Aşezǎri rurale în Asia

In prezent, populatia rurala depaseste trei miliarde de locuitori, ceea ce reprezinta o usoara majoritate la nivel mondial (52%).La nivel regional, numarul si repartitia populatiei rurale prezinta mari contraste datorate in principal diferentelor de dezvoltare socio-economica.Peste 90% din locuitorii satelor apartin statelor in curs de dezvoltare. Asia (12,5%), restul impartindu-se intre Europa, America si Australia, continentele cu cea mai redusa populatie rurala. Carecteristici generale ale continentului asiatic: Asia a fost încă din antichitate cel mai populat continent, menţinânduşi această poziţie şi in zilele noastre.Populaţia continentului cuprinde 3,7 miliarde locuitori, dintre care 204 milioane îi intâlnim în centrul şi nordul Asiei. Regiunea se extinde pe o suprafaţă de aproximativ 21 milioane km². Densitatea populaţiei atinge cota maximă in Uzbechistan cu 57,1 loc/km² şi cota minimă o întâlnim în Kazahstan cu 5,7 loc/km². Peisajul rural Acest tip de peisaj este expresia vizibila a interventiei taranului asupra cadrului natural: campurile cultivate, fermele, satele, dotarile agricole. Intr-

iar cel maxim este de 76% întâlnit în Tajikistan. Thailanda. cu păşuni sau cu fâneţe(Munţii TianShian. canalelor şi a oazelor. uneori mobile. spre zonele mai înalte. este cătunul. aşezări sezoniere. În Asia Centrală şi de Nord există mai multe tipuri de aşezări rurale. aşezări temporale şi aşezări permanente. cu soluri puţin fertile(ex: zonele înalte ale Mongoliei şi Kazahstanului). varietate accentuata si de diferentele de populare si de dezvoltare economica. mic magazin universal. şcoală. Un alt tip de aşezare rurală specific fostelor state din U. care nu depăşeşte 15 gospodării ce pot avea pe langă locuinţele sătenilor şi unele dotări elementare. casele sunt construite din lut (Campia Indo-Gangetica.Acestea sunt folosite in anotimpul de vara de o parte a populaţiei care se ocupă cu păstoritul.Uneori între gospodării rămân şi fragmente din vegetaţia naturală (pădure). Bangladesh. orezariile sunt insotite fie de sate mari.Fiecare locuinţă reprezintă nucleul unei proprii celule agrare. Asia este un continent cu vechi traditii rurale. dintre care amintim: aşezări rurale dispersate.În general oamenii trăiesc de-a lungul râurilor.R. precum si de diversitatea factorilor naturali. Aşezările sezoniere sunt folosite timp de câteva luni pe an. fiecare civilizatie a adus solutii originale pentru organizarea si valorificarea spatiului: unelte. aşezări de tip cătun. prin pendulări pastorale locale sau transhumanţă. Locuintele palafitice (pe piloni) sunt frecvente in Indonezia.Este caracteristică agriculturii specializate în zootehnie in regiunile puţin favorabile pentru culturile de câmp. Acolo unde piatra si lemnul nu sunt disponibile. tehnici de amenajare. Populaţia rurală este dominantă în statele Asiei Centrale cu un procent mediu de 60%. Mesopotamia.Locuinţele pot lua forma stânelor sau a sălaşelor de vară fiind construite din materiale uşoare. Munţii Altai).S. Campia Chinei de Est). unde modul de folosinţă agricolă a terenului este distribuit în mod concentric (teren arabil în apropierea locuinţelor. Aşezările rurale dispersate se desfaşoara pe o arie destul de largă şi cu locuinţe izolate situate la distanţe de peste 50 de metri una de alta. procentajul minim este întâlnit în Mongolia unde populaţia rurală este de 43%.un cadru impus de natura.S. atelier de . apoi fâneaţa si păşunea). Rezulta o mare varietate a peisajelor rurale. aglomerate. arhitectura rurala. fie de sate liniare ce urmeaza cursul vailor. In Asia musonica. în funcţie de condiţiile de climă.

hangarul-atelier pentru maşinile agricole. faptul că iurta se poate aşeza şi demonta în 20-30 de minute a prezentat calităţi de neînlocuit şi avantaje apreciate. dar exista şi un procent redus de .Mai rar se folosesc bordeie. în zonele temperat continentale(mongoli. uneori mai mult în anotimpul rece. caprine. În Mongolia.Aria de deplasare a aşezărilor temporare este delimitată având un diametru mediu de 500-800 km. grupate in număr minim de trei. de particularităţile tradiţionale de organizare a diverselor societăţi. o parte din popoarele turanice cum sunt cazahii si turkmenii. Aşezările temporare sunt cele cu o stabilitate care durează de la cateva zile pana la o lună. mai productivă. Simplitatea materialelor folosite.Aşezările sunt stabile. capitalistă sau de stat. Aşezările permanente. bazată pe fertilizarea solului. de condiţiile naturale locale.La acelaş nivel dimensional se situează aşezările-reşedinţă care sunt formate din locuinţa proprietarului. iurta se prezintă ca o constructie de tip uşor.Acestea sunt asemanatoare ca dimensiuni cu sediile de ferme din agricultura cooperatistă. alcătuită dintr-o pâslă impermeabilă. greutatea lor redusă permite o transportare uşoară pe spinarea animalelor. si o parte din tibetani).reparaţii.Comoditătile pe care le oferă (lumină. utilizarea irigaţiilor. ovine. Habitatul asiatic se caracterizează printr-o mare varietate de forme şi printr-o continuă evoluţie. de materialele de construcţie. cămile şi iaci. au aparut acolo unde s-a trecut la o agricultură stabilă. nevoit să se deplaseze de la un loc la altul în căutarea de păşuni noi pentru turmele aflate în grija sa.Este influenţat de nivelul de dezvoltare socialeconomică al diferitelor grupuri de populaţie. locuinţele muncitorilor agricoli. din aceasta derivând mica proprietate individuală.fie în direcţia acaparării terenurilor de către marea proprietate feudală. pastrarea căldurii) face ca iurta să fie încă folosită de o bună parte a populaţiei rurale. îmbinarea ingenioasă a culturilor de câmp cu creşterea animalelor şi alte activităţi economice. de format mic. aerisire. rotund. dar pot ajunge si in număr de câteva zeci în funcţie de numărul tribului sau ginţii care nomadizează în comun. adăposturi pentru animale. de modul specific de valorificare a valenţelor cadrului natural. spaţii de depozitare a produselor şi seminţelor.Pentru aratul nomad. sprijinită pe un schelet de lemn.Sunt caracteristice pentru popoarele de pastori nomazi si seminomazi care cresc cabaline.Locuinţele de bază ale aşezărilor temporare sunt corturile. Cu timpul satul a evoluat fie în direcţia destrămării marii familii patriarhale şi a divizării proprietătii.

de pământ şi mai rar cu garduri. dar de dimensiuni mici există şi în zonele înalte ale Kurdistanului.Din punct de vedere morfologic. se disting două tipuri principale de aşezări rurale:aglomerate şi dispersate.nomazi în Afganistan.Sate aglomerate. unde locuinţele sunt împrejmuite cu ziduri de piatră. Miruna Mosoia. XIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful