Sunteți pe pagina 1din 1

Marimi caracteristice ale aerului umed

-Este un amestec format din aer uscat si vapori de apa


-Starea vaporilor de apa in aer se prezinta in diagrama
entropica prezentata mai jos :

In atmosfera vaporii de ap se afla in stare supraincalzita,


adica presiunea partiala a vaporilor este mai mica decat ps
(presiunea de saturatie), starea vaporilor supra incalziti este
prezentata in pctul 1. Aerul alcatuit compus din aer uscat si
vapori supraincalziti => aer umed nesaturat.
Daca temp atm scade, iar cont de vapori de apa a ramas
acelasi, presiunea pv nu s-a schimbat, atunci s-a aduc la starea
de saturatie Te.
Umiditatea relativa defineste gr de saturatie a vaporilor
continuti in aer.
=pv/ps*100 [%]
ma=(pa*V)/(Ra*T)
mv=(Pv*V)/(Rv*T)
x=(Pv*Ra)/(Pa*Rv)
Daca : T>Ts umidit tinde spre infinit
T=Ts => exces de apa condenseaza
T<Ts => apare ceata