P. 1
lista standarde ocupationale

lista standarde ocupationale

|Views: 2,400|Likes:

More info:

Published by: Mirela Mogos Costache on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII

CNFPA, ianuarie 2011

(A) Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură
1. Frezor 2. Galvanizator 3. Montator aparatură opto-electronică 4. Operator la maşini unelte cu comandă numerică 5. Optician 6. Rectificator 7. Strungar 8. Mecanic de întreţinere utilaje tipografice 9. Lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii 10. Mecanic reparaţii 11. Vopsitor industrial 12. Presator metale la rece 13. Sudor 14. Confecţioner cablaje auto 15. Şlefuitor metale 16. Găuritor filetator 17. Montator de aparataj electric 18. Debitator semifabricate 19. Lăcătuş construcţii metalice şi navale 20. Mecanic vulcanizator 21. Curăţitor-sablator 22. Preparator ferodouri 23. Finisor universal ferodouri 24. Preparator plăci etanşare comprimate 25. Operator control nedistructiv 26. Tehnician prelucrări mecanice 27. Cazangiu 28. Tehnician mecatronist 29. Lăcătuş mecanic 30. Forjor în matriţă 31. Tinichigiu industrial 32. Sculer matriţer 33. Mecanic maşini agricole 34. Operator montaj linii automate 35. Sudor electric 36. Confecţioner produse pirotehnice 37. Tinichigiu structurist de aviaţie 38. Mecanic aviaţie 39. Maistru mecanic auto 40. Montator subansamble 41. Electromecanic staţii pompare apă-canal

automatizări 3. Tehnician electronist 4. Electrician de întreţinere utilaje tipografice 5. Tehnician exploatare şi întreţinere echipamente de televiziune 6. Automatist de întreţinere 7. Automatist de reparaţii 8. Bobinator motoare electrice 9. Electrician de întreţinere 10. Metrolog 11. Montator, reglor şi depanator de ascensoare
(B16)

12. Bobinator transformatoare (B19)

(C) Tehnologia informaţiei, comunicaţii, poştă
Casier poştă Diriginte poştă Factor poştal Oficiant poştă Automatist posturi publice inteligente Electromecanic de reţea Electromecanic electro - alimentare şi climatizare 8. Electronist echipamente digitale de comutaţie 9. Electronist echipamente digitale de transmisiuni 10.Jonctor 11.Oficiant comercial 12.Telefonist 13.Telegrafist 14.Electrician baterist - motorist 15.Pilonist - antenist 16.Radioelectronist staţii emisie radio - TV 17.Radioelectronist staţii radioreleu şi satelit 18.Tehnician staţii emisie radio - TV 19.Tehnician staţii radioreleu şi satelit 20.Tehnician instalator CATV 21.Administrator de aplicaţie (F1, B11) 22.Administrator de reţea de calculatoare (F2, B12) 23.Operator calculator electronic şi reţele (F3, B13) 24.Operator introducere, validare şi prelucrare date (F4, B14) 25.Operator procesare texte, imagini (F5, B15) 26.Designer pagini web (studii medii) (F6, B17) 27.Programator ajutor (B18) 28.Inginer de sistem software (B20) 29.Programator de sistem informatic (B21) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pag. 1 din 8

(B) Electrotehnică, automatică, electronică
1. Depanator - reglor aparatură electronică şi de automatizare 2. Electronist aparate şi echipamente de

Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale, numai la cazurile la care acestea au fost modificate.

Tehnician în reconstrucţie ecologică (G) Construcţii 1. 2. ipsosar. 2 din 8 . Operator sudare ţevi şi fitinguri PEHD (G19) 23.Analist 37. 2. Tehnician lucrări edilitare 15. 3. energetică 1. Electrician în construcţii 4. Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri 13. 4. pag. Maistru în industrializarea lemnului (J1) Operator cherestea (J2) Operator fabricarea plăcilor fibro-lemnoase (J3) Tâmplar (J4) Tapiţer (J5) Fasonator mecanic Tâmplar manual (J15) Paznic de vânătoare Operator la maşini – unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului 10. Instalator încălzire centrală şi gaze 8. 9. Tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului 18.Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator (B23) 32. numai la cazurile la care acestea au fost modificate. produse refractare 1. Maşinist instalaţii alimentări cu apă (U3) 21. 4. canal 7. 5. Fierar betonist 6. ianuarie 2011 30. Cocsar Laminator Oţelar Pregătitor materiale şarjă (E) Geologie.Director departament/divizie informatică (B24) 33. 6. 8.Proiectant sisteme informatice 38.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA. exploatarea şi prelucrarea lemnului. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă 36.Grafician PC (DTP designer) (M7. industrie extractivă. 3.preparator produse fluide Sondor la intervenţii de sonde Operator hidraulic în alimentări cu apă (U5) Electrician centrale electrice (U6) Electrician protecţie relee. Izolator (înlocuieşte G44) 10. Instalator ventilare şi condiţionare aer 9. 4. U4) 34. Tehnician topo-cadastru 17. Primitor . Tehnician peisagist 16.Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator 35. Inginer proiectant de structuri 19. 6. Mozaicar faianţar (G23) 27.Administrator baze de date 36. Montator schele şi eşafodaje Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale. Asfaltator 30. Maşinist la maşini pentru terasamente 33. Miner în subteran pentru construcţii 31. Betonist 2. 8. Maistru tehnician restaurator de clădiri 13. Dulgher – tâmplar – parchetar (G20) 24. 7. 9. Operator la colectarea şi manipularea lemnului 12. Zidar. Confecţioner geam termoizolator 32. Operator circuite reţea alimentări cu apă (U4) 22. Motorist la motoagregate şi maşini în 26. Zidar tencuitor 11. Operator la producerea semifabricatelor din lemn 14. automatizări şi măsurători electrice (U7) Electrician reţele electrice (U8) Operator turbine abur şi gaz (U9) Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate Electrician echipamente electrice şi energetice (F) Silvicultură. Instalator alimentări cu apă (U1) 20. 7. Faianţar 5. Instalator apă. 3. pietrar. Zugrav.Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice silvicultură 11. tapetar. Dulgher 3. tencuitor (G25) 29. vopsitor (G24) 28. 2. Specialist în sănătate şi securitate în muncă 35. Montator pereţi şi plafoane din ghips carton (G22) (D) Metalurgie feroasă şi neferoasă. Macaragiu (G21) 25. celuloză şi hârtie 1. Tehnician căi de comunicaţii şi transport 14. 5. Constructor structuri monolit 34. Zugrav vopsitor 12.Consultant în informatică (B22) 31.

LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA. Operator confecţioner industrial 9. Operator la fabricarea produselor făinoase 10. Finisor textil 3.pielărie 5. 4. Operator la prepararea produselor zaharoase 3. Vulcanizator de produse industriale din cauciuc 10. Vulcanizator piese din cauciuc la prese 11. Tricotor 4.Croitor-ştanţator piese încălţăminte 13. Maistru în industria textilă .Frigotehnist 12. Distilator la prelucrarea ţiţeiului 13. 5. Confecţioner asamblor articole textile 8.Finisor încălţăminte 12.Trăgător feţe pe calapod 16. Instalator tehnico-sanitar şi gaze 42. Operator la prelucrarea maselor plastice 12. 4.Tranşator 11.Tălpuitor industrial 14.Smântânitor 28.Operator fabricare conserve 21. Brutar 6. 5.Normator în industria textilă (L) Transporturi 1.Morar 14. numai la cazurile la care acestea au fost modificate. 2.Cusător piese din piele şi înlocuitori 11.Operator la prepararea brânzeturilor 9. Electrician de întreţinere în construcţii 46.Preparator conserve 16.Operator ambalare produse de panificaţie şi produse făinoase 20. Lucrător foraje orizontale 40. pielărie. Operator preparator produse farmaceutice (J12) 8. Laborant în construcţii 39. Constructor structuri din beton armat 44.Operator la fabricarea untului 25.Pasteurizator produse lactate 27.Operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelate 19. Preparator rachiuri industriale şi lichioruri 5.Operator fabricare produse din carne 22. Consilier pentru siguranţa rutieră pag. 3 din 8 Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Preparator semiconserve peşte 18. Operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă (J13) (I) Industria alimentară. Comisionar în vamă 3. Operator extracţie pentru produse farmaceutice (J11) 7. Presator mase plastice (K) Industria textilă. Preparator băuturi răcoritoare 2. 2. Coordonator formaţie de lucru 41.Măcelar 13. Tehnician în industria textilă 6.Preparator produse din carne 29.Auditor în domeniul siguranţei alimentare 30.Sterilizator conserve 17. Operator cazane (J6) Operator chimist piroliză (J7) Operator la tratarea apei tehnologice (J8) Ambalator produse farmaceutice (J9) Operator condiţionare produse farmaceutice (J10) (H) Protecţia mediului 1. Operator la fabricarea berii 4. Operator la fabricarea uleiurilor vegetale 9. Lenjer – confecţioner lenjerie după comandă 10. a băuturilor şi a tutunului 1. Preparator îngheţată 7. Lăcătuş în construcţii 38.Manager în domeniul siguranţei alimentare (J) Chimie. 3. 3. Injectorist în construcţii 45.Pregătitor piese încălţăminte 15. ianuarie 2011 37. Şofer transport marfă şi persoane 2.Patiser 23. încălţăminte 1. Deservent utilaje în construcţii 43. Manager sistem de mediu (T7) Auditor de mediu (T12) Laborant analize apă (U2) Lucrător pentru salubrizare Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare Coşar 6.Operator la fabricarea mezelurilor 15. Tehnolog confecţii din tricotaje şi ţesături 7.Operator centru de răcire lapte 24. Confecţioner textil 2. . Pavator 26. Preparator produse lactate 8. petrochimie 1. 6. confecţii.

Expeditor transport rutier 5.Consilier şcolar 15.Pomicultor 11. Manager restaurant McDonald's 8.Şef fermă agrozootehnică 27. Administrator bunuri agricole 34. Consultant în agribusiness 2. Fermier în producţia vegetală 5.Referent comerţ exterior (O20) 13. Învăţător (M16. Mecanic agricol 6.Consultant tehnic în producţia de cereale.Agricultor pentru culturi de câmp ecologice 30. Tractorist agricol 36. Clasificator carcase 35.Agent de vânzări comerţ exterior (O18) 11. Evaluator de competenţe profesionale (M32. sport 1. Profesor gimnaziu – liceu (M18. M15) 10.Mecanic de exploatare în zootehnie 17.Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale 26. Director unitate de învăţământ (M11. numai la cazurile la care acestea au fost modificate. plante tehnice. . M16) 11.Mediator şcolar 14. Mentor (M17.Crescător bovine 20.Muncitor floricultor 22. Lucrător comercial McDonald's 7. Agent vânzări 4. Agricultor 9.Muncitor piscicol 12.Ciupercar 29.Instructor de fitness (M24) 12.Psiholog şcolar 16.Muncitor peisagist 23.Şef laborator în industria cărnii. Agent comercial (O17) 10. Docher 8.Crescător porci 18. furaje 21.Consultant cameral pentru reprezentare pe plan intern şi internaţional (O32) 14. M8) 6. Director de magazin (O14) 3.Director de societate comercială agricolă 32. pescuit 1. Manager de inovare 4. Viticultor 10.Apicultor 28. M9) 7.Formator (M33. Funicularist 7.Marinar 13.Mecanic de exploatare în cultură mare Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale. Medic veterinar oncologie comparată (O) Comerţ 1. Educator (M12. M10) 8. M7) 5. Pescar în ape interioare şi de coastă 7. Lucrător comercial (O15) 2. cercetare-proiectare. Inspector şcolar de specialitate (M14.Analist informaţii de firmă (O34) 16.Derulator (O19) 12.Operator dană 12. laptelui şi produselor din carne şi lapte 25.Combainier 13.Sericicultor 15. Liftier 9. piscicultură.Florar – decorator (X25) 33.Legumicultor 14. Fermier în producţia animală 3.Lucrător în gospodăria agroturistică 31. Agent de navă 10. Manager vânzări 6.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA. M4) 2. Fermier în producţia horticolă 4.Motorist nave (M) Educaţie şi formare profesională.Referent Registrul Comerţului (O35) 17.Şofer de taxi profesionist (O36) 11.Muncitor pepinierist 24. Tehnician merceolog (O16) 9.Consultant cameral pentru promovare şi informare de afaceri (O33) 15.Şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare pag. Inspector şcolar general (M15.Operator vânzări prin telefon 19. Stivuitorist 6.Mercantizor 18.Crescător păsări 19.Interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare) (M25) 13. M11) 9. ianuarie 2011 4. M5) 3. Inspector vânzări 5. 4 din 8 (N) Agricultură.Dezvoltator de e-learning 17. Piscicultor 8.Designer instrucţional 16.

Lichidator de întreprinderi (T10) 43.Consultant fiscal 29. Operator ghişeu bancă (P36) 7.Expert evaluator de bunuri mobile 27.Proiectant produse bancare 38.Agent poliţie rutieră 15.Consultant bugetar 31.Consultant în domeniul forţei de muncă 32.Manager de operaţiuni/ produs 34. Analist piaţa de capital 3.Expert fiscal 20.Referent de stare civilă 25. control acces.Broker de ring 17.Controlor datorie vamală 34. Economist coordonare trezorerie 10.Consultant imobiliar 23. Şef formaţie intervenţie.Ofiţer conformitate 36. Anchetator pe piaţa de valori mobiliare 4.Inspector salarii (R) Administraţie şi servicii publice 1.Controlor financiar 26.Intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) 28.Inspector trezorier 25. Agent valori mobiliare 2. supraveghere video şi de monitorizare.Analist credite 32.Verificator bani 14.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Agent vamal 13.Agent de bursă 16. Operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control 5.Agent ocupare 28. Agent de protecţie.Subofiţer operativ control trecere frontieră 17. Tehnician pentru sistemele de detecţie.Tehnician bugetar 33. Administrator cont 6.Consilier de orientare profesională 30.Broker asigurări 19.Expert evaluator de întreprinderi 26. Contabil şef unitate bancară 8.Expert evaluator de proprietăţi imobiliare 24. de asigurări 1. Inspector fiscal 7.Contabil şef administraţie publică 22.Ignifugator 11. ianuarie 2011 20. bancare.Manager resurse umane (T2) 36.Manager de condominiu (T4) 38.Consilier juridic 27.Analist resurse umane (T1) 35.Inspector autoritate tutelară 23.Şef serviciu urbanism 19. 5 din 8 Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Consultant bancar 30.Manager al sistemului calităţii (T6) 40.Dealer 33. control acces şi comunicaţii 6.Şef de ring 15.Specialist în sistemul calităţii (T8) 41. Director unitate bancară 9.Ofiţer bancar 35. ordine şi intervenţie 2.Evaluator de risc incendiu 14.Administrator reorganizarea întreprinderii (T9) 42.Consultant asigurări de viaţă 21.Secretar unitate administrativ teritorială 24.Manager de proiect (T5) 39. salvare şi prim ajutor 8.Agent agricol 20.Auditor intern 21. Supraveghetor pe piaţa de valori mobiliare 5. Agent de pază.Referent operaţii între sedii 13.Inspector resurse umane (T3) 37. însoţire şi gardare persoane fizice şi valori 3.Agent imobiliar 22.Contabil de determinare a veniturilor în pag.Consultant bursier 18.Operator ghişeu bancă 37.Auditor al calităţii (T11) 44. Detectiv particular 4. .Subofiţer pază 18.Administrator credite (P28) 12.Economist valută 11. numai la cazurile la care acestea au fost modificate.Analist piaţa muncii 29. Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 10.Şef raion/adjunct şef raion de mărfuri alimentare/nealimentare (P) Activităţi financiare.Subofiţer administrativ 16.Administrator de risc 31. Şef serviciu pompieri civili 9.Servant pompier 12.

Barman 9.Sef de recepţie hotel 17.Inspector calitate producţie culinară 34.Director de agenţie de turism.Contabil (T17) 49.Expert aplicare legislaţie armonizată în industrie şi comerţ 53. Ghid naţional de turism (touroperator) 40. reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu 76.Director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/ berărie/grădină de vară/bar/bar de noapte/bar de zi/cafe bar – cafenea/disco-bar (discotecă videotecă)/bufet bar/ unităţi tip fastfood/cofetărie/ patiserie 27.Expert poligraf 71.Metodist 62. detailistă/sucursală 25.Operator în verificarea.Expert local pe problemele romilor 66.Ghid de turism ecvestru 16.Expert prevenire şi combatere a corupţiei 60.Şef obiectiv servicii de securitate 75.Director vânzări servicii hoteliere 38.Operator termoprotecţie 77.Barman preparator 21. Cameristă hotel 3. Bucătar 10.Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 67.Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă 74.Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare. Referent outgoing 8.Manager îmbunătăţire procese 61.Agent de transport turistic intern şi internaţional 37.Specialist poligraf (X4. touroperatoare.Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene 70.Pizzar 33.Specialist coordonator de securitate la incendiu 55.Operator instalaţii apă şi canalizare 72.Manager de securitate la incendiu 54.Agent rezervări 12.Director departament catering 36.Director de exploatare-întreţinere unităţi hoteliere 39.Asistent relaţii publice şi comunicare (T18) 50.Manager în activitatea de turism 23. X25) 51. restaurante 1.Somelier 24. hoteluri.Inspector protecţia muncii 52.Director de program 59. 6 din 8 .Ghid montan 20.Expert achiziţii publice 57.Şef de sală restaurant (maitre d’hotel) 19.Tehnolog alimentaţie publică 32. Recepţioner 5.Specialist îmbunătăţire procese 64. numai la cazurile la care acestea au fost modificate.Responsabil proces 63. pag.Guvernantă de hotel/etaj 18.Ghid de animaţie 28.Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională 69.Agent ticketing 13. alarmare şi alertare în caz de incendiu (S) Turism.Contabil de vânzări în transport aerian (T14) 46. Cofetar .LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Director de centru de informare turistică 29. Concierge 4.Auditor intern în sectorul public 73.Lucrător pensiune turistică 31.Director de club hotelier 30.Director unităţi hoteliere mici 35.Director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de vacanţă/popas turistic 26.Inspector de protecţie civilă 56.Chelner 11.Bucătar şef 22.Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor 78. ianuarie 2011 transport aerian (T13) 45.Asistent manager comerţ exterior (T15) 47. Bucătar specialist/vegetarian/dietetician Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Secretar stenodactilograf operator birotică (T16) 48.Animator centre de vacanţă 15.Inginer sisteme de securitate 68. Agent turism 7. Ghid turism intern 2.Administrator pensiune turistică 14.Consultant sistem calitate 65.Consilier de probaţiune (V5) 58.patiser 6.

Asistent medical balneo . artizanat şi meşteşuguri tradiţionale 1. pag.Gestionar custode sală 20.Asistent medical radiologie 21. M20) 13.Conservator bunuri culturale (M27) 18. Peruchier (M31.Lucrător social 11. rele tratamente Asistent social adopţie Asistent social în penitenciar Asistent social prevenirea abandonului şi reintegrare 10.fizioterapie 13. Instrumentist muzicant 2.Asistent medical neonatologie 19.Maestru de ceremonii (M37. 8. M18) 11. 6.Operator radio (M23) 13. Dansator (M34. Bibliotecar (M2) 5.Asistent social nivel mediu 23. copiat.Restaurator bunuri culturale (M23) 16. (W) Materiale de construcţii. Turnător produse ceramice (T27) Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale. edituri şi tipografie Cercetător marketing şi sondaje (M4) Coordonator operaţii de teren (M5) Operator de interviu (M6) Fotograf (U18) Manager de client (account manager) (M8) Organizator producţie publicitară (traffic manager) (M9) 7.Asistent maternal 29.Asistent medical chirurgie 14. Fotoreproducător retuşor (M19) 9. Bibliograf (M1) 4.Mediator social 26. M12) 7.Reporter radio (M24) 14.Impresar artistic (M36.Pedagog social 24.Asistent medical obstetrică . 6. Cântăreţ 3.Regizor montaj – emisie (M27) 1.Imprimatori pe mătase.Tipăritor offset (M22) 12. ianuarie 2011 (T) Cultură.Animator socio-educativ 28. Împletitor nuiele 22. Textier publicitate (copywriter) (M10) 8.Tipograf flexograf (V) Sănătate. industria sticlei şi a ceramicii fine 1. Legător (M20) 10.Tehnician acustician audioprotezist 31.Editor imagine (M25) 15. 2.ginecologie 20.social Îngrijitor bătrâni şi copii la domiciliu Maseur Tehnician protezist-ortezist Asistent social abuz.Confecţioner obiecte artizanale din lemn 24. industria cimentului.Operator imagine (M26) 16.Muzeograf (M26) 17. M13) 8.Operator montaj. 3. M19) 12. 4.Confecţioner proteze ortopedice 35. 2.Nursă 22.Disc jockey (M35. neglijare.Traforator manual lemn (U) Mass-media.Conservator opere de artă şi monumente istorice (M21) 17. 3. 5. 5. 7.Cioplitor în piatră şi marmură 23. 9. Maestru sunet lumini (M30.Reporter TV (M28) 18. M17) 10.Asistent personal profesionist 34.nutriţie 15.Asistent medical laborator 18.Organizator spectacole 21.Asistent medical farmacie 16. Tehnician dentar Asistent medico .Tâmplar manual/artizanal 26. lemn şi textile 19.Asistent medical generalist 17.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Pedagog de recuperare 27.Modelator ceramică 25. Documentarist (M3) 6.Asistent medical dietetică . Butafor (M29. tipar de probă (M21) 11.Referent de specialitate aşezământ cultural (M22) 15.Brancardier 14. 7 din 8 .Lucrător prin arte combinate 33.Asistent personal al persoanei cu handicap grav 25. M14) 9. terapie intensivă 12. igienă.Mediator sanitar 32.Infirmieră 30.Asistent medical anestezie. numai la cazurile la care acestea au fost modificate. servicii sociale 1. 4.

Imprimator serigraf 37.Operator spălător textile (O13) 11. Tinichigiu auto (O10) 8.Operator umplere recipiente de GPL 33.Decorator interioare 35.Ţesător manual 38. pag.Optician medical (O30) 21. 2.Îmbuteliator fluide sub presiune 31.Fochist (U10) 28. Delegat sindical de întreprindere Delegat sindical Organizator târguri şi expoziţii (O1) Electromecanic reparaţii frigidere şi aparate de uz casnic (O2) 5.Coafor (O23) 14.Frizer (O28) 19.Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport (O37) 23.pedichiurist (O29) 20.Amanetar Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Operator transport şi distribuire butelii de GPL 32.Scafandru autonom 26. deratizare.Cosmetician (O24) 15.Agent dezinfecţie.Creator proiectant îmbrăcăminte (O25) 16.Bijutier metale preţioase (Bijutier O21) 12.Alpinist utilitar 30.Şlefuitor diamante naturale 34.Manechin 36. Mecanic auto (O9) 7.video (O27) 18.Cizmar-confecţioner încălţăminte după comandă (O22) 13.Manichiurist . Operator curăţitor chimic (O12) 10.Astrolog 40.Electronist depanator aparate radio. Electrician auto (O8) 6.Machior (O38) 24. 3.Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă (O26) 17. 8 din 8 . numai la cazurile la care acestea au fost modificate. TV şi aparatură audio .Stilist protezist de unghii 39. 4.Ambalator manual (X5) 27. dezinsecţie 29. ianuarie 2011 (X) Alte industrii şi servicii 1.Tehnician optometrist (O31) 22.Mediator (X3) 25. Vopsitor auto (O11) 9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->