Sunteți pe pagina 1din 3

5/16/2011 CNRED - Centrul NaŃional de Recunoaşte…

+ = –

Activitati x Echivalare x echivalare-studii-superioare-postuniversitare x

Echivalarea studiilor superioare echivalare-studii-superioare acte-de-studii


postuniversitare efectuate în
străinătate

Actele necesare ECHIVALĂRII STUDIILOR SUPERIOARE POSTUNIVERSITARE


efectuate în străinătate

1. Cerere adresată Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin care se


solicită echivalarea actului de studii:
formularul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-
cerere-echivalare.doc
se vor menţiona adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o
adresă e-mail;
2. Actul de studii ce urmează a fi echivalat:
copie simplă după original,
traducere legalizată în limba română şi o copie simplă după traducerea legalizată;
menţionăm că toate actele de studii trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de
autorităţile competente din ţările emitente pentru statele care sunt părţi ale
Convenţiei priv ind Apostila de la Haga,
iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de
Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de
provenienţă;
3. Suplimentul la diplomă sau Foaia Matricolă anexă la actul de studii:
copie simplă după original,
traducere legalizată în limba română;
4. Diploma de Licenţă sau echivalentul acesteia:
copie legalizată (dacă diploma este în limba română) sau
traducere legalizată în limba română şi copie simplă, în cazul actelor de studii
redactate în alte limbi,
dacă diploma nu este obţinută în România trebuie şi aceasta echivalată;
5. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul acesteia:
copie legalizată (dacă diploma este în limba română) sau
traducere legalizată în limba română şi copie simplă, în cazul actelor de studii
redactate în alte limbi;
6. Documente personale de identificare, în copie simplă:
actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate,
certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie – în cazul în care numele înscris pe
diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate (copie, în limba română).
7. Copie simplă după chitanţa plăţii sumei aferente:
suma percepută pentru echivalarea unei diplome de studii postuniversitare este de
50 RON.

Sumele pot fi plătite prin Ordin de plată sau Mandat Poştal, în care să fie menţionat contul de mai
jos:
http://www.cnred.edu.ro/ 1/3
5/16/2011 CNRED - Centrul NaŃional de Recunoaşte…

Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului


Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti -
DTCPMB
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN
pentru ca plata să fie valabilă!

Depunerea actelor

Dosarul plic astfel întocmit se depune la Registratura ministerului, în programul de lucru cu


publicul, de luni până vineri:

Luni, Marţi, Miercuri şi Joi, între orele 09:00-11:00 şi 14:00-16:00


Vineri, între orele 09:00-11:00

sau prin poştă, pentru CNRED, la adresa:

Registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului


Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

Evaluarea dosarelor

Conform Regulamentului CNRED, durata procedurii de recunoaştere pentru studii


postuniversitare va fi de:

maximum 45 zile de la data depunerii dosarului complet la CNRED;


maximum 15 zile în cazul recunoaşterii automate sau în baza precedentului.

Nu se soluţionează până la momentul completării dosarele care nu îndeplinesc următoarele


condiţii:

să conţină toate documentele specificate în lista publicată;


să fie completate toate rubricile din formularul tipizat, inclusiv căsuţa "Dovada plăţii" cu nr.
chitanţei sau O.P.

Dosarele se verifică numai de către inspectorii CNRED la momentul procesării.

Formularul se găseşte la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalare.doc

Eliberarea atestatelor de echivalare

Eliberarea atestatelor se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 09:00 - 12:00, la sediul
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului:

http://www.cnred.edu.ro/ 2/3
5/16/2011 CNRED - Centrul NaŃional de Recunoaşte…

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED)


Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

În zilele de vineri nu se lucrează cu publicul.

Este necesară prezentarea diplomei sau actului de studii în original.

Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenţa titularului.

Informaţii suplimentare

E-mail: costache.natalia@medu.edu.ro

Fax: (+4) 021 313 10 13

Telefon: (+4) 021 405 63 12

Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.

Pagină actualizată la data de 4 mai 2011.

© 2011 Direcţia pentru Echivalarea şi Recunoaşterea Diplomelor


© 2008-2011 Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

http://www.cnred.edu.ro/ 3/3