P. 1
Proiecte,cl.VI-XII.

Proiecte,cl.VI-XII.

|Views: 1,109|Likes:
Published by Olesea Leanca

More info:

Published by: Olesea Leanca on Dec 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

Cl. 9. Semestrul I. a. ş. 2009 – 2010 ( 32 ore ) Echilibrul mecanic al corpurilor ( 28 ore ) Legile reflexiei luminii. Legile refracţiei luminii.

Lentile. Instrumente optice. Ochiul. Defectele vederii, corecţia lor. 2 2 2 2 2 2 Experiment. Lucrare de laborator. Rezolvări de probleme. Experiment. Lucrare de laborator. Rezolvări de probleme. Demonstraţia, experiment. Exersarea. Lucrare de laborator. Rezolvări de probleme.

Să aplice legile refracţiei lumini. Să aplice cunoştinţele despre refracţie, să obţină imagini în lentile, să construiască imagini în aparatele optice. Să descrie sistemul optic al ochiului, defectele vederii şi metodele de corecţie. Să aplice formula lentilei subţiri.

Să aplice condiţiile de echilibru de rotaţie în situaţii concrete.

Echilibrul corpurilor care au bază de sprijin. Aplicaţii. Evaluare: echilibrul punctului material. Pîrghia. Echilibrul corpurilor cu axă fixă de rotaţie. Randamentul. Aplicaţii. Scripetele. Randamentul. Aplicaţii. Planul înclinat. Randamentul. Aplicaţii. Evaluare: mecanisme simple.

1 1 3

Experiment, rezolvări de probleme.

Explicaţie, experiment. Rezolvări de probleme. Evaluare curentă. Experiment. Rezolvări de probleme. Evaluare curentă. Lucrare practică Experiment. Rezolvări de probleme. Evaluare curentă. Lucrare practică

3 3 1

Să aplice „regula de aur” a mecanicii.

Să aplice condiţiile de plutire în situaţii concrete.

Să aplice legea atracţiei universale în situaţii concrete.

Combinaţii de mecanisme simple. 5 „Regula de aur” a mecanicii. Evaluare: Combinaţii de 1 mecanisme simple. Condiţia de plutire a corpurilor. Aplicaţii. 4 Evaluare: Plutirea corpurilor. 1 Iteracţiuni prin cîmpuri. ( 26 ore) Fenomenul atracţiei universale. Aplicaţii. 2

Demonstraţii. Exersare. Rezolvări de probleme. Evaluare curentă.

Experiment, exersare. Rezolvări de probleme. Lucrare practică.

Explicaţie. Rezolvări de probleme.

1

Să explice fenomenul radioactivităţii şi ale radiaţiilor α. Clasificarea. Lumina. învăţare. demonstraţia. explicaţia. Aplicaţii. Explicaţia. Experiment. Aplicaţii ale legii lui Coulomb. Aplicaţii. Aplicaţii ale inducţiei magnetice. demonstraţia. Repetare. Să aplice condiţiile de echilibru ale corpului în situaţii concrete. Viteza. Acţiunea biologică a radiaţiilor ionizate. Exersare. 4 1 1 Explicaţia + repetare demonstraţia. Explicaţia. Evaluare Câmpul magnetic. Rezolvări de probleme. Echilibrul în câmpul gravitaţional Aplicaţii ale condiţiilor de echilibru în câmp gravitaţional. Evaluare curentă Explicaţia. Explicaţie. conversaţie Să aplice cunoştinţele despre interacţiuni magnetice în situaţii concrete. Evaluare ore 2 1 3 1 1 3 Explicaţie. Undele radio. explicaţia Seminar. Recapitulare. Unde electromagnetice ( 12 ore ) Fenomenul inducţiei electromagnetice. Conţinuturi Câmp gravitaţional. 1 Clasificarea undelor 1 electromagnetice. radiaţii nucleare. Să aplice cunoştinţele despre interacţiuni electrice în situaţii concrete. demonstraţia. Conversaţie euristică. Rezolvări de probleme. Evaluare 2 Experiment. Aplicaţii Sistematizarea materiei. Lucrul independent. Rezolvări de probleme. Câmpul electric. Exersarea.Semestrul II ( 36 ore ) Obiective de referinţă Să aplice legea atracţiei universale în situaţii concrete.Prezentarea referatelor. Propagarea undelor radio. 3 2 1 1 Să explice procesul de generare a câmpului electromagnetic. Aplicaţii. explicaţie. demonstraţia. exersare. 1 1 1 2 . 2 Câmpul electromagnetic. explicaţie. Experiment. Proprietăţile magnetice ale substanţei. Forţa electromagnetică. data Activităţi: predare. 1 Dispersia. Legea lui Coulomb. forţe nucleare. Conversaţie.β. Inducţia magnetică. Rezolvări de probleme. demonstraţia. Să găsească analogii între lumină şi undele electromagnetice Să evidenţieze proprietăţile şi deosebirile diferitor unde electromagnetice. Principiul superpoziţiei câmpurilor. Evaluare curentă. Radioactivitatea. Rezolvări de probleme. Constanta gravitaţională.γ Să conştientizeze efectul negativ al radiaţiilor asupra organismelor vii. rezolvări de probleme. evaluare. Să explice locul ocupat de lumină în scara radiaţiilor electromagnetice. Evaluare curentă. Repetare. Exersarea. Intensitatea câmpului electric. 2 Conversaţie. Evaluare Interacţiuni electrice.

15.Rezolva rea prob. – determinarea poziţiei punctului material in sistemul de referinţă. a legilor mişcărilor – aplicarea formulelor perioadei. un. .5. 3 Operatii cu vectori. – trasarea graficelor coordonatei. ( 32 ore. parabolică.11Rez. . Spatiu si timp. 2 Traiectoria. – căderea corpurilor in aer şi in vid (in tubul lui Newton).8. 1.Identificarea particularităţilor mişcării rectilinii uniforme şi a mişcării rectilinii uniform variate. Punctul material si solidul rigid – modele utilizate in mecanica.6. solid rigid. Determinarea proiecţiei vectorului pe axa de coordonate. mobil. Evaluare sumativă 1 1 1 2 1 1 3 . frecvenţă. – aplicarea formulelor vitezei. 1. Rez. corp de referinţă. – stabilirea legii mişcării. – aplicarea formulelor de compunere a deplasărilor şi vitezelor. sistem de referinţă. -Argumentarea şi descrierea relativităţii mişcării mecanice. ş. accelerată şi cea curbilinie. deplasare. . 1.14). Legea miscarii rectilinii uniforme. a proiecţiei vectorilor vitezei şi deplasării. • Rezolvări de probleme: – operaţii cu vectori. 1.4.u. 1. • Lucrare de laborator – „Verificarea experimentală a uneia din .1 Introducere. 2011 – 2012 ) Semestrul I. 1.Utilizarea noţiunilor: viteză. traiectorie. acceleraţie centripetă in studiul mişcărilor corpurilor.) Cinematica ( 16 ore ) Subcompetenţe Conţinuturi 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1. – mişcarea corpurilor pe traiectorii parabolice. distanţă parcursă. .cl X profil umanist. perioadă. acceleraţie. Viteza unghiulara.r.7. probleme 1. υx = f2(t). sistem de coordonate.Evaluare sumativa ore data 1 Activităţi de predareînvăţare.al vitezei şi acceleraţiei.9. frecvenţei.Utilizarea conceptelor: punct material.Miscare a circular uniforma. 1.Relativitatea miscarii.evaluare • Experimente şi demonstraţii – mişcarea rectilinie uniformă. – mişcarea corpului pe o traiectorie circulară.Accele ratia centripeta. accelerate a unui corp. ( a. – relativitatea mişcării.Miscarea rectilinie uniforma.10 Miscarea corpurilor pe verticala. viteză unghiulară.Interpretarea analitică şi grafică a legilor mişcărilor mecanice studiate: (x = f1(t).Investigarea experimentală a mişcărilor studiate. Viteza. viteză.12 Miscarea curbilinie.Rezolvarea probleme 1. (13. acceleraţiei. Sistem de referinta.Lucrare de laborator:”Verificarea experimentala a uneea din formulele caracteristice m. 1. vector de poziţie. Prob. 1. ax = f3(t)). vitezei unghiulare şi a acceleraţiei centripete. 1. .Lectie de generalizare si sistematizare. Deplasarea si distanta parcursa.Descrierea calitativă şi cantitativă a mişcării corpurilor pe traiectorii parabolice. acceleraţie şi a legilor mişcărilor mecanice la rezolvarea problemelor in situaţii concrete.

2. a legii lui Hooke. – aplicarea legii atracţiei universale.efect. . – mişcarea corpurilor sub acţiunea forţelor elastice.7. Rez. .Interpretarea forţei de greutate ca forţă de atracţie universală manifestată in aprop. a forţelor de frecare. a accel.Forta de greutate . 2. 4. . elastice. Dinamica ( 18 ore ) Subcompetenţe -Generalizarea rezultatelor observaţiilor experimentale in formularea principiilor dinamicii.Pămintului. prob. de frecare la alunecare. 2. 2. grav. probl.1Principiul inertiei. 11 Lucrare de laborator:”Verificare a legii lui Hooke si determinarea constantei elastice a unui resort. legilor frecârii.16)Rez.10 Rez. 2. a legilor frecării la alunecare. – mişcarea corpurilor sub acţiunea mai multor forţe pe o suprafaţă orizontală şi pe un plan inclinat şi a sist. 9 Forta elastica. .13 Rez.8. 5Principiul relativitatii in mecanica clasica 2. 2. de corp. . Conţinuturi Ore Data Activităţi de predareînvăţare.(15. -„Stud. – deformări elastice.Identificarea particularităţilor mişcării rectilinii uniforme şi ale MRUV. evidenţiind relaţia cauză . . şi determinarea coeficientului de frecare la alunecare. 2. – evidenţierea inerţiei unui corp.” 2. – verificarea principiului fundamental al dinamicii. Sisteme de referinta inertiale. • Rezolvări de probleme: – aplicarea legilor dinamicii. a legilor frecării in situaţii concrete. – studiul frecării. 2 1 4 .14 Lucrare de laborator:”Studiul legilor frecarii si determinarea coef.Aplicarea principiilor (legilor)mecanicii newtoniene.probleme 2.6 Forta de atractie gravitationala.evaluare 1 1 Experimente şi demonstraţii – observarea diverselor tipuri de interacţiuni dintre corpuri. Principiul actiunii si reactiunii. 3Pez. probl.Evaluare sumativă 2.formulele caracteristice mişcării rectilinii uniform accelerate a unui corp”.12 Forta de frecare . – mişcarea corpului sub acţiunea forţelor de greutate. Prob. 2 Masa si forta.Principiul fundamental al dinamicii. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • Lucrări de laborator – „Verificarea legii lui Hooke şi determinarea constantei elastice a unui resort”. Greutatea corpurilor 2. Legea lui Hooke 2.Investigarea experimentală a dependenţei alungirii corpurilor de forţa deformatoare.Conştientizarea faptului că toate corpurile din Univers se atrag intre ele cu forţe care depind de masele corpurilor şi de distanţa dintre ele. 2.” 2. – studiul acţiunii şi reacţiunii corpurilor. ca intensitate a cimpului gravit.

3.. Conversaţia. Rezolvări de probleme.Impulsul mecanic. 1 3. Echilibrul mecanic(18 ore) Activităţi de predare. -Utilizarea legilor conservarii energiei si conservarii impulsului la rezolvarea problemelor. puterea. Energia potentiala gravitationala. 3. 3. Rezolvări de probleme. 6 Legea conservarii si transformarii energiei mecanice.impulsul mecanic. 2 Demonstraţia. 2 Energia cinetica.9. Demonstraţia.învăţare Subcompetenţe Conţinuturi Ore Da ta -Explicarea conceptelor:energi a cinetica. Experiment. Experiment. energia mecanica. Demonstraţia. 3 Lucrul fortei de greutate. Teorema variatiei energiei cinetice. 4Lucrul fortei elastice. energia potentiala.8)Rez.elastice si de frecare.Descrierea calitativă şi cantitativă a mişcării corpurilor sub acţiunea mai multor forţe în in sisteme de referinţă inerţiale 217Lectie de sistematizare si generalizare 2. 18 Evaluare sumativa 1 Lucrul si energia mecanica. -Descriereaunor fenomene fiziceutilizind conceptele:lucrul mecanic.1 Lucru mecanic. Evaluare sumativa 1 1 1 1 1 Explicaţia 1 Experiment. Prob. 3. 1 1 Experiment. Conversaţia. 10 Impulsul mecanic. Convorbirea. 5 Lucrul fortei de frecare. Repetare.12Legea conservarii impulsului mecanic. 3. 3. 3. Rezolvări de probleme. 1 Repetare.Teorema variatiei impulsului mecanic al unui punct material 3. 3(7 .lucrul fortelor de greutate. . Rezolvări de probleme.11Rezolvări de probleme. si legea conservarii energiei. Demonstraţia. Puterea. Experiment. Experiment. Energia potentiala elastica. Demonstraţia.Stabilirea 3. 5 . impulsul mecanic.

Experiment. Rez. 4.15 Momentul fortei. 4Rezolvări de probleme 4. Rezolvări de probleme Evaluare curentă. Evaluare curentă. Experiment. Difractia undelor mecanice. Evaluare sumativa 1 1 1 1 1 Repetare. Demonstraţia.7 Rez.Demonstraţia.10. 5 Lucrare de laborator:”Studiul pendulului elastic”. Reflexia si refractia undelor. Experiment.9. Infrasunete.13.6 Unde mecanice. Echilibrul de rotatie al rigidului. 1 Repetare. 1 1 1 Repetare. 4. Rezolvări de probleme 1 1 1 1 1 1 1 6 . -Identificarea conditiilor in care se produc si se propaga undele mecanice. Experiment.conditiilor de echilibru mecanic in diferite situatii.11.16. Echilibrul de translatie al rigidului 3. 4. -Recunoasterea unor fenomene oscilatorii in natura si tehnica. Lectie de generalizare si sistematizare 3. 3.Unde 1 Repetare. Caracteristicile undelor. 4.Demonstraţia. Rez. 4.Demonstraţia. -Descrierea calitativa in baza principiului „cauza-efect” . 3. Ultrasunete.13 Rezolvări de probleme. 4. Elemente de acustica.8. Prob. 4. 4. Conversaţia. 3. a unor fenomene oscilatorii identificate in natura si tehnica. 2 Pendulul elastic. -Utilizarea marimilor caracteristice miscarilor oscilatorii la rezolvarea unor probleme. utilizind marimi fizice caracteristice miscarilor oscilatorii. Unde transversale si unde longitudinale. 4. 1 1 Repetare.Evaluare sumativa. Pendulul gravitational 4.18.12. Interferenta undelor mecanica. Prob. Prob. Legea conservarii energiei mecanice in miscarea oscilatorie.17. Rez.14 Echilibrul mecanic. Evaluare curentă. Oscilatorul armonic. 4. 3.1 Miscarea oscilatorie. Experiment. Prob. -Solutionarea unor probleme de protectie fonica din viata cotidiana. -Investigarea experimentala a unor procese oscilatorii. 4. 3 Energia oscilatorului armonic.

Marimi fizice ce caracterizeaza structura discreta a substantei. 11. 1. izocora).seismice. demonstraţia. 4.pT.10 Transformari simple ale gazului ideal (izoterma. . 16Evaluare sumativă 1 1 1 Cl .prob. Lectie de generalizare si sistematizare. Modelul gazului ideal. 1. Evaluare curentă . 5 Rez.Repreentarea grafica a transformarilor simple ale gazului ideal in sistemele de coordonate:pV.1Structura discreta a substantei.14. 4 Formula fundamentala a TCM a gazului ideal. Rez prob.2012 ) Semestrul I. 1 Repetare. 1.Investigarea 1. Scari de temperatura. . .Utilizarea notiunilor de “gaz ideal”.8 Rez. izobara. 2011 .Aplicarea marimilor fizice referitoare la structura discreta a substantei. formulei fundamentale a TCM.2. ecuatiei de satre a gazului ideal. explicaţia. 4.Rezolvări de probleme 1. Rezolvări de probleme. ş. . 1. Evaluare curentă 1 1 Explicaţia. 4. 3 Explicaţia 7 . 1.15. ecuatiilor transformarilor simple la rezolvarea problemelor.9 Evaluare sumativa 1 1 1 1 1 1 1. 3 Sistemul termodinamic. Prob. VT. Starea sistemului termodinamic. 7 Ecuatia de stare a gazului ideal 1. ( 31 ore ) Fizica moleculară si termodinamica ( 31 ) Subcompetenţe Conţinuturi Ore Data Activităţi de predare .Descrierea fenomenelor termice in baza marimilor fizice ce caracterizeaza structura discreta a substantei. 6 Temperatura. a parametrilor de stare si a scarilor de temperatura in diferite contexte. Parametrii de stare. 1.învăţare Evaluări. Experiment. profil umanist ( a.

.Aplicarea conceptelor: sistem termodinamic. lucrul individual Explicaţia.26 Evaluare sumativa. lucru mecanic. 1.Enuntatrea principiului 1 al termodinamicii.19 Principiul 1 al termodinamicii si aplicarea lui la diferita procese. cantitate de caldura. demonstraţia.16 Rez.18 Evaluare sumativa 1.17 Cantitatea de caldura. 1.22 Transformarea energiei interne in lucrul mecanic.20 Rez. 1. Experiment. Explicaţia. “Electrostatica”(18) Subcompetenţe Conţinuturi Ore Data Activităţi de predare . 1. ( 36 ) Cap. . 1.experimentalaa transformarilor simple ale gazelor ideale. 1. . demonstraţia. 1. rezolvări de probleme. Experiment. Experiment.învăţare Evaluări 8 . Experiment. 1. 2 1 Exersarea. Probl. Evaluare curentă 1 2 1 1 1.Descrierea calitativa a principiului de functionare al motoarelor termice.23 Rez.24Poluarea mediului. Explicaţia. demonstraţia. Lucrare de laborator: lucrul individual Explicaţia. Probl. energia interna.11 Rez. demonstraţia. Motoare termice 1. Probl.15 Lucrul in procesele termodinamice. 2 1. Rezolvarea problemelor. Coeficientii calorici. . Probl. 1.25 Lectie de generalizare si sistematizare. 1.21 Rez.prob. principiul 1 al termodinamicii la rezolvarea problemelor. Experiment lucrul individual Electrodinamica.13 Energia interna. lucrul individual 1 Explicaţia.12 Lucrare de laborator:”Studiul uneitransformari simple a gazului ideal”. 1 1 1 1 1 1 1 1 lucrul individual Explicaţia.14 Rezolvarea problemelor 1.Identificarea problemelorde protectiea mediului ambiant cauzate de utilizarea masinilor termice 1.

1. a principiului superpozitiei cimpurilor.9 Rez. a formulei capacitatii condensatorului plan la rezolvarea problemelor. legea conservarii sarcinii electrice.16 Lectie de generalizare si sistematizare.11 Conductori si dielectrici in cimp electrostatic.15 Rez. rezolvări de probleme 1 1 1 1 2 lucrul individual 9 . rezolvări de probleme Explicaţia.formularea legii lui Columb. 1. rezolvări de probleme . a capacitatii electrice. 1. Probl. 1 . Repetare. 3 Rez. Legea lui Coulomb). 4 Cimpul electric. rezolvări de probleme Repetare. 5 Rez. 1.are (Sarcinile electrice. 1. 1.6 Lucrul cimpului electric la deplasarea unei sarcini punctiforme. Condensatorul. 1 1 1 1 1 1 1 1 Explicaţia. Probl. Rezolvări de probleme Explicaţia. 1(17. permitivitatea mediului.8 Tensiunea electrica.14 Enargia cimpului electrostatic. 1 1 1 .18) Evaluare sumativă 1 Explicaţia. 2. Probl. 1. Probl. Probl.12 Capacitatea electrica.10 Evaluare sumativa 1. demonstraţia.Intensitatea cimpului electric intr-un mediu.. tensiunea electrica. a expresiilor particulare ale acestor marimi. 1. demonstraţia.2 Permitivitatea mediului 1. 1. a legii lui Columb. 1.Aplicarea conceptelor caracteristice ale cimpului electrostatic.7 Rez.13 Rez.Definirea marimilor caracteristice ale cimpului electrostatic:intensitatea cimpului electric. Capacitatea electrica a condensatorului plan. 1. Probl. 1.1 Recapitu.

8 Curentul electric in semiconductoare. . Ore 1 Data.6 Rezolvarea probl. 2. 2. Lucrul individual. 2.11Evaluare sumativa. Rezolvarea problemelor. 1 2. Conversaţie euristică. Probl. 2.2 Recapitulare: Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit fara generator de curent. in vid si a aplicatiilor acestora in viata cotidiana.18 Evaluare sumativă 1 1 Explicaţie. deducţia experiment.Aplicarea legilor curentului electric in diferite contexte. Exersarea. 2. 3 Gruparea conductoarelor. 1 1 1 Explicaţie. Jonctiunea p-n 2. 2 nivele de dificultate. 9 Aplicatii ale semiconductoarelor. demonstraţia Rezolvări de probleme. Plasma. 2. 1 Prelegere. 2. 2 Testare : 6 variante. 2. Rezolvări probleme. 2.15 Rez. Explicaţie. 2. 1 1 Conversaţie. 2.4 Lucrul si puterea curentului electric.1 Recapitulare: curentul electric stationar. in electroliti. 1 10 . demonstraţia Exersarea.Descrierea calitativa a conductiei electrice in materiale.Aplicatii.( 18 ) Obiective de referinţă Conţinuturi. repetare.14 Curentul electric in tuburi cu raze catodice. Activităţi de predare învăţare. Rezolvări probleme. Aplicatii.13 Curentul electric in gaze. 5 Legea lui Ohm pentru un circuit intreg.Explicarea principiului de functionare a unor dispozitive cu semiconductoare. 2.10 Lectie de generalizare si sistematizare. Repetare.12 Curentul electric in electroliti.Aplicatii practice ale electrolizei. experiment.Electrocinetica. explicaţie experiment . 1 .16-17 Lectie de generalizare si sistematizare 2. Rezolvarea problemelor. 2. Intensitatea curentului electric. Experiment. 2. Exersarea. Deducţia. Curentul electric in metale. Exersare. . in gaze.7 Medii conductoare de curent electric. in semiconductoare. Tensiunea electromotoare. Tensiunea electrica.

1.8 Unde electromagnetice.5 Rezolvarea problemelor. 1. natura electromagnetica a luminii -Sa explice fenomenele de interferenta si difractie a luminii.3 Reflexia si refractia undelor mecanice. Unde mecanice 1. longitudinale Rezolvarea problemelor cu aplicarea lungimii de unda.10 Natura Ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Data Activităţi: predare. interferenta.Rezolvarea problemelor in care se aplica marimile ce caracterizeaza unda electromagnetica. -Sa descrie propagarea undelor mecanice si a undelor electromagnetice.4 Difractia undelor mecanice. Demonstratii: -Difractia undelor mecanice Demonstratii: -Interferenta undelor mecanice. 2011 . Rezolvarea problemelor. 1. ş. 1.9 Propagarea undelor electromagnetice. 1.2 Caracteristicile miscarii ondulatorii. Rezolvarea problemelor. Elaborarea unei comunicari.Interferenta undelor mecanice. 12.1 Propagarea miscarii oscilatorii.Cl. Conţinuturi 1. Demonstratii: -Reflexia si refractia undelor mecanice. evaluare. 1. Rezolvarea problemelor la tema difractia. 1.2012 Unde mecanice. Demonstratii: -Unde mecanice transversale. 11 . profil umanist a.6 Evaluare sumativa. Aplicatii ale undelor.Unde electromagnetice ( 16 ore ) Subcompetenţe Elevii vor fi capabili . învăţare. 1. a vitezei de propagare s luminii.7 Cimpul electromagnetic.

1.învăţare. Demonstratii: -Difractia luminii: Rezolvarea problemelor cu aplicarea interferentei luminii. Rezolvarea problemelor din optica ondulatorie.16 Evaluare sumativă. Demonstratii: -Natura electromagnetica a luminii. 12 . 1. Experiment: -Obtinerea imaginilor prin lentila convergenta.2 Dispersia luminii. Compararea undelor mecanice si electromagnetice.7 Evaluare sumativa.electromagnetica a luminii. -Sa determine experimental distanta focala a lentilei convergente.13 Rezolvarea problemelor. Subcompetenţe Elevii vor fi capabili: -Sa defineasca refractia si dispersia luminii.1 Refractia. utilizind legi si formule din optica geometrica.6 Aplicatii ale opticii geometrice. formula lentilei subtiri . 1 1 1 1 -Rezolvarea problemelor de constructie a imaginilor. 1.15 Rezolvare de probleme. 1. Rezolvarea testelor 1 Optica geometrica (8 ore) Activităţi de predare .11 Difractia luminii. 1. Experiment: -dispersia luminii.5 Determinarea distantei focale a lentilei convergente. -Sa aplice legile reflexiei si refractiei. Legile refractiei. 1. Rezolvarea problemelor mixte. Rezolvarea problemelor cu aplicarea legilor refractiei. 1.3 Lentile. 1 Ore Data Experiment: -Refractia luminii. Rezolvarea problemelor cu aplicarea formulei lentilei subtiri Lucrare de laborator Rezolvarea problemelor. Marirea liniara. Unde electromagnetice” 1. 1. marirea liniara a lentilei la rezolvarea problemelor. Constructia imaginii prin lentile 1. Subcompetenţe Elevii vor fi capabili: Conţinuturi. -Sa construiasca imagini prin lentile sferice.12 Interferenta luminii. -Tipuri de spectre. 1 1 1 1 1 Demonstratii: -Aplicatii ale undelor electromagnetice. Rezolvarea testelor Conţinuturi. Spectre Ore 1 Data Demonstratii: -Tipuri de radiatii.învăţare.14 Generalizarea si repetarea materiei la tema „Unde mecanice. 1. 1.4 Formula lentilei subtiri.1 Tipuri de radiatii. Demonstratii: -Formula lentilei subtiri. 1. 2 1 Elemente de fizica cuantica (5 ore) Activităţi de predare . 1.

1 Modelul nucleului atomic. reactie nucleara. -Sa explice ipoteza lui Planck despre cuanta de energie. Evidentierea proprietatilor fortelor nucleare Rezolvarea problemelor cu utilizarea regulilor de deplasare.3 Reactii nucleare.-Sa deosebeasca anumite tipuri de radiatii.2 Modele de atomi.1 Fenomene si experimente ce argumenteaza structura complexa a atomului 1. Demonstratii: -Celula fotoelectrica. utilizind ipoteza cuantificarii energiei.2 Forte nucleare. masa. 1 1 Conţinuturi.3 Efectul fotoelectric extern. 1.4 Rezolvarea problemelor. -Sa descrie efectul fotoelectric.5 Evaluare 1 Rezolvarea testelor din fizica atomului si a nucleului atomic. Subcompetenţe Elevii vor fi capabili: -Sa descrie calitativ modele de atomi. Rezolvarea problemelor in care se aplica postulatele lui Bohr.3 Postulatele lui Bohr 1. 1. Marimi caracteristice 1. efectul fotoelectric extern si aplicatiile lui. Elaborarea unei comunicari 13 . Explicarea si argumentarea legilor efectului fotoelectric. Legile efectului fotoelectric. Conţinuturi. 1.învăţare. -Sa explice impactul radioactivitatii asupra mediului si organismelor vii.învăţare. -Sa aplice legile efectului fotoelectric. Modelul planetar al atomului 1. Elaborarea unei comunicari. impulsul fotonilor. 1. diferite tipuri de spectre. 1 1. Numar atomic. a numarului de masa. -Sa scrie reactii nucleare. Izotopi Ore 1 Data Rezolvarea exercitiilor cu utilizarea numarului atomic.2 Fotonii. 1 Ore 1 Demonstratii: -Modele de atomi. Rezolvarea problemelor cu aplicarea legilor efectului fotoelectric. energia.5 Evaluare 1 1 Rezolvarea problemelor cu aplicarea formulelor pentru energia.4 Utilizarea energiei nucleare. masa si impulsul fotonului la rezolvarea problemelor. 1. Dezintegrarea radioactiva. Data Elaborarea unei comunicari 1 1 -Sa enunte postulatul lui Bohr Fizica nucleului atomic (5 ore) Activităţi de predare . Rezolvarea testelor cu aplicarea elementelor de fizica cuantica 1 1 Fizica atomului (4 ore) Activităţi de predare .4 Aplicatii ale efectului fotoelectric 1. Masa atomica. 1. 1. ecuatia lui Einstein. izotopi. Subcompetenţe Elevii vor fi capabili: -Sa descrie modelul atomic -Sa defineasca conceptele: forta nucleara dezintegrare radioactiva. Rezolvarea problemelor privid calculul lungimii de unda si ale frecventei radiatiei emise sau absorbite.

1 Tabloul fizic contemporanal lumii 1. 1.7 Rezolvarea problemelor. Subcompetenţe Elevii vor fi capabili: -Sa explice esenta tabloului mecanicistic. a tabloului electromagnetic si a tabloului contemporan al lumii.4 Recapitulare „Termodinamica si fizica moleculara” 1.3 Recapitulare „Mecanica” 1. Oscilatii si unde” 1. Conţinuturi. 1.învăţare.5 Recapitulare „Electrodinamica” 1.9 Rezolvarea testelor.6 Recapitulare „Optica. Ore 1 1 2 1 Elaborarea unei comunicari 2 1 2 1 1 Data 14 .2 Rolul fizicii in dezvoltarea societatii.8 Lectii de generalizare si sistematizare. -Sa argumenteze rolul fiziciiin progresul tehnico-stiintific si in dezvoltarea societatii.Tabloul stiintific al lumii. 1. Recapitulare (12 ore) Activităţi de predare . 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->