Sunteți pe pagina 1din 416

S.G. IPROGHTM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21 , Secfor 1 , Bucuregti cod 01051 2


Tel.: 02'l/211 .76.54; 021/211.79.80*; Fax: 021/210.27.01 ;
E- m a i I : offi c e@i p roc h i m. ro ; we b : www. i p ro c h i m. ro

Client: S.C. OtfCHM S.A. - R1mnicu Vdlcea Contract: 048/455 Ad. Nr. 1

REVIZUIRE

RAPORT DE SECURITATE PENTRU S,C. OLTCHIM S.A.

VOLUM PRINCIPAL

Nr. proiect: MD 1005.005

DIRECTOR GENERAL A

Ing.

Acesf document poate fi folosit in exclusivitate numai in scopul pentru care este in
mod specific furnizat, conform prevederilor contractuale gi nu poate fi reprodus,
copiat, imprumutat sau intrebuin{at integral sau par{ial, direct sau indirect in alt
scop.

Martie 2011
S.C- IPROGHIM S.A.
compartiment Procese / lnstatatii de Mediu

Denumire Iucrare:

REVIZUIRE

RAPORT DE SECURITATE PENTRU S.C. OLTCHIM S.A.

VOLUM PRINCIPAL

FOAIE DE SEMNATURI

Numele gi prenumele Semtnat


dttfira
$ef Compartiment procese / rl /t/'ttI
Instala{ii de Mediu:
Ing. Florina Vigheci lln'l
I
\!/ I
v/

t!/r I

I
Verificatori: Chim. Roxana Cioran ,1.' ,' ,",;_
,.f
Ing. Giani Dumitru Apostol f, -.):t"
":

11' I f't
Elaborator Iucrare: Ing. Andreea Vilculescu

Client: S.C. OLTCHIM S.A. - Rimnicu Viltcea Figa de programare: 1/020

Contract nr.: 048/455 Ad. Nr. 1 Faza de proiectare: RS


il{E
\\\@.0r{91.!r@u)'r
fff--
|

S.G. IPROGHIM S.A.


Str. Mihai Eminescu Nr.l9-21 , Secfor 1 , Bucuregti cod 01051 2
Tel.: 021 /21 1.76.54; 021/21 1.79.80*; Fax: 021/21 0.27.01 ;
E- m a i I : offi c e@i p ro c h i m. ro ; we b : www. i p ro c h i m. ro
c.u.t. R 457747 R.C. J40/6485/91

CERTIFICAT DE CALITATE

1. PA$APORTUL DOCUMENTATTET

Denumire lucrare (lnvestifie, Obiect, Reper, Etapa):

REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE PENTRU S.C OLTCHIM S.A.

Beneficiar/Client: S.C. OLTCHIM S.A. - Rdmnicu Vilcea


Contract nr.:0481455 Ad. Nr. 1

Termen contract: 21.03.201 1

Figa de programare'. 11026


Faza de proiectare: RS

2. COMISIA DE CERTIFICARE 6{*":,Y,


:
RMSC: Ing. Anfrei Floru
'"gy*i,$Yu
tll kocn,o u-$
Control calitate: Ing. Florina Vigheci \l#i
/t
RAC: Ec. Modica Tocaciu
-.
Nr.: 17 Data: 18.03.2011 (V/A-
--

3. CONSTATARI

in urma analizdrii documentaliei se confirme:


- coresponden{a documentaliei cu cerintele clientului;
- respectarea prevederilor avizelor gi acordurilor din etapele anterioare de
proiectare;
- respectarea actelor normative in vigoare;
- indeplinirea cerintelor de asigurare a calitdlii;

4. CONCLUZ|I

Documenta{ia poate fi prezentatd pentru receptie la beneficiar / client.

Formular Cod F-Q-018


Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

CUPRINS
Introducere 1
1. Informaii asupra sistemului de management i asupra organizrii 9
obiectivului n vederea prevenirii accidentelor majore
1.1. Politica de prevenire a accidentelor majore 9
1.2. Sistemul de management al securitii 10
2. Prezentarea mediului n care este situat obiectivul 31
2.1. Descrierea amplasamentului i a mediului acestuia 31
2.2. Descrierea populaiei zonei susceptibil a fi afectat 41
2.3. Identificarea zonei posibil afectat de un accident major 67
2.4. Descrierea populaiei zonei susceptibil a fi afectat 67
3. Descrierea instalaiei 82
3.1. Descrierea activitilor principale 82
3.2. Descrierea proceselor i a metodelor de operare 94
3.3. Descrierea substanelor periculoase 171
4. Identificarea i analiza riscurilor de accidente i metode de prevenire 199
4.1. Descrierea scenariilor posibile de accidente majore i probabilitatea 199
producerii acestora
4.2. Evaluarea amplitudinii i a gravitii consecinelor accidentelor 205
majore identificate
4.3. Model de calcul 207
4.4. Descrierea parametrilor tehnici i a echipamentului utilizat pentru 226
sigurana instalaiilor
5. Msuri de protecie i de intervenie pentru limitarea consecinelor unui
230
accident
5.1. Descrierea echipamentului instalat pe obiectiv pentru limitarea 230
consecinelor accidentelor majore
5.2. Organizarea alertei i interveniei 239
5.3. Descrierea resurselor mobilizabile, interne sau externe 249
5.4. Rezumatul elementelor descrise anterior, necesare pentru 250
elaborarea planului de urgen intern
6. Concluzii 253
Anexe
Anexa 1 Organigrama societii OLTCHIM
Anexa 2 Informare public
Anexa 3 Schem[ cu organizarea i asigurarea ntiinrii n S.C. OLTCHIM
S.A. i schema de ntiinare la accident chimic
Anexa 4 Plan amplasare societi din interiorul platformei Oltchim
Anexa 5 Componena Celulei pentru situaii de urgen, Componena
Secretariatului Tehnic pentru Situaii de Urgen
Anexa 6 Dotarea minim tehnico-material de ntiinare, alarmare i
intervenie

0
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

INTRODUCERE

Denumire lucrare:
REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE pentru S.C. OLTCHIM S.A.

Client:

S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea


Adres: Localitatea Rmnicu Vlcea, Judeul Vlcea, Str. Uzinei Nr.1, Cod potal 240050
Telefon: +40-(0)-250-701 200
Fax: +40-(0)-250-735 030; +40-(0)-250-736188
Certificat de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Vlcea sub nr. J 38/219/1991
Cod Unic de nregistrare: RO 1475261

Elaborator:

S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti


Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 19 - 21, Sector 1, Cod potal 010512, Bucureti
Telefon: 021 / 211 76 54; 211 79 80; 212 34 74
Fax: 021 / 210 27 01
E-mail: office@iprochim.ro
- nfiinat ca societate comercial prin Hotrrea Guvernului Romniei nr. 156/1991
- Marc nregistrat la Oficiul Mondial pentru Protecie Intelectual Geneva, sub nr. 420957/1975
- IPROCHIM ENGINEERING - Marc nregistrat la Oficiul Mondial pentru Protecie Intelectual Geneva, sub nr.
R420957/1995
- Certificat de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului Bucureti nr. J/40/6485/1991
- Cod Unic de nregistrare 457747, Atribut fiscal: R
- Certificat ISO 9001:2008, nr. 12 100 12743 TMS, organism de certificare TV SD Management Service
GmbH, Germania
- Certificat SR EN ISO 14001:2005, nr. M.016.0.0.0.0.0/10-02-2009, organism de certificare SIMTEX-OC
Romnia.
- Certificat SR OHSAS 18001:2008, nr. S.378.100/01-09-2009, organism de certificare SIMTEX-OC Romnia
- nscris n Registrul Naional al elaboratorilor de studii pentru protecia mediului la poziia nr. 102 pentru RM,
RIM, BM, RA, RS, EA.
- Autorizaii pentru efectuarea de examinri, verificri i investigaii n vederea evalurii strii tehnice i
ntocmire a studiilor privind stabilirea condiiilor de funcionare i evaluarea duratei de funcionare remanente
nr. ICPTC4/1/TIPC/1,2,3/2925, nr. ICPTC6/1/TIPC/1,2,3/2926, nr. ICPTC10/1/TIPC/ 1,2,3/2927 din
03.09.2008, emise de ctre Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune i
Instalaiilor de Ridicat
- Certificat pentru elaborarea documentaiilor pentru obinerea avizului autorizaiei de gospodrire a apelor nr.
33/06.02.2008, emis de ctre Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile
- Certificat de Acceptare nr. CATF/14-03-2007 pentru desfurarea de activiti n zona controlat a
ntreprinderilor operatoare emis de ctre Comisia Activitilor Nucleare
- Certificat de CNCAN pentru sistemul de management al calitii pentru instalaii nucleare, construcie,
funcionare i nchidere
- Certificat de Autorizare nr.679/15.03.2007 cadastru, geodezie i cartografie
- Centrul de pregtire autorizat AutoDesk
- Membru al Asociaiei Patronale a Productorilor i Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecia
Mediului, Certificat nr. 20/04/01
- Membru al Societii de Chimie din Romnia - secia Tehnologia i Ingineria Mediului
- Membru al Camerei de Comer i Industrie a Romniei sub nr. 2852/26.08.1992
- Membru al Asociaiei Naionale a Evaluatorilor din Romnia - Certificat nr. 183/1992
- Membru al Asociaiei de Standardizare din Romnia, nr. 100002/23.02.1999

1
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Lucrarea are drept scop identificarea modalitilor de diminuare a prejudiciilor


aduse mediului i a pierderilor de viei omeneti, n cazul producerii unui eveniment
nedorit.

Industria chimic prin gradul de complexitate a tehnologiilor, constituie un potenial


factor de risc, o surs potenial de poluare a mediului nconjurtor, care poate deveni
periculoas pentru factorii de mediu i factorul uman.

Activitile cu potenial factor de risc impun, ca pe lng msurile luate n mod


curent pentru funcionarea n siguran a instalaiilor, s existe i un control permanent i o
evaluare a posibilitilor de apariie a riscului i a consecinelor acestuia.
Prioritile problematicii mediului nconjurtor pot fi clasificate astfel:
- asigurarea calitii mediului
- prevenirea i eliminarea polurii mediului
- reducerea riscurilor prin creterea siguranei

Obiectivul general al Raportului de securitate este de a controla riscurile ce pot


apare n funcionarea instalaiilor pe un amplasament, prin identificarea:
- surselor de poluare i a pericolelor poteniale asupra factorilor de mediu
- resurselor i receptorilor expui riscului
- mecanismelor prin care se realizeaz riscul
- msurilor generale necesar a fi luate pentru reducerea gradului de risc la
un nivel acceptabil

Necesitatea ntocmirii Raportului de securitate rezid din nevoia de a obine


informaii suplimentare privind riscurile identificate desfurate n cadrul OLTCHIM, astfel
nct s se determine probabilitatea producerii unor daune i efectele lor asupra posibililor
receptori.

Managementul de securitate i strategiile de prevenire a accidentelor majore, de


minimizare sau nlturare a consecinelor acestora, au la baz mai multe categorii de
msuri:
1. tehnice:
- la proiectare, inclusiv la amplasarea n zon a obiectivului
- la exploatare curent, operativ
- la organizarea mentenanelor
2. legislative:
- norme i normative de proiectare
- reguli de exploatare a instalaiilor n regim normal sau excepional, de
avarie
- instruciuni de lucru
3. organizatorice:
- instruire i testare personal
- planuri de intervenii la avarii / accidente chimice
- msuri de necesitate n teritoriul extern

2
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Programul de siguran stabilete modul de derulare a unor proiecte sau activiti


cu obiective bine precizate n domeniul politicii de siguran. Programul cuprinde:
- obiective clare, care s poat fi verificate dac au fost realizate, la
sfritul Programului
- implicarea forei de munc i a bugetelor pentru diferite proiecte i
activiti
- repartizarea atribuiilor i responsabilitilor n cadrul unui proiect /
activitate
- programarea timpului

Obiectivele Programului de siguran au n vedere:


- perfecionarea echipamentelor i a instrumentaiei
- mbuntirea procedurilor i a programelor de instruire
- stabilirea msurilor pentru cazurile de avarie i pentru diminuarea riscului
- mbuntirea sistemului managerial de siguran

Sistemul managerial de siguran este parte a sistemului managerial general al


unei societi, destinat realizrii obiectivelor de siguran, n modul n care ele sunt
stabilite n politica de siguran a societii.

Sistemul conine mai multe elemente ce interacioneaz, putnd fi alese n mod


optim n vederea planificrii, implementrii i controlului activitilor care au scopul de a
menine sigurana n funcionare i exploatare.
Cele mai importante elemente ale sistemului managerial de siguran sunt:
structura organizatoric i standardele performanei conducerii;
organizarea funciilor, sarcinilor i calificrii pentru performana acestora;
proiectarea procesului, proiectarea tehnic, proiectarea echipamentului pentru
siguran i control cu standardele i procedurile fixe pentru acestea;
repartizarea de personal pentru funciile siguranei i instruire special pentru
siguran;
alocarea de echipament pentru operaiile siguranei;
un sistem pentru studii de siguran, evaluri ale riscului, audituri de siguran
corelate cu criteriile calitative ale acestora;
instruire organizat a personalului i instruire special pentru siguran;
un sistem care s asigure respectarea tuturor reglementrilor, normelor i a
condiiilor de autorizare;
un sistem de comunicare ntre personalul societii, autoritile locale i
societatea civil n ceea ce privete problemele de protecia mediului i
siguran;
un sistem al instruciunilor i procedurilor pentru operarea instalaiilor n condiii
de siguran i pentru executarea n siguran a tuturor operaiilor;;
un sistem al msurtorilor i nregistrrilor care s releve performana privind
sigurana activitilor derulate;
un program bine organizat pentru ntreinerea echipamentelor;
un sistem de instruire i simulri pentru cazuri de incidente majore;
evaluarea i raportarea accidentelor produse;
servicii medicale i protecie a sntii profesionale;
revizuirea planificat a ntregului sistem;

3
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Scopul principal al Raportului de securitate este de diminuare a pierderilor de


viei omeneti i bunuri materiale, precum i a prejudiciilor aduse factorilor de mediu, n
cazul producerii unui eveniment nedorit.

Rezultatele Raportului de securitate stabilesc:


- populaia i bunurile din zon, susceptibile a fi afectate de un accident
major;
- punctele cele mai vulnerabile n care se pot produce accidente majore;
- substanele periculoase implicate n accident;
- resursele imobilizabile interne i externe;
- planurile de intervenie n cazuri de urgen.

Analiza riscurilor accidentale implic identificarea pericolelor de accidente majore


i aprecierea riscului pe care acestea l prezint, prin examinarea probabilitii i
consecinelor pagubelor rezultate din producerea unui incident major.

Structura de baz a Raportului de securitate cuprinde o divizare ntr-un volum


principal, n care se trateaz aspectele generale ale ntregului obiectiv, i n volume anexe,
n care sunt dezbtute n mod specific prile din cadrul obiectivului relevante pentru
securitate (ORS).

Definiii

Se prezint n continuare o parte din termenii utilizai n prezenta lucrare.

Accident - situaie neprevzut, creat de aciunea unui fenomen sau eveniment,


de provenien natural, tehnologic sau antropic, asupra unei colectiviti umane.
Avarie - eveniment sau incident care nu genereaz efecte majore asupra sntii
populaiei i/sau asupra mediului, dar care aer potenial s produc un accident major.
Accident major - producerea unei emisii importante de substan, a unui incendiu
sau a unei explozii, care rezult dintr-un proces necontrolat n cursul exploatrii oricrui
amplasament, care intr sub incidena H.G. nr. 804/2007 i care conduce la apariia
imediat sau ntrziat a unor pericole grave asupra sntii populaiei i/sau asupra
mediului, n interiorul sau n exteriorul amplasamentului, i n care sunt implicate una sau
mai multe substane periculoase.
Aciune - ansamblul activitilor desfurate pentru realizarea prevenirii, proteciei
i interveniei.
Alarmare - activitatea prin care se avertizeaz personalul despre producerea unui
pericol, n scopul trecerii de ndat i n mod organizat, la aplicarea msurilor de protecie
i intervenie.
Amplasament zona aflat sub controlul aceluiai operator n care, n una sau mai
multe instalaii, inclusiv n activitile i infrastructurile comune, sunt prezente substane
periculoase.
Avarie/incident eveniment care nu genereaz consecine majore asupra
sntii populaiei i/sau asupra mediului, dar care are potenial s produc un accident
major.
Avertizare aducerea la cunotina salariailor a informaiilor necesare despre
iminena producerii sau producerea unor dezastre; se realizeaz de ctre autoritile
4
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

administraiei publice centrale sau locale, dup caz, prin mijloacele de avertizare
specifice, n baza ntiinrii primite de la structurile abilitate.
Controlul operaional adoptarea i implementarea de proceduri i instruciuni
pentru operarea n siguran a instalaiilor, proceselor, echipamentelor, inclusiv activitatea
de mentenan, precum i pentru oprirea temporar.
Depozit prezena unei cantiti de substane periculoase n scop de
nmagazinare, pstrare n condiii de siguran sau de meninere n stoc.
Dezastru evenimentul datorat declanrii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale
sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificri ale mediului
i care, prin amploare, intensitate i consecine, atinge ori depete nivelurile specifice de
gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaiilor de urgen, elaborate i
aprobate potrivit legii.
Efectul Domino rezultatul unei serii de evenimente n care n consecinele unui
accident ce are loc la o instalaie sau un amplasament de tip Seveso sunt amplificate de
urmtorul accident la o/un alt/alt instalaie/amplasament, ca urmare a distanelor i
proprietilor substanelor prezente, i care conduce n final la un accident major.
EINECS Inventarul european al substanelor chimice existente. Acest inventar
conine lista definitiv a tuturor substanelor considerate a fi pe pia comunitar la 18
septembrie 1981.
Evacuare msur de protecie luat n cazul ameninrii iminente, strii de alert
ori producerii unei situaii de urgen i care const n scoaterea din zonele afectate sau
potenial a fi afectate, n mod organizat a unor categorii de personal i dispunerea
acestora n zone n care sunt asigurate condiii de protecie.
Evaluare estimarea urmrilor probabile, ale unor dezastre asupra elementelor
expuse, a volumului de aciuni i a necesarului de resurse.
Explozie este un proces de ardere foarte rapid i violent a amestecurilor
explozive, care se produce n fraciuni de secund, cu degajare de cldur, lumin i care
genereaz presiuni mari.
Factori de risc fenomen, proces sau complex de mprejurri congruente, n
acelai timp i spaiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc.
Fraza de risc (R) este o fraz care exprim o descriere concis a riscului prezentat
de substanele i preparatele chimice periculoase pentru om i mediul nconjurtor,
conform SR 13253/1996.
Hazard/pericol - proprietatea intrinsec a unei substane periculoase sau a unei
stri fizice, cu potenial de a induce efecte negative asupra sntii populaiei i/sau
mediului.
HAZOP (Hazard and operability) - este o metodologie sistematic pentru
identificarea pericolelor legate de proces, folosite n cazul unitilor complexe. Utilizeaz o
abordare standardizat, bazat pe cuvinte cheie n vederea simulrii identificrii devierilor
de proces.
Instalaie unitate tehnic din cadrul unui amplasament, unde sunt produse,
utilizate, manipulate i/sau depozitate substane periculoase. Instalaia cuprinde toate
echipamentele, structurile, sistemul de conducte, utilajele, dispozitivele, cile ferate
interne, docurile, cheiurile de descrcare care deservesc instalaia, debarcaderele,
depozitele sau structurile similare, plutitoare ori de alt natur, necesare pentru
exploatarea instalaiei.
Intervenie ansamblul aciunilor care se desfoar pentru prevenirea,
localizarea-limitarea i nlturarea pericolului i a urmrilor unui dezastru. Timpii operativi
de intervenie sunt:
5
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- timpul de alarmare intervalul scurs de la producerea unui eveniment pn la


semnalarea acestuia printr-un sistem (dispozitiv) automat de detectare-alarmare sau de
ctre o persoan;
- timpul de alertare intervalul cuprins ntre momentul alarmrii i cel al constituirii
formaiei de intervenie, n vederea deplasrii la locul evenimentului;
- timpul de deplasare intervalul cuprins ntre momentul alertrii forelor destinate
interveniei i sosirea acestora la locul de intervenie sau la napoierea la sediu;
- timpul de intrare n aciune a forelor concentrate durata medie de realizare a
dispozitivului de intervenie;
- timpul de rspuns interval cuprins ntre momentul alertrii forelor destinate
interveniei i intrrii acestora n aciune;
- timpul de ncepere a interveniei intervalul cuprins ntre momentul apariiei
evenimentului i realizarea dispozitivului de intervenie;
- timpul de localizare intervalul cuprins ntre momentul intrrii n aciune a forelor
concentrate i punerea sub control a limitelor a limitelor situaiei de urgen;
- timpul de stingere intervalul cuprins ntre momentul localizrii i pn la
ntreruperea (neutralizarea) complet a arderii, pn la nlturarea posibilitilor de
reaprindere a materialelor i a substanelor combustibile sau pn la producerea unor
fenomene negative.
Intervenie operativ aciunile desfurate, n timp oportun, de ctre structurile
specializate n scopul prevenirii agravrii situaiei de urgen, limitrii sau nlturrii, dup
caz, a consecinelor acesteia
Managementul situaiei de urgen ansamblul activitilor desfurate i
procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituiile i serviciile publice abilitate pentru
identificarea i monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaiilor i analiza situaiei,
elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de aciune i implementarea acestora n
scopul restabilirii situaiei de normalitate.
Managementul pentru modernizare adoptarea i implementarea procedurilor
pentru planificarea modernizrilor sau designul noilor instalaii, procese sau faciliti de
stocare.
Monitorizarea situaiei de urgen proces de supraveghere necesar evalurii
sistematice a dinamicii parametrilor situaiei create, cunoaterii tipului, amplorii i
intensitii evenimentului, evoluiei i implicaiilor sociale ale acestuia, precum i a modului
de ndeplinire a msurilor dispuse pentru gestionarea situaiei de urgen.
Obiectiv - spaiul care se afl sub controlul titularului activitii, unde sunt prezente
substane periculoase n una sau mai multe instalaii, inclusiv infrastructurile sau activitile
comune sau conexe.
Operator orice persoan fizic sau juridic care exploateaz ori deine cu orice
titlu un amplasament sau o instalaie.
Risc - probabilitatea producerii unui efect specific ntr-o perioad sau n
circumstane precizate; riscul rezidual se refer la riscul rmas dup nlturarea unora
dintre factorii cauzatori de risc.
Risc tehnic eveniment nedorit specific exploatrii sistemului tehnic/tehnologic i
asociat unei stri poteniale de pericol a acestuia prin probabilitatea de producere a
evenimentului i prin gravitatea consecinelor acestuia; pot fi delimitate trei domenii
caracteristice riscului tehnic:
- domeniul riscului neglijabil asociat, de regul, cedrilor/defectrilor propriu-
zise sau avariilor minore, rare i foarte rare;

6
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- domeniul riscului acceptabil aferent avariilor minore frecvente sau avariilor


majore rare i foarte rare;
- domeniul riscului inacceptabil aferent avariilor majore, posibile sau frecvente.
Substan periculoas - o substan, un amestec sau un preparat, prevzute n
anexa nr. 1, partea 1, sau care ndeplinesc criteriile din anexa nr. 1, partea a 2-a conform
H.G. nr. 804/2007, i care sunt prezente sub form de materii prime, produse, produse
secundare, reziduale sau intermediare, inclusiv acele substane despre care se presupune
c pot fi generate n cazul producerii unui accident.
Substanele i preparatele oxidante - substanele i preparatele care, n contact
cu alte substane, n special cu substanele inflamabile, produc o reacie puternic
exoterm.
Substanele i preparatele toxice - substanele i preparatele care, prin inhalare,
nghiire sau penetrare cutanat, chiar i n cantiti mici, pot provoca moartea ori afeciuni
acute sau cronice ale sntii.
Substanele i preparatele periculoase pentru mediu - substanele i preparatele
care, dac ptrund n mediu, prezint sau ar putea prezenta un risc imediat sau ntrziat
pentru una sau mai multe componente ale mediului.
Zona de risc zona n care exist pericolul/probabilitatea producerii sau a aciunii
unui dezastru asupra elementelor expuse i/sau a unor distrugeri, pierderi, pagube ca
urmare a acestei aciuni;
IRS - Pri de instalaie relevante pentru securitate;
ORS - Obiective relevante pentru securitate.

Legislaie n domeniu

Principalele acte normative n domeniu sunt:


O.U.G. nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat de Legea nr. 265/2006 i
modificat de OUG nr. 114/2007 i OUG nr. 164/2008,.
O.U.G. nr. 152 / 2005 Ordonan de urgen privind prevenirea, reducerea i
controlul integrat al polurii, aprobat de Legea nr. 84/2006
O.U.G. nr. 40 / 2010 pentru modificarea O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea i
controlul integrat al polurii, aprobat de Legea nr. 205/2010;
H.G. nr. 804 / 2007 Hotrre privind controlul asupra pericolelor de accident major n
care sunt implicate substane periculoase, modificat de H.G. nr. 79/2009;
Ordinul nr. 1084 / 2004 Ordin privind aprobarea procedurilor de notificare a
activitilor care prezint pericole de producere a accidentelor majore in care sunt
implicate substane periculoase si respectiv, a accidentelor majore produse;
Ordinul nr. 142 / 2004 Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de
securitate privind activitile care prezint pericole de producere a accidentelor majore
n care sunt implicate substane periculoase;
Legea nr. 360 / 2003 Lege privind regimul substanelor i preparatelor chimice
periculoase, modificat i completat cu Legea nr. 263 / 2005;
H.G. 1408 / 2008 privind Clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor
periculoase;
H.G. nr. 937 / 2010 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe
pia a preparatelor periculoase;
H.G. 1022 / 2002 Hotrre privind regimul produselor i serviciilor care pot pune n
pericol viaa, sntatea, securitatea muncii i protecia mediului;
7
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

H.G. 347 / 2003 Hotrre privind restricionarea introducerii pe pia i a utilizrii


anumitor substane i preparate chimice periculoase, modificat i completat de H.G. nr.
932 / 2004, H.G. nr. 646 / 2005, H.G. nr. 498 / 2007, Ordinul nr. 1238/1461/718 din
2007 i Ordinul nr. 923/1503/556 din 2008;
Legea nr. 481 / 2004 - Legea proteciei civile, modificat i completat de Legea nr.
212 / 2006, Legea nr. 241 / 2007, O.U.G. nr. 70 / 2009;
Legea nr. 319 /2006 Lege a Securitii i Sntii n Munc
H.G. nr. 1491/2004 - pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura
organizatoric, atribuiile, funcionarea i dotarea comitetelor i centrelor operative
pentru situaii de urgen
Ordinul nr. 163 / 2007 Ordin al ministrului administraiei i internelor pentru
aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor;
Legea nr. 307 / 2006 Lege privind aprarea mpotriva incendiilor, modificat de
O.U.G. nr. 70 / 2009;
Ordinul 210 / 2007 Ordin al ministrului internelor i reformei administrative pentru
aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de
incendiu modificat i completat de Ordinul MIRA nr. 663 / 2008;
ORDIN nr. 80 / 2009 al viceprim-ministrului, ministrul administraiei i internelor, pentru
aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la
incendiu i protecia civil, modificat de Ordin nr. 188 / 2009;
H.G. 1088 / 2000 Hotrre pentru aprobarea Regulamentului de aprare mpotriva
incendiilor;
Ordin nr. 130/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu;
Ordinul M.I. nr. 108 / 2001 - Ordin pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind
reducerea riscurilor de incendiu generate de ncrcrile electrostatice - DGPSI 004,
modificat prin Ordinul nr. 349 / 2004;
O.M.AI. nr. 647 / 2005 Ordin privind Norme metodologice pentru elaborarea
planurilor de urgenta n caz de accidente n care sunt implicate substane periculoase;
O.M.A.I. nr. 1184 / 2006 Ordin pentru aplicarea Normelor privind organizarea i
asigurarea activitii de evacuare n situaii de urgen;
Ordin nr. 158/2007 Ordin al ministrului administraiei i internelor pentru aprobarea
Criteriilor de performan privind constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor private
pentru situaii de urgen;

8
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

1. INFORMAII ASUPRA SISTEMULUI DE MANAGEMENT I ASUPRA


ORGANIZRII OBIECTIVULUI
N VEDEREA PREVENIRII ACCIDENTELOR MAJORE

1.1. Politica de prevenire a accidentelor majore

Societatea OLTCHIM Rmnicu Vlcea are o politic de prevenire a


accidentelor majore adecvat specificului su de activitate.

Politica de prevenire a accidentelor majore reprezint declaraia organizaiei


referitoare la inteniile i principiile sale asupra realizrii performanei n condiii de
sntate i securitate ocupaional, furniznd cadrul de aciune i de stabilire a
obiectivelor i intelor n acest domeniu.

Politica este, n general, documentul principal al tuturor sistemelor de management


care furnizeaz:
un angajament al managementului la cel mai nalt nivel privind preocuprile i
orientarea organizaiei;
direcia oficial care trebuie urmat de personalul organizaiei.

Politica de prevenire a accidentelor majore presupune obinerea angajamentului


managementului de vrf pentru:
respectarea cerinelor legale i de alt natur;
evaluarea continu a riscurilor asociate activitilor desfurate;
luarea tuturor msurilor necesare pentru a preveni producerea accidentelor
majore i a limita consecinele acestora;
asigurarea instruirii personalului cu privire la riscurile asumate i dotarea
acestora cu echipament corespunztor de lucru.

Obiectivul prioritar al conducerii OLTCHIM este organizarea activitilor de pe


platforma industrial a societii de aa natur nct ele s se desfoare n condiii de
deplin siguran, n condiii de risc minim i la cele mai exigente standarde privind
sigurana.

Conducerea societii i asum rspunderea privind alocarea resurselor umane i


financiare necesare realizrii acestui obiectiv.
n acest scop, strategia conducerii societii privind managementul securitii
prevede cultivarea cu perseveren a conceptului c nimic nu poate fi mai important,
indiferent de poziia persoanei n ierarhia organizatoric a societii, dect luarea
tuturor msurilor preventive pentru asigurarea funcionrii n condiii de siguran a
utilajelor i instalaiilor, n vederea evitrii unor accidente periculoase.
Conducerea societii este contient de faptul c amplasamentul OLTCHIM,
prin natura activitii specifice desfurate aici poate constitui sursa unui accident
major cu efecte negative pentru angajai, public i mediul natural, fapt pentru care
i asum responsabilitatea lurii tuturor msurilor pentru controlul acestui pericol.

9
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Obiectivele i principiile de aciune referitoare la controlul asupra pericolelor


de accidente majore, pentru realizarea acestui deziderat sunt:

Obiectivele principale sunt:


reducerea la minim a potenialelor riscuri de accidente majore;
pregtirea personalului privind cunoaterea riscurilor activitii pe care o
desfoar i creterea capacitii de rspuns;
asigurarea conformrii cu reglementrile legale prin aplicarea celor mai bune
tehnici de securitate disponibile.

Pentru atingerea obiectivelor, politica de prevenire a accidentelor majore are la


baz urmtoarele principii:
prevenirea accidentelor majore prin operarea corect a proceselor tehnologice i
respectarea normelor de securitate la amplasarea unor instalaii noi;
retehnologizarea proceselor de fabricaie pentru creterea siguranei n
funcionare i implementarea de tehnologii noi, moderne;
identificarea i evaluarea riscurilor de accidente majore pentru fiecare instalaie,
organizarea activitii de verificare i control a utilajelor, rezervoarelor i a traseelor;
prioritatea proteciei i salvrii oamenilor.

Strategia de prevenire a accidentelor majore se va axa pe:


identificarea tuturor riscurilor de accidente majore i asigurarea msurilor de
control;
asigurarea c personalul propriu i contractanii sunt contieni de riscurile de
accident major;
asigurarea monitorizrii i analizei performanei personalului i proceselor;
asigurarea investigrii accidentelor;
asigurarea informrii i instruirii continue a personalului;
asigurarea de resurse materiale adecvate;
elaborarea de proceduri, instruciuni de lucru, instruciuni speciale de colaborare
pentru toate instalaiile n care se produc i se vehiculeaz substane periculoase;
elaborarea la nivel de societate a planului de urgen intern.

Prin aplicarea unei politicii coerente se va asigura o dezvoltare sigur i durabil a


societii i se vor minimiza riscurile producerii unui accident major.

1.2. Sistemul de management al securitii

La OLTCHIM este Implementat i Certificat un Sistem Integrat Calitate - Mediu, n


conformitate cu cerinele specificate n standardele SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO
14001:2005.

10
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Politica referitoare la calitate


Declaraia directorului general al S.C. OLTCHIM cu privire la politica n domeniul
calitii:
Deviza OLTCHIM este:
Perfeciunea n calitate i afaceri

Obiectivele calitii la S.C. OLTCHIM S.A. sunt:


Creterea gradului de satisfacie i meninerea ncrederii clienilor notri,
obinute prin concentrarea asupra cerinelor acestora prin:
o Modernizarea i mrirea capacitii instalaiei existente de clorur de
vinil la 200.000 t/an punere n funciune: semestrul II 2012
o Realizarea instalaiei de Polioli Speciali punere n funciune:
semestrul I 2010.
Creterea gradului de satisfacie a angajailor, prin implicare, lucru n echip,
crearea i meninerea competenelor bazate pe aptitudinile i experiena
angajailor, pentru mbuntire continu a funcionrii sistemului;
Asigurarea resurselor umane, materiale i de infrastructur necesare
mbuntirii continue a eficacitii sistemului, mbuntirea mediului de
lucru aa nct s se realizeze conformitatea cu cerinele postului;
Creterea gardului de siguran n exploatare a instalaiilor i de securitate a
incintei:
o Retehnologizarea Depozitului gaze lichefiate punere n funciune:
semestrul II 2010;
o Introducerea unui sistem de acces i continuarea dezvoltrii unui
sistem electronic de supraveghere video termen: semestrul II 2012;
o Implementarea sistemelor DCS pentru conducerea instalaiilor noi sau
a celor modernizate.
inerea sub control a proceselor pentru realizarea performanei i eficienei
i ncadrarea permanent n cerinele legislaiei aplicabile.

Certificarea Sistemului Integrat Calitate Mediu i mbuntirea continu reprezint


garania succesului.

Politica de mediu
Obiectivele prioritare ale strategiei de management al mediului la OLTCHIM sunt
reprezentate de echilibrarea rezultatelor economice cu cele n domeniul proteciei mediului
i orientarea ctre eliminarea cauzelor polurii, i anume:
Evaluarea continu i inerea sub control a aspectelor de mediu i a urmrilor
polurii trecute i mbuntirea performanei de mediu;
Optimizarea consumurilor specifice de materii prime, materiale i utiliti i
minimizarea pierderilor;
ncadrarea n cerinele legislative aplicabile referitoare la protecia mediului;
Comunicarea performanei de mediu ctre prile interesate;
Implicarea angajailor pentru realizarea msurilor cuprinse n Programele de
management de mediu i mbuntirea indicatorilor de performan de mediu.
Pentru ndeplinirea obiectivelor cuprinse n Programul de Investiii se aloc resurse
materiale, financiare i umane necesare. Obiectivele de investiii se refer n principal la:
ncadrarea n cerinele legislaiei de mediu, prin:

11
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

o realizarea unei instalaii noi de electroliz cu membrane - punere n


funciune: semestrul II 2014;
mbuntirea calitii apelor reziduale prin ncadrarea n limitele impuse de
legislaia n vigoare prin:
o modernizarea staiei de control final - punere n funciune: semestrul II
2014;
o modernizarea staiei de epurare biologic pentru ncadrarea
efluentului n prevederile NTPA 001/2005 n ceea ce privete
suspensiile, consumul chimic i biochimic de oxigen punere n
funciune: semestrul II 2014.
managementul deeurilor prin respectarea legislaiei n domeniu i valorificarea
deeurilor, prin:
o nchiderea batalului de reziduuri periculoase termen: semestrul II
2014;
o nchiderea depozitului actual de deeuri nepericuloase termen:
semestrul II 2014;

mbuntirea funcionrii Sistemului Integrat Calitate Mediu, precum i


mbuntirea continu i prevenirea polurii reprezint pentru OLTCHIM garania
succesului.

1.2.1. Organizare i personal


Managementul de vrf furnizeaz resursele necesare (resurse umane i calificri
specializate, infrastructura organizaional, resursele tehnologice i financiare) pentru
stabilirea, implementarea, meninerea i mbuntirea sistemului integrat de management
calitate - mediu.

n cadrul S.C. OLTCHIM responsabilitile i autoritile personalului de conducere


i de execuie sunt definite i comunicate prin intermediul urmtoarelor documente:
Fie post;
Proceduri specifice de funcionare a instalaiilor;
Documentele sistemului integrat de management calitate - mediu (Manual,
proceduri, instruciuni);
Organigram, conform Anexa 1 a prezentului volum;
Regulamentul de Organizare i Funcionare a S.C. OLTCHIM S.A.

Instruire
Personalul de la toate locurile de munc n care sunt implicate substane
periculoase este instruit asupra:
- respectrii atribuiilor de serviciu, n totalitate, n ceea ce privete
funcionarea instalaiei la parametrii proiectai;
- pericolului care poate apare n urma nerespectrii parametrilor;
- efectelor substanelor produse, vehiculate, depozitate;
- msurilor care se vor lua n caz de urgen.
Personalul este special instruit pentru toate operaiunile de munc legate de
fabricarea, transportul i utilizarea substanelor periculoase.
Personalul care execut manevre tehnologice, verificare, revizii sau reparaii este
special instruit pentru operaiunile pe care le desfoar.
12
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Personalul de deservire a depozitelor i cel de intervenie este special instruit i


specializat n anumite operaii sau manevre i dotat cu materiale, scule i aparate
specifice. Depozitarea sculelor i dispozitivelor necesare interveniilor se va face n locuri
uor accesibile pentru a permite intervenia rapid i limitarea efectelor unui accident.

Procesul de formare profesional se desfoar dup urmtoarele etape: definirea


necesitilor de instruire/formare profesional, planificarea instruirii /formrii profesionale,
efectuarea instruirii/formrii profesionale, evaluarea i analiza rezultatelor.
Formarea profesional/ instruirea personalului se face n mod planificat i
sistematic, avnd ca scop eliminarea decalajului dintre competena existent i cea cerut.
Fiecare ef de compartiment mpreun cu responsabilul SICM (Sistem Integrat Calitate
Mediu) identific anual necesitile de formare profesional/ instruire intern sau extern
pentru personalul din subordine i ntocmete Fia de necesiti de instruire / formare
profesional (F 27-028), iar responsabilul SICM (Sistem Integrat Calitate Mediu) transmite
o copie la serviciul Resurse Umane n perioada 1-30 noiembrie pentru anul urmtor.
Ori de cte ori se identific necesiti de instruire datorate:
- retehnologizrii/modernizrii unor procese tehnologice;
- rotirii personalului sau angajrii de personal sezonier ;
- apariiei unei neconformiti;
- rezultatelor necorespunztoare ale evalurii instruirii sau ale Fiei individuale de
apreciere pentru funcii de execuie;
- altor situaii,
personalul este instruit de ctre eful compartimentului/ responsabilul SICM .
Alte responsabiliti i detalii privind politica referitoare la competen,
contientizare i formare profesional sunt prezentate n procedura Competen,
contientizare i formare profesional, cod PS 6.2.2.

Prin informarea i instruirea personalului, specific fiecrui loc de munc, se


urmrete perfecionarea, contientizarea, crearea i creterea competenei pe plan
profesional, pentru mbuntirea continu a calitii proceselor, produselor, siguranei n
funcionare i a performanei de mediu.

Structura organizatoric a activitilor privind situaiile de urgen, protecia mediului


este prezentat n continuare.

Organizare la nivel central:


Celula de urgen civil
Conducerea i coordonarea aciunilor, respectiv, prevenirea, alarmarea,
evacuarea, intervenia i remedierea la nivelul platformei chimice Oltchim Rmnicu Vlcea
se face de ctre o Celul de urgen civil.
Sediul Celulei de urgen civil este la Punctul de Comand al S.C. Oltchim S.A.,
cu sedii de rezerv la Pavilionul Administrativ al societii sau n punctul din cldirea
seciei ATM-Mentchim.
n schimburile II i III, pn la mobilizarea Celulei de urgen civil a unitii
S.C. Oltchim S.A., coordonarea activitii de prevenire, alarmare, evacuare, intervenie i
remediere la nivelul platformei chimice o face dispecerul de producie.

13
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Componena Celulei de urgen civil la nivelul unitii S.C. Oltchim S.A. este
prezentat n continuare.

Componena Celulei de urgen civil:

Comandant general: - Director General S.C. OLTCHIM S.A.


Lociitor: - Director General Adjunct Producie-Investiii
S.C. OLTCHIM S.A.
Dispecer celul de urgen civil: - Dispeceri Producie
Membri: - Director Producie
- Director Mentenan
- Director Comercial
- Director Economic
- Director Divizia Materiale pentru Construcii
- Directori uzine
- ef Serviciu Situaii de Urgen, Inspector
Protecie Civil
- ef Serviciu Protecia Mediului
- ef Serviciu Prevenire i Protecia Muncii
- Medic coordonator Dispensar OLTCHIM
Secretariat tehnic: - ef Birou Prevenire Incendii
- Responsabil Substane periculoase - Protecia
Mediului
- Adj. ef Serv. Prevenire i Protecie
Denumirea funciilor este conform organigramei i poate fi schimbat n momentul
apariiei unei noi organigrame.

Serviciu privat pentru situaii de urgen


La nivelul S.C. Oltchim S.A. este organizat un Serviciu privat pentru situaii de
urgen. n cazul situaiilor de urgen se solicit sprijinul unor echipe specializate de
protecie civil ale Inspectoratului Judeean pentru Situaii de Urgen, la cererea
Comandantului general al celulei de urgen civil.
n cazul situaiilor de urgen care pot apare pe platforma Oltchim se solicit
intervenia:
formaii de intervenie ( 80 pompieri operativi organizai pe 4 ture);
echipelelor specializate care au n componen urmtoarele formaii:
- post observare
- grup cercetare
- grupe transmisiuni alarmare
- grupe energetice
- grupe protecie adpostire
- grupe N.B.C.
- grupe sanitare
- grupe de deblocare i salvare
- puncte tratare efecte
- puncte tratare personal
- grupe transport
- grupe logistic
- punct de prim ajutor;
14
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

echipelor de intervenie tehnologic care se constituie pe formaiuni de lucru/sau


faze de fabricaie;
echipelor de intervenie speciale care se compun de regul din:
- maistru chimist sau ef de formaie
- operator chimist d pe locul de munc
- lctu mecanic din personalul turei
- electrician
- AMC - ist

DISPENSAR MEDICAL OLTCHIM


Atribuiunile echipelor specializate sanitare
Echipele specializate sanitare se asigur de ctre Dispensarul Policlinic al
S.C. Oltchim S.A. din rndul personalului prezent la serviciu n tura respectiv i completat
cu persoane mobilizate n funcie de necesitate.
De mobilizarea suplimentar a personalului se ocup medicul ef de tur al
dispensarului la solicitarea Celulei de urgen civil a S.C. Oltchim S.A.
Componena i dotarea minim a echipei specializate sanitare: autovehicul salvare,
medic de serviciu, asistent de serviciu, aparat de reanimare, truse de prim ajutor.
Membrii echipelor specializate sanitare au obligaia s cunoasc modul de folosire a
mijloacelor de protecie individual i a mijloacelor de salvare din dotare precum i
aplicarea corect a metodelor de prim ajutor.
Membrii echipelor specializate sanitare au obligaia de a participa la instruirile
teoretice i practice organizate pe baza temelor fixate anual la nivelul unitii.
Particip la exerciiile de alarm la dezastre (chimic) pentru nsuirea modului
corect de acionare n aceast situaie.
n caz de alarm la dezastre (chimic), la dispoziia Celulei de urgen civil a
S.C. Oltchim S.A., gata echipai cu mijloace de protecie individual i cu materialele de
salvare din dotare (corturi, geni, chingi, truse cu materiale, etc.) se deplaseaz spre
punctele de adunare precizate.
n timpul alarmei la dezastre (chimice) echipele specializate sanitare acioneaz de
regul n afara zonei de aciune a norului toxic, efectund urmtoarele activitii:
- organizeaz i amenajeaz punctele de adunare rnii i intoxicai (n afara zonei
toxice);
- asigur preluarea accidentailor de la echipele de salvatori i acord primul ajutor
pn cnd acetia trec sub supravegherea cadrelor medicale;
- asigur, funcie de necesitate, transportul accidentailor n stare mai grav (care
necesit tratament de specialitate) la dispensarul medical;
- la dispoziia Celulei de urgen civil a S.C. Oltchim S.A. i n funcie de dotare
particip la aciunea de depistare a accidentailor.
Membrii echipelor specializate sanitare raporteaz Celulei de urgen civil a
S.C. Oltchim S.A. situaia existent i solicit ajutor n cazul cnd exist un numr mare de
accidentai.
La ncetarea strii de alarm se depun la magazia de intervenie materialele folosite
i se raporteaz Celulei de urgen civil a S.C. Oltchim S.A. principalele probleme ivite n
timpul alarmei.

15
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

PROTECIA MEDIULUI
Atribuiunile organizatorice n cazul polurilor accidentale
Inspectorii din cadrul Serviciului Protecia Mediului verific periodic starea tehnic a
bazinelor de separare produi organici din ape pe baz de densitate, aferente instalaiilor
tehnologice i a staiilor locale i finale de epurare (Staia Control Final i Staia Epurare
Biologic).
Personalul de specialitate al Seciei Utiliti verific permanent starea cminelor i
toate tipurile de canalizri din interiorul i exteriorul incintei platformei chimice.
Prin programele de management de mediu ale fiecrei secii se stabilesc, printre
obiectivele de mediu, decolmatarea bazinelor separatoare de faze pentru a avea
capacitatea s preia i s separe ntreaga cantitate de substane periculoase evacuat n
canalizare n cazul unei poluri accidentale. Responsabilii Serviciului Protecia Mediului
verific modul de realizare a msurilor din programul de management de mediu i
respectarea termenelor de realizare.
Prin Laboratorul ECOTOXICOLOGIE din cadrul Serviciului Control-Calitate-
Laboratoare i laboratorul Staie de Epurare Biologic se monitorizeaz permanent
calitatea apelor reziduale din diferite cmine pe toate tipurile de canalizare ct i afluenii
generali ai platformei industriale, conform graficului de supraveghere elaborate la
nceputul fiecrui an.
Depirea valorilor prescrise pentru impurificatori atrage atenionarea instalaiei /
seciei n scopul de a lua toate msurile operative, necesare remedierii situaiei create.

Organizare la nivel local:


Pentru coordonarea la nivelul fiecrui sector de activitate se organizeaz Celul de
urgen civil local.

Componena celulelor de urgen civil locale este urmtoarea:

Comandant: - ef secie, ef atelier, ef instalaie


Lociitor: - ing. tehnolog de schimb, ef formaie tehnologic
Membrii: - efii formaiilor de lucru, personal tehnic de specialitate

Atribuiunile celulei de urgen civil locale


Studiaz i cunoate Planul de urgen intern, pentru a aciona corespunztor n
caz de necesitate i rspunde de realizarea msurilor de prevenire din sectorul respectiv.
Organizeaz, conduce i rspunde de instruirea asupra modului de aciune n caz
de situaii de urgen intern sau alarm la dezastre (chimic) pentru personalul din
subordine care face parte din echipele de intervenie special, cercetare, salvare i
asigur participarea periodic a acestora la instruirile teoretice i practice organizate la
nivel de unitate, secie, instalaie, atelier, sector.
Organizeaz pe schimburi i ine evidena la zi pentru echipele de aciune n caz de
alarm la dezastre - chimic (echipe de intervenie tehnologic, de intervenie special, de
cercetare, de salvare) utiliznd numai persoane valide i prezente la serviciu. Asigur
nlocuirea membrilor din echipe aflai n concediu de odihn, plecai, sau inapi din punct
de vedere medical.
Tot personalul prezent la serviciu este obligat s participe la una din formele de
organizare pentru situaiile de urgen intern.
Coordoneaz, particip i verific modul de executare corect a exerciiilor de
aciune n cazuri de situaii de urgen intern desfurate n sectorul pe care l
16
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

coordoneaz, verific nsuirea cunotinelor i modul de acionare practic a personalului


din subordine.
Rspunde de asigurarea dotrii cu materialele necesare echipelor de aciune n caz
de situaii de urgen intern sau alarm la dezastre - chimic conform baremurilor
prevzute n plan sau prin decizii interne ale S.C. Oltchim S.A.
Asigur ntreinerea i rspunde de pstrarea n bune condiii a materialelor,
mijloacelor de intervenie, salvare i alarmare din sectorul propriu i verific periodic starea
de pstrare i ntreinere a acestora.
Membrii celulei de urgen civil local, indiferent unde se gsesc n momentul
declanrii alarmei, se vor deplasa n cel mai scurt timp la sediul Celulei de urgen civil
local.
Anun operativ pe comandantul general sau pe nlocuitorul acestuia sau dispecerul
de producie despre orice degajare de noxe sau avarie n sectorul propriu de activitate sau
pe traseele poziionate pe estacade ce sunt repartizate conform deciziilor conducerii
unitii.
Conduce operaiunile de alarmare, organizeaz i realizeaz alarmarea
personalului din sectorul pe care l coordoneaz.
Dispune declanarea alarmei la dezastre - chimice locale prin sirene, hupe
electrice, interfoane, fluiere cu abur sau aer, conform codului de alarmare.
n timpul alarmei chimice celula de urgen civil local este obligat s menin
permanent legtura prin toate mijloacele de comunicare posibile cu Celula de urgen
civil a S.C. Oltchim S.A., conformndu-se indicaiilor i dispoziiilor primite de la aceasta.
Conduce i rspunde de activitatea echipelor de aciune n caz de alarm la
dezastre - chimic atunci cnd sectorul propriu se afl n zona de aciune a norului toxic,
organizeaz i dispune evacuarea personalului necuprins n aceste echipe.
Este primul care intervine n zona afectat cu echipele aflate n subordine pentru
depistarea focarului, izolarea sursei, limitarea i lichidarea avariei i dac este cazul poate
solicita celulei de urgen civil a S.C. Oltchim S.A. ajutorul echipelor de intervenie din
celelalte sectoare de activitate ale unitii.
n caz de necesitate, din considerente de securitate pentru personal sau
echipamentele tehnice, poate dispune direct oprirea parial sau total a instalaiilor.
n caz de necesitate asigur i pune la dispoziie, la cererea Celulei de urgen
civil a S.C. Oltchim S.A., echipele de intervenie pentru a aciona n alte sectoare
afectate de aciunea norului toxic sau exploziv.
Prin unul din membrii celulei de urgen civil local trimis la locul de adunare se
verific prezena personalului evacuat i se iau msuri pentru depistarea persoanelor
absente de la apel sau cutarea persoanelor accidentate i solicitarea acordrii primului
ajutor.
Celula de urgen civil local va cunoate numrul persoanelor prezente la locul
de adunare i proveniena acestora (salariaii proprii sau ai altor sectoare i ai unitilor
care lucreaz n zon) i va anuna la celula de urgen civil a S.C. Oltchim S.A. sau
celulele de urgen civil locale respective, numele persoanelor strine depistate n
sectorul de activitate i locul de provenien (pentru ncetarea cutrii acestora).
n timpul alarmei mobilizeaz echipa de cercetare sau o solicit dispecerului de
producie, pentru a asigura determinarea concentraiei substanelor toxice n sectorul
propriu i raporteaz celulei de urgen civil a S.C. Oltchim S.A. sau dispecerului de
producie valoarea concentraiei noxelor degajate.

17
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

n cazul unor evenimente deosebite (incendii, explozii, catastrofe naturale, etc.)


verific dac att instalaiile ct i traseele de conducte din sector nu prezint scpri de
substane periculoase, toxice, inflamabile sau explozive.
Dup ncetarea strii de alarm efectueaz apelul ntregului personal i anun
celulei de urgen civil a S.C. Oltchim S.A. numele persoanelor din sectorul propriu
nedepistate. Coordoneaz reintrarea n funciune, n condiii de securitate, a instalaiilor i
utilajelor proprii.
Pentru analiza evenimentului se va nota n registrul de rapoarte scenariul
desfurrii strii de alarm i se vor lua msurile necesare nlturrii deficienelor
aprute sau constatate n timpul alarmei de exerciiu sau al unui caz real.
Urmrete realizarea n timp util a msurilor i activitilor cuprinse n planul pentru
situaii de urgen intern i a msurilor propuse n urma exerciiilor, pentru prevenirea
unor situaii de pericol similare.

1.2.2. Identificarea i evaluarea pericolelor majore


Proprietatea intrinsec a unei substane sau preparat chimic sau a unei stri fizice,
cu potenial de a induce efecte negative asupra sntii populaiei i / sau asupra
mediului este definit drept pericol.
Un accident major reprezint producerea unei emisii importante de substan, a
unui incendiu sau a unei explozii, care rezult dintr-un proces necontrolat n cursul
exploatrii oricrui amplasament, care intr sub incidena legislaiei n vigoare i care
conduce la apariia imediat sau ntrziat a unor pericole grave asupra sntii
populaiei i/sau asupra mediului, n interiorul sau n exteriorul amplasamentului, i n care
sunt implicate una sau mai multe substane periculoase.
Prevederile HG nr. 804/ 2007 se aplic activitilor n care sunt prezente substane
periculoase n cantiti egale sau mai mari dect cele prevzute n anexa 1, avnd n
vedere i prevederile legale referitoare la mediul de munc i n special, cele referitoare la
aplicarea msurilor ce vizeaz securitatea i sntatea lucrtorilor la locul de munc.
Prin substan periculoas se nelege o substan, un amestec sau un
preparat, prevzute de legislaia n vigoare sau care ndeplinesc criteriile din legislaie, i
care sunt prezente sub form de materii prime, produse, produse secundare, reziduale
sau intermediare, inclusiv acele substane despre care se presupune c pot fi generate n
cazul producerii unui accident.

n instalaiile i activitile OLTCHIM, prezena substanelor periculoase poate iniia


urmtoarele categorii de riscuri:
a) Risc de mediu, care poate fi generat de:
- Depozitarea i utilizarea substanelor periculoase;
- Evacurile necontrolate de poluani n ape, atmosfer, sol i ape subterane;
- Calamiti naturale.
b) Risc industrial, care poate fi generat de:
- Avarii tehnologice pot conduce la opriri accidentale ale instalaiilor,
oprirea alimentrii cu materii prime, combustibil, energie electric si termic,
aer AMC, ap industrial, utilaje dinamice (pompe, compresoare);
- Avarii mecanice pot conduce la scpri de substane i produse generate
de neetaneiti, fisuri sau rupturi de conducte, vase, defeciuni de utilaje n
diverse zone ale instalaiilor.
c) Risc produs de emisiile de poluani asupra strii de sntate.

18
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evenimentele cu pondere important caracteristice activiti desfurate n


S.C. OLTCHIM S.A. care pot conduce la apariia riscului pentru factorii de mediu i
factorul uman sunt:
1. Accident chimic, prin care se dezvolt evacuri masive, sub aspect calitativ si
cantitativ;
2. Explozie;
3. Incendiu;
4. Dezastre

Identificarea i evaluarea pericolelor majore, precum i modalitile de intervenie n


caz de producere a acestor evenimente, se realizeaz pentru fiecare instalaie n parte n
cadrul Crilor de operare, care stau la baza Regulamentelor de funcionare.
n cadrul instalaiilor tehnologice, se identifica cu caracter general, avarii grave care
pot genera accidente majore cum ar fi:
Spargerea sau ruperea unei conducte;
Ruperea tuurilor de scurgere la vase sub presiune;
Spargerea unor garnituri la vase sau conducte;
Ruperea unor utilaje
Modul de alarmare i acionare n fiecare situaie menionat sunt cuprinse n
Crile de operare pe fiecare instalaie, n Regulamentele de funcionare i n Planul de
urgen intern.

Aspecte de mediu
Identificarea i evaluarea pericolelor majore se face, n cadrul societii conform
procedurii "P.S. 4.3.1. - Aspecte de mediu" i instruciunilor specifice. Evaluarea riscurilor
se realizeaz de ctre echipe multidisciplinare, lund n considerare probabilitatea
producerii unor accidente precum i gravitatea acestora.
Procedura precizeaz modul de identificare pentru aspectele de mediu asociate
activitilor i produselor Oltchim existente lund n considerare i activiti, produse i
servicii noi sau modificate, aspecte pe care le poate controla i influena i clasific aceste
aspecte pentru a le putea determina pe cele care au un impact semnificativ asupra
mediului n vederea stabilirii obiectivelor de mediu.
Aspectele de mediu semnificative sunt stabilite la nivelul OLTCHIM i la nivelul
compartimentelor, pentru:
imisii n atmosfer
emisii n atmosfer
ape reziduale
pnza freatic
sol
deeuri

Criteriile de identificare a aspectelor de mediu semnificative sunt:


- analiza valorilor determinate pentru anul anterior pentru fiecare factor de mediu;
- analiza evoluiei aspectelor de mediu din anul anterior;
- compararea cu legislaia de mediu n vigoare pe perioada monitorizrii.
Clasificarea aspectelor de mediu n semnificative/nesemnificative se face utiliznd
urmtoarele criterii:
legislaia de mediu actual pe perioada monitorizrii,

19
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

amploarea aspectului de mediu (volum/cantitate/suprafa i durat) i toxicitatea


substanei,
probabilitate de apariie i gravitatea n cazul situaiilor de funcionare anormal,
consecinele economice generate de un aspect de mediu,
consecine semnalate de prile interesate interne sau externe.
Aspectele de mediu identificate pentru compartimentele OLTCHIM sunt parte
component a Regulamentelor de protecia mediului ale acestora.
Pentru aspectele de mediu semnificative identificate se ntocmesc Programe de
management de mediu, cu obiective, inte, msuri pentru atingerea intei, responsabili,
termene i costuri.
Stadiul realizrii msurilor cuprinse n Programele de management de mediu se
analizeaz n cadrul Comitetelor de lucru, prin intermediul Fielor de urmrire a msurilor
din aceste Programe. Comitetul Director analizeaz stadiul realizrii acestor msuri la
nivelul OLTCHIM, iar aceast analiz st la baza reactualizrii Programelor de
Management de Mediu pentru anul urmtor.
Stadiul aspectelor de mediu este evaluat prin control operaional i prin auditurile
interne. Evoluia aspectelor de mediu se analizeaz anual i st la baza identificrii
aspectelor de mediu pentru anul urmtor.

Controlul i monitorizarea aspectelor de mediu


Activitatea de control i monitorizarea aspectelor de mediu este realizat de ctre
serviciul Protecia Mediului prin:
colaborarea cu Serviciul Control Calitate Laboratoare prin Laborator Eco-
Toxicologie, care:
o determin calitatea apelor uzate pentru ntreaga societate n
conformitate cu Graficul de supraveghere a mediului, instruciunile de
lucru i reglementrile legale naionale privind calitatea apei;
o determin calitatea aerului i a solului pentru ntreaga societate n
conformitate cu Graficul de supraveghere a mediului, instruciunile de
lucru i reglementrile legale naionale privind calitatea aerului i
solului;
inspectorii de mediu
o Inspectarea pe teren de ctre inspectorii de mediu a sectoarelor
corespunztoare fielor de post, determinarea tuturor
neconformitilor pe linie de protecia mediului i stabilirea de msuri
preventive/ corective.
personalul cu atribuii n obinerea acordurilor de mediu pentru noile investiii.

nregistrrile proceselor sunt meninute n conformitate cu procedura P.S.4.2.4.-


Controlul nregistrrilor.

1.2.3. Controlul operaional


Prin control operaional se nelege adoptarea i implementarea de proceduri i
instruciuni pentru operarea n siguran a instalaiilor, proceselor, echipamentelor, inclusiv
activitatea de mentenan, precum i pentru oprirea temporar.
Politica de prevenire a accidentelor majore la S.C. OLTCHIM S.A. are n vedere un
sistem operaional organizat care implic tot personalul societii, fiecare salariat avnd
atribuii bine stabilite n schema de organizare a acesteia.
20
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Organizaia a stabilit n Regulamentele de funcionare a instalaiilor tehnologice


proceduri de intervenie n cazul unor posibile defeciuni care apar la pornirea / oprirea
instalaiilor, innd cont de condiiile climatice, de resursele umane i materiale pe care
aceasta le poate aloca.
Controlul operaional include controlul proceselor i nregistrrile care pot fi
efectuate, n funcie de procesul desfurat.
Societatea are n vedere meninerea sub control a tuturor activitilor de pe
amplasament prin controlul proceselor de fabricaie, serviciilor, instalaiilor i utilajelor,
materiilor prime i auxiliare, salariailor i mediului de lucru, fr s neglijeze aspectele de
mediu.

n cadrul Sistemului Integrat Calitate Mediu, procesul de realizare a produsului este


reglementat prin:
proceduri de sistem:
procedura de sistemPlanificarea i controlul realizrii produciei cod -
PS 7.1.-7.5.1.;
procedura de sistem Identificare, trasabilitate i pstrare produs cod -
PS 7.5.3. - 7.5.5.;
Aceste proceduri de sistem sunt aplicabile n toate compartimentele OLTCHIM n
care:
sunt identificate, planificate i realizate n condiii controlate procese de
producie;
sunt identificate aspecte de mediu i se desfoar activiti asociate
acestora;
se pstreaz produse solide, lichide i gazoase.
Procedurile de sistem sunt aplicabile de asemenea proceselor de proiectare i
dezvoltare, aprovizionare, celor asociate cu clientul, monitorizare i msurare a produsului
i a aspectelor de mediu, analiz a datelor i celor de mbuntire continu.
proceduri operaionale specifice fiecrui compartiment. Prin aplicarea lor se
asigur:
cadrul necesar pentru:
- planificarea i controlul realizrii produsului, reglarea parametrilor tehnologici i
realizarea coreciilor, eliberarea i livrarea produsului din secia de producie;
- monitorizarea parametrilor tehnologici i a parametrilor calitativi ai produsului pe
fluxul de fabricaie, a indicatorilor specifici ai performanei de mediu;
- desfurarea proceselor suport pentru realizarea procesului de producie;
- stabilirea corect a responsabilitii i a autoritii;
- analiza datelor i a nregistrrilor pentru obinerea mbuntirii continue .
cadrul necesar desfurrii activitilor de control al mediului i de prevenire a
polurii, pentru:
- limitarea impactului asupra mediului i a altor pericole poteniale, precum i
conformitatea cu reglementrile legale.

Prin Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu implementat s-au elaborat


proceduri operaionale n care se stipuleaz criteriile de operare, control i nregistrrile de
la fiecare loc de munc, prezentate n continuare:
- Controlul operaional n cadrul Depozitului de gaze lichefiate cod PO-050/3;
- Controlul realizrii produciei SOD SOLID cod PO-052;
- Controlul realizrii produciei Electroliza cu mercur cod PO-053;

21
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

-Controlul realizrii produciei Electroliza membran cod PO-054;


-Controlul operaional n cadrul seciei Oxo-Alcooli cod PO-055;
- Controlul realizrii produciei Monomer cod PO-056;
- Controlul realizrii produciei Instalaia PVC 1 cod PO-057/1;
- Controlul realizrii produciei n secia PVC, Instalaia PVC 2 cod PO-057/2;
- Controlul realizrii produciei AF-DOF cod PO-059;
- Controlul realizrii produciei n instalaia Ardere reziduuri Krebs cod PO-065/5;
- Controlul realizrii produciei de ctre secia P.P.P. cod PO-067;
- Controlul operaional n cadrul Staiei Splare cisterne Transporturi cod
PO-114-02;

Procesele tehnologice de producie se planific pe baza Programelor de producie,


ntocmite n concordan cu politica i obiectivele calitii i mediului OLTCHIM S.A.
n scopul realizrii controlului produciei se desfoar urmtoarele activiti:
derularea proceselor de producie pe baza Programelor de Producie,
monitorizarea funcionrii proceselor de producie,
monitorizarea indicatorilor specifici de performan de mediu.
Indicatorii pentru mbuntire specifici stabilii n cadrul seciilor de producie sunt:
o gradul de realizare a produciei,
o gradul de ncadrare a consumurilor specifice
o gradul de valorificare a materiilor prime principale n produsul finit
o gradul de valorificare / recuperare a deeurilor
o gradul de ncadrare al parametrilor aspectelor de mediu semnificative n
valorile maxime admisibile.
Procedura de sistem PS-7.1.-7.5.1 Planificarea i controlul realizrii produsului
descrie fluxul activitilor pentru planificarea realizrii produsului, monitorizarea i controlul
procesului de producie, analiza i mbuntirea procesului de producie.

1.2.4. Managementul pentru modernizare


S.C. OLTCHIM S.A. a documentat i implementat o procedur care prezint
metodologia de proiectare i dezvoltare a produsului / procesului, precum i
responsabilitile personalului implicat n aceste activiti.
Procedura se aplic de ctre compartimentele i funciile implicate n aceste
activiti, pentru cazurile:
- mbuntirea calitii unui produs, la una sau mai multe caracteristici;
- realizarea unui produs nou;
- mbuntirea performanelor proceselor.
mbuntirea calitii unui produs sau realizarea unui produs nou pot implica:
1. modernizri / retehnologizri / mbuntiri ale proceselor tehnologice i / sau
echipamentelor;
2. realizarea unei instalaii noi.

Informaiile care stau la baza desfurrii proceselor de dezvoltare i proiectare pot


fi colectate din urmtoarele surse:
- evoluia cerinelor pieei,
- modificrile legislaiei,
- cerine pentru funcionarea n siguran a instalaiilor,
22
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- ateptrile exprimate de prile interesate.

Obiectivele de dezvoltare sunt definite n urmtoarele programe:


- Programul de investiii al Oltchim,
- Programul de cercetare al Centrului de Cercetri.
Activitile de proiectare i dezvoltare sunt realizate sub conducerea Directorului
General Adjunct de compartimente care particip la punerea n aplicare a programelor
menionate mai sus.
Controlul proiectrii i dezvoltrii este reglementat prin procedura de sistem
PS 7.3. Proiectare i dezvoltare.

1.2.5. Planurile pentru situaii de urgen


S.C. OLTCHIM S.A. are stabilit, documentat i implementat:
- planuri i o procedur PS 4.4.7. Pregtire pentru situaii de urgen i
capacitate de rspuns;
- Proiect pilot: Model pentru gestionarea accidentelor industriale cu efecte
transfrontaliere, n zona bazinului mediu i inferior al Dunrii - TEIAM -
Evaluarea rapid a riscului pentru mediu i sntate

Procedura de sistem PS 4.4.7. - Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate


de rspuns descrie modul n care organizaia asigur:
identificarea situaiilor de urgen poteniale;
capacitatea de a rspunde prompt situaiilor de urgen identificate,
prevenirea / reducerea impacturilor asupra mediului / organismului uman care
pot fi asociate acestor situaii de urgen.
o analiza procesului de pregtire pentru situaii de urgen i mbuntirea
capacitii de rspuns.

S.C. OLTCHIM S.A. analizeaz i revizuiete periodic planurile / procedurile pentru


situaii de urgen i capacitate de rspuns, n special dup producerea accidentelor sau a
unor situaii de urgen ct i n cazul punerii n funciune a unor obiective noi de investiie
care pot fi surse poteniale de accident major.

Pentru situaiile de urgent S.C. OLTCHIM S.A. i are implementate:


Planul de urgen intern;
Planul de prevenire i combatere a polurii accidentale a apei;
Plan de intervenie pentru stingerea incendiilor;
Plan de aprare mpotriva producerii unei situaii de urgen specifice (cutremur
i/sau alunecri de teren);
Planul de evacuare n caz de urgen;
Plan de analiz i acoperire a riscurilor;
Plan de protecie civil.

Planul de urgen intern conine urmtoarele capitole principale:


1. Lista cu distribuia planului
2. Evidena actualizrilor i revizuirilor
3. Cuprins
4. Generaliti
23
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

4.1. Introducere
4.2. Definiii utilizate n cadrul planului
5. Informaii despre obiectiv
5.1. Descrierea amplasamentului i localizarea geografic
5.2. Descrierea etapelor de dezvoltare tehnologic
5.3. Condiii meteorologice
5.4. Condiii hidrografice i geologice
6. Identificarea i clasificarea evenimentelor
7. Clasificarea situaiilor de urgen intern
7.1. Situaii de urgen intern
7.2. Modul de utilizare al Planului pentru situaii de urgen intern
8. Notificarea, informarea i alarmarea
8.1. Notificare i informare
8.2. Alarmare
8.3. Alarmarea n caz de pericol chimic
9. Organizarea i conducerea aciunilor de intervenie
9.1. Organizare atribuiuni, rspunderi
9.2. Msuri de prevenire i combatere
9.3. Evacuarea
9.4. Intervenia n caz de pericol chimic
9.5. Remedierea i limitarea consecinelor
9.6. Alarmarea i intervenia n caz de explozie, incendiu
9.7. Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale
10. Comunicaiile
11. Logistica
12. Monitorizarea factorilor de mediu
13. Comunicarea cu mass-media i informarea public
14. Verificarea planului
15. Dispoziii finale
16. Manual tehnic
16.1. Caiet de date tehnice substane periculoase
16.2. Metoda MET - Manual tehnic pentru protecia n caz de evenimente chimice
16.3. Caiet de date tehnice pentru calcule la incendii
16.4. Msuri de prim ajutor

Planul de prevenire i combatere a polurii accidentale a apei abordeaz


urmtoarele:
- Probleme generale privind aplicarea planului
- Modul de aciune n cazul polurilor accidentale;
- Componena colectivului constituit pentru combaterea polurii accidentale;
- Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluri accidentale;
- Fia poluanilor poteniali;
- Programul de msuri i lucrri n vederea prevenirii polurii accidentale;
- Componena echipelor de intervenie;
- Lista dotrilor i a materialelor necesare pentru sistarea polurii accidentale;
- Programul anual de instruire a lucrtorilor de la punctele critice i a echipelor de
intervenie;
- Responsabilitile conductorilor;
- Lista unitilor care acord sprijin n cazul apariiei unei poluri accidentale;
24
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- Lista folosinelor din aval care pot fi afectate.

Plan de intervenie pentru stingerea incendiilor are urmtorul cuprins:


1. Date de identificare:
denumirea operatorului economic sau a instituiei;
adresa, numr de telefon, fax, e-mail;
profilul de activitate.
2. Planul general al unitii (la scar), pe care se marcheaz:
amplasarea cldirilor, instalaiilor tehnologice i a depozitelor n incint;
cile de acces i de intervenie din incint i cele adiacente acesteia;
reelele i sursele proprii de alimentare cu ap;
rezervele de ageni de stingere i de mijloace de protecie a personalului de
intervenie;
reelele i racordurile de alimentare cu energie electric, agent termic, gaze
i alte fluide combustibile;
reelele de canalizare;
vecintile.
3. Concepia de organizare i de desfurare a interveniei n caz de incendiu:
concluzii privind intervenia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu
sau din evaluarea capacitii de aprare mpotriva incendiilor;
particulariti tactice de intervenie pentru:
evacuarea utilizatorilor (persoane i, dup caz, animale sau bunuri),
acordarea primului ajutor i protejarea bunurilor periclitate;
localizarea i lichidarea incendiilor;
protecia personalului de intervenie;
protecia vecintilor;
nlturarea efectelor negative majore produse de incendiu.
4. Fore de intervenie n caz de incendiu:
serviciul privat pentru situaii de urgen (dotare, ncadrare);
servicii publice voluntare pentru situaii de urgen cu care se coopereaz
(categoria, localitatea, distana, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte
mijloace de alarmare i alertare);
subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distana, itinerarul de
deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare i alertare);
alte fore cu care se coopereaz i modul de anunare (de exemplu,
ambulana);
5. Surse de alimentare cu ap n caz de incendiu, exterioare unitii:
reele de alimentare cu ap:
debite;
presiuni;
amplasarea hidranilor exteriori i stabilirea distanelor fa de incinta
unitii;
alte surse artificiale sau naturale de ap:
felul i capacitatea acestora;
platforme (puncte) de alimentare i distanele fa de unitate.
6. Planul fiecrei construcii, instalaii tehnologice sau platforme de depozitare (la
scar), pe care se marcheaz ori se nscriu date privind:
destinaia spaiilor (ncperilor);
suprafaa construit i aria desfurat;
25
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

regimul de nlime (numrul de niveluri);


numrul de persoane care utilizeaz construcia, pe niveluri i pe total;
cile interioare de acces, evacuare i de intervenie;
natura materialelor i a elementelor de construcii;
nivelurile criteriilor de performan privind securitatea la incendiu, asigurate;
instalaiile utilitare aferente;
instalaiile, sistemele, dispozitivele i aparatele de prevenire i stingere a
incendiilor cu care este echipat;
dispozitivul de intervenie n caz de incendiu.

Plan de aprare mpotriva producerii unei situaii de urgen specifice


(cutremur i/sau alunecri de teren) abordeaz urmtoarele capitole:
Capitolul I
obiective
caracteristicile zonelor cu risc ridicat: zonare, dimensiuni, descriere,
localizare, delimitare, efecte transfrontaliere.
Capitolul II
structuri organizatorice implicate
responsabiliti ale organismelor i autoritilor cu atribuii n domenii
centrul de conducere a aciunilor
planificarea aciunii
Capitolul III
concepia desfurrii aciunilor de protecie-intervenie
etapele de realizare a aciunilor
faze de urgen a aciunilor
aciunile de protecie-intervenie
gestionarea aciunilor de protecie-intervenie: prevenirea, protecia,
intervenia, relocarea, refacerea-reconstrucia, reabilitarea-restabilirea,
meninerea condiiilor de sigurana
Capitolul IV
Resurse: umane, materiale, financiare
Capitolul V
Logistica aciunilor
Capitolul VI
Asigurarea realizrii aciunilor:
instruirea
planuri si proceduri
realizarea circuitul informaional-decizional i de cooperare
DISPOZITII FINALE
ANEXE:
ordinul/decizia privind constituirea/organizarea Comitetului pentru situaii de
urgen;
componenta nominal a membrilor structurilor de mai sus, cu precizarea
unitii la care sunt ncadrai, funciei, adresei i a telefoanelor de la serviciu
i de la domiciliu; responsabiliti i misiuni;
ncadrarea Comitetului pentru situaii de urgen;
procedura de urgen - model -; numerele de telefon, fax unde se pot
transmite avertizri, prognoze, decizii, dispoziii i informaii: primrie, politie,
protecia civil etc.;
26
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

schema fluxului informaional-decizional;


tabelul cuprinznd obiectivele care pot fi afectate de seisme i alunecri de
teren, de pe raza zonei respective;
tabelele cuprinznd forele i mijloacele de intervenie i nominalizarea
unitilor care vor interveni;
hri de risc;
planul de gestiune a aciunilor de protecie-intervenie;
planul de instruire i pregtire;
planul de evacuare-relocare;
situaia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace i materiale de aprare
existente, modul cum se acoper deficitul din disponibiliti locale i cu sprijin
de la Comitetul pentru situaii de urgen ierarhic superior etc.;
reguli de comportare n cazul producerii unui seism sau alunecri de teren;
comunicate conform model;
responsabilitile privind luarea msurilor de aprare i de evacuare a
oamenilor i bunurilor pe fiecare obiectiv afectat;
responsabiliti pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice ctre
nivelul superior de decizie referitor la evenimentul produs i efectele
acestuia;
fiele de instruire periodic, pe probleme de aprare mpotriva efectelor
seismelor i alunecrilor de teren.

Pentru evacuarea n situaii de urgen Oltchim are implementat Planul de


evacuare n caz de urgen care cuprinde:
1. Date de identificare:
Denumirea operatorului economic/instituiei
Sediul, numr de telefon, fax, e-mail
Profilul de activitate

2. Planul general al operatorului economic/instituiei (la scar), pe care se


marcheaz:
Amplasarea cldirilor i a depozitelor n incint, precizndu-se:
numrul de niveluri (subterane i supraterane)
numrul maxim de persoane care poate fi la un moment dat n cldire
tipul de bunuri i cantitatea ce poate fi la un moment dat n cldire/depozit
lista cu substane periculoase/caracteristici conform fiei de pericol pentru
fiecare categorie de substan
Cile de acces, evacuare i de intervenie din incint i cele adiacente acesteia
Locul (locurile) de adunare a persoanelor n caz de incendiu
Locul (locurile) de evacuare a bunurilor n caz de incendiu

3. Concepia de organizare a evacurii persoanelor/bunurilor


Mijloacele prin care se realizeaz anunarea (alertarea) persoanelor ce rspund de
executarea i dirijarea evacurii n caz de incendiu
Nominalizarea persoanelor care au atribuii la evacuarea persoanelor/bunurilor pe
fiecare nivel n parte
Nominalizarea persoanelor care se ocup de ntocmirea listelor celor prezeni la
locul de adunare amenajat i marcat corespunztor

27
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Ordinea n care urmeaz s se fac evacuarea persoanelor i a bunurilor, funcie


de valoarea lor i de vulnerabilitatea la incendiu
n cazul substanelor periculoase se vor face precizri cu privire la msuri de
adoptat la evacuarea acestora

4. Organizarea evacurii persoanelor/bunurilor pe niveluri


Se ntocmete, pentru fiecare nivel n care se afl persoane sau bunuri necesar a fi
evacuate, schia nivelului, pe care se specific numrul nivelului i numrul maxim al
persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel i se marcheaz prin simbolurile
corespunztoare, cile de evacuare, ncperile/locurile n care se afl persoane/substane
periculoase sau bunuri de evacuat
Se nominalizeaz persoana(ele) care au atribuii pentru evacuarea persoanelor/
bunuri
Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe ct posibil,
urmrindu-se ca evacuarea persoanelor s se fac pe alte ci dect cele destinate
evacurii materialelor i astfel stabilite nct s nu ngreuneze intervenia pompierilor la
stingere;
Msurile de siguran care trebuie luate la efectuarea evacurii persoanelor i a
materialelor care prezint pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide
sub presiune), ori a materialelor cu deosebit valoare sau care se deterioreaz uor sub
efectele temperaturii (aparate de precizie etc.);
Numrul i locul n care se afl mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum
i alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacurii
Instruciuni de urmat n caz de incendiu
Locul (locurile) de adunare al persoanelor de pe nivelul respectiv
Locul (locurile) de evacuare a bunurilor n caz de incendiu

Plan de analiz i acoperire a riscurilor ofer informaii despre:


CAPITOLUL I. Dispoziii generale
Seciunea 1. Definiie, scop, obiective
Seciunea a 2-a. Responsabiliti privind analiza i acoperirea riscurilor
2.1. Acte normative de referin
2.2. Structuri organizatorice implicate
2.3. Responsabiliti ale organismelor i autoritilor cu atribuii n domeniu
CAPITOLUL II. Caracteristicile unitii administrativ-teritoriale
Seciunea 1. Amplasare geografic i relief
Seciunea a 2-a. Caracteristici climatice
Seciunea a 3-a. Reea hidrografic
Seciunea a 4-a. Populaie
Seciunea a 5-a. Ci de transport
Seciunea a 6-a. Dezvoltare economic
Seciunea a 7-a. Infrastructuri locale
Seciunea a 8-a. Specific regional/local
CAPITOLUL III. Analiza riscurilor generatoare de situaii de urgen
Seciunea 1. Analiza riscurilor naturale
Seciunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice
Seciunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice
Seciunea a 4-a. Analiza riscului de incendiu
Seciunea a 5-a. Analiza riscului social
28
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Seciunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri


Seciunea a 7-a. Zone cu risc crescut
CAPITOLUL IV. Acoperirea riscurilor
Seciunea 1. Concepia desfurrii aciunilor de protecie-intervenie
Seciunea a 2-a. Etapele de realizare a aciunilor
Seciunea a 3-a. Faze de urgen a aciunilor
Seciunea a 4-a. Aciunile de protecie-intervenie
Seciunea a 5-a. Instruirea
Seciunea a 6-a. Realizarea circuitul informaional-decizional i de cooperare
CAPITOLUL V. Resurse: umane, materiale, financiare
CAPITOLUL VI. Logistica aciunilor
ANEXE

Plan de protecie civil abordeaz urmtoarele capitole:


1. Scopul i concepia planului de protecie civil
2. Realizarea capacitii de protecie civil
3. Situaii de protecie civil
4. Punerea n aplicare a planului
5. Realizarea msurilor de protecie civil
6. Intervenia n situaii de urgen

1.2.6. Monitorizarea performanei


n cadrul OLTCHIM sunt stabilite proceduri de sistem i operaionale care
reglementeaz:
monitorizarea produselor i aspectelor de mediu, conform PS 8.2.4.-
Monitorizarea i msurarea produsului i a aspectelor de mediu;
monitorizarea satisfaciei clienilor, conform PS 8.2.1. Evaluarea satisfaciei
clientului;
monitorizarea funcionrii Sistemului Integrat Calitate Mediu, conform PS 8.2.2.-
Audituri interne;
aprovizionarea i monitorizarea serviciilor de mentenan, conform PO 074-1
Aprovizionarea i monitorizarea serviciilor de mentenan;
monitorizarea strii de funcionare a utilajelor i echipamentelor MEA, conform
PO 074-3 Monitorizarea strii de funcionare a utilajelor i echipamentelor
MEA.
Procedura de sistem PS 7.6. Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare
stabilete metodologia de identificare, eviden, transmitere i verificare a dispozitivelor de
msurare i monitorizare pentru a asigura trasabilitatea mijloacelor de msurare, precizia
i legalitatea msurtorilor n toate domeniile de msurare.

Etalonarea i verificarea dispozitivelor de msurare i monitorizare se face


obligatoriu:
iniial, asupra fiecrui dispozitiv de msurare i monitorizare nou sau care nu a
mai fost supus unei asemenea operaii, nainte de intrarea acestuia n
exploatare;
periodic, asupra fiecrui dispozitiv de msurare i monitorizare n folosin i
asupra celor ce constituie rezerv operativ;

29
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

nainte de intrarea n folosin, asupra oricrui dispozitiv de msurare i


monitorizare aflat n stare de conservare, precum i asupra dispozitiv de
msurare i monitorizare netransportabile, ce au fost mutate pe alte
amplasamente sau ori de cte ori este nevoie.
Verificarea dispozitivelor de msurare i monitorizare se realizeaz n cadrul
laboratoarelor metrologice autorizate cu care OLTCHIM a ncheiat un contract de prestri
servicii.

1.2.7. Verificare i revizuire


Documentaia Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu i politica de
prevenire a accidentelor majore se analizeaz i revizuiete periodic ca urmare a:
- modificrii documentelor de referin care au stat la baza elaborrii lor;
- modificrii cerinelor legale;
- consecinelor accidentelor / incidentelor;
- modificrilor importante intervenite n desfurarea activitilor procedurate;
- modificrilor n structura organizatoric a societii;
- analizei performanei sistemului de ctre conducere;
- etc.
La baza politicii de prevenire a accidentelor majore au stat principiile privind
controlul riscului de accident major:
- recunoaterea i identificarea pericolelor i riscului de accident major;
- asigurarea echipamentelor i mijloacelor de reducere a riscului generat de
pericole, n condiii rezonabile;
- asigurarea punerii n practica a sistemelor de lucru astfel nct s funcioneze
conform proiectului i s-i pstreze integritatea, iar modificrile trebuie evaluate
i autorizate numai n msura n care nu compromit sigurana n funcionare;
- asigurarea resurselor umane corespunztoare i furnizarea unui volum suficient
de informaii, instruire, supraveghere i ndrumare pentru operarea
echipamentelor, sistemelor i aplicarea procedurilor;
- identificarea situaiilor de urgen previzibile i punerea n practic a sistemelor
de alarmare, intervenie i atenuare adecvate;

Politica de prevenire a accidentelor majore i a eficientei sistemului de management


se evalueaz periodic i se actualizeaz periodic funcie de:
- realizarea obiectivelor propuse;
- cerinele legislaiei n domeniu, armonizate cu legislaia UE;
- eficiena msurilor de prevenire aplicate n diferite situaii.

30
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

2. PREZENTAREA MEDIULUI N CARE


ESTE SITUAT OBIECTIVUL

2.1. Descrierea amplasamentului i a mediului acestuia

2.1.1. Localizarea geografic


S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea este amplasat n sudul municipiului Rmnicu
Vlcea, la o distan de 10 km de centrul oraului pe drumul naional DN 64 (Rmnicu
Vlcea - Drgani), pe malul drept al rului Olt, pe o teras ridicat cu 7-8 m fa de
nivelul actualului lac de acumulare Govora.
Orientarea geografic a platformei chimice este NE-SV, lungimea platformei
chimice este de cca. 2 km i o lime de 1,5 km.

Amplasarea terenului i delimitarea lui sunt prezentate n Figura 1.

S.C. OLTCHIM S.A. este situat pe platforma industrial Rmincu Vlcea, n


apropierea urmtorilor operatori economici:
La sud-vest
Uzinele Sodice Govora (profil chimic sod calcinat, sod caustic,
vas, detergeni);
S.C. CET Govora S.A. (profil energetic energie electric, abur);
La vest
S.C. VILMAR S.A. (profil mecanic)
La nord-vest
Uzina mecanic Vlcea
La sud-est
S.C. Oltgroup-PVC

31
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Figura. 1. Plan de ncadrare n zon S.C. OLTCHIM S.A.


Scara: 1:100.000

2.1.2. Scurt istoric

S.C. Oltchim S.A. este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din
Romnia, nfiinat n anul 1966 sub denumirea de Combinatul Chimic Rmnicu Vlcea.
La amplasarea combinatului s-a inut cont de urmtoarele:
existena n zon a unui zcmnt imens de sare, estimat a avea o rezerv
pentru 100 ani (amplasat la 8 km distan de platforma chimic);
achiziionarea materiilor prime de la productori limitrofi (achiziionarea etilenei
se face de la DIVIZIA PETROCHIMIC Piteti (fostul ARPECHIM), printr-o
conduct subteran de 60 km lungime);
utilizarea rului Olt, situat la o distan de 0,7 km, ca surs de ap;
central termic situat la o distan de 0,5 km ca surs de energie termic;
fora de munc numeroas din zon;
acces la cile de comunicaie
S.C. Oltchim S.A. Rmnicu Vlcea a luat fiin ca societate pe aciuni prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.213 / 20 noiembrie 1990, n baza Legii nr. 15 / 1990, prin
preluarea integral a patrimoniului Combinatului Chimic Rmnicu Vlcea.

32
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

De la nfiinare S.C. Oltchim S.A. a parcurs mai multe etape:

n prima etap (1966 - 1970) au fost date n folosin prima instalaie de electroliz
(cu o capacitate de 70.000 tone sod caustic i 62.020 tone clor), prima instalaie de
PVC suspensie (50.000 tone), instalaia oxo-alcooli (I) i lindan (pesticid 800 tone/an).

ntre 1971-1980 au intrat n funciune a doua electroliz (175.000 tone sod


caustic leie i 50.000 tone/an sod solid), instalaia oxo-alcooli (II), PVC (120.000
tone/an), instalaia clorur de vinil de 160.000 tone (materie prim pentru PVC), solveni
clorurai (60 000 tone/an) i instalaiile propilenoxid-propilenglicoli-polieteri.

ntre 1981-1985 au fost puse n funciune noi instalaii pentru intermediari organici i
pesticide, precum i instalaiile de formulare pesticide.

ntre 1990-2005 au fost luate msuri radicale n urma unor analize economice
foarte amnunite i anume:
au fost nchise instalaii cu tehnologii poluante i costuri mari;
au fost nchise instalaii care fabricau produse fr desfacere;
au fost conservate o serie de instalaii care fabricau produse cu desfacere
ocazional;
au fost retehnologizate, modernizate sau construite ca investiii noi:
o instalaia de Electroliza IV prin trecerea la procedeul cu membran
schimbtoare de ioni - tehnologie UHDE;
o modernizarea instalaiei de obinere Oxo - Alcooli prin trecerea fazei de
oxo - sintez pe catalizatori de rodiu (firma BALCKE - DRR);
o modernizarea instalaiei de producere i distribuie frig industrial;
o instalaia de incinerare a reziduurilor clorurate cu recuperare de energie
termic i producie de HCl - tehnologie francez (firma KREBS);
o instalaie de concentrare sod caustic, obinere sod fulgi i instalaia de
obinere a sodei perle.
o instalaie de producere panouri izolante din PVC, panouri tip sandwich
(profile din tabl n care se injecteaz spum poliuretanic rigid);
o instalaie de prelucrare superioar a PVC-ului prin producere de profile,
ferestre i ui din PVC (RAMPLAST);
o instalaie de producere ap demineralizat;
o instalaie de formulare pesticide sub form de suspensii i emulsii
apoase;
o instalaii de producere dioctilftalat i anhidrid ftalic;
o instalaii pentru diversificarea gamei de polioli - polieteri, materii prime
utilizate n producerea spumelor poliuretanice rigide i flexibile;
o retehnologizarea instalaiei Solveni Clorurai;
o instalaie de valorificare superioar a reziduurilor clorurate obinute n
procesul de sinteza propenoxidului diclorpropan;
o creterea gradului de siguran la batalul de reziduuri organice prin
supranlarea ecranului de protecie, foraje noi pentru supravegherea
apei freatice din zon i realizarea proiectului privind stocarea reziduurilor
anorganice n deplin siguran;
o instalaie de recuperare clorur de vinil din abgazele rezultate din
procesul tehnologic de sintez PVC;
33
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

o instalaie de deshidratare a lamului de la instalaia de purificare


saramur brut - seciile de Electroliz, pentru micorarea coninutului de
suspensii din apele reziduale.

ntre 2006-20011 au fost realizate urmtoarele lucrri de:


modificare de capacitate:
o Instalaia Policlorur de vinil I;
o Instalaia Anhidrid Ftalic;
o Instalaia Dioctilftalat;
o Instalaia Propilenglicol;
o Instalaia Polieteri;
o Instalaia de recuperare 1,2 diclorpropan;
o Instalaia Monomer II (Clorur de vinil)
modernizare:
o Instalaia Dioctilftalat;
o Instalaie Policlorur de vinil II
instalaii noi:
o Instalaie de incinerare reziduuri organoclorurate gazoase i lichide
(instalaia Vichem) Acord de mediu nr. 11/12.12.2007;
o Instalaie de obinere i stingere a varului
instalaie nchis definitiv:
o Instalaia solveni clorurai (percloretilen, tetraclorura de carbon) Aviz
de mediu nr. 06/28.11.2007 pentru stabilirea obligaiilor de mediu la
ncetarea activitii;
Instalaii n conservare:
o Instalaie de formulare insecticide i pesticide sub form de suspoemulsii;
o Instalaia fosgen;
o Instalaia DEHPC;
o Instalaia cloroformiat de 2 etilhexil;
o Instalaia chituri tiocolice;
o Instalaia alcool polivinilic

Principala activitate desfurat pe platforma S.C. Oltchim S.A. este activitatea de


producie fabricare a produselor chimice, n scopul comercializrii.

2.1.3. Topografie

Terenul pe care este amplasat OLTCHIM este utilizat astfel:


n cea mai mare parte, pentru desfurarea activitilor industriale proprii
profilului;
nchiriat societilor comerciale.

S.C. OLTCHIM S.A. deine urmtoarele certificate de proprietate asupra terenurilor:


o seria M 03 nr. 3758, incint uzinal, cu suprafaa de 1553500,39 m2;
o seria M 03 nr. 3759, staia de epurare biologic, cu suprafaa de 63135,15 m2;
o seria M 03 nr. 3761; batal rezidii organice, cu suprafaa de 150096,42 m2;

34
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Pe teritoriul OLTCHIM i desfoar activitatea i alte societi. Aceste societi


comerciale sunt:
o EURO URETHANE
o OLTQUINO
o FCT INDUSTRIAL
o DESIGNRO
o PROTECTCHIM
o MENTCHIM

2.1.4. Geologie

Diversitatea geologic a teritoriului Judeului Vlcea este pus n eviden de


varietatea zcmintelor minerale pe care le conine.

Desfurat n trepte, pe direcia nord-sud, de la altitudini ce depesc 2 200 m pn


la 150 m n apropiere de Drgani, relieful judeului Vlcea este prin excelen muntos i
deluros.
Cea mai mare parte din teritoriu, aproximativ 2/3, este cuprins ntre altitudinea de
400-800 m i alctuiete treapta podiului piemontan i treapta dealurilor subcarpatice.
Aproximativ 1/3 din aceeai suprafa este format din treapta munilor scunzi i
mijlocii, cu altitudini cuprinse ntre 800-1800 m, i a munilor nali, care ating valori de
peste 2000 m.
n cadrul treptelor de relief amintite se gsesc vi i depresiuni care dein a treia
parte din suprafaa total a teritoriului.
Varietatea formelor de relief este rezultatul existenei unor sectoare ale marilor
uniti de relief: Carpaii Meridionali, Subcarpaii Getici i Podiul Getic cu o complex
alctuire geologic roci de la cele mai vechi, cristaline, pn la cele mai tinere, pliocene
i cuaternare -, cu o complicat i ndelungat evoluie impus de agenii modelatori ai
scoarei terestre.
Treapta podiului piemontan, n cadrul creia se afl amplasat i platforma
OLTCHIM, cuprinde sectorul dealurilor i vilor de la sud de relieful subcarpatic, parte
integrant din podiul Getic (piemontul getic). Este format din straturi sedimentare, de
rezisten diferit (argile, marne, pietriuri, nisipuri, gresii etc.) depuse pe un fundament
cristalin de tip carpatic, n ultima parte a pliocenului. Sedimentele au fost aduse de rurile
care se vrsau n Lacul Pontic (locul ocupat actual de Cmpia Romn). n sectorul
vlcean al piemontului getic, ncepnd de la vest la est, i pn la Cerna Olteului, sunt
larg rspndite depozitele de pietriuri cunoscute sub numele de pietriuri de Cndeti.
Este fragmentat de vile relativ adnci ale Olteului, Cernei, Cenioarei, Pescenei,
Oltului i afluenii acestora, ntre care apar dealurile ca nite fii paralele. Dealurile cu
altitudini ce variaz ntre 300-500 m, mai nalte spre nord i mai joase spre sud, su spinri
lite i sunt acoperite n mare parte de pduri sau terenuri agricole.

Activitatea seismic
Din punct de vedere al seismicitii, platforma OLTCHIM se afl n zona seismic
pentru care acceleraia terenului pentru proiectare este ag=0,20 g, iar perioada de control
(col) a spectrului de rspuns Tc=0,7 sec (conform Cod P 100-1/2006).

35
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Resursele subsolului
Datorit varietii formelor de relief i structurii geologice aparte, judeul Vlcea
dispune de bogate resurse minerale: zcminte de lignit, sare, petrol, gaze naturale, care
sunt exploatate industrial prin carierele deschise subteran sau de suprafa, precum i de
o mare diversitate de ape minerale i geotermale, ale cror proprieti curative au fost
puse n valoare n staiunile balneoclimaterice cunoscute din strvechi timpuri.
n plus, zonele de deal i piemontane propice creterii viei i pomilor fructiferi, au
permis dezvoltarea intensiv a acestor ramuri agricole, o bun perioad de timp, judeul
Vlcea fiind n topul productorilor de profil.
Resursele naturale regenerabile sunt localizate n partea de nord a judeului Vlcea
i sunt constituite n cea mai mare parte din pdurile de foioase i rinoase ce alctuiesc
fondul forestier al judeului Vlcea. Aproape 47% din suprafaa judeului este acoperit cu
pduri, puni i fnee, care adpostesc o mare varietate de specii din flora i fauna
slbatic a rii.

2.1.5. Hidrologie
n alctuirea resurselor de ap ale judeului Vlcea, intr pe de o parte apele de
suprafa, reprezentate de reeaua de ruri care strbate teritoriul judeului i de lacurile
naturale i artificiale existente, iar pe de alt parte apele subterane.
ntreaga reea de ap curgtoare de pe teritoriul judeului Vlcea aparine
bazinului mijlociu i inferior al rului Olt. Acest ru strbate judeul Vlcea ncepnd de la
N, de la localitatea Rul Vadului (comuna Cineni) i pn la S, la Tighina (comuna
Voiceti) pe o distan de 135 km, avnd o pant medie de 1,5 m/km.
Rul Olt este unul din cele mai importante ruri din Romnia. Izvorte din munii
Hmau Mare, n Carpaii Orientali. Curge prin judeele Harghita, Covasna, Braov,
Sibiu, Vlcea, Olt i Teleorman. Are o lungime de 615 km.
Din punct de vedere hidrologic amplasamentul societii se situeaz n bazinul
hidrografic Olt, prezentat n Figura 2.
n funcie de caracteristicile fizico-geografice ale zonelor traversate de Olt se
individualizeaz dou sectoare ale bazinului hidrografic:
- Sectorul Rul Vadului-Climneti
- Sectorul Climneti-Drgani
Sectorul Rul Vadului-Climneti corespunde treptei munilor. n acest sector,
ncepnd de la Cineni spre Climneti, rul Olt primete pe dreapta apele praielor
Uria, Robeti, Srcineti i ale rului Lotru, iar pe stnga Valea Satului, Boia, Titeti i
Biaul. Dintre acestea, cel mai important afluent este Lotru, care izvorte din munii
Parng i adun apele de pe versanii nordici ai munilor Cpnii i de pe cei sudici ai
munilor Lotrului. Are o lungime de circa 80 km i suprafaa bazinului hidrografic de aprox.
1000 km2. Principalii aflueni ai Lotrului sunt: Voineia, Latoria, Pscoaia i Vasilatul.

36
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Figura 2 Bazinul hidrografic Olt

37
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Sectorul Climneti-Drgani corespunde treptei de relief deluros (treapta


dealurilor subcarpatice i dealurilor de podi piemontan). Privit n ansamblu, reeaua de
ape curgtoare este mai dezvoltat pe partea dreapt i astfel apare o evident asimetrie
a acestui sector de bazin hidrografic. Afluenii de pe dreapta, n cea mai amare parte, i
au obria n munii Cpnii, cei mai importani aflueni fiind: Muereasca, Olneti cu
afluentul su Cheia, Bistria cu afluentul su Otsul, Govora, Luncavul, Olteul.
Pe stnga, Oltul primete afluenii: Coisca, Smnicul i Topologul ncepnd de la
Milcoiu.
Cursurile de ap care-i au obria n zona de munte beneficiaz de o alimentare
bogat, datorit n primul rnd precipitaiilor abundente. Ea se micoreaz treptat de la
nord la sud, n funcie de scderea cantitii de precipitaii, creterea gradului de
evaporare, relieful mai puin accidentat, rocile permeabile etc.
Debitul rului Olt sporete pe teritoriul judeului Vlcea de la 90 mc/s la Rul
Vadului la 150 mc/s la Drgani.
Cursul de ap apropiat zonei de amplasare este rul Olt, aflat n partea de est a
platformei la aprox. 1 km i prul Govora aflat la sud de platforma OLTCHIM, afluent al
Oltului.
Pe lng reeaua de ape curgtoare cu debite relativ bogate i scurgere
permanent, pe teritoriul judeului Vlcea se afl cteva lacuri de origine glaciar:
Clcescu, Znoaga Mare, Iezerul-Parng, Guri (din munii de la Obria Lotrului), Iezerul
Latoriei, Cioara, Singuraticu (cele din bazinul Latoriei) i lacurile de acumulare din
sistemul hidroenergetic Lotru.
n aval de Climneti au fost construite mai multe lacuri de acumulare (Cornetu,
Gura Lotrului, Climneti, Deti, Rmnicu Vlcea, Rureni, Govora, Bbeni, Ioneti,
Zvideni, Drgani) cu rol complex.
Apele subterane se ntlnesc sub form de straturi acvifere locale sau discontinue,
utilizate frecvent prin izvoare. Apa este cantonat n depozite variate, cum ar fi:
- n depresiunea Lovitei de calcare, gresii, marne, conglomerate;
- n sectorul dealurilor i depresiunilor subcarpatice n depozite de calcare,
marnocalcare, gresii, conglomerate, argile roii i vrgate, marne, argile, tufuri i nisipuri;
- n inutul dealurilor de tranziie de la subcarpai la podi straturile acvifere se
gsesc n depozitele de nisipuri i argile;
- pe dealurile de podi n depozitele formate din pietriuri i nisipuri (straturile de
Cndeti).

2.1.6 Condiii meteorologice


Elementele climatice principale care pot influena impactul prezenei S.C. OLTCHIM
S.A. asupra mediului nconjurtor sunt temperatura i circulaia aerului, regimul
precipitaiilor i a evaporaiei.
Temperatura aerului este caracterizat de urmtoarele valori:
Media anual 10,2C;
Media lunii celei mai calde (iulie) 21,4C;
Media lunii celei mai reci (ianuarie) - 2,4C;
Maxima absolut aprox. 40C
Minima absolut - 26C.

38
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Regimul precipitaiilor atmosferice este descris de:


Cantitatea medie anual 707,3 mm
Cantitatea medie lunar cea mai mare (iunie) 99,1 mm
Cantitatea medie lunar cea mai mic (februarie) 36,5 mm
Cantitatea maxim czut n 24h 122 mm

Evapotranspiraia potenial medie multianual n zona Rmnicu Vlcea este de


680 mm, iar cea real de 608 mm, repartizate inegal n timpul anului (nul n lunile de
iarn i maxim n lunile iunie i iulie). Tot ca valori medii multianuale, lunile cu excedent
de ap n sol sunt lunile: ianuarie (33 mm), februarie (37 mm), martie (22 mm) i aprilie (7
mm). Deficit de ap n sol se nregistreaz n lunile august (44 mm) i septembrie (28
mm). Se poate observa c la scar multianual se nregistreaz un excedent rezultant al
apei n sol fa de evapotranspiraia potenial de numai 27 mm.
Vnturile sunt influenate de relief att n privina direciei ct i a vitezei. n zona
S.C. OLTCHIM S.A., rolul de culoar de ghidare al vii Oltului este evident, vnturile din
sud (13%) i nord (10,2%) avnd frecvenele cele mai mari. Frecvena medie anual a
calmului atmosferic n zona S.C. OLTCHIM S.A. este de 37,4%. Viteza medie anual a
vntului este de 1,8 m/s.
Msurtorile efectuate din ase n ase ore la staia meteorologic Rmnicu Vlcea
arat c peste 30% din valorile msurate ale vitezei vntului depesc 2 m/s, iar 3 4%
depesc chiar 6 m/s. Aceste viteze ale vntului sunt suficiente, n condiii favorabile de
umiditate atmosferic, pentru a antrena i a transporta pe distane relativ mari prile fine
(prfos nisipoase) ale materialelor solide. Pe direciile dominante ale vntului, n
apropierea S.C. OLTCHIM S.A., se afl lacul de acumulare Govora i localitile Stolniceni
i Stuprei.

n Tabelul 1 sunt prezentate frecvenele de apariie ale direciilor de vnt i vitezele


medii aferente.

39
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Vitezele pe direcii principale de vnt i frecventele de apariie ale acestora

Tabelul 1
Directia N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSV SV VSV V VNV NV NNV
vitez
2,0 1,7 1,9 1,9 2,1 2,0 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1 1,8 1,6 1,5 1,5 1,7
medie
% 20,9 4,9 3,2 0,4 2,1 0,5 2,6 1,3 9,2 4,9 10,4 1,3 3,4 2,4 25,0 7,4

Frecvenele de apariie a celor 7 clase de stratificare termic a atmosferei sunt prezentate n Tabelul 2.

Tabelul 2
Grad de
1 2 3 4 5 6 7
stratificare
% 2,7 9,4 31,3 23,3 4,4 15,5 13,3

unde:
1 foarte stabil;
2 instabil;
3 uor instabil;
4 neutru;
5 uor stabil;
6 stabil;
7 foarte stabil

40
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE
pentru S.C. OLTCHIM S.A. M
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Aezarea geografic a zonei n care se afl S.C. OLTCHIM S.A. este mrginit de
dealuri a cror nlime nu depesc 450 m.
Valea rului Olt orientat n acest sector de la N - E la S - V, cu o lime de cca. 7
km cuprinde lunca inundabil acoperit astzi de apele lacurilor de acumulare, lunca
neinundabil i sistemul de terase acoperite cu culturi agricole.
Altitudinea medie absolut a zonei este de 150 m.
Construcia barajelor de acumulare n Valea Oltului a determinat mrirea suprafeei
ocupate de ap, creterea procesului de evapotranspiraie contribuind la creterea
umiditii relative a aerului.
Legat de aceast modificare a crescut gradul de nebulozitate a crei medie
multianual atinge 5,8 iar precipitaiile totalizeaz anual 710,5 mm.
Umezeala relativ a aerului s-a modificat, cele mai ridicate valori de 85% fiind
nregistrate n luna decembrie, iar cele mai sczute n lunile aprilie i iulie 69%, cu o medie
multianual de 76%.
Curgerea Oltului cu influen n antrenarea maselor de aer prin curgeri laminare
spre sud, a fost frnat prin apariia oglinzilor de ape staionare din baraje.
Modul de distribuire a formelor de relief, cu aspect de plnie ngustat n partea de
N - E cu deschiderea n partea S - SV, permite ptrunderea lejer a curenilor sudici.

2.2. Identificarea instalaiilor i a altor activiti ale obiectivului care


ar putea prezenta un pericol de accident major

Industria chimic, prin diversitatea tehnologiilor i gradul ridicat de complexitate al


acestora, constituie o surs potenial de accidente majore, evenimente care pot deveni
periculoase pentru factorul uman i factorii de mediu.
Activitile cu factor de risc impun, ca pe lng msurile care se iau n mod curent,
de exploatare n siguran, s existe un control permanent i o continu evaluare a riscului
i a consecinelor posibile.

n cadrul Raportului de securitate - volumele anexe, se vor analiza detaliat prile


din cadrul obiectivului de la care ar putea fi provocat un accident major.
Pentru a putea realiza o asemenea concentrare a informaiilor eseniale n Raportul
de securitate, adic punctele principale de risc, se va efectua o structurare a platformei pe
obiective relevante pentru securitate (ORS) i pe pri de instalaie relevante pentru
securitate (IRS).

Un ORS reprezint o unitate tehnic din cadrul unui obiectiv (de ex. instalaie de
producie sau depozit), n care sunt produse, utilizate sau depozitate substane
periculoase. La instalaiile care prezint o legtura strns ntre ele din punct de vedere
tehnologic i la care nu se poate exclude aciunea reciproc, relevant pentru securitatea
tehnic, nu se va face o difereniere n dou ORS, ci va fi tratat unitar.

Un ORS poate conine mai multe pri din instalaie relevante pentru securitate
(IRS). Prile instalaiei relevante pentru securitate sunt:
prile instalaiei cu coninut special de substane (reactoare, coloane de
distilare, cuptoare, etc.);

41
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

prile instalaiei cu funcie special de securitate tehnic (dispozitive de


atenionare, alarmare i securitate cu funcie de prevenire i limitare a
accidentelor).

n urma analizei efectuate asupra instalaiilor i a altor activiti desfurate de


societate, s-au identificat urmtoarele obiective relevante pentru securitate (ORS):

Tabelul 3
Nr. ORS Componen ORS
1. Secia Electroliz cu membrane schimbtoare de ioni
2. Secia Electroliz cu mercur
3. Secia Sod bloc, fulgi, perle
4. Instalaia Clorur de vinil
5. Instalaia Policlorur de vinil I
6. Instalaia Policlorur de vinil II
7. Secia Oxo-Alcooli
8. Instalaiile Anhidrid Ftalic i Dioctilftalat
9. Instalaia Propenoxid
Instalaiile de incinerare reziduuri organoclorurate Instalaie
10.
KREBS i Instalaie VICHEM
11. Instalaia de Purificare 1,2 diclorpropan
12. Instalaia Propilenglicol
13. Instalaia Polieteri
Instalaia de sintez polieteri flexibili i grefai - unitatea 100, 300
14.
i 400 Instalaie nou
15. Instalaiile polieteri zaharai, aminici i mannich
16. Instalaia de procesare ap oxigenat
17. Depozitul de lichide inflamabile - DLI
18. Depozitul de gaze lichefiate - DGL
19. Depozitul central de materii prime

Cantitile de substane periculoase utilizate n laboratoare, staii de captare i


tratare ap, instalaii de demineralizare, turnuri de rcire, staii de frig, instalaia separare
aer, instalaia componente poliolice, OLTPAN, RAMPLASAT, CET, etc., sunt mai mici de
2% din cantitile relevante prevzute n coloana 2, partea I i II la H.G. nr. 804/2007.
Aceste obiective nu sunt cuprinse n Tabelul 3 ca obiective relevante pentru
securitate.

Un ORS poate conine mai multe pri din instalaie relevante pentru securitate
(IRS).
Prile instalaiei relevante pentru securitate sunt:
- prile instalaiei cu coninut special de substane;
- prile instalaiei cu funcie special de securitate tehnic.

42
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Prile instalaiei relevante pentru securitate cu coninut de substane toxice i


periculoase sunt acele pri de instalaiei n care este prezent o substan ntr-o cantitate
relevant.

Ca unitate de msur a relevanei pentru securitate au fost utilizate cantitile de


prag pentru IRS menionate n anexa 1 a H.G. nr. 804/ 2007.

n situaia instalaiilor ORS relevante pentru securitate din cadrul OLTCHIM astfel
de pri de instalaie cu coninut special de substane sunt considerate: coloane,
reactoare, rezervoare, evaporatoare, compresoare, conducte cu coninut de substane
corespunztor.
Prile instalaiei relevante pentru securitate cu funcie special de securitate
tehnic, au importan deosebit pentru prevenirea i limitarea accidentelor, ele fiind
reprezentate prin:
- dispozitive de protecie mpotriva incendiilor i exploziilor;
- dispozitive de msurare i reglare cu funcie de prevenire sau limitare a
accidentelor;
- pri de instalaie pentru evacuarea substanelor periculoase (supape, duze,
golire rapid etc.);
- dispozitive de atenionare, alarmare i securitate cu funcie de prevenire i
limitare a accidentelor

IRS sunt cercetate pe fiecare instalaie analizat n cadrul Raportului de securitate


n volumele de anexe.

mprirea este efectuat funcie de riscul pe care l provoac, respectiv l prezint,


risc determinat att de cantitile de substane periculoase existente n instalaie, ct i de
caracteristicile substanelor (stare de agregare, presiune de vaporizare, caracteristici
toxicologice i ecotoxicologice, .a.).

2.2.1. Identificarea surselor de risc de accident major

Exploatarea eficient a liniilor i instalaiilor tehnologice presupune funcionarea


cvasicontinu a acestora, prin diminuarea substanial a ponderii opririlor cauzate de
diferite cedri/defectri, n circumstanele protejrii corespunztoare a sntii
personalului angajat, ale meninerii integritii fizice a echipamentelor tehnologice i ale
conservrii calitii mediului ambiant.
O component esenial a analizei de risc o constituie identificarea factorilor de risc
aflai la originea disfunciilor generatoare de accidente tehnice, care sunt prezentai n
Figura 3:

Realizarea sistemelor tehnice / tehnologice impune asigurarea unor niveluri ridicate


de fiabilitate i securitate tehnic.

43
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

DISFUNCII DATORATE
NECUNOATERII interferene
FACTORILOR DE RISC
absena informaiei
ignorana DISFUNCII DATORATE REGLEMENTRII
incompetena NECORESPUNZTOARE A ACTIVITII DE
EXPLOATARE
normele, regulile, procedurile incorecte
privind regimul exploatrii tehnologice
interferene organizarea defectuoas a activitilor de
mentenan (monitorizare, revizii, ntreinere,
reparaii)
ACCIDENT TEHNIC

DISFUNCII DATORATE
FACTORILOR EXTERNI ALEATORI
perturbaiile externe sau interne
(seism, vnt, fluctuaii ale
interferene
caracteristicilor fizico-chimice
etc.)
concursul de circumstane
excepionale (puin probabile)

DISFUNCII TEHNICE
factori de concepie
interferene factori de realizare (execuie i montare)
factori materiali de exploatare (implicai n
activitile de exploatare tehnologic i de
mentenan)
DISFUNCII DATORATE FACTORULUI
UMAN N ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
factori fiziologici (oboseal, mbolnviri) interferene
factori psihologici (stres, erori de percepie, erori de
reprezentare, reacie defectuoas etc.)
factori sociali (relaiile profesionale etc.)
factori economici (motivaia muncii)

Figura 3 - Disfunciile generatoare de accidente tehnice i factorii asociai acestora

44
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

innd cont de etapele punerii n funciune a unui sistem tehnic / tehnologic


concepie, realizare exploatare identificarea i sistematizarea factorilor de risc
presupune gruparea n urmtoarele categorii:
1. factori intrinseci, caracteristici sistemului tehnic / tehnologic considerat
- sunt asociai fazelor de concepie i realizare ale sistemului
- exprim viciile cu care sistemul tehnic / tehnologic intr n exploatare la
beneficiar
2. factori asociai condiiilor de exploatare i de amplasament
- sunt asociai tuturor aciunilor distructive exercitate asupra sistemului tehnic /
tehnologic, pe durata exploatrii acestuia
3. factorul uman asociat condiiilor de exploatare
- grupeaz toate erorile umane ce se manifest n activitile de exploatare
tehnologic, mentenan, de-a lungul duratei de funcionare a sistemului tehnic /
tehnologic

Factori intrinseci de risc


Se contureaz trei grupe mari de factori intrinseci. Organigrama principalilor factori
intrinseci de risc tehnic este redat n Figura 4.
Factorii intrinseci de risc tehnic, nu numai de natur material, se identific cu
cauzele posibile de producere ale avariilor majore, asociate nsi sistemelor
tehnice/tehnologice.
Aceti factori, de natur nu numai material, acioneaz n faza de exploatare,
concomitent i corelat att cu factorul uman, ct i cu factorii asociai condiiilor de
exploatare i de amplasament
Un important factor de risc de natur mecano tehnologic, l constituie mbinrile
sudate. La acest nivel au loc modificri complexe de compoziie chimic i de structur.
Ali factori intrinseci sunt:
- incompatibilitatea materialelor sistemului tehnologic cu condiiile de exploatare;
- dimensionare necorespunztoare a componentelor structurale;
- tensiuni mecanice reziduale provenite din tehnologia de uzinare;
- stabilitate redus a caracteristicilor mecanice i elastice n domeniul
temperaturilor nalte;
- susceptibilitate la rupere / distrugere prin oboseal;
- susceptibilitate fa de diferite procese de coroziune;
- rezisten mecanic redus, .a.
Fiecare din factorii de risc intrinseci poate deveni din factor de risc ipotetic, factor de
risc potenial, n contextul unor condiii favorabile i n corelare cu factorul uman i / sau
factorii de risc asociai corespunztori.

45
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Caracteristici de tip rezisten mecanic redus


Compoziie chimic necorespunztoare

Capacitate redus de deformare


Incompatibilitatea
Caracteristici mecanice, elastice i fizice (ductilitate redus)
materialelor aflate n
oper cu condiiile de necorespunztoare
exploatare impuse Tenacitate redus

Factorii
intrinseci Susceptibilitate la fragilizare la rece
asociai Clas de calitate necorespunztoare
sistemului Punerea n oper
tehnic/ necorespunztoare Susceptibilitate la fisurare i fracturare
tehnologic

Stabilitate redus a caracteristicilor mecanice i Susceptibilitate la rupere/distrugere prin fluaj


elastice n domeniul temperaturilor nalte i/sau prin oboseal termic sau termomecanic

Configuraia geometrico- Susceptibilitate fa de diferite procese de Neomogeniti


structural coroziune chimice i
necorespunztoare structurale

Susceptibilitate la rupere/distrugere prin oboseal


Stri de Granulaie
defecte necorespunztoare

Dimensionare necorespunztoare a
componentelor structurale
Defecte de material

Concentatori constructivi sau


tehnologici de tensiuni mecanice Tensiuni mecanice reziduale

Tensiuni mecanice reziduale n urma


proceselor tehnologice de uzinare Calitate necorespunztoare a mbinrilor sudate

Figura 4 - Organigrama principalilor factori intrinseci de risc tehnic


Imprecizie geometric i dimensional

46
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Factorii asociai
Factorii de risc tehnic asociai condiiilor de exploatare i amplasament se identific
cu cauzele posibile de producere a unui incident major, corespunztor tuturor aciunilor
distructive exercitate asupra sistemului tehnologic, pe durata sa de funcionare.
De natur nu numai material, aceti factori se manifest numai n conjuncie cu
factorii intrinseci i / sau factorul uman.
Un exemplu de factor asociat este presiunea. Presiunea manometric interioar
poate genera urmtoarele efecte:
- curgerea tehnic a materialului, care se constituie ntr-o limit de solicitare,
premergtoare nceputului ruperii materialului
- spargerea peretelui componentei structurale, cu consecine grave n cazul
existenei unui mediu de lucru la presiune, temperatur ridicat, inflamabil, etc.
- pierderea etaneitii incintei, cu impact n cazul unor fluide inflamabile,
explozive, etc.
- fisurarea, ruperea materialului
- ocuri barice, care, conjugate cu existena unor factori intrinseci, pot iniia
fisurarea materialului
Presiunea manometric exterioar poate conduce la pierderea stabilitii mecanice
a componentelor structurale ale aparaturii tehnologice.
Regimul termic de solicitare poate consta n temperaturi ridicate sau joase.
Temperaturile ridicate pot genera urmtoarele efecte:
- dilatarea materialului
- relaxare mecanic
- oboseal termic, care poate iniia ruperea, fisurarea i ulterior fracturarea
materialului
- ocuri termice
- transformri fizice i chimice la nivelul materialului, cu efecte asupra rezistenei
mecanice, rezistenei la coroziune, etc.
Temperaturile sczute pot genera:
- susceptibilitate la fragilizarea la rece
- fisurare
- rupere material
Funcionarea sub sarcin poate genera:
- relaxare mecanic
- oboseal mecanic, termic, termomecanic
- mbtrnirea materialului, fisurarea materialului, etc.
Factorii climatici pot intensifica solicitrile mecanice i/ sau termice aplicate
componentelor structurale (vntul, zpada, ngheul, .a.) i pot iniia diferite aciuni
distructive asupra materialului sau pot modifica caracteristicile mecanice de baz ale
materialului.

Factorul uman
n funcie de nivelul lor de manifestare, erorile umane n exploatare pot fi:
erori fcute n condiiile exploatrii tehnologice (manevre greite, interpretarea
eronat a unor informaii, comunicarea defectuoas etc.);
erori fcute n activitatea de mentenan nerespectarea procedeelor i/sau
procedurilor de supraveghere tehnic, monitorizare, control, ntreinere etc.,
utilizarea unor procedee incomplete sau perimate de supraveghere, control,
ntreinere sau intervenie, reparare sau recondiionare ori reabilitare, omiterea
47
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

unor operaii din activitile de mentenan preventiv sau corectiv, care


poteneaz anumii factori de risc intrinseci sau asociai condiiilor de
exploatare.

Majoritatea instalaiilor tehnologice din OLTCHIM, pot reprezenta obiective cu un


grad de risc mai mult sau mai puin ridicat, ce pot duce la producerea unor accidente
(avarii) care s afecteze obiectivul propriu zis, sau s afecteze i funcionarea n sigurana
a altor instalaii de producie sau de utiliti.

Locuri posibile de avarie pot fi considerate:


- instalaiile i seciile tehnologice;
- depozitele (parcurile de rezervoare) de materii prime i auxiliare, produse finite;
- rampele de ncrcare/descrcare produse, CF Auto;

Cauzele posibile de producere a avariilor pot fi:


- dereglri de proces (lips utiliti);
- eroare uman de exploatare;
- incidente mecanice;
- cutremur de pmnt sau alte tipuri de dezastre naturale ce pot conduce la
accidente i avarii la instalaii tehnologice, utilaje, conducte, parcuri de
rezervoare;
- atacul din aer;
- atac terorist;
- diversiune-sabotaj.

Tipologia avariilor tehnologice este diversificat funcie de procesul de fabricaie


(temperaturi, presiuni, utilaje, etc.), materiile prime i produsele finite vehiculate, utilizarea
focului deschis la unele utilaje.
n acest sens pot apare:
- avarii mecanice (fisuri sau rupturi de vase, conducte, neetaneiti la conductele
de produs, condensatoare, schimbtoare de cldur, spargeri de conducte sau
utilaje, spargerea garniturilor, flanelor, presetupelor, ventilelor aferente
conductelor, fisurarea sau spargerea rezervoarelor);
- defeciuni de utilaje dinamice n funcionare (pompe, compresoare, etc.);
- defeciuni de natura electric n staiile de racorduri adnci i cele de alimentare
ce pot duce la oprirea instalaiilor sau pe o arie mai extins.

Urmri ale avariilor pot fi:


- eapri de produse toxice in exterior;
- nceputuri de incendiu;
- incendii;
- explozii.

Probabilitatea de producere a unui accident teoretic posibil o reprezint n ordine:


- incendiile;
- exploziile;
- eliberrile de substane toxice;
- avarii;
- accidente chimice.
48
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Analiza asupra frecvenei de apariie a tipurilor de evenimente relev:


- instalaiile unde se pot produce cele mai grave evenimente sunt:
o Secia Electroliz cu mercur;
o Secia Electroliz cu membrane schimbtoare de ioni;
o Instalaia Policlorur de vinil I;
o Instalaia Policlorur de vinil II;
o Instalaia Clorur de vinil;
o Depozitul de Gaze Lichefiate;
o Instalaia Propenoxid;
o Instalaia Polieteri;
o Depozit de Lichide Inflamabile;
o Instalaia de ap oxigenat.
- cele mai frecvente tipuri de evenimente sunt:
- incendiu (prezint frecvena cea mai mare la echipamentul tip pomp);
- accident mecanic;
- accident tehnic;
- explozie
- frecvena de apariie a evenimentelor este caracteristic echipamentelor:
- pomp, coloan, rezervor
n acest context sunt luate msuri tehnologice specifice de evitare a producerii unor
astfel de urgente, de limitare a efectelor generate de producerea probabil a unui astfel de
accident.
Se prezint n continuare accidentele majore identificate pentru instalaiile
tehnologice principale, condiiile producerii acestora i msurile de intervenie necesare.
Accidentele majore identificate pentru fiecare instalaie tehnologic, condiiile de
producere a acestora i msurile de intervenie necesare sunt prezentate n Tabelul 4:

49
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Tabelul 4
Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Avarii tehnologice: Remedierea defeciunilor i
- oprirea alimentrii cu materii prime; avariilor cu respectarea
- lipsa aer AMC, aer instrumental, lips msurilor tehnologice de
mercur, lips curent continuu, lips curent securitate (izolare, golire, rcire,
alternativ; splare, neutralizare, purjare cu
- ntreruperea energiei electrice. gaz inert sau abur,
determinarea analitic a
substanelor periculoase etc.).
Avarii mecanice:
- scpri la evile rcitoarelor cu ap;
Secia Electroliz cu membrane schimbtoare de ioni

Respectarea prevederilor
- spargerea sau ruperea unei conducte;
Procedurilor specifice de
funcionare a instalaiei.
Incendiu /Explozie:
- scparea la neetaneiti flane,
conducte, guri de vizitare, cu producere de
incendiu de tip local mic;
- aprinderii scprilor de hidrogen de la:
neetaneiti, de la coul gazometrului, de
la courile de evacuare gaze reziduale de
1.
la ambele linii de absorbie acid clorhidric,
racordurile flexibile de la intrare H2 n
sobele de sintez HCl, purjele de la Se aplic ipoteza de
sistemul opritor de flcri separator de intervenie pentru instalaia
picturi, respectiv din Planul de
- substanelor, produselor cu caracter intervenie la incendiu.
exploziv, vehiculate n cadrul instalaiei:
hidrogen;
- acumulrii de gaze n focarul sobelor de
sintez HCl;
- manevrelor greite la sobele de sintez
acid clorhidric;
- prezenei hidrogenului la presiuni i
temperaturi ridicate, explozia amestecului
aer - hidrogen.
Acc. chimic, emisii de subst. periculoase: Se pun n aplicare msurile de
- evacuarea n mediu a unor cantiti protecie i intervenie n caz de
nsemnate de substane ca urmare a accident chimic din Planul de
avariilor prezentate mai sus. urgen intern.

50
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Avarii tehnologice: Remedierea defeciunilor i
- oprirea alimentrii cu materii prime; avariilor cu respectarea
- lipsa aer AMC, aer instrumental, lips msurilor tehnologice de
mercur, lips curent continuu, lips curent securitate (izolare, golire, rcire,
alternativ; splare, neutralizare, purjare cu
- ntreruperea energiei electrice. gaz inert sau abur,
determinarea analitic a
substanelor periculoase etc.).
Avarii mecanice:
- scpri la evile rcitoarelor cu ap;
Respectarea prevederilor
- spargerea sau ruperea unei conducte;
Procedurilor specifice de
funcionare a instalaiei.
Incendiu /Explozie:
- scparea la neetaneiti flane,
Secia Electroliz cu mercur

conducte, guri de vizitare, cu producere de


incendiu de tip local mic;
- aprinderii scprilor de hidrogen de la:
neetaneiti, de la coul gazometrului, de
la courile de evacuare gaze reziduale de
2. la ambele linii de absorbie acid clorhidric,
racordurile flexibile de la intrare H2 n
sobele de sintez HCl, purjele de la
Se aplic ipoteza de intervenie
sistemul opritor de flcri separator de
pentru instalaia respectiv din
picturi,
Planul de intervenie la incendiu
- substanelor, produselor cu caracter
exploziv, vehiculate n cadrul instalaiei:
hidrogen;
- acumulrii de gaze n focarul sobelor de
sintez HCl;
- manevrelor greite la sobele de sintez
acid clorhidric;
- prezenei hidrogenului la presiuni i
temperaturi ridicate, explozia amestecului
aer - hidrogen.
Acc. chimic, emisii de subst. periculoase: Se pun n aplicare msurile de
- evacuarea n mediu a unor cantiti protecie i intervenie n caz de
nsemnate de substane ca urmare a accident chimic din Planul de
avariilor prezentate mai sus. urgen intern.

51
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Remedierea defeciunilor i
Avarii tehnologice: avariilor cu respectarea
- oprirea alimentrii cu materii prime; msurilor tehnologice de
- cderea forei securitate (izolare, golire, rcire,
splare, neutralizare, purjare cu
Avarii mecanice: gaz inert sau abur, determinarea
Secia Sod bloc, fulgi, perle

- deteriorarea etanrii mecanice la pompa analitic a substanelor


n funciune, apariia de scurgeri mari de periculoase etc.).
produs pe la etanarea pompei avariate i
gazarea parial a zonei nconjurtoare; Respectarea prevederilor
Procedurilor specifice de
3.
funcionare a instalaiei.
Incendiu/explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
vizitare, cu producerea unui incendiu;
Se aplic ipoteza de intervenie
- spargerea garniturilor, flanelor,
pentru instalaia respectiv din
presetupelor, ventilelor aferente
Planul de intervenie la incendiu.
conductelor de produs, vase sub presiune
prin care se pot scurge cantiti nsemnate
de substane inflamabile;

Avarii tehnologice:
- oprirea alimentrii cu materii prime;
- cderea forei, oprirea aerului Remedierea defeciunilor i
instrumental, a apei de rcire, a azotului; avariilor cu respectarea
Instalaia Clorur de vinil

Avarii mecanice: msurilor tehnologice de


- exploatare la parametrii diferii de cei securitate (izolare, golire, rcire,
normali, optimi; splare, neutralizare, purjare cu
- deteriorarea etanrii mecanice la gaz inert sau abur, determinarea
4.
pompele n funciune, apariia de scurgeri analitic a substanelor
mari de produse pe la etanarea pompelor periculoase etc.).
avariate i gazarea parial a zonei
nconjurtoare; Respectarea prevederilor
- neetaneiti trasee, garnituri i armturi Procedurilor specifice de
la compresoarele de gaze recirculate; funcionare a instalaiei.
- deteriorare armturi la rcitoare,
condensatoare.

52
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Incendiu/Explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
vizitare, cu producerea de incendiu;
- spargerea garniturilor, flanelor,
presetupelor, ventilelor aferente Se aplic ipoteza de intervenie
conductelor de produs, vase sub presiune pentru instalaia respectiv din
prin care se pot scurge cantiti nsemnate Planul de intervenie la incendiu.
de substane inflamabile;
- substanelor cu caracter exploziv
vehiculate i care formeaz amestecuri
explozive;
- acumulrii de gaze
Accident chimic, emisii substane
periculoase;
Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei
protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze.
accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti
urgen intern.
nsemnate de substane ca urmare a
avariilor prezentate mai sus

Avarii tehnologice:
- oprirea alimentrii cu materii prime; Remedierea defeciunilor i
Instalaia Policlorur de vinil 1

- cderea forei, a azotului; avariilor cu respectarea


msurilor tehnologice de
Avarii mecanice:
securitate (izolare, golire, rcire,
- exploatare la parametrii diferii de cei
splare, neutralizare, purjare cu
normali, optimi;
gaz inert sau abur,
5. - deteriorarea etanrii mecanice la
determinarea analitic a
pompele n funciune, apariia de scurgeri
substanelor periculoase etc.).
mari de produse pe la etanarea pompelor
avariate i gazarea parial a zonei
Respectarea prevederilor
nconjurtoare;
Procedurilor specifice de
- neetaneiti trasee, garnituri i armturi
funcionare a instalaiei.
la compresoare, rezervoare;
- deteriorare armturi la rcitoare,
condensatoare.

53
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Incendiu/Explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, armturi,
cu producerea de incendiu/explozie;
- spargerea garniturilor, flanelor,
presetupelor, ventilelor aferente Se aplic ipoteza de intervenie
conductelor de produse, vase sub pentru instalaia respectiv din
presiune prin care se pot scurge cantiti Planul de intervenie la
nsemnate de substane incendiu.
inflamabile/explozive;
- substanelor cu caracter exploziv
vehiculate i care formeaz amestecuri
explozive;
- acumulrii de clorur de vinil;
Accident chimic, emisii substane
periculoase;
Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei
protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze.
accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti
urgen intern.
nsemnate de substane ca urmare a
avariilor prezentate mai sus.

Avarii tehnologice:
- oprirea alimentrii cu materii prime; Remedierea defeciunilor i
- cderea forei, a azotului; avariilor cu respectarea
msurilor tehnologice de
Instalaia Policlorur

Avarii mecanice:
securitate (izolare, golire, rcire,
- exploatare la parametrii diferii de cei
splare, neutralizare, purjare cu
de vinil 2

normali, optimi;
gaz inert sau abur,
6. - deteriorarea etanrii mecanice la
determinarea analitic a
pompele n funciune, apariia de scurgeri
substanelor periculoase etc.).
mari de produse pe la etanarea pompelor
avariate i gazarea parial a zonei
Respectarea prevederilor
nconjurtoare;
Procedurilor specifice de
- neetaneiti trasee, garnituri i armturi
funcionare a instalaiei.
la compresoare, rezervoare;
- deteriorare armturi la rcitoare,
condensatoare.

54
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Incendiu/Explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, armturi,
cu producerea de incendiu/explozie;
- spargerea garniturilor, flanelor,
presetupelor, ventilelor aferente Se aplic ipoteza de intervenie
conductelor de produse, vase sub pentru instalaia respectiv din
presiune prin care se pot scurge cantiti Planul de intervenie la
nsemnate de substane incendiu.
inflamabile/explozive;
- substanelor cu caracter exploziv
vehiculate i care formeaz amestecuri
explozive;
- acumulrii de clorur de vinil;
Accident chimic, emisii substane
periculoase;
Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei
protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze.
accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti
urgen intern.
nsemnate de substane ca urmare a
avariilor prezentate mai sus.
Secia Oxo-Alcooli
Avarii tehnologice:
- oprirea alimentrii cu materii prime;
- cderea forei, oprirea aerului Remedierea defeciunilor i
instrumental, a apei de rcire, a alimentrii avariilor cu respectarea
cu combustibil gazos, a azotului; msurilor tehnologice de
Instalaia Gaz sintez

Avarii mecanice: securitate (izolare, golire, rcire,


- spargerea unei evi n cuptor; splare, neutralizare, purjare cu
7. - deteriorarea etanrii mecanice la gaz inert sau abur, determinarea
pompa n funciune, apariia de scurgeri analitic a substanelor
mari de produs pe la etanarea pompei periculoase etc.).
avariate i gazarea parial a zonei
nconjurtoare; Respectarea prevederilor
- scpri de gaze ca urmare a unei fisuri Procedurilor specifice de
pe colectoarele de intrare-ieire sau ca funcionare a instalaiei.
urmare a unei neetaneiti la fascicolele
de evi ale schimbtoarelor;

55
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Incendiu:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
vizitare, cu producerea unui incendiu de
tip local mic;
- spargerea garniturilor, flanelor,
presetupelor, ventilelor aferente
conductelor de produs, vase sub presiune
prin care se pot scurge cantiti nsemnate Se aplic ipoteza de intervenie
de substane inflamabile; pentru instalaia respectiv din
- defeciuni la evile cuptorului de cracare, Planul de intervenie la incendiu.
care, funcie de fisura evii pot produce
incendiu de tip mare cu afectarea zonei de
influen a instalaiei.
Explozie datorit:
- substanelor, produselor cu caracter
exploziv vehiculate, gaz combustibil;
- acumulrii de gaze n interiorul cuptorului
de cracare;
Accident chimic, emisii substane
periculoase;
- poluarea semnificativ a atmosferei Se pun n aplicare msurile de
datorate emisiilor de gaze. protecie i intervenie n caz de
- evacuarea n mediu a unor cantiti accident chimic din Planul de
nsemnate de substane ca urmare a urgen intern.
avariilor prezentate mai sus.
Avarii tehnologice i mecanice:
- oprirea alimentrii cu propilen i gaz de
sintez;
Remedierea defeciunilor i
- exploatare la parametrii diferii de cei
avariilor cu respectarea
normali, optimi;
msurilor tehnologice de
cderea forei, oprirea aerului
Instalaia Oxo-LP

-
securitate (izolare, golire,
instrumental, a apei de rcire, a azotului;
rcire, splare, neutralizare,
- deteriorarea etanrii mecanice la
purjare cu gaz inert sau abur,
pompele n funciune, apariia de scurgeri
determinarea analitic a
mari de produse pe la etanarea
substanelor periculoase etc.).
pompelor avariate i gazarea parial a
zonei nconjurtoare;
Respectarea prevederilor
- neetaneiti trasee, garnituri i armturi
Procedurilor specifice de
la compresoarele de propilen i gaz de
funcionare a instalaiei.
sintez;
- deteriorare armturi la rcitoare,
schimbtoare de cldur.

56
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Incendiu/Explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
vizitare, cu producerea de incendiu;
Se aplic ipoteza de intervenie
- spargerea garniturilor, flanelor,
pentru instalaia respectiv din
presetupelor, ventilelor aferente
Planul de intervenie la
conductelor de produs, vase sub presiune
incendiu.
prin care se pot scurge cantiti
nsemnate de substane inflamabile;
- substanelor, produselor cu caracter
exploziv vehiculate;
Accident chimic, emisii substane
periculoase;
Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei
protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze.
accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti
urgen intern.
nsemnate de substane ca urmare a
avariilor prezentate mai sus
Avarii tehnologice i mecanice:
- oprirea alimentrii cu materii prime;
Remedierea defeciunilor i
- exploatare la parametrii diferii de cei
avariilor cu respectarea
normali, optimi;
msurilor tehnologice de
- cderea forei, oprirea aerului
securitate (izolare, golire, rcire,
instrumental, a apei de rcire, a azotului;
splare, neutralizare, purjare cu
- deteriorarea etanrii mecanice la
gaz inert sau abur,
pompele n funciune, apariia de scurgeri
determinarea analitic a
mari de produse pe la etanarea pompelor
Instalaia Grup Fabricaie

substanelor periculoase etc.).


avariate i gazarea parial a zonei
nconjurtoare;
Respectarea prevederilor
- neetaneiti trasee, garnituri i armturi
Procedurilor specifice de
la compresoarele de hidrogen;
funcionare a instalaiei.
- deteriorare armturi la rcitoare,
schimbtoare de cldur.
Incendiu/Explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
vizitare, cu producerea de incendiu;
- spargerea garniturilor, flanelor, Se aplic ipoteza de intervenie
presetupelor, ventilelor aferente pentru instalaia respectiv din
conductelor de produs, vase sub presiune Planul de intervenie la incendiu.
prin care se pot scurge cantiti nsemnate
de substane inflamabile;
- substanelor, produselor cu caracter
exploziv vehiculate;

57
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Accident chimic, emisii substane
periculoase;
Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei
protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze.
accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti
urgen intern.
nsemnate de substane ca urmare a
avariilor prezentate mai sus
Avarii tehnologice:
- oprirea alimentrii cu materii prime;
- cderea forei, oprirea aerului Remedierea defeciunilor i
instrumental, sistemului de apa de cazan, avariilor cu respectarea
a azotului; msurilor tehnologice de
Avarii mecanice: securitate (izolare, golire, rcire,
- deteriorarea etanrii mecanice la splare, neutralizare, purjare cu
pompa n funciune, apariia de scurgeri gaz inert sau abur,
mari de produs pe la etanarea pompei determinarea analitic a
avariate i gazarea parial a zonei substanelor periculoase etc.).
nconjurtoare;
- scpri de gaze ca urmare a unei fisuri Respectarea prevederilor
Instalaia Anhidrid Ftalic

pe colectoarele de intrare-ieire sau ca Procedurilor specifice de


urmare a unei neetaneiti la fascicolele funcionare a instalaiei.
de evi ale schimbtoarelor;

8. Incendiu/explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
vizitare, cu producerea unui incendiu de Se aplic ipoteza de intervenie
tip local mic; pentru instalaia respectiv din
- spargerea garniturilor, flanelor, Planul de intervenie la
presetupelor, ventilelor aferente incendiu.
conductelor de produs, vase sub presiune
prin care se pot scurge cantiti nsemnate
de substane inflamabile;
Accident chimic, emisii substane
periculoase;
Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei
protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze.
accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti
urgen intern.
nsemnate de o-xilen, hidrat de hidrazin,
soluie amoniacal, azotit de sodiu

58
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Avarii tehnologice:
- oprirea alimentrii cu materii prime;
- defeciunile electrice, oprirea aerului Remedierea defeciunilor i
instrumental, sistemului de abur, a avariilor cu respectarea
azotului; msurilor tehnologice de
Avarii mecanice: securitate (izolare, golire, rcire,
- deteriorarea etanrii mecanice la splare, neutralizare, purjare cu
pompa n funciune, apariia de scurgeri gaz inert sau abur,
mari de produs pe la etanarea pompei determinarea analitic a
avariate i gazarea parial a zonei substanelor periculoase etc.).
nconjurtoare;
- scpri de gaze ca urmare a unei fisuri Respectarea prevederilor
Instalaia Dioctilftalat

pe colectoarele de intrare-ieire sau ca Procedurilor specifice de


urmare a unei neetaneiti la fascicolele funcionare a instalaiei.
de evi ale schimbtoarelor;
9. Incendiu/explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
vizitare, cu producerea unui incendiu de Se aplic ipoteza de intervenie
tip local mic; pentru instalaia respectiv din
- spargerea garniturilor, flanelor, Planul de intervenie la
presetupelor, ventilelor aferente incendiu.
conductelor de produs, vase sub presiune
prin care se pot scurge cantiti nsemnate
de substane inflamabile;
Accident chimic, emisii substane
periculoase; Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze. accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti urgen intern.
nsemnate de DOF

Avarii tehnologice: Remedierea defeciunilor i


- oprirea alimentrii cu utiliti; avariilor cu respectarea
msurilor tehnologice de
Instalaia Propenoxid

Avarii mecanice: securitate (izolare, golire, rcire,


- deteriorarea etanrii mecanice la splare, neutralizare, purjare cu
pompa n funciune, apariia de scurgeri gaz inert sau abur,
10.
mari de produs pe la etanarea pompei determinarea analitic a
avariate i gazarea parial a zonei substanelor periculoase etc.).
nconjurtoare;
- scpri de gaze ca urmare a unei fisuri Respectarea prevederilor
pe colectoarele de intrare-ieire sau ca Procedurilor specifice de
urmare a unei neetaneiti la fascicolele funcionare a instalaiei.
de evi ale schimbtoarelor;

59
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Incendiu/explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
vizitare, cu producerea unui incendiu de Se aplic ipoteza de intervenie
tip local mic; pentru instalaia respectiv din
- spargerea garniturilor, flanelor, Planul de intervenie la
presetupelor, ventilelor aferente incendiu.
conductelor de produs, vase sub presiune
prin care se pot scurge cantiti nsemnate
de substane inflamabile;
Accident chimic, emisii substane
periculoase;
Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei
protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze.
accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti
urgen intern.
nsemnate de propilen, clor, propenoxid,
1,2 diclorpropan, hipoclorit de sodiu.
Avarii tehnologice: Remedierea defeciunilor i
- oprirea alimentrii cu utiliti; avariilor cu respectarea
msurilor tehnologice de
Avarii mecanice: securitate (izolare, golire, rcire,
- deteriorarea etanrii mecanice la splare, neutralizare, purjare cu
pompa n funciune, apariia de scurgeri gaz inert sau abur,
mari de produs pe la etanarea pompei determinarea analitic a
avariate; substanelor periculoase etc.).
- scpri de gaze ca urmare a unei fisuri
Instalaie de incinerare reziduuri

pe colectoarele de intrare-ieire sau ca Respectarea prevederilor


urmare a unei neetaneiti la fascicolele
organoclorurate KREBS

Procedurilor specifice de
de evi ale schimbtoarelor; funcionare a instalaiei.
Incendiu/explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
11. neetaneiti flane, conducte, guri de
Se aplic ipoteza de intervenie
vizitare, cu producerea unui incendiu;
pentru instalaia respectiv din
- spargerea garniturilor, flanelor,
Planul de intervenie la
presetupelor, ventilelor aferente
incendiu.
conductelor de produs, vase sub presiune
prin care se pot scurge cantiti nsemnate
de substane inflamabile;
Accident chimic, emisii substane
periculoase;
- poluarea semnificativ a atmosferei Se pun n aplicare msurile de
datorate emisiilor de gaze. protecie i intervenie n caz de
- evacuarea n mediu a unor cantiti accident chimic din Planul de
nsemnate de: reziduuri uoare, grele, cu urgen intern.
coninut de 1,2 dicloretan, 1,2
diclorpropan; hidrazin 24%, gaz metan

60
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3

Avarii tehnologice: Remedierea defeciunilor i


- oprirea alimentrii cu utiliti; avariilor cu respectarea
msurilor tehnologice de
securitate (izolare, golire, rcire,
Avarii mecanice:
splare, neutralizare, purjare cu
- deteriorarea etanrii mecanice la
gaz inert sau abur,
pompa n funciune, apariia de scurgeri
determinarea analitic a
mari de produs pe la etanarea pompei
substanelor periculoase etc.).
avariate;
Instalaie de incinerare reziduuri

- scpri de gaze ca urmare a unei fisuri


Respectarea prevederilor
pe colectoarele de intrare-ieire sau ca
organoclorurate VICHEM

Procedurilor specifice de
urmare a unei neetaneiti la fascicolele
funcionare a instalaiei.
de evi ale schimbtoarelor;
Incendiu/explozie:
12. - scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
Se aplic ipoteza de intervenie
vizitare, cu producerea unui incendiu;
pentru instalaia respectiv din
- spargerea garniturilor, flanelor,
Planul de intervenie la
presetupelor, ventilelor aferente
incendiu.
conductelor de produs, vase sub presiune
prin care se pot scurge cantiti nsemnate
de substane inflamabile;
Accident chimic, emisii substane
periculoase;
- poluarea semnificativ a atmosferei Se pun n aplicare msurile de
datorate emisiilor de gaze. protecie i intervenie n caz de
- evacuarea n mediu a unor cantiti accident chimic din Planul de
nsemnate de: reziduuri uoare, grele, cu urgen intern.
coninut de 1,2 dicloretan, 1,2
diclorpropan; gaz metan
Instalaia Purificare 1,2 diclorpropan

Avarii tehnologice: Remedierea defeciunilor i


- oprirea alimentrii cu utiliti; avariilor cu respectarea
msurilor tehnologice de
Avarii mecanice: securitate (izolare, golire, rcire,
- deteriorarea etanrii mecanice la splare, neutralizare, purjare cu
pompa n funciune, apariia de scurgeri gaz inert sau abur, determinarea
13.
mari de produs pe la etanarea pompei analitic a substanelor
avariate i gazarea parial a zonei periculoase etc.).
nconjurtoare;
- scpri de gaze ca urmare a unei fisuri Respectarea prevederilor
pe colectoarele de intrare-ieire sau ca Procedurilor specifice de
urmare a unei neetaneiti la fascicolele funcionare a instalaiei.
de evi ale schimbtoarelor;

61
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Incendiu/explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
vizitare, cu producerea unui incendiu de
Se aplic ipoteza de intervenie
tip local mic;
pentru instalaia respectiv din
- spargerea garniturilor, flanelor,
Planul de intervenie la incendiu.
presetupelor, ventilelor aferente
conductelor de produs, vase sub presiune
prin care se pot scurge cantiti nsemnate
de substane inflamabile;
Accident chimic, emisii substane
periculoase; Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze. accident chimic din planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti urgen intern.
nsemnate de 1,2 diclorpropan

Avarii tehnologice: Remedierea defeciunilor i


- oprirea alimentrii cu utiliti; avariilor cu respectarea
msurilor tehnologice de
Avarii mecanice: securitate (izolare, golire, rcire,
- deteriorarea etanrii mecanice la splare, neutralizare, purjare cu
pompa n funciune, apariia de scurgeri gaz inert sau abur,
mari de produs pe la etanarea pompei determinarea analitic a
avariate i gazarea parial a zonei substanelor periculoase etc.).
nconjurtoare;
- scpri de gaze ca urmare a unei fisuri Respectarea prevederilor
Instalaia Propilenglicol

pe colectoarele de intrare-ieire sau ca Procedurilor specifice de


urmare a unei neetaneiti la fascicolele funcionare a instalaiei.
de evi ale schimbtoarelor;
14. Incendiu/explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
vizitare, cu producerea unui incendiu de Se aplic ipoteza de intervenie
tip local mic; pentru instalaia respectiv din
- spargerea garniturilor, flanelor, Planul de intervenie la
presetupelor, ventilelor aferente incendiu.
conductelor de produs, vase sub presiune
prin care se pot scurge cantiti nsemnate
de substane inflamabile;
Accident chimic, emisii substane
periculoase; Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze. accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti urgen intern.
nsemnate de propenoxid

62
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Avarii tehnologice: Remedierea defeciunilor i
- ntreruperea alimentrii cu utiliti; avariilor cu respectarea
- exploatare la parametrii diferii de cei msurilor tehnologice de
normali, optimi. securitate (izolare, golire, rcire,
splare, neutralizare, purjare cu
Avarii mecanice: gaz inert sau abur, determinarea
- neetaneiti la armturi i garnituri analitic a concentraiei de
compresor refrigerare; substane periculoase, etc.).
- neetaneiti presetupe i armturi la
pompe; Respectarea prevederilor din
- deteriorare armturi la schimbtoare de Regulamentul de funcionare a
cldur, etc. instalaiei pentru situaia
aprut.
Incendiu:
- scparea de produse calde sau
Instalaia Polieteri

scurgerea la neetaneiti flane,


conducte, guri de vizitare, cu producerea
15. unui incendiu de tip local mic;
- spargerea garniturilor, flanelor,
presetupelor, ventilelor aferente Se aplic ipoteza de intervenie
conductelor de produs, vase sub presiune pentru instalaia respectiv din
prin care se pot scurge cantiti nsemnate Planul de intervenie la incendiu.
de substane inflamabile;
Explozie datorit:
- substanelor, produselor cu caracter
exploziv vehiculate (propenoxid,
etilenoxid, acrilonitril);
- acumulri de gaze;
Accident chimic, emisii substane
periculoase:
Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei
protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze;
accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti
urgen intern.
nsemnate de acrilonitril, propenoxid,
etilenoxid, toluen, stiren.
Avarii tehnologice: Remedierea defeciunilor i
flexibili i grefai - unitatea 100,
Instalaia de sintez polieteri

300 i 400 Instalaie nou

- ntreruperea alimentrii cu utiliti; avariilor cu respectarea


- exploatare la parametrii diferii de cei msurilor tehnologice de
normali, optimi. securitate (izolare, golire, rcire,
splare, neutralizare, purjare cu
Avarii mecanice: gaz inert sau abur, determinarea
16. - neetaneiti la armturi i garnituri analitic a concentraiei de
compresor refrigerare; substane periculoase, etc.).
- neetaneiti presetupe i armturi la
pompe; Respectarea prevederilor din
- deteriorare armturi la schimbtoare de Regulamentul de funcionare a
cldur, etc. instalaiei pentru situaia
aprut.

63
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Incendiu:
- scparea de produse calde sau
scurgerea la neetaneiti flane,
conducte, guri de vizitare, cu producerea
unui incendiu de tip local mic;
- spargerea garniturilor, flanelor,
presetupelor, ventilelor aferente Se aplic ipoteza de intervenie
conductelor de produs, vase sub presiune pentru instalaia respectiv din
prin care se pot scurge cantiti nsemnate Planul de intervenie la incendiu.
de substane inflamabile;
Explozie datorit:
- substanelor, produselor cu caracter
exploziv vehiculate (propenoxid,
acrilonitril, DMA);
- acumulri de gaze;
Accident chimic, emisii substane
periculoase:
Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei
protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze;
accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti
urgen intern.
nsemnate de acrilonitril, propenoxid, EDA,
DMA, toluen, stiren.
Avarii tehnologice: Remedierea defeciunilor i
- ntreruperea alimentrii cu utiliti; avariilor cu respectarea
- exploatare la parametrii diferii de cei msurilor tehnologice de
Instalaiile Polieteri zaharai, aminici i mannich

normali, optimi. securitate (izolare, golire, rcire,


splare, neutralizare, purjare cu
Avarii mecanice: gaz inert sau abur, determinarea
- neetaneiti la armturi i garnituri analitic a concentraiei de
compresor refrigerare; substane periculoase, etc.).
- neetaneiti presetupe i armturi la
pompe; Respectarea prevederilor din
- deteriorare armturi la schimbtoare de Regulamentul de funcionare a
17. cldur, etc. instalaiei pentru situaia
aprut.
Incendiu:
- scparea de produse calde sau
scurgerea la neetaneiti flane,
conducte, guri de vizitare, cu producerea
Se aplic ipoteza de intervenie
unui incendiu;
pentru instalaia respectiv din
- spargerea garniturilor, flanelor,
Planul de intervenie la incendiu.
presetupelor, ventilelor aferente
conductelor de produs, vase sub presiune
prin care se pot scurge cantiti nsemnate
de substane inflamabile;

64
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Explozie datorit:
- substanelor, produselor cu caracter
exploziv vehiculate (propenoxid, DMA, ap
oxigenat);
- acumulri de gaze;
Accident chimic, emisii substane
periculoase: Se pun n aplicare msurile de
- poluarea semnificativ a atmosferei protecie i intervenie n caz de
datorate emisiilor de gaze; accident chimic din Planul de
- evacuarea n mediu a unor cantiti urgen intern.
nsemnate de propenoxid, EDA.
Remedierea defeciunilor i
Avarii tehnologice i mecanice: avariilor cu respectarea
- oprirea alimentrii cu ap oxigenat; msurilor tehnologice de
- exploatare la parametrii diferii de cei securitate (izolare, golire, rcire,
Instalaia de procesare ap oxigenat

normali, optimi; splare, neutralizare, purjare cu


- cderea forei, oprirea aerului comprimat, gaz inert sau abur, determinarea
a aburului; analitic a substanelor
- deteriorarea etanrii mecanice la periculoase etc.).
pompele n funciune, apariia de scurgeri
mari de produse pe la etanarea pompelor Respectarea prevederilor
18. avariate; Procedurilor specifice de
funcionare a instalaiei.
Incendiu/explozie:
- scparea de produse sau scurgerea la
neetaneiti flane, conducte, guri de
vizitare, cu producerea unui incendiu; Se aplic ipoteza de intervenie
- spargerea garniturilor, flanelor, pentru instalaia respectiv din
presetupelor, ventilelor aferente Planul de intervenie la incendiu.
conductelor de produs, prin care se pot
scurge cantiti nsemnate de substane
inflamabile;
Remedierea defeciunilor i
Depozitul de Lichide Inflamabile - DLI

avariilor cu respectarea
msurilor tehnologice de
Avarii mecanice
securitate (izolare, golire, rcire,
- neetaneiti trasee, flane, garnituri la
splare, purjare cu gaz inert sau
rezervoare
abur, determinarea analitic a
- lips pern azot la rezervoare
substanelor periculoase etc.).
- neetaneiti presetupe i garnituri la
Respectarea prevederilor din
19. pompe
instruciunile de lucru ale
depozitului pentru situaia
aprut
Explozie urmat de incendiu
- defectarea sistemului de meninere Se aplic ipoteza de intervenie
pern azot la suprafaa produselor din pentru instalaia respectiv din
vase, coroborat cu admisie de aer i Planul de intervenie la incendiu.
iniiere din exterior

65
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Scenariul
Obiectiv Msuri de intervenie
crt. accidentelor majore
0 1 2 3
Accident chimic, emisii substane Se pun n aplicare msurile de
periculoase protecie i intervenie n caz de
- scpri mari la rezervoarele de produse; accident chimic din Planul de
- fisuri la rezervoarele de produse. urgen intern.
Remedierea defeciunilor i
avariilor cu respectarea
msurilor tehnologice de
Avarii mecanice
securitate (izolare, golire, rcire,
- neetaneiti trasee, garnituri la
Depozitul de Gaze Lichefiate - DGL

splare, purjare cu gaz inert sau


rezervoare
abur, determinarea analitic a
- lips pern azot la rezervoare;
substanelor periculoase etc.).
- neetaneiti presetupe i garnituri la
Respectarea prevederilor din
pompe
instruciunile de lucru ale
20. depozitului pentru situaia
aprut
Explozie urmat de incendiu
- defectarea sistemului de meninere Se aplic ipoteza de intervenie
pern azot la suprafaa produselor din pentru instalaia respectiv din
vase, coroborat cu admisie de aer i Planul de intervenie la incendiu.
iniiere din exterior
Accident chimic, emisii substane Se pun n aplicare msurile de
periculoase protecie i intervenie n caz de
- scpri mari la rezervoarele de produse; accident chimic din Planul de
- fisuri la rezervoarele de produse. urgen intern.

n concluzie, n instalaiile i activitile conexe care ar putea prezenta un pericol de


accident major, prezena substanelor periculoase poate iniia urmtoarele categorii de
riscuri:
a) Risc industrial, care poate fi generat de:
- avarii tehnologice;
- avarii mecanice.
b) Risc de mediu, care poate fi generat de:
- depozitarea i utilizarea substanelor periculoase;
- evacuri necontrolate de poluani n ape, aer, sol i ape subterane;
- calamiti naturale.
c) Risc produs de emisiile de poluani asupra strii de sntate.

Pe lng evenimentele cu pondere important, caracteristice activitii


S.C. OLTCHIM S.A., dezastrele pot conduce la risc major, respectiv inundaiile i
seismele.

66
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

2.3. Descrierea zonelor din imediata vecintate a obiectivului


unde poate avea loc un accident major

n structura Raportului de securitate este esenial stabilirea zonelor din cadrul


obiectivului de la care ar putea fi provocat un accident major.
n imediata vecintate a platformei OLTCHIM nu sunt amplasate surse poteniale
care n cazul unor accidente majore, exemplu explozii, accidente chimice, pot afecta
amplasamentul societii.
La sud-vest
Uzinele Sodice Govora (profil chimic sod calcinat, sod caustic,
vas, detergeni);
S.C. CET Govora S.A. (profil energetic energie electric, abur);
La vest
S.C. VILMAR S.A. (profil mecanic)
La nord-vest
Uzina mecanic Vlcea
La sud-est
S.C. Oltgroup-PVC (prelucrare PVC)

2.4. Descrierea populaiei zonei susceptibil a fi afectat

Populaia aflat n cadrul platformei OLTCHIM


Numrul de angajai aflai n cadrul platformei Oltchim estre prezentat n Tabelul 5.

Tabelul 5
Nr. ANGAJAI
LOCUL DE MUNC
crt. TOTAL TESA M_TOT
0 1 2 3 4
1 COMP.SUBORD.DIRECTOR GENERAL 203 52 151
2 Director General 1 1 0
3 Director General Adjunct 2 2 0
4 Ser. Control Calitate-Laborat. 167 28 139
5 Comisia Centrala de Receptie 13 3 10
6 Oficiul Juridic 6 5 1
7 Birou Audit Intern 3 3 0
8 Serv. Inspecie Generala,Control Financiar 8 8 0
9 Cabinet Director General 3 2 1
10 DIRECTIA MCMSM 80 73 7
11 Director MCMSM 1 1 0
12 Serv. Managementul Calitii 9 9 0
13 Serviciul Protecia Mediului 10 10 0
14 Serv. Preven., Protecia Muncii 60 53 7
15 - Policlinica OLTCHIM - 44 44 0
16 COMP.SUBORD.DIR.GEN.ADJ.PRODUCTIE,INVEST. 2067 513 1554
17 Secretariat Director General Adj.Prod. 2 1 1
18 Serviciul Tehnic-Dezvoltare 11 11 0
19 Serv. Contractare, Dec. Lucrari Investitii 12 11 1
67
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. ANGAJAI
LOCUL DE MUNC
crt. TOTAL TESA M_TOT
0 1 2 3 4
20 Serv. Aproviz. Mat. Auxiliare 42 27 15
21 CENTRUL DE CERCETARE 36 26 10
22 Director Centru de Cercetare 1 1 0
23 Centrul de Cercetare 35 25 10
24 ACTIVITATE INVESTITII 17 14 3
25 Director Investiii 1 1 0
26 Serviciul Investiii 12 12 0
27 Depozit Investitii 4 1 3
28 DIRECTIA MENTENANTA 45 34 11
29 Director Mentenanta 1 1 0
30 Serviciul MEA 26 22 4
31 Serv. Inspecii Instalatii 18 11 7
32 ACTIVITATE ELECTRO AMA 113 78 35
33 Director Electr-AMA 1 1 0
34 Serv.Coord.activ.tehn.El.-AMA 13 13 0
35 Serv.IT, Comunicatii 57 39 18
36 Serviciul Energetic 8 7 1
37 Sectia Exploatare Electro-AMA 34 18 16
38 DIRECTIA PRODUCTIE 1789 311 1478
39 Director Productie 1 1 0
40 Serv.Programare,Urm.Prod.,Disp 46 25 21
41 Serv.Privat pt.Situatii Urgenta 88 7 81
42 UZINA CLOROSODICE 381 68 313
43 Director Uzina Clorosodice 1 1 0
44 Secia Clorosodice I 1 1 0
45 Secia Electroliza cu Mercur 196 32 164
46 Secia Electroliza cu Membrana 107 18 89
47 Secia Soda Bloc,Fulgi,Perle 76 16 60
48 UZINA PVC 353 39 314
49 Director Uzina PVC 1 1 0
50 Secia Monomer 60 11 49
51 Secia PVC 292 27 265
52 - Instalaia PVC I - 79 6 73
53 - Instalaia PVC II - 213 21 192
54 UZINA OXO-PLASTIFIANTI 199 45 154
55 Director Uzina OXO-Plastifianti 1 1 0
56 Secia Oxoalcooli 109 25 84
57 Secia Anhidrida Ftalica,Plast 89 19 70
58 UZINA PROPENOXID POLIETERI 349 58 291
59 Director Uzina PROPENOXID POLIETERI 1 1 0
60 Secia Propenoxid 136 22 114
61 Secia Sinteze Organice 92 18 74
62 Secia Polioli 120 17 103
63 Secia Polioli Speciali 0 0 0
68
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. ANGAJAI
LOCUL DE MUNC
crt. TOTAL TESA M_TOT
0 1 2 3 4
64 UTILITATI 193 35 158
65 Inginer Sef Utiliti 1 1 0
66 Secia Utiliti 192 34 158
67 DIVIZIA MATERIALE pt. CONSTRUCTII 179 33 146
68 Director DMC 1 1 0
69 Secia Ramplast 128 10 118
70 Director Marketing DMC 1 1 0
71 Serv. Proiectare Tehnologica DMC 9 6 3
72 Serviciul Aprovizionare DMC 5 4 1
73 Serviciul Marketing, Vnzri DMC 27 5 22
74 Contabil Sef DMC 1 1 0
75 Birou Economic DMC 7 5 2
76 COMP. SUBORD.DIR.GENERAL.ADJ.FINANCIAR 266 103 163
77 Serv. Organizare, Normare, Salarizare 13 10 3
78 Serv. Resurse Umane 11 11 0
79 Serviciul Acionariat 4 3 1
80 Birou Aplicaii Software 0 0 0
81 DIRECTIA ECONOMICA 238 79 159
82 Director Economic 1 1 0
83 Secretariat Dir. Gen. Adj. Financiar 1 0 1
84 Serviciul Administrativ 171 16 155
85 Serviciul Valutar Credite 9 9 0
86 Contabil Sef 1 1 0
87 Serviciul Financiar 26 23 3
88 Serviciul Contabilitate 15 15 0
89 Serv. Analize Economice-Preturi 9 9 0
90 Birou CFP 5 5 0
91 DIRECTIA COMERCIALA 498 106 392
92 Director Comercial 1 1 0
93 Secretariat Direcia Marketing 2 2 0
94 Serviciul Marketing 8 8 0
95 Serviciul Protocol 6 5 1
96 Depozite Comerciale 42 4 38
97 DIRECTIA VANZARI 75 41 34
98 Director Vnzri 0 0 0
99 Serv. Vnzri Prod. Clorosodice 20 9 11
100 Serviciul Vnzri Polieteri 16 10 6
101 Serv. Vnzri PVC+OXO Plastifianti 34 18 16
102 Agenia Comer Exterior 5 4 1
103 DIRECTIA APROVIZIONARE 364 45 319
104 Director Aprovizionare 1 1 0
105 Serviciul Aprovizionare 22 12 10
106 Secia Transporturi 338 29 309
107 Birou Logistica 3 3 0
69
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. ANGAJAI
LOCUL DE MUNC
crt. TOTAL TESA M_TOT
0 1 2 3 4
108 TOTAL CCH 3114 847 2267

n platforma S.C. OLTCHIM S.A. au sedii proprii i desfoar activiti de prestri


servicii urmtoarele Societi Comerciale:
- S.C. EURO URETHANE cca. 4 salariai
- S.C. OLTQUINO cca. 7 salariai
- S.C. FCT INDUSTRIAL cca. 101 salariai
- S.C. DESIGNRO cca. 104 salariai
- S.C. PROTECTCHIM cca. 435 salariai
- S.C. MENTCHIM cca. 469 salariai

Amplasarea societilor din interiorul platformei OLTCHIM este prezentat n


Anexa 4 a prezentului volum.

Zonele locuite n apropierea platformei OLTCHIM


Localitile situate n jurul platformei OLTCHIM pe o raz de 10 Km sunt prezentate
n Tabelul 6.

Tabelul 6
Distana
Nr. de la COMUNA / Populaia
Localiti
Crt. obiectiv ORAUL aproximativ
(Km)
0 1 2 3 4
1. STOLNICENI 1 RM. VLCEA 1892
2. RURENI 2 RM. VLCEA 681
3. PEPINIERA GOVORA 2 RM. VLCEA
4. CZNETI 2 RM. VLCEA 285
5. COPCELU 2,5 OCNELE MARI 1677
6. RURENI SAT 3 RM. VLCEA
7. RURENI GAR 3 RM. VLCEA
8. RURENI DEPOZITE 3 RM. VLCEA
9. BUDA 3 RM. VLCEA
10. COLONIA C.H.E. GOVORA 3 RM. VLCEA
11. RUDA 3 BUDETI 562
12. STUPREI 3 MIHETI 614
13. GAR GOVORA 3 MIHETI
14. COLONIA GOVORA 3,5 MIHETI
15. BRSETI 4 MIHETI
16. C.H.E GOVORA 4 RM. VLCEA
17. BULETA 4 MIHETI 901
18. FACI 4 OCNELE MARI 647
19. NEGRENI 4,5 MIHETI
20. OCNELE MARI 5 OCNELE MARI 337
70
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Distana
Nr. de la COMUNA / Populaia
Localiti
Crt. obiectiv ORAUL aproximativ
(Km)
0 1 2 3 4
21. BERCIOIU 5 BUDETI 358
22. MIHETI 5 MIHETI 669
23. SLTIOARA 5 SLTIOARA 1056
24. GURA SUNAULUI 5,5 OCNELE MARI
25. PISCU PIETREI 5,5 BUDETI
26. MUNTENI 5,5 MIHETI 208
27. MGURA 5,5 MIHETI 544
28. ARSANCA 5,5 MIHETI
29. VULPULETI 5,5 MIHETI 411
30. OCNIA 5,5 OCNELE MARI
31. COLONIE C.H.E RURENI 6 VLCEA
32. BUDA 6,3 OCNELE MARI
33. EICA 6,3 OCNELE MARI
34. RUGETU 6,5 MIHETI 240
35. SCRIOARA 6,5 MIHETI 404
36. GOVORA SAT 6,5 MIHETI 363
37. LUNCA 6,5 OCNELE MARI 360
38. POENARI 7 RM VLCEA
39. BARZA 7 BUDETI 907
40. CREMENARI 7 GALICEA 494
41. RPNETI 7 BUNETI 341
42. COSOTA 7 OCNELE MARI
43. CAPU DEALULUI 7,5 MIHETI 245
44. BUDETI 8 BUDETI 1035
45. TTRANI 8 BBENI 335
46. TEIUU 8 BUNETI 526
NICOLAE
47. GILTOFANI 8 131
BLCESCU
48. VLDETI 8,5 VLDETI 1066
49. ARANGHEL 8,5 RM. VLCEA
NICOLAE
50. BNETI 8,5
BLCESCU
51. PRIPORU 8,7 VLDETI 906
52. MUNICIPIUL RM. VLCEA 8 RM. VLCEA 107726
NICOLAE
53. COLONIE I.C.H. 9
BLCESCU
NICOLAE
54. MZRARU 9
BLCESCU
55. LINIA 9 BUDETI 584
56. RACOVIA 9 BUDETI 735
57. VALEA VIEI 9 NICOLAE 308
71
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Distana
Nr. de la COMUNA / Populaia
Localiti
Crt. obiectiv ORAUL aproximativ
(Km)
0 1 2 3 4
BLCESCU
58. BRATIA DIN DEAL 9 GALICEA 404
59. DEZROBII 9 FRNCETI 667
60. MOTENI 9,5 FRNCETI 411
NICOLAE
61. ERBNEASA 9,5 458
BLCESCU
62. PRIBA 9,5 RM. VLCEA
63. BBENI 9,5 BBENI 4567
64. FRNCETI 9,5 FRNCETI 679
65. COSANI 9,5 FRNCETI 1514
66. SURPATELE 9,5 FRNCETI 297
67. GTEJETI 9,5 GOVORA BI
68. TITIRECI 9,5 BUNETI 266
69. COASTA MARE 9,5 BUNETI 100
70. GORANU 10 RM. VLCEA
71. DEALUL MALULUI 10 RM. VLCEA
72. PLEAA 10 VLDETI 58
NICOLAE
73. PREDETI (STOICENI) 10 556
BLCESCU
74. DEALUL MARE 10 GALICEA 415
75. BRATIA DIN VALE 10 GALICEA 529
76. CURTURILE 10 GOVORA BI
77. BILA GOVORA 10 BILE GOVORA 2868
PUETI -
78. COASTA 10 621
OTSU

Operatorii economici care i desfoar activitatea n jurul amplasamentului


OLTCHIM pe o raz de 8 km, sunt prezentai n Tabelul 7.
Tabelul 7
Distana
Nr. de la COMUNA / Populaia
Unitatea
Crt. obiectiv ORAUL aproximativ
(Km)
1. S.C. OLTGRUP 0,7 RM. VLCEA 108
2. S.C. SISTEMPLAST 1 RM. VLCEA 2
3. S.C. RAMPLAST 0,5 RM. VLCEA 28
4. UZINA MECANIC 1 RM. VLCEA 230
5. ENERGOCONSTRUCIA 1 RM. VLCEA
6. CET GOVORA 1 RM. VLCEA 1350
7. S.C. VILMAR S.A 1 RM. VLCEA 200

72
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Distana
Nr. de la COMUNA / Populaia
Unitatea
Crt. obiectiv ORAUL aproximativ
(Km)
8. UZINELE SODICE GOVORA 2 RM. VLCEA 927
ANNABELLA FABRICA DE
9. 2 RM. VLCEA 24
CONSERVE RURENI S.R.L.
10. DEPOZITE S.C. COMAT S.A. 2 RM. VLCEA 50
11. BAZA PETROL RURENI 2 RM. VLCEA
12. S.C. OFERI AUTO 2 RM. VLCEA
13. PEPINIERA GOVORA 2 RM. VLCEA
14. RURENI DEPOZITE 3 RM. VLCEA
15. SECIA DRUMURI NAIONALE 3 RM. VLCEA
AUTOBAZA TRASCOZIA
16. 3 RM. VLCEA
RURENI
INSTITUTUL NAIONAL DE
CERCETAREDEZVOLTARE
17. PENTRU TEHNOLOGII 3 MIHETI
CRIOGENICE I IZOTOPICE
ICSI (UZINA G)
18. DEP. MATERIALE PETROL 3,5 MIHETI
19. GARAJ PETROL + ATELIERE 3,5 MIHETI
20. CAROTAJ PETROL 3,5 MIHETI
21. EP. BIOLOGIC 4 MIHETI
22. COLONIE C.H.E RURENI 6 VLCEA
23. C.H.E CENTRALA RURENI 6,5 RM. VLCEA
FABRICA DE PINE MOPARIV
24. 7 RM. VLCEA
S.A.
S.C. FAVIL S.A. + S.C. MINET
25. 7 RM. VLCEA
S.A.
26. GARAJ TRANSCOZIA 7 RM. VLCEA
UNITATEA JANDARMI +
27. 7,5 RM. VLCEA
LICEUL MECANIC TROIANU

Pentru determinarea zonei posibil afectate de un eventual accident major pe


platforma OLTCHIM, au fost studiate urmtoarele scenarii accidentale:

73
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Tabelul 8
Zone de planificare (m)
Nr. Descrierea Substana Natur Condiii Zona de Zona de Zona
Crt. evenimentului implicat accident meteo mortalitate leziuni de
ridicat ireversibile atenie
0 1 2 3 4 5 6 7
Secia Electroliz cu membrane schimbtoare de ioni
Scenariu de
1. explozie la filtrul de Hidrogen Explozie - 16 35 125
hidrogen 41F001
Scenariu de CM1 5500 >10000 >10000
accident chimic la Accident CM2 6900 >10000 >10000
2. Clor
rezervorul de clor chimic
lichefiat 24T001/A CM3 4100 >10000 >10000
Secia Electroliz cu mercur
Scenariu de
explozie la
3. Hidrogen Explozie - 46 101 365
gazometrul de
hidrogen G 9001
Scenariu de CM1 5500 >10000 >10000
accident chimic la Accident CM2 7000 >10000 >10000
4. Clor
rezervorul de clor chimic
lichefiat TK 7001/2 CM3 4100 >10000 >10000
Scenariu de CM1 996 2400 4100
accident chimic la Accident CM2 1075 2600 4600
5. Clor
un container cu chimic
clor lichefiat CM3 2000 4900 8100
Scenariu de
Poluare
6. poluare difuz, Mercur - - - -
mediu
cronic, cu mercur
Secia Sod bloc, fulgi, perle
Sruri topite
Accident la circuitul Poluare
7. (azotit de - - - -
de sruri topite mediu
sodiu)
Instalaia Clorur de vinil
Scenariu de
8. explozie la ruperea Etilen Explozie - 50 112 400
traseului de etilen
Scenariu de CM1 878 2100 3400
accident chimic la Accident CM2 792 2100 3900
9. Clor
ruperea traseului chimic
de clor CM3 1240 3300 5550
Scenariu de Acid CM1 2900 4800 >10000
Accident
10. accident chimic la clorhidric CM2 3500 6000 >10000
chimic
vasul FA 505 lichefiat CM3 4500 8300 >10000
Scenariu de CM1 345 345 1900
accident chimic la
rezervorul de Accident CM2 309 309 2700
11. Dicloretan
dicloretan chimic
TK 7006A (TK
CM3 181 181 1100
706A)

74
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Zone de planificare (m)


Nr. Descrierea Substana Natur Condiii Zona de Zona de Zona
Crt. evenimentului implicat accident meteo mortalitate leziuni de
ridicat ireversibile atenie
0 1 2 3 4 5 6 7
Scenariu de
explozie la Clorur de
12. Explozie - 300 650 2300
rezervorul sferic de vinil
monomer TK 11/A
Scenariu de CM1 5500 >10000 >10000
accident chimic la Clorur de Accident CM2 6800 >10000 >10000
13.
rezervorul sferic de vinil chimic
monomer TK 11/A CM3 4300 >10000 >10000
Scenariu de
accident cu
explozie la Clorur de
14. Explozie - 425 940 3375
rezervorul sferic de vinil
clorur de vinil TK
15B
Scenariu de CM1 5800 >10000 >10000
accident chimic la
Clorur de Accident
15. rezervorul sferic de CM2 7100 >10000 >10000
vinil chimic
clorur de vinil TK
15B CM3 4400 >10000 >10000
Instalaia Policlorur de vinil I
Scenariu de
Clorur de
16. explozie la vasul Explozie - 66 145 525
vinil
de dozare VS 601
Scenariu de CM1 1700 4400 4400
accident chimic la Clorur de Accident CM2 1900 5100 5100
17.
vasul de dozare vinil chimic
VS 601 CM3 2800 8300 8300
Instalaia Policlorur de vinil II
Scenariu de
Clorur de
18. explozie la Explozie - 73 160 574
vinil
gazometrul TK 602
Scenariu de CM1 1600 4000 4000
accident chimic la
Clorur de Accident CM2 1750 4700 4700
19. rezervorul de
vinil chimic
monomer
recuperat VS 801 CM3 2700 7700 7700
Secia Oxo-Alcooli
Scenariu de
explozie la cuptorul
20. Metan Explozie - 37 82 300
de reformare
catalitic O-101
Scenariu de
explozie la un vas
21. de purificare Propilen Explozie - 64 140 500
propilen D332

75
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Zone de planificare (m)


Nr. Descrierea Substana Natur Condiii Zona de Zona de Zona
Crt. evenimentului implicat accident meteo mortalitate leziuni de
ridicat ireversibile atenie
0 1 2 3 4 5 6 7

CM1 90 1130 -
Scenariu de
accident chimic la Accident
22. Aldehide C4 CM2 96 1260 -
rezervorul de chimic
aldehide B1101
CM3 28 579 -
Scenariu de
explozie la coloana Aldehid izo-
23. Explozie - 28 62 220
de distilare butiric
aldehide K-502
Instalaiile Anhidrid Ftalic i Dioctilftalat
Scenariu de
incendiu la
24. o-xilen Incendiu - 18 32 65
rezervorul de o-
xilen T-120
Scenariu de
incendiu la
25. dioctil-ftalat Incendiu - 10 17 37
rezervorul de DOF
pur T-341/A
Instalaia Propenoxid
Scenariu de CM1 753 1800 2900
accident chimic la Accident
26. Clor CM2 666 1800 3300
vasul de clor VS-1- chimic
103 CM3 1000 2800 4700
Scenariu de
explozie la vasul
27. Propilen Explozie - 35 75 270
de propilen VS-1-
108
Scenariu de CM1 32 71 -
accident chimic la Accident CM2 30 62 -
28. Diclorpropan
vasul de DCP brut chimic
VS-1-408 CM3 11 36 -
Scenariu de CM1 123 246 343
accident chimic la
Accident CM2 123 244 355
29. rezervorul de Propenoxid
chimic
propenoxid VS-1-
CM3 67 125 171
501/1
Instalaiile de incinerare reziduuri organoclorurate Instalaie KREBS i Instalaie VICHEM
Scenariu de
30. Metan Explozie - 28 60 220
explozie n arztor
Instalaia Purificare 1,2 diclorpropan
Scenariu de CM1 48 107 -
Accident
31. accident chimic la DCP
chimic
rezervorul de DCP CM2 46 96 -

76
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Zone de planificare (m)


Nr. Descrierea Substana Natur Condiii Zona de Zona de Zona
Crt. evenimentului implicat accident meteo mortalitate leziuni de
ridicat ireversibile atenie
0 1 2 3 4 5 6 7
TK-204 CM3 17 52 -
Instalaia propilenglicol
Scenariu de CM1 147 295 421
accident chimic la
Accident CM2 147 289 421
32. rezervorul de Propenoxid
chimic
propenoxid VS-5-
CM3 80 152 207
101
Instalaia Polieteri
Scenariu de
explozie la
33. Propenoxid Explozie - 23 50 177
rezervorul de
propenoxid Vs-101
CM1 153 308 440
Scenariu de
accident chimic la Accident
34. Propenoxid CM2 164 322 468
rezervorul de chimic
propenoxid Vs-101
CM3 90 169 231
Scenariu de
explozie la
35. Etilenoxid Explozie - 68 150 540
rezervorul de
etilenoxid Vs-102/A

Scenariu de CM1 14 18 -
accident chimic la Accident
36. Etilenoxid CM2 42 91 -
rezervorul de chimic
etilenoxid Vs-102/A CM3 14 28 -
Scenariu de
explozie la
37. Acrilonitril Explozie - 26 58 210
rezervorul de
acrilonitril Vs-1
Scenariu de CM1 221 337 655
accident chimic la Accident
38. Acrilonitril CM2 310 533 1250
rezervorul de chimic
acrilonitril Vs-1 CM3 142 216 418
Scenariu de
incendiu la
39. Toluen Incendiu - 11 18 38
rezervorul de
toluen Vs-11
Scenariu de
incendiu la
40. rezervorul de stiren Stiren Incendiu - 14 25 55
Vs-2

77
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Zone de planificare (m)


Nr. Descrierea Substana Natur Condiii Zona de Zona de Zona
Crt. evenimentului implicat accident meteo mortalitate leziuni de
ridicat ireversibile atenie
0 1 2 3 4 5 6 7
Instalaia de sintez polieteri flexibili i grefai - unitatea 100, 300 i 400 Instalaie nou
Scenariu de CM1 326 642 930
accident chimic cu CM2 333 642 920
propenoxid ca Accident
41. Propenoxid
urmare a fisurrii chimic
unui rezervor CM3 165 324 446
VS-401/ 1 4
Scenariu de CM1 176 268 519
accident chimic ca CM2 255 438 1050
Accident
42. urmare a fisurrii Acrilonitril
chimic
rezervorului de CM3 114 175 336
acrilonitril VS-407
Scenariu de
accident cu
43. incendiu la Stiren Incendiu - 11 19 43
rezervorul de stiren
VS-408
Scenariu de
accident cu
incendiu ca urmare
a unei scurgeri de
stiren din
44. Stiren Incendiu - 24 42 85
rezervorul
VS-408 n cuva de
retenie, urmat de
aprinderea
produsului n cuv
Scenariu de
accident cu
45. incendiu la Toluen Incendiu - 12 22 50
rezervorul de
toluen VS-409

Scenariu de
accident cu
incendiu ca urmare
a unei scurgeri de
toluen din
46. rezervorul Toluen Incendiu - 27 47 97
VS-409 n cuva de
retenie, urmat de
aprinderea
produsului n cuv

78
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Zone de planificare (m)


Nr. Descrierea Substana Natur Condiii Zona de Zona de Zona
Crt. evenimentului implicat accident meteo mortalitate leziuni de
ridicat ireversibile atenie
0 1 2 3 4 5 6 7

Scenariu de CM1 117 175 -


accident chimic ca
urmare a fisurrii Accident
47. EDA
rezervorului de chimic
CM2 266 445 -
etilen-diamin
VS-410
CM3 165 260 -
Scenariu de CM1 451 922 1800
accident chimic cu CM2 660 1400 3300
dimetilamin, ca Accident
48. DMA
urmare a fisurrii chimic
rezervorului CM3 623 1300 2600
VS-413
Scenariu de
accident cu
incendiu ca urmare
a ruperii traseului
49. de alimentare cu Stiren Incendiu - 25 40 62
stiren a
reactoarelor de
sintez amestec
grefare
Scenariu de
accident chimic ca CM1 432 530 1800
urmare a ruperii
traseului de
Accident
50. alimentare cu Acrilonitril CM2 383 466 1800
chimic
acrilonitril a
reactoarelor de
sintez amestec CM3 458 600 2700
grefare
Scenariu de
accident cu
51. incendiu la Toluen Incendiu - 6,2 11,5 28
rezervorul de
toluen VS-113
CM1 55 104 279
Scenariu de CM2 62 106 240
accident chimic la
un traseu de
Accident
52. alimentare cu Propilenoxid
chimic
propilenoxid a
CM3 45 81 217
reactoarelor de
propoxilare

79
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Zone de planificare (m)


Nr. Descrierea Substana Natur Condiii Zona de Zona de Zona
Crt. evenimentului implicat accident meteo mortalitate leziuni de
ridicat ireversibile atenie
0 1 2 3 4 5 6 7
Instalaiile polieteri zaharai, aminici i mannich
Scenariu de
explozie la
53. Propenoxid Explozie - 40 87 310
rezervorul de
propenoxid VS-101
Scenariu de CM1 269 534 773
accident chimic la Accident CM2 286 555 793
54. Propenoxid
rezervorul de chimic
propenoxid VS-101 CM3 174 324 443
Scenariu de CM1 108 160 -
accident chimic la Etilen- Accident CM2 240 400 -
55.
rezervorul de EDA diamin chimic
VS-18 CM3 150 236 -
Instalaia de procesare ap oxigenat
Scenariu cu
Peroxid
56. explozie la Explozie - 47 103 370
soluie 70%
rezervorul 8V01/C
Depozit de lichide inflamabile - DLI
Scenariu de
incendiu la
57. octanol Incendiu - 28 49 110
rezervorul de
octanol R5/2
Scenariu de
incendiu la
58. n-butanol Incendiu - 21 40 96
rezervorul de
n-butanol R3/1
Scenariu de
incendiu la
59. i-butanol Incendiu - 27 49 112
rezervorul de
i-butanol R3/3
Scenariu de
incendiu la
60. o-xilen Incendiu - 33 56 110
rezervorul de
o-xilen TK21/B
Scenariu de
incendiu la
61. dioctil-ftalat Incendiu - 23 38 80
rezervorul de DOF
R1/1
Depozit de gaze lichefiate - DGL
Scenariu de
explozie la
62. Propilen Explozie - 530 1170 4220
rezervorul sferic de
propilen V1
Scenariu de
explozie la
63. Propilen Explozie - 770 1700 6100
rezervorul sferic de
propilen TK-15A
80
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Zone de planificare (m)


Nr. Descrierea Substana Natur Condiii Zona de Zona de Zona
Crt. evenimentului implicat accident meteo mortalitate leziuni de
ridicat ireversibile atenie
0 1 2 3 4 5 6 7
Scenariu de
explozie la
Oxid de
64. rezervorul de Explozie - 202 445 1600
etilen
etilenoxid TK_101-
3
Scenariu de
explozie la Oxid de
65. Explozie - 37 82 300
rezervorul de propilen
propenoxid VS_1A
Scenariu de CM1 216 429 620
accident chimic la Oxid de Accident CM2 210 410 593
66.
rezervorul de propilen chimic
propenoxid VS_1A CM3 110 209 285
Depozit central de materii prime
Scenariu de
incendiu la
67. Motorin Incendiu - 15 35 65
rezervorul de
motorin
Not:
CM1 - Timp de zi, primvar trzie;
CM2 - Timp de noapte, toamna;
CM3 - Timp de zi, furtun de var

Reprezentarea grafic a zonelor implicate n scenariile accidentale posibile studiate


pe platforma S.C. OLTCHIM Rmnicu Vlcea este prezentat n volumele anexe pe ORS.

Centre vulnerabile n zona amplasamentului sunt prezentate n continuare.


- COLONIA C.H.E. GOVORA, la cca. 3 km;
- COLONIE C.H.E RURENI, la cca. 6 km;
- UNITATEA JANDARMI + LICEUL MECANIC TROIANU, la cca. 7,5 km;
- MUNICIPIUL RMNICU VLCEA, la cca. 8 km;
- COLONIE I.C.H., la cca. 9 km

Ci de comunicaie situate n jurul amplasamentului sunt prezentate n continuare.

1. Rutier DN 64 Caracal Drgani Rmnicu Vlcea


DN 67 Drobeta Turnu Severin Trgu Jiu Rmnicu Vlcea
2. Feroviar GAR RURENI, GAR GOVORA

Societatea OLTCHIM pune la dispoziia celor interesai informaii privind natura


pericolelor de accidente majore care pot avea loc pe amplasament, inclusiv efectele lor
poteniale asupra populaiei i mediului.
Documentul ntocmit de societate se intituleaz Informare public i este prezentat
n Anexa 2 a prezentului volum. Acesta este ntocmit conform anexei nr. 5 din HG
804/2007.
81
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

3. DESCRIEREA INSTALAIEI

3.1. Descrierea activitilor principale

Profilul de activitate al S.C. OLTCHIM S.A. const n:


- fabricarea altor produse chimice organice de baz, cod CAEN 2013;
- fabricarea altor produse chimice anorganice de baz, cod CAEN 2014;
- fabricarea varului, cod CAEN 2352

Activitile desfurate n instalaiile din S.C. OLTCHIM SA creeaz condiia de


apariie a unui potenial factor de risc, impunnd, ca pe lng msurile care se iau n mod
curent, de exploatare i siguran (regulamentele de funcionare ale instalaiilor), s fie
stabilite Planurile de urgen intern i extern n vederea limitrii i controlului
incidentelor, astfel nct s se reduc la minimum i s se limiteze efectele asupra
sntii populaiei, salariailor, asupra mediului i a bunurilor materiale.
Prevederile acestor Planuri de urgen intern i extern se pun n aplicare imediat
de ctre S.C. OLTCHIM SA i structurile Ministerului Administraiei i Internelor n situaia
n care survine un accident major, n care sunt implicate substane periculoase sau cnd
survine un eveniment necontrolat care prin natura sa poate provoca un accident major.

S.C. OLTCHIM SA cuprinde totalitatea:


- instalaiilor tehnologice (Secia Electroliz cu mercur, Secia Electroliz cu
mercur, Instalaia Clorur de vinil, Instalaia Policlorur de vinil I, Instalaia
Policlorur de vinil II, Secia Oxo-Alcooli, Instalaiile Anhidrid Ftalic i
Dioctilftalat, Instalaia Propenoxid, Instalaiile de incinerare reziduuri
organoclorurate Instalaie KREBS i Instalaie VICHEM, Instalaia Purificare
1,2 diclorpropan, Instalaia Propilenglicol, Instalaia Polieteri, Instalaia de
sintez polieteri flexibili i grefai - unitatea 100, 300 i 400 Instalaie nou,
Instalaiile polieteri zaharai, aminici i mannich, Instalaia de procesare ap
oxigenat);
- depozite de materii prime i produse finite;
- rampe CF/AUTO de ncrcare/descrcare a produselor;
- sediile societilor comerciale care desfoar activiti n cadrul platformei.

ntreaga suprafa a S.C. OLTCHIM S.A. este structurat n careuri desprite de


drumuri de acces.
Perimetrul societii, este mprejmuit cu gard, pentru securitatea general. Paza
societii este de tipul pazei militare permanente, n puncte fixe (cabine) amplasate la
porile de intrare/ieire.

Tipul activitilor productive desfurate de S.C. OLTCHIM SA n care sunt


implicate substanele periculoase, sunt prezentate n Tabelul 9.

82
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Tabelul 9
Mod de
Mod de
Nr. An punere in controlare a
Activitatea funcionare a
Crt. funciune procesului
instalaiei
tehnologic
0 1 2 3 4
Producere clor,
leie, acid clorhidric,
1. hipoclorit 1974 Semiautomat Continuu
(Electroliz cu
mercur)
Producere clor,
leie, acid clorhidric,
2. hipoclorit 1999 Automat Continuu
(Electroliz cu
membran)
Producere soda
3. 1974, 2004 Automat Continuu
solida

Producere Oxo-Alcooli

Instalaia Gaz
1974 Automat Continuu
Sintez

4. Instalaia Oxo-LP 1999 Automat Continuu

1975/
Instalaia Grup modernizata:
Automat Continuu
Fabricaie 1999
2008-2009
Producere anhidrid 2004 /
5. ftalic (Anhidrid modernizata Automat Continuu
Ftalic) 2008

Producere clorur
6. 1975 Automat Continuu
de vinil (Monomer)

1968 /
Producere PVC
7. modernizata Automat Continuu
(PVC I)
2008
1975 /
Producere PVC
8. modernizata Automat Continuu
PVC II
2008
Distilare 2001/
9. diclorpropan modernizata Automat Continuu
(Diclorpropan) 2007

83
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Mod de
Mod de
Nr. An punere in controlare a
Activitatea funcionare a
Crt. funciune procesului
instalaiei
tehnologic
0 1 2 3 4
Producere 1977/
10. propenoxid modernizata Automat Continuu
(Propenoxid) 2008
Producere 1977/
11. propilenglicol modernizata Automat Continuu
(Propilenglicol) 1989
Producere polieteri
12. diverse sortimente 1978 Automat Continuu
(Polieteri)
Producere polieteri
13. (Instalaia polieteri 2005 Automat Continuu
Sinteze Organice)
Condiionare ap
14. oxigenat (Ap 1995 Automat Discontinuu
oxigenat)
Incinerare reziduuri
organo-clorurate
15. 2000 Automat Continuu
KREBS (Ardere
reziduuri)
Incinerare reziduuri
organo-clorurate
16. 2008 Automat Continuu
VICHEM (Ardere
reziduuri)
Obinerea de 2002/
17. dioctilftalat modernizata Automat Continuu
(Instalaia DOF) 2008-2009

Societatea dispune, pentru funcionarea instalaiilor tehnologice n scopul fabricrii


i comercializrii produselor, de urmtoarele secii auxiliare i servicii:
Direcia mentenan
Serviciul inspecii instalaii
Serviciul MEA
ELECTRO-AMA
Serviciul coordonare activiti tehnice EL-AMA
Serviciul IT i comunicaii
Serviciul energetic
Secia exploatare ELECTRO-AMA
Serviciul tehnic dezvoltare
Serviciul aprovizionare materiale auxiliare
Serviciul contractare/decontare lucrri investiii
Centrul de cercetare
84
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Laboratoare
Investiii
Serviciul investiii
Depozit investiii
Direcia producie
Serviciul programare, urmrire producie, dispecerat
Serviciul privat pentru situaii de urgen
Uzinele CLOROSODICE, PVC, OXO-PLASTIFIANI, PROPENOXID
POLIETERI
UTILITI
DIVIZIA MATERIALE PENTRU CONSTRUCII, DIVIZIA MC
Marketing
Secia RAMPLAST
DIRECIA MANAGEMENTUL CALITII, MEDIULUI I SECURITATEA
MUNCII
Serviciul Managementul calitii
Serviciul Protecia mediului
Serviciul de Prevenire i Protecia Muncii
Policlinica, dispensar
FINANCIAR

Planul general al societii este prezentat n Anexa 1 din Volumul I Anexe Planuri.

Procesele aplicate n instalaiile existente, n mare parte, s-au realizat prin


import de tehnologii, inginerie i echipamente ca urmare a colaborrii cu firme de
specialitate din strintate.

Tehnologiile utilizate se caracterizeaz printr-un nivel tehnic ridicat i eficien


mare, datorit utilizrii proceselor catalitice i a utilajelor performante.

Utilitile necesare funcionrii instalaiilor existente pe platform sunt:


energie electric;
abur 6 ata, 13 ata, 30 ata;
condens;
oxigen;
azot;
hidrogen;
aer instrumental;
aer tehnologic;
sol;
ap subrcit;
gaz metan;
ap demineralizat;
ap decantat;
ap recirculat tur retur sub presiune;
ap potabil i ap de incendiu interior;
ap de incendiu exterior.

85
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Descrierea alimentrii S.C. OLTCHIM S.A. cu utiliti este prezentat n


continuare.

Alimentarea cu utiliti

Alimentarea cu energie electric a S.C. OLTCHIM S.A.


S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vlcea cumpr energie electric din reeaua public,
abur de la S.C. CET GOVORA S.A. i gaze naturale de la DISTRIGAZ SUD.
Schema cu energie electric a S.C. OLTCHIM S.A., este prezentat n Anexa 2 -
Planuri cu utiliti din Volumul I Anexe Planuri.
S.C. OLTCHIM S.A. poate s-i produc agent termic (abur) prin funcionarea unei
centrale termice cu capacitatea de 121200 Gcal.

Centrala termic produce agent termic folosind drept combustibil gaz natural
odorizat.
Fazele de funcionare sunt:
- degazarea termic a apei demineralizate
- prenclzirea apei demineralizate;
- transformarea aburului prin rcire la 30 ata, 13ata, 6ata.
Apa demineralizat cu conductivitate de 10 S este degazat termic i prenclzit
la 150 C pentru cazanele CR-12 (dou buci) sau direct la 1000C pentru cazanele CR- 5
0

(dou buci), cazane care produc abur de 40 ata i 4500C.Aburul este transformat prin
instalaii de reducere rcire la 30 ata, 13 ata respective 6 ata.

Schemele de reele abur de 6 ata, 13 ata i 30 ata sunt prezentate n Anexa 2 -


Planuri cu utiliti din Volumul I Anexe Planuri.

Se mai produce energie termic n instalaiile Ardere reziduuri, Anhidrida ftalic i


Secia OxoAlcooli.
De asemenea, n S.C. OLTCHIM S.A., la toate instalaiile mari consumatoare de
abur de nalt presiune (Electroliza cu mercur, Monomer II, Propilenglicol) exist staii de
expandare care au rolul de a transforma condensul rezultat prin condensarea aburului (n
procesul de nclzire) n abur de o presiune inferioar. Prin aceste staii se valorific
superior energia termic a agentului termic (aburul).
Condensul de presiune joas este recuperat i repompat la CET Govora sau este
utilizat pentru nclzirea apei potabile n Instalaia de Demineralizare ap.

Schema cu colectare condens este prezentat n Anexa 2 - Planuri cu utiliti din


Volumul I Anexe Planuri.

n Secia Oxo Alcooli necesarul de abur este obinut n secie din valorificarea prin
ardere a uleiului greu care rezult ca deeu. Din instalaia Ardere reziduuri prin arderea
reziduurilor rezult abur care este utilizat n sistemul intern al societii.

Alimentarea cu oxigen i azot


Aceste utiliti se obin n cadrul instalaiei de separare a aerului.
Capacitate: - O2 gazos: 2 x 1450 Nmc/h
- N2 gazos: 2 x 2550 Nmc/h
- N2 lichid: 2 x 100 Nmc/h
86
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- Debit aer: 2 x 10500 Nmc/h


- Puritate oxigen: 99,5 %
- Puritate azot: max. 110 ppm O2
- Presiune oxigen, azot: 9 ata.
Procesul tehnologic const n separarea constituenilor aerului pe baza diferenei
de temperatur ntre punctele de fierbere ale oxigenului i azotului.
Fluxul tehnologic cuprinde urmtoarele faze:
- comprimarea aerului;
- purificarea aerului de umiditate, bioxidul de carbon i hidrocarburi;
- rcirea aerului;
- lichefierea;
- fracionarea aerului (rectificarea );
- purificarea de impuriti periculoase;
- producerea de frig;
Instalatia este n rezerva. Necesarul de azot si hidrogen este asigurat la momentul
actual de firma LINDE.
In cadrul acestei instalatii are loc activitatea de umplere tuburi (butelii) de oxigen i
azot. Materia prima, oxigenul si azotul necesara pentru umplerea tuburilor este furnizata
de societatea LINDE GAZ.
Instalatia de umplere este formata din doua rampe care functioneaza alternativ si
sunt prevazute cu doua manometre cu robinete de izolare, conducta de esapare pentru
golirea buteliilor in cazul unei supraincarcari si ventile de izolare.

n Anexa 2 - Planuri cu utiliti din Volumul I Anexe Planuri sunt prezentate


Schemele reelelor de oxigen, azot, hidrogen.

Aer instrumental, aer tehnologic


Aer tehnologic
Obtinerea aerului tehnologic are loc prin Comprimarea aerului atmosferic o
realizeaza 2 compresoare cu surub DEMAG SHF 1114/1,2, avand 2 trepte de comprimare
si un debit nominal de 9.630 Nmc/h fiecare in cadrul Instalatiei centrale de Aer Comprimat
si 3 compresoare centrifugale (unul tip PVK si doua tipVK 12) avand 4 trepte de
comprimare si un debit nominal de 10.500 Nmc/h, in cadrul Instalatiei Linde /Oxigen Azot.

Aerul instrumental
Aerul uscat primit de la sectorul Oxigen Azot (pana la 2.000 Nmc/h) este obtinut
prin comprimarea in Instalatia PETROCARBON , de 3 compresoare cu piston (1 VK 1500
si 2 VK 750), avand cate 2 trepte de comprimare si un debit de 1500 Nmc, respectiv 750
Nmc/h fiecare, cu posibilitati de suplimentare din Instalatia Linde.
Uscarea aerului umed obtinut prin comprimarea aerului atmosferic, se realizeaza
prin adsorbtia apei din aerul atmosferic in cadrul Instalatiei centrale de Aer Comprimat
care dispune de 4 adsorbere (vase cilindrice verticale AD1, AD2, AD3, AD4) in care se
gaseste masa adsorbanta, formata din sita moleculara sau ionosil macroporos cu
granulatie de 7-12 mm.
Aerul umed este introdus pe la partea inferioara a adsorberilor, parcurge traseul cu
masa absorbanta care retine umiditatea si este scos pe la partea superioara a acestora,
care este introdus in magistrala de aer instrumental.

87
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

n Anexa 2 - Planuri cu utiliti din Volumul I Anexe Planuri sunt prezentate


Schemele reelelor de aer instrumental, aer tehnologic.

Alimentare cu agent frigorific


Agent de rcire utilizat n procesele de producie este sola din Staia de Frig.
Staiile de frig sunt destinate asigurrii necesarului de ap subrcit (de +5C) la
consumatori.
Staiile de frig din cadrul societii sunt:
- Staia central de frig, care asigura sola de -150C (soluia de clorur de calciu
32%). Statia centrala de frig este compusa din:
- Doua linii de frig cu absorbtie de amoniac in apa, care sunt in conservare;
- O linie compusa din 2 agregate frigorifice cu compresie de amoniac si capacitate
frigorifica de 0,5 Gcal/h;
- O linie compusa din doua agregate cu compresie de amoniac intr-o treapta, cu
capacitate frigorifica de 0,5 Gcal/ora. Aceasta linie a fost mutata de la Statia de frig din
Sectia Sinteze organice.
- Staia de frig de la instalaia PVC I, care asigur necesarul de ap subrcit (de
+5C) pentru Secia PVC instalaia PVC I i Secia Electroliza cu membrane.
- Staia de frig de la instalaia PVC II, care asigur necesarul de ap subrcit (de
+5C) la Secia PVC instalaia PVC II.
- Staia de frig de la instalaia Propenoxid, care asigur necesarul de ap subrcit
(de +5C) la Secia Propenoxid. Staia de frig are n componen dou agregate de frig
York cu compresie freon, cu capacitate frigorific de 4,5 Gf/h i respectiv 6,3 Gf/h.

Planurile cu reelele de sol i ap subrcit sunt prezentate n Anexa 2 - Planuri


cu utiliti din Volumul I Anexe Planuri.

Alimentarea cu gaz natural


Gazele combustibile necesare proceselor tehnologice din instalaii provin din
reeaua naional de gaze naturale, sursa DISTRIGAZ SUD.

n Anexa 2 - Planuri cu utiliti din Volumul I Anexe Planuri este prezentat


Schema de legturi reele uzinale de gaz metan.

Alimentarea cu ap
Alimentarea cu ap n scop potabil
Sursa - subteran prul Bistria
Volume i debite de ap autorizate:
- zilnic maxim 25 900 mc - 300 l/s; anual - 9460 mii mc;
Consumatori: S.C. Oltchim S.A., S.C. Vilmar S.A., S.C. Mentchim S.A., S.C.
Protectchim S.A., ICSI, S.A. Designro S.A., S.C. Govora S.A., S.C. Oltquino S.A., FCT
Industrial, Linde Gaz, S.C. IMSAT, Uzina Mecanic, S.C. Inserv S.A., Conexvil, S.C.
Oltgrup, TMUCB, TIAB, S.C. Acvarim S.A., S.C. Apavil S.A., S.C. Edison S.A., S.C.
Strabag S.R.L.
Instalaii de captare: fronturi de captare, staie de pompare-repompare, rezervor de
nmagazinare V=500 mc.
Fronturi de captare: 5 fronturi de captare, amplasate n terasa r. Bistria, pe ambele
maluri, la cca. 4 km de confluena cu r. Olt, din care, 4 fronturi constituite din 78 de puuri
forate de mic adncime i un front de captare prin drenuri:
88
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- Frontul I: 17 foraje din care 6 sunt n funciune (2,3,5,6,7,9) - situate pe malul


stng;
- Frontul II: 15 foraje din care 2 sunt n funciune (18,19) - situate pe malul stng;
- Frontul III: 19 foraje neechipate - situate pe malul drept;
- Frontul IV: 28 foraje din care 3 echipate (constituie rezerva), iar restul sunt
neechipate - situate pe malul drept;
Puurile din cele 4 fronturi de captare au adncimi cuprinse ntre 7-11 m, diametre
de 300-500 mm i sunt echipate cu pompe submersibile tip HEBE 65X2, cu Q=10-13
mc/h; H=32mcA; n=3000 rot/min; N=4kw;
- Frontul V: constituit din 400 m drenuri longitudinale (de mal) i 3 puuri colectoare
la captul aval, executate cu chesoane deschise, avnd D=5m, H=8-12m; Chesoanele s-
au executat din beton armat B200 cu OB37.
Drenurile sunt executate din eava de oel cu Dn 609x7mm, pozate la adncimi
ntre 6 i 10m fa de cota terenului, dispuse dup cum urmeaz: 50m la puul P1, 150m la
P2 i 200 m la P3.
Drenurile sunt amplasate la o distan medie de 35 m de malul rului:
D1-P1, D3-P3 pe malul drept al rului Bistria
D2-P2 pe malul stng al rului Bistria
Apa captat n cele trei puuri colectoare este pompat n bazinul de nmagazinare
V=500m cu pompe centrifuge, cu urmtoarele caracteristici:
Puuri PC1, PC3 1 pomp AN200=Q-200mc/h; H-35mCA;
1 pomp Cerna = Q-140mc/h; H-35mCA;
Pu PC2 2 pompe AN200 = Q-200mc/h; H-35mCA

Instalaii de nmagazinare i distribuie:


Apa captat este nmagazinat ntr-un rezervor cu V= 500mc.
Distribuia apei potabile din rezervor se face prin intermediul unei staii de pompare
echipat cu 4 pompe TERMA 200X22 i 2 pompe TERMA 150X22, prin dou conducte cu
Dn=600 mm.

Alimentarea cu ap n scop tehnologic


Surse: suprafaa rul Olt (Ac. Govora), Hm 4700 i din sursa Brdior.
Volume i debite de ap autorizate:
- zilnic maxim 171936 mc-1990 l/s; anual-62757 mii mc;
Apa decantat este distribuit la urmtorii consumatori: S.C. Oltchim S.A., S.C CET
Govora S.A., S.C. Vilmar S.A., S.A. Govora S.A., FCT Industrial.
Instalaii de captare: 2 prize de mal, proprietatea A.N. Apele Romane - DA Olt (priza
II i priza III), amplasate pe malul drept al rului Olt.
Priza II are capacitatea Q=21000mc/h i este alctuit din 5 compartimente
independente, fiecare cuprinznd camer de desnisipare, camera sitelor, camer de
aspiraie i casa pompelor dotat cu 5 pompe KSB 700, cu Q=3960 mc/h;
Priza III are capacitatea Q=16000 mc/h i este alctuit din dou compartimente
identice din punct de vedere constructiv cu cele de mai sus i dou pompe tip MV-1002 cu
Q=8640 mc/h.
Instalaii de tratare: Folosina utilizeaz trei sortimente de ap industrial tratat:
ap decantat, ap decarbonatat i filtrat i ap demineralizat.
apa decantat se obine ntr-o instalaie de decantare alctuit din: 3
desnisipatoare, 3 cmine de distribuie, 8 decantoare radiale, 4 rezervoare de stocare (2 x

89
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

5000mc i 2 x 2500 mc), bazin de aspiraie i staie de pompare dotat cu 4 pompe tip 18
NDS cu Q=2400 mc/h i o pomp tip 12 NDS cu Q=1040 mc/h;
apa decarbonatat se obine ntr-o instalaie de tratre chimic alctuit din: 4
coagulatoare, 4 rezervoare (2x750mc; 2 x 1000mc), un bazin de stocare ap pentru
filtrare, staie de filtrare ap, staie de pompare cu 6 pompe 14 NDS cu 1000 mc/h i 3
pompe tip TERMA 250-28, cu Q=500 mc/h. Instalaia este n conservare din anul 2004.
apa demineralizat se obine prin tratarea apei decarbonatate i filtrate sau
tratarea apei potabile din sursa Brdior, ntr-o instalaie de demineralizare Multrex-
Arionex cu capacitatea de 450 mc/h.
Instalaii de nmagazinare i distribuie:
- 4 rezervoare de 2 x 5000 mc i 2 x 2500 mc pentru apa decantat;
- 4 rezervoare de 2 x 750 mc i 2 x 1000 mc pentru apa decarbonatat.

Apa pentru stingerea incendiilor


- volum intangibil: 3000 mc;
- debit suplimentar pentru refacerea rezervei de incendiu: 333 l/s.

Gospodria de ap recirculat
Apa recirculat se obine din ap decantat prin tratarea cu amestecuri sinergetice
de substane organice, anorganice i polimeri pentru controlul coroziunii, al depunerilor i
crustelor, ct i cu substanele biolog active pentru controlul dezvoltrii
microorganismelor.
n societate exist 4 gospodrii de ap recirculat (GAR-uri), pentru deservirea
instalaiilor:
- G.A.R. I
capacitate maxim de 17500 mc/h la 28 0C;
trei turnuri de rcire (dou turnuri de 5000 mc/h i un turn de 7500 mc/h);
volumul sistemului este de 10.000 mc.
debitul de recirculare este de 5000 mc/h.
debitul de ap de adaos este de 140 mc/h.
- G.A.R. II
dou turnuri de rcire cu debit de 7500 mc/h.
volumul sistemului este de 4.000 mc.
debitul de recirculare este de 2300 mc/h.
debitul de ap de adaos este de 40 mc/h.
- G.A.R. III
trei turnuri de rcire cu debit de 7500 mc/h, fiecare;
volumul sistemului este de 15000 mc.
debitul de recirculare este de 15000 mc/h.
debitul de ap de adaos este de 284 mc/h.
- G.A.R. IV
dou turnuri de rcire cu debit de 7500 mc/h.
un bazin de ap rece din care aspir 6 pompe MV 603, Q=3750 mc/h,
H=55mCA
asigur alimentarea cu ap a instalaiilor Propenoxid Polieteri
Propilenglicol i Sinteze Organice; funcioneaz n paralele cu G.A.R. III.

Gradul de recirculare a apei pentru G.A.R. I IV este de 96%.


90
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Planurile cu reelele ap potabil, ap demineralizat, ap decantat, ap


recirculat, ap de incendiu interior i exterior sunt prezentate n Anexa 2 - Planuri cu
utiliti din Volumul I Anexe Planuri.

Sistemul de canalizare
Colectarea i evacuarea apelor uzate se face prin intermediul reelelor de
canalizare n lungimea total de cca. 16 km., realizate din beton sau bazalt, avnd cmine
placate antiacid.
- canalizarea convenional curat i meteoric M9;
- canalizarea chimic neutr impurificat organic CN-11;
- canalizarea chimic anorganic inclusiv chimic acid CC-17, respectiv CA-10;
- canalizarea menajer C-8.
Apele evacuate prin canalul deversor Olt sunt colectate de pe Platforma industrial
prin mai multe colectoare generale care deverseaz ntr-o camer de amestec astfel:
Colector general Ovoid I - 170/225 cm - colecteaz apele meteorice i apele de
splare platforme i utilaje de la instalaiile: AF-DOF, Oltpan, OXO, Monomer, PVC I,
Solveni clorurai, RAMPLAST, Electroliza cu membrane, DLI, Clorosodice I, apele cu
suspensii de la Staia Priza Olt, de la faza de decantare.
Colector general Ovoid II - 190/285 cm - colecteaz apele evacuate din Staia de
Control Final, Seciile Electroliz cu mercur, Electroliza cu membrane, apele uzate
evacuate pe magistrala M500 respectiv: apele uzate de la SC VILMAR Rmnicu Vlcea,
Uzina Mecanic Rmnicu Vlcea i CET Govora; apele convenional curate de la Uzinele
Sodice Govora Chiech Chemical Group S.A..

Staii i instalaii de preepurare i epurare final


Instalaii de preepurare: 18 staii de preepurare local, aferente seciilor i
instalaiilor de producie i o Staie central de neutralizare:

Tabelul 10
Nr.
Staie/instalaie de preepurare Instalaia deservit
Crt.
0 1 2
Electroliz cu mercur
1. Staie de neutralizare
Splare cisterne
2. Bazin decantare ape mercurice Electroliz cu mercur
3. Staie de neutralizare Electroliz cu membran
4. Staie de neutralizare Monomer
5. Instalaie stripare cu abur Monomer
6. Bazin separatre faze DCP
7. Staie decantare PVC I
8. Staie decantare PVC II
9. Staie decantare-neutralizare Propenoxid
10. Bazin separare lamuri Instalaia stingere var, DLI
11. Staie neutralizare-decantare Polieteri
12. Bazin decantor separare faz organic Ap oxigenat (conservare)
13. Bazin separare faz organic Staie splare cisterne 1
Ardere reziduuri (Krebs i
14. Staie decantare neutralizare
Vichem
15. Bazin separator de ulei Oxo I
16. Bazin separator faz organic Oxo II
91
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Staie central de neutralizare, cu o capacitate de 1220 mc/h, a fost proiectata s


ndeplineasc doua funciuni:
1. Neutralizarea apelor anorganice din secia Clorosodice I si a apelor anorganice
din secia OXO, cuprinde:
- doua bazine de ape anorganice acide cu V = 100 mc, fiecare
- doua bazine de neutralizare placate cu crmid antiacid cu V = 160 mc, fiecare
n conservare.
Apele chimice anorganice neutralizate, sunt transportate gravitaional printr-o
canalizare de bazalt Dn 500 mm la Staia de Control final.
2. Colectarea apelor organice biodegradabile precum i a apelor menajere i
pomparea acestora la Staia de epurare Biologic, cuprinde:
- bazin ape chimic neutre biodegradabile, din beton, V = 145 mc;
- bazin ape menajere, din beton, V = 140 mc;
- bazin separator de uleiuri pentru apele de la secia OXO, V = 200 mc; - n
conservare.
Apele chimic neutre organice biodegradabile sunt pompate la Staia de Epurare
Biologica, pe un traseu cu Dn = 600 mm si lungime totala Lt = 4,0 km, traseu in care intra
si apele de la secia Propenoxid, care vin prin conducta separata, prin pompare.
In cazul opririi Staiei de Epurare Biologica apele chimice organice si menajere sunt
dirijate, prin preaplin, spre Staia de Control final.

Staii de epurare final


Dup neutralizare, apele impurificate chimic anorganic i organic nebiodegradabil,
sunt conduse n Staia de control final.

Staia de control final


Capacitatea staiei este de 3000 mc/h din care 1800 mc/h ape reziduale iar 1200
mc/h ape pluviale impurificate i ape convenional curate.
Tratarea apelor uzate care intr n Staia de Control final se face cu acid sulfuric i
lapte de var, n funcie de pH.
Apele uzate evacuate din seciile de producie prin canalizarea chimic impurificat
anorganic, din tuburi de gresie ceramic, Dn 600, vin prin curgere gravitaional pe dou
colectoare magistrale, dup cum urmeaz:
Magistrala I - colecteaz apele organice nebiodegradabile din seciile: Monomer,
Staia Trafo, Sinteze Organice, Ardere reziduuri.
Magistrala II: colecteaz apele neutre din Staia central de neutralizare i apele
meteorice impurificate care prin curgere gravitaional intr n bazinul de recepie al Staiei
de Control final.
Apele uzate anorganice i organice nebiodegradabile colectate din cele 2
magistrale ajung n bazinul de recepie cu o capacitate de 50 mc. Din acest bazin apele
sunt pompate n dou omogenizatoare, unde se ndeprteaz substanele volatile
(dicloretan, tetraclorur de carbon, etc.) din apele chimice, prin aerare (suflante).
Din omogenizatoare apele ajung prin curgere gravitaional n bazinul de
neutralizare cu trei compartimente, unde se face corecia pH-ului cu Ca(OH)2 i H2SO4
rezidual.
Dup neutralizare apele sunt transportate gravitaional printr-o conduct de bazalt
cu Dn 500 mm, la Ovoidul II cu Dn 1800 mm, amestecndu-se cu apele meteorice la
camera de amestec de unde sunt evacuate n rul Olt prin canal deschis, cu lungimea de
cca. 4 km, aval de barajul hidrocentralei Govora.
92
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Staia de Epurare Biologic


Apele menajere i apele cu ncrcare organic biodegradabil sunt canalizate la
Staia de Epurare Biologic prevzut cu: treapt mecanic, chimic i biologic, cu o
capacitate de 540 l/s, compus din: grtar, desnisipator, bazin de amestec pentru
floculare, decantor primar, dou bazine pentru omogenizare-aerare (V=5000 mc fiecare),
staie de pompare, decantor secundar treapta I, cuve de aerare (V=6000 mc), 3
decantoare secundare treapta a II-a (V=2100 mc fiecare), dou ngrotoare de nmol cu
funcionare alternativ.
Efluentul staiei este evacuat n prul Govora la cca. 3 km de confluenta cu rul Olt.
Nmolul rezultat se pompeaz la batalurile de lam aflate n proprietatea SC
Uzinele Sodice Govora.
n Staia de Epurare Biologic sunt epurate apele chimice organice biodegradabile
i menajere din S.C. OLTCHIM S.A. i apele menajere din toate unitile de pe platforma
industrial Rmnicu Vlcea, respectiv: Vilmar Rmnicu Vlcea, S.C. Mentchim S.A., S.C.
Protectchim S.A., ICSI, S.C. Designro S.A., S.C. Govora S.A., S.C. Oltquino S.A., FCT
Industrial, Linde Gaz, S.C. IMSAT, Uzina Mecanic, S.C. Inserv S.A., Conexvil, S.C.
Oltgrup, TMUCB, TIAB i Colonia Nuci.

Planurile cu reelele de canalizare sunt prezentate n Anexa 2 - Planuri cu utiliti


din Volumul I Anexe Planuri.

Conductele tehnologice
Conductele tehnologice din S.C. OLTCHIM S.A. Rm. VLCEA sunt:
conductele de alimentare cu materii prime de baza a instalaiilor tehnologice de pe
platforma S.C. OLTCHIM S.A.;
conductele de transport produse finite ctre parcurile de rezervoare;
conducte de transport produse finite de la parcurile de rezervoare ctre rampele de
ncrcare CF sau auto;
conducte de transport substane periculoase (de ex. clor, clorura de vinil,
dioctilftalat, oxid de etilen, propilen, oxid de propilen, etc.);
conducte de transport substane periculoase din rampele de descrcare n
depozite i de aici n instalaii

Alte legturi ale S.C. OLTCHIM S.A. Rm. VLCEA prin conducte, sunt urmtoarele:
- OLTCHIM Rmnicu Vlcea Divizia Petrochimie Piteti - 2 conducte pentru
etilen i propilen;

93
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

3.2. Descrierea proceselor i a metodelor de operare

Prezentarea succint a proceselor tehnologice se va realiza n scopul caracterizrii


fiecrei fabricaii din urmtoarele puncte de vedere:
- descrierea succint a tehnologiei;
- materiile prime utilizate;
- produsele obinute;
- prezentarea schemei de flux;
- evacurile ctre mediu;
O prezentare detaliat a fiecrei instalaii se gsete n PSFI (Procedura specific
de funcionare a instalaiei).

1. Secia Electroliz cu membrane schimbtoare de ioni

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: - 120 000 t/an NaOH 100 %;
- 106 320 t/an clor gaz;
- 101 750 t/an clor lichid;
- 3 012 t/an H2 gazos;
- 16 500 t/an HCl 100 % sau 51 562 t/an HCl 32 %;
- 36 900 t/an NaOCl (12,5 % Cl2);
Anul punerii n funciune: 1999

Amplasare instalaie
Seciei Electroliz cu membrane schimbtoare de ioni se afla amplasata ntre
drumul VII, drumul VIII si drumul XV si se invecineaza cu sectiile PVC I la sud-est, cu
Sectia Soda Bloc, Fulgi si Perle si GAR II la sud-vest.

Tehnologie
Sectia Electroliza cu membrane cuprinde urmatoarele instalatii principale si
auxiliare:
Instalatia Purificare saramura, alcatuita din:
1.Purificare primara saramura: OB. 02; 03; 04; 05A si 09.
2. Purificare secundara saramura: OB. 05B; 06A si 06B.
3. Declorurare, decloratare anolit: OB. 07 si 08.
4. Statia de condens: OB 89.
5. Statia locala de neutralizare ape: OB. 704.
Instalatia Electroliza, alcatuita din:
1. Hala de electroliza, statia de transformare- redresare curent: OB.11 si 13.
2. Racire, uscare si comprimare clor: OB. 21 si 22.
3. Racirea si filtrarea hidrogenului: OB. 41.
4. Circuitul catolitului: OB.31.
5. Obtinere solutie de carbonat de sodiu 12,5%.
Instalatia Produse electrochimice, alcatuita din:
1. Concentrarea lesiei de la 33%NaOH la 50% NaOH, depozitarea lesiei: OB. 32 si
33
2. Lichefiere clor, depozitare clor lichid, comprimare aer: OB. 23 si 24
3. Comprimarea hidrogenului: OB. 42.
94
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

4. Sinteza acid clorhidric, depozitarea acidului clorhidric: OB.51 si 52.


5. Obtinere hipoclorit de sodiu, depozitarea hipocloritului de sodiu: OB. 26 si 27.
6. Depozit acid sulfuric: OB. 306.
7. Rampa incarcare/descarcare produse finite: OB. 308

Materii prime i auxiliare


Materii prime principale
- Saramura bruta
- Energia electrica
Materii prime auxiliare
- Acid sulfuric concentrat
- -Celuloza ( DIACEL 150 )
- Poliacrilamida TIP IP 1466
- Rasina schimbatoare de ioni LEWATIT TP 208
- Sulfit de sodiu anhidru tehnic
- Carbonat de sodiu anhidru
- Apa demineralizata
Semifabricate
- Soda caustica solutie 33% NaOH

Produse finite
Clor gazos uscat si comprimat
Hidrogen
Soda caustica solutie
Clor lichid
Acid clorhidric de sinteza
Hipoclorit de sodiu

Utiliti
- abur
- electrica
- apa recirculata
- apa subracita ( de + 5o C )
- azot
- aer instrumental
- aer tehnologic

Schema fluxului tehnologic este prezentat n Figura 5.

95
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Schema fluxului tehnologic a seciei electroliza cu membrane schimbtoare de ioni


este prezentat n Figura 5.
A4

96
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Pe teritoriul seciei exist patru reele de canalizare care preiau apele reziduale:
canalizare meteorica, menajera, chimic anorganica si chimic anorganica cu clor.
Conform Sistemului de evacuri a apelor din Oltchim, apele meteorice ajung in
Ovoid I, nainte de evacuare in rul Olt, iar apele menajere trec prin canalul F 166 si ajung
la Epurare Biologica.
Apele impurificate chimic sunt tratate in Staia locala de neutralizare. Dup
neutralizare trec prin cminul CC 204, ajung in colectorul general nr. 2 (Ovoidul II) si sunt
evacuate in rul Olt.

Tipuri de ape evacuate din Instalaia Electroliz cu membrane schimbtoare de ioni:


- ape reziduale de la filtrare saramura pe strat de - celuloza
Provin de la instalaia de filtrare saramura pe strat filtrant de - celuloza,
aproximativ 125 kg/h, cu urmtoarea compoziie:
- NaCl 13.6 %;
- Diacel (- celuloza) 1 %, restul apa.
- ape reziduale de la regenerarea schimbtorilor de ioni
Provin de la operaia de regenerare schimbtori de ioni, aproximativ 2884 kg/h, cu
urmtoarea compoziie:
- NaCl 2 %;
- NaClO3 0.2%;
- Na2 SO4 0.14 %;
- NaOH, 0.3 %, restul apa.
- ape reziduale de la depozitarea acidului clorhidric
Rezervoarele de depozitare sunt prevzute cu vase de nchidere hidraulica.
Vaporii degajai in vasele de stocare si in timpul ncrcrii in cisterne prin
intermediul ventilatorului 52K001A/B sunt absorbii in coloana de absorbie 52 C001, in
apa decantata, apele reziduale (aproximativ 1.8 m3/h) obinute fiind trimise prin
canalizarea acida la Staia locala de neutralizare ape reziduale. Apele au urmtoarea
compoziie:
- HCl 0.6 g/l
- restul, apa.
- ape reziduale hipocloritice, bazice si acide
Provin de la splarea vaselor de depozitare acid clorhidric, sulfuric, leie, hipoclorit
de sodiu sau de la splarea vaselor sau conductelor din instalaii si sunt deversate in
bazinele staiei de tratare ape reziduale. In staia de neutralizare se pot trata aprox. 270
m3/zi de ape reziduale.

2. Evacuri n aer
a) n timpul funcionrii normale a instalaiilor seciei si/sau in timpul pornirii si opririi
acestora, sunt emise gaze reziduale cu coninut de clor si/sau acid clorhidric.
Acestea pot proveni din urmtoarele instalaii ale seciei:
Instalaia de electroliza:
de la electrolizoare in timpul pornirii si opririi sau daca scap supapele de
siguran;
de la rcire uscare clor, vase depozitare acid sulfuric concentrat si epuizat,
recuperatorul de cldura 21 E005;
de la comprimare clor;
97
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Instalaia purificare saramura:


- de la vasul de HCl, 06D003;
- de la vasul de anolit 07 D005;
Instalaia produse electrochimice:
- de la instalaia lichefiere clor si depozit de clor lichid;
- de la instalaia si depozitul acid clorhidric.
Pentru declorurarea acestor gazelor reziduale cu coninut de clor si acid clorhidric
exista instalaia de neutralizare gaze si preparare hipoclorit de sodiu. Aceasta instalatie
realizeaza neutralizare gazelor reziduale prin absorbtia clorului in solutie de NaOH 20 %,
dar si fabricarea programata a hipocloritului de sodiu.
b) La instalaia de sinteza a acidului clorhidric soluie 32 %, apa demineralizata
necesara absorbiei gazelor de acid clorhidric este alimentata la partea superioara a sobei,
respectiv la scruberul final. Aici are loc absorbia gazelor care mai conin HCl neabsorbit in
absorberul izotermic, acidul diluat obinut trecnd la absorbia principala, unde se obine
practic HCl 32%. Gazele neabsorbite in scruberul final trec mai departe in atmosfera.

3. Evacuri de deeuri
Deeurile generate in cadrul seciei pot fi clasificate n deeuri de fabricaie i alte
categorii de deeuri. La nivelul seciei cantitile de deeuri sunt urmrite si nregistrate
prin Fia gestiune deeuri.
Din categoria deeurilor de fabricaie fac parte:
- lamul de la purificare saramura
- acidul sulfuric rezidual
- si turta de - celuloza.
Alte categorii de deeuri:
- nmol epurare ape reziduale, provine de la staia locala de neutralizare ape
reziduale atunci cnd se executa lucrri de curire a bazinelor de neutralizare;
- membrane schimbtoare de ioni uzat, provin de la remembranarea halei de
electroliza, fiind generate o data la 4 ani. Nu se valorifica.
- pipe, furtunuri de evacuare, garnituri etanare din teflon, provin prin nlocuirea
pieselor uzate sau defecte de la celulele de electroliza.
- evi PVC-PP, polivinil ester ntrite cu fibra de sticla, provin de la nlocuirea
conductelor sparte sau uzate.
- deeu ambalaje PE+PP/ deeu tuburi PVC membrane. Ambalajele PE+PP provin
de la aprovizionarea carbonatului si sulfitului de sodiu/tuburile de PVC provin de la
aprovizionarea membranelor schimbtoare de ioni.
- deeu ambalaje hrtie-carton, provin de la aprovizionarea celulozei.
- deeu ambalaje lemn, provin de la aprovizionarea carbonatului de sodiu, a
sulfitului de sodiu si celulozei.
- deeu tabla galvanizata, provine de la izolaiile termice ale vaselor si conductelor
din secie.
- deeu fier vechi, provine de la nlocuirea traseelor corodate, casarea mijloacelor
fixe, nlocuirea podurilor de cabluri electrice si AMA deteriorate
- ulei uzat, provine de la schimbul de ulei al compresoarelor si al pompelor
centrifugale

98
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

2. Secia Electroliz cu mercur

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: - 210 000 t/an NaOH 100 %;
- 180 000 t/an clor gaz;
- 100 000 t/an clor lichid;
- 110 000 t/an clor evaporat;
- 60 000 t/an HCl 32 %;
- 10 000 t/an NaOCl (12,5 % Cl2);
- 4 500 t/an H2 gazos;
- 374 000 t/an sare cristalizat.

Anul punerii n funciune: 1974

Amplasare instalaie
Vecintile Seciei Electroliz cu mercur sunt prezentate n continuare:
- la N-NV: Drumul X, SC Vilmar SA, Uzina Mecanic;
- la V-SV: Drumul I, CET Govora;
- la S-SE: Drumul VIII, Electroliza I (dezafectat), Oltpan, SC Mentchim SA,
Magazia central;
- la E-NE: Secia sod bloc, fulgi, perle, Instalaia PVC 1, Drumul XV, Electroliza
cu membrane schimbtoare de ioni;

Tehnologie
Secia Electroliz cu mercur cuprinde urmtoarele obiecte:
Ob.1. Hal de electroliz;
Ob.2. Declorurare, saturare, purificare, filtrare saramur;
Ob.3. Purificare saramur brut i Filtru lam;
Ob.4. Cristalizare sare;
Ob.5. Rcire, uscare, comprimare clor;
Ob.6. Lichefiere, evaporare clor i aer comprimat;
Ob.7. Comprimare hidrogen;
Ob.8. Sintez acid clorhidric;
Ob.9. Neutralizare clor i obinere hipoclorit de sodiu;
Ob.10. Filtrare, depozitare, ncrcare NaOH 50 %;
Ob.11. Grup social i denocivizare echipament;
Ob.12. Rmpi ncrcare HCl, NaOH, NaOCl, Cl2, Ramp ncrcare butelii i
containere de clor;
Ob.13. Staia de condens;
Ob.14. Staia local de neutralizare ape.

Materii prime principale


- saramur;

Materii prime auxiliare


- carbonat de sodiu;
- mercur;
- freon R 22;
- sulfit de sodiu tehnic;
99
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- tiosulfat de sodiu tehnic;


- acid sulfuric tehnic;
- grafit;
- ferocianur de potasiu [ K4Fe(CN)6 ];
- celuloz (diacel 150);
- perlifil expandat.

Semifabricate
- acid sulfuric rezidual;
- sare cristalizat.

Produse finite
- clor gazos uscat i comprimat;
- clor lichid;
- hidroxid de sodiu soluie;
- hipoclorit de sodiu;
- hidrogen;
- acid clorhidric tehnic
Utiliti
- Energie electric;
- Ap recirculat;
- Ap decantat;
- Ap de + 5o C;
- Abur 6 ata;
- Abur 13 ata;
- Abur 30 ata;
- Azotul;
- Aer tehnologic;
- Ap demineralizat

Schema fluxului tehnologic la Electroliza cu mercur este prezentat n Figura 6.

100
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Figura 6 Schema fluxului tehnologic la Electroliza cu mercur

A3

101
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Din instalaia Electroliz cu mercur rezult urmtoarele evacuri de ape:
- Ape hipocloritice
Provin de la splarea vaselor instalaiei Neutralizare clor - Hipoclorit de sodiu si sunt
deversate in bazinul staiei de tratare clor liber din apele hipocloritice.
- Purja de saramura cu sulfat
Provine de la instalaia Cristalizare sare si este recuperata integral n TK 5001 / A si
trimisa in conducta prin care circula saramura epuizata de la Electroliza cu membrana si
apa de la Electroliza cu mercur spre Cmpul de sonde Ocnia.
- Apa splare cap ieire celule
Provine de la Hala de electroliza, conine: NaCl maxim 10 g / l; pH 10 - 11; Hg
maxim 2 mg / l i este evacuat n bazin ape mercurice.

2. Evacuri n aer
Din instalaia Electroliz cu mercur rezult urmtoarele evacuri n aer:
- Gaze reziduale de la Sinteza HCl.
Sursa continua de gaze reziduale o constituie faza de Sinteza a acidului clorhidric.
Gazele reziduale au un coninut de aproximativ 0,9 % HCl i sunt dirijate in instalaie de
absorbie unde are loc absorbia n apa a acidului clorhidric.
Instalaia se compune dintr-o coloana de absorbie, din poliester armat cu fibra de
sticla, cu umplutura de inele Raschig din PVC - 50x50x5 si un ventilator pentru crearea
vacuumului necesar.
Coloana este stropita continuu cu apa sau ape leioase de la SSC nr. 2.
Soluia slab acida rezultata sau neutra este evacuata la canalizarea chimica
anorganica spre Staia locala de neutralizare ape .
Gazele, eliberate de HCl, sunt eapate n atmosfera.
- Captare vapori cu clor la instalaia de dizolvare sare
La instalaia de dizolvare sare sunt doua vase pentru dizolvarea srii (unul n lucru,
iar unul de rezerv). Vasele sunt cu agitatoare. Pentru dizolvarea srii se alimenteaz
saramura epuizata, care mai conine clor. Aceasta fiind fierbinte, 70 60o C, in timpul
agitrii se degaja vaporii cu clor. Vaporii de clor vor fi aspirai de ventilatorul VT 199 att
din cele doua vase de terci (V 199 / A, B ) cat si din hota de deasupra distribuitorului de
sare tip pantalon. Ventilatorul refuleaz n coloana CA 199 care este stropita cu ape
leioase pentru reinerea clorului.

3. Evacuri de deeuri
Din instalaia Electroliz cu mercur rezult urmtoarele tipuri de deeuri.
- lam de la purificare saramura
lamul provine de la instalaia de Saramura bruta si de la instalaia Purificare
saramura ciclu.
a) lamul de la instalaia Saramura bruta este recuperat in cuvele D 5057 si filtrat
pe filtrul de lam, saramura recuperata fiind reintrodusa in proces iar lamul este trimis la
Batal rezidii si gestionat conform fisei interne de gestiune a deeurilor:
b) lam de la Purificare saramura ciclu este deversat n canalizarea chimica:
- NaCl 18 %;
- Na2CO3 2 %;
- NaOH 1 %;
- Diacel 45 %.
102
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- acid sulfuric rezidual


Provine de la instalaia Uscare clor, se depoziteaz in TK 6004 si este gestionat
conform fisei interne de gestiune a deeurilor:

- rezidii solide de la Hala electroliza


Conin nisip i urme de mercur i sunt prelucrate n instalaia de ardere rezidii cu
mercur.

3. Secia Sod bloc, fulgi, perle

Date generale despre secie


Secia Sod bloc, fulgi perle, care este format din dou instalaii:
- Instalaia Sod Fulgi Perle
- Instalaia Sod Bloc Fulgi
Capacitate de proiect:
- Instalaia Sod Fulgi Perle:
- 150 t/zi de NaOH sub form de sod fulgi;
- 150 t/zi de NaOH sub form de sod perle;
- Instalaia Sod Bloc Fulgi:
- 150 t/zi de NaOH sub form de sod bloc sau fulgi;
Anul punerii n funciune:
- Instalaia Sod Fulgi-Perle: Instalaia Sod Fulgi a fost pus n funciune n
anul 1998 i Instalaia Soda Perle a fost pus n funciune n anul 2003.
- Instalaia Sod Bloc Fulgi: Instalaia Sod Bloc a fost pus n funciune n
anul 1975, iar Soda Fulgi a fost pus n funciune n anul 2006.

Amplasarea seciei
Vecintile seciei sunt prezentate n continuare:
- la N: Instalaia Electroliz cu membran, GAR II, Centrala termic;
- la E: Depozit clor, leie, acid clorhidric;
- la S: Staia de splare cisterne, drum uzinal VIII;
- la V: Instalaia Electroliz cu mercur, Depozit clor, leie, acid clorhidric

Tehnologie
Instalaia SODA FULGI-PERLE este compus din patru uniti:
1. Unitatea de sruri topite
2. Unitatea de concentrare i distribuie
3. Solzificarea
4. Unitatea de perlare

Instalaia SODA BLOC-FULGI


In cadrul fluxului tehnologic al procesului se parcurg urmtoarele faze principale:
Preconcentrare;
Concentrare;
Ambalare;
Depozitare;
Livrare.

103
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Materii prime i materiale, semifabricate


Hidroxidul de sodiu de concentraie 50%;
Azotat de sodiu;
Azotat de potasiu;
Azotit de sodiu;
Zahr

Produse finite
Soda fulgi;
Soda perle;
Soda bloc

Utiliti
Gaz metan combustie;
Energie electric;
Azot;
Abur;
Ap demineralizat;
Aer comprimat (instrumental);
Apa decantata;
Apa recirculata;

Schema de flux tehnologic pentru instalaia SOD FULGI PERLE este prezentat
n Figura 7.
Schema de flux tehnologic pentru instalaia SODA BLOC este prezentat n Figura 8.

104
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

NaOH 50%
Zahr Ap recirculat

Ap recirculat retur
Condensare
Dizolvare vapori CC 0
Ap demi

Abur 6 ata pt. pornire


Abur secundar Gaz metan
PRECONCENTRARE
FI 301=90 Ikg/h
CC 1
nclzire Aer
sruri Gaze arse n
Abur 6 ata CONCENTRARE atm.

La Sod Fulgi
La Sod Perle

Ap tur SOLZIFICARE
Aer
n atm
Azot
PERLARE Azot
Cuv ap recirculat Retur GAR II
recuperat
AMBALARE n:
- saci de 25 kg;
- saci de 1 ton.
Ap recirculat
tur RCIRE Ape
splare

CC1

DEPOZITARE

AMBALARE n:
- saci de 25 kg;
- saci de 1 ton. LIVRARE

Ape
splare

CC1

DEPOZITARE

LIVRARE

Figura 7 Schema de flux tehnologic pentru instalaia SOD FULGI - PERLE

105
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

NaOH 50%
Zahr Ap decantat

Ap decantat retur
Condensare
Dizolvare vapori M 692
Ap demi

Abur 6 ata pt. pornire


Abur secundar Gaz metan
PRECONCENTRARE

CC117
nclzire Aer
sruri Gaze arse n
Abur 6 ata CONCENTRARE atm.

CC117
Pt. pornire
abur 13 atat
Rezervor sruri topite
Condens 13 Azot
ata
Sruri
Staie recuperare condens
Clorosodice II

Ap tur
AMBALARE

M 692

DEPOZITARE LIVRARE

Figura 8 Schema de flux tehnologic pentru instalaia SOD BLOC

106
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Instalaia de Sod Fulgi Perle
Din procesul tehnologic rezult: condens de la faza de preconcentrare sod;
condens de la faza de concentrare sod; ape de la coloana de absorbie aerosoli de sod
(de la faza de solzificare); de unde se iau probe de ape reziduale i se monitorizeaz de
ctre Laboratorul Control Ape al Serviciului Protecia Mediului. Apele au caracter alcalin i
sunt colectate i trimise prin CC3 n Ovoidul II.
Instalaia de Sod Bloc
Din procesul tehnologic rezult: condens de la faza de preconcentrare sod;
condens de la faza de concentrare sod; ape de la coloana de absorbie aerosoli alcalini;
de unde se iau probe de ape reziduale i se monitorizeaz de ctre Laboratorul Control
Ape al Serviciului Protecia Mediului. Toate aceste ape sunt colectate i trimise prin CC
117 la Staia Local de Neutralizare din cadrul Seciei Electroliz III.
Cantitatea aproximativ de ap alcalin evacuat este de 1,8 m3/h.

2. Evacuri n aer
Instalaia de Sod Fulgi Perle
La faza de solzificare i ambalare sunt emisii de aerosoli i praf. n instalaia de
Sod Fulgi Perle exist dou sisteme de desprfuire i absorbie i anume: un sistem
este alctuit dintr-un ventilator, o coloan de absorbie i un vas tampon, iar cellalt sistem
este alctuit dintr-un ventilator i o coloan de absorbie.
La instalaia sod fulgi aerosolii provenii de la solzificatoarele SC09 i SC12 i
maina ambalat automat MAA sunt aspirai prin cele dou trasee inox DN100 circulnd n
contracurent cu ap decantat alimentat prin vrful coloanei de splare; trece mai
departe ntr-un vas tampon rezultnd aer care este evacuat n atmosfer.
Utilaje: V-1 ventilator absorbie aerosoli, C-1 coloan de splare aerosoli, C-2
vas tampon.
La instalaia sod perle aerosolii rezultai de la sita vibratoare Q103, elevatorul Z102
i maina ambalat automat MAA circul n coloana de splare n contracurent cu apa
decantat introdus pe la partea superioar iar aerul rezultat se evacueaz n atmosfer.
Utilaje: V-102 ventilator absorbie aerosoli, C-102 coloan de splare aerosoli.

Instalaia de Sod Bloc


La faza de concentrare i ambalare sunt emisii de aerosoli i praf. Sistemul de
desprfuire i absorbie este alctuit dintr-un ventilator i o coloan de absorbie. Vaporii
rezultai i praful sunt aspirate de ctre ventilator i trimise n coloana de splare pe la
partea inferioar i sunt splate n contracurent cu ap decantat. Aerul rezultat se
evacueaz n atmosfer.
Din tubulatura de evacuare a ventilatorului, prin tuul de probe, se recolteaz
probe pentru analiz, care se fac de ctre Laboratorul Control Aer al Serviciului Protecia
Mediului.
Utilaje: C-10702 ventilator absorbie aerosoli, C-3 coloan de splare aerosoli.

3. Evacuri de deeuri
n urma procedeelor tehnologice de concentrare-evaporare a leiilor caustice de
50% nu rezult produse secundare, deeuri de fabricaie.

107
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

4. Instalaia Clorur de vinil

Date generale despre Instalaie


Capacitate de proiect:
- 160.000 tone/an clorur de vinil
- 292.400 tone/an dicloretan (DCE) din care 31.600 tone/an DCE producie marf.
Anul punerii n funciune: 1975

Amplasare instalaie
Vecintile instalaiei sunt prezentate n continuare:
- la N-NV: Drumul VI, Remiza SPSU, Depozitul de Produse Inflamabile;
- la V-SV: Drumul VII, Instalaia PVC 1, Instalaia de sintez polieteri flexibili i
grefai (instalaie nou);
- la S-SE: Drumul IV, Instalaiile Anhidrid Ftalic i Dioctilftalat, Instalaia
Solveni clorurai (oprit definitiv);
- la E-NE: Instalaia PVC 2, Drumul IX, Utiliti II.

Tehnologie
Obinerea clorurii de vinil (CV) are loc prin cracarea 1,2dicloretanului (DCE),
obinut prin clorurarea i oxiclorurarea etilenei.
Procesul tehnologic de obinere a clorurii de vinil necesit urmtoarele secii
specifice:
1. Clorurarea direct - Secia 100
2. Oxiclorurare - Secia 200
3. Purificarea DCE - Secia 300
4. Cracare DCE - Secia 400
5. Purificare CV - Secia 500
6. Tratare ape reziduale - Secia 600
7. Staia abur condens - Secia 800
8. Fabricare catalizator - Secia 900
9. Staia Frig - Secia 1800

Materii prime i auxiliare


Etilen: C2H4;
Clor: Cl2;
Oxigenul: O2;
Acid clorhidric gazos: HCl;
Clorur feric: FeCl3;
Alumin hidratat;
Clorur cupric cristalizat: CuCl2 x 2H2O;
Clorur cupric soluie: CuCl2x 2H2O;
Clorur cupric pe suport de alumin;
Sod caustic solid: NaOH;
Hidroxid de sodiu soluie;
Acid clorhidric soluie 32 % HCl;
Hidrazin: NH2-NH2 * H2O;
Amoniac gazos: NH3;
Amoniac lichid;
108
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Fosfat trisodic: Na3PO4;


Freon 22: CHClF2;
Ap demineralizat;
Gaz metan odorizat: CH4;

Produse finite
1,2 dicloretanul - ca produs intermediar care se poate livra ca producie
marf;
clorura de vinil - materia prim pentru obinerea policlorurii de vinil n
instalaiile PVC 1 i PVC 2;
Utiliti
- apa recirculat;
- apa decantat;
- aer instrumental;
- aer tehnologic;
- azot;
- gaz metan;
- abur de 13 i 27.5 bar;
- energie electric.

Schema de flux tehnologic pentru obinerea clorurii de vinil este prezentat n Figura 9.

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Ape reziduale colectate de canalizare anorganic:
- de la staia neutralizare locala:
- ape de la coloana DA 602 A/B, care nainte sunt tratate n instalaia 600;
- ape de la instalaia de catalizator: ape reziduale din tehnologie i ape
impurificare din splri pardoseli;
- instalaia de cracare: ape rezultate de la decocsri;
- ape de la AD 601
- de la bazinul AD 604 (bazin pentru apele reziduale de la splarea utilajelor pentru
pregtirea reviziei generale)

2. Evacuri n aer
- Gaze de la:
- vrf coloan absorbie neutralizare DA 101 pentru gazele reziduale de la
clorurare direct i purificare dicloretan;
- GB-201/A, B gaze reziduale de la oxiclorurare, de pe refularea compresorului
care circul gazele;
- DA-301 gaze reziduale de la purificare DCE, dup condensatorul EA-304
- DA-303 + DA - 306 gaze reziduale de la purificare DCE;
- DA-304 gaze reziduale de la purificare DCE;
- AD-602 gaze reziduale de la bazinul de ape uzate;
- co gaze reziduale de la instalaia de catalizator pentru oxiclorurare

109
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

3. Evacuri de deeuri
Produse secundare:
1. Catalizatorul (CuCl2/Al2O3) necesar procesului de oxiclorurare constituie un
produs secundar.
2. Reziduurile clorurate uoare i grele sunt produse secundare ce rezult n
procesul de fabricaie a clorurii de vinil.
Produii uori i grei se ard in cuptorul de ardere rezidii - instalaia Krebs.

Clor Etilen Etilen Oxigen

Clorurare direct Oxiclorurare

DCE DCE
brut brut

Purificare DCE

DCE pur Produi uori


necracat

Produi grei
DCE

Cracare DCE

HCl
Purificare CV

Parc CV

Figura 9 Schema de flux tehnologic pentru obinerea clorurii de vinil

110
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

5. Instalaia Policlorur de vinil 1

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: - 56 000 t/an PVC (la punere n funciune)
- 110 000 t/an PVC (dup modernizare)
Anul punerii n funciune: 1969, modernizat n perioada 2003-2010

Amplasare instalaie
Vecintile instalaiei sunt prezentate n continuare:
- la NV: Secia Electroliz cu membrane schimbtoare de ioni;
- la V-SV: Secia sod bloc, fulgi, perle, Magazia central;
- la S-SE: Instalaia de sintez polieteri flexibili i grefai unitatea 100, 300 i
400 instalaie nou;
- drumul II,;
- la E-NE: Staia ap + 5 0C; Instalaia clorur de vinil (Monomer II), DLI.

Tehnologie
n Instalaia PVC 1 policlorura de vinil se obine prin polimerizare n suspensie n
ap a clorurii de vinil n diferite condiii de temperatur i presiune i funcie de tipul de
PVC ce se dorete a se obine.
Fazele tehnologice determinante pentru desfurarea n condiii normale a
procesului de fabricaie i pentru realizarea condiiilor de calitate impuse PVC-ului sunt:
- polimerizarea clorurii de vinil;
- demonomerizarea;
- uscarea suspensiei de PVC rezultate dup polimerizare.

Materii prime i auxiliare


- clorur de vinil;
- ageni de suspensie:
Erkol 26/ 88 (Celvol 26/88, Celvol 523);
Mowiol 26/88;
Alcotex B 72 Alcool polivinilic;
Alcotex 552 P - Alcool polivinilic;
Active 45 - Alcool polivinilic;
Inovol SA 5;
Polivic S 202;
Polivic S 404;
- iniiatori de polimerizare:
di-2-etilhexilperoxidicarbonat (DEHPC);
Organox EHD 50 D (di-2-etilhexilperoxidicarbonat);
Peroxid de lauroil;
Trigonox EHP W 60 (di-2-etilhexilperoxidicarbonat);
Luperox 223 EN 60 (di-2-etilhexilperoxidicarbonat);
Perkadox 16-W 40 (di(4-terbutilciclohexil)peroxidicarbonat);
Laurox W-40 GD4,
Luperox W 40;
- antioxidanti:
111
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Inovol MS 8;
Sibutol;
Irganox 1141;
Alfa-metil stiren;
- ageni alcalinizare:
bicarbonat de sodiu;
- agent antispumant:
Emulsie silicone (SRE-Wacker);
Ethapol MPG antispumant - Alcool polivinilic, parial hidrolizat;
Fluxair 30 ES;
- ageni anticrust;
- formaldehid utilizat la obinerea agentului anticrust;

Produse finite
- PVC S (pulbere) pentru prelucrri rigide i plastifiate,
Utiliti
- ap demineralizat;
- ap recirculat;
- abur 13 ata;
- abur 6 ata;
- condens;
- azot;
- aer comprimat;
- sol de 20 0C;
- ulei frigorific;
- ap de +50C;
- energie electric;
- ap decantat;

Schema fluxului tehnologic este prezentat n Figura 10.

Evacuri ctre mediu


Evacuri din instalaia PVC 1 sunt asemntoare cu cele de la instalaia PVC 2.

112
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Schema fluxului tehnologic este prezentat n Figura 10.

A4

113
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

6. Instalaia Policlorur de vinil 2

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: - 120 000 t/an PVC (la punere n funciune)
- 210 000 t/an PVC (dup modernizarea din 2003-2004)
- 375 000 t/an PVC (dup modernizarea din 2010)
Anul punerii n funciune: 1975, modernizat n anii 2003-2004, 2010

Amplasare instalaie
Instalaia PVC 2 este amplasat spre faada principal a combinatului. Vecintile
instalaiei sunt prezentate n continuare:
- la N-NV: Instalaia Polieteri, Instalaia propilenglicoli, Instalaia propenoxid,
drumul IV, Gospodria de ap recirculat (GAR III), Instalaia ap
demineralizat Arionex;
- la V-SV: Instalaia clorur de vinil (Monomer II), drumul IX, Instalaia Solveni
clorurai (nchis definitiv);
- la S-SE: drumul II;
- la E-NE: Staia ap + 5 0C; drumul XI, Instalaiile polieteri zaharai, aminici i
mannich.

Tehnologie
n cadrul Instalaiei PVC 2, se prelucreaz clorura de vinil, produs de instalaia
clorur de vinil (Monomer II) i/sau din import, pn la obinerea produsului finit -
policlorura de vinil.
Fazele tehnologice determinante pentru desfurarea n condiii normale a
procesului de fabricaie i pentru realizarea condiiilor de calitate impuse PVC-ului sunt:
- polimerizarea clorurii de vinil;
- demonomerizarea;
- uscarea suspensiei de PVC rezultate dup polimerizare.

Materii prime i auxiliare


- clorur de vinil;
- ageni de suspensie:
Metilhidroxipropilceluloz (Methocel F50, Metolose 65SH-50, Culminal
MHPC 50);
Metilhidroxipropilceluloz (Methocel 181);
Hidroxipropilceluloz (Klucel J HPC LM);
Erkol 26/ 88 (Celvol 26/88, Celvol 523);
Mowiol 26/88;
Alcotex B 72 Alcool polivinilic; Alcotex 552 P - Alcool polivinilic;
Active 45 - Alcool polivinilic;
Inovol SA 5;
Polivic S 202; Polivic S 404;
- iniiatori de polimerizare:
di-2-etilhexilperoxidicarbonat (DEHPC);
Organox EHD 50 D (di-2-etilhexilperoxidicarbonat);
Peroxid de lauroil;
Trigonox EHP W 60 (di-2-etilhexilperoxidicarbonat);
114
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Luperox 223 EN 60 (di-2-etilhexilperoxidicarbonat);


Perkadox 16-W 40 (di(4-terbutilciclohexil)peroxidicarbonat);
Laurox W-40 GD4, Luperox W 40;
- antioxidanti:
Irganox 1076;
Inovol MS 8;
Sibutol;
Irganox 1141;
Alfa-metil stiren;
- ageni alcalinizare:
bicarbonat de sodiu;
- agent antispumant:
Emulsie silicone (SRE-Wacker);
Ethapol MPG antispumant - Alcool polivinilic, parial hidrolizat;
Fluxair 30 ES;
- ageni anticrust:
NF 88.
- dioctilftalat.

Produse finite
- PVC S (pulbere) pentru prelucrri plastifiate,
- PVC S (pulbere) pentru prelucrri rigide;
- PVC OLTVIL DRY BLEND (pulbere) pentru prelucrri plastifiate i rigide - uz
farmaceutic i alimentar;
- PVC S (pulbere) Calitatea a III-a (off grade);
Utiliti
- ap demineralizat;
- ap recirculat;
- abur 13 ata, abur 6 ata;
- condens;
- azot;
- aer comprimat;
- sol de 20 0C;
- FREON R134a;
- ulei frigorific;
- ap de +50C;
- energie electric;
- ap decantat;

Schema fluxului tehnologic este prezentat n Figura 11.

115
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Schema fluxului tehnologic este prezentat n Figura 11.

A3

116
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Ape reziduale
Din tehnologia de fabricaie a policlorurii de vinil rezult dou categorii de ape
impurificate chimic, dup cum urmeaz:
a) ape impurificate chimic de la laborator, cu un debit maxim de 3,5 m3/h, deversate
n cminul CC-44 din planul de reele al combinatului.
b) ape impurificate chimic cu suspensie PVC, cu un debit mediu de cca. 100 m3/h,
care, dup decantare n bazinele special amenajate sunt deversate n cminul CN-134 din
planul de reele ale combinatului.
Apele reziduale cu suspensii de PVC se mpart n dou categorii:
b.1. ape cu suspensii curate
b.2. ape cu suspensii impurificate

b.1. Ape cu suspensii curate


Provin:
de la splarea vaselor de omogenizare.
Aceste ape se colecteaz n bazinul de recuperare PVC aferent instalaiei, baa
Omogenizare, BA- 601.
PVC-ul din suspensie decanteaz, iar, apele care mai conin PVC (cca. 100 mg/l)
deverseaz prin preaplinul bazinului i sunt conduse ntr-o conduct de canalizare
distinct spre bazinul nr.1 uscare, unde se mai colecteaz i apele mume (cu urme de
suspensie) rezultate dup centrifugarea suspensiei de PVC (cca. 40-60 m3/h), dup
refolosirea acestora la scrubere i apele de la splarea coloanelor de demonomerizare.
Cnd aceste bazine se umplu se pompeaz n instalaia de omogenizare n rezervoarele
TK 601 B1, B2 i se usuc constituind loturi distincte care se valorific ca produs
recuperat.

b.2. Ape cu suspensii impurificate


Provin:
de la splri canale i pardoseal cota 0 polimerizare;
de la pompele de vacuumare clorur de vinil ;
de la splri parc omogenizare;
de la splri instalaia de uscare.
Aceste ape se colecteaz n bazinul nr.2 uscare.
PVC-ul din ape, decanteaz, iar, apele reziduale cu urme de suspensie sunt
evacuate n canalizarea neutr a combinatului. Concentraia maxim admis (CMA) de
suspensie n apele reziduale evacuate este de 280 mg/l
Periodic, suspensia se pompeaz ntr-un vas de omogenizare special destinat, TK-
601 B1, B2, i se usuc n loturi distincte i se valorific ca PVC de calitatea a II-a sau
calitatea a III- a.

b.3. Ape reziduale cu urme de clorur de vinil, sunt colectate n vasul VS 622, de
unde sunt supuse operaiei de stipare cu abur n vederea recuperarii clorurii de vinil.
Apele reziduale rezultate de la splarea reactoarelor dup protejarea anticrust i
condensul rezultat din Instalaia de Demonomerizare se colecteaz ntr-un vas de
colectare, VS- 613, iar de aici sunt trimise n Instalaia de recuperare clorur de vinil, n
vasul VS 822. n VS 822 mai sunt colectate i apele cu coninut de clorur de vinil ce
117
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

rezult din Instalaia Recuperare clorur de vinil (apa de la inelul compresaoarelor Garo,
de la Instalaia de absorbie CV n DOF). Apele cu coninut de clorur de vinil sunt trimise
n Instalaia de stipare, unde sunt stripare cu abur. Clorura de vinil se recupereaz i se
colecteaz n gazometru TK-602 i apoi se reintroduce n circuitul de comprimare-rcire-
lichefiere. Din instalaia de stripare, apele reziduale, cu un coninut de maxim 10 ppm
clorur de vinil sunt evacuate la canalizarea chimic neutr, CN 141.

2. Evacuri n aer
Din instalaia Policlorur de vinil II rezult:
- gaze reziduale
- pulberi de PVC

3. Evacuri de deeuri
n cadrul Instalaiei PVC 2 drept deeuri de fabricaie sunt considerate rezidiile de
PVC.
Rezidiile de PVC sunt depozitate definitiv la batalul Oltchim (acestea fiind cruste
de PVC sau granule de PVC grosier).

7. Secia Oxo-Alcooli

Date generale despre secie


Secia Oxo-Alcooli cuprinde urmtoarele instalaii:
- Instalaia Gaz-Sintez;
- Instalaia Oxo-LP;
- Instalaia Grup Fabricaie
Capacitate de proiect:
Instalaia Gaz-Sintez:
- 2.240.000 Nm3 /an oxid de carbon;
- 45.600 mii Nm3 /an gaz sintez.
- capacitatea actual: 2.000.000 Nm3 /an
Instalaia Oxo-LP
- 60.000 t/an amestec normal i izobutiraldehid din care:
- 54.060 t/an n-butiraldehid:;
- 5400 t/an izo-butialdehid;
- diferena: ap i n-butanol.
Instalaia Grup Fabricaie
- 44000 t/an octanol;
- funcie de cerine: n-butanol, i-butanol, i-butiraldehid
Anul punerii n funciune:
- Instalaia Gaz-Sintez: 1974
- Instalaia Oxo-LP: 1999
- Instalaia Grup Fabricaie: 1975, modernizat: 1999, 2008-2009

Amplasare secie
Vecintile Seciei Oxo-alcooli sunt prezentate n continuare:
- la NV: Drumul IV, Utiliti GAR;
- la S-SV: Oxo I (n conservare), Bazin de neutralizare, Drumul III.
- la NE: Drumul V, Instalaiile Anhidrid ftalic i Dioctilftalat, S.C. RAMPLAST;
- la SE: Drumul II.
118
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Tehnologie
Instalaia Gaz-Sintez
n cadrul instalaiei Gaz-sintez s-a adoptat procedeul BASF de obinere a gazului
sintez. Acesta const n cracarea (reformarea) catalitic a CH4 cu CO2 i abur ntr-un
cuptor de cracare n prezen unui catalizator de nichel pe suport de alumin.
Instalaia Oxo-LP
Instalaia Oxo-LP produce n-butiraldehide i izo-butiraldehide cu un raport de 10/1
prin hidroformilarea la presiune sczut a propilenei utiliznd gaz de sintez. Reacia de
oxo-sintez are loc n faz lichid n prezena unei soluii de catalizatori de rodiu modificat
cu trifenilfosfin (TPP). Instalaia este proiectat utiliznd tehnologia Mark 1 recirculare n
faza gazoas. Procesul a fost dezvoltat de ctre Davy McKee n colaborare cu Union
Carbide Chemicals i Plastics Company Inc. Proiectarea pentru ingineria de baz a fost
fcut de ctre Davy McKee iar pentru ingineria de detaliu Balcke Drr.
Instalaia Grup Fabricaie
Instalaia Grup Fabricaie, prelucreaz oxo brut obinut n instalaia OXO-LP i
obine ca produse finite: octanol, izo-butanol, n-butanol i izo-butiraldehid.

Materii prime i auxiliare


Instalaia Gaz-Sintez
gazul de la cuptorul de var (CO2 , CO, H2);
bicromat de sodiu (Na2Cr2O7 );
carbonat de sodiu (Na2CO3);
monoetanolamin (MEA);
gaz metan (CH4);
catalizatori:
catalizator pentru cuptorul de cracare BASF G.1-25;
catalizator de desulfurare pentru O-102 (Oxid de zinc foarte activ cu coninut
de 1 ppm arsen);
crbune activ AD3.
Instalaia Oxo-LP
propilen (propen);
gaz de sintez.
hidrogen;
oxigen;
ap de cazan;
catalizatori:
ROPAC (Trifenilfosfin acetilacetonat carbonil de rodiu);
trifenilfosfin;
alumin activat; oxid de zinc; crbune activ impregnat cu cupru;
paladiu pe alumin; crbune activ;
sulfur de platin pe alumin;
alumin bazic;
butiraldehid.
Instalaia Grup Fabricaie
Materii prime i auxiliare:
hidrogen;
hidroxid de sodiu;
produs oxo brut (n-BA i i-BA);
119
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

catalizator de hidrogenare C8 :catalizator de nichel tip H 1;


catalizator de demercurizare: crbune activ.
Semifabricate
normal butiraldehida;
2-etilhexenal;
Izo butiraldehida.
Produse finite
Instalaia Gaz-Sintez
gaz de sintez (CO: H2 aprox. 1:1).
Instalaia Oxo-LP
n-butiraldehid;
i-butiraldehid
Instalaia Grup Fabricaie
2 etilhexanolul (octanolul);
normal butanol;
izo butanol.
Utiliti
Instalaia Gaz-Sintez
ap de alimentare cazane;
ap de rcire;
aer instrumental;
sol de rcire;
energie electric;
azot;
abur;
ap decantat;
ap + 5 0C.
Instalaia Oxo-LP
ap de rcire;
ap demineralizat;
abur;
condens;
azot;
aer instrumental;
energie electric.
Instalaia Grup Fabricaie
abur;
ap de rcire;
aer instrumental;
energie electric;
azot.
Schema de flux tehnologic pentru Instalaia Gaz sintez este prezentat n
Figura 12.
Schema de flux tehnologic pentru Instalaia OXO-LP este prezentat n Figura 13.
Schema de flux tehnologic pentru Instalaia Grup fabricaie este prezentat n
Figura 14.

120
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Separator ulei Bz 8/2 Staie Epurare Biologic


Gaze arese
CO2 O1
Purificare
CO2
Comprimare Desulfurare amestec Reformare
CO2 + gaz natural CO2 + gaz natural catalitic
Condens
gaz Purificare
natural gaz natural gaz gaz
natural sintez CN 102

CA 204 Comprimare Staie


Epurare
Biologic
Staie Control Final Gaz sintez la
Instalaia OXO-LP

Figura 12. Schema de flux tehnologic pentru Instalaia Gaz sintez

121
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Propilen de la
Depozitul de Gaze Gaz de sintez de la
Lichefiate (DGL) Instalaia Gaz sintez

Condens Comprimare Comprimare gaz


CN 102 propilen de sintez

Purificare Purificare gaz de


propilen sintez

Oxo Sintez CN 102

Stripare i stabilizare
aldehide

Aldehide la Instalaia
Grup fabricaie

Figura 13. Schema de flux tehnologic pentru Instalaia OXO-LP

122
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Aldehide butirice (oxo-brut) de


la Instalaia OXO-LP

Distilare

NaOH
Enalizare

Distilare aldehide 2EH CN 102

H2
Hidrogenare C8-C4 Purificare
Comprimare H2

Distilare octanol

Parc Depozit Lichide


Inflamabile (DLI)

Distilare butanol

Figura 14. Schema de flux tehnologic pentru Instalaia Grup Fabricaie

123
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Instalaia Gaz-Sintez
- ape reziduale:
Soluie epuizat de la faza de splare cu Na2CO3 din blazul coloanei unde
are loc splarea cu carbonat de sodiu (K 104/A), se evacueaz la canal (CA
204) o soluie epuizat cu debitul de 3,2 m3/h;
apa reziduala din splarea cu MEA evacuat la B 104;
condens din B 101 evacuat la CN 102 (condens amestecat cu apa
decantat);
condens din W 111/1 i W 112/1

Instalaia Oxo-LP
- ape reziduale:
Drenaj D-330: ap saturat cu gaz sintez - drenare la canalizarea chimic
D-347: ap 100% - drenare la canalizarea chimic

Instalaia Grup Fabricaie


- ape reziduale:
leia reziduala NAOH 3% de la faza 600;
apa rezultata la purificarea hidrogenului;
apa splare platform.

2. Evacuri n aer
Instalaia Gaz-Sintez
Gaze arse, provin de la cuptorul O-101 i sunt eliminate prin coul de fum.
Inerte: din K-102 pe la vrful coloanei gazele inerte sunt trimise ntr-un
separator de picturi S-102, unde se separa apa i urmele de
monoetanolamina de restul gazelor care se evacueaz n atmosfer aprox. 12
011,23 Nmc/h gaze reziduale, formate n cea mai mare parte din azot.

Instalaia Oxo-LP
Gaze de la:
Vasele de preparare catalizator D-336 i D-337, cu un debit de 2-6
Nm3/h max., avnd compoziia de 20% mol butiraldehida la debitul min.
de azot - purjare n atmosfer;
Unitatea de regenerare a catalizatorului L-131, cu un debit de max. 3
Nm3/ h, aer saturat cu aldehida - purjare n atmosfera

Instalaia Grup Fabricaie


In instalaia Grup Fabricaie OXO II, la faza de hidrogenare a 2 etilhexenalului se
utilizeaza hidrogen. Pentru a asigura o concentraie corespunztoare a hidrogenului in
sistem, se evacueaz constant din sistem hidrogen rezidual.
Acest hidrogen rezidual se evacueaz din doua locuri distincte ale instalaiei de
hidrogenare:
- din B -703 prin FRC-711, hidrogenul rezidual rcit n prealabil in W - 704 se poate
evacua att la ardere cazan la instalaia gaz sinteza, ct i la facl;

124
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- din B 702 prin PRC- 720. Este gaz rezidual care a fost antrenat mpreun cu
produsul hidrogenat i se separa de acesta in urma rcirii i a detentei acest gaz rezidual
se trimite la facl

3. Evacuri de deeuri
Din Instalaia Gaz-Sintez rezult urmtoarele deeuri de fabricaie:
Catalizator pentru cuptorul de cracare BASF G.1-25
Catalizator de desulfurare pentru O-102
Crbune activ AD3

Din Instalaia Oxo-LP rezult urmtoarele deeuri de fabricaie:


- catalizatori de urmtoarele tipuri:
ROPAC (Trifenilfosfin acetilacetonat carbonil de rodiu);
trifenilfosfin;
alumin activat;
oxid de zinc;
crbune activ impregnat cu cupru;
paladiu pe alumin;
crbune activ;
sulfur de platin pe alumin;
alumin bazic;

Instalaia Grup Fabricaie


Din Instalaia Grup Fabricaie rezult urmtoarele deeuri de fabricaie:
- produs greu:
de la faza 500 din blazul coloanei K -501 cu un coninut redus de n -
BA se evacueaz la rezervorul de ulei greu, B - 1107, dup o rcire
prealabila
i de la faza 800 din coloana de distilare K-803 recupereaz octanolul
din produsul de blaz al coloanei K-802.

8. Instalaia Anhidrid Ftalic

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: - 20.000 t/an anhidrid ftalic
- dup modernizare: 25.000 t/an anhidrid ftalic
Anul punerii n funciune: 2004, modernizat n anul 2008

Amplasare instalaie
Vecintile Instalaiei sunt prezentate n continuare:
- la NE: Instalaia de purificare 1,2 diclorpropan; Drumul VII, Instalaia Solveni
clorurai (nchis definitiv);
- la SE: Drumul II, S.C. RAMPLAST
- la SV: Drumul V, Secia Oxo-Alcooli
- la NV: Drumul IV, Depozitul de materii prime i produse finite unitatea 400;

125
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Tehnologie
Instalaia Anhidrid Ftalic este bazat pe un proces al firmei BALCHE- DRR
GmbH care folosete ca materie prim orto-xilenul i oxigen din aer acestea reacionnd
n prezen de catalizator la o temperatur de 370oC cu formare de anhidrid ftalic.
Procesul tehnologic de obinere a anhidridei ftalice cuprinde urmtoarele faze:
oxidarea materiei prime cu aer atmosferic;
condensarea i desublimarea anhidridei ftalice;
purificarea continu a anhidridei ftalice brute, etap ce parcurge urmtorii
pai: pretratarea termic, predistilarea anhidridei ftalice pretratate, distilarea
principal, distilarea reziduurilor;
solzificarea anhidridei ftalice;
ambalarea i paletizarea.

Materii prime i auxiliare


orto-xilen;
soluie amoniacal 25 %;
hidrat de hidrazin 24 (15 %);
soluie KOH 50 %

Produse finite
anhidrid ftalic

Utiliti
- abur;
- ap recirculat;
- ap demineralizat;
- ap decantat;
- gaz metan;
- aer instrumental;
- aer tehnologic;
- azot de 2 bar(g) i de 4 bar(g);
- energie electric.

Schema de flux tehnologic pentru obinerea anhidridei ftalice este prezentat n


Figura 15.

126
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL
O-XILEN Gaze la ardere cat.
Figura 15 - Schema de flux tehnologic
pentru Instalaia Anhidrid Ftalic
AER DEPOZIT

PRENCALZIRE PRENCALZIRE Atmosfera

EVAPORARE

AMESTECARE PREANCALZIRE

OXIDARE INCINERARE
CATALITICA
RACIRE CCU-180

Gaze la recuperare AF CONDENSARE

Gaze la ardere
catalitica
recuperare AF
Gaze la

CRISTALIZARE
TOPIRE

DEPOZITARE
AF BRUTA

CONDENSARE Na2CO3 sol 5%

AF la recuperare
PRETRATARE 1

(R-200)
PRETRATARE 2

Reziduu AF
PREEVAPORARE

Reziduu
Reziduu

PREDISTILARE STOCARE
REZIDUU AF
Gaze la recuperare Atmosfera
AF
DIZOLVARE
Reziduu AF REZIDUU IN
Gaze la recuperare OCTANOL
DISTILARE AF
AF
ARDERE
REZIDUURI
Gaze eliminate Gaze la recuperare AF HU-400
n atmosfera
DISTILARE
REZIDUU

FILTRARE AER SOLZIFICARE STOCARE ANHIDRIDA


FTALICA PURA

AF recuperata Instalaia DOF

AMBALARE AF ANHIDRIDA FTALICA


127 SOLZI
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Apele reziduale din instalaia AF provin din:
- apele meteorice i apele rezultate n urma splrilor ocazionale colectate de
canalizarea de suprafa a instalaiei;
- apele meteorice colectate n cuvele vaselor T-115, T-120, T-270, T-271.
Evacuarea apelor reziduale provenite din instalaia AF se face n canalizarea chimic
neutr CN.
Analiza calitativ a apelor reziduale este fcut de Laboratorul Solveni Organici cu
nregistrarea rezultatelor n Registru de analize ape reziduale al Seciei AF-DOF (RAAR-
059/2) i n paralel de ctre Laboratorul Control Ape, conform Graficului analize.

2. Evacuri n aer
Emisiile din Instalaia AF sunt: oxizi de sulf i oxizi de azot. Acestea provin de la
unitatea de nclzire ulei marloterm HU-400, prin ardere de gaz metan i reziduu de
anhidrid ftalic, i de la incineratorul de gaze reziduale CCU-180, prin arderea catalitic a
gazelor reziduale necondensate n condensatoarele E-150/A,B,C,D. Valorile emisiilor sunt
determinate de ctre Laboratorul Control Aer-Sol din cadrul S.C. OLTCHIM S.A.
Imisiile din Instalaia AF sunt: oxizi de sulf. Acestea sunt determinate de ctre
Laboratorul Control Aer-Sol din cadrul S.C. OLTCHIM S.A.

3. Evacuri de deeuri
Reziduul de la faza de distilare anhidrid ftalic este un deeu de fabricaie rezultat
n procesul obinerii anhidridei ftalice, ca urmare a purificrii acesteia prin distilare.
Reziduul este colectat n vasul V-260 i provine din distilatul coloanei de predistilare C-220
i produsul de blaz al coloanei de distilare reziduu C-250. Produsul conine: anhidrida
ftalica, acid benzoic, ftalid i insolubile.
Reziduul rezultat la seciunea Distilare este folosit drept combustibil n amestec cu
gazul metan pentru nclzirea uleiului marloterm la unitatea HU-400.

9. Instalaia Dioctilftalat

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: - 30.000 t/an DOF
- dup modernizare: 65.000 t/an DOF
Anul punerii n funciune: 2002, modernizat n anul 2008

Amplasare instalaie
Vecintile Instalaiei sunt prezentate n continuare:
- la NE: Instalaia de purificare 1,2 diclorpropan; Drumul VII, Instalaia Solveni
clorurai (nchis definitiv);
- la SE: Drumul II, S.C. RAMPLAST
- la SV: Drumul V, Secia Oxo-Alcooli
- la NV: Drumul IV, Depozitul de materii prime i produse finite unitatea 400;

Tehnologie
Instalaia Dioctilftalat este bazat pe un proces al firmei BALCHE- DRR GmbH
care folosete ca materii prime anhidrid ftalic i octanol, acestea reacionnd n

128
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

prezen de catalizator (un amestec de tetra-izo-propil-orto-titanat i tetra-izo-butil-orto-


titanat TYZOR TPT 20B) cu formare de D.O.F. (dioctilftalat).

Materii prime i auxiliare


anhidrid ftalic
octanol
catalizator TYZOR TPT 20B
adjuvant filtrare: KIESELGUHR
crbune activat
carbonat de sodiu

Produse finite
dioctiftalat

Utiliti
gaz metan
ap recirculat
ap demineralizat
aer comprimat
aer tehnologic
aer instrumental
azot
energie electric
abur

Schema fluxului tehnologic este prezentat n Figura 16.

129
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Anhidrida ftalica

Octanol proaspat
Atmosfera
CONDENSARE
Stocare octanol
recirculat

MONOESTERIFICARE ARDERE
Gaze necondensabile
HU-351
Catalizator Octanol reflux

DIESTERIFICARE CONDENSARE

Na2CO3
SEPARARE FAZE

NEUTRALIZARE
STOCARE
Apa proces

CN 13/16 (CN 13)


CONDENSARE STRIPARE GENERARE ABUR

Ulei termic
tur/retur
SEPARARE FAZE

Statia de
USCARE Azot Epurare Biologica

RACIRE
Material filtrant

FILTRARE

STOCARE
Reziduu Filtrare DIOCTILFTALAT PUR
LA T-341/A,B

Figura 16 - Schema de flux tehnologic pentru Instalaia Dioctilftalat

130
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Analiza calitativ a apelor reziduale este fcut de Laboratorul Solveni Organici cu
nregistrarea rezultatelor n Registru de analize ape reziduale al Instalaiei D.O.F. i n
paralel de ctre Laboratorul Control Ape, conform Graficului analize emis de Serviciul
Protecia Mediului.
Ape reziduale din instalaia DOF:
Tabelul 11
Temp. Modul de
Sursa Debit Compoziie Observaii
( 0 oC ) eliminare
Drenare la
Merge n Staia de
Normal 1032 Ap i 4 kg canalizarea neutr
V 322 35-40 Epurare Biologic a
kg/ arj de octanol (punct prob CN
Combinatului.
13/16)

2. Evacuri n aer
Noxele din Instalaia D.O.F. sunt: octanol i pulberi. Acestea sunt determinate de
ctre Laboratorul de Toxicologie din cadrul S.C. OLCHIM S.A. limitele acestora fiind
regsite n Regulamentul de mediu, conform Graficului analize emis de Serviciul Protecia
Mediului.
Emisiile din Instalaia D.O.F. sunt: oxizi de sulf i oxizi de azot. Acestea provin de la
unitatea de nclzire ulei termic HU-351 i sunt determinate de ctre Laboratorul Control
aer-sol din cadrul S.C. OLCHIM S.A., limitele acestora fiind regsite n Regulamentul de
mediu, conform Graficului analize emis de Serviciul Protecia Mediului.

3. Evacuri de deeuri
Turta filtrare D.O.F. este produs secundar rezultat n procesul obinerii
dioctilftalatului, ca urmare a purificrii acestuia prin filtrare. Produsul conine: carbonat de
sodiu, Kieselghur, dioctilftalatului, monoester al acidului ftalic cu alcool 2 etil-hexilic, sare
de sodiu a monoesterului acidului ftalic cu alcool 2 etil-hexilic, oxizi de titan. Produsul se
utilizeaz n general pentru prelucrri grosiere, nepretenioase ale P.V.C-ului, n asfalturi,
benzi transportoare, tlpi pentru pantofi.
Ambalarea produsului Turt filtrare D.O.F. se realizeaz n saci de polietilen care
se leag la capt i se introduc n butoaie de tabl returnabile sau n butoaie de carton.
Depozitarea produsului ambalat se face n magazii acoperite (depozit A.F.-D.O.F.).
n urma procesului tehnologic, prin filtrarea unei arje se obin cca. 300 kg
turt/arj.

131
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

10. Instalaia Propenoxid


Date generale despre instalaie
Capacitate de proiect: - 15.000 t/an propenoxid
- dup modernizare: 120.000 t/an propenoxid
Anul punerii n funciune: 1977, modernizat n anul 2008
Amplasare instalaie
Vecintile instalaiei sunt prezentate n continuare:
- la N: S.C. OLTQINO, S.C. EUROURETHANE, Instalaii de Ardere Reziduuri;
- la S: Instalaia Polieteri;
- la E: Instalaia Lapte de var, GAR 4;
- la V: Instalaia Propilenglicol; GAR 3
Tehnologie
Propenoxidul se obine prin clorhidrinarea propilenei cu clor i ap urmat de
saponificarea propilenclorhidrinei cu lapte de var soluie 10% Ca(OH)2.
Fazele principale ale procesului tehnologic sunt:
clorhidrinarea;
neutralizarea;
saponificarea;
distilarea.
Procesul tehnologic are urmtoarele faze secundare:
recuperarea parial a propilenei din gazele inerte;
decantarea i eliminarea rezidiilor clorurate
Materii prime i auxiliare
Instalaia Propenoxid
- Propilena
- Clor gaz
- Var bulgri 78%
- Hidroxidul de sodiu
- Lapte de var 20%
Produse finite
Instalaia Propenoxid
- produs principal: propenoxid
- produs secundar: reziduuri clorurate (diclorpropan 60-80%)
Utiliti
- Abur de 13 ata
- Abur de 30 ata laminat n 13 ata
- Azot
- Apa fin decantat
- Apa de +5oC
- Apa recirculat
- Aer comprimat
- Energie electric
- Frig (-15 grade)

Schema fluxului tehnologic este prezentat n Figura 17.

132
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Propilen
atm

Ap CLORHIDRINARE NEUTRALIZARE
ABGAZE NaOH 10%
Clor

Ca(OH)2 10% abur

DECANTARE
SAPONIFICARE NEUTRALIZARE

ape uzate
CaO basa
78%

PREPARARE
LAPTE DE VAR
+
CN Staie de
VAR SIC
127
M 478 Epurare Biologic

ape uzate

OV II DISTILARE DECANTARE REZIDII


Ap dec. Deseuri solide CLORURATE
la Batal rezidii Reziduuri diclorpropan
(faz organic)

STAIE FRIG DEPOZITARE Instal. Purificare DCP


Ap +50C Instal. Ardere reziduuri

Figura 17 - Schema de flux a Instalaiei Propenoxid

133
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Ape reziduale
a). Faza apoas de la VS-1-401/1,2,3 din decantarea produsului de blaz T-1-301,
T-1-302, T-1-303 coloana de distilare la fabricare PO.
Aceste ape reziduale mpreun cu apele reziduale rezultate din splri platforme
ajung n canalizarea chimic neutr CN-174 i sunt analizate cu frecven de dou analize
pe schimb. Parametrul analizat este coninutul de substane organice, care trebuie s nu
depeasc valoarea de 6000 mg/l.
b). Ape reziduale de la faza de saponificare nainte de pompare Staie Epurare
Aceste ape sunt decantate n Staia de Epurare local, apele limpezi rezultate fiind
apoi neutralizate i pompate la Staia de Epurare Biologic sau pe sistem clasic deversate
n canalizarea chimic neutr CN 171 c.
Ele se unesc pn la intrarea n CN 182 cu apele reziduale provenite de la
instalaiile Polieteri, Propilenglicol i Depozit Produse Finite.
Apele reziduale la ieirea din secia Propenoxid sunt controlate de ctre Serviciul
Protecia Mediului la CN-127.

2. Evacuri n aer
Gazele rezultate la vrful reactoarelor de clorhidrinare R-1-101/1,2,3,4,5 coninnd
propilen nereacionat, vapori de DCP, PCH, HCl i gaze inerte, etc. sunt neutralizate n
coloanele de neutralizare T 101/1,2,3,4,5 cu soluie de NaOH 10 % i recirculate n
reactoarele de clorhidrinare. Pe purjele aflate pe traseul de recirculare sunt eliminate n
atmosfera, prin intermediul courilor de dispersie C1,2, acumulrile de gaze din sistem.
Coloanele de neutralizare sunt legate la courile de dispersie astfel: Coloanele T
101/1,2,5 la coul C1, iar coloanele T 101/3,4 la coul C2. Emisiile de la courile de
dispersie sunt monitorizate de ctre Serviciul Protecia Mediului prin recoltarea de probe.

3. Evacuri de deeuri
n Instalaia Propenoxid nu rezult deeuri de fabricaie.

11. Instalaia de incinerare reziduuri organoclorurate KREBS

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: - 31870 t/an abur 13 bar abs.
- 20300 t/an sol. HCl 31,5%.
Anul punerii n funciune: 2000

Amplasare instalaie
Vecintile instalaiei sunt prezentate n continuare:
- la N: Drumul uzinal VIII, Rampe CF, Depozit investiii;
- la S: S.C. OLTQUINO S.A
- la E: S.C. EUROURETHANE
- la V: Drumul uzinal XI, SRA+ Dispecerat electric

Tehnologie
Instalaia are urmtoarele faze distincte:
1. Stocare reziduuri clorurate de la Monomer II n R 101.

134
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Stocare reziduuri clorurate cu diclorpropan provenite de la instalaia DCP n R 501


cu pompare n R901, de unde se dozeaz spre faza de incinerare.
2. Incinerarea reziduurilor clorurate ntr-un cuptor orizontal, echipat cu un arztor
de lichide, n prezena aerului de atomizare i aerului de combustie.
3. Recuperare de energie sub form de abur saturat (13 ata) ntr-un boiler
recuperator de cldur.
4. Degazare ap demineralizat mpreun cu unitatea de dozare fosfat trisodic i
hidrazin.
5. Rcire gaze de ardere ntr-un Quench de concepie special, prin recircularea
de soluie acid la un debit foarte mare.
6. Absorbia HCl n trei coloane de absorbie.
7. Neutralizare final gaze intr-o coloan stropit cu soluie de leie i sulfit de
sodiu.
8. Extracie gaze inerte i trimiterea n atmosfer cu ventilatorul poz. C 401.
9. Depozitare sol. HCl 31,5%.
10. Rampa CF pentru expediere sol. HCl 31,5%.
11. Staie local de neutralizare.

Materii prime i semifabricate


Materii prime
Instalaia Clorura de vinil
- reziduuri uoare
- reziduuri grele
Instalaia DCP
- reziduuri
Materii semifabricate
soluie NaOH 50%
soluie NaOH 5 %
tiosulfat de sodiu
hidrazin 24%

Produse finite
abur 13 bar abs
soluie HCl 31,5%

Utiliti
o Ap demineralizat; Condens;
o Ap decantat; Ap recirculat; Ap incendiu
o Aer instrumental
o Azot
o Energie electric
o Abur 13 bar abs. saturat din gospodria proprie sau din bara combinatului la
pornirea instalaiei
o Abur 30 bar
o Aer tehnologic
o Gaz metan

Schema fluxului tehnologic este prezentat n Figura 18.

135
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Reziduuri lichide
Stocare
reziduuri Reziduuri
Aer atomizare + lichide
Aer combustie

Ap demi Incinerare Efluent


Bazin
neutralizare
1300C
ape
organice
Ap demi tratat Recuperare Abur 13
cldur bar
250C Efluent
Spre Staia
de Epurare
Quench biologic
HCl 28%

Ap proces Absorbie HCl 31,5 %


HCl

Soluie 5 % NaOH Bazin Spre


Neutralizare Efluent neutralizare Staia de
Soluie 10 % gaze ape Epurare
Na2S2O3 anorganice biologic

Extracie
gaze

Co

n
atmosfer

Figura 18 - Schema de flux a Instalaiei de incinerare reziduuri


organoclorurate KREBS

136
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Din instalaia de incinerare reziduuri organoclorurate KREBS, rezult urmtoarele
ape:
- ape tehnologice i de splri/ploaie anorganice acide:

Tabelul 12

Tehnologice Splri /Ploaie

Grup
Debit Impurificatori Debit Impurificatori
Fabric.
0,65mc/h NaCl; H2O
Neutralizare
15,6mc/zi NaHCO3
continuu Na2S2O3 x 5H2O
Depozit 1,13mc/h HCl- 2kg/h; Dep. HCl HCl
HCl 27,12mc/zi HCl-48kg/zi 28mc/h
continuu 19mc/zi
Rampa 1,75mc/h HCl 2kg/h Rampa HCl HCl
HCl 15,75mc/zi HCl 18kg/zi 41 mc/h
discontinuu 28 mc/zi
Depozit 17mc/h NaOH,
NaOH+ 12mc/zi Na3PO4
Dozare hidrazin
hidrazin
fosfat

Amestecul de ape tehnologice i de splare/ploaie, sunt neutralizate cu HCl soluie


sau NaOH soluie, dup caz, astfel incit pH-ul soluiei neutralizate s ajung in intervalul
6,5 8,5. Apele reziduale neutralizate sunt evacuate la canalizarea chimic anorganic
neutr, apoi la staia de control final al combinatului, emisarul fiind rul OLT.
- ape de splare/ploaie organice:
Tabelul 13
Grup
Debit Impurificatori Observaii
fabricaie
3 mc/h reziduuri produi Apele de splare nu sunt
Baa 1 1,5 mc/zi Clorurai simultane cu apele
meteorice impurificate
15 mc/h Produi clorurai reziduali
Baa 1
10 mc/zi
19 mc/h Crbune
Baa 2
13 mc/zi
8 mc/h
Baa 5
5 mc/zi ulei CS 47 - 70
5 mc/h Produi clorurai
Depozit CV 3 mc/zi Reziduali

50 mc/h Cei specificai mai sus pH = 6,8 (apreciat)


Total 32,5 mc/zi n amestec de compoziii
t = 41 min aleatoare
137
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Deoarece PC (produii clorurai) sunt n cantiti aleatorii, ei se pot mpri n 2


clase:
a) mai uoare ca apa
b) mai grei ca apa, ape de splare/ploaie, vor fi dirijate spre un bazin de Vu = 28
mc; Tr = 28/38 x 60 = 45 min.

2. Evacuri n aer
Gaze ce ies la coul de dispersie, cu urmtoarea compoziie:
- componeni principali: H2O, O2, CO2, N2;
- componeni cu concentraie controlat:
- HCl + Cl: 5 mg/m3N;
- CO: 50 mg/m3N;
- Nox : 150 mg/m3N;
- Praf : 5 mg/m3N;
- Carbon organic: 5 mg/ m3N;
- Dioxine: 0,1 ng/m3

3. Evacuri de deeuri
Din instalaia de incinerare reziduuri organoclorurate KREBS rezult ca deeuri:
ambalajele de la tiosulfatul de sodiu, saci de polietilen se colecteaz pentru valorificare.

12. Instalaia de incinerare reziduuri organoclorurate VICHEM

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: -108000 t/an abur 13 bar abs.
- 55200 t/an sol. HCl 33%.
Anul punerii n funciune: 2008

Amplasare instalaie
Vecintile instalaiilor sunt prezentate n continuare:
- la N: Drumul uzinal VIII, Rampe CF, Depozit investiii;
- la S: S.C. OLTQUINO S.A
- la E: S.C. EUROURETHANE
- la V: Drumul uzinal XI, SRA+ Dispecerat electric

Tehnologie
Instalaia are urmtoarele faze distincte:
1. Incinerarea reziduurilor clorurate ntr-un cuptor orizontal, echipat cu un arztor
special, patent Vichem, pentru reziduuri lichide i gazoase, n prezena aerului de
atomizare i aerului de combustie.
2. Recuperare de energie sub form de abur saturat (13 bar) ntr-un boiler
recuperator de cldur.
3. Gospodria de ap demineralizat mpreun cu unitatea de dozare a
substanelor chimice pentru degazarea chimic.
4. Rcire gaze de ardere ntr-un Quench de concepie special, prin recircularea de
soluie acid, la un debit foarte mare.
5. Absorbia acidului clorhidric n trei trepte: dou coloane de absorbie cu
hidroejectoare i o coloana de absorbie cu umplutur.

138
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

6. Neutralizarea final a gazelor ntr-o coloana stropit cu soluie de leie i tiosulfat


de sodiu i filtrarea lor nainte de evacuarea la co.
7. Acid clorhidric 33%.
8. Rampa CF pentru expediere soluie acid clorhidric 33%.
9. Staie local de neutralizare, comun celor dou instalaii de incinerare.

Materii prime i auxiliare


Materii prime
Reziduuri organoclorurate lichide
Reziduuri organoclorurate gazoase
Materii semifabricate
soluie NaOH 20%
soluie NaOH 5 %
tiosulfat de sodiu
antidepuntor CHEMAQUA
regulator de pH BP800
OXOWAY

Produse finite
abur 13 bar abs.
soluie HCl 33%

Utiliti
Ap demineralizat
Ap de proces ap decantat
Aer industrial (aer tehnologic)
Gaz metan combustibil NEODORIZAT
Ap de rcire ap recirculat
Aer instrumental
Azot
Energie electric
Abur 13 bar saturat din gospodria proprie sau din bara combinatului la pornirea
instalaiei

Schema fluxului tehnologic este prezentat n Figura 19.

139
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Stocare
reziduuri reziduuri Incinerare
clorurate
1200C

Ap demi tratat Recuperare Abur 13


(de cazan) cldur bar Bazin
neutralizare
300C Efluent
Stocare ape organice
HCl 19,5 % Quench

75C
Spre Staia
de Epurare
Stocare Absorbie
biologic
HCl 25 % HCl
Soluie de NaOH 5%
Soluie de Na2SO310%

Concentrare Neutralizare Efluent Bazin


HCl gaze neutralizare ape
anorganice

Filtrare

Stocare HCl 33% Co

n atmosfer

Figura 19 - Schema de flux a Instalaiei de incinerare reziduuri


organoclorurate VICHEM

140
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Din instalaia de incinerare reziduuri organoclorurate VICHEM, rezult urmtoarele
ape:
- ape tehnologice i de splri/ploaie anorganice acide:

Tabelul 14

Tehnologice Splri /Ploaie

Grup
Debit Impurificatori Debit Impurificatori
Fabric.
0,9mc/h NaCl; H2O
Neutralizare
21.6mc/zi NaHCO3
continuu Na2SO4
Depozit 1mc/h HCl- 2kg/h; Dep. HCl HCl
HCl 24 mc/zi HCl-48kg/zi 28mc/h
(R 6030) 19mc/zi
continuu
Rampa 1,75mc/h HCl 2kg/h Rampa HCl HCl
HCl 15,75mc/zi HCl 48kg/zi 41 mc/h
discontinuu 28 mc/zi

Amestecul de ape tehnologice si de spalare/ploaie, SUNT neutralizate cu HCl


solutie sau NaOH soluie, dup caz, astfel nct pH-ul soluiei neutralizate s ajung n
intervalul 6 8. Apele reziduale neutralizate sunt evacuate la canalizarea chimic
anorganica neutra, apoi la staia de control final al combinatului, emisarul fiind rul OLT.

- ape de splare/ploaie organice:


Tabelul 15
Grup
Debit Impurificatori Observaii
fabricaie
3 mc/h reziduuri produi Apele de splare nu sunt
Baa 1 1,5 mc/zi Clorurai simultane cu apele
meteorice impurificate
15 mc/h Produi clorurai reziduali
Baa 1
10 mc/zi
19 mc/h Crbune
Baa 2
13 mc/zi
8 mc/h
Baa 5
5 mc/zi ulei CS 47 - 70
5 mc/h Produi clorurai
Depozit CV 3 mc/zi Reziduali

50 mc/h Cei specificai mai sus pH = 6,8 (apreciat)


Total 32,5 mc/zi n amestec de compoziii
t = 41 min aleatoare

141
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Deoarece PC (produii clorurai) sunt n cantiti aleatorii, ei se pot mpri n 2


clase:
c) mai uoare ca apa
d) mai grei ca apa, ape de splare/ploaie, vor fi dirijate spre un bazin de Vu = 28
mc; Tr = 28/38 x 60 = 45 min.

2. Evacuri n aer
Gaze ce ies la coul de dispersie, cu urmtoarea compoziie:
- componeni principali: H2O, O2, CO2, N2;
- componeni cu concentraie controlat:
- HCl: 10 mg/ Nm3;
- CO: 50 mg/ Nm3;
- NOx: 200 mg/ Nm3;
- COT: 10mg/Nm3;
- Praf : 10 mg/ Nm3;
- Dioxine: 0,1 ng/Nm3

3. Evacuri de deeuri
Din instalaia de incinerare reziduuri organoclorurate VICHEM rezult ca deeuri:
ambalajele de la tiosulfatul de sodiu, saci de polietilen se colecteaz pentru valorificare
i ambalajele de la substanele de tratare ap de cazan, bidoanele de PVC se colecteaz
pentru valorificare.

13. Instalaia de Purificare 1,2 diclorpropan

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: - 6450 t/an diclorpropan purificat
- 20 000 t/an DCP brut
- dup modernizare: 48 000 t/an DCP brut
Anul punerii n funciune: 2001, modernizare n anul 2005 i 2007

Amplasare instalaie
Instalaia are ca vecinti:
la Nord cu drumul IV, Instalaia Solveni Clorurai (nchis)
la Sud cu Instalaia Dioctilftalat;drumul VII, Ramplast
la Vest cu Instalaia Anhidrid Ftalic;
la Est cu drumul VII, Instalaia Solveni Clorurai (nchis definitiv)

Tehnologie
Instalaia recupereaz diclorpropanul din reziduurile bogate n 1,2-diclorpropan de
la instalaia de obinere Propenoxid.
Procesul tehnologic const n:
a) Separarea diclorpropanului prin distilare
b) Splare neutralizare gaze necondensate
c) Depozitare materie prim i produse finite

Materii prime i auxiliare


diclorpropanul brut

142
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Produse finite
1,2-diclorpropanul de concentraie 97%

Utiliti
Abur 13 at
Ap recirculat
Ap decantat
Aer instrumental
Azot
Energie electric

Schema fluxului tehnologic este prezentat n Figura 20.

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
APE REZIDUALE
a) Canalizarea de suprafa din instalaia Purificare1,2 Diclorpropan colecteaz
apele reziduale impurificate organic de la operaia de splare diclorpropan recuperat,
rezultat de la distilarea azeotropa, de la splarea abgazelor de la DA203, apa rezidual
ce deverseaz la vasul FA201, apa rezidual de la 2HA203. Apele reziduale sunt trimise
la bazinul de decantare unde se separa diclorpropanul de apa. Diclorpropanul este
recuperat cu o pompa i reintrodus in proces. Apele reziduale sunt dirijate la Staia de
epurare biologic.
Debitul de ape reziduale impurificate organic este de 2m3 pentru 1 ton DCP 99%
cu urmtoarea compoziie aproximativ:
-eter diclordiizopropilic 0.17%
-epiclorhidrina 5.9%
Aceste ape reziduale impurificate i cu acid clorhidric (pH 4-6) care vor fi dirijate la
reeaua de canalizare impurificata din zona ctre Staia de tratare biologic.
b) Baa de la depozit produse finite colecteaz apele reziduale de la splarea
rezervoarelor. Diclorpropanul separat de apele reziduale se reintroduce in rezervorul de
produs brut cu ajutorul pompei GA209.

2. Evacuri n aer
Din instalaie nu rezulta emisii n atmosfer, prin proiect s-au luat urmtoarele
msuri:
- dirijarea aerisirilor condensatoarelor i vasului de reflux aferente coloanelor 2
DA202 i 2 DA201 i 3DA202 la coloana DA203 de separare abgaze. Gazele rezultate
sunt splate cu apa fin decantat, apele fiind dirijate spre baa de separare.
Tabelul 16
SURSE Soluii de eliminare a noxelor
Vasele de reflux la coloanele 2DA201, Aerisirea de la vase sunt conectate la
2DA202, 3DA202 coloana de absorbie abgaze DA203

3. Evacuri de deeuri
Din instalaie rezult reziduuri lichide de la distilare: reziduu uor i reziduu greu.

143
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

DCP Brut

DEPOZITARE

Diclorpropan
Brut
Gaze Reziduu
Reziduale Uor
DISTILARE - USCARE DEPOZITARE

Diclorpropan
Uscat

Diclorpropan
99%
DISTILARE PURIFICARE
DICLORPROPAN DEPOZITARE

Diclorpropan i APA Apa


Produi grei
Gaze
Reziduale

DISTILARE AZEOTROP - SPLARE


RECUPERARE DICLORPROPAN DICLORPROPAN
SPLARE -
NEUTRALIZARE
PRODUSE GRELE

Ape
Reziduale
SEPARARE AP

DEPOZITARE
DCP - brut

Figura 20 - Schema de flux a Instalaiei de Purificare 1,2 diclorpropan

144
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

14. Instalaia Propilenglicol

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: - 6300 t/an propilenglicol
- dup modernizare: 9300 t/an propilenglicol
Anul punerii n funciune: 1977, modernizat n anul 1989

Amplasare instalaie
Vecintile instalaiei sunt prezentate n continuare:
- la N: drumul VI, S.C. OLTQINO;
- la S: Instalaia ap demineralizat i depozit polioli;
- la E: Instalaia Propenoxid
- la V: GAR 3

Tehnologie
Procesul tehnologic de obinere a monopropilenglicolului are la baz reacia
chimic de hidratare necatalitic a propenoxidului la temperatur i presiune nalt.
Instalaia Propilenglicol cuprinde trei faze tehnologice dup cum urmeaz:
1. Hidroliza propilenoxidului la propilengligol
- stocare reactani;
- dozare rectani;
- reacie;
- stocare produse de reacie.
2. Faza de concentrare ce se compune din 5 (cinci) trepte de concentrare
cuprinznd:
- prenclzirea;
- evaporarea apei n 5(cinci) coloane cu clopoei;
- anhidrizare.
3. Faza de distilare
- anhidrizarea produsului brut pe o coloan cu talere cu supape cu
funcionare sub vacuum;
- distilarea produsului brut cu obinerea monopropilenglicolului pur pe o
coloan cu talere cu supape cu funcionare sub vacuum;
- distilare discontinu pe o coloan cu umplutur cu funcionare sub vacuum
pentru recuperarea monopropilenglicolului.

Materii prime i auxiliare


Propilenoxid;
Apa demineralizat

Produse finite
Monopropilenglicol tehnic;
Monopropilenglicol farmaceutic;
Dipropilenglicolul;

Utiliti
ap demineralizat;
abur 30/15 bari; abur 13/10, 13/6 bari;
azot;
145
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

aer instrumental

Schema fluxului tehnologic este prezentat n Figura 21.

Propenoxid

Apa demi Condens la


HIDRATARE SINTEZ CONCENTRARE
PROPENOXID PROPILENGL GLICOLI
VS 102

Apa
demi
Apa uzat
ANHIDRIZARE DISTILARE
GLICOLI MPG
Condensate

CN
127
Ape uzate Ep.
Biolog.

STOCARE MPG DISTILARE


Rezerv. zi PRODUSI GREI

STOCARE
STOCARE STOCARE DISTILARE I MPG
PPG rez. zi DTP DISTILARE II

STOCARE STOCARE
STOCARE STOCARE Di+poliprop Dipropilenglicol
MPG depozit PG depozit

STOCARE
PPG

Figura 21. Schema de flux a Instalaiei Propilenglicol

146
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Apele reziduale pot apare continuu tehnologic i discontinuu (accidental prin
deversri sau ca urmare a splrilor de utilaje i platforme).
Deversri continue:
- de la utilajul VS-5-206 cu un debit total de 6,400 mc/h i o compoziie de 0,01%
MPG;
- de la utilajul VS-5-301 cu un debit total de 2,600 mc/h i o compoziie de 0,01%
MPG;
- de la utilajul VS-5-313 cu un debit total de 9,600 mc/h i o compoziie de 0,01%
MPG;

Deversri discontinue:
1. La splri de utilaje i platforme, deversarea apelor se face cu o frecven de 1
or la 4 zile, cu un debit de 3m3/h impurificat cu 0,1%propilenoxid i 0,1% propilenglicol.
2. Deversrile accidentale care pot avea loc sunt:
deversri accidentale cu ape cu maxim 0,1% propilenoxid n zona vasului VS-5-
101
deversri accidentale cu ape cu un coninut de 0,1% propilenglicol n zona
depozitului de produse finite sau intermediare.
Deversri accidentale de la rampa de ncrcare produse finite cu o concentraie de
pn la 1% propilenglicol cnd ambalarea i expediia propilenglicolilor se face n butoaie.

2. Evacuri n aer
Emanaii continue de gaze pot aprea la rezervorul VS-5-105, unde cca. 4Kg/h de
gaze necondensabileacide, din amestecul de reacie sunt evacuate n atmosfer.
Emanaii discontinue pot aprea la depirea presiunii de lucru n reactorul de
sintez R-5-101, situaie n care coninutul (parial) al acestuia constnd n amestec de
reacie i reactani (propilenoxid i propilenglicol) este eapat n atmosfer.

3. Evacuri de deeuri
Din procesul de fabricaie al propilenglicolului nu rezult deeuri.

15. Instalaia Polieteri

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect:
- dup modernizare: 100000 tone/an polieteri convenionali i 7920 tone/an
polieteri grefai
Anul punerii n funciune: 1978, modernizat n anii 2001-2002, 2005, 2007

Amplasare instalaie
Vecintile instalaiei sunt:
- la N: Instalaiile Propenoxid i Propilenglicol;
- la S: Instalaiile de Polieteri zaharai i aminici, Depozit PVC;
- la E: Instalaia Lapte de var;
- la V: GAR III i Instalaia de ap demineralizat ARIONEX

147
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Tehnologie
Instalaia de obinere a polieterilor are o capacitate de 100000 tone/an polieteri
convenionali i 7920 tone/an polieteri grefai (PP-271), la un fond anual de timp de 330
zile/an. n funcie de cerere se formuleaz polieterii grefai PP-101, PP-102, PP-103, PP-
151 prin diluia: PP-271 cu PE 48-3MB (obinndu-se PP-101 sau PP-151), PP-271 cu PE
48-3MB cu IOH=4850 mg KOH/g (obinndu-se PP-103) i PP-272 (se obine prin
polimerizarea radicalic a acrilonitrilului i stirenului, avnd drept suport de grefare
polieterul PE 56-3) cu PE 48-3MB (obinndu-se PP-102).
Fazele procesului tehnologic sunt:
- sintez polieteri;
- devolatilizare polieteri;
- purificare polieteri;
- stabilizare polieteri;
- stocare polieteri.

Materii prime i auxiliare


Materii prime materii prime i materiale necesare obinerii polieterilor convenionali
Glicerina
Propenoxid
Etilenoxid
Hidroxidul de potasiu soluie 45%
Bentonita calcic tip B6 neactivat
Tuf vulcanic
Perlifil
Irgastab PUR 67

Materii prime materii prime i materiale necesare obinerii polieterului grefat PP-271
Petol 36-3BR
MDI (difenil metan 4 - 4 - diizocianat)
DMCHA
Petol 48-3MB
Stiren
Acrilonitril
Toluen
Luperox
DTAP
Irgastab PUR 67

Produse finite
POLIETERI TRIOLI
o PETOL 46-3 MB, PETOL 48-3 MB, PETOL 56-3 MB, PETOL 36-3 BR,
PETOL 56-3, PETOL 160-3, PETOL 250-3
POLIETERI DIOLI
o PETOL 250-2, PETOL 120-2, PETOL 56-2
POLIETERI GREFATI
o PETOL PP-101, PETOL PP-102, PETOL PP-103, PETOL PP-151,
PETOL PP-271

148
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Utiliti
ABUR DE 4, 5, 6 bari (redus din aburul de 13 bari)
AZOT 15/6 bari
APA DEMINERALIZAT
APA DE +5oC
SOL
APA RECIRCULAT
APA FIN DECANTAT

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Apele reziduale din instalaia Polieteri la sinteza polieterilor convenionali au o
frecven de evacuare mic, evacundu-se discontinuu. Apele reziduale sunt formate din:
a) apa rezultat la sinteza glicerolatului de potasiu, n medie de 300 kg/lot (1 lot=5
tone glicerolat) este biodegradabil i conine: ap, glicerin, urme de KOH sub form de
glicerolat.
b) apa rezultat la anhidrizarea polieterului este cantitativ de cca. 200 kg/arj .
Apa rezultat de la faza de anhidrizare este preluat direct de inelul de ap al
pompelor de vid. Este biodegradabil, conine ap, urme de eter antrenat, propilenglicol,
glicerin, dioli.
c) apa rezultat la absorbia PO la faza de degazare polieteri propoxilai are
ncrcarea organic cea mai mare i conine la finele unui lot 7-10% PO dizolvat i
propilenglicol rezultat din hidroliza parial a acestuia i foarte rar polieter antrenat. Este
biodegradabil datorit concentraiei mari de impurificatori (7-8 zile). Este biodegradabil
la diluie mare.
d) apa sintetic de 1% polieter n apa rezultat de la splarea utilajelor i a
platformelor nu este biodegradabil i nu este toxic la diluie mic.
La diluie mare acestea se pot trimite n canalizarea chimic neutr a S.C. OLTCHIM
S.A.
Apele rezultate la obinerea glicerolatului de potasiu, de la degazare i anhidrizare
PE, sunt biodegradabile, i sunt eliminate la canalizarea chimic neutr a combinatului.
e) apa (cu coninut de 7-10% PO) care rezult prin absorbia propenoxidului de la
fazele de degazare ale polieterului propoxilat din vasele Vs-110, VS-208 este trimis
integral la instalaia PO n vederea recuperrii propenoxidului.
f) apa ce rezult la condensarea vaporilor de ap i volatile de la coloanele de
devolatilizare DT-202/1,2 este biodegradabil i este eliminat la canalizarea chimic
neutr a combinatului.
Gazele reziduale rezultate din fazele de degazare n procesul de polimerizare
grefat (urme de acrilonitril, toluen, stiren) sunt trimise la coloana de absorbie DT-1 unde
sunt absorbite n ap, iar azotul este eliminat n atmosfer.
Soluia diluat colectat n vasul VS-9 care conine urme de acrilonitril, toluen,
stiren se recircul continuu n coloana DT-1, se dilueaz cu ap fin decantat pentru a nu
depi CMA n ap a monomerilor si prin preaplinul vasului o parte se evacueaz la
canalizare. Apele reziduale rezultate din inelul pompei de vacuum circa 7-8 mc/h se trimit
la baa de diluie existent sub controlul de nivel al vasului VS-8a.

149
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

2. Evacuri n aer
Emanaiile din instalaia Polieteri provin de la coloanele DT-101, DT-201, DT-
202/1,2 i DT-1.
DT-101 este coloan de absorbie n ap a gazelor reziduale de la faza de
degazare a prepolieterului i a polieterilor (dioli i trioli).
DT-201 este coloan de absorbie n ap a gazelor reziduale de la faza de
degazare a polieterilor (dioli i trioli).
DT-202/1,2 sunt coloane de devolatilizare a polieterului (PE 46-3MB i PE 48-3MB)
brut.
DT-1 este coloan de absorbie n ap a gazelor rezultate de la degazarea,
devolatilizarea i anhidrizarea polieterilor grefai.
Gazele reziduale de la degazarea prepolieterului i a polieterilor (dioli i trioli) cu
coninut de propenoxid i azot sunt absorbite n ap demineralizat n coloanele DT-101 i
DT-201. Soluia de propenoxid (10-15%) rezultat se pompeaz la instalaia Propenoxid n
vederea recuperrii propenoxidului, iar azotul este evacuat din coloane (DT-101 i DT-
201) printr-un opritor de flcri n atmosfer.
Gazele reziduale de la faza de devolatilizare a polieterului brut care se realizeaz n
coloanele DT-202/1,2 prin stripare cu abur sunt condensate n condensatoarele EX-
208/1,2. Condensatul cu urme de propenoxid, propilenglicol i aldehide este evacuat la
canalizarea chimic neutr iar gazele se elimin n atmosfer.
Gazele rezultate de la fazele de degazarea, devolatilizarea i anhidrizarea
polieterilor grefai (PP-271) sunt absorbite n ap n coloana DT-1. Din coloana DT-1
soluia apoas diluat care conine urme de acrilonitril, stiren, toluen se evacueaz la
canalizarea chimic neutr iar gazele inerte sunt evacuate n atmosfer prin intermediul
coului de dispersie.

3. Evacuri de deeuri
Deeuri provenite din procesul tehnologic:
- turta de bentonit i tuf vulcanic
Turta rezult de la faza de filtrare a polieterului i conine bentonit, tuf vulcanic,
KOH i 30-40% polieter. Turta rezultat se transport la Batalul de deeuri periculoase. Ea
conine polieter n componena sa i poate fi utilizat drept combustibil.
- deeurile provenite din ambalaje sunt de mai multe feluri: de hrtie i carton
(bentonit i DMCHA), din polietilen (tuf), din rafie (perlifil), bidoane plastic (DTAP,
Luperox), butoaie tabl (MDI, Irganox). Toate aceste deeuri sunt transportate la Depozitul
S.C. OLTCHIM S.A.
- pnzele de la filtre (att cele cu plci ct i cele cu lumnri) sunt alte deeuri care
rezult n urma mai multor cicluri de filtrare. Ele sunt gestionate i eliminate conform
legislaiei n vigoare.

16. Instalaia de sintez polieteri flexibili i grefai


unitatea 100, 300,400 Instalaie nou

Procesul tehnologic al Instalaiei de polieteri cuprinde urmtoarele uniti:


1) Unitatea 100: Instalaie de polieteri grefai (rigizi), cu o capacitate de
aproximativ 40.000 t/an polieteri.
2) Unitatea 300: Instalaie de polieteri flexibili (dioli, glicerine propoxilate) cu o
capacitate de aproximativ 35.000 t/an polieteri.
3) Unitatea 400: Depozit de materii prime i produse finite.
150
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

1. Unitatea 100 - Instalaie de polieteri grefai (rigizi)


Date generale:
Capacitate instalaie, conform proiect: 40.000 t/an polieteri.

Amplasare instalaie
Vecinti ale Instalaiei de sintez polieteri flexibili i grefai Instalaie nou:
La N
Drum uzinal VI; Secia PVC I
La NV
Magazie central; S.C. MENTCHIM S.A; Oltpan
La SV
GAR I;
La SE
Drum uzinal IV; Secia Oxo-alcooli; Anhidrid ftalic, DOF
La E
Instalaia Solveni Clorurai (nchis definitiv);
La NE
Secia Monomer II; Depozit de lichide inflamabile;Secia PVC II;

Tehnologie:
Procesul tehnologic de fabricare a polieterilor grefai cuprinde fazele:
- sintez stabilizator de dispersie;
- sintez amestec grefare;
- sintez polieter grefat;
- devolatizare polieter grefat i filtrare polieter grefat;
- sistem de vid i absorbie vapori.

Materii prime i auxiliare:


- Acrilonitril (monomer vinilic);
- Stiren (monomer vinilic);
- Toluen (agent de transfer de lant);
- Petol 48-3MB suport de grefare i diluare;
- Petol 36-3BR;
- MDI;
- Luperox 575;
- DMCHA (N,N dimetilciclohexilamina);

Produse finite:
- Petol PP 271;
- Petol PP 151;
- Petol PP 101

Utiliti:
- abur 6 ata;
- abur 3 ata (redus din abur de 6 bari);
- ap demineralizat;
- ap recirculat tur;
- ap subrcit;
- apa fin decantat;
151
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- azot;
- sol;
- aer instrumental;
- energie electric.

Schemele de flux tehnologic, pe faze, ale Instalaiei de sintez polieteri grefai, sunt
prezentate n Figura 22.

Dozare petol
36 3BR

nclzire polieteri

Ap fin
Omogenizarea masei de reacie decantat

Azot Anhidrizare la vid Sistem vid

Ape
Rcire polieter + omogenizare reziduale

Dozare MDI

Sintez stabilizator
Dozare MDI

nclzire mas de reacie

Prefectare + Transvazare

Stocare SD

Figura 22a. Schema de flux tehnologic - Faza de sintez stabilizator de dispersie

152
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Dozare AcN

Recirculare + Rcire Dozare toluen

Omogenizarea preamestec

Recirculare Amestec II Dozare stiren

Omogenizare mas de reacie

Recirculare Amestec II Dozare Petol 48 3 MB

Amestec II

Figura 22b. Schema de flux tehnologic - Faza de sintez amestec II

153
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Dozare stabilizator Dozare Petol 48 3 MB

nclzire mas de reacie

Omogenizarea am. I

Recirculare mas de reacie Dozare am. II

nclzire mas de reacie

Polieter grefat brut

La faza de devolatilizare

Figura 22c. Schema de flux tehnologic - Faza de sintez polieteri grefai

154
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Dozare polieter grefat

Absorbie Ap fin
Degazare primar
ab - gaze decantat

Ap fin
decantat Stripare abur Abur 3 ata

Sistem vid Anhidrizare mas de reacie

Ape Ape
Uscare polieter devolatilizat
reziduale reziduale

Filtrare PEG 100 microni Transvazare

Deeu solid (polieter polimeric) Stocare polieter

Figura 22d. Schema de flux tehnologic - Faza de devolatilizare polieteri grefai

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Apele reziduale sunt formate din:
a) ape reziduale la absorbia monomerilor la faza de sintez polieteri grefai, n
coloana de neutralizare ab-gaze DT-101 (proces discontinuu).
b) ape reziduale rezultate de la inelul pompelor de vid de la fazele:
- sinteza stabilizator de dispersie (vid realizat de PS-105/1 sau 2);
Apele nu conin ncrcare organic, vacuumarea presupunnd eliminarea
surplusului de ap din polieterul triol nainte de a se introduce n procesul de sintez.
- devolatilizare polieterilor grefai (vid realizat de PS-117/1 sau 2 i PS-118/1 sau 2);
Apele reziduale au o ncrcare foarte mic cu organice (cca. 0.03%) deoarece
ndeprtarea monomerilor nereacionai s-a realizat n cea mai mare parte n faza de
degazare - absorbia acestora n ap n coloana DT-101 i obinerea unei soluii de
monomeri care se transport la ardere reziduuri.
155
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Temperatura apelor reziduale este de 15-35 0C (vara) sau de cca. 5-20 0C (iarna) -
funcie de temperatura apei introdus pentru formarea inelului de lichid al pompei de vid.
Eventualele urme de monomeri absorbii n inelul pompei au o temperatur de cca.
0
80-90 C.
Pentru verificarea urmelor de ape reziduale provenite la vacuumare polieterului se
propune monitorizarea acestora la CN -11A.
c) ape reziduale rezultate din splrile de platforme i utilaje n cazul opririlor
instalaiei pentru revizii sau conservri.
Toate utilajele (reactoare, coloana de neutralizare, pompe, vase) sunt montate n
cuve de retenie prevzute cu canale de suprafa care comunic cu bae .
Baele cuvelor de retenie s-au conectat controlat (prin ventile) la canalizarea din
zon vezi canalizare nou CN 11A - CN 8A - CN 1A i legtura la canalizarea existent
CN 63 (legat la canalizarea magistral i de aici la Staia de Epurare) i n cazul unor
avarii, produsul se va recupera din ba cu o pomp mobil.
Apele uzate industriale rezultate din Instalaia de polieteri grefai se trimit la
canalizarea chimic neutr i de aici n Staia de epurare biologic. Apele rezultate (care
respect parametrii de calitate) sunt evacuate n rul Olt.
d) ape menajere provenite de la grupurile sanitare;
Apele menajere sunt dirijate n canalizarea menajer a S.C. OLTCHIM S.A. i de
aici trimise n Staia de epurare biologic.
e) ape pluviale care pot fi impurificate cu urme de compui chimici.
n cazul apelor pluviale provenite din ploi, baele cuvelor de retenie sunt legate la
canalizarea meteoric din zon printr-un ventil.
Apele pluviale sunt dirijate n canalizarea meteoric a S.C. OLTCHIM S.A. i de aici
trimise prin OVOID I n Camera de intersecie.

2. Evacuri n aer
Ab-gazele rezultate azot i vapori monomeri n procesul de sintez polieteri
grefai sunt conduse la coloana de neutralizare DT-101 i absorbite n apa din vasul de
sub coloan cu formarea unei soluii de monomeri.
Azotul este evacuat la partea de sus a coloanei prin opritorul de flcri, sub
controlul analitic.

3. Evacuri de deeuri
Din procesul de sintez polieteri grefai nu rezult produse secundare.
n urma filtrrii polieterilor grefai (reinere particule mai mari de 100 microni) rezult
ca deeu de fabricaie un solid (polieter polimeric).

2. Unitatea 300 - Instalaie de polieteri flexibili (dioli, glicerine propoxilate)


Date generale:
Capacitate instalaie, conform proiect: 35.000 t/an polieteri.

Amplasare instalaie
Vecinti ale Instalaiei de sintez polieteri flexibili i grefai Instalaie nou:
La N
Drum uzinal VI; Secia PVC I
La NV
Magazie central; S.C. MENTCHIM S.A; Oltpan
156
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

La SV
GAR I;
La SE
Drum uzinal IV; Secia Oxo-alcooli; Anhidrid ftalic, DOF
La E
Instalaia Solveni Clorurai (nchis definitiv);
La NE
Secia Monomer II; Depozit de lichide inflamabile;Secia PVC II;

Tehnologie:
Procesul tehnologic de fabricare a polieterilor grefai cuprinde fazele:
- sintez alcoolat;
- sintez propriu-zis;
- neutralizare;
- filtrare.

Materii prime i auxiliare:


- Propenoxid;
- Propilenglicol;
- Glicerin;
- Hidroxid de potasiu soluie 45%;
- Prepolieter - pentru sinteza polieterilor dioli;
- Bentonit calcic de turntorie;
- Tuf vulcanic

Produse finite:
- polieteri dioli:
Petol 250-2;
Petol 120-2;
Petol 56-2;
- glicerine propoxilate
Petol 600-3;
Petol 400-3;
Petol 300-3;
Petol 250-3;
Petol 160-3,

Utiliti:
- abur 6 ata;
- abur 3 ata (redus din abur de 6 bari);
- ap demineralizat;
- ap recirculat tur;
- ap subracit;
- apa fin decantat;
- azot;
- sol;
- aer instrumental;
- energie electric.

157
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Schemele de flux tehnologic, pe faze, ale Instalaiei de sintez polieteri flexibili,


sunt prezentate n Figura 23.

Dozarea propilenglicol/glicerina

Dozare soluie
KOH 45%

Recirculare

Omogenizare mas reacie

nclzire mas reacie


Ap fin decantat
Azot

Anhidrizarea alcoolatului Sistem vid

Stocare Ape reziduale

Figura 23a. Schema de flux tehnologic - Faza de sintez alcoolat

158
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Dozare alcoolat Dozare propenoxid

Propoxilare

Perfectare mas reacie

Azot

Degazarea masei de reacie Ap fin decantat

Recirculare rcire mas de reacie Absorbie


ab - gaze

Degazare
Azot

Stocare polieter Ape reziduale

Figura 23b. Schema de flux tehnologic - Faza de sintez polieteri

159
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Dozare polieter degazat


Dozare bentonit

Dezaerarea masei de reacie


Dozare tuf

Dozare ap demi
Omogenizare

Sistem vid
Anhidrizarea la vid

Formarea prestratului
Ape reziduale

Filtrarea polieterilor

Suflare i uscare
Stocare PEF

Figura 23c. Schema de flux tehnologic - Faza de neutralizare purificare polieter

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Apele reziduale rezultate din instalaia de sintez polieteri flexibili au o frecven de
evacuare mic, aceasta fcndu-se n mod discontinuu.
Apele reziduale sunt formate din:
a) ape rezultate la absorbia propenoxidului la faza de sintez polieteri flexibili n
coloana de neutralizare ab-gaze DT-301 (proces discontinuu).

160
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

b) ape reziduale rezultate de la surplusul de ap de la inelul pompelor de vid de la


fazele:
- sintez alcoolat (vid realizat de PS-307/1,2 sau 3). Apele nu conin ncrcare
organic, vacuumarea presupunnd eliminarea surplusului de ap din materiile prime i
ap de proces. Apa rezidual se dirijeaz la canalizarea chimic neutr CN-1A.
- sintez polieteri flexibili (vid realizat de PS-307/1,2 sau 3). La faza de vacuumare,
apele conin o ncrcare organic (exprimat n coninut de propenoxid) mic (max.
0.02%). Apa rezidual se dirijeaz la canalizarea chimic neutr CN-3A.
- neutralizare polieteri flexibili, (vid realizat de PS-319/1,2 sau 3). Apele nu conin
ncrcare organic, vacuumarea presupunnd eliminarea apei utilizat n procesul de
neutralizare alturi de adjuvanii de neutralizare. Apa rezidual se dirijeaz la canalizarea
chimic neutr CN-4A. Temperatura apelor reziduale este de 15-35 0C (vara) sau de cca.
5-20 0C (iarna) - funcie de temperatura apei introdus pentru formarea inelului de lichid al
pompei de vid.
c) Ape reziduale rezultate din splrile de utilaje n cazuri speciale (spargeri
utilaje), opriri de instalaii pentru revizii sau conservri.
Toate utilajele (reactoare, coloana de neutralizare, pompe, vase) sunt montate n
cuve de retenie prevzute cu canale de suprafa care comunic cu bae.
Baele cuvelor de retenie s-au conectat controlat (prin ventile) la canalizarea din
zon canalizare nou CN 11A - CN 8A - CN 1A i legtura la canalizarea existent CN
63 (legat la canalizarea magistral i de aici la Staia de Epurare) i n cazul unor avarii,
produsul se va recupera din ba cu o pomp mobil.
Apele uzate industriale rezultate din Instalaia de polieteri flexibili se trimit la
canalizarea chimic neutr i de aici n Staia de epurare biologic. Apele rezultate (care
respect parametrii de calitate) sunt evacuate n rul Olt.
d) ape menajere provenite de la grupurile sanitare;
Apele menajere sunt dirijate n canalizarea menajer a S.C. OLTCHIM S.A. i de
aici trimise n Staia de epurare biologic.
e) ape pluviale care pot fi impurificate cu urme de compui chimici.
n cazul apelor pluviale provenite din ploi, baele cuvelor de retenie sunt legate la
canalizarea meteoric din zon printr-un ventil.
Apele pluviale sunt dirijate n canalizarea meteoric a S.C. OLTCHIM S.A. i de aici
trimise prin OVOID I n Camera de intersecie.

2. Evacuri n aer
Ab-gazele rezultate azot i vapori de propenoxid n procesul de sintez polieteri
flexibili sunt conduse la coloana de neutralizare DT-301 i sunt absorbite n apa din vasul
de sub coloan.
Azotul este evacuat la partea de sus a coloanei prin opritorul de flcri, sub
controlul analitic.

3. Evacuri de deeuri
Din procesul de sintez polieteri flexibili nu rezult produse secundare.
Deeul de fabricaie rezultat n urma procesului de filtrare polieteri flexibili este
turta (conine bentonit, tuf vulcanic i polieter cca. 25-40%).

161
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

3. Unitatea 400 - Depozit de materii prime i produse finite

Date generale:
Depozitul de propenoxid, depozitele de materii prime, depozitul de produse finite,
rampa de descrcare materii prime i linia automat de ambalare polieteri la butoaie se
proiecteaz att pentru instalaiile de polieteri construite pe amplasamentul HCH ct i
pentru instalaiile de polieteri de pe amplasamentul LINDAN. Aceste instalaii de polieteri
au ca obiectiv obinerea urmtoarelor sortimente de polieteri:
- polieteri flexibili (polieteri dioli i glicerine propoxilate) capacitate 35 000 t/an;
- polieteri polimerici (grefai) capacitate 40 000 t/an.
- polieteri zaharai capacitate 25 000 t/an, din care polieteri cu zaharoz
17 000 t/an i polieteri cu sorbitol 8 000 t/an;
- polieteri Mannich capacitate 5 000 t/an, din care polieteri Mannich 3 000 t/an i
polieteri aminici 2 000 t/an.

Amplasare
Vecinti ale Instalaiei de sintez polieteri flexibili i grefai Instalaie nou:
La N
Drum uzinal VI; Secia PVC I
La NV
Magazie central; S.C. MENTCHIM S.A; Oltpan
La SV
GAR I;
La SE
Drum uzinal IV; Secia Oxo-alcooli; Anhidrid ftalic, DOF
La E
Instalaia Solveni Clorurai (nchis definitiv);
La NE
Secia Monomer II; Depozit de lichide inflamabile;Secia PVC II;

Materii prime i auxiliare:


- propenoxid;
- glicerin;
- Polieter petol 36-3BR (polieter triol);
- Petol 46-3MB (polieter triol);
- soluie hidroxid de potasiu 45%;
- acrilonitril;
- stiren;
- toluen;
- etilendiamin (EDA);
- dietilentriamin (DETA);
- dietanolamin (DEA);
- dimetilamina (DMA);
- fenol;
- nonilfenol;
- irganox 1135;
- irganox 5057;

162
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Produse finite:
- Petol PZ 400-4G;
- Petol PZ 400-4GR;
- Petol PZ 400-5G;
- Petol PZ 480-4G;
- Petol 250-2;
- Petol 120-2 (polieter diol);
- Petol 56-2 (polieter diol);
- Polieter petol 160-3 (glicerin propxilat);
- Polieter petol 400-3 (glicerin propxilat);
- Polieter petol 250-3 (glicerin propxilat);
- Polieter polimeric 27%;
- Petol PM 500-3F (Mannich);
- Petol PA 500-5D;

Utiliti:
- abur 6 ata (redus din abur de 13 bari);
- azot;
- aer instrumental;
- ap subracit;
- apa decantat;
- sol;
- energie electric.

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap
Condensul rezultat de la coul de dispersie din depozitul de propenoxid i apa
rezidual rezultat de la coloana de absorbie vapori de dimetilamin sunt dirijate la
canalizarea chimic neutr existent n zon.
Vasele de stocare materii prime i produse finite sunt amplasate n cuve betonate,
prevzute cu bae din care se face legtura, prin dou conducte prevzute cu ventil, la
canalizarea chimic neutr i la canalizarea meteoric.
Excepie fac vasele de stocare soluie KOH 45% i pompele aferente, a cror cuv
se leag la reeaua de canalizare anorganic, iar cuva vaselor de stocare acrilonitril i
stiren se leag, printr-o conduct prevzut cu ventil la canalizarea meteoric. Acest ventil
se va deschide doar cnd plou.
n cazul scurgerilor accidentale de acrilonitril i stiren acestea se colecteaz n baa
cuvei de retenie a vasului de stocare respectiv, de unde cu ajutorul unei pompe mobile
vor fi recuperate n butoaie sau containere urmnd a fi valorificate dup caz, fie n
procesul tehnologic fie trimise la Instalaia Ardere Rezidii din cadrul SC OLTCHIM SA.
Pompele de vehiculare materii prime i produse finite se amplaseaz pe platforme
betonate, apele rezultate de la splarea platformelor fiind dirijate la canalizarea chimic
neutr cu excepia apelor cu urme de KOH care se direcioneaz la canalizarea chimic
anorganic.
Scurgerile accidentale de produs (polieter grefat) se colecteaz n baa cuvei de
unde se recupereaz cu o pomp flux n butoaie, iar apele de splare se vor dirija la
reeaua de canalizare chimic neutr printr-un ventil de Dn 100.
Rampa auto de descrcare materii prime se prevede cu o cuv cu rebord de
100 mm i o uoar pant ctre canalul de suprafa. n afara cuvei se realizeaz o ba
163
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

din care se face legtura prin dou conducte prevzute cu ventil, o conduct la
canalizarea chimic neutr i cealalt conduct la canalizarea meteoric.

2. Evacuri n aer
Din procesele tehnologice aferente Unitii 400 nu rezult emisii toxice care s
polueze atmosfera.
Eaprile supapelor de siguran i a degazrilor de pe vasele de stocare
propenoxid, sunt dirijate la coul de dispersie (D=300 mm i Htot=12000 mm) de unde sunt
dispersate n atmosfer.
Supapele de siguran de pe vasul de stocare soluie demetilamin 60 % eapeaz
n atmosfer. Degazarea vasului de stocare dimetilamin se dirijeaz ntr-o coloan de
absorbie n ap, unde urmele de dimetilamin sunt absorbite n ap, iar inertele sunt
evacuate n atmosfer. Apa cu urme de dimetilamin rezultat se trimite la canalizarea
chimic neutr, fiind biodegradabil.

3. Evacuri de deeuri
Apele rezultate de la splarea utilajelor n timpul reviziilor vor fi colectate n baa
cuvelor de retenie a vaselor de stocare corespunztoare de unde, cu ajutorul unei pompe
mobile vor fi transvazate n butoaie i trimise la Instalaia de Ardere rezidii a
SC OLTCHIM SA.

17. Instalaiile de polieteri zaharai, aminici i mannich

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: - 15000 t/an polieteri zaharai
- 3850 t/an polieteri aminici sau mannich
Anul punerii n funciune:- linia 1 n 2001, modernizare:
- linia 2 n 2005
- linia 3 n 2007

Amplasare instalaie
Vecintile instalaiilor Polieteri zaharai, aminici i mannich sunt:
- la N: Drum uzinal IV, ramp CF, Instalaia de polieteri flexibili i grafai
- la S: Instalaia Fosgen (n conservare);
- la E: Drum uzinal XIII, Instalaia Alchilamine (n conservare);
- la V: Drum uzinal XI, GAR III, Instalaia PVC 2

Tehnologie
n cadrul instalaiei se pot obine mai multe sortimente de polioli pentru spume
politerice rigide de tipul:
- polieteri zaharai;
- trioli:
- polieteri de tip aminici;
- polieteri de tip Mannich

Materii prime i auxiliare


A. Materii prime pentru Polieteri zaharai
- Zahr
- Glicerin
164
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- Propenoxid
- Soluie hidroxid de potasiu 45 %
- Acid fosforic soluie 85%
- Tuf vulcanic
- Ap demineralizat
- Irgastab pur
- Ap oxigenat 50%
B. Materii prime pentru Glicerine propoxilate
- Ambosol
- Decalit
C. Materii prime pentru Polieterii Mannich
- Dietanolamin
- Nonilfenol
- Fenol
- Paraformaldehid
- Propenoxid
D. Materii prime pentru Polieteri Aminici
- Etilndiamina (EDA)

Produse finite
A. Polieteri Zaharai (PZ-400-4G, PZ-400-5G, PZ-480-4G, PZ-360-4G)
B. Glicerine Propoxilate (P-160-3, P-250-3, P-400-3)
C. Polieteri Mannich (PM-500-3F, PM-410-4N)
D. Polieteri Aminici (PA-450-4E, PA-640-4E, PA-500-5D)

Utiliti
- abur 6 atm
- ap demineralizat
- ap recirculat
- ap fin decantat
- ap potabil i ap de incendiu
- azot
- aer instrumental
- energie electric

Evacuri ctre mediu


1. Evacuri n ap i aer
A. Din procesul tehnologic de fabricaie al polieterilor zaharai ct i a polieterilor
Mannich se obin apa reziduale cu o frecventa mica de evacuare; astfel:
Soluia diluata de propenoxid i de derivai ai acestuia, rezultata, prin absorbia n
apa fin decantata a propenoxidului nereactionat si produselor uor volatile rezultate din
procesul de polimerizare. Absorbia se realizeaz n coloanele de absorbie cu umplutura
DT - 101 si DT - 102 stropite cu apa fin decantata alimentata cu pompele submersibile PS
- 105 si PS - 106 din vasele VS 104 si VS- 105.
Vasele VS 104 si VS- 105 sunt alimentate in mod continuu de la reea cu apa fin
decantata att cat sa se scurg prin preaplinul vaselor o cantitate mica ( ~ 1 m3/h ).
Soluia diluata de propenoxid ( 2 2,5 % conc.) rezultata de la degazarea vasului
PO, sau la depresarea finala a arjei din perfectare, i accidental in cazul eaprii unei
supape de la VS-102 sau de pe reactor si la depirea presiunii maxime pe reactor prin
165
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

deschiderea ventilului de degazare, este evacuata continuu la canalizarea neutra, de


unde este dirijata spre staia de epurare biologica, ntruct sunt biodegradabile la diluaii
mari.
n caz de avarie coloanele pot absorbi maxim cca. 2500 l/h PO degajat rezultnd o
soluie de 9 10 % PO.
De la pompele de vid PS- 107/1,2 ( cca. 4 m3/ arja) rezulta ape reziduale cu o
concentraie mai mic, dect concentraia soluiei rezultate prin absorbia propenoxidului
nereactionat la sinteza.

B. Apele rezultate la anhidrizarea polieterului zaharat neutralizat (cca.250 kg /


arj). Apa rezultata sub forma de vapori, o parte condenseaz n EX 201 si se separa
de restul vaporilor n VS- 204, fiind evacuata periodic la canalizarea chimica neutr CN-
191, iar necondensatele care conin i azot sunt preluate de inelul de apa al pompelor de
vid PS-202/1,2. Apele sunt hidrodegradabile.
Apele rezultate de la pompele PS-202/1.2 sunt evacuate continuu la canalizarea
chimica neutra CN-195 fiind dirijate la staia de epurare biologic.

C. Degazrile directe n atmosfera sunt formate de azotul rmas neabsorbit n


coloanele DT- 101 i DT-102, avnd un coninut neglijabil de volatile organice.

D. Apa rezultata sub forma de vapori o parte condenseaz n EX- 100 i se separa
de restul vaporilor in VS-105, fiind evacuat periodic la canalizarea chimica neutra CN-
191; iar necondensatele care conin i azot sunt preluate de inelul de apa al pompelor de
vid PS- 107.
Apa rezultat de la anhidrizarea bazei Mannich conine i urme de metanol i
formaldehid.
Apele rezultate de la pompele de vacuum sunt evacuate continuu la canalizarea
chimica neutra CN-194 fiind dirijate la staia de epurare biologic.

E. Apele rezultate la anhidrizarea oxazolidinei sub forma de vapori condenseaz


parial n EX-1. Condensul rezultat ajunge in VS- 1 i prin picior barometric curge in vasul
din afara instalaiei, de unde este eliminat continuu la canal ( CC-180); iar necondensatele
care conin i azot sunt evacuate de pompa de vacuum prin intermediul vasului VS-2 n
afara cldirii.

2. Evacuri de deeuri
n procesul de fabricaie al polietrilor zaharai ct i a celor Mannich nu se obin
produse secundare.
Ca deeu de fabricaie se obine turta rezultata la faza de filtrarea a polieterilor
zaharai, in cantitate de 230 t/an.
Turta rezultata conine: precipitat de KH2PO4 tuf vulcanic i o cantitate mica de
polieter.
Se colecteaz n buncrul B-201 situat sub filtru FT- 201, ct i n buncrul B-400
situat sub filtru FT-400 i se evacueaz la batal.
n procesul tehnologic de obinere a polieterilor Mannich nu rezulta deeuri de
fabricaie.

166
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

18. Instalaia de procesare ap oxigenat

Date generale despre instalaie


Capacitate de proiect: - 20 000 t/an H2O2 de concentraie 35% i 50%.
Anul punerii n funciune: 1995

Amplasare instalaie
Vecintile instalaiei sunt prezentate n continuare:
- la N: GAR IV;
- la V Drumul IV, Instalaia Lapte de var, Instalaia Alchilamine (n conservare);
- la S: Drumul II;
- la E: SC Sistemplast SRL;

Tehnologie
Procesarea apei oxigenate de concentraie 70% n ap oxigenat de 35% i 50%
se face n parcul de rezervoare al instalaiei de obinere ap oxigenat (de sintez)
proiectat de IPROCHIM S. A. Bucureti.
Apa oxigenat importat la concentraia de 70% se descarc n unul rezervoarele
8V01/B,C de regul n 8V01C i se proceseaz n funcie de desfacere n ap oxigenat
de concentraie 35% i 50% prin adugare de ap demineralizat i stabilizator pirofosfat
acid de sodiu.
Pentru obinerea i livrarea apei oxigenate se parcurg urmtoarele faze:
1. descrcare ap oxigenat din cisterne C.F. n rezervorul 8V01C;
2. procesare ap oxigenat 50% n rezervorul 8V01A;
3. procesare ap oxigenat 35% n rezervorul 8V01B;
4. procesare ap oxigenat 35% n rezervorul 8V01D;
5. livrare ap oxigenat n cisterne auto, containere sau bidoane;
6. livrare ap oxigenat n cisterne de cale ferat (C F).

Materii prime i auxiliare


- Ap oxigenat 70%;
- Pirofosfat acid de sodiu;
- Ap demineralizat.

Produse finite
Ap oxigenat 35%;
Ap oxigenat 50%;

Utiliti
Aer comprimat;
Abur;
Energie electric.

Evacuri ctre mediu


La procesarea apei oxigenate nu sunt evacuri ctre mediu.

167
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

19. Depozitul de lichide inflamabile - DLI

Date generale

n cadrul Depozitului de lichide inflamabile se depoziteaz produse oxo ale Seciei


Oxo-Alcooli: octanol, n i izo butanol i produse ale seciei AF-DOF: dioctilftalat (DOF) i
orto-xilen. Pe lng aceste produse se mai depoziteaz i produs greu (reziduu de
distilare).
Depozitul a fost pus n funciune n anul 1968; este o construcie n aer liber,
deservit de o ramp CF i o ramp auto.

Principalele substane periculoase vehiculate n cadrul DLI sunt urmtoarele:


- n-butanol;
- i-butanol;
- dioctilftalat;
- o-xilen.

Vecintile Depozitului de lichide inflamabile sunt prezentate n continuare:


- la N: rezervoarele de dicloretan TK 21 E/F/G/H aparinnd seciei Monomer;
- la NV: Drumul VIII, Electroliza cu membran;
- la SV: Drumul VII, Instalaia PVC I;
- la S: Instalaia de polieteri flexibili i grefai (instalaia nou);
- la SE: Drumul VI, Instalaia clorur de vinil (Monomer II);
- la E-NE: Utiliti GAR3, Drumul IX, Situaii de Urgen Remiza SPSU.

n cadrul Depozitului de Lichide Inflamabile fluxul tehnologic const att n


pomparea produselor din instalaii sau din cisternele CF n rezervoare, ct i n
depozitarea i expedierea la consumatorii de pe platform sau la consumatorii din ar,
cnd produsele sunt ncrcate n cisterne CF sau auto.

20. Depozitul de gaze lichefiate - DGL

Date generale
Depozitul de Gaze Lichefiate este funcional din anul 1968 i este destinat stocrii
propilenei, etilenoxidului i propenoxidului, utilizate ca materii prime n instalaiile
consumatoare din cadrul seciilor societii SC. OLTCHIM. SA.
Depozitul este deservit de o ramp CF / descrcare cu 6 guri pentru propilen, 2
guri pentru etilenoxid i 2 guri pentru propenoxid.

Regimul de lucru al depozitului este n principiu continuu pentru propilen i


discontinuu pentru oxid de etilen i propenoxid.
Funcionarea este asigurat de trei schimburi pe zi tot parcursul anului.
Rampele de descrcare sunt solicitate n special pentru descrcarea propilenei i
etilenoxidului. Regimul de lucru n rampe este discontinuu, frecvena descrcrilor fiind n
funcie de spaiul de depozitare care se creeaz n urma consumului.

Instalaiile componente ale Depozitului de Gaze Lichefiate sunt amplasate n partea


de N-E a platformei OLTCHIM.

168
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Vecintile depozitului de gaze lichefiate sunt prezentate n continuare:


- la N localitatea Copcelu;
- la V: SC Euro Urethane;
- la S: Instalaia lapte de var;
- la SE: Gospodria de ap recirculat GAR IV;

Activitatea desfurata n cadrul instalaiei Depozit de Gaze Lichefiate (DGL) are


drept scop principal descrcarea cisternelor CF cu propilen i etilenoxid, depozitarea
propilenei, etilenoxidului i propenoxidului i livrarea lor la consumatori, asigurnd
funcionarea corespunztoare a utilajelor i echipamentelor aferente acestora, precum i
respectarea regulamentului tehnologic, a prevederilor normelor de securitate i sntate n
munca i a prevederilor normelor de prevenire pentru situaiile de urgenta.
Materii prime
- propilena;
- etilenoxidul;
- propenoxidul.
Utiliti
- energie electric;
- ap de rcire fin decantat;
- ap de incendiu;
- azot;
- aer A.M.C;
- abur inundare incendiu;
- sol rcire etilenoxid.

21. Depozitul central de materii prime

Date generale

Depozitul de materii prime este format din urmtoarele obiecte:


- Depozitul nr. 1 de materii prime solide
- Depozit nr. 2 de materii prime lichide: depozit carburani lubrifiani

Vecintile Depozitului central de materii prime sunt prezentate n continuare:


- la N: Drumul VIII;
- la NV: Drumul VIII, staia de splare cisterne;
- la SV: S.C. MENTCHIM;
- la S: Drum VI; Gospodria de ap GAR I, instalaia Polieteri
- la E: Drumul V, Instalaia PVC 1;

Depozitul nr. 1 de materii prime solide


Depozitul de materii prime solide este un depozit acoperit i betonat.
Depozitul de materii prime este destinat pentru depozitarea i expedierea la
consumatorii de pe platform a urmtoarelor tipuri de materii prime:
Materii prime n micare:
- Ambosol 500; Decalite; Magnesol; Paraformaldehid; Primisil (Celite) pentru
DOF; Tyzor (catalizator) pentru DOF; Diacel; Mercur; Sulfit de sodiu; Tiosulfat
de sodiu; Fosfat trisodic; Uree tehnic; Bentonit mcinat; Tuf vulcanic; Perlifil;
169
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

- Alumin hidratat (hidroxid de aluminiu); Clorur cupric; Azotit de sodiu; Azotat


de potasiu; Alfanaftol; Alcotex B72; Acid citric; Acid adipic; Bicarbonat de sodiu;
- Catalizatori: H185, H190 RED, actisorb, H185-uzai, oxid de zinc-uzai; Celvol;
- Klucel; Ferocianur potasiu; Hidrat de hidrazin; Mowiol; Metilceluloza; Peroxid
de lauroil solid; Pirofosfat de sodiu; Gohsenol: AH26, GH23, KH20, 17R, KH17;
- Tapeh; Trifenilfosfina; Tempoxy; Tabl pentru butoaie

Materii prime n custodie pentru RAMPLAST:


- Degalan 7D, 40F;
- Baeropan; Bioxid de titan; Turcarb (carbonat de calciu); Nordvil; Colorant;
- Baeropan 50625; Antiblocking; Tracel DB145, NCK13, TSE; Luran granule

Materii prime fr micare


- Admer L2100; Acid adipic; Alumin activat ;Alcotex MHPC 50, F88/47; Azotat
de potasiu; Bicarbonat de sodiu; Bisfenol A; Baerostab 460; Baerolub LPL;
Bicromat de potasiu; Copolimer poliamidic; Crbune activ vegetal - de la DOF;
- Crmizi pentru Cuptor OXO; Kane Ace B11A; 2Etylantrachinona pentru Apa
oxigenat; Erkopol B60 (Polivinil acetat); Granule PVC pentru sablare; Negru de
fum; Nitrat de amoniu; Parafin clorurat cereclor S70; Paraloid H118; Poliviol
G26/140; Polyvert 26/140; Pirofosfat de tetrasodiu; Pulbere aluminiu; Sipernat
S22; Stearina tip A; Topanol BHT; Trioxid de arsen;Tiuram ethnic (amida
aciclic); Vinapas B14

Depozit nr. 2 de materii prime lichide: depozit carburani lubrifiani


n cadrul Depozitului de materii prime, fluxul tehnologic const n pomparea
produselor din cisternele AUTO n rezervoare, ct i n depozitarea i expedierea la
consumatorii de pe platform a materiilor prime.

Depozitul de materii prime lichide este destinat pentru depozitarea i expedierea la


consumatorii de pe platform a urmtoarelor tipuri de materii: motorin, uleiuri, irgastab
pur, hidro X, luperox, inovol, irganox, butelii acetilen, butelii de GPL, aceton, toluen.

Activitatea la depozitul de carburani cuprinde dou etape: aprovizionarea i


distribuirea.

170
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

3.3. Descrierea substanelor periculoase

3.3.1. Inventarul substanelor periculoase


a) Identificarea substanelor periculoase
Conform legislaiei privind substanele toxice i periculoase materiile prime,
produsele intermediare i produsele finite vehiculate n platforma societii OLTCHIM sunt
n marea lor majoritate produse chimice periculoase, care prezint posibile surse de risc
prin declanarea unor accidente.
Hotrrea Guvernului Romniei nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de
accident major n care sunt implicate substane periculoase a fost elaborat n scopul
prevenirii acestui tip de accidente i al limitrii consecinelor lor asupra securitii i
sntii populaiei i asupra calitii mediului.
Prevederile acestui normativ se aplic activitilor desfurate de OLTCHIM care
implic vehicularea unor cantiti mai mari dect cele specificate n lista de substane
periculoase din Anexa 1.

Profilul de activitate al S.C. OLTCHIM S.A. const n:


- fabricarea altor produse chimice organice de baz, cod CAEN 2013;
- fabricarea altor produse chimice anorganice de baz, cod CAEN 2014;
- fabricarea varului, cod CAEN 2352

Toate materiile auxiliare folosite la obinerea produselor finite sunt achiziionate de


la furnizori autorizai i exist o eviden strict a intrrilor i a stocurilor existente pe
platform.

Parte din aceste produse sunt supuse reglementrilor HG 804 / 2007, deoarece se
regsesc n categoriile de substane din Anexa 1.

Titularul activitii, pentru minimizarea surselor de risc ce pot aprea ca urmare a


utilizrii substanelor toxice i periculoase i a limita riscul n domeniul acceptabil are
obligaia:
de a inventaria cantitile de substane periculoase care se gsesc n mod curent n
amplasament i instalaiile n care sunt utilizate sau stocate, pentru a definitiva lista
substanelor periculoase care pot provoca un accident major;
de a realiza documentaiile impuse de HG 804 / 2007;
de a lua msurile care se impun pentru nlturarea pericolului de apariie a unui
accident major;
de a lua msurile care se impun pentru limitarea efectelor unui accident major, n
cazul n care el s-ar produce.

Principalele substane periculoase vehiculate n reprezentnd materii prime,


auxiliare, produse finite, care intr sub incidena H.G. 804/2007 sunt prezentate n
continuare.

171
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Tabelul 17
Nr. Index
Nr. EC (cf. anexa nr.
Nr. Denumirea Denumire conform IUPAC/
Nr. CAS (Nr. EINECS / Nr. Tip substan
Crt. comercial Formul molecular NLP / Nr. ELINCS)
2 la HG nr.
1408 / 2008)
0 1 2 3 4 5 6
1. Clor Clor / Cl2 7782-50-5 231-959-5 017-001-00-7 anorganic
Clorur de vinil;
2. Clorur de vinil Cloroetilen; 75-01-4 200-831-0 602-023-00-7 organic
/ C2H3Cl
Ftalat de bis(2-etilhexil);
3. Dioctilftalat Ftalat de di-(2-etilhexil); 117-81-7 204-211-0 607-317-00-9 organic
DEHP
Etilen oxid;
4. Etilenoxid Oxid de etilen; 75-21-8 200-849-9 603-023-00-X organic
/ C2H4O
Propen;
5. Propilen Propilen; 115-07-1 204-062-1 601-011-00-9 organic
/ C3H6
Propilen oxid;
1,2-Epoxipropan;
6. Propenoxid 75-56-9 200-879-2 603-055-00-4 organic
Metiloxiran
/ C3H6O
Etilen;
7. Etilen Eten; 74-85-1 200-815-3 601-010-00-3 organic
/ C2H4
8. Hidrogen Hidrogen / H2 1333-74-0 215-605-7 001-001-00-9 element

172
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Index
Nr. EC (cf. anexa nr.
Nr. Denumirea Denumire conform IUPAC/
Nr. CAS (Nr. EINECS / Nr. Tip substan
Crt. comercial Formul molecular NLP / Nr. ELINCS)
2 la HG nr.
1408 / 2008)
0 1 2 3 4 5 6
Diclorur de etilen;
9. Dicloretan 1,2-Dicloroetan; 107-06-2 203-458-1 602-012-00-7 organic
/ C2H4Cl2
1,2-Dicloropropan;
10. Diclorpropan Diclorur de propilen; 78-87-5 201-152-2 602-020-00-0 organic
/ C3H6Cl2
Etilendiamin;
11. Etilendiamina 1,2-Diaminoetan; 107-15-3 203-468-6 612-006-00-6 organic
/ C2H8N2
Dimetilamina
12. Dimetilamina 124-40-3 204-697-4 612-001-01-6 organic
/ C2H7N
Hidrazin
13. Hidrazin 302-01-2 206-114-9 007-008-00-3 anorganic
/ H4N2
Acrilonitril
14. Acrilonitril 107-13-1 203-466-5 608-003-00-4 organic
/ C3H3N
Toluen
15. Toluen 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 organic
/ C7H8
Nonilfenol
16. Nonilfenol 25154-52-3 246-672-0 601-053-00-8 organic
/ C15H24O
Stiren
17. Stiren 100-42-5 202-851-5 601-026-00-0 organic
/ C8H8
Hipoclorit de Hipoclorit de sodiu
18. 7681-52-9 231-668-3 017-011-00-1 anorganic
sodiu / NaOCl

173
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Index
Nr. EC (cf. anexa nr.
Nr. Denumirea Denumire conform IUPAC/
Nr. CAS (Nr. EINECS / Nr. Tip substan
Crt. comercial Formul molecular NLP / Nr. ELINCS)
2 la HG nr.
1408 / 2008)
0 1 2 3 4 5 6
Peroxid de hidrogen;
19. Ap oxigenat Apa oxigenat; 7722-84-1 231-765-0 008-003-00-9 anorganic
/ H2O2
Oxigen
20. Oxigen 7782-44-7 231-956-9 008-001-00-8 element
/ O2
Metan;
21. Gaz natural 74-82-8 200-812-7 601-001-00-4 organic
/ CH4
1-Butanol;
n-Butanol;
22. N-Butanol 71-36-3 200-751-6 603-004-00-6 organic
Butan-1-ol;
/ C4H10O
2-Metilpropan-1-ol;
23. I-Butanol Izo-Butanol; 78-83-1 201-148-0 603-108-00-1 organic
/ C4H10O
o-Xilen
24. O-xilen 95-47-6 202-422-2 601-022-00-9 organic
/ C8H10
Fenol
25. Fenol 108-95-2 203-632-7 604-001-00-2 organic
/ C6H6O
Mercur
26. Mercur 7439-97-6 231-106-7 080-001-00-0 anorganic
/ Hg
Azotit de sodiu;
27. Azotit de sodiu 7632-00-0 231-555-9 007-010-00-4 anorganic
Nitrit de sodium;
Amoniac
28. Amoniac 7664-41-7 231-635-3 007-001-00-5 anorganic
/ NH3

174
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Index
Nr. EC (cf. anexa nr.
Nr. Denumirea Denumire conform IUPAC/
Nr. CAS (Nr. EINECS / Nr. Tip substan
Crt. comercial Formul molecular NLP / Nr. ELINCS)
2 la HG nr.
1408 / 2008)
0 1 2 3 4 5 6
Acid clorhidric
29. Acid clorhidric 7647-01-0 231-595-7 017-002-00-2 anorganic
/ HCl
Combustibili, diesel;
Motorin fr specificaii ;
[Combinaie complex de
hidrocarburi obinut prin
distilarea ieiului. Se
produs
30. Motorin compune din hidrocarburi cu 68334-30-5 269-822-7 649-224-00-6
petrolier
un numr de atomi de
carbon cuprins, n principal,
ntre C9 i C20 i cu punct de
fierbere cuprins ntre 163 i
3570C.]
Formaldehid;
Aldehid formic;
31. Formaldehid 50-00-0 200-001-8 605-001-00-5 organic
Metanal;
/ CH2O

175
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

b) Cantitatea maxim de substane periculoase care sunt prezente n obiectiv


sau care ar putea fi prezente

Instalaiile tehnologice i depozitele de materii prime i produse finite intr sub


incidenta prevederilor HG 804/2007, la limita inferioar i superioar a cantitilor
relevante specifice.
Instalaiile tehnologice prelucreaz / utilizeaz / produc:
substane periculoase nominalizate n Anexa nr. 1, la HG 804/2007:
clor;
formaldehid;
hidrogen;
acid clorhidric (gaz lichefiat);
gaze lichefiate extrem de inflamabile (inclusiv GPL gaz petrolier
lichefiat) i gaz natural;
oxidul de etilen;
oxidul de propilen;
oxigen;
hidrazin;
produse petroliere
- benzine i naftene;
- kerosen (inclusiv combustibil pentru avioane de reacie);
- distilate de petrol exclusiv fracia grea (inclusiv combustibili
diesel, produse petroliere pentru nclzirea locuinelor i
amestecuri de fracii).
substane chimice nenominalizate care aparin categoriei de substane i
preparate periculoase specificate n Anexa nr. 1 la HG 804/2007.

Cantitile de substane utilizate n laboratoare sunt mai mici de 2% din cantit


tile
relevante prevzute n coloana 2, Anexa 1 la HG 804/2007.
Laboratoarele sunt amplasate n cadrul obiectivului, n zone care nu pot initia un
accident major.
Laboratoarele OLTCHIM nu intr sub incidenta prevederilor HG 804/2007 la limita
inferioar si superioar a cantittilor relevante specifice.

Cantitile maxime de substane periculoase vehiculate pe amplasamentul


OLTCHIM sunt prezentate n Tabelul 18.

Tabelul 18
Cantitatea maxima de substan
Denumire substana
Instalaia periculoas prezent la un
periculoas
moment dat n tone
0 1 2
Secia Electroliz Clor gaz 0,200
cu membrane Clor lichid 270
schimbtoare de Hidrogen 0,004
ioni Hipoclorit de sodiu 100
Secia Electroliz Mercur 185,628
cu mercur Clor Instalaie: 0,33 gaz + 904 lichid.
176
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Cantitatea maxima de substan


Denumire substana
Instalaia periculoas prezent la un
periculoas
moment dat n tone
0 1 2
Parcul de cisterne: 2900 tone de
clor lichid (58 cisterne x 50 tone)
Hipoclorit de sodiu 60
Hidrogen 0,02

Secia Sod bloc, Azotit de sodiu 40% 13,6


fulgi, perle Gaz metan 0,0002

Etilen 0,170
Clor 0,165
Oxigen 0,014
Acid clorhidric 0,450
Instalaia clorur Hidrazin 0,200
de vinil Amoniac gaz 0,005
Amoniac lichid 0,600
Metan 0,003
Clorur de vinil 1400
1,2-dicloretan 4250

Clorur de vinil 12 + 1,5


Celvol 1
Alcotex B72 1
Inovol SA5 2
Instalaia PVC 1 Polivic S202 1
Luperox 223N60 10
Peroxid de lauroil 0,8
metilstiren 0,2
Formaldehid 0,120

Clorur de vinil 8 + 18
Celvol 1
Alcotex B72 1
Inovol SA5 5
Instalaia PVC 2 Polivic S202 2
Luperox 223N60 10
Peroxid de lauroil 0,8
metilstiren 0,4
Dioctilftalat 2

Secia OXO-ALCOOLI
Bicromat de sodiu 0,025
Instalaia Gaz Metan 0,021
Sintez Monoxid de carbon 0,1
Hidrogen 0,1
Instalaia Oxo-LP Propilen 15
177
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Cantitatea maxima de substan


Denumire substana
Instalaia periculoas prezent la un
periculoas
moment dat n tone
0 1 2
Propan 1
Monoxid de carbon 3
Hidrogen 3
Butiraldehid 120
Butiraldehid 480
Instalaia Grup Hidrogen 0,208
Fabricaie n-Butanol
91,6
i-Butanol

o-xilen 50
Soluie amoniacal 25% 0,2
Anhidrid ftalic Hidrat de hidrazin 0,2
Durferrit (azotit de sodiu 31 azotit de sodiu
40%)

Dioctilftalat 120
Dioctilftalat
Gaz metan Sub 2% din cantitatea relevant

Propilen 35
Clor 1
Propenoxid 170
Propenoxid
Reziduuri clorurate 28
(Diclorpropan 60-80%)
Hipoclorit de sodiu 50

Ulei cu PCB 49,3 + 20


R1070 + cisterne
Instalaii de
Reziduuri 100
incinerare reziduuri
R1020
organo-clorurate
Reziduuri 160
Instalaie KREBS
R5010, R1060
i VICHEM
Gaz metan 0,0003
Hidrazin 0,005

Instalaia de
purificare 1,2- 1,2-Diclorpropan 400
Diclorpropan

Propilenglicol Propenoxid 15

Propenoxid 19
Etilenoxid 3
Polieteri Stiren 52,2
Acrilonitril 45,3
Toluen 25,2
178
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Cantitatea maxima de substan


Denumire substana
Instalaia periculoas prezent la un
periculoas
moment dat n tone
0 1 2

Acrilonitril 71,953
Toluen 75,34
Instalaia de
Stiren 83,889
polieteri flexibili i
Oxid de propilen 799
grefai -unitatea
EDA 38
100, 300 i 400
DMA 38
Instalaia nou
Fenol 45
Nonilfenol 40

Propenoxid 140
Ap oxigenat 50% 0,5
Polieteri zaharai,
Nonilfenol 25
aminici i mannich
Fenol 50
EDA 25

Ap oxigenat 70% 99 (n instalaie)


Instalaia de
413 (cisterne CF)
procesare ap
Ap oxigenat 50% 47,8
oxigenat
Ap oxigenat 35% 45,2

n-Butanol 256
Depozitul de i-Butanol 448
lichide inflamabile* Dioctilftalat 3064
o-Xilen 1970

Propilen 980 (R1-R8, V1)


Depozitul de gaze 1280 (TK-15A)
lichefiate** Etilenoxid 150
Propenoxid 125

Hidrat de hidrazin 25% 3,8


Mercur 8
Depozitul central
Azotit de sodiu 5
de materii prime
Trioxid de arsen 0,4
Motorina cca. 70
Not:* - 25 tone pentru rampa auto din oricare sortiment
- 750 tone ramp CF din oricare din sortimente
** -430 tone de propilen pentru rampa CF

179
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

3.3.2. Caracteristicile fizice, chimice i toxicologice ale substanelor


periculoase

Starea fizic i proprietile fizico - chimice ale principalelor substanelor


vehiculate pe n cadrul OLTCHIM se prezint n continuare.

Tabelul 19
Nr. Denumirea substanei
Stare fizic / Proprieti fizico-chimice
crt. periculoase
0 1 2
n condiii normale de presiune i temperatur,
clorul este o substan gazoas, de culoare galben-
verzuie. Punct de fierbere: - 34oC. Neinflamabil.
Exploziv n prezena unui foc deschis (flacr).
1. Clor Poate forma amestecuri explozive cu oxigenul,
hidrogenul i alte gaze combustibile. Presiunea de
vapori: 6.3 atm la 20oC. Densitatea relativ (apa=1):
1,406 la 20oC. Densitatea vaporilor (aer=1): 2,45.
Punct de ngheare: -101 oC.
n condiii normale de temperatur i presiune este
un gaz incolor. Este folosit lichefiat sub presiune.
Miros: eterat puin pronunat. Temperatura de
fierbere: -13.9 oC la 760 mmHg. Temperatura de
aprindere: -78 oC (cup nchis), - 108 oC (cup
deschis). Extrem de inflamabile. Exploziv sub
2. Clorur de vinil aciunea unei flcri deschise. Formeaz amestec
exploziv cu aerul. Limite de explozie: 4-33% vol. n
aer. Presiune de vapori: 2,53 mmHg la 20 oC.
Densitatea lichidului (apa=1): 0.9121. Densitate gaz
(aer=1): 2,15. Densitatea la 20 oC : 968 kg/m3.
Temperatura de topire: -153.7 oC. Temperatura de
autoaprindere: 472 oC.
Lichid, punct de fierbere 384C, temperatur de
aprindere: 207C-cup nchis, 215-218C-cup
3. Dioctilftalat
deschis, temperatura de autoaprindere cca.
400C, densitate relativ (ap=1) 0,984.
Stare de agregare: gaz la presiune i temperatur
normal; Culoare: incolor; Miros: dulceag,
asemntor cu al eterului; Temperatura de fierbere:
10.7 oC; Temperatura de topire 112 oC;
Punct de inflamabilitate: -17.8 oC; Caracteristici de
4. Etilenoxid explozivitate: limita inferioar de explozie 3%, limita
superioar de explozie 100%; Densitate de vapori
la 21.1 oC : 2.93 Kg/m3 ; Densitate lichid la 0 oC:
0.08 Kg/m3; Solubilitate: complet miscibil cu apa,
alcoolul, acetona, benzen, eter, tetraclorura de
carbon, diveri solveni organici.

180
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Denumirea substanei


Stare fizic / Proprieti fizico-chimice
crt. periculoase
0 1 2
Aspect: gaz incolor n condiii normale; Miros:
inodor; Temperatura de aprindere: 497 oC;
Temperatura de autoaprindere: 498 oC; Punct de
topire: -185.2 oC; Punct de fierbere: -47.7 oC;
Densitate la 0 oC: 0.581 g/l; Densitatea vaporilor
5. Propilen (aer=1): 1.46; Solubilitate: solubil n alcool etilic,
aceton; Tensiunea de vapori la 19.8 oC: 10 atm.
Produs inflamabil. Limite de explozie: inferioar 2 %
vol. (35.01g/m3), superioar 11.1 % vol. (194.31
g/m3).
Lichid; densitate la 20C: 0,8267 g/cm3;
temperatura de inflamabilitate -30C; limite de
6. Propenoxid explozivitate n aer: limita inferioar: 2,1% vol. i
limita superioar 21,5 % vol.; temperatura de
fierbere 33,9C.
Gaz incolor, mai greu dect aerul; formeaz cu
oxigenul amestecuri explozive. Densitate specific:
1,261 g/l la 0oC. Punct de ngheare: - 169o C.
7. Etilen Punct de fierbere: -104o C. Limita de explozie n aer
(% vol): 2,75 28,6. Temp. de autoaprindere:
540C. Presiune (kgf/cm3): 5.
Gaz; temp. fierbere -253C; temp. lichefiere -259C;
temp. inflamabilitate 585C; densitate c.n. 0,0899
8. Hidrogen kg/m3; densitate (aer=1) 0,07; parial solubil n ap;
lim. explozie inf. 4%vol; lim. explozie sup. 75,6%vol.
Lichid incolor, uleios, cu miros asemntor
cloroformului. Temp. de fierbere: 83,4 0C. Temp. de
aprindere: 13 0C (cup nchis), 18 0C (cup
deschis). Foarte inflamabil; formeaz HCl prin
ardere. Exploziv sub aciunea unei flcri deschise.
9. Dicloretan Formeaz amestec exploziv cu aerul. Limite de
explozie: 6,2 16 % vol. n aer. Presiune de vapori:
87 mmHg la 25 0C / 312 mmHg la 50 0C. Densitate
relativ (ap=1): 1,25 g/cm3. Temp. de
autoaprindere: 440 0C. Temp. de topire: -35,4 0C
Lichid galben verzui
Temperatura de fierbere la 0C = 95-960C;
10. Diclorpropan Temperatura de aprindere, 0C = 150C;
Indice de refracie la 200C = 1,438 1,440;
Densitatea la 200C = 1,156 g/cm3
Lichid; temperatura de autoaprindere 385C;
temperatura de inflamabilitate 34C; limite de
11. Etilendiamina explozivitate n aer: limita inferioar: 4,2% vol. i
limita superioar 14,4 % vol.; temperatura de
fierbere 116,5C.
Lichid; densitate la 0C: 0,680 g/cm3; temperatura
de autoaprindere 400C; temperatura de
12. Dimetilamina
inflamabilitate -17C; temperatura de fierbere 6C la
723 mm col. Hg.

181
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Denumirea substanei


Stare fizic / Proprieti fizico-chimice
crt. periculoase
0 1 2
Lichid, incolor, cu miros de amoniac. Punct de
topire: 14 0C. Punct de fierbere: 102,2 0C. Punct de
13. Hidrazin inflamabilitate: > 100 0C (cup nchis). Densitatea:
1,008 g/cm3 la 20 0C.
Lichid; densitate la 25C: 0,79 - 0,802 g/cm3;
temperatura de autoaprindere 481C; temperatura
de inflamabilitate 3+/-2,5C; temperatura de
14. Acrilonitril aprindere -5 0C; limite de explozivitate n aer 3-17
% vol.; temperatura de fierbere 77,6 - 77,7C;
temperatura de topire -82C.
Lichid; densitate la 20C: 0,8669 g/cm3;
temperatura de autoaprindere 4,44 0C (vas nchis);
15. Toluen limite de explozivitate n aer: limita inferioar: 1,17%
vol. i limita superioar 7,1 % vol.; temperatura de
fierbere 110,62C.
16. Nonilfenol Lichid; densitate la 20C: 0,940 0,95 g/cm3
Lichid; densitate la 20C: 0,9059 g/cm3;
temperatura de autoaprindere 530C; punct de
inflamabilitate 31C (n vas nchis) i 34C (n vas
17. Stiren deschis); limite de explozivitate n aer: limita
inferioar: 1,1% vol. la 29,3C i limita superioar
6,1 % vol. la 65,2C; temperatura de fierbere
145,2C.
Soluie apoas limpede, de culoare galben pal sau
verzuie, cu miros specific de clor; Punct de fierbere
(interval): 48-76 oC cu descompunere n clorat i
clorur de sodiu. Neinflamabil. Presiune de vapori
18. Hipoclorit de sodiu
la 20 0C: 17,5 mmHg; Densitatea relativ (apa=1):
1,09 pentru soluie de 5,25%, 1,15 pentru soluie de
8,0%, 1,21 pentru soluie de 12,0%. Complet solubil
n ap. Punct de topire: - 6 oC.
Peroxid de hidrogen
Lichid incolor, miros neptor; punct de fierbere:
Peroxid de hidrogen 125 0C; limitele de explozie n aer la 760 mm Hg:
>600C, presiune de vapori la 30 0C : 15 mm Hg,
H2O2
densitate relativ (ap=1): 1,23; punct de topire
soluie 70% /ngheare: -560C, temperatura de autoaprindere
>600C;
Lichid incolor, miros neptor; punct de fierbere:
Peroxid de hidrogen 114 0C, limitele de explozie n aer la 760 mm
19. Hg:>600C, presiune de vapori la 30 0C : 18 mm Hg
H2O2
punct de topire /ngheare: -520C, densitate relativ
soluie 50% (ap=1): 1,19; temperatura de autoaprindere
>600C;
Lichid incolor, miros neptor; punct de fierbere:
Peroxid de hidrogen 108 0C; limitele de explozie n aer la 760 mm Hg:
>600C, presiune de vapori la 30 0C : 23 mm Hg,
H2O2
densitate relativ (ap=1): 1,13, punct de topire
soluie 35% /ngheare: -330C, temperatura de autoaprindere
>600C.

182
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Denumirea substanei


Stare fizic / Proprieti fizico-chimice
crt. periculoase
0 1 2
Gaz, icolor, inodor. Punct de fierbere: - 182,90C.
Punct de congelare: - 218 0C. Densitate relativ, n
stare gazoas (aer = 1): 1,1. Densitate relativ,
20. Oxigen lichid (apa = 1): 1,14.
Gazul / vaporii sunt mai grei dect aerul. Se
acumuleaz n spaii nchise, la nivelul solului sau
spaii sub nivelul solului (canalizri).
Gaz, incolor. Punct de fierbere: -161,6 C. Punct de
topire: -183 C. Densitate (aer=1) 0,544 la 0 C.
21. Gaz natural
Extem de inflamabil. Limite de explozivitate: 5 15
(% vol. n aer). Temp. autoaprindere 537C.
Lichid incolor, temperatur de fierbere: 117,5 0C,
temperatur de aprindere: 34 0C (cup nchis),
lichid inflamabil, limite de explozie: 1,46 11,25 %
vol. n aer, densitatea relativ: 0,8098 la 20 0C,
22. N-Butanol densitate de vapori (aer=1): 2,55, presiune de
vapori: 0,6 kPa, temperatur de topire: -88,3 0C,
temperatur de autoaprindere: 340 0C.
Exploziv sub aciunea unei flcri deschise.
Formeaz amestec exploziv cu aerul.
Lichid incolor, temperatur de fierbere: 106-108 0C,
temperatur de aprindere: 28 0C (cup nchis),
lichid inflamabil, limite de explozie: 1,6 12 % vol.
n aer, densitatea relativ: 0,802 la 20 0C, densitate
23. I-Butanol de vapori (aer=1): 2,6, presiune de vapori: 10,4
mmHg la 25 0C, temperatur de topire: -108 0C,
temperatur de autoaprindere: 415 0C.
Exploziv sub aciunea unei flcri deschise.
Formeaz amestec exploziv cu aerul.
Lichid, Punct de topire: 25 0C; Punct de fierbere:
144 0C; Temperatura de aprindere: 17 25 0C,
Temperatura de autoaprindere: 465 0C, Limitele de
24. O-xilen
inflamabilitate: inferioara=1,0 % vol., superioara=7,6
% vol., Densitatea lichid: 0,86 g/cm3 la 20 0C,
Densitatea relativa vapori: 1,23 Kg/m3.
Lichid, punct de aprindere 79,4C (n vas nchis) i
25. Fenol 86C (n vas deschis);
Metal lichid alb-argintiu, inodor, punct de fierbere:
356,9 0C, neinflamabil, nu este exploziv, nu este
oxidant, presiune de vapori la 25 0C: 0,002 Hg;
26. Mercur
densitate specific (ap=1): 13,5955, densitate
relativ de vapori (aer=1): 6,93, insolubil n ap,
punct de topire: -38,9 0C.
27. Azotit de sodiu Solid
Gaz/lichid puternic mirositor. Punct de topire: - 77,7
o
C. Punct de fierbere: -33,4 oC. Densitatea vaporilor
28. Amoniac (aer=1) : 0,6. Presiunea vaporilor: 8,76 atm la 21,1
o
C. Limite de inflamabilitate: 15,5 27 % vol n aer.
Temp. de autoaprindere: 651,1 oC.

183
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Denumirea substanei


Stare fizic / Proprieti fizico-chimice
crt. periculoase
0 1 2
Gaz, incolor pn la uor galben, cu miros
neptor. Se solubilizeaz foarte uor n ap cu
degajare de cldur. Punct de ngheare: - 114oC.
29. Acid clorhidric Punct de fierbere: - 85oC la 760 mmHg. Presiunea
de vapori: > 3000 mmHg la 20oC. Densitatea
vaporilor (aer=1): 1,3. Densitate relativ (apa=1):
1,19 g/cm3. Acidul clorhidiric gaz nu este inflamabil.
Lichid, pct. fierbere 170-370C la 1013 hPa;
30. Motorin presiune de vapori 1 hPa la 15,5C; neinflamabil
Lichid limpede inclolor; temp. de aprindere: 60 0C;
31. Formaldehid limite de explozivitate, vol n aer: 7-73 %; temp. de
autoaprindere: 430 0C.

Clasele de pericol, de securitate i de risc, conform HG nr. 1408 / 2008 pentru


principalele substanele, materiile prime i auxiliare vehiculate n cadrul fabricaiilor
OLTCHIM, precum i pentru produsele obinute n urma proceselor tehnologice, se
prezint n continuare, Tabelul 20.
Tabelul 20
Nr. Index Clasificarea / etichetarea substanei
Denumirea comercial (cf. anexa nr. 2 la HG nr. 1408 / 2008)
Nr. (cf. anexa nr. 2
Puritatea substanei / Etichetare
Crt. la HG nr. 1408 / Clasificare /
compoziie, n % (clasa de pericol / clasa de
2008) limite specifice (da, nu) risc / clasa de securitate)
0 1 2 3 4
T; R23
T; N
Xi; R36/37/38
1. Clor 017-001-00-7
N; R50
R: 23-36/37/38-50
S: (1/2-)9-45-61
/ nu
F+; R12 F+; T
2. Clorur de vinil 602-023-00-7 Carc. Ct. 1; R45 R: 45-12
/ nu S: 53-45
Repr. Cat. 2; T
3. Dioctilftalat 607-317-00-9 R60-61 R: 60-61
/ nu S: 53-45
F+; R12
Carc. Cat. 2; R45 F+; T
Muta. Cat. 2; R46 R: 45-46-12-23-
4. Etilenoxid 603-023-00-X
T; R23 36/37/38
Xi; R36/37/38 S: 53-45
/ nu
F+
F+; R12
5. Propilen 601-011-00-9 R: 12
/ nu
S: (2-)9-16-33

184
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Index Clasificarea / etichetarea substanei


Denumirea comercial (cf. anexa nr. 2 la HG nr. 1408 / 2008)
Nr. (cf. anexa nr. 2
Puritatea substanei / Etichetare
Crt. la HG nr. 1408 / Clasificare /
compoziie, n % (clasa de pericol / clasa de
2008) limite specifice (da, nu) risc / clasa de securitate)
0 1 2 3 4
F+; R12
Carc. Cat. 2; R45 F+; T
Muta. Cat.2; R46 R: 45-46-12-20/21/
6. Propenoxid 603-055-00-4
Xn; R20/21/22 22-36/37/38
Xi; R36/37/38 S: 53-45
/ nu
F+; R12; F+
7. Etilen 601-010-00-3 R67 R: 12-67
/ nu S: (2-)9-16-33-46
F+,
8. Hidrogen 001-001-00-9 F+; R12 R:12
S: (2-)-9-16-33
F; R11
F; T
Carc. Ct. 2; R45
R: 45-11-22-
9. Dicloretan 602-012-00-7 Xn; R22
36/37/38
Xi; R36/37/38
S: 53-45
/ da5)
F; R11 F; Xn
10. Diclorpropan 602-020-00-0 Xn; R 20/22 R: 11-20/22
/ nu S: (2-)16-24
R10 C
Xn; R21/22 R: 10-21/22-34-
11. Etilendiamina 612-006-00-6 C; R34 42/43
R42/43 S: (1/2-)23-26-
/ da 36/37/39-45
F+; R12 F+; C
Xn; R20/22 R: 12-20/22-34
12. Dimetilamina 612-001-01-6
C; R34 S: (1/2-)3-16-26-
/ da 29-36/37/39-45
R10
Carc. Ct. 2; R45
T; N
T; R23/24/25
R: 45-10-23/24/25-
13. Hidrazin 007-008-00-3 C; R34
34-43-50/53
R43
S: 53-45-60-61
N; R50-53
/ da2)
F; R11
Carc. Cat. 2; R45
F; T; N
T; R23/24/25
R: 45-11-23/24/25-
14. Acrilonitril 608-003-00-4 Xi; R37/38-41
37/38-41-43-51/53
R43
S: 9-16-53-45-61
N; R51-53
/ da

185
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Index Clasificarea / etichetarea substanei


Denumirea comercial (cf. anexa nr. 2 la HG nr. 1408 / 2008)
Nr. (cf. anexa nr. 2
Puritatea substanei / Etichetare
Crt. la HG nr. 1408 / Clasificare /
compoziie, n % (clasa de pericol / clasa de
2008) limite specifice (da, nu) risc / clasa de securitate)
0 1 2 3 4
F; R11
Repr. Cat. 3; R63 F; Xn
Xn; R48/20-65 R: 11-38-48/20-63
15. Toluen 601-021-00-3
Xi; R38 - 65-67
R67 S: (2-)36/37-46-62
/ nu
Repr.Cat.3; R62
C; N
Repr.Cat.3; R63
R: 22-34-62-63-50
Xn; R22
16. Nonilfenol 601-053-00-8 /53
C; R34
S: (1/2-)26-36/37/
N; R50-53
39-45-46-60-61
/ nu
R10
Xn
Xn; R20
17. Stiren 601-026-00-0 R: 10-20-36/38
Xi; R36/38
S: (2-)23
/ da
C; R34
C; N
R31
18. Hipoclorit de sodiu 017-011-00-1 R: 31-34-50
N; R50
S: (1/2-)28-45-50-61
/ da1)
R5
O; C
O; R8
R: 5-8-20/22-35
19. Ap oxigenat 008-003-00-9 C; R35
S: (1/2-)17-26-28-
Xn; R20/22
36/37/39-45
/ da
O
O; R8
20. Oxigen 008-001-00-8 R: 8
/ nu
S: (2-)17
F+
F+; R12
21. Gaz natural 601-001-00-4 R:12
/ nu
S: (2-)-9-16-33
Xn
R10
R: 10-22-37/38-41-
Xn; R 22
22. N-Butanol 603-004-00-6 67
Xi; R37/38-41
S: (2-)7/9-13-26-
R67
37/39-46
Xi
R10
R: 10-37/38-41-67
23. I-Butanol 603-108-00-1 Xi; R37/38-41
S: (2-)7/9-13-26-
R67
37/39-46
R10
Xn
Xn; R20/21
24. O-xilen 601-022-00-9 R: 10-20/21-38
Xi; R38
S: (2-)25
/ da

186
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Index Clasificarea / etichetarea substanei


Denumirea comercial (cf. anexa nr. 2 la HG nr. 1408 / 2008)
Nr. (cf. anexa nr. 2
Puritatea substanei / Etichetare
Crt. la HG nr. 1408 / Clasificare /
compoziie, n % (clasa de pericol / clasa de
2008) limite specifice (da, nu) risc / clasa de securitate)
0 1 2 3 4
Muta.Cat.3; R68 T; C
T; R23/24/25 R: 23/24/25-34-48/
25. Fenol 604-001-00-2 Xn; R48/20/21/22 20/21/22-68
C; R34 S: (1/2-)24/25-26-
/ da 28-36/37/39-45
T; R23
T; N
R33
26. Mercur 080-001-00-0 R: 23-33-50/53
N; R50-53
S: (1/2-)7-45-60-61
/ nu
O; R8
O; T; N
T; R25
27. Azotit de sodiu 007-010-00-4 R: 8-25-50
N; R50
S: (1/2-)45-61
/ da
R10
T; N
T; R23
R: 10-23-34-50
28. Amoniac 007-001-00-5 C; R34
S: (1/2-)9-16-26-
N; R50
36/37/39-45-61
/ da
T; C
T; R23
R: 23-35
29. Acid clorhidric 017-002-00-2 C; R35
S: (1/2-)9-26-
/ da
36/37/39-45
Xn
30. Motorin 649-224-00-6 Carc. Cat. 3; R40 R: 40
S: (2-)36/37
Carc. Cat. 3; R40 T
T; R23/24/25 R: 23/24/25-34-40-
31. Formaldehid 605-001-00-5 C; R34 43
R43 S: (1/2-)26-
/ da 36/37/39-45-51
NOT: E-exploziv; F-foarte inflamabil; F - extrem de inflamabil; T-toxic; C-corosiv;
+

Xn-nociv; Xi-iritant; N-periculos pentru mediu

Efectele posibile asupra strii de sntate a factorului uman i a mediului, pentru


diferite substane prezente n procesele de fabricaie, procesele de manipulare, vehiculare
i transport, sunt prezentate n continuare.
n Volumul II Fie cu date de securitate sunt prezentate fiele cu date de
securitate ale principalelor substane periculoase de pe amplasament.

187
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

3.3.3. Comportamentul fizic i chimic n condiii normale de utilizare i n


condiii previzibile de accident
Tabelul 21
Denumirea Comportament fizico-chimic n condiii
Nr.
substanei Nr. CAS
crt. normale accident
periculoase
0 1 2 3 4
Condiii de evitat: Expunere la
cldur, umezeal i substane
incompatibile.
Materiale de evitat: Clorul este un
agent de oxidare puternic care
reacioneaz violent cu agenii
reductori i materialele
combustibile. Este incompatibil cu
metalale fin divizate (reacie
exploziv), combustibile,
Clorul mbuteliat n metarialele organice i umezeala.
containere de oel Reacioneaz energic cu
1. Clor 7782-50-5 este stabil la acetilena, arsenic, bismut, bor,
temperatura benzen, calciu, crbune activ,
camerei. eter, sulfur de carbon, eten,
fluor, glicerin, hidrazin,
hidrocarburi, polipropilen, silicon,
atac unele forme de plastic,
cauciuc.
Produse de descompunere
periculoase: Clorul nu se
descompune dar reacioneaz
violent cu substanele organice
formnd acid clorhidric i alte
substane toxice i / sau corozive.
Condiii de evitat: Cldur, surse
de foc i materiale incompatibile.
Materiale de evitat: Reacioneaz
ncepe s se
violent cu bazele concentrate la
descompun la
cald cu eliberare de acid clorhidric
450oC formnd
i cu agenii oxidani.
cantiti mici de
Produse de descompunere
acetilen i acid
periculoase: Prin nclzire la
clorhidric. La
descompunere se formeaz acid
temperatur
2. Clorur de vinil 75-01-4 clorhidric i acetilen.
obinuit i n
Polimerizeaz uor sub influena
absena umiditii nu
razelor solare, a cldurii sau a
este coroziv; n
catalizatorilor (peroxizi, ozon,
prezena apei la
persulfai). Pentru a mpiedica
temperaturi nalte
tendina de polimerizare n timpul
poate coroda fierul i
depozitrii sau al transportului se
oelul.
vor aduga inhibitori n cantiti
mici (n general un derivat
fenolic).

188
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Denumirea Comportament fizico-chimic n condiii


Nr.
substanei Nr. CAS
crt. normale accident
periculoase
0 1 2 3 4
Condiii de evitat: nclzire la
temperaturi ridicate.
Materiale de evitat: Oxidani
Stabil n condiii
puternici, baze tari.
obinuite de stocare
Produse de descompunere
3. Dioctilftalat 117-81-7 i utilizare n
periculoase: Prin nclzire la
containere nchise
descompunere se formeaz
etan.
dioxid i monoxid de carbon. Se
pot produce de asemenea vapori
iritani.
Reacii periculoase:
descompunerea iniiat de
cldur poate degaja energie
suficient pentru spargerea
containerelor. n stare lichida este
susceptibil la polimerizare, care
este iniiat de acizi, baze sau
catalizatori ca: cloruri anhidre de
fier, aluminiu, staniu, oxizi
Relativ stabil n
metalici.
soluii apoase sau
4. Etilenoxid 75-21-8 Condiii ce trebuie evitate: se va
cnd este diluat cu
evita depozitarea n locuri fr o
CO2.
bun ventilaie, depozitarea n
apropierea surselor de cldur i
de aprindere, contactul cu
materiale incompatibile, formarea
electricitii statice.
Materiale ce trebuie evitate:
alcooli, mercaptani, perclorat de
magneziu, alcantioli,
trimetilamina, cupru, brometan.
Se aprinde uor n contact cu
suprafeele nclzite, cu scntei
sau flcri deschise; formeaz
amestecuri explozive n contact
cu aerul; reacioneaz energic cu
oxidanii puternici.
Propilena este Prin descompunere formeaz
stabil dac este dioxid de carbon, monoxid de
5. Propilen 115-07-1 stocat n stare carbon i amestecuri de compui
lichid la presiunea organici. Prezena legturii duble
de vapori proprie. ntre atomii de carbon face
posibile toate reaciile chimice
specifice acestei grupe de
substane (inclusiv polimerizarea).
n prezena acidului sulfuric
hidrolizeaz trecnd n alcool
izopropilic.

189
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Denumirea Comportament fizico-chimic n condiii


Nr.
substanei Nr. CAS
crt. normale accident
periculoase
0 1 2 3 4
Condiii de evitat: - cldura, surse
de foc i materiale incompatibile.
Materiale de evitat: - reacioneaz
violent cu acizii minerali tari, cu
bazele puternice, peroxizi,
amoniac, fier, cuprul i aliajele
sale, clor i cloruri anhidre. Oxidul
Stabil n condiii
de propilen atac anumite tipuri
normale de
6. Propenoxid 75-56-9 de materiale plastice i cauciuc.
temperatura i
Produse de descompunere
presiune
periculoase: Prin nclzire la
descompunere se formeaz
monoxid i bioxid de carbon. Oxid
de propilena poate polimeriza
violent sub influena bazelor,
acizilor i clorurilor metalice cu
pericol de explozie i incendiu.
Condiii de evitat: Surse de foc i
de aprindere, substane
incompatibile.
Materiale de evitat: Substane
oxidante, derivai halogenai,
halogeni, acizi, metale i sruri
metalice.
Stabil din punct de
7. Etilen 74-85-1 Produi de descompunere
vedere chimic.
periculoi: Monoxid de carbon.
Produi periculoi de
polimerizare: Etena poate
polimeriza cu degajare de cldur
n prezena aerului, luminii,
cldurii sau a substanelor
incompatibile.
Hidrogenul gaz se amestec bine
cu aerul, formnd amestecuri
Reacioneaz violent
explosive. Este extreme de
8. Hidrogen 1333-74-0 cu substanele
inflamabil.
oxidante.
Trebuie evitat contactul cu surse
de cldura i scntei.

190
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Denumirea Comportament fizico-chimic n condiii


Nr.
substanei Nr. CAS
crt. normale accident
periculoase
0 1 2 3 4
Condiii de evitat: cldur, flacr
deschis, surse de aprindere,
lumin i materiale incompatibile.
Materiale de evitat: Pulberile de
Stabil n condiii
aluminiu i magneziu, metale
normale de utilizare
alcaline i alcalino-pmntoase,
i stocare. Prin
9. Dicloretan 107-06-2 acid azotic, amoniac i amine,
expunere la aer sau
baze tari, peroxizi organici, ageni
lumin se
de oxidare i reducere.
nnegrete.
Produse de descompunere
periculoase: fosgen, acid
clorhidric, monoxid de carbon,
acetilen i clorur de vinil.
Condiii de evitat: Cldur, flacr
deschis, surse de aprindere,
lumin i materiale incompatibile
Stabil n condiii
Materiale de evitat: Oxidani
normale de utilizare
puternici, acizi puternici, metale
10. Diclorpropan 78-87-5 i stocare. Prin
active.
expunerea la aer sau
Produse de descompunere
lumin se nnegrete
periculoase: Fosgen, acid
clorhidric, acetilen i clorur de
vinil
Condiii de evitat:
Contactul cu cldura, sursele de
aprindere i substanele chimice
incompatibile.
Incompatibiliti chimice:
Etilendiamina Reacioneaz puternic cu acizii
absoarbe dioxidul de concentrai i cu
11. Etilendiamina 107-15-3 carbon din aer cu clorohidrocarburile.
formare de carbonat Reacioneaz puternic cu
nevolatil. oxidanii. A se evita contactul cu
apa. Atac cuprul i aliajele sale.
Produse periculoase de
descompunere:
Temperaturile nalte genereaz
gaze nitroase.

191
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Denumirea Comportament fizico-chimic n condiii


Nr.
substanei Nr. CAS
crt. normale accident
periculoase
0 1 2 3 4
Condiii de evitat:
- temperaturile peste 40C;
- contactul accidental al
produsului cu substanele
oxidante;
- utilizarea aparaturii de msur
i control care conine ca fluid de
Stabil n condiii msur mercurul, prin intrarea n
normale de contact accidental pot fi generate
12. Dimetilamina 124-40-3
manipulare i amide explozive
depozitare Reacii riscante:
Reacioneaz violent cu agenii
puternic oxidani: perclorai,
nitrai;
Formeaz amestecuri explozive
cu aerul i oxigenul;
Corodeaz metalele uoare i
aliajele lor.
Condiii de evitat: Reacioneaz
periculoase cu agenii oxidani. A
se pstra departe de metalele
Stabil la n condiii
grele, metale i srurile lor.
normale de
13. Hidrazin 302-01-2 Materiale de evitat: Reacioneaz
depozitare i
sau este incompatibil cu acizii.
manipulare.
Produi periculoi de
descompunere: amoniac i
hidrogen.
Reacii periculoase:
n prezena substanelor caustice
pot apare polimerizri violente.
Condiii de evitat:
Depozitarea n locuri fr o bun
ventilaie, depozitarea n
Stabil n condiii apropierea surselor de cldur i
normale de presiune de aprindere, contactul cu
i temperatur. materiale incompatibile, formarea
Polimerizeaz uor electricitii statice, meninerea n
14. Acrilonitril 107-13-1 n prezena cldurii, condiii care nu favorizeaz
luminii sau a polimerizarea violent.
produilor chimici ca: Materiale de evitat:
baze concentrate, Baze concentrate, peroxizi,
peroxizi, persulfai persulfai, alcali, catalizatori
redox, azocompui, oxidani.
Produse periculoase de
descompunere: la 500C se
descompune formnd gaze sau
vapori toxici de cianuri, oxizi de
azot i monoxid de carbon.

192
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Denumirea Comportament fizico-chimic n condiii


Nr.
substanei Nr. CAS
crt. normale accident
periculoase
0 1 2 3 4
Condiii de evitat:
Contactul cu cldura, sursele de
aprindere sau substane chimice
incompatibile.
Stabil la temperatura
Incompatibiliti chimice:
camerei, n
Oxidani puternici, acidul azotic
containere nchise,
concentrat, acid azotic + acid
n condiii normale
15. Toluen 108-88-3 sulfuric, tetraoxid de diazot,
de depozitare i
percloratul de argint, trifluorura
manipulare. Nu
de brom. tetranitrometan.
sufer polimerizri
Produse periculoase de
accidentale.
descompunere: Descompunerea
termic oxidativ a toluenului
poate produce dioxid de carbon
i fum coroziv, iritant.
Materiale de evitat:
Ageni oxidani puternici.
Incompatibiliti chimice:
Poate reaciona violent cu ageni
oxidani puternici.
Produse periculoase de
16. Nonilfenol 25154-52-3 Stabil
descompunere:
Produi rezultai de la arderi
incomplete/descompunere
termic: monoxid de carbon,
fenol i alte gaze toxice i
corozive.

193
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Denumirea Comportament fizico-chimic n condiii


Nr.
substanei Nr. CAS
crt. normale accident
periculoase
0 1 2 3 4
Condiii de evitat:
Expunerea la surse de cldur i
aprindere, lumina, precum i
contactul cu substanele
incompatibile.
Incompatibiliti chimice:
Vaporii de stiren sunt explozivi
cnd sunt expui la cldur sau
flacr; la peste 40C
reacioneaz cu oxigenul
Polimerizarea are formnd peroxid exploziv
loc lent la sensibil la cldur. Polimerizarea
temperatura violent poate fi iniiat de
camerei i rapid la materiale compozite metale
17. Stiren 100-42-5
temperaturi ridicate alcaline grafit, butil litiu,
sau n contact cu peroxid de dibenzoil,
anumii ageni azoizobutironitril sau peroxid de
iniiatori. ditertbutil. Stirenul reacioneaz
violent cu acid clorsulfonic,
oleum, acid sulfuric, clor +
clorura de fier (II) (la peste
500C) i poate reaciona
puternic cu substanele oxidante.
Produse periculoase de
descompunere: Descompunerea
termic oxidativ a stirenului
poate produce dioxid de carbon,
fum caustic i fumuri iritante.
Viteza de
descompunere Condiii de evitat: cldura,
crete cu radiaiile solare, materialale
concentraia, incompatibile.
expunerea la radiaii Materiale de evitat: este
solare, surse de incompatibil cu acizii care
cldur, scderea elibereaz clorul, metalele (nichel,
pH-lui i cupru, staniu) care elibereaz
contaminarea cu oxigenul, cu amoniacul, ureea,
metale grele cum ar substanele oxidabile, azotat de
18. Hipoclorit de sodiu 7681-52-9 fi: nichel, coblt, amoniu, oxalat de amoniu, fosfat
cupru, fier. Produsul de amoniu, acetat de amoniu,
de 12,5 % la stocare carbonat de amoniu, celuloz,
timp de 3 luni de zile metanol.
la 15 oC, pierde 2 % Produse de descompunere
din concentraie. La periculoase: prin descompunerea
pH <11 hipocloritul termooxidativ a hipocloritului de
este insolubil i se sodiu se degaj gaze toxice care
descompune cu conin clor. Procesul de
punerea n libertate descompunere este exoterm.
de clor.

194
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Denumirea Comportament fizico-chimic n condiii


Nr.
substanei Nr. CAS
crt. normale accident
periculoase
0 1 2 3 4
Soluiile pure de
peroxid de hidrogen, Condiii de evitat:
lipsite de impuriti, cldura, radiaiile UV, materiale
sunt stabile. incompatibile.
Peroxidul de Materiale de evitat:
hidrogen de diferite Produsul este incompatibil cu:
concentraii este cianurile, fierul, cuprul i aliajele
instabil n prezena sale, agenii oxidani (compuii
impuritilor cromului hexavalen, acidul azotic,
catalitice, surselor permanganatul de potasiu) agenii
19. Ap oxigenat 7722-84-1
de cldur. reductori, acizi, baze, sruri ale
Stabilitatea se metalelor, materiale organice i
reduce de asemenea substane combustibile.
la Produse de descompunere
pH= 4. Pentru periculoase: Impurificrile de orice
reducerea procesului natur conduc la descompunerea
de rapid a peroxidului de hidrogen
descompunere cu degajare de oxigen care
produsul comercial susine combustia.
se stabilizeaz.
ntreine energic arderea. Poate
reaciona violent cu materialele
combustibile i ageni reductori.
Oxideaz violent materialele
20. Oxigen 7782-44-7 Stabil.
organice. Scurgerea produsului
peste substane organice (lemn,
asfalt) genereaz riscul de
explozie.
Gaz foarte inflamabil cu o rat de
explozie ridicat.
Condiii de evitat: Contactul cu
cldura, sursele de aprindere i
substanele chimice incompatibile.
Incompatibiliti chimice: Poate
Stabil la temp.
reaciona violent cu pentaflorura
ambiant; nu sufer
21. Gaz natural 74-82-8 de brom, clor, dioxid de clor,
polimerizri
trifluorura de azot, oxigen lichid i
accidentale.
difluorura de oxigen.
Produse de descompunere
periculoase: Descompunerea
termic oxidativ a metanului
poate produce dioxid de carbon i
monoxid de carbon.

195
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Denumirea Comportament fizico-chimic n condiii


Nr.
substanei Nr. CAS
crt. normale accident
periculoase
0 1 2 3 4
Condiii de evitat: Cldura, surse
de foc i substane incompatibile.
Materiale de evitat:Oxidanii
puternici (permanganai alcalini
Stabil, din punct de sau perhidrol), transform alcoolul
vedere chimic, n n-butilic n acid butiric. Se
condiii normale de deshidrateaz uor n prezena
temperatur i catalizatorilor (aluminiu, clorur
presiune. Se de magneziu). Reacioneaz cu
deshidrateaz uor acizii minerali puternici.
22. N-Butanol 71-36-3
ntre 175 i 400 0C, Majoritatea metalelor sunt
n prezena insensibile la aciunea n-
catalizatorilor butanolului.
(aluminiu, clorur de Produse de descompunere
magneziu) cu periculoase: Prin nclzire, la
formare de butene. descompunere, n-butanoul
formeaz monoxid i dioxid de
carbon. Poate forma de
asemenea gaze iritante i
corosive.
Condiii de evitat: Cldura, surse
de foc i substane incompatibile.
Materiale de evitat: metalele
alcaline (reacioneaz cu punere
n libertate de hidrogen
inflamabil), aluminiu (reacia are
loc la temperaturi mari), oxidani
Stabil, din punct de puternici ( reacii cu formare de
vedere chimic, n hidrogen inflamabil), acetaldehide
condiii normale de (reacii de condensare violente),
23. I-Butanol 78-83-1 temperatur i izocianai (risc de explozie n
presiune n absena solventului), clor
containere nchise (formarea de alchil hipoclorii
etan. explozivi).
Produse de descompunere
periculoase: Prin nclzire, la
descompunere, izo-butanoul
formeaz monoxid i dioxid de
carbon. Poate forma de
asemenea gaze iritante i
corosive.

196
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Denumirea Comportament fizico-chimic n condiii


Nr.
substanei Nr. CAS
crt. normale accident
periculoase
0 1 2 3 4
Reacii periculoase: Inflamabil
Condiii de evitat: A se evita
Este stabil la
apropierea de sursele de cldur,
temperatura
de flcri, de electricitate static
camerei, in
sau de scntei.
containere nchise,
24. O-xilen 95-47-6 Incompatibiliti chimice: Acizii tari
in condiii normale
i oxidanii.
de depozitare.
Produse periculoase de
Nu poate aprea
descompunere: Oxidarea termica
riscul polimerizrii
a xilenului poate produce CO2,
CO i diferite hidrocarburi.
Condiii de evitat:
Temperaturi ridicate, surse de
Stabil la temperatura foc i foc deschis.
camerei, n Materiale de evitat:
containere nchise, Creeaz un amestec exploziv n
n condiii normale contactul cu aerul. Se previne
25. Fenol 108-95-2
de depozitare i contactul cu apa agenii oxidani
manipulare. Nu i cu apa.
sufer polimerizri Riscul descompunerii produsului:
accidentale. n cazul descompunerii produsului
se formeaz gaze toxice mai
grele dect aerul.
Nu reacioneaz cu aerul, O2,
CO2, N2O, NH3. n aer umed se
oxideaz lent, formnd un film de
oxid mercuros. Oxidarea este
favorizat n general de urmele de
impuriti coninute. La
temperaturi ridicate, n prezena
oxigenului sau a aerului, vor fi
generai vapori toxici de mercur
sau oxid de mercur.
Stabil n condiii
Condiii de evitat: cldura, sursele
26. Mercur 7439-97-6 normale de presiune
de foc, suprafeele metalice i
i temperatur
substanele incompatibile
Materiale de evitat: incompatibil
cu acetilena i derivai ai acesteia,
amine, amoniac, etilenoxid, azide,
oxizi metalici, oxigen, oxidani
puternici, carbonili metalici. Poate
ataca cuprul i aliajele din cupru.
Produse de descompunere: la
temperaturi mari se vaporizeaz,
rezultnd un fum toxic.

197
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Denumirea Comportament fizico-chimic n condiii


Nr.
substanei Nr. CAS
crt. normale accident
periculoase
0 1 2 3 4
Condiii de evitat: ocul, cldura
sau contactul cu alte materiale
poate provoca incendii sau
descompunere exploziv.
Materiale de evitat:
Reacioneaz cu acizii rezultnd
27. Azotit de sodiu 7632-00-0 Stabil oxizi de azot.
Agent oxidant, ntreine combustia
i reacioneaz cu materiale
organice i ageni reductori.
Produse de descompunere
periculoase:
Oxizi de azot peste 3200C.
Reacioneaz violent cu acizii, cu
agenii oxidani, cu srurule de
Stabil n condiii brom, halogenuri, compui cu aur,
7664-41-7 normale de argint, telur, mercur, etilenoxid,
28. Amoniac
1336-21-6 depozitare i acid hipocloric, hipoclorii, metale
manipulare. (atac cuprul, zincul, aluminiul i
aliajele lor). Prin dizolvare cu ap
degaj cantiti mari de cldur.
n contact cu umiditatea formeaz
acid clorhidric. La temperaturi
foarte ridicate reacioneaz cu
Stabil. metalele (excepie fac aurul i
La temperatura de platina), formnd cloruri cu
29. Acid clorhidric 7647-01-0
1500C se degajare de hidrogen. La
descompune. temperatura obinuit i n lips
de umiditate nu reacioneaz cu
majoritatea elementelor i nici cu
oxizii lor.
Este stabil la
temperatura
camerei, n Descompunerea termic oxidativ
containere nchise, a motorinei poate genera diferite
n condiii normale hidrocarburi i derivai ai acestora
30. Motorin 68334-30-5
de manipulare i precum si ali produi de oxiadre
depozitare. parail cum sunt: CO, CO2 i
Polimerizarea sa SO2.
periculoas nu poate
avea loc.
Reacioneaz violent cu ageni
puternici de oxidare; reacioneaz
Stabil n condiii cu bazele (hidroxid de sodiu,
normale de hidroxid de potasiu, amoniac) i
31. Formaldehid 50-00-0
depozitare i oxizii de azot (reacie exploziv n
manipulare jur de 180C; reacioneaz cu
acid clorhidric cu formare de
compui toxici.

198
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

4. IDENTIFICAREA I ANALIZA RISCURILOR


ACCIDENTALE I METODE DE PREVENIRE

4.1. Descrierea scenariilor posibile de accidente majore i probabilitatea


producerii acestora

n Tabelul 22 se prezint posibilele evenimente cu consecine majore asupra


factorilor de mediu i sntii i securitii personalului societii i populaiei din zon,
care pot avea loc pe platforme societii OLTCHIM.

Tabelul 22
Nr. Accident major potenial / Scenarii posibile de producere a Probabilitate de
crt. surs de risc accidentului producere
0 1 2 3
deteriorare etanare mecanic
la utilajele dinamice / statice n
funciune;
deteriorare / spargere garnituri, RAR
flane, presetupe, ventile
Emisii i scurgeri de clor, acid
aferente conductelor prin care
clorhidric, mercur, hidrazin,
se vehiculeaz produse.
oxigen, hidrogen, amoniac i
fisuri la conducte / utilaje
substane organice, n situaie
dinamice i statice prin care se
de avarie la conducte, utilaje
1 vehiculeaz materii prime /
dinamice / statice, prin care se
semifabricate / produse finite
vehiculeaz materii prime /
aflate n stare lichid / lichefiat
semifabricate, produse finite
sau gazoas;
aflate n stare lichid / lichefiat RAR
spargerea sau ruperea unei
sau gazoas.
conducte;
ruperea conductei de facl n
interiorul instalaiei;
rupere de tuuri de scurgere la
vase sub presiune.
Emisii i scurgeri de clor, acid deversarea produselor din FOARTE
clorhidric, mercur, hidrazin, rezervor. RAR
oxigen, hidrogen, amoniac i
2
substane organice n situaie fisurare manta rezervor la PROBABIL, DAR
de avarie la rezervoare n care diferite nlimi. EXTREM DE RAR
sunt depozitate n stare lichid.

199
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Accident major potenial / Scenarii posibile de producere a Probabilitate de


crt. surs de risc accidentului producere
0 1 2 3
avarii mecanice cu emisii /
scurgeri de gaze i produse care
nu sunt controlate; PROBABIL, DAR
avarii tehnologice care nu sunt NU FRECVENT
controlate:
Incendii la instalaiile
- ntreruperea alimentrii cu nceput de
tehnologice i rezervoare de
materie prim i materiale incendiu cu
produse i implicit emisii de
auxiliare; consecine minore
3 gaze de ardere (CO, SO2, NOx,
- ntreruperea alimentrii cu spre semnificative
pulberi, clor, acid clorhidric) cu
utiliti;
posibilitatea de extindere a
- exploatare la parametri diferii poate deveni grav
incendiului.
de parametri normali de sau catastrofal
funcionare; cnd acesta nu
- incidente de operare la poate fi controlat
injectoarele de combustibil
lichid i gazos.
avarii mecanice cu emisii /
scurgeri de gaze i produse;
avarii tehnologice care nu sunt
controlate:
ntreruperea alimentrii cu
Explozii la instalaiile
-
materie prim i materiale
tehnologice i rezervoare de
auxiliare; PROBABIL, DAR
produse (implicit propagarea
4 - ntreruperea alimentrii cu EXTREM DE RAR
undei de oc, zgomot, gaze de
utiliti;
ardere COx, SO2, NOx, pulberi,
- exploatare la parametri diferii
clor, acid clorhidric).
de parametri normali de
funcionare;
- incidente de operare la
injectoarele de combustibil
lichid i gazos.

Factorii de risc, elementele vulnerabile i msurile necesare pentru intervenie sunt


prezentate n Tabelul 23.
Tabelul 23
Risc de a
Nr. Elemente
Factori de risc se Msuri necesare
crt. vulnerabile
produce
0 1 2 3 4
Moderat Personal 1.Alarmarea, SPSU.
Emisie de
local i muncitor. 2.Stabilirea condiiilor meteo
substane
(direcia i viteza vntului).
Accident chimic

semnifi- Contaminarea
periculoase n
cativ aerului. 3. Restricionarea accesului n
stare lichid
zonal Instalaiile de: zonele afectate de evoluia
1. Electroliz cu norului de substane
Emisie de mercur, periculoase.
Semnifi-
substane Electroliz cu 4. Stabilirea cilor de evacuare
cativ
periculoase n membrane i a punctelor de adunare a
local
stare gazoas schimbtoare de personalului ce urmeaz a fi
ioni, evacuat.
200
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Risc de a
Nr. Elemente
Factori de risc se Msuri necesare
crt. vulnerabile
produce
0 1 2 3 4
PVC I i II, 5. Desfurarea aciunilor de
Clorur de vinil, autoevacuare/evacuare a
Propenoxid, personalului.
Polieteri 6. Desfurarea aciunilor de
cercetare chimic i a
controlului contaminrii de
ctre echipa de cercetare.
7. Solicitarea, la nevoie, a
sprijinului extern.
n faz dens,
cnd un lichid 1. Oprirea circulaiei n zona
este trecut n unde s-a produs explozia i n
faz gazoas DGL, Instalaiile zonele aflate n apropiere.
(fenomenul tehnologice: 2. Delimitarea zonelor afectate
BLEVE*). Propenoxid, de producerea exploziei.
Nori de vapori n Clorur de vinil, 3. Alertarea SPSU
amestec cu aerul PVC I i II, i intervenia n focar i n
(n funcie de Polieteri, zonele de risc.
Explozie

limita superioar Ap oxigenat, 4. Oprirea funcionrii


2. Major
i cea inferioar Electroliza cu activitilor ce implic surse de
de explozie % mercur, foc.
vol. n aer la 760 Electroliza cu 5. Aciunea echipelor SPSU
mm Hg i 200C). membrane pentru nlturarea avariilor i
Vapori provenii schimbtoare de salvarea personalului surprins
de la lichide n ioni de explozie.
fierbere gaze 6. Intervenia echipelor SPSU
lichefiate sub pentru nlturarea drmturilor
presiune rezultate n urma exploziei.
Atac din aer
1. Oprirea circulaiei n zona de
pericol i n zonele aflate n
apropiere.
Incendiu aprut DLI, DGL, 2. Delimitarea zonelor afectate
pe suprafee de Instalaiile i n pericol de a fi afectate de
lichid volatil i tehnologice: evoluia incendiului.
inflamabil Propenoxid, 3. Alarmarea personalului
Clorur de vinil, muncitor i a obiectivelor aflate
PVC I i II, pe direcia de propagare a
Incendiu

Polieteri, incendiului.
3. Major
Ap oxigenat, 4. Alertarea SPSU.
Electroliza cu 5. Aciunea SPSU
mercur, 6. Transportul rniilor i
Incendiu datorat Electroliza cu intoxicailor la unitile
aprinderii unui membrane spitaliceti, dup caz.
nor de gaz schimbtoare de 7. Prevenirea rspndirii gazelor
inflamabil n ioni sau vaporilor de substane
amestec cu aerul periculoase.
8. Prevenirea contaminrii
factorilor de mediu.

201
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Risc de a
Nr. Elemente
Factori de risc se Msuri necesare
crt. vulnerabile
produce
0 1 2 3 4
1. ntiinarea operativ a
structurilor managementului
pentru situaii de urgen.
Restricionarea circulaiei pe
drumurile de acces spre zona
respectiv.
2. ntiinarea operativ a
structurilor managementului
Depozite de pentru situaii de urgen i a
materii prime i SPSU.
produse finite 3. ntiinarea Seciei Judeene
Instalaii de Informaii (pentru solicitarea
Staii de sprijinului echipelor specializate
4. Atac terorist Mediu compresoare de antitero).
aer, 4. Stabilirea zonelor, instalaiilor
Staii racord posibil de a fi afectate n timpul
adnc. sau n urma producerii unei
Tablouri de aciuni de acest gen.
comand. 5. Asigurarea accesului la
obiectivele periculoase prin
eliberarea cilor de acces i
stabilirea itinerariilor ce pot fi
utilizate.
6. nlturarea i limitarea
urmrilor provocate de situaia
creat cu ajutorul formaiunilor
de intervenie.

202
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Risc de a
Nr. Elemente
Factori de risc se Msuri necesare
crt. vulnerabile
produce
0 1 2 3 4
1. ntreruperea alimentrii cu
energie electric.
2. Restricionarea accesului n
zona calamitat cu excepia
forelor i mijloacelor cu atribuii
n desfurarea aciunilor de
intervenie.
3. Aciunea echipei de cercetare
pentru desfurarea aciunilor de
cercetare a terenului.
4. Stabilirea cilor de evacuare i
a punctelor de adunare a
personalului ce urmeaz a fi
Instalaii cu evacuat.
coloane nalte, 5. Autoevacuarea/evacuarea
Turnuri de rcire. personalului din zonele de
Staii electrice. distrugeri.
Bazine ap 6. Aciunea echipelor de
5. Cutremur Mediu
incendiu. intervenie ale SPSU pentru
Rezervoare nlturarea avariilor produse.
depozitare gaze - Intervenia echipelor de
lichefiate. salvatori, sanitare i a
Laboratoare. personalului medical pentru
evacuarea victimelor rezultate i
acordarea pri-mului ajutor de
urgen.
- Transportul victimelor ctre
unitile spitaliceti, dup caz.
- Intervenia echipei de
deblocare-salvare n scopul
nlturrii drmturilor i crerii
cilor de acces.
- Aciunea formaiei de intervenie
a SPSU pentru stingerea
eventualelor incendiilor n focare
produse.

203
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Risc de a
Nr. Elemente
Factori de risc se Msuri necesare
crt. vulnerabile
produce
0 1 2 3 4
1. Cercetarea teritoriului pentru
stabilirea efectelor atacurilor din
aer;
2. Alarmarea salariailor despre
iminena producerii unui atac din
Instalaii aer sau a atacului efectiv;
tehnologice. 3. Mascarea i camuflarea
Atac din aer Sectoare luminilor sau a surselor de
6. (pe timpul conflictelor Minim auxiliare. Parcuri lumin pe timpul nopii;
armate) de rezervoare. 4. Evacuare / autoevacuarea
Pavilioane personalului de reparaie,
preuzinal. ntreinere i a celui care nu are
atribuii n aciunile de
intervenie;
5. Aciunea structurilor de
intervenie existente la nivelul
societii.
1. Restricionarea accesului n
zona unde s-a produs
evenimentul.
2. Alertarea SPSU i
ntiinarea structurilor
Instalaii managementului pentru
tehnologice. situaii de urgen.
Sectoare 3. Acordare ajutorului medical
Cderi de obiecte
7. Minim auxiliare. Parcuri de urgen eventualelor victime.
cosmice
de rezervoare. 4. Aciunea echipelor SPSU.
Pavilioane 5. Desfurarea aciunii de
preuzinal. cercetare a terenului.
6. Autoevacuarea / evacuarea
personalului aflat n zona de
pericol.
7. Solicitarea, la nevoie, a
sprijinului extern.
Not:
* - Accident tehnic cu consecine majore care poate surveni n exploatarea
rezervorului sferic i care are ca efect vaporizarea exploziv a propilenei. Se datoreaz
siturii gazului lichefiat ntr-o stare de echilibru metastabil din punct de vedere energetic.
n circumstanele dispariiei etaneitii incintei rezervorului (ruperea, fisurarea sau
fracturarea materialului peretelui mantalei sferice), se produce depresurizarea
cvasiinstantanee a propilenei lichefiat, subrcirea acestuia i, n final, vaporizarea
exploziv a fluidului n discuie.

204
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

4.2. Evaluarea amplitudinii i a gravitii consecinelor accidentelor


majore identificate

Pentru fiecare posibil accident major identificat anterior, se prezint n continuare


evaluarea amplitudinii i a gravitii consecinelor acestuia.

Tabelul 24
Nr. Accident major potenial / Evaluarea amplitudinii i gravitii consecinelor
crt. surs de risc accidentului major
0 1 2
poluarea zonal a solului / pnzei freatice prin
scurgerile de produse din conducte ce traverseaz
Emisii i scurgeri de clor,
zone nebetonate;
acid clorhidric, mercur,
poluarea zonal a aerului cu clor, acid clorhidric,
hidrazin, oxigen, hidrogen,
mercur, hidrazin, hidrogen, amoniac i substane
amoniac i substane
organice;
organice, n situaie de
creterea coninutului de substane organice, etc.,
avarie la conducte, utilaje
1 n apa ce se vehiculeaz la canalizare;
dinamice / statice, prin
afectarea strii de sntate a personalului din zona
care se vehiculeaz materii
de operare (intoxicaii, arsuri);
prime / semifabricate,
pierderi materiale pentru societate;
produse finite aflate n stare
prezint risc de producere a incendiilor i
lichid / lichefiat sau
exploziilor cu consecine majore asupra
gazoas.
factorilor de mediu i sntii i securitii
personalului societii i populaiei din zon.
poluarea zonal a solului / pnzei freatice prin
scurgerile de produse din rezervoare;
poluarea zonal a aerului cu clor, acid clorhidric,
mercur, hidrazin, oxigen, hidrogen, amoniac i
Emisii i scurgeri de clor,
substane organice;
acid clorhidric, mercur,
creterea coninutului de substane organice, etc.,
hidrazin, oxigen, hidrogen,
n apa ce se vehiculeaz la canalizare;
amoniac i substane
2 afectarea strii de sntate a personalului din zona
organice n situaie de
de operare (intoxicaii, arsuri);
avarie la rezervoare n
pierderi materiale pentru societate prin pierderi de
care sunt depozitate n
produse;
stare lichid.
prezint risc de producere a incendiilor i
exploziilor cu consecine majore asupra
factorilor de mediu i sntii i securitii
personalului societii i populaiei din zoan.
Nivel de risc major zonal (riscul de incendiu pe
Incendii la instalaiile platforma OLTCHIM se situeaz n domeniul
tehnologice i rezervoare riscurilor acceptabile, dar poate deveni major cnd
de produse i implicit emisii incendiul nu mai poate fi controlat) cu urmtoarele
3 de gaze de ardere (CO, consecine:
SO2, NOx, pulberi, clor, acid - afectarea strii de sntate i securitate a
clorhidric) cu posibilitatea personalului de operare / intervenie / ntreinere
de extindere a incendiului. din societate (eventuale accidente umane prin:
arsuri, intoxicaii, rniri, decese);
205
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Nr. Accident major potenial / Evaluarea amplitudinii i gravitii consecinelor


crt. surs de risc accidentului major
0 1 2
- afectarea strii de sntate a populaiei din
zona de impact (intoxicaii, efecte nocive ale
radiaiei termice, decese);
- pierderi materiale pentru societate (arderea unor
cantiti de produse, distrugerea instalaiei,
rezervorului, costuri de intervenie pentru stingere,
etc.);
- pericol major de extindere a incendiului n
zonele i la instalaiile / rezervoarele nvecinate;
- daune asupra bunurilor imobiliare din afara
obiectivului;
- afectarea factorilor de mediu ce implic daune
semnificative asupra habitatelor terestre, apelor
de suprafa, apelor subterane, etc. (poluarea
apei, solului, subsolului, pnzei freatice cu
substane organice, etc. i a aerului cu gaze de
ardere nocive).
Nivel de risc major zonal datorit:
- afectrii strii de sntate i securitate a
personalului de operare / intervenie / ntreinere
din societate (eventuale accidente umane prin:
arsuri, intoxicaii, rniri, decese);
- afectrii strii de sntate a populaiei din zona
de impact (intoxicaii, efecte nocive ale radiaiei
Explozii la instalaiile
termice, decese);
tehnologice i rezervoare
- pierderilor materiale pentru societate;
de produse (implicit
- pericolului major de extindere a incendiului n
4 propagarea undei de oc,
zonele i la instalaiile / rezervoarele nvecinate;
zgomot, gaze de ardere
- daunelor asupra bunurilor imobiliare din afara
COx, SO2, NOx, pulberi,
obiectivului (prbuirea zidurilor, distorsionarea
clor, acid clorhidric).
structurilor armate, spargerea geamurilor);
- afectrii factorilor de mediu ce implic daune
semnificative asupra habitatelor terestre, apelor
de suprafa, apelor subterane, etc. (poluarea
apei, solului, subsolului, pnzei freatice cu
substane organice, etc., i a aerului cu gaze de
ardere nocive).

Descrierea detaliat a scenariilor de accidente majore posibile a se produce pe


platforma OLTCHIM, este prezentat n volumele anexe pentru fiecare ORS identificat.
Evaluarea amplitudinii i a gravitii consecinelor accidentelor majore identificate,
inclusiv descrierea zonelor posibil afectare de aceste accidentele este prezent n
volumele anexe, precum i n capitolul concluzii al acestui volum.
Reprezentrile grafice consecinelor accidentelor majore identificate i studiate sunt
prezentate n volumele anexe pentru fiecare ORS identificat.
n continuare este prezentat modelul de calcul care a stat la baza analizei
scenariilor accidentale posibile studiate.
206
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

4.3. Model de calcul


4.3.1. Generaliti
4.3.1.1. Premisele accidentelor

La nivelul platformei OLTCHIM Rm. Vlcea pot avea loc o serie de accidente, ca
urmare a existenei unor cantiti nsemnate de produse chimice de natur anorganic i
organic.
Accidentele pot aprea ca urmare a unor evenimente probabile, prezentate sintetic
n tabelul 25.

Tabelul 25. Cauze posibile ale unui accident


Eveniment Cauze Probabilitate Modaliti de prevenire
ntreinere
Eroare tehnic Avarie nesesizat Mic
corespunztoare
Respectarea normelor de
Apariia unei surse
Eroare uman Mic lucru n medii
de foc
periculoase
Alegerea
Calamiti naturale Caracteristicile zonei Mic corespunztoare a
amplasamentului
Atac militar Stare de rzboi F. mic Securizarea platformei
Atac terorist Cauz extern F. mic Securizarea platformei
Prbuirea unui
Cauz extern Improbabil -
avion
Cderea unui
Cauz extern Improbabil -
meteorit

Dintre cauzele menionate n tabelul 25 se constat c ponderea cea mai mare n


producerea accidentelor o au erorile umane i defeciunile de ordin tehnic. Erorile umane
pot fi prevenite prin respectarea cu strictee a regimului de lucru n mediile ce prezint
pericol de incendiu i explozie (interzicerea lucrului cu foc deschis i a fumatului, lucrul cu
unelte antiex) n timp ce erorile tehnice pot fi prevenite prin ntreinerea corespunztoare a
instalaiilor i exploatarea acestora la parametrii prevzui n proiectul de execuie.
Calamitile naturale pot consta n cutremure, furtuni violente, inundaii. Efectele
acestora sunt prevenite nc din faza de proiect, cnd instalaiile sunt prevzute a fi
construite innd seama de caracteristicile seismice i meteorologice (regimul vnturilor i
al precipitaiilor) ale zonei.
Atacul militar asupra platformei OLTCHIM presupune implicarea Romniei n stare
de rzboi. n situaia geopolitic actual este puin probabil ca Romnia s fie implicat n
vreun conflict militar. Mult mai probabil ar fi producerea unui atac terorist. n acest caz, un
grup de combatani bine instruii ar trebui s ptrund n incinta platformei i s atace cu
proiectile i explozivi rezervoarele sau instalaiile existente. Serviciul de securitate al
OLTCHIM are capacitatea organizatoric i logistic, n colaborare cu autoritile
competente n combaterea acestui fenomen, de a preveni desfurarea i finalizarea unui
atac terorist.
Prbuirea unui avion direct pe platform este improbabil, dar posibil. Cderea
unui meteorit este de asemenea un eveniment improbabil dar puin posibil, n condiiile n

207
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

care statisticile nu menioneaz ca vreun meteorit ptruns n atmosfer ar fi avut


dimensiuni suficient de mari nct sa ating suprafaa terestr.
n figura 24. - Arbore evenimente este prezentat un arbore de evenimente pentru
un eventual accident la nivelul unui utilaj.
n acest arbore de evenimente se prezint posibilitile n care se poate evolua n
timp, un accident la un utilaj din cadrul platformei.
n cazul n care s-ar ajunge la extinderea incendiului la instalaiile nvecinate ar
trebui s se treac la evacuarea platformei OLTCHIM, pe platform rmnnd doar
personalul care intervine pentru stingerea incendiilor i cel desemnat pentru oprirea
instalaiilor tehnologice.

La nivelul platformei OLTCHIM pot avea loc urmtoarele accidente:


- incendii de tip pool fire i jet-fire la nivelul rezervoarelor, utilajelor i conductelor
ce conin lichide inflamabile reci
- incendii de tip explozia vaporilor unui lichid n fierbere i expansiune (BLEVE)
la nivelul rezervoarelor i utilajelor care conin gaze lichefiate i lichide fierbini.
n acest caz, scenariul de incendiu BLEVE se suprapune cu un scenariu de
explozie de tip UVCE sau CVE.
- explozii ale norilor de vapori explozivi n spaiu deschis (UVCE) sau nchis
parial ori total (CVE) la nivelul rezervoarelor i utilajelor care conin produse
inflamabile, foarte inflamabile, sau lichide extrem de inflamabile
- dispersie toxic la instalaiile i traseele n care se stocheaz, produc,
vehiculeaz sau utilizeaz compui toxici (clor, acid clorhidric, derivai clorurai,
amine, etc.).

208
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

Figura 24.
Arbore evenimente

Extinderea incendiului la alte obiecte

Distrugeri n cldirile nvecinate

Explozie cu victime omeneti

Explozie urmat de incendiu Fr urmri victime omeneti,


se intervine pentru stingerea incendiului

Distrugeri n obiectele nvecinate

Explozie cu victime omeneti

Explozie Explozie fr incendiu Fr urmri asupra personalului


Distrugere utilaj Nu sunt afectate obiectele din apropiere

Contact cu o surs de iniiere


a exploziei Extinderea incendiului la ntreaga instalaie
(foc deschis, scnteie,
proiectil, explozibil) Arderea ntregii cantiti de produse inflamabile din utilaj

Spargerea Incendiu fr explozie Stingerea rapid a incendiului cu mijloacele din dotare


utilajului

Nu se produce nici incendiu nici explozie Se evacueaz substane periculoase

209
Client: S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea
Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE Proiect nr.
pentru S.C. OLTCHIM S.A. MD 1005.005
COMPARTIMENT PROCESE /
INSTALAII DE MEDIU
VOLUM PRINCIPAL

n tabelele 26 29 sunt prezentate efectele suprapresiunii undei de oc a exploziilor


i efectele fluxului termic rezultat ca urmare a incendiilor i exploziilor.

Tabel 26. Efecte distructive ale suprapresiunii undei de oc (CPQRA)


Suprapresiune
psi kPa Pagube generate
0,02 0.14 Zgomot suprtor (137 dB la frecvene mai joase de 10 - 15Hz)
0,03 0,21 Spargerea unor geamuri care deja erau sub o uoara tensiune
0,04 0,28 Zgomot puternic, bang sonic, spargerea sticlei geamurilor
0,1 0,69 Spargerea geamurilor de dimensiune mic
0,15 1,03 Presiunea tipic de frmiare a sticlei
0,3 2,07 Distana sigur, caracterizat de efecte minore cu o probabilitate de
0,95; limit la care ajung schijele dac acestea se formeaz, avarii
uoare la nvelitorile construciilor, 10% din geamuri se sparg
0,4 2,76 Limit la care au loc avarii uoare ale structurilor
0,5 - 3,4 - 6,9 Ferestrele de orice dimensiune sunt spulberate
1,0
0,7 4,8 Avarii minore la structura caselor
1,0 6,9 Demolarea parial a caselor care devin nelocuibile
12 6,9 13,8 Plcile de azbociment se sfrm; sunt demontate plcile de oel sau
aluminiu i apoi cad la sol; panourile din lemn (la casele obinuite)
sunt smulse i aruncate la pmnt.
1,3 9,0
Armtura de oel a cldirilor este uor distorsionat
2 13,8 Prbuirea pariala a zidurilor si acoperiurilor cldirilor
2 3 13,8 20,7 Perei din beton sau zgur se frmieaz
2,3 15,8 Limita inferioara a pagubelor notabile ale structurilor
2,5 17,2 Distrugerea a 50% din zidria de crmid a structurilor
3 20,7 Echipamentele grele (1300 1500 kg) din instalaiile industriale
sufer daune uoare; armtura de oel a cldirilor este contorsionat
i smuls din fundaii
3 4 20,7 27,6 Panourile de oel cu cadru sau fr cadru sunt demolate; fisuri n
rezervoarele de produse petroliere
4 27