Aşezǎri rurale în Asia

In prezent, populatia rurala depaseste trei miliarde de locuitori, ceea ce reprezinta o usoara majoritate la nivel mondial (52%).La nivel regional, numarul si repartitia populatiei rurale prezinta mari contraste datorate in principal diferentelor de dezvoltare socio-economica.Peste 90% din locuitorii satelor apartin statelor in curs de dezvoltare. Asia (12,5%), restul impartindu-se intre Europa, America si Australia, continentele cu cea mai redusa populatie rurala. Carecteristici generale ale continentului asiatic: Asia a fost încă din antichitate cel mai populat continent, menţinânduşi această poziţie şi in zilele noastre.Populaţia continentului cuprinde 3,7 miliarde locuitori, dintre care 204 milioane îi intâlnim în centrul şi nordul Asiei. Regiunea se extinde pe o suprafaţă de aproximativ 21 milioane km². Densitatea populaţiei atinge cota maximă in Uzbechistan cu 57,1 loc/km² şi cota minimă o întâlnim în Kazahstan cu 5,7 loc/km². Peisajul rural Acest tip de peisaj este expresia vizibila a interventiei taranului asupra cadrului natural: campurile cultivate, fermele, satele, dotarile agricole. Intr-

canalelor şi a oazelor. spre zonele mai înalte.Locuinţele pot lua forma stânelor sau a sălaşelor de vară fiind construite din materiale uşoare. Thailanda. fiecare civilizatie a adus solutii originale pentru organizarea si valorificarea spatiului: unelte. procentajul minim este întâlnit în Mongolia unde populaţia rurală este de 43%. în funcţie de condiţiile de climă. aşezări temporale şi aşezări permanente.S. fie de sate liniare ce urmeaza cursul vailor. Aşezările sezoniere sunt folosite timp de câteva luni pe an. dintre care amintim: aşezări rurale dispersate. În Asia Centrală şi de Nord există mai multe tipuri de aşezări rurale.Acestea sunt folosite in anotimpul de vara de o parte a populaţiei care se ocupă cu păstoritul.S.Fiecare locuinţă reprezintă nucleul unei proprii celule agrare.un cadru impus de natura. precum si de diversitatea factorilor naturali. mic magazin universal. cu păşuni sau cu fâneţe(Munţii TianShian. Populaţia rurală este dominantă în statele Asiei Centrale cu un procent mediu de 60%. In Asia musonica. Mesopotamia. prin pendulări pastorale locale sau transhumanţă.Uneori între gospodării rămân şi fragmente din vegetaţia naturală (pădure). aşezări de tip cătun.Este caracteristică agriculturii specializate în zootehnie in regiunile puţin favorabile pentru culturile de câmp. care nu depăşeşte 15 gospodării ce pot avea pe langă locuinţele sătenilor şi unele dotări elementare. aglomerate. Acolo unde piatra si lemnul nu sunt disponibile. Locuintele palafitice (pe piloni) sunt frecvente in Indonezia. varietate accentuata si de diferentele de populare si de dezvoltare economica. tehnici de amenajare. Campia Chinei de Est). arhitectura rurala. orezariile sunt insotite fie de sate mari. iar cel maxim este de 76% întâlnit în Tajikistan. Aşezările rurale dispersate se desfaşoara pe o arie destul de largă şi cu locuinţe izolate situate la distanţe de peste 50 de metri una de alta. apoi fâneaţa si păşunea). Bangladesh. şcoală. Rezulta o mare varietate a peisajelor rurale. atelier de . Un alt tip de aşezare rurală specific fostelor state din U. cu soluri puţin fertile(ex: zonele înalte ale Mongoliei şi Kazahstanului).În general oamenii trăiesc de-a lungul râurilor. unde modul de folosinţă agricolă a terenului este distribuit în mod concentric (teren arabil în apropierea locuinţelor. uneori mobile. Asia este un continent cu vechi traditii rurale. aşezări sezoniere. casele sunt construite din lut (Campia Indo-Gangetica. este cătunul.R. Munţii Altai).

Simplitatea materialelor folosite.Pentru aratul nomad. o parte din popoarele turanice cum sunt cazahii si turkmenii. aerisire. uneori mai mult în anotimpul rece.Acestea sunt asemanatoare ca dimensiuni cu sediile de ferme din agricultura cooperatistă. au aparut acolo unde s-a trecut la o agricultură stabilă. de particularităţile tradiţionale de organizare a diverselor societăţi. mai productivă. În Mongolia.Mai rar se folosesc bordeie. si o parte din tibetani). pastrarea căldurii) face ca iurta să fie încă folosită de o bună parte a populaţiei rurale. Aşezările temporare sunt cele cu o stabilitate care durează de la cateva zile pana la o lună.Sunt caracteristice pentru popoarele de pastori nomazi si seminomazi care cresc cabaline. capitalistă sau de stat. rotund. nevoit să se deplaseze de la un loc la altul în căutarea de păşuni noi pentru turmele aflate în grija sa. Habitatul asiatic se caracterizează printr-o mare varietate de forme şi printr-o continuă evoluţie. alcătuită dintr-o pâslă impermeabilă. faptul că iurta se poate aşeza şi demonta în 20-30 de minute a prezentat calităţi de neînlocuit şi avantaje apreciate. iurta se prezintă ca o constructie de tip uşor. locuinţele muncitorilor agricoli.La acelaş nivel dimensional se situează aşezările-reşedinţă care sunt formate din locuinţa proprietarului. de modul specific de valorificare a valenţelor cadrului natural. sprijinită pe un schelet de lemn. hangarul-atelier pentru maşinile agricole.Comoditătile pe care le oferă (lumină.Aşezările sunt stabile. bazată pe fertilizarea solului. din aceasta derivând mica proprietate individuală. Cu timpul satul a evoluat fie în direcţia destrămării marii familii patriarhale şi a divizării proprietătii.fie în direcţia acaparării terenurilor de către marea proprietate feudală. de format mic. dar exista şi un procent redus de . de condiţiile naturale locale. adăposturi pentru animale. Aşezările permanente. ovine. grupate in număr minim de trei. îmbinarea ingenioasă a culturilor de câmp cu creşterea animalelor şi alte activităţi economice.Este influenţat de nivelul de dezvoltare socialeconomică al diferitelor grupuri de populaţie. dar pot ajunge si in număr de câteva zeci în funcţie de numărul tribului sau ginţii care nomadizează în comun. spaţii de depozitare a produselor şi seminţelor. utilizarea irigaţiilor. caprine. cămile şi iaci. de materialele de construcţie. greutatea lor redusă permite o transportare uşoară pe spinarea animalelor.Locuinţele de bază ale aşezărilor temporare sunt corturile. în zonele temperat continentale(mongoli.Aria de deplasare a aşezărilor temporare este delimitată având un diametru mediu de 500-800 km.reparaţii.

se disting două tipuri principale de aşezări rurale:aglomerate şi dispersate. Miruna Mosoia. unde locuinţele sunt împrejmuite cu ziduri de piatră.nomazi în Afganistan.Sate aglomerate. XIA . de pământ şi mai rar cu garduri. dar de dimensiuni mici există şi în zonele înalte ale Kurdistanului.Din punct de vedere morfologic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful