P. 1
G. Gruita - Gramatica Normativa

G. Gruita - Gramatica Normativa

|Views: 443|Likes:
Published by Pop Viorica

More info:

Published by: Pop Viorica on Dec 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

G.

GRUITA

GRAMATICĂ NORMATIVĂ
Coperta de CĂLIN STEGEREAN 1 Copyright Editura Dacia, 1998

G. GRUITA

GRAMATICA NORMATIVĂ
Ediţie revăzută şi completată
EDITURA DACIA CLUJ-NAPOCA, 1998

CUPRINS
în amintirea soţiei mele, MARIANA GRUIŢĂ (născută VASU), lector universitar, doctor în filologie (1948-1987)
PREFAŢĂ......................................................................................................9 CAPITOLUL I - VERBUL (ÎNTREBĂRILE 1-35) 1. Cartea va apare în curând sau Cartea va apărea în curând?.....................13 2. Campania care precedă alegerile este decisivă sau Campania care precede alegerile este decisivă?..................................................................................17 3. Cuii se datoresc aceste rezultate sau Cui i se datorează aceste rezultate?.. 19 4. Lichidele se evaporă sau Lichidele se evaporează?.................................21 5. Speranţele noastre se năruie sau Speranţele noastre se năruiesc?.............24 6. Trebuie luate măsuri urgente sau Trebuiesc luate măsuri urgente?..........26 7. Cartea merită citită sau Cartea merită să fie citită?.................................31 8. Numerităsă cumperi aşa ceva sau Nu se merită să cumperi aşa ceva?................33 9 Eu continui cursa sau Eu continuu cursa?.................................................35 10. Ei nu vreau nimic sau Ei nu vor nimic?..................................................36 11. Ei o să meargă sau Ei or să meargă?.....................................................38 12. Trebuie să aibă răbdare sau Trebuie să aibe răbdare?.............................39 13. A venit fără să fi scris sau telefonat înainte sau A venit fără să fi scris sau să fi telefonat înainte?.................................................................................40 14. Avem a face cu un impostor sau Avem de-a face cu un impostor?.........42 15. Stăm bine în ceea ce priveşte rezultatele sportive sau Stăm bine în ceea ce privesc rezultatele sportive?...............................................................43 16. Dat fiind noile condiţii de lucru, avem rezultate mai bune sau Date fiind noile condiţii de lucru, avem rezultate mai bune?.........................................44 17. Autobuzul era plin de călători. Majoritatea stătea în picioare sau Majoritatea stăteau în picioare?.................................................................................46 18. O mulţime de tineri se îndrepta spre stadion sau O mulţime de tineri se îndreptau spre stadion?.............................................................................49 19. Unii dintre noi vom pleca mâine sau Unii dintre noi vor pleca mâine?......52 20. Bucureşti este capitala ţării. Bucureştiul este capitala ţării sau Bucureştii sunt capitala ţării?...........:...............................................55 21. Acest fel de oameni reuşesc în viaţă sau Acest fel de oameni reuşeşte în viaţă?........................................................................................................58 22. Oricare dintre liderii noştri politici pot fi contestaţi sau Oricare dintre liderii noştri politici poate fi contestat?....................................................60 ISBN 973-35-0720-2 23. Subsemnatul n-am făcut parte din comisie sau Subsemnatul n-a făcut parte din comisie?..................................................................................62 24. Aceasta a fost una dintre ideiLe care s-a impus după revoluţie sau Aceasta a fost una dintre ideile care s-au impus după revoluţie?.........................63 25. Ca unul care cunosc situaţia, dezaprob aceste măsuri sau Ca unul care cunoaşte situaţia, dezaprob aceste măsuri?.............................................65

26. Cine are de pierdut, patronii sau salariaţii? sau Cine au de pierdut, patronii sau salariaţii?...............................................................................66 27. Cauza plecării mele a fost intrigile colegilor sau Cauza plecării mele au fost intrigile colegilor?.............................................................................67 28. Nici mama, nici tata n-a plecat sau Nici mama nici tata n-au plecat?....69 29. Curajul, îndrăzneala, aplombul lui s-a transmis întregii echipe sau Curajul, îndrăzneala, aplombul lui s-au transmis întregii echipe?..........73 30. Limba franceză şi limba română sunt înrudite sau L i m b i 1 e franceză şi română sunt înrudite?........................................................................75 31. A fost odată un moş şi o babă sau Au fost odată un moş şi o babă?........78 32. Culesul şi căratul porumbului s-a terminat sau Culesul şi căratul porumbului s-au terminat?................................................................................80 33. îmi place sportul şi muzica sau îmi plac sportul şi muzica?..................82 34. Prea multă ură şi dezbinare s-a manifestat în ultima perioadă sau Prea multă ură şi dezbinare s-au manifestat în ultima perioadă?....................83 35. Ion, ca şi Măria, a refuzat premiul acordat sau Ion, ca şi Măria, au refuzat premiul acordat?.........................................................................84 CAPITOLUL II - SUBSTANTIVUL, ARTICOLUL, ADJECTIVUL (ÎNTREBĂRILE 36-60) 36. Măria este avocat sau Măria este avocată?............................................88 37. Vin rândunicile sau Vin rândunelele?....................................................92 38. Avem nevoie de acumulatori sau Avem nevoie de acumulatoare?........95 39. Şi-a construit o casă cu trei nivele sau Şi-a construit o casă cu trei niveluri?..................................................................................................97 40. Au fost propuse noi itinerarii europene sau Au fost propuse noi itinerare europene?.................................................................................................98 41. Au apărut două cotidiene de mare tiraj sau Au apărut două cotidiane de mare tiraj?................................................................................................101 42. Mâncăm tarte cu căpşune sau Mâncăm tarte cu căpşuni?......................102 43. Era încovoiat ca o secere sau Era încovoiat ca o seceră?.........................106 44. Greierele şi furnica au devenit personaje de fabulă sau Greierul şi furnica au devenit personaje de fabulă?............................r. 108 45. A şutat Rotâriu sau A şutat Rotariu?.....................................................109 46. Răspunde elevul Ionescu Radu sau Răspunde elevul Radu Ionescu?.... 111 47. Fabrica "Clujana" este renumită sau Fabrica "Clujeana" este renumită?........................................................................................................113 48. Comandăm friptură de vită înăbuşită sau Comandăm friptură înăbuşită de vită?....................................................................................................114 49. Din punct de vedere al efectelor economice, măsura luată a reprezentat un eşec sau Din punctul de vedere al efectelor economice, măsura luată a reprezentat un eşec?..............................................................................116 50. Mergem la Vişeu de Sus sau Mergem la Vişeul de Sus?.........................118 51. Vorbeşte inginer Ion Popescu sau Vorbeşte inginerul Ion Popescu?.. ..120 52. Mulţumim mass-media locale pentru ajutor sau Mulţumim mass-mediei locale pentru ajutor?.................................................................................122 53. A venit un reprezentant al NATO, A venit un reprezentant al NATO-ului, sau A venit un reprezentant al organizaţiei NATO?..........................125 54. întreg stadionul aplaudă sau întregul stadion aplaudă?...................129 55. Planurile de restructurare ale guvernului nu s-au aplicat sau Planurile de restructurare a guvernului nu s-au aplicat?...............................................130 56. Un coleg şi o colegă a fiului meu au plecat în excursie sau Un coleg şi o colegă ai fiului meu au plecat în excursie ?.............................................133 57. Aceasta este o acţiune a cărui efect nu se cunoaşte încă sau Aceasta este o acţiune al cărei efect nu se cunoaşte încă?...........................................134 58. Ne adresăm ministrului cel nou sau Ne adresăm ministrului celui nou?......135 59. Avea o memorie şi o inteligenţă remarcabilă sau Avea o memorie şi o inteligenţă remarcabile?........................................................................136 60. Filmul îşi datora succesul acţiunii sale pline de neprevăzut sau Filmul îşi datora succesul acţiunii sale plină de neprevăzut?...................................139 CAPITOLUL III - PRONUMELE, NUMERALUL (ÎNTREBĂRILE 61-71)

61. Ne întâlnim la sfârşitul anului acesta sau Ne întâlnim la sfârşitul anului acestuia?..................................................................................................141 62. Am greşit însăşi prin atitudinea noastră sau Am greşit prin însăşi atitudinea noastră?.......................................................................................142 63. Cartea care o citesc acum este excelentă sau Cartea pe care o citesc acum este excelentă?.......................................................................................146 64.1-am scris unei nepoate a mele sau I-am scris unei nepoate ale mele?.... 147 65. Această melodie v-o dedic dumneavoastră sau Această melodie vi-o dedic dumneavoastră?..............................................................................149 66. Locuiam la etajul trei sau Locuiam la etajul al treilea?..........................150 67. Ne întâlnim la ora 17 sau ne întâlnim la orele 17?.................................154 68. Cele patru milioane de lei nu ajung sau Cei patru milioane de lei nu ajung?.......................................................................................................156 69. Călătorim în vagoane de clasa întâi sau Călătorim în vagoane de clasa întâia?.....................................................................................................160 70. Mai sunt paisprezece zile până la vacanţă sau Mai sunt patrusprezece zile până la vacanţă?................................................................................161 71. Se impune pregătirea a cât mai mulţi specialişti, Se impune pregătirea a cât mai multor specialişti sau Se impune pregătirea cât mai multor specialişti?.....................................................................................................164 CAPITOLUL IV - ADVERBUL, PREPOZIŢIA, CONJUNCŢIA (ÎNTREBĂRILE 72-82) 72. Intrarea nu este permisă decât cu invitaţie specială sau Intrarea nu este permisă decât numai cu invitaţie specială?..............................................166 73. Acum suntem mai tari ca niciodată sau Acum suntem mai tari ca oricând?.................................................................................................167 74. Nu mă mai doare capul sau Nu mai mă doare capul?............................169 75. Bem un pahar de lapte sau Bem un pahar cu lapte?.............................,......171 76. L-am apărat ca coleg sau L-am apărat ca şi coleg?.................................173 77. Lucrurile se vor aranja în funcţie de posibilităţi sau Lucrurile se vor aranja funcţie de posibilităţi?...........................................................................174 78. A reuşit datorită talentului excepţional şi a muncii sale perseverente sau A reuşit datorită talentului excepţional şi muncii sale perseverente?......175 79. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal sau Drept care am încheiat prezentul proces-verbal?............................................................177 80. Urmare solicitării dumneavoastră, veţi fi pensionat; Urmare a solicitării dumneavoastră, veţi fi pensionat sau Ca urmare a solicitării dumneavoastră, veţi fi pensionat?..................................................................178 81. Am fost acuzat de extremism; or, mie îmi repugnă orice exces sau Am fost acuzat de extremism, ori mie îmi repugnă orice exces?..........................179 82. Nu e bine ca să ascundem adevărul sau Nu e bine să ascundem adevărul?........................................................................................181 Ecouri critice la ediţia 1................................................................................183

PREFAŢA
1. Lucrarea de faţă îşi propune să atragă atenţia asupra existenţei în limba română a unor forme paralele şi să arate care este statutul acestora în raport cu limba literară. Am considerat că este bine ca soluţiile prezentate să aibă un consistent suport gramatical; în consecinţă, de fiecare dată, norma este explicată, justificată, i se analizează perspectivele, prin raportare detaliată la tendinţele care se manifestă în dinamica limbii române actuale. 2. Cartea se poate citi la două niveluri şi va avea, probabil, două categorii de cititori. Categoria cea mai largă o reprezintă, presupunem noi, cititorii care nu dispun de o pregătire lingvistică specială, dar care sunt interesaţi de corectitudinea exprimării lor. Acestora le recomandăm o citire mai "superficială ", cu oprire mai ales asupra soluţiilor propuse, a exemplificărilor din text şi a observaţiilor care vizează încadrarea formei discutate în "familia" unor cazuri similare. Desigur, ne vom bucura dacă cititorii nefilologi ai acestei cărţi vor avea

Cartea este structurată pe capitole şi subcapitole. 4. în termeni care trimit la normă.răspuns) a fost adoptată cu gândul la prima categorie de cititori. Sintagma menţionată se referă şi la unele cărţi de autor. Mioara Avram. Lupta dintre norma veche şi cea nouă cunoaşte câteodată lungi perioade de echilibru. Formula de prezentare (întrebare . 1983). funcţii sintactice. ortoepic şi de punctuaţie (ed. aşa cum se predă în şcolile noastre. în care accentul este pus în totalitate (sau în bună măsură) pe aspectul normativ: Iorgu Iordan. răspunsul nostru nu va avea un caracter tranşant.răbdarea şi curiozitatea de a urmări şi discuţiile explicative de la fiecare subcapitol. Am vrut să pornim de la faptul concret de limbă. deoarce această parte de vorbire are flexiunea cea mai bogată. Cei mai puţin familiarizaţi cu problemele de limbă vor fi surprinşi probabil de faptul că. să arătăm vorbitorului că el se află de foarte multe ori în faţa unor alternative lingvistice şi că este cazul să se întrebe dacă deciziile pe care le ia. 1948). . în redactarea acestora am ţinut seama şi de o asemenea eventualitate. la criteriul acceptabilităţii şi al gramaticalităţii. dacă aparţin limbii literare sau exprimării neîngrijite. în asemanea situaţii. se schimbă. de obicei. după criteriul morfologic. Contăm pe faptul că gramatica. 3. diateză etc). a IV-a. Am avut în vedere. Analizând diferite variante gramaticale. poate. Bibliografia de bază a lucrării noastre cuprinde următoarele volume. evoluează. inovaţiile lingvistice aduc ceva în plus sub aspectul clarităţii. cu care să-şi convingă elevii asupra "legitimităţii" unor norme mai mult sau mai puţin cunoscute şi respectate. topică etc. caz. îndreptar ortografic. bună doar pentru a asigura promovarea unor examene obligatorii. abateri. 5. frumuseţea unei discipline considerate aridă. care au un caracter normativ implicit: Gramatica limbii române (ed. în comunicarea scrisă şi orală: Dicţionarul explicativ al limbii române (1975). persoană. De fiecare dată am încercat să stabilim raportul dintre aceste variante. timp. este implicată în acord (cu reguli multe şi complicate). Am consacrat primul capitol verbului (şi nu substantivului. cu sau fără anumite conotaţii stilistice. 10 Valeria Guţu Romalo. exclusiv. câteva instrumente de lucru elaborate sub egida Academiei. Terminologia lingvistică de bază nu a putut fi însă evitată şi acest lucru nici nu a stat în intenţia noastră. categoric. cititorul va face un exerciţiu intelectual şi va descoperi. valenţe combinatorii. Limba română actuală. când cele două forme apar în variaţie liberă. încercând să rezolve testul celor 82 de probleme gramaticale. la un limbaj excesiv tehnicizat. uneori. măsura în care sunt recomandate sau doar tolerate. care reglementează oficial utilizarea corectă a limbii române. Este o manierăproblematizantă. ortoepic şi morfologic al limbii române (1982). De obicei. cum se obişnuieşte). ezitări. asigură totuşi oricărui absolvent de gimnaziu capacitatea înţelegerii şi utilizării unor termeni care se referă la categoriile fundamentale ale acestei ştiinţe (gen. Corectitudine şi greşeală (Limba română de azi) (1972). al perfecţionării sistemului lingvistic. arhaic sau sunt specifice unui anumit stil funcţional. 6.şi avem în vedere în primul rând profesorii de limbă şi literatura română . al economicităţii. indicată generic prin sintagma "lucrări normative ". Dicţionarul ortografic. incitantă. a 11-a. reguli de articulare. mod.sperăm să găsească în această carte argumente clare. eliminând aparatul complicat al trimiterilor bibliografice şi renunţând. un fel de provocare la adresa orgoliului cultural-lingvistic al fiecăruia. sunt cele mai bune. dacă au un caracter regional. dincolo de utilitatea gramaticii. generând cele mai numeroase dificultăţi. în paginile cărţii ne referim frecvent la o anumită bibliografie de profil. Faptele de limbă discutate au însă în vedere întregul perimetru al gramaticii: flexiune. arătând care sunt formele corecte. a 11-a. pe cât a fost posibil. Cititorii filologi . număr. în primul rând. iar acceptarea lor este favorizată de calitatea acestor noutăţi. Gramatica pentru toţi (1986). O gramatică a "greşelilor" (ed. Precizăm că normele lingvistice au şi ele viaţa lor. acord.

a reapărea. această clasă flexionară (conjugarea a Ii-a) a fost total neproductivă. ca şi pentru consecvenţa cu care a susţinut ideea acătuirii lucrării de faţă. a tăcea. 79 şi 80 şi la sfârşit am dat câteva ecouri critice la ediţia I. a zăcea. a prevedea. îi aducem călduroase mulţumiri. Cartea va apare în curând sau Cartea va apărea în curând? Verbul subliniat din titlu aparţine conjugării a Ii-a (cu infinitivul în -ea). a plăcea. modificarea ei. Ambiţia demersului nostru nu a fost aceea de a propune norme "originale " ci. ci să înlesnim accesul românilor spre rigoarea limbii literare.apelează astăzi la varianta în -e (va apare). Alexandru Niculescu. Structura morfologică a limbii române contemporane (1967). Pentru toate acestea. în ciuda multor influenţe lexicale pe care le-a suportat limba română în acest vast interval de timp. a revedea. a părea. a compărea. iniţial. a bea. 8. 53. arată că avem de-a face cu un fenomen lingvistic mai amplu. totală sau parţială. profesorul Ilie Radu-Nandra. de aceea formularea corectă este cea de pe locul secund (Cartea va apărea în curând). Recomandările noastre ţin seama de regulile formulate în lucrările de specialitate amintite. Destinul verbelor de conjugarea a Ii-a poate fi aproximat numai în urma examinării acestor verbe. Unele au fost moştenite direct din latină: a avea. a vedea. Valeria Guţu Romalo. propunând. în câteva situaţii am exprimat rezerve faţă de norma "oficială ". Acordul în limba română (1981). a recădea. mai mult de un mileniu.aşa cum am mai arătat. Este adevărat însă că foarte mulţi vorbitori .. a întrevedea. a displăcea. Al. întrega noastră gratitudine. . a dispărea. In mod implicit. rezultate din calchierea. A fost pentru noi un principiu de lucru să nu derutăm cititorul. a decădea. şi pe această cale. a părea. Graur. ne-o va da reacţia "beneficiarului". Gramatica de bază a limbii române (1982). a putea. ne-a făcut şi inspirate sugestii cu privire la maniera de prezentare a problemelor tratate. facem câteva precizări lexico-gramaticale cu caracter mai general. 9. Tendinţele actuale ale limbii române (1968). putem afirma că. a plăcea. publicate în excelenta revistă "Excelsior". este pusă în discuţie şi autoritatea/legitimitatea nonnei pe care am invocat-o în soluţionarea cazului exemplificat în titlu.1963). a încăpea. Specialiştii care au binevoit să se pronunţe asupra valorii şi utilităţii acestei cărţi sunt rugaţi să primească. G. întrucât conjugarea a Ii-a este foarte slab reprezentată în limba română actuală (aproximativ 25 de verbe active). Frecvenţa abaterii de la normă. se pune chiar întrebarea asupra şanselor de supravieţuire a acesteia într-o perspectivă mai mult sau mai puţin îndepărtată. 7. înainte însă de acest demers. 11 CAPITOLUL I VERBUL 1. Măsura în care am reuşit acest lucru. la conjugarea a Ii-a. a şedea. argumentat. 1. aducerea la zi.şi nu dintre cei cu un slab nivel de instrucţie . Iorgu Iordan. Această ediţie se deosebeşte de cea din 1994prin unele schimbări şi completări. Unele subcapitole ale acestei cărţi au fost. Având în vedere că neologismele de mai sus au intrat în limbă în ultimii 150-200 de ani. a cădea. încadrarea morfologică a neologismelor verbale amintite. care merită să fie cunoscut. a vedea. ca derivate ale verbelor a cădea. Altele sunt apariţii târzii. Toate verbele conjugării a Ii-a sunt de origine romanică. trecând la conjugarea a IlI-a. a durea. nu numai că nu a dus la fortificarea unui model flexionar fragil. individual sau pe grupuri mai restrânse. dar 1-a slăbit şi mai tare. să nu subminăm autoritatea normei. din Cluj-Napoca. a unor modele 13 neoromanice: a apărea. pe care o aşteptăm cu emoţie. cu sufix infînitival specific conjugării a IlI-a. a se complăcea. Am adăugat subcapitolele 52. de a le explica şi justifica pe cele existente. Asemenea cazuri nu sunt frecvente. Redactorul-şef al publicaţiei amintite. Ion Coteanu. Este vorba de tendinţa unor verbe de a părăsi clasa flexionară a conjugării a Ii-a. Gruiţă. a scădea. . a vrea. 71. sesizabilă şi la alte verbe care aparţin la acelaşi tip flexionar.

aproximativ 2500. umplem). pe lângă formele menţionate mai sus. conj. sunt repartizate la conjugări diferite. imperativul negativ singular). plus motive de eufonie). a scădea. Din această cauză. accentul cade. mai neproductivă.ea). De exemplu. pentru a realiza o imagine absolut exactă a deosebirilor dintre cele două conjugări. timpurile şi modurile compuse. De asemenea. ar apare (după conjugarea a III-a). a şedea). De exemplu. fapt care facilitează trecerea de la o clasă la alta (în realitate. 3. în cazul lui a avea. ca a vedea. a) Verbele a avea. procesul cunoaşte şi o fază intermediară. a tăcea şi a zăcea cochetează intens cu . pe flectiv (putem. trebuie să ţinem cont că formele de persoana I şi a II-a plural. trebuie să avem în vedere. un verb ca a apărea se află acum în această fază: se spune frecvent va apare. care poate fi neutralizată. putem examina situaţia principalelor verbe care aparţin conjugării a II-a şi putem încerca o prognoză privind „ataşamentul" acestora la tipul flexionar respectiv.bază. accentuat. Această diferenţă de accent este mai importantă decât opoziţia afixală (e . astăzi. a umplea. într-o situaţie aproape similară se află verbul a putea (frecvenţă mare. dar apărem. se încadrează tot la conjugarea a Ii-a. se explică prin asemănarea foarte mare dintre modelele flexionare ale conjugărilor a H-a şi a III-a. explicative sau normative sunt trecute ca verbe de conjugarea a III-a (rămânem. a merge. valori multiple. Fireşte. a şedea şi a vrea au o poziţie foarte bine consolidată şi nu manifestă tendinţa de părăsire a conjugării a II-a. de la cea mai slabă cantitativ. puteţi). 2. prin diferenţă de accent. se repetă întocmai la persoanele respective de la conjunctiv prezent. Mai greu de explicat este „ataşamen-' tul" celorlalte două verbe (a durea. semiauxiliar de modalitate) face imposibilă apariţia unor modificări prin analogie. nu pot respecta regula accentului pe silaba penultimă. Ţinând seama de cele arătate până aici. diferenţa dintre ele se poate reduce la plasarea accentului. fiind monosilabice. de aceea ne mulţumim doar să-1 consemnăm. cum s-a întâmplat cu a rămânea. indiferent de forţa de atracţie a unui alt model flexionar. de la indicativul prezent. b) Verbele a încăpea. condiţionalul-optativ prezent. şi nu spre celelalte două. care. De pildă. deoarece. un verb îşi schimbă statutul morfologic numai după ce a străbătut toate etapele. 14 Trecerea de la conjugarea a II-a la conjugarea a III-a se face în două etape: (1) modificarea infinitivului (şi a formelor comuse cu acesta) şi (2) modificarea indicativului prezent. a ţinea. forma regională a vede. la verbele de conjugarea a II-a. aproximativ 3000 de verbe). ţinem. iar la cele de conjugarea a Ii-a accentul cade pe silaba ultimă {a avea. mult mai bine reprezentate cantitativ (conj. a durea. de la viitorul construit cu conjunctivul şi de la imperativul plural (persoana a II-a). la verbele de conjugarea a III-a (a înţelege. care cuprinde cam 250-300 de verbe. mergeţi). în esenţă. cum afirmam anterior. la cea mai puternică). Desigur. a pricepe etc). în toate lucrările descriptive. I. noile achiziţii au atras după ele şi verbele . a putea. în a căror structură apare infinitivul (indicativul prezent. în rest. b) Indicativul prezent (persoanele I şi a Ii-a plural) are radicalul accentuat când verbul este de conjugarea a III-a (mergem. cu un e deschis în final. obligatorie la infinitivul acestei conjugări. a durea etc). formă literară. obligatoriu. a ţine şi a ţine (cu e deschis). ca simplă stare de fapt. regulă fermă. Orientarea acestor verbe spre conjugarea a III-a. manifestată la următoarele forme: a) Infinitivul prezent are accentul pe silaba penultimă. cele două paradigme (conjugarea a III-a . Cauzele acestei stabilităţi nu sunt identice pentru toate cele 6 verbe amintite. frecvenţa sa extrem de mare (ca verb predicativ. de flexiune mixtă. apăreţi (după conjugarea a II-a). a IV-a. a lua. a bea şi a vrea nu se vor putea încadra niciodată la conjugarea a III-a. auxiliar morfologic.conjugarea a II-a) sunt identice.Migrând ulterior spre conjugarea a IlI-a. în schimb. persoanele I şi a II-a plural (şi a formelor identice cu ele). a putea.

va scădea. să prevedem). a deţine. tinzând să devină a prevede. c) Verbele-bază (a cădea. faza intermediară. contrar normei literare. va dispare. nu-mi displăceţi). care au depăşit. d) Setul de neologisme obţinute prin calchiere derivativă şi încadrate la conjugarea a Ii-a {a decădea. a susţine. „abaterile" amintite reprezintă. dintre cele două variante din titlu. zăcem (pentru încăpem. La a zăcea s-ar putea găsi o explicaţie prin „uitarea modelului". Formele de infinitiv sau cele compuse cu infinitivul sunt. a se complăcea. a compărea. a displăcea). a tăcea) nu au depăşit etapa I a tranziţiei (modificarea infinitivului). la aceste verbe apare şi indicativul prezent cu accent modificat: ne complăcem. nu mi-ar părea rău). nu-i displăceţi etc. Deocamdată menţionăm că a plăcea şi a părea sunt destul de frecvent utilizate cu forme modificate. Este singurul verb de conjugarea a II-a. Cam aceeaşi este situaţia verbelor a decădea. datorită frecvenţei sale mai reduse. a provocat deja o deplasare de accent şi la substantivul prevedere. Fiind verbe cu structură trisilabică. a reapărea. a prevedea. tot trisilabic. de conjugarea a IlI-a: nu mi-ar place. orientate după modelul conjugării a III-a: s-ar complace. a menţine. corectă este cea care se conformează conjugării a II-a (Cartea va apărea în curând). cum am mai arătat. el va compare etc. apărea şi a vedea) sunt atrase spre conjugarea a IlI-a prin derivatele lor. în stare foarte avansată. a dispărea. a prevedea. ca derivate ale unor lexeme aparţinând acestei clase. Timpurile formate cu infinitivul sunt frecvent atestate în noua variantă: cartea va apare. dacă ţinem seama că a rămânea. nici celelalte două (a scădea. Procesul trecerii unor verbe de la conjugarea a II-a la conjugarea a III-a este o realitate a limbii române actuale. spre conjugarea a IlI-a. Acesta este şi motivul pentru care.modelul flexionar al conjugării a III-a. Vom explica mai jos mecanismul acestei deplasări. în locul formelor cu accent pe flectiv. Ultimul verb. în momentul în care un verb a parcurs toate etapele tranziţiei. a plăcea. Cele mai avansate sunt a încăpea şi a zăcea. mi-ar displăcea. dispărem. va scade. a întrevedea. forme desuete. se va complăcea. dicţionare. a flexiunii mixte. dintre cele moştenite din latină. poate cu un uşor avans. El se realizează treptat. atrăgând. 4. variante atestate tot mai rar în exprimarea curentă). ieşite din uz. în plus. se află neologismele adaptate după a plăcea (a se complăcea. Pentru cele dintâi. a reţine. Primul grup „evadat" îl coastituie a ţinea (devenit a ţine) şi „derivatele" sale: a se abţine. Oricum. nici acestea (a încăpea. cu accent pe flectiv: apărem. a prevedea. se va complace. aproape în totalitate. adaptate oarecum forţat. şi modificări speci16 fice etapei a doua (să deeădem. a trecut deja la conjugarea a III-a (a rămâne). n-ar mai tăcea) pot fi frecvent reperate 15 în româna actuală. scădem. explicaţia avansului ar putea-o constitui structura sa trisilabică. raportate la limba literară. a aparţine. prin „abateri" de la normă. ele au manifestat de la început tendinţa de a părăsi neproductivul model flexionar oferit. pronunţat de unii prevedere/prevederi. îndreptare) un alt statut flexionar. tăcem. a zăcea). ar tot zace. care are o asemenea dimensiune. a conţine. a recădea. n-ar mai tace (în loc de ar mai încăpea. considerăm noi. tăcem. a displăcea. a obţine. renunţând la o normă pe care uzul a fâcut-o anacronică. după regula conjugării a II-a (ne complăcem. zăcem) nu apar decât cu totul izolat. nespecifică celei de a doua conjugări. Formele de indicativ prezent urmează regulile conjugării a II-a. greşeli . ar tot zăcea. vă complăceţi. nu mi-ar pare rău (în loc de nu mi-ar plăcea. vă complăceţi. Destul de avansate în evoluţia lor spre conjugarea a III-a sunt şi verbele din familia lui a părea. scădem. Formulări ca ar mai încape. şi verbele-bază. deoarece la acestea se înregistrează. a revedea) nu s-a adaptat definitiv la rigorile flexionare ale clasei. considerăm că lucrările normative ar trebui să valideze noua realitate lingvistică. dar încăpem. acesta primeşte „oficial" (în gramatici. sporadic. Până atunci. mi-ar displace (în loc de s-ar complăcea. a apărea. pe care uzul le produce repetat. în legătură cu cele două verbe(a se complăcea > ase complace şi a displăcea > a displace). deocamdată. compărem etc.

româna colocvială. este obligatorie varianta de conjugarea a II-a: Cartea va apărea în curând. este tolerat numai în ocaziile nepretenţioase de comunicare lingvistică. era precedat/ă etc). constatăm că atracţia conjugării I a fost mai puternică. a) Infinitivul prezent şi formele compuse cu acesta oferă. iar procesul de adaptare nu este încheiat nici astăzi. tolerată în. examinând întreaga paradigmă a verbului în discuţie. în situaţiile care reclamă o riguroasă respectare a normelor limbii literare. toate formele compuse în structura cărora intră participiul . De exemplu. unde. Vorbitorii trebuie să ştie că acest „haos lingvistic". prin urmare. nu este recomandabilă într-o publicaţie care se respectă. a fi precedat. numai prima este corectă: Campania care precedă alegerile este decisivă. parlamentar etc. Campania ar preceda/ ar precede alegerile etc. la timpurile menţionate. argumentată şi de preponderenţa în uz a acestei forme. b) în ceea ce priveşte prezentul indicativului. Se adaugă întrega diateză pasivă {este precedat/ă. dintre cele două variante date în titlu.vin săconsolideze poziţia lui apreceda (aprecedat. precedă. de pildă. recurgem la o prezentare paralelă a celor două paradigme. ceea ce însemnă că. ar preceda etc. 2. O formulare cum ar fi Cartea va apare în curând. participiul precedat (de la a preceda) nu are concurent într-un eventual preces (de la a precede). variante paralele: Campania va preceda/va precede alegerile.) se justifică prin alinierea la sistem.de exprimare. în care formele vechi şi cele noi coexistă şi care prepară saltul calitativ final. într-adevăr.prezentul indicativului şi al conjunctivului.infinitivul prezent (şi formele compuse în structura cărora intră infinitivul). va fi precedat. într-un discurs academic. perfectul simplu şi mai mult ca perfectul indicativului. Lucrările normative recomandă încadrarea la modelul flexionar al conjugării I (a preceda). într-o expunere la radio sau la televiziune.şi 17 acestea nu sunt puţine . precedase). se utilizează exclusiv formele lui apreceda {preceda. Singurele locuri în care a precede îl concurează serios pe apreceda sunt: . Opţiunea gramaticii normative pentru prima variantă {va preceda. Pentru o înţelegere exactă a acestei situaţii. de precedat). la imperfect. la marea majoritate a modurilor şi timpurilor existente în sistem. aceste „inovaţii" trebuie evitate. Indicativ prezent a preceda a precede preced preced precezi precezi precedă precede precedăm precedem precedaţi precedeţi precedă preced Conjunctiv prezent a preceda a precede să preced să precezi să precede să preced să precezi să preceadă . să fi precedat. nepretenţioasă. în consecinţă. De asemenea. lucrurile sunt ceva mai complicate. Campania care precedă alegerile este decisivă sau Campania care precede alegerile este decisiv ăl Unele verbe neologice au manifestat mari ezitări în perioada acomodării lor la sistemul morfologic al limbii române. a oscilat între conjugarea I (apreceda) şi conjugarea a III-a (a precede). Verbul subliniat în titlu. aşa cum am mai precizat pe parcurs. .

să precedăm. 1. In momentul de faţă se pot înregistra următoarele situaţii: 1. forma lui a precede {să preceadă). Cazul nu este singular. apoi maghiară. aiurit) sau substantive derivate de la asemenea forme (rezolvitor. pentru că. Limba literară acceptă numai varianta de conjugarea!. Această normă hibridă este unanim respectată la conjunctiv {săpreceadă). care se află în aceeaşi situaţie. ei/ele acced etc). de fapt. să precedem. Aşa stând lucrurile. Discuţia de mai sus este valabilă şi pentru a succeda. Ambele conjugări (I şi a IV-a) sunt bine reprezentate cantitativ. a accede) au avut alt destin morfologic. dar cele de conjugarea 1 {precedăm. 2. arată că. aşa cum s-a văzut.să precedăm să precedem să precedaţi să precedeţi să precede să preceadă Compararea celor două paradigme. câştig de cauză. Cui i se datoresc aceste rezultate sau Cui i se datorează aceste rezultatei Aici nu mai este vorba de un neologism. corect este să spunem campania/campaniile care precedă alegerile. dar cu diferenţieri semantice. ci de un verb format pe teren românesc (de la dator).a curaţi. nu numai la conjunctiv. limba literară a impus o soluţie mixtă: la indicativ prezent a fost acceptată forma Iui apreceda {precedă). în restul flexiunii. turcă. după modelul lui a purcede. Pentru persoana a IlI-a. formele lui a preceda. în fapt. dar este puternic contestată la 18 indicativ prezent. vom spune evenimentul/evenimentele care succedă alegerile (nu evenimentul care succede alegerile. lista rezolvitorilor de probleme). care a cunoscut o dublă încadrare flexionară: a datora (conjugarea I) şi a datori (conjugarea a IV-a). deoarece limba română cunoaşte şi alte verbe care oscilează între cele două modele flexionare. nici evenimentele care succed alegerile). Aceasta ar însemna o mică extindere a unei excepţii deja existente. au transformat-o în modelul cel mai productiv. Tot aici se poate încadra perechea a curăţa . la timpurile indicate. neogreacă. încadrându-se hotărât la conjugarea a IlI-a {el/ea accede. 0 reală concurenţă se manifestă numai la persoana a IlI-a singular şi plural. foarte mulţi vorbitori preferă formele el/ea precede. cu primul termen reţinut de limba literară. 2. funcţionând. de regulă. ei/ele preced. ca două verbe diferite: . dar forţa lor de atracţie este variabilă în timp. formele sunt diferite. să precedaţi) s-au impus. iar la conjunctiv prezent. se pune întrebarea dacă n-ar trebui „demixtată" flexiunea persoanei a IlI-a. în consecinţă. Uzul va decide asupra viitorului acestei norme. La persoanele I şi a Ii-a plural. ex. a achiziţiilor verbale de origine slavă. au supravieţuit doar câteva participii adj ectivizate {adăugit. sporindu-i considerabil forţa de atracţie.. varianta de conjugarea I a obţinut. evitând formulările campania care precede alegerile sau campaniile care preced 'alegerile. cum este 19 şi cel discutat aici. precedeţi. în româna contemporană. Ambele încadrări sunt admise. iar al doilea (a curaţi) circulând doar cu statut de regionalism gramatical. Deocamdată. Alte verbe neologice aparent similare (ex. Observaţii. neologismele de origine romanică au consolidat poziţia conjugării I. variantele de conjugarea a IlI-a {precedem. să precedeţi) fiind în curs de abandonare. au învins. ignorând varianta recomandată {el/ei precedă). 3. Aşa se explică şi faptul că în cazul unor dublete. într-adevăr. generând forme paralele. cum sunt cele din titlu. Conjugarea a IV-a a fost foarte productivă în perioada veche. admiţându-se formele lui a precede şi la indicativ prezent. Exemple: a adăuga (nu a adăugi) a gâdila (nu a gâdili) a aiura (nu a aiuri) a rezolva (nu a rezolvi) Dintre formele respinse. precedaţi. cea de conjugarea a IV-a fiind abandonată.

Observaţii. să învăţ. instrumental. când este vorba de o datorie concretă. inclusiv infinitivul şi participiul. Unele şi-au creat paradigme paralele (cu şi fără -ez). am arătat că ambele sunt corecte. Nu credem că aspectul semantic explică. de o datorie morală (Acest succes se datoreşte în primul rând antrenorului său). agentiv. varianta primă prezintă un plus de naturaleţe. materială (îi datorează 50 de lei) şi cea de la conjugarea a IV-a. ca a învăţa (învăţ.) prezent conjunctiv. Mai nou. 4. Lichidele se evaporă sau Lichidele se evaporează? Verbele de conjugarea I se împart în două subclase. neliterară. dar cu o specializare semantică diferită: cea de conjugarea I. este bine să avem în vedere următoarele realităţi lingvistice: 21 I. se înregistrează. varianta din stânga (de la a datora). active sunt mai ales formele de persoana a IlI-a ale lui a datori. în aceste cazuri.) prez. să studiez. 3. corectă. regională) b) Forma fără -ez este corectă. Prin urmare. tu lucri. Considerăm că intervine aici şi un element de natură gramaticală: utilizarea reflexivului pasiv. dar. după o anumită particularitate flexionară care apare la indicativ prezent. învaţă tu. indicativ. Numai combinate.să datorească (pers.a datori Rezultă de aici şi răspunsul la întrebarea din titlu: ambele formulări sunt corecte. dar ca prepoziţie. ca a studia (studiez. Dacă renunţăm la reflexivul pasiv. pare mai naturală apariţia lui a datora: El datorează acest succes în primul rând antrenorului său. în sensul că una este considerată literară. el lucră" (v. când este vorba de un sens cauzal. în perechile de mai sus. iar cealaltă este regională sau învechită. a îndesa ("a îngrămădi. a face frecvent"). la două timpuri: indicativ prezent şi conjunctiv prezent. la unii români instruiţi. a) Forma cu -ez este cea corectă: a lucra "eu lucrez. sg. pi.a îndesi ("a înmulţi. preferinţa pentru a datori. a) Trebuie precizat că această variaţie liberă se limitează.a împături a datora . imperativ şi viitorul format cu conjunctivul: verbe cu -ez. tendinţa de a utiliza ambele forme. a IlI-a.a înflora ("a împodobi cu flori") . singur.) datorează . Există verbe la care cele două forme paralele au un statut diferit din punctul de vedere al limbii normate. Chiar şi la cele două timpuri menţionate (prezent indicativ şi prezent conjunctiv).datoresc (pers. cei mai mulţi vorbitori preferă. în principal. conjunctiv prezent. plus formele compuse construite cu acestea.datoreşte (pers. a 111-a. A fost reţinut doar datorită. o să studiez) şi verbe fără -ez. Cele două forme se folosesc în variaţie liberă: a împătura . tu lucrezi. cele două condiţii pot favoriza pe a datori în raport cu a datora. el lucrează" etc "eu lucru. studiază tu. având în vedere că sunt întrunite cele două condiţii menţionate anterior (în primul rând prezenţa reflexivului pasiv). şi pi.a înflori ("a face flori"). în situaţii cum ar fi cea de mai sus. în cazul formulărilor din titlu. să datoreze . sg. o reală concurenţă are loc numai între: 20 datorează . Dovada o avem chiar în enunţul citat aici. Celelalte forme ale lui a datori au cam dispărut din uz. a face compact") . b) Statistic vorbind. o să învăţ). provocând dificultăţi în alegerea variantei corecte. literară: . regională) "el îngenunchează" a îngenunchea ~~~ "el îngenunche" (v. în orice caz. a IlI-a.

regional. Ambele variante sunt corecte. limba literară nu tolerează pentru o perioadă prea extinsă situaţii ca aceea prezentată mai sus. abandonată. Româna actuală dispune şi de un grup de verbe cu dublă formă."el şchioapătă/ şchiopătează uşor" a ignora ."se îngeamănă/ se îngemănează două destine" a însemna . a scrie". învechită) . a avea un anumit înţeles". ca în cazul verbelor de la 1. stilistice sau de statut normativ. "el îşi însemnează totul în carnet" "acest succes înseamnă mult pentru el" . "relaţiile comerciale se contractează anual" 22 a degaja a manifesta a ordona a reflecta a turna "crinul degajă un miros specific" "poliţia degajează căile de acces" "manifestă multă înţelegere" "manifestează în faţa ambasadei" "ordonă retragerea armatei" "ordonează lucrurile din cameră" "oglinda reflectă realitatea" "filosofii reflectează asupra realităţii" "toarnă apă în cană" "turnează un film despre tineret" 3. De regulă. pe când cea fără -ez se foloseşte mai nou pentru "a semnifica. în general. iar vorbitorii le pot folosi la libera alegere: a desfăta . una din variante este treptat marginalizată. De pildă. iar procedeul 23 este apreciat ca un mijloc de îmbogăţire a limbii. învechită) 2. un verb ca a însemna se înscrie în această deplasare treptată de la grupul 3 la grupul 2. Observaţii."el ignoră/ ignorează adevărul" a îngemăna . regională. "el înhamă calul" ■ "el înhămează calul" (v."ne desfată/ ne desfătează cu cântecele sale" a (se) evapora . a face însemnări. fiecare variantă având însă un conţinut specific: a acorda a concura a contracta "acordă un premiu" "acordează un premiu" "factorii care concură la această reuşită" ■ "sportivii concurează la probele atletice" "muşchii se contractă" .a dispera a înhăma "el disperă" "el disperează" (v. Acestea trec în categoria verbelor menţionate la punctul 2. fiind considerată învechită sau destinată unui uz local."lichidele se evaporă/ se evaporează" a şchiopăta ."ce înseamnă/ însemnează asta? Prin al doilea exemplu din această listă am dat şi răspunsul la întrebarea din titlu: ambele forme sunt corecte. a însemna . consolidându-şi ambele forme printr-o tot mai pronunţată specializare semantică. Varianta cu -ez este preferată pentru sensul "a nota. Fac excepţie dubletele care încep să se specializeze semantic sau stilistic. la care nu sunt prezente diferenţieri semantice. la punctul 3. O altă categorie o formează verbele care s-au impus cu ambele forme în limba literară.

în ceea ce priveşte raportul dintre aceste variante şi limba literară. a vindeca sufleteşte"). verbul respectiv se transferă de la 3b la clasa verbelor menţionate la punctul 2. cum este cazul celor notate mai sus. cealaltă fiind considerată regională. 2. fără -ez ("el marcă gol după gol"). Dăm. Ambele variante sunt acceptate. a veni. Un verb ca a mântui. a hotărî) sau fără acest sufix (afugi. colocvială.în u (cele mai multe): a destăinui (se destăinuie/ se destăinuieşte) -în ă: a mormăi (mormăie/mormăieşte) -mo: a ostoi (se ostoaie/se ostoieşte) -în â: a hăşâi (hâşâie/hâşâieşte) 24 Se cuvine să facem şi aici precizarea că diferenţa (prezenţa sau absenţa lui -esc) se manifestă numai la indicativ prezent (destăinuie/destăinuieşte). a citi. Un verb ca a marca. utilizându-se în variaţie liberă: a dăinui (dăinuie/dăinuieşte). a purifica. este recomandată forma cu -ez pentru toate situaţiile. cum am mai arătat. în paranteză. are o întrebuinţare specială în limbajul religios ("a salva. arhaică. există aceleaşi situaţii menţionate şi cu alt prilej: 1. în continuare. Ambele forme sunt literare. impus cu varianta fără -esc (măntuie). încadrat la modelul cu -ez. în uz apar amândouă formele. verbele de conjugarea a IV-a pot urma în flexiune două modele: cu sufixul -esd-ăsc (a privi. Deocamdată. Altele au oscilat între tipurile flexionare menţionate. care apelează la forma cu -esc (măntuieşte). Speranţele noastre se năruie sau Speranţele noastre se năruiesc? Ca şi la conjugarea I (vezi întrebarea nr.Desigur. prin specializarea semantică sau stilistică. . recomandabilă este prima: Speranţele noastre se năruie. 5. a coborî). viitorul format cu formele de conjunctiv (o să destăinuie/o să destăinuiască. începe să-şi formeze şi o variantă "sportivă". (1) Salvarea unora dintre formele respinse este posibilă. Este vorba de verbe cu infinitivul în -i care au radical vocalic: .4). în orice caz. dar este puţin probabil ca aceasta să se impună. după cum se vede. în felul acesta. Marea majoritate a verbelor s-au încadrat ferm la una din cele două subclase. generând în cele din urmă o flexiune dublă. a dibui (dibuie/dibuieşte). din această din urmă categorie. are să destăinuie/are să destăinuiască) şi imperativ (destăinuie tu/destăinuieşte tu). a) Verbe la care literară (corectă) este forma cu -esc: a bănui afulgui a jelui a tăinui a dărui a gelui a mânui a vămi a destăinui a gătui a părui a vămui a drămui a hăitui a socoti a zeciui a drăcui a huidui a(se)strădui a zemui a străjui b) Verbe la care literară este forma fără -esc: a bubui a bâigui a distribui a îngădui a bântui a constitui a dezvălui a învălui a înlănţui a turui a grohăi a ronţăi a(se)nărui a zgudui a lălăi a zăhăi a stărui a behăi a ostoi a mormăi Verbul a se nărui face parte. dar literară este doar una. corectă. dar fiecare are alt conţinut: ^— "el îndoaie o sârmă" a îndoi <^' "el se îndoieşte de justeţea măsurilor luate" 3. la verbul respectiv. uzul va decide. 25 Observaţii. nu orice tentativa de genul celei de mai sus este sortită reuşitei. Prin urmare. o listă a principalelor verbe care ilustrează această situaţie. conjunctiv prezent (să destăinuie/să destăinuiască). aparţinând exprimării neîngrijite. dată fiind motivaţia semantico-stilistică prea puţin consistentă. formularea literară.

Trebuie luate măsuri urgente este o structură derivată din Trebuie să fie luate măsuri urgente. particularităţi sintactice. neîngrijit). întrucât diferenţa literar/neliterar este mai greu de sesizat de către unii vorbitori. Pentru a evidenţia acest lucru. Trebuia să fie anunţaţi/e fraţii/familiile. Din acelaşi motiv. unde nu mai există omonimia singular . va fi discutat separat (vezi întrebarea nr. Trebuie luate măsuri urgente sau Trebuiesc luate măsuri urgentei Corectitudinea formulărilor de mai sus vizează două aspecte: morfologia a lui a trebui şi raporturile sale cu ceilalţi componenţi ai enunţului. 1. La conjunctiv prezent (şi la viitorul cu să) a fost preferată varianta cu -esc (o să-mi trebuiască un caiet. Ca regent impersonal al unei subiective. Deocamdată este greu de precizat cât de puternică este această tendinţă şi dacă ea va putea răsturna raportul de forţe dintre cele două variante de indicativ prezent. indiferent de numărul şi persoana care sunt implicate în relaţia predicativă din subordonată. a trebui cunoaşte forme paralele: cu şi fără -esc (vezi întrebarea nr. (4) Verbele cu infinitivul în î cunosc o încadrare flexionară mult mai fermă. 2. dar regional apar şi forme ca ei tăbărăsc). la persoana a IlI-a singular. limba literară a manifestat de data aceasta inconsecvenţă în selecţie. până se vor familiariza cu inventarul formelor corecte. a trebui îşi schimbă statutul morfosintactic. Aşa stând lucrurile. paradigma fără -esc nu dispune de posibilităţi de expresie pentru aceste persoane. este exclus imperativul (care are doar persoana a Ii-a). a tăbărî . Trebuia să fii anunţat/ă. oscilaţii flexionare) dintre toate verbele încadrabile la subclasa de la 3. paralelismul se manifestă aici numai la persoana a IlI-a. Trebuia să fiţi anunţaţi/e. semnalăm totuşi un anumit reviriment al formei cu -esc. Datorită caracterului special şi foarte complex al situaţiei sale. arhaic. fapt atestat şi de posibilitatea apariţiei sale la plural: . Şi tot spre deosebire de verbele prezentate în subcapitolul 6. Să mai reţinem că generalizarea formei cu -esc ar pune de acord prezentul indicativ cu prezentul conjunctiv. ar demixta" conjugarea acestui verb. îmi tre26 buie nişte caiete). rezultă că numai prima variantă din titlu este în concordanţă cu normele limbii literare: Trebuie luate măsuri urgente. adică şi la persoanele I şi a Ii-a (vezi expresia Să trăieşti. Trebuia să fim anunţaţi/e. viitorul format cu prezentul conjunctivului).corectă e flexiunea fără -ăsc: ei tabără etc. Faptul se explică probabil şi prin utilizarea tot mai frecventă a lui a trebui ca verb tripersonal. (3) Verbul a trebui este cel mai important (ca frecvenţă. îndreptare) în momentele de nesiguranţă. Fără a contesta norma actuală. Trebuia să fie anunţat/ă fratele/familia. riscul unor conotaţii defavorizante (regional. Cealaltă prezintă. cu radical vocalic (în -«).(2) Izul mai mult sau mai puţin arhaic sau regional al variantelor neliterare pentru verbele de la 3 (a şi b) este valorificat în literatura beletristică pentru efectele sale caracterizante. Utilizarea acestor forme şi în alte stiluri nu este recomandabilă.6). pentru cei care o folosesc.5).plural. întrucât a trebui este un verb unipersonal. 6. a IV-a (în -/). Oscilaţia între modelele cu sau fără -ăsc este prezentă foarte rar (ex. o să-mi trebuiască nişte caiete). fireşte. că ne trebuieşti). trecem verbul la imperfect. obligatoriu. verbul a trebui apare. Observaţii. acestora li se poate recomanda consultarea lucrărilor normative (dicţionare. La indicativ prezent a fost acceptată forma fără -esc: trebuie (îmi trebuie un caiet. iar forma unică a regentului se explică prin regula amintită: Trebuia să fiu anunţat/ă. Prin suprimarea auxiliarului a fi de la verbul pasiv al subiectivei. Spre deosebire de verbele discutate în subcapitolul anterior. Ca verb de conjugarea. Or. rămânând în discuţie numai indicativul prezent şi conjunctivul prezent (plus.

a merge. In legătură cu suprimarea lui a fi se impune o constatare importantă: ea (suprimarea) se aplică numai la persoana a IlI-a.Ei trebuiau să plece. are o explicaţie care ţine mai degrabă de psiholingvistică. pe care limba literară nu le-a acceptat niciodată. Observaţie. în condiţiile complexe menţionate mai sus. a) Rezolvarea a fost simplă. Această abatere de la sistem a devenit normă. prin varianta cu -esc tinde să dezvolte o paradigmă tripersonală. fiind exprimat tocmai prin desinenţele acestui auxiliar (fiu. singular şi plural.Trebuia anunţată familia. şi ea trebuie respectată ca atare. în realitate. ei zice. Această nepotrivire nu deranjează pe nimeni. După cum se vede. trebuie de muncit etc. trebuiaţi anunţaţi. Ele sunt nişte regionalisme gramaticale munteneşti. care. sub aspect morfologic. la persoana a IlI-a: El trebuia să plece . La persoana a IlI-a plural însă. din această cauză. unele părţi ale propoziţiei subiective sunt adeseori plasate în faţa acestui bloc biverbal. fii. una dintre cele mai grave abateri de la regulile acordului gramatical este considerată 28 utilizarea singularului pentru plural. In toate aceste sintagme. întrucât marea majoritate a timpurilor dispun de forme diferite pentru singular şi plural. Pentru români. trebuie învăţat etc. încercările unor vorbitori de a crea forme de persoana I sau a Ii-a la a trebui. Chiar şi la indicativ prezent. Vorbitorii simt aceste două verbe ca o unitate semantic-funcţională. trebuie venit nu sunt rezultatul suprimării auxiliarului a fi. Sintagmele de tipul trebuie plecat. au generat apariţii ca :trebuiam anunţat. apar nişte vecinătăţi neobişnuite pentru Jimba română: subiect de persoana I sau a Ii-a (singular sau plural). venit sunt aici nişte supine neprepoziţionale. De fapt. Voi va trebui să plecaţi. şi se acordă în număr cu subiectul acesteia. Supinul neprepoziţional apare şi în cazul unor verbe tranzitive utilizate cu sens absolut: trebuie muncit. fim. pentru a include în el subiectul. Această reacţie de respingere. mers. subiectul este inclus. plecat. Observaţii. nu poate fi supri27 mat. fiind intranzitive. în consecinţă. Acestea însă sunt privite cu multă rezervă şi au puţine şanse de a fi acceptate. . Verbul a trebui prezintă anumite ciudăţenii nu numai când este urmat de contrageri participale. Teama faţă de cel mai ruşinos dezacord din limba română a determinat modificarea amintită: a trebui abandonează statutul de verb impersonal. astea nu e bune etc. trebuiam anunţaţi. prin această deplasare a subiectului în faţa verbului regent. deoarece verbele de pe poziţia a doua {apleca. urmată de modificarea lui a trebui. apelul la supinul prepoziţional {trebuie de venit. trebuie mers. în literatura noastră satirică s-a făcut adeseori apel la asemenea exprimări pentru a caracteriza nivelul cultural al unui personaj. nu au diateza pasivă. care. la care îl obligă calitatea de regent al subiectivei. trebuiai anunţat. el nu exprimă altceva decât necesitatea de a se efectua acţiunea conţinută de verbul al doilea {Trebuie să plec). trebuim anunţaţi etc. urmat imediat de un verb de persoana a IlI-a singular: Tu va trebui să pleci. semantic şi gramatical. dar Trebuiau anunţate familiile.) reprezintă o greşeală care trebuie evitată. formulările prescurtate de persoanele I şi a Ii-a {trebuieşti anunţat.) sunt departe de a primi girul limbii normate. 3. fiţi). Noi va trebui să plecăm. Frecvent se întâmplă acest lucru cu subiectul subordonatei: Eu va trebui să plec. a veni). La persoanele I şi a Ii-a. ăştia e mulţi. cu verbul de la dreapta lui. alăturarea "dezacordată" a subiectului subordonatei şi a verbului a trebui nu mai este tolerată: Ei va trebui să plece este înlocuit cu Ei vor trebui să plece. el este foarte sudat. Ca semiauxiliar de modalitate. la persoana a IlI-a: ei merge.

El a trebuit să plece - Ei au trebuit să plece etc. La indicativ prezent, cum s-a văzut, cele două forme (singular-plural) sunt omonime: El trebuie să plece - Ei trebuie să plece. N-ar fi exclus ca, sub imperiul aceleiaşi dorinţe de a evita o formulare care nu elimină total impresia de dezacord (prin omonimia singular-plural). unii vorbitori să simtă o motivaţie în plus pentru apelul la formele cu -esc, unde opoziţia de conţinut amintită (sg. -pi.) este clar exprimată formal (trebuieşte - trebuiesc). Aşa cum am mai arătat, acest avantaj ar fi obţinut cu preţul utilizării unor forme lipsite deocamdată de prestigiul exprimării literare. b) Când subiectul rămâne în propoziţia subordonată, a trebui îşi păstrează forma normală pentru orice regent impersonal al unei subiective (persoana a III-a. singular): Trebuia să plece ei mai întâi. Va trebui să plece ei mai întâi. A trebuit să plece ei mai întâi. Poziţia subiectului de persoana a III-a plural (ei) nu mai justifică aici acceptarea abaterii de la regula regentului impersonal, de aceea trebuie evitate formulări ca Au trebuit să plece ei etc. 29 Situaţia se prezintă diferit la structurile analizate la punctul 2. Variantele contrase, cu subiect la plural, îl păstrează pe a trebui la acest număr (plural), indiferent de poziţia subiectului: Familiile trebuiau anunţate. Trebuiau anunţate familiile. Prin suprimarea auxiliaruLui afi, este greu pentru vorbitori să interpreteze substantivul familiile ca un subiect al participiului, iar pe acesta ca un subiect al lui a trebui. Situaţia insolită a participiului în asemenea contexte (aceea de a avea subiect şi de a fi el însuşi subiect) este discutabilă chiar şi pentru specialişti. Soluţia practică adoptată de vorbitori (pluralul generalizat, indiferent de topică) arată că ei percep aici semiauxiliarul a trebui în sintagmă sudată cu participiul de la dreapta lui, iar subiectul îl raportează la întregul bloc verbal (numit predicat compus/complex de unii lingvişti). c) Ca a trebui se comportă şi alte câteva verbe, în ipostaza de regente impersonale ale unor subordonate cu subiect la plural: a urma:

afi:
Eu urma să plec/ Noi urma să plecăm. Tu urma să pleci/ Voi urma să plecaţi, dar El urma să plece/ Ei urmau să plece. Eu era să cad/Noi era să cădem. Tu era să cazi/ Voi era să cădeţi, dar El era să cadă/ Ei erau să cadă. Tot ca la a trebui, nu sunt admise formele "personale": Eu eram să cad, Tu erai să cazi, Eu urmam să plec, Tu urmai să pleci. De asemenea, este respins pluralul la persoana a IH-a când subiectul (la plural) este plasat în interiorul subiectivei: Urma să plece ei mai întâi (nu Urmau să plece ei). Era să cadă ei mai întâi (nu Erau să cadă ei). 30 7. Cartea merită citită sau Cartea merită să fie citită? 1. Cartea merită citită este o variantă prescurtată, rezultată în urma suprimării auxiliarului să fie de la predicatul pasiv al subordonatei {să fie citită). Modelul acestei transformări l-au constituit construcţiile cu a trebui, discutate la subcapitolul 6: Familia trebuie să fie anunţată > Familia trebuie anunţată. Se pune însă întrebarea dacă structurile din titlu repetă întocmai condiţiile de contragere semnalate la a trebui. De răspunsul dat depinde şi aprecierea corectitudinii formulării Cartea merită citită. Mai întâi, să precizăm că utilizarea prescurtată a unor structuri pasive de acest tip nu se manifestă doar la cele două verbe amintite aici.

a) Verbul a se cuveni, ca regent al unei subiective cu predicat la diateza pasivă, apare frecvent cu auxiliarul suprimat: Se cuvine să fie luată această măsură/ Se cuvine luată această măsură. Se cuvine să fie luate măsuri urgente/ Se cuvin luate măsuri urgente. Restructurarea operată implică, aşa cum am arătat în subcapitolul 6, modificări de acord şi reinterpretarea relaţiilor din interiorul enunţului rezultat. b) Alte două verbe {a se cere, a se impune) încep a fi atrase tot mai mult în formulări cu participiul în locul diatezei pasive: Se cere luată o decizie urgentă. Se cer luate măsuri urgente. Poate nu chiar în aceeaşi situaţie se află al doilea verb, deoarece o exprimare ca Se impune luată o decizie apare ca uşor forţată, în comparaţie cu varianta necontrasă {Se impune să fie luată/ afi luată o decizie) sau cu cea rezultată din nominalizarea verbului (Se impune luarea unei decizii). Observaţie. Indiferent de frecvenţa sau gradul de acceptabilitate a structurilor contrase pomenite la a) şi b), subliniem că ele se justifică, sunt legitimate semantic şi gramatical, întrucât apar în aceleaşi condiţii cu modelul, într-adevăr, a se cuveni, a se cere, a se impune, ca regente impersonale ale unei subiective, sunt sinonime cu a trebui, se comportă ca semiauxiliare de modalitate, exprimând "necesitatea" acţiunii din verbul următor, cu nuanţă imperativă variabilă. 31 2. A merita se deosebeşte de a trebui atât semantic, cât şi gramatical. El este, în primul rând, un verb tranzitiv personal. în enunţul Cartea merită să fie citită, propoziţia subordonată {să fie citită) este o completivă directă, iar regentul poate sta la orice persoană: Eu merit să fiu citit (lăudat etc). Tu meriţi să fii citit (lăudat etc). Mai mult, a merita, ca verb tranzitiv, nu se poate întrebuinţa cu sens absolut, el reclamă prezenţa, reală sau subînţeleasă, a complementului direct în enunţ. Nu putem spune Studenţii merită, aşa cum spunem Studenţii învaţă. în dialog, în exprimările eliptice, excepţia este doar aparentă, deoarece complementul direct este, îa mod obligatoriu, subînţeles: - Merită Ion un premiu? - Merită! ("un premiu"). Această particularitate a lui a merita (complement direct obligatoriu) este importantă. Prin suprimarea lui a fi din Cartea merită să fie citită, rolul de complement direct al subordonatei este preluat, în mod necesar, de verbul la participiu {citită - Cartea merită citită). Prin aceasta însă s-a ajuns într-o situaţie stranie: participiul acordat, care urmează schema funcţională a adjectivului, este plasat într-o poziţie sintactică (complement direct) cu care este incompatibil. Acesta este motivul pentru care limba literarăa respins varianta prescurtată Cartea merită citită, cape o abatere de la regulile sintaxei româneşti. Anomalia semnalată aici este cu atât mai puţin tolerantă când se manifestă la persoanele I şi a Ii-a: Tu meriţi bătut, Eu merit lăudat etc. Prin urmare, construcţiile corecte sunt: Cartea merită să fie citită sau Cartea merită a fi citită. Observaţii, a) Verbul a merita se foloseşte în limba română şi cu sens impersonal, ca regent al unei subiective: Merită să încercăm şi noi. Dată fiind calitatea de verb personal tranzitiv a lui a merita, cu care apare de obicei, subiectul subordonatei trebuie, în mod obligatoriu, plasat în interiorul subiectivei. Deplasarea subiectului în faţa regentului schimbă situaţia, mai ales când aceasta este de persoana a IlI-a, iar predicatul subiectivei este la diateza pasivă: Merita/să fie citită toată cartea {merita + subiectivă). Toată cartea mertia/săfie citită {merita + compl. directă).
32

Dacă prima construcţie (şi interpretare) este uşor ambiguă, a doua vari-

antă evită orice echivoc semantic şi gramatical. b) înlocuirea unei subordonate al cărei predicat este la diateza pasivă, cu participiul verbului respectiv, reprezintă un procedeu economicos şi productiv în limba română. Totul este ca funcţia rezervată participiului acordat să fie în concordanţă cu valenţele sintactice ale acestuia. Aşa cum am arătat deja, participiul urmează schema funcţională a adjectivului, de aceea refuză orice încadrare improprie. Cazul lui a merita + participiu nu este singular. De pildă, un verb ca a aştepta, nu admite o variantă prescurtată, deoarece oferă participiului care substituie subordonata funcţii incompatibile cu statutul sintactic al acestuia (c. direct şi c. indirect): El aşteaptă să fie invitat (c.d.). El se aşteaptă să fie invitat (ci.). El aşteaptă invitat şi El se aşteaptă invitat sunt, din motivele arătate, inacceptabile. Cel mai adesea, participiile rezultate în urma unor transformări, cum sunt cele de mai sus, îndeplinesc funcţia de element predicativ suplimentar, determinată de dubla lor orientare: spre verbul din stânga (ca reprezentant al fostei subordonate) şi spre un nume (ca orice cuvânt cu comportament adjectival). Ex.El lasă să fie aşteptat > El se lasă aşteptat. El consideră că a fost învins > El se consideră învins. Ea visa să fie invitată > Ea se visa invitată. Se înregistrează chiar un abuz de astfel de elemente predicative suplimentare, dintre care unele se află la limita de jos a toleranţei: El se vrea lăudat, El se cere tratat, Ea se dorea aleasă. 8. Nu merită să cumperi aşa ceva sau Nu se merită să cumperi aşa ceval Enunţurile din titlu ilustrează un model sintactic frecvent atestat în limba română: verb impersonal + subordonată subiectivă. într-o asemenea schemă relaţională, regentul poate fi actualizat prin:
33

a) verb impersonal propriu-zis: a trebui, a se cuveni, a se întâmpla etc. b) verb personal, supus unei transformări de "impersonalizare", prin trecerea la reflexivul pasiv {se zice, se aude, se ştie, se anunţă că ...) sau, mai rar, la pasivul impersonal {este ştiut că...). Verbele de la a) nu pot fi raportate la un subiect-persoană {eu, tu, el), de aceea, formal sunt unipersonale, dispun doar de persoana a IlI-a: Trebuie să plecăm. Se cuvine să aplaudăm. Verbele de la b) sunt tranzitive, tripersonale (au paradigma completă) şi constituie o clasă bogat reprezentată în limbă. "Impersonalizarea" lor şi utilizarea cu o singură formă (de persoana a IlI-a singular) are loc contextual, este cum am menţionat, rezultatul unei transformări. Marca formală a acestei schimbări de statut este, în primul rând, pronumele reflexiv se. Exemplu: a lucra (personal) Eu lucrez Tu lucrezi El/ea lucrează Noi lucrăm Voi lucraţi Ei/ele lucrează a lucra ("impersonalizat", devenit, formal, unipersonal) Se lucrează numai ce a fost proiectat. Practic, aproape orice verb tranzitiv are o variantă "impersonalizată", potenţial regent al unei subiective. Verbul a merita se plasează, cum am arătat în subcapitolul 7, undeva între cele două clase menţionate la a) şi b); el este un verb tranzitiv tripersonal (ca a lucra), dar cunoaşte şi o utilizare impersonală, nemarcată formal, prin se (ca a trebui): Eu merit

a vrea) sau la alte câteva. nici varianta fără se {Nu există să nu câştigăm) nu are un statut prea nobil. în -/: a apropia. 9. Pe de altă parte. neologism de conjugarea I. 35 Acestea sunt verbe neregulate. Celelalte neologisme cu forme similare de infinitiv {a dilua. efectuez etc). a constitui. este nerecomandabilă. care. de aceea aplică procedeul de la b). are o poziţie ingrată în sistemul verbal românesc. Aceeaşi omonimie se regăseşte şi la verbele de conjugarea a IV-a cu radical în -u. nu reprezintă un reper paradigmatic constant. a evacua. fără -ez la flectiv.Merită să încercăm şi noi. a mărâi etc): eu contribui/tu contribui. de verbele de conjugarea I. sunt cele cu desinenţa -u (semivocalic): eu continuu.. A continua face excepţie.Tu meriţi El/ea merită Noi merităm Voi meritaţi Ei/ele merită . explicaţia nu este o scuză. cu radical vocalic.) s-au încadrat la tipul de flexiune cu -ez {diluez. eu o să continuu/ am să continuu. nu are o reprezentare puternică la indicativ prezent (respectiv. tot cu radical monosilabic (a şti. pentru indicativ prezent. este atestată şi o formulare ca Nu se există să nu câştigăm. Prin urmare. de la persoanele I şi a H-a. a lua. a eşua etc. fără -esc (a atribui. a insinua. a evalua. a speria. Forma corectă: Nu merită să cumperi aşa ceva (cu varianta afirmativă Merită să cumperi aşa ceva). Cele arătate până aici (fragilitatea modelului şi analogia cu alte tipare flexionare) explică numărul mare de abateri de la normă în utilizarea verbului a continua {eu continui/ eu o să continui/ am să continui). a) Un statut similar are a renta. urmând modelul fără -ez al conjugării I: eu continuu tu continui el/ea continuă noi continuăm voi continuaţi ei/ele continuă Grupul verbelor de conjugarea I cu radical în -u. respinsă categoric de limba normată. Apariţia lui se este însă superfluă. Ea apare mai ales la verbe neregulate (a da. generează o exprimare pleonastică şi. 34 Unii vorbitori nu au percepţia clară a celui de al doilea sens al lui a merita. conjunctiv prezent şi viitorul cu să. "impersonalizarea" prin reflexiv: Se merită să cumperi aşa ceva/ Nu se merită să cumperi aşa ceva. conjunctiv prezent). în consecinţă. în acest caz. a tăia etc. deoarece utilizarea acestui verb {a exista) ca regent impersonal al unei subiective (substitut pentru nu se poate) apare ca forţată. Ca şi în alte împrejurări. Admisă este doar varianta fără se: Nu rentează să cultivi plante tehnice sau Rentează să cultivi plante tehnice. b) Ocazional. ronţăi. redundantă. a contribui etc). este extrem de redus în limba română: a lua şi derivatele sale {relua. evaluez. eu trebuie să continuu. este sinonim cu a merita. neadecvată. ca verb impersonal.). a scrie). Fragilitatea modelului la care s-a încadrat verbul a continua explică slaba rezistenţă a acestuia la influenţa unor subclase flexionare apropiate. sau cu radical terminat în alte vocale (a mormăi.tu te apropii.. Aceasta înseamnă că a doua variantă din titlu este cea recomandabilă: . opoziţia -u (semivocalic)/-/(semivocalic). a evolua. cu radicalul în vocala -u. Observaţii. a prelua). evoluez. în primul rând. a sta. Este vorba. a efectua. Eu continui cursa sau Eu continuu cursa? ■Verbul a continua. a bântui. care au forme omonime pentru persoanele I şi a Ii-a. Adăugăm că. indicativ prezent: eu mă apropii . de aceea reamintim că formele corecte de persoana I. este incorectă construcţia: Nu se rentează să cultivi plante tehnice (sau Se rentează .

tu vrei etc. Ei o să meargă sau Ei or să meargă? Formularea corectă este prima: Ei o să meargă. 11.egale.prioritare. plus conjunctivul prezent al verbului de con- . combinată. Rezultă că între cele două formulări din titlu. pot să apară în variaţie liberă cu vream. vreau. Cu paradigma auxiliarului morfologic pentru timpul viitor: voi vreau vreau vrei vei vrei vrea va vrea vrem vom vrem vreţi veţi vreţi = vreau vor ¥ vor Aici este vorba doar de persoana a IlI-a plural (indicativ prezent).Eivr să meargă). vreaţi. domină distribuţional în raport cu eu voiesc. a fost operată o diferenţiere singular/plural (El o să meargă . dar ea are un statut de formă populară. s-a stabilit un fel de complementaritate în distribuţie. Am putea alcătui o paradigmă mixtă a perfectului simplu. Această nesiguranţă. apar diferenţe de utilizare. dar care au o cunoaştere limitată a normelor gramaticale. La imperativ se utilizează numai a voi {voieşte tu! voiţi voi!). au primit statut de variante tolerate. 10. 2. Vorbitorii care utilizează forma greşită (Ei or să meargă) sunt. moduri este preferat a vrea. De exemplu. vreaţi. vroia. Este adevărat că şi prima variantă {Ei nu vreau nimic) apare destul de frecvent. eu vreau. Ei nu vreau nimic sau Ei nu vor nimici Verbul a vrea este supus unei duble contaminări formale. voiră prioritare). de frica unui dezacord. vroiam. vream. în general. vroiaţi. neadecvată unei exprimări exigente. voiau (imperfect) sunt preferate în raport cu vream. care. 1. a voi are întâietate: voiam. vroiau. cu excepţia formelor de imperfect. corectă este a doua: Ei nu vor nimic. . La unele timpuri.Eu continuu cursa. vroiam. voiră. prin urmare. voiaţi. de la o persoană la alta (ex. inexistentă în sistem. voiam. vroiai. dar opţiunea limbii literare este mai tranşantă: a adoptat paradigma nouă. oameni preocupaţi de corectitudinea exprimării lor. verbe sinonime. între a vrea şi a voi. Observaţie. îi duce uneori la excese. voiaţi. care să arate astfel: vrui vruşi vru/voi voi ram voirăţi voiră 37 Probabil această alternanţă funcţională a favorizat treptat contaminarea formală şi apariţia variantelor hibride. în interiorul aceluiaşi timp. Cu paradigma unui verb sinonim . voia. voiau. Reamintim că acest tip de viitor are următoarea structură: auxiliarul invariabil o. vreai. La altele. vrea. Uneori. tu voieşti etc. prin marea lor frecvenţă. în exemplul nostru.a voi. vruşi . probabil. voiai. voirăţi. aşa cum se vede în prezentarea paralelă de mai jos: a voi —r a vrea a vroi o vreau voiesc vroiesc vrei voieşti vroieşti vrea voieşte vroieşte 36 vrem voim vroim vreţi voiţi vroiţi vreau voiesc vroiesc Limba literară a respins paradigma hibridă (a vroi). vru/voi . cea cu vor. perfectul simplu: vrui. combinată cu dorinţa de a nu greşi. vreau sau voiam. învechită. la indicativ prezent.

persoana a IlI-a.să ouă). cele care au desinenţa -e o schimbă la conjunctiv cu -ă (el/ea merge . în felul următor: verbele care au desinenţa -ă la indicativ prezent. literare. (1) Forma să aibă este aberantă în sistemul flexionar al lui . semivocala i nu este marcată în scris. Utilizând frecvent sintagma "viitorul popular" pentru formele compuse cu conjunctivul (o să merg. Ele se înregistrează tocmai la viitorul considerat literar prin excelenţă.să plouă) şi a oua (ouă . ei/ele să meargă). tu ăi (îi. în -e (să deie. la conjunctiv. ori de câte ori consideră că se impune o exprimare literară. imprimând o notă de livresc şi artificial comunicării lor. marcheză aceeaşi persoană la conjunctiv prezent prin desinenţa -e (el/ea învaţă . Excepţiile de la această regulă a interşanjabilităţii desinenţelor (ă e. conferind naturaleţe exprimării orale.să taie. am să merg) este varianta literară pentru celelate stiluri.Desinenţa -e nu poate să apară precedată de u semivocalic. dar ca verbe de conjugarea a IlI-a. Observaţii. scrie .să citesc. ei or merge. adică varianta corectă. voi ăţi (îţi. noi om merge. Trebuie să aibă răbdare sau Trebuie să aibe răbdare? 0. de aceea o semnalăm aici. Persoana a IlI-a cunoaşte un joc al interşanjabilităţii desinenţelor (ă . Tipul de viitor cu infinitivul. eţi. o să mergi etc. dar acesta are un statut regional . să steie). Omonimia de la persoana a IlI-a prezent (indicativ şi conjunctiv) rezultă din tratarea lor ca verbe de conjugarea I. succedă). 38 12. la conjunctiv (să preceadă. este nerealizabilă din motive fonetice. datorită aceleiaşi incompatibilităţi fonetice. se suie . 2.să stea. persoana a IH-a. La unele verbe (ca a scrie. Observaţie. am să merg). Abaterea de la normă este însă destul de frecvent atestată. se constată o percepţie uşor deformată a statutului lor în raport cu limba literară. vei merge etc). în limba română. Regula este valabilă pentru persoanele I şi a Ii-a. Mulţi păstrează această obişnuinţă şi mai târziu. . să ploaie).ă). aşa cum recomandă lucrările normative {precedă. există.să fie.e. 39 c) Când avem de-a face cu verbe a căror flexiune este neregulată: dă să dea. . este caracteristic exprimării scrise. citeşti . ei.să se sperie.să se suie. mai ales pentru stilurile ştiinţific şi administrativ. în scopul evitării ei. de care este bine să se ţină seama. De aici şi un abuz al elevilor în utilizarea ultimei variante. Primele două au şi un conjunctiv "regulat". la indicativ. "viitorul academic" (voi merge etc). şi invers. pentru indicativ şi conjunctiv. corectă. cum este cazul lui a preceda/a precede şi a succeda/a succede. în realitate. stă . 1. este . dar ele nu au fost reţinute de limba literară. el o (a) merge. Forme de viitor cu caracter popular-familiar. e .arhaic. Regional există forme diferenţiate de conjunctiv (ex. Conjunctivul prezent este identic. Această incompatibilitate fonetică a creat forme omonime. a se speria). prin încadrarea lor la două modele.el/ea să înveţe). să succeadă) (vezi subcapitolul 2). cu precizarea că există totuşi o specializare stilistică. regional.el/ea să meargă).Desinenţa -ă nu poate fi precedată de i semivocalic. b) Când verbele prezintă o flexiune mixtă.jugat: o să merg. toate cele trei tipuri de viitor sunt corecte. la minatoarele verbe: a ploua (plouă . Se pare că şcoala nu este străină de această optică. Aceste forme de persoana a IlI-a singular (conjunctiv prezent) se repetă întocmai la persoana a IlI-a plural (ei/ele să înveţe.să citeşti). se sperie . generând omonimie desinenţială în -e (taie .ă) se produc în următoarele situaţii: a) Când apariţia lui ă sau e. cu indicativul prezent. e . cel cu infinitivul: eu oi merge. oi) merge. în legătură cu diferitele modalităţi de exprimare a viitorului în limba română. a creat falsa impresie că "viitorul literar" este reprezentat numai de cel construit cu auxiliarul a vrea şi infinitivul verbului de conjugat (voi merge. Cei mai mulţi vorbitori întrebuinţează forma cu -ă (să aibă).să scrie). oţi) merge. la care se adaugă conjuncţia să (citesc . Viitorul format cu conjunctivul (o să merg.

Unii vorbitori inversează în mod eronat aceste forme. timp. Acestea din urmă sunt alcătuite din verbul de conjugat (la infinitiv.a avea doar din punctul de vedere al radicalului (aib-). să ţie. la prima variantă din titlu: 40 A venit fără să fi scris sau telefonat înainte. considerându-se că este suficientă prezenţa acestor indicatori gramaticali la primul constituent al coordonării. Omonimia indicativ-conjunctiv se realizează aiei în baza unei desinenţe zero: el/ea vrea . în condiţiile arătate. A venit fără să fi scris sau telefonat înainte sau A venit fără să fi scris sau să fi telefonat înainte? Flexiunea verbală cunoaşte două modalităţi de realizare: prin forme sintetice (scriu.el/ea să iasă. Formele să vreie. desinenţa -ă respectă regula menţionată la punctul 1 (e-ă): are . A venit fără a fi scris sau telefonat înainte (inf.el/ea să bea. o să. ca cele exemplificate mai sus. pentru persoana a IlI-a.economicitatea. Auxiliarele menţionate-sunt foarte importante. O formulare ca în viaţa mea am văzut şi auzit multe este mult mai uşor acceptată decât în viaţă o să vezi şi auzi multe.el/ea să vrea. care se asociază cu prezentul conjunctivului. el/ea bea . Suprimarea auxiliarului verbal. să beie nu sunt literare. Se înţelege că şi gradul de toleranţă faţă de varianta "prescurtată" este diferit. (2) O regulă aparte funcţionează în cazul unor verbe monosilabice de conjugarea a Ii-a (a vrea. a bea). să crează. Observaţii. ele fac parte din "cuvântul morfologic". Exprimarea "economicoasă" are însă anumite limite. să vază. tolerabil în comunicarea nepretenţioasă. să trimită etc. Va scrie sau telefona înainte de a veni (viitor). Unele timpuri (moduri) se pretează în mai mare măsură decât altele la suprimarea auxiliarului în coordonare.opt. să spuie. Va fi scris sau telefonat înainte de a veni (viitorul anterior). în acest sens. care nu au la indicativ prezent nici desinenţa -ă. Ele trebuie rescrise cu completarea respectivă. să saie. scriam. se constată că existenţa unui conectiv subordonator în faţa auxiliarului favorizează omiterea acestuia la al doilea termen coordonat. un enunţ ca A trăit fără a scrie sau citi un singur rând. precedat de un auxiliar morfologic (am. De exemplu. ca purtătoare de sensuri gramaticale (mod. persoană.să aibă. Această . de aceea prezenţa lor este strict necesară. A scris şi telefonat înainte de a veni (perfectul compus). voi. perfect). 1. (3) Verbul a ieşi îşi marchează opoziţia indicativ-conjunctiv prin formele: el/ea iese .el să iese. să vie. Să se compare. De asemenea. lucru pe care îl lăsăm în seama cititorului. aş. exprimare greu de acceptat în orice împrejurare. în româna actuală proliferează obiceiul de a renunţa la aceste afixe mobile în structurile coordonate. număr). Tot aici trebuie incluse formele compuse cu să. nu se aplică la nivelul morfologic şi cu atât mai puţin la cel fonologie Omiterea auxiliarului morfologic al formelor verbale compuse nu este acceptabilă nici în structurile coordonate. (4) De evitat şi formele iotacizate regionale ca: să amăie. în comparaţie cu conjunctivul prezent sau formele compuse cu acesta. Subînţelegerea este un concept sintactic. aş fi. spunând el iasă . perfectul compus apare mult mai frecvent în această ipostază. Alături de forma greşită să aibe. probabil sub influenţa graiului "de acasă". scrisesem etc). Este vorba de nerepetarea auxiliarelor la verbul al doilea (al treilea etc). poate fi reperată la toate timpurile şi modurile compuse: A venit fără a scrie sau telefona înainte (infinitiv prezent). 13.perfect) etc. nici desinenţa -e. Ea nu trebuie să compromită claritatea mesajului sau să pericliteze integritatea unor structuri morfologice. participiu sau gerunziu). am să. Aşa s-a procedat cu să fi. să fi etc). să rămăie. Preferinţa vorbitorilor pentru formularea "prescurtată" este normală şi corespunde unuia dintre principiile care guvernează din interior dinamica limbii . trebuie evitate şi variantele să aivă sau să aive. Ar fi scris sau telefonat înainte de a veni (cond. cu A scrie şi citi a învăţat la vârsta de 5 ani.

dincolo de orice discuţie referitoare la geneza acestor construcţii. Dar.. la gradul lor 41 de acceptabilitate în comunicarea nepretenţioasă.). "subînţelegerea" lui a fi într-o frază ca A fost lăudat şi premiat se poate plasa la nivel sintactic. Este un pas înainte în acceptarea unei realităţi lingvistice. Al doilea pas l-ar constitui 42 renunţarea la forma fără de. care. Avem a face cu un impostor sau Avem de-a face cu un impostori Locuţiunea verbală subliniată în titlu {avem a face/avem de-a face) circulă în ambele variante. Vorbitorilor indecişi le recomandăm să apeleze la avem de-a face. Afixul mobil al diatezei reflexive (=pronumele reflexiv) are un alt statut morfosintactic. consacrată de uz în această formă. Din această cauză. Auxiliarul are aici autonomie morfologică. la început. fapt care impune repetarea lui în faţa tuturor termenilor coordonaţi: Se juca şi se plimba zilnic (nu Se juca şi plimba zilnic). pronumele relativ îndeplineşte aici funcţia de subiect. unele lucrări normative au renunţat să mai condamne varianta cu de. Norma aceasta există. Stăm bine în ceea ce priveşte rezultatele sportive sau Stăm bine în ceea ce privesc rezultatele sportivei Formularea corectă. forma a doua are o frecvenţă mult mai mare decât cealaltă.diferenţă de acceptare sugerează rolul unor asemenea asocieri (conective subordonate + forme verbale compuse) în declanşarea mecanismului care a dus la extrapolarea unui fenomen sintactic (nerepetarea unui element comun al termenilor coordonaţi) la nivelul morfemelor.. iar substantivul menţionat {rezultatele) este un complement direct. Statistic vorbind. în cazul lui avem de-a face trebuie să ţinem seama însă că aceasta este o construcţie fixă. Avem a da socoteală de tot ce facem. al afixelor mobile. Faptul se poate demonstra uşor prin înlocuirea acestui complement direct al lucrului cu un complement direct al persoanei. care este dublu marcat. fără ezitare şi fără complexe. astăzi este o locuţiune verbală românească. acceptând utilizarea în variaţie liberă a celor două forme. Observaţie. creează o falie lingvistică artificială. prin prepoziţia pe şi prin anticiparea lui sub forma atonă a pronumelui personal în acuzativ: . O situaţie specială prezintă diateza pasivă {sunt lăudat. Intervenţia în baza unor raţiuni de ordin etimologic sau în numele unei sintaxe a îmbinărilor libere nu a avut şi nu are sorţi de izbândă. Ei îşi justifică opţiunea prin apel la regula gramaticală. în pofida aparenţelor.") Avem a ne plăti datoriile mai întâi. cum se susţine. Nu trebuie confundată această locuţiune {avem de-a face) cu seria mai largă de sintagme libere. nu trebuie să fie precedat de prepoziţie. în realitate. dat fiind cercul în care se foloseşte. iar asocierea lui cu un participiu poate fi asimilată cu o îmbinare liberă. este prima: Stăm bine în ceea ce priveşte rezultatele sportive. în această situaţie nu se pune problema admiterii prepoziţiei: Avem a face treburile mai importante. formularea având aceeaşi legitimitate ca şi A fost bun şi drept (dar cu o interpretare diferită. eşti lăudat etc. Cei ce apelează la pluralul predicatului din propoziţia subordonată {privesc) interpretează substantivul rezultatele ca subiect şi fac acordul în consecinţă. 2. într-adevăr. în care verbul a avea este un auxiliar de modalitate. 14. Chiar dacă ea provine dintr-o traducere greşită a unei construcţii franţuzeşti ("avoir affaire"). Varianta fără de apare mai ales în exprimarea lingviştilor şi a unor profesori de limba română. 15. când îndeplineşte funcţiile de subiect sau complement direct. rezultată din obligativitatea subînţelegerii). potrivit căreia infinitivul. Mai nou. reamintim că din punctul de vedere al limbii literare. omiterea auxiliarului morfologic constituie o abatere de la normă. şi în conformitate cu exigenţele ei sunt corecte formulările: Este greu a distinge binele de rău (nu Este greu de a distinge binele de rău) şi El încetează a mai colabora (nu El încetează de a mai colabora). (= "Trebuie să.

pronumele relativ (într-o anumită măsură şi cel interogativ) se impune mai greu. numai ultima este corectă: Date fiind noile condiţii de lucru. 44 Inversarea ordinii în care apar uneori componenţii diatezei pasive (auxiliar + participiu > participiu + auxiliar. avem rezultate mai bune. stăm bine.. A extinde însă această invariabilitate şi la construcţiile gerunziale absolute este o eroare. stăm bine. 43 Vorbitorii care se simt în continuare deranjaţi de această vecinătate singular-plural (priveşte rezultatele)... într-adevăr.. el trebuie să-şi acorde participiul după subiectul construcţiei. Cunoscute fiind marile sale succese . prezintă anumite anomalii sintactice.. Cunoscuţi fiind prestigioşii săi colaboratori.. stăm bine) sau când în locul lui ceea ce apare pronumele relativ cât: Cât priveşte rezultatele sportive. în ciuda perfectei sale gramaticalităţi. ca subiect veritabil. în plus. In ceea ce-i priveşte pe sportivi.. b) Construcţie gerunzială absolută (cu cele patru forme acordate): Cunoscut fiind marele său talent. cum ar fi desele abateri de la regula subiectului în nominativ (vezi şi exemplul din titlu). generală. care nu sunt evidenţiate de fiecare dată prin mărci formale clare. Observaţie. dat fiind este. 16. fiind date (noile condiţii de lucru). Din cauza particularităţilor menţionate. invariabilă. realizând patru variante. interpretarea construcţiei pasive ca o structură fixă. Prima parte a enunţurilor din titlu (dat/date fiind noile condiţii de lucru) este o construcţie gerunzială absolută. avem rezultate mai bune sau Date fiind noile condiţii de lucru. care înregistrează frecvente abateri de la normă în asemenea situaţii..întrucât verbul aflat la gerunziu (a da) este la diateza pasivă. adică fiind dat > dat fiind) a favorizat. în asemenea poziţie. asociată cu că. S-a plecat probabil de la dat fiind + subordonată subiectivă: Dat fiind că nu avem comenzi. Un gerunziu pasiv inversat întâlnim şi la alte verbe (a cunoaşte. fiind daţi (noii parametri de control).): Cunoscut fiind că nu şi-au achitat datoriile. li s-a refuzat un nou credit. o structură invariabilă. în funcţie de genul şi numărul acestuia: fiind dat (noul sistem de salarizare). Aceeaşi interpretare sintactică şi aceeaşi soluţie de acord se aplică la varianta fără ceea (în ce priveşte rezultatele sportive.. Pronumele relativ (ca şi cel interogativ) are o semantică vagă.. sportivii. diferit de cel al propoziţiei ("noi"). care are propriul său subiect (condiţii).. dar fără complicaţiile amintite: în privinţa rezultatelor sportive. Prin urmare. Cu privire la rezultatele sportive. fără îndoială. putem spune că stăm bine.. apare pentru mulţi chiar ca o locuţiune conjuncţională cauzală (dat fiind că). au posibilitatea să evite construcţia menţionată. dintre cele două variante prezentate în titlu. a şti etc). Consecinţele se văd în planul acordului verbal. Morfologia sa este sumară.Stăm bine în ceea ce ne priveşte pe noi. dezacordul. prin dublul lor rol (conective interpropoziţionale şi părţi de propoziţie). care dă impresia unui dezacord. fiind dată (noua formă de organizare). Subordonata de relaţie are un echivalent la nivelul părţilor de propoziţie (complementul circumstanţial de relaţie). ştiut fiind că . în mintea vorbitorului. stăm bine. Asupra unor cazuri mai speciale vom atrage atenţia în unele din subcapitolele următoare. am oprit fabrica. Dat fiind noile condiţii de lucru. cu opoziţii puţine. Cunoscută fiind marea sa ambiţie . care exprimă aceeaşi idee. 2. de cele mai multe ori.. în aceeaşi dublă ipostază: a) Gerunziu pasiv + subiectivă (cunoscut fiind că. . avem rezultate mai bunel 1.

în realitate. tolerabilă în anumite condiţii. ad sensum. 3. aşa cum sunt prezentate în gramaticile discriptive sau în manualele şcolare. cu acordul gramatical (Majoritatea era copii). se constată. a) A face cunoscut + subordonată completivă directă: Vă facem cunoscut că revendicările dumneavoastră au fost acceptate. datorită aceleiaşi duble ipostaze: una în care este invariabil (cunoscut) şi alta în care sunt posibile patru forme (cunoscut/cunoscută. după înţeles. dau de obicei următorul răspuns: Majoritatea stătea în picioare este varianta corectă. de serviciu. la plural (Majoritatea erau copii). cu substantivul copii în poziţia de nUme predicativ. care accentuează. Majoritatea stăteau în picioare este o formulă posibilă. La perechea a doua de propoziţii. Vă facem cunoscute noile dumneavoastră obligaţii. Există prin urmare. din capul locului. chiar cu o tentă de exagerare. cu stări sufleteşti diferite. Vă facem cunoscuţi noii voştri colegi. vorbitori cu lăudabilă autoexigenţă lingvistică. numele predicativ. b) A face cunoscut + complement direct: Vă facem cunoscut programul nostru. dar cu anumite rezerve. de asemenea. neliterară. prin repetare. iar alta nu. numele predicativ este exprimat printr-un adjectiv. nesiguranţă în acord. care. Majoritatea stătea în picioare sau Majoritatea stăteau în picioare? Cunoscătorii regulilor de acord. ca element predicativ suplimentar. în consecinţă. intervine şi un al treilea element. complementul direct din dreapta. produce. o regăsim la majoritatea românilor trecuţi prin şcoli înalte. care se feresc de acordul logic. considerându-1 la periferia admisibilului. în sintagmă cu a face. cealaltă. Abateri de la această regulă se întâlnesc frecvent mai ales în stilul administrativ: Prin prezenta vă facem cunoscut obligaţiile dvs. Celebră este mai ales utilizarea greşită a lui cunoscut în vecinătatea adjectivului următoare. La prima pereche de propoziţii. ştiut fiind) este. incorectă. scoţând în evidenţă inadecvarea acordului gramatical (Majoritatea era veselă). de data aceasta cu predicate nominale. 45 în acest context. având în vedere că acordul se face după înţeles. chiar în textul „oficial" al normei o diferenţiere de corectitudine şi prestigiu între cele două soluţii. Autobuzul era plin de călători. mai natural şi. deoarece respectă acordul formal. pe lângă subiect şi verb. tolerabilă. dintre care una era veselă. poate constitui un reper în plus în aprecierea gradului de acceptabilitate al celor două variante. Vă facem cunoscută noua noastră adresă. recomandabil. participiul cunoscut se adaptează după forma regentului său nominal. un fel de variantă populară. în locul celor verbale (stătea/stăteau): Autobuzul era plin de călători. Aceasta prezintă călătorii ca fiind separaţi în două entităţi monolitice ("majoritate/minoritate"). de colectivitate formată din indivizi. Ideea. ca şi în cazul lui dat fiind. Majoritatea era copii sau Majoritatea erau copiii Majoritatea era veselă sau Majoritatea erau veseli? 46 în această alcătuire. angajat sau nu în acest acord. neglijându-se forma subiectului (majoritatea). accentul cade aici pe ideea de pluralitate. 17. substantivizat: Vă facem cunoscut următoarele (în loc de Vă facem cunoscute următoarele). fiind în mod categoric inacceptabilă. trăsăturile formale (veselă) sau de conţinut (veseli) ale subiectului. Pentru aceşti intransigenţi apărători ai acordului formal. acesta este considerat mai degrabă ca o excepţie de la regula acordului. în defavoarea acordului la plural. propunem reformularea propoziţiilor din titlu. Participiul lui a cunoaşte.Utilizarea invariabilă a acestor construcţii absolute (cunoscut fiind. acordul logic (nu formal) este şi aici mai adecvat. gramatical. . că singura formulare care poate fi admisă este cea cu acordul după înţeles. cunoscuţi/cunoscute). Din această cauză.

b) Majoritate. indiferent de prezenţa explicită sau implicită a atributului care 47 "explicitează" pluralitatea. ne propunem să analizăm în continuare cele trei valori semantice şi combinatorii ale cuvântului majoritate. varianta optimă este cea cu predicatul la plural.) reclamă şi ele un predicat la plural când exprimă o pluralitate . Cu sensul de la a) ("cei mai mulţi/cele mai multe"). Observaţii. Să se mai observe. majoritate este un fel de numeral fracţionar nehotărât. pătrime etc. singur. prin acord pur formal. Cu atribut la plural. de exemplu.). Restul au coborât. era posibilă apariţia unei sintagme explicite (majoritatea călătorilor). în vederea captării acestei realităţi lingvistice într-o regulă mai nuanţată. lucru şi mai important. este forţată. iar uneori singurul posibil. Ezitările de acord apar numai în situaţia de la a). Restul călătorilor au coborât. Numeralele fracţionare propriu-zise (Jumătate. după cum se vede. după precizările de mai sus. ele impun acordul predicatului la plural: O parte dintre călători au coborât. renunţând la anumite prejudecăţi lingvistice. numai acord gramatical: Majoritatea conservatoare s-a impus în parlamentul britanic. în contextul şi cu sensul arătat. majoritatea liberală etc. o idee cantitativă.. exprimat sau subînţeles. aspectul comic al exprimării dacă. Repetăm. la fel de legitim. fără determinant atributiv (Majoritatea se impune în faţa minorităţii) saucuatribut adjectival postpus (majoritateaparlamentară. ca subiect. recurgându-se la o sintagmă implicită. 1. acest atribut la plural poate avea o existenţă concretă. sau una subînţeleasă. denaturează realitatea evocată. cu un asemenea subiect. al doile se utilizează cu articol hotărât (restul) şi se combină. c) Majoritate. 48 3. cu un atribut genitival. Pentru a ordona puţin lucrurile. Atributul poate fi genitival (majoritatea călătorilor) sau preopoziţional (majoritatea dintre noi). 2. Se cuvine să precizăm însă că aceasta este ipostaza cea mai frecventă. o pluralitate. Cealaltă poate fi tolerată în anumite condiţii. O parte au coborât. Dar. poporului. cu regent încorporant. Acelaşi statut semantico-gramatical îl pot avea şi substantivele parte ţi rest. trebuie să admitem că acordul după înţeles nu este o abatere de la acordul gramatical. în poziţia care ne interesează aici. Apariţia predicatului la singular. nu s-a mai repetat substantivul călători. se face numai gramatical. ca entitate". Datorită caracterului general al informaţiei conţinute. subînţeles din context.. a) Majoritate. cât şi elementele care compun acea pluralitate (ex. . tineretului etc. în cazul discutat de noi. cu sensul "partea cea mai mare dintr-o mulţime privită ca unitate. apare. dar din raţiuni stilistice. de asememnea. în raport cu astfel de subiecte. care indică. armată = "pluralitate" + "militar"). Acest atribut este un substantiv colectiv complet. el trebuie să fie însoţit de un atribut la plural. Acordul după înţeles înlătură orice ambiguitate: O parte a călătorilor erau îngheţaţi. sfert. ca antonim al substantivului minoritate. cu sens generic. O parte erau îngheţaţi. care să arate natura "indivizilor" care alcătuiesc această pluralitate. am accepta acordul formal. este cea cu predicatul la plural: Majoritatea stăteau în picioare. reprezentând peste 75% din atestările cuvântului majoritate. Revenind la întrebarea din titlu.) este de partea reformei. Majoritatea intelectualităţii (oştirii. contrazice logica mesajului.Aşadar. exprimată. ci un alt tip de acord. Acordul predicatului cu subiectul majoritate. în ipostaza de subiect. exprimă. Primul se foloseşte cu articol nehotărât (o parte). majoritatea relativă. majoritatea absolută. studenţimii. poate fi utilizat. însoţit de un atribut la singular. doime. cu sensul "cei mai mulţi/cele mai multe". de regulă. considerăm că trebuie să inversăm "raportul de forţe" dintre cele două posibilităţi de formulare. treime. Predicatul realizează. Varianta corectă. recomandabilă. atât trăsătura "pluralitate". gramatical: O parte a călătorilor era îngheţată (probabil partea de la geam a fiecărui călător).

49 în situaţia de la a). nişte mulţimi. mulţimea revoltată).are o structură invariabilă (o mulţime). pluralul predicatului este singura formă adecvată. mulţime are un comportament substantival obişnuit.realizează cele trei opoziţii ale articulării (mulţime/o mulţime/mulţimea). unei mulţimi. . în consecinţă. Prima valoare. se reco- ."explicitată" de un atribut (exprimat sau subînţeles): Jumătate dintre călători au coborât. cu predicatul la plural. Această mulţime se îndrepta spre stadion. Concret. articulat nedefinit (o mulţime). Un sfert au coborât. . cea de substantiv. nearticulat/articulat nehotărât. după formă: O mulţime gălăgioasă de tineri se îndrepta spre stadion. în felul acesta. 18.se supune flexiunii obişnuite de număr (mulţime . deoarece: . după cum se poate observa şi în exemplele de mai sus. . ci o concretizează.acceptă determinări adjectivale (această mulţime. unor mulţimi). pentru cei care văd "mulţimea de tineri" ca o masă compactă. substantivul dificultăţi. mulţime îşi păstrează trăsăturile caracteristice ale substantivului: . exprimată deci substantival. semantic şi gramatical: să apelăm la o exprimare marcată a substantivului sau să rezolvăm "litigiul" în favoarea interpretării nonsubstantivale. Ca subiect. aşa cum am arătat mai sus.nu primeşte determinări adjectivale. mulţime are o valoare nonsubstantivală. Mulţimile se îndreptau spre stadion. Jumătate au coborât. Această omonimie creează echivocuri semantice şi ezitări în realizarea acordului verbal. care nu contrazice pluralitatea exprimată de o mulţime. are o formă omonimă cu varianta nonsubstantivală a cuvântului respectiv. utilizat la singular. contează excusiv înţelesul ("mulţi/multe").nu mai poate realiza nici una dintre opoziţiile articulării (nearticulat/articulat hotărât. In subsidiar. Un sfert dintre călători au coborât. de regulă.nonsubstantiv) sunt. o explicitează. el impune predicatului un acord gramatical. O mulţime de tineri se îndrepta spre stadion sau O mulţime de tineri se îndreptau spre stadion? 0. refuzând flexiunea după număr şi caz. nu este precedat de primul numeral din clasa unităţilor (0). Dincolo însă de orice interpretare sintactică în interiorul grupului (o mulţime de dificultăţi). 1. cele două variante ale cuvântului mulţime provoacă reacţii diferite la verbul-predicat. în ipostaza menţionată la b). Cuvântul mulţime are în limba română două valori. Cele două valori ale cuvântului mulţime (substantiv .mulţimi) şi caz (o mulţime. uşor de identificat. acordul predicatului se face la plural: O mulţime de dificultăţi s-au ivit pe parcurs. O treime au coborât. . Observaţie. notăm că este discutabilă aici chiar calitatea de subiect a lui o mulţime. propoziţia din titlu. ci ca un fel de adjectiv cantitativ nehotărât sau ca o locuţiune cu această valoare (o mulţime de). considerată ca unitate". Mulţimea se îndrepta spre stadion. b) Cu sensul de "masă compactă de elemente. în calitatea pe care o discutăm aici. forma de singular {o mulţime) fiind nerclevantă. Ca subiect. a) Cu sensul de "mulţi/multe". Există două soluţii care pot clarifica lucrurile. Există însă o situaţie mai delicată. variabilitate după număr şi caz. realizarea opoziţiilor de articulare). când substantivul mulţime. O treime dintre călători au coborât. o mulţime gălăgioasă. Cuvântul jumătate. El nu se mai comportă ca un substantiv. Termenul dominant al sintagmei subiective devine. articulat hotărât/articulat nehotărât). fără determinanţi. aşa cum se întâmplă la un sfert sau la o treime. este marcată în enunţ prin mijloacele arătate (determinanţi adjectivali.

dezordonată etc. 2. 2. nu sunt atestate decât accidental cu valoare nonsubstantivală. înţeles de plural) care realizează o dublă încadrare lexico-gramaticală. un rol dezambiguizant important: O grămadă de cartofi s-a stricat. grămadă şi serie. au totuşi mai multă concreteţe şi un contur noţional mai pronunţat decât mulţime.) de tineri se îndrepta spre stadion. corelat cu două care presupune pluralul grămezi). Trebuie să spunem: O grupă de elevi a p-lecat (nu au plecat). ca şi mulţime. compactă. Categoria cuvintelor colective "desubstantivizate" complet poate fi ilustrată. Este greu de stabilit o listă completă a cuvintelor colective (= formă de singular. 51 în toate celelalte situaţii nemarcate. Fireşte. fiind echivalent cu "mulţi/multe". Formulări substantivale ca această seamă de cuvinte. mai ales când sunt utilizate cu sens propriu. corelat cu alta. Un comportament aproximativ similar cu mulţime. alta va intra după-masă {serie - substantiv. De aici decurge şi obligativitatea pluralului la predicatul cu care se află în relaţie o seamă. şir. 2. Ca substantive.2. este recomandabil să rezolvăm această omonimie în favoarea variantei nonsubstantivale. deşi prezintă şi ele contradicţia formă-conţinut. unele apar doar ocazional cu valoare nonsubstantivală.3. adică un cuvânt care exprimă o pluralitate şi care are capacitatea de a include în . ca subiect sau constituent al unei sintagme subiective: O seamă de cuvinte ale limbii române au fost împrumutate din franceză. 2. mai ales însoţită de un gest indicator. în plus. şi contextul situaţional poate constitui un dezambiguizant. Altfel. 19. altele au ajuns la o distribuţie egală a celor două valori. nu mai sunt posibile astăzi. o serie) şi varianta nonsubstantivală (o grămadă.mandă una din formulările "substantivale": O mulţime (veselă. au. imensă. seama menţionată de cuvinte etc. "desubstantivizarea" lor se află în stadii diferite. Şi la acestea. neexistând nici un indiciu al valorii substantivale pen50 tru o mulţime. nu cunoaşte flexiune de număr sau caz şi nu realizează opoziţii de articulare. El exprimă în permanenţă o pluralitate. ' O grămadă de legume s-au stricat pe câmp. cu valoare substantivală sau nonsubstantivală. seamă nu mai admite nici o determinare adjectivală. se înregistrează aceeaşi buclucaşă omonimie dintre forma substantivală de singular. grămadă. eventual "câţiva/câteva". în primul rând. O echipă de specialişti a lucrat aici (nu au lucrai). gălăgioasă. utilizarea substantivală nemarcată a lui o grămadă. prin sensul lor colectiv. De aceea. O serie de candidaţi nu s-au mai prezentat la proba orală. cu predicatul propoziţional la plural. este lipsită de orice echivoc: O grămadă de cartofi s-a stricat. fiind atestate. grup şi într-o anumită măsură. în egală măsură. din păcate. număr. contextul lingvistic sau extralingvistic poate juca. în prezenţa unor grămezi de cartofi. Alte cuvinte colective. serie au cuvintele colective morman. Substantivele grupă şi echipă. iar câteva sunt foarte avansate în tendinţa de abandonare a clasei substantivului. pereche. în limba română actuală. substitutul său). în relaţie cu un predicat la plural este considerată ca o greşeală de acord. o distribuţie echilibrată. în cazul lor. cum sunt grămadă sau serie. cu articol nehotărât (o grămadă. două s-au păstrat bine {grămadă .1. o serie). soluţia recomandabilă este acordarea predicatului la plural: O mulţime de tineri se îndreptau spre stadion.substantiv. prin o seamă. O serie de candidaţi a intrat acum. în lipsa indiciilor obişnuite ale valorii substantivale. Unii dintre noi vom pleca mâine sau Unii dintre noi vor pleca măinel Pronumele nehotătât unii este un cuvânt încorporant. Apariţia lor. într-un stadiu avansat al "desubstantivizării" se află puzderie şi sumedenie. ca subiecte la singular.

toţi. ca în ultimul exemplu. ca mijloc foarte economicos de exprimare a includerii sau nonincluderii sale (sau a ascultătorului) în pluralitatea subiectului. ci şi siguranţa participării la acţiune. pe când în Unii dintre noi vom pleca mâine este dat ca un participant sigur. în consecinţă. II. sporeşte. . ideea că vorbitorul s-ar putea include în pluralitatea acestuia este deja exprimată. încorporantele facultative reprezintă în limba română o clasă destul de numeroasă: . mai nuanţată. prin utilizarea lui noi pe lângă subiect. voi. O discuţie paralelă ar putea avea loc în legătură cu întrebuinţarea ca atribut a pronumelui voi. Prin urmare. 1. între Unii dintre noi vom pleca şi Unii dintre noi vor pleca există diferenţe de care.această pluralitate pe unul dintre protagoniştii comunicării (vorbitorul. III) rămâne la latitudinea vorbitorului. conţinutul lor este neîncorporant: Unii vor pleca mâine. dar nu impune restricţii de persoană.pronume interogative şi relative (care. întrucât includ constant în pluralitatea lor vorbitorul (noi) sau ascultătorul (voi). nu ca o necesitate. din punctul de vedere al semanticii generale a enunţului. trebuie să se ţină seama. mulţi. ceilalţi. întrucât încorporântele facultative nu marchează formal includerea emiţătorului sau a receptorului. această informaţie se exprimă numai sintagmatic. toţi. voi exclude persoana I: Unii dintre noi Unii dintre voi vom pleca • *veţi pleca (exclus) vor pleca "vom pleca (excpus) veţi pleca vor pleca. câţiva etc). Explicaţia este aceea că. câţiva etc). Ataşarea încorporantelor obligatorii (noi. prin noi. Alegerea acesteia (I. Libertatea de selecţie a persoanei predicatului poate fi însă limitată de unii determinanţi care apar pe lângă asemenea subiecte. amândoi. alţii. dar în Unii dintre noi vor pleca mâine el apare numai ca un participant potenţial la acţiune.). zece etc. în opoziţie cu cele obl igatorii.pronume nehotărâte (unii. dv. voi. Pronumele personale noi şi voi sunt încorporante obligatorii. în ambele formulări. în cazul exemplelor noastre.) reclamă forma de plural a predicatului. şansele de apariţie la predicat a formei de persoana a III-a plural. prin persoana verbului-predicat.I şi a Ii-a) în pluralitatea evocată de ele apare ca o posibilitate. Totuşi. prin aceea că includerea protagoniştilor comunicării (pers. noi nu numai că exclude persoana a Ii-a de la predicat. Un astfel de rol restrictiv au atributele pronominale partitive exprimate prin încorporântele obligatorii (noi. dv. este constrâns la utilizarea persoanei I plural a predicatului. ascultătorul) sau chiar pe amândoi. alţii.) şi constă în faptul că noi exclude persoana a Ii-a. Includerea vorbitorului sau ascultătorului trebuie privită ca o situaţie de excepţie: 52 Unii vom pleca mâine. . intenţionează să exprime nu numai încorporarea sa probabilă în ansamblul subiectului. deci printr-un acord după înţeles. dar reduce concomitent şi probabilitatea de apariţie a persoanei I plural. când emiţătorul. în mod obişnuit. câţi). regula de acord cu încorporântele facultative (unii. ca atribute partitive ale încorporantelor facultative (unii. într-o exprimare mai 53 exactă. în asemenea situaţii. de regulă. veţi pleca mâine. Observaţii. încorporântele facultative (unii) se definesc. iar repetarea ei la predicat nu mai este considerată absolut necesară. vorbitorul se include în subiect.

cu termenul generic "oraş" (ex. a II-a sau a IlI-a): Unora ne-a dat curaj \-a dat curaj Ie-a dat curaj. a II-a sau a IlI-a): Pe unii • ne-a lăudat ■ y-a lăudat \-a lăudat. Ele sunt singularia tantum. prin acord după înţeles. aceştia). de aceea. La acordul în număr. opoziţia de conţinut singular/plural. 55 încercările de "masculinizare" generalizată.substantive (însoţite. la locul potrivit. Toţi românii eram de partea lui). . ex. cum ar fi prezenţa/absenţa articolului definit. în realizarea acordului. şi răspunsul la întrebarea din titlu. Intervenţia încorporantelor obligatorii. Vălenii de Munte etc. când numele de familie se pot folosi la plural. complică efectiv utilizarea lor în funcţia de subiect. este influenţat şi de prezenţa articolului. întrucât jocul priorităţilor conţinut-formă. câteva dintre aceste reguli. Regulile existente variază în funcţie şi de alţi factori. în aceste cazuri. explicabile stilistic. cu referire la o pluralitate reală. aceia. reclamă numai predicat la singular. în ceea ce priveşte numărul. primii. ca subiect. Văduva a fost sancţionat. Timişoara este aşezat pe malurile Begăi) nu a avut sorţi de reuşită şi nici nu trebuie încurajate. inserând. la plural: Popeştii au fost anunţaţi. . Pogoanele. Toponimele prezintă un tablou mai complex. Cu acestea. care dublează complementul direct sau indirect. Acestea provoacă o permanentă oscilaţie a predicatului între acordul gramatical şi acordul după înţeles. predicatul se acordă gramatical. în continuare. Regula acordului în gen respectă criteriul formal: Craiova a fost modernizată. atât în gen. doi etc). în funcţie de prezenţa/absenţa articolului definit în forma-tip a acestor nume proprii. prezentă la foarte multe nume proprii româneşti. Bucureştiul este capitala ţării sau Bucureştii sunt capitala ţării? Contradicţia conţinut-formă. cât şi în număr: Lupu a fost anunţată. predicatul se acordă după înţeles. l. a) Forma-tip a antroponimului este articulată: Izvoarele. ca atribute partitive. Prezentăm. adică la singular: Izvoarele este mai mic decât Aiudul ("satul"). Pătărlagele. antroponimele nu cunosc. Clujul a fost vizitat de mulţi turişti. . 54 20. similar cu cel constatat la predicat.. de obicei. are şi aici rol restrictiv în selecţia persoanei. în general. Acordul cu încorporantele facultative urmează aceleaşi reguli şi în situaţia formelor atone ale pronumelui personal în acuzativ şi dativ. Bucureşti este capitala ţării. jumătate. toponimele care prezintă contradicţia conţinut-formă (= conţinut de singular.Antroponimele impun predicatului un acord după înţeles. Ochialbi a venit mai devreme. Videle. care are aici alte justificări şi alte efecte decât la substantivele comune. 2. Vălenii de Munte este situat în judeţul Prahova ("oraşul"). pe categorii de nume proprii. Există şi câteva situaţii. a) Complementul direct (reluat prin persoanele I. 2. Acelaşi număr se impune când antroponimul este însoţit de alde: AldePopescu n-au mai venit. formă de plural) se comportă diferit.numerale (amândoi. de unul din cuvintele menţionate la celelalte clase.pronume demonstartive (ceilalţi. b) Complementul indirect (reluat prin persoanele I.

Bucureşti. având subiectul nearticulat. dându-se şi o justificare logică acordului gramatical (de data aceasta. titlurile de ziare. Ca subiecte. lpoteşti. culturale. reviste. la singular): Humuleştiul este în Moldova. ea nu respectă o regulă importantă a sintaxei noastre şi trebuie respinsă. echipa Corvinul etc). Ploieştiul.) prezintă o oscilaţie şi mai mare în privinţa acordului pe care îl impun predicatului. aceste substantive se articulează {Şipotele. Numele proprii care depăşesc sfera antroponimelor şi a toponimelor (titlurile de opere literare. de obicei. 56 Fără a fi greşită gramatical. în care termenul generic are doar o existenţă subînţeleasă: 57 Romanul "Moromeţii" a apărut în 1955 > "Moromeţii" a apărut în 1955 ("romanul"). ştiinţifice. Rapid. Bucureştiul etc. dar ele nu ni se par recomandabile. treptat. Şi aici trebuie să distingem cele două situaţii. date fiind avantajele menţionate. O tendiţă foarte puternică în limba română actuală priveşte toponimele masculine menţionate la b). Şipote. varianta cu articolul şi acordul la plural (Bucureştii sunt capitala ţării) este învechită. ea reflectă deformat realitatea (nu sunt "mai mulţi Bucureşti"). dar s-a impus ca nume al unui cartier şi va fi greu de evitat. Este vorba de articularea lor la singular: Humuleştiul. Lespezi. impune acordul gramatical: "Convorbirile literare" au apărut la Iaşi. "Moromeţii" au apărut/a apărut în 1955. Sintagma toponimică Bucureştii Noi suferă de acelaşi neajuns. potrivit regulilor sintaxei româneşti. în ceea ce priveşte prima variantă din titlu (Bucureşti este capitala ţării). Antena Bucureştilor are un pronunţat iz arhaic). Observaţie. "Florile de mucigai" excelau prin culoare şi pitoresc. Botoşani. în consecinţă. a) Forma-tip este articulată . Galaţi. "Rapidul" a fost învins la scor. de aceea. din motive pe care le vom explica ceva mai jos (punctul 3). un apelativ. Vâlcele. în varianta eliptică. Galaţiul.Manifestări ale acordului gramatical nu lipsesc la aceste toponime (ex. care denumeşte clasa din care face parte "obiectul" indicat (romanul Moromeţii. Convorbiri literare. Diferenţa articulat/nearticulat în acordul predicatului cu nume proprii ţine de statul gramatical-semantic cu totul special al acestora. tot aşa cum refuzăm formulări ca Oraş este frumos şi Cluj este mare. dintre cele trei variante prezentate în titlu. Piteşti. articularea acestora. .ambele modele de acord sunt posibile (gramatical/după înţeles): "Craii de Curtea Veche " sunt/este un poem al metaforei. Echipa "Corvinul" a fost înfrântă > "Corvinul" a fost înfrântă ("echipa"). Observaţie. Costineşti. în felul acesta se elimină contradicţia conţinut-formă. uzul o abandonează. Flori de mucigai etc). Acest proces este în plină ofensivă şi trebuie intens încurajat. filme. din nou. Această sintagmă apare. ca subiecte. Avem în vedere. Lazuri. b) Forma-tip este nearticulată (ex. Ploieşti etc. se face exclusiv gramatical: Şipotele sunt ceva mai departe. 3. formularea a doua este cea recomandabilă: Bucureştiul este capitala ţării. Botoşanii etc). muzicale. Orice nume propriu se asociază cu un termen generic. sportive etc. "Corvinul" a fost învins/a fost învinsă la scor. Humuleşti. administrative. numele unor instituţii politice. Aceeaşi soartă va avea acest plural şi în alte poziţii sintactice (ex. Humuleştii sunt în Moldova. acele nume care se caracterizează prin contradicţia conţinut-formă. Costineştiul. iar acordul predicatului. b) Forma-tip a toponimului este nearticulată: Călăţele. întrucât accentuează discrepanţa dintre realitate şi reflexul ei lingvistic. în plus. Videle sunt mai mici decât Alexandria).

municipiul Bucureşti. a fostului regent. în asemenea condiţii. gen. Realul a fost învins. Prin urmare: F. substantivul fel apare într-o îmbinare liberă. a) Din punct de vedere semantic.) poate fi interpretat. întrebarea este cât de libere sunt aceste structuri şi în ce măsură pot fi asimilate cu astfel de (oameni). iar predicatul reuşesc. nu mai permit inserarea apelativului. mijlocind o subordonare inversă. pornind de la criteriul semantic. nici un fel de etc). în enunţurile din titlu însă. ce etc. cu funcţie atributivă. ori de câte ori avem nesiguranţă în acordul cu astfel de nume proprii. Într-o propoziţie ca Astfel de oameni reuşesc în viaţă. Locuţiunile care precedă substantivele menţionate sunt atributele acestora. de nu mai are aici statutul de cuvânt 58 cu regim. este bine să apelăm la sintagme explicite (termen generic + nume propriu: echipa Rapid. Substantivul fel. soiul. şi acest fel de. nominativ {o idee) sau genitiv {unor oameni). Să se examineze. indiferent de poziţia faţă de regent: acest fel de oameni/oameni de acest fel. soi. acest tip (de oameni). de aceea în acord îşi impune categoriile proprii. pe de o parte. Pe de altă parte însă. impunând de fiecare dată un acord gramatical. categorie (cu acordul adjectival de rigoare): acest fel (de oameni). un fel de. Ar fi vorba de un atribut de tip adjectival. sortul etc. Ca o recomandare generală. tip. care semantic desemnează varietatea.) nu şi-a pierdut aicilotal calităţile combinatorii. comuna/satul Hîrtoapele. apare frecvent asociat cu un adjectiv pronominal: acest/ăst. Consecinţa este constituirea unei structuri fixe. El încă mai păstrează capacitatea de a-şi subordona substantivul din dreapta {oameni). Această interpretare ar justifica tratarea substantivului oameni ca subiect. ca un ansamblu unitar. acordul gramatical impune un predicat la singular: Felul {tipul etc. în care fel îşi pierde identitatea lexico-gramaticală. este reală. folosite ca subiecte articulate. la plural. genul (tipul. lucrurile sunt doar parţial identice. la plural: Acest fel (gen. genul. tip) de oameni reuşesc în viaţă sau Oamenii de acest fel reuşesc în viaţă.) acesta de oameni reuşeşte în viaţă. iar de a devenit o postpoziţie. Pur şi simplu el este încorporat. Articularea eliberează aceste nume proprii de sub tutela termenului generic. soiul) acesta de oameni. Acest fel de oameni reuşesc în viaţă sau Acest fel de oameni reuşeşte în ■ viaţă? 1. b) Sub aspect sintactic. romanul Risipitorii.Numele proprii care sunt nearticulate în varianta-tip.C. Meritul unor astfe 1 de oameni este mare. cuprins în conţinutul informaţional al numelui propriu. fapt subliniat prin articulare: felul acesta de oameni. Apariţia predicatului la plural {Felul acesta de oameni 59 . acest ansamblu cuprinde şi prepoziţia de {astfel de. echivalenţa dintre astfel de. nici. trebuie să admitem că fel {soi etc. O astfel de idee va avea succes. semantică şi gramaticală. dar Rapidul a fost învins. în sensul că nu mai impune cazul acuzativ substantivului din dreapta lui. Acest fel de {acest gen de etc. Rapida fost învins/învinsă. Substantivele din dreapta lui de sunt în dativ {unei studente). realizează un acord gramatical. Faptul are importanţă în luarea unei decizii corecte în acordul predicatului. îi acordă independenţă deplină. Real Madrid a fost învins/învinsă. acest gen (de oameni). 21. uşor de sesizat. această categorie (de oameni). revista Bilete de papagal etc). 2. Evităm în felul acesta un hăţiş de reguli destul de complicate. Ca simplu element constitutiv al locuţiunii. în care poate fi substituit cu soi. spre edificare. alt. nici subînţelegerea lui ca termen regent. De regulă. altfel de. situaţia din următoarele enunţuri: Unei a s t f e 1 de studente îi acord nota zece. cefei de. în ambele variante. substantivul oameni este subiect în nominativ. pe de altă parte. un. acest gen de etc.

oricare (de aspect pozitiv) şi nici unul. Cele două posibilităţi se manifestă diferit în următoarele împrejurări: 1 Fiecare. nici una sunt determinate de un atribut par- . dv. iar faptul este marcat prin persoana predicatului. o formă ca Fiecare au un ideal nefiind atestată în limba română. 22. Nici unul n-a venit. în planul acordului verbal. Punând în balanţă constatările de la 2. dar. 60 a) Predicatul apare la singular. persoana a Hl-a: Fiecare dintre noi/voi va pleca. în această situaţie. nici una sunt determinate de pronumele personale noi. 2. artificială . Fiecare. putem conchide că ideea echivalării lexico-gramaticale a lui acest fel (soi. dv. este bine să apelăm la alte scheme sintactice. recomandabile ar fi următoarele două soluţii: a) Să folosim modelul substantiv la plural + de + acest fel (soi. 3. sintactic. a) Predicatul stă la singular. categorie) îşi păstrează integral trăsăturile substantivale: flexiune cazuală (felului acestuia de oameni). Excepţiile de la persoanele I şi Ii-a au următoarea explicaţie: exprimând. gramaticalitate forţată. cum s-a văzut. care. voi. fel (soi. prin parte. Fiecare. totalitatea). Oricare dintre liderii noştri politici pot fi contestaţi sau Oricare dintre liderii noştri politici poate fi contestat? Pronumele nehotărâte fiecare. articulare (felul acesta de oameni). oricare. de aceea trebuie acceptată în condiţii de excepţie (vezi subcapitolul 17). b) Să recurgem la locuţiunea astfel de. voi. ca subiecte. parţial. nici unul. b) Predicatul poate să apară la plural. nici una (de aspect negativ) au următoarea particularitate: sunt pronume la singular.): Fiecare dintre noi avem un ideal. Atributul partitiv pronominal (dintre noi/voi) marchează aici includerea vorbitorului/ascultătorului în pluralitatea subiectului. Fiecare dintre voi aveţi un ideal. când cu un predicat la plural (după criteriul criteriul semantic). Prezenţa unei mărci suplimentare (persoana I/II la plural) dă acestei exprimări un aspect tautologic. recomandabilă este soluţia de la a).. proiectează calitatea unui singur exemplar asupra întregii clase (exprimă. nici unul. nici unul. este că fiecare dintre cele două variante prezentate în titlu poate fi contestată (gramaticalitate îndoielnică prima. în felul lor specific. b) Predicatul poate sta la plural. Cele de susţinere sunt mai ales de natură semantică. Oricare puteţi încerca. tip) de cu locuţiunea astfel de întruneşte argumente pro şi contra. Aceasta le permite să se combine. oricare. nu pune în discuţie calitatea de subiect a substantivului la plural şi deci nu impietează asupra acordului gramatical: Astfel de oameni reuşesc în viaţă. dar numai la persoanele I şi a Ii-a: Fiecare avem un ideal în viaţă. Pe baza echivalenţei semantice dintre construcţiile comparate. Nici unul dintre noi/voi nu va pleca. ca atribute partitive. Nici unul n-am uitat ororile războiului. nici una nu au determinanţi. opoziţie de număr (aceste feluri de oameni). rigidă. tip. 3.reuşesc în viaţă) s-ar datora numai atracţiei. combinată eventual cu aprecierea semantică menţionată la a). tip etc): Oamenii de acest fel reuşesc în viaţă. cu predicatul la singular. în rest. persoana a IlI-a: Fiecare ştie ce vrea. dar numai la persoana coincidentă cu cea a pronumelui personal (noi. c) Din punct de vedere morfologic. când cu un predicat la singular (după criteriul formal). ideea de pluralitate. gen.a doua). gen. prin conţinutul lor generalizant. în care să nu mai existe nici un dubiu de interpretare. Pluralul persoanei a IlI-a este exclus. aceste pronume pot funcţiona şi ca lexeme încorporante (adică pot include în această pluralitate vorbitorul sau ascultătorul). oricare. gen. Consecinţa. cele de respingere sunt de ordin morfologic şi.

Echivalarea substantivelor amintite cu persoana I este facilitată şi de alăturarea obligatorie. 23. mulţi vorbitori folosesc pluralul. în situaţia discutată aici (la 3). Subsemnatul n-am făcut parte din comisie sau Subsemnatul n-a făcut parte din comisiei 1.forma de plural a predicatului este necesară numai în împrejurările excepţionale menţionate la 1b. pentru a semnala. Exprimarea orală. De exemplu: Subsemnatul. indiferent de context. Aceasta a fost una dintre ideile care s-a impus după revoluţie sau Aceasta a fost una din ideile care s-au impus după revoluţiei în aceste fraze. Această soluţie este valabilă şi pentru întrebarea din titlu: Oricare dintre liderii noştri politici poate fi contestat. în celelalte stiluri. semnatarul acestor rânduri (în scris) etc. a numelui şi prenumelui celui care semnează. utilizate mai ales cu articol definit. 61 Acordul strict gramatical reclamă un predicat la singular. totuşi. Această identitate referenţială a cuvintelor amintite cu 62 pronumele eu (noi) a impus acordul predicatului la persoana I ca formulă consacrată în stilul administrativ. 2. Oricare lider politic poate fi contestat. între subiect şi predicat apar şi alţi termeni explicativi. uşor forţat.. şi folosirea substantivului subsemnatul. forma recomandabilă este cea de singular: Oricare dintre părţile de propoziţie poate fi omisă. Ion Popescu. desemnează locutorul (vorbitorul) în calitate de autor al unui act oficial (cerere. recomandăm o formulare mai simplă şi mai sigură. unde lipseşte numele propriu al semnatarului.. face improprie chiar utilizarea termenului subsemnatul. cu condiţia ca "obiectivarea" să fie dusă până la capăt. preluată de care. apariţia predicatului la persoana I nu se mai justifică. Unele substantive ca subsemnat. 24. semnatar. în ultimă instanţă. în plus. nr. str. ambiţia unei relatări "obiectivate". proiectând calitatea unui exemplar asupra întregii clase. Avram Iancu. Acest pronume relativ are ca antecedent substantivul ideile. prin semantica lor specifică. Predicatul se pune numai la persoana a IlI-a. Pentru cei care vor să evite şovăielile acestui acord. dv. contractant. 149. se 63 . printr-un artificiu gramatical.titiv la plural (altul decât noi. caracterul contextual încorporant al pronumelor respective. Ezitările se produc însă la număr (singular/plural): Oricare dintre părţile de propoziţie pot fi omise/poate fi omisă. în care pronumele controversate să apară cu valoare adjectivală. rog să binevoiţi . care sporesc distanţa subiectpredicat. subscris. predicatul subordonatelor atributive {s-a impus/s-au impus) trebuie acordat cu subiectul care.). Având în vedere inutilitatea lingvistică a unui acord la plural. declaraţie. domiciliat în municipiul Cluj-Napoca. Se poate tolera. Formularea aceasta are un grad sporit de acceptabilitate în comparaţie cu prima {Subsemnatul n-am făcut parte din comisie). voi. partiţie. Raportată însă la exprimarea obişnuită {Eu n-am făcut parte din comisie) şi această variantă are un caracter artificial. nu au nevoie de o exprimare formală a pluralităţii. trebuie să ţinem seama de următoarele aspecte speciale: . vorbind la persoana a IlI-a despre ei înşişi. punându-se şi predicatul la persoana a Hl-a: Subsemnatul nu a făcut parte din comisie. Informaţia de plural. Cei care au. Totuşi. chitanţă. uneori destul de numeroşi.pronumele în discuţie. contract etc). în aprecierea normativă a acestui fapt. favorizând acordul nongramatical. ca apoziţie. Sensul totalitar al pronumelui şi atracţia atributului la plural estompează forma. pot recurge la perifraze: cel care vă vorbeşte (oral). ca apoziţie. favorizând acordul după înţeles. pe lângă un subiect la singular: Oricare parte de propoziţie poate fi omisă. student în anul IV al Facultăţii de Litere. contestaţie. .

Ca una care nu fac politică. cât şi tematic (unu este numeralul cardinal care numeşte unitatea. singura variantă corectă este cea cu s-au impus. Ca unul care ai fost acolo. care nu poate . nu înţeleg să. unul dintre aceia care. în plus.. şi aici. Abandonarea acordului gramatical are. mesajul este identic. care s-au şi impus ulterior).. recomandăm vorbitorilor care vor să evite această capcană să apeleze la formularea mai simplă. Când subordonata este izolată (prin virgulă/pauză). circulă intens mai ales varianta greşită.. potrivit acordului gramatical... Discuţia noastră are în vedere situaţia în care atributiva este neizolată (ca şi în enunţurile din titlu). o construcţie relaţională fără importanţă pentru predicatul din dreapta ei (ca unul care cunosc situaţia = întrucât cunosc situaţia). nu are persoana I sau a Ii-a. unul dintre edificiile care . în ciuda incorectitudinii acestei analize. întrucât antecedentul lui care. care conţin construcţia ca unul (una. mulţi vorbitori simt construcţia ca unul care drept un fel de locuţiune conjuncţională cauzală. etc). Desigur. predicatul atributivei. ("S-a impus numai una dintre ideile bune"/"S-au impus toate ideile bune". -a). predicatul atributivei poate să apară în egală măsură la singular (Aceasta a fost una dintre ideile bune.. facem următoarele precizări: a) apare foarte frecvent în limba română actuală (unul dintre scriitorii care . (Aceasta a fost o idee care s-a impus după revoluţie). ca antecedent. diferenţa singular/plural se reflectă şi în deosebirea de înţeles. aveţi obligaţia să.. pot să confirm că. în consecinţă. nonpluralitatea).. în primul rând.. semnalăm atracţia puternică exercitată de unul/una. exemplarul unic. dezaprob aceste măsurii în enunţurile de acest tip. în acest caz. unii. care domină în acest fel semantica întregului enunţ. Observaţii. în al doilea rând nu trebuie exclusă contaminarea cu o altă formulare..transmite predicatului din subordonată.. I. cu substantivul la singular. una dintre sportivele care . care S-A şi impus ulterior) sau la plural (Aceasta a fost una dintre ideile bune. cauze complexe... Am putea spune că ultimul. ştii că nu-i adevărat.) 2. în care predicatul apare întotdeauna la singular: Aceasta a fost o idee care s-a impus după revoluţie. cea cu predicatul atributivei la singular. la substantivul/pronumele aflat la plural. are avantajul de a reliefa subiectul regentei.. doar că o dată "obiectul" este caracterizat direct (procedeul simplu). întrucât care nu mai trebuie raportat. In legătură cu structura unul/una dintre + substantiv/pronume la plural + care.. în româna actuală. pronumele unul. ar trebui să stea întotdeauna la persoana a IlI-a. Cum se vede. dar diferită structural. consecinţele ei asupra acordului trebuie luate în seamă şi chiar acceptate. Fenomenul semnalat la b) şi frecvenţa manifestării sale se pot datora mai multor cauze. Utilizarea predicatului din atributiva la persoana I sau a Ii-a nu contrazice logica mesajului. Dimpotrivă. iar altă dată prin includerea sa într-o pluralitate care prezintă aceeaşi caracteristică (procedeul mai complicat). unele) care. dezaprob aceste măsuri sau Ca unul care cunoaşte situaţia. este pus în umbră de importanţa subiectului din propoziţia regentă. b) din păcate. predicatul atributivei este în mod curent utilizat la persoana I sau a Ii-a: Ca unul care vorbesc această limbă. Cu toate acestea. Ca unul care cunosc situaţia. Ca unii care aţi fost aleşi de popor. Acest cuvânt exprimă foarte pregnant ideea de singularitate. în mod obligatoriu.. cu acelaşi conţinut. 64 25. lucrurile se schimbă. Pronumele nehotărât (unul).. atât afixal (-1. întrucât utilitatea structurii unul/una dintre + substantiv/pronume la plural + care necesită o concentrare mai mare în realizarea acordului verbal. când acesta este vorbitorul (persoana I) sau ascultătorul (persoana a Ii-a). Aşa se explică probabil faptul că acest acord nongramatical (logic + atracţie) este mai natural şi mai larg acceptat aici decât cel gramatical.

Formulări ca Ce-s cu astea!. -i este predicat verbal (="se întâmplă"). unii vorbitori orientează relativul-subiect şi predicatul său după subiectul regentei: Tu ai fost scriitorul care ai semnalat primul acest lucru. în interogaţiile de tipul Ce-i cu voi! pronumele ce este subiect. Deci: Care e mai bine pregătită. permiţând un acord al predicatului la categoriile menţionate. Observaţii. situaţia se schimbă în favoarea acordului gramatical: Ca om care a văzut multe. Aceasta este o greşeală de acord.fi respins total.nume predicativ). le recomandăm să folosească relativul care. Când apare un substantiv în locul pronumelui nehotărât. Ana sau Măria? Care este mai gustoasă. acordă predicatul cu răspunsul scontat. în asemenea situaţii este firesc ca verbul copulativ să apară la plural. are caracter livresc. înţeleg ce s-a întâmplat.subiect. Acesta exprimă şi numărul plural. 1. Acordul nongramatical devine acum nerecomandabil. iar subiectul este substantiv sau un pronume la plural. Datorită identităţii amintite (subiect . iar acordul se face la singular. ciorba sau friptura! (nu Ce este mai gustoasă!) Cine este mai emoţionat.feminin. Cauza plecării mele a fost intrigile colegilor sau Cauza plecării mele au fost intrigile colegilor? Răspunsul la această întrebare depinde de identificarea corectă a subiec- . mai consistentă. în cazul în care se anticipează un răspuns la plural sau singular . Eu nu sunt omul care să creadă în minuni. şi genul feminin. nu sunt acceptabile. ciorba sau friptura? Care sunt mai emoţionaţi. când răspunsul aşteptat este la plural sau la feminin. 26. patronii sau salariaţii? 2. patronii sau salariaţii! Pronumele interogative cine şi ce au în permanenţă valoare de singular . Eu nu sunt omul care să cred în minuni. 27. nu mai favorizează interpretarea construcţiei de început ca o locuţiune relaţională. o gramaticalitate rigidă. Cine are de pierdut. explicabile prin atracţia complementului la plural. de aceea predicatul cu care intră în relaţie de acord trebuie să se afle la persoana a IlI-a singular (masculin): Cine e mai bun? Ce este mai frumos? Unii vorbitori. candidaţii sau părinţii! (nu Cine sunt mai emoţionaţi!) 66 Observaţii. 2. Celor care nu au siguranţă în utilizarea interogativelor cine/ce. iar subiectul regentei este de persoana I sau a Ii-a. exact ca în varianta a doua din titlu. ca antecedent al relativului. patronii sau salariaţii! Alte exemple: Cine e mai bine pregătit. 65 M Substantivul are o semintică mai exactă. patronii sau salariaţii! sau Cine au de pierdut. candidaţii sau părinţii? Care au de pierdut.masculin. la o persoană identică cu cea a subiectului: Cine sunt oamenii aceştia? Cine sunteţi voi? Ce sunteţi voi? 3. Acordul cu adevăratul antecedent (substantivul în poziţie de nume predicativ) este însă reclamat de normă: Tu ai fost scriitorul care a semnalat primul acest lucru. Se evită astfel condiţiile restrictive impuse de cine/ce. nu cu interogativul . Structurile de tipul celor din titlu nu trebuie confundate cu cele în care cine/ce sunt nume predicative. O situaţie similară apare când antecedentul este un nume predicativ de identitate. Corectă este prima formulare: Cine are de pierdut. A na sau Măria! (nu Cine e mai bine pregătită!) Ce este mai gustos. 1.

a reprezenta. Explicaţia "acordului prin atracţie". Cauza plecării mele au fost intrigile colegilor. întrucât dispune de suficiente mijloace de a marca funcţiile sintactice.subiect. care rămâne acelaşi: Cauza plecării mele au constituit-o intrigile colegilor. de excludere reciprocă. evitând confuziile: flexiune. ca în matematică: intrigile = cauza. este raportul logico-sintactic dintre constituenţii subiectului multiplu. intrigile . Componenţii subiectului multiplu sunt în raport disjunctiv.o).P în P . numele predicativ devine complement direct. putem spune: Pasiunea lui o constituie sportul (cu pasiunea . dar fac precizarea că în acest caz avem de-a face cu un acord prin atracţie. care ţin seama de anumiţi factori suplimentari. care este mai apropiat. în toate aceste cazuri. iar proba acordului nu mai funcţionează: Pasiunea lui e sportul. deoarece. acord. Această demonstraţie este utilă mai ales pentru situaţiile. Din acest punct de vedere. Cauza . acceptabilitatea enunţurilor produse în ambele alcătuiri demonstrează că adevăratul subiect este intrigile. astfel încât uşurează misiunea identificării subiectului. cu numele predicativ intrigile. pluralul predicatului nu se mai justifică. din punctul de vedere al acordului. în ultimă instanţă. 3. Se poate invoca. Specialiştii care au propus o asemenea interpretare nu resping exprimarea cu verbul copulativ la plural {au fost). 68 Sportul este subiectul propoziţiei. reluat de o.subiect. De ce un asemenea "acord prin atracţie" nu este acceptat şi pentru cauza. O altă probă concludentă se poate produce prin substituirea verbului a fi cu un sinonim tranzitiv: a constitui. în sensul că oricare poate face acţiunea verbului-predicat. a) Raportul disjunctiv propriu-zis (de excludere) este ori mar- . care este echivalentul logic al subiectului. care nuanţează regula generală.S) nu produce confuzie de funcţii. indiferent de poziţie. Rezistenţa acordului gramatical şi în topica obiectivă şi în cea inversată.nume predicativ.tului. Pentru cei care consideră substantivul cauza drept subiect. Pasiunea lui e sportul. indiferent de topică. nu rezistă.) 28. este cea cu verbul a fi la plural: Cauza plecării mele au fost intrigile colegilor. Sportul e pasiunea lui. Limba română are o topică destul de liberă. indiferent de topica existentă în propoziţie (ex. singularul verbului copulativ {a fost) reprezintă forma impusă de regula acordului gramatical. prin substituire. în urma acestei transformări. în formularea Intrigile colegilor au fost cauza plecării mele? 2. cauza . cuvinte relaţionale etc. sau Măria va veni. pentru varianta a doua.complement direct. In enunţurile de acest tip apare aşa-numitul nume predicativ de identitate. Această echivalenţă se poate exprima chiar prin semnul egalităţii. 67 Considerăm că analiza corectă este următoarea: intrigile . Ei au un statut de egalitate potenţială. numai substantivul-subiect îşi impune forma prin acordul cu verbul copulativ: Intrigile colegilor au fost cauza plecării mele. nici tata n-a plecat sau Nici mama. nici tata n-au plecat? Regula generală precizează că un subiect multiplu reclamă un predicat la plural. deoarece. Argumente: t. dar. foarte numeroase. Nici mama. în practica vorbirii însă trebuie să avem în vedere şi regulile speciale. în care nu apare diferenţa de număr între subiect şi nume predicativ. numai unul este admis ca agent efectiv. schimbarea ordinii (S . Singura variantă corectă. Un asemenea factor. Este cazul subiectelor Ion şi Măria din enunţul: Sau Ion. Observaţii. Impunându-se un autor unic. şi diferenţa de accent sintactic dintre cele două substantive: cel accentuat este întotdeauna substantivulsubiect. pot să apară următoarele situaţii: 1. dublat prin pronumele în acuzativ .complement direct. Chiar şi în situaţia numelui predicativ de identitate.

Menţionăm că efectul inserării adverbelor de întărire {şi. în sensul că unul face. şi.. 2.. Egalitatea potenţială dintre subiecte se poate salva aici numai prin acordul la plural. sau Măria va fi invitată. deoarece salvează egalitatea potenţială. respectiv la genul masculin (dacă este vorba de fiinţe umane. nu cu cel negat prin nu. ori. Sau Ion. clar exprimată. formulată mai exact. Dimpotrivă. nici Măria n-au mai plecat. de asociere. Nu Ion. sau tu vom merge.cat de perechile conjuncţionale: sau .. unul are o calitate. ci Ion. III). nici aceasta nu este o rezolvare ideală. a fost evidenţiată.. Nici Ion. Nici Ion şi nici Măria n-au mai plecat.. din faza a doua. la plural. II.. între ei există o propoziţie fermă. Date fiind aceste complicaţii. de aceea regula predicatului. celălalt nu face acţiunea verbului. ori. nici. încât fiecare pare . pluralul predicatului este exclus (când ambele subiecte sunt la singular): Nu Măria. deoarece este suplinită de intonaţie: Steaua sau Dinamo va câştiga campionatul? b) Când raportul disjunctiv este nonexclusiv.. şi Măria au plecat. Acordul cu ultimul subiect (atracţie) compromite egalitatea potenţială. în sensul că ambele subiecte pot fi considerate agenţi ai acţiunii. ca în coordonarea copulativă. Ion şi Măria n-au mai plecat. predicatul apare la plural: Ion şi Măria au plecat. între două propoziţii coordonate. Desigur. Componenţii subiectului multiplu sunt în raport adversativ. celălalt nu o are etc. ca în cazul de faţă): Sau eu. ca şi în cazul de la Ic. 69 iar aceste categorii trebuie marcate la predicat. totală. ci Ion a plecat. Din această cauză. sau tu vei pleca.fie. şi aici predicatul poate să apară intercalat între foştii componenţi ai subiectului multiplu. fie . Sau Ion. şi nu Ion. ar suna astfel: predicatul se acordă cu subiectul pozitiv.. nu doar potenţială. Şi Ion. în situaţia analizată este de preferat transferul disjuncţiei exclusive la nivelul frazei. Măria. situaţie în care. cu predicatul subînţeles la cea de a adoua propoziţie: Sau eu voi merge. 70 3. cu predicatul al doilea subînţeles: Nu Măria a plecat. Varianta emfatică a acestui tip de enunţ nu schimbă raportul logic şi gramatical dintre componenţii subiectului multiplu. altul nu. aceste adverbe dau fiecărui constituent mai multă individualitate. se menţine: Şi Ion şi şi Măria au plecat. Desigur. ci Măria a fost invitată. nici) nu este cel aşteptat. în acest caz. autonomie (marcată de o pauză în vorbire). dar nu este nici necesară. sau Măria vor fi invitaţi. respectiv unul există. Predicatul se pune la plural: Ion sau Măria pot veni cu trenul. egalitatea subiectelor devine reală. Constituenţii subiectului multiplu se află în raport copulativ. Regula. sau tu. discriminatorie: Sau eu. la persoana cea mai puternică dintre cele prezente (în ordine: I. dar estompează realitatea subiectului exclus. raportul adversativ se transferă la nivelul frazei.. din prima fază. c) Situaţia se complică atunci când subiectele aflate în raport disjunctiv propriu-zis (de excludere) sunt de persoane diferite sau de genuri diferite. sau. Sau Ion va fi invitat.. iar celelalte elemente ale enunţului nu aduc precizări de natură să anuleze unitatea subiectului multiplu. adică întărirea ideii de asociere între componenţii subiectului multiplu. sau Măria. în enunţurile interogative dublarea conjuncţiei nu este posibilă. Situaţia ideală pentru această ipostază este aceea în care subiectele sunt coordonate prin şi (sau sunt juxtapuse).

. Cu ajutorul unor expresii ca: mai ales.. Răspunzând întrebării din titlu. La fel se întâmplă când predicatul este nominal sau este exprimat prin verb la diateza pasivă. 1. 29. în topica obiectivă. mai cu seamă. subliniat şi în acest fel dă tonul în acord. nu sunt nici ele întotdeauna pe plan de egalitate absolută în raportul lor cu predicatul. cât şi tata au venit deja. Este clar că aici avem de-a face. predicatul se acordă cu subiectul de la stânga lui ci şi/dar şi: A fost invitat nu numai Ion. nici tata n-aplecat. şi. nici tata n-au plecat) este recomandabilă. în topica inversă. îndeosebi etc.71 Nici tata. Paralel cu şi. cumulat. ci şi Măria a fost invitată. îndrăzneala. Curajul. deoarece marchează şi gramatical un raport logic de asociere. ca o greşeală de acord. a) Enunţul conţine elemente a căror informaţie dă prioritate unuia dintre subiecte. ci şi/dar şi.. aplombul lui s-au transmis întregii echipei Acordul verbului predicat cu subiectul multiplu trebuie să ţină seama. în primul rând. predicatul se acordă cu subiectul adăugat. în exprimarea emfatică. fireşte.. Iniţiatorul şi conducătorul revistei a prezentat programul acesteia. respectiv "iniţiator şi conducător de revistă"). mai puţin aşteptat. Măria a fost frenetic aplaudată. de egalitate absolută între constituenţii subiectului multiplu. dar cu acelaşi efect în planul acordului (= predicat la singular). Diferenţa este că această pereche. bineînţeles. Observaţii. subliniem încă o dată că varianta cu predicatul la singular este doar tolerată. cel din dreapta lui ci şi/dar şi: Nu numai Ion. nici este tolerată şi cu predicatul la singular: Nici mama. şi de raportul logico-semantic dintre termenii care compun ansamblul subiectului multiplu.. Aşa se explică de ce un enunţ ca Mama şi tata n-a plecat este respins de uz. între altele. când apar subiecte de persoane diferite. cu o singură persoană. în special. Subiectele coordonate copulativ. Diferite elemente ale enunţului pot să aducă precizări de natură să spargă unitatea ansamblului. nici tu nu vom pleca. româna actuală mai foloseşte pe atât. fiind implicat şi acordul în gen: . Norma literară rămâne şi aici cea cu pluralul. în exprimarea nepretenţioasă. ci şi Măria. utilizarea singularului fiind doar tolerată. se pot da următoarele soluţii. predicatul se pune la singular: Regizorul şi scenaristul filmului a lipsit de la premieră. întăreşte unitatea subiectului multiplu. cu consecinţe asupra realizării acordului verbal.a avea un predicat propriu. îl reprezintă propoziţia următoare: Managementul sau ştiinţa conducerii este acum în mare vogă. Presupunând că un asemenea subiect este constituit din substantive la singular. cât şi. De altfel.. aplombul lui s-a transmis întregii echipe sau Curajul. Dacă este vorba de persoane diferite. b) Unul dintre subiecte este considerat de către vorbitor ca adăugat. nici. acelaşi lucru etc). asociate la o acţiune comună. îndrăzneala. mai ales când este plasat în imediata apropiere a predicatului: Ion şi. prezentată în dublă ipostază ("regizor şi scenarist". acordul la plural este singurul posibil: Nici eu. Mai ales varianta negativă lasă această impresie. în timp ce formularea cu nici. Când termenii subiectului multiplu au un referent comun (indică aceeaşi persoană.. exprimat sau subînţeles. Exprimarea cu predicatul la plural {Nici mama. mai ales. nici mama n-au fost invitaţi. prin semantica sa pronunţat asociativă. având în vedere.. predicatele se pun la plural. nici .. Pentru a exprima acest raport se utilizează corelativele nu numai. nici mama nu erau bine dispuşi. Un alt model. Prezentăm două dintre cazurile cele mai importante. criteriul amintit (relaţiile semantice). mai întâi. .. tata. de fiecare dată. unul dintre componenţii subiectului multiplu este scos în relief. de aceea apariţia predicatului la plural este o cerinţă fermă: Atât mama. Mc.

nuanţare şi întregire a unei idei. Când componenţii subiectului multiplu formează un bloc semantic unitar. la asemenea enunţuri. pacea şi securitatea. Secera şi ciocanul a dispărut de pe drapelul ţării. Nimeni şi nimic nu-/ poate opri. care este interpretat de vorbitor fie ca un cuvânt compus. de data aceasta. Situaţia se prezintă la fel. Ştiinţa şi tehnica a avansat enorm. Limba şi literatura nu se consideră în şcoală ca două discipline independente. semantica individuală este anulată de cea a ansamblului. cu gust sărat. Clorura de sodiu sau sarea de bucătărie este o substanţă solidă. îndoiala. Procedeul este des folosit în manualele şcolare. Ambele variante (singular/plural) sunt posibile. Când componenţii subiectului multiplu denumesc noţiuni foarte apropiate. Pentru a răspunde la întrebarea privind acordul. Pacea şi securitatea în regiunea Balcanilor va fi consolidată. suficiente date care justifică considerarea acestor îmbinări ca un bloc semantic unitar. de reliefare. avântul. De pildă. iar în liste. Numărul predicatului. deşi la un nivel mai puţin concret. 3. de regulă. ştiinţa şi tehnica etc: Numele şi prenumele se va scrie cu litere mari. Este o tehnică de explicare a unui termen necunoscut (sau considerat astfel de vorbitor). care trece notele în aceeaşi rubrică. pentru aceeaşi noţiune. un predicat la plural: Punctul şi virgula sunt semne de punctuaţie importante. la celelalte grupuri citate aici. Praf şi pulbere seva alege de ei. sfada. 72 73 2. Acest procedeu stilistic de insistenţă prin repetare se numeşte juxtapunere sinonimică. Situaţia este ilustrată de propoziţiile din titlu. mai ales că sunt predate de acelaşi profesor. numele şi prenumele se referă la aceeaşi persoană. Observaţie. în consecinţă. în contexte speciale. Limba şi literatura română se predă la nivel corespunzător. Numele şi prenumele sunt componente ale unui substantiv propriu . introduşi prin această modalitate. precizăm că o regulă fermă nu există aici. a două sau mai multe nume diferite îi dă vorbitorului posibilitatea (uneori îi creează chiar obligaţia) de a recurge la această denominaţie alternativă. desigur. Nimeni şi nimic sunt pronume negative. Această realitate semantica impune un predicat la singular: Punctul şi virgula este mai mult un mijloc stilistic. formând o medie unică. ambele se pot justifica: însufleţirea. probabilitatea este exprimată/sunt exprimate cu ajutorul modului prezumtiv. Acelaşi tratament se aplică şi unor îmbinări ca: numele şi prenumele. este o problemă de opţiune personală. Există. Exemple: Hidroxidul de calciu sau varul stins se foloseşte şi ca dezinfectant. în actele oficiale ocupă o rubrică comună. prin utilizarea repetată a unor sinonime parţiale care se completează reciproc. zâzania a cuprins/au cuprins toată ţara. de raţiuni stilistice. Existenţa. şi utilizarea lor în enunţuri care degajă clar ideea de diferenţiere semantică şi care au. caracteristic. de intrepretare subiectivă a sinonimiei contextuale şi de intenţie stilistică. Tulburarea. elanul tinereţii /-a dat/V-au dat aripi. Secere şi ciocanul au devenit unelte-simbol. Vorbitorii trebuie să facă însă disticţie între aceste apariţii ale termenilor discutaţi. Este vorba. limba şi literatura. dar nu identice. unde termenii tehnici sunt. fie ca o expresie fixă.Cele două subiecte sunt aici sinonime perfecte ("management" = "ştiinţa conducerii"). printr-un cuvânt sinonim sau printr-o perifrază echivalentă. nesiguranţa. utilizarea lor coordonată nu mai are un scop explicativ.

această formulă are şi avantajul clarităţii şi al gramaticalităţii. doar la plural (limbile franceză şi română).. a generat aici o formulare inacceptabilă: Limba română şi franceză sunt înrudite. deoarece articolul-pronume cea este monosilabic şi neaccentuat. mai puţin economicoasă. prin 74 75 repetare {limba . Ar mai exista o soluţie: Limba română şi cea franceză sunt înrudite. Adăugând că atât claritatea. Exemplu: Domnul Ionescu şi domnul Popescu au plecat. Aceasta înseamnă că pluralitatea subiectului rămâne obligatorie. logic. pe o cale mai ocolită. şi română şi care este "înrudită" cu ea însăşi). întrucât. fiind admisă doar când este vorba de atribute adjectivale. Câteva exemple: 76 Studenţii Ion Munteanu şi Măria Ionescu vor fi reexaminaţi. întrucât accentuează o absurditate conţinută (= o limbă care este în acelaşi timp şi franceză. în felul acesta. ca o rezolvare optimă.. este avantajoasă nu numai sub aspect eufonic. de asemenea. Soluţia punerii predicatului la singular {Limba română şi franceză este înrudită) se exclude. cât şi gramaticalitatea enunţului sunt păstrate integral. se ajunge la aceeaşi formă agramată menţionată anterior {limba română şi cea franceză > limba română şi franceză). deşi cel de al doilea termen al subiectului multiplu se poate subînţelege. dar neeconomicos (= repetare). Faptul este posibil numai dacă substantivul are.. O tendinţă foarte activă în limba română actuală. Limbile franceză şi română sunt înrudite = economicos. şi limba).compus. dar neclar. Limba şi literatura sunt discipline distincte în învăţământul superior. formă veche. Ea se poate realiza fie lexical. cum avem în primul enunţ din titlu {limba . astfel de asocieri {limba . fie gramatical. autoreglarea sa prin acţiunea concomitentă şi contrarie a celor două mari principii care guvernează dinamica limbii: economicitate şi claritatea. varianta cu apariţia substantivului o singură dată. care evită repetarea substantivului. varianta cu cel. s-a răspândit rapid şi a creat/va crea cu timpul şi obişnuinţa vorbitorilor. . prin apariţia substantivului-subiect o singură dată la plural: Limbile franceză şi română sunt înrudite. plasate în imediata vecinătate a acestuia. 30. agramat. Păstrând economia de material lingvistic (= nerepetarea). Această variantă. cea prezintă un mare neajuns: ea nu poate fi generalizată. Limba franceză şi română sunt înrudite = economicos. Rezerva limbii literare este de înţeles. Limba franceză şi limba română sunt înrudite = clar. aceea de a nu repeta termenul comun în structurile coordonate. Asocierea unui plural {limbile) cu nişte atribute la singular. logic (= progres în limbă). Observaţii. nu este uşor de acceptat pentru o ureche românească. clar.. Limba franceză şi limba română sunt înrudite sau Limbile franceză şi română sunt înrudite? Un caz aparte de subiect multiplu îl reprezintă cel format din acelaşi substantiv repetat.. B.şi limba). Substantivul repetat poate avea însă şi altfel de atribute. Chiar şi fără acest "accident". de fiecare dată. legea acordului nu tolerează.. Din păcate. cea din faţa adjectivelor {omul cel bun > omul buri). A. putem spune că formularea cu cea este de o corectitudine maximă şi poate cea mai conformă cu spiritul limbii române. alt determinant {limba franceză şi limba română). Rămâne. Evoluţia acestei îmbinări ilustrează cât se poate de convingător caracterul homeostatic al sistemului limbii. ea este alterată de tendinţa actuală de abandonare a articolului-pronume cel. în general. unde soluţia cu cel {domnul Ionescu şi cel Popescu) nu este posibilă. Formula s-a dovedit însă foarte avantajoasă. Secolele // şi III au fost decisive pentru populaţia daco-romană. ci şi sub cel al economiei de efort. Judeţele Cluj şi Sălaj sunt învecinate.sunt înrudite). 1. C.

întrucât şi decodarea. cu atributul multiplu izolat (Camerele. numărul predicatului trebuie motivat ulterior (= elaborare pe parcurs). ambiguă. mai ales în exprimarea orală: Mai târziu va veni primarul şi nevastă-sa. şi ca rezultat al dinamicii interne a limbii române. Procedeul. repetat. faptul este marcat prin singularul predicatului: Camera lui Ion şi a lui Gheorghe este frumoasă. în ordinea S-P (subiect-predicat). predicatul se pune la singular (Camera mea şi a ta este curată). Se întâmplă adesea ca un subiect conceput ca unic să fie amplificat pe parcurs. devenind multiplu. Dacă nu este vorba de un subiect multiplu. o asemenea exprimare.Camera mea şi a ta sunt curate = singura formulare care. Vine doamna şi domnul general. 3. în funcţie de poziţia sa faţă de subiectul multiplu. b) Camera ta şi camera mea sunt curate. gramaticalitatea este asigurată de prezenţa articolului . în ordinea P-S (predicat-subiect).Camerele lui Ion şi (a lui) Gheorghe sunt frumoase = exprimare imprecisă. dar nu se foloseşte decât accidental. O exprimare şi mai clară a acestei realităţi se realizează prin renunţarea la a + lui din faţa celui de al doilea atribut: Camera lui Ion şi Gheorghe este frumoasă.pronume a. cum am arătat. evitând repetarea substantivului. dacă este vorba de un subiect multiplu (= cei doi au o cameră 77 comună). Ca şi la a). este foarte uşor tolerată. Popoarele francez şi român au origine comună. precisă. sunt curate). fiind logic şi economicos. nu este posibilă {camerele ta şi mea). egală cu suma atributelor sale. 31. se poate vedea uneori chiar în interiorul aceleiaşi fraze. Aici nu mai este permisă renunţarea la a în faţa celui de al doilea atribut (camera mea şi ta). O situaţie specială apare atunci când substantivul-subiect. nici gramaticalitatea. dar poate fi privită. vorbitorul este de multe ori în situaţia de a lua o decizie în legătură cu predicatul înainte de a avea toate datele despre subiect. pentru română. .Categoriile de gen şi număr se întâlnesc şi la pronume. în faţa sau în urma subiectului multiplu. şi spiritul de dreptate. cu subiect utilizat o singură dată. A fost preţuită operativitatea şi priceperea publicistică a redactorilor. enumerarea în prealabil a constituenţilor subiectului multiplu impune ideea de pluralitate în mintea vorbitorului. adică faptul că acesta va fi unic sau multiplu. Aşa cere şi legea. nu compromite nici claritatea. S-ar putea ca soluţia cu pluralul să fi fost inspirată de un model străin (vezi Ies langues roumaine etfrancaise). Variantele care evită repetarea au următoarele particularităţi: . receptarea urmează aceeaşi ordine ca şi elaborarea. 2. de aceea pluralul acestuia din urmă decurge logic dintr-o informaţie deja formulată: • Primarul şi soţia acestuia vin mai târziu. adică cei doi (Ion şi Gheorghe) au o cameră comună. într-un moment anterior emiterii predicatului. cu predicatul la singular. dacă . a mea şi a ta. Pluralul {camerele) nu mai exprimă o cantitate precisă. influenţează în mare măsură realizarea acordului. a) Camera lui Ion şi camera lui Gheorghe sunt frumoase. . 78 Această dublă reacţie a predicatului. Nu se exclude nici asocierea celor doi factori cauzali: rezolvarea unor căutări interne după un model extern. în dezacord cu singularul predicatului exprimat anterior. Exprimarea prescurtată. Ar exista o variantă. A fost odată un moş şi o babă sau Au fost odată un moş şi o babă? Poziţia predicatului. s-a extins şi la alte categorii de vorbitori şi acest lucru trebuie încurajat. este clar că locul de lansare al acestei inovaţii. Oricum.Camera lui Ion şi a lui Gheorghe sunt frumoase = formulare corectă. cum se întâmplă în exemplele de până aici. recomandabilă. la plural. are atribute substantivale genitivale sau posesive. a fost limba oamenilor instruiţi.

indiferent de poziţia predicatului în enunţ. şi limba. In româna actuală. în ambele poziţii. unele doar tolerate. Este cel mai elocvent exemplu în acest sens.predicatul apare. astfel încât păstrarea singularului aduce o notă de naturaleţe şi autenticitate. Amintiri din copilărie). Culesul şi căratul porumbului s-a terminat sau Culesul şi căratul porumbului s-au terminat? Anumite trăsături morfologice ale subiectelor multiple favorizează abateri de la regula generală de acord (= predicat la plural). Iată câteva exemple: Se crucea mama şi tata când mă vedeau (Ion Creangă. propoziţiile cu asemenea subiecte multiple au predicatul la singular. iar apariţia predicatului la singular este destul de frecventă: Cunoaşterea şi respectarea legilor va fi asigurată în mai mare măsură.. poezia sunt naţionalitatea unui popor (Garabet Ibrăileanu. I . ele nu deranjează deocamdată prea mult simţul lingvistic al majorităţii vorbitorilor de limbă română. de aspectul oral sau scris al comunicării. aces-. se poate corecta. dar consacrate prin uz. de singular.). Româna actuală. După cum se vede. fapt care şi explică atitudinea receptivă a vorbitorilor din zilele noastre faţă de această normă. De arat şi de semănat încă nu s-a terminat. în legătură cu întrebarea formulată în titlu. menţionăm că ea vizează o situaţie cu totul specială. Fără îndoială. te scuze nu mai sunt valabile. Din această cauză. 1. Răspunse Laban şi Betuel şi ziseră (Palia de la Orăştie). în limba scrisă însă. Decolarea şi aterizarea în asemenea condiţii sunt foarte dificile. respectul pentru această normă este cât se poate de evident. Privind viaţa). căci limba. Se ştie că frecvenţa poate impune uneori forme discutabile din punct de vedere gramatical. vorbitorul poate reveni asupra textului.... în această formă. aparţin limbii vorbite. 1. asocierea lor nu impune cu pregnanţă. în publicaţiile de prestigiu. Repetăm. că basmele populare sunt creaţii orale. de asemenea. abaterile de la regulă (= acord la singular în topica P-S) vor fi în continuare tolerate. Observaţii. asemenea celor care denumesc materii. Termenii subiectului multiplu sunt verbe la infinitiv sau supin: De băut şi de mâncate uşor. ideea de pluralitate. încât un acord gramatical (Au fost odată un moş şi o babă) ar suna destul de straniu aici. A lucra şi a te gândi la toate e mai greu. Să nu uităm. Acesta apare la plural: A decola şi a ateriza în asemenea condiţii este foarte dificil. ci şi efectul lor asupra predicatului. surprinde larga utilizare a subiectelor multiple formate din substantive de provenienţă verbală (infinitive lungi şi foste supine). tinde spre o normă unică. speciale. unde e materialul. de bine consolidată. spontană. iar altele plasate categoric în seria greşelilor de acord. în general. Respectarea acestei reguli necesită mai multă atenţie şi concentrare în exprimare. Din motivele arătate la început. în exprimarea îngrijită a oamenilor instruiţi. Este vorba de o formulă consacrată cu care încep foarte multe din basmele noastre populare (A fost odată. aceste noi substantive sunt defective de plural.( la popor. Substantivarea infinitivuLui sau supinului schimbă nu numai statutul morfologic al cuvintelor respective. dar ea răspunde în mai mare măsură exigenţelor gramaticale şi logice ale limbii. Aratul şi semănatul încă nu s-au terminat. 2. şi formele. literatura. excepţii admise. supusă tot mai mult unor reevaluări logico-raţionale. 79 32. în mintea vorbitorului. şi stilul. mai fermă. în exprimarea orală. pe rând. generând reguli noi. Ea este atât de cunoscută. idei abstracte etc. .

Datarea şi localizarea evenimentelor nu se mai pot face. ca a plăcea. că presa (vorbită sau scrisă) şi foarte mulţi dintre vorbitorii instruiţi se supun acestei rigori. Un comportament ciudat are. după verb. îmi place sportul şi muzica sau îmi plac sportul şi muzica? Din păcate. pe locul subiectului gramatical. Din fericire. remarcăm rolul decisiv al articulării. Vinul şi berea nu s-au distribuit încă. care estompează pluralitatea subiectului): Cunoaşterea şi respectarea legilor vor fi asigurate în mai mare măsură. de regulă. 81 33. şi subiectul format din substantive comune la singular. două particularităţi. Slăninăşi făină este în pod deavalna (Ion Creangă). şi putere? (M. Ca şi în alte împrejurări. prin atracţie. aceasta cere un efort suplimentar din partea vorbitorului. în faţa verbului. De ce uitaţică-n voie şi număr. Mi-e drag cântecul şi jocul. Unele verbe. amor. Exemple: Vin şi bere nu mai este. ci şi anumite trăsături specifice ale verbuhii-predicat.Datarea şi localizarea evenimentelor nu se mai poate face. putem constata. Regula. un control logic şi gramatical mai sever. impus de logica enunţului.subiect). Un subiect multiplu. Slănina şi făina sunt în podeţe. date fiind circumstanţele amintite. recomandând varianta a doua: Culesul şi căratul porumbului s-au terminat. de aceea predicatul apare. adevăratul subiect gramatical. Scrisul şi cititul se însuşeşte mai uşor la această vârstă. la singular: Mă doarecapul şi stomacul. Fier şi cupru se extrage aici de câteva secole. îmi revine cinstea şi plăcuta îndatorire de a anunţa câştigătorul. Subiectul logic al acestor vorbe este de obicei o persoană. Scrisul şi cititul se însuşesc mai uşor la această vârstă. de cele mai multe ori vorbitorul sau ascultătorul. pe locul complementului direct. sperare. amândouă cu acelaşi efect pentru acord: nonidentitatea subiectului logic cu cel gramatical şi ordinea P-S (predicat . înlume-'i veselie. a durea. şi de data aceasta. Alecsandri). Sare şi piper nu se mai găseşte. Eminescu). Culesul şi căratul porumbului s-a terminat. nu numai caracteristicile gramaticale şi semantice ale subiectului multiplu ne întind capcane în realizarea acordului. în schimb. în condiţiile arătate. în relaţia de acord. îmi place sportul şi muzica. reprezentată printr-un pronume neaccentuat care apare. este plasat dezavantajos. a conveni. au. cu subiectul cel mai apropiat). Aceasta sporeşte câmpul verbal al predicatului şi provoacă revenirea la regula generală de acord: Piperul şi sarea s-au terminat. Desigur. . în primul rând cu cele ale existenţei. în această ipostază. fermă. substantivele intră în raport predicativ cu puţine verbe. de care nu se deosebeşte formal şi cu care poate fi uşor confundat. îşi impune cu greu pluralitatea. înlocuieşte un acord comod. Cu aceasta răspundem şi întrebării din titlu. Nu-mi convenea forma şi culoarea maşinii. fără determinanţi. 80 Norma pretinde însă şi aici un acord la plural. încurajând o evoluţie pozitivă (= un acord gramatical. ca predicat. cere punerea predicatului la singular (= acord prin atracţie. obligatoriu. a interesa etc. Nu mă interesa fizica şi chimia pe vremea aceea. Fag şi stejar nu s-a tăiat anul acesta. viaţă (V. 2. nearticulate. eclipsat deja de cel logic.

este pus de multe ori la singular şi când are subiect la plural sau subiect multiplu. 1. Aceeaşi prostie. 34. oricare. fixă . Adjectivul apare o singură dată. impunând. nici un dramaturg nu se poate sustrage obligaţiilor cetăţeneşti şi pasiunilor politice. intrând. ca regulă. Mai ales reflexivul pasiv. după cum s-a văzut în subcapitolele anterioare. vezi subcapitolul 22): Fiecare joc. Ion. înregistrăm şi situaţia inversă. a refuzat premiul acordat sau Ion. cele două (trei etc. fiecare cântec era însoţit de aplauze. nici o). convine ce faci tu. multe situaţii în care subiectul multiplu nu este recunoscut şi tratat ca atare. Utilizarea frecventă a singularului poate fi pusă şi pe seama desei apariţii a acestor verbe ca regente impersonale ale unor propoziţii subiective: îmi place să cânt. ca în cazurile discutate la punctul 7. Pe de altă parte. curente. în relaţie cu un adjectiv la singular. Din această cauză. dar el se subînţelege şi la ceilalţi componenţi ai subiectului multiplu: Marea lor complex itate şi diversitate face evenimentele actuale greu de înţeles. Nici un poet. prin atracţie. a subiectului . 82 2. nici un. în aceste situaţii. orice artist are ambiţia originalităţii. Aşa se întâmplă şi cu enunţul din titlu. favorizează acordul nongramatical al predicatului. iar consecinţele se văd în acordul incorect al predicatului. Faptul este facilitat şi de ordinea P-S (predicat-subiect). ca şi Măria. a falsului subiect multiplu. Repetarea adjectivului prea multă. ambiţie şi rea-credinţă s-a manifestat şi în paginile ziarului său. predominantă în cazul acestor construcţii: Se va semnala lapoviţă şi ninsoare. Mă doare că nu asculţi sfatul meu. Adjectivul se repetă în faţa fiecărui membru al subiectului multiplu: Toată curtea şi toată împărăţia era plină de jale. nici un prozator.Aceasta nu înseamnă că singularul este aici regula obligatorie. 83 2. la singular.persoana a IlI-a singular. Orice om de cultură. acordul prin atracţie. la stânga. în asemenea construcţii. au refuzat premiul acordaţi Există în limba română. prea multă dezbinare s-a manifestat în ultima perioadă. este preferat acordul la singular. unde varianta recomandabilă este prima: Prea multă ură şi dezbinare s-a manifestat în ultima perioadă. la primul constituent. în sensul că acordul prin atracţie. orice. ci şi recomandabil. /s-a recomandat odihnă şi tratament medicamentos. totalitar (fiecare. devine regulă fermă (pentru comportarea acestor cuvinte ca subiect-pronume. ci doar că gradul de acceptabilitate/toleranţă pentru această "abatere" este destul de mare. Câtă plăcere şi cât interes intra în viaţa lui de societate? Mai ales adjectivele pronominale au această apariţie repetată în enunţ. Există şi categorii gramaticale verbale care favorizează singularul. determinant comun. NU-OT. cum este diateza reflexivă. Sunt formulări obişnuite. mai ales în ocaziile care impun utilizarea limbii literare (îmi plac sportul şi muzica etc). efectul asupra predicatului este şi mai categoric. nu pot primi la dreapta un plural al predicatului. Acordul gramatical rămâne nu numai posibil.) subiecte. Nu mă interesează dacă vine sau nu. Când ele fac parte din seria singularelor cu sens generalizant. în faţa unor subordonate subiective. ca şi Măria. subordonat tuturor constituenţilor subiectului multiplu. Observaţii. ceea ce nu înseamnă că sunt gramaticale şi acceptabile din punctul de vedere al normei literare. decât cu preţul unei contradicţii de o acceptabilitate discutabilă. verbele amintite au o formă unică. Prea multă ură şi dezbinare s-a manifestat în ultima perioadă sau Prea multă ură şi dezbinarea s-au manifestat în ultima perioadă? Existenţa unui adjectiv la singular. nu ar fi schimbat tipul de acord: Prea multă ură. Mi-e drag să-l ascult. 35. 1. utilizat şi el în sens impersonal.

să recurgem la topica dreaptă. {Ion. premiul acordat. 2. ca şi Mari a. nu se mai justifică. acest complement se poate "asocia" cu subiectul propoziţiei. a refuzat premiul acordat. Cei care pun predicatul la plural şi când exprimă ideea de asociere prin complement {Ion împreună cu Măria au plecat în excursie) fac un acord logic (non gramatical). ca şi mine de altfel. pluralul predicatului este obligatoriu: Ion şi cu mine plecăm astăzi. Revenind la formularea din titlu. 1.predicat . ca şi Măria. ca şi Măria. Pentru a evita însă asemenea situaţii delicate. prin coordonare copulativă clasică {şi). ca şi Măria. recomandabil este să plasăm complementul comparativ după predicat. obiectivă: subiect (atribut) ."inventat". a plecat în excursie. precum şi Măria au refuzat premiul acordat). prin perechea de virgule. predicat la plural). ai refuzat premiul acordat (= la fel ca). împreună cu Măria. 1. 84 întrucât primul termen al comparaţiei este subiectul propoziţiei {Ion). De asemenea. cu implicaţiile de rigoare în acord. iar comparaţia {ca şi/la fel ca) exprimă aici un raport de egalitate cu acesta. unii vorbitori interpretează complementul {Măria) ca al doilea component al unui subiect multiplu {Ion. mai există un ca şi nr. ca şi eu de altfel am refuzat premiul acordat (= precum şi). drept al doilea component al subiectului multiplu se explică şi aici printr-o echivalenţă logică. Aşa cum arată şi numele ("sociativ"). poziţia postpredicativă apare ca forţată {Ion va pleca . 85 Interpretarea complementului sociativ. ca şi Măria = Ion şi Măria). O altă combinaţie derutantă este subiect + complement sociativ: Ion. Tu. cu sens cumulativ-coordonator.complement {Ion a plecat în excursie împreună cu Măria). împreună cu Măria. poate fi tolerat în anumite limite. în limba română. şi aici. Acesta din urmă leagă. acolo unde este de fapt locul lui obişnuit: Ion a refuzat premiul acordat. predicat la singular). a) în cazul utilizării lui şi cu în faţa complementului sociativ. în afara de ca şi nr. împreună cu Măria = Ion şi Măria). Observaţii. ci complement comparativ. iar predicatul se pune la plural: Ion. Considerăm însă că. au refuzat premiul acordat. a refuzat premiul acordat. Eroarea este favorizată şi de faptul că. care. predicatul la plural: Ion. conectiv comparativ-subordonator. doi componenţi ai subiectului multiplu. Un fals subiect multiplu îl reprezintă structura subiect + complement comparativ introdus prin ca şi. Ion. semn că nu este al doilea subiect. acordând. cele două construcţii se analizează diferit şi au un reflex diferit în planul acordului gramatical: Ion şi Măria au plecat în excursie (subiect multiplu. situaţie în care izolarea elementului al doilea. unde segmentul ca şi Măria este izolat prin perechea de virgule. într-adevăr. de către unii vorbitori. pentru a da lucrurilor o clară expresie lingvistică.2. Este cazul exemplificat în titlu: Ion. potrivit este. Ion şi cu Măria vor pleca mâine. sinonim cu \afel ca. sinonim cu precum şi. Ion a refuzat. La fel de clară este şi prezentarea "asocierii" celor doi în ipostază de subiecte. a plecat în excursie (subiect + complement sociativ. dată fiind echivalenţa semantică amintită. varianta corectă este cea cu predicatul la singular. contribuind în mod egal la acţiune. ca şi/ la fel ca Măria. ca şi Măria au refuzat premiul acordat (= Ion. Ion. Din punct de vedere gramatical însă. semantică. în mod eronat. Deosebirea de funcţie şi de caz a cuvântului de la dreapta celor doi ca şi iese mai bine în evidenţă atunci când în aceste poziţii apar pronumele personale de persoana I sau a Ii-a: Tu.

în sensul că aceste atribute sunt identificate cu un subiect multiplu şi. mai ales la substantivele abstracte. cu Măria. Topica fixă şi obligativitatea pluralului. ingineră. ca în cazul locuţiunii împreună cu. Existenţa unor atribute coordonate pe lângă un subiect unic produce uneori confuzii. fiziciană. cu condiţia punerii predicatului la singular: Eliminarea lui Dobrotă şi a lui Pojar a redus mult din forţa echipei. exprimă o altă nuanţă semantică. Soluţia de la b) nu se potriveşte la toate felurile de atribute (vezi subcapitolul 30). b) Complementul sociativ introdus prin prepoziţia cu. Cu atât mai mult se impune această soluţie când articolul posesiv nu apare: Eliminarea lui Dobrotă şi pojar a redus mult din forţa echipei. Eliminarea lui Dobrotă şi Pojar au redus mult din forţa echipei. fie prin renunţarea la plural. bobinatoare. limbile naţionale care cunosc categoria genului au fost puse în faţa necesităţii de a furniza termeni feminini corespunzători şi o gramatică a utilizării lor. -iţă. prin schimbarea accentului sintactic.mâine şi cu Măria) şi. de stat de drept. în consecinţă. de liber tate nu sunt corect înţelese la noi. -easă/-esă. directoare. De altfel. cea de libertate nu sunt corect înţelese la noi. .prima. bineînţeles. Uneori pluralul regentului. situaţie în care pot fi utilizate două procedee: a) inserarea articolului . ARTICOLUL. Eliminarea lui Dobrotă şi cea a lui Pojar au redus mult forţa echipei. lucrurile se complică datorită echivalenţei semnatice dintre prepoziţia cu şi conjuncţia şi (ambele exprimă o asociere: prin subordonare . nici nu este necesar. -(toar)e. are mai 86 multă naturaleţe. plasat după predicat. numeroşii termeni atestaţi în uz şi consemnaţi în dicţionare dovedesc vitalitatea şi productivitatea acestor mijloace de formare a variantelor feminine pentru clasa de substantive cu trăsăturile [+Agent]. doctoriţă. funcţii politice şi administrative au încetat să mai constituie apanajul exclusiv al bărbaţilor. la predicat. Măria este avocat sau Măria este avocată? 0. în topică inversă. multe profesii. limba oferă soluţii pentru o exprimare corectă. ar pleda aici pentru interpretarea lui şi cu ca un conectiv coordonator în interiorul unui subiect multiplu.) atribut: Pregătirea fizică şi cea psihologică a concurenţilor au fost bine făcute. Izolarea complementului prin perechea de virgule exclude însă şi aici pluralul.regent la plural: Ideile de economie de piaţă. Ideea de economie de piaţă. predicatul apare la plural: Pregătirea fizică şi psihologică a concurenţilor au fost bine făcute. -că. cercetătoare. trebuie să acceptăm. dacă ideea nu este alterată (cazul primului exemplu). Acordul logic {Ion. Aşa cum am arătat şi în altă parte (vezi subcapitolul 30). cea de stat de drept. 3. ADJECTIVUL 36. nu ridică plobleme: Ion aplecat cu Măria. deputată. în societăţile moderne. de stat de drept. Subiect + două sau mai multe atribute. Acuzativul cuvântului din dreapta {şi cu mine) pune însă sub semnul întrebării justeţea acestei analize. de libertate nu sunt corect înţelese la noi. 87 CAPITOLUL II SUBSTANTIVUL. fiind asumate şi exercitate şi de către femei.pronume cel/cea în faţa celui de al doilea (al treilea etc. prin coordonare a doua). b) punerea subiectului . Limba română a dispus şi dispune de suficiente mijloace interne pentru a face faţă situaţiei. fie prin păstrarea pluralului. cu Măria. -oaică. au plecat) este mult mai frecvent decât cel gramatical {Ion. Ideeade economie de piaţă. a plecat) şi. Sistemul &ău derivativ este activ şi bine reprezentat la capitolul sufixelor moţionale: -ă. [+Uman]: atletă. în consecinţă.

se folosesc extrem de rar. dar nu este atestată la profesiile care reclamă o instrucţie mai înaltă. dar în cadrul Ministerului învăţământului este director sau secretar de stat. femininul esterestrictiv. preoteasă. dar au. ' 2. are cauze multiple ţi se manifestă diferenţiat. complicaţii psihologice (vezi punctele 3 şi 4. la termeni ca generăleasă. O uşoară devalorizare cunoaşte şi -iţă. cuvinte ca avocată. ci le confirmă prin frecvenţa lor redusă în raport cu varianta "masculin pentru feminin" (doamna doctor. care au un tratament diferit. Evitarea femininului. şofer iţă). profesie.inspectoare. între productivitatea sufixelor moţionale feminine. în opoziţie cu învăţător. nu contrazic constatările noastre. directoare. lectoră. după importanţă socială a funcţiei la care se referă: Măria este profesoară de gimnaziu. Ea poate fi directoarea sau secretara şcolii. croitoreasă. decană. orientat nu spre funcţie. Această reacţie de respingere a variantelor feminine. după modelul muncitoare88 89 muncitor. s-a produs un fenomen curios: reticenţa vorbitorilor faţă de aceste cuvinte. existente în dicţionarele noastre. ca în poetesă. Femeia care îi învaţă pe alţii este învăţătoare. Din acest rol de subordonat sau din specializarea pentru meserii de altitudine socială limitată. inspectoare. sensul agentiv lipseşte."). pot fi interpretate şi ca "soţia celui care. tractor istă etc. mult mai numeroşi. la substantivele mobile. băciţă. un simţ al genului mai direct. chelneriţă. secretară. Varianta feminină circulă tot mai puţin. fără nici un fel de reticenţă. perechea învăţător-învăţătoare. în comparaţie cu masculinul. trimiţând mai degrabă la meserii "populare" (casieriţă. învăţătoare. De exemplu. majoritatea. există un raport de proporţionalitate inversă. în comparaţie cu conferenţiar-conferenţiară. funcţii. trebuie raportată neapărat şi la statutul semantic al acestuia. pe măsură ce ne îndepărtăm de baza amintitei piramide.şi cota de altitudine într-o imaginară piramidă a poziţiilor profesionale. Măria este un bun sculptor etc). are un "public" diferit. dar la facultate este asistent universitar. poate funcţiona ca asistentă medicală. nu se reduce la opoziţia semantică dintre cele două sexe. O cauză a reticenţei amintite ar putea-o constitui devalorizarea unor sufixe moţionale. pictoriţă. De exemplu. a putut apărea conotaţia minimalizatoare. în consecinţă. presiunea sistemului. De pildă. ministereasă/ministresă. ceea ce înseamnă un alt destin. 1. unele aproape deloc. în plus. La nivelul reprezentat de conferenţiarconferenţiară. După crearea acestui bogat inventar de terminologie feminină. când este vorba de profesii. lăptăreasă. morăriţă etc. uşor peiorativă a sufixului -easă/-esă. sportivă. nu numai că nu au motive extralingvistice să evite femininul. Diferenţa de nivel amintită aici are în vedere două aspecte. -easă exprimă trăsătura [+Agent] la derivate ca bucătăreasă. redactoare. Elocventă în acest sens este situaţia unor cuvinte ca asistentă. profesoară. preşedintă. grad. aceste cuvinte indicând pe soţia celui care deţine un titlu. dar Măria este profesor universitar. sculptoriţă. contextul lingvistic etc.. care indică ocupaţii mai uşor accesibile. De asemenea. regularizarea prin analogie se efectuează cu mai multă uşurinţă. Apelative ca doctoriţă. ci spre persoana care le exercită. Vorbitorii care vehiculează curent aceşti termeni (învăţător-învăţătoare). titluri. de pildă. în timp . apar scrupule lingvistice. Opoziţia masculin/feminin. atât prin impreciziune semantică (hangiţă. existente în limba română. profesoară. în anumite situaţii. sociale etc. 3. lingvistice.. cât şi prin sensul diminutival pe care îl sugerează. ci la posibilitatea de a denumi exclusiv persoane de un singur sex (femininul) şi la absenţa acestei specializări excesive. ca sufix moţional de agent. conferenţiară. nivelul socio-cultural. psihologice). în funcţie de mediul profesional. chiar o tendinţă de evitare a multora dintre formele feminine nou erate. ambele cu referire la vorbitori: unul cantitativ (reducerea treptată spre vârf) şi unul calitativ (particularităţi culturale. La nivelul primei perechi. în continuare). funcţie etc.

în care opoziţia de sex este anulată lingvistic. manifestă un spirit de conciliere în fata acestor oscilaţii ale limbii. HbrăriţăJlibrăreasă. Oricât ar părea de straniu. în schema posturilor etc. Apelând la masculin (Măria este cel mai bun inginer din uzină). Cel gazetăresc. Soluţia eliminării articolului. utilizând ambele posibilităţi (masculin/feminin) sau apelând la modelul analitic (femeie-pilot. restrângând sfera termenilor de comparaţie la persoanele feminine care posedă această calificare. profesiei.atribut) este impus de articolul definit. poziţia de regent al unui nume propriu feminin impune utilizarea femininului. 6. Chiar şi în varianta scrisă a limbii. Din această cauză. destul de rar utilizat în română.ce masculinul poate avea şi un sens generic încorporam (masculin + feminin). Păstrând forma masculină a denumirii profesiei. Aceasta are prestigiul variantei generice. dar sunt şi funcţii care nu-1 acceptă. dezambiguizează mesajul prin partea iniţială a cuvântului compus (femeie). cu precizarea că fiecare are anumite conotaţii stilistice. renunţarea la feminin este în avantajul femeilor şi satisface aspiraţia acestora de a fi tratate nediscriminatoriu. adresarea cu masculinul (stimaţi telespectatori. . gradului. când este vorba de indicarea funcţiei. doctoriţa Aurelia Ionescu (nu doctorul Aurelia lonescu). întrucât la aceste substantive specializarea semantică este exclusivă. o diferenţiere între exprimarea scrisă şi cea orală. în asemenea situaţii. politiciană. în schimb. Cum s-a văzut. în anumite condiţii. acesta să fie genul preferat. (Măria este avocat). exact ca la perechea bărbaţi . 4. preferă forma masculină a denumirii. de exemplu) vizează ambele sexe. Desigur. aceea de abandonare a femininului. Există poziţii sintactice care favorizează procedeul "masculin pentru feminin". se poate observa. un enunţ ca: Măria este cea mai bună ingineră din uzină are sens limitativ. titlului. Comunicarea orală atenuează 90 această suspiciune fată de derivatele feminine existente şi nu şovăie să creeze forme noi (chirurgă. psihologic) specific unui anumit mediu socio-cultural. varianta cu masculinul este mai modernă. trădează un rafinament motivaţional (lingvistic. favorizantă. în general. atribut pe lângă substantivele domană şi domnişoară (doamna avocat. pentru a face accesibil masculinul. în prima categorie. trebuie să facem deosebire între diferitele stiluri funcţionale. adică un gen identic cu al determinantului: avocata Măria Popescu (nu avocatul Măria Popescu). Din acelaşi motiv.femei. Un post indicat în statele de funcţii ale unei catedre universitare prin denumirea conferenţiar este disponibil pentru ambele sexe. mai elevată. ceea ce presupune o adecvare la context. Revenind la întrebarea din titlu. este nonrestrictivă şi suficientă. pentru ocupaţii exclusiv feminine. contestate adesea în privinţa disponibilităţilor pentru profesii. funcţiilor. domnişoara avocat). pe când varianta conferenţiară ar exclude angajarea unui bărbat. Trebuie precizat însă că utilizarea masculinului în locul femininului. Caracterul încorporam. înseşi femeile. rectoră etc). superlativul are o altă valoare apreciativă. femeie-chirurg). rezervându-i-se femininului un rol secundar. Preferinţa pentru masculin se poate explica şi prin motive de ordin psihologic. de exemplu. putem include numele predicativ. 5. nonexclusiv al masculinului face ca în nomenclatorul meseriilor. femininul fiind mulţimea inclusă. Acest "acord" obligatoriu (regent . Raportul dintre cele două genuri este de incluziune. Acest ultim procedeu. Adăugarea femininului (şi telespectatoare) este superfluă. alta este situaţia în cazul formulei domnilor şi doamnelor (sau invers). rezolvă o dificultate a acesteia. putem spune că ambele formulări sunt corecte. referitor la fenomenul discutat. inginera Ana Petrescu (nu inginerul Ana Petrescu). exprimă o supremaţie extinsă la întregul personal ingineresc al uzinei. funcţii şi demnităţi înalte. acoperă pentru moment o lacună a limbii. ea reprezintă o tendinţă actuală destul de puternică. are anumite limite sintactice. elementul predicativ suplimentar (Măria a venit ca avocat al apărării).

rândunică . este cea sugerată de schema prezentată mai sus: din paradigma A este reţinut singularul. crearea hibridului simplu de tipul C (A singular .găurele . de la B se ia pluralul. în limba literară. este pluralul de la A. în timp ce la plural este preferată forma rândunele (revenind variantei răndunici rolul de termen popular. Există însă în limba română multe alte perechi de cuvinte. un proverb.lingurele . Pe de altă parte. Faza I a acestui fenomen de "mixtare" se caracterizează deci prin variaţia liberă a celor două forme de singular (A/B). ca şi soluţia de viitor a unui hibrid de tipul C.există şi se apelează la ea mai ales în prezentări: avocat Măria Ionescu. Din păcate. rândunelele se duc sugerează să ne oprim la a doua soluţie (rândunea . în continuare.răndunici B. deşi reprezintă o formulă uzuală. în interiorul fiecărei paradigme. pe insamblu.rămurele C. nu respectă regimul de articulare al substantivelor româneşti. nu mai puţin celebru (Cu o rândunică nu se face primăvară).scăndurele . în marea majoritate a cazurilor. uşor desuet). rămurea .cumnăţici B. rămurică/rămurea . La singular. de asemenea.rândunele). rândunică . Soluţia cea mai frecventă.răndunici este prezentă. Mai inspirată este sintagma inversată.rândunele —~> C.bucăţele -floricele .purcele . cumnăţică . la câteva fiind chiar încheiat. rămurică . 1.cumnatele —>■ C.minciunele . rândunea . cu precizarea că. Primul abandonat. câteva dintre substantivele româneşti antrenate în procesul amintit. o circulaţie aproximativ egală în româna actuală. cumnăţea . interpretarea pare a fi uşor forţată. singularul şi pluralul au un statut distribuţional diferit. cumnăţică . în care apelativul apare ca opoziţie veritabilă şi nu trebuie articulat: Măria Ionescu.cumnatele Prezentăm.rămurici B. rezultată din dominanţa distribuţională a celor două numere: A. Vin rândunicile sau Vin rândunelele? Cunoscutul vers eminescian Vezi. în zona vocabularului activ. 91 37. obişnuită. un fel de paradigmă mixtă. rândunică domină clar în concurenţa cu răndunea (s imţit ca dialectal. avocat. Substantivele care se află în faza I (A/B .rândunele în cazul prezentat.B plural): 92 A.rămurele Faza a doua înseamnă eliminarea singularului B.B): b ucăţică/b ucăţea florie ică/floricea găurică/găurea lingurică/lingurea minciunică/minciunea purcică/purcea scândurică/scândurea surcică/surcea ulcică/ulcea vitică/vitea . Se conturează astfel. de aceea este privită cu rezervă. mai ales diminutive aflate în relaţie sinonimică. arhaic). la care procesul de constituire a paradigmei mixte este mult mai avansat. arată că perechea rândunică . Adevărul este că cele două perechi (răndunea/răndunele şi răndunică/rândunici) au. corelate însă cu un plural unic (B): A.

în afara normei literare. în faza a Ii-a.B„i) boneţică .capete.viţele 2.mititele puţintică/puţintea . Una dintre acestea este următoarea: păsărică .) mai pot fi atestate în graiurile locale sau în limbajul familiar. b) La substantivele aflate în faza I.planşete La fel.planşete —^ C. sub forma descrisă aici. produce inovaţii în sistemul morfematic românesc: unele morfeme lexicale (sufixele derivative -ică şi -ele) devin morfeme gramaticale.puţintele singurică/s . Formele abandonate (ex. cu forma unică de plural. aşa cum le-am prezentat mai sus.ţăndărele zărzărică . prin eliminare totală a perechii de la A (ex.râsete.păsăriciJpăsărele cu formă unică de singular (A) şi două de plural (A/B). plâns . concurenţa dintre singularul de tipul A (-ică) şi cel de tipul B (-ea) nu dă automat câştig de cauză formei de la A. sunt cazuri în care cei mai mulţi vorbitori preferă varianta în -ea: purcea. Acest lucru se întâmplă şi la câteva neutre: A. d) Fenomenul flexiunii mixte.harnicele ea mărunţică/mărunţ i ec mărunţele mititică/mititea . e) Fenomenul flexiunii mixte. se manifestă şi la adjective.curăţele hărn ic ică/hărn ic . hibridă.bonetele măturică . Ele sunt.ulcele .plânsuri C.. surcea. plâns .zarzărele Observaţii. N-ar fi exclus ca până la urmă aceste forme să se impună în exclus ivi93 tate. Substantivele care se află în faza a Ii-a (As„ . .niţele .păpuşele ţăndărică . Cuvintele aflate în faza a Ii-a sunt acceptate de limba literară numai în varianta mixtă.nepoţele păpuşică .cumintele -frumuşele . viţea. Un sufix derivativ (-ete) devine desinenţă de plural (în opoziţia (|)(zero) -ete). evitând soluţia paradigmei mixte. în această fază de variaţie liberă a singularului.subţirele .Exemple pentru faza a Ii-a: cuminţică frumuşică niţică urâţică .urâtele. oricum. . ulcea . plânset . foarte slab reprezentată în limbă. ramurea. a).ulcele): c) Modelul ilustrat de exemplele date până aici. pluralul măturici etc. este contrazis de foarte puţine excepţii. pentru a realiza opoziţia singular/plural (-ică/-ele): nepoţică/nepoţele.bunicele ea curăţică/curăţea . râs . întărind clasa cap .singurele ingurea subţirică/subţirea .maturele nepoţică . singularul zărzărea.Exemple pentru faza I: bunic ic ă/b unic .surcele . ulcea.

Luând în considerare uzul general. Totuşi. vagoneţi ete). de adaptare la sistemul morfologic românesc. lucrările normative actuale consideră corecte formele neutre: adaptoare amortizoare amplificatoare comutatoare condensatoare conductoare elemente nuclee robinete suporturi transductoare vagonete ete. Oscilând între masculin şi neutru. varianta preferată. Observaţii. Câteva exemple: butoni (la cămaşă) . în mod normal. a schimbat simţitor raportul în favoarea neutrului.acumulatoare). cât şi la neutru (acumulator . "lucruri" în exclusivitate). substantivele enumerate aici ar fi trebuit să se încadreze la genul neutru. având în vedere faptul că ele denumesc inanimate (aparate. strict lingvistice. specialiştii din domeniile tehnice au preferat formele masculine (conductori. aparatele de radio). Masculinul (tranzistori) se utilizează ca tremen strict tehnic. Avem nevoie de acumulatori sau Avem nevoie de acumulatoare? Vocabularul limbii române s-a îmbogăţit în ultima perioadă cu o mulţime de termeni tehnici. avându-se în vedere intensa lui circulaţie. datorită întrebuinţării largi a "obiectelor" denumite.94 38. şi aici. pentru un anumit dispozitiv care amplifică tensiuni sau curenţi electrici. 1. în cazul substantivului din titlu (acumulator). Pătrunderea treptată a acestor termeni în limbajul comun. Specializarea semantică apare mult mai evident în cazul altor neologisme substantivale. cele două forme sunt admise în variaţie liberă. de aceea dubla încadrare morfologică a acestora (masculin . Este o confirmare a ideii susţinute de unii lingvişti că românii posedă încă un puternic simţ al inanimatului.neutru) este o regulă fermă. Neutrul (tranzistoare) se referă mai ales la aparatele construite cu asemenea dispozitive (ex. cea de neutru. Cu toate acestea. recomandată de normă este. dar şi alte aspecte. instrumente ete. deci: Avem nevoie de acumulatoare. în utilizarea lor trebuie să ţinem seama de domeniul pentru care s-a specializat fiecare formă şi să facem o selecţie adecvată.acumulatori). suporţi. Aceste neologisme au cunoscut o fază de căutare a modelului flexionar. elemenţi. robineţi. Acceptarea ambelor forme se justifică la acest substantiv prin diferenţierea semantică. multe dintre substantivele nou apărute şi-au creat forme paralele de plural: acum ulatori/acum ulatoare adaptori/adaptoare amortizori/amortizoare amplificatori/amplificatoare conductori/conductoare elem enţi/elemente nuclei/nuclee robineţi'robinete suporţi/suporturi transductori/transductoare vagoneţi/xagonete ete. atât la masculin (acumulator . 95 O situaţie aparte ire şi cuvântul tranzistor.

dar nu sunt puţine nici neutrele care circulă şi astăzi cu forme duble de plural. oscilaţii.cu precizarea că opoziţia corni/coarne este etimologică. Cele mai multe s-au fixat până la urmă la unul din morfemele amintite. utilizarea corectă a acestor vechi forme specializate nu ridică probleme pentru vorbitorii nativi ai limbii române. Substantivele la care sunt admise ambele forme de plural. reprezintă pluralul a două cuvinte cu origine diferită). In această fază se produc confuzii. 3. Fireşte. unele moştenite din latină (ochi/ochiuri. ezitări. capi/capete/capuri.butoane (la un aparat) colectoare (aparate) .curente (politice. menţionând că limba literară a reţinut varianta a doua: Şi-a construit o casă cu trei niveluri. aşa cum rezultă aceasta din lucrările de profil. recomandabilă (cea care apare prima în dubletele următoare): anacolute/anaco luturi debuşeuri/debuşee chipie/chipiuri hamacuri/hamace madrigale/madrigaluri . corni/coarne/cornuri . Dificultăţi apar la termenii mai noi (ca cei de la obs.termene (de realizare) etc.derivate (în lexic) -finisoare (aparate) . Prin aceasta am răspuns şi la întrebarea din titlu. 2. aer) derivaţi (în chimie) finisori (persoane) globi (la ochi) membri (ai unui grup) reductori (chimie) termeni (tehnici) . Neutre la care este corect pluralul în -e: burghie relee ghişee refrene tabele planşee etc. Faptul este atestat şi la substantive foarte vechi (zmei/zmeie). avem următoarele situaţii: 1. 1).reductoare (tehnică) .compuse (în lexic) . Din punctul de vedere al normei literare. 2.globuri (pentru ornament) . mai ales la aceia la care procesul specializării semantice este neîncheiat. între principalele desinenţe de plural ale acestui gen: -e/-uri. Şi-a construit o casă cu trei nivele sau Şi-a construit o casă cu trei niveluri? Neologismele substantivale încadrate la genul neutru au fost şi sunt supuse unei concurenţe interne. Specializarea semantică dublată de o diferenţiere morfologică nu este un fenomen care se manifestă numai la termenii neologici. filosofice. literare) .colectori (persoane) compuşi (în chimie) curenţi (de apă. cu precizarea că una este prioritară. de aceea discutarea lor sub aspect normativ este necesară.membre (ale corpului) . 96 39. Substantivele la care forma în -uri este cea corectă: aerodromuri hoteluri aragazuri moteluri cabluri niveluri chibrituri pasteluri creneluri profiluri dueluri Variantele în -e ale acestor substantive trebuie evitate.

b) Cele două morfeme (-e/-uri) pot marca.cămine (instituţie) ghivece (de flori) . public". iar unele chiar trei. pentru următoarele substantive neutre: auditoriu . sau variantei A. învăţător iu. Au fost propuse noi itinerarii europene sau Au fost propuse noi itinerare europenei Neologismele culte terminate în -iu (acvariu. în unele cazuri.) au un destin aparte în limba română.monoloage/monologuri rastele/rasteluri tuneluri/Hunele turnire/turniruri etc. ştiinţifice. 1. substantive ca cele menţionate îşi creează două paradigme paralele. hibridă. Cele care circulă în medii închise (tehnice. fiind înlocuite cu ajutor.rapoarte ("documente") resorturi ("arce") . vatră.arce (la geometrie) căminuri ("sobă.ghemuri (la tenis . Unii vorbitori le folosesc specializat: vise pentru sensul propriu. fantezie. ambele variante sunt admise. păcurar etc. seminar. călător.seminare Varianta B este'o formă mixtă. visuri pentru sensul figurat ("iluzie. unanim acceptată. nu ocoleşte nici cuvintele vechi sau derivate de la acestea. rechizitoriu etc. prin importanţa noţiunii denumite. situaţie în care fiecare formă este corectă numai când este utilizată cu sensul pentru care s-a specializat: raporturi ("relaţii") . au primit o întrebuinţare mai largă. Este corectă numai varianta A (-iu/-ii). plan"). de tranziţie.seminarii Varianta B: seminar . păcurariu (masculine) erau de mult timp simţite ca arhaice. au fost supuse tendinţei de eliminare a lui -iit. împrumutate sau refăcute după latină. prin renunţarea la vechiul plural. boier. Un exemplu ilustrativ: Varianta A: seminariu . purgatoriu. neologismele amintite au fost supuse de la început unui curs dezavantajos. în perioada de încadrare la noul tip flexionar. cuptor. cât şi la cele neutre. Prezentăm situaţia câtorva dintre cele mai cunoscute neologisme care aparţin acestei categorii. o diferenţă lexicală reală. 97 Observaţii. în general. călător iu.resoarte ("sectoare") Procedeul este mai frecvent la cuvintele vechi. Este adevărat că fenomenul are aici alte dimensiuni. itinerar etc.neologism) arcuri ("armă.seminarii Varianta C: seminar . Cele care. 98 atât la substantivele masculine.ciubuce ("pipe orientale") coarne (la animale) . atunci când limba refuză inovaţia de la singular (fără -iu). Intrând în limbă pe acest fond de abandonare a lui -iu terminal. idee. raportându-le la normele limbii literare.ghiveciuri (mâncare) ciubucuri ("bacşiş") . Iată câteva exemple de asemenea dublete (doar prima formă este corectă): albuşuri/albuşe blesteme/blestemuri coteţe/'cofeturi morminte/mormânturi în perechea visuri/vise. sanatoriu. cuptoriu. ele au reactualizat o terminaţie care devenise neproductivă. Aşa au apărut forme ca salar. Forme ca ajutoriu. resort") . horn") . Prin aceasta.moştenit) . cedând locul variantei C. cărora li s-a adăugat ulterior omonime împrumutate sau care au dezvoltat sensuri noi: gheme (de aţă . manifestată puternic în procesul de adaptare morfologică a neologismelor. ea nu rezistă prea mult.) şi-au păstrat forma iniţială. a) Concurenţa -e/-uri. a nu se confunda cu . închipuire. juridice etc.auditorii ("sală. cu unele excepţii. mărgăritar iu (neutre) sau boieriu. mădular iu.cornuri (de mâncat) 40. servici.

servicii purgatoriu . sacrilegiu etc.substantiv neutru (cotidian/cotidiene).seminare (C) să se impună tot mai mult în viitor.solarii rechizitoriu . este învechită. tranzitor) este neliterară. purgator.executoriu ("care trebuie executat").itinerare . sunt refuzate deocamdată de exprimarea normată. 2. 3. Corect: Au fost propuse noi itinerare europene.salarii . Mai rar. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu: personaj . Forme ca salar.auditor . intrate de regulă prin dublă filieră (franceză şi italiană). cu sensul de "publicaţie cu apariţie zilnică. din titlu. echipagiu (it.sanctuare Formularea cu itinerarii europene. substantiv masculin) salariu serviciu . aparţine unei faze depăşite.echipaje în acest caz s-a impu& varianta "franceză' (B) echipaj .peisaje avantaj .personaje pasaj . ^ Observaţii. Cotidian . Au apărut două cotidiene de mare tiraj sau Au apărut două cotidiane de mare tirajl Neologismul cotidian.echipaje. solar.purgatorii solariu . equipage) . b) Concurenţa formelor cu -iul fără -iu este prezentă şi la adjective.laboratoare . servici. preferată fiind. omagiu. Un exemplu ilustrativ: A. având avantajul "demixtării" şi al modernităţii."persoană care asistă". Sunt corecte două-variante (B şi C). obligator.planetarii (a nu se confunda cu adjectivul planetar).rechizitorii planetariu . Este corectă numai cu varianta C (cu -e la plural): 99 laborator itinerar sanctuar . Este vorba de unele împrumuturi romanice. deocamdată variante (B): seminar . dar cu diferenţieri semantice: executor ("care execută") .echipagii B. 41. are două valori în română: 1.pasaje peisaj . privilegiu. îngrijită. a) Un tratament similar s-a aplicat şi altor neologisme neutre în -iu.seminar ii N-ar fi exclus ca perechea seminar . ziar". cu circulaţie mai ales în limba cultă. sanator. este admisă şi variaţia liberă {compensator/compensatoriu) sau utilizarea ambelor forme. oscilator. Limba literară a reţinut forma cu -iu la următoarele adjective: ambulatoriu meritoriu obligatoriu oscilatoriu provizoriu tranzitoriu 100 Utilizarea lor fără -iu (ambulator. . frecvente în limbajul colocvial. echipaj (fr. echipaggio) .avantaje în câteva situaţii a avut câştig de cauză varianta "italiană" (A): naufragiu.

cu numeralul două ca atribut acordat. Aceasta funcţionează şi la neologisme. exclude orice interpretare adjectivală a lui cotidiene. ceea ce duce la o diferenţiere mai netă a formei de plural (compară coadă/coade cu coadă/cozi. iar valenţele lor combinatorii sunt atât de diferite. răspândire geografică. Este o situaţie similară cu a cuvântului frumos. Cotidian . cornj . scripturi) sau care prezentau un -r. între acestea confuzia este posibilă. Mai nou. admitea o singură posibilitate de realizare a pluralului pentru substantivele feminine terminate în -ă. Dincolo de inutilitatea ei.adjectiv cu patru forme (cotidian/cotidiană. la fel ca la substantivele zmei/zmeie. care s-a impus treptat la tot mai multe substantive din categoria menţionată (barbă . în limba română există. bacoviană/bacoviene). mamă . vaci. la a se îndoi. Este vorba mai ales de cele terminate în -(ur)ă. zilnic. Din păcate pentru iniţiatori. dezambiguizarea morfologică este un procedeu necesar şi eficient. Nimeni nu confundă adjectivul frumos din El era un om frumos cu adverbul frumos din El scrie frumos.roate/roţi etc).(biserici. rugi etc).case. dar numai în interiorul aceleiaşi părţi de vorbire. încât orice context ne poate edifica asupra identităţii lor morfologice şi a conţinutului informaţional. utilizând pluralul cotidiane când este vorba de substantiv: Au apărut două cotidiane de mare tiraj. a apărut şi o variantă de plural în -/. unde opoziţia desinenţială -ăJ-i este însoţită de alternanţele oa/o şi d/z).mame etc). Să examinăm. valoarea adjectivală a cuvântului în discuţie este indubitabilă.a se îndoi2). cotidieni/cotidiene). necesară. Desinenţa -i este însoţită de obicei de alternanţe fonetice la radical.vulpi). încurajată. De exemplu. 42. reflex în rlmba literară.zmeu2'. în toate cazurile însă este vorba de cuvinte care fac parte din aceeaşi clasă lexico-gramaticală: verb {a se îndoij 101 . în consecinţă. Unele substantive feminine sunt atestate. Altele s-au . care înseamnă "de fiecare zi. măiastră/măiestre. într-adevăr. austriac/austrieci. dacă trebuie sprijinită. confuzia este posibilă. cu forme adaptate deja la noul model. forma nou creată (cotidiane) este greu tolerabilă şi pentru că sacrifică o alternanţă fonetică tradiţională: a/e. dar din aceeaşi cauză. Concurenţa dintre cele două forme s-a manifestat şi se manifestă ca un fenomen foarte complex prin durată. băuturi. prima formulare din titlu: Au apărut două cotidiene de mare tiraj. de pildă. întrebarea care se pune este dacă inovaţia a fost necesară şi. iar diferenţierea morfologică apare ca utilă. coarne/cornuri etc. Cu timpul. unii vorbitori fac o diferenţiere formală între cele două valori. substantiv (zmeuj . Cauza reală pare să fi fost dorinţa vorbitorilor de a marca mai clar. procedeul diferenţierii morfologice pentru a marca o specializare semantică. chiar în primele noastre texte scrise (secolul al XVI-lea). La cotidiani şi cotidiati2 nu se pune problema confuziei. răspunsul este negativ. Inovaţia a apărut şi s-a impus probabil după modelul femininelor cu singularul în -e (vulpe .tematic (guri. mai tranşant opoziţia singular/plural. pe lângă cea substantivală: dalmaţian/dalmaţieni. Unele dicţionare au acceptat "inovaţia" şi i-au acordat girul. mai ales când ele au şi o valoare adjectivală. scări.2. Pe de altă parte. Această desinenţă unică era vocala -e {casă . ori un -g. după un / vocalic sau semivocalic (băiat/băieţi. Repetăm. Forma cotidiene este rezervată excusiv pluralului pentru feminin/neutru al adjectivului: Facem faţă tot mai greu grijilor cotidiene. Ele fac parte din clase lexico-gramaticale diferite (substantiv-adjectiv).corri2). ţări). ceea ce este obişnuit". marţian/marţieni. în sitagma grijile cotidiene.barbe/bărbi. Mâncăm tarte cu căpşune sau Mâncăm tarte cu căpşuni? Norma veche. roată . într-adevăr. Sintagma două cotidiene.sau -c. poiană/poieni. diferenţierea morfologică (cu -esc/fără -esc: eu mă îndoiesc/eu mă îndoi) evită o confuzie semantică. unde. implicaţii sociolingvistice. Scopul este realizarea clarităţii în comunicare. originară. a contextului. (tur)ă(adunături. lunci. grobiană/grobiene etc.

companii). familiar s-a dovedit mai receptiv. Prezentăm în continuare câteva dintre aceste cuvinte cu forme duble de plural. şi un lot important de feminine în -ă care au rămas neafectate de acest curent al modificărilor (vezi mamă . a băga în boale etc. la următoarele substantive. Există. dar şi variaţia contextului situaţional în care are loc comunicarea. prin decizia uzului general. acestei scoale.mame. cu precizarea că cel în -e este prioritar. cu structură fixă: a pune beţe-n roate. o variantă va fi abandonată. regule. casă case. uzini etc). Limba literară actuală este pusă nu o dată în încurcătură de substantivele feminine la care cele două forme de plural coexistă încă.) De asemenea. 1. De asemenea.) sunt nişte arhaisme gramaticale (ca şi genitiv-dativul lor. precizând variantele recomandate de lucrările normative. coalei. marcând mai ales nivelul de instrucţie al vorbitorilor. în afară de asta. atât pe orizontală. se cuvine să menţionăm diferenţa de reacţie faţă de această tendinţă. nu mai aparţin normei actuale. 2. acestei boale. faţă -feţe etc. în general. favorizând forma în -i. coade. recomandabil: ţărance/ţărănci ţigance/ţigănci râpe/râpi poiene/poieni coarde/corzi . desigur. dar faza variaţiei libere rămâne incomodă. de la un grai la altul. cât şi pe verticală. roate. acestei coaie etc). şcoalei. derutantă pentru mulţi vorbitori. companii (nu staţii. să nu uităm că multe dintre aceste variante au fost doar de curând abandonate. iar persoanele în vârstă mai au încă deprinderea de a le utiliza. oglinde. sălâţi. fabrici. unele plurale în -e sunt conservate ca atare în expresii şi locuţiuni consacrate. Fireşte. Deci: staţii. găluşti. Sunt admise ambele plurale (-e/-i). a pune pe roate. limbajul popular. 3. fabrici. Ele pot avea în operele literare un rol caracterizant. scoale etc. suliţi. cape roate. crătiţi. masă . Tot aici se impune precizarea că la unele neologisme desinenţa -i nu mai este dublată de o alternanţă vocalică în radical. îngheţaţi. Sunt corecte formele de plural în -e: beregate găluşte cârje plase colinde salate coperte suliţe cratiţe uliţe îngheţate uzine etc jalbe 102 103 Se înţelege că variantele în -i ale acestor plurale aparţin exprimării neîngrijite şi trebuie evitate (beregăţi. articulat sau nu : boalei. Sunt literare formele de plural în -i: aripi oglinzi bărbi ogrăzi bălţi piersici boli porţi cozi roţi gropi reguli inimi răni izbăni i scoli laer im i tălpi maici tocmeli omizi vămi etc Dubletele lor în -e {boabe.încadrat mai târziu în această tendinţă.mese. Faptul că la unii scriitori contemporani apar aceste forme nu trebuie să ne deruteze. coaie. treptat. prelungind ezitările flexionare până în zilele noastre.

bande ("grup") şi bandă .doi desagi.copci ("gaură". 104 Pentru celelalte sensuri.căpşuni căpşună . copcă . aşa că un enunţ ca Piaţa este plină de căpşuni ar avea. Limba română cunoaşte şi alte exemple de feminine terminate în -ă care marchează prin cele două plurale (-e/-i) existenţa a două cuvinte diferite (omonime) sau a două sensuri ale aceluiaşi cuvânt.căpşuni.date ("repere calendaristice") Observaţii. coarde (în anatomie. şi dată . 43. fragile acestea). Se înţelege. matematică.fragi (planta) fragă . domenii.desagi (f. Trebuie să observăm însă că pluralul în -/ (căpşuni) este cel puţin la fel de frecvent. formularea corectă este prima: Mâncăm tarte cu căpşune. rezultat al unei "mixtări" de paradigme paralele. b) în cazul substantivului căpşună . în viitor. Era încovoiat ca o secere sau Era încovoiat ca o seceră? .) gogoaşă .benzi ("fâşie"). la o plantă înrudită.gogoşi (m. Exemple: bandă . botanică. Aceiaşi vorbitori însă întrebuinţează la singular femininul căpşună.daţi ("moment.gogoşi (f. Pentru sensul figurat ("minciuni") s-a specializat pluralul în -i (gogoşi). Avem chiar un exemplu. nu dorim să provocăm indisciplină lingvistică prin subminarea autorităţii normei. construcţii). Este vorba de perechile: frag .aceste fragi.) desag . raportând întrebarea la prevederile normei. şi din motivul arătat. este sesizabilă şi la alte câteva substantive: o desagă . care arată că pericolul de confuzie nu există. a) Substantivul din titlu (căpşună) este recomandat de lucrările normative cu pluralul în -e (căpşune).căpşune/căpşuni poate fi sesizat şi un alt fapt interesant.căpşună: căpşun .fragi (fructul) Prin articulare (fragă -fragile) sau prin determinanţii adjectivali (aceşti fragi. 105 Aşa cum am precizat şi cu alte ocazii. Perechea gogoaşe/gogoşi se foloseşte în variaţie liberă când cuvântul apare cu sens propriu. fragii aceştia .căpşuni Să mai adăugăm că majoritatea vorbitorilor nici nu cunosc planta (căpşunul) şi nu utilizează decât cuvântul care desemnează fructul. Se ajunge astfel la un fel de "neutru invers" (singular feminin . o singură decodificare ("fructe"). "agrafa") şi copcă . pentru fructe.copee (săritură).) gogoş .doi gogoşi. la masculin: Căpşunii aceştia sunt cam scumpi (în loc de Căpşunele/căpşunile acestea sunt cam scumpe). care denumeşte planta. orice ambiguitate dispare.) Fireşte. oară"). Reţinerea specialiştilor faţă de această formă se explică prin dorinţa de a evita omonimia cu pluralul de la perechea căpşun . lucrările normative ar putea face aici o concesie uzului.pluralul masculin): o căpşună. Variaţia liberă coarde/corzi este acceptată numai pentru unul din sensurile acestui cuvânt ("strună"). Situaţia ar fi absolut identică la perechea căpşun . nu fructul. dată . apreciem că. dar şi din altele. de la desagă . de la o gogoaşă . avem deja forme specializate: corzi (în sport.gogoaşe/gogoşi Ultimele două cuvinte au o situaţie specială. Considerăm că această prudenţă este exagerată. Pe de altă parte. asemenea apariţii hibride nu se justifică aici şi nu trabuie încu-* rajate. acceptând ambele forme sau chiar recomandând varianta în -i (căpşuni) şi când este vorba de fructele respective. box mai ales).doi căpşuni Această curiozitate lingvistică. Unii vorbitori folosesc pluralul căpşuni.desagi (m.

titlurile amintite atestă existenţa celor două forme de singular (greiere/greier) ale unui substantiv cu plural unic {greieri). care apar. în cazul acestor cuvinte. "secera şi ciocanul". cu reflex în exprimarea scrisă.Latinescul sicilis a dat în româneşte. Nu este un caz izolat. unde articularea se făcea pe varianta seceră. recomandabile fiind cele terminate în -ă: cârjă păpuşă grijă strajă mătuşă uşă etc. 107 44. Oricum. grije. formă conservată şi astăzi în multe zone ale ţării. după toate regulile foneticii istorice. pledează pentru formularea a doua. mătuşe. deoarece limba română dispune de mai multe substantive masculine care prezintă la singular cele două variante (cu sau fără desinenţa -e). tumoră trebuie evitate. inovaţia cu -ă la singular (în locul lui -e) şi. secere. adoptând exclusiv forma nouă (seceră). ca model foarte productiv. a apărut singularul refăcut seceră. O modificare în sens invers pare a se manifesta la unele substantive feminine terminate în -ă (precedat de / sau s). formele: imagină. în schimb. au abandonat acest curs. De asemenea. El s-a consacrat şi prin simbolul des vehiculat până nu demult. Este vorba de substantive ca: imagine . George Topârceanu. cu singularul marcat prin -e: cârje. pentru a marca 106 opoziţia singular/plural şi la substantivele feminine. păpuşe. In realitate. margină.tumori Norma a respins. O dată cu impunerea perechii desinenţiale -ă/-i. ca atare. Alte substantive feminine cu opoziţia -e/-i pentru singular/plural.imagini margine . origină.în consecinţă. straje. este vorba de o rostire dialectală. cu poezia Balada unui greier mic. literară este forma ţigară (nu ţigare). pe care limba literară nu a acceptat-o. uşe etc. Astăzi norma literară a abandonat singularul etimologic (secere). aşa cum apare în formularea a doua din întrebarea de mai sus: Era încovoiat ca o seceră.origini tumoare . Iată câteva dintre cele mai cunoscute: arbore/arbor berbece/berbec brusture/brustur bulgăre/bulgăr ciucure/ciucur fagure/fagur fluture/flutur genunche/genunch i graure/graur greiere/greier mugure/mugur nasture/nastur pieptene/piepten plasture/plastur sâmbure/sămbur strugure/strugur şoarece/şoarec tutore/tutor etc. care păreau a urma aceeaşi modificare desinenţială ca secere/seceri > seceră/seceri. la unii vorbitori.margini origine . Greierele şi furnica azi devenit personaje de fabulă sau Greierul şi furnica au devenit personaje de fabulă? Celebra fabulă a lui La Fontaine este cunoscută la noi sub un titlu care ar da câştig de cauză primei variante (Greierele şi furnica). . formele menţionate mai sus nu sunt corecte.

Există şi o a treia formă 109 (Păcurariu). prin urmare. regională. care deruteazi pe unii vorbitori. ci mai degrabă de nişte modificări apărute în timp. Acest lucru nu a influenţat decisiv destinul variantei în -e. Din acest punct de vedere. Ambele variante sunt acceptate: bulgăre/bulgăr tutore/tutor Observaţii. provocând ezitări în pronunţare. ea fiind respinsă ulterior de limba literară. influenţa modelului flexionar care realizează opoziţia singular/plural prin perechea desinenţială -e/-i). ţărmure/ţărmur . unele moştenite din latină. de regulă. Limba literară a reţinut. 45. enumerăm câteva dintre numele de familie cele mai obişnuite. dar cu funcţia articolului preluată de vocala -u {Păcuraru). nerecomandabilă. Traducerile efectuate mai târziu au păstrat această variantă iniţială. Varianta corectă este cea terminată în -e: arbore brusture pieptene plasture 108 ciucure sâmbure fagure strugure fluture şoarece 2. pentru că este cea mai frecvent adoptată de către purtătorii acestor nume: Berbecaru Cojocarii Morarii Podaru Bivolarii Dogaru Olaru Prunaru Bouaru Dohotaru Păcurarii Puşcaru Căldăraru Fieraru Păduraru Rotaru Căpraru Gozaru Pescaru Sticlaru Cismaru Jitaru Pânzaru Şoimoru Ciurdaru Lemnaru Văcaru Ciubotarii Pâslaru Vitelaru . Acestea pot să apară nearticulate {Păcurar) sau articulate. cealaltă fiind considerată astăzi învechită. Fabula lui La Fontaine.Cu câteva excepţii. Le prezentăm în varianta articulată. Sunt cuvinte vechi. al variaţiei libere. deşi mult mai reduse ca număr {pântec/pântece . a) Răspunsul la întrebarea din titlu este dat prin încadrarea substantivului respectiv la subclasa de la punctul 2. care au corespondent în categoria substantivelor comune în -ar.ambele abandonate în favoarea variantei scurte ţărm). de oscilaţia unor neologisme în perioada de adaptare morfologică. substantivele menţionate mai sus se repartizează astfel: 1.a doua este corectă. înclusiv în literatura şcolară. marea majoritate. din cauze diverse (în principal. b) Formele paralele (cu şi fără -e la singular) apar şi la substantive neutre. Nu este vorba. tradusă la noi încă din secolul trecut. o singură variantă. De această ultimă variantă ne vom ocupa în continuare. altele probabil chiar elemente ale substratului dacic. a răspândit forma greiere. Coexistenţa celor două forme nu înseamnă automat plasarea lor sub semnul egalităţii. aceste substantive au rădăcina terminată în consoana -r. Varianta corectă este cea terminată în consoană: berbec genunchi graur greier mugur 3. consacrată prin intensa circulaţie a fabulei. înainte însă. A şutat Rotâriu sau A şutat Rotariu? Multe nume româneşti de familie provin din apelative terminate în -ar. Deci: Greierul şi furnica au devenit personaje de fabulă.

prin sufixul amintit. accentuat. din Atanasiu. Aceste variante vechi sunt atestate mai ales în zonele mai conservatoare din Transilvania şi Moldova. Dar. iepocă istorică. Moţiu.După cum se vede. fiind conservată apoi mai ales în numele proprii care au avut la bază apelativele menţionate: Bouăriu. ollarius > olariu > olar. în această formă derivată: molarius > morariu > morar. Accentul nu cădea pe acest diftong terminal. sunt deposedate de farmecul şi parfumul lor istoric. Treptat. Puşcăriu. Ţurcăşiu etc). au adoptat formula cu numele. alţii chiar au provocat-o. Chedveşiu) are o noimă şi o justificare. mai ales din mediul rural. desigur. nume proprii de provenienţă sau doar cu rezonanţă grecească. Vasiliu etc. Pentru ceilalţi însă. Chedveş etc. Ele depăşesc de fapt sfera numelor formate cu -ar (-ariu). Vereş. fiind abandonată: ajutoriu > ajutor. (vezi întrebarea nr. boieriu > boier etc. ieveniment. Morăriu.40). Modelul predominant este însă celălalt: numele de botez + 111 numele de familie. iexprimare corectă. Cu alte cuvinte. ienergie ielectrică. nici măcar la cele din Europa. Observaţii. ieconomie de piaţă. radioul şi televiziunea participă intens şi la răspândirea unor abateri lingvistice cu consecinţe care nu mai privesc doar o persoană sau alta. -iu a devenit o terminaţie neproductivă la substantivele româneşti. ambele cu foarte largă audienţă la public. Manoliu. Răspunde elevul Ionescii Radu sau Răspunde elevul Radu Ionescu? Ordinea de succesiune a celor două nume ("de familie" şi "de botez") nu este identică la toate popoarele. Maghiarii. indiferent de provenienţă (moştenite sau derivate). de exemplu. cât şi pentru masculine. pecorarius > păcurariu > păcurar. Vorbitorii din sudul ţarii asimilează adeseori această desinenţă arhaică (-iu) cu sufixul -iu. a) Faptul că unii români din Transilvania. Nu este cazul. modificarea discutată aici apare ca un abuz. răspândesc cu insistenţă variantele deformate (Boieriu. întâlnindu-se. numele amintite sunt îndepărtate de transparenţa şi motivaţia lor iniţială. şi-au adăugat sufixul -iu (Boroşiu. Forma arhaică (cea cu -iu) se mai păstrează o vreme în graiurile locale. piscarius > pescariu > pescar. ci pe vocala a din silaba anterioară: morăriu. care indică anumite ocupaţii. în limba veche sufixul -ar avea forma -ăriu.prenume. în mai mică măsură. Este vorba de foarte numeroasele neologisme care încep cu e şi care tot mai mult sunt pronunţate cu ie (i asilabic + e): Ieuropa. Morariu. Copăciu. cum am precizat. a unui nume ca Hoţiu. treziţi peste noapte că-i cheamă Boroş. mădulariu > mădular. căprâriuyăcăriu etc. în acest fel. de familie în poziţie iniţială (Petofi Săndor). O contribuţie nefastă în acest sens au crainicii de radio şi televiziune. care se întrec în a "greciza" aceste nume. b) Mai nou. Nume cunos- . creând o adevărată modă. ievoluţie istorică etc. pescariu. Este adevărat că unii purtători ai acestor nume "bucureştenizate" au acceptat rapid "dezetimologizarea". Rotariu. Pescariu. ierou al revoluţiei. bouăriu. (2) înstrăinează aceste neologisme de etimonul lor internaţional. partea de iest a ţării. mărgăritar iu > mărgăritar. Vereşiu. diftongul ascendent (semivocală + vocală) devine descendent (vocală + semivocală). păcurariu. 46. Chiar şi pentru Creţiu. Câteva sunt moştenite direct din latină. Antoniu. Olăriu. şi la substantive proprii ca Boieriu. Olăriu se transformă în Olariu etc. Păcurariu etc. Abaterile de la normele ortoepice sunt aici de două ori nefaste: (1) îndepărtează forma pronunţată de cea scrisă. Mai ales emisiunile sportive şi programele de muzică uşoară. iar Rotăriu ajunge Rotariu. Este de înţeles şi "dezetimologizarea". este vorba de cuvinte vechi. Oprişiu s-ar putea găsi argumente. Jeleriu etc. olăriu. atât pentru neutre. cu cele de tipul Rotariu. derivate cu sufixul -ar. ceea ce justifică prezenţa elementului de compunere pre ("înainte") la termenul care indică numele de botez . Consecinţa este 110 că ei deplasează accentul pe ultima silabă şi la cuvintele vechi româneşti. Ţurcăşiu. cuvintele din lista de mai sus prezintă o particularitate care ţine de istoria lor formală: în româna veche ele se terminau în -iu.

se păstrează în orice condiţii. că el este o individualitate distinctă. ocultate atâta vreme de colectivism şi egalitarism păgubos. oamenii şcolii în primul rând ar trebui să evite abuzul în utilizarea sintagmei administrative. Numai sub această rezervă un pre-nume poate fi acceptat în poziţie de post-nume. cât mai devreme. între care şi româna.Sândor Petofi). Repoziţionarea celor două elemente componente reprezintă un artificiu lingvistic acceptat ocazoiital. utilitatea acestei inversiuni topice în administraţie. în interior. din raţiunile administrativ-organizatorice arătate: stabilirea unei ordini obiective. Din păcate. în sine. două variante de succesiune: una pentru interior şi alta pentru circulaţia internaţională {Petofi Săndor . în esenţă. starea normală a acestei sintagme antroponimice este prenume + nume. aşa cum am arătat. numind copiii în ordinea firească (prenume-nume) şi cerându-le să semneze ei înşişi în acest fel lucrările de control. au fost sesizate şi valorificate cu subtilitate în presă. salariat. ordine antroponimică imposibilă înainte. ci Munteanu Gheorghe. Această variantă trebuie văzută ca o formulă de excepţie pentru ocazii speciale. Se înţelege de aici că nici una dintre cele două combinări nu încalcă. Nu se poate nega. Aceasta impune. în armată. în schimb. prezintă avantajul că. acela de depersonalizare. de utilizarea abuzivă a variantei A {nume + prenume). ucenic. Conotaţiile peiorative ale acestei sintagme. elevul este "strigat" ca la catalog (nume + prenume) şi este învăţat sau lăsat să se prezinte astfel. Tânărul trebuie să ştie. alegător. pur şi simplu. prenume + nume . Fabrica "Clujana" este renumită sau Fabrica "Clujeana" este renumită! Răspunsul la această întrebare depăşeşte sfera ortografiei. Pentru aceasta. evitând discriminările involuntare dintre academicianul Radu lonescu şi tractoristul lonescu Radu. Prin contrast. inserat la litera I. vreo regulă gramaticală. implicând şi . în circulaţia internă. dar mai ales la gimnaziu şi liceu. în acest context. Jean-Jaques Rousseau. marile personalităţi ale neamului său sunt Dimitrie Cantemir (nu Cantemir Dimitrie). Bineînţeles. un unicat. testele. Ca elev. operează. depăşinduşi destinaţia pur ordonatoare. De asemenea. dezavantajul modelului prim constă în faptul că el prezintă un fel de excepţie de la regula generală. tezele etc. Este vorba. pentru o identificare rapidă şi exactă. nu lonescu Radu sau lonescu. 112 în disputele parlamentare. acte oficiale de identitate. într-o perioadă în care se încearcă reabilitarea personalităţii umane. Mihai Eminescu etc. presa scrisă şi cea vorbită ar putea acorda un plus de atenţie acestui aspect. prin urmare. alte documente administrative {lonescu Radu). cetăţeanului i se fixează mereu în memorie că el este lonescu Radu (nu Radu lonescu). Celelalte limbi. că este Radu lonescu. Mihai Eminescu (nu Eminescu Mihai). nume + prenume .pentru liste alfabetice. în anumite contexte. la antroponimele autohtone. militar. în schimb. înregimentare. la un abuz care poate avea efecte negative asupra individului. prin inadecvare la context. student. dincolo de acestea şi înaintea tuturor. Cu alte cuvinte. Abaterea frecventă se produce în raport cu norma funcţional-stilistică. înseriere. Popescu Ion etc. Lev Tolstoi. cataloage. Carlo Goldoni. liste. familia este datoare să-1 obişnuiască pe copil cu numele său adevărat. concursuri. care după revoluţie au devenit Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena.pentru celelalte situaţii {Radu lonescu).cute ale civilizaţiei şi ale culturii unor popoare europene ilustrează această aserţiune: William Shakespeare. Persoanele căzute în dizgraţie publică sau care sunt dorite ca atare nu mai sunt numite Gheorghe Munteanu sau Ion Popescu. s-ar cuveni să se exerseze acelaşi mod de autoprezentare. are efectul neagativ amintit mai sus. evitată chiar şi în listele bibliografice. lucrări de evidenţă etc. nu cu cea practicată la tribunal. Chiar la grădiniţă. în ordine naturală. contribuabil etc. Poate exemplul cel mai concludent este acela al soţilor Ceauşescu. Miguel de Cervantes. s-a ajuns la o suprasolicitare a variantei administrative. pe criterii alfabetice. varianta A. Nicolae Iorga (nu lorga Nicolae) etc. în discursurile politice etc. B. un nume oarecare. ordinea de asociere nume prenume. nu este bine să neglijăm asemenea nuanţe psiholingvistice. în cataloage. cu două variante funcţionale: A. 47.

Sunt corecte. cât şi ca structură fixă. pasăre etc). producţie etc). confecţii. Plasat după "cuvântul compus". unde poate fi invocată scuza că este vorba de un antroponim transferat ca atare în alt sector onomastic. nu cum figurează în denumirea actuală. floare-de-colţ. Clujeana şi Huşeana. aşa cum sunt acestea consemnate în actele oficiale: Mureşean Gorjean Mureşan Gorjan Mureşeanu Gorjeanu Mureşanu Gorjanu etc b) La celelalte nume proprii nu mai sunt admise asemenea licenţe gramatical-ortografice (cu/fără vocala-articol u. ci uzului local. ele nu se supun regulii generale. Ce se întâmplă când aceste apelative devin nume proprii? a) Ca nume de familie. corect. viţă-de-vie etc). formulări discutabile. voinţei purtătorului etc. lucrurile sunt clare: sufixul -ean îşi păstrează integritatea fonetică/grafică şi după consoanele ş şi /. Există şi numeroase îmbinări după modelul amintit. pantofi pentru bărbaţi {femei. aşadar. magazin de prezentare {desfacere. lapte-de-pasăre. acelaşi număr): ulei de motor uzat > ulei uzat de motor. 114 spital de copii {boli infecţioase. Există însă o împrejurare în care interpretarea amintită poate produce confuzii. boli profesionale etc). în general. Comandăm friptură de vită înăbuşită sau Comandăm friptură înăbuşită de vită? Grupul substantiv + prepoziţie + substantiv este foarte bine reprezentat în limba română. tradiţiei de familie. lugojean sălajean etc. Această denaturare a relaţiilor sintactice (şi a mesajului) se poate evita prin schimbarea ordinii de succesiune a celor două atribute. atât ca îmbinare liberă {casa din deal). Sub aspect strict ortografic. proprietate. în care intervine un al doilea atribut: [substantiv + prepoziţie + substantiv] + atribut. Puţin diferită este situaţia unui titlu ca "Ana Lugojana". indestructibil. căsătorie. cu/fără e în sufix). formele: huşean clujean ieşean dejean mureşean doljean orăşean gorjean 113 oşean etc. Interpretarea lor ca structură fixă.raportul dintre numele proprii şi apelativele de la care provin (când acestea au asemenea provenienţă). care au un statut intermediar. casă de cultură {odihnă. în cuvinte compuse {cal-de-mare. încălţăminte etc). Este vorba de situaţii ca aceea din titlu. ca un bloc inseparabil nu deranjează. mai ales că în multe cazuri nici nu este prea departe de adevăr. friptură de vită {viţel. cum este normal şi logic). Cunoscutele fabrici de încălţăminte din Cluj-Napoca şi Huşi ar trebui numite. . ca în varianta a doua din titlu: Comandăm friptură înăbuşită de vită. iarbă- de-mare. copii). acest determinant {înăbuşită) poate fi analizat şi ca un "atribut al atributului". adică tot ca nişte cuvinte compuse: certificat de naştere {deces. Trebuie precizat că acest artificiu de topică este necesar numai când cele două substantive care încadrează prepoziţia au aceleaşi categorii gramaticale (= acelaşi gen. oaspeţi). membru al sintagmei vită înăbuşită (nu friptură înăbuşită. dar care sunt tratate de către mulţi vorbitori ca un bloc lexico-gramatical unitar. porc. 48.

Când atributul are caracter calificativ. roţi de maşină uzate. în acest caz. în această poziţie sintactică. mănuşi pentru bărbaţi de lână. acest tratat a fost o eroare. de aceea trebuie făcută inversarea de 115 ordine: pantofi de import pentru bărbaţi. asocierea odihna sindicatelor. Important este. în ultimă instanţă. nici succesiunea din varianta iniţială nu trebuie cu orice preţ abandonată. Scrupule trebuie să ne facem mai ales acolo unde denaturarea relaţiilor sintactice şi a mesajului este reală şi adeseori dublată de efecte comice. ca în cazul acestei soluţii (= schema ă) să nu . Din punct de vedere ai efectelor economice. deoarece se produce o dezambiguizare prin acord: un certificat de căsătorie nou.atribut poate sta foarte bine şi pe poziţia a treia. întrucât doar un cusurgiu obstinat poate pretinde că. suntem constrânşi la utilizarea unei singure variante. Construcţia corectă este cea de pe locul doi: 116 Din punctul de vedere al efectelor economice. formularea pantofi pentru bărbaţi de import admite şi asocierea sintactică bărbaţi de import. stăm prost. chipie pentru ceferişti cu fundul roşu etc. Din punct de vedere teoretic. ca în prima vâri antă din titlu sau ca în alte îmbinări devenite celebre: jucării pentru copii din plastic. involuntare. este mai degrabă un fel de "nod în papură" decât un viciu real de construcţie. Există şi soluţia adjectivării primului atribut substantival din varianta iniţială: pantofi bărbăteşti de import. Rezolvările date (repoziţionarea. în cele mai multe situaţii vorbitorul poate opta pentru oricare dintre cele două scheme sintactice. formularea inversată (Spitalul din Baia-Mare de/pentru copii) este stângace. în propoziţiile de mai sus. Simplificând regula. Soluţia modificării de topică este valabilă şi atunci când pe poziţia a treia apare un atribut substantival. adjectivizarea) nu sunt însă posibile întotdeauna. paturi pentru copii de fier. am putea prezenta cele două scheme sintactice astfel: a) din punctul de vedere + al + substantiv în genitiv = cu articol. într-o formulare mai puţin teoretică. cu condiţia respectării regulii de articulare: Din punctul de vedere al teoriei. în sintagma casa de odihnă a sindicatelor. el înţelege că respectiva instituţie este "numai pentru copiii din Baia-Mare". friptură de porc înăbuşită. în segmentul Spitalul de/pentru copii din Baia-Mare. un spital de copii foarte modern. Facem din nou precizarea că acest artificiu de repoziţionare este necesar numai când conexiunile logico-sintactice sunt ambigue. posibilă teoretic. adjectivul . măsura luată a reprezentat un eşec. De pildă. eliminând tentaţia unor false conexiuni. Exemplu: Din punctul de vedere al partidului nostru. măsura luată a reprezentat un eşecl Expresia substantivală punct de vedere este. cizme pentru dame de piele. 49. lipsită de naturaleţe. regentul unui atribut determinativ (al efectelor). Uneori însă nu avem de ales. repetăm. Eventual o exprimare ca Spitalul de copii al municipiului Baia-Mare ar putea împăca lucrurile. De exemplu. b) din punct de vedere + adjectiv = fără articol.în rest. măsura luată a reprezen tat un eşec sau Din punctul de vedere al efectelor economice. stăm bine (b). prezenţa articolului definit la termenul determinat este obligatorie. stăm bine (a). La fel. lucrurile se schimbă: Din punct de vedere economic.

determinat hotărât/nedeterminat. Din Clujul cel v e c h i se mai păstrează doar centrul. Mergem la Vişeul de Jos. poziţii sintactice care reclamă prezenţa articolului). Numele proprii nu au categoria morfologică a determinării. Observaţie. Toponimele străine sunt supuse şi ele aceleiaşi reguli. Oricum. la fel. Am vizitat Clujul (Parisul Vişeul. Luxemburgul e mic. se utilizează ca apoziţii pe lângă un termen generic: Am vizitat statul Chile (statul Peru. -u nu este un morfem al determinării. în particular. Orăştie etc. Ei tratează sintagma din punct de vedere ca pe o locuţiune prepoziţională limitativă. a unor aspecte teoretice care privesx articularea substantivelor româneşti. denumirea Feleac sau Feleacu. cu alte cuvinte. ci o simplă terminaţie nesemnificativă. Puţinele toponime feminine care în forma-tip sunt fără -a (Tărgovişte. ele au întotdeauna un caracter determinat şi nu intră în jocul celor trei opoziţii menţionate mai sus. nu admit articularea. este un fapt frecvent reperabil astăzi. Din perspectiva morfologică. în faza actuală suntem obligaţi să-i aplicăm regulile specifice unei îmbinări libere. Tendinţa unor vorbitori de a folosi varianta nearticulată. determinat nehotărât/nedeterminat) sau (2) s i n t a c t i c (sunt funcţii. Această interpretare nu este lipsită de un anumit suport logico-gramatical şi de o anumită şansă de confirmare în viitor. . Mă simt ca în Luxemburgul de altădată. Vişeul. . Articularea unui substantiv este motivată (l)morfo logic. Am vizitat Târgoviştea (Orăştia) în anul acesta. nu este un articoL propriu-zis. Sighet etc). chiar dacă această îmbinare tinde să primească. în genera]. . Am vizitat Luxemburgul. Articularea motivată sintactic este altceva şi diferenţiază net cele două categorii de nume proprii. sau fără -u): Merg până la Ardelean/Ardeleanu (c. Sighetul etc. invariabilă. Ardelean/Ardeleanu este bolnav (subiect). a) Antroponimele nu cunosc nici această articulare. o construcţie fixă.în funcţia de subiect. Alte exemple: Am fost în Luxemburg. indiferent de natura determinantului. ele îşi păstrează forma iniţială (care poate fi cu -«. 1. dar Târgoviştea (Orăştia) este frumoasă. Având tocmai rolul de a individualiza şi a identifica un anumit "obiect". L-am vizitat pe Ardelean/Ardeleanu (c. regula articulării se aplică obligatoriu: 118 Clujul (Parisul. Cele care. un alt statut. Vişeu. nu este expresia unei opoziţii de conţinut. în ambele situaţii (Ardeleanu. în perspectivă.) se conformează şi ele "articulării sintactice": Mergem la Târgovişte (Orăştie). în cea de complement direct sau ca regent al unui atribut determinativ. 117 50. circumstanţial). şi cea a numelor proprii. faptul că o persoană se numeşte Ardelean sau Ardeleanu nu are absolut nici o relevanţă. 2.) este frumos. în prealabil. b) Toponimele se comportă diferit sub aspectul articulării.în poziţia de complement circumstanţial nu reclamă articol: Merg la Cluj {Paris. direct). republica San Marino. Mergem la Vişeu de Sus sau Mergem la Vişeul de Sus? Răspunsul la această întrebare presupune lămurirea. Indiferent de funcţia lor sintactică. aşa cum s-a întâmplat în exemplele anterioare cu toponimul Paris. Feleacu). Sighetul etc).neglijăm obligativitatea articolului. pentru comuna din vecinătatea Clujului. este o problemă exclusiv formală. din motive fonetice. pentru a marca una dintre cele trei opoziţii ale categoriei determinării (determinat hotărât/determinat nehotărât.

la prescurtări (dr. prezenţa lui -/. de la formulele utilizate în semnături. funcţii. Sighetul Marmaţiei. similar compuselor care se scriu deja într-un singur cuvânt (Câmpulung). Fenomenul are o manifestare identică şi la substantivele comune. chiar şi în aceste condiţii fonetice.Cluju trebuie vizitat (varianta pronunţată). In special primul este des folosit fără articol: A fost cazat la hotel Napoca. Toponimele simple terminate în -u (Malu. cel puţin în cazul substantivelor de la a. Deveselu. se manifestă o frecventă abatere de la această normă. Prin urmare. Dacă semnăturile şi firmele comerciale pot fi exceptate oarecum de la regulă. Omu. restaurant. Sudura lor internă este mult mai mare. dar scriem Omul nu-i maşină. Omu nu-i maşină. substantivul (Izvorul Crişului. Şimleu Silvaniei. din păcate. etc. Panourile indicatoare de la intrarea şi ieşirea din aceste localităţi popularizează şi ele. cu cât. grade militare. Rotam). Arpaşul de Jos.) au un regim asemănător cu cel al antroponimelor (Munteanu. Considerăm că se impune o adecvare a acestor denumiri la rigorile gramaticale şi ortografice ale limbii scrise {Vişeul de Sus. dar numai pentru exprimarea orală. acad. doctor. Timişul de Jos). de pildă. Vişeul de Sus trebuie vizitat (scris) . Ardeleanu. Feleacu etc. ca o excepţie. Tărgu-Jiu. un rol hotărâtor a avut alcătuirea firmelor şi reclamelor. renumitul doctor Ionescu. Aserţiunea este valabilă şi când substantivul-regent este la plural: Roşiorii de Vede. Turnu-Severin..Vişeu de Sus trebuie vizitat (oral). Unele au o flexiune terminală (Târgu-Mureşului). Tărgu-Neamţ. manifestate şi în desele inversări de topică (Napoca Hotel. prin statutul lor special. prof. economist Măria Ionescu etc. 119 b) Ideea că vocala -w poate prelua funcţia articolului hotărât este corectă {Arpaşul de Sus > Arpaşu de Sus). profesii. Olaru. TărguOcna. Râmnicu-Vâlcea etc. Cristuru Secuiesc etc. colonel Tiberiu Stan. forme ca: Izvoru Crişului. b) în îmbinări cu substantivele hotel. în ultima vreme. ing. la normele ortoepice. Cristurul Secuiesc etc). reclamă ca apelativul-regent să fie articulat (direct sau indirect): oraşul Cluj-Napoca. col. Numai stilul solemn impune. Varianta din stânga o raportăm la normele ortografice. Mai nou.principatul Monaco. constituirea unei forme articulate (Peru-ul.. Toţi pronunţăm. pronunţarea lui -/. indiferent dacă atributul este adverbial (Vişeul de Sus. Toponimele de tipul: Târgu-Mureş. dar fără articol. Este de presupus că răspândirea acestor forme greşite a pornit. utilizarea atributelor de identificare în propoziţii şi fraze impune respectarea exigenţelor de articulare. Sighetul Marmaţiei. Aceasta cu atât mai mult. Intim Bar etc). a) Toponimele româneşti cu structura substantiv + atribut determinativ se supun regulii "articulării sintactice" a termenului regent. Târgul Secuiesc).. cea din dreapta. de aceea nu reclamă. Tokio-ul). Exemplu: 120 Au participat academician Victor Popescu.. Vălenii de Munte etc. nici în scris. Ion Pop. Vorbeşte inginer Ion Popescu sau Vorbeşte inginerul Ion Popescul Atributele de identificare. Postăvaru. cu vădite influenţe străine. bar. oraşul Tokio etc). Pentru situaţia de la b.) sau la substantive întregi. c) Nomenclatorul localităţilor din ţară "oficializează" varianta "pronunţată" a toponimelor cu structura substantiv + atribut determinativ. compuse pe principiul nominativ + nominativ. Observaţii. mai ales în următoarele situaţii: a) Când este vorba de titluri. La unele se încercă. Râul de Mori) sau adjectival (Ceanul Mare. putem avea: Clujul trebuie vizitat (varianta scrisă) . cum este Ion Popescu în propoziţiile din titlu. de regulă. Bragadiru. romanul "Moromeţii" etc. Vişeu de Sus/de Jos. se observă o extindere periculoasă a . 51. marchează prin linioară absenţa lui -/. unde se apelează.

iar gestul lor este privit ca o manifestare de snobism lingvistic. Al doilea component (media) este important. fr. înregistrânduse mari oscilaţii. dar şi dincolo de aceste zone. în engleza americană a fost vorba de o structură mai amplă. Recunoscând importanţa acestui neologism. După cum se vede. Asemenea exprimări sunt incorecte şi trebuie evitate. O vedetă a mass-media americană .. cu genitivul marcat desinenţial şi prin articol). Corect: Vorbeşte inginerul Ion Popescu.nu are importanţă pentru discuţia noastră. (= substantiv feminin. în limbajul gazetăresc. Mai ales după revoluţie. Locuiesc în bloc A. iar acordul cazual se realizează cu inconsecvenţă.. Din punct de vedere fonetic. La început. a devenit un cuvânt la modă. lucrurile par a se fi clarificat definitiv. mass) . Altfel spus. televiziune.şi el un cuvânt internaţional (lat. face puţină ordine. întruniri profesionale. Se înţelege că prima variantă din titlu intră în aceasta categorie. cu genitivul nemarcat desinenţial). prin evitare. Sub aspect gramatical. pentru că de la el pleacă ezitările de încadrare . astfel încât trebuie să avem grija articulării substantivului care indică profesia. mass-media este tratat când ca un substantiv neutru la plural. cu genitivul marcat sintagmatic. când ca un feminin singular. la cele două adjective care îl încadrează). Mulţumim mass-media locale pentru ajutor sau Mulţumim mass-mediei locale pentru ajutori Substantivul mass-media este un anglicism apărut relativ recent în limba română. a avut câştig de cauză aspectul grafic [mass-media] şi nu pronunţarea din engleza americană [maes-midie]. redusă apoi la un cuvânt compus mass-media) formă mai economicoasă. pentru că este un termen necesar. 122 S-a alăturat mass-mediei din opoziţie (■» substantiv feminin. în autoprezentări nu putem recurge la domn şi doamnă (exceptând unele 121 situaţii speciale). funcţia. Dificultatea adaptării este cauzată de câteva caracteristici ale elementelor care alcătuiesc acest cuvânt compus. Ca termen iradiant în acord. impune verbului sau adjectivului fie singularul.. Mass-media românească n-a reflectat corect acest important eveniment (= substantiv feminin. încercările sporadice ale unor români anglofoni jde a schimba cursul lucrurilor nu credem că mai pot modifica această direcţie. Aceasta simplifică puţin lucrurile. adaptarea merge mult mai încet. plural). în prezentările care se fac unor persoane la radio. gradul etc. engl. pune sub o uriaşă cupolă semantică o realitate relativ nouă. Reacţia întregii mass-media maghiare . Sunt inginerul Ion Popescu. Apariţia substantivelor domn sau doamnă în faţa apelativului care indică gradul.. etaj VII. 52. cât mai naturală şi mai rapidă. determină deplasarea articolului la substantivele menţionate: Vorbeşte domnul inginer Ion Popescu.. singular. funcţia. cu dativul marcat prin desinenţă şi articol). mass-communication media. singular. politice etc. invariabil. (= substantiv feminin. Termenul prim (mass) . masse. la sistemul limbii române. care s-a şi impus ca atare. în continuă expansiune şi diversificare. Câteva exemple: Mass-media româneşti n-au destul impact asupra factorilor de decizie (= substantiv neutru. singular). fie pluralul.la a şi b: Vântul bate din sector nordic. Obligaţiile morale ale mass-mediei de la noi. Din păcate.nearticulării apelativului-regent la structuri care depăşesc condiţiile menţionate. singular. Prin sensul său generic. A apărut o nouă statuie în cartier Andrei Mureşanu. titlul.. massa. care s-a impus şi care va rămâne în limba română. singular. apare legitim interesul pentru adaptarea lui. a dobândit o circulaţie remarcabilă: în discursurile politice.(= substantiv feminin. invariabil sau flexionat.

Intrând în limbajul general aceşti termeni tehnici s-au dezetimologizat parţial (semantic şi gramatical). în cercul specialiştilor. după cum se ştie. deocamdată. Nu respingem. Pentru vorbitorul român însă. Morfemul -a este. când e vorba de cazul dativ. au o circulaţie mai redusă. asocieri ca ale mass-media româneşti sau mass-media au reflectat sună foarte straniu. Nu mai sunt percepuţi ca plurale ale unor neutre latineşti. de tipul armată. nici păstrarea grafică a formei latineşti. mult spre baza acesteia. atragem şi noi atenţia asupra asocierii pleonastice mijloace mass-media. erată. la care să se adauge flectivul românesc. coriggenda (pluralul lui coriggendum) şi. Fireşte. în schimb. într-o primă fază de adaptare. ci din seria celor dintâi (agendă. la care accentul cade pe ideea de unitate. Grafic. trebuie respinsă la timp devierea semantică spre un concret excesiv. articulat definit". Iar faptul că ne gândim la un asememnea vorbitor este justificat de circulaţia cuvântului mass-media. la singular. El este tot mai mult simţit astăzi. studenţime. cu sens colectiv. singular. ci ca substantive feminine obişnuite. agendelor etc. pentru genitiv-dativ. cuvântul agendă. Există.gramaticală şi tot el poate oferi soluţia optimă pentru „românizare". Nu este însă o fază absolut necesară. în încheiere. Şi totuşi. care au pătruns în limba română. iar cel verbal are câmp limitat de manifestare şi este marcat destul de discret. nu şi în pronunţare. ca în următorul enunţ. cu desinenţa -a pentru plural (în scriere. De asemenea. spre înţelesul îngust de „aparat". exprimarea cea mai firească ni se pare cea în care este utilizată varianta „românizată": Mulţumim mass-mediei locale pentru ajutor. având în vedere nevoia de adaptare cât mai rapidă a acestui neologism. ca un substantiv feminin. sau erată. obligatoriu. atât dublul s. încât să poată fi admis ca semn al pluralului sau al genitiv-dativului. după cum s-a văzut). Cu atât mai mult. agendei. eratele etc). de ansamblu. în care substantivul amintit este tratat ca un feminin obişnuit. care nu mai este atestat doar de vârful piramidei lingvistice. înregistrarea substantivului mass-media. despărţit prin cratimă (media-ei). Aşa stând lucrurile. de pildă. prea specializat ca marcă a categoriilor de „feminin. eratei. unei agende. cu substantivul în discuţie? O prognoză plauzibilă s-ar putea da observând soarta altor substantive neutre latineşti. cum arătam la început. şi cu care acordul adjectival şi cel verbal se fac. Ce se va întâmpla. „Reprezentanţii mass-mediei româneşti" etc. nu pe cel capabil de etimologie gramaticală sau de transfer interlingvistic. ca şi acceptarea unei forme cazuale invariabile. nominativ-acuzativ. păstrându-şi statutul de termeni tehnici. nu pe cea de pluralitate. 124 . întâlnit într-un cotidian de mare tiraj: I-a dat cu mass-media în cap („aparat de filmat"). noi credem că viitorul va fi al formelor de tipul: „întreaga mass-medie românească a protestat. nomenclatură etc. cu opoziţii flexionare specifice acestei subclase: o agendă. în lucrările noastre lexicografice şi normative. adaptarea latinescului agen123 da (pluralul lui agendum). în română. mass-media nu face parte din categoria ultimelor două exemple. care n-au simţit nevoia să-i „românizeze". în orice caz. are o justificare solidă. addenda (pluralul lui addendum). Media. direct sau prin altă filieră. Păstrarea lui massmedia în formă invariabilă este simplu de realizat într-o limbă în care cazurile se exprimă prepoziţional. în acest caz. acordul adjectivului este inexistent. de românii care-1 utilizează. cât şi cratima. agendele. erată). este pluralul latinescului medium {„mijloc"). se pot menţine. (respectiv. Prin urmare. păstrat de engleză în varianta latinească. de la errata (pluralul lui erratum). Este vorba de un colectiv complet. dat fiind statutul său de cuvânt internaţional. dar tot sub unica formă a pluralului în -a. parţial. trebuie să admitem că sunt situaţii diferite: ceea ce a mers foarte bine pentru engleză nu se prea potriveşte pentru română. în speranţa evitării ei în exprimare. ca un neutru plural. ci. îl avem în vedere pe vorbitorul mediu.

substantivele formate din iniţiale (CFR. Cum se procedează cu substantivele rezultate din abrevieri? Răspunsul comportă nuanţări. = „Convenţia Democrată Română"). BNR. Renel. CEC. Renel = „renel". de vârsta şi experienţa sa.. ortografic şi ortoepic al limbii române prezintă astăzi un interes real. cazuri care. Ion citeşte. au caracter analizabil. se impun câteva precizări în legătură cu procedeul compunerii prin abreviere. Bancorex. Romgaz etc. Producţia internă a cuvintelor de acest tip este substanţial îmbogăţită de abrevierile internaţionale: BBC. (2) Varianta cu citire prescurtată (CDR = „cedere"). SUA. Tarom. Rompres = „rompres". NATO. Segmentul un reprezentant al CDR. OJT. Un aspect delicat. tehnicoştiinţific. se citeşte „un reprezentant al Convenţiei Democrate Române". Pronunţarea poate fi alfabetică (se citesc literele ca în alfabet: CDR = „cedere". pe măsură ce aceasta se estompează. . devenit foarte productiv în româna actuală şi chiar excesiv de prolific după 1989. CIA. USA. CEC. ONU = „onu". se transformă destul de rapid în abrevieri reale . PNL. CFR = „cefere") sau silabică (literele iniţiale se citesc cursiv. 125 Abrevierile de tipul A sunt compuse din iniţiale. ci pur şi simplu ca marcă obligatorie pentru caz (aici.abrevieri cu citire (pronunţare) unică. UNESCO. După cum se vede. această deplasare depinde de cunoştiinţele. dar nu şi Mă adresez Ion. pentru alţii. Rompres. firme. ONU. . Utilizate la început în limbajul oficial (economico-social. UFO ş. evidenţiat şi de întrebările din titlu. spre deosebire de nominativ şi acuzativ. preluate de limba vorbită. . aceste abrevieri au pătruns treptat în vorbirea curentă. CIA = „siaiei".Tipul B . de cultura fiecărui vorbitor. dar nu ca morfem al determinării (numele proprii nici nu au nevoie de aşa ceva). FBI. ţări etc. Spre deosebire de dv. pu „ceece". îl constituie exprimarea cazurilor. Putem spune. . nu admit morfem cazual zero. Agromec. reclamă o marcă formală concretă. ele sunt simple abrevieri grafice (exact ca dv.53. ONT. de aceea adaptarea lor la sistemul gramatical. SNCFR. dativ).Tipul A . AFP. ca într-un cuvânt obişnuit: CEC = „cec". în funcţie de anumite particularităţi ale abrevierilor.a. de aceea prezentăm următoarea clasificare: . abrevierea respectivă migrează spre tipul B (citire unică). avem de a face cu nume de instituţii la diferite niveluri. pentru „dumneavoastră" sau dl. Pentru a doua structură trebuie să apelăm la articolul lui {Mă adresez lui Ion). dl. care nu au decât varianta (1). asociaţii. cu dublă prescurtare: scrisă şi pronunţată. UEFA. cât şi cele formate din fragmente de cuvinte (silabe iniţiale. PDSR. prescurtată: Tarom = „tarom". l a NATO-ului. CDR etc). l NATO sau a organizaţiei NATO ? l înainte de a da răspuns la întrebările din titlu. CDR. şi nu „oneu") La unele abrevieri împrumutate se mai păstrează citirea alfabetică din limba de origine (BBC = „bibisi". aşa cum. de pildă. SRI.R. secvenţe nesilabice etc): Astra.varianta (2) -. 1RSOP etc). pentru „domnul"). Este vorba mai ales de genitiv şi dativ. de vechimea prescurtării etc.D. A A A A veni t veni t veni t veni t u n u n u n u n reprezentan t reprezentan t reprezentan t reprezentan t a NATO. FBI = „efbiai") Variantele (1) şi (2) ale tipului A circulă paralel atâta vreme cât vorbitorii cunosc semnificaţia fiecărei litere. OMS. Avem în vedere atât compusele alcătuite din litere iniţiale (CFR. pentru unii CEC nu mai este o abreviere analizabilă („Casa de Economii şi Consemnaţiuni"). în sensul că vorbitorii ştiu semnificaţia fiecărei litere. în varianta (1). Fireşte. FIFA. organizaţii. integrală (C. administrativ).abrevieri cu două citiri (pronunţări) posibile: (1) Varianta cu citire extinsă. De pildă.

la abrevieri. „al onu" (ONU). fiindcă preferinţa pentru brevilocvenţă este în spiritul vremurilor moderne. „al irsop" (IRSOP). Structura un reprezentant al CDR. dar vocala e.credem noi . c) Cazul dativ.de prezenţa articolului al {a. De aceea. ai. genitivul. prin: . ale) în faţa abrevierii. nu mai au un morfem cazual încorporat. Aceasta înseamnă o exprimare explicită a raporturilor cazuale de care ne ocupăm. din cauza necunoaşterii englezei. au marca de caz inclusă. pentru publicul larg.construcţii de tip apozitiv. Reţinem. Perceput de vorbitori ca un fel de marcă suplimentară a genitivului (se şi numeşte „articol genitival"). prin aceleaşi mijloace menţionate şi la tipul A. . nu are şi nu a avut niciodată o variantă (1). trebuie să recunoaştem.Nu putem conta prea mult pe varianta (1) atunci când apelăm. fără a mai lăsa impresia unui genitiv marcat. reprezentate de varianta (2). indiferent dacă pentru emiţător/receptor sunt analizabile sau nu. prin urmare. abrevieri care se pronunţă silabic şi se termină în consoană.articolul hotărât: Am acordat CDR-ului încrederea noastră. feminin. şi anume: . în primul rând) ar trebui să ţină seama de câteva din aspectele semnalate până aici. de regulă. el anunţă apariţia acestui caz la dreapta sa. autorul textului scris nu mai poate conta pe o desinenţă cazuală încorporată. Asemănarea aproximativă cu o veritabilă desinenţă a dus la acceptarea acestui fals genitiv şi pentru alte abrevieri care se termină în vocală: „un reprezentant al femei" (FMI). în pronunţare. din motivul arătat. care nu mai dispune de o marcă suplimentară anticipativă (al. Revenind la problema celor două cazuri (genitiv şi dativ). . multe abrevieri nu mai au caracter analizabil. cea cu reală abreviere. în sintagma „un reprezentant al cedere" nu apare un veritabil morfem al genitivului. atunci când scriem. d) Cei care scriu (gazetarii. ca în Am comunicat Bancorex decizia noastră. putem formula următoarele constatări. încorporată. „un reprezentant al refege" (RFG). Cât despre acceptarea unui dativ nemarcat. Excluzându-se. în primul rând. această exprimare a prins şi se răspândeşte tot mai mult. . este. varianta extinsă. „al uresese" (URSS) etc. chiar dacă cel care citeşte ştie că înseamnă „Transporturile Aeriene Române". pentru tipul A: a) Abrevierile care aparţin variantei (1).Aşa stând lucrurile. Exemplu: un reprezentant al CDR = „un reprezentant al Convenţiei Democrate Române". duble (grafică + pronunţată). seamănă cu o desinenţă de genitiv. cu citire extinsă. obligativitatea exprimării explicite a cazurilor genitiv şi dativ. singular (ca în unei eleve). în care termenul regent devine purtătorul mărcii genitivale sau dativale: Am acordat alianţei CDR încrederea noastră. O citire ca „Am acordat cedere încrederea noastră" nu este recomandabilă. ai. trebuie marcat şi desinenţial. a. în ciuda prezenţei lui al. b) Abrevierile reale. A venit un reprezentant al postului BBC. nu acceptă varianta (2) cu falsă desinenţă. „al redege" (RDG). Tarom = „tarom". Faptul nu e străin .NATO („North Atlantic Treaty Organisation"). Abrevierile de tipul B (formate. Acesta însă. Pentru aceştia. „al sua" (SUA) etc. nici nu poate fi vorba. „al peceuse" (PCUS). citită „un reprezentant al cedere". se spunea curent: „cece al pecere" (CC al PCR). şi înainte de 1989. De exemplu. varianta (2): . în al doilea rând. A venit un reprezentant al BBC-ului. Sunt evitate însă citirile „un reprezentant al cec" (CEC). Probabil aşa se explică toleranţa faţă de o asemenea citire din partea unor cer126 curi tot mai largi de vorbitori. Să ne amintim că. e bine să avem în vedere varianta (2). Şi totuşi. din silabe sau fragmente nesilabice) au citire unică. integrală. de o gramaticalitate cel puţin îndoielnică. din finalul abrevierii. CEC şi NATO aparţin tipului B.articolul definit: un reprezentant al Tarom-ului. există suficiente motive să credem că. în scris. o formulare ca un reprezentant al Bancorex trebuie respinsă. ale).

de articularea abrevierilor ca mijloc de exprimare a unor cazuri (genitiv. avem de stabilit şi nu e uşor . este obligatoriu articulat. Tot aşa: Am avertizat Renel-ul. Monaco-ului. unele abrevieri acceptă cu greu ataşarea articolului. SRI. „neitău") şi preluată ca atare în română („nato" . Exemplu: Am avertizat C. sentimentul unei exprimări tautologice.). (b) Punctuaţia abrevierilor literale (tipul A) este liberă. Tarom-ul. o organizaţie internaţională etc. genul proxim pentru marea majoritate a abrevierilor {firmă. ci unui regent care reclamă o determinare genitivală {un reprezentant al. companie. Chiar dacă apare într-o limbă străină. Din perspectiva celor discutate aici. toponimul Cluj.A venit un reprezentant al alianţei NATO. Bankcoop etc. al Peco-ului formulă greoaie. Substantivul organizaţie este încoiporat în forma extinsă a abrevierii {North Atlantic Treaty Organisation). în funcţie de gen. prin analogie cu cele veritabile. . aproximativ). dar Tarom. Femininele. la declinare. Reamintim că româna reclamă uneori şi o articulare cu motivare exclusiv sintactică.. instituţie. în ceea ce priveşte apariţia punctului după fiecare iniţială. firească pentru abrevierile literale (tipul A). de aceea formularea ideală ar Tr. între altele. Peco-ului. al companiei Peco etc. . Internet-ul etc.. reprezentantul UNESCO.A venit un reprezentant al organizaţiei NATO . de tipul Tokio-ului. . din motive fonetice (ex. devine acceptabilă mai ales că are virtutea de a simplifica puţin lucrurile într-o zonă cu destule dificultăţi. fapt care şi explică. Există.varianta cea mai bună. Bancorex-ul. Bancorex etc. în situaţia dată. totuşi. varianta (2) . ca model structural. Una ar fi cea a scrierii cu majuscule.R. în cazul în care autorul scrierii doreşte să precizeze că are în vedere citirea extinsă. din motive fonetice. dativ). evitarea lor în anumite condiţii. dez- .D. Astra.formulare tolerabilă.A venit un repezentant al Nato-ului . .cu pronunţare prescurtată în engleză (aprox. se ridică două probleme. datorită finalului vocalic şi prezenţei lui al (genitivul asimilat. La tipul A (abrevierile literale) utilizarea cratimei nu admite excepţie. Abrevierile de tipul B au un tratament diferit. Deci: SNCFR.: alianţa NATO. formula se impune prin uz.127 . dar greoaie. pentru că abrevierea {NATO) nu este ataşată unui termen generic (ex. Renel. că .A venit un reprezentant al NATO . deşi este nume propriu: Am vizitat Clujul (nu Am vizitat Cluj). nu înainte însă de a preciza că NATO este o abreviere de tipul A.. operând doar o abreviere grafică. reporter AFP. un set de 15-20 de substantive care pot acoperi. secretarul ONU.. în parte. Cele două soluţii recomandate aici prezintă uneori dificultăţi. Stilul gazetăresc a impus aceste false apoziţii. o societate comercială. A doua problemă este cea a cratimei care desparte abrevierea de articolul definit. dându-le o utilizare foarte largă. al reţelei Internet. Romgaz. Pe de o parte. UNESCO etc. 128 Alte observaţii: (a) Ne-am ocupat aici. dar şi nearticulat: hotărâre FIFA. dar Am avertzat CDRul că. De exemplu. Rompres. cu observaţia că. dar nejustificată la tipul B. (c) Sub aspect ortografic.dacă abrevierea respectivă indică o regie autonomă. încercăm să afăm răspuns la întrebările din titlu. trebuie să ne ferim de sintagme tautologice: al băncii Bancorex. cu excepţia literei iniţiale. . Altele ne pun în încurcătură atunci când încercăm să găsim un termen generic potrivit pentru asocierea de tip apozitiv. un institut. acţionari Bankcoop etc...citire silabică). el creează. Considerăm că scrierea marcată cu puncte ar putea fi un semnal pentru cititor. termenul generic nu a fost inspirat ales. mai ales cu regent articulat: conducerea NATO. care. măsurile Bancorex etc.. în poziţie de complement direct.. comunicatul Rompres. rar folosită). capcane. nu Am avertizat Renel. alianţei NATO). societate etc). Discutabilă sub aspect gramatical.A venit un reprezentant NATO . în linii mari.falsă construcţie de tip apozitiv. pentru cunoscători. forme care suportă cu greu ataşarea articolului.exprimare gramaticală. Pe de altă parte. De pildă.structuri de tip apozitiv: un reprezentant al companiei Tarom.

dintre cele două forme paralele.voltă şi o desinenţă internă. nu se pune problema incorectitudinii. tustrei fraţii). adjectivul întreg. Formula este acceptată de toată lumea. nu şi înţelesul propoziţiei. articolul este unica marcă a cazului. ca adjectiv. Sub aspectul conţinutului. Utilizarea lui al sau a vizează aici doar raporturile sintactice interne. Ambele forme (al/a) se pot justifica. sunt cam greu de separat în abreviere plus articol. în topica adjectiv + substantiv. La singular. La nominativ şi acuzativ însă. Dificultatea este generată de faptul că atributul din dreapta articolului posesiv poate fi raportat. încadrându-se în regula generală a articulării primului constituent (întregului stadion/stadionului întreg). La genitiv şi dativ este utilizat un sinonim. în ambele poziţii. după modelul lui tot. de aceea. adjectivul întreg poate să apară şi nearticulat. Uneori intervin şi alte elemente care complică acest acord. a. tău. ale. b) Adjectivele pronominale de întărire (însuşi directorul. Un caz aparte îl reprezintă cuvântul tot. dacă este vorba de articolul hotărât {prietenul bun/bunul prieten). pentru ambele cuvinte {bunului prieten/prietenului bun). dacă este nehotărât (un prieten bun/un bun prieten). a. Vorbitorul poateîntâlni trei situaţii distincte. când cele două substantive sunt de genuri sau numere diferite. urmată de al. el formează sintagma cu substantivul numai la nominativ şi acuzativ şi nu acceptă articol definit. articolul vizează. considerăm că opţiunea pentru această variantă ar trebui încurajată: întregul stadion aplaudă. fără cratimă: Astrei. Nivelul de pregătire a elevilor este bun. 129 încât putem spune că are loc. dar forma lui este controlată de alt termen. întreg stadionul aplaudă sau întregul stadion aplaudă! Grupul substantiv + adjectiv/adjectiv + substantiv are în limba română o articulare sintagmatică: articolul este plasat în faţa sintagmei. 55. numai substantivul. N-am dori să se tragă de aici concluzia că. cel puţin la aceste două genuri. după cum se vede şi în enunţurile din titlu. La sintagmele masculine şi neutre. Totuşi. Cele mai multe probleme le ridică structura substantiv + prepoziţie + substantiv. ale) este ataşat de regulă unui genitiv sau unui posesiv (meu. ai. contrar regulii generale. având în vedere că. oricare dintre cele două soluţii este bună. care 130 nu o dată se află la distanţă mare în enunţ. atât la nivelul (= nivelul elevilor). şi o declinare sintagmatică. . Lar cealaltă acoperă toată paradigma flexionară (întregul stadion/întregului stadion). care este acelaşi în ambele variante. Există însă în limba română câteva adjective incompatibile cu articularea formală. indiferent de locul ocupat în sintagmă (tot stadionul/stadionul tot). cogeamite bărbatul). la asemenea structuri. 54. ai. Exemple: Nivelul de pregătire al elevilor este bun. pe lângă flexiunea articolului. cât şi la pregătire (= pregătirea elevilor). înşişi profesorii). în orice împrejurare. ca subordonat. Acesta acceptă articolul definit. de aceea este preferabilă scrierea continuă. sau se ataşează primului constituent al grupului. întrucât atributul elevilor poate fi raportat. său etc). la oricare dintre aceste substantive. ca prim termen al sintagmei. ele transferă articolul definit la termenul al doilea. Planurile de restructurare ale guvernului nu s-au aplicat sau Planurile de restructurare a guvernului nu s-au aplicat! Articolul posesiv (al. c) Numeralele colective cu valoare adjectivală (amândoipărinţii. prima (întreg stadionul) are o aplicabilitate limitată Ia nominativ/acuzativ (nu se spune întreg stadionului). teoretic cel puţin. Sunt în asemenea situaţii: a) Unele adjective invariabile (ditamai lunganul.

în situaţia de la b. de data aceasta. construcţii fixe sau simţite ca atare (cal de mare. încercările de respingere ale inamicului au reuşit. că structura discutată aici (substantiv + prepoziţie + substantiv). Multe dintre structurile substantiv + prepoziţie + substantiv sunt locuţiuni. deoarece singurele asocieri posibile sunt ridicarea nivelului şi substituirea disciplinei. în orice caz. impune asocierea încercările inamicului şi prezintă. Direcţiile de evoluţie a societăţii nu sunt bine conturate. de substantivul de pe poziţia întâi: Caii de cursă ai fermei au fost vânduţi. Cele două exemple date mai sus nu trebuie să conducă la ideea că. dar au un conţinut diferit. merită să fie tratată cu atenţie sporită. cele două formulări ale următorului enunţ: încercările de respingere a inamicului au reuşit. punct de vedere. Aceasta simplifică foarte mult acomodarea articolului: punctul de vedere al şefului. termenul prim îşi împune categoriile gramaticale. Atributele nivelului şi disciplinei nu pot fi raportate la substantivele aflate la plural. adăugăm: Direcţiile de evoluţie ale societăţii nu sunt bine conturate. 56. a. Omul de casă al directorului n-a venit. Să se examineze. spre edificare. Poliţiştii apar în ipostaze diferite (agent sau pacient al acţiunii). utilizarea lui a. de fiecare dată. c) Ambele variante sunt corecte din punct de vedere gramatical. Diferenţe de sens apar şi în formulările: 132 Muzeul de istorie a Transilvaniei (= istoria Transilvaniei).lta. substantivul de pe poziţia a două se impune cu regularitate în acordul articolului posesiv. Alt exemplu: Acţiunile de calmare ale poliţiştilor au avut efect. ale. în . Acţiunile de calmare a poliţiştilor au avut efect. certificat de naştere. ai. Eforturile de ridicare a nivelului calitativ sunt insuficiente. sperăm. din cauza unor restricţii combinatorii: eforturile nivelului şi încercările disciplinei 131 sunt îmbinări improprii. copil de trupă etc). cal de bătaie. în unele cazuri. Constatăm că. încercările de substituire ale disciplinei cu tirania au eşuat. prin pluralul ale. La fel se prezintă lucrurile când este vorba de enunţul din titlu: oricum este corect. sub aspect gramatical. casele de odihnă ale sindicatelor etc. La exemplul de mai sus. concomitent. certificatul de naştere al soţiei. b) Numai o variantă este corectă din punct de vedere gramaticalsemantic: Eforturile de ridicare ale nivelului calitativ sunt insuficiente. cititorul s-a convins. în orice caz. după cum utilizăm o formă sau a. în mod obligatoriu. Un coleg şi o colegă a fiului meu au plecat în excursie sau Un coleg şi o colegă ai fiului meu au plecat în excursiei Atributul genitival fiului are regent multiplu (un coleg şi o colegă). Iată două exemple în care articolul este controlat formal. In asemenea îmbinări. Gradul de civilizaţie al unui popor este uşor de constatat. urmată de al.a) Ambele variante sunt acceptabile gramatical şi sunt echivalente din punct de vedere semantic. Muzeul de istorie al Transilvaniei (= muzeul Transilvaniei). depinde în ce postură vrem să prezentăm guvernul (ca obiect sau ca subiect al restructurării). intenţiilor sale de comunicare. inamicul ca învingător. Gradul de civilizaţie a unui popor este uşor de constatat. cuvinte compuse. care devin ale întregului ansamblu. în exclusivitate. încercările de substituire a disciplinei cu tirania au eşuat. El trebuie să verifice. Aici se impune. Varianta a doua. uneori total opus. există chiar o condiţie favorizantă pentru acest model de acord. dacă forma articolului posesiv pentru care optează răspunde exigenţelor gramaticale şi. deoarece şi eforturile şi încercările reclamă un genitiv cu alte trăsături semantice. Prima variantă sugerează sintagma respingerea inamicului şi prezintă inamicul ca învins.

când este vorba de un regent multiplu. care se va rezolva cu timpul. ci în dreapta acestuia. încă în uz. 133 Observaţii. ambele norme funcţionează. Prin urmare. Deocamdată. Totuşi. Noul acord se impune tot mai mult. de aceea ele favorizează norma veche (singularul): Observarea şi anunţarea la timp a acestor reguli contează foarte mult în statul de drept. defective de plural. ca de obicei (vezi un coleg al fiului meu). dintre cele două for- . Aşa se explică şi aici apariţia pluralului (ai). în realizarea cu pregnanţă şi impunerea ideii de pluralitate. întrucât sporeşte gramaticalitatea şi claritatea relaţională a unei structuri sintactică. Regentul atributului pronominal nu este plasat în stânga articolului. de aceea articolul posesiv trebuie să facă acordul sărind peste pronume: al cărei efect I I La rândul său. admite aici un acord prin atracţie. fostele supine etc. exact ca în colegul şi colega mea (sau colega şi colegul meu). un dublu acord. 2. articolul posesiv trebuie raportat. Norma veche. pronumele relativ se orientează după categoriile gramaticale ale substantivului pe care îl determină atributiva. 1. pentru acord. sugerează mai greu pluralitatea prin asocierea lor. Ca şi la subiectul multiplu. în ciuda logicii şi gramaticalităţii sale. le creează chiar impresia unui dezacord. apelează la forma de plural: Un coleg şi o colegă ai fiului meu au plecat în excursie.pronume) cu substantivul cel mai apropiat de fiecare: o acţiune a cărui efect Limba literară nu acceptă această "inovaţie". singularul şi pluralul fiind aici în raport de variaţie liberă. realizat în cruce: r o acţiune al cărei efect I________________________l Dificultatea acestui acord determină la mulţi vorbitori o tendinţă de simplificare. cu ambiţia modernităţii şi a gramaticalităţii maxime. prin punerea lui la plural masculin (când ambii regenţi denumesc fiinţe de gen diferit. de aceea ea trebuie evitată printr-un efort suplimentar de concentrare. Substantivele abstracte. infinitivele lungi. Aşa cum am precizat şi în altă parte. cer doi constituenţi ai grupului sunt angajaţi într-un foarte complicat şi paradoxal "acord divergent". contează şi aici particularităţile semantico-gramaticale ale termenilor coordonaţi. sărind peste articol: acţiune al cărei 134 Altfel spus. în dauna acordului prin atracţie. Româna actuală cunoaşte o puternică tendinţă de extindere a acordului gramatical. Alte exemple: Corul şi orchestra de muzică populară ale Casei de cultură a studenţilor au oferit un spectacol agreabil. la ambii termeni. cu ultimul constituent al regentului multiplu (un coleg şi o colegă a fiului meu). în genitiv. Aceasta este o acţiune a cărui efect nu se cunoaşte încă sau Aceasta este o acţiune al cărei efect nu se cunoaşte încă? Când articolul posesiv însoţeşte relativul care. Afirmaţia este numai pe jumătate adevărată.consecinţă. este o problemă de obişnuinţă. 57. o exprimare riguros controlată. Parterul şi etajul I ale acestei clădiri vor fi evacuate. Partizanatul şi radicalismul evident al tinerilor nu trebuie să ne surprindă. în sensul că potrivesc forma celor două elemente (articol . Vecinătatea imediată a singularului de la ultimul regent şi a pluralului de articol (o colegă ai) deranjează deocamdată urechea multor vorbitori. masculinul are prioritate). Ar rezulta că forma corectă este a doua (Un coleg şi o colegă ai fiului meu au plecat în excursie).

întrucât la aceste antroponime masculine articolul demonstrativ este invariabil după caz (ex. Varianta a doua. 2. corectă este a doua. cea. Corectă este. şi aici generează aceleaşi oscilaţii: Ne adresăm ministrului celui mai tânăr (forma corectă). 58. la plural. Este o structură modernă. cei. deci şi la maşină. 1. vor circula în continuare. In legătură cu perspectiva acestei structuri (substantiv + articol adjectival + adjectiv). neglijând cazul (ca în prima formulare). număr şi caz. într-un enunţ ca Avea o maşină şi o locuinţă splendidă. Mulţi vorbitori consideră suficient acordul în gen şi număr. cu întregul ansamblu (plural). varianta a doua: Ne adresăm ministrului celui nou. atribut cu regent multiplu. în care cazul sintagmei este marcat o singură dată. Articolul adjectival face de data aceasta parte din afixul care marchează gradul de comparaţie respectiv şi nu poate fi abandonat. fireşte. ministrului nou (în loc de ministrului celui nou) etc. dispare o sursă de ezitări şi erori. înlătură orice echivoc interpretativ. O situaţie diferită are cel/cea în structura superlativului relativ al adjectivului. întrucât intră în calcul şi categoria genului: Aceasta este o acţiune ale cărei efect şi durată nu se cunosc încă. nicidecum o invitaţie la a persevera într-un act de indisciplină lingvistică. acela al numelui predicativ raportat la un subiect multiplu {Maşina şi locuinţa erau splendide) şi al elementului predicativ suplimentar cu regent . tocmai la articol. ezitări. reprezintă norma tradiţională. în acest caz. mai ales în exprimarea oamenilor instruiţi. Superioritatea ei este evidentă sub cel puţin trei aspecte. întrucât apare pe fondul unei tendinţe generale de slăbire a acordului 135 cazual în limba română. Nu există alternative. marcând formal subordonarea multiplă a adjectivului-atribut.56). Soluţia simplificatoare. Cum s-a văzut deja în subcapitolul anterior (întrebarea nr. 136 . Forma dezacordată nu este simţită ca o abatere stridentă. Desigur. se cuvine să precizăm că ea nu mai reprezintă un model productiv în româna actuală. realizează în propoziţiile de mai sus tipuri diferite de subordonare formală: . tendinţa este de a marca acest fapt prin pluralul articolului. sintagmele consacrate. asigurând claritatea mesajului. ceea ce reclamă atenţie maximă. care se impune cu vigoare.acord gramatical. norma gramaticală cere ca articolul adjectival {cel. Ne adresăm ministrului cel nou sau Ne adresăm ministrului celui noul în asemenea structuri. In felul acesta. Din păcate. prin urmare. constă în inversarea topicii: Ne adresăm celui mai tânăr ministru. este o explicaţie a frecvenţei erorii. dar ele nu creează probleme. Asigură propoziţiei un spor de gramaticalitate. aliniază adjectivul-atribut la un model unitar. este o inovaţie în comportamentul adjectivului-atribut. Este preferată sintagma simplă. la plural.mulări din titlu. de aceea formula se impune cu tot mai mare frecvenţă şi autoritate.acord prin atracţie. Aceasta. fără articol: elevul bun (în loc de elevul cel bun). nimic nu indică raportarea calificativului splendidă la ambele substantive. cele) să se acorde cu substantivul regent în gen. Ne adresăm ministrului cel mai tânăr (forma greşită). numai cu ultimul constituent al grupului determinat (singular). 3. la singular. Ştefan cel Mare etc. 59. cea mai incomodă: Aceasta este o acţiune al cărei efect nu se cunoaşte încă. Lucrurile se complică şi mai mult când atributul pronominal are regent multiplu. Varianta întâi. lui Mircea cel Bătrân). Acordul gramatical. ca Mircea cel Bătrân. Avea o memorie şi o inteligenţă remarcabilă sau Avea o memorie şi o inteligenţă remarcabile? Adjectivul remarcabil. Apariţia adjectivului la plural {Avea o maşină şi o locuinţă splendide) elimină această îndoială.

Un rol important îl au. se pune în mod firesc întrebarea ce şanse de supravieţuirea mai are norma veche. claritate. notăm şi complicaţiile care intervin când substantivele regente sunt de genuri diferite.atributele izolate (u n actor şi o poetă. la structurile de acest tip. c) în concluzie. După cum se . adjectivul pronominal de întărire.nominal plurimembru {Maşina şi locuinţa le consider splendide). Răspunsul clar la întrebarea din titlu ar fi următorul: ambele variante sunt corecte.. date fiind avantajele noii norme. la celelalte. cu singularul. Nu se poate spune remarcabile memorie şi inteligenţă. cu totul şi cu totul remarcabile.. 60. în cadrul domeniului mai larg al atributului adjectival cu regent multiplu. nu neapărat pentru modernitatea ei. Potrivit regulilor de acord. a) Deocamdată. unde acordul la plural este în plină ofensivă. putem afirma că cele două variante de acord (singular-plural) nu se află în raport de variaţie liberă decât la atributul adjectival de calificare (în topică obiectivă). greu de acceptat pentru un vorbitor nativ al limbii române. având fiecare câte o zonă specifică. Se spune numai memoria şi inteligenţa sa (nu sale). dar recomandăm formularea a doua. adjectivul plin. Pentru aceştia. mai cu seamă în cazul în care acest participiu are. locuinţă splendide). la rândul său. totuşi. putem afirma că norma modernă în acordul adjectivului (ca atribut calificativ) cu regentul său multiplu cere un dublu efort din partea vorbitorului: rezistenţă în faţa tentaţiei unui acord comod. . plus calcularea unor eventuale priorităţi de gen. Date fiind cele trei mari avantaje (gramaticalitate. are întâietate femininul plural). prin atracţie. înseşi Ioana şi Măria. nici splendide maşină şi locuinţă. Oricum. care contrazice şi cele afirmate la (1): înşişi mama şi tata. Opţiunea pentru plural presupune cunoaşterea regulii priorităţilor de gen şi aplicarea acesteia (la fiinţe. .atributele exprimate prin participii (caracterul verbal al participiului îi dă acestuia o anumită independenţă faţă de ultimul regent. cu avantajele arătate. tot mai mulţi vorbitori de limbă română se supun acestei dificile probe de performanţă lingvistică. Excepţie face. determinanţi de tip verbal: o concepţie şi o metodologie respinse de către toţi specialiştii). prioritar este masculinul. ea trebuie încurajată. Răspunsul trebuie să ţină seama de limitele inovaţiei: (1) Se aplică numai la topica obiectivă. în această fază de familiarizare. cât mai ales pentru sporul de gramaticalitate şi claritate. (2) Este incompatibilă cu adjectivele pronominale. b) în afară de dificultatea amintită la a. arta şi cultura franceză (nu franceze). număr şi caz cu acesta. ca atribut al substantivului acţiunii. încadrare în sistem). Când acordul gramatical (plural) va deveni exclusiv. limba şi literatura română (nu române) etc. o diferenţiere formală între adjectivul-atribut (la plural) şi ultimul constituent al regentului multiplu (La singular) apare ca un dezacord strident (. Este nevoie de o perioadă de acomodare cu vecinătatea singular-plural.atributele separate de ultimul regent prin unul sau mai multe cuvinte: Avea o voce şi o ţinută scenică. sensibili la fiorul artei). trebuie să aibă acelaşi gen. după părerea mea. se manifestă o anumită reticenţă din partea multor vorbitori. Din fericire. cea inversată exclude pluralul. neglijând raportarea la ansamblu. Ţinând seama de aceste restricţii. Filmul îşi datorează succesul acţiunii sale pline de neprevăzut sau Filmul îşi datorează succesul acţiunii sale plină de neprevăzut! 1. Deci: Avea o memorie şi o inteligenţă remarcabile. sintagmele atributive cu legătură internă mai slabă: . 137 Observaţii. vom putea spune că cele două modele/norme (singular-plural) nu se află în raport de complementaritate. chiar şi în sectorul amintit (al atributului adjectival calificativ). (3) Nu se aplică la atributele de identificare: limba şi poporul român (nu române).

element predicativ suplimentar. benefică. o marcă specială a acordului cazual există doar la genitiv-dativul singular al femininului. autoritatea conferită de apartenenţa la o regulă generală ("atributul adjectival se acordă în gen. Există. Varianta neacordată. Forma acordată {susţinute) ar fi creat confuzie. în ciuda faptului că "abaterea" discutată aici (= dezacordul cazual) se încadrează într-o tendinţă mai amplă. Alt exemplu: Era modelul unei culturi inaccesibilă nouă. pline/plină de neprevăzut. este simţit mai degrabă cu numele predicativ al unei foste atributive ("care este plină de neprevăzut"). nu s-a procedat corect. A eşuat d a t o r i t ă unei erori com isă de critica literară. favorizându-1 totodată. fără pagube în planul comunicării exacte. răspunsul la întrebarea din titlu este că numai prima formulare îndeplineşte condiţia corectitudinii gramaticale: Filmul îşi datorează succesul acţiunii sale pline de neprevăzut. variabilitatea sudurii sale interne. Forma a doua. Desigur. limba 138 139 literară nu o tolerează. Ca nume predicativ. număr şi caz cu regentul său"). Prin această "dezlipire" de regent. de simplificare a morfosintaxei adjectivului. complement. Un exemplu: El este promotorul unei critici considerate constructivă (e. iar în scris prin virgulă. trebuie precizat că acordul cazual se manifestă numai la adjectivul-atribut. prin urmare. adjectivul nu cunoaşte variabilitate de caz. în sensul că limba literară permite două variante: a) cea care se supune regulii generale. în situaţia specială analizată aici. dezacordată {susţinuta) admite o interpretare neechivocă: . mai ales la participii: Acesta este titlul cărţii comandată de mine. exclusiv în seama acordului în gen şi număr. conferindu-i prestigiu de regent. neacordată. că atributele izolate se bucură de o reală toleranţă normativă. necurăţată la timp. lucru marcat prin pauză şi intonaţie. forma neacordată (nominativ) este preferată de foarte mulţi vorbitori.vede. clare. ca în cazul de faţă. acceptată aici ca excepţie. plină de neprevăzut). varianta acordată are. atributul capătă o anumită autonomie. cu o mare frecvenţă. De notat că. se conformează unei tendinţe care se manifestă tot mai activ în limba română actuală: slăbirea acordului cazual al adjectivului. 2. tolerată. în consecinţă. Uneori ea poate avea un rol dezambiguizant. numai prima variantă corespunde exigenţelor acestei norme. aşa cum dovedeşte varianta a doua a enunţului din titlu. Putem conchide. în felul acesta. mai ales când are şi compliniri care îi întăresc această independenţă ("de neprevăzut"). cele două forme ale atributului (pline/plină) sunt acceptate în variaţie liberă. o explicaţie a acestei "priorităţi" a participiului. Formularea din text. susţinută şi de unele partide politice. pline de neprevăzut). ca în următorul enunţ: în cazul cererii sindicatelor. exprimă o nuanţă suplimentară a raportului atribut-regent. de nucleu al unui nou grup sintactic. cu acordul cazual realizat {Filmul îşi datorează succesul acţiunii sale. cu următoarea modificare a punctuaţiei: Filmul îşi datorează succesul acţiunii sale. De alfel.p. adjectivul-atribut este izolat de regentul său. b) cea care marchează caracterul izolat al atributului prin absenţa acordului în caz {Filmul îşi datorează succesul acţiunii sale. Exprimarea raportului de dependenţă dintre adjectiv şi substantiv (substituit) rămâne.s. De aceea. De data aceasta. şi la atribut.). deocamdată. în rest. desigur. M-a bucurat succesul echipei antrenată de Lucescu. Enunţul din titlu poate fi rescris. marcând formal elasticitatea acestei relaţii. apare un sincretism al cazurilor care maschează fenomenul amintit (= noniteraţia cazuală). Dezacordul cazual al atributului adjectival (feminin) este reperat. S-a accidentat din cauza zăpezii. dar important este că "inovaţia" s-a extins şi la adjectivul propriu-zis. permiţând şi interpretarea că sindicatele sunt susţinute (permanent) de unele partide politice.

în româna actuală. Aplicarea.. formate din substantiv + adjectiv. însuţi. Aj. + S reprezintă o greşeală care. 3. ci vizează. dem. adjectivul demonstrativ de depărtare: la sfârşitul acelui an. Ne întâlnim la sfârşitul anului acesta sau Ne întâlnim la sfârşitul anului acestuia? Sintagmele masculine şi cele neutre. + S este preferată şi la grupul feminin (acestei luni vs lunii acesteia). topica Aj.). dem. corecte sunt la sfârşitul acestor ani sau la sfârşitul anilor acestora (nu la sfârşitul anilor aceştia). cele afirmate nu se limitează la demonstrativul de apropiere. Este vorba de genitiv şi dativ în enunţuri ca: Dau mingea copilului acestuia sau l-am adus e carte copilului acestuia. + S. Sintagma feminină S + Aj. am utilizat exemple la singular. poate fi explicată. la sfârşitul acelor ani. o desinenţă proprie. Cu toate acestea. aşa cum s-a văzut. la topica S + Aj. am putea formula următoarea recomandare: cei care doresc să scape de capcana unui dezacord cazual pot să apeleze la varianta comodă şi modernă de la b {Ne întâlnim la sfârşitul acestui an). cea faminină nu renunţă la iteraţia cazuală nici în topica inversată. la primul termen al sintagmei {omului bun/bunului om). 62. + S: la sfârşitul acestei luni (vs această lună). dem. de aceea faptul discutat aici se leagă strâns de fenomenul articulării sintagmatice (vezi întrebarea 54). şi de ambir guitatea pe care o întreţine la anumite cazuri.. Spre deosebire de sintagmele masculine/neutre. b) în topica inversată (Aj. să marcheze categoria cazului la ambii termeni ai sintagmei: 141 Ne întâlnim la sfârşitul anului acestuia. pentru decodificarea exactă a mesajului lingvistic. a regulii de la Aj. lucru firesc dacă avem în vedere slăbirea iteraţiei cazuale (vezi întrebarea 60) şi existenţa unui model productiv şi economicos care a devenit regulă la adjectivele propriu-zise. a) în topica obiectivă (S + Aj. diferită de cea de nominativ/acuzativ. 2. dem. cât şi în text. Adjectivele pronominale demonstrative. principiul de flexiune este acela al mărcii cazuale unice. Pentru vorbitorii care ţin totuşi la ordinea obiectivă a determinării adjectivale. De asemenea. sunt organizate pe principiul "declinării sintagmatice": cazul este marcat o singură dată.) apare în limba română actuală aproape în exclusivitate cu valoare adjectivală (însoţeşte obligatoriu . 140 CAPITOLUL III PRONUMELE. Observaţii. nesupusă unor tentaţii ale dezacordului. la sfârşitul anilor acelora (nu anilor aceia). dem. în grupul substantiv + adjectiv demonstrativ. au un comportament aparte. prin normă. dem. pe lângă cele arătate până aici. la sfârşitul lunilor acestora (nu lunilor acestea). în limba română.numai cererea respectivă a fost susţinută de unele partide. 1. Genitiv/dativul feminin a dezvoltat. anulând astfel importanţa ordinii în sintagmă. dem. cazul substantivelor masculine şi neutre se exprimă mai ales prin articol. ele nu urmează modelul amintit: cazul este marcat la ambii constituenţi ai sintagmei {omului acestuia). Am greşit însăşi prin atitudinea noastră sau/4/w greşit prin însăşi atitudinea noastră? Pronumele de întărire (însumi. la sfârşitul anului aceluia (nu anului acela). Abandonarea treptată a structurii S + Aj. dar nu este tolerată. în favoarea variantei moderne Aj. se supune şi ea regulii dublei mărci cazuale: la sfârşitul lunii acesteia (nu lunii aceasta). Abaterea de la normă {omului acesta) este foarte frecvent atestată. în egală măsură. Prin urmare. dem. Constatările noastre sunt valabile şi pentru plural. Numai contextul mai larg ne poate edifica în legătură cu natura pronominală sau adjectivală a demonstrativului. reprezentând o variantă mai comodă. + S). la primul termen al grupului {acestui om). este motivată. Această desinenţă specifică se păstrează şi în forma nearticulată. precizăm că sunt obligaţi. Atât în titlu. Aşa stând lucrurile. dem. NUMERALUL 61. însuşi etc.

Al doilea component este forma neaccentuată de dativ a pronumelui reflexiv (-mi. Adjectivul pronominal de întărire este un cuvânt compus.142 un substantiv/pronume.chiar + cuvinte relaţionale (prepoziţii. (1) Dintre formele adjectivului pronominal de întărire. . Structurile de tipul celor menţionate la b permit substituirea numai cu condiţia unei transformări. cu mare frecvenţă. Acest dublu acord (unul intern. Acolo se impunea apariţia lui chiar: Am greşit chiar prin atitudinea noastră sau plasarea adjectivului de întărire lângă substantiv: Am greşitprin însăşi atitudinea noastră. Cele două cuvinte (chiar-însuşi) sunt substituibile numai când fac sintagmă cu un substantiv (sau pronume). număr şi caz cu substantivul (pronumele) regent. Vom analiza pe rând cauzele erorilor menţionate şi soluţiile care se impun. altul terminal. Observaţii. Regula reclamă ferm utilizarea adjectivului de întărire numai în vecinătatea imediată a substantivului (pronumelui) determinat.funcţional. -şi). directorul însuşi > chiar directorul. cu care se acordă în gen. adverbe relative. însă-. dar nu sunt identice. înse-. care se înfăţişează astfel: Persoana Singular Plural . personal ş. Singura intercalare admisă este aceea a altor atribute adjectivale subordonate aceluiaşi regent.) şi adverbul chiar sunt sinonime parţiale. pron. din motive care vor fi arătate la punctul următor. conjuncţii): Vorbeau chiar despre mine. înşi-. (2) Similar raportului distribuţional chiar .chiar + adverb (A mers chiar acolo).însuşi (parţial şi exact. de tip pronominal) generează un tablou complex de forme. atunci când ea se produce totuşi. a) Contexte care îl admit numai pe chiar: . b) Contexte specifice lui însuşi (însăşi etc): . rel. însuşi el a respins proiectul = Chiar el a respins proiectul. -vă.). 2. A venit chiar când plecam eu.substantiv + însuşi (Directorul însuşi a hotărât). în poziţie de prim constituent: 143 A venit chiar prese dintele = A venit însuşi preşedintele.chiar + adjectiv sau numeral: Este chiar frumoasă. regulile de acord. în faţa unei prepoziţii. caz şi persoană. A spus chiar ce trebuia. înregistrând patru variante: însu-. -ne. Au venit chiar patru.pronume + însuşi (El însuşi aplecat). . incorectă. extinzându-se variaţia liberă cu adverbul chiar la toate contextele acestuia. număr. In prima formulare din titlu avem un asemenea caz de utilizare incorectă a lui însuşi (însăşi). variază şi ea în funcţie de persoana şi numărul substantivului (pronumelui) regent. în contexte de tipul a. este o eroare. ceea ce înseamnă că ele se aseamănă semantic .. în care apariţia celuilalt nu este admisă sau este' considerată forţată. dar şi această excepţie este admisă numai în topica inversă: însuşi bunul meu prieten.a.însuşi este şi tocmai . Orice substituire a lai chiar cu însuşi etc. a unei repoziţionări în cadrul grupului nominal: El însuşi > Chiar el. de tip adjectival. Raportul distribuţional dintre ele este unul defectiv de intersecţie. după cum se vede.Se încalcă. -ţi. -şi. A vrut chiar să plece. Adjectivul pronominal de întărire (însuşi etc. care. 1. Primul element al compunerii (îns-) se acordă în gen. mai ales însuşi şi însăşi sunt implicate în eroarea utilizării adverbiale (în locul lui chiar). . Două sunt greşelile mari care se produc în utilizarea acestui adjectiv pronominal: -1 se acordă un statut adverbial. . îndeplinind funcţia de atribut pe lângă acesta). care poate fi reprezentat astfel: Rezultă că fiecare are şi contexte specifice.

apare. -ne. (ei) înseşi. nu mai este vorba de competenţă. totuşi. Nu trebuie uitat nici faptul că. Pronumele -şi nu este caracteristic pentru o anumită persoană. Aceste reguli ţin seama de natura morfologică a complementului direct. respectarea poziţiei faţă de regent şi a contextelor specifice). o greşeală compromiţătoare. Cauza este aceeaşi: însăşi este mai "neutral". personal) care prezintă avantajul că sunt invariabile: chiar eu. pentru cei care folosesc (în mod greşit. Dincolo de toate aceste explicaţii. Unii operează doar cu însuşi sau cu însăşi. de aceea sunt destul de complicate. eu personal etc. în ultimul timp. în acest caz.iarăşi. conjuncţie. de cunoaştere şi stăpânire a limbii. persoană. totuşi etc). deoarece -ă de la însă. care stabilesc condiţiile în care utilizarea lui pe este absolut obligatorie sau. însăşi primarul etc). apelând la sinonimele adverbiale menţionate la punctul I (chiar. producând grave dezacorduri (eu însuşi. mai ales că şi apare în română cu mai multe valori (adverb. de calitatea determinanţilor săi etc. caz. iar abaterile nu apar într-o proporţie alarmantă. b) Să-şi însuşească paradigma completă a acestui adjectiv pronominal. precedat de prepoziţia pe. (în loc de eu însumi/însămi etc. care poate fi utilizată în locul formei înseşi. element de compunere . -vă. -ţi. la feminin. în măsura în care sunt -mi. există reguli precise. tocmai eu. la genitivdativ singular feminin. număr. vorbitorii intuiesc destul de exact situaţiile care reclamă sau resping prepoziţia. persoana a IlI-a plural. facem încă o dată precizarea că "forma unică" (invariabilă. . categorică: pronumele care. ' Observaţii. (2) Preferinţa (greşită. presupune concentrare maximă şi efort. Acest tablou variat. de anumite trăsături semantice ale acestuia. caracteristic pentru singular (masculin/neutru). Regula este fermă. Vorbitorul are aici două soluţii: a) Să evite aceste forme complicate. capacitatea de a utiliza cele 15/16 forme recomandate de normă este o probă de orgoliu cultural. invariabilă. precum şi regulile de utilizare (acord obligatoriu în gen. (1) Adjectivul pronominal de întărire aparţine vocabularului oamenilor instruiţi. însăşi părinţii copiilor. repetăm) o singură formă.este mai "nespecific" decât -u din însu-. este nerecomandabilă. Atitudinea în sine este lăudabilă. care este. dimpotrivă. cum s-a văzut) pentru însuşi/însăşi se explică prin gradul mai pronunţat de "neutralitate" în raport ce celelalte forme. Această normă are în vedere atât valoarea relativă a pronumelui menţionat. în care fiecare formă reclamă un acord complicat. ci de veleitarism lingvistic. desinenţa internă este diferită de cea de nominativacuzativ (e în loc de a): (mie) însemi. Din fericire. cu condiţia ca vorbitorii care o adoptă să ducă lucrurile până la capăt. în special a celui subliniat în întrebarea din titlu. limbii culte. pentru mulţi români. Cartea care o citesc acum este excelentă sau Cartea pe care o citesc acum este excelentă! Complementul direct poate fi construit în română cu prepoziţia pe (O văd pe mama) sau fără această prepoziţie (îmi văd mama). din această cauză. 145 63. Cele mai frecvente semne de nesiguranţă se constată în utilizarea unor pronume. unul dintre cele mai complicate din limba română. în propoziţia sintactică de complement direct. obligatoriu. Desigur. adverbială) reprezintă o gravă abatere de la normă. se pare că însăşi începe să aibă câştig de cauză în concurenţă cu însuşi. cât şi cea interogativă. dăunător deopotrivă limbii naţionale şi prestigiului cultural (şi nu numai) al individului.Masculin/Feminin I II III (eu) însumi/însămi (tu) însuţi/însăţi (el/ea) însuşi/însăşi Masculin/Feminin (noi) înşine/însene (voi) înşivă/însevă (ei/ele) înşişi/înseşi 144 La acestea se adaugă însele. (ţie) înseţi. tocmai.) sau la adjectivul singur (tu singură ai spus = tu însăţi ai spus). Prin .

Pe fiecare vecin trebuie să-l saluţi.) c) Pronume nehotărâte oricare. a) Pronume demonstrative: Pe celelalte le citesc mâine. număr şi caz {mele . de aceea are patru forme: al.) Pe fiecare o numerotezi. Nu-l cunosc pe acest artist. Adjectivul posesiv (a cărui apariţie este dependentă de prezenţa unui substantiv. ale) de genitiv-dativ (alor). l-am scris unei nepoate a mele sau I-am scris unei nepoate ale mele? I-am scris unei nepoate de-a mele sau I-am scris unei nepoate de-ale mele? 1. această carte a mea. dar variabilitatea lui cazuală este exclusă. care diferenţiază nominativ-acuzativul (ai.feminin.) b) Pronume posesive: Pe al meu l-am ascuţit înainte. a) Complementul direct. în această situaţie. ale tale doruri multe etc. corecte sunt formulările: Cartea pe care o citesc acum este excelentă. 64. în aceste condiţii. articolul posesiv apare şi el sub forma de feminin singular (a). întrucât el este acum complementul direct. acordat cu substantivul regent {unei nepoate) în gen. ale. Poţi cumpăra oricare maşină. prezenţa unor determinanţi. Prin . (Nu Al meu l-am ascuţit înainte. (Nu Fiecare o numerotezi. cu care se acordă în gen. număr şi caz) se deosebeşte de pronume. a. este un substantiv care denumeşte inanimate . b) Complementul direct.urmare. (Nu Asta am citit-o. Pe care student îl inviţi? Pe ceilalţi profesori nu i-am văzut.apariţia lui pe nu este permisă: Nu ştiu care carte am s-o citesc mai întâi. chiar dacă la acestea frecvenţa abaterilor este mai redusă. Care creion mi-l dai mie? Celelalte ziare le citesc mâine. topică. Numerotează fiecare pagină.) Pe asta am citit-o. Această revistă am mai citit-o. Le-am scris acestor prieteni ai mei (adjectiv posesiv). (Nu Celelalte le citesc mâine. ai. Ţi-am dat două cărţi. prin următoarele particularităţi: 147 a) Poate să apară cu sau fără articol. apariţia lui pe este 146 condiţionată de trăsăturile semantice ale substantivului-regent. în funcţie de anumite condiţii contextuale (articularea substantivului regent. Acest articol variază după genul şi numărul obiectului posedat.) Când pronumele menţionate aici apar cu valoare adjectivală. Să se compare: Le-am scris alor mei (pronume posesiv).Pronumele posesiv românesc are în structura sa. In prima pereche din titlu avem de-a face cu un adjectiv posesiv. regent al respectivelor adjective pronominale. obligatoriu. în ceea ce priveşte articolul posesiv. La plural a apărut şi o formă cazuală. // anunţi pe oricare ministru. singular.(Nu Oricare o poţi citi. este un substantiv nume de persoană . b) Articolul care însoţeşte un adjectiv posesiv nu cunoaşte variabilitatea cazuală. un articol posesiv. ele îndeplinesc funcţie atributivă. a unor intercalări etc.): cartea mea. dativ). regent al adjectivelor pronominale amintite. fiecare: Pe oricare o poţi citi.apariţia lui pe în faţa sintagmei este obligatorie: Nu ştiu pe care elev să-l ascult. Pe care o citeşti mai întâi! Regula cu pe trebuie avută în vedere şi la alte câteva pronume.

şi aici.vecinătate obligatorie.urmare. Construcţia corectă este. In toate situaţiile în care este reclamată prezenţa dativului plural. 2. o carte dintr-astea. Această regulă impune ca atributul partitiv să stea la plural: un prieten dintr-ai mei sau un prieten de-ai mei. Condiţia fonetică . li se par multora stranii. cu prepoziţia de/dintre. oferitu-\\-\-am). Structuri ca vi-o dau. Sensul este "unei nepoate dintre ale mele" (= una dintre mai multe). Această melodie v-o dedic dumneavoastră sau Această melodie vi-o dedic dumneavoastră! Dintre cele două formulări. corectă este prima. Formele recomandabile sunt. vă-ncredinţez ceva. vi-/ dau. riguros determinate sintactic. vi-aţi amintit-o. căruia i se subordonează în calitate de complement indirect (vi-/ ofer). renunţarea la varianta pronominală {un prieten de-ai mei) şi exprimarea aceluiaşi conţinut prin varianta adjectivală {un prieten al meu/ unui prieten al meu). A doua. o structură ca xi-am oferit-o nu îndeplineşte această condiţie. Observaţie. mai exact. fiind. Aici eroarea este şi mai puţin scuzabilă. respinse de limba literară. x-am dat. a unui al doilea pronume. dedicându-vi-o sau vi-o dedic. care. v-am dedicat-o etc. datu-x-a ceva?). în ciuda faptului că asemenea formulări sunt frecvent atestate în comunicarea cotidiană. v-. aşa cum am precizat de la început.asociere obligatorie cu un verb. Această construcţie partitivă.şi -vi: vi le dau. reclamă următoarele condiţii contextuale: 1. de data aceasta. b) vă (cu variantele vă-. o carte din asta/dintr-asta. de pildă. soluţia salvatoare este. Dacă optează pentru exprimarea pronominală. şi -v-: vă dau. cele cu pluralul: Daţi-mi. singurele corecte. limba apelează la vă (şi variantele sale): v-o dedic. cu prepoziţiile de sau dintre. amintiţi-vi-o etc). lucrurile se prezintă cu totul diferit. se înţelege că nici sintagma masculină un prieten de-al meu nu întruneşte condiţiile gramaticalităţii. poate fi semivocalică (vi-i dau) sau consonantică (vi le dau). ele caracterizează exprimarea neîngrijită. în acest caz. de cele două forme neaccentuate ale acestuia: a) vi (cu variantele poziţionale vi. vorbitorul trebuie să respecte regula construcţiilor partitive în care sunt implicate substantive care realizează opoziţia de număr. 2. cea din varianta de pe locul doi: l-am scris unei nepoate de-ale mele. dăndu-xile). Cum aceste formulări cu pluralul. din fericire. cum apare în varianta a doua din titlu. Utilizarea greşită a dativului plural vi este atestată şi la pronumele reflexiv (vi-o închipuiţi. în enunţurile care constituie întrebarea a doua din titlu. nu 149 îndeplinesc această condiţia fonetică. dânduvă ceva. 148 Observaţie. are şi cea mai largă circulaţie. întrucât pronumele reflexiv nu are în . reprezintă o încălcare a unor reguli care privesc distribuţia formelor neaccentuate ale pronumelui personal. Aici este vorba de un pronume posesiv. 3. dedicându-v-o. prin urmare incorectă. Condiţia sintactică . 65. exclusive. personal sau reflexiv (vi le ofer. fiind. vă rog. O situaţie similară (construcţii partitive cu singularul) apare şi la pronumele demonstrative: un caiet din ăsta/dintr-ăsta. Reţinând cele arătate mai sus. morfologic şi fonetic. Condiţia morfologică . Vi. -vă. răspunsul la prima întrebare este că numai varianta de pe locul întâi este corectă: l-am scris unei nepoate a mele. atestată mai ales la vorbitorii din sudul ţării. vi s-a oferit. obligă la utilizarea pluralului. dar nu sunt întrunite condiţiile apariţiei lui vi.iniţiala pronumelui din dreapta să nu fie vocalică. în dreapta. Fiecare dintre cele două forme {vi şi vă) are contexte specifice. în cazul de faţă este vorba de dativul persoanei a doua plural.

după cum se va vedea în continuare. Ei ocupă camera zece (identificare). în schimb. Numeral de identificare . 1. Variantele-tip (cu substantiv) ale 151 . Numeralul de identificare este întotdeauna termenul adjunct al unui apelativ 1 a singular (pagina şapte. După cum s-a putut constata deja. Numeralul de identificare are numai valoare de singular.paradigma sa decât varianta vă (v-. amintiţi-v-o. pentru identificarea obiectelor pe baze numerice: (La română am luat nota patru). numeral de identificare . Statutul numeralului de identificare nu este lămurit nicăieri în gramaticile noastre descriptive. 150 1. în varianta eliptică a acestor grupuri nominale. O prezentare paralelă. Corecte sunt structurile: v-o închipuiţi. sperăm.numeral cantitativ Analiza comparativă a sintagmelor patru note şi nota patru arată că diferenţa funcţional-semantică dintre cele două specii de numeral este categorică (cantitatea exactă a unor obiecte vs. 66. două programe). în ceea ce priveşte genul.numeral cantitativ şi numeral de identificare . celor două grupuri nominale au. cu excepţia capului de serie. Numeralul cantitativ. Numeralul cantitativ. Deosebiri nete apar şi în felul în care numeralele în discuţie realizează categoria cazului. c) numeralul ordinal (care indică ordinea obiectelor prin numărare: La română am luat a patra notă).1. Numeralul cantitativ are valoare de plural (cu excepţia lui unu/una). La aceasta se adaugă şi câteva importante deosebiri morfologice şi distribuţionale. 1.numeral ordinal. formează grup nominal cu un substantiv la plural (şapte pagini. identificarea unui obiect dintr-o serie). v-aţi imaginat-o. lucru firesc dacă avem în vedere rolul său de individualizare/identificare.2. 1. camera douăzeci şi unu. b)numeralui de identificare (utilizat. 1. Să se compare: Echivalentul celor 1992 de lei/a 1992 de lei. . va fi în măsură. programul doi). să edifice cititorul asupra particularităţilor gramaticale şi funcţional-semantice ale numeralului de identificare. inclusiv pe cea de număr. structuri diametral opuse: A + B (substantiv + numeral de identificare): notapatru. Locuim la etajul trei sau Locuim la etajul al treilea? 0.3. marchează formal opoziţia de gen la primele două unităţi şi la toate construcţiile care le încorporează pe acestea: două note. mai amănunţită. din acest punct de vedere. numeralele preiau informaţia regentului. Răspunsul la această întrebare reclamă o discuţie mai amplă. Zece este ocupată ("camera"). în vederea delimitării următoarelor tipuri de numeral: a) numeralul cardinal cantitativ (care exprimă numeric cantitatea obiectelor: La română am deja patru note). Exemplele de mai sus evidenţiază însă o diferenţă netă între numeralul de identificare patru şi variantele cantitative şi ordinale ale aceluiaşi numeral. Diferenţa de valoare (singular/plural) rezultă din diferenţa de număr gramatical de la substantivele cu care cele două numerale fac grup nominal în varianta-tip.4. cum arată şi numele. numeralul de identificare nu cunoaşte flexiunea după această categorie gramaticală: nota doi. -v-). Să se compare: Ei ocupă zece camere (cantitativ). Această specie este inclusă la numeralul cardinal propriu-zis (cu care se aseamănă formal) sau este tratată ca variantă discutabilă a numeralului ordinal (cu care se aseamănă semantic-funcţional). există şi o diferenţă de topică între numeralul de identificare şi cel cantitativ. La începutul anului 1992/lui 1992. de unde şi comportamentul diferit ca termen iradiant în relaţia de acord: Zece sunt ocupate ("camere"). douăzeci şi una de camere. eliminând ezitările şi reţinerile nejustificate în utilizarea acestuia.

acolo unde prioritară este ordinea sau poziţia fixată pe baza unor repere spaţiale sau temporale conjuncturale. telefonul 334316. S-a întâmplat într-al cincilea an al şederii sale acolo.B + A (numeral cantitativ + substantiv): patru note. primul tip de numeral este utilizat astăzi cu prioritate pentru a identifica unităţile unor sisteme cunoscute. trenul 405. Pagina şapte este una singură în orice carte. după criteriul succesiunii în timp. alineate: legea 18. Ordinea numerică absolută nu se schimbă. Mobilitatea accentului semantic-funcţional (ordine-identificare) sau percepţia nediferenţiată. în general. străzi (în unele ţări): sectorul III. acceptate. secundară aici. Ea era a treia din dreapta. numeralul este un fel de nume propriu. în general. identificând pagina respectivă pe baza unui criteriu absolut. Pe de altă parte însă. Legi. în anumite situaţii. potrivit accepţiei comune. raportat la diferite repere convenţionale (ex. Faptul apare ca normal. De exemplu: etajul al treilea de sus în jos. 2. al doilea etaj de deasupra mea etc.numeral ordinal Funcţional-semantic. paragrafe. nu putem neglija faptul că funcţia de identificare a acestui "nume propriu" se bazează pe ordinea matematică (ascendentă/descendentă). A pierdut al treilea autobuz. Putem afirma chiar că cele două componente semantice (ordinea numerică şi identificarea numerică) sunt implicate concomitent în sensul fiecăruia dintre numeralele menţionate. a patra nota). 3. aproximativă a semanticii numeralului pot duce la concurenţa celor două specii discutate la 2: Am citit pagina şapte/ Am citit pagina a şaptea. decrete. Câteva exemple: Sistemul numerelor abstracte: numărul şapte. în baza căreia a fost numerotată şi cu ajutorul căreia o identificăm. sectoare. pagina 325. stabilite ad-hoc: 152 El a ieşit al doilea din sală. pentru identificare. din greşeală. Organizarea internă a unor volume: capitolul trei. accentul cade pe ordine. articole de lege. Desigur. contează ordinea absolută de pe axa numerelor. deoarece patru este numele unei note din sistemul nostru de apreciere a performanţelor şcolare. dacă ţinem seama că numeralul ordinal exprimă ordinea numerică a obiectelor. şi un alt nivel al edificiului. secolul XX. anul 1948.nota patru). cele două numarale se apropie mai mult decât perechea examinată anterior. cu repere sigure. dar poate indica. decretul 616. se limitează la locul ocupat de această notă. iar identificarea. Chiar dacă. de aceea. Etajul al treilea se referă la acelaşi etaj. Pagina a şaptea reflectă locul unei pagini în volum. dar nu este exclusă nici diversitatea referenţială. permanente. exactă. De pildă. al patrulea nivel al unei construcţii. etajul VII etc Numeralul ordinal apare. Numeral de identificare . în nota patru. Etaje. autobuzul 17. Sistemul codurilor poştale. după criteriul amintit. Instituţii de învăţământ: Şcoala Generală 14. Al patrulea secol de dominaţie otomană începea atunci. ambele formulări vizează aceeaşi pagină. Cam în acelaşi fel se pune problema conţinută în titlu: etajul trei sau etajul al treilea? Etajul trei este unul singul: cel ce reprezintă. al telefoanelor: codul poştal 3432. foarte riguros determinată. Pagina şapte asigură o interpretare univocă. este mai . camere. specificate în context. în nota a patra (respectiv. camera 405. Mijloace de transport în comun: troleibuzul 26.)10. a fost plasată la mijlocul volumului. Ordinea spaţială. Sistemul unităţilor temporale: minutul opt. de obicei. pagina a şaptea din ultimul capitol). subcapitolul doisprezece. încadrarea formală la un tip sau altul este decisă de trăsătura dominantă. cea temporală pot fi schimbate. iar numeralul de identificare realizează o individualizare/identificare bazată tot pe ordinea matematică (a patra notă . Liceul (nr.

camere de hotel. cum . în asemenea situaţii. cu avantajele amintite (precizie. Ea trebuie respinsă nu numai din raţiuni strict gramaticale. Observaţii. 66). legi. De pildă. lucrurile se mişcă mai încet. economicitate). dar nici nu trebuie absolutizate ca singurele corecte. ambiguă. corectă. dar mai des se folosesc ordinalele: compania întâi. sintactic. care trebuie marcat printr-un complex de morfeme specifice: al . trenuri. în concluzie. uşor desuetă şi. camera nouăsprezece). având legitimitatea şi prestigiul normei literare. într-o asemenea situaţie. în schimb. Aşa cum s-a văzut.. zone poştale. astăzi identificăm rapid. Ne întâlnim la ora 17 sau Ne întâlnim la orele 77? Repetăm. trei. Fenomenul este an reflex lingvistic al modernizării societăţii. numeralul de identificare este tot mai mult preferat celui ordinal nu înseamnă că acesta din urmă este în pericol. 67. Se spune şi compania unu. autobuze. între particularităţile flexionare şi combinatorii ale numeralului de identificare. Are şi avantajul simplităţii morfologice.lea. Este doar mai puţin economicoasă. a . spre deosebire de numeralul ordinal. în exclusivitate. un numeral cardinal folosit impropriu în locul unui numeral ordinal. linia unu (la CFR). El are rolul său bine precizat în limbă. 17 este "numele" unei ore dintre cele 24 care alcătuiesc durata unei zile. rezultă că-recomandabilă este prima variantă: Ne întâlnim la ora 17. imprecisă. etajul trei. Etajul III (trei) este un numeral de identificare. patru) de studii. Raportând întrebarea din titlu la caracteristicile menţionate aici. trei). regimentul unu {doi. destul de răspândită. pe baze numerice: autoturisme. într-o oarecare măsură. în funcţie de genul substantivului determinat. Se spune astfel. în propoziţiile din titlu avem de-a face cu un numeral de identificare (vezi întrebarea nr. în mod curent: anul unu {doi. este o formă exactă.potrivită aceasta. Este adevărat că au apărut: casa de filme unu (doi. (3) Acest proces al deplasării dinspre ordinal spre numeralul de identificare este în plină desfăşurare.. compania a doua etc. troleibuze. pe cale de dispariţie. doi). Pe de altă parte. tramvaie. telefeoane. este firesc ca în conştiinţa lingvistică a vorbitorilor să se impună tot mai pregnant numeralul de identificare. apartamente. renunţându-se la el acolo unde ordinea se subordonează scopului de identificare. de aceea uzul are numeroase puncte de ezitare. (1) Nu trebuie să se înţeleagă din cele spuse mai sus că etajul al treilea ar fi o formulare greşită. din păcate. patru etc). legea optsprezece). dar în sistemul şcolar se utilizează clasa întâi. de domeniul la care se referă etc.. semantic. este necesar şi bine consolidat morfologic. clasa a doua etc. c) Formează sintagmă numai cu substantive la singular {sectorul patru. uneori. folosit exact cum şi unde trebuie. în cazul de faţă..a (al treilea. batalionul trei {unu. trei. amintim: a) Este indiferent la genul substantivului regent {nota doi. paragrafe etc. Formularea cu substantivul la plural {orele 17) este. variantele ordinale nu sunt greşite. 153 (2) Faptul că. Această specie de numeral îndeplineşte în 154 limbă rolul unui nume propriu: individualizează şi identifică un "obiect" dintr-o pluralitate de obiecte identice. considerăm că nu e bine nici să întreţinem în continuare ideea că etajul trei este o variantă "tolerată". neinterpretabilă. sintagmele masculine şi neutre sunt mai avamate pe calea abandonării ordinalului. b) Ocupă poziţia a doua în grupul nominal substantiv + numeral {sala unu. a treia). . articole. Se constată stadi i diferite de evoluţie. pagina douăzeci şi unu). sectoare. La feminin. îşi restrânge doar sfera de utilizare.

s-a arătat, ci şi pentru că intră în contradicţie cu realitatea evocată: nu sunt mai multe "ore 17" într-o zi. De alfel, când sintagma respectivă apare în poziţia sintactică de subiect, varianta cu pluralul devine imposibilă: nu se spune Sunt orele 17, ci Este ora 17. Sublinierea ideii de plural, prin acordul predicatului, scoate şi mai mult în evidenţă contradicţia dintre realitate (= singularitate) şi expresia ei lingvistică (= plural). Pluralul substantivului regent se justifică numai atunci când apar mai multe numerale de identificare coordonate: Magazinul este deschis între orele 9 şi 17. Observaţii. 1. Potrivit regulii că numeralul de identificare nu cunoaşte flexiunea după gen (are formă unică, de masculin), se spune: ora unu (nu ora una) şi ora douăzeci şi unu (nu douăzeci şi una). Consecvenţi în respectarea acestei reguli, ar trebui să zicem ora doi. După cum se ştie însă, se întrebuinţează forma de feminin: ora două, ora douăsprezece, ora douăzeci şi două. Această abatere de la sistem este atât de bine consolidată în limba română, încât a devenit normă. Desigur, se aud şi formulări ca ora doi şi mai ales ora doisprezece, dar acestea reprezintă apariţii izolate, regionale, opuse uzului general. 155 în impunerea excepţiei amintite (numeral de identificare feminin, pentru doi şi compusele sale, la indicarea orei), un rol hotărâtor a avut tradiţia ordinalului (ora a doua - ora doua - ora două). Exprimarea orei prin numeral de identificare este de dată relativ recentă. însuşi substantivul oră este un neologism. Limba veche utiliza numeralul cantitativ, ataşat altui substantiv (ceas), la plural (zece ceasuri din ziuă), sau pe cel ordinal, acordat (al zecelea ceas al zilei). 2. O oscilaţie similară (masculin - feminin) prezintă şi numeralul care indică zilele de început ale fiecărei luni. Prima zi este indicată prin masculin: unu martie (alternativ cu exprimarea prin ordinal: întâi martie). Pentru ziua • a doua a lunii, apar deja două variante de gen, iar formularea cu ordinalul este exclusă. în sudul ţării predomină femininul: două martie, douăsprezece martie, douăzeci şi două martie. în restul ţării, cu precădere în Transilvania, se foloseşte mai ales varianta masculină: doi martie, doisprezece martie, douăzeci şi doi martie. Având în vedere încadrarea în sistem, considerăm că masculinul trebuie să aibă câştig de cauză, ca formă invariabilă a numeralului de identificare. 68. Cele patru milioane de lei nu ajung sau Cei patru milioane de lei nu ajungi 1. Enunţurile de mai sus actualizează următoarea structură: articol demonstrativ + numeral + substantiv. Regula reclamă acordarea articolului demonstrativ, în gen, număr şi caz, cu substantivul regent: Cei patru elevi au plecat. Cele patru eleve au plecat Celor patru eleve le-am dat nota zece. Acordul se realizează indiferent de locul numeralului în sistem şi de felul în care este legat de substantivul regent: 156 Cei douăzeci de elevi au plecat. Cele douăzeci d e eleve au plecat. Numeralul îndeplineşte constant aceeaşi funcţie: atribut al substantivului din dreapta sa. Gramaticile susţin că această subordonare este valabilă numai până la 19 (nouăsprezece -> eleve) iar de la 20 în sus raporturile se inversează {douăzeci <- de eleve), în sensul că substantivul se subordonează de data aceasta numeralului, ca atribut. Argumentul - cheie îl constituie prezenţa lui de. în ceea ce ne priveşte, considerăm că substantivul îşi menţine calitatea de regent şi de la 19 sus, pentru că de nu mai este o prepoziţie,ci "o fostă prepoziţie", mai exact o postpoziţie.Aicis-aprodus o inversiune sintactică în diacronie, exact ca la astfel de. De la ăst +fel+ de + oameni, în care oameni

era atributul substantivului fel, s-a ajuns la astfel de oameni, în care oameni este regent, iar astfel de o locuţiuneadjectivală cu funcţie atributivă. Prepoziţia de îşi modifică şi ea statutul, devine un simplu element constitutiv al locuţiunii sau un fel de postpoziţie. în acest rol nou, regimul său acuzatival este anulat, după cum se vede din următorul enunţ: Unei astfel de eleve îi dau nota zece. O inversiune similară s-a înregistrat şi la numeralul ordinal de la 19 în sus, în relaţia cu substantivul din dreapta lui. Româna, spre deosebire de celelalte limbi romanice, a acordat numeralului care încheie clasa unităţilor (zece) şi o valoare substantivală, creând pluralul zeci. Multă vreme sintagmele două + zeci, trei + zeci etc. vor fi fost simţite ca îmbinări libere, în care substantivul zeci îşi păstra identitatea lexico-gramaticală. în această calitate, putea fi şi regentul unui atribut substantival prepoziţional, plasat în dreapta lui: două -> zeci <- de oameni. Treptat, sistemul numeralului s-a consolidat, iar zeci a devenit un simplu element constitutiv în structura fixă douăzeci, conservând şi fosta prepoziţie (de) în faţa substantivului din dreapta, dar cu regimul cazual atrofiat (ca la astfel de, alfel de, cefei de etc). Raporturile sintactice s-au inversat, exact ca în cazul locuţiunilor de mai sus: fostul atribut prepoziţional a devenit regent, iar construcţia numerală nou formată este atributul acesteia:
douăzeci de —» oameni

157
Am inserat această discuţie pentru a arăta că este perfect justificată o interpretare uniformă a relaţiei numaral + substantiv, indiferent de mărimea şi structura numaralului. Aşa stând lucrurile, acordul lui cei/cele cu substantivul din dreapta lui de nu trebuie privit ca o anomalie sintactică, ci ca un fapt obişnuit, dat fiind noul statut al lui de. Prin urmare, singura variantă corectă, dintre cele prezentate în titlu, este a doua: Cei patru milioane de lei nu ajung. Observaţie. într-un enunţ ca Cei p#tru sute de elevi au fost cazaţi, cei se acordă cu elevi (nu cusute, care este feminin). Tot aşa, în Celor patru

sute de elevi le-am asigurat cazarea, celor se acordă cu elevi, substantiv care este în cazul dativ, nu în acuzativ, cum ar sugera prezenţa lui de. 2. Structura ce i/c ele + numeral (cu absenţa substantivului regent) merită o prezentare separată, deoarece acordul lui cei/cele cunoaşte aici unele nuanţări. a) Până la 199, regula amintită la punctul 1 se aplică fără ezitări, în sensul că, fiind o sintagmă implicită, acordul se face cu substantivul subînţeles: Cei 48 au fost trecuţi pe altă listă ("elevi"). Cele 199 au fost cazate în altă parte ("eleve"). b) De la 200 în sus se ivesc complicaţii, mai ales la numeralele rotunde (200, 300, 2.000, 3.000, 2.000.000 etc): Cei două sute au.fost cheltuiţi ("lei").
Cele două sute au fost cheltuite.

Oscilaţia articolului demonstrativ {cei/cele) se datorează statutului ambiguu al cuvintelor sută, mie, milion, miliard. Ele pot avea în limba română două valori: Substantiv, cu opoziţii de număr {sută - sute), de articulare şi caz {sute - sutele - sutelor), cu determinări adjectivale {aceste sute, sutele încasate). - Partea componentă în structura unui numeral compus {două sute treizeci şi cinci). în a doua ipostază, ele îşi pierd autonomia gramaticală, integrându-se în ansamblu, în construcţia numeralului respectiv. Acest numeral, aşa cum s-a văzut, face sintagmă explicită cu substantivul din dreapta, căruia i se subordonează sintactic: 158 Ce/două sute treizeci şi cinci de bolnavi au fost externaţi. Cei două sute treizeci şi cinci au fost externaţi (bolnavi). în sintagmele implicite, când substantivul regent are o prezenţă doar subînţeleasă, poate să apară următoarea situaţia: sută, mie, milion, miliard îşi actualizează valenţa substantivală şi formează un fel de sintagmă liberă cu

numeralul-unitate din faţa lor. Ele eclipsează astfel fostul regent şi îşi subordonează formal şi pe cei/cele. Să se compare: Cei două sute au fost deja cheltuiţi ("lei").

Cele două sute au fost deja cheltuite.
Repetăm, această alternativă este posibilă numai la numeralele "rotunde", căci îndată ce sute, mii, milioane, miliarde sunt încadrate în construcţii mai ample, caracterul lor substantival este tot mai estompat şi acordul de mai sus, cu femininul, nu mai este posibil. Deci: dar
Cele două sute au fost cheltuitei Cei două sute au fost cheltuiţi,

Cei două sute nouăzeci şi opt au fost cheltuiţi. Să mai notăm, de asemenea, că aceste "sintagme libere" care impun femininul cele apar în câteva ocazii speciale, mai ales cu referire la bani, unde sută, mie etc. se echivalează uneori cu bancnotele care au aceste valori. Observaţie. Zece, la singular-feminin, nu poate să apară astăzi cu valoare substantivală. în schimb, la plural, acest lucru este posibil: zecile de participanţi. Cum am arătat deja, sută, mie, milion, miliard apar frecvent în limbă ca substantive, şi la singular, şi la plural. Este important ca valoarea lor morfologică să fie identificată cu exactitate. Pentru a fi numerale (constituenţi ai unor construcţii numerale) ele trebuie să fie precedate de un numeral-unitate sau de un numeral mai complex, care să permită o cuantificare exactă, o identificare precisă pe axa numerelor. De exemplu, în sintagma câteva sute, nu avem de-a face cu un numeral; în schimb, în trei sute, treisprezece mii, avem numerale compuse. Ţinând cont de această precizare, următorul acord al articolului demonstrativ trebuie considerat corect: Cele câteva milioane de lei au fost deja cheltuite. 159 Milioane este aici substantiv veritabil, are funcţia sintactică de subiect şi îşi subordonează formal toate cuvintele cu care intră în relaţie de acord (inclusiv predicatul). 69. Călătorim în vagoane de clasa întâi sau Călătorim în vagoane de clasa întâia? 1. Numeralul întâi reprezintă o excepţie în sistemul numeralului ordinal românesc, din mai multe puncte de vedere. a) Sub aspect etimologic, este moştenit direct din latină (antaneits > întâi). Celelalte sunt formate de la numeralul cardinal, cu ajutorul unui flectiv discontinuu (al ...lea, a ...a): al treilea, a treia. b) Flexionar-combinatoriu, întâi se comportă ca un adjectiv veritabil. în sintagmele substantivale se articulează sau nu, în funcţie de poziţia ocupată faţă de substantiv: locul întâi - întâiul loc; banca întâi - întâia bancă. Ordinalele de la doi în sus au aceeaşi formă, indiferent de topică: locul al doilea - al doilea loc; banca a doua - a doua bancă. De remarcat, de asemenea, omonimia masculin-feminin la întâi, varianta nearticulată, în timp ce la toate celelalte ordinale diferenţa de gen este puternic marcată (al doilea/ a doua.) Analizele comparative de mai sus impun următoarele concluzii în legătură cu întâi: - Funcţional-semantic face parte dintr-un sistem foarte riguros, matematic determinat, acela al numeralului ordinal, fiind chiar cap de serie. - Flexionar-combinatoriu urmează alt model, comportându-se ca un adjectiv: respectă regula articulării sintagmatice şi, în varianta articulată, are patru forme (întăiul-întăia, întăii-întâile). 2. Singularul feminin al lui întâi tinde să se alinieze la modelul comportamental al numeralului, adoptând aceeaşi formă şi în topica A - B, şi în topica B - A: Clasa întâia - întâia clasă. în felul acesta se completează un sistem, dar, din păcate, se dereglează altul. întâia, cu articolul, face parte dintr-o paradigmă cu mai mulţi termeni 160

care vor avea. după substantiv (nevasta dintâi). prim-pretorul. Reticenţa lucrărilor normative în omologarea inovaţiei este. articolul demonstrativ fiind cel care marchează genul. Când este distribuită în prima poziţie. şasesprezece {ca şi la şepte. în ambele topici. şi variante nearticulate. în nici un caz. Acestea recomandă păstrarea modelului flexionar iniţial: clasa întâi . lucrătorii din telecomunicaţii. Această variantă nu este supusă presiunilor amintite mai sus. Denumirea erorii. în schimb.ministru dar şi prim-ministrul. recurg la patrusprezece. Deocamdată exigenţele normative ale limbii literare sunt cele arătate şi considerăm că într-o exprimare îngrijită ele trebuie respectate. invariabilă. trei + 161 spre + zece = treisprezece). cel mult. Ambele articulări sunt corecte. dincolo de faptul că sugerează o bună intenţie din partea celui care o comite. (1) Numeralul întâi apare şi sub forma dintâi. Vizate. care. Cei care apelează. prin urmare. reprezentând astăzi variantele literare. Faptul se explică. Aceste modificări s-au generalizat. doişpe/ doispce/ doispece etc. nu-1 absolvă pe acesta de vina necunoaşterii normei şi nici de riscul unui pedantism gratuit. numeralul-unitate. totuşi. în limba română. celor dintâi flutur i/rândunele). este precedată de cel/cea. 1. Altele. şeptesprezece) pentru evitarea unor confuzii în transmiterea informaţiilor numerice. unele cu reflex în limba literară. Avem în vedere segmentul I. prim-vicepreşedinte. Numeralele cuprinse între zece şi douăzeci se formează. prin aceea că ea apare mai ales în poziţia a doua. prim-ajutor. Observaţii. cele dintâi flori. Este vorba de segmentele II şi III {spre + zece) în forme cu unşpe/ unspce/ unspece. limba literară nu şi-a însuşit aceste forme. prima femeie. primul . dar şi prim-procurorul. deşi ele circulă intens tn exprimarea neîngrijită. Corectă este. Desigur. Aşadar. b) Modificări în partea iniţială a compuselor. sunt doar numeralele patrusprezece şi şasesprezece. 70. a) Modificări care afectează partea terminală a numeralelor amintite. cei/cele. păstrându-şi forma unică. în continuare. numărul şi cazul (cei dintâi ghiocei. Au scuze. au numai articulare terminală: prim-planul. se comportă oscilant în articulare. Călătorim în vagoane de clasa întâi (nu clasa întâia şi. cuvintele compuse rezultate au fost supuse unor modificări continue. probabil.întâia clasă. după următorul model: u n itate + spre + zece (ex. (2) Sinonimul neologic prim se foloseşte mai ales în poziţia iniţială a grupului nominal: primul om. prin urmare. sintagma primul plan este o îmbinare liberă. nu este exclus ca presiunea sistemului amintit să impună tot mai mult formula întâia. în locul căreia apare un i semivocalic. prim-pretor. şasesprezece) comit o greşeală numită hiperurbanism (hipercorectitudine). întâile-întâii). scurtat uneori cu o silabă.L (întâia-întâhd. Evident. nu un cuvânt compus. . la formele "nealterate" {patrusprezece. încât aceasta să devină cândva normă sau măcar să fie acceptată în variaţie liberă cu cealaltă variantă. Ca parte constitutivă a unui cuvânt compus (prim-ministm.procuror. de data aceasta. în condiţii speciale. cel puţin în următoarele cazuri: primul . prima formulare din titlu: Mai sunt pais prezece zile până la vacanţă. prim-plan. clasa a întâia sau clasa a-ntâia). devenite paisprezece şi şaisprezece. Din cauza lungimii şi a structurii lor fonetice. prim-procuror etc). în funcţie de locul ocupat în sintagmă (întâiul premiu -premiul întâi). Mai sunt paisprezece zile până la vacanţă sau Mai sunt patrusprezece zile până la vacanţă0. justificată.

indiferent de interpretarea dată lui de. şi-a păstrat forma nemodificată. Din neglijenţă. 25 kgr. eroarea amintită se întâlneşte şi la îmbinările libere dintre numeralele compuse cu unu şi unele substantive neutre (ex.68). în general. Dar. treizeci şi una de mii). . produce dificultăţi în pronunţare atunci când numeralul-unitate din stânga are un final consonantic. Greşeli de acord se produc numai când apar milion şi miliard. milion. Observaţii. treizeci şi una de m i n u t e. Norma ortoepică nu admite excepţii nici în asemenea cazuri. cum ar fi dislocarea blocului consonantic prin introducerea unei vocale {optusprezece. căci patruzeci. Răspunsurile a 3/4 din concurenţi erau eronate. Aşa cum am arătat (vezi întrebarea nr. optăsprezece. acestea au la plural forme identice cu femininul {milioane. „optzeci şi trei de pagini"). Din păcate. el intră în structura numeralului de la nouăsprezece în sus. Paralelismul se opreşte aici. prepoziţională (cărţile a doi elevi). miliarde). Exemple: treizeci şi una de milioane. Varianta a doua. Limbajul comercial şi cel matematic uniformizează adeseori cele două norme (ortografică . cu cele trei consoane ale sale (spr). de este aici o postpoziţie. Realizarea desinenţială a genitivului vizează substantivul. Caietele a câte trei elevi din fiecare clasă au fost corectate. optisprezece). Alte soluţii. este specifică numeralului (Şi sintagmelor nominale în care numeralul este un constituent subordonat): Notele a trei dintre elevii noştri au fost cele mai bune. (1) Structurile complexe care au în componenţa lor pe unu/una şi substantivele mie. care după cum se vede. Este cazul lui cincisprezece (ncspr) şi optsprezece (ptspr). 83 p. care tolerează şi forme cu o pronunţare mai comodă {cinsprezece. Fiind neutre. adjectivul. 163 71. o fostă prepoziţie (ca în unei astfel de f e t e). Regula ortografică permite omiterea lui de numai când substantivul din dreapta este prescurtat: 20 m. în loc de treizeci £z unu d e minute). milard realizează un acord interior. opsprezece). şasezeci a devenit şaizeci. Aici trebuie să facem deosebire între norma ortografică. cunoaşte şi ea fenomenele fonetice amintite. care reprezintă un alt model structural. optsprezece) şi norma ortoepică. într-adevăr. al numeralului-unitate. singura formă literară. acest lucru reprezintă o greşeală. în scris însă. 2. cincizeci şi optzeci rămân singurele forme corecte. ceea ce înseamnă că 1 a citire este obligatorie apariţia lui de ("douăzeci de metri". forma feminină este impusă uneori şi lui unu. care reclamă o structură nealterată în scris {cincisprezece. prenumele. spre deosebire de patrusprezece. mai ales când se vorbeşte în tempo rapid. apelează la prepoziţia-morfem a. din faza în care zece încă mai era simţit ca substantiv {două + zeci + de case). Se impune pregătirea a cât mai multor specialişti sau Se impune pregătirea cât mai multor specialiştii Cazul genitiv are în limba română două posibilităţi principale de exprimare: una flexionară (cărţile acestor elevi) şi alta analitică. Corecte sunt formele: treizeci şi unu de milioane. patruzeci şi una de miliarde. mai ales cele semnalate la b şi c. 162 Dificultăţile de articulare se rezolvă şi la această clasă prin tolerarea şi a unor variante mai comode {cinzeci. literară.ortoepică). Clasa zecilor. "Inovaţia" s-a extins şi la limbajul comun şi tinde să depăşească zona substantivelor prescurtate. atunci când acesta este urinat de un substantiv. în exprimarea normală. patruzeci şi unu de m i 1 i a r d e. Este vorba de numeralele de la nouăsprezece în sus {douăzeci de elevi). Se impune pregătirea a cât mai mulţi specialişti. "douăzeci şi cinci de kilograme". asemănător cu masculinul. deşi el reprezintă singularul neutrului. nu sunt acceptate. cu substantivele amintite (ex.c) Prezenţa prepoziţiei spre. (2) O ezitare a limbiii se constată şi în utilizarea lui de pentru legarea numeralelor compuse de substantivele din dreapta lor. obzeci).

dar şi alte numerale (amândurora. diverşi. Vorbitorul poate opta aici pentru formularea de tipul (1). milioane etc. Cea de pe locul doi (se impune pregătirea a cât mai multor specialişti). Din păcate. aceea că genitivul marcat prepoziţional este specific numeralului. Precizări. „a toată ţara Moldovei". grămadă etc. dorinţa acestei mulţimi. Or. "cu preţul a cât timp" etc). numeroşi. desinenţială sau pentru cea de tipul (2). în exclusivitate. Unele au numai genitivul prepoziţional {tot. toţi. pe numai. sute. Examinând variantele din titlu. fie modelul sintactic afirmativ. Afirmaţia de la început. feluriţi. 2. sintetică. câtva. dar şi flexionar): (3) Cărţile a câtorva dintre elevii noştri sunt noi. în exprimarea intenţiei restrictive. din perspectiva celor arătate până aici. Grafic. cât: „a tot omul". deoarece la acest număr se înregistrează exprimări genitivale pleonastice. serie. mii. mai ales la genitivul următoarelor cuvinte: mulţi. numai variantele morfologice sinonime. destui. Cuvintele de mai sus sunt date la plural. 1. se observă aici şi o diferenţă de sens între cărţile a doi copii şi cărţile celor doi copii. unii vorbitori combină cele două procedee. Face excepţie de la regula amintită capul de serie. şeful seriei. (2) Cărţile a câţiva dintre elevii ndştri sunt noi. „diversului program" sau nu se folosesc la genitiv singular decât cu totul izolat {felurit). cu condiţia de a folosi. De asemenea. care nu angajează diferenţieri semantice. CONJUNCŢIA 72. fie cel negativ. Este vorba de unele dintre lexemele care exprimă cantitatea nedefinită sau diversitatea. trebuie completată cu unele observaţii. folosind o formă hibridă. ele exprimă genitivul flexionar: murmurul mulţimii. există o declinare „articulată" a numeralului (cărţile celor doi). Intrarea nu este permisă decât cu invitaţie specială sau Intrarea nu este permisă decât numai cu invitaţie specială! Adverbele restrictive numai şi decât se află în raport de complementaritate: contextele pozitive îl admit.Există însă în limba română o clasă de cuvinte care poate marca genitivul în ambele feluri. mai ales celui cardinal. a o serie) de elevi sunt deja rupte. de fiecare dată. în care genitivul este marcat de două ori (prepoziţional. Unele cuvinte cu sens cantitativ (mulţime. noi am avut în vedere. pentru această discuţie normativă. rezultatul contaminării amintite prezintă un caz de redundanţă morfologică. altele îl au numai 164 pe cel desinenţial {numeros. puţini. ambilor). tot în exclusivitate. iar cele negative. Dincolo de calitatea discutabilă a demonstrativului din asemenea structuri. Când au valoarea nonsubstantivală. PREPOZIŢIA. . Casa de bilete nu este deschisă decât dimineaţa. şeful acestei serii etc. De exemplu: (1) Cărţile câtorva dintre elevii noştri sunt noi. putem reprezenta acest raport prin două cercuri care nu au nici un punct comun: Mulţimea contextelor pozitive ( numai ] Mulţimea contextelor negative Vorbitorul are libertatea de a alege. Ca substantive veritabile. adverbul corespunzător: Casa de bilete este deschisă numai dimineaţa. câţi.semantic. colective) utilizează cele două variante genitivale (desinenţială . Acest pleonasm gramatical este atestat destul de frecvent astăzi. care are genitiv desinenţial (unuia/uneia).prepoziţională) pentru a marca diferenţa de statut gramatical . exprimând o cantitate nedefinită (cu sens de „mulţi/multe") aceste cuvinte realizează un genitiv pepoziţional: Cărţile a o mulţime (a o grămadă. pe decât. lucrurile sunt tranşante. 3. constatăm că numai prima şi a treia sunt corecte. analitică. 165 CAPITOLUL IV ADVERBUL. La singular. zeci. divers: „numerosului public". câţiva.

afară decât o valiză de haine. incorecte (ex. Totalitarele negative. Din păcate. Această opoziţie are consecinţe importante în plan distribuţional. oricum. nicicând.) 73. nimic) şi adverbe {nicăieri. nicăieri. Observaţie. poate să se exprime astfel: Niciodată n-am fost mai tari ca acum. în afară decât. indiferent de aspectul negativ sau afirmativ al contextului. Aici este mai bine ca/decât oriunde. Greşeala semnalată aici apare frecvent la circumstanţialul de excepţie şi subordonata corespunzătoare care cunosc. condiţie obligatorie pentru realizarea aprecierii comparative. Singura oscilaţie este cea semnalată în titlu. nimeni. a tratamentului uniform. cu recomandarea de a fi evitată. considerând corectă numai prima variantă: Intrarea nu este permisă decât cu invitaţie specială. regionalisme sintactice de tipul: Am decât 10 lei (muntenism) sau N-am numai 10 lei (ardelenism). Regula mai sus enunţată. Cuvântul niciodată face parte din sfera mai largă a totalitarelor negative. oriunde. Formularea este sinonimă cu Acum suntem mai tari ca oricând. raportate la exigenţele limbii literare. se asociază cu verbe care au aceeaşi trăsătură. enunţurile construite cu asemenea formule relaţionale sunt. în această calitate. orice. în Transilvania. N-a intrat nimeni. neavând încredere în specializarea sintactico-semantică a celor două adverbe. şi alte câteva asocieri pleonasice cu iz regional-arhaic: afară numai de. dar tiparul sintactic este altul. pe lângă decât numai. oricând etc. Aşa se face că întâlnim la unii vorbitori. reprezentând termenul cu care se face comparaţia. Acestora le corespunde seria totalitarelor pozitive: oricine. de aceea o semnalăm aici. Cuvintele totalitare apar aici în poziţia sintactică de circumstanţial modal comparativ (de inegalitate). realizându-se. formulări. oricum etc). afară decât. realizând ceea ce se cheamă dublă negaţie: 167 Nu vine nimeni (nici unul. evitat de către cei care ţin la corectitudinea exprimării lor. Construcţia cu niciodată (Acum suntem mai tari ca niciodată) o concurează însă foarte serios pe cea corectă (cu oricând). Am dat în felul acesta răspuns la întrebarea din titlu. Este o restricţie semantic-combinatorie care se respectă cu stricteţe: El este mai bun ca/decât oricine. Desigur. se aplică şi la structurile comparative cum sunt cele din titlu. oricând. afară numai de cine a fost invitat. în mod categoric. care cuprinde pronume (nici unul. niciunde. Este de presupus că asemenea vorbitori au creat şi asocierea pleonastică decât numai pentru a întări ideea de restricţie negativă. întrunind condiţiile unei exprimări corecte: Acum suntem mai tari ca oricând. autoritatea normei amintite este 166 subminată de situaţia diferită existentă în unele graiuri locale. Adverbul acum şi-a schimbat locul şi rolul sintactic cu niciodată. nicicum etc). în sud. cele două condiţii ale unei exprimări corecte: . pronumele şi adverbele respective trebuie să ofere un reper pozitiv. pentru aceeaşi idee. oricare. Cele pozitive. în orice poziţie sintactică. niciodată. prin acesta. de pildă. Dintre cele două formulări. nicicum etc). în sensul că este valabil pentru fiecare constituent al celor două categorii de cuvinte totalitare. în afară numai de. dimpotrivă. numai a doua respectă regula. N-a luat nimic. fireşte. proveniţi mai ales din zonele menţionate. s-a generalizat decât. Cine ţine cu tot dinadinsul să utilizeze adverbul negativ (niciodată). 2. Acum suntem mai tari ca niciodată sau Acum suntem mai tari ca oricând? 1. respinse de limba literară. el trebuie. sunt admise de contextele afirmative: Vine oricine (oricare. Acest algoritm distribuţional se aplică unitar. oricât. Cele două serii de antonime au în comun ideea de totalitate. dar sunt puternic diferenţiate prin opoziţia negativ/afirmativ. nicicât. oriunde. în schimb.Această repartizare specifică a celor două adverbe reprezintă o regulă obligatorie în limba literară. Indiferent de cauza acestui paradoxal pleonasm adverbial. există practica utilizării exclusive a lui numai. nici una.

adverbul niciodată apare în context negativ (niciodată nu am fost). asociat unui verb. L-am mai văzut.Viitorul: Vom'mai vedea. 168 Observaţii. Regulile de la a şi b sunt valabile şi pentru adverbele tot.Conjunctiv: I-a spus să nu mai vină. mai bine (să vină) el. b) Stă în vecinătatea imediată a radicalului verbal. 169 Regula de la b se aplică şi la formele analitice (compuse) ale verbului. Observaţie.pentru construcţii pozitive. dar în alt context şi cu alt sens: Ca niciodată. Aici avem de-a face cu o contragere a unei subordonate negative ("Cum nu s-a întâmplat niciodată") şi. nu se justifică însă. . ca auxiliar morfologic. (= "în loc de nimic") Decât nimeni. ca niciodată nu poate fi contestat. Este vorba de gerunzii şi participii: nemaivăzănd. Acestea sunt exprimări regionale. iar termenul de comparaţie are o realizare pozitivă (acum). Eroarea a putut fi favorizată şi de existenţa unui circumstanţial de mod ca niciodată. Blocul mai + radicalul verbal este atât de sudat. corect: El nu mai e/este director de anul trecut). care.pentru . Natura opoziţională (= complement opoziţioanal) a acestui raport este mai evidentă dacă inversăm topica: Decât nimic. Singura excepţie de la b o reprezintă a fi. fiind vorba de un raport opoziţional ("în loc de"). Mai a venit o dată (cu auxiliar interpus). . ca în enunţul din titlu. în graiul muntenesc apar frecvente abateri de la regula b: Nu mai mă ajută puterile (cu pronumele personal intercalat).Infinitiv: E greu a mai obţine ceva. mai bine (iau) mai puţin. de aceea. 74. Formularea ardelenească El nu-i mai director de anul trecut încalcă regula de la a. O să-l mai vedem. cam/prea. compatibil şi cu celelalte totalitare negative: Mai bine mai puţin decât nimic. Decât niciodată. . în comunicarea literară. realizată în condiţiile sinonimiei sintactice amintite. Aşa trebuie să apreciem şi varianta din titlu. normată. în sensul că afixul mobil (auxiliarul) nu poate disloca grupul mai + r a d i c a 1. poate disloca blocul mai + radicalul verbului de bază: să mai fi vorbit. a) N-ar fi exclus ca varianta hibridă (Acum suntem mai tari ca niciodată) să fie rezultatul unei contaminări între cele două structuri corecte. . se supune următoarelor rigori de topică: a) Este întotdeauna proclitic (stă numai în faţa verbului: mai vorbeşte). a mai fost discutat. încât a făcut posibilă apariţia unor derivate negative (cu prefixul ne) care încorporează şi adverbul mai în structura lor. b) în expresia Mai bine mai târziu decât niciodată avem un alt model sintactic. Plasarea lui în poziţia rezervată unui reper pozitiv. în această ipostază. şi. Mai bine aici decât nicăieri. nemaiauzit etc. nemaiauzind. Ultimele două au aceeaşi valoare semantică (aproximaţia). astăzi a venit la timp.Condiţional-optativ: L-aş mai vedea o dată. utilizat corect. dar funcţionează complementar: cam . Nu mai s e vede nimic (cu pronumele reflexiv intercalat).mai bine mai târziu. Exemple: -Perfectul compus: Am mai vorbit. dintre care numai prima are o topică corectă: Nu mă mai doare capul. Mai bine el decât nimeni. prea . ar mai fi vorbit. Nu mă mai doare capul sau Nu mai mă doare capul? Adverbul mai. trebuie evitate. nemaivăzut. adverbul mai fiind plasat după verbul a fi {nu-i + mai. Construcţiile care nu respectă normele de plasament ale lui mai sunt respinse de limba literară.

a fost cunos- . ar putea prezenta anumite ambiguităţi: a) Regent identic = atribute diferite: pahar în acest caz. rostită într-o cofetărie. este interpretată corect. ca element joncţional atributiv. halbă cu bere. exprimă o cerinţă foarte clară. Nu se cam înţeleg bine. deloc ambiguă. Sunt motive suficiente. teoretic cel puţin. deoarece contextul precizează de fiecare dată. tocat. Observaţii. putem afirma că înlocuirea lui de. prezentă la cele două sintagme. maşină pentru cusut {spălat. iar de semnifică "plin cu". b) Regente diferite . c) Regent identic . în loc de Nu se prea înţeleg bine. Bem un pahar de lapte. ca să nu încurajăm nici construcţii de tipul: haină din piele. are o semantică variabilă.atribut identic: ceaşcă . Nerespectarea acestei reguli duce la enunţuri incorecte (ex.de ceai destinaţie ("pentru") conţinut ("cu") în sintagma aceasta avem de-a face cu o omonimie sintactică (formă identică . Avem în vedere. extralingvistic. semnificaţia prepoziţiei. nici la nivelul sintagmei şi cu atât mai puţin la nivelul ansamblului (prin apariţia Lui bem).conţinut diferit). De exemplu. specifice. Aceeaşi propoziţie. Celebra piesă a lui Cehov. în sintagme atributive. Uzinele pentru tractoare. pentru) este un moft lingvistic. Când spunem: Bem o ceaşcă de ceai. Să analizăm câteva situaţii care. în primul rând. prin conţinutul său. 170 75. spusă într-un magazin specializat în articole de menaj. călcat etc). determină interpreatrea diferită a celor doi de ("pentru'V'din"). contextul lingvistic cel mai restrâns: regent + prepoziţie + substantiv (substantiv + de + substantiv). nu este deloc ambiguă. "cu". cu sensul al doilea. sală pentru aşteptare etc.atribut identic: de sticlă Opoziţia "destinaţie'V'materie". "din". Numai în asemenea cazuri s-ar justifica utilizarea unui sinonim specializat în locul lui de {ceaşcă pentru ceai sau ceaşcă cu ceai). a "reinterpretării" semantice a prepoziţiilor.construcţii negative (Se cam ceartă/Nu se prea ceartă). Ceea ce vrem să demonstrăm este că sunt extrem de rare ocaziile în care contextul lingvistic. Cerbul din Aur. Baia pentru/cu aramă. determină semantica prepoziţiei: sticlă exprimă "materia". Livada de vişini. singura care prezintă o ambiguitate reală. propoziţia Vreau o ceaşcă de ceai. De pildă. putem conta pe un element suplimentar foarte important: contextul situaţional. prin urmare. verbul utilizat {a bea) exclude sensul prim al sintagmei ("destinaţia") şi oricine înţelege că ne referim la "conţinutul" ceştii. prepoziţia din titlu. lapte exprimă "conţinutul". iar de are sensul "făcut din". forma corectă). Presupunând că nici contextul lingvistic mai larg nu dezambiguizează sintagma de la c. atributul. casă pentru odihnă. o renunţare nejustificată la nişte sintagme naturale. Bem un pahar de lapte sau Bem un pahar cu laptel Prepoziţia de. în acest caz. cu prepoziţii specializate semantic {cu. Mergând pe această linie. obligatorie: Adu-mi o ceaşcă cu (puţin) ceai. Arcul pentru Triumf. dar şi această 171 neclaritate dispare prin lărgirea contextului lingvistic. ceaşcă cu cafea etc. Iancu de la Hunedoara. coroborat cu cel situaţional. Lăsând la o parte aceste excepţii. Acest lucru nu împietează asupra clarităţii comunicării. 1. utilizarea lui cu este. să nu poată preciza sensul unor sintagme omonime de tipul celor de la c. O situaţie specială ar fi şi cea în care conţinutul reprezintă doar o parte din capacitatea recipientului. vom ajunge să spunem Porţile din Fier. tradiţionale. din. până la nuanţă.

la televiziune. şi în exprimarea orală {ca virgulă coleg). dar. a) Caj . inserează acest semn de punctuaţie. O greşeală extrem de frecventă în româna actuală este utilizarea locuţiunii comparative ca şi în locul lui caj. 2. care pleacă probabil de la situaţii în care de şi despre sunt substituibile {a vorbi de/despre ceva). această echivalare forţată {caj = ca şi). nu are sens comparativ. Ca pedeapsă. corectă este. Ea aparţine limbajului cult şi se foloseşte cu sensul ilustrat de prima propoziţie din titlu ("după". cum este firesc. foarte răspândită în anumite zone ale ţării (mai ales în Transilvania) câştigă teren. şi în relatările unor crainici sportivi. cu neologismul care s-a impus în terminologia fotbalistică). potrivit celor arătate mai sus. înlocuirea improprie a lui caj prin ca şi se explică de multe ori şi prin dorinţa de a evita un efect sonor neplăcut. drept). sau corner. de pildă. vei reface lucrarea. 172 3. se pot întâlni astăzi în presa scrisă. coleg). ca următoarele. cu o asemenea soluţie. drept: L-am invitat ca preşedinte = L-am invitat în calitate de preşedinte. pe baza unei false sinonimii. şi gramatica: substituirea lui caj prin sinonimele sale veritabile {în calitate de. schimbări de topică. ca bun coleg şi prieten etc. Doar în ultimul timp a fost adoptată formularea naturală. care. De exemplu: L-am apărat în calitate de coleg. Am ales intenţionat această asociere {ca + coleg). b) Ca2 . Este cazul variantei a doua din titlu {L-am apărat ca şi coleg). .cu sens comparativ. L-am apărat ca coleg sau L-am apărat ca şi colegi 1. mai nou. prima variantă: L-am apărat ca coleg. 76. intercalări etc. Construcţii greşite. "costul" este prea mare. 173 3. Din păcate. în parlament etc: Vorbesc ca şi reprezentant al miilor de alegători. ca prieten şi coleg. greşit construită. după cum s-a văzut. Intenţia nu este rea. cum se vede şi în enunţul din titlu (varianta a doua). ca şi deputat. Nu pot fi de acord. trebuie evitată soluţia virgulei dintre ca şi termenul din dreapta {ca. Cuvântul ca are în limba română două valori de bază. "en fonction de"). încearcă să le evite. Se evită o cacofonie cu preţul unei grave erori gramaticale. în asemenea situaţii.echivalent cu în calitate de. frizând comicul. există soluţii care pot împăca şi fonetica. „în acord cu"). Dintre cele două formulări prezentate în titlu. pentru că prezintă interes şi sub aspectul eufoniei. indiferent de provenienţa lor geografică. M-am interesat despre situaţia lui). la radio.cută mult timp sub titlul Livada cu vişini. înlocuirea lui de cu despre este o eroare (ex. mai ales că unii vorbitori. fiind semnalată şi în exprimarea unor oameni instruiţi. a se convinge. Ca şi remediu. lovitură de Ia colţ (nu lovitură de colţ. în care mijloceşte o relaţie completivă. L-am considerat ca prieten = L-am considerat drept prieten. Prepoziţia de este supusă unui tratament ingrat şi în unele sintagme verbale. Românii sunt destul de sensibili la asemenea vecinătăţi cacofonice. cu de. Lucrurile se vor aranja în funcţie de posibilităţi sau Lucrurile se vor aranja funcţie de posibilităţii Locuţiunea prepoziţională în funcţie de este o achiziţie mai nouă a limbii române (vezi fr. a-şi aminti. în orice caz. ca fost coleg. care spun. a-şi aduce aminte etc. Aceste substituiri artificiale ale prepoziţiei de apar. echivalent cu locuţiunea ca şi: Se comportă ca maică-sa = Se comportă ca şi maică-sa. de aceea. Este cazul verbelor care "cer" prepoziţia de: a se interesa. 11. prin denumire. 2. propun modificarea acestei legi. vei reface lucrarea = Drept pedeapsă.

se poate articula şi se asociază liber cu prepoziţia de. de asemenea. contrar. a. Din acest punct de vedere. b) Prepoziţii care impun genitivul: contra. la al doilea (a muncii). reprezintă o greşeală. potrivit {datorită părinţilor. Altfel spus. graţie. Formal. 78. Examinând enunţul din titlu. Faptul este favorizat şi de identitatea formală a celor două cazuri (genitiv-dativ). acesta fiind un simplu element constitutiv al unei construcţii fixe. aparţinând mai ales intelectualităţii tehnice. ca în propoziţia a doua {funcţie de). Inovaţia 174 reprezintă un transfer al unei expresii din limbajul matematic în cel general. în concluzie. în comparaţie cu cele care reclamă un genitiv. chiar dacă prepoziţia nu se 175 repetă: S-apronunţat împotriva demagogiei şi a corupţiei (împotriva + genitiv + genitiv) ■ 2. ai. spre. se disting trei categorii de prepoziţii. cu rol conectiv. dar nu justifică eroarea semnalată. la "uitarea"regimului datival al conectivului utilizat. fraţilor. Substantivul funcţie denumeşte aici o noţiune matematică ("mărime variabilă care depinde de una sau de mai multe mărimi variabile").continuu. împotriva. fireşte. datorită ţie). îşi păstrează identitatea semantică şi gramaticală. întocmai . 3. în paralel . Prepoziţiile care cer dativul sunt foarte puţine (mai importante sunt cele 6 menţionate mai sus. constatăm că numai varianta a doua este corect construită (datorită + dativ + dativ): A reuşit datorită talentului excepţional şi muncii sale perseverente. la. şi structurile coordonate genitivale reprezintă un model mult mai productiv. toate acestea explică.paralel. pe etc {la gară. O greşeală inversă apare la coordonarea genitivelor prepoziţionale (omiterea articolului genitival): împotriva părinţilor. Ele nu se încadrează în serii paralele echivalente (cu /«/fără în) de tipul în curând . la mine). împrejurul etc. între. cu. Prima variantă respectă regimul datival al lui datorită doar la întâiul termen coordonat (talentului).Unii vorbitori. contribuind.tocmai. c) Prepoziţii care reclamă cazul dativ: datorită. Apariţia unor determinanţi atributiri după primul termen al coordonării măreşte distanţa dintre prepoziţie şi al doilea termen. singura marcă distinctivă constituind-o articolul genitival (al. regimul cazual trebuie respectat la fiecare membru al coordonării. înaintea. structura coordonată arată astfel: datorită + dativ + genitiv. asupra. Prepoziţiile româneşti sunt cuvinte cu regim cazual (impun un anumit caz substantivelor/pronumelor pe care le precedă). după criteriul respectării regimului cazual al prepoziţiei datorită. ceea ce. în funcţie de formează un bloc bine sudat. Locuţiunea prepoziţională în funcţie de anulează autonomia funcţionalsemantică a substantivului funcţie. . în consecinţă. marcă a genitivului. în sensul că este corectă numai prima formulare: Lucrurile se vor aranja în funcţie de posibilităţi. din. încontinuu . conform. la Le). eclipsând construcţiile similare cu dativul.totdeauna. în exprimarea eliptică. mulţumită. care nu poate fi pus în relaţie sinonimică cu expresia matematică amintită. apare articolul a. Desigur. pentru. întrebarea din titlu are un răspuns ferm. ale). întotdeauna . a) Prepoziţii care cer acuzativul (cele mai multe): de. împotriva lui). apelează mai nou la o variantă fără în. Utilizarea în variaţie liberă a celor două construcţii trebuie însă respinsă. îmbinarea funcţie de este corectă numai în "citirea" unor simboluri matematice: y=f(x)— "y este o funcţie de x" sau. deoarece le lipseşte identitatea semantică. {împotriva corupţiei. Observaţie. în situaţia unor structuri prepoziţionale coordonate.curând. A reuşit datorită talentului excepţional şi a muncii sale perseverente sau A reuşit datorită talentului excepţional şi muncii sale perseverentei 1. "y funcţie de x". Cu alte cuvinte.

substantiv. formate prin asociere cu un pronume: drept aceasta = pentru aceasta. este vorba de formulări greşite. fireşte. erori de circulaţie generală.) Din păcate. prin extindere. valabilă. drept care. în unele contexte. veţi fi pensionaţi 1. contract etc). alături de alte construcţii similare. cu dublare sinonimică (dar însă. iar prima nu mai prezenta claritatea necesară. Ca şi în situaţia prezentată anterior. este. Urinare solicitării dumneavoastră. drept aceea = pentru aceea. a variantelor cu pentru. Ea co lorează stilistic exprimarea. echivalent cu pentru. drept care a început să studieze toate discursurile celebre. Regula reclamă ca. devenind apoi. Treptat. Aşadar: împotriva părinţilor. Deci: Nu sunt un bun politician. 2. fiind consacrată ca o formulă de încheiere a unor acte oficiale (Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. probabil. drept pentru care am hotărât să-l pedepsesc exemplar. Construcţiile circumstanţiale de tipul celei din titlu rectemă prezenţa . Sinonimia lor era mai evidentă în limba veche şi funcţiona mai ales în construcţii relaţionale sau interogative.a. drept este. 80. dă frazei un uşor parfum de epocă. Varianta corectă. Are un pronunţat iz arhaic. 3. drept pentru care are o intensă circulaţie în stilul administrativ. în funcţie de context. E decis să-şi ia toate examenele. s-a dezlănţuit o adevărată campanie. acceptul normativ este condiţionat de renunţarea la dublajul prepoziţional: Drept care am încheiat prezentul proces-verba!. în locul lui ca poate să apară drept: Drept urmare a solicitării dumneavoastră. rezultatul contaminării a două variante paralele: drept care şi pentru care. dar acest lucru nu deranjează în stilul administrativ. drept care = pentru care. subordonator). aici. drept care am hotărât să-mi anunţ retragerea. Indiferent însă de mecanismul care a generat această îmbinare hibridă. în această ultimă ipostază. veţi fi pensionat. Construcţia drept pentru care este. 2. şi-apoi pe urmă etc. uzând 177 de anumite formule stereotipe consacrate. în cele din urmă. cu sens cauzal sau final. toţi ceilalţi să poarte marca suplimentară a genitivului (nu numai ultimul substantiv). într-un moment în care varianta a doua încă nu se impusese definitiv. Cuvântul drept are în româna actuală mai multe valori: adjectiv. Ea funcţionează ca un conectiv semantic (nu gramatical. prin definiţie este mai conservator. în româna actuală. Nici circulaţia locuţiunii dincolo de sfera stilului administrativ nu trebuie condamnată. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal sau Drept care am încheiat prezentul proces-verbal? 1. a fraţilor. în afara primului termen. decât numai. prepoziţie. drept pentru care şi-a întocmit un program de lucru foarte riguros. drept ce > pentru ce. veţi fi pensionat. De aici. 176 79. Ea a putut să apară din dorinţa vorbitorilor de a fortifica semantic această locuţiune. Condiţia evitării pleonasmului prepoziţonal rămâne. drept care > pentru care ş. a surorilor şi a bunicilor lui. şi-a extins utilizarea şi în limbajul general: A venit târziu acasă. ea are un caracter pleonastic şi trebuie respinsă. este ultima: Ca urmare a solicitării dumneavoastră. prepoziţie cu o semnatică mai bine conturată: drept aceea > pentru aceea. drept ce = pentru ce etc. Vrea să devină un bun orator. Varianta nepleonastică. veţi fi pensionat. care apar frecvent în stilul administrativ. veţi fi pensionat sau Ca urmare a solicitării dumneavoastră. o locuţiune adverbială. şi aici. sensul final-cauzal al prepoziţiei drept a devenit tot mai palid.surorilor şi a bunicilor lui s-a dezlănţuit o adevărată campanie. fapt care a dus la impunerea. Bineînţeles. Urmare a solicitării dumneavoastră. adverb. care. echivalentă cu de aceea/pentru aceea.

178 Utilizarea opţională a lui ca (pentru) este posibilă. apare la nivelul intrapropoziţional. ori mie îmi repugnă orice exces! Conjuncţiile ori şi or sunt confundate de către mulţi vorbitori. Diferenţe etimologice Ori este un cuvânt moştenit din latină. (incorect).. or. după modelul structurii verb + substantiv în dativ. mie nu-mi convine acest lucru. Ca o consecinţă a acestei intervenţii. 3.. Diferenţe semantic-funcţionale a) Ori exprimă un raport disjunctiv (alternativ): Pleci ori rămâi? Cine vine. într-o altă fază. Are un rol argumentativ. Acceptarea sa director . Ea leagă două propoziţii (vezi exemplul de la l. în care verbul apare substantivizat. cu care poate fi substituit în orice context.G.. vă rugăm să. diferenţiate doar de prezenţa/absenţa lui i şoptit). dar şi fiincţional-semantic (amândouă sunt conjuncţii coordona179 toare). nu permit variaţia liberă ca/0. menit să justifice sau să corecteze ceva: M-a invitat la film. apelându-se la structurile corecte: Ca urmare a cererii dumneavoastră Ca urmare a H... de tipul însă. 81.. în situaţia în care mă aflu. au mâncat./L-am acceptat director. dar cu un grad diminuat al ideii de opoziţie.lui ca (drept). 1. iar complementul devine atribut: Avansarea sa. este . 192/1994. eu aveam o migrenă insuportabilă. au băut. Prezenţa opţională a lui ca o întâlnim şi la unele elemente predicative suplimentare: L-am acceptat ca director. răsplată pentru munca depusă. modificări morfosintactice esenţiale: genitivul devine dativ {urmare a solicitării > urmare solicitării). dar în altă schemă sintactică. Exemple: Ca răsplată pentru munca depusă. Considerăm că precizările făcute până aici sunt suficiente pentru a conchide că. 2. mie îmi repugnă orice exces sau Am fost acuzat de extremism.i sau. excude variante fără ca: Acceptarea sa ca director . Variantele menţionate trebuie evitate. cât şi la cel al frazei (Va ninge mâine ori va fi vreme frumoasă?). două texte mai ample): A venit cu prietenii. Pentru a fi identificate corect. a fost acceptat. Conjuncţia or nu. Ca reacţie faţă de cele afirmate. b) Or realizează un raport adversativ. ca răsplată pentru munca depusă. va fi recompensat. au făcut deranj şi au plecat. Absenţa mărcii relaţionale ca (drept) la construcţia circumstanţială din titlu a generat apoi. insistăm aici asupra deosebirilor dintre cele două cuvinte. nr. Faţă de cele arătate la construcţiile circumstanţiale. Diferenţe distribuţionale Conjuncţia ori poate fi distribuită atât la nivelul propoziţiei (Vine azi ori mâine?). iar atributul genitival devine datival. 3. Or. Aceste contaminări ale unor structuri sintactice explică. Am fost acuzat de extremism. (corect). Avansarea sa.. Ca mulţumire pentru devotamentul său. i s-a retras acreditarea. este . Ion ori Gheorghe? Este sinonimul lu. la ora aceea. în vreme ce or este un neologism de origine franceză. dintre cele două formulări apărute în titlu. dar poate conecta şi la nivelul intemunţial (două fraze. or. dar nu justifică apariţia unor formulări ca cele de pe poziţiile 1 şi 2 din titlu. lucrările se amână. a fost avansat... prin substantivizarea verbului. întrucât ele se aseamănă şi formal (sunt paronime. numai prima este . aici se întâmplă fenomenul invers: transformarea elementului predicativ în atribut.b).. Ca rezultat al negocierilor anterioare.

în perimetrul subordonatelor circumstanţiale. şi asupra subordonatelor necircumstanţiale. în plus. . . care să permită o substituire reciprocă. sfera de utilizare se mărgineşte.. Ca .Completive indirecte: Mă gândesc să nu mai plec. fiind puţin utilizată de marea masă a vorbitorilor. în mai mică măsură. în orice context. care.. . să. or. Sinonimia să = ca să este valabilă numai pentru aceste contexte. Din păcate.corectă: Am fost acuzat de extremism. la subordonatele necircumstanţiale. poate fi vorba doar la circumstanţiala de scop: Merge la şcoală ca să înveţe/ Merge la şcoală să înveţe. Simplificând puţin lucrurile. în afară de cele comune cu ca să. varianta cu să creează ambiguităţi. . aşa cum arătam. 2. şi aici. între cele două conective există alte raporturi distribuţionale..Atributive: Şi-a exprimat dorinţa să nu fie reales. condiţionale (Să-/ văd plecat. Conjuncţia să acoperă apoi întrega reţea asubordonatelor necircumstanţiale: . alte propoziţii secundare. aş răsufla uşurată) şi. tot nu se duce).Completive directe: Ţi-am spus să nu mai vii.Subordonata consecutivă: Era prea bine pregătit ca să nu reuşească. ca să se împotmolească apoi la cele uşoare. mulţi vorbitori extind sinonimia reală să = ca să.Subordonata de scop (finală): Merge la şcoală ca să înveţe. Chiar şi aici. 180 181 Greşeala amintită la început se produce aici. Ca să funcţionează numai în zona relaţională asubordonatelor circumstanţiale. De fapt. de la subordonatele menţionate la 1. de o reală sinonimie. mie îmi repugnă orice exces. Ţi-am spus ca s ă nu mai vii. cam acelaşi este motivul preferinţei pentru ca să şi la subordonata opoziţională. Ţelul nostru este casă reuşim cu orice preţ. Nu e bine ca să ascundem adevărul sau Nu e bine să ascundem adevărul? 0. 82. 1. urmează o pauză. care nu este urmat de acest semn de punctuaţie. Pentru întrebarea din titlu. poate introduce şi concesive (Să-/1 dai oricât. interzise . care are un statut distribuţional cu totul diferit. . Este încă un element diferenţiativ faţă de ori. marcată în scris prin virgulă. . Cele arătate mai sus sunt valabile pentru ca să. Eroarea la care ne referim porneşte de la convingerea multor vorbitori că această conjuncţie compusă (ca să) şi conjuncţia simplă să cunosc o sinonimie totală. de aceea este evitată.. nu şi pentru varianta dislocată a acesteia (ca .Predicative: Ţelul nostru este să reuşim cu orice preţ. Şi-a exprimat dorinţa casă nu fie reales. zonă interzisă pentru ca să. la următoarele specii de subordonate: . La subordonata consecutivă.Subiective: Trebuie să reuşim. răspunsul este de respingere categorică a primei formulări şi de acceptare a variantei cu să: Nu e bine să ascundem adevărul. 3. putându-se substitui reciproc.să). în realitate. Ea poate să introducă şi subordonate necircumstanţiale. unde avem o subordonată subiectivă. regula pe care o discutăm ar putea fi formulată astfel: înlocuirea lui să cu ca să (şi invers) este recomandabilă numai când cele două conjuncţii exprimă ideea de scop (Muncim să/ca să câştigăm). are un caracter livresc. pentru cei care se descurcă ceva mai greu în hăţişul subordonatelor de tot felul. după cum vom arăta în continuare. Această falsă sinonimie generează construcţii greşite ca următoarele: Trebuie ca să reuşim. Să are o distribuţie mult mai largă. în principal.Subordonata opoziţională (falsă finală): A răspuns foarte bine la întrebările grele.. Mă gândesc ca s ă nu mai plec etc. O normă foarte des încălcată astăzi este cea care priveşte corecta utilizare a conjuncţiei ca să. Notăm şi un amănunt de punctuaţie: după acest or argumentativ.

cartea este foarte utilă şi o recomand cu toată căldura.(. Merge fără ca el să vrea. şi celei gramaticale.) Nu pentru că face parte din colecţia „Bibliografie şcolară".. 8 martie 1995 „Cele 77 de întrebări şi răspunsuri acoperă o bună parte dintre „dilemele" de azi ale vorbitorilor de limbă română. ivând ferma convingere că. Gruiţă este imens. Intenţia lui era ca după aceea să revină (Predicativă)." Andra Şerbănescu. cât. Prin ţinuta ei ştiinţifică. pe care îl felicităm încă o dată cu prilejul originalei şi deosebit de utilei lucrări. a lui ca să. nr. în „Limba Română". în „Limbă şi literatură".. mai ales că unele dintre problemele prezentate aici au constituit subiecte la diferite examene. 1994. în general. Chişinău „Ce bine ar fi să se ţină seama de astfel de cărţi. tocmai de aceea. în perimetrul respectiv. ci. dar este neliterară formularea cu ca să (Merge fără ca să vrea). la Radio România Cultural. ea este cu atât mai mult necesară vorbitorului de limba română din republică. ziarist etc.." Mioara Avram. Autorul merită să fie felicitat îndeosebi pentru modul în care a reuşit să îmbine rigoarea ştiinţifică şi accesibilitatea.lui ca să. chiar dacă există amănunte care ar comporta unele observaţii critice. în loc să. dacă este necesară vorbitorilor de limba română din Ţară. b) Conjuncţia că să este neliterară (Mi-a spus că să stau acasă). 1995. Nu atât prin creativitate. Frecventa utilizare a lui ca . în special pentru seriozitatea şi bogăţia informaţiei.care vor găsi sugestii pentru orele teoretice de gramatică şi pentru cele practice de cultivare a limbii .) Meritul cărţii profesorului G. ce va servi drept instrument serios de lucru pentru cele mai diferite categorii de cititori ..şi a elevilor .ca instrument de studiu individual. sau nu numai prin creativitate.. Cluj-Napoca. Că este superfluu şi în îmbinări ca M-am întrebat că unde mă duc. începând de la limbajul stradal până la cel academic! Ce bine ar fi ca astfel de lucrări să fie intens popularizate şi să se găsească în mâinile fiecărui parlamentar. Cartea este. o reuşită ilustrare a ideilor coşeriene despre etica şi deontologia limbajului.de la vlădică până la opincă -.. 182 ECOURI CRITICE LA EDIŢIA I „ Aşa cum se prezintă. ca în cazul de faţă. om politic. cu indicaţii normative. în „Lingvistica normativă şi deontologia actului cultural". (.să în zona necircumstanţialelor nu este străină. o carte de cultivare a limbii este cu adevărat utilă când este scrisă cu competenţă şi seriozitate. Pentru publicul larg este o carte-test privind corectitudinea exprimării cotidiene sau în cadru solemn. desigur.l(19). a) Raportul distribuţional dintre să.. de extinderea abuzivă (şi eronată)." Nicolae Mătcaş. comunicare ţinută la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu". ca să şi ca . sunt corecte construcţiile: Merge fără să vrea. în speţă. înainte să etc.) De pildă. cartea merită atenţia profesorilor de limbă română .să rămâne acelaşi şi când este vorba de locuţiunile conjuncţionale subordonatoare în structura cărora intră să (fără să. prin rigoarea argumentelor lingvistice şi prin claritatea expunerii." Carmen Vlad.3-4 183 „Cu încuviinţarea autorului. Observaţii. Mă gândesc ca el să nu mai ia cuvântul (Completivă indirectă). într-un instrument de cultivare a limbii eficient şi atractiv. „sensul său adevărat şi nobleţea originară". nr. mai . patron. Şi-a exprimat dorinţa ca de data aceasta să plece el (Atributivă). l-am spus ca de mâine să nu mai vină (Completivă directă). „Odă limbii române".. cartea profesorului Gligor Gruiţă se înscrie în linia lucrărilor destinate să redea normativităţii lingvistice. iunie 1995 „Oricând binevenită. Exemple: Trebuie ca imediat să plecăm (Subiectivă). vom relua la prezenta rubrică unele dintre cele mai reprezentative subcapitole ale cărţii D-sale.

Mulţumim în numele revistei noastre de literatură pentru ajutorul acordat. a cunoscutului lingvist clujean G. deplasează interesul ştiinţei normei din planul constatării unei tendinţe în cel al investigării efective a faptelor de limbă în dinamica lor şi plasează. Gruiţă una dintre cele mai valoroase apariţii editoriale ale anului." O." Ştefan Vişovan. Este darul cel mai frumos pe care-1 poate face cineva tineretului şcolar. gramatica normativă între disciplinele limbii. în „Studia UBB". Canada „Gligor Gruiţă modifică accepţia normei şi a disciplinei aferente." Viorel Hodiş. Uneori e destul de uşor. Gruiţă nu ar trabui să lipsească din nici o casă românească şi mai ales din casele noastre. din care e invitat să aleagă una. nr. fiind epuizată în câteva săptămâni. în „Litterae". Gruiţă. însoţite de o argumentaţie coerentă şi avizată. 1995. precum şi gradul înalt de mediatizare de care se bucură fac din cartea d-lui G. în „Studia UBB". în special. nr. Polonia. în „Studia UBB". Ediţia de faţă. în faptul că face dintr-o ştiinţă aridă.3-4 „Editura „Dacia" ne-a oferit în această toamnă o lucrare cu totul remarcabilă: Gramatica normativă (77 de întrebări. recomandările făcute cu autoritatea specialistului. şi în sistemul gramatical al limbii române. profesorul Gligor Gruiţă. de a şti expune şi argumenta simplu şi clar chestiuni gramaticale abstracte. înseşi limbii române. Performanţa autorului constă. 1995. Romanian Literary Magazine. Bun de tipar: 23." Eugen Giurgiu. 77 de răspunsuri). nr. Mai adăugăm că stilul este captivant. înlocuieşte un metalimbaj normativ restrictiv cu unul argumentativ.1-2 „Marele talent al autorului acestei cărţi.ales. alteori nu e. ROMÂNIA Cartea profesorului G. tuturor vorbitorilor de limbă română. Format: 61x86/16 Tiparul executat la Imprimeria „ARDEALUL" Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie nr. autorul supune adesea cititorului două alternative. impactul pe care îl are asupra cititorului. în „Bjuletzn Polskiego Towarzystwa jezykoznawczego (BPTJ). Vinţeler. dialectica tendinţelor. nr. constă în puterea lui specială de a plasticiza în imagini clare.3-4 „Cartea d-lui G. ale românilor din străinătate. lupta dintre vechi şi nou în sistemele limbii. 1996 184 185 Lector VIORICA MĂRII Tehnoredactor GHEORGHE SANDU Culegere şi tehnoredactare computerizată MONICA CREMENE Apărut: 1998.9-10 „Alegerea exemplelor.75. în general. martie-aprilie. Hârtie velină: 70 g/mp. Coli de tipar: 11. care răspunde interesului profesorilor de limba română dar şi al elevilor. 1995. 3798. Comanda nr.Gruiţă are ca subiect scrierea şi exprimarea corectă în limba română. cum sunt dinamismul evoluţiei normelor lingvistice. Ontario. în „Limba Română". în primul rând. Prima ediţie (1994) s-a bucurat de un mare succes. aduce la zi 82 de "probleme gramaticale". 146. Nicolae Goga.1998. 1994. (gramatica) un domeniu de o nebănuită şi surprinzătoare atractivitate. Cracovia." . 1996. . atât de necesar. comentarea şi analiza acestora. Ştefan Gencărău. sub aspectul ei oral şi scris.02. pentru prima dată. prin grija de a conştientiza varianta corectă a limbii române.

Gramatica normativă e un instrument indispensabil şi în şcoală dar şi în afara ei.Acestea sunt "rezolvate" simplu. ISBN 973-35-0720-2 . într-un limbaj accesibil şi într-o abordare clară şi sistematică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->