Sunteți pe pagina 1din 2

ARTA $1 OMUL 29

William Blake

Q Anticul
â zilelor, fronti-
o spiciul poemului
3 Europa al lui
3 William Blake .

Pictor, gravor, vizionar mistic Acest lucru nu 1-a deranjat însă niciodată,
deoarece era dedicat în întregime muncii lui .
şi in acelaşi timp poet, William Lumea lui exista în propria imaginalie şi în
Blake este recunoscut in zilele propriul spirit . Artistul avea puţin de-a face cu
oamenii .
noastre ca unul dintre giganlii William Blake a fost al doilea copil al unui
negustor prosper. Încă de la o vârstă fragedă
perioadei romantice, deşi la înclinaţiile lui artistice au fost recunoscute şi
acea vreme n-a fost apreciat. încurajate . La vârsta de zece ani a fost trimis
la şcoala de desen a lui Henry Pars şi la 14 ani
a devenit ucenicul gravorului James Basire . A 0 Blake pretindea că ar fi fost vizitat de
petrecut şapte ani cu Basire învălând tehnicile spirite si de îngeri . Fantoma unui purice (1819)
illiam Blake a fost nu doar un artist gravării şi în această perioadă s-a născut este una din mărturiile stranii şi tulburătoare

W deosebit, ci şi un poet strălucit . El a


avut darul de a folosi simplitatea cu
_ :zulti imaginarie . Poezia lui, la fel ca pictura,
marea lui dragoste pentru arta gotică .
In 1782, la 25 de ani, Blake s-a căsătorit cu
Catherine Boucher . Ea era fiica analfabetă a
ale bizarelor lui viziuni. Se pare că fantoma I-a
vizitat de două ori .

era puternic imaginativă, dar era plină de unui zarzavagiu din Londra şi căsătoria celor 0 Arta lui William Blake nu a fost recunos-
adevăruri . Artistul a avut puţini suslinători şi doi i-a displăcut tatălui lui Blake . În ciuda cută în timpul vietii artistului, care a fost
5i-a trăit cea mai mare parte a vieţii în sărăcie . opoziţiei, cei doi au avut o căsnicie lungă si obligat să-şi căştige existenta ca gravor .

87
29 WILLIAM BLAKE

singură placă de cupru . Procedeul era însă


foarte scump şi artistului i-a fost teamă că nu
va putea continua . După "aparitiile" fratelui
mort şi detaliile explicite pe care i le-a dat
referitoare la o nouă tehnică, William Blake a
pus ideea în practică . A avut succes si
folosind această nouă metodă a tipărit copii
după Cântecele nevinovătiei - o colectie a
poeziilor sale . Cinci ani mai târziu a mai
adăugat un nou volum, Cântecele experientei .

Nevinovătie şi experientA
Aceste poeme erau destul de diferite de orice
alte lucrări scrise anterior . Ele urmează ritmul
versurilor pentru copii şi al baladelor tradiţio-
nale engleze . Individual poemele par simple
dar in ansamblu, ele reprezintă o privire
introspectivă asupra multor atitudini din sec-
olul al XVIII-lea şi reflectă punctele de vedere
ale lui Blake . Prima serie reprezintă o viziune
imaginativă despre inocenta copilăriei, cea `~
de-a doua prezintă cum această nevinovătie
poate fi coruptă de expereenţă . u
Multe dintre poemele scrise pot fi asociate, L
deşi continutul lor este foarte diferit . De o
exemplu, în prima serie, Sfânta Joi, simpla
demnitate şi frumusetea caritătii faţă de copii

O Trandafirul ofilit O Una din gravurile


din Căntecele expe- din Cartea Creatiei.
rientei. Viermele care William Blake a găsit
distruge în secret o sursă de inspiratie
frumusetea trandafi- pentru propriile lui
rului reprezintă viziuni despre viata
imaginea data de spirituală în timp ce
Blake experientei . realiza ilustratiile
pentru această serie .
O În 1793 William
Blake a gravat O În 1827, anul
Portile Paradisului, o mortii sale, Blake
carte preocupată cu lucra la ilustrarea
întrebarea "Ce este cărtii lui Dante .
omul ?" Gravura Eu Acuarela Vărtejul
vreau, eu vreau! îndrăgostitilor face
E descrie dorinta omu- parte din Infernullui
0
0 lui de a avea totul . Dante .

fericită . Tatăl lui Blake a murit la doi ani după de la Slujba Divină din Biseric .L Sf. Paul, în
căsătoria celor doi şi cuplul s-a mutat în casa care "florile" din Turnul Londrei îşi înăltau CAPODOPERE
părintească a lui Blake . Li s-a alăturat şi Robert, spre cer vocea este comparată cu atitudinea
POEZIE, PROZA 51 GRAVURI
fratele mai tânăr al lui William . Cei trei au calculată, studiată a aşa-numitei societăti reli-
locuit şi au muncit împreună mai mult de doi gioase în Sfânta,joi din Cântecele experientei .
ani până când Robert s-a îmbolnăvit şi a murit. Acest al doilea poem prezintă caritatea oferită 1789
William a fost distrus după moartea fratelui . cu mână rece şi cămătărească şi care permite Cântecele nevinovătiei - terminată .
El şi-a îngrijit fratele cu multă compasiune si ca pruncii să fie "reduşi la stadiul de mizerie" 1794
cu mult altruism de-a lungul bolii . Artistul a într-o "tară bogată şi mănoasă " . Cântecele experientei -terminată .
pretins că în clipa morţii lui Robert i-ar fi văzut De asemenea Cântecele analizează forţele
1803
"spiritul eliberat urcând spre cer, bătând din şi puterile oculte . De exemplu, sunt alăturati
Un poem in două părti -terminată .
palme de bucurie " . Blake spunea că de-a lun- tigrul şi mielul . "Tigrul" exprimă admiratia fată
gul întregii sale vieti a continuat să converseze de energia creaturii şi fată de natura sălbatică 1804-1820
cu spiritul fratelui său şi cu alti îngeri şi per- în vreme ce mielul reprezintă contrastul plin Emanatia Marelui Albion .
sonaje biblice . de blândete şi tandrete . Blake î5i pune între - 1810
Din cauza experientelor vizionare, lumea barea cum este posibil ca două creaturi atât Nemuritoarea Evanghelie (completată
imaginativă a lui Blake era un loc mull mai de diferite să fie rodul aceleiaşi Creaţii? cu gravuri) .
frumos decât orice alt loc din lumea reală . Era
un om profund religios care credea cu fermi- Ultimii ani GRAVURI
tate că tot ceea ce îl înconjoară are propria În ultimii săi ani artistul a produs o serie de
1794
esentă spirituală şi propria viată . 21 de ilustratii superbe, în acuarelă, intitulată Anticul Zilelor
Spre deosebire de Michelangelo, pe care îl Cartea Creatiei. Gravurile desăvârşite de el au
1824-1827
admira în mod deosebit, Blake nu a fost poet dat un nou înteles caracterului Creatiei .
Divina Comedie a lui Dante
şi pictor ci un poet-pictor capabll să combine Pe patul de moarte, William Blake a lucrat
într-o singură activitate mai multe arte : poezie, la ilustrarea Divinei Comedii a lui Dante . Seria 1826
pictură, gravură, tipărire şi chiar filosofie . urma să fie şi ea gravată dar, din păcate, până Corpul lui Abel găsit de Adam şi Eva
În 1788 a experimentat tipărirea prin ilu- în momentul morţii artistului au fost terminate
minare, combinând cuvinte şi imagini pe o numai şapte plăci.

88 mai vezi Arta şi omul 28 - PICTURA SECOLULUI AL XVIII-LEA Arta şi omul 30 - PEISAGISTICA ENGLEZĂ