79

2. ASAMBLARI NEDEMONTABILE

2.1 Asamblari nituite

Nituirea este o asamblare nedemontabila care se realizeaza prin solidarizarea tablelor
cu ajutorul niturilor. Nitul este un corp cilindric prevazut la un capat cu nu cap cilindric,
tronconic sau bombat; celalalt cap se obtine prin deformare plastica (figura 2.1).
Utilizarile asamblarilor nituite sunt relativ diverse: poduri, poduri rulante, grinzi
industriale, tinichigerie, vagoane de cale ferata, material auto, constructia de aeronave.Figura 2.2 a)
tirant
piesa de
apasare
nit
table
Fig. 2.1
Nit

80Fig. 2.2 b)

La avioane si la caroserii auto se utilizeaza, de obicei, nituri tubulare asamblate
mecanizat sau automatizat. Cum niturile din industria automobilelor si aviatiei sunt de
dimensiuni mici, nituirea se face la rece. Pentru industria de aviatie se utilizeaza tehnologii
performante, precum cele sugerate de figurile 2.2 si 2.3.
Dupa tragerea tirantului (figura 2.2 b), peretele exterior al nitului tubular ia contact cu
peretele gaurii date în tablele care urmeaza sa fie asamblate, iar deformarea laterala a corpului
cilindric al nitului tubular asigura solidarizarea tablelor.
La varianta din fig. 2.3 deformarea corpului nitului tubular este determinata de forma
conjugata a gaurii conice a nitului cu a capului tirantului care va ramâne, dupa rupere,
încastrat în el.
Strângerea realizata la variantele prezentate este foarte puternica, asa încât este
asigurata si etanseitatea asamblarii.

Figura 2.3 a)
tirant
piesa de
presiune
nit
N
70°
table
2
N

2
N

cap
detasabil
81


Figura 2.3 b) Figura 2.3 c)

2.1.1. Materiale pentru nituri

Materialele pentru nituri trebuie sa îndeplineasca simultan mai multe cerinte:
- formare usoara;
- umplerea completa a gaurii;
- mentinerea strângerii în timp;
- asigurarea strângerii în conditii variate de temperatura (coeficient de dilatare
apropiat de cel al tablelor asamblate);
- nitul si tablele asamblate trebuie sa fie apropiate ca natura, pentru a nu se produce
curenti galvanici cu efect de coroziune.
Pentru asamblari obisnuite, se utilizeaza nituri din oteluri de mica rezistenta – usor de
deformat (OL 34, OL 37 STAS 500/2 - 80), dar care nu întrunesc decât în mica masura
conditiile prezentate mai sus. Pentru realizarea structurilor nituite din constructia de avioane
se utilizeaza diferite aliaje de aluminiu.

2.1.2 Tehnologie

De regula, nituirea se poate face la rece, pentru diametre mai mici de 12 mm sau la
cald, pentru diametre mai mari de 12 mm. Etapele nituirii clasice (fig. 2.1) sunt:
- îndreptarea tablelor;
- gaurire prin stantare sau cu burghiul;
- suprapunerea gaurilor;
- debavurarea gaurilor.

2.1.3 Nituirea metalelor usoare (aliaje de aluminiu)

Pentru asamblarile caracteristice structurilor de aviatie se fac urmatoarele
recomandari:
- gaurirea cu burghiul pentru evitarea fisurarii marginilor tablelor;
- nituirea la rece, pentru ca la cald tablele din aluminiu îsi pierd din rezistenta;
-
aliajele Al-Cu-Mg se întaresc la temperatura camerei de la sine si, deci, înainte de
nituire, trebuie depozitate la temperaturi joase sau tratate termic.
82
2.1.4 Procesul trans miterii fortei prin asamblarile nituite

La o asamblare corect facuta strângerea tablelor este atât de mare încât preluarea fortei
F
1
se face prin frecarea dintre table. Solicitarea tijei nitului este, deci, întinderea; capul nitului
este solicitat la strivire si la forfecare (figura 2.4). Strângerea nitului nu este, însa, complet
controlabila si nu este garantata.Figura 2.4

În cazul în care strângerea nu este suficient de puternica (figura 2.5), are loc o mica
deplasare a tablelor cu frecare, în limita jocului dintre corpul nitului si peretele gaurii din
table. Prin cresterea în continuare a sarcinii F
1
corpul nitului va fi solicitat, tot în domeniul
elastic, la strivire, încovoiere (eventual) si forfecare.Figura 2.5

Daca F
1
> µ⋅N, tensiunea de forfecare si/sau strivire depaseste limita de curgere si
deformatiile devin plastice (figura 2.6 si figura 2.7).
Figura 2.6 a) Figura 2.6 b)
F
1
≥ µ⋅N
F
1

N
N
F
1

N
N
N
F
1
< µ⋅N
F
1

N
F
1

N
N
σ
s

τ
f

N
N
µ - coeficientul de
frecare dintre table
N
F
1

2
F
1

2
F
1

F
1

2
F
1

2
F
1

83
Figura 2.6 c)
Figura 2.7

În cazul (probabil) în care forta exterioara F
1
este preluata si prin forfecarea niturilor si
prin frecarea dintre table (figura 2.8) se poate scrie:
µ⋅N ≤ F
1

F
1
= F
I
+ F
II
= µ⋅(σ
t
⋅A) + τ
f
⋅A
F
1
= A⋅(µ⋅σ
t
+ τ
f
)

Situatia reprezinta o nedeterminare greu de ridicat, pentru ca nu poate fi cunoscuta nici
valoarea strângerii N.Figura 2.8

Din cele prezentate rezulta ca exista mai multe situatii posibile, referitor la strângerea
tablelor si la solicitarea niturilor.
deplasare transversala
a) b) c)
joc nit/table
F
cota „b” << decât „a”
N
N
F
1

F
1

F
I

F
II

F
1

2
F
1

2
F
1

84
Daca µ⋅N = 0, (N = 0, adica strângerea tablelor este practic nula) niturile sunt solicitate
la forfecare si la strivire.
Acest ultim caz reprezinta o situatie nefavorabila si este luata ca baza acoperitoare de
calcul. Se ajunge, astfel, la o supradimensionare a niturilor care nu poate fi evitata, dar care
compenseaza neajunsul legat de imposibilitatea cunoasterii strângerii reale dintre table.

Ipotezele de calcul, în conditiile aratate sunt:
- toate niturile au acelasi diametru;
- forta exterioara se repartizeaza uniform pe nituri;
- daca exista evident un nit mai intens solicitat, numai el se calculeaza celelalte
ramânând supradimensionate;
- transmiterea partiala a fortei exterioare prin frecare se ia în considerare doar prin
alegerea corespunzatoare (mai mica) a tensiunii admisibile;
- se presupune ca tija (corpul) nitului umple complet gaura din table;
- se neglijeaza încovoierea nitului;
- tensiunile se repartizeaza uniform pe sectiunea transversala a corpului nitului.

2.1.5 Solicitari generale ale nitului

În figura 2.9 sunt prezentate toate solicitarile care apar în/pe corpul si în/pe capul
nitului. Cum capul este supradimensionat si necunoscând strângerea N se face numai calculul
tijei la strivire si la forfecare, astfel:

af 2
1
1
f
4
d
F
τ ≤
⋅ π
· τ
(2.1)

unde F
1
este forta care revine unui nit.

;
d s
F
as
1 min
1
s
σ ≤

· σ σ
as
pentru materialul cel mai putin rezistent (nit sau tabla). (2.2)

S-a admis ipoteza suplimentara ca tensiunea de strivire este distribuita uniform pe aria
laterala a semicilindrului de înaltime s
min
si de diametru d
1
.


Figura 2.9

N
σ
s max
σ
s m
F
1

F
1

N
f
τ ′ ′
s
1

s
σ′
t f
; σ τ′
s
2

d
1

s
σ′ ′
s
σ′ ′
85
2.1.6 Calculul tablelor

Conform datelor din figura 2.10, tablele sunt solicitate la forfecare si la tractiune:Figura 2.10

*)
af
*)
f
*)
f
min
1
1
s
2
d
e 2 F
τ ≤ τ
τ ⋅ ⋅
,
`

.
|
− ⋅ ·

*)
tensiune de forfecare în table (2.3)
( )
*)
at
*)
t
*)
t min 1 1
s d t F
σ ≤ σ
σ ⋅ ⋅ − ·

*)
tensiune de tractiune în table
(2.4)

În general, se recomanda ca t
max
= (6 ... 8)⋅d
1
.

2.1.7 Forfecarea tablelor între rânduri

Daca exista mai multe rânduri de nituri, atunci se impune si verificarea tensiunii de
forfecare, asa cum sugereaza figura 2.11.


Figura 2.11

F F
e
1
e
s
tractiune tabla
*
f
τ
t
F
F
e
86
( )
*)
af
*) *
f
**)
f min 1 1 1
s d e 2 F
τ ≤ τ
τ ⋅ ⋅ − ⋅ ·

**)
– tensiunea de forfecare longitudinala a tablelor (2.5)

Pentru asamblarile nituite din aviatie se recomanda valorile:
d
1
= 1,5⋅s + 0,2 (cm); d
1
≤ 13 mm; t = (2,5…6)⋅d
1
; e = 2⋅d
1
; e
1
= (2,5…3)⋅d
1

De asemenea, se recomanda ca asamblarea sa fie realizata cu nituri multe si de
diametru mic (3 .. 6 mm), pentru ca, în acest fel concentratorii de tensiune sunt mai mici.

2.1.8 Calculul unei asamblari nituite solicitate excentric

În figura 2.12 este reprezentata o asamblare cu 9 nituri dispuse pe doua cercuri, plus
nitul central din punctul S – centrul de simetrie al figurii nituite. Evident ca sarcina exterioara
F se regaseste, prin reducere, în fiecare dintre nituri sub forma încarcarii F
0.

Momentul dat de forta F în raport cu punctul S este preluat de nituri prin fortele F
1
de
pe cercul 1, respectiv de fortele F
2
de pe cercul 2.

Figura 2.12

i
F
F
0
·
2 n ; r F i FL
n
1 x
x x x
· ⋅ ⋅ ·

·

(2.6)

în care i – numarul total de nituri si i
x
– numarul de nituri de pe cercul x.
1
2
F
a a
L
a
a
S
r
1

r
2

F
2

F
1

F
0
F
0

F
0

F
0

I
II
87
În plus, se face ipoteza ca sarcinile variaza invers proportional cu raza, ceea ce permite
aflarea fortelor F
1
si F
2
.

1 2 2 2
2
2
1
1 2
2 2 2 1 2
2
1
1 2 2 2 1 1 1
max 2
2
2
1
1
F respectiv , F ) r i
r
r
i ( F FL
r F i r F
r
r
i r F i r F i FL
F F ;
r
F
r
F
⇒ ⋅ + ⋅ ⋅ ·
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ·
· ·

(2.7)

Niturile cele mai solicitate sunt niturile I si II cu forta:

( )
2 0 2 0
2
2
2
0 max
F , F cos F F 2 F F F ⋅ ⋅ ⋅ + + ·
(2.8)

Prin metoda prezentata la paragraful 2.1.5 se face verificarea niturilor I si II la
încarcarea F
max.
Pentru verificari se recomanda:

af as
at af
) 5 , 2 ... 2 (
) 7 , 0 ... 6 , 0 (
τ ⋅ · σ
σ ⋅ · τ
(2.9)

2.2 Asamblari prin sudare

2.2.1 Procedee tehnologice

Sudarea metalelor, ca procedeu de asamblare nedemontabila, se poate realiza prin unul
dintre urmatoarele procedee: prin aducerea pâna la plasticizare sau pâna la topire a pieselor
alaturate (cu sau fara sursa de caldura), fara sau cu adaos de material de compozitie
asemanatoare, cu sau fara presare.

2.2.2 Zonele caracteristice asamblarii sudate prin aport de material

Simpla observare a figurii 2.13 ne permite sa facem constatarea ca orice cordon de
sudura reprezinta un important concentrator de tensiune.

Figura 2.13
zona cu structura
modificata datorita
temperaturii înalte
de sudare
metal de baza
metal de adaos
zona de interdifuziune
si aliere a metalului de
baza cu cel de aport
88
2.2.3 Avantajele procedeului

Prezentam, mai jos, principalele avantaje ale asamblarilor sudate:
- folosirea mai judicioasa a materialului (profile, platbande);
- lipsa elementelor intermediare;
- adaosuri reduse de prelucrare;
- materiale de adaos putin pretentioase (electrozii sunt, de regula, identici cu
materialul pieselor asamblate);
- operatiile pregatitoare sunt usor de realizat si nu sunt costisitoare;
- productivitate ridicata (mecanizare, automatizare);
- solutii posibile pentru subansambluri agabaritice;
- reparatii usoare;
- buna comportare în exploatare.

2.2.4 Dezavantajele asamblarilor sudate

Este important de urmarit lista de mai jos, pentru ca pune probleme proiectantilor:
- calitatea cusaturilor depinde de calificarea personalului lucrator, de pozitia sudurii,
de utilaj, de pregatirea operatiei etc.;
- tensiunile remanente în zona sudurii trebuie eliminate (prin detensionare prin
ciocanire sau prin tratament termic);
- controlul implica aparataj special (raze X sau ultrasunete).

2.2.5 Sudabilitatea

Otelurile cu carbon putin (OL 37, OL 42, OL 50) se sudeaza cu usurinta; sudabilitatea
scade cu cresterea procentului de carbon.
Otelurile mai bogate în carbon (OL 60, OL 70) si otelurile aliate au tendinta de
fisurare, fenomen evitat prin preîncalzirea reperelor care urmeaza a fi sudate si alegerea
corespunzatoare a electrozilor.
Otelurile cu mult carbon (de peste 0,15%) devin dure si casante în zona sudurii,
producându-se fisurari, în special la piese mari, astfel încât sudarea lor este dificila si
nesigura.
La sudarea autogena a pieselor cu pereti subtiri din oteluri de înalta rezistenta (pentru
motoare de aviatie) pot aparea fisuri în vecinatatea cordoanelor, cu atât mai mult cu cât
procentul de carbon este mai înalt; pericolul se diminueaza prin limitarea continutului de sulf
si fosfor. Pentru oteluri înalt aliate (cu conductivitate termica redusa), cu pericolul aparitiei
tensiunilor interne, se recomanda sudarea cu arc electric, ceea ce micsoreaza durata de
încalzire.

2.2.6 Calculul îmbinarilor sudate

2.2.6.1 Îmbinarea cap la cap

Solicitarea cordonului este la tractiune, asa cum este sugerat în figura 2.14.

s 2 l l
a l
F
s
as
s
ts
⋅ − ·
σ ≤

· σ
(2.10)

89
În calcul se tine cont de arderile locale produse la capetele cordonului, asa încât din
lungimea fizica reala a cordonului se scad lungimile s, lungimea de calcul fiind, acoperitor, l
s
.
Daca solicitarea ansamblului este la încovoiere atunci rezulta, conform figurii 2.15:

i a
2
i
6
l a
M
σ ≤

· σ
(2.11)

Figura 2.14

Figura 2.15

În ipoteza l
s
≅ l, conditia de egala rezistenta a sectiunilor cusaturii si materialului de
baza este, pentru aceleasi tensiuni admisibile:

s a deci ,
s
a
s l a l a l F
tabla a tabla a sudura a

ϕ
· ⇒
σ ⋅ ⋅ · σ ⋅ ϕ ⋅ ⋅ · σ ⋅ ⋅ ·
(2.12)

în care ϕ - coeficient de calitate a sudurii (ϕ > 1).
Rezulta a = (1,2 ... 1,25)⋅s. Peste aceasta valoare rezistenta sudurii nu mai creste,
aparând concentratori de eforturi prohibitivi.M M
F F
l
a
s
F F
l
Sudura
90
2.2.6.2 Îmbinare oblica cap la cap

Se considera a = s. Celelalte date geometrice si sarcinile sunt date în figura 2.16.

Figura 2.16

s 2
sin
l
l
s l
cos F
s l
sin F
s
s
fs
s
ts
⋅ −
α
·
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

α ⋅
· τ

α ⋅
· σ
(2.13)
as
2
fs
2
ts s ech
3 σ ≤ τ ⋅ + σ · σ (2.14)

2.2.6.3 Îmbinarea frontala de colt

Sudura monofrontala (figura 2.17) este solicitata la întindere si la forfecare. În figura
2.18 sunt prezentate variantele geometrice în care se pot realiza cordoanele de colt: varianta
cu a = s preia sarcina maxima, dar prezinta dezavantajul concentratorului de tensiuni prea
ridicat; varianta cu a = 0,5 s are un concentrator minim de tensiuni, dar preia o încarcare
redusa.
Varianta de compromis este cu a =
2
2
s.Figura 2.17

Tensiunile componente (tractiune si forfecare) se aduna geometric, conform unei
metode confirmate experimental.

α
F F
l
F
F⋅sinα
F⋅cosα
e
F
F⋅cos 45°
F
F
a
F⋅sin 45°
a = s⋅sin 45°
91
as
s
2
fs
2
ts ech
s s
fs
s s
ts
a l
F
a l
F
2
2
45 cos
a l
F
a l
F
2
2
45 sin
a l
F
σ ≤

· τ + σ · σ

⋅ · ° ⋅

· τ

⋅ · ° ⋅

· σ
(2.15)
Figura 2.18

Daca sudura este dubla, bifrontala (vezi si linia întrerupta din figura 2.17), atunci

as
s
ech
s
fs
s
ts
a l
F
2
1
a l
F
4
2
a l
F
4
2
σ ≤

⋅ · σ

⋅ · τ

⋅ · σ
(2.16)

Considerând modul de determinare a efortului echivalent ca fiind discutabil si datorita
concentratorului puternic de eforturi dat de sudura se face, în acest caz, doar un calcul
conventional la forfecare:

afs
s
fs
a l
F
τ ≤

· τ pentru sudura monofrontala
(2.17)
afs
s
fs
a l
F
2
1
τ ≤

⋅ · τ pentru sudura bifrontala
(2.18)

Recomandari constructive:
- relizarea de cordoane bifrontale, pentru ca se reduce astfel efectul de aliniere a
tablelor;
- lungime mare de suprapunere (> 4⋅s);
- cordoane cu sectiune cu concentratori redusi (figura 2.19).


Figura 2.19
a =
2
2
⋅s
a = 0,5⋅s a = s
92
2.2.6.4 Îmbinarea de colt frontala sub actiunea unui moment încovoietor

Singura solicitare a cordonului este încovoierea (figura 2.20).

Figura 2.20

ais
s
is
W
M
σ ≤ · σ
(2.19)
6
l a
W
2
s
s

· pentru sudura monofrontala (2.20)
6
l a
2 W
2
s
s

⋅ · pentru sudura bifrontala (2.21)

2.2.6.5 Îmbinarea de colt bilaterala solicitata axial

Solicitarea cordoanelor este forfecarea condsiderata a fi distribuita uniform, dar la
capetele cordoanelor lungi tensiunile prezinta valori mai mari decât media (figura 2.21).
Figura 2.21

s 7 , 0 a
s 2 l l
a l 2
F
1 1 s
afs
1 s
fs
⋅ ·
⋅ − ·
τ ≤
⋅ ⋅
· τ

(2.22)

Se poate considera ca distributia de eforturi este aproape de medie la lungimi l
1
< 50⋅a.
M M
l
l
1
F F
l
a
distributia reala a
tensiunilor de forfecare
93
2.2.6.6 Îmbinarea de colt bilaterala solicitata prin moment încovoietor

Momentul M se converteste în cuplul fortelor F care solicita cordoanele de sudura la
forfecare (figura 2.22).

Figura 2.22

s 2 l l
a l
F
l
M
F M l F
1 1 s
afs
1 s
fs
0
0
⋅ − ·
τ ≤

· τ
· ⇒ · ⋅

(2.23)

2.2.6.7 Îmbinarea de colt bilaterala cu cordoane inegale

Forta exterioara F se regaseste în cordoanele de sudura sub forma componentelor F
1
si
F
2
care dau solicitari de forfecare (figura 2.23). Din conditia atingerii tensiunii admisibile se
pot determina lungimile cordoanelor de sudura.Figura 2.23
l
1
F
F
l
0
M M
1
l ′ ′
1
l′
l
2
l
1
F
1
F
2
F
94
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+
⋅ ·
+
⋅ ·

¹
'
¹
⋅ · ⋅
· +
2 1
1
2
2 1
2
1
2 2 1 1
2 1
l l
l
F F
l l
l
F F
l F l F
F F F
(2.24)
afs
1 '
s 1
s 7 , 0
F
l
τ ⋅ ⋅
·
(2.25)
afs
2 "
s 1
s 7 , 0
F
l
τ ⋅ ⋅
· (2.26)

2.2.6.8 Îmbinarea de colt circulara închisa supusa unui moment de torsiune

Modelul de calcul este bazat pe faptul ca în cordon se produce o tensiune de rasucire
(figura 2.24).


Figura 2.24

ats
ps
t
ts
W
M
τ ≤ · τ
(2.27)
( ) [ ]
( ) a 2 D 16
D a 2 D
W
4 4
ps
⋅ + ⋅
− ⋅ + ⋅ π
· (2.28)

2.2.6.9 Cusaturi sudate prin puncte (constructii cu pereti subtiri)

Des utilizate în industria constructiilor de masini, aceasta solutie de asamblare este
rapida, poate fi mecanizata sau automatizata, prezinta siguranta în exploatare, dar prezinta
câteva inconveniente printre care:
- calculul este dificil;
- raportul grosimilor tablelor trebuie sa fie maximum 3.
Cu datele din figura 2.25 se poate efectua un calcul aproximativ, n fiind num[rul
punctelor de sudura:

afs
2
fs
4
d
n
F
τ ≤
⋅ π

· τ
(2.29)
D
M
t
a
D+2⋅a
D
a
95
Figura 2.25

2.2.7 Eforturile de calcul din cordoanele de sudura

Forta de calcul, respectiv momentul de calcul la care pot fi solicitate cordoanele de
sudura pleaca de la valorile nominale multiplicate prin coeficienti, astfel:

; M M
; F F
3 2 1 c
3 2 1 c
⋅ β ⋅ β ⋅ β ·
⋅ β ⋅ β ⋅ β ·

3 , 1 1
1
L · β - dat de gradul de cunoastere a eforturilor;
3 1
2
L · β - tine cont de prezenta socurilor;
5 , 1 2 , 1
3
L · β - coeficient de importanta a asamblarii.


2.2.8 Eforturile unitare admisibile pentru cordoanele de sudura

Tensiunile admisibile pentru calculul cordoanelor de sudura solicitate static σ
as
se
determina în functie de tensiunea admisibila la tractiune pentru materialul de baza σ
a
, având
în vedere factorii de mai jos:

a 1 0 as
k k σ ⋅ ⋅ · σ ;
a
σ - rezistenta admisibila a materialului de baza;
0
k - coeficient de calitate;
1
k - coeficient care tine cont de forma sectiunii si de solicitare (Tabelul 2.1).


Tabelul 2.1
Tipul îmbinarii Solicitarea k
1

Cap la cap
- tractiune
- compresiune
- încovoiere
- forfecare
0,75
0,85 ... 0,9
0,8
0,65
De colt Orice tip de solicitare 0,65

Asamblarilor sudate solicitate la oboseala au un algoritm de calcul specific.
F F
F
F
d
96
2.2.9 Recomandari privind asamblarile sudate

1. Forma cordoanelor de sudura trebuie sa permita un flux continuu al liniilor de
forta, cu concentratori de tensiuni redusi.
2. Se recomanda realizarea cordoanelor simetrice pentru a se compensa deformatiile
remanente de dupa racire.
3. Se recomanda realizarea cordoanelor lungi si subtiri (reprezentând concentratori
de tensiuni redusi), distanta mare între cordoanele paralele, succesiune de
cordoane bine gândita, treceri treptate de la piesa masiva la cea subtire, treceri
numeroase la cordoanele înalte (dupa fiecare trecere se va face detensionarea
mecanica sau prin tratament termic).
4. A se evita, pe cât posibil, intersectia cordoanelor.
5. Accesibilitata sudurii pentru a- i ridica calitatea.
6. Diminuarea concentratorilor de eforturi si evitarea suprapunerii acestora.

2.3. Asamblari prin lipire

Este o asamblare nedemontabila a pieselor metalice cu ajutorul unui material de adaos
(aliaj de lipit) adus în stare topita la o temperatura cu minimum 50°C sub temperatura de
topire a pieselor de asamblat.
Lipirea se realizeaza prin difuziunea particulelor aliajului în materialul de baza si prin
formarea unei mici zone de aliere.

Avantajele procedeului:
- lipsa concentratorilor si evitarea aparitiei fisurilor;
- lipsa tensiunilor interne (temperaturi joase de lucru);
- posibilitatea asamblarii pieselor subtiri (table, fire) fara pericolul arderii;
- posibilitatea asamblarii pieselor din metale diferite (cu exceptia celor de Al si Mg
care se lipesc numai între ele);
- mentinerea formei dupa lipire.

Dezavantajele procedeului:
- rezistenta redusa;
- rezistenta locala slaba la coroziune.

Domenii de utilizare:
- conexiunea conductorilor electrici (lipire cu ciocanul);
- tevi pentru schimbatoare de caldura;
- carcase, aparatura electrotehnica, electronica;
- aparatura de uz casnic, aparatura medicala;
- vehicule usoare;
- industria alimentara (conserve);
- aparate de masura, scule (placute dure aschietoare);
- tehnica nucleara;
- frigotehnie;
- aviatie (camere de ardere).

Clasificare:
- lipituri metalice moi (t
top
≤ 450°C);
- lipituri metalice tari (t
top
> 450°C).

97
2.3.1 Tehnologia îmbinarilor prin lipire

• Curatarea pâna la lustruire pentru îndepartarea oxizilor si impuritatilor, astfel:
- mecanica: cu peria de sârma, pila, polizorul sau prin aschiere sumara;
- chimica: cu tetraclorura de carbon, fosfat trisodic, acizi, alcooli etc.
• Protectia lipirii se face, de regula, cu fluxuri de lipit (lichide, paste, pulberi) ca de
exemplu: colofoniul, sacâzul, stearina, acidul clorhidric, clorura de amoniu (pentru
lipiturile moi) si acidul boric, fluoratii sau cloratii de amoniu, potasiu si litiu,
boraxul topit (pentru lipiturile tari).
• Dupa lipire se face un control nedistructiv sau distructiv (prin sondaj).
• Metodele de lipire sunt prezentate în Tabelul 2.2.

Tabelul 2.2
Modul de executare Caracteristici Domenii de aplicare
Cu ciocanul de lipit
Ciocanul se încalzeste la o
temperatura mai mare decât
cea la care se topeste aliajul de
lipit.
Lipituri moi (unicate,
electrotehnica).
Cu flacara (lampa de mâna)
Lampa de mâna sau flacara
oxiacetilenica.
Otel, cupru sau aliaje.
Piese mari, serie mare.
Cu rezistente electrice (efect
Joule)
Electrozi de Cu, pentru a se
evita supraîncalzirile locale.
Timp redus de încalzire.
Lipituri moi sau tari.
Cufundarea în baie de sare
topita (baie de aliaj de lipit)
Încalzirea baii se face cu
electrozi de grafit. Piesele de
asamblat se introduc în baie în
zona de lipire.
Cu si aliajele sale (unicate
sau serie). Productivitate
mare.
Prin inductie
Locul de lipit este încalzit prin
curent electric variabil.
Productie în flux continuu
(serie mare). Pentru
materiale feromagnetice.
Încalzire în cuptor
Se introduce toata piesa dupa
ce, în prealabil, s-a depus
materialul de adaos. În cuptor
exista atmosfera protectoare de
gaz.
Lipituri moi sau tari, serie
mare
Cu ultrasunete
Aliajul topit difuzeaza mai
usor.
Pentru Al, Cu, Ag, Mg,
Ge.
Cu raze laser
Laser YAG, rubin sau CO
2
.
Proces automatizat.
Electronica
Cu flux reactiv de lipire
Fluxul contine clorura de zinc
încalzita la 345÷380°C.
Aceasta reactioneaza cu Al
(material de baza) si depune
Zn pe rost.
Aluminiu (metoda unica de
lipire a aluminiului).

98
2.3.1.1 Lipituri moi

Caracteristicile generale ale acestui procedeu sunt:
- Rezistenta redusa la forfecare (< 40 MPa, la 20°C);
- Temperatura de exploatare mai mica de 300°C;
- Aliaje de lipit utilizate:
o Sn-Pb, cu adaosuri de Sb (T
top
= 183÷325°C);
o Ag-Pb-Sn (T
top
= 235÷310°C);
Particularitatile constructive sunt prezentate în figurile 2.26 – 2.28.Figura 2.26

Figura 2.27
c) d)
p
e) f)
l ≤ (4÷6)⋅s, altfel nu
patrunde aliajul de lipit
l
s
a)
b)
c)
b)
d
l ≤ d
l
a)
99
Figura 2.28

2.3.1.2 Aspecte particulare

1) Lipirea aluminiului este dificila, datorita conductivitatii termice ridicate si a
tenacitatii cauzate de stratul de oxid. Alumiul turnat nu se lipeste. Aliajele de lipit pot fi pe
baza de Sn, Pb + Zn, Cd sau pot fi aliaje de Zn + (3÷10%)Al sau Cu. Suprafetele de lipit
trebuie curatate perfect de grasimi si mai ales de stratul de oxid (cu perie cu fibre de sticla sau
de otel, ultrasonic sau chimic, cu clorura de Zn). Pentru aliajele de lipit cu temperatura de
topire de pâna la 315°C, asamblarile au τ
af
= 42 ... 280 MPa, la temperatura de exploatare de
maxim 180°C.

2) Lipirea magneziului se recomanda numai pentru umplerea unor defecte de
suprafata. Se folosesc aliaje de lipit cu 60%Cd + 20%Zn + 10%Sn sau 90%Cd + 10%Zn
(punctele de topire sunt de 150°C, respectiv 260°C). Încalzirea se realizeaza cu flacara.

3) Aliajele de cupru – Alamele (aliajele Cu-Zn) se lipesc folosind fluxuri active de
clorura de Zn sau amoniu si acid clorhidric liber. Dupa lipire se face o recoacere la
250÷270°C. Îmbinarile au o rezistenta buna la forfecare (40÷50 MPa).

4) Otelurile inoxidabile sunt dificil de lipit din cauza oxidului de suprafata si a
conductibilitatii termice scazute. Se recomanda curatarea perfecta a suprafetelor (mecanic sau
chimic). Piesele din otel se lipesc cu fluxuri de acid hidrocloric cu Zn. Dupa lipire se
îndeparteaza fluxul coroziv.

2.3.1.3 Lipituri tari

Caracteristicile lipiturilor tari sunt:

- comparabile cu sudura;
- au rezistenta mecanica ridicata;
- sunt folosite la îmbinari de rezistenta - etansare supuse la solicitari mici si mijlocii
(placute dure aschietoare, asamblari arbore-butuc, asamblarea tevilor, instalatii
nucleare, tehnica frigorifica, aviatie).
Aliaje pentru lipire: Al-Si, Cu-Zn, aliaje de Ni, Mg, Ag, Au, etc.
Fluxuri utilizate pentru usurarea lipirii: fluorati sau clorati de Na, K, Li, borati,
fluorborati, borax topit.
Alamele de lipit (Cu-Zn) – STAS 204-77 cu adaosuri de Si sau Sn se folosesc la
lipirea pieselor importante (oteluri, fonte maleabile, nichel si uneori cupru, cu precautii).
Aliajele de Ag (STAS 8971-80) se utilizeaza pentru lipituri importante la piese din
oteluri, nichel si aliaje de nichel, metale dure (carburi metalice) si metale pretioase. În
anumite conditii se pot lipi si aliaje de Al, otel inoxidabil, titan si aliajele sale.
Aliajele de lipit se livreaza sub forma de bare, sârma sau graunte.
p
a) b)
c) d) e)
100
Particularitati tehnologice:

1) Lipirea Aluminiului. Aliajul de adaos este pe baza de Al, Si, Cu sau Zn.
Pozitionarea pieselor de asamblat se face la rece; se folosesc fluxuri.
2) Lipirea otelului inoxidabil. Aliajele de lipit sunt: 82%Au + 18%Ni (T
top
< 950°C)
sau Paladiu- nichel (60%Pa + 40%Ni; T
top
< 1250°C). Lipire în cuptor.
3) Lipirea titanului si aliajelor sale:
a) 70÷90%Cu si 30÷10%Ni; asamblarea necesita o dubla acoperire cu Cr si Ni
pentru protectie împotriva oxidarii. Lipirea în vid se face sub presiune locala.
b) 80%Au + 20%Cu sau 99,9%Ag, în cuptor, în vid.

Exemple de îmbinari moi sunt prezentate în figurile 2.29 – 2.30.
Figura 2.29

Figura 2.30
a)
j
b)
a) b) c)
j
j
canal de aerisire
j
d) e) f)
j
j
j
j
g) h)
j
j
j
101
2.3.2 Calculul îmbinarilor prin lipire

Lipiturile moi se executa dupa prescriptii tehnologice precise, în functie de natura
pieselor asamblate si de natura aliajului de lipit. Lipiturile tari se calculeaza la forfecare ca si
asamblarile sudate. Repartitia tensiunilor de forfecare este neuniforma.

Exemple de calcul (figurile 2.31 si 2.32)

1)
Figura 2.31

;
l b
F
af f
τ ≤

· τ τ
af
determinat experimental (2.30)


2)Figura 2.32

pentru
l = (3…4)⋅s
l

F
F
s
F F
b
pentru
l > 4⋅s
f
τ
f
τ
F F
l s
f
τ
l
d
M
t M
t
F F
102
3 ... 2 c ;
c
l d
1
d
M 2
l d
F
r
af
af
t "
f
af
'
f
·
τ
· τ
τ ≤
⋅ ⋅ π


· τ
τ ≤
⋅ ⋅ π
· τ
(2.31)

La tablele suprapuse apar si tensiuni de încovoiere (pe lânga forfecare) cu atât mai
mari cu cât lungimea de suprapunere este mai mica, prezenta ecliselor înlaturând acest
neajuns. De obicei, se adopta constructiv dimensiuni de îmbinare, apoi se face verificarea
experimentala.
Recomandari constructive:
- l = 12⋅s - pentru solicitari statice;
- l = 4⋅s - pentru îmbinari cu eclise duble;
- l = 25⋅s - pentru îmbinari cu solicitare variabila;
- 7 , 0 2 , 0 ≤ ≤
d
l
- pentru asamblari arbore-butuc.

2.4 Asamblari prin încleiere (cu adezivi)

2.4.1 Generalitati

Prin acest procedeu se asambleaza piese metalice sau nemetalice, la cald sau la rece,
cu sau fara presare.

Avantajele procedeului:

- se evita tensiunile interne (lipseste, de regula, sursa de caldura);
- nu apar transformari structurale în materialele de baza;
- greutate redusa;
- aspect placut;
- etanseitate, izolare fonica;
- amortizarea vibratiilor;
- permite asamblarea pieselor foarte subtiri;
- se asambleaza orice material cu orice material;
- nu sunt necesare instalatii costisitoare;
- lipsa concentratorilor de tensiuni;
- distributie uniforma a tensiunilor;
- rezistenta la încovoiere;
- rezistenta la soc termic;
- izolatoare termic.

Dezavantajele procedeului:

- temperatura de exploatare este scazuta (< 120°C);
- asamblarile nu rezista la temperaturi scazute;
- sensibilitate la socuri;
- sensibilitate la încovoiere;
- îmbatrânire rapida;
- uneori tehnologia este complicata;
103
- totdeauna rezistenta mecanica depinde de respectarea tehnologiei;
- pentru încleierea la cald sunt necesare dispozitive;
- control dificil;
- masuri de protectie a operatorului.

Domenii de utilizare: constructii aeronautice (structuri fagure), autovehicule,
ambreiaje (fixarea ferodourilor), placute de frâna, asamblarea butucului pe arbore.

Materiale si tehnologie:

- liantul – material de baza, asigura rezistenta;
- solventul – micsoreaza vâscozitatea pentru asamblare;
- umplutura (prefuri minerale, oxizi metalici, fibre) – ajuta la cresterea rezistentei
mecanice, micsoreaza contractia si dilatarea termica a stratului de adeziv;
- catalizatori (rasini termorigide, saruri) – accelereaza procesul de întarire.

Adezivii se livreaza sub forma de: lichid, pasta sau pulberi. Adezivii se clasifica în:
a) adezivi structurali (pentru asamblari de rezistenta);
b) adezivi nestructurali (pentru asamblari secundare sau atunci când suprafata de
asamblare este de mari dimensiuni);
c) adezivi cu priza la cald (necesita instalatii de încalzire);
d) adezivi cu priza la rece (timp mare de întarire, necesita presare).

Materiale: organice, anorganice, elstomeri, rasini termoplaste, rasini termorigide,
conform:
STAS 6643-80 - adezivi ureo-formaldehidici;
STAS 88-81 – clei de oase;
STAS 89-80 – clei de piele;
STAS 3726-76 – clei de nitroceluloza.

Indicatii tehnologice

1) Pregatirea (curatarea) suprafetelor (mecanic sau chimic): sablare cu nisip fin de cuart
pur sau spalarea cu tricloetilena, etanol sau acetona. Urmeaza degresarea în baie alcalina si
spalarea cu jet de apa. Când piesele sunt perfect curatate pe întreaga suprafata se formeaza o
pelicula de apa continua.
2) Pregatirea cleiului (între 30’ si 24h).
3) Aplicarea adezivului se face manual (spaclu, perie, role, baie) sau mecanic.
4) Întarire libera, fara suprapunerea pieselor.
5) Îmbinarea propriu- zisa se face prin suprapunerea pieselor si mentinerea lor la
temperatura de lucru 20° ... 315°C la presiuni între 0,1 si 3,5 MPa. Timpul de întarire este întins
de la secunde la saptamâni.
Adezivul, prin moleculele sale, adera la suprafetele de asamblare prin forte
intermoleculare care pot fi completate prin legaturi de valenta ale atomilor de suprafata (forte
Van der Waals).
6) Controlul se face prin ciocanire (ton înalt – calitate buna, ton jos - defecte) cu
ultrasunete sau distructiv.
Atentie la protectia muncii (pericol de incendiu)!104
Exemple de adezivi:

- rasini epoxifenolice (pentru oteluri inoxidabile si titan);
- rasini epoxipoliamidice (pentru asamblarea oricarui material);
- rasini fenolice-neopren (pentru rezistenta la vibratii, înghet si uleiuri).

Rezistenta maxima a straului de adeziv este la forfecare. Asamblarea prin adeziv
trebuie dublata prin forma, pentru ca stratul de adeziv sa fie doar pentru etansare (creste astfel
capacitatea portanta).

Adezivii (cleiurile) trebuie sa aiba proprietatile:
- rezistenta la desprindere sub sarcina (figura 2.33 a si b);
- rezistenta la desprindere prin cojire (figura 2.33 c);
- rezistenta la oboseala;
- sa suporte variatiile de temperatura.

Figura 2.33

2.4.2 Repartizarea tensiunilor de forfecare

În figura 2.34 sunt prezentate fazele solicitarii unei asamblari cu adezivi solicitate
transversal.Figura 2.34

Pentru a atenua variatia tensiunii la capete (figura 2.34 c) se combina adezivi
termorigizi cu cei termoplastici.
Cresterea rezistentei mecanice a asamblarii creste cu marirea suprafetei de
suprapunere (dar nu oricât de mult). Marirea grosimii stratului de ulei duce la cresterea

a)
c)
b)
stare neîncarcata
F = 0
a)
încarcare joasa cu
piese nedeformabile
f
τ
b)
încarcare înalta cu
piese deformabile
f
τ
c)
105
rezistentei, pâna la o anumita valoare, apoi rezistenta scade brusc, la grosimi mari de strat
adeziv. Rezistenta nu depinde de latimea suprapunerii. Rezistenta asamblarii depinde de
temperatura de exploatare si de umiditate.
Calculul asamblarilor cu adezivi se face în acelasi mod ca la asmablarile prin lipire,
dar modelele de calcul trebuie validate prin experiment. Rezistentele admisibile sunt stabilite,
de asemenea, experimental. La îmbinarea pieselor din material plastic τ
af
= 9MPa (solicitari
statice), 6 MPa (solicitari oscilante) si 3MPa (solicitari alternant simetrice).

2.4.3 Solutii constructive

În figurile 2.35 si 2.36 sunt prezentate câteva aplicatii de asamblari cu adezivi.
Solutia din figura 2.35 a) – nu este recomandabila.
Figura 2.35 e) - cota recomandata: l = (5...10)⋅s
Figura 2.35 h) si k) - cota recomandata: l = (2,5...5)⋅s
Figura 2.35 g) si j) - cota recomandata: l = (10...15)⋅sm) n)
b) a) c)
l
f) d) e)
l
s

l) k) j)
l
s

i) h)
l
s

g)
s

106
Figura 2.35


Figura 2.36


2.5 Bibliografie

1. Pavelescu, D., Radulescu, Gh., Gafitanu, M., Gheorghiu, N., Organe de masini,
Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1985.
2. Manolescu, N., Andrian, A., Costinescu, V., Manualul inginerului mecanic, Editura
tehnica, Bucuresti, 1976.
3. Manea, Gh., Organe de masini, Vol. I, Editura Tehnica, Bucuresti, 1970.
4. Decker, K. H., Machienenelemente, Carl Hanser Verlag München Wien, 1997.
5. Shigley, J. E., Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Book Company, New
York, 1986.
u) v) w)
o) p)
q) r)
s)
t)

Fig. 2.2 b) La avioane si la caroserii auto se utilizeaza, de obicei, nituri tubulare asamblate mecanizat sau automatizat. Cum niturile din industria automobilelor si aviatiei sunt de dimensiuni mici, nituirea se face la rece. Pentru industria de aviatie se utilizeaza tehnologii performante, precum cele sugerate de figurile 2.2 si 2.3. Dupa tragerea tirantului (figura 2.2 b), peretele exterior al nitului tubular ia contact cu peretele gaurii date în tablele care urmeaza sa fie asamblate, iar deformarea laterala a corpului cilindric al nitului tubular asigura solidarizarea tablelor. La varianta din fig. 2.3 deformarea corpului nitului tubular este determinata de forma conjugata a gaurii conice a nitului cu a capului tirantului care va ramâne, dupa rupere, încastrat în el. Strângerea realizata la variantele prezentate este foarte puternica, asa încât este asigurata si etanseitatea asamblarii. 70°

cap detasabil nit tirant

piesa de presiune
N 2

table
N 2

N Figura 2.3 a) 80

debavurarea gaurilor. pentru ca la cald tablele din aluminiu îsi pierd din rezistenta. dar care nu întrunesc decât în mica masura conditiile prezentate mai sus. .suprapunerea gaurilor.1) sunt: .gaurire prin stantare sau cu burghiul. pentru diametre mai mari de 12 mm. .3 c) Materialele pentru nituri trebuie sa îndeplineasca simultan mai multe cerinte: . 2.80). nituirea se poate face la rece. se utilizeaza nituri din oteluri de mica rezistenta – usor de deformat (OL 34. Pentru realizarea structurilor nituite din constructia de avioane se utilizeaza diferite aliaje de aluminiu. Etapele nituirii clasice (fig. 81 . pentru a nu se produce curenti galvanici cu efect de coroziune.1.3 b) 2. . .1.îndreptarea tablelor.formare usoara.aliajele Al-Cu-Mg se întaresc la temperatura camerei de la sine si.nitul si tablele asamblate trebuie sa fie apropiate ca natura. 2. .3 Nituirea metalelor usoare (aliaje de aluminiu) Pentru asamblarile caracteristice structurilor de aviatie se fac urmatoarele recomandari: .mentinerea strângerii în timp.nituirea la rece. .umplerea completa a gaurii.1. Materiale pentru nituri Figura 2. Pentru asamblari obisnuite.asigurarea strângerii în conditii variate de temperatura (coeficient de dilatare apropiat de cel al tablelor asamblate). . pentru diametre mai mici de 12 mm sau la cald. .Figura 2. deci. trebuie depozitate la temperaturi joase sau tratate termic.2 Tehnologie De regula.gaurirea cu burghiul pentru evitarea fisurarii marginilor tablelor.1. . 2. OL 37 STAS 500/2 . înainte de nituire.

4).coeficientul de frecare dintre table N F1 < µ⋅N N Figura 2. Prin cresterea în continuare a sarcinii F1 corpul nitului va fi solicitat.4 Procesul trans miterii fortei prin asamblarile nituite La o asamblare corect facuta strângerea tablelor este atât de mare încât preluarea fortei F1 se face prin frecarea dintre table. N F1 2 F1 F1 F1 2 F1 2 Figura 2. în limita jocului dintre corpul nitului si peretele gaurii din table.1.5 Daca F1 > µ⋅N.6 si figura 2. N F1 N F1 N N F1 ≥ µ⋅N Figura 2. Solicitarea tijei nitului este.4 În cazul în care strângerea nu este suficient de puternica (figura 2. Strângerea nitului nu este. întinderea. are loc o mica deplasare a tablelor cu frecare.2. complet controlabila si nu este garantata.7).6 a) 82 Figura 2.5). tot în domeniul elastic. deci. capul nitului este solicitat la strivire si la forfecare (figura 2. tensiunea de forfecare si/sau strivire depaseste limita de curgere si deformatiile devin plastice (figura 2. la strivire. încovoiere (eventual) si forfecare.6 b) F1 2 . τf N F1 N σs F1 N N µ . însa.

8) se poate scrie: µ⋅N ≤ F1 F1 = FI + FII = µ⋅(σt ⋅A) + τf⋅A F1 = A⋅(µ⋅σt + τf) Situatia reprezinta o nedeterminare greu de ridicat. 83 .6 c) F joc nit/table cota „b” << decât „a” a) b) c) deplasare transversala Figura 2.F1 2 F1 F1 2 Figura 2. pentru ca nu poate fi cunoscuta nici valoarea strângerii N. referitor la strângerea tablelor si la solicitarea niturilor. N F1 FI FII F1 N Figura 2.7 În cazul (probabil) în care forta exterioara F1 este preluata si prin forfecarea niturilor si prin frecarea dintre table (figura 2.8 Din cele prezentate rezulta ca exista mai multe situatii posibile.

Ipoteze le de calcul. . .transmiterea partiala a fortei exterioare prin frecare se ia în considerare doar prin alegerea corespunzatoare (mai mica) a tensiunii admisibile.1.forta exterioara se repartizeaza uniform pe nituri. astfel: τf = F1 ≤ τ af 2 π ⋅ d1 4 (2. .5 Solicitari generale ale nitului În figura 2. astfel. în conditiile aratate sunt: . σs = F1 ≤ σ as . . σ t f Figura 2. 2.daca exista evident un nit mai intens solicitat. (N = 0. Acest ultim caz reprezinta o situatie nefavorabila si este luata ca baza acoperitoare de calcul. numai el se calculeaza celelalte ramânând supradimensionate.tensiunile se repartizeaza uniform pe sectiunea transversala a corpului nitului.1) unde F1 este forta care revine unui nit.se neglijeaza încovoierea nitului. Cum capul este supradimensionat si necunoscând strângerea N se face numai calculul tijei la strivire si la forfecare.se presupune ca tija (corpul) nitului umple complet gaura din table. Se ajunge. .9 d1 ′ σ′s F1 σs max τ ′f′ 84 .9 sunt prezentate toate solicitarile care apar în/pe corpul si în/pe capul nitului.toate niturile au acelasi diametru. σ′s F1 s1 s2 ′ σ′s N N σs m τ′ .Daca µ⋅N = 0. dar care compenseaza neajunsul legat de imposibilitatea cunoasterii strângerii reale dintre table.2) S-a admis ipoteza suplimentara ca tensiunea de strivire este distribuita uniform pe aria laterala a semicilindrului de înaltime smin si de diametru d1 . adica strângerea tablelor este practic nula) niturile sunt solicitate la forfecare si la strivire. s min ⋅ d1 (2. . σas pentru materialul cel mai putin rezistent (nit sau tabla). la o supradimensionare a niturilor care nu poate fi evitata.

se recomanda ca tmax = (6 .3) (2.11.1.11 85 .. 2.10 d   F1 = 2 ⋅  e − 1  ⋅ s min ⋅ τ*) f 2   τ *) f ≤ *) tensiune de forfecare în table (2. 8)⋅d1 .7 Forfecarea tablelor între rânduri Daca exista mai multe rânduri de nituri. e F e1 F Figura 2.1.4) F1 = (t − d 1 ) ⋅ s min ⋅ σ*) t σ*) ≤ σ*) t at τ*) af *) tensiune de tractiune în table În general. tablele sunt solicitate la forfecare si la tractiune: τ* f s tractiune tabla F t F e Figura 2. atunci se impune si verificarea tensiunii de forfecare.6 Calculul tablelor Conform datelor din figura 2. asa cum sugereaza figura 2.2..10.

x =1 n=2 în care i – numarul total de nituri si ix – numarul de nituri de pe cercul x. plus nitul central din punctul S – centrul de simetrie al figurii nituite.F1 = 2 ⋅ (e1 − d1 ) ⋅ s min ⋅ τ**) f τ **) f ≤ τ*) af **) – tensiunea de forfecare longitudinala a tablelor (2. se recomanda ca asamblarea sa fie realizata cu nituri multe si de diametru mic (3 .8 Calculul unei asamblari nituite solicitate excentric În figura 2.5…6)⋅d1 .. în acest fel concentratorii de tensiune sunt mai mici. 86 . 1 2 I F1 a F0 S a F0 F0 r1 r2 F2 F F0 II a a L Figura 2. Momentul dat de forta F în raport cu punctul S este preluat de nituri prin fortele F1 de pe cercul 1.12 este reprezentata o asamblare cu 9 nituri dispuse pe doua cercuri.5⋅s + 0. respectiv de fortele F2 de pe cercul 2.5…3)⋅d1 De asemenea.12 F0 = F i n (2. 6 mm).1. pentru ca. în fiecare dintre nituri sub forma încarcarii F0. t = (2. prin reducere. Evident ca sarcina exterioara F se regaseste. e1 = (2.2 (cm). e = 2⋅d1 .6) FL = ∑ i x ⋅ Fx ⋅ rx .5) Pentru asamblarile nituite din aviatie se recomanda valorile: d1 = 1. d1 ≤ 13 mm. 2.

F1 F2 = . se poate realiza prin unul dintre urmatoarele procedee: prin aducerea pâna la plasticizare sau pâna la topire a pieselor alaturate (cu sau fara sursa de caldura).13 87 metal de baza . ca procedeu de asamblare nedemontabila.13 ne permite sa facem constatarea ca orice cordon de sudura reprezinta un important concentrator de tensiune.9) metal de adaos zona de interdifuziune si aliere a metalului de baza cu cel de aport Figura 2.5 se face verificarea niturilor I si II la încarcarea Fmax.0.2 Asamblari prin sudare 2.. r1 r2 F2 = Fmax r1 ⋅ F2 ⋅ r1 + i 2 ⋅ F2 ⋅ r2 r2 (2. F2 ) (2.2 Zonele caracteristice asamblarii sudate prin aport de material Simpla observare a figurii 2.7) ⋅ σ at σ as = ( 2.. se face ipoteza ca sarcinile variaza invers proportional cu raza. Pentru verificari se recomanda: τ af = ( 0.7) FL = i 1 ⋅ F1 ⋅ r1 + i 2 ⋅ F2 ⋅ r2 = i 1 ⋅ FL = F2 ⋅ (i1 ⋅ r12 + i 2 ⋅ r2 ) ⇒ F2 .5) ⋅ τ af 2.8) Prin metoda prezentata la paragraful 2. zona cu structura modificata datorita temperaturii înalte de sudare (2..În plus.2.1 Procedee tehnologice Sudarea metalelor.2.. ceea ce permite aflarea fortelor F1 si F2 .1. fara sau cu adaos de material de compozitie asemanatoare. 2. respectiv F1 r2 Niturile cele mai solicitate sunt niturile I si II cu forta: 2 2 Fmax = F0 + F2 + 2 ⋅ F0 ⋅ F2 ⋅ cos(F0 .6. cu sau fara presare.2.

lipsa elementelor intermediare.calitatea cusaturilor depinde de calificarea personalului lucrator.2. σ ts = F ≤ σ as ls ⋅ a (2. pericolul se diminueaza prin limitarea continutului de sulf si fosfor. La sudarea autogena a pieselor cu pereti subtiri din oteluri de înalta rezistenta (pentru motoare de aviatie) pot aparea fisuri în vecinatatea cordoanelor. Pentru oteluri înalt aliate (cu conductivitate termica redusa).reparatii usoare. pentru ca pune probleme proiectantilor: . . asa cum este sugerat în figura 2. 2. cu atât mai mult cu cât procentul de carbon este mai înalt. se recomanda sudarea cu arc electric. Otelurile cu mult carbon (de peste 0.1 Îmbinarea cap la cap Solicitarea cordonului este la tractiune. 2.14.folosirea mai judicioasa a materialului (profile. 2.4 Dezavantajele asamblarilor sudate Este important de urmarit lista de mai jos.6.buna comportare în exploatare.. . de pozitia sudurii. OL 42.2. sudabilitatea scade cu cresterea procentului de carbon.5 Sudabilitatea Otelurile cu carbon putin (OL 37. principalele avantaje ale asamblarilor sudate: .materiale de adaos putin pretentioase (electrozii sunt.controlul implica aparataj special (raze X sau ultrasunete).3 Avantajele procedeului Prezentam.10) ls = l − 2 ⋅ s 88 . . .2. de regula. platbande). .2. ceea ce micsoreaza durata de încalzire.tensiunile remanente în zona sudurii trebuie eliminate (prin detensionare prin ciocanire sau prin tratament termic). OL 70) si otelurile aliate au tendinta de fisurare. în special la piese mari. cu pericolul aparitiei tensiunilor interne. de utilaj. .operatiile pregatitoare sunt usor de realizat si nu sunt costisitoare. producându-se fisurari. automatizare).adaosuri reduse de prelucrare. Otelurile mai bogate în carbon (OL 60.6 Calculul îmbinarilor sudate 2.15%) devin dure si casante în zona sudurii. astfel încât sudarea lor este dificila si nesigura. de pregatirea operatiei etc.solutii posibile pentru subansambluri agabaritice.2. fenomen evitat prin preîncalzirea reperelor care urmeaza a fi sudate si alegerea corespunzatoare a electrozilor. . identici cu materialul pieselor asamblate). mai jos. .2. OL 50) se sudeaza cu usurinta. . .productivitate ridicata (mecanizare.

.. acoperitor.12) în care ϕ .15 În ipoteza ls ≅ l. aparând concentratori de eforturi prohibitivi. pentru aceleasi tensiuni admisibile: F = l ⋅ a ⋅ σ a sudura = l ⋅ a ⋅ ϕ ⋅ σa ⇒a= s . Daca solicitarea ansamblului este la încovoiere atunci rezulta.14 F M M Figura 2. Rezulta a = (1. deci a ≥ s ϕ tabla = l ⋅ s ⋅ σ a tabla (2.11) Sudura F l F F l s a Figura 2. asa încât din lungimea fizica reala a cordonului se scad lungimile s.coeficient de calitate a sudurii (ϕ > 1).2 . conditia de egala rezistenta a sectiunilor cusaturii si materialului de baza este. 1. Peste aceasta valoare rezistenta sudurii nu mai creste. ls.25)⋅s. 89 . lungimea de calcul fiind.În calcul se tine cont de arderile locale produse la capetele cordonului. conform figurii 2.15: σi = M a ⋅l2 6 ≤ σa i (2.

13) σ ech s = σ 2 + 3 ⋅ τ 2 ≤ σ as ts fs (2.14) 2.6.17) este solicitata la întindere si la forfecare.16. F⋅cosα F F l F α F⋅sinα Figura 2. Celelalte date geometrice si sarcinile sunt date în figura 2.5 s are un concentrator minim de tensiuni.3 Îmbinarea frontala de colt Sudura monofrontala (figura 2. varianta cu a = 0. dar preia o încarcare redusa. 2 a F⋅cos 45° F F e F a = s⋅sin 45° F⋅sin 45° Figura 2. 2 Varianta de compromis este cu a = s. dar prezinta dezavantajul concentratorului de tensiuni prea ridicat. conform unei metode confirmate experimental.16 F ⋅ sin α ls ⋅s F ⋅ cos α τ fs = ls ⋅ s σ ts =        ls = l − 2⋅s sin α (2.6.18 sunt prezentate variantele geometrice în care se pot realiza cordoanele de colt: varianta cu a = s preia sarcina maxima. 90 .2.2.17 Tensiunile componente (tractiune si forfecare) se aduna geometric.2 Îmbinare oblica cap la cap Se considera a = s. În figura 2.2.

.relizarea de cordoane bifrontale. bifrontala (vezi si linia întrerupta din figura 2. doar un calcul conventional la forfecare: F ≤ τ afs pentru sudura monofrontala ls ⋅a 1 F τ fs = ⋅ ≤ τ afs pentru sudura bifrontala 2 ls ⋅ a τ fs = (2.cordoane cu sectiune cu concentratori redusi (figura 2.19).15) σ ech = σ 2 + τ 2 = ts fs a= 2 ⋅s 2 a = 0.16) Considerând modul de determinare a efortului echivalent ca fiind discutabil si datorita concentratorului puternic de eforturi dat de sudura se face.18 a=s Daca sudura este dubla.17) (2. în acest caz. pentru ca se reduce astfel efectul de aliniere a tablelor.σ ts = τ fs = F 2 F ⋅ sin 45° = ⋅ ls ⋅ a 2 ls ⋅ a F 2 F ⋅ cos 45° = ⋅ ls ⋅ a 2 ls ⋅ a F ≤ σas ls ⋅ a (2.17). atunci σ ts = τ fs = σ ech = 2 F ⋅ 4 ls ⋅ a 2 F ⋅ 4 ls ⋅ a 1 F ⋅ ≤ σ as 2 ls ⋅ a (2. Figura 2.19 91 .5⋅s Figura 2.18) Recomandari constructive: . .lungime mare de suprapunere (> 4⋅s).

6. 92 . dar la capetele cordoanelor lungi tensiunile prezinta valori mai mari decât media (figura 2.20).21) a ⋅ l2 s 6 a ⋅ l s2 Ws = 2 ⋅ 6 Ws = 2. M l M Figura 2.6.2.20 σ is = M ≤ σ ais Ws (2.4 Îmbinarea de colt frontala sub actiunea unui moment încovoietor Singura solicitare a cordonului este încovoierea (figura 2.22) Se poate considera ca distributia de eforturi este aproape de medie la lungimi l1 < 50⋅a.21).21 τ fs = F ≤ τ afs 2 ⋅ l s1 ⋅ a l s1 = l1 − 2 ⋅ s a = 0 .19) pentru sudura monofrontala pentru sudura bifrontala (2.2.5 Îmbinarea de colt bilaterala solicitata axial Solicitarea cordoanelor este forfecarea condsiderata a fi distribuita uniform.2.7 ⋅ s (2.20) (2. F l F a l1 distributia reala a tensiunilor de forfecare Figura 2.

22 F ⋅ l0 = M ⇒ F = F ≤ τ afs l s1 ⋅ a l s1 = l1 − 2 ⋅ s τ fs = 2.2.23) l′′ 1 F1 ′ l1 l1 l2 F Figura 2.2. F2 M l0 (2.23).6.22).2. Din conditia atingerii tensiunii admisibile se pot determina lungimile cordoanelor de sudura.23 93 .7 Îmbinarea de colt bilaterala cu cordoane inegale Forta exterioara F se regaseste în cordoanele de sudura sub forma componentelor F1 si F2 care dau solicitari de forfecare (figura 2.6.6 Îmbinarea de colt bilaterala solicitata prin moment încovoietor Momentul M se converteste în cuplul fortelor F care solicita cordoanele de sudura la forfecare (figura 2. F M F l0 M l1 Figura 2.

poate fi mecanizata sau automatizata.7 ⋅ s ⋅ τ afs 2.2.l2  F1 = F ⋅ l + l F1 + F2 = F  1 2 ⇒  F1 ⋅ l1 = F2 ⋅ l 2 l1  F = F ⋅  2 l1 + l 2  F1 ' l1s = 0.24).8 Îmbinarea de colt circulara închisa supusa unui moment de torsiune (2.24) (2.calculul este dificil.28) 2. n fiind num[rul punctelor de sudura: τ fs = F π ⋅ d2 n⋅ 4 ≤ τafs (2.9 Cusaturi sudate prin puncte (constructii cu pereti subtiri) Des utilizate în industria constructiilor de masini. prezinta siguranta în exploatare.raportul grosimilor tablelor trebuie sa fie maximum 3. Cu datele din figura 2.2.25 se poate efectua un calcul aproximativ.7 ⋅ s ⋅ τ afs F2 " l1s = 0.27) π ⋅ (D + 2 ⋅ a ) 4 − D4 Wps = 16 ⋅ (D + 2 ⋅ a ) [ ] (2.29) 94 .6.26) Modelul de calcul este bazat pe faptul ca în cordon se produce o tensiune de rasucire (figura 2.24 τ ts = Mt ≤ τ ats Wps (2. . aceasta solutie de asamblare este rapida. a D a Mt D+2⋅a D Figura 2.6. dar prezinta câteva inconveniente printre care: .25) (2.

5 . 2.25 2.65 Cap la cap De colt Asamblarilor sudate solicitate la oboseala au un algoritm de calcul specific. având în vedere factorii de mai jos: σ as = k 0 ⋅ k1 ⋅ σ a .rezistenta admisibila a materialului de baza. Tabelul 2.forfecare Orice tip de solicitare k1 0.1 Tipul îmbinarii Solicitarea .8 0. β2 = 1L3 .tractiune . M c = β1 ⋅ β 2 ⋅ β3 ⋅ M. 95 .încovoiere .1). astfel: Fc = β1 ⋅ β 2 ⋅ β3 ⋅ F.65 0.coeficient de importanta a asamblarii.tine cont de prezenta socurilor. σ a .2. respectiv momentul de calcul la care pot fi solicitate cordoanele de sudura pleaca de la valorile nominale multiplicate prin coeficienti.7 Eforturile de calcul din cordoanele de sudura Forta de calcul.d F F F F Figura 2.compresiune . β3 = 1. β1 = 1L1.3 . k 0 .dat de gradul de cunoastere a eforturilor.2L1. 0.75 0.85 .coeficient de calitate.8 Eforturile unitare admisibile pentru cordoanele de sudura Tensiunile admisibile pentru calculul cordoanelor de sudura solicitate static σas se determina în functie de tensiunea admisibila la tractiune pentru materialul de baza σa.9 0.. k 1 .2..coeficient care tine cont de forma sectiunii si de solicitare (Tabelul 2.

Clasificare: . . . Forma cordoanelor de sudura trebuie sa permita un flux continuu al liniilor de forta. pe cât posibil.vehicule usoare.tehnica nucleara.tevi pentru schimbatoare de caldura.conexiunea conductorilor electrici (lipire cu ciocanul).rezistenta redusa. Lipirea se realizeaza prin difuziunea particulelor aliajului în materialul de baza si prin formarea unei mici zone de aliere. . Accesibilitata sudurii pentru a. Dezavantajele procedeului: . succesiune de cordoane bine gândita.lipsa tensiunilor interne (temperaturi joase de lucru). fire) fara pericolul arderii. intersectia cordoanelor. 5. Asamblari prin lipire Este o asamblare nedemontabila a pieselor metalice cu ajutorul unui material de adaos (aliaj de lipit) adus în stare topita la o temperatura cu minimum 50°C sub temperatura de topire a pieselor de asamblat.frigotehnie . 2.3.aparate de masura. . aparatura medicala. .carcase.i ridica calitatea.aparatura de uz casnic. Se recomanda realizarea cordoanelor lungi si subtiri (reprezentând concentratori de tensiuni redusi).industria alimentara (conserve). . . Se recomanda realizarea cordoanelor simetrice pentru a se compensa deformatiile remanente de dupa racire.lipsa concentratorilor si evitarea aparitiei fisurilor.lipituri metalice tari (ttop > 450°C). . . . .aviatie (camere de ardere). .mentinerea formei dupa lipire. 2. . Domenii de utilizare: . distanta mare între cordoanele paralele. 96 . 3. scule (placute dure aschietoare). Avantajele procedeului: . .rezistenta locala slaba la coroziune. aparatura electrotehnica. 6.9 Recomandari privind asamblarile sudate 1. treceri numeroase la cordoanele înalte (dupa fiecare trecere se va face detensionarea mecanica sau prin tratament termic). electronica.posibilitatea asamblarii pieselor subtiri (table.2. Diminuarea concentratorilor de eforturi si evitarea suprapunerii acestora. cu concentratori de tensiuni redusi. treceri treptate de la piesa masiva la cea subtire. A se evita.lipituri metalice moi (ttop ≤ 450°C).2. . 4.posibilitatea asamblarii pieselor din metale diferite (cu exceptia celor de Al si Mg care se lipesc numai între ele).

serie mare Încalzire în cuptor Cu ultrasunete Pentru Al. Se introduce toata piesa dupa ce. Lipituri moi sau tari. Electronica Cu raze laser Cu flux reactiv de lipire Aluminiu (metoda unica de lipire a aluminiului). Fluxul contine clorura de zinc încalzita la 345÷380°C. Otel. Cu si aliajele sale (unicate sau serie). Lampa de mâna sau flacara oxiacetilenica. pentru a se Cu rezistente electrice (efect evita supraîncalzirile locale. acidul clorhidric. serie mare. polizorul sau prin aschiere sumara. Aceasta reactioneaza cu Al (material de baza) si depune Zn pe rost.2 Domenii de aplicare Lipituri moi (unicate. În cuptor exista atmosfera protectoare de gaz. pulberi) ca de exemplu: colofoniul. fosfat trisodic. boraxul topit (pentru lipiturile tari). Piese mari. Tabelul 2. Dupa lipire se face un control nedistructiv sau distructiv (prin sondaj). Ge. Cu flacara (lampa de mâna) Electrozi de Cu. potasiu si litiu.1 Tehnologia îmbinarilor prin lipire • • Curatarea pâna la lustruire pentru îndepartarea oxizilor si impuritatilor. Joule) Timp redus de încalzire. Aliajul topit difuzeaza mai usor. .2. rubin sau CO2 . de regula. alcooli etc. Piesele de topita (baie de aliaj de lipit) asamblat se introduc în baie în zona de lipire. Ag. în prealabil. astfel: . fluoratii sau cloratii de amoniu.mecanica: cu peria de sârma. Productie în flux continuu (serie mare).2. electrotehnica). Productivitate mare. acizi. Cu. Laser YAG. Lipituri moi sau tari. Metodele de lipire sunt prezentate în Tabelul 2.3. Proces automatizat. cu fluxuri de lipit (lichide.chimica: cu tetraclorura de carbon. paste. sacâzul. stearina. Încalzirea baii se face cu Cufundarea în baie de sare electrozi de grafit. clorura de amoniu (pentru lipiturile moi) si acidul boric. • • Modul de executare Cu ciocanul de lipit Caracteristici Ciocanul se încalzeste la o temperatura mai mare decât cea la care se topeste aliajul de lipit. Protectia lipirii se face. Mg. pila. 97 . Pentru materiale feromagnetice. s-a depus materialul de adaos. Prin inductie Locul de lipit este încalzit prin curent electric variabil. cupru sau aliaje.

Temperatura de exploatare mai mica de 300°C.27 98 f) . cu adaosuri de Sb (Ttop = 183÷325°C). o Ag-Pb-Sn (Ttop = 235÷310°C). l a) s b) l ≤ (4÷6)⋅s.1.Aliaje de lipit utilizate: o Sn-Pb. la 20°C). .3.1 Lipituri moi Caracteristicile generale ale acestui procedeu sunt: . altfel nu patrunde aliajul de lipit c) Figura 2.Rezistenta redusa la forfecare (< 40 MPa. Particularitatile constructive sunt prezentate în figurile 2.28.26 l l≤ d a) d b) c) p d) e) Figura 2. .2.26 – 2.

cu precautii).3 Lipituri tari Caracteristicile lipiturilor tari sunt: . sârma sau graunte. Piesele din otel se lipesc cu fluxuri de acid hidrocloric cu Zn. fluorborati. metale dure (carburi metalice) si metale pretioase. cu clorura de Zn).. Fluxuri utilizate pentru usurarea lipirii: fluorati sau clorati de Na.28 2. Suprafetele de lipit trebuie curatate perfect de grasimi si mai ales de stratul de oxid (cu perie cu fibre de sticla sau de otel. Alamele de lipit (Cu-Zn) – STAS 204-77 cu adaosuri de Si sau Sn se folosesc la lipirea pieselor importante (oteluri. Cd sau pot fi aliaje de Zn + (3÷10%)Al sau Cu. nichel si aliaje de nichel.sunt folosite la îmbinari de rezistenta . Dupa lipire se face o recoacere la 250÷270°C. Se folosesc aliaje de lipit cu 60%Cd + 20%Zn + 10%Sn sau 90%Cd + 10%Zn (punctele de topire sunt de 150°C. K. etc. fonte maleabile. instalatii nucleare. Încalzirea se realizeaza cu flacara. borati. asamblarile au τaf = 42 .2 Aspecte particulare 1) Lipirea aluminiului este dificila. . Mg. 4) Otelurile inoxidabile sunt dificil de lipit din cauza oxidului de suprafata si a conductibilitatii termice scazute. la temperatura de exploatare de maxim 180°C. Pentru aliajele de lipit cu temperatura de topire de pâna la 315°C. Se recomanda curatarea perfecta a suprafetelor (mecanic sau chimic).1.1. datorita conductivitatii termice ridicate si a tenacitatii cauzate de stratul de oxid. Aliajele de Ag (STAS 8971-80) se utilizeaza pentru lipituri importante la piese din oteluri. Li. asamblarea tevilor. 99 d) e) . asamblari arbore-butuc. aliaje de Ni. Îmbinarile au o rezistenta buna la forfecare (40÷50 MPa). Alumiul turnat nu se lipeste. nichel si uneori cupru. 2) Lipirea magneziului se recomanda numai pentru umplerea unor defecte de suprafata. tehnica frigorifica. titan si aliajele sale.comparabile cu sudura.3. respectiv 260°C).etansare supuse la solicitari mici si mijlocii (placute dure aschietoare. Aliajele de lipit pot fi pe baza de Sn. . 3) Aliajele de cupru – Alamele (aliajele Cu-Zn) se lipesc folosind fluxuri active de clorura de Zn sau amoniu si acid clorhidric liber. Au. Aliaje pentru lipire: Al-Si. Cu-Zn.au rezistenta mecanica ridicata.. În anumite conditii se pot lipi si aliaje de Al. borax topit. Ag. 2. aviatie). Dupa lipire se îndeparteaza fluxul coroziv.3. Pb + Zn. ultrasonic sau chimic.p a) b) c) Figura 2. otel inoxidabil. Aliajele de lipit se livreaza sub forma de bare. 280 MPa.

29 – 2.30.30 100 h) .Particularitati tehnologice: 1) Lipirea Aluminiului. în cuptor. j a) Figura 2. Lipire în cuptor. Si. 2) Lipirea otelului inoxidabil. asamblarea necesita o dubla acoperire cu Cr si Ni pentru protectie împotriva oxidarii.9%Ag.29 j j j b) canal de aerisire a) j b) j j c) d) j e) j j f) j g) Figura 2.nichel (60%Pa + 40%Ni. în vid. Ttop < 1250°C). b) 80%Au + 20%Cu sau 99. se folosesc fluxuri. Pozitionarea pieselor de asamblat se face la rece. Aliajele de lipit sunt: 82%Au + 18%Ni (Ttop < 950°C) sau Paladiu. Cu sau Zn. 3) Lipirea titanului si aliajelor sale: a) 70÷90%Cu si 30÷10%Ni. Exemple de îmbinari moi sunt prezentate în figurile 2. Lipirea în vid se face sub presiune locala. Aliajul de adaos este pe baza de Al.

31 si 2.32) 1) F F l s F s l F τf F b F pentru l > 4⋅s pentru l = (3…4)⋅s τf τf Figura 2. τaf determinat experimental b⋅l (2.32 101 .31 τf = F ≤ τ af .3. Lipiturile tari se calculeaza la forfecare ca si asamblarile sudate. Exemple de calcul (figurile 2.2.2 Calculul îmbinarilor prin lipire Lipiturile moi se executa dupa prescriptii tehnologice precise. în functie de natura pieselor asamblate si de natura aliajului de lipit. Repartitia tensiunilor de forfecare este neuniforma.30) 2) l F Mt d F Mt Figura 2.

102 . apoi se face verificarea experimentala. l . la cald sau la rece. c = 2. etanseitate.pentru îmbinari cu eclise duble. sensibilitate la socuri. .. cu sau fara presare. distributie uniforma a tensiunilor. izolatoare termic.4 Asamblari prin încleiere (cu adezivi) 2.pentru solicitari statice. sensibilitate la încovoiere.31) La tablele suprapuse apar si tensiuni de încovoiere (pe lânga forfecare) cu atât mai mari cu cât lungimea de suprapunere este mai mica. asamblarile nu rezista la temperaturi scazute. Dezavantajele procedeului: temperatura de exploatare este scazuta (< 120°C). . se asambleaza orice material cu orice material. rezistenta la încovoiere. îmbatrânire rapida.1 Generalitati Prin acest procedeu se asambleaza piese metalice sau nemetalice. sursa de caldura).l = 4⋅s . lipsa concentratorilor de tensiuni..0.F ≤ τ af π⋅d ⋅l 2⋅Mt 1 τ" = ⋅ ≤ τ af f d π⋅d ⋅l τ τ af = r . nu apar transformari structurale în materialele de baza.4. de regula. greutate redusa. izolare fonica. De obicei. d 2. uneori tehnologia este complicata. rezistenta la soc termic.7 . prezenta ecliselor înlaturând acest neajuns. permite asamblarea pieselor foarte subtiri. Recomandari constructive: .2 ≤ ≤ 0. se adopta constructiv dimensiuni de îmbinare.pentru asamblari arbore-butuc.3 c τf = ' (2.pentru îmbinari cu solicitare variabila. amortizarea vibratiilor.l = 25⋅s .l = 12⋅s . Avantajele procedeului: se evita tensiunile interne (lipseste. nu sunt necesare instalatii costisitoare. aspect placut.

STAS 88-81 – clei de oase. control dificil. Urmeaza degresarea în baie alcalina si spalarea cu jet de apa. STAS 3726-76 – clei de nitroceluloza. oxizi m etalici. elstomeri. pentru încleierea la cald sunt necesare dispozitive. micsoreaza contractia si dilatarea termica a stratului de adeziv.solventul – micsoreaza vâscozitatea pentru asamblare. . d) adezivi cu priza la rece (timp mare de întarire.defecte) cu o ultrasunete sau distructiv. perie. 3) Aplicarea adezivului se face manual (spaclu. fibre) – ajuta la cresterea rezistentei mecanice. asigura rezistenta. 4) Întarire libera. 5) Îmbinarea propriu. asamblarea butucului pe arbore. . 315°C la presiuni între 0. Atentie la protectia muncii (pericol de incendiu)! 103 . fara suprapunerea pieselor. Materiale si tehnologie: .adezivi ureo-formaldehidici. baie) sau mecanic. ambreiaje (fixarea ferodourilor).umplutura (prefuri minerale.liantul – material de baza. 6) Controlul se face prin ciocanire (ton înalt – calitate buna.. Timpul de întarire este întins de la secunde la saptamâni. masuri de protectie a operatorului. Adezivii se clasifica în: a) adezivi structurali (pentru asamblari de rezistenta). 2) Pregatirea cleiului (între 30’ si 24h). anorganice. ton j s . pasta sau pulberi. saruri) – accelereaza procesul de întarire. prin moleculele sale. b) adezivi nestructurali (pentru asamblari secundare sau atunci când suprafata de asamblare este de mari dimensiuni). Domenii de utilizare: constructii aeronautice (structuri fagure). Adezivii se livreaza sub forma de: lichid. necesita presare).. Indicatii tehnologice 1) Pregatirea (curatarea) suprafetelor (mecanic sau chimic): sablare cu nisip fin de cuart pur sau spalarea cu tricloetilena. .- totdeauna rezistenta mecanica depinde de respectarea tehnologiei.1 si 3. autovehicule. STAS 89-80 – clei de piele.5 MPa. etanol sau acetona. Când piesele sunt perfect curatate pe întreaga suprafata se formeaza o pelicula de apa continua. role.catalizatori (rasini termorigide. Adezivul. rasini termoplaste. conform: STAS 6643-80 . c) adezivi cu priza la cald (necesita instalatii de încalzire). rasini termorigide. adera la suprafetele de asamblare prin forte intermoleculare care pot fi completate prin legaturi de valenta ale atomilor de suprafata (forte Van der Waals). placute de frâna.zisa se face prin suprapunerea pieselor si mentinerea lor la temperatura de lucru 20° . Materiale: organice.

33 2.rezistenta la desprindere prin cojire (figura 2.33 c).rasini epoxipoliamidice (pentru asamblarea oricarui material).34 τf încarcare înalta cu piese deformabile c) Pentru a atenua variatia tensiunii la capete (figura 2.rezistenta la oboseala. F=0 stare neîncarcata a) τf încarcare joasa cu piese nedeformabile b) Figura 2.rasini epoxifenolice (pentru oteluri inoxidabile si titan).33 a si b).sa suporte variatiile de temperatura. a) b) c) Figura 2.rasini fenolice-neopren (pentru rezistenta la vibratii. . Cresterea rezistentei mecanice a asamblarii creste cu marirea suprafetei de suprapunere (dar nu oricât de mult). Rezistenta maxima a straului de adeziv este la forfecare. înghet si uleiuri). . pentru ca stratul de adeziv sa fie doar pentru etansare (creste astfel capacitatea portanta). . Asamblarea prin adeziv trebuie dublata prin forma.34 sunt prezentate fazele solicitarii unei asamblari cu adezivi solicitate transversal.rezistenta la desprindere sub sarcina (figura 2.4.Exemple de adezivi: . . Marirea grosimii stratului de ulei duce la cresterea 104 . .34 c) se combina adezivi termorigizi cu cei termoplastici. Adezivii (cleiurile) trebuie sa aiba proprietatile: .2 Repartizarea tensiunilor de forfecare În figura 2.

35 g) si j) . de asemenea..35 a) – nu este recomandabila.4. 2.35 e) .15)⋅s a) b) c) l s d) e) f) l s s l g) h) i) l s j) k) l) m) 105 n) . Figura 2.cota recomandata: l = (5..10)⋅s Figura 2. Calculul asamblarilor cu adezivi se face în acelasi mod ca la asmablarile prin lipire. Rezistenta nu depinde de latimea suprapunerii... La îmbinarea pieselor din material plastic τaf = 9MPa (solicitari statice)..cota recomandata: l = (2. Solutia din figura 2. la grosimi mari de strat adeziv. experimental.36 sunt prezentate câteva aplicatii de asamblari cu adezivi. 6 MPa (solicitari oscilante) si 3MPa (solicitari alternant simetrice). Rezistentele admisibile sunt stabilite. dar modelele de calcul trebuie validate prin experiment.cota recomandata: l = (10. apoi rezistenta scade brusc. pâna la o anumita valoare.5)⋅s Figura 2.rezistentei.3 Solutii constructive În figurile 2.5. Rezistenta asamblarii depinde de temperatura de exploatare si de umiditate..35 h) si k) .35 si 2.

J.. 1976. 1997. N.5 Bibliografie 1. V. Bucuresti. E. Editura didactica si pedagogica. Editura Tehnica. N. K. Organe de masini. 106 .o) p) q) r) s) t) Figura 2. 2. Machienenelemente. Mechanical Engineering Design. Costinescu... Radulescu.. Bucuresti. 4. 3.. Organe de masini. Shigley. McGraw-Hill Book Company. 5. D. 1985. Manualul inginerului mecanic.. Vol.36 w) 2.. Gafitanu. Pavelescu.. H. Editura tehnica. Carl Hanser Verlag München Wien. A.35 u) v) Figura 2. Manolescu. New York. Gh.. Decker. Manea. 1986. I. Gh. Bucuresti. Andrian. Gheorghiu.. 1970. M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful