P. 1
Dezvoltarea rurala in zona valiug

Dezvoltarea rurala in zona valiug

|Views: 249|Likes:
Published by VonStavila

More info:

Published by: VonStavila on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: BIOLOGIE – ŞTIINŢE AGRICOLE

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific: Profesor Doctor MIRCEA GOIAN

Candidat CERNESCU CASIANA CORNELIA

TIMISOARA 2002

1

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: BIOLOGIE – ŞTIINŢE AGRICOLE

DEZVOLTAREA RURALĂ ÎN ZONA VĂLIUG
Coordonator ştiinţific: Profesor Doctor MIRCEA GOIAN

Candidat CERNESCU CASIANA CORNELIA

TMISOARA 2002

2

Cu multă recunostinţă, sincere mulţumiri d-nului profesor doctor Mircea Goian pentru preţioasele îndrumări acordate pe parcursul efectuării şi redactării prezentei lucrări. Mulţumesc tot odată întregului colectiv de cadre didactice pentru formarea mea profesională.

3

II. CADRUL NATURAL ISTORICUL COMUNEI ÎNVĂŢĂMÂNTUL MUNCA CULTURALĂ ARTA POPULARĂ OCOLUL SILVIC III. V. VI. IV. TURISMUL ANEXA I ANEXA II FOTOGRAFII 4 . VII.CUPRINS INTRODUCERE I.

pădurile trec în administrarea statului român. iar odată cu naţionalizarea.I. Gozna şi Secu având în centru staţiunea Semenic constitue punctul de interes central permiţând desfăşurarea activităţilor turistice atât iarna cât şi vara.care împreună cu un număr mic de români (olteni) formează locuitorii acesteia. fiind de asemenea zonă tampon în jurul Parcului Naţiona : Cheile Caraşului – Semenic. Comuna Văliug este situată pe şoseaua Reşiţa – Slatina-Timiş. Vizitând doar obiectivele urmărite în prezenta lucrare veţi rămâne sigur impresionaţi de ţinuturile acestei zone. care înca din anul 1879 a inceput să fie vizitată de oaspeţi veniţi din toate colţurile ţării. care după anul 1919 se transformă în Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa (U. zestre valoroasă pentru cei ce vor profita de binefacerile ei pentru viaţă şi desigur. fauna nu rămâne cu nimic mai prejos în urma florei. INTRODUCERE Într-o regiune pitorească admirabilă.E.T. Prin varietatea.R).D. Văliug şi Trei Ape. Întrucât în judeţul Caraş – Severin predomină relieful montan. Puţin mai târziu se înfiinţează Ocolul Silvic Văliug care aparţine de Direcţia Silvică Reşiţa.G) în 1855. obiective de un deosebit interes turistic şi ştiinţific. Văliugul se întinde de-a lungul râului Bîrzava. la o depărtare de aproximativ 30 km spre SE de Reşiţa. Zona Văliugului impresionează prin caracteristicile reliefului. accesul fiind posibil pe şosea sau cu trenul pană în Slatina-Timiş iar de aici pe şosea prin satul Gărîna. începând de la aşezările din Crăinicel până la Hîrţu. se află liniştita staţiune Văliug. având rolul de a ocroti prin existenţa lor acumulările de apă Gozna. Pădurile acestui ocol au fost administrate de statul austro – ungar până în 1850. care funcţioneaza din 1909. Văliugul este o staţiune climaterică. Din punct de vedere turistic triunghiul format de lacurile de acumulare Trei Ape. dispunerea unităţilor acestuia în trepte de la vest spre est ce au influenţat etajarea vegetaţiei. în scop energetic şi pentru alimentare cu apă. O parte dintre ei au fost repartizaţi la Crivaia (Krivei). iar cealaltă parte în Poiana Văliugului (Iosefinental). De asemenea se poate aminti prezenţa lacului de acumulure Văliug. zona Văliugului oferă oaspeţilor săi un cadru natural de o frumuseţe unică. acolo unde se bifurcă drumurile spre barajul Gozna(la dreapta) şi spre Gărâna (la stânga). cred că veţi reveni ori de câte ori veţi avea prilejul. de Societatea de Căi Ferate (S. atât a comunei cât şi a oraşului Reşiţa. 5 .Aceste păduri seculare au funcţii speciale de protecţie. Comuna Văliug (Franzdorf) ia naştere la 29 iunie 1793. bogaţia şi originalitatea ei.Austria. prin stabilirea în zonă a 71 de familii provenite din regiunea Salzkommergut .

Expoziţia însorită ocupă 21%. la stânga spre Gărîna. altitudinea predominantă fiind cea de 85 m. ţinutul Munţilor Banatului. la locurile unde se bifurcă drumurile la dreapta spre Barajului Gozna. Intrarea este marcată de sectorul denumit Poiana Văliugului pe numele său iniţial Iosefinental. est şi vest şi direct din văile râurilor Bârzava şi Timiş. 6 . care aparţine de Brebu Nou. în centrul căreia se găseşte Staţiunea Văliug. Subzona Breazova . Gozna ( Văliug ) şi împrejurimi. începând de la aşezările din Crăinicel până la zona finală a parţii numită Hîrtii. la 22 Km de Reşiţa se află o regiune pitorească admirabilă. Acesta cuprinde păduri situate pe culmile ce pornesc din masivul Semenic spre nord. Vecini: fosta comună Cuptoare. Comuna Văliug s-a format în valea largă a Bîrzavei. în provincia central-europeană. Aici la poalelele Munţilor Semenic la o altitudine de 535 m. Reţeaua hidrografică este densă iar cursurile de apă au un debit permanent şi în general constant datorită faptului că străbat o zonă aproape integral împădurită şi se alimentează din izvoarele bogate care ies din masivul Semenic. este situat în sud-estul ţării. zona Văliugului oferă oaspeţilor săi un cadru natural de o frumuseţe unică şi obiective de un deosebit interes turistic şi ştiinţific.II. Se întinde de-a lungul râului Bîrzava. CADRUL NATURAL Aşezare Întrucât în suprafaţa judeţului Caraş-Severin predomină relieful montan. şi satul Gărâna.Crivaia s-a conturat în jurul a două lacuri de acumulare Breazova.32%.provincia piemonturilor vestice. Gozna). actualmente cartier al municipiului Reşiţa. districtul Munţilor Semenic. Altitudinal. Hidrologie Teritoriul Ocolului Silvic Văliug este străbătut de două ape importante care au format două mari bazine hidrografice: Timiş şi Bârzava. umbrită . suprafaţa ocolului se situează între 500 m (Cotul Turcului) şi 1452 m (Vf. fiind înconjurată de dealuri cu păduri de brazi şi de molizi. Geomorfologie Teritoriul administrat de Ocolul Silvic Văliug. sub . iar cea parţial însorită 47%. ocupând partea superioară a acestora.

Predomină de asemenea pajiştile cu iarba câmpului ( Agrostis tenuis ).7 m/s. cu viteza medie mare de 1. precipitaţiile înregistrate se încadrează între limitele 9001100 mm/mp/an.. de diferenţele de altitudine. Vaccinium vitis idaea ).c.997. în perioada 1890 – 1968. Lacul de acumulare Gozna ( în lucrări de cercetare apare şi sub denumirea de Breazova ). Lacul de acumulare Secu.c. cupele ( Gentiana excisa ) şi clopoţei ( Campanula persicifolia. unui sistem hidrografic complex format dintr-o reţea de canale şi apeducte şi patru lacuri de acumulare. Precipitaţiile sunt în general regulate şi abundente. ţepoşica ( Nardus stricta ) şi firuţa ( Poa violacea. pus în funcţiune în 1953 are o suprafaţă de 66. Climatul staţional local este moderat şi puternic modificat de formele şi elementele de relief. fiind folosit pentru hidrocentralele Crăinicel şi Grebla şi cu bazin turistic în cadrul complexului turistic Crivaia. din amonte de comuna Văliug până în apropierea Reşiţei următoarele lacuri: 1. napuligera). paltinul ( Acer pseudoplatanus ). de apă. garofiţele de munte ( Dianthus sp. fagul ( Fagus silvatica ) constituind specia principală care determină aspectul general al pădurilor din zona muntelui Semenic.132. 7 . 701-900 m şi 901-1350 m.c. viteză medie 1. Perioada de calm este de 25% şi cea de vânt de 75%. cu dig zidit din piatră cu mortar de ciment). iar ultima zi de îngheţ este în intervalul 10-20 aprilie. Are o suprafaţă de 12. care se manifestă în lunile de vară. brânduşele ( Croccus banaticus ).7 m/s şi Föhnul din direcţia sud-vestică. cu direcţie nord-estică. Vânturile cele mai importante în regiune sunt Coşava.Regimul hidrografic echilibrat şi debitul constant au făcut posibilă construirea în zonă. Vegetatia Zona pădurilor este bine reprezentată. vânturi etc. Poa alpina ). C. construit în 1963 cu suprafaţa de 105. Durata intervalului de zile fără îngheţ este. Astfel. apă. cu ierni mai lungi. Prima zi de îngheţ este în jurul datei de 15 octombrie. Pe Bîrzava se succed în ordine. 3. Se mai întâlnesc tufe de afin ( Vaccinium myrtillus. în medie. dintre care trei pe teritoriul acestui ocol.2 ha şi un volum de apă de 11. în jur de 185. ).000 m. primăveri bogate în precipitaţii. veri destul de călduroase şi toamne relativ lungi şi secetoase. Numărul anual de zile cu strat de zăpadă este între 120 şi 160 la altitudini mai mari de 1000 m şi între 80-120 sub 1000 m. 1000-1200 mm/mp/an. Lacul de acumulare Văliug funcţionează din 1909 în scop hidroenergetic şi pentru alimentare cu apă.000 m. 2.6 ha şi un volum de 1. în intervalele de altitudine 500700 m.67 ha şi un volum de 15. serveşte la alimentarea cu apă a municipiului Reşiţa având şi rol de agrement în cadrul Staţiunii Turistice Secu.000 m. Acesta este prezent în amestec cu ulmul de munte (Ulmus montana). Climatologie Ocolul Silvic Văliug este situat într-o zonă cu climă temperat-continentală. iar în partea superioară se amestecă cu bradul ( Abies alba ) şi molidul ( Picea escelsa). respectiv 1200-1400 mm/mp/an. etc. păiuşul roşu ( Festuca rubra ). Primul lac de acumulare din sud-estul europei a fost construit aici în anul 1907 – 1909 (Lacul Breazova. ienupăr ( Juniperus sibirica ).130. cu uşoare influenţe mediteraneene.

căprioara.).) şi mamaifere ca de exemplu şoarecele gulerat. păsări ( mierla. cucul. pârşul. veveriţa. uliul. şarpele de alun.a. mistreţul. zlăvoaca ( Cottus gobio ) şi cleanul ( Leuciscus cephalus ). etc. iepurele. păstrăv curcubeu ( Salmo irideus ). vulturul. codobatura. ş. Râurile de munte sunt bogate în păstrăvi indigen ( Salmo trutta fario ). sturzul. 8 . gaiţa.Fauna Prin varietatea. Viaţa freamătă peste tot prin multe specii de animale reprezentate prin numeroase exemplare de reptile ( guşter. şarpele de casă. vulpea şi lupul. aceasta nu rămâne cu nimic în urma florei. bogăţia şi originalitatea ei.

Hr. apoi pe Valea Bârzavei. oferă aici condiţii de lucru permanent. solicitate de vizitatori şi cei din categoria excursioniştilor. ori a celor veniţi în concediu. care datează din cele mai vechi vremuri. au nevoie de mână de lucru. bronz şi chiar podoabe din aur şi argint. Dacă ne referim numai la exploatările miniere şi cele ale pădurilor. Reşiţa. la exploatarea lemnului şi numai atunci când sunt forme exagerate de stihii ale naturii. Din perioada epocii fierului. Aşezarea geografică a acestei localităţi. „Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii”. atât ca zestre cât şi ca bogăţii din cele mai valoroase este firesc să fi fost în centrul atenţiei oricăror forme de existenţă a omenirii în decursul istoriei. între cele două artere principale din Banat. sunt din perioada dintre Traian şi Filip Arabul. 9 . vom deduce adevărul. Punctele turistice. bogăţiile miniere ale subsolului ca şi ale florei – pădurile milenare. se identifica urme ale înaintaşilor acestor zone fiind cu neputinţă să nu gasim rămăşiţe de forme ale uneltelor gospodăreşti şi casnice. Nominalizarea următoarelor precizări autentice ne conduc la credinţa existenţei in aceste locuri a comune din vremuri de mult apuse. Istoricul comunei Având o legătură organică cu munţii. Drumurile erau păzite de castre şi turnuri de apărare dovedite de urme arheologice şi monede romane. din fier. 1966. pag.III. 177). se întrerupe activitatea. Seria monedelor din secolele al II-lea şi al III-lea d. trecând prin Văliug. Probabil să fi legat şi un drum ce lega Valea Cernei cu cel din centrul Banatului. Tot în zona Reşiţei s-a găsit o monedă de la împăratul Constantin (după D. Acesta pornea de la Teregova pe Valea Timişului spre Semenic. cunoscute la Reşiţa. Bocşa până la Berzovia. a bronzului. Protase. acestea au constituit o bogăţie din cele mai valoroase. După transformarea Daciei în provincie romană. sau construit numeroase drumuri strategice şi economice. Bucureşti. Natura. şi aceasta se selecţionează mai ales din rândul locuitorilor din Văliug. Reşiţa şi aşezările din jurul ei erau sub o puternică influenţă romană dat fiind că drumul de legătură. trecea prin această zonă.

în orânduirea aceasta feudală începe consolidarea formaţiunii incipiente şi voievodatul condus în sec. Concludem deci şi prin aceste afirmaţii la existenţa omului pe aceste meleaguri. cit. De fapt. op.Exploatările acestea au fost sistate. Aici s-a transmis din vechime. existenţa unor bogăţii.Urme de exploatare romană se întâlnesc în apropierea Reşiţei la Tâlva Ţapului. unelte de lucru – acestea dovedind ceea ce am anunţat mai sus. X de voievodul Vlad care organizează lupte împotriva triburilor maghiare. 67). spre Groposu – care după denumire indică ceva deosebit –. când ţăranul este dependent de proprietarul de pământ. aducător de mari venituri. Are loc asimilarea slavilor în mediul băştinaş şi stratificarea socială. la 5 km distanţă există locul denumit Bogatul. pe această parte a teritoriului de naştere a poporului român. obştile din regiunea muntoasă îşi păstrau o mai mare libertate. galeriile închise ca de altfel cum s-a petrecut în mai multe localităţi din ţară. Cimponieriu. încă din vremea romanilor. îndeosebi exploatarea fierului – atât de necesar trebuinţelor războiului – cât şi a aurului. din acea perioadă istorică a comunismului. procesul de romanizare s-a dezvoltat şi aici ca şi în alte părţi supuse romanizării.. de exploatări. Ocna de Fier şi Dognecea (după Gh. Istoria demonstrează că populaţia băştinaşă daco-romană de pe teritoriul Banatului îşi continuă vechile îndeletniciri. De fapt acestea nu ţin loc de atestări . 10 . în deceniile 8-9 ale secolului nostru. s-au deschis mine de exploatare. pe vârful lui care are o înălţime de 1000 de metri. luând naştere feudalismul. a existat o moară de vânt. dând dijmă din produsele obţinute sau alte ori dădeau contingente de ostaşi care să contribuie la întărirea forţelor militare ale cuceritorilor. Migraţia slavă are o puternică influenţă asupra populaţiei daco-romane bănăţene şi a contribuit la formarea poporului român şi a limbii române. erau într-o dependenţă mai uşoară faţă de aristocraţia triburilor migratoare. sau Cuca. această regiune integrându-se organic în teritoriul pe care s-au format poporul român şi limba română. la Bocşa. Au fost găsite urme din vremuri apuse. În zona Reşiţei.Această situaţie nu a afectat prea mult vechea formă de organizare a oştilor săteşti de aici. În vremurile contemporane. pag. Instaurarea stăpânirii romane a intensificat dezvoltarea economiei. Precizăm că pe teritoriul Văliugului.

Coziuţa. revenim cu susţinerea că numele localităţii Văliug se pomeneşte. 11 . când turcii sunt bătuţi. Delocian. Prunii Ponoranilor. De la ei ne-au rămas denumirile „Ali-Beg”. a fost jefuită şi arsă. ce se ocupau cu producerea mangalului pentru uzinele din Bocşa. dar Reşiţa apare în secolul al XV-lea când aparţine Comitatului Caraş.Din documentele istorice reiese că locuitorii băştinaşi din perimetrul Banatului în care este inclusa şi localitatea Văliug. arid. având pe atunci 30 de familii de români. Bălenilor.a. Crăinicel. din Oltenia. La 1673 e menţionată cu numele de Reszinitzacare pe atunci plătea tribut paşalâcului Timişoarei. nu putea fi neglijată de a fi în atenţia şi sub stăpânirea unei puteri umane. nu odată în istoria României. situată undeva în jurul localitaţii actuale.a. Breazova. localitatea Reşiţa se afla Să revenim la istoria strictă Văliugului. despre care vom relata în curând în prezenta lucrare. Banatul. Groposul. ar fi şi azi în afara atenţiei societăţii. se zice. deci fără condiţii din cele mai fericite pentru viaţa socială. Poiana Vasilie. fapt menţionat de Iosif Wintager. respectiv activităţi gospodăreşti. au fost liniştiţi în privinţa păstrării aşezămintelor. de profesie brigadier la Ocolul Silvic Văliug. în sec. „Cotul Turcului” ş. în zona Reşiţa-Montană. din timpul stăpânirii turceşti care după luptele dintre localnici şi turci.Dar după războiul ruso-turc din 1716-1718. de la locuinţe până la dependinţe. XVIII. Reşiţa împreună cu alte localităţi din jurul Bârzavei este menţionată ca făcând parte de districtul Bocşa. Această localitate cu bogăţiile pe care le-a moştenit de la bunul Dumnezeu. La aceste aprecieri. este sub stăpânirea austriacă. Soldaţii căzuţi în aceste lupte au fost înmormântaţi în Breazova. Sestover. Existenţa locuitorilor pe aceste plaiuri este confirmată şi de denumirile următoare: Săliştiuţa. Era şi o cetate cu acelaşi nume. Cuca. Râul Alb.care includea si Valiugul. poate mai mult ca atunci cu zeci de secole în urmă. într-un singur document până în 1793. Dar in zilele noastre această localitate este foarte apreciata şi dorită. După datele culese până la aceasta dată. Cozia. În aceste locuri s-au găsit suficiente obiecte şi unelte utilizate în diferite munci. In acele vremuri de demult. iar în mod special probe elocvente despre construcţiile lor. În perioada 1690-1700. reiese că în anul 1570 numele aşezării ar fi fost Borzafa. Valea lui Iuga. Răchita ş. De ar fi fost cu teren aparte.

La fel se pot vedea şi azi urmele unor construcţii. în sensul că nu se vor mai vedea. de pe Valea Bârzavei. la Cozia. în partea stângă a cursului Bârzava. chiar mai palpitabile cândva. la Semenic. cât şi pentru amenajarea unui adăpost trainic în aceste locuri izolate spre a se feri de animalele sălbatice. unde un agricultor săpând. De fapt. ce simbolizează masa de judecată. De acum să începem a relata fapte mai elocvente. s-au de firele lungi de iarbă. sunt nume ca: strada Tribunalului sau judecătoriei. să reziste peste ani. 12 . dar este mare păcat că nu se iau măsuri de conservare. construite din stâncă. care au ars în jurul perioadei de construcţie a barajului –1945 – 1947. aproape de pădurea limitrofă lacului în partea de vest – aproximativ la 1/2 distanţă de zid. viaţa trebuie să fi fost deosebit de pretenţioasă. fabrica de cherestea. de-a lungul căreia se pot zări încă pomi îmbătrâniţi de vreme s-au părţi din ei. dar oricum rostul acestor locuri era să le asigure o dosire oamenilor din calea celor ce nu erau doriţi şi nu în ultimul rând să le fie la îndemână pentru a crea condiţii mai uşoare de trai lor şi familiilor lor. Acest segment avea aşezare la o distanţă de cca. Răchita. pentru anumiţi doritori de curiozităţi reale. deasupra de Secul. oricum. Ba mai mult. după mărturii ale celor în vârstă. ceea ce ne poate duce cu gândul că timpul le va lichida. a dat de sume importante de bani în anii 1880 şi 1883. ceea ce se poate deduce şi din prezenta lucrare. ei au dovedit c-au reuşit să vieţuiască. cum ar fi gaterul. ca şi urmaşi ai lor. Dar. căci cititorii acesteia vor ajunge uşor la concluzii din cele afirmate. la Groposu. La prezenta lucrare anexez. aceste obiecte sunt deja îngropate până la jumătate de pământ. denumiri ale spaţiilor naturale: ex. un tabel cu locuitorii acesteia care au locuit. care încă mai dau poame. la Stâncile mari din Cuptoare. ca şi la Piatra Albă la Cuptoare aproape de drumul circulabil chiar şi azi. Am adăuga totuşi că aflarea de monede din secolul I-III.În plus. Locurile enumerate sunt în general în pădurile seculare de odinioară. există şi azi în multe din aceste locuri. la Cantonul Silvic cu acelaşi nume care aparţine de Ocolul Văliug. La Groposul există şi în prezent mese şi scaune. prezente şi în zilele noastre. din care mai trăiesc cel puţin 15. 1-2 km de zidul Barajului Gozna. Credem că suficiente informări am enumerat care să nu pună la îndoială concluziile trase în favoarea consolidării afirmaţiilor despre existenţa fiinţei umane. în număr de 20 de case. aflate în partea cea mai apropiată de sat. cu formă deosebită.

şi le-a urat drum fericit şi credinţă în Dumnezeu să păşească la noua lor ţară. de unde ajunge în 29 iunie 1793. brigadierul. iar localitatea unde veţi înfiinţa o să-i puneţi numele meu: Franzdorf (satul lui Franz)”. pe Dunăre din Viena cu care ajunge până la graniţă. fragmentate la mărimi care să le permită stivuirea în grămezi după nişte şabloane unde să fie arse într-o anumită proporţie spre a fi. adică unde e azi primăria – la fel spre sud şi nord unde este strada ce duce spre Crăinicel şi respectiv spre drumul de intrare în sat. Aici era pădure seculară – din câte se menţionează – dar era un spaţiu cu mare lărgime până la Bârzava. care aveau strictă nevoie de lemn pentru produs cărbuni – mangal – trebuiau tăiate lemne şi aduse de la distanţele respective până la locul unde există locul de depozitare. unde intră şi azi acest fluviu în Banat. la Văliug. Se aprobă că un efectiv de 300 familii să se stabilească în Reşiţa şi respectiv la Văliugul de azi. Din aceştia.În perioada de dezvoltare a uzinelor reşiţene. dislocarea. În perioada anului 1793. La data de 28 iunie 1793. uzine. încât să devină cetăţeni ai acestor locuri. ce urmau a fi duse la îndeplinire pe unde vor merge. Acest brigadier era de origine chiar din Salzkommercut (Austria) şi stabilit în aceste locuri. şi să se ocupe de muncă de la minerit până la tăietori de lemne. Apoi trebuiau transportate. capitala Austriei. Transilvania şi Bucovina. Acesta le spune printre altele: … „mergeţi în zona Banat – nu se spunea că în România – şi acolo să fiţi demni. plecarea a 300 de locuitori de acolo şi să se aşeze în Banat. în condiţii tehnice. de care am pomenit mai sus – aşezată în zona din jurul Casei Muncitoreşti de azi avea sub conducerea sa ocoluri silvice. mine. se reuşeşte a se obţine aprobarea de la Viena. care de fapt de pe atunci era imperiul care subordona şi Banatul. Pentru aceasta se deleagă brigadierul silvic (magister silvarum) Franz Loidl care pleacă la împăratul imperiului. 13 . vara. 71 de familii merg la Văliug. la cererea Kaiserului se prezintă la palatul împărătesc unde acesta le dă nişte ordine. venind de la Reşiţa. Brigadierul îi conduce la drum şi-i îmbarcă în vapor. la dealul din versantul opus. încă de la 1718 când învinseseră pe turci de la care preiau stăpânirea şi acestui teritoriu: Banatul. Întreprinderea Montană Reşiţa. harnici… şi să nu uitaţi să vă faceţi locuinţe mai întâi. a deveni cărbune cu calorii suficiente ca fierul să se poată încălzi la temperaturi ce să permită prelucrarea lui.

14 . el este martorul care poate da lămuriri – … de pe atunci… Locurile de casă trebuiau date pentru tot atâtea familii care au devenit adevăraţii întemeietori ai unui sat organizat sub cerul liber. brigadierul ce i-a condus din Austria până aici. Căsuţele s-au întins exact până la podul de peste Bârzava (la nord de actuala biserică catolică). iar spre vest până la râul Bârzava de azi (pe atunci Bârzava nu avea un curs regularizat – mergând cam până la jumătate distanţă dintre firul ei de azi.Deci a fost găsit ca loc corespunzător pentru întinderea corturilor de dormit. au fost demolate şi schimbate cu altele noi. plecat înapoi în imperiu… De atunci. la renovarea sau la demolare mai precis. fiindcă locuitorii au fost repartizaţi la lucru imediat. va participa cu organele respective la împărţirea locurilor de casă. cele două se mai păstrează. De atunci. se întâlnesc plaţurile de pe linia cu rândul de case de pe rândul primăriei. introdus în zid sau la acoperiş sub şindrila care asigura protecţia – pentru că la acea dată nu exista ţiglă sau tablă. Trebuie menţionat că distanţa de la Reşiţa până aici se parcurge pe jos. urmând a se vărsa în Bârzava. cea care trece prin faţa bisericii nemţeşti. între copacii ce existau şi bineînţeles şi un spaţiu mai înalt fiindcă nu erau decât poteci sau potecuţe. când există drum modernizat până la Reşiţa. o prispă. Construcţia caselor a durat mai puţin de două luni. în continuare au lucrat printre picături la case. proprietarii au constatat că lemnul fasonat din care a fost construit imobilul era ca şi nou după 126 ani. cu apă de la Văliugel. nu mai depănăm mărunţişuri. până la strada asfaltată). pe drumuri presărate cu multe curbe care nu sunt mai puţine de 100 nici azi. Începând cu 30 iunie 1793. una mai mică. Toate aceste case (minus două dintre ele). de la punctul zero ( unde azi este adevăratul Parc de tei ). când fiecare şi-a făcut-o nouă de la fundaţie sau şi-a renovat-o. dar cel mai mare – de pe atunci – are circumferinţa de 5035 mm – deci. Dintre casele rămase nedemolate. casa fiind şi la această dată exact ca în faza de origine din 1793. Ca întindere la est până la dealul cu care se termină. lângă casele lui Blaga (dar la sud până la locuinţa lui) şi Iţa Munteanu – care este cumpărată de la un locuitor german-austriac. pânăn anul 1919. De atunci până când şi-au construit case din bârnele ce le aveau în cale. Ca fapt divers. în 1986. 66. Mai sunt câţiva. În fine. o bucătărie. dar şi acel pe jos era pe pante. care vine de la Poiana Văliugului. acum vreo 12 ani. a trecut putină vreme. azi decedat. acestea din urma fiind foarte asemănătoare: o cameră mai mare. Una este cea a lui Mathes Mooser de la nr.

Conducerea Centrului industrial minier – Montan Reşiţa – studiază temeinic posibilităţile de construire a unui drum de ţară de aici. El va purta acest nume până la Marea Unire de la Alba Iulia – 1918 – când România se reîntregeşte cu ţinuturile româneşti de sub stăpânirea foştilor asupritori. Ei erau producătorii de bunuri în acele vremuri istorice. născut în Văliug la 13 aprilie 1874 mărturiseşte: „Părinţii părinţilor mei au locuit la Breazova. fondatorii acestui vechi ţinut. Impedimente erau multe. ziua zămislirii noii localităţi de atunci – Franzdorf . şi de acolo s-au stabilit aici. care a depins de cele 71 familii de austrieci. băştinaşii români au fost din vremuri îndelungate pe aceste ţinuturi. la fel . pe fiecare cal se pune maxim 70 kg în desagi pe spate şi distanţa se parcurgea în timp de 24 de ore dus şi întors din aceste zone până la Reşiţa. după 1793”. 15 . menţionat mai sus căreia îi dăm crezare şi aceasta din 1793. Acesta era necesar transportului mangalului cu căruţa cu cai sau cu carul cu boi. s-au grăbit să ia cunoştinţă de noutate. care sunt de azi. întrucât nu aveau o localitate centralizată. În cazul de faţă. Vom mai veni şi cu alte elemente de sprijin în fixarea acestei localităţi. care de fapt a durat multă vreme de zeci de ani până la regularizarea râului. ar fi fost identificată altă denumire a celor ce locuiau pe aici – mai întâi aceştia nu îndrăzneau să producă o aşa imprudenţă -. Aceasta nu însemnează că pe aceste plaiuri nu erau băştinaşi. Renunţăm a le enumera. dar trăiau în micuţele centre nominalizate mai sus.Iată-ne deci la Sfănta zi a lui Petru şi Pavel. căci sunt dovezi că mulţi.. de unde scriu. care ar fi fost foarte economicos faţă de sistemul de transport prin convoi de cai. Iată o relatare: marele cărturar Iosif Velceanu. Este o mărturie din cele mai convingătoare. aflată azi în Germania la un nepot a-l acestuia stabilit acolo în ultimii 5 ani. dispersaţi. Ei s-au aşezat în vecinătatea coloniştilor. iar teritoriul nu găzduia fiinţe omeneşti organizate în colectiv. pe care n-o putem contesta. Dacă Reşiţa a fost miezul aşezării muncitorilor olteni. azi din Văliug – prin Piatra Albă – Secul – Reşiţa. Dovezi ale acestor relatări există şi în cartea scrisă de Loidl Walter de la Văliug. există două afirmaţii: data de 1570 precizată de brigadierul Wintager Iosif. Aceasta explică şi creşterea destul de abundentă a populaţiei din această zonă formată din românii stabiliţi prin luminişurile din pădurile din jur şi coloniştii austrieci. adică Văliugul de azi. în sus şi în jos de râul Bârzava – care de fapt atunci a început să centreze axul apei. sau foarte mulţi băştinaşi – români -. Credem că dacă la acea dată.

mai exact în singura sală de clasă.patronul primei bisericuţe din lemn construită iniţial ca şi al celei din 1861. probabil chiar din generaţia „29 iunie 1793”. improvizează o şcoală care funcţionează din toamna anului 1793. Aşa am făcut şi cu sala de la şcoala cu limba de predare română. Franz şi Asisi. În primele săptămâni ale lui octombrie 1793 a fost gata şi au început slujbele la biserica greco-ortodoxă improvizată. În anul 1862. o carte bisericească şi o cruce. când şcoala cu predare în limba germană se închide din lipsă de efectiv de copii. primul preot fiind Pater Benedict Braun care profesează până-n 1818. 16 . În noua şcoală construită şi dată în folosinţăîncă din 1807. Biserica nouă. dar calitatea. Date despre coloniştii aceştia se obţin din cartea lui Loidl Walter. Coloniştii austrieci. Hubertus şi a Sf. acoperită cu tablă galvanizată şi şarpantă. copii învaţă până în 1962. Casa parohială pentru preotul catolic s-a construit de către credincioşi. precum şi interesele pentru acesta sunt deci date înainte de 1793. durează până la finele anului 1801 şi începând cu 1802 este dat în folosinţă drumul ţărănesc precizat mai sus. Biserica a fost înzestrată de la Kaiserul lor cu două clopote.Comanda pentru drum. din beton. patronatul înzestrează biserica cu: un baldachin. un altar. piatră şi cărămidă nearsă. Iosef (Iosif) şi care a fost sfinţit de către preotul Anton Bartl în 23 mai 1869. cum am mai anunţat mai înainte. am imprimezat-o în 1951. tot în perioada aceasta prodigioasă. Despre această valoroasă acţiune obştească am precizat la capitolul „Învăţământ” care e parte integrantă a acestei monografii. construită in 1861. sau mai bine zis istorii. Prin contribuţie de bani de la credincioşi au reuşit să mai cumpere încă un steag pe ale cărei feţe erau scrise şi mai sunt şi azi pictate chipurile Sf. planul conceput al clădirii sunt şi azi din cele mai de apreciat – aşa cum a fost şi pentru casele lor mărturie şi în contemporaneitate – deşi ei sunt plecaţi din România de 5 ani. este unică în felul ei. din grinzi de lemn sănătos şi încivoiat.Pregătirile în totalitatea lor cu efectuarea drumului de mai sus menţionat. Această sală de clasă. tot în aceeaşi perioadă de vacanţă de primăvară. o cruce şi o orgă cu şase registre care sunt şi azi. locuitor al Văliugului. în 1793. adică cea de azi este Sf. două steaguri. aducând cu ei ca învăţător pe Anton Josef Priklmayer care profesează până în anul 1808. chiar subsemnatul făcând din ea două săli. Biserica funcţionează de la data sosirii. care este plecat cu domiciliul în Germania.

Aceste denumiri le-am pomenit şi mai sus. erau doar câteva din aşezări şi mai poartă şi azi aceleaşi nume”. donează bisericii pe lângă altarul principal. în 20 de case cu 40 de apartamente. Coziuţa. Coloniştii măresc imediat şi suprafaţa cimitirului. a fost ridicată şi o capelă. În anul 1880 episcopul bisericii catolice Alexander Bonnaz.În anii 1858 şi 1859. Delocian. În 1855 satul Franzdorf a fost inclus în patronajul Austro-Ungariei. 17 . În 1879 şi filiala Crivaia a fost înzestrată cu un clopot nou. Crăinicel. care dau numele comunei după numele împăratului Franz. adică proporţional cu numărul aproximativ al celor ce sosesc şi se stabilesc aici. Aceştia au fost stabiliţi la Crivaia. Cioaca. dar le-am redat fiindcă mă aflu la interesele coloniştilor. adică Franzdorf. Redăm citatul: „Noii colonişti – cei din 1793 – au găsit în jurul localităţii nou construite. Acesta a fost construit în Arad de maestrul lemnar Anton Dengl şi trimis la sfârşitul lunii noiembrie 1880. Aceştia locuiau în „sălaşe” şi se ocupau cu creşterea animalelor. unde sunt plasaţi să-i poarte numele soţiei. De asemenea. dorinţa lui a fost ca localitatea. Sestover. Tot de la acea dată se înfiinţează Regimentul de Caransebeş care preia 18% din întinsele păduri. Breazova. Valea lui Iuga. sprânjiţi prin pădure. iar STEG 82%. Poiana Vasilie. Bălenilor. Prunii Ponoranilor. care a preluat firmele de prelucrare a lemnului. cartofi şi legume felurite. Groposu. aici la Văliug. Cel de-al doilea a fost confecţionat la Timişoara în stil greco-oriental. fiind încântat de frumuseţile locurilor. Franzdorful creşte cu 21 familii care se cantonează în tot atâtea case făcute dar în locul numit Iosefinental (Poiana Văliug). iar numele soţiei sale a fost Iosefina. dar este ca în cazul celor din 1793. iar în grădini cultivau ovăz. un altul. directorul societăţii de căi ferate de atunci. şi tot acelaşi episcop donează bani pentru confecţionarea Sf. Pomi fructiferi bătrâni şi ruine din piatră mai amintesc şi azi de aceste aşezări: Crainic. Cozia. de către un italian. secară. Întemeietorul acestui cartier a fost Georg Brenan. Deci. În anul 1872. o seamă de locuri în care locuiau români. Mormânt. prin grija patronatului. sosit ca turist pe aici. Râul Alb. chiar a mangalului. numărul coloniştilor mai creşte cu 40 familii şi respectiv 237 de suflete. care a fost realizat de un maestru tâmplar autohton „Getini”. sosiţi aici. deci să fie mai întins. Toate acestea au fost sfinţite de preotul Iohan Polanik.

produs la distanţe mari. chiar la izvoarele Bârzavei. în poziţie verticală. ceea ce aduce o stare bună de economie. El funcţionează ca fabrică de cherestea până în anul 1872.75 metri şi înălţimea de 0. de lemn. Se pune problema construirii unui drum corespunzător din 1750. Tot în 1874. Rânduită chiar la colţul de lângă cei doi vecini la locul denumit. Spătaru. Simic”. dar nu erau drumuri de schimbat modul de aducere a mangalului cu cai la transport cu căruţa.Se menţionează: „… şi azi se mai găsesc în Văliug multe din numele acestor familii: Bălanu. larg la baza de sus de 1. În 1863 se construieşte drumul Komitatului Franzdorf (Văliug) – Cuptoare. Pe acolo s-a construit de meşterii italieni un canal pentru apă. fierul.50 metri. Raşovan. Începând cu anul 1803 se instalează un cuptor de afânare şi două ciocane cu roţi hidraulice pentru forjat fier şi le fixează în locul numit „Hommerschupfen” – care tradus în limba română înseamnă „şura Ciocanului”. se începe drumul de la Podul Secul. peste Piatra Albă. Toate aceste familii sânt români. Astfel se aduc cantităţi de sute de kintale pe an. la Reşiţa. Uzinele Reşiţa. care venea plin de apă. 18 . pentru locuitorii şi muncitorii de pe aici ca urmare a realizării drumurilor menţionate aici. din 1863. În acelaşi an. 1803. se aduce un gater mare cu 18 pânze.90 metri. ca urmare a dezvoltării lor. este prelungit până la Reşiţa. Jurma. Belcea. Rezolvarea lui. de fier şi înapoiat în stare de folosinţă. Jianu. Abia de-acum. Dinteanu. în 1874. Din acel moment mangalul se transportă cu căruţa trasă de cai. până la Muntele Semenic. se vede şi azi o parte din instalaţia în beton a fixării acestui gater. au nevoie de cărbuni. la cea de jos de 0. Retezan. instalat la locul ocolului silvic. prin înlocuirea transportului de convoaie de cai. Aci se va aduce fier brut laminat pentru prelucrare la forjă şi iarăşi dus înapoi cu căruţa care vor veni iarăşi încorporate şi tot astfel zilnic. Celălalt gater se duce la Răchita – o colonie menţionată în această lucrare – unde trăieşte până la finele secolului al XIXlea. pe Valea Bârzavei. când este înlocuit cu altul din cele două aduse acum. când ia foc. Munteanu. Informaţie luată de la bătrânii localităţii. de lângă Bârzava. Brebenaru. se prezice un viitor mai luminos pentru uzine. dar care peste 11 ani. Din aceleaşi motive de economisire. Pasere. Mănescu. se realizează abia în 1802. în transportul cu căruţa.

apa şi pădurile: „Semenicul poate fi asimilat unui centru al lumii – vezi credinţele popoarelor –. apelor date de Bârzava şi afluenţii ei – ca şi diferenţa mare de nivel de la înălţimea dealurilor şi a munţilor Semenic până la Reşiţa. Oamenii de pe văile apelor urcă la munte. şi în acea clipă localitatea va avea trei denumiri: 1. de acum este legătura făcută între Văliug şi şoseaua naţională prin Gărâna–Slatina-Timiş–Herculane. cât şi pentru circulaţia locuitorilor din aceste frumoase zone muntoase. acţionat cu ajutorul căderii apei. în 1910 se construieşte drumul de peste şeaua Bârăviţa la Anina-Steierdorf-Oraviţa şi iată că apare o altă cale de a merge la Văliug. prilej de unificare naţională” – ing. unde se creează şi dezvoltă uzinele. 19 . primărie. În anul 1855 se construieşte drumul dintre Văliug şi Gărânaiar mai târziu. Andrei Mălăescu. au creat condiţii din cele optime pentru creşterea ritmului economiei uzinelor. Nera. sau Slatina-Timiş direcţia Caransebeş. Consider necesar să reliefez în prealabil consemnări ale specialiştilor în aprecierea şi intervenţia pentru folosirea bogăţiilor naturale ale Văliugului. atât pentru transport de materiale necesare uzinelor. produce curent electric pentru magazinele.În anul 1916 se montează la instalaţiile de lângă gater un electromotor care. După cum foarte bine cunoaştem. munte singuratic. bogăţiile în Aurul Verde. După revoluţia din 1848 – dată la care ţăranii şi muncitorii posesori de care şi căruţe nu mai sunt obligaţi să presteze munci gratuite în transportarea materialelor – mai ales cărbunii pentru uzine. În perioada 1899–1903 a fost prelungit drumul de la Gărâna (Wolfsberg) peste Brebu Nou (Neidenthal) la Slatina-Timiş. 2. Văliugul de la vale (de fapt se mai zice Văliugul bătrân). Oraşul Văliugul de la deal (adică cel până la Gozna. ocolul silvic din centrul din Tei care din acea clipă au iluminat electric şi zona aceasta va căpăta imediat denumirea de Oraş-Văliug. fiind inclusă şi Gozna până către Dealul Drăguţii). schimb de experienţă. Deci. Timişul. se întâlnesc periodic pe Platoul Semenicului. de 1477 metri în vârful Piatra Goznei. Una din marile realizări din secolul al XIX-lea este dezvoltarea căilor rutiere. 3. Caraşul. fiind ca un turn al apelor din care izvorăsc şi se împrăştie ca spiţele unei roţi: Bârzava.

5 m.Acestea trebuiau oricum efectuate. Acestea prin arderea lemnelor produc mangalul.6 m cu o viteză de 1.5 – 0. pentru ca mai apoi totul să se realizeze cu ajutorul funicularului. cazul de la noi: Bârzava şi afluenţii săi. Din această distanţă. primele două numere de aici reprezentând lungimea şi lăţimea. Redăm cazul asigurării debitului de apă din punctul Klaus pregătit. se făcea cu vagonetele în cădere liberă pe şinele de fier. care sunt dar al lui Dumnezeu.085 m/s.000 m3.000-10.000 m3 de apă. Această operaţie de transport se desfăşura numai pe perioada lunii martie până la jumătatea lunii august cel mai devreme. 26 m. 11. cele goale erau trase de cai la deal. Timpul efectiv folosit de plutărit până la Reşiţa dura aproximativ 6 ore. Se construieşte un baraj care are rol de rezervor. În anul 1865. anume primul loc de la Reşiţa pentru sprijinirea lemnului expediat de la Văliug în Land/Reşiţa. Astfel. dar aceasta abia începând cu anul 1893. Plutirea se făcea la un nivel al apei de 0. traseul pentru plutirea lemnului de la Văliug din locul Klaus (lângă Vila Klaus de azi) este de o lungime egală cu 38. De la punctul de plecare ce este la o cotă de 714 m. de la Bleikert din Dresda (Germania) execută lucrările specialistul Johann Cservenka. spre sud de Văliug. Acest baraj ca să fie plin cu apă avea următoarele dimensiuni: 76 m.9 km. se făceau de mâna omului. 7 km sunt de la Klaus la Văliug. începând cu anul 1864. ca şi canalele. până la Reşiţa este o diferenţă de nivel de 458 m. Dar focul nu merge decât toamna şi iarna.Dar asigurarea debitului de apă. Transportul pe apă a lemnelor – altfel zis plutăritul lemnelor de la locul de producere până la locul de consum – cu ajutorul canalelor cu apă. Nu mai amintim muncile ce se efectuează pentru stivuirea lemnelor în aşa zise bocşe mari având fiecare câte 100-160 m3. În scopul acestei realizări era necesară angajarea unei firme cu rezultate în domeniu. în condiţii deloc uşoare. din buşteni de brazi ciopliţi – o muncă deloc uşoară – cu umplutură de piatră. la 4 km de uzine. iar această cantitate de apă putea transporta cantitatea de 4. aceasta din urmă este înălţimea până la care ajunge apa. Iată prima plutire a lemnului şi care sunt cotele terenului. Aşa se găseşte valorificarea apelor menţionate mai sus. tunelurile. Capacitatea acestui paralelipiped era de 140. nici ieftine. apeductele. Transportul lemnelor din pădure până la locul de aruncare în apă de plutărit. 20 . fiindcă focul trebuia să ardă permanent la fabrici. nici de durată mică.

Şi totuşi iată ce spune teoria tehnicii contemporane: – oţelul ca să fie oţel cum se cuvine.Breazova .5 m3/s. În perioada de pregătire s-au construit canalele: Barni de 1.3 – 1. la locul numit Cleanţul Sârbului.768 m. de mai multă apă – de apă convertită în kilowaţi lumină. Are lungimea de 90. 21 . noul necesar: 1.5 m. Se construieşte barajul Breazova. ing. 180 m lungime şi 50 m înălţime. La un loc un sistem hidroenergetic ce cuprinde circa 8 km canale de aducţiune şi tuneluri ceea ce asigură un debit de aproximativ 0.7 m3/s. Se construieşte centrala hidroelectrică de la Breazova şi mai târziu centrala hidrolelectrică Grebla de unde se foloseşte apa în scop economic. m3 de lemn. Dorin Pavel întocmesc studii de sporire a debitului apei. devenise o problemă a întregii naţiuni debitul apei uzinei din Reşiţa. începe bătălia pentru apă şi nu se poate încheia acum. Pentru setea de oţel. la 4 km. 216 m lungime şi 18 m înălţime. În aval de Văliug. ea se întinde pe o lungime de 2 km. a avut nevoie dintru început de apă. pe o lungime de 5. Costă 1 mil. Teus de 192 m. coroane.Curmătura 80 m lungime şi 15 m înălţime. 1 septembrie până în octombrie 1904. ca lucrarea să fie executată atunci. dar şi de apă – mijlocul cel mai lesnicios de transport al lemnului necesar cuptoarelor oţelăriei şi furnalelor. Acest teleferic a făcut legăturile între pădurile Semenicului – Râul Bârzava.Râul Alb . în văile sălbatice de sub poalele Semenicului. dr. La fel s-au construit apeductele: . în anii 1901. 30 m lungime şi 18 m înălţime. Funicularul lucrează până în 1911 şi s-au transportat la uzine circa 50 mil. O lucrare temerară pentru acele timpuri. Barajul este construit din beton.576 m. iar la coroană are 3 m. fier şi piatră. Dar izvoarele existente erau insuficiente… spune inginerul. Când barajul este plin cu apă.Secul . primul baraj peste Bârzava. cu o diferenţă de nivel de 500 m. Rănchina de 486 m. Şi tot pe teritoriul Văliugului se începe trasarea pe hartă în perioada începând cu anul 1957 – când un colectiv de specialişti condus de prof. grosimea de 20 m. Lucrarea era fundamentală pentru existenţa şi dezvoltarea în continuare a Reşiţei. Coziuţa de 792 m. cu orice preţ.El vine şi montează agregatul care este gata în primăvara anului 1893 dată de la care începe operaţia.

Îşi închide dosarele.aducţiunea Safra. apoi pe un canal liber vreo 1.640 m. până la Coşava.16 mc/s. Întregind la peste 180 kmp suprafaţa de pe care Reşiţa îşi adună apele.Până la urmă. fără precedent în ţara noastră. s-au întocmit variante multe şi în sfârşit. 750 m. Andrei Mălăescu. Planul era ca să capteze cursul superior al Nerei la cota 1. mai scurt. au plecat de la cota 1. decizia hotărârii în final: o parte din izvoarele Nerei (râu ce se varsă pe versantul opus al Semenicului).aducţiunea Semenic. a hotărât o nouă existenţă a Reşiţei. au devenit insuficiente pentru uzinele din Reşiţa. Acest imperiu al apelor. trebuie aduse la Reşiţa. Iată că şi cantitatea de apă prin captarea apelor muntelui care izvorăsc din Semenic.100 şi să-i treacă debitul în bazinul Bârzavei. de 2.5 m3/s cât se ceruse.H. solicită un debit superior. . 22 .000 m. Lăţimea de bază: 113. Astfel. în frunte cu ing. clădit dintr-o epopeică încleştare umană.lacul Gozna.097. în anul 1961 se declanşează o nouă etapă a bătăliei pentru apă. Lucrările s-au terminat în anul 1952 când au dat cei 1. Barajul Gozna a fost construit între anii 1948 – 1952. Se dă în exploatare primul furnal de 700 metrii cubi care. . Au împins apa într-un tunel lung de 1. unde izvorăşte Bârzava. amplasat în apropiere de satul Văliug a fost construită în anii 1947–1951. prin care au trecut-o în bazinul Nera-Nergana alt canal liber de 3. Caracteristici constructive: Lungime – front de barare: 230 m.200 m. Uzina Hidroelectrică Crăinicel C. cercetări. În continuare fac un alt tunel. printr-o conductă de aducţiune. iar de aici mai departe ceea ce a fost odată Nera a devenit apă de Bârzava. Această uzină funcţionează condiţionat de necesarul de apă industrială de la Reşiţa fiind alimentată din: . alături de cele trei cuptoare Siemens Martin de 120 mc ale oţelăriei. castel de echilibru şi conductă forţată.E. deliberări. după studii. Crăinicel. Aşa a fost. Atunci s-au realizat staţia de pompare de la Tiniş-Trei Ape şi barajul Secu.80 m. Înălţime constructivă: 48 m. Specialiştii. Iată că se înfăptuieşte o adevărată revoluţie în construcţii hidrotehnice.

Dar diferenţa de lucrări denotă suma de bani necesari a termina 100% operaţiile. dar şi populaţia ca şi omul nr. În ultimii trei ani a reuşit să efectueze în proporţie de peste 80% din lucrările aferente acestei operaţii complexe.Alimentarea comunei Văliug cu apă potabilă şi canalizare În cadrul comunei problema alimentaţiei cu apă este una din cele mai solicitate atât de locuitorii de baştină cât şi de proprietarii caselor de odihnă construite pe teritoriul comunei. urmând să se prelungească termenul de punere în exploatare. 1 al comunei vor avea încă de aşteptat şi nu vor fi satisfăcuţi nici moral pentru atâtea tergiversări. După multe intervenţii susţinute în mod consecvent de primarul ambiţios în fapte. Vasile Ponoran obţine aprobările de rigoare. 23 . întocmeşte documentaţia cu organele competente în urmă cu patru ani. Dar aceştia nu sunt aprobaţi.

faţă de celelalte provincii din Banat. a păstrat nealterate. Învăţământul În trecutul istoric al acestei comune. Aceasta. folosirea lor la hrana gândacilor de mătase.În astfel de situaţii ei puneau accent pe dezvoltarea fiecărei laturi aducătoare de bunuri materiale. Feudalismul era mai dezvoltat. În domeniul exploatării suprafeţelor agricole au dat o atenţie sporită creşterii duzilor. locuitorii acestor meleaguri au rezistat tuturor asupririlor. sunt şi zone de fertilitate bună. toate cele menţionate anterior. Deşi stăpânirea a durat secole. obţinerea de puiet de dud. Popoarele ce i-au subjugat: turcii. maghiarii şi austriecii au asigurat desfăşurarea activităţilor în special în domeniile sociale. până în anul 1918. la populaţia locală. în care scop au editat broşuri care indicau fertilizarea solului. ca de altfel al Banatului din care face parte şi comuna Văliug. Asuprirea n-a fost o fericire pentru nimeni dintre aceste etnii. neproductiv. domenii ce le aduceau lor venituri şi cele care contribuiau la dezvoltarea economică. recoltarea frunzelor. în special. de fapt. dar şi de către aceştia nu permanent. n-a fost impusă decât de către maghiari. alcătuită în special din mulţimea de colonişti sosiţi începând cu data de 29 iunie 1793. În specificul părţii acesteia a Banatului. În general nu se poate învinovăţi vreunul dintre aceste popoare de amestec flagrant în evoluţia societăţii specifice fiecărei etape istorice. 24 . au contribuit la realizarea bunăstării cotidiene. chiar şi-au păstrat limba. ori muntos. religia şi tradiţiile neamului din care au provenit. oamenii au fost influenţaţi de diferitele popoare ce au avut trecere prin acest cadru natural de o rară frumuseţe. se datora şi lipsei proprietarilor de suprafeţe agricole. albinăritul. sub aspectul organizării muncilor în agricultură.IV. an la care Banatul se alipeşte la Patria mumă. până pe la 1860 când vine ultimul convoi în această localitate. Proprietarii de pământ erau interesaţi să dezvolte o agricultură în mod intensiv spre a obţine câştiguri mai mari. Limba de predare în şcoli. Populaţia germană. unde pământul este un teren deluros. dar şansele de convieţuire în limite absolut normale. În domeniul micilor gospodării s-a dat o atenţie deosebită câştigurilor ţărăneşti prin creşterea animalelor domestice de rasă. dar nu se putea compara cu cea din Austria. dar şi îndrumări specifice creşterii acestor vieţuitoare aducătoare de venituri. calitatea îngrijirii şi respectiv a obţinerii de venituri.

Manifestările culturale. Banatul de Nord împreună cu Caransebeşul şi Lugojul sunt anexate la Transilvania. dar pentru aceasta era nevoie de carte.Aceste activităţi atrag după sine nevoia de a şti. pentru meşteşugari şi cultivatori de pământ. Se dezvoltă fabricile. să socotească. Biserica are nevoie deacum de propagandişti pentru a propaga religia calvinistă şi. Adică să cunoască cifrele din care se formează numerele. erau şi centre de educaţie culturală. Atunci biserica era un suport preţios pentru clasa politică a feudalismului. pe formarea de oameni care să ştie citi. în special. Propaganda bisericii calviniste se face în limba maghiară pentru cei de la oraşe şi în limba română pentru cei din mediul rural. Oamenii competenţi pentru pregătire erau preoţi sau cadre pregătite de preoţi. clasa burghezie. se învaţă în limba română. De acum se pune problema. artistice. învăţământul are caracter de clasă. a culturii în feudalism este dependentă de biserică. necesitau o pregătire specială. cu mult înainte de 1582. să ştie socoti. În anul 1526. bisericeşti. a uzinelor şi fabricilor. să cunoască literele alfabetului latin. clasa stăpânitoare a pădurilor.Rezultă că centrele ierarhice. în timp ce la sate n-a izbândit. Catolicismul. 25 . spre a contribui la susţinerea politică a clasei proprietarilor. slav şi chiar maghiar. de produs mangal prin arderea lemnului etc. În această perioadă erau foarte puţine şcoli în Banat. a proprietarilor de averi. de a înţelege modul de organizare. Dezvoltarea şcolii. În credinţa instituită de a fi mulţumit muncitorul pământului cu ce capătă de la stăpân. se înfiinţează la Lugoj şi Caransebeş şcoala de pregătit învăţători în limba română. a mijloacelor de producţie. în mod deosebit. de desfăşurare a multor atribute. Apar proprietarii de mari fabrici. Mai temeinic putem crede că această formă socială este subordonată bisericii şi ea este suportul orânduirii feudale. mijloacele de extracţie a cărbunelui pentru uzine. după lupta de la Mohacs. chiar sub ocupaţie turcească. maghiarii sunt bătuţi de turci şi aceştia stăpânesc Banatul până în 1717. un program de atragere a maselor în faţa cărora se prezentau. ba din contră. Această latură de educaţie religioasă este evident că nu aducea prejudicii. în războiul de la Mohacs. deci asistăm la dezvoltarea unei noi orânduiri sociale. La oraşe prozelitismul pentru calvinism are succes. Toate acestea au avut perioade istorice de folosire. antreprenori de angajare de mari lucrări.Ne aflăm în secolul al XVI-lea. era acela ce făcea cu adevărat prozelitism. să ştie scrie.

la protopopi. armata austriacă. Singurul organ care-l putea numi şi controla pe învăţător era preotul. În anul 1718. Ţârcovnicu). nn) „nu au şcoli de ajuns în care să înveţe ce datorii are omul faţă de Dumnezeu. Ei nu influenţează învăţământul în limba română şi nici slujbele bisericeşti. şi până în anul 1739 se aduc în Banat colonişti din Franţa. Viena. printre alte hotărâri figurează şi: „Constatându-se că Iliricesc” (adică sârbii şi românii. Se înfiinţează şcoli în cadrul mănăstirilor. pentru autoritatea ce trebuia să aibă. Germania. La 14 septembrie 1658 turcii cuceresc o mare parte din Banat care rămăsese sub administrarea Transilvaniei. 16. Clasa înstărită nu se bucura de măsurile ce se luau pentru dezvoltarea învăţământului. preoţi. în Normal-Patentul dat de Maria Tereza. Se împarte în 11 districte conduse de administratori. a însuşirii limbii române. Abia în 20 mai 1771. Din anul următor. de acum. din considerentul de a nu li se degrada poziţia socială.Statul austriac începe să se preocupe de problema învăţământului către finele secolului al XVIII-lea. care puteau fi şi militari. Aceştia sunt repartizaţi în condiţii foarte bune chiar şi la sate. din Normal-Patentul. supus coroanei imperiale de la Viena. a învăţării religiei. (Din afirmaţiile lui V. 1771. aceştia părăsesc definitiv Banatul. a socotitului şi chiar rezolvării de calcule. astfel. cărturarişi se pune accent pe învăţarea citirii. îi învinge pe turci. În plus li s-au oferit şi alte facilităţi materiale. sub conducerea lui Eugeniu de Savoia. 1719. noi condiţii de propagandă religioasă pentru clasa socială a proprietarilor de uzine şi fabrici etc.Banatul devine. în agricultură. Atunci. Italia şi Bulgaria. faţă de Domnul Ţării şi aproapele său. La puţinele şcoli existente învăţătorul nu putea trăi din salariul său. ca şi alte părţi româneşti. fiind nevoit să se ocupe de orice activitate cât de compromiţătoare. 26 . s-a dispus ca biserica şi administraţia să aibă grijă ca cei tineri să nu se lase fără de învăţătură”. Nu se cunoaşte până când funcţionează aceste şcoli în limba română.Se creează. pag. de probleme. Conducerea statului austriac a luat măsuri de dezvoltare a meşteşugarilor dar şi măsuri de sistare a dezvoltării breslelor. atunci când muncitorii şi toţi ceilalţi neavuţi vor şti carte.

Construcţiile se realizau de către cetăţenii din sate sau oraşe cu participarea efectivă a bisericilor. azi VĂLIUG. în special.În cadrul spaţiului din zona de azi a Văliugului. în special. Sub conducerea acestuia s-au pus bazele construirii şi înfiinţării de noi şcoli în majoritatea localităţilor regiunii. în care învăţai numai de dragul condiţiilor fizice. Aşa se explică cum de locuinţele sunt aşezate în mod compact. alături de fericirea poporului bănăţean de a fi fost numit ca Director general al învăţământului bănăţean românesc şi sârbesc marele om Teodor Iaancovici. Aceasta pentru că la acea dată comuna Văliug nu existaşi perioada de la 1793 până la cunoaşterea. iar pentru cea definitivă li s-au pus la dispoziţie materiale lemnoase etc. Bineînţeles că în locuinţe erau oameni. înfiinţat la 29 iunie 1793. De cei îndrituiţi să le ofere condiţii de stabilire definitivă în ţara de care aparţine Banatul. ca teren. întâlnesc locuinţele improvizate de cei cu locuinţele în natură. de zeci de ani sau chiar secole. şi astfel se naşte ca spaţiu cu suflete omeneşti noua comună. ceea ce înseamnă satul lui Franţ. Copii din Văliugul din 1793 n-au avut marea bucurie de a profita de o astfel de clădire. care atrage o mulţime de complicaţii. Cred că bucuria ce le-a descreţit frunţile năpăstuiţilor este greu de înţeles de noi. prin pădurile ce înconjurau centrul civic de azi al comunei. Odată cu Normal-Patentul de la Viena prin care se dispuneau nişte hotărâri din cele mai îmbucurătoare pentru părinţi. trăiau cetăţeni ajunşi pe aici din judeţele Mehedinţi şiVâlcea. cei care nu ne imaginăm nicicum modul lor de viaţă dusă în tufişuri. popularizarea formării noii localităţi a fost minimă. apoi pentru fii lor. dar care era cea mai acceptabilă faţă de celelalte părţi ale zonei văzute atunci. cu casa în locul unde ei se stabiliseră. Durata vieţuirii lor se cunoaşte abia de la ataşarea lor. Sunt invitaţi să vină să se aşeze şi ei civilizat. Parte din cei ce puteau intercepta momentele de sosire a unor suflete omeneşti pe acest pământ din Văliug se încadrează şi se înrolează în acel colectiv de oameni care primesc locuri de casă începând de la locul „cu tei” unde au fost cantonaţi şi au trăit scurtă vreme până şi-au improvizat o locuinţă. iar ale românilor sunt la margini. în satul numit Franzdorf. vecini cu cele pentru colonişti. când un număr de 71 de familii sosesc în pădurea de tot felul de arbori şi arbuşti. ca vecini şi locuitori ai coloniştilor ne-austrieci. 27 . În timpul muncilor la care se deplasau în pădure muncitorii colonişti.

Dar cu mare grijă s-a reuşit să nu se popularizeze locurile de ascunzişuri. De asemenea. Răchita. la şcoala din Văliug. Tatăl lui. care ne ajută să ne cunoaştem istoria învăţământului nostru de aici ca şi o parte din crunta istorie a acestei localităţi. pe atunci. Deci este de admis că făcea şcoală cu copii. exercită şi profesiunea de învăţător. ori de la un militar. despre existenţa unui organ din ierarhia bisericească ortodoxă a Banatului. concret. despre care se ştiau foarte puţine şi de foarte puţină lume din toate clasele sociale. Toate aceste afirmaţii au un suport real. de profesie preot. dar aşezate de la Groposul. Cuca etc.” Tatăl său. dar şi azi. este intelectual din secolul al XVIII-lea. fiind şi socrul meu. Caransebeş. dezinteresat de fapt. Iată un caz dintre cele mai valoroase şi atunci. Breazova. ca profesor de matematică. la Cozia. Leipzig. sau de la preot. în această carte a satului Văliug. în locurile cu cătunele ce aminteam mai sus. la Crainic. dar nici căi de acces cu oraşele din zone limitrofe ce dispuneau de şcoli. sunt completate de dirijorul corului din Văliug. mai bine zis. Doresc să amintesc doar localităţile unde a învăţat: Beiuş. decedat în 1988. Musta. o bună parte din copii au reuşit să înveţe totuşi carte. am reuşit să găsim o fărâmă de adevăr care conduce la multe descoperiri. adevăruri privitoare la activitatea marelui om al secolului al XIX-lea. dar şi urmaşilor din generaţie în generaţie. având diferite responsabilităţi în afară de munca de profesor. pe nume Filaret Musta. Deci s-au făcut eforturi deosebite pentru a deveni ceea ce a fost. 28 . “În perioada cât am funcţionat aici. atât de scumpă şi dragă nu numai nouă. să descoperim. când nu exista învăţământ organizat. dar se naşte întrebarea: oamenii nu se expuneau să fie cunoscuţi. Cele ştiute de la izvoare. am reuşit să aflu.Cu toată vitregia naturii de a nu exista o formă de învăţământ în perimetrul ce cuprindea toate cele aproximativ 15 – să le zicem – cătune. În complexitatea căutărilor de documente arhivistice ca şi cele de tatonare prin tot felul de procedee de muncă de la om la om. drept de care. de oameni de bună credinţă. se bucura cu prisosinţă un preot. Badea Busuioc. mai sus de localitatea Secu. nu pot să trec cu vederea nişte carenţe ca realităţi – adică documente pentru viitorul acestei localităţi. care au fost numai minim 15. Dorind să stabilim. De la cine?! Se poate răspunde: de la un vecin care avea ceva cultură.

Colonişti au mai fost aduşi în anii 1810. Dacă coloniştii vin cu învăţătorul Anton Iosef Priklmayer. Nu se putea ca românii să nu fi procedat la fel. se trage concluzia că şi fiii de români s-au bucurat la auzul clopoţelului de sunare de intrare în clasa de învăţământ autorizat pentru care au dus o mare luptă constructivă şi bisericile. suntem siguri de fericirea de pe buzele copiilor de români. nu puteau părăsi locul de muncă. Deci. Oricum. Existenţa şcolii în limba germană de la Văliug nu se pomeneşte în carte. în documentele statistice pentru finele anului şcolar 19301931. Onciulescu. 1859. ca şi absenţa situaţiei statistice de atunci. deci să aibă şcoală tot din 1793. Directorul şcolar Grigore Pungă. faptul se datorează unei erori. din 1793 în continuare. se precizează că şcoală n-a existat decât în acelaşi an cu înfiinţarea satului. nr. şi distanţate. se deduce că învăţământul organizat. dar cu români. cam pe la 1790. iar în Poiana Văliugului (Iosefinental) se pregătesc 20 de case pentru cei din anul 1872. pag. Radu şi D. 1858. Cum aici a existat preotul Musta. construiesc în mod sigur şcoală pentru 1793-1794.Comuna Franzdorf ia naştere la 29 iunie 1793 (deci Văliugul de astăzi). Aceste adevăruri infirmă cele precizate de P. când s-a înfiinţat comuna”. în volumul „Contribuţii la istoria învăţământului din Banat până la 1800”. D. Dintre aceştia se repartizează o parte de 237 de persoane la Krivei. nu există nimic scris decât ceea ce se poate deduce. Onciulescu a recunoscut că nu a primit la timp situaţia cerută de organele şcolare de conducere din Iugoslavia. Privitor la spaţiul şcolar pentru elevii de la şcoala germană. unde se centralizaseră la vremea sa. 305. şi învăţământ neoficial. data nu de la 1790 ci de la 1793. crt. tatăl episcopului Filaret Musta. Din arhiva consultată reiese că mulţi colonişti lucrau la distanţe mari de sat. Apoi. respectiv preoţii. cu numele Franzdorf. pentru acelaşi sat. adică Crivaia. fiindcă nu se menţionează nici numărul de copii şcolari la rubrica prevăzută în document. precizează: „Anul înfiinţării şcoalei. Cum satul s-a înfiinţat în anul 1793. şi dispersate. dar neorganizată. cum învăţătorul Musta învăţa copiii de români pe când locuiau prin spaţiile acelea. la tăiatul lemnelor sau la producerea mangalului. 29 . care aşa cum se precizează în acte şcolare. nu putea să nu sprijine şi pe părinţii şcolarilor români dacă a fost necesar. 675. a funcţionat ca preot şi învăţător. Cum coloniştii au convieţuit în aceleaşi condiţii săteşti şi în relaţii dintotdeauna foarte bune.

Privitor la această afirmaţie. de până în 1967 când se închide. N-au urmat învăţământul particular. Din anul 1962 au mai rămas copii germani. Au fost situaţii frecvente în secolul al XIX-lea. din 1793. La clasele gimnaziale continuă ca şi la cursurile post-gimnaziale de la oraşe. adică şcoli profesionale. adică la domiciliu. licee industriale etc. când n-au putut rezista drumurilor. în septembrie 1962. dar nici sală n-am mai văzut ci o cameră.Era necesar ca învăţământul să asigure condiţii în apropiere. S-a construit în secolul al XIX-lea o clasă după stasul celei pentru învăţământul german. Era învăţământ particular ca şi învăţământ pentru cazuri speciale. subsemnatul am funcţionat ca profesor doi ani. în 1807. spaţiul a fost corespunzător numai pentru anii când nu au fost elevi suficienţi decât pentru o clasă. şi apoi o altă sală dar care n-a semănat niciodată cu ceea ce se pomeneşte aici ci mai mult cu o cameră de locuit. Nu sunt cazuri decât foarte izolate de copii aparţinând şcolii germane care să facă dificultăţi cu prezenţa sau promovarea. elevii urmau cursurile la învăţământul particular. dar distanţa era destul de mare. solicitau un local cel puţin provizoriu pe durata şederii lor la muncă. însă se prezentau la examene la şcoala din sat când aceasta îi planifica. Privind spaţiul de şcolarizare. Majoritatea părinţilor părăsiseră România. De regulă. aceştia au rămas repetenţi. Dar cum nu totdeauna era posibil. ei figurând neşcolarizaţi. dar urmează cursurile şcolii cu predare în limba română. Austria. au existat copii care au fost înscrişi la distanţe nu chiar acceptabile. Pentru etnia germană ai cărui copii au urmat şcoala până la clasa a IV-a în limba germană. ori s-au stabilit în alte părţi ale României. peste putinţa şcolarului. acestor eforturi. De asemenea. creând şcolii greutăţi. Există dovezi scrise în acest fel la şcoală. În bună parte a timpului. 1950-1951 şi 1951-1952. ca şi astăzi. coloniştii germani au reuşit să construiască localul de şcoală corespunzător. Italia. care veneau cu familii şi aveau copii de vârstă şcolară. acest fel de situaţii erau greu de rezolvat. Pentru învăţământul din Văliug. 30 . problema spaţiului n-a fost rezolvată nici acum. au fost efective de copii pentru două clase. Aceasta se presupune că este în spaţiul fostului gater. Acest imobil este perfect şi azi. în special când fabricile din Reşiţa aveau nevoie stringentă de lemn şi trebuiau să angajeze mulţi muncitori. măcar şi de aici au început greutăţile care nu au putut fi soluţionate până la închiderea şcolii. plecând în Germania. la originea lor. după un anume standard. În aceste cazuri n-a fost problemă.

care l-au turnat… şi a fost mutat disciplinar la Văliug. dar a fost mai dificil până am reuşit să facem peretele fiecărei săli. rumeguş presat cu maiul. Între ele. Acesta nu dorea să se implice. mai sus cu vreo 30 de metri. Surpriza mare a fost pentru director. Pentru mărirea spaţiului de şcolarizare personal m-am implicat împreună cu soţul unei învăţătoare Câmpan. bătută în cuie pe stâlpi de lemn. Cetăţenii nu fuseseră obişnuiţi să lucreze de clacă. Scările. chipurile. în trei zile. sau patriotic. ca şi acum. dar fără bani. din scândură. Dar învăţământul a avut numai sala menţionată mai sus. În acea sală trebuiau să înveţe. 31 . care era angajat la gaterul de alături de şcoala germană. s-au făcut în curtea fiecărei clădiri. s-a reuşit o mare realizare: o sală în plus din şcoala de jos (cea pentru învăţământul în limba română). A rămas văruitul şi scările pe care le-am improvizat din scândură de la gater. care era măcinat de necazuri cu cei de la putere. apoi vreo 3-4 flăcăi de la marele şantier al construirii barajului din Gozna. pe domnul Câmpan. o comună pe lângă Oraviţa. evident.Anii şcolari în care am funcţionat la şcoala din Târnova sunt din 1952 până în 1988. toate clasele. În final. În mod organizat am mobilizat părinţi de la clasa unde eram diriginte. Am reuşit să angajez zidar. dar după ce pleacă directorul în concediu de primăvară în aprilie 1951. cum nu este la localul respectiv. camere improvizate. iar uşa nu s-a montat în interior (deschiderea) ci afară. Am organizat acţiunea şi. în mod permanent. de acum pentru fiecare sală. Cum dânsul locuia la Forotic. Subsemnatul aranjasem la organele inspectoratului şcolar modificarea ce a suferit-o fiecare local de şcoală. provizoriu din scândură. Era masca pentru care am antrenat. să facem un zid despărţitor la fiecare din cele două localuri existente. cea iniţială din secolul al XIX-lea. în două schimburi. Ne-a mai rămas să facem uşa. şi o sală în plus la localul pentru învăţământul în limba germană. unde lucrau peste 5000 de inşi. Am făcut rost şi de asta. care se găseşte vis-à-vis de biserica ortodoxă. am reuşit să efectuăm zidul despărţitor. prin închiriere de la vecini şi. dar nici pe altul nu lăsa. Astfel au apărut două săli în loc de una. În penultima zi de vacanţă mi-am făcut drum la aceste organe de i-am informat realizarea. profesor 10 ani şi restul director şi nu am cunoscut o astfel de sală folosită. Cum? Numai în săli. Nu am lăsat la o parte nici din elevii mai zdraveni şi cu părinţi mai înţelegători. în poziţie orizontală. mi-a lăsat totul în primire pe cele 10 zile de vacanţă. apoi bătut lănteţi oblici pe dinafară şi tencuiţi. fiindcă nu aveam nimic.

Din motivele de mai sus ca şi de teama organelor superioare. stând în interiorul oricărei săli dintre cele două. Adică. Primăria. a organelor judeţene. domnia sa l-am informat după ce şi-a făcut puţină teamă. Realizarea aceasta pentru director nu prea a fost pe plac. plecarea directorului la Forotic. ceea ce a constituit şi pentru mine o deosebită bucurie materială. aproximativ. De atunci.Aceasta a produs bucurii mari. se implică şi în această mare lucrare. De asemenea a plecat învăţătoarea ştefan Elena la Reşiţa odată cu ieşirea soţului său la pensie. pe director în anul 1997. un conducător deosebit în organizarea de lucrări publice. Era după 46 de ani. însă volumul fiecărei încăperi nu răspunde cerinţelor igienice şi chiar de desfăşurare a activităţilor”. din funcţia de secretar al primăriei. Drept răsplată a datoriei la clasă. Acum era spaţiu mai mult. Scândura. din 1951. l-am întrebat. Se cercetează de specialişti în domeniul de rezistenţă şi se aprobă pentru construirea unui local nou. am primit un premiu de la Inspectorat şi unul de la Regiunea Severin. Un fapt foarte curios. În urma eforturilor de convingere asupra necesităţii obţinerii de spaţiu şcolar. un imobil vechi. prin persoana primarului Vasile Ponoran. obţine aprobarea. Apoi. în 1961. Muncitorii dădeau jos şi tencuiala de pe zidul de imprimez. în care funcţionase şi baia comunală până în 1960. dar cu fundaţie temeinică situat lângă imobilul primăriei. Acest lucru i-am arătat. dar în colţul dintre peretele vechi şi cel improvizat. În fond. pe atunci. care a lăsat locuinţa din curtea şcolii de la învăţământul românesc. pentru 1998. când am fost în prima sală de la fosta şcoală germană. care a dat posibilitatea să se vadă materialele cu care am făcut lucrarea pomenită mai sus. 32 . unde o trupă de specialişti făcea lucrări de tipul Mechram. pentru nici un leu din buget. mărirea spaţiului s-a făcut odată cu închiderea învăţământului în limba germană. Se părea că promisiunile din anul 1997 vor aduce o deosebită realizarea pe linia construirii unui nou local de şcoală. În anii 1994-1997 s-a obţinut Casa Parohială de la Biserica Romano-Catolică. Acustica (sunetul) în urma lovirii peretelui clădirii vechi. că nu ştia. Dar după aceea a fost foarte bucuros. Aceasta a fost transformată în spaţiu pentru procesul de învăţământ. Desigur. precum şi stâlpii au făcut impresia că sunt de foarte puţine zile folosite. ce crede despre diferenţa de sunete lovind fiecare perete cu degetul. în anul 1962. dar nici pentru 1999-2000 nu s-a realizat. se aude diferenţa. lănteţii. faţă de cel de la peretele improvizat este mult diferită. ca şi în acest domeniu edilitar-gospodăresc.

cea cu predare în limba română şi cea cu predare în limba germană. pe măsura trecerii vremii. în datele biografice precizează istoria familiei sale genealogice din judeţul Vâlcea din vechea Românie. al artelor. Conducătorii şi colectivele de cadre didactice de la ambele şcoli. Părinţii copiilor germani ştiau perfect limba română. pedagogică. De acum. ca şi la petreceri în zile de sărbători. referindu-ne la istoria politică din trecut. Considerăm că cel mai elocvent este cazul lui Iosif Velceanu. Aceasta a contribuit şi la realizarea unei atmosfere demne de laudă. Printre operele sale scrise se desprind spaţii care contribuie la determinarea exactă a istoriei Văliugului. şi în societate. ca slujitori ai celor două etnii. în ciuda influenţelor vremelnice care se credea că va contribui negativ. al muzicii. Exemple concludente se pot da de la ambele etnii. a avut influenţe din cele mai bune între şcolarii celor două etnii. până şi la excursii şcolare. mai ales pe linie profesională. Acesta este cunoscut ca o personalitate pe plan mondial. Studii medii şi superioare au reuşit să urmeze şi copiii de origine română în limba germană. căreia îi face portretul care este demn de urmat. ca şi cei cu originea germană în limba română. timp de 169 de ani. nunţi etc. numărul copiilor ce învăţau să citească şi să scrie în limba germană se mărea esenţial. în domeniul pedagogiei. dar dintre părinţii copiilor români nu mulţi stăpâneau vorbirea în dialectul german. Nu se puteau deosebi în comportament. nu mai sunt fonduri lichide. manifestări culturale. Lucrarea este sistată şi nu se asigură nici fonduri pentru tabla de pus pe acoperiş pentru a proteja de deteriorare cel puţin binalele. Dar cel mai important este ceea ce urmează: „Străbunii mei erau de la Breazova. de înţelegere. din familia Dalea. în special în vorbirea dialectului local. născut la 10 aprilie 1874 în comuna Văliug. De asemenea menţionează că bunicul său s-a căsătorit cu o fată din Târnova. deci Franzdorf”. Astfel. Acest fel de a trăi în relaţii de armonie. 33 . au trăit în condiţii din cele mai dorite de un om civilizat şi de caracter. Ei conlucrau şi pe linie profesională. metodică. ca şi în vorbirea curentă. dar s-au stabilit în comuna ce a luat fiinţă în 1793. când lucrările sunt efectuate în proporţie de aproape 70%. Pe parcursul istoric al convieţuirii. precum şi în munca extraşcolară.Lucrările se efectuează în 1998 şi puţin în 1999 în luna martie. de-a lungul existenţei lor.

şi de şcoala germană. nemaifiind nevoie să reluăm pomenirea lor. la semeni. Din copilărie şi adolescenţă participă esenţial la complexul spiritual al societăţii în care s-a născut. pe care şi le-a însuşit la cel mai înalt nivel. Împreună cu colegul său de mai sus. De asemenea. Dintre acestea vom relata. istorici. în satul natal. dar şi pedagogie şi muzică etc. apoi urmează la Leipzig specializarea în limba germană etc. apoi la Caransebeş. din locurile fostelor colonii în păduri de români. tot în Văliug. în cele din urmă. ea a contribuit la coexistenţa paşnică între etnia română cu cea germană şi chiar cu cea maghiară. în toate domeniile până la ridicarea pe culmi apreciabile. deşi maghiari nu erau mulţi. pe care le-am menţionat mai sus. şi cea germană şi cea maghiară. arătând în plus înfrăţirea cu germani şi chiar cu unguri. ca şi cu alţi săteni. de caracter. Înţelegere metaforică. în limba maghiară. alături de semenii lor pentru creşterea şi dezvoltarea spiritualităţii celor trei etnii. 34 . din dovezile istorice rezultă că a fost unul dintre pilonii temeinici. la Preparandulmul pedagogic. alături de săteanul său krischer. apoi în limba germană în clasa a VI-a.A demonstrat o capacitate de a învăţa nu numai limbile străine. Considerăm că este suficient. participă alături de colegi şi săteni la activităţi culturale. în special. fiu al Văliugului. ca un adevărat erou. Continuă la Reşiţa învăţământul gimnazial în limba germană. la înţelegerea deplină între etnii. în limba maghiară. de învăţător. începând de la cultivarea semenilor localnici. Se ştie că stăpânirea maghiară a impus ca limbă oficială în şcoli limba maghiară. în domeniul păstrării limbii române pe aceste grele meleaguri.Prin aceasta întăreşte suportul afirmaţiilor că au existat acele mici colective de români stabilite în cele minim 15 aşa-zise cătune din pădurile din jurul Văliugului. Iosif Velceanu. au conlucrat sau au activat. Exemple de elemente rezultate din arborele genealogic. a V-a. în scris. care a colaborat cu cea română timp de 169 de ani. dar şi student. nu putem contesta şi rezultate aşteptate. Dar el a urmat clasa următoare. elev al şcolii din Văliug. deveniţi văliugeni de la 1793. Luptă. dar a demonstrat până-n ultima clipă a vieţii că a fost un om care a ţinut la sat. dorite. Dacă şcoala românească de aici se mândreşte cu odraslele şi elevii săi. ambii. termină studiile în limba română. coleg de vârstă. la neam şi ţară. Iată: fiind un deosebit copil cu talente muzicale. sunt încă destule. mai jos.

unde a luat diploma de profesor de liceu. cursurile de profesori la Universitatea din Cluj. la „locul cu tei”. unde unul din teii de atunci. Studiile şi le-a făcut la şcoala Normală Confesională Ortodoxă Română Caransebeş şi cea maghiară. Doctor Honoris Causa al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi. diacon în 1871 şi preot necăsătorit în 1874. în 1929. fiind unicul lor fiu. juridice la Debreţin. Iosif Velceanu s-a născut la 13 aprilie 1874. acesta fiind martorul ocular al construcţiilor de atunci: şcoala germană. pe drumul străbătut cu vaporul până la intrarea în ţară. dar n-a fost recunoscut de guvernul maghiar. în 1891. Confesională Reformată din Debreţin. termină Liceul Militar. profesor la Institutul de Teologie din Caransebeş (18701888). 35 . asesor consistorial onorar (1871). s-a născut în 1929. Coloniştii se cantonează. deputat în adunarea eparhială de la Caransebeş şi în Congresul Naţional Bisericesc din 1871. cu specializare la Facultatea de Teologie din Leipzig. unde a luat bacalaureatul. absolvă cursurile superioare militare. a învăţătorului Anton Iosef Priklmayer (1793-1808) şi preotului român Musta din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. hirotonit arhiereu la 18 octombrie 1921.Astfel. în comuna Văliug. teologice la Caransebeş. Pater Benedict Braun (1793-1818). apoi asesor (consilier) titular (1896-1902). de la graniţă până la Reşiţa şi de acolo la Văliug. biserica. evidenţiem că membrii coloniei germane din 1793 au fost depistaţi din Austria de un reşiţean provenit din Austria. locuinţa primului preot. Eugen Fuicu. în România. care-i însoţeşte de la origine până la întâlnirea celor 71 de familii cu Kaizerul de la Viena. în 1908 a fost ales episcop al Caransebeşului. un timp director. Se stinge din viaţă prematur. pe nume Loidl. arhiereu. tuns în monahism sub numele Filaret şi hirotonisit protosinghel în 1875 şi apoi arhimandrit. Liceul Maghiar de Stat din Timişoara. vicar al eparhiei Caransebeşului (1902-1930). judeţul Caraş-Severin. unde pe atunci nu exista drum deschis până la Văliug. din 29 iunie 1793. în judeţul Caraş-Severin. Filaret Musta (din botez Filip). născut în 1839 în Văliug. studii gimnaziale la Beiuş. în comuna Văliug. întrerupte. situată la poalele muntelui Semenic. Studii de perfecţionare în desen şi pictură la Budapesta şi Viena: 4 semestre la Universitatea din Budapesta. din părinţi ţărani. care azi are diametrul de 5. este avansat la gradul de colonel. Acesta a asistat cu prezenţa şi mintea sa la găsirea locului de cantonament pentru o noapte. Iar fiul său.035 mm. fiind mobilizat în războiul mondial.

chioşcuri. cu desagii încărcaţi pe umăr. vânzători. gimnazii etc. pentru cele două etnii. Oraviţa. română şi germană. frizeri. este nevoie acută de tot felul de muncitori de calificare specială. sau în mâini. centru industrial de mare amploare. În această perioadă istorică părinţii încearcă să trăiască momente din cele mai fericite privind viitorul copiilor lor. Exemplul educatorilor şcolilor s-a transmis indirect la locuitorii acestei aşezări. Este avansat la gradul de maior şi încheie viaţa tragic. termină şcoala primară ca şi cei doi de mai sus. restaurante şi aici. zmeură. afine şi măceşe) restul de alimente trebuiau procurate de la locuitori din alte localităţi.a. cu excepţia fructelor de pădure comestibile (mure. Nu existau drumuri. căpşuni. plecând în Germania. până către finele secolului al XVIII-lea. într-unul din Bucureşti. unde profesează până când se stinge din viaţă. duşi sau în cap. Gheorghe Mănescu. până se dezvoltă comerţul la magazine. Funcţionează la catedră. 36 . tâmplari.Paul Sava-Băleanu. care durează iarăşi o cale lungă. prin pădurile ce erau existente până şi pe marginile comunelor de atunci ş. La Reşiţa. în Văliug. copiii ajutaţi şi de părinţi străbat spaţii înfricoşătoare pe alocuri. Apoi: cojocari. Dar pe acelea era foarte dificil de străbătut distanţa de la Văliug la punctele indicate şi retur. la părinţii ce părăsiseră ţara mai înainte. croitori. care a funcţionat doar 2 ani şi s-a retras. în epoca transformărilor sociale. la Caransebeş. cizmari etcCu toată vitregia vremii în direcţia transporturilor terestre. Copiii sunt înscrişi la şcoli profesionale specifice uzinelor dar şi la cele de calificare pentru meserii necesare în comune: comerţ. care multă vreme au trăit momente şi din cele mai vitrege. În secolul al XIX-lea se dezvoltă şi învăţământul superior şcolii complementare. din 1793. Aici. absolvă cursuri speciale de televiziune. absolvă Facultatea de Medicină şi ia doctoratul ca medic internist. Aceste dificultăţi durează cel puţin un secol. respectiv şcoli profesionale. panificaţie. când învăţătoarea Mateyas Helga. decât pentru caravane de cai.. Să ne gândim doar la aprovizionarea cu cele necesare pentru familie. în comuna Văliug. Abia după 1800 apar primele drumuri. cu specific aparte pentru cereale şi celelalte strict necesare familiei. prematur. este născut în comuna Văliug în anul 1929. până în septembrie 1962. născut în anul 1941. dulgheri. prin sinucidere. Privind retrospectiv istoria dezvoltării învăţământului în decursul istoriei. absolvent al Facultăţii de Litere Bucureşti. măcelari. fragi.

casele şi anexele construite în gospodării. ca cea a predecesorilor lor. care este mereu mai mare după Revoluţia din 1989. Este elocvent să precizez că în anul 1950. dar şi calitatea activităţii lor de invidiat. mai supravieţuieşte. prin reluare. 66. Iosif Velceanu. formarea şi educarea voinţei. 37 . Este suficient să privim clădirile. a meseriilor care nu erau strict necesare în timpul comunismului. de la nr. Aportul calităţilor acestor tagme s-a revărsat şi în fondul social al comunei. Descreşterea populaţiei mature. la care a ţinut foarte mult. Nu s-a mai insistat de către forurile şi instituţiile abilitate. fiu al Văliugului. în special din 1793. Reîntors după 4 de ani. casele germanilor. pentru a face ceea ce este azi o localitate spre care vin să-şi construiască case de odihnă cetăţeni din întregul judeţ. era ca nou. plecarea spre alte localităţi. dacă vor profesa aceste meserii cu o deosebită râvnă. Explicaţia este simplă. dar şi în aparenţă. să aibă meseriaşi din rândul absolvenţilor şcolii. şi au ieşit oameni calificaţi. numărul meseriaşilor de orice ramură era consistent. Doar o casă a cetăţeanului Mateyas. nu aduce satisfacţie celor ce s-au jertfit pentru ei. a greutăţilor complexe. ca şi anexele. se demolează şi se reconstruiesc de o altă ţinută şi de formă şi de fond. la dezvoltare. Se observă o orientare spre această direcţie a absolvenţilor în epoca actuală. în comună şi oriunde. Din aceste motive casele lor au fost mai simplu lucrate şi majoritatea se mai găsesc şi astăzi ca atunci când s-au aşezat cu locuinţele în afara perimetrului pentru colonişti ce li s-a dat. reînnoiţi. parte 100% de material component. cei care au terminat învăţământul de 7 şi respectiv 8 ani. lasă mărturie scrisă a satului său. n-am mai aflat pe nici unul dintre aceia. de o apreciabilă calitate. în general. Adică în ultimii 2 ani încoace. Şcoala de aici n-a reuşit vreun progres. Cred că voi reuşi să fac cunoscut pe această cale şi acel articol foarte preţios. de lângă primărie. Materialul lemnos. la demolare. dar din motive obiective. Dar. Rămâne să vedem dacă ei vor obţine rezultate notabile.Finalul a fost: învingerea greutăţilor. Faptul îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale cetăţenilor în secolul al XIX-lea şi până în 1919. cu succes. se constată nu numai din dovezile sau din cele ştiute din tată în fiu că toate construcţiile. dar nici continuatori. în comună. s-au orientat în alte profiluri. Despre casele românilor nu pomenim pentru că aceştia nu s-au bucurat de cele acordate în domeniul materialelor de construcţie ca şi locurile de casă. de când prezenţa subsemnatului s-a înregistrat aici. după 100-115 ani de la construire când s-au aşezat aici germanii. Chiar cărturarul.

Desigur. Permanent şcoala şi-a făcut loc de cinste prin oameni educaţi şi instruiţi. dar era autobuz la îndemână. deci. Oraviţa etc. După aceea vine reforma învăţământului de 10 clase în 1968. în anul 1968-1969 absol18 elevi. se înscriu mai mulţi decât în anul şcolar 1947-1948. cu spaţii şcolare corespunzătoare şi cadre didactice cu pregătire adecvată. la care prima promoţie este în anul 1964-1965. pentru gazdă. nu mai este decât luni dimineaţa. cu cheltuielile. dar în clasa a V-a se reîntorc şi cei ce au absolvit clasa a VI-a. aceasta costa bani pentru deplasare. la cele două şcoli. cât şi elevii. în perioada până la 1948. Prima promoţie va fi în anul 1950-1951. după 3 de ani populaţia şcolii. în anul 19671968 absolvă 21 de elevi. ne referim la ultima clasă a învăţământului gimnazial. Dar rezultatele s-au obţinut pe măsură. Nu cred necesar de a înşira numele acestora că ar fi mare volumul de muncă şi de material. În anul şcolar 1964-1965. se constată o creştere a numărului de şcolari şi înscrierea 100% a copiilor la clasele I-IV.În ce priveşte evoluţia populaţiei şcolare. De acum şcolarizarea creşte. când se aplică reforma învăţământului. pentru cantină etc. în anul 1966-1967 absolvă 26 de elevi. Caransebeş. absolvă clasa a VIII-a 22 de elevi. Şcoala de aici. deci în anul 1963-1964 nu a absolvit nici o clasă a VIII-a. Aceasta a uşurat mult atât părinţii. În anul şcolar 1928-1929 erau la clasele I-IV 136 de elevi. La clasa a V-a. când îi duce şi abia vineri la ora 16 când se reîntoarce. Deci numai cei ce au fost în clasa a VII-a au absolvit. însă la V-VII abia 1/4 din cei de la clasa a IV-a. reforma următoare se aplică învăţământului de 8 clase gimnaziale. până la obţinerea calificării. scade de 2 ori. prin abnegaţia cu care şi-au onorat eforturile. Elevii de la Văliug au urmat clasele IX-X la Reşiţa. de după 1989. daţi societăţii. 38 . pe care până la această reformă trebuia să o facă la clasele I-IV al Gimnaziului din Reşiţa. în anul şcolar 19651966 absolvă clasa a VIII-a 28 de elevi. Se înţelege ce uşurinţă s-a creat pentru aceste generaţii… Comparând statistic elevii este alarmantă starea de fapt. pentru ca în anul 1998-1999 să absolve clasa a VIII-a doar 9 elevi. Natalitatea este mult mai mică. clasa a VII-a de gimnaziu. au depus eforturi în munca la clasă ca şi cu familiile elevilor. la Văliug. Însă nu s-a aplicat decât condiţionată de nişte criterii pe care nu le puteau îndeplini decât localităţile cu efectiv de elevi suficient. prin slujitorii ei. care însă în epoca actuală. în anul şcolar 1988-1989 sunt la clasele I-IV 136 de elevi.

Dar ce sunt elevii de vină? Examenele susţinute aduc foarte puţine mulţumiri societăţii. de care nu sunt prea multe localităţi ce duc această râvnă. Organele judeţene nu mai au posibilităţi de finanţare nici pentru tablă de acoperit ceea ce s-a lucrat de calitate la acest nou local în anii 1997-1999. şarpanta este expusă intemperiilor iernii ce urmează. În ce priveşte încadrarea învăţământului de aici iarăşi sunt probleme ivite mai ales în ultimii ani. din anii 1996-1999. de la lemne pentru toate lucrările. Cauza: nu sunt bani. Acestea s-au întâmplat în anii 1954-1980. De vină nu sunt generaţiile de copii ce nu pot să aibă un local centralizat de învăţătură. Abia acum se pun speranţe. întreprinderi şi forţă de muncă. cu spaţii corespunzătoare. 39 . ar fi astăzi învăţământ la o singură clădire. şi chiar lor înşişi. s-a lucrat în primele luni ale primăverii şi întreprinderea constructoare a sistat munca. când prin interesul deosebit adus de Ponoran Vasile. care a obţinut mulţimea de aprobări specifice epocii trăite şi lucrarea monumentală cu un spaţiu corespunzător pentru 7 săli de clasă este sub acoperiş. primar al comunei. familiei şi şcolii. şi acum fiii în stagiu de prelungire. Parcă nu mai sunt dornici de muncă preferând cu totul alte dorinţe. fiindcă au existat toate condiţiile materiale. Cadrele didactice cu studii greu mai doresc să lucreze pe aici.În domeniul edilitar-gospodăresc nu putem spune că au fost obţinute ceva succese. dar cu mandat de a face faţă scopului: toate clasele de elevi să fie într-un singur local. De s-ar fi produs acestea. În anul 1999. Considerăm că aici au fost cele mai mari ocazii să se obţină astfel de construcţii.

cu specializarea la Facultatea de Teologie din Leipzig. Se consideră că au apărut oameni mai ridicaţi din punct de vedere intelectual. ce s-a născut la Văliug în 1839 şi care a făcut studiile: în Caransebeş – gimnaziul. Pe lângă fiecare şcoală aparţinând ambelor etnii. care are un fiu. Există în Văliug şi alte cadre distinse: învăţătorul Ion Popescu. Credincioşii de la ambele religii. Cu o astfel de educaţie plecată de la cei în vârstă. Aici ei aveau ocazia să înveţe modul de pregătire şi de servire al fiecărui fel de mâmcare. Situaţia a fost facilitată de existenţa unor factori naturali. Totul era greu de realizat. existau cantine unde elevii aveau ocazia să servească gustarea.V. În cadrul şcolii. care având o pregătire profundă şi dragoste pentru generaţiile încredinţate a le instrui şi educa au depus eforturi în mod consecvent. cea a ortodocşilor ca şi a credincioşilor catolici. distins intelectual. mai ales la şcolile confesionale la care se făceau şi lecţii de ridicare a nivelului la învăţătură. trăiau în relaţii din cele mai frăţeşti. cele două etnii necunoscându-se suficient . 40 . Munca culturală În zona Văliugului băştinaşii români veniţi cu mult înaintea coloniştilşor austrieci. coloniştii vin cu cadre intelectuale: preotul Pater Benedict şi învăţătorul Anton Iosif Priklmayer. În consecinţăşi fiii lor urmau aceeaşi cale. Este suficient să scoatem în evidenţă existenţa preotului Musta. în procesul de învăţământ. problemele culturalizării în masă era o rezultantă logică. Elevii veneau şi în afara orelor de slujbă. În cazul românilor situaţia era poate mai grea deoarece ei proveneau din grupuri de familii care trăiau izolate. are ca sarcină participarea elevilor la slujbele religioase în cadrul cărora se propaga dragoste neţărmurită în Dumnezeu. Se vede că ambele etnii au cadre intelectuale din rândurile lor. urcă trepte de specializare în mai multe ramuri adecvate şi obţine diploma de „Doctor Honoris Causa” a Facultăţii de Teologie din Cernăuţi în 1929. din cele spuse de credinţa fiecărei legi religioase. care activează ca învăţător din anul 1850 – situaţie atestată de inscripţia de pe crucea de la căpătâiul mormântului său din Văliug. juridice la Debreţin. stabiliţi temporar prin „ochiuri de pădure” împreună cu aceştia din urmă au format comuna Văliug. Preotul funcţioneazăde la 1793 la 1818 iar învăţătorul de a 1793 la 1808. teologie la Caransebeş. Astfel.

Preoţii şi învăţătorii i-au învăţat pe elevi rugăciunile care urmau a fi spuse înainte şi după servirea mesei. Astfel, aceste deprinderi au fost dificile în primii ani, dar situaţia pentru copii ca şi pentru şcoli se uşurează, căci aceştia observă de mici comportamentul părinţilor acasă. De asemenea, în sarcina învăţătorului şi a preotului era şi organizarea de excursii cu şcolarii prin comună, unde aceştia le arătau instituţiile de stat, îi învăţau modul de comportare faţă de colegi, faţă de cei mai în vârstă, prin salut de „Bună dimineaţa”, „Bună ziua”, „Bună seara” etc. La fel, se făcea educaţie de într-ajutorare şi respect faţă de bătrâni şi bolnavi, ajutor faţă de cei oropsiţi de soartă şi alte situaţii, de exemplu: să-i aducă apă de băut, să-i ajute la mers pe distanţa ce o are de făcut, când se nimereşte prin apropiere etc. Bătrânii din acest sat povestesc despre faptul că educaţia a fost rezultatul muncii paralele a celor două etnii în zeci de ani cât şi despre condiţiile grele pe timp de iarnă, când elevii trebuiau să parcurgă pe jos distanţe lungi către şi de la şcoală Din câte spun bătrânii, excursiile se făceau uneori în comun, urmărind realizarea scopurilor comune: înfrăţirea spirituală între colegii celor două şcoli, înţelegerea unor tradiţii ale celeilalte etnii şi, în acest fel, alături de alte componente sociale pe parcursul şcolarizării, în afara zidurilor şcolii, s-a consolidat sentimentul de bună convieţuire între copii şi părinţi a celor două neamuri de curând înfrăţite a trăi şi a munci pe aceleaşi locuri bănăţene, văliugene. Învăţătorii şi preoţii organizează acţiuni cu elevii, care încet-încet, duc la o formare de idei a vieţii culturale şi artistice plecând de la manifestări de învăţare a cântecelor cu conţinut educativ, de dragoste de neam şi la învăţarea instrumentului muzical. La spiritul educativ tradiţional au contribuit pe lângă învăţător chiar şi părinţii, vecinii, ciobanii ori tăietorii de lemne,care în cadrul manifestărilor săteşti îi învăţau pe copii cum să confecţioneze fluierul din joardă de soc când aveau timp de pauză, instrumentală. Etnicii germani, au înzestrat biserica cu orgă, instrument muzical ce se folosea la slujbele religioase. Dacă de la începutul formării, problema culturalizării se desfăşoară cu paşi mai firavi, pe măsura ataşării de sătenii de naţionalitate română aceasta se accentuează mai târziu, aceştia manifestându-se prin hore, sârbe, jocuri în doi, polka nemţească etc. De aici se naşte pr mai precis, dorinţa de a învăţa din cântecele, din repertoriul celuilalt. Această dorinţă devine pentru educator o amplă ambiţie de a demonstra în mod cu totul discret, atât opiniei cât mai ales părinţilor importanţa culturalizării. recreându-se prin muzică, fie vocală, fie

41

Iată că secolul XIX, aduce pe scena vieţii culturale cadre din ce în ce mai valoroase, mai doritoare de a contribui cu tot elanul la atitudinea, creşterea, dezvoltarea tineretului şi chiar a societăţii omeneşti atât de zdruncinate şi dezorientate de implicaţiile socio-politice, specifice mai ales zonei istorico-geografice în care trăiau pe atunci cei din Văliug. Amintim preoţii: Musta, tatăl marelui Filaret Musta, Iakob Speichert (1809–1819), în 1819–1848 – Karl Funke şi în perioada 1858–1890 – Eduard Gabriel care lasă ca moştenitor un fiu cu meseria de dascăl, pe lângă care au contribuit şi Ion Popescu, Ilie Bălănescu precum şi familia lui Mathias Karl, preoţi şi învăţători. Acţiunile cu caracter social şi cultural, întreprinse în mod organizat de tineret şi adulţi, prin cântece şi voie bună, duc la apariţia Casei Culturale denumită şi clădirea Hrisovul. Se ajunge spre finele secolului la formarea de grupuri cultural artistice, din cântăreţi, solişti vocali şi instrumentişti de la fluier, clarinet, taragot, vioară, orgă, la fanfara sătească care rămâne activă chiar şi în secolul XX. Formaţii culturale, grupuri şi coruri ale şcolilor celor două naţionalităţi, supravieţuiesc şi în contemporaneitate. Este o misiune de valoare a cadrelor didactice şi a altor săteni a satului, de exemplu grupul de căluşari condus de Mănescu Viorel pe timpul directorului Şerbănoiu şi Poror Daniel; Munteanu Ion pe timpul directorului Dodenciu Nicolae şi Marcu Elena ş.a. În cele ce urmează voi relata câteva destăinuiri ale profesorului Sârbu Ion, situaţii concrete, din care rezultă tocmai preocuparea temeinică, încoronată cu dăruiri morale şi chiar cu spiciuiri de recunoştinţă materială a învăţătorilor, a preoţilor în cazul satului tratat în această lucrare: …” îşi puse în cumpănă tot sufletul, să înduplece pe tata a mă lăsa mai departe la şcoală, mai ales că preotul şi învăţătorul satului, regretaţii: Ilie Bălănescu şi Ion Popescu, adevereau talentul meu la învăţătură.” Profesorul Sârbu Ion spunea: …” Îmi reamintesc, că la vârsta de opt ani, ca elev de clasa II-a primară, citisem în biserică „Apostolul” chiar în duminica Sf. Paşti, asistând la acest prim debut întreaga noastră familie. A ceti apostolul la sărbători era mare cinste. După cetire sărutai mâna învăţătorului, iar dânsul mă sărută pe frunte în văzul tuturora. Părinţii şi bunicii lăcrimau de bucurie! După liturghie, preotul felicită, pe tata, dându-i cadou ouă roşii de Paşti. …După terminarea clasei a V-a a şcoalei primare româneşti, am trecut în clasa VI-a la şcoala primară germană din sat, unde devenisem elevul favorit al bătrânului dascăl Gabriel, un mare muzician, care-şi cânta la orgă propriile sale compoziţii.

42

Asistând la primul serviciu divin, orga aceasta minunată, cu complexul ei de sunete variate şi efecte nebănuite, m-a captivat cu desăvârşire. şi cum aveam voce sonoră, maestrul mi-a dat loc distins în corul de copii, dându-mi voie a sta, în decursul slujbelor din biserică adeseori lângă dânsul. Cu timpul îmi câştigasem toată încrederea învăţătorului, dar şi simpatia familiei, unde se făcea muzicăşi unde eram primit şi ospătat ca propriul lor copil. Intrând în această atmosferă muzicală, gândul meu zbura necontenit la orgă, iar admiraţia mea pentru tehnica maestrului era nemărginită. În sfârşit mi se oferi prilejul să cânt şi eu la orga fermecată. Maestrul plecase la o înmormântare, încredinţându-mi cheile de la orgă. Chemai pe unul dintre băieţii ce trăgeau clopotele să calce la foiul orgei, iar eu, aşezându-mă maestos pe scaunul maestrului, începui să alerg toate cele zece degete pe clapele instrumentului, ba, apăsam şi cu picioarele, cele patru pedale. Explicabil: a fost prima încercare, dar de un efect extraordinar. Încetând clopotele, concertul meu la orgă atrase atenţia trecătorilor iar crâznicul alarmat, urcă în fugă treptele şi-mi închise maşina. Maestrul nu m-a dojenit pentru această faptă eroică, din contră, mi-a dat o ”şcoală” tipărită de muzică şi pentru violină şi un caiet cu portative în care să scriu notele. Mai târziu tot dânsul mi-a dat primele lecţii la violina de la şcoală, îndemnându-mă să nu abandonez fluierul, pe care-l purtam vârât în buzunar. …Cu începerea anului şcolar viitor, trecui la Gimnaziul din Reşiţa, aproape de Văliug, cu limba de predare germană, urmând cls. I şi II, în care ni se propunea şi gramatica limbii maghiare. Directorul Ogonovscki, polonez de originăşi artist de vioară, aflând despre înclinările mele muzicale, măobligăsăiau, în mod gratuit, ca animator, lecţii de vioară, laolaltă cu fiul său. Mergeam aproape zilnic la orele de lecţii cântând cu mare pasiune duete pe care le executam alternativ cu fiul directorului. Se evidenţia din zi în zi mai lămurit talentul meu muzical. În anul al II-lea directorul fu transferat în altăparte. Înainte de plecare, mă introduse în cercul familial al notarului comunal, Vuia, unde continuai exerciţiile de vioară, cântând bucăţi mai grele, acompaniat de fiica mai mare a secretarului, care mi-a dat primele îndrumări în arta interpretării. Reîntors în vacanţă acasă, consăteanul şi prietenul meu, Krischer, student la liceul din Timişoara, un virtuos la armonică, închegă cu câţiva prieteni intimi de-ai săi, o orchestră în care intrai şi eu, completând programa concertelor cu piese româneşti.

43

Velceanu. Aceasta demonstrează că tineretul ajutat de intelectualii satului. ovaţionat de întreaga societate. adevărat român. plivit şi îngrijit de scumpii mei părinţi. a învăţătorului. de a dezvolta sentimente deosebite. au contribuit hotărâtor la înseninarea mea sufletească. preocuparea şcolii.chiar şi în jumătatea secolului XX De acum putem spune că laurii victorioşi ai culturii naţionale româneşti sunt asigurate prin ceea ce au dat şi vor da cei doi aşa zişi luceferi ai muzicii Iatăce scrie Velceanu I. sau cetăţean. preotului satului în a încuraja şi ajuta dezvoltarea talentelor săteşti. ori de câte ori îmi revăd satul. realizate de tinerii din Văliug organizaţi de aceştia. Tineri români sau românce s-au mixtificat – ca urmare a căsniciei – de-a lungul vremurilor chiar şi în contemporaneitate. Astfel s-a ajuns ca să se simtă şi amiciţia dintre naţionalităţile existente pe aceste ţinuturi care au reuşit să obţină remarcabile succese în ridicarea nivelului educativ al membrilor societăţilor de pe acest teritoriu. Krischer. dar şi simt necontenit.Într-o seară asistă şi tata la un festival studenţesc şi vesel de cele văzute şi auzite. trecând ca un film prin faţa mea toate… Retrăiesc anii copilăriei şi lăcrimez de duioşie. rămâne convins că cele două odrasle pomenite mai sus ca exponenţi ai vieţii culturale de la finele secolului XX. văliugenesc.” 44 . Iosif Velceanu şi prietenul şi colegul său. Şi aşa. dăruindu-mi îndemnuri şi aspiraţii în sens artistic care se reflectează în modestele mele lucrări picturale şi muzicale. căîn răsadul meu sufletesc. Credem oportun a declara cu sufletul înmiit de mulţumit că orice român. preoţii şi învăţătorii. plecă acasă pe deplin satisfăcut.” Grija familiei de a creşte copilul. frumuseţile satului meu natal. moştenit din străbuni. sunt adevăraţi piloni uriaşi ai vieţii culturale în ultimul sfert de veac XIX. prin repertoriul de cântece de ambele etnii. Autobiografie):… „Aşa cred. au fost aceia care au realizat în mod susţinut activitatea de culturalizare a maselor. I. spiritul de colegialitate între cei doi coloşi Krischer şi Velceanu cât şi patriotismul loial. în a căror vrajă şi dulceaţămi-am trăit anii tinereţelor. români şi germani. în tema: „Retrăind anii copilăriei din cartea sa” (Prof. Eu eram prea fericit de această izbândă. torente de dulci amintiri bat la poarta minţii.

în care s-a hotărât cu mare însufleţire înfiinţarea ei.B. Velceanu salută în numele iniţiatorilor grupaţi în jurul domniei sale şi celor prezenţi. Regele Ferdinand I. pictor academic.S. a primit pe Suveran. La Expoziţie. profesor la liceul Diaconovici Loga. sculptori.Cred că sunteţi de acord cu autorul că acesta credem reflectă momente cruciale atunci când în clasa a II-a. La conducere se aleg: preşedinte. Intrând în sala expoziţiei M.S. tema: „Apostolul” care la fine a sărutat mâna învăţătorului său. director regional al învăţământului profesoral de desen artistic şi un public numeros din pătura intelectualilor din localitate. maestrul vânătoriilor regale. Iosif Velceanu. Isac şi pe sculptorul Gallas. Vicepreşedinţi: ing. „Cu ocazia vizitei regale în Bănat. necesitatea şi scopul Asociaţiei ce se înfiinţează. Cred că sunt elocvente câteva din treptele socio-profesionale pe care le-am prezentat. că deodată cu învierea politică a Banatului s-a înfiinţat „Asociaţia bănăţeană de arte frumoase” cu sediul în Timişoara. Paşti a citit din Evanghelie. şi iubitorii de arte frumoase din Banat şi zonele limitrofe – iar ca oaspeţi d-nii generali Găvădescul şi Budescu. ca să apreciem marea personalitate a vlăstarului din Văliug şi putem înţelege mai deplin valoarea participării sale din tinereţe şi până la finele vieţii. a dat dovadă de o rară pricepere în acest domeniu…”. deschizând adunarea şi ţine o conferinţă ocazională în care arată în liniamente generale. Aflăm din cartea Directorului Ogonovski. 45 . Suchanek. La sosire M. În ziua de 21 ianuarie 1922 s-a ţinut prima adunare. preşedintele Asociaţiei bănăţene de belle arte. în fruntea întregului corp de ofiţeri superiori ai garnizoanei. Tema M. vizitând prea graţios şi Expoziţia din castelul Huniadi. Diaconoviczy şi I. dl Ioan Petrovici. Ferencsz. fiind prezenţi 43 de membri activi. arhitecţi. prezentând pe pictorii Liuba. La intrarea în Expoziţie dl Iosif Velceanu. „Asociaţia bănăţeană de arte frumoase”. în demararea cu succes a activităţilor cultural artistice din Văliug şi apoi din ţară. N. a petrecut câteva zile în Timişoara. fiind la biserică în ziua mare de Sf. graficieni. peisagişti.S. Din cartea menţionată mai sus. este întâmpinat de domnul Mocsonyi. artişti decorativi. A. pictori. examinând minuţios tablourile şi sculpturile expuse. În procesul verbal adresat la această adunare profesorul I. marele Rege.

(I. A. umplându-ne sânul şi buzunarele cu fructe şi cucuruz de fiert. În faţa monumentului Eroilor corul local a intonat „Imnul regal” dupăcare o fetiţă a predat M. Bătrânii mai vorbeau şi de o moară de vânt din Vârful Cucii deasupra de Breazova şi despre mina de aur din Valea Bogatului de sub Cuca. se porni discuţia despre vremuri de demult. automobilul regal venind dinspre Reciţa. Bunicul meu. o fată şi patru băieţi şi o droaie de nepoţi. de pe vremea turcilor şi despre prigoana românilor din Ţara Românească. era bine înstărit. mai ales în ţinuturile muntoase ale judeţului Caraş şi Severin. Regina Maria. înalţii oaspeţi s-au înapoiat la Reciţa. trecură Poarta de Fier şi se aşezară prin veacul XVII în Banat. Miron Mănescu. Turcii devastaserăîntr-o vreme şi Bănatul.R. intrăîn comuna Văliug. 46 . După mamă bănăţeni de baştină. văliugenilor marea bucurie.I. Din tema „Strămoşii mei” I Velceanu.Regele Ferdinand I la Văliug. Toţi locuitorii îmbrăcaţi în haine de sărbătoare au ieşit întru întâmpinarea M. Petru Velceanu (1815-1891) om ştiutor de carte şi primarul comunei cu vază înaintea sătenilor şi un mare sprijinitor al şcoalei şi bisericii. băieţi şi fetiţe. Autobiografie). Familia Regalăa participat la slujba religioasă celebrată în biserica ortodoxă de către părintele comunei. din Gorj şi Mehedinţi. După tată olteni din Vâlcea.S. chiar prin părţile muntoase ale Văliugului de azi. cum din cauza prigoanei turceşti. Velceanu. moşii şi părinţii îşi părăsiră vetrele din judeţul Vâlcea. Principesa Ileana. De aici. A avut cinci copii. cari năpăstuiam grădinile bunicului. Şi povesteşte bunicul Petru. O ceată de turci trecuse. împreună cu alţi olteni. că au văzut aevea şi s-au putut închina cu evlavie şi supuşenie Marelui Înfăptuitor al României Mari. Regele Ferdinand I.I. Şi cum bunicul Petru era sfătos şi cumpănit la vorbă. lăsând în urma ei legenda locului numit „Capul Turcului”. ce ar fi existat în timpul străvechi. Pe timpul şcolăriei mele erau în viaţăvreo 15 nepoţi. lăsând în urmele lor. În ziua de 12 iunie 1926 în timp ce clopotele băteau pentru Eroii morţi în marele războiu. de pe malul Oltului şi.M. Reginei Maria un buchet de flori de câmp. rătăcindu-se.S.

profund latine. Să spicuim câte ceva din comportamentul părinţilor săi care-şi aduc o contribuţie chiar mai eficientă în timp. Străbunii mei erau băştinaşi de la Breazova: bunica dânsei a fost din Târnova. hotărât la vorbăşi faptă. de o calitate extraordinară. un vârf înalt de munte. în Valea Bârzavei. Iată câte lucruri deosebite a avut pe atunci societatea ca fapte demne de urmat în viaţă ca şi marele om Velceanu. trâmbiţaşi bombardon. unde eram dirijor de cor. întâlnindu-mă în anul 1893 la Bocşa Montană. pleşuv. m-a primit cu simpatie şi multă duioşie. El supraveghea dansatorii. când se aşeza la masă cei patru fraţi vâlceni. înceta jocul şi muzica le cânta la ureche. Străbunii vâlceni se aşezară la Breazova. decedatul preot din Ramna. tarafurile de muzicanţi între care mai adesea din Almăj cu clarinet. gata să-şi împlânte cuţitele. a prins adânc rădăcini în glia bănăţeanăşi a dus la dezvoltare şi strălucire admirabilele însuşiri artistice. născută Dalea. asigurându-mă. că suntem de aceeaşi tulpină familială… Mai târziu aşezarea băştinaşilor la Breazova se permută în valea mai largă şi de o întindere mai mare a Bârzavei. o familie străveche bănăţeană. unde era deja o aşezare străveche a unor bănăţeni de baştină. n-a fost cazul să fi avut cu cineva din sat nici măcar vreo vorbă legănatăori de ceartă. „Tatăl meu. Zicea aşa: „lăutarii ăştia au în suflet ceva divin ca săne înveselească viaţa”… 47 . întemeindu-se aci satul de azi „Văliugul”. Dealtfel om blând şi de o bunătate rară. unică în întreg Bănatul. Era un meşter pasionat al cântecului şi al muzicii. el era inimosul aranjator al „petrecerilor de joc” aranjând din vreme şi aducând din mari depărtări. iedera şi măzărica. completând sonoritatea versurilor. iar lumea se aduna în jurul lor. îi despărţea cu mâna sa vânjoasăşi da semn muzicii săcânte… În schimb. situată la poalele muntelui Semenic. numit de toată lumea „Nenea Gheorghe” a fost din fire cumpătat în toate. Răsunau doine şi cântece. dar răspicată animozităţile feciorandrilor învăpăiaţi de gelozie şi tot el împăciuia rivalii învrăjbiţi. ale bănăţenilor”.Şi ce puternică a fost ghinda olteană! „Ea a rezistat eroic tuturor încercărilor de desnaţionalizare. Dansator excelent şi iubitor de petreceri. el calma cu vorbă blândă. cu fâneţe mătăsoase. Din tema „Părinţii mei”. Fiul său. Atâtea doine ştia tata!… Sufletul expansiv al tatii admira lăutarii. la poalele dealului semeţ numit Cuca. În sală dânsul era vătaful dansurilor: îi plăcea mai ales brâul.

După gustare se continua „muzica de stradă” răsunau uliţele şi tot satul prindea vestea. a societăţii etc. căva fi petrecere cu joc… De câte ori nu-mi spunea. Astfel. dacă ne gândim doar la formele cultural artistice şi sociale. când s-au unit aceste două naţionalităţi că au avut calităţi specifice şi în acelaşi timp chiar temeinice din start. Acum avem destule exemple practice să precizăm că în bănăţeanul de acest gen care se face fălos. de interpretare a dansului specific populaţiei cărăşene pe care le-au învăţat. În casa noastră se adunau fetele şi nevestele. zice el. susţinând căcea mai deosebită dintre multele lui calităţi este spiritualitatea arătată. Dar nu contestă nimeni valoarea directă în care se implică cetăţenii satelor. ţesute şi lucrate de dânsa. din câte am văzut şi membrii familiei Velceanu devenită cărăşeni de la Breazova. Mama profesorului Sîrbu Ion. formele ei în care mama atrăgea fetele şi femeile în activităţi de măiestrie în cusături şi broderii. arată calitatea superbă de cântăreţ înnăscut. arătând calitatea sa de „m’is fruncea”. Munca. Prin toate aceste adevărate calităţi de înaltăţinută de adevărate minuni ale creaţiunilor sale din adâncul dorinţelor sufleteşti. 48 . cu care de altfel am stat mult de vorbă. foarte iscusită în lucrul de mână. alături de cele ce vor urma să le reliefăm.” Biserica prin metodele ei şi şcoala dealtfel care are influenţe specifice activităţilor desfăşurate permanent. când mă vedea cântând la vioară: „Cine iubeşte muzica n-are suflet rău. mândru. dar şi cea mai sprintenă dansatoare şi îi plăceau cântecele”. la pădure şi la părţile laterale ale acestora pentru gospodăriile săteşti ce contribuie la înflorirea comunei. unchii lui în antrenarea în mod indirect a cetăţenilor la sporirea contribuţiei în producţie. Credem suficiente documentări ce am reliefat de la începutul vremii. al brăcirilor în mai multe culori. ca să copieze modele de cusături şi de şabacuri. dar sau dezvoltat şi consolidat odată cu definirea noţiunii de sat Franzdorf. Văliug. fiindcă era cea mai frumoasă din sat. scoasă în evidenţă din dibăcia lui artistică atât de uimitoare şi demonstrată în iscusinţa sa. purtând cele mai mândre haine. ca în cazul familiilor velcene care şi-au adus contribuţia din plin şi în mod complex. m-am îndrăgostit de mamă-ta. iar tatăl. şi astfel este demonstrată. ţesutul pânzeturilor vărgate. a fost în tinereţe una dintre cele mai sprintene şi frumoase femei din sat.

trăind şi muncind prin deosebită trudă. se caracterizează printr-o fire vioaie. dascălii şi sătenii ca şi valoroasa familie numeroasă a distinşilor Velceanu. Într-adevăr. Iată deci că intelectualii şi împreună cu şcoala. văliugeanul de azi şi de ieri chiar. pe trepte superioare. Faima celor doi coloşi alături de conaţionalii celor două naţionalităţi exprimată în cântecele şi jocurile cu adevărat naţionale pentru ei. construiţi-vă case. şi de aci cu bună-credinţă trebuie să apreciem zicala lor – „La noi în sat. Petru şi Pavel în 1793.” Într-adevăr s-au ţinut şi ei de cuvânt până şi chiar în cea mai mare bogăţie sufletească.Germanii şi austriecii aduşi în acea mare zi de Sf. au îndeplinit dorinţa Kaiser-ului lor de la Curtea Regalădin Viena care le-a spus: „Acum. în acest colţ al Banatului. dragii mei. În noua voastră patrie. tot natu – ştie cânta şi juca orice cântec şi joc strămoşesc care-l pătrund până în cele mai tăinuite adâncuri sufleteşti ale sale şi împleteşte cântecul cu freamătul şi poezia. preoţii. expansivă şi chiar făloasă şi aceste atuuri îl conduc desigur la completarea mai temeinicăa noţiunii de „frunce”. fiţi fericiţi. este ambiţios şi fălos şi cunoaşte perfect doinele şi cântecele şi corurile bănăţene fondate în special de săteanul lor. coleg şi sătean. continuarea şi chiar dezvoltarea tuturor componentelor societăţii. din iniţiativa ei din primii ani ai aşezării – aici în Franzdorf-Văliug – au reuşit să realizeze unul din marile misiuni şi fericiri a societăţii – culturalizarea maselor – şi coeziunea de netăgăduit a celor două naţionalităţi: români şi germani – şi cu nimic mai puţin şi cu alţi muncitori şi intelectuali de alte naţionalităţi sosite cu scopuri bine conturate şi stabiliţi aici. în Bănat. Iosif Velceanu alături de bănăţeni ca Ion Vidu ş. 49 . Văliugeanul ca oricare alt semen din acest specific de viaţăde munte. minunatele creaţii spirituale.a. în care cultul frumosului s-a ridicat până la înălţimi luminoase la care au fost alături chiar în linia I-a. Toate aceste deosebite succese au creat precedente din cele mai consistente şi au uşurat deci. dar botezaţi-vă aşezarea după numele meu. mergeţi în numele lui Dumnezeu. manifestată în dibăcia cultural artistică formând un tot unitar la care un dar preţios l-a adus şi concetăţeanul lor Krisker – alături sau într-un singur consimţământ cu etnia lui şi distinsul Iosif Velceanu.

Astfel se creează stimulentele între afirmarea pe scenă cu ceea ce considera fiecare că se pot manifesta mai fastuos. La o asemenea sărbătoare vine lumea cu mic cu mare şi se întreţin prieteneşte – români cu naţionalităţi din satele aparţinătoare: Gărâna şi Brebul Nou dar şi românii din Văliug. ajutorându-se în mod creştinesc. începând cu orele 16 şi pânăla înviere. Toate au atras după sine concluzii sănătoase şi se învăţau multe lucruri reciproce din care se alegeau cu foloase proprii. Ion. adică acum. dar fiecare avea ceva şi diferenţe şi se părea căeste mai valoros. civilizat. În acest fel s-a ajuns la cunoaşterea şi punerea în aplicaţie mai ales a dansurilor în întregime. De aici rezulta învăţarea şi a acestor părţi care se părea cădau un aspect cu totul diferit dar plăcut. colective. de baştină. la festivitatea acestor mari sărbători la care participă retrăind momentele de atunci… Dar la Văliug se reîntorc la prieteni în aceste zile. la Lăsatului de post. fanfara umblă prin comună înainte de începere. Ei vin la aceste sărbători. merg la sărbătorile similare în aceste sate şi petrec în voie bună. 50 . în satele Wolfsberg (Gărâna). Exemplu: se organizează serbare cu finalizarea în jocuri şi dansuri. La sărbători tradiţionale: la Anul Nou. se păzeşte Mormântul lui Hristos de către grupuri de flăcăi şi oameni îmbrăcaţi în uniforme speciale: din ziua de Vinerea Mare. la vecini se încheia de regulă cu schimburi de tradiţii autohtone. căunul străin nu diferenţia dansatorii după naţionalităţi. când scriu aceste mărturii. locuitorii acestor două sate sunt plecaţi definitiv „de zile bine” – în ţările lor europene. în fosta lor patrie. în anul 2002. la Sfântul Petru şi Pavel. şi aşa vor sta îmbrăcaţi la serbare. La fiecare din aceste sate manifestările religioase urmăreau acelaşi scop. La creştinii ortodocşi. ceea ce produce un mare haz sărbătoresc. la Sfintele Paşti. De asemenea lăsarea marelui Post de Crăciun şi de Sfintele Paşti se face în mod cu totul deosebit. Diferenţe distincte se petrec la sărbătorirea Învierii lui Hristos. de unde au plecat în urmă cu două secole. când organizatorii sunt îmbrăcaţi – mascarage – adică deghizaţi. duminicăla orele 4.Menţinerea dezvoltării culturale a contribuit la apariţia în termeni scurţi de timp a multor forme de manifestare individuală şi colectivă de formaţii culturale cu care Văliugul se face cunoscut peste hotarele sale. În zilele noastre. în Weidenthal (Brebul Nou). dar. toamna. În acest spaţiu sărbătoresc. se discutau teme de interes local şi naţional. la Sf.

începând cu grupuri şi terminând cu corul de adulţi. dirijorii. La cea de-a 200-a aniversare nu vor mai participa în măsurăde 100% coloniştii. ca şi în contemporaneitate. Miron Mănescu (preotul satului). doinelor. Iosif Diaconovici (delegat). Ei au părăsit gospodăriile construit aici şi au lăsat chiar neamuri de gradul cel mai apropiat. ca şi celelalte formaţii artistice. Abia de acum înaintaşii noştri se simt cu sufletele înălţătoare. întrucât inexistenţa lor este prezentă pe acest teritoriu. vor demonstra cu mare şi neţărmurită mândrie: faima lor de leagăn văliugenesc. alături de cele două catolice. sărbătorită la Alba Iulia: ştefan Pânescu (primar). trei – fiindcă şi părinţii şi strămoşii lor au lucrat din răsputeri să-şi facă în Văliug. care au luat parte la cea mai înălţătoare zi a României – „Unirea cu Patria Mamă”. văzute după milenii.Formaţiile culturale. dar ei când pe aceste meleaguri este şi o revenire de aduceri aminte. Înflorirea vieţii culturale capătă o nouă orientare începând cu Ziua Marii Uniri a Neamului Românesc din 1918. ca şi cele două coruri şcolare – români şi catolici – pânăîn 1962 sunt active de la începutul secolului XIX. unde şi-au lăsat cu ochii adânc înlăcrimaţi agoniseala de o viaţă sau chiar de două. de leagăn al cântecelor. pe care comuna o sărbătoreşte cu ocazia reîntoarcerii delegaţiei de cetăţeni ai Văliugului. Constantin Bălean (delegat). pomeniţi mai sus. instructorii de formaţii artistice. participau cu programe adecvate dar consistente. un rost în viaţă pe care au fost siliţi să-l părăsească înainte de revoluţia din 1989. a formaţiilor culturale şi în secolul XX – primele patru decenii – ei fiind încă activi. abia acum la Alba Iulia dar simţite profund în inimile tuturor celor ce trăiesc în Văliug şi în Marea Românie Reunită! 51 . Ioan Bălean (delegat). Sava Diaconovici (delegat). stăpâni adevăraţi pe destinele lor. copii căsătoriţi prin mixtificare şi cu care azi se revăd făcându-şi vizite reciproc. Petru şi Pavel 1893. la care perfecţionarea a fost completatăde marii coloşi: Velceanu şi Krischer. un aport preţios l-au avut învăţătorii şi preoţii. La aceste formaţii culturale. al jocurilor cu adevărat româneşti. la prima aniversare a unui secol – la 29 iunie la Sf. aproape cu un an înainte de mileniul al III-lea.Cu această ocazie. care vor continua cu sprijinirea morală.. ori la Gărâna sau la Brebul Nou. Corul ortodox al Văliugului ca şi cel şcolar. în această atât de mândră parte a ţării în care cultul frumosului s-a ridicat pânăla înălţimi luminoase. în frunte cu primarul.

variat. dar în localităţile săteşti. cu funcţia de director şi astfel calitatea este progresivă. având la bază prezenţa lui Iosif Velceanu care avea altă pondere în activităţile complexe ale acestei laturi. va colabora cu învăţătorii. Ei lucreazădoi ani împreună şi obţin rezultate bune. au desfăşurat activităţile culturale cu rol de conducere. ca şi la Văliug este loc pentru elemente capabile.Dar acum. în memoria locuitorilor Văliugului. 52 . Peia Aurel care în anul 1929-1930 pregăteşte împreună cu tânărul Busuioc Badea. În această comună. Discuţia despre repertoriul cântecelor erau foarte instructive. altă libertate. Conducerea acestora a rămas tot sub cei de până azi. momentele au reuşit să contribuie în profunzimea noastră morală. unde fiind elev la liceu şi membru al corului de acolo avea cunoştinţe proaspete şi stăpânea actul de dirijare. dând în special îndrumări. dar bineînţeles împrospătate. dornice săse afirme. aşa cum şi învăţătorii care se succed în conducerea corală sunt cei care aveau şi calităţi corespunzătoare. se desfăşurau toate acţiunile şi interesele. De la data de obţinere a independenţei. Neştearsă va rămâne în conştiinţa. încât bucuria era mare. această înălţătoare manifestare culturală cu valoare profund istorică pentru unitatea noastră naţională câştigată abia după îndelungate jertfe omeneşti şi suferinţe uriaşe care a stropit cu sângele eroilor noştri pământul acestei mult dorite patrii Prin conţinutul specific. în afară de învăţătorul care a murit în război. activitatea de culturalizare cu toate formele ei continuă dar cu un mai mare zel. de până atunci. venit de la Lugoj. mai mult ca totdeauna. la ridicarea pe noi trepte de culturăşi respect patriotic şi naţional. să dezvolte conţinutul naţional şi mai ales artistic. a reuşit să valorifice. începând cu perioada de la Unirea României 1918 – munca de culturalizare are o altă orientare. Corul bărbătesc se dezvoltă şi devine mixt din anul 1919. fiind scăpaţi de sub conducerea străină neamului. Formaţiile cultural-artistice îşi desfăşoară activitatea în continuare. acest program artistic-cultural al acestei deosebite serbări. dată de la care în repertoriul său apar piese cu conţinut patriotic şi naţional pur. admiraţia locuitorilor faţăde conţinutul istoric. intereselor naţionale. Anzi M. Acest tânăr dirijor. Domnia sa venea mai rar şi în acest caz erau foarte valoroase întâlniri la faţa locului.. Astfel că. De aci se organizează în continuare munca culturalăcuprinzând toate formaţiile. tot învăţătorii şi preoţii. Astfel Vezoc.

În perioada de la Marea Unire a României. aceasta contribuind la crearea unei atmosfere de sărbătoare în spectacolele prezentate. neexistând cazuri de trecere la alte culte care încearcă să facă reclame ca atare. la Sfântul Ilie la Muntele Semenic. organele de conducere ale comunei şi doctorul au prilejul să discute probleme obşteşti. se simte o revigorare atât numerică cât şi privitor la creşterea încrederii cetăţenilor în formaţiile existente. ajută alături de şcoli la un climat sănătos. cântă soliştii vocali cu un repertoriu popular de mare mobilizare spre viaţă liberă şi mănoasă. la Lacul Vulturilor la care pelerinajul dureazăde la douăzile în sus şi la care vin mulţime de vecini din satele din jurul muntelui ca şi din alte meleaguri şi din oraşe mai ales cei de la Reşiţa. Faima echipelor noastre cultural artistice se apreciază din ce în ce mai valoros în urma programelor. în comună. ceea ce contribuie la bunul mers al comunei. la cunoaşterea vieţii obşteşti. 53 . Echipa de căluşari cu o vechime apreciabilă din secolul trecut şi care are o mare apreciere din partea sătenilor şi are şi merite deosebite – obţinând succese la concursurile la care s-a prezentat la Plasa de care a aparţinut Văliugul şi la fel folclorul mixt care are un repertoriu la nivelul cerinţelor la care aportul adus de noul dirijor este apreciat de organele de resort şi aceasta o dovedeşte şi creşterea numărului de membrii ca şi amploarea în general ce sporeşte permanent. Astfel. organizează la Sfântul Petru şi Pavel. Formaţiunile noastre s-au făcut cunoscute nu numai cu ocazia marilor sărbători din jurul satului. Bisericile înregistrează progrese în ceea ce priveşte menţinerea credincioşilor în cadrul cultului ortodox şi respectiv catolic. De asemenea se organizează serbări câmpeneşti la care participă fanfara locală. dar am prilejuit destule alte ocazii când noi am fost bisaţi să repetăm nu numai câte un punct ci destule din mulţimea pentru care nu întotdeauna au fost decât cei mai cunoscuţi ca având totul din abundenţă şi nu numai în acest domeniu. Se remarcă o însănătoşire a echipei de dansuri care abordează o gamă variată de jocuri ce aparţineau părinţilor noştri. Astfel de activităţi care mobilizează indirect masele de oameni ajută societatea omenească în înţelegerea bunului mers. educative. medicale. mai ales bunicilor ce s-au luptat cu dibăcie artistică ceea ce demonstrează specificul cetăţeanului nevoit să lupte cu valurile vieţii. în mobilizarea membrilor formaţiilor. spectacolelor ce le organizeazăsăle ţinem la serbări.

la Dealul Drăguţii. dusă prin împingere pe distanţă apreciabilă pe cale ferată îngustăs ăpată la poalele dealului până acolo unde s-a construit uriaşul zid de oprit apa – şi veţi aprecia valoarea semnificati vă a muncii depuse de voinţa şi cu puterea omului ca săne bucurăm de atunci. până la intrarea în Văliug din poiana cu acest nume. care copil mai păţeşte ca noi cei de atunci… iată asta este una din verigile buchetului de cultură spirituală. Staţia a început să vorbească – dar cum să vorbească firele de sârmă– aşa ne speriau părinţii – şi noi credeam căci mai mult nu ştiam. Acolo se căra.Aşa se întâmplă odată cu apariţia vajnicei lucrări a Barajului Gozna începând cu anul 1947. Ne speria sunetul anunţării orei matinale de 6 şi 7 dimineaţa când trebuia să se pregătească de prezentat la muncă schimbul de zi… de unde să ştim noi de alde-alea. despre care nu avem loc săne mai povestească cel ce ne vorbeşte pe această cale…! 54 . în grup cum mergeam la şcoală. de la Crăinicel unde azi este marea Uzină electrică. din cele de nedescris de grele. de la cariera din preajma zonei Poiana Văliug – încărcată manual. ca în anul 1948 să apară pe străzile satului mândru Văliug. săvuiască pe zi 5000 de muncitori. În acest loc al Răchitei este azi mijlocul apei. locuinţe ale consătenilor noştri care au fost aciuiţi în case fie improvizate.Din discuţiile pe care le-am avut cu profesorul Sîrbu Ion. sau de altunde. mulţi. Aici a apărut staţie de radioficare pe când mulţi nu ştiau ce-i radio. aşa zis conductor electric prin care trecea sunetul şi de-a lungul satului. de aici în jos la fosta colonie Răchita. volumului barajului de mai sus amintit. sau după vreun stâlp. de unde s-au dislocat peste 20 de case. muncă. de om. Acolo era cea mai crâncenă luptă. piatră cu vagonetul condus manual. unde azi este Casa Baraj. sau veneam de la şcoală. de crearea zonelor pitoreşti etc. din 1952. fugeam de teamă că cineva se ia după noi! De câte ori nu ne-am ascuns pe după orice poartă deschisă. Cu această ocazie a crescut volumul de lucrări de toate categoriile cunoscute de tehnica ce atunci apărea şi la noi care nu dispuneam de posibilităţi de deplasare în alte locuri mai depărtate de Reşiţa. fie altele definitiv construite în sat. am aflat mai multe informaţii. De atunci am început să cunoaştem multe din cele ce viaţa ne-a demonstrat că aveam nevoie. de lumină electrică. El spunea: “Spăriatul mai mare a fost atunci. când noi. până a venit cineva să ne asigure că nu este nimeni să ne facă teamă… cei mici mai făceau legătură cu basme când se ascundeau cine ştie ce suflete în imaginaţia celor ce ne făceau teamă. şi azi. darămite să vedem firul. se ducea.

Nu mult după aceea învăţătorul director. Apoi profesoara Marcu. în 1950. am devenit şi noi mici artişti şi sub conducerea domnului învăţător Şerbănoiu Ion care era şi director. serbările care ziceau că este inaugurarea Casei de Cultură(cămin cultural) construit de Combinatul Siderurgic Reşiţa drept cinste satului Văliug. conducea împreună cu mulţi alţi dascăli toate mişcările. căci de aceea noi vedeam. profesorul Sârbu Licu. la Reşiţa cu întreaga formaţie de ansamblu cultural la care şi fanfara ne-a cântat. am urcat pe scenă. Ion Sârbu îşi aminteşte: “Încetul cu încetul.” Unul din acei dascăli. la neamuri şi a văzut şi ascultat la cor din compoziţiile cale ca şi de ale colegilor săi Ion Vidu din Lugoj şi alţii. plăcute atunci când nu după mult timp. din care noi cei de aici am înţeles multe lucruri frumoase. ori jucau şi muzica le cânta prin firul electric. la Târnova. şi alţi învăţători şi profesori ce ne însoţeau ne suiam pe acea ladă. Pora Daniel ne-a condus pe scenă câţiva ani. iar copiii mai mari sau măricei umblau fără frică pe lângă învăţătorul lui mai sus pe o ladă… (era scena de azi) pe care erau urcaţi şi ne spuneau poveşti. am crescut.etc. ne-au dus la spectacole în sate.” 55 . În ultimii. fără sticle lunguieţe ca acasă la noi. Georgescu Bujor. poezii. spuneam recitări. Din aceste succinte expuneri ce relatează fapte de cultură. Profesorul Dodenciu Nicolae împreună cu instructorul de la Căluşari. l-a înlocuit pentru doi ani învăţătorul Gruescu Romulus şi din toamna anului 1998 iarăşi dl. pe acea ladă de unde vălugenii au spus poezii. luminând să vedem o sală mare încăpătoare pentru sute de suflete. cântece executam şi multe altele. şi profesorul Dumitrescu Alexandru. au cântat. dirijorul corului din 1931 pânăla 1987 ne delecta cu tot felul de cântece din repertoriul bogat la care a contribuit şi marele profesor Iosif Velceanu ce a pus la dispoziţia dirijorului Badea Busuioc din (repertoriul) compoziţiile sale în fazele de început din 1931 când s-a mai reîntors în satul lui natal. directorul şcolii ne-a condus pe scenăşi după aceea profesorul Vasilache Spiridon ne-a pregătit mulţi ani pentru spectacole artistice. pe care după câţiva ani de conducere. Ion Munteanu.Atunci. directorul şcolii ne-a îndrumat paşii în prezentarea de spectacole. profesor Sârbu ne conduce şcoala dar urmează să ne conducă şi formaţiile culturale de acum înainte. iar veteranul Busuioc Badea. la ajunul Anului Nou 1951 am fost părtaşi cu cei de se sperie… când văd mai multe lămpi pe pereţi.

dar la fel de scutite de modul de a fi văzuţi de cei ce i-ar fi distrus barbarii. ori unde a observat şi şi-a format o imagine a obţinerii produselor finite din lâna oilor. iar topirea plantei. preluate de soţ. având vârste seculare. ca şi pentru acoperirea fiecăruia sau a fiecărui pat. producători de mangal-cărbune obţinut prin arderea lemnului după tăierea fagului în special de mărimi uriaşe. Creşterea acestora era o îndeletnicire permanentă şi un izvor de venituri prin produsele de lapte. lână şi piei ş. fiind de origine românească din patria mumă Muntenia şi Oltenia în special. la un loc în jur de 20-30 formau o aşa zisă mănuşă (snop) legate cu fir de sfoară. reuşesc să se cunoască. dar în astfel de zile fiind scutită într-un fel de migalele activităţii. ea îşi valorifică timpul zilei în special căutând posibilităţi de producere a bunurilor – îmbrăcămintea membrilor familiei. să se întrajutoreze în rezolvări de probleme specifice. a firelor de cânepă sau in. Parte apreciabilă a acestor familii. din fânul de cânepă sau in. la soare timp de 10-15 zile. Arta populară Aşezările de început ale cetăţenilor pe meleagurile acestei zone deluroase cu privelişti răsfirate dispuse pieziş unde soarele-şi mai găsea loc să privească cu razele luminoase pe cerul senin al anotimpurilor. găzduiau oamenii şi animalele domestice nelipsite fiecărei gospodării. de creşterea copiilor lor în aceste condiţii ce nu-şi găsesc analog. când. scormonitori ai rocilor existente în aceste locuri. 56 . dar în plus asigură şi hrana de zi cu zi în afară de produsele leguminoase mai ales ca şi cele cerealiere la care se preta solul micilor parcele existente în jurul casei improvizate din lemn. bărbaţii nu lucrau în specificul ocupaţiei lor. sau de piele ori sârmă. carne. nivelul de viaţă în sensul de a se aşeza mai organizat. sau de copiii mai mari. se ocupau de treburile gospodăreşti pe care le face de regulă femeile. Femeile se ocupau de mica lor gospodărie. Cu timpul oamenii devin muncitori. În timpul iernilor. Evoluând pozitiv. devenite comune. în colective formate din semeni pe diferite criterii unde-şi aleg locuri mereu mai prielnice. de-a lungul Bârzavei până sub poalele muntoase ale Semenicului.VI. apoi. Astfel apare. sau se reiau pe alocurea deprinderi din familia din care provenea. se puneau la uscat la adierea vântului. ascunse de frica cotropitorilor.a. Cânepa şi inul se cultivau pe micile parcele din jurul locuinţei.

de necomparat cu multe astfel de ţesături. partea lui lemnoasă). şi de o frumuseţe rară pe care femeile le obţin şi înfrumuseţează camera de locuit. Tot femeia a obţinut. costume de haine pentru membrii familiei sale. există la ora actuală cazuri izolate unde se mai practică aceste preocupări. unde natura este foarte darnică cu omul. în zonele cu teren steril. saltele din fire de cânepă ţesută. din care apoi se obţinea mulţimea de fire lânoasă a fiecărei mănuşi. aceasta devenea acel caier. gospodăria reuşind să aibă cele necesare ca îmbrăcăminte şi preşuri. Mâna feminină. iniţial existau puţine centre pur muncitoreşti. producerea de bunuri casnice necesare fiecărei familii a devenit o meserie preţioasă.I mai apoi pânza de cânepă existentă şi în zilele noaste (mai puţin azi) până-n timpul celui de al doilea război mondial. mobila de orice model actual are o înfăţişare de admirat. în cea mai mare parte obţinute din trecutul nu prea îndepărtat de la bunicile noastre. firul. dorinţa fiecărei gospodine din mediul rural. fixau un ţăruş pe măsură în locul din râu. în aceste locuri ale comunei Văliug. acestora le găseau un loc cu apă. adânc la 90-120 cm. în jurul căruia construiau un stog de formă cilindrică (vârful fiecărei mănuşi se fixa în acel ţăruş / trebuie o oarecare îndemânare / şi aici stătea în apă până se putea sfărâma lujerul. în special în secolul actual. obţinându-se firul strâns într-un ghem prin lucru manual de regulă al femeii sau fetelor. Ţesutul în special. unde se dezvoltă ţesutul în casă. 57 . Apoi după dărăcire. la fel se obţineau şi din pânza de in. când soţia a preluat locul soţului la muncile complexe ale gospodăriei. Arta populară a dus la producerea de macaturi prin ţesut din in care sunt din cele mai rezistente. şi respectiv torsul mai întâi şi se obţinea vestita pânză de in sau cânepă. velinţe de acoperit. Ţesutul manual. Din pânză de cânepă sau in. se produc sacii în care se încarcă cereale. în diferite modele. a confecţionat cămăşi. având multiple utilităţi în interesul societăţii. Pânza de in a luat amploare în industrie. a creat pânză de in care există şi azi la diferite gospodării în Văliug. aceştia având o rezistenţă mare şi în continuare durata sacului folosit este foarte mare. stâlp de orice lemn. arid agriculturii. manual. Prin baterea mănuşii cu maiul fixat pe un salcâm sau. preşuri de aşternut prin camere de locuit. care se torcea manual. utilizând partea mai scăzută a calităţii firelor la tors. Bărbaţii plecaţi la războiul din 1941-1945.După uscare.

deveniţi anonimi. fir de mătase. Apoi de cusut. la fel din piele de ovine şi caprine care se creşteau cu prisosinţă şi în prima parte a jumătăţii secolului actual. Dimia se duce la piuă (pivă). în fire cât mai subţiri. ci dependent de dezvoltarea impetuoasă a tehnicii. oamenii crescând animale trec la prelucrarea pieilor. existând produse industriale mai uşor de obţinut şi în plus se pierd obiceiurile din motive de evoluţie a societăţii la alţi parametrii mai simpli ş. independent de voinţa ei. mai ales în perioada de iarnă mai geroasă. opinci care s-au purtat de către cetăţeni până către finele deceniului al VI-lea al secolului XX în care trăim. pricepere deosebit de iscusită a femeii. paltoane. Apare planta numită bumbac. Haine din cele mai diferite din pieile de bovine crescute de localnici. adică fiind obligat mai ales săşi mute locuinţa.Această artă. cu ajutorul a cinci ace care se folosesc de fapt şi azi. graţie eforturilor susţinute ale mâinii omeneşti. iar din piele de vulpe. În aceste aşezări omeneşti.a. care o finisează şi se obţine un material foarte preţuit pentru îmbrăcămintea groasă. de fapt cum hotărăşte gospodina şi se transformă în gheme. mai înainte se obţin podoabe pentru sexul frumos prin aplicarea diferitelor metode de tăbăcit. de iarnă. Din lâna de la oi obţinută în urma tunsului din perioada verii. se obţine încălţăminte deosebită. Toate acestea sunt produse ale artei populare în care rolul principal îl au cei doi soţi de regulă. până la obţinerea de produse necesare pentru încălţăminte. de către soţ. să schimbe locul din motive independente de voinţa lor. din care se obţin aşa zisele jurobii din care se năvădeşte materialul de ţesut şi se obţine dimia. Dar. Oamenii se întreceau la obţinerea de încălţăminte care mai frumoasă. şi cea de viermi de mătase. chiar cel puţin egale cu rezultatele date în societate. dau naştere portului popular cel mai preţuit. 58 . De asemenea se toarce lâna. se obţine firul care se foloseşte la împletit ciorapi. de angajarea femeii în funcţii din ce în ce mai utile considerate. prin ţesut şi cusut manual. care se ornează cu diferite modele de iră (piele tăbăcită şi vopsită în diferite culori) şi rezultă o haină lungă extrem de frumoasă. din păcate şi acest port nu mai are longevitate. în condiţiile specifice de nomazi. de o rară frumuseţe. mai utilă. Aceste produse finite. mai ales femeii. Se dezvoltă activitatea gospodărească din bumbac. a dat naştere la bunuri de o mare utilitate în viaţă. se pierde cu trecerea timpului. De acum se poate aprecia că iscusinţa în lucrul de mână a celor cunoscuţi numai după produsele obţinute.

Portul naţional s-a transmis din generaţie în generaţie. Ei sunt îmbrăcaţi în acele distinse lucrări aplicate. când se prezintă serbări artişti ai jocului popular. de velinţe pentru mobilă care au o durată de îndelungată vreme. dar se pare că ultima a fost cea care admiră numai. Admiraţia celor ce ne vizitează actualmente. Aici. de unde copiază modele de cusături şi de şabacuri. mai ales în zilele de iarnă sau în zilele nepotrivite pentru munci în gospodărie sătencele se adună la câte o femeie care poartă cele mai mândre haine ţesute şi lucrate personal.Portul popular reda în figuri geometrice sau imagini ale diferitelor animale: fluturi. lucrate de mamele sau bunicile lor. portul femeiesc ilustrează ingeniozitatea. La fel se poate mândri văliugeanul cu ţesăturile de feţe de masă. măiestria şi hărnicia ţărancelor autoare. acum în secolul modernizării. Combinaţiile motivelor naţionale aplicate la cusăturile acestor costume demonstrează cu prisosinţă simţul artistic înnăscut cât şi cusăturile neaoşe ale Văliugului. Dacă portul naţional bărbătesc de la Văliug trezeşte interes şi admiraţie pentru cei străini de localitate. 59 . ca dealtfel şi în alte sate. produc aceste podoabe femeile.

E. Ocolul Silvic Văliug Ocolul Silvic Văliug este situat în sud-vestul României. cât şi pădurile administrate de U.T.000 de ha de pădure care alcătuiesc un masiv păduros compact pe versanţii nord-estici şi vestici ai Munţilor Semenic.E. de mină şi de lemn mărunt pentru distilare proprie. care după anul 1919 se transformă în Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa (U. urmărindu-se continuitatea tăierilor în amenajmente. în baza dispoziţiilor privind legea agrară „Urbarum banaticum”. a trecut la raţionalizarea exploatării pădurilor şi la gospodărirea pe bază de amenajamente silvice. Datorită cerinţelor de lemn pentru mangalizare. Toate cantonele silvice erau legate cu ocolul silvic prin linie telefonică. mai excută o lucrare de triangulaţie şi pentru Ocolul Silvic Văliug. Caraş-Severin şi aparţinător Direcţiei Silvice Reşiţa subordonată Regiei Naţionale a Pădurilor. Revizuiri şi refaceri ale amenajamentelor s-au continuat de-a lungul timpului în conformitate cu legile.G.VII. În afară de aceste drumuri a existat o reţea vastă de poteci de călărie şi pază. 18%. degajări. Trebuie menţionată construcţia. Cele mai vechi plantaţii datează din anul 1840 şi ele s-au făcut în mici buchete pe vetrele fostelor bocşe. S-a adoptat regimul tăierilor succesive cu un ciclu de 80 de ani pentru fag. Regenerarea s-a făcut pe cale naturală şi prin împăduriri cu molid. de lemn. larice.G. brad. cu scoaterea lemnului de mină. trec în proprietatea statului român în 1948. Restul de 82%. producerea de energie electrică şi transportul lemnului de mici dimensiuni.R).T..T.D. 60 . între anii 1862-1875. paralel cu lucrările de amenajare făcânduse înzestrarea fondului forestier cu o reţea întinsă de instalaţii de transport care au asigurat nu numai recoltarea produselor principale în bune condiţii dar şi aplicarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor. au intrat în proprietatea Societăţii Austriece de Căi Ferate (S. Gospodăreşte 14.). când o parte din acestea. în Reşiţa ajungând anual pe această cale 180-200 mii m st. societatea S. din 1855. Pădurile acestui ocol au fost administrate de către statul austro-ungar până în anul 1850. lemn pentru distilerie şi lemn de foc. regulamentele şi instrucţiunile diferitelor epoci.G. odată cu naţionalizarea. în Banat. Perioada 1860-1870 a reprezentat pentru amenajarea pădurilor un progres deosebit datorită întocmirii unor planuri topografice exacte. pin şi paltin. ca şi azi pâraile din jurul muntelui Semenic şi care aveau un triplu scop: aprovizionarea cu apă a oraşului Reşiţa. cu curbe de nivel şi multe detalii topografice. a unei reţele dense de canale (aprximativ 100 km) care colecta. Concomitent s-au efectuat tăieri de îngrijire a arboretelor – curăţiri şi rărituri. În prioada 1885-1905 societatea S.E.G. iar cadastrul integral s-a făcut de scietatea S. în bazinele superioare ale rârilor Bârzava şi Timiş. curăţiri şi rărituri. Primele măsurători cadastrale au fost făcute în anii 1779-1810 de către statul austriac. au trecut în proprietatea Regimentului Grăniceresc 13 odată cu înfiinţarea acestuia.R. urmată de tăiere finală cu scoaterea lemnului pentru alte prelucrări industriale şi de foc.D. Puteau fi transportaţi zilnic până la 1000 m st. Atât pădurile administrate de Regimentul Grăniceresc şi apoi de Comunitatea de Avere Caransebeş ( cele 18% din suprafaţa pădurilor ). Imediat după anul 1855 s-a aplicat o formă de tăieri succesive care a constat dintr-o primă intervenţie. Cu această ocazie s-au întocmit planuri de bază la scara 1:5760.E. în perioada 1890-1946. pentru producerea mangalului (plantaţii cu răşinoase). jud. Pe lângă clădirile administrative existau şi construcţii pentru recreare şi agrement.T. pentru construcţii.

Proporţionarea categoriilor de diametre şi a amestecului de specii s-a lăsat pe planul al doilea. aflat în construcţie. s-a prevăzut executarea tăierilor grădinărite din necesitatea protejării lacului de acumulare Gozna. astfel că în anul 1950 nu s-au parcurs arboretele cu tăieri de îngrijire şi de igienă. corelate cu existenţa în zonă a unor factori naturali şi antropici favorabili. a fost aplicat rgimul codrului cu tăieri succesive având ciclul de 100 de ani. terenurile cu pantă mare. Ca urmare a apariţiei de noi obiective social-economice (lacul de acumulare Gozna. reprezentând 66% din suprafaţa ocolului. Cantităţi mici s-au extras la răşinoase. posibile în acea perioadă a constituirii şi activării SOVROM-urilor. golul alpin.70 ha. După 1963. În general. tendinţa fiind ca acestea să se menţină şi să se conducă la vârste când pot fructifica arboretele prin instalarea lor de viitor şi mai rar deschiderea de ochiuri care să ducă la diversificarea structurii parţial echiene existente. Este vorba de amenajamentul din anul 1951 când s-au propus astfel de tăieri pe o suprafaţă de 616 ha. nivelul tehnic şi modul ingenios de captare a izvoarelor au făcut din această amenajare o construcţie unică în felul ei. toate acestea dublate de dorinţa unor silvicultori de a aplica într-o formă originală un tratament intensiv. împotriva colmatării. să se prevadă tăieri de transformare spre grădinărit. volumele s-au apropiat de prevederile amenajamentului. ele însumează 9098. în opt din cele 12 unităţi de producţie ale ocolului.Semenic”. au făcut ca pentru prima dată într-un amenajament al acestui ocol silvic. în amenajamentul din anul 1961 a fost prevăzută aplicarea tăierilor de transformare spre grădinărit pe o suprafaţă mărită. în partea centrală şi sudică a Europei. însumând 4461. rezervaţiile de seminţe genetic ameliorate şi drumul turistic Reşiţa-Semenic. astfel încât. pus în funcţiune în 1952 şi staţiunea Crivaia). pe lângă tratamentul tăierilor succesive şi progresive propuse a fi aplicate în pădurile ocollui. volumele de extras fiind calculate pentru fiecare unitate amenajistică. Acest lucru a fost posibil şi datorită bunei gospodăriri a pădurilor în trecut. dar începând cu anul 1963. modul concret de lucru s-a trecut la deschiderea de ochiuri în vederea instalării regenerării naturale preconizate şi de primul amenajament întocmit în anul 1951.7 ha. 61 . fiind zona tampon în jurul Parcului Naţional „Cheile Caraşului . În amenajamentele din anii 1971 şi 1981 au fost oprite suprafeţele pe care se aplicau tăieri de transformare. Pentru prima dată. Considerentele de ordin hidrologic derivate din necesitatea asigurării pentru lacul de acumulare Gozna a unui ritm de colmatare cât mai redus. în prezent. Pădurile. Toate pădurile Ocolului Silvic Văliug sunt încadrate conform sistemului românesc de clasificare în grupa I-a a pădurilor cu funcţii speciale de protecţie. Posibilitatea ce recolta pe cupoane permanente cu rotaţia de zece ani. Văliug şi Trei Ape. cuprinzând arborete aflate în bazinul Bârzavei. În primii doi ani de aplicare acestea au avut un caracter timid. având rolul de a ocroti prin existenţa lor acumulările de apă Gozna. dar pretenţios. când s-a cristalizat deja concepţia celor care s-au ocupat de aplicarea tăierilor de transformare spre grădinărit în aceste păduri. Anul în care a intrat în vigoare amenajamentul a coincis cu aplicarea primelor tăieri de transformare. în amenajamentul din 1951.Complexitatea condiţiilor de construcţie. amonte de acumularea Gozna. silvicultorii vremii au reuşit să încadreze ocolul în categoria celor închise. Din dorinţa protejării pădurilor de tăieri necontrolate. până în anii 1950.

dotarea cu instalaţii de transport etc. prin aplicarea acestor tăieri. menţinându-se constant. contorsionaţi. urmărindu-se să nu se disperseze prea mult tăierile. la creşterea efectului protector a apelor şi solului.5 ha. sunt închise dând impresia că nu s-a intervenit cu tăieri. pentru a nu se declanşa regenerarea pe o suprafaţă mare. contribuind. Intensitatea a crescut odată cu repetarea tăierilor. În plus. pante moderate. astfel ca la sfârşitul perioadei de transformare să rezulte un amestec intim cu ochiuri cu vârste de la 1 – 120 ani şi peste. astfel. deşi de-a lungul anilor s-au extras cantităţi apreciabile de masă lemnoasă. care împiedică dezvoltarea biogramelor de viitor. concomitent cu realizarea unor sortimente de lemn calitativ superioare. Pădurile. răniţi. considerându-se că în acestea este posibilă regenerarea prin sămânţă şi au avut un caracter pregătitor extrăgându-se. 62 . cantitatea de masă lemnoasă nu s-a diminuat comparativ cu masa lemnoasă ce s-ar fi putut extrage prin aplicarea unui tratament mai puţin intensiv. arborii defectuoşi. La următoarea rotaţie s-au deschis ochiuri acolo unde s-a instalat seminţişul. În continuare se va proceda asemănător. Tăierile au fost de intensitate redusă la primele intervenţii. slăbiţi fiziologic.2-0. în general. Primele intervenţii s-au făcut în arborete trecute de 80 de ani. Rolul protector al pădurii este exercitat în permanenţă odată cu atingerea structurii grădinărite. deoarece solul este în permanenţă acoperit şi protejat. cu creşteri lâncede. Prin aplicarea acestui tratament se urmăreşte ameliorarea continuă a aspectelor cu privire la folosirea integrală a spaţiului de creştere atât pe orizontală cât şi pe verticală. 12% în volum.Mărirea acestei suprafeţe se datorează şi condiţiilor deosebite în care se dezvoltă suprafeţele acestui ocol: staţiuni de bonitate superioară şi mijlocie. în suprafaţă de 0. specii cu temperament de umbră. cu precădere.

deşi ar fi a mai multor factori. Categoria cealaltă este la fel de importantă vieţii. Subiectul acestei teme face loc şi la nişte definiţii ori pe alocuri. s-ar aluneca… în teoreme şi aici se poate lăsa spaţiu. din alfabetul limbii române. fiindcă prezenta lucrare – când se va prezenta ca foi… ruginii. va întâlni doar… numele celor angajaţi azi a duce poate îndepărtatului viitor ceea ce este frumos. cred necesar a fi începută cu simţăminte personale ale autorului… de atunci. trebuie să parcurgem nişte orizonturi. Aceasta e o altă calitate a lucrării. cu orizontul nostru. îi va pune în mişcare. acum 50 de ani (ce se împlinesc la o distanţă de numai câteva luni).VIII. am ajunge la interpretarea sensului. să le reprezentăm. fac apel la nişte evocări. Ar trebui plecat de la etimologia cuvântului şi încet. pe cei ce nu au avut astfel şanse. pe care dealtfel o ştim. superb şi nu poţi găsi în cuvinte la repezeală. sufletului celor care vor avea prilejul să fie primii care să-şi exprime aprobul sau opusul celor aşternute pe acest orizont… de oi negre pe câmpul alb… ştiind. şi cred că ar trebui dat un moment ca timp. posibilităţi de prezentare. dar s-o interpretăm în sensul real. adică numărul calendaristic al anului 2000. al unora. Aceştia îi putem diviza în două categorii: cei ce au avut ocazia să le fi avut pe ecranul vizoarelor în timpul trecut şi cealaltă categorie este cea care a auzit fară să vadă. ştiind că contemporaneitatea de atunci. îi va trimite la turism. gândului că cel care vorbeşte aici are bunăvoinţă şi simţul marelui simpatic de a fi prezent… în multe şi chiar foarte multe… ce sunt doar fapte şi ce pot cădea sub simţurile ce reprezintă construcţia fizică şi nu numai.Turismul Cred necesar dintru început să plecăm de la înţelegerea noţiunii. 63 . noi cu aceste hârtii imaculate ce le avem în faţă. cei de azi ca şi cei de peste vremuri… După aceste spuse. practic. Dar aceasta o fac specialiştii. Prezenta tratare a temei. De fapt. Şi acum să păşim la drum. s-ar putea bănui. încet. în mod laconic dar cu mult zel ar trebui. Dar toate acestea. la nişte aduceri mai aproape de contemporaneitate. Soarta care ne-a ajutat. vremea că ne-a prelungit existenţa. să le recomandăm. avem de toate.

stejar sunt o podoabă a acestor ţinuturi şi totodată sunt una din bogăţiile de bază ca şi cele care asigură ozonarea mediului. Aşezarea satului este de-a lungul râului Bârzava.Comuna Văliug aşezată într-o regiune muntoasă. de fapt se pierde în negura vremii. Primii locuitori au fost români veniţi din judeţele: Mehedinţi. Pe lângă farmecul pitorescului. invitaţiile la plimbare nu se lasă aşteptate. Tirol. Locurile de vizitat sunt atât de multe că nu ştii la care să ajungi în aceeaşi zi fiindcă aşezările sunt şi pe versanţi diferiţi la care nu se poate merge cu uşurinţă pe aceleaşi poteci. în ziua de 29 iunie. primăria şi localul de şcoală din faţa bisericii romano-catolice etc. carpen. clădiri ale fostului …… . dar lucrau la extracţiile de minereuri din împrejurimile munţilor Semenic. dată la care au fost aduşi colonişti şvabi din Austria. la care altitudinea este de 998 m . în judeţul Caraş-Severin. sub Prislop. Ei au trăit prin locuri ascunse din pădurile de aici. la 11 km. 64 . La ora actuală este un loc de agrement deosebit. La începutul secolului XX. Existenţa comunei este atestată la anul 1793. Vâlcea şi Gorj etc. Zona muntoasă în care ne aflăm e de un pitoresc din cele mai spectaculoase. S-au construit: Biserica romano-catolică. aceasta datează din timpul dacilor şi romanilor Cei existenţi la data de 29 iunie 1793 şi se aşează în perimetrul de pădure din zona de centru – care este în Parcul din Tei şi azi existent. Niederosterreich. Locuitorii se bucură de împrejurimile care sunt atât de fermecătoare şi parte dintre ele sunt uşor accesibile pe poteci. Pădurile de conifere şi cele de fag. se construieşte stăvilarul Breazova (barajul). fiind unica pe atunci în ţară şi în Europa de răsărit. lacul este şi izvor pentru pescarii autorizaţi de a prinde şi a se ospăta din peştele de apă de munte. Un număr de 71 familii din zonele: Oberosterreich. Altitudinea comunei este de 625 m. Este o deosebită frumuseţe a locurilor din perimetrul respectiv încât este vizitată în mod special de excursioniştii din localitate şi Reşiţa ca şi din alte zone ale ţării. la o distanţă mai mare de cartierul Cuptoare. la poalele Semenicului între dealuri. azi ale ocolului silvic. Existenţa aşezărilor răsfirate. Lucrarea aceasta monumentală şi complicată pentru acele vremi. situată spre sud-vest de oraşul Reşiţa. unde se formează lacul de acumulare şi se construieşte uzina electrică ce furnizează curent electric pentru fabricile din Reşiţa.

pe etape şi epoci ale secolului: de la începutul lui şi sfârşitul. ale hidrocentralei din 1947-1952. Când munca de salahor se foloseşte în minimă măsură. dar înainte de a se turna fundaţia până la elevaţie. dar la care se adaugă o parte apreciabilă la construcţia iniţială a părţii construită în perioada noii tehnologii. a cercetat totul la concret. pe rocă direct trebuie ştiut că toate construcţiile au fost efectuate cu unelte primitive: târnăcopul. în fotografie se disting: scripeţii. construit în perioada 1947-1952. Schelăria este făcută după calcule şi teren. adică 1907 şi 1950. când condiţiile de muncă se sprijină pe tehnici noi. azi. Astfel credem că vizitatorul care studiază. din anii 1990-1999. baza. prin care trece o parte din apa spre a produce curent electric necesar uzinelor de atunci ca şi astăzi. deschise care efectuau transporturi de tonaj până la 4000 kg la Reşiţa şi retur pe un drum de piatră. între etaje cu scări. la dimensiunile 42 cm / 32 cm. N. calea ferată de profil îngust pentru vagoneţi. cu rezerva că au avut loc în plus autocamioane din mărcile: Tatra. apreciază totul la justa valoare a aplicării tehnicii. la locurile unde nu poate pătrunde utilajul capabil să ridice. apoi 1951. Molotov. Sunt în posesia unor imortalizări autentice. să tragă în pantă. se goleşte în totalitate. de fapt înarmat). Spre a fi văzută de cei care au ocazia la această carte pe care sperăm să reuşim s-o terminăm şi să o publicăm. s-a lucrat până la darea în folosinţă.La Barajul Breazova (sau Văliug) excursioniştii pot studia în ansamblu şi în amănunţime locurile atât de înfricoşătoare unde au reuşit înaintaşii noştri de acum 108 ani să amplaseze atât zidul. de la Gozna. Credem că vom reuşi să le reproducem prin fotografiere şi să le redăm în prezenta carte. precum cel de la Breazova. identic. în două faze: incipientă când s-a produs şi fixat schelăria pe toată lungimea şi respectiv înălţimea lucrărilor făcută din lemn. scările pe direcţie oblică. Skoda. Să aşeze conducta gigantică sau alte asemenea părţi de construcţie aferente. privind şi gândind. 65 . şi cea de-a doua arată finalul lucrărilor (se vede întocmai partea zidăriei din beton. lopata şi roaba. Şi barajul (stăvilarul). de către un număr de 5000 de muncitori. Privind lucrarea din Crăinicel. ca şi încărcat. cu ladă. Csepel. la care se adaugă scripetele. Proiectantul lucrărilor desigur că înainte de a întocmi lucrarea. din 1907. dinafară ce se vede numai dacă apa. aceştia erau manevraţi de mâna muncitorilor şi gol. din cele mai dificile. stăvilarul (barajul 5) dar şi locul unde s-a clădit uzina propriu-zisă.B.

parcă. în apropiere de vila Klaus.Acest mare obiectiv al Crăinicelului care credem că se va vedea separat în această lucrare. când vâsliţi la barca ce pluteşte şi o conduceţi. Cei ce am cunoscut locurile atunci. Materia primă propriuzisă. vis. cu zeci de ani în urmă). ori când deschideţi fereastra. în perioadele 1901-1909 şi 1948-1952. în special de cei cu posibilităţi financiare. după 48 de ani. după revoluţia din 1989. Aici. sau când faceţi concurs de canotaj. despre eforturile celor de mai ieri (adică de azi. Totul în aparenţă. seara. Proprietarii acestor imobile îşi petrec timpul liber în aceste colţuri naturale unde ozonarea aerului schimbă cu totul procesele ce se petrec în organism pentru îmbunătăţirea şi prelungirea longevităţii . piatra se producea şi transporta cu vagoneţii împinşi manual tocmai de la Poiana Văliugel. fiindcă ar merita cu prisosinţă să fie văzut de fiecare vizitator şi excursionist. ori serviţi gustări de sezon de la Casa de pe ponton. la lumina farului şi apare ca în vis feeria culorilor nemaipomenit de fermecătoare. Doar câteva au fost realizate pe timpul orânduirii „Epocii de aur”. care abundă în peisaje dintre cele parcă nevăzute până aici. dar şi cu posibilităţi financiare pe măsură. Nu mai vorbim despre o parte din semenii noştri care prin accidente capitale şi-au jertfit viaţa în număr considerabil. la care se adaugă zeci de construcţii civile (case de odihnă) ale cetăţenilor doritori de aşa condiţii. volumul de muncă este aproape înzecit şi la fel pericolele. în special. în special. care după aşa realizări magnifice aduc aceste largi speranţe de o altă viaţă. Fiindcă va preţui strădaniile şi gândurile bune ale celor ce au depus eforturi din cele de neînchipuit pentru realizarea lor. întors cu vagonetul. a comunismului. Acestea au răsărit ca din vis. 66 . acel păstrăv produs prin grija atât a omului harnic. poţi aprecia ca îmbietoare imaginile unor realităţi azi. După aşa o trăire de câteva zeci de minute. putem repera cu greu traseul de dus. la barajul Gozna. Trecea prin pădure. Dar credem suficient. nu se mai vede . Zona Crivaia. pentru delectarea turistilor dar şi a consumatorilor din Reşiţa. făcută acum câteva zeci de ani pentru a creşte peşte. Aceste mici descrieri reprezintă o parte infimă. cu relaţii politice şi din alte zone ale ţării. dar locul aproape că nici azi. când săriţi de pe trambulină în lac. La pescăria. fiindcă dumneavoastră veţi admira lucrarea propriu-zisă atunci când vedeţi în ansamblu. dar când faceţi baie. când punem bazele lucrării.

în sensul materialelor folosite la etaj: lemn. fiecare este construit mai agreabil decât celălalt şi la fel mai pregătit calitativ. cu calităţi deosebite. construite în Văliug: 1. pe partea stângă. a construit o casă de odihnă. din datinile autentice ale strămoşilor noştri. Aceasta va fi de utilitate hotelieră şi cu alte profiluri care vor contribui la satisfacerea dorinţelor vizitatorilor şi excursioniştilor. la sensul giratoriu. Proprietar este firma „Vasiluţă Ioan”. dar va fi o raritate. şi vei avea satisfacţii. a interiorului zidului barajului (tip tunel) care este uimitor şi incredibil că ar putea exista astfel de lucrare. care în curând va fi dată în folosinţă. Clădirea. la o distanţă de aproximativ 250 metri. de la sensul giratoriu venind dinspre Reşiţa pe stânga. în zilele corespunzătoare ale verii. dacii. s-o cunoşti. Ruian Ion – profesor în Timişoara. dragă vizitator sau excursionist. 3. Actualmente este maestru antreprenor silvic în Văliug. vis-à-vis de ultima casă dinainte de podul de peste Bârzava. este vizitarea cu aprobarea prealabilă. Va veni cu noutăţi pentru noi . Bradea Gheorghe – vila din centrul comunei. 4. Un amănunt. în partea dreaptă. O construcţie cu un gust deosebit în alegerea modelului arhitectural. 67 . iar în restul sezonului servirea de ocazie sau în petrecerea sejurului se poate profita de dormit în căsuţele din jurul lor. Pentru vizitatori amintim ca şi pentru excursionişti farmecul ce-l puteţi avea vizitând noile clădiri. vizitând Văliugul. actualmente pensionar. care într-un viitor nu prea îndepărtat va termina construcţia etajată. Mergând în jos de la Bradea.. În primirea excursioniştilor ca şi a vizitatorilor sau celor care vin la plajă. pe care-l considerăm foarte preţios. pe lângă modelul arhitectural prezintă curiozităţi privind rezistenţa edificiului şi măsurile tehnice aplicate pentru menţinerea temperaturii dorite provenită dintr-un izvor termic. are o casă de vacanţă cu magazin alimentar la parterul construcţiei realizată într-un mod specific. ceea ce conferă un prilej deosebit de a o trece în revistă. virând spre stânga la sosirea dinspre Reşiţa. Sau în camerele special pregătite şi serviciile solicitate sunt din cele mai apreciate. ce se poate obţine de la împuternicitul uzinei. Obădău Ioan – fost inginer la RENK Reşiţa. folosit. întâlnim Fabrica de pâine şi produse de patiserie. realizate de persoane din oraşe ale judeţului nostru sau din judeţele Arad. 2. Proprietarul acesta este un camarad crescut pe meleagurile maramureşene. scândură şi rumeguş de lemn la mijlocul zidului care apoi este tencuit cu beton. Timiş etc.Lacul barajului Gozna dispune de cinci pontoane.

predestinat pentru magazin la parter şi deasupra. inginer la Construcţii Reşiţa. spaţiul pentru excursionişti cu deservire cu pension pe o durată dorită în condiţii din cele mai ofertante. pe măsura specialităţii sale profesionale. nume cunoscut după numele celui care a fost la ocolul silvic. model demn de a fi văzut. 6. cu o întindere de peste 3000 jugăre. la scoici de apă pentru transportarea lemnelor. Augustinov Rafael – medic stomatolog în municipiul Reşiţa. Iată ce scrie profesorul Valeriu Puşcariu. Excursii „Pe Prislop 998 m. între trei vârfuri. Imobilul se găseşte în imediata vecinătate a casei profesorului Roian Ion de la podul de peste Bârzava. proprietarul casei de odihnă. în arhitectură ce atrage atenţia tuturor ce trec spre Staţia de captare şi filtrare a apei potabile Văliug. Târlea Ştefan – patron. Semenicul este mândria munţilor din Banat. Turismul practicat azi în zonele Munţilor Semenic. înainte cu circa 200 de metri de acest obiectiv comunal. înainte de a se termina partea dreaptă a străzii. Casa de vacanţă. mai cu seamă să vedeţi şi esteticul construcţiilor aferente din gospodărie. domiciliază în municipiul timişoara. Muntele Semenic e întreaga poiană mare. înainte de podul Iazului. de cazare şi tot confortul pentru sejur. 8. care au de câştigat din multe puncte de vedere. în timpul concediului. Imobilul este situat pe partea stângă. 7. Bolocan Iulian. Avram Ioan – maestru tâmplar – proprietar al imobilului cu etaj. proprietar al imobilului cu o arhitectură celebră. pe partea stângă.5. Piatra Goznei (1449 m) şi Piatra Nedeii (1438). timp de vreo doi ani (19951997). profesează meseria de tehnician. Semenicul. a existat şi în vremurile din secolele anterioare. construcţie cu modele unice. construită de mâna sa. care trezeşte deosebite curiozităţi şi satisfacţii. în condiţiile de atunci când lumea nu avea la îndemână condiţiile de azi din toate punctele de vedere. în urmă cu câţiva ani. apoi la Muntele Semenic (1447 m). la ieşirea de pe strada principală. împreună cu membrii familiei sale. 68 . demn de văzut de cei ce trec prin Văliug sau de turişti. construită după un model arhitectural original. din satul de la Vale.

Pe Semenic. dar de o calitate ireproşabilă ca şi servitul. iar petrecerea firească. Ilie şi Sf. dar modernizate: în loc de o mică cabană la nivelul posibilităţilor de atunci. Iar spre miazăzi şi răsărit de la muşcătura Cazanelor şi până dincolo de masivele calcaroase ale Ţarcului şi Godeanului. 69 . la stâna de oi. sportul pe zăpadă şi schiatul pe pante din cele ce se pot prefera. de aici. oferit de preotul care a fost hirotonisit la Sf. Oficierea căsătoriilor la Sfânta biserică de pe munte. permanent şi la alegere. cât şi pentru cei ce-i însoţesc sunt condiţii deosebite de servicii culinare. Să urce şi să coboare cu o viteză ce o practică numai cei ce-şi însuşesc arta de a schia. încât fiecare cetăţean excursionist sau vizitator. Ispas din anul curent. La reîntoarcere se poate folosi teleschiul ce funcţionează în perioadele când condiţiile naturii oferă posibilităţi specifice sezonului. după măiestria de a folosi gradul mai mic sau mai mare al pantelor de coborâş cu astfel de invenţii ale omului. Oficiile turistice. sărbătorirea anumitor momente fericite din viaţa omului: a. se află şi o mică cabană. Pe Semenic e şi Baia Vulturului. De pe Semenic prinzi cu vederea. peste crestele Almaşului şi poarta prin care iese Nera. până la Cula Vârşeţului din Banatul iugoslav. masa . de bunătăţile naturii pe care le oferă fiecărui om al lui Dumnezeu. la Sf. Ioan. să facă baie. unde merg ţăranii de la mari distanţe. creştineşti. căsuţe. spre apus. dansul au loc pe un spaţiu la alegere al celui mai luxos hotel cu restaurant unde sub razele de lumină strălucitoare ai impresia că te simţi ca în paradis. cu serviciile religioase. după gusturi şi dorinţă. Pentru aceştia. întregul orizont. se poate bucura în acelaşi mod. sunt la dispoziţia solicitanţilor şi pentru serviciile de odihnă şi pe timp de noapte din cele mai variate încât fiecare pleacă cu cele mai frumoase amintiri. construcţii hoteliere pentru cei cu buzunare mai firave. când e vremea senină. Sunt şi cabane. sunt o mulţime de imobile hoteliere cu nivele de construcţie din cele mai moderne şi dotate cu toate cele necesare celor mai mari posibilităţi care satisfac cerinţele excursioniştilor la nivelul pretenţiilor internaţionale.” Azi se păstrează multe din aceste tradiţii. Înălţimile Munţilor Semenic oferă şi condiţii din cele mai dătătoare de sănătate omului. dar şi condiţiile de plată sunt în consecinţă. Pe vârful Munţilor Semenic se pot organiza diferite evenimente.Priveliştea de pe Semenic este fermecătoare.

Petrecerile acestor zile sunt fericite doar pentru o mână de cetăţeni. Astfel încât simţim din ce în ce la ziua Mare a Revelionului. Aceste sărbătoriri sunt însoţite de orchestre şi fanfare. Pregătirile echipelor de fotbal. fiindcă cheltuielile de întreţinere numai a locuinţei de la bloc. pe care-l organizează diferite oficialităţi de Stat sau întreprinderi ori instituţii. din momentul în care buzunarele lor se îndestulează cu sume pe care un muncitor din cei mai destoinici. sunt din cele mai apetisante. mai găsesc câte o fărâmă din bunurile ce odinioară erau din belşug. d. În toate domeniile de activitate socială există cele mai crunte neajunsuri de existenţă a omului fie el cât de econom. de la locul de muncă cel mai greu. dintre cei pe care poporul îi alege ca să le conducă destinele. din aceasta. drept merit al eforturilor depuse sau a felicitărilor şi a recompenselor morale şi chiar materiale atribuite. tot în acest preţios colţ al Banatului se desfăşoară. reprezintă mai mult decât jumătate din câştigul lunar al proprietarului. în ultimii ani din 1990 încoace şi parcă din ce în ce mai puţin se pot realiza în practică. Finalul. aşa zisele spartachiade de iarnă. Acestea se desfăşoară în condiţii de nedescris de plăcute şi cu amintiri din cele mai preţioase. Dar despre care aceştia uită. de la care sunt nelipsite sunetele dansului de orice categorie ritmică.Calitatea serviciilor efectuate de personalul atât de elegant ca şi diversificarea gustărilor. harnici. în acelaşi timp au o mai mare nădejde a succeselor de viitor. aşteptările celor mulţi. Revelionul se sărbătoreşte într-un fast pe măsură. c. ci doar circa jumătate cel mult. produse de conducerea cu măiestrie de cei mai buni muzicanţi profesionişti. dar şi grupuri particulare pot petrece organizat. în special cele cu caracter de iarnă. dorinţele. nu poate câştiga într-o perioadă de 40 de ani activi în orice domeniu cât câştigă într-un an un demnitar. au loc pe acest vârf de munte îndrăgit de toţi doritorii de sport şi mai ales de cei ce îndrăgesc acest sport alpin. masa pe care altădată nu mai era loc de atâtea feluri de mâncare. De aici pleacă după perioada stabilită. să nu mai pomenim de chiriaşul apartamentului. 70 . naţional. cel de schi alpin la nivel local. săniuşul. Concursuri sportive. respectiv eforturile depuse. ca şi sărbătorirea de succese în domeniu. b. care nu fac altceva decât recompensează meritele. Dar. celor merituoşi. la care se invită cei competenţi consideraţi de cei care organizează.

Considerăm că această unitate silvică din Văliug este un obiectiv social de o ţinută ireproşabilă. condiţiile şi oferirea serviciilor de specialitate. Sărbătorirea momentelor aniversare. aduse de colectivul de specialitate în frunte cu inginerul şef. unde s-a petrecut până în zorii zilei. Ghiocel Meda. muntele Semenic cu darurile naturale cu care este înzestrat. sunt impresionant de plăcute şi creează nişte momente din cele mai dorite. La aceasta au participat cadrele judeţene silvice în frunte cu directorul său ing. Chisăliţă. De asemenea. Sfânta biserică de pe munte. 20 mai 1999. din cele mai dorite. direcţie de mers în continuare. şi la preţuri după consum şi respectiv. Clădirea ocolului silvic a fost sfinţită creştineşte de preotul bisericii ortodoxe. 71 . a binecuvântat lucrările ce s-au efectuat la acest schit. posibilităţile clientului. Încheierea acestei activităţi istorice s-a finalizat la restaurantul Nedeea. în care scop se pune le dispoziţia celor fericiţi. a sărbătorit la Semenic. ca: nunţi. conducerea Ocolului Silvic Văliug. Miron Brebenar din Văliug. hirotonisit la Sf. un bun organizator şi consecvent. botezuri. de cantonul silvic Prislop. în luna martie. la data de 20 mai 1999. ca şi toţi cei ce deservesc această unitate cât şi invitaţii din localitate. de către Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. deservită de preotul Nica Porfirie. care ce aprecia şi stima. prin reprezentantul său ing. Ghiocel Meda. istoria ce este în lucru şi se va finaliza în acest an. care se află înainte de a vira la dreapta spre Semenic. după aceste inovaţii. Laurenţiu Streza. localitatea Gărâna. sau a categoriei hoteliere adecvate sărbătoririi de aceste categorii. cu întreg personalul. inaugurarea noilor construcţii realizate în cadrul clădirii de odinioară a acestei ramuri economice. Merită să fie vizitat de oricare excursionist ce trece prin comuna Văliug. lăsând amintiri de neuitat şi cu atât mai mult se va scrie în istorica lucrare a comunei. În toate anotimpurile anului. Ispas din anul acesta. Este în apropiere şi oferă toate serviciile creştineşti fiecărei tradiţii sărbătorite.e. care este la o distanţă de 4 km. deci. în organizarea aniversării diferitelor evenimente din viaţă. În acest an. în perimetrul acestei localităţi mai există locuri de vizitat care oferă condiţii similare cu cele dimprejurul lor. ca exemplu. primeşte orice categorie de solicitanţi. demn de laudă şi aprecieri deosebite.

de nataţie. La această mare lucrare participă efectiv şi şcoli din Reşiţa. Acesta are posibilităţi aidoma ca şi Lacul Gozna. fost director de mari realizări al uzinelor de construcţii şi maşini din Reşiţa. Vizitând doar obiectivele pomenite în prezenta lucrare veţi rămâne impresionaţi de ţinuturile acestei zone. Mircea Popa. 72 . de odihnă. zestre valoroasă pentru cei ce vor cunoaşte şi care vor profita de binefacerile pentru viaţă şi desigur veţi reveni ori de câte ori aveţi prilejul. de excursii. De asemenea vom admira lucrările efectuate la localul şcolii din localitate de către neobositul primar al Reşiţei ing. Surprizele rămân de a le constata Dvs. plecaţi în ultimul deceniu în Germania. spre biserica din Gărâna vom ajunge în centru unde vom avea posibilitatea să admirăm obiective social-culturale realizate de locuitorii şvabi.Aici se găseşte punctul Trei Ape – unde există un lac de acumulare a pârâurilor în număr de trei – de unde vine şi numele. în frunte cu directorul său şi bineînţeles Inspectoratul şcolar Caraş-Severin şi colectivul de inspectori şcolari al inspectoratului. Urcând panta. de o uimitoare amintire. respectiv de petrecere a concediului în mijlocul unor bogăţii naturale. ca exemplu Liceul de Artă. Vom admira obiective noi. în domeniul sculpturii realizate recent de specialişti români şi de etnie germană. în ultimii trei ani şi nu cred că vor continua.

“ Contribuţii la istoria învăţământului din Banat până la 1800 “ – pag. A. 305 I. Sport Turism Bucureşti 1981 Ştefan Pandele. Media Star 2000 2. vol. M. Dan. 5. Bucureşti 2001 V. 2 din 1998 “ Direcţia Silvică Reşiţa “ Ed. 7. Cârciog “ Judeţele patriei – Caraş Severin “ Ed. Cristea şi I. Sport Turism Bucureşti 1983 I. Onciulescu. Goia “ Ocrotirea naturii şi protecţia mediului în România “ Cluj – Napoca 1996 “ Revista Pădurilor “ nr. Tehnică. 4.Bibliografie : 1. Radu şi D. R. P. 6. Niculescu “ Ghid Turistic “ Ed. Niculescu. 73 . G. 3. Velceanu “Autobiografie “ Bucureşti 1999 C-tin Pârvu “ Ecologie Generală “ Ed. 8.

Ischl: Responsabilul grupului: Simon Loidl Michael Loidl Yohann Loidl Georg Engleitner Yohan Spangl Michael Starzinger Mathias Harchoger Mathias Untterberger Yosef Bemesberger Georg Vizelsteiner Yosef Wieser Yohann Wamer Yosef Huter Yosef Pilz Yohann Preimesberger Mathias Preisinger Yohan Kintereder 2. Ebensee Aegidus Loidl Eva Loidl Ignaz Loidl Ignaz Loidl jr.ANEXA 1: Listă cu numele persoanelor venite din Austria la data de 29 iunie 1793. în Văliug 1. Adam Hollegschwander Franz Hollegschwander 74 .

Andreas Pagler. Unterach. Wels. Eberhard Moss. Mondsee. Neukirchen. Gabriel. Wien – Amade Spangl. Wolfgang şi împrejurimi – Yosef Windhager. Frauennmarkt. Elisabet Spalt. Yohann Gammer. Windischgarten. Schinpl S. Yohann Hllim. Franz Hoberlen. Fischer. Franz K. Weindnann. 75 . Goisdern. Piringer. Lambach Franz Geig Mathias Schreiber Leopold Danzwitch Yosef Danzwitch Yosef Spitzer Simon Loidl St. Aussee. Anton şi Yusef Rield. Mathias Neumüller. Gehnen. Yohan P. Bokenmarkt. Traunkirchen. Teresia Leonhard. acestor familii li s-au alăturat şi altele: Bähr Krischer. Weiser şi Grenzner. Weinhammer. Berchart Reidsebüchler. Brandl. Weinhrechen. Kein. Yohann Heudecker. Yohann Gandl. Gruber. toţi din Austria. Gregor Paar. Michael P. Stadlmann. Yohann Pichler. Altmünter. Anton Hillebrandt. Katharina Heller. Unrein. Sleiermark – Anton Hillerbrandt. Michael Pilich. Franz Gruber. Franz Schön. Gettini. Yohann Bäkr. Yohann Schmidt. Tobias Sänger. Sebastian Kiass. Philipp Steiner. Pillich. Yohann Jasperl. În anul 1810. Teister. Nürtau.Mathias Gammer Sebastian Hinterdorfer Karl Hutterer Daniel Schnichl 3. Hallstatt Yohann Engleitner Georg Tuscher Georg Stöngner Franz Seppl 4. Tirol – Yosef Winkler. Yacob Pressl. Yosef Fruckentanner.

dar botezaţi aşezarea după numele meu”. de data asta. cele 5 de familii au pornit pe calea apei. Noua biserică avea. comunitatea localităţii construieşte o nouă biserică catolică. Hubertus şi a Sf. turnul din lemn şi era construită pe locul unde acum se află casa parohială. În zilele următoare s-au împărţit terenurile. dragii mei. În 1807. iar locul în care a fost tabăra. după ce au primit binecuvântarea episcopului de la Viena.Înaintea plecării lor toţi aceşti oameni au fost primiţi de Kaiser-ul lor la curtea regală. cei care lucrau au reuşit să facă încă un steag pe a cărui feţe erau pictate chipurile Sf. la o săptămână după Rusalii. La fel. pe Dunăre. De aici denumirea comunei. o carte bisericească şi o cruce. însă. Tot aici se afla şi cimitirul. Prin strângerea unor bani. care dăinuie şi astăzi. s-a construit o altă biserică. În 1861. În jur era doar pădure. Aşadar. Acoperişul a fost construit din grinzi groase de lemn curbat şi este unicat la ora actuală. Yosef (Iosif). însă. fiţi fericiţi. a fost construită o casă. tot din lemn. este locul unde în prezent se găseşte biserica catolică. precum şi şcoala. două steaguri. 76 . din piatră. iar patronul acelui locaş de cult a fost Sf. făcându-se măsurători. În noua voastră patrie construiţi-vă casele. Franz de Asisi. şi care a fost sfinţită de preotul Anton Bartl în 23 mai 1869. adică „Satul lui Franz”. Biserica a fost construită din piatră de carieră şi cărămidă arsă. Franzdorf. În 1862. Fiecare familie a primit pentru construirea unei case 12 mp de teren. Într-un loc mai deschis şi-au instalat tabăra. patronatul înzestrează acest lăcaş cu un baldachin. şi o bisericuţă. către noua lor patrie. care la despărţire le-a spus: „Acum mergeţi în numele lui Dumnezeu. iar în locul celei vechi s-a construit casa parohială.

unde au şi locuinţă personală. alţii au plecat la oraş. alţii s-au căsătorit cu fete românce şi au rămas în localitate sau în satele dimprejur. Parte apreciabilă au plecat în Germania în mod legal.ANEXA 2: Recensământul populaţiei germane din comuna Văliug (Franzdorf) Anul 1793 1930 1944 1948 Număr de locuitori 492 571 444 384 Populaţia germană a scăzut numeric. 77 . la Reşiţa. în perioada de după 1989 foarte mult.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->