Sunteți pe pagina 1din 4

1|Page

Predicatul nominal
Manual de limba și literatura română, Editura Humanitas Educațional, București, 2011

Exerciții pg.82
Ex.1/82

Identificați predicatele nominale din enunțurile de mai jos și arătați prin ce părți de
vorbire se exprimă: Munții din Carpații Meridionali sunt cel mai greu de urcat.

Sunt de urcat = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”sunt”; b) numele
predicativ ”de urcat”, exprimat prin verb la modul supin

Mâncarea este fără sare.

Este fără sare = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”este”; b) numele
predicativ ”fără sare”, exprimat prin substantiv comun, simplu, cu prepoziție

Bunicul a ajuns așa, fiindcă a fost foarte bolnav.

A ajuns așa = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”a ajuns”; b) numele
predicativ ”așa” exprimat prin adverb de mod, simplu

A fost foarte bolnav = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”a fost”; b)
numele predicativ ”foarte bolnav”, exprimat prin adjectiv propriu-zis (grad de comparație
superlativ absolut)

Ce înseamnă acord? (acordul înseamnă manifestarea relației sintactice etc.)

Ce înseamnă = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”înseamnă”: b) numele


predicativ ”ce”, exprimat prin pronume interogativ.

Băiatul s-a făcut din cale-afară de deștept.

s-a făcut deștept = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”s-a făcut” (a
devenit); b) numele predicativ ”deștept”, exprimat prin adjectiv propriu-zis, simplu (grad
de comparație superlativ absolut)

Alexandru este dintr-o bucată.

Este dintr-o bucată (fig.) = predicat nominal format din verbul copulativ ”este”; b)
numele predicativ ”dintr-o bucată”, exprimat prin expresie, neanalizabilă

2|Page
”Și se-așază toți la masă, cum li-s anii, cum li-i rangul.” (Mihai Eminescu, ”Călin (file
din poveste)

-s cum (cum -s) = predicat nominal format din verbul copulativ ”-s” (sunt); b) numele
predicativ ”cum”, exprimat prin adverb relativ (cu rol de element de relație în frază)

-i cum (cum -i) = predicat nominal format din verbul copulativ ”-i” (este); b) numele
predicativ ”cum”, exprimat prin adverb relativ (cu rol de element de relație în frază)

Ex.2/82

Identificați predicatele nominale din textul de mai jos și analizați părțile de vorbire prin
care se exprimă:

”Eram încă prea mic pentru a-i fi putut pătrunde firea și cugetul. Numai târziu putui să
aflu... că Tata era de o exuberanță și de o volubilitate deosebit de simpatică,atunci când se
nimerea să se simtă în largul său... Mai aflam că era un liber-cugetător, deși preot...
Exemplul său prindea, căci era sugestiv și viu... Toate astea și atâtea altele însemnau însă
prea puțin pentru un osândit să rămână până la urmă un nemulțumit.... Acasă era calm și
rar la vorbă, dar nu ursuz.” (Lucian Blaga, ”Hronicul și cântecul vârstelor”)

Eram prea mic = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”eram”, conjugarea a
IV-a, diateza activă, modul indicativ, timpul imperfect, persoana I, nr. singular, forma
afirmativă; b) numele predicativ ”prea mic”, exprimat prin adjectiv propriu-zis, simplu,
cu 2 terminații și 3 forme flexionare, gen masculin, nr. singular, caz N, grad de
comparație superlativ absolut (însoțit de adverbul de mod fără funcție sintactică”prea”)

Era de o exuberanță și o volubilitate = predicat nominal format din: a) verbul copulativ


”era”, conjugarea a IV-a, diateza activă, modul indicativ, timpul imperfect, persoana a III-
a, nr. singular, forma afirmativă; b) numele predicativ multiplu ”de o exuberanță și o
volubilitate”, exprimat prin substantive comune, simple, defective de numărul plural, gen
feminin, nr. singular, caz Ac., articulate cu articolul nehotărât ”o”, precedate de prepoziția
simplă ”de” (în regim de Ac.)

Era un liber-cugetător = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”era”,


conjugarea a IV-a, diateza activă, modul indicativ, timpul imperfect, persoana a III-a, nr.
singular, forma afirmativă; b) numele predicativ ”un liber-cugetător”, exprimat prin
substantiv comun, compus, gen masculin, nr. singular, caz N., articulat cu articolul
nehotărât ”un”

(era) preot = predicat nominal, eliptic de verbul copulativ ”era”, format din: a) verbul
copulativ ”era”, conjugarea a IV-a, diateza activă, modul indicativ, timpul imperfect,

3|Page
persoana a III-a, nr. singular, forma afirmativă; b) numele predicativ ”preot”, exprimat
prin substantiv comun, simplu, gen masculin, nr. singular, caz N., nearticulat

Era sugestiv și viu = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”era”, conjugarea a
IV-a, diateza activă, modul indicativ, timpul imperfect, persoana a III-a, nr. singular,
forma afirmativă; b) numele predicativ multiplu ”sugestiv și viu”, exprimat prin adjective
propriu-zise, simple, cu 2 terminații și 4, respectiv 3 forme flexionare, gen neutru, nr.
singular, caz N., grad de comparație pozitiv

Însemnau prea puțin = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”însemnau”,
conjugarea I, diateza activă, modul indicativ, timpul imperfect, persoana a III-a, nr. plural,
forma afirmativă; b) numele predicativ ”prea puțin”, exprimat prin adverb de mod, grad
de comparație superlativ absolut (însoțit de adverbul de mod fără funcție
sintactică”prea”)

Să rămână un nemulțumit = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”să


rămână”, conjugarea a III-a, diateza activă, modul conjunctiv, timpul prezent, persoana a
III-a, nr. singular, forma afirmativă; b) numele predicativ ”un nemulțumit”, exprimat prin
substantiv comun, simplu, provenit din verb la participiu, gen masculin, nr. singular, caz
N., articulat cu articolul nehotărât ”un”

Era calm și rar = predicat nominal format din: a) verbul copulativ ”era”, conjugarea a IV-
a, diateza activă, modul indicativ, timpul imperfect, persoana a III-a, nr. singular, forma
afirmativă; b) numele predicativ multiplu ”calm și rar”, exprimat prin adjective propriu-
zise, simple, cu 2 terminații și 4 forme flexionare, gen masculin, nr. singular, caz N., grad
de comparație pozitiv

Nu (era) ursuz = predicat nominal, eliptic de verbul copulativ ”era”, format din: a) verbul
copulativ ” nu era”, conjugarea a IV-a, diateza activă, modul indicativ, timpul imperfect,
persoana a III-a, nr. singular, forma negativă; b) numele predicativ ”ursuz”, exprimat prin
adjectiv propriu-zis, simplu, cu 2 terminații și 4 forme flexionare, gen masculin, nr.
singular, caz N., grad de comparație pozitiv.

Ex.3/82

Construiți o propoziție cu un predicat nominal al cărui nume predicativ să fie exprimat


printr-un adjectiv provenit din verb la participiu și o propoziție în care predicatul verbal
să fie exprimat prin verb la diateza pasivă.

a) Frunzele sunt uscate.


b) Tabla este ștearsă de elevul de serviciu.

4|Page