Sunteți pe pagina 1din 5

Formular valabil incepand cu data de 24.08.

2010

CERERE PRIVIND ACORDAREA UNEI FACILITATI DE CREDIT


(credit, card de credit, facilitate de descoperit de cont)
I. INFORMATII DE IDENTIFICARE SOLICITANT

NUME
PRENUME
COD NUMERIC PERSONAL
IN CALITATE DE Titular/Cotitular al contului curent nr.
Client nou
Salariat al unui Angajator, in baza Contract de servicii bancare AlphaCard VISA Electron
CLIENT ALTA BANCA NU DA
(se va completa denumirea Bancii)
SOLICIT Credit
Facilitate descoperit de cont
Card de credit
II. CREDIT
TIP CREDIT
Credit investitii imobiliare Credit de consum
Imobiliar Ipotecar PRIMA CASA achizitie auto nou nevoi personale cu destinatia
apartament casa teren achizitie auto vechi
renovare locuinta constructie locuinta (calatorii, tratament medical, educatie,
extindere locuinta schimb locuinta achizitie bunuri, altele)

REFINANTARE NU DA (conform informatiilor completate la sectiunea V. “Profil Financiar”


“Informatii privind membrii familiei” /  “Declaratii acord”, pct................ din tabel)
VALOARE CREDIT SOLICITAT RON EUR AVANS
Comision de analiza retinut din valoarea creditului DA NU
TIP DOBANDA(conform ofertei la data prezentei cereri) fixa variabila fixa in primii ani si ulterior variabila
Perioada creditului (in luni) Perioada amortizare credit AH Option (in luni)
Perioada de gratie (in luni) Data scadentei lunare a creditului (zz.ll)
TIP DE RAMBURSARE La ghiseu, in numerar Internet Banking Ordin de plata
GARANTII IMOBILIARE
Ipoteca de rang asupra imobilului finantat Ipoteca de rang asupra unui alt imobil
TIP IMOBIL Apartament: nr. camere valoare estimata
Casa: nr. camere valoare estimata an constructie
Teren: suprafata valoare estimata
GARANTII REALE MOBILIARE
Automobil Model Titluri de stat
An fabricatie Val. estimata Cesiune polita asigurare CASCO
Soldul creditor al contului curent Cesiune polita de asigurare imobil
Depozit constituit la Alpha Bank Venituri prezente si viitoare
Certificate de depozit Altele
Bilet la ordin in alb
1/5
Formular valabil incepand cu data de 24.08.2010

III. FACILITATE DESCOPERIT CONT ATASATA CARDULUI DE DEBIT DETINUT


TIPUL CARDULUI DETINUT AlphaCard VISA Electron (RON)
AlphaCard VISA Classic in RON EUR USD
FACILITATE DESCOPERIT CONT RON Tip facilitate acordare majorare
REFINANTARE NU
DA (conform informatiilor completate la sectiunea V. “Profil Financiar”
“Informatii privind membrii familiei” /  “Declaratii acord”, pct................ din tabel)

Valoarea noii facilitati suma maxima nu mai mult de alta suma


Consimt ca Banca sa retina sumele aferente cardului de debit
din contul nr.
IV. CARD DE CREDIT
TIPUL CARDULUI AlphaCard VISA Credit AlphaMasterCard Credit AlphaCard VISA Gold (RON/EUR)
garantat / negarantat
VALUTA RON EUR
TIPUL LIMITEI DE CREDIT acordare majorare
REFINANTARE NU
DA (conform informatiilor completate la sectiunea V. “Profil Financiar”
“Informatii privind membrii familiei” /  “Declaratii acord”, pct................ din tabel)
VALOAREA NOII LIMITE DE CREDIT suma maxima nu mai mult de (EUR / RON)
alta suma (EUR / RON)
TIP DE RAMBURSARE
La ghiseu, in numerar Internet Banking Ordin de plata
Debitare directa din cont nr. suma minima integrala
GARANTII Garantie reala imobiliara asupra unui depozit constituit la Alpha Bank Romania S.A.
Garantie asupra venitului Alte garantii
•Sunt de acord ca Banca sa emita un alt tip de card de credit in cazul in care nu indeplinesc conditiile pentru emiterea
cardului de credit solicitat DA NU
•Banca elibereaza un extras gratuit, o data pe luna, la adresa de corespondenta indicata in Formular de Identificare,
numai in cazul in care se inregistreaza miscari pe cont in luna respectiva .
V. PROFIL FINANCIAR
SITUATIA PROFESIONALA

OCUPATIE Salariat Patron Pensionar


Student Liber profesionist Altele
ANGAJATOR
DATA ANGAJARII
POZITIA IN COMPANIE Conducere superioara Conducere medie Pozitie de executie Supervizor
*Conducere superioara: Director general, Director de departament/directie, Asociat unic, Inalt functionar de stat; Conducere medie: sef serviciu/sectie/agentie, sef proiect

FUNCTIA ACTUALA(denumirea din contractul/cartea de munca)

2/5
Formular valabil incepand cu data de 24.08.2010

TIP CONTRACT DE MUNCA Perioada nedeterminata Perioada determinata Perioada de proba


Fara contract de munca Altele
(1)Inginer; (2)Arhitect; (3)Specialist IT (Programator); (4)Specialist in Finante/Banci/Comert,Economist; (5)Profesor; (6)Medic; (7)Jurist;
(8)SpecialistAdmin Publica;(9)Preot; (10)Specialist in Media/Ziarist/Artist/Scriitor;(11)Cercetator; (12)Ofiter de armata/politie; (13)Tehnician/Maistru/Meserias
in industrie; (14)Montator/Reparator Echipamente; (15)Asistent medical/Tehnician in sanantate; (16)Vanzator; (17)Agent comercial; (18)Contabil/Gestionar/
PROFESIE Administrator/Casier; (19)Secretar/OperatorCalculator; (20)Invatator/Instructor; (21)Agent de politie/Militar; (22)Conducator auto (inclusiv mijloace de transp
in comun mecanic locomotiva, etc); (23)Personal de paza si ordine publica; (24)Sportiv/Artist/Interpret; (25)Muncitor calificat; (26)Muncitor necalificat

STUDII primare liceale postliceale universitare postuniversitare


Vechime la locul actual de munca luni ani Vechime la locul anterior de munca luni ani
Vechime totala in munca luni ani
INFORMATII PRIVIND ACTIVE DETINUTE
Vechime la adresa curenta: ani si luni.
Statut domiciliu proprietar locuiesc cu proprietarul chirias chirias la stat locuiesc cu parintii
Detinator actiuni DA NU
Proprietar imobiliare tip nr proprietati
Suprafata mp localitate valoare estimata
(se vor completa informatiile privind una din proprietatile imobiliare detinute, conform optiunii clientului)

Posesor autoturism NU DA Model An fabricatie valoare estimata


Titular depozite bancare DA NU
INFORMATII PRIVIND MEMBRII FAMILIEI
Stare civila necasatorit/a casatorit/a divortat/a vaduv/a
Numar persoane in intretinere din care: copii sub 18 ani pensionari alte persoane in intretinere
(exclusiv solicitantul)
Tip contract de munca sot/sotie perioada nedeterminata perioada determinata
perioada de proba fara contract de munca altele
Veniturile codebitorilor vor fi luate in considerare NU DA (se va completa Anexa 1)
DECLARATII ACORD: in calitate de imprumutat, declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii se
pedepseste conform legii penale, ca la data prezentei:
1. Eu si familia mea avem angajamente de plata* (decurgand din contracte de credit indiferent de creditor,
facilitati de credit acordate prin intermediul cardurilor, contracte de leasing, rate lunare decurgand din garantarea
unor facilitati de credite, alte angajamente de plata) asa cum rezulta din tabelul de mai jos:
Valoarea initiala Valoarea curenta Rata lunara / obli‐
Data Scadenta
Nr. crt. Nume creditor Tip angajament* credit/limita card credit/limita card gatie lunara de plata
acordarii finala
(inclusiv valuta) (inclusiv valuta) (inclusiv valuta)**
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total (echivalent RON)
* in calitate de debitor: credit, carduri(overdraft/card de credit), leasing, achizitionare bunuri in rate (indiferent de creditor); in calitate de
garant (girant in cadrul unor contracte de credit); alte tipuri de angajamente de plata, asa cum rezulta din adeverinta de venit (pensie
alimentara, debite catre organe sau institutii de stat). Nu se vor mentiona datoriile curente (intretinere, utilitati etc.)
** pentru determinarea obligatiei lunare decurgand din facilitati de credite acordate prin intermediul cardurilor, se va aplica un anumit
procent la limita aprobata, conform normelor interne aplicabile.

2. Nu am / am datorii exigibile si neonorate la scadenta in valoare de


3. Nu am / am litigii cu tertii care imi pot afecta in prezent si/sau in viitor capacitatea lunara de rambursare
a creditului dupa cum urmeaza:
Calitate in cadrul litigiului Obiectul litigiului Valoare pretentii Stadiul litigiului

3/5
Formular valabil incepand cu data de 24.08.2010

INFORMATII PRIVIND CARDURI DETINUTE

Numar carduri bancare detinute Detin un AlphaCard (tipul)


Daca detineti carduri de la alte Banci, va rugam sa specificati:
Debit
Tipul
cardului Debit cu descoperit de cont
Credit
INFORMATII PRIVIND PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact
Telefon persoana de contact fix mobil
Adresa pers. contact
Relatia cu solicitantul
VI. DECLARATII SI ACORDURI
1. Acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la S.C. BIROUL DE CREDIT S.A.
Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca ALPHA BANK ROMANIA S.A. sa prelucreze informatiile indicate mai jos,
înregistrate pe numele meu în evidentele proprii si sa transmita catre S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica româna
cu sediul în Bucuresti, str. Sfanta Vineri nr.29, etaj 4, sector 3, în vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul
de Credit si consultarii informatiilor înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de catre oricare
Participant la Sistemul Biroului de Credit (institutii de credit, institutii financiare nebancare si de asigurari) ori de câte
ori este necesar in scopul initierii sau derularii unei relatii contractuale cu Participantul.
Datele cu caracter personal prelucrate sunt:
‐ date de identificare a persoanei fizice*
‐ date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari**
‐ date referitoare la fraudulenti ***
‐ date referitoare la inadvertentele constatate de ALPHA BANK ROMANIA S.A.****
* cuprinde informatii legate de numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de
telefon fix/mobil, codul numeric personal, serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;
**cuprinde informatii legate de: tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele
acordate, sumele datorate, sumele restante, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor,
suma platita, rata lunara, numarul de rate scadente, data scadenta, a restantei, numarul de zile de intarziere in
rambursarea creditului, starea contului, denumirea si adresa angajato‐rului, calitatea de imprumutat, girant, codebitor
sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in legatura cu produsul acordat;
***cuprinde informatii legate de: savârsirea de infractiuni sau contraventii în domeniul financiar‐bancar, in relatia
directa cu ALPHA BANK ROMANIA S.A., constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori
prin acte administrative necontestate;
****cuprinde informatii legate de date si informatii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data
solicitarii creditului, din culpa solicitantului;
Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate in baza de date a SC Biroul de Credit SA timp
de 4 ani de la data ultimei actualizari.
Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, in mod special urmatoarele drepturi:
(i)Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe
an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi
exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre SC Biroul de
Credit SA, la adresa: „Biroul de Credit SA, str. Sfanta Vineri nr.29, etaj 4, sector 3, Bucuresti” sau prin e‐mail:
situatie@birouldecredit.ro in care sa se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv numar de telefon) si
sa se ataseze o copie lizibila dupa actul de identitate al solicitantului (BI/CI);
(ii)Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea,
stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor
incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre institutia
care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa, datata si semnata in care se vor mentiona datele
4/5
Formular valabil incepand cu data de 24.08.2010

asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila dupa
actul de identitate al solicitantului;
(iii)Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia
mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista
dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre ALPHA BANK
ROMANIA SA intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se
solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Cererii i se va atasa o copie
lizibila dupa actul de identitate al solicitantului.
2. Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
Sunt de acord ca Banca sa poata solicita de la Centrala Riscurilor Bancare informatii de risc bancar de tipul situatiei
riscului global si situatiei creditelor restante.
Mi s‐a adus la cunostinta faptul ca datele referitoare la riscul global înregistrat pe numele meu, precum şi cele
referitoare la creditele restante includ şi informaţii despre fraudele cu carduri, precum şi despre incidentele de plată.
Acordul dat in aceste conditii este unul neconditionat, valabil incepand cu data semnarii prezentului formular pe
intreaga perioada de existenta a relatiilor contractuale cu Banca, fara a fi necesare alte acorduri distincte pentru fiecare
solicitare de catre Banca a unor informatii de risc bancar.
3. Alte Declaratii
a) Am luat la cunostinta de faptul ca, in urma analizei documentatiei prezentate, Alpha Bank Romania S.A. poate solicita
documente suplimentare. In acest caz, ma oblig sa furnizez toate informatiile si documentele. Ma oblig sa
furnizez Bancii, deindata, orice modificare a informatiilor cuprinse in prezenta Cerere.
b) Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea dispozitiilor art.292 din Codul Penal, ca toate informatiile inscrise in
aceasta Cerere si toate documentele prezentate sunt complete, reale si valide, luand la cunostinta despre
consecintele legale rezultate in urma furnizarii de date false. Inteleg ca Alpha Bank Romania S.A. are dreptul sa refuze
prezenta cerere fara a fi obligata sa motiveze decizia de neacordare a creditului, indeplinirea tuturor conditiilor nu‐mi
rezerva dreptul implicit la acordarea creditului.
c) Sunt de acord ca Alpha Bank sa efectueze verificarile pe care le considera necesare in legatura cu datele si informatiile
mentionate in prezenta cerere, putand contacta inclusiv persoanele si institutiile indicate in prezenta cerere. Inteleg si
sunt de acord ca Alpha Bank poate aproba o suma mai mica decat cea solicitata prin prezenta cerere de credit.
d) Sunt de acord ca Alpha Bank sa ma informeze:
‐ telefonic, in ceea ce priveste decizia de acordare a facilitatii de credit;
‐ prin sms, in cazul respingerii solicitarii de acordare a facilitatii de credit.
e) Declar ca am fost pe deplin informat cu privire la conditiile de acordare a creditului inclusiv costurile aferente si am
primit: Oferta indicativa de credit pe modelul standard la nivel european / Oferta indicativa de credit in cazul
creditelor acordate in cadrul programului Prima Casa.
Proiectul Contractului de credit.
f) Am luat la cunostinta ca optiunea privind tipul de cont curent care se va deschide pentru acordarea creditului va fi
exprimata prin cererea de deschidere cont specifica tipului de cont ales.
Cum ati aflat de oferta Alpha Bank Romania SA?
unitate Alpha Bank partener / broker Alpha Bank campanii de marketing www.alphabank.ro
publicitate in presa scrisa TV radio publicitate stradala angajator / prieteni/ cunostinte
recomandare client Alpha Bank tel.

Data Semnatura solicitant


REZERVAT BANCII
CIF Sucursala / Agentie
Documentele prezentate sunt complete, sub rezerva prevederilor de la pct. VI.3.a) incomplete
Nr de intrare din data
Conventie Angajator NU DA din
Verificare (LS)
Data Semnatura autorizata (L.S.)
5/5