Sunteți pe pagina 1din 2

DIODA REDRESOARE

PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE: diodele redresoare folosesc proprietatea joncţiunii


pn de conducţie unilaterală.
SIMBOLUL DIODEI REDRESOARE:

ASPECT FIZIC: Diodele sunt componente electronice realizate dintr-o joncţiune pn


prevăzută cu contacte metalice la cele două regiuni şi introdusă într-o capsulă de
sticlă, metal sau material plastic. Capsula are rolul de a proteja joncţiunea de mediul
exterior. Regiunea p a joncţiunii constituie anodul diodei, iar regiunea n catodul.

MATERIALE FOLOSITE: germaniu şi siliciu.

MARCAJ: Diodele redresoare (obişnuite) sunt marcate cu litera N, cele rapide cu


litera R şi cele cu avalanşă controlată cu A.

PARAMETRI SPECIFICI:

Mărimile care limitează funcţionarea unei componente electronice într-o


anumită gamă de valori poartă numele de parametri limită. Parametrii limită sunt
specificaţi în cataloagele firmelor constructoare; depăşirea acestor mărimi poate
conduce la distrugerea componentei semiconductoare.
Pentru dioda redresoare parametrii limită se referă la:

În redresoarele de putere, în timpul procesului de redresare, pe diode au loc


pierderi de putere (8 W / k W pentru diodele cu germaniu şi 4-5 W / k W pentru cele
cu siliciu). Aceste pierderi de putere duc la încălzirea diodelor şi chiar la deteriorarea
acestora. Pentru protecţia lor termică diodelor de putere se montează pe radiatoare
metalice care uşurează disiparea căldurii de la diodă la mediul ambiant.
LIMITĂRI ÎN FUNCŢIONARE
Diodele redresoare nu pot fi utilizate la frecvenţe mari de lucru datorită capacităţilor
interne care scurtcircuitează rezistenţa de conducţie a diodei la aceste frecvenţe.