Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ELECTROMURE S.A. Trgu Mure , str. C l ra ilor nr.

112

DECIZIA nr.......................... din data .....................

- Avnd n vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicat n 1998, privind societ ile comerciale; - Avand n vedere dispozi iile legale referitoare la activitatea de securitate i s n tate n munc , ndeosebi Legea nr. 319/2006; - Avnd n vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii 319/2006, art 20 Domnul UGO SICILIANO n calitate de Administrator al S.C. ELECTROMURE S.A. emite urm toarea: DECIZIE: Art.1 Se constituie serviciu intern de prevenire i protec ie la nivelul S.C. ELECTROMURE S.A. subordonat direct Directorului societ ii,reprezentantul legal al administratorului Art2. Din cadrul serviciului intern de prevenire i protec ie, vor face parte persoanele desemnate cu atribu ii n domeniul securit ii i s n t ii n munc , la nivelul societ ii. - Jucan Victoria Lucr tor desemnat - Hente Florin Lucrator n cadrul seviciului Art.3 Prezenta decizie se va aduce la cuno tin a tuturor sectoarelor societ ii. Administrator , UGO SICILIANO