Sunteți pe pagina 1din 2

.

rrl

SANATATE

BOWTECHITerapia
Ne(@ii3en @ t4i, p. zi .e te.e debplur.t du.emd viali nesinit@d. b in.:Dtea
r eadevinij mi iumm ind4ri ii p.nul riid, pertru
e vrat; ii neorivib ocanism!L.u tot relurde fadod
in.drtelr d cdm&
ln riea,

rh

eii, nuere ikj pedepade.ermajdn4rijat.


Ne
!i sseme, n

in jutur no{ru oansr Lrpd!& ndLudrc t cre aproap.a au dbr .un e

mep rjFp.re, 6 d prinbarcii aer.unr t c.le opt orc de $nn atat de i*dre

pentu

vrem nuroi Fro

s le tiodm ri iiep si duhm o amelioure.uneoritatamenteLe


trhaterea epraret arer .;ubm m.reu merc! .eva
circ d m !jd. n dimiuin ,u 5; erinidm brar dironroiuL .p.irut. atlici desoFnm ri
arlamla.F.nurriinteGpii.omplemenbre'
ac6re tdhpii, amin..rc* si s5.impe
cmevrcarud ne arutsi inteLesem
.e
inseamda.6te tatatKte terapedi.e
ri .um ne porereajuia d dven,n
*natorr ti punjde Yiat;, ara.um ar

e $!ur et tunan $vr, pra.td da.eva

-*Kg

p*junea Ftu

eredeleei .uEtive, ajunraid Lapdomanladea piacti.a

H.qr ,: aum.li.flat deace5lelEpie?


C.mellaS:va:P.imadat5am.uzlt despreaceastt
t.apr. de la d6na Alexandraiilotneaga(veift:
terdp.utidin Bucuret)dhtr-odlrlFe anjc.l;

mdiclna
tradiiionaliti hobeopitia,la cuEulde
terap{esowrsh, partlcrpend
ti mullimni.l.

ce v-a det mi.at 35incepell practlerea teraplei

BoMeche*e o tehnlcE
holkticS,ealucreaziin
pdncrpalprrnsr*emurneryoraist asupra
sjstemului
osos,cat5i la nivelmuscllar
,TratamentulBownefectiv cons6 intr-u.
numErdemitcEridelicate,ete.tu.tecu
degetereasupramutchrrortr
lesturiroradkurare,caP vansnrt
meFjein inteno.ul.oFului,
mesajede reactivara nemoriei
cel!lare,a unelstErilde.le,de

Amtolt @rioti s: atum malmolte despre


ace5tt lnna.t ri .h ciutat informalii
despre.a pe lnlernt. Acoloamgint
declaraille p.Manelor ere au apelat
ra.ce6ri rehni.: n cae $au 3rnlit
6ult m.i binedupi .ceea.Ne-am
datseama
ci tehnie Sowen.educe
du6b convaresenlei,rndrfePnt
cai de v*he sa! r*entt ese
.f4iurea, .dure un prusde
ene.gie5i o 3tnrgncE de bin.,
tr e*e foldnoare orr.!i, de la nou
nt*lll la pe6o.ne ln veutr. Amallat
insir.inrt, ttl4ilor, peB@nelorcu nmi
speclale
ti cE3unlafecliunicarerEspund
mrgrene,durerl de .ap, slmptomeasmatlceti
bron9rte,d!reri de spate{ciati.:, .r.cu ri ..rbrale,
ale.sii de primivar5, p.oble6e .enale, obdealt
a.utari crcnicietc..Deasmeneami-amaiplE.ut.l
ste o tehnlci comDlementarE
si nu exclude

ae esleterapiaBowtech?in ce connl tatamentul

Decate5dinlede terapienr avd


nevoleun paclentpentru a s.apade
problenesaumlcar sa{i amelroreze
Praclica6ia doveditci rezultatelepot ti
remarcablle
chiarde h pnmitedinlede
t bnent, dearece corpullncepeprocesul de
.rto-vinde.are,inpmprlll slu rltm.
DezvSlutl-ne.eteva exempledin experinla
domneavoa*rE
.a te.apeutaltehniciiBorteh.
- oiagnBticdes.olloz:ln 2005(1,1ani),A f;c!t

TT
SANATATE
,

Bowenin Hunedoara
imbli;t;lne. ta incepduranurut,m7 a in.epd rdinle .!
aLe4,ebn!J.*un deinKts (66an,).oefa ruat
medic.F .orsplnzahare. &na undeeh! m!:6tude
dimrie4a,?onar a dezlmfli rt 3brcadentrteifle'a
de. radimbt{e rcmii (65aii). DlpemaimutrFdmle,
merul.r.atul eicoblr;rul:.;rjlo' rainb!|iGlit
jla;tatc deai decandn , ma,6cd
{aiea de b'nesemeilme, pnjoaGler
shdronoroom (22aii).ft.mciFdintesa comtacto
rc!h*nede la nivelulli(h.iet!rilor
ri o inbuniGtne.
chtiui eadeie (]4aii). Diaqnonta
rer lednledesMred .hnbde audtFtui.
- Tev:p.rezi:F*id la o retil; de5 aiisijudbte. Dup;
ui .et d. ?0ledhle det,bneni 3M
stF tta(:, ltr menFi cplLndic

dert: 1a.eea.e r int;mp6 in jutur e


iiiohaiiile ri exempleLe
oblide de1
savaI d veli apel. .u inftdere h iedintere5arede terapie.
A5tepbmpiGriledurneama{Ed8

Ceor8i.n. Vrlri. Ciur8iu

i:

Cameliatr AdrianSava

,J