P. 1
lista standarde ocupationale

lista standarde ocupationale

|Views: 2,400|Likes:

More info:

Published by: Mirela Mogos Costache on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII

CNFPA, ianuarie 2011

(A) Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură
1. Frezor 2. Galvanizator 3. Montator aparatură opto-electronică 4. Operator la maşini unelte cu comandă numerică 5. Optician 6. Rectificator 7. Strungar 8. Mecanic de întreţinere utilaje tipografice 9. Lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii 10. Mecanic reparaţii 11. Vopsitor industrial 12. Presator metale la rece 13. Sudor 14. Confecţioner cablaje auto 15. Şlefuitor metale 16. Găuritor filetator 17. Montator de aparataj electric 18. Debitator semifabricate 19. Lăcătuş construcţii metalice şi navale 20. Mecanic vulcanizator 21. Curăţitor-sablator 22. Preparator ferodouri 23. Finisor universal ferodouri 24. Preparator plăci etanşare comprimate 25. Operator control nedistructiv 26. Tehnician prelucrări mecanice 27. Cazangiu 28. Tehnician mecatronist 29. Lăcătuş mecanic 30. Forjor în matriţă 31. Tinichigiu industrial 32. Sculer matriţer 33. Mecanic maşini agricole 34. Operator montaj linii automate 35. Sudor electric 36. Confecţioner produse pirotehnice 37. Tinichigiu structurist de aviaţie 38. Mecanic aviaţie 39. Maistru mecanic auto 40. Montator subansamble 41. Electromecanic staţii pompare apă-canal

automatizări 3. Tehnician electronist 4. Electrician de întreţinere utilaje tipografice 5. Tehnician exploatare şi întreţinere echipamente de televiziune 6. Automatist de întreţinere 7. Automatist de reparaţii 8. Bobinator motoare electrice 9. Electrician de întreţinere 10. Metrolog 11. Montator, reglor şi depanator de ascensoare
(B16)

12. Bobinator transformatoare (B19)

(C) Tehnologia informaţiei, comunicaţii, poştă
Casier poştă Diriginte poştă Factor poştal Oficiant poştă Automatist posturi publice inteligente Electromecanic de reţea Electromecanic electro - alimentare şi climatizare 8. Electronist echipamente digitale de comutaţie 9. Electronist echipamente digitale de transmisiuni 10.Jonctor 11.Oficiant comercial 12.Telefonist 13.Telegrafist 14.Electrician baterist - motorist 15.Pilonist - antenist 16.Radioelectronist staţii emisie radio - TV 17.Radioelectronist staţii radioreleu şi satelit 18.Tehnician staţii emisie radio - TV 19.Tehnician staţii radioreleu şi satelit 20.Tehnician instalator CATV 21.Administrator de aplicaţie (F1, B11) 22.Administrator de reţea de calculatoare (F2, B12) 23.Operator calculator electronic şi reţele (F3, B13) 24.Operator introducere, validare şi prelucrare date (F4, B14) 25.Operator procesare texte, imagini (F5, B15) 26.Designer pagini web (studii medii) (F6, B17) 27.Programator ajutor (B18) 28.Inginer de sistem software (B20) 29.Programator de sistem informatic (B21) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pag. 1 din 8

(B) Electrotehnică, automatică, electronică
1. Depanator - reglor aparatură electronică şi de automatizare 2. Electronist aparate şi echipamente de

Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale, numai la cazurile la care acestea au fost modificate.

3. industrie extractivă. Betonist 2. Zugrav. 9. ianuarie 2011 30.Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice silvicultură 11. Inginer proiectant de structuri 19. 8. Maistru în industrializarea lemnului (J1) Operator cherestea (J2) Operator fabricarea plăcilor fibro-lemnoase (J3) Tâmplar (J4) Tapiţer (J5) Fasonator mecanic Tâmplar manual (J15) Paznic de vânătoare Operator la maşini – unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului 10. Mozaicar faianţar (G23) 27. Primitor . numai la cazurile la care acestea au fost modificate. Instalator încălzire centrală şi gaze 8. Zugrav vopsitor 12. Montator pereţi şi plafoane din ghips carton (G22) (D) Metalurgie feroasă şi neferoasă. pag. 2 din 8 .Director departament/divizie informatică (B24) 33. Tehnician lucrări edilitare 15. ipsosar. Zidar tencuitor 11.Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator (B23) 32. energetică 1. Asfaltator 30. Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri 13. Izolator (înlocuieşte G44) 10. 8. canal 7. Zidar. Confecţioner geam termoizolator 32. vopsitor (G24) 28. 5. Operator la producerea semifabricatelor din lemn 14.Consultant în informatică (B22) 31. automatizări şi măsurători electrice (U7) Electrician reţele electrice (U8) Operator turbine abur şi gaz (U9) Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate Electrician echipamente electrice şi energetice (F) Silvicultură. Tehnician peisagist 16. Tehnician în reconstrucţie ecologică (G) Construcţii 1.Proiectant sisteme informatice 38. Tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului 18. Motorist la motoagregate şi maşini în 26.Administrator baze de date 36.preparator produse fluide Sondor la intervenţii de sonde Operator hidraulic în alimentări cu apă (U5) Electrician centrale electrice (U6) Electrician protecţie relee.Grafician PC (DTP designer) (M7. tapetar. 4. 4. 5. 7. 3. Constructor structuri monolit 34. exploatarea şi prelucrarea lemnului. Instalator apă. 3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă 36. 4. Tehnician căi de comunicaţii şi transport 14. tencuitor (G25) 29. Operator circuite reţea alimentări cu apă (U4) 22. 2. 7.Analist 37. Maistru tehnician restaurator de clădiri 13.Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator 35. Faianţar 5. Macaragiu (G21) 25. Montator schele şi eşafodaje Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale. 6. U4) 34. Operator sudare ţevi şi fitinguri PEHD (G19) 23. 6. Specialist în sănătate şi securitate în muncă 35. Miner în subteran pentru construcţii 31.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA. Operator la colectarea şi manipularea lemnului 12. Maşinist instalaţii alimentări cu apă (U3) 21. Instalator alimentări cu apă (U1) 20. Fierar betonist 6. Instalator ventilare şi condiţionare aer 9. 2. celuloză şi hârtie 1. pietrar. 2. Cocsar Laminator Oţelar Pregătitor materiale şarjă (E) Geologie. Tehnician topo-cadastru 17. 9. Electrician în construcţii 4. produse refractare 1. Dulgher – tâmplar – parchetar (G20) 24. Dulgher 3. Maşinist la maşini pentru terasamente 33.

Preparator îngheţată 7. Manager sistem de mediu (T7) Auditor de mediu (T12) Laborant analize apă (U2) Lucrător pentru salubrizare Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare Coşar 6.Cusător piese din piele şi înlocuitori 11.Auditor în domeniul siguranţei alimentare 30. Operator la fabricarea produselor făinoase 10. Vulcanizator piese din cauciuc la prese 11. Tricotor 4. 4.Operator ambalare produse de panificaţie şi produse făinoase 20. 5.Operator la fabricarea untului 25. 3. petrochimie 1. Constructor structuri din beton armat 44. a băuturilor şi a tutunului 1. 3 din 8 Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale. Brutar 6.Manager în domeniul siguranţei alimentare (J) Chimie. 4. Injectorist în construcţii 45.Preparator semiconserve peşte 18. Confecţioner textil 2. Operator preparator produse farmaceutice (J12) 8. Tehnolog confecţii din tricotaje şi ţesături 7.pielărie 5. Preparator produse lactate 8.Preparator conserve 16. Comisionar în vamă 3. Operator extracţie pentru produse farmaceutice (J11) 7. confecţii. Operator cazane (J6) Operator chimist piroliză (J7) Operator la tratarea apei tehnologice (J8) Ambalator produse farmaceutice (J9) Operator condiţionare produse farmaceutice (J10) (H) Protecţia mediului 1.Morar 14. Confecţioner asamblor articole textile 8. încălţăminte 1.Croitor-ştanţator piese încălţăminte 13. Operator la prepararea produselor zaharoase 3. Şofer transport marfă şi persoane 2.Smântânitor 28.Sterilizator conserve 17. Distilator la prelucrarea ţiţeiului 13. 2.Operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelate 19.Frigotehnist 12.Tranşator 11.Operator la prepararea brânzeturilor 9.Operator centru de răcire lapte 24.Trăgător feţe pe calapod 16. Tehnician în industria textilă 6.Preparator produse din carne 29. Electrician de întreţinere în construcţii 46. Instalator tehnico-sanitar şi gaze 42. 6. Consilier pentru siguranţa rutieră pag. numai la cazurile la care acestea au fost modificate.Normator în industria textilă (L) Transporturi 1. Preparator rachiuri industriale şi lichioruri 5.Patiser 23. Lăcătuş în construcţii 38. Lenjer – confecţioner lenjerie după comandă 10. pielărie.Tălpuitor industrial 14. 3. Presator mase plastice (K) Industria textilă.Pregătitor piese încălţăminte 15. Pavator 26. Operator la fabricarea berii 4. ianuarie 2011 37.Operator fabricare produse din carne 22. Vulcanizator de produse industriale din cauciuc 10. Operator confecţioner industrial 9. . 2. Operator la fabricarea uleiurilor vegetale 9.Pasteurizator produse lactate 27. Laborant în construcţii 39. Operator la prelucrarea maselor plastice 12.Finisor încălţăminte 12.Operator la fabricarea mezelurilor 15. Operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă (J13) (I) Industria alimentară. Finisor textil 3.Operator fabricare conserve 21.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Măcelar 13. 5. Lucrător foraje orizontale 40. Preparator băuturi răcoritoare 2. Maistru în industria textilă . Deservent utilaje în construcţii 43. Coordonator formaţie de lucru 41.

Stivuitorist 6. M16) 11.Lucrător în gospodăria agroturistică 31.Motorist nave (M) Educaţie şi formare profesională.Şef fermă agrozootehnică 27. ianuarie 2011 4. Inspector şcolar general (M15.Interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare) (M25) 13.Crescător bovine 20. Manager vânzări 6. Agricultor 9. Docher 8.Consilier şcolar 15.Şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare pag.Referent Registrul Comerţului (O35) 17.Operator vânzări prin telefon 19. Piscicultor 8. numai la cazurile la care acestea au fost modificate.Marinar 13. M10) 8.Florar – decorator (X25) 33. Mentor (M17. Fermier în producţia vegetală 5. Agent comercial (O17) 10.Mecanic de exploatare în zootehnie 17. M9) 7. Administrator bunuri agricole 34.Mercantizor 18.Mecanic de exploatare în cultură mare Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Derulator (O19) 12. Agent vânzări 4. cercetare-proiectare. Evaluator de competenţe profesionale (M32.Mediator şcolar 14. M11) 9. M8) 6. Clasificator carcase 35. Expeditor transport rutier 5.Crescător păsări 19. pescuit 1. Director unitate de învăţământ (M11.Apicultor 28. Consultant în agribusiness 2.Psiholog şcolar 16.Consultant tehnic în producţia de cereale. piscicultură. Liftier 9.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA. Educator (M12.Legumicultor 14.Designer instrucţional 16.Consultant cameral pentru promovare şi informare de afaceri (O33) 15. laptelui şi produselor din carne şi lapte 25. Fermier în producţia animală 3. M7) 5.Şef laborator în industria cărnii.Dezvoltator de e-learning 17.Pomicultor 11.Combainier 13. furaje 21.Instructor de fitness (M24) 12. Tehnician merceolog (O16) 9.Ciupercar 29.Consultant cameral pentru reprezentare pe plan intern şi internaţional (O32) 14.Crescător porci 18. Funicularist 7. Medic veterinar oncologie comparată (O) Comerţ 1.Referent comerţ exterior (O20) 13.Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale 26.Analist informaţii de firmă (O34) 16. Director de magazin (O14) 3.Agent de vânzări comerţ exterior (O18) 11. Manager de inovare 4.Muncitor floricultor 22. Inspector şcolar de specialitate (M14. Lucrător comercial (O15) 2. Profesor gimnaziu – liceu (M18. Agent de navă 10. plante tehnice. Tractorist agricol 36. Pescar în ape interioare şi de coastă 7.Muncitor pepinierist 24.Muncitor peisagist 23. Lucrător comercial McDonald's 7. M5) 3.Muncitor piscicol 12. . Manager restaurant McDonald's 8. M15) 10.Operator dană 12. Învăţător (M16.Formator (M33.Agricultor pentru culturi de câmp ecologice 30. Viticultor 10. Inspector vânzări 5. M4) 2.Director de societate comercială agricolă 32. Fermier în producţia horticolă 4. Mecanic agricol 6.Sericicultor 15. 4 din 8 (N) Agricultură. sport 1.Şofer de taxi profesionist (O36) 11.

Contabil şef administraţie publică 22. Director unitate bancară 9.Agent ocupare 28. Analist piaţa de capital 3. ianuarie 2011 20. Operator ghişeu bancă (P36) 7.Broker de ring 17. Detectiv particular 4.Subofiţer pază 18.Consultant asigurări de viaţă 21.Servant pompier 12.Ignifugator 11. de asigurări 1. Operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control 5. Supraveghetor pe piaţa de valori mobiliare 5. salvare şi prim ajutor 8.Agent agricol 20.Manager de operaţiuni/ produs 34. bancare.Ofiţer conformitate 36.Agent poliţie rutieră 15.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Consultant bugetar 31. Inspector fiscal 7.Şef serviciu urbanism 19. Agent de pază. Agent valori mobiliare 2. Tehnician pentru sistemele de detecţie.Administrator credite (P28) 12.Consilier juridic 27. control acces şi comunicaţii 6.Ofiţer bancar 35.Tehnician bugetar 33.Inspector trezorier 25.Controlor datorie vamală 34. supraveghere video şi de monitorizare. .Manager de proiect (T5) 39.Agent imobiliar 22.Auditor intern 21.Expert evaluator de întreprinderi 26.Analist resurse umane (T1) 35.Analist credite 32.Inspector resurse umane (T3) 37.Secretar unitate administrativ teritorială 24.Expert evaluator de proprietăţi imobiliare 24.Şef raion/adjunct şef raion de mărfuri alimentare/nealimentare (P) Activităţi financiare. Şef serviciu pompieri civili 9.Proiectant produse bancare 38.Manager al sistemului calităţii (T6) 40.Auditor al calităţii (T11) 44.Economist valută 11.Expert evaluator de bunuri mobile 27.Expert fiscal 20. control acces. Şef formaţie intervenţie.Intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) 28.Consultant fiscal 29.Inspector salarii (R) Administraţie şi servicii publice 1.Subofiţer operativ control trecere frontieră 17.Contabil de determinare a veniturilor în pag.Broker asigurări 19.Analist piaţa muncii 29.Agent vamal 13. Administrator cont 6.Verificator bani 14.Operator ghişeu bancă 37. Economist coordonare trezorerie 10.Lichidator de întreprinderi (T10) 43.Agent de bursă 16.Consultant bancar 30.Administrator de risc 31.Evaluator de risc incendiu 14. Contabil şef unitate bancară 8. ordine şi intervenţie 2. Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 10.Manager resurse umane (T2) 36. Anchetator pe piaţa de valori mobiliare 4. 5 din 8 Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Consultant bursier 18.Manager de condominiu (T4) 38.Consultant imobiliar 23. Agent de protecţie.Inspector autoritate tutelară 23. însoţire şi gardare persoane fizice şi valori 3.Consilier de orientare profesională 30.Administrator reorganizarea întreprinderii (T9) 42.Dealer 33.Controlor financiar 26.Consultant în domeniul forţei de muncă 32.Şef de ring 15. numai la cazurile la care acestea au fost modificate.Referent operaţii între sedii 13.Referent de stare civilă 25.Specialist în sistemul calităţii (T8) 41.Subofiţer administrativ 16.

Manager în activitatea de turism 23. Concierge 4. touroperatoare. restaurante 1.Operator în verificarea.Inspector protecţia muncii 52.Responsabil proces 63. numai la cazurile la care acestea au fost modificate.Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare.Sef de recepţie hotel 17.Contabil (T17) 49.Lucrător pensiune turistică 31.Agent ticketing 13.Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene 70.Asistent manager comerţ exterior (T15) 47.Barman preparator 21.Metodist 62. pag. Recepţioner 5.Asistent relaţii publice şi comunicare (T18) 50. hoteluri. Cofetar . Barman 9.Animator centre de vacanţă 15.Consultant sistem calitate 65. 6 din 8 .Manager de securitate la incendiu 54.Specialist îmbunătăţire procese 64.patiser 6.Director de exploatare-întreţinere unităţi hoteliere 39.Consilier de probaţiune (V5) 58.Contabil de vânzări în transport aerian (T14) 46.Director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de vacanţă/popas turistic 26.Şef obiectiv servicii de securitate 75.Guvernantă de hotel/etaj 18.Operator instalaţii apă şi canalizare 72. Referent outgoing 8.Administrator pensiune turistică 14.Şef de sală restaurant (maitre d’hotel) 19.Chelner 11.Inspector calitate producţie culinară 34.Bucătar şef 22.Pizzar 33.Somelier 24. Cameristă hotel 3.Secretar stenodactilograf operator birotică (T16) 48. reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu 76.Expert poligraf 71.Operator termoprotecţie 77. alarmare şi alertare în caz de incendiu (S) Turism.Expert prevenire şi combatere a corupţiei 60.Director vânzări servicii hoteliere 38.Ghid montan 20. Agent turism 7.Auditor intern în sectorul public 73. X25) 51.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Director de agenţie de turism.Inspector de protecţie civilă 56.Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă 74.Agent de transport turistic intern şi internaţional 37.Director unităţi hoteliere mici 35. Bucătar 10.Inginer sisteme de securitate 68.Expert achiziţii publice 57.Director de club hotelier 30.Ghid de animaţie 28.Tehnolog alimentaţie publică 32. Bucătar specialist/vegetarian/dietetician Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională 69.Manager îmbunătăţire procese 61. ianuarie 2011 transport aerian (T13) 45.Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor 78. detailistă/sucursală 25.Director departament catering 36. Ghid turism intern 2.Agent rezervări 12. Ghid naţional de turism (touroperator) 40.Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 67.Specialist coordonator de securitate la incendiu 55.Director de program 59.Ghid de turism ecvestru 16.Director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/ berărie/grădină de vară/bar/bar de noapte/bar de zi/cafe bar – cafenea/disco-bar (discotecă videotecă)/bufet bar/ unităţi tip fastfood/cofetărie/ patiserie 27.Expert local pe problemele romilor 66.Director de centru de informare turistică 29.Specialist poligraf (X4.Expert aplicare legislaţie armonizată în industrie şi comerţ 53.

servicii sociale 1.Operator imagine (M26) 16. 5.Asistent medical farmacie 16. M19) 12.Maestru de ceremonii (M37.Conservator opere de artă şi monumente istorice (M21) 17. Maestru sunet lumini (M30. Textier publicitate (copywriter) (M10) 8.Editor imagine (M25) 15.Operator montaj.Confecţioner obiecte artizanale din lemn 24. Instrumentist muzicant 2.Pedagog social 24.Asistent medical chirurgie 14.Asistent personal profesionist 34. 2.Cioplitor în piatră şi marmură 23.Restaurator bunuri culturale (M23) 16. 4.ginecologie 20.Lucrător social 11.Tipăritor offset (M22) 12.Asistent medical obstetrică .Asistent medical anestezie.Tâmplar manual/artizanal 26. 2.Asistent social nivel mediu 23. Bibliotecar (M2) 5. igienă.Tehnician acustician audioprotezist 31.Organizator spectacole 21.Animator socio-educativ 28. Turnător produse ceramice (T27) Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Asistent personal al persoanei cu handicap grav 25. 6.nutriţie 15. 9. M13) 8. lemn şi textile 19. M17) 10.Mediator sanitar 32.Reporter radio (M24) 14. 6.Modelator ceramică 25. M14) 9.Asistent medical generalist 17. 8. Documentarist (M3) 6.Infirmieră 30. Peruchier (M31. neglijare. M12) 7. Fotoreproducător retuşor (M19) 9.Lucrător prin arte combinate 33.Imprimatori pe mătase. rele tratamente Asistent social adopţie Asistent social în penitenciar Asistent social prevenirea abandonului şi reintegrare 10. (W) Materiale de construcţii.Asistent medical neonatologie 19. industria cimentului.Gestionar custode sală 20. artizanat şi meşteşuguri tradiţionale 1.Asistent medical dietetică .Conservator bunuri culturale (M27) 18.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA. Tehnician dentar Asistent medico . 3.Asistent medical balneo . pag.Asistent maternal 29.Tipograf flexograf (V) Sănătate.Brancardier 14. ianuarie 2011 (T) Cultură. terapie intensivă 12.Reporter TV (M28) 18. 7.Regizor montaj – emisie (M27) 1. copiat. tipar de probă (M21) 11. industria sticlei şi a ceramicii fine 1.Referent de specialitate aşezământ cultural (M22) 15.Mediator social 26. Cântăreţ 3. 5. 7 din 8 . Legător (M20) 10.Impresar artistic (M36. 3. edituri şi tipografie Cercetător marketing şi sondaje (M4) Coordonator operaţii de teren (M5) Operator de interviu (M6) Fotograf (U18) Manager de client (account manager) (M8) Organizator producţie publicitară (traffic manager) (M9) 7. 4.Traforator manual lemn (U) Mass-media. Împletitor nuiele 22. Dansator (M34.Asistent medical laborator 18. M20) 13.Disc jockey (M35.fizioterapie 13.Asistent medical radiologie 21. Butafor (M29.Muzeograf (M26) 17. numai la cazurile la care acestea au fost modificate. M18) 11.Confecţioner proteze ortopedice 35. Bibliograf (M1) 4.Operator radio (M23) 13.Nursă 22.Pedagog de recuperare 27.social Îngrijitor bătrâni şi copii la domiciliu Maseur Tehnician protezist-ortezist Asistent social abuz.

Îmbuteliator fluide sub presiune 31.Stilist protezist de unghii 39. Electrician auto (O8) 6.Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport (O37) 23.Mediator (X3) 25.Manechin 36. 2.Frizer (O28) 19.Agent dezinfecţie.Operator spălător textile (O13) 11. pag.video (O27) 18. TV şi aparatură audio .Machior (O38) 24.Fochist (U10) 28.Imprimator serigraf 37. 4. Delegat sindical de întreprindere Delegat sindical Organizator târguri şi expoziţii (O1) Electromecanic reparaţii frigidere şi aparate de uz casnic (O2) 5. deratizare. Tinichigiu auto (O10) 8.Şlefuitor diamante naturale 34.Ţesător manual 38.Optician medical (O30) 21.Tehnician optometrist (O31) 22.Amanetar Notă: între paranteze se află codurile vechi ale standardelor ocupaţionale.Cizmar-confecţioner încălţăminte după comandă (O22) 13. Mecanic auto (O9) 7.Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă (O26) 17. Vopsitor auto (O11) 9.Operator transport şi distribuire butelii de GPL 32.Electronist depanator aparate radio.Manichiurist . Operator curăţitor chimic (O12) 10.Scafandru autonom 26. 8 din 8 . numai la cazurile la care acestea au fost modificate. ianuarie 2011 (X) Alte industrii şi servicii 1.Creator proiectant îmbrăcăminte (O25) 16.Operator umplere recipiente de GPL 33.LISTA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE GRUPATE PE DOMENII CNFPA.Astrolog 40. 3.Ambalator manual (X5) 27.Alpinist utilitar 30.Cosmetician (O24) 15. dezinsecţie 29.Coafor (O23) 14.pedichiurist (O29) 20.Bijutier metale preţioase (Bijutier O21) 12.Decorator interioare 35.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->