Sunteți pe pagina 1din 41

Conferinta Nationala „TEHNOLOGII MODERNE PENTRU MILENIUL III”, Editia a V-a

Oradea, 14-15 Nov. 2008

Facultatea de Arhitectura si Constructii

Prof.univ.dr.ing.
Petre DRAGOMIR –
Director Directia de Geodezie si
Aspecte privind utilizarea ROMPOS
în cadastru
Cartografie

s.l.univ.dr.ing.Tiberiu
RUS – Sef Serviciu Geodezie
dr.ing. Neculai
AVRAMIUC – consilier DGC
Ing. Paul DUMITRU –
consilier DGC

Ing. Mihaela FADUR –


consilier DGC
Sistemul Românesc de Determinare a Poziţiei
Ing. Vlad SORTA – Romanian Position Determination System
consilier DGC
Tipul de retea geodezica Clasă P(cm) Nr.puncte
Reţea geodezica naţionala primara 48+10+15=73 statii ANCPI
măsurători geodinamice regionale şi A 1.0 +1 statie UTCB
locale, măsurători de deformaţii, 9
masuratori geodezice de precizie staţii permanente
(Reteaua EUREF-RO +indesire ) (2008/2009)
Reţea geodezica naţionala secundara
legături la reţelele primare, măsurători B 2.0 306 puncte (borne) 9
geodinamice locale; măsurători
inginereşti

Reţea geodezica naţionala tertiara circa 4750 de puncte


măsurători pentru cadastru , GIS, C 3.0 (1pct/50km2)~100pcte/judet
lucrări inginereşti, ş.a.
BT01
BT02
BT03 BODR

SM02 MM01 BT06


SM01 BT04
BOTI
MGJU SV02 SV01 TARA
BT05
Baia Mare BT07
BAIA MM02 BT10
Suceava BT11
CARE DLAD SUCE
GRPO MM03
MM05 BT09 BT08
SV07
SM03 MM04 INEU SV06
MM07
MM06 BN04 SV05 IS05
DERS PRIS SV03 SV10
SJ02
BH07 SJ01 BN05 SV09 SV04 CARP
BH02
SJ04 SV08 MOVI SIRC
SJ03 ALBI NT07
BN02 NT03 IS04
BN03 NT06
BH06 OSOR BH01
Oradea SJ05 CJ01
DGHE ZIMB
ORAD HIRS MS01 NT04 IS03 IS02
BERI HR06 NT02
BN01 NT05 DLIZ
BH05 CJ03 VS01
CJ05 Cluj NT01
ARPA CLUJ MS02 OSES
BC06 POGA
BH04 CJ04 HR05 VS03
CIOT
MIRA VS04
MS04 HR02 CAPI VS02
AR04 CJ02 DLCA MS03 Bacau
BH03 VFLI BACA VUTC
AR05 MS07 BC05 BC02
BC01
AR06 BIHO VIIL
AB03 HR03
MS06
HR01 VS06
AR02 BC03 VS07 VS05
DEAL
MS05
CENA HR04 BC04 COSN
TM01 AR01 TABA
AB01 VN04
DBCI SB03 CV01
AR03 AB06 BV02
VFMA SB02 CV04
HD04
PADU VN05 VN03 GL02
TM02 TM04 DICU DLCR GHE1 SERB GL03
Timisoara TM03 AB05 SB01 GHEO
Deva HD05 CV05 LACA
TIMI Sibiu BV01 Sf. Gheorghe
DEVA JELE SIBI SB04 BV04 SFGH VN01 MVCR
TM05 CV03
SB05 BV05
HD01 ONCE
GOMA CS01 POST VN02 GL04
CS02
BZ05 GL01
TM06 VLRA SMAR
HD02 BZ01
MTMI
CS04 VL03 PH04
HD03 AG04 ROMA Braila
HD06 CMIC DSAL PH05 BZ03 BR01 BRAI TL03
CORC CS03 BR03 TL04 SULI
GJ06 VL04 BZ04
AG03 PH01 BZ02 BR04
VL06 BR02
CS05 BR05 TL02
MH01 GJ02 COPA VL05 VLCA
GJ01 SLAT PH03
FETE MVRU MVCA TL05
DB03 PH02 POGO BR06
BRIN GJ05 VL02 OT06 AG01 LUDE
MOLD COTO
GJ03
GJ04 STAN
CS07 DB01 IL01 HARS ACIC
MH03 SNAG IL03
MH04 VL01 DB02
SLAM OT05 BUFTBucuresti COPU IL02 CT04
CIOA UNGU
CRIV DJ05 AG02 BUCU MVRA
CL07 MALT TARG
MH02 GR07 CL02 IL04
OT08 OT04 IGFC BRAN SACE
TR05
DJ07 GR02 CL03 CL11
DJ06 DLSA
Craiova CL06 CL10 CT03
CRAI TALP TR06 CL08 CONS
GR06 CL04 CL01CL09
CETA OT03 TR04
GHIM CL05 CT01 Constanta
DJ02 GR01 COST
OSTR
DJ03 POTA
DJ01 GR05
TR03
DANE OT01 SLOM
GR04 CT02
HODI
DJ04 HAGI
OT02 TR01 GR03
TR02 MVGO
Implementarea Sistemului de
Referinta Terestru European (ETRS89)
in Romania
• Recunoscând potenţialul tehnicilor geodezice spaţiale, în particular al Sistemelor Satelitare
de Navigaţie Globală (Global Navigation Satellite Systems - GNSS) şi având în vedere
nevoia unei moderne şi precise reţele de referinţă continentale în Europa, Asociaţia
Internaţională de Geodezie (International Association of Geodesy – IAG) a constituit
Subcomisia EUREF (European Reference Frame – EUREF), care a desfăşurat din 1987 o
serie de activităţi pentru realizarea Sistemului de Referinţă Terestru European 1989
(European Terrestrial Reference System 1989 - ETRS89). Subcomisia IAG pentru Reţeaua
de Referinţă Europeană, a adoptat în 1990, conform Rezoluţiei nr. 1, recomandările ca noul
sistem ETRS89 să fie coincident cu Sistemul de Referinţă Terestru Internaţional (ITRS) la
epoca 1989.0 şi să fie fixat la partea stabilă a plăcii continentale euro-asiatice.

• In momentul de fata este in curs de promovare un act normativ prin care se va


implementa ETRS89 in Romania (activitati civile)

• Un instrument cheie în menţinerea ETRS89 este reţeaua permanentă EUREF (EUREF


Permanent Network - EPN). România a contribuit iniţial la realizarea EPN cu staţia BUCU
(amplasată în clădirea Facultăţii de Geodezie din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii
Bucureşti), iar de la 1 ianuarie 2006 cu încă 4 staţii situate în municipiile Bacău, Baia Mare,
Deva şi Constanţa.
Retea statii GNSS

Centrul Naţional de
Servicii ROMPOS
Acoperirea uniformă a
întregului teritoriu al României;

Distanţa dintre staţii să


ajungă la cca. 70 km;

Recepţie semnal satelitar în


bune condiţii;

Infrastructură de bună calitate


(alimentare, comunicaţii,
securitate ş.a.);

Personal calificat;

Criteriul economic – locaţii


asigurate în principal de
ANCPI/OCPI.
Modernizarea statiilor GNSS – statia
BUCU >> statii BUCU+BUC1+BUC2

BUCU (Leica)

BUC2 (Ashtech)
BUC1 (Trimble)
Modernizarea statiilor GNSS – statia
BUCU >> statii BUCU+BUC1+BUC2

BUC1 (Trimble) BUCU (Leica) BUC2 (Ashtech)


Modernizarea statiilor GNSS – statia
BUCU >> statii BUCU+BUC1+BUC2
Modernizarea statiilor GNSS – statia
BUCU >> statii BUCU+BUC1+BUC2

Starea recepţiei
sateliţilor GPS,
GLONASS şi
EGNOS în
România
(exemplu –
staţia GNSS
Bucureşti)
Standard european pentru RN-SGP
multifuncţionale:
- interconectare, inclusiv peste graniţele
statelor vecine;
- distanţa dintre staţii - circa 70 de kilometri;
- integrarea staţiilor existente (de ex. IGS, EUREF EPN,
CERGOP2);
- stabilitate în timp;
- funcţionare în mod automat;
- coordonate determinate în sistem ETRS89;
- receptoare cu min.2 frecvenţe: GPS, GALILEO, opţional
GLONASS;
- indicatori de calitate, fiabilitate de peste 99%;
- 3 nivele principale de servicii furnizate: DGNSS, RTK, Geodezic.
12 ţări Central şi Est Europene

ROMÂNIA
• Suprafaţa - 237,500 sq.km
• 48 > 73 staţii în România
• Distanţa medie între staţii:
circa 70 km
http://www.eupos.org
Informarea generală şi de detaliu disponibilă pe site-ul ROMPOS®
(http://www.rompos.ro) sau prin Serviciul HelpDesk (telefon, fax, e-
mail);

circa 200 de utilizatori inregistrati in 2 luni

Serviciul HelpDesk
În vederea unei utilizări optime şi corecte a serviciilor ROMPOS®, ANCPI
prin serviciul HelpDesk, ofera informaţii şi suport în legătură cu serviciile
oferite. Serviciul este disponibil prin telefon, fax, e-mail.
Aparatura necesară utilizării serviciilor ROMPOS®

ROMPOS® DGNSS – Receptor cu o singură frecvenţă / acces direct din


teren la internet pentru conectare la serverul de servicii ROMPOS® -DGNSS
(internet mobil prin GSM/GPRS) şi protocol Ntrip
Format de date furnizate RTCM 2.x, 3.x

ROMPOS® RTK – Receptor cu două (una*) frecvenţe şi acces direct din


teren la internet pentru conectare la serverul de servicii ROMPOS®-RTK
(internet mobil prin GSM/GPRS) şi protocol Ntrip
Format de date furnizate RTCM 2.x, 3.x

ROMPOS® GEO – Receptor cu simplă sau dublă frecvenţă ale cărui


măsurători satelitare vor fi conectate în mod postprocesare la Reţeaua
Naţională de Staţii GNSS Permanente
Format de date furnizate: (V)RINEX GPS/GLONASS
AVANTAJELE PRINCIPALE ALE ROMPOS®

1. Acoperind întreg teritoriul României cu un număr de 48 de staţii


GNSS permanente ajungând la 73 de staţii în 2009), ROMPOS®
este disponibil în orice moment şi pentru orice locaţie din
România (funcţie de aria de acoperire cu semnal GSM/GPRS);

2. Prin utilizarea ROMPOS® receptoarele moderne GNSS vor lucra


mai eficient, mărind productivitatea muncii şi micşorând
costurile;

3. Cu un singur receptor GNSS şi acces din teren la internet prin


conexiuni de tipul GSM/GPRS, utilizatorul poate beneficia de
serviciile ROMPOS®;

4. Prin integrarea sistemului ROMPOS® în sistemul similar


european EUPOS®, se va asigura interconectarea sa cu sisteme
similare europene,
europene permiţând o poziţionare uniformă chiar la
trecerea frontierei cu ţările vecine.
2008
ETRS89 Defineşte oficial legătura
între S42 şi ETRS89

Stereografic 1970
Aplicatii ale ROMPOS in Cadastru
Scenariu privind retelele geodezice GNSS din zona de interes
A3
Aplicatii ale ROMPOS in cadastru
B2 B3
• realizarea reţelelor de ridicare;
• determinarea coordonatelor punctelor care
definesc limitele imobilelor;
• ridicări de detaliu pentru diverse categorii C2 C3
de lucrări de cadastru de specialitate
(forestier, edilitar, al apelor ş.a.);
1 2
• Determinarea coordonatelor se R1 6 5
face respectand criteriul ierarhic -
de la superior spre inferior 4
a2
3
• ROMPOS permite acest flux de R2 R3
a1
realizare a retelelor pana la nivelul
de retea de ridicare si chiar C1 C4
ridicarea de detaliu

Legenda
A – staţii de referinţă (reale) – Clasa A (70-100 km) B1 B4
a – staţii de referinţă (virtuale) (sute de m)
B – borne de îndesire – Clasa B (circa 40 km)
C – borne de îndesire – Clasa C (circa 10 km) A1
R – puncte ale reţelei de ridicare (sute de m ... 1km)
1,2,3,4,5,6 – puncte de detaliu (zeci...sute de m)
Acte normative: A2
• Ord.534/2001
• Ord.634/2006
• Decizia nr.1/2008
Aplicatii ale ROMPOS in Cadastru
Exemplu de determinare ROMPOS-RTK

Utilizator ROMPOS-RTK
(VRS)

Utilizator ROMPOS-RTK (VRS)


Aplicatii ale ROMPOS in Cadastru
Exemplu de determinare ROMPOS-RTK

Pozitia punctelor de
detaliu determinate
pa baza ROMPOS-
RTK (solutii fixate)

Pozitia statiilor de
referinta virtuale
(VRS)
Aplicatii ale ROMPOS in Cadastru
Exemplu de determinare ROMPOS-RTK
Aplicatii ale ROMPOS in Cadastru
Exemplu de determinare ROMPOS-RTK
Version:12.22 Units:Metres
Job:ROMPOS

25 Oct 2008 Mode: RTK(VRS)


RTCM1025

OCPIB
Fişier cu coordonate elipsoidale
ETRS89 descărcat din Name Latitude sigma Longitude sigma Height sigma Code Obs.
receptor/controller 500 44 28 22.20355 0.005 26 04 09.38213 0.006 85.931 0.015 point Init 1
500b 44 28 22.20413 0.006 26 04 09.38303 0.007 85.934 0.017 point Init 2
501 44 28 22.46731 0.010 26 04 09.02061 0.009 85.902 0.010 point Init 1
501b 44 28 22.46691 0.012 26 04 09.01970 0.010 85.904 0.011 point Init 2
502 44 28 22.59336 0.008 26 04 08.96355 0.011 85.693 0.006 point Init 1
502b 44 28 22.59401 0.007 26 04 08.96370 0.009 85.666 0.004 point Init 2

Init i – initializarea nr. i


Fişier cu coordonate plane
Stereo70, dupa transcalcul cu
Nume X Y Precizie interpolare Code
programul TransDat (vs.3.0.2)
330903.692 585190.863 +/- 0.016, +/- 0.020 point
500
500b 330903.710 585190.883 +/- 0.016, +/- 0.020 point
330911.726 585182.766 +/- 0.016, +/- 0.020 point
501
501b 330911.714 585182.746 +/- 0.016, +/- 0.020 point
330915.600 585181.454 +/- 0.016, +/- 0.020 point
502
502b 330915.620 585181.457 +/- 0.016, +/- 0.020 point
Concluzii
9 Modernizarea reţelei geodezice naţionale a suferit un salt spectaculos prin realizarea sistemului ROMPOS.

9 ROMPOS sta la baza reţelei geodezice naţionale spaţiale a ţării, permiţând integrarea reţelei geodezice
nationale în cea europeană şi globală.

9 ANCPI a depus un efort deosebit în ultimii 4 ani, în urma căruia s-a putut realiza acest sistem de poziţionare
bazat pe sateliţi de navigaţie globală. In cadrul ANCPI s-a înfiinţat Centrul Naţional de Servicii ROMPOS (CNSR), care
administrează reţeaua naţională de staţii GNSS permanente (RN-SGP) alcătuită din aproape 50 de staţii, cu
perspectiva de a ajunge în anul 2009 la peste 70 de astfel de staţii.

9 Prin efortul susţinut al tuturor persoanelor implicate în proiect, în luna septembrie a acestui an, ROMPOS a fost
dat în folosinţă către o largă arie de utilizatori şi aplicaţii. Utilizarea serviciilor de timp real ale ROMPOS (DGPS/RTK)
este gratuită.

9 In momentul de faţă aplicaţiile ţintă ale sistemului ROMPOS sunt cele din domeniul geodeziei, topografiei,
cartografiei, fotogrametriei şi cadastrului.

9 Important de clarificat normele de utilizare a ROMPOS (în special serviciul RTK) în domeniul cadastrului.

9 S-a exemplificat pe baza unor măsurători şi date concrete rezultate în urma unor testări ale specialiştilor din
cadrul CNSR (Serviciul de Geodezie).

9 ROMPOS poate sta în prezent la baza tuturor determinărilor de poziţie în timp real cu precizie centimetrică sau
chiar milimetrică, prezentând o serie multiplă de avantaje în comparaţie cu tehnologiile clasice de măsurare.

9 ANCPI va milita în continuare pentru dezvoltarea şi modernizarea ROMPOS în concordanţă cu tendinţele


actuale din domeniu.
Referinţe

• Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de


întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;
• Decizia nr.1/2008 a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie din cadrul ANCPI
privind realizarea măsurătorilor GNSS cinematice;
• Dragomir P., T.Rus, P.Dumitru, Integrarea Reţelei Naţionale de Staţii GPS Permanente în
Reţeaua Europeană EUPOS, conferinţă Tehnologii Moderne pentru Mileniul III, Oradea,
2005
• European Position Determination System, Technical Standards, Revised 2nd Edition, 24
April 2008, Resolution of the International EUPOS® Steering Committee, 13th Conference,
Bucharest, Romania, 23 – 24 April 2008
• ROMPOS - Sistemul Românesc de Determinare a Poziţiei, Broşura editată de ANCPI,
septembrie 2008.

www.rompos.ro
www.ancpi.ro
www.eupos.org

S-ar putea să vă placă și