P. 1
cap.1 ECOLI

cap.1 ECOLI

|Views: 681|Likes:
Published by Manea Christian

More info:

Published by: Manea Christian on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

pasari Cap.

1

Boli produse de Escherichia coli
Radu Moga Mânzat

E. coli face parte din fam. Enterobacteriaceae. În cadrul genului Escherichia se identifică 5 specii: E.coli, E. blattae, E. fergusonii, E. hermannii şi E. vulneris, dar ultimele trei specii nu au fost încă incluse în Bergey’s Manual of Sistematic Bacteriology. Dintre acestea, de mare importanţă pentru patologie este specia tip E. coli, care cuprinde o mare diversitate antigenică de germeni, cunoscuţi sub numele de “colibacili”, comensali sau patogeni pentru animale şi om, la care produc în special boli digestive dar şi septicemii sau alte infecţii localizate extraintestinal. Colibacilii sunt bacterii Gram negative, de formă cocobacilară sau bacilară, nesporulate, adesea capsulate şi flagelate, facultativ anaerobe, lactozopozitive, care îşi exercită patogenitatea cu ajutorul toxinelor şi a factorilor de adeziune şi invazivitate. 1.1.

COLIBACILOZELE (Colibacillosis)
Istoric
Colibacilozele au fost conturate ca entităţi infecţioase distincte numai după ce Theobald Escherich, în 1885, a izolat pentru prima dată germenul, din fecalele unor copii sugari cu diaree. Implicaţiile lui în patologia veterinară au fost recunoscute treptat, pe măsura acumulării cunoştinţelor dobândite în acest domeniu. Literatura de specialitate din ţara noastră abundă de lucrări privind colibacilii şi colibacilozele la animale, dar probabil că cele mai multe contribuţii au fost aduse de Bugeac, Butură, Cernea, Conţiu, Decun, Draghici, Grecianu, Iordache, Popescu, Stoenescu şi mulţi alţii (9, 11, 14, 18, 23, 33, 39).

Sub denumirea generică de “colibaciloze” sunt reunite toate bolile care au ca etiologie infecţia primară cu E. coli. Principalele colibaciloze la mamifere sunt: enteritele nou-născuţilor şi a tineretului înţărcat, septicemiile noilor născuţi, boala edemelor şi mamita colibacilară, iar la păsări sunt colisepticemia şi coligranulomatoza. În afară de acestea, E. coli intervine adesea ca germen de infecţie secundară în alte procese infecţioase cum sunt nefritele, cistitele, metritele, artritele şi pneumoniile la mamifere sau micoplasmoza şi virozele respiratorii la păsări. E. coli se găseşte în intestinul animalelor sănătoase, ca epifit, de unde este eliminat permanent împreună cu fecalele, în mediul ambiant.

Importanţa economică şi sanitară
Importanţa infecţiilor colibacilare pentru zoo-economie a crescut treptat, pe măsura creşterii şeptelului şi mai ales pe măsura extinderii sistemelor de creştere intensivă şi semiintensivă. Astăzi se admite că pretutindeni în lume colibacilozele produc

Boli produse de Escherichia coli pierderi extrem de însemnate la principalele specii de animale de fermă, fiind considerate, neîndoielnic, printre cele mai păgubitoare boli infecţioase ale animalelor. La aceasta se adaugă şi importanţa sanitară, multe dintre serotipurile de E. coli de la animale întâlnindu-se frecvent ca agenţi ai enteritelor noilor născuţi sau a unor infecţii localizate umane. În ultimul timp, o mare atenţie se acordă serotipului 0157:H7, producător de verotoxină, care se dovedeşte a fi deosebit de patogen pentru om, dar care se izolează şi de la bovine, porci, păsări şi alte specii de animale, de la care se poate transmite la om, în special prin alimente de origine animală (18). Aproape 60% din totalul tulpinlor VTEC izolate recent de Blanco şi col. (6) de la bovine sănătoase în Spania (36% din total tulpini E. coli izolate) aparţineau unor serogrupuri cunoscute ca implicate în etiologia sindromului uremic nehemolitic şi a colitei hemoragice la om.

2 în laborator, formele “S” trec în forme ”R”. Unele tulpini, în special dintre cele izolate de la porcine, sunt hemolitice. Pentru cultivare se folosesc adesea medii speciale, care conţin indicatori de pH şi lactoză, cu ajutorul cărora se recunosc coliformii pe baza faptului că, fermentând lactoza acidifică mediul şi virează culoarea în jurul coloniei (în grupul “coliformilor “ intră E. coli şi alte Enterobacteriaceae care fermentează lactoza, respectiv genurile Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter). În cadrul speciei E. coli există o mare heterogenitate antigenică. S-au identificat cinci categorii de antigene:  antigene somatice, notate cu “O”;  antigene capsulare, notate cu “K”;  antigene flagelare, notate cu “H”;  antigene fimbriale, notate cu “F”;  antigene comune cu alte Enterobacteriaceae, notate cu “M”. În cadrul fiecărei categorii există mai multe fracţiuni antigenice, pe baza cărora au fost identificate peste 173 antigene “O”, 101 antigene “K” şi 56 antigene “H”. Identificarea numai a antigenelor somatice permite precizarea apartenenţei de grup. Pentru identificarea tipului antigenic trebuie să se determine în plus antigenele “K” şi “H”. În practica de laborator, pentru identificarea serologică a tipurilor patogene de E. coli se execută aglutinarea “OK”. Tulpinile vii care posedă antigene “K” nu sunt aglutinate de serul omolog anti”O”. De aceea se lucrează cu tulpini tratate termic (pentru distrugerea antigenelor de înveliş “K”, care ar împiedica aglutinarea antigenelor “O”) atunci când se urmăreşte identificarea antigenelor “O”, şi cu tulpini netratate termic, atunci când se urmăreşte identificarea antigenelor “K”. În diagnosticul de rutină se poate recurge la aglutinarea “O”.

Etiologie
E. coli este o bacterie Gram negativă, de formă bacilară sau cocobacilară, cu dimensiuni de 1-1,5/2-6µm. Este nesporulată, în general mobilă, cu cili peritrichi. Există tulpini capsulate şi necapsulate. Unele tulpini prezintă şi fimbrii (pili). E. coli produce indol, reacţionează negativ la testul Voges-Proscauer şi pozitiv la testul cu roşu de metil, nu produce hidrogen sulfurat, nu descompune ureea, nu lichefiază gelatina, fermentează glucoza şi lactoza cu formare de gaze. Creşte foarte bine pe bulion şi agar, la 37°C, în condiţii de aerobioză, dar se dezvoltă şi la alte temperaturi (14-44°C) sau în anaerobioză. Pe mediile solide creşte sub formă de colonii rotunde şi netede, opace, de mărime mijlocie. Există tulpini care dau colonii mucoide. Prin întreţinere îndelungată

A fost identificată o enterotoxină termolabilă şi imunogenă (LT) şi două enterotoxine termostabile şi imunogene (ST I şi ST II).Colibacilozele Toate tulpinile de E. F165 şi altele.Adezinele fimbriale. Au fost identificate trei tipuri de verotoxine: VT(SLT)1. Adezinele fimbriale sunt notate cu F1. facilitează aderarea strânsă a colibacililor la enterocitele jejunale şi ileale evitând astfel evacuarea lor în intestinul gros. prezentă şi la alte bacterii Gram negative. Primele 3 tipuri de adezine fimbriale par să fie specifice colibacililor patogeni pentru om. F41. cum este administrarea intragastrică la şoarece sau in vitro. . cât şi in vitro enterotoxine. au proprietatea de a proteja colibacilii faţă de complement şi fagocite şi de a favoriza aderarea lor la enterocite. cu proprietăţi citolitice pentru linia de celule Vero. coli s-a convenit ca. fie unor factori de toxicitate. Prezenţa adezinelor fimbriale se corelează cu proprietatea tulpinilor de a produce enterotoxine. F2. antigenele “K” se subdivid în antigene de tip A (termostabile). Pe baza stabilităţii la temperaturi ridicate. .Antigenele de suprafaţă K.Verotoxinele sau toxinele Shiga-like. cu importante implicaţii în patogeneza enteritelor colibacilare la purcei. mamite. S-a constatat că anumite tulpini de E. . antigene de tip L (termolabile) şi B (relativ termostabile). VT (SLT)2. precum şi prin alte procedee in vivo. Colibacilii îşi datorează patogenitatea fie unor factori de virulenţă. Sunt elaborate de tulpinile de E. Capacitatea de a produce enterotoxine se evidenţiază de obicei prin testul ansei ligaurate executat de preferinţă pe specia de animal de la care a fost izolată tulpina. viţei şi probabil şi la alte specii. din care cauză a fost denumită verotoxină. până la stabilirea identităţii perfecte cu toxinele elaborate de tulpinile animale de E. atât in vivo. F3. elaborate de colibacili in vivo şi in vitro. care pot coexista cu alte antigene “K” şi care sunt factori de adeziune la mucoasa intestinală. F6 sinonim cu 987P. infecţii urinare). Principalii factori de patogenitate la E. Excepţie fac antigenele (L) K88 şi K99.Endotoxina. în curs de definitivare. respectiv prin teste serologice. F4. coli care posedă K88 şi K99 şi alte antigene cu rol în colonizarea colibacililor. Sunt prezente în special la . toxinele produse de aceasta să se numească Shiga-like (SLT) sau verotoxine (VT).Enterotoxinele. De regulă. coli sunt consideraţi: . coli produc o toxină analoagă cu toxina Shiga (produsă de Shigella dysenteriae tip 1 – agentul etiologic al dizenteriei umane). combinaţi în diverse moduri (16). Antigenul F4 este sinonim cu K88. dar de regulă se face pe iepure. sunt exotoxine. datorită analogiei cu toxina elaborată de Shigella se numeşte tot toxină Shiga dar. ultimele două fiind considerate “de înveliş”. de înveliş sau flagelare ale tulpinii. F5 sinonim cu K99. Citotoxina elaborată de tulpinile de colibacili patogeni pentru om. coli secretă endotoxine. prin peristaltism. fie acţiunii sinergice a ambelor categorii de factori. a căror natură chimică nu diferă în funcţie de tipurile antigenelor somatice. la o tulpină există un singur antigen “K”. F18. de natură proteică. dar unele tulpini elaborază. Se identifică cu antigenele somatice “O” şi sunt determinante pentru încadrarea în serogrupe. şi VT (SLT)3. favorizează diseminarea septicemică şi participă la producerea şocului endotoxic. de natură polizaharidică. . de natură lipopolizaharidică. Semnificaţia patogenică a endotoxinei este bine stabilită numai pentru infecţiile extraintestinale (septicemii. considerate “capsulare adevărate”.

coli care produc infecţii intestinale la om. Sunt prezente obligatoriu la tulpinile incriminate ca agenţi etiologici ai bolii edemelor. E. Sunt incriminate în etiologia sindromului hemolitic-ureic şi al colitelor hemoragice la om dar sunt tot mai numeroase lucrările care atestă rolul lor şi în patologia animală. cât şi pentru producerea de toxine Shiga. la fel cu EPEC aderă la mucoasa intestinală şi produc distrugerea microvililor. fără lezionarea mucoasei intestinale. este grupa cu cea mai mare importantă pondere în patologia enteritelor infecţioase la animale. coli enteroinvaziv (EIEC) cuprinde tuplinile capabile să invadeze celulele mucoasei colonului. coli enteropatogen (EPEC.Factorii de patogenitate toxici. dar nu sunt invazive şi au efect inflamator. Ele îşi exercită patogenitatea prin ataşarea la marginea în perie a enterocitelor vilozitare. ca urmare a competiţiei dintre celulele somatice şi cele bacteriene.Hemolizinele alfa şi beta au unele implicaţii în patogenitatea tulpinilor. acţionând asupra integrităţii membranelor celulare.Boli produse de Escherichia coli tulpinile din serogrupurile O157:H7. 40). dar nu numai. ceea ce se soldează cu deficit în balanţa hidroelectrolitică. O atenţie crescândă se acordă tipului O157:H7 şi implicaţiilor lui. 38). în condiţiile menţinerii sau exacerbării exsorbţiei. pentru utilizarea fierului biodisponibil. atât în patologia umană cât şi în cea animală (25. Există două clase de tulpini AEEC: care posedă gene numai pentru attaching-effacing.Sideroforii influenţează acţiunea colibacililor enteroinvazivi. coli care posedă factori de adeziune fimbriali sau de altă natură. 4. E. coli izolate de la om. . Constatându-se similitudinile cu observaţiile făcute asupra tulpinilor de origine animală. pe care pot chiar să le penetreze. 29. coli enterohemoragic (EHEC) include tulpinile care. 35. Ei acţionează prin inhibarea absorbţiei apei şi electroliţilor. posibil fimbriale. 37). urmată de distrugerea acestora şi implicit a capacităţii lor de absorbţie (attaching and effacing). . Luându-se în considerare factorul de patogenitate dominant. care posedă gene atât pentru attaching-effacing. E. Principala lor caracteristică este că elaborează verotoxine. . mai ales la nivelul intestinului gros. O126 şi O111. 4 2. a căror prezentare se corelează cu capacitatea de a elabora enterotoxine LT sau ST. cu ajutorul cărora aderă la enterocitele vilozitare. Ceea ce diferă mai mult este ponderea pe care o are fiecare din aceste grupe în etiologia enteritelor infecţioase la om şi animale: 1. AEEC) include tulpinile de E. coli enterotoxigen (ETEC). Cuprinde tulpinile de E. 3. au fost clasificate în patru grupe. ultimul caracter permiţând încadrarea lor şi în grupa EHEC (41). majoritatea nu produc nici verotoxine şi nu posedă nici caracterul de invazivitate descris la Shigella sau tulpinile enteroinvazive de E. datorită cărui fapt grupa se mai numeşte AEEC (40). Verotoxinele au capacitatea de a inhiba sinteza proteică la celulele animalelor infectate (18). coli care nu produc enterotoxine. această clasificare a fost adoptată în ultimii ani şi în medicina veterinară (16. dar posedă adezine. producând enterite. de unde difuzează în suprafaţă spre mucoasa ileonului şi limfonodurile mezenterice. tinzând spre diseminarea septicemică şi . respectiv cu deshidratare şi acidoză. cu efect necrozant CNF1 ŞI CNF2 au fost descrişi la unele tulpini de E. coli (EIEC). dar şi de la unele animale (17. E. tulpinile de E. precum şi rolul animalelor ca sursă de infecţie pentru om (25).

pot să supravieţuiască 45 zile.1. La viţei.1. Nu toate tulpinile au atât factori de adeziune cât şi capacitatea de a produce enterotoxină. artrite. O altă mare grupă de colibacili cuprinde tulpinile care nu produc infecţii intestinale. Dependent de specia. coli care produc enterită colibacilară aparţin cel mai frecvent patotipului ETEC. furazolidon). colibaciloza poate să îmbrace una din următoarele forme de exprimare anatomo-clinică: . 7). la temperatura ordinară: 110-330 zile în apa de fântână. sulfametazină. polimixină. menţinute într-un mediu umed. colienterotoxiemia). O15. O115 (5. COLIBACILOZELE VIŢEILOR serogrupurilor O8. 26). Tulpinile de E. posedă antigenul A şi antigene L (ca factori de adeziune) K99 sau F41. vârsta şi starea imunologică a animalului infectat. O101. Capacitatea de a produce septicemie a EIEC este favorizată de prezenţa factorilor de virulenţă. meningite. clorură de var cu 1-2% clor activ etc. 45-140 zile în sol (19). dar produc septicemii sau diverse infecţii extraintestinale: urocistite. În maternităţile pentru scroafe. şi de însuşirile tulpinii de colibacili infectanţi. pe de altă parte. aldehidă formică 1%. 70-270 zile în apa de canal. coli este repede distrus de antisepticele şi dezinfectantele obişnuite (sodă caustică 1-2%. mai rar celorlalte patotipuri. gentamicină. la 60°C dar sunt distruşi după 30 min. cloramfenicol. Acestea pot să posede sau nu unii din factorii de virulenţă menţionaţi mai sus.Colibacilozele enterotoxiemie. colimicină) sau chimioterapice (sulfatiazol. E. salpingite. . inclusiv faţă de cele folosite ca aditivi furajeri. .coligranulomatoza (granulomul lui Hyärre). Sunt implicate mai mult şi studiate mai bine în patologia umană. respectiv a capsulei. pielonefrite. cu pardoseală curată şi încălzită (31-22°C). colibaciloza enterică. aproape exclusiv în marile efective. adezinelor. ducând la selectarea unor tulpini rezistente faţă de antibioticul sau chimioterapicul cu care se lucrează. neomicină. coli care produc enterita colibacilară aparţin de cele mai multe ori . . au o 1. colibaciloza enterotoxică). . O9. a hemolizinelor α şi a sideroforilor. aerosaculite. rezistenţă remarcabilă în mediul ambiant. datorită existenţei unor plasmide (factor R) care se pot răspândi repede în populaţia de bacterii (19). Etiologie Tulpinile de E.mamita colibacilară.enterotoxiemia colibacilară (boala edemelor. pneumonii. o dată cu uscarea suprafeţelor contaminate.septicemia colibacilară. dar pot să dobândească cu uşurinţă rezistenţa faţă de acestea. Colibacilii rezistă timp de 20 min. cum sunt tetraciclinele (19. colibacilii mor în mai puţin de o oră. dar în fecale şi în gunoiul de grajd. Colibaciloza apare în primele zile de viaţă a viţeilor. dau pe medii glucozate colonii mucoide. produc enterotoxine. peritonite.enterita colibacilară (diareea colibacilară. Colibacilii sunt în general sensibili faţă de antibiotice (tertaciclină.). colibaciloza poate să evolueze ca enterită colibacilară (diaree colibacilară) sau ca septicemie colibacilară. amoxicilină. unde se practică creşterea intensivă. nitrofuran. pe de o parte..

În cadrul unui studiu amplu. O93 în cazul viţeilor cu diaree neonatală (cea mai frecventă). coli. de la viţei morţi sau bolnavi de diaree. de viţei mai mari trecuţi prin boală sau de vacile care elimină cantităţi mari de germeni prin fecale. în cursul căruia au fost 6 izolate şi examinate 2. O17.5% din probele testate (30) şi în alte colţuri ale lumii. apa şi toate obiectele din adăposturi. dar prezenţa lor se limitează de regulă la colon. urmat de O15. ambele VTEC şi patogene pentru om.2% la tipul O26:H11. La rezultate similare au ajuns Cobbald şi Desmarchelier (17) în Australia. coli O157:H7 au rămas purtători şi eliminatori ai acestei tulpini. din cercetările făcute de Sanderson şi col. (40) au izolat tulpini VTEC. O21. Calea de infecţie obişnuită este cea digestivă. ultimele două forme fiind considerate de autori cu mult mai rare decât diareea neonatală Caractere epidemiologice Cel mai adesea colibaciloza apare la viţei în primele 5-7 zile de viaţă. morbiditatea şi mortalitatea variind în limite foarte largi. dar poate să apară şi din prima zi sau după 10-14 zile şi chiar mai târziu.2% din tulpini aparţineau la tipul O157:H7 şi 10. pentru cel mult 43 de zile. O77. padocurile. încă din primele 6 ore de viaţă. O7. Colibaciloza evoluează ca o endemie de grajd. (38) a rezultat că viţeii infectaţi experimental cu E. (29) în Japonia şi aproximativ 36% în investigaţiile făcute de Blanco şi col. dar în colibaciloza septicemică infecţia se poate realiza şi pe la nivelul altor mucoase. care au găsit că 11. făcut pe parcursul a 7 ani în 27 de ferme de taurine din Transilvania. în 5 din 6 ferme testate. O25. Aşternutul. din care cauză se conturează chiar opinia că bovinele ar putea fi considerate ca rezervor de infecţie cu anumite serogrupuri de E.(1) Patogeneză În tubul digestiv al animalelor sănătoase se găsesc colibacili. prin fecale. Se afirmă că infecţiile prealabile cu virusuri Rota sau Corona pot acţiona ca factori iniţiatori ai enteritei colibacilare. nu vin în contact direct cu . 24% erau producătoare de verotoxine în investigaţiile făcute de Miyao şi col. O101. aparţinând la 33 serogrupuri O în primul caz şi la 27 serogrupuri în al doilea caz. în proporţie de 10. coli producătoare de toxină Shiga. coli aparţinând la peste 40 grupuri serologice “O”. coli izolate din intestinul vacilor şi viţeilor sănătoşi. (6) în Spania. iar dacă ajung uneori în intestinul subţire. dintre care O78 este cel mai frecvent raportat în toate ţările. Takasue şi col. Totuşi. în funcţie de intensitatea cu care acţionează factorii favorizanţi: furajarea vacilor gestante. Tulpini producătoare de toxină Shiga (numite STEC sau VTEC) au fost izolate din fecalele bovinelor sănătoase şi în India. cu ajutorul a 151 seruri de referinţă. O111. cu caracter trenant sau staţionar. Conţiu şi col. În etiologia septicemiei colibacilare au fost incriminate tulpini de E. între care cele mai frecvente au fost: O8. Sursele de infecţie sunt reprezentate de alţi viţei bolnavi. O115 şi altele.Boli produse de Escherichia coli Din totalul tulpinilor de E. igiena alăptării şi a creşterii etc. contaminate cu dejecţii. Tot în Japonia. constituie tot atâtea surse secundare de infecţie. în special a celei respiratorii.057 tulpini de E. O78 şi O115 în cazul viţeilor cu colisepticemie şi O101 în cazul viţeilor cu enterotoxiemie. (18) au reuşit să identifice 723 tulpini (35%) ca aparţinând la 96 grupuri serologice. Patogenitatea acestor tulpini nu este condiţionată de existenţa unor anumite antigene de înveliş sau de producerea de enterotoxine. O4.

de exemplu. De remarcat că nici germenii şi nici enterotoxina colibacililor ETEC şi EPEC nu părăsesc intestinul. la care se adaugă infecţiile colibacilare localizate la nivelul anumitor aparate şi ţesuturi. care duce la exsicoză şi moarte. O dată fixaţi. colibacilii se multiplică intens.Colibacilozele enterocitele. apă şi glucoză în jejun şi ileon. EHEC sau EIEC. existenţi numai la enterocitele intestinului subţire. respectiv de colonizare. Prezenţa acestora intervine în schimburile membranale de ioni. unii colibacili (cei ETEC) elaborează şi enterotoxine (LT şi/sau ST). În cazul colibacilozei septicemice principalul factor de patogenitate (dar nu singurul) îl reprezintă endotoxinele care. inducând hipersecreţia hidroelectrolitică. adezine. În enterita colibacilară. în condiţii de aglomerare şi de neasigurare a cerinţelor igienice şi a normelor tehnologice. în care multiplicarea colibacililor este iniţiată şi limitată la nivelul intestinului. La viţei se înregistrează două tipuri patogenezice de evoluţie: -enteritele colibacilare. Boala apare numai în condiţii în care în afară de factorul determinant. pe cale neuro-reflexă să se declanşeze diareea. Enteritele colibacilare sunt rezultatul acţiunii colibacililor aparţinând fie la patotipul ETEC (cel mai frecvent). care depăşeşte capacitatea de absorbţie a mucoasei colonului. cu bule de gaz. ajungând să tapiseze suprafaţa mucoasei intestinale. Enterotoxinele acţionează la nivelul unor receptori specifici. Tabloul clinic . Se produce o creştere masivă a exsudaţiei de electroliţi. urmată de hipoxie tisulară. printr-un mecanism numai parţial cunoscut. Asemenea factori îşi fac resimţită prezenţa numai în sistemele de creştere intensivă sau semi-intensivă. germenii patogeni fimbriaţi depăşesc stratul de mucus şi se fixează pe enterocite cu ajutorul factorilor de adeziune. prin administrare parenterală de ser imun). creşterea vâscozităţii sângelui şi coagulare intravasculară diseminată. F41 sau F17 (mai rar). Această aderare şi multiplicare nu este posibilă dacă în intestin se găsesc anticorpi omologi (conţinuţi în colostru sau laptele imun ingerat) dar este posibilă dacă anticorpii lipsesc din intestin. etc. verotoxine.). În timpul multiplicării. fie adezinele F6. într-o stare avansată de deshidratare şi acidoză. -septicemiile colibacilare. generează şocul endotoxic. Virulenţa colibacililor izolaţi din cazuri cu septicemie sau alte infecţii extraintestinale localizate nu pare să fie legată de nici unul din principalii factori de patogenitate cunoscuţi (fimbrii. fie la patotipurile EPEC. având ca rezultat o diaree severă cu fecale apoase de culoare alb-gălbuie (de unde şi denumirea de diareea albă a viţeilor). chiar dacă s-ar găsi în sânge (obţinuţi. care concură la apariţia stării de boală. paralel cu reducerea sau blocarea absorbţiei. cu favorizarea exsorbţiei de apă şi electroliţi. după ce multiplicarea intravasculară atinge un anumit prag. care sunt protejate de un strat de mucus. Atât în cazul ETEC cât şi al EPEC sunt prezente fie adezinele fimbriale F5 (cel mai frecvent). a cărui manifestare clinică diferă numai puţin de la o specie la alta de animale cu colisepticemie şi chiar faţă de manifestările întâlnite în septicemiile produse de alte bacterii producătoare de endotoxine similare: scăderea bruscă a tensiunii arteriale. cu acumularea consecutivă de lichide la acest nivel. ceea ce face ca. care se poate termina în câteva zile prin moarte. reprezentat de colibacili. intervin şi o serie de factori favorizanţi. ca rezultat al infecţiilor intestinale.

până la 4-5 zile. când infecţia s-a produs cu EHEC. boala poate să evolueze supraacut. în sânge.5°C). fiind posibilă numai în condiţiile unui laborator bine dotat. În majoritatea cazurilor boala se termină prin moarte. 8 Tabloul morfopatologic În general.5-41. În cazurile mai rare.) fiind edificatoare. adinamie. Tot din cauza exsicozei şi a hemoconcentraţiei consecutive. a diagnosticului de colibaciloză. Diagnostic Manifestările clinice corelate cu caracterele epidemiologice şi tabloul morfopatologic permit suspicionarea.Boli produse de Escherichia coli Perioada de incubaţie variază de la câteva ore. Este necesar să se dovedească existenţa unui număr mare de colibacili în intestinul subţire al cadavrelor foarte proaspete. În acest caz. Dacă nu există certitudinea prospeţimii cadavrului este obligatorie izolarea din măduva osoasă. într-o fază mai avansată a bolii poate să apară şi diareea. mai ales la viţeii de 1-3 zile. tahipneică. uneori apar şi tulburări nervoase. cât şi în cea septicemică. Viţeii prezintă hipertermie accentuată (40. este fluid. Din această cauză aspectul viţeilor este caracteristic: părul este zbârlit (horipilaţie). inflamaţia formaţiunilor limfoide din peretele intestinal şi a limfonodurilor mezenterice. care determină deshidratarea rapidă şi brutală a animalelor. inclusiv din colon. Se mai pot găsi distrofii hepatice. În forma enterică se constată aspectul deshidratat al cadavrului. iar în stomac se găseşte lapte coagulat. izolarea germenului pe medii uzuale de cultură. globii oculari sunt retractaţi (enoftalmie). perineul este murdărit cu fecale. cu fecale apoase. abatere pronunţată. mai rar artrite sau meningite. Atât în forma enterică de colibaciloză. În cazul colibacilozei enterice confirmarea diagnosticului este mai problematică. Dacă durează mai mult. în cazul viţeilor ce se îmbolnăvesc după vârsta de 5-6 zile. În forma septicemică se pot găsi hemoragii subepicardice sau sub seroasa altor organe. După 15 ore pot să apară primele simptome. apare tahicardia şi respiraţia superficială. în cazul viţeilor ce se îmbolnăvesc în primele 1-2 zile de viaţă. leziunile sunt discrete şi puţin caracteristice. evoluţia fiind de obicei mai scurtă la viţeii mai mici şi în formele septicemice şi ceva mai lungă la viţeii mai mari (8-10 zile) sau în formele enterice de boală. splină etc. În enterita colibacilară. cu tegumentul perineal murdărit de fecale diareice. leziunea dominantă este de colită hemoragică sau fibrinohemoragică. în timp de 8 ore. Se pot găsi congestii şi hemoragii intestinale. Confirmarea certă a diagnosticului prin metode de laborator se face cu uşurinţă în forma septicemică. puls accelerat şi moartea poate să survină după numai câteva ore. Splina este uşor mărită şi indurată. De oarecare . tabloul clinic este dominat de diareea gravă. Conţinutul intestinal. acut sau subacut. pentru ca după 18 ore de la infecţie să survină moartea. anorexie. când scade sub normal. cu toate consecinţele descrise la forma enterică. cu destul de mare probabilitate. pielea este lipsită de elasticitate. În colibaciloza septicemică. Temperatura se menţine în limite normale sau este uşor crescută până în momentul colapsului. de la poarta de intrare colibacilii pot să ajungă. renale sau cardiace. din măduva osoasă şi din organele interne (ficat. precedată de o perioadă de hipotermie. sfârşitul bolii fiind de regulă moartea.

cum sunt aminoglicozidele. care nu sunt dezinfectate după fiecare serie de fătări şi nu funcţionează după principiul populării şi depopulării totale. Până la aflarea rezultatului antibiogramei se poate începe cu un antibiotic cu spectru larg. trebuie excluse criptosporidioza şi coccidioza. dar de mai mare valoare este izolarea din intestinul subţire. Profilaxie şi combatere Atât în profilaxia cât şi în combaterea colibacilozei viţeilor accentul trebuie pus pe măsurile generale. cunoscut ca activ faţă de Gram negativi în general şi faţă de colibacili în special. sulfamide sau chimioterapice (vezi etiologia). Infecţia cu Clostridium perfringens are o simptomatologie destul de asemănătoare şi trebuie exclusă prin examen bacteriologic şi determinarea toxicităţii conţinutului intestinal. deoarece mortalitatea poate să atingă 70-100% din cazurile de boală. susţinerea energetică şi combaterea diareei. contribuie mai mult la difuzarea infecţiilor colibacilare decât la prevenirea lor. vacilor gestante şi prin respectarea repausului mamar. cunoscute ca aparţinând patotipurilor ETEC. pe durata căruia se scot . colorat Gram. cum sunt cele cu virusuri Rota sau Corona. iar confirmarea se face prin izolarea virusurilor pe culturi celulare sau prin examene serologice. asigurarea microclimatului corespunzător. Respectarea riguroasă a regulilor de igienă a fătării. constituirea de loturi omogene ca vârstă. EPEC. Tratamentul viţeilor bolnavi este complex şi urmăreşte mai multe obiective: distrugerea agentului etiologic. În enterita colibacilară se preferă medicamentele care se administrează pe cale parenterală sau cele care se administrează pe cale orală dar se absorb în Prognostic Prognosticul este grav. În majoritatea cazurilor de enterită colibacilară a viţeilor se izolează tulpini de E. Primul obiectiv se realizează prin administrarea de antibiotice. din raţie furajele acide şi se înlocuiesc cu fânuri şi concentrate. EHEC sau EIEC. alăptării şi a creşterii în general. prin tipizare serologică. coli care elaborează enterotoxină ce poate fi evidenţiată prin testul ansei ligaturate. prin administrarea unor raţii furajere echilibrate şi de bună calitate. restabilirea homeostaziei. la vacile gestante sau la viţeii sănătoşi. respectarea normelor de igienă a alăptării etc. care sunt obligatorii în toate efectivele.Colibacilozele valoare în acest scop poate fi un simplu frotiu de pe mucoasa intestinului subţire. se dovedesc a aparţine serogrupurilor “O” şi serotipurilor “OK”. Maternităţile în care nu se întreţine o curăţenie corespunzătoare. este esenţială. prin examen microscopic. respectate cu rigurozitate toate normele tehnologice şi sanitare veterinare privind curăţenia şi dezinfecţia după fiecare depopulare. de asemenea. evitarea supraaglomerării. În profilactorii trebuie. preferabil pe bază de antibiogramă. În afară de măsurile menţionate mai sus. indiferent de situaţia epizootologică. creşterea rezistenţei generale. Diagnosticul diferenţial trebuie să aibă în vedere unele infecţii virale. Acestea au o evoluţie mai puţin severă. De asemenea. în focarele de boală se mai face tratamentul viţeilor bolnavi şi se administrează unele medicamente sau produse biologice cu rol preventiv. O menţiune specială trebuie acordată necesităţii colostrării corespunzătoare în primele ore de viaţă. în cultură aproape pură a colibacililor care. Profilaxia colibacilozei începe din viaţa intrauterină a viţelului.

în formele septicemice se poate încerca administrarea serului anticolibacilar. coli ce evoluează în focar coincide cu unul din tipurile conţinute în vaccin. glucoză precum şi diferite medicamente preparate după formule magistrale sau produse comerciale (bacterisin. Pentru profilaxia specifică a colibacilozei viţeilor se utilizează în unele ţări vaccinuri inactivate. combinaţiile de sulfonamide cu trimethoprim. Mai folosite în practică sunt: tetraciclina.v. pentru evitarea instalării rezistenţei. crescând 10 proporţia de lapte din amestecul de ceai (sau ser fiziologic)-lapte. salicilat de bismut. K). pentetrazol). 80100 ml subcutan) sau a gamaglobulinelor preparate din sângele acestora (14). După caz. i. enterosin. Administrate de necesitate. gentamicina. sau chiar apă de robinet per os. coli cunoscute ca cel mai frecvent izolate din colibaciloza viţeilor. acestea dau rezultate bune dacă tipul de E. Institutul Pasteur prepară un ser hiperimun (Coliser B) care conţine imunoglobuline anti K99. preparate din tipurile de E. ser fiziologic.p. preparate cu tulpini izolate chiar din unitatea unde urmează să fie folosite. dar în general rezultatele nu justifică cheltuielile. D3. recomandându-le numai pentru formele septicemice. Rezultatele pot fi bune şi dacă se folosesc autovaccinuri inactivate (bacterine). anticorpi care se concentrează în colostru şi protejează viţeii faţă de . Pentru combaterea diareei se poate administra antidiareic. viţeilor bolnavi li se mai pot administra tonice generale şi cardiace (cofeină. Unii autori contraindică administrarea orală de antibiotice sau sulfamide în formele enterice de colibaciloză. ampicilina. sulfametazina. mucilagii de in. ape minerale călduţe. insistând în schimb pe importanţa administraării de fluide bicarbonatate. care conţin cel puţin antigenul K99 şi se administrează la juninci sau vaci gestante. C. rehidrasol. mai noi. cărbune mineral sau vegetal. Tot ca tratament antiinfecţios. sinenter. viţeii cu diaree se supun la dietă: 2-4 tainuri consecutiv li se administrează numai ceai sau ser fiziologic. În plus se mai administrează 2-4 l de ceai.. Eficacitatea acestora este ceva mai bună când se administrează preventiv decât curativ. vitamine (A. sulfatiazolul. la vacile gestante. fiind necesare cantităţi mari de imunoglobuline. sau s. aprasin). atât la colibacili cât şi la alte bacterii intestinale. Durata administrării unui antibiotic sau chimioterapic este de 3-4 zile până la cel mult 5 zile. încălzite. rehidravit).Boli produse de Escherichia coli circulaţia generală. 2-3 zile la rând.. ca o măsură de necesitate menită să contribuie la creşterea şi uniformizarea nivelului imunităţii specifice (4). prin perfuzie. E. enrofloxacina şi alte antibiotice. Aproape fără excepţie sunt vaccinuri inactivate. neomicina. a sângelui de la vaci din unitate (recoltat pe citrat de sodiu şi aseptizat cu antibiotice. decoct de orez. ci numai să le completeze. Trebuie însă avut în vedere că imunoprofilaxia nu poate să substituie complexul de măsuri igienicosanitare şi respectarea normelor tehnologice de creştere şi exploatare. La exsicoză avansată se impune tratamentul. În diverse ţări au fost elaborate şi comercializate foarte numeroase vaccinuri pentru prevenirea colibacilozei viţeilor. i. Revenirea la alimentaţia cu lapte se face treptat.c. nu mai târziu decât cu 3-4 săptămâni înainte de fătare. cât şi pentru evitarea apariţiei enteritelor micotice. ftalilsulfatiazolul. Aceste vaccinuri induc formarea de anticorpi în sângele vacilor. dar şi apramicina. Dacă apar semnele unei exsicoze moderate li se administrează ser fiziologic sau soluţii de electroliţi (ionoser. Pentru restabilirea homeostaziei.

în primele zile de viaţă. Cele mai multe tulpini enterotoxigene izolate de la porci posedă adezinele fimbriale F4 (K88) şi mult mai rar F5(K99). în primele zile după constituirea loturilor de tineret.C.C.. este cea mai frecventă şi păgubitoare formă de manifestare a colibacilozei porcine. -infecţii cu localizare extraintestinală.) apare. Din cercetările lui Osek (31) rezultă că peste 77% din tulpini de E. O138.C.a. primare sau secundare. că 30-79% din scrofiţele nevaccinate posedă . dar această protecţie vizează numai infecţia cu tulpini ETEC. O45 şi O144. numită şi boala edemelor.. Bugeac şi Iordache (10) identifică 27 grupuri somatice pentru cele 47 tulpini testate şi încadrate serologic. în special în creşterea intensivă. Ele aparţin cel mai frecvent serogrupurilor somatice O141. dintre care O147 şi O8 au foste cele mai frecvente. urmate de O101. rezultatul acţiunii conjugate a doi factori de patogenitate: adezinele fimbriale şi enterotoxina. care sunt cele mai frecvente. -septicemia colibacilară (S. O149. La porcine. O parte dintre acestea (O138. 32 posedau gene pentru entetoxinele ST I şi ST II. O64. K88ac. O141. O9.) apare la purceii sugari. -diareea de înţărcare (D. COLIBACILOZELE PURCEILOR anticorpi antiF4. în cadrul tipului F4.C. În testările făcute în ţara noastră s-a constatat o diversitate destul de mare a serogrupurilor de E. au fost identificate variantele: K88ab. O157. O147 şi O157) elaborează frecvent.) a purceilor este. este considerară o boală de sine stătătoare şi va fi tratată separat.) sau colibaciloza enterotoxică.C. în care la antigenul colibacilar K99 se asociază şi alte antigene colibacilare. coli care posedă ambele categorii de factori de patogenitate fac parte din patotipul ETEC şi se numesc “enterotoxigene”. F6(987) sau F41 şi produc enterotoxine ST sau LT. Tulpinile de E. Osek (31) izolează 46 tulpini aparţinătoare serogrupurilor O138. incidenţa acestora fiind corelată cu densitatea animalelor (fermele) din zonă. O2. O8. iar 10 posedau adezine F18. şi alte toxine cu acţiune diferită. aceste vaccinuri nu dau 1. dar în proporţie mult mai redusă decât D. Astfel. numite verotoxine dar.1. însă nu şi singurele capabile să producă infecţia colibacilară la viţei. O139. Din diareea de înţărcare a purceilor.) cunoscută şi sub denumirea de enterita colibacilară (E. O139 şi O141. dintre care 34 tulpini posedau germeni pentru toxina Shiga-like. colibaciloza se manifestă sub mai multe forme: -diareea colibacilară (D. precum şi antigene virale Rota şi Corona. de cele mai multe ori. Van den Broeck (39) constată. coli izolate de la purcei cu diaree erau producătoare de enterotoxine. Etiologie Enterita colibacilară (E. O147. coli izolate de la purcei sugari. tulpinile care secretă verotoxine de obicei nu posedă adezine fimbriale. De aceea. întâlnită la purceii din marile crescătorii.Colibacilozele colonizarea intestinului subţire cu colibacili în primele zile de viaţă. cel mai frecvent la porcine. O10. Astfel. În cadrul fiecărui tip fimbrial de adezine există mai multe variante. -enterotoxiemia colibacilară. O15 ş.2. în afară de enterotoxinele ST sau LT.I. în Belgia. rezultate în toate efectivele. Au fost create şi vaccinuri mixte.

iar pe de altă parte. Aderarea nu este posibilă decât dacă în prealabil epiteliul intestinal s-a acoperit de o peliculă fină de colostru sau lapte care conţine IgA specifice. Acest fapt este dovedit. fiind caracteristică purceilor sugari. în primele 5-7 zile de viaţă dar. pe de o parte de observaţia că. peliculă ce . furajarea deficitară a scroafelor gestante. Din enteritele colibacilare ale purceilor se izolează şi tulpini de E. care însă nu se găsesc la toţi indivizii şi care se reduc o dată cu vârsta. posibil nefimbriale. condiţiile necorespunzătoare de zooigienă din maternitate precum şi unii factori individuali. Sursa de infecţie primară este reprezentată fie de scroafele mame fie de alţi purcei bolnavi sau sănătoşi. Nu în toate cazurile când ajung colibacili enteropatogeni în intestin se produce diareea colibacilară. Pentru ca să se producă boala este necesară aderarea colibacililor de celulele mucoasei intestinului subţire. de observaţia că şi în intestinul purceilor sănătoşi se găsesc colibacili enteropatogeni. cu caracter staţionar. este caracteristic faptul că germenii nu părăsesc tubul digestiv. 12 lângă prezenţa factorului determinant microbul patogen . prin intermediul receptorilor celulari. Diareea colibacilară a purceilor evoluează enzootic. dar aceştia sunt prezenţi numai în colon. multiplicându-se la nivelul mucoasei intestinale unde. Tulpinile de E. mai puţin cunoscuţi. elaborează enterotoxine. morbiditatea poate să fie mai redusă (510%) sau mai ridicată (80-90%). cu care se leagă specific. în timp ce în alte boxe. care în cazul tulpinilor izolate de la animale se mai cunosc şi sub denumirea de patotip AEEC (attaching and effacing E. este destul de caracteristic faptul că la aceeaşi scroafă se îmbolnăvesc de obicei toţi purceii. cei mai mulţi (tulpinile ETEC). coli). ca şi de patogenitatea tulpinii infectante. Caractere epidemiologice Cei mai sensibili sunt purceii. Acestea aparţin patotipului EPEC. în vârstă de până la câteva săptămâni. alăturate. pentru a reproduce experimental boala. se pot îmbolnăvi şi purceii mai mari. rămân sănătoşi toţi purceii aceleeaşi scroafe. această formă de enterită colibacilară se mai numeşte şi colibaciloză enterotoxică.este necesară şi intervenţia unor factori favorizanţi. Dependent de amploarea devierii de la normal a acestor condiţii favorizante. Infecţia se poate realiza şi dacă boxele de fătare nu au fost corect curăţate şi dezinfectate după seria anterioară. ca şi în enterita colibacilară a viţeilor. Cele prezentate demonstrează că pentru apariţia bolii.Boli produse de Escherichia coli K88ad fiecăruia dintre aceste variante îi corespunde un anumit tip de receptor pe enterocitele intestinului subţire a purceilor. coli care produc septicemie pot fi lipsite atât de fimbrii cât şi de enterotoxicitate. pe Patogeneză În enterita colibacilară a purceilor. cum sunt: deficitul imunologic al purceilor (întârzierea primului supt de colostru). dar care nu elaborează exotoxine ST sau LT. Întrucât nici germenii nici enterotoxina nu părăsesc intestinul. Germenii pot ajunge în intestin per os sau prin cordonul ombilical. care nu pot fi ingeraţi în condiţii naturale. este necesar uneori să se administreze oral doze imense de germeni. Acestea acţionează asupra enterocitelor având drept consecinţă enterosorbţia şi diareea. Tulpinile AEEC produc leziuni caracteristice: aderarea strânsă a bacteriilor AEEC la porţiunea apicală a enterocitelor vilozitare se produce concomitent cu ştergerea microvililor şi distrugerea părţii luminale a membranei celulare. Chiar dacă morbiditatea e mică. coli care posedă adezine fimbriale sau.

se acumulează lichidele la acest nivel şi. purceii devin apatici. Urmare a creşterii masive a exsudaţiei de electroliţi. . la un purcel proliferează şi se izolează un singur tip antigenic de E. care acţionează prin mecanisme mai puţin cunoscute. cele mai frecvente şi mai bine studiate. dar. F6 şi F41. în jejun şi ileon.C. în cazul diareiei de înţărcare. gălbuie. este cu atât mai rapidă şi mai gravă cu cât purceii sunt mai mici. cât şi ca urmare a faptului că în această perioadă intestinul subţire al purceilor încetează să mai fie protejat de IgA din lapte. fără semne clinice particulare. Intestinul subţire şi mai ales intestinul gros sunt pline cu fecale fluide sau păstoase. pielea lipsită de elasticitate). existenţi numai la enterocitele intestinului subţire. Acestea din urmă produc aşa-numita colibaciloză enteroinvazivă. chiar dacă morbiditatea este mare. în hipotermie. cu semne evidente de deshidratare (abdomenul supt. Există şi tulpini de E. urât mirositoare. Aderarea colibacililor la enterocite se produce cu ajutorul adezinelor fimbriale. Aceasta poate să apară uneori şi imediat după înţărcare. Vasele mezenterice sunt ectaziate. se declanşează diareea. Tabloul clinic Evoluţia clinică a D. Uneori peretele intestinal şi stomacal prezintă congestie şi hemoragii discrete pe mucoasa digestivă. Din asemenea cazuri au fost izolate tulpini de E. F5.Colibacilozele se întreţine prin ingerarea zilnică de colostru sau lapte imun. La purceii mai mari de 10 zile şi în special la cei recent înţărcaţi. eliminate în jet. din cauza diareei şi exsicozei starea generală se alterează. Fecalele sunt fluide. În majoritatea cazurilor cu evoluţie acută moartea survine după 2-3 zile. De regulă. care produc totuşi diaree sau chiar dizenterie datorită unui factor de virulenţă ce le permite afectarea integrităţii mucoasei intestinale. galben-cenuşie sau galben-maronie. La început apetitul şi starea generală nu sunt modificate dar. mortalitatea este scăzută. ca urmare a acţiunii enterotoxinelor. La purceii ceva mai mari. fără să murdărească evident regiunea perineală. care depăşeşte capacitatea de absorbţie a mucoasei colonului. din această cauză. respectiv furaje nedigerate. apă şi glucoză. ochii înfundaţi. ca şi a prezenţei stratului de colibacili care tapisează mucoasa intestinală. precum şi forme septicemice de colibaciloză-foarte rare la purcei. La purceii de 1-4 zile durata bolii poate fi sub 24 ore (supraacut). spre deosebire de viţei. se ajunge la diaree şi exsicoză. dintre cele peste 30 identificate. primul simptom care apare este diareea. În diareea colibacilară a purceilor colibacilii proliferează aşa de mult. încât ajung uneori să tapiseze în întregime mucoasa intestinului subţire. F107. în special pe marea curbură. Tabloul morfopatologic Leziunile sunt puţin caracteristice. precum şi tulpini lipsite de fimbrii şi neproducătoare de enterotoxine. de culoare albicioasă. Stomacul este plin cu colostru sau lapte coagulat. coli. fiind adezinele F4. iar mucoasa stomacală este hiperemiată. atât ca urmare a schimbării regimului alimentar. În continuare. pe cale neuro-reflexă. Enterotoxinele acţionează la nivelul unor receptori specifici. şi 2134P (20). nedigerat. coli enteropatogene neproducătoare de enterotoxine. coli posesoare de adezine fimbriale F18. diareea şi deshidratarea sunt mai puţin brutale şi. inducând hipersecreţia hidroelectrolitică. iar limfonodurile mezenterice sunt tumefiate şi congestionate.

prin inoculare intragastrică la şoricei. sunt enterotoxigeni sau aparţin unui patotip cunoscut ca enteropatogen pentru porc. interpunându-se ca un strat între enterocite şi chimul intestinal. fiind prezente cel mult unele leziuni congestiv-hemoragice în lamina propria. adesea dizenteriformă “diaree albă” cu lapte nedigerat diaree gravă deshidratare diaree vomitări slăbire semne nervoase enterite diaree diaree Capacitatea de a produce enterotoxine se poate determina prin testul ansei ligaturate. coli Cl. mai expeditiv dar mai puţin precis. în timp ce în diareea colibacilară vilozităţile sunt de cele mai multe ori intacte (dependent de patotip). dintre care cele mai importante sunt cuprinse în tabelul alăturat.E. aranjaţi în palisadă. cu infiltraţii celulare (neutrofile. de preferinţă pe purcel sau. Isospora Cryptosporidii Vârsta primele zile şi imediat după înţărcare primele zile peste 5-7 zile dar nu peste 7-8 săpt în special 1-10 zile 5-20 zile 10-20 zile 5-15 zile 5-15 zile Tip epidemiologic endemic endemic endemic epidemic. Diagnostic Diagnosticul diferenţial al enteritei colibacilare a purceilor sugari Agentul E. În rare cazuri apar plaje restrânse cu atrofia vilozităţilor. leziunile depind de patotipul infectant. cum ar fi: evidenţierea atrofiei vilozităţilor ileojejunale şi a pH-ului acid al fecalelor în enteritele cu virusuri Corona sau Rota. vilozităţile intestinale din jejun şi ileon apar de regulă nemodificate. macrofage) dar se poate remarca şi prezenţa masivă a celulelor bacteriene care aderă strâns la enterocite. care b). în cultură aproape pură.) Virus VWD a EVH Eimeria. mai ales la nivelul vilozităţilor. aderă în special la nivelul marginii în perie a celulelor vilozitare. iar pH-ul fecalelor este alcalin. În cazul infecţiei cu ETEC leziunile sunt discrete. perfringens Virus Rota Virus Corona (TGE) Virus Corona tip II (D. Pentru o confirmare certă a diagnosticului de enterită colibacilară este necesar să se demonstreze că: a). Există unele elemente de diferenţiere. Histologic. producând distrugerea microvililor şi afectarea zonei apicale a membranelor celulare.Boli produse de Escherichia coli Examinate la lupa stereoscopică. cu mortalitate 70-100% endemic-epidemic morbiditate mare mortalitate mică sporadic-endemic sporadic-endemic Manifestări diaree cu fecale fluide deshidratare diaree. Identificarea tipului antigenic se poate face prin testul clasic de . 14 Enterita colibacilară a purceilor trebuie diferenţiată de o serie de alte entităţi mai mult sau mai puţin asemănătoare. cu valoare cel puţin orientativă. În cazul infecţiei cu tulpini AEEC germenii. în intestinul subţire al purcelului se găsesc colibacili.

la purcei. Astfel de vaccinuri se folosesc şi la noi în ţară. virozele digestive (Corona. dobândiţi prin absorbţie intestinală din colostru. coli. Rezultate bune s-au obţinut cu autovaccinuri. sunt eficienţi în protecţia faţă de septicemia colibacilară care. Pentru profilaxia specifică a D. în special în ceea ce priveşte temperatura şi ventilaţia. ECSO). Bertschinger şi col. coli în efectiv se previne prin carantina . în principal. în ceea ce priveşte necesarul de principii nutritivi şi aportul mineralo-vitaminic. vaccinând purceii per os. Diagnosticul diferenţial trebuie să aibă în vedere dizenteria anaerobă a purceilor. sau i. care să conţină IgA cu acţiune specifică asupra tipului (tipurilor) de E. ridicarea gradului de rezistenţă generală şi specifică faţă de infecţia cu E. prin limitarea multiplicării şi aderării colibacililor la suprafaţa mucoasei intestinului subţire şi prin neutralizarea toxinelor elaborate (anticorpii din serul purcelului. care se administrează la scroafele gestante pe cale s. Protecţia se asigură local. pe priceperea medicului veterinar în coroborarea datelor epidemiologice. clinice şi morfopatologice. Neajunsul acestora este însă faptul că nu previn şi infecţiile cu ETEC sau EPEC sau alţi colibacili neposesori de antigene K88 sau neproducători de enterotoxină LT.C. reducerea la minimum a contaminării mediului ambiant al purceilor cu germeni patogeni. în lume se folosesc mai multe feluri de vaccinuri inactivate şi adjuvantate. în colibaciloza purceilor diagnosticul se sprijină de cele mai multe ori. Profilaxie şi combatere În profilaxia enteritei colibacilare se urmăreşte. asigurarea unui microclimat corespunzător. Primul obiectiv se realizează prim măsuri de igienă şi tehnologice: curăţenie. chiar în cazul unor măsuri de combatere bine conduse. iar pe de altă parte. prin aglutinare pe lamă cu un ser anti K. coli izolate din ferma în care urmează să fie aplicate. Imunoprotecţia se asigură prin ingestia zilnică a unei cantităţi suficiente de colostru şi apoi lapte. ca şi prin asigurarea în maternităţi a unor condiţii corespunzătoare. a prceilor sugari. dar. coli şi deci se pot prepara pe plan central şi folosi în orice fermă. mai expeditiv dar cu valoare practică numai în cazurile pozitive. salmoneloza dar şi diverse boli medicale sau intoxicaţii.c. Introducerea unor noi tipuri patogene de E. Prima inoculare se face de regulă cu 4-6 săptămâni înainte de fătare. pe de o parte. profilactică şi chimioterapia animalelor de reproducţie nou achiziţionate. (4) au demonstrat recent că este posibilă şi imunoprofilaxia diareei de înţărcare şi a bolii edemelor. este rară). care de fapt însumează aproape 50% din totalul tulpinilor de E. Rezistenţa generală a purceilor se asigură printr-o furajare corespunzătoare. organizarea fătărilor şi a boxelor de fătare astfel încât să se reducă la minimum contactul purceilor nou-născuţi cu fecalele scroafelor. dezinfecţie. coli izolate din focare de diaree colibacilară. coccidioza.Colibacilozele aglutinare în tuburi sau. deoarece acestea nu diferă antigenic în funcţie de grupul “O” de care aparţine o tulpină de E. coli la care sunt expuşi purceii. se pare. iar a doua cu 10-15 zile înainte de fătare.m. cu 10 zile înainte Prognostic Este grav din cauza pierderilor mari prin morbiditate şi mortalitate. Cum aceste teste nu sunt întotdeauna la îndemâna oricărui laborator teritorial. Rota. preparate din mai multe tipuri de E. În unele ţări se prepară şi vaccinuri care conţin numai K88 sau numai enterotoxina LT sau ambele. nu conferă rezistenţă faţă de enterita colibacilară.

16 sulfamide cu rezorbţie lentă potenţate cu trimethoprim) precum şi diverse chimioterapice pe bază de furazolidon şi nitrofuran. aparţinătoare la serogrupurile O138K81. America şi Asia. tuplini de E. încă sănătoşi. Obiectivele urmărite sunt identice cu cele amintite la enterita colibacilară a viţeilor. Boala edemelor (B. coli posesoare de F18ac.1. atunci când a apărut boala la 1-2 purcei dintr-o boxă. să fie trataţi concomitent. amplicilină. în special A. Se mai pot administra per os BCA şi vitamine. dintre care în continuare vor fi menţionate numai câteva. caracterizată clinic în principal prin simptome nervoase şi edem palpebral. Se recomandă ca. Este de obicei mortală dar pierderile sunt limitate de morbiditatea relativ scăzută. O139K82 şi O141K85. Petru tratamentul purceilor bolnavi există o gamă extrem de largă de medicaţii. cât şi în efectivele mici. inclusiv în ţara noastră. dar cu doze preventive. Este produsă de tulpini hemolitice de E. dacă legislaţia în vigoare permite utilizarea acestora. polimixină. Pentru imunizare s-a folosit o tulpină vie de E. aceştia să fie trataţi curativ. deoarece imunoglobulinele G şi M prezente în serul sanguin nu se pot administra per os. numită şi enterotoxiemia colibacilară a porcului. sau sulfamide (ftalilsulfatiazol.E. coli. care posedă adezine şi care au capacitatea de a produce verotoxine. iar restul purceilor. sulfaguanidină. kanamicină). Serul hiperimun anticoli nu este eficient la purcei. crescute tradiţional. enunţate la profilaxie.3. preferabil pe bază de antibiogramă (3). iar administrarea parenterală nu are sens. tetraciclină. deoarece nu protejează contra formelor enterice de colibaciloză.E. administrată tot per os. Petru combaterea diareei se pot administra substanţe absorbante. În focarele de boală. diverse 1. se izolează de regulă.Boli produse de Escherichia coli de înţărcare. în afară de măsurile generale igienico-sanitare. coli hemolitice. Purceii vaccinaţi s-au dovedit protejaţi faţă de infecţia de control cu o tulpină omoloagă fimbriată. Datorită similarităţii (dar nu identităţii) cu toxina produsă de Shigella dysenteriae la . ionoser. deoarece nu sunt rezistente la enzimele digestive. ser fiziologic glucozat. Restabilirea homeostaziei se face cu soluţii rehidratante: ser fiziologic. BOALA EDEMELOR intensivă. C şi E. neomicină.). de respectare a normelor tehnologice şi de vaccinare a scroafelor gestante. pretutindeni în lume. ser Ringer etc. este o formă particulară de colibaciloză. astringente şi mucilagii. Petru combaterea infecţiei digestive se recomandă administrarea pe cale orală de antibiotice (gentamicină. se aplică tratamentul curativ al purceilor bolnavi şi tratamentul preventiv al purceilor încă sănătoşi. atât în creşterea Etiologie De la purceii cu B. şi de aceea este tratată separat. iar morfopatologic prin edemul gelatinos al peretelui stomacal şi al mezenterului colonului spiralat. după 10 zile de la înţărcare (în sensul că s-a prevenit colonizarea intestinului) dar nu şi faţă de infecţia cu tulpina heteroloagă F18ab. A fost descrisă pentru prima dată în anul 1938 în Irlanda de Nord şi apoi în numeroase ţări din Europa.

în peste 80% din cazurile exprimate clinic sfârşitul fiind mortal. un rol esenţial pare să îl aibă modificarea florei microbiene intestinale. Alţi autori au considerat că schimbarea pHului intestinal în sensul alcalinizării ar fi factorul cel mai important care favorizează aderarea colibacililor la enterocite în B. apare în primele 10-20 zile după înţărcare dar poate să apară şi mai devreme sau mai târziu. dar purtători de colibacili hemolitici.E.E. de virulenţă se citează adezinele. aparţinând de regulă serogrupurilor O138. coli era principala bacterie care prolifera. a schimbării raporturilor dintre diverse specii bacteriene dar. afectând mai ales purceii în stare bună de întreţinere. Aceştia îşi exercită patogenitatea prin factori de virulenţă şi factori de toxicitate.Colibacilozele om. coli. Cercetările mai recente au adus date noi care par să contribuie hotărâtor la elucidarea patogenezei B. În apariţia bolii. Colonizarea nu este posibilă cât timp purcelul este alăptat zilnic la discreţie cu lapte de la mamă. O141 şi mai rar O149. Poate să se manifeste sub formă de cazuri sporadice sau endemic. tapiţând mucoasa intestinală.E. din serogrupurile menţionate. se mai numeşte şi Shiga-like.E. şi în aceste investigaţii s-a remarcat că E.E. cu ajutorul cărora se realizează colonizarea masivă a suprafeţei lumenale a enterocitelor. dat toxinele elaborate de aceştia în intestin sunt absorbite în patul vascular. colonizaţi la suprafaţa mucoasei. Enterocitele nu sunt afectate de prezenţa colibacililor. în funcţie şi de măsura în care intervin unii factori favorizanţi sau predispozanţi. Mortalitatea este întotdeauna mare. dar devine posibilă imediat ce se întrerupe alăptarea. De regulă enzootia nu se întinde pe o durată mai lungă de două săptămâni. pe seama dezechilibrelor care apar la nivelul florei intestinale în anumite circumstanţe.. Boala edemelor este o boală de purtător. având ca rezultat apariţia edemelor şi hemoragiilor. incidenţa purtătorilor asimptomatici fiind ridicată. în timp ce o raţie săracă în proteine sau cu un conţinut ridicat de fibre vegetale sau pur şi simplu restricţionată cantitativ reduce la minimum colonizarea intestinului cu colibacili şi incidenţa îmbolnăvirilor de B. Alţi autori au considerat B. este endotoxina care. Unii autori au pus B. care conţine anticorpi (IgA) contra acestor serotipuri. verotoxina produsă de tulpinile de E. unde îşi exercită acţiunea toxică. S-a demonstrat astfel că Caractere epidemiologice Cel mai frecvent B. resorbită în circulaţia generală. rezultatul unei reacţii anafilactice de tip imediat a unor indivizi sensibilizaţi faţă de endotoxina colibacilară încă din primele zile de viaţă. după înţărcare. Multă vreme s-a crezut că principalul factor de patogenitate responsabil de producerea leziunilor de B.E. dar are tendinţa de a apare consecutiv la mai multe serii de purcei. Patogeneză Patogeneza bolii edemelor nu este pe deplin elucidată. în mod deosebit la nivelul marginii în perie a celulelor vilozitare de pe tot traiectul intestinului subţire.E. în intervalul de vârstă 4-14 săptămâni. produce alterarea integrităţii morfofuncţionale a pereţilor vasculari în sensul creşterii permeabilităţii şi fragilităţii acestora. Ca factori . cât şi de cei sănătoşi. ca rezultat al schimbării regimului alimentar. O139. rar din alte serogrpuri. Se admite că în etiologia bolii intervin numai tulpini hemolitice de E. Sursa de infecţie primară poate fi deci reprezentată atât de purceii bolnavi. coli izolate din B.E. Pare definitiv demonstrat că o raţie foarte bogată în proteine predispune la B. în unul şi acelaşi efectiv.E.

care evoluează spre ataxie.. dar nu întotdeauna prezent. privind etiologia şi patogeneza B. Alte tulburări nervoase. paralizie şi decubit. capabilă să inducă B. la purcei se poate reproduce o stare de boală cu semne şi leziuni identice cu cele întâlnite în B. sunt hiperexcitabilitatea. Nu rareori se produce şi congestie sau chiar cianoză şi peteşii în regiunile cu piele fină.E. prin asfixie. Leziunile hemoragice de la nivelul tubului digestiv par să survină atunci când leziunile alterative ale arterelor şi arteriolelor sunt deosebit de grave. hiperestezia cutanată. ceea ce explică fragilitatea vasculară şi hemoragiile. Inocularea i. înainte de moarte. care se accentuează uneori sub formă de crize epileptiforme. complet debarasată de endotoxine.Chiar dacă în faza preclinică există o uşoară subfebrilitate. pe lângă apartenenţa lor la un grup foarte restrâns de serogrupuri şi chiar de serotipuri. Tulburările nervoase ar putea fi rezultatul hipoxiei consecutivă tulburărilor circulatorii sau a acţiunii unei componente toxice.E. cu exotoxină purificată Shiga-like. frecvent observate. diaree uneori hemoragică şi tulburări respiratorii generate de edemul căilor respiratorii anterioare (în special glotic).Boli produse de Escherichia coli tulpinile de E. şi diareea de înţărcare pot să fie produse de aceleaşi tulpini de E.E.E.v. este edemul pleoapelor. dar nu sunt evidente în toate cazurile. coli izolate din B. pot să prezinte eritem cutanat. mai ales la nivelul arteriolelor. care indică toxina Shiga-like (SLT-II V) ca principal factor de patogenitate responsabil de patogeneza B. B. de SLT induce o creştere a tensiunii arteriale şi leziuni degenerative. Cadavrele cu B. numită neurotoxină. sunt corecte stau ca dovadă succesele obţinute în imunizarea purceilor cu toxoid (vaccin) preparat din SLT-II V inactivat. Cert este că. Moartea survine de cele mai multe ori în primele 24-36 ore.v. Un semn foarte caracteristic.E.. putând să apară chiar înaintea semnelor nervoase.E. se găseşte un edem serogelatinos care determină o îngroşare a peretelui cu 1-2 mm până la 1-2 cm. o dată cu primele semne clinice temperatura corpului este normală şi. Unele animale mai pot să prezinte vomizări. hemolizine şi alţi factori toxici. naturală. nu a fost încă suficient elucidat. Cele mai frecvente şi semnificative leziuni sunt cele edematoase. care se poate extinde uneori şi la regiunile învecinate. 18 Tabloul clinic Primele cazuri care apar evoluează de regulă supraacut. tremurături musculare. coli. chiar sub cea normală. în special pe marea curbură spre cardia. contra unei infecţii orale severe cu tulpini producătoare de SLT-II V. mai ales în partea ventrală a corpului. survenind chiar necroze ale endoteliului vascular. mişcări de pedalare. Primele simptome sunt anorexia şi incoordonările în mers. purceii fiind găsiţi morţi fără să fie remarcate semne clinice de boală. dar patogeneza celor două entităţi este diferită şi depinde de predominanţa factorilor de patogenitate şi de condiţiile în care se manifestă. un astfel de . Forma obişnuită de evoluţie este însă acută. Rolul endotoxinelor şi al hemolizinelor. Că rezultatele cercetărilor din ultima vreme.E. nistagmus şi scrâşniri din dinţi. Uneori. Tabloul morfopatologic Leziunile sunt foarte caracteristice. prin inoculare i. În submucoasa stomacului. mai au cel puţin încă un element esenţial în comun: toate produc un principiu toxic numit iniţial verotoxină (VT) şi mai târziu toxina Shigalike (SLT) datorită asemănării cu toxina produsă de agentul etiologic al dizenteriei umane. la purcei nevaccinaţi.

aplicate la noi în ţară. ca de exemplu: -ziua I după înţărcare numai apă şi încălzire suplimentară. cu necroza celulelor musculare din tunica medie. preferabil cu lapte praf şi glucoză. 24 de ore la întregul lot şi reintroducerea furajelor în cantităţi crescânde. meningele. care poate să cuprindă şi peretele colonului. recomandabil cu un conţinut mai scăzut de proteine dar care să conţină lapte praf. Există şi alte scheme de restricţionare a furajării purceilor înţărcaţi. Printre ansele intestinale se pot găsi fire de fibrină rezultate prin coagularea exsudatului peritoneal. Se începe cu aproximativ 300g/zi şi se creşte raţia până la normal. O141. Profilaxie şi combatere . la aceleaşi rezultate se poate ajunge şi dacă se reduce valoarea nutritivă a furajului prin scăderea conţinutului proteic şi a energiei digestibile la jumătate. -ziua V dietă hidrică (se administrează doar apă). a unor culturi aproape pure de E. edemaţiate sau congestionate. -ziua II 50 g furaj combinat reţeta O-I îmbunătăţită. Examenul microscopic al ţesuturilor edemaţiate relevă că nu este vorba de leziuni inflamatorii. encefalul. Aceasta este o schemă de furajare restricţionată ce poate fi socotită ca foarte severă şi care se poate aplica numai la loturile cu stare fiziologică bună. vitamine şi Diagnostic Datele epidemiologice.E. Stomancul apare supraîncărcat. Lichide exsudative se mai pot găsi în cavitatea pleurală şi pericardică. În caz de apariţie a bolii se recomandă instituirea dietei hidrice. reţeta O-1. ci de leziuni degenerative ale peretelui arterelor mici şi arteriolelor (angiopatie degenerativă). De cea mai mare importanţă este alimentaţia purceilor care precede şi urmează înţărcării. fără alte examene complementare. Pentru evitarea înţărcării bruşte. după vârsta de 2 săptămâni se pune la dispoziţia purceilor furajul combinat. au şi capaciatea de a produce enterotoxine. O149. simptomele şi leziunile sunt de obicei suficient de caracteristice. în contrast cu intestinele aproape lipsite de conţinut.Colibacilozele edem se găseşte şi în pereţii vezicii biliare. cu creşterea conţinutului în fibre vegetale. -ziua III 150 g din acelaşi furaj. Confirmarea diagnosticului se poate face prin izolarea. A fost utilizată cu rezultate satisfăcătoare o lungă perioadă de timp în COMTIM. furaje verzi. Asocierea simptomelor nervoase cu leziunile edematoase pledează invariabil pentru boala edemelor. O139. aparţinând serogrupurilor O138. în termen de 2-3 săptămâni după înţărcare (4). iar edemele pot să cuprindă uneori şi pulmonul. -ziua VI se reîncepe furajarea cu 50 g/zi şi apoi se creşte cu câte 50 g /zi până se ajunge la furajare la discreţie. Imediat după înţărcare trebuie evitată furajarea la discreţie cu furaje combinate. Dacă tulpinile implicate într-un episod de B. Limfonodurile mezenterice pot fi normale. din intestinul subţire şi gros. coli hemolitice. -ziua IV 250 g furaj combinat. pentru a permite diagnosticul. în zilele XIIIXIV. deoarece lipsesc infiltraţiile leucocitare. Cea mai comună leziune este edemul gelatinos al mezenterului colonului spiralat. După Bertschinger şi col. tabloul lezional are mai puţn caracter edematos şi prezintă în plus leziuni caracteristice diareiei de înţărcare. (4).

Patogeneză Indiferent de provenienţa germenilor. administrate pe cale orală. Sunt receptive mai ales vacile care au un număr redus de leucocite /ml de lapte. afectând numai femele în lactaţie. sub formă de mici enzooti. cu antibiotice sau chimioterapice poate avea ca efect reducerea incidenţei cazurilor nou-apărute. atât la vaci cât şi la scroafe. (21).7%) timp de 3 zile consecutiv. numărul de celule /ml de lapte la animalele sănătoase este mai mic şi tocmai din această cauză. contaminat cu fecale de la animale sănătoase sau cu fecale şi secreţii mamare de la vaci cu mamită . Cu toate că a fost dovedită eficacitatea unor vaccinuri constituite din germeni vii. principalele manifestări ale bolii sunt de fapt Caractere epidemiologice Apare sub formă de cazuri sporadice sau. dar tratamentul colectiv. Neutrofilele din lapte par să fie cel mai important factor de apărare faţă de invazia ţesutului glandular mamar cu coliformi.E. dar în alte ţări este mai frecventă.Boli produse de Escherichia coli eventual sulfamide sau antibiotice. Tratamentul purceilor cu semne clinice deja exprimate dă rezultate foarte slabe sau chiar nule. S-a observat că în efectivele în care incidenţa mamitelor streptococice este mai mică. care determină inflamaţia exsudativă a ţesutului mamar şi necroze tisulare. În multe lucrări de specialitate. inclusiv tulpini producătoare de verotoxine (24). 20 Accentul trebuie însă pus întotdeauna pe măsurile generale. După unele aprecieri. rezorbţia acestora ducând la fenomene generale grave. posesoare a diverşi factori de patogenitate.4. acestea nu s-au extins şi imunoprofilaxia deocamdată nu pare să ia locul măsurilor generale în profilaxia B. după ajungerea în mamelă aceştia se multiplică şi elaborează endotoxine. asemenea animale sunt mai sensibile la infecţia cu coliformi. Klebsiella pneumoniae. a întregului grup susceptibil. Mamita colibacilară este relativ rar întâlnită. fiind inclusă în cadrul sindromului “mamitele cauzate de coliformi” respectiv de E. mai rar. Este posibilă şi infecţia endogenă. S-a afirmat că în patogeneza mamitei colibacilare ar interveni şi un mecanism de tip anafilactic (fenomen Arthus) manifestările supraacute sau acute locale nefiind altceva decât reacţia anafilactică la animalele sensibilizate anterior cu endotoxină. Infecţia se realizează prin canalul papilar cu germeni proveniţi din mediul ambiant. ocupând ca frecvenţă locul trei. MAMITA COLIBACILARĂ colibacilară. în ţara noastră. Etiologie Din mamita colibacilară au fost izolate tulpini de E.000 celule somatice/ml sunt considerate nereceptive. ca o entitate distinctă. mamita colibacilară nu este tratată separat. Enterobacter aerogenes. pe cale limfo-hematogenă. la mică diferenţă faţă de mamitele streptococice şi stafilococice. coli. administrate pe cale parenterală. ca şi a unor vaccinuri inactivate. coli care aparţin la o diversitate destul de mare de tipuri antigenice. 1. în timp ce vacile cu peste 500. este de asemenea recomandabilă în episoadele grave.1. Administrarea per os de sulfat de magneziu (200-400 ml din sol.

după prealabila mulgere completă a secreţiei din compartimentul afectat. se instituie cât mai promt tratamentul al tuturor cazurilor de mamită (indiferent de etiologie). Tabloul morfopatologic Tegumentul mamar este congestionat sau cianotic. antibioticele se pot administra în infuzii intramamare sau sub formă de pomezi. Vacile cu semne clinice se izolează şi se tratează local şi general cu antibiotice sau chimioterapice. amoxicilin. cu hipertermie (41-42°C) şi tulburări generale grave: prostraţie. Se poate începe cu injecţii i. concretizate prin respectarea normelor de igienă în general şi de igienă a mulsului. a ustensilelor de muls etc. ca şi combaterea. O metodă de perspectivă pare a fi vaccinarea în perioada de repaus mamar. Local. şi apoi i. unul din compartimentele mamare (rar două sau mai multe). Uneori se evidenţiază leziuni de enterită catarală sau hemoragică şi distrofii în viscere. devenind tumefiat.m. depistate prin examene clinice atente ale întregului efectiv. cefalosporine. absorbante. tahicardie. foarte curând. de care se deosebeşte clinic. trebuie să aibă în vedere şi hipocalcemia postpartum. în continuare apare o diaree gravă şi animalele pot muri după numai 1-2 zile de la debut sau. uneori şi prin prezenţa diareei. aceste zone apar încapsulate cu ţesut conjunctiv. Tabloul clinic Boala debutează brusc şi evoluează acut sau supraacut. În cazurile supraacute moartea poate să survină în primele 8-12 ore de boală. sau cazuri cu evoluţie foarte uşoară. în cazul apariţiei bolii imediat după parturiţie. dar examenul . Secreţia mamară devine seroasă sau serosangvinolentă. Diagnosticul diferenţial. de obicei posterior. Aproape concomitent. După trecerea fazei acute. Pe suprafaţa de secţiune a glandei mamare se găsesc zone de inflamaţie hemoragică sau focare de necroză de diverse întinderi. decubit. prin modificarea secreţiei lactate şi a aspectului mamelei. pe lângă celelalte mamite infecţioase acute. persistând inflamaţia mamelei. La vacile cu enterită se administrează şi o medicaţie simptomatică (antidiareice. fenomenele generale se ameliorează. irumigaţie. acid nalidixic. oxitetraciclină sau sufamide. Încercările de prevenire prin mijloace imunoprofilactice nu s-au soldat cu rezultate satisfăcătoare în practică. Diagnostic Se poate suspiciona diagnosticul de mamită colibacilară pe baza diversităţii şi gravităţii simptomelor. cu flocoane de fibrină. prin infuzii intramamare cu bacterine (34). polimixină. Este esenţială reducerea microbismului din adăposturi. Ţesutul conjunctiv subcutanat şi interstiţial glandular este infiltrat şi îngroşat. de preferinţă pe bază de antibiogramă. de pe tegumentul animalelor. se inflamează. În formele acute. se face prin măsurile generale care vizează şi celelalte mamite infecţioase. frisoane şi. bacteriologic al secreţiei mamare este absolut necesar pentru confirmare. cald. sulfamide greu rezorbabile).v. chiar asimptomatică. cu gentamicină. Profilaxie şi combatere Profilaxia mamitei colibacilare. roşu şi dureros. polimixină. Au fost descrise şi cazuri cu simptome nervoase de pareză sau paralizie. Dacă boala a fost diagnosticată în unitate. în special.Colibacilozele manifestări de alergie faţă de endotoxina colibacilară. anorexie. în principal. în alte cazuri.

cunoscute ca patogene pentru om la care produce. din grupele O5. La mieii mai mari evoluează tot acut. rolul determinant revine endotoxinei. (23) au izolat tulpini de E. infecţiile streptococice sau abortigene. coli la ovine. Astfel. leziuni hepatorenale şi enterită. dar când apare îmbracă forme clinice grave. precum şi din avortoni sau diverse afecţiuni chirurgicale. 1. prezentau gene pentru AEEC şi/sau STEC (Shiga). deshidratare şi moarte în aproape toate cazurile. coli izolate de la câini sănătoşi din zonă. adesea cu manifestări nervoase şi artrite. diaree adesea sangvinolentă. Acestea din urmă pot să se întâlnească şi la om. În unele ţări au fost semnalate avorturi cu E.Boli produse de Escherichia coli 1. cu diaree dizenteriformă. cu evoluţie foarte gravă. se întâlnesc destul de frecvent infecţii sporadice extraintestinale. mortală. uneori asociate cu coccidioza. Pentru evitarea confuziilor de diagnostic cu dizenteria anaerobă. La vulpi şi nurci au fost semnalate colisepticemii ca urmare a condiţiilor proaste de zooigienă. Se pare că în patogeneza bolii. sindromul uremic hemolitic. localizate în diverse organe. Ca agenţi etiologici au fost izolate cam aceleaşi tipuri de E. Cel mai frecvent a fost izolat de la miei serogrupul O78 . respirator. La ovine. septicemic. La om se înregistrează infecţii colibacilare mai ales la sugari. Bettlhein şi col. inclusiv la om. dar ca germeni comensali ai tubului digestiv.1. cu pierderi importante. examinate prin PCR. Profilaxia şi combaterea se bazează pe aceleaşi principii. majoritatea aparţinând serogrupurilor O42 şi O170. O91 şi O163.1. La câini infecţiile colibacilare au fost rareori semnalate. COLIBACILOZELE AVIARE . cu alterarea stării generale. care determină apariţia tiflitei. La iepurii de casă au fost semnalate infecţii colibacilare manifestate ca septicemii sau enterite. Dintre acestea. colibaciloza nu este prea frecventă. cu îngroşarea peretelui cecal. E. ca la viţei. la iepuri. însă rolul său în astfel de situaţii pare să fie întotdeauna secundar. Încercând să îşi explice cauza frecventelor cazuri de diaree sangvinolentă la căţei dintr-o anumită regiune din SUA. coli ca şi în colisepticemia viţeilor. (26) găsesc că peste 54% din tulpinile de E. coli producătoare de toxină Shiga. La mieii în vârstă de 1-4 zile boala evoluează acut. printre altele. La toate speciile de mamifere. se impune diagnosticul bacteriologic. salmoneloza. iar la nutrii şi chinchile au fost descrise infecţii colibacilare în care se produc focare de necroză în diverse organe interne. Din fecalele de la 45 oi din 101 de state. genital.6. la diverse vârste. 22 INFECŢIILE CU E. în special la tineret. coli poate fi izolat uneori din afecţiuni ale aparatului urinar. Holand şi col. deshidratare gravă. dar tipurile infectante sunt în mare parte altele decât cele care produc colibaciloza la animale. însă aproape întotdeauna cu evoluţie gravă. peste 75% produceau şi enterotoxine ST.5. COLI LA ALTE SPECII DE MAMIFERE La animalele de blană au fost semnalate cazuri sporadice sau mici enzootii colibacilare.

este o boală condiţionată. După Cernea şi col. deficienţele de ventilaţie. 15).1. virusul bronşitei infecţioase. 34) inclusiv în România (14.S. fără tendinţă de difuzare la distanţă şi cu morbiditate şi mortalitate foarte variabile. 19. C. cu o distribuţie aleatorie. au mai fost izolate şi identificate. la tulpinile de E. poate să apară la orice vârstă. este o boală tipic endemică. În fermele de păsări colibacilii sunt omniprezenţi. 19. Patogeneză . aşternutul şi apa.S. C. O18. a fost descrisă la muneroase specii de păsări. în general. la care poate să producă pierderi foarte mari prin mortalitate şi întâziere în creştere (9). O139. colibacilii mai pot fi izolaţi ca germeni de infecţie secundară din alte afecţiuni ca: micoplasmoza 1. 18. din colisepticemia aviară. când mortalitatea poate să atingă sau să depăşească 40% (15). cum sunt O2. O8 şi O15. Au fost recunoscuţi ca factori de virulenţă. O165 (14. în afară de factorii determinanţi (colibacilii) şi o serie de factori favorizanţi infecţioşi (infecţii primare micoplasmice. Caractere epidemiologice C. Prezintă o importanţă economică deosebită pentru creşterea intensivă a păsărilor. o dată cu apa şi furajele contaminate. infectând embrionii. (14) 55% din totalul mortalităţilor datorate colisepticemiei se înregistrează între 40-80 zile. dar este cel mai frecventă între 20-80 zile. curci şi prepeliţe. infecţia se realizează atât pe cale aerogenă. virusuri vaccinale) sau neinfecţioşi (suprapopularea. coli patogene pentru păsări: adezinele fimbriale F1 (active în tractusul respirator) şi P (active în viscere). În afară de aceasta. umiditatea şi. în diverse ţări. artrite. În afară de acestea. Colibacilii ajunşi pe coaja ouălor pot să pătrundă prin pori. furajele. virusul bolii de Newcastle. prin praf. reacţii după vaccinarea prin aerosoli cu virusuri atenuate etc. O141. Etiologie Există câteva serogrupuri de colibacili. O119. O1. 34).6. cel puţin alte 60 de serogrupuri. de la 40-50%.S. C. antigenul capsular K1 şi indirect. ca şi la noi. COLISEPTICEMIA AVIARĂ în condiţii improprii (umezeală şi curenţi de aer). O73. cee ce are ca rezultat moartea embrionară sau în primele zile de viaţă. microclimatul necorespunzător). fiind izolate în diverse ţări din colisepticemia aviară (18. O22. O23. dintre care se pot enumera ca mai frecvente: O3. peritonite viteline. 15. în etiologia căreia sunt incriminaţi. O17. În cele ce urmează vor fi prezentate numai infecţiile colibacilare primare.S. sistemul Fe-dependent (25). Colisepticemia aviară este întâlnită în special la găini şi curci. probabil pentru că aceste sunt speciile la care se practică mai mult creşterea intensivă. în special în cele de pui de carne. care par să cunoască o răspândire universală. începând din primele zile de viaţă.1. După ecloziune. cât şi pe cale orală. dar pierderi însemnate pare să producă numai la găini. O109.Colibacilozele La păsări se cunosc două entităţi morbide cu etiologie colibacilară primară: colisepticema (CS) şi coligranulomatoza (CG). putând să contamineze toate suprafeţele din adăposturi. în fermele cu rulaj mare. respiratorie aviară. aerosaculite.

în timp ce inflamaţia celorlalte seroase se poate întâlni şi în alte bol infecţioase. pentru ca nu cumva tabloul morfopatologic. ca preferabile fluoroquinolonele. sau infecţii cronice localizate. este necesar să fie combătute infecţiile primare. iar în cazul găinilor ouătoare. Pe durata septicemiei păsările bolnave sunt febrile. inapetenţă. Pledează pentru C. Imunoprofilaxia ar fi posibilă cu vaccinuri care să conţină patotipurile existente în focar. De asemenea. Moartea poate să survină după 12-48 ore. Mecanismele intime prin care se realizează patogeneza bolii încă nu sunt complet elucidate (18). Mai pot apare pneumonii. (42-44°C). bronşită infecţioasă etc). dar este mai convenabilă prevenirea apariţiei bolii prin măsuri generale (18). în locul acestor modificări se pot găsi hemoragii la baza cordului şi hipertrofia splinei şi ficatului. adinamie. nu apar edeme ale capului. . reducerea ouatului. care ar putea astfel să rămână nesesizate. Diagnostic Tabloul morfopatologic este în general edificator pentru diagnostic. fiind necesară substituirea lor cu alte produse medicamentoase. Din păcate cloramfenicolul şi furazilodonul. neaderentă la capsula Glisson. producând septicemii cu evoluţie rapidă. dar în mod deosebit cele care ţin de microclimat. cum sunt autovaccinurile. În special prezenţa unei pelicule fine de fibrină.S. fără de care nici o medicaţie nu se dovedeşte suficient de eficace. diaree şi dispnee. gentamicina. 24 Trebuie însă ca examenele epidemiologice. perihepatita. În cazurile cu evoluţie mai rapidă. al colisepticemiei. Eritromicina. confirmarea putând fi făcută cu uşurinţă prin izolarea germenului din organele interne şi mai ales din măduva osoasă. Tabloul clinic Manifestările clinice sunt puţin caracteristice. Spre deosebire de alte boli respiratorii. Profilaxie şi combatere Atât pentru profilaxie cât şi pentru combatere este necesar să se respecte cu stricteţe toate normele tehnologice şi igienico-sanitare. baza profilaxiei şi combaterii colisepticemiei aviare o constituie asigurarea condiţiilor de igienă. pe bază de atibiogramă. pledează pentru colisepticemie. mortală. Oricum. pericardita şi aerosaculita fibrinoasă. spectinomicina şi tetraciclina. clinice şi morfopatologice să fie făcute cu atenţie. mai frapant. la suprafaţa ficatului. cu întârziere în creştere. Tabloul morfopatologic Leziunile sunt evidente şi caracteristice în majoritatea cazurilor. După depopularea totală se face curăţenie şi dezinfecţie riguroasă. de la cadavre proaspete. prezintă polidipsie. chiar dacă nu la fel de eficace. oxitetraciclina şi streptomicina nu sunt de loc indicate (15) Prescott şi Baggot recomandă. să mascheze nişte leziuni mai puţin evidente. salpingite şi artrite. datorate altor infecţii primare (micoplasmoză. densitate la populare şi dezinfecţii. În efectivele îmbolnăvite se elimină păsările bolnave clinic şi se tratează restul efectivului. La lotul îmbolnăvit se remarcă reducerea consumului zilnic de furaje şi a sporului în greutate. colibacilii se multiplică iniţial în sacii aerieni şi pericard sau în tubul digestiv şi peritoneu. când acestea există.Boli produse de Escherichia coli Dependent de poarta de intrare. lincomicina. care au fost considerate cele mai eficace în tratamentul colisepticemiei (13) nu mai pot fi utilizate în acest scop.

Mourino. M.Diacon Coresi Bucureşti 4. Pasteur. 225 5. printr-o inflamaţie granulomatoasă. C. Anim. Bangău.. 5.. Cernea. 327 Cernea.A. S. I. Vet. şt. I. A. (1966). 155 Butură. J. I. Butură. 11. Rusu.L. (1978). Gorgan. (1979). Este produsă de tulpini mucoide de E. C. L. Bensink. Oswald.M. R. Butură. L. A. XI. Microbiol. Drăghici. (1961). Lucr.. Colibacilloses.. Epidemiologie et Sante Animale.. Lucr. Microbiol.B. M.P. J. J. Madrid. Lucr. J. C. .V. 229 7. XII. de Zoot şi Med. (1986).. Bangău.V.C. Nedelcu. Ceres Bucureşti Decun. Organismul reacţionează la diseminarea septicemică a acestor colibacili. Blanco. cu care poate fi şi reprodusă experimental. (1971/1972). VI. I..V. D. 223 Cernea. A. Bertschinger. Meica.. C. la găini şi curci. Vicente. COLIGRANULOMATOZA cecului.B. T. W. Pasteur. I.P. I. 16. mult asemănător celui din tuberculoză. Aspectul histologic este. I. Blanco. 15. Imunol. I. stomacului glandular. 71 (3-4). Badiu. Săhleanu.I. 61 (3). Balsalobre... GomezVillamandos.. Microbiol.. Pasteur.B. Balsalobre. C.... Butură. (1970). Neguţ.B.1. (2000).. Ed.C. 46 (6). (2000). 21.C. M.. 22....U. C. Se mai numeşte şi “granulomul lui Hyärre” pentru că a fost descrisă pentru prima dată de Hyärre şi Wrambly (1945) în Suedia.A. VIII. Lucr. 125 Conţiu. A. Vet.C. de asemenea.. A.E. I. şt. Cernea. I. Pasteur. H.. J. M. 10. în pulmoni şi rinichi. Dis.. I. Man. 13. Blanco.. necaracteristică. Patogeneza coligranulomatozei este mai puţin cunoscută. Alonso. Mora.A. C. Boivin. 115 Butură.. 103 Conţiu. I. 23. M. P...B.H. C. La autopsie. Lucr. (2000). şi Med.6. Garcia. A. Săhleanu. K. R. Mora. Alexandrina (1967).. I. H. Desmarchelier. Microbiol.E. (1967). M.. Zoot. Vazquez. 43 Decludt Benedicte (1996)... XIV.Colibacilozele 1. I. 23 (1). Prado. 29. 51 Decun.S. Pasteur.. C.. 54 (3-4). Tabouret. Prado. 63 10.E. 54 (3-4). 1 6. (1974). Tarrdas.. Gorgan. Jansen. Drăghici. (1998).C. Ed. 137 Butură. Vet..A. Maldonado. Iordache. I. S. Vet. M. Infecţiile colibacilare la animale. (1997)... J. Lucr.V. Bugeac.C. VI. Profilaxia şi combaterea se realizează numai prin măsuri generale. Comp.B. M. Bettelheim. Săhleanu... Prod. 17. 71.M. Rev. I. intestinului subţire. 59 De Rycke..C. C. (1968). Lucr. Nief. C. Mourino.... I. Se manifestă de obicei sporadic. uscaţi pe secţiune. Infect. foarte semănătoare cu cea întâlnită în tuberculoză. (1963). Lucr.. M. I. 309 8. Vet.. J. Madrid.. Agentul etiologic poate fi izolat pe medii de cultură prin însămânţări făcute direct din noduli. V.C. Blanco..P. (1990). Astorga. Bugeac. Lucr. Blanco. H. I. 89 Cernea.. C. Blanco. 19.. Choc endotoxinique chez les bovins.. se găsesc granuloame cu aspect de nodului mari. Bărzoi... (1999). IX. I. Blanco. 399 2.2.I. M. Vet. I. C. I. Microbial. T. V.. Pasteur. (1999). M.P. 1-2. I. 14. Tambunan. Pasteur. 309 9. (1989).. Alonso. J. (1997). Evoluţia clinică e cronică. Luque. Porumb. 12. Blanco. V.M.V.B. A. 39 3.. S. I. Săhleanu.A. XV. M..C. Mora. M..V. coli. Juarez.V... M. C. rar endemic... Arenas.. Juarez.. E. 97 Cobbold. A. În ficat se pot găsi granuloame miliare.M. Microbiol. Tscape.. Toxiinfecţiile alimentare.. Zentralbl Veterinarmed.. I.. S.. Vet. 18. în peretele Bibliografie 1. Teză de doctorat I A . 20.

C.. Fairbrother. Veterinary Microbiology. Vet..M. (2000). Hogan. 299 Donţa. Veterinary Microbiology.Y. Wilson. XIII. P. (1999)... A. T..M. 30 (2-3). S.A. 110 Popescu. Lucr. J. 409 Osek. Kuhn.. Mironescu.E.. G. Pasteur.W. 70. K.. Wilson. Goddeeris. T.. Sriranganathan.. Grecianu. Itoh. S. Cox. (1990). (1999). Vet.S. 21 Smith. Constantinescu..D. Yamasaki. M. 207 35. (1999). Z.. Yamasaki. Şt. 31. (1998). Microbial. Kai. Aurelia. Pohl.. 261 Holand. 66. St. T. 36. J. Res. Mihalache. 71 (2). B..C... Y.C. D. Nakazawa...K. S.. 30.. 69. Microbial. Veterinary Microbiol. K. Smith. Pol. VIII. J. J. Takeda. 43 Holand. P. 32.. et.. Veterinary Microbiology. 159 Takesue. Med. C.V. Gay. D.. (1999). 9.. Sci. Pasteur. R. E. Besser. Ruhl. I. J. Y. (1977).. all. 15 (12)..C. Popa.. J. 69. A. 26.B. Popa.Boli produse de Escherichia coli 24.. Takeda. V. I... S. Timişoara Dho-Moulin. Ar. J... (1973).M. 25. Battacharya. Jacquemin. R.l.. A. 2582 Stephan. 71 (3-4). Hancock. (1997). 39 Sanderson. E. S. Bem. W. R. C. Archiva Veterinaria. Cornelia (1971/1972). 199 Sansonetti.V.E.G. 70.D. Veterinary Microbiology. I.. Nomoto. (1999). 40. Bojidar. Ghosh.D. 251 Mainil.M. 137 Osek.B. N. Lucr. Kataoka.B.. et all.. K. 34. Pasteur. Y. Acta Microbiol. (1998). J. Tsukamoto.. D.L.. 211 Pal. (1999).J... 46 (6). Fairbrother. C. R. 28.. 27.V. Itoh. (1999).. K.E. 41.A. R.M. 123 Miyao. Colibacilloses. Dragu..D. Kansenshogaku Zasshi... T. IX. Choc endotoxinique chez les bovins. K. A. Lucr. Moldovan.. C. Zentralbl Veterinarmed. Ansuini. sep.. Nakanishi. 29. Lin. Gurcan. 39. Dairy. Bem. A.. Popeţ.. T.C. Ar. A. 38. 37. D. Vet. Res. . T. 129 Popescu. R. 162 Van den Broek. St. (1999). (1999). Holand. 423 Stoenescu.. Ramamurthy.. (1970). Nair. S. Walker. Gay... J..B. M. 82 (12). Indian J 26 33. 47 (4)..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->