P. 1
200 Intrebari Si Raspunsuri ate

200 Intrebari Si Raspunsuri ate

|Views: 566|Likes:
Published by sapientei69

More info:

Published by: sapientei69 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

1. Precizati cui apartine prima definitie data contabilitatii: Alegeti varianta corecta. a. Federigo Melis; b. Giorgio Berni; c.

Grigore Botez; d. Domenico Bragadino; e. Luca Paciolo. 2. Contabilitatea reprezinta principala componenta a sistemului informational, orientat spre cunoasterea valorilor economice dintr-o intreprindere. In aceasta calitate, ea se constituie: Precizati varianta corecta. a. intr-un subsistem informational; b. instrument de cunoastere, gestiune si control; c. activitate specializata; d. disciplina stiintifica; e. activitate practica. 3. Ca activitate practica, organizata in fiecare intreprindere, contabilitatii ii sunt atribuite o serie de sarcini specifice. Precizati care din sarcinile enumerate mai jos nu ii revin contabilitatii, in aceasta calitate: a. furnizarea datelor si informatiilor necesare elaborarii programelor financiare; b. inregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare, preluarea si pastrarea informatiilor; c. elaborarea mijloacelor pentru aplicarea in practica a contabilitatii; d. controlul operatiilor efectuate si a exactitatii datelor contabile; e. furnizarea datelor si informatiilor necesare intocmirii situatiilor financiare anuale. 4. Functia de analiza si control reprezinta o functie de baza a contabilitatii. Care din urmatoarele afirmatii este conforma cu scopul acestei functii: a. consta in identificarea informatiilor referitoare la procesele ce au loc in cadrul intreprinderii; b. pe baza datelor si informatiilor furnizate de contabilitate, echipa manageriala stabileste previziunile privind modul de desfasurare a activitatii in viitor; c. constituie sursa de documentare si clarificare in litigiile civile si penale; d. scoate in evidenta punctele critice aparute in activitatea de productie, comercializare si financiara desfasurata de intreprindere; e. consta in culegerea si prelucrarea informatiilor referitoare la fenomenele economice ce au loc in cadrul intreprinderii. 5. In conformitate cu legislatia in vigoare au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie: O categorie din cele enumerate este gresita. Identificati-o! a. societatile comerciale; b. societatile/companiile nationale; c. regiile autonome; d. persoanele fizice neautorizate sa desfasoare activitati independente; e. institutele nationale de cercetare-dezvoltare.

6. Precizati in functie de care criteriu, dintre cele enumerate mai jos, societatile sunt grupate in societati de persoane, societati de capitaluri si societati mixte: a. in functie de structura asocierii dintre persoane si capitaluri; b. in functie de marimea lor; c. in functie de forma juridica de organizare; d. in functie de forma de proprietate asupra capitalului investit; e. in functie de obiectul de activitate. 7. Ponderea cea mai mare a informatiilor, utilizate de managerul intreprinderii, sunt de natura contabila si se clasifica in mai multe categorii, astfel: Precizati care categorie dintre cele enumerate este gresita. a. informatii operationale; b. informatii financiar-contabile; c. informatii contabile de gestiune; d. informatii fiscale; e. informatii sociale. 8. Utilizatorii informatiilor contabile se clasifica in utilizatori interni si externi. Utilizatorii externi nu includ: a. angajatii; b. investitorii; c. guvernul si institutiile sale; d. managerii intreprinderii; e. creditorii financiari. 9. Contabilitatea trebuie sa furnizeze informatii despre pozitia financiara si performantele intreprinderii. Pozitia financiara a intreprinderii este data de relatia: Alegeti varianta corecta. a. Active – Datorii = Capitaluri proprii; b. Venituri – Cheltuieli = Rezultate; c. Active – Capitaluri proprii = Datorii; d. Active + Cheltuieli = Datorii + Venituri; e. Capitaluri proprii = Rezultate. 10. Din definitia patrimoniului, rezulta un echilibru, o egalitate. Acest echilibru se exprima astfel: Alegeti varianta corecta. a. Bunuri economice = Drepturi + Obligatii; b. Bunuri economice = Active imobilizate + Active circulante; c. Bunuri economice = Resurse durabile + Resurse ciclice; d. Bunuri economice = Capital fix + Capital circulant; e. Bunuri economice = Utilizari durabile + Utilizari ciclice. 11. Din punct de vedere al modului in care bunurile economice se investesc, se intrebuinteaza, se consuma si se inlocuiesc, capitalul este de doua feluri. Precizati varianta corecta. a. capital propriu si capital strain; b. capital fix si capital propriu; c. capital fix si capital circulant; d. capital fix si capital strain; e. capital propriu si capital circulant.

12. Conceptia financiara considera ca obiectul de studiu al contabilitatii il constituie elaborarea si aplicarea procedeelor de evidenta, calcul, analiza si control, in expresie valorica, a existentei si starii, precum si a miscarii si transformarii: Alegeti varianta corecta. a. patrimoniului; b. capitalului; c. bunurilor economice care se investesc; d. resurselor economice; e. bunurilor economice dobandite. 13. Metoda contabilitatii este: Precizati varianta corecta. a. calea rationala de urmat pentru atingerea scopului; b. mijlocul de realizare a scopului urmarit; c. judecarea logica a fenomenelor si proceselor economice; d. trecerea de la simplu la compus, pentru a se ajunge la generalizare; e. examinarea sistematica a fiecarui element component al unui obiect sau fenomen. 14. In scopul realizarii obiectului contabilitatii, metoda sa foloseste o serie de procedee, printre care si procedee comune tuturor stiintelor. Care procedeu din cele enumerate mai jos este specific numai contabilitatii: a. observatia; b. clasificarea; c. sinteza; d. comparatia; e. bilantul. 15. Doua dintre procedeele specifice metodei contabilitatii pentru cercetarea si studierea obiectului sau, sunt contul si bilantul. Legatura dintre cele doua se realizeaza cu ajutorul altui procedeu. Precizati care este acesta. a. inventarierea; b. evaluarea; c. balanta de verificare; d. documentatia; e. calculatia. 16. Procedeele metodei contabilitatii, comune si altor discipline economice sunt: Unul dintre procedeele enumerate nu apartine acestei categorii. Identificati-l! a. documentatia; b. evaluarea; c. calculatia; d. inventarierea; e. analiza. 17. Principiul permanentei metodelor consta: Precizati varianta corecta. a. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii; b. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice, nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor; c. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile; d. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv; e. in aplicarea acelorasi reguli, principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate.

a. activ si pasiv. b. 23. a caror utilizare este restrictionata. 22. imobilizari necorporale. o obligatie actuala a intreprinderii si prin decontarea careia se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere. titluri de valoare. pana la transformarea in bani. pasiv si resurse. o sursa controlata de intreprindere ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse. d. bilantul vertical. e. c. 21. b. d. b. o responsabilitate de a actiona intr-un anumit sens. programe informatice. e. b. echivalente ale numerarului usor convertibile in bani. Elementele ce compun activul bilantier. 19. debit si credit. imobilizari corporale. c. Precizati care sunt structurile calitative folosite in cadrul bilantului pentru modelarea patrimoniului: Alegeti varianta corecta. Activele imobilizate sunt prezentate in bilant pe capitole. c. bilantul cont. O datorie reprezinta: Alegeti varianta corecta. c. d. a. Precizati care capitol dintre cele enumerate mai jos nu face parte din grupa activelor imobilizate: a. nici una din cele prezentate. d. disponibilitatile de numerar pe o perioada mai mare in care urmeaza sa se onoreze angajamentele financiare scadente. bilantul sub forma tabloului cu doua parti. cale normala a ciclului de exploatare. Lichiditatea reprezinta: Alegeti varianta corecta. care incorporeaza beneficii economice. o obligatie actuala a intreprinderii. b. . numerar sau echivalente de numerar. creante aferente ciclului de exploatare. cheltuieli de constituire. c. c. care incorporeaza beneficii economice. e. investitii pe termen scurt. concesiuni. schema orizontala de bilant. o sursa controlata de intreprindere. e.18. d. ramane la latitudinea fiecarei intreprinderi. 20. investitii financiare pe termen lung. sunt reflectate dupa destinatia si lichiditatea bunurilor economice. ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse. activ si utilizari. capacitatea fiecarui bun de a parcurge mai rapid sau mai incet. fond comercial. a. Imobilizarile necorporale nu includ o structura dintre cele prezentate mai jos: Care este aceasta? a. a. Prin aplicarea prevederilor legale in vigoare toate tipurile de intreprinderi utilizeaza: Alegeti varianta corecta. b. d. e.

e. nu se opereaza nici o modificare. d. b. . c. e. este detinut in scopul comercializarii lui sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data intocmirii bilantului. d. se suplimenteaza. c. care atesta drepturile de proprietate ale intreprinderii. e. Identificati-o! a. care nu au continut concret material.24. Creantele numite si valori in curs de decontare nu includ: a. 25. b. Identificati-o! a. este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare. pagubele de recuperat de la debitori diversi pe baza titlurilor executorii. c. e. La iesirea din entitate a investitiilor pe termen scurt. se asteapta sa fie realizat sau este detinut pentru vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii. se micsoreaza. pe calea amortizarii. c. b. e. d. a. Un activ este circulant cand: O conditie dintre cele prezentate este gresita. achizitionate sau produse pentru consum propriu sau in scopul comercializarii in termen de 12 luni de la data bilantului. animale. care participa la mai multe cicluri de exploatare si isi transmit treptat valoarea asupra produselor obtinute. creantele privind capitalul subscris si nevarsat. reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata. b. numite si investitii financiare pe termen lung includ: Alegeti structura corecta. d. se asteapta sa se realizeze intr-o perioada mai mare de 12 luni de la data intocmirii bilantului. creantele intre entitatile afiliate. Activele circulante de natura stocurilor sunt clasificate astfel: O categorie este gresita. d. eventualele ajustari pentru deprecieri de valoare: a. c. titlurile dobandite de intreprindere in vederea realizarii de venituri financiare pe termen lung. b. e. 27. c. ce confera posesorului lor calitatea de creditor al unei intreprinderi. se anuleaza. 28. utilizate in scopuri administrative sau pentru a fi inchiriate pe parcursul unei perioade mai mici de un an. b. produse finite si marfuri. avansurile pentru cumparari de stocuri. d. 26. avansuri pentru cumparari de imobilizari corporale. materii prime si materiale consumabile. Imobilizarile financiare. avansuri incasate. Imobilizarile corporale cuprind bunuri: Alegeti definitia corecta. actiunile si obligatiunile achizitionate in vederea revanzarii pentru obtinerea de venituri financiare pe termen scurt. creantele comerciale. 29. sume de incasat de la bugetul statului provenind din relatiile de decontare. a. creantele comerciale. productie in curs de executie. cu continut material concret. se inregistreaza pe seama cheltuielilor.

Acreditivele sunt: Alegeti varianta corecta. venituri inregistrate in avans. e. ca elemente de activ. sume aflate in casieria intreprinderii. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. b. sunt considerate: Alegeti varianta corecta. b. A + x = P + x. cheltuieli anticipate. A = P + x – x. valori economice care sunt echivalente de numerar. ca datorii. imprumuturi si datorii asimilate. Identificati-l! a. imprumuturi si datorii asimilate. In normele contabile provizioanele sunt definite: Alegeti varianta corecta.30. d. a. d. capitalul. e. e. care sunt recunoscute ca venituri in acceasi perioada. Sumele incasate in exercitiul curent. ca datorii cu exigibilitate sau valoare incerta. b. 33. reprezentand o imputatie. a. datorii cu exigibilitate sau valoare incerta. rezervele. astfel: Un element rand nu apartine capitalului propriu. Precizati care element dintre cele enumerate mai jos nu se include in structura datoriilor curente si pe termen lung: a. c. c. ca surse de finantare externa. b. e. 32. c. c. e. etc. primele de capital. d. sume acordate unor salariati ai intreprinderii. rezervele din reevaluare. A – x = P – x. subventii. A + x – x = P. 31. valori achizitionate si detinute de intreprindere. la dispozitia unui furnizor. 35. datorii intre entitatile afiliate. b. Se incaseaza prin casieria intreprinderii suma de 50 lei de la un angajat. e. cheltuieli inregistrate in avans. datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale. valori incasate in perioada curenta. avansurile incasate in contul comenzilor. c. in vederea livrarii de bunuri in exercitiul urmator. A + x = P – x. . Capitalul propriu este prezentat sub forma de elemente randuri care desemneaza rezervele constituite de intreprindere pe parcursul desfasurarii activitatii. d. ca o forma de castig. a. disponibilitati rezervate la banca intr-un cont distinct. d. 34. d. c. b.

V = ±R – C. d. c. ±R = V – C. Ca instrument de lucru reprezentativ al contabilitatii. a. a. 39. contul trebuie sa raspunda cerintelor si sarcinilor acesteia. 41. d. nu sunt considerate venituri. taxele si varsamintele asimilate (grupa 63) sunt considerate: Alegeti varianta corecta. e. Existente initiale + Cresteri = Existente finale + Micsorari. Veniturile din variatia stocurilor (grupa 71) sunt considerate: Alegeti varianta corecta. d. A = C – D. Existente initiale – (Cresteri + Micsorari) = Existente finale. e. c. cheltuieli de exploatare. cheltuieli financiare. functia economica. Operatiile care modifica elementele din structura bilantului. e. b. b. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Alegeti varianta corecta. Existente initiale + (Cresteri + Micsorari) = Existente finale. a. d. Existente initiale + Cresteri – Micsorari = Existente finale. direct legate de evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii. Activitatile intreprinderii. ±R = V + C. A = C + D. d. sunt analizate prin intermediul ecuatiei bilantiere: Precizati forma corecta a ecuatiei bilantiere. b. 38. C = ±R – V. 37. b. a. functia de calcul. cheltuieli extraordinare. cresteri ale activelor. Existente initiale + Micsorari – Cresteri = Existente finale. e. c. e. . b. V ± R = C. A = C – R. functia de sistematizare. e. U = R. c. venituri din ajustari. consumatoare de resurse si producatoare de efecte sunt analizate prin contul de profit si pierdere. 40. a. venituri extraordinare. functia previzionala. a. venituri din exploatare. c. c. b. venituri financiare. A = P. indeplinind o serie de functii: Precizati care din functiile enumerate nu apartine contului. care evidentiaza performanta prin prisma raportului de echilibru: Alegeti varianta corecta. Cheltuielile cu impozitele.36. cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite. d. functia de control.

d. 45. e. b. e. stocul contului. iar conturile de pasiv numai sold final creditor sau sunt soldate. de asemenea. Identificati-o! a. b. clasica. cand se inregistreaza operatii care genereaza descresteri in volumul activelor si pasivelor. explicatia operatiunii economice inregistrate. cand se inregistreaza operatii care genereaza modificari in structura pasivelor. iar conturile de pasiv prin creditare. Asa s-a ajuns la forma bilaterala a contului. intre conturi de activ si pasiv. d. c. Din cele cinci reguli prezentate mai jos. Structura contului este formata din mai multe elemente. d. in fiecare parte a contului se fac adunari de sume si scaderi. se aduna intre ele. e. e. d. b. o regula de functionare a conturilor este gresita. 46. cand se inregistreaza operatii care genereaza modificari in structura activelor. Precizati care este aceasta. denumirea sau titlul contului. intre conturi de activ si pasiv. numai intre conturile de activ. se intaneste la toate formele evidentei economice. c. dubla inregistrare: O singura afirmatie este adevarata. cresterile se inscriu in partea opusa celei in care s-au inscris existentele initiale. a. Corespondenta conturilor se poate realiza: O corespondenta este gresita. Identificati-o! a. 44. intre conturi de activ si pasiv. contul a trebuit sa adopte o forma care sa permita inregistrarea separata a celor doua feluri de modificari. soldurile finale se stabilesc prin scaderea din totalul sumelor mai mari a totalului sumelor mai mici. Ea este aceea: Identificati afirmatia gresita. conturile de activ pot prezenta numai sold final debitor sau sunt soldate. se intalneste la toate componentele sistemului informational economic. conturile de activ incep sa functioneze prin debitare. care. iar in partea opusa micsorarile. b. Intrucat modificarile pe care le sufera elementele reflectate cu ajutorul conturilor constau in cresteri si micsorari. a. debitul si creditul. nu creeaza posibilitatea reflectarii obiectului de studiu al contabilitatii. cand se inregistreaza operatii care genereaza cresteri in volumul activelor si pasivelor. c. cand se inregistreaza operatii care genereaza cresteri in volumul activelor si descresteri in volumul pasivelor. c. Ca trasatura de baza a metodei contabilitatii. de balanta. c. a carei prezentare simplificata se aseamana cu litera ”T”. micsorarile se inscriu in partea opusa celei in care s-au inscris cresterile. e. intr-o parte a contului se inregistreaza cresterile care se aduna intre ele. . rulajul contului. 43.42. numai intre conturile de pasiv. b. Precizati elementul gresit din cele enumerate: a. asigura existenta permanenta a egalitatii bilantiere. d. nu ofera posibilitatea verificarii exactitatii inregistrarilor efectuate.

in suma de 50 lei. descompunerea operatiei in elementele componente. d. parcurge in general o serie de etape. cu sumele scrise cu o culoare rosie sau in chenar. d. b. servesc pentru calculul costului productiei. concomitent si cu aceeasi suma. sunt conturi de rezultate. intocmirea formulei contabile. data la care a avut loc operatia economica. 50 5121 = 301 50. presupune anularea unei formule contabile. b. a. c. Identificati-o! a. explicarea operatiunii economice inregistrate. Conturile din clasa 8: Alegeti varianta corecta. prin inversarea ei. e. c. e. a. e. 52. c. b. c. stabilirea conturilor corespondente. d. 50 401 = 301 50. Formula contabila are urmatoarele parti componente: Un element din cele enumerate nu este parte a formulei contabile. sumele inscrise in conturile corespondente. 49. Operatia de aprovizionare cu materii prime de la un furnizor. dupa care se intocmeste formula contabila corecta. d. contul corespondent creditor. Efectuarea analizei contabile a operatiilor economice si financiare in vederea inregistrarii in conturi. b. b. 50 301 = 401 50. Care este acesta? a. Una este gresita. stabilirea partii conturilor – activ sau pasiv – in care urmeaza sa se inregistreze operatia respectiva. 48. Formula contabila de stornare in rosu a fost conceputa. sunt considerate conturi de bilant. genereaza una din urmatoarele formule contabile: a. a. b. e. reflecta elemente care nu se afla in proprietatea intreprinderii. 51. c. d. sunt reflectate in bilantul contabil. pentru a inlatura dezavantajele stornarii in negru. 50 301 = 404 50. 50 301 = 5121 50. gresit.47. aplicarea regulilor de functionare a conturilor. d. a fiecarei operatii economice si financiare in parte. . contul corespondent debitor. efectuata anterior. determinarea modificarii elementelor bilantiere. semnul ”=”. stabilirea conturilor corespondente. 50. e. e. Identificati afirmatia gresita. c. cercetarea pe baza de documente. Analiza contabila consta in: Identificati afirmatia gresita.

. c. in functie de analiza activitatii economice. rulajele perioadei anterioare. intr-un document. se totalizeaza sumele din debitul si creditul conturilor deschise si se determina soldul lor. prin controlul concordantei intre datele inregistrate in contul sintetic si conturile sale analitice. totalul sumelor. b. soldurile initiale. dupa perioadele pentru care se intocmesc. Unul din elementele ce urmeaza a fi prezentate este gresit. Intocmirea balantei de verificare presupune efectuarea unor lucrari premergatoare: Una din lucrarile prezentate este gresita. dupa continut. functia de consemnare. pentru fiecare cont. e. Orice operatie efectuata in cadrul intreprinderii. in analiza situatiei economico-financiare pe termen scurt. se aduna coloanele balantei conturilor. 56. functia juridica. b. c. e. d. 55. dupa felul conturilor pentru care se intocmesc.53. se transpun datele din conturi in formularul de balanta. Clasificarea balantelor de verificare in: balante de verificare a conturilor sintetice si balante de verificare a conturilor analitice. 58. c. prin identificarea erorilor de inregistrare in conturi. b. se consemneaza letric si cifric. pasiv si bifunctionale are la baza unul din urmatoarele criterii de clasificare: a. cantitativ si valoric. se verifica egalitatile dintre coloanele perechi. e. prin faptul ca datele din bilantul anual reprezinta soldurile finale ale conturilor. Aceasta inseamna ca documentul contabil raspunde in principal la una din urmatoarele functii: a. functia de verificare a activitatilor desfasurate. c. soldurile finale creditoare de la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste balanta. d. d. b. dupa functia contabila. b. d. soldurile finale debitoare de la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste balanta. c. dupa legatura dintre conturile sintetice si analitice. de legatura dintre conturile sintetice si bilant. 57. Clasificarea conturilor in conturi de activ. functia de calculatie. se trec toate operatiile din evidenta sistematica in registrul cartea-mare. e. c. Balanta de verificare contine conturile utilizate de o intreprindere. dupa sfera de cuprindere. 54. functia de asigurare a integritatii patrimoniului. avand inscrise in coloanele sale. e. Care este acesta? a. in posibilitatea oferita de a cunoaste totalul modificarilor intervenite in volumul patrimoniului. se concretizeaza: Alegeti varianta corecta. dupa continutul economico-financiar. b. e. Functia balantei de verificare. d. dupa forma grafica de prezentare. dupa numarul egalitatilor pe care le cuprind. o serie de elemente. Identificati-o! a. are la baza unul din urmatoarele criterii: a. d. a.

documente generale si documente specifice unor activitati. b. Precizati in ce sunt inregistrate si grupate datele sursa privind operatiile economice si financiare consemnate in documentele justificative: a. Folosirea datelor contabile in procesul decizional impune centralizarea si sintetizarea lor periodica. in principal. Una din afirmatiile ce urmeaza este gresita. documente tipizate si documente netipizate. e. e. se intocmesc apoi alte documente corecte. b. documente cu regim special si documente fara regim special. e. b. in documentele contabile de sinteza. c. in situatiile financiare anuale. c. c. d. 60. 61. documente interne si documente externe. documentele contabile de sinteza. in documentele de casa si de banca nu se admit corecturi. Precizati care este operatia la care sunt supuse documentele justificative dupa ce au fost inregistrate in registrele contabile: a. Care este aceasta? a. balanta conturilor. in registrele contabile. e. e. 62. registrul inventar. e. Precizati cum se clasifica documentele contabile dupa modul de tiparire: a. b. registrul inventar. c. registrul jurnal. rectificarea greselilor in documente se face prin taierea textului sau sumei gresite cu o linie. prelucrare. In cadrul tuturor formelor de inregistrare contabila se folosesc. d. d. c. c. cartea-mare. Precizati categoria care raspunde acestei cerinte: a. d. d. corectia facuta se confirma prin semnaturile acelorasi persoane care au semnat initial documentul. bilantul contabil. d. aceleasi genuri de registre. documentele de casa si de banca gresite se anuleaza si detaseaza din carnetele respective. b. rectificarea greselilor. . arhivare. b. registrul jurnal. documente primare si documente centralizatoare. documentele justificative. clasare. cartea-mare. 63. in balanta de verificare. verificare.59. Care categorie din cele enumerate mai jos nu este componenta a niciunuia dintre sistemele de organizare a inregistrarilor in contabilitate: a. in documentele contabile. 64.

Valoarea stocului final evaluat prin metoda CMP dupa fiecare operatie de intrare este: a. b. 80 buc. iesiri pe 17. e. e.04. in vederea realizarii unei imagini fidele a pozitiei financiare si a performantelor obtinute de o intreprindere. Evaluarea bunurilor la inventariere se face: Alegeti varianta corecta. in conditiile cresterilor de preturi. d. principiul unitatii monetare. FIFO. c. o conventie contabila. e. intrari pe 8. c. in cazul cresterii continue a preturilor. daca preturile descresc continuu. e.08 lei.30 lei/buc. 69. La intrarea in gestiune bunurile sunt evaluate la valoarea de intrare (valoarea contabila).04. principiul intangibilitatii.48 lei/buc. In contabilitate. calculat la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune (lunar) presupune usurinta in aplicare si permite evaluarea exacta a iesirilor in cursul perioadei. FIFO. iar a stocurilor la preturile cele mai mici. e. a. costul de achizitie. x 0. evalueaza iesirile la preturile cele mai ridicate. la valoarea actuala. x 0. LIFO. 16.65. Situatia stocurilor in luna aprilie este: 1.50 lei/buc. d.20 lei/buc. 34. stocul final si profitul micsorate.32 lei. 19. un procedeu comun tuturor stiintelor. LIFO. 30 buc. un procedeu al metodei contabilitatii utilizat si de alte discipline economice. 30. x 0. Unul dintre principiile mai jos enumerate nu este principiu in evaluare. valoarea de aport. la cost istoric. valoarea de utilitate.04. 16. d.04. Care din afirmatiile urmatoare. 68. b.20 lei/buc.04. e. x 0. principiul prudentei. 70 buc. 70. 40 buc. d. b. la evaluare trebuie respectate o serie de principii. stoc initial 10 buc. la valoarea de intrare pusa de acord cu rezultatele inventarierii. c. a. c. 13. la valoarea de intrare. are ca efect evaluarea iesirilor la costurile cele mai scazute.04. iar stocul la preturi mai reduse. un procedeu specific metodei contabilitatii. .08 lei. in conditiile cresterilor de preturi. 21. b. profitul micsorandu-se.32 lei. CMP. Evaluarea reprezinta pentru metoda contabilitatii: Alegeti varianta corecta. 3 lei.04. d. si 21. c. are ca efect micsorarea profitului din exploatare. valoarea justa. costul de productie. 66.. b. a. Care din valorile prezentate in continuare nu reprezinta valoare de intrare: a. d. b. iesirile sunt micsorate. la valoarea contabila. 20 buc. 67. un principiu. 15 buc. principiul permanentei metodelor. x 0. principiul unitatii monetare. c. referitoare la efectele pe care le are utilizarea uneia sau alteia din metodele de evaluare a iesirilor de bunuri este adevarata: a.

Rezultatul exercitiului: Indicati afirmatia gresita. c. 72. in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila. 75. d. iar dupa functia contabila este bifunctional.rezultatul negativ. referitoare la evaluarea la incheierea exercitiului financiar nu este adevarata: a. d. e. Precizati care este motivul recurgerii la aceasta modalitate: a. a. echipamentele tehnologice. b. cont de surse de finantare. elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare la valoarea de intrare. pentru elementele de activ. e. epuizarea rezervelor. diferentele constatate in minus se inregistreaza pe seama unei amortizari suplimentare. diferentele constatate in plus se inregistreaza in contabilitate. c. b. probleme de trezorerie care nu permit achitarea obligatiilor. cont de obligatii si are functie contabila de cont de pasiv. elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare la valoarea de intrare. bifunctional. e. pentru elementele de pasiv de natura datoriilor. c. profitul – excedent al veniturilor asupra cheltuielilor. d. d. cont de creante si are functie contabila de cont de activ. e. cat si cont de obligatii. b. a. Care din afirmatiile urmatoare. pusa de acord cu rezultatele inventarierii. c. echipamentele tehnologice. Dupa continutul economic si dupa functia contabila contul 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” este: Alegeti varianta corecta.71. c. b. Care din elementele de activ prezentate mai jos nu constituie obiect al reevaluarii: a. cont de surse proprii de finantare si are functie contabila de pasiv. ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati. pe seama elementelor corespunzatoare de datorii. poate fi profit si pierdere. d. cont de creante. 74. pierderea – cheltuielile efectuate nu au fost acoperite din veniturile proprii. efect psihologic favorabil in fata actionarilor. pierderea . profitul – rezultatul pozitiv. 73. atunci cand deprecierea este reversibila. constructile. b. in cazul diferentelor constatate in minus se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare. pentru elementele de activ. procurarea de noi resurse pentru finantarea investitiilor. e. Una dintre caile de majorare a capitalului social o reprezinta conversia unui angajament financiar in capital. programele informatice. echipamentele de protectie a valorilor. .

avand functie contabila de activ. 0. 658 = 345 . c. Precizati inregistrarea corecta: a.01 371 = 711 0. daca veniturile depasesc cheltuielile.50. daca cheltuielile depasesc veniturile. e.01.01.50 4426 b. 77. 0. cont de surse de finantare. a. b.50. d.76. 711 = 345 . respectiv de bunuri economice. e.50 401 = 5121 59. Dispuneti de urmatoarele informatii privind marfurile: stoc scriptic de marfuri 1 leu. a. contul 121 nu prezinta sold final creditor.01. c. se debiteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale amortizate integral. Caracteristica generala a conturilor de imobilizari necorporale consta in aceea ca: Identificati afirmatia gresita. Soldul creditor al contului 121 “Profit sau pierdere” reflecta: Alegeti varianta corecta. e. b.valoarea donatiilor de produse finite. cont de surse proprii de finantare.50. d.lipsuri de inventar la produse finite. d. stoc faptic 1.01. 59. 81. e.50 301 = 5121 59. 0.V. 59. 0. 59.01 lei. 19%: a. b.A.01 607 = 121 0. % = 401 59.01. 80. c. pierderea neacoperita. d. c. bifunctional. Care formula contabila din cele enumerate nu este in concordanta cu explicatia data: a. b.01 371 = 607 0. . dupa functia contabila sunt conturi de activ. toate cheltuielile colectate raman evidentiate in debitul lor pana la amortizarea integrala a acestora. 79.50 601 = 401 59. 345 = 711 . e. profitul realizat.50 301 = 401 59.valoarea la pret de inregistrare a produselor finite consumate in intreprindere. se crediteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale scoase din activ.valoarea la cost de productie a produselor finite constatate plus la inventar. cont rectificativ. bifunctional. pierderea realizata. 345 = 711 . cu functie contabila de activ. avand functie contabila de pasiv.50. c. profitul nerepartizat.01 371 = 456 0. T. cont de surse de finantare. d. 50 301 9.valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune. Alegeti dintre variantele de mai jos pe cea corecta referitoare la continutul economic si functia contabila a contului 281 “Amortizari privind imobilizarile corporale”: a. b. 0. c. cont de bunuri economice. 78. 345 = 301 . d. Indicati inregistrarea corecta privind cumpararea de materii prime in suma de 50 lei.01 371 = 707 0.50. 59. e. soldul debitor reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale existente.

b. e. contributia angajatorului la asigurarile sociale. la inceputul perioadei urmatoare. respectiv a lucrarilor si serviciilor in curs. 411 = 701 . 85. inregistrarea salariilor datorate. contributia personalului la asigurari sociale. c. drepturile de creanta din relatiile cu clientii. soldul conturilor reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs. b. cu functie de activ. Contul 403 “Efecte de platit” evidentiaza obligatiile de plata stabilite pe baza de efcte comerciale. inregistrarea pe cheltuieli a avansului acordat si retinut. b. b. evidenta produselor. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 351 = 301 a. d.valoarea la pret de cumparare a materiilor prime intrate in gestiune. valoarea materiilor prime date in consum. d. respectiv a valorii lucrarilor si serviciilor in curs. b. ambele conturi sunt de mijloace economice. stabilite pe baza efectelor comerciale. se debiteaza cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie. Contul 431 “Asigurari sociale” tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.incasari efectuate catre furnizori.valoarea la pret de vanzare a produselor finite livrate. contributia personalului pentru asigurari sociale de sanatate. c. platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. b.82. d. valoarea materiilor prime date spre prelucrare la terti. inregistrarea retinerilor din salarii. e. sumele virate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate. scaderea din gestiune a materiilor prime distruse de calamitati. Este un cont de pasiv. la sfarsitul perioadei. c. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 641 = 421 a. 401 = 5121 . 401 = 301 . e. e. valoarea efectelor comerciale neachitate. c. valoarea materiilor prime aduse de la terti. lucrarilor si serviciilor in curs de executie se tine cu ajutorul conturilor 331 si 332. 87. 302 = 401 .valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. c. contravaloarea efectelor comerciale de primit. contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate. 83. d. Precizati care element din cele enumerate mai jos nu se inregistreaza in creditul contului: a. inregistrarea avansului acordat. e. Care formula contabila este in concordanta cu explicatia data: a. c. e. se crediteaza cu incarcarea in gestiune a produselor in curs. 86. . valoarea acceptata de furnizori a cambiilor sau a biletelor la ordin. inregistrarea pe cheltuieli a salariilor platite.valoarea produselor livrate pe baza de factura. la sfarsitul perioadei. valoarea materiilor prime constatate lipsa la inventar. 84. Precizati ce reflecta creditul contului: a. d. Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea: a. d. 411 = 418 . respectiv a lucrarilor si serviciilor in curs de executie.

a cautiunilor. cat si de datorii. respectiv: Un element dintre cele enumerate este gresit. bifunctional. inregistrarea impozitului pe profit datorat bugetului statului. contul 5121 nu poate avea sold debitor. 93. e. valoarea primelor de rambursare amortizate. valoarea actiunilor proprii cedate. d. virarea prin banca a impozitului pe profit. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 117 = 457 a. b. plata impozitului pe venit. Ce semnificatie acordati formulei contabile: 1091 = 5311 a. imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate. d. valoarea actiunilor proprii anulate. dupa cum arata si denumirea. b. . 89. b. cont de datorii. 91. cu functie contabila de pasiv. Dupa continutul economic si dupa functia contabila contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” este: a. d. valoarea actiunilor detinute la entitatile afiliate. b. cont de datorii. c. impozitul pe dividende. Precizati ce poate reflecta soldul debitor al contului 5121: a. poate reprezenta creditul acordat de banca prin contul curent. costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate. cont bifunctional. contul 169 nu prezinta sold final debitor. d. 94. Identificati-l! a. suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni. b. cu functie contabila de activ. e. e. e. d. cont de titluri de valoare. 90. reprezentand dividende. cont de creante. a garantiilor depuse. Contul 267 “Creante imobilizate”. tine evidenta creantelor imobilizate. a imprumuturilor acordate pe termen lung. a creantelor legate de interesele de participare. cont de investitii financiare. Precizati ce semnifica soldul debitor al contului 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor”: a. c. e. 92. a titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor. disponibilitatile banesti existente la un moment dat. c. impozitul pe dividende. b. c. c. dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat. d. sumele lasate in contul curent al actionarilor. valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate. creditele de la trezoreria statului. impozitul pe venit de natura salariilor datorat bugetului statului. plata in numerar a impozitului pe profit.88. in vederea garantarii bunei executii a unor lucrari. cu functie contabila de activ. b.000lei Aceasta reprezinta: a. e. c. d. In urma analizei contabile se stabileste urmatoarea formula contabila: Impozitul pe profit = Conturi la banci in lei 10. valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor neamortizate. c. e. sumele achitate actionarilor sau asociatilor. dobanzile de platit aferente creditelor bancare pe termen scurt.

c. b. conturile de venituri sunt conturi de pasiv. 50. sunt sume incredintate administratorului sau altor persoane imputernicite in vederea efectuarii unor plati. la incheierea exercitiului financiar constituie venit financiar.000. e.000 581 = 542 50. conturile de venituri dupa functia contabila sunt conturi de pasiv. d. c. 96. 50. diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta. sumele necheltuite se restituie.. 581 = 5311. Deschiderea unui acreditiv pentru suma de 50.000 581 = 5121 50. conturile de cheltuieli dupa functia contabila sunt conturi de activ. veniturile determina cresterea situatiei nete. 98. 100.000 50. conturile de venituri se debiteaza cu valoarea veniturilor incasate.000 50. .95. conturile de venituri se crediteaza cu valoarea veniturilor obtinute. valoarea provizioanelor. c. 97. b. conturile de cheltuieli se crediteaza cu valoarea cheltuielilor efectuate. c. 50. d. 581 = 5311 5121 = 581. Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea: a. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta. plata unor furnizori etc. Care din afirmatiile urmatoare. 50. b. conturile de venituri nu prezinta sold la sfarsitul perioadei.000 50.000 581 = 5311 50. constituirea provizioanelor. e.000 50. 50. valoarea provizioanelor. e.000 5411 = 581 50.000 5411 = 5121 50. d. conturile de venituri si cheltuieli nu prezinta sold la sfasitul lunii.000. referitoare la avansurile de trezorerie nu este conforma cu realitatea: a. d.000 581 = 5411 50. e. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 681 = 151 a.000 5121 = 581 50.000.000.000 5411 = 581 50. c. diminuarea provizioanelor. Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea: a. c. la lichidarea acestora sau la incheierea exercitiului financiar afecteaza cheltuielile de exploatare.000 5411 = 581 50. conturile de venituri se crediteaza cu valoarea veniturilor obtinute. sumele se justifica prin achizitia de stocuri. d. Consemnarea in extrasul de cont a operatiei de depunere a unei sume de bani din casierie in contul curent de la banca genereaza inregistrarea: a.000 lei genereaza una din urmatoarele inregistrari contabile: a. b. 5121 = 5311. 5121 = 581. d. e. anularea provizioanelor. 99. b. 5311 = 581 581 = 5121.000. e. b.

pasivele si capitalurile proprii. 104. datoriile. bilant. a. d. cheltuieli in avans. e. c. utilizarilor durabile. Ca disciplina stiintifica. furnizarea datelor si informatiilor necesare intocmirii situatiilor financiare anuale. d. activele. controlul operatiilor efectuate si a exactitatii datelor contabile. d. precum si a miscarii si transformarii: Alegeti varianta corecta. in expresie valorica. e. notele explicative la situatiile financiare anuale. calcul. utilizarilor ciclice. Conceptia economica considera ca obiectul de studiu al contabilitatii il constituie elaborarea si aplicarea procedeelor de evidenta. datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an. 102. provizioane. pasivele. capitalului. capital si rezerve. pasivele. c. c. activele. 103. b. b. Utilizatorii interni includ: a. b. elaborarea mijloacelor pentru aplicarea in practica a contabilitatii. activele. inregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare. in aceasta calitate: a. analiza si control. e. creditorii financiari. d. investitorii. capitalurile proprii si provizioanele. cheltuielile si veniturile. activele. 106. situatia fluxurilor de trezorerie. activele. Elementele vizate direct de evaluarea pozitiei financiare sunt: a. preluarea si pastrarea informatiilor. contabilitatii ii revin o serie de sarcini. d. Informatiile privind pozitia financiara a unei intreprinderi sunt oferite in primul rand de: a. e. c. guvernul si institutiile sale. Utilizatorii informatiilor contabile se clasifica in utilizatori interni si externi. contul de profit si pierdere.101. furnizarea datelor si informatiilor necesare elaborarii programelor financiare. c. b. situatia modificarilor capitalului propriu. e. a existentei si starii. b. c. datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an. managerii intreprinderii. veniturile si rezultatele. Precizati care din sarcinile enumerate mai jos ii revin contabilitatii. in bilant sunt delimitate urmatoarele grupe de elemente: O grupa este gresita. patrimoniului. b. Identificati-o! a. utilizarilor ciclice. angajatii. 105. d. datoriile si capitalurile proprii. e. In functie de exigibilitatea surselor de finantare. .

e. b. d. A – x = P – x. Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta: . veniturilor si cheltuielilor.modificarea aceasta poate fi evaluata credibil. Intreprinderea se aprovizioneaza de la un furnizor cu materii prime.duce la o crestere a beneficiilor economice viitoare prin cresterea unui activ sau diminuarea unei datorii. b. . care vor fi achitate ulterior. subventii. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. e. e. A + x = P + x. A + x = P – x. in suma de 300 lei. 108. A + x = P – x. A + x – x = P. 109. A – x = P – x. c. Reprezinta: a.107. c. . intr-o forma analitica. reparatii capitale care se esaloneaza pe mai multe exercitii financiare. incasarilor si platilor. creantelor si datoriilor. A + x = P + x. A = P + x – x. A + x – x = P. 112. Cheltuielile inregistrate in avans nu includ: a. e. A – x = P – x. c. activelor si pasivelor. in suma de 200 lei. A = P + x – x. 111. in suma de 500 lei. Adunarea generala a actionarilor hotaraste transferarea la rezerve a primelor legate de capital. recunoasterea veniturilor. c. c. chirii achitate anticipat. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. intrarilor si iesirilor de bunuri. recunoasterea activelor. d. 110. e. b. d. recunoasterea datoriilor. A + x = P + x. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. Se achita o datorie fata de un furnizor din contul de la banca. Contul de rezultate exprima. d. recunoasterea cheltuielilor. prin prisma: a. decontarea anticipata a primelor de asigurare pentru bunuri. A + x = P – x. c. recunoasterea capitalurilor proprii. A = P + x – x. d. rezultatele obtinute. b. plati pentru abonamentele la diversele publicatii. e. d. b. b. A = P + x – x.

118. c. s-a stabilit ca partea stanga a contului sa poarte denumirea de: a. e. fie numai debitor. Dubla inregistrare se realizeaza cu ajutorul: a. Care este aceasta ? a. 114. recunoasterea veniturilor. c. rulaj debitor. dubla reprezentare. c. 115. b. corespondenta conturilor. stabilita cu ocazia inregistrarii operatiilor economice sau financiare in contabilittea curenta poarta denumirea de: a. credit. debitor. fie numai creditor. d. recunoasterea capitalurilor proprii. recunoasterea activelor. d. dubla inregistrare. b.modificarea aceasta poate fi evaluata credibil. e. creditor. . e. contul reprezinta un model de sistematizare a existentelor si modificarilor de sens contrar. inregistrare cronologica. e. Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. d. c. Conventional. recunoasterea cheltuielilor. fie creditor. c. debit. debitor si creditor. contul este un model de inregistrare cronologica a evolutiei patrimoniului. c. Contul este procedeul specific metodei contabilitatii cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecarui element in parte. contului. d. . contul reprezinta un model de evidenta si calcul in expresie valorica. d. balantei de verificare. e. contul reprezinta un model de individualizare si grupare a situatiei si miscarii elementelor. inregistrare sistematica. b.duce la o scadere a beneficiilor economice viitoare prin scaderea unui activ sau cresterea unei datorii. 117. b.113. Reprezinta: a. e. contului de profit si pierdere. Conturile bifunctionale au la sfarsitul perioadei de gestiune sold: a. Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta: . b. bilantului. Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont. formulelor contabile. recunoasterea datoriilor. sold final. sold initial. fie debitor. b. d. 116. contul realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului.

e. Balanta de verificare nu indeplineste functia de: a. d. centralizare a activitatii economice. erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse. . e. a se efectua inregistrarea sistematica a operatiilor. balanta de verificare grupeaza si centralizeaza datele inregistrate in conturi. d. d. micsorarea artificiala a rulajelor conturilor care participa la stornare. reglementarea contabilitatii. a se tine seama de modificarile de sens contrar. modernizarea contabilitatii. c. Nevoia de armonizare si uniformitate in producerea si utilizarea informatiilor contabile impune: a. b. internationalizarea contabilitatii. d. Balanta de verificare ofera posibilitatea descoperirii erorilor de inregistrare in conturi. omisiuni de inregistrare. e. omisiunile de inregistrare. e. erorile de imputatie. normarea contabilitatii. 125. marirea artificiala a rulajelor conturilor care participa la stornare. b. micsorarea artificiala a total sumelor conturilor care participa la stornare. marirea artificiala a soldurilor finale ale conturilor care participa la stornare. erorile de intocmire a balantei de verificare . Care sunt acestea? a. 120. b. b. 121. balanta de verificare realizeaza verificarea exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi. d. b. e. b. c. anularea unei formule contabile efectuate anterior gresit. stabilirea corespondentei conturilor. c. balanta de verificare reprezinta un instrument de analiza a activitatii economice. erorile de inregistrare in Cartea-mare. b. Unele dintre erorile de mai jos nu pot fi depistate cu ajutorul balantei de verificare. verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi. instrument de analiza a activitatii economice. inregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit. balanta de verificare realizeaza concordanta dintre conturile sintetice si cele analitice. 124. c. Formulele contabile de stornare se utilizeaza pentru: a. Care este aceasta? a. Cu ajutorul balantei de verificare se identifica: a. 123. micsorarea artificiala a soldurilor finale ale conturilor care participa la stornare. normalizarea contabilitatii.119. realizare a concordantei dintre elementele de activ si de pasiv. balanta de verificare realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului. c. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale. e. c. erorile de compensatie. erorile de inregistrare in Registrul-jurnal. Una din functiile de mai jos nu poate fi atribuita balantei de verificare. 122. Utilizarea formulelor contabile de stornare in negru duce la: a. c. e. erorile de inregistrare in Cartea-mare. d. realizare a concordantei dintre conturile analitice si conturile sintetice. d.

b. e. interesesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor creantelor acesteia 131. 129. perioada de timp dintre achizitia materiilor prime si obtinerea produselor finite. perioada de timp dintre obtinerea produselor finite si vanzarea lor. Un element din cele de mai jos nu este cuprins in structura capitalurilor proprii. Care este acesta? a. Ciclul de exploatare al unei intreprinderi reprezinta: a. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produse sau activitati. c. Capitalul propriu reprezinta: a. capital social d. c. retinerea din salarii a asigurarilor sociale de sanatate c. este probabil ca persoana care utilizeaza informatia sa actioneze in mod diferit in lipsa acesteia. 127. interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia e. interesesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia b. perioada de timp dintre vanzarea produselor finite si incasarea lor. plata impozitului pe salarii catre bugetul statului e. nu este neglijabila. Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 421 = 444 a. Care este aceasta? a. d. Una din functiile de mai jos nu poate fi atribuita contabilitatii financiare. b. este relevanta. subventii pentru investitii e. e. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice. anul calendaristic. are o natura neobisnuita. functia de comunicare financiara externa. rezultatul reportat . e. 128. d. c. interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia d. retinerea din salarii a impozitului pe veniturile din salarii d. d. are o valoare considerabila. rezerve din reevaluare b. b. retinerea din salarii a contributiei la asigurarile sociale 130. O informatie este semnificativa daca: a. prime de capital c. salarii datorate personalului b. functia de inregistrare a tranzactiilor in scopul determinarii periodice a rezultatului obtinut.126. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare. interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia c. perioada de timp dintre achizitia materiilor prime care intra intr-un proces de productie si finalizarea sa in numerar sau sub forma unui instrument usor convertibil in numerar.

nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor. functia de realizare a dublei reprezentari a patrimoniului 135. 456 Decontari cu asociatii privind capitalul d. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii. functia de instrument de verificare. b. in aplicarea acelorasi reguli. Care este acesta? a. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile. a. erorile in calculul sumelor din formulele contabile compuse c. e. principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii. in aplicarea acelorasi reguli. functia de de legatura dintre conturile analitice si cele sintetice si dintre acestea din urma si bilant d. functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi e. d.132. 136. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv. 117 Rezultatul reportat 133. Principiul non conpensatiilor consta: Precizati varianta corecta. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv consta: Precizati varianta corecta. . 121 Profit si pierdere e. de a realizare a concordantei dintre conturile analitice si cele sintetice b. b. c. 1012 Capital subscris varsat c. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice. erorile de intocmire a balantei de verificare b. c. Depunerea aporturilor subscrise de catre actionari se inregistreaza prin creditarea unuia dintre conturile: a. erorile de compensatie d. de control c. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv. principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate. e. nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor. d. 1011 Capital subscris nevarsat b. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale e. Care dintre erorile de mai jos nu poate fi depistata cu ajutorul balantei de verificare? a. a. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a balantei de verificare. erorile de inregistrare in Cartea-mare 134.

reguli şi metode privind evaluarea. că bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă bilanţului de închidere a exerciţiului precedent d. pe măsura angajării acestora şi trecerea lor la rezultatul exerciţiului la care se referă 140. înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor. la data ieşirii din patrimoniu sau darea în consum . cu ocazia inventarierii d. 138. Principiul prudenţei presupune: a. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv. d. b. la data intrării în patrimoniu b. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice. trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare b. că bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă bilanţului de închidere a exerciţiului precedent 139.137. valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv şi nici veniturile cu cheltuielile e. principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate. informaţiile prezentate în situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor. la închiderea exerciţiului e. fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau reducerea semnificativă a activităţii b. a. ţinând cont de deprecierile. c. generate de desfăşurarea activităţii exerciţiului curent sau anterior c. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile. valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv şi nici veniturile cu cheltuielile c. delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii întreprinderii. e. care are o valoare semnificativă. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului consta: Precizati varianta corecta. Conform legii contablităţii sunt patru momente în care întreprinderea trebuie să procedeze în mod obligatoriu la evaluarea elementelor patrimoniale. in aplicarea acelorasi reguli. respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor. dintre care unul este eronat: a. nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor. constă în aplicarea aceloraşi principii. că orice element. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului înseamnă: a. nu este admisă supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii. nu numai forma lor juridică e. la finalizarea unui ciclu de producţie c. asigurând comparabilitatea în timp a informaţiei contabile d. riscurile şi pierderile posibile. că întreprinderea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil.

Care este ecesta? a. document specific. b. Stocurile sunt active in curs de productie in vederea unei vanzari d. Stocurile sunt active detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii c. licentele. o reducere a costurilor de achizitie sau de productie 145. o reducere a costurilor de achizitie sau de productie d. Stourile sunt active sub forma de materii prime. creantele imobilizate c. produse finite.141. conform IAS 2 Stocurile. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor. erori de producţie sau de achiziţie d. document de uz general. stocurile de materii prime. ambalaje c. Chitanta este: a. document de uz intern . materii prime. alte imobilizari necorporale 143. o reducere a preţului de vânzare e. demodarea stocurilor b. document financiar-contabil d. brevetele. o reducere a preţului de vânzare e. materiale si alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de productie b. În contul de profit şi pierdere nu se reflectă : a. o deteriorare fizică a stocurilor c. Care este acesta? a. drepturile si valorile similare e. cheltuielile cu serviciile executate de terţi e. produse finite. c. d. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor. Unul din enunturile de mai jos nu corespunde definitiei stocurilor. cheltuielile de constituire b. Rezultatul exercitiului nu cuprinde: a. ambalaje b. Imobilizarile necorporale nu cuprind: a. rezultatul precedent. concesiunile. materiale. demodarea stocurilor b. materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii 144. rezultatul curent. rezultatul actual 147. c. cheltuielile de personal d. veniturile din exploatare 142. impozitul pe profit. cheltuielile de dezvoltare d. Care este ecesta? a. cheltuielile cu materii prime. erori de producţie sau de achiziţie 146. b. materiale. Stourile sunt active sub forma de imobilizari. o deteriorare fizică a stocurilor c.

o relatie anormala pentru situatia financiara a firmei. c. nici o variantă. functia de generalizare a informatiei contabile. o simpla coincidenta b. Se achită . b. c. c. d. capital propriu. falsa.activ sunt formate din cheltuieli inregistrate in avans.x = C+ (D-x) . b. egalitatea bilantiera. conturile de regularizare –activ sunt formate din titluri de plasament. cele in care un singur cont se debiteaza si doua sau mai multe conturi se crediteaza.în numerar. Total activ = Total pasiv. d. d. A . A =( C – x) +(D+ x). c. b. functia de informare d. b si c 151. Relatia : mijloace economice = resurse economice. A + x =C+ (D+ x ). 149. cele in care un singur cont se debiteaza si un singur cont se crediteaza b. cele in care un singur cont se debiteaza 152. capital intern. Capitalul intreprinderilor mici se mai numeste si: a.000 lei Încadraţi operaţia într-una din următoarele tipuri de modificări: a. este: a. d. incorecta e. conturile de regularizare si asimilate. apital extern. o ecuatie matematica e. functia cronologiei bilantului. cele in care un singur cont se crediteaza si doua sau mai multe conturi se debiteaza.148. a si b e. c. capital fix 153. cele in care un singur cont se creditează e. este: a. e. 150. c. conturile de regularizare –activ sunt formate din diferente de conversie-activ. probabila d.activ sunt formate din cheltuieli inregistrate in avans b. Functiile bilantului contabil sunt: a. e. capital individual. A + x –x=C + D. adevarata. incompletă 154.datoria faţă de furnizor în sumă de1. A= (C+ x – x) + D. c. Articolele contabile simple sunt: a. d. b. Indicati afirmatia incorecta: a. conturile de regularizare .

b.pentru a cumpăra materiale de curăţenie generează înregistrarea: a. c. 542 = 5311. b. b.x = C+ (D-x) 156. d. 5121 = 5311. a. b. e.prin încorporarea de rezerve. % = 401 301 4426 c. 581 = 5311. Achitarea .valoarea de piaţă a acestui stoc este de numai 3800. 5311 = 581 157. 6814 = 371 . 6814 = 371 160. d. Intreprinderea ABC deţine un stoc de cafea achiziţionatîn valoare de 4000. 581 = 5311. 5121 = 401. c. A + x –x=C + D. A=( C – x) +(D+ x). A= (C+ x – x) + D. 5121 = 581. A + x =C+ (D+ x ). 5121 = 542 e. 6814= 397. 401 = 5121. 602 = 302.reprezentând aprovizionarea cu materii prime generează înregistrarea: a. 301 = 602. Primirea de materii prime de la furnizori.La sfârşitul exerciţiului financiar .155. e. 4426 = 401 301 = 401 d. 5311 = 581 159. Încadraţi operaţia într-una din următoarele tipuri de modificări: a. 401 = 301. e. d. b. 397 = 6814. Identificaţi înregistrarea corectă. a. 542 = 5212 c. Întreprinderea majorează capitalul cu suma de 3000 lei. 371 = 6814 e. Se eliberează spre consum materiale consumabile. b. 602= 397.Identificaţi înregistrarea corectă. d.din bancă a contravalorii facturii furnizorului. 397 = 7814 c. e. 5311 = 581 581 = 5121 158. Acordarea unui avans în numerar unei persoane împuternicite din firmă. A . 302 = 702 c. d.TVA19% generează înregistrarea: a.

b. b. e. e. 401=5311. 163. 605 = 301. 611 = 401. Identificaţi înregistrarea corectă.TVA 19%. Se achită unui terţ factura privind lucrările de reparaţii executate. 605 4426 c. 401 = 605. e. Identificaţi înregistrarea corectă. b. Se înregistrează factura privind consumul de energie electrică. 301 = 401 162. 5311 = 401 164. Identificaţi înregistrarea corectă. 5121 = 401. 4426 = 401 605 = 401. a. c.în numerar. Se achită.în numerar. 5121 = 401.TVA 19%. b. d.avansul chenzinal salariaţilor. 425 = 5121 b. e. Identificaţi înregistrarea corectă. 5121 4426 c. c. 4426 = 401 611 = 401. 5121 = 425. a. 611= 301. a. 5121= 301. 5121= 301. Se achită factura de energie electrică furnizorului. a. 401 = 5121. Se recepţionează lucrările de reparaţii efectuate de un terţ. d. 5311 = 401 165. % = 401. a.161. 611 4426 c. d.din contul deschis la bancă. Identificaţi înregistrarea corectă. 5311 = 421 . 5121= 421. 425=5311. e. % = 401. d. % = 401. 401 = 5121. d. 401 = 611.

b. 345= 711. 701 = 411. Identificaţi înregistrarea corectă.se calculează drepturile de salarii brute cuvenite personalului.TVA 19%. e. 421 = 5121. Se facturează şi se livrează produse finite unui client. 345=611. a. Identificaţi înregistrarea corectă. b. a. 5121 = 425.din casieria firmei.166. e. 641 = 5121. d.preţ de vânzare . d. e. d. a. 701 4427 c. 5121= 411. Se încasează contravaloarea facturii privind produsele finite livrate prin contul deschis la bancă. 421=5311. % = 411. 411 = % 701 4427 . 5121 = 401. 641 = 421. % = 411. e. Identificaţi înregistrarea corectă. 411 = % 701 4427. 701 = 411.salariile nete personalului. 425=5311. 5121= 301.din producţie proprie. 701 4427 c. a. În cursul lunii se obţin.produse finite. c. Se achită. 641 = 425. 170. d. Identificaţi înregistrarea corectă. b. d. a. c. 167. 5311 = 411 169. c. b. 421= 425. 5121= 421. b. La sfârşitul lunii. 711 = 345. Identificaţi înregistrarea corectă. 5121 = 401. 5311 = 421 168. 411= 711. e.

5311 = 411. Identificaţi înregistrarea corectă. Se încasează contravaloarea serviciilor prestate prin factură în contul deschis la bancă. . 5121= 411. b. Se încasează contravaloarea mărfurilor vândute. d. Identificaţi înregistrarea corectă. 411 = 5121 175. Identificaţi înregistrarea corectă. b. e. 411 = 5121 174. 5311= 371 c.TVA 19%(colectată). studiul patrimoniului numai în expresie calitativă. 121= 707. Identificaţi înregistrarea corectă. 176. 5311= 371 c. contabilităţii îi sunt atribuite o serie de trăsături. 401 = % 371 4427 172. a. 707 = 401. 707 4427 c. La sfârşitul perioadei de gestiune se procedează la închiderea conturilor de cheltuieli (privind mărfurile) prin contul de profit şi pierdere. d. 411 = 5311. 121 = 607. studiul patrimoniului în expresie valorică c. c. d.în numerar. a. 411 = % 707 4427 173. 5121 = 401. b. b. 371 4426 c. d. Se aprovizionează cu mărfuri de la furnizori. organizată în fiecare întreprindere.171. a. d. e.TVA 19%(deductibilă). 701 = 401. Ca activitate practică. 5121= 607. b. 401= 411 e. 121 = 609. e. 5121= 411. e. studiază modul în care se asigură gestiunea patrimoniului. b. 707 = 411 d. a. e. 411 = 5311. a. 401= 411. 5311 = 411. % = 411. % = 401. 5311 = 121. studiază echilibrul global. Precizaţi care din cele enumerate mai jos nu aparţine contabilităţii : a. Identificaţi înregistrarea corectă. prin contabilitate se efectuează controlul privind realizarea deciziilor. Se vând mărfuri unui client.

competarea se poate face şi manual.177. e. d. determină conţinutul metodei contabilităţi.. b. Identificaţi-o! a. informaţii financiar-contabile c. denumirea documentului. Formularele tipizate sunt: O singură afirmaţie este greşită. Identificaţi-o! a. c. 180. Întocmirea documentelor justificative presupune: O singură afirmaţie este greşită. . b. formulare în care conţinutul nu este prestabilit. 179. astfel: Precizaţi care categorie dintre cele enumerate este greşită. Ponderea cea mai mare a informaţiilor. realizarea pe formulare netipizate. 181. legea care permite efectuarea operaţei e. d. d. informaţii fiscale. 178. suporturi tehnice de informaţii. Ca element al metodei contabilităţii. d. conţinutul operaţiei economice e. menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiei. formulare în care formatul este prestabilit e. e. competarea se poate face şi automatizat. informaţii contabile de gestiune d. realizarea pe formulare tipizate. numărul şi data documentului c. denumirea şi sediul firmei. formulare în care conţinutul este prestabilit şi imprimat. Identificaţi-o! a. numele managerului. Conţinutul documentelor justificative este dat de existenţa următoarelor elemente: O singură afirmaţie este greşită. informaţii politice b. utilizate de managerul întreprinderii. poate fi redată sintetic d. competarea se poate face numai manual. a. b. nu creează posibilitatea reflectării obiectului de studiu al contabilităţii. dubla reprezentere: O singură afirmaţie este greşită. Conţinutul documentelor justificative este dat de existenţa următoarelor elemente: O singură afirmaţie este greşită. asigură existenţa permanentă a egalităţii bilanţiere e. c. Identificaţi-o! a. informaţii operaţionale. Identificaţi-o! a. numărul şi data documentului c. 182. constituie trăsătura esenţială b. c. denumirea şi sediul firmei. conţinutul operaţiei economice b. sunt de natură contabilă şi se clasifică în mai multe categorii. formulare în care forma este prestabilită şi imprimată.

Documentele contabile de sinteză se compun din: O singură afirmaţie este greşită. Identificaţi-o! a. formular contabil de tipul fişe de cont pe conturi corespondente 185. organizarea circulaţiei documentelor. document contabil care cuprinde două părţi. registrele inventar. document contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi pasiv. respectarea unor reguli.183. Identificaţi-o! a. necesitatea operaţiei. 189. legalitatea operaţiei. Registrul Cartea –mare este: O singură afirmaţie este greşită. document contabil în care elementele se înregistrează. c. document contabil obligatoriu. Gestiunea documentelor contabile presupune: O singură afirmaţie este greşită. 184. formular în care se înregistrează operaţiile patrimoniale d. utilizarea şi evidenza documentelor c. Verificarea de fond a documentelor contabile vizează: O singură afirmaţie este greşită. bilanţ. b. economicitatea operaţiei. document contabil obligatoriu c. b. Identificaţi-o! a. păstrarea documentelor 188. Registrul jurnal este: O singură afirmaţie este greşită. b. formular contabil de tipul fişe de cont diverse e. contul de profit şi pierdere. Identificaţi-o! a. b. e. tabloul fluxurilor de trezorerie şi tabloul variaţiei capitalurilor proprii. e. document contabil în care elementele au la bază liste de inventariere 186. tăierea cu o linie a sumei greşite c. ilegalitaea operaţiei. c. formulare în care se înregistrează operaţiile patrimoniale în mod cronologic e. document contabil folosit numai o dată pe an b.prin articole contabile. Identificaţi-o! a. corectarea documentelor e. d. reconstituirea documentelor d. c. b. note explicative. semnătura celui care a făcut corectura. formular contabil folosit lunar d. d. e. b. Identificaţi-o! a. înscrierea corectă după taierea cu o linie. refacerea documentului d. Registrul inventar este: O singură afirmaţie este greşită. document contabil facultativ. 187. grupat în funcţie de natura lor c. Corectarea erorilor din documentelor contabile presupune: O singură afirmaţie este greşită. realitateaoperaţiei e. d. Identificaţi-o! a. document contabil care cuprinde trei părţi. formulare în care se înregistrează operaţiile patrimoniale. .

Identificaţi-o! a. b. o regulă de funcţionare a conturilor este greşită. Soldul contulului se stabilşte pe baza relaţiilor: O singură afirmaţie este greşită. obiectul evaluării. c. o formă cu dule valori. e. preţul. b. conturile de activ se mai debitează cu majorările de activ 195. Contul constiuie un model care presupune: O singură afirmaţie este greşită. b. nici una. 194. c. e. b. Din cele cinci reguli prezentate mai jos. o formă bilanţiră. o regulă de funcţionare a conturilor este greşită. conturile de pasiv prezintă întotdeuna sold final creditor sau sunt soldate. 191. Evaluarea are în vedere următoarele componente: O singură afirmaţie este greşită. d. TSD-TSC=0. conturile de activ încep să funcţioneze prin debitare cu majorările de pasiv. Identificaţi-o! a. e. o regulă de funcţionare a conturilor este greşită. nici una 192. conturile de activ se debitează cu existenţele de activ. TSD+SFD=SC 193. toate cele de mai sus. TSC-TCD=SC. b. d. Identificaţi-o! a. Identificaţi-o! a. conturile de activ se mai debitează cu majorările de activ . conturile de pasiv se creditează cu existenţele de pasiv. TSD –TSC=SD. conturile de activ încep să funcţioneze prin debitare. c. o formă de şah. e. Toate relaţiile de mai sus sunt valabile.190. conturile de activ se creditează cu micşorările de pasiv d. Din cele cinci reguli prezentate mai jos. conturile de activ se debitează cu existenţele de pasiv. d. conturile de pasiv încep să funcţioneze prin creditare. e. c. conturile de pasiv încep să funcţioneze prin creditare. conturile de pasiv se mai creditează şi cu majorările de pasiv. etalonul monetar. o formă uniaterală c. conturile de activ prezintă întotdeuna sold final debitor sau sunt soldate. conturile de pasiv se creditează cu micşorările de pasivde pasiv e. d. Din cele cinci reguli prezentate mai jos. Identificaţi-o! a. conturile de activ se debitează cu existenţele de activ. d. b. c. Identificaţi-o! a.

valoarea mărfurilor intrate în gestiune. c. e. 198. constituie un mijloc eficient de cunoaştere a subiectului de studiu al contabilităţii. e. e. valoarea terenurilor ieşite din patrimoniu. una nu aparţine conturilor bifuncţionale. datorii legate de imobilizări financiare. conturile bifuncţionale pot prezenta la un moment dat sold debitor. e. contul 211 nu prezintă sold final debitor. e. c. credite bancare pe termen lung. valoarea mărfurilor intrate în gestiune. d. avansuri încasate b. Din cele cinci trăsături prezentate mai jos. 199. Identificaţi-o! a. Identificaţi-o! a. valoarea mărfurilor ieşite din gestiune. conturile bifuncţionale pot funcţiona după regula conturilor de pasiv 197. c. alte împrumuturi şi datorii. d. conturile bifuncţionale pot prezenta la un moment dat sold creditor. suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiune de obligaţiuni. conturile bifuncţionale pot funcţiona după regula conturilor de activ. valoarea terenurilor intrate în patrimoniu. d. b. ajută la înţelegerea structurii planului de conturi. b. Precizaţi ce semnifică soldul debitor al contului 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri”: a. valoarea mărfurilor ieşite din gestiune c. Clasificarea conturilor prezintă o importanţă deosebită . împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni. împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate 200.deoarece: O singură afirmaţie este greşită. contul 371 nu prezintă sold final creditor. oferă posibilitatea studierii sistematice şi generalizate a conturilor b. constituie un mijloc eficient de cunoaştere a obiectului de studiu al contabilităţii. Precizaţi ce semnifică soldul creditor al contului 371 “Măfuri”: a. d. c. b. conturile bifuncţionale pot numai sold zero. permite asimilarea cu uşurinţă afuncţiei contabile a conturilor d.196. Capitalul străin nu include: a. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->