Sunteți pe pagina 1din 2

Pictor, gravor, vizionar mistic Acest lucru nu l-a deranjat Ins~ niciodata,

deoarece era dedicat In Intregime muncii lui.


~i in acela~i timp poet, William Lumea lui exista In propria imaginatie ~i In
Blake este recunoscut in zilele propriul spirit. Artistul avea putin de-a face cu
oamenii.
noastre ca unul dintre gigantii William Blake a fost al doilea copil al unui
negustor prosper. Inc~ de la o varst~ fraged~
perioadei romantice, de~i la Inclinatiile lui artistice au fost recunoscute ~i
acea vreme n-a fost apreciat. Incurajate. La varsta de zece ani a fost trimis
la ~coala de desen a lui Henry Pars ~i la 14 ~ni
a devenit ucenic1;11gravorului James Basire. A O Blake pretindea ca ar fi fost vizitat de
petrecut ~apte ani cu Basire Inv~tand tehnicile spirite ~i de ingeri. Fantoma unu; pur;ce (1819)
W illiam Blake a fost nu doar un artist grav~rii ~i In aceasta perioad~ s-a n~scut este una din marturiile stranii ~i tulburatoare
deosebit, ci ~i un poet stralucit. El a marea lui dragoste pentru arta gotic~. ale bizarelor lui viziuni. Se pare ca fantoma l-a
avut darul de a folosi simplitatea cu In 1782, la 25 de ani, Blake s-a c~s~torit cu vizitat de doua ori.
multi! imaginatie. Poezia lui, la fel ca pictura, Catherine Boucher. Ea era fiica analfabeta a
era puternic imaginativa, dar era plina de unui zarzavagiu din Londra ~i c~s~toria celor O Arta lui William Blake nu a fast recunas-
ladevi!ruri. Artistul a avut putini sustinatori ~i doi i-a displiicut tatalui lui Blake. In ciuda cuta in timpul vie1ii artistului, care a fast
r§i-a trait cea mai mare parte a vietii In saracie. opozitiei, cei doi au avut o c~snicie lung~ ~i abligat sa-~i ca~tige existen1a ca gravar .

87
WILLIAM BLAKE

singura placa de cupru. Procedeul era lnsa


foarte scump ~i artistului i-a fost teama ca nu
va putea continua. Dupa "aparitiileOO fratelui
mort ~i detaliile explicite pe care i le-a dat
referitoare la o noua tehnica, William Blake a
pus ideea In practica. A avut succes ~i
folosind aceasta noua metoda a tiparit copii
dupa Cantecele nevinovdtiei -o colectie a
poeziilor sale. Cinci ani mai tarziu a mai
adaugat un nou volum, Canteceleexperientei.

Nevinova1ie ~i experien1a
Aceste poeme erau destul de diferite de orice
alte lucrari scrise anterior. Ele urmeaza ritmul
versurilor pentru copii ~i al baladelor traditio-
nale engleze. Individual poemele par simple
dar In ansamblu, ele reprezinta o privire
introspectiva asupra multor atitudini din sec-
olul al XVIII-lea ~i reflecta punctele de vedere
0:- ale lui Blake. Prirna serie reprezinta o viziune
~
-0
::;
imaginativa despre inocenta copilariei, cea
de-a doua prezinta cum aceasta nevinovatie
~
"' poate fi corupta de experienta.
'E Multe dintre poemele scrise pot fi asociate,
9
o de~i continutul lor este foarte diferit. De
I
-0;
exemplu, In prima serie, sfanta Joi, simpla
-5
~ demnitate ~i frumusetea caritatii fata de copii

O Trandafirulofilit O Una din gravurile


din Cilntecele expe- din Cartea Creatiei.
rientei. Vierme\e care William Blake a gasit
distruge in secret o sursa de inspira1ie
frumuse~ea trandafi- pentru propriile lui
rului reprezinta viziuni despre via1a
imaginea data de spirituala in timp ce
Blake experien~ei. realiza ilustra1iile
pentru aceasta serie.
O in 1793 William
Blake a gravat i;: O in 1827, anul
Port,ile Paradisului, o ~ mor1ii sale, Blake
carte preocupata cu ~ lucra la ilustrarea
intrebarea "Ce este ~
, cartii. lui Dante.
omul?" Gravura fu ~ Acuarela Vflrtejul
1 indrogostitilor face
vreau, eu vreau!
descrie dorin~a omu- parte din Infernul lui
lui de a avea totul. Dante.

fericit:!. Tat:!llui Blake a murit la doi ani dupa de la Slujba Divina din Biserica Sf. Paul, in
clsatoria celor doi ~i cuplul s-a mutat in casa care "florile" din Tumul Londrei i~i inaltau
parinteasca a lui Blake. U s-a alaturat ~i Robert, spre cer vocea este comparata cu atitudinea
fratele mai tanar al lui William. Cei trei au calculata, studiata a a~a-numitei societati reli-
locuit ~i au muncit impreuna mai mult de doi gioase in sfanta joi din Canteceleexperientei.
ani panacand Robert s-a imbolnavit ~i a murit. Acest al doilea poem prezinta caritatea oferita
William a fost distrus dupa moartea fratelui. cu mana rece ~i camatareasca~i care permite
El ~i-a ingrijit fratele cu multa compasiune ~i ca pruncii sa fie "redu~i la stadiul de mizerie"
cu mult altruism de-a lungul bolii. Artistul a intr-o "tara bogata ~i manoasa".
pretins ca in clipa mortii lui Robert i-ar fi vazut De asemenea Canteceleanalizeaza fortele
"spiritul eliberat urcand spre cer, batand din ~i puterile oculte. De exemplu, sunt alaturati
palme de bucurie". Blake spunea ca de-a lun- tigrul ~i mielul. "Tigrul" exprima admiratia fata
gul intregii sale vieti a continuat sa converseze de energia creaturii ~i fata de natura salbatica
cu spiritul fratelui sau ~i cu alti ingeri ~i per- in vreme ce mielul reprezinta contrastul plin
sonaje biblice. de blandete ~i tandrete. Blake i~i pune intre-
Din cauza experientelor vizionare, lumea barea cum este posibil ca doua creaturi atat
imaginativa a lui Blake era un loc mult mai de diferite sa fie rodul aceleia~iCreatii?
frumos decat orice alt loc din lumea reala. Era
un om profund religios care credea cu fermi- Ultimii ani
tate ca tot ceea ce il inconjoarn are propria in ultimii sai ani artistul a produs o serie de
esent:l spirituala ~i propria viat:l. 21 de ilustratii superbe, in acuarela, intitulata
Spre deosebire de Michelangelo, pe care ii Cartea Creatiei. Gravurile desavar~itede el au
admira in mod deosebit, Blake nu a fost poet dat un nou inteles caracterului Creatiei.
~i pictor ci un poet-pictor capabil sa combine Pe patul de moarte, William Blake a lucrat
intr-o singur:l activitate mai multe arte: poezie, la ilustrarea Divinei Comedii a lui Dante. Seria
pictura, gravur:l, tiparire ~i chiar filosofie. urma sa fie ~i ea gravata dar, din pacate, pana
in 1788 a experimentat tiparirea prin ilo- in momentul mortii artistului au fost terminate
minare, combinand cuvinte ~i imagini pe o numai ~apte placi.

88

S-ar putea să vă placă și