Aşezǎri rurale în Asia

In prezent, populatia rurala depaseste trei miliarde de locuitori, ceea ce reprezinta o usoara majoritate la nivel mondial (52%).La nivel regional, numarul si repartitia populatiei rurale prezinta mari contraste datorate in principal diferentelor de dezvoltare socio-economica.Peste 90% din locuitorii satelor apartin statelor in curs de dezvoltare. Asia (12,5%), restul impartindu-se intre Europa, America si Australia, continentele cu cea mai redusa populatie rurala. Carecteristici generale ale continentului asiatic: Asia a fost încă din antichitate cel mai populat continent, menţinânduşi această poziţie şi in zilele noastre.Populaţia continentului cuprinde 3,7 miliarde locuitori, dintre care 204 milioane îi intâlnim în centrul şi nordul Asiei. Regiunea se extinde pe o suprafaţă de aproximativ 21 milioane km². Densitatea populaţiei atinge cota maximă in Uzbechistan cu 57,1 loc/km² şi cota minimă o întâlnim în Kazahstan cu 5,7 loc/km². Peisajul rural Acest tip de peisaj este expresia vizibila a interventiei taranului asupra cadrului natural: campurile cultivate, fermele, satele, dotarile agricole. Intr-

iar cel maxim este de 76% întâlnit în Tajikistan. Mesopotamia.În general oamenii trăiesc de-a lungul râurilor.Este caracteristică agriculturii specializate în zootehnie in regiunile puţin favorabile pentru culturile de câmp. este cătunul. precum si de diversitatea factorilor naturali. aglomerate.Acestea sunt folosite in anotimpul de vara de o parte a populaţiei care se ocupă cu păstoritul. arhitectura rurala.S. casele sunt construite din lut (Campia Indo-Gangetica. dintre care amintim: aşezări rurale dispersate. prin pendulări pastorale locale sau transhumanţă. aşezări de tip cătun. în funcţie de condiţiile de climă. Aşezările rurale dispersate se desfaşoara pe o arie destul de largă şi cu locuinţe izolate situate la distanţe de peste 50 de metri una de alta. In Asia musonica. uneori mobile. fie de sate liniare ce urmeaza cursul vailor. Un alt tip de aşezare rurală specific fostelor state din U. varietate accentuata si de diferentele de populare si de dezvoltare economica. Acolo unde piatra si lemnul nu sunt disponibile. spre zonele mai înalte. unde modul de folosinţă agricolă a terenului este distribuit în mod concentric (teren arabil în apropierea locuinţelor. Aşezările sezoniere sunt folosite timp de câteva luni pe an. orezariile sunt insotite fie de sate mari.un cadru impus de natura. cu păşuni sau cu fâneţe(Munţii TianShian. procentajul minim este întâlnit în Mongolia unde populaţia rurală este de 43%.Locuinţele pot lua forma stânelor sau a sălaşelor de vară fiind construite din materiale uşoare. tehnici de amenajare.S.Uneori între gospodării rămân şi fragmente din vegetaţia naturală (pădure). cu soluri puţin fertile(ex: zonele înalte ale Mongoliei şi Kazahstanului). mic magazin universal. Munţii Altai). aşezări temporale şi aşezări permanente. În Asia Centrală şi de Nord există mai multe tipuri de aşezări rurale.Fiecare locuinţă reprezintă nucleul unei proprii celule agrare. Rezulta o mare varietate a peisajelor rurale. Locuintele palafitice (pe piloni) sunt frecvente in Indonezia. apoi fâneaţa si păşunea). Thailanda. Populaţia rurală este dominantă în statele Asiei Centrale cu un procent mediu de 60%. fiecare civilizatie a adus solutii originale pentru organizarea si valorificarea spatiului: unelte. aşezări sezoniere. Campia Chinei de Est). Asia este un continent cu vechi traditii rurale. şcoală. canalelor şi a oazelor. atelier de . Bangladesh.R. care nu depăşeşte 15 gospodării ce pot avea pe langă locuinţele sătenilor şi unele dotări elementare.

sprijinită pe un schelet de lemn. greutatea lor redusă permite o transportare uşoară pe spinarea animalelor.Comoditătile pe care le oferă (lumină. alcătuită dintr-o pâslă impermeabilă.Locuinţele de bază ale aşezărilor temporare sunt corturile. dar exista şi un procent redus de . mai productivă. grupate in număr minim de trei. de particularităţile tradiţionale de organizare a diverselor societăţi.Pentru aratul nomad. În Mongolia. de condiţiile naturale locale. au aparut acolo unde s-a trecut la o agricultură stabilă. Habitatul asiatic se caracterizează printr-o mare varietate de forme şi printr-o continuă evoluţie. nevoit să se deplaseze de la un loc la altul în căutarea de păşuni noi pentru turmele aflate în grija sa. iurta se prezintă ca o constructie de tip uşor. din aceasta derivând mica proprietate individuală. Aşezările permanente. de format mic. spaţii de depozitare a produselor şi seminţelor. caprine. hangarul-atelier pentru maşinile agricole. locuinţele muncitorilor agricoli. Aşezările temporare sunt cele cu o stabilitate care durează de la cateva zile pana la o lună. uneori mai mult în anotimpul rece. de modul specific de valorificare a valenţelor cadrului natural. aerisire. îmbinarea ingenioasă a culturilor de câmp cu creşterea animalelor şi alte activităţi economice. de materialele de construcţie.Acestea sunt asemanatoare ca dimensiuni cu sediile de ferme din agricultura cooperatistă.Aria de deplasare a aşezărilor temporare este delimitată având un diametru mediu de 500-800 km.fie în direcţia acaparării terenurilor de către marea proprietate feudală. faptul că iurta se poate aşeza şi demonta în 20-30 de minute a prezentat calităţi de neînlocuit şi avantaje apreciate. dar pot ajunge si in număr de câteva zeci în funcţie de numărul tribului sau ginţii care nomadizează în comun.Sunt caracteristice pentru popoarele de pastori nomazi si seminomazi care cresc cabaline. Cu timpul satul a evoluat fie în direcţia destrămării marii familii patriarhale şi a divizării proprietătii. ovine. rotund. o parte din popoarele turanice cum sunt cazahii si turkmenii.Mai rar se folosesc bordeie. pastrarea căldurii) face ca iurta să fie încă folosită de o bună parte a populaţiei rurale. adăposturi pentru animale. bazată pe fertilizarea solului. în zonele temperat continentale(mongoli.La acelaş nivel dimensional se situează aşezările-reşedinţă care sunt formate din locuinţa proprietarului.Aşezările sunt stabile.reparaţii. capitalistă sau de stat. utilizarea irigaţiilor.Este influenţat de nivelul de dezvoltare socialeconomică al diferitelor grupuri de populaţie. Simplitatea materialelor folosite. si o parte din tibetani). cămile şi iaci.

dar de dimensiuni mici există şi în zonele înalte ale Kurdistanului. se disting două tipuri principale de aşezări rurale:aglomerate şi dispersate.Sate aglomerate. unde locuinţele sunt împrejmuite cu ziduri de piatră.Din punct de vedere morfologic. Miruna Mosoia. XIA . de pământ şi mai rar cu garduri.nomazi în Afganistan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful