Aşezǎri rurale în Asia

In prezent, populatia rurala depaseste trei miliarde de locuitori, ceea ce reprezinta o usoara majoritate la nivel mondial (52%).La nivel regional, numarul si repartitia populatiei rurale prezinta mari contraste datorate in principal diferentelor de dezvoltare socio-economica.Peste 90% din locuitorii satelor apartin statelor in curs de dezvoltare. Asia (12,5%), restul impartindu-se intre Europa, America si Australia, continentele cu cea mai redusa populatie rurala. Carecteristici generale ale continentului asiatic: Asia a fost încă din antichitate cel mai populat continent, menţinânduşi această poziţie şi in zilele noastre.Populaţia continentului cuprinde 3,7 miliarde locuitori, dintre care 204 milioane îi intâlnim în centrul şi nordul Asiei. Regiunea se extinde pe o suprafaţă de aproximativ 21 milioane km². Densitatea populaţiei atinge cota maximă in Uzbechistan cu 57,1 loc/km² şi cota minimă o întâlnim în Kazahstan cu 5,7 loc/km². Peisajul rural Acest tip de peisaj este expresia vizibila a interventiei taranului asupra cadrului natural: campurile cultivate, fermele, satele, dotarile agricole. Intr-

Asia este un continent cu vechi traditii rurale. atelier de . Munţii Altai). uneori mobile. canalelor şi a oazelor. Aşezările rurale dispersate se desfaşoara pe o arie destul de largă şi cu locuinţe izolate situate la distanţe de peste 50 de metri una de alta. Bangladesh. În Asia Centrală şi de Nord există mai multe tipuri de aşezări rurale. mic magazin universal.un cadru impus de natura. unde modul de folosinţă agricolă a terenului este distribuit în mod concentric (teren arabil în apropierea locuinţelor. fiecare civilizatie a adus solutii originale pentru organizarea si valorificarea spatiului: unelte. orezariile sunt insotite fie de sate mari.Fiecare locuinţă reprezintă nucleul unei proprii celule agrare. care nu depăşeşte 15 gospodării ce pot avea pe langă locuinţele sătenilor şi unele dotări elementare. iar cel maxim este de 76% întâlnit în Tajikistan.Acestea sunt folosite in anotimpul de vara de o parte a populaţiei care se ocupă cu păstoritul. Un alt tip de aşezare rurală specific fostelor state din U. dintre care amintim: aşezări rurale dispersate. în funcţie de condiţiile de climă. arhitectura rurala. aglomerate. Aşezările sezoniere sunt folosite timp de câteva luni pe an. cu păşuni sau cu fâneţe(Munţii TianShian. Populaţia rurală este dominantă în statele Asiei Centrale cu un procent mediu de 60%. Mesopotamia. aşezări sezoniere.Este caracteristică agriculturii specializate în zootehnie in regiunile puţin favorabile pentru culturile de câmp. In Asia musonica. tehnici de amenajare. varietate accentuata si de diferentele de populare si de dezvoltare economica.În general oamenii trăiesc de-a lungul râurilor. casele sunt construite din lut (Campia Indo-Gangetica. Campia Chinei de Est).S. apoi fâneaţa si păşunea). spre zonele mai înalte. şcoală. prin pendulări pastorale locale sau transhumanţă. cu soluri puţin fertile(ex: zonele înalte ale Mongoliei şi Kazahstanului). Locuintele palafitice (pe piloni) sunt frecvente in Indonezia. fie de sate liniare ce urmeaza cursul vailor.Locuinţele pot lua forma stânelor sau a sălaşelor de vară fiind construite din materiale uşoare. Rezulta o mare varietate a peisajelor rurale.Uneori între gospodării rămân şi fragmente din vegetaţia naturală (pădure). este cătunul.R. Acolo unde piatra si lemnul nu sunt disponibile. Thailanda. aşezări de tip cătun. precum si de diversitatea factorilor naturali. procentajul minim este întâlnit în Mongolia unde populaţia rurală este de 43%. aşezări temporale şi aşezări permanente.S.

de condiţiile naturale locale.Este influenţat de nivelul de dezvoltare socialeconomică al diferitelor grupuri de populaţie. de particularităţile tradiţionale de organizare a diverselor societăţi. cămile şi iaci. Aşezările permanente. pastrarea căldurii) face ca iurta să fie încă folosită de o bună parte a populaţiei rurale.Comoditătile pe care le oferă (lumină. nevoit să se deplaseze de la un loc la altul în căutarea de păşuni noi pentru turmele aflate în grija sa. spaţii de depozitare a produselor şi seminţelor. de format mic. Simplitatea materialelor folosite. uneori mai mult în anotimpul rece. Habitatul asiatic se caracterizează printr-o mare varietate de forme şi printr-o continuă evoluţie.Aria de deplasare a aşezărilor temporare este delimitată având un diametru mediu de 500-800 km. hangarul-atelier pentru maşinile agricole. greutatea lor redusă permite o transportare uşoară pe spinarea animalelor. în zonele temperat continentale(mongoli. faptul că iurta se poate aşeza şi demonta în 20-30 de minute a prezentat calităţi de neînlocuit şi avantaje apreciate. o parte din popoarele turanice cum sunt cazahii si turkmenii. adăposturi pentru animale. îmbinarea ingenioasă a culturilor de câmp cu creşterea animalelor şi alte activităţi economice.Acestea sunt asemanatoare ca dimensiuni cu sediile de ferme din agricultura cooperatistă. aerisire.Aşezările sunt stabile. si o parte din tibetani). iurta se prezintă ca o constructie de tip uşor. capitalistă sau de stat. bazată pe fertilizarea solului. alcătuită dintr-o pâslă impermeabilă. de materialele de construcţie. grupate in număr minim de trei. În Mongolia. caprine. dar pot ajunge si in număr de câteva zeci în funcţie de numărul tribului sau ginţii care nomadizează în comun. utilizarea irigaţiilor. sprijinită pe un schelet de lemn.Pentru aratul nomad. ovine. Cu timpul satul a evoluat fie în direcţia destrămării marii familii patriarhale şi a divizării proprietătii.Locuinţele de bază ale aşezărilor temporare sunt corturile. mai productivă. rotund. Aşezările temporare sunt cele cu o stabilitate care durează de la cateva zile pana la o lună. au aparut acolo unde s-a trecut la o agricultură stabilă.reparaţii.Mai rar se folosesc bordeie. dar exista şi un procent redus de . locuinţele muncitorilor agricoli. din aceasta derivând mica proprietate individuală.Sunt caracteristice pentru popoarele de pastori nomazi si seminomazi care cresc cabaline. de modul specific de valorificare a valenţelor cadrului natural.fie în direcţia acaparării terenurilor de către marea proprietate feudală.La acelaş nivel dimensional se situează aşezările-reşedinţă care sunt formate din locuinţa proprietarului.

Din punct de vedere morfologic. unde locuinţele sunt împrejmuite cu ziduri de piatră. se disting două tipuri principale de aşezări rurale:aglomerate şi dispersate.Sate aglomerate. de pământ şi mai rar cu garduri. Miruna Mosoia.nomazi în Afganistan. dar de dimensiuni mici există şi în zonele înalte ale Kurdistanului. XIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful