Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE

Nr. .......... din ........................

Avand in vedere prevederile Ordinului Nr. 130 din 10 mai 2011 si cap. IV din
Legea nr. 64/2008 privind obligativitatea institutiilor i unitatilor de interes public de a
numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor din domeniul ISCIR,
coroborate cu dispozitiile Prescriptiilor Tehnice ISCIR aprobate de catre Ministrul de
resort privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor mecanice sub presiune i
a instalatiilor mecanice de ridicat, prin care unitatile ce detin aceste tipuri de
instalatii/echipamente supuse controlului ISCIR, sunt obligate sa numeasca personal
tehnic de specialitate, ingineri i tehnicieni, in raport cu numarul i complexitatea
instalatiilor, care sa fie autorizati de ISCIR - INSPECT,
Conducatorului socitatii DUMITRU PIRLOGEANU.in calitate de director
DECIDE:
Art.1. Incepand cu data de 3.03.2015 salariatul CALUGAR TUDOR VASILE avand
calificarea de Inginer Constructii Masini in prezent avand functia
de ..................................... se numete Responsabil cu supravegherea i verificarea
tehnica a instalatiilor in cadrul societatii.
Art.2. Salariatul identificat la articolul 1 din prezenta Decizie, are toate drepturile i
obligatiile conform Legii 64/2008 (Cap.III) si Ordinului 382/2009 (Cap. IV) emise de catre
Inspectorul de Stat ef al ISCIR,
Art.3. Responsabilul cu supravegherea i verificarea tehnica a instalatiilor-RSVTI este
obligat sa cunoasca i sa aplice intocmai prevederile legislatiei in vigoare i prescriptiile
tehnice - Colectia ISCIR.
Art.4. Activitatea responsabilului cu supravegherea i verificarea tehnica a
instalatiilor-RSVTI va fi coordonata i indrumata din partea conducerii unitatii de catre
Dumitru Pirlogeanu, care raspunde impreuna cu acesta de luarea masurilor pentru
aplicarea legislatiei in vigoare i a Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR.
Art.5. Incalcarea obligatiilor prevazute in prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR, atrage
dupa caz, raspunderea juridica a persoanelor ce vor fi identificate ca fiind vinovate,
conform dispozitiilor legale in vigoare.

CONDUCATORUL UNITATII

Director
DUMITRU PIRLOGEANU

S-ar putea să vă placă și