Sunteți pe pagina 1din 2

IMPRESII Conacul de la Bălceşti-

un loc minunat plin de


poveste, cel mai frumos
loc pe care l-am vizitat în
care m-am simtit
Trecand pragul muzeului memorial Nicolae Balcescu, am patruns fara de
extraordinar.
veste in miezul unei lumi romanesti de o plasticitate, bun gust, masuri si
eleganta ce le credeam aproape disparute. Aveam in fata un conac Faculatea de Arte
boieresc adevarat, maiestuos, cu o armonie a proportiilor ce m-a cucerit Vizuale, Claudia Hulea.
pe loc. Armonia dimensiunilor şi Conacul de la Bălceşti
volumetriei este impresionant.
se completează cu Este un loc unde se
dimensiunea culturală. pot coagula idei şi atitudini culturale, dar şi patriotice. Este un
loc metafizic de o valoare artistică deosebită cu incredibile
Conf. univ. dr. Ramona Novicov capacităţi de evocare ale trecutului care alături de culele şi
mănăstirile vîlcene sunt fără îndoială perle ale documentului
istoric, de arhitectură şi cultură a românilor. Fascinaţia pe care
o induce întregul complex, nu poate decât să genereze
sentimente şi trăiri de o calitate specială şi amintiri pe măsură.
Facultatea de Arte Vizuale, Lect.Univ. Maria Abrudan.

Conacul Bălceştilor! Până acum un loc neştiut de mine, încărcat însă cu


istorie, cu o poziţie geografică ideală, nu voi putea să-l uit vreodată.
Mă bucur că am avut ocazia să vizitez aceste meleaguri, acest conac, dar
mai ales m-a bucurat ospitalitatea şi prelegerile deosebite ale domnului
director profesor Bănică Ologu, care m-a impresionat prin cunoştinţele
dânsului.
Sper ca în viitor să revin în acest loc “rupt din rai’ unde parcă şi drumul
duce direct la conac, nepermiţându-ţi să-l ocoleşti.

Faculatea de Arhitectura si Constructii Sef.Lucr.Ghergheles Liliana.

Conacul Bălceştilor,cu armonia dimensiunilor şi volumetriei se completează cu


dimensiunea culturală. Dincolo de toate însă se completează cu un mare potenţial de a
genera continuu cultură.
Alături de culele de la Măldăreşti, de bisericile şi mănăstirile din ţinut, conacul este
încărcat de amintiri şi istorie, dar este şi generator de amintiri. Este un loc impregnat de
cultură […]
Integrarea lui în circuitul de valori şi în programele culturale europene ar fi doar un mic act
necesar ce îl datorăm sitului, trecutului acestuia şi memoriei Bălceştilor.
Faculatea de Arte Vizuale, Lect.Univ.Abrudan Cornel
Viaţa muzeelor, păstrătoare de amintiri, se aseamănă cu
viaţa oamenilor. Cu cât timpul trece, vremea vămuieşte, patina
dă nobleţe şi impune respectul contemporanilor.
Un muzeu dedicat memoriei lui Bălcescu este nu nu mai un
act de cultură ci şi o reconsiderare asupra întregii noastre
deveniri istorice.
Când la 1 mai 1968 se emitea Decizia de înfiinţare a
de recunoştinţă pentru strădania şi lupta înaintaşilor.
Beneficiind din plin de cadrul natural, muzeul a fost de-a
lungul celor aproape trei decenii un loc de meditaţie, de
reconstituire a atmosferei de acum un veac şi jumătate, dar şi
de popularizare a marilor valori păstrate în colecţiile instituţiei
şi în reţeaua muzeelor vîlcene.

“Cu emoţie şi pietate te apropii de casa în care a


trăit
şi a gândit marele Nicolae Bălcescu... vizitarea
muzeului adăpostit în casa memorială Nicolae
Bălcescu îţi oferă posibilitatea şi-ţi sporeşe
înţelegera dintre oamenii deosebiţi şi năzuinţele
cele mai înalte ale mulţimilor şi ale poporului
întreg... nu te poţi despărţi de acest lăcaş de
binecuvântată aducere aminte fără să
mulţumeşti din inima celor ce l-au plănuit, l-au
organizat şi-l întreţin prin inima lor caldă şi
conştiinţa lor curată”
Academician
Ştefan Pascu

AUTOR: Nicolae Bănică


Ologu