Sunteți pe pagina 1din 16

Regimul

Comunist
Postbelic
Comunismul este un termen care se poate referi la una
din mai multe noţiuni: un anume sistem social, o ideologie care
promovează acest sistem social, sau o mişcare politică ce
doreşte să implementeze acest sistem.
Ca sistem social, comunismul este un tip de societate
egalitaristă în care nu există proprietate privată şi nici clase
sociale. În comunism toate bunurile aparţin societăţii ca întreg,
şi toţi membrii acesteia se bucură de acelaşi statut social şi
economic.
Partidele comuniste au detinut puterea în 21 de natiuni
de-a lungul istoriei, cea mai importantă tară comunistă fiind
Uniunea Sovietică.
În anul 2005, partidele comuniste sunt la putere în Cuba,
Republica Populară Chineză, Vietnam, Laos și Coreea de
Nord.
REGIMUL COMUNIST POSTBELIC


După Al Doilea Război Mondial s-au instaurat regimuri politice comuniste în unele ţari din Europa,
Asia şi America Centrala. Acestea s-au autointitulat "regimuri de democraţie populară" şi-au format
împreună "lagărul comunist". Aceste regimuri prezintă elemente care definesc acelaşi tip de regim
politic:totalitarismul. Eliminarea celorlalte partide politice a transformat Partidul Comunist în partid unic.
Conducătorul partidului stat era un despot investit cu titlul de secretar general. Acesta era stăpânul absolut
al partidului, fiind asemenea unui semizeu.
 Stalinizarea Europei de Răsarit şi a unei parţi seminificative din Asia a însemnat adoptarea modelului
economiei de comandă. Prin naţionalizare, principalele mijloace de producţie a băncilor, a comerţului
exterior, a surselor de energie şi a transportului exterior, au trecut în proprietatea statului. Colectivizarea a
fost o operaţiune condusă de Stalin in anii '30 şi folosită ca model pornind de la ideea că ţaranimea era o
categorie "reacţionară". Astfel, partidul comunist le-au confiscat pământurile şi utilajele agricole. La
mijlocul aniilor '50, regimurile comuniste au avut eşecuri grave, datorită mediocrităţii asistenţei medicale,
a lipsei şi a precarităţii locuinţelor, a deficitului alimentar, fiind insuficient şi necalitativ. În 1949 URSS a
creat Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER). Prin mijlocul lui CAER, URSS a controlat
economic o piaţă de aproximativ un miliard de oameni.
 Comuniştii doreau "eliminarea duşmanilor de clasă":ţăranii (cea mai numeroasă categorie socială),
burghezia (considerată prea materialistă) şi intelectualitatea. Neutralizarea organizaţiilor publice
( partidele, sindicatele, asociaţiile culturale, sportive), a familiei ( interdicţia votului, îngreunarea
procedurii de divorţ, ruperea legăturii dintre generaţii), a religiei si a instituţiei bisericii, deculturalizarea si
distrugerea identitaţii etnice a minotităţilor naţionale. Metoda principală pentru a stabili ordinea a fost
teroarea.
 Responsabil pentru aceste operaţiuni era "departamentul de propagandă" al partidului comunist, care
se ocupa cu controlul propagării ideilor oficiale în şcoli, în administraţie, în armată, în mass-media, în
intreprinderi, în artă, literatură şi filozofie, urmarind crearea așa-zisului "om nou".
Ţările comuniste din Europa între anii 1945-1955:

 Republica Democrată Germană (RDG)


 Polonia
 URSS
 Cehoslovacia
 Ungaria
 România
 Iugoslavia
 Bulgaria
 Albania
Cuba

 Che Guevara, Fidel Castro Ruz, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro Ruz şi
armata lor de rebeli a fost unul dintre grupurile numeroase de gherilă care
se opuneau dictatorului Fulgencio Batista. Mişcarea din 26 iulie a lui Fidel
Castro Ruz a cucerit puterea alungandu-l pe Batista. Noul guvern
revoluţionar a adoptat reforma agrară şi a confiscat cea mai mare parte a
proprietăţilor agricole ale companiilor străine. La scurtă vreme, relaţiile cu
SUA s-au deteriorat. Castro în cele din urmă s-a declarat comunist,
explicând că încearcă să construiască socialismul în Cuba. Au fost stabilite
relaţii diplomatice cu Uniunea Sovietică. Un guvern nou, condus de
renăscutul Partid Comunist Cubanez, a început să pună în practică
reformele economice promise de Castro. Printre alte lucruri, asistenţa
medicală şi învătământul au devenit gratuite pentru toţi cubanezii pentru
prima oară.
 Cuba sprijinea mişcărle comuniste din toată America Latină şi din Africa .
 Cuba continuă să fie un stat comunist, condus, începând din anul 2008 de
fratele mai mic al lui Fidel Castro , Raúl Modesto Castro Ruzdin.
Polonia

 Republica Populară Polonă a fost numele oficial al Poloniei din 1952 până in 1989, în timpul
în care ţara a fost condusă de comuniştii din Partidul Muncitoresc Unit Polonez . Comuniştii au
condus efectiv Polonia din 1944.
 Republica Populară Polonă a fost totuşi un stat satelit subordonat Uniunii Sovietice iar
comuniştii polonezi, care răspundeau numai în faţa sovieticilor, deţineau controlul total al ţării.
 In februarie 1945, Stalin era hotărât să facă toate presiunile de care era nevoie ca noul guvern
polonez să fie controlat de comunişti. Astfel comuniştii au reuşit să-şi întărească puterea.
 Pe la mijlocul deceniului al şaptelea, Polonia a început să se confrunte cu dificultăţi economice
şi politice.Iar oameni stateau la rând pentru a cumpăra hârtie igienică.
 În această conjunctură, pe 19 octombrie 1978, Polonia a avut parte de ceea ce mulţi polonezi
au considerat practic o minune. Arhiepiscopul de Cracovia a fost ales Papă, luându-şi numele
Ioan Paul al II-lea. Peste noapte, Papa a devenit un fel de conducător al Poloniei, făcând ca
regimul comunist să fie mai degrabă ignorat.
 1980 s-a format un sindicat independent, Solidaritatea, fiind condus de Lech Wałęsa.
Sindicatul a adunat în rândurile sale diverse forţe sociale anticomuniste.
 Guvernul a interzis Solidaritatea pe 8 octombrie 1982. Acesta măsura nu a împiedicat
Solidaritatea să câştige sprijin popular şi putere, erodând dominaţia partidului communist .
 În 1990, Jaruzelski şi-a dat demisia din funcţia de conducător al Poloniei, la putere venind în
decembrie Wałęsa. Până la sfârşitul lui august, a fost format un guvern de coaliţie condus de
Solidaritatea, iar în decembrie Wałęsa a fost ales preşedinte şi şi-a dat demisia din postul său
din sindicat. Acesta a fost sfârşitul Republicii Populare Polonia.
Ungaria

 Putem spune că Ungaria a avut parte de cea mai liniștită și fructuoasă revoluție
dintre toate statele vecine din lagărul sovietic.
 Ungaria a intrat în vizorul Marilor Puteri, în special al Americii, care dorea să
ghideze într-un anumit fel evoluția evenimentelor de la dictatură la democrație.
 In aceste conjucturii interne și internaționale extrem de fluctuante, trendul
reformist din P.M.S.U a fost confirmat la congresul extarordinar din 6-7 octombrie,
când s-a hotărât transformarea partidului comunist în Partidul Socialist Ungar, noul
partid abandonând principiile centralismului democratic și dictaturii proletariatului.
 La 18 octombrie s -a hotărât consultarea populației în cadrul unui referendum.
Acesta a fost organizat pe 26 noiembrie. Populația a dorit desfințarea celulelor
comuniste la locul de muncă și a gărzilor muncitorești, contabilizarea bunurilor
partidului .
 La 21 decembrie, când Ceaușescu ține ultimul discurs în fața mulțimii,
Adunarea Națională votează la Budepesta dizolvarea sa și organizarea de alegeri
libere pentru 25 martie 1990.
 Cazul maghiar de revoluție rămîne, primul care a demonstrat posibilitatea concretă
a folosirii alegeriilor libere ca soluție pentru abandonarea socialismului
Comunismul în România

 În România, comunismul s-a instalat în anii 1945-1946, sub influența directă a URSS, și a
cunoscut toate trăsăturile generale ale regimurilor de acest fel: existanța unui singur
partid(Partidul Comunist Român), a unui conducător atotputernic , secretarul general al PCR -
Gheorghe Ghiorgihiu Dej(1945-1965) si apoi Nicolae Ceasusescu(1965-1989)- confuzia între
partid si stat( Ceasusescu era în același timp șeful partidului și președintele Republicii
Socialiste România), etatizarea economiei , colectivizarea agriculturii, distrugerea elitelor
vechii societăți și încercarea de a crea omul nou prin intermediul propagandei de partid ,
controlul exercitat asupra societății cu ajutorul poliției politice(Securitatea).
 Refimul Comunist din Romania s-a distins , în perioada lui Nicolae Ceausescu , prin
distanțarea de politică Moscovei și prin practicarea unui comunism național , care a atras o
anumită simpatie din partea statelor democratice occidentale. În perioada ultimlilor 10 ani ai
regimului Ceausescu , situația din Romania s-a agravat datorită dificultăților economice
structurale , datorită crizei alimentare și a tensiunii din rândul populației , generată de acțiunile
aparatului represiv și de propaganda exesivă a regimului.
 Pe acest fond, al revoluției interne și în strânsă legătură cu prăbușirea regimurilor comuniste
din Europa , în anul 1989 a avut loc înlăturarea lui Ceausescu și a regimului comunist.
Prăbuşirea regimurilor comuniste în Europa

 În 1956 evoluţia din Ungaria împotriva ocupaţiei ruseşti şi a regimului


totalitar a fost dizolvată de intervenţia brutală a armatei sovietice.
 În 1968, în Cehoslovacia, au avut loc evenimentele cunoscute sub
numele de "Primăvara de la Praga", ce au reprenzetat încercarea de
reformare din interior al sistemului comunist. Însă URSS şi statele
mermbre ale "Pactului de la Varşovia", înafară de România, au împiedicat
revoluţia.
 La sfârşitul anilor '70 în Polonia a fost creat un sindicat liberal numit
"Solodaritatea", al căror membrii, deşi au foat arestaţi, anchetaţi şi chiar
ucişi, au reuşit să aducă schimbări majore în structura regimului politic, în
final, abolindu-l.
 Dizidenții (scriitori, profesori,oameni de știință etc.) au denunțat
abuzurile statului comunist și au format diverse proteste cu privire la
încălcarea drepturilor omului.

Proiect realizat de:
 Ilie Andreea
 Laslo Andreea
 Sincă Roxana
 Stoica Teodora