P. 1
monografie_tileagd

monografie_tileagd

|Views: 556|Likes:
Published by Mirela Pascalau

More info:

Published by: Mirela Pascalau on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

Monografia comunei Tileagd

La a 750-a aniversare
Traian Indries

2006

CUPRINS
INTRODUCERE............................................................................................... 5
Capitolul I

SCURT REZUMAT ASUPRA ISTORIEI TRANSILVANIEI....................................... 7
Capitolul II

EXISTENŢA ŞI CONTINUITATEA DACILOR ÎN JUDEŢUL BIHOR.......................... 17
Capitolul III

AŞEZAREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A TILEAGDULUI........................................... 24
Capitolul IV

DATE PRIVIND TRECUTUL ISTORIC AL COMUNEI TILEAGD.............................. 29
Capitolul V

SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ ŞI ETNOGRAFICĂ A POPULAŢIEI COMUNEI TILEAGD ŞI A SATELOR APARŢINĂTOARE....................................................................... 84
Capitolul VI

VIAŢA 103 SATUL 164 SATUL 169 SATUL 173 SATUL 233

SPIRITUALĂ

-

BISERICA

...................................................................................................................... UILEACUL DE CRIŞ

..................................................................................................................... POŞALACA

..................................................................................................................... TILECUŞ

..................................................................................................................... BĂLAIA

..................................................................................................................... CĂTUNUL CĂLĂTANI......................................................................................240 GLOSAR ALFABETIC ..................................................................................................................... 253

2

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ A DOCUMENTELOR ISTORICE DE INFORMARE ..................................................................................................................... 267

INTRODUCERE
Această lucrare intitulată, „MONOGRAFIA COMUNEI TILEAGD" se doreşte a fi o monografie istorică, fără a se neglija aspectele de ordin demografic-etnografic, economic şi spiritual. Nu au fost omise nici problemele fizico-geografice şi pedoclimatice. M-am oferit în mod voluntar să fac această lucrare, întrucât în ORAŞUL Tileagd am făcut cunoştinţă prima dată cu „lumea civilizată", încă din fragedă copilărie, începând cu anul 1925, când mă aduceau părinţii din satul natal Tilecuş, cu ocazia rezolvării problemelor de ordin gospodăresc; la Primărie, la Poştă, la cele două mori de măcinat cereale, care aveau şi prese hidraulice pentru ulei de floarea soarelui şi la târgul săptămânal de Vinerea. Aici şi cu aceste ocazii am început să-mi deschid orizontul cunoaşterii, să descopăr „O lume nouă" şi să gândesc ce va trebui să fac, ce sens să dau vieţii mele pentru a reuşi să depăşesc condiţiile în care am văzut lumina zilei şi modul sărăcăcios în care supravieţuia familia din care făceam şi eu parte. Am fost un copil precoce şi mi-am dat seama prea devreme asupra mediului care mă înconjoară. La baza acestei lucrări stau informaţiile de documentare din cărţile de Istorie ale unor scriitori români şi maghiari, precum şi din documentele istorice aflate în păstrare la Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, la Arhivele Statului Filiala Oradea, Biblioteca Orăşenească, Serviciul de Cadastru, Direcţia judeţeană de Statistică Bihor Oradea, Capii Bisericilor Ortodoxe, Catolice, Rabinul Şef al Comunităţii Evreieşti din Oradea, precum şi din alte documente cu conţinut istoric. La toate acestea se mai adaugă studierea toponimiei locale, culegerea şi selectarea creaţiilor folclorice locale, întocmirea unui glosar de cuvinte şi expresii utilizate în plan local, în vorbirea de dinaninte şi după terminarea Primului Război Mondial. Aşa cum am arătat în primele rânduri, această monografie, dorindu-se a fi o lucrare istorică, am considerat că nu este lipsit de interes ca să cuprind în cadrul ei şi un scurt rezumat al

3

Istoriei Transilvaniei, a existenţei de la începutul începuturilor şi a continuităţii Dacilor în judeţul Bihor, cu atât mai mult, cu cât că unii politicieni radicali, nici până în zilele noastre nu reuşesc, sau nu vor să recunoască ADEVĂRUL ISTORIC. Lucrarea este structurată pe mai multe capitole, în ordinea importanţei cunoaşterii conţinutului lor. Primele două capitole le-am dedicat datelor Istorice

4

ale Pământului Transilvan şi a existenţei Dacilor Liberi în judeţul Bihor din Epoca Romană. în capitolul III sunt prezentate aşezarea fizico-geografică şi condiţiile pedo-climatice ale comunei şi ale celor 5 sate aparţinătoare. Cap. IV. cuprinde trecutul încărcat de Istorie al Tileagdului şi ale satelor aparţinătoare, începând cu datele de atestare documentară a fiecăreia. Cap. V. cuprinde problemele demografice şi etnografice, evoluţia lor în timp, limba vorbită în anumite etape de dezvoltare a societăţii. Cap. VI. cuprinde VIAŢA SPIRITUALĂ şi deazvoltarea învăţământului, educaţiei şi culturii, ale populaţiei celor 4 (patru) religii convieţuitoare în aceleaşi spaţii: Ortodoxi, Romanocatolici, Reformaţi şi penticostali. Cap. VIL cuprinde VIAŢA ECONOMICĂ, agricultură, industrie, comerţ, transporturi şi meşteşugurile ţărăneşti, evidenţiind evoluţia lor spectaculoasă postbelică, precum şi involuţia în ultimele decenii, datorită unor factori care depăşeau puterile Administraţiei locale. Cap. VIII. cuprinde obiceiurile vechi, moştenite din generaţie în generaţie, folclorul local în versuri, transmis pe cale orală, colinzi de Crăciun şi de anul nou. Lucrarea se încheie cu un glosar de cuvinte, expresii locale (arhaisme specifice locului) şi cu bibliolteca selectivă a scriitorilor şi cronicarilor din a căror lucrări am extras datele care fac obiectul acestei lucrări.

5

Capitolul I SCURT REZUMAT ASUPRA ISTORIEI TRANSILVANIEI
încă din timpul Comunei Primitive, a existat o organizare TRACO-DACICĂ pe acest pământ Românesc. Sub conducerea lui Burebista, dacii ajung la cea mai dezvoltată formă statală, întemeind un Stat care s-a întins pe întreg terioriul de la Nistru până la Tisa -Dunăre şi Marea Neagră. După moartea lui Burebista, Statul Dac s-a fărâmiţat în opt (8) provincii. Sub conducerea lui Decebal s-a format din nou statul Dac care a fiinţat până în anul 106 e.n. când, după mai multe şi crâncene războaie a fost cucerit de către Romani, în frunte cu împăratul Traian şi transformat în provincie Romană. La data de 11 august 117 e.n., a încetat din viaţă împăratul Traian. După moartea lui, au început din nou ca să năvălească popoarele barbare, care nu mai purtau frică de rezistenţa imperiului Roman. Căutând toate izvoarele istorice, vom afla că în partea de răsărit a Europei meridionale, între Marea Adriatică şi Marea Neagră, trăiesc un adevărat mozaic de Etnii: croaţi, greci, maghiari, sârbi, slovaci, turci şi altele. Tot aici trăiesc însă şi românii, neamul cel mai numeros din această parte a Europei, estimat la cifra de peste 25.000.000 (douăzeci şi cinci) milioane persoane. Aşezările româneşti acoperă întreg teritoriul dintre Nistru, Tisa, Dunăre şi Marea Neagră. Mai sunt însă foarte mulţi români care trăiesc în afara acestui perimetru, cum ar fi Aromânii din Grecia, românii de pe Valea Timocului, din câmpia Panoniei şi dincolo de Nistru. Aşadar, românii, ca şi alte neamuri din Europa, nu trăiesc toţi în Statul care le poartă numele, aflându-se şi dincolo de frontierele naţionale ale României, în statele învecinate. De asemenea, nu toţi cei care trăiesc în România sunt de naţionalitate română, mulţi fiind de naţionalitate maghiară, ţigani, saşi, lipoveni şi alţii. Trebuie însă precizat că numărul românilor care trăiesc ca minoritari în afara graniţelor României, respectiv în ţările învecinate, este mult mai mare, aproape dublu faţă de minorităţile etnice care trăiesc în România. Această situaţie se găseşte mai rar la alte state din Europa. Statisticile făcute estimează că românii

6

au migrat din Asia! O altă problemă a istoricilor maghiari. Această situaţie a apărut în urma transformării latifundiilor în terenuri de vânătoare. cu preponderenţă în sudul Italiei. într-adevăr nu se găsesc documente de arhivă care să ateste acest deosebit eveniment. aflăm că împăratul Romanilor Traian. Cel mai mare excedent a fost în metropolă. a fost aceea ca să descopere când. după migrarea ungurilor şi alungarea românilor existenţi în Câmpia Panonică şi din o parte a Transilvaniei. „înţelepciune" au migrat tocmai din Asia?! (nu cumva bazele ortodoxismului au fost puse în Asia ?!! ce gândiri „ilustre" a unui popor plin de „demnitate"!). în mod treptat şi cu acordul reciproc.care trăiesc în afara graniţelor ţării noastre. Cercetând mai adânc izvoarele istorice. au găsit toate terenurile pustii. încă din vara anului 117 e. nelocuite. se ridică la cifra de 5. Tisei. care. fiind vorba de un mare excedent de populaţie. unde şi de către cine a fost încreştinat marele popor român?. Attila şi mai târziu peste 400 de ani. după ilustra lor. alungând ţăranii de pe pământurile lor. Coloniştii romani. a dat prilej unor cronicari şi istorici maghiari ca să falsifice istoria şi să susţină că atunci când au venit hunii cu conducătorul lor. neputând suporta umilinţa înfrângerii s-a sinucis. cu ecuaţii încă necunoscute. pretinzând ca ungurii au fost primii ocupanţi şi că li s-a „furat" Transilvania de către românii care nici mai mult nici mai puţin. majoritatea îndreptân-du-se sprea Roma. până în zilele noastre. Se ştie însă că poporul Dac era un popor 7 . nu mai are o asemenea situaţie în vecinătatea graniţelor sale de stat. Un alt motiv serios pentru declanşarea războiului în Dacia. romanii s-au căsătorit cu fiicele dacilor şi cu văduvele luptătorilor căzuţi în luptele repetate care au avut loc. în epoca premergătoare acţiunii militare împotriva Daciei. a început lungul proces de romanizare pe întregul teritoriu al Daciei. în câmpia Panonică şi în Transilvania.000. au început să facă diferite construcţii şi să practice agricultura pe teritoriile corespunzătoare acestei îndeletniciri. întins pe întreg teritoriul României. fiind un popor mult mai civilizat decât triburile dacice. Decebal. prin violenţă. Aceşti ţărani desrădăcinaţi. au luat calea oraşelor. Dunăre şi Marea Neagră. a avut de rezolvat o serioasă problemă socială. Nici un alt popor european. Din această simbioză s-a format de-alungul anilor ÎNTREGUL POPOR ROMÂN. a fost deposedarea fabulosului ei tezaur. Faptul că nici un istoric şi nici o cancelarie europeană nu au scris la vremea potrivită despre existenţa daco-romanilor ca un popor mare.n. Din păcate aceste aberaţii au fost susţinute de către mai mulţi „gânditori" maghiari de-alungul secolelor. când au venit ungurii. dintre frontierele Nistrului.000 (cinci milioane).

într-o ţară mare şi bogată. Un călugăr dominican francez. căpetenia maghiarilor. în ciuda încercărilor unor istorici maghiari de a falsifica istoria. un deznodământ care nu le convine deloc. poporul român s-a încreştinat odată cu formarea lui ca popor. în credinţa lor. în lucrarea „Descrierea Europei". precum şi Vlad în Banat. se aflau în Panonia când au venit ungurii. Nobilimea maghiară din Transilvania şi odată cu ea şi Ştefan Szamoskozy al nostru înţelege spre ce deznodământ se îndreaptă Istoria. unde domneşte un vlah (român) Gelu. afirmă cu seninătate latinitatea neamului românesc şi autohtonia pe meleagurile unde locuieşte. care a murit şi a înviat. reuşind să-1 omoare şi să ocupe teritoriul pe care îl ocupa. sălbăticia faţă 8 . la Kiev. iar Apostolul Andrei le-a arătat calea dreptei credinţe. Reacţia nobilimii maghiare a fost promtă! Uciderea mişeleşte a Voievodului Mihai Viteazul pe câmpia Turzii. Anonimus mai aminteşte şi alte căpetenii ale Vlahilor din Transilvania: Menumorut. în cronica lui Nestor. cărora li se spune români şi că sunt păstorii Romanilor. 1-a luat Isus Cristos. se afirmă că ungurii s-au aşezat în Transilvania după ce i-au învins pe vlahii şi slavii care trăiau acolo. Anonimus povesteşte în detaliu cum. se găseşte un popor foarte mare. arată că la venirea ungurilor în Panonia. susţinând că ungurii au fost primii ocupanţi ai teritoriul Transilvaniei. aceasta era locuită de slavi. încă de pe vremea năvălirii hunilor conduşi de Attila. vestitul notar al Regelui Bela al III-lea şi al altui anonim care s-a semnat cu pseudonimul Andrei Du Nay (adică Dunai de la Dunăre) în cronicile lor scrise prin secolul XII sau XlII-lea. Muntenia şi Ardealul. între Someş şi Mureş. După anul 1600. ori de Simon de Geza şi confirmate de Cancelariile maghiare sunt în deplină concordanţă cu mărturiile scrise ale altor izvoare istorice. care arăta că românii. denumiţi vlahi. aflând despre belşugul ţării Transilvane. Este vorba despre Simon Geza. asupra originii românilor. scrisă spre cumpăna Veacurilor XI şi XII. Mai putem preciza că datele oferite de Anonimus. realizând pentru o clipă de neuitat. Acesta. Cele arătate de Anonimus sunt confirmate şi de alte cronici maghiare. stă mărturia scriitorului Ştefan Szamoskozy. aproximativ prin secolele IV-V-lea. bulgari şi vlahi. Cât priveşte Transilvania.credincios şi-1 adorau pe Zeul lor Zamolxe. Tuhutum. ajunge să se confrunte în lupte grele cu acesta. Astfel. într-o lucrare apărută în anul 1598. alungându-i pe români. unirea într-un singur stat ale celor trei Provincii Româneşti: Moldova. adică după ce Mihai Viteazul s-a încoronat la Alba Iulia ca domn al tuturor românilor. Instructivă pentru motivele care determină schimbările de opinii a istoriografilor maghiari în corpare. Astfel. al cărui loc. în buna tradiţie Europeană. aflat în slujba lui Carol de Valois şi Carol Robert de Anjoux. consemnează în anul 1308 că în Sud-Estul Europei. cronicarul maghiar Anonimus.

de o convingătoare competenţă. Szulzer. a prezenţei românilor în nordul Dunării şi în Transilvania. „în decursul timpului". Continuitatea „Dacilor" nu este încă pusă în discuţie. printre care şi dreptul de a se bucura de legile ţării. care după anul 1601 „Descoperă" că Romanii şi-au retras coloniştii din Dacia sub Galenius. teza lui Szulzer a fost reluată şi dezvoltată peste aproape un secol de către Robert Roesler în lucrarea: „Rumänische Studien Untersuchungen Zur Aszterar Geschichte Rumänien" (cercetări asupra istoriei mai vechi a României). Abia spre sfârşitul Secolului al XVII-lea. stabilit în Transilvania prin căsătoria cu fiica unui sas. a cărui acoperire şi falsificare începe astfel să devină o datorie patriotică a oricărui bun istoric maghiar. se sprijinea pe următoarele argumente privind imigraţiile: 9 . se înscrie la cuvânt şi Francsisc J.de populaţia românească. scrisă în anul 1871-1872. Szulzer. adică în focul disputei politice iniţiate de români. mărturiile antice despre părăsirea Daciei de către Aurelian. un Szenturay va susţine supraveţuirea coloniştilor Romani numai în Principatele Româneşti extracarpatice de unde au venit în Transilvania peste munţi. au recunoscut în termeni categorici Autohtonia românilor. lipsa de drepturi politice a românilor din Transilvania. o teorie istorică a migraţiei românilor în Transilvania. absurdă faţă de adevărul istoric. Printre primii se află acest Ştefan Szamosközy. Cu această lucrare. vechi sau moderni. în deplină legalitate cu nobilimea maghiară. Dar. influenţă care nu se putea exercita decât în sudul Dunării. Szulzer a gândit să-i facă pe plac socrului său şi altor saşi! Nu se ştie dacă a reuşit. în cartea sa „Geschichtes des transalpinischen Dacien". Acesta lansează o teorie istorică prin care susţine că românii au migrat în Transilvania. Alături de refuzul Curţii de la Viena şi a Dietei din Transilvania. va prezenta cronicarul Francsisek J. pentru început este negată romanitatea românilor. Deci. românii de mai târziu fiind de fapt descendenţi ai dacilor. fie după acesta. influenţa slavă a limbii române. fie înainte de Szulzer. abia în Secolul al XII-lea. cum să falsifice mai credibil Istoria pentru a nega că românii descind din strămoşii lor daco-Romani! Astfel. pentru a obţine drepturile ce le fusese uzurpate cu mai bine de trei secole în urmă. elveţian de origine. Cancelariile maghiare şi-au frământat mult minţile. Teza „Roesleriană" cum a fost numită. ortodoxismul lor care nu putea fi deprins numai în sudul Dunării. Leipzig 1871. lucrare care a avut un ecou larg în lumea Europeană. care au învăţat limba latină de la stăpânitorii lor Romani. Se ştie însă că toţi istoricii. Szulzer oferă teoria: „Tăcerea izvoarelor istorice până în Secolul al XIII-lea. nu numai în urma ungurilor dar şi în urma saşilor. cu saşii şi secuii. Istoricii unguri însă nu! Cu privire la venirea românilor în Transilvania.

cu progres în toate planurile da Stat. românii s-au format ca popor în Munţii Apenini. după „luminata înţelepciune a cronicarilor unguri". în Transilvania au ajuns în Sec. Influenţa slavă asupra limbii române. 5. 2. 3. Iosef Kemenyi. 6. precum şi nădejdilor de unire ale tuturor românilor din Ardeal. Lipsa de valoare documentară a cronicei scrise da Anonimus (notarul Regelui Bela). la sfârşitul 10 . 4. Problema continuităţii românilor în Dacia era cât pe ce să primească o soluţie definitivă la istoricul Austriac J. ocupând definitiv Sud-Estul Europei. care argumentează că vatra de formare a poporului român trebuie căutată în Asia. X. Peninsula Balcanică a fost deci punctul de plecare a poporului român. de unde au migrat în Balcani ca păstori romani. Aici în sud. Jozsef Karâcsony este mai tranşant: românii s-au format în Romagna de unde au venit în Dacia după anul 1526.1. având menirea să răspundă opoziţiei româneşti din Ardeal la instaurarea Dualismului şi la suspendarea oricărei autonomii Transilvănene. la al cărui ordin întreaga populaţie a trecut Dunărea în Sud. Dessler. Dacii au fost exterminaţi de cuceritorii Romani şi nu pot fi consideraţi înaintaşii românilor de azi. în Secolul al XTX-lea afirmă că românii din Transilvania sunt descendenţi din coloniştii Romani. limba română a suferit o puternică influenţă albaneză. Pentru istoricul Ludovik Rethy. care treptat s-a transformat în terenurile goale şi mai puţin populate de la Nord. prin Secolul al XlII-lea. iar de aici au migrat în nordul Dunării. A. Dacia a fast evacuată de către Aurelian. în Sec. se explică prin îndelungata vieţuire a românilor în sudul Dunării. Cronicarul I. Apariţia acestei teorii este circumstaţiată politic. Ştefan Katana şi I. unde şi-au format o limbă. ei au emigrat în Nord. conchide Robert Roesler. Hunfalvi care de fapt şi-a schimbat numele din P. idee atât de trăznită încât nu a fost împărtăşită de nimeni. al XlII-lea. susţine în mai multe lucrări că: românii sunt descendenţii tracilor romanizaţi în ţinutul cuprins între Dunăre şi Balcani. Piesker. Tăcerea izvoarelor Istorice asupra prezenţei româneşti în nordul Dunării vreme de un mileniu (mileniul imigraţiilor). unde găsesc ungurii care erau instalaţi ca stăpâni ai locului. cu cele două principate care s-au unit în anul 1859. Makai consemnează ca românii aflaţi în Maramureş au venit din Moldova. Teza Roesleriană este susţinută de către istoricul ungar P. Hurdadorfer şi naţionalitatea.

Ardealul este mai înainte de toate Românesc! După cum am putut vedea.421 români.294. în 1910.647 maghiari şi 404. la 2. De menţionat că statisticele oficiale maghiare făceau distincţie între maghiari şi secui. prezenţa românilor în Transilvania la data venirii ungurilor aici. La începutul. la 2.231 maghiari şi 441. deşi au trecut atâtea veacuri. consemnează că „nici o naţiune nu are limba atât de apropiată de limba veche Romană ca naţiunea Vlahilor. Iosef Becko precizează că: „Vlahi se trag din Romani. la 2. erau 1.628 maghiari şi 353.636 secui. agravat prin instituirea Dualismului Austro-Ungar. conform acestor recensăminte. odată cu conflictul făţiş declarat la 1848 între români şi maghiari. nu au putut ascunde totuşi realitatea cunoscută tuturor. a reieşit următorul raport demografic între românii şi maghiarii din Transilvania: în 1880. a preponderenţei elementului românesc în Transilvania.260 români erau 1. Nu le-a contestat-o nimeni această identitate. Concluzia: Prin proporţia numerică a populaţiei. disproporţionat.909. în 1900.Secolului al XVUI-lea. Această distincţie străveche a încetat să mai fie făcută după data de 1 decembrie 1918. drepturile civile ce se cuvin în mod legal poporului român. care este un semn sigur că ei sunt în Transilvania urmaşii vechilor coloni Romani. De asemenea în anul 1740.763. Istoriografia maghiară modernă şi contemporană îşi pune însă problema continuităţii româneşti.027 secui. Recensămintele efectuate de către statul maghiar pentru populaţie înainte de primul război mondial. când propaganda revizionistă a „descoperit" că maghiarii şi secuii sunt de aceeaşi naţionalitate.617. Astăzi au ajuns în stare de servitute faţă de nobilii maghiari din Transilvania dar. în veacul al XIX-lea. erau 916. Cancelariile maghiare nu au recunoscut nici în ruptul capului. opiniile maghiare au evoluat între două poziţii radical distincte şi contradictorii. toţi istoriografii maghiari s-au aliniat într-un front comun antiromânesc. pentru interesele Statului Maghiar multinaţional.394. anume din coloniile pe care Traian şi ceilalţi împăraţi le-au adus în Dacia". câte odată în termeni dramatici! Istoriografia modernă 11 . scoasă în evidenţă de cele 3 recensăminte.292 secui. András Huszti.674 români. gata ca să sacrifice orice adevăr istoric şi orice principiu. iar în anul 1778. Ungaria anilor 1867-1918. istoriografia maghiară nu-şi pune problema continuităţii româneşti în Transilvania şi afirmă. cu toate dovezile de necontestat. în termenii cei mai categorici. nici obiceiurile strămoşeşti". menite să umfle unele cifre şi să scadă altele. Deci. Cu tot adevărul istoric. nu şi-au pierdut nici limba. în raport cu populaţia propriu-zisă maghiară în cadrul Imperiului Habsburgic. deşi întocmite prin aplicarea a diferite tertipuri.

ideologii unguri făceau afirmaţii prin presă. la băieţi şi de Rozsi. înainte de anul 1918 şi după. Cazuri concrete s-au cunoscut în comuna Vârciorog. românii abia începeau să se stabilească în Dacia! Adevărul este că problema continuităţii românilor în istoriografia maghiară. Să se confişte proprietatea preoţilor români şi să fie expulzaţi din ţară. comuna Ţeţchea şi în satul Hotar judeţul Bihor. Presiunea asupra preoţilor venea de la Autoritatea Papală. deranjează Cancelariile acestora când românii încep ca să emită pretenţii politice. armeni. prigoană mai puţin creştinească. localităţi unde funcţionau şcoli ungureşti de stat şi pe a căror teritorii aveau grofii unguri moşii. într-o dispoziţie din 1428 a regelui Sigismund. ori de câte ori s-a putut. Maghiarizarea Ardealului: români. Concomitent au făcut colonizări maghiare. obligaţia s-a transformat repede într-o plăcută îndeletnicire. Se pare însă că pentru regii şi nobilii unguri. etc. care ţin pe moşiile lor preoţi ortodoxi. Astfel. deşi acestea se întreţineau din subvenţiile cetăţenilor români. Viola.maghiară încearcă să demonstreze că nu au nici o valoare documentară acele cronici maghiare din Secolele XII—XIII-lea care consemnează o străveche prezenţă românească în Transilvania. saşi. care-i scutise de război pe nobili. cnejii şi ţăranii îşi vor pierde moşiile dacă nu-şi botează copiii în legea Catolică"! O discriminare asemănătoare la nivelul aristocraţiei făcuse incă din anul 1426 acelaşi Rege Sigismund. care duc poporul la rătăcire. sfătuindu-i ca să nu-şi schimbe naţionalitatea şi religia. emanând de la Papa Nicolae al IV-lea. a fost aplicarea politicei de deznaţionalizare. până ce ortodoxul nu se va boteza la preotul latin. încă din Secolul al XIII-lea s-au deslănţuit persecuţiile împotriva preoţilor de religie ortadoxă. deoarece în Secolul al XIII-lea. Căsătoria între ortodcşi şi între cei de Legea Romei este oprită. s-a încercat în primul rând prin şcoli. sârbi. Lajos. tic. Eszti. cu rrecizarea că nu şi pentru cei români. precum că 12 . prin înşelarea românilor ca să le fie naşi la copiii nou născuţi şi să le dea nume ungureşti la botez ca: Gâspăr. Mai întâi s-a urmărit desfiinţarea a cât mai multe şcoli româneşti. Orbiţi de politica rasistă pe care o aplicau la toate nivelurile. Nobilii. de maghiarizare a acestora şi a celorlalte naţionalităţi din interiorul Imperiului habsburgic de odinioară. Replica maghiară la cererea românilor de drepturi egale pentru toate naţionalităţile conlocuitoare. Virâg. se ordonă următoarele: „Se despoaie de avere toţi nobilii şi cnejii. la fete. Cu aceste nume îi înregistrau la Ofiţerul Stării Civile. Alt mod de maghiarizare s-a încercat de către grofi şi latifundiari. slovaci. Ferencz. evrei. care se străduiau ca să susţină fiinţa naţională a românilor. drepturi ce ar decurge din faptul că ei sunt locuitorii cei mai străvechi în Transilvania şi cei mai numeroşi.

„maghiarimea este sortită să devină. cea iintâi naţiune a lumii" (A magyar hivatva van reâ hogy elso nemzete legyen a 13 .

000 de români. care a verificat pe teren delimitarea demografică dintre cele două state a luat în considerare starea de fapt din acel moment. Nimigea şi Baia Mare. unul dintre cei mai tenaci colaboratori la „Budapesti Hîrlap"! Cunoscându-şi bine conaţionalii. spre ţara mamă. bunăstarea acestora depinde de maghiarizarea celorlalte naţii. câmpia. cu scopul de a contracara preponderenţa românilor. Opt colonizări au avut loc în Ardeal. noi suntem sortiţi pieirei"! întrebarea s-ar putea pune: „care noi?". tot „Terra deserta" la dispoziţia bunului plac a unor falsificatori ai Istoriei. părţile mărginaşe secuimei şi împrejurimile de-alungul râurilor. Nimigea era să fie alipită la judeţul Szolnok.000. în viziunea politică a majorităţii feudalilor unguri. S-a mai avut în vedere colonizarea comunelor Feldioara. de a micşora procentul majoritar românesc.vilâgnak) şi acest lucru se întâmpla nu la publiciştii de poiezie. Dobâca. din Caras în 1903. fără a mai ţine seama cum s-a ajuns la ea. o serie de comune care mărgineu spre Vest teritoriul preponderent românesc. la încheierea păcii. ocupând Ardealul printr-o dispunere continuă de aşezări. în judeţul Turda (Luduş. După o mie de ani. au devenit cu forţa maghiare în mod artificial. 14 . poporul maghiar sau privilegiaţii statului maghiar!!? Realitatea celor 3. comunele Terihas. anticipa că nobilimea maghiară este şi va fi mereu îngrozită ca să nu-şi piardă veniturile şi privilegiile. a Societăţii „Emke". a stârnit şi o politică de colonizare a Ardealului cu maghiari aduşi din alte părţi ale Ungariei. în judeţul Cojocna. Cu alte cuvinte se poate vorbi de un revizionism maghiar înaintea Păcii de la Trianon. care a fost foarte mult influenţată prin politica de colonizare şi de maghiarizare cu orice preţ: Conducătorii Statului „naţional unitar" ungar. Planul de colonizare a prevăzut mijlocul Ardealului. încă cu o sută de ani înainte de 1867. au organizat o prigoană poliţienească asupra luptătorilor naţionalităţilor oprimate. La 12 mai 1886 s-a înfiinţat secţia colonizării secuilor. Iosif al II-lea. Armeni. însăşi marale patriot Kossuth declara că „fără maghiarizarea croaţilor. suferind o revizuire. românilor şi a saşilor. Comisia Internaţională de pe lângă Conferinţa de pace de la Paris. concomitent cu colonizările făcute. iar 13 în Caraş-Severin şi Banat. când s-a constituit Dualismul Austro-Ungar. printro măsură de Cabinet a primului ministru Besuiet. Szolnok. ci la oamenii politici cu trecere cum a fost Hoitsy Pali. Sărmaşul Mare în anul 1894. Ardealul era pentru „Emke" şi autorităţile de la Budapesta. Astfel. prin colonizările maghiare făcute în anii premergători primului război mondial. Astfel că până în anul 1918 ca rezultat al acestor colonizări. sub preşedinţia contelui Bânffy Béla şi a deputatului Horvâth Gyula. îndeosebi din „Pusta". Pişchi şi Pociovelişte în anul 1910. Drighin în 1903) precum şi din Viţa. frontierele de apus ale României nu au fost fireşti.

000. celelalte unsprezece milioane de nemaghiari: Români 3.000) şase milioane de maghiari. osândindu-i pe vinovaţi. Să nu ne cereţi nouă ca să fim complici în acest proces simulacru. pentru cuvântul rostit de unul dintre liderii români. Apărătorii noştri au fost siliţi prin violenţă să se îndepărteze. memorabil printre altele. am fost terorizaţi într-una de când am demonstrat lumii civilizate asupririle ce le îndurăm. românii semnatari ai documentului au ajuns în boxa acuzaţilor la Tribunalul din Cluj.000. La acest proces s-a ajuns în urma acţiunii energice şi în acelaşi timp paşnice a românilor din Ardeal.000. procesul „memorandiştilor". Cităm din acest discurs istoric: „Ceia ce ne-a silit pe noi şi pe întregul popor român să facem acest demers. ci aplicarea forţei. în zadar am încercat toate formele şi mijloacele legale!! în zadar ne-am plâns la toţi factorii competenţi ai statului. slovaci 6. a refuzat să-i primească pe români. S-a agitat prin presă opinia publică maghiară reprezentată prin Juriul din Cluj. Un moment deosebit de important în această confruntare 1-a constituit vestitul proces al „memorandiştilor". caută să reducă la tăcere şi supunere oarbă. în zadar au fost toate promisiunile ce s-au dat în repetate rânduri pentru respectarea drepturilor noastre naţionale. cerând de la dânsul ca să înceteze măsurile de reprimare prin care în Regatul poliglot al Ungariei. din toate straturile sociale. pentru noi. Dacă nu sunteţi D-voastră competenţi să ne judecaţi. 15 . care este nepărtinitor. Aţi proclamat că forţa învingă dreptul şi aţi arătat în faţa lumii că nu judecata dreaptă primează. Exclusivismul de rasă a declarat război de exterminare a limbii şi naţionalităţii române. cu misiunea de a înmâna „ÎmpăratuluiRege al Austro-Ungariei" doleanţele româneşti. Mai poate fi vorba da judecată dreaptă. unde s-a judecat în 1894. croaţi. dar Dumneavoastră sunteţi stăpâni pe individualitatea noastră fizică. care au trimis la Viena o delegaţie de 300 persoane. Publicând acest text. de apărare în interesul juridic? Nu! Puterea. împăratul. care toţi doresc ca să trăiască în pace frăţească cu maghiarii. avocatul Ioan Raţiu. este faptul că atât legislaţiunea.000. în contra noastră şi a întregului popor român.mergând până la omucideri nepedepsite! Se aştepta ca în urma acestor prigoane să părăsească Ardealul un număr cât mai mare da români.000. face ce voieşte! Nevinovaţi suntem. germani două milioane. să ne judece Tribunalul lumii civilizate. Am fost violentaţi şi aici. la 1 iunie 1894). cele (6. sub ocrotirea legilor drepte şi egale pentru toţi! (din apelul Academiei Române către toate academiile din lume. vorbă de dreptate nu poate fi. în primul rând intelectualii. la insistenţele Guvernului din Budapesta. nu însă şi pe conştiinţa noastră care. sârbi. cât şi guvernul ne-au dus la convingerea de nestrămutat că în faţa lor. nici măcar textul memorandului nu 1-a primit. în această cauză este conştiinţa naţională a poporului român.

România a rămas un stat naţional unitar. Maghiarii însă nu au acceptat revendicările legitime ale raselor vecine. în număr de trei milioane şi jumătate. 0. numai de plăcerea de a vedea curgând sânge. la ură şi la crimă împotriva poporului român. din august 1940. Favorizaţi fiind de premizele declanşării celui de-al II-lea război mondial. Potrivit Recensământului făcut în anul 1930. a consfinţit unirea Transilvaniei cu România. impunând supremaţia elementului maghiar. 0.Prin spiritul da intoleranţă. Transilvania şi Banat s-au întrunit într-o mare adunare.16% germani. Unind toate provinciile româneşti aflate sub ocupaţie străină.9% erau români. 4. Atunci când le-a sunat 16 .6% găgăuţi. Cu toată înverşunarea politicienilor unguri ale vremii. dar Tribunalul lumii civilizate i-a condamnat pe strâmbii judecători. osândindu-ne veţi izbuti numai să dovediţi lumii că maghiarimea este o notă discordantă în concertul civilizaţiilor lumii!!!" Curtea cu Juraţi din Cluj i-a osândit pe memorandişti la ani grei de temniţă. dar au îndemnat timp de douăzeci de ani naţiunea maghiară. 0. România întregită în hotarele sale istorice. Românii din Ungaria şi Transilvania. românii constituind majoritatea covârşitoare a populaţiei ţării. pacea de la Versailles. Ei cereau încorporarea Transilvaniei în Statul Ungar şi să aplice românilor opresiunile devenite de nesupartat. luându-se în considarare situaţia demografică a acestor regiuni. lipsiţi de apărare.p.1% greci 0. Cercurile politice de la Budapesta. ucigând oameni nevinovaţi.896 locuitori în anul 1930 faţă de aproximativ 7. avându-1 în fruntea acţiunii pe ministrul Battyânyi. 0.052. din totalul populaţiei ţării 71.000 înainte de anul 1918 şi o populaţie de 18.000 în anul 1916. prin tratatul semnat apoi la Trianon. proclamă detronarea Casei de Austria. românii din Ungaria. 1.3% altele.5 ţigani. au obţinut jumătatea de Nord a mult râvnitului Ardeal. O asemenea constituţie o cereau şi popoarele Croat. 4% evrei. Sârb şi Slovac. printr-un fanatism de rasă fără precedent în Europa. 0.3% polonezi. sloveni.3% cehi şi slovaci. 7. porniţi pentru a falsifica adevărul istoric.049 km. luptă în continuare ca sa dobândească autonomia. revendicare care să fie înscrisă într-o constituţie bazată pe principiul federaţiei. atât din punct de vedere politic cât şi eclesistic.2% ruteni şi ucrainieni. nu numai că s-au declarat nemulţumite cu tratatul de la Trianon. 3. împrejuriri în care sau comportat tot atât de crud ca hoardele hunilor de odinioară. croaţi. râvnind la cucerirea Ardealului. avea o suprafaţă de 295. în anul 1919.250. 0. 2.3% ruşi.000 persoane şi au adoptat în unanimitate o rezoluţie. 2% bulgari. în număr de peste 40.9 maghiari. prin dictatul de la Viena. La data de 15 mai 1848. faţă de 137. Mai mult. revendicînd o administraţie naţională autonomă.3% sârbi.9% turci. politică pe care o promovează de o mie de ani.

în anul 106 e. fiind vorba despre dinari Imperiali care au fost emişi de către Antonius Pius in 138-168 e. cunoscuţi sub denumirea de Dacii liberi din epoca Romană. Descoperirile arheologice atestă participarea dacilor din Bihor la formarea Daciei libere sub conducerea lui Burebista. în retragere au făcut alte crime în rândul civililor şi au distrus bunuri materiale.n.n. atestată documentar din anul 1075. în „Legenda Sancti Gerhardt" se arată că populaţia de pe valea şi terasa Crişului Repede.. de unde au luptat împotriva cotropitorilor care râvneau la tezaurul în aur. o atestă descoperirea de monede romane din Tileagd. dacii din Bihor au construit cetăţi pe munţii greu accesibili .Pădurea Craiului. în mod treptat. în Secolul al X-lea. Vadu Crişului. Călăţea şi Ineu. jefuind tot ce s-a putut jefui. teritoriul judeţului Bihor nu a fost încorporat în Imperiul Roman. După secolul al Xl-lea. Sub conducerea lui Burebista şi a lui Decebal. cu centrul în Cetatea Biharea.ceasul istoriei. populaţia din Bihor a fost organizată în voivodatul condus de Menumorut. atât în agricultură cât şi in construcţii de locuinţe. au început să pătrundă grupuri ungureşti care prin violenţă au ocupat terenurile fertile ale românilor. Marius Aurelius în 161-180 şi Lucius Verus 161-169. în cadrul larg al lumii rurale daco-romane. Chistag. După cucerirea Daciei de către Romani. începând cu Secolul al X-lea. este semnalată conform documentelor de arhivă. adunat de către daci din Munţii Apuseni. Legăturile cu lumea romană ale dacilor din judeţul Bihor. influenţată de rezultatele muncii romanilor.. Capitolul II EXISTENTA SI CONTINUITATEA DACILOR ÎN JUDEŢUL BIHOR Existenţa populaţiei Geto-Dace pe cuprinsul actualului judeţ Bihor. pe fondul populaţiei româneşti. 17 . a urmaşilor lui şi a lui Decebal. se găsea pe drumul feudalismului. în perioada secolelor II—IV era noastră. treptat are loc şi aici romanizarea. alungându-i din proprietăţi?0 lor. totuşi prin legăturile populaţiei cu lumea Română. monede despre care vom relata mai pe larg în documentaţia lucrărilor Arheologice de la Cetatea Biharea.

documente scrise din arhive. printr-un act de danie. Biharea şi Chistag care.începând cu anul 1075 e. redactat 18 ..n. atestă primele aşezări omeneşti Bihorene.

în epoca dacică. cunoscută încă din secolul trecut. ca fiind aproape de oraşul Oradea (Varadin). perimetrul unei staţiuni arheologice cu mai multe nivele de locuire. menţionată „Mezotelegd" şi a fost atestată documentar în 1256. acest act de danie este primul care vorbeşte despre Bihor. După acest eveniment. lucrare în care este consemnată localitatea Tileagd. care odinioară era Dacia. în zona de Nord-Est a satului. 8). 1983. Din cât cunoaştem. menţionându-se şi ocupaţia localnicilor cu creşterea vitelor şi albinăritul. locuite de români. în vremea dacilor liberi de epocă romană şi postromană. în perioada interbelică şi mai ales după efectuarea unor săpături sistematice în ultimii ani. p. în urma descoperirilor arheologice de la Cetatea Biharea. La sud de cetatea de pământ şi pe locul cetăţii. se află cetatea de pământ de la Biharea. Chistagul. stabilind prietenii cu cartografii vremii. personalitate care era proprietarul unei întreprinderi de cartografiere. prefeudalism şi feudalismul timpuriu. Este normal de presupus că localităţile care au făcut obiectul daniei actului amintit erau sate închegate şi vechi. aşa cum am mai arătat. Să le derulăm conţinutul după cum apar detaliate în documentele de arhivă. în dreapta şoselei Oradea-Satu Mare. denumită astfel de către secuii care s-au aşezat aici. se întindea 19 . Aceste ţinuturi şi localităţi Transilvane. Bucureşti. Tot în lucrarea respectivă este consemnat că Transilvania ocupă acea parte a Europei. dăruieşte Mănăstirii Gran din Slovacia. au fost cartografiate în perioada anilor 1527-1598 de către cartograful Abraham Ortelius născut în Anvers.în limba latină. Ulterior. cele din epoca veche (din antichitate). Alte documente de arhivă aflate în păstrare la Muzeul Ţării Crişurilor Oradea ne relatează cu lux de amănunte asupra existenţii şi continuităţii dacilor în actualul judeţ Bihor. în anul 1075 câteva sate din Bihor. cetate care a fost atestată documentar în anul 1075. tot mai multe aşezări omeneşti sunt evidenţiate în documentele vremii şi în mod deosebit prin Recensămintele anuale de impozitare. în valea Crişului Repede. cetatea lui Menumorut. 22954. lângă un castru Roman de graniţă a luat fiinţă localitatea Tilegd. Harta şi lucrarea menţionată se găseşte la Britisch Muzeum P. „Pe terasa stângă a pârâului Cismeu. filiala Arhivelor Statului Bihor. în lucrarea sa întitulată „Transilvania Dacică Teatrum Orbis Terarum" se află textul şi harta Transilvaniei (295 x 420). a) Chiar şi epocile străvechi (preistorice) sunt bine reprezentate prin descoperiri arheologice. Ortelius a făcut călătorii în mai multe ţări Europene. arheologii şi istoricii şi-au dat seama că cetatea de pământ de la Biharia s-a ridicat în. demonstrând o continuitate de civilizaţie autohtonă. Popovici. în perioada anilor menţionaţi. pe atunci se numea Willa Quest (I. cum este denumită în tradiţia locală. respective în cea românească din feudalismul timpuriu. Regele Geza II al Ungariei.

unelte. încă cu mai bine de 7 (şapte) decenii în urmă. singuri sau alături de celţii localizaţi lângă aşezarea dacică. Roska a dezvelit în săpăturile sale din 1924-1925. în seria depozitelor Cincu-Suseni. La începutul secolului III înaintea erei noastre. la locul „Lutărie" şi în cetate apare un strat arheologic compact. 20 . Această realitate. morminte din secolul IV era noastră iar S. d) Ştim astăzi sigur. dacilor de la Biharea li se adaugă un contigent de populaţie Celtică.în neolitic o aşezare a purtătorilor culturii Tisa. pe baza materialului concret. Karâcsony. In partea de Sud a cetăţii. cărora le urmează purtătorii culturilor Baden şi Coţofeni.n. la începutul secolului XX. e) Aşezarea a fost locuită în continuare şi în secolele IV-VI e. b) Cultura prototracică otomani (II—III) este reprezentativă la Biharea prin ceramică descoperită în aşezarea de la sud de cetate. şi P. O cetate dacică. aşa numită „Cetate a Fetelor". Rusu. la locul numit „cărămidărie" şi în depozitul de bromuri de la sfârşitul acestei epoci şi începutul Haltstatului. ustensile. arheolog orădean. Cseplo. Alături de ceramica dacică tipică (lucrată cu mâna sau la roată) s-au descoperit la Biharea şi multă ceramică Romană. parţial acoperită şi parţial refolosită în cadrul marii cetăţi patrulatere de la începutul feudalismului românesc. Aşezarea dacică de epocă Romană se întindea în partea de Nord-Est a cetăţii şi pe locul actualei cetăţi. podoabe. specialist în depozitele de bromuri pe întreg teritoriul ţării noastre. a feudalismului timpuriu din centrul Europei. locuirea staţiunei în epoca Romană a fost observată în mod just de către H. terra sigilată. ceramică cărămizie şi gălbuie de factură romană provincială. cu forme caracteristice şi mult grafit în pastă. ceramică. în cazul în care nu se vor fi asimilat la masa populaţiei dacice. dacic halstatian (C şi D) şi de la începutul „La Teneului" secolele IV—II înaintea erei noastre. desigur în limitele altor cunoştinţe. Arheologul Cîujan M. clar identificată în aşezare prin ceramica sa specifică. o locuire dacică sigură la Biharea presupune corect. depozit încadrat cronologic de M. c) Dacii din epoca arhaică a civilizaţiei lor (Halstathul mijlociu şi târziu de la începutul „La Teneului") au ridicat o cetate de formă neregulată pe terasa Cesmeului. că dacii de la Biharea au continuat să locuiască în vechea lor aşezare şi in Epoca Romană. Cseplo si J.

n.n. V-VI e. M..Dumitraşcu în anul 1973. dintre care amintim: ceşti. lucru ce s-a găsit şi la ţipaturile lui Sever Dumitraşcu în anul 1973. VI e. ceramică din sec. In anul 1954. un bordei din sec. Rusu a dat la iveală. imitând piese de metal. cu ocazia săpăturilor sale de salvare.. cu ocazia săpăturilor efectuate în cetate şi la locul numit „Lutărie". 21 . una mai mică şi a doua mai mare. cu buza lobală şi toarta tersionată. a descoperit ceramică. unelte şi podoabe din secolul IV-V era noastră.

Se presupune că în secolele VII—VIII e. uneori intercalate. cetatea de reşedinţă a voivodului. cu inventar caracteristic maghiar pentru prima jumătate a secolului X e. predomină ceramica autohtonă. de soarta acesteia era legată soarta Ţării Crişurilor. ornamentată în maniera tradiţională a lumii romanice din Dacia. trasă tiroid la pasta moale a vaselor. aici s-a organizat cea mai îndârjită rezistenţă. orientat Est-Vest. brăţări. istoricul Ştefan Pascu scria despre cetatea de la Biharea următoarele: „Castrul de la Biharea era centrul voivodatului lui Menumorut. în sec. scăriţe pentru şea. la locul „Lutărie". topoare. efectuate în cetate şi în aşezarea la sud de cetate. cetatea lui Menumorut. X e.n. După câte ne dăm seama până în prezent. cu capul spre apus şi picioarele spre răsărit. Construirea cetăţii de la Biharea de către populaţia locului în sec. după împăcarea dintre Ducele Bihorului şi Ducele Árpád. ornamentată cu linii simple sau cu linii în val. piese de harnaşament. Sintetizând ştirile istorice şi arheologice. Aici au fost descoperite unelte. care au convieţuit cu populaţia autohtonă şi care au fost asimilaţi de români în secolele următoare (IX—XIII).n.. descoperite pe dealul „Şumuleu".f) Un bogat material arheologic din sec. deosebită de ceramica slavă arhaică. a ieşit la iveală în urma săpăturilor din anul 1973. o sabie.n. ustensile. arme-vârfuri de săgeţi. podoabe. Se pare că din acea vreme datează şi cele câteva 22 . râşniţe. VII-X e. să fie aparţinut ungurilor căzuţi în luptă pentru cucerirea cetăţi. aici au găsit maghiarii mari bogăţii. spre sud până la Crişul Alb. alte ustensile amnare. Cetatea patrulateră de pământ de la Biharea indică prin forma sa că este de origină Sudică. Rusu. lucrată cu roata înceată. Acest proces se oglindeşte în studierea ceramicei din aşezare unde începând cu secolul VIII. sec. eventual germană veche) şi ornamentată cu benzi de linii simple sau în val. greutăţi de lut şi ceramică lucrată cu mâna. de cea turcomana (avară. arhaice. După părerea lui M. de tipul „Stare-Mesta-Nicoleană". nu ar fi exculs ca cele 8 morminte de călăreţi. deosebită de celelate Slave din centrul Europei. zăbale. Din această cetate s-au dat luptele dintre populaţia românească şi cetele cotropitoare maghiare. a fost ridicată cetatea patrulateră de pământ. inele de tâmple. VIII—IX a fost observată pe criterii istorice. de geografie istorică şi de către medievistul maghiar Gyórgy Gyorfi.. VIII—IX. remanent română sau mai degrabă Bizantină. lângă spaţiul românesc de la Biharea s-au aşezat şi un grup de slavi. Castrul Biharea a fost lăsat mai departe în stăpânirea lui Menumorut dimpreună cu un vast hinterlanat al acasteia. care au forme neregulată.n. pecinegă) sau mai târziu de cea maghiară. la picioarele morţilor fiind depuse cápate de cal -. lucrate la roata rapidă (pe alocuri mai păstrează elemente tehnologice de factură postromană.

unelte. probabil de provenienţă Central Europeană. găsite în cetate şi care ar putea indica o prezenţă străină. Rusu în anul 1954. pomenite în cronica lui Anonimus. deocamdată. vechea aşezare dezvoltată. Se cuvine în schimb să amintim că Cetatea de la Biharea. monede. în săpăturile din anul 1973 s-a descoperit ceramică şi piese de inventar datând din aceste secole. viaţa comunităţii locale a continuat în vechile coordonate. a unor pinteni de fier cu rotiţă (restul elementelor de cultură materială de mai târziu nu interesează rândurile de faţă). sub nivelul din secolele XI—XIII. La „Lutărie" s-au descoperit resturile unei locuinţe datând din aceste secole. Ceramica păstrează trăsăturile sale caracteristice din secolele VIII—EK. a inventarului concludent şi a unor analize antropologice ferme. o populaţie brahicefală cu evidente urme Mediteraniene. coliere. Sporadic îşi face loc elemente noi. din cimitirul de la locul „Cărămidărie". în care se consideră că scheletele din cimitirul de la Biharea „Cărămidărie" prezintă certe urme de asemănare cu două grupuri de schelete de la Sud-Est de Carpaţi. eventual al pecinegilor care au avut o vreme dominaţia politică şi în aceste părţi. după trecerea evenimentelor pomenite în cronica lui Anonimus. pandantine. este o continuare organică tehnologică şi statistică a ceramicei locale lucrată la roata rapidă şi ornamentată cu benzi de linii simple şi în val. au fost descoperite în anul 1973 încă 9 (nouă) morminte (probabil un alt cimitir) cu inventar foarte sărac (inele de bronz şi de argint) şi care. Au fost găsite în schimb podoabe ca: inele de tâmplă. Rusu în anul 1954 la locul „Cărămidărie". mai amintim descoperirea la Biharea. desvelite deM. ele formează o serie autohtonă. cu unele elemente protolrapcide şi Nordice. din punct de vedere etnic. Roskaînanii 1924. posibil mărită. Atât în cetate cât şi în aşezarea din jur. ornamentată cu linii incizate striuri (kamatric) şi ceramică ornamentată cu rotiţe. Din secolele XIII-XVI. din lipsă a materialelor. Acestor secole XI—XII—XIII. legată de începuturile istoriei noastre medievale. Acesteia i se adaugă cele două cuptoare. După opinia cercetătoarei amintite. Deţinem în schimb concluziile unui studiu recent de antropologie publicat de Olga Necrasov. brăţări. vase. în mijlocul comunităţii locale din cetate. nu pot fi date şi atribuite cu precizie. în secolele IX-XI. diferită de seria Slavă de tip Moravia de la Ciumbrud. ceramica imitând-o pe cea bizantină. Şi în incinta cetăţii. le corespunde nu numai descoperirea de ceramică. descoperite de M. ustensile ci şi cele 506 (cinci sute şase) morminte. va fi şi prima cetate dacică din Istoria Transilvaniei care ne-a rămas atestată în 23 . făcând faţă noilor condiţii istorice.fragmente ceramice nelocale. arătând un cimitir al unei comunităţi paşnice. la sud de cetate. pe lângă ceramică. dar temporară. morminte din care lipsesc cu desăvârşire armele.1925 şi 18 desvelite de M. mărgele de pastă şi din sticlă.

au fost călcate de către pecineji. F. Karăcsony . Farkas. conform Documentelor de Arhivă ale Muzeului Ţării Crişurilor . după 1093-1094. P. 24 .E. 1 neidentificată şi două fragmente. încă în anul 1061. 58). Şerban. Documentul Nr. şi cumani (Euzi) în anul 1068 şi 1091. De altfel. T. M. 3. ce a contribuit la reducerea importanţei politice a vechii aşezări şi a cetăţii sale de pe terasa pârâului Cismei. Era şi aceasta o expresie a vechilor rivalităţi autohtone.documentele de Cancelarie ale Evului Mediu. Biharea. să ridice un alt centru politic şi religios. 72-74. 2.XXI 1901 p.E. Biharia va mai deţine o vreme primatul puterii Comitaţiunei în Bihor până când. în locul vechei cetăţi şi a aşezării de odinioară. Pierzându-şi importanţa religioasă. invazia turcească-turcomană. Transilvania I Bucureşti 1954. Tot cu ocazia lucrărilor agricole pe terenul localităţii Tileagd. pentru îngenuncherea forţelor locale şi a influenţei împărăţiei Bizantine se va încerca stabilirea la Biharea a unei Episcopii Catolice. va rămâne doar un sat obişnuit dăinuind până astăzi în haina dobândită în deceniile şi secolele evului Mediu Transilvan. seria C. 1 imitaţie de Dirhachium. care va fi nevoită. 4 Dirrhachium. secolul al XI-lea nu a fost liniştit pentru aşezare. I. va implica mutarea aici a Episcopiei de la Biharea. în rivalitatea dintre Biharea şi Oradea. în încheierea acestei naraţiuni prezentăm biblioteca documentelor istorice privind Cetatea de la Biharea: 1. Se pare însă că această încercare nu a dat rezultatele scontate şi Ladislau I. de la poalele Munţilor Plopişului.Date antrometrice asupra populaţiei vechi „Cetatea Biharea". înA. Bratislava 1971 Documentul Nr. Feudalitatea Catolică a încercat să se înstăpânească asupra cetăţii şi asupra ţinutului înconjurător. s-au mai găsit 7 (şapte) monede Romane Imperiale şi o monedă de bronz grecească. Cluj. 1 Codes Diplomaticun et Epistolares-Slovacia. Rusu. 1954 pagina 51 şi următoarele. deci cea mai veche atestare documentară în zonă din anul 1075 (vezi documente privind Istoria României. M. împrejurimile sale.53 Drahme. în lupta cu feudalitatea catolică. întemeind capitulul din Oradea. 69-72. pentru a-şi asigura supremaţia. 45 din Apolonia. XXI 1091 p. una drahmă a fost donată Muzeului Cluj iar cele 53 de drahme au intrat în posesie particulară. G. Oradea de dinainte de invazia tătărească şi de după 1241-1242. De altfel. Cseplo-RegeszetiÂsatâsokaBihariVârban. J.Âsatâsok a Bihari Foldvârban. M. Tocmai pentru condiţionarea politicii. când au fost găsite aceste monede în raza localităţii Tileagd. în articole şi lucrări ştiinţifice I. în anul 1907. aşezarea de pe Crişul Repede îşi va câştiga întâietatea. în A. Să mai notăm că în localitatea Tileagd s-au găsit următoarele monede vechi. Rusu .

5. Budapesta.III 1960 pagina 18 – 22.CetăţiiBiharea"in A.Note asupra relaţiilor culturale dintre slavi şi populaţia romanica din Transilvania Secolelor Vl-X. înApulumXI.Contribuţii arheologice la istoricul. 6. M. 25 .I.4. pagina 601-602. Gyorgy Gyorfi –Âz Arpâd Kori Magyarsâg torteneti foldrajza. M. Rusu . Rusu .I.. 1971.C. 1996.

Are în componenţă alte 5 localităţi. Cancelariile Ungariei l-au atestat documentar numai în anul 1552.413 sunt de gen feminin. are o suprafaţă totală de 5131 ha. respective de Gara CFR Tileagd. De asemenea are un număr de 2574 locuinţe cu o suprafaţă de 99. Cătunul Călătani. Se compune din 82 gospodării şi 226 persoane. Uileacul de Criş. De la începutul începuturilor şi pâna în prezent. pământ şi o populaţie de 7. Satul Bălaia este de asemăn ea aşezat în zonă deluroasă. La Est se mărgineşte cu comunele Lugaşul de Jos şi Ţeţchea iar la Vest cu comunele Sacadat şi Ineu.129 persoane din care 3. intersectată la Nord de drumul Internaţional E 15. toţi locuitorii sunt de naţionalitate română. la poalele munţilor Plopişului. districtul Borodului. A fost atestată documentar de către Cancelariile vremii în anul 1256. A fost atestată documentar în anul 1622. 3. comuna Sârbi şi Brusturi. distanţa 2 km Nord de calea ferată Oradea-ClujNapoca-Bucureşti. la Sud cu poalele munţilor Pădurea Craiului. 5. sat care deşi apare în trei documente de arhivă ca existent în anul 1308. SatulPoşolaca. 2. având populaţie de români ortodoxi.600 metri pătraţi locuibili. După cele mai nou date statistice ale anului 2003 martie 18. la poalele munţilor Pădurea Craiului. aşezat în zonă colinară.Capitolul III AŞEZAREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A TILEAGDULUI Comuna Tileagd este aşezată pe valea Crişului Repede.Oradea se găseşte la 21 km pe şoseaua internaţională iar municipiul Cluj la 150 km. în ultimele decenii apărând şi penticostalii. în partea de Nord-Vest a judeţului Bihor. 26 . respectiv cu comuna Vârciorog şi Copăcel. Tilecuşul. pe care le prezentăm în ordinea atestării lor documentare: 1. întemeietorii lui fiind veniţi din satul Călăţea. Reşedinţa de Judeţ Bihor . o localitate mică. 4. a fost atestat documentar la anul 1283 având în majoritate populaţie de etnie maghiară şi de religie Reformată. atestat documentar în 1291. Este mărginită la Nord de dealurile Plopişului. întreaga populaţie a fost român ortodox. cu populaţie maghiară de religie raformată. a fost înfiinţat în anul 1900. dată asupra căreia vom mai reveni în Capitolul evenimentelor istorice.

+28 de grade iar în timpul iernilor între -10 . de la Chistag până la Oradea. a devenit alarmant de dăunătoare pentru toate culturile de cereale şi furaje. în legătură cu nivelurile hidrografice şi de debit. Această apă pătrunde pe teritoriul judeţului Bihor în apropiere de localitatea Bucea. Apariţia acestor viituri este determinată de încălzirea bruscă a atmosferei şi de topirea zăpezii abundente 27 . când au fost date în folosinţă Hidrocentralele electrice Leşu. dării în folosinţă a spălătoriei „Bauxite" din Chistag în anul 1960. respective podzolic pe treapta a IlI-a şi IV-a. cu anotimpuri de vară nu prea calde şi cu ierni mai blânde. precum şi ridicarea barajelor şi a digurilor de pe Criş la sfârşitul anului 1980. Bulz. cu aspectul unui râu de munte. Abia începând cu anul 2002 s-au întreprins unele măsuri pentru eradicarea poluării atmosferei. ajuns la ei din România. Chiar şi ţara vecină. De regulă cele mai abundente precipitaţii se produc în lunile maiiunie şi în sept. lăţimea cea mai mare a apei aflându-se între localităţile Fughiu şi Oşorhei. iar lungimea lui este de 148 km. La podul din Aleşd. punerea în funcţie în anul 1970 a Combinatului de lianţi. vara înregistrându-se temperaturi între +15 . HOLCIM SA). întreaga terasă a Crişului Repede este aluvionară.-15 grade. Din punct de vedere genetic. Să mai precizăm că suprafaţa Crişului Repede este de 2405 km pătraţi. Regimul hidraulic al apelor Crişului Repede dealungul anilor a suferit modificări serioase. având panta da scurgere de 7 m/km. arătăm că pe Crişul Repede apar viituri de apă cu „aizbeerguri" de ghiaţă (în miniatură) în lunile februarie şi martie fără a exclude pe cele din decembrie şi ianuarie.Situaţia pedoclimatică a localităţii Tileagdul are relieful fluviátil şi este bine reprezentat prin valea şi lunca Grisului Repede. Ungaria s-a sesizat asupra poluării atmosferice. cantitate suficientă de umiditate pentru a asigura dezvoltarea normală a plantelor de cultură şi a fâneţelor. ca urmare a construirii canalului Vadul Crişului-Aştileu. Vinovată de acest fenomen dăunător sănătăţii se face la Fabrica de Ciment din Chistag (S. pe distanţa dintre Aleşd-Tileagd. Precipitaţiile atmosferice au o medie anuală de 700-800 m/m. începând cu anul 1950. panta de scurgere este de 3 m/km iar în municipiul Oradea sub un m/km. Lugaşul de Jos şi Tileagd.5 la 2 metri peste care s-a format solul bun. roditor pe cea de a I-a şi a Il-a treaptă.C. grosimea stratului de pietriş atingând 1. de aducţiune a apei la hidrocentrala dată în folosinţă în anul 1953.-octomb. Clima este moderat continentală. gradul de poluare a atmosferei pe terasele Crişului Repede.

1942. Temperatura 28 . boală care de asemenea a redus considerabil numărul populaţiei. Tot atunci au fost demolate două case aflate în apropierea malului acestei văi şi au fost avariate un număr foarte mare de case din centrul comunei. Conform datelor statistice adunate în ultimii ani. Această „Vamă a Sării" a fost donată în anul 1312 de către Regele Carol Robert de Anjou. peste râuleţul Copanda. Inundaţiile care au avut loc în anul 1932 au fost de aşa proporţii încât s-au soldat cu distrugerea podului construit din beton armat. în centrul comunei. în anul 1833 a avut loc o altă epidemie de holeră. într-un timp foarte scurt. a rezultat că regimul termic al apelor Crişului Repede este în medie de 11.1783. în localitatea Tileagd şi satele mărginaşe a fost epidemie de CIUMĂ.Fostul pod metalic peste Crişul Repede din Tileagd unde a avut loc VAMA SĂRII.1962 şi 1970.2° C în zona Tileagdului. Magistrului Nicolae. cota maximă de miră atingând 240 centimetri. anii 1774. care a decimat 2/3 din populaţie. derivat din apele Crişului Repede.1796. Tot din documentele vechi de arhivă se cunoaşte că în anii 1739-1744.1955.1932. Cele mai mari inundaţii cunoscute pe Crişul Repede dealungul secolului trecut în anii: 1925. Din documentele vechi de arhivă se cunoaşte că inundaţii mari au mai fost pe Crişul Repede în secolul alXVIII-lea. înfiinţată în anul 1308. în amonte de localitate. Aproape ciclic din zece în zece ani.

Cum apele Crişului Repede erau foarte limpezi în perioada respectivă. Tilecuş şi Uileacul de Criş. Vadu Crişului. pe domeniile baronului Brachfeld din Tileagd care ulterior şi-a luat numele de Telegdi. au deversat în albia Crişului Repede întreaga cantitate de spirt aflată în depozit. temperatura apei scade ajungându-se în luna decembrie-ianuarie la 0°C şi sub acest nivel. 29 . Bălaia şi Tilecuşul. Din păcate şi Tileagdul are o parte de contribuţie la acest fenomen. aflându-se amplasate în zone colinare. în ceia ce priveşte cătunul Călătani. satele Poşolaca şi Uileacul de Criş. satele Poşalaca. apele Crişului Repede şi-au pierdut mult din calitate datorită apelor reziduale preluate. Cineva i-a denunţat când aveau în stoc câteva tone de spirt. au un regim pedoclimatic mai deosebit pe care îl vom prezenta când vom derula istoria acestor localităţi. lângă moara de piatră sistematică pentru măcinat cereale. s-au îmbătat cu toţii criţă. Şuncuiuş. Aleşd. încă un amănunt hazliu legat de poluarea apelor Crişului Repede. are în componenţă următoarele sate în ordine alfabetică: satul Bălaia. Acei care s-a nimerit să-şi umplă ulcioarele din viitura de apă amestecată cu spirt. Pentru ca profitul să le fie cât mai mare posibil. leau primit ca pe oaspeţi şi i-au ameţit cu vorba până când muncitorii lor. în anul 1898. Mai rămâne de adăugat că în lunile ultimilor 40-50 de ani. toţi locuitorii satului Săbolciu foloseau apa de băut adusă din Criş. cu tărie de 100°. într-o perioadă când nici nu se cunoştea noţiunea de poluare. întreprinzătorii şi proprietarii acestor instalaţii profitabile. facem precizarea că acestea au aceleaşi condiţii pedoclimatice pe care le-am prezentat la localitatea de reşedinţă. s-a construit o fabrică da spirt aproape de malul Crişului Repede. Tileagdul în actuala formă administrativ-organizatorică. cătunul Călătani. La apariţia organelar de control ale fiscului (organe care nu erau coruptibile ca cele crescute în pepiniera Criptocomuniştilor de azi). în incinta acestei mori au fost construite câteva catacombe sub formă de pivniţe. care se află în aceiaşi zonă şi pe aceleaşi coordonate cu Tileagdul. au fost câţiva evrei dintre cei 268 persoane din această etnie. Aşa cum am mai arătat la pagina 18 din această lucrare. nu şi-au declarat firma producătoare de valori la organele Administraţiei locale pentru înregistrare şi impozitare legală. aproape de biserica Reformată (declarată monument istoric). dotate cu instalaţii moderne pentru fabricarea şi rafinarea spirtului din cereale.cea mai ridicată a apei se înregistrează în lunile august (25-28° C) începând cu luna septembrie. Principalele surse de poluare încep de la Huiedin judeţul Cluj şi continuă la Ciucea.

ştiuca şi somnul care depăşesc un kg în greutate.P. predominînd pirul. mreană. Se mai găseşte salcâmul. Pe strada Unirei din Tileagd la nr. păiuşca. fazani. unde se pot pescui (cu permis de pescuit).S. crapul. lostriţă. La aceiaşi greutate se poate găsi şi bibanul sau şalăul. în suprafaţă da 605 hectare. în pădurile satului Bălaia se găsesc castani ale căror fructe sunt comestibile. Fauna Se rezumă la iepuri de câmp. albitura. Pajiştile unde au fost cândva păduri. din care au mai rămas numai pâlcuri şi câte un exemplar răzleţ pentru decor.V. păstrăv. coţofene. acolo unde a fost plantat. în apropiere de oraşul Beiuş.J.Vegetaţia Este reprezentată prin etajul stejarului. firuţa de fâneţe. Lacul este administrat de către A. vrăbii şi o mare varietate de peşte atât în apele Crişului Repede dar mai ales în Lacul de acomulare. prepeliţe. babuşca. 882. ciori. neagara. 30 . ceia ce nu se mai găseşte pe arealul judeţului Bihor decât la Dobreşti. unde se pot adresa pescarii amatori. cuprind păişuri stepice. Muzeul Ţării Crişurilor Oradea a înregistrat un exemplar de „Tisă" (taxiusbacata) declarat monument al naturii iar în pădurile Uilacului de Criş vegetează circa 200 (două sute) cuiburi de ghimpe (Ruscus Hipodosum) arbori care sunt ocrotiţi de lege.

31 .

Voievodatul avea forme specific româneşti de organizare. al Ungariei. începând cu secolul al XI-lea.Capitolul IV DATE PRIVIND TRECUTUL ISTORIC AL COMUNEI TILEAGD Se cunoaşte faptul că zona în care este aşezată comuna Tileagd a făcut parte din Voievodatul condus de Menumorut. volumul I. alungându-i pe români din vetrele lor. Bihorul a fost primul comitat organizat. Nucleul 32 . Editura Academiei Bucureşti. Transilvania. Aceste stări de fapt au fost scrise de mai mulţi istorici romani şi maghiari în mod obiectiv. al Regelui Géza II al Ungariei. Primul document scris în care se vorbeşte despre Bihor. în acela timpuri existenţa comitatului. Pe fondul acestor evenimente socio-politice. notarul Regelui Bela al IlI-lea. La înfiinţarea comitatului în anul 1111. feudalii care au primit danii în acele locuri. pe lângă descoperirile arheologice sau găsit şi documente scrise. 110357). Bihorul cuprindea partea centrală a vechiului voievodat condus de Menumorut. a fost actul de danie din anul 1075. pag. a morilor şi a pivelor de pe Criş. la începutul secolului Xll-lea a luat fiinţă comuna Tileagd. respectiv în perioada când grupurile de unguri penetrau pe valea Crişului Repede. în care se vorbea printre altele. locuitorii autohtoni români au vieţuit în cadrul obştiilor săteşti. despre morile şi pivele de pe Crişul Repede (Istoria României. în districte sau Cnezate şi Obştii săteşti. printre care creşterea animalelor şi albinăritul. în acel timp. în acele timpuri. descris în „Gesta Hungarorum" de către Anonimus. fiind siliţi ca să accepte această formă de organizare. lângă un Castru Roman de graniţă. Al doilea document scris din secolul al Xll-lea a fost un alt act de danie din 1160. pe fondul populaţiei româneşti autohtone. confirmă temeinicia aşezărilor stabile cu oameni care să cultive cereale şi să crească animale. seria C. populaţia de pe întreaga vale şi terasele Grisului Repede fiind români. act în care se arată şi câteva ocupaţii ale locuitorilor autohtoni. în mod treptat au început să pătrundă elemente maghiare care se aşezau pe malurile apelor şi pe terenuri fertile. în cadrul teritoriilor cucerite de către regatul feudal maghiar. începând cu acest secol XI. aveau doar o putere nominală.

după denumirea localităţii şi a moşiei pe care o avea. zona etnografică Crişul Repede. a fost donată de către regele Carol Robert de Anjou. Circulaţia mărfurilor pe acest drum s-a menţinut în mod permanent. (Liviu Borcea . (Tereza Mozes. Bucureşti 1948 pagina 12). timp de aproape 300 de ani. au revenit Coroanei Ungare prin moartea fără urmaşi a Voievodului Petru. Cetea. Uilacul de Criş. Csanâd. taxa era de un dinar şi o bucată de sare. în anul 1524 şi-a luat numele de Telegdi. în anul 1392. succedându-se o mulţime de grofi şi baroni la stăpânirea moşiilor. fiul lui Comorzovan. Borozel. Am mai arătat că Tileagdul a fost atestat documentar în anul 1256. moşiile Borod. pe care se făcea schimburi de mărfuri între Dacii liberi de odinioară şi „Lumea Romană". Corniţei şi Valea Mare.care a întemeiat această comună a fost populaţia românească la care s-a adăugat şi o bună parte a ungurilor care au venit din Panonia. în acel act de danie se arată că la Vama Tileagd. Vama a fost înfiinţată în anul 1308.opere. care constituiau districtul Borodului. începând cu secolul al XVI-lea. Această localitate a avut avantajul de a fi străbătută de un drum vechi comercial. îşi manifestă nemulţumirea faţă de dijmele din ce în ce mai mari pe care le pretindea Episcopatul Catolic din Oradea şi pentru că făcea presiuni asupra oamenilor ortodocşi ca să treacă la catolicism. Editura Sport-Turism. magistrului Nicolae. Scriitorul maghiar Bunyitay Vincze confirmă acest lucru în cronicele sale. membrii familiei Telegdi au exploatat în mod nemilos ţărănimea din aşezările de pe valea Crişului Repde. Cu toate acestea. Vadu Crişului. In această 33 . cele 26 de sate printre care şi Tileagdul. în anul 1393. Tileagd. ofensiva împotriva formelor administrative autohtone de organizare a fost tot mai mare. ţărănimea de pe valea Crişului Repede. prin dârzenia elementului românesc. Pe măsura consolidării statului feudal maghiar şi a Voievodatului Transilvaniei. Să mai arătăm că în socotelile de dijme PAPALE pe 6 ani (13311336) sunt amintite 26 de localităţi de pe valea Crişului Repede dintre care enumerăm: Aleşd. arătând că românii şi maghiari din Tileagd au trăit amestecaţi şi că au fost cu toţii iobagi ai moşierilor Csăki Boldizsâr şi Nagy Mihâly. Poşolaca. pag. etc. Ineul de Criş. cu animale şi cu alte mărfuri. Auşeu. denumit „VAMA SĂRII". De la aceştia a luat moşia marea familie Csanâd care. înfiinţân-du-se un punct vamal lângă podul de peste Criş. 101). stabilită de împărat în anul 1312. în anul 1312 această vamă de lângă podul de peste Crişul Repede din Tileagd. formele vechi de organizare ale vieţii s-au menţinut până la sfârşitul secolului al XVII-lea. începutul secolului al XVIII-lea. se mai vămuiau şi carele cu vin. pe lângă carele cu postav şi cu sare.

părţile Mişcai şi moşiile Orădene. fost episcop de Pecs şi participant activ la Reformaţia lui Luther. în anul 1557 a avut loc Reformaţia Credinţei Evanghelice după ideile lui Luther. Zwingli din 1557. alţi doi asociaţi a lui Bekes Găspăr au obţinut o scrisoare de donaţie de la împăratul Jănos II al Ungariei pentru Csăki Boldizsâr şi Ipanit Jânos (din cronica scriitorului maghiar Bunyitay Vincze). la începutul secolului al XVI-lea. Fostul domnitor al Ţării Româneşti. Ştefan Telegdi. dar nobilimea locală. Acesta a fost înmormântat în curtea Bisericii Reformate din Tileagd. a împiedicat concentrarea în număr mare de iobagi de pe moşiile lor. în anul 1583. Aici era o curte voivodală românească grupată în jurul lui Constantin Şerban. Documentele vremii atestă că Răscoala iobagilor din anul 1437 care a avut loc la Bobâlna. Cruciadele au fost organizate şi s-au transformat într-o mare revoluţie ţărănească. Chemarea lui avea mare audienţă în rândul iobagilor. iobagii adunaţi sub conducerea lui Ştefan Roman. deţinea funcţia de vistiernic la curtea regală de la Buda. pe care l-au omorât ţăranii răsculaţi. regiunea Băii de Criş. Răscoala îşi avea comandamentul în Aleşd. au început să atace curţile nobiliare. a decedat groful Telegdi Miklos. Tot în cavoul familiei 34 . Editura Academiei Române 1964 pagina 116-117). în anul 1561. Ştefan Telegdi. în replică.perioadă lungă de timp. asupra acestui subiect o să le dau în Cap. Aceste evenimente s-au petrecut în anul 1659 (Liviu Borcea din opera cronicarului bihorean loan Szalărdi Istoria României vol. de pe meleagurile Bihorene. conform informaţiilor cronicarului bihorean loan Szalârdi. au avut loc mai multe răscoale şi revolte ţărăneşti. Zwingli şi alţi reformatori printre care şi Telegdi Miklos a avut un rol deosebit. a fost înecată în sânge de cătra Andrei Telegdi. Calvin. Tot în acest an 1561. VI „Viaţa Spirituală". Şi în cazul acesta s-a confirmat zicala care spune că „de ce ţi-e frică nu scapi". a căutat să-şi recruteze oşti cu care să încerce a-şi recâştiga domnia. mişcare ce s-a extins în tot Comitatul Bihor. la începutul lunei martie 1658. pribegit în Transilvania. Ex domn al ţării Româneşti. Calvin. Beiuşului şi ţinutul Pomezău. Contrar opoziţiei vistiernicului Curţii Regale. condusă de Ştefan Roman din Tileagd şi Gheorghe Doja. respectiv castelul lui Ştefan Telegdi II. Hălmajului. Telegdi Iştvan (Istvăn) a fost expropriat de avere. soldate cu pierderi de vieţi omeneşti. făcându-se vinovat de infidelitate faţă de soţie şi de familie. fiind înarmată. în drumul lor spre Aleşd. Motivaţia lui se baza pe frica de a înarma ţărănimea nemulţumită de exploatarea cruntă a feudalilor. Din această poziţie s-a opus organizării Cruciadelor contra turcilor care ameninţau statul feudal ungar. Amănunte mai detailate. III. Averea lui a fost preluată de către Jânos Zsigmond şi de către Szigismund Ianos. Un alt reprezentant al acestei familii.

iepuri fazani şi cerbi. care a venit în Tileagd într-o vizită de plăcere la rude. Potrivit tradiţiei. a contribuit în mod substanţial ajutorul dat Orădenilor de către Voivodul Mihai Viteazul -domnul Ţării Româneşti. Citez „Tileagdul era proprietatea familiei Csanâd. Despre îndelungata istorie feudală a Tileagdului. care şi-au păstrat autonomia în perioada stăpânirii otomane. In perioada acestor ani creşte tot mai mult pericolul otoman care ocupă oraşul Buda. Satele şi oraşele libere ale haiducilor bihoreni.monografie 1979. pentru a putea fi impuse cât mai eficient la plata dărilor. în continuare se întreprind măsuri de extindere a suprafeţelor agricole prin defrişarea pădurilor şi a smârcurilor care cuprindeau mari suprafeţe de terenuri necultivate. în timpul puterii otomane. stăpânind-o 32 de ani. au fost vândute contelui Eszterhâzi. încercând să asedieze Cetatea din Oradea. conduşi de colonelul Marcu Haţieganu cu peste 300 de luptători (Bihor . în 1687 la Mohâcs iar la 5 iunie 1692. unt. aduce unele mărturii cronicarul maghiar Bunyitai Vincze. în anul 1660 a fost cucerită de către turci Cetatea din Oradea. în anul 1591. daniile regulate la termene ca: găini. devenind centru militar şi Paşalâc Turcesc. deoarece Toldy Jânos a amanetat terenurile maghiarilor şi ale românilor pentru 24 de forinţi aur lui Telegdi Istvăn. Totodată s-a reorganizat vechea obşte sătească. Puterea otomană a început să decadă. 35 . Puterea imperială Habsburgică a procedat urgent la întocmirea primelor conscrieri ale terenurilor cucerite. ouă. iar locuitorii acastora au fost transformaţi în iobagi. zonă cu mănăstiri. caş. turcii au atacat din nou. lucru care a influenţat negativ viaţa tuturor locuitorilor din satele judeţului Bihor. Hagymâsi Margit. gâşte. dar fără succes. pe care l-am mai amintit. jugul de lemn turcesc a fost înlocuit cu jugul de fier Austriac. au grăbit aprinderea flăcărilor răscoalei antihabsburgică condusă de Francsiszk Râkoczi al IIlea (1703-1711). Secolul al XVII-lea aduce mari schimbări în viaţa politică a Bihorului. ţăranii erau obligaţi ca să dea atât grofilor cât şi turcilor dela conducere. în anul 1503 locuiau amestecaţi maghiarii cu românii. claponi. întărindu-se şi luându-şi rolul de intermediar pentru plata dărilor către stăpânire. au fost înfiinţate de Episcopul Ferencz Csanâd în anul 1335.Telegdi a fost înmormâtată soţia demnitarului Bocskay Istvân din Oradea. Imperiul Habsburgic cucereşte cetatea Oradea. De notat că la acest insucces al turcilor. pagina 47-48). Astfel. La această răscoală au participat şi românii bihoreni. Creşterea fiscalităţii precum şi măsurile administrative represive ale habsburgilor. în anul 1683 la Viena. spontan a făcut un infarct cardiac.

Hagymâsi Marghit. Tot aici se mai găsesc picturi vechi. Aici sau născut şi au trăit. biserica reformată de azi. sumă ce constituia o avere considerabilă. Telegdi Miklos şi soţia demnitarului Bocskai Istvân din Oradea. în anul 1507. Valoarea dotărilor acestei biserici l fost apreciată la 200 de forinţi maghiari. care potrivit unor documente. In biserică. Aceasta în anul 1620 s-a căsătorit cu baronul Sovâgo Szigismund. era cunoscută ca o biserică veche. precum şi cele mai vechi registre cuprinzând procese verbale de la şedinţele Adunărilor Naţionale în Parlamentul Ungariei. vasele sfinte ale mănăstirei şi celelalte obiecte de cult care pe vremea aceia valorau 1200 de forinţi. Pe partea Nord-Estică je află o tăbliţă pe care au fost notate informaţii despre construcţia bisericii. Tot în această zonă se află şi castelul familiei Csanâd. Pe celălalt perete se găseşte o statuie iin marmură care reprezintă un luptător cu corpul acoperit de zale. Ambele castele erau înconjurate de un parc deosebit de frumos. în curtea bisericii se găseşte mormântul familiei Telegdi.In timpul Reformaţiei religioase Telegdi Miklos şi Telegdi Mihâly au împărţit cere ei bijuteriile şi podoabele de aur. Personajul se află călare pe un Leu şi ţine în mâna dreaptă un buzdugan. Csâki Boldizsâr şi lui Iponit Jănos. La 36 . Din alte documente istorice am aflat că în anul 1616 a încetat din viaţă groful Telegdi Gyorgy care avea numai o singură fată moştenitoarea castelului şi a moşiei." Am încheiat citatul cronicarului Bunyitai Vincze. Telegdi Istvân a uneltit contra Regelui Jănos al Il-lea. Ordinul Franciscanilor au părăsit mănăstirea în anul 1561. construită de familia moşierului Nagy Mihâly în anul 1463. o sumă foarte mare la data respectivă. în urma acestei descoperiri Istvân Telegdi şi-a pierdut moşia împreună cu Tileagdul. începând cu secolul al XII-lea Telegdi Csanâd episcop de Esztergom. Din anul 1524 s-a construit în Tileagd o moară vestită care se numea „Moara Părintelui Istvân". alungându-l pe răsvrătit din toate drepturile avute. De asemenea se află aici pentru odihnă de veci. Se mai aminteşte tot din documentele vremii despre existenţa unei şcoli. Se ştia că biserica această a fost construită de către Telegdi Istvân. pe peretele Sudic se află o placă de marmură roşie cu blazonul familiei Telegdi. Episcopul de Pecs. care au fost dăruite lui Bekes Găspâr. în epoca de referinţă. Telegdi Jozsef avea aici cele mai mari proprietăţi şi două castele. Telegdi Tamăs boier de Kalocsa şi Esztergom. La acea dată mai era o biserică în comună. în anul 1561. Telegdi Istvân II fost vistiernic al regelui omorât la răscoala condusă de Gheorghe Dozsa şi Telegdi Miklos episcop reformat. Acest mare proprietar avea o bibliotecă impunătoare în care se găseau „multe volume vechi şi de mare valoare istorică. din care unul era cu un etaj.

rândul ei. a născut numai o singură fată care la vremea potrivită s-a căsătorit cu 37 .

9. A avut moşii pe arealul a 12 sate bihorene şi tot mai dorea pământ până când a intrat pentru totdeauna în el.-ul. datorită în primul rând poziţiei sale geografice. Haller Alexandru (1797-1868) a participat la Revoluţia din 1648 şi a făcut mult necaz populaţiei Tilecuşului. Aflându-ne la acest subiect al grofilor şi baronilor din Tileagd am să încerc să prezint dinastia succesorală la moşiile vestitului Tileagdi la vremea respectivă: 1. întreaga lor avere a trecut prin moştenire familiei Kornini. sărac şi în mizerie. Lonyai Margit. Aceasta la rândul ei a născut o singură fată. A mai avut alţi doi copii Haller Peter şi Haller Ianoş. postavuri. 3. căsătorită cu Telegdi Istvân care a decedat în 1653. căsătorit cu Hagymâsi Margit. Telegdi Miklos . Kornis Jozsef născut în anul 1829 s-a căsătorit cu Szakolczay Ilona. decedată în 1614.episcop de Pecs. a născut un fiu care a decedat în anul 1766. vinuri. datorită drumului comercial care o străbătea încă din antichitate. datorită şi faptului că avea o moară de măcinat cereale -moara părintelui Istvân . pe drumul 38 . care potcoveau caii si reparau căruţele cărăuşilor ce transportau sare. ultimul descendent şi moştenitor al acestei mari şi bogate familii. grofiţa Kornis Anna care s-a căsătorit cu groful Haller Gyorgy. Varkocs Margit.iar din anul 1463 avea şi o şcoală în mod treptat s-au dezvoltat meşteşugurile ca: ferari forjori. cu toate moşiile ce le avea.Csâki Istvân. etc. s-a născut în anul 1883 şi a decedat în anul 1944. Haller Anna. căsătorită cu Kornis Kâroly (1806— 1872). S-a recăsătorit cu Csâki Istvân cu care a conveţuit în anii 1635-1699 şi au avut o singură fată. 11. Această familie a fost foarte prolifică.A. Telegdi Jozsef.S. Csâki Mâria născuta în 1650 şi s-a căsătorit cu groful Kornis Găspâr. iar suprafaţa mai mare a luat-o I. căsătorit cu contesa Hagymâsi Katalin (1556-1583) 4. Comuna Tileagd. S-a îmbolnăvit de nervi. 8. căsătorită cu Varkocs Tamâs în 1552. din cauza dârzeniei cu care şi-au apărat Tilecuşenii drepturile la pământ şi a decedat în anul 1872. recăsătorit cu Nyâri Borbâla. Varkocs Gyorgy. Telegdi Katalin. fostă soţie a lui Haller Gyorgy. 6. căsătorită Lonyai Zsigmond. Varkocs Miklos. pe care i-a hărţuit timp de 5 ani cu tendinţa de a le lua pământul. 10. fost reformator religios 2. stăpânite dealungul veacurilor de un mare cortegiu de grofi şi conţi. animale. ambii decedaţi în anul 1847. a decedat în anul 1916. 5. întinse pe valea şi terasele Crişului Repede. Din averea lui s-a dat pământ săracilor la reforma agrară. In anul 1688. A fost înmormântat în cimitirul Reformaţilor Tileagd. 7. Telegdi (Brankfeld) Jozsef.

dogari. iar în interiorul cercului era inscripţia: TZLEGD MEZO-VÂROS -1692". arămari. adică oraş de provincie (Mezovâros). Olăritul s-a ridicat la loc de frunte. Toate aceste îndeletniciri a făcut să polarizeze în jurul Tileagdului i:eie mărginaşe. tinichigii. dricari şi altele. în ciuda greutăţilor aduse de către ocupaţia turcească. 39 . simbolizând puterea otomană. dezvoltându-se în mod constant din punct de vedere economic ă social. Monetăria Statului a stanţat un sigiliu o „PECETĂ" a Tileagdului care reprezenta un turn de cetate tras de un cal. Tot atunci. în anul 1692 i s-a acordat titlul de „Târg".comercial. deasupra calului o semilună. care a durat peste 30 de ani. aflându-se iniţial în comună 14 olari. iar pe parcurs numărul a crescut până la o sută. Au apărut şi alte meserii necesare dezvoltării economice a comunei ca: lăcătuşi.

a bântuit Holera care a redus substanţial situaţia demografică a locuitorilor. iar în anul 1858 au fost mari inundaţii provacate de Crişul Repede. impusă de guvernanţii de la Budapesta. în anul 1790 s-a revenit la vechea organizare. continuând şi după aceia. Incheierea acestui pact a condus la intensificarea asupririi naţionale a românilor din Transilvania în anii următori. Poşolaca şi Uilacul de Criş. Sub austrieci. Revoluţia Burghezo-democratică din anul 1848 a desfiinţat iobăgia şi a deschis drum larg dezvoltării capitalismului. în aceste condiţii nobilimea intra în circuitul economic şi are mare nevoie de bani. locul Comitatului Bihor l-a luat un District administrativ cu centrul în Oradea. domeniile foştilor principi ai Transilvaniei nu au mai fost recunoscute de către noua putere. ca ciupercile după ploaie. In timpul despotismului atroce al Măriei Tereza şi al fiului său Iosif al II-lea. Să mai notăm că începând cu anul 1692. aşa cum am mai arătat. Odată cu revocarea reformelor lui Iosif al II-lea. a impus luarea măsurilor pentru preîntâmpinarea unor răscoale ţărăneşti. Bihorul a rămas divizat în 5 plăşi dintre care una a fost Plasa Tileagd. Bihorul a fost împărţit în cinci plăşi. în Tileagd şi satele limitrofe. Situaţia critică din Imperiu în a doua jumătate a secolului al XVIIIlea. Să mai arătăm că în anul 1867. Curtea de la Viena a încheiat Pactul Dualist cu Ungaria. ca de altfel pe întreaga vale şi terasele Crişului Repede. bazate pe schimbul de mărfuri. a condus la nemulţumiri şi frământări sociale care au atins cote alarmante şi în zona Tileagdului. după anul 1764 apar şi se dezvoltă noi legături economice. 40 . deci şi în zona în care se găseşte oraşul Tileagd cu satele aparţinătoare. Mai multe acte oficiale. inundaţii care au adus mari pagube material populaţiei din Tileagd. Sporirea de la un an la altul a obligaţiilor iobagilor. Odată cu stăpânirea habsburgică. Această acţiune a început înainte de revoluţia din 1784. Camerale şi Nobiliare. cu scopul întinderii terenurilor moşierilor. când a fost dat în exploatare linia de cale ferată OradeaCluj cu gară în Tileagd.în anii 1743-1745. printre care şi acelea care au dispus „tragerea la linie" a satelor. district care cuprindea teritorii şi din afara fostului Comitat. aşa că s-au reconstituit fostele domenii Eclistiastice. iar începând cu anul 1870. i-a revoltat pe ţărani. în urma acestor reforme administrative ale lui Iosif al IIlea. din punct de vedere administrativ. au început să apară o mulţime de întreprinderi industriale. Bihorul a fost despărţit de Transilvania şi a trecut sub administraţia Austriacă. aplicându-se politica de deznaţionalizare. în Bihor. pune accent pe folosirea iobagilor şi pe creşterea sarcinilor feudale. La început sau dezvoltat meşteşugurile. despre care vom vorbi pe larg în cadrul capitolului VII. Consider că totuşi necesită o precizare. Ca să-i poată obţine.

Fond.Timişoara. au trăit în pace şi bună înţelegere. cifre cu totul neverosimile. în piaţa din centrul Aleşdului a fost un adevărat măcel. am fost cazat o noapte în localitatea Piispokladăny şi o noapte în oraşul Debreţin. în cântec. Legat de această problemă am să mai fac a precizare: în primele zile ale lunei ianuarie 1945. anunţându-se 32 de morţi şi 35 de răniţi.O. Trei zile şi trei nopţi a durat până când mi-am găsit unitatea. populaţie pe care procurorul Regal Nagy Geza a caracterizat-o ca fiind „cu capacitate spirituală redusă şi aşezată pe treapta cea mai de jos a culturii (A. Guvernanţii şi grofii.comentariile sunt de prisos. Nu aveam mijloace de transport numai ocazionale şi era un frig năpraznic. după anumite datini strămoşeşti. In această deplasare. nu putem omite adevăratul măcel care a avut loc la data de 24 aprilie 1904 în piaţa din Centrul Aleşdului când. am fost primit şi tratat de către gazde peste orice aşteptări. o dovedeşte numărul mare de morţi şi răniţi de pe întreaga vale a Crişului Repede dintre Ciucea şi Tileagd. se întâlneau aici la târg unde se făceau învoielile. pe unii împotriva altora. joc şi voie bună. am fost trimis pe front de la Regimentul 2 Roşiori . PIB. zi de joi. pag. Se poate uşor presupune că aducerea la Aleşd. 17-18). au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a le otrăvi sufletele şi a-i îndemna la ură ie rasă. Putându-mă descurca cu limba maghiară. la partea operativă care se găsea prin Munţii Tatra din Cehoslovacia. veniţi la Aleşd ca să sărbătorească împreună tradiţionala sărbătoare a Sfântului Gheorghe. înainte de 24 aprilie 1904 a unei companii de husari şi a unui pluton de jandarmi nu s-a făcut cu intenţia de a se linişti nişte spirite imaginare. au tras focuri de ară în oameni nevinovaţi (dezarmaţi). face precizări că în data de 24 aprilie 1904. dar erau români ortodoxi. un pluton de jandarmi şi o companie de husari. Revenind la datele istorice petrecute dealungul timpului pe valea Crişului Repede. fiind zi de târg şi zi de sărbătoare a Sfântului Gheorghe când.S.Maghiarii şi românii care au convieţuit împreună pe aceste meleaguri bihorene. Administraţia maghiară locală. sau să cunoască şi să-şi însuşească tradiţiile populaţiei majoritare din zonă. cit. din ordinul autorităţilor maghiare. în dorinţa lor de dominare şi de a culege mai multe foloase. posedând în locuinţele lor icoane şi alte obiecte de cult religios ortodox . întrucât era vorba de o tradiţie a sărbătorirei zilei de Sfântu Gheorghe.Partea sedentară . Că la data de 24 aprilie 1904. Ziarul „CRIŞANA" apărut în data de 20 aprilie 2003. cei care doreau să se angajeze ca servitori cu anul şi cei care doreau ca să angajeze. au fost adunaţi în piaţa din centrul oraşului Aleşd peste 4000 (patru mii) de oameni. insuşindu-şi unii de la alţii limba de vorbire. 41 . evocând acest eveniment de tristă amintire. Doc. Nimeni din aceste familii nu ştiau nici un cuvânt din limba română.

a dat autorizaţie de construire în aceiaşi zi a 42 .premeditând un masacru mascat.

o aşezare mică. în temeiul prevederilor art.unui partid de opoziţie al „Kosutiştilor". Aceste măsuri au fost intensificate şi datorită faptului că se aştepta izbucnirea unei conflagraţii internaţionale. Au fost găsiţi „vinovaţi şi condamnaţi" (fără vină). cineva dintre oamenii puterii. numai români. 165 din Codul de Procedură Penală în vigoare la data respectivă. cum prindeau hingherii câini. după mărturisirile celor care au avut şansa ca să supravieţuiască şi să se reîntoarcă la familiile lor. cu numele de Popa Flore şi unui din Oradea cu numele Silberstein Dezso. necunoscându-le nici limba de vorbire şi nici comenzile. au strigat slogane la adresa conducerii de stat. fără o pregătire prealabilă. Au fost duşi urgent pe front la războiul care nu le aparţinea şi introduşi în primele linii de foc. autorităţile având tot interesul de a le da o dimensiune cât mai mică posibilă. Pur şi simplu erau condamnaţi la moarte cu premeditare. Tilecuşul. a condus la înrăutăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei româneşti din aşezările Bihorene. dar nu pot ca să nu subliniez faptul că. şi-au adus ca supremă jertfă în acel război al grofilor şi al latifundiarilor. aflate sub jurisdicţia Austro-Ungară. în anul 1914 a izbucnit primul război mondial. Foarte mulţi dintre bărbaţii români valizi. iar restul de 18 au fost din Plasa Aleşd. pus în scenă de către politicienii „Patrioţi" ai guvernului maghiar de atunci. nu s-au grăbit să cerceteze cazul şi adevăratele dimensiuni ale acelui măcel abominabil. Am mai arătat în cuprinsul acestei lucrări. ca să aibă motiv jandarmii şi husarii să tragă focuri de armă în mulţime de români prezenţi în piaţă. Toţi şi-au pierdut viaţa prin Munţii Tirolului. vieţile a 26 de locuitori. s-au intensificat măsurile de asimilare ale cetăţenilar aparţinând altor etnii şi în mod deosebit a românilor care formau numărul cel mai mare. unul a fost din Tileagd. după criteriu revanşard a unor oameni bolnavi mental. cu o populaţie de 870 persoane. Dintre cele 20 de persoane „GĂSITE VINOVATE". Celelalte autorităţi competente ale vremii. au fost vânaţi şi trimişi de către autorităţile Austro-ungare cu „laţul". după încheierea pactului dualist între Curtea Imperială de la Viena şi Ungaria. de la data redactării actului de acuzare şi a durat până la data de 22 decembrie 1904 când s-a pronunţat sentinţa. După atentatul de la Saraievo asupra prinţului moştenitor habsburgic. la care Austro-Ungaria a participat în cadrul alianţei denumită „Puterile Centrale". 43 . Nu s-a ştiut nici odată cifrele exacte de morţi şi răniţi la acest măcel programat. Intrarea României în primul război mondial alături de „Antantă". Deci. în data de 22 decembrie 1904 s-a încheiat una din cele mai negre pagini din istoria acestor meleaguri Bihorene. Procesul s-a deschis după 7 luni. în timp ce toţi ungurii sau retras pe o stradă lăturalnică.

când Transilvania se mai afla sub jurisdicţia Imperiului Austro-Ungar. Aflânduse despre aceste acţiuni malefice. condus de contele Kâroly. jafuri şi furtişaguri din gospodăriile acestora. în Tileagd a fost arestat şi maltratat preotul ortodox Gligor Ioan. în data 44 . cu misiunea de a elibera şi ultima colibă românească de sub dominaţia străină. a sosit primul catalion din regimentul 11 „Dorobanţi" Şiret. doctor în ştiinţe juridice. care au comis în localităţile româneşti pe unde au trecut. Preoţii satelor nu mai reuşeau ca să-şi facă serviciul religios de îngropăciune ale decedaţilor. întreg Bihorul rămânea în afara Statului Român. ucideri de bărbaţi.Anul 1917 este cunoscut nu numai ca un an de război. violuri de femei. stabilită prin armistiţiul de la Belgrad. împuterniciţi de a participa la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Pe de altă parte. Valea Crişului Repede a fost împânzită cu soldaţi secui. Această opoziţie a marcat începutul represaliilor asupra populaţiei româneşti. după încetarea primului război mondial. Au fost hărţuiţi şi agresaţi fizic nuntaşii satelor şi alte persoane considerate indezirabile. După creiarea Consiliul Naţional Român din Bihor. venind dinspre Ciucea. La Bratca. şi-a luat riscanta responsabilitate de a convoca Şedinţa Comitetului Executiv al Partidului Naţional Român. ceia ce a produs decepţie şi mare durere sufletească tuturor românilor din acest judeţ. convocată pentru data de 1 decembrie 1918. operaţiunile militare fiind conduse de genaralul Traian Moşoiu. care proclama dreptul românilor din Transilvania la autodeterminarea. La 19 aprilie 1919. La începutul lunei ianuarie 1919. să treacă linia de demarcaţie. pe câmpul lui Horia de odinioară. Din toamna anului 1918. Armata română de ocupaţie s-a oprit pe linia de demarcaţie Zam-Ciucea-Sighet. Consiliul de Caroană al României a hotărât că armata română aflată în Transilvania. în ziua de 15 ianuarie 1919 au fost ucişi Daniel Ţepelea şi fiul său Dumitru Ţepelea. cu nenorocirile şi victimele lui. guvernul maghiar de la Budapesta. al cărui preşedinte a fost ales Dr. expulzându-le peste graniţă. la data de 12 octombrie 1918 în locuinţa sa din Oradea. declaraţie care a fost citită la 18 octombrie 1918 în Parlamentul de la Budapesta. bihoreanul Aurel Lazăr. Batalionul a fost primit de Garda Naţională Română compusă din fraţii Gheorghe şi Irimie Coştean. la data de 9 aprilie 1919. 22 de călăreţi români sub comanda unui locotenent iar la 20 aprilie 1919 ora 10. dar şi cu o epidemie de holeră care lua viaţa la una sau două persoane din fiecare casă. Aici şi cu acest prilej a fost redactată „Declaraţia de la Oradea". au mai fost aleşi 109 reprezentanţi. Aurel Lazăr. a comunicat că nu recunoaşte hotărârile de la Alba Iulia. au sosit în Tileagd.

conduse de către generalul Holban. 45 .de 21 aprilie 1919 a fost ocupat şi oraşul Oradea de către trupele Diviziei 6 Infanterie.

Kiss Miklós. Baciu Ştefan. Kondor Ferencz. Erdei Iosif. Mureşan Iosif. Pùnkòsdi Zoltăn. Erdei Francisc. după documentele de arhivă care s-au găsit: Bodis Gâbor. Cooperativă de Consum. Molnâr Mârton. Varga Aladăr. Nagy Sândor. 268 evrei şi 2044 de maghiari. Szabó Sândor. Dispensar Veterinar. vom arăta că populaţia Tileagdului. două cinematografe. Poştă-Telegraf.Respectând întru totul adevărul istoric. Erdei Ştefan. Trifan Teodor. Szabó Istvân. Varga Mihâly. dintre care nominalizăm următorii. Griinfeld Mihăly. o farmacie. Szabó Ferencz. Parti Sândor. începând cu anul 1920 până în anul 1940. Varga Jânos. Szabó Pai. Firbauser József. Oamenii trăind în Statul Austro-Ungar şi vorbindu-se în locurile publice numai în limba maghiară. ţăranii din 36 de localităţi înconjurătoare îşi 46 . Szóke Jânos. 4 magazine de coloniale. Vinyiczki Istvân. Cioncaş Petru. Percepţie. era în mare majoritate de etnie maghiară şi evrei. Bogdan Petru. Notar Public. Borusz Béla. Bodis Miklós. două şcoli primare. Gònczi Jânos. două restaurante. un târg mare care se ţinea săptămânal în zilele de vineri. Iozefic Ferencz. Post de Jandarmi. Peter József. Szabó Flora. Lórincz Sândor. acei care au rezistat măsurilor de asimilare. o casă de cultură. Bodea Dumitru. târg la care. Boros Iuliu. Dispensar Medical Uman. Szabó Mihăly. o brutărie modernă. Băbuţa Irimie. în Tileagd s-au înregistrat: 424 români. Tălodi Francisc. Szabó Kâlmân. aşa că nu a fost mare bucurie la acest deosebit eveniment. Harbaly József. Lucskai Sândor. Bancă de Credit şi Schimb Valutar. Fazekas Imre. Boradan Gavril. un abator pantru sacrificat animale. Berecz Gâspâr. Varga Béla. Kopânyi Istvân. Boros Iosif. Ile Alexandru. Notariat Administrativ. două mori de piatră moderne. Klein Isidor. Baciu Petru. Pribék Sândor. Frentsz Ferenc. Baciu Ioan. într-un oraş cu o populaţie de 2736 oameni. lucru uşor de înţeles la primirea Batalionului militar de către numai două persoane. Să mai arătăm că în primul război mondial şi-au pierdut viaţa peste o sută de bărbaţi din Tileagd. Boros Béla. nici românii nu ştiau să vorbească corect româneşte. Kopânyi Jânos. fiecare având şi prese hidraulice pentru ulei de floarea soarelui şi din seminţe de bostan. la data sosirei armatei române de ocupaţie. Parti Bâlint. Tavarnai József. un hotel. Sós Lajos. Boros Iosif. Gyene Istvân. în oraşul Tileagd şi-au desfăşurat activitatea următoarele unităţi administrative şi de deservire a populaţiei: Primăria. două magazine cu confecţii şi încălţăminte. Foras Zsigmond. După terminarea primului război mondial. Szabó Pài II. Moldovan Gheorghe. Foras József. Balogh Bâlint. Szabó Istvân II. 3 măcelării. Berkovics Xenopol. Csapó Laszló. Rugóczki József. La un recensământ al populaţiei făcut la o dată nu prea îndepărtat de luna aprilie 1919. Veres József.

grâu. 363 ortodoxi şi 212 evrei. lapte. 258 ortadoxi şi 170 evrei. confecţii de îmbrăcăminte. se furişa din şatră pe sub pânză şi iucea marfa stăpânului la locul de unde a plecat. 56 greco cat. în zilele ie târg cu mari aglomeraţii nu lipseau nici hoţii.. 47 . din care 856 reformaţi 309 rom. 239 ortodoxişi şi 260 evrei. catolici. porci. trasmitând marfa de la unul la altul. în 1870 au fost 1755 persoane. tricotaje şi ţesături din textile.aduceau spre vânzare o mare diversitate de produse: vite cornute. încălţăminte. fasole boabe şi păstăi verzi de sezon. liste. în Tileagd au fost 284 familii din care 225 au fost reformate. cai. secară. aducând cu camioanele bunuri industriale de larg consum. orz. 290 rom. Mulţi au decedat din cauza acestei boli iar alţii au plecat în alte părţi din ţăra. ouă. porumb boabe. 67 greco cat. In anul 1850 au fost 1692 locuitori din care 1085 reformaţi. In anul 1880 au fost 1385 persoane din care 672 reformaţi. cat. cat. Furau cu predilecţie confecţii de îmbrăcăminte şi încălţăminte de orice fel. când observau că au apărut Hotăranii la orizont. îşi trăgeau rulotele jos închizându-şi prăvăliile.. 566 rom.. In anul 1900 au fost 2506 pers. Scăderea numărului populaţiei în anii 1850-1380 s-a datorat epidemiei de holeră. brânzeturi. 235 romano catolici. etc. înhăţa ce-i venea la îndemână. Câinele se furişa în şatre. opinci din cauciuc. Incredibil dar adevărat! Unul dintre aceşti maniaci şi-a dresat un câine femelă hoţ. raţe. Rezumat statistic al fostului oraş Tileagd privind anii 1837-1930 In anul 1837. cisme bărbăteşti cu tureac strâmb. găini. 534 ortodoxi şi 304 evrei. Piaţa din centrul oraşului era împânzită de şatre. ştia să prindă momentul propice când vânzătorul negocia preţul produsului cu clientul. In anul 1857 au fost total 1314 persoane. oi. etc. ovăz. Comercianţi evrei din Tileagd. In 1890 au fost 1797 pers. curci.. din care 1130 reformate. Aceştia proveneau din satul Hotar şi operau în grup. în anumite zile de târg veneau la Tileagd manufacturişti din Oradea.

au făcut recensământul întregii populaţii oraşului.48 - . 5. 29 Brandi Petru . 8. 21 . prelaţii Bisericii reformate din Tileagd.3 .. 13 Soos Bâlint . 26 Kovâcs Stann . NUMELE ŞI PRENUMELE CRT. 18 Nagy loan I .3 1 5 - Rozs Elisabeta . mecanic mun. zilier văduvă casnică agricultor văduvă agricultor " « „ « « pensionar văduvă lacăt. pe cap de familii şi număr de persoane cu arătarea religiilor cărora aparţin asfel: Strada Mare 1.-işti. pe străzi.R. 30 Gonzy Jozsefne . 11 .. 16 Kolozsvâri Kâlmân . 27 Chiş Ştefan . 19 20 . 23 Nagy loan II Nagy Francisc Negruţ Florian Popovici Alexandru - Varga Andrâsne 24 Varga losif .2 . CAPULUI FAMILIEI IELIŢI ..CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI Cu ocazia Recensământului din anul 1930..NR.F.3 1 2 . 9. 1217 muncitori în fabrici. 15 Kolozsvâri losif . 14 Kovâcs Sândorne . 12 Baciu losif Baciu Imre GlukErno Gliiklosif Weistein Ignaţiu Lucaci Pavel Nagy Karolina Peter Sândor Iile Iozefina rotar tâmplar agricultor " morar comercian pantofar văduvă mun.8 4 ..7 .3 .8 . 22 . fabrică pensionar agricultor „ „ văduvă divorţată agricultor „ pantofar 5 2 1 2 3 1 5 8 1 5 2 1 7 2 6 4 6 1 6 6 7 2 3 3 8 2 1 4 5 1 2 3 3 4 2 2 1 2 . 116 funcţionari publici. 10 ..1 5 2 1 7 2 6 4 6 1 6 6 3 1 2 1 4 1 1 2 . 88 de meseriaşi. 7. 32 Indrieş Teodor 33 Indrieş losif 34 Sabău Mihai . In luna decembrie 1934. în Tileagd au rezultat următoarele cifre: 1400 de agricultori. Boldijar Alexandru 3.3 . 28 Chiş Alexandru .- . PROFESIA TOTAL REFOR. 10 muzicieni şi 10 C.. Adler loan 2. 38 de comercianţi. 31 Gonczy Margit . . 6. 25 Crişan Petru . 4. 17 Kolozsvâri Francisc .

2 2 . 49.5 1 5 4 2 3 3 — - 49 . 59. 52.IZRACRT. 36. 46. Dombi Fe re nc z 5 6. 61. 63. CAPULUI FAMILIEI . 58. PROFESIA TOTAL PERS REFORMAŢI CATOLICI 35. 60. 53.NR. Szabo F e re nc z 68. 41. 37. 62.2 . 56. 42. Ki ss J ozse fne 69.- 2 3 3 4 .4 1 6 1 1 4 6 1 3 2 7 6 4 . 47. Pe te rl osi f 67. 43. NUMELE ŞI PRENUMELE ORTO. 45. 51. 39. 40. 50. 54. zi l i e r agri c ul tor pe nsi ona agri c ul tor c asni c ă agri c ul tor « „ tâmpl ar pantofar agri c ul tor văduvă agri c ul tor 2 2 4 1 2 4 2 3 3 4 2 2 2 4 7 2 4 6 4 2 7 6 4 5 3 5 3 3 3 5 4 5 4 2 3 1 4 1 1 4 2 1 1 . 38. 48.5 3 5 3 3 3 . UdvaryMi hâl y agri c ul tor „ " văduv ă zi dar agri c ul tor " „ „ p e nsi ona ră c ul tor a gri " „ „ „ pantofar „ agri c ul tor mun. 55. I ndri e ş Fl ori an Szi l âgyi L aj os L ori nc z Ioan Hal âsz O donne Horvâth Ioan Sapi L aj os Gonc zi K ârol y C oc i uba I oan C ozma Mi hai Morar Il e ana Morar Vasi l e B ac i u Pe tru B ac i u Vasi l e Tri fan Ghe orghe K i ss Andrâs Rozs J ozse f Hal âsz J ânos C ol ţe a Pe tru Pusk âs F ranc i sc K re me s F ere nc z Szi l âgyi Sând or K ovăc s Andrâ s L uk âc s J ânos De mi an Gavri l Sza bo Il ona Sza bo Ge rge l y F ek e te J ănos B oros Gyul âne Sând or Te odor K ovâc s J ozse f 6 5. 57. 64. 44.

Piombas Teodor 79. Szabó Ferencz 89. Kiss Józsefné Strada Maior 97. Szabó Bàlint 94. Kovàcs Lajos 82. Bejan Aurel 90. Soós Bàlintné 91. Cezar Nicolae 95. Kovàcs Jànos 83. Batka Jànos 88. Siile Màrtonné 92. Forràs Józsefné 78. Kovàcs Imre 74. Siteri Imre 84. Veir Jànos 99. PROFESIA TOTAL PERS REFORMAŢI CATOLICI ORTOXI 70. Tabajdi Kàrolyné 71. Kàdàr Regina 81. Albert József văduvă „ “ 2 1 1 3 5 4 3 2 2 2 3 2 5 5 5 2 2 2 2 5 2 5 9 3 4 8 3 8 4 4 3 3 3 2 1 3 5 4 3 2 _ _ 3 2 5 5 2 2 2 _ 2 5 9 3 _ _ 8 4 4 3 3 3 1 _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ __ 3 _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 _ _ _ _ 4 8 _ _ _ _ _ _ 2 _ _ 5 _ _ _ _ _ _ _ - agricultor “ " văduvă agricultor comerciant croitoreasă dogar tâmplar dogar croitor pantofar casnică pensionar agricultor primnotar văduvă agricultor „ „ " văduvă agricultor pensionar ceferist lacăt. Szabó József 75. Szabó Sàndor 76. NUMELE ŞI PRENUMELE IZRACRT. Palotàs Màtyàsné 77. CAPULUI FAMILIEI . Buff Nicolae 96. Pinkovits Màrkné 73. Tó'ròs Istvàn 100. Melknek Elek 80. Soós Ferencz 93.NR. mecanic agricultor “ _ _ - 50 . Szù'cs Lajos 101. Seidler Samuel 85. Duhi Iulianna 87. Lukàcs Ferencz 98. Tóth Ferencz 86. Kó'rósi Imre 102. Kopàny Elena 72.

LAZAR FLOAREA 130. CSUDDM JÂNOS 128. KÂLLAY IRINA 115. ŞERES NICOLAE 133. HOGYES BENI 116. SCHWARTZ ALADĂR 117.NR. ZILIER AGRICULTOR „ „ CEFERIST AGRICULTOR VĂDUVĂ MĂCELAR MUN. 108. GONCZY ANDRÂS 131. BONIŞ IOSIF 114. NUMELE ŞI PRENUMELE ORTO. TAMOK JÂNOS 126. MEC. 112. 106. NAGY LAJOS 121. ROZZEN ELEK 118. 110. 111. 105. SZABO ANDRÂS 120. SZABO KĂROLY 119. CAPULUI FAMILIEI . PETRI SÂNDOR STRADA CĂII FERATE 124. BACIU IOAN 129. TOTH LÂSZLO 122. ZILIER COMERCIANT __ _ 1 1 6 4 5 1 2 2 3 6 2 4 2 1 1 _ _ 3 3 „ „ AGRICULTOR LACĂT. BEŢIE PETRU 132. 107. TÂMOK SÂNDOR 125. TOTAL PROFESIA PERS REFOR- CATOMAŢI 103. VARGA KÂROLY 127.IZRACRT. 104. MESZÂROS KÂROLY 123. 109. ZILIER COMERCIANT PENSIONAR 1 2 2 4 2 - 51 . SÂNDOR LEHOCZKI ISTVÂN AGRICULTOR RIGO ISTVÂN BODIS FERENCZ BODIS PÂLL PARDI JÂNOS NAGY PÂLL INDRIEŞ FLORIAN BÂNCSA JOZSEF HARSÂNYI ISTVÂN DEBRECZENI „ „ „ „ „ „ PENSIONAR „ AGRICULTOR 5 3 2 3 7 4 6 5 3 6 9 1 2 2 5 6 6 4 5 4 3 5 3 6 2 4 2 2 2 4 2 2 _ 5 3 2 3 7 4 5 2 6 1 6 — 2 2 5 _ 1 — STRADA CIMITIRULUI 113. DOBRA IOSIF COMERCIANT CASNICĂ MUN. MĂCELAR MUN.

144. 151. 153. FABRICĂ PENSIONAR VĂDUVĂ ZIDAR VĂDUVĂ ZIDAR VĂDUVĂ COMERCIANT „ PĂDURAR AGRICULTOR „ AGRICULTOR ZIDAR VĂDUVĂ AGRICULTOR „ „ „ „ „ 2 2 6 1 . 157. PROFESIA MUN. 163. 161. 152. 167. 136. MANE IOAN FISCHMAN IZIDOR BAKK IMRE SALCER VICTORIA .. 140. 135. 146. 158. ZILIER COMERCIANT CASNICĂ TÂMPLAR MUNC. 139. 141. 143. 154. 138. 156..NR.9 4 4 1 .4 1 1 2 2 5 5 3 3 13 . 159. CAPULUI FAMILIEI . 165. 166. 145. NUMELE ŞI PRENUMELE IZRACRT.2 2 2 4 .5 2 . 142. 147. 155. . 164.4 5 .3 3 4 4 2 2 5 5 2 1 1 1 1 2 2 4 7 7 4 . 137. 149. 148.12 12 . 150. 162.1 1 3 3 3 9 5 4 3 2 1 4 1 3 9 .1 3 3 7 7 .- 52 . 160.13 8 8 1 1 - 5 3 4 . ROZENFELD SÂNDOR SZILÂGYI MIKLOSNE PĂSKALYI JOZSEF PÂSKA JÂNOS KOVÂCS GYULA CIANAŞ IOAN HOFFMAN SÂNDOR BACIU ECATERINA KAKUCSI JÂNOS ŞTEF TEODOR SZABO SÂNDOR CUZAC FLOREA COZMA NICOLAE KREMNICZKI ILONA SCHIL ISTVÂN ROŞCOVANI ILEANA HODIŞAN NICOLAE WEISS IZIDOR DOCZY ISTVÂN COCIUBA IOSIF BORODAN IOAN ARDELEAN DUMITRU SZABO ANDREI JANCSOVICHT PÂL KOZMA JÂNOSNE CRĂCIUN DUMITRU PINTEA ALEXANDRU VARGA JOZSEF VASILE ALEXANDRU BRADEA ALEXANDRU EGRI JOZSEF „ CASNICĂ COMERCIANT VĂDUVĂ ZIDAR AGRICULTOR TÂMPLAR MUNC. FABRICĂ COMERCIANT TOTAL PERS REFORMAŢI CATOLICI ORTOXI 134. 168.

Forvith Jânos 191. Palotâs Imrene 186. Czenk Ferencz 195. Szilâgyi Lajos 176. Goldstein Ferencz 181. Mateiaş Teodor 170. CAPULUI FAMILIEI . Jakab Lajos 177. David Solomon 188. zilier munc.NR. NUMELE ŞI PRENUMELE IZRACRT. Hegedvis Sândor 194. Krasovatze Amâlia 192. zilier comerciant „ „ croitor „ „ pantofar munc. Oesterreicher Lajos 184. Peta Istvân pensionar agricultor „ „ „ lacăt. Denennberg Lajos 185. Szilâgyi Imre 174. PROFESIA TOTAL PERS REFORMAŢI CATOLICI ORTOXI 169.Kiss Jozsefne 182. Szabo Jânos 193. Magyar Lajos 183.F.DeliÂrpâd 179. Schwartz Izidor 189. Svăbi Ioan 175. Jerman Mihâly 196. Krânyi Lajos 187. Rozenfeld Lajos 178.R. lacăt. Mălai Lajos 171.- 3 4 1 1 9 5 2 1 0 - 53 . Grunberger Lipot 190. Tavarnai Istvân 180. fabrică pensionar pantofar pensionar pantofar C. Costean Imre 172. agricultor pantofar comerciant funcţionar şofer brutar văduvă pantofar comerciant şoacter văduvă mun. mecanic comerciant văduvă 2 6 5 9 7 7 10 5 3 2 5 4 2 3 11 9 2 2 5 2 10 4 1 5 4 2 3 2 2 3 2 6 3 2 5 1 7 3 10 5 1 2 2 2 1 1 5 2 2 6 2 — 4 1 5 3 3 4 2 3 3 2 3 5 2 5 5 9 . mec. Costean Gheorghe 173.

Kokos Gergely 206.- 1 1 - 2 2 2 - casnică pantofar agricultor « « a u 2 3 - 2 - 3 1 - 5 3 8 1 1 4 4 2 6 4 3 1 3 7 5 2 3 1 1 - 2 6 - - maistru morar agricultor a u a a 4 3 1 - 3 - 7 5 - lăcătuş mec. Bejan Gheorghe 207. pantofar agricultor munc. NUMELE ŞI PRENUMELE IZRACRT. Korosi Francisc 224. Papp Lajos 212. CAPULUI FAMILIEI . Judea Teodor 220. Papp Vasile Strada Principală 211. Fucs Mor 217. Palotâs Antal 221.AlbuIoan 222. Tuş Nicolae 230. Ionescu Gheorghe 213. Chiş Iosif 228. fabrică agricultor căruţaş comerciant profesor funcţionar frizer medic circă pensionar comerciant ■ 3 2 6 1 2 3 4 3 4 4 2 2 2 2 5 3 5 4 8 - 3 2 - - - 6 - 1 - 2 3 3 — 2 4 4 . Bica Teodor 235. Korosi Alexandru 226.GhiuraIoan 210. Farkas Ignâcz 216. Weisz Miksa 209. Kovăcs Jânos 231. Gocz Ştefan 219. PROFESIA TOTAL PERS REFORMAŢI CATOLICI ORTOXI 204. Kiss Carol • 208. Cozma Vasile 229. Bica Petru munc. Palotăs Gyula 223. Sporleider Etelka 218.NR. Nagy Elek 227. Borsi Mihâly 205. Korosi Ştefan 225. Kovâcs Sândor 234. zilier 2 — 3 1 - 1 - 54 . Gâl Sândor 236.Mangra Iosif 232. Krausz Mihai 215. Ardelean Alexandru 214. Boniş Gheorghe 233.

Griger Jânosne văduvă 4 251. PROFESIA TOTAL PERS REFORMAŢI CATOLICI ORTOXI 237. Flatt Eugen “ 2 263. Vedinaş Petru 13 „ 248. Paşuk Carol agricultor 4 6 3 1 1 4 3 3 1 1 3 1 4 1 1 1 6 2 8 1 5 2 1 5 1 1 3 2 4 2 5 3 1 5 3 3 1 13 6 3 2 7 2 1 1 - 8 - 55 . Barabăs Jănos 4 246. Szabo Lajos mun. Horvâth Bela brutar 3 243.Talodi Jânos agricultor 3 252. Postos Ştefan hornar 4 258. Moza Teodor mun. public 2 265. Vâltozo Imre 4 „ 268. Fiilop Mihâly pantofar 5 271. Varga Ioan agricultor 2 260. Grof Rudolf tinichigiu 6 238. Erdelyi Săndor agricultor 6 239. Gondor Jânos maistru morar 2 259. Borodan Sândor 4 „ 254. Peter Sândor mun. zilier 6 250. Varga Ferencz agricultor 6 247.Telegdi Iosif moşier 5 262. zilier 2 245. Gocz Ştefan agricultor 2 256. Szabo Geza agricultor 5 264. Orbân Peter preot catolic 1 270. Pasuk Iosif 4 „ 255. Griinsberger pensionar 8 Alexandru 242. Vekony Carol “ 6 253. Varga Petru “ 7 261. Gheorghe Ioan 3 „ 240. Bogdan Ioan “ 3 257. Rozenberg Lâszlo comerciant 8 269. Tavarnai Iosif 2 „ 241. Turcu Ioan func. Chirilă Teodor 1 « 266. Molnăr Andrei 2 „ 249. fabrică 1 244. CAPULUI FAMILIEI . NUMELE ŞI PRENUMELE IZRACRT. Vuşcan Romulus “ 1 267.NR.

Cupe 296. Roxin Iosif 279.VatyaIuliu 285. Grossman Jeno 273. Erdelyi Florian 274. Numele şi prenumele crt. Schwartz Zsigmond 294. Bodor Carol 290. Schwartz Normand Ioan 295. Csorsz Ferencz 288.Nr. Roxin Augustin 280. Tavarnay Elisabeta 293. Weiss Samuel comerciant funcţionar pensionar “ medic vet. pensionar „ fabricant agricultor „ comerciant morar zilier comerciant văduvă învăţător frizer pantofar văduvă zidar casnică măcelar „ „ dulgher măcelar văduvă tinichigiu comerciant văduvă 5 2 3 4 4 2 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 2 8 1 4 3 4 4 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2 8 1 1 1 1 - lici 1 4 - 5 - 1 3 2 1 2 4 3 - 2 1 1 2 2 1 - 4 4 2 4 4 2 3 2 3 casnică comerciant medic 1 3 3 - - - 1 3 3 56 . Klein Ignâcz 286. Berkovics Mome Strada Podului 302. Pop Gheorghe 281. Pataky Lajos 297. Kanizsai Bela 275. Nemeth Ioan 289. Refo Cat rmaţi o Orto -doxi Izraieliţi 272. Csorsz Iosif 298. Weinstein Adolf 304. Klein Jenone 299. Dr. capului familiei Profesia Total pers. Herskovics Tereza 303. Moga Ioan 278. Kappel Iosif 283. Gali Ferencz 282. Schwartz Samuel 300. Gondor Vasile 284. Zsuthi Gyulăne 287. Cozac Gavril 276. Hodos Geza 277. Vâradi Imrene 291. Kappel Ignaţiu 301.Vâradi Imre 292.

PROFESIA TOTAL PERS REFORMAŢI CATOLICI ORTOXI 305.NR. Tillinger Carol 337. pantofar văduvă mun. zilier ceferist agricultor dogar rotar dogar mun. Vâsârhelyi Andrei 313. Baranyi Ioan 330. Varga Iosif 329. Varga Mihâly 324. Okros Gyula 308. Bonaţiu Teodor 338. Borodan Ioan 328. Paroh Teodor 322. Sulyok Kâlmăn 307. Csorsz Gâbor 314. zilier comerciant pantofar comerciant funcţionar pensionar tapiţer măcelar zidar 11 2 2 3 5 4 5 4 2 2 1 2 5 5 6 7 1 2 3 1 2 4 2 5 4 2 3 3 2 5 2 3 2 3 3 2 1 5 1 2 1 2 3 7 1 3 1 1 5 4 2 3 3 2 5 2 - 1 4 4 1 5 3 1 3 1 3 5 1 4 2 2 1 1 - 11 3 '5 1 - 57 . CAPULUI FAMILIEI . Hajdu Mihâly 311. Buda Teodor 229. Balla Lajos 323. Kovăcs Bâlintne 325. Erdelyi Ioan 334. Nagy Imre 320. Baranyi Gâbor 316. Henţ Teodor 336. Fechete Teodor 312. Dudâs Kâlmân 317. Schwartz Dâvid 333. Teszări Lajos 319. Borok Iosif 335. Boldizsâr Carol 310. OesterrikherEde 306. Bonis Sândor 321. Boier Nicolae 327. Katona Gyula 332. NUMELE ŞI PRENUMELE IZRACRT. Sziâky Bela 315. Horvâth Iosif 326. Varga Ferencz 331. Weiss Jozsefne 318. Farago Gâbor comerciant pensionar pantofar comerciant zidar croitor agricultor " funcţionar pensionar „ „ comerciant tâmplar munc. Schwartz Mor 309. zilier „ vânzător lăcătuş mec.

Pataki Gheorghe 355. 335. 338. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI . Dobai Bâlint 356. HudikMârton 344. Grigher Ioan 347. RitterMârton 348. Acsadi Istvân 363. Pataki Mihâly 364. 337. Salla Istvân 58 .NR.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI 330. Pataki Imre 343. Szilâgyi Iosif I 352. 339. comerciant pantofar pensionar dogar agricultor « pensionar „ „ pensionar pensionar zidar “ tâmplar “ zugrav dogar agricultor 2 3 5 2 5 2 3 2 3 3 3 6 4 2 2 5 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 2 5 2 5 2 2 2 2 1 2 3 2 5 2 2 3 1 2 5 1 3 1 2 2 1 3 5 5 2 2 2 1 3 1 3 1 5 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 - 2 1 1 1 1 - 5 ■ 2 - 342. 333. Tirbuşar Ferencz 351. Wordmunszki OdonSzabo Jozsef 357. Kocsis Julianna 346. 340. 358. 332. Griinberger Ferencz 361. 341. Bodis Andrâs 360. Varga Ferencz Katona Gyula Schwartz Dâvid Erdely Ioan Borok Iosif Henţ Teodor Tillinger Carol Banaţiu Teodor Buda Teodor Farago Gâbor Farago Carol Gâjer Gyula dogar munc. Veres Iosif 354. Baciu Bâlint 345. 336. Scholecz Ferencz 350. pensionar dulgher comerciant agricultor casnică lăcătuş mec. Varga Miklos 362. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT. Gyoker Alexandru 349. 331. Szilâgyi Iosif II 353. PROFESIA TOTAL REFOR. Ardelean Petru 359. 334. zilier comerciant pantofar comerciant funcţionar pensionar tapiţer măcelar zidar lăcătuş mec.

Fekete Bâlint 370. Lukaciu Dumitru Kote Miklos Gyoker Gyula Udvari Jânos pensionar agricultor morar pensionar 2 2 2 3 2 1 3 1 - 2 — Strada Aurorei 369. Kiss Ferencz 381. Szilâgyi Ferencz 376. Cozac Gheorghe 395. Cozac Ioan 389.NR. Vinyiczki Istvân 396. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT. Kiss Terezia 383. Hosu Alexandru 392.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI 365. Daraban Ioan 379. Kovâcs Mihâly 394. Udvari Iosif 375. Tallodi Sândor 385. Zsebe Jozsefll 387. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI . 368. fabrică lăcătuş mec. Bodor Istvân 388. pensionar agricultor pantofar ceferist agricultor agricultor 4 1 7 3 3 2 5 1 6 2 4 5 3 2 1 2 2 3 1 1 4 5 4 2 2 7 2 1 4 2 1 1 3 2 5 1 5 1 3 5 3 2 1 2 3 1 4 5 2 2 1 2 1 2 3 1 4 2 1 1 1 4 4 1 - 59 . Tallodi Ârpâd 384. Komocsi Gyorgy 391. Rakocz Togyer 372. Frenczky Ferenczne mun. 367. Peter Istvân 382. 366. Baranyi Frencz 371. Sândor Andrâs 373. Sorban Ioan 380. zilier pensionar zidar zudar+zugrav agricultor zidar agricultor „ „ „ „ lăcătuş mec. Cozac Ioan 397. Varga Lajos 378. morar casnică lăcătuş mec. Zsîros Pâl 390. PROFESIA TOTAL REFOR. Zsebe Jozsefl 386. Gyorfi Ferencz 393. pensionar agricultor “ dogar pensionar mun. Udvari Mihâly 374. Papp Carol 377.

Cozac Florian 404. Szucs Iosif 428. Varga Imre 411. luc. zilier mun. Nagy Ioan 425. Ţurcaş Tamăs 418. Sabău Alexandru 416. zilier « „ „ pantofar munc. Pataki Imre 429. Makai Jânos 414. Sândor 410. Sorban Jânos 399. PROFESIA TOTAL PERS REFORMAŢI CATOLICI ORTOXI 398. Varga D.NR. Csalok Lajos 409. Soos Ferencz 415. zilier durger casnică pantofar văduvă 1 3 1 4 1 1 1 2 3 1 1 2 6 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 7 6 5 2 2 1 4 4 3 1 3 1 1 2 6 1 2 3 3 2 3 1 2 1 1 1 - 1 3 3 5 2 3 3 3 1 4 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 5 1 4 5 - 60 . Piski Zsigmond 413. Paskuly Gyorgy 406. Kallay Iuliu 426. Makk Iuliu-ne agricultor „ „ munc. Szilâgyi Jânos 424. Pintea Florian 420. Szâsz 431. zilier „ „ agricultor „ „ „ frizer « agricultor „ „ „ „ „ „ „ mun. CAPULUI FAMILIEI . Fechete Ioan 401. Goczi Jânos 400. Ruja Teodor 419. Suciu Petru 423. Bogdan Petru 405. fabrică lăcătuş mec. Markluliu 417. Sonea Petru 422. Varga Jozsef 407. Turcuş 403. Bodea Petru 427. Szâsz Zsuzsanna Bâlint 430. NUMELE ŞI PRENUMELE IZRACRT. Fekete Peterne 432. Papp Istvân 408. Duma Alexandru Ştefan 402. Crişan Mihai 421. Varga Jozsef 412.

Crăciun Florian 435. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI 433. zilier casnică agricultor „ „ „ „ „ „ 1 1 2 7 5 2 7 6 9 4 4 6 5 1 7 4 4 3 2 . Mureşan Petru comerciant tâmplar agricultor tâmplar pensionar 2 4 5 3 1 2 1 5 1 3 2 1 - 61 . Hunyadi Matei 436. Erdely Lajos 443. 458. 454. 449. 455.- - 1 1 1 1 2 7 . CAPULUI FAMILIEI IELIŢI . Fazekas Sândor 444. Lakatos Daniel 437. Szilâgyi Istvân 461. Bodea 442. 450. 447. Lupuţ Ilie 438. PROFESIA TOTAL REFOR. Costin Teodor 440. 451. 452. Szilâgyi Istvân 460. Baciu Mihai Baciu Ioan Gonczy Istvân I Gonczy Istvân II Molnăr Mârton Bacsi Imre Bacsi Dani Mihalika Lajos Miiller Jeno Kovâcs Bâlint Vmyicki Istvân Bodis Imre Kiss Sândor mun.9 1 6 3 - agricultor „ „ „ „ „ „ zidar preot rabin pensionar « agricultor 1 3 1 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 1 3 2 3 4 3 3 1 3 3 1 2 - 1 3 - 3 - Strada Bisericii 459. Zembre Iulia 439. Cozac Alexandru 434. Maxim Gheorghe Ioan 441. 453. 448. Marozsân Mihâly 462. 456. zilier lăcătuş mec. 457. Mureşan Mihai 445. Udvari Ştefan 463.6 . « horticultor munc.NR. Sele Mihai Strada îngustă 446.

Sziics Lajos 495. Mureşan Ioan 485. Fodor Alexandru 479.NR. Fazekas Imre 496. Mâtyâs Erzsebet 467. Irimiaş Mihai» . Ignaţiu Iuliu 488. Mociar Iuliu Strada Luncii (Sziget) 490. Boncsa Ştefan II 475.PaşukIosif 473. Iancu Dumitru 492. Mudura Teodor 469. 468.4 1 1 2 2 6 - ceferist agricultor munc. Klein Ferencz pensionar agricultor « „ „ „ dulgher „ zidar şofer tâmplar “ zidar morar pantofar „ zidar pensionar “ casnică pensionar mun. Buzguţalosif 471. PROFESIA TOTAL REFOR. Boldizsâr Carol 483. Udvari Lajos 476. Udvari Imre 477. Gârdan Dumitru 486. Fazekas Ferencz 487. Szekely Alexandru 482. Boncsa Ştefan 474. Tardi Ioan 480. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI . fabrică agricultor „ „ ceferist 2 2 1 2 4 2 4 2 5 1 4 4 2 3 3 4 7 2 2 2 1 5 5 4 3 6 2 2 1 2 2 3 1 4 2 2 2 7 1 2 2 1 4 5 - 2 3 4 1 2 1 - 2 4 . Haiman Daniei 493. Csalok Ioan 470. Ficuţ Pavel 489. zilier “ dulgher agricultor tinichigiu 6 5 1 3 3 5 8 3 3 5 1 - 6 5 - 8 62 . Csizmadia Julianna 484. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT. Csalok Imre 472. Varga Iuliu 481.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI 464. Nagy Ioan 494. Kovacs Ioan 478. Chirodea Petru 491. Mâtyâs Sândor 466. Nagy Mihâly 465.

3 6 „ fabrică „ agricultor 5 agricultor 2 „ mun. Sipos 593.Kolozsvâri Iosif 508. Lorincz Mihâly 560. Pente 581. Dâvid Imre Teodor 566.-4 --3 -1 — . 6 3 5 2 5 3 5 9 6 3 9 pensionar 3 fabrică mun. Velko Iosif I 540. Szabo Kăroly 529. zilier 6 tâmplar 2 „ 2 „ fără 6 „ pensionar 4 ocupaţie mun. 586. Cozac Mihai 524.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRAIZRAIZRA- XI NR.1-1 -3 ---- 6 3 5 1 -1 5 -1 2 1 4 3 2 3 2 5 2 2 6 4 3 7 -1 2 -2 5 3 3 3 1 4 4 7 6 2 - pensionar 3 3 - - 63 . Lajos Kăroly 559... zilier 2 pensionar 8 pensionar 1 „ agricultor 6 casnică 2 „ zidar 5 pensionar 2 „ 3 mun. zilier 4 „ mun.Soos Carol I 511. zilier 4 „ tâmplar dulgher 6 casnică 3 mun. Csete Iuliu 550. Iuhâsz Lajos 576. fabrică func. Sturz Ioan 507. Bogdan 594.3 4 4 5 6 . Papp Carol 598. mun. munc. Kote Imre 547. lăcătuş 7 mun. Moza Ioan 558. Gocz Ferencz Ferencz 527. Hosu Iosif 567. Souver Iosif dulgher lăcătuş mec. Farkas Matei 575. Dobrovan Roza Alexandru 518. PROFESIA . Orbân Andrei 542. zilier 4 pensionar 5 „ mun. Vasiliu Ioan 525. Birman Iosif 497. Rolnicz 577. Musca 498. fabrică 3 „ mun. ceferist 4 pensionar 5 comerciant dogar 3 mun. Gonczi 584. Udvari 595. Orbân Carol 572. PROFESIA TOTAL REFOR. zilier 1 „ mun. fabrică 5 mun. agricultor mun. Csapo Vasile 597.Kocsis Peter 516. Sipos Petru 521. zilier mec. Fechete Alexandru 592.David Lajos 513. Gonczi Ioan 582.. Szâsz Lajos 549.-1 -3 71 .MahaleaIoan Ioan 580.3. Sturz Ioan 552. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT. Vakarcs Iosif Dumitru 512. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI .Kovâcs Iosif 514. „ mun. Bartha Lajos 530.-1 -1 . Gucik Iosif 519. Popa Teodor 499.Veber Ferencz 504. Vakarcs Iosif Ştefan 536. Velko Lajos 543. munc.Kâdas Imre 510. agricultor 3 zidar 2 mun. zilier 2 lăcătuş lăcătuş mec. Kohnn Mărton 569.. Toth Iosif Nicolae Alexandru 585. PROFESIA . public comerciant mun. zilier fabrică agricultor mec. Cozma Ştefan 553. Prinţ Alexandru Ioan 503. Velko Iosif II 500.--. Ardelean Alexandru Alexandru Ştefan 520. Blaga Teodor 538.CATOPERS TOTAL PERS MAŢI REFORMAŢI ORTO- CATO- LICI ORTOLICI XI XI Strada Rândul Nou 532. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT. Bodor Ştefan 533. Nemeth Alexandru Alexandru 534. CsalokCarol 517.-. 6 3 „ fabrică mun.Nagy Alexandru 502. Szilâgyi 535. Szabo Ioan 541.NR. zilier 1 3 „ lăcătuş mec.Ibrânyi Imre 501. Morar Ioan 523. Ghianţu Petru Soos Iosif 588. Dâvid Iosif 570. agricultor 2 tâmplar 3 lăcătuş mec. zilier 2 rotar 9 „ dulgher 5 mun. Bodis 589. 4 2 fabrică „ „ „ 2 mun. Şerban 537.Costin Teodor Ştefan 578. Tallodi Gavrii Alexandru 522. Mociar Ioan 568. Bodis Iosif 528..6 . Sziics Iosif 545. Veselenyi Lajos 557. Manea Petru 546.VinyickiMihâly 554. Kovăcs Strada Rândul Săndor Ţiganilor 526. 6 tâmplar 5 fabrică „ 2 mun. Zaharia Ioan Ferencz 596.-.3 2 3 5 5 -2 5 8 1 2 6 1 -2 1 2 2 - 5 3 1 2 3 4 3 . CAPULUI FAMILIEI IELIŢI TOTAL REFOR. Csalok Ştefan 548. Filip Teodor 515. Pintea 591. zilier olar tâmplar agricultor » mun. 2 5 „ fabrică agricultor 3 5 3 3 2 4 4 1 2 3 4 4 3 3 1 7 3 4 1 4 6 3 4 6 4 2 6 3 4 5 3 3 5 5 3 4 1 5 -5 -8 3 4 -1 4 8 1 3 2 3 5 4 1 2 _ 3 3 1 4 9 1 1 3 4 5 1 6 6 3 3 4 4 5 6 5 1 4 2 . Gonczi 583.3 -6 -. Kovâcs 599. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT.-3 -4 -. Botoş 571.Kovâcs Alexandru 509. 556.Kolya Iosif 505. Bodis Imre 590. Gonczi 555. Sarkadi 539.Varga Bâlint Ferencz 574. Lorincz Bâlint 551. Boroş Iosif 544. lăcătuş zilier mun.Fechete 579. pensionar 8 zidar 5 mec. fabrică agricultor fabrică tâmplar lăcătuş mec. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI NR.Bede Bâlint Ştefan 506. Lakatos 573.Fechete Ioan Lăcătuş Imre Alexandru II 587.

64 .

Cupan Gheorghe 605. Bede Iosif 607. Gyoker Mihâly 611. Milcsevics Pacu 626. Varga Florian 634. Gherle Lajos 614. Jancso Âdâm 602. Baciu Ioan 613. Tâncos Gavril 630. zilier casnică muzician casnică muzician ţigan mun. Balogh Vasile 620. Iozefic Iosif 606. Moza Laurenţiu 617. Kudelka Ştefan 627. Otvos Francisc 633.NR. zilier „ „ „ „ „ casnică mun. zilier muzician mun. Dull Julianna 601. Varga Iosif 629. Ventel Nicolae casnică mun. PROFESIA TOTAL REFOR. Gherle Petru 610. Szabo Iosif 631. Otvos Alexandru 625. Bodea Petru 621. Dumea Mihai 615. zilier muzician „ mun. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT. zilier „ „ „ „ croitor ţigan “ mun. Turbucz Lajos 623.Dumea Gavril 616.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI 600. Turbuk Iosif 618. Buda Iosif 632. Tamâs Lajos 603. Bogdan Andrâs 619. Gaszi Zsuzsanna 622. Jancso Mâna 608. zilier “ „„ 2 3 3 3 4 1 7 3 3 2 1 5 2 4 5 4 5 5 1 2 2 5 6 3 8 5 2 2 6 5 9 5 5 1 5 2 3 7 5 1 2 5 6 3 7 2 6 2 9 1 1 — 2 1 3 3 2 1 1 2 3 4 1 3 1 1 1 2 5 2 4 5 4 5 2 5 4 1 4 65 . Gazsi Rozâlia 624. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI . Horvâth Lajos 609. Sandor Gavril 604.Domocos Vasile 612. Szabo Imre 628. zilier “ „ agricultor mun.

638. Weimanlosif 661. 652. Chiş Alexandru 667. fabrică casnică mun. 648. Waxman Carol 658. fabrică „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 3 3 1 1 5 2 3 4 6 2 3 3 1 2 7 4 2 1 3 5 3 1 1 1 6 1 3 1 2 1 1 4 5 1 4 1 2 - 66 . 647. 653. 649. 639. Waxman Tiberiu 657.F. VenţelAna 655. Şaitoş Gheorghe 665. 640. zilier ţigan casnică “ ţigan casnică pensionar 2 1 3 1 5 6 3 2 3 3 9 2 2 1 1 3 1 2 1 3 1 5 3 2 2 9 2 1 1 1 2 1 - 1 5 1 3 1 2 2 - - 1 - Strada Cartierul Gării C. 645. 636. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI . 637. 650. zilier “ „ ţigan măcelar mun. 641. Kope Iosif 668. Gorgan Vasile 659.R. 644. 646. 643. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT. Balogh Alexandru 664. 651. PROFESIA TOTAL REFOR. Gergely Alexandru 656. 642. Varga Ioan 663. Otvos Imre Varga Măria Gazsi Iuliu Varga Rozâlia Lingurar Mihai Cseme Gavril Bogdan Iosif Varga Gheorghe Turbuţ Ioan Horvăth Alexandru Otvos Iosif Szilâgyi Imre Szucs Vasile Otvos Anna Budai Rozalia Teglâs Iosif Szâsz Lidia Pataki Iosif muzician casnică ţigan casnică ţigan „ mun. Kopelmre 662. Horvăth Vasile 660.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI 635. Kâgyi Imre 666.NR. Venţel Iosif 654.KohnVilmos mun.

Kovâcs Vasile 683. Magyari Carol 674. Cozac Pavel 694. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT. Cepei Ştefan 678. fabrică „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 7 4 4 3 4 3 2 4 6 3 1 2 2 5 5 2 7 4 4 2 2 7 2 3 5 3 4 4 6 2 2 4 3 4 4 5 7 4 3 4 3 1 3 1 i 5 3 7 4 4 2 5 2 4 4 6 1 2 3 4 3 5 — . Garai 691. Nistor Dumitru 695. Şaitoş Gavril 682. Orban Ştefan 702. Horvăth Alexandru Iosif 675. Schwartz Constantin Gheorghe 690. Parti Mihai 698. Chirodea Ştefan 679. Fechete Iuliu 704. Cozac Gheorghe 701. Mane Mihai 693. Şandor Ioan 685.1 1 1 2 1 - — — — 6 3 2 — 2 2 2 3 5 1 1 4 1 - 67 . PROFESIA TOTAL REFOR. Sipos Alexandru 677. Seres Lajos 684. Seres Ştefan 687. Bodiş Lajos 671. Kohn Jeno 672. Bakos 676. Toth Antal 680.Erdelyi Andrei 703. Chirilă Gheorghe 692. Lajos Iosif 696.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI 669. Kovâcs Lajos 686. Varga Imre 699. Varga Zsigmond 688. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI . Lokos Imre 689. Bartha Francisc 700. Szegedi Lajos 670. Silik Francisc mun. Puskâs Ioan 697. Varga Iuliu 681.NR. Duhi Ştefan 673.

Bocşe Gavril „ 719. Mihacek „ Alexandru „ 716. 708. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT. Ziiai mun. Cernei Iosif munc. 709. Nagy Lajos „ 714. PROFESIA TOTAL REFOR. fabrică Alexandru 726. 707. Magyar Nicolae „ 715. Zicseak „ Andrei „ 720. Zbudil Francisc „ „ 725. Pantis Ioan „ 723. Bamer „ Francisc „ 721. Siliklosif Nemeş Lajos Egrl Iosif Siteri Imre Kovâcs „ Zsigmond „ 710. Soos Ioan „ 717.Alecsei „ Ioan „ 712. public 724. 706. Cozac zidar Alexandru 728. Şteblicloan „ 718. Tomacsek „ Lajos „ 722.NR. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI . fabrică „ „ „ 6 6 6 1 5 3 8 2 3 2 3 4 3 2 6 2 1 2 3 3 1 2 4 4 3 2 2 2 5 6 5 4 3 3 5 6 2 6 5 1 5 2 4 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 5 6 5 2 — 4 1 1 4 2 2 1 2 6 1 3 2 2 2 3 5 1 2 4 2 3 - 68 . Jenei Teodor „ „ 713. Marozsân „ Mârton 711. Grosu „ „ Alexandru ceferist 727.GhiunterGheorg „ tinichigiu he func.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI 705. Toth Iosif 729.

fabrică 2 4 4 5 5 1 3 3 1 3 3 3 2 4 4 3 5 5 1 1 5 3 4 3 2 3 5 1 3 7 3 6 6 3 1 6 1 . Tarkânyi ceferist Francisc 762. Fâbian Năndor „ 774. fabrică 742. Vasvâry „ Gheorghe 757.- 1 3 5 . Szilâgyi Beni „ 773.NR. Pop Vasile mun. Pungan Pavel mun.4 . fabrică 768. Klein Carol „ 766. Pecsi Alexandru croitor 764. 763.1 3 1 .3 .6 2 .. Drimba Ioan func.4 3 3 3 3 1 3 .1 1 .4 . Horvâth Ştefan „ 758.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI 741. Costin Teodor „ 755. Balog Iosif mun.7 .5 . public 743.1 . fabrică 747.- 2 6 5 - . Varga Ştefan „ 744..- 5 3 4 2 5 - - . Iile Gheorghe „ 770.1 . Ionescu Marcel „ 761. 775. Szabo Gyorgy a 752..- 1 . Palodi Francisc „ 751. Lascu Nicolae " 749. Faur Gavril mun. public 765.. public 760. Roman Francisc „ 754.1 - 69 . Csâki Carol „ 772. Marc Ştefan func.. Dodai Iosif func.1 1 . Balogh Bâlint „ 753.- - - . Jurca Gavril „ 771. Sabău Emil ceferist 746. Takâcs Iosif lăcătuş mec.1 3 . Moţ Nicolae „ 750.. Szebeni Daniel „ 759. PROFESIA TOTAL REFOR. Denika Mârton 767. Farcas Iacob comerciant 776. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI .R. Kiss Iosif “ 748.3 . NUMELE ŞI PRENUMELE CRT.5 .5 . Micu Constantin “ 745. Olteanu Vasile şef gară C. Jantovics Vasile „ 756.F. Susnic Ioan „ 769.

1 1 4 6 1 — 2 1 3 2 3 1 2 5 3 4 5 4 3 5 1 3 2 3 5 1 — 1 3 2 3 3 3 4 3 — . fabrică « muncitor fabrică“ « „ „ „ lăcătuş mec. Varga Francisc 789. fabrică şef dep. Vaserman Vasile 795. Hunyadi Francisc 786. Miladin Mocici 778. fabrică “ şef sec.NR. PROFESIA TOTAL REFOR. fabrică mun.5 5 . mun. Cseka Alexandru 779.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI 777. Gal Dumitru 790. Tanc Gheorghe 788. fabrică mun.. Gâspâr Ignâc mun. Indrieş Petru 794. Fucs Ioan 780. Kollâr Sândor 798. fabrică ” „ „ -„ „ „ „ „ „ „ “ „ „ „ „ agricultor mun. Sindeli Ioan 791. Szell Alexandru 782. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI . fabrică cont şef fabrică mun. Hunyadi Ioan 787. — 1 — 70 . NUMELE ŞI PRENUMELE CRT. fabrică 4 4 2 4 3 3 3 3 7 6 3 4 4 3 4 6 3 5 3 4 4 5 4 3 1 5 1 2 3 6 3 5 6 2 5 5 3 4 1 7 4 1 2 2 6 — 4 . Weker Minai 781. Korodi Lajos 797. Herle Cătălin 784. Fucs Vaier 783. Gherle Gheorghe 785. Weker Bela 793. Iacob Ioan 792. Lengyel Odon 796.

826. 822. fabrică militari activi funcţionari preot reformat 3 1 3 2 1 3 2 4 1 1 1 3 11 25 1 2 8 1 3 - 3 1 1 11 14 — 3 2 1 3 2 4 1 1 1 — STRADA DEALUL VIILOR 828.NR. Jancza Ioan 836. Nemeth Pali II 835. Loc. Friedman Iosif 817. 823. în fabrică “ casnică comerciant măcelar comerciant director fabrică şef sec. NUMELE ŞI PRENUMELE CRT.Nemeth Palii 833. Erdei Ioan 829. fabrică contabil fabrică mun. Klein Erno Waldman Lajos Erbstein Lâszlo Toma Ioan Postul Jandarmi Administraţia Soos Kâlmân mun.CATOPERS MAŢI ORTOLICI IZRA- XI 813. Wertheimer LajosSchwartz Lajos 820. Kupan Iosif agricultor „ „ „ „ „ „ „ „ „ pădurar 3 2 5 2 2 2 3 3 5 5 3 2 5 2 2 2 3 3 — 3 3 5 5 - 71 . 821. 824. Trifan Nicolae 815. Krizsa Bârna 830. Boroş Teodor 838. Mâtyâs Imre 831. Indrieş Florian 837. Lindenfeld Mărton 819. Lindenfeld Roza 818. 827. Sabău Mihai 814. PROFESIA TOTAL REFOR. fabrică „ ing. Reinberger Zoltân 816. 825. CAPULUI FAMILIEI IELIŢI . Nemeth Francisc 834.Juhâsz Ioan 832.

determinate de anumiţi factori care nu în totdeauna sunt previzibili. cu capital românesc. fiind demontată şi transportată cu trenurile de marfă la Ploieşti.In concluzie.F. în zona zăcămintelor de ţiţei. a intervenit ceva cu totul neaşteptat. cea mai mare întreprindere din judetul Bihor. situaţie concretă pe care o vom descrie la fiecare capitol din lucrare în parte. aceasta a fost populaţia oraşului Tileagd . „Rafinăria de produse petrolifere Bihar-Szilâgyi" S. economia oraşului Tileagd. transporturi. după alipirea Ardealului la Regatul României timp de 10-15 ani. industrie.A. Când situaţia oraşului Tileagd se afla în plin avânt de dezvoltare. jandarmi + oameni de ordine Total 3. etc.115 1. şi-a încetat activitatea. comerţ. în toate ramurile de activitate: agricultură. la data respectivă. după inventarul făcut în luna decembrie 1934 de către Prelaţii Bisericii Reformate. Astfel. 72 .496 romano553 catolici 835 ortodoxi 231 izraieliti Total Situaţia de profesii rezultă următoarea: agricultori muncitori în fabrici funcţionari publici comercianţi meseriaşi diferite meserii muzicieni personal de specialitate C. Pentru statul român era mai economic să transfere rafinăria lângă sursele de materie primă. meşteşuguri. Să nu uităm însă că în economia de piaţă a oricărui Stat Capitalist sunt suişuri şi coborâşuri.217 116 38 88 10 10 11 3.reşedinţă de Plasă ieţul Bihor. în circumstanţele oferite de împrejurări. a cunoscut o dezvoltare considerabilă. în anul 1924. decât să transporte titeiul in vagoane cisterne pentru prelucrare la 600 km distanţă.625 1.115 Aşa cum am mai arătat.R. Pe confesii au rezultat următoarele cifre: reformaţi 1.

243 km.pătraţi. voi reproduce Cuvintele Regelui Mihai I al României. şi Uzina de Impregnat Traverse C. Această scânteie. îndrăznesc să afirm că începând cu anul 1919. transformat ulterior în Unitatea 2 Fortificaţii. le voi arăta în Istoria Tilecuşului care face parte integrantă din monografia Tileagdului. a condus la falimentarea celorlalte 7 fabrici mai mici din Tileagd (nominalizate la Cap. La scurt timp după efectul crizei economice şi a pierderii celei mai mari unităţi industriale din circuitul economic. cu o populaţie de peste 600. cu un bogat folclor local care nu se găseşte în cultura celorlalte sate aparţinătoare Tileagdului. în proporţiile care le-au luat avea ca să suprime peste 6. au cerut comandanţilor 73 . Aceste evenimente nedorite au produs în economia Tileagdului o „gaură neagră" care s-a adâncit mereu. Revenind şi continuând cu evenimentele istorice. ofiţerii români din Regimentul 86 Infanterie. poporul român s-a găsit singur.R.F. Se mai întâmplă însă că un necaz să nu vină numai singur în viaţa oamenilor. în anul 1939 s-a declanşat cel de al II-lea război mondial. fiind ciopârţită la răsărit de către ruşi. Tilecuşul nu este o localitate importantă din punct de vedere economic.000 de locuitori. Citez: „în aceste momente grele pentru destinele ţării mele. Prin Dictatul de la Viena din 29-30 august 1940 ni s-a răpit partea de Nord-Vest al Ardealului. în suprafaţă de 42. Criza economică din anii 1929-1933. prin ocuparea Danzigului de către armata Hitleristă. excepţie făcând într-o mică măsură satul Bălaia." Am încheiat citatul. pierde şi Tileagdul satul Tilecuş care. luându-ne Basarabia şi o bună parte din mioritica Bucovină. cu obiceiuri şi cultură veche. părăsit de către toate ţările Europene.000 (şase milioane) de oameni nevinovaţi. devenind falimentară în urma „Crizei Economice" şi a intrării în conversiune a datoriilor agricole. fără nici un sprijin din afară.A.Pe de altă parte. care a cuprins întreaga economie Românească.000. III. „Dezvoltarea industrială". împotriva marelui popor rus. cu oameni păstrători de tradiţii strămoşeşti. România a fost nevoită să accepte condiţiile nedrepte de a participa la război alături de forţele hitleriste. Are în schimb o bogăţe spirituală deosebită. Luând cunoştinţa despre acest odios dictat. In plan politic s-a format o conjunctură Europeană prin care România a fost izolată de celelalte ţări. Motivaţia şi detalii asupra acestei afirmaţii. în anul 1930 şi-a încetat activitatea Banca de Credit şi Schimb Valutar SA din Tileagd. Neavând nici o altă alternativă de ales. de protest asupra Dictatului de la Viena din anul 1940. prin aşezarea sa geografică a rămas în România după trasarea liniei de demarcaţie a frontierei Ungaro-Române. Tilecuşul s-a dovedit a fi o adevărată PEPINIERĂ DE INTELILENŢĂ. Prin aplicarea acestui Dictat. marea majoritatea lor fiind români. Au rezistat crizei economice numai Fabrica de Cherestea La Roche-Darvaş S.

stabilită de Dictatul de la Viena în august 1940. s-a ordonat ca de moment este mai înţelept ca armata română din Vestul Ţării. i-a croit unui intrus mai multe lovituri cu cravaşa peste faţă.superiori sa le permita pregatirea de lupta. soldări de conturi între acei care au fost certaţi cu Legea şi între oamenii care au aplicat Legea. au pătruns în rândurile armatei române. mai exact ca să o umilească.F. trecea peste partea Nord-Vestică a hotarului Tilecuş spre direcţia Chistag-Zece hotare. Velenţa pentru îmbarcare. organizate adhoc din proprie iniţiativă. căpitanul Emil Vulpescu care însoţea trupa. de tristă amintire. Velenţa şi în împrejurimi. s-a putut vedea un tablou sumbru al plângerii. In aceiaşi zi de 29 august 1940. Văzând această neruşinată îndrăzneală. care aştepta şi el în gara Velenţa. mişcări de oameni disperaţi care se vedea nevoiţi să-şi părăsească casa cu toată agoniseala lor de o viaţă. Analizându-se Starea de fapt şi conjuctura politică internaţională. jandarmii şi organele securităţii în civil. a fost martor adolescentul TRAIAN INDRIEŞ din Tilecuş. Noua frontieră româno-maghiară. Tileagd. pe coama movilei Baranca-Huta.F. rivaliza cu cazematele din „Linia Maginot Franţa". au tras şi focuri de arme pentru un avertisment. Românul. foştii gardieni publici. respective pe fostul drum de acces al tilecuşenilor spre oraşul Tileagd. având la mână banderola cu tricolorul unguresc. în apărare. cei atacaţi. venea dinspre Oradea. cazemate care prin structura. un tren spre gara C. chiar atacat fiind şi în postură de legitimă apărare. cu gesturi obscene. elemente neavizate. Ca urmare. Era vorba da elemente decăzute din punct de vedere moral.R. prin dotarea cu armament modern de luptă şi prin poziţia lor strategică. proaspăt absolvent al cursului inferior de liceu. La acest tablou sumbru. Grănicerii unguri şi-au instalat imediat pichetul chiar pe linia de demarcaţie a frontierei.F.R. au rămas în Ungaria sub stăpânirea regimului hortist. vindecându-1 de boala îngâmfării şi a impertinenţei. distrus sufleteşte nu numai pentru că şi-a pierdut locul de muncă. aşa zise „Gărzi naţionale". care acum atacau pe foştii poliţişti.R. cel mai fertil împreună cu întreg cătunul Călăţani. In timp ce armata română se retrăgea în perfectă ordine spre gara de Est C. vociferări stridente. să părăsească poziţiile de luptă în apărare şi să se retragă în interior pentru reorganizare şi pentru aşteptarea evenimentelor care vor urma. dar mai ales pentru faptul că nu-şi va putea continua cursurile Liceului Emanuil Gojdu mai departe. o treime din terenul agricol al Tilecuşului. 74 . la nivel înalt al Comandamentului Militar Român. din cazematele asa numite „ Linia de aparare Carol „ la granita de Vest. fără a se înregistra vre-o victimă omenească. altercaţii între anumite persoane. pe întreg peronul gării C. nu a făcut uz de puterea pe care încă o mai avea.

Următoarea măsură luată de către regimul hortist în teritoriul ocupat, a fost aceea de a elimina pe toţi românii din funcţiile publice. în locul acestora au fost aduşi oameni din „Anya orszăg" care nu cunoşteau nici un cuvânt în limba română, obligându-i pe românii din toate teritoriile ocupate ca să înveţe ungureşte. La calea ferată, între Ciucea şi Oradea, nu a rămas nici măcar un acar de naţionalitate română, indiferent că a ştiut ca să vorbească ungureşte. In toate şcolile din Tileagd şi din satele aparţinătoare, învăţământul s-a desfăşurat numai în limba maghiară. In ordinea priorităţilor regimului hortist a fost vânarea şi prinderea persoanelor de etnie română aşa zise „indezirabile". Din Tileagd a fost arestat preotul ortodox Gligor Ioan în luna septembrie 1940, iar preotul şi învăţător Baciu Nicolae din satul Bălaia a fost expulzat în România cu toată familia, jefuindu-i casa şi toate bunurile materiale agonisite de o viaţă. Preotul Vasile Chirilă din Tilecuş, în data de 29 august 1940, întâlnindu-se întâmplător cu armata de ocupaţie hortistă pe şoseaua Tileagd-Oradea, în dreptul comunei Sacadat, l-au tras jos din căruţă pe nefericitul popă, l-au lovit cu capul de roţile căruţei, i-au smuls barba şi pielea de pe faţă, l-au lovit cu picioarele în abdomen distrugându-i ficatul, i-au rupt câteva coaste şi i-au zdrobit rinichii. Asta da civilizaţie şi demnitate umană împletită cu sentimente patriotice în plin secol XX. Nici viteazul Attila nu a făcut chiar asemenea cruzimi cu toată barbaria de care i-a mers faima. Bineînţeles că după o asemenea tortură, preotul Vasile Chirilă a decedat în chinuri groaznice după ce l-au dus la domiciliu servitorii cu care se afla în timpul măcelul. Asemenea acte abominabile au mai fost făcute de către „drojdia" care se găsea din abundenţă în cadrul armatei hortiste de ocupaţie. în comuna Ip judeţul Sălaj, au fost împuşcaţi 157 de români, lipsite de apărare, bărbaţi, femei şi copii care aveau o singură vină, aceia de a se fi născut români, fără voia lor. în comuna Tarcea au fost ucise 68 de persoane, numai pentru plăcerea de a vedea curgând sânge românesc nevinovat. Au profanat 124 biserici ortodoxe, au fost bătute şi schingiuite un număr de 5.332 persoane. Alte 15.893 persoane din Ardealul de Nord au fost arestate şi deportate în lagăre de muncă. Celor 7 ucigaşi al protopopului român Aurel Munteanu din Huiedin judeţul Cluj, ucis 1-a data de 10.09.1940 li s-a întocmit dosare penale, au fost judecaţi de către Tribunalul din Cluj şi condamnaţi la câte două luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei. Motivarea Tribunalului Ungar Cluj în sentinţa dată, a fost că ucigaşii, în momentul săvârşirei crimei, au fost pătrunşi de sentimente patriotice a unei naţiuni demne! Ofer cititorului ca să aprecieze dacă crima săvârşită la Huiedin şi Sentinţa dată în cauză de către Tribunalul timpului din Cluj, au fost demne de laudă sau de dispreţ.

75

Hortiştii au mai dat un „Examen de etică morală Umană" cu evrei aflaţi atât pe teritoriul Ardealului de Nord cât şi cei din interiorul Ungariei. Peste una sută rii de evrei au fost vânaţi şi prinşi într-un timp record, „distinşi" cu steaua galbenă in şase colţuri apoi trimişi în lagărele hitleriste pentru exterminare prin gazare. Nu se exclude faptul că la transportul evreilor, spre lagărale morţii, au fost folosite rgoane de marfă cu emblema C.F.R., rămase pe teritoriul Ardealului de Nord cu aplicarea dictatului da la Viena. In ziua de 29 august 1940, pe liniile de garaj din Staţia Velenţa, au rămas sute de vagoane de marfă goale când au sosit trupele re ocupaţie hortiste, termenul de retragere ale oficialităţilor româna fiind limitat la acea zi de 29 august 1940. La data aplicării dictatului de la Viena, în Oradea se găseau 33.000 de evrei, ~.iri şi mici comercianţi. Mulţi din aceştia au fugit clandestin în România când i - simţit pericolul care îi ameninţa. Dacă ungurii, în simţurile lor revanşarde, aşa rumite „patriotice" faţă de români, în mod legitim se poate, pune întrebarea de :e regimul hortist a dat dovadă de atâta cruzime, de un zel ieşit din comun pentru ixterminarea evreilor care nu le-au „furat" niciodată Ardealul, aşa cum de fapt nu £â furat nici românii care au existat în Ardeal din preistorie! Ideia aberantă a ""-rtului fiind emisă de către mintea bolnăvicioasă a unor politicieni care prin "cercarea de falsificare a Istoriei, au otrăvit sufletele oamenilor de bună credinţă pe care îi conducea, educându-i în spiritul revanşard şi îndemnându-i la crimele re care le-au făcut când au avut ocazia. Evreii din Ungaria au fost dispuşi să se supună politicii statului de maghiarizare. Statisticile oficiale maghiare din anul 1840, au evidenţiat cifra de 250 .000 iar la recensământul din anul 1910 nu s-a mai înregistrat nici un evreu. '-. realitate însă, erau aproape un milion. Să mai precizăm şi faptul că evreii din Ungaria, nefiind legaţi de o limbă de vorbire proprie, au fost foarte uşor maghiarizaţi. In acelaşi timp şi-au adus o contribuţie importantă la campaniile de presă în favoarea Ungariei, din interiorul si din afara acestei ţări pe tema tratatului de la Trianon, în mod deosebit din Anglia şi din Statele Unite ale Americi. Toate aceste servicii de loialitate faţă de interesele naţionale ale Ungariei nu au valorat nici două parale atunci când guvernul de la Budapesta, pentru a-şi arăta loialitatea faţă de suveranii din Berlin, a u dezlănţuit cea mai sălbatică acţiune împotriva evreilor din Ungaria pentru trimiterea lor spre camerele de gazare şi exterminare. Churchil, mare politician şi om de stat, bun cunoscător al istoriei şi cu cele ce se petrecea în urmă cu 50 de ani, făcea o explicaţie şi mai concretă şi anume Prigonirea evreilor din Ungaria a fost probabil, crima cea mai abjectă din intreaga Istorie a omenirii"!

76

Ar mai fi un detaliu care consider că merită ca să fie relevat. Imediat după instalarea administraţiei ungare în Ardealul de Nord, în centrul oraşului Oradea s-a ridicat un monument din bronz, reprezentându-1 pe Horthy Miklos, călare pe un cal falnic. Un evreu bogat din Oradea, a oferit cantitatea de aur necesară ca să îmbrace statuia în întregime, om şi cal, pentru a străluci mai măreţ în soare. La inaugurarea statuiei, a fost invitat oficial şi consulul român cars se afla în Oradea, Mihai Marina. Acesta prefăcându-se că nu bagă în seamă motivaţia invitaţiei s-a prezentat la festivitate. întrebat de către primar cum îi place statuia, Mihai Marina a răspuns că i-ar plăcea foarte mult dacă nu ar avea două mici defecte! „Care?" „S-a mirat primarul." „Mai întâi că l-aţi urcat pa cal!" „Cine a mai văzut marinar călare?! în al doilea rând, aţi uitat ca să-i puneţi calului rotile." „Pentru ce rotile?" s-a mirat primarul şi mai mult! Consulul român îi răspunde că nu s-au gândit cum să le fie mai uşor când va trebui ca să-1 ducă de acolo. în altă ordine de idei, nu peste mult timp, cetăţeanul de etnie mozaică, loial statului maghiar, care a făcut o faptă frumoasă în cinstea „Eliberatorului Horthy Miklos" a fost trimis printre primii evrei spre lagărul de gazare de la Aushwitz. Din ordinul lui Horthy bineînţeles. Pe de altă parte, conform unui referat făcut de profesorul universitar Dr. Israil Guttman din statul Israel, stabilit mai târziu la New Yorc şi a mărturiilor lui Oliver Lusting, la care a subscris şi fostul Rabin Şef al Clujului Moseh Carmily, se atestă că mult controversatul şi stigmatizatul mareşal Ion Antonescu, primul ministru al României, deşi se afla sub aceiaş presiune nazistă ca Ungaria, alias Horthy Miklos, în perioada anilor 1940-1944, a „aruncat un colac de salvare de la înec" evreilor care au reuşit ca să fugă clandestin în România, protejându-i în acelaşi timp pe acei care se aflau pe teritoriul Românesc. Continuând cu acest episod al groazei, vom vorbi şi despre viaţa şi tragediile evreilor care au trăit în fostul oraş Tileagd. Din informaţiile primite la 22 aprilie 2004, de la domnul Diplomat Universitar Stern Petru, membru al comunităţii Evreieşti din Oradea, precum şi din alte surse de informare, primii evrei care au apărut în Tileagd, au fost 24 de familii în anul 1845, după ce s-a dat în exploatare linia de cale ferată pe relaţia Oradea-Cluj. Pe parcurs au mai venit şi alţii, ajungând în anul 1851 la 200 de persoane. în perioada anilor 1851-1880, numărul lor s-a mai redus la 170 de persoane. în mod cert, cei plecaţi nu şi-au găsit locul convenabil unde să-şi desfăşoare afacerile. Totuşi numărul lor a crescut din nou în Tileagd, înregistrându-se 212 persoane în anul 1890 şi 304 persoane în anul 1900. La cifra cea mai mare s-a ajuns în anul 1931 când, în 241 familii trăia 325 de persoane. Această comunitate şi-a construit în Tileagd o casă de rugăciune „AVIA", în imediata apropiere de Biserica Ortodoxă. Ocupaţia lor de bază a fost comerţul şi

77

afacerile. Foarte puţini din această comunitate s-au ocupat cu alte îndeletniciri. Nu au avut şcoală cu limbă de predare ebraică. Copiii lor au urmat şcoala de stat cu limba de predare maghiară din localitate. In anul 1934 şi-au schimbat rabinul şi întreaga conducere a comunităţii, după cum urmează: Rabini: Ordentlicher Gerzson, Winkler Mârton, Fischman Iosif şi Müller Ienö. Pe post de şoacter a fost numit Denenberg Mor, organizator: Österreicher Ede şi casier Molnâr Herman. în comitet au fost aleşi: Krausz Mihâly, Farkas Ignâcz, Glück Ernö, Lindenfeld Mârton, Friedman Iosif, Rosenfeld Lajos şi Schwartz Mor. Adevărul este că la scara globală, evreii au fost un popor deştept care, în perioada de după primul război mondial au ajuns în posturi „cheie", atât în Statele Europene cât şi în Statele Unite ale Americi, controlând întreaga economie şi întreg comerţul mondial. Această stare de fapt nu a fost pe placul multor politicieni de pe Mapamond, cultivându-se ura împotriva lor ca popor. Fenomenul de ură şovină a găsit, loc prielnic de manifestare în Germania Nazistă care a organizat şi a pus în practică cea mai mare crimă cunoscută de Istoria omenirei. La această crimă odioasă şi-a adus din plin contribuţia şi regimul Hortist de la Budapesta care şi-a făcut o îndatorire de onoare faţă de Hitler, vânând şi trimiţând în lagărele de la Auschwicz pe toţi evreii aflaţi în teritoriul ocupat de Ungaria, 400.000 conform procesului de la Nürnberg. Din totalul de 325 evrei câţi existau în Tileagd la data aplicări Dictatului de la Viena, în anul 1940, când a început prigoana împotriva lor, 197 au reuşit să fugă clandestin în România, care când şi pe unde au reuşit să se salveze. Şi eu care scriu aceste rânduri am avut plăcerea ca să le fiu ghid la trecerea în România, prin zona Tilecuşului, respective la acei care au avut curajul ca să o facă la lumina zilei. Adolescent fiind şi aflându-mă la lucrul câmpului pe pământul care îl aveau părinţii mei la cea. 500 metri distanţă de gara C.F.R. Tileagd şi cam la aceiaşi distanţă de linia de frontieră, nu l-am refuzat pe nici unul care mi-a cerut sprijinul. Aveam paşaport legal de trecere prin punctul fix, cunoşteam orarul de patrulare al grănicerilor unguri şi foloseam fără risc, locurile acoperite cu boscheţi şi tufişuri. Nu am avut nici o ratare a călăuzelor pe care le-am efectuat. Conform tabelului pe care l-am primit de la Comunitatea Evreiască din Oradea în luna aprilie 2004, cei care au fost prinşi de organele statului maghiar şi trimişi la camerele de gazare, au fost următorii:

1. 2.
persoane)

Berkovits Iren Berkovits Hanina cu două fetiţe şi o verişoară (4 David Erma David Maria născută Marton

3. 4.

78

5. Deneberg Nicolae şi fiul său (două persoane) 6. Farkas Lâszlo 7. Farkas Margit 8. Farkas Edith 9. Farkas Lajos 10. Farkas Erno 11. Fischman Nândor 12. Frank Gyorgy 13. Farkas Ilona 14. Gliik Nauman (morar) şi fiul său 15. Gliik Istvân I 16. Gliik Erno 17. Gliik Istvân II 18. Gliik Julianna născută Griinfeld 19. Golstein Iuliu - brutar - cu soţia şi fiul (3 pers.) 20. Griimbaun Lâszlo medic şi soţia (2 pers.) 21. Griimberger Miriam 22. Griimberger Âgi 23. Griimberger Lipot 24. Kaprei Nândor şi soţia (două pers.) 25. Kastor Tibor 26. KastorAdolf 27. Kastor Pâl 28. Klein Hari 29. Klein Olga 30. Klein Pepi 31. Klein Iozef 32. Griimberg Leopold 33. Klein Erno 34. Klein Carol 35. Klein Istvân 36. Kohn Iren 37. Koppet Frida 38. Krausz Sâmuel 39. Krausz Sarolta 40. Kupferschmidt Martin 41. Lâzâr Erno şi soţia (două pers.) 42. Lâzâr Aliz

79

43. 44. 45. 46. 47. 48.

Lâzâr Edith Lindenfeld Dezso şi fiul (două pers.) Märton Lâszlo Marlon Margit născută Feldneser Mărton Herman şi soţia (dauă pers.) Melchner Nauman - preşedinte Comunitate şi fiul (2 pers.) 49. Molnâr Ernö cu soţia şi un băiat (3 persoane) 50. Müller Erno - şef rabin - şi soţia Judith (2 pers.) 51. Müller Rasei 52. Müller Iosef 53. Müller Gabriel 54. Ösztreicher Edus şi soţia (două pers.) 55. Ösztreicher Ferencz 56. Ösztreicher Lajos şi soţia cu 8 copii (zece persoane) 57. Ösztreicher Ilonka 58. Ösztreicher Klâri 59. Ösztreichar Eduard 60. Ösztreicher Cecilia născută Rosenberg 61. Raducziner Sândor şi fiul (două pers.) 62. Raducziner Lajcsi (Zizi) 63. Rosenberg Jözsef 64. Rosenberg Olga născută Hagymâsi 65. Rosenberg Sândor şi soţia (două pers.) 66. Rozen Nauman - secretar comitet - şi fiul (două pers.) 67. Scfrwartz Solomon 68. Schwartz Eric 69. Schwartz Edith 70. Schwartz Lâszlo 71. Schwartz Herman şi soţia (două pers.) 72. Schwartz Zeelig şi soţia (două pers.) 73. Schwartz Jeno 74. Schwartz Sândor 75. Schwartz Neiman şi fiul (două pers.) 76. Schwartz Madi şi fiul (două pers.) 77. Schwartz Ignâcz şi soţia (dauă pers.) 78. Sternberg Iosif cu soţia şi un copil (3 pers.) 79. Weinstein Nândor cu soţia şi 2 copii (4 pers.) 80. Weinstein Miklös - comerciant

80

învăţământ. Weiaz Jozsef cu soţia şi un copil (3 pers. când mă reîntorceam de la lucru. autorul acestei monografii era ca să fiu împuşcat în mod voit. de către un grănicer ungur. Ajuns la casa părintească produc dublă bucurie familiei.) Weisz Jakob şi soţia (2 pers. 85. în ziua de 17 august 1944. 86. Mondja meg mikor lesz beke? A jo Isten csak tudja. Lâtom. aki hiszi. de szabadsăgon vagyok! Es milyen rangja van magănak? Deâk Szakaszvezeto vagyok! Hât akkor maga nagy Isten itt! Csak egy jo Isten van. întreaga suprafaţă de pământ a părinţilor mei se găsea în teritoriul cedat Ungariei.) Wertheimer Lajos junior Wertheimer AJfred Şi eu. Katona vagyok. hogy maga ugyes ember. îmbrăcat în haine civile. prezentând paşaportul la control. 83.81. 87. Posedam şi eu paşaport de trecere a frontierei la lucru. dialogul avut cu grănicerul din „Anya orszăg" sună aşa: 81 . Traian Indrieş.) Wertheimer Lajos Wertheimer Ede şi soţia (2 pers. unul dintre cei trei grăniceri aflaţi la punctul de control mă provoacă la discuţie şi-mi pune întrebări: Dialogul se face în limba maghiară şi reuşesc ca să-i răspund în limba lui: - Maga nem katona? De igen. Bucuria revederii şi bucuria că le-au sosit un braţ de muncă solid în plin sezon al muncilor de vară. 82. în luna august 1944 când mă reîntorceam de la lucru prin punctul fix de frontieră Tileagd-Tilecuş. alături de ceilalţi membrii ai familiei şi alături de ceilalţi consăteni aflaţi în această nedorită situaţie. adică 40 (patruzeci) de zile faţă de 20 zile cât au primit ceilalţi colegi de an . Pentru merite deosebite la învăţătură şi la celelalte discipline din programul specific Şcolilor Militare de prestigiu şi pentru faptul că în cei doi ani de şcoală militară nu am primit nici un fel de sancţiune (caz unic) mi s-a acordat drept recompensă cele două serii de concediu. De en azt hiszem hogy nem lesz beke addig ameddig itt lesz a Hatâr! In traducere. în următoarele condiţii: Eram elev sergent în anul II la Centrul Şcolar Militar Breaza judeţul Prahova -specialitatea Administraţie-Intendenţă.

Cel mai apropiat intre ceilalţi doi grăniceri de faţă. cu drumuri inaccesibile. s-a încheiat activitatea mea agricolă peste blestemata frontieră vremelnică.cred. despre a carui 82 .R. cel mai apropiat oraş era Beiuşul la 60 km.rrebându-1: „Ce vrei? ca să ne împuşcăm aici cu grănicerii români? care sunt cu :chii pe noi tot timpul? „L-ai întreba-t şi el ţi-a răspuns! Ce mai vrei???" Cu acest incident neplăcut. Sunt militar dar mă găsesc în concediu! Şi ce grad ai în armată? Am gradul de elev Sergent! Păi atunci dumneata eşti un mare Dumnezeu! Numai un singur Dumnezeu este! Pentru cei care Văd că dumneata eşti un om inteligent! Ai putea să spui când va fi pace? Aceasta numai bunul Dumnezeu o ştie. Tilecuşul a avut cel mai mult de pierdut. nu mai pot merge la cele două mori pentru măcinat cereale. grănicerul care a provocat discuţia s-a repezit la îrmă. diminuându-li-se copleşitor starea lor economică. cu excepţia preotului Vasile Chirilă. acei ale căror pământ se afla în întregime dincola de frontieră. Nu puteau ca să-şi lucreze pământul în condiţii pedoclimatice optime. i-a smuls în timp util arma din mână. Cu aceste greutăţi şi necazuri s-au confruntat oamenii locului timp de 4 ani de zile. la gara C. nu mai au de unde să-şi facă aprovizionarea cu deseuri lemnoase pentru foc în case pe timp de iarnă. Dacă locuitorii Tilecuşului. -".F. la farmacie. distanţă. Noua frontieră Ungaro-Română. făcându-! nebun şi acoperindu-1 cu o tiradă întreagă de înjurături în jargonul lor cazon. Tilecuşenii erau obişnuiţi să meargă la lucrul câmpului la orale 4-5 dimineaţa. Dumneata nu eşti militar? Ba da. dar eu cred că nu va fi pace atâta mp câtva exista această graniţă! La această ultimă frază. unde au fost şi sunt numai români au scăpat de tortura trupelor de ocupaţie maghiară. în timpul sezonului de vară. Dintr-odată Tilecuşul se trezeşte rupt de lumea civilizată. Nu mai au unde şi cum sa-si rezolve problemele socioadministrative. stabilită prin Dictatul de la Viena în luna îngust 1940 a creiat multe probleme dezastruoase locuitorilor satelor învecinate. la poştă la medic. Grănicerii unguri nu permiteau ţăranilor să meargă la lucru numai după orele 8 dimineaţa. care se putea solda cu consecinţe grave. a introdus cartuşul pe ţeava cu intenţia ca să mă împuşte.. nu mai pot merge la lucru în Fabrica de Cherestea Tileagd de unde şi-au asigurat existenta de aproape o sută de ani. Oamenii localităţii nu mai pot merge la târgul săptămânal de vinerea în Tileagd.

nu 83 .tortură până la moarte am relatat la pagina 49 din prezenta lucrare.

de Nord. Despre crimele de la Huiedin judeţul Cluj. în zilele de 10-12 octombrie 1944 a fost eliberată întreaga vale a Crişului Repede. în mod deosebit intelectualii. care şi-a făcut studiile Universitare la Viena. plutonierul. în retragere. Evenimentele s-au derulat cu maximum de viteză. s-au avântat până în satul Şerghiş. Localităţile aflate pe partea stângă a Crişului Repede.D. au împuşcat un copil rătăcit de familie şi au distrus o batoză de treierat grâu. Şeful Postului de jandarmi. au fugit ca potârnichile în toate părţile. distanţă de cea. Moisei şi Prundul Bârgăului. Fostul subprefect al judeţului Bihor şi primar al municipiului Oradea. pentru a mai tempera avântul inuman al „patrioţilar" maghiari. iar cei care l-au însoţit. având în frunte un sergent. lipsiţi de apărare. Noile organe administrativteritoriale instalate la putere l-au ridicat de la domiciliu în miez de noapte.M. Augustin Chirilă om cu înalte principii şi valori morale. nu s-a retras odată cu celelalte oficialităţi. O altă echipă de hortişti. iar după 3 zile de arest l-au expulzat în România prin Vama Curtici. alungându-i pe localnici şi jefuindu-le bunurile din gospodării. cunoscător al limbii literare maghiare şi a limbii germane. purtători ai A. oferindu-le „în mod civilizat". înainte de a sosi trupele de ocupaţie maghiare. tilecuşan de origine.acelaşi lucru se poate spune despre acei români care au rămas pe vetrele lor la sosirea trupelor de ocupaţie hortiste. să-1 omoare pe preotul din sat şi să-i jefuiască gospodăria. ca mijloc de transport un vagon pentru transportat animale. să rămână pe post.-ului fostului năvălitor Attila! 0 a doua culminaţie a crimelor făcute de „civilizata forţă armată" ungară populaţiei Ardealului. forţele armate ungare şi-au lăsat amprentele crimei în Sărmaş. a fost când le-a sunat ceasul hotărât de Istorie pentru anularea dictatului de la Viena. în localitatea Tilecuş au atacat postul grănicerilor români. între Ciucea şi Tileagd. Ca să mai facă un act de „civilizaţie". am srcris în paginile 48-49 din prezenta lucrare. călcându-şi în picioare orgoliile. L-a împuşcat mortan pe sergent. pe conduita pe care a avut-o în postul deţinut. asigurându-l că va fi acceptat de către regimul hortist. însoţit de încă 43 intelectuali români. cu intenţia ca să suprime postul de jandarmi. Ştefan Rinder a fost pe fază şi i-a primit cum se cuvenea. de la Ip judeţul Sălaj din Tilecuş şi din localitate Tarcea judeţul Bihor. faţă de populaţia de etnie maghiară din oraşul Oradea. 15 km de la frontieră. au fost 84 . unde au ucis zeci de oameni civili. l-au arestat şi umilit. cu o grenadă de mână. după ce au jefuit ce se mai putea jefui din Tilecuş. bazânduse şi pe valorile sale morale şi intelectuale. mareşalul Ion Antenescu nu ar fi ameninţat guvernul maghiar de la Budapesta cu intervenţia armatei române. îndemnat fiind de către viceprimarul oraşului Oradea. Toate aceste crime şi atrocităţi s-au petrecut în primele două luni de ocupaţie teritorială şi ele ar ma fi continuat dacă primul ministru român.

violenţele din cauza consumului exagerat de alcool.-ului. de unde se transmiteau directivele şi sarcinile de îndeplinit la reşedinţele de plasă şi la comune. Comicul şi marele artist Constantin Tănase. l-au urcat forţat într-o dubă neagră şi nu l-a mai văzut nimeni rodată. înaintând către calea ferată. încă pe armele calde ale războiului. la un spectacol de seară s-a prezentat pe scenă cu mâinile suflecate până la coate. au sosit în Tilecuş trupe mixte. veteran al primului război mondial.) Armatele hortistonaziste au fost alungate spre Oradea şi mai departe în pusta ungară. Pe data de 15 octombrie 1944 a fost desfiinţată frontiera maghiaro-romănă in punctul de trecere Tilecuş-Tileagd. ramânând din el numai o amintire urâtă (Nem lehet âtmenni. în urmărirea fugarilor. încorsetate cu mai multe ceasornice de mână. Rămân pe loc echipele de pionieri care lucrează la deminarea podului şi a drumului de la locul numit Huţa. descreţea frunţile populaţiei Bucureştenilor. un rău detestabil a fost înlocuit cu un alt rău tot atât de deplorabil.B. respective în munţii Tatra din Cehoslovacia unde s-a ales praful de ele! In noaptea de 8/9 mai 1945 „Marele Reich" a capitulat fără condiţii. Ruşii „eliberatori" imediat după alungarea armatei hortisto-naziste. respective gara Tileagd. pichetul grănicerilor unguri a fost distrus. dar care i-au fost şi fatale: „GREU NE-A FOST CU DERDIDAS. conducându-i la locul unde hortiştii au minat podul de peste valea Veljului. au început ca să lucreze în mare viteză pentru a-şi pune în aplicare planurile lor diabolice. în prim plan violurile femeilor. Intre timp. pline de umor. fost prizonier mai mulţi ani în Rusia şi cunoscând bine limba rusă. române şi sovietice.eliberate de către ostaşii Armatei Române iar localităţile aflate pe partea dreaptă au fost eliberate de către trupele sovietice. care prin reprezentaţiile lui spontane. Locuitorul Fodor Dumitru. Nici mormânt nu a avut regretatul Tănase. Astfel. Din păcate. după ce a distrus o întreagă civilizaţie şi după ce a făcut cele mai mari crime cunoscute de Istoria omenirii. unde să-i poată duce a îccre publicul care l-a iubit. i-a întâmpinat pe ostaşii ruşi. A recitat două versuri compuse de el adhoc. 85 .G. Armata rusă nu ne-a adus numai eliberarea de sub ocupaţia hortisto-hitleristă. ne-au adus şi foarte multe necazuri. care în multe cazuri se soldau cu pierderi de vieţi omeneşti. copleşiţi de greutăţile vieţii cotidiene. Aveau o adevărată FOBIE după ceasornicele de mână. beţiile. pe data de 15 noiembrie 1944 sau constituit comitetele orăşeneşti şi judeţene ale Partidului Comunist Român. Trupele mixte ocolesc locul minat. care au stârnit un potop de aplauze. venind de la Beiuş. DA'I MAI RĂU CU DAVAI CEAS!" La ieşirea din teatru după terminarea spectacolului a fost aşteptat de către menii K. jafurile.

în perioada de conducere a regimului comunist. alese în adunările generale. erau de etnie maghiară. a obligat-o să-i creieze un post de acar. un instrument al Cominternului. A fost repejor înlocuit cu Szânto Istvân. Şef de cadre la Comitetul Orăşenesc de partid Oradea. Români erau ici-colo. indiferent de etnie căreia a aparţinut. ne amintim cum eram obligaţi ca să spunem că: „Negrul este alb" şi invers după cum dictau interesele partidului. câte un activist mărunt pentru decor.R. maladie care din păcate încă. Această sperietoare a fost o organizaţie diabolică. ca să nu-ţi pierzi locul de muncă şi libertatea. sau să fii obligat ca să faci o „Excursie" la Canalul Dunăre-Marea Neagră. 86 . Şef de cadre la judeţ a fost Pâska Jozsef. un om echilibrat. Cei care am trăit această ruşinoasă experienţă. Bucureşti. o fire enigmatică şi foarte circumspect.F. educaţi în acest nefast spirit. A fost „băgat pe gât" Uzinei de Impregnat Traverse C.R. corect şi cinstit faţă de toate persoanele cu care a avut tangenţă. ajungându-se ca să i se desfacă disciplinar contractul de muncă. demn de semnalat! Noile organe de conducere ale Partidului. judeţene. La raionul de partid Aleşd a fost numit pe postul de primsecretar Szilâgyi Ludovic iar la oraşul Tileagd a fost ales ca Secretar al Organizaţiei de Partid zugravul Varga Gyorgy. de la Comitetul Central P. La Comitetul Orăşenesc de Partid Oradea a fost instalat pe post de primsecretar Szăsz Bandi.C. un îngâmfat cu cap pătrat pe care l-am cunoscut mai bine în anii 1951-1952. bun diplomat dar şi cu sentimente umane. persistând şi astăzi în rândul oamenilor politici. Având prea mult timp liber. orăşeneşti şi comunale. post care nu se justifica în schema de organizare a unităţii. după ce a fost „mazilit" pentru incompetenţă. mintea lui bolnăvicioasă l-a îndemnat ca să facă numai urgii. Şi acesta a fost înlocuit cu Magda Litvin. ca să simuleze noua democraţie care în fapt era o dictatură monstruoasă. nu s-a eradicat. iniţial a fost numit Farago Ludovic. capabil. urmărindu-se spălarea creierelor oamenilor de bună credinţă şi otrăvirea sufletelor noilor generaţii. pe care onoratul judeţ de partid. culturale şi politice ale neamului românesc. minciuna a fost o politică de stat la toate nivelele. La Comitetul Judeţean de Partid Bihor a fost instalat ca prim secretar Fazekas Ludovik. Tileagd. la toate nivelele. cum nu a mai cunoscut istoria. originar din satul Poşolaca. Poseda şi studii superioare economice. Directivele veneau de sus. cu eticheta de „duşman al poporului"! Şi mai era ceva. L-am respectat şi l-am admirat. mai ales în primii ani de „Educaţie".Respectând adevărul istoric vom arăta că Partidul Comunist Român nu a fost niciodată un partid al românilor. având ca obiectiv distrugerea valorilor morale. bună pereche a lui Szăsa Bandi. unde se găseau tot atâţia Consilieri sovietici câte ramuri de activităţi se găseau în toată tara. o nulitate şi un şovin care nu reuşea săşi ţină în frâu „sentimentele bolnăvicioase".

ca urmare a directivelor primite de la Comitetul Judeţean P. întrerupându-se furnizarea energiei electrice când doreai ca să mai vezi şi altceva. având ca sarcină mobilizarea ăranilor la lucrările agricole. majoritatea acestora ajungând la noi în furgoanele Armatei Roşii. a interzis activitatea partidelor politice istorice. Nu conta ce nivel de cultură are pentru că aşa cum am mai subliniat. Criza sistemului totalitar tip comunist se accentua. unghii de po rc afumate sau de peşte oceanic.R. întunericul şi foamea. S-a putut vedea atunci că se instaurează un regim totalitar. In aşa numita „epocă de aur" când fricii i s-a adăugat frigul. a devenit planificat! Ce si cât trebuie să produci.C. ce şi cât ai voie să mănânci. Lipsa de alimente şi ale altor produse de strictă necesitate. printre care se aflau. Bihor. la cozi interminabile pentru câteva nme de salam cu soia. In anul 1950 a avut loc organizarea Administrativ Teritorială a ţării. situaţia întregei populaţii de la oraşe şi sate era disperuta. pentru o jumătate kgr. nu avea nevoia ca să gândească. pentru apărarea şi susţinerea noului regim instalat după modelul cel creiat de către Generalisimul Stalin. Televizorul putea fi folosit două ore pe noapte. adică ale nouiei orânduiri socialiste. aşa cum am mai amintit. pentru a putea urmări realizările clasei muncitoare. Totul. a ajuns la conducere. în întuneric. ca de altfel în întreaga perioadă a aşa numitei „Epoca de Aur". Securitatea şi Miliţia erau braţul înarmat al nouiei elite conducătoare. şi foştii comunişti din ilegalitate. când locul notariatelor cercuale 1-a luat comunele. In prima şedinţă de constituire l-au ales ca secretar al organizaţiei pe Varga Gyorgy. ce şi cum să gândeşti. după modelul Moscovei. Aaa Nu! Pardon! nu aveai voie ca să gândeşti pentru că nu erai capabil să gândeşti conform Directivelor Partidului Unic şi ai putea ca să produci scurt-circuit în sistem. In preajma izbucnirii Revoluţiei din Decembrie 1989. cum şi cu ce să te încalţi. In localitatea Tileagd. Venea activistul de partid de la Judeţ sau de la Raion şi îi spunea ce trebuie ca să facă. Odată cu aceste reorganizări a pierdut Tileagdul titlul de oraş. „OMUL DE TIP NOU" al Societăţii Socialiste a devenit „multilateral dezvoltat" capabil să stea în frig.ic a fost organizarea Comitetului Ţărănesc. cum şi cu ce poţi ca să te îmbraci. "in primăvara anului 1945 a luat fiinţă în Tileagd. Când noua structură tot mai avidă de putere.Aceştia aplicau în practică tezele Marxist-Leniniste ale dictaturii proletariatului. îmbinată cu frigul şi cu 87 . pe data de 15 martie 1945 a luat fiintă Organizaţia de Partid comunală cu 150 de membri. locul Plăşilor l-au luat Raioanele iar a judeţelor 1-a luat Regiunile. zidar de profesie. Sindicatul Mixt al muncitorilor cu 9 (nouă) secţii. Un alt organ de lucru pentru înfăptuirea politicii partidului r. pe care îl avea din anul 1692. pentru un litru de lapte.

-ul sovietic. nu au reuşit ca să facă o lege viabilă pentru a înapoia poporului bunurile ce i-au fost confiscate de către regimul comunist. care au tot supt şi s-au umflat ca lipitorile. asistenţa medicală. fără tratament radical.întunericul din locuinţe. începând cu justiţia. minţind care cum 88 . care s-a format şi a crescut tot în Pepiniera Partidului Comunist Român. cu foamea şi cu diferitele boli cauzate de sărăcie.G. cu deznădejdea. surogatul nostru de politicieni.B. spunând că abia peste 20 de ani. societatea românească va ajunge la linia normală de plutire. sperând că vor apuca timpul în care să trăiască mai bine. scuipându-se şi jignindu-se unii pe alţii. Silviu Brucan. aşa numiţi oameni de afaceri c-are au fraudat şi au devalizat vistierele Statului. întreaga clasă politică aflată la putere sau în opoziţie timp de 15 ani. A scăpat din vedere şi posibilitatea apariţia „EPIDEMIEI DE CORUPŢIE" care se dovedeşte a fi tot atât de gravă ca boala Sida. făcând o mulţime de găuri negre în economia acestei ţări. mai priceput vizionar decât ceilalţi. Unii şi-au pierdut viaţa pe acolo în împrejurări nefericite de accidente. Speranţele lor însă au fost o totală dezamăgire pentru că la conducerea acestei ţări. s-au înghesuit nonvalorile. Peste dauă milioane de români au luat drumul străinătăţii pentru a-şi asigura un trai mai decent. Fuga dictatorului şi a soţiei sale la 22 decembrie 1989. i-a făcut pe cetăţeni să respire uşuraţi. iar Papa Paul al II-lea a numit-o „Grădina Maicii Domnului". se luptă ca să ajungă la putere. fraudând fără ruşine alegerile. vizionarul politician a scăpat din vedere posibilitatea apariţiei clasei baronilor. iar fetele tinere au căzut prada prostituţiei. transformându-se din când în când în Cameleon. poliţia. pe care poietul Coşbuc o compara cu un fagure de miere stors din flori de primăvară. Experimentatul om politic. Era o imperioasă nevoie de o scânteie şi aceasta s-a produs la data de 15 decembrie 1989 în Timişoara. a făcut un pronostic când s-a instalat Guvernul Petre Roman la putere. au fost distruse suprimate de K. iar alţii au fugit în occident ca să-şi salveze zilele. Adevărul este că valorile morale. culminând cu cele întâmplate în capitală pe zilele de 21 şi 22 decembrie. în contrast cu acest tablou sumbru. cu vile şi vilişoare. secătuind bugetul statului. furând fără ruşine mii de miliarde de lei. S-au născut în schimb o mulţime de baroni peste noapte. de ştiinţă cultură şi politice ale neamului românesc. între 15 şi 22 decembrie. care a pătruns în toate organele Administraţiei de stat. Odată cu lansarea acestui pronostic. oameni lipsiţi de sentimente patriotice şi demnitate umană. toată ţara era în fierbere. iar când sânt chemaţi la înfăţişare pledează „NEVINOVAT". Unii au câte 6-7 dosare penale. timp de 15 ani a cântat cucuveaua a pustiu. uitate prin sertarele procurorilor şi ale altor organe juridice. La Cotroceni. vama. după consolidarea regimului comunist în România. făcea imposibilă viaţa muritorilor de rând. în timp ce marea majoritate a populaţiei ţării se luptă cu sărăcia.

ştie mai bine pentru a putea prinde „CIOLANUL" cu speranţa că vor mai găsi pe el ceva de „CIUGULIT". 89 . în frunte cu domnul prim ministru Adrian Năstase. Cu aceste triste constatări. ale datelor istorice cuprinse în această lungă lucrare. care îl revendică ca drept de moştenire de la „TATAIA". om simpatic de altfel. Numai 12 candidaţi pentru jilţul catifelat de la Cotroceni. este un drum foarte lung. încheiem Capitolul IV. Cel mai nostim pretendent la acest fotoliu pluşat mi s-a părut a fi domnul Gigi Becali. dar de la conducerea unei organizaţii sportive până la conducerea unui stat ghiftuit de camelioni şi de alte specii răpitoare.

prezintă un recensământ 90 . în aşezări stabile. cultivatoare de cereale şi crescătoare de animale. aşa cum reiese din cronicile scriitorului maghiar Bunyitai Vincze. zonă în care s-a circumscris şi comuna Tileagd cu cele 5 sate aparţinătoare. din anul 1111 şi 1160 în care. în cartea scrisă despre Tileagd în anul 1996. din Epoca Romană. Că aşa au stat lucrurile. Bihorene. pe fondul populaţiei româneşti în această zonă a început să pătrundă populaţia maghiară. în sate şi cătune mici. care trăia în obştii ţărăneşti libere. sunt menţionate morile şi pivele de pe Crişul Repede. Tileagdul a fost atestat documentar în anul 1265. Este de asemenea cunoscut faptul că în anul 1075. de formare a poporului român în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic. ca rezultat al aceluiaşi proces de etnogeneză. documente scrise de Cancelariile Ungare. Episcopia bisericii Reformate. în mod sigur că în zonă erau multe şi alte localităţi mai mici cărora nu li-sa dat importanţă. la distanţă de 50 km una de alta. La data atestării celor două localităţi. ducând o viaţă simplă de agricultori. în mod treptat. populaţia de pe aceste meleaguri trăia în bordeie. craşterea vitelor şi albinăritul. atestă existenţa a două aşezări Bihorene: Biharea şi Chistag. După Secolul al Xl-lea. pe lângă instituţia Comitatului. o confirmă mai multe documente din Secolul al Xll-lea. la data cuceriri de către Statul Faudal Maghiar a Voivodatului condus de voivodul Menumorut toată zona aşezată pe cursul superior al văii Crişului Repede era locuită de o populaţie românească. cu care etnicii români au conveţuit în pace şi bună înţelegere. în Secolele X şi XI. Această populaţie sedentară românească s-a format aici pe aceste plaiuri. ocupându-se cu cultivarea pământului. obiective care nu ar fi putut exista fără o populaţie stabilă. sau în locuinţe de suprafaţă.Capitolul V SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ SI ETNOGRAFICĂ A POPULAŢIEI COMUNEI TILEAGD SI A SATELOR APARŢINĂTOARE » Se cunoaşte faptul că. descendenţi ai dacilor liberi de odinioară. pe valea Crişului Repede.

se caută diminuarea numărului de români. CAT. până în anul 1635. Pongrâcz în 1247-1258. căruia aparţin TILEAGD 283 1515 382 REFOR. PROPRIE ORTODOXĂ 36 DE CASE BISERICĂ PROPRIE PROPRIE BISERICĂ PUSZTA UJLAK POŞOLAKA 66 TILECUŞ BĂLAIA 91 489 88 81 416 74 316 82 ORTODOXĂ 73 CASE 399 78 FAMILII BISERICĂ 106 REFORM. Primul recensământ al populaţiei a fost ordonat de către împărăteasa Măria Tereza şi fiul său Iosif al II-lea. începând cu anii 1784-1787. familia I. ORTODOXĂ 12 FAM. familia Fulop în anii 1190-1200. de Religiile din Biseric ea Nr. TILEAGD FĂRĂ REFORM. Populaţia Tileagdului şi a satelor aparţinătoare în anii: Localitatea TILEAGD UILEACUL DE CRIŞ POŞOLACA TILECUŞ BĂLAIA TOTAL PERSOANE: 183 0 145 8 590 445 - 189 0 180 5 657 490 540 * 230 362 569 438 552 249 335 283 392 313 404 3 8 2 2 5 4 185 0 168 2 618 418 410 185 7 131 4 440 330 386 187 0 175 5 620 467 511 188 0 138 3 532 379 403 190 0 250 2 772 540 682 191 0 315 9 755 588 870 Sup. pământ 3348 HA 2527 HA 1206 HA 2536 HA 722 821 2154 HA 521 619 11771 8 3 HA 91 . PROPRIE FILIALA MOZAICĂ 7 PERS. 128 FAM. fără a semnala nici un număr de iobagi sau alte categorii de persoane. nominalizând pe familia Csanăd în anii 1002-1030. 50 FAMILII BISERICĂ PROPRIE ORTODOXĂ 9 FAMILII FILIALA TILEAGD 90 ORTODOXĂ 79 CASE BISERICĂ PROPRIE BISERICĂ PROPRIE Observăm că şi prin acaste cifre prezentate. BISERICĂ ROM. 165 FAMILII. de case care fac parte a familii pers. de Nr. din care rezultă următoarea situaţie privind anul 1785: Localitat Nr. 1296-1313.al moşierilor şi al grofilor care au stăpânit teritorii întinse pe valea Crişului Repede şi care au avut reşedinţa de domiciliu în Tileagd. oricât de neînsemnată ar fi diferenţa.

ofensiva împotriva formelor autohtone de organizare a fost tot mai mare şi mai puternică. a crescut în mod constant populaţia Tileagdului şi a satelor aparţinătoare. română sau germană. conducătorul revoluţiei de la 1848 din Ungaria.în Uilac erau 9 de români şi 503 de maghiari 92 . însăşi Kossut Lajos. Aşa se explică faptul că la Recensământul populaţiei făcut de către organale Administraţiei statului ungar în anul 1880. se datorează inundaţiilor devastatoare ale Râului Crişului Repede din anul 1851. atât în locurile publice cât şi în familii. croată. astăzi guvernanţii da la Budapesta s-au trezit şi constată cu tristeţe că Ungaria este singura ţară Europeană în care populaţia nu cunoaşte alte limbi în afară de limba maghiară. în mentalitatea guvernanţilor unguri predomina ideea că în Ungaria toţi cetăţenii sunt unguri însă. Pe măsura consolidării Statului Feudal maghiar şi al Voivodatului Transilvaniei. inundaţii care au distrus mai multe case din localităţile Uilacul de Criş. Posoloacăi şi Uilacul de Criş. Culmea!!! Pătrunşi de exageratul lor spirit patriotic. datorită unor conjucturi au fost deznaţionalizaţi. a crescut în intensitate şi politica de asimilare a populaţiilor de alte etnii decât cea maghiară. în una din scrierile sale ridică problema „Maghiarilor romanizaţi din Transilvania" şi a necesităţiţi maghiarizării lor.în Posolaca erau 46 de români şi 299 de maghiari . Mai mult. au alungat românii de pe vetrele lor sau i-au asimilat. apare următoarea situaţie statistică: . promovată de guvernanţii din Budapesta.Descreşterea numărului de locuitori între anii 1850 şi 1857.în Bălaia erau 405 de români şi 8 de maghiari . maghiarii aşezaţi pe terenurile fertile ale Tileagdului. De la această bolnăvicioasă prezumţie. şi Posolaca. localităţi aşezate foarte aproape de malurile Crişului Repede. Tileagd.în Tileagd erau 223 de români Şi 1022 de maghiari . iar în perioada respectivă nu au existat nici un fel de îndiguiri pentru apărare a localităţilor. familiile şi chiar bisericile indiferent de cult. epidemie care pur şi simplu a pustiit localităţile Bihorului. cercurile Guvernamentale de la Budapesta considerau că atribuţiile de bază ale tuturor autorităţilor. sârbă.în Tilecuş erau 389 de români şi nici un maghiar . devenind vorbitori de alte limbi (slovacă. începând cu şcolile. Odată cu dispariţia acestor calamnităţi. Descreşterea din anul 1880 faţă de anul 1870 se datorează epidemiei de holeră existentă în aniM870-1873. ar fi acelea de a-i determina pe toţi locuitorii ţării să devină maghiari şi să nu se permită a se vorbi în altă limbă numai în limba maghiară. După anul 1867.

Ruten Sârbi Altele Maghiară Slovacă Necunoscuţi TILEAGD 223 1022 10 73 4 1 3 47 BĂLAIA 405 8 25 POSOLACA 46 299 5 . pers.Budapest. cifră cu care trebuia să apară rnai puţini români în statistici. Aceşti necunoscuţi nu puteau fi decât români.12 17 TILECUŞ 389 14 UILEAC DE CRIŞ 9 503 2 1 17 TOTAL 1072 1832 17 74 4 1 15 120 Observaţia scritorului: Rubrica celor aşa zişi „NECUNOSCUŢI" este în mod vizibil „trasă de păr". La recensământul făcut tot de către autorităţile maghiare şi tot în anul 1880 a populaţiei după religii şi după limba maternă. 290 17 672 5 296 Izrai. situaţia se prezintă în felul următor: După religii Localitatea TILEAGD BĂLAIA POŞOLACA TILECUŞ UILACUL DE CRIŞ TOTAL Nr.Alfabelean tizat ă 170 477 6 6 5 151 24 8 331 484 1457 14 263 199 901 Acelaşi recensământ după limba maternă Localitatea Română Germ. 1882". reszletezve II kotet . OrtoGrecode case doxă Catol.Sursa acestor date statistice este: „A Magyar Korona orszâgaiban az 1881. ev elejen vegrehajtott nepszămlălâs fobb eredmenyei megyek szerint. de parcă ar fi fost Pecinegi. iar în acest recensământ apare cu 14 necunoscuţi. care cu toate ocaziile cercetate de cronicarii maghiari au fost recunoscuţi ca fiind numai români. 240 1383 241 6 92 438 426 1 82 379 60 1 84 403 399 105 523 9 604 3135 1135 Roma Refornomată Catol. Exemplul cel mai elocvent este Tilecuşul. 93 . de Nr.

în incinta căreia locuiam cu familia având un copil de 3 ani. Când s-a apropiat Pastele credincioşilor ortodocşi. Când am căutat să o conving că nu sunt Pastele Ungurilor ci ale Românilor . Uj sorozat kotet). în susţinerea adevărului istoric. 156 de case în localitatea Tilecuş şi nu a cunoscut în localitate nici o persoană de etnie maghiară ca locatar al acestei localităţi. în Tileagd erau în Bălaia erau în Poşolaca emu în Tilecuş erau Sursa datelor statistice ale acestui Recensământ au fost: „A Magyar Szent Korona orszăgânak 1910. ne aducea zilnic lapte pentru copii. pe care o cunoşteam cu numele Korozsi Neni. tatăl meu s-a născut în anul 1886 în Tilecuş. 591 775 16 652 de români de români de români de români Şl 51 Şi şi 2528 38 569 17 mag hiari mag hiari mag hiari mag hiari 94 . faptul că în Recensămintele din „UNGARIA" domneşte strădania de a evidenţia pe maghiari în număr mai mare decât cel existent în realitate. fiindcă va fi sărbătoare mare. erau numai. dar acesta a spălat repede putina din lipsă de „Gheşeft". am lucrat la Uzina de Impregnat Traverse CFR. după procedeul din anul 1880. Avea vârsta de 24 ani când s-a făcut recensământul populaţiei din 1910. ne-a prevenit că de Paşti nu poate să vină cu lapte. care scriu aceste rânduiri.La Recensământul făcut tot de cătra autorităţile maghiare în 1910. la care sătenii îi spunea Jidovul. Oare celelalte cifre sunt credibile?!! Această întrebare şi-au mai pus-o mulţi analişti români dealungul istoriei. a nepesseg fobb adatai kozseg es nepesebb pusztăk szerint. Ne punem întrebarea firească: De unde au apărut 17 maghiar în statistica acelui recensământ? ca locuitori ai Tilecuşului.ne-a replicat: „Eu sunt româncă ortodoxă şi familia mea a avut numele de Crişan dar nu mai ştiu să vorbesc nici un cuvânt româneşte"! Nu ştia ca să spună nici bună ziua în limba ei de naştere. Tileagd. rezultă următoarele cifre. în afară de români. atât nouă cât şi la alte familii din incinta uzinei. îmi cer permisiunea a face unele precizări: Eu. Budapest 1912 (Magyar statisztikai kozlemenyek. în perioada anilor 1948-1953. Şi scriitorul german Iulius lung a semnalat în lucrările sale din epocă. evi Nepszâmlâlăsa Elso resz. O ţărancă din Poşolaca. în altă ordine de iedei. în Tilecuş a mai fost o perioadă scurtă de timp un evreu.

95 .

după sit. ei TILEAGD 1887 3146 1648 1619 BĂLAIA 59 130 415 402 POŞOLACA 384 588 304 284 TILECUŞ 86 158 438 432 UILEAC CRIŞ 941 757 396 361 TOTAL 2907 4779 3201 3098 Scrie Localitat şi citeşt ea e Populaţia civ. Situaţia reală era că din cei 4779 cetăţeni care vorbeau limba maghiară numai 3319 erau maghiari sau români maghiarizaţi. Acest autor a fost „Omul număru unu" al învăţământului din Bihorul acelor . TOTA Necă Căsă Vădu Divo L s. v rţ. sau că vor putea fi uşor maghiarizaţi. pe unsexe gureş Bărb Fem te . apărut în anul 1902. t. cercurile politice de la Budapesta erau bucuroase să creadă că toţi acei care cunosc limba maghiară sunt maghiari. 1856 1242 152 13 3267 497 277 43 .Datele Recensământului din anul 1910 Stie Pop. » Vorbind despre structura pe naţionalităţi a populaţiei (oraşului cercual al Tileagdului la aceia dată) vom aminti despre lucrarea sociodemografică a lui Şipoş Orban despre Oradea şi localităţile judeţului Bihor.817 316 241 29 2 588 553 258 56 3 870 418 284 53 2 757 3640 2302 333 24 6299 Acelaşi an 1910 Materialele din care sunt construite casele de locuit Piatră Piatră şi Localitat sau cărăm pămân ea t idă TILEAGD 144 55 BĂLAIA 17 POŞOLACA 10 31 TILECUŞ 2 2 UILAC CRIŞ 11 73 TOTAL 167 178 Chirpici Lemn sau sau pământ altceva bătut 153 110 50 89 76 1 2 150 71 352 350 Acoperişul casei Ţiglă Şindril Tresti ă e 200 35 61 79 73 451 174 88 15 103 32 25 59 18 39 43 319 277 Prin aceste cifre meşteşugit puse în acest Recensământ.

timpuri. sau nu a vrut să ştie că aşezarea Tilecuşului la începuturi se numea „OGRADA". Autorul Şipoş Orban. fiind inspector qeneral şcolar şi în acelaşi timp Consilier al Ministerului învăţământului. au avut loc 4 (patru) evenimente deosebite pe valea şi terasele Crişului Repede. adăugând cu durere în suflet că mai sunt şi maghiari care încă nu înţeleg aceste importante priorităţi şi deziderate (Şipoş Orban . la limba neamului său. 4. . zi de târg şi tradiţională sărbătoare a Sfântului mucenic Gheorghe. în primele decenii ale secolului al XX-lea.opere pag.-1 Decembrie 1918. în toate problemele de Stat şi obşteşti să fie folosită o singură limbă oficială. Domnul Şipoş Orban probabil că nu ştia. 90 . . Acest autor a tunat şi a fulgerat împotriva notarilor şi a altor funcţionari publici din Administraţiile locale pentru că vorbeau cu valahii în limba română.19 aprilie 1919 când s-a produs eliberarea populaţiei de sub teroarea soldaţilor Secui aflaţi cantonaţi în zonă.Abominabilul măcel care a avut loc la 24 aprilie 1904 în Aleşd. Telkesd es Telki) ale căror toponimie ar fi „Telek". adică „Ograda" în limba română. proclamarea Unirii tuturor românilor într-un singur stat unitar numit „România Mare". Denumirea de Ograda se menţine şi în prezent la parcele de pământ unde a fost la începuturi aşezarea oamenilor. atât în familie cât şi în afară de aeasta. 3. acuzându-i că ei „constituiesc" singura piedică în calea răspândirii influenţei maghiare asupra valahilor. iar când au venit ungurii au tradus-o în telek şi i-a mai adăugat un sufix. conform căruia „fiecare cetăţean are obligaţia să ţină la neamul său. evenimente care au rămas neuitate în memoria populaţiei din zonă şi anume: 1.Primul război mondial care a adus moarte şi boli cauzatoare de moarte în rândul populaţiei. adică a maghiarizării tuturor ronânilor. în continuare să urmărim mişcarea demografică care a avut loc în notariatul Tileagd şi satele aparţinătoare. Lucrarea sa acuză pe români că a „Romanizat" şi denumirile satelor în care locuiesc. satele Tilecuş şi Tilechiu (Telegd. plus distrugerea de bunuri materiale. Aceiaşi atitudine a luat şi faţă de preoţii şi dascălii români. denumiri care la întemeierea lor au fost maghiare. adică limba maghiară. 2. 410 şi în continuare). Se plânge apoi că acest „măreţ program" este ascultat numai de maghiarime şi nu de acei pentru care a vorbit Szecsenyi. exemplificând comuna Tileagd. . mai vorbeşte în lucrarea sa daspre „haosul lingvistic" făcând referire la apelul lui Szekenyi.

Ţigani Alţii gosp. i i pers. pers. baţi mei Romanl ghiari mani Evrei Slovaci 2363 7342 3641 3701 4915 1966 5 82 7 372 2 2 3 1900 Populaţia Tileagdului în anii 1900 .Fe.de Total BărFemei Germ>. de Total BărFegosp. pe comună şi satel aparţinătoare Băr.2005 1910 1930 1948 1956 1966 1977 2002 1992 1995 200 5 .________________________ Nr.Poşolaca 173 621 319 302 66 467 -1 Tilecuş 2941121 553 568 1121 Uilac de 299 982 483 499 124 857 -1 Criş TOTAL 2084 7272 3492 3780 3565 3540 3 5 Slovaci Ţ'i. baţi 1683 7147 3459 3688 3182 3474 Rom Mag 12 268 17 163 31 La recensământul din 29 decembrie 1930 Recensământul din 25 ianuarie 1948.Ger Evr Localitate Nr.- 91 - - - 10 144 5 Recensământul din 21 februarie 1956 pe total comună Total BărFeŢipers.Ma. Tileagd 9613181 1479 1703 891 2217 3 5 8 — — Bălaia 288 1136 544 592 1133 3 Călătani 89 230 114 116 230 . MaGerpers.2000 . de baţi a Total mei mân ghiar mani ei gosp. baţi mei Slovaci gani Români Altii 3 Maghiari 7 4 Germani 115 Evrel 11 7324 3527 3797 3870 3314 Recensământul din anul 1992 pe total comună Ţi gani Alţii Nr.gani 8 — Alţii 53 — 5 — - . Evrei Siov.Ro.

5459 6299 7147 7272 7327 8074 8375 7342 7060 7142 7129 .

determinând scăderea sporului natural pe de o parte iar pe de altă parte.8% . o bună parte plecând în Ungaria şi chiar în Australia. Mai observăm tot în această perioadă că numărul populaţiei de etnie maghiară s-a redus considerabil faţă de români.Agricultură .4% . conform datelor statistice ale anului 2002. este adevărat că nu chiar în mod semnificativ. Descreşterea numărului populaţiei după anul 1977 se datorează politicei greşite aplicată în perioada Ceauşistă. Populaţia Comunei Tileagd şi a satelor aparţinătoare.Industrie şi construcţii . primite de la Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor – Oradea Sectoarele activ % .Refo Evan Ba Pen. pop.5% TOTAL Persoană 797 806 117 170 60 13 2007 100% 39. 7-a rel. z.7% 40.Comerţ 2.Adv.Observăm că în perioada anilor 1930 .9% .ticos..Transporturi şi comunicaţii 5. Alte cat. stabilă Ortodox Rom.sănătate şi asist. pe religii în 2002 Localitatea Nr.Grec.4% 44 .învăţământ 8. mii de oameni au căutat ca să fugă în occident. socială 2. în această categorie se poate încadra şi descreşterea numărului populaţiei de etnie maghiară. rmat -ghel p. populaţia Tileagdului creşte în mod canstant.2% .în administraţia locală 0. tist Nedeclarat Tileagd 3960 2343 348 12 Bălaia 775 505 2 Călătani 226 176 Poşolaca 396 97 15 1 Tilecuş 906 704 1 Uileac Criş 879 345 66 2 TOTAL 7142 4170 341 16 737 3 - 208 4 345 1294 3 103 379 15 48 18 18 79 100 89 6 44 53 10 5 7 4 193 52 32 319 7 297 758 99 72 32 32 Gruparea populaţiei din Tileagd pe ramuri de activitate. Observăm de asemenea că evreii au dispărut complet. cu toate pierderile cauzate de al II-lea război mondial. în urma trimiterii lor de către Hortişti la camerele de gazare de la Auschvitz. cat.1992.

rezultate din documentele primite de la Direcţia Judeţeană de Statistică BihorOradea. la data redactării acestei lucrări.întreţinuţi de Stat + alte Organizaţii 7 .2%. să vedem ce categorii de persoane cuprinde numărul celor inactivi: Categoria de persoane 1 . evidenţiind un număr de 3565 ramâni şi 3540 maghiari.întreţinuţi din alte surse economice TOTAL persoane Total Din care femei 1225 698 2184 1204 191 28 620 872 55 78 5135 620 384 24 36 2994 % 23.0% 1. mai ales cei din vârsta a treia. în camuna Tileagd se vorbeşte preponderent româneşte. ca în anul 2002 să rezulte 4783 români şi numai 1658 de maghiari.5% 1. Astfel. Deci.Pensionari 3 .7% 100% LIMBA VORBITĂ ÎN COMUNA TILEAGD Mai întâi de toate.întreţinuţi de alte persoane 6 . vom arăta că în anul 1930.9% ceea ce afectează foarte mult situaţia economică a comunei şi satelor aparţinătoare. în anui 1948 cifrele între etnii se apropia foarte mult.Conform acestor date. iar papulaţia inactivă este de 5135. reprezentând în procente numai 28. Călătani şi Tilecuş se vorbeşte numai în limba română iar în satele Poşolaca şi Uilacul de Criş se vorbeşte preponderent în limba maghiară marea majoritate a populaţiei fiind maghiari de religie Reformată.0% 17. întrucât un număr mare de cetăţeni. La această situaţie s-a ajuns datorită încetării activităţii fabricei de cherestea în anul 2001. în continuare. populaţia activă din Tileagd este în număr de 2007.9% 12. în procente 71.Casnice 5 . cunosc bine limba maghiară şi niciodată nu a constituit un inpediment comunicarea între locuitorii aşezării.Elevi si studenţi 2 . Să mai precizăm că între aceste două etnii care alcătuiesc populaţia Comunei Tileagd. dar şi în limba maghiară. Tileagd se găseau 3182 români şi 3476 de maghiari. trebuia să facem o remarcă pe baza datelor statistice. » în satele Bălaia.9% 42. a existat o . pe total comuna.0O/O 1.Şomeri în căutare de loc de muncă 4 .

Tileagdul şi Uilacul de Criş încă din secolele XV-XVI au purtat vestimentaţie de orăşeni. mai ales ţinându-se seama de încercările de asimilare care s-au accentuat după anul 1848. PORTUL (COSTUMAŢIA) LOCUITORILOR COMUNEI TILEAGD în primele decenii ale Secolului XX. în anii după Marea Unire. s-au împrumutat multe cuvinte din limba maghiară ca de exemplu: la fereastră i se spune „oblac" de la „ablak" în limba maghiară. dar şi-a păstrat nealterat caracterul ei de limbă romanică cu specific Ardelenesc. la scară i se spune „leutră" de la „lejtra". iar românul de rând este ospitalier prin moştenire genetică. în limba vorbită local de către ţăranii români. Trebuie să se înţeleagă că Administraţia Statului Român nu a făcut niciodată discriminări şi îngrădiri ale celorlalte naţionalităţi conlocuitore pe. ca: oblac. scoţându-le de la naftalină în zilele festive şi de sărbători anuale. fiind aproape identic ca ale orăşenilor. politică de sărăcire şi neajunsuri care a determinat să părăsească ţara nu numai maghiarii dar şi mii şi zeci de mii de români. iar pe de altă parte. ştiindu-se că Tileagdul a fost declarat oraş începând cu anul 1692. cociş. atât în perioada regimului comunist cât şi în ultimii 16 ani. Populaţia satului Tilecuş. crestul. temetău. „lămpaş" la felinar. „cocie" în loc de căruţă. moştenit de la strămoşi s-a păstrat în satul Bălaia. copărşeu. portul popular tradiţional. lacău la chiriaş „hurdău" la butoi „lângă la flacără. cocie. lacău. portul papular a fost înlocuit cu articole de îmbrăcăminte produse în serie la fabrici. Cuvintele uzuale. pământul românesc. încă din perioada Feudalismului şi până în prezent. Posolaca. cătunul Călătani şi satul Tilecuş. chiar şi de către persoanele mai în vârstă. în mod treptat. între cele doua Războaie mondiale. „doască" la scândură. deşi ţinea pasul cu vremea. Este normal şi firesc ca în limba de vorbire a localnicilor sub influenţa conducerii Imperiului Austro-Ungar să fi suferit anumite modificări dealungul secolelor. în ceea ce priveşte scăderea substanţială în ultimii 50 de ani la Tileagd a numărului maghiarilor. tezaurul folclorului local. nu a renunţat la îmbrăcămintea şi costumele autentice care alcătuiesc zestrea satului pe de o parte. se datorează politicei dezastruoase economice aplicată de guvernanţii noştri. etc. aşa cum le înfăţişează în imagini pe întreaga primă . Cociş la căruţaş. Influenţele limbii maghiare au fost minore. Asemenea exemple sunt foarte multe dar ne oprim aici. hurdău. în scurt timp au fost scoase din uz. diferenţa constând doar în modul de păstrarea lor.înţelegere deplină fără ură şovină reciprocă.

.

frumos înflorate în faţă. prin care era introdus acul cu aţa de prindere. cu figuri din pastav roşu şi negru. tot frumos înflorate în relief sau cu „pene tăiate" în diferite modele şi cusute cu multă migală. Femeile purtau spăcele cu mâneci şi pumnari largi. având motive florale cusute pe margine cu fir de mătase roşu. prelucrat de cojacarii din jurul Aleşdului. în sezonul rece îşi înveleau capul cu basmale de culori deschise sau de culoare roşie înflorată numită „cârpă de păr". Peste cămaşă purtau un labreu (vestă) din stofă neagră. înflorat pe ambele laturi din faţă. După ce se mărita. încălţămintea era la ţinuta de sărbătoare în cisme cu tureci lungi sau cu opinci. Fetele şi femeile tinere purtau peste spăcel. denumit „haitău"(tot un cuvânt împrumutat din limba maghiară). în loc de furou purtau o fustă scurta şi strâmtă pa sub poalele din cânepă sau din in. fata mare care nu ştia ca să facă aşa ceva nu se putea mărita. Paietele avea o gaură mică la mijloc prin care se făcea fixarea pe pânză cu ajutorul unei mărgele mici colorate. încălţămintea purtată era după anotimpuri. In imaginile ziarului sunt scoase în evidenţă numai sumanele bătrâneşti. V rog să mă credeţi că în acele timpuri. Câtă muncă şi câtă bătaie da cap pentru ca să te îmbraci frumos!!! în Tilecuş. înfloraţi cu fir de mătase în mai multe culori. vopsit în culori roz. viaţa se trăia mai intens. având două buzunare mici laterale. mulţumindu-se fiecare cu puţinul pe care îl avea. Ca îmbrăcăminte intimă. rămânând de râsul satului. cu fir de lână fină. un labreu din barşin negru. Pe spaţiul rămas liber printre flori erau cusute o mulţime de ţânţele sclipitoare (paiete). La această ţinută bărbaţii mai purtau cămăşi împodobite cu ştafuri (dungi) cu pumnari strânşi şi cu nasturi coloraţi. în faţă peste poale se purta a „Zadie" (şort) din catifea de culoare neagră. cu gulere rotunde coborâte pe piept. Atât fetele . având legată în capătul cozii o panglica colorată în formă de papion.4222 din 30 decembrie 2oo4. Pe timp de iarnă nu lipsea nici cojocul din piele de oaie biţoasă. albastru. galben şi bleumarin. croite din 7 (şapte) laţi (coţi). populaţia era mai pură mai veselă şi mult mai fericită.pagină Cotidianul ziarului „Crişana" Nr. reprezentând margarete sau trandafiri. Prin acaste semne distinctive se putea cunoaşte de la mare distantă fetele fecioare şi r'emeile tinere căsătorite. Fetele fecioare îşi împleteau părul într-o singură codiţă purtată pe spate. doar aşa dacă avea multe holde de pământ ca zestre de la părinţi. reprezentând garoafe. cu hărnicia şi cinstea care î-i caracteriza pe oameni. îşi făcea din codiţă un conciu (coc) cu ajutorul unei aşchii din lemn lustruit. alb şi albastru. cioareci albi de lână şi căciulite negre cu panglici tricolore. Aceste costumaţii se pot vedea mai bine la pagina FOLCLORULUI unde redăm imagini cu costumele fetelor şi ale băieţilor care au participat la festivitatea „Nuntaşii Bihorului". sau poniorcă cum se mai numea. iar capul şi-1 învelea pe orice anotimp numai cu basma de culoare neagră.

cânepa era bine spălată de mucozităţi şi de nămolui cu care a fost acoperită. aşa cum apare în prezenta carte. Martorul de necontestat este o unealtă de lucru denumită „SOCALĂ" pe a cărei roată de învârtire este grevat în mod artistic. cânepa de vară se îngălbenea şi trebuia culeasă în mănunchi nu prea mari şi uscată la soare. păstrată din generaţie în generaţie dealungul veacurilor. anul de fabricaţie 1498. După cea. Cânepa de vară care era parte bărbătească şi cânepa de toamnă care germina seminţele pentru . în bătaia vântului îşi scutura praful de polen peste capetele cânepei de toamnă care era mai scundă cu cea. în grădină. a ora de la spălat se încărca în căruţă. avem dovezi că în Tilecuş s-a practicat pe scară largă industria casnică. peste garduri. în curte până când soarele o usca corespunzător.reproducţie. Această unealtă de lucru a fost proprietatea familiei Indrieş Petru a Lichi din Tilecuş număr de casa 75. în timpul verii se purtau şi sandale în zilele de sărbători iar la lucru se duceu desculţi. în aceste localităţi. pe lânqă garduri. moale şi scurt. mănuşă cu mănuşă. După topire. era fixată între patru ţăruşi pentru a nu fi dusă pe „Apa Sâmbetei" dacă ar fi fost precipitaţii care să crească debitul de apă pe vale. pentru a putea fi meliţată. Cânepa de vară producea o inflorescenţă cu polen. întrucât nu creştea suficient în înălţime pe solurile colinare. Se acoperea cu pietriş. înegrită de timp şi de fumul de la opaiţe cu care se făcea iluminatul locuinţelor în vechime. Se dezvolta în condiţii optime numai dacă lotul de pămân unde urma ca să fie însămânţată. 20 centimetri. Cânepa. era saturat de gunoi ecologic. La meliţatul cânepei se folosea . se ducea acasă şi se întindea mai desfăşurat fiecare mănunchi. inul nu s-a cultivat pentru fibre numai pentru seminţe. sau cu alte greutăţi pentru a rămâne sub apă 10-12 zile. peste şură. în anul 1967 a fost ridicată spre păstrare muzeografi Bihoreni ocazie cu care a fost fotografiată. adânci de cel puţin 50-60 centimetri. funcţie de temperatura medie a apei.cât şi femeile căsătorite purtau iarna cisme cu tureac larg. BĂLAIA ŞI TILECUŞ Incă din secolul al XV-lea. Odată cu Operaţia de polenizare. principala materie primă pentru industria casnică nu lipsea de pe loturile mici de pământ a fiecărui gospodar. Primăvara-vara şi toamna purtau un anumit gen de pantof negru căruia i se spunea „jumătăţi". se scotea pe malul apei. Din aceleaşi seminţe şi pe acelaşi lot cultivabil. apoi dusă la topit în ape stătătoare. Coloana de mănuşi pusă la topit. aşezându-le în formă de piramidă pentru scurgerea apei. ÎNDELETNICIRI CASNICE ALE LOCUITORILOR DIN CĂLĂTANI. creştea doua feluri de cânepă.

pentru a scoate din ele leşia şi murdăria pe care au acumulat-o în procesul muncii timp ie o săptămână. dimensiuni mai mari cu mai multe trepte. apă care se făcea leşie. Peste pânză se punea o baniţă de cenuşă rezultată din lemn de esenţă tare. jurebiile erau uscate la soare şi depănate cu ajutorul depenelelor (vârtelniţe). Urzoile erau tot un fel de vârtelniţe dar ceva mai complicate şi de. Câlţii care rămâneau între dinţii curbaţi ai pieptănului. care se numea „Căproi". leşia se scurgea prin orificiul „ţoloncului" :ntr-un vas mare de sub ciubăr. două apropiate şi două în capetele crăcănate. Torsul fuiorului s-a făcut preponderent cu fusul şi numai în cazuri mai rare la furca cu roată. se obţinea prin trasul cânepii cu pieptenele. scoasă afară prin orificiu. Depenele mari rentru jurebiile din cânepă şi depenele mici pentru jurebiile din misir şi din bumbac. Peste cenuşă se turnau doua găleţi de apă fierbinte. aşchie care avea legată la mijloc o fâşie din pânză veche de cânepă. . erau îndrugaţi obţinându-se din ei fire mai groase care se numeau „canuri" şi erau folosite ca beteală la ţesutul sacilor sau pentru preşuri. era trecut prin greabăn. Tot cu maiul erau bătute poalele şi celelalte ţesături din cânepă care erau supuse la acest procedeu de spălare. şi strâns adunate. îvelitul consta în altă operaţie delicată şi se putea face numai cu participarea iouă sau trei persoane. jurebiile erau clătite de mai multe ori în apă curată şi bătute cu „maiul" pe un scaun mai mare. Fuiorul mai scurt de calitatea a Il-a. jurebiile era puse într-un ciubăr mare care avea una singură gaură prin care se putea introduce degetul mare de la mână. Deacurmezişul acestui orificiu se punea o aşchie din lemn de brad.meliţa cu o singură limbă. deasupra jurebiilor se aşeza a pânză de sac care depăşea cu mult diametrul ciubărului. După ce s-a fixat urzeala pe sulul din spatale războiului. Se aşezau jurebiile de tort în ciubăr. Vom prezenta la sfârşitul'cărţii schema fiecărui : biect de lucru care concura la procesul industriei textile din gospodăriile ţărăneşti :e odinioară. Depenelele aveau două dimensiuni. Pentru înălbire. Ghemele din fire trebuia ca să fie bine. Ciubărul era aşezat pe un scaun confecţionat dintr-un lemn de stejar în formă de „V" cu patru picioare. manoperă la. După ce se fierbeau de 2-3 ori până primea culoare albă dorită. care era folosit răşchitorul. Leşia scursă se încălzea din nou şi se turna peste :enuşă. Trecând printre firele de tort. pentru a nu se încâlci la următoarea : :â de lucru care era urzitul. folosit numai pentru această operaţiune. Firele toarse erau făcute jurebii. Fuiorul lung şi subţire din care se torcea urzeala pentru ţesături mai fine. După acest proces. folosit pentru beteală. dispozitiv care în limbajul lor arhaic se numea „tolonc". repetându-se ciclul timp de 4-5 ore. care era procurate din comerţ.

ca să nu scape nici un fir din rândul stabilit prin „rostoiul" urzoilor. trebuiau ca să fie multilateral dezvoltaţi în aşa fel ca să poată fi de folos la orice lucrare prin care îşi câştigau existenţa. ajutând astfel la învelit cât şi la derulare în timpul ţesutului. de la jugul căruţelor trase de animale cornute. pentru a ţine pănza întinsă în timpul ţesutului. Toată această gamă de unelte pentru prelucrarea cânepei. cu mare grijă. Când operaţia de învelire s-a terminat cât şi în timpul procesului de ţesut. se fixa cu o scândurică în care se găseau foarte multe găuri pe toată suprafaţa. la dimensiunea cât să poată intra prin el pânza. în aşa fel ca să nu cedeze în timpul lucrului folosindu-se treptat acele găuri despre care am arătat că sunt făcute în cruce. folosindu-se găurile în cruce despre care am vorbit. ca în aceiaşi ordine să fie trecute prin Iţe şi prin Spată. firelor în „iţe". se găseau în fiecare casă de oameni gospodari din Bălaia. Războaiele de ţesut şi uneltele care concurau la procesul de producerea pânzei. Vergelele cu ajutorul cărora se înfăşură urzeala pe sulul din spate. după primul război mondial. mai era un dispozitiv asemănător cu suveica. erau confecţionate de câtre mai mulţi locuitori ai satului meşteri pricepuţi la prelucrarea lemnului şi o făceau în timpul sezonului rece când lucrările agricole intrau în hibernare. mai ales atunci când la ţesut se foloseau 4 iţe. zece centimetri strunjit la dimensiunea găurilor din sul. începând cu copii de la vârsta de 6-7 ani. sau mai corect spus cu ajutorul acestuia se putea derula pânza ţesută şi. iar vitele erau furajate la grajduri. Sulul din faţă. Cu acest dispozitiv. Cea mai complicată treabă în tehnica ţesutului era introducerea. pentru ca roata să fie perfect rotundă. Călătani şi Tilecuş. în gospodăriile ţărăneşti bine echilibrate.cu ajutorul unei mulţimi de vergele. se introducea prin dispozitivul care se numea „rost" şi se fixa cu un beţişor scurt din lemn. asigurând astfel condiţiile optime pentru ţesut. erau din lemn de tufă uscat tăiate la aceiaşi dimensiune şi necesita ca să fie drepte. urzeala (firele) se rânduiau pe sul în ordine strictă în care a fost învelită pe urzoi. cu diferenţa că la un capăt avea o porţiune de cea. toţi membrii familiei. avea făcută în el o nişă la mijloc. trebuia numai ca să te mişti si să întinzi mâna. unul ţine cu putere urzeala condusă după sulul din faţă. Legată fiind cu o sfoară de talpa războiului. . La învelit. învârtirea sulului din spate la învelit se făcea cu un rasteu din fier. având la un capăt grosimea iniţială care se găurea în cruce. Sulurile sunt confecţionate din lemn mai gros. Material lemnos se găsea din belşug. Pentru a putea bloca în stare de încordare pânza la ţesut. Taică-meu se pricepea să facă si roţi de căruţă lucrare care cerea cunoştinţe fizico-matematice exacte. sulul care era înfăşurat cu urzeala se bloca cu o prăjină legată cu o sfoară groasă de scheletul războiului.

O parte din locuitori. o tindă de 3x4 m. este faptul că în trecutul iepărtat. construcţiile de case au :luat. în camera dinspre grădină şi în cămara de alimente. acesta urcându-se în podul casei. Prima serie de construcţii a avut o tindă la intrare din care se intra în camera de locuit. acoperit îniţial cu şindrilă. toate casele aveau la mijloc o tindă din care se intra în camera dinspre uliţă. Camera dinspre grădină era cu atât mai mică decât prima. In pod se păstra slănina şi produsele din carne de porc. fără horn de evacuarea fumului. seminţe de dovleci şi nuci. Peste scânduri. care reglementa alinierea caselor. Acoperişul casei era făcut din căpriori cu sipci din lemn. folosindu-se materiale de construcţie lemnul care se găsea din belşug. dat de împărăteasa Măria Tereza. în decursul timpului.ei era construit în felul următor: o grindă dealungul camerei. împlinise vereabila vârstă de 192 de ani. fixată la capete :e stâlpi susţinători. amestecat cu pleavă de grâu şi frământat cu picioarele căinţe de al întinde în formă de cocă moale. Tavanul . Când a fost demolată şi înlocuită cu altă construcţie mai modernă. atât locuinţele cât şi adăposturile pentru animale erau construite din chirpici. atărnate de căpriori. Peste grindă. Acoperişul era făcut din crăci mai mici de copaci peste care se aşeza un strat gros de paie. Intimatul din luna martie 1773. în tindă se afla cuptorul de copt pâine. cu cât s-a luat din spaţiul ei pentru cămara de alimente care se aflau paralele. ierburi sau trestii. . seminţe de floarea soarelui. (coridor). aşa zis „tragerea la linie". în podul casei era un strat de pământ de zece centimetri grosime. Am avut prilejul ca să văd în copilărie casă construită în anul 1746. datorită ipsei datelor din epocile prefeudale şi epoca Feudală timpurie. care era cea mai mare. pe dinăuntru şi pe dinafară. De regulă.GOSPODĂRIILE LOCUITORILOR DIN SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI TILEAGD Nu este chiar un lucru uşor a descrie evoluţia caselor de locuit. (în această casă mi-am trăit eu copilăria). Casa era construită din lemn de stejar. iar pe vatra netedă se punea produse vegetale la uscat (porumb stiulete. care avea o cameră de 6x4 m. în tindă se găsea cuptorul pentru copt pâine. Descrierea unor locuinţe există începând cu secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea. cât şi de la fumul Cuptorului pentru încălzire. înegrite atât de opaiţele cu care se asigura iluminatul seara. Acestea se numeau colibe. lipiţi cu pământ muiat. a prilejuit construirea de noi case cu 3 şi cu 4 camere la care nu lipsea tradiţionalul târnat. puse la afumat. din metru în metru distanţă alte grinzi în transversal iar pe aceste grinzi erau aşezate muchie lângă muchie scânduri din lemn de stejar cioplite cu securea. Scândurile care constituiau tavanul casei aveau culoarea neagră ca smoala. Ceea ce s-a reţinut pe cale orală de la strămoşi.

piatră de râu peste care se aşezau „talpele". trebuie ca sa ai solide cunoştinţe de specialitate. Cu toată sărăcia lor. având canaturi pe două părţi. Acestea s-au dovedit a nu fi trainice. ţelina. această familie se ocupau cu albinăritul. declarată monument istoric. Incuietoarele la casă erau făcute din lemn în formă de zăvoare care se închideau seara la culcare. cu intrarea din grădina casei. s-a trecut la construirea caselor din cărămidă nearsa ( vaioage ) folosindu-se lemnul numai la acoperis. turnată din pietriş cu ciment în cofrage.cei mai buni gospodari. a fost construită în anul 1784 din lemn de gorun şi nu s-a folosit la construcţia ei nici un cui sau scoabă metalică. reprezintă pe Simuţ Simion şi soţia chitaind sa Saveta. cioplite cu securea şi cu barda în patru feţe. Cu alte cuvintea. având mai multe familii în coşuri din papură. ca să faci construcţii trainice din lemn. poză realizată în anul 1911. în canaturi se introduceau bârnele care formau pereţii. guliile.Biserica de lemn din Tilecuş. bârnele se îmbinau în „chiotori drepte" sau în „coadă de rândunică" pentru a fi cât mai trainice. Imaginea îl pereti si cuiburi. provenite din stejari uriaşi. odată cu construcţia casei îşi construia şi pivniţă. corpul era strunjit şi trecut printr-o gaură făcută în uşorul uşii de la intrarea în casă. iar în timpul zilei se încuiau cu alt dispozitiv de închidere care se numea „răscheie" şi care la un capăt avea o limbă. morcovii şi pătrunjelul. . butoiul cu varză murată şi butoiul cu vin. în care se fixau stâlpii susţinători pe verticală. Casele construite din lemn aveau temelia din bolovani mari. în lăzi cu nisip. De regulă pivniţa era dispusă sub camera mai mică. intrucat isi Aşa arătau gospodăriile şi casele din Tilecuş in perioada dualismului faceau soarecii galerii prin AustroUngar. respective damigenele cu palinca de prune din producţia proprie. După ce s-au epuizat pădurile cu lemne bune de construcţie. în acestea se săpa gropi mari şi adânci cu dalta. Aici se păstrau cartofii. La colţurile casei.

rând pe rând au fost electrificate toate localităţile. încăpere care se r. lucerna sau amestec. din ărămidă arsă şi din materiale B. grajdul se asemăna cu casa de locuit. grâu. mobilier modern. pentru a nu fi expusă intemperiilor. folosindu-se la zidărie un rând de cărămidă arsa şi două rânduri de vaiagă. pentru o mai bună protejare a materialelor furajere. începând cu prima parte a secolului al XlX-lea. trifoi. colector de fum pentru care. având două porţii mari numite „vrajniţe". Administraţia statului Austro-Ungar a încasat impozit pe fum de la posesori. cu plită de fontă. După cum am mai arătat. în aşa fel ca pe la fiecare capăt de grajd să se poată intra şi ieşi cu căruţa în grădină. având 3 încăperi.. o cameră mică la mijloc. Pentru căruţă se construia un şopron în curte. încălzirea camerelor pe timpul friguros se făcea cu sobe de tuciu sau de cărămidă. După casa de locuit cea mai importantă construcţie a fost grajdul pentru animale mari şi coteţul pentru porci. Iniţial cu riglă în formă de solzi de peşte. cât încăpea în ea. în interior aveau dotate cu parchet. avea loc şi coptorul pentru copt pâinea. Cuptoarele de copt pâine au fost scoase din tinda caselor şi reclădite sub un şopron in curte. una în curte şi una în grădină. în locul cuptorului s-a aşezat maşina de gătit pe care se prepara mâncarea.toată noaptea când era linişte în casă. casele au fost acoperite cu ţigle. s-au construit case cu tentă urbanistă.. Din cotră se deschideau două geamuri de scândură către încăperea In care era ieslea. ovăz. apoi cu ţiglă dreptunghiulară care era mai eficientă. având o adevărată tentă urbanistică în exterior. aşezate dea curmezişul curţii. atât în comuna Tileagd cât şi în satele componente mai puţin în Bălaia. pe lângă căruţă. toate familiile dispunând de tot felul de ir arate electrice care le uşurează viaţa.A. Aici se aducea nutreţul din şura aflată în grădină.umea „cotră". la distanţe îndepărtate de celelalte acareturi. orz. prevăzută cu două uşi. apare hornul. pentru a nu se produce incendii. Au fost construite în ultimul timp chiar şi case cu etaj. fân.în scurt timp după electrificare a urmat . care acoperea un perete era prevăzută cu iesle pentru nutreţul animalelor.C. îşi făceau şură acoperită aproape de grajd. în grădină. covoare persane. Acestui neajuns i s-a găsit soluţia. începând cu anul 1965. încăperea cea mai mare a grajdului. Incepând cu secolui al XlX-lea. La oamenii de rând. precum şi toate uneltele de lucru care concurau la practicarea agriculturii. porumb boabe. Pe aceste geamuri din cotră se făcea furajarea animalelor cu păioase. repetându-se jperaţia până la acoperiş. A treia încăpere legată de grajd folosea la depozitarea cerealelor în hambare ca. cu mai multe camere şi cu bucătărie modernă cu două camere de baie faianţate. la casele vechi fumul urca în pod. în ultimele decenii ale secolului XX. Gospodarii cu mai mare dare de mână.

Tăoi. Vatnyi Gyula. Roxin Iosif. Ungurii după ce s-au instalat în Ardeal. Keresztesi Istvân. Când se ara pământul pe aceste suprafeţe primăvara sau toamna. Varga Arpâd 1951-1994 şi Kupan Ârpâd în Monografia tileagdului. Pe de altă parte. cu excepţia satului Bălaia şi a cătunului Călătani.astfaltarea drumurilor de acces. Notari cercuali în Tileagd au fost începând cu secolul al XVII-lea următorii: Szilâgyi Gydrgy. scrisă în anul 1996. Pali Mihaly. Moga Ioan şi Bejan Aurel. susţin şi argumentează că Tileagdul. denumiri care se ascund în negura vremii şi nu ştie nimeni cine şi când le-a botezat. când se referă la grădina şi la curtea lor de lângă casă. Szâsz Kalma 1904-1958. care dovedeau că acolo a fost aşezare omenească. Este adevărat că şi localitatea Tileagd a pierdut enorm de mult din puterea economică. Tilecuşul mai are denumiri la multe loturi de pământ ca: Mezărători. nici una dintre localităţi. Baranca. La încheierea acestui Capitol ar mai fi ceva de adăugat. Toth Daniel. lucru care a fost confirmat de către toţi scriitori mai vechi ale Cancelariilor Ungare. în locul Notariatelar Cercuale au luat loc comunele. şi altele. în Tilecuş nu a locuit nici un ungur dealungul Secolelor. nu au făcut altceva decât să traducă cuvântul „Ograda" în „Telek". Czobel Emil. Şi în zilele noastre a rămas numele de Ograda la o parcelă de pământ al Tilecuşului unde au fost aşezate primele colibe sau bordeie ale urmaşilor daco-romanilor. determinate de mai multe cauze. nu are canalizare şi nici instalaţii de apă potabilă în locuinţe. Gaal Ferencz Crainic Gheorghe. Komâromi Andrâs. Din păcate. derivate din denumirea „TELK" care tradus în limba română înseamnă „OGRAD". Lazuri. oamenii Cancelariilor Ungare nu au făcut altceva decât să traducă cuvântul românesc „OGRADA". în măsura în care şi-au încetat activitatea obiectivele industriale şi bancare. Perfect adevărat numai că domnii scriitori maghiari au scăpat din vedere că Tilecuşul prin anii 1200-1300 când a apărut ca aşezare omenească s-a numit „OGRADA" şi au fost împrejmuite cu gard toate colibele în care au locuit. Meghişea. Cei trei scriitori argumentează că populaţia maghiară de la sate folosesc zilnic aceste expresii de telek în vorbirea lor. Debreczeni Peter. Dâmbul Rujii. Talchiţa. In ceea ce priveşte Administraţia teritorială prin reorganizarea făcută de regimul comunist. care au rămas cu drumuri pietruite. ieşeau la iveală o mulţime de cioburi din ceramică. locul plăşilor l-au luat Raioanele iar locul judeţelor l-au luat Regiunile. Prin urmare. adăugându-i toponimicul care şi-l-au dorit. în ungureşte „TELEK". Atunci şi cu acel prilej şi-a pierdut Tileagdul titlul de oraş pe care 1-a obţinut începând cu anul 1692. cu o populaţie de 4000 locuitori. Rovina. nici măcar comuna de reşedinţă Tileagd. pe care le-am amintit. Râturi. Lăpasturi. Pârloage. . Trei scriitori maghiari. Tilecuşul şi Tilechiul sunt denumiri UNGUREŞTI.

. Pavel care 1-a propovăduit pe Isus Cristos şi în Peninsula Balcanică. Tradiţia privitoare la această predică „Apostolică" în Scyţia. Din deceniul al cincilea . 28 versetul 19). potrivit poruncii pe care le-a dat-o Mântuitorul Isus Cristos.BISERICA Când este vorba despre credinţa religioasă ne place ca să spunem că poporul Român s-a născut creştin. numită Scyţia Minor. Au fost Botezate atunci aproximativ 3000 de suflete. înainte de înălţarea la cer. sfinţii apostoli şi-au început rropovăduirea credinţei creştine şi în „lumea păgână". II). Cunoaştem ştiri despre lucrarea misionară a Sfinţilor Apostoli Petru şi Ioan. Biserica creştină ortodoxă ca şi cea Catolică s-au afirmat de la începuturi ca un important factor formativ. Pe noi ca Români ne interesează activitatea Sfântului Andrrei care a predicat credinţa crştină în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră. acest teritoriu a fost cucerit de Ramani şi anexat la provincia Moiesia inferior. în teritorii învecinate cu Dacia. apoi în alte oraşe ale ţării sfinte. din Cartea „Faptele Aposto-lilor" (cu relatarea fctailată a celor trei „călătorii misionare" ale sf. Dobrogea de mai târziu. iar mai ales a sfântului apostol Pavel. runoscut în izvoarele antice sub numele de Sciţia.în chipul unor limbi de foc. Cercurile Eclesiastice de la Budapesta şiau pus multe întrebări asupra faptului când şi cine a încreştinat poporul român. întemeierea Bisericii creştine a avut loc la „Cincizecime". aflaţi în ierusalim. la început printre iudei. a devenit o provincie aparte. în timpul lui Diocliţian.Secolul I. s-a coborât asupra sfinţilor Apostoli. mort în cursul persecuţiei Împăratului Decius (249-251). constituindu-se r rima comunitate de credincioşi (vezi Faptele Apostolilor cap. mai cu seama că unii istorici ai lor ne căutau origineai prin Asia!!! curată ironie. atunci când Duhul Sfânt . iar in anul 279. Noua învăţătură s-a propovăduit în Ierusalim.Capitolul VI VIAŢA SPIRITUALĂ . în anul 46 al erei Creştine. de modelare a oamenilor în spiritul moralei crştine. apare în istoria bisericească a . iar în Secolul IV. Sfântul Andrei este cunoscut ca fiind Apostolul geto-dacilor (sciţilor). de a învăţa şi a boteza toate neamurile (Matei Cap. este întâlnită in lucrarea Despre apostoli a lui Hipolit Românul. unde trăiau pe atunci şi populaţie Traco-getică romanizată.

iar în secolul al XlII-lea chiar de către Statul Papal (Florin Dudas. a fost construită în anul 1507 şi este cea mai veche construcţie din localitatea Tileagd. Fără îndoială că Sfântul Andrei nu s-a limitat numai la predicarea Evangheliei şi la botezul celor pe care i-a adus la Cristos dintre geto-daci şi grecii din coloniile întemeiate pe tărâmul Mării Negre (Pontul Euxin). Zona în care se află comuna Tileagd cu satele aparţinătoare. se pot invoca şi câteva mărturii indirecte. care amintesc de trecerea apostolului prin aceste locuri. Manuscrise româneşti madievale din Crisia 1986 pag. care a preluat-o după o lucrare a marelui teolog Grigen din Alexandria (decedat în 254). Banat. despre care se poate afirma. Iată dar unde sa pot găsi rădăcinile credinţei creştine ale poporului român. s-a născut creştin.Episcopului Eusebiu de Cezarea Palestinei. în apropierea graniţei Româno-Bulgară). teritoriu ce a avut legături tradiţionale şi neîntrerupte cu Bizanţul.11). Acest teritoriu. „Apa sfântului" sau „Peştera sfântului Andrei". de structuri a ralaţiilor interumane. în spiritul înaltei morale şi de păstrare a fiinţei noastre naţionale. Aceste legături au fost invocate în secolul al X-lea de către „ducela" Menumorut. 16). de modelare a comportamentului oamenilor în spiritul m oralei creştine. (peştera se poate vedea şi astăzi în hotarul comunei Ion Corvin. a făcut parte din Ţara Crişurilor care. a reprezentat unul din coridoarele importante de penetrare ale Biserica Reformată din Tileagd. 3 Vers. 11-30). Crişana şi Maramureş. alături de Banat şi Maramureş constituiau teritoriul românesc din Vestul Transilvaniei. . Bizanţului spre Nord (Florin Dudas opere pag. fără teamă de a greşi. Există de exemplu câteva colinde şi creiaţii folclorice dobrogene şi din stânga Prutului. în cadrul grupurilor micro şi macro sociale. declarată monument istoric. că odată cu formarea sa ca popor. Din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni reiase că şi Sciţii au putut auzi cuvântul lui Dumnezeu (Cap. în sprijinul evanghelizării acestui teritoriu de către Sfântul Andrei. Câteva toponimice confirmă acelaşi lucru: „Pârâiaşul sfântului Andrei". Biserica s-a afirmat din cele mai vechi timpuri ca un important factor formativ.

cu hramul „Sfântului Ferencz". cu migrările pe teritoriile altor state. Această personalitate a fost jurist. care a adoptat catolicismul. Sibolciu Poşolaca. în timp ce limba de cult şi de cultură a Statului Feudal maghiar. 114 . ca peste tot în teritoriile locuite de români. ldementul românesc a existat în tot cuprinsul judeţului Bihor respective credinţa Creştin . Tilechiu. Sacadat. a deţinut un post de deputat în parlamentul Ungariei.Ortodoxă. 1283 şi 1291.In Evul Mediu. moşiile familiei Csanăd din Tileagd se întindeau pe raza satelar Borşa. se află din anul 1916 pe un perete din interiorul Bisericii Reformate a Tileagdului construită în anul -1507 declarată Monument Istoric. au adus cu ei această Această placă tombală. iupă care a urmat cea slavonă. precum si pe acela de Preşedinte al C o m u n i t ă ţ i i Ecumenice Reformate din Tileagd. Şuncuiuş Dobricioneşti. de pe meleagurile Vestice deci şi în zona în care se află comuna Tileagd. Botean şi Tilecuş. deşi din documentele aceloraşi Cancelarii rezultă că în secolul al XVI-lea. iar Tilecuşul numai în anul 1552. Se înţelege ie la sine că populaţia acestor localităţi aparţinea unui cult religios. a fost cea Greacă. a fost limba latină. Placa a fost aşezată în memoria fostului grof TELEGDI JOZSEF PROPRIETARUL COMUNEI TILEAGD şi a satului Uileacul de Criş spre veşnică amintire şi pomenire. limba de cult a populaţiei autohtone de rit ortodox. scrisă cu litere gotice. în spaţiul acestor localităţi au existat dealungul secolelor Două Religii: Ortodoxă şi Romano-catolică. Prima biserică catolică din Tileagd a fost construită în anul 1335 de către groful Pázmány Péter. timp de mai multe veacuri. Vorbind despre Viaţa spirituală a comunei Tileagd şi a satelor aparţinătoare vom arăta pe baza documentelor vechi de arhivă că începând cu anul 1256. Având în vedere faptul că statul Feudal Ungar a adoptat şi şi-a însuşit credinţa Romano-Catolică. satul Uilacul de Criş şi Posolaca. au fost atestate documentar în anii: 1256. Ca urmare a exsistenţei şi continuităţii Dacilor Liberi în judeţul Bihor încă din Epoca Romană. comuna Tileagd. Prin conjucturi hotărâte de istorie şi în particular de Cancelariile Administratei Ungare. odată.

împăratul Ungariei Uylâszlo. biserică care. Groful Telegdi Istvăn. au început Reformaţia Credinţei Evanghelice.credinţă. demnitari de Stat Episcopi. Episcopul Ferencz Csanâd a iniţiat construirea mai multor biserici. Biserica a fost construită în stil gotic. în interior. aşa cum am mai arătat. şi care nu respectă axul navei. cu reparaţiile şi modificările care i s-au adus. Kalvin Zwingli şi alţi reformatori. Pe cealaltă parte se găseşte o statuie din marmură care reprezintă un luptător cu corpul acoperit de zale. Drept urmare. care şi-au adus o importantă contribuţie la viaţa spirituală a localităţii. provocate de Episcopul de Oradea în a cărei competenţă Eclistiastică cădea aceste teritorii. terminată spre răsărit cu o absidă poligonală. fresce deosebit de frumoase şi valoroase. ocazie cu care au fost înlăturate majoritatea elementelor gotice. în anul 1561 a fost expropriat de avere pentru infidelitate faţă de soţie şi familie. ideile lui Luther. Groful Telegdi Istvan a construit în anul 1507 o biserică catolică pentru călugării Franciscani. Mişcarea Evanghelică a produs nelinişte şi turbulenţă pe teritoriile Văii Crişului Repede. de sub stratul de tencuială au fost scoase la iveală. care nu a existat până atunci. o armată întreagă de grofi şi moşieri. autorul construcţiei acestei biserici. pe lângă exploatarea cruntă a iobagilor care le lucrau moşiile. Aşa de exemplu. iar spre vest are un turn înalt. Pe peretele sudic din interior se află o placă de marmură roşie cu blazonul familiei Telegdi şi câteva picturi vechi. zidurile sunt susţinute de contraforturi şi străbătute de ferestre terminale în arcuri ogivale. planul dreptunghiular cuprinde o singură navă.1803. nava este acoperită cu o boltă semicilindrică iar absida cu o boltă instelată pe ogive. Personajul se află călare pe un Leu şi ţine în mâna dreaptă un buzdugan. în exterior. considerându-se în faţa bisericii că a săvârşit un foarte mare păcat. mai îngustă. Loialitatea faţă de împărat şi faţă de Biserică au fost pe pământul Ungariei principii de bază. 1793. cu tendinţa de asimilare a elementului ortodox român şi atragerea acestuia la catolicism. fiind cea mai veche construcţie din Tileagd şi declarată Monument Istoric. 1891 şi 1903. în anul 1729 au fost efectuate modificările cele mai mari. Incepând cu anul 1420. adoptând o credinţă nouă în anul 1557. atât în interior cât şi în exterior. Telegdi Mihâly a rămas în credinţa 115 . a dăinuit pănâ în zilele noastre. Fratele său. în Tileagd au adoptat aceasta nouă credinţă mai mulţi demnitari printre care şi groful Telegdi Miklos. în comuna Tileagd au existat aceste două religii. începând cu anul 1335. Aşa cum ne este cunoscut din Capitolul „evenimentelor istorice" Tileagdul a avut dealungul secolelor personaje deosebite. în anul 1891. Această biserică a suferit transformări importante în anii: 1729. în anul 1501 s-a împotrivit cu severitate contra acestor mişcări neobişnuite. Cu toate acestea.

Statuia contesei Hagymăsi Margit a rezistat peste secole. din Uilacul de Criş şi Poşolaca l-au urmat. groful Telegdi Mihăly şi groful Telegdi Miklós. în acel an 1561. a decedat în anul 1583. podoabele din aur. Posibil că a făcut infarct cardiac. Contesa Hagymăsi Margit soţia demnitarului Bocskay Istvăn din Oradea. mai puţin cunoscută în acele timpuri. Contesa Hagymăsi Margit. la 22 de ani după reformaţie şi a fost înmormântat în Cripta familiei Telegdi din curtea actualei Biserici Reformate din Tileagd. fără să acuze dureri. vrea biserica mare pentru numărul numărul mare de credincioşi reformaţi. decedând în câteva minute. Ordinul călugărilor Franciscani au părăsit mănăstirea catolică. fost episcop de Pécs. au împărţit între ei toate bijuteriile de familie. sumă care constituia pe vremea aceea o avere considerabilă. Romano-Catolică. Tot aici a fost înmormântată cu mari onoruri. putând fi văzută şi astăzi într-un mic parc al Tileagdului. 116 . în anul 1614 a venit în vizită de wsspsmmaamm-. în baza legislaţiei de atunci. Baronul Telegdi Miklós.200 (una mie două sute) foriţi. Prin drepturile lor de moştenire. Telegdi Miklós a avut atâta putere de convingere în discursurile lui încât. Tileagdul acelor vremuri avea o aşa cotaţie în rândul aşezărilor Bihorene încât s-a căzut de acord ca marea contesă să fie înmormântată în CAVOUL familiei Telegdi. Groful Telegdi Miklós. cei doi fraţi. tocmai când reformaţii aveau nevoie de ea. Biserica construită din anul 1507. aproape toată populaţia Tileagdului de etnie maghiară.-plăcere la rudele din familia Telegdi. După reformaţie. In aceste circumstanţe. Coincidenţă sau nu. aflat în curtea Bisericii Reformate Monumentul Istoric de azi. în vara anului 1614 a făcut o vizită de plăcere la rudele din familia Telegdi. în mod spontan i s-a făcut rău. soţia demnitarului Bocskay Istvăn din Oradea care. vasele sfinte ale Mănăstirei şi toate obiectele de cult care au fost estimate la suma de 1. adoptând această credinţă Reformată până în anul 1561.avută. s-a redus în mod considerabil numărul credincioşilor de Rit Catolic în Tileagd. în timpul vizitei a făcut infarct cardiac şi a decedat. era proprietate grofului Telegdi Mihăly. boală cauzatoare de moarte.

Friedmann Iosif. Winkler Marton. în anul 1851 erau în Tileagd 239. iar în anul 1900 au ajuns la 304 persoane. Inainte de primul 117 . administrator Féchete Florian. fără a avea biserică sau alt lăcaş de cult pentru rugăciune. de ortodocşi. în 1890 au fost 363. Fischman Iosef şi Müller Ianü. Foarte puţini din rândurile evreilor s-au ocupat şi cu alte îndeletniciri. La început au fost 24 de familii. fiind iobagi şi unii şi alţii. Pe post de Şoacter a fost numit Doneberg Moor.Cluj şi după intrarea în procesul de producţie a mai multor fabrici nou înfiinţate. în anul 1845. în 1880 au fost 241. La aceştia s-au mai adăugat câteva familii care au venit de pe Valea Aştileului. casier Molnar Hermán membrii în comitet au fost aleşi: Krausz Mihály. conducerea bisericii Reformate a încheiat o înţelegere scrisă cu Biserica Ortodoxă. membrii Meşter Gheorghe Lala loan şi alţii.Groful Telegdi Mihaly şi-a mai ţinut dreptul de proprietate asupra bisericii până în anul 1571. când a apărut Comunitatea evreiască. Organizator iiszterreicher Eda. Cel mai mare număr de evrei în Tileagd a fost de 325 persoane la 241 de familii. Nu au avut şcoală cu limbă de predare în Ebraica. Despre Credinţa Ortodoxă s-a vorbit în documentele de arhivă că a existat în anul 1341. copiii lor frecventând cursurile Şcolii de Stat în limba maghiară din localitate. Printre ortodoxi s-au aflat mulţi oameni care erau în legătură cu comercianţii evrei. în anul 1900 au fost 534. Rosenfeld Lajos şi Schvartz Moór. După darea în folosinţă a Căii Ferate pe relaţia Oradea . în anul 1851 la 200 persoane în 1890 au fost 212 persoane. în anul 1931. Această comunitate şi-a construit în Tileagd o Sinagogă (casă de rugăciune) „AVIA". Din partea Bisericii Ortodoxe a fost preotul Bogdan Petru. pentru preoţii care îi erau apropiaţi. românii şi maghiarii din Tileagd au trăit amestecaţi. Ocupaţia de bază ale acestei comunităţi a fost Comerţul şi Afacerile. prin care se angaja ca să execute o lucrare la Biserica din piatră pentru a o putea folosi Biserica au preluat-o ortodoxi în anul 1869. lângă Biserica ortodoxa. Lindenfeld Márton. După reformaţie. pe moşiile marei Familii Csanád de prin anii 1002-1050. în anul 1934 şi-au schimbat Rabinul şi întreaga conducere a comunităţii. Farkas Ignácz. Această religie a fost recunoscută începând cu anul 1791. în Tileagd au conveţuit 3 religii diferite la care sa adăugat şi a 4-a începând cu anul 1845. numărul evreilor a crescut în mod continuu. după cum urmează: Rabini: Ordentlich Gerson. BISERICA ORTODOXĂ Aşa după cum reiese din cronicile scriitorului maghiar Bunyitai Vincze. dar numărul lor a continuat să crească. Glük Erno.

pe care am ţinut să o prezentăm cu o fotografie în prezenta lucrare. în anul 1932. casierul Musca Alexandru şi Biserica Ortodoxă din Tileagd membrii Comitetului Bisericesc. După război. Până la următorul Recensământ. a căror sunete se îmbină armonios. iubitori de Dumnezeu şi de aproapele lor. au mai apărut în Tileagd alte două Religii. Groful Bărâny Miklos a posedat în Tileagd un castel şi o capelă ( biserică) lângă proprietatea sa personala. începând cu anul 1842. După primul război mondial şi în mod deosebit după cel de al IIlea război mondial. Cu ocazia Reformei agrare din Tileagd. Lăpuştan \ asile. Popovici Simion şi Munteanu Alexandru. buni creştini. Fiind şi preot RomanoCatolic. a fost necesar ca să fie renovată biserica şi tot atunci a fost înzestrată cu clopote. Cu aceste completări şi cu renovarea bisericii Ortodoxe s-a ocupat primarul interimar Iile Florian. şi biserica ortodoxă a primit o bucată de pământ pentru folosinţă. numărul ortodocşilor a ajuns la cifra de 775 suflete. La Recensământul făcut de către Biserica Romano-catolică în anul 1931 s-a stabilit că în Tileagd erau numai 470 de ortodocşi. unul mai mare şi unul mai mic. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ După degringolada produsă de Reformaţie. numărul redus de credincioşi Romano-catolici din Tileagd. numărul lor scăzut. în anul 1716 s-a 118 . Contabilul Costean Gheorghe. Este vorba de Biserica Baptistă cu un număr de 297 credincioşi şi Biserica Penticostală cu un număr de 758 suflete. Persoana a fost construită în anul 1846 asupra căruia au căzut cele mai multe responsabilităţi şi de care a depins reuşita lucrărilor a fost Iile Florian.război mondial au ajuns la 600 de suflete. Aceştia din urmă au reuşit să-şi construiască o frumoasă casă de rugăciune. la Parohia Bisericii Ortodoxe din Tileagd au slujit următorii preoţi: Bogdan Petru. Enoriaşii Bisericii Ortodoxe din Tileagd s-au dovedit a fi evlavioşi. au rămas fără biserică.

din 1788-1789 Sipos István. Turnul din lemn nu a rezistat mult timp greutăţii celor două clopote. din 1911-1923 Besser Hugo. unul în greutate de 150 kg şi al 2-lea de 80 kg. Costurile acestei lucrări au fost suportate de enoriaşul grof Haller Ferencz. când era preot la Biserică. armata Austro-Ungară a devalizat Biserica Romano-Catolică de cele două clopote şi de orgă.mutat în Tileagd. construită de moşierul Nagy Mihály. Preoţii care au slujit dealungul timpului la Biserica Romano-Catolică din Tileagd au fost următorii: Din 1736-1758 Szalkoy Istvăn. din cărămidă cu mortar de ciment. din 1885-1903 Nevery Aurel. Abia în anul 1926 au fost aduse şi istalate alte trei clopote din care: primul ara 634 kg. Antal din 1831-1857 Salamon Ádám. din 1763-1780 Baricsi Bálint.000 lei în banii de atunci. Szabó László. biserica a fost din nou reparată şi tencuită plus zugrăvită. continuându-şi activitatea Ecumenică pentru credincioşii din circumscripţie. încă începând cu anul 1463. din 1923-1925 Somogyi Antal. al doilea 356 kg şi al treilea 258 kg. Aceste clopote au fost procurate din Germania şi au costat 200. fiind ridicate pentru a face din ele muniţie de război. din 1925-1933 Kajab László. In anul 1890. doamna Carolina. din 1813-1828 Turay Pal. având 12 metri înălţime. Pe lângă Biserica Romano-Catolică din Tileagd a funcţionat o şcoală de mare prestigiu. din 1903-1911 Kovács József. în turnul de lemn pe care îl avea. din 1803-1807 Pataki Soma. din 1857-1870 Szabó László. la data de 23 octombrie 1864. In timpul primului război mondial. din 1758-1762 Farkas László. din 1780-1782 Patay József. din 1807-1813 Koteles Ferencz. unul de 600 kg şi al doilea de 300 kg. După anul 1933 a fost Orbán Péter. care . din 1789-1803 Nagy Gyorgy. din 1782-1788 Káksár János. din 1870-1883 Németh Pal din 1883-1885 Szamossy Viktor. La această Biserică. în anul 1928 a necesitat ca să i se facă din nou reparaţia generală când era preot paroh Kajaba Laszló. din 1828-1831 Kubovics. în care au fost instalate alte două clopote mai mari. în locul turnului de lemn s-a construit un alt turn rezistent. In anul 1864. cheltuiala acestor Biserica Romano-Catolică din Tileagd datează din anul 1716 lucrări fiind suportată de naşa grofului Haller Ferencz. în anul 1730 au fost instalate două clopote. astfel ca în anul 1759 a rămas fără turn.

Tiner Iosif. tot în anul 1759 a funcţionat o şcoală cu 8 elevi având teme de învăţământ Citire. Tot pe lângă Biserica Romano-Catolică a mai funcţionat a doua şcoală. a fost Csanád Sándor. în urma acestei ordonanţe. Invăţătorii care au predat la şcoala patronată de către Biserica RomanoCatolică sunt cunoscuţi următorii: Vágner Soma. împărăteasa Măria Tereza a ordonat înfiinţarea de şcoli confesionale la sate. în anul 1561 au construit o şcoală. dar numai pentru fiii şi fiicele familiilor de grofi şi demnitari. prof. Stéger Géza. Casa de rugăciune credincioşilor Penticostali. în Tileagd a funcţionat o şcoală începând cu anul 1759 cu limba de predare maghiară pentru 8 elevi romano-catolici. în Poşoloaca 120 . Csáki Mihály. In anul 1759. învăţător a fost Ilosvai István. învăţător a fost Kovăcs János. Din alte surse de informara am aflat că în Tileagd a existat o şcoală înainte de Reformaţie. După terminarea studiilor şi reîntoarcerea la moşii în comuna Tileagd. care a funcţionat pe lângă Biserica Romano-Catolica începând cu anul 1463. Tangenţial se aminteşte în documentele de arhivă că grofii Telegdi Miklós şi Telegdi Mihály. construită în anul 1805. au urmat studii universitare la Viena. Tot începând cu acelaşi an a funcţionat o şcoală cu 45 de elevi de religie Reformată. a DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN COMUNA TILEAGD Tileagdul a fost printre primele localităţi din judeţul Bihor. Scris şi Religie. având ca materie de studiu Citire scris.ulterior s-a dovedit a fi prea mică şi degradată. Benedek şi Miklós din familia Csanád (Telegdi). Ştefan Iosif. având ca materii de studiu scrisul cititul şi religia. Comunist. matematică şi religie. Nyilgész Iosif şi Domokos Eugen. In satul Uilacul de Criş. începând cu anul 1471. unde a început culturalizarea tineretului prin şcoli. aceştia au încercat ca să-i convingă pe ceilalţi membrii ai mari familii de moşieri că este imperios necesar să urmeze ceva şcoli fiecare şi să se instruiască prin culturalizare. după 433 ani de existenţă şi funcţionare a fost demolata şi s-a construit alta în locul ei. In anul 1893. Szabó János. care a funcţionat până la Reforma învăţământului da către Regimul.

la 5 ani după revoluţie. rom. 2 h Istorie 2 h Istorie 3h Desen Sport L. maghiară Istorie Molnâr L. 4 h Rel. 3 h L. Ref.a apărut prima scoală confesională în anul 1755 cu 12 elevi.-Cat. civic Agricultură Lajos civic Szolnoki Desen 2 h Sport Desen Sport Desen Sport Margit Igienă Desen Igienă Luc. 3 h Rel. 3 h L. lat. franc. 2 h Istorie 2 h Desen 2 h Dirigenţie 2 h Matemat. 3 h L. învăţător a fost Kozări Jănos. 2 h Matemat. In documentele de arhivă privind perioadele anilor 1857-1871. 4 h Fizică 2 h Istorie 2 h Muzică L. franc. Carol magh. L. teh. framc. 2 h Fizică 2 h Desen teh. 3 h Fizică 3 h Desen 2 h Muzică Limb. învăţământul cu limba de predare maghiară a fost după um urmează: Profesori Baka Jănos Facsar Gyula Prest Ùjlak MATERIILE CE S-AU PREDAT PE CLASE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CI. Dr. 4 h Sport L. Istorie Seregi Istorie 2 h înv. r. Desen teh. a H-a CI. 4 h Relig.-Cat. 2 h ref. 2 h Rel. 4 h Sport L. Dirigenţie mână Desen teh. 2 h Rel. R. 2 h Dirigenţie Istorie L. R. rom 3 h Matemat. rom. 2 preot ref. 3 h Dirig. 2 h Matemat. Rel ref. în Tileagd au fost puşi în libertate 285 de iobagi în anul 1853. ref. Igienă Igienă Gaborjân József Igienă .-cat. lat. 4 h Rel. 2 h Rel. 2 h Desen Tehn 2 h Limb. având ca materie de studiu Scrisul şi Religia. Muzică L. franc. rom. R. 4 h Sport L. magh. ref. h Dirigenţie Gligor Ioan Lovăsz Róza Fizică 3 h Desen 2 h Desen geogr. Invăţământul confesional la sat a luat fiinţă după Revoluţia Burghezomoşierească din anul 1848. 2 h Limb. magh. Orto. înv.-Cat. I-a CI. când au fost puşi în libertate iobagi. magh. 3 h Rel. a Hl-a CI. a IV-a Rel.

a predat. L.profesor titular de Anatomie şi Igienă 6. Este vorba de şcoala primară Nr. C O M I T E T U I . de fosta -------------.Rafinărie de petrol Bihar-Szilagyi. profesor de Desen şi de lucru manual 8.în decursul anilor 1945-1948. Franceză şi Desen. începând cu anul 1919 în Tileagd pe lângă şcolile întreţinute de către Bisericile Reformate şi Romano-Catolică. după anul 1944.preot . T I L E A G D . profesor de Educaţie Fizică La organizarea învăţământului în limba Română. . P. Acest „Bilet de Onoare" din anul 1948. delegat al Ministerului învăţământului şi Educaţiei din Bucureşti. .Butici M. loan. profesor de L. având scopuri caritabile. tf. . Limba Română şi Limba Latină 4.titular la îndeletniciri practice 7. doctorul Gaborján József a predat şi Limba Rusă. Şcoala Nr.Ungaria. 2 cu limba de predare Română a funcţionat aproape de Gara CFR. aduşi din Ungaria când s-au retras armatele hortiste şi germane. | BILET DE ONOMIE la petrecerea ce va avea loc In ziua de 22 Februarie l'MS. dovedeşte că în oraşul reşedint d e Plasă Tileagd. 2. întrucât în perioada 1940-1944.profesor titular de Matematică 3. s-a simţit mare lipsă de învăţători şi profesori. Angela. . Română şi Desen 5. cu limbă de prădare maghiară. în anul 1945 au fost înscrise 70 de elevi. vis-a-vis. La gimnaziu.Gligor loan . mai ales la Gimnaziul cu Limbă de predare maghiară. au mai funcţionat doua şcoli cu Limbă de predare română. în data de 14 iunie 1935 mi-am susţinut şi mi-am luat examenul de 7 clase primare. Au mai predat la acest Gimnaziu şi Vlad V. .Hasan Atanasia. cu clasele V-VIII. . toate cadrele didactice au fost de etnie maghiară. avându-1 director pe profesorul Iorgu M.Popescu Dumitru . \ ^arít^ ^ i M a l ^^dUl^ a ^ . la care.Bucureanu Graţian. imediat după terminarea celui de al II-lea Război Mondial se organizau săptămânal cu caracter cultural. s-au înapoiat şi aceştia în vechea lor patrie . ..Bucureanu Cornelia . Grigore. 1 din centrul comunei. care a predat Limba Franceză şi Limba Română. P. ora HUO in sala festivii a primăriei Tileagd.Tătaru Sultana . înainte de al II-lea Război mondial.■—------. ca titular de catedră. profesora titulară de Istorie. preşedintele comisiei de Examinare fiind Andrei Sorescu. Tot în perioada 1945-1948 a funcţionat Gimnaziul Unic Mixt de Stat. .

care are menirea să formeze viitorii oameni ai naţiunii. care au avut prioritate înaintea celei mai necesare instituţii într-un Stat de drept . Până în anul 1989. Păcat parcă le-a luat Dumnezeu sau dracul minţile. pe raza comunei funcţionau un număr de 9 şcoli generale. în cadrul comunei Tileagd a mai funcţionat o şcoală ajutătoare pentru copiii cu deficienţe fizice locomotoare şi de comportament. tradiţionale de altă dată. în care au fost şcolarizaţi un număr de 163 copii aduşi din tot cuprinsul judeţului iar cu pregătirea şi educarea acestora se ocupau un număr de 36 cadre didactice. La a acest proces de învăţământ au predat un număr de 60 cadre didactice. bibliotecă. prin munca politică de masă" controlată de politruci. următoarele date privind învăţământul din comuna Tileagd inclusiv satele aparţinătoare. se prezintă astfel: . în timpul lor liber frecventau căminele culturale. cancelarie şi grup sanitar. total ateistă şi de spălare a creierelor. sală profesorală. regimurile de viaţă s-au schimbat iar odată cu acestea s-au schimbat şi structurile administrativ-teritoriale care au influenţat şi procesul de învăţământ. cuprinzând 940 de elevi din care: 545 în învăţământul primar şi 395 la învăţământul gimnazial. Până unde poate merge ticăloşia omenească. mai de voie mai din obligaţiile sistemului. profesori şi învăţători titulari. a mai făcut şi ceva lucruri bune. laborator. utilate şi înzestrate cu mobilier nou adecvat. La data respectivă. de educaţia cărora se ocupau 13 educatoare. Au fost organizate şi cursuri fără frecvenţă pentru adulţii care nu şi-au putut face şcoala la vremea potrivită. tinerii. fiind vorba de „Răspândirea culturii Socialiste. în frunte cu justiţia care ne-a făcut de râsul celorlalte popoare Europene. Invăţământul preşcolar era organizat în 9 grădiniţe cu peste 400 de copii. 13 învăţători şi 2 maiştri. s-a încercat să se revină la valorile morale. Sub acest regim. Conform datelor statistice primite de la Direcţia Judeţeană de Statistică în cursul pregătirii materialului pentru această carte.Instituţia învăţământului. în anii 1964-1965 s-a construit în Tileagd o şcoală modernă cu 8 săli de clasă. însă cu succes mai puţin spectaculoase noii guvernanţi din ultimii 15 ani au avut mai mult grija de interesele lor personale. iar supravieţuitorii sunt obligaţi ca să ţină pasul cu ea. In perioada Regimului comunist pe lângă ideologia sa malefică pe care a promovat-o. După căderea comunismului.Viaţa nu a stat şi nu stă în loc. dintre care 21 profesori. Şcoala ajutătoare a posedat şi un internat pentru cazarea şi asigurarea celorlalte necesităţi de supravieţuire ale acestor copii. Pe lângă aceste activităţi şcolare. Numărul populaţiei şi a copiilor a crescut de la an Ia an. anual fiind cuprinşi la această formă de învăţământ câte 30-40 de cursanţi cu rezultate pozitive.

124 .Grădiniţe de copii 6 .Administraţie locală 13 . gimnazial şi profesional 109 Baza materială a învăţământului . din str.persoane 60 .Personal didactic . primar.La învăţământ preşcolar 11 .persoane 1005 .La înv.Sănătate şi asistenţă socială .săli de clasă69 .Suprafaţa locuibilă .Copii înscrişi la grădiniţe 249 .Laboratoare şcolare 3 .metri pătraţi 99600 din care: cu 69 săli de clasă din care: din care: Şcoala generală cu clasele I—VIII.Unităţi de învăţământ .Şcoli din înv. 1099.Elevi înscrişi . Trandafirilor nr. total persoane 1254 .Locuinţe existente 2574 . are două corpuri de clădiri cu câte 8 săli de clasă fiecare şi cu un laborator. primar şi gimnazial 8 .Ateliere şcolare 2 .Populaţie Şcolară.persoane 128 .număr total 14 .

în cartierul Gării CFR. Scoala ajutatoare sau scoala speciala cum i se spune in prezent. Clădirea mai veche.La data de 6 iunie 2005. situaţia învăţământului în comună se prezenta după cum urmează: Pe strada Trandafirilor Nr. are coşurile de fum aparente crăpate. existând pericolul de a se dărâma. la aceste şcoli cu clasele I—VIII îşi desfăşoară procesul instructiv-educativ 340 de elevi. 1099 sunt două corpuri de clădiri în aceeaşi curte cu câte 8 săli de clasă fiecare. având 30 de cadre didactice. Aceasta scoala a fost adusa in Şcoala cu clasele I-IV din strada Bistricioarei nr. 356 are 8 săli de clasă. instruiţi de 8 cadre didactice. tot pentru clasele I—VIII. având 3 învăţători. Mai există o şcoală cu 8 săli de clase. functioneaza la parametrii Europeni din toate punctele de vedere. Nu au nici un fel de instalaţii de apă iar încălzirea pe timp de iarnă se face cu sobe de teracotă. când s-au făcut ultimele investigaţii pentru încheierea monografiei comunei. în cazul unei tornade. 116 . funcţionează o altă şcoală cu 41 de elevi în clasele I— IV. In anul şcolar 2004/2005. la care frecventează cursurile un număr de 130 elevi. La aceste două clădiri lipsesc grupurile sanitare la nivel civilizat cu care să se poată intra în Europa. 356. Tileagd. amplasată pe strada Bistricioarei Nr. Una din cele două clădiri are şi laborator cu instrumente de lucru adecvate. profesori şi învăţători titulari.

ţinându-se cont de acomodarea copiilor la aceste paralelisme. aici se găsesc 115 copii internaţi. faianţe şi un parc mare recreiativ pentru elevi. cu difîcienţe de comportament. un personal instructiv de înaltă probitate profesională. cu capacitate de cazare pentru 250 de locuri. Directoarea şcolii fiind doamna profesoară Silvia Ficuţ. Direcţia pentru protecţia copilului a văduvit şcoala de cantină şi de internatul copiilor. camere de baie faianţate. Personal consider că nu a fost o măsură suficient de bine gânditit. canalizare. . are canalizare. Clădirea are instalaţie de apă. dotată cu instalaţii şi confort la nivel European. mijloc de transport cu care sunt duşi copii în excursii prin rotaţie. Iniţial a fost instalată într-o clădire veche. Incepând cu anul 2000.Tileagd de la Nucet. ordine şi curăţenie ddesăvârşită. cadrele şcoalei ocupându-se numai de procesul instructiv-educativ. la data de 15 septembrie 1995. nu mi-a permis ca să iau legătura şi cu Conducerea Instituţiei de Protecţie a Copilului. Şcoala specială mai are în dotare un microbus cu 16 locuri. instalaţii de apă. având 14 săli de clasă şi o capacitate de internat pentru 250 de locuri. Şcoala Specială. încălzire centrală în dormitoare şi în sălile de clasă. încălzire centrală. grupuri sanitare moderne. clădită prin secolul al XlII-lea şi declarată monument istoric. în prezent. Regret că timpul care l-am avut la dispoziţie între două autobuse. grupuri sanitare. In anul 1975-1976 a fost construită clădirea în care funcţionează această şcoală specială.

populaţia din acaste localităţi ducea viaţă sedentară. se cultiva un soi de grâu fără mustpţi. de o calitate deosebită. Călătorul turc Elvira Celebi arăta că în anii ocupaţiei otomane (1660-1692) în jurul Oradiei. Poşolaca 1291. paginile 662-668). Am rămas plăcut impresionat atât de ţinuta lor vestimentară curat îngrijită. (Călătorii străini despre Ţările Române volumul 6 Bucureşti 1976. Tilecuş 1308. parcul Şcolii Speciale era plin de copii scăldaţi în soare. la care frecventează 260 de învăţăcei. VIATA ECONOMICĂ a) AGRICULTURA Incă înainte de anul 1265 când a fost atestată documentar comuna Tileagd şi satele aparţinătoare: Uilacul de Criş 1283. dornici de cunoaştere. 24). Legat de cultivarea pământului în aceeaşi măsură oamenii au dat atenţia cuvenită creşterii animalelor şi pomiculturii. Un comportament perfect normal de copii plini de viaţă. ovăz. Bălaia 1622.La data vizitei mele. făcând referire la producţia mare de varză. mei şi mazăre. Cei mai buni gospodari s-au ocupat şi cu albinăritul. în trecutul îndepărtat. . sursă de asigurarea celor necesare traiului. De altfel. Vestitul Registru de la Oradea a consemnat că în secolul XIII şi XIV s-au cultivat în zona Tileagdului mai multe feluri de cereale. (Tereza Mozeş „Zona etnografică a Crişului Repede" Bucureşti 1984 pag. Această populaţie îşi asigura existenţa din cultivarea pământului şi creşterea vitelor. cultivarea pământului a rămas până în zilele noastre principala. de întrebările ce mi s-a pus cu mult discernământ. pe primul loc aflându-se grâul. au fost folosite de comunitate în comun. prin secolele XTV-XV-lea pământurile arabile erau proprietăţi individuale iar pădurile şi suprafeţele destinate păşunatului animalelor. cât şi de voluntariatul unui număr mare de copii care s-au oferit să mă conducă la Doamna Directoare a Şcolii. aşa cum reiese din anumite documentaţii ale acelor vremuri. Elvira Celebi mai arăta că „zarzavaturile nu lipsesc nici vara nici iarna. Pentru cei mai tineri cetăţeni ai Tileagdului există 6 (şase) grădiniţe de copii. cum observa Regele Geza al II-lea al Ungariei în actul său de danie din anul 1075. cu a căror pregătire se ocupă 11 (unsprezece) educatoare. unii m-au întrebat dacă hu cumva doresc ca să adopt copii. Cu toate condiţiile optime de viaţă ce li se oferă în această şcoală. fiind evident faptul că şi-ar dori ca să facă parte dintr-o familie. In documentele vremii se mai vorbeşte despre producţiile de orz. deci şi pe valea şi terasele Crişului Repede.

Cânepa şi inul se cultivau din vremuri foarte îndepărtate. ţăranul român a început să gândească şi să aplice anumite sisteme de lucrare a pământului pe bază de observaţii. avea să devină hrana de bază a populaţiei vitregită de soartă. După încheierea primului război mondial. mai ales după Revoluţia Burghezo-Democratică din anul 1848 când a fost desfiinţată . iar la alţi 128 de locuitori care nu aveau case. odată cu păscutul. cultivarea porumbului era generalizată pe întreaga vale a Crişului Repede. Faţă de această cultură. Este vorba în primul rând de sistemul cu „ţelină".Opere pag. în anul 1921 a avut loc prima reformă agrară în ţara românească. populaţia nu a fost prea receptivă. împroprietărirea s-a făcut din moşia lui Telegdi Iozsef (născut în 1883 şi decedat în 1944). Alt sistem de aplicare a agriculturii era în ogor negru. Budapest. moştenitori ale fostelor mari familii Csanad-Telegdi. (Borovszky Samu Biharmegye Nagyvărad. sunt aşezate pe zone culinare. în anul 1746. pământ care necesita un regim special de tratare şi prelucrare. vânzându-şi moşiile la preţuri derizorii. Tot în anul 1746 se vorbeşte pentru prima dată despre cultivarea Florii Soarelui. 26). primele culturi de cartofi au apărut în anul 1788. cu ocazia căreia. după care era lăsat ca să se odihnească până când se înţelenea. excepţie făcând Bălaia şi Tilecuşul care din punct de vedere geografic. 561).iobăgia. Plantele spontane care creşteau pe ogor neînsemânţate. Agricultura poate oferi omului resurse nebănuite.In Secolul al XVI-lea a fost adusă o plantă necunoscută din America „PORUMBUL" care. li s-au dat locuri de casă. război mondial când grofii şiau dat seama că le-a sunat ceasul istoriei. după reocuparea Ardealului de Nord de către Statul Ungar prin aplicarea Diktatului de la Viena. începând cu secolul al XII-lea. In zona Crişului Repede. cultivat intensiv. până în perioada primului. cu pământ arid. Agricultura Tileagdului a fost specifică marilor moşii deţinute de grofi timp de 600 de ani. O parte din pământ era lucrat mai mulţi ani la rând. erau păscute cu vitele. precum şi din moşia baronului Capri Vaier. cei doi moşieri au deschis proces la Judecătoria Oradea. dacă agricultorul este şi priceput şi bun gospodar. într-o oarecare măsură se gunoia şi pământul (Tereza Mozes . Prin acest sistem. Incă din secolul al XVI-lea. 235 de ţărani din Tileagd au primit pământ agricol. 1901 pag. In anul 1942. amândoi fiind încă mari moşieri. din lipsa de cumpărători mai bogaţi. Dealungul secolelor s-au făcut progrese şi îmbunătăţiri în practicarea agriculturii ca şi în celelalte actvităţi economice. Suprafaţa de pământ agricol a comunei Tileagd şi a satelor aparţinătoare este şi a fost de foarte bună fertilitate. prin care au cerut restituirea pamatului care li s-a luat. fără resurse de ape curgătoare. Se pare însă că .

A luptat pe fronturile din Serbia şi Italia. Crişul Alb şi Crişul Negru. La rândul ei Ileana s-a căsătorit şi a născut 3 fete. având şi avantajul de a posada un sol de foarte bună fertilitate. Crişul Repede. Uilecul de Criş şi Poşolaca. Tallodi Jânos şi Kovăcs Vera-văduvă de război. care lucrau sub acoperire. In anul 1917 s-a căsătorit cu Ileana. Oferta era atât de mare încât preţul grâului/kg era de 0. In anul 1944." şi după falimentarea celor 7 fabrici mai mici.A. Precizez în cunoştinţă de cauză că în perioada anilor 19301940. prin marea dragoste ce o avea pentru pământ. Una dintre fete s-a căsătorit în Tileagd iar cele două au plecat la Arad şi Timişoara. unde li s-a pierdut urmele. regimul comunist importat de la Ruşi. a făcut parte din Regimentul 7 Husari. după strângerea recoltei de vară. a fost ofiţer activ cu grad de locotenent în Armata Austro-Ungară. în vreme ce un pachet de tutun ordinar costa 3 lei. Se ştie faptul că după încetarea activităţii celei mai mari întreprinderi industriale din Tileagd în anul 1924 „Rafinăria Petrolieră Bihar Szilagy S. Din moşia lui Telegdi Iosif s-au distribuit 800 jugăre de pământ ţăranilor din Tileagd. comercianţii evrei cumpărau şi expediau la export sute de vagoane de grâu săptămânal. să asigure sămânţa pentru recolta următoare. Telegdi Iosif junior. de pe piaţa orădeană unde-şi desfăceau ţăranii produsele agricole de pe cele trei Crişuri. ca urmare Crizei Economice din 1932-1933. Partidul Comunist Român pe baza planului dinainte stabilit şi cu sprijinul consilierilor ruşi. Szâsz Sândor şi alţii. Incepând cu anii 1945-1946. In anul 1903 a terminat studii Academice. pe gratis sau la un preţ cu totul nesemnificativ. Gyulai Jănos. economia Tileagdului s-a sprijini preponderent pe agricultură. cu utilaje simple pe care le aveau în gospodăriile lor. Fekete Găspăr. Odată instalat la putere. Telegdi Iozsef a decedat în sărăcie şi a fost înmormântat în cimitirul Reformat din Tileagd. a trecut victorios la .procesul înaintat nu s-a finalizat până când autorităţile administraţiei maghiare au fost nevoite ca să părăsească fotoliile călduţe pe care l-au ocupat vremelnic în Ardealul românesc. însă prin pricepere şi hărnicie. Danciu Pavel. în mod individual până în anul 1946-1948 era o agricultură de subzistenţă. priorităţi având veteranii de război: Costin Ioan.80 şi de un leu. Jancsi Âdâm. Este adevărat că agricultura practicată de ţărani. Otvos Imre. reuşeau să asigure din belşug necesarul de existenţă a familiei. In timpul primului război mondial a fost avansat la gradul de căpitan. Printre beneficiarii de pământ din Tileagd amintin pe Costin Teodor. fiica Şefului Supraveghetor de moşie Klecz Gyula. Moza Florian) Dani Sândor. a bulversat şi a dat peste cap viaţa agricultorilor din Tileagd şi din toată ţara. Costin Gheorghe. rămânându-le cantităţi de produse apreciabile pentru desfacerea şi vânzare pe piaţa liberă. Gherle Petru.

condusă de guvuvernul Petru Groza cu Gheorghiu Dej în fruntea statului. fiind introduşi în închisori sau la construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. ca să constrângă ţăranii în vederea organizării Gospodăriilor colective agricole (calhozuri) în care să se transforme din proprietari de pământ în. altădată 20. detronează pe Maiestatea Sa Regele Mihai I. când se treiera grâul. Partidul Comunist Român nu a posedat tipare proprii pentru trecerea la socialzarea agriculturii. care era stâlpul burgheziei din Ramânia. lângă fiecare batoză de treierat se găsea câte un activist de partid (politruc) care urmărea zi-lumină. din aceleaşi suprafeţe de pământ şi cu aceleaşi eforturi dealungul anului să-i rămână pentru . urma la rând socializarea agriculturii. porumb. pe postul de director fiind numit muncitorul Liberman Nandor. unt. oameni de cultură şi toate valorile morale ale neamului românesc. şi le-a împrumutat de la „Inviincibilul partid al marelui popor rus". (în acest caz nu sa greşit cu nimic întrucât mecanicul Groza Gavril valora cât 3 ingineri la un loc). Volumul cotelor pe unitate de produs au crescut. dacă nu şi mai rău). pe care trebuie ca să le dea la Stat cu un preţ de batjocură. pe bază de grafic. proletari agricoli. prima măsură a fost stabilirea cotelor obligatorii de: grâu. în timpul verii. clădiri în care se desfăşura activităţi de ordin social. o altă figură de stil. ajutat de Emil Bodnăraş. în locul Primăriei Tileagd s-a constituit Comitetul Provizoriu al cărui preşedinte a fost numit muncitorul Zirbău Ioan. pregătit şi crescut în pepiniera inviincibilului Partid Comunist al URSS. lapte. A fost naţionalizată Fabrica de mobilă şi numit în postul de director muncitorul Stamprel Ştefan.înfăptuirea reformelor. ouă. pe data de 30 decembrie 1947 dă lovitura de stat. Ca urmare. deadreptul dramatic. iar acum după dijmuire. 30 tone de grâu. lână şi altele. Procesul de trecere a ţăranilor de la modul lor de viaţă liberă la noua formă colectivă (similară cu iobăgia. De asemenea a fost naţionalizată fabrica de cherestea „La Roche-Darvas" şi trecută în proprietatea statului. S-a considerat că este necesar ca să-i schimbe conducerea. Despre aptitudinile şi trăsăturile de caracter ale D-lui Groza Gavril am mai relatat la Capitolul industriei. Uzina de impregnat CFR era proprietate de Stat. Proclamă Republica Populară Română. Pe data de 11 iunie 1948 au fost naţionalizate şi tracute în proprietatea Statului principalele mijloace de producţie Fabrici Uzine. După reformele aplicate în sectorul Industrial şi în aparatul administrativ. Astfel. orz. gospodarii duceau acasă de la batoză. cum se respecta jefuirea ţăranului de bunul lui obţinut cu trudă şi prin muncă grea. Au fost nenumărate cazuri în care. în locul inginerului Sârbu a fost numit mecanicul de locomotivă Groza Gavril. ridicându-se de la an la na până la limita imposibilităţii. Pe plan local. s-au desfiinţat formele vechi de administrare. a fost foarte dureros. A început imediat vânarea şi arestarea foştilor demnitari de Stat. păsări domestice. politicieni.

respective pentru producţia anului viitor. fără ca să aibă alte venituri suplimentare. după metode „ştiinţifice". Pentru înfăptuirea socialismului victorios al URSS din ordinul marelui şi „genial" conducător Stalin. O mare greşeală.000 (trei milioane).consumul său câte 150-200 kg de grâu. Se pune în mod firesc întrebarea. Munca de lămurire şi măsurile represive pentru a determina ţărănimea să se înscrie în gospodării agricole colective a durat 17 ani. Aceste măsuri diabolice au condus în prima fază la reducerea numărului de animale domestice. ducând cu ei tot inventarul pe cara îl posedau în gospodăriile proprii. s-a exprimat în public că „atâta vreme cât va trăi. conştiincios. Oamenii munceu în tot cursul anului. dacă erau descoperiţi de „politruci" sau de trădători din orice categorie. Din 1945 până în anul 1962 când poporul a ajuns la limita puterilor de a mai rezista torturilor de toate genurile. a fost arestat. în anul 1962 „DE BUNĂVOIE ŞI NESILIT DE NIMENI" agricultorii din Tileagd. iar politica partidului comunist român era o copie fidelă a Stalinismului. 000. Pentru aceste câteva cuvinte care nu au fost pe placul celor de la putere. judecat şi condamnat politic la 4 ani de închisoare. animale de tracţiune. la o nouă viaţă de rob mai modern. prăsitoare. Simţindu-se neîndreptăţiţi. fiecare a furat cât a putut şi s-au dus dracului toate organizările şi realizările avute. Dezastroase au fost pe urmă şi metodele de repartiţie a valorilor produse. grape. Metodele însă prin care s-a ajuns la acaste rezultate au fost dezastruoase şi demolatoare. cioloveci care au opus rezistenţă. etc. Cu ocazia cutremurului. Asemenea întrebări nu se păuteau pune! Era vorba despre nişte măsuri draconice prin care să-i oblige pe ţărani la socializarea agriculturii în chip bolşevic. din lipsă de furaje. li se confisca marfa şi li se aplica amenzi usturătoare până la privarea de libertate. Nu s-au găsit minţi luminate ca să păstreze . căruţe. fără a primi cota-parte ce li s-ar fi cuvenit. Pedeapsa în întregime a executat-o la vestita închisoare din Aiud. abia reîntors din prizonerat de război. Viţeii nou născuţi erau sacrificaţi în mare taină întrucât. După executarea pedepsei a fost lipsit de drepturi civile până la desfiinţarea partidului comunist 1989. semănători. nu se va înfiinţa gospodărie colectivă în satul lui". în mod. oamenii au început ca să sustragă din recolte înainte de recoltare (la mica ciupeală) şi uite aşa sau stricat lucrurile nu cu mult timp înainte de „cutremurul Revoluţiei din 1989". Tânărul Urs loan din Tilecuş. au fost decapitaţi peste 3. Pe parcursul anilor s-a dovedit că munca colectivă a dat rezultate în ceeace priveşte creşterea producţiei la toate culturile. pluguri. trebuind să se mulţumească cu fărâmiturile care „cu generozitate" le oferea cei de la conducere. Uilacul de Criş şi Tilecuş s-au înscris în gospodării colective. Deci din 150-200 kg de grâu să mănânce pâine 360 de zile cu familia compusă din 4-5 persoane. De unde vor avea aceşti ţărani sămânţa necesară pentru însămânţările de toamnă.

Condiţiile naturale ale României. Uilacului de Criş. 89. Este vorba de lipsa gustului natural al producţiilor mari obţinute la hectar. cu atât mai mult că solurile Tileagdului. solul şi clima sunt mult mai bune decât a multor ţări europene. specialitatea zootehnie şi Academia de Studii Economice. care au un mare dezavantaj.000. alias Năstase şi ceilalţi mâncători de mulţi bani (salarii de 18 ori mai mari decât salariul mediu pe economie). unde mâncărurile nu mai au gust conform informaţiilor din masmedia. ar fi benefice abordările pe tema agriculturii. Să luăm un exemplu: România este de 6 ori mai mare decât Olanda.ce a fost bun din răul care îi apăsa şi să găsească alte forme de asociere. sub conducerea „Imperiului Cripto-Comunist" în frunte cu tupeiştii Ion Iliescu. începutul este mai greu la orice. Olanda are 16. Pentru realizarea acestui deziderat. Despre activitatea şi capacitatea acestei „perle inestimabile" răsărită din sărăcăciosul pământ al Tilecuşului. In ultimii 15 -16 ani. trebuie să recunoaştem că nu va fi altă soluţie decât asocierile Familiare constituirea de mici ferme dar nici într-un caz cele de tip comunist. secretul? Construirea de ferme. recomand Primăriei Comunei Tileagd ca să ia legătura pentru schimb de experienţă. în aplicarea unei agriculturi de nivel European este nevoie nu numai de braţe de muncă dar şi de o gândire creiatoare care să ştie ca să practice o agricultură nu numai intensivă dar şi ecologică. voi scrie mai multe informaţii în textul istoriei Tilecuşului la capitolul „PEPINIERA DE INTELIGENŢĂ". asociaţii familiare care practică o agricultură intensivă. Poşolacăi şi Călătanilor sunt cele mai bune de pe valea Crişului Repede. soluri care oferă posibilitatea de a se aplica o agricultură extensivă şi ecologică. agricultura românească nu numai că nu a fost în atenţia „baronilor" dar pur şi simplu a fost devalizată. Cine ce înţelege prin cuvântul „Agricultură ecologică"?! Mai multe îngrăşăminte naturale şi mult mai puţine îngrăşăminte chimice.000 de locuitori cărora agricultura olandeză le asigură produsele agricole necesare şi în acelaşi timp este cel mai mare exportator din Europa. Trebuie ca să se găsească oameni cu spirit de iniţiativă şi buni gospodari. telefon 0744-877337. având domiciliul stabil în Oradea strada Făgăraşului nr. Tileagdul este comună înfrăţită cu localitatea Sassenheim din Olanda şi consider că în schimburile de opinii la datele vizitelor reciproce. însă cred că poate fi găsită la Ferma din Ineu. Acest deziderat se caută în prezent pe pieţele de desfacere Europene. . născută în Tilecuş şi căsătorită cu Fuscaş Gheorghe din Ineul de Criş. Doamna Camelia Fuscaş are ca pregătire Facultatea de Protecţie a Mediului. Dacă privim problemele agriculturii în perspectivă. aceasta la scara întregii ţări. cu familia Doamnei Meşter Camelia.

U.legume 950 .fâneţe ha .grâu şi secară 800 ..lapte de vacă şi bivoliţă .ouă (mii bucăţi) 2089 capete 1740 capete 1416 capete 28000 capete 27082 hectolitri 2 tone 2261 = 2.lapte de oaie . 389 .fructe 98 Nunărul animalelor (la începutul tone anului) 652 . (vezi planul barajului cu toţi parametrii la pagina nr.Despre agricultura comunei Tileagd.T.porcine 345 . Pentru practicare muncii agricole. în anul 1988 s-a construit un baraj care cuprinde 605 hectare teren.porumb boabe tone . echipate cu toate utilajele necesare: pluguri. Pe suprafaţa de teren agricol din extravilanul comunei Tileagd.animală: tone . începând cu anul 1965 până în anul 2003 se cunoaşte următoarele: 1.struguri tone . zece semănători I. locuitorii comunei Tileagd posedă un număr de 65 tractoare.. La aceasta se mai adaugă 17 batoze.păsări de curte Producţia agricolă 809 4.păşuni .floarea soarelui tone . grape. greble.cartofi 660 .vii şi pepiniere viticole 44 . Toate acestea sunt înregistrate în evidenţa biroului de taxe şi impozite.livezi şi pepiniere pomicole Producţia ha 2. .A.Suprafaţa agricolă în hectar 5131. discuri. Singurul avantaj care îl oferă comunei Tileaigd acest baraj prin structura lui şi parame trii săi tehnici este faptul că protejează comuna de inundaţii în cazurile dezlănţuirii naturii.bovine tone . conform datelor statistice primite de la Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor Oradea.totală vegetală la principalele culturi în tone: . zece cultivatoare K. 125).000 buc.261.. din care: 3211 ha 1180 ha arabil 307 ha .ovine tone . .R. de unde am primit informaţiile la cerere.

.

P. Olarii din Tileagd au ajuns la o aşa performanţă încât au fost recunoscuţi în tot judeţul ca artişti în munca manuală. Gama lor de produse constau în: ulcele. COMERŢULUI pământ Suprafaţa 1846 kmp ŞI A TRANSPORTURILOR Tip T al uz amonte de bazin etansare beton Debit 1440 mc/s Revoluţia burghezo-democratică din Tip teren Roci stăncoase deversor anul 1848. în anul 1848.situaţie An PIF 1988 ha Suprafaţă 605 Râul Crisul Repede lac Volum lac Tip baraj alimentare cu apă Baraj de 52. La început s-au dezvoltat Deţinător HIDROL£CTRICA S. oale diferite mărimi până la 36 litri.H Lungime 14246 m a fost dată în exploatare calea ferată pe coronament distanţa Oradea-Cluj. existau în Tileagd 35 de olari. a desfiinţat iobăgia şi a fundare si Tip Vane deschis drum larg dezvoltării industriei nestâncoase deversor capitaliste. conform registrului de stare civilă. permiţându-li-se ca sa-şi vândă produsele la preţuri stabilite de e.S. Să începem cu începutul.Pian ce . adică cu meşteşugurile. după reformă. meşteşugurile iar după anul 1870.9 mil Folosinţe irigaţii energie electrică mc greutate si de b) DEZVOLTAREA INDUSTRIEI. în anul 1700. au început să răsară ca ciupercile după ploaie. număr foarte mare făcând comparaţie cu oraşul Oradea unde în aceiaşi perioadă se găseau numai 15 olari. o mulţime de fabrici şi uzine în Tileagd toate grupate în apropierea de Staţia de cale ferată. . în anul 1800 erau 56 iar mai târziu. suporturi pentru oglindă. vaze pentru flori. primarul oraşului Tileagd Herbaly Istvân era şi olar. săpuniere. A. Cea mai veche şi mai vestită meserie în Tileagd a fost olăritul. căni. când înălţime 37 m Proiectant I. numărul olarilor s-a ridicat până la cifra de 100. solniţe.

Nagy Carol şi Vass Sandor. în urma dezvoltării industriei. tinichigii şi altele. care la un moment dat a cunoscut o dezvoltare ieşită din comun. După ce au intrat în producţie fabricile. Să le numărăm şi să le descriem în limita informaţiilor ce deţinem. fiecare meserie având rolul ei determinant în mecanismul de funcţionare al unei societăţi care se îndrepta cu paşi siguri spre progres şi bună stare. începând cu anul 1912. Birouri Administrative. cizmari. pipe pentru fumat. în această prioadă trăia în Tileagd groful Telegdi Jozsef care poseda o moşie de zece mii jugăre de pământ în zonă. Mai târziu au apărut şi vasele din aluminiu. cel mai mare avea capacitatea de 300 cai putere.A. rafinărie care a fost dată în exploatare începând cu anul 1901. destinate următoarelor activităţi: Laborator de chimie. înflorite cu diferite modele. maron. oferind locuri de muncă sutelor de ţărani care au scăpat de iobăgia după revoluţia din anul 1848. locuinţa directorului. Pe lângă olărit. smălţuite în diferite culori. verzui. zidari. dulgeri. brutari. grupate toate în imediata apropiere de Staţia Căii ferate. construite toate mijloacele de producţie (diferite instalaţii cu reţele de conducte metalice. Aşa cum am mai arătat la data de 7 septembrie 1870 a fost inaugurată darea în funcţiune a liniei de cale ferată pe distanţa Oradea-Cluj cu staţie şi linii de garare în oraşul Tileagd.000 metri pătraţi. Numai hala cazanelor de abur a ocupat 325 mp. A fost una dintre cele mai mari obiective industriale din Ungaria. Rafinăria a fost înregistrată sub firma BIHAR SZILAGY S. cel mai înalt având 75 metri. Au fost construite în incinta uzinei 23 de clădiri. vasele de ceramică au fost înlocuite cu vase din metal emailate şi din fontă. atât statul Ungar cât şi diferiţi între prinzători au început să construiască mai multe fabrici şi uzine în Tileagd. cojacari. o singură clădire a fost destinată casieriei. Pentru fiecare cazan a fost construit coş de fum din cărămidă specială cu mortar de ciment. măcelari. iar în anul 1904 a rămas singurul olar Butuc. In anul 1893 s-a pus bazele construcţiei Rafinăriei de Petrol şi de uleiuri polare (utilizate în Aviaţie). . având înălţimi de 40-50 metri. dulgheri. drumul comercial existent din antichitate. frizeri. tâmplari. galben. cu capital românesc. teren pe care au fost. zaharniţe şi altele. în 1897 au mai lucrat numai 3 olari iî Tileagd: Butuc Ioan. fiind vorba despre 7 cazane dintre care.capace pentru acoperit vase. A fost amplasată la una sută de metri distanţă de Gară şi de linia ferată întinzându-se pe o suprafaţă de 60. s-au mai dezvoltat şi alte meserii necesare procesului de dezvoltare a societăţi şi anume: fierari care potcoveau caii şi trăgeau rafurile din metal pe roţile căruţelor care transportau sare şi alte mărfuri pe. pantofari. După acest eveniment major.

Aflându-se aşezată la distantă de 3-4 km până la albia Crişului Repede. era adusă de la Minele Derna-Tătăruş şi de la Brusturi. locuinţa pentru specialişti şi pentru muncitorii calificaţi în munci spacifice. Primul director a fost inginerul Singer Liptnak. atât la procesul tehnologic cât şi la iluminat. cu putere de 3000 volţi. pentru a se putea interveni urgent în caz de avarii. au avut un dinam instalat. rafinăria dispunea de zece tancuri (rezervoara foarte mari). în desfăşurarea pracesului de producţie. Personal tehnic-administrativ şi contabil au fost încadraţi 150 salariaţi. In perioada . Materia primă pentru producerea şi rafinarea acestor uleiuri. folosind ca mijloc de transport un Funicular aierian cu cablu pe distanţă de peste 30 lan. în butoaia de tablă subţire. începând cu anul 1901 a rafinat anual cantităţi de 50000 tone uleiuri polare. Pentru producerea energiei electrice necesare. înzestrate fiecare cu câte o pompă mecanică şi conducte metalice până la locurile de folosinţă. rafinăria avea nevoie de mari cantitălţi de apă. Pentru desfăşurarea în condiţii optime a întregului proces tehnologic.locuinţa celor doi directori adjuncţi. s-a considerat că este mai economic şi mai practic să sape puţuri de apă în incinta rafinăriei. Rafinăria avea centrală proprie telefonică cu legături interne la fiecare secţie şi la fiecare loc de muncă. De asemenea. din ţiţeiul adus cu convoaiele de trenuri cisterne din România . începând de la portar până la cei 3 directori.judeţul Prahova. Despre instalaţiile de prelucrare ar putea vorbi numai un specialist în materie. produce anual câte 70000 tone de mai multe sorturi de benzină şi petrol precum şi parafină din care zilnic producea mii de lumânări diferite mărimi. precum şi la locuinţele specialiştilor. Pentru depozitarea materiei prime care urma ca să fie prelucrată şi pentru depozitarea produselor finite. materie folosită în industria aviatică şi la alte maşini de mare fineţe.

iar căruţaşii care foloseau această grăsime cu proprietăţi de a uşura învârtirea roţilor şi a prelungi viaţa osiilor. Câţiva ani la rând după demolarea instalaţiilor uzinale. Nu s-a ştiut cum a reuşit ca să facă această performanţă. Rafinăria poseda în inventarul propriu o locomotivă şi personal autorizat în efectuarea acestor manevre. Ar mai fi ceva de arătat în legătură cu fosta Rafinărie de produse petroliere din Tileagd. remorcate pe liniile de garaj din staţia Tileagd. Staţia de cale ferată Tileagd poseda un pod rulant cu care se putea schimba diracţia de mers a locomotivelor care veneau din diferite direcţii şi care se dorea ca să se întoarcă pe aceiaşi rută de mers. au rămas câteva gropi cu reziduri vâscoase petroliere. Pe terenul eliberat de instalaţiile rafinăriei. Curiozitatea consta şi în faptul că avea . Pentru efectuarea cestor manevre.respectivă. Nu se ferea de oamenii cu care sa întâlnit în plimbările ei de rutină. iau dat denumirea de „DOHOD". asigurându-i hrană tot timpul şi loc de adăpost în timpul sezonului rece. Produsele realizate de această Rafinărie. ţinând trează nostalgia supravieţuitorilor care şi-au câştigat existenţa acolo. Statului Român nu i-a fost rentabil să transporte ţiţeiul cu trenurile de marfă la Tileagd. din cauza costumului „indecent" pe care îl purta. Zilnic intrau pe liniile ferate din incinta Rafinăriei câte două-trei garnituri de trenuri cu vangoane cisterne aducând materia primă şi tot atâtea ieşeau încărcate cu produse finite. Ca urmare. care au mai dăinuit 3040 de ani. după satisfacerea nevoilor interne ale Ungariei şi-au găsit piaţă de desfacere în Germania şi în Elveţia. S-a aşezat pe lângă locuinţele din incinta fostei rafinării care au rămas locuite de către foştii chiriaşi. Au rămas numai cele 7 coşuri mari de fum ale fostelor cazane. începând cu anul 1923 au început demolarea tuturor instalaţiilor şi au fost transportată timp de 45 ani cu trenurile de marfă la Ploieşti. Tot atât de adevărat este faptul că barza exclusă din „Tribul" ei. distanţă de 600 km când avea rafinării chiar în zona de extragere a materiei prime din Valea Prahovei. Cert este faptul că suratele ei migratoare au exclus-o din comunitatea lor când au plecat în ţările calde. Toţi locatarii o iubeau şi o copleşeau cu atenţiile lor. după terminarea primului război mondial şi alipirea Ardealului la vechiul Regat. pur şi simplu s-a domesticit. lucrau la rafinărie 1700-1800 de muncitori. Durata de funcţionare a acestui colos industrial a fost numai de 30 de ani întrucât. Rezidurile se pretau foarte bine la unsul osiilor căruţelor de transport. Câţiva întreprinzători locali au ştiut cum să le valorifice şi pe acestea. derivate din procesul de producţie. a putut fi văzută plimbându-se pe trotuar în faţa imobilelor din incinta fostei rafinării o barză (sau bărzoi) având toate penele impregnate cu reziduri de produse petroliere.

Eu care scriu aceste rânduri. copil fiind în acea perioadă. când . am văzut-o de mai multe ori.personalitate şi se plimba în public ca un locatar cu drepturi egale.

Tileagd. A fost construită de către statul Ungar în anul 1906 pe o suprafaţă de 17 hectare pământ. cămară de alimente de 5/2 metri şi pivniţă de 4/4 m. Instalaţii concurente la procesul de praducţie avea două pompe de injecţie cu randament redus. Fiecare apartament avea două camere de 5/4 m. având 120150 de muncitori. cu scopul de a îmbunătăţi procesul de impregnare a traverselor şi a stâlpilor de telegraf. eu care scriu această carte. Administraţia Căilor Ferate Ungare a construit trei case de locuit.mă ducea taică-meu cu căruţa la moară sau la târgul săptămânal care avea loc în zilele de vineri. Capacitatea de producţie iniţial a fost 2 cilindri de impregnare având fiecare zece metri lungime. până când le-a sunat ceasul Istoriei şi graba a fost prea mare pentru a putea duce cu ei lăzile de conservare în care se găseau utilajele. Este izolată şi în prezent. . în circumstanţe nu tocmai favorabile pentru mine.R. în fiecare grădină au fost sădiţi pomi fructiferi câte trei soiuri de meri. zece vagoneţi metalici cu braţe curbate şi trei tancuri . la o distanţă de 2 km de aşezările omeneşti care o înconjoară. La intrarea în fiecare locuinţă era câte o verandă lângă care a fost sădită viţă de vie care producea struguri de culoare neagră cu boabe mari. Este la Est de Staţia CFR. La capătul fiecărei case era câte o fântână cu pompă metalică de mână. marca „Szimonisz Lancz".F. de muncă. cu câte două apartamente.5 km şi 220 metri Sud de linia căii ferate Oradea-Cluj. TILEAGD Uzina de Impreganat traverse pentru calea ferată din. Statul maghiar a adus la uzina de inpregnat Tileagd două pompe de vid performante şi un compresor de aier de una sută cai putere. are un trecut şi o istorie de 98 de ani. în primii ani de activitate. Casele erau împrejmuite cu gard din şipci. bucătăria de 5/3 m. câmp deschis. După aplicarea Dictatului de la Viena în august 1940. dispunând fiecare locuinţă de o grădină pentru zarzavat. Pe data de 22 martie 1948. Ungurii nu au avuftimpul fizic necesar ca să monteze aceste utilaje..rezervoare mari pentru depozitarea materialului de impregnare (păcură creozat şi cuprinol). m-am transferat cu serviciul de la Direcţia . UZINA DE IMPREGNAT TRAVERSE C. uzina impregna anual câte 700800 de traverse în candiţii foarte grele. 3 soiuri de peri. suprafaţă în care era cuprină şi terenul de depozitare a materialului lemnos.distanţă 1. piersici şi pruni ringlot. istorie care cred că merită ca să fie cunoscută de către cititori. un cazan de aburi cu ţevi fierbătoare de 100 cai putere. In incinta uzinei.

cu muncitorii. lipsindu-i planul de construcţie. Pentru montarea compresorului de aier. arătându-i caracteristicele. a turnat fundaţiile şi a montat cele două pompe de vid. fost secretar de partid pe minister. Domnul Groza Gavril cunoştea bine limba maghiară. fără macara. marca Szimonisz Lancz tot de 100 cai putere. Adresa respectivă am scris-o eu la maşină şi tot eu m-am deplasat cu ea la Bucureşti la Ambasada Ungară. după care s-a trasfsrat la Depoul de locomotive CFR. trebuia ca să absoarbă 2021 kilograme de soluţie în amestec. de a-şi proteja şi feri muncitorii de accidente. a reuşit ca să monteze perfect gigantul şi complicatul utilaj de o suta de cai putere şi cu o puzderie de piese componente. foarte politicos şi operativ ni-a dat un răspuns scris în sensul că ceea ce solicitam noi constituie un „Secret de serviciu" al Statului Ungar şi că nu ni se poate satisface cererea. care avea peste 200 piese în componenţă. apucat de treabă. cu acelaş conţinut. La conducerea Uzinei de impregnat Tileagd. s-a cerut de la Ministerul Căilor Ferate Bucureşti oameni cu pregătire de specialitate. fiecare traversă introdusă în cilindrul de inpregnare. tot cu muncitorii din uzină şi fără macara. Oradea pe post de Şef atelier de reparaţii. dar a valorat mai mult decât 3 ingineri constructori de maşini la un loc. Au venit trei ingineri constructori de maşini dar nici unul din ei nu şi-a asumat răspunderea când au văzut complicatul „Colos" de metal reîntorcându-se la Bucureşti ca nişte neputincioşi. un beţiv .Regională CFR. existenţi în uzină. cu forţa acastuia. a numit ministerul un „Putregai" care se numea Emil Protopopescu. In cursul anului următor. adresată Ambasadei Ungare din Bucureşti. domnul Groza Gavril a mai construit un cazan de aburi cu ţevi fierbătoare. (era de aşteptat un asemenea răspuns). Binecuvântată să-i fie memoria!!! Nu a posedat diplomă de inginer. folosindu-se de pârghii din material lemnos pentru ridicarea şi aşezarea pieselor grele la locul potrivit. Cinstea şi modestia care l-au caracterizat. prin care cerea ca să ne dea planul de construcţie a compresorului. Domnul Groza Gavril când a văzut răspunsul negativ al nemulţumiţilor noştri vecini. Aici l-am găsit în postul de director pe domnul Groza Gavril şi cele 3 utilaje importante în lăzile de conservare îmbibate în valvolină. unul dintre oamenii cu cea mai înaltă valoare morală şi profesională pe care i-am cunoscut în viaţa mea. Cluj la Uzina de Impregnat Tileagd. şi-a suflecat mânecile ca să nu-1 incomodeze şi s-a. cu multă chibzuinţă. Odată montat şi cuplat la instalaţiile de impregnare. Mărturisesc cu toată răspunderea că Domnul Groza Gavril a fost. au depăşit limitele normalului. Cu răbdare. în luna mai 1948. a supus: „Mai dăi dracului!". cu principala grijă. Diplomatul ungur. am să-l montez şi fără plan! Şi-a îmbrăcat halatul gri-albastru de lucru. A făcut o adresă redactată atât în limba română cât şi în limba maghiară.

„Lumea a fost. f astfel: • in cadrul Regionalei CF Bucureşti. cantitatea de substanţa ce urmează sa fie consumata. că doar linia ferată era la numai o sută de metri distanţă de locuinţa lor. Pentru aceasta. în persoana lui Rădulescu Dumitru. cat si pentru lucrările noi.SA. citita) coincid. In continuare. . ele sunt scoase din scoşi afara. mai târziu. tot teoretic. De câte ori pleca la Cluj. adică. putandu-se astfel stabili. /■'_____. într-o deplasare făcută cu trenul accelerat la Bucureşti. Dupa închiderea capacelor. este şi va fi rea" în 142 . Dupa uscare. Io o temperatura foarte inalta (circa 95°C). Durata de serviciu a traversei in cale se prelungeşte astfel pana la 28 de ani pentru lemnul de fag si pana la 32 de ani . era o înţelegere ca să facă semn cu mâna soţiei din tren. mereu era trimis într-o delegaţie. Daca nu sunt atinse aceste cote.in cazul celui de stejar si cer. in conformitate cu prevederile din STAS 9. Bucureşti. conducerea Ministerului 1-a retras la. la noi. Este cunoscuta (teoretic) cantitatea de substanţa care va fi absorbita de o traversa si este cunoscut si numărul de traverse introduse in cilindru. traversele se asaza pe vagoneti si vagonetii.. locuind cu familia în una din locuinţele aflate în incinta Uzinei. salariaţii Serviciului de Calitate din cadrul CFR . nu prea multe. se impregnează cu o substanţa care sa o protejeze. ministerul a numit un nou director de uzină. Apoi.Impregnarea traverselor la calea ferata Pentru a i se mari rezistenta in limp. traversele isi pierd calităţile obţinute prin impregnare. la Depozitul de materiale CFR. Cluj ca să aducă câte ceva piese. chiar şi de două ori săptămânal. Secţia L 4 Ploieşti (Atelierul din Ploieşti Vest). ca să nu fie fie prea greu. Sc iau probe din traversa pentru o se vedea gradul de pătrundere in lemn a creozotului. care asigura necesarul solicitat atat io activitatea de reparaţii si întreţinere. se mai face o recepţie. Aşa stând lucrurile. pentru uscarea naturala. 1-a informat pe păcălit asupra celor ce se petrece la el acasă când este plecat la Cluj. După 3 luni de urgii. craparea. respectiv calea de rulare a trenului.302/5/90. conform standardului. uleiul de creozot este achiziţionat de la Combinatul Siderurgic Galaţi. cilindrii sunt Dupa o perioada de viata. Aceasta "invenţie" datează aproape de cand s-a născut calea ferata. regăţean de origine. practic. in cilindri sunt introduşi numai vagonetii. | . cand cele doua cifre (teoretica si practica. Acest lucru se urmăreşte. Cand goliţi si vagonetii suntcale. nici mai mult nici mai puţin decât 4 litri de vin. rr-lfmfHl traverselor fac parte din secţiile de Linii ale unor regionale CF. perioada in care acestea stau in aer liber variază de la sase luni pana la un an si jumătate. traversa de lemn pe care se fixează şinele. impregnarea traverselor la presiuni diferite se realizează cu ulei de creozot. se reia procesul tehnologic. dupa care traversele apte pentru folosirea in cale sunt aşezate in stive. de la staţia CFR Oradea până la staţia CFR Ciucea a băut la vagonul restaurant. iar la stejar minimum 5 mm.---------x . vecin de apartament cu lucrătorul Pitirici Ioan.—'■ Centrele unde este organizata si se realizează impregnarea r? Km nrrfi f. in cadrul Regionalei CF Cluj. adică dupa circa sase ore. pe platforme rulante si se aduc in fata cilindrilor de impregnare. se face vid in interior si apoi se introduce amestecul de impregnare sub presiune.in cadrul Regionalei CF lasi. în urma acestui balast. Secţia L 5 Suceava. Secţia L 4 Oradea (Atelierul din Tileagd). Acest semidox. in special in condiţii de umiditate. Calitatea lemnului din care este făcuta traversa este un element important pentru realizarea unei impregnări corespunzătoare standardelor. căsătorit cu 4 copii. Pentru ca nivelul umidităţii sa atingă 25%. dupa sosirea materialelor la atelierele de impregnat..SA efectuează recepţia traverselor la furnizorii abilitaţi. a uitat de noua sa poziţie în societate şi a făcut el ce a făcut până când a reuşit ca să seducă soţia muncitorului care era o femeie drăguţă dar slabă de înger. la capetele traversei se fixează o platbanda. In prezent. In prezent. Cineva însă. in amestec cu un diluant petrolier. urmează operaţia de balotare. impregnarea traverselor se face in cadrul unor umtati dm subordinea Companiei Naţionale de Cai Ferate CFK . notoriu care. Pitirici Ioan -lucător de magazie. operaţiunea se opreşte. pe nivela recipientilor in care este depozitata substanţa si. La fag impregnarea trebuie sa atingă 30 mm. operaţie care impiedica.

cu valabilitate până la finele anului în exerciţiu. iar producţia a crescut în aceaşi măsură. fiind că era cald şi exercitându-şi plăcerile. A mai fost amenajată şi dată în folosinţă baia comună a muncitorilor. în 1951.S. a cerut şi i s-a aprobat de către Minister fond de investiţii în vederea montării celui de al treilea cilindru de impregnare. în perioada celor 5 ani cât am lucrat eu la Uzina de Impregnat CFR. economia naţională avea mare nevoie de traverse pentru calea ferată. Hunedoara pentru executarea lucrării. S-au epuizat pădurile. Când a intrat amorezul în casă. Directorul amorez a primit o bătaie soră cu moartea. Când este trimis din nou după materiale la Cluj.H. apoi i s-a rupt o mână şi 3 coaste. activat electric iar în anul 1958 s-a construit o rampă de încărcare. pentru a nu se pierde fondul de investiţii aprobat. Aici i s-a terminat. având sarcina de a reduce cu 80% efortul fizic al muncitorilor. mandatul de director al uzinei de Impregnat. I-a găsit în flagrant.C.H. îndreptăţitul a ieşit din ascunzătoare cu o furcă de fier în mână. noul director Szabo Constantin a dat dovadă de un bun gospodar. Era căsătorit şi avea doi copii înscrişi la şcoală în Cluj. Lucrarea a fost terminată în termenii prevăzuţi cel de al treilea cilindru de impregnare a fost montat cu succes. I. în anul 1957 s-a construit. un transbordor mecanic cu sarcina de 35 tone forţă. pentru că de acolo pleca prostia. Hunedoara era foarte solicitat pentru prestări de sevicii de către multe întreprinderi din ţară. în acea perioadă de dezvoltare a economiei naţionale. Pe parcusul anilor. Din păcate. astăzi toate acestea au devenit istorie.S. s-au mai făcut şi alte îmbunătăţiri tehnologice care au condus la reducerea efortului fizic al muncitorilor. a fost Szabo Constantin care a venit prin transfer. în primul rând i s-a spart capul. locuinţă pe distanţa Oradea -Cluj (bilet de călătorie gratuit).C. Tileagd. în aceaste circumstanţe. Ca urmare nu şi-a adus familia ca să lucuiască în incinta Uzinei de Impregnat Tileagd. doi km distanţă de locuinţa lui. S-a făcut comandă fermă la I. domnul Szabo Constantin a fost nevoit ca să facă multe deplasări la Hunedoara pentru a urgenta executarea comenzii făcute. Din casa de „plăceri nepermise". Ca urmare. Năcăjitul nu reacţionează de moment în nici un fel. Vine pe jos. pe lângă calea ferată până în grădina casei lui şi stă cu răbdare la pândă în bălării. I s-a aprobat ordin de serviciu pentru.aceste situaţii delicate. Uzina de impregnat devenind un. respective creşterea cu 50% a producţiei de traverse impregnate. în perioada respectivă 1950-1953. avea locuinţă cu gaz metan tot în Cluj. Al patrulea director. eu Uzina. Cluj. din funcţia de Şef-Atelier la Atelierele CFR. s-a trecut la fabricarea traverselor din beton armat. face salutul convenţional din tren şi coboară la Halta Tilechiu. mai puţin stimatul director a fost dus cu o ambulanţă la spitalul Judeţean Oradea. . după ce am părăsit. dezbrăcaţi.

Trist este şi faptul că ceia ce a rămas arată jalnic din lipsa unui gospodar responsabil. .obiect de decor.

3. 7. 6 au falimentat în perioada anilor 1929— 1933 datorată crizei economice care a cuprins toată ţara. . Tileagd. în orice caz. Acestea nu au putut să ne informeze cu nimic numai cu faptul că directorul tocmai a plecat din birou. calupii din beton pe care se aşezau cândva în mod ordonat travesele erau împrăştiaţi în dezordine.Fabrica de Cărămizi arse „Kâllay" cu resurse locale de producţie. Dintr-o pădure de pomi fructiferi de altă dată.Fabrica de îngrăşăminte chimice „Kollâr Miklos şi asociaţii" fondată în anul 1897. contabilitatea. Şi când te gândeşti că poate visează şi la un fotoliu de parlamentar. . . la sfârşitul secolului al XVIIIlea începutul secolului al XIX (-lea. Tot pe domeniile acestui grof s-a construit o moară de piatră sistematică şi o presă de ulei comestibil din floarea soarelui. deşi se vedea perdele la geamuri. orice titulatură ar avea. m-am deplasat la Uzina de Impregnat CFR. Ba da! Bălării cât puteai cuprinde cu ochii. în perioada anilor 1948-1953 când am lucrat la uzină. 5. aici erau birourile directorului. Toate fabricile de la Nr. după cum urmează: 1.în anul 1898 a luat fiinţă o fabrică de spirt pe domeniile grofului Brakfeld (care mai târziu şi-a luat numele de Telegdi.Fabrica de Industrie chimică „Sători Moor" fondată în anul 1880. a fraţilor Gliick Neaumann şi Istvân care funcţionează şi în prezent cu ajutorul turbinelor instalate pe albia Crişului Repede. contabilului şef. demoralizator: spaţiu de depozitare a materialului lemnos pustiu. . pusă în funcţiune cu turbile acţionate de apele Crişului Repede.Moara de piatră sistematică din Uilacul de Criş. Locuinţele de serviciu din incinta Uzinei degradate în mod deplorabil. după darea în folosinţă a liniei ferate Oradea-Cluj. 2.In ziua de marţi 21 septembrie 2004. Fosta clădire administrativă. . Au rezistat acestei . ceia ce se presupune că erau şi locuite. plin de bălării. în toată uzina nu am găsit decât două domnişoare într-un birou. planificarea şi personalul administrativ. în jurul gării Tileagd au luat fiinţă o mulţime de fabrici cu volum de activitate mai redus. după opinia mea nu are spirit gospodăresc nici de două piţule! Doi bani ar fi prea mult spus. era fără uşi şi fără ferestre. după ceia ce am văzut. construită după anul 1946. .. 6. ca la o casă fără stăpân. Aşa după cum am mai amintit. 4. mai erau doi meri uscaţi şi nimic mai mult. şeful sau directorul uzinei. 30 km distanţă.Fabrica de Ţigle „Mellchner Norbert şi fraţii". bălăriile în jurul lor ajungeau până la straşinele caselor. după 51 de ani şi am văzut un tablou sumbru.în 1874 s-a pus bazele întreprinderei de asfalt şi de gudron având materia primă pentru producţie Bitumul transportat cu un funicular aerian de la minaDerna Tătăruş şi de la Brusturi. 1 la Nr.

In anii 1934-1936 când eu am lucrat la fabrica de cherestea Tileagd. firma „La Roche" a pus bazele Fabricei de Cherestea amplasând-o între linia de cale ferată Oradea-Cluj şi valea Meghişei. Darvaş Imre şi-a adus din Dobreşti un număr mare de muncitori calificaţi şi personal tehnic-administrativ. Varga Ârpâd 1951-1994 şi Kupân Ârpâd.000 vagoane de cherestea anual pe bază de comenzi ferme în Austria. Polonia. Anglia şi Franţa. firma „La Roche" din Tileagd s-a asociat cu exploatatorul forestier „Darvas Imre" din Dobreşti însă. rezultă că în anul 1910 această fabrică avea instalate 8 gatere şi lucra cu mai multe sute de muncitori. program de lucru de la 6 dimineaţa până la ora 18 seara. Din materialul. odată cu inaugurarea dării în folosinţă a căii ferate Oradea-Cluj. firmă cu care a funcţionat până la data naţionalizării tuturor mijloacelor de producţie de către Regimul Comunist când i s-a dat numele de U. Banca de Credit şi schimb valutar înfiinţată în anul 1890. acţionarul principal şi conducătorul întreprinderii a rămas firma elveţiană „La Roche" care s-a înregistrat la Camera de Comerţ cu denumirea „La RocheDarvas". In anul 1912.I. primele 4 luni ca muncitor necalificat în hala mare cu gatere şi ferestraie circulare. Un an şi jumătate am lucrat în 146 . având denumirea „La Roche".L. scris de către scriitori unguri: Săsa Kălmăn din anul 19041958. Tileagdul fiind cunoscut ca un oraş în plin progres. de unde a condus o firmă de Exploatare forestieră. a organizat mai multe centre de exploatare forestieră. In anul 1903. Nu sunt cunoscute motivele pentru care şi-a vândut întreaga avere unei firmew patronată de o Bancă Elveţiană. In primii ani de producţie au exportat câte 12. La data de 7 septembrie 1870. Tot scriitorii mai sus amintiţi au consemnat că în anul 1912. După anul 1989 până în anul 2001 şi-a reluat numele iniţial. Elveţia. care desparte hotarul localităţii Tllecuş de hotarul Tileagdului. In incinta fabricei erau construite 120 de locuinţe pentru muncitorii calificaţi. ocupându-se cu tăierea sistematică a pădurilor din Judeţul Bihor. a falimentat în anul 1930 ca urmare a intrării în conversiune a datoriilor agricole. cu repaos pentru masă de două ore. fiind retribuit cu 18 lei salar net pe zi.crize economice Fabrica de cherestea „La Roche" şi Uzina de Impregnat traverse CFR. FABRICA DE CHERESTEA TILEAGD Cum a luat fiinţă această fabrică de cherestea? Un întreprinzător cu numele Vitenberg din Oradea. a venit la Tileagd pentru descoperirea de noi posibilităţi de afaceri.

se închidea ermetic. închisă din anul 2001. aduse direct de la gatere. Materialul lemnos era de esenţă „fag". Când se introducea Panorama Fabricei de Cherestrea „La Roche-Darvas" din Tileagd. din lipsă de materie primă. iar al cincilea numai facultativ. iar la imensul depozit de buşteni şi de cherestea prelucrată.) . trăită şi verificată de mine. o fire nervoasă şi foarte impulsivă. Din aceste cinci gatere funcţionau permanent 4. Şef de Secţie era Kolar Karoly. trecute prin ferestraiele circulare. aveau prilej de ceartă pentru neconcordanţă privind utilizarea spaţiului de depozitare. aşezată în stive pentru uscare. (S-au epuizat pădurile de odinioară. Ori de câte ori se întâlneau. fără cioturi. se dădea drumul la abur şi se ţinea 24 de ore sub presiune. cu anumite dimensiuni. în hala mare erau instalate 5 (cinci) gatere şi nu era spaţiu unde ar fi fost instalate încă 3 gatere despre care aminteau cei treiscriitori unguri mai sus amintiţi. îşi dădea multă importanţă şi îşi asuma responsabilităţi exagerate. se înjurau urât de mamă. La Nord de hala mare cu gatere şi ferestraie circulare. Kolar Sandor era mai în vârstă. Fiecare terfelea partea de mamă a celuilalt frate. în această perioadă. frate cu primul. Dialogurile şi cearta se purta în limba maghiară. Când certurile luau proporţii.calitate de strungar cu 22 lei pe zi de zece ore efectiv lucrate. Aici se stivuiau scânduri proaspăt prelucrate din lemn de fag. Unul din aceste bunchere era dotat cu instalaţii de aburi supraîncălziţi cu temperaturi de peste 100 grade celsius. Şef de secţie aici era tehnicianul Kolar Şandor. erau construite din beton armat două bunchere cu dispozitive de închidere ermetic.

acţionate prin curele mari de transmisie. şezloane cu pânză. Călătani. înainte de cel de al II-lea război mondial s-a dezvoltat în aşa măsură că a lucrat cu 148 . de la piscine sau de la grădini de vară. Poşolaca. 225 de cai putere.scândura în buncher avea culoarea albă. adică până când urma ca să devină mobilier de cameră. La Nord-vest de hala mare se găsea o construcţie care acoperea un cazan de aburi gigant. Acest material lemnos era ca să fie supus la un lung proces tehnologic până să ajungă la un produs finit. au dispărut de mult timp. iar după 24 de ore primea culoarea cafelei bine prăjite. din peisaj. rezultau mai multe tipuri de mobilier uşor. fiind aşezată pe vatra fostului atelier mecanic de tâmplărie a lui Velko Iozsef. rândele mecanice. în anul 1943 de către Germania Hitleristă şi transformată de către „Luftwafhte". La sud de hala mare se găsea o altă hală mai mică care adăpostea maşinile prelucrătoare ale lemnului ca: Freze. Marea majoritate. construite prin anii 1903-1906. Această Secţie a luat foc şi a ars în întregime. strunguri de diferite mărimi. sau mai exact spus finisau parchetul pentru duşumelele din locuinţe. FABRICA DE MOBILĂ TILEAGD Fabrica de mobilă din Tileagd a luat fiinţă în anii 1930-1931. Tot aici se lucra cu substanţe chimice inflamabile. în perioada celui de al II-lea război mondial când întreaga fabrică a fost rechiziţionată. scaune cu speteze. Combustibilul pentru cazane era asigurat din rumeguşul produs de cele 5 gatere în funcţie. care se foloseau la lustruirea pieselor ce urmau să fie asanblate în diferite tipuri de mobilă. Acest atelier. polizoare şi maşini care confecţionau. Tilecuş şi Tilechiu. Din gama de lucrări executate în această hală. în uzină de război. cu ajutorul căruia se punea în mişcare toate instalaţiile fabricei. Cele 120 de locuinţe puse cândva la dispoziţia muncitorilor calificaţi. Lângă cazanul de aburi era montat un Dinam electric de 1000 kilovaţi care asigura energia electrică în toată fabrica şi pe terenurile de depozitare. circa 70% erau din Tilecuş. Avea un Comandament german şi lucra cu oameni deportaţi din teritoriile ocupate de nazişti. producând hangare pentru avioane. inclusiv locuinţele muncitorilor din incinta fabricei. mese cu picioare strunjite la strung şi lustruite cu diferite lacuri. Aici au lucrat câte 450-500 de oameni din localităţile apropiate: Tileagd. ferestraie circulare mici de mare fineţe. Celelalte activităţi au funcţionat normal până în anul 2001 când şi-a încetat activitatea din lipsă de materie primă.

000 (nouă milioane) lei în banii de atunci. în timpul regimului comunist sa lucrat planificat şi se depunea eforturi ca prevederile de plan nu numai să fie îndeplinite. această fabrică lucrează cu 300 de muncitori calificaţi. După actul de naţionalizare a tuturor mijloacelor de producţie din anul 1948.000 metri pătraţi.000. frezare. producţia globală industrială a crescut cu 57.234. Astfel.200 metri pătraţi. Şapte miliarde două sute . execută lunar o producţie de mobilă în valoare de 200. la operaţiunile de şlefuire.000.000. Ungaria) cât şi în ţările Europei de Vest ca: Germania.000 lei. Cu această înzestrare. iar producţia marfă a crescut cu 40. în perioada războiului. Italia.000.000.000 lei faţă de 45. pentru procurarea de maşini şi agregate moderne. Până la finele anului 1980.000 lei.75%.000 lei. Slovacia.000. fostul atelier a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă.000.000 Euro (7.000 lei cât a fost în anul 1976.000 lei. devenind fabrică înzestrată cu maşini de înaltă productivitate. planul pentru perioada 19761980 prevedea ca producţia globală a fabricei de mobilă să crească la 107. lucrări de canalizare şi a grupului social. iar producţia marfă să crească de la 38. respective creşterea spaţiului productiv cu 12.000 lei.000. şi-a redus considerabil activitatea. asigurând mecanizarea procesului de producţie în procent de 90%. Franţa. Cehia. dar trebuia să fie şi depăşite. la data redactării acestei monografii. Fabrica de Mobilă din Tileagd. construirea unei termocentrale şi a unui spaţiu de depozitare a producţiei finite cu o suprafaţă de 1. Numărul muncitorilor s-a prevăzut ca să crească până în anul 1980 la 500 de persoane faţă de 393 câţi erau în anul 1976.100 (una sută) de muncitori. Piaţa pentru desfacerea producţiei fabricei de mobilă Tileagd s-a găsit atât în Europa de Est (Uniunea Sovietică. producţia globală a crescut la 52. din care a fost destinată exportului mobilă în valoare de 48. chiar dacă este vorba de o viteză ceva mai redusă ca în timpul când totul era planificat după alte reguli. în acest cincinal s-a prevăzut construirea unei noi capacităţi de producţie. Islanda ducând faima măiestriei şi hărniciei populaţiei Tileagdului pe întregul mapamond. băiţuire. ajungând ca să lucreze numai cu 20 de muncitori.000. Astfel. îşi mai menţine ritmul şi cadenţa în care a fost obişnuită să meargă. Numărul total al muncitorilor în anul 1975 a fost de 393 iar câştigul mediu lunar a fost de 1676 lei. vopsire şi lustruire a mobilei.24%. S-a prevăzut de asemenea măsuri pentru aprovizionarea cu apă potabilă. înlocuindu-se aproape în întregime utilajele vechi cu randament scăzut. iar mobila fabricată anual s-a ridicat la valoarea de 49. în perioada anilor 1971-1975 s-au făcut investiţii de 9.000 lei la 95. datorită influenţei stării de război la care participa şi Ungaria sub regimul hortist.

treizeci şi patru milioane). Are piaţă de desfacere pentru 99% din producţie în Germania. 150 . Cehia. Slovenia şi Elveţia.

Germania. la creierea unei mare diversităţi de covoare din lână cu modele de culoare armonios îmbinate. au avut aşa mare importanţă încât a fost necesar ca în prelungirea liniilor de garaj ale staţiei să. oameni cu funcţii înalte în aparatul de Stat Austro-Ungar. realizându-se anual o producţie de 1800 m. dar în acelaşi timp şi în aceiaşi măsură hărnicia şi iscusinţa femeilor care au îmbrăţişat arta lucrului de mână. Transporturile pe calea ferată cu destinaţia liniilor de garaj din staţia CFR. au început să apară o mulţime de obiective industriale. s-au intensificat şi transporturile care au asigurat baza materială a desfăşurării procesului de producţie. iar pe de altă parte Industria textilă a lansat pe piaţă covoare din material sintetic. Odată cu darea în exploatare a întreprinderilor. cisterne cu ţiţei pentru rafinăria de Petrol din Tileagd în cei 32 de ani cât a funcţionat.p. Elveţia şi altele.. această îndeletnicire. cu 94 muncitoare în secţie plus 26 la domiciliu. trebuie ca să o repet că transportul de diferite materiale pentru unităţile industriale din Tileagd. sute de vagoane lunar cu traverse de lemn pentru uzina de Impregnat Tileagd. Din păcate.SECŢIA DE COVOARE PERSANE DIN TILEAGD Faima hărniciei populaţiei din Tileagd au dus-o peste hotare nu numai produsele fabricate de mobilă. Valoarea producţiei anuale s-a ridicat la peste 3. sute de vagoane lunar cu cherestea expediată din fabrica de cherestea. sute de vagoate lunar. Secţia de covoare din Tileagd a luat fiinţă în luna martie 1955. După acest eveniment major. CÂTE CEVA DESPRE TRANSPORTURI SI COMERŢ ÎN VATRA TILEAGDULUI Să reamintim din nou că pe data de 7 septembrie 1870 s-a dat în exploatare linia ferată Oradea-Cluj. Covoarele persane din Tileagd au fost solicitate de Anglia. Deşi o repet.000 lei în valoarea banilor de atunci. creatoare de frumos şi de calitate şi-a încetat activitatea după anul 1990. producţia de covoare a crescut în mod continuu. stejar şi brad pentru fabrica de cherestea. pe baza comenzilor primite atât din ţară cât şi din exterior. care era cunoscut ca citadela grofilor şi a unui mare număr de personalităţi nobiliare. se monteze un pod rulant cu şine normale de cale ferată. Sute de vagoane lunar cu buşteni de fag. aspectuos decorativ şi la un preţ de cost mult mai redus faţă de cele produse manual.000. unele mai importante decât altele. din lipsă de comenzi la preţurile de producţie. De la înfiinţarea acestei secţii şi până în anul 1980. în cadrul Cooperativei „Arta" Crişana. Tileagd. în Tileagd. au cunoscut o dezvoltare fără precedent. pentru a putea 151 .

are în vedere realizarea următoarelor obiective: . ridicată cu zid din beton armat până la nivelul uşilor vagoanelor de marfă. până la vânarea lor de către regimul hortist şi trimiterea spre camerele de gazare. Staţia CFR. ŞI CINE VOM FI MÂINE". practicat de numeroasele familii de evrei stabilite în localitate. CINE SUNTEM AZI. nu mai este nici un evreu în Tileagd. A rămas numai istoria care ne îndemnă să gândim: „CINE AM FOST IERI.C. în ultimele două decenii a mai avut un Şantier de Drumuri şi Transporturi care s-a desfiinţat în anul 2002. Datorită acestui volum mare de transport.uri care asigură populaţia cu mărfuri strict necesare pentru existenţă. Primăria. Păcat că în prezent nu-şi mai are semnificaţia şi importanţa deosebită pe care a avut-o. Tileagd şi-a mărit considerabil capacităţile de garare...B..schimba direcţia de mers a locomotivelor. fiecăreia necesitându-i specificul ei de transport. Mai sunt câteva A. Despre comerţ se poate vorbi tot la „Timpul trecut". La data actuală şi privind lucrurile în perspectivă. iar pe măsura creşterii puterii economice a comunei. ajungând să aibă 8 linii pentru gararea vagoanelor cu mărfuri şi o rampă de încărcare de peste 100 metri lungime. Tileagdul are resurse materiale care trebuiesc valorificate cu ajutorul populaţiei. Tileagdul. în frunte cu primarul şi de Consilieri. în prezent. La dezvoltarea transporturilor în Tileagd au contribuit şi celelalte 7 fabrici mai mici pe care le-am mai amintit. între anii 1880-1940 Tileagdul a avut un comerţ prosper..

Domnul Gheorghe Groza - Primar al comunei Tileagd la al Il-lea mandat, are Facultatea de Drept şi Licenţa Academiei de Poliţie ani.

Viceprimar al Tileagdului, la primul mandat. Are ca pregătire Institutul Agronomic şi o experienţă în domeniu de 27

a) b) c)

Introducerea gazului metan în localitate. Urbanizarea localităţii prin lucrări de canalizare şi infrastructură, Reabilitarea dealurilor viilor şi ridicarea la parametrii de

odinioară. d) Acţiuni pentru înfiinţarea de microferme asociative în domeniul agricol, după modelul Olandez. e) Incurajarea cu iniţiative în investiţii economice. f) Obţinerea titlului de Oraş al Tileagdului, titlu care 1-a avut din anul 1692 până în anul 1950, când l-au desfiinţat comuniştii. Bineînţeles că pentru realizarea acestor obiective trebuie conştientizată întreaga populaţie, cunoscându-se proverbul care spune că „O rândunică nu poate aduce singură primăvară".

FOLCLORUL LOCAL Folclorul cuprinde producţiile muzicale, coreografice şi literare creiate de oameni dealungul secolelor, putându-se considera un rod al înţelepciunei colective. Localitatea Tileagd, având titulatura de oraş începând cu anul 1692 şi o populaţie preponderent maghiară, la fel satele Poşolaca şi Uilacul de Criş, nu au moştenit şi nu au creiat folclorul care se găseşte din belşug în toate satele cu

153

populaţie românească, sau preponderent românească de pe valea şi terasele Crişului Repede. Din această ultimă categorie face parte în prim plan Tilecuşul, urmat de Bălaia şi Călătani care au avut şi au o populaţie numai românească. Aceste trei sate, aparţinătoare comunei Tileagd, şi-au înbogăţit folclorul local pe tot parcursul sutelor de ani de la aşezarea lor în comunităţi omeneşti (anul 1308), iar călătanii şi-au adus zestrea lor folclorică cu o sută de ani în urmă, din satele comuriei Aştileu, respective din Călăţea, de unde au venit pe actuala aşezare. în general, folclorul reflectă viaţa şi mediul în care trăiesc oameni. Creiaţiile folclorice locale abordează o mare varietate de teme constituindu-se într-un adevărat COD al comportamentului oamenilor, al educării etice al acestora. Creiaţiile folclorice redau cu multă fineţe în imagini artistice, de o deosebită frumuseţe, dragostea de neam şi de glie, dragostea de frumos, respingerea urâtului, dragostea faţă de muncă şi hărnicie, de promovarea a optimismului, de încrederea în victoria dreptăţii, iubirea părinţilor, a fraţilor şi a celor apropiaţi, ajutorarea celor aflaţi în necaz, de aprecierea în mod just a binelui şi a răului, de respingerea corupţiei, a lenei, a minciunei şi a infidelităţii. Prin prisma acestor coordonate etice şi estetice ne vom opri pe scurt la creiaţiile folclorice prilejuite de sărbătoarea Crăcinului, a Anului nou, a Sfintelor Paşti şi ale altor sărbători mai însemnate de peste an. Folclorul care are ca temă sărbătoarea Crăciunului, în prim plan este umblatul cu Steaua şi cu Turca, însoţite de colindele: „O, ce Veste Minunată", „Naşterea ta Cristoase", „Trei păstori se întâlniră" şi altele! Grupurile care umblă cu Steaua, sunt formate din adolescenţi, iar grupul care umblă cu „Turca" este alcătuit din bărbaţi de vârstă medie, având în echipă un toboşar, un highighiş şi un dansator care joacă dansul „Turcii". Acest grup, la casele oamenilor cu fete de măritat, pe lângă colindele obişnuite, în mod obligatoriu se cântă şi colinda fetei. Colindele se plătesc cu un colac mare şi frumos rumenit şi cu sume de bani mai mult simbolice. Se mai serveşte câte un păhărel mic de palincă din prune, fâcându-se urări de sănătate şi de belşug în anul care va veni. Unul din echipaj, se exprimă şi în versuri, dar mai mult în proză, scoţând în evidenţă hărnicia gospodarului care i-a primit în casă. „Gazda noastră omenos, Ne-a făcut un dar frumos ; Dar acesta nu s-a făcut Cum nouă, vouă vi se pare Mergând la moară Cu bota subsuoară, hârjonindu-se Cu câinii oamenilor prin garduri.

Florica Simuţ, fiica lui Ilea Nioani Miculi de pe Cionc. O talentă cântăreaţă şi păstrătoare a cântecelor din folclorul local, cântece care nu lipsesc de la spectacolele Nunţilor din Tilecuş.

A prins la jug 4 boi bourei în coame încârligăţei, în coada coldoboţei şi s-a dus la arat. A tras brazdă neagră semănând grâu roşu, Ploaia l-a plouat, apa l-a muiat, Soarele a ieşit, grâul s-ancolţit, Mare a crescut, înalt cât trestia la boabe cât mazărea. Grâul înalt peste genunci II făcură în mănunchi, din mănunchi făcură snopi, Din snopi făcură cruci, din cruci făcură stog înaltul stogului cât înaltul cerului Grosul stogului cât grosul pământului" La încheirea acestor cuvinte cu tâlc spune: „Rămâi gazdă sănătoasă că plătişi colinda noastră! La anul şi la mulţi ani." Redăm mai jos câteva colinde de Crăciun.

155

O, CE MINUNATĂ

VESTE

O, ce veste minunată în Viflaeem ni s-arată Astăzi s-a născut Cel făr de-nceput Cum au spus prorocii. Că la Viflaem Măria săvârşind călătoria, într-un mic sălaş Lângă-acel oraş Născu pe Mesia Pe fiul în al său nume Tatăl 1-a trimis în lume Să se nască Şi să crească Să ne mântuiască Vântul bate, nu-L răzbate

Nana LUCA din familia Petelint, de pe strada Bisericii, a doua valoroasă şi talentată cântăreaţă a Tilecuşului, fidelă stilului tradiţional trăgănat. („Tragănă nană tragănă, frunză de goron galbenă! că şi eu am trăgănat, frunză de goron uscat.")

Neaua ninge nu-L atinge Refren:

El e domnul nost cel Sfânt, Domnul peste-ntreg pământ Refren: Si de-acum până-n vecie, Mila domnului să fie Refren:

SUS LA POARTA RAIULUI Sus la poarta raiului, poarta raiului, Paşte turma tatălui, turma tatălui Refren: Linu-i lin şi iară lin Bate vântul frunza lin Lin şi lin. Dar la poartă cine sta, oare, cine sta? Sta chiar Maica Precinsta, Maica precinsta Refren: Lângă Ea un legănel, legănel, legănel Cu un copilaş în el, copilaş în el Refren: Copilaşul când plângea, puiul când plângea Maica sfântă-1 legăna, Maica-1 legâna Refren: ... , Copilaşul când dormea, puiul când dormea Maica Sfântă-L legăna, maica-L legăna Refren:

157

CÂNTECE DE LEAGĂN Nani, nani puişor Te culcă mama cu dor Nani, nani, pui de peşte, Eu te leagăn şi tu-1 creşte. « Nani, nani, ochi de mure Că mama mere-n pădure S-adune ceva surcele S-aprindă focul cu ele Să-ţi gătesc ţie mâncare Şi-i mânca să te faci mare Să creşti mare, mărişor, Să ne fie de ajutor! Nani, nani, puişor Să creşti mare, mărişor, Să ne fii de ajutor: Mamii dajutor în casă Taţii dajutor la coasă! Nani, nani, pui de om, C-a venit vremea de somn!

In toate satele româneşti de pe valea Crişului Repede, în depresiunea Munţilor Pădurea Craiului şi a Munţilor Plopişului, Doinele sunt numite „Hori". Hora îl însoţeşte pe om în toate activităţile vieţi lui. Hora este mereu tânără şi nu moare niciodată. Hora redă în imagini artistice, modul de viaţă al oamenilor, suferinţele şi bucuriile, tristeţea şi speranţele, dragostea şi dorul de cei dragi, precum şi locul unde sau născut. Autorul, sau autorii anonimi, exprimă în versuri toate aceste stări suflrteşti. Să redăm câteva din aceste expresii: „Cui nu-i place horile Bată-l supărările Că pe mine nu m-or bate, Că eu le iubesc pe toate, Şi horesc şi zi şi noapte Şi-oi hori până la moarte Şi horile mi-oi hori Pân-oi închide ochii.

158

Mi-o adus Dumnezeu mie Ceasul de căsătorie. când îşi ia rămas bun de la cei dragi: „Ia-ţi mireasă ziua bună de la tată de la mumă. La omul cu supărare Că şi eu când mă supăr Cu horile mastâmpăr. Mila de la maică ta". Mulţumesc maică cu drag De creşterea ce mi-ai dat Şi de sfatul tău cel bun Până-n ceasul meu de drum Şi de toate-ţi mulţumesc Zile bune îţi doresc". ." Să ne oprim puţin la Hora miresei şi să-i pătrundem înţelesurile de mare încărcătură emoţională. Plânge-ţi fată părul tău Mila de la taicâ-tău Plângeţi fată coada ta. De la fraţi de la surori De la grădina cu flori. mireasa care pleacă de la casa părintească îşi cere iertare de la părinţi: „Iubitul meu tată dulce Vine vremea şi m-oi duce. Sunt emoţionante şi versurile prin care. Iubitul meu şi scump tată întinde-ţi tu mâna dreaptă Şi din inimă mă iartă.Cine-a îndălit horile Fie-i ochi ca florile Că horile-s stâmpărare.

Plânge-ţi fată coada ta. Plânge-ţi fată părul tău Mila de la Tacă-tău. după cum urmează: „Oh ! măicuţă vai de mine." HORA MIRESE „Pană mândră-n colţul mesii Mândru plâng ochii miresei Lasă plângă săracii. Departe m-ai dat de tine Departe maică. Hai mireasă ia-ţi bineaţă Că se face dimineaţă De la maicăta cea dragă De la frunză. ne vedem la zile mari" Fata care sa măritat la îndemnul altora. Traiul de la maicăta. 160 . de la iarbă. departe Şapte dealuri ne desparte Şi păduri de lemne tari.Fata înstrăinată. Cu cine mă cununaşi Cu cununa gardului Cu urâtul satului. Părinte sfinţia ta. printre străini îşi cântă supărarea şi dorul de mamă. De la tatăl tău cel drag De la frunza cea de fag. Că ce-a fost nu va mai fi. cu un bărbat bogat pe care nu 1-a iubit niciodată: „Mâncete focul nănaş. ajunsă în alt sat. Şaptezeci de zloţi ţi-oi da Dacă mi-i descununa.

astfel: „Dragu-mi-i omul cuminte La fapte şi la cuvinte Dragumi-i prunul cu prune Şi omul cu vorbe bune Dragu-mii omul sfătos. ca de exemplu: „Mândră-i nana cea roşită Cu roşele din Potică (farmacie) Dacă n-ar fi potica Oare ce-ar face nana? A vândut nana o găină ca să-si ieie vaselină A vândut nana cocoşu Ca să-şi ieie sopon roşu Şiatâta s-o soponit Până toată o îngălbenit. Cuminte şi drăgăstos. dovedită prin concordanţă între vorbă şi fapte.De la fraţi. Prin strigături sunt satirizaţi toţi aceea care fac lucruri respinse de buna cuviinţă. De la fete din uliţă. . de frumuseţe interioară. Că dacă vi-ţi mărita. Să cântaţi nu-ţi cuteza Să nu v-audă soacra. de la surori De la grădina cu flori. Cântaţi tete şi horiţi." Poezia populară ne mai arată că dragostea este meritată numai de omul care are calităţi deosebite. pentru a crea o atmosferă de voie bună. De la fir de lămâită. De la feciorii din joc. De la tir de busuioc. dar mai ales în strigături la joc dumineca şi la petreceri la nunţi. este prezentă în toate creiaţiile populare. omul care spune şi face numai fapte bune." Satirizarea celor cu deficienţe în conduită şi comportare. Până sunteţi la părinţi.

Soacră. poamă acră De te-ai coace cât le-ai coace Poame bune n-ai mai face. soacră. De te-ai coace un an şi-o vară. Ai rămâne tot amară. Ci răsare lângă vale Fericitu-i cine-l are Şi răsare lângă drum Nare noroc omul bun. 162 .Nana'naltă şi voinică Doarme lângă mămăligă Mămăliga ăerbe-n oală Ea cu somnu se omoară". Alt exemplu pentru bărbaţii leneşi. Mândră floare-i norocul Nu răsare-n tăt locul. fumători şi beţivi: „Bată-l focu de bărbat Că e tare blestemat Eu lucrez la sapă-n soare El bea-n crâşmă la răcoare" Alte versuri rostite sau cântate în momente de tristeţe. Măi bădiţă tu eşti prost Mi-i de tine nu mi-a fost Numai sâmbăta seara Să mă joci duminica. cauzate de factori diverşi: „Arză-mi-te focul spată Că-mi faci pânza toată spartă Şi te-ar li trăznit războiul Că-mi faci pânza lătunoi.

" Unor tineri îndrăgostiţi: „Aseară vântul bătea Badean braţe mă strânge. Mâţa n-are pălărie!" Unor tineri a căror dragoste se află în cumpănă: „lauzi mândră cucul cântă Ieşi afară de-l ascultă De ţi-o cânta cucul bine Trage nădejdea la mine. Trec prin pădure cu tine. Cine-nu şti chiuii N-are-n nuntă ce veni!" . Unei femei care este infidelă bărbatului: „Mâi muiere." Să mai prezentăm câteva versuri care de obicei se strigă la nuntă: „Cine nu şti descânta Nare-n nuntă ce căta. măi nevastă Cine-mi bate la fereastră? Taci bărbate bat-o vina C-o fi mâţa lui vecina! Măi muiere mâi urgie. Uită că drăguţ ţi-am fost. M-ar fi strâns de m-ar fi rupt De-ar fi bătut vântul tare M-ar fi strâns să mă omoare.Fire-ai tu să fii măi bade Ce bătaie ţi-se cade. De-ar fi bătut vântul mult. De ţi-o cânta cucul prost. Şi nu pui mâna pe mine.

să facă comparaţii. oile-s negre. Când începe a o dezbrăca. Am două fete. în ghicitori. Nime-n lume nu se-nşală Ca feciorul când se-nsoară. . ele. Tot timpul fug una după alta şi nu se ajung? (Ziua şi noaptea) 3. 1. Cine mănâncă toată ziua şi nu se satură niciodată? (Meliţa) 10. chiar mititel şi-ngrădeşte frumuşel (Acul de 11. Prezentăm câteva ghicitori de largă circulaţie în satele de pe valea şi terasele Crişului Repede. cine le paşte le cunoaşte. Bălaia şi Călătani cu prilejul unor întâlniri în şezători şi cu ocazia lucrărilor de clacă. Cine îţi arată în mod fidel. la trup e ca un pepene. cei prezenţi prind a lăcrima? (Ceapa) 2. şi nu-i nici în casă nici afară? Şade moşu în cămară. obligă publicul ascultător să gândească. pentru a putea găsi răspunsul potrivit. Câmpu-i alb. Cine le vede nu le crede. Sunt patru fraţi pătaţi. imaginaţia cu realitatea. Ghicitorile. dar drumul nu-1 trece? (Ceasul de perete) 9. de obicei se îmbină ironia. Prinde patru boi la car Şi-şi aduce mult amar. Cine umblă într-una şi cântă. frumuseţea şi urâţenia? (Oglinda) 7. Am două surori. Cureluşă unsă sub pământ ascunsă? (Şarpele) Cine trece prin oblac şi nu-1 sparge? (Soarele) La cap are peptene.Una nu se spală niciodată şi este albă în mod permanent? (Roţile morii) 164 . Am o domnişoară cu rochie roşioară. 14. la picioare răşchitoare? (Cocoşul) 16. la coadă are secere. (Cartea cu literele) 4. ca moment de destindere. cusut) 13. Păsări pe grâu nu s-ar pune. Una se spală permanent şi tot neagră rămâne.Mireasă mirele tău Bun ar fi de ciuhă-n grâu Că-i negru ca un tăciune. cu mustăţile afară? (Morcovul) Cine-i mic. vechi şi ele ca toate celelalte creiaţii folclorice. 15. Cine trece prin gard şi câinii nu-i latră? (Fumul) 5. (Geamul) Cine stă permanent pe loc. 12. au fost mult folosite în Tilecuş. într-o cămaşă îmbrăcaţi? (Nuca) 6. Cine trece prin apă şi nu se udă? (Viţelul din vacă) 8.

9. 2. . de odinioară. o pierzi odată pentru totdeauna! Ce ţie nu-ţiplace. şoareci prinde! Cine pleacă la drum de dimineaţă. 8. 7. am aflat că s-au bucurat de largă circulaţie Poveştile lui Petre Ispirescu. atât te întinde. evidenţiind victoria binelui în luptă cu răul. „Haiducii". Căci cine cheltuieşte peste cât câştigă. 12. Poţi lua masa cu ea. Ele au un caracter de scoatere în evidenţă a unor porniri şi instincte. dar nu Cinstea este ca viaţa.Proverbele şi zicătorile au fost şi sunt rod al înţelepciunii oamenilor sfătoşi. 6. Umblă după potcoave de cai morţi! CÂTEVA CUVINTE DESPRE POVESTI * Din opiniile locuitorilor mai vârstnici ale satelor de pe valea Crişului Repede. 3. ale experienţei milenare de viaţă ale acestora. altuia nu-i face! Norocul este şi cum şi-1 face omul! Omenia. „Călătoriile lui Robinson Elveţianul" şi altele. 11. 5. neconforme cu dreapta credinţă şi cu respectarea normelor de viaţă a societăţii: 1. Nu-i mult să nu treacă şi nici puţin ca să nu ajungă! 18. 13. Răzbunarea este arma prostului! 15. Visează cai verzi pe pereţi! 19. basmele şi povestirile au avut rol instructiveducativ. şi cina! La pomul lăudat să nu te duci niciodată cu sacul! Pomul se cunoaşte după roade iar omul după fapte! Minciuna are picioare scurte. nu are-n casă mămăligă! 14. „Păţaniile lui Păcală". Prin conţinutul lor. aleargă! 10. Nu aduce anul ce aduce ceasul! 17. „Viteazul Gruia lui Novac". departe va ajunge! Lenea omului se aseamănă cu rugina grâului! Cât ţi-e pătura. omenie cere! Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte! Scumpul (zgârcitul) multe pierde şi leneşul mult 4. triumfarea adevărului fată de minciună. Ce se naşte din pisică. Omul sfinţeşte locu şi nu locul pe om! 16. a dreptăţii în confruntarea cu strâmbătetea.

sălteau şi ele mai lejer dar în acelaşi ritm trepidat. flăcăii se înşiruiau în linie dreaptă. căutând fiecare ca să fie cât mai aproape de higheghe. în ritmul muzicei. o fată şi un băiat. flăcăii îşi chemau fetele la joc. mai neîndemânatice: „Ardeleana ştiu juca Pita n-o ştiu frământa Pe lopată n-o pot pune Numai legată cu funie" DATINI SI OBICEIURI In satele aparţinătoare comunei Tileagd. La higheghe veneau de regulă flăcăii şi fetele necăsătorite. cu predilecţie mamele fetelor şi copiii. Ca spectatori participau şi persoane mai învârstă. iar fetele cu mâinile întinse pe umerii flăcăilor. Jocul se desfăşura cu perechi. Călătani şi Tilecuş. un fel de „Horă" a satului cunoscută în toate localităţile de pe valea Crişului Repede sub denumirea de „HIGHEGHE". „ARDELEANA". formă în care flăcăii întorceau fetele pe sub mână. în fiecare duminică de peste an. Din această formaţie. făcând parte din folclorul local. în anii 1932-1933. A doua formă era „Sălăjanul" în care. chiuind strigături în versuri. cu excepţia duminicilor din postul Crăciunului şi a postului Pastelor. Creatorii de folclor în versuri au şi făcut repede strigături de satiră la adresa fetelor mai puţin ajutorate. Fondul era acelaşi. veni cineva în Tilecuş din jurul Sibiului şi i-a învăţat pe tineri un joc nou. aparţinătoare comunei Tileagd. în ambele direcţii şi de mai multe ori. flăcăii băteau pintenii de la cizmă şi săltau în sus. Dansul popular a fost o formă de manifestare artistică. numit şi Postul Mare. Aici este vorba de Bălaia. care era cel mai spectaculos. Jocul se desfăşura în trei forme: polca. cu mici diferenţe nesemnificative. criticându-i pe cei leneşi şi amatori de băuturi tari. bătutul podelei cu picioarele într-un anumit ritm de către flăcăi. A treia formă era dansul „Scuturatul". erau aceleaşi datini şi obiceiuri ca în toate localităţile de pe valea şi terasele Crişului Repede. 166 . în care se făceau mişcări săltăreţe şi învârtite. vizând în mod indirect anumite comportări neconforme ale tinerilor. „HIGHEGHEA" a fost organizată de către flăcăii necăsătoriţi.DANSUL POPULAR Dansul popular s-a practicat în localităţile cu populaţie românească din timpuri imemorabile. Era o adevărată artă coreografică.

începând din ajunul Crăciunului. ţinea 3 zile. . învelită în hârtie velină albă şi împodobită cu simboluri de sărbătoare. în zilele a 2-a şi a 3-a. se purtau discuţii a căror temă era în cele mai multe cazuri pământul cu roadele lui. La acest îndemn.Să începem cu datinele şi obiceiurile Sărbătorilor religioase: Crăciunul. acum visai" şi dialogul continuă: Irod: „Scoală. ceilalţi 4 purtau cămăşi albe. continuând coilindatul în prima zi de Crăciun. ce veste Minunată! Păstorul cu şuba lui biţoasă se culca pe vatra casei. cum se vând boii şi caii la anumite târguri. în multe culori. lună. permiţând ca să se învârtă în jurul acestei prăjine. Cele cinci colţuri ale stelei sunt legate între ele cu lănţişoare confecţionate din hârtie velină. din carton mai gros. Păstorul avea ca îmbrăcăminte o şubă biţoasă de oaie. îi urmează păstorul imediat care spune: „Auzi-i un glas de domn. Să detaliem puţin partea tehnică a colindătorilor care umblau cu „STEAUA". aşa cum era consemnat în calendarul Creştin-Ortodox. Pe cap purtau coifuri cilindrice. fie-ţi ţie ajutătoare: Făte o ţâră către mine săţi arat că cine-i câine. care-mi poruncea să vin în casă şi să dorm" O. de Crăciun se organizau baluri şi petreceri. un Irod împăratul şi un păstor. în mai multe culori. la mijloc avea un soare din staniol galben. multe steluţe şi îngeraşi. îndemnându-l ca să se scoale şi să-l conducă la Staulul unde s-a născut Isus Hristos. în stea era introdusă o prăjină rotundă ca un fel de ax. stele. soare. păstorul „somnoros". semne ale crucii. Aceştia formau un grup de 5 (cinci) persoane: Cei trei Crai de la Răsărit. plus colinda „Naşterea ta Cristoase Dumnezeul nostru". până când ajungea la fiecare locuitor al satului. Steaua era confecţionată în cinci colţuri. unde „dormea" până când se cânta colinda anunţată de el. cu dansuri şi cu băutură din belşug. porneau colindătorii cu „Steaua" şi cu „TURCA". cu muzică. avea temă religioasă cu următorul program: intră cei trei Crai însoţiţi de împăratul Irod. cu sărbătoarea Naşterii Domnului. cu slove roşii." Se scot săbiile din teacă (săbii din lemn) şi începe duielul aprig de spadasin. lângă picioarele celor trei Crai. De regulă se bea vin. cască şi spune: „Acum mă culcai. ornamentate cu semne ale crucii şi cu multe steluţe din hârtie velină. După aceste colinde. lungi până sub genunchi. Pe cei tineri îi preocupau dansul şi petrecerea. confecţionate din staniol alb. impresionând gazdele luate prin surprindere. Irod îl atingea cu piciorul pe păstor. Ceremonialul care se desfăşura în casele unde erau primiţi. scoală si te trezeşte că împăratul îţi porunceşte!" Păstorul: „Nu te hârjoni la mine că eu ştiu destul de bine cum mamă-ta îţi spune câine!" Irod: „O.

Cele trei zile ale Crăciunului erau sărbătorite din plin. intrau numai în casele unde erau invitaţi şi în schimbul colindelor care le cântau. când pleacă la biserică din fiecare familie cel puţin o persoană. când se sărbătoreşte SFÂNTUL MUCENIC TEODOR (Sântoaderul) se mănâncă toată ziua numai grâu fiert. producând fum mult şi de lungă durată. ţuraleisa" pentru ca pomii să fie feriţi de omizi şi ca să facă fructe multe la vară. Când se trăgea de sfoară. limba se lovea sonor de partea superioară a botului caprei. care erau colindători. BOBOTEAZĂ. care ştie ca să creeze scene hazlii. clămpănind de mama focului. îndulcit. Anul nou trecea aproape neobservat. dinamic şi vioi. Maxilarul de jos al caprei era o limbă de lemn prinsă cu balamale. Era în postura asemănătoare a unui clovn de circ. să înconjoare fiecare pom din grădina casei. Tot în prima zi de Crăciun se umbla cu „Turca". în luna martie a fiecărui an. grupare care cuprindea 7-8 bărbaţi de vârstă medie. Purtătorul acestei „Arătări" trebuia ca să fie un om cu aptitudini sportive. mai mult simbolică. toate familiile care aveau fete de măritat. până i se introducea tradiţionala monedă în gură. pentru a participa la slujba religioasă a Botezului Domnului şi pentru a lua într-un „Canceu" de sticlă apă sfinţită de preot.La solicitarea gazdelor se mai cântau şi alte colinde specifice sărbătorii Crăciunului. . rumen şi cu o sumă benevolă de bani. agitând un clopoţel mic şi strigând în gura mare „Ţuraleisa. oricât de crâncen ar fi gerul. Tot timpul ţopăia în ritmul unei tobe şi fugea de la o persoană la alta. Prin această limbă era introdusă o sfoară rezistentă. producătoare de bună dispoziţie. copiii între 7-8 ani. ciugulindu-le buzunarele cu botul. De regulă. Alte datini şi obiceiuri păstrate din bătrâni. în ordinea lor cronologică sunt următoarele: 1. Colindătorii cu Turca. 2. obosiţi de manifestările ce le-au făcut în cele trei zile ale Crăciunului. erau răsplătiţi cu un colac mare. Capul caprei era bine fixat într-o prăjină sau o coadă de mătură. albastru şi galben. denumit „Colivă" iar în grădini se aprind focuri mocnite din bălegar şi plante putrezite. De la cap în jos avea o rochie lungă de culoare roşie. Tot în ziua de Bobotează era obiceiul ca în fiecare familie. din grădină. nelipsită din casa fiecărui creştin. se pregăteau din timp pentru primirea colindătorilor. Turca propriu-zis reprezenta un cap de Capră din lemn. având un orificiu prin care purtătorul putea ca să vadă şi ca să primească în gură o monedă de un leu. Predomina credinţa că fumul ar proteja mugurii pomilor de ger. care prin dansul şi mişcările lui ritmice creia atmosferă sărbătorească. cu două zurgălăi şi mai multe funde din panglici de culoare roşie. cu petreceri şi voie bună. de 3 lei sau de 5 lei.

erau în sat două sau trei fântâni publice cu apă bună de băut. Flăcăul căruia îi plăcea de o fată. în frunte cu preotul. aducând bucurie şi speranţe în sufletul tuturor (lucruri mici cu efecte mari). 4. îşi procura din timp apă de colonie. Vineri şi Sâmbătă. frumos mirositoare de la drogherii din oraş şi de ziua de Sfântul Gheorghe se ducea la părinţii fetei.cu rugămintea de a i se permite ca să stropească fata. erau stropite fetele de către flăcăi cu apă proaspătă din fântână. nu trăgeau clopotele la biserică şi se bătea numai toaca. preot şi credincioşi. sau li se prelungea contractul pe încă un an de zile. Această manifestare constituia o mare cinste familiei. . pentru a fi proaspete şi curate tot anul. urându-le totodată măritiş cât mai grabnic. Tot în ziua de Sfântul Gheorghe se schimbau slujii angajaţi cu anul. flăcăii se duceau la fântâni cu noaptea-n cap. anunţând învierea Domnului. iar când se apropiau fetele de fântână le stropeau cu apă rece. cu câte o lumânare în mână. mântuitorul tuturor neamurilor. obiceiul nu a dispărut ci s-a „modernizat". Acolo îi aştepta preotul-paroh cu o lumânare aprinsă şi se adresa celor adunaţi cu cuvintele-. dacă se întâmpla ca să înceteze din viaţă cineva. 5. După ce localităţile rurale au mai evoluat şi un număr tot mai mare de locuitori şi-au săpat fântâni în curte. îşi umpleau câte două găleţi cu apă. în vremurile mai îndepărtate. care cădea negreşit pe data de 23 aprilie. până când toată suflarea avea lumânarea aprinsă în mână. câţi încăpeau intrau în Biserică cântând „Hristos a înviat din Morţi" După oficierea slujbei învierii se reîntorceau la casele lor. bucuria învierii Domnului Isus Hristos. aceste mâţişoare nu mai erau aduse acasă.3. De ziua SFINTELOR PAŞTI era mare bucurie sufletească. Preotul se oprea la poarta bisericii cu toată mulţimea după el. De ziua Sfântului Gheorghe. începeau să bată clopotele. în ziua învierii.în ziua de SFÂNTUL GHEORGHE. Preotul striga la clanţa uşii: "DESCHIDEŢI PORŢILE RAIULUI CA SĂ INTRE ÎMPĂRATUL MĂRIREI"! O voce din Biserică întreba „Cine este împăratul Mărirei"? Preotul spunea: „ÎMPĂRATUL MĂRIREI ESTE HRISTOS CEL ADEVĂRAT CARE A MURIT PE CRUCE ŞI A ÎNVIAT A TREIA ZL AŞA CUM AU SPUS PROOROCII"! După acest schimb de cuvinte se deschidea uşa Bisericii. se ducea aproape tot satul la Biserică. fântâni la care mergeau fetele în fiecare dimineaţă cu ulcioarele de ceramică ca să aducă apă peste zi. înăuntru în Biserică se aflau cei doi clopotari. La miezul nopţii.FLORIILE se sărbătoreau cu o săptămână înaintea Paştilor şi se ducea rămurele cu mâţişoare de salcie la biserică. înconjurau toţi biserica de trei ori. Preotul şi toată mulţimea. „Veniţi ca să luaţi lumină"! Cei mai apropiaţi de preot îşi aprindeau lumânările apoi unii de la alţii. în perioada zilelor de Joia Mare. pentru ca în timpul căldurilor de vară să nu se adune muştele în gospodării.

fiecare gospodar îşi punea rămurele cu frunze de tei la poarta de intrare în curtea casei. copiii mai mărişori. nu au fost pe placul anticriştilor comunişti. stropite cu vin roşu). injectân-du-le zi de zi. După oficierea slujbei religioase specifică sărbătorii.practicat şi se mai practică şi în prezent. îmi face multă plăcere ca să prezint modul desfăşurării nunţilor în localităţile aparţinătoare comunei Tileagd. se oficiază din nou o slujbă de rugăciune. La terminarea acestei slujbe. La cimitir. ca în formă de pelerinaj. După masă era program de voie pentru fiecare dar nu era permis ca să lucreze nimeni nimic în prima zi de paşti. adunau rouă după grâul din lanurile apropiate. în vase curate. de grindină şi de alţi dăunători. Multă lume mergeau la Biserică. Toată familia se spăla pe faţă în ziua Sfintelor Paşti cu roua adunată din lanurile de grâu apropiate de casele oamenilor. prin care preotul Roagă pe bunul Dumnezeu ca să ferească holdele de lăcuste. încercând timp de 50 de ani ca să spele creierele oamenilor de aceste învăţăminte. Nu mânca nimeni nimic până când se gustau păştiţele aduse de la Biserică.La orele 9 dimineaţa începea din nou slujba religioasă a învierii la Biserică. RUSALIILE: în ajun de duminica Rusaliilor. acest ceremonial folcloric aflându-se şi în atenţia Direcţiei Judeţene de Cultură şi al Cultelor. în timpul acestei slujbe se pregăteau şi Păştiţele (cuburi mici de prescură. ducând şi patru Prapori din Biserică. pe gardurile de la stradă. apoi se puneau pe masă bucatele pregătite pentru sărbători şi mânca fiecare cât îi era poftă. aplicând metodele în mod mascat şi în zilele noastre. iar femeile duceau la Biserică coşuri cu ouă roşii şi cu diferite alimente ca să le sfinţească preotul. Se ciocneu ouă roşii între membri familiei şi se cânta cu bucurie „Hristos a înviat din Morţi". preotul ieşea cu credincioşii la cimitir. după cum urmează: 170 . apreciindu-1 ca un valoros tezaur moştenit de la strămoşi. în timp ce mamele erau plecate la biserică. de către patru bărbaţi din cei prezenţi. care din mare păcat. a găsit teren fertil. în casă şi în curte. care se află în vecinătatea holdelor cu recolte agricole. cu tot palmaresul lor. în timp ce femeile împletesc cununi mici din spice de grâu pentru fiecare prepor adus de la biserică. obicei care s. Nimiceşte-le Doamne nelegiuirile! Nu a fost interzis de către comunişti obiceiul ceremonialului căsătoriilor. preotul oferea păştiţe fiecărui cetăţean care prezenta un păhărel curat în acest scop. precum şi la grajdul vitelor. Toate aceste datini şi obiceiuri rămase din moşi strămoşi. doctrina marxist-leninistă. interzicând manifestările lor în public.

să cunoască foarte bine toate obiceiurile oamenilor aşezării. aceştia purtau un bastonaş „A la Monşer". anunţă preotul paroh şi îi cere ca să stabilească o zi de duminică pentru cununia lor. Chemătorii. Ca semn distinctiv de „Chemător'. după ce au stabilit de comun acord data căsătoriei. o persoană inteligentă. capabilă să conducă întreg ceremonialul nunţii. cu atribute care îl onorau. să ştie caracteriza pe fiecare locuitor în parte. Formula de exprimare a invitaţiei la nuntă era următoarea: Familiile X şi Y din localitate. foşti prieteni din adolescenţa lor. viitori miri îşi căutau câte un Cehemător din rândul flăcăilor aşezării. Albastru. Cu alte cuvinte.a) PREGĂTIRILE DE NUNTĂ Atât mirele cât şi mireasa. cu onoare vă invită să participaţi la ceremonialul O scenă din spectacolul etnografic reprezentând pregătirea miresei pentru nunta din Tilecuş în 2004. să ştie să vorbească mult şi frumosconvingător. trebuie ca să fie un „OM SFĂTOS": Pentru a face invitaţii la nuntă. bastoane la care aveau legate mai multe panglici de culoare Roz. împodobiţi cu flori albe artificiale. Mai trebuie să-şi găsească un „Grăitor". Roşu. din familii apropiate lor şi pe cât posibil ca să fie oameni de vază în localitate. . naşi din partea Mirelui şi Naşi din partea Miresei. atât la reverul hainei cât şi la pălărie. aveau rolul de a face invitaţia la nuntă familiilor înscrise pe o listă. care să fie şi deştept şi prezentabil. Urmează apoi căutarea naşilor preferaţi. Albă.

în anul 2004. supravegherea ca toţi invitaţii să fie bine seiviţi la mese şi întreaga petrecere să se desfăşoare în condiţii optime. brânză de vaci. căsătoriei fiului. Mesele erau întinse în curte. se aruncau peste ei o ploaie de boabe de grâu şi de orez. reunind reprezentantele a două generaţii. atât la Biserică cât şi la petrecerea de nuntă care va avea loc Duminică data de Familiile care au fost invitate la nuntă. grăitorul. Când veneau mirii de la Biserică. Imediat lângă poarta de intrare în curte. alimente ca: făină. la intrarea în curtea casei mirelui. în spectacolul etnografic „Nunta la Tilecuş". fiicei lor X. Când se considera că ospăţul se apropie de sfârşit. găini. ca să le fie traiul şi viaţa înbelşugată. Y. Mireasa trebuia ca să lovească zdravăn scaunul cu piciorul. ouă. era aşezat un scăunel mic pe care se găsea o găleată zincată plină cu apă. ca să răstoarne găleata cu apă. când în Tilecuş funcţiona impecabil un cor mixt pe patru voci. sub bagheta deosebitului învăţător Petru Chirilă. făcea apel la nuntaşi ca fiecare. pline cu fel de fel de bunătăţi iar muzicanţii încântau aparatele auditive ale nuntaşilor. preludiu a ceia ce a fost cu 70 de ani în urmă. simbolizând că de aici înainte ea va fi stăpâna casei. smântână. duceau părinţilor mirelui şi al miresei din timp. şuncă de porc afumată. Grăitorul avea de aici înainte sarcinile cele mai deosebite. varză murată pentru sarmale. cocoşi. după posibilităţile lor.Un grup vocal feminin. să cinstească mirii cu sume de bani care să-i ajute ca să păşească cu dreptul în 172 . în cuvinte bine potrivite.

.

anunţa asistenţa cine cu cât a contribuit şi ţinea contabilitatea banilor încasaţi. Dansul miresei era scump plătit de către acei care-şi manifestau dorinţa pentru acest privilegiu. începea „Dansul Miresei". cu ceasornicul în mână. în final. păstrător de tradiţii ale obiceiurilor vechi populare. pe lângă faptul că este un violonist talentat. grăitorul prezenta evidenţa contabilă a sumelor încasate din cinstea şi dansul miresei. când mireasa era aproape leşinată de oboseală. fiecare gospodar din satele aparţinătoare comunei Tileagd. începând cu Secolul alXIX-lea. merită ca să vorbim şi despre „ŞEZĂTORI". necesita un lung proces tehnologic până când ajungea fuiorul în furcile de tors ale fetelor în şezători. cultivau câte un mic lot de pământ cu cânepă. însoţit de toboşarul care îl secondează. Obiceiul era bine cunoscut de nuntaşi. După încheierea acestei operaţiuni. cu recomandarea să-i cheltuiască în mod chibzuit.căsnicia lor. Cu acest capitol se încheia petrecerea de nuntă. coordonat tot de către grăitor. Această plantă. precizând că mireasa a muncit pentru ei şi să nu se uite niciodată că. 174 . aducându-şi fiecare contribuţia. despre care am relatat pe larg în paginile 71-73 din lucrare privind trecutul istoric al Comunei Tileagd. apoi preda banii noilor căsătoriţi. în acelaşi timp este şi Rapsodul satului Tilecuş. pe o bucată de hârtie. Şezătorile aveau menirea pe de o parte ca fetele să-şi etaleze Florian Baciu a Meciului. care constituia baza industriei casnice. în căsnicie „FEMEIA ESTE CHEIA CĂMĂRII"! Dacă tot ne găsim la capitolul obiceiurilor din bătrâni. Grăitorul primea donaţiile. Este nelipsit de la petrecerile de nuntă.

toboşarul şi dansatorii în spectacolul „Nunta la Tilecuş". zahăr. Pentru înfrumuseţarea atmosferei din şezători. servindu-i pe flăcăi cu aceste preparate. Şezătorile erau şi un fel de „Agenţi de Presă". Nu se cunoştea în Epocă cuvântul „Divorţ". Interesant este faptul că flăcăii care au gustat din aceste produse. Căsătoriile erau considerate acte de mare răspundere şi nu se făceau cu uşurinţă. ţinute în casele familiilor care se bucurau de toată stima în localitate. bineînţeles nu ca să toarcă fuiorul ci să observe hărnicia fetelor. seriozitate. aflaţi în atmosferă încinsă a evenimentului. hărnicia între ele.Vedere reprezentând violonistul. Aici se comunicau toate ştirile bune sau mai puţin bune. întreţinea o stare sănătoasă de relaţii interumane. urmărindu-se care torcea mai repede şi care producea fire mai susbţiri. Odată cu venirea regimului comunist la putere şi în mod deosebit odată cu socializarea agriculturii. în tot cazul. aceste şezători decente. s-au desfiinţarea toate loturile de pământ pe care se cultivase anterior cânepa şi odată cu aceasta s-au desfiinţat pentru totdeauna . Pe de altă parte. inteligenţă şi prezenţa de spirit pentru a putea da replici adevărate unor provocări. care interesa tineretul. aflându-se în competiţie nedeclarată. fetele puneau mână de la mână şi aduceau din când în când. Multe căsătorii trainice s-au întemeiat după cunoaşterea din aceste şezători. trăsăturile lor de caracter. făină. ouă. ulei în locuinţa unde se ţineau şezătorile şi preparau gogoşi sau cirighele. afirmau cu toată convingerea că niciodată nu au mâncat aşa gustoase cirighele sau gogoşi. în şezători mergeau şi flăcăii din localitate.

Costumele populare ale Tilecuşenilor moştenite din moşi. purtate de protagoniştii „NUNTAŞILOR BIHORULUI" la manifestarea care a avut loc în anul 2002. printre aceştia găsindu-se şi tinerii din Tilecuş. strămoşi. .

familia Ratold din Putnok. O fată din Putnok. încă din anul 1336 au încercat să facă un schimb de pământ cu familia Csanâd. Au mai fost şi alte multe obiceiuri. Dacă din întâmplare au crescut în grădina cuiva două-trei fire de cânepă. se întinde pe o singură stradă spre oraşul Aleşd. aşa că ne vom opri aici cu aceste povestiri. în pădurea Uilacului de Criş. între descendenţii familiei Ratold din Putnok şi a familiei Csanăd din Tileagd. dar schimburile de moşii nu s-au efectuat. Să vorbim acum câte ceva şi despre satele aparţinătoare comunei Tileagd şi le vom prezenta în ordinea anilor de atestare documentară. începând cu anul 1336.frumoasele şi beneficele Şezători ale fetelor. mai puţin semnificative. Pacea a fost adusă în anul 1422 de către doi tineri îndrăgostiţi. din Tileagd. pe lângă malul drept al Crişului Repede şi este străbătut de Şoseaua internaţională E. S-au pregătit şi actele oficiale în acest scop. creînduli-se mari neplăceri. Cazul acestor neînţelegeri au ajuns până la Curtea împăratului Ungariei care a încercat ca să-i împace. şi ce greu este să reconstruieşti ceea ce s-a demolat. SATUL UILACUL DE CRIS Uilacul de Criş este o aşezare mică pe care o desparte de comuna Tileagd numai podul de peste Crişul Repede. Ce uşor este să demolezi ceia ce a fost frumos şi bun. arbuşti care sunt ocrotiţi de Lege. Conform Evidenţei Serviciului de Cadastru are o suprafaţă de 1295 ha pământ din care: 449 ha arabil. Câteva repere istorice Uilacul de Criş a fost atestat documentar în anul 1282 cu denumirea de „Pastă". continuând disensiunile între cele două familii. 10 ha de livezi cu pomi fructiferi. 445 ha cu pădure şi 157 ha neproductiv. 35 ha fâneţe. aparţinătoare familiei Ratold s-a îndrăgostit de un băiat care făcea parte din familia Csanâd. cu pietriş şi mereu umed din cauza apelor Crişului Repede. 145 ha păşuni. Aceşti tineri s-au căsătorit iar moşia care se afla în litigiu a fost dată ca zestre fetei . fiind aşezat pe moşia grofului Ratold din Putnok şi timp de secole a fost un măr al discordiei. vegetează circa 200 cuiburi de ghimpe (Ruscus hipodosum). 54 ha cu viţă de vie.15. Se cunoştea faptul că pentru încetarea acestor frecuşuri. gazdele au fost acuzate că au cultiva Canabis.

foştii iobagi şi-au construit mici gospodării individuale. fiind ultimul înscris în document. ajungând pe această cale amiabilă la întregirea familiei Csanad. Bekes Mihăly. Bânyai Istvân 1903-1904. Kirâly Peter. numit Pusta . Csete Mihăly. Enghi Jozsef. locuitorii Uilacului de Criş au demolat şcoala veche deteriorată. în 1719 avea 47 de familii iar în anul 1723 avea numai 29 de familii. Privind retrospectiv aceste date de arhivă. Din cele mai vechi documente de arhivă rezultă că în anul 1759 aveau înscrişi la şcoală 8 elevi. care au fost scrise şi date publicităţii de către Cancelariile maghiare ale vremii. Perei Istvân 1792. Fazekas Lajos 1879-1882. Boros Mihăly 1873-1875. care mai târziu şi-a luat numele de Telegdi. Balogh Zsigmond. Sândor Lajos 1904 şi în continuare. 178 . în anul 1712 avea 13 familii. în anul 1770 au început construcţia unei noi şcoli spaţioase în locul celei vechi şi a fost dată în folosinţă pe data 8 septembrie 1773. două. în anul 1713 avea 22 de familii. Lengyel Jănos.din Putnok. 1903. După revoluţie. Sâmfi Istvân 1788-1790. Kiss Jânos. când au început cursurile şcolare. împărăteasa Măria Tereza a ordonat să se înfiinţeze şcoli populare în toate satele Ungariei. iar în anul 1719 era 45 de iobagi. Râkosi Mârton 1778-1787. Szentivânyi Istvân 1785-1788. Locuitorii localităţii Uilacul de Criş au muncit sub formă de iobagi pe moşiile familiei Telegdi. fiecare după capacitatea şi puterile lui. Harmath Jănos. se poate pune întrebarea firească câtă populaţie putea să aibă Uilacul în anul 1282 când a fost atestat documentar?!! 0 casă. Ecsedi Antal 1875-1879. Arany Lâzâr 18821888. un conac? Nu ştim fiindcă în actele de arhivă privind data atestării nu se specifică acest lucru. Gere Miklos 1888-1902. începând cu anul 1769. Dealungul anilor au predat la acesta şcoală următorii învăţători: Ilosvai Istvân 17701778.Uilac. Kovâcs Jănos 1790. învăţător fiindule Ilosvai Istvân. Ercsey Gyorgy.din februarie 1902 Szucs Kălmăn şi Bîro Kăroly. în cadrul comunităţii din care au făcut parte. Somogyi Jănos 1781-1785. Gazdag Jânos. Despre învăţământ si viata spirituală Uilacul de Criş a avut o şcoală veche a cărei dată de construcţie nu se cunoştea. Din datele statistice oficiale rezultă că Uilacul de Criş. Ţinându-se cont de această poruncă împărătească. Jancso Sămuel. Nagy Jânos 1871-1873. a grofului Haller şi a grofului Kornisi până la Revoluţia burghezo-democratică din anul 1848 când a fost desfiinţată iobăgia. Se mai menţionează în aceleaşi documente ale vremii că în anul 1313 la Uilac erau 22 de iobagi.

Pe parcursul anilor. necesitând întrunirea conducerii parohiale. biserica a fost reparată din nou. Duma Gyula 1898-1920. Uilacul de Criş a fost o comunitate mică. Biserica reformată din Uilacul de Criş a fost slujită de către următorii preoţi: Kâszony Jancsi până în anul 1741. ceea ce a fost foarte puţin. Kelemen Sândor şi primarul Bernâth Istvân. credincioşii din Uilac au frecventat duminica la slujbele religioase ale Bisericii Reformate din Tileagd.spirituală . Vetesi Istvân 1789-1794. Imre Istvân 1824-1830. fiind acoperit cu tablă galvanizată. Bogdăny Jozsef 1775-1787. în anii 1332-1334 a avut un preot cu numele Jânos. Barcsa Âron 1798-1804. 0 perioadă lungă de timp. au procurat şi au donat al doilea clopot pentru biserică. Lucrarea a fost terminată la 1 martie 1887. de etnie maghiară şi de religie Reformată. căruia li se plătea câte cinci creiţari anual.Biserica Aşa cum am mai arătat. Kâdăr Miklos 1920-1934.Despre viaţa . Czegenyi Bălint. Bîro Istvân 1830-1844 Lovas Daniel 1844-1848. Nu se ştie dacă ţara şi întregul Imperiu Austro-Ungar au ajuns atât de sărace ca să ridice clopotele bisericilor. Toate cheltuielile ce s-au făcut cu renovarea bisericii. iar anul 1924 a fost acoperită în întregime cu tablă galvanizată. Pap Jănos 1796-1798. în anul 1913. în acelaşi an. Turnul a fost construit în anul 1843. Csalănosy Istvân 1768-1775. această biserică s-a deteriorat. Kâdăr Miklos. . sau a fost o pură supertiţie că puterea divină îi va ajuta ca să facă cât mai multe victime omeneşti în folosul puterii. iar în anii 1336-1337 a avut alt preot cu numele Mâtyâs. credincioşii Szokolai Iosif şi Jakab Kăroly. iar în anul 1862 a fost înzestrată cu scaune noi. Cert este faptul că Biserica Reformată din Uilacul de Criş a rămas fără clopote din anul 1917 până în anul 1924 când a fost înzestrată din nou cu două clopote. Kobe Jozsef 1794-1796. armata maghiară a ridicat cele două clopote ale Bisericii din Uilacul de Criş şi le-au dus la topit pentru a face din ele muniţia necesară susţinerii primului război mondial. Să mai amintim câ în anul 1917. Cserepes Sândor 1804-1824. Facsar Gyula în continuare. şedinţă la care s-a hotărât executarea lucrării de reparare şi aşezarea unei stele în vârful turnului. luna iulie ziua 4. în anul 1760 şi-au construit o biserică din lemn în mijlocul localităţii. Vâradi Jozsef 1787-1789. unul în greutate de 100 kg şi al doilea de 241 kg. Szokolay Jozsef 1848-1890. în anul 1792. Szentpâli Denes 1741-1788. Se mai cunoaşte că de alungul anilor. au fost achitate de către următorii enoriaşi: Duma Iuliu. biserica a fost înzestrată cu un clopotîn greutate de 208 kg. Sipos Jozsef. nesemnificativă.

Cu ocazia Recensămintelor făcute în anii 1830-1870. JUGĂRE MAŢI IELIT NR.BAŢI FEMEI . ORTO. a rezultat că Uilacul de Criş. rezultă următoarele cifre: 1830 = 590 persoane. gos-TotalBărb. IZRAIELIT 106 532 9 503 2 1 17 263 9 24 484 1 14 La recensământul din anul 1900 SUPR. în 1870=620 persoane.FemeiSub 77-1213-1924-6465 a anipodăriipers. CATOL. ROM. anianianianişi peste1948374134241598911043042 1 180 .DOX CATOL.. 757 941 757 396 631 418 284 53 2 Recensământul decembrie 1930 din 29 Nr . CASE RELIGII CIVIL PERSOANE ORTOMILIT. Recensământul populaţiei următoarele date NRNR CA CASE PPEPERS din anul 1880 prezintă ROMÂNI MAGHIARI GERMANI SLOVACI NECUA NOSCB .IZRATOTAL DOX CAT. REFORMA ŢI EVANGHEL. în anul 1850=618 persoane. aflate în păstrare pentru perioada respectivă. în 1857=440 persoane. TOTAL NECĂSĂTORIŢI TORIŢI CĂSĂ- VĂDUVI ŢAŢI pers. A LFAB ETIZ. în perioada anilor 17681880 a avut un număr de 2425 nou născuţi. ALTE 2527 130 772 1 773 42 11 56 640 18 6 La recensământul din anul 1910 SCRIE ŞI ŞTIE UNDIVORCITEŞTE GUREŞTE BĂR.ROM. conform Registrelor de Stare civilă. GREC.REFOR.Situaţia Demografică a Uilacului de Cris Din documentele consultate la Arhivele Statului Sucursala Oradea. 483 de căsătorii şi 2061 decedaţi.

ORTOD. NR. M. viticultura şi creşterea animalelor domestice.La recensământul din 25 ianuarie 1948 NR. . PERM. LOCUITE CAM. ROMÂNI MAGH. EVG. CU APĂ CANAL INST. SUPR. TOTAL BĂRB. separându-le numai podul de peste Crişul Repede. BARBATI FEMEI 0-9 ANI 10-19 20-44 I 65 ŞI 45-46 ANI ANI PESTE ANI 1028 505 521 136 148 384 249 109 La recensământul din anul 1992 NR. TERM. ÎNCĂL. PERS FEM. aşa după cum am mai arătat. BUC. TOTAL 65 ŞI GOSP. NR. DE GOSP. PERS 879 436 430 13 345 66 2 3 45 84 3 8 26 2003 . ROM. este vorba despre Moara sistematică pentru măcinat cereale care polarizează în jurul ei gospodării din aproximativ 20 de localităţi. Are aceliaşi condiţii pedoclimatice care au fost arătate la comuna Tileagd. PESTE ROBARBATI FEMEI MANI MAGHIARI SLOV. NR. LOC. ALTE GR. IZATE ELECTR.P. PENT. 0-9 ANI 10-19 ANI 20-44 45-64 ANI ANI 316 904 4 55 449 412 477 15 66 150 259 293 147 Recensământul din 20 ianuarie 2003 si ultimul TOT P RELIGII ROMÂNI MAGHIARI SLOV. PERS.6 0 PESTE 60 ANI 299 982 483 499 124 857 1 63 60 233 84 43 La recensământul din 21 februarie 1956 TOTAL PERS. DE GOSPD. DE LOC. PERS. ALIM. Ocupaţia de bază a populaţiei Uilacului de Criş este agricultura. REFORM. CAM.situaţie locativa NR. BAIE 339 910 1422 304 879 339 92 91 331 5 305 92 Uilacul de Criş mai are un obiectiv foarte important.-CAT. ADV. SLOVACI SUB 7 7-14 15-44 4 5 .

1 greco-catolic. a cărui moşie se întindea pe teritoriile a 14 sate. aşezată pe malul stâng al Crişului Repede. Tileagd. printre care şi Tilecuşul. 8 ha livezi de pomi şi viţă de vie. Armata şi Administraţia de Stat Română. cât şi la retragerea trupelor hortiste în toamna anului 1944 când le-a sunat ceasul istoriei. Din trecutul istoric al localităţii Poşolaca Satul Poşolaca a fost aşezat pe marea moşie a familiei Csanad. Telegraful şi Gara CFR. în anul 1336. în urma cărora groful Haller şi-a vândut moşia unui mare comerciant-negustor. începând cu comuna Ineu până în districtul Borodului. Catolici. Din aceştia 208 aparţin religiei Reformate. moşia folosită de către descendenţii familiei Pâzmăny. la un turnir de exerciţii de luptă. Poşolaca fiind o localitate mică şi având o populaţie preponderent de etnie maghiară. cu pietriş pe lângă malul Crişului Repede. 18 ha pădure şi 53 ha neproductiv. a cărui populaţie i-a dat mult de furcă grofului Haller timp de 5 ani. 62 ha păşune. Poşolaca a fost donată de către Regele Carol I al Ungariei grofului Păzmânok Istvăn. 15 Rom. 68 ha fâneţe. 5 alte religii şi 7 s-a declarat fără religie. Poşolaca are 703 ha de pământ din care 494 ha arabil. 78 români şi 109 ţigani. la ocuparea şi la părăsirea Ardealului de Nord. care cuprindea teritoriile a peste 26 de localităţi de pe valea şiterasele Crişului repede. Conform evidenţei Serviciului de cadastru. hărţuiele. aproximativ prin anul 1700. Are un număr de 161 case şi o populaţie de 396 locuitori din care: 201 sunt maghiari. drept recompensă pentru a-i alina suferinţa accidentului în care şi-a pierdut 3 dinţi. Mai târziu. poşolaca a fost luată în evidenţa Bisericii pentru contribuţie la taxele anuale. cu tot răul care 1-a făcut populaţiei româneşti. nu i-a nedreptăţit niciodată pe unguri.SATUL POŞOLACA Poşolaca este o localitate mică. utilizând Poşta. 10 penticostali. iar în anul 1850 a devenit moşia grofului Haller Săndor. nu a avut nimic de suferit atât după aplicarea Dictatului de la Viena în vara anului 1940. A fost atestată documentar în anul 1291. aceste date statistice au fost înregistrate la data de 20 ianuarie 2003. 53 baptişti. a trecut în folosinţa familiilor Ugray şi Bărâny. 97 Ortodoxi. nu departe de calea ferată Oradea-Cluj. Tot în 1336. 182 .

Ref.de caseNr. Ort. In urma acestor Decrete. Aceste evenimente au cauzat moartea a 88 de persoane din satul Poşolaca. cat.cat. Poşolaca apare în evidenţele Statistice începând cu anii 1755-1784 când împărăteasa măria Tereza şi fiul său Iosif al Hlea au dispus înfiinţarea şcolilor populare la sate şi organizarea primului Recensământ al producţiei în ţara Ungurească. nu reuşea să facă faţă ritualului slujbelor religioase de îngropăciune. în anii 1820-1830. Incepând cu recensămintele popolaţiei din anul 1880 şi până în anul 2003. Religia fiind preponderent reformată. pers.IzraLimba vorbită cat. în 1870=467 persoane. în 1880=379 persoane. Statisticieni: Măria Seminciuc. s-au căsătorit 495 de perechi şi au decedat 1439 persoaane. Mureşan Nr. rezultă că în perioada anilor 1780-1890.OrtodoxiGrec. Alfabetiz.1997 Coordonator: Traian Rotariu. Scăderea numărului populaţiei la recensământul din 1857 faţă de 1850 şi la recensământul din anul 1880 faţă de 1870.Rom.Total Religia apar. C. se explică prin faptul că în anul 1851 au fost mari inundaţii devastatoare pe Crişul Repede iar în anul 1870 a avut loc o epidemie de holeră. în 1850=418 persoane. p. iar în 9 case au trăit români ortodoxi. civ.Situaţia evoluţiei demografice a populaţiei din Poşolaca Conform Registrelor de Stare Civilă aflate în păstrare la Arhivele Statului Filiala Oradea. Populaţia lor 50 de familii au fost de religie Reformată. s-au înregistrat 445 de persoane. Preotul satului Pal Lajos existent în acel timp.Rom. în Poşolaca s-a născut 1588 copii. jugărNr. în 1910=588 persoane. Limba vorbită Izr. în 1857=330 de persoane.Refor. Mag. de casePop. Gr.-cat. Rom. Poşolaca apare în Evidenţe cu 66 de case în care au locuit 83 de familii cu 399 persoane. vom prezenta sub formă de grafic evoluţia demografică a localităţii Poşolaca după cum urmează: Recensământul populaţiei din 1880 .Editura Staft . maţi ieliţi Român Magh. Alţi1206101540540 58 9 29 431652 488 7 . Alţi82379601 17 296 5 46 29929 151 R Recensământul din anul 1900 S. de pers. în 1890=490 persoane.

184 .

Total Rom. pers. i .Ţiga m. 29 2 La Recensământul din 29 decembrie 1930 Nr. şi citeşt e 588 384 Vorbeşt Bărb. 161 396 78 201 109 10 15 1 210 53 10 12 0 . 241 316 Văduvi Divor.Recensământul din anul 1910 Total Scrie pers. m. t. pers mni . Mag. Sub 7 7-12 ani gosp.157 14 44 ani ani ani 68 68 319 45. ani 132 590 300 290 73 71 13-19 ani 94 20-64 ani 318 65 şi peste 34 La Recensământul din 25 ianuarie 1948 Nr. Necăsă t. cat. Recensământul din următoarele date 20 ianuarie 2003 prezintă Nr. Bap Pen Alte religi loc. e ungureş te 588 304 284 Căsăt. numărul demografic.de Total Bărb. 319 302 Sub 7. 173 621 Bărb Fe .Slov. ni 66 467 1 9 La Recensământul din luna ianuarie 1977 Total pers 506 0-9 ani 81 10-19 ani 55 20-44 ani 135 45-64 ani 142 65 şi peste 93 începând cu anul 1956. de Total gosp. datorită regimului comunist la care mulţi nu s-au putut adapta plecând o parte din ei în Ungaria. a scăzut mereu în Poşolaca.Peste 60 ani 60 96 71 Ro Mag. Ţiga Ort Ro Gre Ref. Fem. t. Fem. pers. ccat.

dar lucrarea a fost de proastă calitate şi în scurt timp de la renovare. incendiu care a mistuit în flăcări jumătate din locuinţele aşezării. Hunyadi Andrâs în anul 1835 a donat bisericii o treime din averea sa. nu s-a ştiut de unde. Din unele documente de arhivă rezultă că în anul 1675 a fost construită Biserica din Poşolaca. i-a căzut o parte din tencuială. Sipos Jânos 1905. Molnâr Mihâly 1838. Invăţământul 186 . în anul 1794 locuitorii Farkas Sâra şi Molnâr Andrâs au donat bisericii un Eclisiast. Szinyei Mezo Istvân 1831. După 87 de ani. preoţii au fost foarte slab retribuiţi. costând reparaţia 525 de rupii şi zece măji de grâu. Szabo Jozsef 1860. Din alte documente de arhivă a reieşit că în anul 1797 biserica din Poşolaca a fost renovată şi mărită ca spaţiu. în anul 1849 Gâbor Istvân a donat un clopot şi o bucată de pământ pentru grădina de zarzavat. Pâl Lajos 1874. dealungul anilor au fost următorii: Molnâr Andrâs 1779. Poşolaca a fost luată în evidenţa Papală pentru plata dijmelor ceea ce înseamnă că din vremea respectivă au avut o viaţă spirituală. Verseny Sândor 1933. Hajdu Lajos şi familia sa au donat bisericii un loc mare pentru grădină. aparţinând unei religii bine definite. Szilâgyi Istvân 1792. având mare nevoie de ajutorul enoriaţilor. Munkâcsi Mihâly 1793. Construcţiile se mai degradează dealungul anilor. Enoriaşii din Poşolaca au ajutat mult biserica dealungul anilor. în 1884 a fost din nou renovată. Onodi Sândor 1845. Preoţii la această biserică. iar în anul 1910 a fost un foarte mare incendiu în Poşolaca. Kekk Antal 1827. Atât în trecut cât şi în prezent. Olâh Jânos 1857. Fodor Jozsef 1919. în anul 1862 groful Heller Sândor a donat bisericii un jugăr de pământ. pe locul unei foste case de rugăciune. Bîro Istvân 1829. Kâpolnâsy Mihâly 1804. Biserica din Poşolaca are două clopote. încă din anul 1336. Babicsâk Jozsef 1927. preot fiind Huszti Istvân iar din anul 1686 l-au avut ca preot pe Szalontai Jânos. începând cu anul 1923. Szatmâri Lăszlo 1879. a luat foc locuinţa preotului Szabo Jozsef.Aspectul vieţii spirituale Aşa cum am mai semnalat şi în temele evenimentelor istorice. Baranyi Gyorgy 1798. Cel mai vechi are 45 kg şi a fost donat de către enioriaşul Daika Ferencz împreună cu familia sa. Szabo Pâl 1855. Jozsa Gâbor 1891. în anul 1860. Kâpolnâsy Jânos 1834.

având ca materie de studiu scrisul şi religia.Localitatea Poşolaca are şcoală elementară cu limba de predare maghiară începând cu anul 1755 când au fost înscrişi 12 elevi. .

SATUL TILECUS a) Aşezarea geografică şi pedoclimatică Localitatea Tilecuş este situată în partea de Nord-Vest a României la poalele munţilor Pădurea Craiului. Poşolaca găsindu-se foarte aproape de comuna Tileagd. Militcsei Jănos 1796. 2 km distanţă. ambele la 8 km distanţă iar la Est se află comuna Ţeţchea şi satul Hotar.Terasa superioară a Crişului Repede. Tileagd. în Poşolaca s-a construit o şcoală care a început să funcţioneze din anul 1797. o bună parte din populaţie şi-au completat necesarul de existenţă în aceste fabrici. Balogh Lâszlo 1841. Szatmâri Lăszlo învăţător de religie 1877. Hotarul Tilecuşuli este aşezat într-o zonă de interferenţă a mai multor trepte geografice. cu soluri brune. 2. spre depresiunea Vadu Crişului . la distanţă de 26 km est de reşedinţa de judeţ Oradea şi la 4 km Sud de comuna de reşedinţă Tileagd. în limba maghiară. Are o suprafaţă de 1368Ha pământ. Bor Geza. aplicând o agricultură de subexistenţă individuală. pe terminaţiile colinelor munţilor Pădurea Craiului. Are ca vecini la Nord Staţia CFR 2 km distanţă şi comuna de reşedinţă Tileagd la 4 km distanţă. După acestea au urmat până în prezent: Lacza Jozsef. tineretul în timpul liber îşi găsesc loc de recreiaţie în comuna de reşedinţă. După aplicare hotărâri împărătesei Măria Tereza din anul 1769. respectiv comuna Sacadat la 7 km distanţă. 917 Ha este arabil. Ca posibilităţi de comunicaţie are drumul asfaltat în întregime. 54 Ha fâneţe şi păduri proprietate particulară. Gyongyosi Mihăly 1875. 188 . distanţă 8-10 km. La Nord-Est se află satul Poşoloaca 3 km distanţă. în parcelele Rovina şi Mezărători. Meszel Lajos 1854. cu apă freatică la 3-5 m adâncime. Până când au avut activitate Fabrica de cherestea şi Uzina de Impregnat CFR. 1. Ocupaţia de bază a populaţiei din Poşolaca este agricultura.Primul învăţător a fost Kozâri Jânos. cu apă freatică la 510 m adâncime. 55 ha şi 342 ha păşune obştească. la Sud se află comuna Vârciorog şi satul Şerghiş. la Vest satul Borşea. Papp Jozsef 1835. Cătunul Călătani. Bulbuc Ileana şi Marc Ileana. creşterea vitelor şi în mică măsură horticultura. legătură cu SOSEAU E 15 Oradea-Cluj-Napoca-Bucureşti şi cu oraşul Beiuş prin comuna Vârciorog.Terasa inferioară a Crişului Repede. învăţători fiind următorii: Nagy Ferencz 1779. slab productiv.Borod.

funcţie de circulaţia factor4ilor atmosferici şi a circulaţiei vânturilor. Aceştia nu atacau şi încercau să fugă la apariţia omului. Clima este temperat-continentală de tranziţie. cu soluri albe. fazani. vulpi. de la cap până la coadă. uneori sunt prea multe. foarte periculoasă. Este vorba de valea Meghişei. Batracienii trăiau în apele stătătoare iar cârtiţele şi salamandrele numai în pământ. Acestea se unesc la Călătani. ciocârlia.3. îşi depun ouăle. După ce i-s-a zdrobit complet capul. Existau şi probabil că mai există şi în prezent reptile. cu anotimpuri de vară nu prea calde şi cu ierni relativ blânde. am observat că avea pe cap un „V" mare foarte pronunţat. cârtiţe. uliul şorecar. Valea Rugii şi Valea Tăoiului. Berzele şi rândunelele sunt numai temporare. cioara. Vin primăvara. dihori. Era sub o brazdă de fân cosit. alergau în toate părţile la cea mai mică mişcare. cucuveaua. traversează extravilanul comunei Sacadat şi intră în Criş lângă localitatea Săbolciu. ciocănitoare. brăzdează suprafaţa agricolă a Tilecuşului patru văi care colectează apele din precipitaţii când sunt mai abundente. şoareci. unde intră în valea Meghişei. Nu există nici un pârâu cu apă permanentă de izvor. numai de către ele ştiute. de culori diferite. Eu am văzut un singur exemplar în viaţa mea. gaiţa. întreaga localitate este dificitară. mierla neagră. piţigoi. Valea Veljului. Şopârlele. alteori lipsesc timp îndelungat. Vipera. când o atingeam cu furca pe spinare ridica în sus ciotul gâtului (nu mai avea cap) în semn de ameninţare. Terasa Piemontului Vârciorogului. veveriţe. care se cunoştea că sunt mai puţin periculoşi. coţofana şi multe foarte multe vrăbii. ducându-le în albia Crişului Repede. cum aşi fi fost cuplat la o priză de curent electric. iepuri. . îşi cresc puii şi toamna pleacă în ţările calde. în timp ce simţeam furnicături pe şira spinării. a cărei muşcătură este mortală dacă nu ajungi în 3-4 ore la un spital. b) Fauna Cconstă din căprioare. Am avut prezenţa de spirit să o imobilizez cu furca de lemn către pământ şi să strig disperat la taică-meu. Nu mai există de multişor o regulă ciclică ale celor patru anotimpuri. Mai era şarpele negru de uscat şi şarpele verzui de apă. Precipitaţiile din păcate. pământ rar. foarte slab productiv. De la Sud-Est şi de la Sud-Vest. cu apă freatică între 10-35 metri adâncime. în parcela numită „Tăoi" şi tocmai sub brazda unde adunam eu fânul. nevăstuici. la vârsta de 14 ani. era de culoare maron-cafeniu iar pe burtă avea alternativ. foarte sperioase. respectiv din topirea zăpezilor primăvara. prepeliţe. sticleţi. După ce taică-meu a imobilizat-o de tot cu o lovitură de furcă de fier. inele de un alb imaculat şi de un roşu foarte aprins. • Din punct de vedere hidrografic.

Ineu. Şuncuiuş. prin faţa caselor aliniate în şir indian. Borşa. putregai în care se găseau anumite larve. adevereşte că membrii familiei Csanad. de dimensiuni foarte mari comparată cu albinele obişnuite. pe ale căror teritorii se întindea moşia familiei Csanad. Birtin. Mai există o dovadă incontestabilă din care se poate vedea că tilecuşul nu numai că a existat cu mult timp înainte de Atestarea documentară de către 190 . îşi găseau locul prin scorburi de copaci bătrâni.c) Insectele Nedoritul ţânţar anofel care răspândeşte boala de friguri. Săbolciu. Dobicioneşti. organizate în familii mari. prin poziţia sa geografică este aşezat pe o colină care coboară în mod lin şi permanent. Săbolciu. Sacadat. Poşoloaka. Săbolciu. de la Sud spre Nord. sau prin găurile săpate în lemn de către ciocănitori. Aceasta construia fagure de dimensiuni mici. document care se găseşte în Istoria Românilor. Tilecuş. Tilechiu. Momlomszeg. Botean şi Tilecuş. un deliciu pentru meniul ciocănitorilor. Să mai arătăm că Tilecuşul. Bondarul sau albina neagră. doi km distanţă de Gara CFR Tileagd. Tilechiu. Petrileni. Poşoloaca. Ciocănitoarea îşi desăvârşea opera la copacii care aveau putregai în interior. cu reguli şi responsabilităţi mai benefice şi mai sănătoase decât parlamentarii noştri din ultimii 15-16 ani. Şuncuiuş şi Birtin. Tilechiu. ca făcând parte din cele 11 sate Bihorene. Un alt document de arhivă vechi atestă existenţa Tilecuşului ca aşezare locuită de oameni din anul 1308 alături de Tileagd. Această stare de fapt. adunând miere comestibilă. Pe de altă parte. otrăvitori la înţepături. Mai sunt şi albinele lucrătoare. care nu reuşesc să scape de „trântorii" pe care albinele ştiu să-i elimine la timpul potrivit. au împărţit între ei moşiile lor din tileagd. Petrileni. Poşoloaca. Capitoliul Bisericii Latine din Oradea. Datorită acestei poziţii geografice. îl obligă pe fiecare locatar să-şi facă un podeţ în faţa porţii. pagina 169. respectiv pe ambele părţi ale drumului de acces. sălbatică. sunt săpate şanţuri pentru colectarea apelor de ploaie. din Piemontul Vârciorogului până la Valea Meghişei. întinzându-se pe o lungime de 8-9 km. Este vorba despre Birtin. Şuncuiuş. d) Repere istorice ale Tilecuşului Tilecuşul apare în trei documente oficiale ale vremii ca localitate populată începând cu anul 1280. Tăunul şi viespele. în găurile de şoareci pe mirişti. de o dimensiune care să-i permită scoaterea şi introducerea căruţei în curtea casei. la data de 6 octombrie 1308.

Urzoi. meliţă. Documentul constă într-o unealtă de lucru denumită SOCALA. suveică. pe roata căreia este gravat artistic anul 1498. Având în vedere documentele mai sus enumerate. Iţe. pieptene pentru fuior. până în anul 1967. dovadă socala din anul 1498. dând naştere la construirea marilor fabrici textile. înegrită de timp şi de fumul de la opaiţa cu care se făcea iluminatul în trecutul îndepărtat. înegrită complet de 17 6 . Această socală a deţinut-o familia lui Indrieş Petru a Lichi din Tilecuş. inventând unelte de lucru care au revoluţionat Industria casnică. aflându-se în proprietatea familiei Indrieş Petru şi Floarea a Lichi.. Să prezentăm setul de unelte din care făcea parte şi socala. Toate aceste unelte le vom prezenta în formă grafică la Capitolul „Folclorul local şi obiceiuri din bătrâni". cu 700-800 de ani în urmă. in sau lână). respectiv data realizării obiectului de lucru. putem afirma că Onoratele Cancelarii maghiare ale vremii. a fost donată de către proprietari Muzeografilor Bihoreni în anul 1967. trebuia să facă parte dintr-un set de unelte care concurau la ţesutul pânzei. a fost un anonim din fosta populaţie a satului Tilecuş judeţul Bihor. făcându-i atestarea documentară numai în anul 1552. moştenită din generaţie în generaţie deelungul veacurilor. Această socală s-a moştenit din generaţie în generaţie..Cancelariile maghiare. Din analiza acestui set de unelte. unde se află şi în prezent. A mai rămas numai fotografia ei pe care o vom anexa în copie xerox. pentru ca să-şi justifice utilitatea. când a fost predată muzeografilor Bihoreni. la solicitarea acestora. Această socală. putem să ne dăm seama că strămoşii populaţiei Tilecuşului. dar că avea un grad ridicat de civilizaţie. Socala cu anul de naştere 1498. cu care se forma o adevărată industrie casnică: Războiul pentru ţesut pânza (din cânepă. depenele mici şi mari. au „ciupit" 272 de ani din existenţa Tilecuşului ca localitate locuită de oameni. Răşchitor. au inventat şi au folosit mecanisme de lucru care au fost preluate şi perfecţionate în Epoca modernă. greabăn. . Constructorul acestui obiect de lucru. Una din îndeletnicirile de bază a locuitorilor era producerea de îmbrăcăminte. spată.

A fost construită din lemn masiv de stejar iar axele învârtitoare din material fieros dur.secolele cărora le-a rezistat. 192 .

încet au fost defrişate.Din alte surse de informare. bordeie. unde se aflau la adăpost de furia animalelor sălbatice de pradă. trebuia să le cunoască denumirile. fiecare după puterile şi priceperea lui. populaţia Tilecuşului a crescut şi s-a extins mereu în aria lor de convieţuire. Pădurile. cerbi şi căprioare. denumind-o „Ograda". cronicarul Juko Zsigmond. căsuţe. Terenurile care o înconjurau. în care predomina Cerul. unde odinioară era o aşezare omenească. stejarul şi ulmul. colibe.şi-a urmat cursul ei normal. se impunea ca să se alinieze casele una după alta în şiruri indiene. ograda a primit numele de „Telkeşd". când este vorba de o casă şi de curte îngrădită. Denumirea de ograda a rămas însă şi există şi în prezent a unei parcele de pământ. Pe parcursul timpului au apărut grofii acaparatori de moşii. Ajungând la denumirea „Ograda". în mod treptat au început să pătrundă elemente maghiare. urşi. Cu alte cuvinte. au îngrădit-o cu gard din trunchiuri şi crăci de copaci. Dealungul anilor. Pentru a le putea administra şi exploata. Din păcate. vulpi. aşa numita „Tragere la Linie". în mod tengenţial. în anul 1764. odată ocupată de către oameni. expresie care a rămas în uzul limbii maghiare până în prezent. Aici în interiorul ogrăzii şi-au înjghebat oamenii câte un adăpost. s-a promulgat o lege. pe fondul populaţiei autohtone româneşti din toate aşezările Bihorene. încet. lărgindu-şi mereu ograda şi curăţind suprafeţe întinse pentru cultivarea plantelor nutritive. Astfel. în interiorul ţarcului pe care l-au îngrădit. mistreţi. Dealungul veacurilor au defrişat pădurea. în evidenţele administraţiei stăpânilor. Atunci s-a desfiinţat ograda iar Tilecuşul şi-a luat forma pe care o are şi în prezent. pline de animale sălbatice: lupi. Pornindu-se de la acest toponim. începând cu Secolul al Xl-lea. fie prin tăiere fie prin ardere. Precizez că în această parcelă aveau şi . în anul 1712 scrie despre două familii de iobagi cu numele de Baciu Ion şi Ursu Baci iar în anul 1720 se vorbeşte despre 6 familii de iobagi. se cunoaşte că la începuturile întemeierii localităţii tilecuş. alungându-i pe băştinaşi de pe vetrele lor. Oaza din mijlocul acelor păduri. aceste terenuri îngrădite se numesc „Telek". aşezându-se pe lângă cursurile de ape şi pe terenurile întinse. punând stăpânire pe teritoriile aşezărilor autohtone. în timpul despotismului împărătesei Măria Tereza şi a fiului său iosif al II-lea. făcând loc parcelelor agricole. în dorcumentele vremii şi în înscrierile Cancelariilor ungare nu se semnalează nimic despre această aşezare omenească. ungurii fiind înarmaţi şi bine pregătiţi pentru cotropire. înţelegându-i sensul în limba maghiară. erau acoperite de o imensitate de păduri seculare. inventând şi făcându-şi fel de fel de obiecte din lemn pentru uzul gospodăresc. aşezarea a fost denumită „OGRADA". Tilechiul a primit denumirea de „Telki" iar Tileagdul numele de „Telegd". iar viaţa locuitorilor -numai români .

Ursu şi alte nume de familii ca Meze. Iancu. stabilind preitenii cu cartografii vremii. Judeţul Hunedoara. Tilecuşul să apară cu 81 de case. 90 de familii şi 416 locuitori. Aceste ţinuturi au fost cunoscute în mod amănunţit şi cartografiate de către Abraham Ortelius. mulţi locuitori români din Tileagd şi Poşoloaca sau aşezat în Tilecuş. la un interval de 75 de ani de la primele consemnări. iar când se ara pământul pentru fertilizare primăvara sau toamna. Aşa cum am mai arătat. atestare în care se găseşte şi localitatea Chistag. în anul 1784. Acestea ar fi explicaţiile cele mai plauzibile cum populaţia Tilecuşului a crescut de la 6 familii de iobagi în anii 1712-1720. Tot în lucrarea respectivă s-a consemnat că Transilvania ocupă acea parte a Europei care era odinioară Dacia. cancelariile maghiare au găsit că Tilecuşul are 81 de case. ca fiind aproape de oraşul Oradea (Varadinum). care a fost atestată documentar în 1075. la recensământul ce s-a făcut. a luat fiinţă localitatea tileagd. fiind cea mai apropiată aşezare omenească de localităţile Tileagd. în capitolul „Transilvania-Dacia Teatrum Orbis Terarum: se află textul şi harta Transilvaniei (295+420). denumită astfel de către Secuii care au poposit aici pe la mijlocul secolului al XIV-lea. Lângă un Castru Roman de graniţă. fiind vorba despre doi fraţi. explicaţiile acestui fenomen pot fi următoarele: 1. făcând dovada că acolo cu sute de ani în urmă a existat o aşezare omenească. urmându-le şi alte localităţi de pe valea şi terasele Crişului Repede. populaţia autohtonă din judeţul Bihor s-a organizat în voivodatul de sub conducerea lui Menumorut. Călătorind în timpul istoric. Pende şi Indrieş. Mane. 2. Era proprietarul unei întreprinderi de cartografiere. cu sediul central în cetatea Biharea. Nu se exclude posibilitatea ca acest număr să fi fost întegit şi de fugarii care au făcut parte din mişcarea revoluţionară a lui Horea. ocupând terenurile cele mai fertile şi alungându-i pe românii băştinaşi din proprietăţile lor. respectiv Poşoloaca. venite din Câmpia Panoniei. după secolul al Xl-lea au pătruns elementele maghiare. 22954. care s-au retras în zonele colinare. aflăm că în anul 1787. Aceştia au construit Biserica de lemn din Tilecuş. A călătorit prin multe ţări Europene. în acele circumstanţe. pe brazda lăsată de plug apăreau o mulţime de cioburi mărnte de ceramică smălţuită şi lucioasă. în care este consemnată localitatea Tileagd. între anii 1527-1598 care s-a născut la Anvers. mari meşteri constructori de biserici de lemn şi care au venit din apropierea oraşului Brad. apărând numele de Baciu. declarată monument istoric în prezent. după 75 de ani când. la situaţia din anul 1787. 90 de familii şi 416 locuitori.părinţii mei o holdă de pământ. Lucrarea se află la British Muzeum p. în care se vorbeşte numai despre 6 iobagi. Incepând cu Secolul al X-lea. precum şi biserica de lemn 194 . Se cunoaşte cu certitudine că numele de Indrieş a apărut la Tilecuş în anul 1782.

Mult mai târziu a apărut o altă plantă necunoscută. să cultive cerealele necesare existenţei lor: grâul. cânepa şi inul. Biserica nouă cu 5 turnuri. Feudalii maghiari. declarată monument istoric. care a fost demontată şi reclădită în curtea Muzeului Ţării Crişurilor Oradea. făceau şi presiuni asupra lor pentru a-i obliga să treacă de la credinţa Ortodoxă la religia . avea să devină hrana lor de căpetenie. respectiv faţă de proprietarii de moşii unde se găseau amplasate aşezările omeneşti. prelucrarea lemnuli şi în măsura în care a reuşit să lărgească oazele despădurite. meiul. din trecutul îndepărtat a fost iniţial creşterea animalelor. După atestările documentare ale tuturor aşezărilor Bihorene. Odată cu efectuarea acestor recensăminte a 4 - Vedere ale celor două biserici din Tilecuş. recensăminte care aveau ca scop aplicarea impozitelor şi ale altor obligaţii faţă de baroni. „PORUMBUL" care cultivat intensiv. Ocupaţia de bază a popuaţiei Tilecuşului. construită în anul 1937-1939. de o rară frumuseţe şi Biserica din Lemn. perioadă în care a fost atestat şi Tilecuşul (1552). care s-au făcut între secolele XII-XVI.din Brusturi. aproape în fiecare an se făceau recensăminte ale populaţiilor din toate aşezările. construită după stilul gotic în anul 1783. început şi calvarul populaţiei româneşti. secara. adusă de către cineva din America. pe lângă faptul că îi deposedau de o bună parte din pământurile care le aveau îi supuneau la tot felul de dijme şi obligaţii.

După ce şi-a vândut averea. împotriva agenţilor moşierului Haller Sandor. 1900 şi 1901. marea familie de grofi a lui Telegdi din Tileagd. a degenerat în confruntări armate cu badigarzii boierului. aşezare unică în aprpopiere de calea ferată Oradea-Cluj. dată de împărăteasa Măria Tereza în aul 1764. a „Ciupit" 200 hectare pământ din Arealul Tilecuşului. drept acordat încă de către împărăteasa Măria Tereza. De altfel. Lănţarii (inginerii 196 . groful a spus: „Este semn rău pentru ţară când un negustor ambulant cu amănuntul.Catolică. scria că la toate recensămintele făcute populaţiei. populaţia satului Tilecuş a crescut. care mai târziu şi-a luat numele de Telegdi. Dârzenia populaţiei Tilecuşului care şi-au apărat glia. In Tilecuş. ajungând Preşedinte al Prezbiteriului şi bun prieten cu Tisza Istvan. l-au afectat atât de mult pe corniţele (Prefectul judeţului Bihor. a avut un caracter profund politic. Tilecuşul apărea numai cu populaţie românească. însăşi legea de sistematizare a localităţilor. fiind înnobilaţi de către Regele Matei Corvin prin secolul al XV-lea când au emigrat în Ungaria. ca descendent din locuitorii Nurenbergului şi se fălea cu un şir nesfârşit de descendenţi din Armata de Cavalerie. Să mai notăm că mişcarea răscoalei ţăranilor din Tilecuş a luat proporţii de legendă în perioada anilor 1860-1865. mai vechile mişcări ţărăneşti au fost amorsate prin recadastrarea terenurilor. urmărindu-se deposedarea de pământ a ţăranilor. în lucrarea sa „Judeţele şi oraşele Ungariei". Haller Sandor). încât s-a îmbolnăvit de nervi şi şi-a vândut toate moşiile unui negustor bogat cu numele Brachfeld. aceştia s-au aflat timp de 5 ani în proces cu altă „Pasăre de pradă". Sătenilor li-se dăduse dreptul de a folosi o arie întinsă pentru păşunatul vitelor. Cronicarul ungur Mezosy Karolyi. moşierul Haller Sandor. cumpără moşiile de la nobili"!!!. ale cărui înaintaşi au fost originari din Nunrenberg. Această pasăre de pradă. numai cu locuitori români. Un alto cronicar maghiar. cu blazoane înscrise pe tăbliţe aurite. Nu se putea împăca cu faptul că ţăranii analfabeţi din Tilecuş i-au înfrânt semeţia şi orgoliul. unde îi polarizau moşiile. este de religie ortodoxă. avea moşii pe întinderea a 12 sate şi tot nu-i ajungea spaţiul. Odată cu aplicarea acestei Legi. având aripile prea mari. ajungând la 96 de case şi 663 locuitori. Borovszki Sandor. Pentru suprafaţa de pământ ce le-a rămas Tilecuşenilor după aplicarea Legii dată de Măria Tereza. a consemnat că la recensămintele care s-au făcut în 1890. Un urmaş al fostului negustor s-a convertit la Religia Reformată. în lucrarea sa intitulată „Comitatul Bihor". contele Haller Sandor era o personalitate îngâmfată. după numele localităţii Tileagd.

.

La fel viruşii malariei (boală de friguri). o aşezare relativ mică. un număr de 26 locuitori după cum urmează: 198 . Un caz cu totul deosebit a fost înregistrat în registrul deceselor din Tilecuş în anul 1870. victimele erau preponderent copii în vârstă sub un an. O femeie cu numele Diurcău Marinea a trăit 120 de ani. aducând cu ei: găleţi. în anul 1873. acuzându-i pe români de instigare la ordinea de Stat. deţinând până în prezent recordul de longevitate a vârstei din localitate. In urma acestei nenorociri. Pur şi simplu au găsit un mijloc prielnic şi justificat de a-i extermina. Locuitorii Bihorului de etnie română. topoare. să fie anunţat clopotarul bisericii ca să bată clopotul mare. Nici unul nu făcuse armată până atunci.arme în mulţimea de români. După atentatul de la Sarajevo asupra prinţului moştenitor Habsburgic. cazmale şi orice alte unelte care ar putea fi de folos la stingerea unui incendiu. la care Austro-Ungaria a participat în cadrul alianţei denumită „Puterile Centrale". scări. a mistuit în flăcări 6 gospodării afectând şi pe altele din apropierea lor. la suferinţele populaţiei s-au mai adăugat epidemiile care secerau zeci de vieţi omeneşti. Din Registrul morţilor aflat la Biserica ortodoxă a Tilecuşului. într-o dungă. Anul 1911 a adus asupra Tilecuşului o altă nenorocire. au fost introduşi pe front în primele linii de foc. din cele două extremităţi ale satului spre centru. In toate aceste cazuri de decese. au fost vânaţi şi prinşi de către autorităţile locale cu „laţul" întocmai cum prindeau hingherii câini. Un incendiu puternic. necunoscându-le nici limba de vorbire şi nici comenzile. din 20 aprilie 2003). Obştea satului a stabilit următoarea măsură cu caracter permanent. o puternică epidemie de holeră a făcut să decedeze 46 de persoane. în anul 1914 a izbucnit primul război mondial. ciuma şi holera. Tilecuşul. care prolifera în mlaştinile abundente. izbucnit nu se ştie de unde. Inscrierea datelor de existenţă ale acestei femei au fost făcute cu litere Chirilice. făceau ravagii în rândurile populaţiei. Pe lângă exploatarea nemiloasă a nobililor maghiari. înregistrându-se zeci de morţi şi răniţi. reiese că nu rare ori frigurile. furci de fier. obligatorie pentru fiecare bărbat valid din localitate: în caz de apariţie a unui incendiu. a condus la decesul a 38 de persoane în anul 1875. căutându-se vinovaţi chiar printre sătenii care nu au fost la târg în ziua respectivă (din articolul apărut în Ziarul Crişana nr. Cu toate acestea au fust duşi la războiul care nu le aparţinea. semnal la care toţi locuitorii să pornească în fugă. şi-a adus ca supremă jertfă în acel război al grofilor şi al latifundiarilor. răspândiţi de ţânţarul Anofel. fără o pregătire prealabilă. târnăcoape. iar în anul 1888 s-au înregistrat în sat 26 de morţi.

Baciu Petru Chirilă Crăciun 12. Tripe Ioan T. Preotuli Vasile Chirilă iau luat toate vitele şi porcii. Anul 1917 este cunoscut nu numai ca un an de război. după 5-6 ani. Popovici Florian 25. cunosându-se în cercurile administrative locale ungare că dânsul a fost obstacolul redutabil de netrecut în calea maghiarizării sătenilor şi la convertirea acestora la Religia Catolică. Nicolae 6. Baciu Forian 4. Nicolae 7. Teodor 9. indrieş Teodor 19.1. . Meşter Dumitru 23. cu toate nenorocirile şi victimele acestuia. Florian 5. luând prin violenţă vitele şi toată agoniseala oamenilor mai înstăriţi. Baciu Teodor 8. Ca urmare. Baciu V. Puterile Antantei nu au luat în seamă Declaraţia de la Alba Iulia. Stan Gligor 26. s-a făcut Proclamaţia în cadrul Marii Adunării de la Alba Iulia. Aproape toţi aceştia şi-au pierdut viaţa prin Munţii Tirolului. Baciu C. Citiş Nicolae Hotăran Florian 16. Culmea ironiei a fost faptul că. Perţe Petru 24. BaciuT. preotului Vasile Chirilă i-a fost dat ca peste 22 de ani să fie ucis de către alte bande ungare mai „CIVILIZATE" la data de 30 august 1940 când a fost ocupat vremelnic Ardealul de Nord. Iancu Dumitru 17. 11. Iancu Petru 18. 10. bande organizate de jefuitori au pătruns şi în Tilecuş. Baciu Vasile 15. după mărturisirile celor care au avut şansa ca să cadă prizonieri la Ruşi şi să reuşească să se întoarcă la familiile lor.Nicolae 20. a dat frâu liber claselor exploatatoare ungare şi elementelor reacţionare. Indrieş D. din contră. Baciu Crăciun 3. dar şi cu epidemie de holeră care a curmat viaţa la una sau două persoane din fiecare casă. Cozma Simion 14. Mancu Crăciun 22. A urmat intensificarea luptei de eliberare naţională. Baciu Constantin 2. debili şi plini de păduchi. popa scăpând cu fuga pentru a nu fi ucis. Chirilă Dumitru 13. în urma odiosului Diktat de la Viena. Baciu D. Indrieş Nicolae 21. Preotul satului nu mai reuşea să-şi facă serviciul religios de înmormântări.

ajungând până la Budapesta unde în semn de umilinţă.Bandelor de jefuitori şi ucigaşi maghiari le-au căzut victime în anul 1918 Dr. Armata Română eliberatoare a curăţat Bihorul de bandele jefuitoare ale statului Austro-Ungar. pe 200 . Nicolae Bolcaş din Beiuş. Ioan Ciordaş şi Dr. au ridicat o pereche de opinci olteneşti lângă drapelul de stat. In luna aprilie 1919.

ceilalţi vecini îi duceau zilnic lapte pe gratis din surplusul lor. Vedere de pe uliţa principală a Tilecuşului. dând o lecţie de morală elementelor care au produs crime şi jafuri în rândul populaţiei româneşti. iar populaţia Bihoreana s-a încadrat în realităţile social-democratice şi politice al regatului României. de într-ajutorare reciprocă în toate activităţile lor. începând de la cea mai fragedă vârstă. Dacă un vecin începea să-şi construiască o casă ori alte dependinţe gospodăreşti. După această ispravă umoristică. în apropierea celor două biserici şi a magazinului sătesc. Armata Română s-a retras cu demnitate. Şi să nu uităm că educaţia copilului începe şi se face prin puterea exmplului. Fiecare se străduia ca să muncească cât mai bine şi cât mai mult. Acest spirit de solidaritate umană i-a ajutat foarte mult să prospere şi să ajungă la bună stare. Copilul copiază în mod fidel ceea ce vede că fac părinţii lui. Ceea ce i-a caracterizat pe tilecuşeni în mod deosebit. între cele două războaie mondiale. ceilalţi vecini îi săreau în ajutor atât la transportul materialelor de construcţie cât şi construcţia imobilului până la acoperiş. sentimentele de solidaritate umană. făcând aşa zis muncă de clacă. S-a oprit şi s-a aşezat pe linia de frontieră stabilită de către Pacea de la Trianon. a fost bunătatea sufletească.frontalul Parlamentului Budapestan. . Dacă vaca vecinului era gestantă. în acelaşi spirit îşi creşteau şi îşi educau copiii.

ora 6 dimineaţa până la ora 18. femeile lucrau la sortarea pe dimensiuni a materialului lemnos semifinisat şi stivuirea acestuia după anumite reguli tehnice pentru uscare. cu preponderenţă tineretul şi cei de vârstă medie. ceilalţi muncitori angajaţi din comuna La arat cu bivolii. vorbind cu toţii numai în limba maghiară. cu repaos de masă două ore). Limba vorbită era limba maghiară. cei mai puţin înstăriţi. în perioada anilor 1920-1945 . pentru fertilizarea pământului pe colinele Tilecuşului. respectiv transportarea lor la cele 5 Tilecuşii bun gospodari cultivau şi viţa de vie gatere. care funcţionau zece pe terenurile adecvate şi numai pentru nevoile familiilor. De asemenea.TILECUS 450 Pe lângă activităţile lor gospodăreşti. lucrau la Fabrica de cherestea Tileagd. eventual a rudelor ore pe zi neîntrerupt (de la apropiate. erau evrei şi maghiari. apoi la încărcarea pe vagoneţi cu ecartament redus. Bărbaţii mai voinici lucrau ca Ţapinari la descărcarea buştenilor uriaşi din vagoanele CFR şi la stivuirea acestora pe terenul de depozitare. întrucât atât proprietarii fabricii cât şi cadrele de conducere la toate nivelele inclusiv şefii de echipă.

raportat la gradul de dificultate şi de calitatea muncii prestate. Cu toate aceste condiţii şi un climat destul de viciat. un câştig decent în bani. ca să nu li-se facă şicane de către partenerii de lucru pe care nu-i putea nici alege şi nici evita. pentru a se putea integra în colectivele de muncă şi dacă îşi doreau ca să aibă zile bune. locuitorii satului Tilecuş au reuşit de-alungul anilor să schimbe radical înfăţişarea localităţii. asigurându-le locuri de muncă stabile. puţin pretenţioase la furaje. locuitorii Tilecuşului. li-se pune la dispoziţie deşeuri pentru lemne de foc în cantităţi nelimitate şi la un preţ derizoriu. trebuia să înveţe limba maghiară. In perioada dintre cele două războaie mondiale. în aceste circumstanţe. în intervalul de timp 1900-2001. In acelaşi timp se dovedeau a fi mai puţin prietenoşi. erau numai unguri sau români maghiarizaţi care nu mai ştiau să vorbească româneşte. Harnici fiind prin moştenire genetică. nu au interzis nciodată vorbirea în limba maghiară pe teritorul Regatului Român. docili în exploatare la transporturi. bun pentru prepararea untului. In plus. Fabrica de cherestea din Tileagd a fost de mare ajutor pentru locuitorii Tilecuşului. dându-i aspectul unei aşezări prospere. furnizori de lapte în cantităţi mici dar foarte gras. animalele cu forţă fizică deosebită. Tileagd şi satul Poşoloaca. la care am mai făcut referire. chiar dacă acum trăiau într-un Stat unitar Român Naţional. chiar dacă marea majoritate a locuitorilor Tilecuşului erau oameni săraci. situaţia lor economică s-a îmbunătăţit simţitor în primul rând datorită spirituli lor . Autorităţile Statului Român.Bivolii.

Pentru locuitorii Tilecuşului. nu aveau în vedere şi în atenţie starea ţăranilor. guvernanţii de atunci. cu ocazia aplicării Legii de sistematizare a satelor (tragerea la linie). plus sămânţa pentru culturile anului următor. trist era faptul că după 1919.gospodăresc. veneau în mijlocul ţăranilor numai cu ocazia . La executarea lucrărilor agricole. în anul 1917 au avut inspiraţia să se împrumute cu bani de la diferite Bănci din Oradea. brazda adâncă pentru fertilizarea solului. puţin retenţioşi la nutreţul de întreţinere. locuitorilor Tilecuşului în anii ajungând şi pentru valorificarea 1919"1960 cantităţilor cu care să-şi plătească impozitul aferent către stat. Nu este o fabulaţie afirmaţia că de pe o suprafaţă mică de pământ. a păturii de jos. în mod deosebit la arat. nelipsită din gospodăriile numeroase pe care le aveau. oamenii harnici şi pricepuţi. se lansa de la tribună sloganul că: „Ţăranu-i talpa ţării!" Reprezentanţii celor daouă partide politice istorice (partidul Liberal şi partidul Naţional Ţărănesc) care se succedau la putere. putând duce fără mare efort. pământ aflat în hotarul satului Tilecuş. din vechea democraţie Burghezo-moşierească ca de altfel şi a celor din zilele noastre. realizau recolte îndestulătoare familiilor La spălatul cânepei după topire. lucrat în condiţii pedoclimatice optime. în funcţie de minciunile convingătoare abordate. această suprafaţă de pământ a fost luată prin violenţă de către grofii unguri în perioada domniei împărătesei măria Tereza. Cei mai bogaţi oameni din sat au fost fraţii Baiu Gheorghe poreclit Ştrăuţ şi Baciu Nicolae a Miculi Nuţu Ghiurchi care. foarte mulţi şi-au procurat ca animale de tracţiune bivoli care erau foarte rezistenţi la poveri. De fapt. în condiţiile pedoclimatice în care îşi duceau veacul. erau cele mai performante animale de tracţiune. cumpărându-şi fiecare câte una sută (100) hectare de pământ din proprietatea grofuli Telegdi. orientându-se în descoperirea de resurse ajutătoare. cu toate că în contextul propagandei electorale demagogice. oferind în schimb un lapte gras din care se putea produce cantităţi apreciabile de unt.

aşa cum au făcut-o ei. ai regimului totalitar.propagandelor electorale. a întregului popor muncitor. au ameninţat în mod deschis că vor obstrucţiona din opoziţie pe noii aleşi dacă nu vor adopta minciuna şi corupţia. foşti criminali. în frunte cu premierul Adrian Năstase. foşti comunişti de notorietate. acoperindu-se cu masca democraţiei.! Mai mult. dimpotrivă. după 15 ani de . au sărăcit ţara. însuşindu-şi abominabilul dicton „SCOPUL SCUZĂ MIJLOACELE". aruncându-le „praf în ochi". Guvernanţii din vechea burghezie. corb la corb nu-şi scoate ochii. Din păcate nici guvernanţii din zilele noastre nu se dezmint. Nimeni dintre noii aleşi în Parlament nu s-a gândit să de o nouă direcţie agriculturii româneşti să se organizeze noi forme de asociere în ferme mai mici. dar îi îmbrobodeau cu fel de fel de taxe şi impozite. vedeau în cabinele de votare cine cu cine votează. tot ce s-a muncit cu mâinile pălmaşilor. prin diferite tehnici draconice. Comandanţii lor superiori erau politicieni. Şi culmea! S-au ţinut şi se ţin de cuvânt. După revoluţia din 1989. Mai mult. Aceşti demnitari lipsiţi de demnitate. Noua Dinastie cripto-comunistă în frunte cu domnul Ion Iliescu. Pepinierele. Irigaţiile. fie că se aflau la guvernare. ca să le ceară votul. iar în stradă îl luau în primire bătăuşii angajaţi. au fraudat alegerile fără ruşine. în calitate de preşedinte al Senatului. timp de 15 ani. Pe cine a interesat în ultimii 15 ani interesele de Stat ale României şi ale celor 22 milioane de cetăţeni? care o duc din zi în zi mai greu? TOVARĂŞUL Ion Iliescu. foşti delapidatori. fie că erau în opoziţie. au devalizat tot ce a fost bun în Gospodăriile Agricole de Stat. profitându-se de aglomeraţia care era. după modelul ţărilor europene dezvoltate (exemplu Olanda). aplicându-li-se impozite şi pe fumurile de la locuinţe. când au văzut că le-a sunat ceasul Istoriei. Serele. care au ajuns în guvern şi în Parlament ca să ne conducă ţara spre colaps. nu numai că nu-i ajutau pe ţărani să ducă o viaţă mai decentă. oameni buni! Ce caută aceste două elemente retrograde în fruntea forurilor Legislative ale Statului? Aceştia nu numai că nu au simţul realităţii şi onoarea patriotică de a reprezenta aceste foruri legislative. un agent secret îi făcea o cruce cu cretă albă pe spate. nu au reuşit să facă şi să aplice o lege viabilă pentru înapoierea bunurilor materiale confiscate de comunişti. Unul în calitate de preşedinte al Camerei deputaţilor şi altul. Când ieşea omul din cabina de vot. foşti corupţi şi ce or mai fi fost. ciomăgindu-1. Nu auzeau nimic". favorizând naşterea unei mulţimi de baroni din rândurile foştilor securişti. dar ar necesita să fie traşi la răspundere penal şi să li-se confişte toate bunurile câştigate prin falsuri şi corupţie. Jandarmii aflaţi pe teren pentru menţinerea ordinii „Nu vedeau.

înainte de expirarea ultimului mandat face „Gafa .lăfăială în fotoliul de la Cotroceni.

condamnaţi la câte 2-3 ani de închisoare pentru că au furat o pâine şi o cutie de margarina pentru a potoli foamea copiilor acasă. Aşa ceva nu putea să facă numai un dezaxat ca Hitler. mai există şi un „dar"! domnul Adrian Năstase s-a ales din această afacere cu 700 metri pătraţi de teren pe Str. Ca să demonstreze cât de mult şi-a iubit progeniturile de aceiaşi culoare K. pitit cu 11. In opinia Măriei Sale. la sfârşit de mandat îl graţiază pe criminalul din vina căruia au murit zeci de persoane la Timişoara în 1989 luna decembrie şi încă 42 hoţi de marcă (delapidatori. în timp ce valoarea reală a terenului se estima la 275. cu peste două mii de miliarde de lei. ex preşedintele ţine morţiş să se aşeze în fotoliul de Preşedinte al Senatului. o sumă care ar putea constitui Bugetul unei ţări mai mici şi culmea culmilor! După 7 ani de cercetări. Nu a graţiat nici alţi amărâţi.000 de dolari. nici mai mult nici mai puţin numai de 7 ori a venit cu minerii la Bucureşti ca să obstrucţioneze şi să răstoarne ordinea de Stat. având un pronunţat spirit de clemenţă. domnul Adrian Năstase şi-a mai adăugat o plus valoare la vistieria sa de aproape şapte miliarde lei (Trăiască PSD şi corupţii lui! tot înainte spre Europa). Ruşinea Secolului şi „Aplauze" pentru Justiţia Română care a instrumentat dosarul cauzei. care şi aşa este alcătuit din exemplare amestecate. omul care a furat peste două mii de miliarde lei. clădiri şi autoturisme. în exerciţiu la data respectivă. a fost judecat şi condamnat la (cinci) 5 ani de închisoare. în ultimele zile aflat în exerciţiu îl graţiază pe Miron Cozma care. falsificatori. . Din textul acestei triste naraţiuni nu-l putem omite pe un alt fost politician deputat în Parlamentul României. Scena a fost văzută de întreaga ţară care a urmărit evenimentele la televizor? Ex preşedintele Ion Iliescu. călcând în picioare normele de etică morală. victime ale condiţiilor de viaţă create de către urmaşii „Epocii de Aur Cripto-comunistă". Zambacului din bucureşti.G.-istă. care a devalizat Banca Română de Dezvoltare.Secolului". ce mai contează un senat. Din această afacere. După aceste macabre greşeli politice. dacă a reuşit să conducă o ţară către colaps. Se pune o firească întrebare: Cărei cauze s-a datorat faptul că Ex preşedintele Ion Iliescu.000 dolari. dar nu graţiază nici un amărât din cei care au fost condamnaţi la 10-15 ani de închisoare că li s-au găsit trei frunze de cânepă în buzunar. Dar. Nici nu observă că nu mai poate prezenta credibilitate. maltratând forţele de ordine care au încercat să li-se opună şi în acelaşi timp distrugând bunuri materiale inestimabile. devalizatori de bănci. la una din aceste acţiuni devastatoare a mulţumit în mod public Minerilor pentru tulburarea făcută în capitală.B. fiind vorba de „Oţul" GabrielBivolaru.

După această dureroasă pagină de ruşinoasă istorie contemporană a celor ce au sărăcit ţara timp de 15 ani. nu mai pot merge ca să lucreze la Fabrica de Cherestea şi la Uzina de Impregnat traverse pentru calea ferată. Posesorii acestor genuri de paşapoarte. după cum urmează: . trecea peste partea de Nord-vest a hotarului localităţii. cu ocazia sosirii trupelor de ocupaţie maghiare în 29 august 1940. Respectând aceste norme şi reguli stabilite prin convenţii Guvernamentale ale celor două ţări. întreprinderi la care şi-au câştigat o bună parte din săteni existenţa. unde s-a stabilit centrul de judeţ. Grănicerii unguri înscriau în registrul zilnic toate persoanele care treceau frontiera. Vasile Chirilă. Grănicerii unguri şi-au instalat imediat pichetul chiar pe linia de demarcaţie. notând ora plecării şi ora sosirii. s-au eliberat paşapoarte zonale de trecere a frontierei prin punctul fix de grăniceri. Noua frontieră stabilită de Dictat. până lângă Praga. nu au piaţă unde să-şi desfacă surplusul lor de produse vegetale şi animale. Depăşirea acestei distanţe. respectiv pe coama cea mai înaltă a colinei Baranca. şi-au pierdut viaţa un număr de 29 tineri din tilecuş. în perioada celui de al II-lea Război Mondial. Nu mai pot merge la târgul săptămânal de Vinerea în tileagd. la o distanţă de 60 km. nu mai pot merge la moară în Tileagd. Dintr-odată. de unde îşi procurau cele necesare gospodăriei. în sezonul de vară. fiind tratat ca atare. pentru săpatul porumbului şi seceratul grâului. Drumurile însă până la Beiuş erau complet impracticabile. venind dinspre oradea şi continuându-se în direcţia Chistag-Zece Hotare. nu s-au înregistrat accidente. Locuitorii Tilecuşului. nu aveau voie să pătrundă pe teritoriul Ungariei mai mult de un km de la linia de frontieră. Localitatea Tilecuş a avut foarte mult de pierdut în urma aplicării Diktatului de la Viena. cea mai fertilă. o treime din suprafaţa agricolă. ceea ce constituia o mare pierdere de timp util de lucru la unele culturi. Nu au de unde să-şi mai asigure necesarul lemnelor de foc pentru sezonul rece. Nu se permitea trecerea frontierei la lucru numai după orele 8 dimineaţa. privind trecerea frontierei prin punctul fix. Pentru executarea lucrărilor agricole şi pentru strânsul recoltei din proprietăţile rămase în Ungaria. nu mai au unde să-şi rezolve problemele de ordin administrativ şi juridic. Cel mai apropiat centru urban era oraşul Beiuş. presupunea că cel în cauză este spion. cu excepţia uciderii preotului paroh al Tilecuşului. se găseau în lanuri la orele 5 dimineaţa. atât pe frontul de răsărit cât şi pe frontul de Vest. Ca urmare. să ne reîntoarcem la viaţa cotidiană a locuitorilor Tilecuşului. se afla sub stăpânire hortistă. tilecuşenii se trezesc rupţi de lumea civilizată. din luna august 1940.

Iancu Dumitru a Dărăbuţ 17. Acest lucru nu a fost pe placul comuniştilor pentru că mirosea a „Burghezie". irilă Crăciun a Surdului 14. Pur şi simplu a schimbat mentalitatea oemenilor neştiutori de carte.Pende Ilie Perţe Florian Ba 28. irilă Ioan a Filipi 15.Indrieş Ioan 20. Baciu Dumitru a Mihaiului 4. Astfel. Danşe Teodor a Jupuneasă In noaptea de 8/9 Mai 1945 Germania Hitleristă a capitulat fără condiţii. Baciu Ioan a Buri 6. diu Petru.Inrdireş Iosif a Huschirii 21. Baciu Nicolae a Anei Uţi 8. 12. nu s-au . Ba Bo Bo Bo Ch Ch 9. în 3-4 ani de zile cu muncă intensă educativă. în ultima decadă a lunii mai 1946. care a declanşat un război Psihologic.Luca Crăciun a Petelinţ 23. Din nefericire. ra Nicolae 10. urmărindu-se cultivarea semniţei minciunii.1. Baciu Aurel a lui Ştrăuţ 2. la nivel universitar. au sosit în Tilecuş două camioane cu militari înarmaţi şi s-au oprit în dreptul şcolii primare unde. învăţătorul Petru Chirilă îşi avea şi locuinţa. abia alfabetizat. învăţătorul Petru Chirilă care a reuşit în aul 1934 să creeze cu tineretul satului. tocmai acele elemente valoroase de care căutau să scape. dea Petru 11. fiind recunoscut şi de Electrecord Bucureşti.Indrieş Ilie a Costani 19.Lele Petru 22.Meza Crăciun a Ghiurchi Ani 26. Baciu Florian a Crăciunii 5. poate şi mai rău decât primul. a terorii şi a degradării morale a oamenilor timp de 45 de ani cu doctrina Marxist-Leninistă complet ateistă. Prima grijă a comuniştilor de la Judeţ a fost aceea ca să-l elimine pe răspânditorul de cultură al tilecuşului. un cor mixt pe patru voci. după ce a distrus o întreagă civilizaţie şi după ce a făcut cele mai mari crime cunoscute până atunci de istoria omenirii.Meza Gheorghe 27.Iancu Petru 18.Meşter Gheorghe a Mitruţi 25. ciu Pavel a Mitri Alboai 16. Baciu Dumitru a Găvrili 3. Baciu Petru a Buri 7.Maliţa Ilie a Iii Minii 24. unicul în judeţul Bihor la data respectivă. Musafirii nedoriţi. gdan Dumitru a Moaşii 13. un rău detestabil a fost înlocuit cu un alt rău.

cu care să poată stinge presupusul incendiu anunţat prin trasul clopotului.aşteptat la reacţia sătenilor care nu erau altcineva decât urmaşii iobagilor din vrema moşierului Haller Sandor. furci de fier. topoare.B. Deştepţi şi curajoşi.G. clopotarul a tras clopotul mare într-o dungă şi înainte de a se desmetici K. scări şi alte unelte din gospodăriile lor.-iştii securităţii. 210 . cazmale. au sosit peste 200 de bărbaţi în faţa şcolii cu: găleţi.

Dar unde a plecat? De unde să ştiu eu unde a plecat? Unde a văzut lumea cu ochii! Ce? sunteţi atât de proşti ca să nu înţelegeţi că nu putea să spună unde se duce. A doua zi de dimineaţă au sosit cinci camioane cu securişti pentru ca să-l ridice pe învăţător. De data aceasta însă este vorba de prezenţa Dvs. Asa se vorbeşte.Surda: Cum? Ce? Haa!. Suntem prea mulţi ca să faceţi uz de arme şi vor mai veni şi alţii care din motive bine justificate încă nu au ajuns!" Cele două camioane cu militari au plecat fără zgomot. Eu nu stiu! . nu aud bine! Ce vreţi? (îşi pune mâna pâlnie) .Te-am întrebat unde este domnul învăţător?!! . care făcea parte din echipa culturală şi juca foarte bine „Rolul Surdei" în piesă. conform obiceiurilor noastre. căzuţi în lupte pentru Dacă nu ne puteţi apărarea gliei strămoşeşti. Păcat că sunteţi cătane periculoase. Este un om frumos da şi deştept foc. Eroilor Tilecuşului.Aaa! da. Şi voi sunteţi frumoşi. în primul şi al II-lea spune. da. a cerut ca să se facă linişte şi a spus: „Domnilor militari! noi suntem oameni paşnici. aici şi vă rugăm respectuos să ne spuneţi ce poruncă aveţi pentru învăţătorul nostru? Nu are nici un Această fotografie reprezintă Monumentul secret faţă de noi. plecaţi de unde aţi venit. a plecat. luându-l prin surprindere. N-au găsit pe nimeni în locuinţă numai pe „SURDA". a venit cu intenţia de a stinge un incendiu. vă rugăm să Război Mondial. în total 55 de eroi. au părăsit locuinţa în timpul nopţii fără să ştie nimeni unde au plecat.Clopotarul bisericii care a-iniţiat acţiunea. iar învăţătorul Petru Chirilă şi familia sa.Unde-i domnul învăţător? . a plecat supărat! . Mulţimea care s-a adunat aici cu fel de fel de unelte. lăsându-şi acasă o vecină. . noi avem nevoie de acest învăţător şi nu-l lăsăm să plece nicăieri.

Era Opera foarte bine pusă în scenă de către Primul Secretar ar Comitetului Central U. Pentru punerea în aplicare a acestei mârşăvii. Aceste măsuri erau gândite încă înainte de a lua sfârşit cel de al Il-lea război mondial. Ultimii ani de activitate ai patriotului şi talentatului om de cultură. în cazul acestor doi oameni cu adevărate valori morale şi intelectuale. răspânditori de cultură. formaţii culturale ce nu se găseau la data respectivă în nici o altă localitate din judeţul Bihor. Obiectivul prioritar al consilierilor sovietici a fost aplicarea procesului de socializare a agriculturii. la vârste premature. La noua catedră unde a fost transferat. însă . puse în valoare cu multă trudă de către împătimitul de cultură Petru Chirilă. a fost necesar ca să mai mişte de pe posturi mai multe cadre didactice din satele bihorene. au făcut din nou cale întoarsă fără prada pe care contau. Procesul de trecere a ţăranilor de la modul lor de viaţă liberă. la noua formă colectivă. după ce „SURDA" i-a ridiculizat cu ironiile ei finuţe de „artist amator". investit cu timbru sec şi cu ştampila Preşedenţiei Consiliului de Miniştri.C. Mircea Maliţa. duşmani ai regimului. act prin care i se asigura imunitate în faţa organelor represive. judeţul Bihor. având asupra sa un act semnat de către Gheorghe Gheorghiu Dej şi de Emil Bodnăraş. Odată cu această mişcare au desfiinţat şi formaţia culturală din Tilecuş: corul mixt pe patru voci şi echipa de artişti amatori. învăţătorul Petru Chirilă s-a reîntors la domiciliu după 3-4 luni de zile. Aceştia erau consideraţi a fi periculoşi. că se face o „Rocadă" a cadrelor. în prima etapă de cucerire a puterii. cu atelajele ce le aveau în gospodăriile lor. S-au stins din viaţă amândoi soţii. Organelor politice judeţeneşti şi orăşeneşti nu le-a fost pe plac această imunitate. individuală. de-a dreptul dramatic. rupt de oamenii care îl adorau.T. Ar fi fost prea riscant pentru ele. de către cozile de topor ale acelor organe politice până când l-au scos din învăţământ. a fost boicotat tot timpul din umbră. a fost foarte dureros. chipurile. până la pensia pentru limită de vârstă. nu aveau nevoie de cultură şi de oameni care gândesc creator. dar nu au avut curajul să o încalce în mod direct. i-a prestat în calitate de director al Căminului de Bătrâni din Ciutelec. transferându-l în anul 1948 la Şcoala Primară din comuna Brusturi judeţul Bihor. Comuniştii.Cele cinci camioane cu securişti. Este adevărat că ţărănimea română practica o agricultură de subzistenţă. Am cunoscut o vorbă din popor care spune: „Să nu-i dea Dumnezeu omului atâta suferinţă câtă poate ca să ducă". Au găsit un alt mijloc pentru a-l desfiinţa şi îndepărta pe învăţătorul Petru Chirilă din Tilecuş. se poate trage concluzia că şi supărarea poate să fie o boală cauzatoare de moarte. Pentru noul regim era important să aibă câţi mai mulţi „Roboţi" care să nu comenteze măsurile diabolice primite de la Cominternul din Moscova.

obţineau produse ecologice în cantităţi suficiente pentru necesarul .prin priceperea şi hărnicia care i-a caracterizat.

şi-a exprimat gândurile cu . sute de vagoane de grâu săptămânal după strângerea recoltei. Numai femeile lucrau întinderile mari de pământ ce le aveau. o familia compusă din 4-5 persoane. secară. jegosi şi leneşi. Viţeii nou născuţi erau sacrificaţi în mare taină întrucât. stătea în mod permanent lângă batoza de treierat. urmărind după grafic cum se respectă jefuirea oamenilor de bunurile lor. în misiunile ce li s-au încredinţat. Partidul Comunist Român nu a posedat tipare proprii pentru socializarea agriculturii şi le-au împrumutat de la „invincibilul" partid al marelui popor rus. Volumul cotelor a fost ridicat mereu până la limita imposibilului. orz. Tânărul locuitor al Tilecuşului. ouă. li se confisca marfa şi li-se aplica amenzi usturătoare până la privarea de libertate. activistul comunist Pintye Emeric de la Plasa Tileagd.familiei. în timp ce un pachet de tutun ordinar costa trei lei. abia reîntors din prizonierat de război. femeile rusoaice.S. din 150 kg grâu trebuia să mănânce pâine în 360 de zile. In Rusia a fost nu numai justificată dar şi necesară organizarea colhozurilor. Bine-nţeles că la nişte preţuri de batjocură. iar politica Partidului Comunist Român era o copie fidelă a Stalinismului. Au fost cazuri când gospodarii care altădată au dus în gospodăriile lor câte 2500-3000 kg grâu. produse prin muncă grea. fără alte venituri suplimentare. comercianţii evrei cupărau şi expediau la export. care au participat în număr mare. dacă erau descoperiţi de către politruci. zi-lumină. unt. pentru a constrânge ţăranii să organizeze gospodări agricole colective de producţie (Colhozuri). pentru valorificare ca să-şi plătească impozitele şi pentru asigurarea seminţei necesară culturii anului viitor. au fost exterminaţi peste 3 000 000 (trei milioane) de cioloveci.R. când se treiera grâul. de la primul până la ultimul erau beţivi. în cel de al II-lea război mondial. Prin anii 1930-1940 de pe piaţa liberă Orădeană. Ca urmare. Se pune întrebarea firească: de unde va avea acest gospodar sămânţa necesară pentru însămânţările de toamnă?! Ooo! Nu! Asemenea întrebări nu se puteau pune când era vorba de adaptarea la noile condiţii de viaţă impuse de Partidul Unic. Pentru înfăptuirea Socialismului victorios în U. în timpul verii. să ducă acasă după reţinerea cotelor obligatorii către Stat. păsări. numai 100-150 kg grâu. Deci. lapte. Ioan Urs. întru-cât bărbaţii ruşi din mediul rural. din lipsă de furaje cu ce să le întreţină. s-au dovedit a fi mult mai eficiente decât bărbaţii. Oferta era atât de mare încât preţul grâului la kilogram era de un leu calitatea I-a. prima măsură a fost stabilirea predării către Stat a cotelor obligatorii de: grâu..S. din ordinul marelui conducător Stalin. Aceste măsuri diabolice. după ce a băut la bufet 2-3 pahare de tărie. în prima fază au condus la reducerea numărului de animale în gospodăriile oamenilor. Chiar şi pe front. lână etc.

două batoze de treierat grâu. Pentru aceste câteva cuvinte. Odată cu constituirea Cooperativei agricole de producţie Tilecuş. în primul an de activitate colectivă. Pedeapsa a executat-o în întregime la vestita închisoare din Aiud. Acest incredibil eveniment a băgat groaza în oamenii satului şi în satele vecine. au obţinut o . adio pentru totdeauna frumoaselor Şezători unde mergeau fetele seara cu furca să toarcă fuiorul şi să primească flăcăii din când în când cu gogoşi calzi şi cu cirighele. Se spune că timpul cicatrizează rănile şi că obişnuinţa devine o a doua natură. 200 căruţe. 175 de grape. la 13 martie 1962 s-a constituit Cooperativa Agricoiă colectivă de producţie Tilecuş. 211 ha păşuni şi 30 ha fâneţe. 9 semănători pentru porumb. care deţineau 714 ha pământ arabil. 12 semănători pentru grâu. repede. tilecuşenii care au posedat pământ. 190 pluguri cu câte o brazdă. s-au desfiinţat toate loturile mici pentru cultivarea cânepei. lipsit de orice drepturi civile. însumând în cursul anului 800 de membrii cooperatori. Ioan Urs. au început să obţină rezultate din ce în ce mai bune. Oamenii satului au privit cu seriozitate drumul ce-l aveau de urmat. om de rea credinţă. In urma seismului prin care au trecut schimband o formă de viaţă liberă cu altă formă necunoscută. Adio furcă cu fuior. una vânturătoare. a informat organele de securitate (KGB-ul) românesc luat după tiparele sovietice. repejor a fost judecat şi condamnat la 4 ani de închisoare.voce tare. animale şi atelaje de lucru. două ateliere de fierărie. consideră că hrana lui este cea mai gustoasă. tilecuşenii. Constrânşi prin aceste măsuri diabolice şi ne având nici o altă alternativă. Şi viermele care trăieşte în hrean. un locomobil cu abur şi un cazan pentru fiert palincă de prune. 3 trioare pentru grâu. ei nu începeau lucrul până când nu spuneau „Doamne ajută-mă" şi după încheierea fiecărei zile de lucru. cu toate bunurile lor proprietate personală „DE BUNĂ VOIE ŞI NESILIŢI DE NIMENI". în urma Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 35 iunie 1949. Dar să nu dramatizăm lucrurile şi să renunţăm la metafore. îşi făcea semnul crucii şi spunea: „Doamne îţi mulţumesc că m-ai ajutat". Deci. spunând că atâta timp câtva trăi el nu se va organiza gospodărie agricolă colectivă în satul său! Cineva. Pe parcursul timpului. aşa cum de fapt s-au petrecut lucrurile în toate localităţile rurale ale judeţului Bihor şi ale întegii ţări. două prăsitoare de porumb cu tracţiune animală. harnici fiind prin moştenire genetică. în ciuda faptului că doctrina celor care le stabilea norme de lucru erau complet ateişti. închizându-li-se gura la toţi. Inventarul mijloacelor de producţie se compunea din: 87 cai de tracţiune. 4 boi. iar după executarea pedepsei. au început să se adapteze la noile condiţii. avea agăţăat de gât Stigmatul de condamnat politic. treptat au început să se înscrie în colectivitate. Cu baza materială de care au dispus.

cantitate de 797 kg grâu boabe la hectar şi 678 kg la porumb. De la aceste rezultate de început. prin aplicarea unei agrotehnici .

să elimine construcţiile clădite până în 1945 şi să construiască case noi.. au rămas sceptici. In acest scop. frigidere. Bine înţeles că era necesar ca să contribuie fiecare locuitor cu cota-parte din valoarea lucrării. Lucrarea a costat 660. fie la Cooperativa agricolă colectivă fie la Fabrica de cherestea sau Uzina de impregnat CFR. combinieri. cultură şi confort. maşini de spălat rufe şi alte aparate electrice de uz gospodăresc.250 kg grâu la hectar şi 2293 kg porumb boabe la hectar.corespunzătoare. Ca urmare. Incepând cu anul 1966. Ca la orice noutate. ajungându-se în anii 1979-1980 la o producţie de 1. Acei săteni care iniţial s-au opus lucrării de electrificare a localităţii. Pe parcursul timpului s-a dezvoltat învăţământul industrial Agricol. acoperind distanţa de 8 km lungime. S-au adunat banii necesari şi s-au început lucrările care au fost terminate în anul 1968. a luat iniţiativa pentru introducerea curentului electric în localitate. atât la întreprinderile Agricole cât şi la Staţiunile de Maşini şi Tractoare. vorbindu-le pe înţelesul tuturor despre avantajele mari care le-ar aduce realizarea acestui deziderat. respectiv întreaga aşezare. Partea bună a fost că marea majoritate au înţeles avantajele iniţiativei.A. dar noile locuinţe au fost dotate cu mobilă stil. Nu numai atât. fiu al satului din moşi strămoşi. situaţia economico-financiară a fiecărui individ şi pe familii. încadraţi fiind în muncă. zootehnişti. a deschis drumul tilecuşenilor spre civilizaţie. Mulţi dintre absolvenţii acestor discipline au fost angajaţi la Cooperativa agricole de producţie Tilecuş unde au lucrat până în anul 1992 când s-a destrămat unitatea. unde au fost pregătiţi tehnicieni agricoli. Aceşti primi absolvenţi au fost angajaţi în masă. covoarea persane pe jos. respectiv la Staţiunea de maşini şi tractoare.C. . a luat legătura cu toate familiile din sat. au venit ca să-i mulţumească directorului Şcolii pentru iniţiativa luată. Această inestimativă lucrare. începând cu anul 1965 s-a schimbat şi structura socială a Tilecuşului. producţia de cereale a crescut în mod progresiv. precum şi la alte unităţi de Stat. A mai însemnat emanciparea şi lărgirea orizontului cunoaşterii. veterinari şi altele. cu camere spaţioase şi cu geamuri mari. oamenii au început să-şi revizuiască gospodăriile. televizoare. adresându-i odată cu mulţumirile şi scuzele de rigoare pentru atitudinea lor anterioară. folosind ca material de construcţie cărămidă arsă şi elemente din B. fiecare din persoanele ajunse la majorat. unii mai puţin avizaţi. domnul profesor loan Meza. s-a îmbuntăţit substanţial. acoperite cu ţiglă nouă.000 lei fiind suportat în întregime de către locuitorii satului. Introducerea curentului electric a însemnat pentru înteraga populaţie luarea contactului cu lumea civilizată prin intermediul radioului şi al televizorului. tractorişti. când au apărut primii absolvenţi a-i şcolilor profesionale şi ale liceelor de specialitate.

o bibliotecă cu sală de lectură. conducătorii . floarea soarelui. sală de cultură cu instalaţii pentru cinematograf plus două încăperi pentru alte activităţi. legătură cu şoseaua naţională Oradea-Cluj prin Tileagd şi cu oraşul Beuiş prin Vârciorog. în care au fost crescute 400 de bovine şi un saivan cu 600 de oi. a crescut considerabil ca urmare a hărniciei oamenilor muncii numai că doctrina comunistă suferea de fobia centralizării. un laborator. rapiţă şi plante furajere. ajutat în primul rând de către devotata sa soţie. învăţătoarea Valeria Meza şi de celelalte cadre didactice care se poate spune că au „rulat" prin Tilecuş în primii lor ani de activitate. zidite din cărămidă arsă. sfeclă de zahăr. Pe lângă aceste produse de bază se mai cultivau ovăz. în următorii 45 ani s-a trecut de la agricultura de subzistenţă la aceea de producţie intensivă. Să mai notăm că după colectivizarea agriculturii. au apărut în Tilecuş o nouă generaţie de construcţii de locuinţe cu dotări igienico-sanitare.C A. construindu-se 3 grajduri mari.Viaţa confortabilă a tilecuşenilor s-a îmbunătăţit şi mai mult începând cu anul 1973. începând cu anul 1980. cânepă pentru fibre. Astfel.oglindind creşterea puterii economice a proprietarilor. fiind născut în Tilecuş şi dăruindu-şi o bună parte din viaţa sa educaţiei generaţiilor de copii născuţi în satul său natal. în perioada anilor 1974-1978 s-a construit o nouă şcoală cu un etaj. Un cămin cultural cu 450 de locuri. cartofi. Lucrarea a fost făcută în anii 1961-1964 şi a costat 150 000 lei la valoarea leului din anul 1960. bibliotecă. Tot ca o realizare de construcţie şi tot în aceeaşi perioadă de timp o putem evidenţia Casa de rugăciune a credincioşilor Penticostali din Tilecuş. construite în acest interval de timp după cum urmează: trei săli de clasă lângă şcoala care a fost construită în anii 19251927. Imbunătăţirea puterii economice a locuitorilor Tilecuşului în perioada anilor 1962-1992 se mai reflectă în edificiile de interes general. Construcţia a fost făcută din cărămidă arsă şi beton armat. Aceste creşteri de producţii au condus la dezvoltarea secotrului zootehnic. când au fost terminate lucrările de astfaltare a drumului din întreaga localitate. o cancelarie. lupin. Averea Gospodăriei colective Tilecuş. Tot în acest interval de timp s-a mai construit un Magazin sătesc în mijlocul satului. Trebuie să precizăm că toate aceste edifici poartă amprenta iniţiatorului. construită prin contribuţia credincioşilor. pe terenul care li s-a donat în strada Veljului. unele chiar şi cu etaj. din beton şi B. trei camemere pentru materiale didactice şi un grup sanitar. pe locul unde s-a aflat Primăria Tilecuşului când avea titlul de comună (1935-1939). o sală profesorală. profesor Ioan Meza şi fost Director al Şcolii Generale Tilecuş timp de 20 ani consecutiv. obţinându-se atât la grâu cât şi la porumb între 80 şi 100 vagoane anual. costând peste 450 000 lei. având 4 săli de clasă.

Poşoloaca şi Călătani. A fost însă o mare dezamăgire. cu antene parabolice şi cu autoturismul în faţa casei. li-s-a dat jumătate din ceea ce li s-a promis. Cunoscându-se fenomenul cât şi cauza dreaptă a truditorilor. muncitorii sustrăgeau în ascuns din recoltele ajunse la maturitate. Parcă toată lumea avea o premoniţie că are să se întâmple ceva. cum erau obişnuiţi. înainte de recoltări. Fotografia a fost realizată în anul 2000. la lucrările de întreţinere a culturilor precum şi la recoltarea acestora.Aşa arată casele din Tilecuş în prezent. dând speranţe oamenilor de mai bine. cu un anumit interes economic pe care nu trebuia ca să-1 cunoască „Pălmaşii". întrucât muncitorii. Bălaia. Pe neaşteptate a venit Revoluţia din decembrie 1989 care a schimbat totul. care gândesc simplu şi la obiect. au trăit cu convingerea că au fost înşelaţi. paznicii se prefăceau că nu văd nimic. Oamenii munceau sârguincios tot anul. oamenii nu au gândit lucid în . Cu toate măsurile de pază luate prin Gărzile Patriotice. La plată însă. în şedinţele de bilanţ care aveau loc iarna. unităţii agricole de la Centru şi activiştii de partid de la centrul de comună. atât în produse cât şi în bani. în anii următori. Din această cauză. Nimic nu mai mergea cum ar fi fost de dorit. făceau promisiuni lucrătorilor că vor primi plată mai bună. în marea lor euforie a momentului. în baza indicaţiilor primite de la Judeţ. Bine înţeles. fenomenul nu a mai putut fi înlăturat. au administrat bunurile produse de Gospodăriile agricole Tilecuş. Aceste organe. Uileacul de Criş. pentru munca depusă.

Se pune legitima întrebare? Spre ce direcţie se îndreaptă agricultura Tilecuşului? Singura soluţie ar fi înfiinţarea de mici ferme asociative. viseză „Cai verzi pe pereţi". în mod deosebit acei oameni care se mai găseau pe posturi de „Gânditori". în anii 1990-1992 s-au destrămat toate Cooperativele agricole colective. Aceste boli au făcut 110 victime omeneşti.. dealungul celor 30 de ani. încet.perspectivă. S-au şcolit şi odată cu emanciparea. Aceasta cu atât mai mult că Fabrica de Cherestea Tileagd şi-a încetat activitatea din anul 2002 iar uzina de Impregnat traverse CFR Tileagd şi-a diminuat foarte mult obiectul muncii. Incepând cu anul 1997. După Revoluţie. în anul 1787 avea 81 de case. Deocamdată. Şi mai era ceva foarte important. încet.A. Cu alte cuvinte. demolând C. nu şi-au format această deprindere din adolescenţă. Oamenii şi-au luat pământurile cu care au intrat în colectivitate. Pe de altă parte. iar tineretului care a mai rămas în sat nu-i place ca să mai lucreze pământul. Primul lor gând a fost a omului din „PREISTORIE" pe ce să pună mâna şi cu ce să se aleagă din rezultatele muncii celor mulţi timp de 30 de ani cât s-a format patrimoniul Gospodăriilor Colective. unul după altul şi-au făcut bagajele sumare şi au plecat până la capătul drumului. filiala Oradea. nu ştiu preţui ţărâna pentru care moşii şi strămoşii lor şi-au dat viaţa. Dar până când?!! Mişcarea demografică a Tilecuşului Din documentele consultate la Arhivele Statului. Aşa se explică faptul că circa 50% din suprafaţa agricolă a Tilecuşului a rămas la odihnă. Nu şi-a dat nimeni seama că adevăraţii ţărani care iubeau pământul şi care la orele 5 dimineaţa se găseau în lanuri la lucru. Tot în acelaşi document se menţionează că în anii 1873-1875 a fost în localitate epidemie de Ciumă şi de Holeră iar în anul 1880 a bântuit malaria. nu aveau nici piaţă de desfacere pentru plusul de produse peste coonsumul familiei. nu mai aveau îngrăşămintele ecologice tradiţionale. Din anul 1990 până în anul 1997 părea totuşi că treburile merg destul de bine.P. 90 de familii şi 416 persoane. proprietarii de pământ în starea lor individuală nu mai aveau animale de tracţiune. dar nu şi inventarul gospodăresc care s-a evaporat. am găsit un document care atestă că localitatea Tilecuş. mai soseşte lunar poştaşul aproape în fiecare casă. preponderent în rândul copiilor şi a celor de vârsta a 3-a. nici măcar unelte de lucru rudimentare pe care le-au avut anterior. cu pensiile celor îndreptăţiţi. Subvenţiile primite de la Stat erau mai mult simbolice.-ul au sărit din lac în puţ. . pregătindu-se trecerea ei în conservare. au crescut substanţial preţurile la toate prestaţiile de servicii (lucrări mecanice). dacă nu şi să ajungă vedete la Hollywood.

A existat un singur evreu temporar. boli care bântuiau periodic pe teritoriile Bihorene. La recensământul din anul 1910 Scrie şi cit. s-a datorat epidemiilor de Ciumă şi de holeră.La Recensământul populaţiei din anul 1880. având o mică prăvălie.Total Total Starea civilă gureşte Bărb. Lemn 2 2 2 150 Populaţia Tilecuşului în anii 1850-1910 1850 410 1857 386 1870 511 1880 403 1890 540 1900 682 1910 870 Descreşterea numărului de locuitori din anul 1857 faţă de anul 1850 şi din anul 1880 faţă de anul 1870. RRefor. Mozaică 660 22 10 Nota redactorului: în Tilecuş nu a existat niciodată unguri şi nici zece evrei în acelaşi timp. Văduv. 660 22 Izraeliţi 10 Ortod. Şi de aici se poate observa tendinţa cancelariilor ungare de a diminua numărul locuitorilor de etnie română. de case 119 Total pers. 682 Români MMag. au rezultat următoarele Număr . . Chirp. jugăre 3536 Nr. Căsăt. 158 438 432 553 258 56 3 Pereţii caselor Piatră Păm. de case 84 Total persoane 403 Ortodocsi 1 Izraeliti .4 Limba Maternă Romana Ebraica 399 4 399 La recensământul Populaţiei din anul 1900 Sup. Femei Nec. 86 Ştie un. Div.

pers. de gosp. - Evrei - Slovaci - Tigani - La recensământul din anul 1956 Total pers. 294 Total pers. 360 970 496 474 107 115 265 287 196 Rom. 4 Baptişti 4 Penticostali 193 . Slov. Femei 0-9 an 10-19 20-44 45-64 65 si gosp. 906 Ortodoxi 704 Greco-cat. Tig. 1 Reform.Recensământul din anul 1938 Nr. 1216 0-9 ani 22 10-19 ani 169 20-44 ani 363 45-64 ani 326 65 ani şi peste 136 La recensământul din anul 1992 Nr. 1180 Bărb. Mag. an 576 604 207 208 435 254 Femei 0-9 ani 10-19 ani 20-44 ani 45-64 ani 65 şi ani 76 La recensământul din anul 1977 Total pers. 553 Femei 568 Romani 1121 Mag. 1076 Din care Bărb. 957 1 2 10 Recensământul din 30 decembrie 2002 Total pers. Femei 536 540 Sub 7 253 Pe grupe de vârstă 7-12 13-19 20-64 65 şi peste 171 134 486 33 Recensământul din anul 1948 Nr. de Total Bărb.d e gosp. 226 Total pers. 1121 Barb. - Germ.

încetarea sau reducerea activităţilor industriale în zonă. dacii renunţând la idolul lor „Zamolsche". un popor atât de mare. Lipsa de iniţiativă şi de interes pentru înfiinţarea de ferme mici asociative. 2. din următoarele cauze: 1. Din aceste două popoare s-a născut poporul român. sub a cărei stăpânire au supravieţuit 5 secole. Atât coloniştii Romani cât şi populaţia geto-dacică. După întemeierea Bisericii Creştine şi după coborârea Duhului Sfânt asupra apostolilor lui Isus Hristos în ziua Cincizecimii la Ierusalim. mentalitatea de a câştiga bani pentru nemuncă. toţi locuitorii au fost şi au rămas creşitni ortodocşi. în aceeaşi perioadă de timp. de la începuturi şi-au construit o biserică din pământ bătut şi din chirpici. Formele de viaţă au evoluat în timp. Şi ceea ce este cel mai grav. cu toate încercările cercurilor maghiare. cu coloniştii Romani s-au făcut căsătorii mixte şi din această simbioză a luat naştere poprul român. au dat noi orizonturi credinţelor religioase. popor care după „minţile luminate" ale unor cronicari maghiari. Naşterea Sfântului Isus Hristos. Imperiul Roman a cucerit Dacia şi a transformat-o în Colonie Romană. ca să-i convertească la religia catolică şi să-i maghiarizeze. în perioada din comuna primitivă. atât romanii cât şi getodacii şi-au însuşit credinţa propovăduită de sfântul Apostol Andrei.Scăderea numărului populaţiei din Tilecuş. In cadrul convieţuirii populaţiei autohtone din fosta Dacie. Aceasta este explicaţia care atestă că poporul român s-a născut creştin. moartea şi învierea Sa. se poate pune pe seama factorilor economici care lasă mult de dorit. e) Despre viaţa spirituală. 4. începând cu anul 1992 şi până în prezent. aşezată . iar oamenii s-au adaptat la noile condiţii. după puterea lor de înţelegere. Biserica şi Şcoala Din istoria religiilor. vom'arăta că de ia întemeierea acestei localităţi. a-i căror urmaşi suntem. au venit nici mai mult nici mai puţin decât din Asia! Revenind Ia credinţa religioasă a Tilecuşenilor. şi-au însuşit noua credinţă. Căutând la izvoarele Istoriei vom afla că Geto-Dacii. în călătoria lor misionară. au ajuns şi în peninsula Balcanică unde au propovăduit Creştinismul la toate popoarele. Cercurile eclisiastice de la Budapesta şi-au făcut multe dureri de cap pentru a descoperi cine şi când a încreştinat poporul român. Lipsa de interes pentru cultivarea pământului pe toate suprafeţele arabile existente. erau un popor credincios. Cu alte cuvinte. Apostolul Pavel şi Apostolul Andrei. încă de mici copii am învăţat că românii s-au născut creştini. venerându-l pe zeul lor Zamolsche. 3. Locuitorii Tilecuşului.

Din inscripţiile chirilice interioare reiese cine au fost ctitorii Bisericii şi etapele de construcţie ale acesteia. cu numele Filimon Gligor. paroh fiind Popa Gligorie. I se spune Valea Roşie pentru că o parte din afluenţii ei veneau de la Cornet-BulzDobreşti unde se găseau mari zăcăminte de Bauxită care făcea ca apele din precipitaţii să devină roşiatice. Din lucrarea „Monumente Istorice Bisericeşti ale Eparhiei Ortodoxe Române Oradea" reiese că un subofiţer al armatei Austro-Ungare. Cel de al doilea ctitor care a contribuit cu bani la terminarea bisericii a fost localnicul Mane Teodor. în partea centrală a Tilecuşului. de noi s-a făcut din cheltuiala răposatului Rumân Filimon Gligor. In anul 1783 a început construirea Bisericii din lemn masiv de stejar. a părăsit armata şi s-a refugiat în satul Tilecuş. birău mare meşter a satului. pârâu de munte prin care se zbenguia o mulţime de păstrăvi. pe măsură ce au avansat lucrările de construcţie. care aşezau vicari la Oradea. Populaţia din acest sat. aduşi din Valea Roşie care trece prin sudul comunei Vârciorog. Credincioşii din Tilecuş se aflau sub jurisdicţia duhovnicească a Episcopilor Ortodocşi din Arad. aflată în stare de ruină şi i-au asigurat hrană şi toate cele necesare în ascunziş cât timp a considerat el ca să fie ferit de urmăritori. a donat sătenilor din Tilecuş suma de una sută florini aur. denumită Biserica Pustie. In anul 1792 s-a înfiinţat în Oradea un consistoriu Ortodox cu un vicar. dependent de Episcopia Aradului. în urma unor neînţelegeri cu mai marii săi. A doua inscripţie spune: „Al II-lea ctitor fiind Mane Teodor. aşezându-se mâlul printre pietre pe fundul văii. ctitor şi mijmanh fiind atunci 1783". la frontierea care păzea Transilvania. construit de căte taică-meu în curtea casei. Fundaţia a fost făcută din bolovani mari de piatră. l-au ascuns în Biserica pustie. foarte ospitalieră. înainte de a pleca să se Asocieze Răscoalei lui Horea. Aşa cum am arătat. Prima inserpţie sună aşa: „Această Biserică cu hramul Arhanghelilor Mihail şi Gavril. cu turla în stil gotic şi corpul Transilvănean. necesară la fundaţia grajdului din lemn. pentru a aduce piatră din vale. înconjurată de un brâu în formă de funie şi un mic coridor. Recunoscător pentru ajutorul primit.în afara localităţii. nu sunt suficienţi pentru a termina construcţia în forma în care a fost proiectată. Abia numai în anul 1920 s-a înfiinţat în Oradea Episcopia Ortodoxă de care aparţinea şi Tilecuşul. s-au şi gătat sub biraiele şi . fără ca să aştepte de la dânsul vreo răsplată. Am fost şi eu la Valea Roşie când eram copil mic. însoţindu-l pe taică-meu în carul cu boi. construirea bisericii din Tilecuş a început în anul 1783 cu banii donaţi de către Filimon Gligor. s-a constatat că cei 100 florini aur donaţi de binefăcător. cu îndemnul ca să-şi construiască cu ei o biserică nouă. Preoţii care au slujit au fost foarte săraci şi prigoniţi de autorităţile conducătoare ale vremii.

225 .

Nicolae Munteanu. Bizantin şi oriental. inclusiv Augustin Chirilă .Subprefect al judeţului Bihor. cu ciubere la schimb pe grâu şi alte cereale. Miron Cristea şi Dr. cel mai mare pe bolta bisericii. în timpul domniei Majestăţii Sale Regele Carol al II-lea. la care s-au mai adăugat banii obţinui din tăierea şi vânzarea unei frumoase păduri de stejar. Arhitectul a îmbinat armonios stilul Romanic. Unul. având aspectul unei catedrale. Dr. Construcţia propiu-zisă. cu 5 turnuri. prin mila zmeritului zugrav Mihail Polacek 1793". reuşind să redea în miniatură o adevărată „Sfânta Sofia" a Tilecuşului. Nicolae pOpovici. Această informaţie a fost primită în anul 1967 de la Augustin Chirilă. se mai găseau în interiorul acestei biserici următoarele obiecte de cult vechi: . In anul 1965 când a fost restaurată Biserica din lemn declarată Monument Istoric. a rezistat cu brio secolelor care au trecut. iar mai târziu Primar al Municipiului Oradea. în continuare sunt redaţi toţi'acei care au contribuit la ridicarea Bisericii. distrusă în mare parte de apele care s-au scurs prin acoperişul de şindrilă.S. de către vandalii armatei hortiste.S. aflată pe păşunea obştei în parcelele Rovina şi Mezărători. Construirea Bisericii a fost executată de căte fraţii Vasile şi Toader Indrieş. fost subprefect al judeţului Bihor.P. Pictura interioară a fost dominată de culoarea albastră. sprijinit pe patru stâlpi din beton armat şi patru mai mici. lateralele. fiind Patriarh al României înalt Preasfinţiile lor Dr.chitoriile lui Baciu Ioan şi Baciu Dănăilă.A. Mitropolit al Ardealului I.S. veniţi în Tilecuş din zona Bradului judeţul Hunedoara. Episcop al Oradiei P. Fondurile necesare construcţiei acestei noi biserici au fost puse la dispoziţia locuitorilor de către Subprefectul judeţului Bihor Augustin Chirilă. în anul 1965 a fost restaurată prin grija Statului Român. care au venit ca trupe de ocupaţie ale Ardealului de Nord. Pisania din interiorul Bisericii cuprinde următorul text: „Construirea acestui Sfânt lăcaş cu hramul Arhanghelilor Mihail şi Gavril în anii de la Hristos 1937— 1939. fiind tineri necăsătoriţi şi-au întemeiat fiecare câte o familie şi nu au mai plecat din sat. i s-a înlocuit întreg acoperişul din fondurile Asociaţiei Internaţionale ale Monumentelor Istorice. producând mari stricăciuni boitei care a fost refăcută de către Direcţia Monumentelor Istorice. o adevărată bijuterie de artă fără concurenţă pe Valea şi terasele Crişului Repede. degradându-i-se numai acoperişul din şindrilă şi picturile interioare. In anii 1937-1939 s-a construit în Tilecuş o nouă Biserică ortodoxă. iar în cursul anilor 2003-2004. fiul cel mai mare al Preotului Vasile Chirilă din Tilecuş. martirizat la 29 august 1940. Mulţumiţi de locurile unde au ajuns. Dr. din lemn de stejar. nicolae Bălan.

unul reprezenta Uciderea balaurului de către Sfântul Gheorghe. icoana din lemn reprezentându-l pe Arhanghelul Mihail cu paloşul în mâna dreaptă. reprezentând „Botezul Domnului" din care lipseşte partea dreaptă. 8. 1.Icoană pe sticlă reprezentând Naşterea Domnului. încadrată de scene privind prinderea şi Răstignirea Domnului Isus. în centru are un vas de porţelan cu pictură florală. 7. Penticostar tipărit în anul 1700 la Sibiu. De o deosebită valoare artistică sunt picturile pe lemn sau sticlă ca: 1. 7. Inventarul mai sus prezentat este completat de un Candelabru având o rară frumuseţe. ceea ce dovedeşte legăturile dintre Românii celor două părţi ale Munţilor Carpaţi. au fost tipărite cu litere Chirilice. în partea de mijloc a iconostasului se văd scene privind Naşterea Mântuitorului. în interiorul cărora se pot vedea figuri de sfinţi şi 12 figuri fără ramă. pictorul a redat Răstignirea încadrată de 15 rame. 5. 4. Cazanie tipăfit în anul 1799 la Sibiu. 3. Icoana de lemn pictată în ulei. Antoleghier tipărit în anul 1798 la Sibiu. foarte veche. printre care.Evanghelia tipărită în anul 1859 la Sibiu. In interiorul Bisericii s-au mai aflat prapori foarte vechi. probabil odată cu pictarea Biserricii de către Mihail Polacek.Icoană pe sticlă reprezentând-o pe Sfânta Măria. cu diferite scene religioase. Partea stângă se prezintă mai bine conservată.Icoană pe sticlă reprezentând Răstignirea Domnului. cu diferite ornamente. Pe iconostasul Bisericii. 2. 6. Evanghelia tipărită în anul 1768 la Blaj. Liturghier tipărit în anul 1798 la Buda. reprezintă scene cu 227 . 2. iar în mâna stângă însemnele puterii. iar unele manuscrise au fost primite din Ţara Românească.Icoană pe sticlă reprezentând Buna Vestire. Molitvelanec tipărit în anul 1700 la Sibiu. reprezentând Aşezarea Domnului în Mormânt. 3.Icoană pe sticlă reprezentându-1 pe Sfântul Nicolae. Botezul şi înălţarea la ceruri. A mai existat o pictură pe pânză. ştearsă de mulţimea anilor pe care i-a străbătut.Icoană pe sticlă reprezentând Sfânta Treime. 5. 6. care se aseamănă mult cu vechea artă chinezească. Dintre broderii s-au păstrat doar un patrafir brodat cu fir de aur. destul de şterse din cauza intemperiilor. Ambele icoane sunt foarte vechi şi au fost pictate. Alte picturi pe pereţii bisericii. care este de asemenea foarte vechi. 4. Cărţile mai sus arătate.

lăsând loc la anumite suspiciuni. în care au intrat cu smerenie şi cu frica lui Dumnezeu. a unor elemente preluate din arta Gotică. la pagina 108 este consemnat că în anul 1713. Populaţia Tilecuşului a fost educată din generaţie în generaţie. în anul 2004 s-a împotrivit cu fermitate ca să ne confirme existenţa lor. Biserica pentru Tilecuşeni a fost un lăcaş Sfânt. până când îi prelua şcoala şi preotul cu Sfânta împărtăşanie. tipărită prin anii 2001-2002. pentru a-şi cere iertarea păcatelor. fapte care oricum nu se puteau încadra în morala creştină. îmbinată organic în arhitectura în lemn Europeană.Adam şi Eva şi alte figuri de Sfinţi din teme religioase. preotul Aştileului de atunci Popa Gavrilă a copiat un Molitvalanec găsit la Biserica din Tilecuş. Biserica din Tilecuş judeţul cu atât mai mult că mai Bihor construită în anii 1936puţin sfinţenia sa era 1939 prieten la cataramă cu Euforistul BACHUS. fapte care îi păgubeau pe semenii lor. în spiritul moralei creştine şi începea de la cele mai fragede vârste. Ştim însă că toate acestea au existat înainte de a lua în primire Parohia Bisericii din Tilecuş preotul Petru irimiaş. Nu ştim dacă aceste obiecte vechi de cult. Şi mai ştim că în Monografia Comunei Aştileu judeţul Bihor. mai există în totalitae. de la „Cei şapte ani de acasă". Au fost şi câteva exemple negative. . cazuri în care unele persoane făceau în mod deliberat şi repetat. care au constituit zestrea bisericii din lemn a Tilecuşului. întrucât preotul paroh Petru irimiaş. Acest Monument Istoric ilustrează convingător integrarea în structurile tradiţionale ale Arhitecturii Româneşti cu începutul prefeudal.

oamenii puterii au aplicat în mod permanent o politică de maghiarizare a românilor şi a celorlalte naţionalităţi conlocuitoare. 389 nu ştiu să scrie şi să citească. anuar care se mai păstrează în arhiva Şcolii generale din Tilecuş. 12 în cl. dintre cei 403 locuitori români. îndemnau oamenii să nu-şi lase credinţa strămoşească şi naţionalitatea în care s-au născut. oamenii Tilecuşului au fost foarte buni la suflet din vechime şi până la cel de al II-lea Război Mondial. în primul rând prin şcolile de Stat. deşi erau ameninţaţi şi obstrucţionaţi de către organele puterii. Răutăţile aduse de către cel de al doilea război mondial şi frontiera maghiaro-română stabilită prin Diktatul de la Viena în august 1940.Coincidenţă sau puterea Divină?!!! Acestora li-s-a întâmplat ca pe timp de ploaie cu descărcări electrice. le-au zdruncinat credinţa avută anterior. Primul învăţător al acestor elevi a fost Indrieş Dumitru. promovând 3 la încheierea anului şcolar. Din Anuarul Şcolii Confesionale Greco-Ortodoxe Române. însă la îndemnul preotului din sat. pagubele şi suferinţele ce au îndurat oamenii timp de 4 ani.Nagy Sandor. Tot în lucrarea respectivă se face precizarea că Statul Maghiar le-a oferit să le construiască şcoală cu limbă de predare maghiară în mod gratuit. 19 în clasa a Il-a. consemna la pagina 73 că în satul Tilecuş. trăznetul să le producă mari pagube materiale. 8 în clasa a Il-a. a IlI-a şi 3 în cl. care era şi cantor la Biserică. au fost înscrişi la şcoala confesională 90 de elevi din care: 67 în cl. Aşa se explică faptul că în anul 1886. cronicarul maghiar K. fiind analfabeţi. Cei în cauză nu au mai păcătuit şi au fost un prilej de învăţătură pentru întreaga obşte. promovând 17 la sfârşitul anului şcolar şi 4 în clasa a IlI-a. a IV-a. în anul şcolar 1918/1919 s-au înscris numai 55 de elevi. I-a. interzicându-se funcţionarea altor şcoli cu alte limbi de predare decât limba maghiară. In general însă. f) Invăţământul din Tilecuş In timpul stăpânirii Austro-Ungare pe teritoriul Transilvaniei. Preoţii ortodocşi din localităţile cu populaţie românească. din care 32 în clasa I-a. rezultă începutul drumului spinos spre cunoaştere şi cultură a locuitorilor Tilecuşului. promovând 55 la încheierea anului şcolar. astfel: -în anul şcolar 1917/1918. au refuzat oferta ce li-s-a făcut. Fondul însă şi moştenirea genetică au rămas neschimbate. învăţător la aceşti elevi a fost Baciu Nicolae a Miculi Nuţu Ghiurchi. în lucrarea sa „DESCRIEREA ORAŞULUI ORADEA ŞI SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA REGATULUI UNGARIEI". 229 . Proverbul „PĂDURE FĂRĂ USCĂTURĂ" nu a fost întâmplător lansat.

având înscrişi 69 elevi în clasele I-IV. Conducerea Şcolii din Tilecuş a luat-o preotul Vasile Chirilă. elevii din Tilecuş au urmat cursurile la şcoala din satul vecin Borşea. . In anul şcoalr 1922/1923. A funcţionat cu 5 clase şi cu un total de 96 elevi înscrişi. Diferenţa mare de repetenţi s-a înregistrat la clasa I-a unde din 27 înscrişi au promovat numai 5. In anul şcolar următor. a V-a aflându-se 5 elevi. La sfârşitul anului de învăţământ au avut situaţia şcolară încheiată 69 de elevi. In anul şcolar 1923/1924. Registrele de evidenţă şi Cataloagele erau tipărite în limba maghiară.Aici. unde funcţiona o şcoală de stat. In anul şcolae 1919/1920. la distanţă de 2 km. iar în cl. şcoala primeşte denumirea de Şcoală Primară Rurală.Această clădire reprezintă şcoala care a fost construită în anul 1927-1928. din care au promovat 58. 1921/1922. ELevii din clasa a IV-a au continuat studiile la Şcoala de Stat Borşea. La examenul final din 17 iunie 1923 au promovat un număr de 60. având ca învăţător pe Ionescu Andrei. Din anul şcolar 1920/1921 a început învăţământul de stat cu limba de predare română. sub conducerea învăţătorului (învăţătoarei) Silvia Vancea. având în curte locuinţa pentru directorul şcolii. înscriindu-se 51 de elevi în clasele I—III. ajutat de învăţătorul Nicolae Beria. şcoala a funcţionat cu aceiaşi dascăli şi au avut înscrişi un număr de 75 elevi. . din care 42 băieţi şi 18 fete.

Netejan care a înscris 76 de elevi din clasele I-V fiind promovaţi numai 45 în în final. Una din explicaţii ar putea fi că era oltean de origine. noua pereche de învăţători îşi împart copiii ca în anul anterior. Aceasta a înscris la începutul anului şcolar 88 de elevi în clasele I-IV.In anul şcolar 1924/1925 apare un nou învăţător R. de una sală în suprafaţă de 60 m. realizând o performanţă negativă mult mai mare decât toţi ceilalţi predecesori ai săi. în anul 1929. In anul şcolar 1926/1927 a apărut o învăţătoare cu numele Paraschiva Olteanu. In anul 1925/1926 a succedat la catedră alt învăţător cu numele Andrei G. In anul şcolar 1927/1928 au funcţionat la şcoala din Tilecuş învăţătorul Ionel Manea . nu-1 înţelegeau elevii ce vrea ca să spună. cu fundaţia solidă din piatră de calcar adusă de la Vârciorog. Incepând cu anul şcolar 1928/1929 a fost numit director al Şcolii Primare Tilec. iar la sfârşitul anului şcolar au promovat 37. In anul şcolar 1929/1930.. originar din satul Borşea. din care au fost promovaţi numai 20. care probabil a fost de origine tot olteancă. întemeind o familie stabilă şi au locuit în locuinţa legată în corpul noului local de şcoală. originară din Tilecuş care a înscris 80 de elevi. din care au promovat 22.p. legată cu mortar de ciment şi pereţii din cârpici (cărămidă ne arsă). In perioada anilor 1925-1927. Oprea care a înscris în clasele I—VI un număr de 79 elevi. învăţătorul Petru Chirilă. bucătărie şi cămară de alimente. Petru Chirilă şi Ana Baciu s-au căsătorit. foarte bine iluminată.director. cel mai slab procent de promovare de la data deschiderii învăţământului în Tilecuş. fiind promovaţi la încheierea anului şcolar 32 elevi. locuitorii satului au construit un nou local de şcoală. Constructorul a avut în vedere să zidească legat de clasă şi o locuinţă cu două camere. La clasa I-a au fost înscrişi un număr de 63 elevi pe care i-a preluat 231 . La clasa I-a a predat învăţătoarea calificată Ana Baciu. cei doi învăţători. Este adevărat că nici localul de şcoală nu oferea condiţii normale pentru desfăşurarea unui învăţământ performant. locuinţă în care urma să locuiască familia Directorului şcolii. din care au promovat numai 31. cu geamuri exagerat de mari la vremea respectivă. Localul era o casă ţărănească cu pământ pe jos şi cu geamuri foarte mici. care a luat în primire clasele II—VII cu un total de 68 de elevi.G. încălzită iarna cu lemne într-o sobă mare de fontă. A dat bir cu fugiţii. Nici dânsul nu s-a putut adapta la arhaismele locale care îl întâmpinau la tot pasul. fără multă experienţă. Şi învăţătoarea Ana Baciu a condus clasele I—II cu un număr de 102 elevi.uş. care a instruit clasele III—VII cu un număr de 35 elevi din care au promovat numai 23. Este vorba. vorbea foarte repede şi nu avea metode de predare în limbaj ardelenesc. Schela acoperişului a fost făcută din lemn de brad iar acoperişul din ţiglă şi coame de Jimbolia.

în clasele II—V. A decedat în anul 2004 la vârsta de 92 ani. din rândul acelor elevi s-a născut prima generaţie de intelectuali ai Tilecuşului. 6. a decedat în anul 2004 la vârsta de 91 ani. revenindu-şi foarte greu. a lucrat în calitate de Inginer agronom la Ferma Agricolă Oradea. în ultimii doi ani de viaţă a devenit amnezic. a urmat Şcoala Pedagogică şi a practicat funcţia de învăţătoare în localitatea Gruilung judeţul Bihor. 2. S-a stins din viaţă la vârsta de cincizeci şi cinci de ani. 5. duşman declarat al Corupţiei. 7. a urmat Institutul de Agronomie. promovaţi fiind la sfârşitul anului numai 24. băiatul mai mare al preotului Vasile Chirilă. La şcoala de Arte şi Meserii din Bratca au participat doi elevi în clasa a Vl-a.Baciu Liviu. Cazul de boală s-a petrecut în anul 1928. Deşi nu a făcut parte din nici . a urmat Şcoala Pedagogică şi a funcţionat pe post de profesor la Şcoala Nr. a urmat Facultatea de Ştiinţe Juridice.Baciu Ilie a Gheorghiei Mitri Sfatului. în timpul studenţiei s-a îmbolnăvit de apendicită şi a făcut peritonită. Oradea şi Cluj. A deţinut mulţi ani funcţia de subprefect al judeţului Bihor şi de primar al oraşului Oradea.Baciu Ana căsătorită Chirilă. 4. 14 Oradea. In rândurile de mai sus s-a copiat şi s-a redat ad literam. alături de soţul său Petru Chirilă. Decedat în anul 2001. a urmat Şcoala Pedagogică (Şcoala Normală de Fete) şi a lucrat în calitate de învăţătoare la Tilecuş. conduse de Petru Chirilă au fost înscrişi 71 elevi la începutul anului şcolar din care au fost promovaţi doar 32. după cum urmează: 1.Baciu Florica a Mitri Alboai. la vârsta de 89 ani. băiatul cel mai mare a lui Ştrăuţ.Chirilă Augustin.Baciu Petru a Burchi. în urma intervenţiei chirurgicale s-a vindecat. abia se pensionase pentru limită de vârstă şi vechime integrală. respective începând cu anul 1917 până în anul 1930. 3. A decedat în anul 2002 la vârsta de 90 ani. ajungând judecător la Judecătoria Oradea. a urmat Institutul de înalte Conturi Industriale şi Financiare Braşov. aflându-se la un pas de moarte. rămânând cu anumite sechele abdominale.Baciu Marioara a Miculi Nuţu Ghiurci. Anuarul Şcolar de la începutul şcolii Româneşti în Tilecuş judeţul Bihor. Cu toate greutăţile întâmpinate în drumul de început al învăţământului românesc în perioada anilor 1917-1930. A încetat din viaţă la vârsta de 65 ani. soră cu Ilie Baciu de la poziţia 5. A fost un un Economist eminent cu o conduită morală ireproşabilă.Ana Chirilă. A urmat Şcoli Universitare la Budapesta şi la Viena. A lucrat pe postul de EconomistRevizor financiar în cadrul Direcţiilor Regionale CFR.

ceea ce nu a fost pe placul politrucilor din Partidul Comunist. în virtutea obligaţiilor deontologiei profesionale. nu erau obligaţi de Inspectoratele şcolare ca să aibă număr mare de promovaţi. In calitate de autor şi redactor al acestei lucrări. avea în gospodăria sa proprie cel puţin 2-3 animale mari: vaci. având şi dorinţa de a le pune în aplicare. trebuie ca să-mi dai pe Gyuri afară. au gost şi mari patrioţi. numai că la sfârşitul programului. Fiecare locuitor al satului. Copii care au promovat clasele an de an. Petru Chirilă. cai sau bivoli. oricât de sărac ar fi fost.8. Petru şi Ana Chirilă şi pentru respectarea adevărului istoric. Cursurile şcolare au fost frecventate numai în perioada de iarnă. manifestaţia s-a desfăşurat în mod superb. 9. foarte bun psiholog îl întreabă: „în numele cărei Legi bade Flore?" „Nu ştiu. Am nevoie de el. Deşi au avut o mare dezamăgire la prima încercare de a prezenta publicului o manifestare culturală. copii de la vârsta de 6-7 ani în sus. cum s-a procedat ulterior de către comunişti. dând prioritate procesului de învăţământ." Deci. odată instalat atât pe postul de învăţător-director cât şi întro locuinţă salubră. precizez că mă aflam elev în clasa a V-a primară la învăţătorul Petru Chirilă. fără teama de a greşi. că aceşti oameni deosebiţi au fost înzestraţi de natură cu darurile pedagogiei. Pe lângă celelalte atribute. cunoscut sub numele de Tolea. nu s-au lăsat descurajaţi. în aceste condiţii. care avea „câteva atmosfere la bord". Se poate afirma. când animalele intrau la furajare în grajduri. după preluarea puterii. A oprit în faţa şcolii. Acesta era pornit ca să plece undeva la lucru cu căruţa tractată de bivoli. ne obligă buna cuviinţă să arătăm că aceşti doi oameni deosebiţi şi-au consacrat toată viaţa lor nobilei profesii pe care şi-au ales-o. ajutat de soţia sa Ana. nu au promovat nonvalorile. Ştiu numai că în numele legii. câţiva huligani din sală au distrus tot 233 . înaintea oricăror interese personale. aflândune la o oră de matematică. La drept vorbind. trebuiau să scoată şi să păzească vitele la păscut începând cu luna aprilie şi până în luna noiembrie ale fiecărui an şcolar. au declanşat o adevărată Revoluţie culturală în Tilecuş. a dejugat bivolii şi cu un rasteu metalic de la jug. Această mentalitate şi stare de fapt s-a menţinut până când ţăranii au intrat în Gospodăria Agricolă colectivă cu tot inventarul lor gospodăresc şi când copiii au fost scutiţi de vechile lor atribuţii în familie. Deci. şi cu asemenea cazuri s-au confruntat cadrele didactice în drumul lor greu şi spinos. sau dovedit a fi supradotaţi intelectual. Pentru cinstirea memoriei celor doi soţi învăţători. către culturalizarea maselor. în numele Legi îţi ordon ca să-mi dai pe Gyuri afară!" învăţătorul. cadrele didactice ale vremii. când a dat buzna în sala de clasă tatăl unui elev. Astfel. a intrat în clasă ridicând obiectul contondent a ameninţare spunând: „Domnule învăţător. măsură care a influenţat pozitiv dezvoltarea socio-profesională şi culturală a populaţiei şi în mod deosebit a tineretului.

s-a procurat un brad de doi metri şi jumătate înălţime. A mai fost împodobit cu 50 coşuleţe din carton. Un grup de elevi selectaţi pentru programul artistic. Era ceva măreţ. spre consternarea auditoriului. bomboane. în chip de îngeraşi. colinde şi poezii de Crăciun. care şi-a dorit mult ca să fie un deschizător de drumuri spre cultură şi civilizaţie. dar să derulăm faptele în succesiunea lor: In al doilea an de activitate şcolară. Invadarea sălbatică. Cu toată această mâhnire şi durere sufletească de moment. învelite în hârtie creponată. smulgând cu brutalitate absolut tot ce se găsea pe el: Coşuleţe. având la bază un diamteru de 3 metri. Dracul însă nu doarme. care depăşea mult graniţele obişnuitului. A fost împodobit cu ghirlande şi lănţişoare. înţelegând perfect motivaţia acestor acţiuni huliganice. a apărut un adevărat tablou de basm. Era o realitate tristă. Nu s-a mai organizat sărbătoarea Pomului de Crăciun la Şcoala Primară din Tilecuş în . preconizat ca să aibă loc în seara Naşterii Domnului. nu sa lăsat dezarmat. de cel'mai elementar grad de cultură şi de cel mai elementar bun simţ. Bradul a fost aşezat pe o scenă din scânduri de brad. bomboane de salon învelite în staniol de 5 culori diferite. privind profesia pe care şi-a aleso. în frunte cu învăţătorul se aflau pe scenă lângă brad. Pentru acest eveniment. Autorii acelor fapte retrograde. au făcut mari pregătiri în vederea sărbătoririi Crăciunului. câţiva huligani din sală. S-a muncit mult şi s-a cheltuit mult. Pomul era feeric iluminat şi împrăştia cu dărnicie miile de steluţe de la beţele de artificii. aranjate pe un şir de bănci din şcoală. învăţătorul Petru Chirilă secondat de către soţia sa. în două minute au devastat întreg pomul de Crăciun. globuri diferite culori. l-a afectat foarte mult pe tânărul învăţător Petru Chirilă. lungi de 5 metri.ce a fost frumos. fiecare având ataşate la spate câte două aripi mari. confecţionate din hârtie lucioasă. în faţa bradului au fost aşezate două eleve îmbrăcate în alb. în urma acestui accident. peste una sută de lumânări pe stative metalice şi tot atâtea artificii care. mere. sub privirile îngrozite ale asistenţei. învăţătoarea Ana Chirilă. împotriva căreia trebuiau găsite mijloace adecvate de îndreptare. Această tristă constatare a stimulat spiritul său pedagogic şi deontologic. pline cu fursecuri şi bomboane. învăţătorul Petru Chirilă a adoptat alte metode de muncă educativă. făcându-şi în mod diabolic prezenţa la această măreaţă sărbătoare creştinească a naşterii Domnului. atinse cu flacăra unei lumânări. Când sa încheiat programul prevăzut în repertoriu. lânţişoare etc. organizând o serbare cu colinde şi obiceiuri vechi. în mai multe culori. răspândeau mii şi mii de steluţe mici. Nu mai văzu-se nimeni din Tilecuş un tablou de asemenea clipe înălţătoare sufleteşti. cu simbolul Dumnezeirei. mere de culoare roşie. erau oameni lipsiţi de educaţie. Când s-a tras cortina. similară cu ceia ale aborigenilor din junglă.

Sacadat. Unii. pe înţelesul tuturor. prin muncă şi strădanie. despre progresul şi cultura altor popoare Europene. Cu prilejul primelor adunări duminicale. pentru schimburi de experienţă pe linie de învăţământ. Invăţătorul Petru Chirilă. cu multă răbdare. ca să bată toba dealungul localităţii şi să invite tot tineretul. cu clame metalice. Se cunoaşte faptul că pe data de 01 noiembrie 1928. Incet. cu o mulţime de baterii electrice. a luat fiinţă Radiodifuziunea Română în Bucureşti. ca să vină la şcoală duminică dimineaţa la ora zece. dar şi pentru propriile lor familii. îşi făceau semnul crucii scuipându-se în sân spunând că se afla „Ucigă-1 Toaca" în cutie. Invăţătorul Petru Chirilă. Vor avea surpriza ca să vadă o cutie „minune". a fost o mare ciudăţenie pentru cei prezenţi şi se cruceau cum. în care se aude cum vorbesc şi cum cântă artiştii din Bucureşti. aduse-se în sat miracolul tehnicii şi a ştiinţei omeneşti. Au fost însă organizate multe cercuri culturale. avea o cutie din placaj. la care s-au prezentat diferite simpozioane pe teme şcolare. învăţătorul Petru Chirilă a cucerit 235 . despre valorile morale şi spirituale pe care le poate dobândi tineretul prin şcoală. unicul din satele judeţului Bihor. pentru a deveni mai buni şi mai de folos societăţii în care trăiesc. La prima vedere. la a căror desfăşurare au fost invitaţi să participe cadrele didactice din localităţile învecinate: Borşea. mai statornici în ignoranţă şi în convingerile lor superstiţioase. S-a mai făcut ceva foarte important care să trezească interesul tineretului din localitate pentru ştiinţă şi cultură. i-a cerut toboşarului satului. ştiinţa omenească va inventa alte feluri de cutii mai mari. legate una de alta la poli în serie. Când toate acestea au fost puse în stare de funcţionare. în vara anului 1929 deja poseda un aparat de Radio-Recepţie.anii care au urmat. compus din două piese: Aparatul propriu-zis cu galena şi difuzorul. anticipând că nu peste mulţi ani. în care vor putea fi văzuţi oamenii care vorbesc şi tinerii care cântă. cu exemplul său personal. Evenimentul a stârnit mare curiozitate şi în duminicile următoare au venit la şcoală pe lângă tineret şi persoane mai în vârstă. cu care putea prinde postul de Radio Bucureşti. prin spiritul său de sacrificiu. cu elevi ale şcolilor din aceste localităţi. despre ştiinţă şi cultură. Şerghiş. flăcăi şi fete. dintr-o cutie căptuşită cu pânză de mătase. cânta şi se spuneau glume hazlii de către cineva în graiul românesc. Pentru punerea în funcţiune a aparatului. nu numai pe cei din Bucureşti ci şi pe acei din toate marile oraşe ale Europei. în aparat mai era introdusă o sârmă de cupru. încet. Vârciorog etc. legată la antena de pe acoperişul casei. dascălul a ţinut scurte prelegeri în faţa asistenţei. după audierea programului care s-a transmis la Radio Bucureşti. căruia i-se spunea „Chişbirău". cu metode pedagogice avansate. glăsuia. Totodată le-a vorbit despre viaţa şi despre obiceiurile altor popoare mai avansate în cultură şi civilizaţie.

prin perseverenţă şi munca neobosită pe care a depus-o. Cu aceste formaţii culturale. Făceam şi eu parte din această echipă culturală şi m-am simţit stânjenit când un domn m-a întrebat la ce facultate urmez! Am avut prezenţa de spirit ca să-i răspund că încă nu am ajuns la Facultate dar nutresc această speranţă. a cântat la slujba religioasă a Bisericii Ortodoxe Române. despre a cărei frumuseţe monumentală am mai scris în paginile acestei cărţi. în Duminica Rusaliilor anului 1936. Semnificativ este faptul că un mare număr din rândul spectatorilor . prin calităţile sale de excelent pedagog. plus o echipă de artişti amatori. din rândul cărora nu au lipsit notabilităţile Reşedinţei de plasă şi toţi oamenii de cultură a-i localităţii. dar şi a întregii populaţii din localitate. Invăţătorul Petru Chirilă. Spectacolul s-a bucurat de un deosebit succes.au pus întrebări dacă formaţia echipei culturale din Tilecuş. în localitatea Tilecuş judeţul Bihor. Alt. după comportamentul. In vara anului 1939 a avut loc Sfinţirea deosebitului lăcaş de închinăciune din Tilecuş. ziarişti. în timp de 4-5 ani a reuşitsă transforme tineretul Tilecuşului în oameni cu vederi largi asupra mediului înconjurător şi să le imprime un anumit grad de cultură. în aceiaşi zi după masă. Este vorba despre un cor mixt pe 4 voci (sopran. au fost scrise mai multe articole în Presa Orădeană a vremii. le-a trezit dorinţa de cunoaştere. Se schimbase ceva în conştiinţa lor individuală. Tenor şi Bas). Astfel. a funcţionat impecabil şi cu mare succes. oameni de cultură. la nivel Universitar. manifestare la care a participat un mare număr de spectatori.oameni de cultură . cu care s-au pregătit şi pus în scenă mai multe piese de teatru. învăţătorul Petru Chirilă. chiar dacă nu au urmat cursurile şcolare la vremea potrivită. disciplina. în sala de Cultură a Tileagdului. aceste formaţii au prezentat un program artistic de cântece populare şi o piesă de teatru. nota de seriozitate calităţile lor artistice şi nivelul lor de cultură care i-a caracterizat în toate manifestările lor din ziua respectivă. o echipă culturală formată din flăcăii şi fetele satului. prin trăsăturile sale de caracter cu totul deosebite. începând cu 1931şi până în anul 1948. biserica cu cinci turnuri. în urma invitaţiei primită de la organele locale ale oraşului Reşedinţă de Plasă Tileagd. cu înaltă ţinută artistică. La desfăşurarea acestui deosebit eveniment au participat înalţii Prelaţi ai Episcopiei Ortodoxe Române din Oradea. de către ziariştii care au . Despre acest eveniment major şi despre gradul ridicat de cultură a tineretului din localitatea Tilecuş. formată din talente native. este alcătuită din studenţi de facultate. instructiv-educative. preoţii din toate satele şi comunele judeţului.nu numai încrederea şi simpatia tineretului. toţi locuitorii Tilecuşului precum şi o mulţime de suflete din localităţile mărginaşe ale Tilecuşului. a răspuns Corul mixt pe patru voci. dirijat de învăţătorul Petru Chirilă. La oficierea slujbei Religioase de sfinţire a Bisericii. sub bagheta împătimitului om de cultură Petru Chirilă.

237 . Acţionarii au fost mai mulţi elevi (cu dare de mână) care au contribuit la constituirea fondului necesar. scoţându-se în evidenţă faptul că Tilecuşul este singura localitate rurală din cuprinsul judeţului Bihor. deşi nu avea prevăzut în programul şcolar de învăţământ ca materie de studiu. coli de sugativă etc. în vederea procurării rechizitelor şcolare constând în: caiete cu linii şi cu pătrăţele. călimări de cerneală. Să mai notăm şi faptul că învăţătorul Petru Chirilă. gume de şters. un cenzor şi un casier care îndeplinea şi funcţia de vânzător. un preşedinte. participat la eveniment. cu preţuri oficiale iar vânzarea lor cu amănuntul către elevi s-a făcut cu un preţ la care s-a adăugat un mic rabat comercial. Odată cu înfiinţarea cooperativei s-au înfiinţat şi registrele de evidenţă prevăzute de actele normative după care funcţionau Cooperativele comerciale de consum. format şi condus de învăţătorul Petru Chirilă şi desfiinţat în 1948 de către cozile de topor ale regimului comunist. Aceste evidenţe cădeau în atribuţiile casierului şi erau păstrate împreună cu mărfurile şi cu banii realizaţi din vânzări într-un dulap închis cu lacăt. un vicepreşedinte. a înfiinţat o Cooperativă Şcolară. creioane. tocuri şi peniţe de scris. La această cooperativă au fost numiţi factori de conducere din rândul elevilor. Toate articolele procurate aveau trecere. pentru ca să aducă un mic profit (simbolic).Corul mixt pe 4 voci al Tilecuşului anilor 1932-1947. care se poate mândri că are un cor mixt pe patru voci de nivel academic. pentru a lărgi orizontul de cunoaştere al elevilor. denumită „Cooperativa Albina". Toate acestea erau cumpărate în angro de la o librărie din Oradea.

Baciu Savu a Culi Mecului. 3. după cum urmează: 1. pensionară. am nominalizat intelectualii din prima generaţie a Tilecuşului. pentru a nu i se uita meritele lui în activitatea socială depusă. lucrat la CEC. Baciu Silvia a Sivi. în prezent este pensionat. cu Duţu Chirilă. ajuns colonel de Poliţie în Oradea. Baciu Lucreţia Şc. 10. Gospod Timişoara. care au fost educaţi de către învăţătorii ce s-au succedat la catedra Şcolii Confesionale şi Primare a Tilecuşului între anii şcolari 1918-1929.Şcoala normală. In viaţa lui particulară şi în limita timpului liber care şi-l putea permite. a urmat Şcoala Normală şi a profesat ca învăţătoare. După ce a încetat din viaţă. Baciu Ioan a Ioani Miculi Nuţu Ghiurchi. In rândurile ce urmează. Baciu Petrică a Sivi Miculi. Baciu Zoiţa Idem . Căsăt. Şc. a urmat Facultatea ştiinţelor economice şi a lucrat pe post de economist. Avea lnumai 25 ani. Ana .Liceul Teoretic. Vârciorog şi Orvieşele. Academia Comercială Buc.întru-cât elevii îşi cumpărau cele necesare de la cooperativa lor. a urmat şcoala Pedagogică de Băieţi în Oradea şi a lucrat ca învăţător în Tilecuş. Baciu Traian a Culi Mecului. pasionându-l pe lângă vânătoarea de iepuri şi apicultura. 5. 8. a urmat Institutul Pedagogic şi a lucrat ca profesor. vom prezenta a doua generaţie de intelectuali la a căror formare şi-au adus contribuţia familia învăţătorilor Petru şi Ana Chirilă. Sălaj 1952-1993. 7. Baciu Ioan a Petri Mecului. Baciu Veronica. Baciu Silviu a Sivi Miculi. Şcoala Pedagogică profesor în Oradea. 9. 12. 6. 2. Baciu N. Bârţan Petru a Tociului. în prezent pensionată. In paginile 161-162 din această lucrare. căsătorită Platona. învăţătorul Petru Chirilă s-a dovedit a fi un gospodar desăvârşit. Meşteş. Pens. . în timp ce se deplasa spre Aleşd. a lucrat ca învăţătoare. Normală plus Institutul Pedagogic. a fost conducătoarea Grădiniţei de Copii „înfrăţirea" Oradea. Baciu Florica a Nuţi Chişoai. 14. atelier pe temelia căruia a fost aşezată actuala Fabrică de mobilă. a urmat Şcoala Normală a fost învăţător în Hotar. fiindule mai la îndemână şi a funcţionat perfect. i s-a ridicat statuie în curtea sediului Poliţiei. 15. Baciu Petru. căsătorită Frenţiu. a urmat Şcoala Normală . fost şef de serviciu la Coop.învăţător mort în accident de circulaţie. a fost director de şcoală în localitatea Stirciu jud. 11. Baciu Veronica a Sivi Miculi. trase la rindeaua mecanică a micului meseriaş Velko din Tileagd. Singur şi-a confecţionat lăzi stupine cu rame din scânduri de brad. 13. Oradea. 4.

de Ştiinţe Economice. Scoală Normală fost învăţătoare. Instit. fost ofiţer activ. Clinic Bucureşti.Profesor Universitar Cluj. Studii Universitare . economistul revizor contabil Ilie Baciu. Şef laborator la Spit. Bele Aurel .Instit. Instit. Baciu Livia a Petri Miculi. Chirilă Silvia .T. căsăt. Pedagogică profesoară Indrieş Nicolae. 239 . 29. 28. Şcoala Normală.Ferma Ciumeghiu. Indrieş D. Indrieş Ana. de Ştiinţe Juridice. Căi Ferate Inginer în Timişoara. 22. pensionat. Facult. Şc.După o partidă de vânătoare la iepuri şi prepeliţe! De la dreapta spre stânga: învăţătorul Petru Chirilă.Facult. fost director la I. Bucureşti. Agronomic . profesat ca jurist. Facultatea de Ştiinţe Juridice. fost procuror la Oradea. fost medic dentist.căsătorită Damian. Medicină. 25. fost Ofiţer de aviaţie. Danşe Ilie. 27.Şcoala Superioară Militară. Traian . 23. Indrieş. învăţătoare. Iancu Petru. 20.Facult. pensionat. Indrieş Crăiun.B. 26. Borza Florian . 30. Indrieş Cornelia . a lucrat ca Economist. un inv 16. Şcoala Superioară de Ofiţeri. Chirilă Ovidiu . Indireş Aurel. 18. 24. 19. 21.Facult. pensionat. Politeh. 17. Studii Universitare a lucrat pe post de subinginer. Danşe Nicolae. Iancu Crăciun a Dărăbuţ.

a lucrat ca Inginer.Inginer. 32. 33. Teodor . Facult. Pedagogic. 44. 42.Şcoala superioară militară . Măria .Institutul Politehnic . profesor Ioan Meza şi soţia sa învăţătoarea Valeria Meza. profesor la liceul din Beiuş. Şef Secţie. şlefuind inteligenţa învăţăceilor cu dăruire şi abnegaţie. A fost Distins cu două Medalii pe Frontul din Cehoslovacia şi cu trei medalii în activitatea civilă. Mulţi dintre aceştia au ajuns perle strălucitoare în societatea Românească. Indrieş Măria a Mitri Costichi. 43. de Medicină. A lucrat 16 ani la CFR în funcţii de Referent. Meşter Petru . Univesitar la Institutul de Mine Petroşani.luna aprilie ia ieşit de sub tipar MONOGRAFIA TILECUŞULUI. Baciu N. Bârţan Cornel . Din 1963 până la Pensie a lucrat pe post de Şef Serviciu la Combinatul Cărbunelui Oradea. A debutat în literatură în anul 2001 cu romanul Autobiografic intitulat „UN EXEMPLU DE VIAŢĂ PENTRU CEI NĂSCUŢI LA PERIFERIA SOCIETĂŢII". plus doi ani Şcoala de Administraţie şi Intendenţă Militară la Centrul Şcolar Militar Breaza -Prahova. 39.Idem 35.31. 38. 36. 40.Idem.Institutul Politehnic. Şt. 34.a lucrat ca învăţătoare. Baciu Rozalia .Şcoala superioară Militară. Gherghel T. în anul 2004 . Prof. a lucrat ca gestionar de valori. lucrare apreciată de către Editor ca îndeplinind condiţiile istorice şi literare pentru a fi prezentată pe Internet.Şcoala comercială. Baciu T. a avut grad de Plutonier major.Instit. Bacalaureat al Liceul Emanuil Gojdu. Dl. Indrieş Traian a Lichi.ofiţer activ. fost farmacistă. profesor şi director de Şcoală timp de 20 de ani în satul natal Tilecuş. Ioan . ofiţer activ. Sever . Meza Gh.Instit. Ioan . Meza P.Şcoala Pedagogică . 37. Economice Bucureşti. Indrieş Ioan . Fildan Ioan . având 317 pagini. 41. Meza Ilie . Şef Birou. Pedagogic.Instit.Şcoala Militară. şi-au consacrat 20 de ani din viaţă la catedra şi conducerea Şcolii Generale din Tilecuş. Iovan Florian . .

economist. dar audepăşit unele jaloane stabilite de partid. Meşter Aurel . De altfel. fnstit Politehnic . Simuţ Petru .economist. Simuţ Elisabeta . Siderurgic. 47. Partidul Comunist Român. Instit.Institui Politehnic . Suru Ilie . de Agronomie .Instit. după ce a procurat cărămida şi întreg materialul de construcţie în vederea construirii lângă şcoala veche. aduşi din satul Săbolciu.Facultatea de Medicină veterinară . a încă trei săli de clasă şi cancelarie. Periodic apăreau peste noapte noi scheme de organizare şi noi nomenclatoare cu noi condiţii de pregătire şi stagii pentru ocuparea posturilor din nomenclator. Director la liceul din Geoaiu. Negruţiu Constantin .funcţionar public. Căi Ferate .medic veterinar. Simuţ Nicolae .Şcoala Tehnică Feroviară . să aibă tot timpul grija ce i se va întâmpla în ziua de mâine?! Acuma era un prilej subtil dar elegant pentru a-i elimina pe acei care în activitatea lor s-au dovedit a fi buni patrioţi. 56. 51. Simuţ Crăciun. Liceul comercial .studii super. 60. Politehnic. această metodă era o politică de Stat şi se aplica în toate domeniile de activitate. Pedagogic. 52.Inginer în specialitate. trebuie să arătăm că în anul 1948. iubit şi respectat de către întreaga populaţie a localităţii. 55. Simuţ Pavel . odată cu reforma învăţământului. Instit.Instit. Aşa se explică faptul că valorosul om de cultură şi bunul gospodar Petru Chirilă. 57. cu precădere în unităţile bugetare. Meza Nicolae . 46. 48.impiegat de mişcare.inginer.Şcoala de administraţie civilă . Ing. 54. Negruţ Nicolae a Minii Gheorghii. Simuţ Traian . pentru că aşa erau „Indicaţiile Preţioase" ale celor din vârful piramidei. cu principii şi valorimorale. Negruţ Ilie a Minii Gheorghii. în drumul său „victorios spre construirea socialismului". a găsit o „găselniţă" ca să facă rotirea cadrelor didactice.Facultatea de Ştiinţe Economice . tot prin dezrădăcinare.Şcoala Tehnică Feroviară . 59. oameni care ştiu să gândească. Inginer. idem gestionar.Institutul de Mine Petroşani inginer minier 58. Pentru respectarea adevărului istoric. Politehnic.impiegat de mişcare. 50. Economice . 53. 61.Institutul Pedagogic. Tristeţea cea mai mare a fost aceea că odată cu această mârşavă manevră s-au desfiinţat şi valoroasele formaţii culturale ale Tilecuşului. Negruţ Petru a Pişculii . Ţurcaş Petru . Simuţloan a Catiţii Inst.inginer agronom.contabil.Profesor Universitar la şcoli cu profil nuclear. corul 241 . să fie dezrădăcinat şi înlocuit cu învăţătorul Purza Dumitru şi de soţia sa Barbura Purza.45. Profesor Matematici în oraşul Ştei. Pende Nicolae. Simuţ Aurel. 49. Omul trebuia ca să fie tot timpul bulversat ca să nu poată gândi creativ.

mixt pe patru voci şi echipa de artişti amatori, construite cu mare trudă de către Petru Chirilă, iar urmaşii la catedră, nu au găsit „Cheia de Sol" şi partiturile fără care corul nu putea supravieţui singur. La fel a rămas „Baltă" şi formaţia de artişti amatori de care nu s-a mai ocupat nimeni. Nu i se poate reproşa nimic învăţătorului Dumitru Purza, care a preluat conducerea şcolii din Tilecuş, pentru că nu a ştiut, sau nu a putut să întreţină întreaga zestre culturală construită de predecesorul său. Nu s-au născut toţi oameni cu talente deosebite, deşi efortul nu ar fi fost prea mare, primind totul de-a gata. învăţătorul Dumitru Purza a dat prioritate construcţiei sălilor de clasă din materialul depozitat în curtea şcolii, reuşind să finalizeze una din cele 3 săli şi o cancelarie până în anul 1955 când a cerut şi i s-a aprobat transferul pe postul de Director al Şcolii de 7 ani din Tileagd, ignorând procesul instructiveducativ al tineretului din Tilecuş. La conducerea Şcolii din Tilecuş a venit învăţătorul Dumitru Albu, originar din satul vecin Copăcel, care începând cu anul 1957 a continuat şi a terminat construcţia celor două săli de clasă, fiind date în folosinţă în anul 1958. In anii şcolari 1948/1949-1956/1957, cât a condus şcoala învăţătorul Dumitru Purza, a fost ajutat de căte următoarele cadre didactice: soţia sa Barbura Purza, domnişoarele Ciocârlie Ana, Petrescu Măria, Ursădan Eva, Muscă Elena şi soţii Vladimir şi Viorica Secălăreanu. în total 8 (opt) cadre didactice, care oricum, nu justifică lipsa de interes privind latura culturală de care nu s-a mai ocupat nimeni. Păcat!! In această perioadă, cei 8 învăţători au avut în pregătire 839 elevi înscrişi în clasele I—IV. La sfârşitul anilor de învăţământ dintre aceştia au fost promovaţi 761. Şi-au continuat studiile în clasa a V-a la şcoala din Tileagd 185 de elevi. In perioada anilor şcolari 1957/1958 şi 1958/1959, au predat la clasele I-V, fie ca titulari fie ca suplinitori, următoarele cadre didactice: învăţătoarea Cardoş Ana, învăţătorul Baciu Traian, învăţătorul Meza P. Ioan, înv. Meza Gh. Ioan, înv. Baciu Silvia şi Albu Ecaterina, în calitate de suplinitoare. în total 7 cadre didactice. La începutul anului şcolar 1959/1960, şcoala de 7 ani din Tilecuş a fost încadrată cu noi cadre didactice, învăţători şi profesori: înv. Valeria Meza, profesor de biologie Valeria Boancă şi profesor de istorie Elisabeta Bradea. Să mai notăm că după aplicarea reformei învăţământului, pe baza Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale Nr. 105051/1946, s-au organizat cursuri de alfabetizare şi examene de integrare, forme de învăţământ în care au fost cuprinşi un număr de 528 elevi în perioada anilor 1946-1966, din care au promovat 366. Examene de integrare sau organizat cu 17 candidaţi, promovând toţi câte 4 clase.

242

In anii şcolari 1978/1979 şi 1979/1980 au fost organizate cursuri fără frecvenţă în timpul vacanţelor, cu un număr de 108 elevi din clasele V-VII, în 4 sesiuni, fiind declaraţi promovaţi toţi la încheierea sesiunilor! Pe data de 1 decembrie 1959 a fost numit director al şcolii generale din Tilecuş profesorul Meza P.Ioan şi a funcţionat pe acest post până la 31.08.1980, când conducerea de Partid şi de Stat a găsit o altă „găselniţă" promulgând o altă Lege a învăţământului românesc, prin care stabilea că un Director de Şcoală se numeşte pentru o perioadă de 4 ani şi putea ocupa funcţia cel mult două mandate, adică maxim 8 ani. Am evidenţia şi nominalizat prima generaţie de intelectuali din Tilecuş, care a început procesul de învăţământ după terminarea primului război mondial, la şcoala confesională şi primară, în număr de 16 persoane. Am descris cu lux de amănunte activitatea şi munca de educaţie depusă de familia învăţătorilor Petru şi Ana Chirilă timp de 17 ani, care au pregătit a doua generaţie de intelectuali ai Tilecuşului, în număr de 61, nominalizaţi în cadrul paginilor 168 şi 169 din această carte. Făcând abstracţie de la scurta perioadă în care au trecut pe la catedra Şcolii Primare din Tilecuş a învăţătorului Dumitru Purza şi Dumitru Albu, am ajuns ca să vorbim despre familia altor două cadre didactice locale, profesorul Ioan Meza şi soţia sa învăţătoarea Valeria Meza, care au preluat ştacheta şi tradiţiile de la predecesorii lor băştinaşi, Petru şi Ana Chirilă, ducând mai departe timp de 20 de ani această nobilă şi onorantă activitate de dascăl. Munca conjugată ale celor doi „Titani" ai culturii, Petru Chirilă şi Ioan Meza, ajutaţi şi de alte cadre didactice, au reuşit să ridice multe „somităţi" ca: Profesori universitari, jurişti, medici, economişti, aviatori etc. şi să nu uităm că ilustrul om de ştiinţă Academicianul şi fost fost demnitar de Stat Mircea Maliţa îşi are rădăcinile Arborelui genealogic înfipte tot în pământul Tilecuşului, localitae în care şi-a petrecut multe din vacanţele de vară ale copilăriei, în compania vărului său Duţu Chirilă. Această definiţie a "Pepinierei de Inteligenţă", o susţinem cu următoarele argumente: în anul 1919-1920, Tilecuşul avea 220 de gospodării şi 870 de locuitori, în prezent, după 80 de ani, Tilecuşul are 400 de case şi o populaţie de 970 locuitori. Tot în această perioadă de

timp, Tilecuşul a dat societăţii un număr de 475 intelectuali, plus 347 cadre calificate în diferite meserii, mecesare Economiei Naţionale. Să-i nominalizăm pe acei intelectuali care s-au format după primele două generaţii, şi-i vom prezenta pe ani de învăţământ după cum urmează:

244

1940-1950
1.
public Ardelean F. Maria - funct. CFR

27. 28.
Subing. Forest.

Iancu I. Ioan - Tehn. Iancu P. Petru Iovan Florian Lala F. Petru Meza Gh. Ioan Meza P. Ioan Prof. Meşter N. Domnica Meza T. Ioan - Mec. Marian Traian Meza C. Petru Mudura I. Domnica Negruţiu Gh. Mina Negruţiu Tr. Nicolae

2. 3. 4.

Baciu C. Florian - Profesor Baciu C. Veronica - Profesor Baciu S. Floarea Economist 5. Baciu N. Nicolae -Camp. Naţional 6. Baciu C. loan - Decorator Teatru 7. Baciu I. Petru - Asist sanitar 8. Baciu I. loan - Economist 9. Baciu I. Lucreţia - Liceul Industrial

29.
Economist

30.
Maistru Petrol-Gz

31.
Prof. L. Română

32.
Dir. Şcoală

33.
Teh. construc.

10. 11. 12. 13.

Baciu I. Zoe - Liceul Teoretic Baciu P. Cornelia - învăţat. Chirilă P. Aurelia - învăţat. Baciu P. Petru - Direct. Bancă Agr. 14. Chirilă I. Nicolae - Tehn. Siderg. 15. Chirilă P. Livia - prof. Universit. 16. Chirilă T. Veronica Asist, medic. 17. Danşe T. traian - Ofiţer Aviaţie 18. Danşe P. Nicolae - ofiţer Trup. Ter. 19. Danşe P. Ilie - ofiţerIntendenţă 20. Danşe S. Crăciun - Maistru Siderurg. 21. Indireş N. Traian - Ziarist 22. Indireş P. Aurel - Tehn. CFR 23. Indireş P. Cornel - Tehn. CFR

34.
CFR

35.
Maistru montj

36.
Maistru chimist

37.
- Economist

38.
Contabilă

39.
- Ing. Siderur

24.

Indireş Tr. Crăciun Ing. CFR Indireş I Cornel Maistru mec. 26. Indireş T. Mariana Economist

25.

40. Negruţiu Tr. Constant. Economist 41. Negruţiu Tr. Ilie Ing. Econom. 42. Pende P. Nicolae Ing. Utilaj mec 43. Popa T. Teodor Ofiţer Trupe uscat 44. Suru F. Ilie - medic veterinar 45. Urs N. Floare Funcţionar public 46. Urs P. Crăciun Mecanic CFR

1951-1960
1. 2. 3.
Baciu A. Traian - Ing. Ind. Lemnului Baciu N. Ana - învăţătoare Chirilă T. Victoria - Asist. Med.

4.

Chiş Gh. Gheorghe - Chimist 5. Filip P. Floare Ing. chimist

6. 7.

Iancu I. Petru - Impg. Mişc. CFR Iancu C. Crăciun - Prof. Univ. Cluj 9. Indireş T. Nicolae - Medic Stomat. 10. Iancu P. Pavel - Subofiţer.

11. Indrieş P. Floarea Educator 12. Indrieş P. Traian - ziarisdt 13. Meza P. Aurel - Inginer miner 14. Meza P. Ilie - ing. constructor 15. Marian G. Floarea - Laborantă 16. Oros £. Viorica - învăţătoare 17. Stoian I. Ioan - Tehnician 18. Urs T. Traian - profesor Istorie 19. Urs N. Mircea - Tehnic. CFR 20. Ursuţa G. măria - asist. med.

246

1961-1970
1. 2.
Chimist Ardelan C. Aurel - prof. Baciu I. Gheorghe - ing. Baciu T. Cornel - prof. Baciu A. Veronica - prof. Baciu D. Nicolae - prof. Baciu T. Florica Baciu. N. Cornelia Baciu S. Cornelia Chirilă (Danşe) Ana - prof. Chirilă T. Viorel - prof. L.

11.
fizic.

Danşe S. Aurel - prof. educ. Fodor Florica - învăţătoare Hadadi I. Livia - farmacistă Iancu C. Const. - Ofiţer Iancu I. Ioan - economist Iancu I. Gheorghe Iancu N. Livia - economist Indrieş P. Florica Indrieş N. Nicolae - subing. Simuţ A Iosif - comerciant Suru F. Ioan - ofiţer Urs T. Cornel - inginer

Matematică

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
C.F.

3.
Educ. Fiz.

4.
Ist.-Geog.

trupe uscat

5. 6. 7. 8. 9.
colegiu

Mat.-Fizică învăţătoare educatoare învăţătoare

economist

educatoare

20. 21. 22. 23.

intendenţă programator Urs T. Silvia - prof. Ist.-Geogr.

10.
Rom.

Deceniul 1971-1980
1. 2.
design Baciu N. Mărioara -

economist Baciu Tr. Ioan - maistru Danşe P. Cornel - ing. Hadadi A. Livia - subing. Indrieş P. Cornelia - ing.

6.
instai

Meza I. Anghel. Adrian - ing. Meza I. Cornelia-Lăcrăm. Negruţiu Gh. Viorel - ing. Simuţ F. Livia - ing. instalaţii

7. 8.
utilaje

3. 4.
mecanic

medic dent.

electronist

9.

5.
mec. agr.

Plus 89 pers. cu studii medii = 98

Deceniul 1981-1990
1.
asist. soc. Baciu F. Maria-Felicia -

2.
electr.

Danşe A. Aurel Liviu - ing. Danşe P. Costel-Aurel

3.

Ovidiu . Publ. 8. 9.econom.economist Iancu I.Şc. Adriana . învăţ. Danşe P. 5. 11. ii = 96 total .economist . Marian-Domnica Iancu I. 10. Domnica . 6. economist Liana .economist Adm. Camelia Negruţ Gh-Maria - economist colegiu. Meşter C. 7. Ana-Cecilia Gherghel N. Indrieş I.4. AdrianaMatei I.

Alexa D. Filologie 3. Mihaela . Lavinia . Chirilă I.arte plastice 5. Profesionale Total mlădiţe crescute în pepiniera de inteligenţă a Tilecuşului în perioada anilor 1919-2000 =820 In toate cazurile medalionul are două feţe. dar în aceeaşi măsură se simte lipsa ţăranilor agricultori care . Bonaczy I. Vlad-Ciprian . mec. Iancu I. Nicoleta-Ancuţa . Arte plastice 8. Arte plastice 10. Matei I.ing. 2.Fac. Baciu D. Călina-Diana . Dalia-Adela . Fodor P. Iancu L. 4. Economice 9. Şt.Fac.Fac.economist 7. Ciprian-Florin – economist 13. 7.inginer mecanic Plus 16 cu studii medii = 30 RECAPITULATIE Privind pregătirea intelectuală a locuitorilor Tilecuşului: 1.Fac. A doua generaţie (soţii Chirilă) A treia generaţie (soţii Chirilă) Deceniul 1950-1960 (Purza-Albu) Deceniul 1961-1970 (Soţii Meza) Deceniul 1971-1980 (Soţii Meza) Deceniul 1981-1990 (Danşe Aurel) Deceniul 1991-2000 (Danşe Aurel) =193 = 16 = 61 = 45 = 20 = 17 =9 = 11 = 14 =280 =347 Total cu studii superioare Absolvenţi de studii medii 1961-90 Total Absolvenţi Şc. Arte Plastice 2. Raula-Maria – economist 14. Este îmbucurător faptul că populaţia Tilecuşului a făcut progrese spectaculoase în 8 decenii. Ancuţa .Fac. Filip N. Arte plastice 6. Adrian .Deceniul 1991-2000 1. Pendea N. Ana . Stan R. Prima generaţie de intelect. 8. din punct de vedere intelectual. Indireş P. David-Florin . Danşe A. Filologie 11. 6. Alexa D.Fac. 4. 5. Ioana-Adela – colegiu 12. Mariana .Fac. 3.

amintirile din anii copilăriei. In această dublă calitate. Oricum. Parcurgând toate etapele de pregătire. Nu s-au găsit până în prezent oameni de iniţiativă care să organizeze mici ferme asociative. fabricile din apropiere şi-au încetat activitatea şi trebuie să se găsească noi surse pentru supravieţuirea celor care îşi mai duc veacul în această localitate cu vechi tradiţii.-ul. păstrate din generaţie în generaţie. a absolvit Institutul Pedagogic. A muncit ca profesor la această disciplină. deţinând şi funcţia de Director al Şcolii generale Tilecuş timp de 20 ani consecutiv (1959-1980). 250 .B. folclorul local. au fost asigurate cu ţăruşi. Profesorul Ioan Meza s-a născut în Tilecuş. Facultatea de Limbă şi Literatură Română. pe lângă participarea activă la desfăşurarea procesului de învăţământ. în cadrul condiţiilor de dezvoltare a întregii societăţi. localitate de care i-a legat şi îi leagă „Iarba verde de acasă".C.Această fotografie a fost realizată înainte de cel de al II-lea Război Mondial şi prezintă crucile de grâu după seceriş. începând cu A. pentru a nu le duce vântul la vale. cu specific adecvat gradului de fertilitate a solului din această zonă. să lucreze pământul. Terenul fiind colinar. Nu putem încheia acest capitol fără a mai scoate în evidenţă deosebitul aport care şi l-a adus Familia Profesorului Ioan Meza la culturalizarea populaţiei Tilecuşului. s-a implicat tot timpul în problemele îmbunătăirii condiţiilor de viaţă ale consătenilor săi. datinile şi obiceiurile transmise oral de la bătrâni.

părinţi modeşti 229 . în perioada celor 20 de ani cât a deţinut funcţia de director al Şcolii generale Tilecuş a mai făcut ceva deosebit: a stimulat şi promovat creaţiile folcorului local. editat în primăvara anului 2004. un laborator. cancelarie. fiind vorba în primul rând de Monografia»comunei Tileagd şi numai tangenţial ale celor cinci sate aparţinătoare. o bibliotecă. O dovadă privind această latură a educaţiei spirituale ne-a oferit-o Cotidianul Ziarului „Crişana" nr. care a prezentat imagini ale colindătorilor cu „Turca:" din Tilecuş. pentru a le urma exemplul. a iniţiat şi dus la îndeplinire construirea unei şcoli cu etaj. Astfel. are meritul deosebit de a fi luat toate măsurile necesare pentru introducerea cu un ceas mai devreme a curentului electric în localitate pe o întindere de 8 km. O altă dovadă asupra acestui subiect ne-a oferit-o Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Bihor-Oradea. Aceasta este bunul cel mai de preţ şi cea mai mare avere pe care şi-o poate dori un om pentru a se realiza în viaţă. 4222 din 30 decembrie 2004. având 4 săli de clasă. pe măsura puterii economice a obştii. învăţătoarea Valeria Meza care are un suflet mare.Astfel. Domnul profesor Ioan Meza. cu datini şi obiceiuri din bătrâni. fiindu-i toată viaţa alături şi ajutându1 ca să ia decizii înţelepte. fiul lui Traian al Anei Uţii şi al Vetei Miculi Petri. sală profesorală. născut la 14 septembrie 1958 în Tilecuş. toate dotate cu inventar nou pentru 0 bună funcţionare. In anii 1974-1978. ajungând sursa de civilizaţie în casa fiecărui locuitor. Lucrarea s-a executat în anii 19661968. căci despre domnia sa este vorba. vom vorbi în primul rând despre Baciu Ionel. domnul profesor Ioan meza. cu valori morale deosebite. în primul volum al Monografiei Tilecuşului. îmbrăcaţi în frumoasele sumane tradiţionale ale aşezării. ţinând seama şi de spaţiul grafic pe care îl avem la dispoziţie. cu realizările mai semnificative în profesiile ce şi-au ales. un punct sanitar şi alte trei încăperi pentru materiale didactice. am nominalizat şi am evidenţiat traiectoria pe care au pornit un mare număr al fiilor şi fiicelor satului. păstrate din negura vremii de la moşi-strămoşi. în altă ordine de idei. Tot amprenta domnului Profesor Ioan Meza o poartă construcţia Căminului cultural şi a magazinului sătesc. prin maniferstarea culturală din anul 2002 cu „Nuntaşii Bihorului" printre a cărei protagonişti au fost şi tinerii satuluiTilecuş. Data aceasta. cu multă putere de discernământ. cred cu toată convingerea că ar trebui să mulţumească providenţei şi pentru cadoul ce ii-a făcut când i-a dat „PERECHEA DE VIAŢĂ" şi de muncă. în toată activitatea lor instructiveducativă şi socio-profesională. ne vom limita ca să prezentăm numai 3 cazuri care merită să fie cunoscute de către un public cât mai larg.

Oradea. prin inteligenţă şi muncă neobosită. Societatea a fost înfiinţată în anul 1992. în anul 1993 s-au făcut noi investiţii. de la care a primit valoroasa educaţia a celor „ŞAPTE ANI DE ACASĂ". Consiliul de Administraţie a societăţii a demarat (a pornit) un program de tehnologizare a întregii societăţi.Domnul Ionel Baciu . a făcut Şcoala Profesională de încălţăminte. 11 persoane au studii superioare. creând şi asigurând loc de muncă pentru 220 de angajaţi. cu sediul în strada Nojoridului nr. precum şi şcoala de Creaţie organizată de Centrul de Pielării şi încălţăminte Bucureşti. Această societate lucrează în prezent (anul 2005) cu o cifră de afaceri de 142 miliarde lei şi cu un număr de 220 de angajaţi. pornind cu un număr de 20 muncitori. Germania. a mai absolvit Liceul Industrial şi Şcoala Tehnică de maiştri. dar cu o înaltă valoare morală şi spirituală. începând cu anul 1992 şi până în prezent a devenit Manager şi acţionar la Societatea Comercială „COMODI" S. oferind muncitorilor posibilitatea de a se dezvolta profesional. între care sunt 3 bărbaţi şi 8 femei. S-a ridicat pe propriile sale puteri. ţări în care se exportă 80% din producţia lunară de încălţăminte iar restul de 20% este destinată pieţei interne. 63 . întinzându-se pe o suprafaţă de 1726 metri pătraţi. având studii medii tehnice. In perioada anilor 1975-1992 a lucrat în calitate de Ştanţator şi Creator de modele la Fabrica de încălţăminte „Arta Crişana". Franţa şi Spania. s-a construit o fabrică cu 3 nivele. Domnul Ionel Baciu. asigurându-se îmbunătăţirea producţieicalitativ şi cantitativ. 24. un număr de 11 persoane (4 femei şi 6 bărbaţi) au calificare specifică domeniului în care lucrează. perioadă în care a satisfăcut şi stagiul militar obligatoriu. Reprezentanţi legali şi administratori ai acestei societăţi sunt domnul Baciu Ionel şi domnul Igna Nicolae. folosind utilaje cu o tehnologie superioară. acest proces de dezvoltare şi tehnologizare să continue prin construirea unei noi fabrici cu o capacitate de producţie mult mai mare şi cu creşterea numărului de angajaţi până la 450 locuri de muncă.R. începând cu anul 2000 a făcut contracte de colaborare cu parteneri străini din Anglia.L. Se preconizează ca în viitorul apropiat. între anii 1995-1997. cu o cifră de afaceri de 142 miliarde lei. Capacitatea de producţie lunară a societăţii este de 25 000 perechi de încălţăminte.este mândria Tilecuşului unde a văzut prima dată lumina zilei. ajungând să conducă a Societate Comercială. Din totalul de 221 angajaţi în prezent. Italia.

s-a născut dintr-o familie modestă dinTilecuş dar care avea o inteligenţă sclipitoare. modestă în mijlocul celor care au înconjurat-o. gospodăresc. Academia de Studii Economice 5 ani în Bucureşti şi 4 ani Facultatea de Protecţia mediului Oradea. Doamna Camelia Meşter căsătorită Fuscaş. căsătorită Fuscaş. Toate aceste calităţi i-a deschis drum larg spre succes. Contabil Şefia Cooperativa „Automatica" Oradea. Doamna Camelia Fuscaş s-a remarcat încă din perioada adolescenţei că este dotată nu numai cu inteligenţă dar şi cu un pronunţat spirit practic. acestea reflectă întru totul realitate. Această societate are ca profil procesare şi comercializarea produselor şi preparatelor din carne. este una din Perlele strălucitoare. dovedind autentice abilităţi manageriale. silitoare la învăţătură. prin muncă şi inteligenţă. Tatăl său. funcţionar economic la Cooperativa „Victoria" Oradea. Activităţi profesionale prestate: 1987-1990. 1995-1998. Doamna Camelia Meşter. la care ne referim în prezenta lucrare a răsărit dintr-o „Stea" strălucitoare ale acestei aşezri sărăcăcioase. Şcoala Post liceală de Normare-salarizare în construcţii Oradea. oferindu-le posibilitatea însuşirii cunoştinţelor tehnice profesionale spre folosul tuturor. să-şi extindă relaţiile manageriale la parteneri serioşi internaţionali şi nu în ultimul rând a ştiut să se apropie afectiv de oamenii cu care lucrează.de angajaţi au liecul teoretic iar un număr de 137 angajaţi au şcoala profesională. Domnul Baciu Ionel este cea mai mare mândrie a Tilecuşului din această generaţie. A ştiut să îmbine utilul cu frumosul. în specialitatea Zootehnie. pe o piaţă variabilă aflată în permanentă evoluţie. A doua „Perlă" a Tilecuşului. răsărită şi crescută din binecuvântatul pămânat al Tilecuşului. Contabil la aceeaşi cooperativă. Director economic la Societatea comercială „THE KING COMEXIM" Ineul de Criş judeţul bihor. căci despre domnia sa este vorba. Chiar dacă ne exprimăm prin metafore. Liceul Industrial de Construcţii Oradea. ajungând profesor universitar la unităţi de învăţământ cu profil nuclear. Toate felicitările şi urări de succes în continuare. 1990-1995. în paralel cu desfăşurarea acestei activităţi. în contextul economic actual. harnică în activităţile întreprinse. Domnul Baciu Ionel a reuşit prin cunoştinţele sale dobândite. care până în prezent este incontestabil. parcurgând cu „brio" Şcoala generală din Tilecuş. 1998 şi în prezent. Aurel Meşter s-a ridicat de la pământ pe propriile sale puteri. . să menţină competitivitatea atât pe plan intern cât şi pe plan extern.

Eroina noastră se confruntă cu mari greutăţi în desfacerea laptelui pe care nu-l poate valorifica decât la un preţ foarte scăzut care nu-i acoperă cheltuielile de regie. scontând că va ajunge la 3000 de capete până în anul 2007. Al treilea caz pe care ne-am propus să-l prezentă şi despre care nu s-a mai vorbit până în prezent.Rapsodul Tilecuşului de care este legat prin rădăcinile arborelui său genealogic. Această treabă implică multe acţiuni care solicită eforturi financiare deosebite. Astfel. cere şi obţine subvenţie de la Statul Român şi îşi procură 3 tractoare cu toată gama de atelaje ale acestora. este domnul Baciu Florian . doamna Camelia Fuscaş. Cum însă socotelile de acasă nu întotdeauna se potrivesc cu cele din târg. Domnul Florian Baciu . un număr de 66 exemplare. renunţă la vaci. în anul 1998 a cumpărat o fermă de vaci pentru lapte. construirea locuinţei pentru îngrijitori. Este păstrătorul şi promovatorul 254 . Cazul a fost mediatizat atât de televiziunea locală cât şi de cea naţională. Prima oaie care a fătat a adus pe lume 3 (trei) miei sănătoşi şi zburdalnici. în calitate de agricultor . într-o asemenea afacere trebuie să fii unbun manager. conform normelor Uniunii Europene. „Perla" Tilecuşului îşi propune ca să fie consecventă în realizarea „visurilor" sale şi să intre cu demnitate în Uniunea Europeană la data prognozată. In anul 1964 a absolvit 8 clase şcoală generală în Tilecuş. după care a făcut Şcoala profesională la „înfrăţirea" Oradea. a cumpărat 296 hectare de pământ în extravilanul Ineului. toate gestante. în extravilanul comunei Ineul deCriş este de foarte bună fertilitae.familia Fuscaş şi-a îndreptat atenţia şi spre alte domenii creşterea animalelor şi cultivarea pământului care.persoană fizică. vânzându-le în vara anului 2004. în aceste circumstanţe. Pentru a-şi putea realiza toate obiectivele preconizate. instalarea unei reţele electrice pe un km lungime. construirea unui grajd modernizat pentru animale.Sufletul Folclorului local din Tilecuş. să încercăm ca să-l cunoaştem: S-a născut la data de 4 iunie 1956 în satul Tilecuş comuna Tileagd judeţul Bihor. In iarna anului 2004/2005 investeşte banii în 500 de oi. Este căsătorit şi are doi copii. când se speră ca şi România să fie primită în Uniunea Europeană. In primul rând parcelarea terenurilor. Surpriza din partea oilor nu s-a lăsat prea mult aşteptată. Constatând că nu este rentabil ca să creşti animale cu furaje achiziţionate de pe piaţa liberă.

.obiceiurilor strămoşeşti şi a folclorului local cu o echipă care face faimă Tilecuşului.

Din anul 1976 a urmat Şcoala Populară de Artă, profilându-se pe construcţia de viori cu goarnă. Din activitatea sa culturalartistică putem arăta următoarele: - în anul 1975 a luat locul I pe judeţ, în cadrul formaţiei „înfrăţirea" ca solist la vioară şi taraf. A luat tot premiul I pe judeţ la Ediţia a IV-a „Cântarea României"; - în anul 1985 a luat premiul IV şi titlul de laureat, ca solistinstrumentist, vioară cu goarnă la Etapa REPUBLICANĂ Deva; - în anul 2004 a luat locul I pe judeţ ca solist la vioară cu goarnă, cu ocazia participării la manifestările culturale care au avut loc în localitatea Vadul Crişului. Domnul Florian Baciu are meritul de a păstra şi a cultiva preţiosul folclor local al Tilecuşului, cu datinile, obiceiurile şi portul popular moştenit din moşi-strămoşi. Despre folclorul local şi despre datinile dinbătrâni, am scris un capitol întreg în cuprinsul acestei lucrări, manifestări care se conjugă în mod permanent cu activitatea şi trăirile domnului Florian Baciu.

SATUL BĂLAIA Satul Bălaia este aşezat pe un teren deluros la poalele munţilor Plopişului, marginalizat din totdeauna, datorită locului aşezării geografice pe care îl are. A fost atestat documentar de către Cancelariile maghiare în anul 1622 sub denumirea „Kabalaşpatak", care în traducere înseamnă „Gârla ameţită". Moşia pe care a fost aşezat era proprietatea Familiei Telegdi. Se găseşte la o distanţă de circa 25 km de Gara C.F.R. Tileagd şi încă nu are drum modernizat până în prezent. Conform Evidenţei Serviciului de Cadastru Oradea, are o suprafaţă totală de 1047 ha pământ din care 699 ha arabil, 76 ha fâneţe, 98 ha păşune, 94 ha lunci cu pomi fructiferi şi cu viţă de vie 42 ha cu pădure şi 67 ha pământ accidentat neproductiv. De remarcat faptul că în pădurea bălăienilor vegetează pe scară largă arbori care produc castane comestibile. Asemenea pomi fructiferi se mai găsesc pe raza judeţului Bihor numai în arealul localităţii Dobreşti - zona Beiuşului, cunoscută şi pentru zăcămintele de Bauxită care s-au găsit aici. Se mai precizează că Bălaia ca şi Tilecuşul, nu are nici un pârâu cu apă curgătoare permanentă.

Date privind trecutul istoric al satului Bălaia Bălaia apare în primele documente de arhivă în anul 1712, document din care rezultă că era compusă numai din 6 familii. în anul 1713 apare cu 17 familii,

256

având în posesie 26 de boi, 34 de vaci, un cal, 34 porci, 12 oi şi unsprezece capre. Tot din acelaşi document reiese că erau 17 iobagi pe moşia familiei Telegdi. Nu rezultă din document dacă au mai fost şi alte persoane. In anul 1719, satul Bălaia mai este evidenţiat cu 10 iobagi, 6 boi, 9 vaci, 6 cai şi 8 porci. Peste 66 de ani, adică în anul 1785 se arată că în Bălaia au fost 74 de case cu 82 de familii, 361 persoane de religie ortodoxă. Aproximativ în jurul anului 1800, bălăienii şi-au construit biserica lor ortodoxă, din pământ bătut. In limbajul lor cotidian, bălăienii îşi cunoşteau aşezarea lor de la începuturi sub următoarele denumiri: Uliţa de pe deal, unde este amplasată şi biserica, Uliţa de pe vale, Uliţa de pe cionc şi Uliţa Ţumandului, unde se află Şcoala elementară, compusă din două săli de clasă şi locuinţa directorului Şcoli, compusă din 3 camere, bucătărie şi cămară de alimente. Aceste denumiri ale localităţii au rămas până în prezent. In perioada anilor 1935-1938, prin forma de organizare a teritoriilor ţării, Bălaia a primit titlul de Comună, perioada în care s-a construit o clădire pentru primărie şi pentru Notariat. Ulterior această clădire a fost şi este utilizată pentru săli de învăţământ, spaţiul şcolii mai vechi fiind insuficient pentru numărul de copii ajunşi la vârsta şcolară. Din păcate nu putem prezenta date concrete asupra învăţământului din Bălai, întrucât persoanele abilitate la care ne-am adresat în acest scop, nu au fost receptive la solicitarea noastră, nu au dat dovadă de patriotism local. Păcat! Din alte surse de informare am aflat că şcoala cu limbă de predare română a funcţionat în Bălaia începând cu anul 1892, învăţătorii fiind plătiţi din subvenţiile locuitorilor până în anul 1919 1920 când învăţământul a fost preluat de către Statul Român. Cu toate acestea, foarte puţini intelectuali s-au ridicat din Bălaia, în comparaţie cu Tilecuşul, ambele sate având un număr de populaţie foarte apropiat şi aceleaşi condiţii pedoclimatice. Populaţia satului Bălaia, dealungul veacurilor s-a ocupat cu agricultura, creşterea animalelor, pomicultura şi viticultura, trăind cu mentalitatea din generaţie în generaţie, că odrasele lor să rămână lângă părinţi, ca să le fie de ajutor la bătrâneţe, păstrându-şi obiceiurile avute din moşi strămoşi, precum şi folclorul local. Incepând cu toamna anului 1940, Dictatul de la Viena le-au tulburat profund liniştea în care îşi duceau viaţa. Ocuparea Ardealului de Nord de către administraţia Ungariei s-a făcut simţită şi în marginalizatul sat Bălaia. La data aplicării acestui Diktat. Bălaia avea 209 gospodării şi o populaţie de 977 persoane din care 975 erau români ortodoxi şi doi maghiari, unul fiind medicul chirurg Krizsâr Zoltân, cel mai mare moşier din localitate şi fratele său alcoolist până în măduva oaselor.

In scurt timp de la sosirea trupelor hortiste de ocupaţie, preotul Nicolae Baciu, care în acelaşi timp era şi învăţător la şcoala elementară din Bălaia, a fost arestat,

258

agresat fizic, batjocorit şi apoi expulzat în România, jefuindu-i toate bunurile materiale adunate de o viaţă. In perioada 19401944, deşi nu era în Bălaia nici un copil maghiar de vârstă şcoalră, cursurile de învăţământ au fost ţinute numai în limba maghiară, cu profesori aduşi din Anyaorszag, care nu cunoşteau nici un cuvânt din limba română, ca să poată comunica cu elevii. Preotul Nicolae Baciu, după expulzarea în România s-a stabilit la Timişoara cu familia compusă din 7 persoane. Când s-a reîntors la domiciliu în anul 1945 şi-a găsit toată gospodăria distrusă de către vandali. Aceste fapte parcă nu erau de ajuns pentru Regimul comunist care s-a instalat la putere în anul 1946. Adevărul este că preotul Nicolae Baciu, fiu de ţăran harnic din Tilecuş, prin moştenire genetică a fost un bun gospodar, prin muncă cinstită a reuşit să-şi înjghebeze o gospodărie frumoasă. Mult „luminoasele minţi bolnăvicioase" ale activiştilor Partidului l-au declarat chiabur, categorisire în urmă căreia au avut de suferit atât persoana sa cât şi cei 5 copii ai săi, care au fost stigmatizaţi şi obstrucţionaţi din punct de vedere ale drepturilor civile, având numai „VINA" de a se fi născut dintr-o familie de creştini cu înalte valori morale. Să-i nominalizăm pe, cei 5 fii de preot şi să le urmărim evoluţia vieţii prin hăţişurile regimului comunist de tristă amintire. 1. Aurelia Baciu, născută în anul 1921, a reuşit ca să termine studiile gimnaziale. Copii de preoţi nu aveau acces la Institutele de învăţământ superior, numai la Institutul de Mine Petroşani. Aurelia a lucrat o perioadă de timp în calitate de profesor suplinitor la Şcoala din Bălaia. S-a căsătorit cu avocatul Maliţa, originar din satul Săbolciu. A dat naştere la 3 copii, după care a rămas casnică. Datorită circumstanţelor în care se aflau, toţi cei trei copii au urmat conservatorul. Unul dintre ei a părăsit ţara şi s-a stabilit în Statele Unite ale Americei. 2. Ovidiu Baciu, născut în anul 1922, a urmat Liceul Industrial din Timişoara şi după absolvire a lucrat în calitate de tehnician în Timişoara, Cluj şi Oradea. A decedat în anul 2002. 3. Georgina Baciu, născută în anul 1927, a avut şansa de a urma Institutul Politehnic din Timişoara şi a lucrat la Institutul Politehnic Cluj. Aici s-a căsătorit cu inginerul profesor universitar Vasile Ilea care a decedat în anul 1997. Din această căsătorie au rezultat 2 copii. Primul a devenit inginer cu două doctorate. Primul, examen de doctorat 1-a luat în România iar al doilea în Franţa la Lyon. Al doilea băiat şi-a luat doctoratul în domeniul Matematicei şi lucrează la Institutul Politehnic din Cluj. 4. Minerva Baciu, a urmat Şcoala Pedagogică, s-a căsătorit cu Inginerul Dumitru Copăceanu din Sacadat, care a lucrat la întreprinderi de contrucţii din Oradea. Acesta a fost ridicat de la domiciliu de către organele securităţii, fără nici

o explicaţie, arestat în calitate de deţinut politic şi plimbat timp de 4 ani şi jumătate, la 3 din cele mai grele închisori ale gulagului românesc, fără a avea vre-un proces penal sau hotărâre judecătorească. Şi culmea!! după 4 ani şi jumătate de detenţie, când a fost eliberat, călăul care 1-a torturat, l-au mai întrebat pentru ce a fost deţinut fără proces. După eliberarea lui, au încercat ca să-1 racoleze ca informator al securităţii. Bineînţeles că nu a acceptat. Umbra caracatiţei roşii cu stea în frunte 1-a urmărit mulţi ani din viaţă, neputând ca să ocupe un loc de muncă corespunzător pregătirei sale profesionale. Pentru a putea fi urmărit mai îndeaproape i s-a oferit „favoarea" ca să lucreze pe post de şef echipă şi supraveghetor de lucrări tehnice la Secţia de drumuri şi poduri Oradea. Acestea erau metodele aparatului represiv ale regimului comunist, faţă de oamenii care le cădeau în disgraţie, cu motiv sau fără motiv întemeiat. Prin aceste metode au distrus toate valorile morale ale neamului românesc, în perioada aşa zisă „Lupta de clasă". Când a reuşit să se desprindă din tentaculele caracatiţei despre care am mai amintit, inginerul Dumitru Copăceanu a ocupat un post de profesor la Liceul de Construcţii, de unde a ieşit la pensie, marcat pentru toată viaţa din cauza supliciului fizic şi moral care i s-a aplicat, fără a se fi făcut vinovat de ceva care să fi adus un afront statului Comunist român. In prezent (anul 2004) are vârsta de 84 ani şi este paralizat, neputând face nici doi paşi fără ajutorul cuiva. Cei doi copii ai acestei familii „vinovată fără vină", în mintea bolnăvicioasă a casapilor regimului comunist, au întâmpinat mari greutăţi în procesul de învăţământ, neputând intra în drepturile lor civile, la nivelul capacităţii lor intelectuale. Purtau un stigmat strigător la cer de nedrept. 5. Miron Baciu, al cincilea şi ultimul copil a preotului din Bălaia, născut în anul 1931, la vârsta de 16 ani, elev fiind în clasa a IV-a la Liceul Emanuil Gojdu Oradea, a fost ridicat de securitate în luna iunie 1948, acuzat de tăinuire şi subminare a Statului. A fost condamnat la închisoare de către Tribunalul Militar din Cluj în ziua de 24 martie 1949. A avut totuşi norocul, dacă acesta se poate numi noroc, ca după ispăşirea pedepsei nemeritată - să-şi continue studiile, absolvind Institutul de Zootehnie. A lucrat apoi pe postul de inginer la Fabrica de unt din Şimleul Silvaniei unde şi-a găsit jumătatea. S-a căsătorit, s-a transferat cu serviciul la Fabrica de unt Sibiu unde s-a stabilit definitiv. Din căsătorie i-a rezultat un singur copil, Călin, cu care, culmea!!! se repetă istoria în familie. La vârsta de 18 ani a fost condamnat politic, la doi ani şi jumătate de închisoare, acuzat de acelaşi delict ca şi tatăl său odinioară. Ca toţi ceilalţi foşti condamnaţi politic, după ispăşirea pedepsei, a întâmpinat mari greutăţi la continuarea studiilor. A fost bine inspirat şi a făcut un memoriu documentat, cu care a reuşit să ajungă în audienţă la Generalul Mociulski, de unde a primit „undă verde" pentru a-şi putea continua studiile. A urmat Facultatea de Construcţii obţinând diploma de

260

Inginer constructor. S-a căsătorit cu o doctoriţă şi scârbit fiind de toate cele ce se petrecea în societatea comunistă cu intelectualii români, au plecat în Canada. După ce am relatat cu lux de amănunte despre „Crucea" ce i-a fost dat ca să o ducă preotul Nicolae Baciu din Bălaia şi descendenţii săi, evenimente triste care astăzi au devenit Istorie pentru generaţiile viitoare am să prezint date şi fapte din viaţa locuitorilor din Bălaia, extrase din documente de arhivă, atât de la Muzeul Ţării Crişurilor cât mai ales de la Arhivele Statului Filiala Oradea. Deci, am să continuu cu prezentarea evoluţiei demografice ale populaţiei Bălăiene. Voi începe cu o mică observaţie. Deşi a fost atestată documentar de către Cancelariile vremii ca existând din anul 1622, abia în anul 1712 apare cu 6 familii. în anul 1713 cu 17 familii, amănunte care le-am mai semnalat în capitolul „evenimente istorice" cu mai multe detalii.

în rândurile de mai jos am să prezint situaţia anilor 1850-1910
Anii: Nr. pers. 1850 230 1875 362 1870 569 1880 438 1890 1900 552 722 1910 821

Scăderea numărului populaţiei în anul 1880 faţă de cel existent în anul 1870, se explică prin faptul că în anul 1870 a avut loc epidemiei de Holeră, boală fără leac în perioada respectivă, care a secerat 131 de vieţi din localitatea Bălaia. Acelaşi dezastru s-a petrecut în toate localităţile Bihorene la vremea respectivă.

La Recensământul din anul 1880, pe naţionalităţi şi religii, au rezultat următoarele cifre
Nr.de Total OrtoIzra Români Maghiar case pers. Refor-doxi Evrei îeliţi maţi 92 426 5 6 405 8 438 6 Nede-, Alfabet claraţi 25 6

Datele Recensământului din anuî 1900
Total persoane Bărbaţi 722 392 Femei Maghiari 330 31 Români 690 Slovaci 1

d e Gos p. 977 20-64 ani 442 65 ani 47 Datele Recensământului din 25 ianuarie 1948 Nr. 821 Bărbaţi 415 Femei 406 Scrie şi citeşte 59 Vorbeşte ungureşte 130 Nec.Datele recensământului făcut în anul 1910 Total pers. ani 461 516 238 139 111 Nr. Fem sub 7 7-12 ani . Bărbaţi 10-15 1081 527 176 Femei 554 0-9 ani 195 16-44 423 45-64 193 65 şi peste 94 La Recensământul din anul 1992 Total gosp. 49 9 Căs. 27 9 Văduvi 43 Div. de case 209 Total pers. 288 Tota l Pers . 276 Total pers. Fem ei Sub 7 ani 159 7–14 ani 15–44 ani 45-60 ani Peste 60 ani Roma ni Maghia ri 544 592 210 503 179 85 1133 3 La Recensământul din 15 martie 1966 Total pers. _ La Recensământul populaţiei din 29 decembrie 1930 Pe grupe de vârste 13-19 ani Bărb. 831 Bărba ţi 412 Femei 419 Români 819 Maghiar i 9 Ţigani 3 262 . 113 6 Bar b.

In această nouă credinţă îl duşmăneşte de moarte pe fratele său de sânge. din cei 767 de români care au mai rămas în viaţă. Timp de 4 ani şi jumătate. 6 reformaţi şi 30 de alte religii.RomâniMaghiariOrtodoxiRom. Să exemplificăm un caz real: a fost ortodox şi a trecut la Penticostali. existând 856 de credincioşi ortodoxi. Aşa se explică faptul că în prezent. Religia în care te-ai născut şi în care ai primit botezul şi binecuvântarea. Dumnezeu a dat Legea şi a cerut oamenilor ca să o respecte.Adventişti780767105054879985 A 7 Viaţa spirituală Despre viaţa spirituală a populaţiei din Bălaia. catolică sau altele este bună dacă respecţi Legea şi poruncile date de către Dumnezeu. In toamna anului 1940. au fost singurii intelectuali în localitate.catoliciBaptiştiPent. Atât în Bălaia cât şi în celelalte sate Bihorene. ci credinţa şi faptele tale de zi cu zi. fie ortodoxă. Ce fel de creştin este acesta care se acoperă cu patrafirul penticostal şi nu respectă Legea lăsată de Dumnezeu? Oare îl putem păcăli pe Dumnezeu păstrând ură în suflet fată de aproapele nostru ?! . pentru că a moştenit pământ mai bun sau mai mult de la părinţi. răspânditori de lumină şi cultură religioasă în mijlocul locuitorilor bălăieni. Ce comentarii se pot face în faţa acestei realităţi? în primul rând îmi permit să spun că Dumnezeu nu a rânduit religii pe pământ.învăţătoarea. numai 505 şiau păstrat credinţa în religia ortodoxă. „turma rămasă fără păstor" o bună parte sa rătăcit prin hăţişurile evenimentelor nefaste care s-au succedat în sânul societăţii. se poate spune că în ultimii ani a apărut un adevărat mozaic de credinţe religioase în cadrul unui număr relativ mic de locuitori. 99 penticostali şi 85 adventişti de Ziua a 2-a. 87 devenind baptişti. a fost înlăturată de la catedră şi altarul bisericesc de către armata de ocupaţie hortistă şi expulzaţi în România. până la declanşarea celui de al doilea război mondial. Preotul Nicolae Buciu şi soţia sa Irina . credincioşii ortodoxi români au păstrat toate datinele şi obiceiurile strămoşeşti privind sărbătorile religioase de peste an. începând cu anul 1920.La Recensământul din 20 ianuarie 2003 Total pers. această familie dotată cu valori morale şi spirituale. Din documentele de arhivă consultate am aflat că aproximativ prin anul 1800 şi-au construit o biserică din pământ bătut. Nu o anumită religie îţi pregăteşte viaţa de apoi. Cazul este cunoscut în cătunul Călătani.

şi că dl. 12. Să-i nominalizăm pe acei despre a căror existenţă am aflat: 1. Saca-Beiuş. Baciu Ovidiu. a lucrat la Cluj. Căzut pe front. 13. a lucrat ca învăţător în Corn. Mutiu Vasile. 6. 2. 14. chiar dacă nu-şi mai desfăşoară activitatea la Şcoala din Bălaia. Sărac Gheorghe. la vârsta de 84 ani. Facultatea de Psihologie. studii superioare economice. Bondar Constantin. Manea Florian. 4. a urmat şcoala pedagogică. îmi exprim regretul că starea sănătăţii mele. pământ negru de foarte bună calitate.fost notar comunal . 3. nu a fost receptiv la apelul pe care i l-am făcut. Institutul de Zootehnie. 264 . un număr foarte redus de intelectuali s-au ridicat din Bălaia timp de un Secol (1900-2002). Politehnic în Timişoara. 9. Mascaş Ioan. profesor Muţiu Vasile. Şcoala normală. învăţătorii fiind plătiţi de către săteni până în anul 1920/1921 când s-a introdus învăţământul de Stat. Baciu Georgina. în perioada stăpânirii teritoriului de către regimul Austro-Ungar. Cu tot acest proces timpuriu de învăţământ în limba română. a lucrat ca profesor. Negruţ Ioan. Hanciu Ioan . CĂTUNUL CALATANI Aşezare geografică şi pedoclimatică Cătunul Călătani este aşezat pe o foarte mică parte a doua terasă a Crişului Repede. 8. In încheiere. Facultatea de Ştiinţe juridice. 11. Baciu Miron. Liceul Teoretic. NegruţFlorian. pe teren plan. Facultatea de Ştiinţe Economice. cu titlul de inginer. 10.emigrat în Australia. Negruţ Nicolae. 5. Studii gimnaziale. a urmat Instit. Baciu Minerva. nu mi-a permis ca să fac o deplasare până în localitatea Bălaia ca să pot prezenta mai multe date privind culturalizarea acestei localităţi aşezate în zonă colinară.Câte ceva despre învăţământ In localitatea Bălaia a funcţionat cu limbă de predare română începând cu anul 1892. Şcoala normală. a urmat studii superioare Econom. 7. a urmat Liceul Industrial şi a lucrat ca Tehnician. Institutul Pedagogic. a lucrat ca profesor suplinitor. Baciu Aurelia. 15. profesor limbă franceză. Sărac Traian. originar din această localitate. în suprafaţă de cca. Copăceanu Minerva. Institutul Politehnic. 16.

Ciobanu Ioan. a ţâşnit un izvor de apă potabilă cu un debit de aproximativ 6000 litri pe oră. Toţi aceştia au venit cu familiile din satul Călăţea. Nu mai există o regulă ciclică ale celor 4 anotimpuri. Din punct de vedere hidrografic. cu ocazia adâncirii şi lărgirei albiei văii Meghişei. un teren mai ridicat şi care face parte din a IlI-a terasă a Crişului Repede. putându-se considera drept un miracol. uneori sunt prea multe. Secară Petru a Ţuţii. la Sud se află satul Borşea. funcţie de gradul poluării atmosferei precum şi de circulaţia curenţilor de aier. Pe parcursul anilor. prin anii 1880-1886. Tileagd. Ca posibilităţi de circulaţie are drumul pietruit până lângă gara C.350 ha din care arabil 310 ha şi 48 ha păşune. Călătanii au ca vecini: la Nord. se poate spune că mama natură a fost darnică cu populaţia călătanilor. aparţinătoare Comunei Aştileu Districtul Borodului. iar primii întemeietori ai acestei aşezări omeneşti au fost: Borodan Florian. 44 sunt penticostali şi 6 baptişti. Tileagd-Tilecuş-Vârciororg şi mai departe până la Beiuş. cărora a început ca să le sune ceasul . Despre trecutul istoric al Călătanilor Prima atestare documentară a localităţii Călătani a fost făcută de către Cancelariile Ungare prin Recensământul populaţiei care a avut loc la data de 1 ianuarie 1900. unde se varsă în albia Crişului Repede. alte ori lipsesc timp îndelungat. calea ferată Oradea-Cluj cu comuna de reşedinţă Tileagd. Iniţial s-au aşezat în zona numită „Pe Deal". Clima se poate spune că este temperat . traversând intravilanul şi o parte din păşunea Comunei Sacadat până lângă Săbolciu. foarte aproape de satul Borşea. pentru a nu mai produce inundaţii din topirea zăpezilor primăvara şi din precipitaţiile abundente în cursul anului. Precipitaţiile din păcate. Secară Petru a Diacului (cantorului).F. Izvorul a erupt la distanţă de 500 metri Est de aşezare. In anul 2002.R. cca. Tileagd-Aleşd. au mai venit şi alţi oameni din Călăţea cu „dare de mână". curgând lin şi permanent spre albia Crişului Repede. 2 km.continentală de tranziţie. au cumpărat pământ de la foştii grofi şi moşieri din Tileagd. cu veri nu prea calde şi cu ierni relativ blânde. la EstSud-Est satul Tilecuş şi la Vest comuna Sacadat. Are 82 de gospodării şi o populaţie de 226 persoane din care 176 sunt de religie ortodoxă. Bârţan Nicolae. ţinându-se cont de aria redusă de pământ arondat acestei mici localităţi. Fauna şi flora sunt nesemnificative. unde intră în şoselele asfaltate Tileagd-Oradea.

dispus ca să-şi vândă pământul a fost Flatt Jeno. Unul dintre proprietari grofi. a 266 .istoriei.

Acest X. bun gospodar. odată cu scăderea debitului de apă. Pop Petru. începând de lângă fabrica de cherestea până spre hotarul Comunei SACADAT. recolta în fiecare dimineaţă câteva kilograme de peşte frumos.cărui moşie s-a întins pe lângă valea Meghişei. ferigi şi alte soiuri de vegetaţie.F. fiind specializat în munca cu ferestraele circulare. primăvara când creştea debitul de apă din topirea zăpezilor şi când peştii se găsesc în perioada de depunere a icrelor pentru proliferare. am trăit printre ei. foarte aproape de aşezarea călătanilor. în apropierea acestei mini jungle. Unul din aceşti proprietari. ştiuci. inventiv şi cu spirit de iniţiativă.. şi cu Mladin David care avea o echipă întreagă de copii. Y din Tilecuş a inventat o „şmecherie" cu care se puteau prinde peştii migratori. fraţii Bârţan Nicolae şi Bârţan Ştefan.D. Era un fel de „Domn mai mic" pentru muncitorii necalificaţi. mărăcini şi altele. jugastul. Au fost însă şi unii cam ciudaţi. Nu doresc ca să supăr pe nimeni şi nu voi da nici un nume ale protagoniştilor care au participat la următoarea întâmplare. mrene.N. dându-i numele de „CĂLĂTANI". Petre Mitrii Cenii era poştaşul permanent al firmei. au posedat loturi de pământ arabil mai mulţi locuitori ai Tilecuşului. având un trunchi de lemn rotund în partea de unde curgea apa. alcătuită din boscheţi de diferite specii lemnoase ca: ulm. între fabrică şi Conducerea Tehnică din Oradea. ţipari şi alte specii . cu 75 de ani în urmă. pe suprafaţa de păşune a comunei Tileagd. Peştii care s-au lăsat duşi de val. cu mult bun simţ şi prietenos. sângerel. cu 70-80 ani în urmă. pentru a căror întreţinere a muncit mult şi din greu. cu apelativul domnule Filip oamenii erau mult mai buni. cu permis de călătorie pe C. Inventatorul şi constructorul acestei şmecherii. s-au aşezat şi şi-au construit case pe lângă valea Meghişei. corn. dar a fost un om foarte corect. localitatea lor de origine. crapi. se simţea măgulit când i se adresa cineva. mai comunicativi. Am cunoscut bine Călătanii din perioada anilor 1928-1937. care nu făceau casă bună cu morala creştină şi din păcate. formând o cădere în cascadă. derivat din Călăţea. toţi erau români de religie ortodoxă. pe Valea Meghişei. A.R. mai sociabili şi mai apropiaţi unii de alţii.-ul acestora s-a transmis la descendenţi. a observat cum pe valea Meghiei migrau o mulţime de peşti din Crişul Repede. căreia i se spunea „leasă". carpen-. Toţi acei care leau urmat primele 5 familii. Pe lângă valea Meghişei. după ce au căzut în coş peste cascadă nu s-au mai putut înapoia. aproximativ 50-60 metri de la şerpuitul Văii Meghişei. se întindea o adevărată junglă. înconjurate de hamei în formă de liane. am lucrat la fabrica de cherestea Tileagd împreună cu Herea Nicolae.la un moment dat nu a mai găsit nimic în coş dimineaţa când s-a dus . In acea perioadă de timp. Este vorba de construcţia unui coş de nuiele. Acesta era fixat cu ţăruşi pe cursul apei. Oricum. având lăţimea cursului apei pe vale.

Intuind că nu este lucru curat cu dispariţia peştilor. a doua 268 .ca să-şi culeagă recolta.

păstrând fiecare distanţa.zi s-a sculat cu noaptea-n cap şi s-a dus la pândă. începând să urle ca lupii: Uuuuuuuu. cu 317 pagini. Nu credeam că te poţi transforma în lup ca strigoii din anecdote. explicându-i care este motivul prezenţei mele în Călătani şi rugându-1 să-mi furnizeze mai multe date pe bază de tematică. pentru a putea completa cu cât mai multe date reale. doar se va speria paznicul peştilor şi va fugi grăbit. m-am prezentat la domnul academician. la Muzeul Ţării Crişurilor toată primăvara . privind modul de viaţă şi istoria micii aşezări Călătani. Avea la el un topor cu care să se apere de lighioane când va fi cazul. Aşa credea el! S-a strecurat în mica junglă. la împlinirea a 750 ani de existenţă. om de înaltă cultură. respective creşterea animalelor domestice. Dar să revin la motivaţia care m-a obligat să mai revăd Călătanii după aproape 70 de ani. (zi cu ghinion). fără a culege peştii din capcană. să se creadă că sunt mai mulţi lupi. nu a fost nici fricos şi nici prost. despre care am aflat că este un pictor ilustrat şi în acelaşi timp omul cel mai competent care să-mi dea informaţii despre viaţa concitadinilor săi. când mai ridicată.vara anului 2004. 1407 din 15 aprilie 2004. când a observat că cel în drept stă la pândă. Domnul academician Traian Secara ş-a declarat încântat de cunoştinţă mă felicită pentru calitatea mea de scriitor şi pentru intenţiile ce le am cu monografia . cunoscându-1 personal din alte incursiuni făcute fără nici o justificare pe pământurile Tilecuşenilor şi 1-a abordat direct: «măi „Y" din Călăteni. Monografia Comunei Tileagd. ieşit de sub tipar în 2001. iar „Lupul de ocazie" şi-a păzit blana. După ce mam documentat la Arhivele Statului.F. la Serviciul de Cadastru. Ocupaţia de bază a Călătanilor a fost şi este agricultura. am să mă prefac că nu te cunosc şi te voi trata ca pe un lup»!!! Cât au mai trăit nu s-au simpatizat. i-a venit o ideie genială. De data aceasta ştiu ce cauţi dar dacă te mai apropii de pământul meu. Intrusul s-a dus şi el la recoltat dar. Comunitatea Evreilor din Oradea.R. Biblioteca orăşenească. Pentru a1 convinge că nu sunt un „neavizat". aşa cum auzit dânsul pe la Călăţea. care bine înţeles că nu mai ştia ca să vorbească numai să urle. la Direcţia Judeţeană de Statistică. Aparatul auditiv al paznicului a fost atât de perfect încât 1-a cunoscut pe lup şi după urlet. Paznicul însă avea auzul muzical perfect. unde l-am contactat pe domnul Academician Traian Secară. doar. Tileagd şi de acolo perpedus până la Călătani. pe data de 13 septembrie 2004. i-am prezentat delegaţia Primăriei Tileagd şi i-am oferit Romanul meu întitulat „Un exemplu de viaţă pentru cei născuţi la periferia societăţii". Uuuuuuuu! când pe vocaliză mai mai joasă. m-am deplasat cu trenul până la gara C. Cu tot respectul cuvenit. Prin adresa Nr. A început un dialog cu „lupul" de ocazie. Primăria Comunei Tileagd m-a delegat ca să adun date şi documente pentru a putea scrie Istoria fostului oraş Tileagd şi a celor 5 sate aparţinătoare.

un conac 270 . că nu a făcut nimic pentru că nu a fost dispus să facă aşa ceva! Cu tot respectul pentru oamenii de ştiinţă şi cu scuzele de rigoare. Am rămas fără replică când interlocutorul meu mi-a spus franc. pe lângă datele informative primite de la Arhivele Statului. foarte politicos. de om care nu-şi respectă cuvântul dat şi care sfidează munca semenilor săi de bună credinţă. cu ajutorul mai multor localnici vârstnici. Am căutat să-l conving că mă presează timpul. reprezentând monografia Tilecuşului. Păcat!!! In condiţii de timp mai puţin favorabile ce mi-a mai rămas. nu pot ca să nu-mi exprim dezamăgirea care mi-a produs-o domnul Academician Traian Secară din Călătani! Primeşte cărţile mele la care eu am muncit şi pentru a căror editare am plătit toate economiile făcute de o viaţă. Această promisiune mi-a produs serioase îndoieli dar nu m-am pronunţat. şi-mi promite că va face lucrarea şi că o să mi-o aducă la mine acasă în Oradea. de la Direcţia Judeţeană de Statistică. spunându-mi că a făcut ceva. a adoptat o atitudine lipsită de spirit civic. dar că încă nu a terminat. îmi mulţumeşte pentru carte. atitudine care este complet anacronică cu calităţile unui om de cultură. că la vârsta de 83 ani împliniţi nu mă voi putea deplasa după ce vor veni ploile de toamnă. Cinstit ar fi fost ca să-mi spună de la început să-mi văd de treabă şi să nu mă păgubească de cele două cărţi care ar fi putut ajunge la alte persoane mai decente.Tileagdului. date care urmau să fie înscrise într-o carte care va rămâne posterităţii. plin de speranţă că voi primi datele solicitate. După 3 săptămâni. trebuie să spun că eu personal am rămas cu convingerea că acest domn academician. aspecte ale vieţii locuitorilor din Călătani: 1. carte care a apărut şi pe Internet. mă pune în situaţia de a pierde un timp preţios din activitatea mea voluntară. Şcoala s-a amenajat într-o clădire veche. Păcat. Ca să-l încurajez la înscrierea datelor de care aveam nevoie. Cu tot regretul şi cu alte scuze de rigoare. în circumstanţele date. Când l-am contactat din nou. am aflat următoarele. pe data de 6 octombrie 2004 m-am deplasat din nou la Călătani. Păcat. şi-mi promite în mod solemn că în câteva zile îmi va scrie toate datele prevăzute în tematica pe care i-am înmânat-o. i-am oferit a doua carte a mea ieşită de sub tipar în luna aprilie 2004. ca în final să-mi spună că nu a fost dispus ca să facă ceia ce i-am cerut. promite solemn că îmi va furniza datele istorice ale localităţii unde a văzut lumina zilei şi unde trăieşte. domnul Traian Secară nu s-a simţit în largul său. în ziua de 8 octombrie m-am dus din nou la Călătani şi i-am cerut stimatului domn Traian Secară ca să-mi dea datele care a reuşit să le completeze până atunci. In anul 1935 s-a deschis pentru prima dată un local de şcoală primară pentru clasele I-IV la Călătani. Din nou.

.

6. a urmat Facultatea de Matematici. la dispoziţia primăriei Comunei Tileagd. Popa Ioan a Miculi. 7. Tileagd. Tot în această clădire s-a amenajat o încăpere cu mobilier şi podoabe de cult pentru Biserica ortodoxă. 8. Grănicerii unguri. permiţinându-le să-şi continue învăţământul şcolar în limba română. a urmat Facultatea de Arte plastice. Studii superioare economice.L. următorii absolvenţi de studii superioare şi medii din Călătani. 5. Era o colonie prea mică pentru a îi-se da atenţie de ordin etnic. In această hulită şcoală de astăzi. 1. Secară Traian. unde se oficiază Duminica slujbele religioase pentru cei 176 credincioşi ortodocşi. Măriuţei. Această clădire a fost naţionalizată în anul 1948 şi trecută în proprietatea Statului Român. specializat în Matematici. Dictatul de la Viena din august 1940. 272 . Filip Ioan. Urs Floarea. 3. Anuţa Petri Todori. îi deranja de fiecare dată. Secară Ana a Deli Mitri. cu persoane din România. Altfel. Acesta este motivul cel mai serios care a condus la dispariţia caselor de pe deal şi aşezarea oamenilor pe lângă valea Meghişei. regimul hortist a ignorat existenţa acestei comunităţi mici. a urmat Facultatea de Ştiinţe Economice. unde 1-a cunoscut pe Inginerul Miner Apostol Romeo cu care s-a căsătorit şi trăiesc împreună ambii fiind azi pensionari la limită de vârstă. Secară Florian. se poate spune că favorizat populaţia din Călătani faţă de satele vecine Borşa şi Tilecuş. a urmat Şcoala Medie Tehnică şi a lucrat în calitate de tehnician principal la Combinatul Cărbunelui Oradea. 9. Dacă am omis pe cineva îmi cer scuze şi putem să-i mulţumim domnului academician Traian Secară. pe cheltuiala cetăţenilor. 2. până când va putea fi dată în folosinţă noua Biserică aflată în construcţie şi finisare. a absolvit Liceul Industrial. fost contabil şefia U. în mod cu totul excepţional. care din răutate sufletească nu a colaborat la întocmirea acestei lucrări. a absolvit Liceul Pedagogic. a absolvit Institutul de construcţii. au învăţat ABC. Bârtan Ioan. suspectându-i că fac contrabandă peste frontieră. excepţie făcând cei care au avut casele aşezate pe deal.al fostului moşier Flatt Jeno din Tileagd. 2. Institutul Pedagogic.I. pentru a cărei desfiinţare s-au luat unele măsuri. cu ocazia patrulărilor făcute. specializat în pictură. 4. e adevărat că din partea unor neavizaţi. întrucât noua frontieră Română-Maghiară trecea prin grădinile gospodăriilor acestora. Popa Florian.

fiind mai degrabă o invenţie diabolică a . a intrat şi populaţia Călătanilor în colimatorul Partidului Comunist Român. repetândumă a multa oară. şi-a pierdut viaţa un singur om din Călătani şi acela a fost regretatul Filip Gavril a Ceni. partid care. nu a fost niciodată un partid al românilor. Incepând cu anul 1945.In conflagraţia celui de al II-lea Război mondial.

pentru a le spăla creierele şi pentru a distruge fiinţa naţională a poporului român.R. sau trebuia ca să fie de Stat.R. La comunişti nu aveai voie ca să ai nimic.F. Ce profit putea să aducă un bufet lângă gara C. Tileagd. Nu aveai voie ca să gândeşti. având gospodării şi atelaje de lucru demne de invidiat. timp de 44 ani a avut şi meritul de a fi construit mult. de la oamenii de vârstă a 3-a şi de la învăţătorul localităţii. In mediul rural a început cu cotele obligatorii la toate produsele vegetale şi animale. In Călătani l-au declarat chiabur pe Bârţan Ştefan (Fanea Pătruş) care poseda în jur de 3 ha pământ. Roboţii aveau nu numai dreptul dar şi obligaţia să-i ovaţioneze pe cei aflaţi la tribună cu ocazia manifestărilor festive. Hărnicia oamenilor de aici şi aşezarea geografică unde se găsesc. precum şi experienţă de viaţă. argumentându-le „ştiinţific" că omul provine din maimuţă. viaţa a început ca să reintre în normal şi la Călătani. Construcţiile însă s-au făcut prin exploatarea muncitorilor de rând. Partidul Comunist. cu scopul de a-i determina să formeze gospodării agricole colective (colhozuri). în unele cazuri şi ceia ce nu ar fi fost necesar (combinate chimice şi siderurgice). inventat pentru a otrăvi sufletele oamenilor. cât a fost la putere. abia reîntors din Germania unde a fost luat prizonier de către armata Americană. de unde şi-au adus valută forte. totul trebuie ca să fie monopol de stat chiar dacă se lucra în pierdere. Şi culmea! Răul se deprinde mai repede decât binele şi se înlătură mult mai anevoios. după munca şi priceperea lor. punând oamenii la înfometare. stabilite de partid. suprimând oamenii cu valori morale şi intelectuale. cărora le-a schimbat mentalitatea. făcând şi câteva luni de închisoare. l-au condamnat politic la 4 ani închisoare. La această ciumă roşie nu i-a scăpat nimic. împotriva înfiinţării gospodăriei agricole colective în Tilecuş. Unii au fost plecaţi o perioadă de timp la lucru în străinătate. aşa cum am mai arătat. fără credinţă religioasă. Totul era. fiindcă gândea statul pentru tine. pentru că s-a exprimat în public. le-au adus foloase remarcabile. pentru ca şi-a deschis un amărât de bufet lângă gara C. Tileagd. Ce am mai aflat eu despre călătani. Acest eveniment a băgat groază în rândul ţăranilor proprietari de pământ şi de gospodării personale. numai braţe solide de muncă. Cei 4 ani de detenţie i-a făcut la vestita închisoare din Aiud. După căderea comunismului. printr-un proces lung de de transformare care a durat mii de ani şi că este un animal cu necesităţi fizice. care au dat dovadă de 274 . în iarna anului 1989. care avea în medie 10-15 călători pe zi!? Dar.F.Comintemului Sovietic. excluzându-le pe cele morale şi spirituale. Pe tânărul Ioan Urs din Tilecuş. i-a făcut atei.

cinste. oameni care îşi iubesc localitatea în care trăiesc?! . corectitudine şi spirit de patriotism local.înţelegere.

Este bine însă ca să ţineţi cont de faptul că Dumnezeu. Stimaţi credincioşi Penticostali din Călătani şi de pretutindeni!! îmi cer permisiunea ca să fac câteva reflecţii asupra unor religii şi voi începe cu Biserica Penticostală care este un cult religios în cadrul Bisericii Evanghelice Neoprotestante. se ceartă şi se duşmănesc între ei pentru avere? Nu păşesc aceştia pe urmele lui Cain şi Abel din Biblie?! Din păcate. Este vorba despre Filip Teodor. 19 versetele 16 la 26 din Evanghelia după Matei) şi aplicaţi-le în viaţa voastră de toate zilele. nu a rânduit nici o religie din cele existente pe pământ! Dumnezeu a dat Legea. la cei de astăzi s-au petrecut schimbări profunde. o altă carte. Toate Religiile şi-au construit doctrina cu Biblia în mână dar. Dar. care posedă maşini de mulţi cai putere (tractoare cu toate atelajele necesare pentru o mini fermă agricolă la nivel European). Această realizare a îmbunătăţit considerabil condiţiile de viaţă ale locuitorilor. care este evanghelia şi a cerut oamenilor ca să respecte. Bine înţeles că este opţiunea fiecăruia să-şi aleagă credinţa pe care o doreşte. oricare Religie este bună dacă adepţii ei respectă Legea dată de Dumnezeu (vezi Cap. Calde şi sincere felicitări pentru hărnicia lor şi spiritul gospodăresc de care au dat dovadă!!! Tot din informaţiile locuitorilor de bună credinţă am aflat că în viaţa spirituală a Călătanilor. Am mai aflat despre buna stare din punct de vedere economic a mai multor gospodari harnici şi pricepuţi. Pecu posedă şi autoturism iar Urs Dumitru. deschizându-le drumul spre civilizaţie şi progres. recunoscută în România atât înainte cât şi după anul 1989. în a totputernicia sa. trecând de la religia ortodoxă la credinţa penticostală 44 de suflete şi 6 la credinţă Baptistă. versetele 1-26. Urs Dumitru şi Urs Viorel. în rândul aşezării la numărul 36. credinţa fără faptă este moartă. asemena caz există în Călătani. Ce fel de Credincioşi sunt aceia care.Am aflat că prin anii 1960-1961 li s-au introdus curentul electric la toate casele aşezate pe valea Meghişei. 276 . nişte ipocriţi. aşa cum putem găsi la Epistola Sobornicească a lui Iacov. Tot în cuprinsul acestei Epistole. nu şi la acelea care se mai găsesc pe deal. îşi construieşte o casă cu etaj. Dacă una zicem şi alta facem. nu suntem decât nişte creştini falşi. numai că nu fac voia lui. mărturisit de către alte rude apropiate ale lor. Iacov spune că şi dracii cred în puterea lui Dumnezeu şi se cutremură. o altă Evanghelie. Gliga Petru poreclit „Pecu". Nu-l putem minţi pe Dumnezeu. pe care i-am cunoscut eu cu 70-75 de ani în urmă. accesul la folosirea unor aparate electrice în gospodării. la Cap. fiind fraţi în credinţă şi fraţi de sânge. au mai adăugat câte ceva la Cuvântul lui Dumnezeu. exemplu Mormonii şi Martori lui Iehova. un alt om în fruntea Bisericii. uneori un Cristos fals după placul lor. pe lângă faptul că posedă autoturism. După umila mea părere. o tradiţie.

V. chiar dacă nu o folosesc. care stau cel mai bine din punct de vedere economic. pentru anul şcolar 2004/2005. au fost înscrişi următorii elevi: în c l a s a a I-a 1. şcoală de la care au primit educaţie toţi fiii călătanilor care astăzi se mândresc că au studii superioare sau medii? Şcoala ar trebui ca să fie înaintea tuturor priorităţilor într-o societate. Secară Romina în c l a s a a I I I în c l a s a a I V . mă văd nevoit ca să mai pun un semn de întrebare şi vă rog să nu fie cu supărare! Nu ar fi o faptă creştinească dacă penticostalii. Varga Florin . în c l a s a a I l . după toate credinţele creştine. Filip Măria 2.a 1. şcoala care activează la această mică aşezare de 70 de ani. ŞurubaruL. Filip 1. Ce am mai constatat la Şcoala din Călătani.Se mai pune un alt semn mare de întrebare: ce fel de creştini sunt acei care se luptă pentru desfiinţarea Şcolii din Călătani? Indiferent că aparţin Religiei Baptiste. după înformaţiile pe care le-am primit. cu ocazia deplasărilor care le-am făcut în luna septembrie şi octombrie 2004? Conform Registrului matricol. în loc să manevreze punerea în stradă a mobilierului şi a obiectelor de cult ale Bisericii ortodoxe. Filip Adela Eugenia 2. Secară Lavinia Sofora 4. cred că ar putea funcţiona foarte bine în casa de rugăciune Penticostală (dacă şi aşa nu este folosită încă în scopul pentru care a fost construită). în condiţii improprii. Vrând nevrând. Penticostale sau Ortodoxe. până când se va construi noua şcoală pentru a cărei fundaţii s-au început săpăturile? Acest lucru ar da dovadă de solidaritate umană. odată şi odată tot va lua sfârşit şi nimeni nu duce cu el un bagaj prea mare. Duce în schimb. ca să-i urmeze pilda? Nu au avut un sentiment de bucurie penticostalii din Călătani când au fost ajutaţi material ca să-şi construiască frumoasa casă de rugăciuni pe care o au.a a 1. Secară 3. ar ajuta pe ortodocşi să-şi finiseze biserica. Toate rămân în urma lui. Fechete Daniel Casian 3. Secară Florin 5. Stimaţi locuitori ai Călătanilor! Mai gândiţivă că viaţa oamenilor. Cronţ Bianca 2. Secară Sorin 4. de înaltă moralitate care îl ridică şi îl defineşte pe om. indiferent cât de mare sau cât de mică este. Secară Onisim 3. oricât de lungă ar fi. care utilizează o încăpere în clădirea veche în care funcţionează şi Şcoala? Nu au aflat credincişii penticostali din Călătani despre Samarieanul milostiv din Biblie. faptele pe care le-a făcut dealungul vieţii lui. Şi acum să revenim la problema şcolii din Călătani care. Pop 2.

singura posesoară a acestei clădiri în mod legal. Mai sunt la mijloc şi o mulţime de creştini ortodocşi de vârsta a III-a. curtea din jurul ei şi căile de acces au fost NAŢIONALIZATE în anul 1948 şi trecute în proprietatea statului Român. Secară Sofora din cls. nu vor mai creşte alţi copii în Călătani. a Il-a. Clădirea Şcolii din Călătani a devenit un „măr al discordiei" între acei care au devenit proprietari ai suprafeţei de pământ care înconjoară şcoala. care nu au posibilitatea să fie duşi la şcoală în alte localităţi. Inainte de a prezenta situaţia demografică a populaţiei din Călătani. Filip Eugenia şi Pop Casian din cls. cu actuala generaţie? Nu se vor mai naşte copii. Din Documentele cercetate la Arhivele statului şi la Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor Oradea. săvârşiţi nu numai un păcat de neiertat dar şi suferinţa unui număr însemnat de locuitori din Călătani? Prima victimă ar fi cadrul didactic care şi-ar pierde locul de muncă. S-ar mai putea pune o întrebare: Se opreşte aici viaţa din Călătani. Varga Florin şi Varga Daniel din Cls. a Il-a. pentru a motiva că în Călătani se poate desfiinţa şcoala. Filip Adela. Următoarele victime ar fi copiii şcolari. Clădirea cu pricina. dacă nu au fost falsificate actele de proprietate. Secară Sorin şi Secară Romina din cls. nu vă doriţi familii? Atunci pentru ce şi pentru cine munciţi? Pentru cine s-a construit frumoasa casă de rugăciune? Nu credeţi că pentru a vă întregi averea cu câţiva metri pătraţi cât ocupă actuala şcoală. Cronţ Bianca din cls. Acei care au cumpărat suprafaţa de pământ din jurul clădirii. începând cu atestarea lor lor documentară: 278 . care se bucură să poată participa la slujbele religioase de duminica în localitate. nu puteau deveni proprietari ai unei proprietăţi de stat.în total 15 elevi dintre care s-au prezentat la cursuri numai 8. Ar fi o idee bună să se îngrădească un ţarc lângă valea Meghişei. doresc ca să mai fac o recomandare de ordin gospodăresc şi economic. la Dispoziţia Primăriei comunei Tileagd. după cum urmează: Filip Măria şi Şurubaru Livia-Vasilica din Clasa a I-a. pentru continuarea procesului de învăţământ. persoană care este legată afectiv şi fizic de această liniştită localitate. Fechete Daniel. a IV-a. Este un lucru nu numai neigenic dar şi păgubos ca gâştele (mare la număr) să fie păşunate pe acelaşi teren pe care păşunează vacile şi caii. care în prezent are apă permanentă de izvor. au fost duşi la şcoală de către părinţi în alte localităţi. am extras următoarele cifre privind situaţia demografică a călătanilor. a III-a. pentru a nu murdări păşunea unde pasc vitele mari. Secară Onisim. Il-a. respective conacul fostului moşier Flatt Jeno din Tileagd şi majoritatea celorlalţi locuitori. unde să păşuneze numai gâştele. care nu s-a vândut. Secară Lavinia şi Secară Florin din cls. IV-a.

1940-1944.12 13-19 89 354 172 165 47 182 56 45 41 La Recensământul din 25 ianuarie 1948. FIIND POSIBILĂ ŞI EXPULZAREA LOR DE CĂTRE AUTORITĂŢILE UNGARE ÎN PERIOADA La Recensământul martie 1966 din 15 TotalDin careDupă grupe de vârstă pers.6 ani 7-11 12. Băr baţ Femei i ani 0-7 230 114 116 31 8.59 23 111 4 123 34 37 23 39 28 8 65 La Recensământul din 29 decenbrie 1930 N r .64 65 şi pes t e Băr baţ i Femei 0-6 ani 7. cas e 88 T ot al per s . cas e Tot al p.14 15-19 60 ş i pes t e 20-39 40. LÂNGĂ LINIA DE FRONTIERĂ UNGARO-ROMÂNĂ.Bărbaţi Femei0-9 ani10-19 ani 20-44 ani 456465 şi peste276145 1356046 103 5116 25 0 .45-60 Pes t e 60 14 44 44 77 44 34 SCĂDEREA CONSIDERABILĂ A NUMĂRULUI DEMOGRAFIC DIN ANUL 1930 PÂNĂ ÎN ANUL 1948.15. apar cifre semnificativ modificate faţă de anul 1930 Nr. 20. (58 DE BĂRBAŢI ŞI 66 DE FEMEI) S-AR PUTEA PUNE PE EMIGRAREA ÎN ROMÂNIA ALE ACELOR CARE AU LOCUIT PE DEAL. Femei Pe gr upe de vâr s t ă 0.La Recensământul din 1 ianuarie 1900 Tota Di n car e l per s Băr baţ i .

După r el i gi i Bapti ş t i După naţi onal i t at e Pent i cos Rom. ÎN PREZENT FIIND FOLOSITE LA CULTURI VEGETALE. pes t e Mag. La Recensământul din anul 1992 N r . 25 57 43 65 34 224 SCĂDEREA NUMĂRULUI DE CASE FAŢĂ DE CEL EXISTENT LA RECENSĂMÂNTUL DIN ANUL 1948. Mag. T ot al Băr baţ cas e per s .de T ot al cas e Di n car e Or t od. Situaţia la Recensământul din 20 ianuarie 2003 N r . ESTE CREŞTEREA NUMĂRULUI DE CASE. DIN RAŢIUNI ECONOMICE NU S-A INTRODUS CURENTUL ELECTRIC. i 72 224 113 Fem ei 111 0-9 ani 10-19 45-64 20. CEIA CE SE POATE EXPLICĂ PRIN FAPTUL CĂ FOŞTII LOCUITORI DE PE DEAL. ÎN FAVOAREA CELOR DOI FRAŢI AI MEI ŞI ALE URMAŞILOR ACESTORA. CĂ BOGĂŢIA MATERIALĂ NU ADUCE NICI FERICIREA ŞI NICI LINIŞTEA SUFLETEASCĂ. ŞI REÎNTOARCEREA A O PARTE DINTRE CEI PLECAŢI DIN CAUZA FRONTIEREI. SE EXPLICĂ PRIN DEMOLAREA CASELOR CARE S-AU AFLAT PE DEAL UNDE. ÎN ÎNCHEIEREA ACESTEI LUCRĂRI. DACĂ NU-ŞI MĂREŞTE BOGĂŢIA SPIRITUALĂ. ÎN RÂNDUL AŞEZĂRII.44 65 şi Rom. ŞI-AU MUTAT ŞI RECLĂDIT CASELE PE LÂNGĂ VALEA MEGHIŞEI. NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU! (NIHIL SINE DEO). FĂRĂ SĂ LE 280 . DORESC CA SĂ MAI SPUN LOCUITORILOR DIN CĂLĂTANI UN ADEVĂR PE CARE ÎL POATE VERIFICA ORI CINE ŞI ANUME ACELA CĂ DEŞI NU AU CHELTUIT NIMIC PĂRINŢII MEI CU ŞCOLARIZAREA ŞI PREGĂTIREA MEA PENTRU VIAŢĂ. t al i 44 per s .CREŞTEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE FAŢĂ DE ULTIMUL RECENSĂMÂNT SE EXPLICĂ PRIN CREŞTEREA SPORULUI NATURAL DIN NAŞTERI. REVIN ŞI SUBLINIEZ CĂ ACEI OAMENI CARE FAC ORICE PENTRU A SE ÎMBOGĂŢI. Băr baţ i Femei 82 22 6 108 118 176 6 226 SINGURA SCHIMBARE ESENŢIALĂ FAŢĂ DE RECENSĂMÂNTUL DIN 1992. UNDE SE MAI GĂSESC MULTE GRĂDINI CARE POT DEVENI FRUMOASE LOCURI DE CASE. AM RENUNŢAT ÎN SCRIS LA PARTEA MEA DE MOŞTENIRE.

TREUIE SĂ MUNCEŞTI MULT SI BINE. MAI ALES ÎN CEL DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. NU AM FOST UN OM BOGAT ŞI NICI NU MI-AM DUMNEZEU A FOST CU MINE TOT TIMPUL. DIN CONTRĂ.PRETIND NICI UN BAN. . ATUNCI CÂND AU AVUT NEVOIE I-AM MAI AJUTAT. PE UNII CU CARA PĂRINŢII LOR AU CHELTUIT MULT PÂNĂ CÂND Ş-AU DESĂVÂRŞIT STUDIILE SUPERIOARE. UNDE DORIT ACEST LUCRU. DAR BUNUL AM SIMŢIT CĂLDURA SCHIJELOR DE OBUZE CARE AU TRECUT PE LÂNGĂ FAŢA MEA.BINEÎNŢELES CĂ PE LÂNGĂ CREDINŢĂ ŞI BUNĂTATE SUFLETEASCĂ. IAR ÎN VIAŢA CIVILĂ M-A AJUTAT CA SĂ MĂ RIDIC ŞI CHIAR SĂ-I DEPĂŞESC ÎN CAPACITATEA DE A GÂNDI ŞI A MUNCI.

ÎN 1919-1920.GLOSAR ALFABETIC CUPRINZÂND CUVINTE ŞI EXPRESII SPECIFICE LOCULUI. DUPĂ ÎNFĂPTUIREA ROMÂNIEI MARI. oriundeAcărunde=oricumAldămaş=băutură oferită de vânzător cu ocazia unor tranzacţiiAleu=arvunăB•Bureană=buruiană Bănui=a regreta (Băni)Belceu=pătuţ mic cu balansar pentru copii miciBarşim=catifea 282 . A Acărcare=oricareAcărce=oricândAcărcând=ori şi cândAsta=aceasta Amu=acumaAistaacestaAiu=usturoiAiiani Arţar=salcâmAndăli=a porniAdipaa adăpa viteleAborâtdoborâtAbzice=a demisionaAsudat— transpiratAmorţit=înţepenitArie=teren unde se transportau snopii de grâu pentru treieratAşchiţă=aşchieAcărcât. acărcum=oricât. CARE AU DAT MULT DE FURCĂ CADRELOR DIDACTICE ŞI FUNCŢIONARILOR PUBLICI VENIŢI ÎN ARDEAL.

SUPĂRARE = MÂNĂ = NEBUN = BOLNAV = ŞUBĂ = (CĂRĂBUŞ) = DEŞI = DISPOZITIV AL RĂZBOIULUI DE ŢESUT ÎN CARE SE AŞEAZĂ SPATA = POLIŢĂ CU MAI MULTE RAFTURI MICI PENTRU PĂSTRAREA FARFURIILOR = HAINĂ DIN PIELE DE OAIE BĂRBĂTUŞ .BĂŢ — VESTON FEMEIESC CU MÂNECI LUGI DIN POSTAV ALBASTRU = INSTRUMENT DE SUFLET DIN CORN DE VACĂ. PRIN CARE VĂCARUL ANUNŢA PLECARE LA PĂŞUNE CU VACILE = A RĂMÂNE REPETENT = SFECLĂ FURAJERĂ = MAŞINĂ CU CARE SE TREIERĂ GRÂUL = A VORBI FĂRĂ ROST = SCULE FOLOSITE LA BĂTUT COASA = NASTURI = NECAZ. MAGHIARĂ) = CEL PUŢIN == A REGRETA = OM BRUNET = BRICEAG = BUFNIŢĂ = VAS MARE DIN TABLĂ 40-50 LITRI CAPACITATE.PIESĂ CU AJUTORUL CĂRUIA SE FIXEAZĂ SULUL DIN FAŢĂ A RĂZBOIULUI DE ŢESUT BRĂCINAR BIZUI BAREM BĂNESC BĂRNACI BRIŞCĂ BUHĂ BĂDANCĂ BUIGUIT BUGĂT = ŞIRET DE CÂNEPĂ CU CARE SE LEAGĂ PANTALONII ŞI ISMENELE = A TE ÎNCREDE (DIN BIZALOM ÎN 1.BIBOLIŢĂ BLID BUBOI BELIT BOLD BOTĂ BUICĂ BUCIN BUCTA BURBUNGĂI BATOZĂ BOSCORODI BATALAUĂ BUMBI BAI BRÂNCĂ BOLUND BETEAG BITUŞA BONGAR BATĂR BRÂGLE BLIDAR BUNDĂ = BIVOLIŢĂ = FARFURIE = FURUNCUL = JUPUIT = PRĂVĂLIE SĂTEASCĂ . FOLOSITĂ LA RUFE DIN CÂNEPĂ FIERT = = AMEŢIT DESTUL .

BATISTĂ = PRAF 284 . EMAILAT SAU DIN CERAMICĂ = POARTĂ PENTRU CĂRUŢE = GEAMANTAN DIN PLACAJ SAU LEMN = FIERTURĂ DE PRUNE (ZEAMĂ) = DANTELĂ LUCRATĂ CU MÂNA (AC CU CÂRLIG) = BASMA SCUMPĂ = SLĂNINĂ = VARZĂ = PĂLĂRIE = CĂCIULĂ = CLAIE DE FÂN ÎN FORMĂ CONICĂ = BOSTAN (DOVLEAC) = CLAIE DE FÂN SAU DE PAIE ÎN FORMĂ DREPTUNGHIULARĂ = CARTOFI = BINOCLU = ŞTIULEŢI DE PORUMB CURĂŢAŢI DE BOABE = CĂPĂŢÂNĂ DE USTUROI = INERVAT = MĂCIEŞE = VAGABOND = OS = BARZĂ = DONIŢĂ (VAS DIN SCÂNDURI DE BRAD PENTRU APĂ. ARANJAREA PĂRULUI LA FEMEILE MĂRITATE = FIBRELE SCURTE DE CÂNEPĂ = SOBĂ DE GĂTIT DIN FONTĂ CU 4 PICIOARE = VAS DE 5 LITRI CAPACIT. SAU MULS vaca = BATIC. CU TREI SERTARE. PENTRU PĂSTRAT HAINE = PANTALONI = CĂMAŞĂ = ÎNŞELAT = CAUTĂ = COC.BELCIUG C CIURDĂ COZLIU CIOARECI CHIMEŞE CELUIT COATĂ CONCI CÂLŢI CANDALĂU CÂNTĂ Capul CUFĂR CHISĂLIŢĂ CIPCĂ CÂRPĂ DE PĂR CLISĂ CURECHI CLOP CUJMĂ CĂPIŢĂ CUCURBĂTĂ CĂZAL CROAMPE CUCHER CIOCI DE TENCHIU COCIOLIE DE AIU CIUDOS CĂCĂDARE CIOVARGĂU CIONT COCOSTÂRC COFĂ CHEŞCHENEU COLB = O BUCATĂ DE SÂRMĂ CE SE PUNE ÎN RÂTUL PORCULUI PENTRU A NU PUTEA SCURMA = TURMĂ DE VITE = DULAP MARE FĂRĂ USI.

COPII. PLANTĂ CU FRUNZE LATE.CANCEU COATĂ CIUPĂIT CIUPĂ CILEGIU CIUHĂ CALAPĂR CELUIT CITOV COLDOBOŢ CURASTĂ D DRÂGLĂ DOBĂ DEPENELE DOASCĂ DESAGĂ DÂRĂ = VAS DE CERAMICĂ SAU STICLĂ CU CIOC = CAUTĂ = ÎMBĂIATUL SUGARILOR = ALBIE DIN LEMN PENTRU ÎMBĂIATUL COPIILOR SUGARI = COPIL. PRIETEN. PRUNCI = SPERIETOARE PENTRU PĂSĂRI PUSĂ ÎN LANUL DE GRÂU =*CALOMFIR. POSIBIL VIITOR SOŢ = DREPT = A CLACSONA = BUCATĂ = DOP PENTRU STICLĂ = SEPARARE ÎNTRE MEMBRII UNEI FAMILII = PENTRU ACEIA = MALARIE = VERGELE DREPTUNGHIULARE (DOUĂ) CARE = ŞOPRON PENTRU DEPOZITAREA FÂNULUI = DUD = FRUMOS = FIRE DE BUMBAC VOPSITE ŞI RĂSUCITE = VOLĂNAŞ ŢIN ROSTUL URZELII . PURTATĂ PE UMERI URMĂ LĂSATĂ DE UN OBIECT TÂRÂT PE PĂMÂNT DOHOD = OSIILOR LA CĂRUŢE UN PRODUS MINERAL DIN GUDRON FOLOSIT LA UNGEREA DRĂGUŢ DIREPT DUDĂLIT DĂRAB DUGĂU DESCHILINGHIRE DÂRTACEIA F FRIGURI FUSCEI FANAR FRĂGAR FAINĂ FITĂU FODRĂ = IUBIT. FRUMOS MIROSITOARE = ÎNŞELAT = NORMAL = CALTABOŞ = LAPTE FIERT DE LA VACA PROASPĂT FĂTATĂ = = = = = = UNEALTĂ CU CARE SE TRAGE JĂRATECUL ŞI CENUŞA DIN CUPTOR PENTRU A SE PUTEA INTRODUCE PÂINEA LA COPT TOBĂ PENTRU TOBOŞARI VÂRTELNIŢE SCÂNDURĂ TRAISTĂ FORMATĂ DIN DOUĂ PĂRŢI.

CEVA DEFECT . CARE SERVEŞTE LA PĂSTRAT DISPOZITIV CU AJUTORUL CĂRUIA ÎŞI FAC CONCIUL FEMEILE MÂNCAREA MĂRITATE = A CÂNTA. FOLOSIT DE FERARI LA = PETROL LAMPANT = PROMIS = VOPSELE SATE = GURGOI GLIGAN GHINĂ GRĂITOR GUŞE GACI GĂLBĂNARE H = = = = = = VÂRFUL OPINICII ŞI BUZA STICLEI MISTREŢ GĂINĂ OMUL CARE CONDUCE PETRECEREA LA NUNTĂ CREŞTEREA PATOLOGICĂ A GLANDEI TIROIDE IZMENE LUNGI HEPATITĂ HULUGI HERBEICĂ HAITĂU HORI-HOREŞTE HIBĂ HÂD HAMIŞ HARŞEU HÂRB HAPSÂN HIRIBE HASMANDĂU HIRIU HAZNĂ HULPE HOASPĂ = = = TULPINI DE PORUMB PENTRU NUTREŢ LA VITE VAS DE CERAMICĂ.FEŞTILĂ FURCOI FURCHIŢĂ FEST FIERE FOAITĂ FOAIE FOTOGHIN FĂGĂDIT FESTELE G = FITIL PENTRU LAMPA DE PETROL = FURCĂ DE LEMN CU DOUĂ COARNE ŞI COADĂ LUNGĂ = FURCULIŢĂ = CONTINUU • .UT — VEZICA BILIARA = NEAMURI APROPIATE = APARAT DIN BURDUF DE PIELE.NOUTATE = FOLOS = VULPE = TEACA USCATĂ DE LA STICLĂ 286 . DERBEDEU = VESTE . SFEROIDAL. AVAR = CARTOFI = NEMERNIC. A DOINI .GREŞEALĂ = URÂT jr CÂINE RĂU SAU OM VICLEAN = CAZMA = CIOB DE VAS DE LUT SAU DE = ZGÂRCIT.

operaţia de pregătit urzeala pentru ţesut. mofturos la mâncare castra purceii . la care i se mai spune şi „curastă" a sbiera buzunar sensibil. dinţi pentru greble. făcându-i şi coada în conciu. mai redus în greutate. folosit la confecţionarea de Juguri . are două înţelesuri: A vorbi vorbe goale şi a toarce canurele din câlţi. respective instrument pentru a tăia mărunt dovleci când se face mâncare de dovleac vacă tânără care încă nu a fost gestantă copac de esenţă tare. a a a a se împodobi cu flori lua cămaşa pe dos oferi aduce înapoi îndruga împănare îndărăpt îmbia întorna J Jilău Jurincă Jugastru Jerunţi Jintiţă Jgheară Jeb Jungaş Jugăni are înţelesurile de rândea pentru tâmplar şi unealtă pentru tăiat varza când se pune la murat. etc. (este mai uşor decât Gorunul) genunchi produs obţinut din laptele realizat după fătare. învelitul fetelor care se fură şi le schimbă basmau albă cu alta neagră.I Io Ie Inghe Iacă Iară Irimă Iagă Ierboaică Iute Ileu I învălitul eu ea unde iata din nou (repetare) inimă sticlă floarea soarelui repede nicolala fierarului şi cel pe care bate coasa ţăranii are mai multe inţelesuri: A te înveli la cap.tras căruţe. spiţe de roţi. pentru ţesut saci.

prinse în corpul carului = soluţie alcalină obţinută din apa fierbinte. = kilogram 288 . = tăblie din scândură folosită peste leutrele căruţei ca să nu cadă din căruţă recoltele = vestă = cratiţă = minge = cearceaf = litru = boală de febră tifoidă = lucerna = trifoi = prostănacă = a avorta o vacă. etc. făcut din aluatul dospit din care se face pâinea. sprijinind leutra carului. construite sub formă de scări orizontale.comestibil = plăcintă mare cu brânză şi mărar.K Kilă L Lovor Leucă Leutră Leşie Leznă Larmă Lături Lampas Laibăr Lacră Lăpăstos Listau Laviţă Lihod Ludaie Lungalău Leasă transportate Lacreu Laboş Loptă Lipideu Litără Lungoare Luţărnă Lucheară Ludă Lepăda = lighean = piesă din lemn cu un capăt tras pe osia carului cu un dispozitiv metalic în formă de inel.cutie de dimensiuni mici = teren cu exces de umezeală = drojdie de bere = bancă din lemn = rânced = dovleac cu miez galben. o purcea. turnată peste cenuşă la fiertul hainelor şi a jurebiilor de fire din cânepă.gălăgir = mâncare pentru porci = felinar = vestă . o oaie. dulce . copt în cuptor. = părţile laterale ale carului. = ieftin = zgomot .

folosită la netezirea lemnului Moaltără = tencuială din var şi nisip Molcom = domol. având capacitatea de = mărar = mamă vitregă = mărunţel = mamă = unealtă cu care se bat hainele la spălat = majun din prune = culoare albastru-violet = intestin = amestec de lut. cu două mânere. apă nisip. pleavă cu care se făcea caselor la ţară şi vatra casei = morcovi = moţ din Munţii Apuseni = soţie sau fiică de mocan = noroi moale şi lipicios de picioare — scris urât şi dezordonat = piesă din nuia maleiabilă cu care se introduce popiota suveică pentru ţesut pânza Mezdreauă = unealtă din oţel cu o latură ascuţită. ţaţă) = trestie.M Mierţă 12 kg Morareu Măştihoaie Mânânţel Maică Mai din lemn Mniere de prune Minerău Maţ Murluială tencuiala Moroci Mocan Mocăniţă Mâzgă Măzgălitură Muieruşcă în = unitate de măsură pentru grâu. stuf .motan Muiere = femeie căsătorită Mălură = boală la cereale provocată de o ciupercă Mirişte = suprafaţa de unde a fost cosit grâul Meliţă = unealtă folosită la finisarea fuiorului din cânepă Moare de curechi = zeama de pe varza acră pusă la murat Mintenaş = imediat N Năzări Nană Nadă = închipuire = femeie în vârstă (lele. liniştit Mniazăza = ora prânzului Mândru = frumos Mâţă pisică Mâţoc .

picior nimeni curtea casei grădina de lângă casă musafiri prieten de drum ca se răcori ulcior direct o bucată de pânză cu care se înfăşoară piciorul la incălţat fereastră presă de făcut ulei din folaorea soarelui coasa a Il-a la fân pe şesuri floare naturală sau artificială pivniţă postav sau alte ţesături din industrie pământ lăsat nelucrat mai mult timp creion panglică pat rudimentar (scânduri pe 4 picioare) manşeta de la cămaşa costumului popular local plantă erbacee în formă de suliţe. prin care se leagă pe.Nulă Nuiaua Niam Nila căşii Năduşală Nojiţe Nime 0 Ocol Ogradă Ospătoi Ortac Ogăi Ool Oblu Obdială Oblac Oloire Otavă P Pană Pijniţă Pănură Pârlog Plevas Primă Prici Pumnar Pipirig Pogan Pagini Pivă Pisat Piţăguş Piparcă zero nuia. transpiraţie găurile laterale ale opincii. voinic castraveţi instalaţie pe apă care compactizează ţesuturile de lână (le îndeasă) boabe de porumb zdrobite cu ciocanul pentru pui de găină piţigoi ardei . care creşte în lacuri viguros. beţişor rudenie mai îndepărtat grădina de lângă casă căldură mare.

proptă Băşuş Pită Piporoş Pică Picur Peţât Perină Porodici Pancovă Poale Puică Prostălău Postavă Priznăr Puzdărie Păsulă Pănuşă Porlog Ponoslu Pântece Prinsoare Puhav Procouţ Potică R Roc Rastău Raf pentru Râgâi Rărunţi Ratotă Rond nivelului -.o bucată de lemn care sprijină ceva să nu se răstoarne = document de vânzare-cumpărare a unui animal = pâine = hârtie . afânat = preş lung pe care se calcă în casă = farmacie = veston-sacou = tijă metalică de la extremităţile jugului care nu permite ieşirea animalului din jug = platbandă din fier cu care tălpuiau roţile căruţelor a rezista roata la poveri = zgomot produs de eliminarea unor gaze din stomac prin gură = rinichi = omletă din ouă = strat de flori sau de zarzavaturi. întrebuinţat la confecionarea opincilor = plângere către organele de stat = abdomen = pariu = ceva moale. strop de apă .covată mare în care se frământă pâinea = titirez = partea lemnoasă măruntă a cânepei = fasole = foile care îmbracă ştiuletele de porumb =material din piele. ridicat deasupra din jur 291 . roşii = gogoaşă = fustă la costumul popular al ţărăncilor = găină tânără = dus cu pluta .a cere o fată în căsătorie = pernă =.cade = picătură.

email pe vase de gospodărie = desiş de arbuşti diferite specii şi de spini = liber = lucru greşit sau om fără minte = traistă = a se certa = a se opinti să facă ceva = fir de aţă destrămat dintr-o bucată de pânză = a înjura = înjurată = coş din papură = cenuşiu. bate-n gri = saltea umplută cu paie = săpun = brânză făcută din lapte prins .smântânit =su neted din lemn cu care se întinde aluatul plăcinte şi pentru pătură de tăiţei = unealtă de lucru cu care se face papiote = dop de plută = felie de pâine = solniţă = lapte prins smântânit = luxat = când se simte sătul după o mâncare mai grea = vas din lemn sau metal cu o toartă şi cu gură care se mulg vacile şi oile = ciorapi = niciodată = cămară de alimente = şurub 292 .Rumpe S Sor Sâmbrie Snopi Smalţ Smidă Slobod Smintit Straiţă Sfădi Sforţa Scamă Sudi Sudalmă Soatior Sur Strujac Sopon Scoacă Sucitoare pentru Socală pentru suveică Stupuş Scrijeauă de pită Sălăriţă Sămătişe Scântit Saţău S Şuştar largă în Ştrimfli Şohan Şpaiţ Şoroflu =rupe = şoric de porc = retribuţia slujilor angajate = mănunţi de cereale păioase legate împreună = Glazură.

Şitău Şagă Şogoreană Ştergură Şotout T Tolcer Tămădi Tindă Tânjeauă Tină Tătarcă Tisau Tărcat Tălmaciu Talger Tuluc Tăcăneauă aluat Târş Tenchi Tumna Târnaţ Tepsie Tătă Ţintă Tomocoi Tomni Topoşit T Ţucur Ţângălău Ţânţele Ţâţână Ţug Ţuraleisa Ţâţă = presă de ulei = glumă = cumnată = prosop = stivă de lemne = pâlnie = vindeca = prima încăpere la casa ţărănească = proţap folosit pentru jug la arat şi grăpat = noroi = sorg = curea lată în care se ţine bani. cuţit. traslator = farfurie de ceramică (blid) = viţel de 2-3 ani = albie scobită într-un lemn mai gros pentru = mătură din uiele de mesteacăn = porumb = tocmai = coridor îngust a casei de la ţară = tavă pentru aragaz sau alte întrebuinţări = toată = cerneală = larve de cărăbuş (deliciul găinilor) = a repara. a îndrepta ceva . briceag = împestriţat = traducător.bătătorit cu picioarele (varza în butoi) = zahăr = clopoţel = paiete = balama .curent de aier = obicei străvechi de bobotează = mamelă 293 .

cărămidă nearsă pentru construcţii = a se potrivi unul cu altul = venă = şorţ . respective balamalele Ulceaua = cănită (ceaşcă) Uol = ulcior din ceramică Ultoi = a face altoi la pomi Udori = secreţie oculară la cei care au conjuctivită V Verin Vică Vorovi Vârstă Vânturoi Vrajniţă Valău mai scurt Vaioagă Vuji Vână Z Zadie femeilor Zamă Zbici Zbardă Zmiceauă Zăvoi Zgârci Zălog care 1-a = = = = = = = venin unitate de măsură pentru cereale vorbi dungă în pânza ţesută vânt stârnit din senin (minitornadă) poartă din nuiele împletite la intrarea în grădină jghiab lung din lemn pentru adăpatul vitelor sau pentru dat mâncarea la porci = chirpici. U Ulicău = hoinăreşte pe străzi. pe uliţă Uliţă = stradă Uruială = cereale măcinate grosier pentru hrana animalelor Urzi = a învârti firele pe urzoi în vederea ţesutului pânzei Uşori = cei 2 stâlpi verticali de care se prind canaturile unei uşi. folosită la copii răi pădure de plopi şi sălcii lângă o apă curgătoare cartilaje paznicul de câmp lua un obiect de la copilul pe prins cu vitele în păşunatul altui proprietar 294 ...partea din faţă a costumului popular ale = = = = = = = supă de. bici pentru animale secure pentru dulgher cu tăiuş lung vergea subţire de lemn verde.Ţumburuş obiect Ţol acoperit =proeminentă mică şi rotundă la extremitatea unui = ţesătură de lână vărgată (alb şi negru) folosită pt.

7. 4. ISTORIA ROMÂNIEI . pagina 401. 129 8.C.Cronici în Limba Maghiară despre Grofii Tileagdului. pag. 3) Descoperiri Arheologice în judeţul Bihor.Găsirea a 53 monede-drahma în vatra Comunei Tileagd. 10. POP . 1990. S t . II. P. B L A J O V I C I . ION COJA-„Transilvania InviincibileArgumentum" Editura Atheneum Bucureşti.Zona Etnografică Crişul Repede.A 2-a carte despre IOAN SZALARDI . 1968 pagina 239266. 197-209. pagina 101.Manual Şcolar cls. despre Răscoala de oraşul Oradea şi Bihor. IGNAT . oamenii din Bihor. 2) Cetăţi Dacice în partea de Vest a Munţilor Apuseni.Editura Academiei Bucureşti pag. - 2. la Băbolna 1659. O. 1982. D. SEVER DUMITRAŞCU: 1) Aşezări Dacice din Vest şi Nord-Vestul României. Oradea. BUNYITAY V1NCZE . 69-70 despre Voivod Menumorut.N. I. 6.Descoperiri de monede antice în Transilvania S. I. Lucrări ştiinţifice. 12. 9.Cronicar Bihorean. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ A DOCUMENTELOR ISTORICE DE INFORMARE G h .1973. 13. Crisia II. a VlII-a. TEREZA MOZES . . 3. Bucureşti 1958. „Transilvania" voi. Editura Sport-Turism Bucureşti 1948 pagina 12.Enciclopedie despre TEODOR NEŞ + STELIAN VASILESCU . ISTORIA ROMÂNIEI seria C. Opere. L1VIU BORCEA + IOAN SZALÂRD. 5.Opere pag. Oradea . BOROVSZKI SAMU şi RÂKOSI JENO . I. p. S Z Ä N T Ö 1.1 4 . 1972 pagina 121-148. 11. 110-357. Centenar al Muzeului Ţării Crişurilor Oradea 1972. 295 . Crisia III. BERINDEI şi Gr. WINCLER .

BOGDAN PLĂMĂDEALĂ . L.Elemente Daco-Române în spaţiul Carpato-Danubian Secolele III-XIII. SĂBOLCIU. NAGY SÂNDOR . 18. 662-668. BIRTIN şi ŞUNCUIUŞ. PÖSALAKA. 23.şi IOAN CHIVARI . Sibiu 1986. BOGDAN PETRICEICU HAJDEU . Bucureşti 1970. MEZÖTELEGD TÖRTENETE . 11-30 Bucureşti 1976. Bucureşti 1985. 17. 21. pag. Rumänien Probi. MIRCEA PĂCURARIU .Formarea poporului Român . K. ' C.Cronicar maghiar Dacii şi Românii în ANDREI DUNAY. prelaţi ai Bisericii Reformate. TILECUŞ. FLORIAN DUDAŞ . Material aflat la Arhivele Statului Filiala Oradea.Biserica Românească din Nord-Vestul ţării sub ocupaţia Hortistă în 1940-1945. GALDI . 26.Monografie în limba maghiară 1996. 22. voi. GIURĂU .Istoria Bisericii Ortodoxe Române Sibiu 1972. GIURĂSCU . 16.la 6 octombrie 1308. C. 6 ALFÖLDI . Florida 1975.Manuscrise Româneşti Medievale. 20. 19.Start şi substrat popoarelor Balcanice Bucureşti 1892.Românii din Transilvania terorizaţi de Regimul Austro-Ungar în 1867-1918.Monografia judeţul Bihor. pag.Transilvania and the Hungaria - Crisia 1986. Transilvania 1940. Kupân Ârpâd şi Varga Ârpâd.Az Erdelyi român öshaza kerdesehez (în chestiunea Patriei Budapesta 1942. 1979 pag. 4748. 27. 1973. 296 . ABRAHAM ORTELIUS DIN ANVERS .în anii 1527-1598 a cartografiat localităţi din judeţul Bihor şi Tileagdul. MARIN POPESCU . CAPITOLIUL BISERICII ORTODOXE ORADEA . 24.România în Izvoare goegrafice şi cartografice din Antichitate -Bucureşti 1978. 29. 15. C. Budapesta 1919. MALOMSZEG. adevereşte că membrii familiei Csanâd au împărţit între ei moşiile lor din TILEAGD.Descrierea localităţilor Judeţului Bihor. C.Craiova 25. 30. MIHAI FĂTU . străvechi a Românilor Ardeleni) 28. TILECHIU.Cartograf . scrisă de Sass Kaiman. CĂLĂTORI STRĂINI DESPRE TRANSILVANIA.

Torsul fusul cu 297 .

298 .

Ustensile folosite în industria casnică 299 .

300 .

Belceu Leagăn - 301 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->