Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa tehnică de securitate - structură

Fişele tehnice de securitate reprezintă o sursă de informare despre agenţii chimici.

Fişele tehnice de securitate oferă informaţii mai detaliate decât cele de pe etichetă,
referitoare la riscurile legate de agenţii chimici şi sunt utilizate la evaluarea riscurilor.

Angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea şi sănătatea lucrătorilor,


care decurge din prezenţa agenţilor chimici periculoşi.

Fişele tehnice de securitate au următoarea structură:

1. Identificarea substanţei. Producător/Importator/Utilizator/Transportator;


2. Compoziţia/informaţii asupra componentelor;
3. Identificarea pericolelor (de aprindere şi explozie);
4. Primul ajutor;
5. Măsuri de prevenire a incendiilor;
6. Măsuri luate în caz de scăpări accidentale;
7. Manipulare şi depozitare;
8. Controlul nivelului de noxe/protecţie individuală;
9. Proprietăţi fizice şi chimice;
10. Stabilitate şi reactivitate;
11. Informaţii toxicologice;
12. Informaţii ecologice. Efectele produsului în mediul înconjurător, persistenţa şi
biodegradabilitatea, toxicitatea;
13. Consideraţii referitoare la evacuare (captare, neutralizare, deversare etc.);
14. Informaţii referitoare la transport;
15. Informaţii referitoare la reglementări speciale;
16. Alte informaţii.
Fişele tehnice de securitate trebuie să fie puse la dispoziţia angajatorului, de către
producător şi/sau furnizor, care le pune la dispoziţia specialiştilor în sănătatea şi
securitatea muncii, membrilor comitetului de sănătate şi securitate în muncă, medicului
de medicina muncii, inspectorilor de muncă.