Sunteți pe pagina 1din 10

Pronumele demonstrativ și

adjectivul pronominal demonstrativ

Clasa a VII-a
Pronumele demonstrativ
Pronumele demonstrativ:
- înlocuiește numele unui obiect, arătând apropierea sau depărtarea
obiectului în spațiu su în timp, identitatea sau diferențierea acestuia față
de alte obiecte;
- este lipsit de categoria persoanei;
- când determină un substantiv cu care se acordă în gen, număr și caz,
devine adjectiv pronominal demonstrativ cu funcția de atribut
adjectival.
Formele pronumelui demonstrativ
Pronumele demonstrativ de apropiere: acesta, aceasta, aceștia, acestea; mai mult
Pronumele demonstrativ de depărtare: acela, aceea, aceia, acelea; mai mult
Pronumele demonstrativ de identitate: același, aceeași, aceiași, aceleași; mai mult
Pronumele demonstrativ de diferențiere: celălalt, cealaltă, ceilalți, celelalte. mai mult
Atenție!
Pronumele demonstrativ are și forme aparținând variantei vorbite a limbii: ăsta, asta, alea,
ăia, ăștilalți, ailaltă, etc.
Cel, cea, cei, cele reprezintă un tip special de pronume demonstrative, cu formă scurtă
(numite semiindependente), atunci când înlocuiesc un substantive și sunt determinate de
un atribut: Cea (rochia) verde îmi place. Cei (colegii) de acolo mă susțin.
Pronumele demonstrativ-funcții sintactice

Pronumele demonstrativ îndeplinește aceleași funcții sintactice ca substantivul.


Cazul nominativ
Subiect: Aceasta e școala mea.
Nume predicativ: Desenul meu este acela.
Cazul acuzativ
Nume predicativ: Filmul este despre noi.
Atribut pronominal prepozițional: Oraș ca acela nu am mai văzut.
Complement direct: Strânge acestea de aici!
Complement prepozițional: Mă gândesc la aceea.
Circumstanțial de loc: S-a așezat lângă aceea.
Circumstanțial de mod: E mai ușoară decât aceea.
Circumstanțial de timp: A ajuns la școală după aceștia.
Adjectivul pronominal demonstrativ

Pronumele demonstrative devin adjective pronominale demonstrative atunci când însoțesc


un substantiv cu care se acordă în gen, număr și caz și îndeplinesc funcția de atribut
adjectival.
Locuim pe aceeași stradă.
aceeași – adjectiv pronominal de identitate, se acordă în gen, număr și caz cu substantivul
stradă (feminin, singular, acuzativ);
Atenție! Nu confunda pronumele demonstrativ cu adjectivul pronominal demonstrativ!
Cântecele acesteia sunt memorabile.
acesteia - pronume demonstrativ de apropiere; nu se acordă în gen, număr și caz cu
substantivul cântecele;
cântecele - gen neutru, număr plural, caz nominativ;
acesteia - gen feminin, număr singular, caz genitiv.
Pronumele demonstrative – exerciții

1. Marcați varianta corectă de analiză gramaticală a pronumelui demonstrativ din enunțul: Aceasta e
colecția mea de timbre.
a). pronume demonstrativ de apropiere, genul feminin, cazul nominativ, funcția sintactică subiect;
b). pronume demonstrativ de apropiere, genul feminin, cazul nominativ, funcția sintactică complement
direct;
c). pronume demonstrativ de apropiere, genul feminin, cazul acuzativ, funcția sintactică subiect.
II. Marcați varianta corectă de analiză gramaticală a pronumelui demonstrativ din enunțul: Povestea
aceleia este fascinantă.
a). pronume demonstrativ de depărtare, genul feminin, cazul dativ, funcția sintactică subiect;
b). pronume demonstrativ de depărtare, feminin, cazul genitiv, funcția sintactică atribut pronominal;
c). pronume demonstrativ de identitate, feminin, cazul nominativ, funcția sintactică complement indirect.
III. Cuvântul subliniat din enunțul: Aceiaşi plopi străjuiau poarta de la intrare. este:
a). pronume demonstrativ de identitate, cazul nominativ, funcție sintactică subiect;
b). adjectiv pronominal demonstrativ, cazul nominativ, funcție sintactică atribut adjectival.

Rezolvați mai multe urmând linkul


https://quizizz.com/admin/quiz/5e71173151619f001bce3a49/funcii-sintactice
Pronumele demonstrati v de apropiere

cazul Masculin Feminin

Singular Plural Singular Plural

N.-Ac. acesta, aceștia, aceasta, acestea,


ăsta aștia asta astea

D.-G acestuia, acestora, acesteia, acestora,


ăstuia ăstora ăsteia ăstora
 
Pronumele demonstrati v de depărtare

cazul Masculin Feminin

Singular Plural Singular Plural

N.-Ac. acela, aceia, aceea, acelea,


ăla aia aia alea

D.-G aceluia, acelora, aceleia, acelora,


ăluia ălora ăleia ălora
 
Pronumele demonstrativ de identitate

cazul Masculin Feminin

Singular Plural Singular Plural

N.-Ac. același aceiași aceeași aceleași


       

D.-G aceluiași acelorași aceleiași acelorași


       
P ron umele d emo nstra tiv d e di feren țiere

cazul Masculin Feminin

Singular Plural Singular Plural

N.-Ac. celălalt ceilalți cealaltă celelalte


 

D.-G celuilalt celorlalți celeilalte celorlalte