Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURĂ PROIECT ATESTATE – NIVEL 3

conform Metodologie aprobată prin OMECT 5172/ 29.08.2008

Partea scrisă a proiectului implică redactarea conţinutului sub forma a 10 – 20 pag. (la
care se adaugă eventuale Anexe), după următoarea structură:

1. Pagină de titlu:
sunt primele două pagini, după modelul anexat (nu se numerotează)
2. Cuprinsul - este pag. 1
3. Argumentul:
sintetizează aspectele teoretice şi cele practice abordate, în relaţie directă cu utilitatea
pt. calificarea candidatului (1 – 1,5 pag.)
4. Conţinutul propriu-zis
structurat pe capitole
5. Bibliografia
ultima pag. numerotată, care nu tb. să depăşească cifra 20
6. Anexele

Reguli de redactare:

Caracter: Times New Roman, Font de 12, la distanţa 1.5 rânduri, Format justify;
Margini de 2 cm stg. – dr., sus - jos
Titlurile de capitol se vor scrie cu majuscule, font de 14, boldat şi centrat
Titlurile de subcap. se vor scrie cu minuscule, font de 12, boldat şi centrat
Titlurile de subsubcap. (dacă este cazul) se vor scrie cu minuscule, font de 12, boldat, italic, aliniat stg.

exemplu de scriere titlu cap. subcap. şi subsubcap.

CAP. 1 XXXXXXXXX
1.1 XXXXXXXXX

1.1.1 XXXXXXXXXX