Sunteți pe pagina 1din 3

Dezvoltare locală integrată

– proiect pilot în Săvădisla şi Mihai Viteazu –

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Microsoft® Unlimited Potential, o iniţiativă


globală prin care se urmăreşte atenuarea diviziunii digitale şi să sprijinirea dezvoltării forţei
de muncă din întreaga lume prin dezvoltarea abilităţilor de utilizare a calculatorului în cadrul
Centrelor Comunitare (CTLC – Community Technology Learning Centeres ). Programul
doreşte să pună la dispoziţia comunităţii un spaţiu prietenos şi uşor accesibil în care membrii
comunităţii, indiferent de vârstă sau pregătire, să poată învăţa cum să utilizeze calculatorul şi
la ce îi poate ajuta acesta, pot folosi Internet-ul, pot accesa informaţii, îşi pot completa
educaţia şi pot dobândi noi abilităţi.

Demersul de faţă urmăreşte iniţierea unui proces de dezvoltare locală în cele două
comunităţi traversate de autostrada Transilvania (Braşov – Borş) si testarea viabilităţii
acestei iniţiative în vederea extinderii ei în următorii ani si în alte comunităţi situate pe
traseul autostrăzii, pe baza nevoilor identificate împreună cu reprezentanţii Proiectului
Autostrada Transilvania. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de populaţia celor două
comune din judeţul Cluj Săvădisla si Mihai Viteazu aproximativ 4000 de locuitori/comună,
adică 8000 de persoane în total, cu un accent mai mare pe tineri, care pot fi mobilizaţi mai
uşor prin activităţile centrului comunitar în vederea implicării acestora în activităţile
comunităţii.

Metodologia de acţiune se bazează pe două concepte/modele şi anume: agent de dezvoltare


locală şi centru comunitar. Agentul de dezvoltare locală este o persoană resursă pentru
comunitate, activând în general în cadrul primăriei si având cu precădere atribuţii în iniţierea
şi susţinerea procesului dezvoltării comunitare. Centrul comunitar reprezintă un spaţiu
prietenos şi uşor accesibil în care membrii comunităţii, indiferent de vârstă sau pregătire, să
poată învăţa cum să utilizeze calculatorul şi la ce îi poate ajuta acesta, pot folosi Internet-ul,
pot accesa informaţii, îşi pot completa educaţia şi pot dobândi noi abilităţi.

Implementarea proiectului se întinde pe o perioadă de 3 ani, primul an de implementare


încheindu-se în iunie 2006.

În primul an fost modernizate şi amenajate cele două centre comunitare. Centrul comunitar
din Săvădisla (Telehaz) există încă din 1999, prin proiectul de faţă acesta fiind modernizat şi
dotat cu aparatură de ultimă generaţie şi softuri noi. Centrul comunitar din Mihai Viteazu a
fost inaugurat în decembrie 2005 în cadrul clădirii din curtea Primăriei, puse la dispoziţie de
Consiliul Local. Totodată, în ianuarie 2006 a fost selectat prin concurs şi agentul de
dezvoltare locală din Mihai Viteazu, în Săvădisla existând această funcţie încă din 2002.
Ulterior, în aprilie 206, în cadrul aceleiaşi iniţiative a Companiei Microsoft, a fost inaugurat
un nou centru comunitar la Colţeşti, comuna Rimetea, judeţul Alba, totodată fiind selectat şi
instruit şi agentul de dezvoltare locală de aici.

Activităţile din cadrul centrelor comunitare includ cursuri de formare şi pregătire în domenii
ca utilizarea calculatorului, limba engleză, management de proiect etc. Totodată, centrele
comunitare stau la dispoziţia comunităţii oferindu-le cetăţenilor acces la Internet, servicii de
xerox, fax, imprimare. Centrele comunitare sunt deschise atât locuitorilor din satul centru de
comună, cât şi celor din satele aparţinătoare. Agentul de dezvoltare locală oferă celor
interesaţi asistenţă în scrierea unor cereri de finanţare şi în derulare de proiecte. În acelaşi
timp, agenţii de dezvoltare locală s-au ocupat de colectarea datelor necesare în vederea
îmbunătăţirii site-weburilor celor două comune, acestea urmând a fi postate până la mijlocul
lunii august. Totodată, prin proiect a fost finanţat şi organizarea unui forum comunitar/zilele
comunităţii, eveniment în organizarea căruia sunt implicaţi şi agenţii de dezvoltare locală şi
care are loc anual în fiecare din cele două comune în luna august.

Pe parcursul primului an de implementare, la cursurile organizate în cadrul centrelor


comunitare din Săvădisla şi Mihai Viteazu au participat aproximativ 300 de persoane, alte 200
de persoane apelând la serviciile centrelor comunitare pentru alte servicii. Pe lângă aceste
cursuri, au fost organizate o serie de întâlniri pe diverse teme de interes pentru mediul rural,
precum dezvoltare comunitară, programul SAPARD etc. În fiecare comună s-a constituit un
grup de iniţiativă, misiunea cestuia fiind aceea de a-l sprijini pe agentul de dezvoltare locală
în elaborarea şi implementarea strategiei locale de dezvoltare. se vor constitui grupuri de
iniţiativă în fiecare comună etc.

Astfel, beneficiile acestui proiect se pot concretiza în: acces mai uşor la informaţie,
dezvoltarea de abilităţi necesare pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă (folosirea
computerului, limba engleză, management de proiect, agroturism) şi fructificarea
oportunităţilor generate de construirea autostrăzii, mobilizarea comunităţii pentru a-şi
ierarhiza priorităţile de dezvoltare şi a le pune în aplicare.

Proiectul va continua şi în următorii doi ani, finanţatorii şi partenerii Fundaţiei Civitas în acest
demers fiind interesaţi de obţinerea unor rezultate vizibile şi de lungă durată. Totodată,
iniţiativa va fi extinsă în anii viitori şi în rândul altor comunităţi.

Despre partenerii proiectului

Fundaţia CIVITAS a iniţiat proiectul pentru centrele comunitare şi a câştigat un grant în


cadrul programului Unlimited Potential al corporaţiei Microsoft. Investiţia pentru
deschiderea şi funcţionarea centrelor din localităţile Mihai Viteazu şi Săvădisla constă în:
fonduri pnetru asigurarea infrastructurii şi managementul de proiect, programe software,
curriculum pentru tehnologia informaţiei şi pregătirea instructorilor. Valoarea investiţiei este
de peste 50 000 USD. Microsoft Romania a suportat cheltuielile de implementare a
proiectului, achiziţionarea hard-ului, software pentru calculatoare, renovarea şi amenajarea
spaţiului în care va funcţiona centrul comunitar.

Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă asigură coordonarea şi implementarea


proiectului, selectarea şi instruirea agentului de dezvoltare, oferirea de asistenţă în realizarea
analizei SWOT a comunelor şi în desfăşurarea celorlalte activităţi (cursuri, întâlniri,
organizare grupuri de iniţiativă, forum comunitar etc) din proiect.

Partenerii proiectului sunt Compania Autostrada Transilvania, Grupul Brinel S.A., Consiliul
Local Săvădisla, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară şi Integrare Europeană Săvădisla,
Consiliul Local Mihai Viteazu, Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Ştiinţe Politice şi
Administrative prin Departamentul de Administraţie Publică.

„Ne-am bucrat să găsim parteneri deosebit receptivi cu ajutorul cărora să extindem


programul Unlimited Potential în comunităţile din Mihai Viteazu şi Săvădisla. Sperăm ca
oamenii să fie doritori să înveţe lucruri noi, să identifice cât mai multe oportunităţi de
formare şi dezvoltarea a umei cariere profesionale, să-şi descopere şi valorifice pe deplin
potenţialul de care dispun” – Ovidiu Artopolescu, General Manager Mirosoft România.

„Compania Bechtel este extrem de muţumită că a făcut posibilă colaborarea dintre


partenerii proiectului şi a stimulat implementarea acestui progam inovativ de comunicare în
mediul rural. Sperăm ca tehnologia pusă la dispoziţie să aducă beneficii pe termen lung, să
încurajeze în acelaşi timp legătura celor două comunităţi cu pieţele locale şi explorarea unor
oportunităţi de dezvoltare comunitară şi a afacerilor pe viitor”, - Dr. Elisabeth Culbard,
Manager de Dezvoltare Durabilă în cadrul companiei Bechtel.

„Brinel - partener certificat Microsoft a răspuns cu plăcere invitaţiei de a participa în


cadrul proiectului de înfiinţare a centrelor comunitare. Noi suntem responsabili de
implementarea şi întreţinerea infrastructurii şi dorim să avem cît mai mulţi vizitatori care
să o folosească” - Marcel Borodi, preşedintele Grupului Brinel.

„Acest proiect a fost foarte bine primit de comunităţile din cele două localităţi. Am reuşit să
stârnim interesul unor companii renumite, care desfăşoară şi programe comunitare şi ne
bucurăm să avem azi ocazia să inaugurăm centrele alături de autorităţile locale,
reprezentaţii Autostrăzii Transilvania, Brinel şi Microsoft România” – Marton Balogh,
director regional al fundaţiei CIVITAS.