Sunteți pe pagina 1din 2

.

Ismu
jn secolul XIx, odatii cu intensificarea sentimentelor nafionale, unii compozitori europeni au scris o muzicii menitii sii reflecte experienfele propriilor nafiuni. Deseori se inspirau din ciintecele tradifionale ~i din tonalitiifile dansurilor
N ationalismul cele rnai

1'-

.~ muzlca
O Frontispiciul decorativ al partiturii operei lui Glinka Ruslan ~i Ludmila ( 1842). Glinka (1804-1857) a fost primul mare compozitor rus. Operele sale au teme na1ionale ~i se inspira din muzica ~i dansul popular rusesc. Partiturile erau disponibile auditoriului pentru ca in timpul spectacolului sa poata fi consultate.

In

populare.
a reprezentat puternice forte una care au dintre mar-

cat Europa secolului al XIX-lea ~i care a cauzat mi~c~ri revolutionare ~i retrasarea a numeroase granite. ~i compozitorii, la randul lor, au fost influentati de acest spirit, rnai ales dac~ apartineau unui popor care tocmai devenise con~tient de mo~tenirea sa national~ sau care se simtea oprimat politic sau cultural. De exemplu, cehii ~i maghiarii erau supu~ii Imperiului Austriac, In vreme ce Polonia ~i Finlanda figurau printre dominioanele Inde...p~rtate ale Tarului rus. Inspira,ia na,ionala Doi dintre cei rnai rnari compozitori romantici s-au l~sat ~i ei cuprin~i de sentimentele nationale, cu toate c~ acesteanu le-au rnarcat 1ntreagaopecl. Frederic Chopin (1810-1849), de origine polone~, ~i-a petrecut 1ntreagasa viata la Paris uncle a compus ~i a devenit faimos ca pianist de rnare virtuozitate dar sen- .;: timentele sale fata de patrie i-au clrnas integre; ~ mazurci1e~i polonezele erau inspirate direct din dansurile populare poloneze ~i, conform legendei, turbulenta sa opecl, Studiu revolufionar; a fost compus~ 1n furia ~i tristetea profunda provocata de suprirnareasangeroas~ a revolutiei poloneze din 1831. Compozitorul maghiar Ferencz (Franz;) Liszt (1811-1886) a fost un alt artist de talie intemational~r El a compus celebra Rapsodie maghiara ~i alte poeme simfonice cu caracter "national", dar inspirate, se pare, mai mult din muzica tigani1ordecat a propriului s~u popor. Nationalismul muzical era mult mai des 1ntalnit la compozitorii ru~i. Rusia reprezenta ;0 mare putere imperial~, Ins~ 0 anumita clmanere 1n urma a determinat clasa conduc~toare s~ neglijeze traditii1e nationale: nobilimea rus~ vorbea frantuze~te ~i patrona, cu prec~dere, literatura ~i muzica vestic~ sau 1n stil vestic. ReactiaImpotriva acestei atitudi, ni a fost condus~ de compozitorul Mihai1 Glinka, cel care a compus O viafa pentru far (1836) ~i Ruslan $i Ludmila (1842), primele opere care prin teme erau specific ruse~ti ~i care erau cantate In limba t~rii. Glinka a fost ridiculizat pentruc~ a compus "muzic~ pentru birjari" ~i b~talia a fost ca~tigata mult rnai tarziu, 1n decursul secolului, de

O Nikolai RimskiKorsakov ( 18441908) a rescris o mare parte a operei sale timpurii. El s-a inspirat deseori din legendele populare ~i le-a rescris pentru a le conferi o prezentare mai contemporan3. in opera Coco~ul de aur exista un decor ca cel prezentat aici ~i care avea morala conform c3reia regele care promite recompense pentru serviciile care i se fac va pieri dac3 nu va pl3ti.

181

NATIONALISMUL

IN MUZICA

catre compozitorii "puternici". Grupul acesto- O Opera compozitorului scandinav Jean ra era fonnat din cinci personalitati care nu Sibelius (1865-1957) evoca pustietatea ~i doar au compus muzica "nationalista" dar au izolarea peisajului finlandez, captand imagi~i dus o adevaratacampanie de presa pentru natia nationali~tilor finlandezi. a o promova ~i care au infiintat propria lor "Scoala Libera de Muzica", la concurenta cu triecilor ~i a fost obligat sa petreaca mai multi Conservatorul din St. Petersburg.pana la infiani In exil. El a infiintat o ~coalanationala care intarea conservatorului, In 1862, 1n Rusia nu aborda teme influentate de stilul popular, exista posibilitatea unei pregatiri muzicale ~i folosind limba ceha ~i pentru opere sau majoritatea compozitorilor "puternici" comlucrarile corale. Mo~tenirealasatade el include puneau doar 1n tirnpulliber, ei avand, de fapt, cele ~asepoeme simfonice nurnite Tara mea alte servicii oficiale. (Ma Vlast) (1874-1879) ~i opere folclorice Cu toate acestea,grupul includea trei mari cornice cum ar fi Mireasa vtlndutii (1866). personalitati: Alexander Borodin, Nikolai Prima muzica tipic scandinava a fost comRimski-Korsakov ~i Modest Mussorgski. pusa In tari in care sentimentele nationale au Opera Prinful Igor a lui Borodin (reprezentata fost provocate de dominatia straina. in pentru prirna data postum, In 1890) evoca un Norvegia, ocupata de Suedia pana in 1905, episod plin de culoare din trecutul medieval Edvard Grieg a utilizat temele folclorului al Rusiei, cu influente orientale, simtite 1n norvegian in suitele sale Peer Gynt ~i In Dansuri Polovfiene. Cel mai cunoscut Insa a Concertul pentru pian fn A minor, opere care fost Mussorgski, a carui opera Boris Godunov l-au'facut celebru. Pinlanda, provincie ruseas(1874), saturata cu melodii ~i istorie ruseasca, ca pana in 1917, l-a produs pe Jean Sibelius, este o capodopera mondiala ~i nationala. care a dat poemelor simfonice ~i suitelor sale Mafele compozitor rus, reprezentant al gener- titluri cu continut national. Finlandia (1899), atiei care a unnat, Piotr Ceaikovski, a compus opera compusa ca o alegorie patriotica, a In stilul european traditionalist, cu toate ca un cauzat un mare scandal ~i a fost chiar interzisa numar de opere, printre care Evgheni pentru un timp de autoritatile ruse~ti. para a Oneghin (1879), sunt localizate In Rusia. face apel In mod direct la temele muzicale populare,~Sibelius a compus opere care evoSentimentele inal~atoare cau lacurile pustii ~i zapezile, caracteristice Sentirnentul national era foarte puternic ~i 1n peisajelor finlandeze. randul cehilor, ca o reactie 1rnpotriva dominatiei gennane. jn acela~itirnp, rnarea traditie in jurul lumii muzicala gennana -rnai ales cea sirnfonica Impulsul nationalist a atins intensitatea maavea o valoare care nu tinea cont de loialitatea xima In secolul al XIX-lea, dar el s-a manifesnationala ~i care actiona ca un rnagnet pentru tat ~i mai tarziu, In Spania (Albeniz, Granados, toti rnarii compozitori. Marele compozitor de de Palla) ~i Ungaria (Bartok, Kodaly). Mai muzica sirnfonica Antonin Dvorak, la fel ca apoi, In secolul al XX-lea, un nou sunet disrusul Ceaikovski, a compus 1n spiritul acestei tinct, englezesc ("gradina Angliei"), a Inceput traditii ~i chiar ~i operele lui rnai nesemnifica- sa se faca auzit In mod curent In lucrarile lui tive, cum ar fi Dansurile Slavone, sunt influSir Edward Elgar (1857-1934) ~i in ale altor entate doar 1n rnica masura de muzica populacompozitori. Mai recent, In Statele Unite ale ra ceha. Un compozitor rnai 1n varsta, Bedrich Ameficii, compozitori ca Aaron Copland Smetana,era 1nsaun patriot ardent, care a luat (1900-1990)au dorit sa insufle operelor lor un chiar parte la revolta din 1848 Impotriva aus- nou stil, american, inconfundabil.

O Edvard Grieg ( 1843-1907), prezentat alaturi de so,ie, a revigorat literatura ~i muzica populara norvegiana.

aici

182

S-ar putea să vă placă și