Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea Romno-American Facultatea E.T.I.

Strategii de cre tere a competitivit

ii turistice n TURCIA

Cuprins CAPITOLUL I PREZENTAREA RII............................................................................... 1.1 Repere geografice............................................................................................................ 1.2 Cadrul socio-economic.................................................................................................... CAPITOLUL II ANALIZA RAPORTULUI DE COMPETITIVITATE.............................. CAPITOLUL III ANALIZA SWOT..................................................................................... CAPITOLUL IV PROPUNERI/STRATEGII DE CRE TERE A COMPETITIVIT II N TURISM............................................................................................................................ Bibliografie............................................................................................................................. 20 1 4 11 18 19 1

1.3. Turismul........................................................................................................................... 7

CAPITOLUL I PREZENTAREA 1.1 Repere geografice Asezare Turcia, este o (Anatolia) ar ntins pe dou continente. 97% din suprafa a rii se afl n Asia ri: Grecia i i Irak RII

i 3% Europa (peninsula Balcanic ). Turcia are grani e cu opt

Bulgaria la nord-vest; Georgia, Armenia

i Azerbaidjan la nord-est; Iran (Persia) la est;

i Siria la sud. Strmtoarea Bosfor care separ Asia de sud-vest de Europa de sud-est se afl n Turcia. Anatolia e situat ntre Marea Neagr la nord Egee Europa anumitor caracteristici culturale, politice i Asia mai multor mari civiliza ii i Marea Mediteran la sud, cu Marea i Marea Marmara la vest. Unii geografi consider Turcia ca o parte a Europei datorit i istorice. Datorit pozi iei sale geografice ntre i cmpul de lupt a i ntre trei m ri, Turcia a fost o r scruce istoric , patria i un centru de comer . ar Euroasiatic situat n vestul i Cipru sunt la S, i Dardanele (care i Anatolia.

Turcia ,cunoscut oficial ca Republica turc , este o Asiei Marea Egee la V,

i estul Traciei, amplasat n SE Europei.. Marea Mediteranean i Marea Neagr este la N. Marea Marmara, Bosfor

mpreun formez strmtori turce ti) delimiteaz grani a ntre Tracia E Relief

Partea central a rii este ocupat de Podi ul Anatoliei, cu altitudini variind ntre 800 i 1500 m, prejmuit de lan uri muntoase arcuite: Mun ii Pontici n nord i Mun ii Taurus i Antitaurus n sud. In vest Podi ul prezinta culmi muntoase paralele (de 2500 m altitudine), iar n est se une te cu Podi ul Armeniei, nalt, cu aspect muntos, fragmentat de depresiuni (cmpia Araratului, depresiunea n care s-a format lacul Van, deasupra c rora se afla conurile unor vulcani stin i (Ararat, 5156 m). Turcia prezinta cmpii litorale care comunic cu interiorul

podi ului prin v ile adnci sculptate n Mun ii Pontici i Taurus. n partea european se ntinde podi ul Traciei orientale. Turcia este afectat de cutremure foarte puternice, in special in nord. Clima Zonele de coast a Turciei care m rginesc Marea Egee clim temperat mediteraneean , cu c lduri, veri uscate i Marea Mediteranean au o

i care se r cesc u or, ierni umede.

Zonele de coast a Turciei care m rginesc Marea Neagr au clim temperat oceanic cu c lduri, veri umede,ierni umede. n partea de E a coastei mediile sunt de 2,500 mm/an. Zonele de coast a Turciei m rginind Marea Marmara inclusiv Istanbulul au clim de tranzi ie ntre clima temperat mediteraneean uscate i cea temperat oceanic cald , veri moderat de i Marea Neagr i foarte rar n i reci, ierni uscate. Z pada este la zonele de coast a M rii Marmara

aproape n fiecare iarn .Z pada este rar n zonele de coast a M rii Egee estic ,

zonele de coast a M rii Mediteraneene. Temperaturi de la -30 C la -40 C pot fi n Anatolia i z pada poate sta pe sol cel pu in 120 zile pe an. n vest, temperaturi medii de iarn i uscate, cu temp. generale mai mari de 30 C ziua. i sub 1 C. Verile sunt fierbin i

Precipita iile medii anuale sunt de 400 mm.Cele mai uscate regiuni sunt cmpia Konya cmpia Malatya, unde precipita iile anuale sunt mai mici de 300 mm Clima Turciei este temperat-maritim pe litoralul M rii Negre Anatoliei mm/an) i 11 C n sud, la Antalya. Precipita iile sunt reduse n sud i bogate n nord-vest, pe litoralul M rii Negre (1.600 mm/an).

i subtropical pe litoralul i centru (n jur de 400

M rii Mediterane. n ianuarie, temperaturile medii sunt de 5 C n nord, -4 C n podi ul

1.2 Cadrul socio-economic Turcia a nregistrat n ultimele 4 decenii o cre tere remarcabil din punct de vedere economic. Industria energetic este reprezentat ndeosebi prin industria c rbunilor (mai ales lignit si huil ), localizat n nord-vestul Anatoliei. Energia electric se ob ine n cadrul hidrocentralelor i termocentralelor. 4

n anul 2008, peste 90% din necesarul de combustibili al Turciei a provenit din afara ri. Turcia sus ine un proiect de oleoduct ntre porturile sale, Samsun de la Marea Neagr , i Ceyhan de la Mediterana, care serve te deja drept terminal pentru oleoductele care aduc petrol azer i irakian.

Din 2003, Rusia este primul partener comercial al Turciei, cu schimburi de 38 de miliarde de dolari n 2007. Sute de firme turce ti opereaz n Rusia, circa dou milioane de ru i vin anual n Turcia (un milion conform altei estim ri), iar Rusia asigur , prin Blue Stream, 65% din necesarul de gaz al Turciei.

Cel mai rapid tren din Turcia. Turcia eset ca m rire a 15 dup GDP-PPP a lumii, dup PIB. ara este un membru fondator a OECD i G-20 a economiei majore. n timpul i guvernul-impune limite pe primelor 6 decenii a republicii, ntre 1923 participarea sectorului privat, comer ministrul Turgut Ozal

i a 17

i 1983, Turcia a aderat mai ales la o abordare cvasi-

statistic cu planific ri strict ale guvernului a bugetului

str in, debit cu valut stri in , investi ie direct str in .

Totu i, ncepnd din 1983, Turcia a nceput o serie de reforme care au fost ini iate de prim i proiectate s schimbe economia din statistici, sistem izolat la un sector . Reformele impulsioneaz cre terea rapid ; dar aceast cre tere a i crizele financiare n 1994, 1999(urmnd cutremurul din acel i 2003. Lipsa reformelor i n cre tere i corup ia privat; model bezat pe pia an)

fost punctat de recesiunile mari

i 2001, rezultnd o medie de 4% GDP cre tere/an ntre 1981

fiscale suplimentare, combinate cu deficitele unui sector public mare pe scar larg , rezultat din infla ia mare, un sector bancar slab crescut . Deoarece criza economic din 2001 investi ia str in ; i

i volatilitate macroeconomic

i reformele ini iate de ministrul de finan e, i

Kemal Dervi , infla ia a sc zut la un num r cu o singur cifr , ncrederea investitorului Turcia n 2008. Turcia i-a deschis treptat pie ele prin reformele economice reducnd i investi ie, 5

omajul a sc zut. Previziunile IMF sunt de 6 % rata de infla ie pentru i privatizarea public de inut de

controalele guvernului pe comer ul str in

industrie, liberalizarea multor sectoare private dezbaterii politice.

i participarea str in a continuat n mijlocul

Una dintre cele mai mari companii din lume, Turkish Airlines a fost ales ca transportatorul oficial de c tre cluburi din Europa de fotbal renumite ca FC Barcelona i Manchester United.] Compania este, de asemenea, principalul sponsor al Euroliga de Basket. Rata crescut GDP din 2002 la 2007 n medie de 7,4%; care a f cut Turcia una dintre cele mai rapide cre teri economice din lume n timpul acelei perioade. Totu i, cre terea GDP a sc zut la 4,5% n 2008, i la nceputul anului 2009 economia turc a fost aectat de criza financiar global , cu IMF pronoznd o recesiune global de 5,1% pentru anul 2009; comparat cu estimarea guvernului turc de 3,6%. Economia turc devine dependent de industrie n majoritatea ora elor, mai ales concentrate n provincia vestic a rii, i mai pu in pe i agricultur , totu i, agricultura tradi ional r mne un stlp pentru economia turc . n 2007, sectorul agricol reprezint 8,9 % din GDP, n timp ce sectorul industrial reprezint 30,8% Potrivit datei Eurostat, PPS GDP turcesc a fost 45% din media UE n 2008. Sectorul turismului a experimentat rapid cre terea n ultimii 20 ani, important a economiei. n 2008, au fost 30.927.192 vizitatori n miliarde dolari la veniturile Turciei. Alte sectoare ale economiei turce sunt: bancare, construc ie, tehnic casnic , electronice, textile, rafinarea uleiului, produsele petrochimice, minerit, fier Turcia are o industrie auto mare 6 ca produc tor n Europa (dup Marea Britanie locul 4 n lume (dup China, Coreea de Sud comandate; iahturilor comandate. i o el,ind. de ma ini i auto. i n cre tere, care aprodus 1147110 vehicule n 2008; pe locul i naintea Italiei), i al 15 lea n lume. Turcia ara s-a situat pe i constituie o parte sectorul servicii reprezint 59,3%. Totu i, agricultura reprezint 27,3% din for a de munc .

ar , care au contribuit cu 21,9

este de asemenea una din na iunile care conduc construc iile navale; n 2007 i pe locul 4 n lume (dup Italia, SUA

i Japoniei) n ceea ce prive te nr navelor i Canada) n ceea ce prive te nr mega-

n ultimii ani, infla ia mare a fost controlat ,

i aceasta a condus la lansarea unei valute

noi, lira nou turc ; pe 1 ianuarie 2005, a nt rit achizi ia reformelor economice. n 1 ianuarie 2009, lira no turceasc a fost redenumit nc o dat ca Lir Turceasc , cu introducerea unor noi bancnote 2005, i monezi. Ca rezultat al continu rii reformelor economice infla ia a sc zut la 8,2% n omajului la 10,3%. n 2004 s-a estimat c 46,2% din totalul de venituri i rata

disponibile a fost de 20% pentru veniturile salariale de top, mai pu in de 20% au primit 6%. Turcia a profitat de o uniune vamal cu UE, semnat n 1995 pentru a i cre te produc ia industrial destinat exportului, n acela i timp beneficiind de investi iile str ine de la UE n ar . n 2007 exporturile au atins 115,3 miliarde dolari. Totu i, importuri mari care s-au ridicat la 162,1 miliarde dolari n 2007, a amenin at balan a de schimb. Exporturile Turciei s-au ridicat la 141,8 miliarde dolari n 2008, n timp ce importurile s-au ridicat la 204,8 miliarde dolari. Dup ani de nivele sc zute a FDI, Turcia a avut succes atr gnd 21,9 miliarde dolari n FDI n 2007 i s-a a teptat s atrag figuri nalte n anii urm tori. O serie de privatiz ri mari, i stabil , i n telecomunica ii, toate au contribuit la na terea investi iei stabilitatea promovat de negocierile ader rii la UE a Turciei, cre tere puternic schimb ri n sect. bancar str ine.

1.3 Turismul (rolul s u, obiective turistice) Turismul reprezint un fenomen economico-social specific civiliza iei moderne, puternic ancorat n via a societ ii, i ca atare, influen at de evolu ia ei. Prin caracterul s u i uman, cu i societ tii, asupra rela iilor de mas si con inutul complet, turismul antreneaza un vast poten ial material implica ii importante asupra evolu iei economiei interna ionale. Turismul prezint tras turile unui domeniu distinct de activitate constituindu-se, ntr-o ramur a economiei na ionale, ramur care, prin specificul s u, se integreaz n sectorul ter iar. Referitor la rolul turismului n cadrul economiei na ionale, literatura de specialitate eviden iaz faptul c el are un impact considerabil asupra economiilor, societ culturilor diferitelor ri de referin . 7 ilor i

Turismul joac un rol important n via a economic economice.

i social , ac ioneaza ca un

element dinamizator al sistemului economic global, ca un mijloc de diversificare a structurii Turismul prezint o complexitate n continua cre tere, n plan economic sintetizeaz rezultatele unui mare num r de activit i, n plan psiho-social, se constituie ca o modalitate superioar de organizare a timpului liber. Importan a social a turismului poate fi eviden iat sub urmatoarele aspecte: Turismul contribuie la men inerea echilibrului biologic supus. Turcia este mp r it n 81 de provincii . Fiecare provincie este mp r it n subprovincii. Provincia poart de obicei acela i nume cu capitala acesteia, considerat subprovincia central ; excep iile sunt Hatay (capital : Antakya), Kocaeli (capital : Izmit) i Sakarya (capital : Adapayari). Cele mai mari provincii sunt: Istanbul, Ankara , Izmir, Bursa, Provincia Konya, Provincia Adana. Capitala Turciei este ora ul Ankara, dar capitala istoric Istanbul r mne centrul financiar, economic i cultural al rii. Istanbul Istanbul (fost Constantinopol, fost Bizan ) este cel mai mare ora al Turciei. Singurul ora din lume ce se desf oar pe malurile a dou continente, Europa i Asia, Istanbulul are o popula ie de aproximativ 14 milioane de locuitori. Ora ul a fost ntemeiat de mp ratul roman Constantin cel Mare, pe locul fostei colonii grece ti Bizan . Sub numele de Constantinopol, ora ul a servit drept capital a Imperiului Bizantin pentru mai bine de un mileniu. n 1453, a fost cucerit de turci, iar ulterior, a devenit capital a Imperiului Otoman. Abia la 28 martie 1930, numele oficial al ora ului a devenit Istanbul. Ora ul vechi se afl pe malul strmtorii Bosfor, care separ Europa de Asia i Marea Neagr - de Marea Marmara. n ziua de azi, ora ul este mult mai mare i acoper att partea 8 i fiziologic al omului

contemporan, pentru care turismul ofer solu ii la constrngerile de tot felul la care acesta este

european , ct i cea asiatic . De i nu mai este capitala Turciei, Istanbulul are o pozi ie major n economia i cultura rii, fiind cel mai important centru de comer interna ional al Turciei. Obiective turistice Moscheia Albastra, construit ntre anii 1609-1616 pentru sultanul Ahmet I de c tre Mehmet Aga, unul din fii lui Sinan. In interior moscheea este decorat cu motive ar be ti iar pere ii sunt acoperi i de motive florale. Sfnta Sofia, l ca de cult bizantin terminat in 537 e.n. A fost catedrala vechiului ora bizantin si transformat in moscheie dupa 1453, anul in care Constantinopolul este cucerit de otomani . Cl direa ini iala a fost distrusa in 532 intr-un incendiu. mp ratul Iustinian I a ordonat reconstruc ia catedralei care s-a terminat n 537, cu toate c finisajele au continuat pn n 563. Astfel Sfnta Sofia a devenit un loc de pelerinaj, i a fost decorat cu aur, mozaicuri, candelabre de crisal i picturi religioase faimoase pentru fine ea cu care au fost lucrate. Palatul Topkapi a fost re edin a sultanilor din anii 1465-1853. Complexul de cl diri care alc tuie te Palatul Topkapi i ia numele de la Poarta tunului, care se g seste pe malul Bosforului, poarta pe care sultanul ie ea din gradina palatului si se putea plimba pe Bosfor. Construc ia a nceput n 1459 din ordinul sultanului Mehmet II, cuceritorul Constantinopolului. Cl dirile Palatului includ coala Otoman , Divanul, Haremul. Printre exponate se gasesc armuri, arme, bijuterii, haine scumpe, cel mai mare diamant din lume, tr suri, tacmuri, mobil scump . Palatul Dolmabahe a fost re edin a sultanilor dupa 1853. Printre exponate se numar unul dintre cele mai mai candelabre din lume (de 4 tone), mobil ncrustat cu filde , picturi foarte valoroase, covoare persane, colec ii de arme si armuri, bijuterii. Podul Galata peste Bosfor - face legatura intre Asia si Europa . Cea mai veche institutie de invatamant superior din Istanbul este Universitatea (1453). Ankara (cunoscut sub numele de Angora pn n 1930, i n perioada clasic Ancyra), este 9

capitala Turciei i al doilea cel mai mare ora al rii dup Istanbul. n acela i timp este capitala provinciei provinciei cu acela i nume. Ankara este un important centru comercial i industrial. De asemenea este centru de comer pentru zona agricol care o nconjoar . nainte s devin capitala rii, Ankara era faimoas pentru lna caprelor sale (ln de Angora). Situat n centrul Anatoliei, este un important nod att la figurat, pentru comer , ct i la propriu, fiind centrul drumurilor i c ilor ferate turce ti. Dispune de cteva universit i, Biblioteca Na ional , Muzeul Arheologic, Muzeul Etnografic i Muzeul Civiliza iilor Anatoliene. Mausoleu Mustafa Kemal Atatrk, personalitea cea mai important a Turciei secolului XX, este de asemenea amplasat n Ankara. Izmir Modernul oras Izmir (inainte Smyrna) este ora i port in vestul Turciei, capitala

provinciei Izmir, a ezat in golful cu acela i nume. Izmir este unul dintre cele mai mari porturi din Turcia . Este unul din cele mai mari centre industriale, aici se produc haine, s punuri, alimente etc.

10

CAPITOLUL II ANALIZA RAPORTULUI DE COMPETITIVITATE

De i din punct de vedere economic no iunea de competitivitate n turism definit ca fiind capacitatea de a face fa unei concuren e ntr-o manier eficace i rentabil pe pia a turistic i multidimensional a acestui concept. Aceasta este necesar se integreaz celei folosite n literatura de specialitate, con inutul specific al turismului face necesar o abordare complex avnd n vedere o serie de aspecte particulare ale produsului turistic. Indexul de competitivitate n T&T 2008
T&T cadrul de reglementare T&T mediul de afaceri i infrastructura T&T Resursele naturale, culturale i umane

2009 63 60 44

2010 66 55 28

56 57 44

11

70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 T&T cadrul de reglementare T&T mediul de afaceri i infrastructura T&T Resursele naturale ,culturale i umane

Indexul de competitivitate detaliat n T&T Piloni I Normele politicii reglement ri Prevalen a propiet ii str ine 52 58 55 73 42 42 83 50 86 83 58 Drepturile de proprietate Impactul afacerilor de norme asupra ISD Cerin ele de viz Caracterul deschis al acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene Transparen a politicilor guvernamentale Timpul necesar pentru a ncepe o afacere Costurile pentru a ncepe o afacere 12 73 74 86 6 9 13 59 97 54 21 43 27 44 i de 2008 2009 2010 -

II Durabilitatea mediului Stringen a de regulament de mediu Punerea n aplicare a regulamentului de mediu Durabilitatea de dezvoltare a industriei T & T Emisiile de dioxid de carbon Concentra ia de pulberi n suspensie Speciile amenin ate Ratificarea tratatului de mediu III Siguran a i securitate Costurile economice ale terorismului Fiabilitatea serviciilor de poli ie Costurile economice ale criminalit ii i a violen ei Accidentele rutiere IV S n tatea i igiena Densitatea de medici Acces la salubrizare mbun t it Acces la ap potabil mbun t it Paturi de spital V Priorit ile de c l torie i de turism Priorit ile guvernamentale din

57 67 56 58 72 104 121 100 52 58 97 77 60 51 66 58

84 86 55 61 78 98 125 117 83 65 100 65 63 53 68 35

78 75 73 69 78 107 117 135 98 86 46 72 66 40 67 65

13

industria T & T Cheltuielile guvernamentale T&T Eficien a de marketing si branding Prezen a echitabila T&T VI Infrastructura transportului aerian Calitatea infrastructurii transportului aerian Valoarea locurilor disponibile Plec ri raportate la1000 de persoane Densitatea aeroportului Num rul aeroporturilor care opereaz Re eaua interna ional de transport aerian VII Infrastructura transportului terestru Calitatea drumurilor Calitatea infrastructurii c ii ferate Calitatea infrastructurii porturilor Calitatea infrastructurii transportului intern Densitatea drumului VIII Infrastructura 41 47 52 46 19 23 83 88 72 50 66 54 69 46 63 43 52 34 85 14 81 14 78 13 25 71 19 67 18 63 49 55 44 5 14 1 63 41 47 118 121 133

14

turismului Camerele de hotel Prezen a companiilor principale care nchiriaz ma ini ATM-uri care accept carduri VISA IX Infrastructura ICT Extinderea utiliz rii internetului n afaceri Beneficiarii de internet Liniile de telefon Abona ii la re eaua de internet Abona ii la telefonia mobil X Competitivitatea pre urilor n industria T&T Taxele de bilet aeroporturilor Paritatea puterii de cump rare Extinderea i efectul tax rii Nivelurile pre urilor combustibulului Indicele pre urilor de la un hotel XI Resurse umane nscrierea n nv t mntul primar nscrierea n nv t mntul secundar 81 84 86 79 77 59 48 57 43 74 103 125 96 122 127 77 118 138 i cheltuielile 21 22 34 57 62 87 66 51 50 74 55 46 65 60 54 56 46 55 52 52 54 63 1 64 1 65 1

15

Calitatea sistemului de nv mnt Valabilitatea local a serviciilor de cercetare practic Practici de angajare demisionare Facilitatea angaj rii for ei de munc str ine R spndirea HIV Impactul HIV/SIDA asupra afacerilor A tept rile vie ii XII Afinitatea pentru c l torii i turism Deschiderea turismului Atitudinea popula iei asupra viztatorilor str ini Recomandarea extinderilor de c l torii XIII Resursele naturale Num rul mo tenirilor mondiale-a ez ri naturale Ariile protejate natural Calitatea mediului inconjurator natural Numarul total al speciilor cunoscute XIV Resurse culturale i i practic Extinderea personalului de

70 43 47 87 77 1 16 73 61 39 3 21

77 68 90 51 87 1 37 55 96 42 3 23

95 58 85 63 95 1 23

53 84 27

5 24

96 106 60 -

114 116 63 -

118 90 65 -

16

Numarul mostenirilor mondiale asezari culturale Stadioane sportive Numarul targurilor si expozitiilor internationale Sursa:www.wttc.org

17 80 31

17 79 28

13 81 26

Pe baza datelor din tabel, se pot observa modific rile ce au intervenit pe parcursul celor 3ani. Astfel, n ceea ce prive te prevalen a propriet Acela i lucru este valabil etc. n ceea ce prive te ceilal i piloni, ace tia au avut un trend u or ascendent, crescnd pu in cte pu in de la an la an dup cum urmeaz : timpul necesar pentru a ncepe o afacere, costurile nceperii unei afaceri, recomandarea extinderilor de c l torii, ariile protejate natural, taxele de bilet i cheltuielile aeroporturilor, practici de angajare i demisionare. Toate aceste modific ri reprezint economiei, mediului, politicii etc. cauze ale schimb rilor ce au ap rut n cadrul ii str ine, aceasta a crescut de la 52 la 86. i practic (de i pentru valabilitatea local a serviciilor de cercetare

la 43 la 58). Prezen a echitabil T&T a scazut (de la 5 la 1), a tept rile vie ii (de la 73 la 53),

17

CAPITOLUL III ANALIZA SWOT

y y -

Puncte tari: potential turistic natural atractiv ; potential turistic antropic ridicat ; accesibilitate ; distanta relativ mica intre Romania Turcia; practicarea unor sporturi ca: surf , inot , tenis, etc; pretul accesibil al produsului. Puncte slabe: infrastructura insuficient dezvoltata; 18

y y

lipsa creativitatii in elaborarea unor produse turistice; Oportunitati: tendinta de diversificare a produselor inrudite; Amenintari:

- existenta razboiului din Irak afecteaza turismul Turciei; - conditiile meteorologice nefavorabile;

CAPITOLUL IV PROPUNERI/STRATEGII DE CRE TERE A COMPETITIVIT II N TURISM

y y y

urm rirea oportunit ilor care se potrivesc cel mai bine punctelor tari; dep irea punctelor slabe n urm rirea oportunit ilor; identificarea modalita ilor de utilizare a punctelor tari pentru a reduce vulnerabilitatea la amenin rile externe; stabilirea unui plan defensiv pentru a preveni situa ia cnd punctele slabe devin foarte vulnerabile la amenin rile externe.

19

BIBLIOGRAFIE

www.wttc.org http://ro.wikipedia.org/wiki/Turcia http://www.businessjet.ro/index_noframe.php?pag=destinatii_detalii_tari&tara_id=40 http://www.besttourism.ro/ghid-europa-turcia.html http://vacantaturcia.com/baile-turcesti/

20