Sunteți pe pagina 1din 46

Femeia în

ŞI
Femeia în
diferite roluri ş i
ipostaze !
“ TOATE POPOARELE
CIVILIZATE AU
RESPECTAT FEMEIA !”

JEAN JACQUES ROUSSEAU


EVA- prima femeie !
Fe m e ia s t ila t ă ,
e le g a n t ă !
Femeia Eroină
“ FEMEIA ESTE UN
ANIMAL CU P Ă R
LUNG Ş I IDEI
SCURTE ”
ARTHUR SCHOPENHAUER
Femeia
ne glijent ă
Femeia fatală,
vampa!
“ FEMEIA ESTE
O ŞCOALĂ !”
MIHAI EMINESCU
Femeia carieristă !
Femeia familistă,
gospodină!
Fe m e ia
ţ ă ra n c ă
M E I A
FE N C Ă
RĂ Ş E A
O
Femeia –soţie !
Femeia – amantă !
“ Î N CEL MAI BUN
CAZ … FEMEIA
ESTE O
CONTRADIC Ţ IE !”
ALEXANDER POPE
Femeia-
mireasă !
Fe m e ia –
Fe m e ia –
a g re s o r !
Femeia – victim ă
!
FemeIa inger Şi demon
!
Femeia
exploatată
FEMEIA DOMINATOARE !
“ FEMEIA -
MINCARE PENTRU
ZEI GATIT Ă DE
DIAVOLI ”
WILLIAM SHAKESPEARE
m e i a
F e ” !
o a r ă
“u ş
Femeia – soacră !
FEMEIA - NOR ă !
Femeia - materialistă
Femeia
excentrică
“ FEMEIA E STE
MUZA
Î N Ţ ELEPCIUNII
…”
KAZI NAZRUL ISLAM
Fem
eia
–m u

b ol !
a si m
me i
F e
“ FE ME IA JUDECĂ
PE DRACU` Ş I - L
SCOATE
DATOR ” 
PROVERB POPULAR ROMâNESC
l e f i c ă
a , m a
e i are
F e m
Femeia fară
inhibiţii
Femeia
emancipată
Femeia masculinizată
LISTA AR
PUTEA
CONTINUA … LA
NESFIR ş IT !
...Însa...
IMPORTANT
ESTE SA NU
UITATICA
SUNTEM DE
NEINLOCUIT !
AVEM O VIATA
LA
DISPOZITIE
SA NE “ JUCAM ”
ROLURILE !
FILMULEţUL ESTE
DEDICAT TUTUROR
FEMEILOR CARE AU
PLECAT DINTRE NOI
FARA Să şTIE Că AU
AVUT UN ROL IN
VIAţA ACEASTA …
Eu deja mi-am identificat rolul!
TU ?
!
Final !