P. 1
200 Intrebari Si Raspunsuri ate

200 Intrebari Si Raspunsuri ate

|Views: 566|Likes:
Published by sapientei69

More info:

Published by: sapientei69 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

1. Precizati cui apartine prima definitie data contabilitatii: Alegeti varianta corecta. a. Federigo Melis; b. Giorgio Berni; c.

Grigore Botez; d. Domenico Bragadino; e. Luca Paciolo. 2. Contabilitatea reprezinta principala componenta a sistemului informational, orientat spre cunoasterea valorilor economice dintr-o intreprindere. In aceasta calitate, ea se constituie: Precizati varianta corecta. a. intr-un subsistem informational; b. instrument de cunoastere, gestiune si control; c. activitate specializata; d. disciplina stiintifica; e. activitate practica. 3. Ca activitate practica, organizata in fiecare intreprindere, contabilitatii ii sunt atribuite o serie de sarcini specifice. Precizati care din sarcinile enumerate mai jos nu ii revin contabilitatii, in aceasta calitate: a. furnizarea datelor si informatiilor necesare elaborarii programelor financiare; b. inregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare, preluarea si pastrarea informatiilor; c. elaborarea mijloacelor pentru aplicarea in practica a contabilitatii; d. controlul operatiilor efectuate si a exactitatii datelor contabile; e. furnizarea datelor si informatiilor necesare intocmirii situatiilor financiare anuale. 4. Functia de analiza si control reprezinta o functie de baza a contabilitatii. Care din urmatoarele afirmatii este conforma cu scopul acestei functii: a. consta in identificarea informatiilor referitoare la procesele ce au loc in cadrul intreprinderii; b. pe baza datelor si informatiilor furnizate de contabilitate, echipa manageriala stabileste previziunile privind modul de desfasurare a activitatii in viitor; c. constituie sursa de documentare si clarificare in litigiile civile si penale; d. scoate in evidenta punctele critice aparute in activitatea de productie, comercializare si financiara desfasurata de intreprindere; e. consta in culegerea si prelucrarea informatiilor referitoare la fenomenele economice ce au loc in cadrul intreprinderii. 5. In conformitate cu legislatia in vigoare au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie: O categorie din cele enumerate este gresita. Identificati-o! a. societatile comerciale; b. societatile/companiile nationale; c. regiile autonome; d. persoanele fizice neautorizate sa desfasoare activitati independente; e. institutele nationale de cercetare-dezvoltare.

6. Precizati in functie de care criteriu, dintre cele enumerate mai jos, societatile sunt grupate in societati de persoane, societati de capitaluri si societati mixte: a. in functie de structura asocierii dintre persoane si capitaluri; b. in functie de marimea lor; c. in functie de forma juridica de organizare; d. in functie de forma de proprietate asupra capitalului investit; e. in functie de obiectul de activitate. 7. Ponderea cea mai mare a informatiilor, utilizate de managerul intreprinderii, sunt de natura contabila si se clasifica in mai multe categorii, astfel: Precizati care categorie dintre cele enumerate este gresita. a. informatii operationale; b. informatii financiar-contabile; c. informatii contabile de gestiune; d. informatii fiscale; e. informatii sociale. 8. Utilizatorii informatiilor contabile se clasifica in utilizatori interni si externi. Utilizatorii externi nu includ: a. angajatii; b. investitorii; c. guvernul si institutiile sale; d. managerii intreprinderii; e. creditorii financiari. 9. Contabilitatea trebuie sa furnizeze informatii despre pozitia financiara si performantele intreprinderii. Pozitia financiara a intreprinderii este data de relatia: Alegeti varianta corecta. a. Active – Datorii = Capitaluri proprii; b. Venituri – Cheltuieli = Rezultate; c. Active – Capitaluri proprii = Datorii; d. Active + Cheltuieli = Datorii + Venituri; e. Capitaluri proprii = Rezultate. 10. Din definitia patrimoniului, rezulta un echilibru, o egalitate. Acest echilibru se exprima astfel: Alegeti varianta corecta. a. Bunuri economice = Drepturi + Obligatii; b. Bunuri economice = Active imobilizate + Active circulante; c. Bunuri economice = Resurse durabile + Resurse ciclice; d. Bunuri economice = Capital fix + Capital circulant; e. Bunuri economice = Utilizari durabile + Utilizari ciclice. 11. Din punct de vedere al modului in care bunurile economice se investesc, se intrebuinteaza, se consuma si se inlocuiesc, capitalul este de doua feluri. Precizati varianta corecta. a. capital propriu si capital strain; b. capital fix si capital propriu; c. capital fix si capital circulant; d. capital fix si capital strain; e. capital propriu si capital circulant.

12. Conceptia financiara considera ca obiectul de studiu al contabilitatii il constituie elaborarea si aplicarea procedeelor de evidenta, calcul, analiza si control, in expresie valorica, a existentei si starii, precum si a miscarii si transformarii: Alegeti varianta corecta. a. patrimoniului; b. capitalului; c. bunurilor economice care se investesc; d. resurselor economice; e. bunurilor economice dobandite. 13. Metoda contabilitatii este: Precizati varianta corecta. a. calea rationala de urmat pentru atingerea scopului; b. mijlocul de realizare a scopului urmarit; c. judecarea logica a fenomenelor si proceselor economice; d. trecerea de la simplu la compus, pentru a se ajunge la generalizare; e. examinarea sistematica a fiecarui element component al unui obiect sau fenomen. 14. In scopul realizarii obiectului contabilitatii, metoda sa foloseste o serie de procedee, printre care si procedee comune tuturor stiintelor. Care procedeu din cele enumerate mai jos este specific numai contabilitatii: a. observatia; b. clasificarea; c. sinteza; d. comparatia; e. bilantul. 15. Doua dintre procedeele specifice metodei contabilitatii pentru cercetarea si studierea obiectului sau, sunt contul si bilantul. Legatura dintre cele doua se realizeaza cu ajutorul altui procedeu. Precizati care este acesta. a. inventarierea; b. evaluarea; c. balanta de verificare; d. documentatia; e. calculatia. 16. Procedeele metodei contabilitatii, comune si altor discipline economice sunt: Unul dintre procedeele enumerate nu apartine acestei categorii. Identificati-l! a. documentatia; b. evaluarea; c. calculatia; d. inventarierea; e. analiza. 17. Principiul permanentei metodelor consta: Precizati varianta corecta. a. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii; b. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice, nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor; c. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile; d. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv; e. in aplicarea acelorasi reguli, principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate.

d. . e. 22. echivalente ale numerarului usor convertibile in bani. investitii financiare pe termen lung. imobilizari necorporale. a caror utilizare este restrictionata. e. 19. e. imobilizari corporale. bilantul vertical. o sursa controlata de intreprindere ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse. b. schema orizontala de bilant. c. ramane la latitudinea fiecarei intreprinderi. concesiuni. pasiv si resurse. c. sunt reflectate dupa destinatia si lichiditatea bunurilor economice. b. Lichiditatea reprezinta: Alegeti varianta corecta. capacitatea fiecarui bun de a parcurge mai rapid sau mai incet.18. a. d. a. Precizati care capitol dintre cele enumerate mai jos nu face parte din grupa activelor imobilizate: a. d. fond comercial. 20. c. d. c. activ si utilizari. d. Elementele ce compun activul bilantier. b. 21. Imobilizarile necorporale nu includ o structura dintre cele prezentate mai jos: Care este aceasta? a. cheltuieli de constituire. Prin aplicarea prevederilor legale in vigoare toate tipurile de intreprinderi utilizeaza: Alegeti varianta corecta. b. a. Precizati care sunt structurile calitative folosite in cadrul bilantului pentru modelarea patrimoniului: Alegeti varianta corecta. o obligatie actuala a intreprinderii. o responsabilitate de a actiona intr-un anumit sens. activ si pasiv. b. disponibilitatile de numerar pe o perioada mai mare in care urmeaza sa se onoreze angajamentele financiare scadente. O datorie reprezinta: Alegeti varianta corecta. e. b. 23. a. creante aferente ciclului de exploatare. titluri de valoare. e. ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse. care incorporeaza beneficii economice. c. numerar sau echivalente de numerar. investitii pe termen scurt. care incorporeaza beneficii economice. Activele imobilizate sunt prezentate in bilant pe capitole. o obligatie actuala a intreprinderii si prin decontarea careia se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere. programe informatice. c. nici una din cele prezentate. pana la transformarea in bani. o sursa controlata de intreprindere. debit si credit. cale normala a ciclului de exploatare. bilantul cont. d. bilantul sub forma tabloului cu doua parti.

d. produse finite si marfuri. sume de incasat de la bugetul statului provenind din relatiile de decontare. care participa la mai multe cicluri de exploatare si isi transmit treptat valoarea asupra produselor obtinute. productie in curs de executie. actiunile si obligatiunile achizitionate in vederea revanzarii pentru obtinerea de venituri financiare pe termen scurt. achizitionate sau produse pentru consum propriu sau in scopul comercializarii in termen de 12 luni de la data bilantului.24. b. se suplimenteaza. titlurile dobandite de intreprindere in vederea realizarii de venituri financiare pe termen lung. e. b. numite si investitii financiare pe termen lung includ: Alegeti structura corecta. se anuleaza. d. eventualele ajustari pentru deprecieri de valoare: a. a. reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata. nu se opereaza nici o modificare. pe calea amortizarii. d. Imobilizarile corporale cuprind bunuri: Alegeti definitia corecta. avansuri pentru cumparari de imobilizari corporale. d. pagubele de recuperat de la debitori diversi pe baza titlurilor executorii. Un activ este circulant cand: O conditie dintre cele prezentate este gresita. 25. avansurile pentru cumparari de stocuri. a. b. e. se asteapta sa se realizeze intr-o perioada mai mare de 12 luni de la data intocmirii bilantului. Imobilizarile financiare. care atesta drepturile de proprietate ale intreprinderii. b. creantele privind capitalul subscris si nevarsat. creantele intre entitatile afiliate. 26. e. se inregistreaza pe seama cheltuielilor. 28. 29. c. e. se micsoreaza. c. 27. cu continut material concret. avansuri incasate. creantele comerciale. animale. ce confera posesorului lor calitatea de creditor al unei intreprinderi. c. care nu au continut concret material. c. Creantele numite si valori in curs de decontare nu includ: a. c. b. Identificati-o! a. utilizate in scopuri administrative sau pentru a fi inchiriate pe parcursul unei perioade mai mici de un an. creantele comerciale. d. se asteapta sa fie realizat sau este detinut pentru vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii. este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare. este detinut in scopul comercializarii lui sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data intocmirii bilantului. . d. e. e. c. Activele circulante de natura stocurilor sunt clasificate astfel: O categorie este gresita. Identificati-o! a. La iesirea din entitate a investitiilor pe termen scurt. materii prime si materiale consumabile. b.

sume aflate in casieria intreprinderii. 34. d. Capitalul propriu este prezentat sub forma de elemente randuri care desemneaza rezervele constituite de intreprindere pe parcursul desfasurarii activitatii. Acreditivele sunt: Alegeti varianta corecta. b. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. c. e. a. b. b. e. valori economice care sunt echivalente de numerar. . valori achizitionate si detinute de intreprindere. c. rezervele. c. 31. c. b. astfel: Un element rand nu apartine capitalului propriu. e. c. d. datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale. cheltuieli anticipate. subventii. In normele contabile provizioanele sunt definite: Alegeti varianta corecta. b. 35. e. Sumele incasate in exercitiul curent. imprumuturi si datorii asimilate. ca datorii. datorii intre entitatile afiliate. la dispozitia unui furnizor. e. etc. ca datorii cu exigibilitate sau valoare incerta. b. sunt considerate: Alegeti varianta corecta. A + x = P + x. Se incaseaza prin casieria intreprinderii suma de 50 lei de la un angajat. ca surse de finantare externa. d. in vederea livrarii de bunuri in exercitiul urmator. A = P + x – x. venituri inregistrate in avans. datorii cu exigibilitate sau valoare incerta. imprumuturi si datorii asimilate. rezervele din reevaluare. a. ca elemente de activ. c. reprezentand o imputatie. Identificati-l! a. cheltuieli inregistrate in avans. 32. a. valori incasate in perioada curenta. A – x = P – x. 33. sume acordate unor salariati ai intreprinderii. care sunt recunoscute ca venituri in acceasi perioada. A + x – x = P. ca o forma de castig. d. A + x = P – x.30. Precizati care element dintre cele enumerate mai jos nu se include in structura datoriilor curente si pe termen lung: a. d. d. disponibilitati rezervate la banca intr-un cont distinct. primele de capital. e. capitalul. avansurile incasate in contul comenzilor.

c. e. Existente initiale + (Cresteri + Micsorari) = Existente finale. e. b. A = P. b. a. cheltuieli extraordinare. venituri din ajustari. c.36. A = C + D. C = ±R – V. b. Existente initiale + Micsorari – Cresteri = Existente finale. c. Existente initiale – (Cresteri + Micsorari) = Existente finale. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Alegeti varianta corecta. functia de sistematizare. cheltuieli de exploatare. Operatiile care modifica elementele din structura bilantului. e. U = R. e. V ± R = C. Ca instrument de lucru reprezentativ al contabilitatii. venituri din exploatare. a. c. Cheltuielile cu impozitele. sunt analizate prin intermediul ecuatiei bilantiere: Precizati forma corecta a ecuatiei bilantiere. functia economica. care evidentiaza performanta prin prisma raportului de echilibru: Alegeti varianta corecta. d. d. 38. V = ±R – C. e. c. a. ±R = V – C. b. . functia previzionala. b. A = C – D. indeplinind o serie de functii: Precizati care din functiile enumerate nu apartine contului. venituri financiare. direct legate de evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii. A = C – R. a. 41. functia de control. functia de calcul. taxele si varsamintele asimilate (grupa 63) sunt considerate: Alegeti varianta corecta. 39. contul trebuie sa raspunda cerintelor si sarcinilor acesteia. Existente initiale + Cresteri = Existente finale + Micsorari. venituri extraordinare. consumatoare de resurse si producatoare de efecte sunt analizate prin contul de profit si pierdere. e. a. 37. cresteri ale activelor. b. d. cheltuieli financiare. a. Activitatile intreprinderii. cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite. 40. d. c. d. d. nu sunt considerate venituri. Existente initiale + Cresteri – Micsorari = Existente finale. ±R = V + C. Veniturile din variatia stocurilor (grupa 71) sunt considerate: Alegeti varianta corecta.

Intrucat modificarile pe care le sufera elementele reflectate cu ajutorul conturilor constau in cresteri si micsorari. soldurile finale se stabilesc prin scaderea din totalul sumelor mai mari a totalului sumelor mai mici. Precizati care este aceasta. iar conturile de pasiv prin creditare. intr-o parte a contului se inregistreaza cresterile care se aduna intre ele. rulajul contului. cresterile se inscriu in partea opusa celei in care s-au inscris existentele initiale. conturile de activ pot prezenta numai sold final debitor sau sunt soldate. e. cand se inregistreaza operatii care genereaza cresteri in volumul activelor si descresteri in volumul pasivelor. c. d. se intaneste la toate formele evidentei economice. numai intre conturile de pasiv. c. Corespondenta conturilor se poate realiza: O corespondenta este gresita. e. cand se inregistreaza operatii care genereaza cresteri in volumul activelor si pasivelor. iar in partea opusa micsorarile. denumirea sau titlul contului. stocul contului. c. care. d. Identificati-o! a. 46. nu creeaza posibilitatea reflectarii obiectului de studiu al contabilitatii. se aduna intre ele.42. d. cand se inregistreaza operatii care genereaza modificari in structura activelor. Structura contului este formata din mai multe elemente. contul a trebuit sa adopte o forma care sa permita inregistrarea separata a celor doua feluri de modificari. nu ofera posibilitatea verificarii exactitatii inregistrarilor efectuate. se intalneste la toate componentele sistemului informational economic. Ca trasatura de baza a metodei contabilitatii. conturile de activ incep sa functioneze prin debitare. e. asigura existenta permanenta a egalitatii bilantiere. o regula de functionare a conturilor este gresita. explicatia operatiunii economice inregistrate. a carei prezentare simplificata se aseamana cu litera ”T”. Din cele cinci reguli prezentate mai jos. intre conturi de activ si pasiv. Ea este aceea: Identificati afirmatia gresita. debitul si creditul. Asa s-a ajuns la forma bilaterala a contului. c. b. e. de asemenea. numai intre conturile de activ. b. cand se inregistreaza operatii care genereaza modificari in structura pasivelor. b. e. b. 43. Precizati elementul gresit din cele enumerate: a. dubla inregistrare: O singura afirmatie este adevarata. a. iar conturile de pasiv numai sold final creditor sau sunt soldate. 45. in fiecare parte a contului se fac adunari de sume si scaderi. d. c. intre conturi de activ si pasiv. intre conturi de activ si pasiv. a. . micsorarile se inscriu in partea opusa celei in care s-au inscris cresterile. d. clasica. cand se inregistreaza operatii care genereaza descresteri in volumul activelor si pasivelor. 44. Identificati-o! a. b. de balanta.

c. pentru a inlatura dezavantajele stornarii in negru. sunt reflectate in bilantul contabil. d. e. determinarea modificarii elementelor bilantiere. data la care a avut loc operatia economica. contul corespondent debitor. e. aplicarea regulilor de functionare a conturilor. 50 5121 = 301 50. e. b. cercetarea pe baza de documente. parcurge in general o serie de etape. descompunerea operatiei in elementele componente. Care este acesta? a.47. stabilirea conturilor corespondente. genereaza una din urmatoarele formule contabile: a. Formula contabila are urmatoarele parti componente: Un element din cele enumerate nu este parte a formulei contabile. Efectuarea analizei contabile a operatiilor economice si financiare in vederea inregistrarii in conturi. b. sunt conturi de rezultate. gresit. stabilirea conturilor corespondente. a. Operatia de aprovizionare cu materii prime de la un furnizor. dupa care se intocmeste formula contabila corecta. Identificati afirmatia gresita. e. 50 301 = 401 50. presupune anularea unei formule contabile. e. in suma de 50 lei. . 50 301 = 5121 50. c. c. a. cu sumele scrise cu o culoare rosie sau in chenar. Analiza contabila consta in: Identificati afirmatia gresita. d. c. servesc pentru calculul costului productiei. reflecta elemente care nu se afla in proprietatea intreprinderii. d. b. c. Conturile din clasa 8: Alegeti varianta corecta. 50 401 = 301 50. b. stabilirea partii conturilor – activ sau pasiv – in care urmeaza sa se inregistreze operatia respectiva. 51. Una este gresita. explicarea operatiunii economice inregistrate. a. prin inversarea ei. c. 52. 50 301 = 404 50. semnul ”=”. 48. d. sumele inscrise in conturile corespondente. d. Identificati-o! a. b. sunt considerate conturi de bilant. b. 50. a fiecarei operatii economice si financiare in parte. e. contul corespondent creditor. d. Formula contabila de stornare in rosu a fost conceputa. intocmirea formulei contabile. efectuata anterior. concomitent si cu aceeasi suma. 49.

cantitativ si valoric. a. in analiza situatiei economico-financiare pe termen scurt. pasiv si bifunctionale are la baza unul din urmatoarele criterii de clasificare: a. c. 54. soldurile finale creditoare de la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste balanta. se verifica egalitatile dintre coloanele perechi. dupa perioadele pentru care se intocmesc. dupa felul conturilor pentru care se intocmesc. Orice operatie efectuata in cadrul intreprinderii. b. b. b. d. de legatura dintre conturile sintetice si bilant. Clasificarea conturilor in conturi de activ. Balanta de verificare contine conturile utilizate de o intreprindere. totalul sumelor. soldurile finale debitoare de la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste balanta. Unul din elementele ce urmeaza a fi prezentate este gresit. c. d. dupa forma grafica de prezentare. d. functia de asigurare a integritatii patrimoniului. se totalizeaza sumele din debitul si creditul conturilor deschise si se determina soldul lor.53. dupa legatura dintre conturile sintetice si analitice. c. Care este acesta? a. soldurile initiale. b. functia de verificare a activitatilor desfasurate. se aduna coloanele balantei conturilor. Identificati-o! a. Intocmirea balantei de verificare presupune efectuarea unor lucrari premergatoare: Una din lucrarile prezentate este gresita. d. avand inscrise in coloanele sale. d. e. o serie de elemente. functia juridica. functia de consemnare. functia de calculatie. dupa continut. e. rulajele perioadei anterioare. d. Clasificarea balantelor de verificare in: balante de verificare a conturilor sintetice si balante de verificare a conturilor analitice. b. e. prin identificarea erorilor de inregistrare in conturi. dupa sfera de cuprindere. 55. Aceasta inseamna ca documentul contabil raspunde in principal la una din urmatoarele functii: a. Functia balantei de verificare. e. prin faptul ca datele din bilantul anual reprezinta soldurile finale ale conturilor. b. are la baza unul din urmatoarele criterii: a. c. dupa functia contabila. in posibilitatea oferita de a cunoaste totalul modificarilor intervenite in volumul patrimoniului. se consemneaza letric si cifric. in functie de analiza activitatii economice. 57. se concretizeaza: Alegeti varianta corecta. 58. se transpun datele din conturi in formularul de balanta. se trec toate operatiile din evidenta sistematica in registrul cartea-mare. . e. prin controlul concordantei intre datele inregistrate in contul sintetic si conturile sale analitice. 56. pentru fiecare cont. e. c. c. dupa continutul economico-financiar. dupa numarul egalitatilor pe care le cuprind. intr-un document.

cartea-mare. aceleasi genuri de registre. c. documente cu regim special si documente fara regim special. arhivare. rectificarea greselilor in documente se face prin taierea textului sau sumei gresite cu o linie. in situatiile financiare anuale. e. in registrele contabile. e. prelucrare. documente primare si documente centralizatoare. c. d. registrul jurnal. Precizati categoria care raspunde acestei cerinte: a. se intocmesc apoi alte documente corecte. Precizati in ce sunt inregistrate si grupate datele sursa privind operatiile economice si financiare consemnate in documentele justificative: a. b. cartea-mare. c. e. documentele contabile de sinteza. in principal. c. e. b. documente interne si documente externe. rectificarea greselilor. documente generale si documente specifice unor activitati. 60. documente tipizate si documente netipizate. b. registrul inventar. b. registrul inventar. Precizati care este operatia la care sunt supuse documentele justificative dupa ce au fost inregistrate in registrele contabile: a. 63. registrul jurnal. verificare. . In cadrul tuturor formelor de inregistrare contabila se folosesc. b. e. Una din afirmatiile ce urmeaza este gresita. documentele justificative. Care categorie din cele enumerate mai jos nu este componenta a niciunuia dintre sistemele de organizare a inregistrarilor in contabilitate: a. Folosirea datelor contabile in procesul decizional impune centralizarea si sintetizarea lor periodica. 62. documentele de casa si de banca gresite se anuleaza si detaseaza din carnetele respective. d. clasare. Precizati cum se clasifica documentele contabile dupa modul de tiparire: a. bilantul contabil. in documentele de casa si de banca nu se admit corecturi. d.59. d. in balanta de verificare. c. b. in documentele contabile de sinteza. c. 64. Care este aceasta? a. corectia facuta se confirma prin semnaturile acelorasi persoane care au semnat initial documentul. 61. d. e. d. in documentele contabile. balanta conturilor.

80 buc.20 lei/buc. Care din valorile prezentate in continuare nu reprezinta valoare de intrare: a. In contabilitate.65. 66. b. in cazul cresterii continue a preturilor. a. 40 buc.04.50 lei/buc. . c. d. c. d. 15 buc. Situatia stocurilor in luna aprilie este: 1. Evaluarea reprezinta pentru metoda contabilitatii: Alegeti varianta corecta. iesirile sunt micsorate. 70. la cost istoric. un procedeu comun tuturor stiintelor. un procedeu al metodei contabilitatii utilizat si de alte discipline economice. un principiu. valoarea de aport.04. la evaluare trebuie respectate o serie de principii. un procedeu specific metodei contabilitatii. 67. b. principiul intangibilitatii. valoarea justa.04. d. La intrarea in gestiune bunurile sunt evaluate la valoarea de intrare (valoarea contabila). b. 70 buc. calculat la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune (lunar) presupune usurinta in aplicare si permite evaluarea exacta a iesirilor in cursul perioadei. c. a.04. x 0. costul de productie. d. FIFO. si 21.32 lei.08 lei.30 lei/buc. 68.32 lei. Unul dintre principiile mai jos enumerate nu este principiu in evaluare. c. evalueaza iesirile la preturile cele mai ridicate. 16. la valoarea de intrare. o conventie contabila. CMP. 13. intrari pe 8. stocul final si profitul micsorate. b.. d. LIFO. e. in conditiile cresterilor de preturi. b. valoarea de utilitate. principiul permanentei metodelor. LIFO.04. c. Evaluarea bunurilor la inventariere se face: Alegeti varianta corecta. costul de achizitie. 30 buc. in vederea realizarii unei imagini fidele a pozitiei financiare si a performantelor obtinute de o intreprindere. x 0. principiul unitatii monetare. la valoarea contabila. 21. profitul micsorandu-se. in conditiile cresterilor de preturi. d. Care din afirmatiile urmatoare.48 lei/buc. c. iar a stocurilor la preturile cele mai mici. 3 lei. 30. iar stocul la preturi mai reduse. 19. principiul unitatii monetare. a. b. are ca efect evaluarea iesirilor la costurile cele mai scazute.20 lei/buc. iesiri pe 17. daca preturile descresc continuu. principiul prudentei. are ca efect micsorarea profitului din exploatare. stoc initial 10 buc. 69. 34.04.08 lei. e. 20 buc. 16. la valoarea de intrare pusa de acord cu rezultatele inventarierii. e. la valoarea actuala. e. x 0. e. x 0. FIFO.04. referitoare la efectele pe care le are utilizarea uneia sau alteia din metodele de evaluare a iesirilor de bunuri este adevarata: a. e. Valoarea stocului final evaluat prin metoda CMP dupa fiecare operatie de intrare este: a. x 0.

d. atunci cand deprecierea este reversibila. d. elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare la valoarea de intrare. procurarea de noi resurse pentru finantarea investitiilor. echipamentele tehnologice. b. b. probleme de trezorerie care nu permit achitarea obligatiilor. profitul – rezultatul pozitiv. c.rezultatul negativ. profitul – excedent al veniturilor asupra cheltuielilor. e. d. pentru elementele de activ. iar dupa functia contabila este bifunctional. a. pusa de acord cu rezultatele inventarierii. 74. e. Dupa continutul economic si dupa functia contabila contul 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” este: Alegeti varianta corecta. epuizarea rezervelor. pierderea . cont de creante si are functie contabila de cont de activ. Una dintre caile de majorare a capitalului social o reprezinta conversia unui angajament financiar in capital. cont de surse de finantare. cont de obligatii si are functie contabila de cont de pasiv. poate fi profit si pierdere. programele informatice. c. e. 72. pentru elementele de pasiv de natura datoriilor. e. constructile. in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila. d. pentru elementele de activ. ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati. diferentele constatate in plus se inregistreaza in contabilitate. . pe seama elementelor corespunzatoare de datorii. a. 73. cont de creante. b. b. cont de surse proprii de finantare si are functie contabila de pasiv. Care din afirmatiile urmatoare. cat si cont de obligatii. e. d. c. Care din elementele de activ prezentate mai jos nu constituie obiect al reevaluarii: a. elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare la valoarea de intrare.71. in cazul diferentelor constatate in minus se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare. efect psihologic favorabil in fata actionarilor. c. b. diferentele constatate in minus se inregistreaza pe seama unei amortizari suplimentare. pierderea – cheltuielile efectuate nu au fost acoperite din veniturile proprii. c. Rezultatul exercitiului: Indicati afirmatia gresita. echipamentele de protectie a valorilor. Precizati care este motivul recurgerii la aceasta modalitate: a. referitoare la evaluarea la incheierea exercitiului financiar nu este adevarata: a. bifunctional. 75. echipamentele tehnologice.

% = 401 59. daca veniturile depasesc cheltuielile. b.V. cont rectificativ.valoarea la cost de productie a produselor finite constatate plus la inventar. cont de surse de finantare. 59. cont de surse proprii de finantare.50. Dispuneti de urmatoarele informatii privind marfurile: stoc scriptic de marfuri 1 leu. 0.01 371 = 711 0.01 371 = 607 0. d. contul 121 nu prezinta sold final creditor. . 0. c. T. 59. e.01 lei. Caracteristica generala a conturilor de imobilizari necorporale consta in aceea ca: Identificati afirmatia gresita. d. 78. profitul realizat. dupa functia contabila sunt conturi de activ. cont de surse de finantare. se debiteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale amortizate integral. respectiv de bunuri economice. bifunctional. b. d. pierderea realizata.lipsuri de inventar la produse finite. e. Alegeti dintre variantele de mai jos pe cea corecta referitoare la continutul economic si functia contabila a contului 281 “Amortizari privind imobilizarile corporale”: a. avand functie contabila de activ.50. profitul nerepartizat. b.01. 0. 19%: a.01. Indicati inregistrarea corecta privind cumpararea de materii prime in suma de 50 lei. Care formula contabila din cele enumerate nu este in concordanta cu explicatia data: a. cu functie contabila de activ. 77. c. 0.50. cont de bunuri economice.76. e.50.50 401 = 5121 59. b. 50 301 9. bifunctional. e. b. a. c. c. c.50 301 = 5121 59. 59.50.50 601 = 401 59. 345 = 711 . 345 = 301 . Soldul creditor al contului 121 “Profit sau pierdere” reflecta: Alegeti varianta corecta. 59. avand functie contabila de pasiv. stoc faptic 1. d.01. d.valoarea donatiilor de produse finite.01 607 = 121 0. Precizati inregistrarea corecta: a. 345 = 711 . 80.valoarea la pret de inregistrare a produselor finite consumate in intreprindere.01. d. 79.valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune. se crediteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale scoase din activ. 658 = 345 . pierderea neacoperita. 81. daca cheltuielile depasesc veniturile. c.01. toate cheltuielile colectate raman evidentiate in debitul lor pana la amortizarea integrala a acestora. 711 = 345 . a. e.50 4426 b.01 371 = 456 0.A.50 301 = 401 59. 0. soldul debitor reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale existente. e.01 371 = 707 0.

inregistrarea pe cheltuieli a salariilor platite. Este un cont de pasiv. respectiv a valorii lucrarilor si serviciilor in curs. b. d. lucrarilor si serviciilor in curs de executie se tine cu ajutorul conturilor 331 si 332. la sfarsitul perioadei. platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.82. c. 86. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 351 = 301 a. 411 = 418 . b. c.valoarea la pret de cumparare a materiilor prime intrate in gestiune. d. valoarea materiilor prime date spre prelucrare la terti. Care formula contabila este in concordanta cu explicatia data: a. . stabilite pe baza efectelor comerciale. evidenta produselor. 401 = 5121 . e. d. cu functie de activ. b. respectiv a lucrarilor si serviciilor in curs de executie. valoarea materiilor prime constatate lipsa la inventar. 84. Contul 403 “Efecte de platit” evidentiaza obligatiile de plata stabilite pe baza de efcte comerciale. valoarea acceptata de furnizori a cambiilor sau a biletelor la ordin. c. 87. Precizati ce reflecta creditul contului: a. contravaloarea efectelor comerciale de primit. contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate. sumele virate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate. inregistrarea pe cheltuieli a avansului acordat si retinut. b. d. soldul conturilor reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs. e. inregistrarea avansului acordat. drepturile de creanta din relatiile cu clientii. respectiv a lucrarilor si serviciilor in curs.valoarea produselor livrate pe baza de factura. contributia personalului pentru asigurari sociale de sanatate. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 641 = 421 a. 401 = 301 . valoarea materiilor prime date in consum. inregistrarea salariilor datorate. b.valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. 83. e. c. Precizati care element din cele enumerate mai jos nu se inregistreaza in creditul contului: a. contributia angajatorului la asigurarile sociale. ambele conturi sunt de mijloace economice. Contul 431 “Asigurari sociale” tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate. scaderea din gestiune a materiilor prime distruse de calamitati. se debiteaza cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie.incasari efectuate catre furnizori. b. 85. valoarea materiilor prime aduse de la terti. 302 = 401 . contributia personalului la asigurari sociale. valoarea efectelor comerciale neachitate. e. c. la sfarsitul perioadei. Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea: a. e. d. se crediteaza cu incarcarea in gestiune a produselor in curs. 411 = 701 . inregistrarea retinerilor din salarii.valoarea la pret de vanzare a produselor finite livrate. c. la inceputul perioadei urmatoare. e. d.

Contul 267 “Creante imobilizate”. poate reprezenta creditul acordat de banca prin contul curent. sumele achitate actionarilor sau asociatilor. b. dobanzile de platit aferente creditelor bancare pe termen scurt. b. c. creditele de la trezoreria statului. contul 5121 nu poate avea sold debitor.000lei Aceasta reprezinta: a. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 117 = 457 a. b. e. c. bifunctional. e. e. d. sumele lasate in contul curent al actionarilor. imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate. contul 169 nu prezinta sold final debitor. e. a cautiunilor. a garantiilor depuse. valoarea actiunilor proprii anulate. d. cont bifunctional. Identificati-l! a. reprezentand dividende. a titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor. b. Precizati ce semnifica soldul debitor al contului 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor”: a. In urma analizei contabile se stabileste urmatoarea formula contabila: Impozitul pe profit = Conturi la banci in lei 10. cont de creante. d. cont de datorii. Precizati ce poate reflecta soldul debitor al contului 5121: a. tine evidenta creantelor imobilizate. plata in numerar a impozitului pe profit. in vederea garantarii bunei executii a unor lucrari. Ce semnificatie acordati formulei contabile: 1091 = 5311 a. valoarea actiunilor proprii cedate. 91. 92. e. valoarea primelor de rambursare amortizate. cont de titluri de valoare. a imprumuturilor acordate pe termen lung. cu functie contabila de activ. virarea prin banca a impozitului pe profit. c. 93. disponibilitatile banesti existente la un moment dat. d. valoarea actiunilor detinute la entitatile afiliate. 94. respectiv: Un element dintre cele enumerate este gresit. b. dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat. c. dupa cum arata si denumirea. cu functie contabila de activ. d. e. valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate.88. a creantelor legate de interesele de participare. Dupa continutul economic si dupa functia contabila contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” este: a. plata impozitului pe venit. impozitul pe dividende. 89. cont de datorii. suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni. b. e. impozitul pe dividende. impozitul pe venit de natura salariilor datorat bugetului statului. 90. cont de investitii financiare. cat si de datorii. . b. d. c. d. inregistrarea impozitului pe profit datorat bugetului statului. valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor neamortizate. cu functie contabila de pasiv. c. costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate. c.

conturile de venituri dupa functia contabila sunt conturi de pasiv.000. anularea provizioanelor. d. e. 581 = 5311 5121 = 581. 581 = 5311. 96.000 5411 = 581 50. e. c.000 581 = 5411 50. d. 5121 = 5311.. 98. sumele se justifica prin achizitia de stocuri. c. 5121 = 581. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 681 = 151 a. d. diminuarea provizioanelor. Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea: a. sumele necheltuite se restituie. diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta.000 5121 = 581 50.000 5411 = 5121 50. Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea: a.000 581 = 5311 50. la incheierea exercitiului financiar constituie venit financiar. 100. Deschiderea unui acreditiv pentru suma de 50. . b. constituirea provizioanelor. valoarea provizioanelor.000. c. 50. c. veniturile determina cresterea situatiei nete. conturile de cheltuieli se crediteaza cu valoarea cheltuielilor efectuate. d. 5311 = 581 581 = 5121. 50.95.000 50. c. conturile de venituri sunt conturi de pasiv. d. 50. b. 97.000 581 = 5121 50. sunt sume incredintate administratorului sau altor persoane imputernicite in vederea efectuarii unor plati. e. conturile de venituri si cheltuieli nu prezinta sold la sfasitul lunii. conturile de venituri nu prezinta sold la sfarsitul perioadei.000 5411 = 581 50.000. valoarea provizioanelor. conturile de venituri se debiteaza cu valoarea veniturilor incasate. b. conturile de venituri se crediteaza cu valoarea veniturilor obtinute. 50. 50.000 50. d.000.000 lei genereaza una din urmatoarele inregistrari contabile: a. e. Consemnarea in extrasul de cont a operatiei de depunere a unei sume de bani din casierie in contul curent de la banca genereaza inregistrarea: a. e. la lichidarea acestora sau la incheierea exercitiului financiar afecteaza cheltuielile de exploatare.000 50. b. c. plata unor furnizori etc. Care din afirmatiile urmatoare.000. b.000 50. 99. referitoare la avansurile de trezorerie nu este conforma cu realitatea: a. e. conturile de cheltuieli dupa functia contabila sunt conturi de activ. conturile de venituri se crediteaza cu valoarea veniturilor obtinute.000 5411 = 581 50.000 581 = 542 50. b. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta.

Informatiile privind pozitia financiara a unei intreprinderi sunt oferite in primul rand de: a. In functie de exigibilitatea surselor de finantare. b. situatia modificarilor capitalului propriu. c. e. d. veniturile si rezultatele. Utilizatorii interni includ: a. d. capitalurile proprii si provizioanele. cheltuieli in avans. activele. capital si rezerve. 105. Elementele vizate direct de evaluarea pozitiei financiare sunt: a. calcul. c. inregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare. bilant. pasivele si capitalurile proprii. elaborarea mijloacelor pentru aplicarea in practica a contabilitatii. utilizarilor ciclice. preluarea si pastrarea informatiilor. patrimoniului. contul de profit si pierdere. b. d. in expresie valorica. a. 103. 104. cheltuielile si veniturile. in aceasta calitate: a. Precizati care din sarcinile enumerate mai jos ii revin contabilitatii. Conceptia economica considera ca obiectul de studiu al contabilitatii il constituie elaborarea si aplicarea procedeelor de evidenta. pasivele. datoriile si capitalurile proprii. b. c. d. e. d. utilizarilor durabile. Identificati-o! a. notele explicative la situatiile financiare anuale. d. pasivele. e. . investitorii. datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an. datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an. Ca disciplina stiintifica. activele. Utilizatorii informatiilor contabile se clasifica in utilizatori interni si externi. in bilant sunt delimitate urmatoarele grupe de elemente: O grupa este gresita. 106. creditorii financiari. managerii intreprinderii. furnizarea datelor si informatiilor necesare intocmirii situatiilor financiare anuale. utilizarilor ciclice. contabilitatii ii revin o serie de sarcini. situatia fluxurilor de trezorerie. activele. controlul operatiilor efectuate si a exactitatii datelor contabile. precum si a miscarii si transformarii: Alegeti varianta corecta. provizioane. b. c. c. 102. activele. e. guvernul si institutiile sale. capitalului. b. analiza si control.101. a existentei si starii. datoriile. c. furnizarea datelor si informatiilor necesare elaborarii programelor financiare. e. angajatii. e. activele. b.

e. intrarilor si iesirilor de bunuri. A = P + x – x. A + x = P + x. recunoasterea capitalurilor proprii. prin prisma: a. Cheltuielile inregistrate in avans nu includ: a. veniturilor si cheltuielilor. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. chirii achitate anticipat. recunoasterea activelor. A – x = P – x. A – x = P – x. reparatii capitale care se esaloneaza pe mai multe exercitii financiare. Intreprinderea se aprovizioneaza de la un furnizor cu materii prime. recunoasterea datoriilor.duce la o crestere a beneficiilor economice viitoare prin cresterea unui activ sau diminuarea unei datorii. 111.modificarea aceasta poate fi evaluata credibil. d. b. Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta: . e. .107. in suma de 300 lei. plati pentru abonamentele la diversele publicatii. rezultatele obtinute. Contul de rezultate exprima. e. d. Adunarea generala a actionarilor hotaraste transferarea la rezerve a primelor legate de capital. A – x = P – x. Reprezinta: a. A + x – x = P. recunoasterea cheltuielilor. 110. A + x = P – x. activelor si pasivelor. b. A + x = P + x. 112. c. b. A + x – x = P. c. d. d. 108. incasarilor si platilor. b. e. A + x = P – x. in suma de 200 lei. e. intr-o forma analitica. d. Se achita o datorie fata de un furnizor din contul de la banca. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. e. subventii. in suma de 500 lei. c. A = P + x – x. c. c. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. care vor fi achitate ulterior. A = P + x – x. c. b. b. A + x = P – x. creantelor si datoriilor. A = P + x – x. recunoasterea veniturilor. decontarea anticipata a primelor de asigurare pentru bunuri. d. 109. A + x = P + x. .

c. 116. recunoasterea cheltuielilor. recunoasterea capitalurilor proprii. d. balantei de verificare. contul reprezinta un model de sistematizare a existentelor si modificarilor de sens contrar. d. c. d. 118. b. contul reprezinta un model de individualizare si grupare a situatiei si miscarii elementelor. s-a stabilit ca partea stanga a contului sa poarte denumirea de: a. fie creditor. recunoasterea activelor. b. c. b. bilantului. creditor. e. . d. debitor. e. Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta: .modificarea aceasta poate fi evaluata credibil. e. b. contului. rulaj debitor. contul reprezinta un model de evidenta si calcul in expresie valorica. d. 114. Conventional. b. b. inregistrare sistematica. fie numai debitor. Care este aceasta ? a. Conturile bifunctionale au la sfarsitul perioadei de gestiune sold: a. e. contul realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului. recunoasterea datoriilor. stabilita cu ocazia inregistrarii operatiilor economice sau financiare in contabilittea curenta poarta denumirea de: a. e. recunoasterea veniturilor. fie numai creditor. dubla reprezentare. e. 117. . debitor si creditor. Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului.113. corespondenta conturilor. contului de profit si pierdere. Dubla inregistrare se realizeaza cu ajutorul: a. dubla inregistrare.duce la o scadere a beneficiilor economice viitoare prin scaderea unui activ sau cresterea unei datorii. Reprezinta: a. d. sold initial. debit. inregistrare cronologica. fie debitor. contul este un model de inregistrare cronologica a evolutiei patrimoniului. c. c. Contul este procedeul specific metodei contabilitatii cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecarui element in parte. c. credit. Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont. 115. formulelor contabile. sold final.

omisiuni de inregistrare. Utilizarea formulelor contabile de stornare in negru duce la: a. balanta de verificare realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului. d. b. marirea artificiala a rulajelor conturilor care participa la stornare. Balanta de verificare ofera posibilitatea descoperirii erorilor de inregistrare in conturi. 121. erorile de inregistrare in Cartea-mare. Balanta de verificare nu indeplineste functia de: a. 124. e. 120. verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi. balanta de verificare grupeaza si centralizeaza datele inregistrate in conturi. normarea contabilitatii. b. b. Care sunt acestea? a. e. a se tine seama de modificarile de sens contrar. centralizare a activitatii economice. 123. 122. micsorarea artificiala a total sumelor conturilor care participa la stornare. realizare a concordantei dintre elementele de activ si de pasiv. balanta de verificare reprezinta un instrument de analiza a activitatii economice. erorile de imputatie. Unele dintre erorile de mai jos nu pot fi depistate cu ajutorul balantei de verificare. c. d. e. Una din functiile de mai jos nu poate fi atribuita balantei de verificare. b. erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse. reglementarea contabilitatii. instrument de analiza a activitatii economice. b. e. c. Care este aceasta? a. balanta de verificare realizeaza concordanta dintre conturile sintetice si cele analitice. micsorarea artificiala a rulajelor conturilor care participa la stornare. omisiunile de inregistrare. erorile de inregistrare in Cartea-mare. erorile de intocmire a balantei de verificare . normalizarea contabilitatii. b. Nevoia de armonizare si uniformitate in producerea si utilizarea informatiilor contabile impune: a. b. d. erorile de compensatie. erorile de inregistrare in Registrul-jurnal. c. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale. . Cu ajutorul balantei de verificare se identifica: a. c. e. 125. d. anularea unei formule contabile efectuate anterior gresit. a se efectua inregistrarea sistematica a operatiilor. d. micsorarea artificiala a soldurilor finale ale conturilor care participa la stornare. internationalizarea contabilitatii. realizare a concordantei dintre conturile analitice si conturile sintetice. d. stabilirea corespondentei conturilor. balanta de verificare realizeaza verificarea exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi. modernizarea contabilitatii. e. Formulele contabile de stornare se utilizeaza pentru: a.119. c. d. marirea artificiala a soldurilor finale ale conturilor care participa la stornare. inregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit. e. c. c.

c. retinerea din salarii a contributiei la asigurarile sociale 130. subventii pentru investitii e. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare. Un element din cele de mai jos nu este cuprins in structura capitalurilor proprii. e.126. d. c. perioada de timp dintre achizitia materiilor prime si obtinerea produselor finite. salarii datorate personalului b. retinerea din salarii a impozitului pe veniturile din salarii d. 127. b. interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia c. d. retinerea din salarii a asigurarilor sociale de sanatate c. perioada de timp dintre achizitia materiilor prime care intra intr-un proces de productie si finalizarea sa in numerar sau sub forma unui instrument usor convertibil in numerar. functia de inregistrare a tranzactiilor in scopul determinarii periodice a rezultatului obtinut. are o valoare considerabila. b. Care este acesta? a. Una din functiile de mai jos nu poate fi atribuita contabilitatii financiare. 128. plata impozitului pe salarii catre bugetul statului e. interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia d. Ciclul de exploatare al unei intreprinderi reprezinta: a. rezerve din reevaluare b. functia de comunicare financiara externa. Capitalul propriu reprezinta: a. 129. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produse sau activitati. e. nu este neglijabila. perioada de timp dintre vanzarea produselor finite si incasarea lor. b. este probabil ca persoana care utilizeaza informatia sa actioneze in mod diferit in lipsa acesteia. d. interesesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor creantelor acesteia 131. interesesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia b. prime de capital c. interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia e. c. perioada de timp dintre obtinerea produselor finite si vanzarea lor. Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 421 = 444 a. O informatie este semnificativa daca: a. anul calendaristic. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice. are o natura neobisnuita. capital social d. Care este aceasta? a. este relevanta. e. rezultatul reportat .

erorile de compensatie d. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale e. 456 Decontari cu asociatii privind capitalul d. in aplicarea acelorasi reguli. 136. erorile in calculul sumelor din formulele contabile compuse c. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv consta: Precizati varianta corecta. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice. b. Care este acesta? a. nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor. Care dintre erorile de mai jos nu poate fi depistata cu ajutorul balantei de verificare? a. 1011 Capital subscris nevarsat b. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii. d. nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor. erorile de inregistrare in Cartea-mare 134. a. a. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile. c. 121 Profit si pierdere e. 117 Rezultatul reportat 133. functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi e. in aplicarea acelorasi reguli. e. functia de realizare a dublei reprezentari a patrimoniului 135. d. functia de instrument de verificare. c.132. functia de de legatura dintre conturile analitice si cele sintetice si dintre acestea din urma si bilant d. erorile de intocmire a balantei de verificare b. principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a balantei de verificare. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii. de a realizare a concordantei dintre conturile analitice si cele sintetice b. Principiul non conpensatiilor consta: Precizati varianta corecta. e. 1012 Capital subscris varsat c. Depunerea aporturilor subscrise de catre actionari se inregistreaza prin creditarea unuia dintre conturile: a. principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate. de control c. . b.

nu este admisă supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor. 138. valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv şi nici veniturile cu cheltuielile c. delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii întreprinderii. in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii. la închiderea exerciţiului e. asigurând comparabilitatea în timp a informaţiei contabile d. a. nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor. cu ocazia inventarierii d. b. informaţiile prezentate în situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor. că bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă bilanţului de închidere a exerciţiului precedent d. la data ieşirii din patrimoniu sau darea în consum . nu numai forma lor juridică e. care are o valoare semnificativă. riscurile şi pierderile posibile. generate de desfăşurarea activităţii exerciţiului curent sau anterior c. fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau reducerea semnificativă a activităţii b. in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice. înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor. principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate. că întreprinderea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil. d. in aplicarea acelorasi reguli. in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile. pe măsura angajării acestora şi trecerea lor la rezultatul exerciţiului la care se referă 140. la finalizarea unui ciclu de producţie c. constă în aplicarea aceloraşi principii.137. valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv şi nici veniturile cu cheltuielile e. ţinând cont de deprecierile. e. Principiul prudenţei presupune: a. respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor. trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare b. dintre care unul este eronat: a. c. că bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă bilanţului de închidere a exerciţiului precedent 139. Conform legii contablităţii sunt patru momente în care întreprinderea trebuie să procedeze în mod obligatoriu la evaluarea elementelor patrimoniale. că orice element. reguli şi metode privind evaluarea. la data intrării în patrimoniu b. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului înseamnă: a. in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului consta: Precizati varianta corecta.

concesiunile. creantele imobilizate c. produse finite. ambalaje c. Chitanta este: a. demodarea stocurilor b. Stocurile sunt active in curs de productie in vederea unei vanzari d. document de uz intern . Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor. materiale. document financiar-contabil d. o reducere a preţului de vânzare e. Care este acesta? a. o reducere a costurilor de achizitie sau de productie d. Stourile sunt active sub forma de imobilizari. Care este ecesta? a. erori de producţie sau de achiziţie 146. document specific. stocurile de materii prime. impozitul pe profit. o reducere a preţului de vânzare e. b. c. Stocurile sunt active detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii c. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor. Stourile sunt active sub forma de materii prime. o reducere a costurilor de achizitie sau de productie 145. cheltuielile de constituire b. c. document de uz general. o deteriorare fizică a stocurilor c. rezultatul actual 147. Rezultatul exercitiului nu cuprinde: a. erori de producţie sau de achiziţie d. cheltuielile de personal d. materiale. cheltuielile cu materii prime. b. materiale si alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de productie b. cheltuielile cu serviciile executate de terţi e. brevetele. demodarea stocurilor b. În contul de profit şi pierdere nu se reflectă : a. o deteriorare fizică a stocurilor c. veniturile din exploatare 142. materii prime. alte imobilizari necorporale 143.141. conform IAS 2 Stocurile. Imobilizarile necorporale nu cuprind: a. rezultatul curent. rezultatul precedent. drepturile si valorile similare e. d. produse finite. licentele. materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii 144. ambalaje b. Unul din enunturile de mai jos nu corespunde definitiei stocurilor. cheltuielile de dezvoltare d. Care este ecesta? a.

e. A= (C+ x – x) + D. d. conturile de regularizare . capital individual. 150. c. functia de generalizare a informatiei contabile. o ecuatie matematica e.activ sunt formate din cheltuieli inregistrate in avans. b. o relatie anormala pentru situatia financiara a firmei.148. b. cele in care un singur cont se debiteaza 152. capital propriu. este: a. Capitalul intreprinderilor mici se mai numeste si: a. d. c. A + x –x=C + D. conturile de regularizare –activ sunt formate din titluri de plasament. c. functia cronologiei bilantului.activ sunt formate din cheltuieli inregistrate in avans b. apital extern. c. A + x =C+ (D+ x ). cele in care un singur cont se debiteaza si doua sau mai multe conturi se crediteaza.în numerar.datoria faţă de furnizor în sumă de1. falsa. Se achită . capital intern. cele in care un singur cont se creditează e. c. conturile de regularizare si asimilate. functia de informare d. b. Indicati afirmatia incorecta: a.x = C+ (D-x) . b si c 151. a si b e. d. probabila d. A . Functiile bilantului contabil sunt: a.000 lei Încadraţi operaţia într-una din următoarele tipuri de modificări: a. egalitatea bilantiera. adevarata. Articolele contabile simple sunt: a. incorecta e. incompletă 154. cele in care un singur cont se debiteaza si un singur cont se crediteaza b. conturile de regularizare –activ sunt formate din diferente de conversie-activ. nici o variantă. A =( C – x) +(D+ x). cele in care un singur cont se crediteaza si doua sau mai multe conturi se debiteaza. c. d. capital fix 153. Total activ = Total pasiv. b. e. o simpla coincidenta b. c. 149. este: a. d. Relatia : mijloace economice = resurse economice.

5311 = 581 159. e. A= (C+ x – x) + D. 602 = 302. 5311 = 581 581 = 5121 158. c. b. 371 = 6814 e. 397 = 7814 c. 4426 = 401 301 = 401 d. 301 = 602. Se eliberează spre consum materiale consumabile. A . 6814 = 371 160. b. d. e. 6814 = 371 . 602= 397.TVA19% generează înregistrarea: a. 401 = 301. 5311 = 581 157. b. a. Acordarea unui avans în numerar unei persoane împuternicite din firmă. 5121 = 5311. e.reprezentând aprovizionarea cu materii prime generează înregistrarea: a.Identificaţi înregistrarea corectă. d. Primirea de materii prime de la furnizori. 581 = 5311. 542 = 5212 c. d. Întreprinderea majorează capitalul cu suma de 3000 lei.din bancă a contravalorii facturii furnizorului. Achitarea . 5121 = 401. b. 397 = 6814. Intreprinderea ABC deţine un stoc de cafea achiziţionatîn valoare de 4000. 542 = 5311. A + x –x=C + D. 302 = 702 c. Identificaţi înregistrarea corectă. Încadraţi operaţia într-una din următoarele tipuri de modificări: a. d.prin încorporarea de rezerve. 6814= 397. A + x =C+ (D+ x ). a.x = C+ (D-x) 156. b. e.pentru a cumpăra materiale de curăţenie generează înregistrarea: a. 581 = 5311.valoarea de piaţă a acestui stoc este de numai 3800. b. A=( C – x) +(D+ x). 5121 = 542 e.155.La sfârşitul exerciţiului financiar . d. c. % = 401 301 4426 c. 5121 = 581. 401 = 5121.

TVA 19%. 5121 = 401. b. e. b. Identificaţi înregistrarea corectă.avansul chenzinal salariaţilor. 425 = 5121 b. 605 4426 c. 401 = 605. 425=5311. 401=5311. Se achită unui terţ factura privind lucrările de reparaţii executate. 611 4426 c. % = 401. 5121 = 401. a. 5311 = 401 165. a. b. 401 = 611. Identificaţi înregistrarea corectă. 5121= 301. d. e. Se achită factura de energie electrică furnizorului. 163. Identificaţi înregistrarea corectă. e.161. Se recepţionează lucrările de reparaţii efectuate de un terţ. d. 4426 = 401 605 = 401. Identificaţi înregistrarea corectă. 5121= 301. 401 = 5121. 4426 = 401 611 = 401. % = 401. Se achită. 5311 = 401 164. % = 401. 5121 = 425. 5121 4426 c. d. e.TVA 19%. 5121= 421. Se înregistrează factura privind consumul de energie electrică. 5311 = 421 .în numerar.din contul deschis la bancă. a. 611= 301. c. e. 611 = 401. 301 = 401 162. b. 401 = 5121. a. Identificaţi înregistrarea corectă.în numerar. a. 605 = 301. d. d. c.

Se încasează contravaloarea facturii privind produsele finite livrate prin contul deschis la bancă. La sfârşitul lunii.salariile nete personalului. 641 = 421. 711 = 345. 421= 425. b.din casieria firmei. 5121= 421. 701 = 411. e. 421 = 5121.TVA 19%. a. 5121 = 401. a. c. b. Se facturează şi se livrează produse finite unui client. Identificaţi înregistrarea corectă. Identificaţi înregistrarea corectă. % = 411. 641 = 425. e. d. e. d. 170. 411= 711. Identificaţi înregistrarea corectă. a. În cursul lunii se obţin. Identificaţi înregistrarea corectă. e.preţ de vânzare . 411 = % 701 4427.166. 5121 = 401. 5121= 411. 701 4427 c.se calculează drepturile de salarii brute cuvenite personalului. e. 5121= 301. 421=5311. b. Se achită. 345=611. b. c. 425=5311. 411 = % 701 4427 . Identificaţi înregistrarea corectă. c. 167. 5311 = 411 169. 5311 = 421 168. d. 641 = 5121. d.produse finite. 5121 = 425. 701 = 411. d. 345= 711. b. % = 411.din producţie proprie. a. 701 4427 c. a.

b. 411 = 5311. 411 = 5121 174. 5311 = 121. 411 = % 707 4427 173. 371 4426 c. 5311 = 411.TVA 19%(deductibilă). Identificaţi înregistrarea corectă. b. 5121 = 401. Se aprovizionează cu mărfuri de la furnizori. e. Se încasează contravaloarea mărfurilor vândute. 5121= 411. 411 = 5121 175. organizată în fiecare întreprindere. 401= 411. contabilităţii îi sunt atribuite o serie de trăsături. Ca activitate practică. 707 = 401. 707 4427 c. 5311 = 411. studiază modul în care se asigură gestiunea patrimoniului. studiază echilibrul global. b. 701 = 401. % = 411. Identificaţi înregistrarea corectă. prin contabilitate se efectuează controlul privind realizarea deciziilor. e. a. La sfârşitul perioadei de gestiune se procedează la închiderea conturilor de cheltuieli (privind mărfurile) prin contul de profit şi pierdere. b. d. 5311= 371 c. a. Precizaţi care din cele enumerate mai jos nu aparţine contabilităţii : a. 707 = 411 d. 401 = % 371 4427 172. 121= 707. 5311= 371 c. e.în numerar. b. b. 121 = 609. 401= 411 e. 121 = 607. d. studiul patrimoniului numai în expresie calitativă. Identificaţi înregistrarea corectă. c. . 411 = 5311. Identificaţi înregistrarea corectă. Se încasează contravaloarea serviciilor prestate prin factură în contul deschis la bancă. 5121= 411. a.171. e. Se vând mărfuri unui client.TVA 19%(colectată). d. a. Identificaţi înregistrarea corectă. studiul patrimoniului în expresie valorică c. 176. 5121= 607. d. e. % = 401. d. a.

a. Identificaţi-o! a. d. Conţinutul documentelor justificative este dat de existenţa următoarelor elemente: O singură afirmaţie este greşită. 180. conţinutul operaţiei economice b. realizarea pe formulare tipizate. denumirea şi sediul firmei. constituie trăsătura esenţială b. b. menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiei. formulare în care formatul este prestabilit e. Identificaţi-o! a. Ca element al metodei contabilităţii. dubla reprezentere: O singură afirmaţie este greşită. 181. b. numărul şi data documentului c. Formularele tipizate sunt: O singură afirmaţie este greşită. . denumirea documentului. c. realizarea pe formulare netipizate. d. informaţii fiscale. Conţinutul documentelor justificative este dat de existenţa următoarelor elemente: O singură afirmaţie este greşită. informaţii contabile de gestiune d. c. suporturi tehnice de informaţii. e. astfel: Precizaţi care categorie dintre cele enumerate este greşită. legea care permite efectuarea operaţei e. competarea se poate face şi automatizat. Identificaţi-o! a. d. Ponderea cea mai mare a informaţiilor. poate fi redată sintetic d. informaţii financiar-contabile c. c. b. Identificaţi-o! a. formulare în care conţinutul nu este prestabilit. competarea se poate face numai manual. Identificaţi-o! a. 182. denumirea şi sediul firmei. 178. formulare în care conţinutul este prestabilit şi imprimat. Întocmirea documentelor justificative presupune: O singură afirmaţie este greşită.. numărul şi data documentului c. utilizate de managerul întreprinderii. determină conţinutul metodei contabilităţi. informaţii politice b. d. informaţii operaţionale. e. conţinutul operaţiei economice e. formulare în care forma este prestabilită şi imprimată. competarea se poate face şi manual. nu creează posibilitatea reflectării obiectului de studiu al contabilităţii. sunt de natură contabilă şi se clasifică în mai multe categorii. asigură existenţa permanentă a egalităţii bilanţiere e. 179. numele managerului.177.

prin articole contabile. document contabil facultativ. b. bilanţ. formulare în care se înregistrează operaţiile patrimoniale în mod cronologic e. tabloul fluxurilor de trezorerie şi tabloul variaţiei capitalurilor proprii. b. Verificarea de fond a documentelor contabile vizează: O singură afirmaţie este greşită. document contabil folosit numai o dată pe an b. 184.183. refacerea documentului d. e. e. înscrierea corectă după taierea cu o linie. Registrul jurnal este: O singură afirmaţie este greşită. Identificaţi-o! a. e. registrele inventar. reconstituirea documentelor d. tăierea cu o linie a sumei greşite c. Registrul inventar este: O singură afirmaţie este greşită. Identificaţi-o! a. formular contabil de tipul fişe de cont diverse e. document contabil care cuprinde trei părţi. formular în care se înregistrează operaţiile patrimoniale d. c. Identificaţi-o! a. document contabil care cuprinde două părţi. necesitatea operaţiei. 189. Gestiunea documentelor contabile presupune: O singură afirmaţie este greşită. Identificaţi-o! a. corectarea documentelor e. d. contul de profit şi pierdere. document contabil în care elementele se înregistrează. legalitatea operaţiei. document contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi pasiv. grupat în funcţie de natura lor c. organizarea circulaţiei documentelor. c. b. păstrarea documentelor 188. 187. d. formular contabil de tipul fişe de cont pe conturi corespondente 185. document contabil obligatoriu. b. economicitatea operaţiei. formulare în care se înregistrează operaţiile patrimoniale. note explicative. respectarea unor reguli. document contabil obligatoriu c. c. Identificaţi-o! a. document contabil în care elementele au la bază liste de inventariere 186. . ilegalitaea operaţiei. semnătura celui care a făcut corectura. Corectarea erorilor din documentelor contabile presupune: O singură afirmaţie este greşită. Registrul Cartea –mare este: O singură afirmaţie este greşită. realitateaoperaţiei e. Identificaţi-o! a. Identificaţi-o! a. b. utilizarea şi evidenza documentelor c. formular contabil folosit lunar d. b. d. Documentele contabile de sinteză se compun din: O singură afirmaţie este greşită.

e. TSD-TSC=0. conturile de pasiv se mai creditează şi cu majorările de pasiv. d. d. conturile de pasiv încep să funcţioneze prin creditare. etalonul monetar. conturile de pasiv se creditează cu existenţele de pasiv. Din cele cinci reguli prezentate mai jos. conturile de pasiv prezintă întotdeuna sold final creditor sau sunt soldate. Din cele cinci reguli prezentate mai jos. b. b. Contul constiuie un model care presupune: O singură afirmaţie este greşită. c. conturile de activ se creditează cu micşorările de pasiv d.190. Evaluarea are în vedere următoarele componente: O singură afirmaţie este greşită. Identificaţi-o! a. Identificaţi-o! a. d. d. preţul. nici una. c. b. Soldul contulului se stabilşte pe baza relaţiilor: O singură afirmaţie este greşită. o regulă de funcţionare a conturilor este greşită. conturile de activ se mai debitează cu majorările de activ . e. TSC-TCD=SC. b. e. Identificaţi-o! a. c. conturile de activ încep să funcţioneze prin debitare. Toate relaţiile de mai sus sunt valabile. obiectul evaluării. conturile de pasiv încep să funcţioneze prin creditare. 191. TSD+SFD=SC 193. Identificaţi-o! a. o formă cu dule valori. c. b. nici una 192. conturile de activ se debitează cu existenţele de activ. e. b. Din cele cinci reguli prezentate mai jos. conturile de activ se debitează cu existenţele de pasiv. 194. toate cele de mai sus. TSD –TSC=SD. Identificaţi-o! a. o regulă de funcţionare a conturilor este greşită. conturile de activ se debitează cu existenţele de activ. o formă uniaterală c. o formă bilanţiră. conturile de activ se mai debitează cu majorările de activ 195. d. o regulă de funcţionare a conturilor este greşită. conturile de activ încep să funcţioneze prin debitare cu majorările de pasiv. o formă de şah. e. conturile de pasiv se creditează cu micşorările de pasivde pasiv e. Identificaţi-o! a. c. conturile de activ prezintă întotdeuna sold final debitor sau sunt soldate.

e. Identificaţi-o! a. conturile bifuncţionale pot funcţiona după regula conturilor de pasiv 197. valoarea mărfurilor intrate în gestiune. d. d. c. datorii legate de imobilizări financiare. una nu aparţine conturilor bifuncţionale. oferă posibilitatea studierii sistematice şi generalizate a conturilor b. 198. ajută la înţelegerea structurii planului de conturi.196. constituie un mijloc eficient de cunoaştere a obiectului de studiu al contabilităţii. c. conturile bifuncţionale pot prezenta la un moment dat sold debitor. e. b. Precizaţi ce semnifică soldul debitor al contului 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri”: a. d. 199. d. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni. Identificaţi-o! a. e. c. b. Clasificarea conturilor prezintă o importanţă deosebită . Precizaţi ce semnifică soldul creditor al contului 371 “Măfuri”: a. permite asimilarea cu uşurinţă afuncţiei contabile a conturilor d. valoarea mărfurilor intrate în gestiune.deoarece: O singură afirmaţie este greşită. împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate 200. valoarea mărfurilor ieşite din gestiune c. conturile bifuncţionale pot prezenta la un moment dat sold creditor. alte împrumuturi şi datorii. contul 371 nu prezintă sold final creditor. conturile bifuncţionale pot numai sold zero. constituie un mijloc eficient de cunoaştere a subiectului de studiu al contabilităţii. conturile bifuncţionale pot funcţiona după regula conturilor de activ. credite bancare pe termen lung. avansuri încasate b. b. valoarea terenurilor ieşite din patrimoniu. valoarea mărfurilor ieşite din gestiune. suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiune de obligaţiuni. . valoarea terenurilor intrate în patrimoniu. e. Din cele cinci trăsături prezentate mai jos. Capitalul străin nu include: a. c. contul 211 nu prezintă sold final debitor. e.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->