Georgescu Roegen N. Legea Entropiei i procesul economic. Editura Politic, Bucureti, 1979.

187

REVITALIZAREA PEDOLOGIEI PE PRINCIPIILE ISTORISMULUI GEOGRAFIC


Iacovlev Vladimir
Institutul de Ecologie i Geografie, Academia de tiine a Moldovei

Abstract: Analyzing the factors in evolutionary transformation and synthesis system.


Key words: soil science, principles, factors, synthesis, systems

Diversitatea spaiului geografic, sub forma determinat legic, real i logic, n dimensiuni de producie i posesiune a produselor naturale n esena indispensabil de sintez a informaiei, substanei i energiei se studiaz
n coninutul i regimurile funcionale ale geoecosistemelor naturale, ordonate n lanul ierarhic de la entitile
primare la cele cu taxoni superiori, succesiv integrate teritorial: facies-branite-pmnt geografic-localitate-peisaj-raion-regiune-zon.
Geoecosistemele naturale n structur, particulariti, procese i mecanisme de transformare, regimuri de
funcionare, servesc ca mediu n care se dezvolt alte forme, sau alte construcii, procese i fenomene n evoluie continu. Orice obiect, proces sau fenomen se caracterizeaz prin poziia sa n spaiul tridimensional i se
dezvolt n anumit cmp material, gravitaional i energetic, modificat n timp.
Acum 50 de ani n urm U.N.E.S.C.O., F.A.O., Uniunea Internaional a Institutelor de Biologie hotrse
ca printr-o vast cercetare unitar a condiiilor naturale, dirijate de om, n care cresc i produc bine diferite biocenoze, s se defineasc cele mai bune metodologii n Agricultur, cu toate ramurile ei i n Silvicultur. ...
tiina solului va trebui deci s mbrace i s poarte permanent haina Ecologiei [1].
n baza legii universale a integritii naturii [2], cercetarea unui teritoriu ncepe cu investigaia structurilor
i proceselor endogene. Acestea au scopul de a determina planul structural al teritoriului, procesele i regimurile de transformare evolutiv a coninutului litogenetic n perioadele de timp geologic. Se identific formele i
caracterul disjunciilor neotectonice, localizarea acestora n spaiu. Apreciat ca fundament de rezisten a teritoriului, suport integrativ a transformrilor ce urmeaz n timp, planul structural neotectonic determin i regimul
geologic, caracterul litogenetic, potenialul gravitaional, tipul i intensitatea proceselor exogene. Interaciunile
legice endogen-exogene creeaz relaiile de temelie n dezvoltarea unui spaiu geografic n timp geologic. Una
din sarcinile de fond a cercetrii sistemice a naturii const n determinarea i dimensionarea structurilor teritoriale, caracterizarea particularitilor componentelor la interaciunile integrative n sistem, identificarea proceselor, mecanismelor i intensitii de transformare evolutiv a suprafeei terestre, a regimurilor funcionale de
producie i stabilizare a condiiilor de via n geoecosistemele naturale i cele antropizate suprapuse. Esenial
este i stabilirea stadiilor i fazelor de dezvoltare a suprafeei terestre n cadrul geoecosistemelor.
Dac l urmm pe V. Dokuceaev n construcia pedologiei genetice, timpul ca factor de solificare ncepe
cu momentul primului contact a suprafeei terestre cu atmosfera i susine transformarea sistemic a stratului
de interferen biosferic pe ntreaga perioad de via a solurilor. n timp geologic se realizeaz transformarea
exogen a suprafeei prin diversificarea geoecosistemelor naturale.
Roca, ca factor pedogen, fiind produsul ntregii perioade geologice, se implic n formarea particularitilor
materialului parental cu specificul su litogenetic, acumulat i conservat n compoziia petrografic, mineralogic, granulometric i textural. Concomitent cu dezagregarea i alterarea, sub influena proceselor exogene
gravitaionale i microproceselor sinergetice n roci se creeaz ordinea polifazic i condiiile de interaciune
funcional sistemic. Este esenial s amintim, c modificarea rocilor ca factor pedogen, n cadrul transformrilor spaiului geografic, poate parcurge mai multe cicluri de alterare, sedimentare, metamorfizare. Rocile sedimentare, ca material parental, fiind supuse transportului i redislocrii, adesea multiple, includ i regimul acvatic. Specificul litogenetic al acestor roci, n formarea materialului parental, cere o diversificare real, care poate
indica anumite modificri diagnostice. Reducerea, prin generalizarea contempl, a genezei materialului parental
la dominarea acoperemntului de roci cuarternare este necorect, o neglijare a semnificaiei genetice primare.
n scopuri i sarcini cercetrile neotectonice, corelate interactiv cu coninutul litogen, asigur argumentarea
mecanismelor de diversificare a proceselor geodinamice ca potenial de formare i dezvoltare a reliefului la
interaciunile legice endogen-exogen. Plecnd de la faptul, c procesele exogene, pe parcursul trecutului geologic, se datoreaz n mare msur apelor curgtoare, iar lucrul efectuat de acestea prin erodare i transport se

188

expune n structura reelei hidrografice, cercetrile transformrilor suprafeei terestre n spaiu se bazeaz pe caracterele i geomorfometria arborelui sculpturii hidrografice. n cadrul structurilor morfolitogenetice, procesele
geodinamice coordoneaz transformrile suprafeei terestre, modificnd, n permanen evolutiv construciile
i coninutul geoecosistemelor, inclusiv i a straturilor de interferen biosferic.
Relieful, ca factor pedogen este suportul real, care n corelare integrativ cu rocile i materialul parental determin coninutul, starea suprafeei terestre n regimuri de interaciune funcional cu fluxurile hidrotermice din
atmosfer. Se identific trei clase majore de geoecosisteme n sculptura hidrografic a suprafeei terestre: spaiul
relativ stabil a interfluviilor n terenurile adiacente cumpenelor de ap n diversificare tipologic pe direcia
scurgerii fluviale n ierarhia curenilor de ap dup clasificarea Horton-Strahler; suprafeele terenurilor n pant
a versanilor vilor rurilor, diversificate n dependen de nlimile relative i caracterele rocilor; suprafeele
tinere acumulate din luncile rurilor.
Modelul teoretic al versanilor pe profilul dintre culmele interfluviale i albiile rurilor prezint o multitudine de segmente integrate genetic i funcional n construcie unitar cu potenial geodinamic i mecanisme de
transformare evolutiv. Susinut de informaia relaiilor de interaciune legic relief-roc, a particularitilor
hidrologice i hidrogeologice implicate prin drenare, cartografierea unitilor geomorfogenetice n construcia
versanilor la interaciunea geodinamic n transformarea evolutiv a suprafeei terestre, capt o poziie cheie
n cercetrile condiiilor de solificare i ncununeaz investigaiile spaiului fizico-geografic n structura geoecosistemelor naturale. Completat prin sinteza cu materialele ecopedologice specializate, informaia geoecosistemic se prezint ca exponenta real a situaiilor de stare n peisajele naturale, modificate antropic la nivelul
taxonilor primari. Informaia, cunotinele de sistem la nivelul structurilor primare se integreaz genetic i funcional, succesiv n entitile peisajere de ordin taxonomic superior prin determinarea interaciunilor integrative.
Pe aceast temelie se diversific fluxurile energetice, hidrotermice i materiale cu modificarea coninutului
informaional ca inputuri n stratul de interferen a biosferei i modificatori reali n procesele de solificare,
producie i a calitii vieii. Climatul ca factor pedogen se modific pe parcursul timpului geologic la nivel
local i regional n dependen de schimbrile globale, dar i a regimului geotectonic regional. Pe termen relativ
scurt i spaiu limitat indicatorii climatici, ndeosebi cei hidrotermici se modific n dependen de altitudine,
expoziie, condiiile fizico-geografice regionale i locale. Se poate afirma c variabilitatea luminii, cldurii i
regimul pluvial sunt factorii principali de sistem care influeneaz direct procesul de solificare, sau indirect prin
intermediul biotei.
Cercetrile de sistem, axate pe identificarea mecanismelor integrative a relaiilor de interaciune a componentelor naturale nu pot fi realizate efectiv fr o investigaie i o analiz profund a structurii, particularitilor
i funciilor geobotanice. Vegetaia este cel mai flexibil factor pedogen, exponent viu i foarte dinamic, productor i acumulator de substane organice, energie ordonat cu entropie joas. Se prezint ca surs informaional
subordonat interactiv substratului litogen i regimului hidrotermic. Geobiocenologia ca productoare de cunotine, exponent de informaie valoric n evaluarea regimurilor funcionale a geoecosistemelor are caracter
operativ i se modific n timp. Acumulrile de substane i energie n proces pedogenetic se realizeaz prin
bilanul produciei organice, intensitii solificrii i a mineralizrii produselor humice. Biocenozele ca factor de
integrare a relaiilor interfereniale biosferice se structureaz i modific dup transformrile microprocesuale
la nivelul fazelor fizice, fizico-chimice; constituie un subsistem liniar cu funcii circulare conectat i subordonat
factorilor litogenetici i regimurilor hidrotermice. n aa fel diversitatea i evoluia biocenotic este o continuitate a substratului material, energetic i informaional al spaiului fizico-geografic. Factorul biocenotic include
la interaciunea de temelie componenta microbian, cea mai sensibil la modificrile fazelor n regimurile funcionale. Microorganismele se ncadreaz succesiv n caracteristica i evoluia formelor biologice superioare de
via.
Variantele biocenozelor cultivate sunt reductive din start, cu bilan organic exprimat negativ. Problema solificrii n condiiile cu deficit organic nu poate fi rezolvat numai prin compensare cu ngrmintele organice din
mai multe cauze. Cel mai de seam este limitat de spaiu i extinderea deficitului de organic n terenul agricol
asupra vitritului, acesta fiind i mai deficitar n bilanul organic. Avem o situaie de reducere a potenialului
organic natural de sistem prin suprapunerea conflictual de interese antropice cu natura. Relaiile dintre resursele organice, de humus n sol i capacitile deficitare de regenerare a acestora este problema ntregului sistem
agricol. Tensiunea degradabil, provocat de deficitul organic n agricultur poate fi redus la nivelul optimizrii
exploatrii resurselor de sol, structurii culturilor agricole n spaiul arabil, ordonate n asolamente i producerea
industrial a humusului prin prelucrarea reziduurilor organice acumulate n localitile urbane, dar i a surplusurilor din geoecosistemele naturale cu bilan pozitiv de organic. Se pune problema organizrii i dezvoltrii

189

unui nou domeniu economic, cel al producerii humusului pentru compensarea deficitului n cmpurile agricole
i a stabiliza regimurile funcionale n geoecosistemele modificate antropic.
Realitile strii deplorabile a solurilor, parvenite pe parcursul anilor de exploatare agricol intensiv cu
nclcri remarcabile a teoriei i practicii de protecie prin ignorarea legilor naturii, dereglarea regimurilor regenerabile, devierea proceselor de solificare natural i nlocuirea acestora cu elemente mecanistice, degradabile,
solicit revenirea i corectarea unor poziii teoretice n pedologia genetic. Aceasta a funcionat i continu s se
conduc de idei agrare ironate. Pentru moment se propune readucerea paradigmei de fond a pedologiei n nia
ei real, natural de organizare i funcionare.
n acest context, Solul, n conceptul termodinamicii moderne a sistemelor deschise cu potenial sinergetic,
este cu adevrat un obiect deosebit, dar nu i independent, un produs natural cumulativ, polifazic, creat la interferena factorilor pedogeni prin transformarea fluxurilor de energie, substane i informaie la contactele de
frontier a litosferei, atmosferei n procesele integrativ evolutive a biosferei. Este o resurs natural cu capaciti
regenerabile de producie i particulariti de formare i stabilizare a condiiilor de calitate a vieii.
Parafraznd expresia acad. N. Dimo, am putea afirma, c realizarea unei cercetri cu adevrat profunde
i social-economic efective a cuverturii de soluri impune reorganizarea Institutului de Pedologie, Agrochimie
i Protecia Solului pe principii teoretice de sistem n structura geoecosistemelor naturale, a ordinii interactive
factoriale i a regimurilor regenerabile de solificare la capacitile de producie a solurilor i stabilitii calitii
mediului n stratul interferenei biosferice.
Referine
1. Chiri C. Ecopedologie cu baze de pedologie general. Ed. Cere, Bucureti, 1974.
2. Iacovlev V. Integritatea naturii. Chiinu, 2012.

190.1., ..2, .. 1
. .. , , kapitalim@mail.ru
,
1

Abstract. For the first time presents data on the selenium content in soils of the Dniester-Prut interfluve formed
on different types of soil-forming rocks. It is established that the amount of selenium in the soil of this area on average
is optimal. However, there are isolated cases of deficiency and a relative failure. The tendency to an increase in
selenium concentration with increasing clay particles in the soil.
Key words: selenium, trace mineral nutrient, soil, concentration, soil-forming rock

. .. [6, . 111] . .
, , , , [3, 4]. [1, 5].
, .
. 20042010 .
- - ( , ,
, ) 020 . [7].
. , , - [2, 6]. - , .
.
: 5080 /; 30100 /; 400600 /
[2], 56 / [8].

140150 140180 / [3],
, 1, 100 668 /. , .
, , . 4070 , . , ,
[3].
[9]: 125 / ; 125175 / ; 1753000 /
; 3000 / . ,
, , 1,
. -

191

1.
(/),
-
. .


12
100338
20053

26
149398
24270

50
165381
24052

33
118554
26190

18
153668
25272

139
100668
24667

, %

. , , .
.
, , , . ,
1, (200 /) . , ,
240242 /, (261 /) . , t- P=0,05. , : . .
, ,
. () 50
(.1).
40

,
30
20
. 10

0
95
125
175
225
275
325
375
, Se, /
196, 229,
1
2
3
4
5
231 244 /
. 1. . ,
, - : (1), (2) (3) , , (4), - (5)
.
. .
, , , . :
.

192


1. .., .., .. - .// . ,
2012. 1. .. 98101.
2. - ., . . .: , 1989. 440 .
3. .., .. .// .
. - , 2009. 2 (34). . 234 237.
4. .., .., .. . //
. 2011. 3. . 323335.
5. .., .., .. - . Academicianul I. A. Krupenikov 100 ani : Culegere de art. t. / Acad. de tiine a Moldovei, Inst.
De Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, Asoc. Intern. Ecologic a PstrtorilorRului
Eco-TIRAS ; red. resp.: Tamara Leah. Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. Elan Poligraf SRL). P. 114116.
6. .. . Ch.: Pontos, 2006. 156 p.
7. Alfthan G. A micromethod for the determination of selenium in tissues and biological fluids by single-testtube fluorimetry. //Anal. Chim. Acta, 1984. Vol. 65. P. 187194.
8. Bogdevich O.,.Hannigan R.E, Moraru C., Izmailova D. The investigation of selenium in the environment.
In: Abstract book of the second international conference on Ecological chemistry. Chisinau, 2002. P. 168.
9. Tan J., Zhu W., Wang W., Li R., Hou S., Wang D., and Yang L. Selenium in soil and endemic diseases in
China. // Sci. Tot. Environ, 2002. Vol. 284. P. 227235.

193

LAND USE IN LATVIA STATUS AND ACTUALITIES


Karklins Aldis
Institute of Soil and Plant Sciences, Latvia University of Agriculture

Abstract. One of the more valuable natural resources in Latvia is land, suitable for agriculture. We still have
remarkably more land resources than indicated by the average world indices. Currently, 1.09 ha of land, which is
more or less useful for agriculture (including 0.83 ha of arable land and 0.27 ha of grassland), per person is available. Gradually these areas are also decreasing because of the urbanization, afforestation and conversion in other
types of non-agricultural use. Different types of soils with significant variability of fertility and therefore with various
land productivity represent the agricultural land of Latvia. A long-term strategy for sustainable use of soil and land
resources taking into consideration the current and future food, feed and bioenergy needs as well as environmental
aspects is important. Some scenarios, which could be relevant for Latvia situation, will be discussed in presentation.
Key words: land resources, land use, land use strategy

Introduction. With the global increase of population up to 7 billion currently and about 9 billion in 2050,
the issue of food requirement and security is becoming more and more important. The current world agricultural
land area is estimated to be 4889.0 million ha including arable land of 1381.2 million and permanent crops
152.1 million ha (FAO 2009). This area could hardly be estimated as growing, but rather diminishing due to
the soil and land degradation, water scarcity and climate change. The land use for food production is not well
balanced. Currently about 19% of irrigated agricultural land provides about 40% from the world-wide food
production (Molden, 2010). This makes situation that part of the agricultural land are under heightened pressure
due to the intensification of farming activities which on the other hand raises environmental risks. Additionally
non-food agriculture is a sector strongly competing with the traditional farming for the same land, soil, water,
climate and plant nutrient resources. Some countries including Latvia still have remarkably more land resources
than world-wide averages. Currently 1.09 ha of agricultural land (including 0.83 ha of arable land and 0.27 ha
of grassland), per person is available. Gradually these areas are also decreasing because of the urbanization,
afforestation and conversion in other types of non-agricultural use. Rainfed agriculture is typical for Latvia and
only few crops, e.g. vegetables and orchards require some additional water supply. This is great advantage in the
global scale, due to the water scarcity worldwide.
Different types of soils with significant variability of fertility and therefore with various land productivity
represent the agricultural land of Latvia. The current use of land, land use planning, ownership etc. is mainly
focussed on the current needs and current economical situation. Highly intensive use of one part and extensive
or non-use of another part of agricultural land generates some risks of decrease of land and environmental
quality. A long-term strategy for sustainable use of soil and land resources taking into consideration the current
and future food, feed and bioenergy needs as well as environmental aspects is important. The aim of paper is
to discuss some aspects, which could be relevant for Latvia situation and perhaps for other countries as well.
Results and discussion. Land is a part of national wealth therefore some preconditions is important for
its management and rational use. The total territory of Latvia is 6.46 million ha. For Latvia current population
(2.02 million) it is large area to manage and maintain. Land use pattern of Latvia currently and some prognosis
for 2030 is presented in Table 1.
Table 1
Land use pattern, % from total area
Land use type
Current situation
Agricultural land
38.0
Forest
45.4
Settlement area
4.1
Under water, peatland, bush land etc.
13.1
Non used agricultural land
13.4

Forecast 2030
35
47
7
11
1

Current situation. Currently land suitable for agriculture (and used in the past) accounts 2342.3 thou. ha.
Sown area in 2012 was 1122.7 thou. ha, from which cereals covered 574.6, rape 117.5, potatoes 28.2 and veg-

194

etables 8.1 thou. ha. The rest are


grasslands used for forage or simply managed as Good Agricultural and Environmental Conditions
areas. Estimates shows, that only
1000 to 1200 thou. ha are necessary for food productions, taking
into consideration current yield
level, domestic food consumption
and possible export markets. Expansion of external markets and/
or growing of food requirements
worldwide could be challenge for
Fig. 1. Agricultural land use in 2011, thou. ha
enlargement of land use again.
Land use monitoring data shows that only 86.3% is used for farming or at least managed for other purposes but the
rest is abandoned (Fig. 1). Positively, that percentage of non-used land is slightly decreasing year by year.
The State strategy is quite strict regarding the non-use of former agricultural land. Twofold real property
tax is one of the measures to encourage land users or owners to cultivate or at least to manage in another way
the land recourses. Non-traditional land uses like game animal farming, fish farming, and recreational areas are
quite popular today.
There is significant variability among the different parts of Latvia regarding distribution of non-used agricultural land. Its mainly reflects the status of land quality, soil fertility as well as infrastructure availability. Sustainable
way to re-use of these marginal agricultural areas is the main challenge for Land Use Strategy. Afforestation and
cultivation of energy crops with low nutrient requirements are some examples which might keep land potentially
available for farming and not to promote the land consumption, if future needs for food and feed will increase
again. Currently decrease of agricultural land is about 11.8 thou. ha annually, but increase of forest areas 13.5
thou. ha annually. Annually around 700 ha of agricultural land are lost due to the construction works.
Another aspect for land use policy is to equalize the farming intensity and anthropogenic pressure on the
agricultural land. Presently more intensive business activities lies on naturally fertile and plain land areas having more clayey soil texture, naturally neutral soil reaction, more favourable water conditions, better developed
infrastructure. This is the promoting factor for development of farming in these areas, strengthening of its capacity, because the economic returns are higher. Soils of these areas get more inputs of fertilisers and pesticides;
they are subject to more intensive tillage activities and monocrop cultivation. This is a cause for more severe
pressure on the soil and more feasible environmental risks. On the other hand land areas with more sandy and
naturally acid soils and uneven topography are used extensively. Low or very low inputs of fertilisers, no liming,
small care to manage the water drainage systems, weed invasion, week infrastructure gradually lowers the agricultural land value which already was not high. One could say that such areas are under the natural rehabilitation
but actually the human inputs invested to the land are diminishing gradually and rapidly. Agricultural support
schemes usually look for the more effective economic return and this is somehow stimulating differentiation of
regional farming pattern including balanced land use.
Who owns the land of Latvia? Currently the land ownership profile is as follows: title to land covers 79%
of its resources, rights to use 1.4%, under the jurisdiction of municipalities 3.5%, under the jurisdiction of
State 14.0%, State reserve 0.6%, and under the public waters 1.5%. Owners of land are as follows: individual persons 62.4%, legal entities 17.1%, municipalities 1.8%, State institutions 18.3%, and joint
ownership 0.3%.
Many discussions are around the land ownership realised by the foreign citizens or companies. Currently
about the 1.8% of territory of Latvia has non-citizen ownership, including agricultural and forest land. In recent
years this tendency is decreasing and on the opposite, some part of agricultural land is sold back to the local
farmers again. Ministry of Agriculture is realizing the State financed support scheme which gives the priority
rights for neighboured farmers to obtain the agricultural land under sale.
Water management systems are the main infrastructure elements necessary for successful farming in Latvia.
Currently 63% (1560 thou. ha) of agricultural and about 500 thou. ha of forest land is drained. Land use changes,
land ownership, land fragmentation as well as resources availability are the main factors influencing ability to
keep these installations effective. Systems, which were built before the land privatization and usually are com-

195

mon for the large area, and now several land


users operates on its, requires coordinated,
regular and cost-consuming management.
Systems, which functionally should operate
as a single unit, legally are divided as the
State supervised, common use and individual own ones. Scarcity of investment and lack
of responsibility, week coordination and cooperation are the main reasons that part of
agricultural (as well as forest) land periodically suffers from wetness in spring and autumn periods as well as decrease its quality.
All together 83386 farms are operating
on the agricultural land currently with the tenFig. 2. Distribution of agricultural land (%) by different size of
dency to decrease the total number annually.
farms (ha)
Only 402 farms operates on 500 ha or more,
but under their management is 22.9% from the total Latvia agricultural land. The agricultural land distributions
among the various farm sizes are presented in Fig. 2.
Future prospects. The last two decades was the period, when large scale socio-economic changes were
the main concern regarding land use. Mainly it was political and technical issues of restitution and privatisation
processes of real property including land. Now the profitable and sustainable use of these resources is very important. Despite of several challenges of modern economy and society where globalization plays important role,
every idea about the land use change (afforestation, bioenergy production, organic farming, ecotourism etc.) has
its positive and negative aspects. Therefore continuous discussions about the land use long-term strategy and
short-term measures takes place. Some general representation of these aspects are illustrated in Fig. 3.Many
practical aspects necessary for improvement of land resources inventory, assessment and monitoring need to be
realised in accordance of our national interests and international engagements.

Fig. 3. Schematic representation of agricultural land


use and the main issues
which are under continuous discussion

Conclusions. Latvia is among the countries having resources for agriculture (land, soils, water, climate, traditions) which potentially exceeds the current needs. It seems that today we still are looking for the appropriate
model how to reach economic growth from resources we have, hoping that tomorrow its will be very valuable
and profitable.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

References
Molden, D., Oweis, T., Steduto, P., Bindraban, P., Hanjra, M.A., Kijne, J. (2010). Improving agricultural
water productivity: between optimism and caution. Agricultural Water Management, Vol. 97 (4), 528535.
Internet resources from:
Central Statistical Bureau of Latvia: http://www.csb.gov.lv
Ministry of Environment and Regional Development of Latvia: http://www.varam.gov.lv/
Ministry of Agriculture of Latvia: http://www.zm.gov.lv/
FAO: http://www.fao.org/home/en/

196

CHEMICAL COMPOSITION OF FOREST LITTER PLANTED


ON AGRICULTURAL LAND
Karklins Aldis, Lipenite Inara
Institute of Soil and Plant Sciences, Latvia University of Agriculture

Abstract. Organic carbon compounds are important components forming soil physical stability, securing chemical activity and sustaining biological diversity. Therefore quantity and quality of organic matter in soil is one of more
important parameter related to the soil properties, productivity and environmental sustainability. Conversion of longlasting agricultural land to the forest makes radical changes in cycle of organic matter accumulation, transformation
and humus accumulation. The research was carried out to study the carbon, nitrogen, phosphorous and potassium
content in litter under the 15 25 year old pine, birch and spruce stands planted on previous agricultural land. It was
found that concentration of these elements in forest litter is variable depending on location (soil properties) as well
as tree species but similar to the litter composition in natural forest ecosystems.
Key words: afforestation, carbon and NPK content, land use change.

Introduction. Carbon accumulation in soil is strongly related with dominating vegetation and environmental factors. Therefore land use is one of the factor significantly influencing quantity and quality of soil
organic carbon compounds. Many researchers have been studied the mechanism and differences related to the
organic matter transformations as well as organic carbon balance in various ecosystems agricultural land
used for crop production, grasslands, forests (Beare, Cabrera et al., 1994; Boone, 1994; Bremer, Janzen, Johnston, 1994; Carter, 2001; Mann, 1986; Post, Kwon, 2000). Obtained results shows variations and there is not a
common concern about the possible increase of soil organic carbon content under forest stands compared with
agricultural land. The possible changes depend of soil properties, amount and composition of organic debris,
environmental factors as well as human influence (Lipenite, Karklins, 2011). Objective for current paper is to
discuss about the chemical composition of forest litter under different stands planted on agricultural land.
Materials and methods. The studies were carried out in 2010 2012 in different parts of Latvia where
stands of pine (Pinus sylvestris L.), spruce (Picea albis (L.) Karst.), and birch (Betula pendula Roth) had been
established 15 27 years ago on previous agricultural land (tab.1). Forest litter was sampled in each location
and analyzed. Organic carbon by method of dry combustion, total nitrogen Kjeldahl method, phosphorous
colorimetrically and potassium by flame photometry (both after acid mineralization of sample). All parameters are shown on the oven-dry basis. Data processing was performed using traditional procedures of statistical analysis: correlation, standard deviation (STDV), coefficient of variation (V).
Table 1
Research site characterization
Forest
stand
Pine

Spruce

Birch

Location
(number of
samples)
Vabuli (11)
Meldri (10)
Skujenieki (3)
Kandava 1 (8)
Kandava 2 (8)
Saktas (9)
Skujenieki (3)
Gaili (2)

age,
years
15
16
15
26
24
26
15
15

Stand
density, trees
per ha
1800
2000
2437
995
1250
1900
2660
3330

Litter layer,
cm
3.8
2.8
2.0
2.3
4.0
5.6
2.0
1.0

Gaili (9)

16

2500

2.0

Rumnieki (13)

15

1953

2.3

Skujenieki (6)

15

2952

2.0

Soil names according WRB 2006.

197

Dominating soil type1


Endogleyic Cambisol (Calcaric)
Endogleyic Cambisol (Eutric)
Endogleyic Cambisol (Eutric)
Endostagnic Arenosol (Eutric)
Histic Gleysol (Eutric)
Endogleyic Arenosol (Eutric)
Endogleyic Cambisol (Eutric)
Stagnic Luvisol (Abruptic, Siltic, Chromic)
Ombric Sapric Histosol (Endocalcaric, Eutric,
Drainic)
Endohypoluvic Endogleyic Stagnosol (Ruptic,
Eutric)
Endogleyic Cambisol (Eutric)

Results and discussion. Depending on planted tree species, forest age and stand density as well as ground
vegetation litter layer with different thickness and chemical composition was developed. Although there was not
close correlation between all of these parameters some interactions were observed. For example, for pine and
birch stands increase of stand density decreased thickness of litter layer (r=-0.96 and r=-0.89 respectively), but
under the spruce plantings thickness of litter layer increased with the age of stand (r=0.73).
The chemical composition of litter mainly was related to the tree species, but also quite large variability was
observed among the experimental sites and sampling sites. Taking into consideration that soil variability was
also high; this reflects the soil influence on litter composition. More stabile was carbon content, somehow variable nitrogen, but the most variability was observed for potassium. The highest concentration of organic carbon
was found in litter from the birch stand (with corresponding material from the typical ground vegetation in these
stands) 47.4% C as average, but lowest concentration 40.9% C in litter from pine stands.
Nitrogen concentration in organic part of birch and spruce litter was very similar, but significantly lower in
the litter from pine. Therefore C:N ratio in this material was very wide 82.5. More favourable conditions for
mineralization has litter from spruce and birch with narrower C:N ratio.
Another indicator showing mineralization potential of organic material as well as feasible leaching of biologically active chemical elements is N:P ratio. If the ratio between these elements is wider, mineralization of
organic material becomes faster but also risk of leaching losses is higher (le Mellec et al., 2010). Following
this idea the most favourable N:P ratio for mineralization was for forest litter under spruce stands at the same
time having higher leaching potential of nutrients. The highest phosphorous concentration was found in litter
under birch stands where it average concentration was 0.144% or almost as twice as in litter under pine stands
(tab.2). Litter under birch stands had significantly higher potassium concentration (0.22%) compared with pine
and spruce stands. But at the same time concentration variability among the location of experiment as well as
among individual samples was significant. Potassium concentration in litter under pine and spruce stands was
lower, but obtained data were less variable.
Table 2
Location

Vabuli
Meldri
Skujenieki
Average
STDV
V, %

37.1
43.4
47.0
40.9
8.2
20.1

Kandava 1
Kandava 2
Saktas
Skujenieki
Gaili
Average
STDV
V, %

40.3
47.8
40.0
44.3
48.1
43.9
6.5
14.8

Gaili
Rumnieki
Skujenieki
Average
STDV
V, %

48.6
49.0
41.9
47.4
5.0
10.7

Chemical composition of forest litter


Concentration, % in dry matter
N
P
K
Pine stands
0.427
0.049
0.049
0.536
0.061
0.044
0.728
0.109
0.218
0.510
0.064
0.068
0.129
0.023
0.067
25.5
35.9
99.5
Spruce stands
0.726
0.080
0.075
1.000
0.074
0.055
0.718
0.087
0.053
0.727
0.126
0.131
0.727
0.104
0.099
0.797
0.087
0.070
0.178
0.029
0.032
22.4
33.9
45.8
Birch stands
0.828
0.086
0.079
0.716
0.126
0.272
0.808
0.135
0.324
0.771
0.114
0.221
0.128
0.024
0.151
16.5
21.2
68.2

Ratio
C:N

N:P

87.0
82.9
64.6
82.5
18.4
22.3

8.7
8.8
6.7
8.3
1.5
18.1

60.2
48.1
55.9
62.0
66.2
56.3
8.3
14.8

9.1
13.5
8.2
5.8
7.0
9.9
3.1
30.9

60.2
70.4
51.8
63.1
13.3
21.1

9.6
5.7
6.0
7.1
2.1
29.7

Chemical composition of forest litter depends of many factors, e.g. stand structure, underground vegetation,
soil properties etc. (Ukonmaanaho et al., 2008; Helmisaari, 1992). Therefore there is not possible to make direct comparison with ecosystems where forest stand is growing permanently and to find some clear differences
either distribution of chemical elements in litter from the planted forest are different compared with natural

198

(semi-natural) forest litter. Research done in Latvia (Brdule et. al., 2012) and Russia (Biekowski, Titlyanova,
Shibareva, 2006) generally confirms that concentration and variability of C, N, P and K in natural forest litter
has about the same absolute values as well the similar pattern of variability as obtained by us.
Conclusions. The average concentration of chemical elements in planted forest litter was about the same as
in natural forest ecosystems, but a site effect (soil conditions) makes significant variability. For example, litter
under birch stand planted on Histosol showed higher nitrogen concentration, but lower phosphorous and very
low potassium concentration, compared with the birch stand litter on mineral soils. Therefore the pattern of biocycling of chemical elements in the planted forests compared with natural ones is similar, only soil properties
make differences in this turnover.
References
1. Brdule, A., Lazdi A., Brdulis, A., Lazdia, D., Stola, J. (2012). Fractions and chemical content of forest litterfall in scots pine (Pinus sylvestris L.) stand in level II forest monitoring plot. Proc. Latv. Univ. Agr.,
Vol. 27(322), 16-21 DOI: 10.2478/v1023601200034.
2. Beare, M.H., Cabrera, M.L., Hendrix, P.F., 5. Coleman, D.C. (1994). Aggregate protected and unprotected organic matter pools in conventional- and no-tillage soils. Soil Science Society of America Journal,
Vol. 58, 787795.
3. Biekowski, P., Titlyanova, A., Shibareva, S. (2006). Chemical properties of litter of forest and grassland
ecosystems: transect studies in Siberia (Russia). Polish Journal of Ecology, Vol. 54, No. 1, 91104.
4. Boone, R.D. (1994). Light-fraction soil organic matter: origin and contribution to net nitrogen mineralization. Soil Biology and Biochemistry, Vol. 26, 14591468.
5. Bremer, E., Janzen, H.H., Johnston, A.M. (1994). Sensitivity of total, light fraction and mineralizable
organic matter on management practices in a Lethbridge soil. Canadian Journal of Soil Science, Vol. 74,
131138.
6. Carter, M.R. (2001). Organic matter and sustainability. Sustainable Management of Soil Organic Matter.
Eds. R.M. Rees, B.C. Ball, C.D. Campbell, C.A. Watson. Cabi Publishing, Wallingford, UK, 922.
7. Helmisaari, H.S. (1992). Nutrient retranslocation in three Pinus sylvestris stands. Forest Ecology and Management, Vol. 51, 347367.
8. le Mellec, A., Karg, J., Bernacki, Z., Slowik, J., Korczynski, I., et al. (2010). Effects of insect mass outbreaks on throughfall composition in even aged European pine stands Implications for the C and N cycling.
J Earth Sci Climate Change 1:101. doi:10.4172/2157-7617.1000101.
9. Lipenite, I., Karklins, A. (2011). Soil quality within the context of land use changes. I. Introductory notes
and soil organic matter. Proc. Latv. Agr. Univ., Vol. 26(321), 1 17 (In Latvian).
10. Mann, L.K. (1986). Changes in soil carbon after 49. cultivation. Soil Science, Vol. 142, 279288.
11. Post, W.M., Kwon, K.C. (2000). Soil carbon 57. sequestration and land-use change: processes and potential.
Global Change Biology, Vol. 6, 317328.
12. Ukonmaanaho, L., Merila, P., Nojd, P., Nieminen, T.M. (2008) Litterfall production and nutrient return
to the forest floor in Scots pine and Norway spruce stands in Finland. Boreal environment research, Vol. 13
(suppl. B), 6791.

199.., ..
, . , agro@presidium.bas-net.by

Abstract. Data on system of agrochemical soil inspection in the Republic of Belarus, resources saving system of
mineral fertilization based on principles obtaining of economic well-founded yield levels of agricultural crops and
soil fertility preservation are presented. The existent and perspective ecological problems in the field of chemical
means use are shown.
Keywords: ecology, agrochemical monitoring, soil fertility, heavy metals

. , --,
, . , , ,
, , , . , , , ,
, ( ,
, .).

. ,
, , .
.
1970 , 1980
(.1).
, 2 5, 2 , ,C aO ,MgO ,C u,B ,Z n,S r90,C s 137

, 184, 196 /, ()
-5,90 ., .. , 200-300 / . -

200


-6.0 . , , . , , .
, , ,
.
, ,
. .
,

, .
, . ,
200 / ..,
100-120 / .., ( 60 / ) 150 /
.., (- 40 / ) 120 / .. . 80-100 /
, 60-80 /, 40-45 /, 600-700 /, 400-450 / .
.
200-300 /
, 300 /
50-60% , 200 / 130-150% (.2).
, .

400

, /

120150%

300
100%


, /

200
5070%

100

201

,
%


. ,
, ( ), , , .
, ,
, - , , .
. , , () ().
, , , , . , , , , - . -- .
, .
, ,
,
.

.
, . , ,
. . . ,
( , - , , .), .
. , , ,
. ,
, .
:
1. .. . ,
. , .
, 2011, 2, .7-14.
2. .., .., .. . - . , .
, . , 2011 , 5, .15-18.

202. ., . .
,
Abstract. The article presents the results of changes in the properties and fertility of carbonate chernozems
under the influence of different ways of cultivation in the long experience (since 1950). Compared with the best action
on fallow soil had Medicago sativa, slightly weaker - mineral fertilizers, the worst is the version without the fertilizer.
Keywords: calcareous chernozems, amelioration, fertilizer, grass, reactivity capacity of humus

. , , ,
, ..
( , ).
,
. . .
[2,3,5],
, , .
.
, .. , , .
.
.
(. - ) 1950 . [1].
. ( 40 ) , , . ,
. (
) (.) , . (
)
.
23 % , N18018090 . . : , . , .. [4] ( ): 10,1, 12,0, 11,1-11,4 ().
.
11,1, -

203

. 10,5, . ,
. - , .

N606030 N18018090

0-40
1,06-1,29 1,03-1,14 1,03-1,13 1,08-1,16 0,87-1,15 1,10-1,26
,
40-100 1,17-1,33 1,16-1,26 1,16-1,28 1,22-1,30 1,17-1,21 1,25-1,35
/3
,
0-40
3,02-3,47 2,38-2,65 2,56-2,74 2,80-3,23 3,60-4,55 3,73-4,85
%
40-100 1,37-2,68 1,28-2,10 1,37-2,12 1,46-2,65 1,88-3,15 2,13-3,75
0-40
150,6
109,1
114,1
134,8
173,7
204,9
, /
0-100
295,4
227,5
243,1
280,2
348,5
404,9
,
0-100
1520
1174
1254
1448
1798
2089
. /
0-40
1,9-2,2
1,9-2,1
2,1-2,2
2,1-2,3
2,0-2,2
2,1-2,4
:
40-100
1,6-2,1
1,7-2,2
1,6-2,0
1,7-2,2
1,8-2,1
1,9-2,2

0-20
10,1
12,0
11,4
11,1
11,1
10,5
,
0-40
28,0-29,7 27,3-28,4 26,7-27,3 28,6-30,5 35,4-37,8 36,3-39,2
-/100
40-100 19,1-26,2 17,5-26,0 19,4-23,0 19,1-24,6 31,7-35,4 32,6-36,8
0-40
7,8-7,9
7,8-7,9
7,5-7,6
7,3-7,4
7,5-7,9
7,7-8,1

40-100
7,9-8,3
7,9-8,2
7,7-8,0
7,4-7,6
8,0-8,2
8,1-8,3
,
0-40
2,0-2,6
1,5-2,4
1,8-2,4
1,8-2,4
10,8-13,8 10,6-15,5
/100
40-100
0,8-1,8
0,5-1,4
0,7-1,3
0,8-1,5
3,7-9,5
6,0-12,4
,
0-40
31,1-35,8 28,3-33,2 34,2-35,2 38,1-41,7 22,7-31,9 47,4-53,6
/100
40-100 22,1-28,4 18,9-26,4 20,3-28,6 20,1-30,7 14,4-22,7 29,9-40,2

. : - -;
0-70 ; , . , , () ( ) .

. , , . 0-30 , .
( 10,1, 10,5, N18012090 - 11,1, N606030
-11,4, - 12,0).

1. .. . .: - , 1970. 487 .
2. .. . : , 1967. - 428 .
3. .. . .: , 1970. 520 .
4. .. - . . . . / . .-. .-, , 1973, . 185, . 5-13.
5. .., .. , . .: ,
1983. 189 .

204

PSEUDOMONAS

..
- , mahabat.konurbaeva@mail.ru
Abstract: The incidence and prevalence of bacteria of the genus Pseudomonas in different soil types in Kyrgyzstan has been studied
Keywords: soil type, soil microorganisms, bacteria of the genus Pseudomonas

. , .
, , . , ,
, .
, ,
. . [5] ,
, .
, , .
Pseudomonas .
[2], . Pseudomonas .
. 15
(.1, 2, 3). , , - .
,
, (. 1).
1

1.
2.
3.
4.

-, .
. -
. .,
.
-, .


, ()
...

700-900
12
-
2900
2-3

9,25
8,17

70
65

500

16

7,86

35

900

14

7,79

45

:
1. . .
- 1,5-3 %, 0,1-0,18%. .
2. - . .
0,7-2,5%, 2 5-10%, .
3. -.
. 2,2-3,0%, 0,16-0,31%.

205

. -
.
, , , (. 2).
2

1.
2.
3.
4.
5.

- -,


.--
- -,
.
-, .

,

...
()

,
%

--

1980

12-13

7,83

70

--

2000
1800

11-12
10-12

7,07
9,68

70
35

1650

13-15

8,98

35

1032

12-13

8,07

35

:
- .
, 5
20%. , 80-90% .
- - . 4,0 6,0% , 0,3-0,35% .
- . . , . .
- - . 2 .
- - , . . (0,5-1,5%), .
- ,
, (. 3).
3

1.

\ .

2.
3.
4.
5.

. -
- \,

.
.


, ()
...

,%

2100

12-13

7,56

35

3300

10-12

8,16

60

3200

14-15

8,04

60

3000

15-16

8,17

60

--

2800

14-15

7,92

45

:
- . . 2,5-3,5%, 0,3%,
.
. , . -

206

, .
- - .
4,0 6,0% , 0,3-0,35% . .
- 12,0-13,0% .
.
- 1700-1900 .. 2,0-4,0%, 0,3%.
(1997).
1 , , . 270
3-5 . () 1 . , , . ; .
. .1,
Pseudomonas (4,2% ) - . , . , -, .
- ( -, 2900. ...), . .

, %

1.7
1.2
0.3
.

.-

.1 Pseudomonas

- Pseudomonas
. ,
.
- 0,2%
- . ,

207

.
- - , . (0,5-1,5%), , - (.2, 3).
50
45
40

35
30
25
20
15
10
5
0

.--

.-

.2. Pseudomonas

- .
, .. 45% .
, . , 5 20%.
, . [6], . , , , () 6-40%, - ( ) 12-86%. .. (1936) ,
[4].
, - , [2]. .
-,
. , , - .

. Pseudomonas
-, - . Pseudomonas stutzeri,
. P.stutzeri , . Pseudomonas fluorescens
.
, - Pseudomonas fluorescens
( 1). - - Pseudomo-

208

nas fluorescens Pseudomonas putida. , - 4 Pseudomonas: Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas


putida, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas aurantiaca. [1], Pseudomonas stutzeri
, .

12
10
8
6
4
2
0

. -

.3. Pseudomonas
-

: , , Pseudomonas . Pseudomonas fluorescens ( 1). .

1. Van Niel C. A note on Pseudomonas stutzeri /C.Van Niel, M.Allen //J.Bacteriol. -1952. -Vol.64, 3.
-P.413-422.
2. , .. : .
. - . : 03.00.07 /... , 1967. 23 .
3. , .. /... - .: , 1991.304.
4. , .. /.. //
. 1936. .5, 5. - .27.
5. , .. ,
/.. // . , 1974. .41-57.
6. , .. Pseudomonas /.., .. - : . , 1990. 264.

209. .
, , ecostrategii@yahoo.com
Abstract: The geographical distribution and intensity of soil erosion in Moldova are discussed, the annual

increment of eroded soils area equals 1%; regions with the highest erosion activity are revealed. Emphasis is put on
the environmental consequences of erosion, such as radionuclides migration, in particular. The problem consists in
erosional removal of polluted soils and origination of new areas with elevated radionuclides concentrations in sites
where eroded or deflated material was accumulated. Problems related to the soil loss tolerance are discussed; attention is paid to the economic aspect of this problem. New methods of soil erosion investigations comprise a very
promising cesium method for evaluating the annual rate of soil erosion, laboratory methods and mathematical
modeling. More advanced is the hydromechanical model of soil rain erosion; an attempt to classify wind erosion
models is presented. Future researches in the field of soil conservation are supposed to be related to soil-erosion
monitoring and ecological farming.
Key words: eroded, soils, analysis, new methods, mathematical modeling, monitoring, future research.

. .
. , -, ,
-, ,
[1]. ,
, , , [2]. , , . [3].
, , , , , ,
, , .. .
[7], , , , , .
[4]. , , .
. Combaterea Eroziunii Solului
: ; -; ; ; .
: -, - ( 20 - ),
-
. ,
.
, :
56,4 % . , , 3 [6]. 0,33-1,13 ( 0,78%). - . ,

210

, .
. ,
. , 15 % , , [5].
, , . , , . ,
.

. , . .
, ,
. ,
. , , [8] 0,5 2,0 / , .
. , , . ,
137, . , .
30 .
,
, - .
- 1:200000 ( N
3447 06.08.2012. : , ). ,,Climate change
proofing the Danube Delta trough sustainable water and land management. . . : , ,
.
, , . .
,
. .

, , .
, , , . , , , , .
, .

211

- , . , , [9],
- , . [9], .
. ,
, , .
.
,
, , . ( ), ( , , , ). .

1. Hotrre Nr. 626 din 20.08.2011 cu privire la aprobare Programului de conservare i sporire a fertilitii solurilor pentru anii 2011 2020. Monitorul oficial Nr. 139 145. 26.08.2011. art. Nr.: 165 169 p.
2. . ., . . . . .:
, 1990. 258.
3. Kuharuk E. S. Lands affected by erosion a main component of ecological monitoring and soil management.
Environmental Problems of the XXI Century. , , 2012. 331 332 .
4. Kuharuk E. S., Bleandur O. V. Field exploration of radioactive pollutions of soils in Moldova. Problemele
i perspectivele radioecologiei n Republica Moldova. Chiinu, 1996. 30 31 p.
5. . ., . . , .
Chiinu, Pontos, 2012. 52 .
6. . ( . . . ) I. Chiinu, Pontos, 2005. 5 c.
7. . ., . ., . . . //. 1990. N 10. 51 60 .
8. . . . . 1985.
N 7. 103 110 .
9. V. Cerbari, S. Andrie [et.al.]. Msuri i tehnologii de combatere a eroziunii solului. Ch.: Pontos, 2012. 80 p.

212-
.., ..
, . , brissa_secretary@mail.ru
Abstract. In crop rotation with following crop alternation field pea for green mass winter triticale + clover
meadow clover of one year summer wheat summer rapeseed on sod-podzolic light loamy soil has been studied the
removal and nutrients balance depending on various fertilization systems. Nitrogen balance in fertilization system
with doses calculated for deficit balance of these elements amounted to 19,9-31,4 kg /ha, with doses calculated
for maintaining balance - 15,0-32,0 kg/ha. Positive phosphorus balance 12,9 kg/ha has provided with application
280 kg/ha active matter phosphorus fertilizers for alternation crop rotation. Potassium balance in all fertilization
variants was negative and depending on the investigations amounted from 60,6kg/ha to 68,9 kg/ha.
Key words: balance, nutrient elements, fertilizer crop rotation system

.
. ,
.
, . , , , (1,2).
, .
. , - , . : KCl 5,8-6,0, 25 ( ) 330-360 / , 2 ( ) 200-250 / , 1,8-2,0%.
:
- + 1 . - : 1 , 2 PK , , PK , .
(, ) . 40 / - .
. , . ,
280 / .. ( 1).
,
, .
591 1042 / . -10,8 -51,5 /.
. ,
.

213

, , /
, 1

40
N110
N220
N330
N220P140
N220K290
P140K290
N110P140K290
N220P140K290
N330P140K290
P280K580
N110P280K580
N220P280K580
N330P280K580
N330P280K580
N440P280K580

-51,5
-33,1
-26,4
-20,0
-10,8
-22,2
-13,8
-34,4
-28,1
-19,9
-13,3
-37,6
-30,2
-23,0
-18,2
-20,6
-15,0

(P2O5)
-46,8
-36,1
-39,5
-44,1
-44,7
-15,3
-42,8
-12,8
-16,0
-18,7
-20,5
12,9
8,9
5,0
3,7
2,8
1,8

(K2O)
-128,0
-118,9
-139,5
-151,4
-150,4
-148,0
-110,8
-120,5
-128,4
-134,6
-136,3
-85,7
-92,0
-103,0
-107,3
-113,2
-117,9

()
-83,9
-60,6
-61,0
-63,1
-64,5
-64,6
-58,6
-61,7
-61,3
-63,8
-67,4
-64,0
-64,9
-66,6
-67,2
-67,9
-68,9

1.
(MgO)
-34,3
-29,1
-28,2
-30,1
-29,8
-32,0
-27,9
-29,5
-29,9
-30,5
-31,2
-29,7
-30,6
-31,4
-31,5
-32,2
-33,0

, . ,
, 36,1-46,8 /.
, 140 / ..
12,8 20,5 /. 280 / .. (1,8-12,9 /).
.
611 /. 806 /. , , , . N440P280K580 1408 /, 2,3 , .
. ,
, -128,0-151,4 /. 290 /
.. -110,8-136,3 /. 580 / .. , , 85,7 117,9 /.
(214-304 /) (125-164 /) , .
-52,9-77,2 /, , 27,5 32,1 /.
. ( ,
) .

280 / ..
(1,8-12,9 /) .
10,8-26,4 /,
, 19,9-31,4 /,
, -15,0-32,0 /.
-60,6 -68,9
/. - .

1. .., .. , . , . , . , 2007, 2, .7-14.


2. .., .., .. . , . , .
, 2007 ., 390 .

214

ACUMULAREA AZOTULUI BIOLOGIC I MATERIEI ORGANICE LA CULTIVAREA


LUCERNEI PE CERNOZIOM LEVIGAT
Leah Nicolai
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, tckleah@mail.md
Abstract. In a five-year cycle of cultivation on leached chernozem with an average annual output of 30-40 t/ha
of green mass, the alfalfa fertilized in dose P3,0K28 + N60 leaves in the soil about 30-38 t/ha of stubble crop residues
and roots, and 230-280 kg/ha of biological nitrogen. Accumulated organic matter in soil is equivalent to 4.5 - 5.7
tons of synthesized humus. From the total amount of humus, 94% is synthesized in the active layer of the soil (0-100
cm), where 84% has the arable layer. The administration of fertilizers contributed to increase the amount of humus
in the soil with 41-77%.
Key words: alfalfa, biological nitrogen, chernozem, dose of fertilizer, humus

Introducere. Lucerna fixeaz azotul din atmosfer prin intermediul bacteriilor simbionte (Rhizobium), mbogind astfel solul cu azot biologic. Aceasta permite de a micora doza de azot chimic n asolamentul de cmp,
de a obine producie ecologic. Ea mai contribuie i la mbogirea solului cu substan organic - surs pentru
sinteza humusului. Actualmente, nu dispunem de materiale ample privind capacitatea de fixare a azotului biologic i acumularea substanei organice n sol la cultivarea lucernei n funcie de condiiile pedoclimatice. Acest
material va aduce un aport la acumularea datelor despre rolul lucernei la mbogirea solului cu azot biologic i
materie organic, care la rndul su va mbunti starea humic din sol.
Material i metod. Cercetrile au fost efectuate la Staiunea Experimental a Institutului din comuna
Ivancea, raionul Orhei. Solul - cernoziom levigat, indicii agrochimici: humusul - 3,8-3,9%; pH-6,8; P2O5 (metoda Macighin) - 1,2-3,0 mg; K2O - 26-28 mg/100g sol. Investigaiile s-au efectuat pe variantele: nefertilizat
(martor), P3,0K28 (fond), fond + N30-150. Rdcinile au fost recoltate prin metoda monolitului de sol i splate cu
ap pe site.
Rezutate i discuii. S-a constatat, c pe varianta nefertilizat recolta de mas verde a lucernei n medie
de cinci ani a constituit 21,7 t/ha (tab.1). Aplicarea ngrmintelor chimice a contribuit la dublarea recoltei de
lucern de la 21,7 pn la 43,6 t/ha. Pe nivelul optim de nutriie cu fosfor i potasiu (P3,0K28) format n sol s-a
obinut n medie o recolt de 34,2 t/ha. Administrarea ngrmintelor cu azot pe fondul optim de fosfor i potasiu a majorat recolta de lucern cu 17-27 % (tab.1).
Tabelul 1
Varianta
Martor
PK
N60PK
N150PK

Recolta de lucern obinut pe cernoziom levigat, t/ha mas verde


Anul de dezvoltare
n medie
I
II
III
IV
V
26,5
19,9
20,0
28,6
13,7
21,7
38,5
31,2
35,2
40,3
25,7
34,2
46,9
38,8
39,7
44,6
30,2
40,0
48,1
48,4
43,3
47,2
31,2
43,6

%
57,6
84,3
100,9

S-a stabilit, c pentru formarea recoltei, lucerna folosete din atmosfer circa 60 % de azot din necesarul total. Pe varianta nefertilizat, n medie anual lucerna a fixat din atmosfer 113 kg/ha de azot (tab.2). ncorporarea
n sol a ngrmintelor cu fosfor i potasiu au contribuit la majorarea capacitii de fixare a azotului cu 27 %
fa de martor. Aplicarea azotului n doze de 30-60 kg/ha pe fondul optim de P3,0K28 a majorat cantitatea de azot
fixat din atmosfer cu 55-73 % fa de varianta nefertilizat. Mrirea dozelor de azot de la 60 kg pn la 150 kg/
ha pe fondul optim de fosfor i potasiu nu a condus la sporirea capacitii de fixare a azotului din atmosfer de
ctre lucern. Prin urmare, aplicarea ngrmintelor n doze optime a majorat cantitatea azotului biologic cu
73 % in producia obinut (tab.2).
Consumul de azot pentru obinerea unei tone de mas verde de lucern constituie circa 8 kg/t, dintre care
5 kg/t i revine azotului fixat de bacteriile simbionte (Rhizobium) din atmosfer. ngrmintele chimice n-au
influenat semnificativ la consumul de azot la obinerea unei uniti de producie. La cultivarea lucernei, cu o

215

producie medie anual de 30-40 t/ha mas verde dup cinci ani de cretere, las n sol circa 30-38 t/ha mas
organic i 225-285 kg/ha azot biologic. Aplicarea ngrmintelor cu fosfor i a azotului n doze de pn la 60
kg/ha a majorat cantitatea de materie organic i a azotului biologic n sol cu 77 % (tab.2).

Varianta
Martor
PK
N60PK
N150PK

Tabelul 2
Exportul azotului cu producia principal (mas verde) de lucern,
acumularea materii organice i azotului biologic n sol
Rmne n sol dup
Exportul azotului cu
Consumul de azot kg/t de
Recolta medie
producia, kg/ha
mas verde
anual,
5 ani, kg/ha
t/ha mas verde

Total

21,7
34,2
40,0
43,6

188
239
325
326

Fixat din
atmosfer
113
143
195
195

Total
8,7
7,0
8,1
7,5

Din
atmosfer
5,2
4,2
4,9
4,5

Materie
organic
21600
30380
38400
31520

Azot biologic
162
228
288
237

n vederea determinrii parametrilor de formare a humusului, dup al 5-lea an de cultivare a lucernei, a fost
apreciat cantitatea de mas organic a miritii i sistemului radicular (tab.3).
Tabelul 3
Acumularea masei organice n diferite straturi de sol dup al 5-lea an de cultivare a lucernei
Masa organic, t/ha
% din masa total
Stratul
Varianta
Varianta
de sol, cm
martor
PK
N60PK
N150PK
martor
PK
N60PK
N150PK
La suprafaa
9,10
12,65
13,90
13,15
42,1
41,6
36,2
41,8
solului n 5 ani
0-20
9,46
12,67
18,10
13,19
43,8
41,7
47,1
41,9
20-40
0,45
0,97
1,54
1,17
2,1
3,2
4,0
3,7
40-60
0,43
0,81
0,91
0,46
2,0
2,7
2,4
1,4
60-80
0,53
0,92
0,84
0,38
2,5
3,0
2,2
1,2
80-100
0,27
0,79
0,71
0,76
1,3
2,6
1,8
2,4
100-120
0,24
0,50
0,54
0,32
1,1
1,6
1,4
1,0
120-140
0,16
0,26
0,24
0,41
0,7
0,9
0,6
1,3
140-160
0,14
0,13
0,33
0,28
0,6
0,5
0,9
0,9
160-180
0,29
0,11
0,19
0,19
1,3
0,4
0,5
0,6
180-200
0,13
0,14
0,17
0,23
0,6
0,4
0,4
0,7
200-220
0,10
0,13
0,14
0,26
0,5
0,4
0,3
0,8
220-240
0,08
0,09
0,22
0,15
0,4
0,4
0,6
0,5
240-260
0,08
0,07
0,21
0,16
0,4
0,2
0,6
0,5
260-280
0,07
0,07
0,16
0,16
0,3
0,2
0,4
0,5
280-300
0,07
0,07
0,20
0,25
0,3
0,2
0,6
0,8
0-100
11,14
16,16
22,10
15,96
51,7
53,2
57,5
50,6
100-200
0,96
1,14
1,47
1,43
4,3
3,8
3,8
4,5
200-300
0,40
0,43
0,93
0,98
1,9
1,4
2,5
3,1
0-300
12,50
17,73
24,50
18,37
57,9
58,4
63,8
58,2
Total
21,6
30,4
38,4
31,5
100
100
100
100

Masa organic rmas in sol pe varianta nefertilizat a constituit 21,6 t/ha, inclusiv 9,1 t din contul miritii
i 12,5 t/ha a rdcinilor. ngrmintele chimice au majorat cantitatea masei organice att a miritii, ct i a
rdcinilor. Masa organic rmas n sol dup cultivarea lucernei pe varianta N60P3,0K28 s-a mrit de 1,8 ori fa
de cel nefertilizat, constituind 38,4 t/ha. Din masa total rmas n sol, cota miritii constituie 36-42 %, iar a
sistemului radicular 58-64 %. Conform datelor experimentale, masa principal a sistemului radicular 50-57 %
se formeaz n stratul activ al solului 0-100 cm. n al doilea i al treilea metru s-a format respectiv 3,8-4,5 %
i 1,4-3,1 % din masa total (tab.3).
Aadar, la cultivarea lucernei optim fertilizat (N60 P3,0K28) ntr-un ciclu de cinci ani, anual n sol rmn cte
2,8 t de mas organic n form de mirite, iar la terminarea cultivrii cte 24,5 t/ha de rdcini (tab.3). Utiliznd

216

coeficientul de humificare a masei organice (0,15) s-a calculat cantitatea de humus, care poate fi sintetizat. Rezultatele au artat, c din resturile vegetale ale miritii anual se formeaz de la 270 kg/ha de humus pe varianta
nefertilizat, pn la 380-420 kg/ha pe variantele fertilizate. Dup al 5-lea an de vegetaie a lucernei din masa
radicular pe varianta nefertilizat se formeaz 1875 kg/ha de humus, iar pe variantele cu ngrminte 26603675 kg/ha. Din cantitatea total de humus sintetizat din resturile vegetale i rdcini, 94 % i revine stratului
activ al solului (0-100 cm), n deosebi stratului arabil 84 %. S-a stabilit, c din masa organic a miritii i sistemului radicular poate fi sintetizat n total de la 3240 kg/ha humus pe varianta nefertilizat, pn la 5760 kg/ha pe
varianta optim fertilizat. Aplicarea ngrmintelor au contribuit la mrirea cantitii de humus cu 1320-2520
kg/ha, sau cu 41-77% mai mult dect pe cel nefertilizat.
n consecin, pe fond fertilizat cu producia medie anual de 30-40 t/ha mas verde n 5 ani de cultivare,
lucerna las n sol circa 30-38 t/ha materie organic sau 4,5-5,7 t/ha de humus dup procesul de humificare.
Concluzii
Aplicarea ngrmintelor chimice n doze optime a condus la dublarea recoltei de lucern de la 21,7 t pn
la 43,6 t/ha. ngrmintele cu azot n doze de 60-150 kg/ha pe fondul optim de fosfor i potasiu (P3,0K28) au
mrit recolta de mas verde cu 17-27 %.
ncorporarea n sol a ngrmintelor cu fosfor i potasiu au contribuit la creterea capacitii de fixare a
azotului din atmosfer de la 113 kg pn la 143 kg/ha. Aplicarea azotului n doze de 30-60 kg/ha pe fondul optim
de P3,0K28 a majorat cantitatea de azot fixat din atmosfer cu 55-73 % funcie de varianta nefertilizat. Mrirea
dozelor de azot de la 60 kg pn la 150 kg/ha pe fondul optim de fosfor i potasiu nu a condus la sporirea capacitii de fixare a azotului din atmosfer de ctre lucern.
Consumul de azot pentru obinerea unei tone de mas verde de lucern constituie circa 8 kg/t, dintre care
5 kg/t (60%) i revine azotului fixat de bacteriile simbionte (Rhizobium) din atmosfer. ngrmintele chimice
n-au influenat consumul de azot pentru obinerea unei uniti de producie.
ntr-un ciclu de cinci ani de cultivare pe cernoziom levigat cu o producie medie anual de 30-40 t/ha
mas verde, lucerna fertilizat las n sol circa 30-38 t/ha resturi vegetale de miriti i rdcini, i 230-280
kg/ha azot biologic. Materia organic acumulat n sol este echivalent cu 4,5-5,7 t de humus sintetizat n
procesul de humificare. Din cantitatea total de humus 94 % se sintetizeaz n stratul activ al solului (0 - 100
cm), de unde 84 % i revine stratului arabil. Administrarea ngrmintelor au contribuit la mrirea cantitii
de humus n sol cu 41-77%.

217

SOLURILE RAIONULUI IALOVENI:


STAREA DE CALITATE I MSURI DE MBUNTIRE
Leah Tamara, 2Bordea Ion

Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo,ipaps_dimo@mtc.md


2
Direcia Agricol Ialoveni, bordeaion@gmail.com

Abstract. The characteristic of soils from Ialoveni district in dependence of agricultural use, degradation factors, and
degree of evaluation has been presented. It proposes a set of measures to mitigate degradation and creditworthiness note
of soil fertility.
Key words: agriculture use, soil quality, soil erosion, Ialoveni district

Raionul Ialoveni a fost format n anul 1977, n baza Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneti, nr. 1495-IX din 25 martie, cu denumirea iniial de Kutuzov, preschimbat ulterior (1988) n denumirea istoric Ialoveni. Pe parcursul anilor, n virtutea prevederilor unor acte legislative i normative, au intervenit
mai multe schimbri de ordin administrativ-teritorial (ntre anii 1999 i 2003 raionul fiind parte component a
judeului Chiinu), astfel ca actualmente, n baza Legii nr.764-XV din 27.12.2001, privind organizarea administrativ teritorial a Republicii Moldova (care a legiferat rentoarcerea la raioane), n componena raionului
sunt 25 primrii, care ntrunesc 34 de localiti, inclusiv oraul Ialoveni.
Raionul Ialoveni este situat n zona pedoclimatic central a Republicii Moldova, la distana de 14 km de
municipiul Chiinu. Clima - temperat continental, vara este clduroas i ndelungat, cu temperatura medie
a lunii iulie +22C, iarna este blnd, cu temperatura medie n luna ianuarie de - 7C.
Raionul Ialoveni are o suprafa de 78348,57 ha, inclusiv: teren arabil 33431,35 ha; livezi 3727,40 ha;
vii 7941,69 ha; fnee 31,00 ha; puni 7309,94 ha; plantaii forestiere 14302,46 ha; prloag 212,63 ha;
sub ape 2563,10 ha, alte terenuri 8629,28 ha [5]. Gospodriile agricole asociate lucreaz 61% din terenurile
agricole. n raion activeaz 32 de societi cu rspundere limitat, 4 asociaii de gospodrii rneti, 4 cooperative agricole de producere i 18145 gospodrii rneti.
Solurile raionului Ialoveni. Eroziunea solului este factorul principal de degradare a nveliului de sol i
de poluare a resurselor acvatice n Republica Moldova. Conform rezultatelor cercetrilor pedologice, suprafaa
solurilor erodate n ar s-a majorat pe parcursul a 40 ani cu 300 mii ha, crescnd anual cu 7,1 mii ha [4]. n raionul Ialoveni suprafaa terenurilor agricole constituie 68% din suprafaa total, iar fondul silvic 18%. Suprafaa
solurilor erodate constituie 52%, suprafaa alunecrilor de teren i ravenelor cca 1400 ha [3]. Distribuia suprafeelor terenurilor agricole, fondului silvic, terenurilor erodate, afectate de rpi i alunecri n cadrul primriilor
raionului Ialoveni sunt prezentate n fig. 1-4.

Fig.1. Distribuia suprafeei terenurilor agricole n raionul Ialoveni

218

Fig. 2. Distribuia suprafeei terenurilor fondului silvic n raionul Ialoveni

Fig. 3 Distribuia suprafeei terenurilor erodate n raionul Ialoveni

Fig.4. Suprafaa alunecrilor de teren i a ravenelor n raionul Ialoveni

Din datele prezentate n fig. 1-4 se remarc, c suprafeele terenuriloe agricole difer foarte mult ntre
comune. Cele mai puine terenuri agricole deine com.Cigrleni 27%, iar cele mai multe com.Vratic 88%
din suprafaa total a terenurilor. De aceea i msurile de mbuntire a fertilitii soluriloe trebuie s difere
de la comun la comun, n funcie de pretabilitatea terenurilor. Suprafaa terenurilor fondului silvic n raionul
Ialoveni distribuit pe comune a demostrat, c pdurile din com. Cigrleni constituie 66%, Crbuna 46%,
restul avnd o pondere mai mc, 4-29%. Suprafaa terenurilor cu soluri erodate, ravene i alunecri de teren n
raionul Ialoveni este destul de mare (fig.3,4). n legtur cu aceasta, toate msurile de mbuntire a fertilitii
solurilor trebuie s fie orientate spre reducerea degradrii solurilor, diminuarea eroziunii liniare i n adncime.

219

Nota de bonitate medie a solurilor constituie 58 puncte [1, 2]. Localitile cu nota de bonitate mai mare
de 65 puncte sunt: Zmbreni, Nimoreni, Ialoveni, Moleti, Dnceni. Solurile erodare n aceste comune constituie 44-71% din suprafa. Localiti cu nota de bonitate pn 55 puncte sunt 8: Crbuna, Cigrleni, Horodca,
Rzeni, Rusetii Noi, Ulmu, Vratic, Vsieni. Conform notei de bonitate a solurilor din aceste localiti recolta
culturilor agricole gru de toamn, porumb, struguri este mai mic dect media pe republic, i media pe localitile cu nota de bonitate peste 65 de puncte (tab.1). Recolta medie a principalelor culturi agricole a constituit
n anul 2012: gru de toamn 1,9 t/ha, floarea soarelui 1 t/ha, struguri 3 t/ha.
Tabelul 1.
Starea fondului funciar i recolta culturilor agricole n funcie de nota bonitate n raionul Ialoveni
Suprafaa, %
Recolta, q/ha
Soluri
Alunecri i
Nota de
Localitatea
erodate,
ravene,
bonitate,
terenuri
fondul
gru de
porumb
struguri
%
ha
puncte
agricole
silvic
toamn
Nota de bonitate peste 65 puncte
Ialoveni
72
8
44
24
67
27
32
67
Dnceni
62
7
71
24
66
26
32
66
Moleti
78
8
50
80
66
26
32
66
Nimoreni
73
4
54
13
66
26
32
66
Zmbreni
82
6
48
44
69
28
33
69
Nota de bonitate peste 60-65 puncte
Bardar
68
11
44
72
65
26
31
65
Gangura
85
5
20
53
64
26
31
64
Horeti
80
9
44
67
62
25
30
62
Sociteni
64
13
48
6
63
25
30
63
Nota de bonitate peste 55-60 puncte
Costeti
Hansca
Malcoci
Miletii Mici
Pojreni
Puhoi
Suruceni
ipala

75
76
72
74
79
83
54
74

9
12
6
7
5
5
29
8

Crbuna
Cigrleni
Horodca
Rzeni
Rusetii Noi
Ulmu
Vratic
Vsieni
TOTAL

43
27
79
64
64
65
88
70
68

46
66
6
26
22
17
4
11
18

53
162
56
66
2
57
52
27
60
60
54
58
57
11
59
67
122
56
75
16
60
35
43
59
Nota de bonitate pn 55 puncte
54
56
55
75
85
50
58
3
47
52
57
55
68
50
49
69
59
42
72
19
51
48
212
55
52
1359
58

22
23
24
23
24
22
24
24

27
27
29
28
28
27
29
28

56
57
60
58
59
56
60
59

22
20
19
22
20
17
20
22
23

24
24
22
26
24
20
24
26
28

55
50
47
55
49
42
51
55
58

Starea fondului funciar i recolta culturilor agricole n funcie de gradul de eroziune n raionul Ialoveni este
prezentat n tabelul 2. Suprafaa solurilor erodate constituie peste 50% din teritoriu, acesta consider ca eroziune
este foarte puternic. Pierderile posibile de sol pentru solurile din aceast categorie constituie peste 50 t/ha, n
care se coninut circa 1500 kg humus, 50 kg de azot, 45 kg de fosfor P2O5 [4]. Aceast situaie este caracteristic
pentru majoritatea localitilor din raion, n 16 din 25.
Suprafaa solurilor erodate cu 40-50% din terenuri (Ialoveni, Bardar, Horeti, Moleti, Sociteni, Vsieni,
Zmbreni) se consider ca eroziune puternic. Pierderile posibile de sol fertil n rezultatul eroziunii constituie
30-50 t/ha. Suprafaa solurilor erodate 20-40% din teritoriu este eroziune moderat. Pierderile posibile de sol
constituie 10-30 t/ha. n aceast categorie intr doar dou localiti: ipala i Gangura, corespunztor n aceste
localiti suprafaa terenurilor agricole este mai mare, n comparaie cu alte comune.

220

Localitatea

Cigrleni
Dnceni
Hansca
Puhoi
Rusetii Noi
Suruceni
Ulmu
Vratic
Crbuna
Costeti
Horodca
Malcoci
Miletii Mici
Nimoreni
Pojreni
Rzeni

Ialoveni
Bardar
Horeti
Moleti
Sociteni
Vsieni
Zmbreni

ipala
Gangura
TOTAL

Tabelul 2.
Starea fondului funciar i recolta culturilor agricole n funcie de gradul de eroziune
Suprafaa, %
Recolta, q/ha
Soluri
Alunecri i
Nota de
erodate,
ravene,
bonitate,
terenuri
fondul
gru de
porumb
struguri
%
ha
puncte
agricole
silvic
toamn
Suprafaa solurilor erodate >50% (eroziune foarte puternic).
Pierderi posibile de sol >50 t/ha (1500 kg humus, 50 kg - N, 45 kg P2O5)
27
66
75
85
50
20
24
50
62
7
71
24
66
26
32
66
76
12
66
2
57
23
27
57
83
5
67
122
56
22
27
56
64
22
68
50
49
20
24
49
54
29
75
16
60
24
29
60
65
17
69
59
42
17
20
42
88
4
72
19
51
20
24
51
43
46
54
56
55
22
24
55
75
9
53
162
56
22
27
56
79
6
58
3
47
19
22
47
72
6
52
27
60
24
29
60
74
7
60
54
58
23
28
58
73
4
54
13
66
26
32
66
79
5
57
11
59
24
28
59
64
26
52
57
55
22
26
55
Suprafaa solurilor erodate 40-50% (eroziune puternic).
Pierderi posibile de sol 30-50 t/ha
72
8
44
24
67
27
32
67
68
11
44
72
65
26
31
65
80
9
44
67
62
25
30
62
78
8
50
80
66
26
32
66
64
13
48
6
63
25
30
63
70
11
48
212
55
22
26
55
82
6
48
44
69
28
33
69
Suprafaa solurilor erodate 20-40% (eroziune moderat).
Pierderi posibile de sol 10-30 t/ha
74
8
35
43
59
24
28
59
85
5
20
53
64
26
31
64
68
18
52
1359
58
23
28
58

Sistemul de msuri pentru combaterea degradrii i sporirea fertilitii solurilor n raionul Ialoveni. Sistemul de msuri presupune n primul rnd, organizarea i amenajarea antierozional a terenurilor este un sistem
unitar de msuri tehnice, economico-organizatorice i juridice n vederea integrrii ct mai optime a fondului
funciar n agrosistemul specific fiecrui landaft colinar. Organizarea terenurilor agricole pentru fiecare comun
se execut att la nivelul bazinului hidrografic, ct i la nivelul fiecrei uniti agricole mari sau mici i pe fiecare
mod de folosin.
Organizarea antierozional a teritoriului rezolv urmtoarele obiective:
reinerea sau, dac este cazul, evacuarea dirijat a surplusului de ap pluvial de pe versani;
amenajarea cea mai raional i rentabil a modului de folosin a terenurilor n conformitate cu pretabilitatea lor i contribuia la protecia antierozional a teritoriului;
asigurarea diminurii pierderilor de sol, splat de pe versani, pn la mrimi admisibile.
Lund n consideraie gradul nalt de erodare a terenurilor, utilizarea intensiv a terenurilor la arabil i sub
plantaii multianuale, pentru raionul Ialoveni se propun sisteme de msuri antierozionale pe terenuri arabile i
erodate (tab.3,4). Lucrarea de baz a solului, semnatul culturilor agricole este necesar de efectuat de-a curmeziul pantei i pe contur, precum i n direcia pantei secundare de 1,5-2 n scopul evacurii excesului de ap
pluvial n deversori nierbate. Metodele de lucrare de baz a solului dup gradaiile mrimii pantei i tehnologia
de aplicare a msurilor antierozionale la cultivarea culturilor agricole [1-4]. sunt prezentate n tab. 4 i 5.

221

Tabelul 3.
Sistemul de msuri antierozionale pe terenuri arabile
Mrimea pantei
1-3
3-5
5-7
peste 7
Asolamente de cmp, culturile Asolamente, la care se aplic
Sistemul de culturi n fii +
Asolamente pedose cultiv, aplicnd tehnologi- complexul de msuri antierozio- msurile de protecie antieroziprotec-toare
ile tradiionale
nale
onal
Culturile pritoare
Tehnologie, obinuit, fisuFisurarea solului n spaiile ntre Sistemul de cultur n fii:
Asolamente fr
rarea solului dup semnatul rnduri brzdate ntrerupt i
20-30% de culturi pritoare i culturi pritoare,
culturilor
muuroire
70-80% de culturi dese
50-80% de ierburi
Culturi dense
Fisurarea solului la adncimea Fisurarea solului pe adncimea 50
de 50 cm peste 10-15 m de-a cm, peste 5-10 m de-a curmeziul Sistemul de cultur n fii cu
Ierburi anuale i
curmeziul pantei cu fisurapantei cu fisuratorul-crti - alternana cultivrii, ierburilor perene; fisurarea
torul -3-70 dup ns3-70 dup nsmnare nainte
anuale i perene, fisurarea solu- peste 3 m, la renmnarea naintea de apariie de apariia plantelor. Primvara
lui peste 5 m dup nsmnare noire primvara
plantelor pe pante de 2-3
devreme fisurile se rennoiesc
Sistemul de cultur n fii
Sistemul de cultur n fii pe
Sistemul de cultur n fii
Succesiune de fii de culturi prterenuri n pant de 2-3 peste
cu limea 85-57 m. Msurile
itoare cu culturi anuale semnate
120-112 m. Culturile priantierozionale se realizeaz
Ierburi perene
des i ierburi perene. Limea
toare se succed cu cul-turile
n conformitate cu cerinele
fiilor - 112-85 m
anuale semnate des
culturilor
Ierburile perene
Fisurarea solului peste 3-15 m dup nsmnare nainte de apariia plantelor n funcie de mrimea pantei. Fisurarea
ntrerupt cu aplicarea dispozitivului crtia dup fiecare coas a ierburilor naintea irigrii parcelei.
Not: La toate agrofondurile cu pante peste 2 pentru regularizarea evacurii dirijate a scurgerii de ap superficiale
se prevd construirea construciilor hidrotehnice antierozionale
Tabelul 4.
Metode de lucrare de baz a solului pe terenuri n pant
Mrimea
pantei, soluri

Culturi

1-3

de toamn

neerodate i
slab erodate

de primvar

3-5

de toamn

slab i moderat erodate

de primvar

5-7

moderat
erodate

Msuri privind lucrarea de baz a solurilor


Dezmiritire, artura de 20-22 cm. Lucrarea solului cu discuri sau cu grape
-3. Cultivarea naintea semnatului la adncimea de 6-8 cm cu grape.
Artura de toamn la adncime de 33-35 cm cu subsolajul -4-356. Nivelarea i fisurarea arturii de toamn concomitent cu agregatul -2-140 de
cu toamn (sfecla de zahr). Artura la adncimea de 25-27 cm. Fr nivelarea arturii de toamn. Grparea de primvar i cultivarea la adncimea
de 6-8 cm (culturi pritoare, leguminoase pentru boabe).
Discuire i afnare cu freza dup recoltare la adncimea de 12-15 cm. Lucrarea solului cu grape aciculare -3
Artura cu plugul cu corp de subsolaje decupat -4-35 la adncimea de
20-22 cm. Fisurare toamn. Utilaj: fisuratul - crti de tip -2-140

de toamn

Lucrarea solului superficial la adncimea de 10-12 cm n cuplare cu


sau -3,6 (artur de toamn devreme). n caz de lipsa acestora lucrarea
solului se face cu discuri i grape aciculare -3

de primvar

Lucrarea solului fr ntoarcere a brazdei la adncimea de 20-22 cm cu cizela sau scarificator cu pstrarea resturilor vegetale rmase dup recoltare.
Fisurarea arturii de toamn cu agregatul -2-140 peste 10 m de-a curmeziul versantului sau prin contur.

222

Teren arabil se repartizeaz pentru nierbare cu


peste 7, pu- ierburi perene.
ternic erodate Procedeu de nsmnare
cel mai bun - este primvara timpuriu fr nveli.
Tabelul 5.
Panta
1-3

3-5

5-7

>7

Tehnologia de aplicare a msurilor antierozionale la culturile semnate des


Termeni de executarea msurilor protectoare, adncimea
Cultura
Msura antierozional
afnrii, cm
Fisurare,
Primvara devreme, dup semnat nainte de apariia
Lucern
-2-140, -74
plantelor. Dup fiecare coas a masei verde pe 35-40 m
Fisurare,
Primvara devreme dup semnat nainte de apariia
Mazre
-2-140,-74
plantelor 35-40 m
Toamna dup nsmnare nainte de apariia plantelor la
Gru de
Sistem de drenaj-crti
adncimea de 35-40 cm. Primvara devreme nainte de
toamn
-2,5, -6
pornirea vegetaiei plantelor
Primvara dup nsmnare nainte de apariia plantelor
Lucern
Fisurare, -3-70
la adncimea de 40-50 m
Semiogor,
Scarificare adnc prin
La semiogor iunie-august pe 35-40 m
Gru
fii -53
Fisurare
Toamna dup nsmnarea nainte de apariia plantelor.
-3-70,
Primvara nainte de nceperea vegetaiei pe 40-50 m
Lucern, Sparcet
Primvara devreme imediat dup nsmnare. Vara dup
Fisurare cu drenaj-crti, -2,5
fiecare coas a ierburilor. Toamna trziu la 50-60cm
Vierul
Primvara imediat dup nsmnare pe 50-60 cm n mod
Fisurare.
Mazre
ntrerupt. Dup recoltarea pe semiogor scarificare adnc
-3-70, -6
prin fii peste 10-15 m n iunie-august
Gru de
Fisurare,
Toamna imediat dup nsmnare. Primvara devreme
toamn, orz,
-3-70
nainte de pornirea vegetaiei a plantelor pe 50-60 cm
mzriche
Primvara devreme dup nsmnare naintea de apariia
Lucerna,
Fisurare adnc cu dre- plantelor. Vara dup fiecare coas a ierburilor. Toamna
Sparcet,
naj-crti -2,5 trziu pe 50-60 cm n mod ntrerupt n special pe versani
nierbare
brzdate de rigole

Interval,
m
15-10
15-10
15-10
10-5
20-15
10-5
5-3

5-3

5-3

3-2

Not. Pe terenuri irigate se execut scarificare adnc a solului prin fii cu fisuratorul dup coasa ierburilor, iar pe
semiogor i artur de toamn nainte a fiecrui udri.

Concluzii. Agricultura i cercetarea trebuie s fie preocupate nu numai de recolte mari, dar i de optimizarea sistemului ca un tot ntreg pentru meninerea productivitii solurilor pe termen ndelungat. Activitatea
ntr-o gospodrie cu agricultur durabil se bazeaz pe procesele naturale, pe resursele biologice i regenerabile
ale gospodriei. n fiecare zon pedoclimatic, fiecare raion este necesar de implementat sisteme de agricultur
durabil, adaptate la condiiile locale.
Referine
1. Programul complex de valorificare a terenurilor degradate i sporire a fertilitii solurilor. Partea I. Ameliorarea terenurilor degradate. Chiinu: Pontos, 2004, 212 p.
2. Programul complex de valorificare a terenurilor degradate i sporire a fertilitii solurilor. Partea II. Sporirea
fertilitii solurilor. Chiinu: Pontos, 2004, 128 p.
3. Programul Naional Complex de sporire a fertilitii solului. Chiinu: Pontos, 2001, 130 p.
4. Sistemul Informaional privind calitatea nveliului de sol al Republicii Moldova. Chiinu: Pontos, 2001, 86 p.
5. http://www.arfc.gov.md/transparenta/proiecte. 2012.05.07. Proiect Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar
la data de 1 ianuarie 2012.doc , Nota Informativa.doc, Tipizatele.xls

223

DEZVOLTAREA TIINEI DESPRE MICROELEMENTE IN SOLURILE MOLDOVEI


Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, tamaraleah09@gmail.com

Abstract. History of the development of trace elements researches on over 60 years at the Institute of Pedology,
Agrochemistry and Soil Protection Nicolae Dimo, the main achievements in this period, the problems facing the
Institute in this compartment, the importance of trace elements research and development prospects of geochemistry
for the environment of Moldova are presented in this paper.
Key words: content, distribution, pollution, soil, trace elements

Studierii microelementelor (oligoelementelor) n diferite domenii tiinifice chimie, biologie, fiziologie,


agricultur, medicin, etc. i se acord o atenie destul de mare n lume, aceasta separndu-se ntr-o tiin aparte
- geochimie. ncepnd cu anii 50 n lume se organizeaz diferite manifestri tiinifice internaionale: congrese,
simpozioane, conferine, consftuiri, ateliere de lucru, sesiuni tematice consacrate microelementelor. Aceasta
dovedete faptul c la acea perioad erau deja acumulate materiale referitoare la cercetri privind coninutul
microelementelor n diferite componente ale biosferei. Au fost editate materiale de sintez i monografii, elaborate hri i scheme a provinciilor biogeochimice a diferitor ri, inclusiv i a fostei URSS, hri regionale i
teritoriale privind coninutul microelementelor.
n Republica Moldova studierea microelementelor se ncepe n anul 1938 cu utilizarea metodei colorimetrice de determinare. Studierea sistematic a microelementelor cu ajutorul spectrografului la Institutului de
Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo se ncepe n anul 1960 n laboratorul seciei de
pedologie. Deja se tia c aplicarea microelementelor n agricultur conduce la creterea recoltelor culturilor i
mbuntirea calitatea produciei; n medicin pentru profilaxia i vindecarea anumitor maladii condiionate
de carena sau surplusul de microelemente.
Necesitatea studierii oligoelementelor n soluri, roci, plante, alte componente a fost argumentat nc n anul
1948 de ctre academicianul Nicolae Dimo n lucrarea-testament
(tiina solului n Moldova i sarcinile ei principale) [1]. Mai trziu la realizarea acestei sarcini se
altur i alte instituii i organizaii: Institutul gricol, Universitatea de Stat, Institutul de Zootehnie i altele.
Fiecare din aceste organizaii ndeplineau cercetri privind coninutul microelementelor conform programelor
din domeniul su de cercetare.
Pn la 1960, date despre coninutul i legitile distribuiei microelementelor n solurile republicii erau
foarte puine. La aceea perioad se efectuau cercetri n experiene privind influena microelementelor ca hrniri
suplimentare asupra calitii i recoltei viei de vie, floarea soarelui, porumb, leguminoase [2]. Prima lucrare consacrat acumulrii cuprului n soluri la cultivarea viei de vie n Moldova, care se prelucreaz de mai muli ani cu
zeam bordelez este publicat de Vasiliu H., Huber L., Pntea C., Timoenco A. [3]. Dup aceasta se determin
coninutul de cupru n cteva cernoziomuri ale republicii, n scopul aplicrii ngrmintelor cu coninut de cupru.
Cercettorii . i . [4] citeaz date privind coninutul de mangan n solurile Moldovei n
comparaie cu solurile din Ucraina. n lucrare se indic, c orizonturile superficiale ale solurilor republicii sunt destul
de asigurate cu forme mobile de mangan, iar cernoziomul din stepa Bli are cel mai nalt coninut, n comparaie
cu cele din raionul Cahul. Sunt asigurate cu mangan mobil solurilor din plantaiile viticole din preajma Chiinului.
Creterea numrului de publicaii dup anul 1960 demonstreaz c cercetrile asupra oligoelementelor n
soluri s-a intensificat. Ctre anul 1970 tiina solului dispunea de materiale importante privind cercetarea coninutului formelor totale de oligoelementele n soluri, care permiteau de a face unele concluzii i recomandri.
Aceasta se refer n primul rnd la elementele biologic importante, aa ca Cu, Zn, Mn, Mo, Ni, Co, B, J. Multe
din lucrri au fost dedicate coninutului total i distribuirii oligoelementelor n profilurile solurilor [5].
Este necesar de menionat faptul, c la determinarea oligoelementelor n soluri se utiliza metoda de analiz
spectral, polarografic i colorimetric. De aceea, rezultatele difer de la un autor la altul, ns diferenele nu
sunt semnificative. Rezultatele obinute au demonstrat, c coninutul de oligoelemente n soluri este diferit, n
dependen de complexitatea i diversitatea condiiilor de formare a solului. n mod deosebit, coninutul i distribuia oligoelementelor a fost influenat de diversitatea nveliului de sol, n componena crui aproximativ
80% sunt diferite subtipuri de cernoziom.

224

Generaliznd rezultatele obinute experimental n baza analizei statistice, informaiei privind coninutul a
ase oligoelemente n soluri, s-au evideniat anumite legiti ale migraiunii lor n profile. Totodat, au fost determinate valorile medii pentru principalele tipurile de sol i rocile parentale dominante. Astfel, coninutul total
al oligoelementelor variaz n solurile cenuii, mg/kg: Mn 300-3800; Cu 11-42; Zn 32-50; Ni 19-29; Co 3,312,0; Mo 1,5-3,5; n cernoziomuri, mg/kg: Mn 300-2500; Cu 9-67; Zn 19-90; Ni 12-49; Co 3-14; Mo 0,8-6,3;
n solurile de lunc, mg/kg: Cu 15-98; Zn 27-72; Ni 16-43; Co 2-16; Mo 1,0-3,9 [5].
Valorile medii au artat, c solurile cenuii conin mai puine oligoelemente n comparaie cu cernoziomurile, fapt ce denot diferita lor provenien. Acumularea de Zn, Ni, Cu este caracteristic pentru orizonturile
humifere a cernoziomurilor; Co - n roca parental, iar Mn i Mo este distribuit n profil mai uniform. n solurile
cenuii se evideniaz o acumulare pronunat de Cu, Zn, Ni n orizonturile humifere, restul au o distribuire
lent n orizonturile subiacente. n solurile de lunc acumularea oligoelementelor este asociat cu stratificarea
acestora, orizonturile argiloase conin mai multe elemente, dect cele nisipoase [6].
Pentru evidenierea provinciilor biogeochimice, rolului i comportamentului oligoelementelor n procesul
de genez a solurilor, condiiilor de migraie, legitilor generale a evoluiei geochimice a fost calculat coninutul mediu de oligoelemente n orizonturile arabile (0-30 cm) i subarabile (30-40cm) al solurilor i rocilor parentale (160-200 cm) ale Moldovei. Pentru comparaie au fost luate Clark-urile (coninutul mediu) elementelor n
litosfer, coninutul mediu n solurile lumii i n solurile Romniei; iar n calitate de sol-etalon - cernoziomul din
Kursk. Datele comparative ale coninutului mediu au scos n eviden c are loc levigarea cuprului din soluri,
fiind unul din cele mai biogene elemente, acesta se acumuleaz n cantiti sporite n orizontul humifer. Solurile
Moldovei se caracterizeaz cu un coninut sczut de Zn n comparaie cu solurile din Romnia i regiunea Kursk. Coninutul de Ni, Co, Mn difer nesemnificativ fa de solurile comparative.
Unele elemente de dispersie rar, aa ca vanadiu, cromul, stroniul, bariul sunt n cantiti mai mici dect n
solurile din Romnia i Kursk. Distribuia coninutului de itriu, iterbiu, plumb, galiu, beriliu n profil cernoziomurilor este uniform i depinde de compoziia granulometric a solului [7].
Att n soluri, ct i n rocile parentale apare tendina de manifestare a asocierii elementelor cu diferii
componeni ai solului. De exemplu, cobaltul se acumuleaz n concreiunile de mangan i fier; nichelul de fier
i sulf; distribuia molibdenului depinde de coninutul fosforului, manganului i titanului; coninutul de cupru
depinde de concentraia potasiului n stratul de sol 0-50 cm.
n afar de formele globale ale oligoelementelor n sol s-au studiat i formele mobile, accesibile plantelor Cu, Zn, Co, Ni, Mo. Coninutul formelor mobile de oligoelemente n solurile cenuii variaz, mg/kg: Cu
0,30-2,41; Zn 0,50-2,38; Ni 0,13-1,31; Co 0,14-0,87; Mo 0,02-0,43; n cernoziomuri, mg/kg: Cu 0,30-1,89;
Zn 0,75-2,88; Ni 0,05-2,39; Co 0,19-1,31; Mo 0,02-0,34; n solurile de lunc i saline, mg/kg: Cu 0,90-1,90;
Zn 1,72-3,82; Ni 0,42-0,83; Co 0,77-1,31; Mo 0,19-0,77. n solurile de lunc i saline mobilitatea elementelor
studiate este mai mare dect n cernoziomuri [2, 6, 8].
Prelucrarea matematic a datelor privind coninutului formelor mobile a oligoelementelor (Cu, Zn, Ni, Mo)
n solurile Moldovei a artat, c n cernoziomuri n partea superioar este mai mic dect n rocile parentale. n
solurile cenuii aceste elemente se acumuleaz n stratul de 0-50 cm. Variaia formelor mobile este mai semnificativ dect a formelor globale.
Acumularea unui vast material cu referire la oligoelemente n soluri a permis de a calcula rezervele sumare
a formelor globale i mobile n stratul 0-50 cm. Conform rezervelor de Cu, Zn, Ni, Co pe teritoriul Moldovei se
evideniaz urmtoarele grupe biogeochimice de soluri, care ocup rndul, de la cele mai asigurate pn la cele
mai puin asigurate: 1) cernoziomurile tipice i levigate; 2) solurile din luncile rului Prut i Nistru; 3) cernoziomurile obinuite i carbonatice, solurile xerofito-forestiere; 4) solurile cenuii i brune [2].
n temeiul datelor privind valoarea medie a coninutului de elemente au fost elaborate hri-scheme a coninutului
de Cu, Zn, Ni, Co, Mo n soluri i roci. Pe aceste cartograme au fost conturate arealele coninutului de oligoelemente,
care apoi au fost utilizate de unele instituii medicale n scopul evidenierii raioanelor cu diferite boli endemice.
Cu timpul cercetrile au devenit mai detaliate, au completat cunotinele despre oligoelemente cu date noi experimentale, care au contribuit la dezvoltarea tiinei solului n domeniul biogeochimiei. Se organizeaz cercetri privind
coninutul de oligoelemente n materia organic a solurilor cenuii din nordul Moldovei. Rezultatele au demonstrat,
c un rol important n acumularea microelementelor l au compuii compleci, pe care i formeaz elementele date cu
moleculele acidului humic. Pentru prima dat se studiaz distribuia coninutul de oligoelemente ntre fraciunile mecanice ale solului. Rezultatele au demonstrat c cel mai nalt coninut de elemente se afl n fracia de argil fizic [2].
ntr-o msur mai mic s-a studiat coninutul de microelemente n pante. Astfel este studiat coninutul de elemente n culturile furajere, colectate din diferite raioane ale Moldovei. Cea mai nalt cantitate de Cu s-a depistat n

225

sparcet (fn) i n turtele din semine de floarea-soarelui, iar cea mai mic la porumbul furajer. Coninutul sczut de Ni i Co din soluri s-a reflectat i asupra
coninutului n culturile furajere. S-au nceput cercetrile asupra coninutului de microelemente n plantele de cultur (gru, porumb, sfecl de zahr) att
n ntregime, ct i diferite pri ale plantei. Aceasta
a dat posibilitate de a calcula exportul de microelemente cu recolta i reziduurile vegetale [2, 8].
Informaia despre microelementele n solurile
Moldovei a fost analizat i publicat n anul 1967
n monografia (Cernoziomurile Moldovei), apoi aceast informaie
cu noi rezultate a aprut n 1974 n
Foto 1. Determinarea microelementelor la spectrofotometru (Cernoziomurile URSS).
Materialele acumulate pn n anul 1980 au
cu absorbie atomic, AAS-1.
fost generalizate pentru a fi ulterior folosite la elaborarea compartimentului Caracteristica geochimic a solurilor al monografiei n trei volume Solurile Moldovei. n acest compartiment este prezentat caracteristica coninutului i distribuiei a 15 microelemente n solurile republicii. Pn la apariia Solurilor Moldovei coninutul de microelemente n cernoziomul carbonatic
a fost folosit la argumentarea existenei acestui sol la nivel de subtip i elaborarea monografiei
(Cernoziomurile carbonatice) [9].
Dup anul 1980 se ncepe o nou etap n studiere a microelementelor ecologic, cu referire la poluarea
solurilor (a mediului nconjurtor) cu metale grele. Institutul N. Dimo procur un spectrofotometru cu absorbie atomic AAS-1 (foto1).
Aceast metod modern a dat posibilitate de a studia i alte aspecte ale microelementelor n componentele
biosferei. Tematica coninea informaie despre microelemente ca surse de poluare. Astfel apar date noi privind
coninutul microelementelor n solurile degradate i modificate antropic Se studiaz influena diferitor factori
antropici asupra acumulrii metalelor grele n soluri i plante: ngrmintele minerale i organice, irigaia, uzina de ciment, transportul auto, diferite deeuri organice i vegetale, etc. Rezultatele au demonstrat, c poluarea
i degradarea solurilor au luat amploare att pe plan naional, ct i internaional. Aceasta impune cercettorii la
elaborarea noilor direcii de studiere a microelementelor, bazate pe depoluarea solurilor i elaborarea msurilor
urgente pentru meninerea fertilitii solurilor [6, 8].
La compartimentul geochimie apare o direcie nou: studierea formelor chimice de microelemente n solurile degradate i poluate din diferite surse. Astfel n anul 1991 apar primele rezultate privind coninutul i formele chimice ale microelementelor n solurile cenuii de pdure, apoi n cernoziomurile carbonatice, n solurile
erodate i poluate. Rezultatele privind coninutul i formele chimice ale microelementelor au demonstrat, c
metalele grele provoac poluare prin exces sau carene deoarece acestea se acumuleaz pe poziiile de schimb
cationic i sunt foarte greu de ndeprtat din sol [6].
Studierea formelor chimice a metalelor grele n soluri, mai ales n solurile poluate completeaz cunoaterea
acestei probleme prin faptul, c unii constitueni rein metalele grele sub forme de compui inaccesibili plantelor.
Creterea gradului de eroziune pe versani conduce la mrirea formelor chimice asociate cu carbonaii, oxizii i
argilele, micorarea formelor chimice mobile i legate cu materia organic [6]. n anul 2006 este editat monografia n care sunt generalizate rezultatele asupra coninutului de
microelemente n componentele biosferei [8].
La aceast etap cercetarea microelementelor n componentele biosferei la Institutul N. Dimo se ntrerupe.
Spectrofotometru cu absorbie atomic AAS 1 iese din funcie, se uzeaz. Institutul a fcut efort i a procurat un
spectrofotometru nou n anul 2008, foarte modern, dar i foarte costisitor, care valoreaz un milion de lei (foto.2).
ns, pn n prezent nu funcioneaz, cauza fiind lipsa unor detalii care lipseau de la nceput. Institutul
nu dispune de surse financiare pentru a completa acest aparat, iar ncercarea de a gsi surse financiare nu au
dat rezultate. Cu regret, cercetrile privind comportarea microelementelor n diferite componente ale biosferei,
inclusiv n soluri i diferite deeuri organice, n institut nu se efectueaz, iar cerinele pe plan mondial la astfel
de cercetri sunt n cretere.
Concluzii: Perspectivele cercetrii microelementelor n soluri

226

Spre deosebire de celelalte componente ale


mediului nconjurtor, solul, are rolul unui absorbant, purificator i neutralizator biologic de
poluani, mineralizator al reziduurilor organice. Foarte mult timp solul a avut capacitatea de
autopurificare natural a mediului nconjurtor.
ns, n ultima sut de ani capacitatea solului de
ai pstra aceast funcie a devenit destul de sensibil. Metalele grele i alte elemente potenial
toxice reprezint poluanii cei mai periculoi ai
solului, indiferent de proveniena lor.
n scopul elaborrii msurilor de prevenire
a polurii solurilor cu metale grele este foarte
important de a cunoate procesele privind capacitatea de autoepurare natural a solurilor i Foto 2. Spectrofotometru cu Absorbie Atomic Analist 800 1
landafturilor. Cunoaterea acestor procese este
esenial pentru stabilirea limitelor maxime admisibile (LMA) ale poluanilor n sol, astfel ca s se asigure prevenirea polurii solului, ct i a altor factori de mediu. Pentru stabilirea tiinific a limitelor maxime admisibile
trebuie s se foloseasc indicatorii biologici cu ajutorul crora s se poat evalua agresivitatea unui poluant dat
asupra solului n unitate de timp i pe unitatea de suprafa. Acetia se stabilesc att n condiii experimentale de
laborator, ct i n experiene de cmp.
Concentraiile de metale grele variaz mult de la o surs la alta i, de asemenea n timp. Aplicarea defectuoas a ngrmintelor chimice trebuie s fie supravegheat, iar metalele grele s devin obiectul unui sistem
special de monitoring acolo unde se introduc cantiti mari de substane chimice.
Pentru cazurile cnd se aplic pe teren agricol deeuri i reziduuri industriale, care pot conine metale grele,
n scopul obinerii de produse agricole nepoluate sunt necesare stabilirea concentraiilor tolerante de ncrcare
a solului cu diferite elemente.
n ce privete prognoza polurii solului, trebuie s se aib n vedere compoziia diferitelor substane poluante, precum i acele forme n care elementele chimice i compuii acestora ptrund n sol i care mpreun cu
proprietile solurilor, determin rezistena solurilor la poluare. n funcie de caracteristicile solului i procesele
pedogenetice prezente, poluanii sufer transformri, adic se descompun, i pierd toxicitatea, trec n forme
inaccesibile, ies din sol sau i pstreaz gradul de toxicitate, se acumuleaz n forme accesibile i deregleaz
funciile normale ale solului.
n vederea asigurrii proteciei i ameliorrii calitii solului, ca principal mijloc de producie agricol sunt
necesare instituirea normelor ecologice de protecie a calitii solului (pentru fiecare tip de poluare), obligatorii
pentru toi deintorii de terenuri agricole, indiferent de caracterul proprietii.
Referine
1. .. . . , 1948, 1, . 3-18.
2. .. .
. . VI. : . 1970, .107-116.
3. Vasiliu H., Huber L., Pntea C., Timoenco A. Influena cuprului asupra dezvoltrii plantelor. Buletine ale
Facultii de Agronomie. Chiinu, vol.II, 1938-1939.
4. .., ..
. . 1953, 4.
5. .. , , , , . . .,1967.
6. .. . . , 1991.
7. .. - .
. , 1985.
8. .. . Chiinu: Pontos, 2006, 156 pag.
9. .., .. .. .
.. 100. . . Eco- TIRAS. Chisinau, 2013, .108-110.

227

IMPACTUL FERTILIZANTULUI MICROCOM-T ASUPRA ACTIVITII


NITRATREDUCTAZEI N SOL, NITRATREDUCTAZEI, PEROXIDAZEI N FRUNZE
I PRODUCTIVITII PLANTELOR DE SFECL PENTRU ZAHR
Lisnic S., Toma S., Corecaia Iulia
Institutul de Genetic i Fiziologie a Plantelor al AM, slisnic@rambler.ru

Abstract. In terms of vegetation and field experiences it has been shown that the treating of sugar beet seeds with
fertilizer Microcom-T leads to balanced supply of plants with micronutrients from the start, enhancing of nitrogen
and carbohydrate metabolism, redox reactions, increase sugar beet roots mass and roots system rhizosphere area
that provide significant resistance of plants to drought. Seeds treatment with Microcom-T provides a more efficient
supply of plant with trace elements, reduction of the additional costs related to the conducting of foliar plant nutrition, increase of the production of sugar per unit of surface area by 12.3 to 21.7% compared to control plants and by
1.8% compared to plants under foliar treatment.
Keywords: Microcom T, nitrate, reductase, peroxidase, sugar beet

Introducere. Realizarea potenialului genetic productiv al sfeclei pentru zahr este imposibil fr aplicarea fertilizanilor innd cont de necesitatea biologic a plantelor n elemente biofile, asigurarea solului cu forme
accesibile n diverse condiii de umiditate. n ce privete necesitile n substane nutritive sfecla pentru zahr
are trei perioade critice: la nceputul vegetaiei la faza de 2-3 perechi de frunze, la nceputul tuberizrii rizocarpului (mijlocul lunii iunie), n timpul tuberizrii intense i acumulrii maxime a zahrului (ultima decad a lunii
iulie nceputul lunii august). Fertilizanii minerali administrai n sol i n cazul nerespectrii tehnologiei de
aplicare a lor, pot polua mediul ambiant.
Tratarea seminelor cu microelemente asigur aprovizionarea din start echilibrat a nutriiei plantelor, dezvoltarea rizosferei i o rezisten mai eficient a plantelor la condiiile nefavorabile ale mediului. n rezultatul
efectului fiziologic al aciunii fertilizantului n stimularea din start al dezvoltrii plantulelor n ele se intensific reaciile de oxido-reducere i a eliminrii de ctre sistema radicular a regenilor solubili de tipul acizilor
carbonic, acetic,malic, citric i, de asemenea, a enzimelor biocatalizatori (2-5). Aceti regeni transform
elementele nutritive , care, de regul, sunt n stare puin accesibil pentru plante, ntr-o form mai accesibil
i mpreun cu microorganismele formeaz zona rizosferei n jurul periorilor absorbani. Tratarea seminelor
d posibilitatea fiecrei plante la o nutriie difereniat, majoreaz din start dezvoltarea plantulelor i rezistena
lor la factorii stresogeni. Dar tratarea seminelor cu microelemente, cu scopul sporirii recoltei i mbuntirii
calitii tehnologice a rizocarpilor se efectueaz, deseori empiric, unilateral i n diferite combinai (9,10). Ca
urmare cultura respectiv nu este aprovizionat optimal cu microelementele necesare, scade eficiena aplicrii
fertilizanilor. Acest dezavantaj a fost parial nlturat prin aplicarea tratrii foliare a sfeclei de zahr cu preparatul Microcom-T (1), unde raportul de microelemente din fertilizantul Microcom-T corespunde necesitilor
fiziologice al plantelor. n lucrare sunt incluse rezultatele cercetrilor ce mrturisesc influena tratrii seminelor
nainte de semnat i nutriiei suplimentare extraradiculare a plantelor de sfecl pentru zahr cu fertilizantul Microcom-T asupra procesului primar de reducere a nitrailor din sol (procesul primar de denitrificare), activitii
nitratreductazei i peroxidazei n frunze, coninutului de monozaharide i zaharozei n plante, eficienei aplicrii
preparatului asupra productivitii de rizocarpi i coninutului de zaharoz n recolt.
Material i metod. Utilizarea fertilizantului Microcom-T, omologat n Republica Moldova, s-a efectuat la
tratarea seminelor i administrarea foliar a plantelor. Cercetrile s-au efectuat n condiii dirijate de umiditate
a solului: optimale -70% CAS i de stres hidric temporar -35% CAS i de cmp.
n condiii dirijate de umiditate a solului s-au utilizat vasele Mitcerlih cu capacitatea de 21 22 kg de sol. Sol
cernoziom carbonatat. La montarea experienei n fiecare vas s-au administrat ngrmintele de baz (NPK
300 mg de substan activ/kg de sol). Tratarea seminelor de sfecl pentru zahr (soiul Baracuda) cu fertilizantul
de microelemente s-a efectuat prin nmuierea seminelor n soluia apoas de 0,5% a preparatului Microcom-T
coninnd Fe, Cu, B, Mn, Zn, Mo i Co n raportul respectiv 1: 1,16: 0,63: 0,58: 0,39: 0,008: 0,002 pe o durat de
5 ore nainte de semnat, iar nmuierea s-a efectuat n raport dup volum soluie:semine ca 2:1.
Tratarea foliar a plantelor (concentraia soluiei 0,3%) s-a efectuat la faza creterii intensive a plantelor,

228

iar stresul hidric temporar (35% CAS) - dup a 7 -10 zi de la tratarea foliar a plantelor. n fiecare variant 8
vase (repetri), n fiecare vas 2 plante. Experienele de cmp s-au efectuat pe terenul Bazei experimentale a Institutului de Genetic i Fiziologie a Plantelor al AM n trei repetri cu repartizarea rendomizat a variantelor.
Suprafaa parcelelor 15 (anul 2010) i 20 m2 (anul 2011). Sol cernoziom carbonatat argilo-nisipos. ngrmintele de baz administrate N90P90K90kg/ha. Tratarea seminelor s-a efectuat cu 5 ore nainte de semnat, iar
tratarea foliar a plantelor la fazele : 1 - unirii frunzelor n rnduri; 2 unirii frunzelor ntre rnduri. Consumul
soluiei la 1 ha 200- 250 l.
Activitatea nitratreductazei (ANR) n sol s-a determinat dup Galstean i Marcosean (11), activitatea nitratreductazei in vivo n frunze - dup Mulder (8 ), activitatea peroxidazei (POD) - dup (7), coninutul
de carbohidrai - dup Bertran (8), prelucrarea statistic a rezultatelor experimentale dup (12).
Rezultate i discuii. n condiiile experimentului din casa de vegetaie (tab.1) tratarea att a seminelor, ct
i aplicarea foliar a fertilizantului Microcom-T a condus la meninerea la un nivel mai nalt a activitii nitratreductazei n frunze pe parcursul vegetaiei plantelor. De menionat, c deosebirile n activitatea nitratreductazei
n frunze ntre variantele cu tratarea seminelor i la aplicarea foliar practic lipsesc. Spre sfritul vegetaiei
activitatea nitratreductazei n frunze scade semnificativ n toate variantele ns n variantele cu aplicarea microelementelor procesul primar de reducere a nitrailor se menine la un nivel mai nalt. Efectul aplicrii fertilizantului se manifest i asupra coninutului de monozaharide i zaharozei din frunze diminuarea nesemnificativ
a coninutului acestora la aplicarea microelementelor.
Tabelul 1
Activitatea nitratreductazei (ANR, mkg NO2-/g mas proaspt, 30 min) n frunze, masa rizocarpului i coninutul
de zahr n dependen de procedeul de aplicare a fertilizantului Microcom-T.
Faza de dezvoltare
Masa
Surplus,
Coninutul
Acumulrii
rizocarpu
Creterii
Sfritul
Varianta
%
de zahr, %
intensive a
-lui, g
intensive
vegetaiei
zahrului
Martor
15,3 0,23
13,4 0,25
2,420,04
404,411,2
0
15,4
Tratarea foliar
18,7 0,41
16,9 0,34
3,530,06
519,821,3
22,1
15,9
Tratarea seminelor
17,9 0,32
17,1 0,52
3,510,05
486,522,7
16,9
15,8

La aplicarea Microcomului-T masa rizocarpului n varianta cu tratarea seminelor a sporit cu 16,9, iar la tratarea foliar cu 22,1%. De menionat, c n condiiile casei de vegetaie, concomitent cu sporirea semnificativ
a masei rizocarpului coninutul de zahr din ei nu s-a diminuat: se manifest tendina de sporire a coninutului
de zahr la aplicarea preparatului (0,4% - la tratarea seminelor, 0,5% - la tratarea foliar a plantelor (tab.1).
Activitatea nitratreductazei i peroxidazei s-a studiat i n condiii de stres hidric temporar (35% CAS).
Dup a 10-ea zi de stres hidric s-au evideniat urmtoarele legiti: n frunze la varianta Martor-35% CAS se
diminueaz semnificativ ANR i se majoreaz activitatea POD. Aplicarea fertilizantului Microcom-T a sporit
semnificativ ANR i diminuat activitatea POD (tab.2), cea ce demonstreaz de meninerea la un nivel mai stabil
a proceselor metabolice din plante. Concomitent au loc modificri n activitatea POD. Diminuarea activitii
POD n frunze demonstreaz de ameliorarea strii fiziologice a plantelor la aplicarea fertilizantului i rolului
pozitiv al Microcomului-T n stabilizarea proceselor fiziologice din plante.
Tabelul 2
Activitatea nitratreductazei (mkg NO2-/g mas proaspt, 30 min) i POD (un. conv/min/g mas proaspt) dup a
10-ea zi de stres hidric n frunzele sfeclei pentru zahr n dependen de aplicarea fertilizantului Microcom-T
ANR
POD
Varianta
70% CAS
35% CAS
70% CAS
35% CAS
Martor
19.68 0,41
14,81 1,47
801,49 8,85
880,81 35,02
Tratarea foliar
25,48 0,61
26,51 0,74
733,4720,17
764,46 21,39
Tratarea seminelor
26,36 0,72
26,21 0,62
661,94 28,51
423,62 1,33

n condiii de cmp tratarea seminelor i aplicarea foliar a fertilizantului a condus la diminuarea procesului de denitrificare din sol din zona rizosferei, iar n frunzele plantelor acestor variante - la majorarea activitii
nitratreductazei (tab.3). Diminuarea procesului primar de denitrificare din zona rizosferei poate fi condiionat
de influena exsudatelor eliminate din rdcini sub influena microelementelor aplicate. Concomitent n frunze
se diminueaz coninutul de monozaharide i zaharoz. Datele experimentale dau posibilitatea de a conclude,

229

c la tratarea seminelor cu fertilizantul Microcom-T n plante se intensific procesele de asimilare a azotului i


metabolismul carbohidrailor.
Scderea activitii peroxidazei la tratarea seminelor i la aplicarea foliar a fertilizantului demonstreaz
mbuntirea aprovizionrii plantelor cu elemente nutritive, de oarece activitatea acestei enzime se majoreaz
n condiii nefavorabile de cretere (tab.2). Majorarea activitii nitratreductazei i diminuarea activitii peroxidazei sub influena fertilizantului Microcom-T se manifest i n condiii de cmp (tab.3, 4).
Tabelul 3
Activitatea nitratreductazei n sol (mg NO3-/10 g sol, 24 ore), n frunzele sfeclei pentru zahr
(mkg NO2-/g mas proaspt, 30 min), coninutul monozaharidelor i zaharozei (%)
n dependen de metoda de aplicare a fertilizantului
Coninutul de
Varianta
ANR n sol
ANR n frunze
monozaharide
zaharoz
Martor
6,26 0,28
5,95 0,03
0,611 0,017
0,079 0,003
Tratarea foliar
5,57 0,19
6,73 0,37
0,559 0,018
0,069 0,006
Tratarea seminelor
5,68 0,25
6,78 0,11
0,529 0,028
0,068 0,008

Deci, dup datele experimentale n condiii de cmp, diminuarea activitii nitratreductazei n sol, intensificarea activitii enzimei n frunze, diminuarea (nesemnificativ) a coninutului de monozaharide n frunze ,
sporirea coninutului de dizaharide n rizocarpi i scderea activitii peroxidazei n frunze la tratarea seminelor
i aplicarea foliar a fertilizantului Microcom-T demonstreaz o aprovizionare mai deplin a plantelor cu microelemente i mbuntirea statusului nutritiv al plantelor.
Tabelul 4
Activitatea peroxidazei (un. conv./min/g mas proaspt) n frunzele sfeclei pentru zahr
n dependen de metoda de aplicare a fertilizantului Microcom-T
Varianta
Faza creterii intensive
Faza acumulrii zahrului
Martor
342,1 19,81
536,25 6,64
Tratarea foliar
312,4 3,38
454,21 16,13
Tratarea seminelor
267,6 1,35
399,91 20,47

Modificrile n activitatea enzimelor, n coninutul de carbohidrai la sfecla de zahr au influenat pozitiv


asupra recoltei i calitii de rizocarpi. n anul 2010 pe fondalul unei recolte medii de rizocarpi de 272,2 q/ha la
tratarea seminelor recolta sa majorat cu 18,3% i respectiv cu 16,4%- la aplicarea foliar a preparatului. Sporirea semnificativ a recoltei de rizocarpi practic n-a redus coninutul de zahr.
n anul 2011, pe fondalul unei recolte mai semnificative (385,4 q/ha) influena aplicrii microelementelor
a fost mai slab pronunat asupra recoltei , ns coninutul de zahr a sporit cu 1,1% la tratarea seminelor i cu
0,9% - la aplicarea foliar (tab. 5).
Tabelul 5.
Recolta de rizocarpi i coninutul de zahr n dependen de aplicarea fertilizantului Microcom-T
2010
2011
Varianta
Surplus,
Coninut
Surplus,
Coninut
q/ha
q/ha
%
de zahr, %
%
de zahr, %
Martor
272,2 18,6
0
18,6
385,4 23,3
0
20,5
Tratarea foliar
325,4 10,3
16,4
18,8
407,2 18,3
5,4
21,4
Tratarea seminelor
333,312,6
18,3
18,5
410,8 19,2
6,2
21,6

Aadar, experienele efectuate n condiii de cmp i n casa de vegetaie au demonstrat, c tratarea seminelor cu fertilizantul Microcom-T conduce la aprovizionarea din start cu o nutriie echilibrat a plantelor, la
dezvoltarea mai intens a sistemului radicular din zona rizosferei ce a asigurat o rezisten mai semnificativ a
plantelor la condiiile de secet. Aplicarea fertilizantului intensific procesele metabolice pe parcursul vegetaiei plantelor i, probabil, stimuleaz eliminarea exsudatelor de sistemul radicular. Aceste exsudate conduc la
sporirea accesibilitii elementelor nutritive din sol pentru plante. Sporirea accesibilitii elementelor nutritive,
inclusiv a microelementelor pentru plante este urmat de meninerea la un nivel mai nalt la plante a metabolismului azotic la faza creterii intensive i a carbohidrailor la faza acumulrii intensive a zahrului.
Concluzii
1. Tratarea seminelor cu fertilizantul Microcom-T conduce la aprovizionarea din start echilibrat a plan-

230

telor cu microelemente, la stimularea metabolismului azotului i carbohidrailor, a reaciilor de oxido-reducere,


dezvoltarea mai intens a rizocarpilor i a sistemului radicular din zona rizosferei ce asigur o rezisten mai
semnificativ a plantelor la condiiile de secet.
2. Aplicarea fertilizantului cu un coninut echilibrat de microelemente Microcom T este un procedeu
efectiv ce asigur sporirea recoltei de rizocarpi cu 6,2 18,3% (tratarea seminelor) i cu 5,4 16,4% (nutriia
foliar). Calitatea produciei de rizocarpi nu este afectat coninutul de zahr sporete pn la 1,1% (tratarea
seminelor) i 0,9% (nutriia foliar).
Referine
1. Lisnic S., Toma S., Veliksar S., Chirilov E., Corecaia Iu. Procedeu de tratare a sfeclei de zahr. Brevet de
invenie. P.3218 MD. BOPI., N 1. 2007. P.21
2. Menh M and Martin. Mobilization of cadmium and other metals from two soils by root exudates of Zea mays
L., Nicotiana tabacum L. and Nicotiana rustica L. Plant and Soil. 1991. 32. N2,P. 187-196.
3. Toyeben Abedi and Hassan Pakhiyat. Antioxidant Enzyme Changes in Response to drought Stress in Ten
Cultivares of Oilsed Rape (Brassica napus L ). Chech. J. Plant. Breed. 2010. 46. N 1, P.27-34.
4. Treeby M.M, Marschner H., and Romheld V. 1989. Mobilization of iron and other micronutrient from
calcareous soil by plant-borne, microbial and synthetic metal chelators. Plant and Soil. 1989.114. P. 217226.
5. Vartika Rai, Poornima Vajpayee, Shri Nath Singh, Shanta Mehrotra. Effect of chromium accumulation
on photosynthetic pigments, oxidative stress defense system, nitrate reduction, praline level and eugenol
content of Ocimum tenuiflorum L. Plant Sci. 2004 167. N 5. P. 1159-1169.
6. Veliksar Sofia.,Toma S., Lisnic S., Tudorache Gh., Rotaru V. Atenuarea impactului factorilor nefavorabili
ai mediului asupra plantelor prin aplicarea complexului de microelemente Microcom. Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultur. Chiinu. 2008. P.229 236.
7. . . . . 1951. .16. . 352
355.
8. .., .., .., .., ..,
.. . . 1987. . 430.
9. .., .. ,
. .: . 1979. . 32 35.
10. .., .., .,. . . . . 180.
11. .. . . . 1990. . 188.
12. .. . . . 1971. .269.

231

SOLURILE CENUII DE PDURE NCADRATE N CIRCUITUL AGRICOL


N ZONA CODRILOR MOLDOVEI
Lungu Marina
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, seamarinkam@gmail.com

Abstract: The research where carried out on Ivancea village, Orhei district, Moldovas Codri area. As a result of
the use in agriculture of studied soils we have established the following changes: the homogenization of the upper part of
profile; dehumification; compaction; worsening of soil structural condition; decreasing of acidity and of the iluvial-eluvial
and cambic processes intensity, resulting in lower intensity of processes of humus accumulation and to less obvious morphological and textural differentiation in the profile.
Key words: soil evolution, gray soil, greyzems, anthropogenic factor, agriculture, deforestation

Solurile cenuii de pdure din zona Codrilor Moldovei s-au format aproximativ la sfritul pleistocenului,
nceputul holocenului cnd clima era mai umed i mai rece fiind favorabil pentru creterea vegetaiei de pdure (Adamenco .. . a.,1996). Evolund n timp n condiiile climatice semiaride din prezent care corespund
subzonei de formare a cernoziomurilor, solurile cenuii de pdure din Republica Moldova reprezint un obiect
de cercetare deosebit de interesant att din punct de vedere al evoluiei lor sub pdure ct i la arabil. Astfel n
prezent sub pduri continu s evolueze solurile cenuii de pdure datorit factorului biologic, dar n condiii de
regim climateric caracteristic zonei cernoziomice. Aceasta le confer solurilor de pdure unele trsturi care le
deosebesc de cele formate n alte regiuni.(Grati V. P., 1977) Odat ce aceste terenuri de pdure au fost defriate,
aici se stabilete vegetaia de step, deoarece nu mai sunt condiii pentru rentoarcerea celei forestiere. Pe lng
acesta n perioada subatlantic la sfritul holocenului cnd solurile au ajuns la maturitate factorul antropic
i-a nceput activitatea influennd asupra acestui teritoriu mai mult de 3000 ani i a dus la defriarea masiv
a pdurilor pentru obinerea lemnului sau folosirea terenurilor eliberate pentru cultivarea culturilor agricole
(Adamenco .. . a.,1996). n articolul de fa sunt prezentate particularitile proceselor de pedogenez i a
modificrilor nsuirilor solurilor cenuii n rezultatul schimbrii condiiilor de solificare prin utilizarea acestora
n agricultur.
Material i metod. n calitate de obiect de studiu ne-au servit solurile cenuii din pdure primar i cele ncadrate n circuitul agricol pe teritoriul satului Ivancea, raionul Orhei, n zona Codrilor din Moldova Central care
sunt evoluate pe depozite loiessoide luto-argiloase aezate pe depozite aluviale pliocene. Partea colinar a Codrilor
din Moldova Central este situat n intervalul de altitudini absolute 150-250 m, n zona climatic de Centru clduroas semiumed. Pentru cercetare i comparare au fost alese patru grupe de profile (Fig.1) pe solurile:
cenuii din pdurea primar cu profil humifer semiprofund;
cenuii arabile cu profil humifer semiprofund (utilizate la arabil n jur de 100 de ani);
cenuii arabile cu profil humifer moderat profund (eliberate de sub vegetaia de pdure mult mai mult
de 100 de ani).
Pdure
65

57

66

59 53

51

54

58

60

52

55

56

1 - sol cenuiu arabil submoderat


humifer cu profil humifer semiprofund;
2 - sol cenuiu arabil submoderat humifer
cu profil humifer moderat profund;
3 - cernoziom levigat arabil moderat humifer
cu profil humifer puternic profund;
4 - cernoziom levigat arabil erodat moderat
humifer cu profil humifer moderat profund;

63

61

2
1
3
1

Numrul cmpurilor

62

10

232

Fig. 1. Schema repartizrii solelor (cmpurilor),


profilelor i ariilor de sol cercetate pe harta
pedologic a terenului Staiunii Experimentale

Adncimea, cm

Rezultate i discuii. Cercetrile efecg/cm3


tuate. (Grati V. P., 1977, Lungu M., 2010)
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
au artat c solul cenuiu (griziomul) din
0
pdurea primar se caracterizeaz cu difereniere clar a profilului. n intervalul de
50
adncimi 0-31 cm se evideniaz trei oriSoluri cenuii (griziomuri)
virgine
zonturi genetice: AEh, AEh i BEhtw cu
100
Soluri cenuii (griziomuri)
textur mijlocie i compactare slab, sub
arabile semiprofunde
care este situat orizontul iluvial (iluvial150
Soluri cenuii (griziomuri)
cambic) puternic compactat. S-a stabilit c
arabile moderat profunde
pierderile de argil (90 t/ha) din orizontu200
rile eluviale (AEh, AEh, BEh) ale solului
Fig. 2. Valorile densitii aparente ale solurilor cenuii
cenuiu din pdure sunt de cca 9 ori mai
din pdure i arabile
mici dect acumularea acesteia n orizonturile iluviale-cambice (835 t/ha), ce confirm rolul principal al proceselor de alterare n situ la diferenierea textural a profilului acestor soluri. Solurile din pdure se caracterizeaz cu o structur (glomerular) nuciformgrunoas bun i hidrostabil n stratul
0-20 cm. Profilul humifer al solurilor din pdure se caracterizeaz prin existena la suprafa a unui orizont subire nelenit (grosimea 82cm) cu coninut mediu de humus 8,520,56%. n adncime coninutul de humus se
micoreaz brusc i este egal cu 2,930,20 % n orizontul AEh. Valoarea medie ponderat a aciditii hidrolitice
pentru stratul 0-34 cm este de 6,92,9 me/100g sol.
O particularitate comun att pentru solurile cenuii din pdure ct i cele arabile este adncimea comparativ mic de apariie a orizontului iluvial carbonatic extrem de pronunat (cca 80 cm de la suprafaa terestr),
coninutul maximal de carbonai variaz n limitele 20-28 %. Carbonaii sunt n form de acumulri masive de
bieloglasc i vinioare. Aceasta este urmare a regimului hidrotermic clduros contrast sub influena cruia s-au
format solurile. Este necesar de atenionat c n cazul solurilor din pdure acumulrile de carbonai sub form
de bieloglasc sunt cu mult mai exprimate dect la solurile de pe terenurile arabile. Modificarea regimului hidrotermic spre unul mai umed pentru solul arabil a dus la o distribuire mai omogen a carbonailor n toat masa
rocii parentale.
Stratul arabil al solurilor utilizate permanent n agricultur cca 100 ani este format din amestecul materialului a trei orizonturi genetice superficiale a solurilor din pdure AEh, AEh i BEhtw. Acest strat a pierdut structura iniial (glomerular) nuciform-grunoas favorabil, a devenit bulgros i puternic compact, i-a modificat
textura din mijlocie n mijlocie-fin culoarea din cenuie n brun-rocat. Stratul arabil i postarabil (0-30 cm)
practic a pierdut capacitatea de a se pstra n stare afnat dup lucrarea de baz. Densitatea aparent echilibrat
(Fig.2) a stratului arabil la adncimea 10-30 cm (mai jos de stratul periodic cultivat) spre mijlocul verii atinge
valori egale cu 1,50-1,55g/cm, iar gradul de tasare - cu 17-18 %. Ca rezultat, starea de calitate fizic a acestui
strat a devenit de nefavorabil pentru creterea plantelor de cultur.
Solurile cenuii arabile cu profil humifer moderat profund sunt foarte asemntoare cu cele cu profil humifer semiprofund dar se deosebesc de ele prin: profil humifer de grosime mai mare i culoare mai ntunecat;
prezena orizontului AB mai structurat i mai slab compact. Deoarece dup cum am constatat ulterior solurile
cenuii de pdure fiind ncadrate n circuitul agricol sunt supuse procesului de dehumificare, iar n solurile din
pdure humusul se concentreaz doar n primii 0-8 cm fiind foarte uor mineralizat dup defriarea pdurii,
considerm c solurile cenuii arabile cu profil humifer moderat profund au trecut o etap de evoluie sub step
n dezvoltarea sa.
Solurile cenuii arabile pe ntreg profilul sunt srace n fosfor total, spre deosebire de cele din pdure care se
caracterizeaz cu coninut ridicat de fosfor total n orizontul AEh ca rezultat al acumulrii biologice al acestui
element din litier i a altor resturi organice. S-a stabilit c msurile de remediere a nsuirilor acestor soluri
este necesar s fie ndreptate spre sporirea coninutului de materie organic n stratul arabil i refacerea strii
structurale nefavorabile a stratului arat.
Concluzii
1. Solurile evideniate pe aria de cercetare se caracterizeaz cu urmtoarele caractere morfologice i nsuiri comune: adncime comparativ mic de levigare a carbonailor (80-90 cm de la suprafaa terestr) urmat
de formarea unui orizont iluvial carbonatic pronunat extrem de compact n stare uscat; argilizare puternic
a prii de mijloc a profilului; tip unic de repartizare a argilei pe profil; existena neoformaiunilor motenite

233

Adncimea, cm

Adncimea, cm

de la faza de pedogenez sub vegetaia de


0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
pdure (guri ale fostelor rdcini de co0
paci, cutane de Fe2O3 i MnO2 pe pereii
m e/100 g so
10
acestor guri).
20
30
2. Solurile cenuii utilizate cca 100
40
ani n agricultur se caracterizeaz cu ur50
mtoarele modificri a caracterelor morfo60
logice i nsuirilor:
70
formarea stratului arabil cu grosi80
mea medie 34 cm din materialul a
90
trei orizonturi genetice a fostului
Soluri cenuii (griziomuri) virgine
sol cenuiu virgin (AEh + AEh +
Soluri cenuii (griziomuri) arabile semiprofunde
BEhtw);
majorarea n stratul arabil cu cca
Soluri cenuii (griziomuri) arabile moderat profunde
6,0 % a coninutului de argil comFig. 3. Valorile aciditii hidrolitice ale solurilor cenuii cercetate
parativ cu seciunea analogic a
(date medii)
solului virgin n rezultatul intensificrii procesului de alterare n
%
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
situ urmat de micorarea dife0
renierii texturale a profilului;
micorarea coninutului de humus
n stratul arabil 0-34 cm n medie
50
Soluri cenuii (griziomuri) virgine
cu 1,74 % (43 la sut din coninutul
iniial) comparativ cu coninutul de
100
Soluri cenuii (griziomuri) arabile
humus n seciunea de aceiai grosemiprofunde
sime a solului virgin;
150
Soluri cenuii (griziomuri) arabile
pierderea rezistenei la compactare
moderat profunde
a stratului arabil, atingerea valori200
lor densitii aparente echilibrate
Fig.4. Coninutul de humus ale solurilor cenuii cercetate
n limitele 1,55-1,57 g/cm3 (puter(date medii)
nic tasat) i stare de calitate fizic
nefavorabile ca rezultat al dehumificrii i destructurrii;
micorarea de 2-3 ori a valorii aciditii hidrolitice n stratul arabil i stoparea procesului de eluviereiluviere i difereniere textural a profilului (modificare pozitiv a acestei nsuiri).
Referine
1. .. .,1996
. , 1996. 100 .
2. .., 1977 - . : ,.
136 .
3. ..,1975 - . :
., 8, . 15-19.
4. Lungu Marina, 2010 - Evoluia solurilor cenuii arabile din Moldova Central i msuri de remediere a
nsuirilor negative. Teza de dr. n biol., IPAPS N. Dimo, Chiinu, 193 p.

234

CONSUMUL DE AP LA FORMAREA RECOLTEI CULTURILOR DE CMP


N FUNCIE DE TIPUL DE SOL I NIVELURILE DE NUTRIIE MINERAL
Lungu Vasile, Savin Elena, Panu Vera, Toma Varvara
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, vasile_lungu@mail.ru
Abstract: The paper presents the results of statistical analysis of data obtained in the years 2006-2012 on longterm field experiences based on gray forest soil and calcareous chernozem regarding water consumption on crop
formation and influence of different soil types and levels of nutrition mineral on drought events.
Key words: soil, water consumption, level of nutrition, harvest, ranging

Introducere. n totalitatea verigilor de baz ale tehnologiilor de cultivare a plantelor cu impact de diminuare
a secetei, cum ar fi stabilirea unei structuri de cultur specifice zonei pedoclimatice, alegerea unor soiuri rezistente
la condiiile nefavorabile de umiditate, semnatul in limitele optime stabilite pentru fiecare cultura, combaterea buruienilor i a agenilor patogeni, un rol importat i revine fertilizrii. Fertilitatea solului, regimurile nutritive optime
i nutriia mineral adecvat a plantelor agricole conduc la minimalizarea consecinei secetei din contul utilizrii
mai eficiente a rezervelor de ap acumulat n sol. Ca rezultat productivitatea culturilor de cmp se majoreaz.
Material i metod. Drept baz pentru estimarea eficacitii ngrmintelor minerale asupra consumului
de ap la o unitate de producie au servit datele experimentale obinute n anii 2006-2012 n experiene de lung
durat n asolamentele de cmp pe sol cenuiu de pdure i cernoziom carbonatic.
Rezultate i discuii. Din 7 ani agricoli luai n studiu pe staiunea Ivancea, 3 ani au fost cu secet moderat, unul cu secet puternic i 3 ani cu suma de precipitaii atmosferice aproape de norma multianual pentru
aceast zon. n perioada de vegetaie a culturilor agricole s-au nregistrat 2 ani cu secet puternic, unul umed i
4 ani aproape de norm. Coeficientul de variaie a fost de 23,9% n perioada rece i de 28,1% n perioada cald,
iar pentru anul agricol a constituit 19,2 %.
Pe staiunea Grigorievca s-au nregistrat 2 ani agricoli umezi, cte unul cu secet moderat i puternic i
3 ani cu umiditate normal. n perioada de vegetaie a culturilor agricole s-au nregistrat 1 an cu secet foarte
puternic, 2 ani cu secet puternic, unul cu secet moderat, unul umed i 2 ani aproape de norm. Coeficientul
de variaie a fost de 31,3% n perioada rece i de 41,7% n perioada de vegetaie, iar pentru anul agricol acest indice a constituit 26,7%. Analiza statistic a datele pe suma de precipitaii n anii 2006-2012 indic o instabilitate
mai mare a regimului pluviometric pe staiunea Grigorievca n comparaie cu Ivancea, ndeosebi n perioada de
var, respectiv 41,7% i 28,1%. Cantitatea medie de precipitaii atmosferice czute n anii agricoli 2006-2012 a
fost aproape de norma multianual pe ambele staiuni. Rezervele de ap n stratul de 1m a solului la nceputul
vegetaiei n aceti ani au fost diferite pe ani, culturi i soluri (tab. 1).
Tabelul 1
Rezerva de umiditate n stratul 1m de sol la nceputul vegetaiei, anii (2006-2012)
Anii
Cultura
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
sol cenuiu de pdure
gru de toamn
111
112
134
125
145
82
porumb boabe
98
99
141
123
135
120
129
floarea soarelui
90
90
138
135
82
cernoziom carbonatic
gru de toamn
145
160
121
150
157
porumb boabe
163
120
150
140
floarea soarelui
134
172
135
139

Medie
118
121
107
147
143
145

n medie pe 7 ani cele mai bune rezerve de ap s-au nregistrat pe cernoziom carbonatic-143-145 mm pentru toate culturile studiate. Cele mai reduse rezervele de ap au fost pe solul cenuiu de pdure (107-121 mm).
Media pe culturi a fost: la gru de toamn de la 118 mm pe sol cenuiu de pdure pn la 147 pe cernoziom carbonatic, porumb de la 121 mm pe sol cenuiu de pdure pn la 143 pe cernoziom carbonatic i floarea soarelui
de la 107 mm pe sol cenuiu de pdure pn la 145 pe cernoziom carbonatic.

235

Consumul total de ap la formarea recoltei pe martor n medie pe 7 ani a fost diferit (tab.2). Cea mai puin
ap pentru formarea recoltei grului de toamn s-a consumat pe cernoziom carbonatic-192 mm, cea mai mare
pe sol cenuiu de pdure - 206 mm. Porumbul boabe a consumat 220-234 mm pe solurile din Ivancea i 259 mm
pe cel din Grigorievca. Pe solurile cernoziomice floarea soarelui a cheltuit cea mai mult ap - 270 mm, pe sol
cenuiu de pdure - 236 mm. S-a stabilit c n anii secetoi solurile consum mai puin ap total la formarea
recoltelor, dect n anii favorabili dup umiditate.
Tabelul 2
Cultura
gru de toamn
porumb boabe
floarea soarelui
gru de toamn
porumb boabe
floarea soarelui

Consumul de ap total la formarea recoltei pe martor, anii (2006-2012)


Anii
2006
2007
2008
2009
2010
2011
sol cenuiu de pdure
210
147
177
286
248
149
154
202
243
234
284
199
229
280
cernoziom carbonatic
184
250
158
174
232
171
320
311
231
334
307
303

2012

Medie

165
273
234

206
220
236

169

192
259
269

Grul de toamn. Datorit condiiilor agrometeorologice foarte diferite pe anii de cercetare i nivelurilor
de recolt obinute n urma fertilizrii, consumul de ap la formarea recoltei a fost variat. Consumul de ap la
grul de toamn pe fond nefertilizat a constituit 6,7-19,1 mm/q pe sol cenuiu de pdure i 9,5-13, mm/q pe cernoziom carbonatic, coeficientul de variaie a fost respectiv de 36 % i 14 % (tab.3-4). Conform analizei statistice
media a fost de respectiv 11,8 mm/q pe sol cenuiu de pdure, i 11,9 mm pe solurile cernoziomice.
Tabelul 3
Consumul de ap la formarea unei uniti de recolt pe sol cenuiu de pdure, anii 2006-2012
% fa de
Anii
Varianta
Media
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
martor
Gru de toamn
Martor
13,6
6,7
8,4
11,9
19,1
11,1
11,8
100
N0P3,5K60
13,9
6,8
8,3
7,2
17,3
10,9
10,7
91,0
N120P3,5K60
10,8
5,0
6,4
6,6
8,8
7,4
7,5
63,6
N240P3,5K60
8,3
6,1
6,0
6,7
8,8
7,0
7,2
60,6
Porumb boabe
Martor
5,1
13,4
7,9
8,2
7,9
9,1
11,1
9,0
100
N0P3,5K60
5,7
14,0
7,9
8,5
8,2
10,0
10,2
9,2
102,9
N120P3,5K60
3,4
13,7
7,1
6,2
5,4
5,3
9,2
7,2
80,2
N240P3,5K60
3,7
12,7
7,5
5,9
4,7
6,2
9,6
7,2
80,2
Floarea soarelui
Martor
11,9
16,1
14,8
16,5
22,9
16,4
100
N0P3,5K60
12,0
14,8
14,2
17,3
25,1
16,7
101,5
N60P3,5K60
9,8
12,4
10,8
13,2
23,4
13,9
84,7
N75P3,5K60
9,5
11,1
11,2
13,5
22,1
13,5
82,0

Pe variantele fertilizate pe sol cenuiu de pdure consumul de ap a variat de la 5,0 mm pn la 17,3 mm/q.
Consumul mijlociu fiind la nivelul de 7,2-7,5 mm pentru un q la norma de N120 azot/ha. O situaie similar s-a
nregistrat i pe cernoziomul carbonatic. Pe acest subtip de cernoziom consumul de ap a variat de la 7,0 mm
pn 12,4 mm/q. Consumul mijlociu fiind la nivelul 6,7-8,0 mm pentru doza de 120 kg/ha de azot. Coeficientul
de variaie pe diferite variante de fertilizare a constituit 16-38 % pe sol cenuiu de pdure i 14-19 % pe cernoziom carbonatic. Precizia determinrii a fost de 6-22 %. Eroarea a fost de 0,8-2,4%. Reducerea consumului
de ap la 1 q de recolt n medie pe toate variantele de nutriie este de 64-91% pe sol cenuiu de pdure i de
67-81% pe cel carbonatic. Coeficientul de variaie respectiv este de 17,8% i 12,6%. Din rezultatele obinute
reiese, c plantele de gru de toamn fertilizate n norme optime consum mai efectiv apa din sol n comparaie
cu cele nefertilizate.
Porumb boabe. Pe variantele nefertilizate a solului cenuiu de pdure porumbul a consumat pe martor
pentru formarea recoltei de la 5,1 pn la 13,4 mm de ap, media fiind de 8,9 mm. Pe variantele nefertilizate a
cernoziomului carbonatic porumbul a consumat la formarea recoltei 7,7-10,4 mm de ap (tab. 4).

236

Tabelul 4
Consumul de ap la formarea unei uniti de recolt pe cernoziom carbonatic, anii 2006-2012
% fa de
Anii
Varianta
Media
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2011
martor
Gru de toamn
Martor
13,3
10,7
12,9
13,3
9,5
11,9
100
N0P3,5K60
12,4
9,5
9,7
10,5
88,2
N60P3,5K60
9,9
7,4
7,1
8,1
68,1
N120P3,5K60
8,9
7,1
7,1
10,2
7,1
8,1
67,7
Porumb boabe
Martor
10,4
8,4
7,7
8,8
100
N0P3,5K60
6,7
6,7
75,8
N60P3,5K60
7,3
7,3
82,6
N120P3,5K60
7,0
7,5
5,8
6,8
76,6
Floarea soarelui
Martor
14,2
26,5
19,5
21,1
20,2
20,3
100
N0P3,5K60
15,9
17,5
16,8
16,7
82,4
N60P3,5K60
15,7
16,2
16,0
78,6

Coeficientul de variaie a datelor obinute pentru porumb pe martor a fost 29 % pe sol cenuiu de pdure i de
13% pe cernoziom carbonatic. Variaia consumului de ap pe sol cenuiu de pdure pe variantele fertilizate a fost
de la 3,4 pn la 13,7 mm/q, media fiind de 7,2 mm pe variantele cu 120 kg/ha de azot. Pentru formarea recoltei
pe variantele cu azot ale cernoziomului s-a consumat 6,4-7,3 mm de ap. Fertilizarea porumbului boabe n medie
pe toate variantele de nutriie a redus cheltuielile de ap la formarea recoltei cu 20% pe sol cenuiu de pdure i
cu 17-28% pe cernoziom carbonatic n comparaie cu martorul. Coeficientul de variaie respectiv este de 16,1%
i 8,9%. Din cele expuse rezult c cel mai efectiv folosete apa la formarea recoltei porumbului, cernoziomul.
Floarea soarelui. Consumul de ap la formarea recoltei de floarea soarelui pe martor a variat de la 11,2
mm/q pn la 22,4 mm pe sol cenuiu de pdure, media fiind de 16,4, pe cernoziomul carbonatic de la 14,2 pn
la 26,5 mm, media fiind 20,3 mm/q. Coeficientul de variaie, respectiv de 24,5% i 21,6 %.
Aplicarea ngrmintelor minerale pe sol cenuiu de pdure a redus n medie pe anii 2006-2012 consumul
de ap la formarea recoltei cu 2 uniti n comparaie cu martorul. Pe cernoziom carbonatic acest indice a constituit 11,8 -17,5 mm/q. Coeficientul de variaie a fost respectiv de 24-30% pe sol cenuiu de pdure i 2-24 % pe
cernoziom. Reducerea consumului de ap la un qintal de recolt de floarea soarelui n medie pe toate nivelurile
de nutriie este de 89 % fa de martor pe sol cenuiu de pdure i de 68 % pe cel carbonatic. Coeficientul de variaie a fost de 9-12 % pe toate solurile studiate. Precizia determinrii este 2-4 %. Din rezultatele obinute reiese
c pe variantele fertilizate, floarea soarelui consum mai econom apa din sol n comparaie cu cele nefertilizate.
Concluzii
n urma analizei statistice a datelor obinute privind consumul de ap la formarea recoltei i influena nivelurilor de nutriie asupra utilizrii apei acumulate n sol s-a constatat, c plantele consum la formarea recoltei
pe variantele fertilizate n comparaie cu cele nefertilizate cu 26-28% mai puin ap la grul de toamn, 15-28%
la porumb boabe i 21-29% la floarea soarelui. Cel mai optim nivel de nutriie pentru utilizarea mai intensiv i
mai eficient a rezervele de ap acumulate n sol sunt pentru grul de toamn i porumbul boabe pe sol cenuiu
de pdure i cernoziom levigat - N90-120 kg/ha; P3,0-3,5; K60, iar pentru cernoziom carbonatic - N60-90;
P2,5-3,0; K30. Pentru floarea soarelui acest nivel este de N45-60; P 2,5-3,0; K60 pentru sol cenuiu de pdure
i cernoziom levigat, i de N30-45; P2,5-3,0; K0 pentru cernoziom carbonatic. Cel mai econom sol la consumul
apei pentru formarea recoltei la toate culturile fertilizate este cernoziomul carbonatic (21,5%), iar cel mai neefectiv la acest capitol este solul cenuiu de pdure (17,2 %).
Referine
1. Recomandri privind aplicarea ngrmintelor. Chiinu, 2012.
2. Andrie S., Lungu V., Donos A. Leah N. Sistem inofensiv de fertilizare a plantelor de cultur pentru diminuarea consecinelor secetei i conservarea fertilitii solului // Diminuarea impactului factorilor extremali
asupra plantelor de cultur. - Chiinu, 2008. -P.67-77.
3. Buletinele meteo ale Serviciului Hidrometerologic de Stat din anii 2006 2012
4. , 1982
5. . , .

237

EVALUAREA ENERGETIC A APLICRII NGRMINTELOR MINERALE LA


CULTURILE DE CMP N EXPERIENELE DE LUNG DURAT PE SOL CENUIU
Lungu Vasile
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, vasile_lungu@mail.ru
Abstract: The paper presents energy evaluation results of the application of mineral fertilizers under field crops
in long-term experiments on gray forest soil in the years 2006-2010.
Key words: harvest, value, dose, fertilizer, energy

Introducere. Oportunitatea evalurii energetice n aprecierea eficacitii aplicrii ngrmintelor minerale


n condiiile actuale este determinat de instabilitatea preurilor la producia agricol i a fertilizanilor. Eficacitatea
energetic nu depinde de preuri, ca cea economic i nici de condiiile climaterice, ca cea agronomic. De aceia
se consider c ea red n mod obiectiv eficacitatea aplicrii ngrmintelor la cultivarea plantelor agricole.
Eficacitatea energetic reprezint raportul dintre valoarea energiei acumulat n sporul de recolt i cea cheltuit
la producerea i aplicarea ngrmintelor n cmp.
Material i metod. Cercetrile s-au efectuat n cadrul Staiunii experimentale de lung durat de Pedologie,
Agrochimie i Ecologie din comuna Ivancea, raionul Orhei, fondat n anul 1964.Obiectele de studiu au fost:
experiena de lung durat pe sol cenuiu de pdure din comuna Ivancea, raionul Orhei, desfurat pe 4 sole cu
urmtoarele culturi: gru de toamn, porumb boabe, floarea soarelui i mazre boabe; nivele de nutriie mineral din
sol: fosfor mobil n sol: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 i 4,5 mg/100g sol; norme de azot anual: 0, 60, 120, 180 i 240 kg/ha
pentru gru de toamn i porumb boabe i 0,30, 45, 60, 75 i 90 kg/ha pentru floarea soarelui i mazre pentru boabe.
Pentru estimarea eficacitii energetice a folosirii ngrmintelor a servit baza de date privind sporurile
de recolt obinute n experiene de lung durat n asolamentele de cmp pe sol cenuiu de pdure, ct i cele
normative [1]. Valoarea energiei acumulat n sporul de recolt a fost calculat n felul urmtor: sporul de recolt,
kg/ha s-a nmulit cu energia cheltuit pentru formarea la 1 kg de producie agricol. Valoarea cheltuielilor totale
de energie pentru aplicarea ngrmintelor s-a calculat dup formula: valoarea energetic ngrmintelor
minerale plus valoarea energetic a cheltuielilor legate de aplicarea ngrmintelor i de recoltarea sporului
de recolt. Eficacitatea energetic sau coeficientul bioenergetic s-a calculat dup raportul: valoarea energiei
acumulat n sporul de recolt / valoarea cheltuielilor totale de energie pentru aplicarea ngrmintelor [2].
Valoarea energetic a ngrmintelor minerale i a producie agricole utilizate pentru evaluarea energetic
a sporurilor de recolt obinute n experienele de lung durat a fost: azotat de amoniu 86,8 MDJ, amofos-12,6
MDJ pe1 kg de ngrminte (s.a); gru de toamn-16,45 MDJ, orz de toamn-16,45MDJ, porumb boabe -15,14
MDJ, floarea soarelui-17,83MDJ, mazre boabe-17,69MDJ pe 1 kg de producie agricol.
Rezultate i discuii
Gru de toamn. Valoarea energiei acumulat n sporul de recolt de la aplicarea ngrmintelor minerale
la cultivarea grului de toamn a fost diferit pe variantele cercetate (tab.1).
Tabelul 1
Indicii eficienei energetice la aplicarea ngrmintelor minerale la grul de toamn funcie de nivelul de nutriie
Varianta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

P205,
Doza Doza de Spor total Energia acumulat Energia total acumulat Eficacitatea enermg100g de azot, fosfor, de recolt, n sporul de recolt, n ngrmintele aplicate, getic (coeficientul
sol
kg/ha
kg/ha
q/ha
MDj/ha
MDj/ha
bioenergetic)
2,0
120
30
9,4
15463
10770
1,44
2,5
120
30
10,5
17273
10770
1,60
3,0
120
30
9,7
15957
10770
1,48
3,5
120
30
10,7
17602
10770
1,63
4,0
120
30
9,8
16121
10770
1,50
4,5
120
30
8,9
14641
10770
1,36
3,5
0
30
1,7
2797
378
7,40
3,5
60
30
6,5
10693
5574
1,92
3,5
180
30
10,2
16779
15966
1,05
3,5
240
30
11,5
18918
21162
0,89

238

Aceasta a constituit 15463 - 17602 MDJ /ha pe fondurile de fosfor i de 16779-18918 MDJ/ ha pe variantele
cu azot. La cultivarea grului de toamn pe sol cenuiu de pdure dozele de azot mai mari de 180/ha s.a nu
genereaz acumulri de energie suplimentar fa de cele moderate.
La fertilizarea cu ngrminte de fosfor fr aplicarea celor cu azot s-a nregistrat cea mai sczut acumulare
de energie n sporururile de recolt, n schimb coeficintul bioenergetic pe acest variant este cel mai mare i
constituie 7,4 uniti. Fiecare unitate de energie cheltuit la aplicarea ngrmintelor pe acest tip de sol la grul
de toamn se recuperez cu 1,44-1,92 uniti acumulate n sporurile de recolt obinute. Normele mai mari de 180
kg/ha de azot nu sunt gustificate din punct de vedere energetic deoarece eficacitatea energetic este sub o unitate.
Porumb boabe. Ca i n cazul grului de toamn valoarea energiei acumulate n sporul de recolt de la
aplicarea ngrmintelor minerale la cultivarea porumbului boabe a fost diferit pe variante de fertilizare (tab.2).
Tabelul 2
Indicii eficienei energetice la aplicarea ngrmintelor minerale la porumb boabe funcie de nivelul de nutriie
Doza de Spor de Energia acumu- Energia total acumuEficacitatea enerVari- P205, mg/
Doza de
fosfor, kg/ recolt, lat n sporul de lat n ngrmintele getic (Coeficientul
anta 100 g sol azot, kg/ha
ha
q/ha
recolt, MDj/ha
aplicate, MDj/ha
bioenergetic)
1
2,0
120
40
21,4
32400
10920
3,0
2
2,5
120
40
20,8
31491
10920
2,9
3
3,0
120
40
21,8
33005
10920
3,0
4
3,5
120
40
19,6
29674
10920
2,7
5
4,0
120
40
17,9
27101
10920
2,5
6
4,5
120
40
18
27252
10920
2,5
7
3,5
0
40
0,9
1363
504
2,7
8
3,5
60
40
13,1
19833
5712
3,5
9
3,5
180
40
18,9
28615
16128
1,8
10
3,5
240
40
19,7
29826
21336
1,4

La cultivarea porumbului boabe pe sol cenuiu de pdure valoarea energiei acumulate n sporul de recolt
de la aplicarea ngrmintelor minerale este cu mult mai mare fa de cel obinut la celelalte culturi agricole n
cadrul acestui tip de sol. Pe fondurile de fosfor valoarea energiei a constituit 27-33mii MDJ/ha. La fertilizarea
cu azot pe un fond unic de fosfor n sol acest indice s-a situat n intervalul 19-28 miiMDJ /ha. La dozele de
azot mai mari de 120 kg/ha s.a valoarea energiei acumulate nu se majoreaz fa de dozele moderate. Aplicarea
ngrmintelor de fosfor pe variantele fr azot genereaz cel mai redus aport de energie. Coeficientul
bioenergetic la aplicarea ngrmintelor la porumb boabe pe sol cenuiu de pdure este de 1,4- 3,4 MDJ la
fiecare unitate de energie cheltuit pentru fertilizare. Toate normele de ngrminte minerale genereaz energie
suplimentar prin producia agricol obinut de la fertilizare. Valorile coeficientului bioenergetic sunt invers
proporionale normelor de ngrminte.
Floarea soarelui. Valoarea energiei acumulate n sporul de recolt de la aplicarea ngrmintelor minerale
la cultivarea florii soarelui este diferit pe variantele studiate (tab.3).
Tabelul 3
Indicii eficienei energetice la aplicarea ngrmintelor minerale la floarea soarelui funcie de nivelul de nutriie
Energia total
Eficacitatea
P205,
Doza de
Doza de
Spor total Energia acumulat
Variacumulat n
energetic
mg/100 g azot, kg/ fosfor, kg/ de recolt,
n sporul de
anta
ngrmintele
(Coeficientul
sol
ha
ha
q/ha
recolt, MDj/ha
aplicate, MDj/ha
bioenergetic)
1
2,0
60
30
3,4
6062,2
5574
1,09
2
2,5
60
30
4,2
7488,6
5574
1,34
3
3,0
60
30
4,2
7488,6
5574
1,34
4
3,5
60
30
4,2
7488,6
5574
1,34
5
4,0
60
30
4,0
7132,0
5574
1,28
6
4,5
60
30
4,3
7666,9
5574
1,38
7
3,5
0
30
0,2
356,6
378
0,94
8
3,5
30
30
3,2
5705,6
2976
1,92
9
3,5
45
30
4,2
7488,6
4275
1,75
10
3,5
75
30
3,8
6775,4
6873
0,99

239

Diapazonul variaiei cuantumului de energie acumulat la cultivarea florii soarelui pe sol cenuiu de pdure
este mai restrns, dect cel realizat la grul de toamn i la porumb boabe pe acest tip de sol. Pe fondurile de
fosfor acest indice a constituit cca 6,1-7,4 mii MDJ/ha.
Aplicarea ngrmintelor cu fosfor n norm de 60 kg/ha pe un nivel de fosfor mobil n sol mai mare de 2,5
mg/100g.sol nu conduce la acumulri suplimentare de energie. Fertilizarea cu azot pe un fond unic de fosfor n sol
a generat acumulri de energie ntre 5,7 i 7,8 mii MDJ/ha. Potrivit acumulrilor de energie obinute fertilizarea
cu fosfor n lipsa celor de azot nu este justificat din punctul de vedere energetic. La dozele de azot mai mari
de 60 kg/ha s.a valoarea energiei acumulate este n regres. Fiecare unitate de energie cheltuit la aplicarea
ngrmintelor pe acest tip de sol la floarea soarelui se recupereaz cu 1,1-1,9 uniti energetice acumulate n
sporurile de recolt obinute pe fondurile de fosfor i de 1,0 - 1,92 pe variantele cu azot. Pe variantele numai
cu fertilizare de fosfor i pe cele cu azot n norme mai ridicate de 60 kg/ha coeficientul bioenergetic scade sub
o unitate.
Mazre boabe. Valoarea energiei acumulate n sporul de recolt la aplicarea ngrmintelor minerale sub
mazre boabe sunt foarte diferite funcie de condiiile de sol (tab.4). Pe sol cenuiu de pdure au fost supuse
evalurii energetice doar sporurile de recolt obinute n anul 2009. Valoarea energiei acumulate n sporul de
recolt sunt cu mult mai reduse n comparaie cu cele obinute la alte culturi pe acest tip de sol. Pe fondurile de
fosfor ale solului cenuiu de pdure valoarea energiei acumulate a constituit 4,0 4,4 mii MDJ /ha. Fertilizarea
cu azot pe un fond unic de fosfor mobil n sol a generat acumulri de energie n suplimentul de producie
de cca 3,0 -5,1 mii MDJ/ha. Normele de azot mai ridicate de 45 kg/ha s.a nu aduc aporturi suplimentare de
energie la hectar. Acumulrile de energie n sporurile de recol obinute mai pe toate variantele sunt mai mici n
comparaie cu cheltuielile de energie fcute la aplicarea ngrmintelor. Doar pe variantele cu norme de 30-45
kg/ha de azot i pe cele cu aplicarea a numai 30 kg/ha de fosfor coeficientul bioenergetic este peste o initate.
Tabelul 4
Indicii eficienei energetice la aplicarea ngrmintelor minerale sub mazre boabe funcie de nivelul de nutriie
Energia
Energia total
Eficacitatea
P205,
Doza de
Spor de
VariDoza de
acumulat n
acumulat n
energetic
mg/100 g
fosfor, kg/ recolt, q/
anta
azot, kg/ha
sporul de recolt,
ngrmintele
(Coeficientul
sol
ha
ha
MDj/ha
aplicate, MDj/ha
bioenergetic)
1
2,0
60
30
2,3
4068,7
5574
0,73
2
2,5
60
30
2,7
4776,3
5574
0,86
3
3,0
60
30
2,2
3891,8
5574
0,70
4
3,5
60
30
2
3538,0
5574
0,63
5
4,0
60
30
1,9
3361,1
5574
0,60
6
4,5
60
30
1,4
2476,6
5574
0,44
7
3,5
0
30
0,5
884,5
378
2,34
8
3,5
30
30
1,7
3007,3
2976
1,01
9
3,5
45
30
2,7
4776,3
4275
1,12
10
3,5
75
30
2,9
5130,1
6873
0,75

Concluzie. n urma cercetrilor efectuate privind evaluarea eficacitii energetice a aplicriii


ngrmintelor de azot la culturile agricole s-au stabilit normele necesare pentru fertilizarea lor pe un fond
optim de fosfor mobil n sol. Astfel normele mai mari de 180 kg/ha de azot nu sunt justificate din punct de
vedere energetic la cultivarea grului de toamn, deoarece eficacitatea energetic este sub o unitate. La porumb
boabe s-a stabilit c toate normele de ngrminte de azot genereaz energie suplimentar prin producia
agricol obinut de la fertilizare. Valorile coeficientului bioenergetic sunt invers proporionale cu normele de
ngrminte aplicate. Norma optim de azot este de 240 kg/ha. La dozele de azot mai mari de 60 kg/ha s.a
valoarea energiei acumulate n producia florii soarelui este n scdere. Pe variantele cu azot n norme mai
ridicate de 60 kg/ha coeficientul bioenergetic la aceste culturi scade sub o unitate. Normele de azot mai ridicate
de 45 kg/ha s.a nu aduc aporturi suplimentare de energie la hectar la cultivarea mazerei boabe.
Referine
1.
. - , 1987, 39 .
2. . .
, , 2007, 27.

240

PRODUCTIVITATEA CULTURILOR AGRICOLE N ASOLAMENTE DE CMP


N FUNCIE DE SOL I NIVELUL DE NUTRIIE N EXPERIENELE
DE LUNG DURAT
Lungu V., Andrie S., Leah N., Griuc Stela
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, vasile_lungu@mail.ru
Abstract. The paper presents the yields and quality production data obtained from the application of fertilizers in long-term experiments on the gray forest soil and cambic chernozem in the village Ivancea, Orhei district
and carbonated chernozem - the village Grigorievca, Cueni district in the period 2006-2010.
Key words: fund phosphorus, crop growth, soil, time, nitrogen
Introducere. Aplicarea ngrmintelor n agricultura Moldovei, argumentat tiinific pot asigur majorarea recoltelor cu 30-45 %, reducerea consumului de ap la formarea lor cu 20-25 % i o valorificare ct mai
eficient a precipitaiilor atmosferice. n condiiile Moldovei factorii principali naturali care limiteaz obinerea
recoltelor stabile a plantelor agricole sunt umiditatea (depunerile atmosferice) i starea agrochimic a solului.
Cercetrile efectuate au demonstrat c cantitatea medie multianual de precipitaii asigur obinerea a 42 q gru
de toamn, 56 q porumb boabe, 350 q sfecl pentru zahr i 23,6 q/ha floarea soarelui [1, 2, 3]. Nota medie
de bonitate a solurilor Moldovei constituie 64 puncte [4]. Din contul fertilitii naturale a solurilor se poate de
obinut 26 q gru de toamn, 33 q porumb pentru boabe, 180 q sfecl de zahr i 16 q semine floarea soarelui
[5]. Valoarea de recolt nevalorificat a condiiilor de umiditate constituie 16 q gru de toamn, 23 q boabe de
porumb, 170 q sfecl de zahr i 10,0 q/ha floarea soarelui. Ea poate fi acoperit din contul sporirii fertilitii
solului prin aplicarea ngrmintelor i perfecionarea recomandrilor privind folosirea raional a lor.
Material i metod. Cercetrile tiinifice de cmp n perioada anilor 2006-2010 sau efectuat n cadrul a 3
experiene de lung durat la urmtoarele staiuni ale IPAPSN.Dimo: staiunea experimental de lung durat
de Pedologie i Agrochimie din comuna Grigorievca, raionul Cueni fondat n anul 1961 pe cernoziom carbonatic i Staiunea experimental de lung durat de Pedologie, Agrochimie i Ecologie din comuna Ivancea
raionul Orhei, fondat n anul 1964 pe cernoziom levigat i pe sol cenuiu de pdure. Experienele sunt nregistrate n reeaua internaional EUROSOMNET.
Asolamentele de cmp de pe staiuni cuprind culturile: gru de toamn, porumb boabe, floarea soarelui, orz
de toamn i leguminoase. Nivele de nutriie mineral din sol: fosfor mobil n sol - 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 i 4,5
mg/100 g sol; norme de azot anual - 0, 60, 120, 180 i 240 kg/ha pentru gru de toamn i porumb boabe i 0,
30, 45, 60, 75 i 90 kg/ha pentru orz de toamn, floarea soarelui i leguminoase.
Rezultate i discuii. Valoarea recoltei culturilor agricole obinute la staiuni n urma fertilizrii a variat
datorit sumei precipitaiilor depuse. Cantitatea de precipitaii a fost foarte diferit n anii de cercetare. Din 5 ani
de investigaie la staiunea Ivancea, un an a fost foarte secetos. Anul 2007 a avut un deficit de umiditate de 32-37
% fa de media multianual. Aproape de norm au fost anii 2008 i 2010. Doar anul 2006 a fost cu 28% peste
norm. Pe cernoziomul carbonatic (c. Grigorivca) s-a nregistrat un an secetos (2007), 3 ani aproape de norm
i 1 an cu 23 % peste media multianual. Temperatura aerului atmosferic a fost aproape de media multianual,
excepie fiind temperaturile foarte nalte din lunile iulie-august a anilor 2007 i 2009, temperatura aerului atingnd valoarea de 36-40C, iar temperatura solului de 60-65C.
Recolta medie a grului de toamn pe fond nefertilizat a constituit 22,7 q/ha pe sol cenuiu de pdure, 26,6
pe cernoziom levigat i 17,1 q/ha pe cernoziom carbonatic (tab.1-3). Fondurile de nutriie mineral natural au
asigurat n aceti ani o recolt de gru de toamn de 17,4-26,5 q/ha. Variaia semnificativ a recoltei grului
de toamn pe variantele nefertilizate au determinat o oscilaie substanial a sporurilor de recolt obinute pe
variantele fertilizate. Pe fondurile de fosfor pe sol cenuiu de pdure sporul de recolt a variat de la de 5,4 q/ha
n 2007 (an secetos) pn l6,4 q/ha, n 2010 (an umed), iar pe cele cu azot respectiv de la 0,3 q/ha pn 21,3 q/
ha, recolta medie fiind de 33-34g/ha la nivelul de 2,5-3,5 mg/100 g sol pentru fosfor i la - N120 pentru azot. Pe
cernoziom levigat intervalul sporului obinut este de 1,4-26,7 q/ha pentru nivelurile cu fosfor i de 5,6-29,2 q/ha
pentru variantele cu azot (tab.2). Sporul mediu optim este de 18 - 20 q/ha la nivelul P2,5 pentru fosfor i la - N120
pentru azot. O situaie mai puin favorabil s-a nregistrat pe cernoziomul carbonatic. Pe acest tip de sol sporul

241

de recolt a variat de la de 4,2 q/ha n 2007 (an secetos) pn 11,4 q/ha n 2008 (an umed) pe fondurile de fosfor,
iar pe cele cu azot respectiv de la 3,6 q/ha pn 13,5 q/ha. Sporul mediu fiind 11-12 q/ha la nivelul de 2,5 mg/100
g sol pentru fosfor i la - 120 kg de azot (tab.1-3).
Tabelul 1
Recolta culturilor de cmp obinut pe sol cenuiu de pdure, Staiunea Ivancea (media a.2006-2010, q/ha)
Nr.
variantei
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Varianta
Azot, kg/ha
1
120
120
120
120
120
120
0
60
180
240
120
120
120

P205 n sol,
mg/100g sol

Martor nefertilizat
60
2,0
60
2,5
60
3,0
60
3,5
60
4,0
60
4,5
0
3,5
30
3,5
45
3,5
75
3,5
60
3,5
60
3,5
60
3,5

Cultura
K20 doza,
kg/ha

Gru de
toamn

Porumb
boabe

Floarea
soarelui

Mazre
boabe

Orz de
toamn

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
60

22,7
31,4
32,5
32,7
34,0
33,4
32,2
24,1
30,7
33,6
34,6
33,6
33,8
33,0

28,3
40,3
39,8
40,5
39,5
38,8
40,1
28,6
34,9
40,2
41,0
40,9
41,3
41,8

16,5
18,5
19,1
19,3
19,3
19,1
19,3
16,8
18,5
19,0
19,0
18,9
19,2
19,0

9,0
11,3
11,7
11,2
11,0
10,9
10,4
9,5
10,7
11,7
11,9
11,9
10,9
11,3

13,0
18,0
19,8
19,8
19,8
19,2
19,7
13,9
18,6
21,8
22,7
23,1
22,7
22,4

1-dozele de azot pentru grul de toamn i porumb boabe, 2-pentru celelalte culturi
n asolament pe variantele nefertilizate a solului cenuiu de pdure s-a realizat o recolt de porumb de la
13,2 q/ha n 2007 (an cu deficit major de umiditate) pn la 33,3 q/ha n 2010 (an favorabil dup umiditate).
Media fiind de 28,3 q/ha. Pe cernoziom levigat la varianta martor recolta medie de porumb obinut n cinci ani
a fost de cca 29,7 q/ha. Pe variantele nefertilizate a cernoziomului carbonatic s-a obinut 41,2 q/ha (tab.1-3).
Variaia sporurilor de recolt pe sol cenuiu de pdure a fost de la 0,7 q/ha pn la 19,5 q/ha pe fondurile de
fosfor i de la 1,6 pn la 24,6 q/ha pe variantele cu azot. Media pe anii 2006-2010 constituind 8,7-11,9 q/ha. Pe
cernoziom levigat s-a obinut 8,4-16,0 q/ha pe variantele cu fosfor i 9,4-17,2 q/ha pe cele cu azot. Sporurile de
recolt de porumb boabe pe cernoziom carbonatic au variat ntre 6,3 q/ha i 14,3 q/ha pe variantele fertilizate cu
fosfor i de la 13,2 q/ha pn la 20,3 q/ha cu azot. Media fiind 9-16 q/ha (tab.1-3).
Recolta de floarea soarelui la varianta martor a variat de la 13,5 q/ha pn la 18,4 q/ha pe sol cenuiu de
pdure, de la 6,4 q/ha n 2007 (an secetos) pn la 22,2 q/ha n 2008 (an cu precipitaii sporite) pe cernoziom levigat i de la 12,6 q/ha pn la 17,9 q/ha pe cernoziom carbonatic. Media recoltei de semine pe varianta martor
a constituit:16,5 q/ha; 9,7 q/ha; 15,4 q/ha, corespunztor solurilor. Pe fondurile de fosfor a solului cenuiu de
pdure s-a obinut un spor de recolt de floarea soarelui de cca 0,4-6,5 q/ha, iar pentru cele cu azot 2,2-10,0 q/
ha. Pe cernoziom levigat sporul produciei de semine pe variantele cu fosfor a fost de la 0,4 q/ha pn la 8,2 q/
ha, iar pentru cele cu azot 2,2-10,0 q/ha. Sporurile de recolt pe cernoziom carbonatic au constituit 1,4-5,5 q/
ha pe fondurile cu fosfor i 3,4-5,5 q/ha pe cele cu azot.
n anii de studii pe fondurile naturale (martor) a solurilor de la staiuni s-a obinut o producie de mazre
pentru boabe de la 5,2 q/ha (2007-an secetos) pn la 13,4 q/ha pe sol cenuiu de pdure i de la 13,1 q/ha (anul
de cultivare 2008) pn la 22,3 q/ha (a.2010) pe cernoziom levigat. Pe cernoziom carbonatic pe varianta martor
recolta medie a constituit 10,5 q/ha. Sporul produciei de mazre pe fondurile de fosfor pe sol cenuiu de pdure
a variat de la 0,4 q/ha pn la 2,2 q/ha i de la 0,6 pn la 2,9 q/ha pe cele cu azot. Pe fondurile de fosfor a cernoziomului levigat sporul recoltei de mazre n medie pe doi ani a constituit 1,0-7,1 q/ha i 2,5-4,3 q/ha pentru
variantele cu azot. Pe cernoziom carbonatic mazrea a reacionat la fertilizare doar n anul 2009 pe cmpul 2 al
staionarului. Sporul de recolt a fost de 1,0-2,5 q/ha pe variantele cu fosfor i de 2,6-4,4 q/ha pe cele cu azot
(tab.1-3).

242

Tabelul 2
Recolta culturilor de cmp obinut pe cernoziom levigat, Staiunea Ivancea (media a.2006-2010, q/ha)
Nr.
vari-antei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Varianta
Azot, kg/ha
Lucern,
Gru,
Floarea
mazre
porumb soarelui
martor
120
45
30
120
45
30
120
45
30
120
45
30
120
45
30
120
45
30
120
45
30
120
45
30
0
0
0
30
30
30
60
45
45
90
60
60
120
75
75
150
90
90
120
45
30
120
45
30

Cultura
P205 n sol,
mg/100g

K 20
doza,
kg/ha

Gru de
toamn

Floarea
soarelui

Lucern

Porumb
boabe

Mazre
boabe

1,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

0
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
60

26,6
48,4
36,7
41,3
44,4
46,4
47,4
46,9
47,0
38,1
41,7
45,3
47,3
47,8
46,7
46,8
45,9

9,7
11,6
12,5
13,6
14,8
15,4
15,9
16,2
16,5
13,9
15,8
15,5
16,0
15,3
15,9
15,9
15,5

100
172
194
208
223
222
226
228
228
208
218
234
227
226
219
225
231

29,7
38,1
42,4
45,9
46,0
45,8
46,7
44,9
44,1
36,2
39,1
44,8
46,2
46,9
46,0
46,9
45,7

17,7
21,8
22,8
24,4
27,1
28,4
28,8
28,9
28,9
25,1
27,6
29,4
28,9
27,6
27,4
29,3
28,9

Tabelul 3
Recolta culturilor de cmp obinut pe cernoziom carbonatic, Staiunea Grigorievca (media a.2006-2010, qha)
Nr. variantei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Varianta
Azot, kg/ha
1
2
martor
120
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120
60
0
0
60
30
180
45
120
60
0
90
90
120
180
180

Cultura

P205 n sol,
mg/100g sol

K20 doza,
kg/ha

Gru de
toamn

Floarea
soarelui

Mazre

Orz de
toamn

Porumb
boabe

1,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

0
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120

17,1
24,4
24,8
24,4
26,3
26,3
25,6
26,4
25,6
19,4
23,6
26,0
25,3
23,8
27,0
27,1

15,4
19,2
18,6
19,9
19,3
19,8
19,7
19,8
20,3
17,9
19,0
19,9
20,6
18,8
19,1
20,1

10,5
7,7
8,8
8,3
10,6
10,0
10,6
8,8
10,0
8,9
8,5
9,7
9,8
9,2
9,0
9,3

16,8
23,3
19,2
27,1
26,0
25,5
32,0
26,0
27,0
19,9
28,2
30,8
32,5
25,4
25,5
24,2

41,2
45,4
53,6
52,1
61,0
56,6
53,3
53,9
56,6
43,9
58,1
56,2
61,6
60,0
56,3
57,8

1-dozele de azot pentru grul de toamn i porumb boabe, 2-pentru celelalte culturi
Producia orzului de toamn la martor a fost de 13,0 q/ha pe sol cenuiu de pdure i de 16,8 q/ha pe cernoziom carbonatic. Aplicarea ngrmintelor minerale pe sol cenuiu de pdure a condus la un spor de recolt de

243

la 5,0 pn la 6,8 q/ha pe fondurile de fosfor i de la 5,6 pn la 10,1 q/ha pe variantele cu azot. Pe cernoziom
carbonatic sporul recoltei de orz fost nregistrat de 2,4-9,2 q/ha la variantele cu fosfor i de 8,7-15,7 q/ha la cele
cu azot (tab.1, 3).
Tabelul 4
Calitatea boabelor de gru de toamn n funcie de tipul i subtipul de sol i nivelul de fertilizare
n experienele de lung durat (media a.2006-2010)
Sol cenuiu de pdure
Cernoziom levigat
Cernoziom carbonatic
Grupa de
Masa
Grupa de
Masa
Grupa de
Masa
Gluten
Gluten
Gluten
Varianta
calitate a
1000 boacalitate a
1000 boacalitate a
1000
%
%
%
glutenu-lui
be, g
glutenu-lui
be, g
glutenu-lui boabe, g
Martor
15,5
II
35,4
23,5
II
33,0
25,0
II
28,7
23,2
II
37,8
26,7
II
35,7
25,9
II
29,0
N60P3,5K60
N120P3,5K60
25,5
II
37,7
25,5
II
37,7
29,2
II
28,6
N*180P3,5K60
26,7
II
35,7
26,0
II
36,5
31,5
II
28,9
28,5
II
36,7
N240P3,5K60
N120P1,5K60
27,5
II
35,7
27,0
II
35,6
28,9
II
29,5
26,0
II
36,1
26,4
II
32,0
29,1
II
26,8
N120P2,5K60
N120P3,5K60
25,5
II
37,7
29,2
II
35,8
29,1
II
28,6
N120P4,5K60
26,1
II
39,7
29,8
II
36,0
29,6
II
28,6
* Doza de azot pe cernoziom levigat este de 150 kg/ha

Lucerna pentru mas verde a fost cultivat pe cernoziom levigat timp de 4 ani, anii 2006-2009. Recolta de
mas verde n medie pe patru ani la varianta fr ngrminte (martor) a fost de 100 q/ha. Pe fondurile cu fosfor
s-a obinut un spor de producie de la 72 pn la 128 q/ha, iar pentru cele cu azot 108-134 q/ha (tab.2).
Aplicarea ngrmintelor a influenat semnificativ calitatea grului de toamn. Coninutul de gluten pe variantele fertilizate n medie de 5 ani a constituit 23,2-28,5 % pe sol cenuiu de pdure, 26,7-29,8 % pe cernoziom
levigat i 25,9-31,5 % pe cernoziom carbonatic. Sporul maxim de gluten s-a realizat pn la 13 % pe sol cenuiu
de pdure (N240P3,5K60), 6,3-6,5% pe cernoziomurile levigat i carbonatic (tab.4.).
Concluzii. Aplicarea ngrmintelor minerale au majorat semnificativ recolta culturilor agricole n funcie
de sol, cultur i norma de fertilizare: gru de toamn cu 26-82 %; porumb pentru boabe cu 27-56 %; floarea
soarelui cu 10-30 %; mazre pentru boabe cu 20-35 %. Conform analizei agronomice a fertilizrii pe toate tipurile de sol, cele mai rentabile culturi la fertilizare au fost porumbul pentru boabe, grul de toamn i floarea
soarelui. Normele optime agronomice de azot pe sol cenuiu de pdure sunt de 120 kg/ha pentru gru i porumb
i 45 kg/ha pentru orz de toamn i floarea soarelui; cernoziom levigat 90-120 kg/ha pentru gru i porumb,
30-45 kg/ha pentru floarea soarelui, mazre i lucern; cernoziom carbonatic - 60 kg/ha pentru gru i porumb,
45 kg/ha pentru orz de toamn i 30 kg/ha pentru floarea soarelui. Cel mai bine reacioneaz la fertilizare solul
cenuiu de pdure i cernoziomul levigat. Cernoziomul carbonatic reacioneaz doar pn la norma de 30 - 60
kg/ha de azot. Conform nivelului de fosfor mobil, cernoziomul levigat reacioneaz pozitiv pn la 3,5 mg/100g,
iar cel carbonatic i solul cenuiu de pdure doar pn 2,5 mg/100g sol.
Referine
1. Recomandri privind aplicarea ngrmintelor. Chiinu: Agroinformreclama, 1994, 170 p.
2. Programul complex de valorificare a terenurilor degradate i sporirea fertilitii solurilor, Partea II. Chiinu: Pontos, 2004, 125 p.
3. Recomandri privind aplicarea ngrmintelor pe diferite tipuri de sol la culturile de cmp. Chiinu:
Pontos, 2012, 68 p.
4. Cadastrul Funciar al Republicii Moldova, a. 2008.
5. M. 3. : , 1986, p. 29-55.

244

IMPORTANA ASOLAMENTELOR FURAJERO CEREALIERE


N PREVENIREA PROCESELOR DE BIODEGRADARE A SOLURILOR
Lupacu M., Lala M., Darie V., Bolocan N.
Institutul de Microbiologie i Biotehnologie al AM, ninafrunze@mail.ru
Abstract. The main parameters of physiological-biochemical bases of yields formation in the diverse types
of fodder-cereals short-term crop rotations, having the goal of technological models elaboration of the direction
of their production process have been investigated.
Key words: Crop rotation, Digestible protein, Feed unit, Fodder crops, Photosynthesis, Soil fertility.
Introducere. Cercetrile tiinifice efectuate pn n prezent privind culturile furajere, leguminoase pentru
boabe i furajero cerealiere erau axate n principal pe aspectul importanei lor ca principal i cea mai ieftin
surs de producere a proteinei vegetale [2, 5]. Cercetrile noastre efectuate n ultimul timp demonstreaz ns c
aceste culturi asigur de asemenea, n modul cel mai perfect, ameliorarea echilibrului ecologic n agrolandaft n
ceea ce privete: restabilirea i stabilizarea bilanului de humus i a structurii solurilor ; efectul antierozional pe
povrniuri i fitoameliorativ pe solurile degradate din lunci i cele amplasate pe terenuri nclinate; optimizarea
structurii premergtoarelor; mbuntirea regimului de nitrai din sol i a biogenitii solurilor; acumularea n
sol a azotului biologic din atmosfer [1, 2, 3, 4, 6]. Aciunea multipl a culturilor furajere n agrolandaft ne permite s considerm aceste culturi drept un atribut obligatoriu i fr alternativ n elaborarea concepiei actuale
privind agricultura ecologic.
Totodat, investigaiile noastre au demonstrat c cel mai mare efect de la aplicarea culturilor furajere,
leguminoase pentru boabe i celor furajero cerealiere se obine n cazul cnd acestea se cultiv n cadrul asolamentelor furajero cerealiere [1]. innd cont de starea de fertilitate actual a solurilor din Republica Moldova [7], constatam c asolamentele furajero cerealiere ar putea frna procesul de biodegradare a solurilor.
n contextul celor expuse mai sus i reieind din sarcinile de mare importan ale agriculturii moderne, au fost
iniiate cercetri asupra diferitelor tipuri de asolamente furajero-cerealiere, destinate att asociaiilor agricole de
mari proporii, ct i pentru gospodriile mijlocii de fermieri.
Material i metod. Conform concepiei date, se prevede obinerea unei recolte maxime de pe o unitate
de suprafa, soluionarea problemei proteinei vegetale n zootehnie, conservarea i sporirea fertilitii solului,
precum i asigurarea puritii ecologice a mediului ambiant.
Cercetrile se efectueaz n baza a trei tipuri de asolamente staionare, desfurate n timp, cu durata de
rotaie de 7 ani, schemele de rotaie ale crora sunt urmtoarele:
I. Furajero cerealier cu lucern: 1-3 .lucern; 4 culturi de toamn pentru boabe; 5 porumb boabe ;
6 porumb siloz; 7 culturui de toamn pentru boabe;
II. Furajero cerealier cu sparcet: 1 porumb boabe; 2 sorg boabe + soia la monofuraj; 3 porumb
siloz; 4 culturi de toamn pentru boabe; 5.- 6 sparcet; 7 culturi de toamn pentru boabe;
III. Furajero cerealier fr ierburi perene: 1 sfecl furajer; 2 porumb siloz; 3 culturi de toamn pentru boabe; 4 soia boabe ; 5 orz de toamn ori de primvar; 6 porumb boabe; 7 - culturi de toamn pentru
boabe.
n funcie de gradul de utilitate economic, precum i de posibilitile de aplicare a irigaiei, se admite
modificarea schemelor asolamentelor n ce privete sortimentul de specii i structura culturilor furajere anuale,
de leguminoase pentru boabe i celor destinate obinerii boabelor i producerii nutreului, att n semnturile
de baz, ct i n cele intermediare.
Cercetrile se efectueaz pe diverse agrofonduri, n condiii de irigare parial i fr irigare, cu administrarea ngrmintelor chimice i a diferitelor nivele de ngrminte organice. Agrofondurile fr irigare includ urmtoarele componente: martor absolut nengrat; ngrminte minerale (NPK), necesarul crora se calculeaz
pentru situaia n care asigurarea cu ap va fi fcut numai din precipitaii atmosferice; gunoi de grajd (70 t/ha ).
Agrofondurile cu irigare parial cuprind urmtoarele variante: martor fr ngrminte; ngrminte minerale
(NPK), necesarul crora se calculeaz pentru a face posibil utilizarea a 2,0 2,5 % R.A.F.; gunoi de grajd (70
t/ha). Investigaiile au drept scop elaborarea unui model tehnologic eficient de dirijare a procesului producional

245

al culturilor furajere, precum i perfecionarea structurii suprafeelor ocupate cu plante de nutre.


Rezultate i discuii. Efectul ecologo ameliorativ produs de asolamentele furajero-cerealiere privind
aspectul nfrnrii procesului de biodegradare a solurilor (biodegradare provocat de factorii de dehumificare i
de destructurare) poate fi pus n eviden prin analiza rezultatelor cercetrilor noastre.
Rezultatele investigaiilor efectuate (tab.1) demonstreaz c regimul de nutriie aplicat confirm, n mod
indirect, meninerea i chiar sporirea potenialului iniial al fertilitii solului, att la variantele care au beneficiat
de ngrare mineral, ct i la cele cu ngrare organic.
Tabelul 1.
Coninutul de micro- i macroelemente n perimetrul asolamentelor experimentale,
dup dou rotaii ncheiate, anul 2008
Asolament

Agrofondurile

martor absolut
1
NPK n condiii naturale
gunoi de grajd
martor absolut
2
NPK n condiii naturale
gunoi de grajd
* - media a patru repetiii

NO34,80
15,10
16,50
5,20
14,90
18,109

Coninutul n stratul de 0 30 cm*


mg/100g de sol
mg/1 kg de sol
+
NH4
P2O5
K2O
Cu
Zn
Mn
1,40
2,30
18,70
0,30
0,74
77,80
1,40
5,40
23,00
0,30
0,90
80,80
1,90
6,60
25,10
0,40
1,14
97,20
1,30
2,70
20,30
0,30
0,74
79,40
1,40
4,50
21,90
0,30
0,84
80,20
1,60
7,90
32,50
0,30
1,21
100,80

Astfel, dac parametrii iniiali ai formelor mobile de fosfor i potasiu, n stratul arabil al solului de 0 30
cm, constituiau la demararea investigaiilor respectiv 3,70 mg/100g de sol i 19,10 mg/100g de sol, la ncheierea
celor dou rotaii ale asolamentelor, aceti indici oscilau, la variantele ngrate, n funcie de tipul asolamentului, ntre 4,50 8,40 i, corespunztor 21,9 35,10 /100 g de sol. Aceasta nseamn c, n experienele executate, gradul de asigurare a plantelor cu forme mobile de fosfor i potasiu se situeaz ntre limite cu valori optime
i cu valori foarte ridicate. La aceste variante, indicii capacitii de nitrificare a solurilor au avut valori optime
(coninutul de NO3 a variat ntre 14,90 i 18,70 mg/kg de sol), n timp ce la martorul absolut a fost atestat o capacitate de nitrificare a solului extrem de mic (de la 4,80 pn la 5,20 mg/1 kg de sol). La variantele fertilizate,
indicii coninutului n microelemente s-au situat la un nivel acceptabil (Cu i Zn) sau optim i chiar ridicat (Mn) .
Aplicarea dozei principale de ngrminte organice, doz adoptat de ctre noi pentru asolamente n cantiti de cte 70 t de gunoi de grajd la hectar ( o singur dat n decursul rotaiei pentru asolamentele cu participarea ierburilor multianuale i de dou ori n decursul rotaiei pentru asolamentele fr participarea ierburilor
perene) a condus la manifestarea unei tendine de refacere a humusului (3,1 3,4 % fa de 2,8 3,2 % n
condiii de irigare parial (tab.2) i a tendinei de meninere a bilanului de humus (2,9 - 3,1 %) n condiii de
cultur neirigat.
La variantele fr aplicarea ngrmintelor organice s-a constatat continuarea procesului de mineralizare a
humusului, coninutul humusului a sczut de la 2,8 3,2 % pn la 2,5-2,6 procente, rezervele de humus reducndu-se, n urma mineralizrii substanei organice, cu 0,04 0,08 n fiecare an sau cu 0,3 0,6 % pe ntreaga
rotaie.
Tabelul 2.
Dinamica coninutului n humus la asolamentele experimentale pe parcursul a dou cicluri
de rotaie, anul 2008 (media pentru asolamentele 1 i 3), % n stratul de sol 0 30 cm
Agrofondurile
Rotaia
1
2
3
Martor absolut
NPK (cond. naturale)
variantele cu ngrm. org.
Prima (1995- 2001),
2,80 3, 20
2,90 3,20
3,10 3,40
Irigare parial
A doua (2002- 2008),
2,50 2,60
2,50 2,60
2,90 3,10
Fr irigare

O importan major n meninerea fertilitii solului l au indicii agrofizici, n special indicii structurali
(agregatele agronomic valoroase cu dimensiuni de la 10,0 0,25 mm i agregatele hidrtostabile > 0,25 mm).
Analiza rezultatelor incluse confirm existena tendinei dinamicii parametrilor structural-agregatici n depen-

246

den de agrofond, fapt care arat c administrarea ngrmintelor organice atrage dup sine mbuntirea
structurii solului. O aciune asemntoare o are i structura asolamentului, mai ales includerea n asolament a
ierburilor perene. n aceast situaie, ns, aciunea ngrmintelor prevaleaz, ceea ce se demonstreaz prin
comparaia acelor indici structural-agregatici care caracterizeaz variantele din asolamentul 1 (cu ierburi perene) i cele din asolamentul 3 (fr ierburi perene).
ngrmintele organice administrate n dou rate sub culturile din asolamentul 3 au atenuat valorile parametrilor structurali ai asolamentelor i au diminuat influena nefast a culturilor pritoare din acest asolament.
Aadar, rezultatele obinute privind coninutul n humus i valorile unor parametri ce in de fizica solului
confirm presupunerea noastr c una din funciile de baz ale unor atare asolamente poate i trebuie s fie refacerea i stabilizarea bilanului de humus din sol, precum i a structurii acestuia.
Concluzii
1. Rezultatele investigaiilor au demonstrat o asigurare optim a plantelor cu elemente de baz a nutriiei
minerale att n variantele cu aplicarea exclusiv a ngrmintelor minerale, ct i n variantele n care s-au administrat numai ngrminte organice. n consecin putem afirma c dozele calculate ale nutriiei minerale n
experiene asigur meninerea fertilitii solulu;
2. Aplicarea dozei principale de ngrminte organice n cantiti de cte 70 t de gunoi de grajd la hectar a
condus la manifestarea unei tendine de refacere a humusului ( 3,10 3,40 %) n condiii de irigare parial (la
prima rotaie ) i a tendinei de meninere a bilanului de humus (2,9 3,1 %) n condiii fr irigare (la rotaia
a doua);
3. Administrarea ngrmintelor organice n doz de 70 t/ha de dou ori n decursul unei rotaii a asolamentelor amelioreaz substanial indicii agrofizici ai solului i atenueaz condiiile agrofizice n asolamentele cu i
fr ierburi perene i culturi pritoare.
Referine
1. Asolamentele furajero-cerealiere pe terenurile arabile ale Republicii Moldova (recomandri). Ch., 2008,
28 p.
2. Lupacu, M. F. Agricultura Moldovei i ameliorarea ei ecologic. Chiinu: tiina, 1996,107 p.
3. Lupacu, M.; Lala, M. Posibilitile agronomice de atenuare a consecinelor secetelor i proceselor de deertificare. Culegerea : Degradarea solurilor i deertificarea. Chiinu , 2000, p. 124 131.
4. , M. . .
: .. 125 , . 2001, ..41 44.
5. , M. .; , M..; , . . . . : , 1982, 217 .
6. . , 1991, 50 .
7. , A.. .
. : , 1988. . 17-24.

247

EVALUAREA PRETABILITII SOLURILOR PENTRU CULTURI POMICOLE


Marcov I.
Institutul de Ecologie si Gografie al AM, ieg@asm.md
Abstract: Moldovas soil and climatic conditions allow the cultivation of different varieties of fruit crops, but
their territorial location requires the assessment of soil suitability in any case. Special research conducted over more
than 30 years have revealed the quantitative limits of various soil properties, development of guidelines, specific
recommendations for the assessment of soil suitability for fruit crops.
Key words: soil suitability, limiting factor, negative impact

Introducere. Pomicultura prezint o ramur tradiional a agriculturii Moldovei. n livezi se cultiva cu


succes o mare variabilitate de soiuri de mere i pere, prune, caise i piersici, viini i ciree, gutui, pomuoare,
nuci, etc. Condiiile pedo-climatice n genere permit cultivarea cu succes a plantelor pomicole. nsa la nfiinarea livezilor, variabilitatea teritorial a solurilor condiioneaz necesitatea evalurii pretabilitii lor n scopul
excluderii arealelor cu proprieti limitative.
Materiale i metode. Cercetarea solurilor n acest scop a fost iniiat de I. Kanive. n anii 1946-1960 au
fost efectuate diverse studii care s-au finisat cu editarea unui album i a dou monografii. (, 1960).
Aceste lucrri au stat la baza nfiinrii masivelor pomicole n anii 1950-1960. n procesul dezvoltrii ramurii pomicole n continuare, introducea noilor soiuri de portaltoi, elaborarea noilor tehnologii de nfiinare i
ntreinere a plantaiilor, au condiionat necesitatea evalurii pretabilitii solurilor pe principii noi. (,
, , 1973; , 1974). Asemenea cercetri au fost efectuate n anii 1970-1990 n Institutul
de Pedologie i Agrochimie N. Dimo. Cercetrile au fost efectuate de un colectiv n componena: A. Ursu,
I. Marcov, L. Vrabie. Al. Roganova, Vl. Hijniac. Au fost efectuate cercetri n diferite raioane ale republicii
cu diferite condiii de cretere. Dup evaluarea strii diferitor livezi au fost alese obiecte pentru cercetri
pedo-ecologice. n fiecare masiv selectat pentru cercetare a fost efectuat cartografierea pedologic special (, , , 1985; , , , 1982) i stabilite aa numite poligoane, n
cadrul crora s-a cercetat pretabilitatea solurilor, creterea fenologic a copacilor i sistemul lor radicular.
Pe fiecare obiect au fost alei arbori n diferit stare de dezvoltare. Pe fiecare contur au fost plasate cte
trei profile pedologice, cu adncimea de trei metri, i din fiecare interval de 10 cm au fost luate probe de
sol pentru ndeplinirea programului de cercetri tiinifice (, , 1984). Probele de sol au fost
supuse analizelor fizico-chimice n laboratorul Institutului de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului
Nicolae Dimo. Cercetrile au fost efectuate in aspect regional n toate zonele pedo-geografice a republicii. Prezentm datele componenei fizico-chimice a solurilor pe un poligon selectat pe teritoriului comunei
Bneti raionul Teleneti (tab.1).
Rezultate i discuii. n cadrul poligonului au fost stabilite areale pedologice, cu arbori bine dezvoltai, cu
road optimal. n cadrul stratului solului pn la 50 cm, se conine 2,93,9 % de humus. Solul nu conine sruri
toxice i Na schimbabil i variaz in cantiti mici. Compoziia granulometric este lutoas 30-35% argil
fizic, densitatea solului este de 1,24-1,35 gr/1 cm3. Stratul subiacent (50-100 m) conine humus 1,0-3,2%,
efervescena este la adncimea de 82 cm. Sruri i Na schimbabil nu se conin. Particularitile solului snt optimale pentru creterea culturilor pomicole.
n cadrul arealului pedologic n care arborii erau n stare depresat, starea actual a solului este nefavorabil
pentru dezvoltarea normal i creterea pomilor, fiind limitat de salinizare, soloneizare i densitatea solului.
Srurile toxice ajung la 30 mg la 100 g sol. Na din suma Ca++ + Mg++ nu constituie 16-30 %, tasarea solului 1,
46-1,54 g/cm3. Este clar , c aa soluri nu pot asigura creterea normal a pomilor.
Cercetri speciale au fost efectuate pe pante, unde solurile aveau diferite grade de erodare i n dependen
de coninutul de carbonai (tab.2).

248

Tabelul 1.
Adncimea,
cm

Humus, %
med max min

0-50
50-100
100-150

3,1
2,0
-

3,9
3,2
-

2,9
1,0
-

0-50
50-100
100-150

3,2
2,7
-

3,7
4,3
-

2,8
1,0
-

0-50
50-100
100-150

3,4
1,9
-

4,4
3,2
-

2,9
0,8
-

Caracteristica solurilor poligonului experimental


% Na din srurilor toxi- Argil fizic
Carbonai,%
Ca+++Mg+++Na ce, me/100g sol (<0,01 mm), %
med max min med max min med max min med max min
Pretabil
0
0
0 0,04 0,07 0,02 3
6
2
56
59 54
0,5 5,2 0 0,06 0,10 0,04 7
9
5
52
53 50
3,4 12,2 0 0,10 0,14 0,08 7
9
7
52
60 45
Pretabil limitat
0
0
0 0,28 0,75 0,11 8
16
2
47
55 41
0
0
0 0,89 1,19 0,35 18
27 10 55
55 55
3,9 10,1 1,4 1,00 1,48 0,39 18
28 10 56
59 55
Nepretabil
0
0
0 0,86 2,44 0,19 17
30
8
52
57 44
3,1 7,5 7,5 1,77 6,94 0,52 20
27 18 63
65 61
- 1,25 2,24 0,50 22
29 19 59
61 56

Densitatea aparent, g/cm3


med max min
1,24 1,35 1,15
1,40 1,46 1,30
1,38 1,54 1,25
1,46 1,50 1,43
1,35 1,38 1,31
1,47 1,52 1,40
-

Tabelul 2.
Coninutul carbonailor (%) n sol pentru creterea diferitor soiuri de mr
Renet Simerenco
Renet ampanii
Calvil
Sort
Nr. profilului
77
75
14
48
49
501
114
131
Adncimea, cm
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Valori medii
0-60
1,7 0,9 2,4 1,1 2,9 1,1
2,0 1,1 2,3 1,4 5,7 1,7 3,9 3,3 5,6 2,5
60-100
4,4 1,9 5,2 2,5 13,2 10,0 5,7 3,2 6,9 2,8 13,2 10,0 11,5 9,2 12,8 9,3
100-150
8,7 7,2 8,1 7,3 14,8 10,0 10,3 8,6 13,3 10,1 12,3 9,1 16,8 13,9 16,6 14,9
Valori maximale
0-60
4,1 2,7 4,8 3,9 9,4 11,5 2,2 1,4 2,6 1,5 8,4 7,0 7,8 6,2 6,2 5,5
60-100
5,8 3,2 5,8 5,2 14,4 11,5 7,4 5,6 11,9 8,4 16,5 11,8 15,1 13,0 15,2 10,5
100-150
11,3 8,2 9,6 8,0 17,0 12,5 12,1 9,4 18,2 15,2 13,6 9,8 17,9 13,9 18,2 15,0
1 carbonai total; 2 carbonai activi (%)

Cercetarea solurilor n livezile cu diferit stare a arborilor au


inclus diferite soiuri de smnoase i smburoase, n toate raioanele pedogeografice a Republicii
Moldova. A fost acumulat un material bogat experimental privind
evaluarea pretabilitii solurilor
i stabilirea diferitor factori limitativi ai solurilor: scheletul
solului (, , ,
1982); erodabilitatea (,
, , 1984); salinizarea i soloneizarea (Ursu,
Hijneac, .a., 1993; ,
1982 a; b; c.; , 1971;
, , , 1985,
, 1974), nivelul apelor
freatice i gradul lor de minera- Foto. 1. Coperta brourii: Evaluarea
lizare. Pentru fiecare poligon s-a agroeologc complex a solurilor
pentru amplasarea culturilor
elaboratat un paaport, n care se
pomicole (recomandri)
caracteriza nveliul de sol. Re-

249

Foto 2. Coperta brourii:
zultatele cercetrii pretabilitii au permis elaborarea recomandrilor pentru amplasarea culturilor pomicole
(foto 1, 2).
Concluzii
nveliul de sol al Moldovei permite cultivarea eficient a unei mari varieti de soiuri pomicole. ns nfiinarea livezilor necesit cercetarea special a solurilor n scopul aprecierii pretabilitii i evitarea impactului
negativ a factorilor limitativi. Cercetrile efectuate au permis stabilirea indicilor limitativi a pretabilitii solurilor. Cercetrile speciale efectuate n decurs de peste 30 de ani au permis stabilirea limitelor cantitative a diferitor proprieti ale solurilor, elaborarea unor instruciuni, recomandri speciale n scopul evalurii pretabilitii
solurilor pentru culturile pomicole.
Referine
1. Ursu A. Hijniac Vl. . a. Evaluarea agroecologic complex a solurilor pentru amplasarea culturilor pomicole. (Recomandri). Agroinformreclama, Chiinu.1993.
2. . . . . , 1982 a.
3. . . . . , 1982 b.
4. . . . , ., 1982 c.
5. . . , , , , . . . . , , 1974.
6. , . , 1971.
7. . . (, , ,
, , ). , , 1960.
8. . ., . ., ., . .
, . , 1973.
9. ., ., . .
, , . , 1982
10. .., .., . . - . , . 4, 1984.
11. ., ., . . , . , 1985.

250

CERCETRI PRIVIND INFLUENA SISTEMULUI DE LUCRARE A SOLULUI ASUPRA


UNOR NSUIRI ALE ACESTUIA I A PRODUCIEI DE PORUMB N CONDIIILE DE
LA FERMA DIDACTIC MOARA DOMNEASC ILFOV
MARIN Doru Ioan, 1MIHALACHE Mircea, 1CIONTUCostic, 2RUSU Teodor
1
ILIE Leonard, 1BOLOHAN Ciprian

Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar din Bucureti


2
Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar Cluj -Napoca

Abstract. Unconventional soil tillage (minimum tillage) and other basic elements of sustainable agriculture (crop
rotation, organic fertilizers, integrated protection, etc.) have direct influence on crop plants and soil conservation
(Gu 2001, 2011; Jitreanu 2008, Marin 2008, 2012, Pop 2011, Rusu 2009, Sin 2006 etc.). Soil tillage should provide
optimum conditions for the best development of crop plants, as well as the increase in favorable soil characteristics
and conservation. Research was performed on reddish preluvosoil within the experimental area located in SouthEastern Romania (Didactic Farms Moara Domneasc - Ilfov). There was a three - year crop rotation, as follows: 1.
peas; 2. wheat; 3. maize. Basic soil tillage consisted in four graduations: a1 - plough 20 cm, a2-chisel 20 cm, a3-chisel
40 cm, a4 - disk 10 cm. The variant a1 is control - conventional tillage and a2- a4 minimum tillage variants. The paper
includes results obtained from the mais crops between 2010 and 2012. Chiseling at 40 cm record the mean for bulk
density on 0-40 cm similar to the classic tillage and increase of 3.5% the hydrostability structural aggregates. The
average corn production of 63.17 q/ha is very close of conventional tillage (98.4%). This variant is an alternative
tillage method which applies sustainable technologies for mais crop in the Moara Domneasc area.
Key words: soil tillage, bulk density, stability, fluid, maize production

Introducere. Lucrrile minime ale solului sunt componente de baz ale agriculturii durabile datorit
efectelor favorabile asupra conservarii solului, a reducerii consumului de energie, a biodiversitii i asupra
dezvoltrii i produciei plantelor de cultur (Gu 2001, 2011; Jitreanu 2008, Marin 2008, 2012, Pop 2011,
Rusu 2009, Sin 2006,s.a). Alegerea sistemul de lucrare a solului, trebuie s in cont de condiiile pedo-climatice
ale zonei, de planta de cultur astfel nct s asigure obinerea unor producii ridicate, de calitate i cu o eficien
economic crescut. Lucrarea prezint rezultate obinute n perioada 2010-2012 privind efectul lucrrii de baz
a solului (clasic i lucrri minime) asupra unor nsuiri fundamentale ale solului i a produciei de porumb de la
Ferma Didactica Moara Domneasc a USAMV Bucureti. Cercetrile din 2010-2011 au fost realizate n cadrul
contractului PN-II Nr.52-114/2008-2011.
Material i metod. Poligonul experimental este amplasat n cadrul Fermei Didactice Moara Domnesc
Ilfov, a USAMV Bucureti, tipul de sol este preluvosol rocat. Cercetrile sunt organizate ntr-o rotaia de 3
ani: 1. mazre; 2. gru; 3. porumb; i cuprinde 4 graduri ale factorului lucrare de baz a solului: a1 - arat 20
cm (martor - sistem convenional), a2 - cizel 20 cm, a3 - cizel 40 cm, a4 - disc 10 cm (sistem neconvenional de
lucrare a solului). Materialul biologic utilizat: hibridul LG 30.489. Semnatul a fost realizat ntre 7-18 aprilie,
n funcie de condiiile climatice ale anului de cultur. Fertilizarea culturii cu: azot 120 kg s.a./ha i fosfor 60
kg s.a./ha aplicate n dou faze N60P60 la semnat i N60 n vegetaie. Controlul buruienilor a fost realizat prin
erbicidarea culturii preemergent cu produsul Guardian 2,2 l/ha i postemergent cu Ceredin super 1 l/ha. n
timpul vegetatiei a fost aplicat o singur prail mecanic. Determinarea densitii aparente a solului (D.A. g/
cm3) a fost realizat dup metoda cilindrilor cu volum constant de 100 cm3, iar stabilitatea hidric a agregatelor
structurale dup metoda Tiulin-Erikson.
Rezultate i discuii.
Condiiile climatice din zona Moara Domneasc. Condiiile climatice din perioda 2010-2012 (tabelul
1) au manifestat o influen direct asupra dezvoltrii plantelor de cultur. n cei trei ani, regimul termic i
pluviometric a prezentat abateri de la volorile medii multianuale. Precipitaiile au nregistrat valori sub normala
zonei iar temperaturile valori peste normal (cu 0,6 - 2 0C). Mai puin prielnice dezvoltrii porumbului au fost
condiiile climatice din anul 2012, cnd suma anual a precipitaiilor a fost cu 127,7 mm sub normala zonei, iar
cele din perioada iunie-iulie (perioada critic pentru dezvoltarea plantei de porumb) cu 126,4 mm mai puin.
Temperatura medie anual a depit normala cu 2 0C, iar n perioada iunie-iulie cu 3,75 0C.

251

Tabelul 1
Condiiile climatice din zona Moara Domneasc (2010-2012)
Lunile

2010
12,1
9,8
0,8
-3,2
0,7
5,5
12,3
17,3
21,6
23,3
25,8
18,9

Temperatura medie (0C)


2011
2012
Normal
8,9
13,7
11,0
10,3
6,1
5,3
-0,17
2,9
0,4
-2,3
-1,1
-3,0
-1,9
-2,5
-0,9
5,5
5,8
4,4
10,7
14,1
11,2
16,4
18,0
16,5
21,0
22,9
20,3
23,6
27,0
22,1
23,4
24,4
21,7
18,0
19,4
17,5

X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Media (0C) / Suma
11,98
11,12
12,5
(mm)
11,9
Media (0C) / Suma
(abaterea fa de normal +1,4 0C)
(mm) 2010-2012

10,5
10,5

2010
33,8
10,8
46,6
34,6
31,4
31,2
29,8
49,6
67,4
58,4
27,6
21,8

Precipitaiile (mm)
2011
2012
37,6
16,6
10,2
10,6
101,4
37,2
28,4
19,6
7,4
19,6
1,2
4,2
20,0
32,4
52,0
180,6
70,2
14,2
70,0
9,2
10,2
47,0
4,1
42,2

443,0

412,7

433,4

429,7
(abaterea fa de normal -126,4 mm)

Normal
35,8
40,6
36,7
30,0
32,1
31,6
48,1
67,7
86,7
63,1
50,5
33,6
556,1
556,1

Densitatea aparent a solului (D.A. g/cm3) n funcie de lucrarea aplicat. Analiznd datele din tabelul
4, pentru densitatea aparent a solului n funcie de lucrarea de baz aplicat la cultura de porumb, se poate
observa c pe adncimea de 5-10 cm D.A. are valori n toamn dup efectuarea lucrrilor ntre 1.02 g/cm3 la
varianta arat i 1,12g/cm3 la cizel 20. Pe stratul de sol 15-20 cm, D.A. este de la 1,12 g/cm3 la varianta martor
(arat 20) la 1,40 g/cm3 la varianta disc. Pe adncimea de 25-30 cm, D.A. a solului este cuprins ntre 1,24 g/cm3
la varianta martor varianta cizel 40 i 1,46 g/cm3 la varianta disc, iar pentru stratul de sol 35-40 cm, D.A. este
ntre 1,32 g/cm3 la cizel 40 i 1,50 g/cm3 la disc. Valorile medii pentru adncimea analizat sunt ntre 1,21 g/cm3
la cizel 40 i 1,36 g/cm3 la disc.
n luna august, la recoltarea culturii solul se prezint uor mai tasat datorita proceselor naturale de aezare,
densitatea aparent avnd de valori cuprinse ntre 1,10 i 1,15 g/cm3 pe stratul 5-10 cm i crescnd uor pe
adncime pna la 1,52 g/cm3 n variata disc pe stratul 35-40 cm. D.A. ca medie a stratului analizat are valori de
la 1,32 g/cm3 la arat pn la 1,38 g/cm3 la disc. Valorile D.A. din variantele arat i cizel sunt favorabile pentru
buna dezvoltare a plantei de cultur.
Tabelul 2
Densitatea aparent a solului (D.A. g/cm3) n funcie de lucrarea de baz aplicat, media 2010-2012
Dup efectuarea lucrrilor solului (octombrie)
Lucrarea solului
5-10 cm
15-20 cm
25-30 cm
35-40 cm
Media
Arat 20
1,02
1,12
1,30
1,46
1,22
Cizel 20
1,12
1,23
1,38
1,49
1,31
Cizel 40
1,09
1,20
1,24
1,32
1,21
Disc
1,08
1,40
1,46
1,50
1,36
La recoltarea culturii (august)
5-10 cm
15-20 cm
25-30 cm
35-40 cm
Media
Arat 20
1,10
1,30
1,38
1,50
1,32
Cizel 20
1,14
1,36
1,42
1,51
1,36
Cizel 40
1,15
1,33
1,36
1,46
1,33
Disc
1,12
1,38
1,48
1,52
1,38

Interpretarea rezultatelor dup N. Stng (1978), pentru categoria: textur luto- argiloas:
foarte afnat < 0,94g/cm3; afnat 0,95-1,07g/cm3; netasat 1,08-1,20g/cm3; slab tasat 1,21-1,34g/cm3;
moderat tasat 1,35-1,47g/cm3; puternic tasat >1,48g/cm3
Influena sistemului de lucrare a solului asupra stabilitii hidrice a agregatelor structurale.
Din analiza datelor prezentate n tabelul 3 se observ c lucrarea solului fr ntoarcerea brazdei favorizeaz
formarea de agregate structurale hidrostabile. Valorile medii nregistrate pentru stratul de sol 0 20 cm, arat o
cretere cu 2,6% n varianta disc, cu 3,1% n varianta cizel 20 i cu 3,5% la varianta cizel 40.
Influena sistemului de lucrare a solului asupra produciei de porumb. n tabelul 4 sunt prezentate
datele privind efectul aplicrii lucrrilor solului asupra produciei de porumb. Lucrarea convenional a solului
prin artur, determin obinerea celor mai ridicate producii.

252

Tabelul 3
Influena lucrrii de baz a solului asupra stabilitii hidrice a agregatelor structurale (S.H.%)
n cultura de porumb, media 2010-2012
Media pentru stratul de sol 0-20 cm
Lucrarea solului
S.H.%
% fa A 20
Dif.
Arat 20
49,6
100
Mt
Cizel 20
52,7
106
3,1
Cizel 40
53,1
107
3,5
Disc
52,2
105
2,6
DL 5% = 2,9

Producia de boabe medie pentru perioada 2010-2012 a fost de 64,22 q/ha n varianta arat la 20 cm, urmat
cu 63,17 q/ha de varianta cizel 40. Lucrarea preluvosolului rocat numai cu grapa cu discuri determin la
cultura de porumb obinerea unei recolte semnificativ mai mici comparativ cu lucrarea clasic, producia medie
nregistrat a fost 59,04 q/ha. Din cei trei ani analizati, anul 2010 s-a dovedit cel mai prielnic pentru cultura de
porumb, nivelul produciei avnd valori cuprinse ntre 82,55-88,74 q/ha n funcie de lucrarea solului, iar anul
2012 cel mai puin favorabil.
Tabelul 4
Influena lucrrii de baz a solului asupra produciei de porumb boabe (q/ha) la Moara Domneasc, 2010-2012
Lucrarea solului 2010 q/ha
%
2011 q/ha % 2012 q/ha % Media 2010-2012 q/ha
%
Dif.
Arat 20
88,74
100
69,63
100
34,30
100
64,22
100
Mt
Cizel 20
85,60
96,5
66,67
95,8
31,08
90,6
61,15
95,2
-3,07
Cizel 40
87,44
98,5
68,81
98,8
33,25
96,9
63,17
98,4
-1,05
Disc 10
82,55
93
65,72
94,4
28,85
84,1
59,04
91,9
-5,18
DL 5% = 4,27 q/ha

Concluzii
1. Cercetrile efectuate n perioada 2010-2012, scot n eviden c aplicarea sistemului minim de lucrare a
solului poate asigura o bun dezvoltarea a plantelor de cultur.
2. Nivelul recoltei de porumb prin lucrarea solului cu cizelul la adncimea de 40 cm a fost apropiat de cel din
varianta convenional (98,4%). Lucrarea solului numai cu discul conduce la pierderi semnificative de producie.
3. Factorul restrictiv pentru obinerea unor producii ridicate n zona Moara Domneasc l reprezint nivelul
precipitaiilor din perioada de consum maxim a plantelor de cultur.
4. Lucrarea solului cu cizelul prin nivelul recoltei i influena favorabil asupra solului poate reprezenta o
alternativ tehnologic pentru culturile agricole (porumb) din zona Moara Domneasc.
Referine
1. Gu P., Rusu T., Bogdan Ileana, Haegan M, 2001. Sisteme neconvenionale de lucrare a solului.Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca.
2. Gu P., Rusu T., 2011. Unconventional soil tillage systems, agrotechnical and economical alternative for
durable agriculture. In vol. Sisteme de lucrri ale solului, Cluj-Napoca, p. 11-23.
3. Jitreanu G., Ailinci C., Rau L., Despina Ailinci, opa D., 2008. Influence of tillage systems on soil
physical, chemivcal characteristics and crop yield in soybean, whwat, and maize grown in Moldavian Plain.
In Soil Minimum Tillage Systems. 5-th International Symposium, 18-19 juin 2008, Cluj-Napoca, p.27-37.
4. Marin D. I., Rusu T., Mihalache M., 2008. The effect of non-conservation tillage up on the edaphic
component of the Agricultural Ecosystem. Analele Universitii din Craiova. Lucrri tiinifice - Agricultur,
Montanologie, Cadastru, ISSN 1841-8317, p. 399-402.
5. Marin D.I., Rusu T., Mihalache M., Ilie L., Bolohan C., 2012. Research of the influence of soil tillage
system upon pea crop and some properties of reddish preluvosoil in the Moara Domneasc area. Analele
Univ.din Craiova,Vol. XLII-2012/2, ISSN 1841-8317, p. 487-490.
6. Pop A.I., P. Gu, T. Rusu, Ileana Bogdan, Paula Moraru, P. Cmpean, 2011. Influence of soil tillage system
on weeding degree and corn yield. Scientific Papers, UASVM Bucharest, Series A, Vol. LIV, ISSN 12225339, p. 230-234.
7. Rusu Teodor, Petru Gus, Ileana Bogdan, Paula Ioana Moraru, Adrian Ioan Pop, Doina Clapa, Doru Ioan
Marin, Ioan Oroian, Lavinia Ioana Pop, 2009. Implications of minimum tillage systems on sustainability of
agricultural production and soil conservation. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.7(2), p. 335 338.
8. Sin Gh., Budoi . Gh, Marin D.I., 2006. Lucrrile solului - Component de baz al sistemului de msuri
pentru conservarea solului. Lucrri tiinifice, Seria A, Vol. XLIX, Facultatea de Agricultur, USAMV,
Bucureti, p.139-146.

253, , galinamleavaia@yahoo.com
Abstract. The aim of presented article is to estimate the influence of natural factors in forming of soils
mechanical erosion. The detailed description is given for hydrological risks, as well as for methods of their research
and assessment.
Keywords: water erosion, deflation, soil degradation

. , 70%
(, , , , ),
, - . ,
.
2010 . [7], 72,6% (3384,6 . ), (.1).
(
)
- 1%
, 14%
.
12%
( )
73%
-84%,
56%, () -28%, (, ) 12%,
1 2 3 4
-4%. 1- -72,6%, 2 -
.. ,
-12%, 3- -14,2%,
,
4- -1,2%
,
.1.
: , . , .
. - .
- , .
. : , ,
, , , .
20%, 40%, 80%. , , , . , -,
, -,
- . , 30 , , 223,8 . . , , .
XX- . 1950 . .. , -

254

. .. . ,
, . ..
(1979) :
= f (B, C, D, E) (1),
- , f : B- ; C ; D ; E [4]. , ,
.
, , . ,
, , , - . .
, . .
,
. ,
, . :
R = i 30 * / 100 (2),
R ; i 30 30-
; .
10 .
[5].
XX , XXI .
, . 5( ) 12 65 ,
212 [3]. : ,
.. , .
, ,
, 0,5-1,9 /
, , 5 /.
1,5 . 4
. 30-50 12 , . 5%. -, , .
100 24 , . , , 2005 ., 35-40
/, - 83 /. 2008 . 25-82 / , , , .
2,5-3,5 , 1 25-30 .
2010 . 1 15 , 1,5-2 .
, , . ,

255


%
1996-1990 1991-2004
40
, .
35

30
25
, 20
.
15
, . 10
(.2).
5
0


,
- .2. , 1996-2004 .
(.1). 330 1985 (, - ,),
193 ( , - , 1985 .) [2].
1.
(-)

.
44-70
62-95
53-89
44-70
35-58
20-40
()

8-12
10-13
8-12
7-10
6-8
7-9

1-5
1-4
1-3
1-2
1

1 3
1 2-3 1 8


1 2

1 6 1 10

,
40
y = 3,3214x - 0,5714
40
35
2
R = 0,5351
.
30
70- ,
25
40%. 20
400-470 /2 2010
15
. 1 15 , 10
5
70-80% ,
0
- 480-610 /2 90-115%. 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

, .
655 /2, 122% . , . ,
,

30-45 26-33, . 3. 20-50 [6].


2005-2012 .
. 1966 1990
. 1 10-15 8,5 , 1991-2004 .
10,4 [1].
2005-2012 ., , , (. 3).
. ,
() .
-

256

.
, ,
, . .

1. . . . : http://www.meteo.md/
newru/hazard_rus/pl_put_b.htm 20.11.201.
2. .., .. . . http://www.meteo.md/rus/forecast8.htm 12.04.2013.
3. .., .., .. .
. : , 2009, 101
4. .. .-.:, 1979, 245 .
5. .. - . . - .
: http://science.viniti.ru/index.php?&option=com_content&task 27.03.2013.
6. 2010 . . : http://www.meteo.md/ru/osadki2010rus.htm
30.04.201.
7. Ursu A., Overcenco A., Vladimir P.,etc. Starea solurilor //Raportul Naional Starea mediului n Republica
Moldova n perioada 2007-2010, Chiinu, p.251.

257


..
, , piter504@mail.ru.
Abstract: The article is devoted to study a resistance to erosion of soil from the left bank of the Dniester river.
Keywords: erosion resistance, soil erosion, Dniester

. ( .., 1969; .., 1966, 1983; .., 1988; ..,


1976, 1980; .., 1974 .). , , ,
-. .
, . ,
.. [3, . 158], , , ,
. -, - .
, ( .., 1969; .., 1980; .., 1974) , , ,
, .
, .. [3, . 40] , , .
. .
,
.
. RUSLE [2, . 94-106],

, .
(1988)
(1984). [5].
. 1. .. [2, . 107], , 0,32 0,35 ( 0,28 0,35).
1
RUSLE

-
0,27

0,28 0,35
-
0,39

0,28 0,31

0,28
-
0,52

0,26 0,28

0,38

0,27 0,31
-
0,29 0,38

0,28 0,32

0,31 0,54
-
0,29 0,33

.1 ,
(< 0,30) , , , ,
- . , - , -

258

-
(0,30 0,40). -
(0,40 0,50).
,
- ,
, .. (1980).
2, .
2

(, 1980, . 68, )
..
.. RUSLE
1,0 1,2
1,0
1,1 1,2

1,3 1,8
1,5
1,3

1,4 1,9
1,1
1,1 1,2

1,0 1,2
1,4
1,0
-,
1,4
-
-
1,9

3,3

RUSLE , RUSLE , .. [8, . 69]. 3,3 , 0,89 , RUSLE.


.
. :
1. - < 0,30. , , , , , - .
2. - 0,30 0,40. , , - .
3. 0,40 0,50. - .
4. >0,50. .

(1968)
, 1.
1 ,
, . , , .
, .

1. , .
2. , , , , - .

259

3. ,
.. (1969), .. (1980) .. (1974).
4. , ,
. .

. 1.

260


1. .. // VI. : , 1969. 206 .
2. .. // .
. , : . col.: Andries S.V., ; red.
Resp.: D.D. Nour. Ch.. Pontos, 2001 (tipar Tipografia Centrala), - 428 p.
3. .. . : , 1966.
494 .
4. .. . . . . .
. . .: . ., 1987. 376 .
5. . 1: 200 000. . .. , 1968.
6. 1. , , . : , 1984 352 .
7. .., .., .., ... . : , 1988 176 .
8. .. . .
. .. . : , 1980 136 . ( . .. ).
9. .. - ( ) // . : - ,
1976 215.
10. . .. ( ). .:
, 1974. - 184 .

261

DEGRADAREA STRUCTURII SOLULUI CA URMARE A EXPLOATRII


EXCESIVE N AGRICULTURA CONTEMPORAN
Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova, lola8459@mail.ru
Abstract. Structure degradation is a process of the greatest practical interest, closely associated with the effects
of agriculture in general, and intensive agriculture. In this context structural degradation occurs immediately after
soil cultivation, the structure is subjected to the opposite processes: formation of blocks and dispersion. Another direct cause of structure degradation is soil compaction as a result of excessive traffic, especially on wet soil. Structure
degradation in the morphological aspect leads to processes of forming of structural elements of different shapes and
sizes but without agronomic value, with insufficient porosity and poor hidrostability.
Keywords: structure, apparent density, aggregate structure, anthropogenic degradation, compaction

Dezvoltarea durabil a economiei Republicii Moldova n cea mai mare msur este condiionat de folosirea efectiv i protejarea resurselor de sol. Condiiile climatice relativ favorabile i potenialul nalt de
productivitate a solului ofer posibilitatea dezvoltrii diferitor ramuri ale agriculturii, ale industrii alimentare.
Agroecosistemele create de om pentru obinerea unei producii nete nalte a autotrofilor, n pofida simplitii
considerabile, n ele se pstreaz o mulime de legturi biocenotice, ce exercit n cele din urm influen asupra
recoltei. n acelai timp agrocenozele prezint nite laboratoare gigantice, unde omul se nva utiliznd unele
verigi ale sistemului, s dirijeze procesele de producie i circuitul substanelor. Una din direciile principale n
domeniul pedologiei este cercetarea proceselor contemporane ce se petrec n sol. nsemntatea acestei probleme const n a cunoate metodele de dirijare a proceselor din sol, pentru a crea condiii optime de cretere i
dezvoltare a plantelor, pstrarea i ridicarea fertilitii solului, ocrotirea lui de procesele tehnologice negative
(tasarea, degradarea structurii .a.). Este foarte necesar studierea i dirijarea acestor factori, atunci cnd solurile
sunt lucrate mecanic n urma creia deseori au loc consecine negative. Intervenia omului n procesul de producie agricol schimb variabilitatea natural a nsuirilor solurilor att pe vertical ct i pe orizontal. Factori
antropici provoac degradarea nveliului de sol n urma utilizrii maxime a terenurilor n agricultur i tasarea
solurilor cu mecanisme grele, ce duc la degradarea structurii. Fertilitatea potenial a solului este determinat
n mare msur de factorii fizici, care numai n anumii parametri optimi permit obinerea recoltelor posibile n
condiiile pedoclimatice locale. Dintre factorii fizici ai fertilitii solului o importan hotrtore asupra creterii
i dezvoltrii pomilor o au distribuia agregatelor structurale a solului, densitatea aparent .a.
Structura solului este o caracteristic proprie solului, de o mare importan pentru procesele fizice n parte
ct i pentru cele chimice i biologice care se petrec n sol i sistemul sol plante-atmosfer. Structura este trstur distinct a solului funcie a tipului de pedogenez i a unui ir de factori intrinseci componen granulometric, coninut i componen a humusului, alctuire mineralogic a fraciunii fin dispersate, componen cationilor adsorbii. n regim natural dinamica strii structural - agregatice a solului este determinat de modificrile
volumetrice cauzate de umezire-uscare i, respectiv, gonflare-contracie materializate n valori ale densitii
aparente i rezistenei la penetrare [1,2,3]. n regim agricol structura este determinat de factorii specificai, dar
i de un ir de factori tehnoantropici: sistemul de lucrare, termeni i condiii de efectuare a lucrrilor, sistemul
de fertilizare i de ntreinere a culturilor.
Cercetrile efectuate pe principalele tipuri de soluri din Republica Moldova utilizate sub livezi , ct i studiile efectuate n anii secetoi pe cernoziomul tipic n diferite regimuri de ntreinere au avut drept scop stabilirea
degradrii structurii ca urmare a utilizrii solurilor n agricultura contemporan. Scopul cercetrilor au urmrit
monitorizarea proprietilor fizice ale solurilor i a proceselor din sol, care influeneaz direct i indirect viaa
plantelor, alctuind un ansamblu funcional unitar, numit complexul ecologic al solului: evaluarea strii de calitate a solurilor i importana lor asupra agroecosistemelor, evidenierea schimbrilor negative a structurii solului
i factorii care influeneaz aceste schimbri.
O cauz direct de degradare a structurii este compactarea excesiv a solurilor ca rezultat al traficului exagerat, mai ales cnd acesta este efectuat pe sol umed. n ce privete solurile desfundate ce prezint o transformare radical a profilului vertical al solului [4,5,7]. n procesul desfundrii se produce amestecul orizonturilor
genetice, la suprafa este scos orizontul B (n cazul solurilor profunde), o parte a orizontului superficial cu
coninut nalt de humus i structurat fiind ngropat la adncimea 50-70 cm, iar la suprafa este prezent stratul
de sol cu coninut mic de humus i nestructurat. Transformarea tehnogenetic a solului prin desfundare este cu

262

att mai nesatisfctoare cu ct grosimea profilului este mai mic. Ecosistemele pomicole au evaluat de la ecosistemul natural la cel pomicol primitiv, apoi la cel clasic i la cel de tip intensiv i superintensiv care se practic
n pomicultura modern. Cercetrile efectuate demonstreaz, c utilizarea solurilor sub livezi duce la tasarea
stratului desfundat. Pe solurile cenuii densitatea aparent n stratul arabil este de 1,31 g/cm3, i cu adncimea
crete pn la 1,44 g/cm3 n stratul 30-40 cm. La cernoziomurile cercetate densitatea aparent a stratului de la
suprafa permanent lucrat variaz de la 1,35 la 1,50 g/cm3. Variabilitatea frecvent n acest strat se datoreaz
tehnologiilor de lucrare a livezilor, crui fapt aparine i formarea stratului tasat prezent la toate tipurile de soluri
cercetate de sub livezi la adncimea de 10-30 cm. Prezena acestui substrat l constituie efectul direct de compactare efectuat de uneltele agricole n timpul execuiei lucrrilor.
Variabilitatea densitii aparente n acest strat la cernoziomuri este slab exprimat, ceea ce demonstreaz,
c cernoziomurile n procesul lucrrilor sunt supuse tasrii n unul i acelai mod. Cu adncirea n partea inferioar stratului desfundat, densitatea aparent a cernoziomurilor se micoreaz pn la 1,23-1,30 g/cm3 ce este
aproape de media mrimilor densitii caracteristic subtipului de sol. n conclzie se poate de spus , c n urma
utilizrii cernoziomurilor sub plantaii de livezi, partea superioar a stratului desfundat e supus tasrii, pe cnd
partea inferioar i pstreaz densitatea aparent caracteristic acestei adncimi a profilului ca la cernoziomul
propriu zis (ne desfundat). Prin urmare, lucrarea cernoziomurilor din livezi influeneaz negativ asupra densitii aparente a prii superioare a stratului desfundat. Caracterizndu-se cu o structur stabil i profil humifer
adnc conform originii, solul aluvial tipic folosit sub livezi de asemenea este supus tasrii. Prezena stratului tasat are parametrii densitii aparente de 1,45 g/cm3, la adncimea de 30-40cm se mai observ densitate aparent
majorat 1,39 g/cm3 ceea ce lipsete n partea inferioar a stratului desfundat unde aceti parametri reprezint
1,27-1,37 g/cm3. Variabilitatea densitii aparente la solul aluvial tipic pe ntreg profilul este mai nalt dect la
cernoziomuri, ce se datoreaz genezei acestor soluri. Solul aluvial stratificat format din straturi cu texturi diferite
se supune mai uor tasrii sub plantaiile de livezi. Valorile densitii aparente alctuiesc 1,47 g/cm3 n stratul
0-10cm i 1,57 1,66 g/cm3 la adncimea de10-20 i 20-30cm. Totodat este supus tasrii tot stratul desfundat
unde densitatea aparent nu este mai mic de 1,46 g/cm3. Tasarea puternic a solurilor aluviale stratificate se
explic n primul rnd prin compoziia granulometric grosier i a cantitii mici de humus.
Rezultatele studiului structurii solului demonstreaz c stratul arabil al solurilor desfundate utilizate sub
livezi este determinat de predominare mezoagregatelor. n stratul tasat (10-30cm) coninutul acestor fraciunii se
micoreaz, n partea inferioar a stratului desfundat cantitatea lor crete. Dup coeficientul de structurare, care
reprezint raportul dintre mezoagregatele fa de suma macro i microagregatelor la cernerea uscat solurile de
sub livezile cercetate pot fi caracterizate n general ca soluri cu o structur satisfctoare. Mai exprimat este
degradarea structurii n stratul 10-30cm la cernoziomul tipic de pe terasele tinere, unde, coeficientul de structurare este < 1. n stratul superior permanent lucrat, aceti parametri au valori de 2 3 la solurile cenuii, 2-4 la
cernoziomuri i 1,4 - 3,0 la solurile aluviale.
Una dintre cele mai importante criterii de evoluare agronomice a structurii este stabilitatea hidric a agregatelor. Se tie, c stratul arabil are o aezare stabil, dac conine nu mai puin de 40-45% agregate hidrostabile
cu diametrul >0,25 mm, n caz contrar solul este supus uor tasrii i conduce la nrutirea nsuirilor fizice,
n deosebi a permeabilitii pentru ap i aer[6]. Aceasta poate servi drept punct de baz pentru argumentarea
i fundamentarea teoretic a diferitor metode de lucrare a solului care n practic s asigure pstrarea hidrostabilitii agregatelor > 0,25mm la un nivel de 40-45%. Solurile cenuii conin 46-50%e de agregate hidrostabile
> 0,25mm n stratul arabil. Structura cernoziomurilor de pe terasele tinere degradeaz mai uor sub influena
lucrrilor din livezi, fa de cernoziomurile teraselor mai vechi, datorit coninutului mai nalt a fraciunii de
praf. n stratul arabil coninutul de agregate hidrostabile > 0,25 mm alctuiete 23-34% cu adncimea n stratul
desfundat circa 50%. Structura cernoziomurilor de pe terasele mai vechi dispun de o rezisten mai mare fa
de degradare n urma lucrrilor. Suma agregatelor hidrostabile > 0,25 mm alctuiete n stratul arabil n medie
33-48%. Se tie, c de cele mai dese ori solul dintre rnduri n livezi este lucrat ca ogor negru. Din cercetrile
ntreprinse reiese, c nierbarea solului dintre rnduri n livezi, n condiii de umiditate i substan nutritiv
suficient creeaz condiii mai favorabile pentru creterea i dezvoltarea sistemului radicular.
nierbarea solului dintre rnduri pstreaz structura stratului superior. Coninutul de agregate hidrostabile >
0,25mm alctuiesc 54-61% n stratul de la suprafa, fa de 36-50% la solurile din livezile unde solul dintre rnduri
este prelucrat ca ogor negru. Tasarea solurilor i degradarea structurii n livezile intensive are loc chiar din primii ani
de existen. Pe solul din livad tnr de cinci ani are loc degradarea structurii att n stratul 20-30 cm, unde coninutul de agregate hidrostabile > 0,25 mm se micoreaz cu 5-15% fa de partea inferioar a stratului desfundat.
Solul tipic de lunc se caracterizeaz printr-o structur hidrostabil ce este caracteristic tipului dat de sol.
Agregatele hidrostabile > 0,25 mm alctuiesc 48-50% n stratul arabil i 62-73% n stratul desfundat. Coninutul

263

de agregate hidric stabile a solului stratificat de lunc este de 26% n stratul arabil i 29-34% n stratul desfundat,
ce se explic prin coninutul mic de humus i cantitatea redus de argil fin. Din cele expuse se poate spune, c tasarea solului din spaiul pomicol nu le-a plasat n categoria celor nestructurate, dar trecerea tehnicii printre rnduri
pe una i aceeai urm duce la degradri eseniale a structurii solului pe urmele tehnicii n urma tasrii excesive.
Se observ o majorare a densitii aparente ntre rnduri i pe urmele tehnicii n comparaie cu cea din rnd mai
evideniat n stratul 10-20cm, unde parametrii densitii aparente la solul cenuiu se majoreaz cu 0,07 g/cm3, la
cernoziomuri cu 0,10-0,23 g/cm3 i la cele aluviale cu 0,11-0,19 g/cm3. Cercetrile efectuate ne demonstreaz, c
coninutul de macroagregate sufer schimbri eseniale n spaiul dintre rnduri. Aceasta se observ la toate tipurile
de soluri, majorndu-se cu 4-10% ntre rnduri i 7-25% pe urmele tehnicii n comparaie cu a solului din rnd.
Corespunztor se micoreaz i coninutul de agregate agronomic valoroase: alctuind 77% n rnd, 60-70% ntre
rnduri i 35-45% pe urmele tehnicii. n ce privete hidrostabilitatea agregatelor hidrostabile > 0,25 mm, schimbrile sunt eseniale la toate tipurile de soluri i se poate de spus, c stratul 0-20cm din rnd se caracterizeaz cu
structur bun i satisfctoare, ntre rnduri satisfctoare i pe urmele tehnicii nesatisfctoare.
Studiile efectuate n anii secetoi pe cernoziomul tipic n diferite regimuri de ntreinere ne demonstreaz c
agregatele sunt puternic uscate i deci uor se frm. Reducerea hidrostabilitii are loc din contul agregatelor
>5 mm. Sistemul de lucrare condiioneaz procese mecanice de difereniere a stratului agrotehnic activ n cteva
substraturi. Substratul de la suprafa cu grosimea de 4-8 cm se caracterizeaz cu procese de mrunire (pulverizare) a structurii, materializate n reducerea semnificativ a coninutului fraciunii 10-0,25 mm i sporirea
coninutului fraciunii <0,25 mm. Exprimare cantitativ mai mare aceste procese au n cadrul variantelor martor
i fertilizate mineral. n cadrul variantelor fertilizate cu gunoi de grajd i gunoi de grajd + siderate aceste procese
sunt mai puin intensive. Pulverizarea structurii conduce la sporirea ariei specifice a masei de sol i la formarea
unei cruste foarte compacte. Substratul 10-20 cm se caracterizeaz cu sporire semnificativ a coninutului de
agregate >10 mm, ca urmare a compactrii acestuia. Mai pronunat acest fenomen se constat n cazul fertilizrii
minerale. Modificrile specificate se realizeaz din contul agregatelor 10-0,25 mm. Totui coninutul ultimelor
mai rmne n intervalul valorilor optimale. Aceasta implic ideea c n cazul pedogenezei antropizate mecanismul structurrii nu sufer careva modificrii eseniale. Coninutul mai sporit de agregate 10-0,25 mm n cadrul
variantelor fertilizate cu gunoi de grajd i gunoi de grajd + siderate implic ideea c aplicarea ngrmintelor
organice diminueaz efectele mecanice de modificare a structurii n cadrul pedogenezei antropizate.
Concluzii
Desfundarea i lucrrile solului prezint factorii determinani ai degradrii structurii solului din spaiul
pomicol;
Utilizarea solurilor sub livezi duce la tasarea stratului desfundat, ajungnd la valori extremale n stratul
10-30cm pe urmele tehnicii unde solul se caracterizeaz ca puternic tasat;
Gradul de tasare i ca urmare degradarea structurii depinde de genez;
Stratul arabil al solurilor desfundate utilizate sub livezi este determinat de predominare mezoagregatelor. n stratul tasat (10-30cm) coninutul acestor fraciunii se micoreaz, n partea inferioar a stratului
desfundat cantitatea lor crete;
Spaiul pomicol este structurat difereniat. Pe urmele tehnicii coninutul macroagregatelor este de 1,52 ori mai mare, n comparaie cu a solului din rnd caracterizndu-se cu structur nesatisfctoare, ce
evideniaz procesul de degradare a structurii din spaiul pomicol.
Solurile arabile de sub culturile de cmp cu diferite regimuri de ntreinere sufer schimbri a structurii n stratul 10-20 cm prin sporire semnificativ a coninutului de agregate >10 mm, ca urmare a compactrii acestuia.
Fertilizarea cu gunoi de grajd i gunoi de grajd + siderate implic ideea c aplicarea ngrmintelor
organice diminueaz efectele mecanice de modificare a structurii n cadrul pedogenezei antropizate.
Referine
1. Canarache Andrei. Fizica solurilor agricole. - Bucureti: Cere, 1990. - 264 p.
2. Jigu Gheorghe. Geneza i fizica solului.- Chiinu , CEP USM., 2009. -160p.
3. Ursu Andrei. Degradarea solurilor i deertificarea. Sub redacia academicianului - Chiinu, Tipogr. AM,
2000. 300 p.
4. Ursu Andrei. Pregtirea solului pentru plantarea viei de vie. Simpozion. Ecotehnologii i ecotehnici de
lucrare a solului n horticultur. Bucureti, 1996, p.24-26.
5. Ursu Andrei. Transformarea tehnogenetic i protecia solurilor antropice. Lucrrile conferinei internaionale. Chiinu, 1999, 104 p.
6. .. . ,1979/3, .81-88.
7. . . . , 1979. 211 c.

264

VALORIFICAREA POTENIALULUI ENERGETIC AL SOLULUI ERODAT


PRIN CULTIVAREA IERBURILOR PERENE
Popov Leonid
Institutul de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, leonid_popov@yahoo.co.uk
Abstract. Soils with varying degrees of erosion are often employed in agricultural production; the share of highly
eroded soils in the Republic of Moldova is of 114,000 ha (14.5%). Thus, with 1% increase of the agricultural production, the energy expenditure is increased by 2-3%. As a result, there appears the need to develop and implement
energetic-economic, energetic-profitable and natural resource protection technologies in the agricultural production
system.
Key words: crop production, energetic effect, soil erosion

Introducere. Pentru elaborarea unui sistem ecologhic echilibrat n cadrul agriculturii de performan indispensabil valoarea major o are analiza capacitii ecologice a agrolandaftului i structura biopotenialului
acestuia. Totodat nu trebuie s uitm c substana organic a solului constituie una din acumulatorii i resursele naturale de baz ale energie pe Pmnt. Bazndu-ne pe faptul c s-au nsprit condiiile ecologice, s-au
intensificat procesele de degradare a fertilitii i calitii solului, corespunztor s-a micorat i productivitate n
agricultur, studiile privind starea resurselor energetice i gestionarea raional ale acestora devin foarte actuale.
Rezultate privind rezervele de energie n humusul unor soluri se ntlnesc la mai muli savani (, 1970;
O, , 1981; , , 1983), este demonstrat rolul global al humusului n calitate de acumulator geochimic colosal, principalul pstrtor al energiei solare la suprafaa Terei. Rezervele totale ale energiei
care se leag n humusul nveliului de sol sunt echivalente sau chiar ntr-o msur oarecare prevaleaz asupra
celei ce se acumuleaz n partea aerian a fitomasei.
Din punct de vedere ecologic i agronomic la acela nivel cu rezervele de energie ale substanelor huminice
important i actual este s estimm i acea parte a energiei substanei organice a solului, care poate fi mobilizat
n procesul de transformare i care particip la circuitul de substane i energie, se folosete de ctre organismele
vii pentru procesele vitale, corespunztor determin productivitatea culturilor agricole, influeneaz asupra proceselor pedologice i fertilitii. n cadrul elaborrii tehnologiilor contemporane pentru agricultura de precizie i
de performa sunt necesare estimrile potenialului natural i antropic al resurselor de sol, potenialului energetic al substanei organice a solului ca acumulator de energie vizavi de productivitatea culturilor pe aceste soluri.
O condiie important pentru soluionarea situaiei de criz ecologic este ecolgizarea agricluturii i gestionarea
reproducerii substanei organice a solului i potenialului energetic al acestuia.
Material i metod. Cercetrile au fost efectuate la staiunea experimental de pedologie i combaterea
eroziunii solului a Institutului de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului Nicolae Dimo, satul Ursoaia,
raionul Cahul, pe versani cu nclinaia de 4 - 6 i expoziia Est i Vest, cu lungimea de 400 m. Pornind de
la situaia ecologic i economic s-au efectuat cercetri destinate cultivrii de ierburi perene pe cernoziom
puternic erodat luto-argilos. Componena amestecului de ierburi perene a fost alctuit din Sparcet comun i
Obsiga nearistat.
Creterea i dezvoltarea plantelor depinde, dup cum tim, de coninutul substanelor nutritive n sol, iar
ritmul de dezvoltare a plantelor, abilitatea acestora de a folosi elemente nutritive ale solului pentru formarea
recoltei, depind de cerinele plantelor pentru ngrminte. Din aceste considerente n cadrul experienei am
folosit dou grupuri de ngrminte: ngrminte organice, sub form de gunoi de grajd (bovine) i minerale
(Ammofos, sulfat de potasiu i azotat de amoniu) n doza de 60 kg/ha de substan activ pentru fiecare element
primar (NPK). Determinarea potenialului energetic al substanei organice a solului i coninutul de energie al
produciei de irburi perene (mas uscat) a fost determinat n conformitate cu metodica de calcul al structurii i
potenialului energetic al substanei organice a solului n agrolandafte (, 2000).
Rezultate i discuii. ncadrarea terenurilor cu risc sporit pentru eroziune n circuitul agricol necesit o
atenie minuioas la elaborarea schemei asolamentului i lucrrilor agricole necesare de efectuat astfel nct s
fie micorat la maxim procesul de degradare al calitii i fertilitii solului.
La fondarea experienei de cultivare a ierburilor perene s-a constat c coninutul de humus a constituit
2,1% micorndu-se n urma cultivrii culturilor pritoare i cerealiere timp de apte ani cu 1,1%. Toate

265

acestea au avut loc, n deosebi, din cauza splrii stratului de la suprafa n rezultatul precipitaiilor atmosferice. Ulterior cultivarea ierburilor perene a sporit gradul de protecie al soluli pn la 80-90 %, contribuit la
micorarea scurgerilor solide de la suprafaa solului i a pierderilor de sol cu 30 t/ha/an (Cerbari V., Andrie
S., Popov L., 2012).
Este cunoscut c ierburile perene au un sistem radicular bine dezvoltat datorit cruia ele contribuie la
mbuntirea proprietilor fizice, fizico-chimice i la majorarea coninutului de substan organic pe profilul
solului. n experiena noastr coninutul de humus, la varianta nefertilizat, s-a majorat de la 2,1% pn la 2,5%
pe parcursul a patru ani. La variantele unde s-au aplicat fertilizani coninutul de substan organic s-a majorat
pn la 2,84 - 2,98 % (tab.1).
Table 1.
Influena ierburilor perene i ngrmintelor asupra structurii potenialului energetic
al cernoziomului puternic erodat
Potenialul energetic
Rezerva de energie a
Coninutul
Capacitatea ener- Coninutul de
Denumirea varia substanei organice substanei organice a
de humus,
getic a solului, energie a solului,
antei
a solului,
solului,
%
E, GJ/ha
Ec, GJ/ha
Q, GJ/ha
Qh, GJ/ha
2000
Martor
2,41
4633,7
4116,7
1372,2
1440,9
Gunoi 100 t/ha
2,43
4672,2
4150,9
1383,6
1452,8
Gunoi 200 t/ha
2,53
4864,5
4321,7
1440,6
1512,6
N60P60 anual
2,48
4768,4
4236,3
1412,1
1482,7
N60P60K60 anual
2,49
4787,6
4253,4
1417,8
1488,7
2001
Martor
2,49
5380,5
4253,4
1417,8
1630,5
Gunoi 100 t/ha
2,52
5445,4
4304,6
1434,9
1650,1
Gunoi 200 t/ha
2,58
5575,0
4407,1
1469,0
1689,4
2,52
5445,4
4304,6
1434,9
1650,1
N60P60 anual
N60P60K60 anual
2,65
5726,3
4526,7
1508,9
1735,2
2002
Martor
2,52
5445,4
4304,6
1434,9
1650,1
Gunoi 100 t/ha
2,56
5531,8
4373,0
1457,7
1676,3
Gunoi 200 t/ha
2,93
6331,3
5005,0
1668,3
1918,6
N60P60 anual
2,71
5855,9
4629,2
1543,1
1774,5
2,78
6007,2
4748,8
1582,9
1820,4
N60P60K60 anual
2003
Martor
2,54
5488,6
4338,8
1446,3
1663,2
Gunoi 100 t/ha
2,63
5683,0
4492,5
1497,5
1722,1
Gunoi 200 t/ha
2,98
6439,3
5090,4
1696,8
1951,3
N60P60 anual
2,78
6007,2
4748,8
1582,9
1820,4
N60P60K60 anual
2,84
6136,8
4851,2
1617,1
1859,6

Substana organic a solului are o gam larg de sarcini, care se refer la funcionarea durabil a solului n
componena ecosistemelor naturale i agricole. Potenialul energetic al acesteia determin fertilitatea i starea
ecologic a solului. Pentru caracterizarea potenialului energetic s-au selecta urmtorii indicatori: coninutul de
humus (C), rezerva de energie a substanelor humice (Qh), potenialul energetic a substanei organice a solului
(Q), capacitatea energietic a solului (E) i coninutul de energie a solului (Ec). Din tabelul 1 putem vedea c
cultivarea ierburilor perene pe solul puternic erodat influeneaz benefic potenialul energetic a substanei organice a solului. Att la variantele fertilizate ct i la varianta nefertilizat potenialul energetic se caracterizeaz n
anul 2000 ca optimal acesta avd valori de la 4633,7 GJ pn la 4787,6 GJ i se observ o cretere a acestuia pe
anii de studii ca spre anul 2003 valorile s constituie de la 5488,6 GJ pn la 6439,3 GJ. Clar lucru c variantele
unde s-au aplicat ngrmite organice chiar i ntr-o singur repriz la fondarea experienei se caracterizeaz
cu cele mai nalte valori.
Rezerva de energie a totalitii de substane humice vine n calitate de indicator pentru confirmarea rolului
ierburilor perene i ngrmintelor organice pentru majorarea valorii energetice a solului. Doar cultivarea ierburilor peren a dus la majorarea rezervei de energie n stratul arabil cu 222,1 GJ dup patru ani de dezvoltare.
Att ngrmintele organice ct i cele minerale sporesc valorile pentru rezerva de energie a substanei humice

266

n mijlociu cu 120 200 GJ pe an. Astfel pentru anul 2003 acestea au constituit pentru ngrmintele organice
5090,4 GJ, iar pentru cele minerale 4851,2 GJ.
Conform datelor obinute se observ c potenialul energetic al substanei organice a solului cmpului experimental influeneaz benefic asupra productivitii ierburilor perene. La varinatele unde s-au aplicat nrminte organice se obine recolte uniforme pe ntreaga perioad de studiu. Cel mai productiv fiind anul 2001 unde
recolta n uniti energetice a constituit 6606,6 GJ/ha, 7016,8 GJ/ha, iar la variantele cu ngrminte minerale
8768,2 GJ/ha, 8226,4 GJ/ha. Adapsul la recolt deasemenea fiind cel mai nalt n acest an, el constituind 1090,6
GJ/ha, 1500,8 GJ/ha i corespunztor 3252,2 GJ/ha, 2710,4GJ/ha.
Concluzii
Caracterul i direcia de orientare a fluxului de substane i energie ntr-un ecosistem determin formarea
fertilitii solului, durabilitatea i nivelul de producere al cestuia.
1. Cultivarea ierburilor perene pe soluri erodate asigur protecia solului la 90%. Cantitatea solului splat
constituie 0,9-1,7t/ha costul pierderilor de sol constituind 25-121 lei/ha;
2. La cultivarea ierburilor perene potenialul energetic al substanei organice a solului sporete cu 100 GJ/
ha/an;
3. Datorit ierburilor perene i ngrmintelor administrate capacitatea energetic a solului sporete n
mijlociu cu 54 GJ/ha anual. Cel mai major efectul de acumulare a energiei se atest la variantele cu ngrminte
organice 200 t/ha i N60P60K60;
4. Potenialul energetic al substanei organice a solului a asigurat obinerea adaosului la recolta de ierburi
perene (fn) calculat n uniti energetice egal cu 1090,6 3252,2 GJ/ha/an.
Referine
1. Cerbari V., Andrie S., Popov L., Msuri i tehnologii de combatere a eroziunii solului, Recomandri. Chiinu: Pontos, 2012, 80 p.
2. .., . . -1970. 6. . 11-18.
3. , Kursk, 2000, 31 p.
4. .., J1.A., . .: - . -, 1981. -272 .
5. .., .. , . .: , 1983. -189 .

267

CONSIDERAII PRIVIND TIPOLOGIA SOLURILOR


DIN BAZINUL HIDROGRAFIC LARGA
Popuoi Tatiana
Facultatea de Geografie i Geologie, Universitatea Al. I. Cuza, Iai, Romnia, tatiana.i.popusoi@gmail.com
Abstract. Soil typology translate into SRTS-2012 is one of the main objectives for the completion of this article.
The Larga catchment area covers an area of 146.2 km2 relatively small space, but necessary to study units of the soil
cover. The research identified 4 classes, 5 types and 17 subtypes, where chernozem dominates with over 70% of the
total area, which means that our research area is characterized by an advanced weight holding an index of soil very
high fertility.
Keywords: soil type, SRTS-2012, water catchment area Larga

Introducere. Bazinul hidrografic Larga este


situat n partea de sud-vest a Republicii Moldova
avnd o suprafa de 146,2 km2 ceea ce reprezint
0,43% din suprafaa total a rii. Din punct de
vedere geografic bazinul se ncadreaz n mare
parte n Colinele Tigheciului, ns la confluena
cu rul Prut este prezent trecerea n sectorul
Cmpiei Prutului Inferior. Lungimea total a
rului reprezint 32, 3 km. Limea maxim
a bazinului este localizat n cursul inferior i
reprezint 8,8 km, iar cea minim, fixat la gura
de vrsare, constituie 1,5 km.
Factorii geologici, alturi de relief,
clim, vegetaie, faun i influena antropic
reprezint cei mai importani factori ai procesului
pedogenetic. Astfel, n bazinul Larga sunt
prezente depozite miocene, pliocene i cuaternare
alctuite n special din argile, nisipuri i pietriuri,
condiionnd intensitatea proceselor pedogenetice
i proprietile fizico-chimice ale solurilor. (Ursu
A., 2011)
Fig. 1 Poziia geografic a bazinului hidrografic Larga n
Clima regiunii studiate se caracterizeaz
cadrul Republicii Moldova
prin ierni geroase cu puin zpad, iar verile sunt
calde, uneori secetoase. Temperatura medie anual este de aproximativ 9,8oC. Media anual a precipitaiilor este
n jur de 450 mm, (70% din media anual este n perioada cald a anului, iar 30% n cea rece). Regimul hidric
al solurilor se produce n sezonul rece al anului, atunci cnd lipsete evaporaia i transpiraia.
Covorul vegetal este reprezentat de stepa relativ xerofit alctuit din asociaii de pnuia (Stipa capillata),
negar (Stipa lessingiana), negar-frumoasa (Stipa pulcherrima). Pe pantele mai abrupte, cu precdere pe cele
cu expoziie sudic, predomin asociaiile dominante de brboasa (Bothriochloa ischaemum).
Un rol important n pedogenez, aparine pedofaunei prin activitatea microbiologic intens, desfurat
de ctre neoformaiile biogene, (cornevine, crotovine, cevotocine, coprolite); specii mediteraneene, precum
scolopendra (Scolopendra cingulata) i termitele (Reticulitermes lucifugus) (Prohina , 1965). Caracterul, direcia
i intensitatea proceselor de descompunere a reziduurilor organice, afnarea solului, dar i gradul de amestec cu
partea mineral a solului depind n mare parte de existena acestor organisme.
Materiale i metode. Pentru identificarea solurilor din bazinul hidrografic Larga au fost utilizate
planurile pedologice la scara 1:10000 i studiile pedologice ntocmite de S IPOT Chiinu. Dup scanarea,
georeferenierea i sectorizarea poligoanelor de sol efectuate cu ajutorul programelor ArcGis 9.3 i MapInfo 9 a
fost realizat baza de date i cea cartografic a nveliului de sol din bazinul hidrografic Larga.

268

Fig. 2 Trasarea limitelor


unitilor de sol dup
planurile pedologice (S
IPOT)

Probele de sol prelevate din teren au fost


examinate n cadrul Facultii de Geografie
i Geologie, Universitatea Al.I.Cuza, Iai.
Ulterior s-au analizat o serie de parametri
fizici i chimici: textur, pH(H2O), pH(KCl),
SB, etc., pentru a putea stabili certitudinea
clasificrii unitilor de sol.
Au fost translate unitile de sol realizate
n Sistemul Rusesc de Clasificare a Solurilor
n Sistemul Romn de Taxonomie a Solurilor
2012. Legenda hrii solurilor (fig. 5) a fost
adaptat Atlasului culorilor i semnelor
convenionale (Secu C.V., et.al. 2007). De
asemenea au fost corelate limitele unitilor
Fig. 3 Profil de sol realizat
de sol cu topografia, litologia, hidrografia
pe rama estic a bazinului
i imaginile satelitare. Harta unitilor
hidrografic Larga
nveliului de sol a fost completat cu baza de
(tip de sol: Cernoziom calcaric) informaii preluat din teren.

Fig. 3 Ponderea claselor de soluri n bazinul


hidrografic Larga

Fig. 4 Ponderea tipurilor de soluri n bazinul


hidrografic Larga

Rezultate i discuii. Pe teritoriul bazinului Larga au fost identificate 4 clase, 5 tipuri i 17 subtipuri de sol
ce cuprind o suprafa total de 11939,17 ha.
Cernisolurile reprezint clasa cu cea mai semnificativ suprafa din tot arealul, peste 10 mii ha. De la
nivelul teraselor pn la nivelul culmilor i platourilor interfluviale se dezvolt Cernoziomurile, care sunt unicul
tip de sol din aceast clas, prezent n arealul nostru de cercetare. Cernoziomul este format din orizonturile Am/
A/C, Bv sau Bt-Cca. Culoarea este de nuan mai nchis, datorit prezenei n cantitate mai mare a humuslui.
Din acest tip de sol fac parte: cernoziomul calcaric (65,15% din tip) cu suprafee mai mari localizate pe versantul
drept, sub form de revers; cernoziomul tipic (28,83%) prezent pe culmile bazinului inferior, cernoziomul argic
(5,61%) rspndit pe limita interfluvial a versantului stng, cernoziomul gleic sodic-salinic i cernoziomul
vertic cu suprafee mici ( sub 1% din tip) dezvoltate n cursul superior al bazinului, respectiv pe versantul drept
n apropiere de localitatea Lrgua.
Clasa Protisoluri reprezint soluri n formare unde predomin tipuri de sol Regosolurile i Aluviosolurile,
nsumnd o suprafa de 1008,08 ha, circa 8, 44 % din suprafaa total cartat.
Regosolurile reprezint soluri aflate n stadiu incipient de evoluie, ns formarea lor este condiionat de
prezena materialului parental neconsolidat (depozite lutoase i argiloase). Acest tip de sol ocup o suprafa de
553, 68 ha, cca. 4,63 % din clasa Protisolurilor. n teritoriul studiat, regosolurile se ntlnesc pe suprafee relativ
mici pe versanii puternic nclinai ( < 15o), unde punele reprezint principalul mod de utilizare a terenurilor.
Regosolurile prezint un orizont A (Am, Au, Ao), aprut la suprafa n urma proceselor de eroziune. Din tipul
regosolurilor fac parte: regosolul tipic cu o suprafa de 2, 54 ha i regosolul calcaric 551, 14 ha.
Aluviosolurile sunt soluri aluviale ce s-au format ca i protisoluri aluviale (Ispas . 2007) i sunt rspndite
n lunca bazinului care nu mai este sub influena inundaiilor. Sunt soluri cu orizont A urmat de material parental

269

Clasa

Tip

Subtip

Cernisoluri
Cernoziom
calcaric
tipic
argic
gleic
sodicsalinic
vertic
Protisoluri
Aluviosol
gleic
eutric
calcaric
sodic
Regosol
calcaric
tipic
Hidrisoluri
Gleiosol
tipic
cernic
cernicsodic
eutric
Antrisoluri
Antrosol
calcaric
erodicmolic

S(ha)
10122,08
10122,08
6595,46
2918,45
568,81
9,72
29,64
1008,08
454,4
111,07
72,62
112,49
158,22
553,68
551,14
2,54
717,62
717,62
529,75
113,26
0,49
74,12
91,39
91,39
33,9
57,49

%
din tip

%
din
clas

%
din
total
84,78
84,78

65,15
28,83
5,61
0,09
0,29
8,44
3,80
24,4
15,98
24,75
34,81
4,63
99,54
0,45
6,01
6,01
73,82
15,78
0,06
10,32
0,76
0,76
37,09
62,90

Tab.1 Solurile bazinului hidrografic Larga

Fig. 5 Harta solurilor din bazinul hidrografic Larga


(prelucrare dup planurile pedologice 1:10000
realizate S IPOT)

(constituit din depozite fluviatice) n primii 50 cm. Din acest tip fac parte: aluviosol gleic (24,4% din tip)
rspndit n sectorul mijlociu a rului, ntre localitile Tartaul i Ciobalaccia, aluviosol eutric (15,98%) i
aluviosol calcaric (24,7%) prezente n cursul superior al rului, aluviosol sodic (34,81%) dezvoltat n partea
inferioar a bazinului de la comuna Ciobalaccia pn la satul Flocoasa.
Hidrisolurile clas ce nglobeaz solurile formate sub influena excesului de ap i care are proprieti
gleice (n regiunea studiat) n primii 50 cm. Solurile au orizont O i/sau A (Am, Ao, Au). Materialele parentale
sunt reprezentate de depozite fluviatile cu textur luto-argiloas. Aria de rspndire a Gleiosolurilor o reprezint
lunca bazinului, ocupnd suprafee de peste 700 ha, ns se dezvolt i pe versani, unde prezena apei freatice
este cantonat la mic adncime (1-2 m). Se difereniaz subtipurile: gleiosol tipic ( peste 70% din clas),
dezvoltat n cursul inferior al bazinului, gleiosol cernic i cernic-sodic cu o pondere de 15,84% din clas,
prezente la nord de localitatea Goteti, dar i gleiosol eutric ce deine peste 10% din suprafaa clasei i este
rspndit n sectorul superior al bazinului hidrografic Larga.
Clasa Antrisoluri include solurile care au ca element diagnostic lipsa orizonturilor A i E, ndeprtate
prin eroziune accelerat i/sau aciune antropic. Din aceast clas, n arealul cercetat, este rspndit doar
tipul de sol Antrosol ce deine o suprafa total de 91,39 ha. Conform SRTS-2012 Erodosolul este trecut
n clasa Antrosol la subtipul de Antrosol erodic-molic ce cuprinde o suprafa de 57, 49 ha, rspndit n
cea mai mare parte pe versantul stng afectat de eroziune i alunecri de teren. Al doilea subtip din aceast
clas este antrosol calcaric ce nsumeaz suprafaa de 33,9 ha, dezvoltat pe diferite sectoare ale versanilor
afectate de procesele geomorfologice. Prin urmare, antrisolurile se formeaz datorit procesului de eroziune
accelerat, proces care, n general, este declanat de activitatea nechibzuit a omului (defriri, luarea n
cultur a terenurilor n pant, etc.)
Concluzii. Bazinul hidrografic Larga este situat n partea de sud-vest a rii, avnd o suprafa relativ
mic de 146 km2. Totui, n acest areal restrns ca suprafa, ntlnim o varietate de tipuri de sol cu diferite

270

caracteristici; n urma analizelor de laborator i de birou, acestea au demonstrat faptul c ne aflm intr-un spaiu
pedologic destul de complex i interesant din punct de vedere tiinific. Au fost identificate 4 clase, 5 tipuri i
17 subtipuri de sol, n care ponderea principal o deine cernoziomul, cu peste 70% arealul nostru de cercetare.
Tipologia solurilor translate din Sistemul Rusesc de Clasificare a Solurilor n Sistemul Romn de Taxonomie
a Solurilor, (2012) - a fost unul dintre obiectivele noastre n realizarea acestui articol. De asemenea au fost
adaptate culorile , tipurilor si subtipurilor de sol conform cu Atlasul culorilor si semnelor convenionale, realizat
de ctre colectivul de cercettori pedologi de la Facultatea de Geografie si Geologie, Iai. Au fost corelate
limitele unitilor de sol conform cu topografia, litologia, hidrografia i imaginile satelitare. Harta unitilor
nveliului de sol a fost realizat pe baza informaiilor preluate din teren (realizarea profilelor pedologice).
Referine
Ispas ., Pedologie, Ed. Universitatea Valahia, Trgovite, 2007
Lupacu Gh., Rusu C., Secu C., Pedologie, Ed. Universiti Alexandru Ioan Cuza, 2011
Prohina N., Pochvenaia fauna chernoziomov Iujni Moldaviei, v. II, Chisinau, 1965
Secu C.V, Niacu L., Vasilniuc I., Roca B., Prnu R., - Atlasul culorilor i al semnelor conveionale
pentru legenda hrii solurilor. Propunere pentru utilizatorii S.I.G., Ed. Terra Nostra, Iai, 2007
Ursu A., Solurile Moldovei, Ed. tiina, 2011
Ursu A., Clasificarea solurilor Republicii Moldova, Chiinu, 1999
***Sistemul Romn de Taxonomie a Solurilor, ICPA, Bucureti, 2012
***Studiile pedologice din anii 1990-1992 ntocmite de S IPOT Chiinu

271

QUANTITATIVE THEORY OF THE BUFFER ACTION OF SOIL MINERALS


Povar Igor and Spinu Oxana
Institute of Chemistry, Academy of Sciences of Moldova, ipovar@yahoo.ca

Abstract. The main quantitative characteristics of the theory of buffer action for multicomponent homogeneous
and heterogeneous systems have been derived. It is shown, that the buffer properties in relation to the solid phase
components are amplified with an increase of solubility due to protolytic or complex formation equilibria in saturated
solutions. It has been established, that the buffer capacities of components are mutually proportional, whereas for
heterogeneous systems these relationships depend on the stoichiometric composition of solid phases. The deduced
equations can be applied to the assessment of buffer action of the systems natural mineral soil solution, containing soluble and insoluble chemical species. A number of the important conclusions concerning the investigated buffer
systems have been made. The obtained results are of interest for soil scientists and ecologists.
Keywords: buffer action, complex formation, soil solution, solid phase, thermodynamic stability

Introduction. The capacity of buffer systems to oppose (resist) to the variation of their composition (usually to changes) by influence of external fluxes of chemical compounds of natural or anthropogenous character, that shift chemical equilibria, is called buffer property, and its efficiency buffer action. The buffer action
of soil is one of its fundamental physicochemical characteristics. The soil buffer action composes of the buffer
action of a set of mineral and organic components and presented by solid, liquid and gaseous compounds. The
buffer capacity of soils in relation to chemical compounds is defined by the content of chemical elements in the
soil solution (the parameter of intensity) and on the content of mobile compounds of these elements in solid
phases (the parameter of capacity). The buffer capacity of soils can be discovered by the fact that the increase of
amounts of toxic metals () is not accompanied by an increase of their content in plants; the different buffer
action of the soils in relation to one element is manifested in unequal toxic concentrations for plants. The same
soil can possess different buffer action in relation to different metals.
The chemical basis of the soil buffer capacity in relation to any chemical element is the nature of the equilibrium which is established between two groups of mobile compounds of an element. The analysis of the nature
of buffer capacity of soils in relation to pollutants is essentially reduced to the analysis of laws of their absorption by soils. The more and more strongly the soil can keep pollutants, the more actively they go away from
the soil solution into the composition of solid phase compounds, the better the soil resists to the increase of the
concentration of polluting substances in its solution.
The problem of determination of the soil buffer capacity allows calculating the pollutant amounts which
delivery does not essentially break the natural character of soil functioning, is the major one in the soil science,
ecology and wildlife management. The complexity of the soil solution composition containing mineral phases
and a large set of involved chemical compounds determine the possibility of simultaneous chemical reactions
along with the capacity of solid phases of minerals to maintain relatively constant the aqueous solution composition. Under real conditions the buffer action of natural heterogeneous aqueous systems is expressed so
as the consumption of any element from solution causes the partial dissolution of solid phases and as a result
the composition of the solution is restored. Despite of an abundance of the information on buffer systems, the
quantitative theory of buffer action has been developed only for mono-phase systems [1,2]. The buffer action of
mono-phase buffers is usually based on protolytic equilibria between water, a weak acid or base or ampholytic
compound and their conjugate pairs. The widespread use of buffers as well as the variety of chemical processes
and phenomena associated with a certain acidity of solutions explains the constant interest in designing and
studying new buffer systems.
Unlike the classical mono-phase buffer systems in which the buffer components are dissolved in a unique
phase, in two-phase (heterogeneous) buffers they are distributed between two phases: in aqueous phase and
solid (gaseous or liquid), insoluble phase. The aqueous (buffer) phase contains all the charged particles and a restricted quantity of electro-neutral species. The solid phase contains in significant quantities only electro-neutral
particles and serves as their reservoir by means of which the equilibrium is adjusted and one of parameters of
buffer system is maintained constantly [2-9]. The buffer action of two-phase systems is based on the shift of

272

complex equilibria, both homogeneous, and heterogeneous in the aqueous phase and between phases, respectively. By increasing the acidity of solution the role of simultaneous proceeding protolytic reactions with participation of salt anions increases; with an increase of alkalinity the contribution of complex formation reactions
occurring with participation of salt cations amplifies. The humic acids and especially fulvic acids, occurring in
soil solutions, essentially raise the solubility of metals and assist their moving in soils in the form of organicmineral complexes, reducing thus the buffer action of soils in relation to heavy metal ions.
Authors [6] have proved that the buffer capacity is a special case of the sensitivity analysis, as a more
general theoretical approach, which studies the answer of system to various external perturbations (as for example, the variation of the certain component concentration). We believe, that it is more correct to consider,
as a potential reservoir of buffer heterogeneous systems, the complex chemical heterogeneous equilibria with
participation of solid phases [7]. Unfortunately, so far there are a small number of studies dedicated to the systematic investigations and the development of theoretical aspects of the buffer action for two-phase systems
[1-9]. Besides, in the majority of these studies only the buffer properties of heterogeneous systems were
investigated. The concept of buffer action helps to find out which reactions control the composition of natural
waters, including soil solutions [10-16]. The parameters of buffer action are integrated functions of all the soil
chemical components by virtue of their capacity, by means of chemical reactions and sorption-desorption processes, to extinguish or strengthen the effect of entered pollutants [17].
Currently, extensive information on negative (harmful) transformations of soils, as a result of progressing
acid and alkaline loads (in the form of mineral fertilizers, chemicals for protection of plants and industrial emissions dropping out with atmospheric precipitation) has been gathered. Thus, the quantitative assessment of the
acid-base buffer action, revealing the degree of influence of the systematic use of fertilizers and technogenic
pollution by substances of the acid and alkaline nature is an actual problem of the agrology. Besides, the buffer
action of soils contains important information on the processes of soil formation (their orientation and intensity)
which is used for the soil diagnostics and classification [17].
The aim of the present paper has been to develop the quantitative aspects of the buffer action of various
components of homogeneous and heterogeneous systems and to establish their interrelation.
Theory. As a criterion for quantitative assessment of the intensity of buffer action of the studied multicomponent heterogeneous systems, one can use the value of the buffer capacity iS (the superscript index S
specifies the presence of solid phases), which can be defined as a partial derivative

wCi0

,
w ln[i ] C 0j ( j z i )

E iS

where Ci0 and [i ] denote the initial (analytical) concentration in mixture and equilibrium concentration of
the component "i" of solid phase, correspondingly, the subscript index shows that the initial concentrations of
other components of the mixture are maintained constant.
We will examine the process of formation of the sparingly soluble salt of arbitrary stoichiometric composition M m An (S ) ( M metal ion, A anion of salt):

M m An ( S )

mM nA,

KS

[ M ] m [ A] n . (1)

The following set of possible simultaneous reactions in the saturated solution is taken into account:

M iH 2 O
A jH

M (OH ) i iH ,
H j A,

M qA rH

[ M (OH ) i ][ H ]i /[ M ] (2)

[ H j A] / [ A][ H ] j

Kj

MH r Aq ,

H 2O

Ki

[ MH r Aq ] / [ M ][ H ] r [ A] q (4)

Kq

H OH ,

(3)

Kw

273

[ H ][OH ]. (5)

For the sake of simplicity, the charges of species are omitted. Near to the reaction equations the corresponding equilibrium constants are specified. The mass balance (MB) conditions in this system can be formulated by
the following equations:
y
g

'C M i[ M i (OH ) j ] [ MH r Aq ] (6)

'C M C Mr

C M0

i 1 j 0

0
A

'C A C

l 0

0
H

q 1 r 0

'C A [ H l A] q[ MH r Aq ] (7)

r
A

q 1 r 0

[ H ] [OH ] l[ H l A] j[ M i (OH ) j ] r[ MH r Aq ] (8)


l 1

i 1 j 1

q 1 r 1

The quantity C ir represents the residual concentration in solution of the ion i, e.g. the total concentration
of all the species, containing a given ion, while C i is its molar quantity in the solid phase in 1 L of solution
[5,7,8,19,20]. In the equations (8) CH0 denotes the excess of H + ions in relation to hydroxyl ions in two-phase
0
mixtures (CH0 =
) . The square brackets designate the equilibrium concentrations of species in solution.
COHOH
From the stoichiometric composition of the solid phase, the following ratio is obtained:

C M C A
n
or C A = C M . (9)
=
m
m
n
On the basis of the written equations it is possible to deduce the formulas for calculating the buffer capacity in relation to any component of the mixture. Firstly, the analysis of the deduction of the expression for the
buffer capacity towards the metal ion (or the metal ion buffer capacity) will be examined. Taking the logarithm
and differentiating the expression for the solubility product (1) on ln[M ] , one can find:

w ln K S

w ln[M ] CH0 ,C A0

mn

w ln[ A]
w ln[ A]
, and
w ln[M ]
w ln[M ]

m
. (10)
n

The subscript indices symbolize the conditions C H0 = const , C A0 = const , which are further omitted. Differentiating the MB equation (6) on ln[M ] , one can obtain the partial derivative:

wC M0

{ E MS
w ln[M ] C H0 ,C A0

w'C M
 i 2 [ M i (OH ) j ] [ MH r Aq ] 
w ln[M ] i 1 j 0
q 1 r 0

m
w ln[ H ]
 ij[ M i (OH ) j ] r[ MH r Aq ] q[ MH r Aq ]


n
w ln[M ] i 1 j 1
q 1 r 0
q 1 r 0

(11)

The deduced equation (11) contains two unknown terms:

E MS

w ln[ H ] w'C M

f
,
w ln[M ] w ln[ M ]

For their determination, the MB equations (7) and (8) are differentiated on ln[M ] :

wC A0

w ln[ M ] C M0 ,C H0


w ln[ H ]
n w'CM
l[ H l A] rq[ MH r Aq ] 


m w ln[M ] w ln[M ] l 1
q 1r 0

m
m
[ H l A] q 2 [ MH r Aq ] q[ MH r Aq ],

nl 0
n q 1r 0
q 1r 0

whence

w'CM
w ln[M ]
2

m w ln[ H ]
l[ H l A] rq[ MH r Aq ] 

n w ln[M ] l 1
q 1r 0

274

(12)

m2
m2
m
[
H
A
]

q 2 [ MH r Aq ] q[ MH r Aq ].
l
2
2
n l 0
n q 1r 0
n q 1r 0

(12)

After that,

wCH0

ln[
M
]
w
CM0 ,C A0

w ln[H ]
[ H ] [OH ] l 2[ Hl A] j 2[M i (OH ) j r 2[MHr Aq ] 

w ln[M ]
l 1
i 1 j 0
q 1r 1

 ij[M i (OH ) j ] 
i 1 j 0

m
m
l[ Hl A] r[MHr Aq ] rq[MHr Aq ]

nl 0
n q 1r 1
q 1r 1

(13)

From the equation (13), it follows:

ij[M

w ln[ H ]
w ln[M ]

(OH ) j ] 

i 1 j 0

m
m
l[ H l A] r[ MH r Aq ] rq[ MH r Aq ]

n l1
n q1r1
q 1 r 1

[ H ] [OH ] l 2 [ H l A] j 2 [ M i (OH ) j ] r 2 [ MH r Aq ]
l 1

i 1 j 0

q 1 r 1

(14)
Substituting the expression (14) in the equation (13), after some rearrangements, one can obtain:

m
m

ij[ M i (OH ) j ] l[ H l A] r[ MH r Aq ] rq[ MH r Aq ]


n l1
n q1r1
w'C M
m i1 j 0
q 1 r 1
u

2
2

n
w ln[M ]
[ H ] [OH ] l [ H l A] j [ M i (OH ) j ] r 2 [ MH r Aq ]

l 1
i 1 j 0
q 1 r 1

2
2 2
m

m q
mq
[ MH r Aq ]
u l[ H l A] rq[ MH r Aq ] 2 [ H l A] 2 
n
n
n
l
1
q
1
r
0
l
0
q
1
q 1 r 0

(15)

Further, substituting the obtained expressions for w ln[ H ] / w ln[M ] (14) and w'C M / w ln[ M ]
(15) into the equation (11), after a series of transformation, one can finally get:
2

m
m
ij[ M i (OH ) j ] l[ H l A] r[ MH r Aq ] rq[ MH r Aq ]

n q1r1
n l1
i 1 j 0
q 1 r 1


[ H ] [OH ] l 2 [ H l A] j 2 [ M i (OH ) j ] r 2 [ MH r Aq ]
, (16)

E MS

l 1

m
n2

i 1 j 0

q 1 r 1

m q
mq
2
 1 [ MH r Aq ] i 2 [ M i (OH ) j ]
2
n
q 1 n
i 1 j 0
q 1 r 0

[ H A] 
l

l 0

E MS

or

M3 

M12
,
M2

(17)

where M1 ,M 2 and M3 denote the following concentration functions:

M1

ij[M

(OH ) j ] 

i 1 j 0

M2

[ H ] [OH ] l 2 [ H l A] j 2 [ M i (OH ) j ] r 2 [ MH r Aq ]
l 1

M3

m
m
l[ H l A] r[ MH r Aq ] rq[ MH r Aq ]

n l1
n q1r1
q 1 r 1

m2
n2

[H
l 0

i 1 j 0

(18)

q 1 r 1

m2q2
mq
2 2
A
]

 1 [ MH r Aq ] i 2 [ M i (OH ) j ]

l
n
q 1 n
i 1 j 0
q 1 r 0

Similarly, it is possible to prove that, for the buffer capacity towards proton, the following
expression is valid:

wC H0

{ E HS
w ln[ H ] CM0 ,C A0
275

M12
M2 
.
M3

(19)

For the buffer capacity towards the anion of the solid phase one can deduce:
M12 n 2 S
n2
n 2 M12 n 2
(20)

E AS
M
M
E


3
3
M 2 m 2 M
m2
m 2 M 2 m 2

On the basis of obtained equations (17), (19) and (20) the following remarkable conclusion follows: the
buffer capacities towards different components are reciprocally proportional, while the buffer capacities in relation to the ions of the solid phase are interconnected through its stoichiometric coefficients:

AS
n2

MS (21)
2
m

It is worthy to mention that the obtained relations are only valid in the presence of the mineral (solid phase)

M m An (S ) . The thermodynamic stability area of the latter is determined by the value of the Gibbs energy of the
overall process (1)-(5) [5,21-22]:

'G S ,tot

mRT ln

C Mr
C Ar

nRT
ln
0
C M0
CA

(22)

The solid-phase is stable if G S ,tot > 0 .The condition G S ,tot = 0 corresponds to the beginning of its
dissolution and (or) sedimentation. The analysis of the derived equations shows that the buffer capacities iS
grow with the increase of the precipitate solubility, e.g. by rising the residual concentration of the component
of minerals.
Conclusions
1. On the basis of the method of residual concentrations, the original mathematical expressions for the
quantitative estimation of buffer capacities towards both components of the mineral phase were deduced.
2. The quantitative basis of the theory of buffer action for heterogeneous systems are stated. It is established,
that buffer properties in relation to components of the solid phase amplify with the increase of the solubility.
The buffer capacity of any component is a complex function of the equilibrium composition of multicomponent
heterogeneous systems.
3. It is proved that the buffer capacities of components are mutually proportional and for heterogeneous
systems these relations depend on the stoichiometric composition of the solid phases (minerals).
4. The use of results of this research allows predicting the variations of the composition and response of the
soil environment at the technogenic loads increasing.
Acknowledgment. This work was supported by the Joint Operational Programme Black Sea Basin
2007-2013.
References
1. Perrin D.D., Dempsey B. Buffers for pH and metal ion control, Chapman and Hall, London, 1974, 175 p.
2. Komari N.P. Chemical metrology. Ionic heterogeneous equilibria. Vishcha Shkola, Kharkov. 1984, 208 p.
(Rus.)
3. Charykov .., Osipov N.N., Carbonic acids and carboxylate complexes in chemical analysis. Khimia,
Leningrad, 1991, P. 204207. (Rus.)
4. Pfendt L.B. Two-phase liquid and solid-liquid pH buffers based on solubility equilibria: Theoretical considerations. Analyst, 1995, 120, 2129 - 2144.
5. Povar I., Rusu V. Buffer capacity of heterogeneous chemical equilibria in natural waters. Can. J. Chem.,
2012, 90, 395 - 402.
6. Fishtik I., Povar I. Buffer Capacity in Multiple Chemical Reaction Systems Involving Solid Phases. Can. J.
Chem., 2006, 84, 1036 - 1044.
7. Povar I., Buffering properties of heterogeneous water-salt systems in relation to the components of a lowsolubility precipitate. Russ. J. Inorg. Chem., 2000, 45, 1632 1636 (Engl. Transl.).
8. Povar I., Method for graphic representation of heterogeneous chemical equilibria in systems sparingly soluble compound-complexing agent-aqueous solution. Russ. J. Inorg. Chem., 1997, 42, 607-612 (Engl. Transl.).
9. Povar I., Luca C. Considerations regarding the ionic-molecular buffer solutions. Rev. Chim., 2003, 54, 312316 (Rom.).

276

10. Van Breemen N., Wielemaker W.G. Buffer intensities and equilibrium pH of minerals and soils: 1. The
Contribution of minerals and aqueous carbonate to pH buffering. Soil Sci. Soc. Amer. J., 1974, 38, 55-60.
11. Stumm W., Morgan J.J., Aquatic Chemistry, Wiley, New York, 1981, p. 113.
12. Filep D., Radly M., The forms of acidity and acid-base buffer action of soils. Pochvovedenie, 1989, 12,
48 - 59. (Rus.)
13. Lozovik P.A., Potapova I. Yu., Bantsevich T.V, Buffer capacity of surface waters as a geochemical factor
of their resistance to acidification. Geochem. Int., 2007, 45, 938 - 944 (Engl. Transl.).
14. Langmuir D., Aqueous Environmental Geochemistry, New Jersey: Prentice Hall, 1997, 600 p.
15. Poznyak S.P., Gamkalo M.Z. Acid-base buffer action of Ukrainian Carpathians. Pochvovedenie, 2001, 6,
660 - 669. (Rus.)