Sunteți pe pagina 1din 3

Stefanescu Ramona COMPLEMENTUL DE AGENT Definitie: In forma sa prototipica, complementul de agent se caracterizeaza prin ocurenta in constructia pasiva, fiind

in aceasta structura sintactica reorganizata echivalentul subiectului din constructia activa tranzitiva corespunzatoare. Caracteristici sintactice: Este un tip special de complement prepozitional, care se exprima: la nivelul propozitiei printr-un nominal in Ac. cerut de conectorul de/de catre la nivelul frazei printr-un tip special de propozitie relativa fara antecedent, precedata de acelasi conector Regentul complementului de agent este un verb sau un adjectiv In grupul verbal Compl.Ag. determina verbe(rar loc.vb.) la diateza pasiva, forma in care vb sau loc.vb devin contextual intranzitive Compl.Ag. este lexicalizat daca vb este la diateza pasiva construita cu vb a fi la forme personale cu f.s.de predicat complex Ex: Cartea va fi prefatata de (catre) un cunoscut critic literar. la forme verbale nepersonale, la infinitiv sau gerunziu Ex:Pentru un tanar a fi indrumat de (catre) o persoana competenta este o mare sansa.(f.s.de sb.) Fiind considerat talentat de (catre)un mare pianist, Ion a dat examen la Conservator.(f.s.de c.cz.) A fost usor de inteles de catre toti studentii cursul acesta.(vb. la supin,f.s.de sb) Trebuie lamurita situatia de (catre)cine cunoaste foarte bine detaliile.(vb. la participiu, f.s.de sb) Daca vb este la pasivul reflexiv Compl.Ag. se lexicalizeaza rar,doar atunci cand se subintelege un cuantificator universal(de catre toti/oricine, de catre nimeni) Exista enunturi cu pasiv reflexic in care apare si Compl.Ag: Daca apare un vb sau o loc.vb. care nu accepta pasivizarea cu a fi, ci numai cu pron. refl. Ex: S-a afirmat/zis/spus/mentionat/aratat de catre cineva ca textul legii e ambiguu. Aducandu-mi-se aminte de catre un coleg (sa precizez)un detaliu, revin asupra problemei. Daca pasivul reflexiv si cel cu operatorul de pasivizare a fi sunt in variatie libera Ex: E de dorit a se respecta/a fi respectate de catre toata lumea normele in vigoare. In grupul adjectival ,complementul de agent poate determina: adjective postverbale derivate cu suf. abil/-ibil, cu f.s. de atribut Ex: Casa este netransmisibila de catre proprietarul repus in drepturi. Nu il credeam coruptibil de catre putere. (f.s. de predicativ suplimentar) participii inerent pasive(provenite de la verbe sau loc.vb.tranzitive) cu val. Adj. Ex: Amintesc unele amanunte avute in vedere de (catre) mine. (f.s. de atr.adj.) Dupa difuzarea la radio, lucrarea a devenit foarte cunoscuta de publicul meloman(f.s de n.pred). Nu mi-l inchipuiam atat de iubit de toti colegii.

Supine inerent pasive, cu valoare adjectivala cu f.s de atr. adj. Ex: Aceasta este calea de urmat de catre orice om integru. CARACTERISTICI SEMANTICE Desemneaza agentul care initiaza si controleaza actiunea verbului Ex: Ceasca a fost sparta de el. Poate exprima forta care provoaca actiunea, dar nu o controleaza. Ex: Zona a fost devastata de incediu. In contestul unor verbe nonagentive are rol de experimentator sau de stimul Ex: Ion este iubit/stimat/apreciat/detestat/urat de toti. Nu o credeam influentabila de catre oricine. In enunturi in care determina tot verbe nonagentive, poate fi si noul/vechiul posesor Ex:Cartea aceasta a fost gasita/pierduta de Maria. DELIMITAREA DE ALTE POZITII SINTACTICE Complementul de agent construit cu prep. de catre nu pune probleme de acest tip. Regional, prep. de catra poate introduce circ. de loc: Ex: A venit de catra munte. Delimitarea compl.ag. de compl.prep. precedat de prep de Ex: Ion a fost detasat de seful lui in provincie vs. Ion este detasat de cele lumesti. (pred.vb.expr.prin vb. la diateza pasiva vs.n.pred.expr.prin participiul unui vb intranzitiv) Ex: Ion este impresionat de evolutia evenimentelor vs. Evolutia evenimentelor il impresioneaza pe Ion.( nominalul precedat de prep.de este tot compl.prepsi nu compl.ag.regentul fiind un pred. Nominal) Ex:Ion a fost banuit de tradare (de camarazii sai).(centrul gr.vb este un vb. tranzitiv pasivizat are regim prep) Delimitarea intre compl.ag si circumst. de cauza Ex: Fereastra a fost trantita de vant (compl.ag.)vs. Fereastra s-a trantit de vant. (circumst.de cauza) Paltonul este murdarit/stropit de noroi.(circumst. instr.) Cum poate fi lumea aceasta simultan corupta de demon si impregnata de Dumnezeu? CLASE DE SUBSTITUTIE In propozitie se exprima printr-un grup prep. si un nominal - Substantive in Ac. comune si proprii: Ex: Eu insumi am fost abordat la un moment dat de o doamna. Certificatul i-a fost eliberat de Primarie. - Pronume in Ac. Ex: Interdictia nu e respectata de nimeni. - Numerale cu valoare pronominala in Ac. Ex: Am fost recomandat de amandoi. Preminul i se va inmana de (catre) primul dintre sponsorii concursului. O prop. relativa introdusa printr-un pronume relativ (cine) sau pron. Nehotarat compus (ori-) Ex: Premiul a fost luat de cine merita. Mi se pot cere explicatii de catre oricine e interesat de problema. - Pron.rel. sau nehotarat prededat de prep. de are f.s de compl.ag. in fraze in care introduce o C.D. Ex: Stiu de cine a fost scris textul. Se stie de cine a fost scris textul (subiectiva) 

De oricine o fi fost scris textul, mie mi s-a parut interesant.(concesiva) TIPURI DE COMPLEMENT DE AGENT De obicei, compl.ag. este simplu, exprimat printr-un singur nominal sau o singura propozitie; nominalul poate fi precedat de un semiadverb de precizare sau de restrictie. Ex: Textul a fost semnat chiar si numai de el. Ion e apreciat doar de cine il cunoaste bine. Intr-un enunt pot aparea mai multe compl.ag coordonate: Copulativ: Ex: Se deosebeste numele dat aceluiasi zeu de muritori (Eros) si de nemuritori (Pteros). Disjunctiv: Ex: Nu se stie daca turneul acesta va fi castigat de Mihai sau de Andrei. TOPICA SI PUNCTUATIA In propozitii, fraze enuntiative topica normala a compl.ag. este dupa elementul regent.Topica inversa este rara si apare in enunturi emfatice: Ex: De cine nu m-as fi asteptat am fost laudat. Compl.ag exprimat prin pronume nehotarat sau relativ care introduce o propozitie conceziva preceda verbul. Ex: De oricine ar fi fost pictata lucrarea, ea ramane o capodopera. Complementul de agent este plasat dupa vb. regent din concesiva numai in registrul colocvial, si daca vb este la subjonctiv: Ex: Sa fie/sa fi fost regizat de oricine, mie tot un kitsch mi se pare spectacolul asta! Compl.ag. nu se izoleaza prin virgula, insa prop de agent topicalizata poate fi despartita prin virgula. Ex: De oricine tine la tine, vei fi ajutat. RELATIA CU ALTE POZITII SINTACTICE - Compl.ag. din grupul verbal si subiectul sunt asemanatoare din punct de vedere semantic, dar se deosebesc la nivel sintactic: compl.ag. este un compl. prep. facultativ, in timp ce subiectul este o complinire de tip special. - Compl.ag prezinta importante similitudini cu atributele prepozitionale construite cu aceleasi prep, care au ca regent un subst. abstract postverbal.Se delimiteaza insa prin clasa lexico-gramaticala din care face parte regentul: verb sau adj.(in cazul compl.ag.) vs. Subst. Abstract postverbal( in cazul atr. prep) Ex: Este o solutie (care a fost) acceptata/acceptabila de (catre) toti. vs. Acceptarea solutiei de (catre) toti a fost o surpriza.