Sunteți pe pagina 1din 6

1.

ALCĂTUIREA SUBANSAMBLULUI DE FUNDAŢII PE RADIER

1.1 GEOMETRIA FUNDAŢIEI PE RADIER


Stâlpii cadrelor dispun de fundaţie pe radiere. În cazul în care deschiderile dintre stâlpi sunt mai mari decât 4,00
m, se execută radiere cu grinzi principale şi secundare, grinzile secundare au rolul de a rigidiza radierul şi de a
reduce deschiderea de lucru a plăcii.

1.2. TEHNOLOGIA DE REALIZARE


Radierul se execută din beton armat monolit pe un strat de pietriş compactat de 20 cm grosime, peste care se
realizează betonul de egalizare şi strat de hidroizolaţie, în grosime totală de 10 cm.
Cota superioară a plăcii radierului se realizează la cota –4,00 m.

1.3. CARACTERISTICI ALE TERENULUI DE FUNDARE


Terenul bun de fundare este la cota de – 3,80 m.
Cota superioară a radierului este la cota -4,00 m.

2. PREDIMENSIONAREA SUBANSAMBLULUI DE FUNDAŢII PE RADIER GENERAL

2.1. SCHEMA STATICĂ


Schema statică a radierului general este corespunzătoare unui planşeu întors alcătuit din placă, grinzi principale
bidirecţionale în dreptul stâlpilor şi grinzi secundare pe direcţia longitudinală la distanţe egale, distanţa «l» inter-ax.

1
6.2. Evaluarea încărcărilor
(I) Stâlp marginal
(1) Încărcări permanente (Gmn, Gmc)
(a) greutate proprie stâlp (se consideră din condiţia 2.2 şi 2.3: hst = bst = 30 cm);
(b) încărcări permanente provenite din grinzi principale:
– grinda planşeului acoperiş (peste etajul II):
– grinda planşeului peste etajul I:
– grinda planşeului peste parter:
– grinda planşeului peste subsol:
Nsn = gpn * L/2 = 2125 daN/m * 5.10 m / 2 = 5419 daN; (gpn conform pct. 4.4.1. (1) planşeu intermediar)
Nsc = Nsn * n = 5419 daN * 1.35 = 7316 daN daN.

Total încărcări permanente:


– la baza stâlpului etajului II:
– la baza stâlpului etajului I:
– la baza stâlpului parterului:
– la baza stâlpului subsolului:
Nmgsubsoln = Ngpartn + ggn * Hsubol + Npn = 18652 daN + 225 daN/m * 4.00 m + 5419 daN = 24746 daN;
Nmgsubsolc = Ngsubsoln * n = 24746 daN * 1.35 = 33407 daN.

(2) Încărcări temporare (Pmn, Pmc)


Încărcările temporare provin din grinzi principale:
– grinda planşeului acoperiş (peste etajul II):
– grinda planşeului peste etajul I:
– grinda planşeului peste parter:
– grinda planşeului peste subsol:
Npsn = pn * L/2 = 1125 daN/m * 5.10 m / 2 = 2869 daN; (pn conform pct. 4.4.1. (2) planşeu intermediar)
Npsc = Npsn * n = 2869 daN * 1.50 = 4304 daN.

Total încărcări temporare:


– la baza stâlpului etajului II:
– la baza stâlpului etajului I:
– la baza stâlpului parterului:
– la baza stâlpului psubsolului:
Nmpsubsn = Npsubsoln + Nppn = 8436 daN + 2869 daN = 11305 daN;
Nmpsubsc = Npsubsoln * n = 11305 daN * 1.50 = 16958 daN.

(3) Încărcări totale pe stâlpii marginali (Qmn, Qmc)


– la baza stâlpului etajului II:
– la baza stâlpului etajului I:
– la baza stâlpului parterului:
– la baza stâlpului subsolului:
Nmqsubsoln = Ngsubsoln + Npsubsoln = 24746 daN + 11305 daN = 36051 daN;
Nmqsubsolc = Ngsubsolc + Npsubsolc = 33407daN + 16958 daN = 50365 daN.

(II) Stâlp central


(1) Încărcări permanente (Gcn, Gcc)
(a) greutate proprie stâlp (se consideră din condiţia 2.2 şi 2.3: hst = bst = 30 cm);
(b) încărcări permanente provenite din grinzi principale:
– grinda planşeului acoperiş (peste etajul II):
– grinda planşeului peste etajul I:
– grinda planşeului peste parter:
– grinda planşeului peste subsol:
Npn = gpn * L = 2125 daN/m * 5.10 m = 10838 daN; (gpn conform pct. 4.4.1. (1) planşeu intermediar)
Npc = Npn * n = 10838 daN * 1.35 = 14631 daN.

Total încărcări permanente:


– la baza stâlpului etajului II:
– la baza stâlpului etajului I:

2
– la baza stâlpului parterului:
– la baza stâlpului subsolului:
Ncgsuboln = Ngpartn + ggn * Hsubsol + Npn = 35074 daN + 225 daN/m * 3.00 m + 10838 daN = 46587 daN;
Ncgsubsolc = Ngsubsoln * n = 46587 daN * 1.35 = 62892 daN.

(2) Încărcări temporare (Pcn, Pcc)


Încărcările temporare provin din grinzi principale:
– grinda planşeului acoperiş (peste etajul II):
– grinda planşeului peste etajul I:
– grinda planşeului peste parter:
– grinda planşeului peste subsol:
Npsn = pn * L = 1125 daN/m * 5.10 m = 5738 daN; (pn conform pct. 4.4.1. (2) planşeu intermediar)
Npsc = Npsn * n = 5738 daN * 1.50 = 8607 daN.

Total încărcări temporare:


– la baza stâlpului etajului II:
NcpetIIn = Np2n;
NcpetIIc = NpetIIn * n ;
– la baza stâlpului etajului I:
NcpetIn = NpetIIn + Np1n ;
NcpetIc = NpetIn * n ;
– la baza stâlpului parterului:
Ncppartn = NpetIn + Nppn ;
Ncppartc = Nppartn * n;
– la baza stâlpului subsolului
Ncpsubsoln = Npsubsoln + Nppn = 16872 daN + 5738 daN = 22610 daN;
Ncpsubsolc = Npsubsoln * n = 22610 daN * 1.50 = 33915 daN.

(3) Încărcări totale pe stâlpii centrali (Qcn, Qcc)


– la baza stâlpului etajului II:
NcqetIIn = NgetIIn + NpetIIn daN;
NcqetIIc = NgetIIc + NpetIIc daN;
– la baza stâlpului etajului I:
NcqetIn = NgetIn + NpetIn daN;
NcqetIc = NgetIc + NpetIc daN;
– la baza stâlpului parterului:
Ncqpartn = Ngpartn + Nppartn daN;
Ncqpartc = Ngpartc + Nppartc daN;
– la baza stâlpului parterului:
Ncqsubsoln = Ngsubsoln + Npsubsoln = 46587daN + 22610 daN = 69197 daN;
Ncqsubsolc = Ngsubsolc + Npsubsolc = 62892 daN + 33915 daN = 96807 daN;

2.3. Determinarea încărcării uniform distribuite pe „planşeul întors’’

Se însumează încărcările permanente şi temporare sub formă de forţe concentrate la baza stâlpilor subsolului
pe suprafaţa totală a radierului general.

Aria totală a radierului este de: Lradier * Bradier


Bradier = 2*5,10 + 1,90 = 12,10 m
Lradier = 5*4,50 + 1,30 = 23,80 m
A = 12,10*23,10 = 288 m2

Q totaln = 8* Nmqsubsoln + 4* Nmqsubsoln *1/2 + 4 *Ncqsubsoln + 2* Ncqsubsoln *1/2 = 10*36051 + 5*69197 = 706495 daN
Q totalc = 8* Nmqsubsolc + 4* Nmqsubsolc *1/2 + 4 * Ncqsubsolc + 2* Ncqsubsolc *1/2 = 10*50365 + 5*96807 = 987685 daN

q total n = 706495/288 = 2453 daN/m2 = 0,245 daN/cm2


q total c = 987685/288 =3429 daN/ m2 = 0,343 daN/cm2

3
3. PREDIMENSIONAREA PLĂCII DIN BETON ARMAT MONOLIT DIN FUNDAŢIA PE RADIER

3.1. SCHEMA STATICĂ


În cazul în care «t»/«l» ≥ 2, plăcile lucrează pe o singură direcţie, în caz contrar pe două direcţii. În ambele
cazuri schema statică poate fi considerată (în mod acoperitor) o grindă continuă de lăţime de 1.00 m şi înaltă de
hradier (grosimea plăcii radierului).

3.2. CONDIŢII DE RIGIDITATE


hradier ≥ 20 cm

3.3. CONDIŢII TEHNOLOGICE


hp ≥ 20 cm;
hp = multiplu de 5 cm întregi
Strat de acoperire pentru armătură de minim 4,5 cm

3.4 CONDIŢII DE REZISTENŢĂ

3.4.1 Evaluarea încărcărilor


Deoarece încărcările provenite din greutate proprie placă şi finisajul aferent, respectiv încărcările temporare
sunt relativ reduse, acestea sunt încadrate în sporul de 40% considerat pentru efectele acţiunilor
negravitaţionale.
Pentru efectul acţiunilor negravitaţionale se va înmulţi încărcarea determinată la punctul 6.3. cu n=1,4
q total placă n = 1,4*2453 daN/m2 *1 m= 3434 daN/m
q total placă c = 1,4*3429 daN/ m2 *1 m = 4801 daN/m

3.4.2 Calculul static


Momentul de calcul:
M = qtotalc * l2 / 11 = 4801 daN/m * (1.70m)2 / 11 = 1261 daNm.

3.4.3 Determinarea grosimii de placă (rezistenţa la compresiune a betonului se consideră Rc = 100 daN/cm2)
Mcap = ξ * ζ * b * h02 * Rc ≈ 0.1 * b * hp2 * Rc = 1 (m) * hp2/10 * Rc ≥ M =>
hp ≥ √ [10 * M / (Rc * b)] = √ [10 * 126100 daNcm / (100 daN/cm2 * 100 cm)] = 11,2 cm.

Se alege în baza criteriilor de rigiditate, tehnologice, respectiv de rezistenţă hp = 20 cm.

4
4. PREDIMENSIONAREA NERVURII (GRINZII SECUNDARE) DIN BETON ARMAT MONOLIT
AL RADIERULUI GENERAL

4.1. SCHEMA STATICĂ


Schema statică poate fi considerată o grindă continuă, cu 5 deschideri egale de mărimea traveei «t», lăţime de
bnradier şi înaltă de hnradier.

4.2. CONDIŢII DE RIGIDITATE

hnradier = t / 10 => hn = 450 cm / 10 = 45 cm;


hnradier / bnradier ≅ 2

4.3. CONDIŢII TEHNOLOGICE


bnradier = minim 18 cm, 20 cm;
hnradier = multiplu de 5 cm întregi.
Acoperirea armăturii la partea inferioare în contact cu solul de minim 4,5 cm

4.4 CONDIŢII DE REZISTENŢĂ

4.4.1 Evaluarea încărcărilor


q total nervură n = 1,4*2453 daN/m2 * l,70 m= 5838 daN/m
q total nervură c = 1,4*3429 daN/ m2* l,70 m = 8161 daN/m

4.4.2 Calculul static


Momentul de calcul:
M = qc * t2 / 11 = 8161 daN/m * (4.50 m)2 / 11 = 15024 daNm.

4.4.3 Determinarea dimensiunilor nervurii (rezistenţa la compresiune a betonului se consideră Rc = 100 daN/cm2)
Mcap = ξ * ζ * b * h02 * Rc ≈ 0.2 * bn * hn2 * Rc = bn * hn2/5 * Rc ≥ M =>
(se adoptă bn = 20 cm);
hn ≥ √ [5 * M / (Rc * bn)] = √ [5 * 1502400 daNcm / (100 daN/cm2 * 20 cm)] = 61,3 cm.

Se alege în baza criteriilor de rigiditate, tehnologice, respectiv de rezistenţă hn = 65 cm, bn = 30 cm.

5. PREDIMENSIONAREA GRINZII PRINCIPALE DIN BETON ARMAT MONOLIT

5.1. SCHEMA STATICĂ


Schema statică poate fi considerată o grindă continuă, cu 2 deschideri egale de mărimea «L», lată de bgradier şi
înaltă de hgadier.

5
5.2. CONDIŢII DE RIGIDITATE

hgradier = L / (6 ÷ 8) => hg = 510 cm / 8 = 63,8 cm;


hgradier / bgradier = 2 ÷ 3.

5.3. CONDIŢII TEHNOLOGICE

hgradier , bgradier = multiplu de 5 cm întregi; peste 80 cm, multiplu de 10 cm întregi

5.4 CONDIŢII DE REZISTENŢĂ

5.4.1 Evaluarea încărcărilor


q total grindă n = 1,4*2453 daN/m2 * 4,50 m= 15454 daN/m
q total grindă c = 1,4*3429 daN/ m2* 4,50 m = 21603 daN/m

5.4.2 Calculul static


Momentul de calcul:
M = qc * L2 / 8 = 21603 daN/m * (5,10m)2 / 8 = 70237 daNm.

5.4.3 Determinarea dimensiunilor grinzii (rezistenţa la compresiune a betonului se consideră Rc = 100 daN/cm2)
Mcap = ξ * ζ * b * h02 * Rc ≈ 0.2 * bg * hg2 * Rc = bg * hg2/5 * Rc ≥ M =>
(se adoptă bg = 40 cm);
hg ≥ √ [5 * M / (Rc * bg)] = √ [5 * 7023700 daNcm / (100 daN/cm2 * 40 cm)] = 94 cm.

Se alege în baza criteriilor de rigiditate, tehnologice, respectiv de rezistenţă hgradier = 100 cm, bgradier = 40 cm.