Aşezǎri rurale în Asia

In prezent, populatia rurala depaseste trei miliarde de locuitori, ceea ce reprezinta o usoara majoritate la nivel mondial (52%).La nivel regional, numarul si repartitia populatiei rurale prezinta mari contraste datorate in principal diferentelor de dezvoltare socio-economica.Peste 90% din locuitorii satelor apartin statelor in curs de dezvoltare. Asia (12,5%), restul impartindu-se intre Europa, America si Australia, continentele cu cea mai redusa populatie rurala. Carecteristici generale ale continentului asiatic: Asia a fost încă din antichitate cel mai populat continent, menţinânduşi această poziţie şi in zilele noastre.Populaţia continentului cuprinde 3,7 miliarde locuitori, dintre care 204 milioane îi intâlnim în centrul şi nordul Asiei. Regiunea se extinde pe o suprafaţă de aproximativ 21 milioane km². Densitatea populaţiei atinge cota maximă in Uzbechistan cu 57,1 loc/km² şi cota minimă o întâlnim în Kazahstan cu 5,7 loc/km². Peisajul rural Acest tip de peisaj este expresia vizibila a interventiei taranului asupra cadrului natural: campurile cultivate, fermele, satele, dotarile agricole. Intr-

precum si de diversitatea factorilor naturali. Mesopotamia. In Asia musonica. Un alt tip de aşezare rurală specific fostelor state din U.Fiecare locuinţă reprezintă nucleul unei proprii celule agrare. Aşezările sezoniere sunt folosite timp de câteva luni pe an.un cadru impus de natura.R. aglomerate. prin pendulări pastorale locale sau transhumanţă. canalelor şi a oazelor. Bangladesh. fie de sate liniare ce urmeaza cursul vailor. Locuintele palafitice (pe piloni) sunt frecvente in Indonezia. fiecare civilizatie a adus solutii originale pentru organizarea si valorificarea spatiului: unelte. aşezări de tip cătun.S. Asia este un continent cu vechi traditii rurale. Populaţia rurală este dominantă în statele Asiei Centrale cu un procent mediu de 60%. şcoală. uneori mobile.Acestea sunt folosite in anotimpul de vara de o parte a populaţiei care se ocupă cu păstoritul. Acolo unde piatra si lemnul nu sunt disponibile. Aşezările rurale dispersate se desfaşoara pe o arie destul de largă şi cu locuinţe izolate situate la distanţe de peste 50 de metri una de alta. aşezări sezoniere. mic magazin universal. dintre care amintim: aşezări rurale dispersate. este cătunul. care nu depăşeşte 15 gospodării ce pot avea pe langă locuinţele sătenilor şi unele dotări elementare. cu soluri puţin fertile(ex: zonele înalte ale Mongoliei şi Kazahstanului). în funcţie de condiţiile de climă.Este caracteristică agriculturii specializate în zootehnie in regiunile puţin favorabile pentru culturile de câmp. procentajul minim este întâlnit în Mongolia unde populaţia rurală este de 43%.Locuinţele pot lua forma stânelor sau a sălaşelor de vară fiind construite din materiale uşoare.S. atelier de . aşezări temporale şi aşezări permanente. Rezulta o mare varietate a peisajelor rurale. iar cel maxim este de 76% întâlnit în Tajikistan. În Asia Centrală şi de Nord există mai multe tipuri de aşezări rurale. apoi fâneaţa si păşunea). varietate accentuata si de diferentele de populare si de dezvoltare economica.În general oamenii trăiesc de-a lungul râurilor. Munţii Altai). casele sunt construite din lut (Campia Indo-Gangetica. unde modul de folosinţă agricolă a terenului este distribuit în mod concentric (teren arabil în apropierea locuinţelor. Campia Chinei de Est). spre zonele mai înalte.Uneori între gospodării rămân şi fragmente din vegetaţia naturală (pădure). cu păşuni sau cu fâneţe(Munţii TianShian. arhitectura rurala. tehnici de amenajare. Thailanda. orezariile sunt insotite fie de sate mari.

Aşezările sunt stabile. spaţii de depozitare a produselor şi seminţelor. îmbinarea ingenioasă a culturilor de câmp cu creşterea animalelor şi alte activităţi economice. Habitatul asiatic se caracterizează printr-o mare varietate de forme şi printr-o continuă evoluţie. si o parte din tibetani). greutatea lor redusă permite o transportare uşoară pe spinarea animalelor. Simplitatea materialelor folosite. dar pot ajunge si in număr de câteva zeci în funcţie de numărul tribului sau ginţii care nomadizează în comun. uneori mai mult în anotimpul rece. În Mongolia.Este influenţat de nivelul de dezvoltare socialeconomică al diferitelor grupuri de populaţie. iurta se prezintă ca o constructie de tip uşor.fie în direcţia acaparării terenurilor de către marea proprietate feudală.Locuinţele de bază ale aşezărilor temporare sunt corturile. grupate in număr minim de trei. de particularităţile tradiţionale de organizare a diverselor societăţi. de modul specific de valorificare a valenţelor cadrului natural. nevoit să se deplaseze de la un loc la altul în căutarea de păşuni noi pentru turmele aflate în grija sa.Mai rar se folosesc bordeie. faptul că iurta se poate aşeza şi demonta în 20-30 de minute a prezentat calităţi de neînlocuit şi avantaje apreciate. sprijinită pe un schelet de lemn. Aşezările permanente. o parte din popoarele turanice cum sunt cazahii si turkmenii. de condiţiile naturale locale.Sunt caracteristice pentru popoarele de pastori nomazi si seminomazi care cresc cabaline.Acestea sunt asemanatoare ca dimensiuni cu sediile de ferme din agricultura cooperatistă. mai productivă.Comoditătile pe care le oferă (lumină. de materialele de construcţie.La acelaş nivel dimensional se situează aşezările-reşedinţă care sunt formate din locuinţa proprietarului. alcătuită dintr-o pâslă impermeabilă.Pentru aratul nomad. bazată pe fertilizarea solului. în zonele temperat continentale(mongoli. caprine. Aşezările temporare sunt cele cu o stabilitate care durează de la cateva zile pana la o lună. dar exista şi un procent redus de . Cu timpul satul a evoluat fie în direcţia destrămării marii familii patriarhale şi a divizării proprietătii. aerisire. utilizarea irigaţiilor. pastrarea căldurii) face ca iurta să fie încă folosită de o bună parte a populaţiei rurale.Aria de deplasare a aşezărilor temporare este delimitată având un diametru mediu de 500-800 km. capitalistă sau de stat.reparaţii. hangarul-atelier pentru maşinile agricole. ovine. din aceasta derivând mica proprietate individuală. de format mic. adăposturi pentru animale. locuinţele muncitorilor agricoli. au aparut acolo unde s-a trecut la o agricultură stabilă. rotund. cămile şi iaci.

nomazi în Afganistan. de pământ şi mai rar cu garduri. unde locuinţele sunt împrejmuite cu ziduri de piatră.Sate aglomerate. se disting două tipuri principale de aşezări rurale:aglomerate şi dispersate. Miruna Mosoia. dar de dimensiuni mici există şi în zonele înalte ale Kurdistanului.Din punct de vedere morfologic. XIA .