Sunteți pe pagina 1din 9

Marile traditii

etice
Etica brahmanica

Etica islamica Etica budista


Traditii Etice

Etica crestina Etica evreiasca Etica chineza


Etica brahmanica
 Brahma-creatorul lumii, sufletul
universal
 Atman-sufletul individual

 Каrma -reţea cauzală. Legea
karmei:meritul sau virtutea
trebuie recompensate, iar lipsa
lor –pedepsite.
 -Dharma(datorie)-
corespondentul indian al eticii
 Ţinta supremă a vieţii morale
este dobândirea conştiinţei
depline a identităţii profunde
dintre spiritul individual şi cel
universal(pe cale intuitivă şi
mistică), pentru a depăşi în
felul acesta orice dorinţe şi
pasiuni.
 Virtuţi umaniste: sinceritatea,
dăruirea, abţinerea,
austerităţile, afecţiunea,
fidelitatea.

Etica Budista
 Noţiunile de bază:

sansara, karma, dharma, nirvana.

 Cele Patru Adevăruri Nobile ale învăţăturii


lui Budda:
 1.esenţa vieţii este suferinţa

 2.cauza suferinţelor sunt dorinţele şi pasiunile
 3.ca să te eliberezi de suferinţă trebuie să te
debarasezi de dorinţe ţi
pasiuni(nirvana)
 4.Pentru aceasta trebuie să duci o viaţă
decentă în conformitate cu legile
morale.

 Metoda de a pune capăt suferinţei reprezintă
Nobila Cale în Opt Trepte: înţelegere
corectă, găndire dreaptă, vorbire
dreaptă, manifestare decentă, trai
decent, efort drept, atenţie trează,
concentrare dreaptă.

 virtuţile morale: ale conştiinţei-
 sinceritatea,onestitatea, corectitudinea;ale
bunăvoinţei- bunătatea, compasiunea,
bucuria pentru binele altora;ale
înfrânării- stăpânirea de sine,
abstinenţa, răbdarea, castitatea.

Etica chineza

Chinezii au tradus noţiunea de
“etică” prin “dao de” –cale şi

virtute(adevărata cale)


Confucius formulează versiunea

negativă a regulii de aur:
”Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face”.

(principiul reciprocităţii)
-idealul omului nobil(cel ce tinde

să cunoască calea justă), posedă

*umanism( jen)

*virtute*dreptate
*înţelepciune

*credinţă

- ordinea e conservată prin rituri


- (“li”-imperative ale conduitei)
- Respectul faţă de părinţi şi de
- fraţii mai mari- baza
- omeniei.(Cultul strămosilor –
- piatra unghiulară a civilizaţiei
Etica evreiasca
 - Pune accentul mai degrabă pe
comportament ,decât pe teorie şi
este orientată către atingerea
perfecţiunii în practică.
 -Halaha(cale)- legea iudaică –
normele etice cuprinse în Tora.
 “Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i
face”-esenţa întregii Tore.
 “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe
tine însuţi”(ierarhizare)
 Binefacerea nu ecte un act
benevol, ci obligaţie. La baza
moralei stă voinţa lui Dumnezeu.
 Imitatio Dei – doctrina etică a Bibliei
ebraice(întucât omul este creat
după chipul lui Dumnezeu).
 “Cele zece porunci
dumnezeieşti”reprezintă cele mai
cunoscute învăţături etice ale
Bibliei. Şase dintre ele au un
impact etic direct.(cinsteşte pe
tatăl tău şi pe mama ta ; să nu
ucizi; să nu faci adulter; să nu
furi; să nu mărturiseti strâmb
împotriva aproapelui tău; să nu
pofteşti nimic din ceea ce este al
aproapelui tău).

Etica crestina

Omul este creat de Dumnezeu” după
chipul şi asemănarea” sa, deci
este personalitate liberă cu
capacităţi creative.

Etica creştină demonstrează preocupare
pentru ceea ce se numeşte
“formare spirituală”.
Morala libertăţii se bazează nu pe frică

şi datorie ,ci pe iubirea de


Dumnezeu.
C. este o etică a iubirii.

C. lasă omului liberul arbitru: libertatea

de a acţiona în conformitate cu
legea morală sau contrar ei.

Răul este o aplicare falsă a libertăţi,
adevărata libertate este binele.

C. nu stabileşte norme etice precise şi
detaliate nici pentru individ , nici
pentru societate,ci creează o
tensiune ce are drept rezultat o
transformare./ W. Manson
-Regula de Aur:” Tot ce voiţi să vă facă

vouă oamenii, faceţi-le şi voi la


fel.”(Mat. 7,12)

-Universalism moral
-Negarea utilitarismului

 Etica creştină a fost precupată pentru


-unitatea omenirii

- nevoile celor săraci.


Etica islamica
Islam - l. arabă- supunere( omul este robul lui

Dumnezeu) ,revelaţie originară
Porunca divină este fundamentul pentru
stabilirea ordinii morale.

»din»- regulile vieţii includ 3 elemente
esenţiale:

-”cei cinci piloni”(mărturisirea de credinţă,
rugăciunea canonică, datoria de zakat,
postul Ramadanului, pelerinajul în locurile
sfinte)

jihad –”război sfânt” , include lupta cu
mijloace paşnice pentru purificarea sinelui.

-- credinţa(«iman»)

-binefacerea(«ishan»)


Islamul- cuprinde un mod de viaţă total; este o
învăţătură practică,ce conţine elemente de
etică atât pentru viaţa socială, cât şi pentru
cea economică.

Etica islamica are caracter contradictoriu.
Sursele de inspiraţie sunt cele ebraice şi
creştine.

Norme morale: respectul faţă de părinţi şi cei


mai în vârstă, ospitalitatea, ajutorul


familiei, rudelor, orfanilor,interzicerea
jocurilor de noroc si a consumul de vin,
condamnarea aspră a minciunii şi a furtului.