Sunteți pe pagina 1din 3

Propr. fizice a Pamintului: Forme de relief de rang. I: Regimul termic al troposferei: Front atmosf.

ferei: Front atmosf.- zona de tranzitie Zona batiala- T si sal const.


1)Masa si densitatea blocurile contin., bazine ocean. -altitudinea- 100m=0,64 C intre 2 mase de aer. Lumina nu patrunde. <2900m
2)Gravitatea terestra Factori endogeni, cosmici. -latitudinea- dat. sfericitatii Pam Factori climatogeni: Zona abisala- apa calma. T si
3)Magnetismul Forme de relief de rang. II: -miscarea de revolutie-anotimp 1)Radiativi: sal const ~ 0 C. >2900m
4)Caldura interna. Forme majore:Muntii, podisuri, -miscarea de rotatie- zi/noapte a)Ungh. de cadere a razelor sol. Factori care infl. dezv. org.:
Dovezile miscarii de rotatie: cimpii. Forme oceanice: dorsale -inclazirea neunif. apei si uscat. b)Latitudinea geografica climatici; geomorfolog. (relief);
1)Experienta lui Foucaut ocean, cimpiile abisale, fose -curenti oceanici 2)Dinamici: edafici (de sol); antropici..
2)Devierea corpurilor cazatoare abisale. Factori endogeni. -deplasarea maselor de aer a)Durata dominatiei maselor. Sol- stratul afinat la supr.
3)Dev. corp. ce se misca pe oriz. Forme de relief de rang. III: -relieful. b)Frecv. fronturilor atmosfer. uscatului, care s-a form. sub
Dovezile misc. de revolutie: a)Mezoforme(vaile) B=(S+D+Ea)-(A+Et).B-bil. c)Cicloane si anticicloane. actiunea factorilor climatici,
1)Solstitiu de vara/iarna b)Microforme( ravene, radioactiv. (S-r.solara directa. 3)Factori fizico-geografici: hidrici si biotici pe parcursul
2)Echinoctiu de primavara/toam hirtoape). Factori exogeni. D-rad. difuza. Ea-contrarad. Repartizarea apei si a uscatului; unui timp indelungat.
Invelisurile interne ale Terrei: Geneza muntilor: atmosf.)- incalzirea (A- curenti oceanici; covorul Factori de pedogeneza: rocile;
1)Crusta. 1)Tectonici: albedo,Et-rad.terest.)-racirea vegetal; relieful; sol; ape. clima; relieful; organismele;
a)Continentala(30-80km).Strate: a)Cutati- miscarile de cutare si Const. solara- cantit. de energ. Marile: a) interioare/ omul; timpul.
sedimentar, granitic, bazaltic. inaltarea sc. ter. (Sis. alpino- solara primita la limita super. a semiinchise/ deschise. Componente solului: subst.
Crustale: scuturi, platforme,... carpato-himalaian) atmosferei. b)-marginase(la hotare baz-lor) anorganice (de la roca-mama);
b)Oceanica(10-15 km). Strate: b)M-ti de bloc- de faliere. Se Caldura se transm. aerului prin: -intercontinentale (m. Rosie) subst. organice (humus); apa;
sedimentar, bazaltic. Crustale: form. prin fracturarea a sc. ter. -conductib. calorica moleculara -inchise (m. Caspica) gaze (aer in pori, mult CO2).
fose oceanice, depres. maritime. si misc. pe verticala. (Sudeti, -turbulenta si convectia (vertic) Propr. apei oceanice: Profilul de sol- succesiune de
2)Mantaua Altai, Padurea Neagra). -advectia (orizontala) 1)Salinitatea. Factori: evapor.; orizonturi ale solului.
3)Nucleu c)Mixti-si cute si blocuri(Atlas) Tornada-pilnie rotitoare de vint. precipit; curenti oceanici; Orizonturi:
Rocile: 2)Vulcanici- s-au form. prin Se form. atunci cand exista dif. aportul de ape fluviale; eruptiile -intermediar- repr. roca-mama.
1)Magmatice. acumularea unor cantitati mari intre aer cald la supr. si aer vulc. submarini. Medie-35%. -orizont ce provine de la roca-
a)Intruzive-se form. in inter. sc. imense de mat. vulcanic. (Etna) rece din troposf. inalta. 500km/h 2)Temperatura mama- aici se acum. humusul,
ter. ca urm. racirii lente a Geneza campiilor: Uraganul- furtuna imensa. Se 3)Culoarea. Det. de absorbtia si au loc princip. proc. pedogenet.
magmei (P si t ridicate). 1)C. acumulative (Caspica) form. in apele marilor, oceanilor difuzia razelor in apa. -supraf. solului- se caracter. prin
(Granitul, sinitul, gabro). 2)C. erozionale (Germ.-Polona) la latid. tropicale. 4)Presiunea apei mat. anorganica. (oriz. iluvial).
b)Efuzive-la supr sc. ter., in 3)C. structurale. Umidit. absoluta- cant. de 5)Transparenta. Depinde de gr. Soluri:
urma eruptiilor vulc., la t si P Factori exogeni- fact. din exter. vapori ce se contin in m3 de aer. de dispersie si absorbtie a -De tundra- se form. in cond. de
scazute (bazaltul, andezitul). care modeleaza sc. ter. avind ca Umid. absol. maxima- cant. de razelor; prezenta microorg. si clima rece cu inghet peren.
2)Sedimentare. sursa de energ. radiatia solara. vap. necesara p/u a satura aerul. particulelor de suspensie. Grosimea mica, orizonturi
a)Detritice- in urma dezagreg. Alterare chimica-schimb. propr. Umid. relativa- raport.%-al intre 6)Densitatea genetice slab dezvoltate.
fizice (argila, pietrisul). initiale a rocilor, a comp. lor sub umid. absol. si absol. maxima. 7)Regimul de inghet/dezghet. -Podzolice- sub paduri de
b)Organogene- ramasite de actiunea proceselor chimice. Punct de roua- temp. la care un Proc. caract. zonelor Arctice/ conifere, in cond. de clima rece.
plante/anim. (calcarul,marmura) Scoarta de alteratie- prod. volum de aer devine saturat. Ant. T de inghet dep. de salinit. Sarace in humus, fertil. scazuta.
c)Chimice- reactii chimice in rezultate din dezagregarea si Deficit de saturatie- dif. intre 8)Dinamica apei: -Cenusii/brune de padure- sub
contact cu apa/magma (gips). alterarea rocilor. elastic. max. a vap-lor de apa si Miscari: ondulatorii/ ritmice/ de padurile de foioase din z. temp.
3)Metamorfice- sub infl. t ridic., Aluviuni- materiale depuse de elastic. vap-lor la temp. data si translatie marina. Oriz. de humus bine evidentiat.
misc.tectonice(gnaisul,marmura fluvii. Aluviunile depuse sub in momentul dat. Curenti: de deriva/ de scurgere. -Cernoziom- z. de stepa, cele
) forma unui con la gura de Bruma- apare in urma Resursele oc. planetar: mai fertile.
Procese geologice: varsare riului form. delte. sublimarii vap. de apa care vine biologice /minerale/ chimice. -Castanii- stepa arida.
1)Pr. endogene: Sursa de energ- Valea fluviala: albia minora, in contact cu supr. ter. sub 0 C. Apele continentale: -Brune-cenusii- in reg. de
energia interna. majora, versantii cu terase. Poleiul- un strat dens de gheata, 1)Ape subter. (acum. in sc. ter) semides./des. din z. temper., sub
a)Misc. tectonice. Relief form. de forte exogene: care se form. in urma inghet. 2)Ape freatice (ape libere, un scund covor de veget. Sarace
b)Procese magmatice 1)R. gravitational- alun. de ter., picaturilor supraracite de ploaie. neacoperite cu roci imperm): in humus, bogate in saruri.
c)Procese vulcanice prabusirile, rostogolirile,tasarea; Roua-se form. in timpul noptilor -arteziene(subt. de P, care iese -Rosii/galbene- in reg. subtropic
d)Procese seismice. sint procese geomorfologice.S senine cu T pozit. la cont. vap. la suprafata) umede. Mult oxid de Fe si Al.
2)Pr. exogene: Sursa de energ.- 2)R. fluvial- vaile, lunca, albia, de apa cu supr. ter. racita. 3)Curgatoare: paraiele, riuri. -Rosii-galbene lateritice- sub
energ. solara. (vintul, precipit., cimpii aluviale, delta, canioane. Chiciura-este alcat. din cristale 4)Statatoare: lacuri, ghetari,... padur. ecuat. vesnic verzi. Roca
apele curg., ghetari, valuri 3)R. litoral- ca rezult. miscarii fine de gheata, farimicioase, se Depend. riurilor de clima: -mama bogata in compusi ai Fe.
mari). apelor ocean. (lagune, limanuri, depune pe ramurile,linii de tens. -Debitul riului. Factori de degradare:
Miscari tectonice: faleze, tarmuri). Ceata- condens. vap. de apa in -Regimul de aliment: pluviala/ miscarile tectonice; relieful;
1)Oscilatorii- de inaltare/ 4)R. carstic- ca rezult. proc. de stratul de linga supr. ter. nivala(zapezi)/ subterana/ mixta climaterici; antropic.
coborire lenta, care pot fi de nat. dizolv a rocilor solubile de ape Picla- ceata cu impuritati solide. -Reg. de scurgere Legitatile invelisului
izostatica sau determ. de curenti subt. (pestere, avene, polii) Smog- ceata cu fum industrial. -Reg. de inghet geografic:
magmatici subcrustali. 5)R. eolian-ca rezult. activ. Gradient baric vertical- val. cu Scurgerea riului- transp. mat-lui 1)Unitatea si integrit. inv. geog.
a)actuale.(form. relief ondulat, vinturilor (dune,hamade,ierburi) care P aerului descreste pe vert., solid erodat de apele riului. 2)Zonalitatea inv. geogr.
nu duc la deform str-lui de roci) 6)R. glaciar-ca rez. activ. 100m=10,5mm col.merc. Delta- forma de rel. creata de 3)Azonalitatea
b)neotectonice ghetarilor(morene,circul,glaciar) Treapta barica-h la care trebuie riu la gura de varsare prin 4)Asimetria .
2)Orogenice-de cutare/disjunct. 7)R. biogen (recife de corali) sa ne urcam ca P sa cob. cu 1mb despartirea in mai multe brate. 5)Ritmicitatea (diurna, anuala,
formeaza relief montan, sint 8)R. antropic (mine, cariere). Ciclon-sist. baric cu P aerului Estuar- gura de varsare a unui seculara, geologica)
caract. zonelor mobile sc. ter., Alunec. de teren- atunci cand scaz. Emisf. N dupa acele ceas. riu adincita si largita de valurile Geosistem-sist. teritorial care
deregleaza aranj. orizont. str-lui mase de piatra, pamint sau noroi Aer se misca de la periferie la C puternice ale mareelor. incl. comp. abiotice, biotice si
de roci, se deplaseaza in jos, pe o panta. Vint- misc. orizont. aerului de la Liman- gura larga in forma de antropice.
a)de cutare(form. m-ti cutati, Cauzele: Structura geologico- reg. cu P inalta la reg cu P mica. pilnie,barata de un cordon marin Sociosistem- parte comp a inv.
anticlinale si sinclinale) morfol.; relief accidentat; precip V si I vintului dep. de dif. de P. Lacuri: tectonice/ vulcanice/ geogr., incl. societ. umana si
b)disjunctive(form. fracturi,falii mari; ape subt.; fact. antropic. Vinturi: marine/ glaciare/ eoliene/ mediul natural valorificat de ea.
m-ti faliati, se man. in sens vert) Torente de noroi- riuri de 1)V. permanente: antropice/ carstice/ relicte. Zone naturale:
3)seismice. piatra/ pamint/alte mat. saturate a)Alizee(de la tropice spre ec) Mlastini: joase/ oligotrofe/ -Taiga-padurile de pin,brad.
Cutremuri de pamint: cu apa. Iau nastere cind apa se b)V.polare (bat de la pol) mezotrofe. Cerbul, ursul negru/brun, jderul,
Cauze: misc. litosferice, crearea acumul. rapid in sol .... 2)V. periodice: Ghetari: de calota/montani. castorul. Solurile podzolice
tensiuni pe sc. ter., divergenta Importanta atmosferei: a)Musonii de vara/iarna Proc. de formare: Acumul. zapezilor de -Veg. mediteran.-veg. de maquis
placilor litosferice. -O2, azot, carbon b)Brizele de mare/munte mai multi ani duce la formarea unui si garriga. Sacalul, hiena,
strat compact care se transf. intr-o masa
Hipocentrul- focarul din -retine raze ultraviolete 3)V.locale (datorita neomogenit. granulara- firn. Dupa o tasare magotul. Sol- terra rosa.
interiorul Pamintului. -intretine viata si arderea. supr. terestre si datorita apar. indelungata, firnul isi pierde -Stepele- plante ierboase,
Epocentrul- punctul la supr. -determ. distributia caldurii dif. de P locale)- crivat, suhovei. viscozitatea si se transf in gheata. graminee. Tistar, chitcan,
situat deasupra hipocentrului. -contribuie la form. fenom. met. Mase de aer: Aceasta are loc in partea super. a ghet-i potirniche. Sol- cernoziom.
(bazinul de firn). La periferiile acestei
1)Dupa cauze provocarii: de Caracteristicile atmosferei: a)calde/reci zone este sit. zona de ablatie, unde are
-Tundra- ierburi, muschi,
prabusire, vulcanice, tectonice. -are forma elipsoidala b)instabile/mobile loc topirea zapezilor si ghetarilor. licheni. Boul moscat, renul. Sol-
2)Dupa adincime:superficiale 10 -structura inelara concentrica c)uscate/umede Biosfera- totalit. organ-lor vii si turbos-mlastinos. Plante cu rad.
,normale 10-60, intermediare -etajare verticala d)maritimi/continentali mediile lor de viata. fasciculate in suprafata si per.
60-300, adinci 300-800. -azot 78%, oxigen 21%, alte 1% e)dupa originea geografica: Zone verticale oceanice: scurte de veget., sunt adaptate la
Dorsale medio-oceanice- lanturi Atmosfera: -arctic-misc.aerului descendenta Z.litorala-T si salinit. var. mult. cond aspre cu T joase, h mica
muntoase submarine form. din -Troposfera – 90 % de aer aici. -temperat-masa de aer moderata Adincimea de pina la 20-30m. este un mod de rezist. la vinturi.
lava vulcanica care iese prin: -Stratosfera – km,strat de ozon -tropical- misc. aerului descend, Org. au schelete, sint acoperite -Paduri de foioase- cerbul,
Riftul- o fractura in placa litosf. -Mezosfera – 50-85 km. T ridicata, se form. anticicloni. cu cochilii groase. mistret, lup, caprioara. Sol-
prin care lava iese la suprafata. -Termosfera– 85-1000 km -ecuatorial- cel mai cald si mai Z.neritica-T si sal. var. Adinc. < cenusii/brune de padure.
Fosele ocean.- se form. in -Exosfera- >1000km umed, misc. aerului ascendenta. 450m. Org. rezist. la valuri put. -Deserturile- saxaul, pelin,
regiunile de subductie. Au 2)Agr. moderna- caracter
compoz. mixta, forma liniara. productiv, tarile dezvoltate.
cactusi. Rozatoare, reptile. Sol- Tarile inalt dezv. produc 2/3 din
brune-cenusii. prod. mond., avind doar 30%
-Pad. ecuat.-pad. dese, flora si din suprafata cultivata. %
fauna bogata. Soluri laterice. populatiei angajate in agricult. e
-Des. arctice-temp. scazute mic (SUA-3%).
predomina. Precip. sub forma de I. Fitotehnia:
zap-250 mm/an. Sol scheletice. 1)Cultiv. cerealelor:
-Savane- vara-ploios, iarna- -culturi panificabile
uscat.Ierburi inalte. In timpul -cult. nepanificabile
sezonului ploios cresc furtunos -cult. furajere
ierburi suculente. Zebre. Soluri CC ocupa 30% din supr. arabila.
galbene-rosietice <Grau, orez, porumb>-70% din
Industria energetica: CC. Grau- China; Orez- China;
1)Prod. res. de energ. primara: Porumb- SUA.
carbune; petrol; gaze naturale; 2)Cult. tehnice:
hidroenergie. -textile (bumbacul, iuta, inul)
2)Energia secundara: -uleginoase (soia, arahnide).
a)Caldura. -zaharoase
b)En. electrica: CTE, CHE, -aromatice
CAE, En. netradit. -medicinale
Fact. de amplas: 3)Pomicultura (zona temperata).
1)Baza de mat. prima 4)Viticultura (Europa- 60%).
2)In aprop. de consum. 5)Cultiv. plantelor furajere.
Ind. metalurgica: 6)Legumicultura.
1)Siderurgia. Mat. prima: min. II. Zootehnia.
de fier (Europa 40%), mangan, 1)Vite cornute mari (lapte,carne).
crom. Prod. finite: fonta, otel, India>190 mln capete, Brasilia ,
laminate. China. Lapte pe cap/loc- Noua
Dupa gr. de asig. cu mat. prima: Zeelanda (2 t pe cap/loc).
a)St. care extr mari cant de Fe si 2)Ovine,caprine. China>110 ml.
il prel. in intregime(SUA,Rus) 3)Porcine- in reg. de cultiv. a
b)St. care extr. mari cant. de Fe cerealelor. China>400 mln.
si o parte mare o exp. (Bras,Ind) 4)Cai
c)St. care extr. mari cant. de Fe 5)Pasari. In aprop. de or. mari.
si il exp. in intreg. (Liberia,Gab) -Sevicecultura (China, India)
d)Mari prod. in baza de import -Apicultura (SUA, China)
(Jap, Germ, Mar. Brit, Italia). 6)Avicultura
Intreprinderi siderurgice: 7)Silvicultura
a)ciclu complet. 8)Apicultura
b)ciclu incomplet. 9)Piscicultura (Japonia, Peru).
2)Ind. met. neferoase: -N-V Pacificului
a)metale usoare -N-E Atlanticului
b)met. grele (Cu,Zn,Pb,Cs)
c)met. nobile(Au, Ag, Pt) Algor. de caract. unui stat:
d)met. radioactive (toliu, Ur) 1)Apreciere PEG:
Dupa prod. de bauxita: a)suprafata, situarea (regiunea)
a)St. care dispun de cant. mari b)statele vecine
de bauxita, dar nu produc Al c)are, nu are iesire la mare.
b)Mari prod. de Al, nu dispun d)reg. de unde poate importa
de res. mari de bauxita (Jap, materie prima.
SUA). c)caile de transport intersectate.
Fact de ampl: 2)Aprec. econ. a cond. si res.nat
1)In aprop. de en. electr. ieftina a)Caract. reliefului
Ind. constr. de masini: b)Conditiile climatice
1)Prod. util. si echip. industr. c)Res-se hidroenergetice
2)Prod. util. agricol. d)De enum. toate res. minerale
3)Ind. electronica si electrotehn. 3)Populatia (nr, dinamica, densit
4)Mecanica de precizie. si repartitia, structura etnica, pe
5)Ind. mijl. de transport: virste, sexe, religie, migratia).
-Ind. de automobile. 4)Economia:
-Ind. aeronautica. a)Princ. subramuri a industr.
-Ind. navelor maritime. b)Princ. subramuri ai agricult.
-Prod. materialului rulant. c)Transportul.
Industria chimica: 5)Relatiile econ.
Materia prima:
-res. minerale
-deseuri din ind. metalurgica
-azotul din atmosfera
-materii prime vegetale
-mat. prime de orig. animala
1)Ind. chimica a mineralelor
2)Ind. chimiei de baza (anorg).
3)Ind. chim. a sintezei organice.
4)Prelucr. mater. polimere
5)Ind. celulozei si hirtiei
6)Ind. chimiei fine.
Industria usoara:
1)Ind. textila.
2)Ind. tricotajului si confectiilor
3)Ind. pielii si incaltamintei
4)Ind. prelucrarii blanurilor
5)Ind. matasei.
Agricultura:
Factori de dezv:
-Factori naturali
-Factori tehnici
-Factori social-economice
1)Agr. traditionala- caracter
extensiv, tarile slab dezvoltate