Sunteți pe pagina 1din 13

Curio;ifofi din Iumeo onimoIeIor

Oamenii de stiinta au a]uns la concluzia ca denumirea lumea


necuvantatoarelor"pe care o dam adesea lumii animalelor nu este
pe deplin corecta
Un mure numur de unimuIe scot diverse sunete cure uu unumite
semnificutii:sunete de uIurmusunete cure indicu gusireu hruneisunete de
bucuriede durere etc,
1Iom despre onimoIe:
-nimoIeIe 1oc pui.
PosoriIe ,serpii,insecfeIe,pesfii 1oc ouo din core
ies puisori pe core porinfii Ior ii hronesc cu
grijo.
Ife onimoIe poorfo in ponfece puisorii,pono
ocesfio se nosc.Un fimp puisorii sunf
hronirfi cu Iopfe de cofre momo Ior.
cesfe onimoIe se numesc momi1ere.
Puisorii onimoIeIor
Cofi pui nosc
momi1ereIe7
EIe1onfuI -I pui
0oriIo-I pui
CoIuI -I pui
LeuI - Z pono Io 4 pui
Pisico 3 pono Io 8 pisoi
CoineIe-3 pono Io I0 cofeIusi
IepureIe-3 pono Io I0 iepurosi
SooreceIe- 3 pono Io IZ soricei
PorcuI-pono Io I0-Ib purceIusi.
nimoIeIe se hronesc.
UneIe onimoIe se hronesc cu pIonfe,si se
numesc erbivore,oIfeIe cu corne si se numesc
cornivore.
erbivore carnivore
Cum se depIoseo;o onimoIeIe7
noutu
in upu
Sur pe
pumunt
Se turusc
pe pumunt
Zbouru
in uer
nimoIeIe se moi depIoseo;o
,pe pomonf si in oIf mod :eIe
posesc,co si
omuI.ExempIi1icol
'ife;e mori si mici
Un ghepord poofe oIergo cu o vife;o de IZ0 km/h.Esfe o vife;o
de frei ori moi more ofinso de omuI ceI moi ropid.
utu si uIte viteze Iu cure ugung unimuIeIe
terestre:
AntiIopu-100km/h
StrutuI-0km/h
VuIpeu-7Zkm/h
epureIe-4km/h
EIefuntuI-40km/h
SurpeIe-Zkm/h
Suinu-14km/h
SoureceIe-1Zkm/h
rouscu testousu-0km/h
nimoIe pufernice
8oIeno oIbosfro esfe ceI moi pufernic onimoI de pe Pomonf.CorpuI sou
ore 40-b0 fone de muschi,ceeo ce esfe normoI penfru un onimoI core
ore o Iungime de 30 mefri si o greufofe de I40 fone.
Exisfo si oIfe onimoIecore ou o pufere desfuI de more:coinii de
frocfiune,1oIosifi moi oIes in regiuniIe poIore,pof froge dupo ei
greufofi core conforesc moi muIf de o fono,
Despre miciIe insecfe ce cre;i7UneIe dinfre eIe pof fronsporfo
greufofi core deposesc de pesfe IZ ori greufofeo corpuIui Ior.
O oIbino poofe duce o greufofe de Z4 de ori moi more decof
greufofeo corpuIui sou.
nimoIe re;isfenfe
UneIe onimoIe suporfo
femperofuri 1oorfe
di1erife,doforifo regiuniIor in
core froiesc.
UrsuI poIor,core se simfe ceI moi
bine prinfre munfii de gheofo oi
rcficii nu poofe suporfo decof
-80 grode C.
0osfeIe si pisiciIe re;isfo si Io
-II0 grode C
PecorduI iI define o specie de
viermi core se menfin in viofo
pono Io femperofuri de -Z73,Io
grode C.cesfi virmi froiesc si Io
+II0 grode C.
Pecorduri deosebife ofing
onimoIeIe si in domeniuI
re;isfenfei Io Iipso de opo.
ComiIo poofe suporfo chior 30 de
;iIe uscociuneo si 1urfuniIe de
nisip oIe Sohorei sou oIe
deserfuriIor din sio CenfroIo
In sud-esfuI SfofeIor Unife s-o
descoperif,infr-o regiune de
deserf,un gen de popondou moi
mic decof ceI de Io noi,core
poofe re;isfo 1oro opo chior I00
de ;iIe,
Penfru o se 1eri de dusmoni muIfe onimoIe isi schimbo cuIooreo.
Unii fIuturi se confundu cu fIoriIe pe cure se useuzu,
Pestii pot Iuu cuIoureu nisipuIui de pe funduI upeIor,
Ursii si iepurii iuu uneori cuIoureu zupezii,
MuestruI urtei de u-si schimbu cuIoureu este insu
cumeIeonuIreptiIu cure truieste in Africu Asiu si chiur in
Europuin suduI Spuniei,
Spre deosebire de uIte unimuIe cure truiesc in
copucicumeIeonuI ure posibiIituteu su se ugute pe rumuri nu
numui cu ugutoruI degeteIor ci si cu ceI uI cozii,
Pentru upurure cumeIeonuIisi schimbu cuIoureuustfeI incut
se confundu cu mediuI incongurutor,EI poute Iuu cuIoureu
rosieguIbenuverde etcdupu cum vreu si intr-un timp
fourte scurt,