Sunteți pe pagina 1din 2

Formular reclamaþii

Stimate Client,

Vã mulþumim pentru exprimarea opiniei dumneavoastrã.


Informaþiile complete ºi corecte pe care ni le transmiteþi ne vor ajuta sã vã rãspundem într-un timp cât mai
scurt.
Puteþi ataºa prezentului formular copii ale documentelor relevante în soluþionarea cazului.

IMPORTANT: Câmpurile notate cu * sunt obligatorii! Dacã unul din aceste câmpuri nu este completat,
reclamaþia Dumneavoastrã nu va fi luatã în considerare.

I. DATE DE IDENTITATE
TIP CLIENT
PF NUME / PRENUME* CNP
PJ DENUMIRE COMPANIE CUI
Adresa e-mail
Telefon*
Fax
Localitate*
Adresã de corespondenþã*
Client Alpha Bank Romania S.A. Da Nu

II. DESCRIERE RECLAMAÞIE

Specificaþi modalitatea în care doriþi sã


primiþi rãspunsul la aceastã reclamaþie Poºtã E-mail Fax

Data depunerii Semnãtura

1
Formular reclamaþii

III. REZERVAT BÃNCII

Se completeazã de cãtre unitatea care primeºte reclamaþia.

Denumire unitate la care s-a depus


cererea
Nr. de înregistrare / Data
CIF client

Nume ºi prenume salariat Semnãtura


ALPHA BANK ROMANIA (L.S.)

Se completeazã de cãtre Departamentul Asigurarea Calitãþii

Prioritate reclamaþie 1 2 3 4
Tip sesizare Reclamaþie
Cerere / Solicitare
Comentariu pozitiv
Sugestie