Aşezǎri rurale în Asia

In prezent, populatia rurala depaseste trei miliarde de locuitori, ceea ce reprezinta o usoara majoritate la nivel mondial (52%).La nivel regional, numarul si repartitia populatiei rurale prezinta mari contraste datorate in principal diferentelor de dezvoltare socio-economica.Peste 90% din locuitorii satelor apartin statelor in curs de dezvoltare. Asia (12,5%), restul impartindu-se intre Europa, America si Australia, continentele cu cea mai redusa populatie rurala. Carecteristici generale ale continentului asiatic: Asia a fost încă din antichitate cel mai populat continent, menţinânduşi această poziţie şi in zilele noastre.Populaţia continentului cuprinde 3,7 miliarde locuitori, dintre care 204 milioane îi intâlnim în centrul şi nordul Asiei. Regiunea se extinde pe o suprafaţă de aproximativ 21 milioane km². Densitatea populaţiei atinge cota maximă in Uzbechistan cu 57,1 loc/km² şi cota minimă o întâlnim în Kazahstan cu 5,7 loc/km². Peisajul rural Acest tip de peisaj este expresia vizibila a interventiei taranului asupra cadrului natural: campurile cultivate, fermele, satele, dotarile agricole. Intr-

Un alt tip de aşezare rurală specific fostelor state din U. tehnici de amenajare. aşezări temporale şi aşezări permanente. Munţii Altai). casele sunt construite din lut (Campia Indo-Gangetica. Populaţia rurală este dominantă în statele Asiei Centrale cu un procent mediu de 60%.S. In Asia musonica. fiecare civilizatie a adus solutii originale pentru organizarea si valorificarea spatiului: unelte. Acolo unde piatra si lemnul nu sunt disponibile. Locuintele palafitice (pe piloni) sunt frecvente in Indonezia. procentajul minim este întâlnit în Mongolia unde populaţia rurală este de 43%. unde modul de folosinţă agricolă a terenului este distribuit în mod concentric (teren arabil în apropierea locuinţelor. Campia Chinei de Est). în funcţie de condiţiile de climă. varietate accentuata si de diferentele de populare si de dezvoltare economica. Asia este un continent cu vechi traditii rurale. cu soluri puţin fertile(ex: zonele înalte ale Mongoliei şi Kazahstanului).S. aglomerate. spre zonele mai înalte. Aşezările rurale dispersate se desfaşoara pe o arie destul de largă şi cu locuinţe izolate situate la distanţe de peste 50 de metri una de alta. Rezulta o mare varietate a peisajelor rurale. apoi fâneaţa si păşunea).R. atelier de . cu păşuni sau cu fâneţe(Munţii TianShian. aşezări sezoniere.Este caracteristică agriculturii specializate în zootehnie in regiunile puţin favorabile pentru culturile de câmp. uneori mobile. arhitectura rurala.Locuinţele pot lua forma stânelor sau a sălaşelor de vară fiind construite din materiale uşoare.În general oamenii trăiesc de-a lungul râurilor.Fiecare locuinţă reprezintă nucleul unei proprii celule agrare. fie de sate liniare ce urmeaza cursul vailor. iar cel maxim este de 76% întâlnit în Tajikistan. care nu depăşeşte 15 gospodării ce pot avea pe langă locuinţele sătenilor şi unele dotări elementare. Bangladesh. mic magazin universal.Uneori între gospodării rămân şi fragmente din vegetaţia naturală (pădure). dintre care amintim: aşezări rurale dispersate. este cătunul. canalelor şi a oazelor. precum si de diversitatea factorilor naturali. şcoală. Mesopotamia. Aşezările sezoniere sunt folosite timp de câteva luni pe an. Thailanda. orezariile sunt insotite fie de sate mari.un cadru impus de natura. aşezări de tip cătun. În Asia Centrală şi de Nord există mai multe tipuri de aşezări rurale. prin pendulări pastorale locale sau transhumanţă.Acestea sunt folosite in anotimpul de vara de o parte a populaţiei care se ocupă cu păstoritul.

si o parte din tibetani).Acestea sunt asemanatoare ca dimensiuni cu sediile de ferme din agricultura cooperatistă.reparaţii. Simplitatea materialelor folosite.Este influenţat de nivelul de dezvoltare socialeconomică al diferitelor grupuri de populaţie. de particularităţile tradiţionale de organizare a diverselor societăţi. din aceasta derivând mica proprietate individuală.Mai rar se folosesc bordeie. Habitatul asiatic se caracterizează printr-o mare varietate de forme şi printr-o continuă evoluţie. de condiţiile naturale locale. de materialele de construcţie.Aşezările sunt stabile. dar pot ajunge si in număr de câteva zeci în funcţie de numărul tribului sau ginţii care nomadizează în comun. faptul că iurta se poate aşeza şi demonta în 20-30 de minute a prezentat calităţi de neînlocuit şi avantaje apreciate. de format mic. iurta se prezintă ca o constructie de tip uşor. rotund. sprijinită pe un schelet de lemn.Aria de deplasare a aşezărilor temporare este delimitată având un diametru mediu de 500-800 km. locuinţele muncitorilor agricoli. au aparut acolo unde s-a trecut la o agricultură stabilă. cămile şi iaci. utilizarea irigaţiilor. caprine. mai productivă. o parte din popoarele turanice cum sunt cazahii si turkmenii. alcătuită dintr-o pâslă impermeabilă. ovine. grupate in număr minim de trei. de modul specific de valorificare a valenţelor cadrului natural. Aşezările temporare sunt cele cu o stabilitate care durează de la cateva zile pana la o lună. în zonele temperat continentale(mongoli. hangarul-atelier pentru maşinile agricole. spaţii de depozitare a produselor şi seminţelor.Sunt caracteristice pentru popoarele de pastori nomazi si seminomazi care cresc cabaline. Aşezările permanente.La acelaş nivel dimensional se situează aşezările-reşedinţă care sunt formate din locuinţa proprietarului.Pentru aratul nomad. nevoit să se deplaseze de la un loc la altul în căutarea de păşuni noi pentru turmele aflate în grija sa.Locuinţele de bază ale aşezărilor temporare sunt corturile.fie în direcţia acaparării terenurilor de către marea proprietate feudală. adăposturi pentru animale. aerisire. pastrarea căldurii) face ca iurta să fie încă folosită de o bună parte a populaţiei rurale. bazată pe fertilizarea solului. capitalistă sau de stat. uneori mai mult în anotimpul rece.Comoditătile pe care le oferă (lumină. Cu timpul satul a evoluat fie în direcţia destrămării marii familii patriarhale şi a divizării proprietătii. greutatea lor redusă permite o transportare uşoară pe spinarea animalelor. În Mongolia. îmbinarea ingenioasă a culturilor de câmp cu creşterea animalelor şi alte activităţi economice. dar exista şi un procent redus de .

dar de dimensiuni mici există şi în zonele înalte ale Kurdistanului.nomazi în Afganistan. se disting două tipuri principale de aşezări rurale:aglomerate şi dispersate. de pământ şi mai rar cu garduri.Din punct de vedere morfologic. Miruna Mosoia.Sate aglomerate. XIA . unde locuinţele sunt împrejmuite cu ziduri de piatră.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful