TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina Istorie Clasa a IX-a Numele şi prenumele elevului: Data susţinerii

testului: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. PARTEA I (40 de puncte) A. Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice: I. “Înainte de a ajunge la Istru, (Darius) birui mai întâi pe geţi, care se cred nemuritori. Căci tracii, locuitorii din Salmydessos şi cei care ocupă ţinutul aşezat mai sus de oraşele Apollonia şi Mesembria s-au predat lui Darius fără luptă. Geţii însă, fiindcă s-au purtat nechibzuit , au fost îndată înrobiţi, măcar că ei sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. (Herodot, Istorii, IV, 93) II. “...era priceput în ale războiului şi iscusit la faptă, ştiind când să năvălească şi când să se retragă la timp, meşter a întinde curse, viteaz în luptă, ştiind a se folosi cu dibăcie de o victorie şi de a scăpa cu bine dintr-o înfrângere”. (Cassius Dio, Istoria romană) III.”Ceea ce s-a petrecut în noile provincii, unite cu imperiul la începutul secolului al II-lea, a fost...creşterea influenţei latine, limbă a unei civilizaţii superioare şi a stăpânirii”. (Gh. I.Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român) IV. “Solia lui Basarab i-a spus regelui: <Fiindcă voi, rege şi stăpân al meu, v-aţi ostenit cu strângerea oştirii, eu voi răsplăti osteneala voastră cu 7000 mărci de argint...>.Regele, auzind aceasta, cu mintea trufaşă, a izbucnit faţă de soli cu următoarele vorbe, zicându-le :<”Să spuneţi aşa lui Bazarad, că el e păstorul oilor mele şi eu, din ascunzişurile sale de barbă îl voi scoate>”. (Cronica pictată de la Viena) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaţiile din surse: 1. Primele informaţii despre daco-geţi ne-au fost oferite de : a) Herodot; b) Strabon; c) Suetonius. 3 puncte 2. Unitatea statului dac s-a refăcut şi consolidat în timpul lui: a) Deceneu; b) Scorilo; c) Decebal. 3 puncte 3. Lupta de la Posada, din anul 1330, este relatată de : a) Cronica lui Ioan de Tarnave; b)Cronica pictată de la Viena; c)Diploma Cavalerilor Ioaniţi 3 puncte 4. Instituţie politică în Ţara Românească şi Moldova care exercită puterea: a) sfatul domnesc; b) adunarea ţării; c) domnia; 3 puncte B. Următoarele surse istorice se referă la Constituirea Romaniei moderne: I. Atacul de la Plevna II.Congresul de pace de la Paris III.Eremia Grigorescu, Constantin Cristescu, Alexandru Averescu IV. Prima constituţie internă românească a avut ca model Constituţia belgiană din 1831. V. Mihail Kogălniceanu VI.”Suntem independenţi;suntem naţiune de sine stătătoare” VII. Ion Inculeţ, Congresul ostaşilor moldoveni, republică democratică Citiţi, cu atenţie, următoarele enunţuri. Utilizând informatiile din surse, încercuiţi litera A, în situaţia în care consideraţi enunţul adevărat, respectiv litera F, dacă îl consideraţi fals: 1. Sursele I, a II-a şi a III-a se referă la dubla alegere a lui Al.I.Cuza; A F 3 puncte 2. Sursa a IV-a ilustrează instaurarea dinastiei străine; A F 3 puncte 3. Sursele a V-a şi a VI-a se referă la proclamarea independenţei de stat; A F 3 puncte 4. Sursa a VII-a ilustrează unirea Transilvaniei cu România. A F 3 puncte C. Realizaţi corespondenţa cronologică a evenimentelor de pe cele trei coloane:

Analizaţi. chiar şi cei plecaţi de curând din ţară. prin imagini. fapt ce a permis preluarea puterii de către eşalonul doi al partidelor comuniste. a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel.30. ianuarie 1987) C. Mihai Viteazul A A. Ştefan cel Mare 4. deoarece groparul sistemului se afla chiar la Kremlin. răspundeţi cerinţelor de mai jos: 1.. de clasă sau religioasă. s-a trecut direct.]. pe zi. la noul regim democratic. incitarea la discriminare. 18 puncte . sau colegii mei. după 40 de ani de pace. (Constituţia României. Călugăreni d.1595 B.. Iancu de Hunedoara 3.. realitatea acestui petic de hârtie cu care un locuitor al unui oraş (Braşov). Exprimati-vă opinia faţă de prăbuşirea comunismului în decembrie 1989. în primul rând economică[. la ură naţională. printr-o amplă mişcare de masă . prin viu grai.” ( Dennis Deletant.”Cea mai puternică afirmare de independenţă faţă de ordinele sovietice a constituit-o refuzul lui Ceauşescu de a participa la intervenţia Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia în 1968 şi condamnarea acestei invazii. în 1989. (I. Rovine C 4X4 puncte = 16 puncte PARTEA a II-a (50 de puncte) Citiţi. De la începutul anilor ’80 balanţa forţelor între URSS şi SUA a înclinat în favoarea democraţiilor occidentale. poate cumpăra.1456 D.Scurtu. prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile. tipăreşte în josul cartelei avertismentul :<pierderea ei anulează dreptul de a mai ridica pâinea>. 10 puncte 2.?” (Vlad Georgescu... la separatism teritorial sau la violenţă publică”..M.”Cum să refletez eu. respectarea drepurilor şi libertăţilor cetăţeneşti în perioada regimului comunist şi după prăbuşirea comunismului. 10 puncte 3. odinioară atât de înfloritor şi bogat. în aproximativ 20 de rânduri. dublată de o misterioasă reacţie violentă a teroriştilor. Pe acest fond sa înregistrat o activizare a mişcărilor reformatoare din ţările socialiste europene. pluripartidist”. “Art. Evoluţia situaţiei din Balcani în a doua jumătate a secolului al XXlea) B. În aceste condiţii..utilizând trei informaţii din sursele date. susţinând-o cu două informaţii din sursa A. într-un editorial citit la Radio “Europa Liberă”. În România. care au asigurat trecerea la un regim democratic.Scurtu. Argumentaţi motivul pentru care Occidentul îl caracteriza pe Nicolae Ceauşescu drept “disident”. prin scris. Prezentaţi un motiv al crizei economice a statelor comuniste. următoarele surse istorice: A. dar care.Libertatea de exprimare a gândurilor.1475 C. Belgrad c. despre regimul Ceauşescu) D..1.1394/1395 B a. 12 puncte 4. 1991) Pornind de la sursele date. Sistemul socialist totalitar a intrat într-o criză profundă. rasială. îndemnul la război de agresiune. 300 grame de pâine? Cum să putem noi înţelege un stat care se pretinde responsabil. Mircea cel Bătrân 2. cu atenţie. G. occidentul nu mai avea nevoie de disidenţi precum Iosip Broz Tito sau Nicolae Ceauşescu. Vaslui b.Sunt interzise prin lege defăimarea ţării şi a naţiunii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful