Sunteți pe pagina 1din 30

1.

Principiile in baza carora se elaboreaza si se executa bugetul de stat, bugetul asigurarilor


sociale si bugetele fondurilor speciale sunt.

a. principiul unicitatii, universalitatii, echilibrului bugetar, realitatii, anualitatii,


publicitatii, economicitatii
b. principiul unicitatii, universalitatii, echilibrului bugetar, realitatii, anualitatii,
publicitatii, specializarii bugetare
c. principiul unicitatii, universalitatii, echilibrului bugetar, realitatii, anualitatii,
publicitatii, eficacitatii
ANS: B PTS: 1

2. In categoria autoritatilor publice centrale se includ :

a. Parlamentul, Presedentia, Curtea constitutionala, Consiliul judetean, Guvernul,


ministerele, si celelalte organe de specialitate ale administratiei centrale
b. Parlamentul, Presedentia, Curtea constitutionala, prefectul, Guvernul, ministerele,
si celelalte organe de specialitate ale administratiei centrale
c. Parlamentul, Presedentia, Curtea constitutionala, Guvernul, ministerele, si celelalte
organe de specialitate ale administratiei centrale, autoritatile judecatoresti
ANS: C PTS: 1

3. Bugetul public este format din.

a. bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul


fondurilor speciale ,bugetul trezoreriei statului
b. bugetul altor institutii publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale
,bugetul trezoreriei statului
c. bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat, bugetele locale,
bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale,
bugetul altor instituţii publice şi activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii.
ANS: B PTS: 1

4. Conductele de aductiune si distributie a apei, pana la limita proprietatii consumatorilor fac


parte din :
a. domeniul privat al statului;
b. domeniul public al statului
c. domeniul public al judetelor
ANS: C PTS: 1

5. Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta


tuturor :
a. elementelor de activ si de pasiv
b. elementelor de activ
c. elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric
ANS: C PTS: 1

6. Situaţiile financiare ale institutiilor publice sunt compuse din urmatoarele documente:

a. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie,


situatia modificarilor in structura activelor / capitalurilor, anexe la situatiile
financiare (care includ : politici contabile si note explicative), contul de executie
bugetara
b. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor
de trezorerie, anexe la situatiile financiare (care includ : politici
contabile şi note explicative), contul de executie bugetara
c. bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie,
situatia modificarilor in structura activelor / capitalurilor, contul de executie
bugetara
ANS: A PTS: 1

7. Achizitionarea de la terti de active fixe necorporale cu factura se face cu formula:

a. % = 404
203
205
208

b. 404 = %
203
205
208

c. % = 401
203
205
208
ANS: A PTS: 1

8. Primirea prin donatie, transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitati.

a. % = 719
203
205
208
b. % = 779
203
205
208
c. % = 481
203
205
208
ANS: B PTS: 1

9. Realizarea din productie proprie a unei amenajari de terenuri se face cu formula :

a. 2112 = 709
b. 2112 = 721
c. 2112 = 722
ANS: C PTS: 1

10. Achizitionarea unui autoturism in regim de leasing financiar se face.

a. 2133 = 404
b. 2133 = 167
c. 2133 = 401
ANS: B PTS: 1

11. Se efectueaza cheltuieli cu activele corporale neamortizabile :

a. 682 = 401
b. 658 = 401
c. 682 = 404
ANS: C PTS: 1

12. Inregistrarea sumelor incasate in contul de disponibil, reprezentand venituri din alocatii
bugetare cu destinatie speciala primite de la buget se face :

a. 551 = 774
b. 550 = 773
c. 551 = 773
ANS: C PTS: 1

13. Sume primite de la alte institutii publice si agenti economici ( garantii depuse pentru
participarea la licitatii, inclusiv taxa de participare, contravaloarea caietelor de sarcini) in
vederea efectuarii unor operatiuni speciale :

a. 552 = 448
b. 550 = 462
c. 552 = 462
ANS: C PTS: 1

14. Inregistrarea sumelor incasate de la clienti, in contul de disponibil, reprezentand


contravaloarea bunurilor vandute, lucrarilor executate si serviciilor prestate se face :

a. 552 = 411
b. 560 = 461
c. 560 = 411
ANS: C PTS: 1

15. Inregistrarea sumelor incasate de la clienti, in contul de disponibil al institutiilor publice


finantate din venituri proprii si subventii, reprezentand contravaloarea bunurilor vandute,
lucrarilor executate si serviciilor prestate se face cu formula :

a. 560 = 411
b. 561 = 461
c. 561 = 411
ANS: C PTS: 1

16. Inregistrarea ratelor scadente achitate din contul de trezorerie pentru rambursarea
imprumuturilor interne si externe contractate de stat :

a. 163 = 770
b. 770 = 164
c. 164 = 770
ANS: C PTS: 1

17. Prin ordonatori de credite se intelege:

a. conducatorii institutiilor publice mandatati prin lege sa contribuie la proiectarea


bugetului public si sa dispuna de creditele bugetare acordate
b. persoanele desemnate sa urmareasca proiectarea bugetelor
c. conducatorii institutiilor publice mandatati prin lege sa urmareasca buna gestionare
a fondurilor alocate de la bugetul de stat
ANS: A PTS: 1

18. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale


de stat şi bugetelor fondurilor speciale sunt:

a. conducatorii autoritatilor publice, ministrii, prefectii, conducatorii celorlalte


organe de specialitate ale administratiei publice centrale
b. conducatorii autoritatilor publice, ministrii, conducatorii celorlalte institutii publice
autonome
c. conducatorii autoritatilor publice, ministrii, conducatorii celorlalte organe de
specialitate ale administratiei publice locale
ANS: A PTS: 1

19. Lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii si terenurile :

a. se supun amortizarii liniare


b. se supun amortizarii accelerate
c. nu se supun amortizarii
ANS: C PTS: 1

20. Bunurile din patrimoniul cultural national :


a. se supun amortizarii degresive
b. se supun amortizarii liniare
c. nu se supun amortizarii
ANS: C PTS: 1

21. Bugetul de stat reprezinta un…………… de stabilizare al economiei:

a. instrument
b. mod
c. o cale
ANS: A PTS: 1

22. Fondurile speciale se aproba prin :


a. legea bugetului de stat
b. legea bugetului asigurarilor sociale de stat
c. legi speciale
ANS: C PTS: 1

23. Impozitul pe profit este un venit.


a. nefiscal
b. fiscal
c. contributie fiscala
ANS: B PTS: 1

24. Obligatiunile cu dobanda sau cu discount se evalueaza la intrarea în patrimoniu :

a. la costul de achizitie
b. la valoarea stabilita potrivit contractelor
c. la costul de achizitie sau la valoarea stabilita potrivit contractelor
ANS: C PTS: 1

25. Muzeele, colectiile de arta declarate de interes public national fac parte din:

a. domeniul public al statului


b. domeniul public al judetelor
c. domeniul privat al statului
ANS: A PTS: 1

26. Ansamblurile si schiturile istorice si arheologice fac parte din:

a. domeniul public al statului;


b. domeniul public al judetelor
c. domeniul privat al statului
ANS: A PTS: 1

27. Scoaterea din evidenta a activului fix necorporal in curs de executie :


a. 233 = 691
b. 691 = 232
c. 691 = 233
ANS: C PTS: 1

28. Pierderi de active fixe corporale in curs de executie ca urmare a calamitatilor naturale :

a. 231 = 790
b. 690 = 233
c. 690 = 231
ANS: C PTS: 1

29. Cedarea activelor fixe corporale in curs de executie :

a. 658 = 233
b. 231 = 658
c. 658 = 231
ANS: C PTS: 1

30. Inregistrarea obtinerii din productie proprie de active corporale in curs de executie :

a. 231 = 721
b. 233 = 721
c. 231 = 722
ANS: C PTS: 1

31. Active fixe corporale in curs de executie scazute din evidenta :

a. 658 = 231
b. 682 = 231
c. 691 = 231
ANS: C PTS: 1

32. Plata furnizorilor de active fixe din acreditive deschise pe seama acestora:

a. 404 = 541
b. 401 = 5121
c. 401 = 541
ANS: A PTS: 1

33. La sfarsitul perioadei se inregistreaza diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma
reevaluarii acreditivelor in valuta:

a. 541 = 765
b. 665 = 541
c. 541 = 665
ANS: A PTS: 1

34. La sfarsitul perioadei se inregistreaza diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in


urma reevaluarii acreditivelor in valuta :

a. 666 = 541
b. 654 = 541
c. 665 = 541
ANS: C PTS: 1

35. Justificarea avansului de trezorerie acordat prin materialele consumabile achizitionate.

a. 302 = 4282
b. 302 = 542
c. 531 = 542
ANS: B PTS: 1

36. Inregistrarea sumelor in numerar acordate ca avansuri de trezorerie.

a. 4282 = 531
b. 542 = 531
c. 531 = 542
ANS: B PTS: 1

37. Controlul financiar preventiv propriu consta in :

a. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii,


regularitatii, eficientei si eficacitatii
b. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii,
regularitatii, eficientei si eficacitatii si incadrarea in angajamentele bugetare
aprobate
c. verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere al : legalitatii,
regularitatii si incadrarea in angajamentele bugetare aprobate
ANS: C PTS: 1

38. Clasificatia bugetara cuprinde veniturile grupate in :

a. capitole, subcapitole, titluri


b. capitole, subcapitole, titluri, articole
c. capitole si subcapitole
ANS: C PTS: 1

39. Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de :

a. actiunile si obligatiunile detinute de stat


b. actiunile detinute de stat
c. obligatiunile detinute de stat
ANS: C PTS: 1

40. Valoarea justa a activelor fixe se determina de :

a. un salariat al compartimentului contabilitate


b. un salariat al compartimentului achizitii investitii
c. un evaluator autorizat
ANS: C PTS: 1

41. Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate:

a. in lei si in valuta
b. numai in lei
c. nu se inregistreaza
ANS: A PTS: 1

42. Impozitul pe venituri din salarii trebuie recunoscut ca o datorie :

a. in limita sumei platite


b. in limita sumei estimative datorate
c. in limita sumei datorate (neplatite)
ANS: C PTS: 1

43.
Evidenta creantelor bugetare se realizeaza pe baza:

a. declaratiilor fiscale si deciziilor emise de organul fiscal


b. decizii emise de organul fiscal, procese-verbale de impunere
c. declaratiilor fiscale
ANS: A PTS: 1

44. Active necorporale in curs de executie distruse datorita calamitatilor naturale :

a. 690 = 231
b. 691 = 233
c. 690 = 233
ANS: C PTS: 1

45. Inregistrarea diferentelor din reevaluare pt programele informatice.

a. 105 = 208
b. 208 = 105
c. 201 = 105
ANS: B PTS: 1

46. Inregistrarea diferentelor din reevaluare ale unei cladiri.


a. 105 = 212
b. 212 = 105
c. 213 = 105
ANS: B PTS: 1

47. Inregistrarea casarii activului fix corporal integral amortizat.

a. 681 = 21
b. 281 = 21
c. 21 = 281
ANS: B PTS: 1

48. Se caseaza un activ fix corporal care a fost partial amortizat.

a. % = 21 b. % = 21 c. 21 = %
681 691 681
281 281 281

ANS: B PTS: 1

49. Justificarea avansurilor de trezorerie acordate prin achizitia de ambalaje :


a. 381 = 401
b. 542 = 381
c. 381 = 542
ANS: C PTS: 1

50. Inregistrarea platilor in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din
imprumuturi interne şi externe contractate de stat pentru achitarea furnizorilor de
imobilizari :

a. 401 = 164
b. 164 = 770
c. 404 = 164
ANS: C PTS: 1

51. Constatarea unui activ fix necorporal, plus de inventar, nesupus amortizarii, ce apartine
domeniului privat al statului :

a. 20 = 404
b. 20 = 101
c. 20 = 102
ANS: C PTS: 1

52. Constatarea unui activ fix corporal, plus de inventar, nesupus amortizarii, ce apartine
domeniului privat al statului :
a. 21 = 404
b. 21 = 101
c. 21 = 102
ANS: C PTS: 1

53. Activele necorporale in curs de executie realizate din productie proprie de institutia publica :

a. 231 = 722
b. 233 = 711
c. 233 = 721
ANS: C PTS: 1

54. Principiile contabile care stau la baza elaborarii si prezentarii elementelor patrimoniale in
situatiile financiare ale institutiilor publice sunt urmatoarele :

a. continuitatii activitatii, prudentei, contabilitatii pe baza de angajamente, evaluarii


separate a elementelor de active si de datorii, intangibilitatii, necompensarii,
comparabilitatii informatiilor, materialitatii, prevalentei economicului asupra
juridicului
b. continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, contabilitatii pe baza de
angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii,
intangibilitatii, necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii
c. continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, contabilitatii pe baza de
angajamente, evaluarii separate a elementelor de active si de datorii,
intangibilitatii, necompensarii, comparabilitatii informatiilor, materialitatii,
prevalentei economicului asupra juridicului
ANS: C PTS: 1

55. Activele fixe detinute in administrare de instituţtile publice sunt formate


din :

a. active fixe necorporale, corporale si financiare


b. active fixe necorporale, corporale
c. active fixe necorporale, necorporale in curs de executie, corporale, corporale in
curs de executie si financiare
ANS: C PTS: 1

56. Activele fixe necorporale se evalueaza la intrare:

a. costul de achizitie, costul de productie, valoarea realizabila neta


b. costul de achizitie, valoarea realizabila neta
c. costul de achizitie, costul de productie, valoarea justa
ANS: A PTS: 1

57. Scoaterea din functiune a activelor fixe necorporale si corporale si in curs, la care
conducatorii sunt ordonatori principali sau secundari de credite, se face cu aprobarea.

a. ordonatorului principal
b. ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz
c. ordonatorul secundar
ANS: B PTS: 1

58. Cheltuielile ulterioare care au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii


functionali stabiliti initial :

a. pot majora activului fix


b. nu vor majora valoarea activului fix
c. vor majora valoarea activului fix
ANS: C PTS: 1

59. Evaluarea activului fix necorporal la intocmirea bilantului se face la:

a. valoarea de intrarea, mai putin ajustarile cumulate de valoare


b. valoarea de intrare
c. valoarea de inventar
ANS: A PTS: 1

60. La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in


contabilitate prin aplicarea următoarelor metode:

a. FIFO, LIFO, CMP


b. FIFO; LIFO
c. FIFO, CMP
ANS: A PTS: 1

61. Inregistrarile contabile privind stocurile se realizeaza utilizand metoda :

a. inventarului permanent
b. inventarului intermitent
c. inventarului permanent sau intermitent
ANS: C PTS: 1

62. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de


raportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si
moneda straina:

a. la data efectuarii tranzactiei


b. la data intocmirii bilantului anual
c. la data intocmirii situatiilor semestriale
ANS: A PTS: 1

63. Scoaterea din evidenta a unui activ fix necorporal amortizat partial.

a. % = 20 b. % = 20 c. 20 = %
681 691 681
280 280 280

ANS: B PTS: 1

64. Iesirea din patrimoniu a unui activ fix necorporal ce apartine domeniului privat al statului
nesupus amortizarii :

a. 102 = 21
b. 101 = 20
c. 102 = 20
ANS: C PTS: 1

65. Acordarea de credite ipotecare din buget pentru construirea, cumpararea, reabilitarea,
consolidarea si extinderea de locuinte (prin ANL):

a. 267 = %
551
560
b. 265 = %
551
560

c. 267 = 770
ANS: A PTS: 1

66. Inregistrarea titlurilor de participare detinute de stat la societatile comerciale, rezultate din
conversia in actiuni a creantelor bugetare :

a. 265 = 463
b. 267 = 463
c. 260 = 463
ANS: C PTS: 1

67. Inregistrarea platii ulterioare a actiunilor detinute de stat :


a. 260 = 770
b. 770 = 269
c. 269 = 770
ANS: C PTS: 1

68. Incasarea prin intermediul trezoreriei a veniturilor bugetului de stat :

a. 512 = 463
b. 512 = 763
c. 520 = 463
ANS: C PTS: 1

69. Depunerea numerarului reprezentand venituri ale bugetului local la trezoreriile statului :
a. 521 = 531
b. 520 = 463
c. 520 = 531
ANS: C PTS: 1

70. Inregistrarea dobanzilor aferente imprumutului obligatar :

a. 505 = 1681
b. 666 = 1682
c. 666 = 1681
ANS: C PTS: 1

71. Primirea in gestiune a timbrelor fiscale si postale, a tichetelor si biletelor de calatorie, a


bonurilor valorile pentru carburanti auto si a altor valori (bilete de intrare in muzee, expozitii
si spectacole, cartele de masa pentru cantine, etc.).

a. 626 = 532
b. 532 = 401
c. 531 = 401
ANS: B PTS: 1

72. La sfarsitul perioadei inregistrarea diferentelor de curs valutar favorabile rezultate in urma
reevaluarii acreditivelor in valuta:

a. 541 = 765
b. 665 = 541
c. 401 = 765
ANS: A PTS: 1

73. Activele financiare cuprind :

a. tiluri de participare, obligatiuni, alte titluri imobilizate


b. obligatiuni, actiuni, alte titluri imobilizate, creante imobilizate
c. titluri de participare, alte titluri imobilizate si creante imobilizate
ANS: C PTS: 1

74. Investitiile executate la active fixe, in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali sunt
considerate :
a. nu sunt active fixe
b. active fixe necorporale
c. active fixe corporale
ANS: C PTS: 1

75. Un activ fix corporal trebuie prezentat in bilant la :

a. valoarea de inventar
b. valoarea de intrare inclusiv ajustarile cumulate de valoare
c. valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare
ANS: C PTS: 1

76. Avansurile acordate furnizorilor de active fixe:

a. se evidentiaza distinct
b. se inregistrează pe cheltuieli
c. se inregistreaza ca un activ fix
ANS: A PTS: 1

77. Reevaluarea activelor fixe se face la :

a. costul istoric
b. noua valoare contabila
c. valoarea justa
ANS: C PTS: 1

78. Inregistrarile reprezentatiilor teatrale, programele de radio sau televiziune, lucrarile muzicale,
evenimentele sportive, lucrarile literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi
magnetice sau alte suporturi :

a. se amortizeaza degresiv
b. se supun amortizarii liniare
c. nu se amortizeaza
ANS: C PTS: 1

79. In cadrul stocurilor se cuprind :

a. materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite,


animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie, bunuri aflate in
custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, materii prime strategice, alte
stocuri de importanta deosebita pentru economia nationala.
b. materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar,
produse finite, animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie,
bunuri aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consigantie la terti, materii prime
strategice
c. materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar,
produse finite, animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie,
bunuri aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, materii prime
strategice, alte stocuri de importanta deosebita pentru economia nationala
ANS: C PTS: 1

80. La intrarea in gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la :

a. costul de achizitie, costul de productie , valoarea justa sau valoarea de inventar


b. costul de achizitie si costul de productie
c. costul de achizitie, costul de productie sau valoarea justa.
ANS: C PTS: 1

81. Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale :

a. 291 = 781
b. 681 = 290
c. 681 = 291
ANS: C PTS: 1

82. Diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale:

a. 291 = 781
b. 290 = 781
c. 781 = 291
ANS: A PTS: 1

83. Activele circulante (curente) cuprind :

a. stocuri, creante,investitii pe termen scurt


b. stocuri, creanţe,investitii pe termen scurt,casa si conturi la banci
c. stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita
factura, creante,investitii pe termen scurt,casa si conturi la banci
ANS: C PTS: 1

84. Achizitionarea materiilor prime in cazul in care nu s-au intocmit facturi, dupa metoda
inventarului permanent :

a. % = 401 b. % = 408 c. % = 408


301 301 301
4428 4426 4428

ANS: C PTS: 1

85. Materiale consumabile primite cu titlu gratuit, dupa metoda inventarului permanent :

a. 302 = 719
b. 302 = 791
c. 302 = 779
ANS: C PTS: 1

86. Sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea
tragerilor din imprumuturi interne si externe contractate de stat :

a. 550 = 164
b. 5121 = 164
c. 513 = 164
ANS: C PTS: 1

87. Sumele intrate în contul special de disponibil al instituţiei publice,


reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne şi externe
garantate de stat :

a. 520 = 165
b. 5121 = 165
c. 514 = 165
ANS: C PTS: 1

88. Sumele primite de la Agentii/Autoritati de implementare reprezentand fonduri externe


nerambursabile:

a. 515 = 458
b. 514 = 165
c. 550 = 164
ANS: A PTS: 1

89. Sumele intrate in contul de disponibil la unitatile trezoreriei statului sau la banci, reprezentand
valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei
publice locale pentru realizarea de investitii publice :

a. 520 = 162
b. 560 = 162
c. 516 = 162
ANS: C PTS: 1

90. Sumele intrate in contul de disponibil la unitatile trezoreriei statului sau la banci, reprezentand
valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei
publice locale pentru realizarea de investitii publice :

a. 512 = 163
b. 561 = 163
c. 517 = 163
ANS: C PTS: 1

91. Costumele si decorurile destinate spectacolelor sunt :

a. active fixe necorporale


b. materiale de natura obiectelor de inventar
c. active fixe corporale
ANS: C PTS: 1

92. Investitiile efectuate la activele fixe luate cu chirie si pentru amenajarea terenurilor, lacurilor
si baltilor sunt :
a. nu sunt active fixe
b. active fixe necorporale
c. active fixe corporale
ANS: C PTS: 1

93. Capacitatile de productie puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de
inregistrare ca active fixe sunt :
a. nu sunt active fixe
b. active fixe necorporale
c. active fixe corporale
ANS: C PTS: 1

94. Investitiile efectuate pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu
carbuni si alte zacaminte care se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru executarea
lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor sunt considerate :

a. nu sunt active fixe


b. active fixe necorporale
c. active fixe corporale
ANS: C PTS: 1

95. In categoria autoritatilor administratiei publice locale se includ :

a. consiliul judetean, institutii de stat de subordonare locala, prefectul , consiliul


judetean, consiliul local, primarul
b. consiliul judetean, institutii de stat de subordonare locala, prefectul , consiliul
judetean
c. consiliul local, primarul, consiliul judetean , prefectul
ANS: C PTS: 1

96. Bunurile utilizate in baza unui contract de inchiriere :


a. se supun amortizarii accelerate
b. se supun amortizarii liniare
c. nu se supun amortizarii
ANS: C PTS: 1

97. Plusuri de materiale de natura obiectelor de inventar se inregistreaza.

a. 303 = 701
b. 303 = 603
c. 303 = 719
ANS: B PTS: 1

98. Imputarea materialelor constatate lipsa, persoanelor vinovate( gestionarului) cand sumele se
cuvin bugetului :
a. 461 = 448
b. 602 = 302
c. 428 = 448
ANS: C PTS: 1

99. Obtinerea de produse finite la pretul standard, dupa metoda inventarului permanent.
a. % = 711 b. % = 709 c. % = 701
345 345 345
348 348 348
ANS: B PTS: 1

100. Inregistrarea de animale si pasari achizitionate cu factura dar fara TVA.


a. 361 = 404
b. 361 = 401
c. 361 = 711
ANS: B PTS: 1

101. Plusuri de animale si pasari.


a. 361 = 719
b. 361 = 606
c. 361 = 708
ANS: B PTS: 1

102. Constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si


rascumparate :
a. 681 = 595
b. 686 = 496
c. 686 = 595
ANS: C PTS: 1

103. Anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate :

a. 686 = 595
b. 786 = 595
c. 595 = 786
ANS: C PTS: 1

104. Sume achitate furnizorilor de active fixe din imprumuturi de la trezoreria statului :

a. 404 = 770
b. 401 = 510
c. 404 = 510
ANS: C PTS: 1

105. Inregistrarea cecurilor primite de la clientii institutiei:

a. 413 = 411
b. 411 = 413
c. 403 = 401
ANS: A PTS: 1

106. Sistemele de canalizare si epurare a apei uzate fac parte din :

a. domeniul public al statului


b. domeniul privat al statului
c. domeniul public al judetelor
ANS: C PTS: 1

107. Creantele imobilizate sunt formate din:

a. imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate


b. imprumuturi acordate pe termen lung si scurt
c. imprumuturi acordate pe termen scurt si alte creante imobilizate
ANS: A PTS: 1

108. Bunurile care apartin domeniului public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale :
a. se supun amortizarii liniare
b. se supun amortizarii degresive
c. nu se supun amortizarii
ANS: C PTS: 1

109. Consum de materiale pentru rezerva de stat si de mobilizare :


a. 304 = 689
b. 689 = 381
c. 689 = 304
ANS: C PTS: 1

110. Imputarea lipsurilor persoanelor vinovate (gestionarului)cand sumele raman la dispozitia


institutiei :
a. 461 = 719
b. 719 = 428
c. 428 = 719
ANS: C PTS: 1

111. Achizitionarea de materii prime cu factura utilizand metoda inventarului intermitent :


a. 301 = 401
b. 601 = 404
c. 601 = 401
ANS: C PTS: 1

112. Trimiterea spre prelucrare a stocurilor de materiale consumabile:


a. 351 = 302
b. 602 = 302
c. 351 = 602
ANS: A PTS: 1

113. Inregistrarea veniturilor aferente exercitiilor viitoare inregistrate in avans reprezentand


abonamente :
a. 472 = 719
b. 418 = 472
c. 411 = 472
ANS: C PTS: 1

114. Inregistrarea sumelor clarificate reprezentand creante incasate :


a. 448 = 473
b. 411 = 473
c. 473 = 411
ANS: C PTS: 1

115. Transferarea de active fixe necorporale, la valoarea neamortizata unei


instituţii subordonate aceluiaşi ordonator de credite :
a. 481 = 20
b. 482 = 21
c. 482 = 20
ANS: C PTS: 1

116. Primirea de la institutiile subordonate de marfuri la pret de inregistrare :


a. 371 = 462
b. 371 = 481
c. 371 = 482
ANS: C PTS: 1

117. Inregistrarea rascumpararii obligatiunilor emise :

a. 161 = 505
b. 505 = 161
c. 505 = 512
ANS: C PTS: 1

118. Statuile, monumentele declarate de interes national si ansamblurile istorice fac parte din :

a. domeniul public al judetelor


b. domeniul privat al statului
c. domeniul public al statului
ANS: C PTS: 1

119. Rezervatiile naturale si monumentele naturii fac parte din :

a. domeniul public al judetelor


b. domeniul privat al statului
c. domeniul public al statului
ANS: C PTS: 1

120. Activele fixe corporale si necorporale primite ca donatii, sponsorizari sau cu titlu gratuit se
inregistreaza in contabilitate la :

a. valoarea de piata
b. valoarea din factura furnizorului
c. valoarea justa
ANS: C PTS: 1

121. Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de :

a. actiuni si obligatiuni
b. obligatiuni
c. actiuni
ANS: C PTS: 1

122. Inregistrarea primirii de la terti a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la


prelucrare :
a. 303 = 719
b. 303 = 603
c. 303 = 351
ANS: C PTS: 1

123. Inregistrarea de materiale consumabile rezultate in urma casarii:

a. 302 = 719
b. 302 = 709
c. 302 = 602
ANS: A PTS: 1

124. Vanzarea cu factura de stocuri de produse finite se inregistreaza :

a. 411 = % b. 411 = % c. 411 = %


701 345 701
4428 4427 4427
ANS: C PTS: 1

125. Acordarea avansurilor catre furnizorii de bunuri, lucrari executate, servicii prestate, de catre o
institutie finantata de la bugetul de stat:
a. 409 = 770
b. 409 = 512
c. 232 = 770
ANS: A PTS: 1
126. Acordarea avansurilor catre un furnizor de active corporale, de catre o institutie finantata de la
bugetul de stat:
a. 232 = 770
b. 234 = 770
c. 770 = 409
ANS: A PTS: 1

127. La sfarsitul lunii se inregistreaza TVA deductibila retinuta din TVA colectata :
a. 4428 = 4426
b. 4426 = 4427
c. 4427 = 4426
ANS: C PTS: 1

128. Impozitul pe cladiri, taxe asupra mijloacelor de transport si alte taxe datorate bugetului de stat
sau local se inregistreaza :
a. 635 = 448
b. 629 = 448
c. 635 = 446
ANS: C PTS: 1

129. Inregistrarea imprumutului din emisiunea de obligatiuni.


a. 411 = 161
b. 461 = 161
c. 161 = 461
ANS: B PTS: 1

130. Cedarea de active fixe corporale se inregistreaza.


a. 461 = 20
b. 461 = 791
c. 791 = 461
ANS: B PTS: 1

131. Se inregistreaza factura reprezentand chirii efectuate anticipat.

a. 612 = 471
b. 471 = 401
c. 612 = 401
ANS: B PTS: 1

132. Decontarea avansului acordat furnizorului de active fixe corporale :

a. 404 = 234
b. 401 = 409
c. 404 = 232
ANS: C PTS: 1
133. Plata efectelor comerciale datorate furnizorilor din contul de disponibil la banca.

a. 405 = 5121
b. 403 = 5121
c. 413 = 5121
ANS: B PTS: 1

134. Decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de furnizorii de active fixe.

a. 404 = 403
b. 404 = 405
c. 401 = 405
ANS: B PTS: 1

135. Inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii datoriilor in
valuta pentru achizitionarea de bunuri din import :

a. % = 5121 b. % = 770 c. % = 5124


401 401 401
665 665 665
ANS: C PTS: 1

136. Inregistrarea constituirii unei ajustari pentru deprecierea creantelor fata de clientii institutiei :

a. 6813 = 497
b. 6814 = 496
c. 6814 = 491
ANS: C PTS: 1

137. Inregistrarea impozitului aferent drepturilor de natura ajutoarelor materiale.

a. 421 = 444
b. 423 = 444
c. 422 = 444
ANS: B PTS: 1

138. Inregistrarea salariilor neridicate :

a. 421 = 4281
b. 423 = 426
c. 421 = 426
ANS: C PTS: 1

139. Inregistrarea unei pagube, in gestiunea de materiale, din vina unui salariat stiind ca valoarea
de inlocuire este mai mare decat valoarea contabila se face cu formula.

a. 4282 = % b. 4282 = % c. 4282 = %


302 448 303
719 719 448
ANS: B PTS: 1

140. Inregistrarea unor drepturi de personal prescrise datorate bugetului.

a. 421 = 448
b. 426 = 448
c. 426 = 758
ANS: B PTS: 1

141. Inregistrarea unei pagube din vina tertilor, stiind ca valoarea de inlocuire este mai mare decat
valoarea contabila se face cu formula :

a. 421 = % b. 428 = % c. 461 = %


448 448 448
719 719 719
ANS: C PTS: 1

142. La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea
urmatoarelor metode :

a. FIFO; LIFO
b. FIFO, CMP
c. FIFO, LIFO, CMP
ANS: C PTS: 1

143. Inregistrarile contabile privind stocurile se realizeaza utilizand metoda.

a. inventarului intermitent
b. inventarului permanent sau intermitent
c. inventarului permanent
ANS: B PTS: 1

144. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de


raportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si
moneda straina :

a. la data intocmirii situatiilor semestriale


b. la data intocmirii bilantului anual
c. la data efectuarii tranzactiei
ANS: C PTS: 1

145. Institutiile publice din Romania utilizeaza metoda :

a. amortizarii liniare si degresive


b. amortizarii liniare, degresive si accelerate
c. amortizarii liniare
ANS: C PTS: 1

146. Valorile de muzeu, obiectele de arta si de expozitie cu valoare artistica, istorica sau
documentara, care constituie fond muzeistic sunt :

a. materiale de natura obiectelor de inventar


b. active fixe necorporale
c. active fixe corporale
ANS: C PTS: 1

147. Studiile si proiectele care nu privesc un anumit proiect de investitii sunt :

a. materiale de natura obiectelor de inventar


b. active fixe necorporale
c. active fixe corporale
ANS: C PTS: 1

148. Investitiile efectuate la activele fixe luate cu chirie si pentru amenajarea terenurilor, lacurilor
si baltilor sunt :

a. nu sunt active fixe


b. active fixe necorporale
c. active fixe corporale
ANS: C PTS: 1

149. Reactivarea clientilor scazuti din evidenta :

a. 4112 = 654
b. 4118 = 754
c. 4118 = 714
ANS: C PTS: 1

150. Vanzari de ambalaje catre clienti in cazul in care nu s-au intocmit facturi :

a. 418 = % b. 418 = % c. 418 = %


707 708 708
4428 4427 4428
ANS: C PTS: 1

151. Inregistrarea primirii avansurilor de la clienti in contul de disponibil al institutiei publice


finantate din venituri proprii se face cu formula:

a. 560 = 419
b. 560 = 409
c. 561 = 419
ANS: A PTS: 1

152. Acceptarea efectelor comerciale de la clientii institutiei se face.

a. 403 = 401
b. 413 = 411
c. 413 = 401
ANS: B PTS: 1

153. Trecerea pe clienti incerti sau in litigiu a clientilor cu termen peste 1 an :

a. 4112 = 4118
b. 4118 = 4111
c. 4118 = 4112
ANS: C PTS: 1

154. Inregistrarea incasarii sumelor datorate de clientii incerti inregistrati se face cu formula.

a. 5121 = 4118
b. 770 = 4118
c. 770 = 4111
ANS: B PTS: 1

155. Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigurarile sociale se face cu formula :

a. 421 = 4312
b. 6451 = 4312
c. 6451 = 4311
ANS: C PTS: 1

156. Inregistrarea contributiilor datorate de angajati la fondul de asigurari de sanatate se face.

a. 6452 = 4313
b. 421 = 4314
c. 421 = 4313
ANS: B PTS: 1

157. Inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii datoriilor in
valuta fata de un furnizor de la care se achizitioneaza bunuri din import se face :

a. % = 5124
401
665
b. % = 770
401
665
c. 401 = %
5124
765
ANS: C PTS: 1

158. Scaderea din evidenta a clientilor incerti se face cu formula :

a. 654 = 4112
b. 658 = 4118
c. 654 = 4118
ANS: C PTS: 1

159. Inregistrarea vanzarii fara factura de semifabricate, TVA 24% :


a. 418 = % b. 411 = % c. 418 = %
702 702 702
4427 4428 4428
ANS: C PTS: 1

160. Inregistrarea unui activ fix corporal nesupus amortizarii primit de la domeniul public al
unitatilor administrativ-teritoriale :
a. 21 = 101
b. 21 = 104
c. 21 = 103
ANS: C PTS: 1

161. Inregistrarea amortizarii activelor fixe necorporale se face cu formula :


a. 281 = 21
b. 6811 = 281
c. 6811 = 280
ANS: C PTS: 1

162. Inregistrarea amortizarii activelor fixe corporale se face cu formula :


a. 280 = 20
b. 6811 = 280
c. 6811 = 281
ANS: C PTS: 1

163. Inregistrarea constituirii unei ajustari pentru deprecierea de valoare a activelor financiare :
a. 686 = 596
b. 681 = 291
c. 686 = 296
ANS: C PTS: 1

164. Primirea prin donatie, sau transfer cu titlu gratuit intre institutii de stocuri.

a. % = 719 b. % = 779 c. % = 481


30 30 30
36 36 36
37 37 37
ANS: B PTS: 1

165. Inregistrarea lipsurilor de marfuri constatate cu ocazia inventarierii :


a. 378 = 371
b. 711 = 371
c. 607 = 371
ANS: C PTS: 1

166. Inregistrarea achizitionarii cu factura de materiale de natura obiectelor de inventar in cazul


utilizarii metodei inventarului intermitent :
a. % = 401 b. % = 404 c. % = 401
303 603 603
4426 4426 4426
ANS: C PTS: 1

167. Inregistrarea obtinerii din productie proprie de lucrari si servicii in curs de executie :
a. 231 = 721
b. 331 = 709
c. 332 = 709
ANS: C PTS: 1

168. Se descarca gestiunea de produsele finite vandute anterior :


a. 719 = 345
b. 711 = 345
c. 709 = 345
ANS: C PTS: 1

169. Se descarca gestiunea de marfurile vandute anterior la o unitate cu amanuntul :


a. % = 371 b. 607 = 371 c. % = 371
607 607
378 378
4428
ANS: C PTS: 1

170. Inregistrarea constituirii unei ajustari pentru deprecierea de valoare a produselor :


a. 681 = 496
b. 686 = 296
c. 681 = 394
ANS: C PTS: 1

171. Inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate in urma incasarii creantelor in
valuta din vanzarea de bunuri la export.
a. % = 5124 b. % = 411 c. 5124 = %
411 5124 411
665 665 765
ANS: B PTS: 1

172. Activele fixe corporale aflate in conservare, precum si rezervele de mobilizare care sunt
evidentiate in contabilitate ca active fixe corporale :
a. se supun amortizarii liniare
b. se supun amortizarii accelerate
c. nu se supun amortizarii
ANS: C PTS: 1

173. Bunurile de natura armamentului si tehnicii de lupta :


a. se supun amortizarii liniare
b. se supun amortizarii accelerate
c. nu se supun amortizarii
ANS: C PTS: 1

174. Conform actelor normative, prototipurile, atat timp cat servesc ca model la executarea
productiei in serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse incercarilor in vederea omologarii la
producator , sunt :
a. active fixe necorporale
b. active fixe corporale
c. nu sunt active fixe
ANS: C PTS: 1

175. Conform actelor normative, constructiile si instalatiile provizorii, executate din fondurile de
investitii, sunt :
a. active fixe necorporale
b. active fixe corporale
c. nu sunt active fixe
ANS: C PTS: 1

176. Conform actelor normative padurile sunt :


a. active fixe necorporale
b. active fixe corporale
c. nu sunt active fixe
ANS: C PTS: 1

177. Conform actelor normative, animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la
animale adulte, animale de ingrasat, pasarile si coloniile de albine sunt :
a. active fixe necorporale
b. active fixe corporale
c. nu sunt active fixe
ANS: C PTS: 1

178. Spatiul aerian al Romaniei face parte din :


a. domeniul public al judetelor
b. domeniul privat al statului
c. domeniul public al statului
ANS: C PTS: 1
179. Drumurile judetene, inclusiv viaducte , poduri , podete si alte lucrari de arta fac parte din :
a. domeniul privat al statului
b. domeniul public al statului
c. domeniul public al judetelor
ANS: C PTS: 1
180. Sistemele de salubrizare si gestionare a deseurilor care deservesc sau se afla pe teritoriul a
doua sau mai multe localitati, cu terenurile aferente, fac parte din :
a. domeniul privat al statului
b. domeniul public al statului
c. domeniul public al judetelor
ANS: C PTS: 1
181. Infrastructura cailor ferate, inclusiv tunele si lucrari de arta fac parte din :
a. domeniul public al judetelor
b. domeniul privat al statului
c. domeniul public al statului
ANS: C PTS: 1
182. Digurile de aparare impotriva inundatiilor fac parte din :
a. domeniul public al judetelor
b. domeniul privat al statului
c. domeniul public al statului
ANS: C PTS: 1
183. Parcurile nationale fac parte din :
a. domeniul public al judetelor
b. domeniul privat al statului
c. domeniul public al statului
ANS: C PTS: 1
184. Retelele de transport ale energiei electrice fac parte din :
a. domeniul public al judetelor
b. domeniul privat al statului
c. domeniul public al statului
ANS: C PTS: 1
185. Terenurile destinate exclusiv instructiei militare fac parte din :
a. domeniul public al judetelor
b. domeniul privat al statului
c. domeniul public al statului
ANS: C PTS: 1