Sunteți pe pagina 1din 1

CAISUL

Ca|su|
Armenlaca vulgarls Lam ( runus armenlaca )
lam 8osaceae
Subfam runoldeae

Descr|ere botan|c
Calsul culLlvaL esLe alLolL ;l in consecln( slsLemul radlcular reprezlnL de fapL specla de porLalLol foloslL
cu parLlcularlL(lle el dlsLlncLe
8dclnlle de Llp plvoLanL poL aLlnge adnclmea de 283 cm ( alLol pe prunul alud ) ;l chlar 380 cm ( alLolL
pe zarzr ) ue la adnclmea de 60 70 cm numrul rdclnllor scade foarLe mulL lar sub 100 cm aproape
c dlspar compleL cu excep(la celor plvoLanLe
ln sLraLul de 0 19 cm numrul de rdclnl esLe de 21 47 in func(le de porLalLol inLre 40 60 cm
esLe de 8 13 lar sub 80 cm abla 2 8 uln blonasa LoLal a pomulul rdclnlle reprezlnL 403 la
alLolrea pe corcodu; 370 pe prunul franc ;l abla 234 pe prunul ro;u de 5lmleu
1runchlul esLe drepL la ma[orlLaLea solurllor sau LorslonaL ( 1lmpurlu de Arad ) cu scoar(a bruninchls sau
brunalburle crpaL u;or exfollaL 1runchlul esLe senslbll la gerurlle Lrzll ( februarle ) ;l la orlce lovlLur
mecanlc
Coroana esLe desLul de volumlnoas poLrlvlL de dens lar forma roLund dlfer in func(le de sol
Ma[orlLaLea solurllor au coroana globuloas larg ( Cea mal bun de ungarla LlLoral Cllmp Mamala)
largplramldal ( Llmpurll de Arad ) lnvers plramldal ( 8oyal ) ;l chlar LurLlL ( lalc ro;le 8o;ll de 8neasa
)
Calsul esLe o specle producLlv solurlle nefllnd afecLaLe de alLernan(a de rodlre dlferen(laz mul(l
mugurl florlferl roduc(la medle pe pom esLe de regul de 40 60 kg puLnd aLlnge u;or 80 100 kg ln
asla se inLlnesc poml care produc 300 700 kg lar la nol unll poml lzola(l poL produce 130 200 kg
La cals frunzele sunL slmple dlspuse alLern ln func(le se sol frunzele poL avea form subround scurL
oval sau codlform SunL glabre lucloase ;l u;or corlacee Marglnlle llmbulul poL fl slmplu seraLe ca la
solurlle Marl Llmpurll ;l lalc ro;le sau dublu seraLe ca la solul 1lmpurll de Arad slmplu crenaLe la Cea mal
bun de ungarla sau slmplu ;l dublu crenaLe ca la 8o;u Llmpurlu ;l 8oyal
uup organele pe care la genereaz dlnel mugurll sunL de dou felurl vegeLaLlvl ;l florlferl Mugurll
vegeLaLlvl au o form conlc ascu(lL ;l dau na;Lere la lsLarl SunL mal mlcl decL cel florlferl Mugurll
florlferl sunL marl bomba(l cu vrful roLun[lL e ramurlle de rod la subsoara unel frunze se gsesc grupe de
2 3 sau 3 7 mugurl dln care ma[orlLaLea sunL florlferl numal cel cenLral fllnd vegeLaLlv
8amurlle calsulul poL fl de scheleL de semlscheleL ;l ramurl de rod 8amurlle de rod la cals sunL ramurlle
lungl ramurlle ml[locll ;l bucheLe de mal

Modu| de |nmu||re
Calsul se poaLe inmul(l ;l prln semln(e dar nu i;l psLreaz caracLerele eredlLare in LoLallLaLe de sceea se
inmul(e;Le pe cale vegeLaLlv prln alLolre
AsLfel calsul se alLole;Le in mod obl;nulL pe zarzr cals franc corcodu; prun ;l in cazurl speclale pe
mlgdal plerslc sau porumbar
ulnLre solurlle Llmpurll se recomand n!A 19 1ralan ParcoL 1udor precum ;l Coldrlch SaLurn venus